Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV)

 - Class of 1938

Page 1 of 100

 

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1938 Edition, Cover
CoverPage 6, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 7, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 11, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 15, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 9, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 13, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 17, 1938 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 100 of the 1938 volume:

kv... ffl-. . - -r,-Q-1-.1 -P.,--AQ.,-1 rv une-.-V.-lvtw,-fn111'fffvf1'A -r'.ff2 " ':'f1'f": 'X' '.""'i 'Tiff If,'ffF41g, 1-.g1f:1:' 'I?'A'v. Yf'Rl"ii' s X N 1 X CIM 1938 O 1020! l'11fvf1 xf1wff by IIII X .'fJl'lX'l'lfU S'l'lQIDli. H118 swf Illxfl LUI XTX' lllfifl Sfillillll, Xl' llilfll PNK fl,liU, NIAYA IDX 55333 Lg-nm - I- T 4. b il' .' - -: , 5-- . 5' .Mg .nf . . 'IA . ,L-' -4 1: . 'f 152- 'S' .IJ - fi, .x'.' "nA-. . -1 A 9 -.If 'f T X-XE X922 A 1 s.,,,- ,px 'Liu' I 1 ' 4 x v 1 1 1 Q3 5 I I fi' egicafimz 1 erzry Sf Qxzqhf L IL 1L1Lllt5 rat S lL5pLLt ll x LlLltL thlm lull 1 IIN 1L lLl l llgllt L lb l LL uth rat LlltLllllff t l l lLllt ot 1 1 If ofll lll C l L N IL lllLn LIIILI IIIF1 SLIIIUIS 371 lK1ll ltL Uul 111 I1 t t 111 llrl 5 bLLll lllorL LOI1S1dL1lIL UI lllf ffl 11L1P atm L u1lLt1lLr lt bc glllllllg, ldllllssloll to t1lL sL1lml1 1'JU11C1l1'lg, l1tLI'1'l0llT50IbLLLlI'1I1Q'IN1tL1ll1fUI 1tL11N pllLl rlm1 wt L 1111 t1lL lll L: NILlC1L11tb alt t1lL H N11 V rlfrht thls 1 olrl IS ulth I1 5 cl flulr: ln lllllld t1'l1IXXL rLspLLttu11x C1edlLltc to I Rfb, 5 fg fl f 7 W K? R XE!! Q! 'NX 23 , f XV-, t1 ' stl ' ' ' thc Ii. C. 111. "f 11-' C1C1' '1 ' " 1llll 1 to DUI' 1'I'1CIIK1 1 1 1 '11 N11 VV' . H- 1l1' 112161 llluL'1l CX1Cl'1CI1" ill tllc ways of yu , 11 ' - h into llc ClNL10,'I1 - ' IIC 1'g,1l Sch ' 1 913. Fu' 21 l1Ll81'I'I' uf 21 k'Cl1tLl1'f', llc 1l1l,' w1ltL'1lcm1 F"s1l- ' - "1 Q' ' f '1 1 '. " g 111 i c, llc hll' " ' ' 5' ' '1 ' ' will' 1,5 ' ' 1'lltS, Y 1 1 . ri. . r I X . . Y 1 I ' 1 - 1 1 ' K 2 ' A 2 .2 'V 2 I ' l. It " 1i'1 ng pc ' 's'rviL'c1 1 'sc 21113' 1 ' ' ' ' 1 t1l 5 1 ' ' ' Ii. C. . S. , , . -1 -2 A -I . b y . J I 6.1 ,1 2 fel ,Sap ,W 5123 ,517 -,qw -db fl 5 'y' 'A YM 16:1 . wfkfg Q. if Hx ffai 1 ,. xv , 1 Ljlx 1..- ,. 1 v 112,52 .7 1 kj V7 K 1 ,. , .1 ,- 1 -.l, ,f 5.1 xi ij r fx K: , S 'Q-'XXX : Y - KA' ,Q x .ZX , '1f'X -,yfvx il 4 " 1' 'W Q , ll X 1111 1 . 1 11N 1171 1, 1 1 fm 1-1 L, 11 Lx 'lf 1 1 141 1 111 lf 'ff 11.1 2 ff. 1 rizzcipa is essaqe "'l'lic lntcrnatifiiial Student" is a timcly tlicnic lui' this ycafs annual. Stutly the slactclics that tliviilc thc hnrmla into scutions. lliuy caitty an inipmtant nivssagc il' you will gin' thcni a littlc thought. ll wnilal touts uiiitinut' tn tlcvclup as in thc past year, statcsnicn llL'L'll1l'L'IllLIlXX'L'.Hlifl1L' linitctl Status, must nlcuinlc what action wc will talic tn pi'csci'x'c iiui' mlcniu- cratin' itlcals antl institutifins. NYU are tfmltl that wt- may linml it m'n'cfsai'y In gn tn XXLII' il they aim' tn hc maintaincil. ' ' L ,.,v ' , , K . , v . X N , ,I , .- 5 TL 1 N ff in L ist whn usurp p mu fr L w N ff 4 t Huh ul DIL c IN ous up N N i L i 5 H ttf xx Q x ina L ,gun s 1 ,, ff if lLIfislfN N x 5 miff ti N H tff 13 ll x LNNIQL U IYCIIIIIIU l I ll M lf U N t l una stinalin 'Wi V A f RJR: kj ,NX X X S iixxx K 7 J lh fniinula whith wuull piutnt suth .1 n.tas tinil ' is thc fnstcring of hcttci' intcrnatifinal gn ntl will and untlcrstamling. 'l'hig cannnt hc hrnuhht zlnit hy th: 5' ' 5 ' 4 ni' who arc actuatccl by hrcccl, ni' hatg oi' wi ithip of niihht zlliwvc rig ht. It is l .tful, thc"'f it' thc prcscnt gcncratinn can altci' this lfass tor 3 trcnnl of "fnt:. l'us:il ly th' uni iinjf gfcncix i in, nn ' in nur st-lmnls anil at thc l'ni'iiiatix't' ai. Q, niabp 1 lci' th i 5 'lance of an ingpirctl lcailcrsliip, chi ngfc hrcctl tu ,Ci " hatc tn mutual cjtccin, thc xwirsliii nf 'hht tri mint' ill, L'rmripCI'z1tiVC L'fl'ril'Ii Sul a pmccis nf changfc will hc hmihlit glnut tlimugli thc srlinnls nl' thc wnrltl. Plcnuc it is iinpnrtant tha i wc in lillwi Cmiiity' lligh Sulifinl shnultl learn thc ni ' f ii A 1 ' nal t-ufipci'it'nii. Ut ' annual, it is tml ' l up ' l, will aial in its :mall way tu his dcttci' lcil Q 1 i g. , ' gli. TLS C'Q!i'i3 QW? 'QL N- f f ' D 'lfxh ' -N19 i if ff i iiffis 'lfhf K, dt ij NNN X i fs -A L. ,J !i D Ivy? X K iii N i sux fl Y f ii' X 5- ,I li .--"V ff n i T' X N 5 ig fl W frffz' ' i feff i f l X Sfdff i 4' -7 ,.-i .4 1- lm Qnce B ll new P IIITOI F01 1 PQ! NIcQu9e1n Xsslsmnt I KIIYOI Nlfujm s Clllblf Bum ness NI IH 1201 I en Puvclnvlll Xsmst mt Frlltm I Pl md XX hm Mt FUITOI Lf-'lgh Kflllf W l0f0E.,I xphf 1 ml nf IS On s s f nth I ll wen 1 IS 1 e Nl IS 0 n INS ut Qnm Ill! If rn sf 0 Stott Nllll Nh Pufnt Sponsos 'W ui viii A YU! 29 1, kyf 7 wx l X Q ff f LEX 2 kd 5 .Z vlxify ,Q if Qxff 5,1 X! L N lf 2 CQ X 'A - .Q gl Q 4, v A 7 f M 4 5 , rj' i n Hi x D .4 ' . I-lu -rf nm Ti -I -, 'f1..A.i,i. Irf-rm-yg if Iam-,m.-, Biol-k 14: Hi.-r'n-yg cu 1-'hiv SI1: 'p, L' ie 1' II'.'tm'y3 .IuI'z1 H01-11 DvArm0nrl, Juni ' H ut ryg Julia il ', . iho- m"3 I'z1I1'ir'iu Ho fl, 1"1'vsl1111u11 Ilist wry: R41 , IJvI,z1111'n-mln Historyg Mr. . ' ls :mtl . '. 2 'r , .' J 1'.'. Cui? 4,5 ICA L cjsiwj V L -' - 1 fri- pw f ff rw? ' ff"-, ,.--ff , , Q" '37, ' V 111, , f Q' 5? ff X17 , Mn , fgg fm eg We ima ,gg fw' Xkh wif Q ' . 'EX Xlzfdw MBV- H X: fy flf , ' 'ix 'QA fwf . " WX ' J W' 1 Y 3 ' fwsix M A5 ' ,' 1 X ' f .' ' . 'ff A ' H xsxh X Q, m 1 x Ti X My J X v, . I, r xxxx If A., LN: ky ri .14 W kvx ,L r 'Xxx wrniffl X jxf iz 44.,'I 'xx wxqnlff XR 211 1,1111 R E ' QT 2 W! I X f -'FQ xx J 'D,.AXT'an, 5 r I . V 37 xf 9:4 M fa ' ' 'V '34 X .2 11 -.Ajay 2 4 N Tan for file gufure I C1u1 1111111 11111 11 X111 1 111111 1111111 11115111 11 1 5 11 11 Q1 111 1f S1 11111 11111 UL 1111f111111111 1111111 1111511111 111 Ll NL 11 u 5 5 1 5 41 ll 5 111 11111 1111 111 11111105 1 1 111111 111111115 11111 X1 1115 1 '1111 1111 11 LSL 1 11111111111 L1 1 1111 1111111 111111 11111111111111 II 1811111111 51111 h111 1 11111 11111115111111 111 11111111111 1u111t111111111 1111 11 1111111 1111111111111 11111111 11111 111111 11111 1 5 1 f 11111151 111 111111115 1011111111111 1 1111111111111 1111111111111 11111111 1111 11111n1f 51511111 1 111 111 1611 111 111 if 11311111 111151 1111115 11111 111111111110 11111 11111 1111111 11111 11111111 1 11111 11111 111111 c 111 1 f 1 11u1 511111 1311111111 11151 11111115 11111 111 1111111 11111111111 1111 fu11 1 11111111111 11 111 CI1fl1L 111111111111 1 X 11 111 L41 t 11 1 1 IH11 BOXRD U11 11311 XFIOX H H 111111 111 1' H 111 111111111111 Cl rl 11111 3 11111 11 nz 1 L 'ij F 9 1, 11111 1111 1? 1 113 11 11 U1 1 arf W fr -4 B111 Y1111 13111 I31':11'1.'11-1' 11 15 1111 1111111 111 1111 13113111 111. 'I W1 ' 1 thc 1101 ' 11111 511 1110 1111111111011 11f 1 1 ' xby 5111 1: C111 1'111'111'111111 111111 511'1111 11111111115 1 A 1116 15111 11111 1' 11111 1' '1 1 111' 1 1, ' '1 1' 1g11 CX12 3' ' 1111 111'c5'1t 5 '1111111 111111. Y11 , 115 5111111111: 11 1111 :1'11111, 11131 111:11 1 1111- p111 2 12 ' ' ' 1 ' 51111 1111111 D' ' 1 ' . 1 -'1u1' 1A1'1CI 3 111' 15 '1 11" 11 111 z11111i111111z1 ' 'Q ' n111 1'21"1'11CS. Y 1' ' " 'z ' z " 3 u111 :Hz ..22'1'2 ' ,zrgh 111111 ' " ' ' 1 ' ' 1'1' " 1 115, 1 '111111 XY111 11111'-111111 i1111111i11111i1111, 21 1'111'z1t11111111 ' 5- ' mc- x 2 U 'f 211111 Rh.. ' ', 2 ' -v ' . X ' 111211111115 11c111111111C11t, 111111 11 11111110111 111111 1111011111116 1111- 1111 -11h 1 1 1 '1 ' K., ' . 11 is 1111- "1 11615 N1 ' 1 ' 1, 1 1 1 ' ' " 11' 151.511 11'111 " 1 " ' 11111. VV 1 '-11111111111 111 11111 '1111 "1 ' f 1' ' 11111 .11-' '- ' U11 ll -111? . . Nz ' , ' ",YI'I 1'11l 21 Q' 1' 1 ' ', I 1' Ac N111 1. .1,, 1' bfr F 111 111 L7' 1 71 ffl' fu- T1 J cf? Q 19 'E L 12 A 12217 V j 1' 11. 1, Ly' 16--??5' 7 41 - , 1 X5 X 111 ff kick X 11251 XF' " ff? 111! 1 111 1 1 K1 .N N 'll 11 1 11 X" 1! 44 ' 1, X X J fb, 1. 11 Y gy Y . 1 X 1 1 yn, f, 1 1 1 4 ,. 1 11 fc gf' 11 1S15e111h"11'1 191 X cf? 1, '1 1:11 135 1' 1 11 1 1 JQAJ xjff x Z2 If 51,2 I-'i'z1i11-1-s II:11'111-1' My gjzffzmls X owen No, not wld beneath thc giusscs. Not close-xx"1IIc1I xx'itI1ii1 the tf1m1' R 1tI1ti Lixinff 111 IN III5 I ix I., t t1t Irixu L 11x 1 1 JI tot -if 1 ttt 1 sLI111I wx ll IIN 1itrtI11i1 mx wi xx mm tmtt tmiis xx hut TL xti 111 L ll s Im IULIIIIILI tht I1 1ff f S xii1fi1 111 ti 1111 1I II 1I 1 1k 1 1 11111 ' r t1t xttppiii f fini tht t it 1111 ggt if1t me 1 I I Ifimc mx It lthti xxiwc 11111 1 I I Liixx . 1tc Inf tn I Ixiinxx mx N I11 1px 1it1r1q 111 tht othu im 11 J JHA7 NX I fy fy xxx UIQX IFN 515 . I , 4 iii mx' FQIIIICVIS 1 11111, ' h III 1111 11tI1t-1' 1' im. f'ii1f,IiIv I -11111-xx'I111 mc, Iiik-i -'cI1ihIxx'itI1 'I1cuksi1 Ili im. Ou 'QQI t,1 It-sk ii' 5' If -bunk. Bug 'I LIIIIJIIICI' ' im. NC: " z -' 3 1 'I i ' mc IIC 'I' 5 ' tl 'Q '1 g'Iz1i Ig 11113 .Iust ' ' ' llIhII1Q, curtziiii, fci' " 51.1 1 with " ' 1111. Shzl I 1I111iI1ti11x' IPLIIIICIIS 1ci'1'x'? Sh: I Itl ii 'fit' It-M1115 I m. U I-5' 'g 'h'1sI II I-III? ll him lr, I1i"g,I cr ' mm? Sh. I I1 . ' ' 11 "QI ? Shzl sit ' :x"1tI -I in g 1111 YVI11 ' ' V' Ir1x'c3 :irc xi ', NVQ' ' 1 ' - " ' JI 7 J" ,ff ,Cy ' L X311 ff? ,C1 ' L . 1 H, - Q1 11 1. 4, I ', 1 'wwe 55, ' ,NI Qty, F257 fag x! F fgjg x , K ,Rf 2 X egg MAX 1511, 'I X 4, wx ws 'uf , ' Liyypv X ' ,HIRXX uf QV 3:11. I, my If 1, .SX N -r. -- II I I -- ,I IW? x ig 5' ,- I II I it x i' W1 :IX fi. J XXII rn ff NJ tx gi -- AI' , , ,Nix X! .ff It I ITF ' I I Iffiip IM ff I Q! -1 2 -ji: ' -73-I. H ' If V - Qnf ', I Ivj i7 f 'I Mfx I I ,I ggzcuffy nge 114 s 0 1 l4st01 Nl1llQ T 100 6 I blx elle NX 1ll1 llllS xll 11 1 1 1 li 1 13111110 111 111les Bent s ex X 1111 Hudson IOUISP Nl 1119 Nl son D011 llcl Pllijlll S C111 C w Xlxllflc Hfiulmess ind Bl 1110119 Dunn 1,23 1 X R13 f fl 11 XL.f-JJ! ff W I5 1 -2 Gm -f 'l'111'00tt, Mil l 'wi flllIlll'l', N011 .I0ll0.', l':11'0li11 Mzxrkll, 11: ' . ' ., l - clor ,ui Isub " 'z l' lj '1"ll'so1, oh' z ' tn P, Cl: ' : 1 'l.'l1j, .Ia "1 J , . . z " 1 11: , 1 z ' , aj nj, 1 " 1 . ' , 1 , ,R ff ' A- , 1 N " -' 1 M zz fig f 1 QQ? 1 6592 563 5? S Q59 56511 C5511 f R96 x K ff N-W L ,Axe in - if Nf- ix in 1 R K f L1 5 5 J ! K 5 X X111 fr 4.5 L1 I X f 111 f X' , l f fit cf' 4 ! - XI. ',, !, 51-" ll 1 1 .- xx , f f X , Q31 .- uf, Q V Qi "" - . X Ffg 1 'Gif ff, W! 1 'ff ,f 1 1 f EC- 1 ,L ,X , A H , Ol? WUI' lii imlui' tligll no iii.ix liutlui' ruilim- tm' iiiipim:'i1iiiu' giziil sqiipc lil uliiuitiim tlii'fmuQli wut lliu xwilil, tlic "liiIviiiiitiiiii.il Stuilciit tliciiiu liiis lim-ii uliiwscii lfii' fiui' l'iiliiili Xlfiifg Iliis tltviiic, iw ligivc viiilvix'iii'a-il tri mgilm ii iuwiill nl stiiiluiit LMKIIYIIIL' uliicli 1 L S Nllkk far ,111 J vm! Nj lf! I fab will liclp im-will iiiciiifwics tliiit mum- lil Lis XX'iSl'l Iii li111'..fL'I, lt is .ilsii fiui' iiim Iii iiigilw 11 i'cuii'il lil Ili- ilcpiiiiiiiuiits. aiiinl tri luring will Ilic xxgiys iii xxliicli xw lipiw liciiclitcil fmiii tliliii. V-'c wiilli iii cxpivss nur siiirciw .ippiv uiiitiwii tri tlmsu xxlifi li.1w licliu-il iiinilac tliis lmiilq ii J "css, ui-Q '15 N - - kiwi. 14, M-1 fi w I fd ' f"r, fi Z-1,1 ff? X f-ff ' ifi"'.f,y .- . QQ4 f 4 .1 'ff V, , . .' .., , g-fx 1 I, f ,Y ' i ,,-X Q ,F K R .f 3 5-j ll:,'X, 'K X 'wiv , ' li? X 'fi '--K2 , , i ,ily H w J , i l i ii ii l iifiii XY f- f il l 'ff-e i ,Ng ': 'A lvl 'l ,if i-,Pj i iv 'fi' li ,V A . I I V Y fn 4 'ri Q 1, ffl. l ' n I ,R 1 fr ' l l ' X ,N-, '. 'ffff -fi W , i Sf! a Poriraqinq our moiher-counirq--' merrq old Enqland we preseni the stucleni boclq iiself, in the ROSTER. BOOK OIIE lsier ,Q Jumors Sophomores Freshmen Seniors ezziors 4 f ,-4, 74? .,l ,A FRANK .XILXNIS ' ' ' - ., .XDA 111-1-' -,x,,,,1-A ,.,,HU.. Il ' XII x mum x RX, WX XFN 52152 ff? KW CM X v A 7553 3 RH' ZX XX J 7 V bib! l"l,llRlfXl'l'f NlYR'I'l.T'i l3.XRNl'l5 ' IHCL! lN1QI"R I 'Illxrf ' -J N W N N ,, MA : wx I .-my l5H'11ll.IfR ' inilu-XS ' H. hlilli-HI: .f,Uu,'y11m1' --fl",,N'-rv I-HA-X V , Ia Z 1:1-im' 7 E JI-ix '1-31.1. ' Nl' .' 'ill "YnI1,x"' "t'1t.:.'.,,'- . 'VL iff 1 iz? M fp? ,gil Y ,F QM, 'X QA A ,, jx .MQ fhvv ff Q , 5 A, .. QX Xa if f X, X. . , f Q J .. , x xp -X Q N f f A f .a f A . X . 9 En: X12 GJ' 2 I 'gfgiv y 0. RX an C' U! 7 7 -5. 1 Y nv, X ' I :gg Xxylfy N! E 1 N if ff' Ywf K elziors Xl.XR1lIiRY l'l'l'l l' ' Un1gl1"' X xx CLI ,Q .f ,"' h' ezziors -0 ' X 3 ,I l:.XNN IC Ill 4'l'Y .41 -1 S Xl XXIXI RXNI NDXI X lx UII 55? X W W Q .9 i 5 4 3 A V V ,I ICAN U xl.xmA I V h ,InlIN.'lrN 4' VI1 A Q .4 - .au :Q . '4 . : 4 lm1'liR,'1'g U.-ml, ' A A 1, A. Al -V 1 1Q1il,1.I-LY KL- . All "limb" "l'A"' H . ".Uux'1u" -2 VIIQANIIC YIRKIII, - 'N ' 7 IHXRSHN "fmt" "l.11r',rrl1" 'aw M- J 2 X L H? gk 4 ' Q X? 4 X C993 Q, S x 5, B rr- F 5 4 yz Br I N FQ: 'E gi U u . gf. Q QA , 1 1 ,KKK A . K . YL f x , Z' L - j E J V ', X x N f 141- 1 A X ' fini' XM. ln XX ,,ef"' ' 6--5, wa VE Y A119 x f fu? V1 , g f -f j A Y 'rf f f -f ff J 2 , "5 -s., enwn EQ- -on K .X Iz5.X lx I -IMS rf I ulfu 4 D 1 N PX gf X J x.Jf.Z XXIPXR n I Lu, llx.X J 41 lx "7 N llll "5 il JKLNVX N 1 'XFX Y I fl L52 :erm 1'1-,mile 1.1 que XI.XRIl.l'4'H - " x' "NIH l'. wlrw' 3 lll'.XN1. ix "W ,x1.u'l-Q mx!-i X . . K- XI-If.X'I'l.. ' U' 'NN XM "l M 1 X XX' XIIHIII-1I.I. J I , A -- wi.-" 3 ' Q . . mm. l'l'I'l'!'l I XIl'RlJ fx ux.x.1w1,x "l.x-nhl' "Pu: flu" fd' ' 1 .QI 1 fm: flff XTQMW ml? - X' X cf' N V 4164 Qw fx' N I ' -LJ h 'Q' f Lf 'D 5 K . XX, ,fy ,R In Z. I Y X I , yx X mg j ,f-A W N S yx ix X '1 - .I K , ' KIVX1 'N Nvbxx A X J , yx? -X , N 5, 1,4 yxff 4 w wJ ,- nf r w w! ,-f Qfn ,-Q x7 Xffx 1 w m ,, xf . - I 'L A ', Xrf ' eiziors 0 -0- I f-7 '9 X -5 .f-r KN -r X If E SW Q ' 0 , -0 ov x U'h'4 . -, - . I -l'I,:'-H,l,l, nu'1l11-,ummm L X ', X "lx'nlhw' ",Vu,:'l."' - M Q. .. -Sv .IVNIQ tll'I'INI-1 - 'Q-V5-Q l:l"l'11r21w-mel: QM' ,AK NU" "Jrvn1'x"' Ax -'l1,,HA." ,i -"M"'N"v 0 I' Q V ia c'.x'l'I11cI:1x1c 1--lc.. Suits SILXRI' SII-.l!l'.R "1' " 'll'-H'l1n'1lj'U , 1 V I? A A H . -'V' Er X 4. A. 5,5 4 ML' N v F F, f L s y X .,:k - U Qbx Q wo 1 N '- we , ' xxx 'K 3 7 ' 1, NWA w f , WX X 5 LA V , X X 'X F . If I X X f X V. A I 1 X ' ' x 41 f --N R 255, If My ,Y yu N! L xx, iv 3 , ' E ' '15 ezziors f ,Q Nl r,1.x',x v -'f Yl'Xl I-'X mmqrx X XA x xr 11 X XXIXI xl! I 'Ii K6 MN kj , -s,. ...N I r X fc lf! X iff -I- I' NI.XIClI.XIQIfl' I'RI'IUI..X XYII., IX ",Nl1ffr'1n" "III I" Q. JI 'ss' I XYII.I.. RID Xl. f .' 'f XVI' IIIVI' YUIWXH A-x,f..1.-" "1l1z"' .4 , ,ifiq 157 A ' gig! 15 Q' Q ,CT ' ' - - f 1' 'M' . Jun . 1 ,"m'f-1-I 1.-A: ' fx: ' Ml . .fi X- Q 5: ' 1, ff A , Ln, fx 1 ,Q f nf. N ' Q5 I sw wiv I f2Tf f "gf f 'jg 'Q gf, K LL I X '.1Qs:LZ, X , I X11 If , ,K ' fy N-,'L,J:3:f, 'f, fs . Xu, , Y. ,y 'Zan "' N -ff ff -f .X x QQ , 'fxx N -x -I I l I r-'i N 'V x'N,N4?,xR 'ZA ' Y f':'x' V, ' 'MTN R xg. X 1 ,Vx ' , 5--1 I 'I I TIL: I X A it Uv? Q X V gf' , A 4A ' ,. A- I ' ' . I frf' I I Y Y Y,,, -ff I V,f' I I 7 ,fi , ' I I I f -fx fx' f' --fx "rv -, f ,J I 'Y X f ' 17- I 612 L01 61 L l 1 i NIU L N l XXI Y' 1 Ilf llll X l Q lfih x N ILN ii ff ii fhtti Bimini Q X N L L N Nx 1 LXL s L L s t lu fit ltp L r L L 1 ic H t in Si its f ' 55 W-1 , Scni urs, licrc wc zirc. PI'AlL'IlL.Illj nut uf llgh Srl l. XY- h ll vc flown ailrnng thc wily' this fiir, nincl nw iluuht thc iiizijmity of Llf zirc w'wmlci'iiig jist 'l Cru wc'i'c gui: g tu jump tu iw. Nil ' vc ht-gziii 115 F -fish, wc iiumhcrcil SL'YL'Illy-TXYH, with lfu. vm' liclly, 3 liamc limi lit-th 'l'lim'pu nt thc Qticli. 1Jfwtii'st', lilac :ill l"":li- mc , wc wcic hI'L'Cll, limi lj, 'icil Ks .' ill: fires, wc hcl xiii tw maikc ll iigiiiic lui' nur- scl XY- uipttiirnl thc liit'i't'lgiQs li2lfl'L'll31lll. Qiiil thc liclilsclgiy "'I1Ij. NY- w'i'c in-pi-t-gviirt-tl in hc 'l 'la "lf", tlchz 3 lj'li2lLlI'Cll2'l,bllllkl,1lIl1l'Il'5,1lHll4lI':1lN:IlL'S. .Xt tl - stick this tiiiic wc hull -lm' Cii't'jfiii'y, l3ci' H' wn, Qiml Nlclxxi -il1lL'f'. Ks kltliiirirs, the thiiwl stzigc ul NUI' lflUl'llL'f', vt Qui'- prisctl wiirsclvcs, tis well ns thc rest wt' thc sclifml, hy mk- iiig hc liitcruliiss l3ii:l'cthulI Lliiiiiipiwiisliip again. In tixiuk, wc ails slifiwcil fiiiisclvcs wfmrtlw tif priiisc. U ' -luiihi' l'i'fiiii, ful -Iiipziiicj' tliciiic. wzif ii flcvci' :intl :uc- t' l mc. ,lvl qXi'1:1st'ziclzi, xl1lLllLl'lXI1 liilwgiimls, and llzi', 'l lirclic ril'fit'i1itcil fm' LIS. XY " " haul ii grtiml timc in llijfh Srliiml, :intl 'c'x'c lcaii'm'tl ai lfvt, thzinks to hui' wfirthx tcgicliws whfi lawn' put ' us. Hut l wc arc nt imc :if V iii, - ull' plziccs in hui' livci. and l lwpc that L'X'L'I'3' unc nf ui llIHlf1ll1'1ltl ziml tlucsift wait trim lfiiig In pull hc s i"ng. llaipph' lziiitling, L'I,.XSS Ol" 'Still xi- 01 uf- A V :Gi f Q' -JQ5 V126 fffk f O--1 I ,,- 'LX W, 6. K 1 -I -,QA F. V 1-X x fi ' L WIIQR fi ' ll ' f i A 1 ,l ,if Q x 3 'fs V ' l L if! ' X iii X 'A i lx ' A v 1 X ,X 1 l 'fx U ll! I HL N N L5N ll 1 IH L XL txt H w 1 up with uit thL iumii Q N N iws L t rig N S N X52 X! NPL XKE Xf "3 A12ll' 11111l'1' ecorg Cflffelzgmzce IL 111111 11111 1 1 1111 13L111IL 11111 S1 Vlllf' 111 1 1 111 Q11 1111111 Q 111 1 1 1 1 1 111 11111111 1 11 1 Il 1 11 S1111 11 111 1 1 sw 1 11111 1 ff 11111 1 3 L C1111 v 615, Q17 Kim NX N11 ' 1 ' Sci' ' 111' thc C'111ss 111- 11238, 11115 il rc- 111 T11 I1 ' " 'A '1 ' 111611 111 I111' 111jI1I'1' 111 1i.C'.11.S. 1311 ' 1, 1 - 1wc11'1' 1'1'111's :hc 1111K 13L'C11 1 1'i111ii1g thc 5 '11 1 ' 111111 hit 11 5111 113 411 thi: 'ity she 1111: 1111 150' 1 1 S'11L1' 11111 11111' 1111111 111 11111 '11112 W", 11 ' '111's 111 1938, C1111 1111111111111 S211 1111 wc 1111 11111 1-' 111111 111' 11111 111 h11x'1- x121C 115 11 1111111h1'1' 111' 11111 '111::. XY- 1 1 ' 11111 15111111 111111111 111111 11 111115: will 111111111111 111I'17LlQ11 hcr 1i1c1i111c. 421 11 ,. ga C151 15,1 X 1 1 ,U 1 141 4, Y xii, 1 C4113 111' '1 MV 11, F551 fl!! ' 1 155' Q D wffb. 15 1 ffl 4 ,1 ', S1 1,111 7' :1 X 13555. ,4 xyciow , X411 XXX f f 1 QM-1 1 ,f 1 1 1 1' 1 ifwf 1 1 1 1 111 1 1 1' 1- 1 11 11 Q 11 ilgy , ajgpyiivl XT 713, 1 1 5111 -111 111, GEC f M 1 Luzior G ass VVhen, as trembling frosh, we entered upon the threshold of high school life, it was with chills and forebodings as to the ultimate fate of our souls at the hands of the ruthless sophomores. However, as most freshmen do, we survived the test and began to assert our rights as students. ln our sophomore year we weie successful. VVe had a considerable number in the band, and the most stu- dents of any class on the honor roll. One of our mem- bers, Domingo Calzacorta. made his "Block li" in track. Graduated from Sophomores, we began to show our power as sluniois. Our -Iunior Prom was a triumph of which we are proud. "The Ghost Train" presented this year, was outstandingly successful. Two "pay" dances sponsored by the class were successful from the standpoint of finances and a good time. Nluch of our success is due to the untiring efforts of our class officers: Arthur VVilliams .... ........... I 'resident Robert Blair ...................... ...., N 'ice-President Julia Helen De:Xrmond ..... ......... S ecretary C591 , ,. fi 'X L ai? 35 492 R gl 4:-fr A fr. 4 i 34 if --ff lx Las! at fffffs 5350! C .ffrfl fel' Clinic, .Klrily J f X - ,ily f t, X XM, 'Clif sq, cc K A' If NX iwk. ...V ' RK' t , W' i ll fff. it .W ti, 2 i YQ. ,u p ,kgs X W J: , itiww wg t xf ,p 'ffl 1 ,QA l .x ul ln, i if rw 1 S0IOlZ0l'IZ0I'6 6155 Although there were many dark and troubled days in our first year in high school, we survived our Fresh- man days and ascended to the position of Sophomores. This year has been a bright and sunny one as we have proved that the name of Sophomore is an important one. XVe gave a successful party last year and have plans for a party this year which will be bigger and better than ever before. Now that we are about to start on our journey as "I'pper-elassmenn we hope to prove our value as a part of this school. Nlueh credit for our success is given to our class officers: Norman YVarren ...., ,,,,,,,, l 'resident Bill Xloell ......... ..... N 'ice-President ,lack Bellinger ,,,,,,,,, Seeretary 555 51 W QQ 551 W' M ' Y' 4 ' at aff' WS Q fig C559 as als egg f in 7 R i 2 E X Riu f 7 Q X ,ffl iw ,EG .,.f' gl9 nf! W' ss ff If f lf V65 172602 d 5 lt xx Qs with fdint hurts thfit we Freshmen hist sur veved that edifiee of learning, the lilko High Sehool VVe had been told that we would be tortured and tor mented without end bv the wicked sophomores: however we lived through the ordeal and began to look forward to enjoying the next four years of High Sehool life Thus, with an eye to the future, we elected the following elass officers: Fay Strange ......,,. ......,..,,.. l 'resident Diana Pueeinelli ,.,... ...... N f'iee-President Christina Plaza ...... ...., S eeretary R vin?-of Jiqgx f it N , Shi? v 5 5 f L2 is TP ff gg!! if V , ig E 3- ' if far 1 B1-rt B1'ow11 Leigh Kelley Melva Staley Neil Jones Sfu emf overlzmemf Ll Be B 111 our SL 111 1 N 1 11t1x1t115 11111 1151111 1 'IL L3 Q S 115 1551111 ILS X LIC. 1 Ls 111 TIL 1111 11111 1 XXL 11111 1 f f 7 jx A 11 km! 11111 N11111ss 111s 1111 to t111 10111JXXIIIg' 111111 rb I 1t 11111111 11g11 1x1 LN N111x 1 51111K N 11 111112: f 11 X ff 9 f 1 1151111111 X111 111511 t S11rct1rx 111 1511111 L kf?G171?j x sbs R f ffl Q2 111111 1' the I11111c1's11ip of rt 1' V11, '11 11 y1'11' w11: il TIIUIIKI uf s111'i11 1 ' ' " 1 15:1 b1'es. T1 ' "I'-1" 111111 '11ri:t111' 1 "1 1514 " V1 " ex- 2111111 'J ' 1 ' f 1 '1'111i1' 'I 1 " 1 1111. N1 ' 5 '13 1 - 1 ' " NTC ': gc 7 X- H--UAY-unY----Hn--nnn---Hw-u-U- 3-, ' 1 I1 ,'k V ,ll ,-1 - -YYYVYYYYAY --Hu--Y YYYV -H--U " . ,- I . ,,' , 'Q' .I ' ,,,..,,,,,,,,.,,,,11,,,,,,,1,,,,.,,,,,,,,,,,,, ' ' ' -1 '- fifwf 61, 2?-zz? 1 HQ' 411-gr? jx 1 Q ,fy K I ,'7.Y"p1', 1,51 fu 1 Vg NLJ . 112311 11 -' 5 1 Q--f M X-27 MEAN I 1 5,- ff W ' , 1' ' Ki Q, ' wi X2 K- 11 .1151 x Iiyff .- ' 1 'l 1 Wal 1 I LN.: , 'P 1' 1111 vi L+ 1 - , f 11' 1 ,Ny ,172 I I 1 111 11 I ,ff 1 1 1 1 1 11 bf . v ff' 1 1 1 . f-ff -iff' - 1 551, - 'dl .1 '.1" , 53, '. 'ZR ., 1 I 1 11 1 , 11 1 13 1 '- E6 1 yi 1 B 0 Tqpifqinq the Orient with its mqstified people overlookinq the chaos that is present in the plundering of its cities clurinq the search for empire, we present ORGAIIIZATIOIIS. BOOK CTIDO Qrqa GWIWAX izations Aihlehcs Hlusw Flreslrle CITCIG Journahsm fock CC Another year has passed in the history of this or- ganization. liighti new members entered as another basketball season closed, making a total elub member- ship of thirteen. The neophytes are kloe NleXlullen. Caesar Iiipparelli, Bill Xloell, Tom Hood, Sylvester l'ike, lili llllltkll, lieon Borjas, and XVillard YYright. Four service sweaters were given to boys who had earned their letters for more than one year. lt is certain that more students will be eligible for membership to this organization at the end of track season. The olheers for the past season were: Bert Brown .e....,e...e. .,.,...,......,.....,,,,,.... l 'resident Bob Kane .....,ee...,.i,...... ......e.,i N 'ice-President Domingo Calzaeorta .,.. e,., S eeretary-Treasurer in ' 1? KX 5 ff ,- fiiw 4 ri? , Cab ,Giga QMSN r 'fd e,-'A yt v Faso, 4. s Q15 Macaw e- v GY X rms- 5521? 1 I Xb. ' 'CEA 7 tw f is S K Q-g N ' E J tr llllx fi ,ff t E lifii X' I 'WK fi, W Q. 04. Gy. Verna Nlitchell ............ ...,........... P resident Hazel l3rehe ......... ,,.....,.., ..,... N ' ice-President Candida Nlarisquerena ..... ..,,...... S eeietary -laequeline litehebehere ....... aa.... ' freasurer Nliss Nlarva Hodson ..............A.........,....... Sponsor G. A. A., one of the largest organizations in the school, started this vear's sports program with soccer. The Freshmen showed their ability by winning the soc- cer tournament. The Aluniors won kiekball and also servus ball. This year four girls have been chosen to be hon- orary members of the G. .-X. .-X, at the play-day at Reno, April 9th. Receiving these honors were: Verna Nliteh- ell, xlaequeline litehebehere, Nlarv l'rriola and Hazel lirehe. Besides their activities in athletics the girls have had a class once weekly in dancing, which has proved very successful. lt has added mueh eolor to programs throughout the year. 4 fi M fi ' if f ll iii in l SN ll ! 0 X f l A lf ry M w g 1 X W l 2 ii! If li i"l tx. 96 BHLLVEO CL LLL Rae Scott ........,,, ,..........,.... I ,resident Bryant Clary ......... ....... N 'ice-l'resident Nlargery Cupit .,,... ........... S ecretary Tom Hood ...,..,..,.,...,..,...,,.,............. ..,..,. T reasurer The De Laureola Club, ably sponsored by Nliss Til- lison, the first semester leader, and Nliss Haukness, the second semester leader, has been particularly active this year. On Admission Day the club gave an assembly in which the De Laureola members represented famous historical figures of Nevada and pantomimed "The Shooting of Dan Nlcfirewf' The members are now working on a project of col- lecting pictures of old Iilko and also old relics of Itlko. Plans are under way for the annual Senior Banquet. De Laureola's membership has increased during the year from eighteen members to forty-four members so we are confident that even though many of its members will graduate this year, it will continue to be successful. 532 K Lf 532 t '59 lf r lf 'rf J l, 1.- A- H .,s, 'Q' -'P Q xx N QR f 1 ,fn f X ww iw 53,1 . f I W? E 1 , 4, 1 ' 4 fjf W wx? 2 L? fx? K' I ,Z 'V 4-l fig? ik L ' ai'-J' " '- lj xw,,3 LVZSL 6 LI'C!6 A Iwthu H1rp er 1Ls1dent I1 1lLLn XIUIIDIUW X 1LL I rL51dent Nl1rg1ret W IISOD SLLFLIIFX BLth Llutcm 1re15urLr lhL F1rLs1dL C1rL'lL C lLb IS 1 N'1Il0ll'1l Hmm I Lon- omics 0I'U"1Ili7'lfiUI1. 1 purl, " fu't ' tl 'li 5 'md idC'llS of hOlHC-ID'IkiIlQ'. ' '1kLS'1 Hump of Lixin '1' H usL to , 11' omc: is thLir mo to. lhe s1gLbrush 1nd thL I4 SL 1rL the club ilLmLrs xx ith blu 'md UId1S club colmii A 3oci1l 'md 1 busimss lNLL.IiIlg 1rL l1Lld L1L'h month. 1L lHLLIiIlgS 'lre Vtfy iHICI'LSIiIlj,, 'md HL club l'C'1Hy -aL'complishLs 1 gTC'lI dL1l. 5445, jk Z JY ff Xrf. H 1 X If g V' J M X 2 ill" W Q ggzxxxtn Ai, L W4 54,51-, V f fl HL XC? XA 'Wi J 1 - 7 J ff Fig f , mmm Lim Our .lournalism Club has been espeeially aetive dur- ing the past year, This group with a membership of thirty was organized at the beginning of the year for the purpose of furthering students' interest in printing a sehool newspaper and learning the fundamentals of journ- alism. Gioup meetings have been held every VVednes- day night, and an issue of the Sagebrush Saga has been printed every two weeks. Highlights of the year have been visits to the loeal newspaper plants, a Christmas danee eelebrating the ap- pearanee of the first printed edition ofthe Saga, informal talks on phases of journalism presented by those interested in the elub, and a second printed edition, and several social gatherings. J 21" E, fm L lx .lf ,gf ri. if ff ,-5 H 4 if 50 L,-Jr fs? Q Craig fffff y firip, HWS Crass r Qin! UQ 4 f X sa? "fs as '--sal. 1 mix V WX X V ill Q ii QW Yi ,, fl i X iss, is-A XX " ' -' ' ' ' A i l ff" l ' X A lf isr ii rl ee fad 'l'his organization had a membership of forty this year. The club has enjoyed a very successful year, ap- pearing on numerous occasions before the student body. and clubs of the community. A varied program of music is used for the purpose of study and enjoyment. The student body has every reason to feel proud to be represented by this line group of voices. They were given a superior rating at the State Xlusic Festival. , c 6151 ff 52 :X ik? r J G- pf 240 ily, af My p .Ni 'K M, fx U I l Cl G? G6LP,U6!!6l 0l'Ll5 Newest of the music groups ot' thc l'l.C.ll.S. campus is the A Cappella Chorus. lr is the largest singing group in the history of the school, having a total mem- bership of forty-eight. The chorus has made twelve public appearances dur- ing the yeai, singing both with and without accompani- ment such material as cannons, rounds, madrigals, an- thems, chorales, songs and choruses. The group makes a splendid appearance in its new choral vestments one of which school and community may well be proud. . ' r ff - 613.4 41 ,ec 4 , ffm tx 4 jg fly fjfg up , .' N 'ga 47 c ,.!, 11. -fs, ' N' 7 s ,5 ' ' ' XL 'J X YQXIII , X-. . 'K ..'. ,ij 2 Vqrlfqgj ff fl X- if K XII X, rf VAX- IX X ,GM ' lwsx' R . l X yl'ltfQ i Xi t"X'X'f!,v 'xi X gf I um X ff ,ll yy, my gow X, , Vi c ." X X I . X ,,xg 1-A fe 'pg, r' ,-4 M fffe 'wfQ it f QZQ ' cg,i W i fs -2 Cgfko Gounfy Sedan! an The Elko High School Band has an enrollment of 65. Nlany instruments have been added, including fluegal horn, harp, a bass trombone, euphonium, accordion, baritone saxophone, and three double French horns. It is said that Iilko has the largest and best instrumentation of any high school band in Nevada. They won many honors in Las Vegas this year at the Band Fes- tival and we are very proud of them. Cornelx: Robert Bruce, Fred Adams, Don Knapp, Delbert Parker, Arthur Bowers, Patty Hood. Fleugal: Arthur Drown. Per1fu.r.r1'o11: Tympani, Beth Thorpeg Bass Drum, Pansy Clark, Cym- bals, Cassy Santoehi, Xylophone, Francis Young, Snare Drums. Ann W'ilson, Beverly Sommers and ,lack Clark. Bn.v.w.r: .-Xrthur VVilliams, .lack Bellinger, Betty Piers, Don Kendall. .ffrordiorzz Shirley VVise. Sfzxophomnvz Bill Xloell, Bill Nlartin, Lenore Sabala, Alohn Nl. NlcFarlane, Raymond Gartiez, Catherine Sharp. Flzaresz Dorothy Keyser, Juliana Dysait, Hazel Brehe. Oboe: Ralph Drown, joe N1eNlullen. 7'7'0Hl170I1t".Yf Robert Blair, Charles De- fkimond, Doris Kendall, Ben Butler. Cvlllfl-llf'f.fI Tom Hood, Leo Puecinelli, john Etchebehere, Irwin Swett, Rosemary Hum- mel, Helen Horn, Tom Cornwall, Stanley Zunino, Blaine YVines. Leland VVhite, Corrine Smith, Bill Nlagionas, glean Truett, ,lean Piers, Dee Montgomery, Alice johnson. qllto Clarinet: Helen Harpe r. Barr Clarinet: Norman VVarren. 111, rn.: 1 Norman Glaser, .loc Gregory, Bert Brown, james Calkins. I. di? ' ki' -' 532 . i g' fa I iv. ' ' Xi- v. S E-' f If 'gk X 1 X X 4 'X x A W . V. F gtg- K l NX " Q' ' .1 my -ig ,ji N N . xg, ' 35 . i I N l f'ytFh x 'Wil rclzes fra Congratulations of school and community are due the li.C.H.S. orcrestia for its service to both during the past school year. Presentations have included several school and public concerts, the annual Christmas pro- gram, and participation in the State Nlusic Festival and the Commencement program. Urchestral work is of the highest type of musical endeavor. Since stiinged instruments form the basis of orchestral work the primary aim of this group at present is towards greater proficiency on these instruments. VVhen this goal is reached the school may aspire towards a perfectly balanced symphonic group. .qi f I AL I Q ii' ff, LIU, I 4 llzix 4 L ,JSE cfgifj ,f I f j ling f!fsl1i?!5 X i ills? X 3 ,fi i ' 'i USN M tc W fr ft' sf it i it ,lit l iff' 2 l ' t xx i l i J r aees a i sa v K cf 0 Depiciinq ihe nations of the fascisti and The nazi wiih their arm ihreai io clemocracq, we present JICTIUITIES. BOOK HREE. ,Q-. A az. ...- .- ,af vlhes ,1v. . Track Commerclal Dramahcs Basketball gf ommezcm oizfesfcuzfs 'Ihc Qtite Commuull Qrmtast xx '16 hald Ill Rum thc tnllovslnsg studultm IlIxlI'lQ NX 1rcIQ TX I INC nt rx on m s nu Dorothx Ixuaur foulth tm xpud 'ING uquulxn I'dxx nd hrst im sum SI-IORTI-I-XNIJ I Fed -Xdims md NI rjmc Cuplt tlcd fm hrst H1101 ISILIIL thlrd SHURTI-I-XND II Ruth Iuhnson II'llIlI I3OOIxIxI4I4I'IXCJ II IJJICUIIXIIVUII sunnd L X 5 to tfikg thu mpprmrtunltx t thmk NI S xIllIxLX mcu 1 L 0 Q um Qllldlllg, tIusL 'md other studcnts to xlctorx rf S 1.2 I ffx Q! KX sv ' ,,, .. "7 ' Z G ' N c I III N I If . I I I , ' ' Q3 I Bryn Cla sec d f ' :I l-Ig TYI f' II .In Q 'Q' S, I: ' ':1'xI. Q - .I r ' , . 2 , 21'.1 I ' 1 zz 'H '. n . A , l . XV' vi I1 . ' ' 'b' 0 1 ' . ISS , z " for hcr XVfl1I'ILI 'rw p 'rat n and hclp in ' I Y. , 3 K 1 S ' 1 : v. s v. ,C1 ' 3 CHQ- .if JW ,cf ' I -' I"I f ff-1 I- -' I , ' J ' jf? Q K ,447 '57 T'-I ' Qlf ' WI?' e?X KF'-'13 5- -if pf, If INN- K. ' 3i1:fL I' L, I In-A K - . .. V fix Ewliili I fi- X Vr'9i,D'X'Nl4. Izvxx MI-IIIFXX X5 VI Xu X K 1 I Ulkxiix X vff WI ' I Iqffj. .X I- I dj X mf, ff . f' f -' I ,If 7,4 ' ' . - LI I II f -A X -I i ,VX H i Q 1 ,Ewa Y nr .. fa , askefbaff at ,,. . . . N -. . - x 4 1 5 W 1 ' Q hglmpnrmshlp fmt thc ftzltc. ' NlcNluilc11fmI' Iillm was HLlINk'd on thc su und all-stntc tcnm. Uthcrs L'k1l'I'f'1Ilg' umsldcr- ' able burdcn during thc yczu' wcrc: C '1ptA1in K' 15 l3mwn, Hub Ixunc, and lull llllllllf. 3 Q Ch X fm, F51 3 MM, Qs? ffin KX "1 is 5 , S ,uf N QMEQ, ', gif, fgvhix fy' - , . 54, - gy X ,f A ff ,rffg I , ., ff, . 5 ff X-,K fav-' 'PX 'fx . X U' X' . Hsu- , 'fx "ww xv f W , XX if V1 XY! Y 5 Y ,f 1 f. V Y 11 X Y .2 f A ff.. Q fl ,QM ' 'i 1. XJ? .ff mfifi' X ff-Q' by ill," ' 'ff 7? Qi. X! W f LW" Q! 1 fl5k6llLH!l 666072 l'i'nsnet'ts lm' the V133 haislietlmll seaisri xxeie gflfld xxitli lfiui letteimen .in . 'vei'ieiiu-cl i'esei'x'es returning. lfulfillinff fwiiilwt cxptttaitnn N mil tlitii irmttia tlit te. in 9 out nl I7 UJllfCTCIlkCf"1lIYlC5. lleczitise of an epicleinic uf mum s. Qtaite twitiiniiiieiit, winning their scmiitl-mi ugi fri iet Reno 1 the i 1 ini f ul nj X kj X f 1 mine tnuriitiiiieiitg nrigintilly sclietluletl in ff' lfllm, WHS split intn twn divisions, at Carlin intl Vl'iiiiiciiitict'ii. ln the Carlin clivisinn ' ' 'intl tliue went nn to the .4 gnnie l'i'oni lily, :intl lnsing 21 very close, linrcl X in Q l t ha n - in 1 ii 'iiitizl ind. 1' fi ' ki- ajft! VL- - l ,if 1 'Q , H I L, Q-,I if X, je' 'ii ,ig I 'X l 1 I f" VN -jx fn X iid. f gil ' " Au f ,Lv -' '11 . X ,X t I "1 ,IN X 'fx' X 'X A, fx NE ,f-X. . i it V l ,N X, . t it , i Mg X t ,A rl , i , X J ,, r X xvxy if--,N 4 "-l i f. 'A - i N 'Xl x 'NVQ' ,Z , V X- ix . i . xii N H 1 , I L if K , I v 7.15 X SX K i I - f Y 7 1 A I 1 1 if? ,' kslr, I l , Wwun 'vwx 1 L, l--- in-1 'NL-142 W1 l was ltr' NNxN NJ HTQ jx. Tmie w,' Q-1.N-F -an-S-Riu -45 l'6LC On Lntumg "tllOIhLI'tI'1Llx smson Comb Rox Bank Oflll h'1bhlg,,h hopgs of hulmf 15ULLL55fUl sctson After plumg mth H1 tht btltt INLLfl'1NfXLlI'IhL team led bx C lptun Bob Ixlm hoptb to mllxn 1 btttpr 5h0XXlI1g thu xt tr TIM telm this wir dons not vo to I roxo as his buen thn Lustom but to PM lnstmd Coqth Blnkoher hopus to gut mort mum lkhlllkt, to plrtlupltc bx thu fxrrmgc mgnt Thou: xx ho xxlll urrx most of tht burdnn irc Bob Ixmc Dommgo Lllmtortl md ot Cnpgorx who fare the onlx trltk lettenmcn th1fXXL hut Ihq an batktd bx Ikttr Xlllllukh DLL Nlontgomcrx, Klux VVolverton Duim Nlcilurt loc NltNlulltn 'md Lyon Borji lhc sthcdule for fl'llS XVII lb Xprll 7? x tt -Xt 111 20 VX mmmutt 1 It VX mnemutw N 1 I Plko Inttrstholflstlt tt Elko N IN -P Stqtt Hut it Reno N0 M gi I-if I fn 43 fb? 1432 QE sf 5 Q, 1, tw to 53 5:25 tw Q12 - W 151.1 'f i ' - ,. . p b. , - 1.5-qi , M- , 1 5 F A I , B W B 1 4 p , ' T gl , 4 , V H - I. U - g V . Q, 'QF . X Q N " in 1 ' ' E 1 A . , 1 Q - s I fs 'Q 'X -. ' I ' h . B - A ' ! ' K ' 1 ' -- A 0 ,ul ft 1 ' . 1' L 1 1- 1 7. l".l1h'VA s" ' N X. n " ' V, 7 I W 4, A K 1 F.. rh jhq J ' ' , - .1 1 . . Q " ' ' ' Y V h I A in H , . v - . ' , ,i i 4 .i4jg:Nv,'-4. adn .IQ-qw., QV: .ebb I "" t J Y V- ,, ,A 'F -. X ' V: 51Eii"::+'3'.Q:'cma'g 'Bi . 'V Q 1, " 4' Q 1 'A .v A ' " '. Q " '.i-MQ,gbl4TL'E' .'?f""?1 'Z-M ' 1 ' 1 " '1 , N 1 ' -' '- .' 'f ' 1"h1' Q2 .t ' 'Az ' " 15 -"1 ' 1 , -' N1 1' V1 ', " 1"1 ' ' ' " W' '1 . . 2 ' B12 1- b 1 , V I . Q ' ' ' 1 ' 1 " 1 ' " 1 ' -' 1 1 - 1 7 Y. W2 -Y l I I X: V1 ', I k N1 Z. ' 1, 1 ' ' ", ' 1 -' I ' ' X 2 ' X 2 Y I' ' X i Y l ' 1 D- 1 . l 2 -' . ' , , A .- A ,Af Y r 1 ' y ' I -' '4 ' 'NI 1 ' -1 ...... .................,......................., It lla' 1 Ely A 3 ,' x ---------'------ Y' x . ,1 2 7' 1,1 Jzy' .1.1....1....1.,.....1 1' -1 ' 1 I1 M' I .,.........,........,,,,............ Q 1 ' . " 1 gy -'11 ,Mg ' 'B 1, , fx 1Mf I f A iv X ' X 1 -1 1 im i 1 X f jf W Qfg,PA,f f 1 N V, t My I X 1 Mfr!!! ' 1 ' X 1 Y ' fiiextbx J 'Kaya "" -S9 G' Ed EB WH US INN 01101 S 1 x X I I X I 1 x 1 U J QQ: x 4 1 N X X 1 X I NZ KJ ,I 1 x , KZ , If! X I If , Q gf Z 'I-I9 -3 u IUIIJIII I'I:u11lIo- II1v111v:w 'IM -mix 1'.-1111115 1'IIII. x','.,,I.g YVIIXI XIQII:-III Ilzw I11I!11Ig.'I I31IlI:II. XYMIII1 1':11IuIIri:I XIQIVI:-IIIIIII-III. 'IKI -ml--III 1'111lI1Ip I'I:Iq111I II1wlw:w IIzI1- Sf- my I'z111,5x 1'I:f:II I1-ffl" 'IIWII xmw I'I If. I"III' I'z1rIwI' Klum- IIVIIIIIIIIIPIII ll .X,.X. .X 2 'In HHIII XI1'1I:II IIUII1 I IIIIIIWA H Nl' SII 1, NI1'lI.:I UIIX1 1' XXPVIJIII IZ. 551. 1,11II'I'.,Y1Hlv.. XILII 5,1IQA ISr'1l1x1- Xllwizllw I31-II1 'I'II1nI'1w, .III1-11111-111111 I'II1'IIvIIl'I.- 'I-, Illyzml 1'Iz1ny,I'xw-1I.X1Iz11IIs 1'gI1Il1giI11' IIIIII--3 Xlgpg AIII1- 41, KIIIVIIIII IiII':I1g,XI:I 5 I31-I.:, Ir, .I'-1111 .I1fIIl1f1r11..XIi1'w.I::111' lII'1'II1-sim Xxxzu-Ir. H',lA'Wl:m.'L' ILWI5 I'I"!f. I' I-I-1II:' I'r'111Ilp,:I::I XX1IIII'!.I,"Ef- HHIII XII-1I:1I II:1IpII III' mx II XY21H5H"',.I1'rr-I1-NI1uIt'1', Nil 1-:' .XII-1I:Il IIMI5 I'i1'I's IIIIIII UII5' VMWH5 'Xu wth I"t'1'1I .X1I1IIllr, Ilvrwlv IQ HVI1. 1lIlI1I XIIIIIJII Im-':II1 1'IIIlIIur Iimh 'IH!'ID"73'w'X'1"' 1-1111- ll V X .Il A I 1 I.:IxxI-11111-.I KI1-IVIII. IN..-'II I,1E11iL' I1I1I.I .I.I1qu1 yn NI:I1'II11, 11.I1,I:.. Aylmmq IGM. 1'II""' Ilaiillsg .X:'IIIvl: M-"I:I1,XI.-:'jI Smluv-zI::111I, II1vIll1Ix11:IIuI1'wVIHII KI:x1111:II .NIM II1-1I:Ir'flaI+11I .'1IX'f'z' "Ik" .Inv I'I:1f:I I,1'I:II K1'II1I-X. .I"I1l1I1' I'II1rI'. .IUIII1 IVIIIIIQI HTH' SI' VII. I,:1xxI-1-111-11 XI1-XMII XYIII: Inv .IHII11 I.1wwI':I II:1I1.m' "I-If" .XVII1-Ilw I'I11xIIu-II,l'1II:,wI111- 1 Slmrp, I4':':ul11ww YIIIIIIQ, Imix I,11.111+-ff :IIIII Iu'1wl1+w11m:sI XXIIIIIVII XX-zlllmlu Im., ,IfHV,U,1,iUll' HMM S1-II1vI:I1.-Iwip I,m'1'II:I KIQIVIIII Ilglim, IMI-I.-,I All-Qgg...-11' 13.9, IHIQIII, IIIII'11IIIj IW-yr-1II'.IIx'y:I1' 4'l:1:'3, NI:I1qi1w:1 MMIII II:.'t -' I2 IC, 11 XYIIIi:II1Ir. 'I'I.1'I1.:1f IIHH-I, .X ',.II' 1'1v111l1I1-l'1'I:1I In-p'I1'IIuz1'I1I XYIIIIIIIIIF. li"I""I I3III"" 'I'5pI11: I Imwmlzy Ii'-Ns-':'. TXIIIIIQ II .I:11'11lI1'I5I1 I'I1IXX:1I'1IS SH 'Nm UWM XNLIUEX VI:-1I .X1l:l111s. I SI: wI'1I1:m1I I KIQIIQ1-ry VIIIIIII I'I'1'1I .Nlilllllm II:I:+'111- SIIIIIIIII SI: I'lIu:1111I II .Xrlfm I,:n11: .lwlm II:u1'm--1, M iii V xg: V . 'Z' f .., , X 5 If ' fy L N . 5, .. 7 -- 'T' ', Q., f, I F v ' 1' f I ' V' " ffx. 1 5 I .v K' X X ,il 'WX ta V 'K ,T -N 1' X 1 '.f' .' ' ,Xl ' ' .ms , X I I N, ,ms f - , A, 7 xxf 1 X . Af I1 A 7 1" I, xx k I X . X I 1X5 7 ' N I III 7 ' X I 1 x X I - - .XL -Q F fr ' Z : , - 'E .f f I I , I I xx IN I X-211 X2 --1 L' ',gg A...- .....l..'1!.,.,. guli..4...1 .J JS EIZLGI' y "'1 1 t11111 11t 1111111111 1111 C1 f1L1 1r11t1111111 1111111111 1 1I11DLlN s1111 111111111 11 111 Klbt 11813 IXLK 1111s11x1c1t11 fl 1 t xx 11111 111 111u1,1t1111t 1-,111 1 IX 11111f11s111 11111111111b11s11t 1111 1 ISI XXLTC 11111s X11h1b1111 111111 11 N 11111111 1 L C 1 XI111l 1 H11111111 rt11 31 1 1111 11111101 Q1111t1111 131113111111 CJLIN 1111151 11101 V111 7 x 1 Q! 1x ,ff 1 NX 1111 D111 N111111 N 1x1111 111u111f S ll1LN S1111 LI 11r11111N H 111,761 11 X11 1s1 11 1 131111 11111 PL K. JILYV1 111111111 11 1116 uf 4 wx 6, X, X x Qxx X ,f 2 21 1, 1 . V Q ' 111 61 Th' ' ' ' "limbs", 11" 1-14 "' 1' '1'11' " .11i111y, was 11 1111 " J 5 Hess. Nl' 111' 1' '1' 1':11 -1 :51"1 11'11 '1' usb' ,,1 151-111-'1',"::-1. 11 .- " ' 1 ........................... 11111 ' wn Y' .211 1,,,,,.,........,1.1.....,,.1. ........... 1 3111 . '11ck .11's. ' ' 1111 ....,....,....1,.......1....1 1151 1 ' 5 ,1 11 g " '111111 ,1.........1..11,..,,...1111 .'11' ' 1' 1" Lili " 1 1111115 ...1....,,...1,.11............. 11111 .- ' if '111121 13113 ...,,,11 .,...........,.,,.,..11,.1 1 1,......,..1.. X 11 '11' 11 111101 ,11 - 1 '11 111111111111111111111111111111111111 1 " 1 - " 11' 1 ..,,....,....,.,............ -1f'c1"h11'y Ii1111ic 1'c1'ki11s ....,...11,,................111. F1111111 1111111115 f' 1 W1 ,Q 1 1255 -1 1101 ,CA 1 1 ff ,fa . 4172121 ,f 155' 155 . 1 ,511 j X Rf?-dl,"?y! 11 v 1 1 11 111 1 X ui ,xv .- .. ' 1 Q 1 1 X i' ,- A lg X N11 jv Q1 'X 111 X Y K NM J v 1 1 1111 1 1 1 1 1 ff f 1 1,11 7- , V, ,J 1 ,fr 1 f,., , 342- 11 Q1 11 X 11' 111 ' Y ,gf ' 1 1, Y- X? 25 -fix '75 K X f sv-""" ffltfahf - Z' . ,grand 5-'-ap.. , ,. . im Yfv Y if fie .Q HK QQ 'AA NW I ? ' fi?" ' 1 ' V- , W ww x V .'-- i A ' 3 47' . 'U A " 1- xx L '-, Av 1 , 'T 7 :Q ,, 5 Vg , 3 X wi - fun- QV Z 1 ' ' ' V, 'E '11 X :Q fc! Of C-5413 15 USES: 5 Cf -543 X - Xp. ' S f Y A -Aw Xwf' s NN X JMPXNX N -,V 4 . . X , 1 , - . TSX, 1 Xi jg- lx jf xW X 'X wp W wr im f I r Q f -,' E..v x h'f. H Vw ' V 7 XR V K, ij Y :df i' X X ll , f ' x I QB V 1 . . f. J- me-' 4 . . , r - ' ? "fx f 1 H I 'gli Y -I '11 L lx ul wut. " , F w 1.1 X 1 ' '- A sf - M, f., in Q Qui, Gs? KG-1352! CHQ w pid? f?1'WZf 16 X HA fx 441. 'r ' 'fr WRX A f Q if :Wg X K- P :WR X K N ,lip Y 3 w .. IA- RX I 9 If Wx ' 7 , I 1 K " t Y g ' 1, ' X 1 r . K it ff My A- ,L ,iT 5 t x X :!. A ,BX 2 X V ' lllush-aiinq the Soviei llnion and France with the blooclq insiqnia of Communism crushinq oui individual influence eniirelq in one, heavilq swaqinq the oiher. we preseni FEATURES. BUCK FOUR .KN, .... -vo'-' f.-.-w-. M. Q.-A K A .A fa 111765 fm 9' Jlxfmx . SA wvw .u wi N'-x A if J,. F f Q L my F A 443 X 7 X yfgf. a I I ,M ,R , F . V7 K 'hk"i- 74242, f 53 fjlyb ' 'Rsk iffr A4 pfNp, r X bwwi Rf ,f.f I f lwwv X,:ji2? l X ,:i,4 N 7 NWN R WY fi mf' X M 71 aff 1 M , 2,9ff' X1 fg ,g4,' ,Q f- D N xxfx '. I '41 Maw .S K XX in Rx X ,- ffih fs 4 I x q , I J 1 ,f , 'vf,,7 -f f u , ,J ' 'f s , f www wyq, f .ef - ,ff X W ff, -1 V ff 1 N Q, :' X, x -fg, ,f 1 , f ffiil 5,-X is K 0 f iQ-gg ,,,-X 3 X fx , ,A I A 'MN fy fx rwxw, ' X f ' Myth . ' V N 1 vj fl ww-Z 2 XX- X L X 1 ,f, f fx xx X 1 . 9 1 wx Q A . Q 1 ,V X V , 4 A , ,, 1 , l 4 I . K I -. ' 1 .X J' I A ,Ni XI If V I 7Xf .. I X X I X v I A .- 1 fx X i ,N ,lf j N!! 11, jj. X ,af--A' . KV' J Q - Jn: ft' , I ,J ' 'J 4 K 4 - 7 gi' . VT' 2 .' I K.. 9 ' I-f.w . J H " V 2 XE' fw . A . - jx 'fb Y X! lbw. J: K6 AS fl ,,E-I x 5,1 f: I uk-, ff ICF I X Muzi, fzfu v fp:-S, gif' fi' ' , Q- Q, N g 'Q -f 1 if N2 .gf H NX 1 13 S Lge, if"f'S 5713 ' ' Nc w, X -A , .. ,' f' , Q-D. X I fy, ' N Aff '- .f, fix if q gk M df X 1 w ,f"7 1 4., 1, ,Q .l Q ,Y. ,pl A L A X . amid Y A ' '- up 'M , f , ' Wx, ,,C,. 4. N I H e , . K ,L . jj xxx:-f V, .JV X. f , V. 'X f 1 'XX f -- f , , 3 f K K1 , M X gqwwij K X N , , 1 7 IW , x X P N y 2 I M W? V f l V! 1 -.aff-- Lau, 'fffsy 6 'Am 5. Q X f 1i,f W 7 jj 2 f?f" q -1 mlm' 'roqnosficaiion 11111N 1 I T 11 1N5111 111 111 111 N 1 1 111 1111111 11 111 LL 11 N11 111 1 f N 111111, S11 1 L11tb 1111 N 1 5 N 311 xx 1111 H11 1 LII N xx 111111111111111 xx 5 IL I1 N 1 1 1 N I1 f S 11 x 1 LXNLIL NL 1 1 1 1 1 1111 111 LIN 1 11181 1 1 31 x 11 ., 1 11L lff111I1ll1 I N S JXXX1 1 ll L 111 I 11111 111 1 1311 111 111111111111 1xl111115111111 1 1 11' 111 N f N 1 XL 1 1 N 1 111f 1111 Nl 1111 H1111 111 11 L11 111N1111NN1111r1 111 N ll 0 11 11N 1 N 11IN11L11l1I LN L N N 1 Ll 11f 111111 11111111111 N NLIIL xx 1 1 1113 1 ILLN 1 1 XNLIL 111111 11131111111 111111 1glL111 1 111 1111 xx11111 1 LXL 111111 1 211 1 111 1 IL N XL N 1111111 x11111 1111 IULIXX 11111115 1 xx 1 111 1 1 1 11 11 111x11 LII 111 5111 1111 1 1111111N11111f1111N1110NN 111LSL 11111 N1111111111 1 11 5151117 if Cl 21' S X X V 1 ff? M 15? ix ff ,J , 59 7151 F11 N11 11111x' 111110 111105 1111 11 5" Q 11111x' ll 1'01x' 12115 11g1 111111 1x'0 1x'1'1'1- 111 111111 5L'11f1l11 211111 11111-1-11 1'L'L1l'5 11115 5191 ' A 1110 S011' If 111- 111L' 111153 111' 1938, 1110 '01x' 11111 11 ' 111 1111' 51111111 xx'111' 1 1xx'. '1311'I" 15 1'3l'L1I11i .X111115. 11011115 11111111011 111Q1 11131- 111 11" 1C21L'111I1g .'X11101'1111111 111511111 1 '111 31-11 111 S111- 1' 1 "X 3 11' 1111-1' AQILIYL' LLIQ1' 10815 11110 11115 x'11011 I xx'.1.' ll 111111., 111' 11111-5 111 11:0 111111 11 1156. I '1 101' '1 -'P XI111' .'X111!4-11 51111101 1111 ' 111 1 ' 111 '11011 51 ' 1111 11: 1111xx' 5111' 1lS'11 111 11181110 1,LI.'1I1CSS If 111511. .'1 1- 15 11111' SC1'l'L'1L1I'1' 111 51111: 1114 111L' 511110 111 N01'11 111. 11" "ry 01111011 1111011 x'.'1- 11011111 111111-I 11111 411- 'LIS '111111 111111 1I1X'L'l11L'11 ll I1L'XY L'I1tj1l1C xv11i1'11 '1 11 - 3011 11 1' 11111 L1I11'1111l1g, 111111 1111110 CYL'l1 1 1111' 11 11111510 g11 11 - 11, ' g. F11 101100 11l1I'I1L'.' LIQCL1 '1f11111lS 111110111110 1111 111-1' 501 111 131111-' '11111 XN'11Lxl'l.' 5110 15 1111110-1111 1 't151. 11" 111" 1111 14111 1 - 1111111 '111111 101, 11111 110 11011010 it 111 110 L1 '1111- 1I1L' ' gl 111 1131111 11111. XVI :111 1111.1 111101 N111110 130111111 01 13 11111011 1111' . 1 . -. . H , , . 1101 XY11I'1i 115 2111 1111151 5110 IS 11111xx'111g 11111105 11011115 1111 L1 11:11 0x11i111t11111 111 110 Q1YL'I1 111 1110 XY1Jl'1111S f1111'. XV- x"1- 111110 1111111501 111 1110 way' x1k1l'111Il 13'-1,11-1' 11. 111"1z15' 115' h'11'. ,Iwi 1111 111 111055 xx'11i10 Nl111i1111f1x0:111111. '111 5 1 ' 1 '1111 511x' 111111 111111 15 11111110 1101111111111 111111 11': 11111 5111111151110 111111 1101111 131111115 11115 11I'I1x1 111111 21 11,-' 1 ' h' 110 111111 111111 f1l1XY 17111 J " '11-' 111 1,011 A 111 11 L1 111l1'I'1'. XY- '-'-i111'1'- 1 11111 --11111 111111' - ' 11x'01' 1111' '5 "11g1i11 531111 11115. 110" 5110 11212 110011 11111111011 1111110011 -'xl1l'f! 1 ' 101 , , . V , 2 ' 111' 110 ' 1111, 11111 11110011 111 110 11h11xx'11y 1 1' 13011 131' ' 111111 R210 801111. T11 R 11 13001 1' 1111 15 1 'ng 1 1 M '31 Q "11.'5. J 3 1 59 5? fi? 1531 159 W 1,1 41111 N 1113 F R 41111 ' 1 113 V N, If 5, .. , A X 11, A- 1: , , 1 2? X 1 J! 3 33 Q XI? Y! V141 ' Q Qxfwli ligsj' K 1, 'S Q 1 1 1 Q' ,- 1 1 N X X"-1' AN C , 21' X ' X 4' Q Q 1 XP 1 I ', D ,V 14' W 1 .N X1 1 1 fm 1 1 1 -441 1 111' 1 :J 11 ff 27 1 519 1 51211 11 fyfffff . 1 ffgf, '9131' L: .. - 1 C 1 'V ff 1 W ' V1 N, . T1 , ,D X 1 1 1 .1 111 1111111 1 1 11N11111I1f 111111 11111 1 18 1Q 1 1 1 X 1 1 1 1 ll XXL Ll N11 L U' 111111111 11 f N X 1 f 1 1 11 1 1 1 1 111 11111 X 1 11 1 111 X 11 1 1 1 1111 111 1 111 1 111 11 1111111 111 1 1111111111 1 11111111111 11 11 1 5111 111Xl1 11 1 11 1 11 1111 q1111 111111 X1 L 1 1 1 1 XHHX1 1115 5 H .1 N X111 V 1111111 S 1111 1111111 11 1 11 1 1 1 71 1 1 N11 1 111 1 11 1111 1 11117 1 1 LWH1 1 1111111511 111 l11X1 11 1 7' 5 1X 311111 111111111 1 1115 1111111 11 1 111111 1g N 1 11 1 1111111 111 1 1 111111115111 1 1 11111111 1 11 1111111 111 11 1 XXLIL 11u1111 U1 Q ff HX 1 I 1111 xN I 1 UU NN LX 11111 11111111 1 11 1XX 1511 1 lI11IX 111 1 IN 111 111119111 11111 111171 XX1111I1'11X 511111111 11 11 11111 11X1 111 11 11111 'in JH kj fl .l1'1'1'11 11Ll1'Il1'1' 15 111lX'111Q 11 g1'1111X1 111110. 111' 5115 1111 1111 111. 1111' 111'11111'1'g1111 13111111 11111l11111jf 211111 11111115 1111' 1111 111' 1114 1111 1111' 111' 11110 111' C1111 Qcc. 11 15 1111i1c 1111 11,1 '1' 1 111' ' 1 1111111. S11 1 11111' 111"Ll111 1111111 11'111'1 N111'.1'1" 11111111 15 111' 111111111 1'.'11'1' 111. 111'1'1'11111111111111 SXX'1'1'l111'1l1'1 1???1 'l'111'1' 111" 1l1111I1'11111 1111111 111 If11'11, 211111 11 '1' 5c1'111 1114111111 ng "11. I4lS11C'.l111y 111' 1111' 111 N1111h1"5 111115 51111 l11'1' 11 111'1 4' 111111 1511111 AX SL11'111'1.'C 111 1111 1111' XX'111'111 1111' 1111' l11L11'I'1111.fC 1114 1'11111'1'111c 81111111 111111 ,X1'111Ll1' ID1.11X'X-11. '1'l11'1' I1CXX' 5111111 111'l1 111 11I'111 11111' 1111' I'1'1'1111' 1111115 111' t111'11' 1: 11'11. 111' 1111115 ', 1111 11111' c111c1'11'1 5111' 1 11 I11111g1S 1 '5 1 111'11. 11111111111 1':111'C 11115 111'1' 11111 ll 111'11'5111111c1' 12111. 111' 111111"1 111111 1111111' 111111 1'1'1111 1111 1 X'C1'. Y1 51'1', 111' 1X'11S 111 11 111111.17 51111 11'111'11 111' 1111'1 N111141L' 1111111, 111111 111' :1111- 1111 11' '11' X'1'1'11X'111I1',I11CI1 r1'1 111111XvC1, VXv11X111 -111111 XxN11XX'111111C1'S '111' "115c1 11: ' '1 'Q ' ' '1 'V' 1511 1" ' '1 1111' . 511' jf 1l'11111C1'S11111111-1l111ii U' 11C 1111 1'1:11'5 111 11511 11. X1 1111' 11115 11.'1'11 111111' 111 11"11I1 111 1'1 '1'11' 13111521 11JLl.'111Q, 1111'11'i1111'1111'11, 15 11'1'l1 I' '11 11111111' 11111111111 IQII111. X11'11'i11 111111 rJi11'1f1XX' 111111 11111111 111 1111111' 51' 5111111111 111111ff11111115 1-1114 21 111'111jf. 115 L1 1'1'1'1' 211115- fb' 1,1 5' XXVI ' 'A if 1 211311L'211'1'11 115 21 111111'11'111'1'11, 1'1' '1'1'1' 1111 1111401 11" 51111 '15'.H'11:'1 111 111 X'CI'X' 5111. I 11.11 11'r 1111.11 ' 11' 1111 1111115 5111 11,1 "1'iC1'I1' 1'1"1, N1211I'1CS X1i11111111111'c" XYi1.' 1111' 1111 1 ' '1 11 1111111 New XY111'1i 'lv 11'5. S1111" '5 1 'gl 111111 1111111111 I1l1XX' 115 '111 511115 1111' 51'1'c11 51115 111111 1111' 111111' 111 .'X1r1 1 ' if 'I'-1 1 " -1111' 111"1111'1' 1111.' 11C1'11I11' 110111 1111111 111 111c 1'11111'11 .Xir 1f11'.'. I 11'1 " '111 1110 :1111'z11't11111 15? 1111' 11111' 115 11'1' X'1'C11f 1'i511111g 21 1111111' X'11'11111 111 R111 11111 ' ' 1'1'1'1'1i, 111111 5111111111 111 111111 1111 V1 "111 11 '1111111 1 111 il '1 ' 11',,111'. 13 11 "" -I 11 - inn 11' 111- 1'1111 Cl '1 1I1111'Q 1111 hc p1111c111:' 1211105 1 M 111 " ..'1s'1 t1 11' '11 11111 '11111'. 11111111 1111151 R1:'1111'1' 1I111111111'11 11c51'1'11'11 11111' 11111' 1711 111' .'x1I11C"'11 11111' 111'1' 11111 111 11111i11. 511' 111' IC21'1. 1, I '111111 '5 ' ' 1 ' 1130. 1'1'1'- 11311151 '511 1111"1t11 '11 . 'ri1'11. 521 .C - 5- 1. 11 ' - ,- 1 k 1 1, 1 I ':' 1 ' 1-11 11 '1111 fl .X 1 . 'l.-, ' V xl , f .11 1:1 X kfN'xV R1 ff iflfllgxh Q11 1' 17 1 1 4111 1 11 1. 1 1 1 1 T .11 "" ' A 1 f 1 NB 1 R P11 My 'xf35'1.1 1' Q 11 ,Il , 11: .Tlx 1 I 1 kill HK x J HM X L11 lug 5 MI N Su uxxlllr Hum L Ion t 1 f x4 T N ILSQ IHLII X L N 1 un TIINL My 31 gg L Llllff rut run ill un 1 1 N gh ll xy if L w Ll N I ntl L mfr 1 M U xuf IXIIIL xcndxll ll wmv L 11 1 1311 ummm X f L ff Hcmx mln in nu mtuc xw I 11 1 1 IINIIIIIWQ' LIl'flIl Qumtmt IL 1 L L YI xx btxlcs I1 L um w rifl win s fm 111.5 tu N1 on ngx N lf IL xx1 Q plun N nun rm ltu IN num fm n Q pr IL fl N IH tu Nl nuthu wuupllbn umm nu ff lm Xxnnm , U hun 1510311111 L mm ff nrt ml LX Q I txlg vm m 1 ff Oklll ll lmtuu 5 U mplme muhl up 1 1 un w r dgmuru ummm luth Lnfu mutltm L ls dlkflflllff t ff :mv xx r 'S DWLIIN tu L L 1 N XXXU lf cr N u h 1 uw 5 n 1t1 umrx the shup xxhlt nm 1 n In xx XX nn Hats tlru fm 1 llv flIldbtl1Ll11XXllflDg,, torhlm Cu Af gg' if F ff A Mknx J L3 x KX EF QW X Q f QR ,lun ,Inlmsfn tank thc world by Sturm by 1 'ng HOU wr 'is ll minutc in slwltlmmi, brc11I'inff11ll l'L'K'1Jl'k1S. CW i 1 n tm' hmm, j '1I. licl'-H illll'll1Jt, Nl11l'y,lu11c5is11r1a 't'cs:. fl - is sh " 511 - pl'l ' u dn thc l?igApp1c11s wc uscd tw du ir in Ifll' 1 High. Um :hc swing it! Tl - F limb Ilm- has his lmndf full. llc is ll rich man now, and yct hc still hal: 1 In 1 ' ' 'Hg .Ilt Ifllxli uf Nlury. 50" 5 la limb is 11 Chlllllpillll ' HCI' uf l tnh SILIIC, hc ought In bs alblc tu liccp up with hcrf Smz to ' buy maniacs gumi. Ut' cwursc thi: is LL-it LF Qzzj I -llcy. His CRIVCCI' has chant cd fmm nn unc-cz1n1'ral-mam tw L1 prfd wr. Ilis lntcx vi' 11" hc- ' W "UI XVI -rc ls thc 'I t11gX'I ',,,11s'?" Nlg - IV 1 is now thc proud fJXX'IlCl'fl1-11 11-55 :I p. Sh' Ixs CI'L'1ltL'ki many new 1-1511-1 5 'I ' 'I :rm tml x going nv 'V bib, 'Oh I is blur '- KIIfJlJf..S mottu as she hmcs lhl' gl I ' 111.2215 l1cl1pwywi"c1m1'4 ' fx ' 5' ccr. It 5 H 5 I1 ,IL'llIlb'l 1lSlN1ld'21llL'liyS 'ikc. Nc ' and fzzslwms in airplanes uv- ' mc ug. Vi QI Lnrw :uid hu gmt tired lfmk' 5 at I ' :zmc li thi so hc dcgihncd nn nirphmc with fn - '.Ill. It really 15 striking lfmking. C'.1csn1', C1lL'Q21I'SLC11CS1'1l',I ' 'p ra 'L 'Q - ther thu 'acsux' Uppnrclli in thc 11110 411' 21 ix'-fig,ltc1'. Hc has thrcc nnmcg just 11!i'1c as 110 is never ' 1 ' fl 1110 ,X -' 5 ' Xlggf- Y nba 14 ll Imp", 1 " 1 'I 1 1 1011 "'lth- I, Ilh S Slf - ' It." Th 'rcntc new fnshifms fw 5 b' ' :I ws. -lol Lostrzl has chznx 011 1115 " pzt'fm. 5 'Q 1 nf fixinh Prof. Hills' cur hc is nn 1" 1 -X anis. Th x ' 11151 't hu am nirplnnc wreck fur N111 I urs! Ou ' ' 'x ' ', I Qi ', 15 mm' 1' '1 'ist. Sh' "1 ' K 41 21 husband of very hum! 1 lt, 'hm 111111 1 5 b' thx radiu cmfmcr of 1110 hy. 1011 ui lm ','4J dn ' , Ruth. Pctx' .lnril c isa lagpy mn. XVI N11 gg Q' and 5 " ' 1 I lI'L' cmuld ll 11 'alntf I ' hc ,,' 5 'Hi f fum- hc gms to thc fmthcr. and hc 1 'nys .. x X T. . U fl" . . N. ' .fig J fr X. -L KGS: . X f W-,I XJ' 5 1,-,ZW I -gil 4,9 far- 1 ,7 ,Q 14, ' MVK, ,f j A ,MQ . , ggi V X 5, f jf x if ix swf is . ffrxx -:Q M" 1 YW Q tw N X 'M ' P xf- PJ s . Q ,N ,Nw :XA ,K v"l,f X Y xv 144 ffvuw L XXX' .JY 'XXX riff! X Il? ,- sn' X 'If ,ffl I P fs V, J X ,1 .xv f K' J K fj ,J .LAIKQQ5 ,V W xiicif J K llll 1 11L 111 1 L IL 11151111111 IN 111151 5111111 pL11pIL 11xL tI1L 111 I 1 L IN xx 1 11 5 Ll L11L 5 1 5 5 III LN tL1 1LL111 III thL 1111 Il IJ L Ill 1 5 L NL x I111111 1 IL 5 111 11L 11111rL L 1r11111IL 11111 1f 1111111115 x 1 ff III x LX 5 15 5 11 1 L L 1 x LI h15 1111111111 L U111111111 11111 115 1 5 XNLTL TLIIIIIIIIKL, 1111 1111 11Q1 L L L 5 xL1L11 ll 1111111u1L 1111 III 1111111 111xx11' L1L 15 qL1111g111hL 111 LxpL11 1L11111L1 U1 11 xx 1uI11 1 L Nl x 11111151 L 115 IIL 111 1111'LL SLN L11 1111111111 fr11511 f I1 LL Il lllll 1pIL 1 NIL 1 111 1x x15111 XILIN 1 III hLr h1ppx I111111L 1 1h I1b11r1t 111111 L 1 11 11111 LX5 ll 11111111 11111 1 111I1L1 L55 5 111 1 1 1ILL1L 1 15 11xx11L15 x 1 1 1LIIL 111 11L 1 L511f11111 11111 KJITIIIL the 5Lxx1 1 f IIKILI 1 11Lx L III 11L511f11 11111 512 L 111111 LL L51 x 5 111 L1111 tI1L 1111151 IL11111L5 IL 111111 L IL 111L 1111 5 LL 1xx IL 5 IL lL11 111 X 1IIs 11 L LI 1111 NL L . LK bl ne x 111L1 LX LL 1 1 L 1 ff xL L5511115 1xx XI1111Ll 1L1 X 11 f LX 11111 111111115 511 ll L IYFLL 1 11.1 L 5 u1L 1f11t111fxx1th 1 I1r11ILL11 I 111115 SL1bLr 1111111 5u 1L11 I1 1 C0116 hL bL11111L 1 p1rt11Lr III tI1L hU5lDLSb xx h1Lh lb I11L1tL11 11 C'1rI111 LL11 XL 15 1hL 1111fLL bL15111 5 1xL 1 41 'E I LJ K f Z .X5 Ll I111x'x'L-13 IJLIA - Nl 'C'I111'c 15 1 ---I ',gI. II- 8111.11 111 thc jury, 111111 cx'L-11 1hL- 111c11 1'11Il 1111' ' 111-5. XVI-'1 - - -Ia'-11II -I -kr .X L'11111-L-r xx'115 g1x'L-11 111 1111111514 111' .'XI1L'L- blanc KIL- F11 'Ia111c. SI1- 1111 '11 xx'L-II-I1111xx'11 1111 1151. H -' -1 '-cr 1111: 1115" 3111111-11, 111111 xx'L- h11pc .'hL- xx'1II L-1'L-111L- 1 -'L-11 I1c1 -' -' '11 ' - urc. YL"l1l NIi11'hL-II h115 1111xx' L-111'11c11 hcr LI11x'-11 11110 111' Nlick. SI1- 1: 11111x' NI15. N111-I3 111111 21 1 x' 1111-. He'-'Q I - 1 -, V-11111! Bill NIL -' 111111 ,Iz111cx' I'cL-11 1111 51iII 1 11115 1111' T, O11I.' 111xx' Bill 15 11111111115 ZIIIICI .la cu' 111111 ,I1111 15 1'111111111q 111 1hL- 11p1111311L- 1111'L-L'1i1111 115 ILISI if 'hL- L11 Agn. 'l'h - l'11L'L' 1511111 Th- 1X'llx' 111' B111 X 1-11111pI11111c11 111 'Q 1 " 11111, Pct- 1 H. 1 1"h'II' 'f 1 ISI. I, -1- -11I111Ix' 1111'x ,"XV1'1z -1 1 ' hem 1 l'--"R-it -1 -' ' ---1'cr. Wh '1 IIQIVC h11L1gI11 11? Nl -I 1'1 Stale", 111' ' -. SI1- I if IL-111 -11 af- '-' -'-' 111, III I r-- 1 tc5. .-X 51111 - 11: -11 215' I11- I1 1 If 'ng -IQ111 l'1L-1'5 15 xx'11rI1111g 111 21 ' c1111511x' 1 1 11rx'11'x'- ing 111 111x'L-111 Ll 11Lxx' Iip5111-I1 xvI1iL'h x'.1II ncithcr rub 1111, W11 - '111' 11155-1111. SI1- '5 h11x'i11g ll I11t1 A -.'1c1'1- 1L- ' L, ' I '1. A-X11 -' lII4'.',I QI 1 15 L'11111pIctL- with 1-X1 1cIIc P1111 111111 fJI'I'IIlC Sgxvxer 11 ' 0111-' I1 1115 A11--'.1:5I'-1"h'g1 "'- 5-'11, I xx'11 -'11 1h111151l1 I -1 L, . 'xx'I XXII -1 '1111'- 1'11111': x'11: I1cI11 111 5cc xx'h11 ' 11111 1111- - ' " III1l1 51111' 1I - I t.,c:1. N11 - R11- YCI' xx'1111 thc -11111. XVI - 11311-1 h1 ' 51 - 11111 it, 'hc '-pI'- , "I h1111 .'X111L-111-1111 C' x'cr11111c111 111111cr l'r11f. AI' ,lack 1111 11111- Ruth-'1' 1 h11'- '1'c'11-1 ll 'LIIIK1 x' ' -1. 'I'h I1--1 1 1111111 -I 511111 211111 31' I-'Q -1111 "H1 ' 1 - 'I'xx'1115 Sh11L1I11 CV g I 1115.11 Th 111'c ' j 5 hz 1. .12lL'I' 11115 111111 1111Ix' I -- II1 "' -x'c:. -I1-3, ' " 1 '- zrm. F11 - ' 11 ' C11 - Iiki gg 11 ' ' c 511 S L , .L , 2 2 , ' , -' 1 . 1 ' . '1 .1 , 2 1 ' . 1'IIfI" "-11 '111111 - ' ' -- " cs' I"-5 1111 .-C7 I V 1315 X Y F if 'I . j If-11v.QF ,312 :ix K XX f ' fairy. -F 'L L1 '- -Q1 2 '11--,ff 1 .NQ5 X '.f'X-X5 1 ' 2515. V f 1'!'K1 , E 1 ' 1 I 11 x 1 rf' X I1 4 1 X I 11-1 -' 4. wi 1 1 N1 Lf A I 1 :.f' I I xx , A 1X j .- X X 111 I- I Alffv "f1f J llUIQL'l' Smith l111s t11l11'11 111 1'1111l1' 1'11111'l1i11g. Xillll 11'1111l1'l lx' s111'p1'is1'1l 111 src l11111' 11'1'll lic is 1l11i11'g. II1111111k I 11111 1l111111111gl1'ss1111s 1111111 l11-th lh111'p1'. 11l111 111111 h11sh1'1 11111111' i11 ligh1s11ll 1111-1' ll11ll111'11111l,11111l i11s11'111l111i1'1'111111 ing 111 his 1'1111's, h1' 1l111-s Ll littlc 1l11111'1- liflli th1'111. llc is Ll 1'1'1'1lit 111 licth 11s l11' ll1lSIl'l llllil ll s111111p1-1l1' 111 fL'1llS. If1'1'1'1'1111c 11'11111s 111 hr Al s1-111'1'1111'1 111111' 1h111 Nl111'1 l 1'1'i11I11 l111s i111'1'1111'1l ll XNLIX 111' Iillilllg sh111'th11111l. Slli piwsscs ll h11t11111 Llllll 111'1'st11 lllL'I'C IS ll l1't11-1' 111 t1'1111s 1'1'1l11'. U1 1'11111's1', Ll xlfflflll h11ss ls 1111 11ssc'1, 11111. XYill111'1l Xxilfgllt is 111111' 111111111 g1'14 111' hig lc il Q 111 l31lSliL'll31lll, lllkillllblllilllx, lllC'l'L' h11s l11'1'11 1111 lIlL'I'L'LlSL' 111 11'11111c11 s111'1'111t111's si111'1' Will111'1l l111s I1lliL'll 111'c1' 1l11 IQZIIIICS. xl2lI'lfll'lL' X1'1ls1111 IS il 111111'1l 1111th111' 111 1'l11l1l1'1'11s st111'ics. Shu l111s ll s1111'1 h11111' 011111 Klilxi 111 thrcc flik'lfJL'li The cl1il1l1'c11 l111'c it. I,11stb11t 11111 lc11st1s l'1'11f1'ss111' Nl1lls.s111111s111'111 1l11 Sfllllll' C'l11ss 111' '33 llc sits h111'lq 111 his 1'11s1' 1'h11i1' 111111 V gig Q .1 , ,. , , YN UW ,,. 'H .5 1 .0 f I 11111l . hl1., l 1111111l11 11l1.1t this A llllhtl 5111111111 11 1 c1111 ing 111!" 1 fs - N11 f ' I 1' 1115 f '4 X :4 1 ' L9 ii , f ' x jr-X X C 1 K X1 Elkay ,-'K N Mzxxx , k 1 l 1 x X 1 if I1 hiw X I If 1 ,. 1 11 X f 11W 1' -' .1 ' X" N 7 I l 1 . Q NN ' " ,XIX ' " -11X y 1 N 1 , , f 1 , ,Z 1K I IJ, '01 IX AXl'l'liIik'l.X I IUX Hu' pulwluxxtwxm wi flu' l'wIwln Ins huwm lumix pfwss 4 lhlv thwu 111 tlu LlHflI'1Hf"k'lWll1N'I"lIl1Il H1 the lim Nl 011111 Izllw, NIV. X11 A S HM' HN Xkflrm ll IN 1 N Wg s W xxg L w I C -lk. xx' w1"'L-J ftcmlily and hclg wi Llf vu-ry mm-li: N111 Fu:wll.1t rlu-QM11 m 'Q M111 ,XVI amd I'jIlQl'1lX'ilIQ QU IN yum: Nl 1 Turumtt, nur primdp ml 111.11 IIM' Stllfllvl Hf1.lI'ki, KA g 1 C- 4 - ff' , - 1 ' 71, L , ' ', 4 f ,' ff-.A 2 f' ff-ff , 5 X 51- 4 ' - 'F fbi: -, 'J X . . K 1 A1 ' I W f 1 K ' my f , A i 'nyvgxf X ' ' ,MQXKX ,f" ,XX IX i f ' X , A, Q fm X V 4 fx ,j , 1 1 f 1 Z XX V . , V. M3 X f X 4 fp- f 4 f n . 1 I 5 xx 4 ' A ,, f " I A. ,f ' ' A W - if X A 1 1 'H f 1 The CRUVVN ulllllllillly 1IUNGRA'l'Ul,A'l'l0NS A11111111111-1-1111-llts ,la-wx-lry Class uf and IHIDIUIIIUH 907-11-15 S. W. Ninih Avenue A Frivnll PORTLAND OREGON XIV. 'l'LII'k'fJIfI "V1'I141t is the t'f11'111ul11 fm fXs2U3 ?" l"1'z111k .-X11a1111s: "C3cc whlzl I hum- 11 1111 thc Up ul my tfmgucf' Nlr. 'lQLlI'k'41IfI "XYcll, spit it out quick 1f'S1ll'5L'IliL'.' Al nqplql Nlfjl tlllll V Elko Wlotor Supplw I 0 lf zslws Suuvss t0 tlw Ill- 011-1 0 NH 11 1 I Ko N Sllllllvilllll llri Phone 358 Elko Nevada ELKO NEVADA rt 11111111 xxuk Q lthiflllk K x X pf :111mtl1s U Mm' "mu Knudson A170111 w V llll 1 Nmrh JAY S SI' RVII If Phone 301 ELKO NEVADA hrtmnulnle me llh lllhlll mu 'muh Bond- Elvada Theatre Elko Nevada Ealflo S1 rum Stdllflll, Im Goodrich Tlres and Batteries Bosh Radio J J Gregory Jr President Ph0Il8 Elko Nevada Prmters Stationers A IARLIQIESMO OP NEV ADA RENO NEVADA ,J X f 1 , -lk. S I ' V . I . ' A L' ' I . K- k' - - K' Pa ' .' II .T 1 f .'- 'a la ' 5 4 v - 1- ll'-. - , - -S I 1X I ' ' : "IWC 1111111011 to ask you il question for - 1 x -S." 'Q ' ' ': 'KXI11 IWC 111111 thc z111:wc1' I'L'2ld,' ff A, I 0 A' il -. il . Y 1 .' ' ' F' . g N 'w 1 w w 'SHT' -, ' 1- 1 I A' ' , L, .- L K J A 1 1 I- ' ,i , Q ' 1 ' LN I 7. l xii I . D 4' ' ' I,itl1og1'z11alw1's - . 'W 1 . L s A so J A o 1 . . , , ' , 143 , ow ,fs 1 ,fs 1 . H v - 4 ' cf 1 , M 1 - I ,g f Jw ' fr, KX - K 4-', 135 x ' Q3 W f if 5 A K ,'-1,3 ,nj 1 1, 1 u f 1, .1-X ' P 1 1-- r 1 'TIS f jr X' XX ! I .1 KA I H-his X X I wjg xg , .ol f I we S xg ,f xy- 1 .' f X . AVR rf ,' ,' X1 4 f 1 7 1 A- ' ' H V x 'fi - If 1 7 A J X- ' 'xx k X ,yr-. V L ' R X 1 1 , ' ' ' ,If 1 ' ' PEOPLE'S MARKET HICOIU DIC SI"I'III'IIiI,.XNll, IIITIII. Silvvr Stale' Motors CHEVROLET and OLDSMOBILE SQII1-S 111111 S4'l'YII'1' I'II,Ii0 NICVAIJA ME ATS and GROCERIES Ill ' YI' for Hl'N'I'S I'II.IiO NICYAILX Van L1-4-r and Harriman CHRYSLER-PLYMOUTH- STUDEBAKER Sales 111111 SI'I'VI1't' IIIIOIN' 92 ICIIU1, Nvvauizl KIXNIDY IXXID IVE VRICANI HUNTS CANDY SHOP I'II.IiO NICVAIBA IIX I If IIIKJ L IIN N S I III III 115 t IIIXLII MODERN MARKI1 T 1v1r:A'1's ma Gnocnmfzs IO PS IIIxO XDX IOWIWIII4, PARKER S RARBFR SHOP IH IXI I NIXXDX 5 I3 mlm IJQ11 hlt dcm11tfmn tmI1x Xlr I3111Iwf1L1 I1 t 1 I tu nxutu I1 su Iwxx x 11 DAWE S BARBER SHOP BFARDSI FY S f X lf 'IIS I ZESIQJ Fl 31 EMU R19 F5 3 M1117 y I x55 x NIQ "But 'I youz ca I LIKLIIII-l'C1ICI '11 why I1 -'nu read III-' IILIIIKI i11:tcz1I nf 5' ind?" I3 I: "It's sm much cusicr. I L'1III scc at wmc I1z1t ym I1 "1 I1IIIkI.H X I Y T Y' W X I W ' 9 N A 4 I I A d Y Y A 1 LY SI 1'i:1I Attfflllirm Hive-11 111 I':Y4".'3IIf I'I II .- 2:12-21:2 11 P P AI . ' NNY. I 1-3 ,KO Q 4: I NIV. 1 ' fICI'f " 1: ', I snw I ' 5 '51 'ttIC , . 1 ' ' " I If 1 III: Ict's 'jwu I wk 1 1 it." III-sl in Sv1'vif'c- 111111 I'IllIIIIIIIlf'III 1 7 V' J L J J L 1 9 w w 1 ' - J ' TI11 I,it1la- Shop with TI14- 1- B111 'ALV1-:S 101,101 N1':vA1u I'I mf- 51117 14:11m, Nvwlflu '21 . . 1 W . 1, ,J W "QM M 4 5' 'f Qilf VI -1 In " X . K-'cf "fN 1 21 f ff7lUf' Xia' . 'f' M iv ' XV 1, W- ' NX , I L MSA R 1: XJ Lb I I N X X X ' 1 f ' f , I ' If I 1 ,,.,f'gI ffff' If I 47.1 I :QQ-,.7t'e 3 I N ry H 1 We X 2 I A I f "L I 7 P , 1 " ' K? If I f 'I .jg , E '76 ,X Ct'llll'2ll S1-rvim' and R1-pair Shop SIIICLI, l'RUlJl1I'l'S 11111 111111 l1I:1I111 S111-1-If I,i.l1O, NPA A1111 Vivurrvll Nlulur flu. 1-111111 and LINCOLN Z1-31211111 Salas 111111 Nl'l'Yif'Q' VI I:I4Is'1'r PNIC 'l'I Ill-N I'l111111' H33 ICl,IiU. NICYAXILX NIILTUN B. BAIYI' .1'l"l'1llINl4IY-NI'-I,,XXK' I-'11's1 Nillillllill 11111111 llllilllilly l.l.I1U. NIA ,XILX l1lIx0 HOILI AND HUB II 0 I XX UIPN HOIH SNlI'l'H'S ,IICWIQLRY .Xsr111'11111-111 111' IPIAMHYIIQ l,:11I1119 111111 411-11111-1111'11's ll111:. :1111I XX:1Ir'I11's I'lIHl'I'f 111111 SiI1'111'11'z11'1- I1.I,l1H ' ' ' NIA .XILX 1 Howl H0.111lrc Suor IX1 'XX Holme Q 5113111 St lll0Il I' Ollllhllll Sc rx lu X X X XIX Blfll PR HORIU U13 I H10 SHUI' SHUI' X X L x N W X IN IN 1611 "N kj X 11111111.11111.x'1's 111' D Q Y r W w a. , 'e', J A A L' I l l"IllS'I' N,1'1'111N.11, z. N1' I , Q ,K 1 1-11,1111 .'I1I 1111.1 Li- K' 1 s vu u 1 L' I . 111 1-A IX 111.5 - :ml I'I.1'l' :1111l s1,11:1':1- 1 . ' K' . -' . . 111 11111 1211111-1-1 14111111-ll, I'1'f111. 1 . 1 ,. ' Y l A 11'1-:1.1.s Q1-: 1111.1 11'1:1,1.s, N1-311111.11 f'c1.11'1,1x11':f'1- 111' v w w r 1 ,r 11 Y ' Q V A J A k J L 1 J A A 1-31,1411 N1c1', 11,1 11:1,1111, M1111 1111 It 111115 111 be '11111'tc11115 111 thnjc 11111 1111111 1111 the 1111-' 111 thch' ah' bc thc snmc folks 1'f1u'll 1111101 1111 thc 11111 d1111'11. 5' ,..1g3 V41 ' 2 fi' P, JET? fi ' Q, f HQ f is ff 7 . f,,'3 fg 1 1 11 1 19 1 fin-AU Q15 f 11:1 f .15 f 1 445 Lg. -1 1 1 ,X 1 . 1- ...1 , Xjkny-rx 1 X h Ng.. fffk 1 5 1 A if ss. wk Q N1 . W K I , YMQNZXS nf '. t,.,Xf.yv4-57 I X IWXXIXX ,f QV' 'f' " N 7 NM ix X 1. K' V ' ff. "f z wx Ni X 1 14 ' ' 1 X W ' 1 7 -3 1 1 f-fgx 1 2441 lko -Lamoille Power Co. Make Yours an Electrical Home Com! lpn Ely tru ml Serum E5YlIN1IL Tumi u xxltlwutolll mon Caruer Au' CODd1f101l11lg Donn UL ml C ommerclll GLULY11 E1LLfI'1C M1 dw Lllllpf. By 111 11161115 LIVL cglectrzcally L xxlll P L plm L to mme X Ll "5 ej , X f -4 4h 5 X x JC ' -1 ky x v' - x Q ' 1 -s 1 Rl -d " w 'gg ' . . . . . 'S " 1 K f 'z J ' 2 .2 C 1 . X . X ' 1 c We f wx 15-gi .V go. 3 2 If K 1- I f X 1 U f,l,l' C fxx , ' f K K WX ' ,X u ' ff f . N- x v 'X-.X 4 X N ' X P I y' X 1X ! X ,K I f X," N , ' , .- ,,eA A bt e X- , , ' K, .' W- eff. I . ' I , ' 4 - X' " X ' ' x , f' ' ' ,. ' 'I'1'1'11111' 111-1111111511111 S1-1'1i1'1- XXI? I's11 S1111 XYJ11111' T111 Laundr and Dry Cleaning Co. 811111-iulisls 111 1111 I':11'1i1'111:11' 'X' '1 1 is , ,ln -D. X , :I in xl X VXI Say It Witlz I"lou'vrs AI, HOUR AT YOUR SERVICE PHONE 444 WHITE Maytag SALES and SERVICE T131 111111111 Si, I'I1ol11- 2212 SHELL SEIIYIIIE S'I'A'l'ION '..'. 1 'i,'S, ". O1 Products Duo X LI IIIS 1 L 11 1 1 1 111111 I1 r111Ls 111 111 ' 1 1 511 111 X I I N11 ILUILL ITL WINNLIIQLI 11 1 O 1 Ufb 1114 INA1 PILNNOQK S IIIIIS 111 11111 18118 1 1 1 I'111111s 11111 N1111111s 11 11111 X Pl O1 111g1J 11111111 11111 1 111111 1 Is 11111 1111111 X111 S 0111111111 1111 1111 111 1111111111111 11101111 s I 111 ll s The Nldwtf r Elwrmvr- X14 11111 0111 XXII 111 DOINNE 111111 N101 HUII MOTOR IO I 1 X111 ,I M LXPRIOLA SADDLES HARNESSES LEATHER Goons Shoe Repalrxng 1 ,frjl j! Rn-1. QNX L! CX fb M ff 1I1s1x111 11111 """"'1 'H '11 I1'l'fH'I N' 1111 111111 IN 111111 F' 1+ 111111 156 Aw I1II.I'1, N112 'ADA I'IIL.' 'I 21 BIII 111111 I11:11111 Sis. IGI1111, N11 '111111 Aft" 1'1'st 1'111c 111 1111 z1c1'11pI1111c, thc 1'111111"11 11111 S1111 111 the 111111, "I 11111115 111 th11111' XLII1, IAH1' .1 11'111 'WV11 1 11111 111c1111f" S1111 110 1'I 11. "Y1 111111 UIIIL' 1111'." "N1 . 511 ' '11 11 I ' 1 1 "1-X11 1 mc 11111 111' 111111 1 't 1 1 '1 lust!" 1 w 3 w I A x 1 1 P11 -' : III I'-" 1111- ' ' I E11 s 1 :11111 I1Iy11 Il1'o11' IIUII 'ils . -, , NfI' , Q -1. V1.1 IH N:1' 1'11Iis11 'Il I'IY1'I'.' 'ng O11 ' III? 'a A' ' " 1 w C11 j 1lI1II F1111111 G'1'ls A J 1' Y A . KII ' ' IIPIISI f I V' v'.'IIO.' STOI' IN SUXII'1'I'I3II'I . ., 1 X ., , 11: ,V11 N1-311 1 l'1:1S.' .I1-11'1111'y 1111 ' III A I L' l F 0 T K' 1- 115 S. XY. 1111 I '1 1 I1 lv' All A' , NICYAIL1 ...ul .fi ' L ,121 -:fi . ' if ii-,Z fuzz' I In-,I I l if 1 ' 'Lf F ef f 5-LQ 1,11 Q f I -11, C215 .Ju-. -. 1 1 X , 1. .1 , 1 ,E JTQXI1 X Q Ns A X 4 S fog x IQDXX' 4 .xv I '..11x'l- .Mgxx Af Q.. I V .:L1X', hr' 1 1, KX 1 111:51 X uf, l, ix ff Av,-4",.l :vim 1 X111 .ff 411 ,Q , 11' 11 1 X ff' . I ' YJ, I . if I I 1, Fi I 1 A ' ,. 'V 7 I 'I'-51' -- 1 X A 1x ' I f f X I, j llff V7 Scott Studio and Gift Shop 1 7 ,15 1 I Q, , vi 'N' -4 ? f .1 - '51 'I 4 .41 'JW X. iff! -Il," -v' gh 4 ..- 5 . 1 wr 1 T12 .y" 5.-.S A iii' Uffviul 1'11mm:1'z11n11+-1' Im' 1111- -, 1 R11 P011 X SFYNIUUR IMOBS 10 EI K0 AUTO 4 OLRT ALL MODERN COTTAGES I 1 FUW KRD I' IILNBAR 1 x X 1'1mm- 1lI'1 THE ICLKO lNllEl'ENlJEN'l' , 5 , I- 1 1 111115 1,11111p1n-41 In 111, 1111 Y0111' 101 1111111111 111411141111 - U- ' . ' 1 .N pg sm-110111 yvxu' 1mu1is, XYV 1111111.10 111-lp vnu 'mrl xu xx 1111 , . 1 ': you In 1111111 115. MAY X111 111111lN YOl'1l N14IX'1'.1U11'.' Snowflake Lzullulry XXX- l':111 :11111 Ilvliw-1' .X11 XYm'1Q f1llll1'2l1l1l'l'Il ... IGLKO. N1'IY.X11,X GRAN'l"S CAFE 11, W, '1'1'1:N11:1z, In-fm, x X15 RDWARE for Ex erybody Hesson Co x XITX I I kj c K Z Z 1u11m l 0111111 1111111 U '1 0111 1-I1.1'll NIGY., A 1114111 S'1'Y1,1C 1'1,lY1'1111IS ' ' YO1'.'l1 1'11I01'1.11I .' A '. ,A I Q I . 1'I11is 11111111i11g: . 7 7 1'1lflI1+ HL 1-I11w, Nvvzulu ,A ,A X S1 '21I1 I1+':u zlml I'1'iV:m- 1321111 A0 0 0 J ,z V. Y1 v 11, Il, H, II4'141l'1'SfJI1 111111: Illrlg. 11110111 11" 1'I1,1'O, NNY. . VU NNY. IM 1' Q, . JL . ,gz :fig f x Q !.:.rg!:. 'iw 1 Qi, 6 I, !,,.':5A., 'fxfiiv f '- f ' 1 T 2: ' " 'xx ' f V V 1' X 1' ':f X X f I will jx W I f1L:'f,f,QXX 1 -W fngvfkx ,Zi K ll FN I L I zrlx A A: V15 K 1 '- . ,j X ,,ik1n42:', MSKKX If k. .v , k I ' .x :X X .f'K'X-- IX 'lily' ' K ,X Il .f 1 f Lx 1 ,M x 3 1,1 I 1 fn. f lvl? x f 'VH - -' -.Q ' 'f ' A11 4 1 1 1 ,ff I 1 1 4 ' ' ,n F 'X 1 1 1 A vs XX 1 " 3 1 :Yi Z "' :X M? . 1f I X42 . x, Cy .tj 4 r l'HKII'I,IXII-IN'I'S Ol" 'VIII-I Commercial I'IoteI N1-mlm: I'l'llIllI0'j', Sr. N4-xxlmx I'l'llIIlIt'f'. J15 GAIHIIA CU., SHOE REPAIR SHOP All Work Guaranteed ' 7 YICYAI LX 1'.1,1qf , hA INTICII NATION AI, NI ARKIQT NNN- snlivil 211141 :lppI'1-r'i:1I1- yum' IIIISIIIVSS I'II,KlZ, NI-IXQXIM I'lmmA 34" Nl'N'llfI2l NVIIIPZIIIIZIIIQI V6 ork- III 'X X I II' WIIIIIL W 111 I1 RCIJQIIF WATCH REPAIR I I'I K0 NEWS STAND MAGAZINES CANDY 'md NEWSPAPERS I x0 N XX XRNILR SI XIIOINILRY OFFICE 81 SCHOOL SUPPLIES MAGAZINES CANDY I x0 XID H C Stevens Co DIN I IN IIN 7 IHII lf In Nxt x Q I Slim me 1 N N P IIHHU SIRI I' I ELKO NEVADA N ff -vm 4 'E X X ! Z! I , -f 2 I' BNI-I 37 I'II.K0 .'l'I 'AIM E, II , I I C' " ' 'TAL 72 - - ' 0 0 . 9 IDBI Irlzxlm Stl' -e-I Iillm, Ne-vzuiz' ' L A' Nm I' s, llillillrwy, lin-'uiy-In-xxv:11', 1 K ' ' ' I.: 1' :xml Mi.-.' I,IIlplf'l'I1', I I , E I . Rl '11's :md liuys' Vlmlnilly :ml I IFIIVIIISIIIII-ZS. .' As Im' Hu- wi ll family lI.XIiIiY l,II'I'AIlI-II,l,l, Prop. IC .V NIC '.-XDA A Sul? I'l:u'e- In 'l'1':ule- :mi .X .'III'r' , , . Plain- In .'IlYl' V 1 1' Y Y Y Y - I-52. .- ' 'I I' ' rl: ,V N1-ix: A ' xffi ' I dill. Y 7111 IC VL , ,' !'j"-,g- pf, 1' 1, ..'f:,l. ,FX full +"'1PX jd, 'ff 7-ffx P 1. X' :A 1" 1? - my faq .QI-iv, I f.s,'Nx A' ig, fmfw -5 R Y 154, "f'3 l S .QI A , ' X- 'h "f-'kj L x I mf, f If A I I A f J kt ,I ,.M R xyrxu X ,5, 7 fl - X in 4, , Y NN :xx X X 'Q 'A' ' "VI A -' fl LN: I 'I II ,VX XXX .JN I I fgflll XXX 1 I I X ,Xxx J ,.E3 me I pw zu. If , J 'tl 1 'I 1' Zlf, WELLS POWER COMPA Y Dependable Service WELLS NEVADA ft ll rx 1111 Luep lNlxXXX Kill ll LNI L NN XXIIX NUI PII N I XNK X V6 API RS 8 RUSS IIXUN lxlt Nl H1 QXK lllllll il Ollllllllu' Sf l Wlli PUBLIC ACCOUNTANTS 1191 ml LL f '1r Hotel llNlRNl NlARlxI'I x X H I BRUI I' 10 CLEANING TAILORING- MILLINERY LADIES APPAREL X ul V1 llb1!lllllll I I K0 1 AWP f ROUND ILUI 'Nils I,- J ij x 'Qin .nn gf fl 1 K! Pri 1,2 'bIy': "live V' xwmmn, witlf t ' " tion, mu rl 11.5 w tru het." Nl -l 'Q 1 "l'l141t's nut true." I'l'I.XSO.'.' "" SIU ' ,lb 'l'llY 52323 Sl"l"l'l'IIl S'1'Ill'II'I'l' SAA' -'IL ,' 'IIO , - wr - Y V , .Y , , , , , 4 441 I A . A 4 . , A A L L L I'Ix'm'yIl1ix1g: in svhnol :iv M1 -all 111+-x'4'I1:l114iisv ul' :LII mln-Q -1'i1 'un 4'u111'Ivm1S :uni Q-I'I'it'i1'I1T Q'IIlIPlUf'l'l'S I'II,I'U Nli XXI N1 ' :md he-aulliflll stun' Ih-Iu1'11 muil .40'l'Yil'h' K' ' H. ' ' . - f' . . . A L 3 L , , , I Jo A J A O In-1 1 -S011 1:4 Q 'ulime - lillm. Nfwauizl .'X1'1'4HlllIiIUi Im'4m14- Tux ' .'Xl14liIil1Lf Appmiszxls HIIVU Nmvmil B Wsl 1' Q1 I z 's S t C . , , 2 , .. .L 1 l' ' llf' Ifllin, N1-Vzulll NHAXH In-UH H ' 'Q f. L31 if . - K Kim W M551 "fx " ATX Eff IIA' 'sf ".f' "Hi QT' Q fgglw Tj.-Q 5,4-CU Wag, by A IX! X x Iizljv 1 fr-SX' L ri V , -, XM? Wk I f, fr i 4 v ,, ' ,Q ' ' 'F-X A , 3 r Q A ,7 3 K 0, Q W f 1 A- A .wyjq x , ,,,' fc J A 1 .. 1 . ex, . fit NA A if x . 1 I 1 - :if 1 w f 4 , ,- - f ' ge H """1 V f Af" ' I f V ' X -.1 J ICIIQ11 I1'1- 11n1I F111-I 1111. CRYSTAL CLEAR ICE and BLUE BLAZE COAL Air Conditioned Refrigerators I'Il.Ii11 NIGX' 1'11NII'1.IKII'IN'I'S 111' '1'III1I 'III'II,I'ISIIUI'I'I IIUTIQ .XNI1 BUWI INf AI I IES X Elko Steam Laundry Dry Ceanmg C0 I XXX X I xl? XIJX 11 IYXSHIIDNS 111111 FAII5 COMIC and GU 1111-1 1111- I'1'X'lXI'4I 11111 111 il SIl11l'I 111111 .,,, . , . , . .A. A. 1 111111111 11111111111 111111111 11111 111 1 ,.. . . Q 111111 1111' 21 SIl11l'I III114' 1111151 I1l1I 1111- 11111111111111111z11s 11, 21 1.21111 -U11 Sl'I'XI1'1' is 1111- 511111 111' 1111 1-1'1'111'is III' s111111,111z11 111'111111IS 211111 11111-s 1111: I1 is 111111 11111111 111' .11-1'1'i1'1- XX'I1I1'I1 1111:111w1111:z 11115 111s11111111111 1111111 1111 111'11111111'1'. x III11 'I'11i:', 1'11111111111y 1-1111g1':11 11I:111'.' 'I I1 111:11 IlI11I 11s 111111s1111'11 111 51-1'1'11'1-. IIINN X PX Xll R WINES 'md LIQUORS 1 N Ill10NI IH 'XRXI X1 X X I I11 Ip l1x.u11 Station Xl x X X N 1.1 N111 imwl ,I.l1.. 'u 1 Id 110. p ICLK11, NICXI I1,X 1GI.1xU. NISXH I1,1X 1 I,,- IC BA h I'IIl1t'SI 111' 1811 V111111111-1'1-1111 S11'-1-1 I'II,Ii11, NI'IX'.X11.X O C 1'11A1l'I.IK1I'lN'l',' UI-' 71, -1 1 , , I 1 1 T1111 111111 111111111 .'11'1111:s w I'II,Ii11, NIGXI l1.X 1ll'.-XI1.XF.'1'11I1'II1 I1'1I1S'l' 1' ., YOIIK XX'1- 1':1II 1111' 111111 I11-I11'1'1' 3 . 5 ' ' .Aw . K' . ' 1'. NI. l'II1-II.1'S, I,1'11I1. 1'1-II1'I'1IVII'I11R11-XIZIWXK 11I'11I1Il'."IUN 111131511-1'1-11 111-S1 1111111115 IG 11' , NI'ZX', 1 I'1 11111 21511 I'II.I'O NIC H 11X ,CN - 1 115:11 f 1 1, - ,W 1, -' J '- .11 1.1 -1, 1' x - .1111 -.11 21: f I' ,f."' '.1.! "4'X 1 ' 14, fl- +1 1. 1 1-U Q1 f 1, 1 1 1 '17 .,, Ai! 11--'XIX Q X X' .J X -Y A11 f,,'X X I I X 10' Nix' .MA A I R 11 x X K- v it Y Nix Q1 I I xxx? X I X X A1 f -2 1 'NX fafg 71x . M! f ,115 -.X M1 , , 1 f ,x V 1 1 N W A I, I, A ll IC ' S I'uinl. Wzlllpalpvl' K Glass I Q I I 1 U I.I'.XH, fXI',X .XILX MAYER HOTEL BUILDING 'I'IIIC IIIVIQRSIIIIC FRIIQIIJAXIRI-I N:-xzulus I'lIl4'SI llulvl RICI-'RIC LHRXII DRS 1-21.1-1c:'1'1uc1 S'IUX'liS HQj'l'lQlA qgqplllplq Xf-xI11lu'f- l,zu'LI-sl um! IIIUSI Vrnpullzlm' mm xx Ixslll-:Rs M1 "W" me mxlalas mux IflRIiNI,XN SIl'UIiIiRS lucxu slf:1:l'lal'l'llcs Iimllwxx 1 ISL RX , IILKU LLMBFR COMPANY 1 L X MINILIIL LI IL LWIILKIXX VI X FI R0 'IRII I0 I rho I offu Shop I urxllun l mul In I ul -f fab 'Jkt Nj kj 1 r J X I f UI ' I -'HRS IIIIVILIIIIIEL Hx 11:-ss IDI'U IICRNI CJII, S'I'OX'ICS . I T , J J . Q I5I'I,XI,I'IIl.' IN I, I XI I3 In R IIl'II,IJIXCi XI.X'I'ICRI.'XI, I' IPX I X 'I' Q' U AX I, I'l1m'lTJf IiI,IiO, XIiX'A IJAX IIHLNII IIIIIIIQIII-ICI.: "II1+w Illglj' fmt HIHIZIIII gfmnI I'ct ' ' NIM' I ICIIZ "IxQ 'I I ' 'r 'srnti11m,IIct1tA'cm' fur ll x'I1iIC." , , ' I f L I . C- I .' Smw, Iwi, 'I'Iuf- Ihnlsv ul' Ilvllf-V SI--axks I'Il'Il'IllIIf' Svmive J" h' ' H J J I4II,IiH NICYAIBAX NHIIIINIZ I!I"I' 'l'III'I ISI'IS'I' I 5- I,hf7'I ,K i ' ' HE' ,V Meir? Q 1 xx f I .frlijw I ' !f"i43jx7 K 1 FN , f 'iFSf1 ,L-gs! 2' I 2 Rx ip ,QM X I 'X I ' 'I "A X I I I I I X i 'K' 'I gf If NX X I N I 7,-' VXI If 7 I ifffll I I If x I - '..V N 'N - : RX ' f, I If , xa 'l'lllC PALM A RUPICS PUUI, HALL 'l'I111 131111111-1111-11's 111-www! I'111Jl,.XfNIl llIl,l,I.XIIIlS I7'.1l1'1S 111 l'IlI.XllS Illlll I4'4lS'l'l'fli N 4l'llI'I.XIl QIXNIDY l':1111l,1 4'iu:11's 1'i::11'11II1As Vlwflllll 1-11112, NIAIXIXILX 1'111,11.' 111 ' ' ' l',l,lxU. YNICXIXILX 'WELLS HUTEI. K CAFE ll 0111-11 Huy llllll Ni:I1I YOI'Il l"llICI1lH'l' VIA Exrvllmzt Fund l1t,NSUlAlDAA'l'ED Frc-ivht I invw, nc 1 1 WISHING YOU 8111115 1111 l11pp1111w m xour FUTURE ENDEAVORS CEI QE ifilllsb HLIIWILT md E11 Idl Thultrcw IOHN ROXXBEIXRH 'ximi 45,1 ,k Ex lf? W 4 ' X XX lI.I. IKXY YOI' TU IUJl"I'I- fxg ' R Wx , , 1 1 . XX l'Il,I,S NIC ILX .1 ' ' z 1 1 ' 2 5 1 xl 1x .' ' ', . : .ser fi A ffl 2 F1 1.1523 fx .1 1 ' 1 . 4112: if 'fb' WIT ' 1 . 4 11,62 44' S 5 WV, ' 12, f C551-S ,fggxf '131'55,,1 1 17 4,77 1 .1 .5 A, 1 Y. ,ig ,, X 1 vv j f 6 Mig, 31 :L1,N:TXi5 X ,fy Q fJ,w,, ' jf 1 X f 11 .- 3 1! x'1 1 1' fn' - F V1 1 X11' 1 1, 1 f X ' V . .- ff 'I X I l , , l. -V 1 x 1 K M f . ,311 4 , fjx 1 f Z X j f 1 A 1 B In LUNIBLR IONIPANY Z5 ZS g l ,a i AT J f -4 , E f if J .Z A R LLWIBER VND IIN PROIJII IOXL Etc IPI OUR IRIIPS x 10-unaqqlwvwvnwlvn Pix' Bu LOVAX BULOVA, HAMILTON ELGIN 'ind CENTRAL WATCHES V0 IN IERWIAN I IuL JEWELRY and OPTICAL CO ll Q 'O N X XIBX FLIx0 In Ill ral Mc r1Il.u11Il-1 Store I Mens L1d1es Children Ready to wear XII I X W1 5 an RHYTHNI KINI b ORI HES I RA Ihg pwrtlx mm xx ff xt IIVLUS I II 5 L UI UI IIIIITIIIL NO W ILQ I IIIU' S IUC L cr it DLI Ll III XII ININIx H dnd W Dr Po-ur H Ixruff ROOT BELR WI AND CHIROPRACTOR I mt ,, I I D X I I Ig XXIJX K J 1 H. I.. A R 'I' I, I 'I' 'I' Pg . " ' L , V ' 145113 1 - I 4- : ' ' A ' I ,. 'ffxvj' J M if , QI 4 A I mi H ' I K R--A W' fy f f f x ,A 1 - ,I I xx - f ,NX 'A . ' X V ,E 'P - A Vrrllxlxlvte- I,i11vnI' , ' -V4 5 Qi , I g 'vi R , , I K 1 ' Us I f A , ,IV J K V- -, Na? . N ff " W ,, r x w .4 1 Ah A. , K. , :TS A A ' ' su -- xx.: I I" ' ' IL' , I-Jmw, N1-:xy mx 14:1,Ko 114: , Y 1xIx."4: TO 'rms 1:11-If ,ma , mi "1'11x1 014' 'rmc '. . . . . . 1 , II , ta, f ff :xr mmm s'1'1c1-Jm' E ,,,, ,h x I Y . ,, 'Wm' A I r:1.fm, N1-:x',x1x.x E' 'f ' ' ' 1 I' z 'zxs trying to het tw his sent 1 thc ' ' J. "I'z1rIu mc," hc Enid In ll young Indy, "DH I st 'p 1 xuurf wtf" "I ' 13, ' S rcxl 'I Alum zxftcr glnncinh 1 thc wh. "ull thc elcphzxnt: arc st1II 1 t thcrc. Xu ust I 1 vo. -1. .I ol-' , r 1 Y l ' 2 w 1, . . . F . I mf - 3 Qxx' I A Stl :xml III: 110 1: .Kr Nr: 'Axim rf: .Vo N142 A 161 ,n A ' - Q 71 f X 'IQ I xl., xv, l,,.- V--1 41 , Af-vV K I I. 1 vk,l ', IX I 'f KVI K If-X I I K -f f 5-AAQTY' ' 'X I ,Mix xx tx 1 ' If I xx' x X f I ,. ' I 1- f x f fx! .' I -M , ,X I x ,. -' 1 - V , F- 1- X5 x I I Lx f :NPV . "W ' 1 ' ' , AK I 7 N J VR ,j GET IN STEP AND LAY A C. G. CONN BAND INSTRUMENT Yo11'II be PODLIIZII' Glenn Bros IVIus1c Co I 1 M1111 Yum N I I. IX t 1LC,11x UI11 LIxIII 1 llf - ' I11sL I III Il xQ L L ILINL lbLs II L L IIL ILI LIJIIII N I l L N NQQN ARM AINIKU 0I'I4I1I+ SUP! I YIU 1m1I Nll IINIXI 1 I 1 111 1 N II l XX IIII I If IIIII 1 1 1 N NIR! INIX SlIiI'I4'l 1 N XXIII Seal O San G m Fll'llSh NI IXIIX x IIUNTINI IOIN I ABOR ATORIEQ KUI I XIIU Q' "WJ Q I 5 J FXR 7 N O I O 2151. 1' 5 1- 511 11- 1' 11 BIIICI "Sp-11' g 11I11 1111.1-I1g1II, I'x'c 44111 RI if -hull 111 ,111 1: "XX I 1 1 11111I' 's ym 1'11II IIIIIIL' LI Imscbull Iugf' 'In -2 "I3c 'Q hc wears LI muzzlc, Call 'I1cs flicj, ch: I' wls. ZIIIKI h'111g II fm' IIIJIIIL' XYIICII hc thc '1 'I 'A ' '11g," I A I Y 1 1 1 T 1 1 1 , 1 , A J L A A 1 . . 0 0 S1-I I'IllI'IIl1III'4' M .' IIIQIIPS Iixvl '- IIisl1'iI1111411's 111 X111':14I:1 11111 :XIII -1'i1'f111 SPZIIIIIIL Vu. S1-Imvl I"l1I'111I111'v A. Il. I1i'k V111111111115' B111 -11,u1':111I1s Q .'1111pI11-s IX. fl. S111 1I1Ii111: M II1'11lI11'1's A11 Ivrim- IM1111111111111 I'I1'1-1-111-111' NI111111I':1c'l111'i11g i'011111:111y I'I:1y,u1'1111111I 1611111111111-111' Iiw 1 11-11 NIZlIIllI'2Il'IlII'Il1j1 F011 1111113' CO, I'I, . IAIIIOI'2lIIlI'j I'I11IIII1III+'lII ' ' WV 1 T I..1'1S111i1I1 kI'm'1111z1'l'y1wx11'i1v11+, I1 '. I Sli 11111 ZIIIII I'r11'l:I1I+1 'I'-'lPWI'IIt'l'S 14 4 n. 152.1 ' 12' Y IIICNYICI' ' , I ', I'I4I. 11 N111 3 I I I ' ,AE -I I L gig? fin, ,ffglx - -' 111221 fr' A ,Q---1 1 uf! ' 1 .ff I1 4.1 1 A11 QM ' Mx f 1 3 'ling V KM-321 .L -X 1141 If' V ffwx X I D .M ,S-5 Hfgjx ,Q Nw, 4, S .05 h rffgxy Q X X421 fl U12 X,1 .V A f-- ,4 " 1 NI E N 1 V1 -' 11' 1 MII f' A-,Q 11x " I 1x'I III 1 'I 11 If 1 f xr. '1 f' 'ITN I 1 ' "Qu, , 1 - A 1 ' I X .- : .QV ' I ff I 4, I ' I . f 1 if- , ll. B. 'l'AP5lI0'I"I' NIILU TABER .XII1ll'I11-yflll-I.:lX-. A A., m. . I . GENERAL INSURANCE n ,u w - I' ' lvl Illlullxhml Inllllx I.lslL. Iuelm I"ll'I'lIll.LIlJIl llullulllm I .. . 4 Inl,lx1l, NI'.X .XILX l"l KO YI"Y XIIX II VUN1lIl.X'I'I'I..X'I'IUNS TU TIIIC N I"IlI4I.'Il liIll4I.Xl1 N I'.XS'l'lIlI1IS ILXILY .-YI' 'I'lII'I HIl,XIlI'.X'l'l4IS I,-RENCH BAKERY FLINI' BE,xU'rY SHOP 1-I.. . UCIII enum ' swcxu ' 'Q' 'Q' ' yo I 'IIXY"'XY' ELKO ATHLETIC TEAMS AND THEIR FOLLOWERS Alw'1ys Stop at the I-Iumbolt Hotel fmd Cafe .f-'S' 'fx XXINNIWIIII X Nl-N kllk 4 A SEW EII INHI luv I Illilblxlfll f,x I' lko I' lI't In-urauu hu nc w X X f r I INYPI Hull dwmrv .md xldfflllllf ry Rf X IDX V9 X SIINSUN IO X NX XIJX j K K K 1 AXO Ph ,HQ ml, I'IlHll4 "" l'ln .lltll Illllg "ilu II1,'l.l,XXII.IIlN. fL'IIIILlII.III 'H . . iam la, "ls .1 1 .III " X h li m l I n Ll aloft lxlf Xen Lllf' Il A O Li J J 20' J ' E. 1 A' l I I I P' I ..f' C x 1 f ,Q - wr ' 1, O-ii-Y, 1 IH! II+-uIll1's011 Ilzluk Iluil ling ICLKU, NI'IY,XIl,X I I L A 'I I L A I A Ifllmu- I5 Yv 'f YY Y 1 1 u ' V. 1 I':Y!'I'yIIlIIII.f fm' Ilu-11011111 . - i 326 I'1lIIlIIl4'lAl'I21I SIN-1-I , 1-11,111 fl: 1 , , 'J NIC I 551 f- ' I I- Q61 f 1 'f ' 'V , . 1' ' Y f , :Q fi rl, 'g V43 , lf 'NL 'fix' 'x frl ,V K " N ,rx C I ,xl ,f ' X If 1,--X I .wxiq 1 . xx ly I -I X , l IVY X K fi ' fl-XI ' 7 I I ' Z x u -' I, 'A 1 N r Q , I U, . - 'V , . I' 'A , I I I E 'X f X A N 7'x . I ! j 7 A 7 X kj Mason Produeits Company :ln Elko Instituiion PASTEURIZED ELVADA BUTTER BIRELEYES ORANGEADE Flower Slaop Specializing in Flowers and Planis for all occasions N l N XXIJX Autrey Brothers Engravers Inu renee n "9 ,Qx ' X s X zmrl I XX'l'lllX'-llllltl Sis. ll lilkmclxxgly D9 'X' -'I FOI Hlx l s x 4 cr X I C XX sl S UI' s The First National Bank of Nevada ELKo BRANCH Ctlaer Branelaes located it Reno Carson C1KV,WlDI16mUCC1, Tonoprla, Fallon, Sparlxs YGTIUUIOII, Lalxe Tahoe and Las Vevas K 7 X gl S ll,X LQ. . 'KNO .lonj 41.-xnlcls, Mgr. 11: ,Ko .'l'I , klealoug Bill' "lf you clonlt :top seeing my hirl. 'ou and will play Santa llausf' llorny: "Ho llilffn ulealouj Bill: "Yo nose can be the fireplace and l'll hang a :mek on it." O O , ' , ' C 1 C L v 9 ' H l C y C L C ,bl :W fa ' - IW! A ' f if Q for ' e .1 5 5 ,eg N ff1Q f ' Xp- 1 X .1 f fjfa ' ' , ' M35 X if-xfexsx ,X Qi ' -Mawkxy I " TNS X -iz-E X l f' l l illlflxl' x f 4 ,r al 2 l l IVV? x f 4 , f X Xwxrx X,'-H I4 X' 1 I4 1 NNN ',,' .. fr I 4 ' fl e xl ,A- ,,f,' ' ar- ln- ,sf S-A r rf r aa r f 1' ', f l 'f :fl-f' 7 I 4 S f f "Nv.,...,qw ,,..4-S' Qwfffgw 9, ,,,,..ocr"4" HXRI SL H XIAF Nl RS. NIXRX SI IIS XI XI lx UNI R SHUI S KNOX H VIS REI HART COMPANY 1 IV lfIIOIIlIlll Il 111111111 1 11111111 IIIUJNIIA A 1 1 I I cxax ,fi 1,, I 45 , I I fflfjlj I ri! fi I Riff I GQ 12? I fi 3 If Q-f ff X vgiff 1 7 I Iliff I I f I 1 X. , 1 X I I! J 1I1 tif II -rn 61 fx 1 1 1 fl? ' Xfl' B N NJ 1: ,I Ii I1 - I I QT' I L37 I I II k x ,fy I ' 1 I L M. I 11 I 7 J M, 1 1 QNX I 1 14, I I f fx! 1 71,-5' 1 .N ,X 1212- "'1:1. , '- 'I'7:"5:1:5:E::. . 4-1: 11- .Af 1-2' -23:9:l5zb.. .' , . .-.-:-zis, ,,95g1:2:1:1:2:'.' .1' , . .-.1.-1:1Q33:2:2:2:2:1:g:::g25:2:7i:t2:2'2 5 1- +2-'- 1E131E515:5:5:5:Eli1E1E151Er3rEi1E1Er:r:2 1afrE'E:1:.-.-1-1-1.1.1-.1.. .:f:- -.-.-:-:-1-5:114:-Q-zgzgrgiglglplzizi:-. . . .I :' :MM-1013:-:-a-'-' - ' i+Gid1':fS: ' .17"5'f' '1" .ft' if " Z - -. -:l:9:i5" ,-251524251 -fi .-3.9: j" :1'5:-' 1 ..4:-:3:5:::-' 45 gf:':-' .::5:g:-::::::.. .gg --13. :55-' :M iz ti'-32923131-r :5'-:-S:l:- -.-.-:-13,131 iq., '1 125E?iI:f':2f15i5 .1':1i1:121E.1:f'11Ef' 'IEEE' 1 3" -1512 ':1:l:-:5-:--:--:g.::3:-':1. 1:14. , :-?:4-4:gi:1:3z:-.gf-1:-rc-:-.-1. .-w:-1-., :I Q 1 :2:-:1:'1:-:4-t-2- .21-pi:-.izizl-1:1:':-1 r-:- 41'gI:1:' :1:1:1:1:-. f .5155 '1:::3:g.g1:12J25:i:' 1 1:-:g:53:g::EI:S'-:I'411:12-2-:gs-:-gg..,. ...:f::g:::g.,I:f,i.1 . 1-:I:1:I: :1:-:f:1:,- -ng' :g11!g'.Ip!:i .iz .:I:' ::3:U:-:- 422:1'1:i:i:2:1z1:-:E:- 222525: 2f:Q:Q:Q.5:BE1f1f .-:l1kE:Q:Q:E:1:1:g2E''IEIE15-'-:1'-'1:3. .-.3:- - 1 :E:Q:E:2:Q:fI:5S?. . 3. 13554 ff:5:'i:51i ':' fi' fi. 11211 " -2'.-:5Z31"fii5f52'f5f5?E5: .2:2:f:- 1211511-C:515:5:51395:gin:-af::.1:2151-1:2141:g:Q:1:1:1:5 ,:E:2:5:f:2:3:::4:ggg:.':5:E . :Q:5:, 3:l:g,:2. ,:,'f3E2".-: -:':I:5:'.'E' 5' -:iq ::Q:2:2:E1iI?1E5' 'I-.-11:13 'izizl . -2:2:i:E:2:g:25:: :T'l':f Z:':':2"'2:'J'-I21:':fE5:l:l 'f2:1:1:5: f'3'EI:-. -'-":-:v:-:- -:-:-:gg -151 'g' :fn ,V .- ..g:g::1g1:-:-az-'-' "I:i:1:1:-.-. - 335251523515 r?ErErE'f' .f:E:E2E1E' 'HZ -1.-1 : "E1E2f?52i1E2E1i 1 223 I tlliflllz 11212-, .1E2E1EI5i2152-" -ffiiiiifiiii.-21' 31 1 1:z2Sx :.Ei,g.,.gf:,.3gQe21E1 ' f if' ..1:s5s3sSs2s21?fizie5sis5eg5g:: . :-:-:-:-:Zz 2511:-1323".G-Z-211-L-9-I,.'Cy413. ,. .g:g:- .-:-:- .gg . .:.gI:3:7:1: -, -1--:-:g:g:::g:g:,:- 3:-'-:-:4:1.3.3:3:.:,:::-:A 41-3.5.5 ,::::g 1:-2-' , .:iE:L.g:ET1 4 EI...1 ,EV . '--.pr-'4., ' .--'2125QQ5EI:55i221E1:'i2E'--1 . .'f1:f:3:5..g.1' . 21725. f7:2"'1' .,:Q:--1135 -' " ' ,ITL . "Q:.g:QS:'f'2:- .55-. 2 :E.?EEEE. .Z.E.5,,:.5i5g Q5Q....55Qg: ,. J .,.,.yg:2:E:E:21' ,'5:2:::1.A.::5.5.2.::E,g'2:E-:-:5:- :5::.,:., 3252.5 , ::Q:' 2E2EI:'E1,5' .E:f.,5 1.21229 -- -A 5. f2:Q:Q:E:2:22z :5f1:1 21EQ 5i5:::2.-.1:E.g.g-El.-:i1:---l:--I?3f7':2"' ,:21,Q:2:f ,:1 jff 5:5:2:f1' ,2.' 14:55 isisizisiig : 24:12 522 5311.35 fu:..5.1-.a?EiS:"':1,.1S2 12' 1:f .2Eai5:2f1,-15:f- ggm-.,.3.g4,g.gA:-:-:1:f:-':-' -1 :-:-:-7:1:-'1:-:- SW? ':-:'. A 3551" '-:-: -:-:- - 'gig ' 5- 5:32,-:1' .f:-1-1-:':-' -N .... . , ,- .. IE: ,. E:5:5:' -.4:::g.E:51ff:-:zfzf-'q'-'' j s - 1 ,32 ,gzgzfgzzzgihgr 4 "I5'b99g5:'E2i 52121:-.f:. ' -.212-.-21.-11:-:1E2:1E'-215. -- ' . f- :X ,: 1:1:f:4-. :t2:P':15:-:Q-.2--zzz, - --:g:1:-.-1-ff2-1--'-- V.-11:- 5. . . ,A " ff' :-: :1.:-:f '5:ggiZ:::g:g:1::.3g1.g.:.M.,,.5.g' ,.:.-',:g.:.5.-5.:-1,::g:5:::-:-'--:Z1 - 1 X '-:3:1:5:Z:5::53ze-:-:-:-'-gg5:::g:::5:g:g:gg5g:,5:g,Q.-' ' . 5 X- -R 5 .-:2:1E25255132tmgfiiiliiifiliiiififff 5' I ' H ','.4Zjs551?21::2k2?313?5?5-5522.1 I ' '-'S-2:tg5:5:5:5:E:5:i:E:E:E:E::k2:2:1 ' , . . . . . f 1 . , N V I v I v V 1 v 1 1 1 Q , I Q . 4, . Q A n I y 5 ' v Q 1 41 1 A J ' 4 L 1 K, - v Y 1 1 A A .I K X . - 1- - - - - - - ' ' ' f 1 14 1 I . , A A , , 1 . Y P, A . Q I Q I . . . . ,, ll1'11'..X1, , 1 . . ' 111 ' . - v . , 2 J , - 2 , D . 1 1 fi ' f df 41 If if If I K7zll!0Qll'fl!I!M IIILOIIIIYIP U .fx . . Z ' :V I ' "-A . ' 5 ' , A r -U X. f 1, ,V b r 1 -' I x ' i 1 X IVY! ' , Xi , ' XV 11 1 1 , f jxx X 4 , ,Q , 1 , 'lf N A ML X 1 Q ' w I . L N , A .X 'V ix I 'xx X F, ' K l 'f 1 -4 '7 --r ' f- - ,- . .-'ff-3-1fW:.F,F,,7n -n W- , Aw- - V V Q N V "FJ I'-'5'xP7:'-:--'-'f":v .Y 1 ,, , ,,,,-..,w,,.


Suggestions in the Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) collection:

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.