Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV)

 - Class of 1928

Page 1 of 104

 

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1928 Edition, Cover
CoverPage 6, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 7, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 11, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 15, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 9, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 13, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 17, 1928 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1928 volume:

l'1 ug P01 ima ma Pu fr flvff lrmuzffu u ne Nudenl s I M A f? 'A 1 ' 1 fl If .yi 5 of lf: I MN: fhnllllfll llixffl Sn ,101 I In LSAT-CIHOTIUIII Hill 1 lll Q? I f I Ill ll I I f lil at 'Y N Q 1 E . .fm fl ffffllff' fu flfw' x1'ffr11f.f fu-fr fflf f f'rf1f1' Vflfl' ffm' ll ff ,NlIllI'fNHlI nxf I r will' :pf ffff fl' ffrwf fwfr ff .v'ffOrff lfrffull ffm' Nfl!!! .wffs flsfffv' ffl-N j'fLf' fl! IHVIH Ill 1 1' lv, .'l'l'.'!.' f'.'llll'.ll.'ll Alll'l.'l'llD' f.'X IRJ f"x"'N-X ll I 1 I I L E l 'glqy b-,' Q ,q-.A - ' 'b" R A3 1 V'b':7 b .1i1A.4. f A 7.11 flu' f1'111l11f 11f .gill ffff 1 'fv1'1fNf1'1x 1! ffm' f','ff.'11 !'111111f.l1 llfllfll H1'11f111f 1,11 lf11'1'1 1111111.11 .111'111',w 111' .x1'1'1411'1f, 1'1l11' 111l !l1111.11l1H11f1.'1M 11 1' U11' .N'fIlll'IlfN wf 11111 N1'l1 1111 H115 1,v'1I1' will 'ffm' fJ11f111l'1 fs 1'1'.w f11'1'f!11ff-11 1f1'1f11'lf1'lf. f f .f'N"'N-X Elko Hlgh x x X 1 x 1 JN. I x lS'l'l'IX11111'1-1111l11-s11g1-1111111111111I'1111:1111f11-111111'111111-5111111111-1-5111111 x111111'1'5. 11111 11 1-1'1-1'111-1-111' 111 F1111 11, 11111 112111-11 1111- f11'1111'X'1'1111'1I1 111 1.1-l'1'1111l1 111. 111g'11 51-1111111 S111411'1l1S. 1111111 111- 11111-11 111i111i. "XY1l2l1 Il QI'1'2l1 II1 11111 111- 11-141 111 1111- s1'1111111 11111-I1 111- Q11 11111f" Y1-1 1511.1 1111-111-111111 11 11111- 31111111 11111-s 1111. 1111111111-1' s11-11,- 111111 1111- 21111. 111-1'l'111'111-' :11111 :u'1'11111 111141115 111-1111-1'1-1111-111s 111:11 :11'1- 1'1111'l1 111' 1"1'4'1l 111 1111151 1-:1s1-s 1-11-1-1 1111 1111111 1P1'11l1lF1' XY111l l1:11'1- L1'l11l1' 111'1A411'4'.1 .X1111 111115 11 11111 :1111':11's 111- 111 1 11111 111151111111-:11'1111-1'1-1111-111s11l'1111- 111-11'z1111:11s1-X1-1-11111u'11111s1-11l'1111 111111 1111.' s1111'11 1111-1-1-is1111s1-1111111 111 1111- f1:111- 111' 1'11111111'1' 111111 1 111141111-1'111111111111 1111111 1'I11'11 111g'11. X1ll1' 'Xl'f11'5 :1g'11 XY111'11 11111. 111-1-s1-111 11111111111Ll'5 111-1'1- 1111111 1111-1' 111-1-1-111-s1g111-111111111111111-:1 11111X111111111111. 1511 Ill 1115. 11-1 11111:11'.111111' 'l11l1' X1'f11'5 111'11'1'. 1111- 51-1111111 l'111'4P111111'111 if 1111 11'1115111111111151111ll1171'1'1.'511'11l111f' 1111'1'1'11S111Q4.X1'111'1151 N1'111'. W1-. 1111- 1'1z1ss 111' 1512i 11111111 111:11 1111- 111111115 111- 11:11'1- 11'111'1q1-11 A 1111'11 111 :11'1111-1'1- 11111 111- 511111 1-1-1111s1-11. 11111 111- :11'l' 1'1-11 111111111 111 1111 11111111'11-11,u'1- 111:11 111- 211511 11:11'1-1-11-1-111-11 1111' 1101-11 111' 11l'1'l14'1'1'5SH1'5 :11111 111 1111111-:111-:1 111g'11 X1'1111'1'111111'11 1.1l14ll11ll'14F1US1l'1Y1'11lIl11I111l. A 11111. 111111-11,1-.1:V. lfl1!111'. 1 1 :df if-LMQPE 4: ,. f .. ig -, .' ' ' . . A K " f' N' 1 1 . A I I . H I . I ' I I n' N 1 I. fX. Z'x""X Table of Contents lil QI 1sscQ Alhlm hm lfilures lukf s !'XclvPrl1:.el11fnlb lfz ' ally N133 x Urgzmizations Wu f' rg I ii ,4 , I. V. , l, . .. A -ff'--N "' XYA uxgw-Jfril , , 1 ' ' K' 'W Q Yesterday Today Tomorrow x N ll n x x N N t tx N bl xx 4 x j x 1 N t l x 1 llt X N 1 N x x 1 1 x 5 ' ' , . ni Ei!! D I! X il i f , , HILXY i'i-ifimls for lillwi tltllllltf' ri in-rifiil ol' 1-ilxii-.itioivil eulviiiiu lllt'llt thzit may lw i'c-gzzriliiil :H :oi 'f-mi ol' szatislhvtioii. 'l'hv vouiitx iii i-stzllilishiiig its 1'tlll1"ltiHl:.'l iizstitivioiis liilly' iw-i'og'iii:1i-il thi- lmiitt that :iii llll4'tlllt'Zltt'4l lat-:ililf-1-iii in-itlii-i' iiirlw. ln- i'f-spoizsililv lor, piolit liy' noi' ll.'t' thi- mii'z1i'li-.' iii S4'lt'llt'tl. thi- iiizigiv iii hiipim-as whivh thi iw-4-int yi-urs hztvi- xxioiiglit. Yi-.'t-i'l'iy'. not iiiorv thzii thirtlx'-.'ix yiuirs algo. wlim-ii iiivii tml wi in-ii now no iiiorv thziii miilillv zigv. wi-i'v 4'Zll'I'f'lllpL' on iii high svliool li- .'.' thzlii thirty' stil li-nits xwiw- 1-iirolliwl for high svliool twirl: iii thi viitiri- i-oiiiity. 'l'oil:1y. thi- otliifiztl vomit gin-s 23231. ot' wliivli iiiiiuiliti lfll :iw i-iirolli-il iii this high svliool. till iii W4-lls, 2343 iii t'z1rliii. Zi in ,Nli-tmpolis. :tml thi- otlit-ix' iii riirzil high sf-liiols. 'l'l1i- iiiwiw-zi.'i iii :itt -liilziiiw iii this swliool zilolii- is 'wortli ol' iioti-. .tivgniwxiiiizitvly 3' xw-iw 4-iirolli-il iii ISJH: 49 iii llPtlN1flfiil1 l5ll4ziii1l lfli iii LUN. l' uh flvvzlili- l'ltlt'ill1'1l tht' lilllt' pi'iniiii.'i-s ol' tht- lPl't't't'tllllQ' tlll4'. :mil so Nxt h:ix'i- t'Yt'l'f' right to lui-lii-vi' th-it tho iii-xt tlwziilv will witiii-ss tht Sill - sph-iiiliil gro rth. Yi-.'ti-rilziy' siimll 4111-irti-rs with iii'-ivtivzilly no 4-iliiipiiii-lit lioiimwl thi- high si-liool. 'l'oilziy'. vwll 4'tlllllillt'tl. iiioilclii plzuits :itte-.'t thi- lu-1-ii l'oi'i-figlit :tml visioii ol' thi- lniiilili-rs. 'l'ri4lix th- prolmli-titsol'toiiiol'i'1m'uri' iipon usuisil xii- must lmiiililzisxx'ot'tl1ilN -is iliil thi- liiiililc-rs ol' yi-str-i'4lz1y'. Yi-.'ti-iwlziy. liiiiitwl il:-i1:ii'tiii1litN vziiisi-fl ei high iiiortzility' ln-tw-4-in high svliiiol i-11ti':1iii'i- :intl 1L'l'Zl1lll2tllHIl I .ZLJY ,f X xlqx ll X l l I x 'l lu lluuml lI2lS llllwlllll' IllHI'l' Illlll llum- X'IlI'll'll :llul l'Xl4'll5lY4' lu llu- lllllIlIIII'IIlSl'Fl1lllllrlI4'll lllllll lllllilf llu- wluull :lllllf lu IIil'1'l llu- lu-1-lls ul 1 ull lll1llYllllI2ll lllllll-1-lul lll:1I lu- lllilj' l:l.x' llu- lu-ul Illlllllllllllllll 'uns lllll llvl llu- l'llI'lll4'I'1ll'X'l'lllIlIlIl'IIl lvl' lllr lIl4L1'll4'Pl ll4ll4'!IllillS, Yl'wlI'I' ll IX l -l-ll'llli1ul'y uuf lllw-:lllu-ll ul' :llul lu lfilN XXll"II llu- lfllm Vllllllly lll ll N luull llul'llllllll'y XXZYF lll-:lil-:lllll lla:.l lll'--:llu uulw lw-:lllxl-ll. 'IM lllx llll1l'l' lllLi'lI Fl'lI4ll,lb lu Xl-x':ul:l Illlll llllI1'I' fl:ll--s ll:lx'1- Illlluul-ll l llx4ll4llllll.X.F l1'IlflilIl4l flzlllflu-5 l'l'llIll lX4IlSlllllQ'lHll. ll. V.. flulxx lllzll Illl ll lllilll lllll llul'lllllwllll-5 llrlxl- lu-1-ll 1'Fl2lllllSlll'll Slll1'l' l?llW XX'll"lI llu ll. l lllll- xxzls lll--luwlll-ll lu lfllqll lllllllllf. Y1'Sl1'l"lIlf llu- l'lllu:ll xx l 1 Illilll IlJllll'I'1'HY4'l'1'4l Ililllllllllvl. lllllllflf ll lF1lll1lllI'1l4'llY4'lf'llllllllfl lll lu llly lllllFll'flll'll xwllllllu- ul' lllll ll-ss lllzxu mu- lIlllIlll'1'll Iulw-w. lllll Ill :all its lll'llIllAlllIl'lll5 illlll :wllvlllv-5 lllL1'll sl-luull llll- lluluy' if llllllllllll:lllull ul' :lll lll:ll ll:1s Q'llllI'll1'l'1II'l'. ll! ly. Illlf lllgll sl-luull is z: slglllll--:llll lllslllllllllu lu-1-:lllfv ul' ilu lllll lflullu-l':llulll ul' llu- vlly' ul' lfllw Zlllll lll'1'IlllSl' lfllm Vllllllly l mul lu lls 4-lllu':l1lllll::l lIlSlllll1l1lllS :llul 1-x'l-ly' 5llllll'lll Flllllllll :lll NX llll Iul lu Slllli lil-1-ll llllll luis IIllll4lI 'l'll:ll X'1'l'f' llllllul' l'XlIl'lI1ll'4l lly llu llXlll'Xl'I'S l'1ll'1'1llll':lil1lll lSlll'SlQ.1'Ill'1llHllI1'I'1'2lN' lllsllplulllllllllll-s lu lllllll llllll1'llIll1ll'l wllllllu-llulllg'l11s:llul ilu- ull-:llszllul ilu- sll'llg'.u'll-.' llul tlu XX'lFllllllI ul' lllllllilllllfn In lllzll :1 l-ullsl-iull.'l -.s l'1ll'Xllll'lll xvlllll- llXlll Illilf' lllll'll ill llls lI4'2lI'l Zlllll lll:ll lu- Illilf' l'1'2lllX4' lu llu- llllll :fl ll'I ll1lS :1 Slilllllillll Zlllfl lllk- ll2lS :l lll2llI.H - Kllff lil.l:'l'll.-. V. Ky Qxll-Lxlllz. 2:2-if A W ,V , - f""Y- L. . Q E 1 "U xi V, ' X-XCULT 'i-TSE ' ww . 2 'Wh 1 "VSA 1-'-X M "Ns Our Faculty 1 s 1 1 1 1t1 111111911111 111 111111. 111 g 11111 1111 s 141ee11s 1111111nt 111 111 I1l01l6VS 111s11ers tele11h11n1 4 111s Ill 11111 s 111111., 111st 11111 111s 11111 ll 16 1 s 11 4 s '1 11111 1111 Nl ll I1 1115 1 ll 1s s111111 ll 1 1111' fflllft IS 111111 he1 te 1111e1s makes the k111s toe 1111 11111 1111 111111 s g1t 111111s11 she 111111811018 111111' 111111 11111 DS ss 1 K s Inst 1s 1 t111111p., 1111 1 1111 1 11.1s 11111 1 th 1 s 1 1 111 11111 1 E11 1e11111 1111 to .1 11111111 111.11 ll 1 11 111s 111s 111 ll 111111114118 l11Yllll1lL, S4 T111 re 119 Innes 1111e11 h1s s11111e tho ll IS one 11111 st 11s S111111s 1111111129111 .111111s1 1119111 11 11111111 11111114 s 11 11s 1111 sk 111 1111 11111 111 111e1s.111tes1 t11111- If 1 g' SIYS 1111 s S11 I1 1 1L,1I s S11y11l 1111., A111 11 1111 11111 then 111. 519 111.111ts DOSIPS 111 SI11lll,L11IllP I0 111114 111 118 111 X h ll she 1.1st111111tes she IS 11111119 to 1111' 519 s t11'1t 1111 1111111s get 1101 111 IHS t111 111.11 1111 1.,111s k1111 t11111' 111111ns 11111k111g t111y 11111 11011 111 1- 11111111 t 11 s 111 F111 g111st 11111 11 111111111 1 Pl 1 1 De111e.1 ll 1 1114 111 gltlll s11111 Des1g11e11 t11 keep 111 11k 1111st f111111 hel 5111111 ly 111st 1111114 11111111 s111 111 1111 s 111111111 s11ee111es she 1.11111s 1111 1111 nose But s111 s ll 1111 11111111 SIIIATIQI' than 0119 111111111 s11111111s1 She s11en11s 111 hel l91Sl1I'9 111st111g stcns 1111 El 111111 1 111 ,,e1 th s 0 1 11 1 111111e 111 11 s. 1 I Illgf t111 her y111111 1111111 '1I1111re11 G11111e1 IS clever 1 s11 he 111111 t11 S11 1 e 11111 1011111 111111 '1 111 11 111 1 111111 he 1l1gl11S to 119111111 1 19111518 t11 1.,1.111t1 k ow X1 1 1 s 1 1111 go 111 1 1121114 111961 .11111 It goes ott 111111 no i11l1lI' b11111e111111e s11111e111111 11eh11111 1t 1S the 11111111 111 11111 K.1r1 11111: t411111st111k 111 191111018 111119101 11S 11 111s 11111-. s111111 t11v1 111111 11111 1' t1c 11.1 18 Sd , " " 15-1 'T ATM .... 1 s 111 s 1r ll -11111 to t1111111 111511111 1111111 18 S0111P1h111g Qllltf' cute 91114 11111s 1111 the 1.,111s 1111 t11e g,y1I111dS1l11l1 f1oo1 A1111 teaches 1116111 gdI11tS t11l they holler for 111ore She 11kes gay young dogs of t11e fo111 legged kllld As regards t11e 1W01lggPl1 she D138 them no 11111111 A 1h01tl1lL,11 1,0011 511011 .11111 110111111 to go 1111,11P1 Dont X011 k110NN 111111 1t 1s' Its Ioseplnne Kf1111l1VP1 S11 11111 1111119 the t111111. h S 19 1.111 1111111 curly pothooks to t11e SIIHDIQ .11111 111111111 She GYI1ld1l1S that f1 11'181 11.11f111Le 18111 found o11 the st.111 s 91 10111981 111119 1jI11N1N 19111116 others to 11a11s Fhough 1 11111116 ot 1 111011 and 41 111111ge D1dYl11g Shdllm It V011 t11111k 1111' .1 poor t1sh y011 .ue 11ay oft t11e 111.1rk She doesnt 11ke dogs t111t .1r1 110181210118 111111 11.11k11 Xon 2111911 811011111 11111111 th1s IN fZl10llll9 N1'1rkey Make 11.1y 1111 H1s I111.,1111ess' A 111211111811 guy 11 11115111 C111 111111 11914011 'N f11111ce 18 D 111 t1y H1 18 11o1e11 .1s t111 1111ke11s 111.1s1 IS the 11t11Le P10111 t11e 01 1111,,e ot 11115 110r111 he has sucked 111 the J111111 He spe.1ks p111es 111 111111111 thape1'o11es eo.1st111g g11'1Q A1111 Illzlk s such 1ss1p,11111e11ts t111t nach 1416811111311 110111 11111rls He s1tt1es 1111 p1 981111111111 111111 1 1l11l1119I' 1111111 111811 11111 111111111 11011 '111 1s A 11 XHIHNO11 11111111 1 11181111011 11N 1111 .oss 11 1 ' . s sh 1 111g 114 s 1 111 s o 1 1tes 1 1 1.111111 does 11tI 111 1'11e Dt 11111190111 s111 lteeps 111011111 along 1111 s 5f11101N .11111 to111111f1111111111t 1111111 1.,111111, 11111111, She k110NNS 1111111 to 11111211 s11 t11e 11111s -X 1,0011 810111 o 1111 N11 11111111 11o111s 1111111 111 11ee11 11.111 1 ou 1011 . 1 11 1 o 1 .111 s1e 18 112,11 011 t1 1 1 1 1112111 Noosa helps .1 2001 11110 1 N 1 . e 111-.1 s 11- . . . 111111011 1 11 glee 1111118 s1111.: o11t 111111 does 1111111151 the Illl 1111011 11. 511113, 111 Asse1111111 she t11111eb the keys, A1111 the sounds of our 111e1o11ies smother the hreeze. 11e1' K11'C'114'S11'i1, t'z1111e11 t11e 11'o1'111 over. pe1'1'1111111-e 1Yi11 play for 11e1'11 1-1oo1'e1"s i11z111g11rz11 1111111112 lf it's 11111si1' you 111-ed your sad spirits to 119il1't011. 1 .lust 1111-1-1-t your :1tte11tio11 to Miss 1Cst11e1' Mz11'ti11. f-fX,N,K ll ss s 1 11111111-1 s 11 111 1x11 1llll 1 - 1111 1.1s 11111 11 S1 1 11 1111xs 111 1.1s 1 . - s 11111 1 SIIILS .1 .11 11-.111 xx 11 ll x 111111111 It 11111 st11111s 1 Slltllllt' 10111 11.1111 11-11's .1111 1 sl - 11111, 111S 111x K 1 1 N S 1611 . 1111x 1x1-s sn. ll . s 111111 s . 11111 - ll 1 11 s.1vs s11 s D111 s111 lt 1111111115 1 6 JI f ' 11- 1 lll .111sxx1-1 1111 111lLZllllg 111162. 11111 1111lL11 111 11111 1111x 91 111 1. 1 111x 111 s 918 1 . R111 1 es 1 1- 1.111191 .11 IS ll 111 is .1 111118 f111111 11.1 11111 xx se 111- EI S111-'Il e1 11 81 5111- 11111111 s 101111251915 O1 11x1-111111: 1111111111 -Xllll t1111111s 1111 11111111111 1111111 xx1111111 111111111x1- 11131 11111111 l11111.s 1 x tty . ll 1111 1. 1 1- 1- .1 1.111 11 1111 1- .1 11-1 1 1.11111s llll'l xxe 111.1 11 11111: s .11111 ll - 11.111 1 11N l111111.1s 111-1 ll. lt ll . 1 1'lll .1s 11 81 111 1011 111- si B111 t11 woungsteis 11110 first e11t1-rt.1111e1l 1111 same 1l111111t 11111-11 they 111111 to his 1l.1ss1s 11611 not long 1111111111: 1111 e is 1.1111111g 1111 11-.1111-11. 1111 S1111.1t1- 1l111.1 EH 111 . 1. 61 s1111111 .111.,11111111 s 111t11 111111 1 1111.1 1-.ts .1111 1 1, 11111111 .1 . 1 18111- 1- 15 t1 1-1 .111 ll s . 1.11 llll . 1 111 111-1 st111k111gs 11111st 111.11111 110111 111-1 1111-ss 111111 111 . . ll s 111 st1-11s 111 to 1 1 111-.11 D1 . . 1111 111-1111 111 - 1 v g11111l 11 say '11111111.1s .1111l S111 'S -11111111 he-r 11x111 11r11xx1ss she 111.1kes xeiy f1v1 blags 111111.:l1 the 1.1111 11 this xx111l1 xx11l R111111- 11.11 111.1k 1111116- st111111 11 so xx1t11 11- sl1111111l11s 111 '11.1111l.l 11 v11k1111 100 11 - . 11111 1111-1111111 1111- xxr1t1-1' -fs 11111.1111 I1IS1'11lCET'.Y ANON1 1101 S fx ' 1' 537- 1 . .1 'QQ' 1 - - . 1 'V N 1 '1 ji, ' A jf i.1,'1j5g.f i1':"'Af3: 1.325.511 ,QQ 211,5.1'f.1Q.'.,,,lj1lQ.: Jjaj fur- '-Rig fQ ' 111' will iix 1111 x'il1- llll'.'1'l'.' 111' x"ll1' .' xt -11:11. 11 1 1" 11'1l.' 11 t11111g11 11111 xx'ill yi1-l1l 111 ll "1ll1'1l. 111- lx' fits 11'1l 11 1111- 111-11111y S11111. is 1 111: ll' tl - .' 2111 S111 . sl 1 I k1111xx' 111-'11 1' Us 1111. 111- 11111-s 111 l1'1x'1- 11ll1.,'S, frogs, 111' m1111111-s lying " 1111, A111 ' gl' 1 111 ' '1 - 21 1161' 111i111'11111- is ' , ' .' 11' - j -1--' u 1U.', .1113 l11'i11f-' 1111-111 111 'l'111'1-11113 111-'s 1111 " '111 1 .'11'Pl' 1 ' S11' 111:111s 1111- 141-111111 1-'11.' 111111 St'Clll.' 111-x'1-1' t11 Ii1'1-3 11'l - t111- girls 11'ilF1k' 111'1t1-1'i11l 1l6l' 1 ' 1'll .' .' '111 t"'1-3 1111 1'i111' 116C111"111l1ll1' 1111' 11111' 1 1111-.' '11111 ' 111s "lf they 111- 1111- "git 1"ll11," .'l -, ".-111 ll .'t 1 11 - SI11- 11111-s11't 1'1111si1l1-1' ll sl1i11 "1111j1-1't 11' il1'1U :X1l,' llllll' 1111111 il llll 1-1 1'111'1l was il 1'111'. Sl. -1 - ' ,- ' ' st' ' " f 'k'?" 1 1-'1' the 1 ' ' -1 '11 1-11111 11 xt .1.' 1'1"11':- '11-. S11 1 1,ft-1' 1 1 1' ly, 21 x'1-'.'z1til1- 511111 11'l 11 " 1, 't '-1: 'e' ' ' ' ,' h ' " "1 1." S11- is x'i ' '11111 L'1t'1't'1' xvitli ll 1 1111111' 1st "11'e1 H1-' 1'11x'111'it t'1'11i1 is 1. 11i1', 11'l'11t'11 "1' 'I' "'t,'ll1 "1" .' '1,1t',11 'k 11111: l.il " 'hilll 111-1' 1111.'1,1'.'SQ 1111111 'l' ' '11111f. 11'l - 11'1' first S'111' this t'1-1l111x', s11 y1111111:, s11 1 lll'1', ' 11" .' 1 - t acl -' 111' 111111il'? 11'1- ' l1l11't .'1re. ' . , 'l. . . JI. ,sy . .e -5 - 11 - , 11'1 1-'111 1'lIll1ll -' .' 1 ' " tu ' ' k 1il11'S, .1111 ' 'l'.' ,- ' 1 1-11it111's xx'1111s1- 1111xv1-1' xx'il1 111- 11-lt, 11'i1 l11'i11f 1 ' '1111 t"11111- t11 ll. 1'-,'t1"1.lt. ' S11 ill? t11' 10:1 '1111l 1' 't': 1'l1' 11111, ,w , . 1. 1 ' i. I. . 1 . , ,r 51 V. As 111-111 'is '1 11111, wh: .'l .' .' xt li1111 N111 1 tl 1 111 '11 l1'1i1' 11'1l't' t , t ' 11111. "A 11111, 1'ix'1-1'." .' ' ' 1' zg1.,.'. Tl f' '-.' f ' ' 1 " A ' 11 ' Nt: " tl .' ' ', D. 11'it 1111 111z1li1'1 11111 1 1'1 in " . . " , 1Jt,1.,.' to Jvgj?-'Q' wnffx-N-N M W WW YV53:' X ff 9 LAEJEE 'FE f' , , , QV Of me N M g'i,, f: gq.fgm439Q,5 I Qs , xx of NN fx iw AW YNY? ifXQfl,fXM f ! ' 'TA Rf I W fig J , X H , ki A 1T,i, ,,' - 1 X, M 1-'xx 7 V CHRISTINA ANDERSON Few thmgs are Impossible Dlllgence and Skull letlcsl II s S holarshlp I Il ays I Glee Club I D Laureola II III V :ver E Dramatic Club IV Pohob Staff IV BASILISA ARRIAGA A Falcon towermg In her prlde of place Transfer from H :ey Idaho II ee Club II A Ietlcs II III Declamatuon ll III Interclass Debate Graduated at end of De Laureola III third year HENRIETTA BREHE Stull water runs deep Transfer from Buhl Idaho MILDRED COOK "Age cannot wither her nor custom stale Her mfmlte varuety" Athletlcs I, II, III Tennus I, II Glee Club I, II, IV lays I, Ill De Laureola II, III, IV Dramatic Club IV Interclass Debates IV , ?' 5' -A A ,AA ., 'elif' . 4 " I 'If 'A ' ' ' to ' ' ' ll Ath ' , , ul. Elk ' C ' , , Ill. PI , ll. e , , I . S'I " " Ill. a'I , - . GI , Ill. th ' , . . , l III. Al ' YY , -IV. l?Q X 4 , ee Club I ays I Class Vuce Presudent I lnterclass Athletucs Ill IV Dramatlcs IV LENORE CRITT Spanush Club I Ietlcs I ll ys I Laureola II Ill Pohob Staff IV IDA FLORENCE The softer charm that m ls framed to captivate, ye ee Club I II, Athletics I Laureola ll Ill, Dramatic Club IV STEPHEN CO Track I, ll, III, IV I Basketball IV I Glee Club I, ll, III ' orchestra 1, II, ln, IV Plays I, Il, III, V Class President ll Student Government ll, Ill, Dramatic Club IV Pohob Staff IV I lnterclass Athletncs I, II, ll I JOE CAPRIO As fme a fellow as ENDEN Her feet keep tame to th of her hear LA IS made e gay beatings t DROWN her manner Iles t not surprise ISH M "TaIkest thou nothing but ladies?" IV I, IV 7 . ff 7 . we .B W.. ., ,Qdzf , - V . I' . 1 ei '. , ' '. ', 1 ' IU,-X-I Ly , .' ' , I , . , V , 'I V . 4'.1IQiff1E2isif2f:sQL 2.1 A'.'.ztI5I5f.:iE-2' 1.'I'QIf: :Q ffQIf.'ffff:.5 i ,.... ,.... . I... if ' ' 7, GI , II, III. PI , II, III. , . Is ' ' YY Ath ' , , III. Pla , nl, lv. De , , IV. In - - 7 ' ' n GI , II, I IV. De , IV. 'WM ,fx je ff WILLIAM DROWN We grant altho he had much wrt He was very shy of usung lt ee Club II lnterclass Basketball II ays ll LUC'LLE FRANKLIN The falr the ehaste the unexpressuve she ee Club I Ietnes I I ays I De Laureola II Ill lV Declamatuon lV LAURA GARCIA Her volce was ever soft gentle and low, An excellent thing nn woman Ietlcs I ll ee Club I I Student Government lV De Laureola IV RAYMOND HOOPER l'Dud you e'er see a boy like thus Who dares not meet a pretty miss?" Transfer from Twm Falls, Idaho IV De Laureola IV , ., AY A Flu l.f"'f. s I ' ,TM l.S..f, . Gl , ul. l Pl ul. I E I GI , Il, lu. Ath ' , I, Ill. Pl , Ill. , Ath ' , , ul. ' Gl , I. 222211, 'NRM ......... LESLIE LANI An uprnght judge a learned Judge chestral ll Ill ays I , Basketball IV erclass Athletics I II III ee Club I I Laureola ll III IV fPres Declamatlon Il Natnonal Forensic League III IV Pohob Staff Ill IV n lush Student Government IV Dramatuc Club IV Iver E Natuonal Oratorlcal Contest III WILMA HELSLEY Though I am nelther splenetlve or rash Yet I have something In me dangerous Transfer from Wells IV Dramatlc Club IV THORA KNUDSON I wnll never be melancholy Spanish Club I ee Club I letlcs I Il ays I Class President I De Laureola III, IV Pohob Staff IV MABEL JOHNSON She hath a way to chase despalr" Athletics ll, III Glee Club ll, III Plays ll, IV Declamatlon lll, IV Dramatlc Club IV .5 rw. f 'X-A .. vs -. All 4. . .I -. ,b xy Xxf rut? J 'i' lj A. LQ Or , , , IV. Pl , Il, Ill IV. Int ' , , , IV. GI , I. De , , . . IVJ E g' --E" ul. S'l " " Ill. ' ' , IV. I , - AA ' H GI , ll, Ill. Ath ' , , Ill. Pl , Ill, IV. ,W 1-"x ji RAYMOND SABALA Be snlent and pass for a phnlosopher ays I Debating I ee Club I II Spamsh Club I lnterclass Athletics Ill IV Basketball IV Track IV FRANCES LEBERSKI What she undertook to do she dad Ietlcs I II ee Club I De Laureola III IV Dramatlc Club IV ays I onze E I LILLIAN McKNlGHT Marriage IS a desperate thing ee Club I letlcsl II Dramatlc Club IV MILO TABER "He was full of joke and jest" Plays I, II, Ill, IV Class Athletics Il, III, IV Glee Club I, ll, IV Orchestra I, Il, IV Dramatuc Club IV Pohob Staff IV. ,sl f I va .I ,Af . ' - - , .XW,f'Xx'V 'I I PI , I I, I I I, IV. GI , , III, IV. I I .. - , Ath I , , I I I. GI , I I, IV. Pl , I I I. B I' " " I I. ' u ' - - y, GI , I I, I I I, IV . Ath ' , , I I I. W1 ,gag ALLAN THORPE My only books were womans looks and follnes all they ve taught me Transfer from Ogden Utah III ock E Basketball III IV T ack III V lnterclass Athletics III IV Student Government III IV ays III Dramatic Club IV Class Vnce President IV Pohob Staff IV Wmner of John J Hunter Trophy ISABELLE SEWELL In small proportnons we just beautles see And nn short measures Infe may perfect be Ietucs I II De Laureola III IV P ays III JULIA SIMONSEN If I chance to talk lnttle pray excuse me Transfer from Eureka Nev II A Ietlcs II Ill ee Club ll De Laureola III IV Debating IV ays II Student Government IV Pohob Staff IV Dramatnc Club IV ARTHUR WALLACE "Secret, selfcontanned and solitary as an oyster" Glee Club ll, III, IV Plays III, IV In terclass Athletncs IV I 1 . . A ' Mfr' xf 1' '1 ' I Y YI BI H " III, IV. W r , I . Pl , IV. Ath ' , , Ill. , . I . th ' , . GI , III, IV. PI , III, IV. 'TXSA f-fx I I I I A., JOE WHEELER Hall to the Chlef who In trlumph advances ays I Glee Club I Orchestral Il IV lnterclass Athletics I Il Ill ack Il ll Laureola ll Ill Class Vlce Presldent III De ating III IV Declamatlon III Student Government III Class Presldent IV Pohob Staff III IV DOROTHY SNELSON Sensltlve swuft to esent but as swift In atonmg for error ee Club III Plays III Dramatlc Club IV Student Government IV De Laureola IV ELIZABETH STAPP She had eyes that could speak though her tongue were sllent ee Club I II Spanlsh Club I letucs I I Dramatlc Club IV ays I, I , , Declarnatlon I, II, III Interclass Debates IV Pohob Staff lV OTTO WILLIAMS "I am very fond of the company of gurls, l luke thenr beauty, I luke thenr vmvaclty, I luke their silence" Glee Club I, II, III, IV Plays I, II lnterclass Athletics ll, III, IV Dramatuc Club IV Pohob Staff IV f ., U4., , Y A 'I , v .. e-- I sue i':-i:512.i1i5Qai '-.' 1?-I-35.2-zi45'52i' Pl ,ll, Ill, IV. ' . . . IV- Tr , I, IV. De , , IV. b ' , . , H . . . r Y . GI , Iv. " YI GI , , Ill, IV. Ath ' , I, III. PI I III IV. J 'LZ ooRoTHv TABER Oh Musuc' sphere descended mand Fruend of Pleasure Wlsdom's an nnls I I A letlcs Il III Orchestra Il IV Laureola II III ays I Glee Club IV Dramatic Club IV Pohob Staff IV EDITH TREMEWAN Gentle and true and kmd was she Transfer from Logan Academy Logan Utah Glee Club II A Ietlcs II III Dramatic Club IV MARIE VETTER In youth and beauty wisdom ut rare clamatlonl II III Ietncs I Il ays I Glee Club I ating I II Laureola I II Natuonal Forensic League Ill IV lush E ver E Pohob Staff IV Natnonal Oratorlcal Contest IV Representatlve In State Commercial Con test ll, lll LOUISE WALTHERS "So quuet a manden one seldom sees" Athletics I, Il, III Glee Club I, II, Ill Plays I, II, III DORANNA WOMACK "Constance as a wondrous excellence" Athletncs I, Il, Ill De Laureola I, II Plays III 7 , 'x.- l MW-- ,lllqilaf E x.Q,xJ I LTI i V M . I I . ' . ' . .d!,, Te ' , I . th ' , . De , , IV. Pl , II, III. th ' , . 11 ' ' Q b Y De ' , , , IV. Ath ' , , III. PI , , III, IV. Deb ' , , III, IV. De , , III, IV. Eng ' " " ll. Sil " " III. f'i,X"x,X ,xx .ff Jfxf-'NX Senior Class History 4 x x 1 N 1 H x N U J x H1 xx N x x S K , xx t 1 N Q xl xx l , x l ll 1 x lN H 41 N xlt I lllt l N I 1111 Il I I I I I lllxl I Il 111 fl 1 U N N 1xlNxl lt ss 1 1 Q 1 4 l Q I I x ull ts A x N l N N 4 Q x N x x x I 4 Nt xxx! x I x X lllllllllk'l xxt .x111xx1 llxl . . . . l l .'1'A -.-,- 5-l.'-ffffj-'i ':'.1, 2 -'.1A R YICHY SICXIUH fx-x-ls th-xt .'HlIlt'llllllQ.l' is gxxiiig x111t xit' his lit'x- Wllx-ll hx- lx-z1x'x-s l1is lligli S1-hxxxnl xl-iys hx-hi11xl. lt is llt'l'l't'1'llf' 11:1t111'z1l th-it l1x- sh lllxl fx-x-I this xx':1x' l1x-x-z111sx- llI'2ll'llt'Illlf' x-x'x-rx Sx-11ixx1' 111 :ill lllx- hixt rx' x1t'tl1x- xx-x1'lxl has fx-lt thx- .'z11 -. lt' hx- tx-x-ls 11x1 l'l'Q'l'1't x11' lx1.'.'. it iJ l1x-x'z111sx- l1x- l1:1s 11x1t x-11,ix1x'x-xl hip sx-hxxxxl lit'x-, xxi' has Illll llliltlt' thx- llx-.'I nl' it. 'l'l1x-1'x-t'x11'1-. tx- shxixx that thx- t'l:1s.' xwl' ISHS h:1s 111:1xlx- illx- hx-.'t xml' it i11 x-x'x-rx' xx'-ty. it is 11x-x-x-.'.'z11'x' txt sx-t I'x11'th x-x-1'tz1i11 t':1x'ts 1'x-g':11'xli11g' llix- :1x'tix'iti -s i11 thx- 1:1.'t. XX'-l1x111x-tl111t XYllt'll xx'x-g'x1.tl1x-1'x- xx'ill hx-11 NIl2ll't' th-t x-:111 11x-x'x-1' hx- fillx-xl lux' z111x'x111x- x-xx-x-pt 'ihx- l'l:1.'.' xvl' IJZS. l"x11' lltllll' f't'2ll'S xxx- l1-1x'x- txmilx-xl i11 this i11stit11tix111 i11 x11'xlx-1' 111 llll- p1'x1x'x- xrlll' 111i 1xls. -Xs l'll'l'Slllll4'Il. xx'x- xx'x-1'x- 1111xlx-x-ixlx-xl. Ql'l'l't'll. 1':1thx-1' lll xxt' tl1- xx'-ix. 111111x-x' '.'Sill'j'. .Xs S 11hx1111x11'x-s, xx'x- h'1l g'z1i11x-xl 1111- lilllilx-xl lil1x1xx'lx-xlgx-. ztlixl xxx- xlixl lint l1x-.'itz1Tx- In lx-I x-x'x-1'x'x111x- l' 1 -W zllmxvlli it. .Xs .l1111ix11's, xx'x- XX't'l't' l'l'lt'll4llj'. l.l'Zlllli, il s111ilx- 1111 xrlll' t'11x'x-s 4't1ll- x ti1111:1llx', llt'llll'lll. i11 shx rt. l'Zlllll'l' 11ix-x-. .Ns Sx- 'x1's. xxx- x1xx'11x-xl thx- sx-hxrxll. it xx'z1s x1111's. tx- 1'11i11 111' txv 111z1lix-. Wx- lllilllt' it. :is 111x1st Sx-11ix11's l1:1x'x- xlx111x-. Zllltl fx-x-l it fllx-i1'xllltj'tx1xlx1. 'I'x1 put it i11 x-x11'1-x-x-t fx11'111: l'll't'Slllllt'llI jl'lt'.N'IlU s-ilflx-. N1 ll 1 1x1l'x-SZ fl' x'l11'x-.s,s"l1f1'. .l1111ix11's: l1"x-s's-f'l1lx'. 51- A l'SZ 11' 'VI 'II 'lf lflk 'l'hx- Sx-11i 1'.' 2ll'x- 1'x-1111-sx-11tx-xl i11 111':1x-tix-zillx' x-x'x-rx' :ix-tix'itx' 111 illx- lligh .'x'llx1x1l. lllll1'l'1' :1l'x- 1-Xx'x-llx-111 I'x-1111-sx-11t:lIix'x-s ill 'll1'21x'li. ll' .'l' -I- lmll, llx-l1:1ti11g', lll'l'llx'Sll'2l. llx'l,2llll'x-xilil. lll'illllillll'S, lilx-x- t'l11l1s. :111xl xltl -1's xxt' 11x1 lx- .'.' i111px11't:111x-x-. 'l'hx- Sx-11ix1's lx-all thx- hx111x11' 1'xxll t'x11' th- xx-z11'. :111l thx- 111x11-x- i111px11't1111t x-xx-x-11tix'x-s xxt' xhx- Stu l -11t tix1x'x-1'11- 111 -11t :11'x- Sx-11ix 1's. l11xlix'ixl11:1llx' lll1'l'l' z11'x- x-x-1't:1i11 :ix-hix-x'x-111x-11ts xx'hix-h shxvlilxl l1x-l11x-l1- tix111x-xl. hlll 'ix- Yx-ttx-1' xx'x111 Ntzitx- llHlll1l'S 111 x-x1111111x-1'x-i-1l x- t-pts xllll'- lllgllx-I' lltllll' xx--11's i11 this sx-hxxxxl. xvill x-11tx-1' thx- Stzitx- tl1'z1tx11'ix'z1l llfbll- tx-.'t illlxl Stat- llx-lbilllllgl' t'x111tx-:ts this xx-zlI'. 'lllll lx-zixis thx- lltrlltll' l'tlll litll' thx- lll't'.'K'lll xx-:1l'. l,x-.'lix- llillll xx'x111 tl1x- llist1'ix'tUl':1tx11'ix'z1ll'x111tx-st lust xx-ill'. :111xl xxill x-llfx-I' thx- Stzltx- llx-lrilllllgl x-x-11tx-st this y'x'2ll'. 'l'hx- lll'l'll!'Stl'2l that is x-x111111x1sx-xl x-11ti1'x-lx' ul' N1-11ix11's llilf zlixlx-xl xhx- sx-lxxxxl xx11 111-111x' xxx-x-11.-i 111s. Illilyllltl' t'x11' lnzills. l1'1.'l'-thzill xl:111x-x-s. 11111- g1':1111s. llllillllgilllllll thx- l'x1111' xx-:11's that thx- x11'x-hx-st1':1 hats lN'4'll 111 tl1x- 5K'l lllll. lllll'l.'Illl2l ,X11xlx-1'sx111.t'x11-1111-x-x-xx-111'shas xx'x111 thx- t'h:1111l1x-1' xxl' t'x1111- 111 -1'x-x- :1xx':11'xl xml' STS. .l:1111x-s llx-ll xxx ll thx- l'Ixlxx':11'xl li. t':1i11x- 111x-xl:1l hint f'l'Zll'. 4 - 'x- ' 's 'x'x- xxx-11 silx'x-1"111xl l11'x111zx- '1xx'11'xlx-x ,fx Jnx.-'xx Inu 1 . I I-II -II-II ll IIIIP :III-I II If --xp---'I---I III II -IIIII IIIII XXIII III -II-I I IIII X- II XII III III--I'II-- II PII III-- -IIIIIII .I IIIIIII I III I I--IIII -III- III II NX I III II-I--I I-II II--I'IsIII:IIIsIIiII. IIIII'I'- I III III- -II-I--I IIIII III I-IIIII-I - I--III I-- III- III IIIIIII--II. --SI---I'I:IIIy III 'IIIII-II- III- N- III--Vs sIII----I'--Iy' II--II-- III II IIII I II II- II-I--I IIII -II-I-II IIIIIIII III- II I--III Xl II'S.fI2lf.JlIIlI I1ilYI'lIIl1I4 II I IIIII- II-II-I I I f'B'x,x 9' f 2 ' f'jWfxA ,..,X 1 !",x'JXx 1....u .lumor Class P1 N x x 1 1 x 111 N 11 x xx 1 x x xxq 1 x 1 1 1 NN 1 1 x 1 1 x x 1 x 1 x xx x x X x x1 11 XX Mk' 1: 7 j 1 'A ' W" 1 .111 1 . ' f 1, 1 .1.f g .'.. 5.295 ,--1 ',f. 11-fir., 1'.A: .g .',.,- -i1:'.'1'-1i15'Ei' 111C 1'IX1J11l'11111'11111-1111-111-111111-1111111 15111'11XX1111Lf111'1114. XY1"I'1'il'12141 2l1111.X1'1NY1'211'1'll.1.11111lF11l'1'1l21111l11I1'1'f1'211'U112111YEl111'1'1Il1'1l1111111111111 111- 111111- 1111111111-11 11111's1-11'1-s 111 1111I1L'1'1' 211111 111-111-1' 11I11I11'S. 111- '111 1111 1 1Il114'1l .'111'111'1s1-11 111 1111111 111 11111' 1'1z1 .',' 11 111' 111111 1'1111111111'1' 11 111 11111' 1 1'1'S1l1Ilil11 11-111, W- 11'1-1'1- ,1ll.'1 111:1111. 1111-1'1l l"1'1-s111111-11 1111-11. 1'1'1111Bv111 111 11111111-11 111 1111.Y11111'111111 111 l11-111-1'1- 111l111I1Il1.L'11l1' 51115111111 l1.'. 111111 111- 1-111111111'1 Q1-1 21II1XX'1l1'I'1' 11S11'11111!.f1111111'111. .11 1111- 111-g'11111111g' 111' 1111' S1'1l111P1 11'211' 1111- 1'121SS 11111 1'1111s1s11-11 111' 1111111 1Il1'lII111'1'S 111111 111- 1'11'1'11'11 111-11-11 I,1'11'1.S111I, 1'1-1-s1111-111: 1'11'1-1-1-111 X12l.YII1il11. Nv11'1"1,111'S1111'111: 211141 1111ss1-11 1Y1'1g'111. S1'1'1'1'11111N 111111 'I'1'-'1s- 1111'1'. '1'111.' is 111-11-11's11111'11 11'Il1'ilS11l1l'1'121 .'.' I11'1'51111'111 311141 11 111111111 111 1lZ1I'41 111 1.11111 Il 111-111-1' 111ll'. 111-11-11 X11'l-A 111.-11 1'11'1'11'11 1,1'1'51111'111 111' 1111- 1111'1s' .111111-111' -X .'.' 11'111111111. 1'11'1-1'1-11 1111s 1-11-1-11-11 11115111-111-111 111111' 11111. 111111 X14 I1 1111 1111111-111- 51'11111111'x111I1 1111-11:11. W1-'11 1111Y1' s111111- 1-1-1 .'.' 11 111' 1-1111111 E111 1111 111111. "111-111" XY-11111'1-1I11-1-1-1111-111111-1's11111111-1'11's1 N111111 111 11115111-11111112 1'11'1-1'1-11 W111111:111. 1'111l'1 1:11111'1'15 111111 111-1'111-1'1 1 1111'1i. .X1'1-1' 51'1l1P1l1 112111 111-1-ll p,'11111g.l' 1'l11' r111l11- 11ll11'. 11111' 11121111 ,XY-1'111 1111111. Y1l111 11z11'1s. .X11'X1111111'1' 1,111'1'1111'111 :11111 111'l11'Ql'1' x1Zl151llll11111 1111111-11 11.'. 11111 11111lI11111.' 1l1'1.11111'511'1' 11l'1111'11, N1:11'11- 111111: 211111 '1'111-11l':1 1 111111'1'11'1'1 11S1'1I11. 11215111521 .11'1'1:1,u'11 111-1-1111-11 S11l'111l1l1.1 1111111 111 s1'11 111111 115 11111 1111lQ'1'1' S11 S111' ,1111111'11 1111- S1-111111 1'111111s. W1- :111 11'1.'11 111'1' 11111111111-11. W - 111111- 111-11 S11111-1'1'1.'111's 111 11111' 1-111 .'.'. 1'11'1-1-1-11 111111111111 111111 1111-11 11111111111111. ".11g'g-s" 1'11l1'1i 15:11:11 1111- 1"11'1' 1'1111-1'. '11111'1'1' 1111- S1'X'1'1'2l1 1Il1'1l1111'1'S 111 111-I,11111'1-11111 111111 111'11'11 1'1-11-1's1111 1111s 1-11-1-11-11 S1'1'1'1'1111'F4111- '11 111'g1':1111x:1111111. 1111- 111111- 11-11-11 111 1111 11ll1' 411111 111 1111' 1'111 111. 1'111'11 .11111111l'. 111111 11111111 111- 11:11'1- 1'111I'1111-11 11 111 1111' 111'.'1 111. 111111 :11111111. 111- 111111- 1'111l' 111111111-11 11121111 ll.' '1'111 IIl1'11I111'1'S 111 1111- S111 1-111 1111Y1'1'111111'11t 111111 111111-1' 111111,1'1'1'111 .'1'-1111111 111'111'1111-s. - 1111111I1.1,1 .'X.1. U 1- 19.1, 1' f.jXfXAfX ,,,-R N .z"N"'Nx TM? HX Ah 34' Lit- ...-4 when-1 ruin. lllSIl xllgel 1Ll1elul11 X 1 fn0lL0tL.llLl H1116 Ili-311111.18011 Hayden lJxs.11t Nlaljorlc- Uo1Loecl1v.1 less lv Xngv 111. I .1 x rglv H Xlllillletf Glace x11d1.1e El111or lJ.1x1s, Luulle i'.11w1ll0 rl DIUSSI l.0 S G1ll'Clii, Henry ,l' ssen, Frank Lung, Glenna Gill, Paul Sophomore Class fllllllll llopc, S1111tl1 llelul NILIIOI 101111 Nlmse Hannah NIlGOXXdll Cleo Luce Ixnnvth . 0111 10111119 Orlw Do1111111c .1 DIOXXII Grawlon NId'oy Kathleexr ,. g l,o11.1 1 llmyllolmls Rodney 1- , Nl.11g.1 4Jr11ml1-y, lf'1'anc:eS 3lC3llll't1'l'Y, Do11:11d .lillll'l'2lll. 'l'l1e1'esa Nll7IM'I'lll0ll, N1-lliu NlllblllllL llllllXX ly sl X 'althu 1111111011 WVvstl.1ll Rohn-lt lhllllps k.1t11- 1 llps Lf-1 1 lllll ' . - XXILUIIIIS Flhrl Paul, L1l1a11 ROLIUIS lI'XX1Il 1 1lllS0ll lllll . ott Evo '- Slnpp, llonry Yoga. Evelyn llayt-S. Lois l'z111I, l":ill'l IBB' ffwq ,-fx J,.!'xf-'gag Sophomore Class ss 1111 ss NN 1 1 Ill xx N P xx 1NX 1NX 1 N x x 1 x 4 xx :N 1 1 X x x xx X 1 11 N ,I xv ss I D111 1 1 ,N 1 NN lxu I1 l N 1 E11 .17 1- -o ilk- 1 -if' . 1 ,Q , .-4.1 ,',vv4.::,:.. 2 ..-1. 3:-3.3131-,.ff,. 1',. V'A4 lllf S111'l11lBl11l1l'1S 111' 1l1is .X'1'11l' g11111l11:1t1-11 l'1'o111 t111- l'l1'1'SlllII21ll 1'lZl ,',' :ll111 111' 1111- 11111145 111' lllt' l111ll111' I'11ll.1ll1'f' 1411.1 1ll1'1l' 11111111 ' .'.' ll 111111 11111 .'.'. llylll' pooi' l"1'1-s111111-11 tl1is .x'1-111' X11'l'l' s1'111'1-11 to 111-11111 211111 1111- Sll12Ylll'S1 S1 l1llf1l1111l'4' 11111111-11 1i1:1-11g'i11111 to 1ll4'l1l. 1111 l"l4'lll ll-11 t111- S1115 1-x'i111-11t1y w1-1'1- 11ot s111isl'i1-11 witl1 t111- XXIIGY 1111-1' 1l1'1 -,',- 1-11 1111- l"l'41Sll 1111 111 1111- 111o1'11i11g'. 111111 tl11-5' 111-1'1-1111-11 1111-111 111 t111- 11'l'4'Z11 t'11-111 1111-1-1. xl111l1'l1ll1li1' l'xI'41:4lI1ll111 w1-1'1- 111 l1oxi11g' oi' XX1l'S1l1ll41.:vlllf111'll1'Sll11ll.I liIl1JXX' 11-t wh:1t it XY21.' 1111 11111 111. 'l'111- b1ol1l1o111o1'1-s1-11sily'111-t'1-1111-11t111-o1l11-1'1'l11.'.1-s i11 1111- 1'11ll l11t1-12 -1 .'.' lllI'21l'li Al1'1'1. 'l'l11-1' st111't1-11 out 1111- 11'1.1'1-tl1'1ll l1l11l'llZ1llI1'1l1 115' 111-11ti11g t111- l'll'1bSll!-1-ll. Vlllll'-l1111l41l'5l11l'l11'1l11111111111 111111 4l1'l't'Z111'1l 1111- S1lIlll1llll1ll'l'5 131-T. 'lllI1'S11llllS. sl1111111-11 115 tl1is111-l'1-11t 111-111 t111- S1-11io1's 1ll1t'I' il 1111111 Qfilllll' 111111 1111 1-xt1'11 tAiv1--11111111111 11111'io11. Vlwlll' S1'1l1'1' YZIS IYII. Vllllll .l1111io1's 111111 S1-11io1's z1lso H1111 two .il'Ill1lt'S 111111 1o.'t 11110. 1111- l"l'1lSlI XX1'l'1' 111-1111-11 1111 tl11'1-1- Q'1llI11'S. 'l'l1i.' 11-t'1 1111- SHIlll1llllUl'1'5. l1llll11l'S 111111 S1-11io1's ti1-11 1'o1' l'i1's1 111111-1-. 'l'l11- ti1- XYZIS 11111 1112151111 1111 111111 1ll1'S1' llll'1'1' t1-11111s XYHII t'i1-st 111111-1-. llvlll' S1 I1lI11l!lHl'1'S l111x'1- 1111- 11ll'1.l'4'.t1 1'l'1 .'.' i11 S1'lI1l1ll. 'l'l11- l"1'osh 11'1- 111-xt.'t111-11 t111- -l1lII11lI'S 111111 1-1:tly' 1111- S1-11i11's, 11-11 2ll'1- 111111111 11l'1l11- liolll' S11l1llo111ol'1- 11 15's X 1111 :lI'1- oll 1ll1' l':ll'11 lli 1111x111-tl11111 11-11111. 'lxll1'51' 111'1-: -l1Illl1 N11-hols. .l1- .-,- 111111-111-1-111111. l'11ll'1 lltllll 111111 11111111111 Nl1'Nll1l'11'1'N. xXi1'1'llUXY1ll'S1'111115 will 11o1l111i1' 1 -Qt. 'lwlll' SIlIDllHlll1ll'1' girls 1'115ll5' 111-l'1-1111-11 1111- l"l'4lSll 111111 .l1111io1's 111 11i1'ls' 1'-1.'l'-1111111 211141 111111 lllilllt' 1111-111 1111-1'1'111 .'.' 1-l111111' 115. '1'l11- xol11-'xvh-111 11l11l'lll1lll1'l1l 111l'll1'll 11111 t111- SZIIII1' w'1s -1.' t111- l'o.'." 131 51' -t- l1111. 'l'h1- l4'l'1'5l11ll111l. S1 1 ll11l1l111'l' 111111 -lllllllil' girls 1111 ti1-11 l'Hl' t"1'st 112l1'1'. 'l'111- S41l1ll411ll11I'1'S :l1so1':l11t1ll'1-11 1111- 11111-1'-1-l11s,' 111-1111ti11g'1'l11111111io111 ship. - rlwlllv 1',11:x'11,1,1-L. 71.1 Freshmen H N 1. 1 NN 1 . 11. 11111 111 1 I1 1 N 1 11 111 Sf lt 1 1 11111 11 1 ' 11 N . 1 1 1 ll ., 111 111111111.11111 11111. N 11111 Il, 111 KN 1 . .1111 1-1.1 X19 . .1 N . 1 1 1 1 1 111 1 11 .11 ll 1 11 1 1 1 1 N 11 X 1 1 ,, 1 NU 1 11111 . 111 111 111111 9, 1 xxx 1 ,Si 1431. 1 M ' . 1 , ICP! 1'lB1131'I1i 11111 .'1x111 1'11s "11111 1111"' 1'111' 11111 C'111.'.' 111' 1231. As 11'1 111111111 lll'll'1'1l1llQ' 1111 11111 11111. 11111'-1111'1111 s11'1111g'. 11111111 s11111 '11s S111 ' ' 111 11 1 1-1111 11111111111 11111' 1111 11l'1'2l11l'11 11111 1'11'.'1 1'1111' 11 js '.' 11 1111. H1'311'1' 1 1'. 1"1' S1 1 ' g'1'1111111 11.'. 111111 11'11 11151 1111 111111 111 1x1111 11llf" 1 1 1 1 . A111 1-1s.' 1 111 51' '11'11'1'11'11 P11111 1'111'111. P1'1.'11111111: 151' '11 1,'lll1. X'11'1'-VPl'1'S1114'Il1fI A1311 .1111111 S2l112l12l. S111-1111111'1'-'l'1'1-11s111'111' :11111 131111' C1-1.'1 1, 811111111 1-111-1 'lll.'. 19111111 11111' 11'11.' 11111 11111 11111.'1 1111111511111 111111 1'111' Ili. '11111 111111'11 1lllZlQl'1l 1111 1 111' 11111 S11111111111111'11s 11111 111111111111 '1 .' 111 Q'11'l'1l 1111111 11s. 111 2l11l11'1' 1s 1101115 1'111'11 1'111', 11111 11'1- 1111111 11111' 111.'1. P11111 1' 1111. 1'11"11 1,'lll1 '11111 1111111111 W1'1f1'111 111111111 11111 11'1.'1'11l11111 11111111. 111' 11ll'lll 11'1 11111 1'111'1' ' 1111. '1'1111 1'1l'1'S1llll2ll1 P1111' 11"lS 1111111 1,1'1'l'1II111'l' 21. 111111 1'l'11lll 1111 1'1s 11 11'11 ' '111l'. --- 51.1 :.1111:111: U. .'.'1lX, 'Ill fxfkfx I.,-.X N J-'viva TW JMf,,,orf3 HOQXGE 'Wig pf fr Crzltr-2 WQQ DEPHR TM 5 af ff? 5' if, N. fl - 7' 4:5 . v l -.A Q ff' ' . f -I , f 1 , b 4 ' 'I ' W ' ' - . ..,p . , , , 5 V- .71 . .f - igfbir NIL. D any ' V V .:-E. 7 mfg., K, , G gpzvul, 4fJ1 f1Qs 'WwM, Fwff r . W 4 ' X' ' fl r.s'f"'r:n X --. 21 'X NW ' 1 vc. X JV' Q K " f ' 'l -1 -L i 'J - P k C xx Q fx .4 , 1- fi M .l"'x"'Nx Commerclal x N -- 1 1 x 4 I x N 1 X H 4, p ul 4 H 1 X1 .lr . 1 Nl l s . x s ssmx cl l llx ll N x X . N 1 1 1 ll s N 4 X llll M 1 is 1 ll Ill s . 1 lll ll 1 IX SIXl1lXx g:,','-, Ax' ,if , , , A , '--iA' ffgij-xii'lT1Qp1Q-Q1 ".. .--1,'- 215 -"' QQ .2:: .--.,-'i '-1,- IIIC l'UlllI!l1'l'f'l2ll IM-pzlrluu-ul is llllll1'I' llu llll'1'l'll1llI ul' Nliss Nlzlrlu-y. wlul lnus lN'1'll will: u.' l'm'1lll'c-1-yl-zlrs. ll is tlll'Ullf"ll lu-1' SllIll'l'X'lSlUlI zllul 1-l'l'm'ts llmt tlu- bln-p'1rlnu-111 is stl-zulily in 1-rl-:using in vluzu'-u't4-1' of tlu- xw rk, :mul in num lu-Vs. 'l'lu- l'lIl'llllIll1'lll ul'1lu- lll'lHlI'lllI1'lll this yw-:ll is lffv zuul lII1'lllll1'S :ull ol' tlu- -lllllltll' :uul bil-nun lunun' Slll1l4'lllS in mu- ul' mon- lll'Ilill'lllll'IllS ul tll- x' rk. 'l'lu- Im-sl-lrt 4'Hlll'Sl' ul' stluly' ut'l'1-rs iw yc-urs ul' wl 1-li in sl: 'tll-11ul. tw in luurlqlu-4-pllng. tml in typing' :mul mu- lmll' yu-'ll' ul -l'l'u'm- ll'2lllllllQ'. 'l'lu- Uflllllllllvlll wvusists ut' QI typl-xx'l'i'l4-1's. El .I llli- H '- l ll :uul Il llllI'l'1lllg.1'llSZllllllllgl'lIl2l1'llllll'. ll' ilu- 1l1'Il'll'llll4'lll wmliu u-s lcvg1'l'rm' in llI'HlDHl'llHII in ilu- lllf'l'4'2l.'4'l l'lll'HllIll4'!Il in lllgll svluull ilu pw-ss-ut ql1:1l'te-rs mul n-quilmu-ul slum xxill lu- lluull-4112114-. 'l'l1i.' yc--11 ll vu: ll1'f'i' .'.' ' to I'l'IllHX'l' El plwtima ul' ilu- sl-luuvl lmuk in lll'lll'l' lu 'k- Vrurlll fm' tlu- uw-1't'l1-xx' in tlu- llHHlilil'l'Illllf.1' l'rlHlll wllivll ll1"'.'Sl ml - l flu- iu.'tz1lluu-ui ul' Ili ll1'XY1lK'SliSllllll1' rfumr. 'l'lu- l'Ill'u flillllllf' lligll Hvluuvl l2ll't'S :lu 'u'liw- ll2ll'l in ilu- Html l'1m1uu-rvi'1l N11--ts. I-.llw XYUII all plzuw-s in tlu- llistrif-1 mulls-sl mul xv I lllll' First :uul lllrm- se-vmul plum-s in tlu- sinh- nu-4-1. 'l'l1i.' ms tlu- only svluu-l in tlu- stem- wlups- nw-gm-se-lntzllixx-5 plzu-Q-ll in :ull fl-111 ellvisil-us in tlu- stzltn- 4-1 t-st. Nlzxris- XF-ltl-1' lm-zuls llll'l.Y!llllQ'4l1'l'lI'l nu-ut with il 1-1-mml ul' S4 wfmls zu minute- nu ml :1xx"11'cl I-51. 'XY - l 'lvl sm - 4-xc-4-Ill-ut lIl2lll'l'l2ll fm' tlu- 4-muillg' vmnll-.'ls. 'lllfl am- SlI'lX'llIg.1' in --p up tlu- slal lzlwl wlnif-ln tlu- sllull-uls Imu- sl-1 fm' lll1'llIS1'lX'l'S. ,'.' I-1x.'2N. ffflfxvx ,dx ....,"A"'D1.1. Dormltory P IX ,Ill P., r IX N N U -1 lllb X lx l NUI 1 1111x1111 111111111 . 1. 1111. S11 H 1 lxxl x I N ,1.1 1D I 1 1 N J III11 X 1 1 4 XX ll 102.10 N 1 1 1 l 1 ill N A 1 1 N C1 1 x qxx x N 1 l 4 X 4 N1Pll 1 N 1 1 x x x I X N 11Pl N L x s A X . . - . N ' . ' , rlll ' I: . x 1 .1 , w fs- -- , - -N ., --1: A'4-. ii .'.- f-QL:-a'fQ5iG'E-fs.: A-.' .L41,Q.l .'.- 1,155-12 -f". 55.5-:Z-P. Af 1 I-l.XX'l-INSZNI111-v llUl'llll- ' X A' 1 IHVX ps-1pl1-f Xlvll' 211 lll1' I11-gf' lllll"' nl' tln- X1--11' tl11-l'1- X1'1-1'1- only 1111-11"-:ix 13 lIl1'IIllN'l'S 111 z1ll. 'llllU.'l- wll live- 1111 tlu- 3 1-'lrls' si1l1-11l'tl11- l,Hl'lll 1111-Z 1 S1- Rrs: l'l1litl1 'I'1'1-1111- 12111 z1111l Nl:1l11-I .l11l11 .'1Dll: .lull- 11 rs: l'lilllII11'll1' Sw-it. 1llz11lX's lgl'2l1ll1'y, lJ111'ntl1y ll1'll.' 1 2lll1l Nl-11'j411'i1- Si: .' : Null rs-s: l"l'llll1'1'S Smith. Xv1'llIl'l 1i111ll'11'1I. ,X -1 1' 'Zill- sm Elllll l,111'1'z1i111- l,z1i11j-': l"1'1-sl11111-11: Bl:11'X' ll2ll'f1Dll. .XH -1' 1'l1l'isl111:1s 1'X'1'l'X1lll1' w'1.' .'Dl'l'X 111 l1l.'1' llll'1'1' uf 11111' star ll1l2ll'1l1'l'S. .lm-sw l,z11'i11s. l'lX'1'lj'll Y1'Q'2l :1111l l,41l'UlllX' Sll1'lS1Pll. l say stu' llH2lI'1l1'l'S. l!1'1'illlS1' lllll lllllllilllg' ul' tln- 1-nts. :1111l lD111'utl1X' 1-sg -1-- iz1lly lIl2l1l1' :1 shim- :1t 1111-z1l time- 1:1 shim- 11l'j-'1'-'1s- sp ts alll 11X'1-1'1l11- Tal l- 1'1lX'1'l'.l 'l'l11- I111: 111 ilu- lJ11'111i11+1-X' 1111-I S1- ' rs l1Z1.'lIlbll1l llmmpn-V: .l1111i Jl'SY1l2ll'lIl1lll R1DQ'1'l'Nf Suph 11111111-ss-1iill11-1't XYZIIT. l1' 'i l' 1' lx' 'llll llillll 1iill: l'll'1'Slllll1'll-'-ll'1I l,111'i11s. II1-111'jv -l2ll'X'lS 2lll1l liillp' 1'l-1y- T4 . l,1lllllS 111111-111s lll1lX'1'1l in tlu- .'lDl'tll'I'll 11-11't ul' N1-vzulzl. .11 l,2llll l1-1l tu lm-1111-. W- :1ll l'1'L1'l'1'l11'1l l11.' lr ,'.', Imt XX'1'll'Ulll1'1l Nlr. .lnm-s in l11,' plzu-1-. 'l'l11- lmys 1-1-1'1:1111ly l1-1X'1- 1-111111g'l1 nl' ilu- l.Ill'lll1X 11X'1-1' tl11-1'1- tm 1'll'1' 1--11'1- uf. tll1'l'1"S Mr. Will: . M11 2111 l Nl1'.'. K+-111111-1' illl l Mr. .I11111-s. 'l'l1i.' X1'2lI' .'1-1-111: to lu- :1 lm-ky' X1-111' l'1ll'tll1' lin l'lll l'11l.'. -X - llll1' ol' l111X'.' l1-1X'1- ll1'1'll 1'z1111p11,'1-1l so l'z11'. z1111l only um- gfirl. but llwk. H11-X' 1-z111'1 1-XI11-1-I :1 ll1'l'.'1lll to 24-1 llllllll' l'l'1Dlll We-lls 111 tw1-lX'1- 111-lm-li, 1-:111 ill -X' l4ll'2lll1'1'S? X11 X'1- lll'l1l1' it 511 lull' N1Dg'1D1l1l' l1t N 1I'X' 111' gg' ll1tl1'lA. -XIX I-ll. lu11N.-UN. My? xxx.-'NX Enghsh S .N xx x L -s 1 111111 U INN UUNQI. INN X ll UU I ll1 I NU 1 H 1 , K x x I 11 ,,, -1 N1 K1 NN . 111 1 INK 1 1 N I 1 I U 1 ll 44 N111 'N , 0 I 101 I Ill x K N x xx, It 1 N 1 1 JN 11 11111 KN I1 1 -1 1 1 1111 ., 1111 ss. 1111 1 1111 N IC QU O11 I1 P011 1 N 10 1 N UI I 1 1 1 1 Y 1 HW 111 , 1 1 11 11 11s111s 11 ., .1 s 1.1ss .s xs1 1 1 N IIIOY P1 0 111111 10 '1 1 X111 . ,,, 1 1 s 111 1 . 1 111111 1 1111 ., tlll IP1 llI1l1 111 1., 11 'N I 1 NIN 1 1 1 s1 11 11., 1 .,1 . .1 XX ll Nl -Kf .5 1' 1-1-1 A-1 xf 1. - . , . A 1 I U1 Hx 1 K 1 : "--'.'. Qfiii "1-- f Eff'-L"Qi11gEi112.11 11, " -'.11 .'.'f --,1-1 -,'.1. 1." li 1I'-' 1 1 NH1,1.'11 11'1.' 11111111 :2'fIIIIg' 1111 V1'I'f' S11f'l'1'.' 111111' 1111: 1'11-11' 111111111' 11111 ."'111 1: - 1' MY: R , MF: 'Wn' 11 1 il 1 Mr. 1Y'11.' 11. '1'111 1'11f1'111'11' 1'11111's1 111' s11111y 1'111' 1111' x"II'11I11.1 1'I2l.'Sl'S is 11151111 11111- 1'11 1 11111 111 :1 j"l'1'2l1 11113111111 111' .'11"1.'.'. '1'111.' 1s 11111 2111, 1111 '1v111', 1111- 1"11.'1 11111 Stll1I'lltS 11:1v1 11111111 s1111w111g' 111111111 1111111'11s1 111 11111s11111 111111- 111.'ts. 111111 1111'-11 111111 11111 llil1. 111111' 1'I11g'1is11 11. 1'1z1ss 1'IItl'I'fII 1111' 1,111- 11111 1's." .'1'111111.'1 1ll 111111111 11111 W11111111' 11'-1s11w111-111111 :1 IA1IIf'1IIII 111' 11x11 1 111. XIII " -1'11 1Y11.'11'z111 XY'l.' f'II1I.41'II 111 l'1'1'l'1Y1' 11 1'111' 1111' 11.'."15' s1111 s11l1111i111111 111 11111 ,11111g'11s. 'l'111s is 11111 111111' 11ss111' NY1'1tti'll 1111s y11z11' 11'11'111 Il'l.' 11111111 1111111111111 11111111 :1s 11 is 11111 1'2ll'1f' 1111 1'111' 111- 11111s1 111' 1ll1.'1f 1' 11111 1 11.'1s. 1111 11' s1111111111s '11'11 w111'11111j1' 11111111 1SS'lf'S 1 111111' wh" :11'11: '1'1111 1'Il1'lll11'Zl1 IC .'.' '1y 1' 11s1: VIIII1' 1'21I'I 112111111 11- " 1111' 1111' C' t4'St 1 1111 111111115 S4't 1'111'111 1ll 111111 111i "111: Mis '1 1 111s." '1111 1ll'lll.' 11t11111's 111' lllll1'Il 111111111'111111'11. 11111111s z11'11 1111511 11111 1x1 '111- 111 111 w11111111g1' is 11111. 11111'1111.'11 111 1111 11111111 111111 111 111111. 1'1."11.' 11 1 1'11f1'111z11' w111'k 11111 1'I11j'11.'11 1. '1- .'.' 11'1.' ll s.'.'1 'll 1112111 Il'1.T ' ' 1 1 1111 V111'y 111111' 11111. 11.11 lI'I5' 11z11'11 W111111 is 111111111111 111 tru '1 . '1'11z1t is. Ill1'lf"1ll'lI'Y 11'111s 21111111111 11111 W1 1'111 111 W1111-11 111111 :111- 1111111s 1'1111111'1s 1111 :111 11111 11111: ' 1111 111 lll'l1l'l'12lI 1'111111111'11111g' s1111111 1'11 '1'1f"1I 11111 11 111 is 1 '11f1' s 1' 1. 111111' -Illl '11' -11 1 S111 '11' 1'1:1ss11s S11l11j' I'Illf"I1S1I 111111 .Xlll'l'11"lll 111- l'l'2l1ll '11, w111111 11111 111w111' 1'1'1s.' s1111y 111111'11 111' 11111 g'I"l1llIll2ll' 111111 11111 llil 1' 11111 IC j1'11s11 1z11j1'1'1j1'1. H ' .. .1 111-11.s1.11L1' 'QR ,fi fv f'N"h.u F orelgn Languages If 1 1 4 . 11,4 N 1 14- KX ll 1,1 lll"llflLL N IU u un ll xx 1 MY 4 UNK 414' ., I4 x Ill., .1 ,n . lLllld-4 1 nu . xm 1 n . 1 ,, L, 4 , xx 1 , . Q 1 1 1 N 4 4 1 11.11 u , x X N . 4 1 . 114 1 1, xx ur 1 x ll .11 qu. , t x 4 14 K N K N IN IIN . mxu 11211. , N 1 l U .., 5.1 . LQ Q x r IIIN 1 4 1 1 . ., 1 LQ 1 Q., N r n lll 1 . N . H1 num 1 . 4 . N IX , u no N mn . N x -1 unmx x x u 1 ,, . 1 4 . ,N r 4 . N x Ill ll x x N lm 1 .1 x HI 1 KN ,, . 1 1 N H N X 1 NN 1 , . L1 . N IOIININ1 u 41111 tum 411 . fr M 1 1 xii NN ll 1 . X N nn N 1 NN 1 lx XIHIIXX .XVHXIZXI "0 Xf?""a'1f ' f - 'A ., -M X, wi' . . A ' 'tif' gf f IH! :'1 is .'.. ."1f 1 21fs2.L1.f'5.f1E22. ANY I'I'1Ul'l,I41:m- uri fzunilizu' wit! tlw zul- Y'llIf' U'-.' ni'1'vrul by tl stu lj ut' fu ' '.j"l I: g lt mat mllyz '1 z' ts S 'ith flu- viviliz-ltimx ui' tlw yxut but Ill ilu- Silllll' timv it im- pl'm'4-s llll' ku 'l - 154- of l'Inj"lish. S11 ln" gf' f'Ul'1'if" l'lll' 'ffl 's nw- than simply lll'lStUl'illg' 21 ' 'al ll'll'j'. It 11102115 uh S0l'lbillf" thv tllUll4"lItS, imlwlls. 'lllll Illllllvlj' VXIIV1' .'.' inns uf ax pc-uplo z ml f'04'lillQ.L' Zl lu-xx' l1lulvl'st:1mlillf" 'uul Syllllliltlly fm' HIUIII. .Xm 'I'il'2lllS 2lI'l lllllNllDlll'll' tr'1w-la-rs, not lwv-111.'v tlwy 'll'Q' 1mt'znnili'n' with tlw Mn gill' 5" F' tlw l'UlllltI'f'. but In-c--1l1.'v tll1'f' lm-1' tha- .'f'lllll2lHlf' 'llll 111114-1' stu l'1 5" 'I ' 'll mmm-s f'l'Ulll z Stlllll' uf' tl zt I' nj 'xjwn Thx- s ual-' mi gr H11 xl1'1.'tvrpivcvs -xml plays nut only lumzuli-11,' us but hvlls .' tu rvzllixv tl:-lt all gn-at it1'I'2ltlll'Q' is mat plmlllw-ml in our ' lalj 'lf"l zlml thu: lv-uls to bm-ttvl' lll1l1'l'Sl2 ulingfz 'l'l14- !'u1'vig'11 lam. 'll'll 'vs f2ll1l'llt In-rv this ye-:lr xww- Sl il fb. L: tin illl l H4 rnlzlln. 'l'mm ya-:Irs ni' 4-:wh lz11ng'll'1jw- :uv ta llfllt in Ill'1'p21l'2ti0lI for mall -jw vs rk. ln S1 il 'sl I. f'llllJll'l.'iS is plan-1-sl 4111 tin- g'I"llIll :tic-:ll f lztiun 'lllltllk'1'2lllliliZll'iZ2lti0llUfthl'l'llS11llllSilll1l w-my: ui' I' 'imp' f' tl U1- i2'1l'llS. In se-4-mul ym-'xl' Slbilllifll tlu- xx. 'k - .".'Ts nmxtli' nf 'tl 1 st uly ul' 2l1lV2lllt'l'fl f"l"lllllll'll' :ml thv rm--ulinyf' ni' plays :ml :mu-ls NYI'ittl'll by l"llllUll.' Sllilllifll .2 tl na: Latin I. ll4't'tS.'2lI'ilf' I'1'llllil'4'S lllllfll drill t with it tlw lzllmits ' ml vuct ns nf thv lwuplm- Zll't' ulmsm-In-fl mul thv 'I apo lu-lzlfimn of Latin in nur 111115-'11-lgv is ln'm1g'ht mt. 'l'lw sm-mml ye-zu' xw rk vmntzxinx svlw ti1 IS l'1'om Yill'i0l1,' "I-1 .'.' iv ,RUIIVIII writs-rs. HPl'lll'1ll ll. only wus tillll 'llt In-rv TMS ya--11' :xml H141 vlns: - -al f f 'S ll ts. 'l'hv wurk vollsistx-cl l2ll'f"l'lj' oi' Hu' l'l'2UlilIQ of I' 1 -K "Ht'l'lll'lll Hs-'1111-1' fm' Hll'illlll'l'S.H Mi .'.' II tl 'l'Imm-1.' is lu-:ul ut' tin- mls-pzurtxm-nut :xml in.'tr1u-tm- ut Sy: isl :mal l,:1til1, whilv Bli .'.' lim-rtlm l'. Ku -lm-ya-1' tm-zlvln-s G1-rl rm 'ffx-X I-,i N .f"""N, Forenslcs N1 N1 xxxc Klll .., xx NN l..,1 4.x Ill., N ,I ,1 1. -s 4 N -s NU Xl 4 ll N 4 x .J ,R ill Ml ll, 4 4 . 1 ., N I N tl NNN x xc lv Il,.xl4N ll lx 4 ll 1 N u Xuxm fl r l N 1 N 4 1 I .N unix 1 lll N 11 N lx K l ffl 1 f - if ,A M 'll V'--A.1 ,4-1-' 'Q,:. 1 Q..1ZQjFf1'-,'I"-.'If.f:f-kia.if li. WIl,l.SHN:1.' lin-1-L m'nl'1lu- l'11lnlu' Sy --lk- ing' lll2l.'.'l'.' 'mul tlu- l'lI'l'Sll- nu-11 - SUIlllUIIlUl'l' ll -l 2 lilly' l'l:1s.' Utlllllllillt-ll inte-11-st in l'm'm-n.'u'.' lay nj f"- llllZlllQ.l' flu- 'l'llz1li:1u llmulzliiv Vlulm. 'l'lu- l'luln uu-4-is 4-V1-ry utlu-1' l"1'i- I-nj '5-'l1t. Htliw-r.' xwnw- 1-lm-c-tm-ll Q-zu'l1 S1'Illk'St1'l'Ellllllllvj' we-1-1-g'lx'4-11 flu- l'1'SllUllSllIllllf' ul' 1lir4-1't- lll4" lu- Vlllll mul plzuming' tlu- Iil'Hf"l'2 ms. .X llllllllll'l' ul' 4-xl-llm-ut ll'lf'S xx'4-r1- pn-se-lltl-ll in ilu- pulnlu- 1llll'lllQ.L'lllt' yn-ur. .Xu illtx-I'-4-lzlss 111-lnutiuf-' multi-st ww: lu-lml lla-lrzliillj-' tlu- tlll1'Sll4rll. "lim-.' l'-ml: 'I'l1'1t l'UlllIN'llllY1' :itll-lu: am- lu-nu-lui-xl mul slumlel lu- m-lu-u11l"1j"-ll in lnig-'ln sm-ln als." 'l'lu- Suplumnmw- tl-:lm 4-uusistillg' ul' livllllvtll l.1u'4-. lieullu-5' lim-ylu-lcls :uul 'IK-4l l'z1rx'ill4- xvvrl- ilu- NYlIlll1'l'S. 'l'lu- tl-:nu sl-I1-vis-1l l'l'ulu tlu- l"l'1'Slllll1'll-SlllllllPlll4ll'1' ell-l'ti 5-' -l-lss wx-rv 'IX-ml f'2ll'Ylll1' mul Km-mu-tln luu-4-. 'l'Iu-y lil-lm'u-fl .luliu Siuumsn-u 'ln l Jlu- Wlu-1-le-V. lll4'lIllI0l':4 ul' tlu- -llllllibl'-Svllllll' ll--lmtiug-' 1-lass wlnix-ll is llltlvl' tlu- SllllUl'YlSlUll ol' Mr. We-ut - 'vm-lt. 'l'lu- 1lll4'StlUll " Pl-- sul '-ml: 'l'llz1t tlu- llllllltlvl' llzuu l'ru,j1-1-1 slumlnl lu- p-1 .'.' 1-ml by Vu gf'-us imnu-1l'zte-ly." 'l'lu- T1-:lm vlum-u lu mlvluslte- lil-nu xx"1.' Kvllllvlll l.ll1't' mul .l u- Wlu-1-le-r. 'l'lu- 4l4-lrzltv is se-lu-flull-ll l'm' April lil. 'l'lu- tf-21 I vlu-se-u tu -ll-lnutv SI2ll'li.' ll ilu- 1Ill1'StlUll, "lie-s l'-al: 'l'l1-f 21 lla-pzxrtnu-ut ul' l'lllll1'2ltlt u with El S1-4-1-4-tzlry in tlu- l,l'l'Sl1l1'l Vs Czllrilu-t slurulll lu- 4-stzxlmlislu-nl." 4-mnsistm-4l ul' l.m-.'lu- l,:u1i :uul 3lill'll' V1-t-r. 'l'lu- Uillllt' 11-:nu will nw-pn-sl-nrt lillw iu ilu- Slut- Ill-l:1l'l1j" C' -st. l"rom tlu- tale-nt clispluyl-el in tlu- 11-4-1-llt llN'2ll pulrlu' slu-zk' gf mu- te-:ts tl - vz1I'io1l.' ll1'Il2ll'lflllQ'lltS ul' pulrlim- slu-ulilug' llzlw- 4-mnt1'ilmt4-ll il Nw-ry lN'll4'l.lI'l2ll llll'lllt'Il1't' :luring flu- ll'l.'l f'1"ll'. R- xlAill'1 Y1f1'l"1'l-11: 'ZH ffbfvx YE J""""Nx HlSt0Yy and Soclal Sclence 1 1 1 .1 11 11 s lll..,,., 1 1 dx 11 N 111 111 , x x I 1 K k .., 1 1 X 1 1 1 N 11 1 N K 1 1,1 1 1111 1 X l 1X x x I xx 1 , x 11 xx 1 x 1 X x 11 N N 111 ' N N 1 1 11 N 1 N N 1 111 1 ,Il N N 1 N j N xx ,I x lxx x 1 1111 1 xx x , 1 1111111 1 ,., 1 1 N 1 -1 N f 111111 111111111 N .1 1' 2 1 'Nf .. -A -.,s,.3J' - . . . ' Y'lf' Xxx, 1 '1 -'.Q,, 2 1'1'1 i-1 .'.. j.1.L1:ffifg-12-3-s,:,1 .-,' Y s111111- 111111111111 111. 11111- N1ll1'l11S 111 1'11l'11 111511 111'1- 1111 11'1 ll1'1j' sl' I--'I--'1'11g' -111- i' 111 111'll1'l'2l1 111' .XII -ri- 1'1111 111s1111'1. 1'11'i1-s 111' 1':1'11l1- 111ll11'S. '1'111.' is 111-H 11s1- 1 1' 11--11-111-1's 211111 :111 11l11.'1' XX-1111 1':1l111- 111'1.111'1' ll.' 1'11llN1111'1'1'11 Y 1111-s1- s1111'j1-1-1s 111111 111 11111' f 111111'11111111 211111 111- 1111151 l1-11'1- 1111-111 111'1'111'1' 111- g,'1"l11ll2111'. 1'11'i1-s 111111 111-11111111111-s 111-1'1- s1111'11-11 211' El 1'1-5-'111111' 1'll1'1'11'll1'l1' 1'11ll1'S1' 111 1111' 1'I11'11 1111511 T11-1111111 1-115111 f'1'Zl1'S 211111. 111'-1111111111111 111'11 111- l11-1-111111- 11111-1' -s11-11 lll1.1l1'lll S11lll1'11lll1'S211.11'1'2111.1 1:1'1.1l1'1'11l1.' 1111- 511114115 N111 111-11 il C1111 11111' 1'11lll'N1' 111 "1,1'11l111-111s111' .X1111'1'11'fl11 111-111111-1"11'1." .X1ll'l'11'2l1l 11is1111'1 :11111 1'11'i1-s 111'1- 1-1-1l11i1'1-11 111 1111 11l1'11.f"1 s'1 P15 111' s11111- 1'111. 1':1'11l111lII11'S is 1'l'1l1l11'l'11 111' 1111- 1'I11'11 111g'11 S1'1l11111 1311.11.11 X11 1111' S1'll1111'N 21l'1' S1111-'11111' IC1-11111111111-s 111111 1'i1'11'.' 211111 11111.'t 111.1111 111111111's 5111111 .111111-1'i1-1111 11is111'1. '1'1I1' 111'll1'I'i11 111s1111'1 1'111 .'.' 1'1111' 1'11111.'l111.' 111'1-1111-1'11'1- S11l1'111N 1.1ll'1'1' 11- ,'.' 1112111 1111111 11 11-1.' 1'1.'1 12111. '1'I11.' is 1-1111si111-1'1-11 1l11111' g 1111 ls 11l1'1'1' 2l1'1' g'1'll1'1'Zl11X 111111'1- XX-1111 :11'1- 1'1111'1'11 111 Q111111- 1'1'11.'1111 A111 111'11I1 1 111 1'S1'. '1'1I1' 1-1'1.'s. 1-11111111151-11 12l1'Ql'1'1f' 111. 5111111111 1'1-s, S11111yv 21 '1l'j 1-1-111-1'1111.'11 .'1Z1'11 1-xt, "W '111 1,'11f"".'S.U '1'111.' 11111111 11'1s 111-1-1-1111-11 111' 1111- 11is1111'1 111'112l1'111l1'Il1 11.' il SIl1'1'1111 111'1-1111111111111 1'111'11l1' Stllfly 111 xl1ll'1'11'il11 111s111'1. 11 1-11111111111-s 11111'11-111. 1111'l111'Y111 211111 1111l1l1'1'11 111s 1111'f' 11111111111-1-111 .'.'. .X f-'11111 11121111 111. 1111- 1l11'1ll111'l'S 111' 111-1,11111'1-11111 211'1' 1'1'1'1.11111'l1 1111111 1111' 1l1.'1111'f' 1-11 .'.' 1-5. .111 1111 2111 1'11.L'1111l 111.11101I11'1I1111'1'N 1111- s111111-111s 111 "21 S '11'll1'1'. 11.1 1111-.'1- lll1'1ll111'1'S 11' 1111-1 11'lX'1' 11111 11'2ll'll1'11 21 11111111 111-111 1AI'111ll 1l11-s1- s1111j1--ts!-111' 111111111- g11'1-11 111-1'1-1111'111'1- 111111 '1 1111'111'11111111111 111 1111'11'11'1i1'111'1'5! XY- 1li1Y1' 1'1'1'1'11t1y 11'2l1'111'11 111111 Yirj-'11 11-1s 111' 111111111-1 111 1'111'1s1111111111111 110111111'X11111'Q'2l11111 XVIII 11011111111 1l1l1'Q'211111'f'. ,Xl1111l1'1 1111115-' 111- 1I2lX'1' 11-111111-11 is 11l'11 NI1111111111' S1-1111111111111-111-1111-11 is Il 111111-11 X1111'1'11'1111 11-111111 . , . J , , . . '-1- '4'XfXR .f"N""Nx Home Economics I x 1. l I N X ., tml : 's 4 X ' l ll! X iss-X 4 N 11NN N 1 N 1 1 l . 1 g ig 4 It ul 1 N xl XXII., llllx ,, s 1 Il IIIl ll 1 UND N Xl XIII ffx , f'-A., ,141, ' -'-'A'-- L ."1' i:?'f'f5::1 ',r4 Iifii-iE"R-Qiiii W ii I lll'1 HUM li l'Il'UNUM ll'S l'HllI'Sl' 41l't'l-rs lu ilu l"I'l'SllIIIl'll lxru j'l'ElI'.' nl' tlu- Slllllj' ol' 'l'l-.'lill- plain sl-wing-' :uul -I l'iiig. 'l'lu- yi--ir is llivilll-cl iutn lm, Sl'IIl1'Sl4'I'S. 'l'lu- l'irst sl-nu-ste-r tlu- girls Slll ll' llmau-stiv Sf'l1'lIf1'2llIlllllUS1'l'HIIllllIl'f'Sl uly liulllvslll' -X 'lS. 'l'I1i.' .Vl'2Il' in lhmu-stu' Hvil-:uw llu- girls lmw Slllll'1l2Ill Zllllllll l':1lm'im-s, Hillsl'url'llil1li'4-ii:iiul .X1lults.:l1ultlu- plziuiiiug ul' nu-zlls with llu- rigli illlllrlllll ul' lliIlllI'll'S. l':1l'lmlny1ll':1t4-s, l":ils, l'rul1-iii, Nlii 1-rail lflvuu- its 'ml Yllilllll u-s. llllll'llll'li1'I'l'lIl rl-i.'.'f .' in llouu-stil' Sm-im-iu-v li:1x'l- gil' -in iliiiiu-rs :uul llIIll'lIl'UIlS tllroiigluuil tlu- ss-uu-st:-r. 'l'lu-mv :1l'l':1irs lx-Irv :ill turiu-ll nut il gre-:nt aiu-'-ss. .Xll tlu- girls Iikvtlu- Sri:-:uw-c'lz1s.' 'II'Ullll4l lllII'lSllII'IS tiuu- lu-1-z usl flu-rv is so muvli Uilllllf' -ui I 5'-mul tlnii js to -ul. .Xl ll - lN,.,'lIllllIIg' nl' tlu- sm-I-mul sciiu-all-r llu- girls l'lI2IllI.1'l'll from c'lml"iig' tu sl- " if-'. 'l'lu- prulnll-in is tlu- Illillllllllg :uul :l'ing ol' .1 1-'irI's up 'ing wzirll ' ilu-. lu tlu- spring tlu- vlzlssn-s will pmliailily' I-xlnilrit llu-ir work in llu IDU -st'- S 'll'Il1'l' :uul Art I" llI.'. I. . - ic lI1.1x 'ZH 'ffrry lu, pm 1-A-ik Llbrary X 111111 11 N 1 Il N - 11 S 1 1 1111 1N N 1 ll 1 1 xS I S 1 llllt N 1 1110 N1 N , 4 4 I JUUxN 1 X 1 1 1 1 1 N N N I HH xS 1N N X11111 5.1 111 N 1 N N - 1 1 N 1, 1 1 ., ., lI1 N ll Sx 1 111111 1 1 1 J. NX ll 1 IX 111 1111 1 Q r 1 1 . I 1 41 41. I I4 S ll S 1 5 rw 1 v A A A A ll u, rw 11 lfll 1 ' X 1 . l ' , rw w 1 1 1 1541 . A h' I D A . ll A 1 ., ' Ill , . I11,x l1111:1x11 111.11 , X - 1' .-'61, --- ' 1 A'-A b -.4 11 QJ1? 1. I I , .I' Kill, XA, 1' K-1 - 1.,f Q 5 Q.1.i-17,11-iijQg221?'ss1:-z-.I -,-' Bri.-2.111111-'L '.'-.- '-'.f I - III'l I'IIl'11 QIQPIIIIIN II1g1I1 S1'I I'1.' 111- I -Q1 1-1111111111-11 I1I1I'2ll'j' 111 1111 1' 1111- 11' 211111 11111- 111' 1111' I11-51 111 1111- N111-. 'I'I11- l't'I'1'I'l'll1'1' I 1I'.' z11'1- 1111- I11-ut 111 I11- 1'1111111I:1111l 111- g'1-1 'l"lI 1'11II1-1'111111 111' l1111l'.' is 1'X1'1'II1'll1. 'I'I11- I1-st 111z1g1"1'.' :11'1- t:1I'1-11 I1y 1111' 1-I I 211111 tI11- st111I1-nts lllilj' ll! - 1I11-.'1- :lt -my 111111-. 'I'I11- S1ll1I1'll1S Il'lY1' I'l'1'1' 111-1-1-ss 111 1111- I1I11'-11'y 111 1111 11111-S. I' In' Ill'lf' I11- t:1I'1-11 11111 I.11I' il 111-1'1111I 111' TW11 W1-1-ks 111111 111-15' I11- 1'1-111-W1-11 :11 1111- 1-1111 111' that t11111-. ,X I'1111- 111' two 1-1-nts :1 IIZIX is f'Il2lI'Q1'1I I'11r 1-111-I1 'll' 1111' I1111k 1N IQUII1 11111 z1ft1-1' 11 is I111-. 'I'I11- III1l'ZlI'f' 211 I1l'1'.'1'Ilt 1-1111.'1,'ts 1111 QTIIH I 1I','. 'I'I11- III1l'2li'j' 1s 1lll'llISIl1'1I w1tI1:1lI 111-xx' I1l11II'.' 11'I111'I1 2lI'1'1'11l1.'I1I1'l'1'1INY11I'tIl wI11I1-. 1 Ill' N111 -111' 1111- I11-xt I'1111w11 I11111Ii.' NYIlI1'Il I1z1v1- II4'Q'Il 11111'1'I1:1.'11I I.1'f'1'IItIy' '11'1-: "XY I1y l'11I11111-I 1'I1:11'I1-.' A. I,1111II11- 'j-'I1. " I'I2ll' .Xw-ly '1111I I,1111g-' Ag-'11." 115' XVII. II I1'1III. "'I'I11- 31:1 1ll 1111' I1'1111 AI21.'I'.II I1y ,XI1-x:1111I1-1' IJ11111:1s. "'I'I11- S1-1 II1-v1I." I1y' I,11x1'1-II 'l'I l'lS. "'I'I11- Ii11y'1I I':U'l1I to I:11Ill'lIll'1'.u I1y II:1I1I1111'11111. "I -1 'Il,II I15' II1'x'111g' .I:2lf'II1'II1II'. "Sv: '21Ill11I 1-111-," I u' Sz I 1 T' '. "Out 111' 1111- I-111111s " I1y I'I11II1111I1I1I1s. "11l'1'j' 11111111 ' I11' I'1 1'I111111-. ' 31111 1' IiIll1XY.' I' -xt. ' I1y I,1111'1 ,I1l'I11'l'. 'II11 I-1111 IiIlIf"Il1 111' 111111 'lIIj', ' I1y ,I'II11j'1I Hill 11s. .X SI '1 I 11'1-111' 31.1111 I Y'lII1 I1y1I':11111. ' I I11 I11v11It Ill 1111 I11 ' rt ' I1y 111111-1-1-111-1-. ' IIII1' I'1Ig-'1- 111 1111 .I 13-'I1 ' I1yNY1II1:1111Ii11I11. -1 ". '11 - wx "N Q l, l X f . , I l l . l 1 A - If-lqffxiw. ,.f-,YA X --1-25,-1'-gffQ"1'1L.ififblfji-lik ,,-1.1 5213i-glzqj-1 .,,, 'A.'A,. 11,2 k,',. fjj Nlathematlcs N llml l N fl l X rl 1 llll HN K 1 hal N 1 ' ll Nl ll lHllN N N l tl N IIU1 l x ll N lllfll , . 4 1 -s l llll DN' NN N Nt 1 X lt xx , xx s 1 Q N N 1 x N , UlllN4 ,., 1 lll N 1 N l IUU 'N 1 1 1 1 l N ill N l -K il N N ll 1x1 N 1 X X x N Xb ll lo llfll UlllNi lil 1 ' .., N 1 I x xx 4 l IQ NNI ll l1U 1 N ll-s N N N 1 N l N lxl Xl lll lllll ,U A Q . ,W l.I'H l'Ul'N'l'Y lligh Svl xx'-1: lll'g:1lli', All 2llllll'HXllll2ll4'lf' t"t't.'- tw ye-airs 21550. .Xt thv S'llll1'illllt'tll1' lligll Sl'llUUl t'Ulll'Sl' ill 'lill- f'll121t".' W'lS illstitlltl-ll. lil-1'-lllsv thx- "1 'llilll 4l4'IVll'llllllllS ut' 1 zith- l'lIl2ltl4'S1'HllSililll1'llll' zll'1'll lu-5' nl' alll 1'tilll'Sl'S ul' lligll S1'll0HlN2lllKlUtllvl' ill.'t't t' .' ul' lt'2ll'lllllL1'. 'l'hi.' is tl'll1- lN't'ZlllN1' .'Ulll1' lil'2llll'll ul' this Q1'l"2t Slllllf'2ll.l'l'1'tSlll1'lll1llX'lllll2ll4llll'lllg'illt'1'llill'l'Sllillllllillll I ' lill- tix" lifv. 'l'hl- 1'lll'l'i1'llllllll of this svllmll 1'Illlll'2ll't'N tht- l-lltil'1- l'2lllQ.L'l' ol' lllillll- Plllilti -all stllllil-s lllC'lll1l4'4l ill tht- t'Hlll'N1':4 ut' thll wry ln-at sl-1-llllllzllq' s1-l s ill thi- 1-ulllltry. 'ls l'ollmx's: l'llt'lll1'lll2ll'j' 'llltl .XllVilllK'l'4l ,Xlglllil':1, l'l:lll1- Zllltl Sulil lil'HIlll'tl'f'. 'l'lll'1ll'Q'tlI'2ll 4xlg5'l'lll'll zlllll 'l'l'igllllmll1'try. fi1'lll'l'2ll Math- zltivs illlil l'll.'ill1-.'.' .Xritllllllltil-. 'l'hl- ill.'tl'll4'tlll's ill thc-.'l l'lllll'svs 1llll'lllg' tho yll-ll' 15327-ZS 2ll'f'I l,l'lllf'lll2ll lil'I'lll2l U. l'l 'A llll-yl-l', Bliss Nlll1ll'1'1lfillllll'l"lll1l hll.'.'-l1l.'1'Illllll1' KUllllll'f't'l'. 'l'lll- 1'Ulll'S1' sl-ll-1-tl-ll hy thi- still-llt illltl his 1'Hllil'llllil2lll'1l lililllf lift -l' l1'2lYllIQ.l' high svllmll 1hltl-l'lllill1- his stile-vtiull ul' his lllzltlllilll'1ti1'zll 1- -s. 'l'hl- t'lltll'I' l'2lllf"i' nl' lll'lllIl'll'llf'.t -ln nt'l'l-lulll ill thu- ligh svl l is l't'tlllll'l'4l nt' tha- stlllh-llt lllillllllllg' Il llllivl-l'sity ti-1-llllil-all 1-llll- wltinll: thv v'll'iolls 4ll'lP'll'tllll'lltS nl' .Xlgl-hill :lllll li1'Ullll'i.l'X ur- rl'- 4lll.I'Wl of tlllml Iblillllllllg' il fi1'llt'I'2ll nl' l,illl-ml Arts 01 l'sl- ill tht- lvlllV1'l'.'ltf'.XYlllll'Stll4l1'lltN lilillllllllgjtilllf'tH1'UIIllJl4'll'tlI'll' high sclllml wi 'li :lllll lllvll 1-lltl-l' lDll.'lll4'N.' lil' t'Ulllllll'l'l'lill lbll 'slits Zll'l' l'l'llllll'l'll tn t-ll'- Hlllj' Slll'll l'Ulll'S4'S llilw-vtly zlsnwizltl-ll with Sllvll vlwlltilllls. llllt Ill'l.' sl-l1-vt utlll-l' 1'lilll'sl's :ls 1-ll-vti 'l-s. 'l'll1'S4' 1-lvlllwl-s, ill ut't'l-l'l-ll lll tlll- l'lll'l Cu llty llig'll4Sl-lllml. :iw l t "s 'lu 1' ls. lil-lll-fits tll-llvl-ll t'l'1vlll lllt'lll hy tlll- Nllll'lll 4l1'Il1'llll llllllll thi- stlllh-llt 2llUllt'. ll1'lll'lf'NllI'I'1'l'll ill Q.,'1'ttlllf" his 1-rv lits witl tht- lmvl-.'t lm .'.' llll1'g'l'2l4l4',Hl' hi- llI'lf' Sl'l'lll'l"fll'lIl with thi- lligl -st po,',"l l- g " h-s 'lllll V4-lip his lN'Il1'l'liS zl1'1'lll'lli gly. filllltbll' lllll' yullr- Svlli. lll'zlllll:ltll.' ul' this lligll svlllml 4llIl'lllILl' tlll- ll-lst llzlvll llllllll- -xl'1-l- ll,-llt l'l-1-nlwls ill xl2lilll'lll2ltll'.' ill lIlg.1'lI4'l' illstitlltiulls ill' lt'ill'lllllg', 'l'l,,. lwttl-l' thi- l'1'4'Hl'1l ll1'l'1',llll' he-tt1'l'tlll-l'1-. l.Xgzlill. l'llUUNt' lllll' j'Ulll'Sl'll'. '1lN."1" 'Il film- JJ A Music MPXN N NN N 1 1 1 ss 1 QL., up s I N llllll 1 l 1 1 lN K NX N NN N x Ux , xx x x 1 x gmx xx H 4 1 X N lu 1 lu N N1 I S K N X x lx N l N r 1 1 4 xuplun N 1 1 N lt 4 llt ll 1 1 N N X lt 1 N P l 1114 ll I hx 1 N N 311116 .7 W f Rf 1 Tx . Q .Iz- . ' iff xhf 'I I W tl'l'll tlu- I' :mul tiirls' tilw- t'lul1,' lmw- mzult- piwigiw '.'.' tliix yi--ii' mul:-r tlu- zlilc- lwul- 1-rsliip ut' Mi .'.' Nl-irtin. 'l'wi-nity-Vg-'lit l yu we- '1- 4'lll'Hll4'tl in tlu- Huy." film- t'lulr :xt tlu- lu-gg" 'ng' uftlu-5'v'1l'.2llultlu-llllllllu-r1-llrnllt-illlltlu-Girls' film- t'luln was su QL'l't'2ll tlrit it lrl't"lIllt' lll'1".'S2ll'f' to 1livuli-tlu-in into two 1-l-i .'.' 1-Q, tlu-rv lu-ing tliir- ty-t'ix'v girls in tlu- first 1-lax .'.' zliul lllll'ly-litllll' in tlu- se-1-mul. 'l'lu- girls first :insists-ri-tl ll Iltlllllivl' 1lt'txm-pz11't .'1lll,'.', lultli 1-l-1 .'.' irzxl zuul sn-mi-1-lzlssic-til. mul :lt tlu- lu-giiu ning' nl' tlu- sf-1-mul S1'lll1'Slt'l'. xulrli was lu-gun mitlm-1--p'11't .'n1g,'.'. Xli .'.' xl2ll'llll lDl2lllS fm' lmlll tlu' film- fllllbs tu j"iN'1' illl Ulu-I"tI2l orsmiu-4ntlu-rliilulul'l1111si1'z1l1-ntl-l't:iillllu-lit iii tlu- lzltt- spring: W - uri- vi-ry prmul ut' mir Hr:-lu-stru this j't'2l!'. lt is large-r at l lu-tti-r iii 1-vi-ry' xx'-ly tlizili it luis 1-vi-r lu-4-in lu-l'ur1-. 'l'lu- Uri-lu-strzi l'1.' plziyi-il for 11 mlmlu-r ul' :iss-mlnlin-s mul prugrmiis ziiul lm: luruli- an xi-ry' t':ix'm':1lrl4- imprn-ssimi on :ill its 2lll4llt'lH'1'S. 'l'lu- Ure-lu-xtrzi vill tiiriiisli tlu- lllll.'ll' lm' li2lt't'2ll2lllI't'1!lt' zuul Q14bllllllt'llt't'lllt'llt t'Xt'l't'i.'l'S. 'l'lu- lkillmviiig' iinstruiiu-iitsf-1i:iil,1m-tli1- tlrvlu-strzi zuul zirt- plzlyi-tl ln'ilu-l'1ill1m'iug-p1-11,11-z Violins: Ili-ln-in llt'lt'l'.'UIl. lic lr-rt W1-.'tt'z1ll, Urn Sll'ZlIly,'t', t'z1rl t11':1lix'1lg'1-l. .XV -rill lluyil, tir:u-i- ,Xiiunu-tt. lizirl H4 li-rts. lllillltll lltrltllllf' 'll2lllt'l'. liaiiju: Nlilo 'l':1lu-r. 'Vriimlunu-sz K4-mu-tli liiu-1-. 'IH-elily' t':1rx'ill1-. SIL' u-s: l,a-.'li1- l,z1lii. llullu-yt lim-yimlils, .l:u-l' Sutlu-rlzliul. tiuitur: llziyilt-ii ,Ili-lull-rsmi. llHI'lll'lI .luv 'lvl -1-lt-I'. lll'llIllSI St -Il -11 For isli. .X lu-z111til'l1l thtlmpluniim- Vit-trulzi xx'-is pllrc-li-1:1-il tlxix yf-:ir vitli - llltll1t'yl'2ll'llt'tl by tlu- tilvm- f1lllllS l-1.'t yi-air. lie tl tlu- st l-nts zu l tlu- l'-u-ulty lmvm-all-rix'1-il :1 f-'ri-:it 111-:il ul' pl1--1,'11r1- fron: this iiistrunu-int. r--l'Ii.lx.xia1-:'rll S'l'.Xl'l' '25 . I! 1'-fb-X I-,,x N .f"'N""Nx Sclence ..,l H1 l 1 I ll .x .x Q . 4 X ctrll 1-1 1 lt ,X .X N X 1 1 IX ll . 4, ltl c K UQN x mr . 4 ll A g H1 , U ,N ulnt um ,, ,g 1 1,1 N 11 H , it Q lx x -xl N x ll . 1 N llll N Ol t NN N All .Q Nl 1 QNX. 11 N l 1 U N 1 l 1 ill x x , x H tl IUI I .., Nl l l N 1 N 1 1 I l llll.,f Nl ll Nlll., Ill N 1 ll 4 xl ,., l l N Su U' :lit N N 1 .1 4 C., ll 1 N N -s jl X x up 01 1 N if H xl IUIIN 1 .. Y U -w x ' lf fl 4 4 , X11 I XX. N no Nl A Q xl. 4 15' vviy iv -A M ft. W fl' ' ..'- ' l'X' f Xxx . X'1 W '1'4f '.-,-11 '.11 -'.- .-'1 Elf ':',f ri 4.1-3 -QE .l1' A ..,' i-fl l1'-'. ifnfi'-'ff5Z'1fif'f' l .NNY Slll1ll'IIlS wlm llislilu- Hlllvl' Sllll'l1'1'lS in llijfl Sl'll mls lSll21llj' fiml Si'l1'lll'l' Zl wr Vtln wlfln- slllrjwl. llll '.IlQ,' tlu- pmt fvw f'U2ll'S Svimwv ll'l.' Sbzullly' g"llIl4'l fl l'mrtl11rl4l lll l'lll'u ' llty ll'f-'l H-lmul. Wl 'll tlu- lnnigfln sf-lnmrl ww: first 1-stzllmlislu-ll in l':ll'Ulll1'tXYHlll'l'lHl'Sl'll'llt'4'S. plnysivs'mmln-lu-mf ist xw-rv lllll'1MlllQ't'll. .Xft -' tlw xx'-11' 'ffl' '1 l- turm- was illtlwllu-1-ll lull not ll1'llll1'4ll'llllt'I"St "mf l flruppwl zlftm-1' twu or tlnrm- f'4'2ll'Sl lll.'tI'll1'tlUll. 'l'l14- Sc-ln I llwlrsl, walling' tln- ll1'1'1'SSllf' nl' Z1 St'li'll4't' tu ax stmlvlnl, mzulv gm: 'l'Zll St'l1'lli'1' ll 14'lIllll'l'1l 1-mlrss-tuzxll l'll'1'SllIllt'll. lint: ny xx'-1: tam. 'lit fm' ax slmrt timv, lrut flruppm-fl: lriclrgy il umm- fullllzlnwntzll 4' ursv, xx"1.' i11t1'ml11m-fl. btl I1 S ta l" g' tlw lniulngfy c'o111'sm- will l'4'2l1lllf' l'4't'Uf'lllZt' its lllllNll't- an 1- as Il svn-rm-. l.z1 'j"- n-llrulllm-ut in I nth gn-1 -rzll Sl'l1'll1'1' :xml lxiulu,,'y is pmul'tl1'1t Xiu l -nts um- lN'lli'l'lllllQ from tll- twu 4-ml 'sm-s. 'l'lm.'4- wlm 1-xpw-ts to Qntvr El tc-vllllivzxl l'Ulll'St' in vulll-ffl must llzlvv vitllvl' c'ln-luistry ul' pl:-'s' 's 'xml mu- ntl: 'V St'lt'lll'l', lllvllllllllg' tllrw f'l'2ll'.' ul' mzltlw ztivs. llu- 1-llrnlllllvnt in lrllysivs this ym-zu' is pmol' that vm'y fvxx' Stll4lUlltS llllvl' te-4-lmir-:ll Slllh.l1't'fSI girls S1'1'lIl to zllnl1m'tl1i.' 4' xrsv. 'l'lu- St'l'lll'1' clzl .'.' cn' 2111- gr: 'nj' cr lilllfl' tl1'1l it is ll1'l".'."1l'j' in umwl quite' :1 llllllllwl' nl' stul-nts into tln- lul wztwy. 'l'lu- svivn- tllH7 l'11llllDIllt'llt is 1-xm-lll-nt lm' tln- six' ol' tlw svl fl nl. lixp - "lIl1'lltS l for all tlu- Sf'l4'llI'4' vlzismm-.' c-'un ln- pn-r'l'm'lm-1l with tlu- 4-xi.'tillj" Wllllll- mm-nt. .X4ll't' lzl supplim-s zum- lu-iujf zulflwl ull tllv timv. Two lim- l.1l rat wie-s :xml il plant l'HUlll 2ll'4' tll- IDl'l1ll'0l'tll4' svlmul. 'l'l14- sl-is-law liln':u'y is small. lllll wll-ll l'1'l'l'l'l'll1'4' lnmks tlmt ilu-rv ,l .ll'1' l1'1v4- t'UllSl4ll'I'2llbl4' uw rtlx wlnilv lllill -Vizll. l"ix'm- sc'ie-law 2f"'lZllll'S ff - rrl-nt tupiv: 2111- ul' grvzxt x'-lluv to tlu- stullnls. .X in-W i11stx'11c-lor. t'1l"n5" "l'1'of." -XII lt'l'SUll'S zlml Nl's.' .'l"1,,',g':U - -- sit: at ilu- lla-:li :ls ln-:ul ul' tlu- S1'l1'lH'l' 4lvp-lrtme-nt. Xlr. He-m'j'v l 'I'ux'vott is il g.1'l"l1lllilfl' of ilu- Stull- lvlllY1'l'Sllf' ol' Nlmutmuzm with .l ll. A. ll-j"rn-ll in l'lll'll 'stry Ill-l'm'v Qlulllllilllilll ln- .'-uv sc-l'x'iw in tln- llt'V4'lUlPlIll'llt lliviuimnut'1'ln-nlif-ful lY2lI'l'21I'4'fl1'l'X'll'1'4lUlllf" 11-sw-z11'c'l1 Xu 'l' on tlw l,vwi.'it4- 'mis n ,Q-ls. NIV. 'l'l1n'wmtt l1'1.' ll-ll lllllll1'l' us puff' .' in l'nlm':ulu 'xml xvylbllllllfr mluing' l'lll'llllr'2ll l't'Sl'2ll'l'lI V Vlc. llm-411-4-iflwltn1-:ntl-l't1-111-lniuw.-4+ tmnk IlllIlI1'l'HllS1'Ulll'S1'S 'lt tlu- Slllllllll'l' l ml nl' ilu- l'lIlY1'l'Sllf' nl' Slum- 11-1. .Ks :1 l'im1ilnstl'x1vtm'lu'is1'w-ug: mx-ml in tlu- stutvs ul' AlUllt'lll2l. lflzllm :xml X1-'a la. Mr. 'l'ur'wtt '-lv jurlm-rly am lIlSll'll1'lHl' in tlu- l' is -, lllzxlw. llijfll svluml. '. 'MUN Hun-:las 'IT 'fl-QZSV JJ Physical Education Q Nl! ss h Il xx x S N lc X lt N N 4 N 1 x X 1 .., 4 V x XNH llil 1 0 1 X Nxl lx A nl 1 . s 1 4 IAN x M N N V1 N N NNN N N N N 11 l 1 ll N fx INS lllll N ND N ll 1 xi x s is xs g g ll s .si . .sl lui if Xl .., N 1 N lx l x , x N I l 1 x , s ,sx Ni 1X Nll l l ..,1lll1 H u 1, 1 MQ i-7' --f-ff 1 'X.A M v-- Wgiklf' 1' ' , ' E ' "iff if f l'i V llY.'lC'.Xl. l'l1lll1'2lllUIl is iii i I' l mu- ol' ilu- lzlrgi- ill-I 'll't- A h nu-ills nl' this srl uil. 'l'lu- -3, girls ure- uiuls-r tlu- sul -r- 3 . , vi." vii ul' Bliss Kill u-yi-r. jf ' yi Blr. Ki-pple-r llili' f'll2ll'g.l'l' ul' ' in ill- lung." iliviximl. 'l'lu- girls' 4-l-1s.' is liv- in 1 lcli-il lllfH1XYU .'l'1'tlHllS ill ul'- ili-r tu izilw- vzxri- ul' tlu- l'll'j"t' uilmlu-r ul' girls. l'iil4-ss utlu-rwisv 'ul- vis -ml lay il pliysivizin. 4-vm-ry girl is N-lIllll'4'1l hi tzilw- ply." 'zll 1- l 1-2 tiuii llll' tu tlu- limiti-il zinuuliu ul' 4-quipnu-ut tlu- Si-iii r girls uri- iuit ri-- quiri-il in t-1l'4- it. llzisl' -tl '1ll, vullm-5' lmll 'iiul ti-imis 2ll't' tlu- li-zulilig sp 'ts :muiiig tlu- girls. llit 'l't'l'1.'S 1m1l'ii:iiiu-nts uri- lu-lil in vulli-5 lr-ill -iiul I - .'I'1-tl '1ll. l'liy'.'ic-:il 1-iliivzitimi r'lz1,'s1-sz1I'1- lu-lil twim- zi '-1-k l,ili1- tlu- girls' ilivisiuli ilu- luiyx' 4-la1.'.'i-Q zxlsu vmisist nl' two pw- iiimx, l'll'1'Slllll1'llilll1l SUIlllUlllUl't'Sllltllt' first.'iul.lu1iurs 'lllll S4-li' -rs iii llu- si-1-mul. 'l'lu- luiys must t'1l'4- :1 lll.'.'l4'2ll 1-xzli i ztiuii :it tlu aiu-iiiiig ul' tlu- si-luuil yi-ur. lt is also mmipiilsm-y fm' tlu- l yut t'1l' 1lll.'Sll'ill e-iliivzltiuii lllll4'.'S utlu-rwisi- zulv'.'i-il. 'l'lu- lui-1' iiululgu- in ss-t ting-'-ii 1-xi-rf-imi-s, li-i.'l'e-tli-ill, li-1: -lmll :uul tmu'li-tzu-kl4- l' tl -ill. Ux"iig-' to tlu- slirill sim- ul' tlu- pL'f'lIlll'l.'llllll tlu- zxtllle-tic' :u'tiv'tim-s uri- St'V1'l'0lf' liziiuliiwiplu-il. liirliliiig cluriiig tlu lata- xvir wlu-ii iiuiiu-5 wal: sm-:irc-v it xx'-1: iiiipmpi-i'ly 4-mist1'iu-ti-il. 'l'lu- playing spzuw- ul' .'ixty'-l'iv1- lay Illll'lj'-lilblll' ll-1-t is t'lltll't'lj' tiui :iii-ill, 1'.'Il0l'l2lllf' for li-1.'l'i-tlizill, tlu- lll2l'lUl' iiulmuir si rt. lt is :lm iii: fini-in-iit Tu llilllllli' tli- vrmrils wliivli att:-iul tlu- ff- 1-s. l'i1til zi lzirg-'i-r Qf'IIlll2lSllllll is lulilt ilu- sf-l uil will lu- liaiiulic-apps-il ailing-' tli :itlili-tiv liiu-. l:l'S.'-1l,I, Wiauairr '29 l 1-!XA l"sX MM .f'N"'Nx Shop X -11 N N 1 1 I 11 1 :N 1 1 N I XXI N N 111 X1 . 1 1 N 111 1 11 1 1 N .N , 1 XXII 11111 N N N X U 1 4 1 N 1 N N 1 IN 1 - N N N 1 1 1 1 1 X IN 11 P1114 I N 1114 l1lX1 N X 1 ,, XX1 N 1 1 111 N . . 1115.1 111 1 . 1 N ll 1 I N Il101N 11 1111111 1NN 1 s 1 1 N 1 IIIH ll 1 111 . N ,, . N 1 1111 ,N 11lI1llI11Xllx 1 V175 v- , A- 1, ,Q , . - - 11 ', . A ' - ' . ' A 1 ,.'.:1 Q '-1'q - 1. '1'.f1 1 1.11-1- 1 21' 111'l x111Il11211 'I'1'11111111g 1,f'11111'11!11'111 111' 1'111'11 1113-'1 1l2l.' 1'1-111-111-11 11s 111g'111-s1 11111111 1111: X'l'2l1'. 1'll111'1' 1111- K'2ll'1'1'111 sl1111-1'1'1s11111 111' N1-11 11. .111111-s 111- S111 11-111s 11111'1- 11111111- 1.L'1'1'21 111'11g"-ss. '11111' 11111s1 11111111-1'11 1-11-1-11'11' 111-11'111111-1'1' 1l'l.' 111-1-11 11I- s1:.111-11. lll211i1ll1L' 11111' 111211111211 11'2111l1llQ,' 111-11-11'11111-111 11111- 111' 1111- 111-.'1 1111110 s11111-. .X g111111 1-11111's1- 111 1ll1'1'1lIl1l11'211 11'11 '1111' is "1 12l11Q'1l1. '1'111'1-1--i'11111'111s 111' 21 1'1'1-1111 1s 11'1X'1'Il 11111' 1111111-.'1x 1111111-s 111' 11' 11 s111111-111 1119111-s 111 11111111- Z1 1'1111 1-1'1-1111 111- IIS1 1121" 1'111'11'-1'11'1- 1111111-s '11111 1'1x'1- 11111- 111"111s. 1X 1-111'1-1' 411'S11.L'1l 11111.'1 111- N111 11111-11 111' 1'Z11'11 1ll4'lll1l1'1'. '11111' 111-.'1 1-111'1-1' is s1-11-1-11-11 111' 11111 11-11' V111-111 I11-11:1-11 '1.' 1111- 111-sif-'11 11111' 1111 1111-1-11111111111 11 '11 '1111' 1 ks. 'l'111.' 11-111' 111 1111- XX'1H141-XX'll1'1i 1'111ss .'111111- X'1'1'X' 111-1111111111 11'111'11 1l2l1' 111-1-11 1111'111-11 111. '11111' 511111-111 111 1111- 111-11'11111111g' 111' 1111- 11-111' 1s 111111111-11 111 1-111111s1- 111s 111111 1111.11-1-1. 111111 1111-11 11111111 11 1111l'11lQ' 1111- 1-1-s1 111' 11111 X'1'2l1'. '11k'2l 1:11111-s, s1111111111g' 51211115 211111 11111'111'y 1111111-s 1121Xv1' 111-1-11 1-111111111-11-11. '1'111- s111111-111 1b'lX'.' 1'111' 1111- 111-111-1'1111 111- 11.'1-.' 111111 11111-s W111111-1'1-1' 111- 1 ".' 111-s 11111 1111 1'1111.'111-11111'1111111'1. 1.111111- is 111:11 1111115111 111 1111- 111111111111 1l'2111l11lg' l1l'11111't1111'111 :11111 1.' gL'1X"lI 111.I11111111's111111 S1-111111's 1-s111-1-1111111 '1'1l1'S11l111'Il1 1'11's1 1111151 1-11111- 11I1-11- 1-11-1'1-11 1'X1'1'1'1S1'S 211111 1111-11 111- lll'1X' 11I'11i' XX'1lZl14'X'1'l' 111- 1",'1 -s. S1 - X'1'l'X' 111-1111111'111 11111I1- 1111111s, 11111 l11111'l.' 111111 5111f11i111g1f11111 S1l21X'1llQ s1'1 1s 1- '-111-1-11 lll21111'11l1.' .'1-'11'. 11111' 1'111'j-'1- 1-11111's1- 1s1-111111111-11- 111 1'X'1'1'X '-111 '1'111.' f'4l111'S1' 1s 1'11'1-11 111' 11l2lllX 111' 1111- 1 111-1'1- 1ll'1llX' 11s1-1'111 111111j"s 111'1- 11 4111. .X111 IQ 111- 111111111111' -11'111-11-s 111-1111- 1111: 11-111' 111'1- S111 's. 11111111112 1ill1X'1'S :11111 1l'111l w111'k 1'111' 11111111111 11111-s. NI1'l'11211111'S 1l'l.' 111-1-11 111t1'1N1111'l'11 111111 1'111i11 1111111 l'111' .111111111's :11111 SQ ' Tw '- '- 1-11111111-1' :111'111:1111- 1111lt1P1'S XX'1'1'l' LL'1X'1'll 1111- 1-I1 111' 1111- 111111-1'111111-111. .X 1-111 ZIXYZIX' 1"111-11 111111111' 1l'l.' 111-1-11 1-1111s11'111-11-11 111'1111- l'1'1SS. 111111111 s111 111 2111 111' 1111- 11'11'1i' 5-' 111'1s. B11l'1 '2l1'll1ll1.1' '11111 4'll,1UX'1Il1'1l1 1111s 111-1-11 111-1'11'1-11 1'1'11111 1111: 111-11111'1- 1111-1111 111111115-' 1111- 1l'1.'1 X'1'111'. 211111 11'1- 1'11 ' 1l1114'1l 111111'1- 11111 111- I--'111111-11 1'I'U1ll 11 111 1'1-111's 111 11111111-. '.. 1' '25 1'-1 VX N KN M - 4'5' Camous Events N11 I x I 1 I x x x x N 1 x x I l1x1111I11111N111x x f . 1 - I 557, -'.' ,,1:.,. -,,' 'VA' . -'.:- 1 .,.. 'lifts I N l .Ill :lr 1l11- Xxllllll ",' 1 '11-15"1s1'111u-1-11111-11 11 ll1IS 11111 1l11s N1 ll 11111-1'1-1l 111111 1l11- l'l'L.l'lllfll' ll1:l1 S1-l111-1i :11-1111111-f us 111111-l1 11. 111 lllllllll 'Nl'iII'P'. lllll lI1'Y1'l'llll'll'Sr 1lu- llfll'lll'S 1l1.11 l1:1x'1- lHA4'll Q'lX'l'll 11 11111111u-11111111lu-1-X111-1-1:1111111s111'1-1-1-1-111111, II11 l'l1'f1 1-111'1j. 111' 1l11- 11-111' uns 1l11- 1':111111:1l:'11 l1z1ll. l1 x1':1sl11l1l N'l'l1l1'l'1'l'Ili..'111l1-x'1-1"x'11111-111'1-S1-111 llilll il lllll5l 1-11,j11y':1l1l1-111111-. I llu 1l'.Ylllllfl5llllll 1111s :':11ul1l1 1l1-1-111.11-1l 111111 II1ISll'l'4. lI1'lIlI2IlIl 1 1 1112. ll1I41FlllIi.1' 1l11- 11111111-1'1111s1-z1111l11l:111-5 l.lIl' 111'I'l1-1-5 111' l1111l1 1l11 11111111 :1111l l1ul1-111-11111-111 llfll4lll'5, l'l:11'l1 11111151 l1111l 11s s1-11:11'z111- I111111l1 l1 ll11'11il1ul1-1l11111-11l'1lu-1111llr11l11-l1-1'1l11111l:1j.:11ull'1'11i111lu-S1-lu1111l1 111 I1 I'Y1'lI 11111 l1:'1s.l1.1ll111111sz11ul1111151-111:1l41-134, X is:1l11:1.x's1l11-1'11s111111111 l'llli11 ll1g11:11 1l11-1':1111l1:1lg'11 ll:1ll. 1ll flll4lllllll'5 l'lIl' lIl.l4l1'1'S g'11x'1- 1':11111-111,211 5II1'1'1'll4'5. l-1111511112 1l11-111s1-lx1 11 111111 1-. 'l'l11-1'1-111-1'1-s1-x'1-1':1l :1l1111111l lIl'I'S1'lll -11.l111:1ls11u':1x'1-s111-1-1-l11 111 I11 l11lI' Ill, 1l11- 'lll.l.1'l'l'lll l'1lll'll4l:lll'5. l1x 11.11 111' X-fll'll'ly flllll :111111:-1-1111-111 f1li:1f- lilI1'lII1'f'I'l' :1:1s111111-1l 1lu 111l1 111 h-lllllll'll 2'l1'l.H -11'l111'l1 lllilf' 1-x11l:1l11 11'l1y s1-1111- 111' 1l11- l1111x lllll llll 1l111l4il11-11'11f11.1l:1ll1111111-11111I'1111111'l1. .X1 111'1-lx'1- 11'1-I111-I1 1l11- llllllx .11I11l1111111-1'1-1-I1'11111-1l1-.-I111'i11g11 :1 lIlH?3l 1l1-l1:'l11I'11l 1-x'1-111. llll N1'Y1lIllI1'lA fv. llu- l'1!'S1 111' llu- 1'l:1fS Il21l'lll'r XIII? l11-l1l. Vlllll N11 1l11 Sllllllll' l':11'1y'. .Ks 11 111:15 511 S111111 :11'11-1' Il11ll11x1-1-'1-11 llll' 1-x'1 111 XI 1l1.1f11-111-12 :1 ll:1ll111'-'1-11 ll2l!'l.XA. llu- l1:1ll 11:1f l11-:11111I'11lly 1l1-1111 lllll 111 1:1':1112'1- :1111l lll2ll'lQ S111-111111-1's 1111111111: :1 11-111-l1l41- l'l'l-l'1'l 11111 llll ZIII 111'1111g1- Zlllll lllfll'li 1'lI1'l1I.'llI'1' 111 1l11- 4'1'lll1'l' 11lA Ilu- 1'1111111 I 11 1l11 1llL:l1 S1-l11111l 111'1-lu-s11-:1 XXVlllf'll wl11111l1l I11- !'l'l'iIllf' 1-1111111ll1111-11111l Ill 1l11 1'X1'I'll1'lll lllll5ll' llu-1' 1'111'111xlu-1l. II1 111u1- lllllll'll 11':1.' 51-1'x'1-1l 1l111'i11g' 1l11- 1'I'lll'5l' 111' 1l11- l'X'1'llllILl' :1111l lu I 11111 -111115511-11 Ill. 1':1111.11s lilIl1lS 111' l1:11f 2Ill4l l1111111f. l':Y4'l'.X'1Ill' 1 1 llllf1 1llsAu'11.'11-1lx1'l11-111l11-s11':1111f11I"'ll1111u-.I'x1'-1-1 llHlII1'H I1 ll 1111111 1111-11'l111l1-"flu-ll-11111111-:11's." lll1'vllllllIll' l,l'lIIII is 111 I11- l11-l1l Kl:11'1'l1 ill. l1111 IIS 11115 l'11lu1l1111111 ll 111 1111-as l11-I'111'1-1l1111 11111s1 iIli.l1l1'l11IlS 1-xv-111 1:1l41-s 11l:11'1-. l :1111 x'1 IX 1111 1l1:11 l 1-:11111111 Qllxvl' 11 1l11-l11LL 1.'1'1'l11--11111l1.11 l lq1u111 11 ulll 111111 ll l11111ll'x11l1-f1-1'x'1-. I1 lr Y"l'f 1l1111l11I'11l 111- III lXll"llll'l' 111' 11111 1l11- S1 111111111111--5 :1111l l11 l11111-11 uill 111-211111-11111111-L1111-1111111111111 11211111-f1l11s11-z11'l11-1-11111 111 1l11 111111111g' 1'Illllllll'lll'4'llll'lll zu-1111111-s. lllll l l'1'4'l Flllll' 1l1:11 ll' 11111 ll' 111 11111111-1l 111. 1l11-11-1 will 1':11' 5111111155 :11-5 111' 1l11- ll2ll'll"5 :iw-11 lu lll1111llll1.1' S1 1:l111111111'1- :1111l l"I'l'SlIIII1'lI 1-l:1ss1-S. ', ,. '-rg f'f7"flx .,z-fXiq'N,,,,-'N-N,,,x,NfN Q RGAPHZATI GN 5 12- CNE JQYPM, ""ii' f X' , .km I v w J 1 .. ,,.'r::..-g-.-13:1-'::1?1i1i','FZJ. ' .,-:ritz-,-1:1-. ' I ' " ' .-::- 15-'1sfi?f5ib1?g1: -3:Lg1,3q5513 :prif.1-.vfrfq3-a'.'sf:f:Qic'LN ff,-.-,-Es: 1 1 fx? X1 if ix""X Student Government 4 X N 1 xll ' R l l V,., ,A Nl lllllllll llll- lilll1'l' 1-:ul HC' N:-lllx-l-lla--lg 'null-x f-5-llll 1':11l lllgll :mtl Illl- I'll'SI xxx-4-li lll llvlxxlux-I'. lllx- m'r'I'x'x'l1llHIlr xxx-Vx' ln-lll :ll11l llllllllll llI4ll1FXX4'I'l'lIlEl4l1' l'4vl'lll1-1lll'l'1'l'1'lll lll-l'll'l'F. 'llllf-rv Xx1'I'1'llll'l'4' ll2ll'lll'5 llll X1'2ll'. llll- l,ll1x-Vgllfg llll- lyxllq-In-llllx-ills Qlllll llll' l'l'1xg'l'x-wSlx'm-w. Vllllx- l In 1-4-sslxw-sxxx-1'1-xw-lux XNl'Illx1lS'llli'.X ll2lllUlllf'1'lLL'lll lm-mlxx-rs Sw tlxx-x xlxclxlf-xl lu ,julia l.Hl'4'l'b xxlll: Ilux- l,llxx-mi l':1l'l.x. XXX- xlw llzlxx- IH QU" llu lll 1-11-alll lllHll1'll.lA4ll'llIlX'llIQ'KllSS lil-1-m--xx-n-11511 lIll'llIll1'l' Illlll IMI' llxxmg-s--nlsx-1-lmxlgll1n,l:-lungn.-llllfxl-15. lilo- ilu- l.ilxl-male. X xxx-4-la ill'l4'l'lll1 4-lx11xw-l1llu1lfllu1- lwilllally' 4-lx-1-lil-11 Xxzlr lu-lll mul lxxxs-lx lzltx-1' lllx- llilllllliiltlll l3:1ll xx':x:Q lx'-lxl :xl xxlllm-ll :ull lllf-1-:1lnll1l:111-S lull xx llll'll'llXlll lx1mls:mxl1li--lx1x1-x-snl':xlllf-:-:xxx-llxlfx-awM1111-lx' gully, lllf Illllwl xxx-4-li in H1-Ifxlux-1' ilu- lllllill 1-ll-vllfxll xxizs ln-lxl xxilll Illf- lllxlx- 1llllll4'lll51'UlllllIQ'Hlll 'Ill tmp x-villa llla- Q-1-axlx-fl lilllllllvl' nl' l'Zllllll4l2ll1'S lxwlx-ll. Hnlxwxm- lx1l-mlu-l'xxl'lllx- l,1ixx-1-:xl lvzlrlx xxzlf x-lx-vi'-fl :111-l 'lllzll xxx lwfllx- l,:1l1l, 'l'l1m- l.llu-mls xllfl 111-1 l'--I-l :fx lm-llx lllllllfll. lm' xxlnxt XXl'lZll'lU'1lllllillillllllfx xxl- lllillll' up in qlmlllx. llllc- llrlllnxxlllii' XX4-Vw Q-l--4-1.-xl lu llll' 4ll'l'll'1'5 ul' l'llli4x.lIllll4x1' lllll' tllx 1-lwwl xl-ul' ul' lfllfflxi Nlzxxwlg Sl'lll!1'll Vullllflli Slllw-1'x'ls:x1's. lxxlxlx l'z1l'x'lll4-. llfxnfxlxl Xl:-Xllllllw-x. lfxw-lw-11 Xxlilflllilll :null llil-la lim: ll1xlpIx:.lmlg---. lmsllf- l,:x11l: 'l l'Jl1'll4'I' .Xgwlwllrllw.lllrlll-1-S. Xliss 'l'lu1xmz1s xml Xllxs liilmf-V: Sllzxlx-nl .llllwlillv .luawllw-S. l.:1lll':1 lixlrw-l:x:11uxl lim' .'ll 'lSHll. l'l11- l'ullf-x- lll'll1ll'lllI1'lll xllxl 1-xv:-llx-111 xxfwlq lllls xx-all' in l'llllllIk1.l' flnxxlnlfmlmlllilnllmllxl-r'11l11xl111t'l1ullux-lmlls.llw-sxxzxfslllgwxlulla'-lxnxxlus xml X'ZlI'lHllS will'-1' f-I'l'1-use-s. ln Xl xw-mlxl-1' lllf- slllflx-111 lxmlx ml-I Zlllll 4-lx-f-lf-xl .lfw Wlu-I-lx-1' :ln l'nl1lxlx 1-tlltfxr, .X ,il'l'1'2ll1'l'llll4'I'l'Fl lens lH'4'll lzxlu-11 in Slllllvlll lixxxw-rn ment tluis xr-:lr :xml fu-xw-ml tllwlufsix-lzs ul' ll luzxxw- llx-1-lu lu-lxl in Ill:- xxlw11fl'lx'll-l':xt1'luIifm4-lzxsfr-s. l'Il.lx.xl:l-1'l'lI S'l'Xl'I' 'ZF f rx- : -."1., . -'-'. ,. 4',- ii1,'.'.'.i2j: P f Y A x . ..,,g.,:. .. , .. . 1 " ' '- ' 1 N , X A 1 P fu if .ffx"'F De Laureola xx 1 N1 X fx N1 1 X xx K x xx 1x x 1 1 1 IN N 1 .X 1115 1 N 11 1 x 4 1 x 11 N1 1 1 x X N4 1 x N 1 N fl N x 1 N N ,N N 111111111 1 1 N 1 I x 11 1 N 1 :111 17 iw---11, '- . ' ' X' - ,X 1 1 HIS 111.111 11-1.' 111'1'1l :111 1-11-1-1111111111111 F11-1-1-ssl'11l 11'2l1' 11111' 111 1.111111-11111. 1111- 111.'11I'.1' 1111111114 1-11111 111. 1'I11'11 111211. 11 11215 1111- 5111111 1'l'111111'1'1111'1115 11111' 1111'111111'1'S11111 11:4 1'1.'1 11'i1l', 111111-11 IlI'1' 11-111115 111 1-11111-1 111,'111'1111's111-1111 s1-11-111-1-. 1'1'1'111111111'1111111111115111.1111'111'11'111'1'S ll1l111'1'11'1I11lII 1111'1'111111111f111'5f11'1'1f11'111'1.l'5111l'11'1'1S,1111111111111' .'.' 1112111 1'1LL'1l1 111111111' 111111115 11111' 1-111-11 S1'1l11'S11'l'11111'11l.Q' 11'l111-11 1111-1 1111x111 I11-1-11 1II 1111.511 S1-1111111. 1.'1.'1 11-111' 1111 1111-11 11215 1-11111-1-11'1-11 111 N11 .1.' 1:111.111. N111 .x1l111'1'S111l :11111111111-1'1111-111111-1's111'111-I.11111'1-11I11,1111l11'1111-1111-1111-111111-11'111111g'1'111111s .111 1'211'114Ll'1'11ll11211'112l11'1llIl11 -111s 111l1l1111111'11 111111 1111- 1111-11 111-11 1--11-11 QAII111111 1: .' 111 111'1-.'1-111 I1 111'f1g'1'11111 111'11-1- 11 11'2l1'. 11111- 11l'l1 11'-1.' 1'X1'1'1'11. 3-'11 1ll11'l'1'S11llQ'11I1S 54111111 11-15 1111- "N11 11-1'11 1J11'111'1-1- Q1l1111't,.. 111111 1111' S111 111'1l1S1Zl1i111Q'11l1' 11'11'1s 111' 1111- 111111-11 11111111-11 111111 1111-11 S111'1l ill S11'1'211'.' N111 11111111-, X2l111P11'1111. .1115-11111111-. l111'1111'111'11, Nl111'1i .1111l111111' 111111 Il L111111,A1'. '11111' 41111 lIl1'1Il1I1'l'S 1-11.11111-11 1111-111s1-111-.' 11111111-11s1-11 111111-11 111-11' 1111-111 1N'l'S 11'1-1'1- 1111111111-11. 1X1'11'I' 1111 1'1'1'1l1lI'LL' 111. "s11 '11ALl'4' 11'1-1111111-111." 1.' 1'11111'11 11.1 1111- 111-11' 1111111111-s1. 1111-1 11'1'l'1' 1111'111-11 111 1111- 111lIIl1'S111' .1115 1111111111 11'111'1'1'11l1'1 11'1-1'1- 111111'1' 1111111 1111111 11111' 1111-11' 1lI,111l'11'S 111' 111-111-11115 1'1'1l1'1'S111111'1115. XY1- 11111'1- 21 111-11' 1111-111111-1' 111 111- I.11111'1-11111 1111s 11'111' 111111 111- 2l1'1 1'1-1'1' 111111111 1114. 111111 1: N111 W1-S11-1'1'1-11. 111111-1' 1111'111111'1AS 111111 1P1.1'11'1'l'5 111'1-: 1,l'1'S1111'111. 1,1-.'l11- I,11111: X'11'1'-1,1'1'S111l'111. .1111- XX'1l1'1'11'1'I S1"l'1'1Zl1'1 .111'11'll 1,1-11-1'.'1111: 'I'1'1'21S111'4'1'. 31111111-11 1' 1111: 1'111'1s111111 .X1l111'1'.'11ll, 11111' 111111 111'll.'1J1l. 111'1l1l1'1' t11'1tt1'1111f'11. 11111 1'11111'1'111'1' lJ1'1111'11, 111'111':l41'l 1111111111 f1'11111'11 1i11111l.'1111. 1'11'2lll1'1'S 1,1-111-1'.'k1. ,111g11- 1:111.'11. .1l1111l S1111111154'11, 1:11 111-111- S1-11'1-11. 11111111111 V1'Zl1l1'1'. 1111111111111 1111111111-11. I'I1'1-1'1-11 111111111111 111111 11111 '21 '1 -1'. '11111' 111-11' 11l1112111'S11I'1'I .111 '11ll1l .Xl'1I1l112l1. 11111-1111 .XS1l1'I'. .X111'1' 11111 1'1l1'1111'1'. Nl'11',1111'11- 111.'111'1. 11ZllIl'1l 11Il1'1'11l, 11111111-11 111'1l111'1'S111l. K1-11111-111 1,111-1-, II11111- 1Jll1lI1I. 11:1s111s:1 .XI'I'1I1AL1'2l. 1::1f1111'11111 111111111'1'. 112lI'1II11II lI11g1-rs,1'111'1s111111 SlIl111l. 111111111151 b111l'151111. I11'1'11l'1'1 5111111 111.111'. 1111'11 1111111 XY2l111l1'I'S. x12l1'11'Y1l W1-,'11'z1l1 111111 1111111-1'1 W1-s1l':111. .111 lll1'Ill111'l'S :11'1- 111411i11lQ' 1'111'11':11'11 111 1111- 111- 11111111-11111 13111111111-1 1111. -11 is 111-111 1--11-11 11-111' 111 .111111-. 1111 1111- S1'll1111'S 111'1- 111112.15 111 11115 1'll,11l1Zl1111' 111'1'1111'. 3111111111-111 1'11111i 'LIN 1 T' 1 , 'I . ,f N, K1 1' 5' 1,f. Q A',' 1. '32,-fi .A lu j Q ff5E'1f'!'15-I-'.' .111-2 ,J . . .1 : 1 . az: Thallan Dramatic 1 ll 1., N tlltt x ,x Ill al x l N I Ill I -1 X lglll 1 Ill 1 KX . 1 1- p11 's 4 -1 1 Nam ui 1 11 11.1 1 ., 1 N P llll I I lItNl 1 I N Ill 1 ll llllllll5XXlXlllXI 111 l'l'll tlu- ll1'g.l'illl!lllg.1'l1l.llll' sc-luusl yi-:11' Mr. Wills, 11 'g-':111iz1-cl flu- Vllllilllilll lJ1'a1111z1ti1- fllllll. 'l'l1i.' 1u-11' 1-l11l1 :1tt1':u-t1-1l ilu- s l-nts nI'l'Ill'11 IIi,z11ul il lz11'f-'1- 1111111111-1' ufllu-111 ,iUlll1'll, 11'iil1111:111y'11u '- - sl'i11,1' for 2llllllltt2llll'4' tlu- S1-cmul S1'lll1'St1'l'. 'l'lu- p111'1u1s1- ol' tlu- 'l'l1z1li'111 l,l'illllZlll1' fllllll is tu 2l1lV2lll1'1' i 1- '1-S1 i11 tlu- stuli' ol' 1ll'2llll2l Zllltl to 1l1-v1-lop 1-xc-1-lla-1111 ill 111'1l'i11,,' l1li1- z1111 -21 '11 -1-sz .Xt tlu- lu-j"i1111i11g' ul' tlu- S1-luml yi-211' tlu- t'ull111'i11g-' 11l'l'i1-1-1's 111-11- 1-I1-1-11-cl: I3i1-lc liziiululpli, l,l'1'Slll1'llt: Ilawotliy S111-ls1111. xvivt'-l,I'1'Sllll'lll1 fy-4,1-ffizi llz11111:1. l'111'1'1-sp1m111li11g' S1'1'l'1'l2ll'f'I II1-rlu-rt SWilllllll'llt', lim-- 1'111'1li11g' S1-1-1'1-t:11'y': l'lX'l'lj'l1 .xSll'l', 'lll'l'ilSlll'1'l'I Mr. Will: . l"z 'lltl' A11 '. 'l'lu- S1'lll Vs i11i1i:111-1l tlu- 1'1-st ul' ilu- lllQ'lIll1l'l'S wlur :11'1- " it'113-' 11:11i -iitly' till ilu-ss-1-mulsi-1111-S11-1'11'lu-11 it will111-tlu-irt111'11t111l1m.'111u- ' '1':1i11g'. Vl'll1'1'llll1l1l'1'Sl'lll1'llll1llb llll'llll11'l'S +lu- 11.111 1 lays, "Su .ll lll'lll'y,N Illltl "Sli-1li1-:1l .Xi l." .Xls 1lil'I'1-1'1-111 1'lll1'l'lIlllIlIl1'!llS 1l11'n11g'lu111l tlu- sm-1 -:1 -1'. 511,-,M lv-1---.-"3 f' KX I-"x fxfh 5? E f'N"'Nx National FOYCHSIC League N A ,K 1 UIQ N 1 mx 1 Q 1 1 . I ll ll I ll 4 N 1 4 . ,L , ,QI 4 , ttf . . 4 in S -N Q N N in S I N -N KN ,. Ill 1 . N . 1 . N ml A Q, wi - HN9, , . , - X , l .,-' "'-' '." l .1141' I ':."" iii.: ,"-' 3 'L.1 R X lfljli tln-rv xxwiiw l'ix'1- slluli-ills ul' ilu- liigli svlieml wliu xxx-iw Q-ligilrle In 'join tlw Nillltblllll l"m'1-n.'i4- l,Q-:lt-"lu-, wliivlu is zu li-ziffiiv lu prima lil mt '-st in illti-i'sm'luml ill-lizitvx :mel pulrliv sp-ziliiiigr mint -sts. l'ui1utx .mi z1w'11'1l1-fl fm' wiiniing an plum- in :1 stat- 1lQ'l'l2llllZ1lHl'j'. 1-xt-mpm 1llI'HllS spmlci11g,m'm'atm'im1l multi-st or fm' Ii'll'lll'lll2ltlllQ.L' in Illl i atm xc-l llZlSti' elm-lutv. Wl 'll :1 stlule-nl lm: zlvlliilw-fl lliirtw-ii points ln is 1-ligililv lilll' Il llc-g'i'Q-v ul' me-ril. XYli:-in tln- lfllm vliziptf-i' was Hl'Q,'Zlll in-l :mil 2'lYt'lI its vlizwte-1' tml yi-urs 'lpn tliv vll-iris-1' lm-nlln-rs wi-in Xljf-'.l:u'nlns, lilizsilwtli llvll, Ulla lllitlwlgw-. William Slzipp :mil Klum 'Q' 'l'. 'l'ln- m-xt ye--11' l'nlll'Ul'llI1' iiivinln-rs gl'I'2l1lllIlll1ll Init witliiii tln- yi-- .i mxmlu-r of stuqlmits xww- alll- tu nm-vt thi- I'l'llllll'Q'll -nts. At tlu pw-.1-lit linux tlie-rv zum- llvur nwliilnrs lllll we- lmpl- flint l'nllmviiif" ilu int- l.Hl'1'll.'l1' tlll'llillll1'lIl wi- will ln- zilnlv tu zulll In nur 1-irvli-. 'l'lu im-mlwrs :it pre-ss-nt 2ll'l'I l,1-.'lie- l,zmi. l'fx'1-lyii .Xsl Ar, llvrlwrt Swim In1'm-, xlillll' Ye-tte-r. ln the- l1i.'tm'ynl'uu1'1-l1:1ptvl'tl11'w- lIlt'llllN'l'S, Aljwi' .l:u'nlms, l. 'slim -1 '. -xml .l'um-.' lie-ll. ll'lY'1lllEllll'lQ'1l lui' :ui zulv-ima-il iln-gn-v lay vin ning' mu-r thirty I 'lllS. Sli :li-1 Xvl'1'l"l'l-ll! 'ZH ML , K 1 p . ,ZTJHZT u l '- nu"' .,.-'I,'.'.,.i, I ..",'.' -gl ... ,I n n ' 'I ' ' ' .0 1 Q l'. . . - . . u , 'l . ' a.' Q. un ' I 4 . . ,- . . ,,.... , . , ' . .' . . , .. . . ' '. - " - . lf 1 x .. .','... ' '.-.'-'I'- .- .- , . .,, ,.. . -','u-,f-.'-' -'J-'., '- . -,' . 1 ,'., ',n a"".' - at. 5. '.--.,, ', ,.. . .1 "'l 'U, 'll. n ... . .- . 'I ' u u .n',,- . l I X 1- 1 I fl 11 I 1 .1 v . V . I ll 5 , I .I -. I ' '- Tx f ""X-1 . Jf"y 'Y Ii"1f1T2i"55111121"'f'L"l'11i1F15LUlf?-1'S:'Eff:L'3.' L1ffirz'-QW-'ff1-.'.':Hi1','z2 if - T51-'.'f'-215 A Basketball YB AR U1 I 1391111111-11111111 1111e 111 1111 11111 1 11111 1 ll 1.11 11 1 1.1s1111N lll . ,11111 .111 . ., 11.11 111 1 11111 .111 1 .11 S 1 1111 t1-.1111 1-111 1-1 111111111111 1 11 1 11111111 11111 1111111 ll 1 11 11111 11111 11111 11111111.11111 1 IIN N ' 1 1 1 - 1 N1 ll 111 s N - . 1 X111 tv!! OX! 191111 N 1115 1 YY N 4 1 NNN V ' -1111 111-1111-11 11 I1 ,1f11111- 1 1 111 111 1 1 II 11 N11 1111 11 1 11 1 ' ,K 1 1 ,X 1 1' 111 111 l l P51 I 11 dll 11111 gf11111- 11 1 S11111 11 11 1 11111 - 1 1 1 111- 11 Q1 1 1 N l l S 5. Ill 1 11 111x111 . 1 1 11f1111111 1 N 1' N 1 1e1'y 11eak Jdslut N1111111111., .1111 lk 11111. 1 ll 11 N 1 t 111111111 11 l 11111 11-f1111 ll llll 1 . 1 N - U. 111 Ill 1 1 lllgll 1 - S1111 1111 1 1. 11- 1 ll 11-N ,gf11111s 11 1-1.11 11 1 1 lll N .1,,.1111 I1 HE Q 111 4' FL1 - ' - ' - s s '--.'s1'11'.'l'-1- l1'1ll S-' .' .T ' '1 11' l 1ll'l .' 11--11's 1'111' l'llliU H15-'11, This '- .' '1111- :111l.' - 111 tllll f' - 111-11 11 11' 1 .fix 11-111-1' 1111-11 11'1t11 11'11i1-11 111 1 '111 il B ."1 .' " ' '111- S1'1- .1 "Cla 1' .'1'1,1'11k :.' '1 1111- 1-111 ,' ' ' 'Il1, 111111111 11"1s 111-111 for 1111- f' 'st 111111-. 'l'l11- f'i1'.'1 g'111111 111' 1111- S1--1s1111 11'-1s 11l'11'111 1111 1111- l1111111- 1-11111' '1111 U1 '1' . '1'11i.' 11':1.' 21 1'11'1' 1'X4'l1I11l1.l' g.5:11111- 111 -1s 111111'11 as 11 ll'l1l 111 111- plaj' ' '-1'ti1111- 1 " 1l.'. 11 1" .' 1--1.'.' 111 tll'lt 11111' 1 '111- 1111: - t 11 - 1'- ,1'11il- 1':11'li11 1-111: 11 sta 't f '--l'.' 1111 11 ' t-11111. '1'l11 5-'-1111- 1--11111- 11111 :111 rif-'111 lll l'lll'41lS f'11'111- XYltll :1 S01 '- ' 8-1-1. A 11'1-1-k la11-1' 11'1- 1111111-11 M1-t1'1111111is 1111 11111' 1111'11 1'l11111' '11-"1111, '1lll1 11'11 ' -- '- lj: If '-11f LZ-11 12. N1-.' -1 -11111' g.::11111- 11'itl1 W1-lls. 'l'I1is111'111'1-11111 111 2111 1 111- '4'StlllQ 5.l"ll , 11111111 'l l'1lli11 11'1111 111' 21 11111--S1111-11 s1'111'1- 111' 21 111 51. 1111 11'l1lll2ll'j' 121, 1'Il1'11 '111111-111-11-11 111 1'z11'.'1111 City 111 111:11 'ts 1"1'.'1 "'11 - zft-' Cl l'l.' 'z " ' . 11 Slxl'11lf'11 -1.' 1111111511 11111' 11111: 1'1-1'1- 1 ' a1l-."- ,' ' 51" 1 -.'1--'zllu' 11 1' l1l1'. .11 ' 11- C ', ' mal- 11'1- fi1-l 1 g'11'11s 1112111 11111 1'-11'.'1111, 11111 1111111111-11 1111- 1.311 - 111' 21 S1-1 '- 111' ll tl S. 'l'11- 111-xt ' ' 1 1'1- 11111 1' 1 'ks 1111-11' 1111'11 11111111 'l1ll1 111' 11 1111- of 11 1 1 ut -" 1' 1111- .'--c1111. lfllk 111'1111- 22 111' tu -1-'V st 11 - 1 1. . AY, gif, 1l ' " ' 1'1,'1 111' '- 1 , . . b If-X., .1'1 ' 5f.'T '.E'j'fE.j-Q' , .11-I ,Q,.Q.,,,,.f1 5 E I , ' 5 1'1' A.1.,.,,v,.--.1.1.1, ts -4- -- --1 1 - 1111, 11 ll 1.1111 111 X14 ll 11111 -. fl ll 11 11 ..,. 1 N 11 1 11 ll .,.1111 ll 1 1.N.,1. N . . 1 t1111 N N 1 lll11 IN 1111111 ll 1 . 11111 DN x C I l N 1111 . 111.111 1 1 I 1 J 1 1 1 . N 11114 11. N .111 1111111111 ,, A , H 1 , 1N N1,1N .N1111 1 1 N,c1ll1 N 111111 I g K I ,,1 1 . N 1 . . 1. 11 11111 1 Il . 1 1 ., N 1 . . . 11 N .1111 .N .. . . N 1 ll 11 111112 11 Nl .1N . ll 11. N 111 111 l11ll .,. N 1 111,., 1 1 11 1 1111111 1 Illll 1 .1N11 1.1 1 N str 11' S 1 'ks 11- 1 t 111'1'l'2lt1'l1 111' T '11ts. '1'l111 1'11111111'i11g1' 1'11'1112lf' 11'11 111111 '11111 111' 1Y111ll1'1ll11l'1'Zl 11111111 1111 11111 12ltt"1S 11 lll't. '111l4' 1Y11l1l1'1ll111'4'il 11111111 11111111 1111 11 ,111111 1111111 l'211'11' 111 t1111 31'-111111, 11111 1'111'11 s111111'i.'1111 111' 21 l'2l111' fl'41II1 11111 1'111i1 't1s 111 11111 11111 1' 111111 111' t1 1 j1"1 1. 1111" 1llt1l't' 1'1t11 1"1.' '11"1i111'1 t1111 1'111111 t11'1111 '1111 lust 1111 1111111' 111' 21 :111111 111' IT 111 112. S111 ' 1-' ' '1 t1 1 1111 '11111 11'11it11 11111111 111111 t1111 1'2lI'11ll 1 11't111's 1111 111111' 1111'11 11111111 11111 11'l11 1111 11111111111 '11111 11'1111 t1111 y,"llll1' 111' Z1 QT-211 1'1- .1'll 1 28 111' 11'1111 111 1111 21111 111111' 111111111111 1111111 1'111' 1'111111 11'111111 111111' 11'11 '11 1111111111111 111' S11'11'ks L-1--17. 1'1011'112l1'y -1 111111111 1111' 1'I11'11 1111111 111 W1111s 111111111 Z1 f'1.'t 1 1 '11.' l11'1.'11, 1'I11' " 11111' 22-111. '1'1111 1'11111111'i11g1' 1"1'i11'11' 1l1j"1lt 11111' 111' 1111 1111st 1511111 1' 111' 11111 1'1' .'1111 11"1.' 1111111 1111 11111 1'111'11 1'1 1111'. '1'11i.' 51-1 1 11'it11 1'111'.'1111 Ut-' '1 S 1111s11 1'111 t111 1'i1'.'t 111111. 1111t 111 11111 t11i1'11 1111111't111' t1111 1'I11111 11111's 11111111 111 21 121l'f"'S'11l'1'111111111111 '11111 1':11'.'1111's 111111' 1111111 1'1ll'l1 1111111111 11"1s 111 "1i11. 11111 ' 1 S111 11 26. 1"l'11l'll2l1'1' S 1'111i41 11111-11 1111111' 1111111111 11111 Wi 11l'lIl11l'l'11 t11'1111 1111t 11'11 '11 12l1'1'1l 111111 111111111 111' 11111 1211'f"1'I' l1111'.' 111111 il N1-11111 111' 2-1111 12. '1'1111 1111xt 11111111 1'111'11 111-11'1111 its 111s1 f"2l1l1l' 1111 t1111 111111111 11 11l'f. '1'11i.' g'1 1 11"1.' 1112111111 11'it11 x'1'1'111f"tf111 '11111 11"1.' 111111 111' 1111 111' 11st ' .111 111' 11111 11'11 111 .'1' 51111. 1'1 111'111'1111 111 1111 il 1111111111 '11111 11111 111'11 t "1.' 1'111'1-1111 111 go 11111111 111'111't111111 11111" 11s. 1'111' 1'i1111111' 11'i11 ' g 18-111. A11 s1'1111111111111 f"'l1ll1'.' 111' 11' 11'111', 111111 11111111 1111 '11 j11u1'1111'1111 t11 '1 f111' 1111 .XII 11 1111111 1g'.'1"11' 11 '1'11111'11111111111t. '1'1111i1' f'1.'t 1 -"N ' fx 1 U """-K A1 --,ffyfff ff? ,',- 1?'F'i5-15.1515 -. gf 1.725-.'fi'5 21-345 2' 111 .N . N N 1 1 1 11 -1 .N ,, N N 1 N x C 1 1 N -1 fx 1 X 1111111 1 U 1 11 1111.1 11-.1111 111 1 N11111 11 1 H, , N 11.111 111 111 N .1 111111 111112 111. 1 1 11 N1- N N1 1 1 NX1 1 11 xN . ' I1 1 lj N l N ..11111 11 11111.11 111 1 1 N 11 1 ., ., 1 IN ax xl 1., 11 XIIXX 111111111 111111 11-111 11'-1.' 1'-11'.'1111 1'i11' 211111 11111' 111111 111111111g'1-11 111 win 1.1'11lll 111-111 111 21 N1'111'1- 111' 21-IT. '11111' Sllllll' :1111-1'11111111 1111111 was 1'1ll'1'1'11 111 11:11 111 -1' f"'lll11' 111111 1111- 1'-1:1 1111-1'11111 11-21111. '1'111- tX1'41 f"ilIl111.' 111'11v1-11 111 111-11111 lllll1'1I 1'111' 11111' 111151 111 11111- 11'1f' 211111 1111-1' XY1'l'1'111'1.1'2l11'11, 221-15. '1'1l1' 111-xt 11'1Y, 111-1111: 111 11111 -1l1ll111l' 1l1x'i.'i1111, 1'I11'11 1112lf'1'11 1121111111-11 1 1111- 211111 1l'l11 Ii1111- 11'1111l111- 111'1A1'1l111l4L1' 1111-111 22-111. 11'1lf'1l' 111 X1 11111111111-111s 11'1-1'1- 1111- 1':11'1111 11111111s11-rs W1111 111'111'1-11 111 111 V1'l'X s11'1111g' -1: 1111- 1-'-11111- w'1.' 1'11'1'1'11 111 gn 11111 1-.'11'z1 1 - " 1s 11111 -1- 111111'1- 141111 1"11111- 1'1'11111 111-1111111 :11111 1'lll1'l'Q1'11 V11-1111'11111s 11v1-1' 1111' pp ' - ja '- 1' 211-1'. '1'111- 111111111115 411. 1111- 1'z11'1i11 f"'l1ll1' 11111 1511111 111111 1111- 1.1ll'l1.' 111111 1111- 511- " ' 1 11' 1.' 'S11l1'11'111 11-111s. A111 .11 141- "11'1 1111' -at 'll -1 J 1'- 11111 t1IlI1'.' 1111-1' 1-1111111 11111 N11111 1111- S11l1."lt1 111111 I1'1.'1' -1 s1111111111g 111' 1111 11111 1111-? 'll111 11'1-1'1- 111'1.1'2l11'11 111' il S1'111'1- 111' 1.-1-111. .X1 11 - 1'1111111y' '111lll1'll21lll1'll1. 1111' 111-X1 W1-1-Ii. X11-11'11111111s 11"1s 111 111- 1 lk 'N 11111111111-111 11111 11111- 111 111 1l11'1i N11-11'11111111,' 11'-1: 1'111'1-1-11 111 1'111'1'1-11 - ff- - 1 1'11k11. S111 ' 11111 1'111i11 1111-1 1':11'1111 1'111' 1111- 1'1111111y' 1'11z111111i1111s11111. 1'.1'1111 111-111 1111- 11-:111 1111 1111111 1111- 1'1.'1 111111111-1' :11111 11111-1- 111111'1- 1011: 11111k- 11ll'1111f"1l 1111- 1'z11'1111 11f'1.1'11S1' 111 S1'U1'1' 1-1111115-'11 1111i111s 111 1111s1- 1111 1'.11'1i11 111' El s1'111'1- 111' 11'-15. 111111 .' 1-11111-11 1111- N1-'1.'1111 1'111' 1'111'1 11'j-'11, fjvvq --- ,K JJ J"N"'N:Mu Track N N X . 1 1 1 1 1 x 1 x x x 1 X 1 11111 x 1 1 1 x 1 x N 1 1 1 1 N1 1111511 -1 1 K E111 I 1' fa ,V,V , v- X x I Y Q F1 1 , . ' ,f 1--I, 1 . ' . " X 1 I IIIE. 1.- Vhur ..-.,:.l. 1 I .-4,.: .,:,', L 4'4., :Qi -1'.:, 3L,..f,.E ,', ,Q 4...I QL '.'4?,.' If 1,1111 111.1 'X'1'Z11' il1LL'i1111 I11'11Y1'11 111211 1l1'1' s11'1111g'1-.'1 1'11-111 111 1111111-111's 11:15 11':11'11. 111111 I1111 11111 1'1-11-1'-111s. 112111121111 1'11211l1111'1'S '11111 111111-1- X11l1'11111,111l11l1'11'Zl1l1111211'1115211ll11'11111S.1'111i11111111111111'111'11l1'S11'1111Q.L"S1 11 l1l1S11I1111'S12111'. '11111' 11111111111 1111111 1111-1-1 111111 Xx'111111'1111l1'1'11. 1111xX1'Yl'1'. I11'11X'1'11 111:11 11l1'1'11 11'1'l'1' 1111I1'I' 11'21IllF :11,'11. 11111111-111111-111 11'-1.' 1'11'1111'11111s1'111'1111-11:11. 1111:11111Q'f11l311111111s1111'111111's1S11113. '11111' 1111'1'1 11'11S1'111S1' :11111 11111x1'1'St1114u 1111-1111g'1111111. AX 11-1-11 11111-1' 1111- S1'1'111111 .1111111:11 11111'1'S1'1111111S111' x11'1'1. S111111F111'1'11 111 1'11:11'11 1i1'11l111'1'.1111111 111:11-1-. '1'111.' 1111s 11111' 11141111' 111'51 11'Z11'1i 1111'1'1S 1-1'1-1' 111-111 111 1111' 111,'111'f' 411' 1111- .'1'1l11111. '1'111- 1-11-111 1111-111111-11 1'1I1'11. NNv111111'111111'1'11. 1111. Nl1'11'41IN1115 11111 W1-11s. 1"1'111I1 1111- 1'11's1 11 11 -11 1111111-1-11 111:11 1111- s:11111- 11111 1'1X'i111'f' 111s11-11 111'11Y1'1'11 1111111 :11111 X1v111I11'1ll1l1'1'21. 111111 1'11's1 11111' :11111 1111-11 1111' 1111I1'l'11I11I1'11'2111. '1'111'1111'1'1 11111111111-11111111111111111- 1'1'1Z1f' 1'211'1'.11l1'1'1.'1 111-111 :11111 1111- 11111' 111 111'1'11111 1111' 1'11f11111111115. 1111111 S1l11XX'1'11 111'1' M1111-1'- 1111'11y 11111'11111111g:1111-1-1'1-111 211111111.'111111'1'11Z11l111111lIS1l1l1111.11191'11S11'1'11 l111'1 111111111 511111-. 1'111 111:1111- :1 1-1'1-1111:1l111- 5111111.11121 :11111 21111l1111Ql'11 W1-11s 11111 X11'11'11l11111.' 1:1111-11111s1-111'1-.1111-1-x111-1'11-111-1-11111 1111111111111 111'1I11111'111 111 1111- I'111111'1-. '1'111'I'1' 1111s 11111' 11111s1:1111l111g 1'1-:11111'1- 11111'111g' 1111' 1111-1-1. '1'111s Yi 5 1111' 11111-11111111-11:11 1111111111151 111- 1Y21111'1' 1"S111l1U1 N1111'l11lN XY1111 111111 111- 111. 1111- 11111 211111 2211 1:1111 11:1s111-s. rll11111 :11s11 111111 1111- S11Y1'1' 1'11l1 1A111' 1111111 11111111 1112111 111111 1111, l111111F. .11 1111' Slilt' N11'1'1 1111111 111111'1' 1111111 111:1111- :1 g'111111 s111111'111g'. 1"111' 1111' 1'11l1I'11I 1'111IS1'1'1111Y1' 11I1l1' 1111111 11.1111 1111- HQ11 1:1111 1'1'1111' 1'1l11. 111111111 IN 1'1111S1111'1'1'11 Z1 1'1-111 1111l1111' l11-1-z111.'- 111' 1111' 1'11111I11A11t11111. .1111 1 I'1 1 11111 11111 11111 11111 1111' '1'1'z11'1q x11'1'1 s111- I"'211111'1'1'11 111 1111111142111 I111111tS 1-111' 1111111 l11Zl1'1'. N111'1l 1'I'1'1111 1s11111-111 ,X112111 '1'1I111'l11',.1Z111ll'S111111.1,2111111 - 'z '1 :11111 1111111-1' xI111'I111N. 1111-111111-rs 111. 1111- 1'1'121f' 11-11111. :111111g'11'1111 1111-11'1-11:11'11. X111 1i1'll1111'1'. .Xl,l..1N '1'11111:l'1-1 'QS 1 xx J'x"'X Score Sheet KO IN'l ERSCHOLASTIC MEET 1927 I 1 It 1 I X 111111 X 1111 1111 I N II 1 11 1 111 11 I s 1111 e H 11 111 111 111II W1 1X 111 L 1 O 1 IIII iz? ,...1,, W W A. ii. EL ' - 1 1 1 I IQI 21111 X i1l'11 31' YIHW1 171191 .11lI'l11I4X' 'l'11111'1111 ,XI1111::'11111 155 11111 Yz11'1l 1I:1s11 N111'I11I1' f11z11'I111 Viwilfii:-Iflllllll, 1111111 11111 1 " 1 LY 1 ' 1 1 I N111 1,1111 1 Yz11'g':1s 1 1,y1111s 1-1mm1M,,.S 3 IH 1 1-111 1721111 1J21sI1 31211111 S1111 'z11't 57 41 1211 'Hes 1"112111s -11'. 1' Num, I 1511 , . 1 I 2241 X2lI'i1 1 21:11 311 '11115' 312tI'1III Sulmlu '21 I 112111 311111 1Y1I0k'1t'I' X1Y2l11ik?I' 1 1'H,11,yi1fh 12. ' 2211 111lI' 1111s 1 1"i11l11s 311. 111'11'1-41' 15111115 2. P1110 1121111 lI:111k111'1111' ii':1111is11 1 13111115 Ill I1 . 1 , . I Q11 11111 1111- 111 ,1X1llI! 11111115 -11 " Ilis'11.' Kling' 1i1'111111.1' lAMH.l,l.il.il 1 IUI JI ' I High . III1 IIz111k111'1v1' 11z11'1'is :l5l.4,I,1,1.- 13.14 1211: 1111 Iiullis Lftv 'Q ' 11' 11,11 III Il 1 1:1-1,1 . 11, 1:111111.,1'11-1- I 11111-115 ' 1s1 111 1 - ! 34:11, 1 1 I-1, 1'I1k , 7613: 1Yi Q'III1ll'l'2l,5-111':1Y, 15113: 11'1'11s,1lj lX1l111'1IIjl111 11 111 fwfvfx I Q .f'N""Ns Glrl s AtlllCtlCS I P 4 l 1 K x x x l l 1 , s N xx 1 lll IX lllll X X 1 X I 1 ll I x X fx K' ,qu 13:--fa-ll l vs - l, ' U . , l ' 7 . 'll 'lllllf I5I'14ilNXlNlil-l'1lu- lflfg 51'1lhHIllXXrlllllllLl'T9f'illlllll'1'4lUlll lllll'l'l'SlIIllillllllllllvllt'XX'l1'2l1'lI1'l'Illlllllbljllli'lblQlf'1-l'HI'llI1'Slll'llllN l I'USll. Nliss lil llllI4'yl'li ll:ls lllwlvl-ll il Q'l'1'2ll rll4'1'1'SS. Sli- ll2lS lilllllll llx lllilllj' lI1'XX'1lIlll4'4'fIllI1lAil'2lIIl1'S. IllI!lIlll'll :llul :lll':ll'lll-ll sl-vi-l':ll llrixl-s llul xl,'llI'lil-ll lllll Il ll -ll' :llul lllll'I'4'SllIlQ' 51'lll'1lllll'. Sli- lll21li1'5llI1'L1'll"l. llu- llu- lllfll'li... lllll ilu-5' lilu- il Zlllll s1l'ix'l- lll lull-:lsv ll1'I'. Sli- llzl lll-:lll-ll :l Q1'l'1'2ll illll-l'l-sl illltl lilqillg' llll' Qflll xl'lll'k. 'l'lu- Illllllf' l'll'1'Sll 1IIl'll llzlvl- lu-1-ll 2ll'l'1lllllIIllllIlll'll lll' llu- Sl-llillls ll'lul llzlxw- 1.L'lYl'll lll4'll lllau-l-:Q ill llu- Qjflll f'lIlSS4'S lll llu-su ll4'Q'llllH'l'S, 'l'lu- liirls' .Xlllll-lil' lXssru'i:llillll ll2lS lu-l-ll l'1'HI'Q'11l!lXl'4l xxilll lll-ll-ll 1'll'I'Sllll :ls l'l'l-.silll-llli lullwlllly lil-llsllll Illltl ll1lSlll.'2l .Xl'l'l11L1'2lil.'-lllll JUI' Sl-l'l'l-I:ll'il-s: llI'2l1'l' .xllltlllvll Jlllll .Xliw li2Rlt'll4'l4l1'l' zu-Iillg' llll' llu '-lllllllllllfll'l-s. 2lll1l xlillf' -llllll' Silllillil Zlllll Nl1lI'll'll2l llllill-5' :ls l'll"SlI lIlI'll H4't'l'f'lEll'll'S. 'l'lu- lllgzlllixrllillll is lllillllllll-il' 1-l lzllu- llil'l-.' Illlll lll x l'lq lllll llllu-l' silllilzll' zuflivilil-s ill llu- slll'illg. 'l'lulsl- l'l-1-4-ivillg ilu -,lll "lf" l1l5l f1'Ill' ll'l-l'l- l'lI':lll1'l'r l,l-lll-lklii. lllllwlllly' lllilllvl' :llul lll-ll-ll l'l-if-lsllll: llu- silvl-l' "lf" wzls !blA1'S1'lllt'il lll lizlsiliszl .Xl'l'izlg':l. lllllll llll1'i1lll'lN'. l,2lllI'?lll1ll'!'l2l. lilllly' S1 l'l-1-if-l'. l'flix:llu-lll Slilllll. lFl':u-l- ,Xlll Ulll'll. lllllwlllly' Wlwlll-ll. Xlillllw-ll Vllllli Illlil llHl'Hlllf' l,2llIlll'l'. .'.ltllmlj1ll llu- Sl l ll1llIllll'1'S xlllll llu- llzlsl-llzlll lllllrllzlllu-lll. :lll ilu ll1l1'l!lS 1'lil1'l'4-ll lllltl llu- vlllll-5' ll-lll A!lZllll1'S willl l-ll1llll.i:lslll. 'l'lli llllwl-x'l-l'. lllwwl-ll lll lu- :l 1llS2llllHblllllll1'lll lll llulyl- 4'UX'l'llllQ' llu- l-lllllll lllllllsllill l'1ll' zli'll-l' S1'X'l'l'2ll llllvl'-4'l?lS5 p1'2lllI4'S llilll lu-1-ll lllzlyl-ll llU1'lQl.' llllllll lll-llxw ilsl-ll' Sl1IN'llHl'1'llll1'l' ill lllilf' lll' l'tl1lllllQ.1'.lllt' 4l4'1'l5llllllN'lllK lil-. lllll' llllll' XXZIS lI4'Xl 4u'l'lllPlt'1l xxilll llzlslil-lllzlll. ll lN'4LL'IllI willl I l4'l'lllI't'XX'l'1Illl1'Sl ill XXlIlf'lI1'llIIlllI2llllll!SXX'1'l'1'lIl2l4l1'2ll'll'I' l'il'ly1lll' ws llI1'XX'llllIt'I'I'1'4'1'lY1"lilSlIlIlll silu-l' llzlsl-Ll-lllllll llll wllivll XYZlSlllS1'I'lll1'1l ITPQV' Zlllll " lf. lf ll, l"lllll,ll'illg1' lllis. llu- illll-l' 4'l2l4S .Q'2lllll'S wa-lw llZlf'1'1l. Willl llu- Slil'lIl2' f'Illll1' ll-llllis. xliillf' lll' llu- lI"XX' Slll1lK'lllS lll-lu lll lllis:l1-livlly. 'l'lu- Ill'iXl- lll llu- l'll:llllllillll ll'zls :l Slllilll silxw-l' l-llll lllllllll'sIlHl'llllillll'f"'1ll'XX'2lrll'1l1'li, 'l'llisls lH'XX'l1lllll'g1ll'lSlII lill' lligll. 'l'lu- lllilllf' llllllsl-s lll' ll'2l4'li l'lla'llislu-ll 1'ill'll Q.1'll'l xlilll :lll lllllll-l lllllllj lH1'lIl1'l'2lIl1l1'X4'1'l ill Slllll1'Slu'4'lZll xlllllq. Hllu-l':lll':ll'lls:ll'-- lll ll1'Q'lX'1'll :ll llI1'1'lI1l lllllu- f'l'ZlI'2lllll Illllllllilll llu-5' ll:lx'l- lllll lu-1-ll lll-1-ull-ll IIIHIII. il' Kli l'.' lil llllIf'1'l' ll1lS :l llzllul ill ll - lillHXX' llu-5 will lu- XXHl'llI XXul'lilllpg' l'1ll'. -Ll. ' 1"-1 ls l' X' 'R 'X' ,.... 1-fx 1 I 1 :sys - . .fly +, s- If :Ds ,N fs ,Q v , f 1 HT' .K Y W -4 - y ,- ,g -W-, - .A A, . X. , ' A A' u 1 X V - ' ' M K W ff - ,V+ ,- W' ,,-p I , . , rx 1 I K . ' f ' ,M , 1 l , X K . 6 xx ' ' ,x X x X i i N x,' . . 1 ,,'. . ' ' , ' . . -1" " - Q . ' ' ' - ' . .if'-1H'- 7- - Z 'uf :L-.lynx .1 5, 1, 1 u M . .lz i , l , .?. ' "-,'f'.-'.1'. .- .' ' - .. - . 7 . '., :',l.f..,-:..4f: .urls I. :".. I .l :JL-: i..-:IZ U :I ., .. - .,.- -1 , h -.. ' - J,-l-tr.-....'-5'-,'.::,:,.'. 4 -l, ,-Z ,. : l. U I, . -' -'- ' . nf.-:wi-'4.'1.-".:E-rr-12,2f-2112-' -' ' -1 . s.,-,7--.--'-' -.y3-..-'..-..- . - -".-,.'fr'-':'1'x.".'- ".-."'- -- -.- '."- .-1, .rj- W 'I-,'x7,Aj.".'---f.-Q-,':-pil.-,.-',.'.. , ..,.'. ' , O I '- x'rg.'l-g.l-'.. -- ..-.g--,""'- 1.-1 .-,-y, .. .1 . .-......1'-,---.-....-, . ., f ., 3' '-.-. ,1'.f'.-.-..,',.:: -".:.o- fi .. w r .1-Z,-Y J..-. 'Z' I. ,::'-Q ..: ap.. - -1 ,,:l,-.. K l. ...- .l. ,fm zz- ' ,',:.Ivr."'A5, . H., M . I, ,Viz .. ,g,-.,-.65 -xl skf, ' V, .- - Q 1.x--' - 5 'git' : ' ,yf rg ' wigs- kj? J.r'sf-'Ns Nevada 4 1 N 1 l x x N 1 l N l 1 ll N rr X I X l ful Q ll 1 '44 r 1 , Nfl - 1 ., 1 A Q 1 1 A n 1 A 1 4 1 1 A p 5 I mzgiy , Y- K , I . ' N ff' X-Al .1 5fP?3f'fe4 if J,-Q:+fif 95 ff TI Z' . A f xg'-lwlsllf Y1-.'. W' lllu- ll: tinlllf 'hw' gn! ll lm 0 lllll in Hlml X1-mllu Witll ln-1' sl'i4-s ul' umm- lrlul-. K lllll qw- xxluy xxx- llliv ll. llills .wa lll'lXYll :xml lmlw-, llvlllmls so wrlml lll llvllllvll 'l'l14- Sllllllllvl' Slll 's lull g'l:1x'1-Y ll you 4-mllfl uw- our Ill1lllll2llIlS, liulmy. srnmx'-vzlppn-ll pmxlis f lllll' LL'l'l'l'lI 2lll1l llwlllm- vullf-ys H"-I' run will: silx"z'y' vw-1-las. ll ywnllvlllllll Sl'Q'1llll' I'lX'4'l'S Wimlixng' in zlml wut. Xmlsl--m1rspan-lqlingmmuntuin sin-1 ll.' l"ull ul' lllfrlllllillll tl' uf. ll f'Hll4'1hlll4l sw-1-ml1'.'11ls1-ls 'l'lw glory' in ilu- sly. llu- purpll- lnuv tl v S'lA'l g-ls, .Xml lu-zu' tln- wyutl-'s 1-ry xllll xw 1l4ll1'l 4--1ll N1X"l1l'l llle l2lll1llll'll lxml l'Hl'f"Hl. Al -'ul 'lllllUl'll4'lY1ll 'l lwlt lijrlntlnsl1lnym11'ln'1l'l. ,fl 'I,lZ.XI'li'l'Il g'l'.Xl 1 ,l V Q N Jax'-'X The Adventure l1II 1 x 1 NN N 1 1 1 ,J -1 1 s N X 1 4 1 1 x x 1 11N I INN 1 N N 1 1 11 1 N I x 1x X11N I 1 1 II ., s 1 11 X x 1 N 1 1 1 N I 1 11, x N X 1 N x 1 1 1 1 .., 1 J ,,.x1 1 1 I 111 111111 1111 1111111 111111111114 1111 1111111111 1111141 11111 1111 11111111 ' - - I 5 .V'..',"' '.f., '.'I -'-"', 1 '-.1l: : -.'.- :1j '." "1' ,XXI .X NX'l1I'1'l-Ili 111111111 "11111 'I'1' 111 1111- 'I1I'1l1I1Ill'. Z1 1111111-1- 111111 l1S111-11 111 Z1 111111-11111A111'-1111-fxx'-11 1111111 111 X1-1111111. 1JII1'1'I' 115 11 111111 s1--111. 1111.' 1111111-1' 11215 1111 1'II11I'IIl41llS 1'11'1'I1I111I1III 111 1114151 1114 1111- I2lI'Qt'I' 1-11st1-1-11 1-1111-s. 111 111111, 111111 1s 11'l11-1-1- its Ag -ts its 1'1111111I11111111. 11111' 11 1-1111111 11111 1111 .'.' 11111 s111'11x'1-1111111111-sl11111111't 11 1.' g1x'1-11 11111 111-1-1-. I lllillit' .1l1III'll1'1'S 11111'1- il 1111111111 1'111' 1111' 11111'111s1- 1111 5-'-11111-1'111g 1111111-1'111l 1'111- 1111 1-1111111111 111 1111- 'I1I'1I111l11'. '1'111-1 2Il'l' 111' 1-x1-1-1-1I111g' 111 11-1-1-st. 211111 21 IY11I1111'I4I.III Stl11I'1'1'111411111111-11't1Q.L'1'. It 111115 9111111111111 111 Ii1'1'II I1IXS'l11 111111 1111' 11111- 11111's1- 11111111111 l11II2lIll'12Il 1-11111111'1'11s1111-111. bl11I111'1I11IIQ,' 1I'l.' 1II'1I1111111'1I 1111- 111 s1-t 11111111 111 111111111 111111 11111t1- 1111' 111-11111s 1111 1111 111.1 111111-111-1. I 1-111111111 l11'S1'1'lIl1' 11-11111 11 1: 111111 I 1111111- S1IIt't'I'1'I1'11l'l1 1111 11111' 11-111 1'1-1-I t'lII'I41lIS 1'I11PI1gIl 111 IIlYt'S111i.f2I1l'. 1111 1111- 11111111 11-11 1111111111 I s1-1 11111 111111 1111' 111-s1-1-1 111 S4'ZlI't'1l 111, 111-11 -11111. '11111' 11211 11-1.' g'l111'11111.'11 111l1.11Il111111' S1111 1111111-1-11 11111111 111111 il 11111 g'I111-1-. 1"11'11-1-11 11-11s 11111-1' 1 :11111 III1' 11111's1- XYt'1't' I .'1. .1111x 11'-1s I'1'S11 1111111-1111s111111I1 1111 1111- 1111-1-1 1:t1l'2I 0112111111141 1111511 IIXYZIX. I'1t1I' 111-11 1I111s 111- 112111 l1'l41 1111 111111-1-. 111111 11: il I'1'.111I1 111- 11'1-1-1- 21111111 Q41I1'. 111111111111 1111- 211111111111 111141 Ql21IIt'1IIj.l' 11I1111I1. IlI'X' 1-11- 1-1111g'111 sight 111' 21110111 111 1111- 1I111I11I'1'1I1IF1 11111 SI1I'I'111'1'111'11 11111 4115111111 1- t'Ii. It 11111111-11 1111-1-1-s1111g-. :11111 111 11-11s1 11 111111111 111-1-1114 1111' 111111111t11111 .-11 I 1111111143-1-11 111 1117151 1111s1-11' 1111-1' 111 1111- 111-111 211111 il 11111'11111g' 111111- 1Il 1111- 1-111-Ii IIIt'1 Illj' v1.'11111. I st11111I111-11 1IlS1411' 211111 11111111-11 11111111 EI 1111111 1'111111'. Q1I111sf 1III't' 11'-1.' 1111 Z1I'41IIIl4I. 11 '-1: 1II'4I1II11II1l' 1'I'1lI11 1111- 1'1lfI1, 111111 1111- S1t1t'.' 211' 1111-1-1111-. I 11-111-11 111 .IIIIX 111 l11'11i1- 11 5111111111 111111 1111- 1111111' 1111111 1111-' I1111I1111.111'1I 111 1111 .'t1. W- 11'1-1-1- s11 '1tI. :11111 11 1111I11't t11SiIf.1'I't'1' 111111 llx- III 1111- s11g11-s1. 'I'1It'I't' St't'lIIt't1 111 I11- 1111 1l11111111111t11111 111 1111- 111111- 111 2111. 11 X'I1.' 11'-11-111 111s1111-. 111-s11111- 1111- 1'1l111llt'S.' 411' 1111- 11'-111s ZIII41 I't1t1I1. '11111' 111111-1- '1'-1s 11s 1'tltl1 11: 11 I11111III11IIII S1l'1IIQ,'. I s1-1-111-1-11 21 1'111s1111gl1t I.I'1II1I 1111- 11:1-11 211111 111111 '1111' 11111 111111115 1 1-x111111-1-11 1111' S1II'I'11llII4I1 l1"'S. 11111 I 11111 11111 1111 .'11 111 11111-1-. .IIIl.' 111111 I 1l'l1I 21 111111- 111111111 111111 1-1-s11-11 Il 1111. .11111 1111s 11111 .'l1 1111x11111s 111111111 g'11111g' 11s 111- 111111 I11-1-11 21 1'1-11' II11111'.' 11g'11. .Xt 11-11st 111111 1111.- 1111- Wilf' it 1111111-111-1-11. 1311121111 1 111-1-1111-11 11l'11 I 111111111 1-x111111'1- II 1111. 'I'I11-1-111'1- 11'l1I t'X't'I'1' :11111-111'11111-1- 111. 2111 1111-1'-1j-'1- 11111-, 11-1 s111111-111111' it 1111s 1I1I.1.1'I'1'II1. 111111-1-, IlIZ1f'I1t'. I 1I1PII.1 11111111 1111111 11 1111s 111-11 11111111- 1111' I.1'1'I 111111 11211. 1,111 11 j-'-1'- Illt' 21 1'1't'I1II1.L'11I'l1 11 1111s 11111 111111 111111 I 1-1-11111 5111111111111 111- 111 1111- -1-. S11t's1" -I 11'1t11tI11- 11111-111 I 1'11II11IN'111I1I'111'N1'1I11111111.1111111111 1IlI111'11I'111I I X-jIfX'N 'X f'-"' .f"""NLu,,,- 1 41 N 1 N 4 N x x x 1 N N X , N x 1 1 1 II N N N IU 4 1 x , N x 11 x 111 N1 N 1114 1 I' N x X N N I 1 N 111 x x N 111 N 1 I N I X11 I x x x X1 I 1 11 x x xc xxx 1 xx xx x 1 1111 x ,37 1--1:1 . xv- inf. uf," '.-,,:V.f .'.. --1- ',:. 111.111-I1'111111 I2III1I1'4I 111111111 11-11 1'1-1-1 111-11111' 1111- r1I1'IA2l1'1' I 112111 I11-1-11 111111 11111' 1111. 1IfIIIIIIIl'11'If' 2151 1111111-11 I I'1-11 1111 11II11II1 III1'. I 111111 111.1 Illj 1115111142111 III 1111- l'II1'1IIIII11'I'. I1111 1111111- I'1'1'IIIiQ' 21111111111 1111' IIf1II1I I'1-II 11111111 11. I 11"1.'Z1I1I1'111 111-1'1-1-11'1- 111111 I 11"1s 111 21 ,'111'1 111' 21 11'1-II. VIIIl1'I'1 X1 1s1111111111-1'11111.1111-1-11.31-g11'1-1'1- 1'1111g'11.:111111I11q1-11111111-11 IlI1'111l'IIIIIII I'II'11IIl 11113 111111' 1111 1II1'111lQ.l'I1 1111- 1'X11I11I'2I1141II I 111'1.' 1'ZlI'1'I'1II 11111 111 .'lI I111I11 ill I 111111 I11-1'Il. 1I1'1'1'. 1II1I12l1'1'1l1If 11'-1s 1111111 I 1121-'I1111IC1II1.1' I.1II'. 'I'I11.' 1'111'1- 11'11s 1141 11111111111111.21111I1'11111i11111-11S111111'1"11l1:1I1I11S111-1'11111'11S1I'I 1'111lI11 111111 1111111 1111-111. I 11111 111111-X111-1'1 21111111111211'11I1114'I'IA1II.I1111 1111- s11 111111111 11111 1111- V111Z!Q1111111111I111I'1IlIlI1'Y. I 1'1-s111111-11 1111- 1-x11I111'11111111. 511' 11415111 111-x1 1111 11111111 1111111 1111111-111'1-11 111 I11- 11 IiII1III 111'11'11-1'1111g' I'I'11III 1111- 11'-111. W1 '11- 1111' II2III1I 11'11.' 111111111-1' 1II,LlA 11111111-xsI.1' 1111-1' 1111- I11111I1. I X1'21.' 111111-11 i1I12l1'Ii 111 111111 111111 1111- 111111 11 vs 11111-11111g. 11 s11111111-11 111 21 111111111-111,111111s1-I11s1-11 111111111115 1-111'1-1'11 111s1111-. 111111 11 gasp 111' x1'fPIIlI1'I. I 11-11111-11 11111111 11g'11111s1 1111- 1111' S111 11 111 111111 111 1111' 1-111111111-11- f111'111'1s1- 1111- 1111111' 111 1111- 11'-111 I1l'Q11III 111 1'I1s1 .1u'11111. 'I'111.' 111I1'1-111111'1- 11'-1.' II1'f'1IIIIIIIg' II1111l'1'S11ll1l'. 'l'I11- II1'xt 11111111 X1 1.' 111 1111141 1111- S1-1'1'1-1 11'1111'11 1'111111'11I11-11 1111- 1111111: 'III11' Iill I1 11'11.'. 111 I111' Ii111111'11-11111-. 1111- s1-1'1'1-1 g'111'1-1'11111g'1I11-11111-11111g'111'1111-1111111'. I 1 'IIII1 111111111111-11 1111-1'111.'111g'111' 11. 1 1111I11'1 1' 111'. I 111111'1-11 1111- IiIl1I1 21421111 11111 1111- 1111111' 111111111-11 :XS 11 IIf14I II1'I.l1I'lx. I 11111115.1111 11 11':1,' IIl'.11 11111 111 1-11 III 11-1, 111-51111-5 1I11.' 1-X111-1'11111-1111111: 111111 21 111111 1111111- 11115 11111-1'1-s1111g' I I1-11111-11 11Q.L'Z1IIIS1 1111- 111111. SH"1'I11111Q1'1l.1I11'1I1111l'1'I11.'1'1121511 111111 1111111 11111111-1'I1'. 11111-1111111' 11 11g111111. 1 11111 11111 11-1111 11111111151 1111- 111111. 111141 111 1111' 2151 11sI11111-111 11 1-I11,'1-11 ,IIIC1 11111 s111111-. I 11'11.' II '.xI1-11. I 11'11-11 11 11111-1- 21gL'i11I1. 11'1111-11111g'1111- 111-111-1-ps 1'11 1X1'l'f' I111 111' 1111' 211111I11I11I1. I 1111121111 Q.l'1'21S111'1I 2111 1111-11. '1'I11- S1'1'I'1'1 111 11111 1-I11s111g'1I11111' 111115111 I11- 21 S1-1 s11111-1- 11141111112 11l111Il1IlQ' 1111- 1111111', I 111111111 1111- III'lN'1'.'S 211111 111111111 11 111 I11- 1-x111'1I1' 1III'1'1' 1llIlII11'S. S1 -'-' 111 111111-s I 11'11-11 111111 1-'11111 111111' 1III'1'l' IllI1l1111'S 1-11111.'1-11 I11-1111-1-11 1111- 11111-11 IIILL' 211111 1111- 1'Il1.'IIIQ'. '1111111 11':1: 111111. I 111111' 1'1-I1 I1 1I1'51I'4' 111 1'X11I111'1'1I11' III5I1I1' 411.1111 111111- 1'111'1-1'11. I .'-11' 111111-, I11-1-:.11s1- 1111- 1111111' 111111 I II'I1I I11-1-11 1-X111-1'1 I1l1'II11Il1.L' 111111 11215 I111 I111'g'1-1' 1111111 2111 I4:SIiIIII11-5. 13111 11'II1'1l I 1'1-111-I11-11 1111-111s11l1- I 1411111111 1111's1-11' 111 il 1'111111-1' I21I'Q'1' 1'1111111. 11111 111111'1- 1111111 1'1-I1'1 111-1 1111111. IIIII' 111111'1- 1112111 1111-1111'-I'11111' I'1'l'1 Ill lI121III1'11'I'. I1 1111: 21 II1'1,SIII'1' 111111111111-1'. 1111-11111111.:11'111'1'111sI1.' Illl'1 1111' 1-11-s, 111111 1 1'1-11 1111 N1 Il."111l11lS 111111-11 1 1111 11111 I'1'l'I 1'1-1'j.' 1II.11'II. 1-1' I1l'1I1p1' 1'11'Il. .X1'11111111 1111 111-1-1- 11111-11 111.'I'.' 111' 1-1'1-1'1' 1I1'51'1'III1I1III, 111111- 1III1IS, I11g.1' 11111-s. 11111311111-s 11,1 11111-5. 1'I.'1'I'f' I1III4I 111. I1 1l1.'I' 11111 1'lIIII1I 1111 .'.' 11111' 111111151111-. 11,111 11111111 11'11.' 11111 111. 1111-111. 1 1'1'I'12lI1lI1 111111 S11'l1l'Ii S11lll1'1Il111Q1' 111-1'1-, 111111 1111' I.I'I1'II1IS 111111111 11111111 1111' 1'1'11x1' 11'11 '11 1 111111 1111-111 11 111 . l11-1'1- 1 111111-1-11. 11113 21 1111111111111 111111111 11411 1Pl'l'1II' 111 1'X'1'I'f'1I21f' 11I'1-. III 1111-111111-1 1 11'1- I 111111s1-1-111111'111-If11111s1 111'11I1:1I111'111'11111-I1-11I111111. 11111' 11 I'1'S1'IIIIIIl'1I ffxfy ,,,,-S N ..., fab.. Ilt , K Nl N 1 ,Q 1 N 1 15 N, lx N1 111 N Q1 , N 1 N 1 N PN ,N N N 1 N ,N 1 . .N 1N1 , 1 N 1 111 I 1 N N N 1 1 X txx x x N Q -1 1 4 N 1 .N I., 1N N 1 1 K X 1 N 1 N1 111xl N I' .1 N It , , 111 g 01111111 t 511 1111111 1111111111 x 111 N 1 1 , IX N11 ll ,., 1 N , N X1 ll 1 11 1 'N 1 '-5 1 1N U1 1 N 1N1 N 11 X11 1 '-1 1 X111 4 1 1 1 N 1 1 N ll ,. HN N LL N1 51510116.1111 1 11-.111 1.1 1 ll 1 N 1 -, 1x111 xxdx lll 1 X 1 NN1 LJ 1 1 N 5 1 11 X 1 N N N N 'NO 111 1 -.1 1 N '11 11, N ' ' 'x v 41 ' 1 1 K 1 -.11 - - -' . -.N -, - 1 1 1 1 w 1 1 1 V4 "'- L? 'N 1. ft- w j .-.f -..f 1-.', -1-,:. -,.,. N111 - 11l'l1 1 11.111 N1-1-11. 111.'1 1111- 1l'2l1'1i 111' :1 11ll1ll?llI, l1l1ll.'llil11f' 1'lI'f'1'. 11 is11'111-. 11 N1-1-1111-11 11l'l1 111:1111'y 11'-1s 1.l'l1l'111.111:'4 i1s1-11' 111 1111-. '1'11i.' 1-'1x'1- XY'1.' 11111s1 11111-I-1 1111- 11xY1'11111y,' 111:11-1 111. :11111- 111'1-11iN1111'i1- lll'l1 'l1l11 111: 1111111-sti' z111i111'11s, 1111- 11111:t 1-111111111111 111' 111111-11 w1-1'1- 1-11-111111111N. 1.111111 :111 1111111-11111111-1-N. 'l'111- 1i1t11- 1':1v1-1'11 11111 1 Will 111 xv-1: 1111 :1 11111-1yz1 t1'1-'1:111'1- 111111.'1- 1'111' S111l'1111.1' 111: 1111151 x'11111z1l1l1- N11 -1-11111-11.', 111'1'1l1lS1'1'Y1'1l t11l' 111111 11111-N w1-1'1- 1,:'Hl1!1, 1 t1l1'l11'11 :11'11111111, 11111-11111111-1' 111 1-x111111'1- 111l11.1'111l11'1111s.L'111y' 111- 111111-1' 1-:111-. '1111 lllf' 11111'1.111', 1111- 1111111 115' 111111-11 1 1l'l11 1-1111-1'1-11 XY'l.' 1-11 ,-'11f-'. 1 111111 111-1-11 11111 11111-1'1-N11-11 in W1l2lf 1 11'-1: 1l1i11g. W1-1 111111111 111111111-11 111 1111' 111W. 1 1'1-111-111-11 1111- 11Ull1' ,1ll.'1 111 111111- 111 :1-1- 1111- 1:1.'1 1i1111- 1'1'Zl1'1i 1-11N1-. 11 1111111-11 111'1- 1 W'1.' .'1ll1t 1111 111 111-l'1- ful' g'111111. 11 11111l'1-11 1111-115' 111lll' 1'111' 1111-. 1 111111'1-11 :111 11111111111 1111' .'11llI1' Ni.'11 111' :1 11111111 x1'11i1'11 11114-"111 1-111111111 1111- 11111113 11111 t11'1'l' x1"1.' 1111111- 141 111- 1'11ll1I11. 1 1-x11l111'1-11 1111- 1-z1x'1- 1'ZlI'1'1'll11f' 1.11I' Zlllj' S1111 111' 11l11'll11lg', 11111 111-1'1- XY'1.' 1111111113-'. 1 w'1: '1l1.'1 21 1111111' 111111, S1111 111 111-1'1- 1'111' g11111, 1'1-1'11:111s 1 11'-1: 11111 1111' first 11111-. 1"111' 111 11"l.'T 11111 1111111's 1 :'1t 111' 1"11g 111. :111 t111-:1- 1111 1,5N. 11 111-1'111'1'1-11 111 1111' 111'1 :1111-11111151 11115-'111 111 111- 112111111-11111g. '1'1'1g's 511 ' 1- - 14 -- 11-' 1'1'- 1111.-. .X 111111-'111 s11'111-11 1111-. W1 was '1 1111- z111' 111-1-111 1115-' l1'111! Why 11111 11 .'t'lj' :11 1'1'1'S1l1 1 1'1-11 11v1-1'- .j11.'-11 141 11l1ll1i 111:11 1 11115-'111 S1111 11z1v1- il 1'11z1111'1-. W111 111-W Yij-'111' ,1 S1111 1g 1111 'lIll1 1'1-11 111'U111111 f111' :1 11111. 1 1'Ull1ll1 11111- 211 1111- fill' 1-1111 111' 1111- 1"1Y1-. 'l'111- 111-xt '11'1 XY'l.' 111 1i1l -11 :11'11111111 'III11 :1-1- 11' 1111-1'1- 11'-1: 'llly 1111:- Nil 1' 11111111W 1ll 1111- "111s 111' 111' 1'11111l'. 1 111111111 11111111llf" 211 2111 111 1111- xx'-111s 11111 W1l1'll 1 1'1 1-111-11 21111111111 1111- 111z11-1- w111-1'1- 1 11'111 11iN1-1111-1'1-11 111- 111':11'1 t111-1'1- was -1 1111111111 :11111111. Witl 1'1-111-W1-11 1111111-. 1 1-x'1111i111-11 1111: s1-1'ti1111 111111'1- 1'Zll'1'1lll11j'. S11'- 1-1111111-'11 t111-1'1- 1x'1-1'1- 1'11lll' 1'l'il1'1iS, 111- 1111'2lt11lj" :111111- .'11I't 111' :1 1l'ill1 11111111 1 11-:1111-11 1111 il 1llll'1' 1l1.'1' W1111 :1 0"1 '1 ' '1':'. 117111 tusl' 5' '- 1'-1.' 'IIIQ1 1111 Slll'l1llg1111' 111111 11111111 1 T111 111 111'11 il :1111 111. il 11111111-1 1':111 '111111g-' 1'1'11111 1111- 11IN'l1111Q.Q'. N1:1'. g' my 'U' cz '+1f111d' t111'1111g11 this 11-1 .'.' '14-'-W-1y. 1 111 1'1:1 1'1-111-111-11 113-111. T11- 41-"1111111 111111'1-11 1'z1111i1i'11'. Y1-:. it xx':1:, 111-1'z111:1- .1i11x Will st:11111111g' w11-'- 1 11'111 101.1 111111 1111111'N 11511. 111'-1'j11y1-11 111111 lllj' 1-:1-11111- 1'1'11111 111-1 .1. 11a1'11111 1111111 1111 11:11,1' 111' 1111x 111111 Lg'-1111111111 'lNY'1j'. 21111 111 11'1 '- 1111 11111111 111111 111111 11N 1111111111-1111s 1I'l '1:111'1N 1141111141 1'111'1 V1 1'. 1,111 11'1'11x' '1111-11. !'xf1fXfx fx ,.,-X N' fm Elko Hlgh Flrophles X N 141 N 11111 1 11N N X x N 1 N 111 N x x l 1 I N x 1 x x 1 N 1 N N x lxx x X 1 1 N 1 xx A x x 1 X -1 xx X x xx X x x 11111111111 1 -:?'f'ff, '- " -:A 4 .11 1 ' f .V , 1 '1--j jjga.i'liQQ11QqQ-Eggi, ,'-,- Ag .ivxf '.f1 1 .A,. 3-11 .A,x ', f ,--1 11-5 --',:. 12-14551, 1'. ,A-.'A.,- i.l,'iiLv.- "-A 1-5.1111-x1:'E1F 0 1 0 N 1'I1,li11 l111il1'S 111111- 11111111 1111111111-s 11111'1- 111-1-11 1211i1'll 111' 1'111'11 1111111'1l'5. 1111l1'b1'11'1P111I11'S 1111-1111 111111'1- 1111111 111151 Z1 S1Z111'1'1lZlIIII1111llS111ll 111' 1111 1ll11'I'1'11lfS 111' 11111-1'-s1-111-111s111- 1'1111111I1111115111l1. 'l'111-1' 1111-1111 111111 111-1-ks 111111 1111111111F111.11111'1111111111111111111'11111111g'11'1'1'1'5l1l'111 111' 1111-1 YI 111 1'11 1111-111s1-111-s 1'111' 1111-s1- l11'111'1l15. S1 '11lIl1'S 1111-1' 11'1111 111111 s111111-V 111111-s 1111-1' 11151 11111 1111- 1'1g111111g'. 1111 111' 1111- 11111111111- 11'11s 11111'111s S1-1-11 Ill 1111- 11115. ,X111ll1l1Q.l'1l 11l1'f' 11'1'l'1' 111-1111111 1111-1 111112115 111111121111 111 1111- '.'1. 11111-11 1111'y 11'1-1'1- 11111-1111 1111-1' 11'1-111 ,11ls1 11.' 11111'11. 11 1'f1111111I 111- 21111 111111 21111 1111.1 1'1-111'1-s1-111111g' 1111111 Il1g'I1 11'11.' Il 11111111-1'. '1'111- g.L'1I'1S 111-s1-1'1'1- ,1l1.'1 115 lIll11'1l 1-1'1-1111 '15 1111- 1 .111111111g'11 1111 s11111- 11'11l11111'S X111'1'1' 11'1111 111 1111- girls 111- 1111111- 111 s1-1- 1111- 111151 11111-11 1111' girls 2lI'1' 111' Q11'11114LlA1111111111'111'T1f1-1 1111' 11111's 111'1-. .1111 111121 1111- 1':1111P11'11I11111'S111'1'1111'l'11 X1'YZl11Il 11111-1's1-I111111s111- 1'1111111- 1111111s111111-1111s 11111' '1'1'111-lc. Z1 1111111111'1'1'1Il11l11llI1l'11I:11 111121111 111111-1' S1'1I111l1 Ill 1111- S11111-. 1111I1'l'1' 111'1- 111' 1 X1'Yil11Zl 11111'1'51'1l111f15t11' -1111111111 1111f1111IP11111S111l11'1l1.' 1'111' 13115111-111-111. 1111l1' 1'111q1111111'.' 1.111'1111.' f'1'I11' 11'1-111 111111111111111-1111s1i1-1- 112111 111111'11111:11-111 111111 1111- 111-11-111111111111111 111 1.1111 il 1-1111. .111-1' 11l'1llQ.L' 1-111111111111-11 11.11111 1111- 5l'111111. 1'1111111I1111115111I1 1111-1 111111 1111'1'l' Q111111-s 111 1-1111111111111-,111111111'1-11111111111111sl1111. .X1.'11111'11 s1111-111s 111, s111'1-1' 1'11l' 1'11's1 111111'1- 111 1111- 1111111 ,XI1ll1l211 111- 11'l'S1'1I111zl.'111' N11'1'1. 1',11q11's 1'1'1i1f' 11-111115 1-1111'1 111- 111-111. '111l1'f' 11111'1- 1'11111' 1'11's1 111111-1- 1414115 1'11IlS 111111 1111-1' 11111'1- 1111- 511111'.5 1'1-1111111 1'11I'11l1'112111.-III111' I'I'12lf. '1'11'111-111s.' 11'111111w'1'11l1S 11'1'I'1' 111111 111' 1111.1'1'1'1'111 1-11 .'.' 1-.'. '11111- 1.11111s 1111111 g:111'1- 21 1-1111 1111111- 1'111i11 11111111151 11113111-111'111 1-1111111- 1111 115. 'I'11111 1111s ,1ll.'1 1111111111-1' 1'11I1 1'111' 1'111'11. 'I'111-1'1- 211'1' 111111-1' 1-111 .'.' 1111111111-s 11111 1111-1 111'1- 11111 11111111'1'11115111111'S' '111111. 1'1'11I11111I1'1111-11'11s1 11111'1'1'51111Q,A11111111151 1. 21 11Z1.'1i1'1112I11 1-11111111111111- 411111 1'1111 111111 111 15111-111.1 1'111'11 11111111151 1l1.Ll'11S1'1111111. 111- 111'1- 1111 S111'I'f' 111111 1',11q11l111s1111 1141111112111 1'1111111I1111115111l111'1ll11111'S 11111 111' 1111111-111 11:11'1- S11Ill1- 111'1.111'1' 111112. 111111101111 111115 111111 g'11'1S. 1l1111'1' 1111111111-s 1.111' 1'111'11 1111-'111 '1111- 111-11' 117111111 1'11w1- 11111111- I11 1111- N111ll1l211 'I11'11111111Q'1'111 .'.' 111' 11121 11111 ISHN 11'11s I11'l'S1'1111'11 111 1'111'11 l11g'11 111 1111- 1'12lS.' 111' 'ZX 11 1111s 11121111' 111 1I11'IIll1l'f' 111' 1111111-1' 1'l1111'111'11 5111111111 111'11l1'1'12l .'.' 111. 'ISL 11111- 111 1'111'11s L1'l'1'2l11'S1 il11111'111.'. 21 11111 1111'1-11 111' 1-1'1-1'1'11111-. 11 1: 111111111 111111 1111'11'111111y 4'21S1' is l11'l111'1111'11 111 111s 1111'111111.B-. - "111 '. 1' 'Z'l1 fksf tjxfx M Debaters and Declalmers ...HL....m ...dimm-ami ns.-in nnun..hn...gu0a.,ml:S Orchestra ,: ,.., ,, J, -' ,, 1p,, iii A f ' I' .-, 1 4, ETS' '1 5 'Sir' - ir H , , . I -r ,r+'v3 " 1'j.1'55m .?!'5"'f.. .. ' ' - 'nvaunn .. .,.m,14fp'.,:pm:a-smsuw - f'xf17'XA ,-.r-X .f"""'NN in-huH PYIZCS and Scholarshlps 1 1 N 1 1 1 ll 1 1 111 1 1 x x 1,., 1 11 1 N X N L 1 1 1 xx x 1,, 1 11 1 ., 1 1 11 1 1 11,l 1 11, x 1111 N , 11 1 N NN1 111 1 1 I N 1 X 1 x .1 1: P' - f -. 1 , . I 1 M11 115, 1 W1 ',1,.ag,1:j1 -jjjggQijifjlgjI ,1,. I -.,fl .',. ,A1,: 1-1424 ,.',. 5Q,Q.f5.4.l1 .'.. I-.ilff-ff. 111C 1'111Z1'IS 111111 S1'111P1:11'S111I15 111111111 :11'1- :111:11'111-11 1'Zl1'1l '11-:11' 111 1111- 1111151 111'F1'1'X'111.f.l' s11111-111s 111. I'I11'11 11111111154 111g'11 S1-1111111 S1'1'X'1' Il 1111l1l1- I1l11.I11l,'1' 111 1'llZ11111llQ.l' 11121111 s111111-111s 111 1'1111t111111' 11I1'1l' s111i1-s 1111111'111'U111':1Q'111Q'1111'1111111115.1-111'1'1'1.1l111'1. ,X1 1111' 1'1111 111' 1111- 111211-QT S1-1111111 11-:11' 1111- 1.171111x1'111gL 51'-11i1111'5111l15 111111 111'.'.1'S 11'1-1'1- :111-11'111-11: 111- 1'11:1111111-1' 111' 1'1P1lllll1'1'1'1' 81-1 1211511111 111' r14Tf1.1111 11':1s :111"11-111-11 111 1'111'is1111z1 .X1I11'1'.'11l1. 'l'111.' ll1'1Z1' is :111':11'111-11 1'111' 11f"1l 51'1l1D1ZlS111' :111:11111111-111 :11111 X1'11l'11l-X1'1l111' 1'1.1'111'1 1111 1111' 11'11'1 111' 1111- S1111-111: 111- 111111111 li. 1':11111- x11'1l1111'1211 S1-l1111:11'.'11111 N11-11:11 1'z1f :111':11'111-11 111 11-111-1 .x1111111'tt 1'111' 1111- 1l111'1l1'S1 S1'1111121S111' 1'1'1'111'11 111. 11l1' s1-1111111 11-:11': 111- 1'111'11 S1-11111:11's11i11 111' 2151111111 111-111 111 .X1111-1'1 1':11'111-1111-1' 11111 111g'11 s1'11111:11's11111: 952111111 111 g'11111 :11111 :111 111111111' 111'1'111.11'1111' 11'1-1'1- :111':11'111-11 111 ,X1111'1'1 1'111'l11'1111'1' 11-1111 111111 1'11's1 111z11-1- 111 1111- S1:111- 11 .'.' Elf' 1'111111-.1 111' 1111' .X1111-1'i1':111 1'111-11111-111 S111'11'1f'. 11111 1'11 5-'1is11 g'11111 "1'1's" 11'1-1'1- :111"11'111-11 111 111111115 xY111P :1l'1- 111111111' S1ll1'Il1S 111 g'1"11111:11i1111. 11111 1'I11f-'11s11 S111-1' "ICR" 2ll'1' 21XY'1l'111'11 111 4111 1-111s 111111 11'11'1- 111f1111' 1111- 1111111l1' 11111 1.1l1'1111'1'1' 11-'11's, 11111 1'1 j'11s11 111'1l11Z1' "ICH" :11'1- :111':11'111-11 111 pupils 111111 11:11'1- 111:11l1- 1111- 111I11111' 1'1111 '1.111' 111' 1 f'1'211'S. ,X1 1111- 1'1I11 111. 1111' S1'1111111 11-111' 1111'1'1' A311111 "lik" 211111 111'1-11'1- s111'1-1' S1'l'1111 "ICF" il1'1'1111'2ll'111'111111111' girls XY111l 11:11'1- 111:1111- 1111- 1'f-'111-S1 :11- 1211IlIIl1'1l1S 111 2111l11'111'.'. N1-1 I' 111111'1' 111'1z1-s 211'1' 111.1'1'l'1'11 1'11l' 1-111111-.'1s 111 1111' 1'U11llll1'1'1'12l1 211111 1'111f"11s11 111'I1211'11111'111S 111 1111- 1I111111l111211C1'1'S 211111 'l'11'1-11111-111 1'1- 1lll'j' 1'1111s. '1'111.' f'1'21l'11I1' 1,1111'1l1l1 If .'.' '11 1'111111-S1 N11-11:11 '-1s :111-1'111-11 111 X111 '11-111 W1-.'11'z111. xY1111 11-1111 1'11's1 111:11-1-. 11l11l1.' 1-111111-S1 111-11111-111 1A111'1' 111 I1 S1-1-111111 111:11-1- :11111 Nl:11'j111'i1- 11f'.'2ll'1.11l11'11. - 1'11.1x.11:1-1'1'11 S'l'.XI'l' '29 1 1 I-N rx 'XKJ xx xxxx J"N"'X ff Calendar I NNN N 1 I I xxx x 1 1 x 'N X l l I XX Nl N 1 HX 1 l S xxxlx l P 1 1 X x qxx x X x xxx K1 N A x ,IQI , .QL I-.i: .., ,:. A-S A I Sx-xxx. 5 --ll:xx'x- .xxxll x'x-ulslx-x'x-xl .xx-lf li' fxxll lx:xx'x-lx'l 'xxxll lxxxl lxxllxx ,ux-I I lllx. 'I'lxls ly xlxx- l:x.'l xlsxx. xwxxx lxxx xxx. Fx-llx. li snllxxxxxlxxlxl Svllxxxxlxl1lj'SHlxIlx'1' xxxxxx'xx. .Xml ll xxx' N-lvl. T --llx-gxxlzxx' x-lxx ,'.' x-Q. zxxxxl xxx- gx-l ixx gxxx- xxlll' l'lx'x- xxx xx lx xxlxxx 'lllx' '-Hll4'1' xxxx-l'.H S1-pl. S----lixxxxxl g'x'lx'l'l llvllx-l'v xllxl :xll llx xsx- .lfl'I'fIf li. l'l'xxlxx.' .Xxxxlxx'Ixx'xlxxx'xxxl Fllllllllfl'llIl'f'.Y1'lN'l'lI xx lllxlll' lllllx XYl'xxIlQ'1'l'l .'.' x-s xxll xlzxxl' Sx-pl. 20-l'zxl't,x' xxxx-x-tlxxgs tx-xlxxx. .lx-xxx llxx- lxx-Sl lxrxrlx, xxxlllxl I lllxll lxlll xlxxlx'l lx-1 illlyllflllfl l'ixl xxxll. Sx-xxx. Lili -'Il:xx'x-xl't xxxxx xxxxtix-x-xl lxxxx' xxlx'x- xxxxxl :xx'x'x-xxxxxxxxxlxllxx sxxlllx xxx-xxlxlw lx:xx'x- lxx-x-xx lIxx-sx- l-x.'l l'x-xx' xlpxxsf l'x'ilxxxlx xlxxxlxxxxs lxxxlzxx. 'l'Ix:xI IlIllSl1lx'f'xxlllll I'xxx' il. Hxxl. I---l'zxxxxxx:xl g'xx Iizxll. .Xml xwxxxxlxrxij-'xx sxxx-x-xxlxx-s Qzxlxxxx Xl xxl. "slx:xlix" lillx-x-S :xml lI'l'lIlllllll4L1' xfxxixxx-s. Hx-1. -l JY- ll1lYl'2l gxxxxxl lllllll'll xxl' xxx-xx xxl'l'lx'x-x's. X- . "SlI'lll xlxx-ix' stxxl'l'." Hxxx. 25--!l'lxv S1'!llHI'lll2lS.' Vlxxgs :xml xxlxxs xxx'x'ix'x-xl lxlxl-xx Xx llx- llx- l'wl'il5ll x':xlx tx-ll lllx- Sx-xxlxxx's l'x'xxlxx xlxx llllxlxxxs xml .'x s, Xxx. is-'I'lxw Sx-xxlxxrs xx'xxl'lix-xl lxzxrxl alll xl'xx xlx-xxxxxwxllxxg xlxx lxxlxx lx-x tlxx- Sx-xxixxl' I'zxx'lx'. lllll xxx- xxxxtlxxx- lt 4ll1lll'l ixxxx-llx xx Xxllll xlxx gxxxxxl llxxxx- xxll :xxxx xxl' xlxx-xxx. 'I'lxx-x' lxml :xs Aux-xxxl lllllll xs xlxx l'x-st. Xx ' lil Avlllll' .lxlxxixxl I'x'xxg'x':xxxx xxxxs SIlI'4'lf' xxlxx- xxl' llxx- llx sl xxx xx xxx x S4'l'lI. Wx- xxxlxsl lx:xlxxl it lx- xlxx- .lxlxxxxxx's. llxxx lx ll--I Tlx -x'x-." .' '. 213---llxxx'x'zxlxf Nx s-Ixxxxxl lxxlllxxl'l'xxxx,llxxl'lllx'll1'Xl xl:xx I lx xl x xxx x xlxx' xxill lxx'xxlx:xlxlxx'xxll1x- lIl,Ll"NHl2llI1l llilllllf zxi'txx sllx xx x llx' 'l'll2lIlliSQ'lX'lIlQ1' xlillxxx-x'. llx-x'. Ili- Allwlll' Sx-xxlxxrs lxzxxl ax lx-llx-x' l'x'x-xxx l'l'xxl', .Xll4ll'l'SHll lxxxl xx XX lxxx szxjs xxxx xlxxll'l l':llx- xxltlx l'x'xxl'! llx-xx. 21- --'l'Ixx- l'll'l'SllIlIx'Il lllll xxxx xlxx-lx' x'x-g'xll:xx' l'lxx'lstxxx:xs xxxxx- x xxxx lx lxiglxt. :xml ll xxzxs :x llllgxx .'llx'x' -,'.'. ll'sx-:l.',x'1xx xx llx xl xlxx x lxzx 'x-xlllxxlltx' zxs xxx-ll 2lSlIll1llllllf'. .l:xxx. fl s-l'Ixx'xslxxxzxs x'zxx':xtlxxxx ls xxX'x'l'. lxxxl il sx-x-xxxs xxxx-llx xxxxxl lx- llx lxzlxxli lxx Fl'lIlHll. Zll'l4'I' alll. xlxxx-.'ll'l llf .l!lll. 12- JI'lxx- lx-x.'l'x-tlxzxll xxlzxxx-x's lx-ll xxxx xlxx-ix' I'ix'sl lx'ixx lxxxl xx Ilxx x I-l:1x'l':xx'sx-xx lfPIlIflI'l'HNX' :xxxxl Plxxsxrlcs Sltllllxlilx. llx lx N xxxslx lxxg' xxxxx lll1'li. lxxxxs. Zlllxl xxlx-xxxx' xxl' ix. .l:xxx, I5-sllxxxx' xxxzxxxlx' xxll Xllll x':xx'x'lx-xl xxlll l"xx llxxx-xxx-l"s xxlx x xxx lxlxxl xlxx- lxxxxx' x-lx 1Ixx- six xx'x'lxxx'li lI'IIlII. xxxx xxxlxx' xxxxx Ixxxxm lxxxxxx I I f -,XX-1-'XX x 1 X x x II x x 11 Q X xx 4 1 1 -1 1' y- , YA X I -Q 'IMI IAV- Q 1-1 '.,b jf-,Q .- ' 3 ,1.1,:i, '-,'i -f -,'A llu- IIfIIII'I'! XIII 111:1115'. I :111-ss. I'1'11111 11l111I I ll"Ill'. .Xl'l1-1 Ill. fix 11'1-I111-li 1':1llu-1' 1-:11Al55 111 l1-:15'1- :1 1l:1111-1-. 1l1111'l NIIII 1l1i11l4. II:15 .' I111:1I1-x:1111fl11-AQ1111111l115. IYI151-:111'l511-z1lll11-s11s111:11'lII111l -1l1111'1 IlilX'l' 111 1:1l11- :1115'.' I'5'1-111-5'1-1's1-1-11 s11 IIIIIII5' l1111g l11'1-s iii III5' liI'1-. IIN- IlJl1lII,Q'4'!ll'I'ZIl :1fs1-111l1I5 1111l115 11111l"l11111111'1-1l" s1111u- 11l llu-1111-111l11-iw11I'lI11-I'z11'Q1111l1z1sl41-Il1:1IIl1-:1111l15'I1-lli11u'1Iu-111 lll'ilIi l11-l'111f1- llu- :1f.x1-111l1l5. 'I'l11- 3:11111-r rIIII'Il'1l 1-:11'l5' S11 ll1:11 llu- 11-111115 1-1111l1l :1111-111I llu- lfllqs' NIi11f11'1-l. Illl' l1115s IVIII l'111' llu- 'I'11111'11z11111-111 i11 II1-1111 1111l:15'. Illlll 55 IIl1l :1 I1:1lI'lu1li1l:15' 513 lI1:11 111- 1-1111l1l "f1-1- IIl1'lII 11I'I'." Wifli 111- x11-1'1- :Ill g11i1.1g 11111. IIIII 111-'ll I11- lI11-1'1- III s11i1'il il'11111 111 I1111I5', IX'11I11-1-11'111+11113l lT.l11114111-1'11111l11-111 IISIllIII1'1lI'I1'I'll1111ll lIll1'. III if1. lll1.111-Il! 'I'Iu-1'1-'s flill:11'l1:11u-1-l'111'lIu-.l1111i111 I Illl. 11111l 11ll11-1' f'4'2lI'P EIIIVIIII 111' IIS. II11-.I1111i111' I'1'11111- :1111l UI1. Iallyi Wlml :1 Iyllllllli Nllll 1':111'l l'1111l lllt' 1111 ll1:11 11111-. f111:11'15'. l'111 511111-l1i11g 1115 I-111111l:15'. II11- S1- 1i111' I,l'4l.i.L'l'IIIlI lliis 5l'1II' 5511s il lI11'1-1--zu-I 11I:15'. "4lI1' lxz15." .Xl11liI51.:1.'s111'1-I5 Il. Ii.11111. llu- SIIIIUIN :11'1- I11-2111111112111Q1-1 Illill 11.'11z1l Ilill' 11511115 l1111l1 III II11-i1'1-51-s, Il 55'1111'1 I11- l1111u'1 151. I 111-11-1' s:155 Slll'Il IIIIS5' 111-1111l1- IIS lIu1s1- S1-11i11i'w :11'1-. l.iIq1 15'1-1'5'l1111l5' l'I5I'. llu-5' l1-:15'1- 1-5'1-1'5'II1i11u' 111 I11- 1l11111- 1111lil 1Iu I sl 111111111-111. 1l1 i.115'1 'l'lu- II1- I,:1111'1-11l:1 1111-111l11-11':11'1-A:i5'i11Q'1I11-S1-11i111'f 1 l1:111111u-I 11111igl1l. .XiullI1f111u-lI1i11g'II1:1l llu- S1-11i111' 1-1111 1l11 I11'.'l will. I1-111 I1:11l :1ll I11-111-1' I11- IlI'1'Sl'IlI 111 llu- S1-11i111' Ilzill 11111ig'I1l I1 will I11- II11- l:1s1 s1-l11111l I'11111'1i1111 l'111' 1l11'1-1- 1111111ll1.. fllll IXIIIIXX. I:11'1':1l21llI'1i11l1'l .XI11I XXlPll.I Illllrl' S1-llI11l'r I11- :ill "I11QLL'1'1I IQQIIIIII! W1-ll. IIII 111111'1- s11uI5' 1 155 IIIII' ll11'1-1- Illlllllllr. S1 l'i .'.' 1lu 11111l, 11l1l l11111liS "li11111Il151-"11111il ll1'XI SI'lIII'IIIII1'I4. -,'."G . ., e. - ? , ,, ,M.' ' X 1 fx, . , . I V' ' Ii'12-'THQE:"':r53','-:Q1':ii1!'55231,11-'-'3'f:,'-' :Wif1'ii1'N:L':,-.-,-.wi i:'.'1: 1- - 115: i.- S- . lun WN ll D il? l In likfhws-u 3 9 5 'I 3 :my 1 K . N HH '. I . . ' ' mv .5 , QV P' , K , gf 1 i 4 ' - . of .1 ,,,. IU.. , f'k.A 4 If .1 , x x:.Y,h, V. , I ,Nx- . , U xx, ..,....x,',1....,,:..:.,-,4,4. . .-..-.,.,,,., . I f,q3iQ,?,1,-.:,.,1g.,-,y:Q.:1g:,:- 3.53.--:g"r.-,-r:. f - . ,,-:1- .- -. . .:-: 4 'il .Zx""X Programs and Assemblles x x 1 x11 xx x x 1 1 1 x11 N 1 1 N L I 1 x x x 1 x x x1 1 N 1 1 x X 1x N1 N llxx 1 1 Nx 11111 1 X N x 11 xx 1 1 x U N111 x11 X x HN 1l1N x x ,,, 11111 11111 1111 1 X 5' .'.-'. 1. -1-.- , f Q' 1 .gm 1'1l1N1i 1111' 111151 1111111111. 1l1151'11411Y1. 1121- S111111-111s 1111Y1' 11.-1-11 1-1111-1' 1111111'111111111'11111'?111'11 1111'1'1'111111?15.11'11111111'5111111 !11441:.1'1'111115111111 1111x'1 11111-11 111111-1-. .Xss1-11111111-s 111 S1l'1'1111l'11 111l11'S 1111Y1' 111-1-11 1'11111-11 11111. 1111 11111'1111s1-111'1-11111111111111-11111111 1111'1'1'111111 111-1-1-ss111',x' I1I11l11111lf'1'11l1'll1FI1111 111111111' 1'1111. 1111'111'11s. 111' 1111111111112 111111 111111' 1'1l1I111 1111 111 1111s 11111-, 'IV111 l4."1l1l111'b1l1'1'1111L1'1'lI111ll1'11111'1'1'S1 111 1111111111'5.f111111111'511111l'1115 1111x11 111i1'11Q.f1'1'111 1111-11s111'1-11111111-111111121111-111. '1'111-11ss11111111-s111'1-,11s11 11111 111-111 11111'1ll2' 1-111 .'.' 11l'1'11l11F. 111111 1111: 111111' 111- 11111- 111111' 1114 f11'1'1111111111Q 1111'1111-1111-1111111 L1'1'!'2l1 1l11'21Sl11'1'1,'1!11i1'11 111 1111-111. ,X1 11l1'Sl'111I11'F.11Il x1111-111s 111111- 111-1-11 1111111111-11 1l'N 51l1'4'1'111'S 1111111 1111- 112l1'1l11f'. 111111 211511 11'1l11l1111'S11l111'1l1 1111111, '1'111-111111s111'1-11111'11y's111's111111-111111111111111111-1'-s1 111111 i11'1' 1'11.11lf'1'11 111' 1111. 1'1'1111111111' 1111- 11s.'-111111' 111111 11'11s 1'1l,111f'1'41 111-151 l1ll1'11l!.l' 1111- X1-111 1111A 1111-11111- 111-111 1111 1X1'1II1S111'1' 11111. N1Y1'111111'1' 11. 111111' s111111-111s 111-1'1 114111411'1'11XY111121112l11l11'1'FS11111111'111Q'111'511111I11111Yi11111 11l14'1'1'S1 1111111 11111 4111 1111- 1P1A111111111'111 1?lXYf'1'1'S 111' 1111- 1l1W11. X111111-1' 1i1'1s11'11111. 111111' S111 111'1l15 111111'111115111'x' 1'1-1-11g'111z1-11 1111- S1111-11111111-sf 1111 1111- 111-1-11s11111 111111 1111 111 '11t11111 Q'1X'1'11 111' 1111-111 was 111111111111-11. 1:1'.'1111'S 1111s 1'1111' 111111. 1'11 X11'1'111l1'XY s1111g 21 511111 111111-11 11-15 111' 1:11-111 11111'1'1'51 111 1111- 111-111111- 21S 1 Xl'11l1111'11 111 1111- 111111. 111111' 1l11'1'1' 111111 Z1 1'11'1'1lf'1l s1-111113. 211111 1111s 111-111' 11 11'1-11 111111 1'IlS1' 111111 11111-111. 111111' s1111g' 1.1 s1111 111-111g 1111111-11 111111111 111 1111- 111-111111- 1l1a11I1' s1-11111112 11111- 1'1-1151 11 111'11IQ'111211 1'X'1'1f'1l11l' 1: 111-1'1'1-1-11,1 x11111111111111 N11'. x11'1'11111'XX'.S x'1111-1-, N111111- N'1'111'14111111 1,1-s111- 1121111 :1111 11111s111111 1111-11.11-11 1'X'1'1'f'll11l'. 11 was Z1 x'1-13' F111'1'11F51.111 21S."I11111f'. P1111 1' 11l'11 y'1111l11'1y'1211'1'11. 11111'1111Q 1111- 111-11Q1'1111111 S1'11Sll1l, 11s.'-11111111-s 11111'1- 111-1-11 1111111 1'111' 1111 11111'1l11,'1'111l111P31'1lSS1111L1' I1x1'1-111-111. 11111l'1Y111Q'1111' 11-11111 1.f'1I1111 1111x'11-1- 111111111 1l11X' 111 l11-1111x'1- 11111-11 ZIXYIIY 1'1'11111 11111111-. 111111 11 111111- 1111 41111'X'1'I'f'11l1111L, 1I11.L'1'1l4'I'2l1 1-11111-1-1'11111g11-1.'1'1-1111111. S1 '111Il1'S 111- 11'1-1-1- 111-1-s1-1111-11 111111 NU1111'1lI1'11I111'1'S111'Y1.'111111LL'11'111lIF,XY1l1l1f111111.Y111'11X'1'1'1'41 51111'111114111111f.1 11111 XY1'1'1' s111111111g' 1111111 111-1'1'1111.'1 -.'.' . '1'111- f11'11'11'f1111'1' 1l'lS 111-1-11 1111111' 1112 111 111s 1-1'1'111'1s 111 11l'11Q'1l14'I1 l'X'1'1'f'111l11.1 1111. 111111 1l'1,' S111-1-1-1-111-11 111 Z1 1 -1'1-111 1-X11-111. Y1-11s111111 111'111N14111 1111-g'111111-S 111111-111-1-11g1x'1-11111 1111-s1 1 11'1 115 11s,'- 111111-s. .XII 11s.' - 111111' 1':1.' 111-111 111111111111 1111- 1'11's1 1lZ11'1 1111 1111' f'1'211' 1.1111 1111 1111111 1.'1- 11111'11'1'111l1.l' I1 11-11 11-11111-1' 111111 Il 1111111111 1'1111111'. '1'111- 1111s1 -pf 1111s 1'211'1'11'11 11111 111111 111-x11-1111' 211141 1111- 5111111111 1111s Z1 111111' 1'--11 11-:1111-1' 111111 I111111111-11i1111'11.'11 l'1-Sll11. 11 S1'1'111S111211 1'Y1'1'f' 5111111'111 1111K 1-111111.11-111111-x'111'11111s 1Il1'1'111lLL'S'11l211 111X'1' 111-1-11 1111111-11 1'111' 1111- 11111'1111s1- 111' 1'111r11l.L1' 11l1'11' Y1l11'1'S 111 1g'1111'11111x 111111-', 51-1 1 51P11'1.L45. S11l11' s1111g's. 1'Yl'1'f' 1111111 111' 51111125 XX1'1'1' Sllllil' 4111 X 1 '1111-s1111'11111'1111-s1-1111111111111111111'1g'1111-111111-111-111'1s1111111-s111111-111s f'1fXAfy -,x's-1-'gran x 11 xx x x xx 1 x x ix x Kx 1 x 1 X x1 x1 N 1 111 N 111 x x 1 1 N 1 1 1111 s s11 N X 1 s N 1 1 1 A 1, ..-1 f 1 11" 1,.1-.1 - v 11, ,1-'11 5 ,'.l,, 5 'Vg' --,- ,vfg 1 .,-A- i-Lzfif ."1' .4:' 3 ".1' if -.1-'g ..-. 11 111111- 11l11111111' 1111: 1-1'1111-111 1 111 111111 1111-11 XX1ll'I1 1111- F1ll111'l115 111111 515112111 1111l1.11'1111N11111111511'1'111:.fl111'11'1'111111'111 11111111-1'. 11111 11111111' 11111111- 1'1'1'I'.111lI1-1111112111111111llg'.1-5111111111111-, 11111-1111-11-1'1s:1 1.1111-s111Ag'1'1'. 1"1'1'511ll11'11 :111- 11111 1'1-11111 ,'11 11'1'1'11111' 115 1111-1' 111111q. 'l'111.' f'1'21l'11l1' 51'11111l1 1111111 -. .' 1-11 21 111111' 111-11 111111'1'1'111111l1111','1'1111111. 11 11115 111'l11111lI'- 1l1AL1'1111'1l1ll'1s1111:1s S1'Z1S1ll1. 1111 1,1'1'1'11l111'l' 21.111111 11"1.' S1111l1bl1l'1'11 111 N111 1llZ111'1'1'1.xY111r1IlI. '1'111-111:11 11215 1-1111111-11, "'1'111' 111111-1' W1f1- N1I1II.H 111141 1'1l1151511'11 111. 1111g'1-:1111s 111' 1111- 1'1II'1S1Ill'1.'1'S 111:11 11'1-1'1- 111-111 111 s1-1'1-1':11 111141'1'l'4'111 111l1'1S 111'1l11' 11' 11'11l. 'l'111- -1lI1l11I1'S 1111' 11111 ,11 511111 1'11111'1'. W1- 111111111 1111111121111 1-1111-1-1 1111'111111111'11 1111 111'111'1' 1111111 1'l1'1'S111I11'I1 1111111 1111-11' 1-x111-1'11-111'1- 111 s1'l111111 1111-. .11 illlf' 1'1111- 1111-1' s111'1-11' 11111 11111 111111 111111111-11111 111'4lgl'1A11111. Nliss N1111'1112l Xxvix-111i111ll1 11':ls 1111111111111 1111- 1-1111s1- 1111' 1111s. 11111 1111- -11111111145 111111' S11111l' 1'1-1'1' 1'1ll1' 11'111'1q1-1's 111 1ll1'1I''Ll'l'111111Z11l11 1114'1'1' 1s 1111 111-11.1'111g' 11. '1'1u- 111-111111- XX1'1'1'1'X11111'1'11111.111111 11111 411. 1111- 111'l1 111.11111 111111 215 Z1 1'1-s1111 1111-1' 111'1g1111-111-11 1111- XY111111' 1l111114'111'1'. Ylllll' .111111111's :111- z1111'111s 1'1Ll'l11 1111-1'1- 11111-11 11 l'111Il1'S111 1111111l1L1'11Il11I1' 11l'1l:l'1'111115. 11111 111111 11111111-S1-111111-s1-111111-1111111Q-1111111111-11'111111-111111-111s111g. '1l111'S1'111111'5111'1'111511111XX11Y51111'1'1'. .Ks j.'1-1 1111- 111111' llilb 11111 IIlZ111'l'1Zl1f 1x1-11. 11111 11111-11 11 11111-s 11 1s1'X111'1'11-1l111f11 1111- XX111111' 1111'11 11111 111'1111'1'1' 111 ,'1-- 1ll1'111 111'1414111'111. 111111' S1'111411'5. 111 1111 112151 11151 111' 411. 1111- 111311 S1-1111111. l1:11'1- 11111 1111 l'X1'1'111'l11 111'l11l'l'1l1115. 111141 1-1'1-1'1'11111- 111111' 111- s1lI'1' 1111111111-1'111s.'111"Q4 1'11l 11111 111-21111'X1'1'1'11111I11111l1' I'll11'. 111111' S111111Il111'1'S 11111 111541 g'11'1- 5111111' 51111 111- 21 111-1'1'111'111:1111'1-. 'l'111- 5111521111 1111111111111111'1111g'1111111 1111-s1-1111111.1111111111111111-1-11-1-111--111 Qll111f 11111'l' 111. 1111-111 1'1ZlS.' .111111s111'. 1111-1' 11111 11111 1-11 S111l14'1111111.l' 111211 11111 1111 1'I'1-1111 1111111'51'1111111. '1'111-l'1111111-S11-111111121-111ss11'1s111.'11111111111-111111111l11-111:11-11211111111-11 11 1'11111l'S 111 111111111g' 1111 1111- 111ilf'S. I11'11'1.f1'111l15. 1-11'. 11111'111g 1111- 1'11's1 111111 1111 1111- f'l'1l1'. Z1 111111'1'Y1'll11I41l'H1'1112115 11215ll1'l11I11I112lS1XI1S11X111'1'11'11. 1-1'1-1'1'11l11- 1'Il,11111-11 11, X111 11. 1111111411-111 11111 g'111'1- Il 1411111 5111'l'1'11 111 1111- S111I11'1l1S1l1111 1111- 1111'11-111111.11-1l111g1111-111 111111111 51111111 .Xl111'1A11'11 111111 1111- 11111111-1'11 .X1Il1'1'1- 1'1111 1'1Zl11111'I'S 111111 s111-114s. N111 1111.1 1-1-111111111 11111-s 111111' 1'1'1-1111 l11'1111s1- S1 11 .Xll11'1'11'21l1.'.11111111111111111 1 ill!! 1:1 1111 1111s11111111111111111-. 1 111-1111111 11l'1'l'l'1'1111' X111111 1X1111'1'1f'f1115. .11 11111 1'1111- 1111' 1-1'1-11111: 1111s 21 5111'1'l'S5, 111111' 111114 11'11s 111 1111 11111ll1l1'l' Z1 111S11111l111l111114'111. '1'111- 11s.' - 1111111-s 211111 1lI'11L.1'1'2lll1S 111211 111111- 111-1-11 111-111 111-1'11 I1 1'1'1'1111 111 11111- 111,'111111111l1. 111111 11 1, 111 111- 11!'1'1114'11'11 111:11 1l1115l' 111 1111- 1'll1111'1' 11111 1111 1 1.'11. '1'111-1'1- 111'1- 11121111 1-1111-11111111111-11'1.'. 1l11'111111111l1111' 111-1'11111111- 111111 111111 1'1111' 1'11l114'b1S. 1111- S1-111111' 1'111.1', 1111' S1l11111111411'1' 4'l11l'l'111111' 1111'111111:11 11111111-,1u1111111l11.1-1111111-11111111111'1111:1111'1111. - ,11111'1l11X 'l',1111Q11 'IN 'Xxx .1-ffi-Law-N, GIYIS Glee Club -ddli..uuuauu..,:-,ee-.mu--.. Boys Glee Club I sim 'inf' 47' 0 .'-. ,1,' . O ff, I 'Q 0? dwg, X ngvgo Y 1 I 'u 1, rf If . ' - X if 9 f' I xi N 0' ' ' f-,Q 6 ' 1 .gm -Tig 1 ,WO , n if f ff' Q7 'L 7 if?F2i'7 'l-iif' V' 'T i-- Qi. W ,?L.f--'1?i - ---iiiiiiifi x I .3X"'X 'L Senlor Class W111 x 1 1 l xxx 1 1 ill 1 1 NS 1 l '-I L' V -1 A' V .-NYM" 1- l , L 111 1'1. 1111' 1'1z1rr 111. 1f'IN. S1'11Ul11 1111 1'111i11 1'11111I1f. 1'111i11, X1X1'11 lf S, X.. X111111 .X1ll1'1'11'I1.1l1'11li.I11111ll1'1'1L1'1I1 s1:111-111111111111 N1'll ,11lllIl1 111111 1'1'1.14'11'111. 1111 111-1'1-111 11111 111111 111-11111-:1111 1111- 1111111111111 111111 1111.5 111:11 13111, 111-111-1:11-11115 11111 11l'l'1X'1' :1s 7Illli'1l I11-111-111 1'1'11111 l111111 1 111- I1flXvl'. .1511 11111sF 111- 1111 111-11111-:1111 111111 111311111 111 1111' 1"1lN1I11l1 II 1111113111111 111s1111s11i1111s1111111-S111111111111111-S.:11111 '1111' 511l11'1'1'1111111 111111 11'1'12111111l111l1i.'1111111'.11lll11I1'S1 111111X'1111lZl111'111-1111111-11111-211111 I, A111111-1 .1111ll1S11I1. 1111 :11-1'1-111' 111-11111-11111 1111' 111'illi111411l1 1-111111-1-11 11111115 111 X111 1 ll 1'11l'1l1 1'. l, '1'111111:1 K11111lf1111, 1111 111-1'1-111' 111'11ll1'2111l 111y"111is11'4 1111 111 121-111'g1- XY1l1'l'1 1' l, 1Z:1y111111111 S:111:1la1,1111111-1'1-111'111-11111-:1111 Illj' N11-i1'is11 11z1i1'1'11I 111 11111 1'1:1y11111 1. 111111 11'illi:1111+. 1111 111-1'1-111' 111-11111-11111 lllj' 11111111111i1- l'y1'5 111 1111111-1'1 X1'z11'111 l, 1'Il1z:11111111 S1SlI1l1, 1111 111-1'1-111' 111-11111-11111 Illj' 11111-1'1-sl 111 1111- Sl'l11 S1111111 111 1111 S1I1111'1l1 1:l111y, I. .I111- XY11-1-11-1'. 1111 111-1'1-111' 111-11111-:1111 Illj' 2l1I'l11il111' 111 1'1'111'. .111111-s. 1, 1ll1I'1111lj' '11ll111'I'4 1111 111-1'1-111' 111-1111 :1111 lllj' 412l11l1j' 111111111 1711 1111- 111111111 111 1111 1.1111 I. 111111111 'l'1'1-1111-111111, 1111 111-1'1-111' 111-11111-11111 1111 1111111 ways 111 N1i1l'1t' 111111-111-1-111 1 I, I,11111s11 Xv2l111l1'1'S. 1111 111-1'1-111' 1111111-:1111 my 111111111 111 11111s11-1' 11111111111111111 11. 111-1111' 1J:11'1-iz1. 1. 1111111111111 1Y111111:1'1i. 1111 1l1'I'1'1lj' 111-11111-:1111 111y ways 11'i111 1111- 11111's 111 1i1':11'1 11111711111 1. .11z11'i1- Y"I11'1'. 1111 1l1'l'4'11j' 11 11111-:1111 my 11i1'lis11 1'i1:111'1- 111 .111 .',' K111-1111-y1-1 I, 41111111 '1'l1111'111-, 1111 111-11-111' 111-11111-11111 l1lj.' 11115111-1111111 111111111 111 1111111-1'1 XX' 1. .11'111111' XY1l111l1'l'S. 1111 111-1'1-my 111-1111 11111 1115' u1'111-1-1111111-sf 111 1'1111'1 1111111-1'1- I, 1'1I1'i511I1Q1 AXIl411'I'511l1. 1111 1lf'I'1'1lj' 111-11111-11111 1115' 11ll11'1 11111 111 I'1'111, X11 1111111 l'12l.,'1'.' 111 .X11'Xi11l111'I' V111-1-i111-lli, 1, 1Z11s1lis11 ,X1':'i11:z1. 1111 11 l'l'11j' 111-11111-11111 Illf' z11111i1y ns :111 111'1is1 111 .I11l111 X 111111 I. 111-111'i1-1111 1111-111-. 1111 1l1'I'1'11j' 111-11111-11111 lllj' 1'l11'1j 11:1i1' 111.11'llIlj' 1':111-111, 1, 31111111-11 1'111111, 1111 111-1'1-115' 111-11111-11111 my S11-11111-1'11 rw 111 11111-z111111' X1111i1111, I, .i1.1- 1':1111'i1,1z1. 1111 1l0'l1'1If. 111-1111111111 1115' :11111111l:1111'1- 111' 11z1i1' 111 !'1'111', '1'111'1'1111 I, 1,1-111111 1'1'i111-11111-11, 1111 11 1'1'11j' 111-11111-11111 my 1111i1i1y 111 1111111'1- 111 ,X1z11'i1-111 X11 11111 I, 11111 I-'l111'1-111-1- 111'1111'11, 1111 11P11'1'1lj' 111-11111-11111 1111 1Il11'l'1'S1 111 1111- '1z1sl11-111111 111111 11-x1-1-111111: 11111- l1121j'f'l'l 111 N11111'5' U11111'I'1i11'1C. l, SI -11111-11 1'11111is11, 1111 1l4'I'l'1ly 111-11111-:1111 I115' Q1-111-11111s 111151 111 111111 K1-3-11111 1. 31111 'I'11111-1'. 1111 111-1'1-115' 111-11111-11111 1111' 211111111 111 Ning: 111 11111121111 1111311111111 1. 11'1'a1111'1-5 1.1111-1'Q11i, 1111 1l4'l'1'11f' 1ll'l1ll :1111 Illj' 1111yis11 ways 111 112111112111 5111111 1. 1111111111 .X11'K111:111,1111111-1'1-111'111-11111-11:11 1111' 111111111 111 1'i111- 11111's1-11:11-11 111 111111 1 1 1. 1N111ll'111' S1-11' -11. 1111 11 1'1'1lF' 111-11111-:1111 1115' b1111I'1 S1111lll'4' 111 N1-lli1- .111'111-11111111 1. .l11l1z1 S1II111llN1'II, 1111 111-1'1-111 111-11111-:1111 Illj' 11111 111' 1111- 11'1-iu11 1i:111'1- 111 111111 1 .11lll1'1'2l11. 1, 1l11l'l1111f' 5111-111111. 1111 111-1' 111' 111-11111-11111 Illj' 211111111 111 51111 5111111111 111 1111111111111 UV111-. I. X'1'i11iz1111 Il1'1111'11, 1111 111-1'1-111' 111-11111-:1111 11116 z1111li1y 111 11111111l1- :1 1'q1l1'l1 111 1.1111 x1 1'l:1i1'. I, L11:'ll: I1'1'1111k1i11. 1111 1l1'I'4'1lj' 111-11111-:1111 115' "l'1z1111i11u j'111lI11H 11'115's 111 11111 11 1111lI1121. 1. 111111131 11111-11141, 1111 111-1' 111' 111-11111-:1111 1111' 1111i1i1y 111 111:11 l111s111-1111111 111 1.11111 47 A51-int'L:-.v,5h::::l,.5, . 51-61:1--, fc . 4: L- . .-pg., - - -- S '1- ,' ', -' I -1 j " . "S ' ,' ' .1i1.,1.,s I N111 ss ji 9111111112 QF1-1 111'N COM 9 . 1' S '1' 1.1.1. 'I " '.-X 1 N11 K .' ' " ' 4 1 1111 111.111111 1 XX1l111.1 11111111 1111 11111111 11111111.1111 1111 H11l1l1l1 1111111 111 1"1.111111 . 1111 1 I 11111111111 111111111-11 1111 111-1'1-111' 111-11111-11111 my a111i111y 111 y1-11 1'111' 1111- 11a1sk1-1111111 11 1111 111 N1.11111111 12111111111 11 1.1111 1111 11111111 11111111.1111 1111 111111 111111 1111 11111-1111'1111 111 'f 111 1-s111111 ," 1' I' I ' 1.11 F11 1111111 '1 lv 1111111 N1 11,1111 1111111111 11 1i1'1'N ' Nl111'I uxjxf' .f"N"'X An Appreclatlon HI! I I If 11,111 11111 lflllflfl H I ff-Wfpxf A 1. 'L 1' "1 E K Y I ' . ' ' 1 7.11 Ill! 111111 lllflkl' f11'f!11'1f Hlllffr' H1115 lI'l'11l'll 111 .4lI1lf1'l1 ffflfljll-N 11'1' 11'1,Nf1 ffl 1'111'111f 11111' ll 1f.'.N', lgXl11'1'111ff.11 ffl 1f111,x1 l111N1'1111.-.1 1111'11 11-1 l','fl.'11 111111 111111 ,wf11111'11 fl11'1lI' "l1 11.1-141111 11 11" fluff 1111 '1'1'!1.-111.11 X11 l1'f11'1'11 11 111 ff11w1' 1 l.lf1'.N' 1l11 1I'1 ' 1 ' ' 11111 'l'111c S'l'.Xl-'l-'. T3-lfy vi N ,,,.ffx'fjN...X,w,.,-.., K' if HART SCHAFFNER Sz MARX CLOTHFS Relnhart Company Elko Nevida f " QI ,,f3 ' ' QfQfQE525:51,1 . A " gf . fiigfif 'SLI , ' .21 fi. 1 '-Q',.,22'f:f'3.-21 ' 'QTWQE ggi -.f ' A -17" ' ' "'I1ff'Qff5Q1f:l?'..z:E25ii5'j'ff-if , .4,. ,. :E 'frfl :' I ,L ' V I 1 l'uvyxin.l1" 1 Hut :A min- r Ak Aiurx I J 0 , I 7'X'Xfx Jzxfvxx HELL' u t xx l1 tt 18 meant lax th1N xxold e e NOHICUUIQN N 1x N e e Nomet1meN N tx I N hot 18 l6Il lt 111115 e thex CI N x ll xx N lxloxx -Xllt x h its el N lt N11 xx hoxx 111 hell 2 lllX0ll6 JL t at IN metnt hx th1N xxo1cl 1 m11r1ed11te1 hell thex Ntx eu he LUUILN 111 lute the1e lu ll to p 1 N 1 lll It N hell xx hell the k1clN xou h 1x2 to tote It N hell xx he11 the clotto1 N8lldN h1N lull 1 1112 p N 211 xou get 1 N lx ell xx IuNt xxh1t thex me 111 hx th1N xxoul Hell xeN H ll 10 2111cl Oh he oo lhe hell xou clout llltl the hell xou do NK hen 111 hell 11121 the hell lt 18 Phe hell xxlth XOLIIN 111cl the hell xx 1th h1N XX hx Ill the hell and Ho hell xxhe1e' A L xxh it Ill the hell do xou thllllx I t 112 but the hell ot It 1 lllNt 1N SUIQ IN ell We don t k11oxx xxh lt Ill hell IN hell fd , -..:,lg,.:.5ll ",.' ,,Y-,.., A,.', ,Z.- Eff-1, -ntn :Q-jg, ,',A ,',. ln' J s ' 2 2 j ' ' "H ll'."' ll' .' ' .' .'2j, "lt'.' cold 218 h ill," XV .' ' .'2 j, " t'.' 2: hell," YVl , ' '2' .', "lt':' h ll," -A' lt's also hell when it is dry. It'.' Z1 hell of 21 x"1cl, 'he11 it .'t211'ts to ' . l thej 2 K like h l to see ' ,- ow. No ' ' ' 'illl 2 j tell IS xx'h' 2 j ' ' "hell?" 'l'h's 2 ' ' "' 's , K' C2 Wh 1 ' ' 2 1 2 ' Vs 2 ily. Il' h 1 st21.1't.' tm yell it's 21 hell of 2 ote. Fo ' 21 hell of 21 lot of trips 2 l ills, XVh2 j f 2ll this, x'ou'll 'now 1'12 'ell, Hell, j CQ e ,1 3' ll,t , I nl '2 ' 2 A' ' ' '2'e'! ' " 's,,'.' ' 2.'h' , ff? 'PHIL F E LOTT Photographer Photo Supplies Cameras Fllms Frames Mouldmgs Art Goods Pictures Portralture Kodak Flnlshmgs Enlargmg Com merclal Photography Exterior and lnterlor Views ELKO NEVADA E J L TABER Attorne and Counselor at Law lko Nu 1 1 DR C E WHITESIDES Dentlst All lrxillli Absolutelx Gu11ra11teed THE PALM "A Gentlemen's Resort" 1111.111-ls 111 Soft Drmks, Clgars and Agents for Anheuser Products. Order Bud- weiser by the Case Foster and O'Rear Candy Elko, Nevada Phone I2 J L KEYSER UNDERTAKING CO Ha y Keyser Funeral Dnrector Phone 240 W5 Elko Nev NEVADA VULCANIZING WORKS Chevrolet Cars and Trucks Vesta Batterles GRADUATION GIFTS Fm Guls and Bow FROM 31.50 UP Wintermantel Jewelry Co. 537 n-.-P232-'iizrlwk 2..-in-1' 3i'?'fs-:ip-iii-.41 if .5 'N O O A-Dealer in- ' y s - J 1 I v 7 . , . , . . . , Y - Y 9 Y . rr , ' IC , . ' 1 'z 4 El - , f"X l 'I f' f Sl. SWS? H A , It u 'QL . 5' fi ' . I 1 I , A H. L. Bartlett Lumber Compan Flko Nevada Lumbel and Ita Products Coal, Etc Get Our Prlcee N X l l s I N l IIN N l KI xl ., ll Ill 1 Accldents Wlll Happen Ill all I IS l l QL N I., x 5 y I Ill Sl x l ll Il -N I7 I IAS! N INx I U lxxl N lll X I Ilxle S JI 1 9 I I " I O I I I I Y- . K 'I'lllll.' llll I'l'oI'. 'l'lll'llllIl Ill Ililll- il is llI'll-ll salill IIIZII Illl' Xllll lluyl "I wlllllll-l' Illlw ltbllll I l'llllIlI II1lXYl'l' IIllI.'I IIZIY Ill PII ll Illrgl- sllil lil-f llillllllll IlI'IlllS,H ll IlI'III2 llvl-l' alll llll' lllll'l-sllllt' who I'l'lll' 'l'lll'l' ll! "'I'illll' vill ll-ll," we l'I:lilll Ill IIZIYI' vllllll- llx'el', if lk HF 1: I Illlllq QI her, ill-lllll'llI lrlxzllllillillg sollillz-l Ill-l' Illllli all llIl'. "IIzll'l- yllll Zlllj' sc'zll's'?A' Il1'I','t't'IIIIll'll lot I'l'il'llll1 Illll I vlllllll givl All- all- llllill' Illl yllll il l'if'zll'l-lily" ::: fi 4: :,: I :1: Sl I 'll "XVI 'I is zl gllIlI'i:4Il'f" I I 'I'Illll'lll- 'LX lllill ww lllill fl l ,X1'l-l' IIII zlllllllllllllilll llwlll-lll Illl 1-il'Il," lllIIl'l' tllly, NI '.'. .Illlllls SIIl'l't'I'l'lI il 'P '41 IIZIIIIQ lvllr-llvlll-ll Ialll- IIIII zlsi I 1 I'l'lllll .lI1II'lt' "Huw lllml-5 4, ,',,1,ll,1,1l II IlI'lIIU'll Illll zlllll willllxllilllll. Illl ll-lllll -l'l-,- gm ,lam M-IM. HU, rzllll-l' Illllllillf' wllx zlllllzlrl-llll iltllllliafly If I' Z .I'f"g.' "IIllll'l III- ulllj, XVIIIII llll Slf'llI1',lzl'IiS, wi Illw W2l.'I1'I'N yllll Illillli lllll' Sf'I'IlIl ll'2llIl,' :ll'l- 1' ll"f" 'III HH' lllll IIN' UNIX' IWUIIII' 'I 'Nl lf 2:1 IlIl,'III4'?4S ix Il:lzzll'lI IIS. lllll llllj 'I'Ill- sllzllll-s all' IIIZIII wvltl- lhlllillg llll- I-llllllp lllwllllll-ll l-Illvl-ll SIl3l'll'x "3 Illlll il wzlflll-llzlll l' Illflw-I, A IIIZIII wzls fllllllll wll Illlll .IIISI I "IH .'.' -ll," ILIII Ilzlllllill tfllftillillly Ill .I IllQI4Il- lllll llllll'g:lll- llll- K'Ill'Ill'I' l'UI11llI' W lllllllll lllll 2III'IIIlllll wll IIIIYI' all Vlvlllj' ull lll-ll III! Ilig l,l.1,ll mul svlllmllll "HIL .I ull, lll'l' yllll ulllllu lll I'lll1llI' - lllillil' il Ill-Ily-l-ll-ll:-llll' lIIl-lil-llllll-l'l I."-Ixil '- IYIII lvl' il?" ffm A J-Gnhuhhc ra... Men From mall Towns Make Greatest Success Statement Accredited to Illref tor of Personnel Department of I C Penney Company s lt X11 1 x N N 1 1111 11 .., 1 111 N. lllUN 1 N 11 ll N ' . 11 1 1 e 1 1 11s 1 N 1 XXII 11 Q x 111 1 N lf N XXII 5 1 1 N N 1 11 1111x1111 N P 4 1 S 1 I L 1 X QS 111s 11111 1 1 111 - 1 . 1 11 1111 11 1 1 Nl 1 I 1 N1 111 N s 11111 1111 'N 1 1 11111 1 1 N lN1 1 .1 1 1 ll 1 1111 111- x 111 1111 1 . . 1 -1 1 1 L 1111, ll Ill1Nl111Ns 1 U xl L. N ili N 111 4 1 1 4 N 11 . KN 11 xl 11 xx 1 1 x x 11 I N U 1 ll 1 . N 1111111 .111 X11 91 1 N 1 fl 11 1 1 1 ., N ' N S1111 X 1 7 .-'SI' , X I xl 1,3 1. V A , , I Y' ff' lf - '1 I ,V , . ' ' ' W ' '.'.1 1-.1 .','- ,'1' .'--' l f-:Elf 'ffl' --.1....i,,.,..1l:.:L.L:. YY - - 35, . 1 --':-,',,. Y , . . . . 1 1 1 V . . . "'l'l11- 1'll1Illl'1'S lhlll' l11l.'lll1'rN s111-1-1-ss 1111' lll1ll'll 11l'1'2l11'l' with 1111- lllilll l'l'11l1l 11 - Slllllll 1111' lllilll 1111-5' 111' will llll' 1113111 1'1'11111 1111' l1ll'g1' 1'i1i1-sf' suit A112 1.1fw Y. 111111 111' llll' 1'1-1'.'1111111-l 111-11-1111111-111 111' 1111- .l. 1'. 1'1-11111-1 1'1 1'llly. "111 this 111'--1111irz11i1111. wl1i '11 1111w 11111-1'a111-s 11311 1'1'11lll s1111'1-s llIl'1lll1.1ll1Jll1 1111- 1'11i11-11 S11 illlll wl1i1'l1 1111 s ll j'1'2ll'ly 1'11l111111- 111' l111si111-:Qs 111' 1111111'11xi111:111-ly S151I.1I1111,111111, .1 111' 1111- 111'!-1111' 1-x1-1-111iv1-s 11l'l' .'lll' ll 111w11 l 1y.L "Mr, ll'llllPy 1'-11111- I'I'1llll 1111111il11111. 31 ., vh'l Bl: S111 1111- 111'-si1l1-111 111' 1111- 1'11lll1H1llj'. is also :1 Nlllllll 111w11 lbliy. 'l'l11'1111gl111111 1111- li.'1 111' 1li1'1-1-1111's, 111 SQ1111- 1-1111- 1li1i1111 211111111-S. "'l'l11- Slllilll 111 ' llily 11-111'11s 1111- lllll 11'111111-1- 111' 1h1'i1'1 111111 z11111li1'z11i1111 L'l1l'ly 111 li1'1- 111111 141-11-1'z1lly 1'11l111w.- 1111- 111'i111-11111-s 111' 1111-sv 1w11 g1'1-111 1'i1'111 s 1h1'1111111 his li1'1-. "'l'h1-y z11'1- 1-:asv izl 111 l111si111-Ss :111---ss "'l'h1- .'11111ll Ill ' l111y 1ll.'1J ll'2I1'1lS 111 llillill lll' lll'lll1Lf Il -1111111 11'ly :11111 il if 1l1i. 11111111 which gives l1i111 11 s1a11111i11g wi1l1 1'11S1011lt'l'S 111 'lllj' l'k'li1L "'l'h .l. 11. P1-11111-y 1'1111111'111y ll'l-4 111-1-11 1111111 1111 llll'0llKll 21 111igl1l1111'ly f1"lll11' 111-- 1w -' ll lllll s1111'1- lll1Ill2l3lP1'5 :11111 1111- 111-111111- 111' 1111- ll1XYll :11111 11111 111:1,1111'iiy 111' lllf' 1-51-111- liv 111' 1111- 1-1111111z111y llllY1'. ZII lllll' 1i1111- 111' 1111111111-1', ll1'1'll 1-11-1'l1s 111 1-1-11111 111-1111111111-111 S11 lll Slllilll 'llS. "'I'l1- Slllllll 111w1 1111111 11-' '11s il1'ly i11 1111- 10 1'1-1-11g11iz1- 111- i11111111'1'1111-1- 111' 111- S111' ll vii. 'l'l11- lllllll wh11 is 111111111111 1111 111 1111- 1111151-1' 1-i1i1-S is 11111 111'11111- 111 1-1111si1l1-1' 1h'1 111- Olllj' 111:11-1-s 111' i1111111'1a1111-1- i1l'1l Ih11.'- sz11111- 1-i1i1-s 111111 111- l1IF N 1111- :1l1ili1y 111 s1-- 111111 1111- 111-1-11s :11111 111-111a11111s 111' llll' 1l11"1l lll'1 .'.' 111' 11111 111111111 w1111 .1ill liv1- 111 111 1-1111-s 111111 l1lWll1' 111' 1'l"ll1llV1'lj' Nlllilll 1111 '1111. 'Hlllll' 111-1'.'1111111-l 1l111l2ll'IlIl1'll1 111' 111 .l. F. l'1-11111-y 1'1111111a111y is 1-1111s1z11111y 1111 111- 111111 lhlll' ll -w 1111-11, W- 1'i1111 1111- 111-.-1 111' 1111-111 11111111111 1111 w1111 1111111 1-111111- f1'1l11l 111- Slll' 1111' 1111-'1 'li s. "l11 1-1'1-ry V11 wh-' 1h1-1'1- is il .1. 1'. 1'1-11111-y C'1111111z111j sl '1-. 1111-11- is 21 '1ll, i11 1111- 111-1's1111 111' Ili 1111-'11 111'111'1g1-12 XVII? is l1111l'i11g lhlll' 1111-11 wh11111 w- wa1111 111 11':1i11 -111 3 11111-s whi1-11 will i'211'l'j' 1111-111 111 1111- V1-ry 11111 111' 111' ' "ll is i11111111'1'1111 wi1l1 llllj' 111:111, wl1 is l'1'2lllj' l11111"11,- 1'111' .'1l"'S,', :11111 1 1 1111-1'1-ly :1 .11111 111111 will 11'1y 11i111 il 1'1-w 111111'1- 1l1lll'l1'S. lll'll llll ll2lY1' us il l1-1:i1- 11:11'1 111' hi1 , 111' 11111111111-s whi1-11 1111- Slllllll 111w11 l111y l111il11s 1111 -114 111- 1111-: ilillil. "lt is lllll Ulllj' i11 ll1l."l 111:11 1111- small l11XX'll l111y 111111: 1111 us 111- gm-.' 111112, '1'l11- Sl1ll'l111'll1 has 111-1-11 111:11l1- 111:11 1'X'1'l'j' 111'11111i111-111 111-w.'1111111-1' lllllll i11 N w Y 1'l1 City. lllf' lz11'g1-st 111-w:411'1111-1' 1'i1y 111 111 XVI '11, ll'lS 1-111111- 111 :111 i11111111'1z1111 1111.41 1'1-11111 .' - Slll' 1111' wl1 '1- 11 ll'l,' 1-z11'11e-11 l111w 111 1'1-111-11 l1w11 111111 llll' 111-111'1s Ill' 111- 1111-." 'l'1 111-1 illlll 1-V1-l'y 1111-111111-1' 111' l':ll'O lli--11, f'l2lN.' 111' l.l2N. w1- wixh :1l111111lz111' ,- --wg ill ylllll' 1'Y1'1'y 1'111'z11i1111. ,pq R -,.rN..f-'NN Mayer Motor Company A H CARS FIRESTONE TIRES GUM DIPPED CORDS N I U lll 1 x 0 Best Equlpped Machlne Shop In Eastern Nevada Telephone 268 STANLEY TABER Real Estate Notary Publlc Tntles Abstracted Auto Burglary and Flre Insurance Surety Bonds Ulll Q U ' UI fl Telephone 44 W2 DUPONT PHARMACY "Rexall Store" KODAKS- Complete Drug Store Servlce KEELEY'S ICE CREAM Soda Fountam Prompt Servlce Sam and Blll s CAFE Day and Nnght Servxce Elko Nevada SKAGGS SAFEWAY STORES Hlgh Class Groceries at Low Prices Elko Nevada Commerclal Hotel 1 1 COMMERCIAL and STOCKM EN Dmmg Room and Cafe In Connection Rooms S150 and Up ff w 1 JI. 31' T A xx V. T we to T A , , ' , fl CQ' Nfl- 1.4.2 A. LV" :np 11, .. af V Rx ' 9 ' ' Y . ..Q, 1 :EWS to Sjjjlllll II o, ll. I'ul:to1'y 'l'il'l':4 fullj 11' tems-ml algal' sl alll ' ll2l',2ll'llS for om- yvul' villl ut Xll'2l vusl. Y . A 1 ' lin Uv-1' Elk Ilrug 1' np' ny lll"lllllll'1l'll'I'?-1 for fjwzlcksl Y V , fry, M I E K I V' -I I 'w j ltv, I. 2 ',A, .IIQ - . .Al . . .- M1533-, .--. -V '.-. .- ,I - A W HESSON COMPANY Best Equipped Hardware Store ln Eastern Nevada McCORMICK DEERING MOWERS AND RAKES COMPLETE LINE FARMING IMPLEMENTS COMPLETE STOCK BUILDERS HARDWARE STOVES AND RANGES ESTATE HEATROLAS MINING SUPPLIES SEEDS AND GRAIN IJ1 IIIIJLI Union Oil Company of Callforma REFINED AND LUBRICATING OILS AND GREASES Elko Nevada W o o I 3 K . , Y Y -- 'S " 1013-f Y Orthophonic Vxctrolas Brunswnck Panatropes Reproducmg Sonoras V1va Tonal Columbuas 'Xx 1. , rg X l . .1 . A f 1 -.':. .:-'fZ2-'1.1f.v1- ,.,, ,'.- I I . ' Pianos, Band and Strlng Instruments LKO Q PAIRIN l 51iW1E G11 Player Rolls ND NewEd1son1c Adolph Blancanx Prop Phonograph PHONE 283 Records Repaxrmg of All Kmds Sheet Musnc Radlos 111 N 111 111 I1 15111 1 1 111 1 I N U1 1 111 11 1111 XX lN11l11g101lN 1J1111l11Ely some 1 19 1 1111 1111 1111 N11 xx X111 11 5111 IN 111 s 11 1 11 1,1111 N11 11111 '11x1 111xx 11111 S 11111 11111 stu ' 1 1111 1 N11 111 1 I1 11111 1x1 111111 1 s Q L. Ns The Human Body N 11W '111 lL X1111 N 1111311 C 1 1 l 1 801111 11141 1111 xx ns 111 walls 1 111 11,11 1 1 N I1 1101 1 11 1 11 111 r11111s N01 X11 Mix N11 IIL 1.1 x 1 1 D111 1 1 1 H ll 11 1 1111 1 x N ls N11 I - , . WI: 11il.' 111- 11111 1 111' 11111 11 111-s 2,1 ' ' 1 111 1111' 1" F117 111111111111's 111- 11111 s1-1111111 111-111111111 111 " 2 1' 1111' , 21 1121111 l12ly 1111. 11, 1lDIJ1'2lI'S 111 1 11 '1Q11s'1i11Iz .I1111 NY1111111111"s s111"- 11111 11111 xx'111'k as xx'11ll as 1x1 1111111x'i111- is 11111111 111 11111 s1111z11'11 111' 1 1 1 . F111' 1'Il1'111"I' 1'111'111'1-111111 Ili: 1lis1z1111'1- 11' I1 1111 11-111-111-1"s Ali .'.' 1' 'I1l1'y1'1'. .5 -- 2 ::: 2: X 5' 111-111 .' 1111 "XY1j1l11 s S1111 11111 311 Jz11111 S2I1J211iI iilfltll' ,'Il1'1'111.1 111111 il 1l1111111111111'?" I1yI'11'1 .' 1 1'lelf' -"11 1 '. 1 ' Nl111'j111'i1- 1'1 11111 "1'1 l1S1' :I 1 112111 ,' Q11 i .' ff'." l'.1J1'111'1. g1-1 21 P11125 11111 111 1 1111." 1 '111 'I' ':11t- -'AI 111 '1 11 1' if X 11111111111 i1 S11 111111111 I 11111 1l1'4'1Il1I1II5.l .XII IC .',' 115' 111 lik11 1111 .'II1i11.u -12 HW1111. I ' f'-- 11 ' 1' 'k 'I'1111 11111112111 I1111Iy 1-1111sis1s 111' y211'11,'1l111S1 11 y11111-1111111 111' 1111z1x'1111f' NNW, mum Im,-1,3 lm. lwmlv .1951 Dk 2: ,F 111111 S11I11211'11. 'I'l111 11111111 1111111zi11s .I1111 W1 1 11' says his 1'il1'S z11'11 so 111 111'z1i11s with xx'I1i111 xx'1,- Q 1- big ' '1 .' N' 1111 1f111'1- 11111 111111. 'I'111- 1'11'S1. 112lS 111- 111: z11'11111s 111111xv xx'1111111111' 1111 ' 111 111114'.' x'i111 xx'11i1'11 xx'11 111'11z 11111. 'I'11- 115' 1111 '111k. S11 lIl'11 1'11111z1i11s 1111 1111x' 11: 111' 'F 'F xx'11'1 111111111 111111 1'ix'1 11. 11. i. 11. 11. 11' '. 'I'11 1 1111111 .' 1 "1s11z1x'- is ing' his Iliiil' 1-111 111111 11z1y. '1'111- 11z11'- .I'I "Il11y. you 2i1'l' sitting: 1111 1111' z1sk1111 1lllW 1111 xx'11 1111 it 11111. SMH" .1Ul'1'f 1 V111 Ulllf "Wil Z1 1111111 in 1111- 1011 lik1- 11111i's." V111 ",' 111121 "I 1111111xI11 I I'1-11 .1 1111'- 'z .' 1111' 11411 ",' -211152 1111112 1'lI1111y.U ,mul .A.V ,,k,, ,YA, , - A... ELKO LUMBER COMPANY DOORS WINDOWS MOLDING BUILDING PAPER LATHS CEMENT LIME COAL KINDLING CHIMNEY PIPE ETC Elko Nevada George Russell Company Elko New ada HEADQUARTERS FOR RANCHERS AND STOCKMEN IM un L omple I mu HARDWARE GROCERIES IMPLEMENTS Your Business S0llCIt8d Maul Orders Filled Promptly -in- 7 Y Y Y l Y I 7 , . 9 , , 'e Cz 'T 'te .A H' of .f-'J N hhuns Candy Shop Ma ufacturers of CANDIES AND ICE CREAM Punch For School Occasions Warren Motor Products Co. I' llm Nm Mlllrl Ford Cars Trucks and Tractors Goodyear Tires Philco Batteries Auto Parts and Supplies Radios and Radio Supplies PARKER MOTOR COMPANY L Hudson Essex Packard Motor Cars Telephone 104 W2 ELKO SHOE SHOP We Make Old Shoes Look L ke New Agents for Buckhecht Boots and Shoes for Men and Women HATOUPIS BROS Props RUPE'S POOL HALL Pool and Billiards CIGARS CANDY, CIGARETTES. TOBACCO fix lx '. .' fx, vi ii'.sTQQtf .Qot 'i 'L P' 'RQ' 9 rl Deal -1' for 1 MNQSS z"'N"'Nx H 1 1 N N 1 1 1 1x11 1111 I 1111 N X1 11 11 N 1 1 11 11111 1 1 1 N 1 N 1111 11 1 IX 114 11111 1 Embarrassmg Moments 4141 1 1111 111111111 1111 11 1611 N 1 N I1 s 1 x 1 11 1 1 1 S 11111 N 111111N 4 11 141 s 1 11 1111111 11111112 N ll 4 Il1lS1ll A CLYDE STRINGHAM .1111 H M WATSON Attorneys at Law DR C ALEXANDER Dentlst Elko Nevada G1-1 RCIA SADDLERY CO 1 Saddle' SIIVCF Mounted Blts and Spurs, Mex1can Hand Carved Leather Goods 'X 1 N4 1 DR JOHN E WORDEN PHONES Resldence 144 W3 Off1ce 144 W2 Offlce 4th 81. Idaho Sts 1-111111 XlX11l111 DR HARRY GALLAGHER Dentlst 1N1I xi Y CAMPBELL S SPECIALTY SHOP Mlllmery Hats Dresses Phone 27 Jll PENNOCK S Var1ety Goods, Gxfts and Noveltles Commer'c1aI Hotel Bldg 11 N11-1.111.1 THE ENGLER COMPANY Holeproof Hosnery, Stetson Hats, Florshexm Shoes, Levn Strauss Overalls ffm 71 11 . v ,I -, Q 111' L" " E -4:1 1 lzzr :Qi v.-' iii .v.lvY-44 I .l,Y, 5112 -.'1" if-' -"-'. 2 -,-' Z 4-.,4.': . A.I.1. 51-I,l f' 11111 y1111 1-1'1-1' .11-- Zl 1'11111'-414-1'z114- ' s11141i 1' 111 il l'1114111 .'11i1'! 'V111' f'111"I' ANY I WHS "mimi WN 1111- s11'-1-I 111 j 1'iiI'. ' A I 1 .4 "1" l'i1-" ll1j1-s. W1- .'111- 1'i111l' 111 RI 1'1ll'l1l'1' .'111- 81211111141 1'111' 21 11-1'1 rl Ulm, Plmull ru mv M L ml. 11111111 1ll1'l1. 1111111111111 11Ij' 4-111111 'asi- ' " 1111-111 11'11-11 1114- 11111111- 11 11-11 1121111 11l1j." 's l'111SS 11'41'1'-1 11111 1111- 11'1111- turn 14-111: "l1' 211 11411 1: 411' 111111-1' 'llii ' 111-1111-11 1'1'41111 19N 114-1:1'1- s l1',. 141 212 1' :fr 1",, 1111 ' 11ig11 4-1111111 111 111: 111' 4111111 111- li1'11-41'3" 'l'4-11 "lJ1111'1 11111 1111111 11's y1-111114 XY- 11111111 111'- 141 1' 11' il' 111- 1"-1117" 1'111SS 411' its I1'1l1'1l1'1' 4-4111111 4-z111'11l1114- N411 UH" HWUH- 11' l'hW"I HW' 1114- 111:4- 111. 1111- 1111111 111111 111-211 11 1111- W1 5"'mA Um 1--'1--1--11 m"'H 111114-1', 1, 1' 13 '1'11- 114-sl 1i1111- 411 il 11'111111111's 1111- is 1111- I'i1'.'1 11113 1- y1-urs 111211 S111- is .1 1- W, "ll411' Illillly 11i1141s 111- Iwvmy' 1111111 g11'1'111l'1'1"f" 1, 'l'11111'11 "O1. f1'f','11 1"11. l'1l11f 1l1-11s4-41 ll1111i. 1111111-1'111i1l1, 111111 21 1'-1' 111,111 --111111. 111, 11 ,1,." 'mm 1,1 11 '11l"Vf4- V1 11:11'11.'i11-7" .l111- W. "1'11l 1l1':111'i11g 11 4-4111' il 1 1111 '1 ,- -1111. -1 gm-5 111-11 11'41 1111 111 1111111' 111111' llllllly Illlll' 21 1'4-1'4111'i11g' 1111 1' " 1111 ' 1 111: 4-4-ls 141 11111 4111 114-1 '." ,111 -1- 111' 111. g 'ngj' ' 1 ' ' .Xlx '111-1 1111111. 11Il1' 1, N1-'1141a1 9 , 1 L . . A , 5111 1111111-1111'1-1' 411 211111 lb illtll' 111 111111. X1- "111-1 1111-1,1 A -- 1 Glaser Model Dalry Hxghest Quallty Dairy Products W e LUIltIOl the pl0LlLlLt10Il and clellu xx to the LOIISUIYIQI Pu xx tale 18 t lken to lnsule lts Ieuhmg, XOLII table st 1 lt comes hom the um Fresh Clean and Pure S Hay COmpEiIlV Wlarlceterli Help Y ourself SERVICE DEPARTMENT We Slup by Parcel Post and Express Satxsfactlon Guaranteed HALE DRUG COMPANY Pxnluslxe Agents The Owl Drug Company McNAMARA 8: ROBBINS Attorneys at Law Elko Nevada Do lt Electrically Cook With Electrlclty The Cool, Convenlent Way Elko Lamoille Power Co. Phones Office 44WZ Plant 91 fm"X-. 4 -" 7' 'ff E X' , '- 1, J. . ' , 2 W I :v?..v..- 'fi . A. . 2, ,. t. . . , Ju.. z s - Q " ' '- 1 1 . ffm Alds Home Gwnershlp eu hu x md xxomm too loulu torn nd to UVKIIIIH., 1 home lumemhel th nt emu smxll IITIOIIIIIS 11 flclclecl to I6l,Lll1IlX mll soon uctlmulate md be 11,16 11 help ln the pul me o 1 ho YOUI ucoun 1 unch xllx lIlXl ell 4 PER CENT INTEREST PAID ON SAVINGS ACCOUNTS CAPITAL AND SURPLUS S225 000 00 THE FIRST NATIONAL BANK ElliO lNCV3Cl8 HUNTER THEATRE A Real Place of Enjoyment Hugh Class Entertainment In Leg ntlmate and Picture Shows PUCCINELLI 8: COMPANY General Merchandise Elko, Nevada OVERLAND HOTEL IIlIllll1ll4lIll'IN lm Stockgrows, Cattle and Wool Buyers Elko, Nevada CARL GILBURG COAL YARD Coa PHONE Elko, Nevada BEARDSLEY'S "The Shop of Style and Quallty" PHONE Elko, Nevada PEOPLE'S MARKET Meats and Groceries Sutherland G. McPherson. Props Elko, Nevada . . Ev t 'tt' mam 2 ' z , ' ' 'z ' ' ' f 1 if A . 2 V, S2 2 L-". .r 2.-V, " .' z " ' 2 2 f ' 2 ' , '- chew f 2 me. ' 2 ' t 's . ' .2 Av . ,t , . 7 ,fi X,,X .,N4K L.. 1 ,M w YQIQ jx? 5: v.,. I . R-1 sz 'IIIQIN ZICUOIIIII with A 111 mul 1t1 Itll N IL Il elest um 0 x J 1 t 1 ll Lum 1111111141 1111 1eu1n1po1111c ht ts 1 ts ul small s X Henderson Bankmg C0 LLKO NEW ADA The Toggery A Contmual Patron of the Pohob I xe1xtI1111g Il MEN S AND WOMEN S WEAR Troy I..ElUlIdly and Dry Cleanlng COIIIPHIIY Phone 21 Elko Nevada McGINTY FURNITURE COMPANY mplcte I1111 ut House 1 Itlllllltlllb Phone 93 Elko Nevada 1 g IIIL, IIN-, I :tm III KK Ik III Sli ELKO STATIONERY CO 1 I IIIL School Supplles Candles Magazmes Etc It I1t1ht 1'egruIz11' zuidit' IS is the sat'- ost :tml surest waxy to z 'cu- 2 3. It ' ,' ' 'ks f 1' jeu Illgfh and lay 1 1d - - 1 s z I ' - Is . IIIIKI t 1 I'1.'lI .' "ll Q :ur- p1'1se juu. .1 1 . - V ' f i ! 7 la I I W W ' i ' tfo f f 2 ' ffhrlct 9 ! Ull' IIIIII is to 111+-asv by fix" f II sf-1'vicv 1lIllI 4111:1Iity rn' wu1'k SUVIIIIII Ill III IIC, Wv us- I'ilIIl soft wz1Ie:1', 1'Ii'l1 :1ss111'vs you ut' S1143 ' 'I' 1- wush- ' VV: 'ztrry 21 Full If A oi' IIII' dry 1-lm-z1l1i11u tIt'l11lI'IIIl4'IlI is . 11111-1'z1Ia-:I hy rrmt' mms flow AIIIII 1 1 utturlf ss Ill -I II. - , . Ve Sell "tw 'A s July ,L v 1 x X I 1 . .'.- f -' . P 1 s N Ll IIIIX Iwlocl mc u lx 1s 1 LI1.11111g House lk l u Produ A W Sewell Company REMEMBER 9 The Store W1 h A Personality Opel 11111 SEWELL UNITED STORES Ogden Utah Reno, Nevada Supplv I-Iouse 317 Market Street San Franclsco Callfoznla Fun Ful Playground Eqwprnent ll Aurtught Inkwells pllmafy Matemal Athlet1c Goods Jamtors Supplles School Supplues Blackboards and School Equlprnent Book of All Pubhshers PRICES ALWAYS BELOW WHOLESALE There IS Prestlge m Jaccard Products Class Statloner Class Jewelry We deslgn both creatlng these ex cluslve deslgns IH our own shops and guaranteemg thenr excellence ind d1st1nl.t1on 11Ir s .I accard Iewelry l o 1017 19 Walnut St KANSAS CITY MISSOURI -ope1'11te with il I'III'I1I that C1 opc1'z1te.' With You as il lJi.'l1'il1uto1' ol Q1'." P'lc.'-1.-1 f1"' l'o1'I'l 'o fo my ' cts O l u 't ' 1 Q A7 ' wi ll 'l - Seh l HCI IC, L OO I1isI1'iI111I111's I I ' - I B12 lIlI'IlK'IIlI't'I'S ,, 4 - .1 l'o1-11-QI11111111-111-u l11x'iIwl Sillll UI'l'1'l'l'4I IIl'iIIl'I'S 111 A' ' , ' . 1 ' - N 5 ' . o 1 . 9 fXA T e Hotel Golden Reno Nez ada Make the Qverland Your Headquarters wI11Ie1n Reno European Plan I 50 and up NEVADA SHOE SHINING PARLOR Por Better SGIXILB Bert Kelso George Brown For DISTINCTIVE PRINTING Call 123 ELKO FREE PRESS PUBLISHING CO BLUEBIRD BEAUTY SHOPPE We -Mm 'Io PIEISQ Hunter Bulldmg Elko Nev Victory Garage U. Lanz, Prop. Chrysler Cars General Repairing ,fy ' TZj7'f'iK'S . . 7 l... ' U ' . . L - v' . " 4- ' A ' w xzs uv , ffwfwx 'A'T:..1., The h llltlle t CIXILC st lf10I1 111 lou ll BILL S SUPER SERVICE Wllllams Electric Corner REYNOLDS REALTY AND COMMISSION CO Llvestock Real Estate Coal Phone 11-1 W2 Elko Nex W T MATHEWS Attorney at Law mnter Plclg, I ko 1 DAWE BARBER SHOP Ihe Best In SQIXILC and I qu1pment Muslc For All Occasions Specual Prlces for Pruvate Partues, Schools, Banquets, Etc MAYER MELODY MAKERS Fox All Engmgements K .111 44 NK I3 SEIBERLING ALL TREADS IAYS SERVICE STATION Guaranteed for 12 months agalnst Bru ses and Blowouts The guarantee IS good all over he Un ted States and Canada MANETTE BEAUTY AND SPECIALTY SHOPPE loneex Pldg, Elko Nex MORLEY GRISWOLD and MILTON J REINI-IART Attorneys at Law 1 1 111 L L 1111 X Oll 0111 XX olk Gllbert Plumblng 81 Heating Company BUICK NOTHING MORE NEED BE SAID Agents Elko Motor Sales Co. H ll Duke, Mgr FLKO, NEVADA - . '- . ' I I I r Q gf 21 I - jwgzf-iaxx, L :+I 1' iffgfg' -,tg .Q - I .1 2 : -' . -.11 1 2 ' s s ' .' 2 ' . ! ,' I ' i ' A t i v Y , P' ' J f. , 1' '. . ' , A . I" 1 J f. Cl , Ne '. - - Ste-21111 and Hot XVzte' H02 'ng I'l11111l1i11.', 'I'i1111i11 Rc-1: " York Sz1Iist'z11-tio11 Ill1iIl'2lllltxl'll fs - , . . . . U mx K "5 x-Xxx' .fwje THE ART CRAFT SHOP Beautuful Needlework and Other Artustlc Materlals ZENITH RADIOS Irlko X 0 K SHOE SHOP Fred Helnrlch Prop DRS HOOD ROANTREE AND SECOR I lm Nex 14 I JAMES BYERS Attorney at Law Pltllleel bldg Elko Nex OTTO T WILLIAMS Attorney at Law PIONEER CIGAR STORE Roach 8. Lewls Props Soft Drinks and Tobacco Ploneer Bldg Elko, Nevada MAYER BARBER SHOP R W QUINN, Prop Furst Class Ladles and Men's Ser vlce Specnaluzmg on Ladles' Latest Halrcuts ELKO AUTO TOP AND UPHOLSTERINC SHOP J M CAPRIOLA, Prop Saddles Harness, Pack Saddles, Hobbles and General Repalr Work Ml I'mn111v1Lml St I,ll0llt lml WASHAWMD WAHAASMD General Surgery X Ray U MILTON B BADT JAMES DYSART Attorneys at Law W A STINSON COMPANY x Furniture Linoleum Carpets Cook mg Utenslls Complete Home Furnishings EXTENSION TELEPHONES Oltlel Youls Nou Elko County Telephone and Te egraph Company IKE KNUDSON ATHLETIC GOODS SPORTSM EN S SUPPLIES PORTERS BARBER SHOP Womens and Childrens Haxrcuts a Specialty THE ELK POOL HALL Cigars, Cigarettes, Candy Pool and Bnllnards A. M PETERSON General Contractor Elko, Yexzula fwflxa, -5 I ,' 4.5 A-,L L- X ,. A Ik ,V . I , - ' , A ', 1 , .. ng . . , . . . . , . . I - ' Nt.-mm .fXllSll'2lt'I lllllu. lzlk . Nvvzulzl 315 l"'l'l""""l4'1 Sl" Ifirsl Nulimml llzmk Iluilmling Ellw- N"Vu'lM Iilko N vzlxlzl . .. I l , 32:3 C'u111n1e-1'c'izIl Sl., Elko, N1-'zulu gl' v .' 'z I1 ' A , . Q , 1 Y , , , . . Y Ironing 301-4:2 First Nut. llunla lllnlg. y lillm, Nevzulzl Elko N1-vaulzl ' 9 . , . , A253 ZN""Ns LdU1OlllP I dlCP9 st u nun 1 s nk ing i lzshinge with mm limit e ut h Q lm the lmntispiue ot 107810 um ut he 1 pmc uct ex i 1 H l U U N l l ilnpcnc eil hmm xx 111 Ill THE ELKO INDFPENDFNT Meiiiber Ilw Xssociatfcl lifes Quality Service Elko Cleaning Sz Dyeing Works Built Up To A Standard Not Down T A Price The Elko Chamber ol Commerce AN ORGANIZATION FOR ELKO, ELKO COUNTY AND NEVADA qw, x, is in A 1 'i ,er. ' O I np I , A ,. l I l Nm-.' lil high in tha- lluliy M4 lzlins uri- fini'- i l 101-n jvwvlwl lakes, :pa "l' i' 'neeznlh 21 15141-inus N0- i vzulzl sun. rippling :uni l'z.' ' f " lntziin ' . 1 On 'the chain wzxsc' osln ' ' X " 'the N .L 7 ll l. i l 'l'u mln this scene 'iusiicv i'uquii'e1l musl n':1i'0lz1ki11g l svl 1- inn pl' inks, hig: -s ' l ' nl' eii5:1'zu'ii1g Jcvl- : lem-1-, zilrsclulm- 2ll'L'L1l'2lL'j' ul' press 1'v,u"s10i', il skillm-ml l l'l'2ll.lS nun. i 'l'h- finishecl prucluvt in multi-1' l 1'. was mlune in i th- vpiiiiiivwizil printing mlvpzxrtim-nit ul' thi lilkn ln- ' 2 2 ll! . lt s 's 'la can lm hsul all home in the V1-:il . lll'llSll'j' nl' pi" ling. , I Q . Al .x I X J.l. . . O o - '., M x I N NN U l N of hlgh sphool uoxk lull lhex extend to them then NHTLCILNL xxlshesx Tm A successful Q ueel 'lhex l1NO tike thls method ol LOTIIDIITYIGIITIIUI e tucllut ull Q lm l Lmlul xy ll lm -XIX XX XI IIGSEX N ll X S f ISI C HAI N S full 1 SB I IEI NIILXI1 A. Ill XIUIOXIJ 1 SINlXl N l MASON PRODUCTS CO Fresh Flowers for every occaslon PHONE 153 SCRANTON BEAUTY SHOP Permanent Waves and All Kinds of Shop Work HENRY S CAFE 'lhe Hell Plllfe 'ln Ext Special Chop Suey and Noodles Open Day and Nlqht EMILE METTETAL Jeweler Fine Repairing of All Kinds l PHONE 72 W3 SMITH S CAFETERIA Basement of the Elks Home Home Cooked Foods 1 x A l u u l I l D l Dmlng Room for Prlvate Dunne: Partnes !if7xT,'fF': 3- E vXJ,,s.,J'f' 'Il Q ,,.. i. Y . f ' - E- R+ The lvllll0I'Slg.L'll0ll l1l'l'if-ws ul' lillwl ffllllllf' L'llll.L1'l'2ll.lll2l,l,ll the mlm- helx- ul' the Senicn' Vlzass mm lmving' SLlK'C6.'.'lbllHj' v mplet All Your Xllilll' ' 1 . Aw 1 . A.: ' .Q . I , .. ' lv 2 A. 2 'A. I ' . ' I ' th s X s ' h x Elk Clllllllj' High Sclmul on the pulmliczltilm lfthis spll ' ju ' ok. IC. P. V. 'I 'ILLE llislril-l .lullgv 'Q . -I K' 3 ' J. I.. CLAIIK Vtllllllj' llec'm'llv1' lJi.'l1'i1'l Ml Vnvy M. ll. .IIl.l.ICl-L Mill. M. IC. 'AINIC l'ou11Iy 'l'1'vz.'11'v1' Ummly l'lv1'lc J. '. ll-IIS W. ll. WIC.-X'l'lll'IliS .'l1 Villllllj' Ass -ssm' vvw N N 'fl ,Y 9 , v Fm nly In ' ' Q' mrs ll. W. ANDERSON, J. H. FI'l'ZGI'lRAl,ll, IC. U. I,Y'l"l'UN lllllllllf' Vllllmlllissioxl -re IITIT lslanlm Strwl. lillm, Nr-vmlu 9 I "l"uurI ul' lHSllllC'lllPll.' lll'4-zllilzlsl IS 141 lu 11. Ill. , lllllI'll lL lu liill p. nl. V ' V '7 V 4- lllllllvl' T32llm':3u1,m,


Suggestions in the Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) collection:

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1929 Edition, Page 1

1929

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1930 Edition, Page 1

1930

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1931 Edition, Page 1

1931

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.