Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH)

 - Class of 1942

Page 1 of 112

 

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 112 of the 1942 volume:

2 'I E ilu E 0 EA 1 f 1 if 4 ELYRIA HIGH SCHOOL Looking East on Sixth Strvct 'Two S IQLASSE ATHLETIES FEATURES g-Y 0 Elyrza Hzgh School J D SEVERS Superintendent of Elyria Public Schools R C MASTON Principal i . . rf BOARD OF EDUCATION 6- , gn 'J' Burton Olilcinaiclier lwlr. Francis Spencer Mi'. Geurge A. Lznnlverton Mr. Richard Stevens Mr L E Terry W. O. McClellan Clerk uf the Buard nl' Education and Assistant tu the Superintendent P. First Vice President Second Vice President Secretary Treasurer T. A. OFFICERS Five Mr. Henry Ingersoll jr President of Higli Sulnm PAfCIll'TCIlCl1Cf :Xssuci.ntm Mrs. Merritt Powell Mr. W. E. Gregory Mrs. C. Welsh Mr. C. W. oiviau.-y I1 If J N am XX zltud Bmxdlcr Nhnlmif AHA -QQ Ill I B1 cr L 11811 'xddc Bmxxn H1 Mdf ITU E Xfilhtl Eubmk Edxxdldg Lalglxsll ll E b IU :hand Hmm ELO71071ll 5 fl H1 IXIXCLFIH FACULTY K .ss I BH E Glenn BlXlCl Nlutm uk H hh Hstnx Vim 1 B Xl Amhlns 1 xH 1 If usgz 1 Az I Hutorx 1 nc Gladx Fmxcll 0 E1 1151 Englzsh I1duxrm1l Aww Oxun Glu! E L xd Hmmm 3, man P x ml Mmm Szx p 2 A 5 In A - . F V U ' ,sg H- , A . 2 W ' ' ,f il.. d. S N1 . W. ek Ralph 5, QICI' 3 ' 45 ' bl, Af." BM' Blulivgy :ng 1 Cd Vt .. A "5 g" f' . L W ug V V" ' I x ' ' Rs y 4 fflj ner Id. G 'la nd T 4 A . . Emil., I N HU .K ,I HIL -LS I . A.. .fun 4, N 4 V A Hx , Y 5 , - ' ' 1 'hx' 4, x , gg -4 .A f Q 5.4 A ' EQ . . 2 g 's N1 'S. Ag s Fay js ' D, AIA F x - ' ' 'c IQ 'I 1 1 .' " ' ' 4 A 1 X V K 1 Q, - .g z - t , - 'Q 'I . Q' Y 1 . ' , X ' 4 I ' 1 '-3 E' . Nfl: A M1 'I . Frye WI. D, 5 mk , " 'amn XY. . Grfgury lol' ' 'll ff xl T uf " ' ' Ag Cer I1 mins Sm' ." '1" B ll I1 ll 1 HIHM1 Nfatlzenxams D41r11tl1X U1L ATL M Bldmhg Luka S1 11111 Suenu 1 Lltt r. 111 bpanxslz 'vu N 111 me Hnd lrcmh Ill um Latm 3 Lmtcn 1l1lcg.,c1 0 ogx Lu Lx 111 lll CIIETYIINIIX FACULTY Phllxp Hufmm E715 I N 111 clly LTIJJINII R L11 Clzcnuszrx is M111 Nilnk Cmnzvnenml 511.61 ku H1-wwf Huw nd H11 ton 71 151 bdlLSY11d7'l.Shlf7 1r1 111 luml IXIUMU1 t PIXSILLII Ldmax n cllc R mu Llml C bum! 5L,U,te 1'fUfllLltIlllTC Bdfb L bu1ld111L 1 3, A15 and Qr 111 I-,111 f , J wif' 5 ' 5- 9, ff: 45 Ab ' ' 1 j:"'1f ir 24,1 Y - ,U ALA... .V .. 2 fil, ,Nj Y, Q, . .1 V ,, uhm Exit' . in Q. f... V 5 'B' s - ' A . I' J I R Ed Q R - fii K ' NL ll 17 V NIC ljlusr- V ' N C111 7 1 I I 3 ' ' ' l 1: ' ,, ' M 'L K H, 9, 'V' r V, , - v !'.-25511 , . 'ag' ' ,, .V V. f an g' A 1.5. , . , I . E, 1 s' 1 - E. , 1 'cr N H L f, I. C. ' "H rg 'Z' K Q Z x X . Hs 1 1- 1 , A - ,, '- '. ' '?fF'fQ' 'V TEE' 1 'A Lu Q ' I-1 1 1' A' . - - fl ' ' A1111 Plnglx 11' ' 1-K - Qlm Q, ' 5 ' . - w 'A 1' . " 11 , 1 , Mr lr1nu:SRlllfu xn Rm R R 4, lk MLW, Hxitorx Hlxtorx nc Smit E S. C. Smith Commercial XX lildllllfxlil Lnnorc Slilllllllfitl N mu x Apu. MW Qpccr Ho1L,scl1'Jld Arts Alice St :fer Eng,lisl1 M.lbCI Voum VJ, F- Von Brock llopcplminc XVilcox Cmnaneuial MUUC EW-li5ll Eulu Young, Durnthy Nam English Office Cleflx ulull A 5 1 7, E, Tuttwi Manual Arm . I., li sun Nlatllcnmtics liluzllwcllx Prlmncr' Sedy to the Principal 5 I 7 X1lLHttSLIll Lxlwamm C' ul QINIIII Hntmx X '. L. V'1uf,11 Matlzemalifs Rulph Vvuod Science Ir,-af? A MA I 'J 3 ff 1 - , VV f l Q. s,'4 N- -- Q' fl - ,,,, , 5 V , l ' ff- ' , sfii' , I ' "4 '-full? f- W 2 S NIA' NC , .R 54 MA. - Sl-ll" H Af, -Q -W 4' -V ,l YY ' l'V Q All L l'l.N ' ' A xx 1 uw. . xx. , Cl: In I A ' 1 ' A- A fl All A, T, fl: ith A A A ' History Emlllsll Science C:fl'lH1'l1CYL'l'Lll 5, -V I , , JW5x 'vw -5 A 39h lfwy W' GH l-' My A , . I L g l. A A ,,,' i iv f A ll J X .1 1 ,v I . . 1 l l ll X 1 11, l sr: Q rf K 1 N H Vv I 1 Y I F guy! ATI-llET!lIS FEATURES W 1942 Te L ,z""" fdh wg 71 aiu NL we 0 T' X A 5 if fl V I 1 1 9' . 6 ll l 4 ff". A. ,S 4993469 lfwff' 1947 4.- v I I I H I P V I wfyq I K' F W AMN N1 X x, ' WW N N ' 4 v w 1 ' Vx ' V N 1 n 1 X N 1 ! r N ' ' ll NH 1, M W ' , 1 U 1942 T z 942 I I X X X NIM X X X X X X X XXI XIX W 1 N I XX X X W X I X X , . 4, X I ' ww X I ' 4 X A Y 1 X X Xxm XX 'W 1 ' X X1 X X ,X VXI ll XX ll 1 XX 1942 F te 1942 11 1 1 1 1 1 1 X 1 1 111 1 1 1' 11 1 1 11 111 1 11 X1 7 V W 1 11 1 1 1 1 1 1l 1 ' HV 1 1 X -1 I 1 1 1 1 1 lx 1 1 1 1 11 , 1 1 1 ' 1 ' x 1., 1942 xx 1942 Qxx 1 HLy'.b-""I' WI- FINIEX I Milf'-.1 'f H PX: ' '-X1 RHI! w , N. , , - xy V -. ,X .!' 4 If ' X ' WV- x NI. IU 'MH H11 Iivlfkl , iw- IIVI I x' ' i V 'I ,1 XX 4 1, rJ A I' 1 1 'V ' V' -w MY V I f, If -. M 53 N X r,,,' x X 41- 5, , E, , 5 . !4". iilkfh fr . V21 PL' , HI! , .KN v 'V ' ! ' X 'Y 1 ii W 1 E . H- I '.' 1 1 V I 5 - .r fi 1 ' , - , H- 1- X "J, : ,N Q, l X ' -S U , '-.:M'. I 'A - 11 X f , M A ' , f'r,' ' . , X -ygljq 'l.l fill. MAL?-lg 3 IIVX Q.EIa 1 E. Mal X 'X -by ,A V 5. 3 3 -. 1- X xv , k ,I 1 1 - ' 1 If f v- K . i 11 1, 1. - -, ': 1. 3 1 U 1 ' my H 1 A .. I mx , - . X .N ,I F. 3 x 4 . .1.': - ' N N' ' Nxt , V, , H 1 ' H NWI! mlf yummy, Milf! llwlw:'l'.: 'IN lglxjrll , 1 VM- X 1' - ', -' ' 51 4 k 5 1 x , V ' 1 , ' ' I 1 -. W 1942 1,1 . 1942 'VX1 11 ' I 111111 1 11 1 1 1 1 1 ' x 'W ' 11 1 11 N , X 1 11 1 1 1 1 111 Q' X 1 N11 1' ' 11 1 11111 1 V N 1 11 " '11 X , 11 1 1 111 111'11 11 111 1' 11 1 11' ' 1 11 'K M 1942 -"'- 'fx E Tae ty l94Z , n , 1 . , w I , X 1 1942 'He- T T elf C' 114.2 I , I Y X 1 P x KI V 1 y ' U 1 I V V A 1942 T 'F K L1 P U, , , V - X H W W ww r , , , QL 1942 T S 7? :-. m A 1 XT HN l P M ' ' .. kr WI ,y x1 , '1 ' V 3 r gv+Q -.P 1942 4-W Qi lil T1c'entx'fE1y,11t if X C if 'KY 1942 XX 'T' , x N1N lHNP'I'l1, -. mf -V+ X, X.-Vw X.: r 1,y,xp,4,V1A1I! Mi EI lklw: '.: 5I""2v- .5 'V , - V t iw g . 1 L - 2' ' X P: b , t X xl M Z, . Q ,A X NA- F' 1 , , H ' ' x ,, m-1'w.1,x'-. "W V Nm, V , 51M-:Il'1'. mx 1 ,VV -1, Wg, ' , U -, 'f '- ' W' , V i , 4, , ' ' I 5 I F:. ' V , ' NV f' 'I f ' ' .x .v V, 5.wX'IXLE Vrwwzfi ,uw .N V 14, KN xi. X11 lx Y'."'.'-' '-.itxs W-IV pxij ffj ' V1 WI. V X. 5 - N- V, ' , W A it , , 4 , , V 1 3 V w V - jf I ' 'V A. V N,A I 1 V, V -HH t r . Il, fx l K 4, 'V ., ' , X' I , 1, 1 N" ' ' N J . ,1 . 1 xv, -V w-flex '- aw' sw 1+ H ?fxUX "l X: NH"1 '- xl, f-Nf l""u 1 ' l': '. , I X- X' Pl 'V 'V - V , 4 3 V ' 5' I I PM f ' f .' I ' 'V N I " 2 V, I V ' ' H ,V 4l1,,. xl K, -. . . w 1 ' V 1 L , ' , 1 , V15 N. :1l.1:' Uivxi, VI 3133 .INK P' 'EJ-. 'f' "HN W' l V fl ' . . 4 ,,, A -,U ,X -xx. , W 1 , X, :- -, 1 V f --V A 1 V 1 Ei 4 , . V -X1 A 5 , , ,,. r A V 1 . ' V, 1942 'Th tv 1942 P xx, 1 1 1 1.1 ' 11 1 1 11 I 1 1 1 1 1 , 1 .19 X 1 1 I 11 N 11 1 1 1111.1 H1 1 1 1' N 1 I Y 1 1 4 1 ,x 11 ' W 1 X 1 Il N! 1 1 1 A 1 1 1 1 x V ,5.1. , 1 W 1 1942 J 'TlrT 1942 v N 1 w L W 1 I ru 11" ' x' ' W X 1 y 1 II 1 X, , N VP 1 X1 w n w , I yu I L H x 5 tx W H I K M I X W X In x b I J K , X 1 ' N 1 ww '- w . r -, 1 1942 Th 3F 942 X11 1 1 7 Nr P 111 ,111 I x :N VW ztxlw V l'f 1 I ml 1 ffl 1 11 1 1 1 ' ' P 1 A 1942 Th S 9 4 2 x 1 II 1 x P1 1: X H I, 1 1: 1 1 1 1942 4 I' Tfmtx Exght 1942 1 1 1 11 1 111 1 1 1 1 1 A 1 1 1 ' 1 K 1 1 ' " 11 111 1 1 11 11 111 111 1 111 1 11 ,1111 1 XX 11 11' 1 UV 1 x1,N1 1 X 1 1 1 11 1 '1111 11 111 1 1 1 T1 1x 1 1111111 1 1 1 1 S X 1 1 -'K 1 1 11 1 ' K '-111 11 1 1942 As CLASS POEM Tum l15t foul y1,1rN hlm pdswd 111 l1ur111d fll-'ht A11 111 our IDll1Ll hu klwxxlgdgl. l lt If ll 1t And vw mm grc1xx11 111 Qplrlt lx 111 mmd bo forth 111tu tl1L Vvorld md hupg to lll1Ll Our plug Nou Mus r11lL 1 th1 1 1111 To h1s wxll vu. muxt how to prom. our vuuth A11 work th t 111 our l111d wxlll Lmr The l1x111Q Qpmt oi DLHli3gfdLy ow 17I'1IlLlPlLN L11 Uh haw 11111 hun t1111'1t WL knoxx thy PULL lor xxhlph It muxt l h11Lw11 Than lu us l'1!Xll1j,flLlfl1LLl, go lmth 11111 ILIL 1 11 xxhlt 111 1111 11 111r1 l1 11 1 IL 1 xx1ll 11111 xwy of lllp h 1ll 111111 111 L111mr1q 101111111 111 11ch1 IHIIILN N IOPL 1111 IH LIN LVLI' XK1 L ll U1 T 1 k11oxxlLd+u gumd 111 dk 1r F ,FII Hl1'l1 M1 5 Jowpl11m WIILOX Dtlllltlly .AXLflWUOlx Aduxm to bemor Clam Furzx S 11' K., lf 6 ,n,: Q Fi Q lt' Q' ' ' 'Q 5 Q" '::1 ' Q , cl' ' if '14'c'As'gl. ' if 1sQll -'Q'l. Ll ' , Q1 ' Q " hc Wh 51 "' ' "1 1" H Q ,l, 1 ' 1 ' "' ' 5 wc ,l . 7 ' 5, Q 'A 'Q ' K1 1 ' Q 'Q 'l, ThQ ' Q '1lQ "1'q ' 'Ll L"'All 111Q1y "Q1'l1. So 1' - '1 C2 Q li' d's IDN ' ' 1l' ' ls. Lctfl ' lQ Q 1 ' "ll lv ihl B h's ' 'Q -l"Q ',. - 4 4 x 194.2 CIASS UH if HIS COMMIFIFFS SFINIOR C ALENDAR Nx 'Xu I XNk H SXL x 1 1 Hr x -N MW! i'wH'?'M Y, yy w N1 H xx mm' RTW ww w 1 X X1 mxyyqm x x ,, 1' ,. 1 , 1 , 'jx . x 1 , vfw I 4 I 1 i W X v ,. , , I , . f ' - ww V, 2 rw xrrxr VI M X 5 rx Hwwi P x11wN+1N var xwrfmxm H 'li ?.,,N-Iwi xlyx , 4 4 1 - X. -,M V - J, 1 ,, 4 , . -- Y ' 1 lx xlv 1 .Ag . 3, Yl , rw, 5. 1, 5. I Q'Ar' "' I' R ,' X v. 1 HWY X, :N Y, ,-, -, 11- ' """ ' " ' f f 1 ,,. . . Y V 'N ' A X' A ' x A 1 U X ' W .f , 1 ,, 4 1 L L 4 4 k VI1'NlxIx'INl lily fx1vNw.ul Xnv l'r'.+:kf1Ml liwlw f'1'rw1x1lmL N K1wt.11j,' llu1'1'j,' Rixuly lrxpzxurvz TXIAU. .Nglww XX'vNu I v.vI1j.' IH! imrmlvv, f'll1lII'IN,lH Xrlu-1xzuv1x,11x'X lstfmvr' .lmuln wxqvr IMH .'x'1'1' f HMV liolimld Lux" 'xlvlwwrn' R11 21 KQHKI Umxtltuglzwxw H55 C'VUw1 limp. NH f1"??ff'N KQZVX. Hllgh ENN! Swxhll Olga Smml-wlx lflxtlruyiufm IP j. .141 II, W4 l3.1w.1l,11xv'v.1Iv N Vxtx v .1, I' Fl. V24 C 1f11w:11u11..'1zxfz!1 illlllx' 3, 114 gy .fkvr IM' l'lw,'..4r11 L 14 VVn'kMi'f11 Uhr!! Ninn LVIXIYNIA-II Xlumm ,IXIHV 5. 114 I CLASS PLAY ou! OP THI: IRYINC1 PAN I II IIIL 'L I III fl I I IIIIX I III QASI II IX I I I I I IX Is IIXWL L I II lx I I I I IIIII I IIN I I k I I K I IX I X I I I fu IW IIIIIIIIIN SV-..IIIII IIIIXXIIII TXIIN N1 ,I Al IIAIXIV IYIVIILIII II I'I' xr IIIIII I1wmIm. 'I-HUB' IIUIIINIIII .IIIII K11'IxxxIwII IN4. 'gc Iivxlwn lint ' R11 IMI " IIIIIWIIVII I'm.11'Im12I CfII.ImIII'x IIL'UI'!u' III AIIb'I Ihqqlwpy IXI N. C1.I1'm't Ijxxm I'IxN IUWIKIIIII IX41 'cI Ilwflvr' I'.1I 5t,amIvIu Kun- X III M1II'.wI Uxxv. III IXI1 CIIIINIIHI IMII IIIIINI IVI1 KI' X' ILIIVII IIIIIII IX4. I' l"mI'ImII1III Im' l.5II- Iixmgall XX' I "uw IIIIIU I1-V l1'.IgmIyI'L ,ax IIIUII' NIIIQJII. IIN' g1'.ILI11.uI111g II.IM II MINI ww X11 1' I-I .md I5 IIIIN nvxx .md N11puI'MI'11I c1w1mmIy III- ymlllw tw Ixx' I,urgI emI II IQIIIYL' .IIIIIIk'IIQx'4. A1 'fl '1'1u11'uI .HMI m1IIw1m:INI1I' Inasl. plux .1 rw11xlwtv11l IWIIIIIIIII II IIII Irwm1I1I IIIIIII IIII' LIIITVIUI' IIN pm mum "III - III um' uwxl wlIINI.I!IHIX Iwdu ruff'- IIIIWIIQIII' Ifwxx' NI, 'g.11'rt IIIIIN-'r'IN. VII-IIIAIII-IIIQ I.11.1II.- II11gIxII'III. IIIII ku I Immv III X-. HI-Im X'.I1'm'11 INI. A XXQIQII Sl. gv I'1'vxx' Nu I -lr1m'11, Mgr , IMI' IXIQNMII 31 I XX'.HI'1'11u.111, IIKIIIIII XX I IjI'4IIN'I'III'r Ifrnxx' IIIIIII KvIIrr. cI1,I11'm.m' I.IIII IQII, IIIIIII IIKIIIQIIIIIX III in 1 IHIIIIAVII, f3XI'Ix'II' IiuII.'m'-ml. INIIIM' IIJIIIIIIJ. YwI.I Lvglvl. -Ivmmv Ixl III Ixl NI ' LIUV. IIUIVII SIIISIIUIA II1m11ws IIN 1' It-II. QI1.m'm.mg -I,1IIIm'I11x- Null IM-IX HUILIQI' IfI.I1x1' Lllgm CIHNII mv EIUQIIIUI' Iivllf-. CII.III'III.III1 IRQ lI4fXI.aIIv3'. Agmw 'NIIIII' 1 J C If cl H1 f f 7244 H Bn Mb II rnccs arenf 'Uw- on 3 things going U f mr? qs 'F 'DJQ aqua Q 5' P 1hD if A ax 1 51,44 : 'tue 1 7 I 4 I' D ' xi 2 sb cw' 0.0 fva fs'-"' ww we -1 owes on ,wg ' Q WET n A -X .af 'l""'M 'Q i rf' ELYRIAU Snmaus Y 6 KY Z., R THE cm-15 I F QW W ! IQ? Q!!! 1 ff x, ces Laver gko H4 F w n vi i n nr ll- coW""' Q qi ,Q 909 Eater., if Q ju Wha-I' are I-mv-ses for milns War P -lfl0"" 3 Rendered by H Starkey , flulf-Fax! ,YXQHBC I 7 f 423 ,QM 0 Shfiidae i F ' 7 . 1 f.l i' Pgdllj If K! Il .lt 'HNF wer-agp Popular 1' .lf Jxuci g 6 i X 1 v 53:3 , U ' jim ,yin f", -' .f P . ' f-O ! I , I I lk' xX4?',l I m ff s . I P . Mk- A X L, . , dVfAff?? X' I Q A ' or FISH. I gg, GV 1 i . I fkegshoiai X , Kelli! -1 I Q3 K g, EOCBNU 'Wi U , Q KN 5 V1-r A' WQ.-az Vi, 4 1 9. -Z? It 3 l1.'.'4 . A 5 Q" Q ... 's U 0 ,- 1:9 . . X, N ' I ' ' , ,-1 'X 'J In , . I Us f 0 X I, NAV XV fu n ? vvzcg 1 xi C U A 4 y of? Dis' ,, U f 4 , -- 6: - XX 'f x x! N 'OA 11.6 --. X Yi? ' I M 7 l 'V x X 1- ' 1:1511 ff .I 'V N f 1, C N M- . fl x 3 5" , , x ,. b 4 1 4:?fv 2 2 f L ' Q 'Q f 1 1 F- fe , - - 3 f ..-4-fi 4 - - 1 . "- APE in . r J CQDYEL5 :m't3'- 'nur UNICRS I 1 n an I x 1 mrm a lx. x x ru ll nn A I Q 1 ll K u rgnr lx xr N I J X nrhlnm K 4 ur x rxlu x K u mgx x nr ln ilu rlh II rrl .nn mx udl L I It fl L un A nh mr .1 Bmxxn furtx Fne lk I Lf!! ll' Rgh-Riu' 1' .lun Al'v:I.:, Ph-lI- Al" 1-L., RH 6- Iu.m1r.1 lirmr., RMI-.rl Hr-mu, IJ-.r-nhy li gr, Chuck All-r-5111, TIJ All-rx, L--Un Alt!-id, Ag-w Amis, lhhrg. Hr nur, llurmhw Hwyfngtun, llvk liurl-ln, H111 lr-mg Ar Ulzck. Hu-xx-ll, H ' 2. P.ml Arch-V, limb H.-xml. ,I..m-- IS..lI, Nmcx H..ll. Kffn ' I..n.r Hu-xx-ll. MJ fu. 111 ff.nnpPx.ll, 4Z.,nIf.n 11.411- PM Hdmxllr. Lwu H,4r.4-L. , HUP- li.nrnh.nt. -fn. Sh 1-x K..,rr, 1.nIuJ. l,..rr.r, Ny l flu!-I, ' f .H 1 lrlmlxi rs. ,l,..n .mm n,...,1. r...L n...1..f.1, R.. V f"""' J-fr1I5u1f.,rJ. ID-yu lifrx-1-11. M.. Hrr--yn. Hdrlv.-r., H1-ch: Kwzf 1 XYIJ. f1h..p1n.m, I,!llx.m f,h-'-l-'L Phslh- flh-f.'.r.', U' -4: Lfm- H kl -, link f51rnn1m.Llx.m. Ilwrnrm In A- " r'k'H'H"' M" ""' I"'J""H" H" 'H I"'h'n' S fldm, R-,-1 H-frmr.-I. l'lnl-,xxn-ru lifwrwn, l1Jx .mi H-1-rm :.x. r""H"m' VI-.lx HU lr, li-'rm I-f Hn-iJHII, K-fx ll Rurh ff-Juni. H-,Iv hm, R115-In fhx. N1-lun ffrxnr. RU ' 5: MJ ,111 Hr.mJ, lJ..n,rhx Hlfclxxxufk. luhh Hr-hm, rd' LUN" H"""' IMI'-fy 5'1" th' 1,'Hk:"h U -- BI uh 'll, L-fnlm if , l'lf,nncL Hr-xxx., ,IU rx r R14 R11 R S 1 I JU 10125 11,111 4111 111 11411 T 1111 1 4 11,1111 4 11 4111 14 1 1 111111 11 H 1rry 1111111111 4 111 1 1 111 11 11m r 11, 11 11 11 111141111 I T1 1111 1 xl I I l fn 11111 11 1 111 1 11 1 II 111 111 1 1 41 1 1 R 1111 1 1xx1 11111 1 111 11.111111 1111 R 14 11 1 1 1.1r111 1 H 111 41 1 11 1114 1 R1,1.11r1 11 me L1111 IJ I 1 1 1 111111111 U1 111 11th 1 1 11 1 1111 115 L1 Forty Szx 1 1.1111 111 Rf K 1 l: 11111 1511111112 11.1c11111111114' 1511111 fI41111f R 1 6: 1111 111y l111f1111, M: '. fl"1.11', 1 ' ' r', 1 11141 111 .1f, A111 1 .1 11 11, 41411- 11111111114-v, 1f11:.1111'111 11141 .1 11111111-11111114, Cl1y11- 11111111 1111, 1111 1111 .1 , M11- 111114-1, T111-11.1 131111: 11.411-111- 11111111.1. 11 1 2: 14.11111 111' . 111111 1511111111111111, 1.141111 1f1'1111.111, K11141 ": N1.1 .1 11411111 1.111, ' 1 1 l111111.11c11, 11'1 . T11111 1f1111t1, 111111-t.111g1: 1f11111, 11111111 111114, M. '11 11111111 lI41r11111. QI411' 121.151-, ,l.111- 111.111, -11-.111 Ur.y, L111- ll 1111. R11111 1: 1.4511 121 11:11'1', 1'.1-11- 1".4:1'11.1-, A11 1"1'r111, K ' R4114- X: 51.411111 111111-11, 1f11xx.1r11 1111-1'r, L111'1l11' 111111113 1311- 11111 1:1s11'1', 111111111 1:1a111'1, 11.41- 1:1111 11111141 1:11:11.4 1:11 111111 H.1.1-, A111 ' 11.11. .y, 11 1"1.11 1, 11 1. H. 1 11 1 -1: 41.1ck 11111 -rs, M. 1f11111111r Fur'-I. R1111111.1 1:11-11'r, 'hm'- 1'.4t F111, XY 11 .1111 1:11--111.1111, 5111.111 11.111-. 41 1 0' R11111' 1'1.vn's, 131111 1'1" 1, H.:1'1 1'.1 , 1 1fr'.1 11111 7: 1341111111 1"111w:1111r11. 1f.11111 11.1 111111'. 1111111 11, 111111, H'1."k- Ainfx HC "'- ' 5 H T- U HI:- 111.1j.4 htm. '1'111'111.4 li1g1 11 . Fl 1'11qf Li- 1111-..1. 1- - 1 l'bb1f,Bg1'l1 111bf. UNIORS 1 1 1 114 11 1 1 r Y 1 11 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 M111 11 11 1 111 1 R 111 R 11 1 11.111 1 L 111, 11 1 1 1 H U 1 1 111 11 fi fl 1 1111 11 M121 K 1 H- 11 11111 11 111 1111 M Ik 1111 1.1 1 1 R1 K1 1 1 1111 'XII M1Y11rH F111 1 1x 1 1 Lim!! Kfu11 111 Furtx Sei en 1.111 11. K 111 K1- I R1111 H1.111-, R11-1.11.1 H11 .111, YI' R11 1 rv HJ 11.1.1 Krug, 1111111111 K111- .I,,.-. 1:111:1 K1--, 11.1111 H111 .11-11111-. 11111 H-w, II111-fl 111111, 1.1.11 H111:. . ' Yx1111111' L.1 11111'.1111, lJ.,r1- l,.,111,,1111.,11, V111l.1 L11111, 1111111 111111' H1 11111111y. L. 11.111-, R1-11 2' I1-11-1 1111111-1. V1 1:1111-1 HlIl'f1 M- 1111-1 I 1 11 1 "- II11-1 1,.11111.111, 51. 1- l..11.. 11.1111 L1--1'-kv, "J 111--11, 1.11111-f -l.1111111-1111, 171111LgI.1- 1.1411-1111. F1.1111 1.111--1111: 1.11111-'11, 131111 l,11111. 1111111 L111x1111, 1114111111 11 111 111-. R111 3- 111111-1,111.1 111111111-. 1',11:.111.111 111111111-, N111 1111-- 1- K1-1 'S 1v1.1.'11 1,111,p.1, I1111 l.11111.111111, 1-11111 1w1.111111. 1f111111'1' 11.111 I-11111--111, L1 111.111 1111111-1-111, li1.'1.1.1,1--111.111, 1511 I1.-111. Ml,1.,,1,,,.L,. H, ,mud M4,1 l 51, li-1, M,,r.hJ11v M, M, , R111 4' rl K.11w1, N1111 K11:11, N11 11,1 1.11111 K1..1J, D11 - 1 -P- 111x wt, H1-1111'11 K1111, ,1.11111- K111, 151111 K111, KH 14 ML, Q J M. 11 .V A . MqKQ11lI,111, 4- Nic' R 1 'T' R111.-1 K11k1,11111'11, H-111 KL111, 15.1 1111.1 ' 111111. UI11111- T-111 Mdl1111u, R1-- Mqhfm, 1 11 c 111 1, 1- K1 111g:111, N11 V K1,1.11, D11 1,1115 KMQ111-, : 1. 1-+111 fdfiklhf- UNIORS 1- R111 11' 1 11n1 1 1 1 M111. 1M x1 11111 1 R xx xr: 11 11 1111 x xx 1 Nx1 U 1ir11 1 R11 1 11 11 R 11 1 R11111 R111 xx 11 1 1 1111 :rx 111 Foftx Ezqht 11x R 1 x1 Marx l I I 1 I111 11xx111L AI ll 11 111, 1 x 1 1 1 1 111 1 N111 1 1 x 1 111 1 1 11 1 1 1 1111 111 11 511111 u11111g 511111 T- ' 7. -5 fu I 5- , 1- . '21 1 ' 3 A 5' we Ss- 3 1 E . at in sb ,D '31 1 f 5' 1. 3 1 3' 'iv , , 1 1 2 C S Tn- 5 5- , 6 5 X 5 1- ve i 2 ? '5' x. 1 a A 1.111 111 111 R1111' 1: R1:1.111 M1 111111. XY 11'.1 M .11111.111, M. ' 1'-.11, Tx1.111.111 1l1x1'r1'1111111, M.1rl11r1' R1- -r1'1111111, . ' 111111111.1- M1 c11111, M.r111111 1111, 1111.111 111p11x', 5x1 .1 R1-1.15. N '-l--1f"1'JN-'W 111.11 1.1 r:..1.... 111....1., 111.1111 1z1....1.1, 14.11111-1-1. 1u.1.11.-1, 11 ' 2: R1111' N1K111'rc111, 1211111' N c1111.1s, '11 11 Ni1'g11x-- N.111'y R111111'1N1111, 11111 R1111111-1111. 111.1111 R1111111x1111, S. 411, '14111:11-Q11 N1111111 -3111, 1,1111.1r11 N11511-1', K111 11 :11, R111 1 1. -lA'm"" 1' R1111' 7: '1-1-11 111111-1'x1'11. 11. 11111 R11-1-, XXQI1111 R11N1'11.111, .11 ' 3' F1.11:1- U11r1111r, 1'.1111c1.1 U111111r, F .111'1w U-1-11.1, W.11'1 R111 wrv, .1.1c11 R1111, 131111 Rj.111, R111 S1'11.111111111. 1111xx.1111 1'.1111, 121111111 1'.11x, ,1.1111- 1511111-111, Ru1lx' 1'111111. RUN 5. Bam, Sihn Hr' 'fhllm-I 5c1m,l.t.,.' NIMH, SCI ,NIV 11- 4: M. V' 1.1111 P111-, H141111 M. '1' 131111, 1J11111111x' 1f11:.1111111 S111-N, 111.11111111- .'1.11111, 111111121 S1111", 1.111'1111' '111111'r11y. 111-1111111111 1'111111111x, C11-1'11 P11-1, 11.111 R451-, 1311-111 F11'111111N11i. 1 ' R111' V: Y11'g1111.1 S 11111, M11.11.1 S11111111. if11r1w S11:1rr, I ' 5' C11.111111 R.1 11111, S11 lay .4111 R1- 11111, 131111 R111:. All-J S11 1, 151111 W S11'h, ,I-g.1 M. ' 11, 1 1 ' ' 11. JU 10125 9 1 11 1111 111 S 1111 11 1111 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x T11 1 rlx 1 1 1111 1 X L l 11 X 11! 11 X111 11 Y 1111 r M 111 111 1n1 1 I 'F . 6 15. gy 11 5 ,, F 1 I 5- 31 fp' 95 A 5' w 'S- I 111111111411 R11 1 1,111 S11 1, R11-1111. .'1111111. T1111111- R1111 9: 111-.111v XK'.111r, l1111.1 XY. 11, Hrttj Y'1111'111,5, ff. 511 1, T111 XY. 51:11111, 111111 S1111111, L1111 5111111-11, 11111 XY.-111111, 11111 NY1 1111, 1"r.1 1-1 XY.-1. 1111111111111 V1 1-, 111111 511p11111. R11:1- K1' ff11.1r11- XY111114111, R1111 W111-, 1f11'.11111r Vlxh 1-, 111' I' 111:11 511111, 141-.11111'v 511111, N-11.1 I.11- T.111, 171111 K'111g1111.1 XV111111114. R1111111 NN'1Ix1111., 15111 XY111111, F11'1'm1111 , 1111.1 T.1rv.111, f11.1111- T. 1111. 11.11111 T11 '1111. XV111111-1111. 111' 3. H.111111 T1111. 1-11111 Tr.. , S11 1 1. c1111, ff.11111 R1111' 7: 1.1111111111 1V1N111g111-111. S11 111' Y1111, Hu111.111 Y11-I. r.1xI11, 1v1.1v Trwkv, 11115. T11,1111, 111111 U1111111 XY.1r11 11 Q, V1g1111,1 2.111-111, .11 11.1.1 21111 1 1111, 111 1 111111 111.111, 1'.111 L5111.1.1..1, I-11 1211.1--1-, 1a1.,1.. '111f'11'f1-' 311'--'W 11-1 v. Y11111111 X'.111g1111. N11 1. f1111 Y-111151. R11111111 141111 N: W1111111 2111111 .1u111r. :11 'NUR' SOPHOMORES Rxghl ll! 'K 11 1 1 1rrx 111111 411111 I 1 ' 11 -, 1111 H1411 1 1 1 xx H1 A 1 11141 1 1111111 11 11 1 mu M111 1 11 N I I 1111.,! 1 M 11 11111 ll M1lJr1d K 1mm.1r11 ' S ' X "' M -KrJ1th C4511 ll XX A I 1 11 1, 1 1 1 11 r B JJ1 Flfty 1114 r 1.111 111 R.11. l- H1111 A1-.1l1.1:1, B1-111' A111111-, I1..r1- I, , ,. H , 1.1,,,,A pg., ,,. RM., BU... A 5 AJ. 1-, 1.11.11 11.1- 11.1.-1 1111111111 NU111.. .-11.1 1.-11, ,111.1.111 ffm QV ,A,,51"',,'f'f1 ,Um"iQff,,.,,, NA Aff ,, 1 . ll.1. ' 'R Q ' ' 1 A R11144 7: R11Iv H1.J.1 15.1 1211.1 H1.111g1,11r, ltd 11rd 1l1n1 Kun 2, H1',111.'1 A'-1111, XMI. N111 A111-N, KIL111 1-M1111-1111, .- in ' HIM M4 , 19,111 , ' FIU, 5 11.1.1111 . 1 111, 11.1. .11 ..1.1,'r:11..11.1. 11.1111-, 11.111 11.11.1. Lzffl V n"m""' N ' ' ' "Hmm I '1 RU11' 1: 1 11111' H.11111.111, 'l11l111 l4.11.1. l.-11111 1511.1-11.11. A f U , A. :. K, Ck fflvll H511 lil, .1 H pkv , Elf. 11 11..,11h1s.111.11..1., 1111-1111.1 11.111111 111.-11.1111 11..1111..111, 11111. EM f-.H-llrgixllfffhfx H-WH' TMfQ,l,'111,,1','f1.r111fI kr in I 11111 .11-. , ,V 11.11 41 1111.11-1..11 11..11.1, s1111.-1 11.11. A1111-11 11.11.1, . 1- :ffl,uf.'ffff""fm'f:"i'.UITA',11 A'1H,f1,titf1'.11.1 'f ' -1.111 Bak-, .'1l .1 1511111111 I411.1l1 15111, H-1 .111 H1111k1, Lili! "M, ijkjtlxm 'A ' " A ' A R.1. 1- 1i111..11.11. 11111. N111-111.1 111111111... 1'11.11.- 11111 'r111'. Phil- lS1111:11. 11.111111 ISI1111111. 511 11-1' H1111-, L1111111 U v. SOPI-IOMORES I 1 1 1 11 111 1 111111 R Ip1 I111 11111 1 1, If I 11 L V111 IX R 11 4 ID11, D1 Icrr 111 Il F NK AU I'J11 111111 D1 J11 I 1 1 .1 11 IJ 11 111 Fzfrx One 1 11111 1 11111 m I111 1 1. 1 1 XK111r1 11111 1 Flnn .nme IP 1, 1 11 N.1n F111c1 I I M 1 1 1111 1 1 III 111111 1 Lf! 111 R gh 1R111 I M.1 I ffI1.1111II1'1, I'1I.1111' f.I111p- R111 f- M1 1 IJ1111-1111. ILI IfII11'rt-, T11 f -I .112 , XVQ11111 flI1111I1-111, IfI1I11 ffI111-111, 11 I fl -11111111, 1lI1.11I1'- If11111-, CfI1111I1- I'L11I11111', M.11I1'I111' Fu'-, 'I M 11 fl11g.11, M11 guy 1211 1I1I1111. V11 - R1111' 1' H11I1 ff11II111-, R1 I f1111111111:I1, I11:k fI1111I1, L111- R1111 "z l11I1.1 Ii-I1111'1 IIJ I"'11111111111', F1y1' all, I - II111n1'II, M11 1111 ff111111II, If1I1x111 f111!11111, IJ111.1tI1y 111.111, 11:'111I..I, N1-11111.1 FI1'1xI111. IwI.1 I'1.1 F11-11-1. ' 1' I Run' 1- Huh 421.1111-11J, I11.1r1 lI1.11xf1.r1I, f1I1111l1'- C1-'I1-11-. K1111 '41 IJ11r1'111 I"r11:. N1 II11 I"1xI1.1g1r. ISUI1 H.1n1bIu, H.111y 11 ' 11 IIYINI, H1114 L1111 V111-Iw, I'.111I 1I111r111, I?.111.I 4i.11J, T111 12.11-111, ,I11I111 11.11-I111-Ixy, XYII11111 lI1'11rg1', D' "N H1111 H' 1191111 fY1I'I11111X. M1g1111 A 1- VIIII1--p1-'. I1-,111 11 ' : L111- Il.1x1-, I'11111:1.1 Il.1x1-, Il1111.1I.I . 'Ici11, ll.-11111 41l1111111', ,I11I111 HI1111, ,I1l11 421111-1. IJ.1 H11 wb, N11 1 'C , L111- Ihczz. Il- 11111 IP1II1t11I1I. I I 1 I71111'-. Ii 1I1I. R11 5' EI141111 I111:I1. I'i1f1111 II1 I 1-I, ff.11I I311.I111'I'1, Q 1 4 Q 11 L1 I D11 1 IJ, N11I:11I111 Dy 1-QI1, I1u1.u R R SOPHOMORES 1 1 1 R 11 1 1m 1111111 11 11 4 1111 11 1 1 11 111 T 1 1 11 H Fzftx Tu 11 1 11 11 1 11 F 11 111 1 1 11 1 111 11 11 11,11 1 H 1111 1111 111111 H 111 11 M111 1111 111 1111 1111 K t1 1111 1 11 1 111 111 K11 1 L1f 111 R uh 11 l: .lm 111111111111-v, T C11 1v. If1l1'1'11 H111l11p, 511- 1 H11 11xl111ffl11, H.1 11' H111l1111X,, M. 1 ,I.11111'1- 1l11111. M, 131111 1-i111-1111 R11!1.1r1l H11-'11P11-1111-r, M111 g11 111 I11 5, A !""' f"'lf""' I"' I' "" 'ff' 1, I H in 111.111 1.1 1:..1.1.. 11..1..1.1, M..111 11 .1111111, 1511111 1111.11..11. 111- . 111-111. 11.11111 11. 1111 11111111, 111111 1111111111g. lg... I., H , ' lg, H J. 51 ', V ,W , lJ111111.1 M111 l2111I1111.111, R.1x11111111i li111l1111.11111, I.11l1 H.1l1111. ,,,,L,,- HI um I In In HHH' In R I H H I .Luk H.1lf1- .111p, R Y I4 H- - I , H I I F lx L I, 141.111 11 H.-11-.-11 11..11..1..1. 11.11.-1 11..11.11. 11.11.11 1111111111, ',t,'Q.1f.,,.' ,fix 1..1111f.'N'i11'111 ' 'f.'f,,,.f"",?'Hl 'fffu 1111- 'HN " ""1"' l'.11xx.11'1i H. 11, R11'l1.111i H.111 -. 'I'11111 H.11111.11, 'I1111'1 ' ' ' ' ' ' ' ' M ' ' ' H.-uh.-,,,, R1111' VT: R111 ,l11l1.1N.1M.1 'L 1' V ,I11-1111, . A' K.11':11111rc:yL, 141.11 1, 1111 .1 11. 11.11111-. 11. 11111 11.11.11111..11, ci.1.111.. ft' Vl"" " H"f"'1"" 'M' 'V fl' '11 1 ' H1'1111. . T11 1-1 H1111lJ. N1111-11 Hlck-, li11111g1 H1 111111. " ' Huh" R11ll111 11l'1:ll. R1111' P41 VM. V' :X l5.1-pcr, 1.1111 Kwik, ,I11a1'pI 1' 1-11. 1111 S- 111111 H11l.i1., B1-11 1ll111g1x111!l1, l'1.11l1l111 H1-111-. ut ' R. kdl nu' 'INN k"'lkV- 1M- 1-' K" k 111 .I-1 K bf- SOPHOMORES M 1'1 n 1r N11 11 ur lx r 111 r rx 'V1 X 1 I I R r x 1 11 r 1 11 1 1' 11 r 11111 'vi R NK 1' N1 fun Thru 1 1 1 L fr 11- Rzzhl-R1-11 l: .1 1, K L ..A F1111--11:1 K1-111-r, If-ugh. f1l1.1rY1- N1gIi1:z1-f-. 1.111 N1Jil11v. 911 11 v MJ1 l1s.phff111:.R.M. gmt '111rr.l. 12.111 K11pg1.M.1r K11-PV. 111. Bm - . QK11. 'W' k"11f1k- 1411, 11: 11,1111 M141-11., x1.1.1. M,l.1,..l. L.. vm. M -14 I- HI.1Jy- KMH1. Y1g1111.1 K,1I11p.1-, flngurx K11-11. l..111gl1l111, Hixrla N1+U1'., flwrg N1 .i-ix. lf.fxx.1rJ 51111111-r I11l1.1 KH 1.11. ICJ1 111.1 K11x11111. A ,11-x K1.1x. 12.11141 K11 IIMI1-1 N11 1,111-, :!"- R111 ' fml N11-HIE. I- ' X1111::t V11-:YQ N11 1 R11 1 N-H111 Krug-.1r1. 51.11411-f K1.1p11.1l. Y1rg1r1: H-1-111 Mm.. 51.1.5 .Q K1,1, fP.-rf- N1--K. A1111 Krhrlu. Hdrxfx L1-P1. kI1.1::.r. LJ1-1-.x, Fr-.1 L-1-rvr, If-.1-'. Rivznkf, Llmwh- 11,11 - 1. 1.1.1.1 M 1 .aw M 1 1. L .. x1,1,,f R111 4 R1 L-rj-11.11. Hl1:,.I.- l,111:g.1- Rui.-ri l.111'11-. 1.11112 Mlwr. H11-:. Nfrf'-. R' 4 M Lack. R151 M M.1g.1r-r 11.11112 31.111 l'.:,.f1-11, liI,1.i-.- Q5 l2!11r1.1 I.x111.. N1 1 J1. W' - 1'-I1-'H 11 1 11 11.41. Mm. 11.1 511.1 II Av., M1.1,,1 if : Huw Nfxf f1.:g, fllmx fX1.'if1r1:.q1.. l,1l!:.:' .fx Lf' K.1l K1 1111. HQ-1 X1 fwf.. .11 ' ,11 ll '. 511.11 SOPHOMORES 14 44 4 4 4 4 4 444 ur 44 4 4 4 N4 4 R 44 4 44 4h 4r W 4 4 444 R 44 'X 44444 444 If 44 4 4 4 44 444 M444,4rt I npp R4 44 4 4 N1 rx 4r 4 44444 44 f 444134 buzhm 4 4 4 dl F4114 Four 1474 444 gh! R44 l: M.444' MlIll.y'. A4444 44' M '4'-. F. R4444 V H411 lv lx ll R4 P4' f4 44. R4 I4-rr P4 l44nw, Ni' -.Y T44444 M4'44'l4'44444444. 14.44444 N4cl44l-, 154414 '4'lf 44, Rulwrl l'4'I4'4s, El ur P4-k44r4444, Ed 4 41 'Pl.4N, H. " Plas. -'Mk INKk"I'xH'v , Run- rv Sr. lxy I'4441r,-lu, L444. lima' P444444'444y, Fel- wk " 'V Zi lm' NW- ,I-IU KWIIYUUI. 194444 U U4444444'll, Sh 144' l'44444Il, R.44 444441 I'4c4,444,, IJ444'444h4 R.4P44.', Ifxvrrll R.4:, ,l44c 041 VH. 14444 sl UI-:4 xvkl. K. l K N1. H4 4 , AI44-4 4h 4' R,44l44gI44, U M mlm' , , R-444 '. Rulwrl R4444g4444r, ,l44444- R,444l4444, vl4.444444' R,4xu4444, l,444r '44 'i 42 Apu-I 4 3xl'iV"'1,lT'1' 4'i,4I4nf'l4 PM 1 I--14444 444..., 44.444-44 R.-44444. 4.44-4 44.4 44444. 44444 444- 4 . 445- 444- 4 '44. 4 4 44 .4 .44. ' .4 . 44, . 4. 4- 4 pl' ' L X ' 4444444 44 44.444 Rddlr, 5.44 R4,4..4. 4.4, 44.4-44.4, P4444 , I I vmlu HPF. A Pl ku. -hh! Pd Nklq F tuck? Rwgflx. R 4 4' e, ful . Rv ff. L44l14s Jn. '. 4 41 vsk4, 1414-44 I'4lt4'4, H4444 P44444-wr, M.4 ' lfllvn P44441 RUN' "I Ur X VW R 144. mil ' 'hi ifk. " '- Sad- 4 I 44. 1444 S4414 4, M.4 444 S4 JN, H44 . S. 4 , '. .' vlcf. ' ll r 44 444 44 44444 4 4 r n K! If lfXt X 4444 4 I 44r H44 4 4 44 4444444 4r 4 44 4 4 4r 44 4 444 4 Rupr 444 44 R4444444 4444 4 444 4 4t4r R4 4r 4 H xx 4rd 444 rt 4 444 4444444 44444 I 44 3.4 SOPI-IOMORES I 1 x r 1 ru rr S I I I xx N1 r Wvmp Na x I x I fxf' x F11 F rx Nr I- I lftr ff- Rxzhr-R.-1 I Rn S.'.1riwr4-I.:I:. I-.m Scllul, I'.u1I II--If-rin. SLI, XX .'.-. lI.::'. Sy,-ML, Hu-, Npyvg.. Qxhwllz. I',rIm 5.I1r.4r'.su. I-.-rvr.- Sglxr---.E-I. Im- Xin., . V U I Q 1 1 V Ihr:-. XIII-nr. 11 IH Jllz'-.yz N'v..!w, .-XII'-lr KI 1.4. III!!--vr Suu. I 1- -1 -I-' Q-I v.5,-.J ':.I .1-,I R, 1. 3 IMI: S.I,I..f.,. mx xrm--u M ,N-. smlm.. I " " H 'II ' I' ' ' ' X " N' ' I" Nunn. Yllglvzm Scwrr. IIIIII1 Nlvxrl'-.l,vI15-.1lI--.III1lI4- III If ' I'5"1y WI .L ,-X'-, MII, Ny, L, .t I-win Snxlvgl 5vIw-rmx. I- ww I-'-. If-.4:,I.1 QQIIH, Ii -.Im-ui II.M:- I-. X'.y. R411 1 yum, s..1..f. RI.I,....e s..u,..., 1:1..m ws... mu 'IW'-1'-I 1'- FIM -I, :XII-1 .'h.p1rII, TI'-In.. Fhuir-:1, I"r.nII 5I11pIurXI. R -f K I- T1 " F11-.. TI II.. X'1rg1'z1 -41.5. HI, R, 4 4, H4 Hd gh..nHW4 Iylprhn Y.. Ellmxxr g'm.,H- Trnnff. Ilql-. Trmw?-I1II. Iff-II I' IIL1. R:.I.,r.I Ylsi.. YQ'il'I"" 'I IMI" Q"'4"A 'I'f"""I' SW- 'WI 14 I. 'I 1 -. x f- xi:-.4-. xv. 4 I-un. xv 1.4.1. ' " 'I' R I--r! K'-1 15:3 I'I.'. fp- XX .A-.yi 11 I . XXTIIUI. RRI. R 11 5 III! rI,'. FZLVI.. I I' I VIII.. XII. XII FZALZIL. XX SOPI-IOMORES t If ight 114 NX 1 h1ng,tun Dum! XX 11 r 14 1 1 111 111,11 11 V11 an --.ph XK11111 1r1ur11 nrt D111 V1 r 11' 14 K1 um 11 1 F 1 Y 1 R014 L ma lr 111 1 mm ar N 1111 11 W 111 11 rx 1 1 R Y1l1111,1 1111., ar XM.ndl1111, I 1111 XM dwnm L11 ur 111 L fntu Y1111 r 5 R014 1111 11 Ln1 1 Lxnuum XX1111 rm Inm. Xhmllmxn Don Wu FIIIN bu Ldf 1 R --Rf - 1: 171111115 'as ' , , hy li 1' ' R11 - -O: Ex.1Xl'1I1 NX'mJrl111, Ex 11" NY '11 , fl.1lh 1111' 1 ku' m' , jog' 'Q an . M: 1 V1 , ,. ' "111w . M: gg - 1 'js 111 tak , rg nk 11154. ' 2: V11 . W1-1'11'v' . P: 1 V711 Q , XV111: J VW -1, R0 1 ': 17-.n J Ymr. I7 r thy' Yum, 1.11. , 1 "1'1 ' M' ' " 1, '. '-ra . Hcl' Yu 11' ch. - 1 1 kv. ' 5: ,Inv W1 ', 11111 W1c111' .11 , RQ' 1 ' rl ' ' ' ' '11, ' lf. FRESHME 1 X 1 r11.1r m1 I x I I um 11 L x L Ru an r1 r IF tx 5cLCd xu xx 1 x xr r In H L+: 1.1 v1:I1r R111 I V111-11. .-XJ..n1-, IS.rr1 AIII1.r4. Yan- Iir-11 . I..-1111 M... IS11-nu.. I'I11I1p If.11I Ii:.1x1 -1,1 AII- 'I 41.1 1,11 . - , .1 .I A. , R15 H, AQ, JUN ,,Hg,,k.' 'I.,g',.,f,1f" " "" "" ' RI., f- 1z1,..111.,1- 1s.f1.1..1h, 1.11. 11.11. sn ' ' ' " " "H I'1ru II11r11,11. Il11r1rI1'.' B'..'.::-'1. RAI f.1I 11 R I r' Rf' I R1.I1.rr .-Xr1.I1r-1111. 17141111 AI11111. U CQ. Arm- f,m1-11111. A ' - 111-'. -1 .v.1'- . 1 . .1 x .' 11. ,1 N. 31111 Qf,fl1 " " I 'N" I' R BI " S' "' 'P' ' ' R 4, ' 1a1,11.f.1r:I.,s1111. R1z1fifI,,1V'1.:1. x 1 111 11 R1IpI1 f.I1r1-r111,m. L11- f.I-rpm.. L11- 1,1-HL, R I ri f R11 3 . 1. 1 .IM Iv- '- . . 11 3.21 , IUIL1'-1 H1 .II. RlcII.II'.I"Ii-AIII. riI,I1 IQHII1qk,"I.IZ'1'5l1III11'1 IIS. 11, P' If-'II-fI1Hf'f"f1'fx'-I 'Ai' Ig' If i"5"""I"l" ,xi 'H '+ ' .I ,1 11. -1.15. .1111.--1:.. -1, 1.1:., '...1.. 1 1 R1111 -I IfI.m1- ff IS1r,I. R1,W.II Iimrllzg-r, I5-ua IS-gui, I7-1.11:-111, "II"""' """"' """"' H' ' """' """II- "1"' IIYHI1' R 1, +1 H111-. 111,.1111L,, 11,5111 11-1a,111a. 14.11.11 I 111 ff 'I A gn-II. Ib.,Iw1111-I11, R1-1 IL 1.15, I.1'I,1r:I1- Ihr I1 RI 1' 7, KI Hrml., iII111.Ic II1'-111--111, H1 rI.1 I5 41111, ,I-.31 I . ,, 1 ' FRESHME ,X 11 1 1 111111 11 R1111! F1 1 M111 1 11 1 11191 P1111 1111 1 1 11 1 1 11111 1 Y X 1 1111 1 11 11 R111 11 1 11111 11111 11 1 111 1 r 1111 1 11 111111 H111 1 H11 R 11 1 1 1 1111411 H 1111 1111 11 X 1 1 1 H L 111 1111111 11111111 1 1 1 H 111 Hn1l11 11 1 1 1 1 11111 11111 11 n111111 11 11 111 111111111111 1111111111 H11111111 FIIIN Eighl R1Ir 11 1 1 1-H11 Yr' 1111111 Rl' li Rrvllillxi 151.141, 151-14111 1111111-, 3-11111: H.1 :':1, H11 '1' M.j H.ll' , R1c1z111 H. vu. Al 1211 11 . A111111 E11-11, 151111 1fI11111, 111111 Ifuckrr, 11 - .1t11. 11,1 11 , 1 1-' .111. BMW :T Ch-lfl"UQ FUN- H-1-11 F"L1",- '9"f'1"'1 F-'I - Q 1 "IV .1 - "1 171111 H1'111'11r.11111, NKQH1111' H1'1111:111, R.11- Noll H Il 1'1c11111'. Umm' 1'11:p.1111cl1. 11.111111 1'l-11111. Zh: 1 I1 'rm N-1 1- V, -I .- An l11l,N.n. cjllumn Hlux R1111' 1: ,1 1- 111111. K1111111 1"-1111.111, M1 1111' F1111-1-. 'f N 1.1511 F1.11111, fl11.1rI11111 151.11111-. 11-11-11 F1.111l11111.1:11, XY.11111.1 RUN R. Dunn' IM. M 1. DUN, N101 I R m H M' "YA 1., 11.111 H..,.11. H.-1.1 11.1111 1i1......1 ..11 R1111' 4. 11.111111 F1111.111. XX'1l1i.1 1" 111, 141- 1'1l1' lI.1g111, 1.111 .1 11 'A 1311551-1, P1111 1l1'11t:1l. 1.1.1 12111-1111, 12.111 49 111111: . . . . . R11 U: R1111 l1'111 H11pl11:-, fd. 1' H-1 :. 1.11 H I Run' 1: T11g.,11.1r. 1..1...1111.111. 1.1111 111.1111-, I..1111'11:11 1111111113 1 .W H IN. All H .N ' R1111c 1I.111l11. R11-1111.111 ll1.111.1. 121.1 Ilrlgu-. Hgh A MKHU I-L ' A A ' ' 1 ' 1 61 11111-1111 lI1.11. A1111 1111111 11. 51,1111 H.1.1-. UIAJV: FRESHME Us -5 ,Q 1 1 r 1 r 1 1 Hrr' 1 H1 111 r1 1 1 r N 1111111111 1 11111111 111311, 11 111 11,1 111 1 X 1 11 1 1 1 11'xX16 G - 13 iv Q R s' f 5 3' F' 5 f., f is "' 1 a. 7: 7' 7. .5 X, S A 5 3 3 3- 5. 5. 5 5 ,, S Q- 5 I 111 11 1 1f-11111 151.111, 11111111 11411-1111, 1.1.11f1 111.111, 1211 3.1111 1,1 111, 13-11111111 L1111111, 11.1 1-.1111 1,-111111-, ,1111 1101-, M1 1111 11.-1111. 11- 1- 1i.1111:. 1311- K-1.111111 1.11 11. '1 K 1 f 111111 f. 111,11..1.1 1,.,11111,11111. 12.1 111111, 11. 11.1 11-11111. 11I,,,1u KA,,H,:,1.A R,,1,,H K4,.lm,1U. N1,x,,, N1. ' 1.111'1l-111, 11-11111111 1.11111,111111. M11 --111 MAJ. M11- v111 1 11 K1-'-1. -1 11 '1:1g. 1'11"1 K1r'., 11211 "1" h1'f'm- 1111 111-1 ' 1,1 111- N11 1111-. 11111111 111-' M1111 1111111. K111111--11 N111fs1.11'..17r11. '11 11- . 1' 111. 11 111111- 151151 1 . L " 111111. R 1'-11 K'Y'-I' R--1111 1,111-,g Wdhr A m1K,11 r N1111 1 H1111w1 1 .11 1111 ' '- ' 'Q 11 '1 :-'. 1 11. '11 1.11 ' 111 1 1 11 1.1. 311.11 1 1x 1' . 1 1 11 1 RMU R: Dummnw I . DHHQ MAVI A A RIN. 'Y 1 4 R 11111 111111. R1 11- 11 K :g11..1:1. 131 1,11-1 10.11.-1-, 51- 1.111g111-- , 1'111111- A1 11--1111131 1, 1.11 111g- M-11 11111. 1 1S-111'g- 1.-fp. N11"- .11g1111 1.1 1r'1r,. 11- -.Z 11-1-111- fs11z1111111111. T11 1-,1 11111111-111. 1 11 '1 " 11--11" N1'.11'-. 11-1111 N11 -. 1-1. 111111 N.1gu, 11-1 N1 ,-1-r .Xu 111 :'.L- 1. ,,-., 11?11' 1111- 211- N1:1'., N1-1.11 N411-1-, 111.1 N 1111. 1111.111 N1-111 FRESHME 1 l! u I rm an lr u I x x x ill I! X lx I A N Ru Ru Ru x xx an Y! ml 4 xxx I 11 xx Mxrx x mx 1 Nm r Smtx x Sl P rt Nm Y HY! rw ll' 1191 l: Shllrx' NU , , ,Iv-u NU 1-, VI-.m-,I Rwx-. R -N.l1 RM-.rx.m, H.nmfJ liwrhggmx, lux f Thmn.4- lYlIuxxl1-rr, Rnlnrr Uhl-m,nJ1.x', Sally U1Jtn-ld, Pun. N4 1-'Y U"x1-"W 1'4"-'UW "4'N-"'M- lm nl 1,..m..,k1 Rr..,k1.N M.. L-ru umm. xx'.11..m Rug., lin ' I: Iflnnxum' l'.nt.nk, -llmlvm l'.1!x1cL, liwlmr- I'..4lm.ix, K-lm-'th Rmh, Imax ,Imm Run, Rlclmrd Rxxun. Hvlrl f,,.nHl Au I'4.4k, M. A' I'-llu-, l',nvr1yl.4 I'l1r!p-. Vnfllfl-I Km 7' Inu. finlmh XN',Ir.x Sulm, lhlnxx-x. S,nlmrk.u Rl 'Y'fH'1'-- .yr s..1xm. R.,rN..1 s.bh..z1..,,, 11.11 sxn,.,.-Hr-.,.-nl.-f. crm .V ' 7: Altl PIM, I5-Hx' mm. Ilugln. PIM. lfmml l'.14.m. NIU... fflcgm-lr l'.fr1nrm, Phxlln- I'-Lxull. lun- l'x1Nl-.ucf1. RHI, ,I llym gil Uh- 'Mud gtlllrm Rhh ghqmrd DH n 4: N-tm Rug lm Hr RuJm.u1. Hlwrxrm M.4l Rmlw-NIJ-. x LII Sfnrrum. L1 nn Shlrlm, Nh ' Shllrildl-nl, . I Bull RUN mn, CfIx.1l Rwlwxu-1-11. lim! Ilmignrf. Zum Rmim. wax-km. H Q: Exvlyml Rfglrf. H. um R.,Il1t'. Lck Kung, RUN 'I' N-'rnv.m Sugkl. Kul f um-, BNI' Smnxpwn, D - Slmhrz, Rwlwrr SIL:-Ihr. Bluv fxxuh. R4-w I FRESHME -x pm I Tl I U, f nl Xln fnllk 111 r 11 1 rm 1' 1 R u 11 Stn 111 1 x1 lv rx 14 I 11 r11 5 if N- 1 5 I flu Q-4 11 Fr 11 r 'N11 1 1 r 1 X 1 X 1 ? , 3 6: 1 s 9. E S 1 y 1, P . 3 a- G- Y 6, 2 E G- . L47 In 1451 R11 l, E111 S 1th, M11 S Y. lm-1 I,-11- R111 HUM, Qllcl- XV.1z11-I-x. luv:-' War-5111, S gdf , FIU,-J S1551 1.1l., H1111-r S1.1x.1rr. N11 ...U Sul.-, ,. if 'WA' IS, bg . SHJJ. J, , ' 'Q 'V I " gt I r gt I . , I, , R111 f, r,..111.. 114111. 11111, 11.111 11.1.1 11, 1.11.1111 xx 1 "' -I " 1' -" '11 "M Af"H'- -"" - ' X 1. , .. '. 1,-1. '. ,. NNN., xxg- .. J, Sn. Q--tt, Ru. Sx 11Jl1114, 1,1 I I1111 5-,111-, XXJIZ1: N:.- Kxlflltpgsrh RIM I U ull! M I L I 111v:y.1L. I ' Rm. ug 11.11 T..1f.1-111, 4:..,m.11.. T,11.11.-11, 1u111,1:. '11 li 1' ' Will-ff1 W1Il11'f--,ISM-1 5 H-I--, R-'PH' V111 1111, .laik nm, A1..1f.1 Il.-11:11-.,11. 14.11. '11.,1-.,w.,,1.. At. 'lm NN M1 4-111 WH:--111. NNI- W1-1H-'11+1- L f lnrt Thnrlry. " 7- RU 4 H1114-111 T1111rv, :X1..1r- xx Tr1111111-1, It-P' Tr 1.r::.1'.. K 3, - ,l,.gl. XX1r111:11gr1111. Klnch NX'1,f.1,r, Il1.11.1lJ Yr r M11 1, T pf. 12,11 T11x,.11J, RMI-1. YJ1- .'Xf'51"'-1" AI- x Ya-1, N111rI1. Y1f.1. fh1rl-- YM-1. L1-11,.1rJ YU-r V-114'-If K I 1 11.12-. Y..L.1. 1111.11 :.14::.111, N111-11 Z-111 R111 Q .'Kl1.1 Y111.l.11111l'. H1I11.X'11'4 1. ll-111 YSL: SONGS HIC H K XII IS II Ixxr 7 1 III I K II XXII Xl I XI I QVIIIIKII.. I.TxI:X INIIA ' QIQ XII IIIII III IIIIT. IIx'1'1.1 H-QI. III I1'1I1111I-IIII1 III IIIIII I1I1Ix 1'u11pI' III.IIl II Q'Ik IW .IIIII IIII1' IIlll I1II'.II III',IIIN Ixr IIIIx'-I I 1 IIIIII' c.I1I 1II'x11 11111111 .IV-IIWII III IIQIII II 111I'11I'1I' II11I'1I11Ig I'1'111I11 I1 1IIINtI1y1I1I1ImIIIII11'111III'II'.I1x, I Ill II QIIIIII' llx III IIIIII' IIQIII I I 1xx'gI1'II I4111lII'1jll.II Im LQII I1 I1 NQI111-IIIII IIIII-IIIXX :,I1., II II I1 IN IIIIINI I'-1-1 1III'I1AxiII1'I' 1I'II IIIII III'.I1'I- IIIIIII 11II'11I-1':w NIIIIIZ IXIIII IIIII IIII' I'I',I1- IIIlII11I.IIIIII11I. Vx I I1.I1I l11II1'1 xx'1lII III'.I1I1 .IIIII II.I1III A 111 I II111' xgIII1I1I 1'IIw 1:1 IIII' xxwi SI I11'XI NIII II .IIIx.1x'N Nl.IIEkI XX 111. I- III IIIII1.I. IAXII' I'II',I,I .IINKI I"IlI".III IIIII I'lIyI'l.I IIIQII FIIIIIIIII IIIII' NIIIIF .III VIQIII Ii I'L' IX IIII' QIIII-11 IIITIIL' LII' II1I'QI1C1'I'I' IIIIII IIIIIII IIIIII' IYIIII IIIIIII SI1 I III' II1IIu1I II'II1Ixx'-- Vx IIII xxu u.11I IIII, H1 'XIII III1 I'IIyI'I.I IIIQII SIIIIIIII IIIII' xIII"II II1x.III IIIIAIIIIQII IIIIIIII IIIIII 1' I.II'I'I.l I'I1gII, I-II-. XVI I'11 IIIII II.Ix'u gII1II'. IIIII III IIII' xx1 In xI.II1'III IXI. If IIIIIIU--IIIlX'I'XKI1I1 IQ I'I' 1' IIII 11'II.I1III1-,-.II11v.IIII1q AI 11: XIIIIII II1I1'1'.III III1 I'.IIII.I III-,III XII-I-II I'II1 -I1 1"x III Ile'I1I 1 iff? P R ERS' LE A-is MA an-2' pI -.... 4' Qzxtx Four 4-. H H if-. I MXN LUN y-4 ,- GJ CQ 5-D 'C -1 H B- P ITN x f-1 '11 -1 4.a E .C .- f" M D4 M .- J ... I-L. 1"J x-. J X-4 ..C. ,. "5 L I H D6 B4 ff w-1 ,Q 4.4 --. ,. C24 1 VLTLII I M ff UA 'I L Cf- UD wr 1 4.3 he .S -J A ,Q fn 4.4 rf' -- fb B Lt U 4.1 .A ,541 ' L..-.- L' Z-ff' : 5,4 -1 J EF. :CC 5. -,- wi BS Pj: :' fx: 'T5 -'C 1" 'L -7-3 .J 2 Q' M- pg. -., :Eg .--1 UI 7' , , ' ,SSC 'JV' ...C .3-A :lm L..'7' C ':'..2 I-' G: K nhf- U4 -,V :, JT ,...ff in ,P :N 1.7 ff, U-IQ ,CQ 26' EL' ...Q ,4-1-.- 'J s..f-' ZEN QE '5 UCI? T U Ll" lj: ,-E QE 31,5 EE L.. '-'-1 2 LL. , , f- it ,-'I 1-3 +- :2 5? '-144' E5 ..,J .1 BU 17 1- f. -- H QL 271 .Lib LZ... Eff .1 .J . L!-1.5 ""' gc gp: QLIJE 5? rr.. qfl. "Ll-I.: 'VT ...,J,..1 -3 ,'-'L'-- 11: . 13 3-Lrg 421 .-. La ,:" .J LI. .:4,.f,.5 W' 1 3 U Ili W1 'fi Qutx Qu fx xy fr f--1 ...,, .1 .5 n -,, .-4 ,J Q .1 I I' U. fx I ... v--4 T L XX 3 1 .-4 H w-4 J -4 BASKETBALL Kev 1 Edu 1rd Sllughtnr 7 john Lgbovx ark Flowwr 4 Gcorvg Brunner 1 Tom Smith 6 brmld Lawr 7 Sld Spragu 8 john Llnvlll 9 Mirtln Groh 10 Steve Tranoff 11 'Rd Pllebkx 17 Paul Urban ok Sxxtv Seven BAND Let to R11,11! fnmt R1111 M1 11 L1111p11 D111111 N111 nfl N1t1111 ut 111111 1 1 1 1 or 111es A11'11L111t 'X 11 1 1V1 11 1111 I1 1 I1 1111 111111 7111 1111 111 1 J .ld yuh I lx .11t1n M111 'X 11 H11111 1 1111 H L , M1j11rette .5 in H L I P 1111 1 1 S 11111 1 II 51115 XII H m U L l ward NA11111 1 1 1 I U 51 llllth 1111 11 11111 I 11 .N ,tp N M , a Phelp L yd E 1-x11llL1l R rr XX1 11 1 I , 1 glmlt p, enneth R11 11 M'1L'11t "mu 1 M1111 1 1 'v11r1111 131111111111 D1111 X1111111 1 1 1 Row Cf 1511111911111 1 1 11111111 M111111 1 511 1111111 1111 H1111 111111 I-10111111111 R1 11111 1x11ft H111ry Row o err Elt1111 D1 11 11 111 1 be1e11t1 MH UM g, yt Edxx Hd Balm U Row r 11' 1111 1 1 1 1 1111 1X 1 1111-111 11 e1 cn 1 11 It X 1113111111 Ol R011 73 t1r HLIlL1I1 11 111111 XX 1 1 1 Ill H1 H 4 H31 Gott lk fd l11 Rvu R11t11 Vs 111 t 1 E111111111 ll R 1 IX .th 1 me Ten!11 R1111 R p11 f 1 111111 1111 1 1 nl 1111111 E1e1e11t11 K lt 111.1 Q 11111 1111 1 1 ll 11 1 1 1 1 f A' ' ': if 1 , ' . 1- Rub' "Q 1 T11'r11r11 11111!" 1-X 111-1' 911111. 1,111 j 1 Cha J . 1 ssiitx II D11 111 . ll HAI VC. 15 V1111 51- '11. C111 11 Myclx 511111111111 1.11 1112. B1 I 'VC 1 N1' 'UH c""'L111"11' 151"'11jV-11'1f1'- 15-111 111111 l"111,! 1311. L. '-, 1.611 S1115 U1 V 1: 711 M 1 1 I 1 11 P11051 T111'1 4 1""K11"1- 17111111 R1111: -11111 .I.11'1111111, P11111 1111111111113 S11'1'y 13111111 55111111 . s, E I i R1111, xI.1111111'1111u 11111. E111 111' 1,11t1'11. 11111115 C,11'N1'1 1' U '1 1. 91151 S"11111'11'- i T11111 1111112 1111111 P11111c1'11y, NH1'1ll.lI1 S1'1g1'1. lack fu "d.1 R141 - U1 1 1'1"j1 R1'11"1 Rl' "11111 1111111111-111 1311111111 R11 ': 51. 1'j U11'1'11. f11'11 H111d1'. 1311xx'111 111111111 adv' . .I Edgar 11.11111 551111111 K1111': 13111111111 1:11111 111111-3 1.1.-11 Ruth. 13111 K11111- 11411, Rub- 1 Lj.111l1.l5 Q X111 5 , 111111 1 111'1x'11. R11'11.11'11 Bill' '11 1 T11 '11 R-'HW R1111': H11 '.111 S111'1'111a111. 1f1111'c111'1- K111111'1', .11-' 1 '1 1 1111111.11 P 1 5' 11' lf' 1 ' - 1 H119 1511115 1'1'1"111 Rf' '5 S1"1'11l11 li1'l1'I X'1Ag11111 fX1cK1". ,1z11111'1' E1111t, .1 ' xy 11111' K 5 1 Q 1471" V 1' , 1-Us 1, 1411.7 1111111 1-11 E1g11z11 R11 11: . 1 " " ' '. 'A 1 1. J1y11s :R0g ,11111 1 'z' . 1' . 115113 .4111 p 1. .NH .1 -I ' A Q I 1. 'Q Q . , 1 R b 1 C' H1 '111 - D511 DQ1,1'Q 1 111gc1'e1111: T 1 R ': 13.1111 .'111 :. 'L' ' . N 1 f I A1YS ,11l"F - H1l1i 131103 B' .' 1113 1'1 1 1111111 KY Lf111Ll11I E1 ' 11 R11 -1 R11111' '11 ' ", L S 11 1 '1 1 w gvi-L111'1' C1-511' xxxl . 111. -1.11-1-1 111111111-1 11.111111 11.11111 l'1b, ' 1 'z wc. 11 '- 1"11'1'. 11 ' , Zlt AR, C 5. ' H' 52' ': .11 1I',r1L 1 .R 1 11111111 111. C1111- B111 11111' N"1"1H- L 11 111 'e Je ' 51 ' 11 ': L11 ' 'ct . R111 - Y11'uc11. 1-X1v11'1'11'111 15111: -Pa 1XX'w11. 11111. 1,2 - x X ELYRIAN STAFF Co Edttms Bob Koske Betty Klpf Associate Edrtms Semorsj Ruth S akaes Pat Sm1th lumors joan Brown lack Hultz fSophomores Carol Marshtll Don Daykm Freshman l'1ulCent l Advrser Margaret E Edwards SENIOR FRIENDSHIP CLUB The Semor Frrendshlp Club ot 200 members IQ orgmleed for jumor md semor glrls to earry out the purpose of the Glrl Reserves symbol vyh1eh IS to develop the body mlnd and sp1r1t Vdf1lJUS programs have been gnen to help deyelop the ln es of Frlendshxp glrls soelally spxrltually and mentally Among, the yarlous groups Vklfhlli the Fnendshlp Club IS the Servlee Group vyh1 h has eontrlbuted greatly to the Communlty Che t the Red Cross the Crrp pled Chxldren moy ement and other Ol'giiI1lZHtl0l1S Many soelal aet1v1t1es were sponsored by the elub meludmg, Klek Off Danees IH September and October a ThHnkSg1V1l1g Danee 111 Noxember the Annual Chrlstmas Danee and the Cotton Ball 111 May Banquets haye been ,qlyen m honor of parents Interestlng speakers for the year melude Mr Ellxs Van der Pyle Rabbl Lothar Lubaseh Mr ly Hovxenstme md Mr Clarenee Hamllton At the lWLLflIN1lI1g of the seeond semester the H1 Y Fnendshlp lomt C ommlttee vers 0I'g,il1lLd lll order to establlsh 1 better eooperttlon Ill servlee 1nd soenl pro Let The otfleers of the elub are presldent Luellle Busyxell x1eepres1dent Pat Fovyl seeretary jean Cray treasurer Margaret Roberts The adylser 1s Mr Paul CKTIIIAITI and the Clrl Reserye seeretary ls Mrs Paul Thompson Set enty Y .. , . N A' rv -1 A Q- e . ., . 1. -7 ,. A , , V . ' . , . f N QD 2 Ze. 's I y- s - , . x H. .5 . . w . 1 ,h , , Y , t . . M V . V.i . 9 V ' ' ' lv 1 If 1 s ' s V 7 M N .. V ,e , . Y V Y. . . . Q , X ' 9 v - ' y ' s , e e s, , ee, . , , . , -. ,- , , . - , . -, - 3 X v - I 1 vw, A vi x H 'T Y . . , e , , . 'va 'yu ' A V 5 ' -1 ww - N y ' I . . . , , . . , ', . , s, ' e , e ,f s. . 'Q fa 1' ' ' ' z ' N 'Q - 1 y"s. X A'1,. s v ya 5' 1 'V V '75 ' V"f R ' ' e 1 . , , e . K a N ,, ,. ,. , ,. . . . , . 5- ,. . , . . . , ,, ,' , '. . '. , N ' ,ss vs. ss- wr r ' A ' - 5. , H BAND 1 1 1 x II 111 1 W 1 1 l 1 1 1 111 X 1 1'1 11 11 1 1 wt I1 1111111 11s 1 Ll 111r 1 1 1111 L Mr r 111' I1 Uh1r111 XIII 11t11 ' 1 1 1 1 111 1 111 x 11111 11 111 x 1t1 1 t xx 1111 111r 1 TN 1 Utl't1l 11111111141 iI'1 LL 1 1 1t11s ll 11111 111111111 11'11111 1 111111 ll 111 1 1 k1111c 11111 11 1 r 1 tt 1 11xx11 1 .1 1 1 11 Il LL X11 1' N 1 11 t11111111 1 1 1 1111s 1111111 1 1 1 1 xxhlt I t It r Lf th1 1111 1 s 11 IIN 111 1 111x11t1 t111r t11111 t 111111 If xx 1 1 111 1111111 s1111111ts 1t t11 rt 111 11111111t 1x1r IL 111t1 x t11 1111 tt 1 1 1 1'r11111 1r1 11111 11111t11r 1111 1111111rt 1 1r111 1 T1 1 1 1 xx1 t11 t1'11 1111111 11111t11r111 1111111 Mi, If 1111 W X1 1 XL IUIIN I 1 I I11X 1111111 L1 1 E111 L11+f111 B111 F 1111 tk Il IW KN N 1 11111 5 1 Ill 11771 Lk 5 111 1 I' xx! F X71 1 BIKI1 k11'11 11 s 1 1 1 '1111 FRENCH CLUB 1 11 1 111 1 N N1 1111 111' 1' 1 1l 1 T 154 1 1111111r 1 1s1 111t ll 1 11 1 11 1 k1t lk 111 111 1 WX 1 11111 51 1'T1lt I1 l lllkl 1 1 11 Xl I' 1V1 11I'X 1 ll 1111 1 1111 1 1 111 11 1 1' 1 1 11111115 111s111 ss 1111 st ll 1 1 x s 1 1 A1111r111 1 1 1 LL 1 X1 1 H11rt H1717 111 1 1' H1 1 1 1 Lk 11 1 1k111111k 1 1111 11 1r 1 1 1111111111 1 1 N N 1 1. 1 1' 1 ' 11 1 '1 11111 1 xx 1'1r1 1s 111 111A1 BUYS CHORUS 1111 ltl' Y I I1 1 11 11 1 111LI1'1wk1N I' 1 N ll 1111 HIGH SCHOOL ORCHESTRA H1 151 11s 1 11r111 1 111 JUNIOR H1 Y 1111111 1 11111 ll 11 1 1 1 11111 111 1 x Lk 1r1s1111t 1xx1 N1 11trX I 1 11r A11 l1r1111 t1 1 ll 111 1 1 1 1 1 1 X XLT 1 1 X I 111 711 1'1MI'l' th' 1I1I'1'1'l11111 III- M11 Vx'41It1'1' F. V1111 1'11'11'k tI1Q 11.11111 xx'.1s III Il1I1 sx'1 Q wh' S5 111 11111 1'1's xx'1'r' sQ11 '11 111' I 111 l111'1'I 111' 111111 111111111 1111 T111's I.11's. XXX' I 1's1I.1,'s, 4111 1 "1 .tys i11 1111' 111'xx' 11411111 1'1111111 Ill NV.1sh111Nt1111 I1.1s1'1111'11t III 1'.11'I1' K 11111 '1'. 111111 H 1' .111 is 11"g111'11t1 H1114 Ii'1 ' , v11"-111'1's111'11tg 151'tty K111I', s 'k" t411'y: 411111 '11 ' Q1' . 111411 Q51'l'. At 10 ' I fEI"'1 1,11 1.11 L-1111' th' 13411111 NLll'1 1'1sQ11 111- 81551. t 11's hy .111111'.11' 1111, 111'x' 1 1'111s 1'Q11 ' .1ts, V11 f Ifl s, 'I' ' ' 11s, 41111 11.1x'y t1'1111s1'1's. 1.111 1. 1", 111'1 ' 11 1': C114 1's A11'1"'11t, 41ss1st4111t I1'111111111411111'g 411111 111" 111't1111111.11111" ' '., 1iI111sQ x7.lI'SC1', N14 'y4 H 11 M4 ' U11 111 4 . 1111111 N14 't . .11 I T11 'I 4 l11'11 1 Ql IQ tI1Qi 411 111'41r.111c1' 1Q4111i11g t11Q 111'g41111:4 11111. Th' 4 ' 114 1111' H111111' 1.llI' tht' A,1'11. 1111 VV1'st Av1'1111' 1'1".11111' 1511 't11'1' Q11 11111 1111" il x"'k LILIFIIIN I-11111131111 sQ.1s1111. City 1t1s1's xx'1'1" 1111'kxL1 t11 I'111'11ish t1'.111s1w111'1.1t11111 111 t1 ' s. I' , T11 '.1isQ 111 1111'y t11 hQ111 1.1y 1111' tht' t111i1'11' J ' I1'I'S s11111 s111'1'1I tI1' s4111' 111' 1' '11 41111If ' '1' 'QI 11'111QQ 11411s. Aft' ' '11114ll sQ41q1111 thQ 11411111 Q1'41s1'1I 111 II1xx' s11 I1411'1I 1111 111L'11' 1 .'tr111 'I114 41111 " '11 1" ' ' Il ' 'Q' 'll'1i. U1 114111 41'y 27 they 1Iis111.1y1'11 th1'11' 4 " 1 f 111151 ' .34 1' 11 s 111' ' pfs' '11 111' 1' 114 1. 1.4 Q' 111 111 t11k1 s1'1'i11g th' 1, 1 1 's' '11 4 I ' " . Th- 1 Is 111' 11111 1114 t11's' 'x'Q11ts "111 U11 4 ' 1 ' 1411111 tr41 "1 '11 t11 CI1' "1411111 H1' NI 3 11 11411't1 'i1141t1' i1 th1' 'vly' 1' ' '11 411' '4,' 411 C4 '11, P411' i'ip41 '1 , 111 111411131 civic 1'11t1'1'11ris'.', t111' g1'111111 f111111wlL11LxQ1 its .'k11.V1f' 111 tht' 1'11111f 11111 ' ' 11 ' I1 411-1' Q its 1111411 4 1 '41r4111" I Q' r41ti 111 I741y. M . . . VI ' 'In 11 "t 1', s41y.': " 7' 1.1 '1'11't s111x'1'1I .111 111'11I1I1'111s 11111' Qx h.1t1st1'11 .111 1111ss111111t11's 11111 xx'1t11 111'111't1Q1' 411111 i11 t11111' wt' 1'x111'1't 111 I1.1x'1' .1 1111111111111 11114 :.1t11111," TI11' Ft' '11 'I c11llIW is 41 111'w11' 111'g41111:1'11 31111111 1'111111111sQ11 111' st111I '111' 111 t111' .111x'.1111'1' FV1' '1 QI.1s.'Qs, 111111 .111 th11." stu I' ts 111 1111 I ',lI1I1lI1, I"1'Q11 '11 1'I.1ss1's WI111 11141i11t.1111 .Ill QlY"QlQ' 111 C 11 41 1v1'. Th' s 41r': 1'1".'111' , 011. 811111 If: x'i"f111'Qs'11'1 , 514 '11 '11 ' 151'11': .s1'11 r't4 11'41 ' 1 1, ' 1.11111t '15 L11Q111' B11sxv'I1: 4 I"sQ , iss Mill'-I I' Hi1'1. T111' Q1 11 'Q s t1 Q I1'st 411111 t11ir11 T 's114 's 111- Q41c11 1111111t11, 1111' 111Q'1111,s 11Qi11g 41It' 4 ' ' 1 4 I .' 1Cl11. TI1- 'ILIIW x'41s f11r1111'11 111 :t1111y 1111' 111I'1111'11Q1' 111' 1:14 1111' 111 ' 411111 111 thQsQ ti111Qs 111 strif' I11 r'1111'111I1'1' F1'4111" 41s sh' w41s 411111 x"II 1111 "T1Q '4 ,U .1 11411 " 111 xx'hiQI1 th1' 1 t11Qr 1.111,1141,' 1'I11hs RX'tI" i11x'it1'11 QQIQ' Ir41t'1 11 t1 V41' I ' 154' 4 I t1 ' M. 111 1,'r41s. T11- ' 1 "s .1Is11 11141111' V.1I'11t1111'- 1111' tI1' Q1'i111'11 'I111111'1'11 411111 'QI'I1'.1t1'1I cT1'lI'1St1111l' w1t1 Qt 1411'ty, 1:"11 '11 C1t11' 41Is11 1r's' '11 4 sIt1t 1111' .1 111 '1' gg 4111' 4s,'Q 1111' 1 1111 1. 7 Thc 1 f11'1llI'Ll4 14 111411IQ 11111114 1' ty 1' Qsh 1141 hwys, Its 11111'1111s1' is L11 gmt' 111 '41I t1'41111111g III SIIINIITN. It 111'1'11411'Qs 111' ' 1 111 '1lll i111' A C411 111'11.1 c1114t1I'. '1111' 11i1'v1't111' 15.1. M4 ' ' BQQ11. Thu QI 41111111 U1'1'I11'st1'.1 11111 thirty 1111'11111"' .111 I is I '1111 111' xl 1V1.lI'1lIl 11111. It 1141s 111.11111 Iitll' 1'I41ss 1'I41ys .111 I 41ss1' 1'I11's, T111' ,I IA H1 Y 1141s 4 '111'1'rsI1i11 111 411111 t thirty. T111' 11II'11'1'1's 411'Q: T111 in-cY11I1I111I', 1f'4 1' tp Vi't r St 'x '411't, V1"f1 1 L' 's -114 1111s, s1'1"' 41 jg .111 CI. 1 ' s . 'Q.s rQr. S111 ' 11-111' 1141st il 't1vit1Qs xx' 'r' Ql 11.lyI'1L1C. 1'.1sI11't1'41I1 Q41111' with S1'11i111' H1 - Y .lI11 Q1 '1lI1X 1,.lI'lB', X111 H. XY1 11C"' 14 111' SLl11'I' '1s1r. S '11tx1O ' EXTEMP SQUA 111 1 l1'1l1I1 1 1111l1l ll 1 1 ll'llL Xxlllllld ll 111 1 tu 111t11l 8111K L L 1 l l L N l K 1111 I1 N 11 Ill 1 U1 1l1 1 11111 1 1 11 111 1 1 11 5111 1 111 '1 1 kk N 1 kk 1111111111 1 1 1 1 X11 ll 1 111 11x11 XXLL l ll 1 Vx 111 HLIIW 'ul 1 111 N N 4' M L 1111 111 1 1 111111 11 1 1.11 xx 1 NIIIL 1 1111lu1x11l I1 11.11 1111 111 1'1 1 I1 11 1 N 1 ll 1 1111ll1r 11111 .111l H.111l R1 1l5 Hnuu 11111111 1 Ill 1 '11 N111111 111 1 Nl Q 1 1 11 X X 1 H1111 1' 1 74 1 1 1 N I 11 u 1 1 111 1 1 ' 1 N 1 ' lu I 1 1 1 N 111 111 1 I4 N 1 S171 1l11r 5 Ill x ll 1 1 5111 1 1lx1I lk ll tx 111 1 1 111 11 1 1 11 1111111 11 Ll 111w1 1 I1 11 111 xx ll 1 IIW 11111111 u.1l111 11.111 11111111 111111111111111f 1 N 1 tlu lllklll WL 1 11111 1111111 1 I1 1xxl11l111 11 t 11 11111 Lt lllk 1111111111111 Llllfl 11111 tu 1111111111 111' 1 x1 11 11 1 M1111l111N 11 1 1 11111 11111 711111111.1 KN ll ll ll 1 llll 11111111 1 11111111 1 llk Ill ll 1 1111 I SENIOR HI Y lL Vx 1111111111 11 X 1 1 1 U NC L x 1 N 1 N Jlhlvls 1 1 1 N 1 111 U 15 U 17 1 1 N 11111 1111 1111 111.11 . WL 1 1x-11111 x 111111 tu 1l11xx1111 .1 l111 1 1111111 1111111 1' xx 111 111 xx 1111' u 11 111 1' ll 11 1 1 N 1 1 1111 1 I V L 1 LL L1 I INLIN LIN 1NN1l'1 11 K 1 I' Xl 111 1 NWI 1111 l llu 1 11 N 1 1 1 111 111 N 1' 1 111111111 f U 111 ll 1 1 1 1 1 x11 x11 1 1111 KN C1 l 1 ug111 1 Hmm 1111 ur xx 111111 1111 l11111C'11111 111011 1lu1x 1 1 11111 tl1 H1 H 111111111 11 1 Hfll 11 kk kk W 1111H111x1 NLL 1 .11 1 1 11111 1 UNIOR A CAPPELLA CHOIR 1 1111 A MM1 1 1 1 N 1 I ll 1 kN ll LIN WL ll l ' N 1 111! kk V11 ' 1 11111 11 . 1 Lk 1 ll 11111 1' 11 UWWLI I N X lll Wlllll 1 Il L 1 wkllkllkk U l N111 IX "XX'l. if ll V1111111 111 l,'Il " '1's7u "NV lu' 1111111' 11r.1ct1'.1l 1l1.111 . L1'. , 'T' .1111l N ' l'c 'int l ' ll l ' f.1'57M Tl11's' .1111l 11tl1'1' f11111l11' 111114111115 XYNI' 1l1x111f,1'1l .11 Qcl1 111l .111l .11 111.111y 111' Il1Q l111 'l '11 ClLll'S of 1l1c city 1l11: y1'.11', F 1' "A l' '1111 Ill- l7'111 '1' '1'!' ww 1l11' l' 'Y-ll 11 1'11' llfll' 1l1' Ext'111 1" S1u'.l1 11 .' 11111. l:l'4?I11 ,l.lIlLlilI'y 111111l lX4.1r'l1 Illlr 5111. l 1 '.1'l11"l .1W1'.ll'x1I1Q 11111l'1' tlu' 1l11'1'1'111111 111' Mux Al11'1' 51111111 f1u"'l1 1'11.11'l1, Tlu' S1111.11l IS 111'g.1111:1'1l. 1'11'1'x' y1'.11'. lrlll' tlu' 1u1I'1'11'1' "ll klk'l'A '1 Q tlu' l'1's1 s1u'.1l11'1' 111 1'1'111'1'r'111 lfly1'1.1 Hljll Ill ilu' l-.1l11' l'.1'1' L1'.1g111' li. '111' 1w111'.1111'1111s S1u'.1l1111g C11 1'sI Alum ' "'l1s l11"1 '1' llu' Cf1111t1'st. Misf S111l'1'1' 1'l111s1' 11111 l111'5, 7. 'l Y S, 11s .'1 '. l11'1', l311l1 Nctl1'1" 1, Q15 .1l11'1'11.1t1' .1111l w11rl11'1l w11l1 tlufc l 115s 111111l C 111 '51 l5.1t '. A1 l. t'11'tlc'c1.'1l"11l'1l1's111'l 'IIS 1l'sl. lfl. M' l l1' SLI ' l "'1': L' 11 Al1"ll. 1111.1 l'm1' W11, 'l1lll'f l311.xx' 'll. ll. 'l.1r.1 Cl1. QE' "' ". 11l ' V C" 'F' H 1l11'. H1' 'yl1L"x11ll.l311l1 ."l "'11t. Fr. 1"sUl '111 c'. Cildfx R1 l 11131111 V.1rl 7 111. l11 1'11ll.1l1111'.1111111 xx'1tl1 tlu' lix1'1111 WIN S1111.11l. lx lll' S11'.1l11'rf l5111'1'.111, lVl.l1y 1'.1llf '111 ' l'1'1111 R11t.11'y clllllW, City Clllll, K1 '.l1'4 .1111 Xyilllllg lX4'114 fllulw .11111111 l '11, l' 11' H1gl1 S1'l11111l 41u'. l1 '11' 111 . ll1'1'4s 1l1 1u'1'11 131 TI1' 1' '. " s l 1'1'.111 14 llu' 111'g.1111:.1t11 x 'l '1'l l'1lls llu'f1' 1'11g.1g1'11u'11lf. Tl1's ". ', S1 1'. l511".111 l.1l V11 111's: "ll11'1111 l'111' l31'111 '1'. '11's'- .111 "Cl 7 11.1,A' 1l"I ' lf' 1 ".' '1l, lC1WL' Llllls 1 '1111 111' 1'l l " ':tc1l, S11 Bum' 1111' 'V l,.S.'111111.s ' ' l'rs.1'11".1 l1' 1gl1 li1"5' fl1c"sl."'. l' A 'S 'll '. l' ' l'slu'1h11111.ll "l '11 c'1l1'1l. ' l' S1c.l1c1'-Q Bu". .11'1': "U11 111' I ' Al11.111 l31' 1111. B. 'A lx' .K Cl. 1ll1'1', C ' ',' H11l11', B1 lw N1' l ' ' . llll l XY. 'l Y lllxl "Cl111.1.u ll l K1'll1". Sl fYil.Q" . , li lx K113l11'..11ul l51ll C11ll111s, Tlu' S1'111111' H1fY, s111111s111'1'1l lwy tlu' Ely1'1.1 Y lVl.Cl.A., is illl .11'11x'1' fll1I'lSIlilI1 111'f 5.11 1:.1t11111, .1ttr.1't111, 5 1111' 417 -lllllltll' Zlllkl 11111 11' lumyf 11f lily1'1.1 H1gl1 S1'l1111l. lt .131 J ill '1cti1" :1'rx'1c' .1111l s '1.1l 1ur11,1'11111 1l1r llhll 111 tlu' yC.lI'. l111'l111l'1l 111 1l1f .'C"l"1'Q'iI ":'11'1. .'.' ' ll,'l1"" l'L."' 1ll1'5"l1.ll,. 'fun "1, Sl '11 Jllllwff 'c1l1l' ,. tl ' ll""11, 11f thc 11111 lu' uf 1l1' 'l11l1 .17 111 11's. . l tl1' 11fl'1"1111 illll 'lCx'1"lJl1l" 111' 111' ' l1": .15 111 '1',' ' g' f 1'x'.1rlc s 111 llu' U1 'l1.111 I51'l" s' 11' , '.1111, A l.l"l11' 111 tlu' l,.1ll. 11 l111 .1' 11.11'1y .11 tlu' Y,M,CT.A., ll 11151111 ill cl.ll111W ls: S" K11. 'Ill l tl11' "C111'1111.1I11111 l'1'1111u 1111' XR'l1lCl1 .1 11111'1'11 was 1'l1"tc1l l1y 1lu' 1'l11l'1 .11l1' ll1W l ' .'111'1.1l 11r11,1'.1111 lslll' tlu' y1'.11'. Tl1' " ' L5 ll l ' cl lw ll1'.1t111'1'1l S11 'l1 s11'.1l41'1's .15 M1'. Al. fl, l'1'111y. lu'.1l 11l' Il1' "llfl11111x' 'l1.' of sim' Slu'1'1ll 1 1' l , F11 ' . . .1111 N411 l'l11l111 l .111, E.H.S. '. 'l' 'lun " . g .l'., Early ll .' :1 "ug 23 11u'11 111 tl1c CllllW lllllllfll 11111 111 lNI'1lXX'll f111'1l111'111' 1. 1'li 'Lf 'V l 1' 7 ' ' ll' 11x"'1l11'lu'.11't. Tl1' 1 "'c"s 11f tlu' Clllll MIAC R.1l11l1 R111l1, 1'1'1'41 l'111: bl11l111 LlllX'lllkx. YI ' 'f1 1'1'N11l.'11t: D . .' ' 'IMI' 'yi Llil l 3.1111 l111'lixx' l. 11".1N111'1'1'. Tllx ,llllf ' cTliIWPL'll1l Cl1UllI'. 1111111 ."1l 111' N1'v'111yf11111' 111'111l1'1'.', 111'1'14 l '1" 11111 ll xx'1'1'l1 111 R1111111 1341 11111l1'1' tlu' 1l11'1'c111111 111' Mr. bl. lVl.11'l 1 l31'Ql1. M ' l 'rs llll tl1c 1'l111" l4111' 1l11' 1u'xt y1'.11' .11'1' s1'l1'c11'1l 1l11'1111gl1 t1'y11111f xx'l111'l1 .11'1' lu'l1l 111 Ilu' S1Wl'lIl,1, Tlu' 11fl'11'1'1'.' .11'1': 111' 'ilklx . l'l11l K.11s1'1': x'1"f1 "s11l1'11.. l,.1I l5.1v1s. l'1'11g1'.1111s 1111 xx'l11'l1 1l115 ,l111' ' 1'l111' l11x" 1u'1't'111'111'l 111'l111l1'1l Ll .T.A. 'xllllx 1111 N11 "111l11'1' IN .lllkl .111 11 " g'.11l1' .1ssc111l l,'1 F1'l ' . 'y 27. Tlu' cl11111' is 111'g.1111:1'1l 111 f1111ly 1'l1111'.1l l1lLl'1'. 111 1g1'1 .1s 111'l1 'l1111'.1l 1'x1 " ' " .1f 1u1ss1l1l1', .1111l 111 l1'.11'11 l111xx' tlu' X' 111' Sl11WLll1l lu' 1f1'1l. Q f' '11 T1111 A CAPPELLA CHOIR HU? SENIOR A CAPPELLA 1 111s 11 11 t 11111111 111 Ll 1 lx 111111111 1111 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 111 1 1 1 111 1 I1 111 111 11 1 111111 1 11111 111111 1 lll 1 1111 111111rs 111111 1 '11 11111 1111151 1 1 111 111 11111 11 1111111111111 11111 stu 5 11 1 111 11 11 xx 11 1' 11 1 11 1' 1 I1 111 10111 TN ll 11 1111 1111 1111 11111 111111 1 1 1 1 111 1 1 11 11111111111 111 1 11 11111 11 1111 11 111 11 ' 1 111111 11 111' 1 1r 44 1X 1 111 1111 LIN 1 1111 'x1Il1N 1111 lll 111 11111 111 1 C111111111 kk 11 r 1 1 11 11 1 1 1111111111 1111 11 1 1111 XIL 1111 111 1111 L11I' lxflf 11r1 1 111 1 1 11 5111 T1 - ' I ,. ,,, 1 ,, ,h "Du 1111 1:11 dj A1112 f Ivfcny, 111" 1 'all' g y11 .,.., T111 114 'A Ch1 s 114 1111- xx'l11'h is 1.111111 5111111 A Ca111cll1 C111 ' 15 111' rcs I 11. 1111111y l111111s11' lx I1 1 I 'pg 1 ART. J. M1 ' Buck, 'I ' 11 1' 1-,Q 11 111: 3 I' s'l"s. Cl " 1111131 I 11' A1111 111 ',4 IV 1 I 11' 1'1l1'xv1 -Il'sl 'st 11111s" 'I 'lc s111,1111 11 .1s wcll 11s they 1111. U1 - 111' 1111 P11gx1's1 11111115 1111 1111 Ch111r 111l1'111l.11' Xlh lc L.1k11 E Vx 1.1115 1 4 s ' Pcs '. l. Sl. ' H11 S11 1111' 1 he 111s . 1-Xls11. 511111 A fill!! 'lla p1's'111s tw 1 ,Q s 111 its x'11 th' Cl is as C 11" . s1111g I1 I3"'Il1l 'r 21. 1141, .1111l 111' S1 A 1 C 11'1 1. l11'l1l 111 1111' May, Cihlll sings 111 111.111y s11111l 111111 111' gx tl 11' ngs: a1ss1 lwlixfi 111111 11 ls 111 1111 ' f11l'1'.. 1112 Iill, 11 11- J Qwtbt-'QL' s 11f S1111 11 A C4111p1'll.1 .1 1 11 's11'11t f H1111 C 1 1' ,L ""11 'sd' f 111' 1 F1sl11'1: s' '1. ns 1' A Kulfd 511111111111 ll . 1.111s - I3 's l,'111s'111111 . 11 D1 111l1,' F.1j .' 1111 THE CAMERA CLUB L N 1 L I IN IL 1 1 1 LL IIX II L N1111 L L H1 L L L 1 L ll IL I 11 I 1 L L1111L1111L 111 ILEI I O PIC I UREb 111 1 L XL N L 1 L IL ILIIW JLLIILL L 111 I L LIL N1 LI ll IINXKL 11' 1 LI II IQL II 5 LXLIIN 1 IL I L Il x -1xx111 11Nxx 1 L1 L1r11111 I L L 1 11 ITL I. U LL L IIIII LIIIIIII LI III A 111 LE DERS GRO P U III I I I II U17 XX Tx III III LIII I N I I ILUXIUL TLIILILIL IIILIL I ILL LLIIII 5 I1 IIILKIIIIQ I L 11 1 LI I I L L I IIILI L L NL L II 1 s N1 111 N U1 L I LL II Ll L NIL L L L 1' L I L UII ll I' IL 1 1111 1 L x L ILL Ill I' L I L IILN I 11 1 L 1' N L LLN L II +1111-1 1 N 1 L 1 11L L1 I I UL N L 1 L I LL N N 1' I I I Ix LI 1 ILI N I L LN IIIL L L ' NATURE CLUB 1 Nlllll 1 L N L N K K I N N LI L N I 1 1 L III 1x1L 111L 1111 Ix11ILxx1111L T I L L L Lk 1 1 K L L I L L I LXLL l SI IN L xx 111L L 1 1L LIL LIU .. 1 L IX 1 LL11 11 111-1 1 N11 II I II I IL NL1 Lnrx Four TI1L1 Lf.1111 II'.l LIIIIIW IQ 11L1xL' 111 1I1c scI1111I 1I11N NL11111s1L11'. .111LI 1s .1c11x'11y I1. ' I 1L'11 L'1111I111L1LI I.11'gL1I1'111111'g.1111:.111111. A g1'11111 LII- N111 I1111N: IVI. '11 B112 . Ll1111'g1 1ILL', I.1'IL S1.111I11'LI. .111LI IL111'gL1 S111'LI11L'IL IIQIVI .1L'1L'LI .1N .1LIx'1N111'4 111 1I111NL' xx'.1111111Q I1L1I11 III 1.1IL111g 111L'1111'L1N. TI1L1 L'I I1 I1111 'N 111 111'11x'1LIL1 11I111111g1'.11 I1L11'N I-III' 51' 1111s .111LI L'I11I1s xx'.1111111g 111L'11 1'L1s. II I. N 1 1 1 III 1I1L1 I'111111'L1. 111 111'11x'1LIL1 1I1L' sQI11111I xx'11I1 .1 LI.11'IL 1' 1111. I. Su' 1 I-I'I III LLXII IL11'l 121111111 I'.1QL1.1111. 2. M11 S11 '1'.N .11 I11.' LILXFIK. F. CI1L1 11'IL1. LI 11's. 4. I.L1. IL11"N Q' L1 . 5. L' 1 '11 I'I11ILc III IVI.1IxL1fII11 R1111111 I1L1I'111'1 AIISL'I1 1I IJIQI1' 11. I,L11L11' R1I111'1s1111. Bc1'yI S11 '111 1 II. .IklCIi SIQIIII- 1'LI. L L'1IIL1 I5 '1II. 7. FI. ,I71L'.11'L11's .1 L1. LIL11".N LI1' ll1I II.. 111111. S. I3L1','I.I11'1 51111. 11. T1'. L" I 1'.1L'11cL1 .Il A1I1I111L1 F1L1ILI. Ill, SI1 'IL1,' IWQLW ' QIIILI L11L'1IIL1 I3 J 'L'II. 11. LL-.L1--5 ' 1. IZ. -I.1L'I1 S .111f11rI .11 c111111'11I.' III 1I1L1 I11'11.1LIc.1s1111L 1'1 1111. IS. AI11L1I IIIY1 1r I11i11, UIIIQI I1 1111" IALII' AIIfS'I I I'I.1y. I4. H 1' . Dc I?111c1'.1s I1L1 I1111kL1 IISCII 1I I'I.1y. 7 ff111111111NL1LI III- 611 ,I11111 1' . LI SL1111111' g'1'Is. LLH LIL' 's' G11 . '1tI1 NI1NN 4. '. K' f I1IL' .11 .1LIx'N111', I1.1.' LIII1I1yL'LI x'.11'1 111s . ' '15 QIIILI 1 "1LI 'I Sc1'x"'1 III IIIC ' f 111111111 ' LIN xx'L'II .15 III 1I1L1 5L'I 111I. A 11 ' V Iuld 1.11'Iy III 1I1L1 NcI111I YCIII' 1'L1N11I1L1LI III IIILA cIcc111 II III, B115 Kl1I, 111"N1LI111 . I311I1 N1'I111Is. .11c1'11.11'y. I71 'ing 1I1c I'1111tI1.1II sL1.1s1111 IIICIIII L1r.' 51111111 11'L1LI IIILI N.1IL- III' 1'L'LI JIIILI xx'I111L1 I'L'I1 LT I 11's IIIII' s111LIL1111.' 111 xx'c.11' 111 I-IILILIAIIII 5. III 's. O1 IIL1111 I11' If 11x'c 1'11 '1N1111.111v's .1t1L111LI1LI QI L.1I1L1 Eric Lc.1,111 I1111I1L1 .11 I..1I1L1x1'1111LI xx'11I1 1I11: LL11'.1i11 LKTLIJKTIAS ZICIIIIQ .15 I111N1L1NsL1N. AI1L1r 1I1L1 I1111cI1L11111 .1 gL111L11'.1I LIINL' NN11111 L11111L1c1'111115 1I1c .1L'11x1111L1s 111' LTIICII 111'g.1111:.1l11111 xx'.1s I 1ILI. A1 1 N1.111LI111g LI.11L1 1111 1I1L1 L'.1IL111LI.11' 111, 1I1L1 11' 11111 xx'11N IVIZIIHII ZIP x'I1L111 11. I'1'N- LI1'1111lI IL1.11111'11LI 1I1L1 QIIII .1I AII'SI2lT I1.1NI1L11I1.1II QIIII' c11111I111'LI xx'11I1 .1 -'FII I'-11' V111 11'1"A 111'11g'.1111. I3L1N1IL1N 1I1L1 QNIIIIILT xx'I11L'I1 1'L1i11I111LI III NXIIIIILXF LIL1I'1.11111g 1I1L1 R1I. FIIQK1, 1111 111'11,r.1111 L'1111N1N1L1LI 111' SIII, 5 I1y IIIL' A C411 11L1II.1 cI11111'. T1l1I.' .III . I'LI5L' 111 I1L1 11I11's1L'.1IIy II1. IIILXIIIIIIIY .1IL11'1. L'L 11'.1,,1L111N .111LI I11y.1I -11 .1II 11111L1.' '1 II 'I11LIL1LI 1I1L' 11L11'f 1'111'11 .111L'11. TI1L1 111'1111L1LI.' III, 1I11.' L1x'L1111 xx'c1'c ,1x L111 111 I L1 '11 C1' 1sN. U11 1' NL11'x11cL1.' Nucl .1s .INSISIIIIQ xx'11I1 1I1L1 M.11'L'I1 III, IBIIII III IIILX I11L'.1I 1I111.111'L1N . I 11NI1L11'11111 .11 .1 I1L111L'I11 c1111cL11'1 I1 11' 1I1L1 RQLI C1'11NN xx'11'1 1'L111LIL'1'L'LI 1I11'111lgI111L11 1I1L1 yL'.11'. TI L1 f. 'L1 LIIIII . .1 11L1xx' 111'g.1111:.1111111 1I11N x'L1.11'. .11111N 111 1111.1I1I11 11N III 1111I1L11'. 111 IIITIIIIII .1 I1L111L11' llIILI 11'.'1.111 IIIIQ III. lI.lIlII'L' IIIILI 11N L'1111NL11'x'.1111111 .IIILI 111 :1L'11x'L1Iy 11111 '11L'L1 I11gI 1LIL1.1Ie III- L11111.'L11'x'.1111111. TI1L1 II1'N1 111'g.1111:.1111111 L'11111111111L1L1 1'1111,'1N1L1LI 111' I51II H xx'111.'1111L1, .I11I111 S111 111. Al, L'1' I'1.1x1 11'. I7111I1 I3111:, D1 S1 1' 111.. I I P" ' I. II111'111g 1I1L1 I11's1 111'11g1'.1111 111L1L11111g. I1L1ILI 1111 I:L1I11'11.11'y -IL 1 I'1'1'L111s xx' 11'1 L1I1'1L1LI .1s I1 II IX 'L1 1II' TQIKI IIII, I31II H1 xx' 111N1111L11 x'1'L1 11'1.'1 IIIII. V11'g1111. .'1 II1 511111 NL1L'1'11.11'y. 'IIIII KIIAIL 11 Ig 11'1.1N111'L11'. D111 S 1x'1". TI1L1 .1LIx'1NL11' I-III' 1I1L1 yL1.11' xx'.1N IVI11 If.11'I . 1L111f NL'I1IL',L11'. TI 1' .1 '1 '11iL1N LIIA 1I1L1 L1I11IN cL111N1N1L1LI 11' N111'.I 1II'L 1 1L'1N RIIILI 1 '1,1'.1111N. A1 1' .11 1 LIL'1 IN L1I1:1I IL1 I-LII' 1L111I 11'NI1111. "'1' 1'-,r1.s.fg,, , if 5 s ky 4 S , P16 Q? A' fl f fe-I W5 'P OA 7 Wg, 3 5? - . M, .,f ' Q. ' tg. Q' fi? ,KQV QQ' 43 'iwvrf fs: h 2 5 7' rwb ,Af ' Q 2 5 gi A L A f 'R STUDENT CABINET IIII I1 I I L 11L11 I-I1LL11L 1 II IIL 111 L 1Lx1NL1 L IIILLIII N 1 INII INLI 1 L LL1LNL IX1xH11L1111 IL IIAX L I III 1 L 1 1 IILI 11 N I L N 1 III Lrlk LLIII X L I I . N I I WLN LXL L I 1 XI II LL 1 L III H N1 1111 'W N1 L 11 N111LIL III 1L1 II I1 II NN III 1 N N LL N 1 15 11 III 1 III L 11 II LLI L N L ITIL IIIX LIN IINN 1 II N lL1LL1L L I I IIILIII WLIN LII III11 I Il XX IWLI L H1111 L11 11 1 N 1 13 L 11 LII UX II I IIX XXU1 IIIL IUIILI LIIILIIIILIFLN 11 X IILIIIIII 1I X 11 L L IIIL NL LN L L N L 1 L11N11 PL YERS CLUB II N X 1' 11 L N I L Y XILLNI LIL N N L L 1 1' NLNLLII 1L1 H1111 X LL ILN1 LI L II ml I LL L 11 L XX L N 1N QN 1 L L11LN II INIM L1 111 IWL 1111 N ILNL IIILLIII 1 1 1L11I L 111 I X N N F111 111Ll IIIIILI L 1I I' NIIIIIL LI L XN XXL 1 1' L11 LL X I X III I I I III II L IL LIL L HER LD STAFF H11L 11 1 131 11L 11N1 N1 1 N IIIL N N XL L I1 IIL ' LII XXIIIILII LL I IL IIIIIIIIX I1 WL III1 L II N II I I III WNLII IN I N II If I I 11 I L XIILI LI LIXILXXN LI L. 1 1 III N IW N L ' N NLI 1 N N N LLll 1 1 L N I I I II L L L XX VIL KILL' Q 1III T11L'.NLI.11'N 1xx'1L'L' il 11111111I1 III R1 IIII F116 1111LIL'1' 1I1L' g111LI.111L'L' 11g IX AI. II. 3L'x"1'N. 1II'I '1.1I. IXI1'. 1 '. 'I XX'IN11 11 I MINN LII.ILIX'N F x"II. . In ' 1I1 ' S I' LI41I1111L'1 I1.1f IIQILI Ll I111N1' 1'L'.11'. RI' IX' L'. 'L'4 I VN 13 'L'JILI '111 L11L' IIL' IIIISXX' 'II. XI ' ' 1 I", 1LI '1111 411111 I 11. NLL "1. j: LIII I .I11I111 LI11x'IIIL'. 11L41N 11'L'r TI1L' I'N1 111'111L'L1 L'411'1'1L'LI 11111 1L'.1N 'I1' N111111N111'111: 111' .1 fiI11'1N1111.1.N 111'1!1'41111 1'1 LLI 'I IL' L'.1I111L't 1111"I1.1.L'LI 1IIILI LIL'L'111'411L'LI .1 LIIITINIIIIRIN t1"1'. A1 L' LI11111' " N111I' L'.1N 11L'1'111111'LI 111 11IIc1' LI 1'1'L'L' LLIII QIII III- III1IIIL'X' 1111' 1l1L' ILLLI LI1'11NN. TI NIIII III- S-111.711 XX"I.' LI1111. 1L'LI, TIILI '.1II1' L111111111'L' IIAXHLIIILLILI N' "1'.1I 1111 '1'L'N1111g 1II'1IQI'. 111N 1I11'11111I111111 1I1L' I 1111 I1.1II 4111LI I1.1NILL'1I1.1II NL'41N1111. Tx'1 L' 'Il' L'IL"11'LI I'1'L'NI1111L'111 1fI.111LIL' I11'1111N1111 LIIILI ,I1111L' A1 L'11 III ill 1I1L' L'.1I1111L'1 III kIilIIII.lI'X', 111L'1'L'.1.'111g 1I1L' III IIIII '1'NI1111 111 JI. A 4' ' I,ilI'I "1.1V1 A .'.' L' II1' w.1.' 111'L':L'111 'I A1WI'II I I1II' 1I1L' II1'L'.'I1111L'11 .11LI N11 I 1 1I'LIN, XXVI 1I1L' L'111111L'1':1111111 1II, 1I1L' L'.1I1111L'1 III IIIII '1'.N 1I1L' LI.111L'L' L'11111111I11L'L' N111111N1 ' 1I11'L" I.11L'L-N QI N'111c.1L'1' 4111LI 1I11'L'L' 11111111 LI.111cL'N III 1I1' gym 1111 'I' I.11'N. IVI4 1' I JL' ,',' 11 N L'1111L'L'1'11I11g L'1x'1I1Q111 LIcI'L'11NL'. 1I1L' N41IL' 111' LIL'I'L'11NL' NIJIIIIIN . N I' 1W.II4IICI1WQlII11II LIIlX'. QIIILI L11111 '1'41 CILII1 x1L'L'1'L' I L'ILI TIL' ' I ' '.,' "L': SL' 4 1'N LL1L'IIL' I1 N 'L'II. R1I "1 C1'11I11I111g. EN1I1'1' . L1I1 I1 '1 I' K 13 L LIQIX' IvI411'JI1. Ray IVIcNL'41I. IXI111'L411'L'1 IL11I1L'1'1N RIIILI AIa1L'IL 531111, I'LI1 I IIII AI1I'I III' VII. .Isa LII'.IX'. .ILIIII L1 IIIL, 3:1111 I111fIL ' 1LI. IL'4111 SIIIIIII 4 I DILIL XXI, "1 S 1I IXI IIf' H I . ID111' 1I1' f'1'11I'1, T III IXI1'11'I1'11I1L'1'Q. 4 IIIII l'L': F1"JI1111'11 CII.111LI' I11111151111 .111 I IL111L' A111 H ' . II. 9 TI ,N 111'g.111I:41111111. 1111LIL'1' 1I1L' N1111L'1'L'1N11111 III' MINN N11141 I5.1ILL'1'. IN L'111111111.L'LI 111 I111,'N 4111LI 5II'I.N LVI1 I141x" L'1lIIILI Il1I 111 L'I1Q1I11II11' .1.111d.11'LIN I111 11I1141I11111g ll L'L'1'141111 1111111I1L" 111' 1111I111N xL'I1I'I1 411'L' LIx'L'11 111 1I1L'111 III 1'L'xL'.11'LI I.1IIA 11L'1'II111'1114111LcN I11 1WIilX'S 111 NCI" III "'w:, IIN 111I1cL'1'N I:1II' 1I1L' 111151 ycau' vL"1": B11I LI1'11111II11,. 11' 'JI I' I1 ENLI " 4 LII1 '1"f11"."LI' ILL .1111 S 1I.N"r'1. '1'1 AIII I AIIIII K11'I1 '1I1ILI. 11' ':1.'L11'L'1'. I1 I41: I1:1LI IIICCIIII4 J LII, great I111 'I'L'NI 111 q1II 11N III'I IWIIT' 13 1I1u IIT IIIILIIIX' 111 L'x"'y 11111111I1. B1'1QfL'11-1 'LII' LI1'4 11N QIIILI ci 'N I 'LII'I'L'III IjJI'11QILIXX'IIX' 1WIIlI'.' " IALNIIIIII-Li' LIIA 1I 'J' " VIQS. TI1L' :1IIfNL'I1111I 11I.1y. "L" 'g' NXVISIIIIINILIII SI11 H'1".n L'41N 517111 -111'L'LI I11' 1I11 g' II1N. A 1I L'.11L'1' 11.11'ty x'41N .111 c1'L'111 IIIA N118 I1L" .1 1.L'I11LI1 11111' "I.1I'L' XX' I II. I1L'1 XX'.l.' ,L'L'11 .11 1I1L' H111111:1 III ,I1 "I. . TI1L' 4 a1I 11Ic11IL' III 1I1 ' 51-1119 '111 'I IL'I .1 1'L'1'y LILTIIQIIII-III 1'L'.11'. TI1L' L' '4 I I S 4 II' IN 1'L'N111111NII1IL' II1II' lI1L' 1111I1I1NI1111L LIII 1I1L' I11 vL'L'L'ILIy NLIIILIIII 4 11L1 IIIC NHL". I If TI N 1111 XIII. II -11II 1111' 11 11111 1111I1' 111L'4111.' 1I1L' xx'1'I1I11g 111' 1I1L' .1' 'IL IWIII L1IN11 .1 11111I1I1L1LIL' LII- 111I1c1' 111I1,', TI1L' I'ILlI' N1a11'1N XYIIII 1I1L' N11IIL'I1I11g 111' 1lLIX"I'IINlII .111LI t 1 N1L11I11g 1111 LII- NIII :"'I1c I-II' 1I1L' X'CilI'AN 1N:L1L'N, The 11' Q' LIL1 NI 1'IL'N I41x I1c' ' 1111. "1LI1 LII- VI 'I NL1z1IIy N1g111LIN I-111' 1111Q 111' 111111'L' I11t"" 1I1"L' 1 I 1 L1 I1 1 I 1 '1 IL' IIIW 4111LI 111111114 111 115 I-VILI I1L'1'11'L' tI1L' 11:111c1' IN I-CVILIY 1111' LIIN "I1L1 111111. ELL' 1I11.' IN II1I N111a1II ,ILIIW II111' II 111x'11Ix'L'.' 111111'L' 1I1:111 I1I1I1l 11: 1 L'1'.'. TI1L' IL' I'1 11111' N1:11'1N a1II 1IX' '1' .1L.1111 .111LI .1I1I111L1gI1 N11111L'11111L'J 1I1L'1'L' 1. 11111 .1 1'L1NI1 Q11 1I1L' LIL'. LII111L' 1I1L' 114111L'1' II.'Il.lIIX' 111.1ILL'.' I1N L'I1'I IL'. IIIII .1II IN 11111 XX'1IAI'L I iIII'1IIIIII1' I11gI1I1gI11N11IA IIIIJ N1I'IIQ LL'.1N .1 L'1N11 111 1I1L' LII11'11111L'IL' TL'IL'g1'41111. TI L' L'LI 111' 111' 1I1' 11.111 '1' IN-I.111'1 IIIIN 'L'II. .N 111:S1x NEW PLAYERS CLUB Washnnqton Sie Geo 0, DT, VG A RAINY SUNDAY IN THE DI UATII F HSD NEWTON ANN BELLE TOAST Tl-IE NEW"H USE GNFU No wrmrs A snewms WYQQ "f""T0 we courmzv Suu suvzs onncns Herz coumm SED R 7 If , Q ...,!,.,qx V I f .2 V V -...' w'4 " H, . WM, . A , . V ,K . . , 0 W , 4-1 4 . . . . Sl ' Sc1'sv1!x'f5e' SPANISH CLUB 1 5111111 11 C x 1 s 111 111 11111111 1 s 113111111 1 1111 x111g 11 111 1111r11 111 1111111 IIL ff 1' 111 S3111 s 1111's 1 11111 UT 111 YI N IIMNILI XXLIL is XN 1 l s 1 1 1 fu s111111 1111 1 1 x L kL 1 111 I L 1 L 1 11 11 1 1 I1 1 1 111 1 11-1 111 111111 r1 111r 1 1 111 111 5111 1T11 -1115 5111 r 1 1 Ll Il 1 111 -1 11 1 111111 111 1 111111111111 n1111 1 1 1 111 1111111-1 1x1111 1111111 1 r 1111115 111111 1 s111111 1111s111 1111 KL s 1 111 1 p11s1 1111 I1 S 11111111r 11 1 1111 1 NLR x Lk 1 1 1 1 1 1.11 kk LN L 1 M 1 1 I1 11 11 1 l 1 VJHUO 1 11 1 HU I 'L 1 11 LL 1111 UI11-1 IX N 1 Xl 1 11s 111 11 D11 UNIOR FRIENDSHIP CLUB 1111 PIN 1111'11s 11 111 r I1 I1 113 111111 1r1x1 KL I1 Y XV 1 ll 11111' 1 7 1 11 111 llll r111111' 111 1141111111 11 1 11111111 11 1111111r 11111 IFJ 1r ll 111 1 1111 1 1 1p11s11 1111111 1 1111 1115111 1g111r s1111t1ry K13 F111111111 1r1 1s11r11 111 111111 15 11 f1r1 pr1 11111 111 lNllILl I llkf Tk 1 Ll iw LX5Lf1L11LL 1 X11 i1I1X1 111' TLB 11111 11111 x1r3 s11111ss111 1111.1 0111 1111 O111111r 7-111 111 lI1 11111 111 1 5 I 1111111 1111 11111 1111 11111 1 1rs xx1r1 111 llll 1111 1 11 1111 S1 11 1 11 Ll 1 111 1 111 111 11111 1 1 1111 11111 111111 f r1111 1 1 1L llll 11 s1111 ll 111 1 1r1 111111 111111' 11111111 111 1 111 s 1 III Wflllfy ll 1 1 1 ll 15 R1111 xx1s ll K1 L1 111 1 111 N 7111 1 1 11 1 I 1 XX N lll1L 1 171111 11211111 L 1 -11111 1 111111 111xx1 PROJECTICNISTS CLUB 1 115 1111 1 1 1 11 1 1 111 1 FX 111111p11s1 11 111111rs111p 111 1111 1 L111l111NtN 1 Y 11 L1 1 NLIXL 1 1 11 ILL N UW rs 111s11 1111 1111111111 kL 1 R1111 1 11 1 1 I L1 111 1 1 1 1 1 KL 1 ll 1 11 1' x11 x-4111 1 xx 1 1 Illl 1 1 11 1 1 1 11 1 Lk L 11 L xx 1111111111r 1 11111 1111 ll 111 1r lf 11111 1 II1 11 1 H1111 111.1 S1 1 111111 B111 D011 11111111 L111111r X 3 JI 1 111 111111 1111 S 1s11rx E1 111 T111 4' 4 's 1111114 11111 11,1 11rQ4111i:c11 11y 111c 51141111311 111 Cj111SS. is c 4111' g 11111 11111 111' 1110 C1L11N 111 4111v4111c11 i11 S14111i:11 C111 1 '11 1 s'1111. i11 11111 s lf 1 1' x'411'11111s LQIIV fA 1 "4 ' 1'1s 411111 SIWC1l1i1l1Q 11111 51511111811 1.111,1141g11, A11 IWl'l!Nl'ilI1l4 411'11 11411111111 11111 ' 4114 1:11, 11141--" J '111 111 1' 1 1 11 s 511 1' if 1All11UX.'.'I p1'11si111'11t, 111111 S:411411:: 11rs x'ic11fpr1si11c11. 11111 T 11i11s: 11 "'1'p1'11si111111, 13cr1 L41 Cfr11ss11: 111ir1 'i1'11f 111'1si 13l1I. 1'r4 11 S1411-r1rg s111r1141ry. H 11111 V41r111': 1r1141s111'111'. 171111 Y11111 'ri11'. Lylf 1111 Q1 rt: s1r, 141 11. R E111 13 '1'114 '1 11r, -14c11 11' 11 11. O1 11: 4 gl ' 11312 2 1111 C1 11 11 j1y1111 111111, PAx1llI"S 4 11 I' Ms 11. U. Sul ' s, 41111 4 411111 W'11 11111111111 111'411 1'4 '111111 s11 " 1 sq111111s 111' 11c1' trip 111 1' 1c '4 '1'. 1JLl'- 5 1111 11 sc 1' 1 1 ' 11ff1'11': w111'11 1110111111 115 1 1111-vs: , R111 .'c1 1' 11 'rs x'11:11111r11sid1 . 1111111 SI'.1l1'i11C.'Z 511111111 'i'1f11r1si111111. .14 1111111 11111 S1 111 111i1'11 v1'1fpr1.'i111111, 111111 1lyI1llI'L11 s11'r 1141ry, 111 1N'c111s: 1r1.1s1r1r, ,11111 41 1 'ri1", 1.y11 1511 ,41'1: s111'1'41111, R1s11 11111111 I5 w11111 1111 '1111', A, 154 T1111 4 11 'FCI' 's Miss L1 L' 111 , As 1 4:s'51': 1 111. F"c11s1'1 L' 'Q11 411111 11 , ,C,A. '41s 1111" 1 1941 411111 IJ-1-, 11115114114 ' Q ,4 11 1'111'11' '11y. T11 "" C111Ml51Q11, 'cs'111 450114134 1, 'cs'111 11 'As NV4! 1,5 i"' I'11' '4, 1'g411D'1fB14, 1 1 Wi111 1110 41ssis14111cc 111' Mrs. P41111 T11K1111lTSfJ1T, Girl 1lL'SL'l'VC S111r11141ry, 411111 11111 C411 1, 11 -l11114.11:11A1 11114 '1'y 1' '11 yt . T11'4 ' 1'1.':41114'1s: 1 '11-14114111'1 M4y 1.11. A11 1 ' Sl di s 511C11i',' '1 ', 1'4 1 T' s 111 1115 C111'114 1 4"1 1111 11' C1 s11111 1111gy: W4 y 1M4c11, W. U. A. R. l'LlL1- C 111 1 1411114 1 Mrs. C114 '11111 T1 1 1' 141, pcrs 11141 '114 '1 s 141111r T1111 g"1s 14 1s'v1 41 51' M111' ,S 11' 11 RQ1ICT111ss xx' 11. A 171111111 171'iv11 W41. 111111 ' F111 4 ' 14 1' 11111 111111c14i1 111' 111' 111ys 411 '4 1111. A 1-14 1' ' 1 14 9 ll 11v11 1 111 c11'1ll1WCI' w11i111 11111 A1111111rs1 614111111111 XX'1lS C1111-11 '11111 i11 -1.111 1411'y. S11v1'41 Clll 1 1's xv 1r1 1111111 411111 I1 M111"11 31111, Ll 174111 4 1341 1g111111' Nig111 1.1. 11111' '1 1. T111 M 1 1' 4 1,11 A1 1' 114111111111 w.1s 1111111 111 M.1y, T1111 1.111111 11v1111 111' 11111 y11411' w41.' 1 3111111 WI '1 1:4 '1 1111. 7 R14 1' ll 4111'1 111 l1l5k'1411tLx 11141c11i11cs 411 ll ll 111111's 11111'11, 111 11,'s ' :111 11 1 11111 1 5 A ' 1 1,'11'ic1 ' f11Ll1W 111is y141r. M. T. D. A 4111s '111 41s 4111x'isc1' XX'1I1 1111 111J11llXN'1I1! 111111 1'1"'11': 13 1 K1.'1111, 1 11 1 .1llC1i H ' ' 1, v111fpr1si1111111: 11 "1 15111, s111'r1.1ryf1r141s111'11r. T111 1ri c A 4111 1111 Ill 'I1115xI'S w41s 1111 si1v11' 1'11111 pins X'X'111k111 w11r11 L1S'1 11111' 11111 1'i1's1 1111111 11115 y14 1 T1111 11 41 reels 1'1111 L1Lll'1ll5 11111 y11411' '111' 3151 11 '11 '1111 I'lll1 i11 s11111 1 111.1ss11s 1r1 111411 IU 111' 11 1i11111s 11111141115 ll 1111411 111' 1723 1'11111s. T11's 1 411111 Ll 1111411 11' S-1111111 1111 111' 1111111 1' 111 L1LlI'1I1,, 11111 y141r. N111 1 's41111A 1111 11111l111sy114 411111 'g11'1' 111131 -1lk11C', R111 1, '111',141lV1s1-s11'411j L31 SAPIENTES lWlLl1ln t 111 F if N tm tl t L ll t s 1 i 1 s t i it tt ti t t if in unit t it t it u H tmtnttr xxor tonttrninv un in i it xxou oitt t ti tu tnt othtrxx t u 1 un tr 1 u xrxision o 1 nt nts no t t nntn Stttt i i o t o rion st I i t itt o trtt Fosttr tton onsu xitt rt ittnt int io n ui-' 5 ii 1 t it x u orit o ui s ti IIL tsu t in Jorot ix x i o A 1 Hlxlllts IIMLI ll tt tb L tx a W LL K' IL 1 Hllk s L t gs L 1 I Ut! ft t uhs ittixiti I r tit ist ir nxt wroxtn xnt itit in xx urtixx ii t to 1 it intniwtr i nitiition tttinv in twruiry xxt ot vtrtitu n inttrtst i n tio trt xx is tit tnnut i utt tt x iiti iuni ir tn niors t tnt t ir tx tit ophomo t SOCIAL SCIENCE CLUB tvtin tw t s rtitAi1t It t it wi Uoininion Stl s uti xxtrt tit sttttintnt ottn ittr in otit titntt u tn 3, n w tit turinv ttttr Mtrth vthtn tit C uw stnt tour ufttt tt tit tnnut tuttnt n 1 tntt i in Cut tn Us yt tl' Lui st OH IKPIINLIIILL I tOllI1II'y III Ik L uflit lwllsst 1 N NI xx tr world Our Qoti tl titntt t wttts rtpitstnttd In it it: Fluh ittivlti urinw tiis n itvt int ut t rut t s t N If N 1LI'ltl U II U1 ll Llt kt I I txtn oi s ls in o 1 tt I if I t nt int 1 x If it itrit in tinon on ts ittrs o out titntt ui W-.rt irst mi tti iltsl tnt 1 vi ut 1 V wrt Nl tnt o i tt itrtut sttrtt my otn roxxn tit isurtr W tr oun-f wroifr un t i urmtn ou u xxtll tton tint ttr wrtsi tnt n ofin inn x t pit itt ow Nttht rtut ttrttuy tt u vu rt tsurtr ut ntyrt noifrun t itnni Vxftrd Ylblllltf LIBR RY ASSISTANTS w oxnnttth -I t 1 t t L N l U LL WI' I' II LILNUII UU TuX1LN sl Ruin L W W W IIIIIIV OU NL II I QS x L N' u n k X JTII WHO GLEE CLUB i it v if it ttun t I ox I I Ftp u I llllll 1 tt t I x iu nu it tn i 1 tt ttittirx -f if L in trtn I I I xx I x ' U1 Nm XR I Q out i I' rt Sin S. I " 's, in ztnin! Hphilos thc N in Enxlish, ir in tus int'r'st in I.Qttin Cf ltur' Qtnd t':t. hI'sI cy Qi uloscr fri 'ndshii I 'txx"'n Laitin stud'r ts. In Qin int 'r'stin, Q LI 'lu' Iltshion. it QtIso p"s'i s s HI' ' Q y ' It ' " N Old Ri Q lft- tIQt ' ItI not ht' I Qincl hy Ie s LI' s ' 'ist Tht' QI Iw 's QI' rlf s 1' I' Mss Ed Q -Io It is 1 tI'IctI Q1t't'r tht- R1 Q fx ' witl 'ts ffiwrs AIS I Ilowsz Ruth I I . Fir: Cfiisul Ipi"s'I'ntI: R h' Q 3 '. S" tl C 3 I 'sl' jg Thfl Q Q' Itlf h ',. Q'c"h. Iscf "lQiI','J1IVIA'-1 " H y. q Qi.'t" I "Q: x"rJ1 Q LI I' If' A 'wh ok, ctIIt'. Sag " " s 'i tht' LlllkIIIUfIllll1 on cvcry s"ontI IVI IlLILly. Rt'qtii1't'lncntsfor 'Iigi' I'1Ii f' Qtrt' ll gmtlt' of "Ii" in Lzttin III LlIlI in othcr suI IINIS no ,rg It' It'ss IIIRII "C", To lm ' il nit'inI'-cr whilt' IQIIKIIIQ thc IQ1.'t Ivui' s'1n'3t 'rs if I.Qttin, Il WC" inus ht' tht- Q "'Llg'. Thtwl 'uso I'pQ: ycQ IQ"t " I' 'II-'ILIL LI 'c I 'II' III 's 'I's.TIcI"Q' M-"h'F'l L"254Il-'Il'- ".'.TIu 4, th' ' 'QS I 'Q QI IWRIIQ ' Q VI "I , it S2 QI sc ' J Qt't Qis nohihty Qttt' It'tI Ivy ht" sIQ 't's, I 's r's. "I ht'Ii' ' ' th' 5oIi'y 'Aria Io I ' SAL ti "But cll you In Iixi is not "Q1tIy ft ' ' ' Q' LILIQIU S 'I " ' I':Q ' ' s I' I'Q tl' S "QI S"' " Cl Ii I's 'cQ',t'slc".IIy l'51Q ' Q ' " I' ,II:' A tIcI',Q 's iI'Q QIS I' Cofu' "'IcItIi I"'IQ LI. TI 'Q , 'Q 'I Sh I ' 'J' 'IQ ' 'Q cl I'tI'I'5Q 's db' Ii." 'Q ' . Q "Q S" '-tl-l',g ' ' LIAI. The purpost' oi' this group is to cr-:Qttc Il gi't'Qttt'r interest in fui'i't'nt cvcnts, UII 'A ,I Q ' ' ' 'cs QI ' 5 lb yt'Q 'IQ ' I 'I It'tIQ Cu "nt Exwntx' Quiry QntI .1 vury intt'rt':tin, .'tutIy of South An ' "Q Als , tl 'ou,I Soul S" 'i " Cluh, RLI Qnrtl St' " s, wh 's A.'s'.'tQ t C ui ty I'i'os"ut ir, was Iwrou.,,ht to sch ioI to JILILIIQSS ilit' stutlt' s ' t"t'stt'tI in vritinw for rl ' An ' "Q I.',' Essay C t'ft. UI'I"" f IS "QI " Cl I ": F' J St' 's I fRQIiI R I: ict' l'.'1I' fI3IN'I"1.""Q'ff,IQ B '1"i.'x' QtIY h1l5Q 'IQ' Q fL Bs"1S" dS' 'sky "'tI' fbloh H ' Q 1'ic'f "s'I'ntf BI ' "1SW"2"'bIllIl'BSHIIZIILU'fR'MCI"1l'NA 'I.'.tn AI pr Q ' I' 9 Qss'st.tnts hcIp'tI in the I.ihrQu'y during tht' IvI"rI1l1ILll1 instruct lon pcriod this ytntr. Anothcr prolluct in wlirh tht-sf QtssistQ nts pI. ,'t'tI :tn iniport.int imrt xxxts tht' Ohio I'upiI IQCJLIIIIQ fI1r'I' I UFTLIIH. I g h It " 'vs QtI.t x"" given hy th' I.iI I'llI'y ht'IIt'i's in IIt'toIt'1' tl " , I3 It Nyack. Soi ' 1 ' rlt- duti of th' LISSISIXIIIIS IIFH typinw filing, 'h'cIxing gtnI i't'p.tii'11i4 vi I Its, CIIt't' ffIuI is goin' isctl ot' Iiitli sqhool xirls WI 1 gr. I Qt'tI II'Ulll NIM I5 x 'II tlht rus. It is di "t'tI hy IVIZ I MQ ' ' Beck. Its 1 I'fi"rs .ir': M1 III' H tI tt, p"sitI' t1 Qu tI Los ID"t:, s "" Q It is Q1 pcrforniin, UI',LlIll1.iIIUll and on' oi' IIS Qui 'Q Q pcs xxxis in Ii'I'i'u.u'x' 26tI it Jill upl 'I"L1'QltIt' LISS'I1lIIy The ,r iup -.uiui "FI-In' ' I5.tx'.H "TIN Xvfpf H QIIILI "TI Q I1 s Stun. ff' 'i!'.'X1iQs 'R Hone Q , Roan QE. 'E C L coma sen ou vu: new vaavmr scwnuu.: AB 'N' N, Gas -x W 6 '?as4 CYS' is 5. fx 1 A X 4 M fs z::: Freshman Sensor V4 Al axons V o Sq. WAR TIME IW Q 'U Ill W1 J 1' 9151! Q f. X BB' 9 ,Coq Q X! R , M pk oq.'ne A BBC' 5 A U RG' Exqhtx RENDERED I 9'Y6r ff -x 4 TAP5 I pr W Kmf One, Pearl Hdfiior pil plullnpl Y G SUR DOC K. i-'Q 1'f?,i 5 T 2 J :- T f ' ' 'Zfa 3 Q ' H4 H" - A 4- 3 JI' "-1--Li i tiff- Q-f 11' - -- 1'- 1- "'1' '- 'I IE 'Q f -1- T0 ool. IU 'rut Manning V? '92, , . ' S f Q53 N ' -Agia. . 'Gr ri 9 ' b I fl, ' .f ' WW I I 5: .F w 0 . 9 x f 1 u x - 5 F I O NW V S A WX 9 'C 2' A ' J if f N , . I fu rg' ,y ' "'-'11-f, I ,S 'Q gba . s' l. ' ' N A 0 bor. Rv iw I "wi fx ' . - :J 4, , ' 1 ' 25 'E' 6 ll 1 'V 0 c ' 1' - 4 r t K . M4 -'U -A A X . AUTQGRAPHS I .LQ , ,I , . .x' 'ff I Im um IJIXI 711. did muxl ufthr.-X1'I XX urk in ilu llxnl Ill IN MEMORIAM Edwm Cotton Born May 17 1926 Died 1V1ar1h 30 19-17 111' 115 1111111 L1 1 XK111 111 11111111 1111111111 11 11117115 tk 111111 1 r111 L151' 111 111111111 1111 L1 N 1 1 111111 1111111 11111 ROLL OF SCHOOL Edmws note 11 11111 111 11111111111 far r1 111 111 VKII11 IIXK 111 3111y 1111111111 1 F111 11 1111111111 1 A11r111111-111 111y111s 113, 615 DLXKLS A11 11l1N Bktty 171 H111111r 1 A 11115 1711118 717 C11v1111111 St A 1111- 11111111 L11111s1 711 H1rx1r Ax 1 1.11111 111511111 1 A1 11r1 B111y S9 1.1111111111 1 A1 111 A111111 S9 L1111111c111 C1 A1 11 H 11 119 1.1111111011 11 A111r11111 Chu 11 744 Spr1111 S1 A111r1111 N11r1111 119 Brooklyn A111111 E11111111 17 VV01111111111 A A11lI1 A1111r1v1 11 Fo-t1r A11 A 111 11111 9117 W1Nt 1 A11111 W1111r E1yr11 Country C11111 A1 up B111r111 419 W Rlxcr A 1111 D111 46 S11111111 S1 A 11.11 T111 -111 5111111 1 A1 1111 L11111 174 Fourth 31 A1111 V1111 M11 411 E1 11111 S1 A1111111111 R111f1r H 7 7 1:11111 St A111s11111 11 B111r111 R D 7 Al1dLfw1111 C111r 177 111111311111 Ax A11111r-1111 R1111111 6111 W E1111111111 Audy Ag111Q 19 W151 Street A11tc111111 Ir1111 1111 W R1x1r S1 A 1011 D XL 1 D 7 E1q11tx T11 11 111 11 11111 r111s1111111,f 11 C7 -16Q1x1111111 1 r11111 O111r111 7 N H6111 A 1111111 1R17NL 9 9 E 1l1XL1 1 111-21111 0111115 7111 W 1 1 111 1 D 1111 17111111 1 111111 C71111 B11 11' H1111111 N 7 1.1111 A1 11 111111 F1111'L11LL 11 11y C111r11- 97 E11 11r11 E1r1 E 1 1311111 111113111 1-18 1511111111111 Ax 1 r 1 1'1r11 711-1 RJ 1111111111 S1 1311111 111111 6118 T111r11 51 11A1x 717 11111 1 1 W1rr111 711111111111 x B111 11111s 719 L71WL,I'11I1 R11 1 N11113 17 H1 1 B111111111 M1r111r11 61-1 V17 1Ax1 131111111 S111l1 M1 411s Q7X1111L A1 B1r1 1111111 -111111.11111 S1 B'1r1 1411 L0u1Q 779 W IRIXLI 51 1r 1r1 11 16111711111 1 C111 111111 1 111111 R1 1111 1-17 1r111111 1 Bifllhdff B011 1-117 L1111 Ax Bar11111r1 R11111r11 D 1-117 L111 Ax B21rr1 D11111111 179S11111or11 Ax B1rr1 DO11111 R11 179 qt1111l1Ik1 Ax 7 9 5 " ' His 2 ' , 1 2 1"s, 211 '1 sg ' 2 ATL1, C1 ' ' s 1111 2 ', 111111 gen 11 1 gl ' 11111: T111 ,-11' 117 y1111 l1l1L1 1 '111 1 's 1 'cs 11's 11y'11 AIIL1 'z sc of 11c211'1 111: 'wry 1 ' 1 "y'11. 111 10 4 ' . : f On 'ss' ' "2 .1 112110 A 11.1165 V 11'2 '211. -A- Arch", 172 1 2116 Cr 11' 2 11 St. . A11212:1,1' 133 ' 21'S. .,,,,. ...,..,,,,..111 A A, , 1. 3 1' 1 A1211:1,A11111 133 ' 2115. .,,.. , .1.,1.. .11 A , 7' ,1 -3U . 2 1 L11 1- 'f.,..11 2 , 2 . A112 5, 1 1 - ' S . ...,,, , .... 11 Atk' 5 , 1 ' ' cs A '12 112 , - , 1 '2 Q, . , 111 A1 11111 417 E, ' 2 1 51. .. 112 Q, ,112 1 1 - 7 2 '2 11 'c. 9 A11-, 4 s' ..,...,,..,....... . 111 MB-- 111'1, ' 1' 2 1 C. . ,9 B:11", Q' 11.113, .. 111 '1", 2' 1 T. ....., . 12 2'11'1, 1' U3 1 'H '12 1111'g, 212' ' 2 I, , 111 B2 '11 1 , 1 '1 133 N. L gun S1 'N , C '.. ' . , . ,11 B211' , 1 2 W 13 as AVC. . A111r1g11t, Wy11111a----2211 State St. . . .,... , 9 B2' , .2 1111-1 215 Aw. .. " , 1 f- ' S1. ,..... , 1171 1' , ' 1' '2 s '1'. . V, 1: ' 7-3 2 vc.. ., ,, 9 1511113 , 11. 's - 71' ' 1.' .. 1 , - ' Q - , . .,,, ...111 1 5,1 2 U ' 2 A 11- , -1 2 1: A 'c. . ,... ,,,, ,,,,,,.,...,,,.,,, 9 B 21152, cf---- B111 , ,. ,. . . ', 2 1- V2 1 . ...... U9 B2111, 1 1-----" 'zsz '2A'c.... 1s , '2 "ff . " St. .... 1.111 1 , 12 Tw- 1 4 - 1 - 11, 1" 3 " . ,,.,.. ..... . .. . ....... ., 9 Ball, 2 1' 27- E. S.B1'11. 1-, 1 3 ff' 11S,. ,.,, .... . . , 11 I , If Cf If-, 1 -2 T- 2. ...... . . ...11 1 'S 1 1: 20-2 -1 '1 'C 's, 1 2 2 1 -3 'g , , , , , 111 2 2, 5 f ' , A , ,H .---3 ' . . . .,.. 1.9 -asf, -- . .- 5 2 g, 12 , .- ,, .,,. . , WJ 132112 155, 11 1- 2 3 fs S ' 5 , 2 ' '1 '1 'c . .. 111 B2 13, .C112 f-- - C2 11 ' S ,, 1 5 , 1' V- ' , " 11 SLM , 9 1 ' , f- ' 2 1 'c. , . f, , ----3' -f ....,., .........., 1 1 1 . '11 f 4' 111 'Q ", - - ' ' . ....,.... .11 ' 15, 1 - 1 A 11 , ll 'E . - ,..... ., ., . .... .... 9 5 751 - 1 1 7 ' - 1 3 A 'C MANY GRADUATES OF ELYRIA HIGH SCHOOI Have Proflted by Attendmg THE ELYRIA BUSINESS COLLEGE A PARTIAL LIST I9 SHOWN HERE ul lllll 1 1t 1 I1 I 11, 1111 I 1 1 1 1 111 xx 1 1 1 L I11I 111 fxxddl L L111 'X 1 1111 lk 1r1 111 I: 1 1 L In 1 11111 HIIII S KAIIIIN ll 1 L Ko Snag Crlpplgd f I11 ren xx nd Vs x III In tl TLIIW uk RILIII Ridge: TUIII fo Ed1tI1 'VI1 Pru ent1 II I Cu 11' ll t 41 111 f umpu 054 H1 xr X1 Sunny Lu lm 1x1111 Hurnu 1L11 1 Lil H115 Bu 1111 Ill T1xx11 Lnd Aung un 1 1 Il ul tlx Hn. LH Ru I 1, L 1 S 111111111 I1111L fomw I 1 I UIIIQL 1111111 lllkw 'vi 1 I 1 Indu im Ik BL11nI1I4 Bcglwtt Eng, Curnpxm I I I L11111 111 1 tl um 1.1 1 Ir mr mu pr L 1 I 1 111 41 IUUII 1 r L 1 IIL L xxx "x111v.11L 111 R1 ntul 1 LFIILILIQ. 1 I Elyru L, II 1 1 Q Spun I1 1 1 111 ump 111 I31Iw1r11 x U. lllk 1 r II 1 1 11 s 154111 mud Vs lj,I1LI H11 I1 un C 11.n11L.1I 11 Dorothy C,I1r1 tnmn f udlt Rmtmg Bureau Nur11m11 9 hmndcr Vs 'K M S C,o111p.111y UL11 ra mm Xl Surxue Ivhry 1 L T 01111 Rpm L 1X1 Lrx L Ddytun 1. Ln B11 L L t Il 11L11111 ntl 1 111 O I 1111111 r Surf. II ILIIQIII R1 11t1 oruthy L1ttIL EIylll PLIIWII L1 rny I up ll x 1 4 Vw IIILI lr 1 xx 1v.1111L 1 nd Stgllu du N 11g11o.l Luhr 'X11dxx111 'VI11rtL11.,I 0111411 f mp1 llllx Ill pt1 L 511 1111511 1 LI 1 wry ng 5 I Vfxrthl Dwyar G IJ R AIICII In 111111 L C er1Id111c Hahn WI11ddc11 MI C 11111pmy Bcatrlu Dltdflgh EIYIII 'Xdyu t111c'11t NIarguLr1tL Tiylor T nn X Ilw P 4111. t mnmtu Sxb w 11 111 urpur1t11 I1 HeIen Rudy Column furpuritlon Exdwn Ru gn R1dp.L Tuul CIIIIIPIIIW .Iy IUIIU Ic C Xl Syn W ISIIIIILI 111 1 ul IVILILLIMI1 Y IVII A OIULIII11 I ml 1 IN TIIIWL CUIIIPIIIX 11g11It uk 11 1 mp tu1 Ill ul an ll L lllll UIIIIL I I x Il I I 1 1111 IVI Rudy lu I I 11111 L kl X 1 1 x I51yIf.y N nlhxu t1111 A Ill l111I11t Il lllllfll. Stnrer TI L I T 11111111 HX If L Ltr11p111t111 I A I1 'V 1rg.,11nt IVIIIILII EIylll H11 xx In 111 w 1 11rd Prim N Itnmxl Tu Q 111111111 ll 11 tg 11x M1 pr Kpnmth Vfnlker PIIIIII Brook Oulu 1111 ll x 1 Il 111 111 N I-0111111111 11LI11 51 I 1 lfllll 'X In L ILTI nd L11mtI1 mr 1 Il r ILIIIII IxI1111L I 1a.1u1 Baku' III 1 L, Sim I 1 gphmg Bulpy gr 1111 f,rv11111 I Is. H1Id1 HlI1kbIHIdl1 NN 'X M S C 111111111113 Vixry Ixnhm Thl I T S Curnpmx Rxbgrt Imlk Thcxx Shuul Cumpmx Ividry HLI3, Llmll 541.11 fump 1111 lfglllll Burn Thy I'1tLI1 Curnpmy ur1 XL IX Lrx x U11 Il 1 umunu 11111erIur ll L Il .11111r1L ll xxLII IIIPI 1 LIII R1 III x 1 mx tt HX L1 Iztx TI11rc Rub 1' H 1 S.lI1 N. II T1Iw Cu. IVIII1 1" 'Vd 'Hi 5I11 ' CI ' "LII CU, D11-II 1 K4 Ill CU, RCI! 'IV IIIVIICC. ' ' I' ' A A Rl I' ' Tuul Co, CI 41rIc5 Rc d C11I51111 C111'p11'g1l11111. 11. Q11 " ' L' . 1 1 . L1. 11. L1II: D11 'dell S Ig. C111 1 I 'd C dren EI 1 ' I .5 A11 '. O mul CU. Ag 'Q D1 1 - XX"5t" , L1t1 at" CU, B'5"' D 1.5 Cu. Bd. UI' ELI11c.1t11111. M. '. '55111 Cs, T111 5 lI'L'I"r CII 'c, In I1 ' B. LI C1 '11 CUIQ1 Cu. C II1 '13, Vv'III'. z 0. UN I1 Iw 5. 1 : 1 1 1 -- C. . , 5 1 c'. Rms' 511- .' 1. , ' ' I 'ld . I 1 A 1 -7- ' 'g. I 2 , Ed 14A fc: s ' - Nu' e C11. 1 4' " - "4 . I 5 . ,Ia ' " j I , . . ' ' ' . 1 --V c . Ia 1' "Q . ' . .ze--f d 'z 115. , , JY ' ' ' cj- C I51 C, . 1 , Ma ga 'c NI r5efG1Ik151 I 4 Hy. -- . I 2 ' . R 1' 'Ijw Ci"I 1 CI'1'I: I. d 'sf ' 1' A V'1z A 1' .'XII"'Cl1lI Ra1d1.1t111' C-1, M' ' c W- ,1 1'I ."'1., .J ' 11 . LIVWI RRI ' S '5. R1Iw-- "' A . . 1,1 ., -1 ' IuIIm'g.f0. Ed 4 1 1 5' H. 5" Il'5 "I1'y. Leu K4 1. lsk' -f-- I2ltII ' ,I 4 jun' B.11'I.lLI D. XY. My'-, A M. 'ja " I'1'1115' OI 11 IIIICI Un C11 111131. 'I' 'Nc MIN' A? I3111'gu-5, E51 -1 H '11 : 'Sig ' H11 -'. C111 hm, j115upI1111c D1111. Imc XY.xK.M,.' C .1 y, Yx' ' 1.1!-f C1 11I Scrx: U1'd11.1 cv 3'1t. Lc1 . ' I IJ1111In1'cI XX' ,'X,IvI 5, I 1.111y. H 'I 1 . 1 Cnty XV1 t ' ' C II1 '12 III' 'LI xxrll l'1'5 R ' 1 I'11111p C 111151, KQIII c ' I5.1yI 'y, I11L ' '11.1I Iicvcnuc. V. -I1 Nz 1 cC.II'11y Uc11'1'.1I SIFICN. S1 ll 1 A ' - -, I4 ' 1'5 " LI' 5 ' C , I'.5" 1 1. I . Ma' 1' , C Any. Lulu T11111'y Culmn C11rpu1'.1t11111. MIlfHlll'Cl Sturer Cnumy Tux OIIKC. IH 1114 1.111115 CUIQU11 Corp 11'.1t1I111, Is. P 11c M' I 4 LI' I X, Cu, EI'z 1' S 1tI Rudk -'l'4 .Ig 1." 1 ' ' fd 11 'CU 1.1 Iva Pulluck U. d ' I5 ' 1'I ' 5, R61 "' -1 'Q ' . IW C11 1 I115'pI Muukc' 'Cm IQ1111 C Ap ra ' . Cha 'I t ' I' Dr. C. II' .Iczu T.l3'ItrI' MI 5. I? IILIN " 'llIUI'5, ' ' . 1 ' 1 .111rc Cn, jun ' R151 'mc . " 11 1d. ' C 1, M1 ' 1 I 'u5 Cwls PII C1111p411'at11111. C' ' 1 Bl: Ii 'ly 1 Q IVIIA1. C111'p, L 145 juz S 1tI1 V.fX,M,S. I 4 1. M. 'gxnrct N1I.5111 C1t1 'Q .' "1 1' UII C11, IVI1 ' . I '11dIv'cIx 01151111 C11rp11'.1li1111, lh1'11l1y III. Iu'I1,1 Tl c ITS. Cu. IVI. A. . c vc GH ' 4 I I l15L1'Ic5. M. A1 L1-1115c C1111 Rulgc Tuul C 411131. K' ' Ba clay M. y 111 CIc k, IfIy1'1.1. M: '1 . . . -5-11 C1 'II Scrvl 1 ', C 1111 1.1li. V1 ' 1' A ' ' ':.1k Pcant 'rinting C11. V1 gi I2 ScI1111dk 11' Chl' Curpu1'11ti1111 TI 1 ' Kwl 5k' 7 .' L 11111. Inc. IxIII' '41 11-1 1 II' C. j1v 4' 4 'VHAMC 5- it-I CHI". .' 1 .Q ' ' --- , ' ' 1. I 1 "' - ' . . , 1 L B 'ck 'k-- Ci 'I . 1 1Ig11 I. 1 ' I -- 1 f 1' , 1 I1 R4 "5' f-C"l 5' 'lsC, ' 1 . . ' 1 ' 11:5---S' I' I Q H 'I ' Htlfi NVQ cr :X . 'Q C1, V' ' '. - ' I ' I 1 1, D1 ' I 1 C.C.C, .' "" I. 'y. D 5 I 1'5 C 1, S' Dujt , XV'gI1t IH-III IQIINNCI SL'I1l'1lCdCI' 'XXII " 'A .dz 111 U' "1 '1- C - I d H11 5 -I1 ld I:1111111cc. D 1 ' 1'. Q I1 1 '1, M1' " B 5 1' 7 Vw'.A.M.S. C11 11111. ,1111 " H.15t111115 C11111'L H11 -c, 1lIe'cI111d, Eli: IW' 1I15 1 Srv.-15 St ' V11-. :X yi ry Dm l l-XS ALL Ll rt Lit VII Il Duxq x 1 L Hurry I-W Spruu t in My run 109 H1 t Biufvr Chirlun IUH6 Gulf Rd ILILI' IllI11lI1L lla Sixth St lun CJ or 1 B L um hm Ann BL au nrlq BlXluIA Alfult 6 Txulftlm Sl 5 uhm '44 Oxford X L1 Eu L Jlll mm x gud R1 nu W Ram Lull x LL Bntty 1 L L Mary I1 hu 9 L ks arm I6 umun t L mir gxlxn Jrl BL nkp Hound Stup 1 Lulu Au BL Bugrly Txxglfth St Lt E11 1 t I W Uurblook Bnnford 1 9 Fourth Sr BLU Ord R vyd n I V Fourth Sl Lwsun Dun 575 MIISLI L XL uscm MIIXIII I" I zrk ugur Bunn LU uquk lI1L 1r Elmu WIN Nmm L Blr IIIL Lcuul 4414 Furniu. Sr lr IIIL Nlnllxll 1 4 Bum t BIFIDIH fhxm Dnk 44 Oxford Ax 1I'IHlIlU'hiIU Dmmnl 1 I M1 Bmfrown Ch lI'lLN HQ Mgludnl Ct B15 op R13 Mu IOM E Rug-r B1 Llgkj Dorothy Mu 410 Lillll Nu my 4 H1 1 um m I umm um f 1 1 mm m lf Ll x nd M Lum nm 5 L uttl K A BULIIH f 73 ummm I X Boflrt Bptty 46 PIIIILLIOII Ax Boflrt Dorothy 'Nl F B10 Ld SL Bo nrt H irxy '61 E Brand S1 ormnu llllllly I W7 Wuxi xg ormno R 1 L Many 'U W I mn x E n Uk n xx nu no 1 HVJ Run St uxxdlu ul I1 4 Tultm L mmm Ann 1 ull E L mugr lolm I1 NH Lo 1 mx Charlu 4 W Suon t Bo Imu W6 Ihnnlsoxm Au m In I1 N114 E1 t xg 0 m N lt lll Alum 14W Columlum A 0 4. um 146 hl L rl 1 Rudy IW Mldl on 1 don Bnltx 4 Quan I uggu B I ll D 1 on md Mmm ,Ill Fur fmun md Pllll A Ely ru F mum Brecknmk Dumlhy lw7 Lem iglluxx M Bra m Edu nd HDS C 1111! L mm U m rum 'NIMH m. nlwlll Lum L Brlllhirt Frmu 60' Wmmcmdlilmd Ax Brmk Mlry Dglux Hg Au mr Luum OSS W Rmr r 1 MIR 6 XX can dmrd Ax mm on 1 1 rmu cmkh mu r Lor 1119 RIXLI' mu 1 lll xn 04 Br lm 1111 x Brmxn rin Q Bmxxn 1 K xg Brwxxn F nun ' K L Bmxxn ummm BIUXKII mm '4 Oxiurd XL Bum n mtl Bxmxn um M1 LI Bmxxn L4m111M1 448 xtuumtw t Brmxu ' 1 Elrl 7 7 Uxtor 1 lk 1 Eu l-W Huron lklyg mummy 174 W1 IIIN t Linn HTML 15 l IL L1 u 674 WL! u mm: K1 I1 UL F1 mk Gulf L HL LII sf? E Brom t L L n E B101 t UL gr Elkmcmrlviu I Fun -. u 11171011 Dumth3 I xg 1 111 fum Elumor 1 1 ug Nlmy WI Hux II Bkllllbl k IKONLIUITB 1 Fnlwm Ct r ur 471 Elm Bllfll Barium S Qlxth St Lrr Lmm '47 Huxxuud I 1 5 111 L 'YW ll 1 x mm lk w mmm rum 'I-1 Hux ug x L1 lf' Nvmmg St x L N14 Fu I r x L x L Lmt '79 lunyun xo. L x L Mlrfirpt l XV K x But nun. Lunttl 1618 Mddl Ax u clxrt 'IS gummy I llll Ivlnrpmlg IL W 1 ll qu 1 no 111 w Mu x num Wm ilulll 1 m 1 1 u ll muon km 1111' WL! x mm nn Mlldnd Ill E t lmmnn Mllltili E N 1 null Mr Llnflfu Lal r Lx WH6 Luk xg I O K Lulu L llll 1 mn U 1 1, I utu TV1llI1Lll 167 Vwfuml Sl nrtu 1 7114 Fu ur x ITIL! X L ll TVII 167 Vxfuo Sl mu 1 mu E1 lux Four Bur' '. I 1 ally U l'HW"t St. U' BVI , bl I INS U 1 SI. , Ba I' , 'giniu w 3 ' 'WA mi ll Brigl ' , ,lun R, IJ, I Bztys. 1 ' f W S. , Brigl ' , 'S' R. D. 2 A , B1 tt, ' 'gh S . ..., . 9 ' 4 , 4 Nsff - 2 Y. 1 1 -' ' ' ,, m ' , 1 v w B: 3, 4 3 HU B'. "Q ff . S, , B: , 'Q QC 13' ull Ax' 1 'Q B1-las. "c '13 7 1 L' 'c. B1 , D 'Q 135 -ll AVC, ll Br s . C14 udc-23 I' ' "um Ave. Bi SSI' " R.D,2,., IU Br '1 sc.G' gc I E, St. :J Y, " 33 " A .', lil Br ghta n. Ma "lj I 'Q lm A 'C. Bzlzlc f, ,I - J' A 'c. U ' ' , Bu' lz 110 Cont 'r St, B-1 l, gmc 332 L1 'sig 4 A 'c. 9 ' ' , Bm lw 147 E. H 5. Bl 'l, B-4-, 'glpl T, Ar, ll '. If 'cc IH, C'nt'rSt. . B--k, - v itll Park P11112 ' ' , Fl ' " M. llRCu1'uli11c St. B-uk, 1 ' al x if! Park Plame 9 ' ' , .Ie LI F- A .. BHC 3, M1 ' 3 F ' lf! ' ',.ll12l'2 R. D.2 A Bxd 2 Z, . I' "Q R. D. l. C 21-um lf? ' ' . ' ffl Allx- Ct. , fh 1 'Q' fm 3 1" IH ' '.L' 1 Qcff NFA" IS. -ll, ' ' ' 333 'V . , . IH ' . Ih'l 1 f--3 d Ct. .. B-l 1, 'zzbc h 3' ' ' ' Rd. A 141 B11 hz ci rl-fr St, ,, . X A .Jack F3 . ll B' D I' - 'Ill sS. W f , 1 ' Q 2. 33 .' . ll Br H, D I ' R. D, 1 Gr: fum , Bw 5 , - - a1"'ll's A ll Br1'k, :Ia in ' - 's A . BW: , 4 I - ,Q ' Aw. . ll Bm Uczvutc 128 'pld g Sl. B 1 3 1 'la 1 ll. FII E. Hts. Blvd. Hll B 'k. 'A W3 ' k Rd. , , . lif , jx ' 'I' ' R. D. 2 , . ,, 9 Bu'k, -l' C 3 . , 1 I S , IS' d, 14 3 ' U 'l S. ..... 9 Buxk, .Iwi 603 . ' Ld S. 'kl4 ', 's 1" . . ll B 'ksh H :N 111 'mv St. H kl' 7' 4 ' 3 Nl ' S. U10 B H" g , 31 M111'scillcs A " ' ' g 1 , 3 'c. 1 I BL if' g , n - 31 M'll'SC,lICS Ave, B' ' 5 1 , 1 3 cmdcl Ct. , B 'll. 1 ' '-f--3- 4 "Q 'd , A. 'j, A 1 1 H ' .. ,, .10 :Q , :N 2 'ff-' , ' ' 1 'h , L 1 :J ' . 7 St. . M9 Bu gh , Jzlckfff-V - St. :ld . ', ' ' P 'ziml 'I. .ll 'l, ' Si' , ,, Bliss, El "n I S 'gl St. , B1 , - 1 ' ' S , B11 ' , Pl yllis V230 Gulf lmmaul , III l3u'slc ', Sl "1 'y - - M4 'sbllcs A 'c. Bl , Jug L- ZH! Pals: dcna Ava IH Bu ' , IJ' 'lx "ZH Fu' A 'X St. Bc A ls, Sl "Icy ZSI M1 s'llcs A 'Li IU Bu , Patty - 1 ' '. 'l A 'c. Bo: ' , ary SQ' 1 St. lf? Bush, Eu!'l C L 1 -H V B dd f, 41" 1 2 x3 HMI Rd. IH Bus x"ll. Bill ' s c A mi . yer, Russvll -fl R , "" 1 A 'v. , , 9 B15 x"ll. Ii ' Ann 3- ' ' ' A ga , ' f 3 " 'X 'c. .... ,A 9 B 15 v-ll, 1 3: N -- 2 3 cs A 'c. gk , f -u -. ' 1 f , U k" "':, H aff -' 4 Q 'c. gf , 2 'f - . . ., IH B tl, Ra ' -ff, U . " S. . B ' ,I ' 3- S: A " , ,IU Bya , 4 ' 1111' -l' CIA 'lc St.. B ' , N- 1 -f 13- Us Aw, ll By' sly. lx - my 3' 'idle A 'QA Pm' . l'l1ilom'n:1 1641 rix Sl. . H Bam way, Ifl 'Q 'I R. D, 2 . ll 'WCW' B mt s,R1sc FF . ' f , Ill ffllml. RQ I' ml IHS Niulmls Cl. B ' ,I 1 23 ' I S . ll Calc, Luuxsu 1- C4 ' l c Sl. B "S, al ' Q 1101 .Rix"1'St. ,IH CL lk' s. R111 415 E1 'ICft, , .,. B ff , b w. N' d' St. fill 1" , lzrlm-L1 - 'S A12 , ,. Bax, 1 33 . " Ll S. 9 C11 1 ' . ' H lbu S . yd, .A 'S 3' ' ,IH Ca V , ' lll llc St. Boylz ,h ll -' as A". IU CX mil X .IXQ g ' ' H R. D, I 1 lungs B ylg . 4 1 'c ' ' . 'Q vc. IH Cazxuj, Peggy 4 'c A B ylg JA 's A IV SI. , , KTXITISUII. G vrdsm 237 C x'11'll Avc. , B ada, ' I ' 1 's St. , , ,IU Carp' Di 'lx 312 CX lwrilgc Ave, Bra Ll , - I' ju '12 ., " d S . ll Curr, SI "Icy Ann 112 Bull Avc. Br: j Af", :arm '41 312 lc Us Aw. IO Curr II, .Ln-1 1097 E. ive' St. Bra , 4 "1 El 2, 3' ds ll C1 ' gl' Q f .' . , Bra , 1 ' 'z Iliff' ds , 9 CTA Ncgl 5 N A 'c. ' ' ' Q" 'A",...lI Cz 7'sg ac' df., h , 'A ' U 11 St. ,, ,. ...IO C1 Vig' R.F.I D. I L11 Grange PENS AINID PENCILS HAI LMARIX K REI: I IINC CARDS THE LOOIVIIS CO I I N RIA OHIO Statmm rc U lu Un! :turf St Hmm: 11 llllll f nods 01132 Iprla Supmur Iertrnr nmpanp Electrzcal Constructzon and Supplzes 408 MIDDLE AW ENUE 1151111115 Pntuns THE MURBACH COAL 86 SUPPLY CO vm XXESI :skim L SI PHOINE vw Sudden buwcz IN ELYRIA SHOP AT ROGERS Lurxtlung, for youu IIIIOINOITII4. Impntl cnt for vom awry 1 1 courtcou cndwnts II vous un muy c GLEN ROGERS MOTORS INC LIXRIA OHIO mmm ms III1 .1 ' 1' .I , ' I Ii .1 O K. , 'h H.-' f. '- .'.' --,I ,-. --f , 7 Y f ' - " if I T' 4-4- Cfml and Building Nlatcrials 7 :,,1,', .. ','ac.2.:,. I, und, . . .m. 4 2 I Iwr lay' , 0 I ' V If L:.jx!'."1u 1211 1 1l1lxXlxXK utm B015 299 M11 11111 XL 1111 M11gdlL1 6 C 111111111511 1 xxuod A1L11tI1 41 1' ixxxuud MIT, 51 SlX11,L1111 St 1 111 1 111 11 l3r1m111111 151111 1111 ll xnxx t 111 1 1.1 1111 f2l1111dl1r M1r1lx11 H111 1111 Ax C111 111111 L11 11111 H111 111r111 11111111 L I1 11112111 x 1 111711111 W1 11kll1 2471-111x11d Au 1 11rt1111 Hpnry W 54 5111111 1 Clk. l 1 L1 12111 2 1.11111 ILNILI N1 S1111 1.11111 1 1111r 11 1 lll 11111 1115111 R '111 Il 111 1 XV1 1 1 IIL E 1 442 121 1 1 fl 111. M11 ll 1 011111 1llSl111lI1 R21 P1 14 f'1x1l1111 1rl1 1111 5 1 111 FL 11111. M11j11ry 17 C 1111lwr1 x 11 ll M1r11v11 R 11 11111 M1r1Y1ry A1111 62 11111111 1 F1111 11 1-111'r1pt 929 VV1 t Au 1 11115 If 1V1.-11tI11 16117 1V11LlL1l1 Axp CUIL111111 521111 8111 E Rum St fullm B015 6117 W1 1 Au I 11115111111 1 1117111111 1115111 RIXLT P11111 tmlc Ruth 49 El1x111t1 51 1111112111 Ruth 215 C211r111llAx1 111111 Q uvrga. 52 SLXL11tLLl111 51 11 k 21114 1 2 l1111ms1x11r XL 111114 1. 31 6 6 Cllr I P11011 Rlgliard 16011 Wgxt Axg 01111. 19 1 r 01111111 1V11r1.1m 1.11111 1 446 121rl C21 111 Ll 1111 1 I1 111111 wx 11 51111 E1 I X1 1 1 1 5 1 E1 t xg 1 1 1111 13 1 Il 1 11111111 131.11 111 1117 M1ddl1 NL 11xx11 ml B015 6 mm xt 111 1117 1V11LlLll1 V1 1 1 111 1 5 EIN1 Nt 111 -14 N111t1 I 1 1 11 1 1 1 '111 1116 1111 111 t 1,1111 x 111 M1 19119 M1d11l1 XL 1 1 lk 1 S4 X 71 11111 2' R1x11 111111 111 111 -1 Tl1111l 51 11153 M11 111 HN 1x11 D X111 on C11 111 4 1111 111 Dulu D1x1d E 1-11 B1 Ll D1x1Q 1.111 A1111 229 XV Br1dL1 91 171x1 155 '11Ll1111 E1 11 Xl 111 M11 1 1'111L1 15 111 1311111111 2411 S1xtl1 Strut 1111 116 f x11111 1 g1lLI HLTl11ll1 IN? BXLIWI 1 1 LT 11 X Lk pr 1111 77Q1X11llk Ax nat 111 I N11 IIXL 1 1111211 Ill 17 1 L1111 L L1-11. 1311 R X11 111 11 5 111 I 25 I 1 L 1 1. 28 X R 1 1 1111111 mc 111111 L1V1lI'L17 Row 1 4 K 11111 5 1 11111 1t11r1111 W1 1 111 11 1111111 Alx1r1r11 211 15111111 t unpxq, 1 1 5 W1 1 Dums E1 1151111 1 7 El 1 t Duns Dune Tun 1 7 Ellm 12121111111 Tun 2211 1-1111111 1111 M1111 M1l1l1 11 1114 1: 1 1jLI'LIx Elulllur I Bullhgl AXL Dput 111 M1l111l111 114 Ux1r15r1111l1 R uxlmrt Ellgxll Hmm qt D11 1r11h C1 1111 1 1.1111111111 Au D11d1r11l1 EQ1111l1I1L1 -116 E1 t Ax D11 1r11l1 Rolmn 411 A111111 qt D1 FlL1C Cirl R D 1 L1br Ll 7121 Dlgtrlgh Bob 771 S1xt1,L11111 qt 19111111111 E11 15-1A551 111 gun 11111111 11 1 1111 11111 71 1 11k 1 mghim H1115 11111 t D0 rovwkl 911111 151S M111dI1 Au Domfln Row. 552 Vlllxll1 t 011111111 C ll11L1111L 3 C ll mm lrum R 7 DLILIISIIIV M1x1111 177 P11111 S1 11121 Robgrt 111 L1 I1 111 Dur111 51111111111 11lVv11ml1 1 Au 1 1 1111 111 2 4 S1 11llL 11r1lt 1111 SWILILL Ill t111 17111111111 7 Xxllllk xx 1rdx 13 tix R11 14 Txnlft 1 1 lr R11111111 1 7 J 1111111 x 1 115 E11111 1 1 L 1 x r 1 Q 111 E 1 x I'111ll1 Ld 11 C 11 11 E11 2 1:1 t x1 L11 l 22 1 1 A 1 ll xlu 1 B11 lIIxXlLXX mit Tum 1 4 5 I ll E 1111 B015 1 k1A11 1-1 x 1f111r5 I-111111111 111 W111 I t nry L 111111 R 3 7 Em luxx Tom M 1117 FI'L1111111l St E111 t C1111xt11111 147 b11x111 Ax tx bu f12QI2, -1ElCIi 13 21 " 'SIN 111 D21 "ss 1, 2 A1111 511 's " Avc. . CEC ', -3 2 's A 11 D2 'k' , 2 - .2 C111 " S, 2 1" 13 1 li Aux A D-2 . -12lCIi 1 111' "1 11 St. 1125" , ' ' F E21 l Ct. 111 1J'1 ' 2 U' K '--1-112111R1. C2 f' ' , 2 ' 3' .' 5 " l f. 111 Drk-, 1 '11 23S E. Hts. 111-11. f111L'i . Ad'l15" 13 . s Arc. Dvk ' , G ' 'gc 3' ." 'I '12 C'l 2. 15 133 112 '11 ' S, D" 1, 1. 'S 1111--I'11111 15" " . f1Cl'I2 . 1.111141 M111' 7 's " Ct. 111 17' V12 r ' . E11 2 S111 311. K l5"l' R11 ,Q -, 1 337 111- -1-. 111 1.1-111111. 11 1335 E. 1---S1. 1 2 4 , 11 sg " 21132 T1 s Ami 11 Dcllc A 'l , I 11 2 R. 15. 3 112 1 , E15 ' 123 1 'tl ' St. 111 l31'll's211111, C21scy l3-1' Vx. R1x"1' Sl, Cla 4111. R 1 2114 11 g" ' A '12 . 9 15'1I's1111t1, Iftlvl lF-.' V. 1X'L'1' St. 112 11. '1111 -'2 - 2' '1' 11 D'I1,jr '1' 155 1111114 131, 1121 . ' 1 . 3' 115. 9 D'11, 2 Q'c'S. . ,l 'sc', '11' Y-' 33- 'SL . 11 D' 25, Ki 1' ' 's R' gc R . C1 -1. 132 ' S1. 9 11- 1 - 1 3- -11 C115 2 . A2011 13113 32 li St. .. . 11 D' Q' 1, jo- 1 3' 's Aw. C11 2 5, 7 1 As . -15 E, "5 St. . 11 ' 15, 1422 ' 3 lv S. .... Cl1"st12 , Lei 1 3 2t'r St. ., . ' ':, 11112 13 115' St. . .. C11 '15 IL12 - 'gl II St. 111 - 1, l 1 55: 13 ' St, .... .. C11 's 2 'tI2 231 ' St. .11 1 's 11, 1 -- " St. ,,.. C11 2 , 'I I 5 11' "2 ISI. . 9 D1 , 2 A 'Q 3 '. R1x"1' St C11 's .Lois 211' 611151 lx St. . 9 ' 12 23 ' 711 . 1115111 I 2 " 1-3 11 Llgc A 'c, 11 1 s', 2 ' ' " ' 11, 1 2.13.2 .111 DW 5, 3135-W Cg1: . 2 25 ' 3 -F 111 'fd"', 'cf 331 'sl 2 9 Q , 2 W4- 's ,,.. 11 V N", 25 'c. T Q-, f- 222 ' - . .11 S ' 1 .1 ' 2 , ' f- , . . . .11 1'd " , 1 , . . 2 V' 2111gc 1 ' S, f 'S .. . .111 Dicdrick, Billy 163 C12lI'11I1l1C St. 1 " , V-'25, ' ". . 11 .Vu , 11' 5 ll1R1Ll T1 ', 15 1'-V 35- ' " " I 11 . .... Dilk 5 , 5 'Q 1 521 175 Ax". ,. . C1 11 , 1' ' f 3- 1 ' " A 12 ..1 . .. 111 Dilg 5 , 51 ' 5- '2 ' Avc. .. .. 11 . Us-'W 3 12 Ii S . .,.. . . . .. . 9 D'll' A 2 , ' ' S33 1 11 S . C ' -11, L01-f 115 DCI' y Ct. . .. . .. H111 ' , 3 ' 5 5- '2 S . .. 1 ' '. 2 " 's' '2 1. H117 D 2 3 il ' R.1. 1. 111.11111 C 'ti R th- 154 f1Icx'Ql2 I Sl. 111 D1 ', ' ' . 1 . 1 .. f111111 , Ed 'V C. R. D. 3 ' ' L, Q." ' 5 1Q"11. 111.1315 5 QS A".. 11 Dus' ', ' 2 1g'1'L1AX'c. f11x.R2IpI 15111 2s A". .. 11 Q ,Q -- 4 ' '11-d 11111- . D 1' thy 31111 121 1' St. 111 Dy 1, h- - -S 1' Ng I SL, .. . C1 "V, 111 ' 'AW 9 111 '11 . 11 ELI: Ct. 111 C1'.1x'51111I, V1 211-f ' 1 A '. 111 -'-E"- f11"l1 11'c, C112 'lcs 1115 if A , . 111 Eqklg , L fl 153 fl ' " St. . c1l'1S111ill1, 1-12 "y 3 ' I S . 9 Edd' gl , ' I' 63, C11-'-1 l St. CVS. L41 V1 ll 1. 15, 3 .. . .. . . 111 Ed 15 1- ' 15' 3 " 'l S, 1Tr'1'1I,1 11 5613... Eg, 1 'Q 11-'S A2-.. C1'11sl5y,Fl111'21 1.11111sc 2111 1 '1 A '12 111 E1 I -- ly 13. 3 K , 11' CU. 'IY111 l ' A 11 E11 lic, 11011111 1113 :us A '12 f1lll'l'1L'I'. 1,2llll 542 E. 11111 l SI. . H111 Elm lv, 101111110 1113 21s A '12 . C111'1's. 1x1211'y 1' X 'll'2 s St. 11 Eh g , 1 1 I ,lg -11 S1, Elhc-, 1-611515 A'-. . .. MD El15" , .12c1i 1-- R1x'11'1I21I1' Cl. i 131511. g11's 127 l'2 -11 x' St. 17.1ll.1Q, 1-11.1 5-2 VV. Sl. 121111. h 127 IR " - 1 'SL 1311 'Q 1-1 'R'11l. 35 ' 21. 11 EH' , 5, 11' '2 'li Avc. 13111 ', z'g2 '11 133 V. li' 91. 9 lt , 235 E511 15. B1 11. 21 'A 5 , "2'5 23 Vv' s "St, . 9 lk ', '2' 's C. 2 2 " -V355 . . x' . ....111 E11 1 ', 1 2 - . 1 , - ...., .A As - -- . 'tv' . .. ...111 5 2 ', . ' . 2 "S, Pat- 1' 1152 1 . AVC. . . ,111 ' 5 , . 5 2 " 11 ' " 'c. , A MOSI VITAL PART IN THE WORI D CRISIS DOIX E IOISRAIED TRUCKS DODGE AND PLYIVIOU IH OUR SERVICE DEPARTMENT IS READY IO SERVE X OU llu Hmm 0 C ood Mcrclrarzdzsm THE LEO R MEYER MOTOR C0 Dndy and Plvmouth Dntrxbulms ELI RIA OHIO I N S U R A N C E Bcltmr to func it and not null It llzan to need it and not have THE I-IUFFMAN HUBBARD CO 7 INIASOINIC I I IVIRI IE I,HONf 7I-11 HEAIDQIIAR I ERS FCUR Into: Blumbud Columbm Olxch and Dura Rrcords MllblC W A G N E R S IVIus1c Studlos Store S E GH Y S INIXI IOIIINCOIIN IHIAIIR II Inn You C Lt I hon C ood C lzomlatu I I I' H ' . " . . f i - 'F . 4 0 s I' I, A 'b w . , .. , lt- ' 0 -04 ' .I I I .1 .. f - ., . - , I , . , .. I 9 7 . . . .... v , . . J , .J . . ' J. ' ' x . A' - .V 11,111 .1 1: IC 1 L1111 I II Fx111 Ch11IL 409 M1 L L xL Ex.111 C1L1111,L I 4 XMIIFLII AxL L1 XXL x 141 MALN111 t F1 1L11Lrx 11rIL 1 9 SIIXIKL F111 R11I1Lrt 08 XV NIIII t II 11I1Lr 0 I11kv1Lxx L II6 X IL t IXC LL 111 11 L L11 CL 1 CIIII S 11 111 LL ll II1 Slxt t LL XXIIICKI S L11 III L Lr D IIILI I7 W IXINLI' CCL HL L11 I H L FL LIL C1111 IS W RIVLY Sl L C111rL11111 'I0 S Mf1pL t FL111111111L ELIxx111 110 C11L11xx1111LI St FLr1111 A1111 19 N1111I1 St LQ Cl KL11 E11L F1L1t11L1 M1xL11L 61 North A 1L I II11 71111 131111 L 1 Ix 119 I'rL1111111 F111LL11 IRCIICC 1I0M1LILIL xL 111 h R1xLr 1 1 xL 401 L11L11 L 1 xL II III E1L1x I'1t 11L1 1IL1 1111 II R1111sLxL1t xL F1t 111t11Lk C1LL1rgL I10I S 0111 St 1 11t11Lk I1 LX II0I S C511 t 1111L1 IL11111L 011 E11 t F11111LI ILICIX I09 1:11111 St F11xxL1s F111 L 149 I.1111LILII11xx St 11xxL1s 11 149 L111111IL1I11xx 1 1 LX 1111L I07 M1rKL1IIL xL F11rL111 III K1x 114 M1L1L11L AxL 11111Lx MIIICJIIL IILI EL11 4IN L1111111 x F11rt111111 B611 II6 C ourtI111LI St FL1 tLr Martha 117 Su11111Lr St 11 tL1 MAI, 07 SL111111L1 11 tLr R11I1L1t1 1101 E14t XL F11xxI I lf W RILILL RLI r111Ix I1 1 E Ht I11111 1x11IL HLIL11 I 1tLN 1 XL 111111 11111 IIS NCXICIIIIW C ILKIII III CllICIl M1L 9 111111111111 t L11L 1 111 I 10 C 111111111111 t L 1xx IC 1 71 11111 B 11L 11 1 111 11111 1 I1 11rL11L S16 I 111 x 1 LI Lr N 1 1 Rtx r 111 FL1It1111 H1111ILI 111 S1111tI1 A1111 RLI L WIKI 4 XV EIKXLIICI t L11 xL 1I99IL1t xL 1 llI 710 XIx7Lst XL 1111 IW IIL111 1111 1111 C11 706 Ix41L1LI1L AxL IIICIX L11xx1L11LL 116 St111I111 x I1t II 011 131111 1 IFLIIILI' 1h11 61 F11 tLr XL ll 11Lr R1Lh1rL1CI III LL1111 St 1NsLr Lffy I44 SLxL11t St 12QLr TL I44 SLxL11t1 t 1 L11 CI1r11111L XX 131111 at E g1r D 4I4 SLL1111 t LLL 11x x 1 1040 BI XL L11 L1111Lr TI1LI1111 L11111 If Ix t I LIQL CII11r L 441 N111t1 t L11 111 F111rL11L 4 S 1xL 1111 1 V11111 I1 CI ll 11t LI I I C 1111 L1111gL W1 I11111 II9 IDLII1 1111 xL 111 L11 E hLr R C 1 11114 MIYLIFLC 'IIS Ir11 pLLt t 1 LX LFIX C I111t1111 xL C11I1Q1111 Dorothy Mf1r1L 107 CJIIIII St C11hs1111 L14 107 G1111t St C11L L M1r1111 160 FCITIIILL St C 1IL1Lr TLLI R D I CIIWLFIIII RLI QJIIILSPIC C11IILQp1L C 11I11111rL C11II11111rL C 1111111rL BL ty IIIIC III CIIWLTIIII M1rL11'LtA1111L I6 11r11L Ax 1 1 I49 C11I11111I111 t l'I1rry ISS BLII AxL L I1 411 TI11rtLL11t1 I Ix1t1Lr111L ELIxx11LI St 1 11111 1 CIxL1I111111IL L 1 L11I1L1L 'TI1L11111 141 C11r11LII f xL C111 51111tI1 EL1xx111 C S II C711 t C111IL1bt1111L AIILII CII M1L1L1I AxL C111ILIQt1111L N11r1111111 III M1LILII x C111IIm1r B011 717 C11rI11rLI AxL LJ IIICII I11:Lph I6I E Br111LI St C1111LI1 M1LL11IL11 III E IIr111LI St C 1111LI111111 MlflC1I1 119 I'I11111L 1tL C1111LI111111 ThL11LI11rL 119 H11 IC L 1111L1r1LI1 V11 11111 I S C 111L1111 ThLI1111 L11L111 1149 XVL 1 xL 111trL1 ll 11 M1L I CII1L1 L 11 r11 T11111 II6 W1I11111 t 11tt11Lh L14 41 CJITXIII xL C11111L1x Lf1xxrL11LL 116 Stf111I11rLI AxL CICIU dx RohLrt I FuIILr RLI C1r.1I111r R11sL111 trx II6 XV11II Ct 1 ALL 11L R D I L1C1r1111 L I1 K 1 131111 t N111111111 I06 1111LLt1111 11111x 1111L L1111,L x T 11 L IS A L L 11111 L 411 SLL11 1 LL11 111 LL II09 R1xL1 1LL11 I.Lxx1x I W1111LII11rL1 AxL 1LL11L M1rf1rLt I XIV1111LII11r Ax 1LL11 t111 x 1 LxLI111 1LL11I1L1QLr R1LI111L1 C111 xx11IL1 IXCI 1 L11L M1r 1 t I XX71111LlI111L x 1LL11 W1 tL1 F111 1111 CLF FLIxx IIC 11111111 1LLr XIx711rL11 I40Ir1111LLtSt 1 L fL1rx 11 L 4 KL11x1111 x QJIILL Marx I19 N A111 L RLI Iir1s . C'1' R. IJ. 2 . . .11 CIZIFCI, H11 "y 3 ' 1L1 S. Etlckcg B I1 R. D. I .. . . .. 9 CI1 ' , .11 10 5 ' A '2 S. 12"S 'Ll1l'A". I0 CI1'Li ', .Il 1. - -SP LI.', . " s, I' jf' 3 1' ' , . CI1g. 1, AI' 'V - ' " h 1 , CI111, 'LI - I S. 1 'F' CI1t' s, 1 1 1' 131 17. :LI St. . F11ckI ", f"sIL1' ' If S . .. . CI: cs, L1 1 . - 1 1' LI S . 111" ',', C11 15 3 11' '1 St. I0 CI---I 'sk ', ,I11111 - QI A 1' h, ' 3 1' . ' h S . 9 CIL'g' h" 1, ' 1 -It L' I ' X 'cs S F11 II: ' , 'IQICIC I3 I1 A " ' St. II CI". '1, 11 I's ' ' I S. F11:L'I111s, Flsi ' Ix 's R' '11' St. II CI' 111 1, ' 'C I1' E, R"'1- St. FHS, CII: 'I tt' S. M1111 St, 9 CI' 11111, ' 1 IJ 111-11 St. FHS, IVIiCI'. Q I. QI St. . .10 CIL' :', '1111 1003 I IRLI. .. FHS, R sscII L ' h S. . . CI' 'A ', '12 C. - . ' 's A F"s, 1 ", Q1 St. ..,,.. . . .. I0 CI' 1115, st ' .Il 3 . . F1111 , il " - 3 . St.. ..., 9 I'I1h :, 1 ,IZ 'Y --1I I s " S, Fck' ', 'I' f IS 11:'I St, .. .,,,... . 9 CI'hI1s, I1-1' ' 123 I' A". -11-1,1 1 31' . ' - . . ...111 'g , 1 1 L1 "1 ' . .. F'II, ' 3- 1 . ' I' S. ..,....,,, . .... 9 I' ' , '1 . . 1' 1' '- 1 S .. .-.111 1 1 I 3 1-1 . . - ' , 3 A 1 . .... . . . .II I' ' , ' . . - ' ' . . F-.1--, - 231 S1. ..,, . ...... .. .. II " It ,1 1 -- 1 ' RLI.. "I 1 3 I 111 1 R I. . 9 " ', ", 1 ,Ii 1 ' -3 C -I1 'L' F1LIIc', I1 L1 St. .. . . . 9 I' ', C111 - I s S. F1 'L1IL", '1111, I ' t St. .. .. .. " ', 1 1'1' ' . . .. 'I ' " '- ' I'A". I0 I' ',.I'1l ' A " I S. F111 -11,F11y1' III I. "' St. I0 CII11ss, '1 I ' ' ' '1 ' -I. F1sI L' D11 H ' Av: . .. 11 CII 11'c, ,I I Ill ' ' R 1. Fishci E'1Iy - - 1 ' Ct. . 11 CI11LI' "Y, ' 1 1' I 1 X I' 1, "1 ,I f--3 " A . .. .... I0 I LI' ' , " , 1' CTS s C. '21 , I' ' - - LI. 1 L' .. ..,. ...II ' ' ', ' V1-- ' Q F't:11 . C 11- .... 'k S. ,... .. 9 I , ', ' 1-- ' c A L, Flcishcr, NCCIIIIIZLY' S21 XV, River St. . ..,. 10 ' 1 , - ' VI1 A . . FI , 0 '1 ' ,I I 's Avc. .... 9 '1 1, D L ' - - . 1 . . ,Q ' - 'I LI..... .. ......I0 I 1, 2,72 ' If -1- . 1 F. I .11-11s 1' . .... 9 I 1 , 1' 's' 'Ct. FI 'Inc " 'S. .. . ..II I 1 , ' ' Il 'sit' CII, F1II'l', -I ' - 1 's A . . 9 CI " , 'g' '1 111 LI. II1x'c St. ' 1 . 1' ' ' .. .9 CI '1, ' 1 "L 'st X". F ' 1 R, D. 2 . . . ...... , 9 C' , .I Ii' 1' --R. D. I "1111 R I. . F11"'s , 111 Il1l'f -1' '1' Bl '11, . 11 CI t , '11 s S , . 1 , . f- I 1 L . .....,,,..... CI I' , I ' I ' '1 " A . ' -43 - ......,. 111 ' 1, 1 11 ' f I . F 5 3 -- Sr. .... .. ...... ' 1 1, I 1 f33 1 .. - Fs', 1'1-- " 1,'A". .. ..... II .I' , :'1 ' - ' . 1, 1 1 . ' . ...... . .... II C1-' ,I - . . , 1 ' - F 1 ', ,ack 34' . s. 151111. 1 9 CI1'11h111 . CIILIYI 11 ' 11 S . F-1 '1 "1 -, 1 1 -14 CI1 X 9 CI1'11hI, ' 1 - II" " Ax'L' F: 'CC11-I ttc -1' -1- 1 Sz. . 9 CI11 II: ,Il 'S 330 CI' 1" Sl. F"' 1 . XIx1 1 1 ' 3 4 C s S , 9 CII'1ll1II'WIl', 11 2311 CIL'111'gL' St. F1-1 'I , N, ,I I 5 S , 10 CI1'11y, CI1'stL'r 111 1111L' R I. F1--SI 11 Q-, X71 '111 S2 1-11 1 Sr. ll CIr11y, ,I11111 9 II 111' S Ct. Fr"sQI 1111' , 13 ' t1 y R. D, 3 11 CI1'11y, .I '1111 I CIr11y Apt., I 11L1 St. F-11,17 ' 1 1' .1 c AL. .... . 110 CIP' 1,11 1" - E. Sf. . F'yh"g', cII'c 13' "C 54 L' Ct. 10 CI"' , 1 - I . 1' L' c . H9 CIN' ' :Lx 1 - I I LI 'Lx Fyff-S 1111, 13 , 1 S, ...... 11 CI-H , S1 If' '113 C1911 LI St. .. 13.1, L. .5 1.-S, ' 'G' CI 'Q' '. 2 g1 1'L' - ' 'I A 'Lt CI11g' , IIL"'rIy - 'as A". I0 CI-'1 , 11" jg' 111LI5 CI111I1. Sus: I A II CI1--1 , '1 'I 1911 C' '1 -1 RLI, , CI: I1Ic.B1I 132 ' 's Ax'L'. I0 CI , 1' ' - I 5 1- 1' , U H CII IWIC, 1 'IL' I ' 'Y 11 CIYIF M1 'gg11"t- 23 1 1 A 'L-A CI1 ', ' 1' ' L 1 ' 'LI A L. ' 'IAffS, ' ' - . 1- , , ,Lf Q.'El'gIl! H ad uartcrs for all your Household nerds. Make this smrc your c q G nd Gas Ranges - Awnings Toys - ra Hardware THE ELYRIA HARDWARE CO SEDERIS RESTAURANT f omplzmcnts o THE DURKEE DAIRY fwygfxxw BAKER s Q f-246 TYPEWRITERS Q S QQSESST ADDING MACHINES MIMEOCRAPH SUPPLIES OFFICE EQUIPIVIEINT I xpcu rztcr Sales and Serwcc 100 IVIIDIJII AVLINUL PHONL 51 8 I: r X I --A-PM - a J I 'ns ir N ' fm ' " , f' , .,,. 1' 'H V 'mwwqgl '-'- :xref Y ' I, J ' '-L , I' T ?3?:i3eq,QT. 7:4 4 ,QED . , . 9 el 'PQQSQ 1 ??a,e, .Sales -- Scrvzcc - Rentals G3 1F'GwQ,LiBv f'?e ' IT: ' ' .B - , A f, 1'5f'f2saa?'?'f-f, I- 19 S 1 1 . l I f : : 1 1 1 , - Ixfzixf. 'mg 4 4 ll4 4 t ll s IL L 4 N 11r11144 14 1111 kk gl 111 x 1 4 1 11114 1111 24N SIX111 1 1 II N X I4 441 51 441 4 441 11141 4 1111111 1 f 4 1 1 41 1114 xx 1 1 1-41 1 1 1 11 E t 4 411114 11 1 lk 1 X4 14 X1tL 13111114411 4 I1 1 41 4144111 1 11411 A1t11111 IL 1v4 15 D1414 1112 W4 I 4 1 LI 111113 S C11 1 11 1 H1140 21 1 1111141 LJ 3 14 9 M11114 I 1 -117 M1414 4 4 LTI 134141144 R D 7 H1114115 H4111-rt 12261-1144 A4 1111 411111 1 7 41114111 XL 1141 N1114x 1 13411144111 1 14111 E14f111411' 119' Z E R14 1 St wI11111 14111 S41 1 H 1141 1541414 1r41 218 174111144111 Ax H1r11114t4111 A1144 11 W4 1 A44 1114 111 19 2 M1414 4 X4 1 4 411r 1V1111r11 1 4 111411 M 111 11 1141 1111 A1141141 21 Vwfwt XL 1 114414141 T41111 1L1K11l 1 1 O 1141 S 111 1 kk 144t4 41144 2 1441 4 4131111 1 I 7 C3 441111 1 1111111 111141114 SIX 4411 1 4 4 14 7 1 4 1 4 121 14st1111l I 4X4 A11L 721134441 I 1 1114 71141 412 441111 114111444111 1411411 64 11111144 1 41 4141 1441111 11114 2 ll 4 I1 X 4 1 4 1 1 7-1 4 11 1 9112 XV If 4 1 1 llI11 N I1 1 X ll 1 1111LX 11 141 414411 22 111 It 11 4 I1 4141 111111 K 13411011 Ax 111L f7Q1L11L f Q 1111 1144111 C1411 E 1 1 111 41114 1111 1 1111 41114 31111113 47 E1 1111 H41 411 MIIX A1111 811111111 4 H1 1 1 1 111 11751173.1111 X4 1 111k 1 1 1 1111 14 711 1 S 11114114 KX 4 2 N 1 111 11 1 4 4 31 1 111 1 1 1 41 1 1 ll 1 411 1- 141 I 1 IIIW R14 I1 11 13 11114141 14 111114 1111L 4 11111111 111141141 41111 1 11141 11411 145 4 V14 I1 111113 11114 115 xAI11l,11l114.1 X4 41114111 H11x43 N V47 Ig1XL1 1 1114111 M11 1114111 R41t11 c711Xk 4111LL 14 11141 114 1111 414 1-14 r 411xx1t 1V11x1114 1 1111 41414 1r41 C 4114114 M1 41414411 41114 V471 11111 1 1114 41xx4rt11 1141111 444 111 11 11114 A1111 13111114 C HFLIWX 1.441111 N11 NV414141111141 A H411111411 K411 211 V474 t A14 H41 111114 M41115 4 81111141111 A44 41 4111 134411 17 11 t H41 C1101 S76 V47 tAx4 1 4 4 21 11114111 4 H111 1 2711 19141111111 XL l1111111L11L11 1V1ll1NI1 4 C YL H11111111114y 1V1l15ll1I1L 4111 M1 14 111111111145 A 111 1151 1-411 14 4111 1114 13111711 1 SLL 11 11114r 154111 21x 411 111141 1-111 241 T1111k1 S1 A111 11 11141 114413 111111 11 13111 514 U 411111 11 I I L 111111 14 F111LL1111 1 1 71111 2 1g111'XL 1111 4172 V47 1l1XL1 IL M 14111 14 4 141111 4 F 1 1 1 14 1 14 41 41 1 5 4I1X 11114 4111 4144 1.41 1 11114 1 1111 4 Xll 1 T 114 1 3311 L11 I kk 1 41 1 1 4411 4 1 41 4141 1-19 13111141 14111 x 1 411 1 t L 7 E1 t 4 I Ax XL XXL 411' 1111, 1- 11111 1112 1141s A4142 11 H-11' 1. 174 4141 247 Elg 1 St. l1'1.1s, A11"141 1734 U1'41l'4111 R41. H11' 1, 1 4 ' 1,1 2 'g 1 St. c1I'1l 1ssc1'. C141411'g41 334' 11: 4 11 Sl. 11 111' , g 313 .31 ' '41 A4-1, U1'11g411,A 1A A1111 211111411141 St. 9 41111 4411 - '41 A 11l'l 4111. IR119311 ZS3 1-411g' 'l A4142 9 H1g1111. 611411111 1241 L' 14 11 St, 11ll'l 'l. 1N1411'11141 -14141 - 4' 4' .1 S . 19 1'11Qi1I1, 13411 11111 1541111s A4141. 11111111 41 41. 1141411141 74'-1 N1'. 1 4' . 111 H411 11, 1112111 1311 E, 17,1-14119 S1, 111111 113111 D- I 111 H4111 '14114, Hk31k7l1 141 -'14 ' AX'4'. 111111 171514 111 RL1s11 Sl. 111 H111 411-1111 -14' 311111 St, f.1ll11I11I1!. E11414111 312 f'l411'14 31. 111 H411l' gsxxw -11. 1311111 141111 711 1311141 St. li "1 1111. 111' 1117 1V14114'411I11 SI. 9 1'1111l's, F14 11 'N 1-,111 S11 111111 4 , 174111111 M4141 7111 1'41s1411' X '41. 111 1-14 113,14 11 3 1 4 l S. l11l111l1i1l1, RQ11' S T411 1's4111 CTI. 111 H411 . "1 141 13 41 '1 A U 1 'S14'. E41. 2 1 41' S. H 1 1s. E14' 1 21121411 ' R41. . H4 A1 1 111 11141441 St. "H- H4 s 's' 1. S1'X'4' 132 11141 St . Hilllg, 1121 'l14 '41 13711 41s A1142 H s. '14 1s 4' 444 ' ' A .. . 1'1I12l,',1,1 '1s 223 1411'1iX'I A'1. 11 1-1IV4R .191 , A H4 41.1, 11 223 4"4 1 A 141. 9 H41 V 4, g'g141 R. 13.21 .. H411141 . ,141C1i' N4. 9 A111'1'.' Apts. 111 H41 ' s. 128 S, St. H . H4414 14 ' ' R. 15. 2 . 11 H 'L 1l"12' 1 1:1'i1l11iC11. . . H4 14 14 1. " - 1s A 141. 11 H4 '14 .171 1 R. 17. 1. 4 1ill1QC H411'1'144 . .1R1C1i 234' 114 St. 111 H ' 1' 1. 4 1 1214111 St. H411. 4 2-1 Cf1141st1111 Sl. . 9 H 14 . 1 '1 ac R. 13. 2 1:1111q4-1141. 1 H4 ':'4. 712141 1s - 3 1 4 13. 9 H 11 s ' 1. '11'4 S14 1'4 '1 Avc. H4111. Bcsst- 4 . 111 A141. 111 H 11 . 113 41111114 41 St. H41111 . 14 . .-. 9 H 11.1 1 7 '4 1 ft. . 4 1' 4 1. 1' 1 -- 4 11 4. 111 111, 's 4' 4 4141. H4111 ' . 51 --f 3 "4 1' A -11 1 . 1 - 7 1s H411-, 4 1,'ff2 3 .1 A 141. .. .111 41 . 1 3 3 4'4 ' . .. . H4111111 . 1' - 1 X 1. '41' 4' . 11 H 41s . 1 1 3 1344 Q C. H411111111, Rl11P11f 112 H411'v41r41 Ax141. 111 1'1l11:fl11ill1, A141514 3111 N111t11 St. . H4111: 4 , R'114 '41 4' 3 East A 141, . . 9 11. 14 ' 4'- L35 . 4 ' , 14 f- 43 1 141. . ....-.111 H41s 1. 414lI1' 211-3 G14 ' R 1. .. . 4 " A1 , 3 ' 1s 9 11.14414 -- 1 's A Hi 114' S. Patsy 3- ' 111 A .. 9 H . 4 "111 13 11121 11s Ct. . H4 y1s, R1114 41- R. 13. 3 ' 4 1 R'41g41 .111 '1 4 '14 1 '4141 1 '41 1'1ily'S.1l1' R. 17. 3 1"4 11 ' gc 11 H '1 1s. 114 ' 1g'111 1A 1-11 111. -' A11. . H1 . 4 14147114141 St. H411 1 . 214 1141s4 1 4 Ax'41. 111 H1 1. '4. 131 41 41411 Ct. H414 1'114'. 114 11 513 1' 4'1. .11 H1 's - " 4'. .N . 3 H414 1. H4:c1 11f11'411'141,141'1 11 H - , 1 1 111 1-11g 1 41 Cr. .. . H4141l111 1. 11 17- SCI 51. .111 H111 .1 '114 R. 13. 2. 111" R41. H 1111 '4 41.13414 13- ,141 41 S. 9 H1 's . 'N11'g111141 R. 11 1. 2lQ1I'4lI1QC H411 4 . X 411 1 323 11 51. 9 H1 ' Q41r.R41111'1 317 '11 1 St. H 111. 13 '14 12- Q41111cy Sl. . H4111. R4 Q N111 - Cl S . 9 -1- H 11,11s. l"141 --3 1111 S. 11 1g1141l:1, 1fs111411' 127 11141441 Sl. H411411"41's. XX 41 1' - W. E141'1 1 St. 111 1g1411:1, Vs' 11111 1-7 4 11 St. H41 .1 11' 3 1F '411S. 111 1Ql1il11, Z414' -- . SL. 1'14'l1l'1', N 11114111 Tl111' '1 1 Sl, 9 1111'1. Q11'X' 136 41g S11 H4111s4111. A1 1 A1111 1-S C14141411' Sr. 9 111gk31'Sf1l1, H 1111'y F' 1111 243 L. H s. 1 1 ' H411'11141 . Ag111s 4111 R1x1411' St. 1 1 111g1'4111 . A14 I1 1s 1'1'4 S1 14't Sl. H411'11141 .Cf41cc1141 C111 1'1x111' St. 111 1113441-g K-'11 241C 4111 41414141 SL. H41'41l1. T141'Qs41 7 V47. 131V 11' Sl. 111 1 14, -111 41' Sl. .. H41ss. 411411114111 R. 15. 3 . 9 1 1s. Vs"11'4l 4 17111151 Sl. H1c14s. M4 '1411 - 41s X 141. 111 11'1 111. 1' 11 423 11' '1 S. H 4114s. XX"11'. 313 .11 11 Sl. . 9 H1Il. X 141 4-- 133 434' 84. -1-- H1 4-14 1'1' . '1 'gc --K1 1 s 1 A 141. 111 14111 s4'11. 1-41 s41 R. 15. 3 H1 41 1'1' . ' 4 221 s 4. 9 -1k1C1iS 111. A1111 R. 17. 2 .. . H' 1s, R 1 131 I 'R41, 11 ,14c14s 11. A'1l'S 2118 G1 'g1 St. .. H1 . 4 . R. 13. 3 .. .. '14 c14s 11. D g '4 s A 4. H1s,C1'11411'41 118672 '14 St.. . .11 ,14c14s 1.E1'1S . 1-17 45 Ar. . .' TL' 'X' J C PENNY Co ELYRIA OHIO T Th Cl f1942 OSTROV S MAYTAG ELYRIA CO MIDDLE AVENUE THE OHIO PUBLIC SERVICE CO X Congratulations and Succes' O C ass O 7 C0ugratulatinns jrmn 5'5':":f " 1111 lll 41 FUIL1 L 1L11I1 Iilk 1rd TI11r 1I11xx1LL BL1111rd I1' NVITTLII AXL L x 1 IW H1 I1I111 11111xx1L BL11115 471 E1I1LL11t t 111xx1L IIII -W1 E1ItLL11t t 1xL11x EI111Lr l"N H1111 1rd AXL I 11k111 I1 III IX C1111 t111LL WII 9111111L 1 IINktII Ll 1 SLL1111L IDIIIIII L S I: r1d L 1 11111 1Lt N VJL1 I1VLr UNI UNI 11111 x I1 L1111 I11d 111 VI QLL1111 R 1111L D11111tI15 7 9 H1rVx1111d bt 1111L Ermk 717 Ad II1Lr1 qt 1111L aLq11LI111L 400 LL1L11 11111 AXL 1111L P111 -II9 Adam it 11 III R1I11rLI 471 E H1111 1 11V11k EQ1rI AIIIW C'11r11LII AXL LIIK 5111 1 1L1LsL R ll IKLIIW N1L11111 WII WLt XL IllsIII1 L11 L11 L L11 L13 11L I L IFXIII L ll IIL Nl 1111 IN IXIII 111 L Kll Lf DL111 1776 E1QtAxL LL1 I1111 WI EILVLIIIII Sl K1 111L1 KIIIILIIIIX IXII1IIII5IXI IIIIIIINIXI III II IL1 IV1111111 IL1 11I111 I71IW1111dI11rd ANL 1 KIIIL R DL11111I15 I6fII IVIILILIIL AXL F111L11LL 676 F1ItLL11tI1 St R11I1Llt 676 F1ItLL11tI1 gt SILXL IGIII IXIILILIIL AVL 111 1 M1x111L '41 b1tL xL 11L L L11 I 6 LI111L1 Strut 11111LIL1xx1L M115 71 F1I1LL11t t 1 1Lr M115 A1111 61 BLLL t IxLL IQ1 IL I 4 StQ111I11rd XL KCLLI1 INIII C 965 CUII Rd IIIKII 1 IIII 7SII R1111LVLIt YL 1 lx 11I1 II IL 11I1 K III K III II L B1111L r11L 1111L P111 L11111 IL LWII II XL Il 'I E11 1111111 1111 1 V C11l11111 111 IXIIL V11 IIILIIIII H11 mx L 5 LL1111 1 LXLI111 X 111 QI' L1kL x 5 R1x111L111d I L111 IIII x 11111 R11 L11 I 1 ILLIII L1111LLIx 1 1 L5 D111 I-IK13L11111 I L 111 I' XKIIIIL t L L L11 LIIII M11 1 t L11 11111 L N111111 I111Lt IL111 11111 x .lacks . L CIIL' I3 I ' R I. .. U K1-I, 17 - 1 1 j- Q 5 A Q IQ ' S, "I1Q 113 'LI St. ....... .. . 9 K11 xf, Q' U- fs AVL, I A -IQ " Q '- Q ' .9 K' g, .IQ 's Q' ' Q 1 .. . . .IQ111':i ski, E'Q111k - 'g Q d Ct. . .IU ' I1 1. -Q - 33, ,Q ' g- ,, , ,IQ "':. ' ' -' 'I " I1 S. .9 K'I1, I-9I Qs AL.. .. AIQII '-x1,F'1 Ii -' J 1' I1 S. .,,.. II K' I1, 1' IZII East AVC. .I1 I, ' -f ' 'Q III K1 Ii ' 1. Q 'Q 2 Vx' sic' St. .. LL' ' S, .1 S1 " ' ...Q 1I St. II K1 Ii Q 1 II1 EI1:QI 'I St. AIL' Ii' S, EI':Q 1 III I'IQ1:cI St. II K3 FI 1 " - Q 5 S . .IL'11sL'11. N111 -II ' 1' 1' I St. . . II If , I1f ,-, I III A -I11 ':11141::11. 'III' 331' I. I3 ' Q' S. KI' , 'CI' QII EQ1s1 IIYUI' St, . I I s. EIEIII PII? 's I' " Sl. III KI'I-it Q, Q I1Q 'Q I4S S11111I1 I' 'L St, AI I 51111. I 'Q111 I ' Q' 1' AVC. II KI 'S Q. R1'I1Q II. D. I. G11 ft II 'I I s11111, Lcd 'Q1 Z'- 1 " d SL. .. . II KI1 ':Qk. LI 'Q ' I43 111' S1, .. Al I sun. Lcstcr . D. 3 .. KI1 ':Q ', F' 3 St. . .. . AI 15, ' 1 -3 Q ' I . .,.,.. .. 9 KI z' , 1111 R. . , Q "1 mc , .. 15, Q , Q ' 1 . ...... .,.. I I If 1 5 1 - N 11 1 - AI 's, ,I ' 1' ff- 'sk 2 . K ' '. Q Q2 1 3 " ,... 'I 15, Q I-Q ' 5 -. ,... , ,.....,. .. III K 'I1'5, ' S23 1-1 S, U M .I1dz , ACR - . QdS.. ..... . . .II -1 , Q - 3'- ' .. 1 Q , Q , ' , 1 ....,...,. ...... . . . 111 1 , Q ' Q3 - Q A ,Q I il 511, TI .113 . .,,,.,,,, . II 14111, I'Q1I 1112 EQ.-1 S1 .. . .. 'III-1 s, I Q ' - 's A III K IQ ' . 1 ' 3 'I A 'LX . 1 . B-1 1,1111 131 :Q -' ALL. - II K II, 111 Q5 vs. . just' . Bill R. D. 2, QILIIIIIIQC . 9 KLI s. X ' g111iQ1 3 s 1 A . just' . MQ 'gQ '11 IZI LL-11611, III K1 ':Q111. .I I111s I7fJ3 Vs A 'Lx . . .I11s1111. IVIQ 'Q II II. D. 2 . If K1 'LQ . M'I11LI 3 cs X 'LX -Inst' , Iii I' IZI Lewis ffl. . III K1sI1', QI"g 11'y 33' 7 -I . '. I " ' 33N ' .I . -K- K1 'Q 'I. hIuI'Q . D. 3 . ...... ...... I . .. 'QQ 1. I5 I 173 Chase SL. .. V 'Q 'z' ' L 1 1111I Q1, ,, KQ1c:111Q1rc:yIL, HQ11'1'y-I-109 Middle Ax". III 'IQ '. ,I - "- 1 . .,.... I .. "Q1, QQ - 2, ....... .......... . . 9 'Q J .1 IS 1 - 's KQ11Q 1 ', 5' 3' ' ' L . ..........,...,,.. ....... I I K 'Q I- , 1 I- g' 'LI St. . QI ...,., . "Ak J' ' 7 Q" Q 1 LQV-- 1 . D. 3 . . III KI'I'.',I2 'IQ Q S-- ' I S. fl -A.,', . , ' . I1 1. :'... 1.,gV 3- LQ. .CI U Kg Ig", I -1 1' - A 1' f. III KI' gl: ,B I1 - II' " dQ1I'CIt. Ki H Su, L. - " ., xl 11 - If 5 1 -5 ' A 'Q 7 L' I 1 H9 Kr1'Q , Q iQ" KQ d. 1 - ' 'Q 'sA". .. 9 K'1'Q. 'Q 3 I .. KQ H-I- 3 S' I f 11 ...... III KLI1 1 Q I R1V11'dQ1Ic Ct, KQ' 1 Q 'Q-f-3- "-1 I1 S. .. .III ' I1 " 1' ' 1'c1'dQ1c I. KLSIN. Q" 3 'I'IIS. ...... III 'Z, -C2 -' A ' . . '1-kv S f ' A ,,,,--.,..,VV, V H111 K ss, ,IQ FI' Qs AVC. " IAQ 1. - 1 I . .. .. . II KVI A11 . -.1 AHA 11, -LQ KL"sIL11'. Cz11'I 1I1 7. ' Q I St. . U I.Q1111I '1'l. .IJ 111 IS E. R1 '11 R111 I 'L' . E 'S' ' R. D. 2 II " I II' ISL' III LQ1111111'L'Q Y' IIIL' R.I1.2 -'L 1 'Q 1 Il K1-1I, .I11s'1I -IIL' U33 F115 L" A IH LQ Q, .I Ad 'I' 321 111' I S14 'L' . K'-I1 I-lI ,Q s AVL. ...,, . 'I L111 11, 'Q -SKI IQ SQ 1 Q AVL2 . LII' g. HL1' Q 434 ,IcIIc1's St. III L4 I I, 4 -Q -31 555 1 2 Aw- CII' g. V1'g1111Q1 -13 , I s St. U LMI. H4 -My Q- V iwl gl KL' ing. XVQ I' 1 - ' 'Q II ' RI. III LL1Q . Q Qi '1 U11 -1 I S4 KL-II '. 1 41' CI- '-1 11 Sr. Q,,... .,....,, 1 1 LG -Q Fl Q1 I My 2 ,C AQ, M KL'II,', PI'1,'I's - Q 1 A L. . ..,...., ,,,, L I1 I - , '5 CH A KLII ', Qi' II 00 'Q' Bl 'd. LL1I11', Q Q2 -1 S27 Qs AVLX KL' . I1" I7-I 71 SQ I' Q AVC. U L-Iwgg ' I1 .', Qs A K1 1 .Lck R. 11. 1 11 L'I Q. J 1 III H111SL1Q11L 111. KCI' '. I1 "s ."I I S , . . L'I '. ,I Q AQ IIII'IiIIsdQ1IL' Ct. KL'S5IL'I'. ,IH 3 - 'klus S . III LQ 1, 3 QII 23 .V1 gl S14 V K'1'1s. I3 I III7 I ' Rd. ... . I1 L'g'L'I. VXQ Q QI' Qkc AVL1. KILIKI. Q 'g41'L' 'III IIISIX Q AVc, III L1I Q . 'ck U3 II 1' Rd, .. K1 Id, 1' QLQ 1 QI IISIL Q A 'LX .II 'I1 Q . 1' 2 'AI .', , X111e1V'T11'11 L 11111I11 A17 I111 VL IL H II1 'W-I E1 1 III 1111L IS61 L1kL AxL K11' 3 I111Lt 'I C1111I1r1d L AxL 11 B11I1 I E1 t x lr KL1tI1 I r I1r1dL MLFIIII II 1111 1 r 111t11LIL RI111111 11Ll 1 1 t11L1 11rL11LL W1 Ad1111 1 K LIII II11 A111 I XVUII IL LIII Ex BII I L 1111 B11 II 1 O11 L I1 L 1rd 1 11 111L 1 E Vx 11d H 1111 IIIL 1IL LI1x I4 I'I11r1111 11 Lk L D I LIQJIII K 51111 M1ry '1111 FIItLLIItI1 31 IIIILLI M111 1rLt I 7 S11ruLL I 11L 1 D11rc1tI1x Fur111LL t K11L 111 C111 1' NIIIIII St K11L1111 MIFIIII 4 9 TL11tI1 Q1 71 L1 11 R1xL1 11 111k BLtty I7 BLI x 11 1 L 1LIy I64 L1111 ILIIL1xx 1 1111111 71r 4fIEL11Lr XL II ll VN L 1 x II llI 1L1 I7fI NV 1 1 V 1 L 1L11 1 L11d1 31 K0 L L11'LL11rx 1 L11LI1 St JK IL 1 11 R K11x1r1I1 Edu 11d I-I1 SLI1 S K11x11IL L1I111 115 TL1r11Lr S1 K11xx1IVk1 CI1L tL1' I7IfI VJL t AxL II t R11I1Lrt 'rl L1111 I111 IV1 15 Audr-Lx EI1111L WII9 L1ILL AxL 1LL 311 1111 W TL11l1 I K111L1 QJLI r L 'I L1ILL Ax Ll 11111 KI IW7 1xLr L K1L11,111111 N111111111 1I9 VL71111dI111d AXL 111LI1k M1rL11Lt '7II E11NtL1 XL 1L11IL1 V11' 11111 I4 SLxL11t1 1 1 u IXL D 1111Id II L Ixu Ll IXL IxQ1tI1L1'111L III R x I Ct K111111 R1 I11rd II1 North M111IL St ll 1111LL 1 E1 t NL I L XL L 1ux 1111 S I 1 111111 111 11xLL kk F1111 1 IIL1t11LL I I 1 1dL111 111 MIIB 781171 1dL111 1 11xL W7 VV RXLI 1 11111111 M11 11L1 1' B1111L L II 111 IMS L1IL XL L 1t1Lr111111 D11r1 I911 B XL LI M1r 11L1 A1111 E11 L 1 V111ILt W7 E11 XL K WUXK UIII L 111xx 11111111 L I 11111 L 6 SLL1111 L 1 7111d1 1 L1 L IIIIIII D1 78 N11rtI1 Awww LL 111111 R11I1L1t II F1It1 St L Books Stutiomwy THE CENTRAL BOOK STORE G rrvting fjtlflfi l,e'atl1e'r Goods Hozurs For All Occaszons CAREK FLORIST W4 Gron Our Own Ihmu 7157 577 I5ro1d St I lx rw 5 lnlqsraplx Florist DAVE ALLEN VVOIVIEN S SI-IOEQ 394 Iiroul Street Peuturmg larls f'tI5lIl0Il ucqualnn f onnns Natural Pars: I I X RIA S QIVIARIEQT SHOE CREA I IOINS IULTON S BROAD SI REI: I ELY RIA OHIO Elyrm 3 Med114rr1Pr1ced Ready To Wear .Store Sue llt rs We Spt'kl'lIllt' lll umor .md half uns I la me ful fru to Lome III II any time to look our our me nh In dl I VS 1 will In only too ghd to xulgonw you f heater Fulton XI 1 I J . ' ' .. .. -.. . . . 1 f ' ' 1 , Y 1 , , . , , . . , . , . 3 9 S67 ' " ' ' ' . rc ' Q4 ' - , ' Jr Coats, suits. Ilremen. IVIiIlinery, Lingere, Hosiery, Skirtx, Iilouavs -S n. ,I 1 " 1 E ' 2 ' I ,, I' A ' I ' . I f wr-."I'I rf: Myar Bomtl 619 Flftunth St Lclqtgr Fnd 179 Hirxard AXL Lgko Margarnt V70 I.1rkx1w.vx St Leko Stun V70 Parkxlux Ct Lmwky Hdpn NM Flfth St Lnhnak Tom R D l Llmpnh Claus 161 Courtland St Lzmpfuh Euguu 161 Courtlmd St Lmddl Daxld 171 Eat Au Lmduu Dorothy R D Mllffly Rld Lum Dam 179 CJILIILIIIL Fr LIIIXIHL ohm 909 Wgct Au Lxvpl hmrgpr Clifford W Pla el Apt Flfth it Lohnu Birbdri 16 CKDILIUIIWIA Avg Lcmgbrlkg Cllumy R D 7 LOllYbI'rlkL R13 R D Lcmgxull Bl nghy 17 I Laky A LUOIDI R1 hlrd 771 Boston Au Loopkr Migk 740 Fxfth St Lord Kmmth 709 E RIXLI' Lottmmn Hmm 1rd Box 61 Whltyh ld Rd Lulwltiky Mir, 96 Wmmcwdfamrd Axg Lum 1duL Don 14 Lonftord Au LL1I11lLiUL m 14 Lon 'ford Au Lump Mlrglrkt w-4 Formll Am Lyndon Alan 700 1: Rlvnr St Lyon blldy V711 Ent Axunm on blorn V711 Ent Aunup L on I lU'lLll WWI Ent Axpnug I.,ySlllQl1l Bgrnlrd IIIS Wnst Au C MLClLll111 Annu 777 E Huqhrs Blxd MLClL111L Dllg 140 Clmton Avg MLClurg Buty 541 Spumd St MLCx4JFI1llLk Fx mk R15 I 0011 SL MLC onxlllp C ithgrlm 197 Bubg ft ML Ufllllgk Frmk R13 lwflChuL t Mgcullouvh Lllllm 1 4 Elin St IVILD1n1klw Chugk 518 Lxkg Au My lmy L1ll1L Mu 71 North bt M bllllllw Mzrk Apt 7 N1 hol Blokk Nlgbulro. Tom 41lflK+,nyon Au Mglntxm Chlrlu R D 7 Mglxlty rp Rug 169 Lollffglloxx Sr MLIIIIQYL ShlI'lLy R D MLIIKIYL bhlI'lLj, R D 4. ly Bglty INS gtmfor Au MLKLIIIILQ Iohn L 776 Stmford A MLL1ud Mmm U8 Park Au MLL1u hlm L1VLrm 40 QLLOIIL1 St MLM11111111 Klthlun 144 E Brld L gt MLW1lI11111 Ann 174 HlfFlSlJl1 Qt M1 k MiTlllflL 1840 Mlddlu Au M1 kq Edlth I 9 Hlrx lrd Au M1 ok bumrfo. 1049 Elbt RIXLI' Mi 110 H lrry R D 1 1lo c I n R D M1jLSky Sum 901 Wgst Rlxgr St Milalmcmxxbkx Eumu 4"'S Txulfth St Ivhlanoxxbkx Wlltgr 148 Txmlfth Qt Tx 1 uk Iulu I 6 Huron St M1111 HLI1f1tIll 7 Tatar 111 Ct Malteur Edxurd INN BLII Au MAYQUI Fhlm R D Marqu1 Mljlllfd R D 7 Marshall Cmml 41 Torn-.ll Au Marshall Shlrlq 704 Lila Au arslw Sam El t Rlur MdffllI IL n I H Fourt Mifflll Mgruydgw R D 7 Mlftll1 lat 747 Slxth St Mdfflll II'lNyl a W E1 t Rlu Mdscnru Ia k 4 W Thlrtunth Qt .-1th1 Lgwl 1 L01 t Mitydv Marflrpt 49 Vulgm Qt fx Bgurlx 107 Flora t Mbidcdyk Bll 417 Bond t Mgghri M1ldrLd Stow 14 Llkg Au Mupklgr Lux 746 IDQINUI1 Axe. Mnnk Chlrlv, 717 North Ohm t Ivhmk Afthlll 1 qlhllh Ct Ivfunk Rlghxrd I I l H IIHIIIOII Au Mddrum J 677 Dany Au Mnlmkfkc Edu 1rd R D Mprflrd Yohn I 19 WL-t Brldgn Mgsghkg lor n WOR Lon ford Au Mita alt Mlry 711 Hmm 'it MpyLr Mgygr Lon 7 4 Wlshlliiftllll Au Mlddki Hdm 147 Wmmcmdfcurd Au M1llLr Domld 57M E RIXLI' Mlllpr R D Mlllxf Loan '70 Nmth Qt oAnm 409 Puk Au Mllltf Wlltgr 104 Blunt St Mllls Hglgn SCM Elst Broad Qt Nhmh 1111 741 Hlrwood St M1IIklLf Dcmmmu 741 Hlrx lrd Avg Ivfmmxk lllfl C 10 Qummr qt M111111Lh R1t1M1L R D lChutm1'R nmgh Ro us R 3 7 11101 Brldy I 10 Wgxt Au It hill Rmdy url-L Tvulfth Sr Mltgllgll Thomu HH Tvulfth br Modmk Annl 147 Turmr St o+,1lK1l 17 I 1 ldxlll Ivlohrmm Dorn 84 COlLlf11bllN 5 M0 15h HLIL11 I 7 Suzan br Ollflflh. L Frmlx lv El fmtmnt 1 1 Molmti rn -, osunlry IH E1 hum III Moon Mxry Ill Mu mum St Morrl Mlfllyll M6 l YIIILLUJH Au Ivlowbirmr Phylll U4 In A Mouldu' Lmumg R D Moya R05 0 Nmth St Mudgn Hlrold 174 Luxlb Fr Mu QL Mlflllflk 174 Lum Ct MuLllLr Mlfflll 4 8 Wgxt ll1XLI Sl ML1lXihlll Doluru 1410 Mlddls. Au MlIflXXSkl Thgrml I South MIIUIL Qt Mullihy Lihflld '4w Spruu St ML1rr15 Mlf1L 479 Oxford Au M Lr Arthur F 1-W Bum t My Lrg Bntty 619 Fmgumth qt Mygr Blll -MLQ Nmth St Nz 1st Four d "S, , .,,... .9 .l', ' " :A-'- z 'sz . .. Q 3 , H - Q " H. .,,... , ..... .. M10 f Q 'z - 'F f , H , ' K ' ' - " ' . ...... ...1....1 . 9 ' 's, , ' . , 'Z , A , s 'Q - f V . ,,1,,. . ,ull e, 2 f 2 . . - 1,,.,.. f, -- -' " . 1.........,,1 M ll r 5 , ,Q 3 , N '- ' , . . .11,,11 ,,..,.. ......,..... ....,...,., . . 1..., f 9 1 , Q - H A 1' , 1' 5 - 2 . .,... ,, .. M '- , ' ----S55 is St. , ,, . - " . j 'W I . ........ --H V10 ' ',ja -f 3' h St. I ' , ' 'A f - V 'H --11 -,--,--.- A ll . ' , ' " B:-if . . - ', . .3 4' ,PIC A9 z ', 3' fm- . , . ,, ..,. ,, ' , - N' 2' A-fA- - ----- ll ' ', 3':"lla-'fl2'l as "Nr St... ' ' gj l 1, 1....,... . ,.,11. ,,.,l1 f C -3' A U . ' fs W X W, ' --' zz' . " M M12 M' 3, X 'SWS 3 d' S , , , 1, 2 ' 2f'3 " T P- 9 2 " ga H 3 'z K . , x 2 ', Az H . .- .,.... , V. Ivfy. HH ' JIC. g ' ', 1 ff' . .Z .,,,.,,...,.,.....,.... .. A 9 1 - U 1 if - S, V lf ". 21 ' 3 1 f vc. NIU 2, ' x H 1 - ,A S, 'C Q J 'i , 10 ,- , I SW- . 'S H H 'A . ...... 11.,, 111... , ull 1-S ,- , - - - . Sr.,.... ..,..., 9 4 Q, - , ' 2 , '1 13 'f ca . 9 4 Q, Wg 1 A f ', 2 ' A ----11 1 9 x . cssicw - ' 1 -, A g 1,,.,.. M9 V1 , ,3 H 2 ', 3 gh ". . ..,,,.,,,. . ,ll ' L2 , - 'Q ' KY' Sl, , , 1 xz ' -3' , ' . ....,. 10 fy J .3 - 3 gl " - 1 ' H. 4 3 .1 W ' 'z l, 1 " k . , .,, , 'L 's -' if f' X ...... ., ,NIU wx , 'I LH 4- Q Ly , ' 'z --VY -' 2: ff ' .NIU wx, 'gf -3 gg ' 5 y , 7: -' zg M V ,,,,,. ,... , 9 A , 1, -H -V ' fs: A , ' z R fi , . 9 ' - , , 3 , ' '- St, , -M - ' 3 , Jackf . . 2 ............ ..... ..... . . . , ..... McCzii11, Gladys' Box 274, F2liI'gI'0Lll1k,lS , 3 ' K H 3' , M ' t""" - ,R , ,, h- h ,rx S , V -'---- V ' , xi 3 'fn V Z 'Y . ....... .. - f 1 . -. ........... ...... , H10 -- - ' - K - -----' Q , V - M , ....... .tttoooo 10 i-14 1 ", 'Q 1' 3 . z1:'St., ,...... .. , , E ' I Yi 'T V f, fa V ' - U ' T. .... , 9 , ,KH ,Q ' N' ' x " 1 'C " , 1 17' f ,, ,IO . ,N' 2 is ' ' ' I , 5 , ' 'L , ,il N . Q"f N .1 ,- , . ,. ' . - ' U 1 - V- .... .... 1 0 M, 2 4 ' , 'E ', 'V Q' 3- '. ...... A IU MY X, Q 7 h U, 2' Q" ':, 1 .-, 'c 5 ' ....., ull i E' if H ' ' X' ' -, x ...... .... 11 '- Q 5 ' 'H '- ' ' ', 2 in . .- ..... . ....... ..... . ,, , 9 M E1 ' an 'Y' ,Z x 2 AW' " ' - g- ...... .. .....1l , W , 'V ' ' ', I ' 'H-Y . . 3 .... , ....... ..... , IU I Q ' X X J' Eh, ' " , -I '-, ' ' . .3 .... ........ . M IP 4 " 3 if fx 15 M'K: ', ' f - 'U ., z 4 d ...... I0 Ig Si' R 2 V' 3 . ,g H1 sl ' ' " E .7 -- f: ' vc. .NIO I .Y 7"'7 tl.: i K A ' ' " ' 1 , 1 'Q f3 ' 1 ....... .. , M10 S' I Y T' N: ' . 2 g ' 7 I , if 3 A .. A M10 ': 1 gh , 1 5---- :gk vc. ' 1 z 1, 1 'H f . ' . H9 5' 2 H". ' ' N 4 S, Vin - Z A: M I VQVYV H Vx! ,Y 'JD I Y 'vi .,,... , 1 K , I ' - . . ...... MM- dA H, 4 ' 'L - - X fs T . ...... ac, af -' A ' -1111111 W7 H f, 1' SN LC ' V, , 7 3 2 '2 , , ...,...... ,IO ,L ' , ' f f-I ad , " 4' .... .. ..... M10 2 'Q , ggk 2 -tt gh' , Q f , .2 ...... ., .... .... .11 - , - N N. Q , Jn f . I . 2 ,... ........... Q.. ......... , ll I ,S Q -, - I , , ,, X. ,, Z A, -5 M g , gi ll JP. - 11 S4 . " ', 1 X --Y -' " k. ,,., , .,.. 9 'H 3 ' ' ' " - - A' A 111" , E 'L-7 3 . .. A,.. , , ,, 9 " S, ' -3 ' . . ,,,. A,... . T 'U' NICHOLS FUNERAL HOME Ambulance Serwce 323 Mnddle Ave Phone 7424 Stores are like people It lS the quality that counts You wall enjoy your shopping here C H MERTHE 86 CO. N: letyfuc 1Ll ll 1 "-11 NN RIXLI qt 1r lXL "W 1N111t t Ll Vx1111mE 7111 ,Ll111L A Xl1L11LI11WL1Y T11111111 1-1-1 D111 x 5 1113 'HU W' IKIXLI 1 Nlgy E111111ur Wh W R1x1r I ITB 131111111 SSL111111111 t 11113 S31X1l 5119 Bron S1 Lld L111111111 1N-1X L1111 XL 11111111 I1l1wL1t 5111111111 11111 kl 1 F11111t111111 1 71 1 R1 1 11111 111 '18 lr11111t1111 Ax N11111111 N1 11111 NI111111 N11111J1 M11111 7 Mldd1 Ax NlL11171 N11 mx N11 mx 1 1111 111111 9-1 E R 1 1111111 1 417 K11111111 x FWL 131 XV KR1 1 11111111 Ivllll 11 WH H11x1r1 x 1NUlI11l1l Slurlq '111 1-11rx Il Ax Norm N1Js1L1 Ntlsfgl N11x1k "-1' C 111111111w11 Ax 1 M N bl 1 1111 1 111111 '47 E Brm 1 1111r11 w Ent YL 1 1S111W1t X T1111 11111 11r1111 18 W F11tLk11t1 St 111111111 175 H171 t 11111 117 EU1 t 1r1 1 SOW 1351111 1 W1 11111 11111 x N11x114 I1 H1 1 11 1 l111W 1 nm 1 1 1 ll 51111 1 1 1-11 C11r 111111111 T1 11 M' F1111 D1 N 11 W6 T111rt1111111 1 5 3111111 11 B111 -1-11" N1111111 x 0115 D11111111 461 Nmth St U1111111111111 R111w1rt 777 Cf11L1l111W1l Ax 1 1L1L1 1 I 111111111 L11 L1 5111 Il 11 1V11L1 N 1 1 111 1 51111111 1 L111 H1111111 111 x 11 S11-1 Wwt Ax111L11 11111111 11 1 111 1 111 11111 117 Duxu Ax 711 1 Lv. Q1111 111111 17 Fr111111111 x 111x1 111 1 R 13 S11lL1L1lI1 11 M ll 111 1 111m x 1 4- X 7 1i1Xn1 St 1 11 1 W1 U17 b1r111111 Ax P1 ll 1 C111 111 l,Ll1lNf1l1 111 1 111111 LI' I 15 F 1 11111 M1r 1r11 -1'7VV RIXLI' t l1W1 V11111 111111 A R D 11 1r 1r M1ry 1 11ru11 t 1r 11111 H I'Xl11 11 1111 H1111 111111xx omthy 1 V1 W I 1x1 111111111 1 x111 'fl W 1llXk.I' 1 E1111 r -1 V1111111 t 11 111111 1 r11 Ill lIl1 11X R111W111 'V71 XX111 I 11 111 111 18116 M1111111 Xk 1xx11k11xx 111 Fr11111 C x x 11111 1 1311111 'N VJ111111 1 1111 All -11 Oxfm 1 -.r 111 64 51111111 1 11m1w1r 1311111111 17111 E R1x1r Qt 111 1r11y B 7 11 Gr11t1111 1 1111 11115 M115 E1111 7-18 E SnXLI111 111111111111 Ron 111 r11111t1m11 r 111 1 11 L11 1111 111 111 f 111,11 1 r 11 1 1 77 Ern t 1t11x Runrt 411 Oxior x 1 11 11 11 111 Flftnpllll 1 lktru Mlly '91 W Rum bt 1 H 11 C 011111 t 1 11 115 31115. 4 7 E1r t 11 71tr1111 41' W1t x1 111t1r Rudy 519 W RIXLI' 1 11 xx 111 E111111 '16 XV RIXLI' Q1 ' t M 5 1 1 117 C1111t1111 VL 11114 Buuly h1yI'1l Fur brcmum 1 1111 1. ty 1 KKK IIL1 R U11 f Elf 1 11x13 41-1 '111111 t 1 ull M1111 11 '11 r1111 51111113 -1 7 X RINLI 1 ogm E11111 17117 W1t w 1 f r 11111 '7 XV Rum bt 1111111115 D11r1m1113 711 B111 1 1111111 1 llllll 119 cJI'l11L 1 1 1 1 ll 1 1 1 1 1 1 11 B111 11w11x11 11111 N 1X LL E1 t X 11xx111 r1111r11k -1 7 S 11111 1 11111111 1 114 5111111 1 1 1 4-16 12111111 1 1mxx111 1 11r S14 1111111 1 1 1111 111111 -W7 511111 t yuflfl 11151111111 7 S A1111 L f 2 l 1 111111 1 111 111111 1 15 7111111 11 51111111 51111 up L ,759 N Q3 IXLI 1 E111 111 H4-1 Tuxmr 1 N115 x Sn R: 1:C1 ', '111' - ' 7, 1 , 111 1,1l111lS, S1 "11'y 12' Ciiilll' 1 1 31. My' S. F1 --- 1' 11 S . . .. . 111 P111111' . '11111 2117 Vvfcs St. M3"'s. " 11 'K 1 1 ' '111 vc. . ...11 P11111 '. I'2ll11i 1. D. 3 Ml' ' ' 1. 15---f 10 -S1111 A '1 '.,,,,.. 111 1,1 , 1 Q2 ' - . "1 S. . P1 1, ' 1 M' Q vc., . .N -N- 131111, 1 ' 735 . N11! 1. Q1 -11 ' gn 1 M111 145 , D. O " c,,1r.f 1111151 Q11 111, -1 n ' 1 Q 11 15' ', '-- 3- . "'I'11. N111 1, ..S 1111 2 C 1 9 P1 s' ', M1' 13- . ' '1 Sl. N1 1' wi U 1 1 1' I 11 17111119 '1 111 35 '1 S. . 111.1 1 , 1 . 11 1- 1 , A 11 Plllill '11. D '111' 127 S, L11g1111 Sl. NC1 1 1 ,. E1 331 1-1 ' .1 AW. 11 1':1t '11, '111 1111' 339 C11 1W1'111g1' Sl. N- 13'-.1111-111 Z3 1 S1. 11 V1 ,Q -- '1 C1 A N11111. 1 'ck Vv'1's 'dgc Rd. . PHW15' - .1111 'A ' A N'C1 15- UC .gc B 11 H ' 1. .CU 11 1'1 ' 'S' , 1 '15 12-1 .1.11' '111 A '12 " . 11115011 - - 1 V1 'c. . 111 P94 d '- A 'CS 2-- Q' U5 511 1 S, 11111-11 . 113' '-111 1111. . AA,, 11 PW- C1 ' I. 1' 3 - ' 'd AW' " s. ,1'i 1 - . 111 S. .... . ,111 1Z'ltx- C1 bl' ' -5 All S- - Q 1 -'Z 1-1 ' 1 .. V .1 5 ', 2 - . 'N 1 '- R'-11 f 113' 11 A: ,... I 1111" 12 ill -'13 V IU- Vg 's111,F-111111 1' 'S Av, .. .11 13' V' A-Y, 0,6111 '1111 I ski, 1"'s11 1213 1 11 St. 11 ll' Q 1 NA' I I W Aw N1-Is , 11 1 1- 4 . ix'-r 51. 111 if K S1 .11111 'H S dl SI, N114 'i ,11C11 , , A111 111 1,0114 .',l K 1:1 V L1' 51. . N1 111, 111 1111. . Q If k Sk 1 1111' 5 S . N1 ' 1 . 1'11y - - ' 1' '1 1 A 'c. . 1,1 'T' I ' N Li Af' ,' 1'1'11 .9 lxtks'-1113, ' n .G-,V 1 1 S. 11' - . '1 . . 1. .bf 'Quia I "'," 1 1-'A PEA, 3 P1c1ps. P111 ' 11'11 11 S . . . 1, ,., 14, 1. , -iw 1.4.1 S' 11111111 111111' ' 3 1 1C. .. .. '1 : 11 's-- '- " S. ..,,, . ..........., 111 lghlllnlii 12 "1 f - 'S A NlHX'2lk, Kcn -235 Spruce St. ,,,,,. ,,,, ..... ...11 17, A ' ' ' ' S - ' '1 ,1V11c'111fff1'3 . '111 9 191' 1 V - -H H 1 N11, 11111 iss IS ' A 111 1,15 'QQ-1','1'- , . , A ' to-E 111115, A11 ' R. 17. 1 L11 f1I'1l11QL' 1. . , , . '., 11, O'13"1'11, 111111110 371 Q11 Sl. 11 V ll ' D' 1,L-1Qf1'11:1W, f1.11'1CI1. Mary L 111s' 1135 C1 11-idg' Sl, . 11 Plflg' Eu 71 1 1,5 'Vg 'IQ U1 ,- Q1-'. 1:11111 '15 Af 1-1' C11 '11 St. .11 Plfll' H1511 l' I S - O' ' -'lm' ' 1 k 51- "' 11111? HZ1- 1 R D 1 L1'1'1-T 111 CVC 1 31 --- U1 St. . 9 1 'k1',Q,. .I 'U 1' fn!-'Q M CY -11, ll cy 3' ' -1 S, .., U 1, Wh ' fx ' sq " C'1 Q, 1 - ' cA'c.. . 111 1,111'n' 11 H ' .why ' H --- - r ,.,:,.. 1..' 11111" , :1111-111 324 13. 11111111 S1 . 1, ,'."X' H 1111 y 171 ', 1511 wld'-Chl' Silly I V-A Rd' ' ' U 1,0111 '1'll '1 1.111 Q' '111' 171 11 191. 111141-1 .'1"l1'y 1 3 ' 1111- A '1'. 111 1, R11-11" R111-' '1111 X 1 'Sl' ' ' 11111 s1'1111. SIL 105' 53- my " 1 Sl. U 1, Y. 1' 1 1 L . 5 XV KR' 11111-11,1111 L111s,1'1 szs - S1. 111 1,1 1 Ci-,fl 11111" W AH K' L1-M1 Cay- K1 -1 1, X' H V H 111 Pustix , F15 1 11.1 .5 vu. CYIX4' ' , -11s'111 C 19 C1 cs 111 St. ...111 1, W ' 1' ik - 5 St A ' U1 1 ', 1'1111'1c111 ' 111"I'l '12 . 11 1,Owy11' 'l,1Ly1l ' . 1 U1 '1,llc111'g1' 311lEig11 ,11" . 111 , H' .5 lb , P ,f,' ', c1Q"1,1:'L "s 1 1 A At. 11 1, Rklzd 13,1785 18' 0.11 "1 ,Ag11's . . 1' 1 ' 1 1. 141 I, f. ' -1 7 d' Q, 1'x R1 1111, 1 '11 '1' lirl 1.UI1Q.L' ' Ava 111 , .' . 'I' 1 1 ' 1 y11.111, Vlllglllll 'MDV 1115 Aw. -p- 1'11111, 13111 2-11 U.'141r11C11. . 11 -R- 1'11111gy1, c11ll'1 33 X. ' 1' .. . ,111 R111 '.1 ' 1 ' 393 11' "'1 1'111'11, .1 S'1111IQ 11 A ' '12 , 111 R1 D111' -- . 1' Sl. . .111'd',T1 1 ' Avc. A 10 Racz. 1'1'1 ' ' 1 .. El YRIA O BITTNER FUNERAL HOME Funeral Dzrector and Embalmer FELEI HONE 711 54 THIRD STREET H W G U T H R I E BAKERY AND GROCERY INSURANCE LIFE ACCIDENT AUTOMOBILE FIRE KARL W PLOCHER 901 Lo ly Is I4 PHONE 2455 ELYRIA O X S E I 7- Invalid Car Service - V 7 ' Q. 2 2 ' 'r 1 520 EAST BROAD STREET PHUNE 2295 rain Coun an Bldg. 1 , . . 'lusty' 5'L'C'll 11 1 Iyluk " 11 W Rlur t R1m1111r R111nr1 147 L11 1 1 11 111 11111 61 E Brld 1 S1 1 1 xx 1111 1r1111 69 1111111 tum 111111 Ll11I1L Ku r t 15 NLU1 -U7 KL11y1111 XL R1d1111111d 11111111' 911 F11 ur AXnIlUL u. L L01 11' VJHLI' I R1111111rdt S11lI'1Lj A1111 -1f1fJOx10rd Au R11 11111 Robprt 614 F11 ur Ax Ll111I1Q' 1 1-1 V171 t I 1111111 18 W1 t 11 L11 1111 -1" H11x11L XL 4 1 E R1111 d XkIL0l'l1W 111111 11 LXL1xl1l11W Mlllt1Y1L kk 1 11111d 131111111 M11 1 -1 S1xt 1 1111d 14111111 I1 17' W1 I Tv1111t1 t R11111dQ Lu1111rd 107 1v1111111d St 111111 X111 9 1 1114 YL 1lL1L 11r11 2 1 1r xg R1dd11 B011 1074 M1dd11 Au R1st1Q M1ry 1614 Mldcll A R1Qt1f S1111 1614 M1dd1L A11 B11 '76 Mlfmml Ls AXL Ro111.1tx1111 1111 1 9 St1111111d Xk Nmgy 776 M11s11111s Ax 1111111 717 T111rd St F1111 S1'71'1rk xg Clyd 41 15011111 XL S1111 718 HIFYISLBII St R11 gn 1 111 418 W Elunnt t 1lO1'5L1 18011 110111 1 18011 1111111111111 11 111111111 11 1111x1111 R111kv11m11d 111 Z 111 1 D '7 111 L Lum Ern mins EVLI311 1 1 Honur t Roggm 1 1tQ5 W 6 CiJ1Ll111151l Axp Roffus Ruth 17 WlDl7dDU1y St R111111 Hv111r1Ltt1 Mu1r1y Rid 1. R 1 11k 781 RooQ11x11tAxL R1111s1x1.1t T1d 949 E RIXLI t UNL Lillwl 1111 I-1111111 1111111 11111 1 W1 W Bmdgg t 111.11111 1. 19 Hlrx 11d NL 1 111111 XA7l1II 19 H1rx11d VL KN E111 I Rothguy Hmmld 44 Pr111u.to11 Ax 1lOl11QV'LIy Xvllt 44 Pr11111t1111 A111 111 11 B111 1 D 1 L1 r11 Rot 11 Do111th3. R D 1 L1br111 1 IKOIUIILJI 1.11111 9 4 Mlddlg Au Roxu Ermt 4116 C111111111wuQ St Rudy M113 Lou 17 N1111111 Blmk R gg Chlllk W1 Slxth St RUIRI 111111111 1711 Nldms t R11N11 Illllll 1111111111 fl H11111111111 1 11 1311111 1111 V11' 1.1111 1 D1111111 -119 Elm St 11111111 4 1 1L Br1 1 L111 1111 '77 Hlfk 1rd XL lR1L.11lI'L1 419 Elm St Ry1w'1rqk V1711t1r '701 E RIXLI' St Ryan 7 N1 fl HLRI1 '77-1 VJLI 111 1 111 um 1 11 Vx11t11' 1 1 S111r111 B1111 1864 M1dd1 Ax 1 11 Hmxfxrd 15 11111 A 11 1tf1 1 L 77 Ir1111d11 t S111111 B011 186-1 M1dd1 Ax Smd M1rt111 'ww S1xt11 St 111011 H1r111111 1-11 C LXL 1 lX 1 7 lI1x A111111 1r1mr111111 1X B 1 1111111 3115 59 N 11t1 IN 13 11111111 R1 ll 119 N11111 M111 11111 ILII 1 1N 1 11V11p 11111111 111 ll H W 111111111 111111 1 X' 1 XL S ltt 1111 111 1 Au Sghnur Bury 164 Turmr 1. 11111r1r E1 1111111 7 IVI11 x 01111111111 r B111 161 15 LWL K 1 oltz I 1111 186 C1 111111 L 11111111111 Er1111 R D SLhro1d1r 11111111 R D W Sghroed r LINUHL 9 9 Wl1I1L1I St L rmux T11111111 111118 E11 A L 111 C'111r11 777 A1111 Rd 1111 777 A11111 Rd Ltty 174 1-111111 1 y 6 I111kN 1111 1 1 174 H111111 1 MN 1 SL 111 S11111st11 qk.11UNtL 1 5111115111 qL1'1UStL1 B 707 13111111 t M11rr11v1 70' 13111111 Sl mutt Norgm 11 M1111r111 SLTIVLDS Hpnry 16 C1111111rd A11 uru L111 114br111t 1 SL111st11111 Chupk 1 6 1311111 St S1 1r 11111 7 9 R1111 St LL 111C R1 1111d R D 7 LL my Q11111111 T111I I r D1x1d 717 1'i11x11d XL Lux E11 1 I1 1118 lRx1 1 1111111 Lloyd 17' Ll111lLk 111111 1111111 169 51111111 t 1pLro A111111 71-1 XV1 t 1l1XLI S1 h1pko C1 r11d111L 11-1 F11111111 Sr S11 dr011 T11L1m1 V14 151111 51 S11Lp1111d Fr11111 -119 Uxturd Ax S11Lp11Grd Ruth 19-19 br11t1111 Rd ShLI'H17lI1 Hoxx 11d 91' W t Ax Sghwmn SL11w11111 S ermm V1x1111 E t B1111d S S lpy Do111r1 R D S 111y Loun R D ' S 111111 Iillb R711 01111111111 S1 rymk R111n1t 1 K 811111 11 11111 11111 M 113 11111111 111 511111111 111 L11 1111 1111111111 S1t.111iUXXN1xl M113 R D 5171.1 Ncurmm '71 111d1111 11111111111 R11 wxlfxt R1 'd, '1 -3 1 S. . 11 -S- RVV V' V .1 V AdVVVS. . . HV Sub V . . H- .S Q' .C. St' f . '1, ' ' 1 " ' Si1W,I' 1 114 13111111 S1. R11ts1. Vw 111dc11 R1 D. 1 . .. .. . .. . Sth ,V V V- HI, k V .SV R11's , C111 1 S1 11S .... 11 ki 7 I . - -' KVA 1121 'S , V111 1 123 2-50 C 1 .,,, .. 111 dd of H1 V 2 V ,S V 'MVC R1 '. 11 1 1 1 A'1. ,..... ,,,, .,., ,,,.. . . . .9 Sh ,JEVVVVJH VC S' 1 ,V1 - S1 '1 1 .mf 1 - V VV R11s1, - 1 1 S. ., .. .. .10 Q7 ' . ,L - LA " 1 1 V 1' jV 511+ , 1 1 1 - 111-1111111 51. 5 1- 5 K A-'f ,Q 4 1 Z1 ul ., ,, 1 R1 A - 11 fk 1 S4 1 H1 29 115.11 151 1111 1111 gl Rc ' gc1',B111 1' 1s A . 111 QCA ft V"l "V LUV 'SV 1111.11 ., 1 "1 1',,AIQ ' if S111 , 'Q111 -11 - -1 1 11- s1. NM' 'HB fx Q V ' Sq11111 1 R1111' 1-9 '1111 1 111 Sl, Rc "" 1. M1 '1 11.1 1j1ll'1i 1,111'1 11 SVI, V VI VV R NVH I , KVI. .it R1 '1" 1, 1 '1 i131'111'kP11111 .11 1 1' Uk. Xp' Aif ' ' RW' 1- 1 if 1' - 'h 51- " 11111 , V1-1 111 ct -11-11 R1 1 s, 1 'Q -- 15 11 1 S. ..... 11 V V V . V gl 1 1, 1 1 1. .. .... .9 V QV .VV V . kV'VQVV Vg VV R1 15, C111 " 113 71 A . .. ..... W V I X' Cl" 1 if Vdillkk A 1 R111s,G1 '11 4113 j21iA'1V ..... 1 . .,... 11 Sch ',V 1 .VVVVkdS" ' -, ...... - ' 1 ............... -111 S, V 1 1 .Q 'K 1' " 1 1, 1 1- ' Q vc. 1 ..,,..,.,. ...... 11 V K V V, VW' ' ' 'A" ' " W ' - ............ . .......... ...111 V VQJ, 'T 4 1. V1 s V Y- V ,VUE HV '----- IU Sxh V W1 N, V . V 1' Q 1Y.V. . .. ,L A 1 A- A'1.. .... ...... . 111 Sh V 1 VV ' 'VV 1' 1' " , 1 -1 1 1. .... 11 ,h j If 'V ' ' V ' " 1--11 - ' ...... ....... . 11 .TB ' ' 1 ' V I VV 1 1 1, 1 1 - 111 Sl. R13 -11" 1 ' A --'- 11 1'11111 '1 11 11111111 1711-1 1.-1 A1-1 R1 1' ,,'c .1 1 ..1.... .... . .. 9 1V Ink . ,rg 1 1 ' 1' ' " ' 1 . ...... 11 S A ' 'AL - A ' ' 111' 'V ' V1 V 1 ' "" 1 1 1 1', .1kl11 1. D. 3 ...... d. ,' I 1 ' V h S ' """"A"AA 9 Schwcdn, 1111111 968 C1111 Rd. .... . Rod , 11 1 H1 . . - .......11.11,...............1.,. 1..........1.. 9 V - mm V- V S R 1111, 143 '- Sr. ..........11..........11 ......... . 1 . 1 ' Q ' 1 RV1'1', 1' 3 1 S. ....1.1 . ....... .. ,.... 9 V ' 1" KV-1' 11 1 -3 '1 .....................1.. 111 5,1 V VV 1- 1 51' ' 111 -3 -f 1 ........ .. .... 111 VV VV 1 .V 'A 1 V, 3 Vx VNV .V . -.'.V VVVD YVVV VHAAAIA 9 S V 1,1141 1 V V1 .... V.. 11'g,V11'f-7' .......1,,., 1, 1.....,,, ..... 9 .1 7 VV 1 'Q K K A 1 . . . 1 . .. - 1. . 11 53,1 1 R 111, E111 'f R. D, 1 ,.,.... . .,.,.. ,.1. . .. 9 SVVlVVk'1 V 1 qu' Il 1' ', 1' 1 1 1 , ,,,.... ..................1. . .. SCHC Sy V V- V V V1 V R1s1"1 s, 3 g11sN -- . V11 S. .. ..... 1 SV -:V hcl V, NMS VNV. S I lil l ,Russ11 .1 1 '1 ' A ,..,,, 9 Shi--VV V - F V V VV St 11151 1 , 1 Q' 3 1 '1 ' A 1, . . .11 Shi SV ' if - ' R1:s, d 1 1. D. 3 ..... .. . . XX Shi V ' ' VV N '. " 1 ,3 vc. ...... ...Q S, '1C..VV '1 A 1 '11 ...... ...111111 1 'V V V '1 " R k, '-fl. . , 1G11gc.... ....... . ..... , A' ' ' 1.1'11 11 , ' ',-- . . , 1 '1 g1 ....... 5 X 1 1 ' V 'C' ' 1, '51 31 ' f ..... . ............. 111 1 1 11 1 - .- 1-V 15' - ' 1. . ., . .. 9 1 1 , 11 ' f - cs 'c. ', 2" - 'N 5 ' ---- 11 1 , --311 115 '1 ft, UV tv, , g ' Sig- . ....11 ........... ......,... . , 9 -V Vi 5 li, G3 M ,Q 1: C' HW 1121, V1 1 .- ,. i,K1 1 13 1' St. ..... ..... . .9 1 1 5' "' V' ,jack 71' 1 -11S1.. .. 11 111 ' - 1" .111 Ry1111, D - - 1 '1 A wg. ...... ...... . . 111 Sh 1 1 , 1- 21 1' 1 1 'd Aw. Ryzm, V 'S 'J -..- Q 1-V13 S11 1 1 -1 317 C 11 A114 Ry1111,V 1 1 11 S. 'g' 1t. ...... . ..111 1 K--V -Q, , V 1-I 11- VV I S Ry1111, '5 V111 --- 1 '1 A '1.. ........1.. ...1. 9 .V ki .V -wk V I' . ................................ ......... 9 V 1--1 1 1. 11, 1 1 11- . .. ...... ...IO 11, 1 110 1 ' .1 '1 Ii""g'11 DEETZ, INC. Chrysler f Plynmullz Repair lVnrl: -'- Car Painting 28 XX'ES'l' BROAD STREET PHONE 4588 ROY E HULTZ HCC1fl7lL Eqlllpllltllf THE TRAINING OF YOUTH MUST NOT BE DEFERRED NOW Nlore Than Ever Before Young Men Mmlbt Be Ready to Meet the Responslbxlxtles of the Future cf mrxl I to thc voung nun of thc ommumtv N N O . I . i Thr- Young Nlcnk Christian Associfnion is happy to bc ,' S , fc. . y . . C ' . , vI1L'f'.','12L 511111111 Snnms S1mo11 SITHOII 51171011 Stmp 1 QIINPSOII VIFQIIHIA S1tt1n11er Eyelyn Sk 1k beneylcye Skfllll Dorothy lx 1' R 7 VIYQIIIIH Dorothy Els tnor 677 Woodland Aye 111 I.,OL11i1dl1l Aye 741 Sttnford Aye 741 Stmford Aye 6S1 Abbe Rd 779 Oberlin Rel 179 Iro11d1le St R D 7 1 0 Woodford Aye M1le1red 111 Robert S1cll111111LI' Edyyard 414 Thlrteenth St Slusher Ctrol 171 West Aye Slu her Charles 171 West Aye Slusher Robert 171 We t Aye SHUI11 31111111 q1'I'll111 qllllfll Ql111l11 51111111 81111111 81111111 51111111 g1111I11 S1111th 81111111 qIT1lf1'1 Slllltll Slliltli S1n1tl1 Sllilfh A ee R D 1 Gra 1 Betty 709 W111ek1es St B R D 1 br1 1 B1 1 111lFI'l111il1I1 St o1o111yF1ye 7 4E H 1 1 1 111e Fre 111 West IRIXLI' St e111 M 7 St1111o1d Aye 0ll111L 471 E1g,,ht11 St o1n F 114 West ye Lyle 470 West Aye Me X111 R D 7 RtJSLI11lf1 7 6 Wtnekle S Robert R D 1 Cjrafton To111 C7 04 West Aye Tom W 400 Pro peet St Vera M110 146 H111111to11 St Snyder 111101 470 Park Aye Snyder Wayne 111 H1l1sd11e Aye S otk1 FI'll11i R D 7 S1l1otk1 beney1cye Stop S c7lWLll111 Sokol Dorot11y 177 M1rsc11lcs Aye Solet Steye R D 1 L1 LJYAITLL Sooy W1yne 711 Foster Aye Sprague Betty 611 Tyler St Sp1shok Betty 17 Chestnut St Splshok 1 1111 17 Chestnut St SQUIYC une 1 7 Lake Aye St11l1 Hclcn Marle 1 6 Hlgh St Stftmeo T11llC R D Stfxnden Hubert 1 17 Lake Ave Stang Albert 768 Spruec St Starkey Herbert R D St1rkey M1r111n 67 Chestnut St Starkey Norma 67 Chestnut St St1rpn11l1 Floyd 1 1 F11r11yy11 Aye Stefko Anthony 74 Foster Aye Ste1ko M11111 74 Foster Aye Steeer Beyerly 767 Glenyyood St Stem D1ek 479 Fltteenth St Stephen Bob 176 f'11rol1ne St Steyens Ruth 744 Columbus St Steylek 1 11 717 Ollye Stcyy1rt lllmer 4 9 Kenyon Aye Setyy 111 Vletor 747 M1r e11le Aye K es N 71111111 t1te t toek Ph11 4 Lod1 t Stoddard B1rb1r1 A1111 173 Middle Aye Stokes Al1I1d17L11L 170 Ffnrlftyyn Aye- to LLLI ll 1 S1yteent1 t Stoney bene ww Cleycland St tr11111e Ro en111ry Che t1 tt Street Be1tr1ee 61' 2 Nelson St Strom lohn 146 H1ry 1rd Aye trong 1e1n11e 117 lI'll1k.LlO11 Aye Steyy 1rt Elmer 4 1 Kenyon Aye truebe L11 116 E Brot t Illelil Still 11 B1t y tneott Bob 1 7 Cornel Aye Syyeet C7l11r1e 169 C 11rol1ne St SXK1l1L11l111, Ikltl 411 lark Aye Sy 1111111 Le 1r 1778 Lake Aye Sy1ers M1ry lem 1411 Northrop St S tho ElLl11t1I' lr1111 167 B1th St S ftbo R1 se 14117 M1e1d1e Aye yn1e 1k M ry 7 E IRIXLI' St 111e 1 V1ter 17 E Rlyett t 1t No11 ee 1111111111 lk Ted 7 Lor T111rek Ldyy 11d 77 Fltteenth St T1rry 19011 lX0l1 111 L1ke Aye Tlfy 111 lI'l11l 777 VV Rlyer St T ry 111 lohn 777 XV R1ye1 11 or fh1rle 101 E Rlyer T1tters1l1 B111 741 H11111lton Aye Tty or D1y1d 119 Seeond St T OI D1e11 611 E Broad t T1y or Gordon 111 W Bon t Te111e11 Wl11lll11 969 Clevcl 1nd St Te t H 1old 116 I-111111111111 St Terrell W1ll11111 969 C leyeltnd St Terrell Eden 969 Cleyelmd St Terry ltek 417 West Aye T 011119 E11 1beth R D Fu11e1 1 'TDOIIIIQ Ro dlHOl1Ll 178 Ffilllillll St Thompson Audrey 11 C-701011111 Alt Thompson Ruth 9111 E11 t Aye Thompson Ver1 774-M North St Thorley Albert 4 O East R1yer St Tomeko e 1 1 Vvayerly St TOIIYY Eugene 176 Broad St Toth Steye R D 7 West Rlele Townsend VIFQIIIIA 7 7 O111oSt Traeey lohn 174 Katser Ct Trieey L1rry 174 Kfnser Ct Trfneotf Bob 176 Irondale St Tfiletllll Steye 11 Blake t TFIUIIIIIII Robert 71 E Ht Bly T 1y1ss 1 1111 11 W Th1r St TFlXlss R 11111 77 W Th1r St T11y1e1 C1ro1 74 E B11e1ge St Trlesley M1ry 9 Fltteenth St Tr1m111e1 And1eyy R D L1 e Aye Troup oy ee 746 Home St Troup M11to11 R D 1 Trumble l1e111 10 Water St Tutford C1111 Oxford Aye One Hundred 5, '111 . D. - . ...... . 1 9 S lz, R'7llli 113 3 1 11 1 S. 1 ' -, 14 . .- .111,.11 1 1 11 1' 1, 11 - -1 1 11 , ' 1 3 .,,, 1. 9 S 1' s1 ' I'--23 1s 11 St. 1' , 1 -- 1 .1 .1111 -1 'X -. 1. 1 , - 13 1 1.1 11 1' ,t 1 -1 1' S , 1 --- ' 1 9 S ,.11 1 7'11 1' 4 , '4- ' 1 111 -11 , 1 3' - 1 1' ' 1, '1 ' - 1' 1 . H111 S 1 1, es . 1d S. 1 1 , l 1 1 " uf-- 1 ' .. ...,, 111 Sty'e1 " ',1'1 1 1 h St. . . 1 Nz, '--'- 111 .. .. .... 9 Syn 1 , 3- 11 1' 1, " f ' 11 11 ,1 1s f' 71 . 1 1 1 ', I W - 3 '1 1 ..,, 1 . .19 " ' 1, '1-11 ' 7' '1. S 1, 9' e-1 - 3 ' .... .11..11 ' A ', 11 1 ..-1l ' 1 'X . 1 1 1, 1 --3 1s 1 .. 9 '11, 1 F 1.. 1 ' , 1111 . . 'fto1 .. lfl 1.11 , 11 1 1 1 .. 1 ' , - ' - 1 .. 1 . 9 1: , 1- - ' - 11. 1 ' , ob . .. 7111111 11 1 1 .111 Sz' '21 , 11 ' 31 . "1 .. 1 A , 111 1 ' 1'.. . 11 Szy' ':1k,N111 3' , S1 1 ' ,D ' ' 1 '1 -3 . ts. Blvd. 111 1- 'lEl1111 " -17-1 11, . I Jr S - 31,4 h 33- 2 1 1 I I V11 T11', '1 L11 141111 '1 1St'. . x- 1 v G , -y S h H ll Talk: 's, H1 R. D. - A 11111 . 1. ' ,All .f -13 1: A 1111 1 . ...NIU 41 7 1 4 11' 3' H ' " 1 ', 1- - ..11 f '1 1' V' -' 1 ' 11" -ff 1 .- ....,. . ..,,,. . .. ,... 11 ' 11 1 1 " ' ' ' " 1 ' , 1 '---3 ' ' 1s et. 1 11 11 11 1 1, " , ' Stl x - , e i" . , -, ll T'y'l , 11,15 1 .n '1 St. ' , 1. 3 . rrrr ..,,, 11 fyl' 5 yi- 1' A , .7 S " .. 111 ' ' 1 , A ' ' A , 1 1- 1 ' 1. .1 111 H111 " - ' kr ,sz i- A9 111 ,'.. 17173 1. dS,... 1 1, 11 ' A 27 1 . 111 - f "' T 2 1' ' 1'ob 1, 1 -- 1 .- . ........ . 111 7111 an 1 , , 7 "1' , Al S, 1, x ,1 Hi 1.3 R 1' U In Te11111y'so11, -G-CllI'LfC1tJl' 1121 W. R1y'cr St 1' , 1 -- 211 1 .1 ....... 16 ' W 1 1 1' 1,1 "1 1 . 1 T' Y1. ..,. .1111 T 7' '17 7171 1' " K- , Z, , - - L , Uuuuvv VH, 1 ',h1 1 11 .. 1 1 11 1, . .....1. 1.1.. 1 11 .... ......... 1 11 17 11- '11 ' - 5 3 1.111 1' '1 , 1 , 1- . .111 111 5' 5' 1 . 1 1 '1 , 11 1 . .. . ..11 1 1 vf 71 .1 ' ,J - ss- - .... ........ 11 f 1 1 1 ' 171 1, 'AYS AY .... ...... 1 11 ' ' rf' . ' - - .. ' , 1 W- 11 " " 1 . .. . t 1 4- " ytttt' 111""""111 . 21 1'. gi 1111 1 11il21 -1 1 2' 'R 1 1 1 ll 1 V 1 iii- Q I -QYIIrv''vvv.--,----v--v.,---- , vx' 7--- .. . -..... . 1' - - . . 3 .....1.......11.11.........111 111... 1 .111 - 1. ' , . -1 1 1 ' 4 1- . ....... .. ........... 10 A 1 1 fry", ' A ' 1 4 1.1 ..11......111.1... 1.1...... 9 -- ' . ' ""' ' so 1 '1 ', 1 1 3 1' 1 1 . ..., . ....,,. 9 lim' 1 'lf ' I 7 ' ' 1 - , 1-3- 1..... .. .. 11 ' ' 1 - ' ' - 11 1 1' , 41 -1--3- e 1 . .... ...10 il' , 3 'S...... 1 - Y" 1 ' - 7 ' 1 1 - 111 1 1 , 1 -'L' . s. 'd. 1 1' , '-1- " -- . ..11...... 1.......1.. 1 .11 ry ,R y ed K 1' , '111 - Sr. ....... .. .... 111 1 1' j. 'Q 171 '1', '1 - - 1 s1' 1s . 1111 ' 1, '1' . .3 1111 Stil1:, 1' 1 S1 1 S., R. D. 7 ...... .. 9 ,sl - '1 . 1. .. . S 1 , 3 A S. ....1. .... .... . .. 111 , ' 11 . 1 ' , 1 1 1 -'- ' 1 '1. ...... 9 ',,11'- - 3 ' . . ', ' 1 " 'I ' ' '. ............ , 7111-333 ' Qongratulates the Members of the 1942 Graduatmg Class and Cur Sincere Wish for Them IS HEALTH WEALTH HAPPINESS IHAI KEEP YOU IREADINC LEVEI H 1 9 MANUFACTURERS OF THE FAMOUS LEFT 86 RIGHT RVBBER HEELS .. .. X ,. 3 A. H - A -1 ' pmt' 1 13 XX 1111111 S mmf 213 XX7 Rlur 1 Ruth R1x1r 2' X 11x1r L11111 I' 1 LIWX XX 1111 1 A1 11111 1 T111111 1 IL 11XL 111x1x1 1111111 KK 1-1 11 f 1 1 1 1 1 1 X 1 1 XL 111 1 1 11 I1 A11 x 11 5 1 1 1'111xx1111 111 1111 V11 ls lXL.11 D111 4 N1111111111 1 1 L 111 3 c111Ll1111WL1 11111 111 1 123 F111111111311 1 11111111 1 1 H111 111 IIWWLI u111k 4' 11111111111 I U1 L11 1 1 1 11 1 X111 S 1 1, 1111111 11 L111 r11111t1111 x 11113111L 11Wk11 1'111x11L1 A11 X 11 111 l11X 1 1 -1 !1T11111 1 2 x 1 -1161211111 1 111 1-111 131111111 1111.1 D1111 1-188 1-111 XL XX 1 LI Buuj 124 H1xxt1111r111 1111 111 4 c1X1'111Q1 Au 1111 12111 4 3 '-1211111 1111 1 L1 1X1 3 IXL1 1 1 1 1 S 1 1 1111 11111 1 11 324 N111t1 1 D1 ' 11 111111 S1 XX71t11111111 15111111113 R D S1713 121 2 1.1141 Au 1 CL 111 L 111 Iwhr 1 -1 4 E 1 1 1 1 111 11-1 1 Xk 13311 lL 11 13111 Xfulllil WN Xk 1 1 11111 '21 111111 1 x 1-11 H1111111 R XL '11 1111 N3lX711x1 L11 111 L L11k1 XX 11111 13 E Rum 1 11111 11 11 H11xx111 11111 111 1 1 Huxx 1 I1 111 111 1111 11 1 1111 2613 Hlf1lN1111 L11 1 2 1- IXIXLI 111111 N f111XL Fr 311 XX 5111111 1 11,111 1111 711t1 B111 A 111l t 71111 Q1 111111 1 1: Rlxpr 1111 L 1111 1111 H1 1111 1 E1 1 1111 1 ltll 1 H111 11 1 XX711txx111111 XX 11111 M1 241 013111111 R11 X 1 1xl1k.1 C211111 D 1111 1 111111 1N11r1111 11111 11 131111 1111 1 lx 111111 11111 2 11111111 7 131111 3 31x111t1111t 1 1111 1 -12 11111111 1 1X X1111 1 X 1 X 1 1 1 11111 vX1111 1 2 5 L1111L 1 11111 1111111 1111 1 1111 113 -1-f11XX71tE1 1111 I 111 C 1111 11 1 XL 1 1 1 1111 1 x 312' S1xl1111t t 1 1 1 1- 1L 11l111XX1n 11 11 1-11 H1111111 1 11 1111 N1'111x111 11 1 1 YL S111 1 11 11111 xx111 2 S T11111 1 1 111111111 211311 1141111 x 1 1 11 Lk 1 1111xx 1111 1 -111 1N11111 1 X1 11 1 131111 L11 11'1LI11L 214 1,1111 11111 1 L11 111 1x11t11 12 11x11111 11111 1 11 1 '7 11 111 1 11111 1913111 IX 1 1 K1 1x 1'11l1lXX11 11Lk1 1111 11 SLL1111 1 r1111 1 1- 11 111 XX 1 1 1 1 L 1114 11111 1 1 1114 111111 Y1111 ll X R 2 1 M111111 4 XX7111111111111 Ax 1 131111111 1 51111111 M11w11 5 11 C11f1r1L 1-1--11 C11111111 Au 11 31111111 213 M1 1 L 11 111111111 6 9 W 1 11 11111 1r11 2 N 4111 111111 kk 1 N 11111 XX 11 111111311 x 11111 1 1111 R1 X111 1 S111 111 1K11XX1 111111 x 111 1 1 11111 l1 1111 111111 36 11111111 1 1 XX 1 x 11 D 11 1 51x11111 111 1 S1x11111 Z1I111111.1I11 111 114 111111111 42 3 A13 Ill 11 1 1 x11y1L 111 1 51 n11L1 L 1. 1111 Lt -U- W1 '. 111-1 -lacks 11U1 . 11-11,111 51550 j 3 .A QL. -111 XVI' -. '111' 1211 gs Aw. ,. .. . Y' 21 I ' 1 f. - .' 4 '- S. 11 XX71 '. 2: "Qin 32" 4 '111 A 'c. . 11111611 3311E. St. . 11 1' " - 1' 'S if - ' ' lf 11111 91111. 1241111 -23 X1'. l' '1 St. 11 Yf '4 ' - 1 4 'CS' 1111 I C1115 Aw. XXWQ1 . 1 2.11 11 A 's Aw -V- XX"'c'1'1 1 .11 - 1-1 C11'-1 151. .... .. V11','.R1,' 117 71 12 Wfks- 1 11 1131. X7a11:1ss1s. 31 ' 1111' 33 " Sl. 12 Xvlf U- V1 1111151 3 1 S1 X':11.1ss1s. T111 331 2111' 1 St. 11 YY1ll11'1'1 RJ," 1111 R' I1 3 Vim B WH. Lluykl 3-gf xy ...N gl ll XX'111111s. 1'11' 111' 111112 lf. R1 '111' SI Vdml 1 ,I-'QAI1-1 1111 If -ld M, .I 11 XX'1111.1111s. c11111'1.1 231 H 1X '1' Sl. XH111111' 's1 111111 '11. F1'1111'i. 1212 Xf'1's X YY1ll1-11113 L11 3 V122 111111' 13 1. XIIII 1"s1111. 12.1111 21' 11 V A 11-g XX'1111.1111s. XX'11. 1117 CT11.1s11 51. X74 'sc '. E111s' 2112 Q' ' 11 St. 11 7' F. 13113 --17 fc' 1 St. X74 Q . 'Q1111Al 2111 1'1Jl1'l".'l1I1 St. 11 EV- ' S31 lui." f1XgC1 V V X71 1. 13 ' ' St. 111 1 5 - 33 M 1' VC'-bwkl Iflxls lj- j ' 5 SL 1, XX'11s1111. N1 -11:1 318 1 13-11g1 A . V--1 -sk by 1111,-C -' A S 3 I 11 XX"1111s1111. M1l1'Q21'31 -1-S3 C1011 11 St. . V1- I E KVM 3111 I . .R .1 AVC- 111 XXY1S111'X'S1i1. X'111111 - - .2 J 'W 11 S. . X '11 D, . 1 - 11: 1. Au.. 11 XXy11C131f'. R1111 3111 1 11 St. .. V10 1' . A1131- 11121 F115 1" Au: YV' .l "'3- I"12 K ' S- - V1c :Q . M11 1' 2113 -2P1'LC'S1. 111 XX11111- 1"' 211' 1"Q'1AX'L2. V, gs 1- Q E11 137 11' -1 A 1-V 111 XX'111', 1711141111 R. 17. 2 VI - -KR 11- 331 1.1. 111 XXf 11 1, 171111 43 12: 111'1 31, 1.1-1 111-1-.1111 W. 111 51. W1 1' 11- E11 " "1 S1 xX'v11H1S1111. FH' A - 3 ' 111' A '1'. --XV-n XX'1 1' 1011, A1 y" 1411 1-11I1Q'C ' Sl. Vg Q D -14 1 1 1 gl. 11 XX'111'11' 211111. .11 ck 3 1' 1 .. XVI 11211115 - 1 S I 111 xXy1'1Q111. "ly ff 714 E:1s ' 111 St. .. XXH1 , 'sn-113 '1 St. 11 XY 1313- C51 231 3 - Y S1 ' AVV XX7z1"'. "s 31' :'1:A". 111 V111 'S -1l- C11'-1 1-1 Sl, XX7:11kc1'. XX7c11dc11 321 Ninth Sl. 11 VVY13 '3 - .171 ff 3- D- - - ---- ------ 1 X5 111-a s 1- 11 N 1 1 1 Sl. V 11 XX7ys g 's1i'.1-' 11111 1 g"11 11111 Av' XV: S Jack 33 . A Q H 13 XX1','s Q11l'S1'i1. f1111'g1c 1111 'Q "4 ' Au' XX7a '. IMC11 3' ' 151. .12 XX7z11Ag11. F1 li 1111 R1x"1'11z11c Ct. 12 -Y- XX"vlll'11". c11"'Ll S13 W. R' 31. . 11 Y11 17 31111 23 13" L1 S. XXf'a sl , R111 111' XX7. R111 St. . . 111 X71il'1W gl , H 31C 13 1' 's Avc. XX74 sl ' Q . A11-1111 M. 3- '1 SI. . 11 YQ1 'sz . A1-x f 1 11111f St. ..,, .. XXf'a1s1111 gt1111. 'z11z1s 23Q C1 25 1' . 111 Y41's:1. Fr: 1114 111111' St. . 1 1' 1 , ' ' . '. 3 1 X . S1 1'1c,'-W . D. - ..,, . 1 1 'i .. .. . . 111 Xf1S11, 4 ' LW- ' ' 'c. . XX'41ts111. .151 233 Us 'Q' St. . ..,. 111 Y 151. 1 1 33 1 2 3 .t. . . XXX . ' g'c-- 2 Qll'1 Ct. ,,..,. . . . .111 Y st. . ' 15- ' ' ,. .. XXv1iXX"12l13121'i. Cas' 1111' -13 XX'cs A 12 Y st. 1 iff- 12 11c' C . ,,,,. XX"11 DQ11 1111 FV111111 St. . -111 Y st. 17 ' 3 'cs Sl. XX"-11 1 1 3 1' Cla "111111 St. 111 Y sl. 1-1 Q -11' 1X' c1' Ct. XXV111 Q . 1721111 --3 St. .. 111 Y Q. 13111 4113 XX"cs A 'c. . XX'1'1111111g. 1511" 1 " St. .. 11 Y1 Q. 'Q 11 333 C111 1'Q A 'c. XXf'c1g1. A1 X31 XX". 1 "1' Sl. 111 Y1 gclwrg. 15111-1 R. 17. 3 XX -bg , F1 li U3 X. 1' "1' St. . Y111111Q1'11c1'g. 1..l1'S1X 1 R. 15. 3 .. XXf"' :c1. Di 313 E. Rivr St. . , . 9 X711 1'14 " Cl. HC'lL211 133 11111 St. . . XXf"' ll 7' 111 3 3 . "3 S. , 111 Y11c1i.1.1511,' 1 ' 11 '1 11 A 'c. .. XXYQ1 . E1 '1 13 A ' '1 L1 St. . .11 Y '14.. R1s' Qry- 323 C14 'li St. .. XX'c1 . 1-' dy 131 . ' '11111 St. 9 Y 111-11 1-1 '1 1 211' G-1' Rd. XX'c 111' g, M4 11812511110 Sl. 111 r XX'yC11fC1'.X1C'1J A - 1' 2 31. . 'ZA XX71 11,1311 12-3 ' St. .. . 11 Z.111's1i'. X'11'g1111.1 1313 71's A 'c. XXf'csc131 . 1111111 2711 . "' Sl. 111 Ziugl .111. 11 1111 337 .' 1 '1 1 St. XX"cs1. :11114 33 7. .' ' " 11 S. 11 Zicg 1111. N11'13c1'1 337 .3 ' " 1 51. Wh'- 1 .1 22' 1:1l1'11.lCC Sl. 111 ' " A . 4 1 -3 130 1111. XX 1' ' 113 rtc 25 C. 9 z111l'.c2.'11111C' R. D. 3 17111 11111. XX 11 1, 211' 1 g K17 2. "' Si. 11 Z111 A '. XX"1111z1111 1.153 1 '11"'1 L1 R 1. 11"H1 1'1'c11 T '11 Elyrla Hlgh School Sennors DID YOU EVER STOP TO THINK THAT liy lllxlllg' tht night lxlllil of Ilvllllllllg iftu youx Pllgll Sthool 3,,!'lClll1llOI'l you will bt prcparlng, to LOlllI'll'7llt6 your Yut to ulnnlng the ws ar 'Ind 1t the same. tunt he ll'l3k1l'l2,, your thinces for continued profitable employment after tht xx 11 18 our fir greater th U1 thty would othtrulsc he Iht United Stitts oxunnunt ind l'JllSlIH. ss ls Ll lll ox g 2- tmouslnds of Ilnllllt tl At ouut lnts S trmt lllts ly mists un 5, nu ll kltlli'll uorltus 1 Your serxlus ut ur cnt ntcclul liuslntss tr un ?- Y mf., prtp lrts you for both ss 11 'Ind pt ut l lln nom to l7lL,lll your Ildlllllllg, 1s soon ls posslblc Our Sununtr 'lcrln opens Q 8 1nd Pqll lum Stpttmhel 'G Wllll or till for fuxt 1 Inform H1011 The Oberlm School of Commerce OBERIIN QUHIO Mtirlbtr 0 flint num fl5COC1t1fl0?1 0 umor follzlstc ll H1 Q O . in V EA., I. . yi U A .Y y Q I . . v. i x . Y N . It . Q I xb- w . 5 . l x 'K 1 N- fn Q C L 1 I x ' L '.L L . ' N - ' - . . '-' ' . ', 'z ll' 1 f A l .z 5 - 'c z l Yr -'z ' ' We lmvc many more falls from your own locality than wc can f'll. ' Y- l -- '. .' ' , , 2 .2 . S .2 JZ v .4,' jun- . '. - -w. - "1 - 'lm-r . fu- oztlffnl Tl..'w lo the Graduating Class You are flnlshlng Hugh School m one of tht spoth perlods of recorded htstorv Human souety IS conwulsed with War Natlon ls set against Nation Man aghamst Man Face xt as wt must the world ts ln flux Vast changes lllumunte the Dawn of To morrow In the lnnds of you young people 'md mllllous like you wall soon xery soon rest the deitmy of manlsmd wnh forthrlghtntss tour nge and wisdom for the days that 'art llu ld To you we Throw the 'lorch Carry on amd build a just world 1 noble manhood md womanlmood The dream of the ages ts yours to unfold A C Hudnutt Publlshu The Chronicle rl elm Ll lm HESS 86 I-IESS DRUGGIST Prescrzptzon Specmlzsts 117 E Broad St Elyrla Oluo We Dellx er Phone 5477 JAKE SHAFER BARBER AND BEAUTY SHOP ELYRIA HOT EL "It Pays Io Look Well ' One Hundred Four '. 1 f 7 1 . l Q . E Your elders pray that you will be endowed ht' , . E 5, ' . - V . . . , . . , f " L l' - Q L yll 7 Q. . ., . , - . ' ' - , , ,


Suggestions in the Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) collection:

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.