Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH)

 - Class of 1913

Page 1 of 32

 

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1913 Edition, Cover
CoverPage 6, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 7, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 11, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 15, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 9, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 13, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collectionPage 17, 1913 Edition, Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 32 of the 1913 volume:

C W SCI-IEIDE 15 THE PHOTGGRAPHER N n n S accllltx Xl vu x thL Un SKI Q 519 BROAD STREET CUl Rllll CAMERAS ANU KUDAK SUPPLIES lll ms o wo P lf C nfnantce All Uur Xlvork I ADOI lllll S 1 Ill Ill' CUT RATE DRUG STORE 'WOW 571 WEST BROAD Where the Dollar Buss the 'Vlost CENTRAL BGOK STGRE WILLIAMS 8: THOMAS XY hen ln med of Fngraxcd Cards or Mono ram Stanonnry my would apprnuatg xour ordor Faxors Noxcltlc breetlng Carde lor All OCCHSIOHS fire Qpecxalnw XX 1th Us Our Clrculatlns, l lhrarw Qontanns oxcr 1000 Books Two Cents Per Dax YSIIIIXNISA. IIIONIXS ll liRU1Sl C O lhnt Makes Portraitg in thc most lj -to-Date Qtvlc. .-X Sl ,lx f in School Clhllllrcn 'orlq Yr vill find him at N ll Q anl We carry 21 complete linc of lfilms, Paper, ctc. Bring us Yo ' Fil 5 t Dc'l p and ri! . NYC I . ' A ' " 0 0 A vsq Q: C r I I kv gE4L!:.B231R Q 'I' 1 .l lv ' 3 4 r Ky ' 1 - A l . I5 ' , LT ' S S, N . 7 N I I on . 1 . . I 1- V xN . I x V' V v . , r 1' --. A A I A P A I b Q 7 Al ." 'lzrillrl' I ow Heel, Engllsh Lasts for oung Men and Women at TILA DALE 1,4 HNI-IIIIDINCIL S J J xx I wth EL II L In II I I X Q AND ,U fix, SPIIRI D 'iiw-G"""5 , W rranted Sat sfacto y andthe Best , Val e of any Hugh Grade Lme BOXING GLOVES STRIKING BAGS BASE BALL GOODS TENNIS GOODS BASKET BALL Gooos FOOT BALL Gooos CATALOG FREE HUBB R I DAY Sc SONS, 421 BROAD STREET ELYRIA on-no V . N Q ,I Y 'N N 7 L BX I Aw ' 5' 'N OT I . zilw Ne 'IIfTL1sew. T lzlr ff maxi ell, f-11 Ii Tw IT-rmx .md Right I'r'iew In re LIIWI H per'- SIIHX. II,' Sf' I'I1lQn'X 'Hd' IIICQIIKKI III IIM' PenIB'I'Id GIQIIIS 'XllT'l11zmzr, l.+mm. IIA1w AIX., SHT!! Ilwufe and Lwt in Hvrw. I-nr 1mr1'rm111-In I"Iwne 1424. cu' P4-4 R: wr. Wit-1 .Wx Ii. S. .'XIIeIUI'FHII, Xx!lI5IIIIIQlIUII Ier'r11ce. Elyria. my E-EM 'III x . .' I if '-VI X. 4, EY' ,5 3 - '-.' W ,ff-L 'EII I a I r . If U . . S XISIISIIIID SINI M Ill lmond IN nh hm I I1 nu Supplu Iuuln Runxus I ount un I 1 1 NDUYIID I oufl I Illl I mhrmlln Il I 1 upplz Ihe Smnh Brnfhers Jewelry Store I K lc I X5 I IQSI l,l'lJl'l'Il 1131! 5+l WEST BROAD STREET ELYRIA or-no I clump 1.01 Imlmfm Imclfnl. m WEDNESDAY DEVELOPING AND PRINTING I'I."I'. , .' I .' f 'IC ITV! 'z s. 'z ' 's ' 1 .' 'ls .K '1 Iivns. -' " 1' "ls ,' ' gg Q s 1 ' ' as Iiicyclvsznml Mus' 'ul I mils bl 'vs ' 9 I .lvw TIUIS, Wplia'll1w ci. . O ' V 5 'V W. X X 4:7 1 I.m':1IXX'.lIQI1 Irmxym-pI1f1'!11!'I..S.N NI. S. RX 1 9 SIYII ' , fIIlIIvlib I JIIA I ' ' ' 'S cllxcl Supl Iivs be Glyrian VO1 UME 1 FEBRUARY 1013 NUMBER T -1 ARY J- i : 1 :111 .1-1 anal' l ' 149' 1 11111 11 4-4.19.1- ,.1 H 1 11111- N 1111 I1 1 1 11111111 1111 x 11 Y Vi' W V V Y Y Y 4 vf 1 'A f 1 21 - " 1 .0 . 51 x 1 "N . 4' ' N rr ' l ,- 1 ' 1 f Q: 4 41, K .1 - f 11, 1 1' . ,flf - . . ,V .11 1- 1' ' 1 1 - xy! fqf- -tzxg .I -1- -ig x' ' .- . '- Q - -4,1 'A 1.:.,kJ-1..,g K 1 SIAM-XXX lllfXIfNfil'f X"--I 11' S.1:111 1.1-:1'11 1111- 5.1 .1.1 11-11 11'1 1:.1- 111111151 .11111 11.111 .llri X- ' .4.11,.11. 1.1 .1111g'1111-:- 111121-31' lu -1-11- 11 111111f1-11, 11111-11 11 111-' .1 ll11'1i 11-'11111"1- 111 111-1111-1, 1112111 11: 1111-11111111 111-12111 11111111-11 1111111 1.1111 1- I1 T --1 5.1 111111 111111I1' 112111, 11.111111-11 11.111 111111'11.J11I11 1111--1-11 111- - 1- 1 111- 11: -1-11 ir. :1,1 11-1 11111111-'11 1111- 11111111 111' .'11:11111 111 11 111 1 -1 111111111-11' 111111 1111- -11.11111-11. 1111' 11111 E11 1111'111!'11J111- 11 l 1411 1- 11.11. 1.1 :1g'1- 11-1-111 11 11111111 11: .1211111'N S1'1Ll2111'S 1-111111111111 .M -,.1' 11 -'-.1-1 .1 '..1111uE1i 111 T11' 111111113 E1111 111 1111-111-:111Yf1'11l 11:11- 11711-111 1 11.1 .11111"11 " 111.111 111'11 1111111111112 11111111'1.1-Q1-11111-1111111 '11111'--. 1111- ---1111-- 1I1'! 1- 11:' -111111-.1111- 1-1X1- 115- 111111 11111111 111- 1'1'1'1lQ 11 11' 111+ -11111-111 :111 11.11111 ' 11 N 111-11 11111:1:1 'I'11-1-111111111111111-11111111111111 11is1111:1-11 11:11 111 flxx, .:1- 111-111 1E1111' 1? '1'111s '1111 11 '111' T111111' 111111 111-1111111-11 111-1:11111 111- 11111 11 11! 11111115 :11111 5:11 111 11111-11 1111'111- "1'1'1- 1'.--111 1'1-1131--11, I 1111111 117 11111111 11111. 111- 211-1.1 l E11-1-1-.111111' 1111111-11N 'I'i1ix 1111-111fz1'11111 1111s 11111141-11 1-1' 111:11 211111 1.111 111-1-11:111- 11-1-1 I11'1l111111f'111 M11111- 1'1111'11i11' 111111- 111' 21 1111111 1111+'1'- -1111111-: 1111- 11-11111111 1111 11114 1111111 111- 111! 1115 1111 11:11111- :11111 11111111 "111: 11:14 1111'1:111.111-11 '111' 111111111' .11111 11:11 111' 111-1'1-111211211-11 1111-s111-11111-1'z1s.1111111 11-11 11.1 1.1111 111-111 N1'11111'111: 1111 s1111- 11 W111f11. :1 111s1111::111s111-11 1' 11111' 111 ' 1 1- 11111-11-1-'1-111 '1l1N 11111" 1'1111-11211, 111111 11:11 1-1111121-11 111 11111i11g 1 G 5 4 ,gy .. ,u Il H' KU 0 :lv ,v K9 ,R ugh. "Il 'Il M1 ,Ep 55 .'. H' Nl' ni V". 8 VP , e.,l'm 7l.lX"llUl 'Vim' -in Q 6, Q X - L A uf" QD F E NTS v 1- Q Ns N11XNt1 51 H TIES 1r1.'J,, 1 f-rg! el-Q1 s KSN 1 1111111 1 1111111 n N1 X N 11 N XII 111 1 1 N 1 1 1 11100' '1 1 dNx N 111111 1611111 1111011 H11 wN1 1 x 111111 X11X16'N 1 'llx I1 1 huh!! Wx Nl ,-, X . fr b V 5 E 4 I I Y .1 1 ' ' 1 f I 1 1 ' , 5 7,1 1 1 1 1 Y 1 , X 1 X . f W ' 1 1 1 1 1 f 1 1 I 1 1 1 . 1 1 - 1. ' A .1 1 7 1 1. . .1 i ' 1 7,1 1- N 1 ,1 ' - -.A ...Y-....,, - Lf " .1 4. ' " x J . IH4 XI. H11-II N1'II1111I. IVIYI-f 17.11111 17:1-111-M X::111- 1, 1121114 1 . . .. . S '1 : ', If1L'-1'.::' 1. ,'1'1lL: 1 111 1lIiNI l.XNll. 1111 In .1 w"1' 1' ' f "' 1-11':1111-11-tx xxlf1'1'1..'11 '11 1 li 1. '11 1,1 1 .11-11 1.11111-11111 Y, ,V M , . K .11 1, 'I 1 11111: 111 . . . .1 .. . . 1 H 1 II.s.INI1I-,Xllu IH I'IZl-.. Ml 1' 1, l11, 1.111 112.11.1'1I1.1 111, 11 1'- 1.11, -, 11: l:1-.,1g-'.1- ' 1 11, 11. 1,, 1,1 11 ,. M1111 ,,,.11 1,1111 VIV111' 11 x11 s1-1111111 11:1x1.1-1 111111 11111 , , . . . . . 1 1 11111 ': .1' ':,1- 1-1111111 11.14.11 11:11 1111151111 11.1-111'N111111111-111'1111-x111'11'NT111' 1,1-31,lNm,,,H,1A1 ,-W, 1 1, NM, x1,1,,,. 11.11 11:11111111111f11i11 111. 1111- N1 '111-1'11 ,,,,,1 11,1,,. ,.1,,.11 1.11.1 11,14 -..HN1111 1111111 S111111:1:.i1- 1.1111:111- in F11-11111111. 111114, W, Y., 1111 , 11, ., lim, 11, 1111. Slum. .I.11111:11'1 11111. T111- 11ll11l'S1 1111'1111x11- ,W-1111, 115-1:1 11I,1,1 X31-,. 1,1111 1141111 11111 1111' 1311111111115 SI11111115.1111111I1'l1l11S 11,11 11, .1 1.1.1 11. 1,1 111,11 1'11,,1111u 111-111: 1l1111IIN1 1'15'111Y 111z111'111111. 11111 xl-,xv ,11111 g,-11.1, 11 111- 31111 N.,-,. 11'1'1-11111111 111llX'1'1'4 1'1I1114'l1 :1 :1'11:11 111-111. 1111.:11111,'11,111111,..4111-51,1 1111 ,.11.,1IN3, l111I' 11-l1111 xxw: :11 21 1i'f:1111:111111:111. 1111 11111 X1X11.1' 1 ,11 ,11..11 11111 1,1 1,1-1,1,,.1- 11111112 1111 11 P111 111111I1' 1111111 111111 us 21 1.1,11,1,,: 171,.1- 11.,. 11,1,1,.11,,1. --1.31111 1'f'N1111 1111- ::11111- uns 11151 115 :1 51112111 1ll'.k 111.111 .1 115112111 1111 111l1' 1111-'-4 111' N""V"- 1l1x11l! 11111 1f1'11"1 511111111 airls 111 1111- 11'111:11 Q1-111'+-, I':IX1'1f1 !'1.F1'111 ' ST 1:1111-11.11 '11- 1121119 112111 1.1111511111 1 1 1 .1 . . 1. 'Q " 111 1'11"11 -1'f11'1- 11.111111 J1, S 1 11. 115111 Q I , 1,. 11. I'1'W'1'1" .XLLJIM .., . . ' ' 1':1.11'1I s111.1:1 1'11i. N V I If 11:1111'111' ,.... . ..., 111111.11 Xs:11- . . 1Cnu101:11'1 V- 11 If W:11s11 . , ..,. . 1' .'11 1z1111'111' , . g1111f11 L- 111 11 fl- N11 1'11 -1' 1L:1I1 ....... . .'11' 11,2111 :111'1111g-,XUS1111 R1 G- 1 11 11.114 . .. .... ,.,. . . .' I 11f111'111'-11'1'1'J1"11 T11 er I1 1-'11-11 13'1'1111sA1.Xgz11 1 1. 11. '1' 33. 1'. W:11N11 1, XI:1111'1-r 1. XV 111 2. 'If' P H '1' , .. . ... 1 :1 X. 11111111 1. 170111 1111-ik 'tsn.-Xzrzltv 1. IXN Iv: x. '.l IIUIX XXIIIIIIIHNIIII g 0 U x THE ELYRIAN 17 ALLECED -1- +1 + 111+ HUMOR 1 IH 1 ' 1V ' "1 1' 1'11'111L "1' 111111 ."1111 .I1'11 ' ' 1 . Ns., '11 1 M1111 1111.151 . .- 1 iw 2 111 11- 11:111 11:'1' X'111i 11. 1 11111 11' 111111 11' "Lv 1111' 111111111-1 ' 11. 111.1 .11 -1.11: ,1111E.11111-1:1111 'I 11.-1 1'.111.X '11 X X 1 1' .1 1 '1.' 1g1.,1g . '. '1f 1 1 1" Wg 'I 1f11'1 '. 1 . 1 I 1 ' X "' ' 1 - Q 'I .". X . ,V u IIII .If I I IIIIIWIII I' X .1 '11" 111.'1 '1,.',.: 1-1' 1111-X1 1 1 -' ':1': :11. 11X' 1X 1 1' 1M 1 h wil H 3 1. -' 1' 1' A .:1111 X'1I1'- 11I'1 111'.11f 1 1 . 1,l, -1 1-1 1 1 -111 11111 XX 1 '.'21'1111 1:1. ' -. 111 X111 .1 12..1. 1- . 1X . 1. 111'-1'1?11-1 'I'- fll- 'wsu '1111' xiY'1 111 :11 1 1 1- 1.1111 1.11, .1-111.1-1 111..'111-.1:1X "1 - T" AW' M1411 1 1:1111 311 E14 1111X1- '7' 91" '-1'1" V' 111112 Ii1'111:.1E11 1'.11 X1'11i1 111-1111111 is 1111 :,1' 1v1-- X 111 11'1 '11.IIl 21:1 111' 1'X1 ',.-1111.' -' Xxx1"1.'.111 Q n A H1111 11:111- Nllll 111 11.11 X11:1111- 11' 1-1 1 1'11.l11f1'X"' 11411111 Ylll l11111s1-lwf-1111 1-1 :1'111-11-:1'111'111' -11, .X 1. " L. MMVI 1.111.111.1 . X1.lI..lI11. 111:11 .1111X.1!.11-1-11 X111-.xg VIIYI EX Q1 11111111 flllf 11111111111 is: in I 111 1111 1 11.115111-1'.1X1 111-111111 111"11l11. I I Xl! X5 XX lf M1 I ll I I I l I I INI .I ,Q Y K N . lxwx AA-. .J 'xjj ' 5, XX! YJ! ' 4: 5-4 Y"Y"Y''Y"Y"Y''Y"Y"Y ''Y"Y"YA'Y"Y"Y''Y"Y"Y"Y"Y"Y"Y" M 100 PER CENT Is x S hp Plum BUSIIILSS ol eve THE STENOTYPE sc:-lool. Q-fbi U Novkoulwslouiuuiov ov V uv ou ov vv ov mv vvivvi txosivv val WU Nov V v4 0-Q '14 '+G U 11,3 F -v4 Y 3 0- H? L 1 A .0 - .+L " "Cl N l lllx I ffICQlVlXi l ' P . T '? T' "? r 9 7- vo? 19 T 'T Q- A E E E E E -3 P : 7 Q. nf? 4- E' s ' M , 12, 2 4, ' ' .L 2 E ' E E -- E ' T' E, - , V M-, e f " " ua e " ' 9 Y' , "? J.. .5 3 iXll1X4.7T'mllX'l I-f , u Q e ' - ' ' T III IN - 3 T h E "Q 6' " ' E 4 ' ' WI" 'X Q5 ' JYVLI H? " , W , I blIll'lIX ,111 WL, 't1zwil'i 9 qi l I Q? . ' ,. fr: E ' 1' V 1 , T' "? T' INIIIXIHI xl. lXNllil1'!'liPN - -M . ' Y FE ""' "? e I 1 l 9 C J 3 3 T' IHI lil WIXNII I-iIlHllI1.IlXlllXI'IN X 'I'I U Ill ll. I! 3 e T 1' ' - L X21 fain-' KI E.v"-'V' Il1:1.SN'Hl- E 'ff Q 9 T' -, ' L-1' W -lxgfi, ' X . 1 " ml" : I.',I.. "? 1 if- E -+5 3 X , '- , ' Ml' . .- -. ' 3- H g T' , W "? 6 C. D-ri , . . 'FQ T 4 ' . K - b 3 td n n D+? + Hg in 'fr ! 5 E i iiiil? ' f 11,1 i i 1 ii 'W 4' THE ROBINSON HANCOCK CO ELYRIA OHIO EXCLUSIVELY -g IIIIIIMIJIIIQH tm Ilmng 'S Cus'roM TAn.oREo CLOTHES if QTJJF EDGE SHE? lil NlIxS IN Ix ' NC Il X I X I I S C XX A E SIDE 509 BROAD STREET 8: I INC!! I'I'I Ill? Y INC 'I I'I'I FI? f . - - L I , - - ,U 9 S s Q S Qu. s s 'Q' - -. Y, .-f.-, '. -, -, -, f. .-, -. -c X-41.-, x,-.-.-.-, 3.-K 511 Illm.-um H'1'l:l3lc'l' if 7::: f'I'f!' Qvfi-5' I: I 1 I F ' ' ' f jf 41 :X ' 'X J 1 IQ 1' 1 ' 'H X i 5 T I-'a r lc p j T ,fl - R ,v ' ' 1 V ' ,: 5 E ' A ' E N : r N - E f 1 li. ' . l . lil. 'ITS ,fi f ' 1' I I 3- . . Q . . . f 1, III .1-ze. 2.113 il X -I . . . -F . Z- Tm HAEPRQDP BROS Co JEWELERS AND GPTICIANS AT THE TOWN CLOCK X R I X fl II PALACE Of SWEHS llxc Dau Studio I c ll PHOTOGRAPHY ALL. OUR OWN MAKE PURE ICE CREAM AND less Slttlngs Made Ram or Shme COURT ST PHOINE 830 ELYRIA OHIO I SlttlngsMadelnEvemnghyAppolntment dlVI FJDAY p E J GEORGOPLES AMLRICAN THEATRE ELYRIA BLOCK BROAD STREET AND 'LY 11152 Url JYDY .KJTTJIEN BROAD STREET OPP TOPLIFF HOTEL You mll be lrgated Propcrlv at Both Places EI. ' , . IU ,, -, - N ap Pm 1,1 cllvs Mr. an rs. . . , Pro 's BIC SLRIQ .-XNID PA'I'RONIZli Y 41 4' wE,k! i i'f ,


Suggestions in the Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) collection:

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Elyria Public High School - Elyrian Yearbook (Elyria, OH) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.