Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV)

 - Class of 1941

Page 1 of 112

 

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 112 of the 1941 volume:

THE PCDHO 1941 un X If W K . ,. .'1.fz1Dfj"!', 1, iw WN IHIIFNIUITI IN IIIXHKCJUXIN Illlyll SK IILPKJI QW, X A. N 1. ,Mfr IL:::,,QN-::.- - Lf i'vw.11lI-mm. 'Xl 'N 'N II Viwz ll' " XX M125 X. . 1 , , x W x wk ELKO DAILY FREE PRESS METROPOLITAN ENGRAVERS LTD STOKES STUDIO KINCSKRAFT COVER COMPANY 0 , P .' - 1 i 1 1 xx 1 1 l IUL IDL L L L LIITL IU LIL LX HIL N L P L J 4 L IK NILILL u L N L L N mlnclll llc llllx XL IllvurmlL In lJL1'lI1Q limcs ul' lI1lL"I1L1l strc llllll lmumzm SLlllvL'I'lHQ in .1 XYLlI"lHI'l1 xwrlcl. Ilw pw plc ol Ll lim' nntirm turn lu xl wir QHXL'lxI1lNL'I1l lm l'.1itl1 LII1Ll cxmnnnh' 'I1l. lllL'y liml ll N.lllNl.LlL'llHI1 in ilu' I3I'lI1'lIJl 's ul' llml guvurlulmmclwl 11ml in ilu' xml in xxlmiclm il lv 'l' mx. .Xl s 'lm .ln lwur llmc lww lwlv ul llmix CKJLIIIIIAL, tlu' XXll5lllL'qXX Pl1OPllf, -'I "L lv.1Iriw1N11 .mll L'lll1llLlL'I1L'L' in 1lu'i1' 5fSlL'Ill ral' gm'vl'1111u'l11. l l1llQl1ILll1LlLl .mal NII"l1gIllL'I1L'Ll Illcx' slwu ilu' Xu 1-ld Ill' xx.1y 4vlvclL'l11rL'I'xlL'y'. Qlllll priclc 'lllll lmnm' mulls xvitllin wclm llL'Ll14l .ls Il1L'f' slwxx mln-ir lrmllly. XX". lun, l ' . l'ms ul' this sl-lwul, yuunh pillriuls ul nur L'HLII1ll'X, lklllmv lla' xml ful' elm wlxlcx. U" xvislm tu L'XITl'L'HS HLlI'.L'lXL'S2 uc THE BCDCDK T IL 7 TILNLII S TL L UT Ll 10 MIT NN IS 7 U L S I 0 K 1 1 L xnmm sm lllu THE GOVERNMENT THE PEOPLE THE LIFE THE BUSINESS OUR .XXll".lHCT.X, cluscn us ilu' thcnu' Tor ilu' 141 Pwlwl. rcl ' ry rl ' 'mm IIFF' tlmt wc 'all T mc. 'l ' LI SIMT CT1uu.L', Ll IIIUINL' an i111pl'uxsix'Q amd so imlviring Tm' il T'L'QlI'INllJli, il is right tlmt they lvullmx' that tllclm' lllfllllgll out the look . . . ln urclul' to l7U1'II'k1y OUR 1XXllfHlC'.'X to ll Tvcttcl' nlvhrcc, wa- lun" cliviclccl tlmij Tvouk il! lvmur fact mrs, Iluu' TLlL'IUI'S tlmt nTol11im1l4: our Tr' Q " 5 'ictxt H "arc . . . , TH E QQ V fllllllll Zff , .g ig ,iff C4 'JIT A... 4 . V' ff X' fff VY 1. Ir' ff if f fy f K f flfiy ff 5 X V, e 2 gif A '? wa W svgmx, 1 xv fl i fvwqc f ff 4 fi!! 5-I Q? J f,f ik 4' Q , if VV an mm Q, v lin. Ni-'jf f feVVf-55,4 AJ' 2' in fff, , 4 ,f!"5 ,-,,..-f--'- W f' nn f 4, ,f Xff 2--ggi Z Z fi, ,ff f Wh I Q!!! 3149! ,:.-'J- ,azur- h-- fx 25 iy ff ,Leia A22?f"?2ff , M ff ,ff ,Qgyf 2 I f ,, X MQ F If 45,-54" X f ! , l 1 lv ' . QI' Q f .':1113'V',- ,V'.. V :'.V:,',"4 A 'vii fi 2-VE' .VV--1.?PVV'if"1'sl-'fi '3 ' V V QQVV 944'--V,2, fr Q,,1,' '-.V, :V -. -V , ' , 3 V . ,A if Wig V' -411,3 ' . 6+ ' V W 9-6549,-' ,- Nj. V ,UQ V 1 - ' ,X-x:.",,'fE Vp,-,.'I',r' ' " ,-. ,avr-', , . LQ 1 V5. VV ', ,'g V Hg 'U-L 1,18--lg' ,fbf f..yw 'V ,- ' Q V. gf . . V V- V .f, V Q . 'EV-L.-5' -X , V " VVT-N4 diff' " , -af-'Gi 1,-12221. -' V yin, '- V V "V.V'V .,V . V " Lz1.fl?":V X-YY V 1 - -XV 'Ui' A U 'fill 'fy Vz?"5"ff'5' - ' QV 'T' "1-if 53? V V ' --V ' ' '- 21515522 -' '.fL,.VV ,, 'nf 'V ' VV ' 3 ' -. ,' x . -V , ,,f.I-Q," ' Q7 ,Q-1, EQ-?.'9.f'I.?e-.5 'H:1VV-,.- "V, V' - ' 4.-' Q . ' VQV V, Q: VQ -Q Q Q-Qgj,--1 V,-V' -,--m.,1QQQ,..Q,-QQ JQQQ.. ,'QQQ Q -, . Q, ,, Q,QQ -Q QQ Q Q QQQ. V .. Q Q,Q .QQ ,Q'Q.Q,gQ'- A V ,, . V .t VQ, V M f QQ-Vi ,,V'1igZ:fQQgg,:f5? 1 Q X. V x V V V. y. ,f V-5. -KV ruff' ,V X- f X V, -' - 'Q Q' .' 1' "LV, W ,V '.Q,?f'1,4QQj,'VQ ,V Q. - UV- ' V t fV, Q V Q' zQQf',,L5"f 1, ' -' V Q Q VQ . Q Q . Q ,Q 1,QIYV 1 J V" .V W ' V '- , "ff, "'VA'. V'.' .: 1 5 .M Q Q VQQ1Q. X 3- x . -V nf 4 z V. , - ,ff Vg V V V V: V, ' . I-, , 1' ' Q ,,' Q ', 'UQ '- , X 'K ' AL1Va"-- ' X fli V Q ,X V, df., , Q I ' ' .ug V Vxrlx- XV. V -'f V L27 .-'.Vm1-"If, . V , 1 V, V- -,Vs ,Va-.-VV -1 if 24 " 'V , V- 2'-"' '. If V. 2'V".Qgi " - V ?F V-'5 '- VLQV , Q ! -QVQQ ' ' Lib V - :.V no " V L . V --J' --T AV .VC Q .- , QV VQ- Q V Q ,',. -Q QV QQQQQQTQ-Q:--QQ-QQQ.VQVLVVT',...,Vf34fY, JV - .-'rp QQ, Q QQQQVQ.-VfQQQ-,lg QQQQ Q QV- Q, QQ ,. L V1.1 - - fQVQ Q3 QQ.,Q1Q-Q,Q V Xi, -Q .VJVQ -' , ' --' , -any ,V-ff' ' 1.5 '1 N 1 ' "" . .VVVQQQ:QQ. Q . QQ Q Q, V y . QQ,QQ , QJQ, Q :fi V,v I , I . Qi. QQ: , V7 Q QQ Q . QQ Q- Q VQ V TQ V Q Q Q: . V QQ. Q Q QQ Q , - ' V ' V V ' V -' , V'. , ' z I ' - , V Q -V V, .V Q ,.-::,-Q-:'fi- I Q .Q . -my ,V, . - Q- V ' QQ , . I -. ' 1,1 .- '.?3',,,- '. i - ' 'V ' V " " ' , Q-1-" V 1 'gf -' , 1 -' f ' ' 'rl .' --" Q .- . ." Lf-'Qf"..'.QQV .' V V QQ - - Q-'Q.V Q ' .V ,Q P QV V fx!-:.gQV AQ? Q V ' if LQ -gif'--'Q z'V if Q. -- , .'Vf-if " , L' --,V-V'.1v . Q' 2 V' 4' ' 7 ?' ,' 2 - -' mf-7Tf,V,5L"!V Q.Q,,QVvQ, . ,V ,V -V ,. '. QQ,VQXQQ -V Q,QVQ QQ- Q V Q Q -,fr ,VV -, QVQT. -V'-.V V - ,gggfc-' , L-V-,',V ,V ,z - - -- V,-- -V: QVVQ,V,-5 . V ' .Q . ,,,f,V,Q :V Q..-f' Q fm- V. M -1, .- V V.. Vp? VQ-.V . 7, , -,V -53. -,jf QV' , V' ' , A-Q ' :IV , f , IVQQ.j1'QQ' Q Q, .QF -41 QQ ,Q AQVVV Q Q V QQ MS- Q .Q , QQ Q QQQQ Q. .Q A I .5 QQ V 1 ,Q Q f QQ Q1-v RQ A' , -.t':'!" ,I I A 1 . ,X -'I 1 Q. Q If xQ .:QQ:QQQff QQ A .V w 'V ,E . 5 Q Q ,QQ V QVQ ,,iQfg,Q,,f' - Q --- . V, ,1 Q Q,,, Q Q . .Qf Q n Q Q Q Q Q ,Q V Q . V V ' ' Vf-. ' 'V - ,Q . -j.1'g. . -1-QQ -1- V QQ .f' Q " - V --- 4 V ,VT ., VV-,Lf .rf P" ' V1 .Vi "'KV V .V -. -- QV -U - 'f' V - '- 'V - -, -V V f , V Buluf ,V . '-1 Qpj 1QQ'f.Vp -, , Q Q V. Q . Q - I Q, .,'Q :QQ QV Q ,,. N- .fQ,,: .. :5-. ,- V V .' -V V, g IL-mV, 412, V - -,V"V',Z2q7V'. - ,V V- . ,. ' W V f 1, V ,V , VVV, VV. Q, Q . Q Q BQ: Q .,ff,, 4 Q. . QV Q,Q.V,Q-Qc.,.,: Vg' , 1 . ' VV Q V V l ' 1 V 4 V, - . '.VV'VV--afzg V- V V 'VV V V' . Pl I ' 1 V 'va H ' ' XXL-1'V'.-yf.".: Vfff 'V V V 'if ' IPI V' ' "'4- ' " V V' -Lf -if-2 . . Q4 V H HV--VV- V. . - - V, U V 1,'zaf".- ' - V7 if V . , 1 ,' P, Qi! X - - ,- ,'f QV: ,Q QQ!-.-'Q-Q. VQQ Q Q . - V Q- QQ Q' Q VQ-V' V , ,Q Q, VQ. Q .faq Q,Q .Q .QQVQQMQ . V Q . . , Q Q Q QQ ,. QQ. QQ V- 1 -Q V C1f:2.y1i2 -.LV V- V V ' ' 1 '5 -' ' i I I ' ' '- V 1 1 - 2:-V QQ.,f,!Q,,' Afog, V Q -QQ',QQAcQf Q fs I Q I I Q x QV V Q6 Q,-T:,W 4 - .55 , .,Vj,f-'- f1.,jQ.QQ,-,ap , X ' ' ' ' - 5' Q Q Q. V 2-' 'fQ,2Q,jf,VV'Q, - .-V V Q ' - V! 'xleffff X ' . - -Q F Q.: V- -. 1 7-' .Vj,.V'f3fgn2g:fV 3, V 3 ,. - i . :QQ Q, IQ. , Q 3 Q V, ! ' "Tiff CV ' - 'V V , ,- ' - ' "' 157' ' ' V . 2 V 1' 1 ' "A ., z .Q,V.V-Q5-QQ4QQ QfZVfQQ.QQQQ., Q .Q V- 'A ' f ' . - , Q V QQ QQ Q.Vw QQQQQ - ..Q,.Q,QV I Q. X , Q -Q Ti-:QQ5.QQ..-V,,?,,V QQ- . Q. V Q.Q -Q LQ: Q QQQQQiQ.Q1QgQ3.!QgQQLiFQQQQQL-Q V ,QJQQQVQMQS3 'X 'Vf -V " JV , 'V 4 -' 1'-4':'a"V'. "x1K"'f-if? -, ff.-fi fs". ' :V 1 V ' V. ' - . 1'.V22.lv:fV 1 '.'-V?V'z2'VV' "V?,:5rF1"VL-3.-24 'Q -"VV ffl? ff -' -V,.'Vf:Q1'QVti'-V1 ' U Q V . 'Q -11-"4,,'-Qi'TN''-'LVZL'-12?-2141Q'f5f'ffl'nl V Q,-"Q.'. V -Q QVQ QQVQ,QQ, , . Q v - Q Q QQ.QQ V V QQ,,.QQ QL.'- 2'-14VQQ,Q Q'. QQ .,Q-. iQ,Q.t , 'V . 1 - ---V -- V -- --1-V, ' 'VV 'X?5a,V,QZ75'7f:P711'z.-V,.-5'5.Vff',,gef"Q?1iE V ' V W?-'-4',17f.'N ' V ,' '. , 'I V I " VfW'f' ,' "fV'f5'1"V-Qi.337?'A'." xW " 'V V ' V -V V- VI " 1 ' - -- IV- '-2?-:-5-A' .' 5'3" df' ,V ' ' . V' Vj-3, - ,1 - V' ,-M " V-I ' ...Q ' V V , 'if V 312 f QV-V",-f 'A vffrf: . V,V ,V , V I - V 5,,.V. , V . ,, -.V,, QV,.,.r. ,.V,V:.V,V V "V41V'.-f-,,'I'V-' ,V"V V- ' .- 'V it - ,. V' ' -' ' V, --'ff ,V-iF5?' V-+4-"' - ,-FQ 5" -if: r-,3'-'if..V'.-"" V' ' V ' .V ' ' , 4 - ' "7 I 1' -,fi .fV"7'1- .4-YEL:-251' ', Q QQ..Q .Q Q Q V , Q Q. QQ ,. Q- Q ,Q - VQ .QQ qv, QQQ Q!-QQ,-,Q.QQQ.,. , QQ QQQ ,Q ,Q . QSM., QQnQ,QyQ . , QV V, ,Q, Q. V- Q , V V V . , ,Q V V- V Q.,VVQ V- ,V V- .:V Q: ..VQ V' QV Q ,LQ ,Q .V 5"L7'fV' - 1"-'bb ' -"YW V '-2 V' . '- il- . 'I F!-'L V"-Vfi:7.-'L".lf',' " -. ' , j ',Vg1-Q., 3 1 Q V 1-CQ ' - V' 2 , , '-1, -,'-- V- ' 'Q.! V-fg:Q,--',V5:-V- ,Q 25,-M QV ,QfQ.-V+. ..", - :'1. VQ . V . V . .V . V ..- V ..,-r-"-V' .V,-. Q VV. -QQ ,Q- I 1 IIJIQ KXLLLIIIXL LII1uu1tp11m1la1I X vsuv us rn 4IlIlL S411 I DSIIKIIIII ITL PRINCIPAL , IIIL L 7 U L17 ILIIILIX I1 on u 1 xpm LL 7 IILL I r K1 IL III INS I I lim 1 IIN III IIIIITIIIK R, SIac'ma'11-xm' Isorlir, I315'14'1' I " . . . cJl1'UI.IIIL' IL-sn . . zlIxxglIs xxiIIinm . . . wrx' '1Iz1IvIL ...uxI" QIIJIVLII . . . Ci tin Q1IIycm Imc go . . . in J ' 'UI ' III1lIfs'l'X'Il1g, sI1L"s SILIKIUIIIIS IL-sn Il' -11 I. I'mxc'1I Ixl. Cmnzcpra I,. AIIIIIKTUIUI' XII: ILIVLNIII, Cl' rgc I, .... III-ml ol' uurz I I IQIIIIUII . . . Y Iililm I'L'1lI'Il1 ffliu- . . . ca IX ' . . . ' " " 1 b . . . Icq I I IZII- nf' ruling us 1 c my 'Imcst . . . Ili: '1Iu'I'lx' is L?" my -- IQIQIII-. I II, IX., .X..- llxuxlx-vlwnty ut AIUIIIIIIIII SCHOCDL OARD ,P 1 1 . D x 111 ll cmcl IIX Q L1L1 1 IIILI ILNIUIILL S II 1 I me rx C IU 1 1111 1 1 VI 1 Nx L L cm 11111155 gum 1111 1111111111 111 1 ll ll u1111pLu11t 1 4 51:1 5 M ' J . X , .Q lsc1:11,1, I31f1'1'. suc'111f'1',x111'g AIILTON H. l'.x11'1'. ll.xn1'1' l,1m,x1:151.1.1g 11.11 1' C. Sv ' 11. Scl11111l Il11411'cl . . . Cllfivr, llmll. l,ip11111'clli . . . llwsc llll'L'L' sllpclwisccl lLlL11Q'1111111y sue 1 cl '1 11411 11151 hull' your . . . Cl ' " 'l .... 'III' l, 1 '. .1 11' 1'nl...11111Lc11 l'gt41.'l'...I3i11-l"H ws... 1 ' kt li' l i l'...11'CHfcl1l'f1Ccl...' ". x XI 4 N nm u 1 u Alu INIIN I l. CX Iltbllx lvllxlll 1 FAC 1 14 IN A I IKXINN rull L 41 Q v ll Uufllz rmltui Hum u u L ut 1 nur x nm. t'H.Xl'I.ICS Ulf, QDSLI-QY .'lln.'l.' H. .X.. S!:!Ul'0llx'g1'ArI- ,Xlilmm fl: "IT: 'hrrk lhllrg ' nf Nmth link In St: ' 'l'm-:n'ln-1"-1'-,lln-41-nl' Xlumzum l'11lx1-nity' -If Nlxllluwutzn l4nix'r" ','ufI1l:l1n l'1llu-rxilyuf XYQQ-l1in'Im1 Nl.XI '.X ,WIN r,:r'l'x flllxlvlz-Lv Sp J ':1l..X,,X,,IH-p"l'Q" I1, .XD l4l"uh:ux1Ym111g l'n1u-wily l'l1ixrr-ily uf Smlvhm-111llaluffuymizx lxlil lfllvl' l5lfS'l' I ,Yr 'um' ll, S.. l'uiu-rsity uf Xcxmla lf! i 'vr-ity of Q" lifornin ,Xl.YlI.DIf LX ' f. .' H'Hrl1I Ilxxtwry, 1.17-rmjv S1 -Ur: Uv I.:u1r-Ulu ll. AXH lllltl- fb 'Qt' l'nivc1'5ily:fXY:wl1i11gIu11 l4l1ivn'1'wzily of Mi111ln-Nota l' ivcrxily uf IM-nu-1' X1ll.lJRIill ,4llI,Ml'1R IS. X., . 11 uth 1' H -uc l'11ivvrxity A Kzmkn- k ' llnlulnlmizn'l'n-:wlu-1"4 lllllm-qv l'Ixlx'm'1NiIy of 'hicz f l'n1xcl'Nity ut' l':Alifur1li:l l'l1ixc-rNit,'ufXYANI' 'ton ' I ULTY x Nl XX lm , xg N4 4 L xl Xlxlx lr 111 l N H n 1 XXX 1 1 m vu 1 H l N umm mnsur FAC U LTY R MILLS mf. ful Nm mf ' n n'V'1'.' I ', A ugc f acxiu' "n11k14lifuI'lli:A llr unnuu Stan lu urltvufXXnh1up, NXIJ X I I ungmzrh v lnl Q mur ny of Nuuthmln L Ll nfl elxforul A nlnxsnx uf XX lNhll1gIlIIl Hill IH . . .XNIY l.l,l4. XXII Il Ing xf Hz! nn IS X llnx N Hx I H111 'K A lfol x "illness 1 r'xX X' .4 X POH0 STAFF 111 Sl, 1 I 1 Ilf 1 I 24 Q .I.1 IIIIIINIVIJ '. Q .I. I XIHICIQIS 1:,xl,l,.x1:l11-.le I'fwQ-Q l"1:,,,. All X. If If ,, -Ss S " Il, , lu, "ff: ' M' ' '. rm limi, ,fu ,IMA vxlv 7-fm: X .I 'ffm ,"'L'lf- ll'Ilf1ll,'u -111' " 5 I, 11- ..,,, SAIIXIII- X1-JI'-F' I' IIWIII. Il. XIL'Il11+Iv, XI. Ihmlxr, A, Nlznx-:lm-1:'x:I. XI F,IIw:.'.L, IZ. NNI, IC. XI.I--1'-. Ii. IIzu'I-H. V. I'I:I1.I. IC I'n::vu, II. VIJIIIQ. .X. Imp-1. SI:m4Ivmu: Xl II:1-Ixqtlvl. IJ, Iii-IIIIIII5, XI. KIVIIII-If, Ii. l:I.I-' VI. 1'JnIIXI:f. I' I.IIII-Ir. Il XX' '11-N. I.. Ifulw. YI. Ih'l11Ix:u:I. .X4Ix1wx' I.. Xlzn-ru. I'frI1'::1 XI. 42:Il!.gI1Iv. 1 1 - ,f sf I I 4 ffl I . I V Y Q . -I STUDENT I X N ' All S+., -wg if-,, LIIJI X I COUXC II HI I "-gs ' ' K7 .K 1 'fIAI7,Xl?If C'O.U1IIAl'TIfE , o ' --- ' A AI Q W-J. ' QQVJ In 5 h : -X -f lt I 5 1 , Q 5 -.-N ' SI Q 1 . I I . Ifvmyl vnu, .Uv X R. Qlwfww. II 4'I.uIx, xl. RU Ifur. XY. i':uim'II:4, xl. .UQI":rrI:am-. IF, Surry. I", .UC ll' . XI, I' N II, If. IIIJ1 . 11,1111-N. .QIImu11:I vIIxlx:l Hx, I., IIY. Urlil-.1 5. II:1'n'mfIr'f, V. Ifviulx. I5, U'1'.'1ul4. I". ffvfiL'm'n'IIc-:1. H. SIIIIIIVN, If, I1'IIIHu1'l'. mu it-,.k.,,,l . .... , ss I 1 Ov 1 v ' QI K . N l 6 1 x . . x , nf W Q 1 U I wma U11 I . 1 I 1' NI ,HIL I tl' llllfrl Ntl1H1!lrIr: I? Ilulnn U fiNHltIIi IZ cv!! Xl Illmllqlll f, IIILY x lu mn: I Ualnlfm R Vruu II UNH' X I IU CLASS GGV ERNMENTS O1 1 " -1 . mr., .W -1 X ,U Huh U'raL'u. Saw.-'l'1':4u. .U:u'Qz1rl1'n' S:1lmlLa, IC. lf. ll.'1f IUXIOI lx Q gn 111 n N 4 SOPIIOXIOIJ I 1' fn lk I4 1 11111 FIISIIVXX Xxx ,vw XXX xx X 1332, fy, Keg y x i W 7 f Tm' If ,V if jr f 4 X X9 2 fy 'J I M X , ,ff X fxlx f Na4,Q!s -VV-M vp-Ay, LEA ie av L n ,M IA I ,Vf ,4 .. Zfjllgbj A , Egfl - 'Q'-',ji,?.r1-'.-Vi. -- V 'nggp--, "Mi , ff' ' ,. ,V 1 .X ., .- V , , ,-' H,f, XQZV X X .Q x . Vg..-ff"' V117 V x " XX f , KAVV x xkrxx 1' xx 'ax Y VV - V V 5 ' A Q,--s., ' -4'v,fQ1g.,g:'-jf .. , I ,. , . MX qw, .5 X rfwg -.prix ' , -'-fr' .1 -V 4 X 'fr ft . ' 95" X? . iff' Kuff V 4'2'7" -4 . A W E . N'-N: i-:Fix-J A f ', ' 1 '. , , f . X y ,fu N-,, ,XX , . , X K, . - .- f Pl. +4 . Q -X91 Y ygytx' f NY px, 4 Q. .h -X XV, - .- X .'-gfpfff, -' . V K - fm A 'lk V. X' Q ' , v'f'f I " 'i'E54ff ', 7, , Q 1 -.Q 1? .X - , - , Q gf g41'ffzf'i, , V , ,V R V V , Nxqxx .V V ,. VV V V ., VV V V V ,1 X4 X KX. V 55- h 1 ' XXYXX NX: 44- 2:'f'.:'7W-1.f C' .f A ,f " '9 X'-f -YN 'Q 1 4f'Q1f'j' .,if" fe' .fi 1 . , , X ' . ' . N R , We , ,gv:f.ff' , Y Q 1 V V, 14 Q, V .V N .V ,. V XVLQ '. TVVXZ VQJTV: fi f .V x' ' X A , ,Q ' 'V ..-- ' "I-' nf." ' 'I X V' NV X V, wg X XX VX:VV,,Vj"xx,:3,'.- V -. ,w" R R N XX Pi-"-'iff' I X.. . f-N VV, A. X X - V f ,V . , Vx V. S V .f I ' ul wk, .-gxf' A Q56 y . -V .A ,z 5. KX WX Azjifji-,rj ff -N ,ff ,f 27' J Q X XY I 435- -155 .-K' r -f V w'.' V' I, " ". Y- I XV XV-1 ' A, . 'W . . Xjbx , X - x Q 7 Y 'N IX I ' I - z X Q X -1 ,ff V I l y rx XSVV , . ,, I, 1, -, , , I x...w.. ' J - V'-, V 1' "1-I f Y'-X ' RA. ... ,V 1. 4 ,' R X A NV ,, VM A' -V 5 - ' f Q? Vf, Q, ,ax ,M ,V . VV V Y. ' ji A 4 N W li.-I L 'Rf I, .V-L VA M N 4-14 ' x s V ,' Q. ,XV V V V, V X W ,V . 5 VSV ,V:hS,A:Vw,V h . ,tv X ' - X9 "S7f:fi?'fV'lf1'- 4, , - ' . .,2'f5,f .g ,, - ..:V. .N .-,yaggxggt H 1, Q ,, ,, - ' V , . V,,5.g'M- xx 4 V- . X . ,, A, .I x wx., V , . , 5 1 JKJQVV - V VV VV ,HVV VV V- V ,. VA V V: 542 .1 . .V nk.,-V. ' . V3 - Vx.gg9A.,V1,i.V x,,+V',-,V. VVEV-57, VVVZVSQX ,Q V! ,V f' - ff' . 1-' " f H4 3 ' ' V, viii "5 ' . ,X X33 X I, RV . , V , X W VV,Vs-AV :VV xl! f -X, f f., X . VK, V V C' 1' VV , 1 X X U O -:A " N D oi, H t .Z ' 'K-,. " T X , .f 1 , X U 1 XX f . lV,,,.:V ' A X 'xr 1 N 5: V 34 ,V Q V , afffi- ' - XX ,j - ' v, Q 1T,fl1'q'V.'- , ' 1, Q N -'xiqii 51.11. L, ,f V5 , ' N x f--x., " " ' 1 1-' A VV V . VV VVM? '. ,V . . V f I ' 'xi 'I , A 1l,4"" 1 'Y , V ,"lf:'vi fx? ,, 1" 1 ' 4. L- ' A .", 1,-l n ' ' ' 2- ax f V- ' N.V,l3':.f I ' ' uf' , f- , ,f , LJ, 4. '5 1 9' X 418 -fpr- ll eq 1 1 ffg 5. Ali 16 rw vo 415'-1-1. DO 181131: r011t 101 1 91111011 111r1e 1 1:00 14 1 11 11111111 101111 11111 1x 111., N 5 1 Lt 1111114 11111 1 1' x ur I1 1113 -. 11110 1 hu.-1 111 111 111 111 111 X1XRfR10 1 PFA ll X11 11'11'1 i1111'01111c111 10 1111 SC1l001 . . . L'lI'11 111 5111111111111' . 111111 IH Lln11Ll' 1111 SOP110IHOI'L V01iL . . . ZIUC Cl"1rlU1Dg OLII' F1118 111-111115 Ll 1 S1 81111111.11 1111 5011001 what 1111111 11e :111 . . . 111 C1L1'LllI1HU 1111 5011115 . . . 1101 11110111 . . . 11111 01111111111 . . . on 1:11111 Day . . . '1n1'11a1'1n011011 10 111151 0111 101115 NLXI 11'1 '1111'1z111 1111 0111 5c11001 111 c0111p11i110 111 i11111'c1'1.'5 1115111111111 11111081 10111 1111, tr0p111' . . . 11111 21 511111 111111 . . . 21 111051 011t51'11111i11v 1-1155 112111 1 LIS 111151 111111 111115 . . . ""'r' ru-.wg 1-1 'ez AU """ lc 3991? on 26 1 ,,, f-11. 4s fa-1 an. lb ll 111111 1 11111 111 111 1 .411N11111 X111x111f11 1 1 1 1111 N 111,11 1 1 1 GP 4? 36 111111 1 11 111 '-0:1111 11 1 1011 N11 XX 11111111 11111 ?I10XlCh 1 1 CXll1s Har 11 11 ll 1 1 11 1 1 11r111 N1 11 111111 1 KN 11111 1 1.11111 1 cf fy.: 1, 1 -111 ' may , , 'P x- .1 1 - .1 -." K f" -. I ' if T 41. 1-1 N, Q K , 'lll1"1. A N . .xus-,rn ,, 5.1- 5 ,, , ' - , -,,,. . 1.. . - - .7 ' . - ' ' ' ' 3' f? sill 1 : . 0 ,.. v ' E V, Q Q K 4 - I ,- .- X "' 21 M lb - , , . 1 er: "' '1 - r 41 A 1111 X . V 1 15111111 1' 111: -1. l.y111'11. -I. K1 111. 11, X111 ' ' 111. X1. 111'1'1'111'1z1. ll. X1 's '. xl, XI' 11f"11:1. I.. . ' " '. 1 -N. S1-' 1 11111: R. 1111Vl'l'. Ii. 111111111111-y, X, X1111111-. il, X11-111111: 12. X1 11-, ll. 1.1-11'i,, 31. 11'-lv ry. lk11i1'11 11111: -1. 11:1111111111111. IJ. I,' 1111. VI, 51111-11, R. 1111111 XX'. K11111111--. 11, I':1111. -1. M111-11, -I, lluskiug. 1711111111 11111: R. I'1-111' '1-. -I. X1-1'11ll111-11. il. X1-1111111-. 1', 1,1-11111. V ' '41- 1 X 1 u . ' ' at .., A A N 0- 1 1 -3 1' Q ww '-.Lv iff.: I - . 1 'Y 1 -V X 1.1. ': - , F 17- 'nwz XX'1 wlvvrtr , 11, X'i,' "'1. M. 11?l1iIl1Il. 11. S11'11, I.. T11' 11. I. .' va. A, 'i11i:1111s. S-' 'Z 11. 51 " . -1. XX':1rr'1. S. XX'1I1jl. R, S1 '- '. ,1. R1-i1111n1'1. -1. 11L's. '1'11' '11 -nv: .X. X'iN1':11'r1A1, 51. R11 il '1, 13. Tr -111 , 11. 51.11 'k -1', 11. S11 ' 1111. 11. S111i11'y. X'. fk -1111 . 1711 ' '11w: lf. XX".11 1, J. S1111i1':111. A. S:11i1'C11i. D, XX"11" s, N. 'I' 1111. SCDPHCDMGRES 11l1LL1 NL1lU01 OLI1 111111 11111111111 111L 111 1 IU 1111 011 .1 10011 1lL1L1 1111 1 YIL 101111 L11SS 111 111111 1 11 1111110 1111111 1111 1 111 111111 1111111 11 IL 1 111111 111 IL SLIIIOIN bLULl171 llfllll ll 1 S L 1 lll I I1 IIL 11111 Ll1lllL llNxL13l Ll !1LL1ULl11 1 l1lL 1 UDL 101 L 11 IL Ill 11111111 s X11 111xL s111011st11 1101101 100 101 JL 1111111 1111 0111 PILSIL 1111 J1lLLIS 111 1 1111 1 1 1 1 1 X1 8017110 1110111 111 11111 111 IN 111111111 1ss111111 111 LO 111011 111 IL 111011111 1111 111 l X X l1Ll LIL UOIIT 7 P ILL l1U1ULO11ll DLXX H118 S1011 L XL 0111 1 Ll dx r1 1 1111111 11 11 11 11 0 1 1 111111 11111 111 I1 1 1111 4:- ,sr ll 1 L di ills liw '-393115 IQXZ iilzu ' -if EE 18- Q--J in wh! QL Ili Il X7 -D1 11-111...-111111... 1 A 7 1,'...l11t 1- '.'I1'1'C...11i1L1Ll13l'L.Q 1'111.. 1 5 " ar' . .. -1 '1 5111 1' 5 -' " ,Il -...XV-'11110i111g11i11... 1' ' "1 ' . . . N1 1 11 0 1' 1511111 . . . 111- il1X1"l1'.' 11111'1' L1 g001 i1111' . . . O 111' 1' '1' "11q1"1111"s...1111' ' 'LVL 11'1i1's... 10 1 1111 11-11' -1 lticf... '-'111-,W ...1'11111',-1 ' ' '.'.1' . . . 11" ' "l' ' ...1 L '111 . . . '1111 111111712 100. . . 1 f .1 -1 ' 11-1, - 1-'Ill --H-1 . . .1'01'11 11111110 1.1 '1 LIS '. . . XX' 1 Q ' 1, 11 '-s . . , g0i 5 1 1'1gs. . III 1 ' . . . 11'c ll gl . ' 1'111 . . . X15 111 11'1'1'S. 1510111 111: I", l':11'1'ill1v. IC. Llihlnx, H. 11141111 il. 131111111-11. I.. 1J1'1,1 1111. 51" '111: I. 1l1'I111. I', .X1':111u111-1111. il. ll0i1:1110. V. ll:11'111'1'. I-Q. D1-1 '1'1l1-1', 1111111 '111': XI, II:11-c:11:1. II. 121111-11113 Ii. .X111'1'111i, R. 11111111-11, NI. sl 111-5. Y. 1111115 ll. Iz1l11'1011. 171 '1 ' 't R. 151' 111, '11 1Iz111:1:111'l'. lf. 1Ir1'g01'1'. 11. 111-11'111'1'. 1', Hz' -if, ,- - 1- ..,-ffl u ,ia ? E 2 , W 1' 7 :jr ,, K 1- 4 f - 1 J 1 - , .4 4- 7 fyx I If x - I .1 5 ? A v ' ,,,, , 1 ' ,J ,Q , Y 'M 'X 41 Q 1.5 1 : 1 ,Q 1 g ,Q, 'I Y 1 1 ' .Q 'V 1' ii D fl- +5 'R IU 111 UK ini 11111111 Ill 1 S 11 1 1 1 111 1 0111111 ll 1 1 I4111 la 1 1 1 1 1 It X 11 ull ,.tA-All ..-' lil! L Y 4 XQYWUH ll lil ll 'll 11111111 11111 1 C1111 1 1 ll nd 1011 1 na 1 1 I XK11111l1r Ll JUNK GR L X X X K CLAS hx xXx1 XX1Xm UNXM nu Xxkhm un 1 x 'Nh1dudDuH x L H1 Hx RfsYxCx'tfAu-'u1'y uw' LUN Hx XX xt UXUUW N LLL5N X xux x Q K wd su XXBXL X LL pm dxm Xxx x s Nuwu v 1: c 'xss un ', no ..., nuuxx p 'Q'.x'mxKnqx 'wins' . . . 'ugw mis Yun' . . . 'X of UYXLL X 0 L 'UYCL hX' ' . . . x -, ,- cmxu . . . ' I I I V ' f ss Xvxskcx wx XUUDLX' . UU x X xx H JU Nx x CDR x xxxx xxxx x x S ,Z in x x xxxxxxxxxx x Al' A-4r".7 x A-FN x xxx x x xx xx Xx xx xxx fa 41 xx x. Xxx xxxxxx x xxx xx xxxx x x sxxxx Nxxxxxxx x xxxxxx 6? x xxxxx xxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxx xx kx xxxxx xxxxxxxxs xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxvx xxxx xvxxx xx xx x xx xxxx x xxxx x x x xxxxx xx xx xxxxxxx x xx x x xwx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x . I I Q 1 . 5, ive. " :J .A F4 1, xlxxxxxxx x.xxx-xx x.x. 3- .xx-g 3 f Av ' I " Q . -'M 1173 f -if X- X - N X X xx x,,H xxL..u Xx11x.xxxxxxxxxxx'xx Fu-xxxxvx xxx" Qxxxxxrl Xxx xx xx R xx Ux Xu K X - r 1 W A ' Q '- , i 6 1 Fm . Y x , , ,ry A ax 1 O ' - , ' x X' .ln xx xmux xgxmk, x . x'x'1- Xxxxxx1xxv:xxxxQx- xx '5 .x1Yx"U" xg" "hx V lx A Linux U A .f f ,- rr I i f x 'N , if f. ' l xxx xx-xx x.x-Xxx' Vzxxxxx-xx -x.x-xxxxxxxx .x'xx - x.x -xxxx xl. x.xxxx' ...xxx'x'xxx'x'g "x xx:'xgxx...Xx7 "x' gx'x' x 1 xxx x " "'gjj 1" " if x ...xxx'gxx1" gx",x...3x Q X ' . F rx ' f 'x U 'xxx..,xx'gx'A'x11X'Uxx " -' 'xxxx' . .. " ' xxx' . .. 'S xxx '11 1 ' 1, , , ' -',x,- xlxxxx' Xxdxxxx-xx--xx xxxlx Xxx x x xx xx NL xxx-xxxr Xxx-xxxx 0 x xx N xxxxxxx x Xx Xxxx xxx .3 X x xvxx x xxxxxx xxxNxxxxxx x I , xxx xxx U x f. 'A f-5 xx xu N xx xxxxxxxx xlxxx x xx, Nxxx x Hx xxxx x Nxxxxxx xx N xx xxxxxxxxxxx LHXL xxx x x xx.xx xxxxx wx N x xxx uxxxx. Lxxy xxx x xx x xxux xx X xH 5LxN L x xx 1 LxxxxN x xx xx xx x xx Sux xxs, 7 XX xxx xxxx 70 S x xxxn xxxcxu xxx x xxxx Sxxxx X Ox LX UUUQ XQXY xxx xxxxx x ,N x sxxxc xxxx uocx xjxx xcxxx x NH xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. xxxmxx xxxxxxxs xxfxx xx. s x xx xsxxxu Q xi xxns xxxxxsx xxxw xxxcx uxxxxxng cxaes I x Smxxx xxx Lxxoox ox Nnxt xnxx xxx xx xxx Qx xnxx txxxs s fa K' 8 ,- K I I J . 1A xx-'F - lk xx' xx-xv-1 Xxzxxxxxxxx-x .Xxx'4zxxx ,xx 'A x xxx--x 1-Axg x 'J ' 9 Q H 'v 3 x N xf - -' in L, xf --fvx- -Lx .x '-'x' x,x'x'x'1xxxx'xxxx - xnxx Xx " xi,-111A 1- x tx Q ' ' 3' xl 4 .Q , , 953. x' x ,' ,' -x-xxx f 2 x'-' x H x'x :xx xxx'x x'1xxx F" "S xxxg,xx..."J xx...xxx" H 1 .'1Lx,'- xx . .. xx A xxx, x-'---xgxxx, 'x ' xxxxx, -xxxx ..., Q --L -V ff X xx: "s'x'x...xLxx 'xx xfz .. ,f M' -x-1' xxx - Q x' x Y,xx:xx':xxx- , xx al 1 xxx "x.'V4"l.' Q-1. J 1 ' ' ..."',' "" " " . ' .fli xx ' JUN uxhn N KN um X 8 ul KORS 'f X m x X xxx, -Q 'U' X ua Nu X xi XX Mx mx Mu XX hxy K uhm XX mn X Linus Dun XX my, I m XX mx. Lid X Y 7 x' 0. l uf tmuhnm Vxkx ,X1 um' Vx u--U - .Q 4 4? ' 'iv . f . fa fha? . Y ,AN . X--mr-x Rzmx Xl1xwXLy-.- RUN-lu Hmmm 1- R1-xl S1 any G gain J ' ' ff z .a ' ' Q ' 4 L ' x .. , ' , I f :jf ,' 7- 4' 1 -' V1 x .kim 1 N X,iUx1m .' Uixim Uxd Y1Ly'1-vw juhu'Ymgu-mx ,lg -A'gfl'1 X gy 'Vg if . ,V 1 . JF, Hu-1'gx 'Y tux! 1 "- I twph' N-v-rXXXxK1v-KIM R1-Xu 'A '. N X 4 1' E A , i S. '1 ' " v- 'x H ' H: ' X'mvXm-xxmx ,'u1yX' -X: H ' SENICDR CLASS XX II11 I 11 'N 111 11 X I 111 1 XXI X XX JI 1 11I X 1111 XX XIJX NXXII I lXIIx ll IX Iran Lr 1 L 5,1 1111I 1111 IV 1 11111411 an IJ1f11111 11 11 1 11 11 1 111 1 N 21 lrm N I IIIIA Il XMIM . . .'l -QRSHN I'Ii1'1'xi1I1' l'i1'1'I1' I J 5: I'11N 11Ic11I 111' I"i1'1-xi1I1- 1'11'4'I1- .51 I1:111l I: Il1'11111 XI:1j--1'1'111- I: II, .X. .X. LII: X'o1111111'11'1:1I l'n11I1'NI I .ig Svlf :11NI1111 .11'z' f J-.IZ IJ1- I.:1111'111I:1 ,III IJ1x11'iL'1 'I41u:1N111'1-1' ful' I"i1'1wi1I1- I'i1n'I1' 2 .I. Ii.XI.I'II . .'IJIiIfIXI l'II.XIiI.HI"I'I'1 III':I'I.'IfY .XR'I'IIl'R IIUXYIQRS XI.XI' I vk "If" .Zf.If4C III 'k I"i1'1'NI:I1' l'i1'x'Iv .II I"i1'1'N14I1- lI:1111I :1111I H1'L'I11-N11':1 IJ KL, AX X 1 I I111 "If" I'1'L'sI:I1'11I -13 'It1':1L'k Ji: l'1'1'I1- Ili-1111-1 S1 "" 1111'y .IZ 3413 I'11'NinI1'11t of IIz1111I -I. 1111-1 I X X I I I I I I". I". .X. .iz ft: ' 'I":1'k Ill- I.:1111'v41Iz1 54: 'I'1'1-:n111'1-1 IJ1:1111:1l11 I IlIll1Il 1111I1 NI1-11 JIRA uf lla- I.11111'1411I:1 43 IP1':1111:11i1w 1 'g I' I1 I, Nlqlf I .I-4: Sch 11111141111 :1w:11'1I J 311: If111gI1xI1 Ii 4. 1 a ' 40 . as f f I . . . .5 ' I I a'i' I 1 ' I " XX'.X.' . IIILX. 'C .I, -IIXX ICS I . 'INS II.X'.'1I. l' .. RK IHXX' IJICIXXI II I I1 'I ' -f' fr1.111 U11 111141. I'111'Ii-I1 Ii 3-43 IC11gIifI1 Ii IJ1- I.2IlIl'L'llI2-A 43 I'1II'I'NII II: 111-1-15:11 3: D1 'fx 4. Yi'--I'rcNi1I1-111 4: " :t"s If -lg II. .X. .X. I-.III-4: IH-11 I'Il1lIIwII I' 4 J-.4-4: Ii:11I I-.21 H1"I--tru Ii -I: I"i1'uwi1Ir l4"cIc I-J: lflg S:1g1'I11'11NI1 Szga I-J: I'r1- St: - k'u111111c1'uiz1I Vr11111-xt 3: IIUI ft II' 4, .lu11r11:1IiN111 I-2: IMI I ,'1:1I'f Ig IDA: 'l"e .I-1. ,l IXIXI l 1 1 1 N11 III!! '1 XII N L 1 N 111 11 1 1 1 11111 11 Rl XIIN 4? 11 X 111 1 an 11 f111111 111111 1 1111 111111111 111' 1111 HU! 11111111 11111111111 I 1 I IN 1 1 N41 ft 1 Fl 11111 11 11 111111 11111 11111 11 11 ng ISI IL most 111111111 111ss 111 1111 s11111111 JI s111111 111111 .1111 1111 IIL 1 1111 11111111 1111111 C,11111111111.1 p11s111111 1 111111 11111 X111 81111111 1111111 11111111s 111111s11 1111 X1111s 11111 1111 sp1111s11rs 1111 11118 su111ss1111 11111 81111111 1111 1311111111 1311111 1111s '1 SENICDRS PILNQDILCI ll LX L um X L 41 ov . X I A xx vo uv on LXL N "K OHL S Lil HL LH X IIULI I XIIOIIILI M X rr fb X I 4 4 1 1 X41 N i IU ul 1 K I m r ms 4 n 11 L N1 Q N ul nu -DF- X9 .si 16 x WE' X N X ' nl nun 4 H UNI XX I X 1 1 1 IIIIIII I 1 I4 1 I111 I1 1 1 -9' 5 X H1 315 .uw i 3 46 I NIXNN N N IN N I I t' llll 41 ll I ik IXRI IIU INI -Q13 - I I X It IiI111I1 I I I111111r X11 111 'I X lfi I I I X XIII! 1111111 I good KIIIILL xx IN 11111 I11111n.11111111 PILSLIIIIIIOII I IILILNI 11uxx1I 111 1tt1mI1m1 If .mx LIJIILL tI11s NLII IJ111111g tI1L IJISIIILI I31sI11tI11II UJLIIIIIIIILIII tI11 s1111c11s 111t11t.11mcI tI11 XINIIIIIQ lL1111s put 1111 tI11 51111111 Xss1111I1Ix so1111 s111I 11 xx.1s LUIIIX 11tI111s s.111I ll xx IN 1,XI. . 'NN NI.Xl'I'Il'If XI IIRIIJIQ I,YI1I, KI l'.XIi'IIXI-.Y .IHIIN XII I".XRI..XNI4, R1'pu1t1'1 IA111 I". I". .X. -33 IJ1- I.11111w1I11 34: I'11I111I1 'I'1:1111I- 1'1wI 1.111111 . II:111:I 1.13-4: 1II:11- II14-N1 I". I". .X. l'o11l1wl 43 l'I1:1i1' SIJII' J.I-1, Avi. I11lNI111wN I1I:1I111 il IIIMI1 .I-lg 1I1111 .fl l'I:1-N Y' 1 I'1'1-11I1'111 IIIIIII I". I", .X. S1 1111 11' NI:111:u1-1 .I1 S1I111I:111I1111 IJ1.1111.11111 4. .Il 5H1I111! I51ffIy I'I--ixlvlll l'111111111!I1'v I. .X xx' J11'1IN ' IL S1111-':11x' -I2 XY1 IIJ111- 0111111111111 .I l'I:11- J. IM- I.:1111-11I:1 31, I!1:1111.1111x I 5. I'.11gI1-I1 -11 .11 l'f11111111-111:1I 1-111:--I J. J' . , Q' 8 1, 1 ' 1? 1 I g ' iy s : 1 I ' -sv 1 X - 1 I' f f I I f if ' I' ' - 1.1111 RHI IfR'I' 1 1 .'.IIIf IIII.I.II'Q .IIf.'SIfRI.Y III'QI"I'Y Nlf .QNX 'I'IC'I'SI'U .'U.l NIA IJ1'11111:1i1's .I -Ig If11gIirIl If 'II1-111115 'I' 21111 3-4: .I 1 '411' I"i1'1-Ni1I1- l'i1'1'I1' I ll IJ1':4f Ill Ck If 3 4. 15 I'11I1f1I1 1. I'1'11111 l' IIIIIIIIQL' 3. 111:11ivN 2: Stu' IR11111-11 fm' 5I1111tI1:1111I 3, 1 I I Il .I I I ' I I If I 1 I , . ,. . . . I , 1 . . , , , - . 1 , . . . -1 . 1 1 1 . ' lx '44 ' I A X , H :H A A 1 V 1 K' 1 ' Ax- 1 1 - - ' 1 1 4 1: 4. .I .IL ' I -1 .1 U '1 ': 'J U' --.1 'z i ' I2 .' . . I 1 I I ' . ff' '. . . I .I I .I1 I I I' .I I A ' . . . I lf I I I1 .I SENICRS just IUIICII . Hull Scniors thought it was good . , . fXXk"l'C diflvcrcnt, You Lnoxx'D . . . kllltc stu' Rm mRK,X,,,N f A 8 'l'l'nlNI'c1 front 1'o11l'tcI NL'Xllll1l51 I5x.m1.ttu- 4, tlcnt lwotly uns lcd in govcrntncntztl tztctics ln' scnior .Iolm Xlclltrlaunc . . . Bonnic Scott asf XX X l Nholfn Lu Nt 1 XXL 1111 X I la nt XXX lll Q L 'Nfl' lx! X XXX 'RH NNI l A t um X onu N loo Nm N lx t ax t L t X ur 11 L ll A tu Ntcrc trx ll n I 14 N11 at llllll Xx 'un mt n 1 HI at c fum ommxttu ur cnt U15 cz I dc lt 4 XI.Xl" l'lf1'lQ t'HRlS'l'lX,X I'I..XZAX l7l.X.'.X I'l'k'l'lNliI.I.I lJU,'A', RIIDQ ,XX lfatt.i.1.- ca-L-ty 1-31 Il' 1fit-t-c1.1t c'iQl-- 1-J: '1-S, I-1.-.-sl' Viwlt- 11 vm-N Ifitw--itlt-l'i:t'1c tg: I., I.:mn-1-lqt 325 , ' 'whip bv' -tary In-M1111-1' lg fzg. Yitft- l'1-t-citivm 13 1j,5,,,,5,, ,i,l. 'l'H,:NHt,, J: N, .Xxxxu-lx lj 1. ll: Vnhob 4: fl. .X. .X. l-.I- ic. 4, 3 4: l't-1' If 42 "lfa'L' 'rn- mittrv J. x. t X 'tt tt 'ff!"t 4 , A , ,,. A 1 Jn 'Q Nl,X ' .l'IfRll'l-. 5.Xll,Xl,.X RIf,'.X .II NI Hliff If 5l'U'I"l' NI.X4 SILXX limo! :mtl Utnlxwtuau I-3,31 'l'x':mxfm-r frm: l't1ix'n-wily' ID- I.:tt1rc-,ln 5,41 Ifirv-ivlv 'l'::n1Nt'm'r':-fl from I 1 lfi1't-Nxt1f-4'iuIt- lg IJ1' Kia' .I fl 'I1I'lti!li!IH fcl I, l4ix'cIv I-3-4: l'x't-Nirlm-txt I-'tw I-lnho 3: Ilrzuttumx 3: lun jurwtnf Q-ip .T vl '-hip l'4l':tt1'iw1t, l':llifo1'nia 4. -imlt firclc 3: Dxxtrict l'l'c-- if 1' Xftxwity R, . ws 'l LBJ: l':llLI1i-fl If 42 41-1 lfix'--imlc Xlirclc 41 Dr:nn:r"- .943 lt: 1' of Qu'l :mal Fcroll 3-45 Pxxwi- Flu-N i-4: 42, AX. .X. 1-2-3-43 fic I Qu'll :ul fcwll 4: Yi'--I'1't--itlvxtt of G. A. .'X, Srl :Nhip . vnrvls .2-3-43 43 IC. 41 Ut- I.:n1x'col:1 3-4. Dr. : "5 .1-41 If gliah If 4: llzmt 2-3: Pop Ii 45 P Iob Skin 3-41 G. ,X. 4X, 1-2-3-41 XV-I 1 'e 1' ' -' I-3-43 St I' li l' X'i"-l"c-si- r . U IN um 1 m at I xx x ni' Hx Nlll X XXXIN 1 un Na 1 I ng Nga mx I x x N H L slstnc I 1 5 SMH LUINIITIILL lux snmox mx 1 xx L toux un m bxxlxntlvlll 1 ny nu S mu m mx LT UlXLl'l wx L 1 I Hllldllf st L 4 SIJIK IILN UI I. HIL HHN X111 Lllll IHLl'lLLl'I1Ll1I IPIIIIHO YL If . XX SENICDRS X 1 n X 1 4 1 H! rum IIICYICRLY KW lI.X'l',Ix I 11 lv J nmn '1 I Q nu 2 x we Inu: fly? V, 'QQ- x Rig i fl .0 . f -,15-'P ".j-'Sag T'.,I'g 4 egg . -r , 1' .- ::.. isaxx. .X-V - . '- ., svgh k- , ,-, .,,. .-,"..,,.A ..,.--,ut r .nf 3.15 .,, .-.AH A Ly.- iv! I Anfe. !7,!,! ', fi ,ww 4. 2 , M J MIP if, 'ki 3 -e'I-:- QSQQ- T .5 , gi '-M x s X 5 ,: 11,5 , ...bw -. 'N- ...,.--. x .Hx 1...:3W 'QQ N i V,.-. -.X:.' ,z,5, .., V X ., , A . ,... , ,M Nx Xx".'-,-'. - .kcf N, , 1 Y w w ' ...i. -l,q 4- l 's Y'-f BASKETBALL IOXILRUSN NRX UPN Pun ani 4 u rt CHXRIPS PXXN9 IIPRBPRI HXXNKINS Guard For lard DTSIIV basltetlnll Quffered .1 relapse dns vear dldnt vet started reallv well Llntll the state tournament was oxer The men had good foot xx orlt Good floor xx ork couldn t 32 seem to lut the lmslxtts, Ill0Ll0l1 SOINLXXlllf LlL1SlXL Plaxnd some Lxullent cuunu lv t Xhlls ln om 30lI'll Ill our fl oo Lott 1 lost lux ounus tt IIN lost tus RX XX ITU IYIFNICCXRTNPX IXCKNRCIIIOCH Conn r Crnlrr 1 lv-if QS?" xl XX Nl Xl Il 1141 2-hihnv I' 1111 H Illllxl Ll l l I lll'l'lL K Ptlllllllk IOUIQIN 1 s II X tl1c sLl1r1m x I 1111 sal l1r 1 8117111 111c11u 11111o1s 111 ol LOLIISL lllL 511111 IN 11L1 111lc11111ul ilu 11111 115 M11 1 nur ll I1 xl 1411 ug 1011 Xl 1111 1-1+ N 1111 L 1 In XXII lllllkk 1 u 11111 111 111 Ill S1114 1111 lmoclx sunvmlu 111c11stL1s up aol 1l 1 X cjll ' 2" S'll.k ' '-aut... 11111, l'.Xl'lXl l"11:.'1111I 5 . .. ' gll :lf 111' ..., 1 ,XII ml 11115 111 7l'L'SL'I1lCCl A 1 lilll . . . 3 1sl . . . ff l ' ' ' :'f,f,'f1 k ' . 1 . . 1 1.-,. , , , , clll 'l ' Q ' ' ' ' tors . . . "ll ' J ul u M f - ' ' . ' wc 1111' l1111lcl111g cl1z11'11c1c1' . . . lmoys lmw lmc ig' cl141'1'- 11xx'...c.' wfwl... 7 i, 1,-Tami-.-.1., ' ' I ' Eglfff-qw 111 .1g1IL'. lux' clvlcnll ll -lls . . . lc st mu A "1 . . . hot L ' l'l 11011 1 '1I1l11' . . . ', ' Q- .1 l' ,'.Il --ll '-ll...111 1 S1111 ' 'Il1ci1' ' lfl lcl' . .x111' . J . A 1 ,l'l'lI ff 111 'xYI"9 R Cvnhr BASKETBALL X NNN INHI il i nf I mud ua lx l IK C nun! rout 1 xx I Ams r u ul 1 N n LLUIHI run A HX lll X 1 IX ul 1 IL IIN IH X L no-...L JUNICDR VARSITY BASKETBALL U 4 X US UDIX OHL U IL Il X L XIIS LI II tlll Lfll s JIU HL x txt 11 L xx 1 ILL III IIN IIILI1 'XI XL L II L L II DI 14 x I mutt x lk :mul rt xx tm n x nt mt 1 N xxx Ilmt QI! I. Yfs xxcrc tIxc xxinninb tmm tIxis 'cnt' . . . W I fl ,' ' htm ' . . . nut 'I ' Ivztt tht- 'z titx' ,x scx' "1 ' ws . . . in practice UI' ' lI'.k' . . . IIA Iuu 'I rm'cI ut . . . stu 'IQ itIx grucIing putt' t"' . . . XILI f ol' our IILIIHIJCI' xxiII Inc xt iitx ' . . . mi' ,"lll' . . . III' took scxm-111I 'ips ' . . . on' tu XXWIIS . . . Inu 'cm IzcIIx' . . . ,XII MHA!fIIt1.II'I'HWlIR LIITIIIIIQI xxc cIicI sxx'cII this Izlst suxsutx . . . I 1. .. .. I ' ", U I - I ff K I ' I 2 'A I' 'A I B Ax if 5 5 .. I I 2. E. I ' CL L.. ' . 'K KD I 0 ...K . M , 1 . Q v 1 I 4 F ft, A fx , Ifrmxt '1x': I'. I.:uu'Irit-xx. Il. Rfzuxtrx-v. II. lluixti. R. Vzxrtx-x'. If ,Xu ftt. R. Ilxttxxx, 'If 1Q:tIIg -In-1. Sn" l': V. XV' -5. U, I.:-my nl, II: 'r-'. KI: ag" I", XYiII':xmN. R. Lung. tl, ,'n:I-N, ll. ' Ic- ww n '5 .T :xx .Yi-QR mfs uk I N T E R C LA S S BASKETBALL 1 Il 36 11 lm uma 111111 l1.1s salmol sun sL1Ll1 1111 11111 11s X11 71 H11 1011111 11111111 lxlonvcd to IINUIR 4 L L1L C L LIJL IIUPIIX ll I Ill LINIOIS XXLIL LIHL ILS I1 If I1 tha S1111o1s 111 LX 1111 Q11 an IL 1. LS 1 tl1L LJSS 11111 11111 IULIN L IUOILIN U1 my 1111 1.11 X111 11111111111 N 1111 lx IL u111c11s uvul 1 11 tl1 t11L111111l1111t IL ULXY Ukkx S SLUIOIS SIX 0001 NL XL CL IH! LIIIIOIS XILIUIX LOINULIL rveviqgf "" 6' 1- ,Q -no TDM il 157' Htxmw li 494960129 X145 ,as 515W INPJ4 ill Inuit' fur -npr ruut 11 12111 11 11111 4 1 11 1 X L1 I 0111141 11111 1 N 1 PRF' XJ. 'rf Nm-S -' 1 .-1 1-11 F t 51.-1-111... - -1 1 1 U- I 1 I' ' . . . '1111 "1 '11 lull Ll goof :lt thc' f - , ..1i-S 1,1 -1 'e' - . . :Ng-1 1l1c l"1sl1 . . . cw 1 1 ' lmcl 1 '.'ccl ,g,'f11x,i, ' I 'l111'1 . . . 'I'I 'JUN 1'itl1 all 1 .TCS ,212 1' s'i..- -1 1 -l-4l...- ,11 I-'ll A' . t Q 1111- -1-...P113 11-1 R111' '11 11111119 111' """' 1'111"n' lm c pile . . , " 1 . . . ll - 1--1 1-111 ..,1 - ' 5 1-15- I11 cu ' 'I ' 11111 . . . ' ' 11' '. 7'-, B I JV, ' ' ' , . L -" Q '1...zrs , ja' 11, 1-Q V71 -H 4, ' wwf' ' I 7 - Af 1 " V ,K 11 4 9 . , ,, ,. lf .. . R . N " . X F '111': R. R1 1'-v. R. XYill': N, S, ll1'1'11:111lrz, A, xffll'-lllfh, T. H11 1'-. S. .'i'l11, SP ' ': 11, 'I'11r1'11t. I'. l,z1111'i1Air:+. R, ll1'vgr1ry, R. Riu: 'lf Vwrsx. TRACK rut 4, l mc U3 UI II X Ll ml SI x . lxmcl to lull xx LX lon S ltacl out lllll xxltll IIILIL xx lclls xx 4 1 s X lnul lm Ll ms Llc IUOOL Il L Q L lum LC tl ltlnlx mu Xl l l all m lu l 1 X lllll Llx .lllcl XxlI1I1LI11LlLLJ llltl IIULII ll mul SIIIL ulrltut XX L cllc lull It Ill tllp mats lu .lttnnc ul XXL rnlllx N10XXLQl rhl lust ol tllg stltc xxlllt Llllo lnlloxxs .lrn llhltlt ol Alu ' sg ll I l' ' 'llcl . . . cull 'l lllls 'l'lClClAL'Cl CVCIA yi lcc Yllill lrlll ' - ll ' alll . . . Illllll - tll wore ' tn-rs .... lfll' ' ' - " I "'lll.Q . . . -lun' ull . . . lglll cll'OS, llmlc il l7LlHL'll ol' lxls . . . 1 l alll tllc ll lli l ' l 1 D l 'lm' ...K lll' '1ll'llclll' ' slst 'l lui 'l l "1 litll lflllllt rmv: I". XYilll:llllN. Il. iillifli. R. ll. Lllllg, S. Xiulllll. 'lf Nllllllw. llzlrk row: il. 'I'lll'l'-lil, R. l'vzll'L'l'. ll. NYill':llllN. U. l.vzll', I". SV: gg Ill ll: kiln, 'I lm L lx nl II. C'zll'lcl', Il. llllistl, l'. I.:llln'il'ir:l, Xl. Rn lppl. IL Yill'z s. f., " , ., ., ,, ', ,. .- 'X -. ll . ,l, '. .Q 1,51 ,. . .1 it J a . GIRLS ff Q' MS W? -' ' 1 x 4 1 .L --f,L...., ,, KICK BALL Kwon by Se md. lf, Frntini, BI. Hnchquct. M, Sabala, 'ev M. niorsl ll. Horn. I.. Swisher. x SERVUS BALL Qwon by Juniorsl F. McMullen, H. XVoolvcrton, Z. XVing, Z. Parus, M. Konolfl, II. Hachquct, J. McCuistion. ATHLETICS III LUS IULI RN ULIIII IIIIL NULLLI xk N X N L x I UN Q NIII1 I 1 s IX N 'S nuns I 71 LIIIKILI NL IIN XX LXLIILIIILIII or '55 bf X OI I I H I3 XI I nun In Iumorx XI Ix n II I XX1nL I XILNInII n II XX-Hluwnn l Inu II Ilnhqx ltl I Il m II n N-:L ,I Sli , Inwnx n I 'Aw . . . IMI sIn1rls, XXIIIII' II s 1 ,.,I I ' 1 II1IS.... Iml '1Iu.1II , . . ,ur LI . . . IXIQIX Ix1II . . . x'uIIvy ImII . . . .X siIx'L-1' 'LIP Inc III nn-II Ix11wIuI .IINIIII . . . syn ImuI nl' x'in'lIn'y . . . in I7 .vsfr nI lnniI1-5 ILIII-OIR winning x'4+IIux nnaI .0 'U .... .lv ' . . . Iiflg IQII . .. -' LI1sxl -n IUIII mn . . . IImwl1n ImImxIng Iwi' xxI '.lIu . . . In 'Is . .. " ' ' ... IIIIUIIN . . . QIMI NIUUIAINIIILIIINIIII3 . . . 'IIIIIIL' fJllII .4 I I 'lh .I dy: . , W X - : y x I I N ,T "I I " . I 2 I ' f " I N -4 ,hi S ' 'w 'I 'K ' f K. v ux X xmuuh Nunn X nu n n m nn XXxU1nu mx m ukl BLCDCK umm B xskutb Xu K XL nux mum xxx HUM X XX X LULH HKU UNIX HS UN X Xxvh XUQXILHN XNLNXLKLDY SWL XLKN 1 umm K1 4 L Q uxdx N m N s VXLXL 1 sxxLH mmm Fxwxxx 'ni H. V, A v - 1 T, .Y ix. K. . HX'-Hui. K., XX 'Va IHUB. U UIC 'uxxi R. V' N, U, 'A L S. ll, 'Y "nxt, H, Vlkg VY, Vru-N, ,X, X y 1 K X u x Hu "u'l' L UV: 'ni ' . . . Lf ' ' L . . . ri 'L . . . num of dw ' XUCX , . . Xu , ' 'A . . . ' 'fn ' ...X Q "lx xt' KUY ' ' ' X ". . N ' ' 'S ,U' Xxx . . . All ' .PUU5 W. U.. . . . Y 'b "X .V V' D' rw. EP ll ll XXL U N X0 X JBA XNXXHL Q50 X U XULXLXUN HU XOU YXLXXU WOHX XTUUXS UXUN L U X k XL XYLY 0 L un Sxx xxxxu sux m mums X mn x Ku X NNW- Wxux Hood U uhqx n NhNhx Lu .XX U U' Nu xx n NUWY mm um xg X nmxm H uhm K "WHS X Nuxmu xxx, M Nxdhx m hx um V1 Xhhmh UNK Nunn X' me N.,.,,w hh We-1:2 warg Www, Vp xNLuXmXX NL BOD Annu XL Huxx N1 umm Uusx UOXX UH S XXXUNKXL XL LU xoux sm MMG x x mu smkxng, Loku to gguxgs K X 'Y-rgxdg' 'calf M 'as " .gn ' X Ya S x1x1xv'X'P...,"XXs... ' 'Kr' 1' ".:"BL xx-x .. ' ',Uc'rx.. X' H...mx 'X'id1X VH V1 in', Yu X" ,I M -.Atv . 'QL 1' vw. U, uxnff. -U . 1- .nw x.. x.-f. xx, ya, M- Nj L xx. xmm-xx, v,, Tx- LC" -Y' A - 3, N' luhlk-xxx, -' " X -- , 1 x.'x.vXX'.k'1h. T. V, . - .-LA. ,NTI M' ..1 J I, VY Yo. il' 'V ff' 'B-ftfy- J! 1, ag., . A ,- ' ,me ' -- , LQ, ,:I'L:'4'- 3 ' R-' ip. W Q f' 41 mc food X sxxdl UIUIDILIUOII Hodslc sponsors us gl pntx fox ummrs ol Ulmps Grand u ar for thg Iarvcst orv1n1L mon 4 Y Blggut mu sunntx mo of us Plttx Mig vu Inu, gum oul oflmus I 1 acl lull Ill X L ll IL S0 I SLIX LIS SOLLL1 X! Gu Al l ...A ' ' 1 . - hlml. ,XRD L5 1 . .... nl' ..., .... ' basket . . . Cave two picnics . . . surclv had fun 9 I 'N n Q. 4 1 ' ,Hz DL 'z' . F.F. . T - - 7 'I 3' -'s 'I 1'1" 'A ' II' N OLII IIIOIIO L LLP L IlLIxLIIS PIUS LUN I N ULII LQQ LIL IILIILN IS INLNIL M s ll xx N I IIL 1 s Hull L11 L KL 1111111 s x II lXw11rl mfs III x 11 IL 1 xu In 11I v 5. Y fn A L HII1 11m 10111 1 ll I I I1 I 1 ILK I I IlI II 1 ru IIIR III I I IX l II 817111801 Ill ll tum ll I1 c ISIIILI um LLII 111 11111 tum Ilus was OLII sL11m1I xml on tlu 1.nnlmus QI tlm III ll 1 lust xx nt t1II nut Xk II 1 Ium x ll n u t11IJ1 vruslxc C.1II11I tI11 Iutuu IIIIIIILI. ul . m II .1 . . . I1.11n t1m1I1r In 1I mg . . . ' . . . IV' Iv' 'I ' "' ' 's . . . RIIIIIHS 11II I1in1I. ul' I' - I-H1-d " u . . . Io1mI.ipp411'1'IIi '. ' Icnt . . . Ixllf 'nur .lull . . .hlusl aisle s 'In' IIIL2' gI'0I' L'III'II III IIIL' CIIIAII ITUII ZIIICI CUIIUII III IIIL' LYIIIIIII IIUII . . . SHI ' II' IIIC INN " I, IIICI . . . 11.1111-I 11II'xx'itI1 rin- I li' . . . llmtls ll. . . , all 4 I 'nv f . . ' E IIII by ll Ing my . . . ml ' ilu' IIm'x'1'st Hull . . . xvlmt L Ig nu- . . . - -Ip- " 5 ' " . in rxk Q , l ,, -I 1 .1 7. 4 14 - ' . I I fin! I A . A 1 ' Q . 1 V - s I rf x ' I ' si X ' ,1 . x I c X ' Ig. 4 ' 'U' 5 I ., Ifilxx rnwi Il. IQI1-nn1vx1. I.. I'x'1i1uI:1, I'. IflrIl1'p:Il'1'. IA. I':n1'im. Splnlwn I.. I.:Ixw1m. ll. Sluixnlmln, X Mill-r. II. .Xg1" '. VI. XY: lx1r11n1, Sc" I luv: II. Hmly. if Iqlm. II. Ilvglly, I., I.1pp:u'1'IIi. .X. .Xu 1 11-, I'. I.:n1l1n'i1':l. V. Ifnlqm-ily. 'I.II,I'lI 'u': R. Tam. Ii. 'ILV1-mn. XY. l.u1'1-5. XY. Ilur1'I1in-1111. -I. lfmfl. .X. 5:11"Iu. il. XI1-n1I1x1-. X I.1r11-L. I.. SWSI lf IIm'u1--. I"1v1'tI xv: if XY' N. I. Vol' V1-II, -I, NIIIFTII, I", IQ1.I1'1v1'1'I11-:x, II. Iluixii. -I, IJ: i1Iwn. IA. XI1 12. NI1N1-, A, 4111151-r. 5 1 Q ' 1 ...Anal I ' I IL' II ' IL'SI...IX1' "'LIIIIII' t1m1mI1 I 'I urs I".,,,- '."' "" I " .'...IJcll" 2 IIICIIVSI... 1 II I Q 'z' ' I' '1 ' . . . II' -'II s ' "cm wlmt it Wally' wg IS Klum- U ,.k.. V X s 1 n 'XXxL XX xxx LN .x x mxxsux fxxzesxoe cxxzcxe ln XD XXXxxxxxxX Hxuxx N xnxx X XX XXx x L xxxx .fx xxx N xXxx Nhxxmxm xsxxuXx ou xnxx x N N xmxXx XXxx Xxx x, s XHxxXXx xx xx, Xhxxxxx N xnxx x xx cuxuxxxo XX Xxxxxxudx x xmxxx Xlx y X'mxx.fxxx X HXxeXxxxxx S Vx xxxy, 'wxxX fx X xXxx xx x xxx x x XXomL EL xxx N or xxxc umxxp xnLXx Xxxg xx s xxxo Xox tux LQX xt xx xxXx tXxL Xaxxxxu noxs XVXx.xx x xX.xm pxxxxx xXxxxxx Xx xxx ut moon xoxxnxnug dxuxxxxxx xx Lx Ups X Xxxxtxxtxd xxux gxx s wr tx L Xmsxxxus xxx mom x XXLLXXXXUH UXXL NOLXLX OH X X uxxXs xx gm xo XX L S xnxxx.xtuX xXxLxx ggx Xs wx xxxxx tXxL XxXX Soxxxp 0 X xg X Xxxoxfx s xnxx umm x91 x XXoxxxf. XL Xax xwxuix v s xs XXxuL LXxLuN Xxxx XXXL XXXxxL 'wx xxx md Q 0 Q S ' , U I lr . V 4 l. ,xy - 1' ' I ' 4 X .I xx I Y X - , 1 1 Q . W- Q? W Ji.-4. ',. I ' Mika X5X'f 'X 'Z XX. XX'k1 2, Y. .XIX X,. . . ' ' v, fx -xxx' Xl. fx-X5 Y . . 'X fxxxxx. X34 X.XxxxX. Xl. X, x f. X. " 'r. NX. Xl X. XX. NY X'-' wx, .X fu' -X 'xxx XZ, XX A ' . . '- - 'Xf BXQX X. Nfxxy, XX. SCM. Y. XJ. X'Xx-xr, X'-. 'g,NXx', " xx, ', Q ' . " f, X,. ,A XXx"xx, XX. fx x. XX: xxxx-xxX. -ng-x....D.xn ...Q "1-CH... ' X VY ..., v X .V 'X I 7. 5 " ' XIX 'f . . . ' 1 ' 'C . . . W XX SQXXQS . . . xl' .' . . . L "f . . . ' X' . . . "' ' in -1 v -- fxyx x... --vnxxx.-...'..-' .xx '...,xf- xxxc sxxxLxx'xx'sx xxx scxx x xcxxxc xxxxs xcxxx . . . Pxxxx. SIXX S XX L: YL' Qxxxxxxxxxx Vxxxc, Vxmw. . . . Uxxxxxxxxxxw' xxxxx 1 . ' xxxxxxvwxxw, xxx uxxxxw . . . Sxnxxxcd xxxxx . . . xxxxxxxx an xnxx , . . xxxx T, rx Y ' . . . Nxxxxxc gxggxuxx xx ' 'xxxxcx xxcxc vcd xxx xxu 'X ' " xxxxxx xvxxxxxxxcx .xx xxxx . . H xx scxxxxxxx xwxnxx cxxxx xxxx x xxxxxxgx . . . Ugxlcx. xxxxccxx xxx Lxxcxxcxx sxxxxx . . . Spxxxxsxxxxmx "Scx'x'xx Sxsxcxs . . . xx XX L- YC 'xxxvxxx XXUYXUYX' .... x'.Xx1sSx ' Nxlxxx Xxxxxx' xxxxxxxxxcxs . . . 'X . . I. F I XX x x X x fxdxx . . . sec xxxgsxxxx fxxxxxf . . , . . . xxxxx Vxxxxxxxxxxxxxx . . , cxxxcxux xxxgxnxxxxygxxxxxxx xxxxcx' xxxs xmxxxxuxxxx xx 1 ENGLXSH xx N xx xkx xx xx x x xx x x X xxxx x XX xxxx X x xxxx xxx xxjxxx x xxx x xx x kxk x 46 DE LAURECDLA Nb I1 I I :LI I II K0 II I C III KI I II In lu l Ar ll I! I I I x I 1 I I IX L IL sim U I II S IMI I I NN LL IIIUI SPUIISIIILC ISSLIII DIIQH C I CHU OII SLIIN XL ut IIILINL LIIII LIISL Ill U ILA IL ILS IIIC IIILINLLIIII N X IU IIIIII IILL II Ll Hum l IIII x uuullrwlx vo :tp n II Chun SKIIIOIS I JIIIKILILI cuts ol 0 4 xx D7 I 5 N PII 4 JIIII I IIN I U I IIIIN L I' I IIII III lI'X U SIUXXLCI 3 I IIIIK III IIIIXI x Nllxs XIx1IcIL II.1uImus sponsors Our clmptcn' .... X lnrlx luguu . . . llUHllI'llI'X 1lI'gQlI1l!Llll4ll1 lm' uulslauuling juLlx'm1listic xwrlx . . . SlL1I'IL'Ll with Xlurris lkillllllg us . . . llmcu gnu- llmmiv ilu' rciua . . . Dill you acc ULlI'CllI1LllL'llgl1l iuiliguiuu . . . wrx i111lw1'cssiw . . . fun nluctccl il wluuum in mln- Saga . . . H0171 vcrx' luusy . . . llml mln- I1lL'L'sI Suulxc liyvs pglrlx' au xlkllllilll llL'Hl1L'll.N . . . Hunt lu -loin . . . just ln' in ilu' llPl3l'I'Ul1L' tlurnl ul' mul' class :mul mlm Klllhfillllllilg xmrlx in slum- linc ol jm1l'r1z1lis111 . . . XX'c'r'c glucl tu lmw you . . . QUILL 8g SCRCDLL -ah-MQQQ ,- v.. wxu Ju.: 5, 14 I l 1 nl N1 i:,.'ilH.i , xi ' A- - W., , ---.,, - . Y V E., I A. K u v f, f ll 3, ., nv , , , fra if - ll -P X -W, N -. .27 xg' I i z I Ifrmu ww: Nl, llnllzuglu-1'. l', lluml, IZ. Sum, I.. Ifukv. Sl--uml law: Xl, l'ul'v-ll. I", Km-IN. Spuxmxor I., NI:-nu. Nl. llm-uuvu, H, llullmr. 'l'Ixix'sl mx: 'lf Hzlmvy. I.. .'ull'x:u1, SAGEBRUSH SAGA S'I.Xl5IT Small'-I: NI, llmwu. ll NI1I':wvI.mfA NI. IMUIII-y. XI. I'ulwII, VI. XLIIVII 1, Ix. II.mwn. I., Ixmxhy, I, lullnv XI Xl III X Imllx X X V I .... 1 I . . k SIH'l'IHI'l' Nmmxqwm Xlwx XI.4x..u. Ii Lung, Y, Flu-Irvm. I.. Inlw, I. livlm, Il, R1HrfI.m. X. .I1lI1'v. .I lnvgmx, I.. I-wh I. V " vw LQ gg: 113-gg' Q., 4 ,. -ff,-'4 ' -rv-,H .3 4' "".m 3 ' 1' fi J 3 um XX 1ItI1u LLIIIS I Lggx Ialbor .assxsrs Ramona Ilanscn man " "? was Mus Nhscm sponsms We puI3I1sIucI In munlImIx IN I T1 N ITIUTL HL N UUUL III LI I L YL UL! I x LU U MIL K N lf ID ll uns on thc 0 Iun puIvI1sI1uI mo wIoss1I pxmlu ull mme Cnc lu ll Intnrxluxcd CLICIDIIIILS X 41 ma , VI, ,. , '. J, . 1, , , .X , .I f I ., K M .. . I, . Y , H, . .. J - . - F, ., , .... .,.. . A . . . 6 sul I1 I, cut, - wx. . . . all thc things that IDAIIQL' up kl 5 I ,Q 3 . xp " . . . 'I'I1111's not 11II . . . xw gzwv Ll cI'mcc, LI sn ' 'nh -' I um, A Vg ITl'Ugl'L'5SIX'L' cIinm'r, 4mcI uw Il'L'1lSUl'L' Imunts . . . XVu'rc nut so cIumIm A . . . . Inf ' 'I II ' IIACLISLIII' ml. ImcI'o1'c wc sta lcd 1 I mt . . . A 7-if: , 1' , '....-l'I"l2"'2'... 45 :5 3 -ll'Xl'. x'.x1.'rnn1Pu: I If!-I MUSIC Tha flko Countx Hlgh Qchool Bind m N mhxnv Formmon BXND XX cnt IHIIIIIIX tlns un Band C lptaln and uuxtlunu flftx four nlunbus Xoxunlxr 1 h.1nl.Qg1x1no Iutlx ll tllnma Ihgw Unltcd SIIILS thy Rnd W hltu .md Blum Uncle Sam tha Stxtun of Lxlxrtx patrlom md tlmclx -5 Nl lllhld PIJXLCI ILSLI I ULN LlDlfOfI11S ILC nd N hIfL SPFIDU C OITLLTI IDDLHILILLI sn IPPX IU IFLIMS oxuturps Fnruldu I LlbllL appn lrmus Nux KIL IS SLILLLSSIWII XLJI' 'L 1 ' . ' 2 ... 2 ' D 1 5-T I , .. . . . . ' ll' N "l' . ' 12 ' ' ""' . . . . , 1 F1 .. , , . , , - , Y, . .-- ,, , , . . ... .1 a . .... . , . rw . . . ,,-- , . .. ,. . . .-. . . .- . . . I . . . . . L 1 . . . . , , . . f . . . . - . . . 2 . . 1 I -1 .. I 2 ' ' . . . ' " . . . "fl . . . ' ' .Y .h . . . "I ll . . . ' Q. 7. , , ., , -, . . . .- . . . . U f . . . 4 . . .. 4 4 . V 1. .- ' .-' .v 7 '- .1 . ... T. . . . - .,- ..,., ,., 4. .... .. . . . ' IH-.l'lII'. BLAIR Th' llrum .Vu K I ASSOCIATIGN I IHS fm SIIIIIUS umm uma s JI NN vu LLINNIUII LIILLA IJLIILIIIILI so I IIILINIL LIIL IIIIIIIIU IIIL ULIILN II II I SL 100 OIL L J LIL L IL IIIL U U L 'W' X nm to XI mmmu L 4: uc nu XHLII lull mum IIILISIL-I wc X Xx N x 'HX x 'z 1 H111 L Hunt I1 II1 SLII I I 1 II1 L uma rt IUTIIIIIIUI1 Uv mon swoon AN L Our name Llmollstcxs tlmtx ClgIlI ul us Nam 'ob NIIIPLIDQ Sang .lt tI1c I IhII1IxSgIX mg Ifcstlxal mLcIx too .xppc.uccI IUCIOIL' 1INSL'l'IlI7IIL'5 mam IIIIICS lust LIILI Io.1cIs UI thmgs 31 N UPL' QVI III ' ' I by . . .W ' I " 'Ii' . . . I 'uv ,'.' . I ' ' .ILK . . . I -' I .... I . ' . . . .' ' If . 4- ' 'I 1 ' Q -I ' . . . I Li QI Q 'I I 'lI1 's- I ' tru . . . XI I1-11-I at tI1c III: I'sh1x'1nh I' 'stiff X - gy - I J I MII . . . AISSCIIIIBIICS . . . nIso Spring L'fJIIL'L'I'I . . . I ' XY' " ' L' 11 . . . pcrll rn 'I '-L-ly I' A , f I I ' K I .If .... " zz 'II Q-'II Il: X QIIXRLICS mc. 1'lm:l.14ix .XI'lxIIl'R 1. U-ik, I 1' rrtm- t'f.',"rf1:'11f'fzl:' I .I 'III ' Iglku L' I I 'L on Ia ncI . . .' I " i 1 ' 0.4, dll I I I I I I 0 a , .3 P LlI4I1Il 'LLII3 CJRCHESTRA ' ' E DRUM MAJORETTES XXI IItllflllINlIlmIIH Hill Nlx i K k'fQ".f7 -' . U , Vlvlm' lplku C' untx' High fclwul Orclu'5tr.n , W prmvl. D. .i vin-1. . . L' "ur:u1', . urn, . , 'in rm, 'm'nm'5. 0-ll A CAPPELLA GLEE CLUB 17795 Jmqlw CCDMMERCIAL 1 tu 11 7111 111 111 sg 1 111 5111.1 11 IL 1 LIS 1111 xtuclnnts 111 0111111 111LI11cI111v I I 1111I1sl 11110 L su .UL 11 c 1111 111tI11111I I IIUN IIN PUPII I ILL IIIINIIU IIIL N UL 11111 t1111u 11114 st1 vu tm 11111 out .1111 1II ot 111 1111111111 11ss1U11111L11ts OI 111 -4"' 1 111 01 11 1 1 1 11111L 'lk UI YK IUUI ILIIXL IIT IIL SLI 0 COLS ' 1111 I1111 111 111111115 c s L 11 1u11t lc lim I11 III' 111I1 -11g1:111I1 1' 1111. 411- V I I 1'll L1I1:11x I1111I U11 '1'c1:1I 111- 1- M- 1- 1-,-11,1...1 1111 ','g1Q1-,-111....u,.1.11- W I ,-11...- D I1c HI 511II . . . I11 T, 'I11s.". ' " I 'II zlII S, If 1' . . . SI1 ' 1 I 11111015 LIIHICI' 0111- z111cI s1iII 5 rctz' Q I11'it1' . , . OII' " 'I41' ' ra 'Cty V I 1tI ' 1 '.'Ix ...1 ' II D' I 'Sha i 1 ' 11 11- -f 1'.' N - 1-I r- '5""" W 1,725 Y 'I'I1w1A rIllI'IlIr '- tu II- Sli f 1111111111-1'c1:1I CUIIICSI lust year. I . I 1 11 .ffffi-A3 I 'I 1 ' Sc- -t:1'- ' 1 f Iafs. DEPARTMENT 111 1 1 Im 1111 11111111111 N11 111 I 111 1111 11 I111,X1XQQ 111111 1x11 s 11 .1 'll 111 11111 11111 IL IL .s W3 1 1 11 XL 11 s1111 1 ISK 111 SL 11111 x 1ss11111. 1 111111111111 1 1117111111 1 1111 1111 1111 U 1 1 X 1 L 57 'l'I1fl '11 111 -111.1 11- - ,, , ' ,- ' , llmfl' 1,1L,if,',",,,,I,2f,.,2,,,.,,Q",.if,Qf' 11.1111111g 11111s 1 ng . . . 111 .1 1 111.11 5 M V ' JI . . . 13 1 'HI' 5 . . .1'z11:'1 11111111 11 .'1ll' N I V' 111'1 '1g1 1 urs . . ' 1 'Q 11 '1 's . . . 1g1.'1 1' 1 11'1l1' 1111111111115 511111 '1 s 1"1 111 1111- . 1 1 -1111- - lust . . . XK'2l11iL'l1 1111111 111111 1111' 11111111115 1.1714 1211111 I .,.. 111 111 1111 1111- 1'111111111'1'1'i111 111-I1111'11111'111 '. 1111- 111' 1 - U1 11' '11s . . . 1'1- ' 11' 111113 1 5' Q11 1, "1 II 1i hilllgl. . - 5 l' 1 I 'l'1':1i111111g 1111-1-1x 1'--111 1'1111-N 1 "1-k, ' A .. 1111- 111111.11-1-11111u 111I1NN 14 1111 1111 1111 :11l :11'1'111111111' 111:1111'1'N, , . . . gf DRAMATICS THE SENIOR PLAY m 1 I II XX I IU, IJ NQLIILI IIIU I I IILLx4 111 I ncI ml Immm Sport s pw LIHTII X LUII IIIIIU CUXX IU I Y Ill LOU IIICII JI ISU Q III LS 1 I C usturnu num L OIIIN III' I nuts IL X f X lfflms UU '55 3 L Im 0 IL n IIIL usI1 on L 1. XI 1mI1 I'IhlIxlIlU IILI' Cos turm kIIIlIUQN 1 n 1cI in u wt C L rt. III ,n f f , . Ll N'.IIuI: Ii. II.urm1. IZ. S1-III, XY. IIx':INxu-II. AI. IILIIIQI -. Sr: IIIIQ: I, XIvI'I:uI:mv. XI. Il.III:IgI1m'. l'. IIN-m-5, If, Ilvrx I1III, XI. NAI In I XX In, 'I IIIi IXJLIIIII' UOII .X . " ' ' n . . . ll miIIim1 cIuIIzl' -'II'1cL' . . . an 4 cnpt' :NIL-r . . . I " up Yi' I 'nn II1'ct. 11 I lim ' D I 'abc' . . . Ll yuung IIILII'I"'I ' ph- . . . XXI 1 IN: 'QII LIIII 11' C'4II'ins . . . ' . . . . I par I , ,. 1 Is. ...IQLlI"IUr1I'Il1g5IIICA "I .on C" I . . . Morris :ls LI polnlo IS uIcI 2 'VCI' . . . IIuI XYIXIM us tI1c tI -r um . . . ' I1 J Incl' " tI1- II15' . . . I1 I ' " 5 - ' 'L 5'....C1II4isz I'IIinh...L1, '1' '1' . THE JUNIOR PLAY CQIIOXYIXCL ITXIXS II'I2II5 z1mI mlmlnlmm III IIIL' XIcIn1 ,ITS . . , I'4IIIl't'IIk'L' HIVUIIS IIIL' SIIUXX . . . "IiL'z1s" vml Ixnmx . . . CII-cmlgn' is UIJI'UCHLIS . . . XI41isic4n11zwccI us . . , IQIQIX . L 3 fx , is sxx'cII .... 'XII tum in QIIUKI IX'I'I.UI'IIILlI1L'L'N . . .,IIIIIIUIXlII'CgI'UXKIl1g up . . . CIIILII' zlctcrs were lypiczII I1igI1 scI1uuI stucIcnts . . . UIQIIILIS In IDII'CL'ItJl'.IUI1L'5 . . . ill'l0II1L'I' UXCCIICIII IDIRIY to IIIZN CIAUCIII . . , QIUIIQIYIIS Ill LIII UISI . . . In SILILIUIIIN . . . IYLIICII IUI' SCLILICI IICYI YCLIII , ,q, 1 v I .mv , , I, ,. I - . I ' ' 1 ' I I mx xx Nxu xc fav: . '-2 A 5 Q2 5' Qf Q. ' ' T"l,,.'.. ' ' -...-4--nn: 1233 I ' .- A32 2' 2' I ' ' ' 5F15 --............... 4 4- . ' I 1' '27 'IQ I ' --' , 1 7: .., -, f 54: -. 7 CHRISTMAS PLAY AND CANTATA 1 till' Qxmxlsts f ll! L ,. +'i' il- mg fox xmu XXLITLLIILIS luolxu out sonvs I an lxmv in t Q xggu 11111111 pool n 1 umm m on tu sn as tlu Cmlun u Q BTUYIILFIIOUCI ul M m Cu on sn nus 1 Ill mal cl ll m ltmosplu rc of Q hllslmas I mu on Laltlm ALL SCHOOL PLAY I IIE SFX EN SISIERS Buxl Pugsbx lurmm madcap IHISLIIILL malxnr m mb m zlxu oo Um cm Hunv lrx IIlI1dSOl"I1L soldlcrs GM Coitumu LIUILOIIDC flullx PLUILUIIS Ilulma an xllnv sums Robuti glggllI12,, .mu xx mlmw 111 dun c IL n t let xt muck utlur l1I1dI'lOLlS comcdx 3 ALIS of Lmnplln mom BOIUIBIL Massln ID hls tm armor Clank C lanlx C link ACT PLAYS Nl XR 11 Llllli L L DQXS XXLIL UIXLII HIL ISNLINB .mc nmmsx vmups Q NILILILIHS of tu 1 11111. spa 111111 L lssu dmntnc tum p .ns mums I IN uclnc to .Nun 1 s 1 XIXINOIMI 1 as SUPLIXI nc pmnlug 0 Cluu 11wL111c1L1x Ll 1111111 Q llllllllblilllk I f '. RIN' Vguri -l:111v Xla'1'l1iNt'111. lfullvxl Kimlx.'l'l1n-l111:11l1l1lI. livtliv 131.1111 IJ1' g thc L'OLll'S' 111' tlw 11-111 . . . 1111- nfl ,111 91- ...111-1' -1 111115 . .. All Ilmm -.1 1- 1 ll -11 -11 1-11 -1 1-1-- stuclclwts ul' thc lm1'c1' clnsscs wcrc p1'i11cip11l LV 'luwl 'I lliQq...M'. Pl! .lc ll '.' .' " '.S'l ' 'li I1 . . . 1""....hx..'...'1I"l.il'lg... Gi " A f. , -5 ' 1 ll 4UlJI7XlllII'I' 4'.XRUI.lNI'1 ul X111-ll, liulmlrl Ill-Illrrwk. IMH11' Hlixir. R:1111u11:1 II:111N1-11. 1 O X I 1 fwwvi- Nm STUDENT +-.4 Q +-+- 6x IIXRXIST BXII HH IUXIOIRPI XI Rhxpsodx m lilllf. good musxg 1 c 1 make up um urand time 9 1 , f ' x W . Q . 1 5 z : f V 5 . . V 5 I Q , Q I Y F 1 X . i 2 , , . , S 5 Q 3 A ' 2 . 5 , f I V . Lg 4 - 1 ' My 3 4 , - 4 Q 4 F 'L 1 - 501' ' '. , . I' If f ,, u . Q' b 'v -linkin' Hn-kimg. Hvlvn llzwlxqllm-t. Qufm-11 Hrnuxim- Stull. llurvvzx llinw-5. " Q , , ' xo if '...1 ,"'...gmlf'1rmd... 2" 'h' A SCDCIALS UD IX C Xll AIIII7 QILIIH-X"l'l3 Y ' ' ASSEMBLIES mul 41 I Unk xx N ull I IX nl 1 Ali HI AL 6 FILI D D XX 1 ns lm SOTNJITIKITLS I1 1 UL t Ixxm Dlll X I ut ISSLIHIJIX uIILcI to ordgr ulmn XIII 1rI me president Bind mu umIurms Inst m :uhm drum m llmnttu tu1rI1nu uIcI I1sI11um LI mclmlrlml CHLIU drunk I 1 Inttu XIcI3r1cIL XIav5,,1L JI dlmmv Blum .md gold I LL mnI xx Q II1c Iqrosh LIuLr pIn 1111 IL s Ihur CIcIvut PIHIIIINIIIV ' I XSSIXIII S umm I4 lk III KX ll 1 Q nur Snnntur Irom L X IL XI XXI XSSI I XI Irph gist Isscmblx c UL 1 I 1 guna St ir Spanglcd I3 mm: mu Immd 'XI arches An hulmmcd vuut lX'I'IIIIII In rkdu Bunkcr unlor Sumtor Irrxm XL v1 A Introductlon plcase wnvgnx 11 fdlow mac pcreomlxtx good spmkcr IHS lflng to 'HL ' 'II1' I:l'K,'IX 1 I .' II I7'gIr 't It on In' avi . . . I I ITCI A lII"' I I1 . . . iff, 1' 'i ' ' 5 I ,..'I Ii3zzn'..h, ...z f 'h...G.fX..'X..... II1IIl'lIQlX'... "". 'x.,..I'h1'- SLlI1Ill...l'.h,t.. " 1 I-II -mf-... --,- ,- . . . XX'I ' II ' Star: I7a1II . . . H V ' . . . F 'JI 5 1 1 . IIEI . 7. 3.IIif I"r'rm ruw: Ifxu I"1':nIiuI. I'. II . 'I'. 5I:Inn'y, K. II:u'tm1, I.. SWINIIL-r. K. Lung. I'. -Izxyo. Sv' I ww: I.. 5uII':u1. ll, IXI '-, BI. Ku HIII. II. fc . M, IJ II--', I". NIfKI II-11, Ii. ligxxf, .X NI: 'ixlm-lilm. II. I'I' ,:. KI. SUII' zu. 5. Ii-a-I, I.. I': 'ini. Th- -Iun' I ' tIx- State UI' . 'culclu . . . IfIlI. 1f4IO.'. .. QA I3I,IIiS .1 ' Q5 "...PIcIh' x XII'- a " ..., Nz ' ' 1 --...'l'I- 1 ...I I 7- ,.f f, ' k',l ' AI-, 5 . . . fp I' . . . -I CHEER LEADERS 5 I r 4 , LIBRARY CAD ETS , H K X Du x 6 STUDENT SNAPS if 'EN 66 1 ,iii rdld L" ' vanvsf: nur Iv-A-are 4 V f A .-f ----U Iiwn-ff Ilvwhff.,,Th1'I'v'S Nr-lliv . . , Pmf. Hillx :mul Ixix kulvlu-N . . . 'I'P1e-rf-'N 5, lfmxh, gmf! in knw- puny., tml . , . Hi'y:a bully . . . Sum' uf thx- kivlx . , , I"r'nJ1lff . . . 'Klvunmu' xlllflm-11rs...Ym1 tn-Il 'vm te-:QCII ...llulll thu! I-1M-...XX'hux Irifh vylw :Arr fH1IIlIl.,. .'I'r:u'k lm-1-rffff , . . In 41 xnajurvrr'-1 hm1fluir.,..X foul -hw, l M'I1hiL,,.-IHCK nr jim, You guw- . . . Sh-spy .luv . . , II:-mlx? 'A 1 13 , ,Mg nwfp 1 ,,n..- r fm mv f' .arf R E V I E W SILIYIEMIEER 4-School started oil' with a hang . . . Seniors marched in triumphantly . . . Juniors marched in . . . Sophomores marched . . . Frosh couldnt marchl i3fField day '... Sophomores took the Frosh but the lirosh put up a good hattle . . . very good program . . . many cute skits . . . song and dance stulli. lc-Senior gethtofgether danet '... no date . . . swell time had hy all . . . Frosh all there . . . stepping Y on eyeryhodyls toes. lf'-,lI.lI1i0I' Class Party . . . really put on a party . . . like only the -luniors know how '... fun for all with relireshments l l l OCTOBER A 5-First De Laureola meeting . . . very active group . . . . hang out in the lihrary . . . interesting prof gram planned for year. 4-Senior Reverse Dance . . . girl takes hoy . . . girl treats hoy . . . one doughnut and a cup ol' colllee. ic-First musical fireside . . . musicians squeak their Stull . . . lots ol racket. I2-llarvest Ball . . . everything was corny on the coh and turkey in the straw . . . concessions . . . and llood Cil' you had the moneyb. to-Rand Dance . . . to get new uniforms . . . good music . . . lots of jive cats and rug cutters . . . raised lots of dough. NOVEMBER - I-UlD0lll3lC Doorn, that stirring dramatization . . . A Seniors put it on . . . nohody else could do it like those Seniors did . . . scenes . . . acting . . . costumes . . . super de luxe. S-journalism Novelty Dance . . . say, there was a real dance -... lots ol' new ideas . . . crazy people . . . . goofy lun. i54l7rosh Class Party . . . kicked up their heels for a rip roarin' time . . .served unspiked punch and cookies . . . they will learn soon. I6-SOI7ll0l1lOl'C Class Party . . . kicked oyer tahles . . . had lun . . . seryed punch and cookies. 25-Thanksgiving Festival . . . theme, "These United ...Q States" . . . hest festival for years . . . the hand showed the school a good time . . . a colossal success. A :S-'lihanksgiying . . . mmmmmm, turkey . . . dress- ing . . . plum pudding . . . and a stomach ache. DECEMBER 7-Senior Party . . . sausage roast . . . party after- wards . . . XVOXVYF . . . Xllhat a time! . . . played tackle . . . basketball . . . polo . . . kick hall . . . 'rt' iiit at,fatal.imSi.Zi!iaft6M.?oft-I.g1':ip WMM., 2y,t,t.ilSlLi2t alittle dancing . . . relireshinents? . . . well they ii2.Liitll'l ff in -iti t-min-f the sm iii- I ifiit ty? .,.. t ximy mixul ,4,, had cookies and . . . well, .ull kinds ol punch. 1"iH1"??? 15-Raskethall season hegins . . . we play VVells . . our husky men fought fair and square. ARG Viv- E . .X L-wwf, "ww 4-vw xx-1 I NIV .. UN i A I R E .,4- in-F 1X:l'Y'v." . n-.11 Maui lrjx , . DT ,t?f1Q CAMPUS v HE .11' ilv Y CLEAN COMFORT I1.HA-,11,,M15- ,,,, , , , Shy. ' ' ' 14111-.': . .. N Hu II ur yum' drew flurry, Dmmna . ., x 11 . . . lmmn4 ull! yuwvy , . , Hum 'In pm erzmfl UF? . . , Ilomliq- Hakx-1':u11l :A JL ilu' lh' Irawwl - - . Num- Hx vlu- gang , .. lvmv m1t....Xrv11v Boll :x Invl- 14,-Clzllllv witli Nllmlltl-llll will ll x clllll still lll'tvl'lllilll-cl tll XXIII .lO'SIllLlCl1I lllmtly cillI'lSII1l IN lmllll Sim x . lllt'l'k -... ulllllil .. nuts HLSLHIN ll 1 l'0lllPL'I'S tll llugsll . cl lllk 5 1 alll . . . Xlixtlvtllcll .. lm llll t .l,XNLl,lXlKl' 6-Stullvnts I'L'llll'l1 to mlllilll I1 x N mu lll'1'5SL'S . . . Slllllll xx IN lvl I IL l ....5IlL'lxlI1g tl: tllc xllllt lmltl Q lC!Ci2ll11L' witll llllltlc Mount HIT lull N stl IU ing. l I--ci1lIl1L'XX'illl cilllllll . llll N Nt l 11 l7!RL'lLll'I1 gllllk' ixitll C llllll XM XV nl' our lJTlyS Sllllxlllg tll l Q lim lu ltllux tlu clllllcl klll itl l8fcillI'l1L'S witll Xxillll1LHlLlLL ll s S nllt LllSCOlll'2lgL'Cl. 1.l4Cllllllc xxltll cvAll'LlDklXlllL lllll lmllxs l glltlll sllllwillg. 15-Ellgll alt Al0l1IL'llll. tlll-rc. SIYCQIINL' xxitll SPAlI'lx5. lilllglllll-Xlll I'cillIllC willl SIXll'lx5 still ligllting. 6-Dc l,ilLll'L'OlLI llilll lllllllll 7-Ellall vs. XXI-lla . . . XX l xxlm IU ' tlln tn ITI1 ll-li. li. .X. lllL'CllI1g . luxu stl IX s pllntul plmtaltllcs . . . millwll LUXXN til ITIUHITN lLlIllI'L 5 tlll' SENIOR AXSSI XII' IllklOLll lmlml sonic tllouwllt it xx IS ill mllst ol tum lfliintll gtllllus lil' tlll ltlllllllllltll tlllllllnv gLlI1lL'S . . . pl-liplt Llltillll Ql1LXXlI1U tlur nails . . . XX'lI1llL'l'S HHLINLIKLI lil L clivisilm . . . llglttll. Xl Lllltllll lil tht I3 LllXlS f-All sclllllll pllll' . . SLXLII SINILIN l ul. 'lc Clllfkllll rllllccl up . p luis IO LC QLII Nclts Stall' . . . inilizltcs SLIILC l3LlNl1ll1U tclling tlllllut tlluii' lllxt UHLN un pltlvccl il XYUl1LlCI'lhLll U mlm xml lilI'INL'I'S. ,, ll-Xxll1IlL'l1lLlCL'Al gllllll QIXL mwmlcctl glllmtl 501111 I llll l IX Un Lll'Il'I' lllCgill11L' . . . lx lxl ll l gll l'7"lQ4Ll1l1C l0LIl'llAIlULI1l LXLIIIHU ullms llalmlsllim' lllcls . . x L llLlI'lL'SLlLlL' . . . slum tlluv II IN v P lllilllglll Il mls just l lull tml lllttln MfXlK'l l . . . llllgll, I'LlllI'lL'lAS up ll c H180 colncclx' . . . llullilml llllltll lil tu lists sllltl llut. Q, 25-,l0lll'I1llllSIl1 'liI'CilSLllk L lllxstlllllux L uns ' . . . llmplc l'cwtll'cl llll NL llLl1ll'lQN good num lwl' lil llLll1lL'l'S ILIIDLL out lol llll mms MX 1. -?'s1'3ExQ XI HA SCHCDCDL LIFE ,14 'X x 1 A' n l ,v-,ws E-S2 NIH fp 4 V A uv . ,,.4f' i, R 'vinwxf ' 14 JV, - .f"'gA.l' ,I Q- I'-F GLA Q , .HF-' 4. u lk ilb-I A111111 baby. ,. 'l'l1u1'v'Q 11111-v I"1-141. . . IJ:1il5 4111 T1:1'l1...fb111' l-111- 111'1A.111' , . , XY:1i1i11g 1'111' -11111111111 A . .. '1'1'1'-l111u.','. .XK111k111q11x11-11:1l...H1-. Um V A R12IliTZ...NIi-- XYI1Nl1111u1f111 ll, V. Srf17Y,.. 51-ru' 5'u111' 111111 l1111l 111111 Xl1k1 ..,XYl1.11k N11 in 1 1 1 1 111111 1 I1f111go11T X X EL N LIL xi I U 28 I11lL1Ll s IL ms X 1 :awww Q I 29 IUYIUI1 Pl OU 1111 1111 I11 un .Xl lmll g U1 I llllkflll 111111111111 -I f, IC ll '9 ll 35 7, I C I'- 29- sk 53' JLN1 I.. 6- P" S Q' ' -v-.na I mu-' My rulwi 1-':uI1-:- luxnhg Inn 1 -LM.. Ink' , , IHI 5!I,XI M L., f i s ima 26735:- NWA!! fs M, W ,ig '-if if ' -H51 'Skirt H 4 -pf-4 la In .X, mx IXX In 'In 1:11111 uf Ilvxu M .4,'1 .111 'mul wqlk. mf pug 1 1 ll 1 xv Ilrlrn M1 :mmm X 41 ll I m111x.m1- 111 Huw. rNup,1 Nh SNI rg, gl A -gf PS N SNAPS "w .est iw . ui. 'l'lu-11-'F fax and BIHilit'!: . , . NYMVI Look at those legs. . . XYhat'N the umttt-r, Migf? . . , "Mme qui:-t in tht' study llallffu . . . Studiwuf little Katia' .. . A splash in the drink . .. Ht-rc cunu-A Ihr winm-1' . . lim-:tk 11 xx-cowl. Tum? . , . XY:titing at 7:31-'Q . . . Lutvk whurt- yuu'rt- going Huh . . . l':41't- tu L'm1u:t? ...,..,-1.9, wif 1 A -w 13 HIGHLIGHTS BTDP G0 WI FAUTI Iv 'Q' STOP I GD WITH CAUTION A I IIum's l':mvL-xltirux . , .Strut your Ntuff. Ilugqin-,..Jm1 :I few y:u'mI5 141 gn . . . Ilznving Nunn- Imllhlv. gurl-' .. . Hun' XVI-QL II . . . High run za windy hill. ..StiII waitin: . . . In scriuu- tImugI1r,,,'I'I1v1'--I :I Iml IHII fm- ynu . . .Arvt1'L you pmlul of it? . . .Dun'l you kids Ili! mel The flznmzf ,K Fl s. NP -,L ,N , I T . - H E yifwllfllq no r, I , iffy' ,',. -"Q bxf"3lQ .f 1 - I ,I E K fy.,-I ?we,y3g -A D ,,j'Q5i5r, , , .,. . 2z?f",f'.2uff:'C-1 " -f--'Dale'-""'l 'F 131-'f' ,. g :.Jgbf, f,-:'4,,,5 gy .if -K, I ,.,, I V ,L I I , ,.-VY... - . ' ,.,r- -- ., 'qv Hr, , :"-, ja' r ' .'- ' b .5212-, .Y .Q ,f 1g'f5-5, if: .V f ' -,ky -fl f Y. ,f.,.L ,.-,,.. ,f E .I K. .141 l. , Jn iffy? "-T , f',1',ki35Q'7r1- 'L,b4Z" " -11' L' 'E'-"'2'L ' . 3 -, ,"A:'3,'H , ff-' . ,- 11-.. fin'-1- 'f 1 .- if , -:.,:. ,w:L.f,.gw,. ,kg Wxjfsarf ...I if, L. ',,3,. ,., 3,377,714 935 u . '- , 'gf' ,.?5',,.:'., ' 1 --' ','L.f'1,L.' f- ,1-2 ' "ffi'H'ff" 4 ,A-1"f.11"-'fi-g,2.g,f--et'Ei'i?' ' f ' - . - 165 :L,-9zi,""ev2.- ' - x-,.1'f c.2e1"'f:f"T b O , .1--:17Jf?.f17Z f ' 'A f' -ff' 1',1"Q- 1 :-1 if ,. 'Z lg 5 :' f Ma-,g..f.1.f 'P 4 f'f'w:rav.f'2:-A" ,459 4' ' A+, ff.. 0- N O ' . 3' f' 1,4- Qa X Aa PM O UL in ff f f - 'f",4" 72 f'T4ff.Vf,fff - i 5 f 'Q 5- f 2 . ' x , I , X 1 Y 'X -1 - Q O o 4 I X S C OM Mqfr f? ,7ff iff . I Yl- 144 ' 1 Z X ,ci Q ev COTE' ADP F,,.---- QONCJRXII Xlll C R XDI A 0 HITIOI GWQT Co W Nevada Bank of Commerce x Xxlx f If If Ill x WELLS POWER COMPANY Dependable Service v' WELLS, NEVADA CiIiNI-QIVXI. Ii, .' 'ING SqXl'NIf IDIiI'fJSI'lA ISHXLS HJR RI-QX'l' 755' Night Ih'pr+situ1'y I.UI'.X1.fL'I' l34m'xing IIHLIVS C'1m11x'c11icm'c .Hum Pwr lfmff''1fDufw,x1'f lfzmmlfrw' fffnfv. -Urn vm' lfwffv' f l'f'.u'1'-In' .S'yx!mr1 Ii1,l4cm, X I-QXYXIJAX I'lXC1lISiYC .-Xgcnts of Ifzlstcrll NCY1ll11l fm' B U L U V A G R U E N Compliments A I L T 0 N The YVorld's Fincst 'l'imc l IL Ls AL MOUR Wmtermantel Jewelrv and Opt1calC0 S my 1397 lx XLNldl Dupont Pharmacy The annul .flare Elko IH JXI f Nev1d1 of 1' ,C ,S U . . n 1' N L 1 m . l 1 .. ' v Ixl 0 - x '1 1 3. . , ' . 1, . -YM M. r - ' P Q N 5 ,Xftcr za lmrvl 41-wifum of rhv Pulwb mm-mtiuu. x11v111Yu'1'X uf rhv Nmff v'4-fr--NI: 1l1vm..lw. Ju lJx1p..nt'-. Q , V , -, , f . 2 3 A ', K A W HESSON CO Cnmrll Plutrn lroduats NPN XDA SHELL PETROLEUM PRODUCTS T Super Shell C1 lgtlllllt ot ll l ual Cnusu Nlulxlu ZX HlllhlIlS agents Phone -Hlll I lko Nu 1d1 It s Not a Home Untll It s Elko County Telephone an TPIPFPJIJII Lompany I4 lko Nu ldfn 'l'lu- xtuflvuu uf the lillw lliull Srlmnl ll-:n'ning the vulm- of sl flollnr :nl llm-s.ml'x Q Q Q l . . . l , . ' . J . l 4 . . Y v - , l',l,lxU , , , - 9 ' 9 Unch? 9 40 1, S 0 9 . V 1 w - l . 1 K K C x . 1 . . Nl .-rms 4 x ons fl , 1 - .2 - .1 Vo' ' - . ' ' ' ' ' V 2 Y. , 7 l f v 1 v. . 1 , . 4 1 4x ' l x 1 , A 71. 4 1 frm ll I'FI FSI OPF HOTEI llll BOVQI INI All EYS P004 N Tonmuc I ukel Bflrbu Shop P004 nut Xl x u N B I I K0 S I EAM I AUNIIRY and DRY MEANING I0 D004 I L C111 md Dcllxu Q Plko Xcxzdl mf? 1 Il x IUWN HUUSF I N X lHlXIx C G Conn and The Glen Bros Musnc Co WM Ixmd mt Bmd In trummtb Shut Nl 1 mm Ihonn rlph Rnuvr Ill I IIR fl-H X, ' pl x of . x It ' Y ..,' 1 1 .f I I . ,QI II I , , 1 C I x 1 I 'Y 1 I J 1 ki IIQISCII I . al-'cl' II1IL'l Ifllw ,vL'V'1kI2l Iflkfl. AICWNIGI 4, ' W, 2 I, 4 I I I . ' Cm f 1 vnff flzzzlrvzrllwff l"z'r.vl ff'!lI.I'.Y lforlc I 0 r 1 1 '1 L J y. 'Q 2 I'h1m' 354 I ' . .I 'z 2 YVH YUI' THINK ,II'SIC I 6 . I . F 'Y , Al, I All I' SI, 1 S ' " I Lsif, 1 I J ga " ds IVR 'S 5 ST! , E S lo LUMBER IUMPANY HS 1 rm Lt QOXL Lu fur 1 JT Nu I-he Need for Snhoolln I4 VI RX SC HOOL H IS XLLdT0l'PI'II1IlIl Ol R PRINTI' R H IS the Snlmolm lo Do the Suhool I flllflllgi 25. PL ii ELKO INDEPENDENT ldl PRINTINC 6. Pl BLISHINC lg vglnnff' ' af + u xx ' F 1 'SN '+V xl. 1 . C, .' 4 ' E ..- .. ' ' 1 . f--4-N 150 I L 1 -'ff' iT: . 1 ' 4 -,. . ' A I. The-sv four of the rcfreshxmfnt committre shopping for the Delmureola party. at Sew:-!l's, EVERY PRINTER H.L.BARTLETT , .. . 1 - - n ' gf 1 , 4. V w w 1 1 n W 7 , v x . ' ' ' A 4 A 7 Y i - --4 1 S f ' ' , 1 K, x m . . T I. l Nl B It R 'md ' iu ' S Ev K wg ' . . , ' . l l I L Gy! 1 ' P '1'1'n',x' 1Xvf'L' v V i Y v A A J k A , vi 2 y 'w 1 w x 4 I Oo XII N THF MOUNTAIN CITY I UMBFR I O IL ldqu II tn rs for HI IND XRD BI II DINC X XIIRI IS SPROUQF REIII 7 I I NS mc RX IC QQ In! I Im nuntlln C Sl mm It I 4 I QQ J J J 0 1 Q . , I' '1 1 ' ' J co, 'I,INIIi- "rs M v fm V Y I .' . I J A I UF Il, fx k K J I J J ,iff 1 I LLIXO. x1f,x,x1J,x Sli , IE ' QQ III!!! ' I 431. NI 1 ' 'ity lim! lIYI'.I'!11'.I' lo ffm' Pofmfv .' aff f' ll ' emxews Elko I-hgh s Best Dressed Students Shop Remhart Company -ifi OIR SINQ'IiRIi .XI'I'RIfL'I XIIOX UI' 'I'IIIi CHI RIIHI 5 LUOI I R XIIUX' UF 'I'IIIf Igliilx x DX I Xlis HONIE B-XIXI' RX XID x S I xI IU 7 X mp -. Ire C X IJI X I RX WIWMDX RP Xl IW mr IUNSII RIN TIUN I0 My PIKO NIWWS STAND lf II N xx PIPLI I".XL'I'I,'I'Y XXI? S'I'I'IDI'fN'I' IIUIJY ON ,I'III'f I,IIO'I1UIiIi.XI'IIY IX 'IIIIIS YIQ.-XR II. NIIQHXNIDNIIQS. If. H, I'iI .TIN S,I'I7I'IfS SIIVIJIID PRC '15, I"IAqXII A ' I: I Co fl-IIIUIIIA' I fn' ISRIQ f.XI'If.' IIXWIIIQY ,l. l,f-qliv lu l'r N Iflks Iiuilding S I UI If 221i IiI,K J. NIC 'QXIJIX Ii.-XI' 'I I 2-1 IfIIifu, . YCV1IlI2l VOR IIUUIJ K'IJXS'I'RI'k"I'IfJN ll ' l HA' K" 1 wc im' I-quippf-II ru I3IIII,IJ fn' RIT A XIII fI,. IIUN- wI:m Nm-Vxivv :I , W sb:-ci:1IT5. XVI' lllI'l' KIIl'IIIl'I'N fur I,ICNY NIZIIL 'AIIC5 Q I NIB' I9 I Xu -IUIH You Y i wg V IIIVQCHI' TUHNIIIZIII. Sf-1' A K ' ' 5 I I 'I .- lf I 4 1 I . . , , , , , , IIQIITX I,1pp11r'cII1, pmp, 'I Ifl , fY1,X.xlgX A ' Ilzmcu. NICXQXIIX Assuf:1A'1'1an STOVE PIIJKU LUMBER x FURNAf'F OII Q cQxIlJANY ll I R FX COXI Il IILU1 mm: 7wO lku Nu Cl I'lLu Xex'1d1 SEE" J c PENNE COMPANY -QFJ lf' xx tr mt at rhq lull 1 xn ull ltx w It 1 uc of thi turmer n 1 1 wan H f I l1llQ I T . 1 A J Jn ' 3 T 1 4 174' fr iv 1.11 Hl'lI,IJINC5NlAX'1'Ii IAI, I,l'Nll3lfR l'. INT Q 4 -lix and lid C' "b wry Pl -f Ii ' , -" '41 ll Plwllc I7-P Q ' , -v '. 1 -dw-f. wf..-ae . -V - " 'ff 1L "':'1 ' 1. . - K A Y v - v 1. rf - -L ,.,L,,,, A I The I'l'Cl'll1'ly rcnmdltc-d -I. C. Pc-muy Sturm- in rhis city' Jw s thc- "1 n ' - 'I 1' gl. wh" was gre: lj clmzumvd wlwrm the uc-ntrnl c-ntr:um- rm k rl - all H ' - ' tw 4-r1t'z mes. Thr- lnzlrqm-c-is also L'hZlIlQ1l'll. whilz- thu- insidv uf flu- store has l ' IIN 1-' " -ml fm thc pzltrvrn of all I114dt'l'll clcp:1rr1uc'nr stun-s. Elko Drug Company SIHLL lava NWC FXIISHI IPRPLXIPS MIRH .ff 1 f 71 ll In II D11 Bill?-3 fgflfblllll f ufd IRXNLI um Texaco V rlttgn bx Henderson Bankmg Co Delphi Iuxell Room 307 Hgnderson Hmk Blllldlllg, Phone 131 Plko Nu IIRI CH FF III SRX L HIIAF CJXSOLINF rllz u U ll Han! e Hui D S REYNOLDS 1d1 Phom 4a Elko XCX'1d'1 7 ' x 'n M . 05 Y' 5 W . ' ' 4 1 'Y' I n "lk ' f--K+ " ,. Q J . . , i - 4 x , 1 . lk . T01 Ji" iS ' A ' 'Vin-H qwlx will hun- rn-In klmxm :uftl-1' Nllilllllilhg :Ar Illn' Ifllw Drug. El':1f'l ."1JL' v . . I0 INS ' N'3Hf2l Huis - ESECO 1 . , , 1 4, I , , o : d , Y Y , . K 4 4 h I V w w v . n A 1 PWR Ll' w f Y 1'0 ' ' aj I 0 7 ffl ,. i 1 ' T 0 u - i Y v x - i Y . ' , A I 2 1 , , A 'L 1 'Inn 1 lumln 8. Un 114 ulnw fum any ul +1111 n 1 hmm NLXlC1l x 1 xm 1 cm Ill N F S I NNDX SHUI 141110 XLX'1d1 R11 HFIFI D S14 RVH E 111111 D 1 S CRI' XSIX I -1th md ldmho 1 HONI' 29 1111 U1 R IDI: 1,1 X12 h1'.1lY1C1', UV1' Ivn' Sain! IIVllft'l' ' .1 41 'J V "1 1 'Z P 1 p' Sp--X1Iistsin.X1l 1,L1l'I1k'Ll11ll'c11LlSSCS 'urk "Il l,1l.s'lr'11I'1'If'.vH H1111 ljvfz' ffrllfrf' 1' 11121 1iIIw,-'-'Q 1 1 .Xfuv .1vwv:11f wt' IH-1m1w.wzL. X11':lXu'.11- 121-M M141 llwfmxlr- .v 1l11::'1 tw: .1 wk-. 1'11'11'1' 1501 111'X'1"S Ulf 1 11111 IL'Ii ' LXN1 j 'V 5 w 1A ' 7 1 I '1' v1 U- 111 m1 R111 1 f ,U 111-1 C '.'XN1f Kirk' 011.1 1 2. .1 ffl Uvw Cuff 11111, l7r'fI'T't'I' - HOTEL EV DA MODERN AND FIRE PROOF COFFEE SHOP AND DINING ROOM 5 Wvvvvvvv Buffet Cflrrles Onlw H1 I1 Qlls ML1Ll11I11lbC Antone Hflrrlson Um RIKLS from Sl DO Aultmwn qtrut Elx ku qdfl . ' ' . --.E--,-! ' n i o 5 N 1 -5 n i L V' gg - 2.5 ' 1 L X Nu Compounds, Imitntiomx or Synthetic Liqums. C , . f 4 .zgcr 2 J Q . , , Y 7 X Y C I , L C I Y-" " " THE PEOPLES MARKET Pxtends ff fntzexl f flllflllflllllfl I1 fllt f 111111111f111g Clan f lf?-ll HI S1 1lISIIbS'TO THE CR IDL IYFS Commercial Beauty Salon C l' llll Elko XLN"ldl STAR HOTFL l HUNI4 -lllfh Pllw Xu Ill Warren Motor C0 lwmrc Nlclnurw nd I mmln 7ephxr II QA 111111'S 11111 Flrestfme lxrw Tfmmg mln w Flko XCVHCl1 THF PALM F0 11 C ent! 1111111 vRero1t For Pun Xl19LLlllDL 1ftD1x l'XlI'blfLIl l npcs C1g.,1r md C1 are tes dx s Qlnrutur C llllllCS hom -ll? l'llw Ncxldl ' ,. 1-ung 1 If, rpul ffl y if Y . 'f'R 1 1, ae if N . . 1 . I , .. 7' 145- Af- .V iii Sgmxrllzly :afu-rumuu tin lx 1 leur wllllppvx' uvtting xxu-lu-:ul Npvninl- :xt "l'uvpln'3," ' A In . ' v ' .11 1. 1 t' f IJ ' UIIJ f ' w l ' w U - I 1 .. ,I 4, ,, , 7 , 1 A A A w , Y A v v I 4 '4 JL U W pr J 1" :I- W. l - 1 . 4 , , . . 1 Y , '1 - "1 la lHJX,l ,',-".z 0 J A I Hyv y 1 .- -i-H 4' I 1' . . ' ' - Q , I ll l, . ' d, .1 J . J 1 J . , . . is . , , , ,. ' V ,. Q x 1. Q .S If . 1' A ' Cx . M- . 1 1. s- N- . , 7. - . 0 U , . 5 . 5. t 1' If -K ' , , . , ', ' . 4 . s C l L x 'il D , F V ' . 3 . X Y ' .. . ll I6, , ,A . I - , , . - . . 7 XYH PIN I N lfongrululutions CLASS UF 1941 XVI NNIfNll'fCAX -A F1 ienrl Nhlw H O T E L NEVADA STA TF ,IOURNAI H B 0 L D T ULII I'1LldllLllI' Us ull U1 x Y fllll 1 D004 Illll ll IH X C ua Ixmfexuh Afllllllljlllfj O1 nw Reno Xu 1d1 oultcc SIINICL UIIEIIILN N uc hdndl 1 Pc H I QTEVPNS COMPANY Dupwtmgnt Store PI RO NI VXD X A I 7 x 1 Y V' A n A J J ..1.. Y ' ' 'z 1 t' AYr"4f1'x 11" A If 'nj X S11 0' " A vmcxpfzpur' 1 ' ' -3 "- A ' l L, . A ' 'z . V I 1 1A 2 ills , V , . , 4 A 3 ' X . N I A. A x 1 ' A I -'S ' s Prices that lease .AD x Q , V4 'l'l ' Imp In-lpmg 'ln gwl- -lu lllril Iimzcx' Jlwmvlrmu at Il. if Slutrllx Vo. X 1 T 1 1 e An A JL L A l x 1 1 kv I ' ' A 7 4g A , , A A A A Flrst Natlonal Bank of Nevada XINIIRCIXL S S IR er C mf 1 1 QFKR Held IJIIILL Scwnd md Xllgslllll Stu tb RINO NI X ADX N Lmbu I'LIICl1I Depfmt Insurmu LWIIPIIIHIIIOII Van Leer 81 Harrlman rx Ilxmu t uk 1 JN Q Irun I NPVXD-X WIcNAWlARA 8 ROBBINS A L PUI LINELLI I' Iko N u 'ich WAFNER S ILI LRI ANI DSI SNXNIJXX ILHI S IJRIXRS IC A knflqr 5, IHONI V7 I S70 ldxhu St LI IROD C K SERVICE STATION dll! O K MOTEL IHONI 3-I8 Elko Nemdi C O CU. . Q I . M .'.-XYINGQ H I'S'I' Off -,v Io p wir Sn Iv- I-fflv .S'm"r'1'1'f 0 1 "'f' 'Q Q 'c ' , I ' ' ' ix -1 In S 2 ' ' I ' 2 U 2 I I Ch jslcra ' D' u h L I A . ' Igllbn-IIJIIIILIL'-cw.. I. I. " 'ks A ' ' :S .S'f1fv.v and Ser'1'1'rz ''lH0""e-IZHII'Idm' IC ,RO . ' Q g I 1 ' sm-3 , 1 1' "rs 'Q ' C.. O. '. Q I FRI 'ICD XIAI.'I'IfD lm! Ivy Sl'7'Z'l' Youf . . l... , V Q Div In Bloc' I 9. kinf N V , 55.1,-V 1 . ' 'A 'I' CITY f ELKO LOXII I IXIPN ls UP The Elvada F101 'il qllop Il 1111111111 Plku New H11 P004 Al S MARKET P004 Cumphmcnt mt QAFFWAY STURES CJFULCIILS N eltb J om ff Ilko XCX'ldl I ELKO HOTEL FI K0 I LUB i l . ., , Nunn- wt' lin' -Hnlnlxlx uf lflk-I Hxgh Nh-I--I hzumlng xlmu-141111111 'll in xnxx , , X Y, . , . , 4 . 1- A I . , C k V , 1 Y, V Y C.OjI1l,I,11Iu.X 15 01" 9 W 1 J L "S 3' Y ' 01u'r'.v" , ' . Y '1 2 , . . . S 1 N N Comfvlfn vnlx of x J L L, ' , ' - -' -4--, 1 1 - f ii- ' 1 J J ,4 I h ' " 'Q , - Y Q 1 Blf ARDSI EY S Ihc I lttln Shop xxlth IL I 1 IL X Plko XCX'1CI'l MUDI4 RIN MARKET XIS CRUCI R IS I rds I M Irostpd I'of 5 I1 mms 2-I7 o NLXI RUPP S POUL HALL II IIIIIII s x CIBIIS Cxgqrc Q Iobluo I I'IIxo Nu NI1 Uwul xml Hotel 85 fafe Op 1117111 ana' Xlfjllf GOOD XII' XLS IIOXI -P71 Ilko Nemdl FI K0 DAILY PRFE PRFQ9 Q ommuull I rmtcrs ' I 1 Ft 615 II mber film Pnnz 'w 9 'x ' rw Y W J I J K J ' 1 , I' , A' x tl . NIIQ- IIIIII Q, Q '-313: BIC1 X ,'XI,I Ith si- Q 'f Q- ' ,fi- , X - I IDI ID I K H 3 I Av vc 1 Avj'2d21 13 w J X ' 3 1 1 f 1 J I'ooI 1 NI ' 'L rd: H . V 1' " . h Q 2II'IlI.', V1 V2 xtt 'S I A lg I RI'I'Ii K 'II' ,IAN ' A 2' ."'z1 I' -' f',A".g ' 2. 'I'I1P NIIIKIVIIYN :Irv flmwing intl-rl-sr in 1Iu-ir own City t1L-wxpnp1'l'. 1 J J J JL L ' x.,', 7 ' , Q Nfl I llf7t'?' '40 ' 1 'T' ' ' A t' ' fl' I Ihlyu Conlfvffnlerzfs of UISH THEATRE E TERPRISES Hunter and Elvada T H E A T R E 9 CONGRXII L-XIIONSTO IHI4 CLXSS OF +I H L Bruce Company CI I' -XNINC1 md I XILORINC I Idle-:Q Xpplrel and Nllllzmrx I'IIxO XFX XDX Wells Hotel sl Cafe El IXQIIIPXI IMC D Wells Nevxdi ko Ice Sz Fllil fo Dustrlbutm Stwdird Stow md Burmr O11 Xbcrdncn Qml ll C lull I' ones 712 md 717 Plko XLX'1l'll K N AY' HQ M ' 0 0 N I i. A v 4. Y N C V KA 'J Av 3 12 N . 2 . x i' 1 1 1 1 'Yf .A 1 ' l l ' 1 'J ' 's: Ofwn Day and ,X :gilt , 1 A c 4 n V ' 1 ffN'Q,,Qf" 130 Q' xx 2 Q rystz 'z ' Inc Y Y h 5 - 2 - --R A rl 1 T ' ' X V I 1 , A 1 1 Glaser Dairy 11111110 .X N11t111'11l Q1 D I 1 111111 N 11111 CY 1Xf1R.'X'I1I 11.11411 DNS 111111K f1R1XIJI X'IIINf1QNILXSS IIII+ UPIII XI SI ' 1 1f1 1 Uma 5 Buhu Qlmp l Il II xl 1 111 111 1111 1111 IUIX B NR Xu 1111 FUINI HN S1111IJR1X 7 mx S T SHI'II SFRVIII SI XIIUN IL XNII X IIRIASS 8 NUNII II SHUI' X 7 Xu .11111 Ut. WM I,1lSfCLlI'IZCl1 X11114 " 1 " If ,.'IUI Vi? Q 1 X 'X .Q XX 111 1 X K, i LA Q. ,fi Highest 111 1111 Q'1'c11111 111111 1,11ttc1'11i11Q 1111 13"51"'1 H1113 S1 ,L Q' I' , I' 1 ,IWIPINW ZH.-Q 11 I 111 Q 111 1111 'Q 1 3 . YL' 'z 1 "Um -,I,.1' 1'1'1'.1'1'1'I.fV.0111 l"1'ff1'11"' ' ng, 1 ' U .S'l'.'f,"f.'."' H 'Q ' 1013 C. C k I I I VJ 7 . 1 7 1' ' 1 S. 'Q ,1'C . . 1-1 I Il1I11 1 t Ituw A Vi 2 FRIGNIIH BAKERY 8: TIIIC EIIIIU S'I'IfAIi HOUSE Ijlljlllclulx :md Xl.,I.RI,l.IOl.S XY1' S1-1'x1'111v n'111'111l H1-Sr .1Tt':11iS 1fc1o11.' 1 1 j14s 'N L' mb' IDIIUIIK' -119 If11q11, N--111111 -111 11131111111 If11q11, NUXZIIIII .' l,, CI UI , 1.-1.71.1 ' I':1111 111111 'I'l'l1U A ' ' 41 A" ' ' K' H SHIQLI, I'ROIJl'L"I'S U 1 I'l111l 511'L'L'1 1 5111 11.111 11111111 1-111.1 x1-1111111 111111112 -11 111111. .I"1llI1l KNUUSON AFENCY PIKE and KENNEDY lm XX L Nl R XXL I I X -XIJ 1 L vmmc x Ifl K0 AUIO IOURT I1l K0 WHOI PSM I1 X nc mr Ii uhm m 1 I "' " X' FI K0 R01 Fl INC WORKS JAY S SERVII E 'I' 'I' ' JNI sl I IJRIN mm 'Nu 1 I 'N X -XIPX Cllr I milf-II 'NC R-XI I I0 l POI EI K0 SUPER SERVICE I IRII XII ' BNI li U H U IASTLE W A STINSON CO XII H HC -I -I-U6 Hcmlrr H1 Iimk ild 506 Lmmmulll Smut I VXI 7 Xlll I Im Xu INPVADA VULQ ANIZING UPI IU' X IS WORKS GRANT S l AFE PHOXI 73 I rm-r rm L New l, U Y .I . A I I 2 I RIQXI. I'fS'I'.-X'I'I'f ' ' 1 I .'XIiIfRIJI'fIfN :md ST., . IJ,-XRIJ 'U.AXI, IN.. V : .I "I nf all kinds I .KO NI: Y. :X ,ISI '1 '1'ci:lI St. Iflku, Nc' sulzl :A I 'I I CU.X'llR.l'l'I'1,,l'l'lUIX'.X'.' .'XI,I. XIUIPICRN Ci J'l"l'.- CIIIS Ifml ,I ll. Z. i Sr -:un IIt':lI I'riv:1rc ISHYII If ,KO X lfX',XIj,X .ll IIUIII' Sf'r'7'iu' ll" I .' Milf' J I V J L Y ' ' 9 ' ' ' ' Ilisrril t s for I Ht V, C 301 l'ICI'SIiL'f'JI,.X :uXfI1SIIfRRqX1I3IfI'fR Ixl. SOI' . Ix5 ' PI 2 on Iilkn .v "IlKI1 IC ,KU flf f COA' I . ' I 'I,.-XIIUNS TO N N N X 'l'IIIi 4 mrs ' I A ' Ifzut Ifml nf Iilkn I III .' 'I .S-XXI IfIIirm, N ' ':uI:1 .-X'I"I'URNIfX'-, ' Q- ,.-XXX' Q Y 1 U' 1 h IV I I D ILX I',RX I IIING VOR 'I' If JXIIC 11+ 1 -sr 1 ' I gg. - , I , I IIC .' f 1-6 IfIku, Nm' 'Z I: 'II '4 A I ' ':1cI:1 'l A CU. , I C. Y' OF Ls 9 1 X1 . . G. XXI. ' 'll . IJ fg. 'U - ' 'I di! 'H 1 A114111 1 uv Ilmlf I If llll rs 1 X X 1 ntr ll Sc mn c Sl alum Xll Vs ll S 'P xlx HXRIJXN I Nu xclu TY I I XXIII 'Nu 'X XIIIIN HOIIEI XLXICII OVERI AND HO FLI N X XIJX IDRS H0011 ROANTREE md SFI OR NI XXIIOX XI If-XNIxI5I Nemdx MILTON B BAIYI ORVILLE R WH SUN RXIXN I MIX 1 IX X IUNINII RI IXI CAFE X li II IxI md XIXRII ROXAL mr SIIXILK DR ,I S MARTIN IIIILI Bl1lIlIIIl c IrIcp1u Q X XRXN I I R0 NIUIOR SUPPI Y C0 XLLI SSUR all s L RXIJIO sl RX F I XII' X MAYER GAR-XGF who xlx mx I'l1IX Q Ivzniwml :xml R1'IHlII'l'lI h I - h ,- U I v . - II:lM RIIVIIIIVII :xml I5Im'Iic'1I l K A A I Il 'NA .I ' ' '55 I 'l X .' 'VJXHI ,RS 5III'II,I. I'R1JIJl'L"I'S Qx1:1Iir5 Sc-1' 'icc- Plnum- HS gli Rimilrwzul SI. Iilkw, Xt"1IlI1l ICIIW- N91 Ill IJIIHHI 750 " CII' I .-'I'l'I..,X'l'lUNS'l'1J'l'lIl RADIOS GII4,,l.Sw PAA A.,l.S If?-II CiR.fXIJl',-X'I'IfS III ' R 'Y III RIff 4 'ARIS I,I'NlliI-QR JUB XY -IIN .I-'zulu '- s f XYIIIQX I XX'Ifl,I,Sf lf.-YI' :xml SI.IfI'fI, :lt rllz- 7 Y A WIQLLS plc XVI-IIN 'z 2 uve 9 9 I a . I . ' N . ' Y ' A Av ' ' A I 1 A I' ' IXIIVIILI , I '.I'.'x'II' ,LXXXI Ifirwt NZITIUIIZII Ii: 1' ISI Ig. Iflkfl .I '. 1 ICI 'rm Nm' lflkuv Xt. 4 121 HL " VIIIICZIIIT' ' ' Q I'mIvr XIIIIIIIQK' ment uf Izlkn' Xcmlf ' X I 11' If XII "1 1 . .' 'f ' I 'I 'H , L IJIC. 'IIISIRY 'IIQ'II'I3IIfHIl' Al 2-I'-II1 ' If Q ' J' L ' ' ' ' co. I,INlIi. "rs mf I'.-XRTS 1 ' ' IICS RAI nj I lulaxcm '1' 'mis I I , .A ff 'ICL , , , Klc1,I,x' 'I' RI-is ' ' A ' ' A IOIIIIN RUII SIORIL II II I II x I X mum um THE NIV DFI! IIIB no Ste pllen IOIIIINII, IJ Il R III -WI 1 I Nu Woofl TOIIFINI Kp nrlmc ul- Iil I III IIIII5 RID X DR I D SNIITH I :xl I+ II Nu or U xx t RI 1 Ilrl-.ss old 8 Rc mll r IJIIIIX LI IIIW 711 ,I WI IAPRIOI X JIJI IIXR'NIs UI JI I I'XIR Nm 1cI1 XIJI LI R0 url I' I llllllll mpllmc t ROBINSON S RII HI4 IEI D STA HON lx 'Ncx ul BUTI FR MOR'I UARY I S BNI I BUTI ER 8 SUI I IVAN ' IDR PX SIJI NI I I MAYER HO'II4I PX IDR S RX Nu ' A AA A' ' col ,lxllljxrs mf I,: I'-s' :mal 'I1iImI1'I-nl Rv: I -rw XIIAZII' . , v I , I ml-I1 c:.,.,I1N ' I A J JA ' 'J I III. ' . NICY.-XIXX XYIfI,I.S, XICY.-XlJ,'X Q i I . .S. III , NI I-' ly' Ifm ' pf-II Ilvmlm-x'wr1 Iizmk IIu'I Iing lil. ' . NIIY. IDX lilku . ' - :ulzl Y NI IQ Ilrfs 'UIII Xlil em -I1I1gu't A ' ' -' a l QI JI . .III :Xtt ' Q 5-:lt-I.:m' IlI'IIIII'ISlPlI II:mI4 IIu'I ling Q IIIIIHSZ Q .'A..II ,III'II'I7II4lIII' III lullm I Vmlu III'IIIII'I'SOII Ifzmk IIImIg. Iilku . L . M I3IfS'I' IYISIIIIS III 'I'III'f SAI 'ICSW I O is-SVS IIR.- 'AIINII ' ,I-XSS I,lCI-X'I'llICR cz ms U" 'H' SHI f llf I INII rclk., V1 1 I ' 1- k ' Cm! ' 'n N of V v V is ' V 1 1 J Q 1 . . - -. , - A 1 I'I:lr1 5. .ruur L' I A PIII -IU v Iillw Nl'YZl In IfI'u . 'L zz .-XI,I, X I7 C N 'JNYICN 'IX .-XI"I'IJ RICI AIRS XIIYI' . RIS l UI R Lt Il Il S ICIJICYI 'I' .'If 'I 'If II:X.' ,If 'I :mil I ILS L 'I ' NV: 1 I llm, IX Ill mku AY, 'adn SI YNIOUR JM OBb LO 11111111 f XIX JXXI XI 'I N Sll VFR DOII AR HK IAPE U Ill IOMNIILRQ Ml I ARAI F IJI is xlx Id Il II J 'X X IX XI N NILVADA HO'lEL who Nix x m 'Xi Rkll IGI POI Wlr S Lrcno PIOIN FFR BEAUTY SHOP D XI w Nu 1 PUPllW Floral Departmc nt X I OLLXNIK 4'-fa' 3, :av CX X Hardware Wlacllmery I I RU 'NEX XIJX COOIIYE-KR SHOF SHOP xIIOI RI PAIR X mL ll mre NI 1114 lx DF AN NORTH l I If -lc rn Auto Supply fo H51 I II! I Ill llll II! XC RXII MDI Pl IIVI Rl AUTY SHOP c ' lI1l'lI it n "14.1I'f,'.f 1, ff 1:11, lziw-I" UI' I 1'I"'3- T5 ,.,., mf .1-1 "s ulI'1'If1'lx'l'1-:Rs Q , l , ,. mrallwjsx RIifXIJYf'I'1 - 'CAR l I I ' I I , LI 1 , 1, 1 ' srl' -I .- 'IQR Ill.ll'.IYS l'li,N' --- I'IIONIf Ill Iflku. NI-Y: I: 554 AIN, gf, Pho, - 31 -3 ,xc fic 'AI ,A my I'I,IKIIiN'I'.' or U77 9 A M 'Il-WIUN5 'VU in Y . 'rm-i I Ion if ..'i'.IID. A ' - .Q l'I,tJXYI-1RS lfcmlz , L. ' 1 Q mxs of 6 1' 1o'Y'l' f ,f 'A I v-J " 1 - " f - Nw 1 I HOA . 4: fsxg Elko, A , X V2 du I hum lin I.IIm. . lkll Lt x 1 Il'XI'I, ' A ' J 'R I-ixP1fR'1' Q -i Q I 1NG ' ' - L ' ,xn x ' -Y uw W1 I-I1 A A ' A I I '1 1 RMI 1 sf. 1511, ,A cop 9 J' 'I,A'1'1cmxs 'm 'I'HIC ,'xlll'lU'I'f'll IDI-ulcr GR. 'A'l'IiS lJII15ltf' flu' Cmnrt II :uso "lfz'1'rj'ff1f1- fm' Yu If 4 ff ol'l"' Plwn' -I Ill HI " Illlwi V' Bllli' lil Ill S B14 AUIY 'SHOP x 14 IX In Im New XI P10111 er Ap lrtmc nl- 8 Rllilllls 71 X HAI I4 DRUG IO 1 1 Sp IHI ' TNI Nc-x idx XI I'I Elko Gem r1I Ile ll In llllIlsf I l I X Q 'Nu X S I'IIs0 SHOE SHOP um Bunk IImI1r Shaw Nm 1d 1 XII'I IENIRAI IIARKI4 I N ws Xork I nfs Insurance I RU XI X A I X x Smith xilillllllllllf Service XL X I -XX K IIII III XIIKIIYIIIL x M wr 1 II IIXU LX SIIXII' St llc Ilotor In 511 x Lcnnlucul s 'Xu 111 XII SIL I' NUI R IJXNLINC OLLASIONS I HI RHYTHM KINGS Q I XXII X L If I N QI H1II1m s I 0-lumc Shop r I I' I ' lf IA WI K CO. I'I,IXIIfN'IIS In - I'Im1c-vu' IIIIIIIIIIIQ Nlffl' IJIDUR IO Pl' I' " I IRY . , PII ' 'I'-I I-.Ikf N' 1 1 PIIHXIC 131, lil- , A -21.111 "M " I 'III , ' ' CO. .IKIIQXIS uf l'mywr'if'f'fn .' W' fish' I X 3 A ' ' ' 5 ' , Q Im- .-X111 u:1In -. I'mp. I III I 1 303 RIQAXID !'I'O-XYIQIXI' 'i'-' FUI 'l'HIC IfX'IQIIiIf If.-XXIII.Y Iflkf, f '. 1 Iilkn A'- mill UU, ll'I,INIIiN'I'.' of 1 V Y X CU, ,IXIICXIS UI" 'IxIII'f N1 -Ii11sI1SI1m-F ' .' s ' ' ' ' ' ICIIU1 N - 'JIIIII It 'I 2 KARI1 KEPPLER Harry M. f:llII2lgIlf'l', II.II.S. Av I ' 'Y ' ,. ' ' ,C0. .IIII IIQ-r1nIm-N111 Iizmk IIUII Iing Il . ' . '. IDA Iilku l..mi:1 I'I'IiI,IL' .f ICUIHW '- .VIS L'III'1YRUI,I'f'I. X 0I,IJ5XIUI3II.I'f -'XVI' VA if-' M ' .':I'Q Sm' iw Inuunc' 'Iizlf I wg :1's:1Is 356 ', ,sul ST. Phumh 5114 II:-mlm-umm lin Ii Bldg. If ' . N"2ldZl Iflku Ig IfXL'I'fI,I,I'fN'I' . I 'OR "FUI 'I'HI'f IiICS'l' CUSIIV. IICS 4 .V ' ' A, I' ' I' Q ' ' K' if SICR 'I 'If VOR 'IVR UI IQRI-Xf OI ,IU-XYSH a ' 9 ' 1 1 I 1 I I 'I I S:1I ,:1Iu' City I't:1I1 Bl UF JAY IAFE I lldwvll PIIOIOUFAIJIIPPS I I 14111 Ill -I-I X W HI1 F Nl AY FAI fl rl M 777 I HIV! RSIDL WIARBIL1 wI ' IAN C ROL R X W N NRINOI D MORTUARY sl NH 1 x sl! H Ixll lANlP I ROUND Hllllfl I UI ULN N11 X X I1 I XI Intvrst atv Wlotor Imu I 'XI X MDX I M111 Sl RVN F STATIOIN IKIILK Su P Il IIK I 1111111111111 1111 fllllll 1 Ilf I 9 BIISIIIQNN lo 1 ff 1 I I 1 111 IIIII Ilf I un-.ford s A--001 IIHI Sf rum I CX BLVAD X H01 ILI tc 111111 1111 X 1 LII 1 :Z I 1-1 I ' 'I :X11 L'r1111I1t11111c'1I .'f11x' IIIIIIII' .1111 l'f111'1-- . llvl' ' 'IA 1 IIN xt'Ix11II, I,IA11II. IfIIq11, Na' . I IJIIU - S-XY Iflku, fc-x:1cIz1 7 Y 1 1 A V L 7 Q LV W A ' '1 Y S If'-I Nfl Sf"'f'I"f' I"RI'f.I I :1111I SXIUKICIJ Ulf,-YIIS ....i.- NIIXI I,If ZIIIII IICY I 'If II-IS 721, MAIN? SHUT mmm. Hg- I"Rl'I'I4S :1111I X'IiGIC'I'.' IiI,IfS If ,KU NIfYAIJ.'X III111111- "I qfII :1111I .'IIx'c-1' A' I J A ISI-I."I' XYI.' IIS, CIR,-XIJl'.-X'IQIfS XYI.' II-IS SI'L'L'IfSS IO 'I'IIIC . v . - r A A 4 A , CIIlfXIJl',-YIIIQS I I , N-z'I":"C'1 x I'I111111' .IFS IfIIc11. Nvvzdzl I H IH Hmmd ' ' 1 ' ' CO1 l'I,INIIiX'l'S11f Rlff , NI? XXII,-X ' , Q Nm' mln! I.:11'g1wt z1111I NI ft """"' I'11pL1Iz11' I11t1'I If .KU .I 'Q I- - 414 1: Si I A K' A ' "I,. I1.S.'I'R.'XlXING .-XYSI" ...Q YI-FI XXII '11 1.1 :1 I:1mI ll. ' 1113? 11111 Ullfbl' 1111- 1111111 r4'l111 1111 511 ' ' 1 QII: 1" '- .I 'vtt ,l,1, j I "N 1.. 11. 1 ll -1,- lxr :111nI I1I:1I111 I-III411, Nc'x':11Iz1 S11IT I,:1Iw Lvry v z1I C11 fv' 1' x of ' I I I I F J Iiur I ' NI t:A . . 'cvz1I:1 S. II. I'RI'I'f I-XRID f1tI ZIIIRI IQIQII111 I'fIIu1, N-'ada I,I"'I'- New FIGICIIDQ Hotel San Francisco Califorma State Lme SGFVICG East Nevada State Lme Un Hlghvvays 40 50 P O Box 47 VVendover Utah - I I Joe Snelson, Manager - 2 I I b I We Cap the Chmax' TNQ.. cl5 , 25. ', amp mzezzfs mm El men llil :fm vcmmm rw Iiibl xn , IN XlxINlmlxRXllLUXIRlDl ' xun Axxn l'RUIJl um in Q llil IxI'Ninl'4JRl Plilss I ' mm: IIXNI sl! , V fp F! 1 Elko Count I UNI! I :Ulf I sl m thc Sfmt? md thlrcl largur Ill the L mtcd Stltes N x ll tu Imtod 'stltcs m Lxttle proc u tum nlu u t t um N N L IIIUKS m t ll n ,H x N N r uc of ITN prm un X I urmcr x 'III lmpurt mr IUIIIIIIQ 113211011 XXIII sun 1 mpx NL r 1 Qurnuump Und 1 Sprunemont Allfl Lolum vm Ollllfdlfl Lm md ITITIIKIQQ ltx mmcml pruduntlon IS xtlll of unnsldcrmc lm wrt mu IlN IIINT mm I e 1 no f UH xx um ma 0 ff L mol um I th: NNI cquxppcc lI1 t I6 st itz I., I I I I I I I i , I I Thx- Nrmh-un 1 I1'f- gn-:lung infmmsurifm :ehwul wh:- klnumty far l'r..f. Xlnllx. I I I I I I 'IC .' ,, Iffm' ,: ' 1 "' Q: I It is thc Second gr'n-:ltr-it county '1 I ' I ' .1 2 J ' ': Il'- I ' . lr vx ':1'w :ln 2lI't'1l equal 0 In- ' 1Iwim'cI:t:1tv:uf wllI1l'lCCI'IL'llI', IJcI:1- I ware, RImcIv IsI:1mI. :xml New .Im-rscy. Ir is one of rho ricllc-st 1lHI'IL'llII'llI'ZlI cm ' I ' zltiml. Inu-in'f fevcrzll tim:-J rzmkcd Iirft in the nation i1 th:- I ml -1-ff. f 31, ' 2 " -' fr: -1 ca 5 :ls Iu:':xrn':, I 111, . ss, . ' , 2, ' I'. I KI " AI: ' -1 " ' :II- I ' I : It Izq f Q ' pl ted 2 1'g,I': 'I"I :kes ICIIC I-Ii,,I1 I S'I- -U ' -I' I IN APPRECIATION lhe job of edxtmg a book IS not an easy one There are always people that mu t help thc st Ill on the book would not be a success It 1 these people th It we dedlcate th1s page to Bust we XVISII to thank our prlnclpxl f torge L Iurcott fO1 the support and the help that hr has gnen us Isobel lit tt df sm nts a gre xt deal of thanks fox rnalung the book the success that Io Wir and Mrs E H Pearson for the wonderful PICIUICS th xt they as Stokes Studxo have turned out To the teachers of the Elko County Hlgh School for the1r courtesy and help ocs a Polzob xote of thanks Last but not least to Mx Chrns Sheerm of the Elko Dally Irec Press for patxcnct suggt SUOIIS and general help Io ill those that we hflve named and to tl1o e not 1ntnt1o1ud th It 111 any may have helped put th1s book out and made It a success ue one a deep debt of gratltude th it ue xull ntver be able to repay O ':'g, 3- , ' 5 1 - .. :'. " .. it is. VIlIl21IlIiS. Izzie, from the bottom of the Polzob heart. - I x . , ,T . D ,. , . , , . , . ,, 1 . 1 is A. J.. ' L 1 ' " z . ' . , ' s 1 ' ' z ' ' 1 2 ' " K , .


Suggestions in the Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) collection:

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.