Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN)

 - Class of 1954

Page 1 of 72

 

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1954 Edition, Cover
CoverPage 6, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collectionPage 7, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collectionPage 11, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collectionPage 15, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collectionPage 9, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collectionPage 13, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collectionPage 17, 1954 Edition, Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 72 of the 1954 volume:

ffffafillefzft ...4 X..x -Q. f z A-Yxffix' wa fi' -- 'xl .rw IUIIX IHRIJ .XRYULU - I.--urlwxmlwl. S1-Lumlwgx, L'.S, lllxlwry, l-L3 Klub. I2.:xluIlmlV II.l,.X ILXYII R - I.1lv.u1.1l1. lllyllkll. lm1rn.llm11. .llJI'.IY!'l', Sf-plwlmmu ctw l,I UNURA SIMON liI.l KI 7 lhulfy-gy, fllfkftlhl, N.1lu1L lflulw, Suphulllnll lTl.1w lL',XNl'l.X IPIQUKLR - lngllsh, VUIUII 'llmlurs ul ..Xll1QI'lx.l MARION R. IVILXHL f-- Holm' ILQHI1iYll1lkN. ll-um' Inc Flulw IW.XRI.l'.NI-, 1TRI'l'lIHI.I,Y 1 Mmm, Ulu Kflulv Iyflgl SCXKI ,Ja Guam 7131, Q-w fw. .gps- fqh Q ...Af--1 r I'IQIIl C32 1 K 1.1 I2 Q IH RV! R I' li. IPII.I.INl. - - IIIIHHI lllglm l.l'S'Il'R .X. IrHI:l.l. 1 limcl. 'I'u'1rl11x L'R.XI. lzIlNV.XRll5 7 iimxulmuc. iYm1nmru.1l Club, lunnu' Clmx, lhukgtlnull I.I 'IIIX l'XI.l.S 7 l.ngI1xI1. I..1t1n. .lXl.lBlxkL'.Nl, 511111-1' l'l.1v. Natl'-n.1l Humor Smutx YXLIJ l5RNHXl'K --- lyflxlllg. Ikmlmll lW'.1Ll1. H.xxkQlb.1ll. l:fl'NhI1I.lI1 KNIJNN VH.XRI.l',5 XY. IIVKHOH5 x1.lfll. x1.lQ.lllI1', C.1mp.11gn. Ylmkrllxlll. SHPhUIllllI'l Claw Baafzeaa 1 we-ne' 'fi fi 'f X ' ..' X 9. X Y f -X . 'W 91's gl 1 I X v 9 Q 'X : k 5 N, Q A '--S L "": . 1-, l 'K ,XR'I'llL'R GLRWIKQ -- SlNLCll, llr.um.lL1u. Sl'i.llxL'IN. Smml. N.l".I... lumux lllgll NXlI.Ll.-XM l1l'.Yl'.R - l,l1XNlu.ll l',lll1C.lllUI1, l',S. lllxlwry. ll.lNkmllw.1ll lNH.lCll liI.lZ.'XliIQ'I'll .XNNIL GORDON A M.1tll, Hmury, Humlmr Clulw, Yell l.4.l1liI' .-Xslxmr, l!.ulxullv.1ll IR-XLTI. W, HALLIQR - llflllullhll LUIS MQBRIIJP, - Art. luulfmr Cldsx GLENN XY. HAMMl:R g lifmkliuplng. Cumnurc1.1l Club. lhukmtlull. linmtar lllulw I'.ugv Num 14'l """"'. . 'v......x'5 NLX ,....,,..., mkvw N :EQ . 'AI f fl' gl, X v,, --Y A X' -it ,MQW r N-Ii.. N II XXI I II XI l I LRI IIIIXNIMII I.mI11L,Ilwl1. N.1I:!x. II1.1IlI1, Cv..X..X.. I'I'1'NIllII.Il1 t,I.1v L 7 0 IIUNIP Il. NIIIPIlI,I ION -- MJII1. I'I1x-Ju, I'm1ul1u111Nl iilulw, .xlIlIlU'X'INll.II Ihrnclm. Iumur l.I.w I',5'II'I,I..X I'I'.RIiINS -' I:ngIiwI1, Sp.ln1xI1, Ifn-mlm, I-.lllI1. I7I'L'NIlII1.1II lTI.1sw up, RIIIL l1IuIv, II.lNIu'I GIQORGIQ ROI,I.IzR - Study II.1II, II1sturx, SL-nun' tfI.1w, II.1xIwlb.1II un Iw.nk:1Ia.1II XI.IfRI4Il ROSSI"I"IT.R --- Slwp. Ilmx' 7fLGfil't67L4 Q --v H-wi! W Sw ,gi - V .51-4, 'dia X I .4 X Q EN -x' -'GR' Q if !f:?',,r" . f Xb .Q IIYLVISI' Slxfllbl - Sulfmrx IlUL'ivl.,X55 .X. SVI XVI R - llllllrv! Hlgll. I1.lNLx1llY.lM N1,XRt,L'l Rl I I, SXYINHJRIJ Y Iunnm' Hugh. lumm Illglm R1-I FHM Wulw Z1 LMA IH TICLN - FIUJIINI1, 5:n1nrk'l.aw NICHOLAS XK'l1Rl.lNU 'Y lumur Hugh. Rufru 'Ilan' Ckldxh RUTH M, WINIMLR - Cluxnmrx, 1.1 neml Swn-1. mrftu Hmlrh, l'ln-Chfm lxllllk RMI PMN fllllu l'.1g4 IV Nr Il ge: af Pwymm IV XA V' W lfff lwn' Ilunl Illllhlli. lwhlu XY4ml1.un1', Ruth .Xsl.um, IQ:-ralfm liuxvsru, Yarmm lmlmlnnx. lim llrmlmgmr. R.1lph Rm, XV1lI1u1' HI'.llHVlll'N, Ifvlm lhrvvlxl. Iuhn R.lm'y. Iwrx Flu. Imk li.um.m, I'l.lHlx tmlflxunmlllm. ll.nrry Kmpkr Mmm! Iwnf I-ru.: lzumg, Lnmx luulunm. XX1H.ml l.lLlIllllI1LI'. Ru-qu' ivlnlur. M.lrll1.1 lmtull, l..ll'I'll v V u - Y 1 . Xhulln. 4.lruI Mmm, Imtlx Ilvgmlhlnl, 111.111 I.lr1'1lI, .Xl XXJHI, Rmuuunxl Iulmwn. Huycl l'.nI,m1I, .Xllxm lwlumwn lfzmf lmn Namx lmlellmx, If um l mmm,I'.:lr1c1.1Il1m.m,5-l1.ufu1M.1IulI, l.m:l.n Iifllkc, I'l1xH1x lnglmf Nc I, Ivmnv RuI4I1l1,:, N.1nu lN1dT.ng11f, Nnrl11.l Umllntt. luwlx Kmh. Iqmn Kuppu, Sm 'I'mm1lws, lllllmly Iwluwm. Iuflx hixi'x.l1l4lLI1 lffnrlh lwzr' I7.mm .X1l.nl11x, lhll Muumx, Luk Alkmwn, Urulh' .XI1LIL'l'NHl1, luurx lul1nwl1. VMI' H-lflllflll. l'hmk xVIlN4lllHlI'QLI'. Ifrrx H.1mm, lhll Staufhr, Ilnuk Sum. Ihuul Snlnvwlul. liwlv Smllwl, Iiulwlwx lhfllwuln lllllz Kun Inna iTr.m4I.1ll. fQ.lI'N Slnllun, fxlfl imutx. Ynl.1 Sulllmrggr. Sl1.u'wn XY1mlel:'1:lg4, l'.1l Ilmnnr, I-Ilan Ynll. Vvmlm Krmn. llnwl Sluly. SILIIWPII E-tulllxulmcr. SJIIIIIIX I.p.nu11gwml. Kurt I',ClxI'lCIl, Knnmllx lilx. I'h1l1p 5111411 1' lffVlI7l lx'ffu: liI.n.: Wllwn, Run Ztlll, lT.llHlXI1 Maur, llnnnm Zknt, Img- Yuung, Imm Mnrrlll, l7.n'l.x Wulf, 1..nmH.x lnlmwn, R-vmln Umxu, Sh.m-n lvnlv.n'gc1', I'.1l NIJIIIHII, NI.lI'llXll HIIFINVUIIII, Marx lzllfn llxrlf, Ihhwrw Slc1nl1.uh1r gaedfzmen x 1 Klif ,--Q 1. , V . .1 1 11111111111 1.11111 1111111111, 1..11'11 111'1'11111, Nl111'1'1x l,.1111111111, R1111111 1 1.111-111. 11.11111S1111111. R11.1111111. x1I.l1I11I. R.11111111111 N1.1111l1. 111111 1-111111.111, R1111.1r11 K11111, 111111 XY1111-11111g 1 1 1 . - 1 1 - 511111111 111111 111111 1-11111.11'1. 1-111 5l.1111. .X11I'l.l 111.1111 1111111g,111. 1,1111111 111111111111. 11111111 11.1111111111. 1,11111,1 311111113 11.1111111111 1'11111'1', 1111 N11111'.11111. 1111111 5l1lll1l. 111111 l1lx1x, XXl11.l 1P1111111. 1411111.11111 N11111111, R111 Kms. Kf1l1I 1.1111111111 Tl1111l Kun 511411111 5ch11111'1'. xvlCl1ll'l.1 11.1t11.111'.11, 11.11111 111, .X1111.1 1i.11 111111,1r11. 11.1111n1 11:11, .X1111.1 N111x1111g1r. 1.1n1c1 11r11x1111, 1'111111x XX'11111'1. .X1'11n1 17L'I1lQ. 1111.1 1111-r-, 111111114 1'11r111. 11C.1l14V1' 11.111, 1'1111111 5XY.llI1. 541.111 111111 l'11mrf1 111111 11rr1 171111, -1141111 1j.I1lI11.II1, R11g1r Zll1'I'1'11c1'. Y1.11 S11.1111. 1111 R1c11.11111..111. 111111111 11111, 12111 l1111n11111. 1'x11'lI1L'I11 311111111-11, 111.11111 1..11111111111. X1-11 111'11x111111. 1..1111 IL11111111, XY11111111 k11111l11. R1c11.1111 111111111 I-11111 Imu 1,1111l1W 1,111111g11'. 11.111 13.1111111. 1111111 111111111. 11.11111 11111. 1l.1111.1r.1 U111111, R111111.1 XYJIV, X1n.11.1.11111ng.111111 1D11g11111. 51.111 1x1'11111.X1111.151111111..X11n 1x111111'1111.1111111r11'.111'11111I,11.111-111 1'111.111 19111111111 l1'1111 S.1n11r.1 11.1rt11'1g, 111111 Kl1'1111f111. 1'1111111 511.11112 11.1r11.1r.1 N1.11. S.111111.1 K11l11111.111, 111111 1.1111111w1I1. 111111 KLIIIIINIIINLIN, 51111111 11,111 5111111111r1, 1.11111 11r1111, 111111 1111, 111111 H11111. R-1111114 111'ck111.1n, N.1n11 111ul1r. S111 M1S11.1111' 1'.1g1 'I'1111'111 I1 Joyful 7512! Way , X' x ' xlrnnrfli N XX X Q X X X X llwf' 151,11 Ind k'1'w11kln1IL. lP.u1-I lillllIx"lNY.ll'il. 'llx Rumi, XY.11'r4l1Klwpp1r. M1181-x'111,:f:, RlxI1.lI4lfi.ll1.lI1-I. Q Rrqxrlwml liul.m4l W ,X N lx X ' v ' , -A K' 1 Y X Kg1ffn.l R011 5 I run Slklxdfllx, I M nmx XM.mlrl11n, Hs xcrh Lum, 5h.lI'UI1 Xvrallwl, K lui, IM rmu. Minlx n ml1mnQru.nm11, Mxlxlrul Sxhllillil. Hwrhlx Kllflhldllill. I-,Luna-llxllghugn, Dumrhx Mlllrgmgx, 1,1 nk Minn, X . . . X lhll IZr.1n7lr.mwr, lrrr'vJ-Sughgul' 7, ' Q X, I X 'l'77!Nf Fon KSIIIFIWCV Macldqm. Iialna Hrmvn. Nhnq ,V'hlCIllL', Mdrcla Sprague, Yann lhfling. W.-Xml.1 Zajf4lQ1', L .Xrluu Euxknrk. Lumia 51hmrxif1n.u1,r1, I,ni.1 Pu. Ima- Nwnmn. Inns! f7Hn.1hm. Rum: ll.n"n ' ' Y. ' ' ., '. 'X Fffm'lf1 Kun '.Rwx Y4+11l1g. NUI ijknivr. .Xlfnn l'wnrln.1n. Rwnunu Nfnlwnwy, Paul In-tux. jfux NFUIU. 'Lrry i K X Hmwlw, Ihnul MAH I. SIJHIHK' NYmnv lilllx Iruwchur, lfh.1rluJX'1ry, Lnuim Svibl. .1Ll'l'X'f:l'ltlLI'."HlH Slhumv X F tx Iuflh Run' Fmrul XX1ll,A4fIm.1rhN Lu. -I-tllll Ifmhnwn, li-wb Lux. Shirley XVMK, S.1lIx XYilS4711.'GLll'1llxvtxlx. GLfr1.1l1L1 Wulf. Yiul4l'Sqm1iru, I'-ill R.llh.u.nhLr. Nrnrlnarl Kullfr. Rlkhxrd N1.ul4hnu , - 'x Ak Rfffffwi A'H:r': 1'l.mdn.I 5-vutlmurlli,Afurlm-nv Ylplgc. Samlm Mmtlgn, 'Izmir limu-II. Pax Univ--11. 'J3x.1m N Xvx'i4rtlXY,lk1l. Rumnln 0-irmmgxg .Xnn Wdlwr, I'?i.1nf' 'Ifr.unmcl. lrcm- l.vm.mx, Durmhy' Qlicnx, l'4nn,5 Null X- X , X X , x ' . X Q , x X A N .. X ,i x , 1 x ffmfl NAVHIK' .Xnn 'H-l'guwl1. H.1rlv.4r.i Iflul-Q. llmvlxn I-nrklnlti, PM lhllfrx, Helm I1 Cmulx. Nhrxnx Sapkamam .4 4.x 11 X: r,-5 Q -5. Iwp lwzr' Rwlml lin-nvn, Sun inuululx. Ilrrlvull I-LIU, link .X1mrl, NIIMHII lmmn. Rum: .X-lum, IH I1 lhllnl, Rwglr lMml11ng, 'llrrx .Xppl1g.llc. IRM: lxlwlyll. I7x.lIl .XHIWIL l'lL-1 Nlxllnx. l,.l1'rx l1l.nl Xlwllllf lwzz, llwu llllnr, lmn C.plvI1.ul, lhln lhlnnlwrgnr, .Xllnxl .XNl'xlIlWLll. llun l'1lIIllHIl. llxmr l-.mf lM':m1.1I5rL1l1lxh,1l'l. llxw111.lxlvrnpke'. Ikrrx l1xm11lv::g4r'. I -1 lkulx-111. Ruhml Ng-.1hl. Ilwxnml llmmllwn ifupvkn. -'lqanhnm l9Lul,lLumI, lzlsu' .Xll1n.1r.ml1ngu, Run' Akc. Nwrlwhl Hrlckcr. klmwlg Hmmm. lu.lx I4rv1l1t.xIk fllllfffl kflitf Rwrmld Snulgr. I.1-nn SCI'llWl'Rl'. lwhn Sklnncr. lilll Slrulcr, lwlm lhchnu, TM Iluulu 'lllfz Roux' 'hm l'lhn111.1g1, Ilwylc SIHIIII. XLHIIH Rullx. XY.mr11n lhur. AXr'lnm Sum. Lunar N.1x.1lI.n. lfmwln X' V.1l1fRr1fu7.-licvwlx Mffwlulhn, Knnm K.llIYTI1l.ll1. Il.1Ivrx Smith. I..ux'x Sllllll. l.lux-l Ilx4l4 Hff,'rf'u lJwn'q Nlmlum Muhc, Imm 5-Llngkr. Ruth McC.urtmx. C.u.,I Iil.u1cr, I'.1l lwllnwn, Y1l.1 rXlnrNI.lIlHll li:IlK llLi1'xl.1.NL1I1c'I Otlw. .Xnn 5x'hlillllHCl'. ,-'mn.ubLlly 'I.1xlwr, knrrn l,.lr1untrr. lX.IIhLl'lH4 I'i.1tl. I.mm X Rlufl.lI1INvl1.vHHilxl klinwl' X x " X x x X 4. 'x A X X xx , J X x PM, 'Q Vllllc J- ' J . by 'j 62? . , ' ' " ' ,,!' dry if ly mmf Q74 fwglg - ' V ,U gf: V1 . T Evi QU! V F ,VJ ,aowfjfl . WWww M! imffw W O f LK' mfiw fi ff WQVf V W X U fo Q If if! a N, ,' D ix SS SX QT A Sa 33 e 3535 WW five? fffffffzfh wiv? 04329 """2"f?1?'7O!f'x QVW' ff?10f'7,7f,972?3, 7 awk 7-Zgwpf WWZJWQV QW F0975 ,....L... . . . , A, .1-.. .....,,J.,4m..u.. .Li-man. ,..1..'1..l.d5.,J:Lf. ,' ,a up ffwwff X fo49f7enff-Wff wwf 457 QJM ' fl X J -' , VY, 5: X - 7 5 ' W Q 5 X V ,Q ' 'IJ Y Mtv my ..f' lx x I ', Q L tv f N if , Jw 'J' ffd " ," D xv' XI , R" ' L Q" if X, s ' 'f j -' J l X . S X Xiu .lx 4 ! In R X s N , R -1 V Q 13 .,'i 3-'g X R X ," A R f I 'fadiffv' 3 S A ,X I K, x .I 'W' -FRN Qi 39 'X 11. Q K 5 algo io :Z-f' X Y S32 f1W . jj X, . x , av 3 6 3 Q X W 'X , ' , . . r 7 if - ' Q f 7 fT2Lg?1:L.--vf?i21' A-7!,fa'jiy, - , y '7,f' ' '?0Q?65'1 4422 - ' .. fi gf '- 2fi .1f' 2" f"' A321 fy " 1 ff f f f W f , g , ' ,ff 'L ,cp ,. f' , I- - ' , f I X 55 D ff Lf ' I I' ' , . Y V . W1 ,-A- ' fy ll.l,lI H Mg: Snxum 'l',,lv lqwfp- lNl.1I1lm1lNllyllx, lulm Hull. linll lmlm.u1, lm .Xll4n, Rlx.ll.lIll Srmxll x. lull llmllx, lulm l.:.n:u- gmnl, Ncll Snulmr, Hula linux, llCl'I'l.lI'll KINNIIIQUI .Nflmnl lwzr, liulw lilvllglmx, l'.1ul l-xnlmlx, lilll l?1.ll.'lom 'Iklnmrm, l'.mwll Rlltlllll. lL.ll1lI!L lll.llllIlI'I, Llllllll4l l-krgllwn, NJHA l-img, Runnx laclmm. l,.urry Hmwll, llmlnnl l'.l1L'Il. lulu llurx Tfllflf Ix'fm': llltlllll Null. lNlH'I1.l Lung. Nl.lI'Nll.l llflfllxll, lmrlx Norxxxlll, M.1ry Guulx, .Xrlfm lN'l4-un, l.nu 'l4.mm'r, M.1r1n' Rm, M.nl1lr lflark, Mllllrul lVlLjL'l'. l'lC.llI'lCL' l'fuflcr, Slnrlcy Xxlfllllll I-fmrtll Ruud liuls SILll'1lWLlCl1l'I', Munn Xulr, l..ll'I'y Uma, lzrl flL'lWl1.ll'I, l..u'rx lllrxnlm, lMugl.u ll.1y', l'.1ul lll1llI'lfl1NY.ll'1l. Inmu XY1lulx Ivfrlz lxhnz' Inu 'l'upmn, Lhnnfll Rxlvx, Nurnm llllllfllllglnll. Amllm' llmmmn. lNl.1rq1l4 links, lmm- Munn. lVl.ll'llj'l'l lirunx. M.lI'!.lfL'I lll'1'llIl.lIl, lflm-.ull-rl' lN'l'llllNUll. l'.ltxy lc'l'I'.ll4l, S.IllllI'.l lwlm-rung, Rnlnrhx l:l'4'llVlll'g4'l, llru rly lkxrkrr lilllfffllll Kunz llllan Rutllrnlwulxllr. ltlflll Knllpr, liltty lmllng, llwllx l'.ll'lxtl', l'.1l lil-, Nl.1nfv llrrlmw, Slurlex Wumls, lbcl-ms l..uhr, lk-Iuru Smith, K.mn Hr.1nxlr.llur, illrnl Sulllurgcr, H.1rlw.1r.1 lilxmy Tfnnf Mm' Ncllx. llllxlldlklll, Rum llfvlmlwlll, li.1lhx XYl11lt4l1lv.11gu'. l.uul.n flllkwll, Slmlu Slum-il, Rum aniafzd 'ful' Kumi l'lUI'I'i'Nl ll.m1w, .Xml ll.ul1.u1. Klux Rurh I.nx, ll.lIlI.ll.l lllrxl1lumql V. Sul lurml. l'llll1 fxlnllr- wn, l.1r1lu- lulmnwu. l'.nul.1 lunm, Yun- Mn, lmmn .Xllm.m, Rxclnml NllI'I'Ill 511111111 Kofax' l.lIllL'1 l..ll11lI'LlIIl, lNl.lI'Q.llL'l likllll. N.1mx llClllllI1.L1. Slnrlu Mnlllr, Ywllt llxllun. flrllllhlr llrrlwr. lJQlUI'lN Nllxlnl. S.lIl4lI.l l.llllmI', S.lIlKlI.l lmsh-lr11. I.1n11 Xvllllmlx H.1rm.1n. Karrn hrlL'XL'I', ll.ll'lV.lI'.l Strulwlw, S.1llu11.m Slunmr. Nl.u'q.mt ll.Il'1lll1ILl' I-'mirth lx'0u': lim Millar. lamu llnll. lzlmlwn Kllmlnr. Rlvlmlll Klmr. lcrrx Slmpplll, Rwn.1l4l Slmpgull, lb'-wx Mlllur, IIIN Oman, link Sulny. l..lI'l'X Clllllc fllflll Rrmx' lim Sprin,ucl'. l..lum Sl.1ur, link llunmll. flux Riu-rm W.4lur l'lI'1llHllIgLI', Vllll Rnllx. R-l 5 Murmn. lhxl Gu-N, lxlllll 'l4.1xlur. Vlmrlll Sldllgldl' BUIHIIPI Rout Dun ,'xllNLlLI'.lI'l. Inn Rulvlwm. Suc .XIHI Kxla, Sh.mwn Mumll, l.1nmt link, Hnnnu l.tHIl.lIAl, 1 l Plxxlln lolmnwn. lv.lI'lT.lI'.l llmwn. Rf-mlll fl.lllllll1.lfL Yunwn .XllIILlI'NllI1Qll' l'.1gzC S1-wntcrn . 1 1- , N r fv gn A , A ,, . q 12. -ff -1 , EL' 1 'in Q39 ' "'437"'f+'3l?i""f' '1 -i""'1, en'-.Q '- iw -1:-. ' 4 'if 'wif 2 11 P-F-w1Jf"'ef.- i5?fiM"2 -1. 'A' -+"4"'5fff ..q'f"-'T . " -fyxmht as - ,Asia 815' , .Q ' - ' ' f. f 'F" f . f :AQ "Fz4ff1f"Q: 'if - 'irc' f A-. f 'E1jy,,1g,7f jf, 7y"i?:jgg,'gs4- iv 5' A ,y I -' 'iq Nkixl -5 Qfwi' ' ilu v d ' N- f X- , ,h V, 5 M gen ous .-x.. - -. if 1 X " ' 'rN'f.-f- , I! . . f 'Q ' -17 .P-'A-5 S ueciuhv Acts -X U lx!-if-'Z",-N., 'gnu' l xl . ' . K5 Q : -Q 4 X-"hui-. -Q I. K f J P by ..!. ,,. 1 -1,iX:slQL N . ' , .X G.1lnxy "-,u 4, 'j ,.. ' "5 J 571 YH,-: '35 fi - 4.. Ft' ':'-' -- jk-yl'. 115,633 vt of g ' Q Q .11 ' , ' x cmur .mrs f 1' We A .. 'ff kv , I TD X A - 1 fu of W l-jrlu 'AEM F7 Y 'V qv!! , we i cf 1 ffw ff -A 4 V47 fxf cp? Sr f 4 vw wwf Kff: f f S1559 ywggt V' Y X ff' X ' 1 ' w ,f . ' J .f "' 'l' Q L Q5 62' R ,,1fl'L'L- 59117 X,,N X ,., N ff , fxfw .x Y . . '.-,- ,qv X. x 515' K i S ' -., :,:'fjfffZ7!q-3:2 1' f x N . .thaw J I. f 1 fi , . ' if 1,4 X :A 0 'jj f V . 'gm-.L J. , , - It " 3 Y Q N V 'Z ' L , -. , f A 5,-'H 1 .--' - A Q4 Q J '3 Q Xx1J1-L vu? . . X, Va, l71,N ,LMVLO 'f g f A f Q "'V 'Q I A N A . f f : . A , f 'ff ?f'f'4:H fi . 'lyfgf ., M1126 .. , , ' W' if Q dfve Wi- OD ' L !I?:1Qf 9 V4 J JG .J 1 X Q - ' W 0 YUM x ff fl 1' 1' fi . Q5 L, '- " ,f ' 'fxifjfff .1 wx . .:!251T?fi?4i.25,127,2'21g-524g5?5'2:'Ii- A355-g v-,A JR, , Q ' . gf ' 1 1 fi 'if' k'Yf. t'-- 21 1 U g V "' Ts ff Um N.- L . Q 3-.-'uql ' '.- H 1 -, ,QNX . 'Y'-,. ' 'r ' ,f X fi" VTJ3 x ff X , , - f, ' hu - A 's ' f xg. ' ' h A '- if 3.5, V - Av. ,. 5,9 dv' ,WA U gd 4 x,,,. 4... A-!'rL1 ,gra y x X D X UL " , ' . " P, . X I '- Y-1 I I fj 1 . ii: ' L -f f gf. 1 - ff 'L S ff X ww Q'-' H c1004 f X '3: 3' HI" 'ff 1 6 me Y N- Q IC I I X Qfkjx QQXQQV ,X W 'sk , whzlxxff - T! xx 1 jf , X xi' N" f ff -twga Flwgylgw-In .. .JW mmm is FNIORREDCRUSS I 3 x a ! s unc! We wid' . 7' w.,..+g 'A " , Aw QfMmx4,:.,., Z? s g i SCIUOF XVIHCCIS Tuul! Tuul! "I Love Paris" Hiuml 1,Ulllll'N Rnokiw I Nur 755 15525 ' I ll 2' I I I 1 wwnlx' 5 ' ,Q Exim' Thglfs Livin' I-lor Rods Beauty and the Three Beasts Ruustnlwouts In the Lion's Den '-1 QQ., 41.5, 1 V , L. -df?--1 - ,A 'X ,-'fat ' 2 K A ' ,xxx X f VVilcl Men Dietetic Fivc Three for L1 Qu.11'lcr Kcwpic Coming Up Strung Mun Fi 4 ,Q 5'-J -MHC M35 ..,,'xs?5 x 5' 'GGY N 2 R.. c 'IM um -lun QA ' ' ......"'i'f5if ,ming .xfflllflilill YVizgu'cls N.1l11C.h Lhc S.1mc High Dive Strike Up the Band! 'JS 4'-'u 6. NJN Icbof Big Blow Up As? Q- The Scdlcttis -QNX Kitchen Crew Z.1mbolini .md Cu. 1-XVQHU -thrc -S1111 1 1191111 011111 11111113 11.1cr11.1r1 Lffvxll 2111111 1 1 111 111.11 11.111- 1f111.1 1' l KH- 411 . 11 4 1 1 1, If ' ' 1 16 ' 1- I I 1 11.1111:.141.11Ru.11Q1.1f.11.L1tN 11-111' 1 11111j1:1111'rs 11ur111g 1111 111pH1111111r1.1I :11111 11111r 11.11111 11.lF1T1l' 111111021 1111115.11 V. .X.. 111111111113 GUS. Qzfblll' 3 111611. 1,, 1 111-C111-111, 111111 E G111111, .11111 11211 .1 11m111 .11f1fn11l1111 .11111 111511 011 I111',.l.Yf.lHRl'.V NIH1. 11111111111 11.111 1-.11111-11 1'11t1r1 111:,'Y1'11 .11111 R1'11ffTr1111 C11111,1Q1'117 1.111 1111' h1111111 18 11111111-1111g.1N111'1111-Q 11 1111:.111111111n11. ' 1. 1 1 T5 YHIAN 1x .X1.1.150N 111111111 1111 1 111 1.111111 11111111 GUS. 1i1lI1lIlll'I"i,.11 .11111 l 1 H1111 l'111111 11411117111 Il'l .11 . 111111111-JN111.111 1.11-1111 121T1,1QA1?1'H1-1 .111 1 1111111 111vf11'f1J'11 .11111 fhgtllyxl 14,11 IIRAMIA 11.15-Q11 51 1 1L1111y'1'H1fj1'f4 .1 1 ,L l41',1'1'R1,Y 1.. .XN1!1'R5UN IN 1111 11111111 1n11'r111111 111 1lI'1 1v111'11. 5111111111-11g11111111 R111 011111 1'111l1. 1111 1.111 1111' .1111111111111 11 111 Q11 111 111111g1 111 1111111 .1r1 111' 111 1111111111 .1 111.11111 11111r.1t11r. 1'i1,NN1'.'1'11 .'XRMl'l'.X111i 11.11 11111 111.1111 .1111111111111. '1'11.lI IN 111 111 .1 1111111111 11111111 11 11111 111' 1111 1,111-11111111 f11ll11 .11111 111 11.1n11. 111 N K 1 1 .N .11111 1111 1111 11r11111 111111111r.1 111111- 1111111'1. K1-11111' 11 .11111 .1 1111'111111'1' ,1, , 1 1 , 1 . '. LT111111. 111 1'11r111'11 1111111 111 11.11111 .11111 R1111 C1Ll11.I 11,1'1'11111:1A '111.1f1511LAJ1111y111'11 ,fri 11'-1111! 111 M 1119" 1-1 151111111 1011175 , 1 K". .11 -il ' Ji ' 1. 1 1011 d11YL11y,V '. .:11111r111111111,1 111s .111-131111, 1 1 "T ub l:1'11111 , 711' 1 1- ' : NX . . , -1111, .1-1,1 .1 , .21 'gl .141 1'1'F,A1,1J1 111 111111 ' 1' 1 lv- - '- '11 1 '- 11 2. .'1--411,1 ' 'V 1g111'11WA1'111 . A A X . .3 1: 1 1 NR 1'.1g1 1 111 1111 -111111' 1 1 J'-fl. iw f , 1 11.1-.R 1111111111411 11 ".c111'1111'1, c 11?-L IFL' Y-'1'1'1'n1, 1111111111 Cus. lf 11111111- Cl1l1. .1n11 1651 . '1' f 1311! 111-r E 111 .11111 11n 1111' pr11gr.1111 11111111111I11' 1111 11111 111111111- pr11111. 111'R.X1.1i ll. 11.-XL'MC1."1R'l'N1',R 18 .1 111"111111'r 111' 1111 15.lIll1. 1,111- C111-111 f11ll15. .11111 R1'11 Cr1111 C11111. 11rr1 11.11 11.1r111111.111'11 111 1111r.1- 11111r.11 111111'I1. 111- 111.111 131111 115 .1 111111111. H1 11.11 1111 1111111111 .ll111W1- 111111. I 11 J . 1 I 11111 1" 11. 'ffl isp '1Al1'1-111111111 -' 11' 11111 1111- C11111 ,11,I11f.-XRS!-I N -. Q M.11111-111- '!11xv'.1 11111118 V111 R1-11 fr1111, 1 , W 1 111111' '12 111111 'rc1.1 .11111N,5 1.111 11.1 .111 1 .1150 11 111- 111'1 Q1'N, Mvxn- 11.114311 111'lftKW1H 111? 011111. S V1' 111.1 111 111111 wmv, ' 11 1 111? x L dx 111-,V1'.Rl-Y SUI. HILRRY 11.11 111111 gr1'.11 .11111111111ns. Une 11 111 1111 111 W.1r111r'1 111111111 S1h11111, .1111 1111- 111111-r 11 111 111111 1111- WAFS. S11111- 11.11 1HL'CI1 .1 111c111111-1' 111' 1111 GUS, 11111111- lic, .11111 C111111111'rc1.11 U111111. 1111' .l.X'I.lHRU.1I 11.111 .11111 11111 S111'.1111'r1' SL11111. 1 ', Xwx. 111.21131 111 . 111 X31 X N7 1, N1 1. 1 1.1114 111:15 ' 11 11,111 1Qf 11115 .1 1 f'E.w1y X.-. L' N 1. 1' . 11p111f1c1t,.f111uM1. 11 .11111-111. 111-r-,h,gj111' Rg1HCr1'111 .andixy-11111141-r 11111111114 11 1-r 1.11 1-11, bf11'1'Qg11, 1 1,. 5 11 1111r.1111111i11 1.1s111'11'1 -1f1'N'1111 1111- 11.111-i111 .11111 g111f111'.1111s. 1111 .1111l11111,111 11 111 1111111111 ll g1111 pro. 11 X X11 X ' '.k X A . , f x 9 . ,N . x, , .x A mwgxxx it-r xhxs yt-.xr is I.-XMl',h 'X s1:xivxiN xxcmn. iam .pint .-xi. 'N ycar .xl,Cx-ntr.xl Cathulxc High .xml lm xluxrs .xt llxxnlcrtxxwxi llxgh. Xllrlx- ik .x mtmbcr nf I'hx-Chcnx Llub. CLS l.lub, .xml tht' .IN- I.IBKU.l1 surf. hm pl.xns in bi .xn ult-ctric.xl cngxnur. C l x 'E .7 ' 1 ' -J" o ., 1 - , V . I1 F 1 ny' BliVlLRLY ANN l4R.'XIlJl.lf,Y. wht! P9 limxwxi tx: nx.xnx' :xs Hu. is lgt-pt busy with xilub .xctxixtxt-s. Sho bt'lunQgs in Cuymniircxul, Rul Crxiss, GUS, :ind Hxxxm- lac Clubs. HL-v's .xnxbitiun xs tri lwmxxl .in glcxmntary ttaxfhxr. Y XYILIJAM .X. HRLXNI bt- lxings tu Cxxxmm-rcx.xl, Ri-xl clfxrss, GUS. Pruicctxunist, .xml li Clubs. Bill is .x xmnxbx-r nf tht, b.xml .xml is si-crnt.xrx-tri.xsxxrcr uf the Rxllu Club. Hillk .xxixhltixin xs ui bi- tmm- .x pt-tslixip mvncr. IOAN BRlNlDlzl, c.xnxt tu lzlxxx- hurst from Pcnxllctun High wht-rm she bclungul to G.A..'X., l1r.xm.xt- ics Club, Chxmxl Club, .xml b.xml. In w.xs .xlsu .x prum .ittcmlant .xt P. H. S. Tl1l5 y'L.lI' At lf. H. S. slit' iuxncxl thx- Rt-tl Cfuss .xml Ulu Clubs. Her .xmhxtxxxn xs tu gn xxx cullcgt- fur txvxx yi-.xrs .xml thcn xii bucumc .1 guuxl wifi. A wry busy girl at lzlmhursx is AMY LOU HUSKIRK. Ami is prcsinlrnt nf GA..-X.. .1 mtunlcnl .ulviscr in Home EC Club. aml sccrx-tary-trnasurcr of the Phi- Chcnx Club. Shc has uxrncml her lik in G..-K..-X., Home lic Club, and hand. Anxfs ambition is tu bc an clcxncntary tcafhcr. .Xl,lJlC.X CAIIY ls .x xmxxxbii ul xhx Cxxxxxxm'rcx.xl. Rxxl Cross. Cf..X..X.. llxxnix' lic. GUS, .xml N.x- lurx- Clubs. Shi- is lttpt busy t.xch xmvrnxng typing the .xbscnuc slips. llxfxfs .xxxxhxtxun IN tw lucxnxxc .x lxx xxxsvxvxfx. llxxs xx.xrs ixrxfsxxlmnt ul llwxm lic Club xs HUNNII: l.. CUI.l'.- MAN. Slit x.xrm'xl lfs in G,.X..X.. Hmm lac Club, .xml Glu Vlub. Shi ls .ilsxx xn Rul Crxiss. Hxmsxt-r. Y-luxxs, Cxixnmsrci.xl, .xml l'hx- Chtixx Clubs. Fwvnxixfs Allllillllill IS Ili lkiltllli .l llufv. Lf f U if x L' A , Wx. fxlv xx. l by rfknxxxzlnhxs I xfx fwfs .7xixxnx- fl w rpt ll: xxxxxi ily Nl tx intl 5 , -.HN 33' R l ION. , W ' t ix 'iz R. f tix-.M -41 QL? 2,t9.A.xxLf' 14, .tu . I -Ljlflul . 'l'l-lrfxru lilmhjsxxxg nx,xl'!xn fx 'llubf tm rxiuwfixi lf. flltfixnnx Qjjkjxs .xnibxtxurlzxr yvxgvxxi thx -U , r . x U ,f if it I U' flrvi V iffy, 1 lv J My f. N , ,r IL. i r If ., If :asm .s-.-:v.'g-.:-,'- fl 'ITfrlx-r xi.-xP,tjLh'N Sblli xiux' .knxxwln .is lusse, h.xs bctn xxnftl'I'l ,.q.. Q4 i vvfvling mquatl 'or thru- ifczxrs. X ' .xlsti btilllllgy Cx EM Rcdflfrxxsm 'c:..xfA.. csusg .lflkY.C1JlT1l11Cl'Cl.Ll ,Clubs Carolyn was nm xx' List jlyxafs pmm .xttcml.xnts. lilgv .xnx- xtxxxns .irc xxx work xxvhxle xft 1 rzxdxxatxon anil thumgct her Mrs. tlxgxxt X XL ' player Q ix' Ill .xs Hutt 1 c xn thc bztntl 5 fuur yt-.xrs, -lungs tu GHS. 1Phx-gihtm, .xml xHc Clubs, AJl.1n'i,lLai1ts till ht xxxinisur Dockllxobby is xmxilxl r.xxlru.xxlxngfti 1 .J lixgt I wtntx 'hit aw- --Q . "TP 7'i w , 1 SEQ .3 355 5 Kg 2 Q Efgi if E Miwmpi! 2 9 ' if 4,57 4 ' N gf ,W,.0VMnLiMWMVA E v N X X 1 R 2 4,2 XM M W Wiki 5 Liss 5 M t M W JW WW? 'ff : l'HYl.l.IS EMRICK, whu 1111111-1 :,e:gr:w1:r.'2s:r- - - 1 . ' ' -15-:2'E:5.5.Ei:11:1:r-F1--FE-.2 S5 f 1 Q? Dx!! 1 X111 . . z,, . " if 21- 1.1-.2 111 l1t'CHll1Q Sl 11111111 h11L1sn-xvlfc IS . -. "- 2123-I-5. . . 1 ' f' 'VV -Q ""' 'ffaii A Yt'I'l t11111l 111 .1rt work. She 1l1-- 1'11t1.w much uf hcr sparc timu t11 H .-" . .. Z' g,. tl11s l111l1l11, Phyl bclnngs t11 tht' jg , .1 f11ll111v111g clubs: C11111111crc1.1l. R1-1l 5. fl' Cum .1111l H1111111 lic. She t'11r111-1l l11-1' lf. 1n H111111' lic Club. ,. '33, 0. it 1 Y- 3' SY 11, RONNII1, 1.. l'RNS'l' 111.11111 1.1 1 g11 111 the G. li. A111111-11t1cu Scl11111l V n t11 l11'c111111' .1 t1111l .1111l 1l11-111.1k11'. ,. ' lI.l'lll1 llku l1u11t1111:. hxhing. tr.111- " -fix lllllg, .lllll sullmg bulcs. R11111111' ssaff 11'.1x .1 1111111b1'r 11l thy b.1n1l .1Il l'11111' 11-.1rx. Ht- 1111111'1l GUS Club ' ,313 lllll 11l.11t-1l ll'lll'Llllllll'.ll b111k1-tb.1ll. nh... , . ..,. . K N 'N-1. -1 . ar? Q 1- ilztki t as .""Qj. f lllll' IIIUSIC 111.1st1'1', HILL ll, l If l-'l-.RRlzl.l.. 1l1s1r1-s 111 l11' il 11r11'.1t1 I ',,,Q Q IllllNlC I1-.1cl11'r. llc was 111 tl11 :VVS 1 "" b.1111l l'11r tw11 11'.1rs .1111l 1n GI111 7'-f. 8 , Q Club l111' thru' 111111. Hr- 11x11 .1 . "il: 1111'111b11- 11f li, C111111111rc1.1l, .1111l 2' 'QN""?'v GUS Clubs. HL' has hu lLllL'l' .1111l 11111 1 Glu' Club. .- Q ' 11 5 A Q ' 1' P M1 , 6' if 'Y HJ 1 0 'Q bg 1 gi: +1 1-1 f si 3 . 1.3 1 :isgf K1 M11 A 11 X 1 'K X .. ff 1 'f"'11,:.'vf2111 1 . , ,. . . -. Y, ,.11c5. 1 X ,, 1 N . . .xku-. 1511 NA ' ,N .. ..1. QQQQ X3 51 .-1.1.6-. .Q I..-XRRY FOX lllus I11 11111l1liL1 1v1tl1 hu c.1r wh1-11 1111t liLClllIlg .1ct11't 111 R1-1l Cross Club .1111l lIllI'.lI1!lll'.ll l1.15l-it-tb.1ll. ll1s .1111b1- 111111 15 111 bc .1 c111'111'11t1-r. .hy . I I M31'1111.:1A 1gx1'1a 111.1i.1RM.1N l11.1pu In be-c11111u .1 'C0ll11JEOf'I1t'lL'I' 111 r1t1r PllXlHQ, tlu 1cc11r1l11111 1 111 .1 1 51.Xll't' t11111 Xl stbtm l11 1 tvutcs much ll 111 t111111111,r111 Cluub, GUS C l11l1 flXl,BfxUl' st1l:l.. .1n1l Rvcl as 1 an 51. 3 vw ' lf 1. Ag A A 1 M R ag- 1 , ssti Xl , 1--1 1 'X , Q - Clif V' flsl.: . 1 . . I ' ' 1 7' .V ' t.1k 11 .1111 uch 111 l' t' 1 N 1 1 QT, ,N 'I . --lllll' 'Z ' - ' :l ' ,,,. fzllg. 111111, 5 t mp? 31. X XX 1 1 11 N 1 X xx X 1 1 yu 1: 14 1, 1 X1 A nu1vc11111t-r hcrc at Elmhurst IN MARY M. FULTZ. Mary sap hur ambition ie to go to Bible Cnllt-gc. She pl.11'cd a saxophone 111 thc bancl. Mary is a mem- bcr of Cr11111111-rcial. Red Cross, G.A.A.. antl GUS Clubs. .1 1 '1l l. '. 1I. ' Q9 Il' '. 111.111 .lttu klX1l- 111 iib stllu L' Y ambu- . 111113 hu ly ' IN n Q tl- . .mt YI1 s.' C u.1 340, 11-r li ' 1111: A B . cr .T.A, C .. , gzwglk- u C Q ' Cllll crci.1l Club l1111 11 I.llQLll'1 up ll lot of hur llllltk M.1k111g ll 111ill11111 scum 111 scorn .1s llliRNli'l'l'li SEMONNE GIR- .'XRllO'l"5 .1111b1ti1111. PL'JChl'S bf- lungs t11 G.A.A., C11111n1crcig1l. Real lfr11s5. Y-Tccns. Alml GUS Clubs. Shu u.1rnQ1l hfr lctlcra 1n G.A.A. .lllll R1-tl Crum Club. In hcr l1'1-sl111111n yur, l,t'LlCl'lC5 w11n the s1111rts111g1nship tmphy in the claus 111111111-11. I-11st 1c.1r hhc w.11 11n tl11- 11111111 rcfrt-xl11111-nt COIT1l11lIlCk'. SUSAN L. GOUTY is il 1111-111- bcr 11f thu C11111111crci.1l, R1-cl Crum. GUS, F.'l'..-X.. 11ml E Clubs. Sumn 1.111 lu- l-Uuntl playing thn clarinet in tht- band. Later she XV11Lllll likc 111 11-.11:h music. LAXVRENCIQ GREEN, buttcr k1111wn .15 Larry, in a very actlvc wnior in room I6. Larry bcl11ng5 111 GUS, Phi-Chem, Red Cross. llUOSIL'l', .md Rifle Clubs. His 11111- bit111n is to go into thc cngincur- mg Hcltl. ANNl1'l"l'l'1 ROCIIIQLLF l9Rll.li, .1 w1ll known Hun' pl.11ur. 15 planmng tu 1-nu-r nursrk tr.11r1- mg. Al I-llmhunt she h.1x bncn .1 member of the f11ll111v1r1g cluln: Cumn1qr1:1al. Phi-Chrm. Rml Crow, GUS. .md E Club. Shy c.1rnc1l her Ii ln hnml. Rllfll.-XRD R. CiRO'll'., mum u111111111nl1 c.1ll1'1l Imk. IN .1 1111111- lwr of Rul Crum .1n1l GUS Clulu. lntr.1mur.xl lmskclball Cldlllltll su- L'l'.ll nf h1s noun huurx. Hu a1.1rr11l in thc om-act play, 'lhVlllWUl'vN Huncy B1-.1." Dick was .1ls11 .1 lI1L'I1'll1L'l' uf thu track Itlllll, H11 .1111h111un is 111 gl'dLlU.lIL' from Pur- 1lu1. .XlJl1l.l'.P. Gl,7DAKLTNS'l' lug- lnngx 111 thc Rnd Crum lx, lllllll' mcrclal. .lfltl GCS Clulws. She rcccixml her E for thru 11.1r1' 11'11rk 111 thc band. Ad1'I11'1 .1111h1- 111,1n I5 111 gn tu culhgc .1r11l hc- cmnc .1 pr11.1t1' muuc tv.1chcr. PHll,ll' GUYOT lWc'l11I1g11l to the Rul Crusx Cluh .All fwnur ycnrx. Hu was on thc golf 11.1111 thrcc ycars and Cdl'l'lL'4l .m li IH gulf. Philk 1lI11l7lIl0l'X IN to lwc .1 pru- fcsbiunal golfcr at thr lir1111k11'111,11l Golf Courw. MARGARET ANN ll.-Xlll',R ln'- long5 m the Red Crum .mal Cum- mcrcial Clubs. Shc has hun .ac- t11c in 4-H work for s11'cr.1l 11-ars. Marg! .imbilion IS to go inm nursuf Lraming. RUN."1l.ll l, ll.'1RMON 11 .Ill- 1r 11111'c11111cr .11 lx. H. S, llllx 11'.1r. H11 11111l11I111r1 IN 111 111111 tl11 11.111 .1n1l tr.11'1-I. llc lxlwngul 111 lln H1-Y .ll llnuh Crum' ll1gl1 Syhcml for Illfnn' Bruin. l..XRRX ll.XXNl5 11 I'1.llll .1 1.11111 . r.11 , . .IFN l1.11k1tl1.1ll t1.1mx, l..1rr1 lnlnnux QL l'l11l11. Hu IN .1 11'r1ur fur tln .-4', .lf7l'.lXflli'. llc' lw ll'L.1N1lr1.l' ul l'3.XRH:XR:X IKXXY lll.NRH, l.1' 1111l1.1r lu KWIFXKIIIL .11 ll.1rl1. 1,111 l11r .1111l31t11111 lN I-1 ln .1 111r1t.11'1. Slu- lulwngx 111 tl11' lf1111111111'11.1l. GUS. G..'X.A,, H1111111 hc, Rul Crow, Humtcr, .lI11l l' i'l11l11. Slu 11 un th1 .l.N'l.lHl1'L'lI st.1H' .lIl'l l1.lNlRLI1 .1ct111 II1 4-H Clulw 11111k lur ugh! 11.1r1. ll.1rlw h.11 1.1r11ul l11r lr-turx 111 l9,A.A. .llltl llfllllt lu' I lulw. Hur l1.11k11l1.1ll x1.1l1Nt111.111 I111 1l11 11.111 11111 11.111 h.11 l11111 Rl1'll.XRI1l1,llll.l.. ll. lx 11111 -vt th1 wmfvr cl.11x .lllll llfkxltlm 111 111 GUS C1l11l1. IDL1 11'.11 lugh 111.1g.111m x.1lu111.111 thu 1q.11' .ml lx 1111 tha' .l.Yl.lHKl'll 1I.1Il. ll1 c.lI'IlL'4l hu flllllll .1n1l Scrull .111'.11'1l l11 111.1n.1g111g thc' lw11x111111 WQI11111 ul Iln .IDI .IRI lc. Imk l'11l11114:1 UI ll11l11l11crLl.ll. ll1111NILl'. l'l'H1c1'f I111111xl. .xml lf, l'l11l1x. llu lwpu 111 1.1111 .1 ch.1111 111 gr11c1r1 1111111 1111111-1l.11. lil'.T'l'Y lf. llOXVlfl.l- 11 .1 Il1lHllWL'l' rwf thy Rml Umm flllllY. Brin! amlvltlrwn 11 In lu .1 11911- l.1r1. Hu hoblu cwmlxlx uf 1l11mg .lI'l 11'11rk. l'.1gu'l11'111t1-11 1 1 Il 2 ,wp 3 'E' QF . -1 , . ig ' SF- .P- ,-SST. x X wx , . . 2'- W are .1-mf' wr- , CQXRUL ANN Klil.l.l',RMAN, nur .IIJIQINCIS lltllll typist, has lwum .1n actin- gal .11 lilmhursr, Shu rs ID GMX..-X., f:1lII1l11L'l'Cl-ll Club. l".'l'..'X., Y-'l'u'ns. GUS, Rfnl Cum, .1n1l Hmmm-r 11n1l li Clubs. Qzdflil w.1s Cl1.lll'II1ilI'I of thu com- nnnnn Cilllllllllltl' fur the prom .ll'ILl IN co-1-1l1lur of thc .-1NI.I- BRUJI. H1-r .unbitiun I5 to b1- umu .ln 1l1'1n1'nI.1r1 t1'.1ch1r. wc lKYN lillul.. l1.1s bun il ll1tlI1lWL'l' ul 111.1115 1'lub5 .11 li.ll.S. Shu l1.ls bun IIIQNI .lklIYk' 1n b.1nrl, l-llmm' lac, 1fn1111n1'rC1.1l .mnl lllll-Clhlll Clubs. Shy 1..1rn1-11 lur ln-mr lI1 llurm lic Club. Iiunnu 1v11:.'.1lm .1 l1lK'l11lWLl' gf Rnd Cruxa. GUS. 1 lf.'l'..X., .1n1l li Llubs. Q14 'll 1 p .Jr .V ff , P , l.L.. 1xE:1V 5f,r1llQlq11'slll1'1fL?111Jl.1114 I 1n11ll1h.1 l-ln'll lQ.5lRl:ff Llf'M ,wbfmilllpgi .llplC,ll1lf' 'QI' 'Ilia' Prnln W Q ljlarlllfllvi Clulln' KJ mlm lwgllumr, .1 1 Y U In Rul 1Efr11s1,Wf,l,'l7S fymsl lQjQl,lllwh, VTrle,g1X.1m1'1LCl1ix lw.1n1l.hK.1rlR .1l11Qi111w11 lx lvv.!l1l .1 llI'.lllSI1I.Ill, RIL li XR 1 lxNUlil KU 1, Ll 1 lflllllll no 1. 11 1 x 11 I Ls. IHHINI 1 rm x 1111 1 1 Lulllilnll 1 1 1 urp ll s IM L 1 I 111 Krug 1 ll 'l'w1rl1r S. l'l-.' WMIMAN lnlrmgx 111 Rn lf Jas, l.A.A., Y- 'l'cc11x. GUI .mal Plu- Clmun Glu . Shflr 'tlYL'll hnr lx Ill Ulu C w, S115 ,wlm wurkul Kill ll' l'Ugl'llln lfUlllll1lllL'C lOl' tb1 1 1, thinka .1 nurse! 1.111 XYUI l 11. wry lncmning 111 h1r. ll.lQL lw111lx -ugbt A .3 NNN , f' PHYLLIS MAXINIQ LANIJIS brlongs to G.A.A.. R1-Ll Cross, GUS, .md lf Clubb. Shu hay hcr Ii in G.A.A. Gcorgck hobby is xportsz ah: h.15 prow-cl this by playing on thc Futuru Danica. Phylliu lcd the scnior girls in sull- lng .'l.N'l.lBRU.lIS with 22 sales. 'lln .ll11lTlllUH uf lhlx wnmr IN ln lucmm- .ln .1irl1n1- lIHNlk'35, Shu lxlungs to G.."1.A,. R1-1l Crms, 011111111-rc1.1l. GUS, Bumtcr, F.'l'.A.. .lllll li Clubs. Shu h.1m l'Jl'IlL'll hrr l1'1l1-1' in .AlIIl',-1NC'E 411111 G.A.A. Slip' lx nn ilk' .INLIHRUJI Hall. Yu. yuu gll1'NNCil lt, sh1"N M.'XR- Ll,LNIi IV. l,l2.'X'l'lll2RM.'XN. l i ' .' 1 . 1i.1511ll .. r 11 .1ll1-n ,V 11151 A - 3... 9 3 I . I th l I 111 I g NL fm . 51' 4 pr mc ll g In ml lr nd Us I lx 1 1 l 11., 1-1 W- ' 'IX-1, ,I 'UR s scnm 1 r c x' s 1, lm ln ix ' nmr' 11,4111 rlx I . l N 111 un ' twjflw e .1 nr -,4un111,.Fi'nl1bf2,.L.Sll'1.ci. f I 4 , CQXROLYN Ili.-KN LOGAN l1.1s bwn .111 .1c1iv1- gal in the pam fuur 11-Ars. "Lng1c" has carnal lcllcrs in Rlllc Club .Intl G.A.A. Sln lvclfmgs tn Booster, Cu111m1'r- c1.1l, R1-1l Cum, Phi-Chem, anal GUS Clubs. Carolyn w.1x .1 prum .1111-n1l.1nt. Shy would liku to hu- QU1111- .1 moclcl aftcr gr111lu.1tiun. C.1rul1n .Alun wurkul on thy .YN- l.lHKU.ll smll. Q N 1 xml MMI-Q I LOWIAQ, QQ 5 1 ll fin-.11 11' 1- J1'.1Ncf,W l :ng hf l'.hlDi1l'l Ll 'un'1r ' .1s. I1 5 ll ' 5.111-1 '.1r- Nity lm. -lull .1 'nw' l .1n1l hxlb .1 ul lem-rs, in me aporlm. L H L1 H slfr 1 S, .Incl Ji-Lihf-111 Clubs. ' ntucly l.1w lun I . 3 .1111 A ion. f'-X N fl XG x Ont- nf thc lucky at-11111111 wht, lt-aiu-5 at ll:l2 I5 TOM LUY. 'Ibm ix ll nc-ivuiiim-r from C1-ntrul rhih yu.-ir. llc plziyx intr.11i1ura1l hiiskctlmll, Turn! .1111b1ti41n ix tu ha' .1 clccp-sw ilivvr, 1 ,L 'LLL X fl", ll I ' ' v 1i14,voN,f1 llliilglffq 1, ' 3 , Tixotitl mfhk-r clinic fric'111l,. 1.11 b cn'in Rt-d Cr lsi Cll1l1,fG..'X..X., Alibi llhnir Egffllils 'li rlfluur 11'.u',f., l Lx I lli kblhv .ilm 'bv ' ,. Q t c Quiiwier- A t'i.1l, K' S, Jrillllliimtasr hubs. Shu ci nc-tl hrr' lf 111 lu-Lltlvu x1.1rs in Ylflt-v Cldb. lltr lb itiiin is ni "l bv .1 gzactry clrrkglwhc ll.IN llilll .Lfmir fl rx' pr.1tktl5tA in thnx xwiiilgf 11 b I t 1 lf , .54 fx 4' 41' . .t, 4 1 5 L L Y v v, ' I1 to Rt-tl Nclsx n LP MARIORIE ANN M.'Xl.Illi- NIZY is gin .ictivc club 111tA111bt-r. Sho bi-longs to llfllllt' lic, Rtwl Cross, GUS anil li Clubs. Miirgiv alxn 51-ru-il on tht' rt-frt-xl1111t'nt corliinim-1' for tht- iunior prfxiu. Shc mis shc h1ixn't clucidcil on her future. A small fellow with curly hair pretty well describes EARL MANN, Earl has played varsity baskctball and him-ball, Ht- my hii nmhitinn is to bu Ll ITlL'Cl11lDlC. .xv IE ' ' ? "'k '1 5 . .Q ls 1 " . X ix ---,A ,Xlitmmiiilwilu sm-1111 In h.11t' .1 , , 11.1.1 .in 11.111, w. Mcmiaizmcg, I, mm wl141w gimbitiun is tu bv .1 mc- i chiuiic. GUS, Rillt, gint! R1-tl Crum -'X' E' Clubx hclp till hix Jjltllllil, Xml ht :V still hntls cum tum' lur 111tr.1f t lllllllll b.1sl41-tb.1ll. Q, ' ' V ' 1 ' I V ,lf ' X MP' I9 X lmllll DR 1 l C NN .s . 1 . . 11 It flu rlliirl ' . ' mx ,XJ , 111t-1ti.1l ullub Il 111 ti 11 i 4z7lufl1.l 111111 fllgi lb llli im 1 l1 s Jlirn M ,run ,l 441 il, x 11-11 1? 1 l . ,ly ,ll 1, ,II.l - 'V b ll . law. I ' '. i libilluil, x guy 11111: bt 1111 l13..1 ab 'I 1 1U J jf' Li. VX f , X1 1' 1 1 L '- -f K 1g111in11a',m2:1'riiQ.t11.11 1 Rf' lkii-1-1'fQ4fl11:,t 311, 1X .1 41221111 uf lhtl P1 fifhniu Clui .lllllgxfflk Sl7L'.ll'iLI'N. gLiuLl, Yhii Q il: rx iiftt ll hnil Icrriiiia .in .i hs' . litlil. llfxfllxc' llltifg lla lI1ti'l1ilx -X' 111 wfirk ffm' lYll,ll l1T'lqg11s1x.' 33 , I ff . '41 - f, J lil-AVERIX lla.-KN OLSON is 111 l'lii-1fh1111Club.Cr11111m'rf1.iIKlub, Rul Crow Club. GUS Club, lf.'l',,'X.. .mil ti..-XA. lit-ik .1111bitii111 11 In bi- .in L'lC'Il1lIll.lfl sulnml tt-.iclu-1'. Sha plays .1 fra-mli lmrn .intl ll.lx t'.ll'f1c'4l htr lx in l3.ll'lll. C.1111.1in of tha- twuling squ.1il is lACQLlFl.lNl5. IO OSHORNIS. Linkin wax .1 prom 11tu'111l.1nt in hor iuninr vt-.1r. Sho brlungx In R1-il Crrm, G.A.A., 011111111-rciJl. lf.T.A. .incl Ii Clubs. .ickic st-rw-cl .is wap of llwm- i Club this yciir. Shy .ilw . ts lvttcrs in Ci.A.A.,'4wirli g nr I um- lic Club. lnckic I -p dfon 1' club N1-ctinn of thi ,4.YLlHRl' I. I'.1g1"l'wc-1111 -nint- LL . SHARON Ii. PIQNNINGTON IN .1 1111111111-1 111' ll'11- R011 Crow ClUlU 111111 1h1- GUS Cluh. Sl'lL'l'IClN 4111111111111 11 111 111' 11n 4111l1n1' stcw- .1r1l1-11. laqh-XY. . PULLEY s1-1-1115 111 ' 'fllllll 111.1111 .111 1xc1-11- 111111.1lly 1 1' "l11111s1--1111511111111." .-X1 1 1711131 11111111 ll 1111 1 1jF1l11111'111.111- l 111 1111111111 1. ANI .1111l 1Smlll1. . 4' 1' 11 U 'X 11.111 V, 1k,.1y1.11111l1.1r n.11111 1111 Wll.Ll4f'1M ,HARVEY PRICL. .1 11111-411111 MPXX' 11111117-qs 4111111 11'-x1111'1s,1'l11ll 11.111 XvL1.111l 1111 11.11 1..1Q..,1f11J 11'.11' -, 11 .1111 ,f1111. 1111-'l1CI1111.1gx 111 IL 1-11 011111, ' ., H1111111-r .1111l , .l , V . 111111 1.11x111 x1111111, V ll l111111'w 111 111-- 1111111 .1 111111111 1111111-11.11. O hRlRlN1.I.,11h11s 1.1 Ll h V 'cn1s,1.,'x1-C - - 1. . R111, 111-111119 1 - Y- , T - '. , an G Q 1 . 1. -1 K .111111 111n . 111 1111'11 111s 1111'n 111151111-ss: 1111 111111. 11111 .Ill l111r111ng .1111l 11sh111g. l-,XRIGARA R.-XK.IN1',, 11111111 111.1111 .1111l11111'1n IN 111 get .1 c11Il1-g1- 1l1g11-1 .1111l 111- .1 C111-1111s1, has 1111-11 XLTX .l1ll1'1. S111 111'l1'111gs 111 R1-11 lfram, l'l11-C111-111, 111111111-1, C0111- 1 l. l.l11l1s. l4.1111.11.1 ls 111111 111111- l'L'.lllL'I' 1111 Il11' .'lUl'.1lNCE, U1- Llllllll' 111' 1111- .-lN1.lBRU.Il 41n1l .1 l1l11'.1r1 pagan Hg1r11.11'41 hm 1'g1rn1'1l ' 1-11 Ill R111 l.1'11w L.lll17 41n1l .INV19 1.1511 Th1r11 AUDREY I. RICE plays rho h11sso11n in thc band. She has 1-arnccl an I2 in H11n1l and Home Eu Club. Audrey is also .1 1110111- 111-r of thc C11n1111crcial, Red Cross and GUS Clubs.. Shu 51-rv1-11 on 1111- 111-cr1r11t1on 1:om111it1c1- for thc 1uni11r 11rr1111. Au11r1-yk .1111l1i1ir1n ls 111 111- .1 1.111111-rk wife, ALICE IRAN ROE has Onc- grcnt 11111b11111n - to grarluatc-. Sh1- h.1s been 41 1111-111111-r nf 01111- 11111r1'1al, R1-11 Cum, GUS, 1111-1- 11111l 141111511-r Clubs 111 111-1 111111 11-.115 LII Ii.Il.S. MARILYN C, ROSER was 11111 1un111r P10111 Queen and 11ur IJ..-LR. Host C111z1-n. Sha is prmi- rl1'n1 111 B1'111s11-1 .1n1l C11111111crc1.1l Clll 5. Marilyn IS nlD1',1'NClf n11v 1-1l1111r, 111-longs 111 1h1' R111 Cr 11 Council, .1n1l 11 1111 1h1- AN- LIBRLLII 511.111-. T110 Spuil-icrx' Slilllll. N.F.I.., GUS, Phi- C111-111, 111111 li.C'111111,cl.11111 h1-r 1111-111l'11'rshif1,alx1'1. A 9 A X7 'X 1 1 .P U 11 3 l. IOHN EIJVK'ARD"ROTH 11111 bm-nf.1 ny,-111hcr 11fx1h1- Rijl: Club 111111 R1-rl Crush CIf1l1 all of his 111111 y1-an 1llE.1LS. II1' -11111 XV.lS 1i1llNCl'I1bCl' of 1111- 12111111111-rc111l 1111. Hn gr1-.11 41I111b11i11n ix 111 11 .1 11a1'1r51ci:1n. 'l ' gl-. X . - .1111- f LYNN ILAFQ4' ERR - nhlikywl ' 111 n n axfur- n1 .1111-. 1111- has 1- n1 ll I 11' 11: 111- cl '111 .11r11l' 1. . 1 5, 41n1l 111 41i81lQUh11 im. ' Ly l'l sh: is ll 1s1c.1l nb1l1 y 1 1, ns chairman of th- 11 1.1141 C1111111 111-c for 1111- pro LJ 3 1 11 .N 1 15 1 Lf . , .,' L, ' 'JL El fl 1 , f J lf . fi to if fy f v X' ,fffflfji L I4 NOY s ambi- Qlioi is to bf i Qafg 'gi'T"oret.iry. jj is Cfifiiri f ed Crow 'nn ,MIS Clubgyzli el also helpetl Q ,fthe tlecoruligbn committee for ,Able iunior prmhl. She enjoys plai- ing recortlx. f Rllll X mt-mlitr of llit' Rttl lfrfm, Coni- IIltl'Cl.ll, GUS .intl lx Lflulw, Slit t.irnul her lttttr in lxintl. Mar ct-ll.l ls 1IlIL'I't"wIt'Kl in lkfllllllllg .1 Illll'Nl . XXHE-li-l-PY-M-,l'. lblh lx on thi X.llNllX bus t- QillYi?ncl,,!l1.ixtlw.ull tt.iliis. Retl Cixm, IEE.. B4g,QLt'i. .mil lf Cluln tl.nr1T"liis,,+gv.nilitr- xliip. liill lfllmllhll lit ljTfiT'fj.u.iltt I-.ixkt-ilw,fl'1jln8S't.ardr. ,V , L'Q-,254 ' ' 1 :X-ff ,XJ P ' ld . ,ARO 'N s :ly sgtl , pint the be in t lun , .irolii l A lielo s C ii ere' , H ie lic. ,A ,kill timt ,us 4, til N, sitt- V6 yn ht-rf obby- mixing.: utter- llltwi Smit L'll..lX S ll' npcs Ili ' f tliy riglijvjdt-. 1' l I, ' W x -fl. .5 1, L i,vlf Qlify i , .fl l f l 1' Ml X' K fi U i 'l , A b ty P K X ,As a member uf the Com' mereial Club, IOYCE SCHOOL- QRAFT has one outstanding am- bition, She wants to lst' .1 stcnog- xrnphcr. She has also been .lcuit IH the.Rcd Crow Club. xx V. A LYNN W. SHADY is gi mem- ber of Red Cross, GUS. Com- mercial anfl Rifle Clubs. Lynn plays intramural basketball. His ambition ie. to be ai common, loyal citizen. lhe keeper ol our wplioniort tl.m remrtlx wus Al.l?lNl'. MARY Sl..'Xfilfl..l,. Slit' .llxu Wtls Iftxlv urer ol' the luml, .kltlme pl.1xetl L . I' . L . Slit pl't'p.1rctl In lie .1 nurse lu ltnniiiu tlie Phi-Clit-m lilulw. .Xl- l - U C l 1iitrt1.il, .intl Holm lxt' Clubs. BONNIE lf.-UNl,l,1.l. MDN- . 'Cc'- irestcnt v " Club. She is .also Il l1lt'll1l'Vt'l' ul: L.o1iimtrti.il, CJL5, Rttl brow. .intl YfTeen Clulw. Sht tarnetl 'r l' in Glee Club Bonnie .ilw tu-rltttl on Illt .lAl.1Hfxl, .ll tht seventh periotl. Slit mix her .im- liition ia to gegt two nngx on her third finger, left hzintl. li . il lf gi tg l. - -ongs I4 lctl'llTl 1 'i - ' , nos , -tl . osx .fntl TS u . . t in tl . lf. ti rl e.ir tl htr ' ' Kill . - ,- r X 5 , A - lfifisltl Ji1 Ilige lhirti'-one DONALD A. SPECHT is IH Connnercial, Recl Cross, F.T.A. untl Booster Clubs. Don is on the .IDIQINCE stall' and thc track team. Don is not sure, but he thinks hc would make a goml carpenter. D 4 I . . i DORQITHY SPECHT Useryerl on the decoration cpminittct' for the lbroin, She wfs also a IUCIVI- ber of Commercial, Booster, GUS. Retl Cross, :incl F.'I'.A. Clubs. Dottie is sc-ninr secretary'-treasurer for home nmni ll. She says she wuultl lllie to worli for .1 While .intl then earn her Mrs. degree. IUDITH SPRINGER is secre- tary of GUS Club. She served as yell leatler for two Years, was ICLIIUFC etlirnr fill' the .-IDI',-INCH hir two years, on the .'l.'X'l.I- HRUM stall, and secretary of Ilrinskl' Club in her iunior year. She was also awarfleml the Su- perior Driving Certificate. Iutly has her letters in GA..-X., ,HJ- I-.IAX CE, lltuastel' Club, Xt-ll anal Rt-il Cross Club, Her .u11l1ilinn ls Ili yum the XVftYes or to beeo111t' .1 private secretary, DA VID A. S'l'FVl5.NSON, tlrum n1a1ur, is presiilent of the bannl. Ile is a member of tht' Red Cross, GUS, anal Prolectionist Clubs, Dave is the presitlent of Phi- Cht-111 Club. Ile earneil his lik in llantl .intl llllftlllillllll sports. Dave was eliairman of the refreshment eoinmittee fur the prom. His .nn- bitinn is to get a tlegree in elet- tmnies. ygf I LE II.IA,-9112.-XNNI2 S ' . USS bel lgs to Q3l,i111111e-rcial, tl Cross ' " X 1Dy'H'1'nslt-r fu . eann: Vxls ,ujn'u' he refre. ment com ll il tld lui, e iaini prom S11 at . y Y - .21 A nursc's cap seems to suit SHIRLEY IO.-XN SYVAIN. Shir- ley belongs to the Phi-Chem, Red Cross, GUS, and Home EC Clubs. She earned her letter in Home Ec Club. Shirley was highest girl magazine salesman in her juninrr year. . KL, J.f1g,65Q'-,L4"z4fLU pwafcws AZ Crm, X X.. Our senior class prcsitlcnt, DA- j Al V,,. -vin DEAN TRAINER, belongs - .ss, . . " .- ,QU i"l"f'6LlwmEl"l'fNf anal Red Cr l3-WC - L17-I ..' lx A ll 'L W ill G ' ' C A' "' ,..., 5 ' 'IN 'U-' 1'-21 M34- '-1 1 l I 'I' lf ' A I ml' " I ig tsl. I . i, s am tiorf A f '1- nec 1 . 'IJ I swift - . X 51 V53 '-'r.'sfs- :Sit if .' -:IXQ-X. . ,. . . X A XX -sg, X 1 SQ X X Xss S' X X X N X X. X X XX X S ssl X Q 'N X ss X X XVI, by 3 X X X K X W? X Nw NX ' es Q' -X s Q X XX xg 1 X Y 4 ss s s X. Q P N Y X 2' ' N- .- x N. 'X X 15 X lg ' yy.- 1 ' , : f 'e55.-:Zu it +11 fl Cl 1 - - ' I ' si?-L ' ' l ' fl . 111 lll s to -Tet he-1' - If V' , X - .-: y X XL 'gf V:-,5A5.'.:-5,W ...G .lfkirks X H .XX A-1-.N Sym Q ff s ' f 2 Q f Xl- as -Sv -kvifexx-'1"f ' I"1f'a- 'I-l1lI'IY'IXVO klsxifkifiifngitgxg fl -s . X- -A ,,.A fi wuiww xl . Xl . Atl if Y I A 4 lol I! 5 X lj Xlryit RN - -fy C mcrcialjlRed Crqss, .inriazilgrls t:iulsX Cllilllll QHIRLD' IU li TUT ILER as L1lll'lCl'IxbCl'. gh gk plan. ftriyiivork for alycar anil .1 hali and then carb her NI-rS. tlq,-ih'e, U E l.!' I X ' X -r 1 t l 1 l I ' 1 I .l . nl I I 'ill ,W 'H l J '. I N ' ' X '1 . '1 CLARK D. VALENTINE Wolllll like to have a business establish- ment of his own. Clark INS earnetl an F. in Bantl. He is also in Ph!-CIICIN, GUS, Cnminercial. .intl Rifle Clubs. Ile workml OH the invitation cnmn1ittee for the iuninr prom. A boy whose ambition is to imn the navy is DAVID LEIQ XV.-XGNFR. Ile is in GUS. Phi- Chem, Red Cross, and Commer- cial Clubs, He won his E in intramural. Dave also played on the baseball team. His l10bl'l' 15 working on cars. . . x MIRIAM IJENISF. YVARE is al mcmbcr of the Rt-tl Crow., G.A.A.. and Home lic Clubx. Miri.1m hvlpc-tl the "Annie" c.1111p.1ign by telling 5.-vcntt-cn yt-.1rb1111lt5. Slit- w.11s her .1mbiti1111 is 111 l1.111 .1 f.1r of licr nwn. 1, J b, . I xqvv' IOSEPH YVATKINS, wlm .tn- sxvurs tu thc n.1111t- Im, ix .1 mtm- TA liar of the I,l'lI-K:I1t'I11 Club. Hix I - I' .1111biti11n is 111 bc 11 l'Ift-C.lIl inckci 5 5 whrti liv gr.11'l11.1I1w fmni I'.lINhlll'Nl. , . 8 ,X f MARILYN MARLIQNF XVII.- I'DIiY ig .1 111c111bt'r of the Rctl Cross, GUS, Hrimtcr .tml Gltti Clubs. Ht-r hubby is uilltcting xslt and pp-ppcr Nhakciw. M.1r- lcnck a111b1t1nn IN to t.11'n l1tr Mrs. 1lt'grcc'. bm 0' l .1. 1 A QQEWLVW .if Q5 11 NX h - ltintlufept ifii .. 0 ' li, Zia had ami! ,gd-CVI4 Collecting picture pmt cards seems to nt into MARAQUITA ANN XVINNE extra timu. MAILI- quita 21150 belongs to Co111mcrci.1l, Red Cross, Booster and GUS Clubs. I-Ie-r ambition is to fintl hcnnlf .1 xucccssful oflicc job. l I Ps, , In bt .1 l1lL'Cl'l.ll'lIC is the 111.1111 .1111I11ti11n of HOYVARIJ XVOLI7. Ht 11 .1 IllCI1Il7L'l' of tht- GUS, Phi- Chclll .lllll RCLI Crirsm Clulwx, I"I11W- .mlk xt-cuiiml .1111b1t111n is In lu- c11111t- .1 111usic1.1n wlitn l11 I1.111N tht' l1.1llx11f li. H. S. Lltllt' VIRGINIA M. WOLF .ilm gnu bi the n.1111t- U111111, TIM' Clubs xlic' lklullgx In .irc film. Rell Crum .llltl MUS. Ilrr linlwliy IH l't'.lllll1g gitutl I'MmIh, Ilcslmlw bting .1 llhllllitl' of tht Rtltl Crow .mtl GUS Clubx, IJON WRIGHT rintlx t1111t tt. 111.11 111- ll'.lII1Lll'.ll b.1wkctb.1Il. Ht- mu hit .1111l11t111n is tu bt' .1 f11rn.1ct- x.1lt-tb IIl.lIl 111' .IH tI1gll'1L'Ll'. A 111t'111bcr of tlic- Rqtl Crim .mtl GUS Clubs is RAYMOND M. ZELT, wliri .attnntlx sclmnl III tlit- 11111rning only. RJIIIIKJHLI up his ..1111b1t111n is tn tlriu' .1 truck. Ili. hubby ix working on his c.1r, 0 Q. X f.. , Q WH., . - agp' fi -j..- A Q , -.xh I f 97 1 K- . ' . - A ' f 1 '- 5-3 . b - ,Y it ,. V . xl . glvgg , , 1 , 59 99.51 1,2115 117, rf N H .1 Q ,' 1-F A ' ' N.. -1 I : 1 F J. J r' . i. 11 . 4-' . IP 0' . - J l - X DA yi I1 ix PM A ffl! lil. I Q' 0 .. Ali., t.xv,'1,JJ Q Vx ' X .. I I 1-X C yy' ' ' A xx In 1 .0 1 ll I lg., . .1g1- 'l'l111t1-tl1rrc w . X ,Y Qu X . 4 J 2 5 J 1 . L A eu xv . .Q L' u X ' -" 23325 g . ,..,-.www-'+x f- S. ,, X F ,. ,Q .er ""':,.,,g'- , ,, , , X- Q - 2 Q S E 3 2 Q, 1 is Ai v. ?""'- 4 1' F ax - N T' ' St'EiP" RN wg, X .3 " J A 1 X U x , ai -if f Xf V 'LE ' .2 Q 1 W , A , ,. rf gf" 1 ' Q Q Q S . - 1, . , Z ,- Yr 1 1' -V Yam' ua' Qle -1 sw '- David SICVCIISLJII ML1rilyn Bruns j.1ckic Osbmlme Imam .Xhm.m Inner Heck Ulmlyn Lfux Iglnicc Landrum Xxx H- :ff fpml. ff if ' ' . .V - H+.. z A fb i., ,-1 - ... A., Q-L .T '- 4 64 I' 1 " " fa A 4 ' kj? 4 5 . , ' f . iff" ' ' f N ,f r' kglfg i. It 5,-T , X, X2 -AVQTZLV - SA fvfif Htllld X P - rf . f"f. u . ' ff ' ' f 1 X A ' , A ga-, - , , f -fa D ' . v -, K lcc flulu fp: 15 mf.. V. , I - , A , .I ' Q ' gd, 'LT' :.m'r'- J, Cil,'S lflulm :kg df--. f 'X I 1 ..v",, . sg! ' "-ji ' XX' Nlklgllllillt' Sulcmncn 4-V 1 . , Ay, ,V . . -4 ' 4' .71 " 1 , W' 4 L I "" v Wd. , ,,'Zk"' .,, 1 P11 mjcctim mists 1JI'.iIN.lUCN lflknss Spmkcxw' 51.11111 Hume lic Club f . ' X gliiim yt J . ' Nmure Clulw ,-IIJIQJXCIL' Smil- 'Q in f, '.-.,FA- . i - -N V ' Y l'ln-Chem fllulu WI! - l'u1mncru.nl Club XA ilu ., 5- V , Y 1 N Y ' U, A ' W J , ' RMI Y rum Klllll .1-f .J-J V :. I I AJ xl ' ' ,1 ' 6V.4vr't2:,',ff - 'x3,.3 G1 IV . E X . , H' I, ,fl I4 Q Y, 7 If 4 I 7 K-XV .Jw J, 6 w ilsigl J 1 ' K W! ' if f '1' i " K A hx 11' D A ,wfffb V q. W 2 if .f "' fp 'JW LQ 'K x V .I K I , s , 5- -4.' . N , . ,X N f f J E21-,' 1 ' f,,w.1.- dv--Jr-' - XX 7. JA N KS.. X a 4. i I, A 1. V X, Ax Av.. - ,H -. ii XXV :J l J'?T7P' A VX7 Kbilfy ' I K -K 'FP l X , '- I: I .,.kqgggQ,va',ebQj - f-'f f X N. lk. xXx f P , Siirff fa f ' X 1 f ' . Y ' if ' 1' ew'-' J -- . .,5,.!?. ,HQ , X 1 , -.4 , J- . X x f ."- 34?'Vf"f1f9f3 .F 51 . I ' ' X A 7 'f . . " W f A . X I 4 gl .iFAh,Q' .'f5lI!, .- , .1'.- " -". M if ': 5 1--9 f" u ' ' I . L- '.. j Jig Y' 'V 1 , M- -Y ,373 , ,X r,-K' iff . "Rf 4 '- '- 3 XT2'raf'?f JK F, .I W X f '5f'fk,9??C'f 'f' 'M X' 1 , 4 J ' '-ff W, .MX 17: ' fi-y, x ,., ,-5.2 " wg. ' 1 -- 'f 'S ," ' 1 . xx 'Q All V 7'-lg!-fi. . ,f ,L..y's'.f3,5Q r .11 ,ff ,rf S X ' ,,, '. N11 -, '0d I X 'f I It ai-fglifi '?lY1J'7SQ " 2- x - f E K A W f- ,. -J-Sf-,M-:p,. rn.uag.,.-51-ga. la A -P-'Mu - c, , ,. - Qi, X ff' M' H N' -'-, -f 'J ,P -. x-L. 15 : , ' ', "EQ,-:ff-4' 115.5132 ':Te",.i.f Q 5 f .- -jf, 'I -, 13' U-w , :X f ffj? A' my 55, Aw 4 wif ff Q?w.2"f1 r 'KQLQR , ll - X' X- - H24 ',i?1fgh - ,W - ' ""-' ,. 1-'g 34,-n .' ' ,. , fl- , -'i wx r' . , .---, ' 'X f- -w 1- ,Q XY ,sf XM S X 1 M 1 ' , -esf fv fifffa xy. f - .Y l 5.-V".-LL '- 'Z K It - 1, ...Mggg K ', 1 65,131-' " , X f Al--, ,lg F fgfil YZ f - A J g x gig' ' ,f fl .X 1- JL.: X-, ' -, 5 I 'N-L5 - 5-1 f NV V If k Aw U X wx af M-Cl ,., f Arif-, x:?5JgJ K11 .X N ' 4 ' Lrg' 5. , if- ,, -'M' , fa. . X j Q?:sfa'ffi "PE, . I-'1 KALZYA 5 ' - efijf rf- A - ' . 1 fiiwlf ws -fzf, X K iff-1 xg X 4 Q f W2 X I , f X HQSQK ,X U 5 X X fi X U X X15 X1 N XWXX Y X 'QI N .yxxff--ff ff I 4 1 N TW 1 mwww M Ww7"' """"" l 523212 X I ' 74MLC QJZZICQJ j7 A766 A2064 5 ig gf' id, ZQc4,4 .6460 . 0 Zcbgd, I I ,aff 47, p?,Lg4z,41,4A',,7!4ZVC1!C.?,'bif Ny!Ld Y ff6.6'c,Zc'?.i9 lfirfca-,741 ,yf!v6AZf41f7U cnawif MQ ZULQXOZXZ' XZZ D ,zfhwgfyfvjg fQQff4f'ff2wj4WfQ fwzffL'mLf jd, ,210 pg 4' vp C71Q4Ll!fv6Q2'7a62f7 yawn A552 clit? ,4 CPC MOLD kg ' 42, gV.p"65'c1f5Li?250ffC ,fffffgo R0 ,Aly4fnLL+e Mafia' ,gig C6563 ,7f7L4dLiC QEf".,f.Z?zFffQ C'-f.6'5C.4V dig? ,ZLL 659,74 Q JZ Qx wviwzl ,ie ,Ziff iffcwv Q ,Avaya fiovinv cuff Q ,zz ,Jia aw fMLf7iCf oz, ,Z?4wLa V new Vw. QQJ4 5194 j RO L00na,1f , l' lv'-dbx-fZ:7f.,-Jw., CLEC ,llama ,Mu wwfzldc 676 52 aff vgittgiff, fwfgbd ngfgw-,Q-jg I 624 1 QQ 40-cbcpfdiaag " , K 2, dffku H, 1 N 1' , A by A hh I Q! xv Inga:-ra : V ':"f'Ky , ' A' A' kr rv? .Wu-.X QJXBNA- S, , r K'-3' -. N 'l'LVH.n I V A ' 5. FA X V 'I ,J y -W Ni V KJ f JL wig! QQ. ,L 0 , an X35 LA' tx5'M"x" .,1j,.,c,i 5' 3231 - as B X ir . ' F 4 A W. I x - 1 kia? Ehnvxxmgb " i'vkN k"g QTIAT,-,Q -, J kj f. , 7 C -- A , v 1, 'W h 4 if , . E W ' 5 4-1-J X,-mrxbb -MJ-1JQ..Y X-JU 1 F if.-V 0 SN. I xx X -, ' N I KV 4 'thi-J ,.. vK uk f-. XJ I x N xii, , w k::a.3-f- y.,,n,'4gH.,... 'kklwhww UH x 6310 I 5 ' , X .Q xx W , ix tu! U 'N .xx f 'V -4fQ u,i,w.Jl:N AYQXDS' . KJ' UUFSL MAL Cuvvgx gig xg rr! f,QJTf1-A-fL.BXm SN mwhgyam , Q X-14. . 9. I v-' -f x ,f w FL P Jw, 1"'1'111111-S . . , . , V , I1111 111111 111111 R11111111111111111. 1'.I'XlII 'w1111.1l11x, 111111 17lIL1lll11, 11114111 1-,.1111'g.:1111.1'. X111 5j11111g11'. 1..11'1'1 111.111,1'1.11'1LI1'.l111111I1.11!I4l1 111, 1-1111 11111113 .xllfllllf I1'1111" Y.111u 1111111111g, .X1111 11LIN1xlI1x, 5111111 i.11111x. 1.111111 I11111111111, 11111 111':.1111, 1.:11111 11:.1x1111 11IL1'x 13111111111. 111111111 KIL1. 111111 N11111111 'I'b11'1flx'1111' .X11111111 111111. 111.111 1111111113 .XI'1Lll1 IZUN111111, 1i11111x .X111111.:u1, 11'111 1h111g1.1-N, .X1111111 R111 .Xl1111't A111111111'-Q, .X1111111 S1.1g111 I-11111111 IC11111, S.11.l1l 111111, 111111 111111111. 1111111111 111111, 1..1111 1f.11s:111, R11g11 N111111, 11111 N1ll1I.lX, 111111111 1.111111g11' lvffh l1'1111': 11.11111 S111111x1111. 14I1l1l 111111. 1.111111 S1111111111. 11111111 S11x11111111. 1111311 1'1111,'1, 11.1111 11,11'1111111, K11111x K.11111111.111, M11 1111111 . , . V . . , , . , 1-111111 lwzr, 41.111 S111111111, 1.11111 111l1'l111!. R11111111 5111111111. 1x.11 1111xx'.11'11, 1,1Il11 R111111'111111.1111'. 1111111111 S.11111. 11111111 UIX1111, S.lI111I'.I 1.111111 Una Ban! 11111 11111111 1s 11111111 1111: 111111111111 111 M11 1.1'x11'r 13111'11. T11c 11.11111 1111-11111115 11.11'11c1- 11111 c1111cc1'1s. 111111 111 11111111111.1111111 W1111 1116 C1X111I'. 111.11111 1111 11115 yc.11'R .1gc1111.1. 11111cc1's arc: 13.11111 S1cvc11s1111. 111'cs1111'111: 1ic11111-111 .Xl'l1111.lQC. vice-111'cs111c1111 1.1c1411 Os11111'111'. sc1'1'1'1.11'y1 111111 111113 D1111g1.1s5, 1IACLl5L11'CI'. 11.11111 111 t11c 1Xl111Ll.l1 1D1S1l'lC1 N1.l1'C11lllg 111111111 Ill w111c11 .1 111's1 111.1cc 1'.11111g was rccc1v1A11. 1,1LIy1l1g 111 1111' 11111111' 11.1s11c1111111 g.11111's, 11611151 111 11111 CI111'1s111111x 111'11g1'.1111 111111 Thu 1 - f---s . .,,. ----. -. --.-nv-Q-, -- .1 - Y X , 4,41-J ., ' K . I- I .h V , W. 3. ., .-V - --:-- , N - . , .em . .. ,V Q ,W xiii? ' we ig-fe., -" - "4!'.l"' . , - -. . -io-,sm - ggi. 1. . f. 'fzz. u P Y H ' f - P P 'Wifi W ff ' Q H ' N7 ,Q I ' -..Y K ' , : ' V , . A r, L ' 'P ., .P ,I V xi , , W ', s- ,M i A 1 X , I . i Q. ,- , mi' , l ' " ' 1 x if.-Q- . 'if P. -Q '- . A ,. .fe -- . , my, ri 'K . if-ar ' ., 1. . . 'll W., , '-1. , V35 N .v Top Razr: :Xnnahtllt PI'.iylm'. Nils McMahon. lbmnis Rnohlaueli, Iliek Arnett. Halt-ry Smith. ll.irh.ir.1 Hmwn. Lf-rt-nc Schtrtr Strom." Rom: Ptnni Null, Rube-cc.i Ware, Carolyn Meier, lizltlie lhxison, Mnrlent XViltlty, Carolyn liieklwll. Connie Krinn Tlzinl Razr: lt-.inne Strauss, Santlm M.ntltn, Carol lit-ck. lilsit .-Xllnmntlingtr, Kqthcrint Platt. Phyllis Clay- miller. l'lLYt'l'lf' McMullen IIUIIVIII Rout loan lrlrimltl. Phyllis XVolery. lzlltn Antlerstfn. Hill lolinson, Hill Ferrtll. Milclrt-tl Schninlt. Iohn R.int-y. Alice Rot- lfifzfi Korn: Yirginm Wulf. Myrna Long. Marltnc Iittk. l..inort Cotton. Ly nn Olwtrlin. Teal King. Roy Young IIVUIII Rmv: Karen Mcytr. Shirlty Woorls. Carol lllsnce. .Xnn W.ilkei'. lhmnic Coleimin. lit-nnie Sfviimr. Um Ghaia Mrs. Darlene Critchley is the director and sponsor of the Elmhurst Choir. The main events are PTA and Christmas programs. concerts and contests. Lgist ye.1r the mixed Choir took second, and the girls' chorus took Hrst in the state contest. The officers of the choir are: president. Marlene Beck: vice-president. Rita Harman: secretary, Karen Meyerg treasurer, Bill Ferrell. R1t.i H.irn1.1n Page Thirty-:even mfs cw David Trainer, treasurer: Dick Hill, president: Iurly Springer. secrttaryz Hob Douglass. ucc'-presltlcnt Mr. john Arnold is the originator and sponsor of the GUS 1Government, United States History. and Sociologyj Club. The membership is limited to past or present members of Mr. Arnold's classes. This year a total of 1-111 "souls" joined the club. Its main activity is held trips to public institutions such as city court. county jail. West Side Neighborhood Center and others. The purpose of these trips is to show our government in action and to point out our social problems and their solutions. Each year. GUS Club gives a key to the student with the highest average in each of Mr. Arnoltl's classes. A key is also given to the person who has made the most improve- ment cluring the year. Maqayine ecamfzaign To ulslffllf R. Springer, 541511: F. C1oI4lsnuth. i511".1111: I.. lat. 515.5111 R. Hill, SloT.l11: f' R. Stralun, SWNH11: XV. l-iriant, in-1l.-111: I.. Carsten. 541511: R. Schmitt. 11311511 Ncffzrztl' lx'o1z'.' R. Mcffartntw, S-111.11111 I1. Strubbc, 553.11111 11. lltgcrlclsl. 5511195111 R. Grcincr. ..- - ....- .,, , , - , ..,-, 55115111 I. .'xl11lllW41l'I, in1rf.a11g M. Htnrx, 3sw11.n111 1.. lct. 331-1.11111 b. Henry, 1131.511 Tlum' l1'on" I. Hitftnwan. 551111111 I1, 1Tl1Lll'tl1NX'tlI'll, 515.5111 M. l-Yrown, S'll1.11111 T. Root. ij-15.11113 XY. 1:l't'll1lll'Qt'1', f5"l.711: lf. XTl'lN1'l1l1lllAQL'I'. bl115.-111: T. Strubbc, 557.11111 R, Cyreieler. 511.11111 I.11t-bliart, 55111111 Bffflom Roux' 11. Kvlltr. 551.5111 li. Pluck, if1il1.?411g C lgickliofl. 5s1l..111Z 1. .'klIllhlH, if-1511: S. Swain. 55555111 C. l1"l'l14'lr. Sl2"511: M, Yanflsilale. 555.4111 A. Slagt-ll. 553.1111 Dick Hill was top salesman with 11Io7.l1'1. The next highest salesman was Carolyn Doppelr who sold 211211511 worth of magazines. The other top salesmen were as fol- lows: Charles VVeiscnbnrgcr, 51115.-11,11 Betty Hegerfelcl, 5111153113 VValter Freiburger. E11-1.71.11 Shirley Swain. 111H'5.511g Frank Goldsmith, 11311113 julia Anderson, 111675113 Lynn Lee. 313155111 and Rosalie Greincr. 21511511. Dick Hill received a matched iewelry set including watch, key-chain, and culif links. Carolyn Doppelr received a portable radio and a toy dog. Mr. Charles ljickholl sponsors this campaign. Home room 1-1 was highest in this contest that pays for our assembly programs. ii V9 , RXCAN jg EQNMENT Y? PQ Sl' V--W FQ if llxgp 'I lxl'lx -Il X , uf' , 1 1' 1 - 1 ' ' 1 ' 1 T ' f I , , I X, 'Iv 1 , Z .L i : f f 7 I I 'I .. l ' Q I, 'A E X J J i u XJ gf ,Jef I if 1 1 1 , 1 J0 1.l ' '-J -fu! L!! -Lf ii 1 If 1 1' i 7 pf' ' ' l V 1' 1 1 , , ' 1 1 ' l li' Ryu! Mcyt-r', 11 wultntz Pei ,' Null.t'sQf5et.i1'1': lllll1vMlllIlL'Il, tvgiirerz ,Situ Hnfrhmn, I . fl V ,ll YIEC-j7l'L'wi4.lt'I1I 1 lx, ' 1 lj 0 J - ff L 1 1 1 'T if ff 1. ' if f I Tl1efNztt11re Cl ljyvgis ft15r?glerll11t the'begi1111i111' 1 fthis ye' r. Mi. Leo1y4JSin1o11 Blelie is tl1e spoil mr. Thy- embers' of the cl l1.1ve'11L iulecl severfll Autlubon fbcre 11" Tours illlfll o11e tilfte -schoo I1lJ'CClll1g?AL Mr. t1,efald,Ioh11so gave ll movie X , . I AQ' lecture tif "Create of the hderworl .l' The lirgt semester LQ vity was il r mller pf! l I. 111' f'l411ti11gip I ty. For t eir SCCUIELCT 11.cti:1it?Z. they had A111 11ll-clay trip to Poltugoii ,fr I 'fi 1 f St.1tei1Pi1 '. A poiiit systeinillitis bqlsn Q' up wl1e19E'hy 225 pofi 5' Lire required to eartif Q' l 1 ' 1' f f If .111 . 2 . J , 1 W1 . if 1 J f 1 1 1 if 1 -' 1 Nr 1 . rj.. I, W Q ,I ,J 1 , 4 1 1 I . I " fi l l ' " 111. i I 11 K' 'V T ' A l ' l "111' nl' . 1 , ,1 , X ,, . ' , . 'y ' ,Af . ff' 'V I :J f ' v A lr! 3 I i .1 '1 Q 1 - 1 7, ir. KtI1xeItl1Air1t11t.1tgt,,.1?eyi1res11ltnt: A1111 1,05 iticlukkg s1c1'tt.1r1-fzililrerz Stqzftzsvg. I1 I , 1 ' ' ' u , ' fy V El ,lf ,. I fll i lf' . E I 1 V I , i l flfflngici. 1.',f1i'iz.1rtls, 1111tl .HTC-I alters' it lillTllliLlil'Sl l111i1Igf!tc1gq,llr to for V1 ,fihevi 2 Plii-Chetp , uh. The purpfbse of th cw is u1'prv411111te interest ' l'scie11ce nut ,mclusf Q 1 , 0 ,Lf try. EWR major trips were taken to girlhunlt Cc1llegLte!l11fc.LIft1rE ue Uuiversify. Duggp 1 f 5teve'11so11 1resiclecl nit the I'llCllzll12l uniorf e11cle11v 'oi Sceiiofnt E11rlht1m:' Mis. Ku 1 1, l 1 2 A I , .Tl . , . I ' K, . . ' X5Z111111er g111d.M'f. Floyd lYI1clClleto11,prl1l'1cle stead 111g'h1111cl Tr Qfife exhib s and Q, ,j .projects The cluh spo11so.recl Ll presfentgtimn df the H isesof Mqg Q before I SIUdCl1W x v hotly iQbMf1rcl1. LT I iff if ' xl f gf' ll J X fl! Q. f Y , .1 I - , -,lf . .ir l AJ - I 1 X I I I 71 1.1, f if I ,-U' T 11 .1 ' f ' 1 1 1 ., ' ' 1 If 1 Il- l ,l ' i c p i A! o J 4 l I 1 1 pda cpfzdnoild lf 1 1,11 pjt 1 ff I -ff U ' li ,f' 11 - J' 1 7 1 1 ' ' ' " ' - 7 I., 1 if. ' J 1 1 ,1 BT'f1'-ffltruv: 'BAN S111 tl, zltlon K1i111ft!'1ff!I1111 Rolwlpnfs, K.1y!Bll1:i 111, D1ck'lx'x6l1laucl1. I" . It13tl1Q5fMr, h1k?llKlo11 T .jf K 1 14.1 ,,f . ,,g151f11.- 11111111141-111111, ClLlI'ltSW'Tl'L. 1m111'1ii.1W1. 111311 11 .Q .11 1 . .lIid1y6'Kau': f'lHrA,1ff1' Goltls1111tha Harry firetjke, Kt'I!I'll'll1 lllygfi' ilit Qrtler M 4 I ll u li 1 f , , V V l 1 ,1 ,f , .1 Aj .rf ! ,'r,5 tl. f, 1 L ,,jx1?"' I The 3roieCtio11gsTIlL1l1 11 Pies o11 thgziuflio-V ii1Q4l4-tl11c.1ti6fr'fl1e1le Llt,E,.!H. S. Mr. Fling? dclleton isin chti K e of this clab. whi' t'il1QlS.Clgll 1 111emb'e s. This year the i11e111her. instgillecl tl 111z111e11t iriovie screen 111 eg? room M-14?1?school. These .jfiew screens have m.cle it easier for tlpel1'proiectiq,l11' to sh " e mfrvie or slides. tlllfl it has also muile it easier for tlielspupils to 1 The eq ipmeii lsillthe Projec- tionists Q?lLLTy'C'0IlSiSIS mtilinly of twifb movieAQy5'ectors, two slide r" Ctors, and two hlm strip projectors: 1 1 1 ' I l -f. L ' 1 I l X ,:,l!'l: B Y o . in ,ij Q. .' H-'X ii I,--' ' ,K U 0 Q . -, J 1 l 1 l I ff 1110! 1 ff ff .jj J 1' l 7 ' L! fp J A j,,1 1 " 4 e Forty' .f lx III -n ff.,.!' 1' 1' - . 1 j 'I i ' .-N l 1 i ' Q, ' . . ,I l', X , .4I. I! ""' X". 1'-,MM f 9 . U ' 1 Q f , u . f , V 1- ,f .. 4' , fbmmefaoi' Gfau 1 ' ' I ' ' " ' "W . . 1 , . A A ,. y ' , A 4 ' ' ' Srrinlifrzgr CfCoxf"M. Psecli. S. "IJutwilBr. ll. Spaiitfl. Hrinflel, R. l-lowell. I. Srhoolcrjt, , .-X. Roe. L. Cotton, li. Henm. M. Shady, A. Gudakunst, M. Maltlenex' Seated: B. Gillingliaui. S. Penhington, M. Wildey. I.'Str.LtLiss, Groty Lijwagner, B,'SiriA, Q 1 I ,i ' I f B. Pricesfl. Berry, I. Watkins. L. Shady. H. Fzivriri, R. Davis. S. Miller. K. Platt ' 1, 4. , - A ' ', Vg ' N . I , 4,71 I Z, . I The dramatigs class. under the' leadership 'ot Mr. Arthur Lierwtg, offers students a specific 'phase' of speech training and helps them gain appreciatioplof drama. It .e,. furnishes voting woulcl4lie actresses and actors with a .chance to obtain gfiirftlartierfal' If 'nt' N r . A t K ' , 1 A f , . experience on the stage. , - 'T ' ,' . l 'X' , . , . . . . 4 f This years productions iiielttcleclalia traditional Llirisuiiasgtgrograiii, presentucl,-'ua-C, - af . ' fi . . ' . 1 , ' . M - 2 , I , comperation with the band and choir. Later the one-act comedies. VVilhur s Honey Bea" and "VVilhur Faces Life" were 0-nioved by the student hody. The long xplay 'f ' " ,. 4 a . ' ' -Q , b - 1 ' f I jlyrf' was I he Nzglzt of lrLnzn.z1'y.51.riecnth in tlgee acts., , lv f ,f J . ' v A I I I I - -. v' , X , , f Z 1 ,- 1 4,1 f . ---I-1-frL,j. Ax I I 1 A 417 4' . ,,,,, -I f X X if ' T S eafaefzd' Slancf ' 1 ' ' A . ' . I f A ff, tx ' 1 fi , , 3 yn -.N J I V Q f I ,I f . li- J . Maailin Roser, stcretarx'-trtasui'r r ul N.lf.l.,1 Carol lilante. s'-'rt-tart .il"Spea 'rs' Stand: 'i ,I 1 Larry Goss, president of N.l".I.. and pn sulent ol, Speak . St.tml1,Iim gist, treasurer if f x., ' .'vl X. ,f d13'I4ipealeers"Staiitl and Riceipresitlefil of Nfflfz' Shirfex Woods, point keeper of ' X . .'.Tf.: S.illie1e.in Skinner. setrttarx ot Speakers' Stand ' ,A 5 5 ,b , , ,f-.." ff' "' ,f?L'iff'I-4'-' Both the Speakers' Stand and the National Forensic League serve to develop an o interest in speech activities and to improve speech hahits. The harkers of E. H. S. ' , y . . . . Y . . I enter speech contests. participate tn Iunior 'Kowt11M,ee,t,yFAgs. and publfgT7ef2Tll s'choo1, ' "I - , 1 f .1 . .. . ' 'events over the PZA. system! Tlgrough these speech activities, the members earn points for N.F.L. degrees, N.F.L. pins, and speech letters. An activity of the Speakers' ' . . . , , ' - ' ,-..-V .1 f Stand was a comhinetl party with the New Hagen Speecli4C,liulg,-Mr. A-rthuf Cyerftfigf' -- . A , 1 A - A is the sponsor. f ' ' - ,X f . I, . 4 Q A, 'r ,xl ,fl I I I f ,I ' ' f I Y I f, . 'l 4 Jfame gc 6596 fs " ff 1 ff' H1 NWN: x i fi' V 1 f fl j- -, If lllrwnnie Coleman. prtsidtnte lackir Ushornt, iiee-prtsidentg Shirley Spasoff. secretarytreas- f I , Amari ,Atny lfou tiuskihi?st'Urleiit,atlvistr f I I 7, ij . ' 1' 1 If ' f age l"o1'ty-two . , , f Mrs. Marion Deahl is the sponsor of tlief-KegitIia?'Doini. The girls hegan tlris year hy selling tickets to a roller skating panyhelcl join ly hy the Speakers' Stand and Home Ee Cluh. Their last project for the year was o undeiwe thpftnhatlirig of the team's ierseys. hx -, I , . , ,. .1 , They concluded the 1953-5-l year with Il1CifrIl'3Cllll0llLll. Moth lgaughter lianquet. Letters and awards were presented to the gi'rlsA,b6-'fatl ear ed them during the past year. Senior girls belonging to the 'Club for four yea. .received silver thimhles. ,, , i 9 O .- , i , n .,, 'O 'Ol 1 "t w C7 3 1 Ws-- 66745 'R 5 41, 4' v . ., - V, lA .,-v Y.,-.., -X ,W , 1 F '. 3, - 1 . QU.-:N ,Wish Q13 ,yzfgp C ss II I -u if l'.u,:ml Il llll Man rqcfaance Slaff Xltlllrflllgl Lf, XYt'isenluirger, exchange editor: N. May. point keepcit S. Goeglein. sports tdnor: I.. Iilair, husiritss ingr.: Ii. Racine, chirt eopyrratlerz I.. Stults, circulation ingr.: L. Ixtlleiinan. head txpist Nzuzlrfl. .'X. .XsIui'l1crg, pliotograplicrz I. Springer, leaturt tditor: lint Lowe, editor-infchiel: M. Rmistr, news tditor: KT. Rot-hm. adxtrtising ingr.1 .X. Lee. assistant adwrusing ingr. Paperl I'apcrl Read all ahout it in the Elmhurst High School .'IDI7.4NCE. It is a monthly paper written to keep your interests here at E. H. S. stimulated. Under the watchlul eyes ol- Mrs. Iilla Iianter and Mr. Don Fryhack. the latest news, sports events. and features come out in each issue. Points toward letters are made either through heing on the main stall or hy writing articles for puhlication. NVhen a memher earns a total of 1,000 points. he is awarded an E. The chief social event of the stall is a hanquet in the spring when Ifs and Quill and Scroll pins are awarded. eammeaciczl 61146 I,ari'y llaynts. lit'.isuir'r: lfarol Seliiimlltllhlllli. xitcfpresident: Marilyn Rostr. prtsident: Indy Spring: r, sttrttary Commercial Lfluh, one of the largest organizations at IL. H. S., is sponsored hy hliss Ural Iidwards and Miss Iilizaheth Leaird. The students on the opposite page were chosen as otlicers hy the many memhers of the cluh who are interested in husiness. "Dancing in the Dark" was the theme of their lirst semester dance. Hearing Miss Irene Meyers, sponsor of the Illex Clluh trip to Ilurope. tell ol her experiences was another highlight of the first semester. .Xt the annual spring hanquet, awards are presented to the students with the highest ayerage in each commercial suhject and the otlicers lor the following year are announced. c Rec! Emu C? ad Iiaihaia .XlI:n. sitritaii: Ihintttf tiirardot, hfad monitor: I.arri Illaii, iictlprcsnlcntg I'at .Xinold. isitsiiltiitz Nancy Mai. trmastiimi' The Red Cross llluh. whose sponsor is Miss Ruth VVimmer. hoasts a memhership ol' 515 this year. This cluh is controlled hy a council consisting of: Iiarhara Allen. Iim Lowe. Marilyn Roser. Pat Arnold, Paul Churchward. Sue McSwane, Karen Carpenter. Iiarhara Olson, Roderick Strahm, Iohn Leayengood, Larry Blair, Nancy May. Larry Goss, Stan Cioeglein, Alhert Aslxerherg. and Kurt Eckrich. The cluh put on a talent show for the school. for the veterans at the V..-X. Hospital, for the PTA who sponsored Ll stage curtain fund campaign. and for the patients at Irene Byron Sanitarium. :M-Q-N -A P, Jlnf I , P, ,, --.... ' 9 ,uma-f xx h Q sh. , , Q Q, A 1 -M TW. V IX Y .Q I J X f 'x l R I "ffl "-52,1523-, Q S- ! 'ff' X 1 F " N 27 l N ,x ,x V 4. xv Q 17:- --- - J . 5 5 Xl A ,UV .---.,.....q ,,-, I . '-L R. X . Mum : Q zjf.-.vw - Rf A f" 7- ,J . - iff ? - Q- 1 , 5 ----Av X-Lp I Al .A .wx w.ff:53 : ig, ,,..:f " m - ,135 , ' , '-F ' """'f 94 .SLE-s. 9 " Sf Avg 'J K w, ai'1"31?Y'Lr N Y-W, ., QL, , ... Q WW-,WV h A. 'mg Y. -Q +- r x i Lg...-,-.....-. "3 L5 .Q llmgf I 4 ,,' g if"f if W7 ffl? JQi+- Q 1 it fCL L,4 l!N,V k jV,1gJ Lp: Qs Llcjdvmkifx 1f N,Q A C QLD 5 V-KM QQ gg ' DRAXAA1-Sthix-N PRENXX ENGR SYN XE UBL P NT w' 0 N E ANRDF OOEQNQQN c 5 MES RRTXSTS ' ' GREAT WDRLD A51'0uNbxNc. ST, SN-xow ov wsa- I f- ,MI r fx ff-5 X -5 2, X fi ,S lx. fi V LX ,x x .Kgs f Qk SJ jg! 7 ggi Aw ff 1 vnf' 'L ff ' 1 Alf! , 2 VA! , ,I ' 7 X, K 144' 3-fx X if LY 'Aw' A A ....,...1 3 I ,C-f' v-- . 'Q 4. V ' ff Y .3 V, 1 V - - 'X 'QQ 1 x 1 I '. 1 P , X , iff - fi , '1 4,31 f-K - K! is if -w Hyip? L w :wif Qi Ljivi? Q V1 fl Q. -Pi-?"ikE'k A, .--Mi, mlc IXl.iii. I. I,mx'.-, ligisclmll "Once iii Luvc with .Xiiiyn . , . . . .X. L. liuskirli. Girls' Suite lLXl1ll5lll4Jll lliiiciiig l'xwfHu.iilcil .Xmiic liililiu' High Pressure lxldll L lull 1 1 ii lm l 1 '. ' 'A L' 'li .1 -f '. hcim' D. Hill. M.ig.1zinc Sileb M f'f:"3. 'gf K in 'l'f'Lf'r"'ff! Q-2 Zfvlmifh acfe Sham F-t C' ,N-Q ,135-If Xb I CD 0 O 0 0 Q O mfvym I2 9 Q V' f iv J 'DQ 0 D f GN u QW SA . 0,72 1. 2 C A-if A j , Kg N c 13? A , - Af' . , 1 f K. . -N Q-V 'wqfu' gf-if I " 3L"!1""f1,f" ' .Q . ' , If -Lrg Qjfi 4 ' ig? 55 N .41 5 J -Q. Q' 'xf ' Q f- AVA- :Ami 55? a 514 ,ff , -QT I A J,f ' , Q fy WX 111651-sim' QQ- K ff. A A Q 7 iff' if flfbff-'J M X ,I P X KK X ,' ',I . " f i v',' . - .- ,- I ,,, .- A. X," X ff! J' - ' f'fZ 'f+ 4143, A. '- 'ff ,ar 1+ ri' Q f-. 4-,A n,.,'., - i f x fff K ff Q' sg2ffE ?f?7 54' J" 3 y ,f ' QS ' 11. 1' H F f I x - 3 pf . x L X gi K, , P ' , X I v A 'W X 5 ' i 1 X XX X q fl 1 gzggz Q K,-?f N K 'I X jffa Q My f-QA If-XX X X X , H f '?w.T7,cl-.f-3 . ' I X X ,If Xi ip '--SE., will l'riff ly'uu', l'lixllis l..it1tlis.C.ti'ivlyl1lftix,lf.ii1ilxl1 l,Ug.in. Lliriil Scliutmiiniiin. l'.it Ainulil, lliinnit- Cnlcimili. Slnrltx Spit-ill, Niniltnt l.t.itlitiin.in Nrtmzil Kffn' ll lures Wtilul, Stn Kxlt, K'.imlt Rilu, .Xnix l,rni llllslilflx, l1.irlw.ii'.i Htnrx, Susie l..innnnn.tn, Mtititiilt lltrlitr, lt.inint l5l.inttrn. Mnrilxn lltnrx, I'Jt Iliiiintr 'lilunl Kun' .Xrltnt litiskirlx, Mein lfultv. iiltiri.Xnn Wulf, llwrtpts Kiwlwl.itidi, Miltlrul Sflitnnlt. Nil.i MnNl.tlitin, l.tll'illL Selnrtr. llttti lltirsli, Ann Mun- lititligtin, lint-rly Berry lvfnilfz Ithu' luxtt Nnin.in, Lvl.: lwt, Plixllis Sn.iin, lfl.ir.i Wilsiin. .Xlliiet cI.itlx, l.tntt liriitt llrinffui lwzi' N1iii.ini W.irc, M.irilxn Stliiitin-iii.iiiii. l'.il l'il.lIllirl1. lifltx tm, Slnrltx Stiiiinnrs Gaia ' The Girls' Athletic Assucintiuii, ctitnprisecl tif .tliiint Ml tu 70 girls, litis .is its ptirptise tlie .tctive pirticipgltioii of inure girls in sports .intl the encwurtigeineiit til' gi sptirtsintinlilie tittitutle. After ti tlelgiyetl stgtrt git the beginning tif the selitiul yegtr, the club plnyetl siifllxtll, lwtisketlxill. tintl volleylxtll. livery Tuescltiy gtntl Thurstlgiy iituiii they occupy tlie gymnasium. Tlic club is uncler the guitling hgintl of Mrs. Iettnetle McClure. Tlte ullsicers fur tlie N55-ll15-l sclitrtul yegit' were its fulltiws: presitlcnt, .Xtny Lou Buskirkg vice-presitlent, lutly Springer: secretary. Karen Meyer: tre.isurer. Ittclaie Oslwrne: tirggtnizetl sptirts. Arlene Btiskirlag uiiurgttnizetl sports, ligirli.ir.i Henry. , X I 4, i 1 . Ie' v . kr . f V -1-g -441' 1 Tuff lgllllf Cttrol Ice, l..1n-wrt Cotton. llnrr litllil. ll1ioii.1 I.x1lx. ll.!l'l1.lI'1l lflttk. Yitt-1ri.i ll.llll.IXY.lX. Mililrtil l"erguson. Ann lftrgtisoii 511111111 Kunz' Ann Sgllltllllllif, Y.1n11 'l'lmuie. Shirlit Nltttlilin, llirolt lirimii, ltitlx lfuininniigs. .Xnit.1 Z.1n1ltr. lktlx Cuiiiphull, l.in1l.i Syliotnf-ni.1nn. lllfn Xllilcisitll, bliirlry Wooils, lPonn.i liltllllxlLIIf. I.1n1ue Iohnson, Nunn M.11 Third Roux' C..lllllllJ lohnson. l'htllis Sp.1lir, S.lI'ltlI'.l l'itlli'I'IlLlll, Stu- 'lo11nil1s. Nornhi l'-viiiiitt. luilx Springtr. laclsic Ushorin. H1 rnitti fylT.lltlI'l, li.lI'IIl KtlltI'llI.lIl. S.lI.Ill lilllll lfruirtfz Run' Nellie l'1utli.in.1n, l'.ll'Hl lirllir, lox Millmnii. llirltni Spin Holzonz Ron' Pennx Null. lTi.1n1 'l'r.1.1u111l, Rim ll.1lIll,lIl. K.1r1n Muir, li,ll'lW.ll',l Struhlu. lhlt-res Smith 5710414 By p11rtieip.1ting .ietively in sports .intl receiving .1 tot.il of 250 points, tl girl maj. receive un E. If she continues gintl C.lI'llS ESU points. she is t1xv.1rcletl .1 plaque. UIlIJfg.ll1lZClQl sports such .is skating. swimming. .intl tennis .tlso help the girls to get points neetlecl for .1 letter or plaque. During the convention of the Northe.1stern Indiana Teachers' Associution. the cluh sponsoretl .1 ll.ll1CC tltiy .intl invitetl girls from surrounding schools. They were instructed hy .1 profession.1l Ll.1l'lCC' te.1m known Lis "The Collettesu from Emory University. .Xll.1I1l.l, Georgiu. This .activity provetl to he ti great success gintl lun wus li.lLl hy till. x N "'Y-H3 A 1 1 , 1 Fiffug .AJ 1.4-' . llige Font -nine frat IU Ml k dllikefilw JZ I i Top K 1 laldon ' iler, Pt-le 1 rich: I ljlhix-Icy, secretary: Stan Gotgltm, Ili-tty Hursh, lllf Rllfil lion rn Noir: It-rome Mt on: Karol ante. striitarxz Maiihn Rostr, president: R.irh.ir.t , lyicin iarltnt l. a lil'IIl.lIl 2 , . - . . . . Q! The noster w is m tl up ol sophomores, yuniors, and seniors. It is organ- ! If ized purvosely to promog .portsmanship and ent usiasm at the basketball games. f The Hoo' e ,lub is res onsible tor tl e conce s' ins at the home games. During I , . . , he touri ients ayiyl also all hom kames.Q ie club sits in an organized cheer fl ock. ie blt " ias a whit lm ' groun with a red E inserted in the middle. ,LZ ne iundre nd titty porn! . e req ed hfmffa letter. Mrs. Lhzabeth Gordon If as sponso- 'cr the lirsl sem .ter 1 rs. I nita Decker, sponsor for the second ,V Z r1elllt'slel'. fi Lf ' .My . r Ia ' I igi lil Q! ' e Glad Halle A'ff.fr" Nanty May, Iohn Roth. liaxid Sttxtnsont lion Perl, Ken Armitage, Ianict- Iohnf son, Mr. Raul Ivonl 1QoHy lwl iiehhait, l'orrist llauits, lhll llriant. lkte lzckritli. Richard Mirrill The Rillc Club, sponsored by Mr. N. Ray Reed, has a membership of about 70 this year. The purpose ul' this club is to promote good sportsmanship and the careful handling of tire arms. Alter earning the Fourth Bar, you are eligible for the Rilie Team. This team has matches with other schools. After earning your Eighth liar, you receive a letter. The othcers of this club are: Peter lickrich, president: Kenneth .'Xrmitage. vicekpresidentg liill Briant, secretaryftreasurer. Hail loin' R. Iiunntll. I. Morton. I. Miller, IZ, Xlllstvll, Ixl. Sthtx. R. llluint. N. Allison. li. Staulhr. Voath lion lfrylw.n'lx Ivan! loffi' l.. Ltr. R. llill. ll. Suns. I. l,oxx't'. l.. llaxnes. I. xliurlk. ll, Max Fall softball was exchanged for baseball, and the 1053 Elmhurst nine found the change very profitable. The Troians won the hrst Allen County baseball cham- pionship by a 7,1 margin against the Hoagland Xlfildcats. lt is interesting to note that the team didn't play any season games and entered tournament competition without previous experience. They defeated Leo -I-3, Huntertown 9-6, and Harlan 17-2. Another interesting sidelight was that Iini Lowe pitched all four games, accumulating -I5 strikeouts. an average of 1.7 per inning, and an earned run average of 1.0 per game. Individual batting averages: Stautfer, .5803 Moore. .5003 NVilson, .-lol: Haynes, .4071 Schey. .-I2Sg Sims, .2503 R. Blume. .2313 Lowe. .15-lg Lee. .125: I. Morton. .0003 Hill, .0003 Miller, .000. A.:-, Y, LEX ,QA . J.: I , A,-'9 'Fw I Qu- Sa' Q 5 3 fa? 54? A P if ' ,Q Q 4 dw -in M X K I wg T il 35.9 xx x 5 SK Q, , E gr fwllx-I , 1 W J' . Q' Q ' R W'lx.n1 Next? .Xml i11ll1clfculcrRing Gvm Knights Muximl Clmirs Cinder Cutters .IAQ is : A V, .R .J 24 r vf ' ' v , Q 5 ,W , IAN-' X XYF- ME M' K ,iw-..: : ,.sx.- zu Ra! A 3. N E V In , 'Sf 7 .3--is ' . . . fl if 5 - 1. Sk, -'X -,iw A ff Nr Q gi ,Q ' , M wwf- ' .4 Ge n za" Q, . g :M Q w. if i A V, - 3 - F W4 xiii: . R it , Q- W f.'A4N W X- 1' YQ .,,w- .. 3A A sl, 'fig ' X, K . - APN X Q 1 1 ' M .C J. X .ami rj - A 5- 1, " x'A - F V V fir. ""' U hx. Q ,449 ,4 -WA KA? ,N -1 F 1 L.. 4' Z f' '. fN' T' .nj 2 1 , if ef ff ' lu :um .ff x..' ,ff Q3 Q 4 E ...axi VWII1 .1 T Rclwuml Rugllcs C n has Ull thc Tec Qy IIJJIIL '. Ulwvl LllkIi.'14k.lIN IVIQ4 llltx-llur ff 1,. 5. ....,,.. 4.-.....:-..-.hm .1,.....,,., 1, K22:I Page Fifty -Iwur harlantl. Paul Iuxtu T-'N T ..z. Twp IQUHQ' Halnry Smyth, Ilan Smith, Iuhn Im-hm, Itlck Arnrtt, Bill Irmschcr, Lurrn SCl'lI3I'lL'I', Dick I xntgcr 5, Allin I'um'n1ax1, liruct' Iiwmg: Dick Illll. aturlcnt m. . ffllfflllll Rfurz' Runahl SIIXIIQF. Ihll Stautftr, Inhn Skmncr: Nick Wcrhng. mach: hm Raulw. Duck Sinn l'lf1vn' Sklnncr Stauthr Smith , .Xlllsrxll , Shapptll .Xrnctt W, Itlwlllx , I,m1l'lIhlI1 harlantl Irmxtlmcr SLKYIIWINI' Sum Raulw ,, Ihuhm , , I Iarman lnwmg ,. I3I,.MI IURSI' IiLMI ILIRST I-.LMI'IURS'I' IiLMI IURST I,I.MHL'RST ELMHLIRST IiI.MI'IURST IQLNI IURST Raleftde 7660! Yr. H Svrph. , Fr. , Suph. St Iph. , lr. , Sr nph. , Snph. SI Iph. ,, Suph. Snph. ,, SUIWII, , Ifr. lfr. , Suph. , Ifr. l'r. .Xl U :la , X'I'.mdImrn , , CcntraI Cathullc - Cnntral W, A Harlan ,- - I.afaycttt' Ct ntral , , , , Osman , ,- ,,,, Kcnclallxillc , ,- lu . . 111. M2 r-I :IU Jfm S2 44 li 35 Il, IU IS II ,S 7 I I H II Q3 ,H -1 ll IU li In H 1 5 I ll ll ll II lzI,MHURS'l liI-MHURS'I' IiI.MI-IURSI IiI,MHURS'I' IiI.MHURS'l',, , , IiLMHURS'I IZLMHURST IQLMHURSI It 50 ll 11: w lu H H 5 5 I 2 ll ll ll II ..N. 92 In gh ll I4 li IH IH 1 H S 4 2 U U u iw II SU 91 :Il ,H ,.a H50 ,-I5 7 1 l'.l-. 1'.P. Sh IIN 32 IIS I6 bf' lil 113 I2 52 2" 'IT IX 58 I-I 20 7 ll 3 IW Ill M .5 -I I ll I U H U - Il Cullrnrclia Ilunttrtnwn , , Garret Ihwaglami , , N, NtwHavcn , I-,, .-Xngulai-. Y W, Munrucvillc , --- Lux ,, -4--7... . A ""-r .,.A. Q' -L' Y -- -4--v....WL.,. . , , . .....W.,.-a.W , WM ,, .,., WY, ,, P I KWH Top Roux' Bxll Simx, hm I,mvy. Inn MIIICV. Rrwnalrl Shapyull. Iiulw XY1Iwn1 Iilck H1II. NIULIKHI Barium 160141 BIII GL-ur. wash: Nolan Allman, Larry Haxnrx. IhII I'I'IxL'. Ilcan .XIIINHIL Ihck Schu Pluyrr Luwn Pflik' W XXVIINUH Hamm , , Sums , Mxllnr , Schfy ,,, N. SXIIINUII D. JXIIINUI1 Shappn-II ljaus W, SICIHIMICIQLI' CJUHVIIIJH Stautfcr , , Skinnrr , Smdvr. ,,,, ELMHLIRST ELMI-IURST , , , HLMHURST ELMHURST I-QI,MHURS'I' ELMHURST ELMHURST , , ELMHURST ELMHURST ELMHURSTWW ELMHURST, ..A.,,, T4 T5 65 42 5-I T5 70 5-I 48 ll 49 Yfaurllq '7eam Yr, Q.l'. 15.12, W Sr. hh IIS ,,, Sr, HT M4 ,, Sr. 'I NN ,, Sr. NI 74 ,, Sr, M r-T ,,, lr. H 211 ,,, lr. 45- 12 , Sr. 53 I3 , Srrph. II 3 , Ir. IR 4 W Sr. N 9 , , If. Iv I W, Ir. 1- 2 ,, , Ifr. I I ,,, Ir. I ll , W ,,, Suph. I ll .'Xl'c4vIa Y y ill I' IAII IL'RS'I' xxI4NlIII3lII'll , ST I'QI.5IHL'R5'I' Ccnlral Cathnllr , , ,-III ELMHURSI Ccntml ,,, , ,nhll 1iI.MHL'RS'I' Harlan ,, W ,, ,II IiLMHURST,, I,.lf.1yctIc Ccnlr.1I ,,, 91 IiI,MHL'RST OSSIAH ,,,,., ,, .,,-I5 EI.MHL'RS'I' KcncIaIIv1II1 ,, W ,JIT H.MHL'RST Cuncunlm ,,,, ,,,, 15 ELMHURS-IA COUNTY TOURN.-XMF.NT Ldfay-my Central .42 ELMHURST ELMHURST,, ,..,, IIS Huntcrlown SEUITONAL TOL'RN,XMENT Ldf2lj'L'lICCL'l'1lI'.lI ,,, ,26 ELMHURST I 5 Sh H2 -H If Ik IH IS 'I :I I S 34 II I II II 7 1 ..N, l',If. 'I-I 02 II2 57 IM SN 122 W fi 'fr if 454 ffm 24 I4 F T fv -I :I 3 a I 3 ll 4 - 3 Il Il II ll 'IS llnntral CHI 52 KumI.4IIxrII4 fwfv I'lLmtcrtrm'n TS harnr W '-I Hoagland io Nov Hahn UU .XngwIa -If: IXIUIITIILXIIIA 54 I,Cfu ,, H ff New Haun 63 'V' South Sulc managrr .l. I, 401 is 3241 JI: IH3 is 'M 4-I ll II Il 'I I 5 II n Im 'IT WI Sl! S9 44 47 41' 44 If 05 QC xJ !"' x'f"'N 'SJ x..ff'bNfN X N-AX ' - 'T Fm , . .N , V Lx. H.- 5? -'N NX, if 1 5, X Q ,hz 1 w Q ' 3- -,: k , f :.,gg::', X x X Q Q Q R Rx X Q 1 R 12 E ff! .iff 5 if f 3 J ' X V. X 1 V.-11.3,-::y ! Meer- -- X o ft. ,x. v ,,,.,,. ,.., , hw ,.A,,,, if 1 I "'H1gg ' ,, , X 35' 2 x Q X Q xx x P, 'WJ , 1 DICK SCHEY 57 points RONNIE SHAPPELL 9 points , f, o I f fvq I L In 11 I xl I P L Q jf' I ' . " ' My r ff' I , L- 'Rf . DEAN ALLISON ll points 'r -,'Q, .. X 1 ,AI '.. N .. ji N 4 Is' ' "I .Y ,. , ,...- by W JN, 5931! -- N. mix 5 K NbLAN ALL1g3m x Q- , r , N, ,f - ,- N H 5 X' 39 p ts, .. .ifxgk , Y N "-'.' Q A ' x Il 'IILLER I .1 FOUNS j x ff -A ,, :P -- ' E Z1 Q-If al. ,X 0 L ARRX H A1 NES 13 1 BOB XX ILSON 4 -ff Z 5 IEIJJLISIMS ,A ,,,, I ,EZQUJV Q!! yum Ll., f f 'VW' 'A , I ' W gf '17 Mm: 1 f 1wl 1Y MIL f 6 V? fi Mfr Q1 W2 ' T W W BLUQLL QULO fix' ,Xp QM JJJTU5 g f' V QQLQ'L 13,MjggQf2n QSQQL umm A 2, E E gif ' W 'c Q zf iRMu Gm KQ5? f wcwpm QQ W M Q W btw - QQ5 N A K, t Q' if-1,1 , Hllmm Jvmwol, : mn Page Fifty -eight E Glad Top Row: Runnie Ernst. H.uttl: Linn Rutht-nbuhler. Html: Pull Ferrell. Glee Club: line Srqwnwn. Band. Rifle Club. Intr.unur.tl: Allan Doctor, Html: Ianiue Iuhnwn. Bftntl. Rifle Club: Mfireelhi Sh.uli. Buntlz Ut-rtrumle Herber. llunit lic: betty fleeting. Baiitl: Lucille Suuthwortli. Btimtur Suomi linux' Carul Ruehin. Glen Club. Bumter: Mariurtt- Mtltleney. llutiie Fc: liletinnr Denniwn. Glue Club: Shirlcx Siiuun. lluinc' Ee: Birb.ir.i Rauine. .-lDl'.l.N't'l:', Hmixter. Rell Crow: Carol Kellernmn, GA..-'i,. .IIJIQ-IXCE, Hummer: Ronnie Lfunirfl. Glee Club: Margaret Haber. Rell Umm: Arlele CSutl.ikunst. lkintlz I'hillix Finriel.. llume Ee. Rell Crmx: Nunn Mui. Glu- Club. Riflt. .II7I'.'l.XYfE Third Iloux' Sum- L.1nuiuin.in. Glee Club: Slmrrm Btehlfr. Glee Club. limrmrz I-l.1rb.ir.i Allen. Real Crow. Yell: Larkin' Oxlwrm. Tivirl. G..'X.A., Home Fe: Curulin Lugltn. Rifle. G..'X,:X.: Shirley' Vlhrvtlx. liumterg Cgirul Sehm'neni.inn, llumter, G,A.A.: l'.lt Arnrllml. Rf-il Crum. G..'X..K.. lltimtvrn Pwnnie Sruiner. Glen' Club: bl.lI'llXI1 Rmrr. .'IDl':I.'X'f'lf. Bowler: Hunnie Culeinun. llunu lac. lititixtu. G,A..X.. Glue Club: M.trg.iret Hn-nn.in. Glen Club. Homttr Ifonrrlz lx'uu': lktrlura Henri, Ki..-XA., llunu- lc. Humit-r: Smnlex Gut-gltin. .1'lJl'.4.N'CIz',' Peter liekrich. Rifle Club: l..trri' Hl.ur. .-IDl',I.'X'f,'l:', lmntl: Hill Price, Varsity: Ihnui Alhwn, V.trsiti: Richurtl Schei. V.1rxili: lmn Speeht, Htnrster, .'ll7I'.-1.N'CE,' Ruger Prince, Html: Kenny K.tuflin.in, liintl: 'livin Thieiite. liinml. lfzfrlz Rauf luirinre Ctittun. tilts Club: ltelurt-s Smith. G..'X..'X.. .-Il7l'.lXf'lf. llirul Pilfance. Glu' Club. Sixxeh. lltnixttri Ann W.ilker. filet' Club: Aim Ruxkirk. liinil. G..-XA.. Home lic: Riclmrtl liunnell. H.1ntl: WilIi.un Briant. li.intl. Rifle Flub: lerrx Baum- g.irtnc-r. lhntl: lrihn Kfrile. H.uul: lzllen Aiitlerwn, filet- l,lub: l3ei'nn.t Limb. Cv.A.A.. Hnnir' lic, like Club. llumterz Atitlrm Rice, litntl, llunu' lie Slllfl Knut Arlene Hnrnmnn. llrvvwter: llturlx Olwn. lhntlz Marilxn lirunk. Cilee Club: Annette Grile. B.1ntl: lhitsx ltrixiitl. Glu Club: .Nltlint Sliucll. l'l.inil: llill Suns. V.ir- sity. Resl Crum Iutli Springtr. Yell. li..'l.,X.. .-IIJI',fl.XYflf, Ht-mtcr. Rt-tl linux: Alice Rue, llnmtrr. Glen' Club: Billie Gillinglmin. l'lmnt lut. lluuxtcr: Marlrm- l.e.tlher1n.in. Hrunster. ,IIJIQ-1.'XY'l:'. llexerly l4r.ttllL'3. llrunc' lie Srrmlfz Kunz Loren Scribner. ltintlz l'l.trlt Xliltntine. lkintlz Richurtl Hill. .IlJl':I.XY,'E, Sturlent M.in.tger: lun l,mvt. V.irNiti. .II7l'.I.Y!'l-f, Iini Miller. Yirxitx: Hub hvllknll. Vanity: Ruger Hlunu. liumttr: ltruniu Murtfrn. lntr.miur.1l. lhimttr: lltlwn Kunifer. Bmmter: lmiitl 'l'r.untr. lI1U'.lIHllI'tllZ litnntth .Xrniit.tgt. ll.intl. Rifle Club: Hub Inaug- Lw. lhintl: Ronnie Sh.ipp-'ll. Hantl Erglzfh' Roux' ltllen Ruthenbuliltr. litntl: Nunn Htnning, llintlz ll.irb.ir.i Strubbe. Yell. GAA.: Mirhun W.u't'. G,.-XA.: Riulmrtl Mtrrill. Rifle Club: luhn Ruth. Rule Club: Rvgtr Miller, llfinclz Luutn llrtiwn. liinrl: M.irlt:nt Wiltlty. Htrtrwlkfi l'hillis l..mtlix. 1 G.A..X.: ltanne Stmuw. litimtt-r: Yirginm Wnll, Glet Club -'Vlfllfl RUN'-' l.iniet Munn. Iliimttr: IMnn.i Kill, Frkuiml. lluim lie: Marltnt- Ht-ck. Glu' Club: Ann.: Kai Huiixirtl, li.in:l: llrrulxn S.une, Buntlz lu.ui Altman. Speech: Rnberm Freiburger. Ulee Club: lmrnthi Specht. litimtcr: M.ir.iquit.i Winn. Humter: Carolyn Cox, Twirl: Kurt-n Meier. Yell. Glu Club. G..-X..-X.: Rn.: ll.trni.1n. Glee Club. Bolton: Row: Ilunulcl Perl. Rifle Club: lun hluure. lntr.nnur.1l. Rell Crtrul lime Xlhtgner. Spurtxz K.irl Klemm, ltintl: lutl Bm-lex. linmttrz lftl Ut-bh.irt. Rifle. lim-stef: Larry 7 V Ulm. Speech: Ihtiitl Muvl. lfHlL'CllHI'!lNII Inn Rubbinx. lmiectituiixtz lftirrest Hfunex. Rifle Club Step right this way. fulks. Nu :ulinissiunfentry is free on .tceuunt of the PTA Variety Show. Come right into this tent. Here you will see the many members of the E Club, wearing Es for .tetive p:u'tieip.ttiun in many activities. March Z6 was the :tnnuul E Club clunce. Mr. Charles Eiekhuff is the main sponsor of this group. The citlsieers ure: lim Lowe. president: Dick Hill. vice-president: lucly Springer. secretary: Dave Trainer. treasurer. .J r" A 'wr 3 N f 5' .6 Q , I , Q I gf L H :Vu . gfffllli i + .- f' '1' x , ..Qf'7J ' N 'VS ' - ' ' Lf: ' " -i-shi , - ' 5 'L fi ' -L ' 1 E 1 . A U jf! I. .1 ,-. 'er E .xy AWK F Fr.. ' cl ,. ' ex, 'AQ I 1 If A f Ln ,. 5 f 2 A ,, Q . 1 b ,. , fx' ey ., g,Q..-I- V . ' . v " 5 X .VQ5 ,: ' . Ts ' Q 4 in T 'ingmar- I X l'.1gL I fltty -11 P ff? 1 i S.. J Q ET TT .. .-N 1-my aq . ' -SN? l,.l.LIL' Suu -. VF 4. 'fx 'mx N A. gl ' ,Q, Q5 - N.,-A ' , ---. 17 Fig! ,ml if PM if t,-,f-7 Yu Aj f ,, f I Ns X., X .Ni x Lx ' x T "" L F , f fl S 3 " -J E- 1 .X '- - a 1. ' K I-2r1.i:'- 5 N 1-Ag' . .. ., affri-2 21--fy 'if' - K X Eff Scnirmr SIU.ll'liL'f. Congrdtuluticms, Tum SCIUIII' Iicnl klklixc Supcrimr c,:OIDlTlCl'CC Students Biggics I X ,X gf Min Lcuinl Mm. fnsllhllll Hur Dwg Vendors GAA. Otiicers Yffccn OHHCQ-rs ago Sivtx-twn Zin Hlennnriam ' ' ' yy -. i ' . fn , C, A . U, f ' l l . 'E 5' :Meg ...S Q ln- 3' . ,ff - 1 e-Y ,.,, , , ff. A we 51- . . N . K A 1- ' X., - '.2gSx"f -: t , .,., i X gg-,Q Z- i 5-k:qiE:::4 5E1 .5 V .. F I ee 451 , I .Q g I . ix R -s -. ,f,-,i-tit - ,i m g 3 , it ,W Q3 , 1 - f 555 5 ' . MI -: xii?2i" ???5c. ' " 3'S'f 1 ' -J' ": Qff 7iiN?-3. E Q' i, is-'fl??':1 i ' GLENN W. HAMMPQR IWUH-l'?5-l Nu man can huild a lasting monument fur anuther. For words, even though they are imprinted upnn mine. will snon turn tn dust. The only memorial that is immortal is the une that we, the living. imprint upon the minds nf men as we live with them day hy day. Such a memorial will live with us who have had the opportunity tn knnw Glenn Hammer. For each of us haf, learned a little hetter. the meaning uf human lxindnebs and devntinn lu the pmfessinii ul' teaching thrtuugli his example. --Inhn F. Arnnltl .fauaeh , Valedictorian-Carol Schoenemann AGR E 'SR Salulatorigins-Patricia Arnold X Q T- lznnes Lowe E RI Prom Queen National Honor Sociietg R X loan Altman Four Year Honbfjlloll I j Q Prom Attendants 1gjt'ggjfh,Ajjgyg5sf yt- -ge ' , Marcile Backs lgcvcr "fgmdLIS, ,F fl," '-re' Nellie Buchanan 't 1, Lou Busliirksil 1' I I Sandra Goshorn 9 Qzlmc Gollum I y KUVCH MCYCF I ' Hxllun DUMP, 'L y I Isrl " 'I llldlfh Null fl I Annette G e fl' . j ll. , Shirley Spasoti I yu! Hd IIIIIIIIIII II IA f I I, IA. I, J , , r ' Q Westinghouse Science lx ' .Ol ll'lKlCl j 1' pt ' sl"s li un Low A. L A 5 Talent Search ' 5 ', jf V ' W . It , , Beverly., son . I ' , Honorable Mention I all gif 1 , It Gag ey: ,C ,- ., David Stevenson X , 5 Illl I an X 'lie uit' ' .,'i' i . 1- . Bausch and Lomb Award IL! I 6 'L If! 4 S' A' ' 3. Mathematics and Science ' Iffll 41 Uefldiiliyig SQ , I Q 'A , ll YA Kenneth Armitage Il IG?!U1?l59heUglwy,lZrnnI , tl I, A I x I U 4 ' Quill and Scroll Iournalism Awards 'J' fi' illflllle 5,14 ,gi ' Pl L, I K H I ,. bqnnie Sc nerI . If A. 1:.i,21it U if at A Marilyn Roser .-T , A' Uiygllsoll If Iudith Springer I Il' I DAIFBCSLAIIZCH JJ 'j IVA Shorthand II y I izifi II, If Muriliyn Roser " II, '7' CLlI'Ol'5g'liiOSll6'Il1Llll xv. 1 1, - I U' r W' W Z1 My L , , , , 1 V fl ' - I ,f fi , -"NVayne Fownship Trustee Awards - 4 ff. 1,1 1 ff l , 3,1 Pt' ff , I 1 ITyping I ' I , ' ll ' .gf ' Marlene Beck A i ,lf l5lllIlJLi.l'5'4llCl'l-5 vv.p.m. jf - ,Q f Robert Wilson ,C ffl , X-' 4 t 2 fl, ,V 4' l I ,f ,' nflll Jfyllyping II IIljA"" K7 1 I ,j T" I I National Music AwaQIlfjj I O I IIA' -I Laurel' SCl10Ql'1Elli'll1I1-67 Iw'.p.m. David Stevenson W Il f I fI'Ii ,VL JI, ' KVA 1- e il ll i ' -A ,ar - 44- l 4" ,, l 7 ,l t I ,jf-L' Ifgvff' ' 9.49" l. f7S'PE13oH HONORS X i, ,I g ,W C 'i 1 ' III., Ill .1 . ' I I ,I,4f'41mdr9usjl5eclarnat1Qri! , II! Dramatic Declamations ff tI IW ' Z' lj," Barbara Stiftlhhe ,I If I Z ' X I,1Salliejean Skinner All jijffll' !I3FDefGJSl -i" 3 ' , Iii Iames Gast ' I ff' Kenneth Stevenson I, I. I II .I Ioan Altman I ' I uTi'Altnhin 1 U ,.f.-i Carol Blance Pr' Ijilos Berry, Larry Goss Ill!!-'5,"'Kurt Eclrtich IIIj,' I Shirley Miller yi Oratorical Dgcla 'dhsr . mill Poetry Reading Shirleyylldi er 'v Richard Bunnell Amy Lou Buskirli Beverly Berry Page Sixty-three V1 Y V 'A If df!! 4 K ' . ' rl, .Q .,f7,"f' P.1gc'S1xty-four 4 - ny M x K QE V. xl 'xl I1 ' I . Y ,ml ' If 'x 1 s nl I. iq l' j lf ,l ': - I W' Q 'lhf ldm' I.. Lcr, V, S-llHL'Ih I1I.lI1l1. li, lllll, I, SIYIIHQKT. ll. 'l'r.um'r 'I I I ,' 'Q .Xfrfunf lwn lf. I,-ryan, Xl, R-Nr, Nl. l.k.lllR'IIIl.lIl. I. l.mxx. I. lhxlmx f - . Y' I'!mrl lion l'. l'ul1rm.m, lr. SnlIll1wuI'Il1, Ib, lmlx. l'. .fX1nr1l1l, Ii. Snnm 1' . 4 1 t 'l Q HHl..1n1 lxlffv H. lIf'I1IX, V, Krllc-rl11.m, ll, Illlll. I. Uvlmlm. ll. Runnin, li. Allen I ' 3 'T -, 1 A' I R . , X? X X NI I w 1 X 4' I II, Co-Editors Senior Editors fr x A f V - I g , V.. Efllill lxilcmnllll I3LlI'l3LlF.l Allcn 'A N ' 7' 'E .nr Xll'.l Llflllff v , ' ' - I Prxl Arnold IJ Q' I ' x . , X X Club Editors licvcrly Hcrry fer 4 ,I xx I.lL'lxlC' Oslmrnc Pnl Ful1rm.1n I' lx I-. l'll'I1H1C 5Ul1l1CV Lucille Soulhworllx V. 'X ' I. . . ., - I' lr.1rlm.1r.1 HCl1Iy Dcvuml LVJV . X X 4,.1rolyn Logdn ' ' 'X 'K Q - . - X rl ' , Business Staff lg 'X X I Typlsts v H . Clgnrol Sclmuencmgmn Dlklx Hill . ' ,Xi Iudy Springer LYNN LCC - X, Mrnrlcnc Lcullmcrnmn Iim liolxly , , , X, I M.nr1ly11 Roscr Ijdvc '1'min,:r f Z X. . ' om! 211 Zen ' Advlscr Boys' Sports I Z! l.r-:lm Frills Iim l,uwc: A S S U C l A If I . " s J , 1 21 1,2:L '1 mf 111' ,V V Nj, .X ' - 5 - ' I J, j, 7' L ' " ,ff ii, R. Grubb llllll Co., lingravcrx ' ' 'I Z 'VV' ' 'V J, it I ' V n ,Q IIQ51xxxglrxr-l'ruryflg1g,,AE7l4r5 -- Y - ,YL JC :LJ -f 15" --" '- ' ' iiliumpmgn, lllmms Y' I Q ' lfllplungcr Portralifi -4 , , ,, if - f-I fd .- A I vc , A, Y . 4- 11 , , If Lg 51,-cffg gf ,4.fZrQ?!f7?ffg'5grgySi11-i'7Gro11p Pncxurc ff-'yi' -r 5 4 Fort Wayne, lndigmq 1' , , , V, A -T? - X l 4 5 I ' i xl f In . Q,,44,,0,,wpffwJ4f,f040ffwwlMff 4.?4cg WL W WWfWiZfWMmf ,ffmzgev fawoA9fWOA4f h,4ZMJjQw76f,4,ZfAQMfN AXVMZMMVMQI I -X X Ir' ASV- uw-1 -rw , H' M. 31, , !1.'n4v, " f -'?. :f"ig2e -vw. 2241 A. Pjggr , af! " 1 fn: .,1'f,,3j,F N-' "f'?"'f ,A A31-I-:Q4!., , v ,z ,. -, V353 M, .M,, 'A,,,L,., Nj, Y . : V .Ly ,vw dv I I , '754 laiiggg Qi' 5 5 , - ' X ':',L3'lihf?,t-gl f,', 'gl' gfki " u- "l , 2 - ii: 11- . -,f.S,,L ' ,VL g f Qi, A 1 ' rf , fx f f '65 Ax,--ff? 'ffw ? x N' iff. Q 1 A" 4 f F K -- '.flz',- 1 A X-fx f f A -, . x, 4 'L--,.---,f W' , 7 "-. n- 1 1 if! ...wg els' 1 .331 'Q ' Qffxi. . Lg 4 U' .1 TQ., N H73 eawiwnld LNIDICR THIQ H119 TOP RING fNI.XS'I'IiRS I ctlkcius HARIQLR5 4 f' jffl' 'gy' ,LII ., .fT5.,?24 , .xx1. 1.XL 1RAx1x1-.Rs X 'f",si5:- Q ' A Dlvlf- A ' 7 IJIRIQQLTIONS TO LiL'STOMIiRS fy- R , D I f'W2"1i4 ' QU LQ' ,A V ' giupzi I 3r,Q731f' g 5 fjo, MW ,:,,-',g1-amy: , ' ,P 4, Q vf fx 4, 4 1 X ,ff N 7 !y,,Q3 rs f I3 , ' ly! 4' ' J xl Q' 'H ' . iflff X-, KX ,A fxfi ,M gilt: V fkfx Jkt! Xi' Kigiiir-4 X ix X , f. '-. X - -f .. ' I- v s 6 4 .5 . 13 ' ' ' - , ffl, f' ' 'gniiiiiw Q ,, ?Q5fe- M fi , 'f'-L wjfwpfx qw H ffm 1 me Y 4214 .wif ---7' I , 'M 4 I x X '-'yefgggfieibgjfffgjggf jugff f f. ,.,j'j'fgE? ?i4' h,, XX ff , - f 1 ' ' " ??iw.f -42"":QXP,,f?"V if 1 6' if ' "P, P-X 'epfr AX , ' Sw W fm? C45 9 6 1 . ' X 'fffs-an"W'13A N ' 1-'KALLQ'- N . X, j " YL! X ZAQJI ,.. ,K N ' XXQEXW 'J' L 1 X 7 N' ff-bfi I fr, A 51'12:T.'f,f if EM 30001 XX 'TA " , x s .. . X X5 .am gots X ,J my K 'RN x j 1 1 x X N K, X XII!" ,F x"" ' 5' N Yr - X W XQ::1'llfL- If D ,,..r' -Zi f3.i Q , ,ff 301414 f LfAfQ-00001 ' W' if '21 J 14,0 7,TfQl-Q vcfgpv Gbkfif . J Z QNL ' W, 4'vL,ff.1 .ZQQQW . XM L Mvfv .1 4 ' I, ' rf! if A L ,K ,Y , V, L-ff , , V' 'X-LJ f- f f V 'xy' ' A A N I fx Q, D If f 1' ' . -ffwify' .iycdllf . WQLQGL, vc..!4Cfc,C,f 69 ,, v G My Q I 1, 5 1 , , 215' fo 1 X-,ii JQQQI 64,-5 -106 iff AZJZAQZ J f QJQQLQ , 'H W , , , fl ,111-4 jfpffifx ,,L...,fC,'Cf':-'f,f,J ', 'XX-f Z ' I fi Q f' ff xL4.g1L ,-C fg, .g,AQ. if ,1f:lCfifffLf1f4- 9 f"w" Vifwykg J f 7' ' K fi ,L .Qc,fg4fW7f A Vw, v , ',q, J 4f6aQQdo' wi l ,,f f - A' 'J 1, L,4f.,-A-Cf ' , ' ., Q,Q Q41f4,f ,1 Q- -ff1f1Qf4v: fLcuf fb! . 2 , , ' ' . .f, ,f 5,072-f XJR. J Q! 77f,ag6,c,K'i, J'Li,L,' 'L 4,Jx!!!!f.Lffsf'Z2' W!!! ., , . JZ VX X , A A 4 1 ,r QQL,5,f ,L 4 f x,'i 'f - , X-F ,A Y X . , V , fy , 1 P 1 ff xL,,fQLfZ3fL v , ,J h 4f11Ll5Q' - ,'CfQQc.lV-.g, . A7 f ?' 'j?f. , v., 1, ' ' . - 5 5 . ,fl Q, Y, A , frfwg ff' VQQZ, 1,11 V 'LV' 'fx fgg., ,L V114 -4-'V fkff V V 'A i KJ? fy - ' I , f 91" f ' ,J 'f 722' 014.14 4, LO xL.fg1cfQwfcfQ ' ff M " - W- W , , ' ' 7 , ,I 7 ,CZJLAKI jQQf6g,C!c," ,ZZ.f1,gf'-fCX'L,4ff P7 Qffff Q5 , iff Z7'77'7' . I "'9"ff 77A , ' - - fa 7 5"Tg7W nw? I ---M , . 54.15" ' ' 4 MQWMJ Zf2?wkQ?fMZZj,4,Q Akiv- Qzjf ,Aww WM f ' ,U ,W 6Mj,4,L,,,, bA ' 1 ' ,fu jwf Lg 4fA ,dial have A . ,imma Q 4409 Aw Jmyxfim ,g4LaffLl,java-16fabfyiwy?.ar,wf WMM 74""V Mfwff' ,cubf 67 5674-vfhff' ffffif' V ' JAV' ' 7 .LQZA ,Lf 14,411 ,:1fZff,.a,f OD JL 54 nwwb JWMZAV 114,40 .yaafv-- 741011 Q-MJ X4-My ,ff.4.f,a M ,, , , ycf f,2fL.w Mx. awww Jw Mf'i,,f W 44, M 77'Ld,ZGfU p-fzfflzd 'L gfA.A.m ! Anil J ,fffm,.MA! ,,1,f,1,4.f Z4-AJG5 l L9 X764 ,uwfdaff JLAZM D' V' l r 79 K ,KLA 77' 2,,L,,,,,Uj4,1,,LQL! f f cl 4 'i.u4QA9 ,J . if ' I G A Cgwf fd 77-ffwj 211,01 , ' ff M- dy ,aflffx 1,664-af,,Q,f fnwf zfbd-40'fl-44 my g-My , J Mi H :' 1 em? ,V ' . . ,, ,, 4.01.1 1 , , JY, H.. uf i:gf,2'X- A15-Ziqjgiggigfggx Q 3 gj1,1,Q"f f."-Ei-.:.1i,,C.. -1,.,f 5,,, R .-w":-"G.- a7."' 'Fw'-I'-'.'Ll1L"'?7.-ihirjW 5.5 'lu :ffl ' 1 1 x 'L :ff . .- A, 1. Jixiiillh-.141Qff' iz, r.fH'jj,'Egf1,34Q'?'s,.:-"ff..wa..va'w'FL!.:-u4.'g- ,. .N .na M' ,u .5fiifliz?f4'L'Qb.:2lik7 12,Sf-.5-1g.,5"iW.-u-93r,L--WF'.i152,Z,3",'5.5E531,7Ei?"iF?'f5' 4'3" -f5w"5'gi Sfn, ,Ii i 2 ,"' . ' , Q-. ?2QEsii556'S3p1vgif1iu1jip455517.5'3'3.k.':fy."iu,'A,?,'gs.'1i.ffmfz-.fi'.:1,,gffh L I" f3c5""rj '2 g',,f'g,,E- .4-lg-ugh. ,.2AfL,.w!i5.'i1.,if 1 2.L 2?F' if- 5 . 45 54,2 2' "'ffg'-5g,,4"E gg W J"1lF'f:.l'f ,119-102 J' f' v1,1 A . 1 1' 'F-1 11'-L"!iZf ".f'L71,,- .b pw' J- C' 5 ' 1 ' "" ' ' 7"E- H: " ' ,- ,557,m'ke:.J-ziefiffii f'gT.5vf'11 yy: ,f,,.k".:.-L Z- '-02 9' wir- 1, J "fa -'Pug 'E-Ji-: 4. Jil.: 5 ,'..r- ini' 11,1 I 9 5 ' fgtaii-213.3-" .4-?'J-'A 'kf1.z4Af,5' : 'P 1, ,1v5',.y?wf-'w..fg-s 1.5 Si'-"' ' ' 2 '5' 1 -' va 11-j"':'5 E7-1,4-j:E'.t .15 NE' , .nr " 'I-'fm F. 1 'E "ia 11" ' W1 5? 6' f 'WL' r . 4 sz .eff I f'1"ffg5!"Q 1fz.,?,.,5.'.,?'g:? "" ' 4' -1-L ?j'ffQ,1'QQ .j','E',,:,',!'- ' ' my-,.,L1 Egg V .gif 4 I ffl " g -4 ', .L Q ,..,,.'.,.gH'-a F 555 .f',, i,v1g,,.4!g, egQ Ag4!q.:,'yj g'Ai-il.. 546,-5.3. af? Li, 55' fps. ,i Q' ,r lk ft:-.zg-'ftf3f' Zi1rV':f,':L",, , 1 ng' - ff. fi.if ll, 1' "aj" ,vw 91.5 ,.E.,,,, ii, Q' ij "Y, 1:3 Egyvgiiifgwjrv, 5 f f L' 15, Y' 3'y,f'f f'f"24 .E fgwen z "ff"f?f"' A f W .ff f 'W 2? M ff 1' kai-QfF'.Swf'f'-5+n.,-.... 'EVQ553 .151 z"1i Vi. :Ha f'a1"f!f5"'Q'i1 M, if 411 Qif Q31 J 4" ,fu 4. It , 1, P1 'Win iffy.,-g:g7,.:g,52.93..ai..5,4 ,"iI,ga.'g'F,-Qlifwy,,u.u-Q.,uf5,g-.5 1.55.5 ff gl ff ,Ig 14- ulg, jg y 1 L , a J ' 41.1 r f' Y- 'Qjffi' iLnQ.5fZlW5'k-J ,gig 'Ef'fff,i55'--':bL?:-V1 ---- 5539.1 fs-rf, qu 1435, e-' 7""'2vf- ' v- 1" HH, 4. f., 1: A 'F' 31. iff? f 1 U "':'f5fQ"Q+-.52f.?f'k, 'f.1i:'.f.3:'? -5: ?'f- N: 22 F 5' 5 5 ,Q,f'fi"Jf?'.gf4'L.,f5,2, , a-I , ,ig fx fl' ,V "gf-?'5iif5r,i5f. Qifff ' "'C"f'+-2' 'Sm if rfqidq .ff J., .1 ff-I nv " M, gi Qgf, 4:.1 i'z:A e,,Qg, ff fr... .3 ' 2 ff 3 gf, ' ' " ffff "f"""'g'i7""'i"E an .ew 4: fra, P 4 , ,M H fi-sg gi-g'.g::?H 4,252 J: Effvggq- -gg-Sify wi. gggj' W' fgj'-ff-0, : . .:,j,. gg. f, JF., I it 5 5' 9? f. S, ,F 5 geg:ufss.:.aiff. Sw., q..g..fLi7.1, sjijgf-.1:?"s's""'1f'-.Q-Q 1. , . 9 fa' Hg' 'wf' ...J A Mi.,,5,13E ,Q f ff Sw , 52' F Ui, f'51g',c'g'5rMwUE aa Hr 5. ,U ' gl . 4 K i. 0, ., f'fy'v"s1g"N':f'ws 5-My wma.--mv---x-.F,,n' J' f-'V 'f'1:i::. mf 331, uf' ,ff fy: 5 F J-Rev ...mfr if F ff.S,f,4-,.. E, .Mil , v if .1 ,"' ff'-'Q-'z1"f.-z.,,,.U, PLLJ a.. A. . ' I 1 ..-L Pi sf-1-1,-w 1. :- -w Us-.M new ,U 51 Y me .u.AiLSfSf-ze':3E' Wftgivig-XP wiiw-5,,if..52 ,QE sa fin :-3 'si' 'eff' w--sem z..n,,z.i, +L' 'ff is wi: ,, .L vefirrezg .sy-ww-.ngp.qa...--W.faL, 1,5 7, mfg.-Agfa: g"'-'-2'yf"- Q-1 I5 115' rp v , 3 Er Js fs, 4 ,, . ' P , ' 351 g5...f'1ff's51-5114.5 hifi, if g:g"f Af. i,i",F"1 -A ,-f- ' ., f's,1'.f 1" ' 1 ,mf f N . "Alf '-f,T.f.+ C ..,, 0: 4 Aff fi iii 'KSEWE1figi'7yf5's"3g--f.fgf v., 1..Le,.'f .3 'TW5 545-11-if: 6 45 F fri iMvL,ui,..1ff'ii-19"mf-'-r.,',"1"'2?'f' 2'Q'r"x 'HM '..Ji..fJ' ax 95' W-F 'Pf'4"' ,J ,mf gf ua K. 3 , ef.. ,,, ,pa +..gw,g- -. v-f,gMJ.'M,b-1.4.29-1,-if-,..5..P,..a:x gf'-1 5 - pg "4"'!""f"A'f'Y-'11 H' 1- F If 'Q ' f ff? 'ai PW F ' fKfQ3fg5f:if'5g'1'W:S6i5,A--f,1.,,5.fQ.k.,5.,,..n.'5,,5,g5f5,,352"'F"'Y2Ff'2'g?"' lm''g.w,i.,.x9:,,l,'a 3f',,'e?Ngfy" .fmefff 15- if? W F Lf 'W Fw 'fy if .ffm Jfifff Q qiff-gy., 221.5 'x.?y"iEg .,: 'fr H N fm: , m .-L, 5, " 1 M.-.Jge.faz.,.if'Ju .Mfg reef,-1 5 "1-, VE"'f'Hiy"2f 4111.1 -- . -'x M ...fa wmv' 9.1, 'R ' " '4 f 'B' ' W S"n.H'4"'v....E 1'z"f'fn f' b"21f+"P'1'-09. -ff1..,?r-f,.i"4-Yi' "ii 4? ' ' ' 'VP i Ufv- -a,:.e,.3.5E 59:4 img? L i 3' 3, 'h'7:i5if1'?:"'f 'lwff 19"r""Y!gi!"-'QRYWIrfZ'Q.i-ii, H-'P ,adv15,5'rw--1'.w-'-'.+.1.,.A H' 5"'z"'5' 'lv Mffzghqgf A L f tl.-i'3Hf4.EI,eE'M ,gift .L hu aw .wi - ' 'Q fY"' ':!' -'.vTm,AU..,'1-,:,F :.:,g-- 'p 5 1 p W- 1:-1-M .MF Q. f f N '- 1.-1 .H I f..if5,Fg,,fgg.jypg,', ':f"s!'i f11Ti.g,g:-ff: -V 51-,...-M1-.f.,5.,s.fn' in my "IVV-V"-5,-vfgi' ,f.ef'.,..I..-, Em K wi 'wh-1, 51. ., U, Qfiuu fy L-.:S,...-'f.64lf1FL.K-YNWEE.Z'i'7'g,"if-H''pf-"r!if'4'-5vf.f1f,.5f"1f?-.Masks .2 1- - n fl "..nzSz,.J.f ga- MSW if 'F' "si ' 1 'N 'wh fi" 1 'if-".,SlaF4'r4.V '1?"QV f'72'- -.Hffffvlf115-3"fri..-i:F'.'..f1i fv,iS.f'iA,e:,' '1?f..1i5,.:.v: 1.5 ' ff - 'Yi Yi AJS., .fm 5 " ff .,.e+'v"1: '-vs...-2-.yy-,,L'.l:.1'Lair Ez' H I ' +1 ' Vx 'v mu'-:.,, I ' s -' gi Y. 5' wa f fm .af vflf swf HWY 'Q 1'-w'!?f.-ffkfE!.".gFg5se'l.!. 11 Qixlgfgfv' -, v' T1 :nv"','wff5 w.3.':..f...s..1.5,..',, 'wx 'W:y"Z"7ing74.g Pg, jig, '-'Q ' 'Q ' 5,45 fs"'Q,m4Sbj,1Q ffipii11.5,-.5QE,'ff1,, J E.,Q.3,. , 4 K vfmkx yjw v-35' ni -gl., -gm ,ggi .AE 2,201,351 i,.I5,,!3yi,E,, n5iilR..I?'N5 j me my 7,,,...gM 'rf J JU " , ,, ff,?,tLfl"':f"f5i.Agi,if:ff3f' f i: 5 .igigfiggf.fsssQi',3.f,ff-35?f'?'sf22:,'3'1f31's,E1'X Qj'i1'5E5?fQT5if'if.i ww New 'fy SEAS, fi, " 1 V Jr'i-Qw"iYi7':i-'raw' "'Q7h?'7f 'T"?'Z2'fgf:f i55""Sv'-55.C.51IfZfJiQ.5.S?,'ffW..ff3"f'I? W:-4114?-51.5. 'fa 5, 5 .if 4 , K ' FT I JSMQ 'glfhif "MSE fg,i!5gNg,p'iL:'1, -,,,g.,f.-js. w' ?"f:fj3ff!''sH'?'f7,.-."s.- Q.--,,,. 2.3!-25:-iiQ,,:1i 1 fig' " "gf 'QR Maui d'a2"' '51ff'f'Eg'Eff-'.'-24'ff"-sfnzfffn'-Lie'31.3-'.k.N'-"1-'g'F1gs"ff1'f:'2-ffm'i'2-"Ll--Mai-"fx ' 1-.,...:.H W! " fi .f'1l'3,'w"5f+ir'5 Fu P-.5 fsi2+z?f'g"'-.5"1f'X5"'!'93i" " if'1'-H7i55.1?'2iL.?11'.i?"J'gif'y'i"'f'U.' 'f"""'5""""" 'M' -Q"1?V'?'f - aww. lq,i,L.4 -gm 5' "":- f"" 1WJ'Cn"L,..5" hr, 'auf ,351 ,f 'nt "Y"17"'L" 2' IRL gfif' '95 ,G 12 mf A 'ffl 1145- "S if-'fY2s.l1r?'fi5:'Hwn-5,451Mw' F Vi" J 'r E' "':f'2" s-',g".'.r.' 0 f 'F' may A , mama? A iff' 'Y' Tevljv .:g!ff2'9'.ef3,.g..,.m!' P! 115 ,:'!-I"."af'wtf"effv1.Ma-+4.z.. , " ',"f"'.'E 5' agp- gm 5 L12 4 I 5 Eu. .-mt ,g5Fg2,,f,E yi- p Ffa 5.1!.f,f3wk,.,F.53,1-y:a,-,yin51...!y,Q.L,Qi15,5-if I i"f,.3u, I ,fda Ezgrgihgg , 5 5 Q em..g-4'.xe,k4.r: if e"'gf,-:Sf .wgwgf-ke. r.-L..1,2e,' .5,,ggy-f'5. gffw , .f ...hw . ' "H, -1'-",:u...,1-V k 'N'1..":,f"-If-m'.:.j1'ci. ' "S f' 'xfwlf' 22 1394, 9' 'f' 'M if Iwvfn--gtg. '1Lh5f,'Q!'a.l,f1 ,if mfg- 3"55'H'!1E?"Qxi-fqing. if..Q: .ij-,'Zgf 1"--' f'g"',' N f ffl-fr-. H-ff-ef ws.-...J 1, ' "Y 'f f-Mvimli-35.153 1-!,z,a"LA:F,,fTm 4 . 4 .M-23-2 M . ,351 Jgfi La... ffliiwiag Aga? FQ? if Q ,ff 'H i 3 M0 Qi nf' f. ,S-Q'.2.5l"i91Ti'? M" ?5.+"'L!?.'2.?' -"6"QZ"'2f-S'?'g2":' 12-ff 4,1 1 v "Mfrs is if ' 1 f """1-'C' ' Q- A-50.9 1. 'V 1"'R N' ,.,, ii' W3 mga, 'E 'Agia' V 2S?ii'3ff"?d'f?ffXiLvi'SWE'-sig-.s,'g2' ':'f"'E'5 A' . 11. f , 3. 31,45 '61 ,!i.x':"Yf Lain' - ' 2fv"i11f:'f.fp-Q22Jw:Z.::L, w" 1 If "J J E 'W fs Pg 71", ,I 'ff -152: Fl- Wg!-"" Wm- .""f GL "m,,f.f3q 5--'-qi: af ',Kr..1f 1 e-1" H L.-- ':.!,g.:Z 535553 " T4'3505.""?f7 5' M 15 'f'f'?'s"?QgQ"?fI1"i1y-Q?-1.152?iM1?fi5f1?52Ls.'ima2 3.4 mei .134 Yugi JfT,.fJv?,f g3g1'32,f?g-Sgzeffgfqgeaeqggigg,Sfgugi,,W3,,fgg35'v'gr'Qf:22Q.,S+55..tf,1g.h,,,eggpf"g3gg.f'3g'iff',:,g:5:'Lgy,1- if ffl? ' E 6 'SQL -53-'fi' ""5"f:""fi'"Tf,.:W"Gf'qf 5 F-WV! ' "E M, "':7""v W" 'F NV '5'-5 A -"H cf xi- I Nuygkinuli gf V 3561- xg. -.ff 'mr r aff", A - f-' 1-L 4 wh: Nr' 2- '- V- -. ff'-Q. -f ',.L. :.. Q. ' YF. ' 1' 1 7 rFx'n1gff?,u,.'Q,,,ng,,,g,M N 5 I in fq:,1?.,rsadr.?,-him-31,3 ww 5,3Eq,f.:,Q 4, ' In . ig, gg 'f, - -.--1 ."vd1-.4.-'- W' LH ' ' 5' LH . ag 5, ..+,4,5f5fsf'.5f14:fifnf..-qis.."5j'.sf!g: ids: 'Fw 9-wi. 3. M155 21 mf wr ,ff . nf vale? gi, 'J gif-wg, E Eyv'yH.fff,gQ.ffPiE1.M-53. ,laik :frm 4ip",,-ifW,-Af-.L,x5Y521..4-4, JEL.: BN E5 ' Q Elf" 2' i""g"'S"' !'W"""'f""f-E' f . W .qQ,..-A, ,. 5- , ,I,.7:pf'r"w,-f- 4 ,,f1.u,,...b5 U ,,gm,,2, ' 1 M 15 rp W, ...,....q-a,,5.,!5,..1,.,. r. YJ1'Q.j 1 J, E' :J'j.,l- 1.7235 ,pg gr .x.g.'f,xg 5212 51.121 fl?" ,HLQE 'gfgwfg ff..,:.,,g,.,.Y'?Z,l9z, iglialfwmf xg. 4 '1 ? F45 52531-2? -'.?f5" f'A"gfEEE ,a.lk.g', 'ffk'-'f'?""'.'1""'. wg'-4 ',1..f,-f"'fJ:Eil "' ,1"i"f": W Q5 ' YET? i,wf,.,:. ,gigs-,gf rQ:Qa2gM',s-QfgQ., ,IFJ ,iff ,ig '. T. 3 1-Q ,1'-1. 'f'.""' ww: 1' 1 'aG.f:,2',f -x'i'.:1. '-'Wf'4'f2-'HM-'-f Jw' :.,. Hs! Q 'ggwlkexgg "A 1 ' 4 fly-ig! 155-!'2a4.:'..1 '-.hwy :HV 5 'rg " MJ Q- H fvgjl'-11.1 -,w,,,.u!'.,h,?-:- 55. . n , , . ' C' 2.3. Q, pf Yi, Q qq .215 'gig 55,15 ,L ---y-g-525' :yr-2:39,321-ul.-,4..q,. ,ah-,gem .,1fg.,!g? Vg""ff""'5:-wi --3,-hn.,,4,, Sf, if I ' 4 'pw pq ' ?aE""C' ""'.1l4:"'ff"7"":T3fJ,7' :-"giWT'g3.'N,'i" 'fn Phil 3,5-+ '- FMT' ?'4f"'i"'f".f'-"H 9 -sf DN..-'ifl E, If 1 A' Q- 'ff 22, Q .gg 'NV 5 f'E'1','i'1"f'Q.1f'7','-- pw-1Q4i.m:.,aff.945,-if fffuf. u'71fj,ff:L,'4-a...-J '. 125. 'sf' J F3 5 p" Q' 5,- 'W-11 FY"-s, ' 'T' "if?ffVPi"""'E"""t"E5.1-"55:':'?FJ.lfASH'mn" ""E'5""""'C1""""'5"if""'M72 hifi' fi """f "'.""i""5" Q' 1 'ii M? wr" WE- f' " 'L vfHf.f1'?'sWwi.- W' -'fsfiif-Aifif fi1E.2.2ziI5-''Vi"'ff"""!fE"":rs"'5':'f'?'v H 2 H1 iff 43 'Y 'C E, V vw Lf" f.2f11'Ef"fs5:- ..,wg1.f"E'f.Zg'f 5E-'-Fi'Wf5:i'f'2'2f-rghfai: -.35 im. aw. i"4f3"E"?' f' 'i"f'?' 11'-ff-Mfg' fa 1 gy: U 'E' ZW Z' fi-f 1'-J' ":wEe1g,g-:-Q., 1 'A'-Kgf "Eg-5'Y'J1?"1'f5'f wg.. ,.-'Q'-.fmlf .I H'-"v Hfw-ew,-. .. fJf,,4.,.L.5,- . M 'QQ lf' "'5"feUwyf1 ml? 5:11. -FWF'-"':'1'4"'i?"f'i'5"'H!1?"i7 'gf' -. Jff'Ig'E'I"f'-'g":"'W'f"52 452 W 6 Q 4- um ngfv 1, E gy15ff?"'Ni4.f.4,'l-'f-gizgf-"wiv 1- asj'.gfE V- ',g"g"gif' '1?'-rip m --:1,.f,!A. ,E, E 'X 'fr "if f"Y"" ,Em 'mfw f f xi' L' 1 1-ff-:' .f?.B.5w7j, "'--J wr, i"g...5'l-. "5"--1-,+-,QL di .. f .rf 11" " 3' ,i - I '1f..aF.f --.2.f,x. 5 sw, 55333-na ff gg EMEA, IE 3.57.-W f .54 vgygftlufgzll-,..1q ,J-wig: .5 f1f,,g,,,'., li. -I3 , fqi' 111-pslfpf-3. 5.-,.. '.f',.1J5,, 515154. 5 ,f PF' -E ' gui' Q, 5 HA, w'??5'?2+k'ffl5i.1-hiv 2 w-fflwiqglg .'FT1?""W'fx-Q..:.c,1:f5.5..f':Mf" if T X'-2 'WP' .11 E S Stl Gu .g.L,-Q:.,7,.fW-L-'ug-111, im! -.wo :?e'h5jfr'mBN.... z,,y,-. -- , ,Q Mir bl 1- .- rl,'."1' -f., Jr- .--im - HS is WW H 5 Av' if5,Ax'FAz,?cw..,i1g'-14 2:fff1"'?"fa-uf-Sf3fi':x?A?1 ' 'ff T3 '54 ff""'ff"f'-iv?fn...-:J.f.5f.,JF -'I 'P' 5 s' ' Tar Lv ,x xv, 1 7' 'f I-fifzbj f 51 j1.ffQ?4IA,,ln4?'7., xfv"'T'Y"4m-rg" gzfq. gh-G,'q.E,,L 5, ,WI fa? L'I!'f'f'y"":","-24 2 Q2Q2r:.:,,. 595135, if-I-flwfif X2 JEZTX1' f'51'i:E.a5'f3' 5 ,ff +' WW- ii3'g"E,1.f"'3Ff f'?'Vff?2?, "f '!"T'f5'!"iJ'4:E"fe'f1'i-1 if-1' ll 5 U Ykrf 'S A --if 5-5 .HI ii i'g'i'Qgf'Q wif., """ 'ggi fi xl. A Q-'Tfgimvf 3iLc2.,efw..g.', 1.551 ii .i,W':."Kr-f+1.,Es.'--"9 ws .-,z:f..ii. sf' -ii i':""? 2' fy' M M-A 1.154 5 -, ?i"gJ,L'9 f ,sfzpilfi-QQMFQ' H13-,'2L,.4Lg,'!2ifi'ki'"Rv 2T'1gf"1"'2"5'eg4'ig':-Yf-'iH"f'1ff-3H',.E.5.1"Y- 12' f"ff'f""f"-'fy'-.1 Agp ' wife' mfg' gy f ,.f,m:..,g.s:,:g,Z'f.,, ...wg s,,..1 y,..'59i' gf-3..,ff:.'1 .-....f,2. ..F,,, Q, g,,.-ws,-'g':g'-. .Q i"f,.I1.g. ,. ,.. f ,. 5+ .51 l , A b Q., ,gr.',,.2-ian.-1-'.'g.f-.v55'mh wfef:-1-?aw'mmg:--52 1:-gg, ,,.ki,,',1,,k'.Zg-iz-,X ff 'wbl' .q,.1.:n,-.EL -'K ,E H ,Q , J ff' 49315 .g'H','4?.N4' 34,--ie:', i'3P':??'fi- N., ,kggflt V-fy, a :Egg 65' 5' .W-,f'yi4'4,ff ,135 gf 3 V k,g"'-Q" 1' 1 X 4. X f VW wvfffwf-wsE4.,Q'w1w. '.4.-W'-...,' .2.v,':aF? ,.w:,ff?:vgwfgsggiwinw 5. as f '41 as MQ? fffrf in Rf' lf M -wliaziiga--.FE?'?23?gf 'E'L'Y'iI,TfjE3',':ii-'wi.-hi-...'.L-852--"'lgii- 'jzwf . ? 'Wi-,3v.Z1?... I wpfzg 5112 WL. MQ,4!'g,h.EQ1:JE3gffQ'1c?3,E!af!g',,g'3I-warg.-u!,,.,.15',...gg4' a.?':'5'?,:', UT, LJ.. ' it 'f -- -.1 -2.4 A". ' 'L 'f-"f5'.f-pea--.fw-5' uni: L L, S F. f-"-1' "f Lex S gb 'YK-, Y 25155 ml 'wg'-"Qi-j-ik. 555413-.gr-E' iff' 53' Ta' '35 5-ucrlw wwf, -r ,y-Mg, :fr Img- 'f 3. 5421- ,ni Q, f. , 6.1 Emil. mf ,Q-5-a,afm.:.rfLaC-55,5 4.1 - JE: U51 29.5-ws, g, '91-U fu-5: pf. 'wg '-V -2-f.',4.., -'I' ff 'L 'Ff' .Y? AE? WN " 5 ww.v?13g.f,E..,....".'felfffrw aw' .:P:w. .-1 .V ffp"f'::ff 'rn .-Zf.,...5'e p .. FL 4 4 vt' .H .if if li? Y" 42265 he fn .4wiez,s:".,.:.5.1.i".gi 'yiff sigh .-ESS?-N f:pj.f'gif'sf-54'-.1-G-MEI.f ifgggfg, ', i.,,s',Si 1' fi' M. .1-P , F ' 1565? 4-'E , wfwizxvfw :QE-f.f2-ffig-'iv PM 4.--ma-Q wi- 2 EMM' 1f'f4""","l":"'4'v ..,,,:.,K :pf NP X -M 11115 5 -11 Mi' fp- , LQ '54 : Wwfiihffyyhi-, '.,. , gg l,-- 73:51, .1312 ,,L,,wP-1' 51511. gm. 1-n,.L-,.,,v,,,f,, -gl ,' ,tk ,H Vey v-vi, r- , 9 pN1N"w -'Cv' +25 if 1,45 A: ig 91 a3nn'y5i'fj.ig2:,f5'Ex g5E,iqf-f'.5'QLg mgfynl: i3.'flxh,fQjn- 11- 11,2-xyx 3 .5 fl +3 Slim 'EW 22? li Q Fo f' fm2'WE11f"'0SW-E:ef5rr?e"1 1'.wfQg' .'f M5fSs ff2.fr'4:f2..k.Q.Ss' 5,-P? E7l'f1'1"?1M W 3-H M? L, 'QSM mi ififsffbgy, ,, M pf W. 4 5-l,??:5'f2pg5fgQlfQQy23,92 -TTT!! z:1gf,'?fEg'1'n 'fr 1-.ff.E..5i:g, g,g3gE'3g1Q gf, S"g"fg'g1f wk.-I 'w .a,. tl, . k,'5'L'f, "fg:f"V ?f-.054-,,'..-u..-,.-ni :pw 1 Hg. 2" - 4 , I -1!'j4'f'H-' aw'--If -I-f'I f1,.,,-V!-. : 5' - . L K rg fr if 23,51 'P 5' ' Hfexx Ma 1,. ,lffzaw 'X!'i'.,zff-.twafib 1g!?Ard-ff '-fIxv.11.1-.."s.f-,, JL 3. F. 51: W' 5g""f"f':.5-'-'-f.- " .1 " .H hgzfgg, ., X -wXfgiff:"3'ySl.'gv .,w,f':"qff2'-WLli-.,g. mf f,!1'f,:1-fw,f,rf.g.z"-'ff---5ff..-a..'.f-i, :Q mir, 3, PIN 15" '45 , 'T' ?"a'22':w-':,,5,.4,B.,1y ,yas-J.g:gff ,fs rqklf- B... 5.15, , Hgfvfl ,vE':ff,:f,:'1 x-1-.g1f1,1b,g4 wx 4.5 59" NL qw 5"L1f"3f'Z H5 '53 Mez.-ii'f',.-'9Cf"43"KSQii?i2?3'ff's'Qnihaesk bi' wi 4' W. Y :M y 'M f' f '-15" '5S""' M 2 'Q' 1' '-L il'-as 'if-iw? "" "53"1l 5' '--,JW-4 7'T'5'f'fI"'+ -":P'-m'3'..-fi" JC Q" ff An"E.:'2 "'3"i'7 'f' 4"4"t5: "6 -1' 'f-V 5- 5 i il! .L Jef!! Rig 'ff Vg -22 5 'fha Hifi!!-igfffgl ,,!w52E,:!'b5fVf1g3Qfz,5Jilgqhufz'?g'fQI,l'g7y'Q21'i1',iff f"'i1'1',HfR'f,4"'fe-'- 'iff -fm' :Li 9' F Q, is , N 5 H A E Q' 5'fKifNTf5li5i"jf'mgiiiiaiiqQ1,ijf2L1ffl,"2F1..q9.-g3g5?'.'.?'f53?g:"f"i"'-1'HGV'xt5w2'541 aff.:-s'1i'. J 'f r' .fl-Zvggrq, YQ 5 E1 gig nw J S1,-Yugiiafss-23-.2 "i:f:":2:f-219'-.3f.leQ .fig-sig:-'fv1x'XAaaf":emi.JI-.fi .'J':i,k" 4 gn ' '--Q ..-1 4.2 x -, .v '-RJ 1:6552-:'.,v !'-QW!-f'W',f.6I.,'.ufm-51,'-fg.u..gfgfN51' f z"r.:'f.b" Hgh 4' 4-H-. H .1.. y Ml. ,, ...,,.:.1 1 hi 3555, gi' si ' ' ' If ,' ,Pfgpb zs-3255.105 Q'-.1E+:,:9.,n:,is,K:lfiilgiffll' eSfff"'l",+f'pl1-Qggrlk'3i5,,Jl.:,.E,'5.'fpQ qt- ,pay ' ig S yr 1-qi 11? I H 1:-X ff EG, giiigqg' .-QQWQIQ' gb fp,-532.925 ' 'gF'f-jim'-:51gA 'rsfff-4Q'f",,l,,, rgfg, .Lg, rl' , 'F ' 'f ijff .1 t' . 5,1 v, ',',f3n- ,.,,,-L1,'-s-wing','u::f,f,f,5,. 1 '-, 5, -,pn 3-Q43 , lg., vx,",!ly"!-- . 1- 'w N, ,f qu., -. ,J wg. 135' ', QgifiHgHfi'i"iai'igg'uf.:,Sufi's:fjxPmP"'5.?1ff5gf."?,5i1.is.5..g:.3f26!3f"?fP3'E.Mfrgr- g1'..,5f'-W-E.xg' .,,,5,, f. 5'-.5 ,, mf' 1435? 1? WF H 3 wifglfga".f.:g-sfkii?ex,:QH'?1i4fi'5'-Wfvi' 5' f'f.'gf,,'?-121. Q Jw . 1 F'f.9i,,,-Q... sn., 5:1-ty,-AY. ,.51:rg,.. 5551+--3 .fm 'Wx'-U.'2v,f5 if I. 3 hw. 3:25. mg 11 wff..':.....,rg 1 f fig? ,gb 'f 'iw wg-5 S' 12 RQ-sa!-Eg.,.5-QgQ,fai1g54:wglZ4g-1rg-M.wg-Qui.: :,.g,v:2.": hifi lf4.q::'f'-Q ,. .Nts-: g4.,.1.v91 1,4 L L -. 311 iftz 1+ , 1' 1' fg ffm kia -.,E.f-p.gf2.-.,rEf,'- -fy'5-u,,',w..'.g...f:-:15"?a"'-'i5."'z :LEA , : 7,- if-.fp E 'jf' """""-' 'f' .izfn-'HE' --55' -.sfrniffe i':w 'Y-:"". -W-'fr 'F hi! E -1- '.-1 ' , 11"'-,qe's,v..r..,e'.-?.l,. .f.. ,, .. . 'w,,i.M,1Q g:hg',TgMiE 'Z ,wa-1 fa ff wp sg 1 age-11' wi- fg.-1-f'a1:...,p31:-v':y-m,f,.- 1- , ii1'f,'.'l 'f7'.ff'Ef1fP' "-If-K-A: .1 rl' mit, 14:24, ,Pi L ' wr H ff H Yiltefffifffl'H"qw7f'a'z:,".:z 4.1-A-..:X V' f-.'If'V,f3'--. 21- i"l'v'E:,?'Q'Z,, fE'fw.Zw.?, J..-5,',3. 'Me . 5.9 H: I' W V Self ,i5s.j::f.fqxf-1'-,gm -'J' ?U""a!s!s--ixfiw.gm-4':xf1'.5.k1.I-x4:'.wff':'M:42-1-1.-1.fn?':L?5:l- "1 4 --1 We' f-.f J. 1' V"-f' P- 1 'Nc i wf .' --34' 23.4,'vnxifw'ff-MQ'-,J-vY.."gu'.L'X-'--'1'f--"H...-.LQ zbliu, Fifa 15525 iffy ' Q'5"x1f'5 . "" L "TW 'mf N". !'- 34, 32255 war-2 "Hi rg, W l'9'4.WsIS7z-' aAg,Q5L5,,'mgp! ngy-,.."?1!!az.,rF,ef'fyily"!'.g4ge'gg,ge 4. 'pf i:,i.',xvy,,.K-V1+.fk5,Ei- Ar .inf ,-,fig ,515 gk :L V5 ref, 55' w 'W ' '1 'gli''v-P2i,2E3'TjgE'H1f:41.'EWQQMawe'-i,heG'E5f'5.55-'.Q45'.:"52'x'i':'i?gi'.Pftfwi wi,'E'i'T'--Lingibailf.if" xiuif' fffiL'q M 'Vi"'lni'L'w f ,ny sfwk'r5Hiv.e'61.-2.5151FJ.+:'.kf'1.?fk'1z:'wtfiH.fzffif--fff.-'wp -f1M,s.+1."-ws.. M, hz' Jak fb' w.":n,.'."-' '4 MH- '4' 'mfg' ' i9 A' wg gf'-'-v'?-'fs-"'w .If 15.-jf. +1 'lrriff' H" ,.-'-an 115 ,1-Q. 'Ml .'.-F4-"El-' Vwkf- 1' "ww , '. '.-"1 "-' N -If-4' - J- 2 'E X- 1 'L' " SUT:-v?S?4-'?"Ef. iii-fn'-fi. 2' E-3l:.ff5'.5. :.,f'f"-f"ff' 1" ' , 5-lx' " E, 7, 1 f 1. Q ri atm A Q 1 fa 'rw' "5f+"S"'.fn"A'f' 53Q5f'iff.yr" 96515-P5"g:ii'f3fif"n'1,f'i+"4fg,gh?'..J2."1f'.l:.f-,ff 1- 11' Jg x- j5,x"' K- -, g. K .X 4,-VV, .--.pi .lqW.,'r,! yi .ww :H ., , I, 'X " L Alf' u Mfr!" 'fin LIL' iq! ", mu bm rf, 'sQ2ig3,agm 5. . Y. , .. . . 1 ' "' 'J' " .1 4. .:'4'f,"if'm'7'f 15' ,H Q 1-'1:""f:I. ' ' -f pf ,. ,... . . - H.. . .1 w,w2Fr3"5"YFV1J?WHi'f-93113 nS'Eh,,"isi'ff -f5z5vH23E'f.E'FiM -11fw:Qf5rx'- z.'5if,?'l1:' .N Mfif- Em- .fu 'f L- 1 'L ' fi Zin 'Wm R104 sv! - . 3 Modern Home Forum .X Long Dry Spell Splin Pcrsungllity I 1 1 I PHI Sl1ow's Ovcr 1'-2'-3 Klflfl


Suggestions in the Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) collection:

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Elmhurst High School - Anlibrum Yearbook (Fort Wayne, IN) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.