Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH)

 - Class of 1928

Page 1 of 52

 

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 52 of the 1928 volume:

ELYRIA 5002441 Affggj We mute young people md parrnls to come to our ofm lor a thorough IIIXLSIISJIIOI' of our schocl II schcol rooms cquxpment courses expernnccd Instructors md Imploy num tor brmduar s Each year a large numner of the be I sr n wer h r md bookkccp ers In the county arc tramcd at the I B C TRAININ I!! I rl.. flflqff -I if X E if A ,,,. Gm Ex Q91 N WTT' UCCESS Hlgh School Graduates who attend tlns school soon become con vlnced that none bettcr IS ava1lable IH the county urn at much more expense More than one hundred hrgh school graduates who have attended the E B C are da1ly servmg busmess ofnces of Elyrla and VICIYIICY SPECIAL SHORTHAND CLASS FOR HIGH SCHOOL GRAD UATES ONLY WILL START ON MONDAY JANUARY 23 We shall apprecxate a v1s1t by all who are mterestcd rn a Busmess Course and w1ll thank each one for the courtesy of an mtervlew ELYRIA BUSINESS COLLEGE 309 BROAD STREET f - -- N 4 o fy ,fl , I Q f 4 If , M w I v' r m 1 L s if - x NAC A ' ""' ' . we--'sg' w ' ' I . s ' s 11 In v iq . , ,J , .J . x. K uk K S 1 . X , T A g':1lQrrCgin'I 4 0 ,rigfw A n I I - -an I Y' , Hr- " N . l -. ,a I A ge.:-15 , ,j ' pr J' i'. ',, ". A v"nl .f I . ' 'PA In-'A -5' I 1 . 1 . i' ' ,-V' I 'ET '- ' '1' I V -3 he -L-I x1'1, 'rn A N ' ' gi ' J , I!! . .S ,I . . Sql ' -V . QI- gr If ' l', l M 1' A 1 I 'uf ,ff ' 1 ' , 'ir 2 ' jr-Q 4a-- .A G-4.--I--Gi.: ' l' ,, Y: H. '.l Jw ax 'I ' I " A 1 ' A ' 4 ,' - 1 - : L- i Y ., ' . fra- L". K 154 1 M - -LJ. ' -I an '. -cp, Li- 1 Wff-M - 5, ' "" ,1 1, .-. f ' I 'jr "A, 913 '--1 ai L - .gg XX - ' S- fx I ff 2 . I A ,- , , .V , I. '-"- I n.. - S ,- .c e ' I .-.r- "' wil ' ' .- lf 4 R, - V :gt - E..-S J . I' ww ' J 5 . ' " ' .--9? .. ' Q l YQ5 Kf f - . Q, f , 1 . . , 'U i U , . IHI1 EI YRIAN W 1 w .J J I' CLASS OF MID Z8 NI RIAN ADI I INI ARCH R HI R XX II I IXNI IQ ll QI B AIR XNIBI XL ISXRID 967 Iosur Xunue mx III ur 'Xlusullgs Xunug Th LI!!! frfmh Grrl I hm 1 cmd Commcrcnal Course Slnntulu Coursn IrIcndshIp Club 5 8 mln 4 Athenanum Club 3 Clmss Inasu Lf Masque Club 4 5 l ss I Class Secretary 8 Y IlyrIan Typnst 7 8 blce Club 7 Class Song 8 NatIonal Honor Socxety mac I XX II I IANI BARRI s XI I RI Iv h RRI BRoxxx l Ilyna O IO 375 Nmth Slrut laddu General Course Cnmral Course ack 2 4 Y l RIdIo Club l 4 lizrfvnu IVIIIIIII CIIIIIIII Cuursm llflhllnl Clum 3 BusImss Mxnagnr Class I ay I IIIIQI xr I GR 'ICI BRICF D Clrmflon Ohl lnrlra Cnmnl Course n ub I Class Poet 2 TIl1Ifl,YRl.KN K , A .v '. .If - ll I' I BAIN- II 'I I H ICI- ' Illillllul . 1 -I-H Isa- III14II,RI-- sI.I1fI. - --II - H U -U ' '. I H III 1' H I I I l ' . ' I . I I. I.lI4 . 8 IIIQHIIQ CIIIII 4 - i. ,xII-.- fl . C a, Ilay I lvrmn Stall 8 . 5 I Hi"8 . -. ,. I . . v H GI1 1' I... . 7. I ," '. . ',' I ',: R,If.D. ,i A h' - '-- R,I'. .3, I. , 'O If . , 6, 8 I,.IIli 631 I. 8 HIV. .8 ' C I IYRI 'xunm I Xlfl XX Il 1 1Ax1 CllANDl LR lmth Sine lhl Hum Master Cl1ss11.1l Course Band 5 8 Onhulra l 8 Sapunus Club 5 8 Nlasque Club 4 5 C IS Xunue. nm111lC111uC ll'lLllClSl1lp C ub Chorus 4 Nl xR1 'NRI 1 XX 1 XAINT CLAY CONH5 Bwu Wat fourth Street 1111 1 Mu Haart Household Arm Course lrnndihlp Club 8 lXX1l s Xxc 11016 CATHER ll Park Aunuf: clflldln Imdd Y7 Sraga 'Vlanager Class a HI 1 IN JANHT CONIAM W3 I rmccron Avenue Rnmola Cnmral Course lunto Club 2 blce Club 5 6 lnendshnp Club l 2 7 7 8 T H I lf . A N 3 X xi X 1.1 x311:N1 ISIQRKI1 R1v.1.'1 xx I 1-1 INI 311,194 1, , ,- ig J N113 Xllnlnllx 1 " - MRI II I '- l"u1':.I!1C 111111 l. 1 1 " - C ' " C11m'1.1l Cf1111rw l11.iu Rff1L'1'r7a" Gcncral Course lxxllllxlkl ll1gh lf6 C111 'rC. . rs' Hi- .8 Cl.1sx l'l.11' ' il 477 f ' 1 , Pl Cllcc Club 7, 3 467.3 . .'I A U A C .A L 4 !4k..A 1' . '1, ,C K , 't '. . F FI YRlf R Wlil M CARI D1 AN D 'Nu nu oad Ihl flmnnt Marzmr Cnmral Coursv. 'lrack 7 HUCH FDWIN DUVSTAN 235 Pnnccton Axcnuc Ruhard fbv Lion Hearted Sclcntnfnc Course I-ootball 6 8 H Y l 7 ORIN YLCFNY DLRKEY R D No l Cjra ton Jr hn Halrfax 'Vlanual Arts Course Boys Clue Club o x Capmm Ylnrru lndustrnl Arts Coursn 4 llzfl I L Rl 1 FRMA DLTNII I L Grafton Ohxo Vuull lllulllr Commlrcnal Course xx IDL N. xl L Xl HN n Ir Kllkklllk Club? 4 umm Cluw 1 n 1 Nl 11K Class lllax v4 'Xlxddll Aunuc lla him S ILl"lllflx Courix 1 rru ub 3 Sapunus Club 5 8 fxlhil'l'ItUUl Club 4 Class Play Nauonal Honor Socnety I 4 T ll 1 1 . 'X N W V' . , ' .l l lUN.'Xl2lD lll NRY lull l l'- RU, l ll ll NC R.l,.' . XXV. R"' R lllllb ll? l'r1nlrrun .X"nu - V' R lf D. N . 4, I2l'ri.1 l'1ul lCrl'.'m"' l' ' f ' C .,' ,H flu ,ul CM r 0 1 I . C " Klrlllw .1 2. O Track 8 Band I+ , Sap- ' f l '48 ' 7 I ' 1 l.lvr1.1 Shllr 2-4 .. M - ,, V ll1'Y l 8 . V V l - lxu ph 'lu 41 F' will fil "r l X. ltr 8 1- . l' 1'1'." l .1 ,' 5' 1 . ' . 7. llCVlN,lIlNllllll:lNll,l , . ' . . N f ' . 4 W' . ' ' " I. I I 'V A A P' .' K ll A , x A llk l C X " ' CQ1 'lx Cl -5. Tl E YI YRIAN N :HX Xkxfllm I u V Xl li XXI CJR XVI FOWL l D 'No 4 Flynn 0 Hmm hu ha Cllmrml Course ll Sm ll SL Il LHIUI' l IRA 'vw-4 XX S1 ond Strut 1 L l Clu L 5 N 1llHll 4 Bulurball Captain 7 Cll RL l x Suu mmnruxl Coursm l oorhmll lhublll Blslutball 7 Class Play Nxrlonal Honor Society I 1 :Mm ru DLBOSQUET Ohm C11 msl R l 7 7 Ngufer Court Huh March Cumral Course lrundshlp Club l 8 l ' 1 . lam H llwviilw lslwxf-'l Iwi I 'Is . ' z.. Q, .Y - ' T-T lllIlllAl1'll. 'l' lll' Clll-1:l.1lu CQ url 1 .'. . 1'-,Ohi l.g1.'-X.-ll-I If .lu N f,m,.1f.lllw1L"' . . --, " Slnlzmll. fo r ' lllnurnl I 1- r- ' '. - ll. Y l P4 lwvullhlll l ll'lL'ndShlp Club I-8 ll' nu, S' ll Y 8 till-W1 1 s A. i .NCP SH VI- V 'SH 1 -' ' ' ' fm . H R ID Nw. 1. lhl 'ria, ' K ,. Ru nm! Cl1r'uI" K wlrzl Ihr l wnn -- l l' CQnmn1'rp1.1l iw rw' Cu ' ' " ' " lvl llhlll lb. 7 . 7 N' ' lhlv . , 6. 8 7 7" ' - I l 'KRD C1Ol l X 47 l rlu Ann JL19! Dunn! Bind 3 6 Bll l HA l 561 Broad Street Polluurwnu Commnrcral Course l 1 Mr Strut ll CLA N RX l rg: ummm url Cou l'lCIlClSl1IP Club 3 kr xxx In NATI HHRDFN North Olmsted Ohm Hluuuthu Cnmrrl Course Carlball l Y IC Srnmr Class Crln Club 8 Class Pnsxde P .my nt lil l l rs Xun It un! ,rs Imac nr Cnmrrl Courxr l ru ndsblp Club 8 Srpunlu Llub D Xthrnuum Club Cnrruk Club C lrss 9 .xx 'Nmoml Honor SOCILCQ 6 TH? l?l.YRl.'XN Rlfl l. Q .IAR lCL'lll ixxlvl l lNl 'lxxll lflll ' l ,UU llll rl lXN ll - L ' " uc Ill XY Rl" .K " ll'f lxlrlw Srrwr 4' 4 ' U "Cir rr"'rc" I'r1m.' ,lr-iw .rf Inv frm!" Silt'l1lll'lC Coursc Cf ' C . f rsc SCIL'l1llllC CR-ursc . 7 l' ' I - 8 lflvrinn 'llypisl 7. 8 545 ', l. .FT C . V. 5 . L' lffxlll 'llll l.'lRl' .' , 4 lll7lf.t."'l' H K .Q H ' H "Thu X' rl f IV' If C4 A- 7 4 3 H1 l 8 .. ' ' 4 '-8 'l'r. 'k l-4 : ' .' Q 2 ' l ' I " Q 3 ' ' H I. " I I V' l IYRI Pl N Clk IRLDI Ll ILABE r Strut Slurn lrxendshxp 4 7 Hr 1 1 N DoRis HOTOW Ioux IRLD JI SE 335 Nmth Street R D 'No 4 Llyna Ohlo lmmnlu frtcklu Commtrtnl Course Lummertml Course lrltndahlp Llub l 8 H01 V. an Xll'1lllSIl'9CI Cltmral Course lrxendshxp Club l 8 Class Prophet DONAI D ALBERT JOHNS R D No 2 Elyrxa Ohio lmrod Klxnual Arts Course Y 2 3 Trackl 3 5 Football 7 Basketball 8 'l' H 2 ll . A N XM.-x Xlxm ll.X'HIUIi !wx11XK',x1Hw Hr ..ll5 3 ' I' TH 445 Xtlxms Sr rr! 443 l.lNl Pwr-mul 'tt 'O ' lhtlcu 7 ff' Nlur!-Us llwlrvns' "' r' . ll- usclm-vlrl ,Xrrs K1.'mr.1l lnursc .'lV7f7t' or Green Gables" Mlm- Cllulw 3 8 fjnss l'l.xy ' ' Urtlmcxlrn in H 7 ' ' - I, .I H V. .VJ , ' ' . H.Il , l H. , . ' V' ' l - Hi- , . 5-8 I I Cllr-XRIIS lRlDlRf'Ix lXAISlR Irttlf l ora' fauntleroy Lommcrcxal Course Class Play lOH'NI ALTRYD lAUCK 74' Harxard Axcnue Ben Hur Ccneral Course Y I x Itxtnn lx l 6 llngh Street Vlanual Arts C ourse urxt Sll PHFN A llNlGFl. 7 XX wt Rlxcr Street Olzur fum! Nltnuxl Arts Courst Sxummmg 8 Qtlwlll lmndshxp Club l uc Ill x Br RNIC XX v 'N xrth Ulrnstmtl Ohm turn! f Ih Rural ltma lltlusnlwlti 'Xrts C nurse. Glen Club 6 8 lrnndshlp Club 4 8 8 T ll 3 F I, Y R A N . l 5 5l-' .lllllf .:Y 'IRK CHNRN Nlllfl lfNlll ' ff 3 'Y f lh I X l.1kt .-Xxx-rtttt' 135 Huron Street ' Smtmn-nm! Tun7nvg" llw .llnwrtwx . f S'-.mmnrt " . ' - ' " . C Crvnrrnl lu ' C A Pm ' . 3 . . - 1 - 1.' . ,1. . MA i 1 v.' il- . - ' ' 23' '- . l. .tts Q . . . " " tn t'v .1 f Hiv , 2 Q " ' -' f ' I ' IYRI 1 l l XXUW I L Xl'xRI XRIT 'WARM 2 M1 Hx A MC 1 X ln lorann Um 1 v Ulnlm Ro Cllmral Coursl U il Vdfkh L mul Coursm lmndQh1p Club l 8 Xllnnnum Club 7 Cnrrxclx Club 3 hmtra l 0. Clu C llss ll y flux Song 1 xxx lOSll MA K I1-l XXoodford Avenue C ull uber lootball 6 7 Backetball 5 8 Baseball 6 B nd 1 2 Track 6 I LI IS MCMULLEN R D 4 llyrxa huo Rxp X an Wmhle 'Vlanual Arts Course T ll li I2 1 AN 9 lm- u , . 11'.1.,x111.'X lmw llf 1 111 X1.f+ NlfNll ls.- A . 1 Ll ill 41.1r1'1n 1 " uc l.'4 l111111lr1 flwurt ' ' IJ. .".fL, 114111 1.1419 Nr' l41.1.r IA! 1: 'vrIu" j .Q H 81111111111 Course ll'lLlllNlYl.ll Xrlx Course Gcncml Course al . . . 1. 5 . 1 111- ' ' '. CUL- E .. 1f11X'.1.dS1,. , '.O. 11111.11 , . .E HO' "l,.1.1u A h'lhl' ll' 1' ad ' ' " lumndliigh 1 ' ,L -. - . ' ,4 Orc ' -5 Clc' f b 8 f. la' X1 XI X100 C no ill m,lmn I us Str I lurn I 1 7 Nxt I II ishlp L I C UFIIN I HIL! b IJ xx Bm1dStru. lb Rrch Urs Hurqounm um In Id Xrlx Cuu Sn Chlp C u ll 1 xxc MMA OA I Spruu Strut N rlh Ulmsud C IO fxdlw I xfllf' lr full I r Cwu M Cnmnl Cuursm 10 IIII7 IIIYRIKN I IIXK. . . RI' CIXIIIIIIINIA II.IfAI'vIIII IIINM , '-Y -x XI R I5 I IIxt1.l HI XII. IxI'IIX IC II ' IIIILI NIH- "lQ.'lw4.I1 U1 S 7 ' uk III I I1 . vt I". U..,:f:w '-I' rl l'lr-mln' Vw' hw ll H ln-m-r.1I C -mm Cum: mx,1I CU rw CIfm'r.1f C'uurw I ru.:1.IxIrxp I . I rwm Cfl lb V7 I rum Islnp iIuIv I 8 C'Iu I -I CIIu' Cflub 4, 5 lu Cflu I. 4 II II IIX I I1!.'II5I'I'II KA IIII' ' 1,1 '. KES IIIXCIIIII .NI-SIIIII-1 CDI N NEI INC. I-Ia. " .RI -, Uh 503 I. L . f "I ludu I" ' 7 rV' Q . ll " ' .u I . CI-nc .ll i r ' ' '. " Hu 'I H x Q r, ' Ir1vmixh1pCluI1 I. Z, 6-8 I I'lL'IlCI il b I -8 C'I.uC l'l.1x C11--Cjlub In 8 F FIYRI N r Slfik N ll SL lu Suk W1 flux So g mlp u rNX C RXKKNMN XllllRlNl Ro Nlu Xunue NNN PI xrlx Strut S lnutn Foursu I ll mhrand rxl lou mms 6 vt V1 l rnnmlxhlp Club l 8 l rophuv 8 Bas ulull l 6 Band 3 Rwxl Xlll PRUROINIK llxrm O In lla Vu ens C lassunl Course H11 mu TH A SASSE l I3 last lourth Street lam fyrf Cnmrml Course Axlnnaeum Club 2 Smpxenxes Club 5 TH 1 1 . A ll 11 lllllxll .lll'l?E6IXlJ,XI1Il'z Xlff l"1lfXflN . x V '..' l 'f l'mx uruiwlrm Xxlnuv "ff XXRNI Run' "I li D 2 ' ' ' . hlo IQ uzfvf l1.1r'Jfl1r7l'l J my . Il N turn-'r.ll f,4l1rSC iumrll f w r ' I ' .lrllvrmcllm Vlulw 3 Rvwllr'-'lW.lll 1. 3 Chxrmk C lv 4 l. vIl.ll 2 7: Q. f nr l ru-nd l Cl lo 1-8 U1 Vin , , ' X kin! CQ- BIN- , - .. llll. idlc: " .' 1. 5 lu1.mu" EIN CKY. -A " . - 1 xQl' y - .' .lllflr lr vu U ' '. l'l1'Y l'-l Lum-. Q rsc . ' 'I' . 8 lllcc Club 4-7 l . -8 lun l.ll l-6 ' - 1 .- -k. . I Y Rl 'llil XX l-X ll R 0' XX mr Srr li Lulu f Clruuslurk Cummlmml Course Carrxck Club 5 7 Clee Club 7 8 MARlAX ELIIABITH blll Rlill I 1339 lake Avunuf: llormw Dombey Classual Course Athenaeum 3 Garnck 4 Saplentes 5 8 lrlcndshxp l 8 K 04 X lluhml U Hallfnrun Qnmrll Coursx 1 nr mu lill S l llkk Xunun Man 1 llurwrue Dau lu 1 l Clliilfdl Course Cllmrml Cnursx Athlnalum Clu lu C xv Cuarrmk Club 3 D lmndslup Club Orchestra l 4 Sapuntu Club 6 8 lrundshlp Club l 8 12 TH? lil. RIAN MA af 'I' lll-I.l N SCHAN .X1 ru HI H. SCKllNl llll li .Xx Inx1l'iliNl Sm lN1X H. C l- R ll l l lvrm. llno l 1 X 'multwrll ,luruzv l - '. ' f Ccl ' . ' I llflmz lllrffrw' H v" ' ll- ' H ' '. Z " C'wnnm1.1lC, rw .' 1 Q MA A 11111-Nl fklllll Mfxu I SNllllI Q ,, lll-ll. " ' l'5-llnsxf "u' . ' P Inu' .llfllu 4 A - 1 , h 2 c1-- :ln sux 1 , 1 l E EIYR1 Xmnn up ll I IIIXBY I1 lux Rr TH STREICKER 4 Brldgr Str L M nur P' rv 1 1 r ilmrrl Comme fn tmnuum Club n n n um rr U rrrl rrnmu Llub f xmxtl Clu lrnndihlp Club 6 8 S1 lntu. Club 7 Sapnntm Club 2 8 l mndx up Club lux X1 l VLSI Lnt Nm xml Honor So my X Xl Xlil l STIRXKK R rmll Xunue nnrrm Course lrl ndiblp Club 1 8 Clue Prophet 8 Vl'lRH 'VNRGKRET TAYLOR bl: Iasr Broad Street lnu Uurlh Comnurrnl Course ln ndshlp Club l 3 film 8 T ll ' ' . A N l f Xl l lll Xl4'1.XN ll" ll' l S ll lxbxlfbll . "4 l. . 1, F N :lr UW XXNwrllv11rx' 5 Y' 1' ,'l4C1- ' : " ' l rv l'1w.1-l Street I fr' Mmurrl' ll-1.11" ll. ,llrmfr Klrmml fl- rs' C ' ' .l , f :tirt:.1.z,xlfwl1rx. l c I - ,Nil Q r .mum Club 3 . .' Cmrrvrlx fllub 4 l.lx'r1.1n Stall 5 7 f1ll3ll?lDl V 'Tll . M . ' . : '. . . Sl wlfllilli lllrl e-r ' 2. llli lr.1nkl1nx 'U ' I rl 'L' A . ' " llv7r1'IIl1'4 1' H 1 ' C nurnl f urn' .N lu .' , 45 c ' - .Xtl ' Q Club Z Cm uk Cl b 4. 5 L " Cla :lm Club 3 5 U . 6 K '. 8 Dr. . c i b 6f8 ' - .. p c " . ..-8 f ' ' - ' ' l , 3-8 Cf. 'cc-""d' A A l L n K i v I I I I I N ll Xxx! 1 f un 1 Cnmrll Cou ss. Il rx u xl ISADORI H XXIINSIIIN X ISIQ INI X A H6 Bath Srmx wx 1 II-ummm Ann Robmmn Crusm I-W Hnrxard Aunun Hank! hfrru Imn General Course lmu Mamllf Sunnlnin Course Cumrmrcml fourse ootlull lu C. uh Swxmmxng 7 I rn ndshup Club l 6 u Ru It I7 14 TH? IEIYQ AN I .Nllll KIIIQHN I RRI Nrisfim .NMI--xx Illi Ilw IIMIII XYIIY II.N 43 X " Ilghth Slrvcl N 93 IM-mi Bucci T Uv Ihzh Xlrur ' IV II I mluuu UI' Xbilfmll I fu K4 r"I1":, fur! ' '. f r' CI' 1r11rr.1.xliiwl1 c Iw'ITIII1xfIl.II 1 .1 r ' . - . .' Il'IIl.-X lousy Vllciox- Rm II I,L'v.-34 Vim. Q U ,.' -Ili . " uc 3' - ' 3 ' rv . 6 CII' II 6, 7 . " A L' , - CII" 8 .i I Cflll 5 8 Q4 1' 1 4 .' n .1 Q. .' .f , -. 1 ' x ' 74 ,I 1, an. Hp ,-. I, ., I ,,f. , , ff' Luix'-I i! If 4 Nw' J , , .f . . N' , J .' I 1 X A N" l1lIMxlX1 L Ni N, xl xt 1, 1 Hi r r rf xv aff ,I V x- af ,f -,-1 11 x W.,-1 Y' - 4 I - . 1 - -1 f ix. .fxl ., ,. . . . rx . f 1 4 N ,1 ,R Ji I X I 4' 'X .E YD 'SX N 11 .-A 'x L 'klw -x Lv.. I- Q Ag 'X . J. . 4. , fx' , i.XxkllN L. :www-1, .3 ' , - ' ,- ' ' ', .L X, 'Sri' if X --vw If x wr N, af- , y -fi if X ff' ,I af' K, wr' 7 W . f I x I '. .' .' 1 I 1 f W i CentreI Book Store IN I XC L K7 son lbl wx TempIe Drug Store C I RII XDSIIIP C LLB XINIIISIUIU I IINIULIIVIQ., Sxx1n1n11ng, Dmung I EI' I ' I I I c1oNK1..' 5IIIifxI5I'I1Ii ,IQNS IJI1.' QII-S I4.11e51 in Box -d bmi mfry Lu ICJ. I U I 'ICOS XX HIM I' .11 IwIxI.af.1I2.III.1IN. I Xxx-Ilxh Y.xxI5.:ffI::ijtE1I IMI iff IDIQUCIS CQ,'XNI5IIlS lCfIi CfRIi.'XIXI 'IUIl-IfI' ,'XII'I'ICQI-I1S .lux I I'-mm XI.1wn1c lcmpl O C O l IIS XX'IfSI XVI.. f I ' I Y I I llrl fr.'.'.4I' If' I+-.:'..1. w ffm IIN-".zr'f7.wI1' .H ff1'vw1'1w:L"' For Iivurx' Iflxrm liirl v 'H' - fkf' Qi J' X-' IX -I ru 'xx , I , , . . I I I 'fyirlx-'1iX.B:xf4'-ikfds-7 1X..f": As' . X, 1 'xxw .NLT :x.,': Fix ' M V X, 15 '. X N HUU1 N! XXX xnwxp A -- . , l X 1 -xr, ,f X if -, R' - if P if A, - U' f V ,,-- f , , if I x - I x ' 1 IX' 1 x Nr 1 R K K., v 1 A R 'T KP ' r K K 1 A J x N , A , . f '1.. '.1 L- 'j, ,, " ' '. rx v , 11'-1 - , , ,-.1 -,, W, ,,,,,,, Y i, fix,-,i,,.,.....- Surly C wczffmu Qnulfqf f l'!l1L1vmLJ T e Peerless Lflumhy and DW Clearung Company PRI SSINC RI PXIRIXCJ 'XIlS1RXlC RLCCIIXN CJ mom 2378 336 Second Strut and hs wiv' '1 C '1 T . fx H.AX'I'S ClI,l2.XNf2D .XXID I5I,OCQKI 2D TOX'l.ji 'Qli '3 Q-i,A.'IN" P1 1 xH X' N THE IQHN IIRSLH LQ kllfl IX 33 It P A HERMANN N 3 W N N .J J J K 0 L lX'lKx1'lIl1fxi-1X 'NUXIIX H XVI Xl' llmnrig1lmlxlulwAxt1?up,13, ph: . .H .1!lnf.llIlh'I!f.11W' film' 1 121-11 . '- N A , , N 115. . I Q LIIK M ' I K l3qXKVwl,li Bl Iwi' .XNIN fi? Xl' I Y VAXIQI UK EH' VYIU.lt!S1lx'Ci U C l,'Jf'f'K1ff l'f'ffIff11m,'Wfn'1' ,g i' ' ' Wg 3 EE, L L .T-lgzfvxr PT: xWN.:x' fwrwr NIMH Ks -MW, f f-- ---V A-------4 1 GLADF B THOMAS Best W1ShQS THF LOOMIS LQMPANY Clty H31 dwzue C0 IL H S BOQSTE RS Jul1usS Hxman I4 X1.llll!u'X1IiXINJI1 I8 1 li' 1 zA X Ti'L1f,.i',fiff' li WT. T. Tl'f,Tf.ii 5-5 .J 0 U w w N 3 Xliss C5111-Qc Hub Iflivcx' ' fs 4 -7--M -- V - W in -- - -- . P 1 FIQWQ1 S XIX x CQIXII Style Le mdel Shlp QHAR TPR HUI SI LI OI HES PRI TI G X I Inu Iuxl III 6 n .Xlxq 's Q11uxx'mmI Ix'1'I.1 I IIIIIIIIK IIIIQHQIXIIILIIIXII I TXXN ' I.: Wm' I 1 C I vri,uIIugv.1mI II1gIvSLIw-.-I XK'Q.lI'IN N.1Iiwm.1IIx .'XCLI'x'kIIIx'LI lm N jr TNQ N r w w I1II.I 1 X '-., ur :mm-11NIwgp ,If fn-I' 'I I U' II . H .1 I ' '-'- II' ,f .tif 1 lf:. ':. "' 2. .,:. '1 ijt gI:I1fr'II'1X wgrpfi :EL Ip . . ' :xi-' Fazxif. lwf '1 ri I I IIS, w.'.I T1 ' .1 uw I : 'z .',mI.IIlIJ.'1'I1x'I Ilprgzlazi, I I- IQIIIQ XYVICIIIIII IIIQINIINCI SIQIQVICII Izmlriul N! 1' I:.::I :it 'mr X III I'-MMIII SI I X -..-7 7 ,A f- ., -..T, j Vx AF A Qimfbffif- 3IKNXQJl v-vw-'mf ,mu u 'EKETJ ,AH ,-'36 mf si 'I gk S UL Lv, ELJSTALEI RH DCD' ZALYXLY KNOW BUT XT XNUZ T NUTHVN! SEEMOL1 f N. i am , G? MQAEDRECTOQ yo GREAT SCOTT' WHAT DAD vw THROW OVER THE C,L1FF SLKX5 -is PAPA New D10 HANE TWC FUE THF- YLS SON WELL WHY ARA? fm? ,LQ DIDNT HC S,-WAT Bo H OF THEM ' www HE HAD THE CHANCE? E. Cl. by-N5 X :wg ,fd .!. L A PROBLLM mm ALGEBRA EXTRACTING THE ROOT -fb ,uL..,QQ sm? - Q fi, i if XXESVLQQ A WHALWC7 EXPEDITMON Efix Q, ffm 5 1119 sq, B4 ' w w " wmv vqoamis f Youmnrivv IM .JUST won DERuNo waom wi LL HAVE FOR Ummm omoaaow' FNLJ 1111 IINIQIXN 3, I ' , :m...,,22Lwmm.LgL, 5 -L-,,m......, if .v.. 1 L 1 a7fA-TX A ET 122 K L 71 pl iivl, ' '. :THF fh L ' 14' " W xkf1L-g-m,. fLW f , - gg - f L ihJ l U, I .xr 1 V' Y I .. L - , L I I xx " I V," V.. -W . ' Y, ' ln Y i ui-V--1 ----v- - V - -T fi ,Q Y 'Y' "vw fLlQ,, ff' K il N i x U 0 A A J H ,, ' 1 'I J L1-. -31:5-. U an L ij- ,x L ', . KN L." " , X . I r, K .. 7 V . mi , , ' L 5 - L bg -A X pl MEX L L 'A Ly 1 - x W Lgflf v w' X XL A , Vx ,W f A ' " ,, - Q NX1 M mug L wk LF: . 1 . 'f -' Y' ' W 17 A fx ,Q XX , . X' X 4 2 LL Tp-WT YO EATHAH K 5 5i1 i,ff wi X lr ' 'Q 7 gy gi' 'X X! 4 5 NA ' '5. . t I AL J L ' . , I I - V?-7 'A x,-5T fm 'TSJ7 I AI 3 41. . 1 VS' f S ON K 5 V ' ' TL FNS ' is ' X f- ' TTXL U, if I L X A '.j,.. vv-: txxs, T A 14 .t N Y. ., Ng- S i L T A 'f"! ' I Qi 1 i Y '- x . -. Y X -3. x Anu- N r - W' E V f L 73 'A 1 ff L I . - M my V Q- V- ' l A i!i xsrgll U- Vxrf Y, L 3 , 'L kg A Til 4 i ' L 'X 247-- 1 M f,- f ,L-. 4,4 ,W W ? agp- fl' N4 ,' ff ' 'I L 1 L , L f gflfk 'ifi 5 A M 3 QM F ii1i1l,"'2g , " l I3 W. I R :gifts 1 r ' 5 1 lg Y ' "A H1 Q x-A ' - 1, ff 235 5 .. N -+"' 'wk ' , I IIII I.YIIXX C11 11 ICIQI Remen1I9e1' C ROXX III IIRUC I SS SI I I 111 11 111 11111111 min UML 111 1 X 1111 1 X ou S111 111I111f., 1111 1 11 SCIII Y M C A SIUIDIO AtWate1 Kent Une D1aI RJCIIO 1 E ...lr mmm I 1411 1111s 111111 All lhzmls Iluszcc DAY S XIUSIC S I ORI 1 4 '11 1 I' ' C C I I 0 is .1 1' i ,. . ,. I . . xr! . .x n A IIIIJC R1x1l1 11' 7 '1 vsc "Ph 1x ' In Il1I IL M Vol' LIU, lf ., wr" III '.111IX'I"'1X'c , K. i . 1 Ya ' 'IH11 ' XYIV. 111-1 4111 .1 gmwi 11111' Iron IIIIQ Q I ZIDIZ o o u o .U I U Y 'W A 4 II IX ii: 1 , ig gf? Q' Nwl .1II 1i1xI.x.1111 111.1IIv Iwr xIl1xIX' . 11 if 1 I H11 i ? l I 'P 1I11x 11111 w11I1 11s wx l11I1u, Iung I I A 1.11141 1'.11I11- .1111I IWIIIII 111 s11c.1Iwr 1 1' 92' L - xl-'1 . If 'I.,y H '- IWIIIIQN 1 11111. 111111 I111111 .1IIc1x'cr f .JD Xl-y:Q4,f I lI1c111l I' . ID. Il' 'K 1' I I k.'1 -Ili!! 567 I'mIlO.'XI 5 IIiIiI1'Ik 1 RCDOFI 1xUC XX 11 nu,W 1 wtxq x111m x wu on C Umpawlll wn Rumi gs X1 1 . un. 1111 11 X11.1x,xN 157 1Nl11'N 1,151 1'15111151'111 .. 1. 1.1.':"':- 1' r 1 - , 'nl ' 1, ..L1: 'z 1:-1 111111. 1 1 ' VH11 fl gif ''i:,g,T'-T"f:i,gi.7iii E' E7 7I N' I' 11,5 K XX',CQ1?UXX'1,S 11112 1 3111211 V1 WKV111 w"11N'.1 c1mI'1cc In L111' X" fn i ' 4 mg1 1311O.' i -11181 01111111 11 1111Ci1' 111cCII. I' I CPHQTGGRAPHS Xxxm IC I HI DAX S I UIDIO TIHLRQHHNSCHJQ'HPdQLCKBiLCD OCOAIS Qmppx IS 1 1 rr s 111r1l 1 x 1 1 smwrl uf 1 111 I Sprr 1 I olunson if II1mmk C I 1I1 x II lo 1111k1. you w xx my your Int ll YLISUIIIII I1 xkmbs jf -X59 GTZXNX 4,4gg?.gEi:??!glg..ll...l.'ISzQQ f EE? F' "I 'apes' ! QI' tak ff 'E' .2 .1 ':..:::. I-. I 5 . .iEZg!R'gi::lI cnc-aliiulln N K Q IE, lllll 4 7 X X 'Q' ns: ,fl IL! fur af 111,771 hsssfff -ba lllllli n a 44 an :sux if I xclusu 1 911111741 Aqmz for KARPEIN and BI RKI Y md GAY I URNI I URE TIIzIfI1YRAN II11' Ikwl III '. x SIIi1I.'Xl.R.'XIIIS IO Q11i.XIDL'fXII1S 130 XIMIIII1' .Xxx-11111' I , , N QMICYS S25 - to - 3950 AS. . f . ' . qla urI1.1cIx 'N11u.1k." .1 I . 111-as CI I1c.v' Int .153 I as .1 dapp- cIucrIcI1d1-1: C 1w.1lx Iur I5.1II . 1 .I 11g .t Ihc l ' 5 . ' ' iw. .Xni L"'IC prius . 1 ' :mt to . . 1m'1.1 AH. 4 a ENV, 7 "am ' Z 2:33-1 --a use ll' nn.-...- Q . "" Iulhn' 'fn Zllliggiliing.- X 4 as Izzrsgll un QI!! lIIIlll:i:: li ,X - 3 B' ' 2.-liallil' 'in 1 ":5lS5::::' STS.. - , 44 x"'l"u'.!!' IIYVIIIX 1: '..' "",r.525j'1ii5'.f::' ' 1 ' -s ' ,' -' . Ixus -,4kf:iLL1jLmgwm4ve ' ... ' ' ' ' "'IISI2.:::::::::v' --ug- . x v' .Iliff Q ll! """"""' ' ' """""' ' 'i'- '--"a'.!::- ., 'E 1 ffl' . 1 v - "' , ' QQ l.""I Y II I in :si X1 I 4 I I I 4 4 L if -.2 if :f '-3 wrbf --iw,-1 1 J . .,,,, K' 'xwf'.iK' - 1- , - if 1 if W X nn It Camus AUTOSUPPI Y'-F'-X 549 BROAD STREET ELYRIA0 KOLSI I R AN LROSLEY RADIO SL I S SPORTIINO GOODS XX E SELL DUCO for Autos I-urmture Shoes eu D1-amends SIOI9 AINO III INR F Xu H m m xxlmm IS un I D L XX Iuthnr your purdnsc 19 to O I r 1 wur I sm or x IL I thu sum v I n sukh ms ours L OSCAR mmf HASERODT -:Yr-Wi XNID ' I Iurq Oguwz 18 I' III I I H RI X Y r w VI 1 ' -I :J Q, to I K Y I 1 ID , 1 I V 7 ,, , , iIwmuIv1 In--w Umm Iululx' ' u ' X IIIINI IIN yvxwlur' Nut I-HIV in Im I5I'UIx'NNIUII.1I Ixnuwlcdgc of A -" stun-K xpxluc, Iul .1Isg ' his prwtk-xsim1.1I lntugritv, ' "I '. V 5 l I I xx-ur wlc .INSUFJIIW ot . falr Inv. In' Ilmu cI1g.1gc1m'r1l s Itairc. A f - I4 v' 4 I almmwmi sul XVCIILIIIIQL mg, or - - Iinmwmix fur .mv wlhur occaiion ' ' XUII an .1 :II Iit'cIw1g Iris- -. l.ulim1 III niualmng hcrc. F , onl' in prwvIIi1g . ffac- liwn IS rug utaliw 5 ' .' J Y .lqlmiwui .mai IJQIII. I v 4 Ij f' f, rf? ,X I .YI -1 7 7. . I . Q .IIQXYILIIQR Lf " r y 5 ,i , I . If If -. I on mx11i1'zIs'l' " 'fb-'R' . . -,rim fx.-.-0 -1 -I N I4 "QI flzldl for ,I " . VOD" Success md Best W1ShQS to E H S UN Ix SIIC FDR TRUNKS 1111 III gs II 1s1s 1 'MQN1 Ins LI C uw mx s 1111i XI11u11s 1 S11 LI AR THC ELJWMOHQ xx 1 1x1 DISIINC IIXI IDXIIXH PROIDUC IS 11 -LO I III I . Y I I X N f - " 5 I K C l O I IiI,YRI1'X I5I, YI2 ' Q DIIPI2 '1'-. 1-11 g 11.1311 sus ci- 11111--1"111ci,w Bri V in 5 Q11 'Cf1 1 ' ' Q . nd Useful Qiitls 111 I-c.1LI1cr lvl XVQsI Ax'c1111u .Iusr IXYUUIILI thu Corner QL'I.'.'. BI IIIIIII QIXYIIUI ., . , -, . , : , , , ., I . x A 4 . I 1 x Ijhonc Z if 51111 Nlicidlc .KV-:11uc ,x 11, W 1,31 ', Ti1lfQ ' .-,f,,IQQ' if., Y --. '- i 14111111381 mQ11V1111 XV011c UAI X I CGAL IOXIX X811 IN11f ou XX 111 Su 15 11 XX 1111 XXEST SIDE LUMBPR L COAI COMPANY X 7 4 I1 1 1 5 4 . C fs o 1 Q . 1 '11 Y X1L'1-11111151111OO11NQ1.XN133111NC11,11S .XMI 11 li Ji 117 11 1111111117 lxwlb' , X' Q 111C111 .V EXT C111.1r.111luu1 In Satisfy XX 'V 1' 11 Yun c. V Us 7 ' Q A 11. CQ. C3m'11x111 x11 CQ A. 1141i51N5,'1f 13130 L' 2736 5 u W' ' '::." 1 ' I 'MINI HIM? Yiwu! 1,JN-wx L. guy H X fl'-N P rf, aff arf x if Hr-'I if rd '14 '-.fir 5 14: 'mfr' '1",x'-.jr 'J "1 L H5 11 1 1 , , 1 . x I I i 1 l l .1 N ' L I N ff V' 1 A 'rf S .VJ I H -u' ...PL :1 ,A ,RPL F ,gil ,"- ,liz-I -L gi. Gnd S 11nt Shop I IIOXIIJSOX 1 n d ISROORIIULSI R I IJIJ1m1f1mI BCCILIIU Shop I HI BROXX N CO MADE RIGHT RIGHT IN LLH RIA THE. RILHWINE ICE CREAM C0 JL A1113 amz' ISI RI IC I Phone ZQI 3 I III I I YI I IN -4 0 Nm .XII HIII:r1.1r'. U I P 4 CWI YUIII' IIUXI IIJII' CIUI N11 .Hz .X1I1IfwIf:t,I:'.I '.'..1Iz .II' I - '. I . ' ,Fil II rx II,.:i' 'fin :'. Ig- Int. I 141 ' x, ri I I4 XIIIIIIIL' Avcnu II,'1wII11r'sf ' ' I ' ' I'r:fx'.m Illmrwr ,IIur'IIm'vfx IIIH x' .II , - ' H II - xm Nl Iflmk- 3 Uh 111 N -lQ-- - -A 4 ,--- - -- -- -- --v--A-1------1--i Anchews West Slde B1ke1y 22-1 BIIIII St L 111 1 x rms I B11 thd my C mkes, W9dd111g C mkes, RQIIS, PIQS, B1 ead IIII IXKIX x H D ANDREWS Proprletor If I I I X I I X 9 fs f f fa C 1 I . Phw l2H77 XX'cII.1'c.1I7L1Il I.i11uwIIC3m-II 'IIN jf 1 w 12.111 I 1 n s . C L 1 l L 5 Special Uraicrs Ciiwn I'1wm1pl ,Mic km. DL-1' lu Amy' Part wI'II1cCQily. 4'x ru" X wr' wr , 1 x f N - -A.-. ' ,A 1 Nr :. 'i -.1 x , N -.-7'4" .v- 1' , X XJ L I 'xi s ,Xi -' x wx, ,.'. J i I x ' OBERLIN 1017-PLM!! Oberlm Ohio T HE SCHOOL IOR HICH SCHCOL GRADUATES When you haye llfllSllLd your hlgh school course and are con busmess the school at Obcrlm wrll appeal to you for the reason that only hrgh school graduates are admntted The courses are planned for students wrth thrs trarnrng Thc followmg students from Izlyrna Hxgh School are attendxng school at the present trme and others have made arrangements to enter at the begmnmg of the wmter term January 3 1928 Maram E Snook Hester Humphrey Clara Mae Clement Wrnxfred Hllls Sephroma Stevens Wxnxfred Seward Katheryn Trchenor Margery Alrce Blame Helen M Roth Reva Carson Mary Denhard Peter Naughton Anne Kolopus Helen Kunkle Frances E Thompson Effre Vogelsong Harrxett VanKeuren Maxrne Thomas Garnette Wllson Betty Roberts Mrldred L Stearns Florence M Dyke Helen O Connell Phronsre E Rust Any of our semor students who are contemplatmg a commercial course after graduatron would do well to secure mformatlon re gardmg the advance course offered at Oberlm Busmess College f , f Y -o og ' ' N I' O I v X Y 7 x Y 7 1 I' l J Y I , sidering taking up a commercxal course with the idea of going into Y V 2


Suggestions in the Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) collection:

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.