Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV)

 - Class of 1921

Page 1 of 108

 

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1921 Edition, Cover
CoverPage 6, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 7, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 11, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 15, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 9, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 13, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collectionPage 17, 1921 Edition, Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 108 of the 1921 volume:

The Pohob Nineteen Hundred Twenty Une S nt nity I lgilb 1 llko N wld Pulnlished by the lude Body, Hum CU nf I xvl ool, .L , ' L fc ,W . T HE PO H OB Foreword 1 N 11 N 5 U 1 N W1 Il X 1, N H 1 1 1 I1 11 111011111 O 5 iNs111- 111 1111- 1'11111111 XYQ' 1111111- w111 :1111 11 :1'11111111' 1111111- 115 111 1.111 111111 1111' '11 1111111 111 :11'I'111'11 Il 111-111-1' 1-11j1131111-111 111' .'1'1111111 111-01 111- 1111111 11111 11 11111 1111':11s s111'11- :1s Il 1'111111111111':1111'1- 11411 1115 111 11111511 11111 :11'11 111-11 11111 111 1111111 W1111 11111'11 :11111111111111 111' 11111 11111111 111111111 11115's 111111' 1111111 51111111 1111111 111 11111 11111 111 1111- s11111 1 1' 11111. 111111 111111 11 111215 1'1-11-:11 1111- 111111:'i11,Q 1111111 111 11111x1 W1111 ,11 :11111f1'1111s15'111111111111-11 1111111' S1'1'X'11'1'r 111 11s .'111'1'1-JS. 111111 111111 111 1111111 11111s1 111i11:s w111'11 x111i111. ' 1 1- 11s111-s11111s11111111s11 will 11:111- XYQA11 S11'X1'1111S1111.'b1 '1'111'I 11111111111 THE POHOB w sf 4' N A lil! Nix N . 4 NUI N N N - 1 N N 4' Am 4 UI wu Ill! ul lb 10W X f I.:Q ' Q ' V 2 ' if' P , - k 'S Vftvxg V , . "XVI . j old soul lllll'll.' x"m::w 'xml rvsl, beg' ni Iln- Ins! mlividv-. .lust plum me- in pmue- .-In-tffll of Wa-st, Ih'll'.' xnnny, lun ' l wish Im! mllh- rub my I nbslonv dmvn and cuyotvs mourn ll 'A kin, Le-I huwsvs paw and lrmnp Iha- mound, but don'l you fmwe- it in." " 'I . ' ' .1 XX O I Dc cI1CaII0n Q' J A J I I I I. I I O IJ , I . I I I I IIIII III I II 'wIIII:,1 II::IIIII II.I' IIIII II IIIII L"III'II21 II II I I I I I I IIII III, :II :,IIII III:IIIIIiIgI I:II.--I , II:Iv,IIII1I II II I I I I I III,.IIIIIf :IIIII IIIIIIx.III-II IIIIIIIIIIIIII1 II THE POHOB me Nl: xc Xl YU P X le N X mlwal l ll ll ll ll lohns n Pohob Staff lltll Q Nl I xl X xo X an NINIIIIT Q IS X l lgel K 01 I ll A I I4 NNINI ln! lla I I f 1+ mln IN ww nm nn mlm! 1 mm ' ml M IINXXI Q l up 9 ll N ll I IGINUII l N11 Sun 1 x the kms A S xx Q ll will 4 REPORTERS Ks mm 1 1 801110 um S I Iiul -rl l,. . 'Vw' .. . , ,, , . , FAI' '-ill-f'llil'l l!au'lml':1 Ste-nina' r . , ,, .. H . , llusin 'ss 3111111121-1 .Izum-s IC. lllusvll . . ,. ,,,, ., . . . ., Asfs zum Iillilm Ywrle- lmbvrwlai , , , .Assix :mt llusinvss .lzumgm ling-v Nllll'llll . ., .,,,, ,. . ., .All -Vlising: ,Ii nun-1 AVIlllll' l.,' ns .. .. ,, ,.,. .. ..,,,. ,, .. ,Ks.".': Adv -m'.'ing ,la ua ff Yell Williams , , ,, ,.,,,..., .,,..,,, . ,,,. , , - , A, ,lix 'llilllift' lftllllll l'l'l""""" I""""' l l N l A .. l. . .I lv 111111101-, f:t'l'2ll1l 'l'1w-sc':lx'Il s 5 Har. -l .1f'Vl'll ,,,, . ,., ,.,..,, .. ., ,..,,.......,,,,,,l...,,..,,., .,,..,,,,,,,.,,,,, , , ,, ,,,,,, .Vulv Nl: Mil ' IN vlfull , ,. .. ,, . . ..., ., ..., ,. ,, ,, , , V l-lmlitm WVU 'zu llomlula- ,,, , ,. . ,, ,. ,, ... ,.., . , , . , All l -lil' llnlilm Pu l'I 11 . :I n ,, .. ,. , .. ,. , ,.,...,,,,,.,,.,,,. .. ,, ,, A.'.".'z A l I ftiv lfhlilm Dolly fzllfllljllf' ,,, ., ,,,,. , .,,,,,.. . ..,,,...,, .,.....,.,,....,, , . . ,,.. ,... . Sm-if-ly Iimlitm Blu 'l,2ll't'Il Nl1'Fu1-lux11- . ,,,, , . , ., , ..,, f'll'f'lll2llll'll NIHIIIMUI OVW - Ile- -'run , . , , , ., ,.., As.".'z f'iV1'11l:nlim1 Xl2'llll2.ElI .lol llisu' la , ..., ,,,.. , .. .,. . ..,. ,,... . .. ,,, . , , , ,, l.l 'Q "li" lszll -llv H 'rlml , , , ,.,,,.. ., ,, .. . , ,. , ,,. 411' wk 'Ali' 4"l1:1l'lvs Pusso-ll ,, , . ,, , . . . , , glli .qlltll lillilm Nplll' M' 'In -'I I, ., ., ,, ,,,,, .,,.. ,,,, , , ,,,,, . ,, , , ,, , l,ll4'l'IlI'j' f'1'ilim'w Gmmrus' All I 1 5 .Iunv Wm- if-n , . , .,, ,,.. ,, ,.,,, ,,,,., , .. ,.. .. ., ,. lu- l.:1ure-Ulu M' " " 'N " - fl ,,,ll l ,l,,llllll ,,,,l A V l.l.,,lll,, l , l ll,, llll. , l1n11f-rf-S1 mu Illunvlw l,Ill'f't'l'l X Mil "ll, V .. ,.,, . . V lim-be-1-1 Sl- '- , , ,l.,,, ,, ...l.,,,,,,,,,...l, . ,,,,,,.....,, H ,,,,, , . T ll Luis llo-.lx ,. ,., , ,,., . ., H, . ., ., , ,. ,, Q' 1 2. "1 Iilllllll' l.y uns , . . .,., , ,, ,.. ,,...,... A ,, ,,,, .. ,,.,,,. .. .. ,.,, , l"1'4-.'lm1:1r1 THE POHOB THE POIIOB From the Eclltor Q DG k A WORD OF THANKS HU 4 lf N 1 HH X 1 1 1 I ll N N 1 x THL: CAMPUS UXX A I A 1 Il r N em . ,. w 4 Illlll X x U , X 1 x ATHLETICS . X mx 1 , , ' 9 , . S . N 'flllli ilu' Vlllllill if 11.51 Y1ikiIl1Yf4'I1lI'IIllH ?l1'HlI1IrE1'l1llXllllllfll' mm. will lu- in in 1-xuiwu mln-11 lm- I'Q'i1ll4'l' pf-1'11swf rms 1l!'Yi1'l"l, xx V llilllrt' 1-xx lll4llll4'I!I mmln-l11uu111'1-1lim1'i:1l gn-11. In lin- P,'4im1iI1g my uig M vw lllilllli ml wi 1 an llIl.'l'lIiSlllj' uni lib'-rzally gun- whwir fl-mi.-1-S lm' xhf- +11w1-mf U1 1" lk. Hulk Ilmnugh ilu- 11mw4s11'z1i11f-ll wmpq-1:ui+111mmllvsuula, wh.-,.m11l-11: tml mll 1111- Iilvllllj has il lN'l'll pussiblf I'Irl'l1I1' plllvlim-zuiwll 111' mb llxwpzrmllfwl u I wuz NY-1l1-aiu--Nspr-viully 1uQ'X1ll"'SSHlll'JlI1lb!'1'l'i2lIiHIl m Miff lllllltill :uni w I xlllllw-ms xxlm fu 1z1lll1l'11Il5 :xml uwnw if-mimlfly m'i:in:11.wi vhs- fpl. :Mi-I ,Inu Ill!-. XX'-:Hsu I1l'IQI'l21l1j i!N!I'I1I1'vlIH3115,.XIllf'I'wHI12LIl41 1II4'1:ll'I'fvlll,Vw vim Xing:--1:4 bph-mliqi 1-1114-1'I1ni111111-m. 111-N 1'IlliI'w' gwuw-lrqlx UI' v,lmi4-I1 xxwxw- :iv-11 I wznzwl Ihv- lizxzam-in: ui' whn- imimh, wi il'll lI'lll5 11-x1-nh llw fpl4f114H1i ,'-:mm Nlriril ul lllill uluzfllixzuliulx, To NIV. Halls- ul' IPM- ll1+ivflw111lv111 x-.14 xmfl, 11. Q-xpm-sf o l'Ql2lYi1llKl" I'4!I'Il11'II1.1Ilf' 4'Hlll'll.'ir'S and !'1'llPIlll s11::--slimlx I-'xivlxll wl ll.' amd llw ph-znszwlll lnxsimlss I"'I1HifIIlS v. ' hzlxv s'I1juy1'4l in ilu- 1'UllllbHill ul' llsis xullllml. In 4-m11'Il1.'iu:1 ww Iflilllli ilu- :1'm1Q-ul hmly Im' lin- ui'I'i:-1' nl I-Idilm' whil I lY!1'iI'1'll4lil'1' In-smxxvll lllbllll us :null ilu' 1n1'ixilf':4- nl' hzuinu Vhf' 1'1fsgm!!silmiY1x I :ml pl--:1f111'w m 1-cliw rl1isyv-:lui Gllllllllli. in rllill' ui Us lxlllnnvlmlfx hllfilwilrlll I mu, xv' kwin- wlmr U xwll :1I'i'rm1'1l :ms muvlm l'I'ljHjIlIl'Hl lu ine l'4'2Vll4'!'S aw E. ! 1 Mx iIs4-ul111vilw1'S, .- . N IIHIT 111-:lrly llll' 1-1- 5:-:ws hun- 1-lupsvrl rlimw- Ihr- 111-1liv:nIiu11 ul QI' lliuh S1-!1mml:1l14'alppnlw-lllly IIN f l'I'u1'1s hum' hvvlm mmlm' Hril1lgJ1'uX1' ilu-:upywul lIlI'1'UI,lll"VIIIHIIHS.il Hl'l'lllSlHl1S?ll2I1 ilu-limvI1:1.4:1x'1'iu-fl l'Ill'5U!IIl'llTl"IllIbl ll le-us! m bf- umfh- IUXNEIIWI this Q-ml. Iixvryum- uhm has llmi fvvvnsi III :mm xi-:il Ihm- hvnilmlinas fm llw Iuill 11111411 H11-xxin'4-1' 11111111115 mm H-wild' FUI' nh' :mm-vsfily r1"si4I1-wzlllis, UI' :all Hu' Mx M-Vlnlvms Ilmr Illiiltll In- 11111111-, Il"I'TH11Pr who' must vsfw-mizal i- Hn- 1'mzfi1'11wlilm ul' walks xvllir-I1 xxnulsl Illbl 111115 lI121lil'lll1'SI'IllJl!l luarmi illxilinu lm' Niiillllfl rw xll vim:-s. lm! xwmuhivlillliuzulf-1l1vI:'l':v:a::1411m ul' 1111111 Iam-laf-fi iI1ll1IIiI11. Ill Q xxi M-1' IIIHHIIIS :ami vwnv-spm1mli11uly 11w'1I'1':1S1' lM4'XX1':H':1Hrl Iw:u1'1I1 IIN- Vlwr i Haul siwlvwnll-is In-A-11 iIlSl2lHl'1l lzusl f1'Ell'. Iruwvlxfx xxillz :un wllivivrxl sizniml Q 4311- IIN' l'11"'v inllux nf XVXIIVI' llmis Spring WT wh 1-1-.llllwl in :1 '.'.zAf1m11 ' bfwwv-1-u Ihr- zxmlimxilmx am! maxim lmihlilmg 11w:wl5 wh' lvllllll ur rin' film-1 1 wr hun ll4'4'I1 :nwmlr-11. lllmirlilinn iusi1lvY:1lks.i2' il ip pmlxibiliu- m plum :mm ff-ml, firm'-I m mlm-ull1v1's11iIz1laI+- pn-1-zw:':uinm f4!'1lll!llIN' E1ZlYll'I'1'4i UXfl'?l1l'Li'UII!11lr. WT lhis uw 11141 nm In-:u11i1'5 ill-'1-1111111115 lil-Zvzull:lIZ1:nr'li',I- lamv, il mmlll 1-1E1l.in: lil' vxwlssixw' mm! mlalrinu Nw VCiIll4'l'. xvhir-In hrs YJWUI1 :111-l znhvznys v ill In rx lIll1H'lHIll?'Ill InTl11-w'ulllgHIw.2i.-lrI!L1'::SHrI11liIiuI1Szl!'v:llIfn.wl m 1-xif' ws 'M' x mu W-zllrlnlw-1-imv1111- Inv: xhrnl il is f'2lSi4AI'l1Y H1111 l'2IlllY II-sm m 511:31-111 l'+'Ill0 Ili,-5, V'SlIl'l'i2lIIf in Vhis www-, bill uw In-liz-xv Hum Nw Ylliljlwilj m' mv- llvlll lr will nm'-:N will: HS un rhix wIllt,if'I'W .lllll il' sl'-1111 :uw vzulwn ulunzg Hu- 111111- xx Ixzlxw xvlugwsrf-4!, nwxz xXiIH1'VXYiH Vim! sin- high swlmul llllilflilllr- HI"I"'251'1'1' IWW. w .Kllllmluln iilkw Iliuh hams mul hw-r1:1r'1ixw in :ull Ymzrwlu-5 1IlL2l'llIf'iN.4 1111 M-aw. U Ixus llllivll Us usual! lllll'flllI!l4'll imffxf-A in lmflu-lhzall 'l'!,i-- fwubmm bqwln xhzull ymwurwmx :lx Illiflj l'11 ',KX1LSf1iliHX Q'YIl'Vl5iK!',1fH' 1411111 yllaxyiruu m Tl-IE PGHOB 1 s 111 n11111 1 11n lllllllgl 1 11 11 ,N 1 1 1 1 S 1 1 111111111111 1 1 s. 1 , , , 1 1 1 ,111 19 1 11 1- s111 s111.1 s 11 1 . , . 11 . If 1111 ,111 1, ,Q11111 11s11s NK 111 1 1 1 1 1.1 1. 1 11.11s b1-1n l11s1-is 111 1- s. 1- 1 1-1 .111 P11-1 uns ssl 1 1 s 1. 1 .1 ,1 1111 111 1 11 1 10 1 s 1 111 1 111 11 1121 sc 11111 1111119 ms 11111111 1-11111111 N111 1 .1111 111111111 111 11111111ss1 It 1 1 1 1 . . . IN .111 11n1 1-11 1 1 . 1 1 1 19 11-1 1 1 .111s11 11 1 QNNQH s 1s1- .,s 1 1 - 1 S lt 1 1- 1 s 1 L . . 15117111011 ORGANIZATIONS 1 111 1 I1 11111s t 11110111 1 1 111N.1n1L1-1 11111 1 11 1 11111 111111111 is 11111 qllll 1- 11111r111111-111 1112111111 111 -. 111 .n11.1 111 111s11 11 1111 Slllltlll .1 1 -111111 1511! 11 1-11-11 If 111111 I1 1 1 - 1 1 1 111s1 ss1s111-1 1111 11- 1s1- -mt 111 111 1 111111 1 s 101 11s111111s1- 11 1 s 11111 1n s 151111 111- 1112 11s- 1-11 Ill 11 1 s s - 1 Ll 1111 is n11t11111g I9 11111 61 1 1 1 1 1 . s.11 1 1 1s1111111r1s 1 1111 ll 11-111 111 11 - 1 - 11111 111111 1n11111111111 s11111t11111 1, 11111ns 1 11 111111111 nsl1111 1 s llf 1 1 s 11 0 11111 1---1s 11111 1 1 f 1 .1 11 1111- lkl IP 11 11- I1 s1111ns1 1 s 1. 1111111 1- 111111 s 1n s 111 s 111 1-11 N1 '1111 1n1111-n 1 t 1111 1111 1 1-.N 1. 1111 YS 1111 1 QP . 11-1 1 11111111 1 s 1 11 1 . 11s 1111711 s 1lk11 11111 111 111- 1111.111 11111 11111 111 111 1111011112 8111119111 s1-11 1:1111-1n1111-11 on f 1111' 1 1-s .11 11 11111s in 111 .1111.1 11111s 11 11 Nl 11111 .119 11- 1 in 1111- .11111 11 ll1PlNlll1l 111 Nilss 11111ns 1- 11 11-11 11111 011-111 11 1s. .1 111111- A111 1-11 A NEW EXPERIMENT 1- s1111111 s -1 s11111s1st1bl1s1 1 1 Nl 11111 11 1 0111111 111 1 11- b1-111- 1 111 11111-9 111s1 L . 11111111 1- 1111 5111111 1 1 S11 1 is lf 1 11111- 1 111-1-1 in 11 1111-nings 11n1 is 1 1 11 .1 X1 Nl ls 11-1,1111 ms 11 1 1 11 1111-111111s s1111111 ma, 11 1111 111-11 1 .1 S1019 01 111- lllt 1111111111 111 N1Il11lN 111 ldlxlllg .11l1.1nt1g1-111 1111s s11l1-1111111 111111111t11111t1 111 11-.un 11 11111 111111 lf 1111 s11111tl1.1111 111 b11's.1n1-ss 1,I1gl1Sll 11.111- 111111 91 1 1I1 1111 111 111 11- s11111-11s 11111111 111111111111 lllllllllt 11.1ss1-s 111 I'I19.llSll .11111 A1112-1'11.1n1f.1t11111 101 f0IPl!Il9lQ 'I' LIN 1111111- I1 1111111-s 111 111s1111ns1 111 111 111 sts 111.1111 111 s111 1 FOUISPN bx s1111-11 1111111211 11111 . 1 N . 11 11 1' ISI .1 " 1111 11111111-.1n 1111-. 1 . N - 1 11n1 - in x1-1 0 N s qlll t N11 is .1 111111111 11 111 1.1s 1111 114111 11-.11s 11 1X 11-111 1., l1lP'!1 5.11151 11101 '1 C1118 1911 llls 111111 1 1 U11- 1111 111111111 1'i1't1-111 g-11111-s, luring t111'1-1- 11111 111' tl' 1, b1-11 -1'- 1 1 - 1111 .'.' 111111 girls 11'1-1'1- 11111 Sllt'l't'SS1'11l in 1'111'l'yi11-' '1NV'1j' 'Ulf' 111111111's '11 1111- .'1: I - 1111 1' - , 1111- 1"11-1 1'1-111'1in.' 111-11 11191 1111111 11'11't i11 -1 g'11l1' 111' 1'1'- ' 11 111'11- 1-11tl11-1"1l111- 1' 11'11 .'1 1'1.' '11.'11i11. 1-1111 111111 l1'lS'llV1"l ,'.' 11'11l 1111' '- 1' '1111 111. 111-in' l 1 .' '1 ' -1, 11,' 1111- 11"1y, 11111-s not 1111i111at- t1't 1111-y 1'11'1- '11 " ,'.' - .' 1 1 1 t 11: 1111111- 111211 in t11 l'l111I'9 it' th A' ' '- ' ' .'l1f'- 1'1 -.'.' '11 this t"11'1 will 11111 111- 111:11 .'i '111 111' -1'111'11nyl1111ly f"1Il win, it 111111-s ' 5- 11111 11-11 ' l1s1-. 111111 lligli z111111'1-1-11111-s 1111- s111111111't it l1'1s 1nj111'1-11 1'1'11111 1111- 111-111111- 111' 1-Ill' 1111' 1111-11' 11111-1'111 1'1111t1'i1111ti1111s l1111'1- Il1'1111' it 1111ssib11- 1111' 1l.' 111 1l'11'1"'111lt' lI141"-l',l .'-1 1- "' " it .' -1 " ' -' .'."ll-. 1 111 11-1 115 I111111- 1l1'11 1111-' 1'1111111111ni11' 111' 1111- 1'111111'1 will s111111111't 1111111-tiv '11-1i1'i 111-s 1111 11 1111' 111111'1- 1-111l1111"1t1- s1'11l1- tl1'1n is 11l"11'ti1'1-11 now. 1111' it ' lis- 1111t 1'-11-1 lll'1l s11111'1s '1n1l 111111-1' 11ll.'S.C'1l ' 11' '11'11n 111'- ' .' 111 -lj 1i111 1111' 1111- 2l1l2ll111llf'111.' 111' 1l1l.' 1ll111f'.' 1'l 11-11 111111111 1111' be-1111' 111-11111. .'11'-lj 1111-11 111111 1'1'.', 11'11i1-11 111-111 1'1'11- 1111 111111y 1111111 t1111s1- 1l111l,'S 111-11 111'1li4' 1111' ill- l11-11lll1 1l1'l' 1-111-1111 111 1111- p1'i1'1- ' - 1,' 1'1y. 1'1-'1'1s 11- .'t 1 ' -'llg " 1 lj 1' C' . ' . 1111 1' '- ga t' n. 'l'11i.' 'yt t' n 1-111111 J-1 1' 1 -'-' A' ,' 1- 'n11 1-11111l11,'1 11'it11i11 1111-' te-1'1'it111'i11l limits 01' 1111 T2 111s '1l'1llj' 1' ' -1111- 1111' 1 111 tl1'1t 1"111111 g1"11111-11 it. W- 1'ill 11111 11111-111111 t1 1.' -11 .'.' 'ts p l"11. 1 1 re ,11111 -1.' 11'l11-1'1 ' 11is 11111' "1111-1 1 1 1 :1 't 1'.'- n 't.' ' 'k' gs. 'l'-1 ' 'A1'1l1.'1 111' 11111 111111 111'1- 11111 llilllllllill' wi1l1 its 111'111-1-11111'1- 111 1'1-1111. Alt111111g11 1l1l'l'1' 1111s 111- 1 -1 1'1'iti1'is111 111' 11111 .'y.'l1ll1 1'1- 'll'1ll'111l -re ' A- tl -tt -' will it, s'11'1- 111- 'n11i1"1l11'11.' 1' wlii'-11 't - 1 :1-11. Yl121"'1' tl 1 1 '--ts 11111-1 1 1111-1' 11111'1'-11' 1'1i'111't ' ' ' 1 .' ' ' 11I1'S 11s 1" .' 11' 12111 . ' '. t'itiz1- .' ' 111: 111-11111 - 1111- 1-11 -1 111-.'t 1' 111' 1 " "1 ,-.' ' 1 '1s 1111 L :is 11'1 t"1'1 t :.' 1' 11111 tl ."11i1i1'1-.' 11 '11 1-' ' 11115. 11s 11.11't111-rs 111 11111- 111' 1111- g1'1-1111-st 1X1U'l'1I11' t.' ' .'t 1 1 .' -11' 4 t i1 his 111' '1 j 1111 ' st'1t '1: fa' '1s we kn ', 1'- 1-11n11'ib t 11 1111- 1'11i'11 111' tl '11- t'1i1 - 111' 1111- 1111-111s 111' 't.' 1'Jll111'1'S. As w- t"1i1 -' '. ns 111' C . i111'. s1'11 ' 1","l, 'I'-'.1'f" .' J '- " t. A111 L 111 .'t - 11'1' ,' ' 'gw 1' .' t tl - .'-1 1 ' ' 11 11l"1- 111111i1- 1111111 111111 111-111111112 S111-i1-ty 1 111-1' ' - -1 ' ' . . .'1111. :11111 1111- 1l11-1- 1,'l1111s ll1111lf'1' 1111- 1'1" -' t 1" 't 'sl '1 1' M 1'- ' 1 '.'ll11. 'l'l1 11111-.'1 1 1l't' Tl to1111-1-11u1'.'0111'st1111y111'1'11'11l tl1i.' j"21' '1.' 1 '.'l1 -11 1'1-1-1-11111' 1111-11 111- night .' -1 l '1s 1 - 1 1' ' 1 t"1 ' .' ".'1i11' 111 :11'1111i1'1- 11 k111111'11-1lf-'1- 111' ' 1 1'-'1 .' '1--ts. 'l'11- 3-1110 1 -ll t " 1 ' 1' ' tl - ' ' s' 1 111-nt '11111'- .'11.'.'-"'11 .'.' 1'1g- 1' ' " 1' Al'-1 Q 11" ' '1n 1 I . 1 - ,lg . b, 1 , ,- , ,, 2 - L. ' . ' '. ' 1 . F 1112 ,1'f-', kk--1'g..' 'A 1 ' 1' " - '111. It is 1'11nt1-1111111.11-11 111'X1 j'1"l1' ' 1 1l't' ll tl .' j - .' ' '- ' 11-11 1111-t- ' e1, 11111'11 1' 211'1' -:11xi1111s 111 1111111111 11 111111-1' 1111111-1'.'t'11111i11g 1' 11 - 1.ng1'.'l l'11,- 1111g11- 1 1 1 ' ' '1ls. '1'111- l1QD1ll'1111t111 ll'1.' 111-'t'11 QSD'1'1i11ly 1'111't '111 ' .' 'uring .1123 . il1 11s its 1li1'1-1't111', 1111' .'l - ' ' '11 '1 1'.' 1' 1 1 ' If j ' 1' -11 "'111'1' in 1t'2l1'l1:11j' 1-11111 5 -i'11 .'111j - 't.' '11111 21ll'P11f1b' 1111 ' 1111' 11111- 1-1 1-r'.'11i11 11 '1'1ss 1.' llliltll' -1 I1'11,' ss. THE POHOB The Faculty Board of Educatlon MR JOHN H CAZIER of Wells Presudent MRS JOHN HENDERSON Elko JAMES DYSART Elko I1l1111. N1 11iN ll 11 l l11N1l1'1 1 N IN 1 1 11 11111 I1 ll 1 111111 111 111 111101 lx 1 111811111 1 ll '1111111111 lollefv ll11n111N 1 1 11 1 11 fwlll 1111111 111 '1'1x1s 11 11 1 111 11 ws 1111 11 I1 1 N 1 N 1111 N ww 1111 1 11 ,N ll 111 N 11 111 1-1 11111 X 11111111 11 11511 S Xiu XII 11111 11 11111, I . . , , . 111'1'l1111 1'. K 11 11j 11, 1'1'1111-111111 11n11 11111111 111' 11161 1Y1'1Hll'11l11'11l 111' .111111111:1- ::.'11111 1 11- 111' 1'11' '111'si1y 111 N1-V1 1111. 11111111111 11. A111121 , 51. A., V11---l'1'11.'1111-111, 11111111 111' 111-11111'111111111 111' 111s- 1111'y1 1:1'11111111111 111' 3111111.11111 1'11i1'11'.'i15. 121-1' 1111 1!111l1111, 11111111 111' 11111 AVI 111111 '1 1113 g1'1 1 11111 111' 111' 1'111'11111':111 S111 ' Art. 511111111 11111'111'1111111x, 11111111 111' 11111 l11111:11'111111111 111' 111111111 1121- 11i1'Sg Q1'21l1' 1111111 111' 1'11l1111111i11 1'11iv11','i1y. G4'l'l'1l1l1' .1111 .' . 111-:111 111' 11111 1I1'11111'111111111 111' 1':11LI11,'11I 111111111111 111' 111"" ' .:. ' Mrs. N 111111 B. S111i111, 111-1111 111' 11111 fvlllllll 11-1-1111 1111111111 11111115 g1'1111111111- 111' 111 111111 1'11Il1I11+'l'1'12l1 1'111l1-1.11- 111111 11111 1111-gg 1'11111111111'1'i11I 8111111111 111' 4'11i11:1g11. Mrs. Mary 111. Xx'011'l111. 11111111 111' 1111- 1,21I1L1ll21Ll1-' 1P1'1l111'l1ll1'11lQ :1'1111111111- 111' 11111 1' "-'sity ' 1:1 1111: 11 XV111111111 l. 11 111n 111' Girls 111 11i1l1'1'11s1 1111111 111111 111-1111 111' 11161 1111111111- 11111 1 ' 1'11-'.'iC11l T1 ' 11112 1' 1' 'lui 211111112111-' 111' N111'111w11:1 'I'I1 1'ni1'1111'i1y. 11l1111, 111111 111' 11111 S11111-111 5111111111 111. 1'11ysi1'111 '1"1'1ing, .'1- ' ' '1'. XV1 . 11'. Young, 111-1111 111' 1111- N1:1n1111l 'I'1'11111i11-1 l11111111'111111111 211111 1'1'11-1-111111' 111' 1111- boys 211 11il11'1'11s1 1111113 g1'1 1 2111 111! .'11111'1.'k:f1 1'11ll11g1". Mr. S. 1111is111'. 111-1111 111' 1111- Sci11111-1- 111-11 '1111 n1g gr: 1 :111 111 V ' 111 1'1111 1:11. Mm. 111111. Ani 1'.' 11, 111-:111 111' 1111- Music l11111111'111111111g :1':11l111111- 111' .'l111l- 1111' l'11i1'111'si1y 111111 N111si1- 111111111111111111 111. 11111 1'1111'111'si1y 111. 1':11'i1'i1'. . ' 11n:. 31111 1 111111's1 2111111111111 111' l'11iv1-1'si1y 14 '1'1111, THE. POHOB THE POI-IOB IOH Table of Coments BOOK I CLASSES Il mvI BOOK II ORGANIZATIONS BOOK III ATHLETICS BOOK IV SOCIETY il BOOK V CALENDAR BOOK VI ADVERTISEMENTS 2 rw - Q J I I I I L O B Sw- INV. .lllnimi SII l11IlluI'4'. I"I'l'fIIIllIIII, I4III'u .IIIIIIIIIL lllamlnlzllivr, 'III-4' I'IlII15. In I.:Il1x'n-mln. In-Imring VIIIII. IIIQSV Ii:lfIu'IImII IIIVIS' I!:IrIn-IIIQIII, Illmwk HIC." Hn-I-I4 "I-I." Sl 'Il'If IIHIIIQS, II:n11gw11i11us :nl IIiIIm'V1-sl II:1II, VAIII-mI:I1'. .IllIfl'S. Iix4'Ix:a11: z THE POHOB TABLE OF CONTENTS Boo I C139 C I T 1 k -- TSS rllfxmicmr. .I11r1i1f1: .' pl X u THE PGHOB www f Af S x -ff MQW 1 f' Q' fffff K '..4 . I "-.' ."Q xi' sf fi:f 1-uf' A." ,I ""-.: ,' -. x K x as X ',.- K 5: ' Lf ' .X ,',A. 41 ' f ' 'W E I .A." f 1 A C 1 A ' 21 Lf' ,fre Z1 --I Q- T-' -,,. , . 1- Y " , -- ---- -- -.1 ---uu--- . -wqn--- -ij nu 0 if l' Z"iZif Mxx 'W ' I 'X lx H ffifff jkf X v 5 A THE POI-IOB Robt L McKee Qpvetl Paxoxlte YXDIQNSIOII 'ow get this nc owex Hobbv Plaunh tonnls Bom 'vluscatme Iowa Ilecombm 1 1901 Pxesulent Iumor Flaw 19 20 Plestdent Qemor tlass 2021 'vlumclptl Judge 192021 Tleas lllel De Iaureola 18 19 Pxesxdent De Iam Goa 20 Jun 9 D Iauloola 20 21 bwe bill 18 basketbill 20 21 Pohob qtaff 1819 1111101 Pohob 20 '71 Barbara Stenmger Favorlte EXDIGSSIOH Ill saw o Hobbv Ixlddlng the bows Bonn Deeth INev'1d'1 Foblualv 14 1903 Claws V199 Premdent 1819 Class Secletarv 14 18 SUDPIVISOI f Cash ex 18 19 20 21 Pteslde-nt De Lauwolt 21 Tledsulet Do I lux eoli 20 21 Clelk De I aureola 20 21 Cleo Club 20 21 basketball 19 20 Presldent Clrls Athletic Aqsoclatlon 20 Vxce-Pte s 1 d e nt tts-ek E 2021 Crook F 19 20 Pohob qtaft 1819 Buslnea-1, Mfln A 91 Pohob 20 21 John J Hugganbotham Hlckvy' Fdvorlto Fxpregmon Cot ve P v ICGQ Hobby Plulme Born Elko Net 'uh Janualy 26 1904 SUDBIVISOI ot AlhlGtlCQ 20 21 De Ia reolx 20 Block E 20 21 blsketball 20 21 base ball 18 V1vePreQldGnt Athlotlr A 8001311011 2021 'VIan'1gm Bows Biskvtball Tcam 20 21 Pohob Qtaff 20 21 .. ,, ,. , . ,M 1, "IN ' , o 1 , ,,. I U . 1 . S' I I ' I . sh. -.. 3 - Q 1 . ' 1 1 1 ' ' . 1. '.. ,- . . c - V. 3 ' . . A. . , . 3 -, , . '- I 3 g 9 . ' ' - -- 3 .. - z 3 . .. - 2 - ' Z fl ' ' -- . , Q ,H .' v A' v I 4 v ' Z 1 ' - ' . - 3 . . 0 1- , If mance 19-20, Bank a - . . . v ' I w 2 : 12 .3 . - 3 , ' , . ' - 3 f , , - 3 , . ' ' .Y - , 1 , 213 ' V v - 1 - , 1 , . -.. 3 1 - 3 .' .. . - .., . , ,, . .. - ,, ' D , '4 ' Q.. 1 H I " 3- S. I .H -- ' , , 'L 1 , , . .. - Q 1 't 1 1. - 21: - 3 2: ' - 3 ,- , . ' 1 . , e :-:.' , . n vw' '.4 , . c . . I : ' 1- - 3 L, ' ' . THE POHOB Tom R Hunter 1 u uoxlt Lxplcssmn Phonu Hobby Stepping mn N ua JL.lv 16 1902 'Slam Ilko Jumox '70 lass, qi-lflflll ' 0 il.-1 s TlPdSlll91 I lee C' b 9 s etl :ll Verle Carolme Lebersku I A101 lt: Fxplfsxxon S is ld llobbw li lake tb 111 llmn 1 ftmmlle Ne Auguxt 14 Cl ss Vue Plesldent I an 1 Cashier 19 20 l'1u1e0 1 181 er laura 0 fl 7 1 l lub 1 P0 91 15951419111 I xeek 7 9 ec "1 N :ce Pu s 1 letlc ASQOCIAIIOH 20 91 t tptam bfwketbill 18 19 20 91 Pohob 911 f 10 '70 '71 Udell Muller Pete FIWOIHG EXDIPQSIOII Saw wou bxg cheese' llobbw Qxttmg with Bdlbill Bom Flko NI0Y'ld'l A u'-t1'S 1 04 ln 11 te a 9 XICP Pl99ld9Ill De l'1urc0l'1 21 btsketbill lll'lSCOl 2001 smallest qenlor "ll 'z up" F2 , .' P 4- . . l...' Y, ll ' L lfllko, ,'.v'.'z l' gli. 'C-.H . f- znty, 1J,2: -.35 . . 20-213 1 1:1 ,0-211 bask zz , 20-21. ..V,. 4" ' -' 1 444- -mb-If ,7 K' Z" '- as 2 TZ vzula. .' ,'1903. 7 as: " 1 - ' " , 213 City Clerk 20-213 2' 'E' ' - .- 3 Ile .. ' la - 9-20- 213 S -. Ile f 'I 1' 1.0-2 3 Glee ' 8-19, Z. -.. 3 ' , 1' li 1.0--13 Gr lk E 19- 20-- I "' - Atl- - -.. 3 b . zf ug .' ., 9' . V 1 ,.u'10l -lg " - THE POHOB ne H Worden nv IM 119 I XDIP'-181011 I 79 In mmf. 1 puluxes Nillm 11111111 XX1 lv 'll IIN A oh SI y A Wahlund Qwe de I X ll ss on lwllw Phelp I ounlx sql IDu1111hv1 IJ 1 " b1s 76 1 Cnrolune Cucala 111116 xpresslon f'vo11wtrw" illlDlI1,., 9 ka N v 1b1 79 J1 0 P19 f lllldllf 4 1 S 11101 Olchss 'Ja 1:.1"' 1- Ta ll'. f -z " ' "Kr- . ' 'z "I, "Q- 1. 1' b' 1 9. .lll1I'4'-Ol' 18-19-20- uh .' ::X'l' 20-21. 'iw 'I 'p - z IS:-lngt late, 1,,'l 3 ' 1 1 1 V -V '0'. xlllll' -U-211 ll Z..lf2'. 6 . . 2 1' ff:!'.'5? ,ure 1. 11 zulu, 9' L., 191 . mr t' fl 1, 'lub llra ' '- 'llb .RI 'Q n'- T-18. THE POHOB Mnldred Jewell McFalI M xc l'3YOIlIP FAIDIPSSIOII Huh9 Hobbs Bormwmg Boln Floxencv Colo lddo Julw 10 1903 Ile lduleola 19 90 91 V109 Pres De Iaurvola 2091 Clerk De Ldur eofld 90 flee Club 19 Pmmsl mi bee L lubs 90 21 Pohob Stuff 2021 Roscoe R Brennen Blenme FHXOIIIG Explesslon How do wou get tlmt way' Hobbx Gettmg sulted Bom Blume Nvvadx Janufnw 11 1909 Iult Fneman 181920 21 Pohr-Pman 91 Cleo Club 19 9021 Hazel Ruthe Sewell qmwllle Pawoute EXDIPSSIOII Ill tell the W0lld Hobbs Math Bom Owvhee NPv'1d'x March 16 1904 D 1141116011 20 21 basketball 20 91 hob Stflff 20 21 L " X 1 u' r - ..' A rn Wi .. ,, , - , . f 4 '..f 'B , ' 1'. J. -.. , , , - . . . .. , 1 , - . '1 41 ' 1 20, . 1 I V 4 . . - -.. , - , - L K ' . , . 3 ---V , m- ' 1 . 2. . V dh A - ' ' v ' , , ... , I W . , .. , - ,, . .. , . ,, ' - - , c 1 e 1' ' z - , v . - 3 . . -.. , I0- I ' . THE POHOB r Frederlck Y Wlllnams Xhllum I4 nonlo ILXIJIPNSIOII e I w h the e would 11n,, Hobby Speedmg Bonn Elko NPNil1l DGCGIIIDGI 16 1909 Class TI8dS11l9l 2 Ileutenant Fue 19 90 lleutenanl Polwe 20 ll o L Pohob QI llf 9091 James E Russell Robust FHXOIIIQ EXDFPNSIOH Qutle mg Allxgxtoxs Hobbs Qolld Ceom fI1w9" Born Elko Nev ld: December 14 1901 19 lldss TIPASUIPI 19 20 Class q9Cl91lI'W '70 1 QUDQIVISOI Polme in F119 19 20 Cxtx Attolnev 2091 Block F 18 Vice Ples Blork E 19 90 Clee Club 19 90 91 Plesldent Ath letlc AQSOCIAIIOII 20 21 b1seb'zIl18 basketball 1819 Pohob Sl Llf 18 19 20 Asst Ednlol Po hob '70 21 Samantha E Stewart Samle Flvonte Explesslon Dont call me Saman lheeee Hobbv Shorfhand Born C'lbb0I1SWlllP Idl INOVf"I11b9l 15 1901 I e I aureola 20 21 When a Fellel Needs 1 Fuend 1, V .' w , . . .' A . .. "Ge , 'is - b ll . .' ,,.v ' 'N . 'R 1 . 1 . fn. - . 5 v . . , - 2 -.. g 4. X ' ' , , ' 213 De L: we la 21: . 2 ' .. -.. . -- 4 - ..-V" x 1 K . s . " f ., . r ' - -A , , 'z 2 . Class Sarj.-at-Arms 18- . : 1 . L. . . L- . . , . 1 . . . v ' .. , V . . , .. 2 3 . ' ' ' z d ' ' - Q I j ' .' '- I V . ' u - 'M , 1 , . ' as . 3 ' . , z . : 2 ' . In ' Y1 -. I - 4 L, 1 1 I7 4 l A- 1' - " ,, 2. , , ' J , .' , - Q 1 . .' rr I P . , . 1 l l THE POHDB Senlor Claes Prophecy 11 11xx1 n1 111 11 X 11111111 0 xx IS 1 1n111 111111., es 11 11111 seam 1n,. 111 la111n s l1xxe s l Q I W s s 1 d1e IN f f 1 Ill 1 x xxn Ioxxn 1111 11 SI 1 s s ,. 1 s X 11 s 111 xx s o1s 11 11111 s ll S 7 1 11 1 111x 1n re1nxn111 1 age AST lf 1 1X xx X11 11 1 1118 hex h111 b0bbe1 N1xe1x1 1 1111 1 PIHN 0 x11 1n1 IS 1s 11o11u dl db s11e us11 111 JP I 0Nl111N Au st Q 1xx R0be11 N11 ht e famous 10n11on 1111118161 1 11111110011 111s f11f.,l,,1-'IIIPHI 10 l1e1 be 1u111ul 11 1ll1.1l1PI' sxhle xx 18 111no11n1ed He ls q1111e 1111 I1on ot SOCl6tN ox 91 h11e I HHN A111-.1181 19 111ss1 1e 11 me 115 911111111111 S11xx111 x lo l111l11s the XX 111111 A11l1ne sp1 ed RPCOIKI xxas the 111101 of the plane All1.,llSl 911 XX en1 10 1n 1x1lus1x1 shop on 1l1e f1l'lH1DS 111xs11s Ba1bar1 1 e noxx 11l6x 119 so 11a11n, and o11g1n l Qhe xxas as 1a1ka11xe IH 1xer and 1 1 1no 110xen 0 1101119 1 ' bel1exe 111 ll she xx IN 111sap11o1n1e11 1n l0x1 or SOIl19I11lI1,., Slrange 1111ngs 110 1111111111 1111111121 11111 I 11111 qu11e a x1s11 whlle I selected n1x 1101 1es NIONII KARI 11 NONfll1b91 19 Spent dax at Caslno but ha11 no luck .11111 l111ss1ll xx 18 11111e 1nd O l1a1ldx' Hovx 11e has changed H1 has 1 s1111fx ltlll 111118111119 vxeus a 11111no1le 1n1l 1l1e 1l1ss1est clothes 11e V118 111111115 11 1 1111111 11e 1 1ble 110111111 xxhmh 111119 xx Vs a perfec1 Mob 0fV110111fT1 'N 1 111111 ' IV! 11xs 11'a 1 1111 1x She ls novx 6011111958 111 Sllx 1 1 'VIe111e XAIGOVI Our gondolas passed and I 140021111111 1 N111 11111 She1nx11e111111 10 a house partx A1 her 11111 I 1111111 1 111 111u1s1 1s 1111 house DAYIIPS 11e fiU10l1Q for good txmes 1111N1l Iune 4 Todax s DIDCIN haxe 1l1e folloxun, nexxs 1 11ell N111 P1 0x e1111111x1s 11e11l 111 11uss11 I'u1s self 1n Poxx 91 Zoxue' V1 ho 11 1 11101 0111 111 11121111 xso11ld1xe1 be1uIe1 01suLh a Il3Il0Il0'79q99 1N1 1 A1lS1lll11 11s1 nt 10 sxaxell 1fa1r 11 C0 B1x1 1111l1x l V11S stunned 10 see Fux Vkahlund there dancmg. the Qn1ke C'l11le 1nd 1111111 01 111e f1n1as111' nevx 11111095 H1111 the Debutantes He 111-Q 111001111 1 11111111 l11unge 11721111 1n Qxdnex Qoeletx 5011191211111 ln the ln1e11o1 of In111a Uxame unepellableb 111ne 'S "1 ll 111111. 1 1 111111111121 of 1 111110 he1e hated 1l1e Heathen 1111s A 1 11111n 111g,..1nb111l11111 xxas a1110ng them as 21 NIINSIOURIW He IQ 21 second 8112111111 Xoung 11111 18 llXl1lg 10 1s1 1bl1sh 1119 VI0r11111n 1el1g1on here He looks so s111 1n1l 1110115 P01110 11111 16 X1s11e1l H17el Qexxell 01 rather Nirs Robert Brentlx 11111n1lx IN 1 11 111111, 171111011111 1n Tokxo xx11o111 Qevxhe met xxh1le she xxas s1udx1n1. 11111n1se 111 1191 NIa1h 111191 Had a 1191121111111 WINII Qhe 1xn0WQ all 1111 s0IlE11 LUHSID 1n 1a 1an ISI AXI1 IN sO1'1'H QFAQ N111011 lv Vent 1n a Ddl'1X 10 1l11ge F1 1'l1n1 11111n 11911 111 11111 l11l10l1l' NV110 was 1l1e oxxner but R0Q10e Brennen 111 s11x1d dehghttul d11nks un11e1 the trees 1f1g1 HN xx1fe 18 qu11e 1 11011 1n1l 1 xx0n11er111l n111s111an 111 I NOs AIRFS sep1 3 A1 a l1111loma11c Tea thls afternoon Thom ie 1111n1e1 111r111e1 NI1x01 of Flko 11 xx w present He IS the Amb'1QQ'11101 110111 the 511198 '1111 xx0111en .111 all daffx 1b0ll1 111n1 H1s halr 1s snoxx xx11111 He 11111 some T101111 11 l1xe1 or 901l19111lHg I he21111 K O 1'l'h1- 1' ll "nu 1ll'4' Q'XlI'2lf'IS 1'1'11111 1111 l1i211'y 111' .121 1 VV '11-1, 1 11 ' - 1 --ss, xx'11 ': .' l21s1 111-211'd 11" 1 1. fl .' 1' A"' -2, .' ' ' 11' 01' ' "' ".2 . 1 ' 1: 111' 01121r. l'l11 di211'y was I'1111n11 by 9XDl111'P1'S in 1935. near 1111 11-2111 S1121, '1l1'I'l' :111 l11.'1 I1 xx'hile h11l11i11g Z1 1'os1 XI0l'1t'11l 10 dis1-0x'e1' why 111' S1-21 ' 11.1 1'1lI1'A1111, N11-' 1.1, 1.13f. Vk'l'l1 11'i 'ing do ' ' 12 j 211 21 .'1211l's 1121 '11 l xx'21s :11'1'1n'le11 1111' ,'p1'e11in'1 1'.'J. 'l'11- 'l'1'21I'fi1' F1111 xx'21.' Yule Vill'2111.'f A111 111- is 111211'1'i1-11 111 21 very 1'i1-11 'idoxx' 11e :till "F 15" 21s 1 1 '1k,' 111211 :111111-11111' is 1111- 15151111 .'inf"?f".'?'. N. Y.. .1111 1 1111. A1 2 D2 ' L' ' 11 - " -1 V'11' Y 1' .' N'1 -. 11211 2 Vild 1i111e. S11 ' . 'ldred M1'l"21ll 11 fre. S111 2 .' ' 2 " 1 1' hin::. Sh- is 2111112 "11- 2 .' 1' l'2l 2 1 2.' l' " ' .' :11 1 . 1 .' gn: 2. . 2 ' ' . :" , ' 3 . 2 - '. 211 1.21111 l1'1-111-'s 'l'e21 his 2 ' 1' . - '2 ff ' 2 " 2 ' . '1 1 .' L.. 1" .'.' '11 11 V121 l 11 A. M. S2 2 12 1' 1 '2 '. V1 D. ' . 'S - .R if , . . ' .. K. ' . U , V. 0 . ' I ll. . L.' . , E. 1 K F. Zi... , 1... , . . 1 S11-ni11ge1', now M2-11121111 .121nx'ie1', was 1l1e Modeste. Her creations 211'e all 1l1e I.: g .' .. 2 . 5. . .' 51, . .' ' H A R -. D. ,. . 2. ' 1 Z.. , . . 11111 11111 111211 V1-1'l1- 1.1-berski 1121s gon- ' 1 2 ' ' 1 1 bw 2 Nl N. I 2 - . 2 ' 2 ' 2 2 ' ' ' ' . ' D' - 1 .. ' F... 1 .2 I. 1 - ' I . i.. 2 . t. I . O 1 . L. R i. ' .- I' - .' 2 1 ., ' 2 ' : . 2 . , '2 .' ff 2 2 e 2 2 ' ' ' ' 2' '2 . ' 1 ' 1 VI'I.'l '19, Feb' 2 28, 19111. S2 ' G12 lj: C' ,' 12 12 .' ' 2 F' '2, 2 . ' " " '. U ' .. ' '1 1 111-' :1n1l .'2 '1 1 111 .' ' " 1 ' 5 ' j ' " 2. 2 "1 P1 ' 1' .' ' .'2' 2 . ff . . C. . . 2 ' ' " 0 1 . 'l ' . . . .S I K.-. E. K. I. . ,. 1 Q 1 'Z . ' - 1 , , 2 1 . . . . ' -. , . ' . I I - A l SYI .' C ', .' '2 '2, Aug .' 19. VI'e 21 ' if ' 2 ' 1. 2,' '11's '2.' .' . 2 j " ' f . 2 1' 2 -' 2 - .2 ' 2 . .' ' ' 2. 1 1 l.1511.. 2 " f 2 .2 2 2 2 2 ' ' . "" . IN. '1 ' 2 12 ' 1' ' 2 ' j , ' 1 " ' ' ' I. ..' -, 12 I R. 'g . A . . 1 1 l . . 'K -'-.' 2 K Y .D . .' fi ' . 1 ., .2' 1- ' ' ' ' j 2 2' 'g 2 2 ' -1. 1 2 1 . ' .' ' - . - . ' C. ' S ..', .' . .-- ' ' ' " 1 " ' ' , 2. ' . '2. Q . ' 2..2,' ' K1 : I.. x N . . , . . A. 2 ' Q '.. ' 'D L. , , ' 1. 2 .- ' "2 Q' - ' ' F ' . ' - . . THE POHOB Senior Class Notes NN S I 1N 11 1 11 I F 1 l 11111 1 1111 1 H111 1 111 111 1n1 111 11-11 N 1 P1 1 1 KUNNQ so 1 1111111111 A 111 '11111 lllt 1l11 1 1 A 1 11111 1 1 le- N 111 1 15 S 1111111 111 1 1- 5 g 111191 11 N11 11111- I1 1 . 1 lll 11111111 CLASS MOTTO By our own efforts we hope to ri CLASS COLORS Blue and Gold CLASS FLOWER Red Rose CLASS ROLL 111 1 11 11111111 111 1 111111 111 N X 116 N I111w1- 1 11 S1 111 Ill 1111111 F111 1111-111 Q1 NK lll A XX 11111 n1 XX1111 fn 1 1 1 Ill 11 1 1 1111111 111 111 1 1 1n1 1 b111 N011 1111-111-1 iv 111111111111-N 1111 1 11111 11111 b 1111ong 111 X11 x 1111 P1110 11N 111 SN 1111 111 1 111 L 211111111 CLASS OFFICERS 11111 N11 x11 1111-1111111 1111 18 P11-N11 1-nt 1l1lPS R11 f- Q1-1-11 1 111 1- X s IIS N1-'1111 s11- 1 lklllt 11 1111111 N Ill1N1 T1 1111111 N1 1111 N flux wpnns li, Il11'1'li1 .'.' 111' '21, 111'1- six11-1-11 :1 '1111:'. 01' lllt' six11-1-11, 1-11-1'1-11 1-n11-1'1-11 ns 1-'1'-:111 1113 111111112 1111-sv 11'1-1'1- V1-:'11- 1.1-111-rski, 111111-1 S1-1'-ll, lfill' 11:1 '11 S11-11ir1g1-1'. .lllll W111'111-11, Killj' W11111111111, l'111-11 M1111-1'. '1'1111 1111 1'11.'-1- 111'-11 - , Y1111- Xv'll4'111S, .1111 11ig1.:i11111111111111 1 1 11: lys 1'i1-11111. 11111 ' .11-Q - 1-1111-1'1-11 f'll1'lSlI1l21S 111' 1111- 1"1'1-sl11111111 y1'2ll'. 51111111 Mol-'1111 Z1I11l .lim 1' -ll 1-1111-1'1-11 11s .' 11 S21 2lI1lll11 .' -'111'1 1 1 Mil '-1 A111 1-111 '1'Pll as . i111':z, 111 11 I1 .'1-11i111' 11's Zllll 'iI'ls 1111111 :111 z11-1i1'1- ll2ll'l i11 1111111-111-s Illls -1'1'ill. Un 1111- girl." 11-11111, V1-1'l1- 1,1-111'1-ski 1111111-11 1-1-1111-1', w11il1- 1l11z1-l S1-W1-ll 1111111-11 sul-A ' '1 '1. U11 11 11111," 11-:1111 .1111111 1112 i11111111111111 111111 I' -' . ' ' 1112111 1-11 1'111'11'z11'11s, '1'11111 1111 l'1' illlll 1'11y Xvkllllllllll s1111s1i1111i11g in llll' 1-1-1111-1' :1111 zu: '1 1 '111S. " 'se." l111s1-111- lllllllll 111 11'-111-11 111:111ys 1'z11'111i111- 1'i1'z1l11 T111 11. -1' .1111 J. ll',L'11l4 Dllllllll xVPl'l1' 1':11'11l1'n 1.1-hl'1-ski 1111111-V1 I., :ul'li1'P N111 -1-11 J. .11-F1111 1'111-11 S. .11111 1' .1111 1-I. .'.' 11 11:1z-1 '11111 .'- '-11 S11 1 1 u 'zz . 1- ': ' Huy 1. 'z 11111 .lu - ll. ' 'l- l"1'1-1lf'1Al1'li Y1111- XVi11iz111S I1111'11:11'11 S11-1111 111-1' lli::l1 s1'111111l 1l:1ys 1'111' lllf' S1-11i111's will s111m 111- :11111- lhlll n111 l'1l1'!0ll -11. Al- 1111 i1 is Dlt'2lS21I1I 10 llllllk 111:11 1v1- '11'1- about 111 g1'1111111111-, yf-1 i1 is wi111 :1 1'1--lin: 111' I'Pf.fI'Pl 111:11 NVQ' l1-z11'1- 11111 li, ll. S, llfll' ll11- 1111- 111' 1111- Zlllf' 111111 -' 1l:1ys S111-111 1111-1'1- will 1i1'1- 11'i11 us, 11-1 us 1111111-, 11111 -1" '11-ly, XY- ' j 'z ' ' l. ' 1l1111' s1'l 1 ' 1 ve- " 1- z j ll n1-5 .'1'211'. T11 1 -1 1' Q "11 1111.1 i1 11i1'1'1-r1- s11111-1'1-s 11f 1i1'1-. 11111 1'11 1-1'1-1' w1- Illilj' 211 1111- 11:11111y 1l11111:l11s 111' 11111' lli::l1 S1-1111111 1l21j',' will n111 111- f111'- 1111-' 11. . -1'-- ...,,, .. ....,.,.... ,....,.... . , V1-1'11- 11- -'ski ,,,., ,., ..,,,,., .,.,,,,,,,,.,....,,,,,.,,,,.1,,,,,, 1 'i1-1- ' 1 .Iz .' M1-11 , ,, ..,,,,..,, ,.,,,,.,..,..,,....,,,, . , .,.,.1,,., ,,,. , . 1-1 Xiill X'illi11111.' 111" '31 Y I'1,, ,,,,....,,1,,,,,.,,, , ,,,,,, T1'-1.' ' 1' Vlllll llllY1l4'1' KS-' l .'1- '.'l'1'1 ,,,,,,,, ,,,,,, .,,, , , , H I'12,' '-' .' - '- M. .'111i111. 'z .'.' .' J111' THE POHOB History of the Senior Class - ,, 1 IP o UN mx s0unN pen H w HI f jx Iuuul pu mol x . U Qn le fund Im smholdxs 11 n wen Ili un H1 1 1 s emeud H131 511100 thu number 1 lx s lvu lu- ol these sxexe 110111 the Ilko Public 51,1001 Jane NN 01 u Hue Hex hm VN mlum Xale Wlllltllh John Hlhgen 0 , 4 Nllllex Roscoe B19 II Xfxle lvbeu mm ui Ilxem hm the lmellhgfncv In now possewes UI lt he had he ll N NN N ww tn Pmbxblx an s vs 18 QL no Qlldl x Iom HUIIIPI and X ale xxlIlllHlN 1.11 1 mm m 41,111 I ,.,lIlIllDg, 0 the xerond SPIIIINHI .1 wmx DIUIIIISIHL, iddltlon en won ot Bob Nlclxm Ile lx the school s noted DOIIIIIIAII of 9 wr . 1 the um smen I1 nd dmppe d ou monf Iuse new llflumln Achunx 'Nidilwxs lhdplm lu Qld ilfuton Nelna ming, hs NODIIOIIIOH um our INJIIIDPI wax rvdmu to IWPD N mne n 1 1 ut that xo mum lvfl the Class dld not snftvl qudlnx for ees ,, x N '-une 1 A mos DTOIIIINIIIIL, lddl tum wx xs ln the perbon of Iunex 1 Russvll He canw to llN H0111 the school NI 1 e vfeu u rt un x lul I0 haue hllll uno ,, l1Qf0I 119181119 110911 IIIUSICIAII ol Ihe whool hung un excellent dlllllllllill This xx ms A bad sewn fm the pupxls on account ot the ilu GDIKIPIINC v.h1Ch wed Ile s cols on ow ld 1 mm Aftex we wen bdvk 102011001 nx ot um DIOIIIIHPHT IllElllbPIN let! s Among them new Nellle and Blfnnrlxv hobln Huw and Innes fymfforx ONIWI xfdlllll Sophia lxlmg. Fdvvud xx ll Vs iw 9 mum, 0 the second 8911195 fr A xc noted xoun, lxdx Nilldre-ml NUI All 111111? hm fappvarincv from the Techmcdl . 1 101 'Shu 'N1fFall ls mlm 1 noted Illl1NlCli!1 She IS the HIOHIDAIIISI 111 6,190 C lub md vuthout hm Ihv Klub would be lost Tom f..1wxold also enuxfd the flaw the Necond senwstu but vw- 119 Qmrw su 11.11 he left us .md vent to R0 Fhls Intelligent claw xx is survlx comlng 10 the top fm thew vsme now Iunlols .md suxvlw felt dl,.,I'llYltll to thmk ot be-mg: IIDDPI rlassnwn VHP 11119 un :mu that four ot ou: LIISNHIAIGS dld not Come bzwk 10 take up then' Junlm Xwu Ihme foul 11919 Bmnnd humcht Joe Gannett? Jew Halrls lov Hemi: ISDH Addmons xx ew nmde m th: pe-rxons of Pom Huntfr Mlldle-d Am: f. and N llllillllld New ut Tom Huntvr took up hls PHJSIIIIIPII and Qopho ne e s nn C lltox HP ns one oi the Qvhool N DIOIXIIIIPIU nwmbvrs and IS 'Simon ot I lko Iumol 'vhlclxed Anus r une trom Salt I 1k9 Flu Qamantln qlewwnt bmw hom Dee-th She xx onw of 1119 world s greaffki spmhd vsr1t9rQ both ln shmlh md and txplng Vkhpn the large Fleehme n class of 36 tmallx got to the hxgheqt stage of fxpcfmtlon 16 mem left Among thv nm s who Iallvd to 001119 back lagt wefu ww H.11old Cullen Tom fmswold hun IQb9ISkl md Donald MCQOIHIICR The Sensors ue DIOIDIHPHY ln all Nometx of Flko H1 H um through thf-lr Ol - 111140 1 was 1001-.ml7P tux xo V I " I IfIl"l'I'1MI!l'IIl ot' 1917. was an bllllllvl' month, fm' :ml than time thu-rv Q'IllPl't'1l the- IG, H. S.. a V1-l'y pl0lIli.'iI1" c-ul 11" I' Elk ba' Q 5' pl . Tl nn: ul 1119111 were- lhl I'ini::he-41 IDl'O11llf'I ot' Iilkcfs 'lslly-'z 1 hlic- sm-l , vhicrh, und 11' ilu- supvrinie ndvm-y ol' Mr. M1-Whinm-y gains-41 z 1 - vi- ub' rl' ' ' ' Thip. XVI ' the' pl' .' I g'z l at' g 'lass - '- "I l "ed Hlil','-.'iX. " 'f ' ' ' '- " C '- ' - ' 'dv , Hlzrlys Vivalzi, 2' l .' vvll. ' ,' 'sl 1, " I " 'z "' ' b - Kham. li:'l'lm1'u Ste-ninver, l'1i -II . ' ' ' nm' z ld ' -' - . '.'ki. Nr 1 ' 1 ' 1 ' ' 1 ' J ', " ' 1'd no! :lm ' il. This vm' Ihv lurm-sl class in school at that 'nun ' Q j ' ihi: cusv il 'z .' llfllllilj' I 'l'l,3 " ' z 'z 7' 'z .' l'd, hm- X11 1-lassnmlvs t" k' rl "ff: 'ic-n. AI ln- nw' ' f 1' L .-1' .- 1- - f ' w ' ' um-- 4-ml in lin- pegs ' I . ' ' 1. 1 ' 's - ' th day. Hn llle- ull ' h'ud, by the vnd of ,' '1', .' -' z ' 'X I. A g nw -- 7' 'Q - -'- ', 1--1 , Horn, Clara Mm'Ne-lnee, Karl Neilson, Ge-1't1'11clv VVrigl1t. IP -' '1 - - --1 ' xg-' . I spit - of th fa - A .' : Q , ' ' .' ' ' in ' ' . '- f-ral vvry 'food sludenlx vnlerwi ut ll A sz t'm6. Ji Y 2 '- of .' ZlI'l' V: llvy. XV 'f 'N '-' z' lj ga ' ' ' : nf' . ' I 'V' .'. ' .. . ' 1' 2 X v , X v -. 014 .' 11 xvhm Q f ' m ' ll ' n z llh. ' '- ' I ' .' ma Q ' ' ' ' - ' us. ' ' .' ' ' Su- 'z 1, llvrlwrl Se 'vll. Al I b ' 1' f - .' :IA ' 'ry High School, of Ozlklwnd. l'zl'I' 'nia. . . ' ' 1 .' 1 L ': . to I ' .' A 'f no. mc 'I y ar: ' 'zx " 'nia, ' - . ' ' .' PH' 'ls th'1l IDP L: ' la ".' ' - 'g' ', d l'.' j ar. . 1. 19-1. THE POHOB Semor Class W111 1 4 1 11111 1 U 1 1 111 XO 1 1111 1tNl1lll1 1 1 -. N . .s x111 N11 L 1 1 111 1 111 1111111111 1 YQ 1 1 X11 N 111 lt 1 s11llll N 1. N 111 I X1 11s 1 111121 1 1 1 1 Ill 11 N 1111 .1111 111-1 x I N 1111x1111 11 N1 111 NIl111 111 1 1 11 1 l1NN R ' X GX 1 1 111 x111111111111111 P 1 1 1 1 . 0 S41 1 1 11111.: 1l111s 1 1 1111 Ill 1 P1 111111111 1111111111 N 111-'1111 111111 1111611 - 1 1 1 1- 11 111 f 11111111 1 1 1 111111141 N 18N 1 1 11- 1111-'S1N111 111N1N n ,. 1 111 1111 11 N the Nl11n11 1 11 1 11111 N 1 As CAN YOU IMAGINE 111nl1 11111111-1 ax 1111 1111111 1 11 1 1911 18 . 1 ' 11111111 112 1111111 XS 1111111-11-1 11s 151 1 1 1 1111111111 1 1 X N 11 Pb 17111111 1 1 ss 1 1 1111 Y ' I 11 N 1 x ' 1 111 Sm '11 1 '11 s 111111 11s 1' 11 IP x1l11Ql 1 1 NI 1111 " 13 1 1 11111 1 . 111, 111- 1-lass 111' 1.121, '111 11 111-111111 1111111 1111-se 11:111s 111' 1111111111-1121 i111 1:11'i1111s D'l1'15 111' 1111' 11111'n 1'11 1' V111 1111 1l1'1'f'11j' s1111s1-1'il11- 1111. 111s will 1 1 -." 9111. T11 111- 1-1-1s.' 111' '22 11'1- 1111 111111111-:1111 11111' 1'11lN.' 11111111 '11111 111--11' .'1lU11.'I 1' 1 ll 111,' 11111' 111:11 s1:1I111i11- :ms Rl '1'1ss. S1 "-' 11111' 111 '- 1 --112 1, S1' -111- 111211111111 1. 1111 111-11111111111 111 111111111 12111111 lllj' 1111i1i1y as 11 .' ' Illj 1-J1 -1'1. 1. Mi1111'1-11 A1111-A. 1111 111-11111 '1111 lllj' S1411 i11 1111- 51-11i111' 11111111 111 1,111-i1l1- . 1111 .'11 C11 -1'1- is 1111111 1111' 11111 111 111. 1, 11111 M1-1' -1-. 1111 111-11111 11111 111 l'1-1'1-y 111'i1'l'i111, Illj' 111111111 1 ' 1 -, 1, x'Q'I'11' 1,1-111-1'sl'i. 1111 111-11119-1111 1U'1'1l1'1111'l 1,'1I1i, 1111' 111111111 111 111- :1s1- 11111- I, I'111-ll M1111-1', 1111 111-11111-11111 111 1'1-1-il 111'i.'111'1111', A' 5- '-1 'g11I, 1, 11:11'11z11'11 S11-11in:1 11 1111 1191111111111 lllj' 111'l 11"111111i11.-'J 111 1111-Z N1-1-ly. I, ' - 131-1-11111-11, 1111 111-11111-11111 1111' 111111111 111 111-1 l'l k'." 1-s 111 A11 -'111 .' '1-1. I. Mil '1-11 N11-1-':1ll, 1111 111-11111--1111 lllj' 11l:11-1- 111 1111- 1111-11 l'1111l 111 I1'-111- ,211 1111-12 1, .1111 1,11 ,'.' 1-11, 1111 11111111-11111 1111' .'11li11 1.1-111111-11'1' 11-'.'1 111 s111111- 111-1'-1"i11g 1-'v'-1s1-. 1. 11'1z1-1 S1-11'1-11, 1111 111-11111-11111 lllj' l'z1i1'y 111il' g1"11-1- 111 1'il'l'11 j1n1-. 1. .101l11 111:21-111111111'1111, 1111 11-11111-1111 1111' 11111 1'i1'l KP. .1.1 1 .' 1111- 11'ff1 1,f11:1111's, V11-11111. 1111111-11111-11111 1111' ilhililj' l1,f:i1'1-1 1 Cz nj S111"'l1 11- 1,1's1i 1z11'1'i11, 1, T11 11111111'l'. 1111 111-11111-11111 1111' 1'11i1-1 211111 111- ' lj ' -11' 111 Q 1111111-1'111z1n. I. 1' - XV1 ' - . 1111 11111111-'1111 1111' z1l1'1'11' 111 11411 11 411111 j'1l'n 111 1111' 1 '1-. 1, Y:1l1- 11'i1i:1111s. 4111 111-1111111111 1111' s11'1-1-1 11'11.'1 in 1111' 1111 .'.' 11121115 111 1111-11 1, S:1111'1n1l1z1 S11-11"11'1. 1111 11911111-11111 lllf' S11-n 41':11111i1- 11h'1'1' ,' 11 .I'1"1111 'z 111 . 1,'1.'11,', 11'1-, 1111- 1-1'1.'s 111 19241, 11'i.'11 this will 1-X1-91111211 in 1 1-'pzl V11 -1 111' 1111- 1'i11' 111' I-ilk .111ni01'. :11111 1l'1ll14' Arl ' Lyons. 1111- 111-151-11 .'s'1. 1'i1y All '1l'y, 1'1Xt'1'1l1ll1'. J. R., '21, 1 F" '1"1 ' -'1Jlg.1"z"z1ks'? .I'lI - XV11'1 1: N1'll'-' 1i1'111'11l'11'? 1'1'111'. An 1 - Fully 1 ' '1111-1' 1 111,-f K - g T1 -11 11111'-1? 111' 111'il't'i1l1 '1s 11111 l1:11'l'? Art, 1,1'1111s '1s .11111n 11111'y111111'1-'T M1 '.'. .'111i111 's 11- P ' '-ls? 11111 T11111-1' 'ls VVZl11'1f'f' 111-111? ' Mix: 11-1'1-1'1-'111x :ns N11111111 'l':1 :111g,1-'? ' 11' 111 1"1i.'111' '1.' XVHI11-1' 1111-FS? I1'11I', XYl"Lf111 .' 111 1 11'11'11'? Ang --1-':11-1- 11151 ' ' 111-11 ' 1 'I11l1? 1114 ,' -"1.'.Xl.'..1n. 1111111 l-1111111 11s 11111 . 11i112l? THE POHOB .JUNI R br! aff' Q 'lib f lif xf ,?f." 1Q,,' I. , . ,a ' X X O P A L ,L x s Y' ' " ! 5 ' :N X 3 ' THE POHOB unlor Class Notes g 1tNl1U5PlflH .N N l 1 PWC! Q CANS N It would IPIIOII tm roll fd .mm ll'1Sll1K mnx we IP gnen Ie dllllg 1 tl Punt bvllx Nmur thv bulldlnz was new tu Ihr Pu shmen .mc the Soplm ure-N YIIOULI ln sm xool A wc-nu It so bc Sup 1 u QS K PIPNIIIIIQII HPI! 1 PH U 1911 l :NN K ll I lPll K ASN IPAI lk' S llI'll0IS .md Svnloxs Ih0l0ll,t,'llh dlQlldlIlIkll xxlth the Ill vs and IPKIIIAIIUIIN stllledllltlu-11 PI ndx n mums lf ms tml ui. wv - l IHNQG N' DIIXI P 9 0 Ol-'ldfllllnil IQ INN? KPN lin IUIN ,4 1 Q 1911 . s ll .uw 1 s 1 il 10 . led 1 nas . . 1 wx .ue ni llllll' .uns :rx 1 . 1 um ' . 1 lx er who I5 now ulvnm' 1 lllld Ill! NN 0 IN illllll il N mol nr mln ua .P Im .among them new new hues Among Ilww wen ll l IPSIK PS A PI Ill 4 l J 4 N ll-. mul on 1 1 1 Nu ' lllflh Ok lhomn 1 Q wx ' ,g Illin AIN N0 DIIOTIIOIQ NPAIN S lf' lzlll P WAN Idllx KITPQ 0111 N I N UN N 1 N I l 1 4 ' II 'dn '1111 Nt 100 m es IP fnlzfln who .ul enlhd Elko High Schoo l4NllllI'l l OJC 01+ .SKIN Dlx llOIfN ' 1 S HHN ' IKIS P 4 0 l I x. .9 1. . .R Ne lHl Nl 0111 INNO XKPPKN l GI 1 N WcY JDK S Ill PTI S IIN Pdf 'HHN XX PIG' 20 Ing flfflllflllllll I 1 .ISN IIIPP III ' Nl IN I I PC X Olll CX UIQ l 6 1 O01 ' I l +C tl It 0 OVKIILLC 0 ll Pl 01 IG P Sll 1 1 :xmas Pwxu nt Paulmv ohnston Xlmvlhulilwnt Flank hmppm se-cwmmns emi Mm ls umm . 1 v alum 1 1 N l H0 PAS! WAS Olll Ill X ,Z NPHOI1 Q ll I I1Sll'l'1 0011.110 fd ll A C ASS H196 Ing U 111119 W Il IIN 0 i ll N WP 510111 .,lNQ 4 N 1 1 ' ' 1 nl . 1 . .N miles Rus phmru ll unusual dum IIIOUN Imnrlnz was the umm dH1lIHPIIl9I'lI 01 tho mzmng I .1 1011! 1 b P 9 S on S 1 00 N llldln ll lllfl., XX! Il N 4 ' l.lIllP Il? Il " S eel Ho 4 . 1 iw 1 x IO P wmwm xv wone mm m fl enable time u stlll mn 19.11 :mmm L. 0.1 mg AIOITIC 1.1 1 was 14- NI Al NP: en l Nhnmn 1 Lawson X ll homlnle o Imnk hippie! mul In . Ulwsa Ilvlhext Se-well num u . x 1 H FXKPII JUNIOR CLASS ROLL . m XX lI1l'lltIPd Immn Ilollx Goodalf mbellv f ll wsu PNIIIHP Johnston Ill mche I IPI Inez N1 elv A mtx QIIIIIUW eww lx nn- + Affnvs Thomp I ewllv lltl N the- mornin ut' the -ivl ll I' .' gl- bvr, :nn -:usa-111bl.' h-in: 4.1111 sl hy l'rim-ip'1l Knvm th- clii't'e-V+-nl -I' .'.' e-.' ww- told whe-11 thu . . . ' . - .. . 1 ' B-I - L. - . ' . 1 mr 'I ' .' -I ' j - ', ww- not In he trusts-41, .' Jth S hr :ml " .' 1 ' '- Izk l ll " 'l'1 .'.' rum ly il " fl' ' 'I rs. J - .k. . K- - .J . V. , , .- , .' . I h. . . . in: ' X ' " f 'tilv mi x frm the exp "1 -- of Il - 1','I 'x j urs, all '- II 1 " "l g I' -5- A tl 1 Q l' WI - thf- Jun' with in Il " L-hs: 1-001 , ne' 'lj all the old stud Ant: www then- e-xcept 13'll wl I'Q'!ll'lil at M' 1' Gvrnld Smile-y 'und 4"u'rol Tru-tr, '10 ' ' In-1 ' g the IJ' A, 'iC'lllIll"ll S411 cl, If-'url l':ll'.'l ', ' ' 2 zu Sistu rs' School in Salt Lnkv Vity. 'md 14111 ' N1ll'Il.', 'h at - .-1-1 1 I" 1'-1 1. s - ' v - ' '- - - .- Arllll ' Lyons. whm ' fi .' AI Mvll 'I 'II -ml wln 144- first two yc1'u'.' ol I sx-I www spa-nt M Il '19, Ilzho. Ins-', .'Hly, !'.'mn IJ ' 'ml, lz utr -nd-d svhool :EI the S0llfllG'l.4YP!'Il Stale- Normal Svhool durin' hm' Pllsl 1 - 1 .' I - 5 A 119.-is S: -- g -1.1 1-- .-f-- 1 fn mr - Ilizh Sr-hvnl. lilvzxnm- l'lll'iQ'l1X Uilllll' frmn North Fork: hm' Sophoumre yu Ing! srhmml was spent 'll Huixv, Ilzho. UIIO Gros-bli w'1s t1"1nsl'vl'1'ed I I Log IIJ .' -l I ' l'l:1h. I. sl' " ' ' ZA 'f S in his lf'-rl 1' :'n1 S 1h DIN '- yefnlt' '1 1 the- vent to l'zl'I' 1'li'1 vhm lv hr :lttmulvd Sr-huol for ll h'1lI' zu sv '.'lflA. I"l1,'f'Pl'l' 11 bwck I0 Elk H'x:h yu-:ux lmllj Vumlnl . wx 'uw proud tn s-my, joinn-ml thv Junior 1-lws: in 1 If l' A '. Ab ' ' 5 :ft-' sm-howl wws wvll on its "ij ' I st I I t ' - 1 "'. It' ' - " -I.: -1- t' g, 'ax -1 Il lbg ' 1' 'Il, I!i'l H 1: le. XV1 I-'I -l tl - f ll " fl"' 's t' 'tl 1 n.'1'n:l IZAII fl 1'l', ' ."l0 1 ' ' .l J , - g " ' 'Q F - G1"Il Tr .' " rter, .- rvrg -ml Hvrbf-rt S wfil, Al' Inst blt I l '- s ' 1: 'tj i' ll-rw lbf-1' 18, 1920. 1- . G ' -'ll-1' t' I 1--'l 'lztk' I t'zpa't,' ' sl ll 'I'lz1-rv ww: much 1l7SI'USSi0Il ovvr the I1l'llIPl', but finwlly we de-c-'m'c-wi to g., fm ul pwrty. 'l'h1 'lrl gvnius ot' the- Junior' vlwss, VI' ' .' :se-Il, ' H , -. . ,. .1 - , ." -... .' . i. ' . ani 'I lm V1-lurk " als" vs' ro servvcl in the Ib wstic Sc-imncv 1' H 1 " ll'l l' ff. Ile-I 'xv Ive Ive 'und lwelvv-thirty " I HIP, "Hu .'w-- In 'mi I , pzrlj b' k up. I1 .' e 1 fl' 11' I' 1 11 nj," -' .Yo 1: I"' "k.'!'I't' "l1Il'!'l " bf: p' 'ty of the- j 'ut HICRI CRT S . ' I , ,. '2' GI - Il mlm' Elf -nn ' C'urif-ux I,z1v.'r1 nm- Ifullm' - h' ' ' - VI ' z - I." VK: ' Il UI! firm-hli . 2 ' J 1' -1 ' 'z ,' 1 ' .2 wn Art! ' gon , ' ' N Uh-ns. I .'.' -ll K lb 'z . ' A' ' 1' .' ' Il S 'z :X G4-rzllfl 'z 'tvs - .' .1'n Anuvlic-1 Um' 'a Ihn , .' " G: "'z1 THE POHOB THE POHOB THE POHOB nf Nfik EIIIFHUMIIIHE Z! Q if SVI Q f ,V Q W " f -fakjx ,9 ff --v--an 'QM Tm? as K ,X 7 ffx K Q i-QU' f X, gs ff 3 ' N' -'T ,rf 1 1 X' " 4' .' , ., Q ',' , ,f 6 . 1 1 f I .V U kj l X I , . K, X f ,Q L ' f X ,,, X ' 'Xi . ,A Kg INF fl . I I 4 J 1 x I Xxx Q f Xl X V? C fwff, X x bm ,f 3 ' ,177 svk4d,'-,,XxVk i rut, - -- --- "ll" 'va ". y ...L L n'i 'QF' i,f!...:,.- gf X K' ""' 'V ' K'-xx M f- jf, f V LR I x M- 5- X V 1, I 1 If V L f P is, N 5. , 2 ' BL- ' i-1, THE POHOB Sophmore Class Notes .N 1 N I1 1 IIN N 1-1111.1 1 1 IIIL .NN 11111111 lgflll iN1lt NNI 0 A 1 111 N 1 .N . 11 A 11111L11 11111 1 .1NN 1 N .1 1 . N N 1 N 11111-11 111111 1111 N 11111 NN 111 . . 111.11 1 .1111 1 N 11N 11111 YK 9111 U 1 1 1 011 H11 N 11111 11lN 1 1 N 1 1 111N111N 1 .111 ,., 11 1.1111 . N 1118111 1 AXP HP 1 1 -., 11 11 b111N ., . N .1N 1N1 2111 . 111 N1.11g111J 111111 1111 1111111111 . Q., - N . 1 1 1 H1 K 11N'Nl11! ' 1 N KN 1 1 1 111 t If 1111 lil 1 N 1 Ill 14 111111 bll N - N . ,. 11 . 1 IUN 1 ll Nl11N 11 Il all 111N 1111p .1 .1N 1 1 1 1 1 1 L.v1. . 1 1-111 11 1 1N .11111. 1.1111111n11 frll 1 1 1111 ll 111N l11NN N11N 1 IJ 1111111 1111n11 fllld 111111111 1.1-01:1 111-11n1n Ozone H1-n111-1N11n 111 111111.1 A111111r .I11111N 1 1 111n11N 111- N 1l11111n 1x1n 11 CLASS ROLL. A 11111HN1PI 111111111 0.1111-11 11111 N111 N1 111 .1111 N 1 114 111 N 1111 1 1 N INN 5111 1 fl 11 1111 - 1.11 nn1111 1111+111 . 11.1.1-n 11 1 1 1 111 N .11 Nl 1111111 01111 N .1111N N11 1 Ann.1 11111111111 1 11 11- 11 1 1.111- F11 11-1 N111-N 1 11111 1 1 111111 V1111111111 1111-11 XX1 1-1nN 11.111 1, 1111111111111 1111111'1 W1 g1nN N NNN . . 1'11 1'l'1s.' I'i1's1 11l1'l 11s S11111111111111-5, 1111 1111- 11-11111 11211 111' S1-pw 1111-13 111 1111- l.1111"l1'j', 11111' 111-11' 1'111ss ' 1111. '1'111- 1111-1-11111: 11'11N 111111-11 111 Misy 11 '1'1 '1l1'. A1 111is 1111' -1' 4' Vfl' 1-11-1-11-11 us 11111' 1'1'1 .'.' Vs 111-1:1111 F112 ' -':11. 1'1' 1 '111Q 1'I1.'1 -11 11 1'1. Vi1'1--1'1'1-si111-1113 11-111 11111111-1', St'1'l'O'11l1'jI Ag '1'1111-1'. 'l'1'1-'1.'111'1-1', '11111 11111 f1l1111"1, S1-1':1z1111-111 rms. A111 Q- ' '1' 's .'111' 11-1' 111'1I1 il 11'z1.' 1z1.'1 j'1'211', il still 1213 111 Ill' 111" ' '1 .'1-' ' ns. M135 I - '1-11-'111x is 1'111l-1-1111 11-'11-111-1' 1111' 1111- 1:11111-1' S1-1' i11 '11 1 Mrs. XY11111111 1111' 111' Sl11'1l11l' 11: J11- 111'i.'11'11l11 11-I'l us 211 1'111'iN1- 111' .' ' 1 ' 1 I1'11'is, l'z1'1' '1i11, Si '- 1111- N1-1-111111 S1-1111-.'1v1' 111-:1111 11:1l1 1111 -'1' .' 1-l'1 '11111 21 111-11' girl 1111111 11211 11E1.'1'l11111' i11I111111' -lass. 811- is 1-11111-1 B. -,'. XVz11' '- 11i":'i1111 11' C'1Il1t' in ,'i111'1- 1'1 "fl l'1S. VV- 11' ' 11 g'1'l 1111 1111- 1111sk1-1 b1111 11-'1111, N1111'f'111-1'i11- M1'1J1-1'1111111, '1111 111' 11111 1111i11i1'i :11111 1111115'1'1.' 1" :111-, 1111111 11111's 111'1- I'1'11111 1111111 11111 11'1- 1111: ,"- 1.'111111i1l1- 1'1'1-1111 1' ' . ' ' 1'i11-. Sv'-" S 1 '-N '11'1- iilkillf A11111'i1'z111 11i.'1111'1 11118 yP'11' 1"11 1111- 11111 -1' .'.' -11. 'l'111 .11111i111's '11111 Se11i111's 11'1-1'1- 11i.':11.111-11 '11f'I1 1111-1 11-111'111-11 111' it '1111 1111- S11111111111111'1-s 11'1-1'1- 11is111'1y1-11 11'111-11 1111-1' 111111111 D111 11'1 '1 1111-1' 111111 211111 11 11.111, XY- 111111 1111i11- :111 111121111 -111 111'1-1' 11111' Ili11'1j' 11111 fi 'ily 1- 'i1l1-11 1111 21 1:111s- 1111 -1'11111- 11'i111 1111 11111'11.', 1'11111'1-11i '11111 s1-1'111- 111l'. 11 was 21Vl'l1 111 ' -11-1-11111 Ill' Fe '1 2111 111111 11':1.' 11111-11 11111 111' 1111 111151 p'11'1i1-s -'i1'1-1 his j'l1'l1', 11111 111- 11" Q11 1121V1'I1'I :i1'1-11 1111-i1"N 11-1 S11 11'1- l"lI1'1 N111 11111 1111 -11. I11'111-1- 1'11s1 '111 1'1 .fll I1 -1 .' Q 111-111111 1' ' A'1011 11 -1' N 1" .'11- Mi - - 1J1'1 1-111-11 111111 I'I1li111 - 11:11'1'y K1- - -' 111-'111 l'v1'." "1111 'l'111-1111-1 1.21111 J'11'1' ' '1 IIL xfil ' ' M1'F1 '1'111- 1'11:11'1 1' 'in N1:1:':111-1'i11- M1-111-V1111111 1 "'1'1"l1 1'11,"- 11' 'tin 11111 G '1' 'i .1115 -11' NIZISII' 'z Iii 1. - ,'.' 11n 1'11'1lf'S1 .11'M111'11'1-y 1111111-1 .I .'i1'1s 1-'1" 1 - '1111 11' ,' -1' ' 1 ' ' ' '1' X 1'11111 -1' 1111 l"11'11 ', 1 ' XV:1" "1 ' . Q A., h. '12 I f . 111-1 -1'1 'n11 11111 1'a11'1' 1 ' ' - 1' ' ' 11-- . .' 1 Mil ' ,' 111111111 ' 1:1-1' XV:1' '- 11i:'1- 1 "' ' - 1 '-111' 11 . "Q: ' : 1.1113 1111Zf."O.', 'ECL 111-111 21 .'1' 1 .' - i11' ".1' 1111 11i.' 11111 1111 11111-11 111- 11" 11 kiss 1 This 5111p1'k-1-119 1 .' :z11'1- 1111- 11111 1' 111'111' 11111- 21 s1:111. THE POHGB YUFIHIIIII 'T O-v 3 .. E V S I rf' THE PGHOB THE POHOB F REEHMEN l 4 4 i -W X X f 1 ', 76-- gfj Eff ' ff Q 2 Q . X' ,Q T . 5 - - ...X al 1 THE POHOB Freshmen C1ass Notes 1, n KX N 11 1 1 1 ' . 1 1 NN 1 N 1N111 1 IIINQ 1 11111 111-111 .1s 11111111N N 11311111 N 1 1 1XlI1Lf N 1 I1 P11 Nll1t-'111 I Nl 1111 11111.1111 111111111 .1N11111 11111111 11 1 . 11 N I ' U1 0 N 1101 10N 11111 N1 X 1 N 111 . 1 1111111 . . 1 N 1 1 5.111 1 1 1 1 11 N 1 1 1-. N 1NN111111- 111111 11111 -N 11111 11 1-11111N N . 1 It '-111111111 S111111111111111 I 1 Il100 t' UI 1 N11 UI llt N1 1.11 NK 111 N .1 11-N11111- .N N Il 1111 N . . . N N 11111 1 N Q4 1111N I 1111 1.1 1 111111116 1 N 1 - 1.1 ll 111111111511 01.1 2 1111 X 11111 1 N I 1 H JUINP 195 NNI 1 111 11111 ., O11 If Q 1 N 1 ' II1 ll 1 I N 110 JUN 1 1 1 111n 1-N . S11 ll 111 1 11 110. 111111-N 1111111111 L111:1n1 NPKQIY A1n11 N1111111 I1111n 0111111111 111111 C N 111-111.111 '11111-1 I' 1 1 R11111 11.1111 S1111 1 11-A11 N11nN1111 11.11 N11nN1111 1 nf 1 1111 N111 L' EIU! 111 -I 1 1.1 T1 11 111-N1 11111111N111l 1111 2"1 I11111 I' V11111111101 WP XXII fl 11111 11111 '1I11x111p, 111 FRESHMEN ROLL CALL Il 1 111NN1 'N 1 1 11111-1111. 1 11 I1 11 1 11111 1,11 II .111 1111 111111111 1111111 . I1 11111n 1.1111 Fl . 11- 1x.111111111n 1.111111111n 111-11 1111 1 1 1 1111111 11111N 11111111.111 N1111n11 11.1n111 1111111 I111111N 11-no 1x1111l11 1111111 lx 1., 11 11118111 . 11112 11'1'1.'11111z1 1-l'1.'s 111-111 11: 1'i1's1 1111111112 1111 1111- 11-11111 111' S1-1111-111111-1'. 151311, 1111' 111- p111'1111s - 111' 1-11-1-111111 1'1'1ss 111'1'i1' -rs. 11111 1'111111z111-, 1111- .1l1I1- i111' 1-1115: 11'1J.'i111-111, 111'-."1 11 1111111 111- 1l1'1'11'1'I'S 11'1-1'1- 1-11-1-11-11. "1 1.'- -1--11" '."1 .Ie " "- 1 '111' 1 -1' .,,,,,.,,,,,,,,, , ,,,,... H ,. .., . ,,,, . 1111-' 'l' A ., ...,.. ,.., .... , . .. ,, ,,,, Vi -1--1'1'1-,-111-111 1'21l 11111111 ,,,, ,,,,, . , ,,,,,,, . . ,,... ,.,..,, , ,..,,,,, ..., HP"'1'11'j' 1 ' A -l ,,,,,,,,, ,,,,,,.. , .1,,,,,,..,,.. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, , , , 111'I'1'1-' 5 1-1111 1,' I'1-1-11 ,,,,,,,,,,,,,,.. ,.. ,,....,,.,,.,,..1.,, HS1- '111-'1111-111-1 'II1.' A1 1111' S11-111111 1111-1-1111: NVQ' 1-1111s1- 11111' 1-lass 1- 111's, '1'11l' 11111j 1'i11' 111 1111- 1-1z1.'s 1':11'1 ' 1 0111 1' 31- ' 1 ."l'e1'. 14211 -1' 11'1- 111-1-1111111 11is.'z11is1'i1-11 W'111l 1111-51' 1- 111's '1111 1 1 1 -11 Rl-11-11 11n11 0111113 -, 11'11i1-11 11'1- :1111 111111, NY- VP '-1 111 say 111:11 1111n I'i11111-ll '1n11 1-'1'11111'111' 1.211'l'1I1, 11111 111' 11111' 1'1-11- 1i1' -11 1-1:1.'s111'1l1-s, 11111-111-11 1111 '11111 19111 115. '1'111-1'1-1'111'1- 11'1- 1-1111s1- 111-11111 XY1 "-' 111 111111 11'1-111- K:1111111-1', 1'1-:111-1-1i1'1-ly, 111 11 A11 111' 11' 1l1'1t'I' .'1'1111111 S12ll'16'11, 1-'111111 1111- .' - '- 1-'11111 1111. All 111' 1"1'i1l:11 211'11" Il 11'1- 11' 1'1- 111111-11 in 1'z11'i1111s 1'111'111s 111' 1- 1111111 11::1i11s1 111- .' 1111 11111'1-s, S111 '1111 1111- 1-1'1-111s 11'1-1'1-2 '1'111- 151212 111151, 1111' Tu:- 11171 " '. in '1'-11 1111- S111111: '1111 1-" .'1 I1 g1"1.'111111 11p1111,'i11- 1-1111s 111' 21 '1111- 111' - 11 .'11'1-11111 111' 11"111-1' 1'1'11111 1111- 1'i1'1- 11yl1l"lI11 111-'11'by 1111: 11i1'1-1-11-11 :11-1'11s.' 1111 11111 1 111' 1111- 111111- 111111 111111111 1111- 11'1-:111 -1' .'i111- 111111111 111- 111111 -1 111' 1111- 111'- ' 1111 11111111111 111' 11111' 112111 W1-i:111 11'1- 11'1-'1- 111'1'n1-111-11 11111111 1'11' 111 1 1111 1'11' 1 ' 1-. In 1111' M 'l11I'1I1P 111111 1111511 11'- 111-11 111-1' -- 1 -1. 1 1 11'1 1' lf'1I 4:111' 11" 1'1 11IO' l'1.'1.1-11'-1'i114 1 1' .' '11 1' '1 ' 15-1 011 -1' 1-1' -1 1: 11'1-1'1- 1111- VV11111-1-l1:11'1'1111' I1111' -. 11141 1'1'z11-1111' 1'l:1I' 1.: 1' 1111-sl '11111 ll -1111- 11s1 1111' 1111- girl 11'1111 1'1111111 11111111- 1111' 111-A1 1 ' 1 .42l1. XV- 11'111 UI11j' :1 11-11' 111 111' - 1 :111 17111 we- 111-1111- 1111' 115 11'11 1:1111 1 -11 115. I-1111111211 1,Y0.', '21. .z .' . :111 1.1111is f'111'1'1 11111 ' 1 1 .' j 11:1 '1'y 1'z ' '111 - 1 '1 j'- 1111211 1111" -11x . 2 XVI . Fl: 1211111 Mil A- 1'.'1-i11 111 z 111 ' I ' ' M: '2' "-1 1'z11 ',1': '- . ' -I 1' 11':1' - .' '11 1'1- ja ' 11' " 1'1i . ,' 1"1111i1 111111111-i E111 S1111 J1- F1111 1 'bin 1.1 1' .' -1 n 11 1.11111'11 l1n1 11- - h' S1 --11f1- 1-'1-1' 1 :1111 1'-1" zb-' 1 "1 1'I1' '1'1 .' .' " ' z 111111111 " -111-1' 111" . .'11111 111-11. F. Wi, Qns I' 'z 1 -' A C 1 1. ' 1., '1111' 111-11. "'11111 1111111111 Luna' Ali -- . '11111' 1':1I1l1'l' 51111 M," - . 2' '-111 V1-1-11 '1111' I-'1'1-11 .'I'I1l' 1':1Y1II E111 -I 11-1 1 .'.' -11 MISSING PAGE MISSING PAGE gook II CDIQCIIIIZAUODS fxs l!sI1fI1lb ldlim ,lllllillll fVI'2!IlI2IIi!'5l. will-ff 'l1b.'. Ile- I,:1U1'4-11111. H- 1: :i g ' V THE. POHOB , I MQ? wg' TQ IMEQE ax QW: URIIHNIZHHIINE Q! ' t , A 0, W! ,X IS ,fa N J S 4 fo rad X I' C31 6-V X i x 5 DEE 2 3 f X - :SN Wm If Www G a W' 'fp 3 - f N 1 I hmm MQ, 1 4 ,X 1-' WE' Q Hgh? Q, af- -1 ,ll f Q' A D S Q 0 , A yi! 5 'x ' , C Q 0 .. 1 Y ' I V R - ,A ,YA I A v -A91 Y - V 2 eg . V Q kj E K ,414 'PF 'GE V 54 , f K' n I , 4 f . m 4 we Aw f N Q' ! ' 6' ' fl O x if 'K ' O 4 V X s 3 f l X f - - W EH? f ' 7 355 A fd X A ps P 45, KE " ' 7 X " e' li e F XXX j ' 3 c K lo -' A ff an q A , , , . ,X , f X ' 51 Y f ' 9 ? y 0 X 1 1 , E "' 'xy ' I 1 J X Q . X 5, Q W W ' A ' 4 ' 1 f X X, I AH q ffl'-A A W X, '24 ,I W x X , f x Ja K .+':'T:f . . ff 'NLS f W' f by 7 E5 a W milf D ff-Pimgasax ff :Esau -ggi?-5"-2 4,f.':21f55"c X in K Q iw qlgff QL ff 'hw-g-4' v Salma THE POHOB Clty Offlclals MAYOR Tom I, Ilumfr SUPERVISORS Sup xsusor- lnblu Prom wunu uxumx 1 In 0+ fhulex Russell QUDEININUI Fmnnfe rn H1 gnnhulhan u INRN XI cms JUDGE at Nic 1 APPELLATE JUSTICES llllthll i'X1IllP'vfl H Xndfalsun in N4 Sn 1 1- V A. i Gmuld Tre-sr-:u'!vs, .' +- ' ' 'r Arty. A. La 'A -- Full:-r, Sul -' ".' ' Fire- :nal ' lin. Jolt .'::"H A 'nhl , p-4-' ",' nr.: I 14 1 N ilu! 4 I.. . 'KW , z '. 'nA th-n. , : 'S Nm-IIN . . Sxxiil THE POHOB THE POHOB W"W-1 Student Government 1 4' I X J I ll 111 II11 ll 111111 111 1 SQ 1111 N 1 111111 1 N . 1 1 11 N 1 ll 1 1 11111 - . 1 CN N N N 1 Q1 1 I'-OIN IN 11.1111 N N111 I 19 Nt111 11nI JT 1 1 1 N 1 N 1 1 S 1 f F 4411 0 ' N 111111 111 . 111 1 1111 1 . 1 111 hlll 11 111 ,,1 1 1n1 tl 11111N 1. 111111 Nt n11n- 1' 1 . 1 1 1 N 1. 1 1 1101 IH 1111 111111 QXP 1 1 PS 1 11 1111 Il11a11l 111 S11p11111N111N 1n1l 1p11111n N 11111 1. '1 1 11 111 1 IIS . I1n ll 111 11111111-1 1 11 1111111 l0nl 1: IH I9 1.1110 N 1111 51 N111 1 1 1 IN 11111111 11 .1111 1.1N I111 111111111 111 11111111111 111 . IXIH 11 11 11N 1111 1 1 "1 1 L 1 nl 1N111 I 1 H lf' 1 . 1 1 , N 111 1111N 11111 111111 N 1 1 1 41 . llllllll 1 IS 1 ll I 1 1 111 N ' 1 THE POHOB 1 1 ts x KN 1v11111x 1 P11 11 1 1 1 1 A H 11 1 1 - 11115 1 1 1 l1llN N 1 1 1 9 0 1 A . ll 1101 Xl x nls .111 1 111 1 L . s 1 ll 1 11 .11 11+ 1 1 21 IN 1 I 1 x I ff lNl tI'1 fl N if Ill 1 11 1l 1 1 1 ' 1 ell N 1 N 1 . 1 1 1 G' ww It .1 1x11 1 1 x A 111111 1 who IS 1o111Iul ln . 1 1. s gn 11 lf-'IllPI IN 11111 vm 0 19 J of 11 lu cltllvns e- f umm 1111 vs: lll1lV Q xx.111m JK lf' 'lffllN1d It dvs11P1 1 as 1 b 1.11199 l11s11u1s who mus fllbl-'IN 111 the 111111111 1111 NX 10 .1 1 1111191 bx the stuslvn br The 10111 s 1111 1 1 Nl 1 .1 cn. Hu 1 1 lb 1.119 111 111 1 0 1 Onlx those mms x1l111l1 111101111 SIISDPDSIUII 11111 151111 S n 111.11 w lf .1 Pl 1 1 1 .s ve-1 11 I1 IP IGSIIIHQI ll ue 11.15 1111 P 1 N .1 P mn PH 1111s 1110 A 11 1 1 11 1 Q Ill1lX bv l1lxGTl on both quvslmn of 1 1 1 f1101 .md lS Ill 4 1 1 no N0 caso 111.11 be 1111111111111 xx IPI? 1 Pl 01 LIlll 1 s 1 If 10111111 ll C0111 s 1111 doc lll Vlllll 1 10 lIllT1l1PN 0 1 11l1 111.11 fllllllllg below them .1111 11101101 1 110011 41 1 1 . ll 1 nl ll 111 11 e1vn111n1 .111 1 1.1 .1 llllllilllbll bx l 111 1. Q 111 l111111 l111K bfen .11111fndvd 111109 l Pl s 1 111s IIIIHX clvfeztx blll 4l1s1J11o 11s 1lef1v19n11eQ 11 has r01111n1o pu 1 P 1 1 lflfxll xx 1-111 1 11m 1 1111110 to fllnlllllll 11111rl1 1111 1 ac vlx 11 1 cow nov or AS wo Nan 1n Olll Q11 Oll S 1 -oxexnmfn IS no sllonzvr Ol no 119.1141 1l11n tlw 1lll7PIlN of ul110l1 It 1s v01111msm 11111ff lf nw' Manx 111 1l10 1Xl'vl9HCP 01 1h1s g0Xf'IIllDPIlf 111.1nx 001 11111n1cf111onQ lnfuv been 1111+ 11111 ll0lll schools 1n sum 1l 011191 s1.110N as vull 1 1n X11 1 1ff11u11n 1n 111111111011 fflllffllllll 1 Q 0101111011 .1111 wt ab x ment nx 'ivlmol who 111.11 he 1111e11s111l IH Sl'lf"0XPlI'llll0T'l vw bl-lwxv 111 11nd 11111111 l19l11f11l s11s:g1s111mQ 1n 1l11x sxQ1P111 f01 H19 N0l11110n of p10blO111Q xx 11111 4lllS4' fm tho lllflnflflll of the x1111l0n Q A1l1.11 ll 1 lS1I'lll1lN 111cl111l111,Q the C'111111n1l I'l1f'1l1"P A11 NK 1ll bv A in .mx school Ol pvlxon 1111011 IPQIIPS1 "f'1'i111i11:1l l'1"11'Ii1-1- Avi," 111'1-sc-1"lJi11g ll11- l'lll 111' IJl'0f'1'4llll'1' 1111' both 1-o111'ls: 111-1'i11i11g wl1111 sl111Il lm 1'1lllSl1,l'I'f'1l 11. 1-1'i1111-s 11ml 111' '.'l'I'llJlIl2 1111- '.'l1111 'Ill 1l1 'fl'o1'. 'l'l1 111111-11111111111 l'1'l'1'l'I'1'll In, 105.1 11l1 11' willl ilu- 1'1'i111i1111l l'1"11-li1-1- Av! 111111 I':IIl1'l'21'Ilf'j' fl1'fli1111111-11 1-onsisl 01' '1b11111 twenty Ij'IH'XVI'lll4'Il lJ1lfJ,'l'S. XI 15163111 ll1v1'0 '111 'lbillll lXX'4'll1j'-HY? uvls :111-1fi1'i1'11lly 111'0vi4l1-ml 1111' XK'lll1'll 1' Ili- l11l 1 Rl f'l',lll1'. l'1un1 lllt 1-11111'i1'1i11n 1111' 1111' viul111i1111 1114 2lll1' 111' 1l11-sv 111"- 111' 'lllj' u1'1'1-11:10 ll0l s11ec-iI'ic"1lly IJl'IYl1l1'll for, III vi0l111 1' lll'lj' bw- l'i1111l 111 'any Slll 10 ex' -ew-cl Viva' IlUll2ll'S 111' llllij' bv Slllmjvvl Io s11s1w11si011 111' 41:11 :ion 11s 111'm'i1l1-rl by l' '. 'I'l1- Nllll ' -i111l f'0lll'I has only n1'ifin'1l j111'i.'1li1'lir111 111111 is Ill'1'Slflt'1l mu-1' by 1l111 3111111-i11l .1111111-, wh is 1-lf-1-tml by 1vo1111l' ' ' 11. A 1'11111li1l:11v llll' Jud - Ill ISI lrnw- 1-itlwr So11l111111o1'v. .Ill llfll' 111' Senior .'T1i l1liIl,, 111111 lll 1: l1111'1- he- ' :111 I 1 rffsimlw lll 01' Illll svlmul 101' ill lvwsl 21 j'f'2il'. ln 111111111011 10 ll Iss- 11111 i1'ic'111i1ms wl1i1-l1 11111 ffllllll ill llw m'igi11'1l 1-l1111'111' '111 1111411111111 'Yll has 111-0- vicll 1l1111 the .lll1lf'f1 must l1'1x'e 1v11.'sml 1l1- b'11' Ox-1111i11'11i1m, 111 lf-ns! wo ww-ks lJPl'0l'f' his lll'1'll4lIl. All 2iII0l'IlPj'S who 1n'11c1i1'1- in villu-1' of 1l11- f'0l1l'lS 01111 f'lIXllll1Sl l111x'1- 111 .'.' -1l ll 1 h'1' -."'ll1iD'lll0I1. Th 1 1'il,' I ' Pj. ' :1111 ' - j lllf- V0'11'1l 111' SllDf'l'YlS0l'S, 1'1"1J1'1'se-111s llw Vily in 11ll "1.'1-s. l'Ive-ry alle -l 1" l ' - 'Il l 1 tl 1'igl11 of11'i11l by Pl 'lll'j' vel '- -' .' 111' th 'i1y. ll0'f' ',s11c1l1 Il'A"l1l' g b ll-'tl " l. Th' A111 llI'lll' f'Olll'I is 1111-si1lv1l over 5' ' . .' " .' ' .'1 lw 1119 ' " ' Q '1 l 'l -1'- 1 -' l b' u 1 mdy. - -1 l111.' 211 -ll'1lv j111'is1lic'1iu11 only 'llltl 1-11 "P vs ' ll f'1.'Ps "1'll1l'l.' 1111 1' ml "1111 the- M111 ' 'i1r1l 1' 111'. ,' : --.' ' " ' ' ' .' .' ' 1 -.'1 l- :'io l 11111 111lvrl. N01 l-I ' 1l1'111 1l11'w- days 11f1f-1' tho l'ff'0l'1l on 'KIPINHII ll'l.' b 1 l'M'PiVf'll by 1l1v A111 1ll111 1'o111'1, tl 11' 1' j st' ', 1" ' 1 l111 101' 1l1 l1'i11l ol' 1l1f1 111-tion wllir-l1 1111151 not bo l'1 1' 11' 1 l' 1 1' tlw re 1- rd on 11111111111 is filml. All 111 -1 lx 1 ' 1 .' ' l'H' 'md ' ' ' -1'1'm-1 il I1'i'1l lv vo. .' -'s ' 'l l 'l ' 1 pl 1 '1 'llj l111.' bevn 111111111111 to Il - ' 1l' ini. U01 ' '1.' li-1 'kr-IS ' "-l1l '1.' 1'-1- - ' " " ' 'l1l. Tlw f'll'll'lPl' also 111'm'i1le-s 11 ' ll 11 I '1'1 1' 'A R f ' l ' 11 llc--' ll '1111 N0 ' 1 ' -' 'Q-'iu11. 'Pu l'11 Il 1' 1 ' " ' ' " , low- ev -,i1.-1'lIl-.- aj 1 " ' .'- 'ld 100 1'11 '1'I'y 11'1"" tly. llu ' '1 " bf ' l -' - we vff--tix' 1' 1l1'11 'I l '. f ' .' Al ' ' l'1 "11l:.1 g' ' ' 1 1 D1 " , tl - 1l ' 1' ' ' ' ' ' ' ,' 11- QS' Nv'1l1,"1 '."g'l"1' ' '1"g'1.' 1 '1' ' l .'1li.'l1- A 5, K . , b, X ' 1-M. , ' iq -A - . ty v ' 1 Q dll vl ' , 1 JL- . Z ' -1 A f'-1-"n'1.'-1"1,','- ' 1 " '1 '1 ' ', " :Pnl THE PGHOB Members 01 1116 Dramatlc C1u1J 111 111 Q N x 111x111 1111 N1 11111 1 11 1 UN 111111 1 1 1 111 X11 1111111 11 11NN 11111 1 1 1111 1 ll 1 111 11 ll111N11111 1 1 x N 1 lt X111 X111 , r 1 s S1111 1 X 1 x 11N MIX N1 l 1-. 1 N1 l 1111 1 ' 1 X1 1 1 1 1 1 1111-1 N 1 1 1. 111NN 14 1 N 1 N X11 11 N 1 H1 wx 111 111 N N111 U1 1 5 1 1 NXLKQ . X111 '1-11 A 1-s 1-1111111 K1-1x 1' N11-s 1l1'111-1- 11211'1'j' K1-11111-115 X11g1-111-11 1'111'1'11l1111 '1'1It'11112l 1.11111 111111. 1'111'1':111111 1'11Z11I11' 1.1 111' 1l1l1L112l,' 1'11sl11- 1l11111'111- 1.111'1-1-11 l111111ys l'11-11111 .-X1111111' 1.51111 11111i1- V11 '.'1 .l11.' -1111i111- N11w11'11i:111111 N111'11111 1'1 111 1'11I11t'l' 1.11111 1.1-1'11111 1",'1J11 1'1,'-1- 1111 1'1:11 111 1'111"'11X 31111'g111-1'i1-111- M1-111-11111111 111-1'11i1-1- 112l1'1S 1-I1'11-sl N11-. 111'11't-1' 111111111 111111- N11 111.1111-11 N1 -1-'11111111 11s11b1-111 11 '1- 1'111g -I11- Nl'l'1y X11 - 11- 111'1--111-11 3 .vQ'l'1j' 1111111 112 1111' 1'11'1111'1'S N1-11111 1.1-111111 1-'11z:1-1'11I11 111-1111111 1'1lI'1l-I' l1l211'1t'S 111-j 11111 1':l112l1' 111411111111 111111 111111111111- .111111 111111111111 11111 11111111:111- 1111111 1:l't'41 11111111-1-11 41 Y111 1v112l1'1l'5 1' .1.' 1-11 1-11 111- 41'Q'v11111 1-111 11 1'11:s1-11 "1 - 111111111 1'1111l -1' 11111111-1'1111'11 1111'11111-1- 1111111111 111-1'111-1'1 ,'1- '-11 111111 1111'11i11 A11 '1'1Ll S1111115' -1-111- 111-11111-1's1111 1111111 S11'211li.1l' 1.1-11. 111- 1-11 A2111-.' 121111-1' 11115 111-ss 11 xxY2111l1'l' '1'11111-1' 1 1111'11 111111 .-12111-5 'l'111111111s1111 1111111111 1 I111'1' 11 '111l1 '111'1'SI'21l'1l'S 1111'1111' .1 1 : 111111111 '1'111-111-1' 1'11111111-.1111111s1111 1.111111 XX' -ql 1111 1111- .11 11-s 1-111111111 XY1::111s 111-111- 1iilI1l111'I' N111 -1-11 XY1:gi11s 11' 1111- 1111y.'1I' 1.111s 1.11 111 j'1111I' 111-1111 N1111112 11111' 11:111.' 111111 y1-111111 111111 1'1'l1 11' 1111- 1'111'111111111- 11111111- Y1111 1111111-1' 111111 x 1k- '1'111-11 51111'11 111- 11 1111 111-111-1' 1111 111-1111. .-X .'1111111111111'1- 111115' .1111111-111- 111 il S1I11111' 1111: 11111111- 21 1411-111 111-1 11111 '1W',' 11111 1111- 1 Q' '1'111l1 1-'111s1-11 1ll'1' 211111 joy "1'x111s 111: 111.11 111111 1'11211lll1111'l'11 . '1111-111-. V1 -11 111 1111ysi1's y 1 '11w11ys Q1-1 L'111'1i .- 1 1'1-1'1111l2l 11111 111-11-1' 1-1111 11111'11 .1I1S1 11111 1111 1111." 111' S111-1-11 1 1 111 1111- y111111u 1' 1' - 1- 1'il1il' 11 2111111 1-11111's1- 111 11215.-11112 1111' 1111f'1i THE POI-IOB THE POHOB Members of Boys GIGS LN llt I If N 1 S1111 IQIIII1 Il,., IN N II 111 1l1xx1 IIII I 1 IN I Members of G1rls Glee Club I I I I11111111 IJ1111 II1 11111 111 If 111111111 I11111 N l1I1 111 Anim l1l1 1.11111l11 I N INXX 111111 II111 4I II1n1I111s N 111 HIII1 I xx luhns 11 0 IIIN UH l11l N I ll111 1l111 1 I L IN 1 1 I I X 1l11 1 I I I llllldl QI Il I1 N 1l11 1 N X11 1 1'1n 111111 I III 111111 N11 111 If 1 1 N1 1111 1 N1lDll 11111 1 1 1 1 I111 N 1 - 1111 Il II I NN x111 1I11 1 6 1 I4 Il IS 1I11 N lx I IIIN 9 . .I1111111s I'11.'s11ll, l'l'6'S' I 1111 I-'111l1 Ii111111l111' I.51111 IZ1 'k11.' .Xl'lllIIl' l,j11Il I'11.'1 1 ll'1 'II I-l1'11--sl NI1'NI111'1111 II11 1'l1.' 1'11s111l I,1-.'Ii11 1l2ll'1'lil XY1 . G 11l11l11 1'l111s. I' .'.' 1ll T1 l11111-1' I-II111111' I1111l111'1'1111l G1-1'11l1l I-'i1z:1-1':1l1l II1 Q 1'1- NI:1'1i11 9 - s I I11 lly 121 11 l2lll'. l'1'11si1l1-111 l1w-1111 liill 11l111' f1l2I1lj'S 1'i1-11I11 I1Il11i1111 II: II f 1 '1 'l'l111l11111 l.1111i I'Ils:1l11-1I1 111- III11111-I111 I,11I'111111 Mi 1 1 I11"1l11-11 V1 1'l11 I.1-I111-pki XYi "'1l ' Yll Ali -1- NI111'1 l1y .Ii -' My ' l11 M1-l'11igl1 K111 11-11 ' 'III Nlil '11l NI11I"1ll Is1l 1ll11 l21",' '11l1l NI11':111-1'i1-111- NI1 I11 11111111 N1 " 1 1 1111 .I11s1J1l1i111- Nlzs 1'111'11l1-11 II111'l1i11 I11 N1111l1 01' - 111 1 11111 l1'1'11111111s N11-l111l I.11is II11,'s1111 II11 lilll l'11I'l1'I' I.11111'11 lI11111 .-Xll1111'111 Sllllltxj' IJ11' llly 1111' llill' 11111 S11-11111 ll IC1li1l1 if 1,',' 111' A:1111,' 'l'2llI1'l' I.111-ill1- . .11 II 1'1li11 'l':1I11-1' I'1111li111- .I I 51 Mil '111 XX'i::'11 Il1-1- . IOM' lfllllllil XYi::' .' A A' IIIIU l111l' I1'1'1-sl111. 11 '11 I1 11:1 Sl 1 11I IlII1l. sli1111111I 11n Il 111111111 111' I1:1111111:1. .'I 1 sIi11111-1I 111111 Sll1' llflll A I sl 1 211111 Rl u1'11111 11lI ' Anl 1l111 1'11.' I will 11-ll y BIz1I1111:1. ' A Q' 111 '11 1'l1il1l Ill 111111l lll'II 11 xxY2S 11111 1i:l11 111 I111 YE'l'j 1s11 Ili: 111111-nts, y1111 241111. H1131-1l l1i111 lil111 il 1:i1'l1-11 'l'11 IIIY 11115' 111111'1- is Il51'. XVI 1 Ni ,',' I' 1111115111 s1:11'1s in Ill 51111111 Illillll To 1 l1l11I1k l'2Il'i'S 111 11 -1 11l111I1, 'l'l111'1- is11'1 il '11111 XVI 1 lllt' I1l'1l1'QIl YIO " 1 -.'n'1 11111 lil111 11l'i11u 21 Ill. THE POHOB IIE PGH 1 J N Ollijfafy MCIIllJLT9 of ijt Laurf Old Actnf Mambers XQ ouata MtHlbPfN 1 Nu XX 1 1 I I 1 T 1 ' O B H ' T x . T ' . X11-- ,X lL1+-11111111 N1ll11- XX'1Ik111f1111 111-mgl X11111 lll 111111-, .'llw'S I.:1 IH-1111. lilz1111l1 1 14111. 11111111115 1.1-l11'1'wl11, Y:-111 ll:1511111, 111111111 141111, ,X1'1l1111 Iluxv, l'Ilx1w111 Nlvlfalll, Nlilmi 11 l111m11, XX'1111111:111l Nl 'Ii 1-1-, limb- I1 I 111-111 I.111x1'1-1111 NliH4'I'. l'111-Il 1 I'lSXYl ld. lsz1lwll1- lluwsvll, 1'l1z1 11111111-1'w1111, H11-111' S--xxvll, H1111-I 11- FFIYII. l.11ir 1-ll, ll1'1'l11 11 1l1:41111111111z1111. .llvllll 541 11111111113 1211111 111 lx111111l1-11 l'vI'l1ll1i Sl -111111, gil 551111 I-1111111 S11:111:-1, lla-f 11 1111. 'l'I11-l111:1 XX' l!1:1111f, Yzul XX'111w11 11. .l.1111- 1 1s1-. Kl111.1111 1.1111111111 1311111 1111111-1f. Nlilmirf-11 I.ip11z11'1'll1. 1111 11 l11Nk11rl11,.l111' S11 1111, Nl11lI11 Xv.lIl l114'X4', l'11:1Il1111n- THE. POHOB THE POHOB De Laureola 1 NI1111 Fnrst Semester QI 11-N11 1 II 1I111I 1 N111 1 1 I Q' I N QIPAIN p Nsll N111 II II 11111 N111111nL1 It 1 1.11 1 11111111 XIIIXPP IIIYIHI 111 X19 1 1111 1 1 11 N 111b1111 N11-1111111-1 1 PI N 1 NN 1 Second Semester N III U QN-IIIII I I 1 Q1 fl N 1 P NN III N II PII IU I IIKQIIIN NN I0 11I111 1 N II I9 N III P 1 ' 11IIIPlI I N31 OILIIIII1 1 1 N QII I I 1 1 UM 1 N11 1 BAN 1 IIN PIII PI X ' D11 P N ' N It IIII 1 1 1 I N IIII I1 U0 III1 ., I IXPII 1 I1 1I1 1 ntl 1 N I 1 1 1 N 1 1-' 1 1 I11-1N 1 1 1 N 1 IIII I1 1 I N1 N U1 III' IXPII 1 N I I ll PI1- 1 11l1111f 1 11I IN 1 11111 X111-11ng IN 11 1 1 NJ N11 I1 111111111 111 N f NI 1 N I I The Debatlng Club 111I11NI11 11Qb1l1- 1 1111 N IIN I4 1I HIIII N1-'III I. I1 P IIIUIIUNIIIUII Xl II1N11 X11 1, , N , li 1 IU 1 lg N IN 1 1111 111111--1111 III 1 I IN1 1 1., N 1 I N 1 N 1 1 1 111111111- IQI f Q, WI 1 1111111 N III 21- 1 1 IlIxN 11 g 1-NN111111 1 1 N '1 1- N I 1 1 KN 1 IIII I 'I'I11 1HI'i1'i11Is 111' II- I.:11ll'1-11I:1 I111' 1I11- s1'I11111I jl'iII' IEIZII-ZI z11'1- :1: II11'N II11b - '1 M1-K1-1-. I" I - 1. II:11'I1z11'11 1'l1- '11-1 1'. I'1'-1" I- I. MII '- M1I+'11lI, Vi -1--I'1'1 -." I'III. I'1I1-II Mill -1'. Vi -1--I'1'1-Ni1I1-111, V1-'I , I.11b-11111. S1-" 1' I'1 1.'. .'1 " 11151-, St1"1'IIII'j. II: 'I' 'z 1' ' hf-:', 'I"-'1s111'1-1'. 111-" II l'I'Ij'IlIII, 'I'1'1-11s111'1-1'. I' I ' . " , . 5'-. IIIII -'I M1-I'- , .III1Iil1'. .I21II1' XV111'1I1-11. I"."1 IIIII -1'. Is:1I -lI1- 1I1'i.'11'11I1I, I'1xz1111i111 1'. II "" 1 1' ' J ', 'l 'IL 1'I1:11'I1-1' I'lI .'.' PII, l'I-1'I1. I11- .III 1'1-11I11 was 111'g'1111z -I I11 1I11- A111 - '11-:111 IIis1111'y 1'Iz1s.' 111' I!1I1i, IIIIII III 1Ii1'1-1-111111 111' Mi .'.' AIi1-1- II1'1- 11-11. I1 1: :1 N1-1'1'1-1 111'g:111iz:1li1111, 11'I'1'I1 1N IIII :Il S1 I- .' 'I 111'1 1'1-gisu-1'1-1I i11 :1 IIis1111'y 1-lass 111' III S111'i:1I S1-E1-1111 :1n1I ' '11'1- 1'111'111'11I1Iy 1'1-1'111111111-111I1-1I I11' z1lI 111' II11-II' 1'I11s.' 11-1 -I 1':. XVI IIIII I'i1' 111-li11- 111 -111I11-1's :11 1I11- I11-4i1111i11g 111' II11- s1-I11111I jt'lII', I11 I'1 ' I: "1s 1'1-- "1 1I S1-1111-111I11-1' IH, 111130, 'I'I1 -1'1- '11'1- 211 111'1-.'1-111 111- 1 1-IQI11 111-:11I1-rs. TI1- 1'i1's1 i11i1i111i1111 was I11-I1I IIII I-'1111111I1-1"N IIIIX. 111-1 I -1' 12, 10211. A1 IIII 1i1111- M11 A111I 1'.' n, I11-:111 111 IIII' IIis1111'y I11-11'11'11111-111, '-1' 1z1I11-11 III '15 :111 II1111 111'z M IJ '. H+- is 11111' IIIII' 1Ii1'1-1-l111'. filling 1I11 I'1- :11 IllII.i 111-1-111111-1I I11 Misp IV- PII. A11 -1' IIII' 11-11 111-11' IIIPIIIIJ1'I'N II'lII "1'i1I1I -1 IIII' g11z11." ll I11111111111 11':1.' s1-1'1'1-1I i11 II11- I11 1-slim' S1'A'IIl'l 1' IIIS. S11 - 111-!i:'I1I'11I 111:1s1s we-11 A s -1-111 I i11i1i111i1111w:1s I11-I1I I11-1-1-111I11-1 IIS, 19211. TI1' '- w1-1'1- I'11111'11-1 II 1'i1 1i111s IIIII' III1' 211:11 111 1I1is 111111-. NY- I'1111 11111 S11111 - 1I1i11g.', 1IIl ing II11- 1-1111111 111' III1' i11i1i11i111 III'II NVI'I'!-' 1111k111111'11 I11 11: II6'IA'II'1', VV also 1IiS1'111'1-1'1-1I 1I1:11 IIII' n1-11' IIIPIII II'l1I w11111I1-1'I'11I 111I-111! Y I IIIIID- 4111-i1-ty 1111-1-ls 1I11 I'i1's1 'IIIII 1I1i1'1I 'I'IIIII'S1I2Ij'.' 111' 1-'11-I1 II 11I1. A1 II -N1 III -1-1i114s I111si111es.' '1I'I'z1i1'.' 1111-11111-n1I1-1I I1I.1III1I s 111- 1'1-1'y 11111-1'1-s1i11u 111'11:1':11:1N 1 '- g' ' . "1-'11."' :111 N1-1'1'1-1I, :IIII 112111 rs :I11-11 1111 IIis1111'i1-:1I IC1'111s, 'I'I1 '- will I11- 1111- 111111'1- i11i1i:1li1111 1I1is jf4'III', 2III1I ull IIis1111'y s1111I1-11111 :111 XVI g II'II'1I 111 q11z1Ii1'y I111' 1111- 111-'.'I1i!1, An JI 1 - ' I -II 1:11-I .'11'i11u. 111 11'I1i1'I1 is i111'i11-1I :'II ,' l1I1-111 1-111'11II1-1I in :1 1-'ass i11 IIII' IIis1111'y I -11 ' 111. A 111' 4' is 1,111-11 I11' 1I11- 1'I11I1 1-111-I1 S1 1'in4. :1111I il I1:1l111111-1 is f..fIY4'II I111' IIII' S1-ni111'.' 1111 INIIIA' 211, 111' 1-1 1-I1 11-:11 .IAN -I WURIJCN. '12l. .. . N F1-I11'11z11'y, 'I1-11 it 1111: 1111111111111-1-1I 1I1-11 1I11-1'1- 11'1111I1I I11- ll N1:1l1- 11111-1 N1-I '- I 1 111 R1-1111 i11 I-'ilI'Ij' NI'lj', 51111111 111' 1I11- boys I11-1-111111- - I111 'z 51" ' I .' Ii1 ff II 1'11111111-ling 1-'1111. 'I'I1 ' ' ':.s: -9 I ' - 'I'I1z11 1'11n-1'Ps.' .'II1IlIIlI 1'111'1I11-1' 1'1-s11'i1-1 i11111i:1':11i11n by :1 IIIIIQ' Ii111i1'11 IIl'I '1-. XI'Il".fI 1'I'111's1111, II1'I'2lIlI I"i1'."1-1'z1I1I a:111I Il1111aI11.' 1'1.'1I1- ing '1n1I 111'g:111izP1I RI 1-I11I1 I111' 1I1-I11111 1-' fy NV -. .' I' Q 'gli 111-1I 11111 111' 1I11- 1-I11I1 IIII' LI I1-11' 111-1-ks I11-1-1 11s1- III, II11- I11 .'I'1-1I1:1 1-:11111- I1:11'k z1II 1I1- 111111'1- 1111'11:11-11111511 Iz111-1'. IIIII 'I':I11-1'. 111-1'z1I1I 1'Iz1y11111 j11i111-1I IIII' 1'IIII in NIJIITII. I11 .'11i1- 111' ,'III'III 111111I11-:N '1111I 1I11- I11-1-11 - 1i1 WI -'1- 1I1-I1111i11p., is IHll'l 111' 1I11- 1-111'1'i1-11l11111. i1 is I11-I11-11-1I IIIiI Inf "II b1 ' I- I11 1I11- I111y.' :11 II1-1111. I1'11'1-j IA bj II1- of ' H1131-ng' I111 1' ng' :I II -1-11'1I.'. 111111111.I 15. ZIIIII s1111is1'1-111 ,i,.1-,- and Jig.-11 1'-'11 11-a1I11- Mixs .I11I111s1111's 1: I111- g1'11:111. 111- IIIIIQ' 1-X111-1-1 III1' H, ,,,-,.,-111,01 1 1I11-i1' 11111111111-111.1 will :1 1I1-l11g1- 111' 1111-15 :1111I 11'i11 I11 :1 1.1-1,1101 01' 11, '-1'i1I1- 11'1. Hook Ptlcs I 1 I Ill--Athl ll4yyr'll:1w5i4'1Iv:.l1 Hlrlr' Ihwlce-xkuull IUUCW-. MF." Q"W'f-. "3 U THE POHQB J I -nf-v,.,, ug, 'xx I 'W'-wr ATHLETICS X X! .. ,nw O, mp -:rl A Ir! 3"-3n'm Ylfuon-me in -1 w 4-mm? 1 I L ,,....-1-.un-xl., 2.-. aus mx, ,x 44 x 1.5, , av' vu-Alu'-.M-M., ,,, 5 1 1 119311 'aku rn V V , "-' 5" if-'H'gfP-71'-ix".-I-.3I ,A ' :S . I "" S' ' .- , tg! I :,,, .-lv , 4.1.31,-,:,,..-1-,-,,..- Mig.- 34 ,. f -. ,, f 'g."v.',4,-"-325 .'1f,f-7f'.2'x' .':---: ' -..,. ,.--J ,,.- -- V ' ' '-,fn ' '-.'7.52"f.'i34filiii-A-r'5ffJ.'2" 2 ' 0, . ' y:-fwz- V- - - .- ' x -."--f',::',:. 1' 1: 3 : " :'Zf'givj'-415' , I. V: ri. '- '. ai" -f:fz-"- ,-3-,xjiig-L' ' I.. gg. L -ffl, r Pj ,:.,"' - fr-... '. 7. gr'-.-.', 'a f 1 ,1 f5,3J,g.iigTy,g I . KZ :.:Q .1 41 Q11 5 Q52-:iv-rfffiaff:-.1..1,f! Y., .4,-5.5.-.,.1,.q :-3 1-'-,: ,- .,,- IJ41. ,Img-.Lp-1-'.'.'1'--1 . - -' .,-.:r,i . ,2 .3-:1'.--.1 1-.1-5 H-.iw I x. 1-1- wz ,z:f:'.fqf-.- 1 553'-if.1ff'I'ff.3'.ii'5.-fx? ' 1 1fr?fff'.'i 'fjjf-f.-i5'Q'fgfj-'rf-Q-' :.-4"1'- Z:.'- 1 V? L rf'-LC-' ..'.:.:',.'j-,. v X 59 - :Z-'id fri 1 f,'.:. f.fv. ,f T iff- Sg-" '-Jig ,gi-T-.. .. 'f.'- P 'Z ' 1' c1Q'f1:'L'! rf'-2,3-1.ff fffiiipftl 1 I ll In .. it -. ll .U .iwfy ' ffgfz l..-Ugg.-1535 gp- -'32,-jA51::,:g. 35: 7 I ' ,'4'L,7 , , .., , . , . N., . . . ' 'I ' lf' V .. I 2 5 3: 1','I"s ,41",'.' .' ', ,g b. l --.. U ',. V- ' -'. T".--.",Jf-, I Z-.1 ' D ,..' 1 ga---.,--1 - 23 -' -Zjf. ',- .- - I '. Y, ,'5,m,.'. A, H J J., . : .'--.--M ..:,-- , .41-."," '-2 y H-HQ", . -9, 1 pg: ' 'fix-,-1-.,. '-.9-A-u , N 1-'fr . e."f.'1 . . '-1-:., '- - Hu... . ' 4 I - , ,- -...Nr .' -,-. .- -,- ,1-" -'-,gy ' A .-' 1 1: . . -' - -1 . ... . ---.......-' 4...,.,-...ww-., W--,..,, z.. ,. ..:" "-ww, W 'A M -,...'f'-'-.---,.....- . ' ,,,,.,...0-..,.. , M1511-ew-..: 5:',,-,'4.::'-,--- " '- ., 1.' ' -V I z.- -.'. I - .M-,-,. -.1 1:::11:v:44:1' . . . f.'fg37Q":- " M ' , X , . . -- ' " ff- 44 -4'-"-.up , ,, "' '. " ' Q , ,, 1 JUL' "N""'1ifg.1zz:.f.ff:zffs-an7qx,:ggg--1.-.wif4 H, ..,. ..:,,.,.....- ..-v-, -iw. , ...ir I V . " -. ' V. IHF POHO3 Athletlce xx I N x X ll N UXN V -W 1 N 1 g x i 1 4 4 1 N N 4 xx 1 X l ,fl K n I A g k X N 4 N will P in i pirlx IN i x mx n P N v i X N x i x N ll 4 N 1 Nl! l 4 r w T , - xx I lll-fziililx-Iii' iw-vi-i'1l 1'--iipl--il xxilh llie-link'c1l'iiie-i-I1Iii'i-1-lixiiiiiriiill li1lSl-llll hzill Iixi- nl llllfiill. inziih- llilS5i'2l!'r iillixxa l'l'IIll1CI'lll2ll nnlx Q -.-gi i-iziii wi :inil ai nizirlgi--l :lx-:iw-v nl ,'llI'lxl1ll'lXx'Il1'S,'XXUlllllLllYi'lPlHllllI' ni' zi fhnxin: lflill iiuhi h- in-.--it-lmlx 1'Ullll!1lV'xl xxiih lz-fi xi-:ii"s, l-Ixi-wxiiii--. ilu-iw-iui'i'. 1-iii--ii-il ini-i ihx- sim if: xxiiih in-if :inn iii-fi-iiliiiiziiiim in innl- 'ln- m,i iuissilili- sli 'ing in :ill ziilili-iiv :ii-iixilii-5. S- nn :IM-i' Zhi- will-iiinu i-I' fi-l-will ilii- :iilil--iiv xi fix--iniinii il- .-ZH: .l .i-'niiigi ihn- :iilxisuhiliix r-I ill-xi-lui-in: .i ii-nil-:ill lv':il'l. This 1-will-liiwii-ii we-iz'--l Ihi- unlx lmfsilmli- uni-, 'ip li-uilw:-ll hw- nin yr-I h-I-n il--'.'--lim:-il :is :in ini hiuh- sr-'iiml :iihl--Tiv xii- ixiix in N -xziilgi :in-l thi- --ini in' Hips mi-simlv llii- rlllln- if iimliiliilixf-, li fi-1-xiii-il i':iilii-i'i-1-il-:nl in liaax--fu nnii-li in-uiiiisiii: niziii--izil :ii llllili xi-lug-e-il, llfxx -xi-11 ini--i'-- iinzg 1-x--nis zilnn: inln-i' Ina-. xx -i'i- himiiii-ily :ii'i':iii:,u--l. iliiiw-ii-1--l-. Xlii lliEll,ifli. fum:-fi -il qi ii-nnis mninziini-ni, 'I'ln- i-4-ilj. flu! gf 1-in ihi- ai-i nis l4llll'll2iIlll'lll fl-ini, :inn ihi- f-zz-ini 4-lim-il xxiih Iiul--ii Nlrli--v lil'1?I"1'llll1'll"lIIllIl1llIll, .Xlii-i'1lii:1 lui' fn xv-"nil xx--1-ks ilu- inlv-Vi-l:-. .' l-:iwlli-ll-:ill 1: inn:-ini-ni vi'--xi-1 :i fl niww- -xi wwii- ni- ni z-nil ii-ii-iw-si. lf-'iii' rgnnii ,- xxi-iw -1-li--ilnh-il v-:ii-'i x'.i---lx z-nil Ihr- invil 1-Y' vl:-ss fix:-lrx inziiiili-si--il inzi-lv ih- lz-inw im--iii--lx -x--iiin-1. 'I'h-- .Iii-.iniw xxhn liiil si-1 ll.i'll l'iiii. Mining lui hi-'i' 1-nm-ii. 1-aipiiii'--il iii' i plan -f-. ilii- Si-ni -is sw-fniil, llif- I-'i'--slih-fl ihiiwl. :-nl in Thi- Slll'IiI'l.1' ui' :ill lmfli--ilrzill Inns only hiilrili 1-lzi-w i-i-nhl hi zixxz-iwli-rl Hi ilu- Si il-fr. 'i'lg-- liillI'll11I.i-Ill i-i'nilni-- il nini-h :in il lizislxi-ll-.-ll inzili-iizal. 'l'lii-iw .1-iw-1-,yi 4'lI1ll1lll:1ll'l'2i!'I2'l'lx lrzflqi-llmll I+-:-liilmi-"'1i in inn hiuli, Slim Il, li:-2: iw- l'l- l:1lllll.1llli'lll'-ll l'x':ll'JiI' lmrxslu-ilzzill li1':ir'l5i-s-xx':i'r-'ills-ll 'ihiiix :xx-I l-:nf :nfxx iw-il iiw- 4-gill, llzifl-qi-i Sli Nvlllly :in-1 1'-I ',.. :iiinn i-":iii1.-i- xx -iw ihi-in'il'-i'ff-l'ili1- flux l1x1'lha- ll1'Nl ihiw i- xxi -lxs. SH.l1lIlIllIl'X e-iuhili, Ihr- ilnii- IHI' xxliii-h ilu- Nl -I 1-1iv'ip-gzznii-xxxs sr-li--iliih-il 11-nnil mn' iw-1 ni x- lil: liill firm-l:ilv 1-:' 1' iiiinin i" 2-ily Im' ihi- inilizil is-si, 'l'li1- Nli-iixiimlis lan lu-I slzrmi -SS xx -iw :iw-i-ii-il xxiih --nilin--iaisiiv :ii-iilziiiw :ix iliv-x lin---l np ziiziinfi mn' i--zini. V.fllI lilllbvll Nl:-l'1-1-:mil llcill'1'2' l'1i.'Ii'l lllllfllll I'rlI'Xx'zll'1lS, llill 1iipm':'l--, vi-Iili-I'. Milo Hi-in-E-li :inil .li-l-n lll!Lllll9llll2'lll zznziiwl-, 'l'hi- anim- xxx-s -'I!'lllll:i lirini h--yinizinu lui-ll1l2I!l'l ilifl inn:-li li-lillllgnlli Ili:-sid-i1'1:inil xxi-zilx Illllllliliil Ilii- ffziin, fi :-iii-i' Ihr- xxiiifih hw-x'. il xxfir v-kiih-ni ihzii M4-ii'i-pulls xx::f mii- 'li'-lf--il :-n'l lfllirv :fr-ulw-il ilk lii'sZ Xl1'lIJ"f. Vllllv' Iilizil rifuiw- h4il':1 lllliiin HN. Nl friig-anis l', 'l'h-- xxw I.. ul .lc-l-n lliuzzfnl-ml-: igi xy-gif: 4- y-i-1-izillj, 5lI'llQlll'j gi, ll.- -'wniil iii in' rlii- SN imiins, Thx- a-hiliix 1-I Nl-K-1-:nil H ml: li- in vfaij, Ilii- flrmz' -.xzi-1--.ill-ni :-ll ihiinizli ihl- :mini-. .lziiiiiiuiw ll ii-nnil ihi- I-Illm ii-:ini 1-1:21-i' lin' ilu- S4'l'1ill1l Ii':ix. U1,Il::ii --xi-n ' Q : il lin -li nl' r-x'n I1-llr-xxe lin :nf ih- "ll:1s li!'l'llPu lini-il ni- ,-4 iiwxi ahi- I-I lm I-zini, XX'l:1-n ihi- x-.lii.'il1- 4-hifi-il ihi- gun-V shi- fl-in., .1 .ull I-I'l,ni ll. ll xvn I--:sin Ill. 'l'h1-lilluiii-:ii'iziii1l i's :'llr1mi'i1-i's:-I'v- :i':ii--lnl in thu- ini-nilw is rl Ili- lux n I--:ini I'ui'Ilzi- 1ii':im-lir'i- Q2llll1'Slll ilu- sn-gi nn, ,l"Illl1ll'Y 23 Ikviinil ihi- ii-:ni I-n ihi- ii'-I ii'i'i nt' lhi- si-:iwn Hn ihis il:-Iv iiipigiin11-imlzlli-,xx'irli Alf-li-1. lliuui-xlif-il':i ii. llnni.-ig ilrm-hli. llnili-ig i2n'1li:'i zinil Vw 4-li llillhi h hu iwl---l ilie-1-:-ell-f-iiiifl ii':'in Im' Siziri' 'fa-llc-x, 'l'l -- I :ein ii-:li-!:i-Q li 1-il: fin iinii- zinwl .ilii-i' zi wliixri x-.z-ii ili--ni--inhi-rsullli-11-:iin xxii-i'-- laik--n Iii Ilia- lirvinw-s rn' iho- 5I'iI'l' Ynllv-5 ll'5lIll. ll--Vw ihr-5' xxw-iw 1-1-xzillx mul- 1'- ' if-il -ln inzx ih--ii' .iziy in L4r:ii'i'. lxllllllllill ihi- Sl:-ii' iisiin xx'ar4"Illli1r,-Ml 1-I 1--llfvv.. vflin hz il Ilia- zulxziiliziv' in hi-incl 1h :inil wi-i"hl. Ilia- l"ll'iil-iii1'h ilu-in-'v l.1ill--il Hi 1-:lil :inf-llif-l' xii-!iil'S' 'fa ili+'lI'lfSl,r1I1ll'4-4-14-lli!ipl1'll' ll -1 2' ilu- i'li':14 ii, il.--,--1-nhl li'-Ii ilu- ,i-nw f-i--1--I I3 lf-, 'l'l'1-n iliirinu ilii- lu : it1i"lllc-ul in :ix 'gi-1' Fi-ill'-fl fllli' in -- !'mIll. illl1,- I::i'f'iI1'L li l-'ri iri iw-1-iijilllf lli-i' IlI'rI nli-ji-:I Iinrinu thi I'ii'si hull' Nlvl'--v siillw-iw-il :i fynwuiiii-ml Hlllili' :i rl xx:i:- iw-pl:-4--il hy, ,pg ii lui' :Q iinii- iii 1-1" ill' Ii' lrI'lL1-'lii' i.i li- ul ihn- if-,iw THE POI-IOB THE POHOB 111111 . Q 1 ' 11 11 n11111 e ,1111 11.1s 1111 fl 11 11 tsk t 18 111 NIIIDUI e1s 11 e 1111111 . 11 s111 11N . b11 1.1111 1s ,..lllI11S hned up .1,,11nst the11 opponents I11te11se 1Xtll1Ill1I1I 11Nne1 111111,11111t If .11111 ll WIS e111Ien f111111 the 11111111en 1e 11 s 11 18111 ble11 th.1 11 1 111s 11e1e 1u t1n ,.1 Os 1ss IQ 11, 11nst 11llSklPl 1n1I more 1xpe11en1e1i opponents III 11111e1 t11 buns: tI1e t.1s11st ss1bI1 11111 11t b sketb1II t11 this 1.11 11 st. iing tI11 s ll es 111 11111 I 11 If 1 11 S1019 QW e 1.11 111s 1911 e,,.1n111t1 1 111 1 ll 1e en1 11 19 IIS 01 1 1 t 1 1 1 1 C-'I 1 s 1111111 up I11 st in 119 s1111n1I 11It II 1 es 1 llll 11111 11 er1111ne11 the light 11110 S11 1 e 1 11111e1 IP 1 1n1 11 s 1 e IN 1 11s 1 11111 sp111ts1111n 1111111.1teI1 Pl s . 1 1 11s '111 1 ls 111 11 1 111 1 1 s If P 11 Il Il 1 1 111 1 1 s . 1 1 b1e If 1 1 111111 11111 1 . 11 ' 11 11 1e1 111 1 gex 1 en 111s1.1s ll 1111 11111 611111101141 1s1 1 W1 . t11 Ne 11th11n 11lI1 1 ex 1.11 1 1 511 night s lest tI1e 1eII1111 111011 1n the town DI 111111111 on tI1e I Iv 111101 1111 t 1111 1 1 Ie ies 1en IQ 1111s 1 1 11 1 1 .s IS 11111. 1 s1 11 111 I0 1 UIIIIIL t 11 11st ll IP .,lI1lP 11.1s 1 H1191 sI1111 IS 11111 feIIo11s 11e1e 11n 11111s 111111 11 11 QXIQ 1t11111.1II1 s 1111911 1.1n11 01 111 s1111n11 11.111 111111111 tI1e Plkll bum 1 0111111115 IIIJ I11111e111 1n1 it 11.1s soon e111Ient tI11t Ilk11 VVIS 1111t1l XSSIIH., ei 111111n1 nt N1 e111 1 111n 1n1I1111111.1I 1I111ng 11as n11t11e11 but th1 1111 pl11e11 ,1-t1e1 1:11111 DIP 11 111 1 e 1 e1111s111t 11 V1 ,N t1 1111 1e,gr1t 1111 100 s 111 n111 1111111 1on11n111111 Illll 11 1111 cI11s11 sl I11111I 1el 111011511111 I'h1 I11II11111ng 1111k en1I tI1e K111911ll1P 1111111 tI1e 1111111 t11 X1Ils 1n1 N111 IJ 1111s I111 gm s TI1e t11s1 g.1n1e was pl 11911 111th XX eIIs 1 III111 It Xl in tip t11p 111n111t111n but f'11e1I 1 f.1st quintet 1111111p11se11 111 111191 p11'I1e11 t1111n eI1111s 1n1I 11nI1 11111 111,11 511111111 pI11e1s PIP 1:1n11 11te1I 111th f 1n1I a I.1st p11e WAS set W11IC1l 11.15 kept up throu,'.h11ut le CHIIIP ,L.1n1e 11s 11 1 1111 1111 I1 us 1.1 1e S1011 som 1 e s If 11 1.1sI1et sh1111te1s 1111111111 .1 91 V1 11111 1.11e 1 tI1e1 pected to keep tI1e lead The second half st.11te11 111th tI1e s.1111e gut until XNOIIN s111I1IenI1 Cdlllt' 0111 111th 1 burst ot speed and 1n .1 fe11 minutes pI.111ng Q81 T sp tI1e I' 11 s 11 1 .1n s11 1 111 pI111n 1e.1I b:1sk1tb1lI P10111 th 11 t1111e 11n tI11 P lk11 pI1111s 111 11Ie one b1sI11t PI 1 s Illll 1 1 If Y 1IIs te.1n1 11.1s t'1I1e C 11 1111e 1I11s111 111111 F 110 01111 If 1 1n1 11 1 t11"2 S1010 T ll V118 11ne ot the b1st .1n1I Idstest g.1n1es of the se.1son 11111ebI1 1n1I 11u111111 1 s1111 t11 I11 8119011111 mentioned fo1 tI1e Ill 1nn11 in which the1 l1r11k1 p HN sl 11s o 11111111 nts .1s so t 11 Jll 111 11111 NIIIXPQ 11e11l1 111 IN g1n1e 11f 1119 8015011 1n holding 11p tI1e fighting SIJIIII f e . FI . VK 1 11 1 ll 11 1 1 119 e1111 11 et11111 s 111s 1111 ll 1 41115 I'he IeII1111s 1101111111 1nt11 tI1e little 111g11n .1n1I AIIIIIISI 1-he111ng .1n1 s 11111111 e 1 11 s 1111111 h 111 11n1 1111 th1 ' 1111 Il " Q 1111' l'11II1111'ing 11'1'1-I1 e1'111'y11ne IlI'2lC'I1l'l't1 1121111 '11111 l'z1itht'11IIy in 111' -1 z11'z1ti1111 t'111' th1 51111119 with the East Side High S1-I11111I 111' S2111 I,z1l111, s1-I 111- tile 1111' .111 1 31, Th 'fb' " .' 1: 1111 t f'2lIlZll'1Ij' wit11 111 ba: 11 bull fill .' III ,'1 '1 1 ' the 1111111 11111111 :11111 l'1Il'PI' Zl1'I4'I' l'1l1'1'I' 11'1 nt up as t'z1pt. 111 111 '11111 M1'Ii 11 11: 1' '11'z 1'I.', Hunter' '1s 1'enIe1' :1n1I 11111111111 111111 Higgin- tI' if 1' 1 ' .' ' 'va' .' " : 51' 1 1 1'-'ff I tI ' UI tl 1 g' 1. as ' 1: " t ' t tl "1'.'t 'h'.' 1 ' 't 11 - EII11 b ' ' 1 t ' g 11p tI1e ff' 111 st 13153111 fight p11.'," 1 ,' 1 ' 11: 2 1' 't t' the .' '1t11. 1111" - fi1'.'t ten I111- 11t : ' aj CII1 I -I1 ti 1 ' 1 'en. Th 1' '1 b ,'.' tI b :111 1 1 112 1. At tl I I' t1 1" 'st half the score sto 1 S1 It I.z1'11e 23, ICII'11 II. In th 1 s111'11n1 h'1lt' t'111111'1l11 played 1-ent ' 211111 l111t1e1' was put in :is I'111'w:11'11. 1':11'U .'h1 ' 1: ' I , I: ', bl S111 111111 11xp11'ien1'1 1 1 ' '11111 111 ' " . X' 'I P11 Lak 'iz' I 11 bk: 1 I t' the 31' 11' 111' 21 t11 1111 it was 1-111111111 that I-11111 y1111n:111' 1l12lj'f'I'S 11'111'1- I'ig1t1'.' :1111 22 1 IIII 1 " j z1t't ' this :11111 W1 I :t I ' t'. H'IIb'.'h 1 11 I'r I. Y ning 111' 111' -1' the 1'11z111hi11g 111111 11t' the .'1 11't. IJ11 t the 1-11-11111-1'z1ti11n :11111 t11'Il'l' 1i11:1- 1i11 111 tI1e p:11'1 111' th- 11-:1111 and the 11111' 1111111-h, things 111-gun 111 start 1 1-11' 11'i1I ll 1111111 11111 .'1"11"eIy 1 ' uk. 1111 '11b1'11111'y -ith. BI1'K 111. 1111011111 1. I-iigg' I 111 , t 1'111-bli, Kaippler, Uns- tle '11 1 I1' f. Y una heal 1 f ' Eij, ea' 'lb' , tl .'t" 1 '1' tI11- - iing Qfillll' :1 1 t 1'11i1 -I ll .1 :111'1 il "nning. At'te1'z1n '111 1I11y's trip 11 1' 1:11111 N1 ' -' 11 -1I tI111 te: 111 in111 Ely at 6:1111 I'. M. N .'t 1' z1ft -1' a f 1111 '- ' '.4, " , '1111 '11111 Il 1'11111-h's 111I1'i1'1,- t11 ' :t 1111. XVI tI 1 'I '.'tI1 II11 ' th- oI11 Ii1111 1111. will the ex1-epti11n 111' ',1'1.'l1f-' as t' ' "11'1, ,'t1111-111 out 1 II fI111r. 1" 1 I 1 I" Izll' ti ff: "s 'z ' 1: ' ' ' 1: 1 st 1 111 t11 ' ' g ,'l'1 1' '1 flo '. TI ' ' ' I -I 11' f , ' 1' .' " 1 C 'Ii' II 1 . .'1 ."11t' ' "' ' 1 ' S " 1 11111111 as il wI1 1 aj 1'11m..1'kz1bIy 11'eII toe' 1 ' :1n1I 2 111 I111 tI 1 11:11 ll bg :1 :11-111'1- 111' I9 111 259. TI1 EL' f II 'L' --'z1i1lj sho '-11 us RI 1'11y:1IIy 11111111 '11111 111111 ' " 1 1: 111t'St'1 lg'z'1 '1 f '1 '1 Ijs' 1111' ' ' -' " 1 1'1.': 1.I1'11- ' ' 1 1e.'. " Af' ' , aj " ' Th' C 'illll 'us t' I 1 5' f 'f' if 2,2 ' I .2 1 Sta ' " Z1 bnnl I '. .1 1 1 v4 .1 D. . ' v- r 3 ' . Y, . ti11- -l1.'1- I' z I2 'I-f gl f",t 1'lf, 11 .': '1 st 1 Elk1 13. VV ll: 10, T1 1 l'IIk 1' A ' .' ' 2 th' t th j '1 I I' ' t1 step out if j 11X1 ti1-11 1111 .'1'11'e. his ut '.I'ko fell ws n their 1111s ' 11 .'1 1n I1l'y '-1'11 :1I't ' z1n11th 11' .'11 ':1'1I,' that tI 1 V1 .' ' " .1 . Il 111111111-tely 11ft' its I'1-111. 'I'11 ga ' .'1 " 11' I1 I1' 1:11 1 b'g - 1 fa -'II .' '. 1's Ie: -"- 1 .' ,'1 3 ' , ' 1 1' ' 'e g 1 I1 Illil ,'.'111' plz 111 11 me .' 111: I -111 'I'ty 111' 1 11111111-1 . 1 ' 1 in I'Z111'Iy n1-xt niorning 11 t :1111 '1n11 I11n1b ' 11"1g11n 111'e ' 111 ill I'1'11nt f tI11 111111-I 1'1-1 11' t tak- I t 1 t M ' 1 1Iis. Thi: 'zs q 't 1 il IIIIIQI - 11.'p1-1'i- 1 -1. ' ' ,. . - ' .1 . . ' I. , .' . I .'h ' 51 I ft XV 1IIs. At't 1' 11 t1'ip 11f tw11 :1n1I one-hz1lI' h11111'.' 1 ' 2 11d I S11 ' 1 1111tt'it 11111111-11 :it M1-t1'11p11Ii.' where they 11'111'1- 1111-t by tI1e t1-:1111 1 I THE POHOB o1tcd to to p1e ll t1 e Atte1tl11s we wen tfckcn to l11Ll1 school blllllllllg whe1e thc llomesuc Scnence llepaltment SPIVCG a most tppetumg tllI1Il9l A Olglll oclock thc 191111 stepped out on the tlmu Vllh the s1mc llne up th1t ppposecl the Wells 11ng shooters the mght b fc 10 ml 1g un each one sensed a st1tt t1ght to captute tl1e bacon Four of tl1e Vletrop ohs pla1e1s we1e p1cked tron1 the town team and one was a hlgh sc l1ool bow lletensne basketbtll w IS pl lyed 1n the f1rst halt wh1ch accounted lOl the 4 6 NLOIP 1n ttvor ot Met1opol1s ll the end of the t1rst 11alf The guardmg ab1l1t'V of Iflko s te 1111 was sewelelv tested du11ng llllS l1alf as 1t was d1ff1cult for them to keep up Wllll the spcedw Metropohs DIANQIS Elko came back ID tl1e sec' ond l1alf w1th a puncl1 that completelv took the M91IOID0llb tellows oft tl1c11 feet A f1eld basket was made 1n the tlrst few seconds ot plavm and to the end of the game the pace neve1 lcssened VR hen the whlstle blew the sco1e keepe1 mnounced 1 068 scote ln f1vo1 or Plko and thus anothen scalp was xdded to Elkos belt The ab1l1tw of the I+ll1o gualds was eudenced ln tl1at Vletropohs madc only one bisket 1n the st cond half After a dance 'Ind luncheon 801119 of tl1e fellows wexe taken to tl1e dxfter ent homes and OHIPIS to tl1e h1gh school f01 the Dlghl Next mornmg after 1 good n1ght s 1est md a splend1d b1eakfast the bunch agam plled 1nto the w 1gon 101 the retu1n t11p to Wells to catch No 19 homeward bound The fellows pronounced the XR ells NIGIIODOIIH tr1p one of the most pleasant and mterestmg of the season the team at wo1k on tl1e home floor The schedule brought Wlnnemucca he1e on Februarv 18 RPDOIIS had come that Wmncmuc ca s team was stronge1 md ttster than last yea1 s qumtet but after about f1ve mmutes of playlng 1t was cvulent they we1e outclassed bv Flko The fust half was slow Elko was hold1ng 1n reserve and 1n tl1e second l1 1lt' thc fellows came back w1th a burst of speed wh1ch placed the score at the end ot the game 42 14 ln Elko s favor The remarkable basket shoot1ng of Robe1t 'VIcKee was PQDPCIAIIN notxceable as he tossed the ball thtough the hoop t1me 1fter t1me The next dav tl1e WIDHPHIUCCR bovs were taken to the sprmgs for a plunge whtch proved dehghtful to all Jlldglllg f1om the remarks that were made It was pla1n that the VISIYOIS l11d a good t1me and we certalnlw enjowed 111111121 tl1em w1th us The tollowlng week found Elko e1ge1 fo1 the battle wlth Reno the team whlch had wrested tl1e chan1p1onsh1p f1om Elko last vear bw so narrow '1 ma1g1n Febxuarv 96 found the Renoxtes descendmg from the 9 40 tram Thew WFIP taken to the VI'ue1 'md later to the h1gh school for practice The If lko1tes 1n preparatlon for the blg ew ent were taken to the Dolmltory where P1 hght lunch wis setved at four o clock 'After thls thew rested untll t1me for the game Coach Xoung gave the bovs the usual talk and when the w111stle blew McKee HlgglDbOtl13Ill Goodale Cloebln and Gu1d1c1 wlth Hunter and VVahlund 18 subs l1necl up fo1 the test Excltement throughout was mtense and a l1a1d battle could be sensed The game started wxth both teams hold mg 1n but when HlgglDb0lllaH1 scored a prettw fleld basket over Renos flve man defense Reno opened up and took the lead which was malntalned thru out the game Dunng the last part of the fnst half Groebl1 was replaced by Wahlund Latex GIO9bl1 re entered the game and his superxor gllaldlng soon bc gan to have wexght 'tgamst Reno At the end of the f1rst halt the SCOIP stood Reno 30 Elko 12 Elko played best ln the second half and held the scoxe of that half almost even Durmg the last mxnutes of play Elko out cltssed her opponents 1n even wax Thc fmal score stood 4624 1n favor of Reno The red and wh1te fellows plaw ed a good cons1stent game throughout and fl0I'l1 the standpomt ot the spect 1to1 the game was an mtelestmg and exc1t1ng one Hll.,glI1b0Ihl11l w1ll be 1e111en1be1ed as '1 shmmg hght ln th1s one ot hls best games ot the sexson The n1ost e1cc1t1ng gtme of the setson especlalls flOIIl the standpolnt of csc' ' 1 thc hall ' 1' ' I' ninary p1'ac' 'cr . ' V' ' 'VU . - the I ' ,' ' ' ' - 1 1 ' . ' 1' . 1 V . , , . z ' V'. t ' '- - A V1 : V ' 1 ' " -'2 ' ' 2 1 .' .' " .- V ' e Q' . ' 'If 1 u- -1- v - ' 1 ' 2 1 4 1 . ' L. . 'V' ' 5-' 1 1 B- 2 Ek. 2 V ' ' , " L. . ' 1 ' . A ' 1 - A- 1 - ' '2 ' A . 'h. 2 " . 1 ' 1 ' ' .V ' ' ' 1 1 v1 1 1 1 1 1 ' ' ' ' ' .4 1 1 1 . h . ' ' .' ' ' ' ' ,' ' ' - 1 1 V ' - 1 V .1 1 4 . ' 1 . ' . ' . .1 . ' " L- ' V I. 5. ' . -.' g, , 1 . . . ,'.., ' ' '. V A 1 . 1 1 1 1 1-. 1 ' 1 v 1 ' ' 1 1 1 1 v1 1 1 . .. - . . 1 . , .. 1 ' - ' n 1 . ' ' 'V :'- V V. V' I - . h V ' . . I, . Zi. . ' D. I , . ' 1 . I K . L, - L . . . ' ' . vi ' 1 1 1' ' .1 1 l 1 . I The next game gave Elko basketball fans and supporters a chance to see T V 1 1 1 1 1 1 " 1 1 7 1 1 1 1 1 '1 1 1 4 1' 1 ' 1 ' ' 1 1 ' ' 1 1. . , V , V V . V .. . h ' ' ' ' 1.1. . A . V I 'Q 1 1 C 1 v " 1 Y - ' v ' I , K . - w V 1 K . v .1 1 ' 1 "1' 1,1 2 ' ' -1 V ' -iv C 1' ' 1' 1 2 1 1 V v' I K . ' 1 . V . . ' 1 ' . A ' '. J t i' ' ' . c .' V ' 1 1 I 1' . W ' ' 1 ' ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ., V , V ' 1 1 1 1 Y ' v ' ' 1 V 1 - I ' . I' 1' , L. ' 1. ' l V V 1 . . V 1' ' 1 ' 1 . , . 1' ' ' 2 I 1 .1 1 ' ' K1 4 4 2 1 K ' 1 .1 ' L . .,. I . u i 'K .. .U . .sy ' '. .' . ' .' 2. . THE POHGB tre speetatorxx1splrxedxx1tlrl'lx the tollowrnf. lhurxd ix Tl rs xx 11 tretu 1 game In order to utretrgtlrerr the tontrdenee ot the team betore gornt. to Retro where conerderable substrtutrnp. rnrght be neee sarx the lrne up of the teirn xxu somewhat rhanged liutler and llrggrnbothrrn plaxed torward L urdrer center rrrd I oodale and 41101 blr guardx lhe trrst halt xx ts uneve nttul netther teanr pl txrng to Lapae rtx l'he ne tood l lx lxlko 10 Howe xer durrng the last htlt the game '-rpeeded up and soon lflko led bx -4 nornts Iflx earne back wrth r burxt ot spe ed and rn a texx nrtnutes plaxrng rolled up a spore so that blko had 19 porntk to her eredrt and lflx 18 hlko Quoted a toul but rmrnedratelx I lx trde bx seorrnh r treld throw Onlv one halt ot a rrrrnu' remarned hxttternent ran hrgh ts rt looked as rt the store xxould be tretl Fhen xerx unexpeetedlx 1 roeblr broke through wrth one ot hte llflbbli'-l and dettlx dropped the brll through the rrng Ihe whrbtle blew wrth Llko two pornte ahead From the srde lrnes the game was a most thrrlltng one but no es etrallx brrllrrnt pltxrng xxas extdent it aux trrrre dnrtng the gr re Next dax the entrre school turned out to grxe the Ilko termb a roxal send ott to eeno l'hr1 xxa1 the drx tor whreh all had eagerlx wanted me at lax the te mms were on the xx rx to e tat then lot wrth the othet teams ot he f-t tte rn the wtate tournmrent A speerrl ear had be en proxrded tor thrb p LOIISPQUPHTIY the Plko and Flx terms had a xerx tornfortable trrp to Retro The telloxxs xxere rnet rt the tram hx the Delta I'axx Otnegt men and taken to then trat house I'hex spent the entrre tlnee daxe there and had a roxal trrne durtng exerx nnnute of then strx Our Inst grnn xxa1 plaxed wrtlr lirvton on lhursd xx afternoon 'xltreh 3 lfr K retle and VS thlund were reaelx on the side ltnes to get rn rf neceetsarx 'Ihe notrteable teature ot thrs game wa1 the remarkable team work drsplaxed bx the Elko team lhe Plkortes eornpletelx outelaes'-ted the llllg Lrhooter'-r frorrr ltavton Thex won then frrst arame of the tournanrent bx a store ot 930 Bt ler and XX lhlttnd took Nlehee l f rdre rlue to p,rxe the a ehrnet to work out on the new tloor' The nexrt drx the same lrne up opposed the Sparks team llne un 1 not plaxed the dax before but nranx rurnort-r had been heard as to the spt ed 'md exieellent tenn work ot that qurntet ton-requentlx thex were bern talked for the trnals lflko re altled tlrit much depended on tlns game and went rn deterrnrnetl to wrn but somehow the team dtd not htt IIS be-rt -strrd or mike the tornratron work md at the end of the tn'-rt half the 'score 'stood Sparks 6 Flko 1 The telloxxs tought hard to garn the lead durrng the -aeconl he but were untble to lfxnallx th1 score stood 1815 rn taxor of bpark Fhrs DUI Iflko oft the rn LD rs far iq the eup w rs concerned Howexer the tellows took then dete nt rn r rnoet sportsmanlrke rnxnner boodale sprarned hrs ankle durrnz the tn1t half of the game Fhrs trrppled the team to -some extent and lessened tne alarms for 1 xrctorv 'tirdnrght Vlareh u found the lflko teams headed tor home and though the eup was lett rn Reno the bovs pronoune ed the trrp an enjoxable and profit able one The Unrversrtv fellows treated them royally and ea h one xxrll alwfus have a w nm spot rn hr'-1 hetrt tor Re no s hosprtalrtx The 'outn nnent marked the close of the basketball seaeron The Frto Hrgh Athletrc Aese-roeratron rs eertarnlx grateful to the btrqrnesm men and town people of Llko who haxe so lrberallx supported ba1ketball and we wrsh to take thw opportunrty to thank them for their loxm suprort Atlr letru tor Plko Hrgh preeent '1 xerx real problem frnanetallx bee tu e o the rrnrnenbe elrstanteb between eschoola BILL C OUIJAI L l .' "- ' 'z 3 tg " Ig ' " ' " rl' 'ZX1 '1 r'r . 1. 1 . h . , . " . , ' . ' 1 ' , 1 . K ' 1. L1 .1 ' ' 1 ' . SL.. . 1' ' A- 1 ,Z 12 A1 L1 1 2 . 2 l . 2 ' ' 2 1 -1 , ' 1 11 1 ' ' ' ' 1' 1 1 x 1 1 t 1 ' . . fx " . 1 ' 1. 1 ' I I. I ' 1 . 1 K 1 1 ' ' 1' -' ' " ' see 'J s 'IQ 122, 1 . ', 1' 1 1 ' 1 1 1 V 1 ' 1 7 1 1 . , , 1 , A .. 1, .1 1 v' 2 151 ' L1 1 ' 1 ' - ' .1 1 '-' 1 1 1 , 1- '1 1 ' 1 ' . 1 1 1 ' 1 ' - ' , 1 , ' V ' '1 1 13 1 ' - -1 1 -' 11- 2 " 1 14 - 1 ' ' 1 ' tn ' 1 1.1 7.1 , '1 11 ' 1 1 1' ' ' 1 ' -K 1 1 1 2 . , , 1' . " 1 ' . , I 1 1' 1' 1 ' 1 . . 1- ' -1 ,1 1. 1 1 1 ' ' up j " 'z zj' 1 ' j ' " an -. At A1 ..1 ' 1 x. . . A ' 1 C I . 1 --1. ,1 " It ' ' 'A1 11 81 A Zi- ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 .1 11 ' 2 1 1 'Il ' h. 1 . 2 ' A 5. .'2 1. . . 1 . 1' 1 - . '. tl.i Y ' 1. 1 . . , 1. ' 1 . ' 1 1 1 1 1 ' 1 ' -1 - V 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 ' p 1' 1 - 1'1 ' ' 1 L, 2.1. Higginbotharn, McKee. Goodale and Groebli took places on the floor' and But- ' 1 ' . . I 'M 1, ' '51 ,. 1. 5. 1 , c 2 1 1 ' .1 - ' 1 1 " , ' ' .1 . 1 1 1 1' . 1 . , 1 . 1 1 h . 11 '1 1 tt " 'z .' f ' - :tne Hi ':i's nz ' "' rn ' - 2 " , . aj ' -1 .' .' ' ' .' ' . " '. te: lad 1 1 1 1 ' 1 . 1 . 1 1 1 1 A 1 A . 2 1 1 ' ' A v . L I -1 '1 1 ' F: 1 ' 1 ' 1' 1 1 1 ' ' ' . 1' ., . 1 ' - 1 ' 1 . R 4 " 1. 1 A . 1 h " 1 - 1 ' F ' ' 11 ' 1 1 1 ' 1 ' 1. K - . 4 1 . 1 X 1 A K 1 1 1 , V 2 N' ,. .1 . 1 I 5. , ' '1 1 1 x 1 5' 7 ' 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 ' . 1 ' " . 1 1 V ' 1 . 1' A A 1 ,151 V 1 1 ' K1 Z 1' . . ' ' 1 1 1 ' ' , 1 1 ' 1 1 . . . 1 , . , 1 A ' 1L1' 1. V1 1 Y I 1, 1 1 I C A 1' 1 1 vt .1L1 1 1 1 2 1 K ' '-1 Z 1 ' 1 3 '51 L ' ' .1. A 4 1 1 I v AHZ1 - , ' N .'1 ' 'I1 141 1' 1 1. , h' . - 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1'k1 I 'K ' 1 1 1 . .1. 1 L. , . V - ' 1 I ' 1 1 . , 1 ,V 1 I K h 1 1 I A 1 THE POHOB THE POHOB GIPIS Basketball Notes e1111nff wmtet s11111t ot bl 111111 1 1ll 511100 s '1n1 111 e,es 11111111111 1111 the 11111nt11 18 basketbt In the last tew 1ears tl11s game has ga1n11l g1eat DOIIll1'lll1y Phe 2.11111 ls one tn wl11Lh 111 guls on 1119 team must be 11111 111 tl1e t1n1e tn lllNSlIlg ll 1e1 9lVlDg the b1ll Phe 1ont1n1111 1h1nge ot tl1e b1l1 1111111 tl1e 1llHt1S ot 1111 tea111 t11 the han1ls 111 the 011191 makes the I9 ult 1e11 uncettam 1nd 1111 g11111 tasunattng Xlthough we 11111 not w1n tl1e 1'han1p1onsl11p th1s se1son has ln 1111111 1 spects been one ot tl1e n111st 1nte1est1n1, and suceesstul ln entl111s11sm 1n1l 1tten11an1e lllls se1son h1s l1a11 n11 equal 10 a11111en11 lls 111111111 1tse 111111teous 1n the tteatment ot the v1s1t1ng teams 'Phe tean1 h1s the name ot be-mg one ot the cleanest 1n1l Illlt 8110118111111 111 Ile stale ls s 1e n11 ll 1 ll N IS 1 11 111 tl 111 sq111d P11e 21118 basketbtll 191111 lost then 11lN1 5.11119 ot the season t11 t11e X1 1n Ht 1111111 1 Pilll 1111 t1e 1n11e1111111 1 tl11111 e fame w1s lt as est 11 1 season At the en1l ot the t11st 11111 the S1019 was 1n Plkos favot b1 seven p1111tts Phe P11111 t11n1 11111 V11nnen1uc11 1111t1l1s5ed 1111 te1n1 WOIk an1 passes Une ot Illt hlko tolwatds 1u11lle Johnston star111l bw I1llOWlIl1., 1 b1sket t1o111 tl1e stde 11ne Phts took t11e audtence 111 surpuse The game w 18 h 111101 e t1on1 e s Phe f1nal S4019 was 96 to '7 Phe V11nne1111111 1 1911111 came to 11110 111th tl1e same 1911111 D111 1111111111111 1n speed 11111 tea111 1111111 V11nnen1111'ca n1a11e the f11st basket and t1'on1 then n1ng to end The t1n1l 51019 was 47 to 'P' P11e next gllllf 1 we pIa1e11 R911 tn Reno 111111ng the t11111'n1111ent 11111 seC0l'l11 1111 we wexe thele we 11191 tl1e Xenngton g11ls 1t one 111lo1k 11n th1 Reno tlool Pl1e g1n1e stalted tast 111111 botl1 teams plav1n,L 111111 1'11111n1 111nston ot the I lko 1911111 1111118 tl1e t11st scote ot the game 1J1111nz tl1e 11 te1 11111 ot t11e 11111test the 1.,1111e be1ame slow 18 hlko tl11ew b1sk1ts 1 lf 11 s1'o11 was A to 9 1n Elkos 11101 P11e tollowmg 11a1 we pla1ed 1' 1l111n on th1 same 1111111 On the 1111011 IP btll went to 1 lko the Pa 11n pl11e1 1nte11ept111 1 pass 11 t11s s1111e ot tl1e gtme w1s made bv 1'a11l1ne Johnston of Flko The P 1llon t1am NK ore 11 soon 111191 t11- 11119 w 18 11n 1n e11nest e 1 on ,.,11 s g1lllFl 1 le11 I f1b0llI slx p01I1t's when tl1e 1511111 gttls 11ll1e1l 1nd t1ed the some Tl1en 1' 1ll11n bt an to h1t l1e1 st11de an11 g1ad11all1 drew awa1 front the Flko gllls Phe 111nz was, 11st 111111ng the test ot t11e halt Both Fallon Intl Elko 111119 11111111-en po1nts th1 last h11t The 1111111 bCOl9 w1'-1 48 to 94 1n Pallons 111111 11s .:1me ended the e1s11n 1111 th1 gtrls b1s11et a PA1 IINI1 IOHNQ PON 0 1e F1eshn1en 11111 1111111 h11e are ,gteen And tl1e freshest 1011 evet 11119 seen Q1 116 no1s1 1n1l rt 1l1e1 ate 11n1o11tl1 an11 crude P111 the Qophs sup them 111 11n the be'1n QW1' PT B1enn1e 1 voung Q1n111r 1111 IN 11 s 1k 1 n11 1 fl ls s fWlIlllSfYftlflI121S - 1 . IIE 11 ' , " '.- ' '1 '1 "-1ll,'1 1:1 1 - ll U s ' pl t ' -.' ' 111. ' ' ' ' 1 . ' 1 ' 1 ' 1 ' 1 " , 1 .' ' '- : ' : .' if ' '. 'Pl ' ' -1 l1.' ' 1 1 lt' ' l .' ' 1. 'Pl1'.' is 111 t 11 lg 111 111 ' 1-11111-h, V111 il ll, but t 1 the 2-1 t 1 l NV' "1 ' '. Th- 15 '1 .' tl 1 f' .'l .' 1' th- ' ' I ' 12 1 " 1 '1 - 1 -' ' ' ,1 ' 1 Rl 111'11 t' ,1 t b11tll " tl1 ,'121I'1. ' 1 ' ' ,' ' ' " .' .. ..0. ' 1 " ' Ti ' : C ' " , ' ,' , ' ' 'A on the game was i11 their f111'111'. 'Phe Elko te-11111 had h111'11 llllfk t'1'1m1 begin- F. , Z.. . . . , . . ' .' ' . h. I ' , . , J l s ' - 11 ' 1 " .' ' ' ' . " 5 1 t- ' 1' ' 1 .' "1 ' If ' ' ' 1."1.', "1- t'in1 .- ' - " . I' ' '1 ' '. tl 1 ' C , 1 " ll 1g ' ' '- 1 1 1 P11 " 'st .'- '1 ' 1 1 1: ' , , ' ' . , . '1 .' 1 1 : ' ' '1 l ,111 '1.' ' 1 ' .' . 'Ph F211 U" 'ls 1' 1 1 1 1 11' 1111 A " ' '1 .' " ' J ' , '. ' 1 1 1 ' . ' . , . 1 ' " 1 . . - 1 ' 1. '. '. , . . . 1 . , , 1 . .. , 1 . 'Pl -1 1 , s 18 ' ' 1 ' 11' ' b'l1. '.1'J. '.'.' "2.. , Tl - I - 1 .- , -1 'P11 Q' 1 'I 1 111e, 1 . ' I 1, ' ' , 1 , ' . '- ' 1 W1 .' 111 ' , 11n11 he 111111 it 111111 ' 190' 21 june 1 ned M '1-'11ll A t11'11l,1h'1 1i.' l1e111't. yes, 11l1l1'.' 1111, 1 'P11 - ,'1 ' 1. - -1' lj .'1111. THE POHOB Greek E N 1 N 1- 1 1 11 IN N 11 1N11 ' s 0 11 1 .5 N 1 1 N N PN ll lllsl 1 N. 11 1 NXK111 1 11 1 1 1 1 11 N l NO 1 N 1 11-1 1 xx 1, 1 - Nix 1 1 1111 H 11111 10 if N 1 1 N Block E 1 N N 1 I N 1 XN 1 1 N1111 111111111 1, KN 1 11111 - N 1 N 1 0111 0 1 11111 H 1 N 1 11111 ,Z 1 ll - H111 1 11 N 1 ll 1 N 1111 - 1ll F1211 1 - - llll 111 N 1N 1 1 1 1 0 IL 11N C0 1- ID Tl N 11111 g N 0n1 X 1,101 S1101 N , N . .1 N N11011 11 11111 1 1111 110 1 . N 11 . 111N 1110111011- 1 11111 . . 1 11111 . ll . - 111 XN 1 . 1- - 10 1 11111 111111 11-111 1 - S 1- 1 N . . 11111 N 1 N . 1 N 1 N -f IU 1 . 1 0 0 l II 811101 10 xx 111 N - N 1 ' O1 11- x 1'N11l11IN1Ol11 011N11111112 115 ll 1f1p1x 0 1 111111112 1 1 1 4X 1 0 11-10 1 1 111 Q Fx . 111- 1l1'1-111 "111" 1V21.' 1lI'Ll,1ll11Z4'11 i11 1'x1'1JI'll2ll'j', 111211. 'l'l11- l'i1's1 1111-111111-1's XY1'l'1' 11111-01111 XIi1l1ll1-1111. 11.1111 1l1'011-13 1'l11'i.'1i111- M1-I-':11'l:1111-, 1111111 N1-ssiv-, 191'z11'1- S1l11l'l. I1 11:1 XYU1111, lZ:11'l1z11':1 S11-11i11g1-1', X'1-1'l1- l. -1 -','lii, l'z111li111- .l11l111,'11111, All 11:1 Slll11l'j' 211111 Is:1l11-ll1- 111 ".' 11111, 115 1111- 11:11 1111' 1'l1111 Sl2ll'l1'11 11111 11 101111111 215 1111111411 i1 w:1.' ing 111 111- x1-11' 111'0s111-1' 115, 12111 luring 11111 8141111111 11-111' six 5-i1'l.' l1-l'1 S1'll1111. A1 1111- l"1'.'1 lll1'1'l1l1" 1l1is j'1'2ll' X'1-1'l1- 1,1-111-1'sl1i wus 1-11-1-11-11 l11'1-si1l1-111, l1:11'l1z11'z1 S11-1111121-1' V11-1--111' .'i1l1-111. l'z111li111- .l 1 .' 01. 'l'1'1-11s111'1-1', I:-11 -ll- 1Z1'i.' ' ll, S1--1'1-11111, Xll 'l'11l 511111153 S1-1:1-11111-:11-.-X1'111s. XX' - l1'11'1- 1101 j1'1 111-1-11 1111l1- 10 01-1 21 11l'1'l'1i "I-I" 1111 lik1- w1- xx"11111-1l 111 w1- l1'1' :1111 XV2l1l1111'.f i11 110111-s 111:11 w1- wil .' 011 s1-1- 21 1l1'sig11 111:11 will .'1lll. 1ii1'ls 111:11 l1:11'1- 1111-11 111 1l1is S1l1'11'lj' 1'11l'l1Y11XPZl1'S ill'111'l111111'11 10 SX1'1'2l11'l'S wl1i'l1 will 111- z1xx'z11'1l1-1l 1111-111 111 1111- 1-1111 01' this 1' 'lI'. 'l'l11-1'1- l1:1s 11111 51-1 111-1-11 21 1111-1-11114 01' 1111- 1'11l1J 10 s1-1- 110 ' Illiillj' 'i1'ls z1'1 1111:1lil'i1-1l 111 111- 111111-11 11110 1111- s01-11-lx 11I1Sj'1'2ll'. 11111 11l1'l'1' will 111'11bz111l1' 111- 01' s1-11-n 111-w 1111-111111-1's 2111111-11, XY- si11-1-1'1-ly 1111110 111:11 ll1'X1 j'1'il1' 1101 s0 11121111 11l1'lll1l1'l'S will l1-:11'1- 1 1 111:11 1111-1111-111 "111" will 111:1l11- :1 111-111-1' :111 ' 121112111 11 l1z1si111l 1'1,'1. ISAilCl.l,I'I1ll'l.'1V0l,l1,'1Y2. . 11112 l1l,1J1'li 1-I 1l1is j'1'i1l' 1111s 11111 111-1-11 Y1'l'f' '11'1i1'1- 1l111- 111 1111- 1':11'1 111:11 :111 11111 1l11'1-1- 1111-111111-1's 11-11 l:1.'1 y1-111'. 'I'110.'1- 111:11 1'1'1lll'111'11 :11'1- .1'111 1 ll." s1-ll. 1-1-1-1-11111 1-l1-1-11-11 l'1'1-si1l1-111, Hill 111111112110 111111 .1UllI1 lli:f1i11l101l1z1111. A1 21 l'1'1'1'111 1111-1-111151 01' 1111- l1Ix-1'111i1'1- 1'0111111i111-1- 01' 1111- 110 ,'.' ' A111-1i1' As: "z11i011. 1111- 1' "111' 110 A'.' 1'1-1'1- z1w' 'l -11 11l1'11' 11-1111' 1111' 1J2l.'11 -1111111 1l1i.' j'1'2ll'I 1 l -'I IX11'Ii1-1-, 11111 1111111121112 O11 111111-1111. G11-11 1311111-l', 11ill G11i1li1'i :1111 .11I1lll l1i:gi11l101l1:1111. I :l:1s 1'11.'1l1- x':1L' 21,1-11 1l1JI1U1'2l1511' 1111-111i011, 1' 'Ill 1111111-11 i11 111i1'1y-1'ix1- 111-1' 1'1-111 01' 1111- 1'G'g1ll2il'lj' S'1l111l1111 fli 11-s. T0 '21l'I'1 :1 1111 -11 I-I i11 1111.11-11111 1111' lll11,'1 11z11'1- D121"1 111 l'1l'1y 1111' 1-1-111 01' 1 - lz rly s1-111-111111-11 2:11111-s, 1121111111 1l12lX1'11 111 1'i1'1y 111-1' 1'1'111 01' 1111 5.111111180111111 '1101' s11 '1.'. Sl11'1l :is 11: 5111- ball, 11-1111is. 1'001bz1ll :111 s'-1' 1111 11'1-l -.'1 fi 1' ' '1111 :11 i11 , 211,11 11111111-s - 1-11211110 10 1'1-111-ix1- 1111' s1'l100l 11'111'l'. .11 ' ' .' '15 :11'1- 11'l.'1i11112l11. 11"11'k '1111 11111 111211Q'F1 .'1'01'1- i11 1'i1'l1- A ling. T11 1' 11' - l 1-l' I-I is 10 1"11s1- 1111- .'1: 11l'11'1l of z11l1l1- ' 1-0- 011 -1':11i011 211111 i11111' '-1111Jn1 111 :11l1I1-1ir- '11'1i1'i1i1-s '11111 s:1111'1i011 11I11j' 'l 2 '1111l s111: l'1' 11l'11' in :1ll gs 11-.'. 1111l,' 1l10s1- NV1l1D l1'11'1- 11 'III 21111111-1l 1l11i1' 11-111-1' i11 111" 1'l: '- " ' 1i1'1- lll1'l11S :11'1- 1-ligi11l1- 1111' 1111-111111-1'sl1i11 in 1111 11I01'li IC .'01'i1-152 'l'11 1'l1z11'11-1' 01' 1111 Q'U1'11'1y is si111il11' 111 11l'11 01' 1119 13l01'li N. 211 11111- X1'l','11j'. T11 - 11101-I1 111 is 11111 :1 111-11' 11S.'1l1'1'1111l1, 111111115-' 171011 1ll'f.fl1I11Z1'11, :1-11-1':1l j'1'2lI'S21hU1Jj' M11 'l'l 11'1s. I1 is 1111'2111l1J.11 I1 1' 1-x'1-1'y 105' '1 11 " his 11101-11 I-I 211111 111115 111-1-111110 1-Ii:il1l1- 101' 11114111111 1'.'11i11 111 1111 -1:1111'1i I-I :Z " tj. .101 .' I I 1' 3 " AM. 1' ,1'.' 111' 1A'11Z 1111 1l111's xx'l11-11 111-'s 1l1i1's1y :1111 11111, T110 l'l'1'S1l 1 1' 1 xx"11 -1' 11215 11011111 1'1.' i1 01121111 i,1'11111 1.1 11:1s 'z 119111111 1": .pon THE POHOB fur- am iii: .DZ Book IV Society So -' wp' minus. llnpgwuings :ei llillm'-Vex! H xll THE POHOB MG! THE P01-1013 SOClCty Domgs N ,, X N 1 1 ll 1N11 1 1- 1111.111 1 N N I I N 1 N 1 XX N N X N 01 1 N N X N N 1 ,., 1 NN 1 N N ' UV 1 1 ll1NN lf 1 N Q 1 1 11 1 1 N 1 N 1114 111 X 1 1 N 1 1 1' 11111 I N 1 l 1 1 1 N N 111 11 1 N111N 1 111 1 111 N ll N 11 1 111 11 1 1 N 1 1 16 ll 1 If N 1 N 1 lf! 1 1 1 1 1 1 DN 1111111111 1 1 1511 51111 N 1 1 1, 1 11111-1 N 1 N NN l111N1l11 1 111 N 1111111111 1N 1111 N D1 I I 1 1 1 ININ 1- 1 1 . 111-I 1'11'.'I N111-1:11 1-11111 111iN jI'2I1' 11':1N 111-111 1111 S1-1111-111111-1' 21111, 11111-11 1111- 1':111111a1i--11 121111 1:15 ui11-11 111 1111- 11111-1'1-N1 111'1111- 111 111111111-1111 :1111 111-11111- 1-1'a11 1'21I1l11l12l1l'S 111' 1-I11'11 .I11i111'. '1'111- 111'11lU4'1'2l1 1'211'1j' 1'111'111N111-11 1111- 1111," -, 1'11i1 1111- 111-11111 l'111'15 N1111111i1-11 1111- 1-1-11-1-N11111-111N. '1'111- 111111-1111111 1111 1'z11'11 11'z1.' 111-11 1'1-111'1-N1-1111-11. 511: AI111l'1'.'ll11, 1111- 111111 111 -111111-1' :11111 1-11 1111- 11a111, 11'z1N 111-111 1111111- 1Jl1,'j' 1-11-1-1111111-1-1'111g 11111' 11i1'1'1-1'1-111 ll1,1'11'l'H, 111-111g 1111- 11111111- 111-- 1111' 51-11-1':11. '1'11- 11:1111-1- '11s 11111-111-11 111' 21 111'111111-11z1111- 111' 1111- I11-111111-1':11N :11111 1111: 11111-1- 1'1l1111N'Q'11 111 21 11-V1 11i1111'11111.' 111-111111111-:111 111-1111111N11':1111111. i111-11111i11g il 11-11 N1111uN 111111 1111111 11-l1N. 'l'111- 1-1-1'1'1-N111111-111N :11111 11111Ni1- 11'1 1'1- 11 11 :11111 211111 111111'11 1'1111l11,'1i1.'1ll 1':1N 1-11-:111-11 1111-1- 1111- 1-11111111g 1-11-1-111111. 111111-11 11:15 111-111 1111- N1-1-111111 '1'111-N11:11 i11 111-111111-1'. 1-'111- 1111- 1'i1'.'1 1i1111- 111 1111- 11iN1111'1 111' 1111- S1'1l 1111 21 11:1111-111: 1-11111 11:1N 11':1N 111'--1 111z1-11 1111l1l'1'11l1' N11111-1'1iN11111 111' Mix: XV111111111111. K1l1'1l 11111-1-1-.'1 11':1N 1:1111-11 111 1111- 1'11'.'1 11-11' 1111-1-1i11,:N 11111 1112 111 11111111 111111-1' 21l'11Y111l'S 1111- 1'1l11J 11:1N 1111 1111-1 1111- 1a1N1 N1-1111-N11-1', 11111 11111'i11: 1111' 1'i1'N1 Il211'1 111' 1111- N1-1111111 jvlll' 11'1- 1-11j1111-11 21 11 11' 11iq111N 111' 1111111 1121111'1112, 111111 11'- z11'1- 1111111-1111 111:11 11 1'1-11' 111111'1- 1111-1-1i11uN 11111 111- 111-111 1Jl'1'lJ1'Q' N1-1111111 iN 11iN1 ' .'.4 1-11. '1'111- :N1-111111' Ili11'1f' 11'z1N l111l' 111 111- 1-1-1111-111111-1'1-11 111 1111. 11 11':1N 111-111 1111 1111- 1-1'1-11111g: 111' 111-111111-1' 2211, 111111 w:1N W1-11 2111111111-11 111' 1111 1111- N1111-111 1111115 11111 1111-11111' :11111 11'z1N 11111111111 Rl 111111111 11111' 111' 1111- 11111N1 1-11j11y:11111- 1-1'1-11i11:,- 11'1- 1IllYl' N11 -111 111iN 11-111'. A N11111-1 N11-11-11 1-1111111-11 1111- "1J111111 X1'11i11-1"' 1111-11 11 1111' 111'1121':1111, XV1l11'11 11'-1N 11'1-11 N 1131-11 :11111 l11111'1111g:111y 1-11.11111-11 by 2111. M1 ','. A11111-1'N1111 1112111-11 :1 31-1111- 1i1'111 11111111 N11111 11'11i1-11 11'11N 11111- 111' 1111- 1111151 1-11j11ya11111- 1111111111-1'N 111' 1111-1-1'111i11u. NI1,'S W1 11 11 1.121 1- 21 S1111111N11 11z111-1- 111 Rl 11111N1 1-x1-1-111-111 111111 i1111-1-111-1-1111111- N1j11-. '1'111-111-1-111'11111111N 11'1-1'1- 1-111-1'i1-11 11111 111 1111- S1-11i11r 1-1:1N.- 1-111111'N111' 11111112111 1 . '11111' 1-1-1'1'1-N111111-111N 11'1-'1- 1111151 111111111211 -11111 11111-1. 1-I::N 1111 1112151 11'1-1'1- N1-1'1'1-11 111' 111:11-111: 1111 1111111-111 1111 21 N11 -1- 111, 1--1111- 1-111'1-1'1-11 11'i111 11-1- 1-1'1--1111, A1 21 1'i1'N1 K12l11I'1- 11 11':1N 11:11'11 111 111-11-1-1 1111' 1'2l1121I'f' 111' 1111- 111:11 :11111 il 11:13 11111 11' 1-111-11 111111 Nz11111111-11 11iN111-111111: 111:11 1111-1 x1'1-1'1- N:11iN1i1-11 111:11 1111-11228111111 111:1N1 W1 1'1- Ill 1 1'l'111. 1-Z1'1-1'111111- 1'1111-11 1111- .'1-1'11'.' 1'111':11 1-1111-11111111-1'N :11111 N11-111 :1 111-1121111111 1- ' '11I1!. 1111 111-1-1-111111-1' 111111 1111' I'i1'N1 111111111- 1-1111-11111111111-111 111' 1111- 11-:11' 1'11N gi1'1-11 115' 1111- S1-1 ' 11- l'1i1h,' W1 -11 1111-1 1l1'1'Sl'1l1l'l1, 1111-ir 1-1:1N,' 111111. "NN'1 -1 :1 1-'1-111-1' N1- N 21 1"l'4-1111." l1ll11'1'1111'21111'1111'1'l'I1l7I1111'5115, L'1111111. 'l'1111N - 1v1111 1111111 111111 1'1-'-: 1'111 11111111-1'. 1111111-1'1 x1I'1'l'1'. V1-1'11- 1,1-1 -1',"11i, ,X1'111l1' 1.y1111, 31111111-11 N11-1-':111, .1l11lll 11ig1.:i1111111111-111, .1:11111-N 1l1lS.'1'11. J-1111- XY1 1' 1 '11, S'11l1ill111l1l S11-11':11'1, '1111 111-', N1-1 111 '1'11-111:11 11':1N W1-11 11111-11111-11 111111 111-1111-11 111 111-11111- 111. 1111-11-.'1 111'1 - ' 115 1- 1-1' :111-11 :11 111' 11"- .'- 1111. 'I'111- ,-1-1-11111 1-1111-1-1111111111-111 1111' 1111- 1111-1111' -- '11111Q 111111i1- 11':1N min-11 1111 111-- 1-1-1 ' T111. H11 111i.' 11z111- 1111- lJ1'11111z11i1- 1'11111. 11111111' 1111 11i1'1-1-111111 111' .lips .1 11: . Ntug -11 il 111121-:1111 NY111l'11 1-1-111-1-N1-1111-11 111111-11 11'111-11 111111 1-111-1-1111 lI'i '1i11:. '1'111- 1l1'11!1'2l11l 1-1111:iN11-11 111' 1111- ' "ng: "'1'111- 1'11111'1N11i11 111' N111 SI: 1i,'11." ,1 111'z1111111iz111i1111 111' 1,1111u1'1-111111"N 11111-111 111 :1 11111--111-1 1-111 '11111' 11:11'1N 111 1'1- 11-1-11 1:1111-11 111' 11l'1'2l111 1-'11111-111111. 215 N111 -N SIz11111iN11. N11 -N 131'111-1- :1N .1111111 A1l11'11. f111-111- 111-11111-1-,-1111 11N 1'1'i,'1-i11:1, :11111 '1'1l1'111l21 1,1111i 11N 11111111- 11111111-1. '1'111- "1':1:1-:1111 411. 1.11111-11" 1-111 .",- 1 -11 111' 11-11 1111111-1 1171. '1'111'S1' 111-25111 1'i111 THE POHOB the stent ot tolumbra posed by Dolly Goodale Among the others were Freedom rn Lharns well posed by Iors Hesson The Hrstory of the Growth ot the Ida 1 ot l rbcrty was deprcted by the Magna Chrrta I mdrng of Lolum bus trbrn on the 'Vhytlower and the Declaration ot Independence The erghth trbleaux was entrtled Over There whrle the nrnth was called the Assotratron of Nrtrons The pageant ended wrth the scene of the Qtatue of Lrberty hnlrghtenrng the World whlle the audrence unrted wrth the Glee Club rn srngrng Amerrca Miss Johnson who recrted and orrgrnated the approprrate verse for etch tableaux rs to be hrghlv commended for th1 success of the productron Before school drsmrssed for the Chrrstmas holrdays the Junrors drstrrbut ed my rtatrons tor then cl rss party The Qhrrstmas color st heme was cartred out and the gym was nrade to look very pretty by the numerous green and red streamers whrclr were suspended from two large Chrrstmas Bells The strgt w rs artrstrc ally urrngtd and was occupred by the parents who were able to obtarn r most delrghttul yrew of the dancers The progr rm opened wrth the grand march durrng whrch a unrque pro gram w rs gry en to each couple the outsrde berng decorated wrth a medrum srze 22 rn purple frgures whrle the rnsrde was arranged wrth a dance dedr trted to cuh member ot the Junror class The whole made a yerv neat souvenrr Frurt srlrd sandwrches and coffee were served rn the Domestrc Qcrence Room whrrh was neatly decorated wrth the class colors of purple and whrte The Junror party was one of the most enjoyable of the year and evervone who attended can vouch tor the Junror s abrlrty as entertarners of the hrghest type Amon, prrncely ents rt rrners the Soplromor es must also be classed for on the 19th ot Iyebruary they were the hosts at a masquerade partv long to be remembered The rudrtorrum was decorated rn the class colors of blue and red A drop cerlrng effect was carrred out rn the lattrce work desrgn whrch made a verv effectrve plan of decoratron At erght oclock the grand march w rs pl ryed md all mtskers Jorned rn the processron Tm horns were drs trrbuted as souyenrrs and at trmes the norse made was deafenrng Ch rracters of eyery descrrptron were there farrres dancers gypsres Yuamma Xuamma small krddres bums and even the Devrl Mrnnette Dreeben who rmpersonated 1 lrttle grrl deservedly won the prr7e Durrng the course of the eyenrng serpentrne and confettr were passed out rnd ey eryone before the eyenrng was over had erther receryed a mouthful or 1 supply down therr back Refreshments consrstrng of rce cream cake and coftee were served at eleven oclock on the stage whrch was tastefully deco r ated for the occasron The dance closed most too soon for everyone but we shall not forget the ..,ood trme the Qophs gave us for many days to come The frrst appearance of the bovs and grrls Glee Clubs before the publrc occurred on the nrght ot March the 19th The program consrsted of both con tert and vaudevrlle numbers Mrs Anderson rs to be hrghly prarsed for thrs entert unment rs rt was through her efforts that rts success was assured ho doubt bv the trme thrs rs read the Carnryal and Mrnstrel show wrll hrye been held but we feel safe rn say mg at thrs trme they wrll prove to be ro rrrng successes VK rthrn the next few weeks the Operatta wrll be grven and trorn all reports promrsfs to be well worth the prrce of admrssron Elko Junrors socral lrfe has been an actrye one thrs vear and wrll no doubt be remembered by all as one well spent DOI I X FOODAI F 22 1 . , ' ' '1 - v 1 1 1 1 1 1 1 , , . , , . 1 ,, ' - ' V 1 ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' 1 1 ' . 1 I , . 1 1 . . 1 ' 1- ' ' - 1 .. . ' . 1 . 1 1 1 . . ' 1 1 1 ' U 1 . h 1 1 , A ' . 'Q ' 1 1' 1 1 1 ' . , 1 . 1 , . , , . ' . . . . ' H H ' ' . 1 . 1 l , . U 1 1 f.'1 A 1 ' 1 U 1 ' 1 1 1 1 1. , . 1 . , , . . Y . . . . f . 1 . .. 7. ,, . 1 ,, . 1 1 , , , 1 1 1 4. 'b. ' y . , . . . ' , . , ,, ,. , . ' .' . ' . ' ' . . . . . . . v ' . .. . . .1 .' . . 1 1. . 1 , .V . t. R , .S 1 . .X 5. . . . I . A D . K. I , .2 . . . D. .1 u- 2 - I 1 . .. . . -. ,. 4 1 ' Z ' ' 1. , . .2 . . . . . - , 1 .' ' ' ,, 1 , ' . , . I . Q Y . . Q. Y . .- . . , . , . , .3 .2 . - . . . h A V . W ' 11 1 1 v' I 1 1 1 ' ' ' . 1 1 , .1 . 1 , . 1 , , , . . , , , . . . . . . K I. K I v V . . , . . . . 1 1 K .1 . . , K. . V.. . D. 4. " ,' . l 2 1' '. 1 1 , , ' ' 1 v v v 1 ' . 1 ' '1 1 ' ' .' . 1 2 . . . I l , . . v . . 1 . . ' ' ' V ' 1 . , 1 , 1 , 'Z .' Eh' ' 2 11' , . . . 1 ' . K. ,. . .. . . L. . . . 1 2 B . . . . . , . . . . . . , . . . . . . ' ' 1 l 1 D , ' O I . 1, . , , . , , , 2 v -. . . .. . I . t Y Y V . . . v 1 - 1 1 . , . 1, , ' fs, 1 v ' ' r v . 2 , ,' . , , . , , . , U , 1 1 1 .' ' -' ' . 1' '1 - , , 3 y . ' . . V .w . 1 1. 1. , 1 1 21' 2 ' 1 .' 1 .T . 1 2 S1 1 ,' , , ' 1 1 ' 1 1 v V ' ' I ' 71 1 u'1 ' 1 1 1 ' V ' 1 ' ' . ,' 1 . .' ' . 7 I 1 4 1 1 4, . THE POHOB Happenings at Hillcrest Hall 1 l0 111111 1 1 1. 1 . .ts to o s lleinitt NX oodhousv lleuldh l'01te1 Noiinv II.1nn.111 Ruth XX ooden An11.1 litlh 1 '. llllt s II 1 o lIlS on .tm lt 1.1l'+1en ls.1bt 4 t1llsXN0lll Dolls t1ood.1le1 Xlbtitat 51111191 Xkinnie lJ1ov1n Xfiljlllw XXf11m11 t.1no1 u1e1.1ux 1.1 lllPdllX India NXs1stI.1nd Illf111 Ru'-so l1t Ilt lx.111 1 Pl Bessie strange, Iaxon 'stmnge Iylld Stiltnge .md lxitheltn hoodxxin lP t11st week was ot couisv the- wvvk ol 1n1t1.1t1on rlllN did not onlx inc ude I'lt'SllIllGl'l but ill new lll9IIlbPlS ot the INJIIIIIIOIY ll PX 11111 pun up ind taken down Sl1lllS to 1191101111 Viv round sonw 11111 good .utiessts . ions 19111 111 .1 o the 111111 1 w. s .non 1.11 gt who shosud 1111 il n 11 H . IP wuie 11 111.1111 Ollltll Good 11ntt11t.11nt11s IIQIIP . 111le11 iolds 1 s 1114. . . . 1111 11. 1b1 It lit-1111111 NN oodhousv h.1 been stamina in the pl.11 P10111 the 11111111 Xhnclmxs we 1 .tl 1 . U 1111 mn putting 11 Illdk .11 o 1 .1 ot 3 INUIIIIG Hanna tevls quite lt home- xx ll 11 xtlights .111 . 11s 141 ig Ill .ls s liuti e1 oinston still lwtps he11 n.1n1+1 below the public as .1 noted Iluttmllx danuu 1 . .1 L 1 t xingt Q un I 1-n ussell is on hm 1o.1d to 1.11119 .ls .111 0I1ll0l 1 101111 some 4113 1t1st1 t ilentet ltls 1,11 be noun 1111111 Juan to Ou. iough th+ snow 1s.1s shun lllN 11111111 xx 1.11e . 1 1 tvvs lung, 11.1111e1s which wmv 1111011111 bs 111+ none who took IllPIll in 11111 ot the oig 1111111 owning 1 lt Ullll 11911 ent 111.1 ing., 1 mu lt .1un 1 fl 1 It is ft 1 o 1111111 V 4 evs tdnus lIl the di 2 ltltllll Phe Illllbl s wow not he onli onvs tntti inning tl1e1111selxt1s .ls he C ll tx s1ent 111.1nw .1n enjontble exeningf with their 11.11t1es +1s1111t11ll1 the Pin al . in IUHOI o o 1 11 the lIl6IllbtlNIJl0gltSblI1'l 111. s Phe tam is .llso .tn enteitftinins place 101 IIIHIHDGIS ot the Doim espec . 1 11 11 1 1+ xv 1 NP 11 o ll then IOI l s11111osetl 1 1 stl 1 1 011111 on uc tssf111e1 111110 .S1 . 111111 to 1101s in the111 spam 111o11111nts in tl1e111 mais l'hc11 enjow tistui Jing the s 11111 11s tb ie 1001 111s11ne11s ws io 11111 tvritet o tv .ms l.11d down bw ll e1.1n IP noises ot IP Olfll 1c1.1sed .1s lIlS lllzlb was 11.111111 n1.11 11 tn students view :inn two weelv. to mst th+11 studious brains some 1n1ent1onshf1w1 1110112-n s.1t1st.1cto1w lOl instange tht ttl-scope was used on A couple ll0Ill the llo1n1 while out on 1 stioll Cvw .111 not s..111nz .it we sawn but wsfltfh woui s e 1 .ls 111 19810915 tl 1 h.1 As the llo1111 was quitting down with the swing M1191 some one had t0 hllng tht-1 whooping cough and vw never lonqvd to1 e1xf1tc-11111-nt md no1s11 lftm that lt didnt even quiet down .lt the sound ot the studs bill .ls usual 1 1 s . 1 M s I 1 9 s . 14111111.1111-tl with the bows Bl ANC HF I API I 'N Al BFRI A S'VIll bl boss side s .11 l11ou1 1ll 111+111o11s iuoids 1n111.1tf1s Tllt'l6 vteie vlcun oi the old lflllllllvs tht11t1 to11111lf1t1ng the111 tf11111s und 1l1+ rest l'llllllhPllI1,Lf About IPD .111 mm being SPIll9l'lfPd t1o111 one to f0lll 1t1.11s And smne ol l1e1111 .111 14111 vouni. md 111t1x11e11Pnu1tl ln thc1 vnus 0 sit 1 .1n .asv Ill 1111 nun .ts tnd .1l141.1d1 the voiinf.-:est tnd mos 1n lf entvd . 1 IPD to we- e 1 tit PS 1:1 lellows l1.1 Il it 1 se. sc wx ich is 11141 unusutl I'llPN usui N .11.1 2 1 il 1111 N it D1 NPG' s ltilllffl s A 11105 bghp 1 lll-I en' ll 1 t 1 I the ll0l'IllllOl'j' this yt 'll' vis '.' ' ll w.': 1' '-- fol, l'11l' 1 .lohnstt 1, Luc-ill1 .I l :I , Ill' tl 1 I ' , -ll1 - 'S . . I N- ' . v A, 1- 1 nf ' '-' " ' . . ' i 2 .' '. , .v l'Il1' ' 1' ' - 01' l I' ' - 1' " ' ,' ' , C ll, '- 1 " 11 ', 'Ft " .b. . V, .. F., ' .S ' Y ' ' ' '. ' . - iv ' 'l 1 " .' 1 - ' ' 1 ' ' "1 1' ' '11 2' tvd '111 1 tl , tl st'1' I' ' 1 ing "1,' l,' ' St " 11' 1, ' .3 '1 l ' sk'l i tl1 " ul'1." The-' ' 1' 'Iso ' 1' ' , "' ' K't1 ' l .' 1 t'lost- :vt-ond to Tl i'1 ll'11'-1 i11 he-1' llt"ll' l '-1 k'11' 2 'li :tt 'I' '1l 011' f'lll't"lllX is still Il"tVPllll,, with ht11' 1- 11' y. ' Oll tl1 "ll -k t th 1 Ye1'1' '17 1t." ' " - ' ' '1 .' ' 1 'l'lc1 tl1 toe ' .' ' '- I'l:1sl1+1d on hex' 'is sho ll"1,' tl l' l1t fa t'.'ti1-.', "ll .I I ,. P. ' - , 5. . . ' V ' 1 1 S . .' -. 1 . 1. XV- sew- H+-ulah l'o1't+-1' 'lf-'tin with l1t11' ,fl n, s ill tr," 0 b- il "ll lt11'." Cll li ' - 1 " -4' ' " '. W 1l .' i' 1' tl .' 1 -l l-" sh "ll k ' " C 1- 1' -1'1n. Altl -.' ' '- 5 .' -' l'.' " -' '111' '1 h'1d Qll'lt12 ' ' Boh- So ' l 1 ' I '- ' 1-s at tl1D ' ' '1 sp' 'k' 1 -2 11' i11 tl 1 l' lll'1'. 'l'l1 vt-'1 1.'u'll1' f ll ' l b1 ' f ' l' -1.' ' 1 'nin, ' . ' 'l.' ' ' t 1' .' 1 1't" ' .-1 ' ' .' t t'z1 ,- 1., :I . 5- . - i.. .. - 4 .- - . , . - 5' K. .-2 -, 1 1- 1 k 'Fw I'-11'1ie1s" ' l ' I' n 1 I' 1 1 ' " 1. 'n 1' 'll'.'. i'1ll1' attt-1' dinne11' wh Il they n el tl 1 1-,' 1'-i.' b t' re 1'e-ti1"1g to " ' llll '111' .'1 .' 'Y J Id1'. 'l'h- ll ' 't 1 1' 1un l.' .' " qu't ' ll '1.' '1 I"lf'P track t'o1' 1 ' ' wn '111 ' ' 1 -. 1 . 1 ' ' v .. -U. V F. ' h. i'l. .I ' 3 5.1 - he 1' tl 1 ' 1 'l ls ' l -'l1l t ob l' " ' 1' ot ' ll ' . Tl .' ' tl Il - - t'l ".'t ' ' " .' l" " g 1' ', 1' 1' wh' ' ' . " 2 1' ' .'t -1 '.' tl t1l ." p n 11 1' at ' nd. Net :ll the e1xt'itt111111nt i.' f-'lust-d hy tl1- f'il'l.', t'o1' hwy ill' ai .'111z1ll 11'11't 'I'ht1 1 ol' tht- liOI'lllll0l'y this yr' ' ' l z ' " .' '11 ' .' fol' .. , ...I h. 1 ' t 1 -, 1 ..- i. Q, 2 ' A. .' 1 ' v. ln. t' ,'1-l ' ':'1lu . But tl 1' l-' ' f' .'t 1 ' ' - 1' , 1' 1 .'t ' - 1-x1 -1'i - t"1n 1's1ll "NW l ' -at." will l 1 b .'t. 'I'l '1 've giw- l1t one llliIlf'P this 1' 'll' .'1 tai' 'l1'- q 't s : . ' 1' .' ally 111-1 ' :1- to 1 iw- se-1' -ml 11-1 11111' 11:t1'ti1-s, hut .'o111e1how i11tt-1'e1st in tho tc11'1 st-ht 'e1:1n :11't ,- 111.' la -l' , his ye1:11', 'l'l1i.' was induc-vd, st 1' ve. THE POHOB 1 ,, 1. 111111 111 9 1 III 919s 1n 1 1111111 IS dC n,, 1n 11 191 nngs 18 n11 11 l11011,, 1119 19 S91 11111 1 n,. 1 11111110 5111 11 we '1 11 1111s 11. .1 hf1n19 1I1NQI1l1l1 bs 1111119 or 11u1 1111n bllghl lads .-1n11 IS 8111111 1 I-'111 U P15 10111 1112111 s n11 9111111 than 1911 11 c1111k 1119 511119 tdkmg fllllll 11n9 P1 11111 N 111 101 111111191 11111151 1119111 WP 111116 ll fl 91 W10 f1IIl6S 1 1 1191 11 b11 ik -. If 111191 111111 11911 111111 s 1n011g11 'I' 111 111919 IN I 1111 011111115181 kn1111n .1s 1111119 111 B111 .1111 '1 110118 191 11 x11 f 11 1 11- 11111111111 1 9 111113111 F1111 1111111911 IN 11n11 X1111110 111111111 11111119 111111s91f 0 THE GIRAFFE 1 111 111-1 1911 IS 11 1 V1 11 1 11 11 1 Nt 11 11 st 1 1 1 111111 N11 1111n91 10nH t11 1111 1 Debatmg Club Members 111' 1111- 12 11'1-1111-k 1i111it 11111 1111 11'1n1r9s by 11111' 1111111 1-.'z - ' I rs. 11111 '14 ' t ' at ' 1: :' g 1' -ki ff, int1-1'1-st ' 11 ' 11' .' 1, for i11.'1 11,1-1' -11111111 1' 1111- 1111- 1.' 11 1 li ' z 1 1' ss ' 1" :1 J, bk' 1-0111 -' 11'l1iz11'11 bulls 111111'n stairs 111' 1116 1'z11'111'i111 ' 1' '1 rt, of -1: 1119 I .11 11 . ,,. - . A A, I. A . , .' , 5, . h-,d in 1111- 11111191' 11111l.'. t 2 "-' ' " ' , 'z ' ' ' ' 10 I111' - 1I'.'. T11- ' ' ' ' 'z '- ' ' '- F11-'. F1111 1 '1 1 1118 11111-k 111 1121111114 stunt 111 1111- Dining 111111. F1111-1' w1111 -111 .' t '-1 fast . it. -, t . , ' ,. I 1 .Y , WY 1 i , v.. , . 11- ' 'z 1, -1 ' 1111 1 ' ' ,' 11 '111'. .' 111111 1'i111t '1" .'1-1 '11-s. T11 sz 1' 1101111115 1' 0111-1' 1'z11'i1111s :1n11 511111111 11i1-- s 11f 1 1 1 Y9z, V91'ily. 11'9 211' 2 1 j 2 ily. J. R., '..1. ' 111 '1- :1 1111111g11 t11 11111' 1'1'i91111 1110 11"1f1'9, VV1 s - 1 1 1 11 '1-9 yard :n11 Z1 111111 A 'aj '1'111 11191151 1' 11111 - Mu: 1 - 1119 9: 11' 11111 Tak-1 ' Q 1' 1 9 1 gl. O THE. POHOB XX X 9:5 .ef ,J 1' Ll 3 U Q ff x ,. Sxwgf ZH Xa Q W fyiyug' , is f X 51" Q K 1 F g N , YQ I fir an .6 B Z y W L""f'ff'-ff 1' I Vs, H U 4-AQ' Q u Q 'h 6 'U f 4 ' , I I nh , Til... Q i ' . 9 . 4..' 1 l , U G at 5 Q, X X V ,-if +3 QQ f ' W --vi Ya 13 if E 5.-1 ,U - A ' XL N ,I i N M ur' , as 2 W . '1 jig K' - ' 1 Qc X5 sci Q c ' wr Qu 4- - W. W' Q- Gan, '-ef Y fr "ZEN if A, Q' -. QW ' X ' 1 f HV" ' . Ei ' '3 - -QA! XX QL I -f 'a - Q-.4. 1:L -'52 fmN"j"'G Q- I , X L X -1'-1Q E :I 5-""" X' 3 1- '.,'h y " I-4' Sqdaxs, ' X -ZA .A f - ' -as K fx N! .AL-A 4-L1- .3 -H x fi BOOIK C3lCDddI Iouhxn Vzalvllwizar. .Yukos Q1 1 :fn THE POHOB 111111 111111 111111 M1111 111111 111111 P 1 '11 C3lCDd3f September tl IP N 1111-s 1111- 1111 11- 111111 1111111-S 11111 1111111 ,. 1111 111 e 1111111111111 111 1 N11 1 11111 111111 11'1 21n1 p11n 1.,1s11 11111n IN N11 ,,111Il,., DI1 F1 1 1111111 1111511111111 1-1111 1 v1-1111111 1 1 Ql 111 Xlxss 11111-111e111 Q1111 11111111 1 ,,1 1111111111 1111 1 1 111 11111 11111 41113190 1 111-1 1 -. 1 111111e1Q 11 L1 11b11 1 11,1-1 N ik 1 11 11-1s Nl 1101 1111-1 10111 1 1 1 11112 11-g1s 1 111111 11111 1 111 1111- 111111-r11111 11 1 111 1112 111- 1nnu1 1 ws 111n 1-- 1111 11151 V191'1 4.101111 1111111 11 s11111111 11-11 1111 1 1N 511111 111 1111 R111 ,11111,L 11 111 11111 1111-111111ns 11 111 1 1 - 1 I'11111 11-1111111 111 111111 .I1111 19 11-1111b111111N 11111 11. 11111 1 1- ,.1 111 1 1 1,1111 11111111 114 1111 1 11 ,11111 1111 ll 1 1--1 111 11 111-s 111 111 I1 11111 sp1-1k 1111 111111111111s 11111 111111 11111 11 11 F1 11111n.-11 10118 g11111 A 111111 11 1 11-111 1 1,1-1 1 1 111-s 111111111 1111-1 1111111111 111111 IN 1lV1Nt'1s T12-111111 1111111 101111111 ' 111111 1- 11111 1 1 A111111111 1211 10r 1 1111111111 s '111s11k1- 1111 11101111 B111111 11111 111 1111-1 AH 11111111-1 101111 11111111111111 811111111 P11111.-111 1-11-v1111n 101 111-111111-1.11m 5111591115015 111- 1111111111 111 11111 111111111111 1118 p111111s11 1111-11' p111f111111s October 111111 ff 1111 111111111111 1111 f111n1s1 1111- P1 N 1111-11111-111 111111 1 1111111 ll 11111111 1111' 11111 11 90 111- 1 11p1-n111 11111s111 11 11111 111n11111f., 1111 '1111111 19811111911 11111- 11111111- 1l11n111-tts11111-11-P1-11111111f1J11S111 '111 111 1 11 1m 111111 'N111111n 1101n 11 1S'51I11b1Y 111111 11111 1 11111- 119 s11111 'J 16 1116811011 15 111111 11 111 111111-11 111111111 111 " .1111-11 1 GI 1 n 11111-1 1 11 Od r111n 111111 111 1111 supe-1111.111 111111 H11n111g1-r IPNlgI1S 11115 1-11-11s 1111ng's p '101 Xoung ,.91N111k 11111111 O11 1111121- 111 S ASNtIl1b11 111-111 for 1111 11111p11Q1- 111' IIINI1-1111111.. ne11 01f11111s 111 F111 111111111 A s111e1 1119911112 111' 11111111 1 1 111111 111pp1 111-11" 'I'111l s 1111'1t W1 1-111uld '111 11111 111 kn1111' 1 sn11v1 11f 11 11 IS 111 11111-1 1 n1111s 1111s1 111917111111 1111 1 1 1 11 11111n1111 11111 - ln 11 ND I11 111' 1 . 'I'111-. T. W-l -1111 1i1111- 1-'1'1-.'111111-11, 11'i111 '2 - .' ' 01 1 11 2111, 'l'1-ll 11s XV1lPl'1' 11111 1-211111- 1'1'11111. ' 2 2 .' Q so 111' -- . 1.111 ' 11111 1111' 1111- 11-211-111-rs, 1111-1"1' 2 " f'2 ks, XY2 -11 11111 1111' 1114 .' 11 1111'1-s, 1 ' Q ' Q '2 ks. 11. It 'z ' ,' '11 -- A 1-'1 . ' ll 2 L' - . 9, 11 -'z1A ,',' j -211-1 ' 11'1I1"1.'1C"'1 211-q 1' - " 1 1111' "1" ins." 2 . ' Q ' .1,'. 111. '1'111'1-1- 1111 ' 1:121ss1-.- 1111111 111215: 1111-1-1 ings 111 1-11-1:1 -lass 'N 1' 1' 1111- :1111ing 11-211'. . . 13. 112 ' 2 '11 SI-I1'1j' ' 211'1'11'1-,' 1'l'll1ll 21 s11111'1 visil, IO S2111 112 1- 2n 1-11- .' -1 1 . 1-1. 111-g',' ' ,' ' 11111' 211'1'i1i211i1111s 11111211 1'i111 ' '.'1'2 ' 1 2l'1 15. '1'111- 1-'1'1-s111111-11 111111 S 11111111 1'-s 112 ' 1 ,ir 2 21 -12 - 1 .'1. 111 ' 11-11, 211'1P1' 21 1121111 11111, 1111- .'1" ' 1 ' I 1 1' 12 1. 11'. N . I-I' 'Q1 1,' ' ' g - 11-0. 17. S1111 1- ' f 1 1 - ' 11-11. . , 241. C11 ' ' 5 1- 11' 1111- n11111in211i1111 of 111'1'i1-11's 1'111' 111- " 21I'j' 112 -' ' 11 i111'. 21. T1 I "2 .' --1 1 'i11I1, 22. A11- 11 1- -1 211-11 21111-11 1121111-1- 'I1 1111- " ' '-11. 23. Just S1:1111111. 24. ff1V1C 1,211 "11is111 1'12 1'f-2 ".1-11. C2 1'1z1 ,' f ' ff" J ' 11111' .1I' 1 ' - . . 27. 1111 211 1111- " 'I 112 ' -1:2 ' ' ' Q "- . 1' ' .-'111 111111, 1 '211 F'1'.-- '2111 121ss. 11-' 1' 5- j -- - '2 11.- 28. 11'i 2 E1 1" 1 11-11 .' 1' L' ' -2 ' 2 1-.'. . 111- -'2 2 ,1' '-111 1'1111- il 2 ' ' ' 21in. 2'l1. '1' - -'2 ,' 2 - 'TZ .' ' 2 ' 1-'1'i. 1. 111-1 "211s ,i1'1- Rl 1121111-1-, - - "2 . ' '.'1 213. 1 , -1. 111113 2 111 11 -11' 2 ' 1'111. "1 '1 .," g "- .' 1 fi.11".' 2 '-I ' " 2' '.21-1 M'1'. B1'2' F Z I 1 T. 1' ' ' ' '.! 8, N S11 21 21125. ' .' 7 ? . .1l. T1- 1 " ' ' - 1 -1 '." 12. 1'- '21 -1 -1'11 . 111- 1,2 ' 111 1 1111 '1 '1' g 2 13. ' '. " " 1' - ' ' ,,-' sg 2 ' .' Il . 14. "1 ' ' .' - ' , .' 2-kg!! 15. ,' 1 ' .1 ' J" ' ' .' '11 '0 . .18. ' " ' g'1's. ' 2 2 - . 2 'S ' 1 19. I1'i1'.'1 : ' 11 - .' 12 .'1111. 011, 111 - ':1i11g! 211. S1- ' ' 2 " ' '111-11' 121'1y. .. . 'I'11' 111'1 ' - 111- 1- 111 111111-1'1s1 H1111 1" 11, 19 .' 11" 1110 THE POHOB M1111 111111 Ninn XI1111 Ninn Nlnn Ninn Ninn 11111111 1 .111 I111n IgiCk s 1111111111 l1111l11nL. 111111 1111 111 the 511111111 DIIIN 11 su 1ss 111 e -11111111 1111 1 1 Nl 11 Ns 1 1 Nlllk 511111 I111ls11e11s111 I11 l1e1 11111 s1'1s11n 11pens 1lIN1 1111e1'1l1ss g1111es 5e111111's 1s 11n 1111s 1n1I I11esl1111en NN N1111l1111111111s 111111s Ile I 1111e1111 1111491 n, se11111r 191111 IIIPPIS 1l1e If111sl1 11111 1111 JllIlIIllN 1111311 1111 so11l111111111es 1111 11's 111 b skel 11111 ll 111 1111 111e 1111n111s November IIen1I11son 111rf1de 111 the sh1111 1'111l1n11 I111111s0n 1111s n11 1-1111 of 1 If 1 IIlN 51111111111 Ass1111f11111n N1-111111 ll s p1111 1111-1 1ss e n1 s 1 1111 I' 1 IIIN s11o11 111e11 11Ier11 II basket b1lI 'l11e Sen1111s 1s S11 111 1111111s 11111 J11n111rs NN FIPNIIIIIPH IP 1911011 c11ds 1111111 11111 JN1 1es11 Nl s QW 1 S1111111s 1 1111 the class 11111111 s 111111s 11119 11111 p1111 'NI1e1111g 111 1he Lrlll s A1111e111 Ass111111111n semnr 15111s 111.11 In11us111.1l Qchool blNl'xP1 b1ll 191111 l1 1n11111 1111 11111 s ss ne1111111 111n11111111s 11 WI be n11 s11111111l 1011111111111 N11 s1111111l AFIIIISIICQ I1.11 ll A-.s111111l1 I11e111111e 1X s1111'1' 1 In11ll1gen1e Fest l1el1I A1e 1111 1n11Il1g1n1 NI1ss kn11111111 J11n1111 sen1111 pl11 11n.1I 111111 01 11'1sl111 b1Il J11n1111-1 WIII 111111s DI1lC1ll1 1111-111 .11 1 111s pl11 h111ke1 I1e I 1ure11la n1e111ng 1'1ns 111119113-1I 101 ne11 Ile I 1111e1111 m1n1bers Ifuller p11Ils 1 11111111 1n stunt on l1l1n1 111 1111 1se1 111n1111 flass g11es 1111 PIIHIISI1 p111g1.1111 ln 1119 1.v111n1s111111 111 IP sen1111s 1111 181 ng. 1111 Il 1'l1ss 111ns 1111 F11 11111s,:111ng 1 IL 11111n 1.11111n IS s 1 L111111. 1n N11 om 1.111 r1 excep 11111 I+r11s1 IW 1e111111s1 Q DCCCmbCY s1111 1111- n1-11 11111n1h 11,2111 111 I 1111111111 n1e111ng p11s1p11n11l If 11111s 11 s1e 111 N1 I1 11111 Qen1111 fI1ss n1ee11n,L' I 111111 1 1111s 10111111 ll 111 1111111 ll 111 P111 Ile I 11111-1111 p11s1p11ne1l i,,llIl J11n1111 11111111 s11111e p1r11 I1 11 111 11111 11 lllllnl 111111 1 11111 11 1 s11e 111s 111111 111 nose 11 Q1n11 n1111 she 1115 .1 111111 ll11n1111 1 11111 see 111 1 111 1 ll s111111s1 111s 111111n1ng' 111111 N11 s11e se11 1111 11111111 111111111 SIIIIIISG 11., 1n1 111111 1111111 .I11l111s11n gets Sore X n!s 1 1 1 Sfllllf 1111 1 s111s 11111 QM: " XV1lI'I1'I' ' 11 1 - ll.'1. 1: . 1 .'. A .' K, ' . .K . L' ' . 1 . v.- . , 25. Th .' 01' xx' ' th .' - ' ' 1 'tj Ih 1 111z1in 111111 111' 1111- ,' -1 1111, 211. ling: 111 Il11' 11. .' " e. .' - .' . 27. as' 1 : 11 .' " ' -'1 .'.- 1 L' ' 5 J - ' ... A 1 . L. ,sh .N . ,-. I 28. 11 ' 1 1 U. 29. 1' ' 1 .1 " .' 1 '1 ' 1 - ' .- 111 1 ' 1:1111 .' " 11: z 111 w11i1-11 1111- 111' 11p1 1' classes 1-111'1'i1 11 2. .' ' ' g' 'IJ 'f 11 V 'lz 1 11 . Verle 1.1-berxki 1'It'CIf'll 'z :1in. 11. ' "1 1 .' 1. ' I ' p1 - 4. T1 . ' ' 1 ' : ' - . F1'1,'l ' .' 1'- 111 .'1u1,' 111111. ' Se ' 1' ' aj '1 1 11-11. 111, I 11 1 'w Cl - 11.1 Mix, K 1 11:1 11111111 "ll 17. Se ' " "1 " pl' 114. aj ' .,'. .1 . ' 19. ' S ' ' ' ' ' 12 ' 1 1 . .22. ' S2 -2' 1 .' 1 ' - 115 'J. 24. All ' 11 S ' ' '1 fl: ali f ' .' Iuy. 25. ' 1 '.'f ' " '1 'z ' . 26. V21 " ' .'1'll ' ' ,' 1 , .' 1 is .' ' ,' I " ' .'l . . 29. I'lz j ' 1 'sz l. 'I'l1- 1-n11 111' 11n111l11-1' 11111n111 111' 1111'1111'11. l. .' 1 ' ' " . 2. 1 1: - 1 1 ' ,' - . Il. IG1'1'ry111 - :1nx' .' 1 1 1 .' - 1111' . . 6. . ' ' T: ' . T. 11 ' -1 ' 5 - 11 . 8. 111" 1 ' 1111' .I ni ' ' 111. 9. .1 ' 1 .' 201 ' . f 111. ' ' ' , .- 1 X . . 121. l'I1'1-1'y11111,' 1111s il -1111. XV11 ' 1'1 'a 1 111' S1111 . He' 1.1 Il we:111l1 111' II, .' 1.' 111 1 ' 11' .' 1i"e Illt' 1 '1 ' .' 1: ' 2 . 11. " '-: ll'1l g .' I1 11-2 1'1' 1 .' 1 ' ' I ,"1: .' :1 1 - "1.' 15. I': 'ez '1 ' i1-e. ' z : .' . .- ." 112. Fi1'111-n S1llllP .' 1'i1l1' 111- Ile I.11111'e111:1 51111. .' ll 1.,"? .' THE POHOB 111111 Mon Nfllll 1 011 1 ls X 1411 s 11111 Do N011 111111111 0111" 1 s s 11 1 1 1111 1111161 1' If 11 s111111s-1 h 111p11n1' 1111111 111 XII anuary M1 rtl1 511111111 who v111o ss 1111 1 1 1111111 A11111 l-xmght 111191111 8111001 1 11 11 n 111' 110111 S1 111 111- 11 0511111 All ol1l 51111191115 19111111911 11401111 Joe f11sv1o1l n,, 111 1-11111 ,, 111- 1n1 119111111 13111 Sopl1o1no1es 114112 111ss 1119611115 ll ls 1111 1 111 N 11111 1lo11n 316111115 t lC ' 111111 drops of v1 111-1 11n n v1 IIIIIEYN 1111 n111g1111 11131111111-s X 1 111-1r1n 1111111111 s 11 k Nff N1 111 n 1 11 1ss1st 1n 111111 IIILI1 plu N1P110D01lS Flko Nuns 111111- 'NIon1l211 No nuxs Just s11l1ool Nhss 11001111111 111111 the ,111 b1sl11t b'1l1 Nllllitl 1ons1-.tmg of on 1111-'l11bl"1'S ll b1s111- 111 11111 M1111XNl111111I1llIf'1110811101111 9111111115 1111- Wlflk 1n 111- Sdlllf llslll vnu n1111n1 118 11411 l1ss1nf1 Nhss 1111111-111x calls J11l1 1lov1n nn 11111 l1b1 rw VK 11911 101119 foolmg 1n 1111 l1br'1r1 N11 hump 1111s of un A 11u,.111n 1n1l 1 j'lbbP1'l1'l As 1f wo11r1 de'-'11 1n1l 1111111b 1111111 bottor 11111111 111111 1o1n11s Am 111-1p 1111s 101111111 0111 P01 M1s D1Ax11r1-1111.11 11111111 11 SP 1111 1111111 11 10sl 11111 11101111 nt block 1111 111 T1n below 1'-1e1'1on1- 1s trove- up no news 1 1118 b1sk1t 11111 191111 l111111s for NX1nn1111111c'1 1o111orr11w 1n1l 1111111 NPs I X 1 111 1 b1sk1t b1l1 teams 11'llNPl1 ho1111 1'1s1 n1l11 111111 M11 P6 SDK unvd 111s 1nk11- 1l1111n1. 1119 gdlllff 1 ,. 1-111111 11111 11111 mont be so SIIQDS 1n Nl N'11ld111d Uh those lmmg 1111111112-s xX119ll"q VK ho" F11-rus11111'v l'111r1on1 15111001 L.1l1N 111 1111 1 1n 1 1111111191055 1s1nt11 sc l1ool um 11n1-ral ANsPl11b1N 1n1l X1-ll pr1ct111 1 1 slut 111 ,11 Februray N t 1111- D119 1k1111 1111 1112-rx 1nt111st1ng 1nd 9x01t1n .,1 11 Nkfxt 1111 lt 11,11 s1 11111 1111 llko was 111'-11 11111 1111 1 ll 1111.11 Qvhoo 11111 1n1l 111ns1q111 ntlx 1- r ot' 1111- 111111 11111-1' 11 111 'si' V1 -'-'F Elk," 2 . ,' 1 ' . Fo' SW1-1-1 f'112'll'11j",' .'2ikl'! 17. lJ1'z11 11110 Vlnb gives pug-ant, 11111 2 l 1 1'-1 .' -- .'.I 0 , ,' 11 2' . Uft' for '2 -1 '11n. M1-'Q' .' 1215. j . . . Il. Mi ,'.' - '1-1'1-2111x is si1l1- 11'211-111-11 1111 111- 1'o21l " 1111, . ,' 1 M1- ' ' - '- 2s ' '21 s'- " -T1l'Y'f 2l1'1 L'- 2 .' ' 1,- is goi 1' ' -' ll:1v1s A-'1'i1'11lt111'1- f'fl11"' . 2 1 2 2 ' is ill. T111 11. :1n1l M S 'tl QA11 H1-1111-1 s' 1 ' .' - ' -'1-r 111113 oh. hz11 ' 1-. 1-'rox - 11 1111- '21lk 1" .' -1 ga V- 2 ' :l . 61. Roj -- . 2 ' 1 is 1-11-1-11-11 j't'1l 11-11111-1' 211111 t'l1:11'l1-s G1-y 11: 1 his - 1 1. . . 10. 1 12. . ' f""s 23' . J I . ' ' .1 1 121. l1"1s' zu' 1b2 1:2 - " " - --2 : -l. 14. 1191191111 ASS1-rnbly. . .l7, ' 'f ' 1 - :al -12: l-" 18. . -'-' 1 J 2' .' 1 " ' ' ' '21 2 " - .' 1' ' l - 1 " ' , 1 1 . A 'ss 1 2 A-' , 1 , 1-It' j n't ': 3 1111" . 19. "lf" xl" ku " '. 1111 ' - - 111-112 211, 1 'Q ' L' ' . , 21. 2: - 1 1 " 1 '2 11121111 lou' .' or Starr 72111-y. N1l11. 2-1. 111 2.' - 2 ,' 1 1 ..' '51 . . K - .' '2 .' 2 ' f ' . 25. Tri' to 01-t in 21 li1111- 2 2 j ' ' . .' U ,' ' ."hool, 26. , .' " ' :Y ' '. ' . 11' . u' ,' 1. LIT. lligl 1' ' zs 1 1111111-2 1 11: ,' - 'n pzlr ." l - t'111" 28. 1- j 2 ' 2 ' 'R M . 211. l'211'211112 of 11111 s1'1111ol down town 111 s1-11 111-kots for 111- S1111 .21k11 b21.' ' 1 1 ll 'fn 119. 1. 11211 1.2 ' l:j.' E 11:1 ' 2 ' ,' ' 1"-.' ' 2 I ' ' S.: V: 111 ot' has 12 ,111 tl - l"'l .' -1 1 gj . G '. .' 11 l. 2. A 1' -11 11l'11l11- 11:1 '11 ot' 11 - "Y . , 1 1111112 : ' .W - ,' IHIL POHOB x x N N Hank 4 K 1 , . . lH'XNr"I!fllr'4f1Ii!lLx.il1!ln.mIl1fillv' !l1Sl'l14PHlIVIHIKIHI! Nhvze-1511 H1111 l.xIllE'r' llmlu ,Xb lk I'r'.X1II HI Vblr JH Lflll lliirrvr f:,1'.e' YW:-Il Klip' Y x-IT mx ':,-V 1.-1...Li11fl':' .li uw-LQ 1" l..1x11f-ul.. uw: 11114 H1SU.m:1Yv-ry!Imrhf-I bull'--:L11,pI1fj.f'f mmm H1 bmw :uv xxvl-wmllx N'-ll p1'.xLYivv Wzzxzar-1:1x.1-.. -mls pulp 3,1-iw mln-r:':--xx VI., 4:19 -,a111'- grimy-mi S:1r:1:4iq1y 1:1431 in :ym xmf rxmrwi ' wtwviza- :md Im' In-m MV- anim, 'H ,ull Ilmwx--., .' wx-:wi 1 x1-N-V5 Iwi' XY1I1r1--111',1f,v.4, Hill'-11:45 I1'I',XII1r'!'I1'.1I1 llnfmxy PMN 4l'1m," .Xr1if':Nw11.mix-vflru "nm .mi xxfwxly imp, if Ax- Aim- .1mifwz..:w'r1i5 'w,l..H1Yw'-11 n vm .11 Hx:-H ".'- Ink -mv- 13., uf 'fn Eifzllli'-5 '-mug' .ini rw "l'?.'v lV's"' IU: Yr-'!.v'f1' , 'L' ,X'E.1w:- I-'znwi .Xll IN l..1l1Zvui.1 1111-721.gif Ll-ffflrwllwi llILIEf11I"" Inari-Lv'Y Ymll Ne-.:wII. Xl' .Xtuxf-:sl-:xf:.1xxf Anim '-f E.: Vin! l'.xTf'l1"fNIl. lqlmxr fx mn 1.1. 'Lv ku-Q9 hmm-' lull '-.mf 511-1 Lu' fm' E-115 li ' .irq mg-i1i.v: up limi-'1-HE f.Li-wx'-+1f'u -':.ix14N::. T..tQ'11xII XY. xx IQ.1ilfi'i,vt l.1'-v"-14-'lm Za Llzillnz Iwlff, .pr N 14.1-V XM ,EL 'vEH'.iUrr11 -11 vwtxtw .mlm 'Tv'V',l11v'I1'f111v xxi-ping ll :Af .H-pf.,-zifwzfx .. H.-N 7...--'iii '1'?.' .rin t. 'wtf 'f.'VI Im uv - - V. .w t....px 'Q-.fm-rf HN 1-.nfxx Ejwtf- N.:,,!- ww H2 'X --'tif ' 1 .. 4"-vi.-T "fL""i1K Ei W . x iw- -A I . Ei W - 3.11 ., L 1, iw- .X:.. -X -1. 5 M 'fm -my 4.15 TN-X mx' mx' Ilxm-x11'x1E1igv.' 1' w gf, :.. wwf 1' 1-2 1" '1- H.-Q, Iwi r yixf my wr: :UL -1 pig- . ,np awww EI-'-:j-Tw1j- i .1113 tw .1 .X--f, -Mer. v Ai iv- if -i t-4 11,5 KK fn. '-V' ,1xZ'.i-'XX-!1'trj-.Lv p N gg.. 11.I.f.- Xf-':.,l1.g 'l'!.f- 1-QI' ,:a"':-H'-I1 3- :gm-' xx A RI Nr ki.-tiff-' riv-gt 'A :.- X . 'if f-- ,:.- 1.,x,-':'j- "r.- ri 1'-V1 f ,,-'A i..1wgm1- '-vp ' -A gy Ni. V- f-1 uf.-X 1. - -vt.-1.1 SN Nfx fn: 4,.gf.r1,. E1-' 2 - 7-fr." E-I .r' 5 ', wg-,Lg Zi 1 3,1 ...V -5 ff, - H 1 t, wk' 9'- 1 4- -1,'.f MASQ :.,-'vf1N' 71- X--Nf ' 49.- ':-':,,'1 5.2 zr. '- - ' .- rm '. t VL ' ' - 1' . - 1' , - .-, ' ' ' ' j . THE POHOB 11111 , 1 111 NN4 111 X I1 Nxt 1 N 111111 1 111 111111 141111111 11111 Ill 1111 N l ' 11 11,,, 111111 .11 1111 1 X 11 IU N .1 1 N 1 111111 n11111111x 1111111 11111 1114 111 1 ISI 111 I'1x N 1 S1111 1- 11111 . 1111- N PHI I ' S NN 11119111 0 44 111111011 1 1111111 N N IX 11 x 1 1' N 4 N 1 X P4 If 1 111 1 11 II 111111-1 1111111111 1 II 111 1- .N 1.11111 . 1 11111 11111 S11 111 111 11.1 1111 1111 XI P11111 X0 X . 1 1111111111 11 A1umn1 Member: X 111.1111 X19116- USELESS FOR BUILDING 11 11 1 .1 N It N fl 1610 1111111 111 1111p11r11111111 111111111 11f - S1 1x111111 NI11111 S11 111 111 111111 f' I R 111111111111 11 1111nQ 111 111 X 1 I- 11I1N11 1 N111111 111 1 11111-I1111 11 1111111111 I1 we 11111 1 11N I r 1 1111111- 0 111111 ,111 1 111111-11 111111 11111411 ll 1 N1V1111 A11111-r X11 11 11 111 11 N 111 X 11 1 1-11111--1r N .111 1111111111 N 1 If 1 141. M: " 1'i1- 11'z11'111-1' f-111-S 11111111- 1111' 1w11 W1-1-ks v:11-11111111 111 1'1- 11111-11111- 1111111 1ll4I' 11111-1'z 1111. 11, 111-111-V211 - 1111 311- 1111-Vs 111' 1111' 11:1.'1' -1 11'111 I1-:1111s :111-:111. . , 11. V1':'11z11'1- 1'11p:gi111 11111111 1'1111s :1 111111 1':11-1- with 21 1111111-1. 13. N111 j 5 1 ' 111'y -ws ix 1115. 113, 111I1' "1'1'1-S1111-S1 1-'1'1-:1111-," 11ll1'I'y' 1'1111l1'I'11l11I1, :1-15 I1 11i1-1- 1114'11111.1 in 1111- "1111111 111111-" 111 1111111 111' 1111- 1111il11i11a. 1T. 1511 -'.' 11114 111'z11-1'1"11-- 1'11I'1I'1l1'1'i 1111-1-1, IN. 1111-ss 1'1-111-111's:11 1111' 1111- f11l'l' P11111 1':1111:11:1. . . 21, S'1 ' y1111 111 1'11111-1-11 Xl'S1lA1'1121j'. S11 - 111111-1 ll Q11 1111, '1'1'1-s1-:11'11-s. "1" I '." 111-ys1-1' 111.'1-11v1-rs 21 s11-'11'f1'i111-g'11' 1-111-1111111 111 11i.' s1111-s. 22. 11's 11 111111 wi1111 111:11 11 D' .' - 1. S111 ' 1111' "1'11i111- '.'1" .1111-11'S :111 Ilyi 1,4 '111-s. u1,1'lI1 '." 111-1:1-1' 11111115 1-1 111'1 .'1- 11t', w -'111 111-11111-. G1'11b1-li -11111 112lI'f'121 :11'1- 1111 1111- 1'11' 1.1 2222. 1'11-1111 111 pup. 11111 w1-'1'1- 111- 1.11.2 '1 1111 1111 .'1i11." 21. Mi .'.' K11- h' -' 111111 1111 - -11 1111 s1'1111111 "ox: 1-I ' - 1115' is :111' S1-1 1111 11i.'111isf1-11 1111' Spring V211-z11i1111, :1111 225. XY gn 111 1111-sf 11111'1y, 511 21111 1f11.'1-. 11 'II' 111-1 11-rs. - 11A'. -I . 91-IXVICLI., 111:1'11, 31: 'f-:111-I 31: j -1'. V'11 151:1-11. V1'i11 -1 1111' 311- '111'1z1111-, 1' An1 ' .' -, 17111111 M1'1'- 1 111- ' ' , 1I:1111:111 N111 . 13111' thy 11I'j'2II11, 1'1-:11'I M11 - , M1111 1111I11'I', M1-"il N1-xx . 1 lj '11 , 1'111':1 1,1111 -".' 1111. A111 ':111-1'i11- 1"1.'1-. 1-'H ' 1'1-1-k, 1111I'11'1 1'111y11111, 1'I1s'1 1'111'1-1', 1-'ra " 1'11111'-111, -V -5' 111-1-11. I-'1 11l'11ID1111II. N111 '- 1'11 -1. Af' 111'111' , BI: "1111 I"1 . A 111- ' I-'1111-. V11 '11-S SP1 ' . M111- I-'1111-. N11 Il1 Sl'I'1lI 111, V111-su-1' 11:11'1'is, 11: ' 111 L' '- , .1111 1 1'111I1' SP '- , V111 '11-s , .1 '- , 111-1111111 31' '- . .1:11'y .11-1' -11, 1'1'1s1'i11z1 S11' ' -ly. X"1i1'1'-11 1.111111111, .1'11'i1- SI ' ,.- . ,1' 1.:1w. 1':1,' . T11 Q . .1i11'-11 B11 -'t'1', M11111'i1-1- T1111-11 V1-11111 V " . 1 1 11111 '11s 111' :11'11i11': i11n, " - 111-:1111s 11" 1111 v1-, Sz1.'1 -.' 1 silk. 51-1-ps 111 r111. ' 1Yi 1111 31111, ' 1'1lI1f'1'4'11' -.'1 IPS. .' j Q 11' ' 1111' Q 111- 11: .11h. 10'1i.' 11f 1121112 ' THE POHOB 0" 1,5 ll, 5.-u Wh dlifimmvx .51 1:3 'ku 810109 .JUKE5 cf! N 1 J Q ,V X I ,'1.-. 'A-ff ' A I "Q ff . ff uns 2 v ,Q ' - f Q Q--A-- , 6 I ' I "-:- I 42.3. x .,,A A ,. Q f I , K . V THE POHOB "A LITTLE NONSENSE NOW AND THEN, IS RELISHED BY THE WISEST MEN." lljllll 1 N 1111 Inv II I sn mln VI III P PWIIII Il SUIIIP 0 S Il li N I S IP THE DOFIMITORY LAMENT 0 ws 111 -I N ll bml I ef x 1 I 11' I I xkldu SPEAKING OF SLAMS' In f I u n IS thv I III pI1 III Isl I I 1sN In 1n on III Im IUII know" I Il m SIIIIII II XIIIIIIEII XIII' Il Iv on nquut 'II1III11 S4-. NIIIIII f I I I I Ix IIIIM Il P 4 101 nuxxon 'nur 1111n1 n ex lake 1 ev -5 Iohnwn N he 111 I 1 IIUIIHIII I Shake III s IUQ XII ISOIDX III I OXI' S111 WANTED' I' NI XIII IlxIIA A 'IIAN 'A I I'III'S 'IIIAI VIIII Tl II N IAIIIJS OI SIxIII'SIISII I NI X 'NFIK sl I PI I OF' I IIPVIINI II I A NI I ONIJ IIANII KISS XNOIIII II MI MIII-R IOII MX IxINIII+ III AIIIII NH .' MI IIOIIY TU IIII IPAID IIIuIII' I ' IANh SOMI THIN! NIAI' ,. I'I 'IINIx KXIJPIII I I IOUIJAI NIISS VIUUIIIII II IIII I I OODAI I IINI IOIINN'l0'N PRUI' IOL 'NI N I-XI x I II I I' .IOIINSTIIN AIITIII II I SONS ,AI III RTA SNIII I I I III IP. ANDICIIQON , 'I. I'Ah . , , , , , .,,, MRS. ANIII IINON .,,JOKI', I,IlII I M: ' '1v "OI, I jllfl I-:111'1 sta I '-.'.'IIIk.' II: -kus "II is l'iIIIlt'I' 11114-u111I'111'tz hlvg lII'l'I"S :1 se-111, If-is XVII." "A sigl ll II1 ryp e-1' as Iw flu II .' I his 11111115' 1II'IllS nu: 'nst II - pay -1' IIIII SI Ile-II, "I'111 dry." Ol' :III sud wmmls ol' lz1114:ue 01' pvn, rhz- szulde-st 1111-: "Il's :1fw1' Ion." I'I'IlII, Amin-rs Il "III ' uni' pe-nplv in Iwrv are ilxte-1'0.'t4-II '1 " life?" IIi'lae-5' III lplj vxvilmlj "XVIuI kinl nl' bird 'feZ" ,l'U'. "An,' 'II I' II-a1II1v1'wI birds." '-n- "NI slum, Albe-1'tz1, but yu ZIIIUIII as L:I'2lC'f'I'llI 1: bird hvy f-:III the- 1 I ant." Alb-':1 "NI .' 11111, Il"IlQ'. Inu lhv Hmm- lu yall." M'.'.'. I s V "WI: ' ' Agm-s "I IInr1'I know wh:11 I 4111111 'I 4, '." .' A IT . ' ' . -':1lII: "Im yo pI11y:m,'II1in,g -A Z"' .' A "W -I . plug ll ::1111 - ot' 1I:1111inovs lill I Iinish this II111111-." 'I L' "Yu wll 'e111, XV Ils I"z11'g11. I I'IlIl'I EXIIINSS II." Imlly "IIosl1f X'UIl'II l1:1x'v In go hy Irs-iuI1l." I" I A l1'.' "II,'."-s I-X11 ' :tio I-01112: Jun. 2TIh." II': -y "Uh, what II IJIFIIIIIIIQ' nw'-ul," Mis: . .' 1: ' is Iilv 1 llll :nd I 1 '-spm '- Ilil.' the IWI I l-. SO. C ' ' " . MICH. ., ,,...,, ,,.,..., .,,,...,...,..............., ' li ' ' 'x wil A .' I" OF FALSIC 'I'I'IIC'I'II ., ,. ..,,,,...,,,,,.,., ,,,.,...,.......,,,. I MII. . ' I .IC ICVI5III.AS'I'II'I LIIIIITS FOR 'FIIIC IH .UR ...,........., ...,... . ' ' . . A I'IfJIiMI'I' TO VIII-I 'I ' NVE ,..,,,...,,......,....,,.,,,,..,,,...,..,,,,....,.. I . I wi . .' .,,,,,, ,.,,.,,,,1.. ,1,.,..1,,...1 ,,...,.....,,,,,, .,......,,.,.,..,,.,..,,,,...,.,,, I I ' 1 .' IA' IS ' ' ' , . 'IIN .,,, .. ,,,....,,....,,, ..., ,..,... .,,,,.,,,....,. , , ' . ' "Cf ' .' 1' S ' . S ,IX C .,.,...,.,.., ....,, ,..., .,.. ,.,,,,,. I I F I IIII.I. SEI' ,.'.'.T" .' '1'.'II'N ,... . ,,.. ,,..,,...,.., . ,..,, . I.I"..I .T .' 1.' C 5 I f' I I I-11" I-I V, G ' S. nl' N0 'I 'I .IICX If NIE ' ' K AI I ' CFR DOI I ' ITIE A IILI-.E CI I II TIIXI' ' 'ING ' 'I P +I I 4' ' 1' "OP THE POHOB HOW TRUE' I' PD11 lui me Iii I Ml ., I 1 1 l N I ALGEBRA in 1 . Il ll N UK Illl 5ltIl1N N N N I Ulm 1 I tl RUSSIAN JOKE Jilu :wax N ll IIIUNIIIIUIUIIN N I hum' A mm N114 N Ill N ill Dim NIL I CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE . in u chu- A si u hh ru. U QI WYE! IN ELKO FREE PRESS IU I n 4 ' k NH 1 pu nm ig., 1 I KU I I I Il 4- :Il 1 A ' S lille lllk IUIIL, N l llaizn-I S. "Uh, l'i'uI',, I :lin inml ll-I In you Im' :ill I ' wwf" l'i'ul'. A. "iIUll'I im-iiliuri il, iI's ai rv "flea I'l'lIii. XYi"uhI's I':lvuI'iI4- 5 Il" "l'hili IiQ"lll." l'ul "Vain Smile-y lu-I-11 il St'l'I'Q'I'f" .Ia I-li "Yi-5, ul vuiiiw- she- wing that is shi- 1-:ui lu- -yi uh le-Iling il." A I-qllzils l'i.' ll e-qi ails I'iI'I I' I-lizils Vliaipo-1' ni- A l'li1.' ll vquails .I .' - .X Sli s ll Q-quills .': I A l'Ii1.' li l'lii.' K' I-qiizils HI1 mi. I-lx. I-'i 'sl I-'ll-ni "Ile-I-ii un ii vm-z 'Inf' Se--mill I-'Il-an "Ni, he-1-ii mi :I lI'i np," I llf- MKII' wvlil-Iiiwus Sufi" .'I - "IIuI4'lw .' if-S," ICN. .X I-'iw-sliiiiuii pruml IIIIUII th- 1" g, Ile-rli, As Iain' :is we- I-mild In-:urn lln- :le I in pe-ill-1-I 3: I' ly, . Ile- wang Inu 2l't'Q'll In lI'Il. f .'hz c -s k, Lynn "I In-I you ai kiss I kiss you." .la rf, "l In-I yum ll Imxe-nl I-xii' jtlll ll0l1'I." Ii0'j'IllIlII "Say, XVilIiim, whzir mln thu-5' le-zu-h you in Suriail Sviviiu- la mu iris-i's'."' ' I-'lille-1' tnlnl lllwiirw- ol' l I ve, The- vulni' ll-II ilI'I' ' - ki: ' lim Ull Ihr- sh ull-1' of ' '11 ll All w-I fm' sv-ve-i'aiI '--ks. l':ii'1y who uk ui' -4- silk pzijwiiius from thv- lNr1'iiiitu1'y I-lotln-slim pll-:iv l'I"lll'Il In me-, .lim l'u.','e-ll, :incl rin e-mhzii'i"iSsin: vxpusiirl- will ln- mauli- nn Ill! 2 'l. ling V Izilte-1' zi Inul Ii' 'hlji "All I il lillle- pail lg ns "Ni , ymi urn- :I hi: uh." , Flu, Itlll "lm yllll luvs- 1-'f" Ali:-v Nl. "XX" 'I till l :ask uiiijuf' l'l'liI', MXVI :II if SL. HSI?" U .'I - "I haul it on thi- Q-nil nl' D' ,-uv." - l'i'uI. "'l'hs-ii fpil it Hlll iI'S :nine-iii:-. l'1x. II-II:. POHQB Il II I II III ANY NUT WAITEFIS' , I IN ENGLISH III N4 IIN x ING I X MISSING III' I P INN N! X I x x I X Il' Ie SLIGHT MISTAKE Nil I I xx Ix NI 1 1 Q XII I I I X! I I IIIIII I N X THRIFTY TIMES l IX I ' NIQ N IIIII IIIII QNI XXII III X II IQN I PQI I UI I LI' I I II III X .IIIII HIIII1: IIIIII IIIIIIIR III Iuy sumo- mmf. :IIII-1' w:Ii1IIIu I1rI'2I I-xx IIIIIIIIII VI-IIIIIIIII-II I-IIIIIIIIIIIIIIIIIII 'IIIIII IIIIIIII IIII VIII- IIIIIS IIVIIIIIIII III-If-1"' Klxw. YIIIIIII: "lIIIx'I- yllll I-II-I' III-I-II IIlI'1Ill2,.1Il :Ilan-III'zIZ"' I'I-I'I-5 "YI--3 IIII1 il un- Ill IIII' IIIQIII, IIIIII I IIiIIII'1 5I-I- IIIIII-II III IIII- 1II:I1I I-Ix. XIX ,IIIIIII-IIII "IiIxI- :I IIIII- IIII' IIII II: -s III II- :I-sf' I'II:II'II-.4 IIIIIIFI-II 'I'IfIIsI-,- FIIIIIIIII III- 1:-II in lI-1IsI- Ill2ll'4'5 :IIII :II II-nI IIIIIIIII-Inf," SI III-5 "I.IIfI IIISIII. IIIIII IIII-Il III pm III: 2II'III :IIIIIIIIII IIIO' 1III'I-I- IIIIII-sf IIIIIIII "SI II :Il'III." .IIIII "IIIII um IIIIQQ' :I IIIIIII Ins! A,:IIl'."' I'I:I5III1 "NI, i,- II.I-I'I- IIIII- III'..i11:'."' I2I-III':I- A. II:III :I IIIIII- I.'.7i -. UIIO' III III:-rv rIM'l'III4' kinds AIIII I-II-I3 IIII-I+ IIII- IIIIII1 wIII-I If XXHIII 'I'III- IIIII-II IIIII-5 IIIIIII- III-IIIIIII, SIlEIx'S1II'1II'1'.lI'. Il:Ii.' -I' "HMV IIN: .IIII-f :I I1I:Il1I Iznke- :':I1'I- III IW -"4'II',"' Il:II-I'I1s " I IIIIIIIIIM' lI:II'1'l' 'WY' II IIIINK Irma: IIIII-s :I p:II'0'IlI Inks' 1':II"I I' Ii :'fIiIII'."' IIIII-Inn ISVII IIIIIIIIIIIQ III .NI-I-IISJJ ""I'iII its rip--." I'I'III'. . sir. XIII s:IiII lII:I1 I wus :I Il'JII'II1'1I l1f'kIl,'.4, IIIII yJl1',"' I-'II-sIIII- UNI. .'II', I III1'I'l'Ij II-III:I1'Iu-II IIIIII you wI-I'I- :I IIII1'I'II III IIII'II1'III.I 'III." Iix. .'iI -s "I IIIII 'I IIIIIIIQ I SIIIJIIIII go-I xI-III Im 1IIis IIilIM'I'.'. I'V4II'. .-X, "XY -II. .I 1, I IIIII 'I IIIIII-V, Irlll 1I1:lI wus IIII- Iuwn-sl I I-IIIIIII 911 xml." HY. I'I'II1', .-XIII--I::IIII 'WYIIII is IIII- IIIIIQ'I'4'IIl'l' III-I I-I-II In-Im 'II IIIII :IIII IIni:I'."' I.jtIIIr "lInI- FUIIIIP in VIII-,'I,. IIN' IIIIII-1' ill Imlllvwf' I"1' -sIIiI- "XVI h IIII XIII! I:IkI- SII 'Il Iullg .' -p.'1"' I S01 IIIlII'l' "I s:IxI- SIIlN'1I'2ll1I!'I' lII:II v:Iy." I'I'1lI,. "XX'II:Il is IIII- I'gI -pl I-IIVIII III' :II1IlI1:II liI'I-',"' IIIIII5 IQIIII-IIIN2 AJIQIII' IIiI':fI'I-." Sq IIIIIIII- "IIIm IIIIIII5'sIIIj--Is:I1'I-pullI-:II'I'pi1Ig'."' f"!".'IIIl1IlI "I'III 4'1II4I.III! II- IIIII IIIAII: "ng IIll'!'l'. I-lx. 'I'I-:II'III-I' "I':Yt'I'j' IIJIQ W- II1I-:I1III- 1IXfl'II. XVI if-. 'IIII IIII Nu- Inrs-IIIIII II IIiuIIl'."' "I is-Z' "NiI'Iu n," - THE POHOB X VERSATILE COW 111 1 N ,, 0 N 1 1 1 PROVED IN GEOIVIETRY N 1 1 WATT AGAIN7 1 11111 N 1 1 N 11111 N 111 1 N ,.. A HOT ONE 1111 U N WE WONDER NN X111 I1 X N Ns H111 1 N lllll 1 N N NN N I111' 1N 11 N 1 ll 11 D1 U1 111 N 1 1 N IN N 1 X11Il 1 1 11111 1-N 111 N 11N 11- IN AMERICAN HISTORY 11 l N N1 P IIINI 1 X I I "XY:1 MI" 111 1111- I-II1'11 I-'1'111- 1'1'1'ss "I"111' .':1I1' A 1'1111I1I111111111I111111, 141111: 1111111 'l'I11'1-1' 111115 111' 11:11. Z1 1111 111 1'I1Il'Ii 'I1,'. 11111 N1-v1-1111 N111 1-lx. 'I'I1:11 :1 1111-1-v 111 111111112 IllIIN'I' 111111:11s El Izlly' 11112, I'l'1111I'I .X 1111-1-11 111 111111111 1-1111z11s 1111 i111'-11111-11 11111111-, .XII i111'Ii111-11 111:1111- 1-1111:1Is 21 NI11111- 1111. I A :I11x' 111111 1-1111:1Is ll Iuzy 1112. Q. IC. 11. I-IX. Nliff ill' -51-1' "1 W1l11I .'ll11l' :11111 11111111111 1111-1'111111'1-." NI1' I'I11I1Ii1'11 "II1-1'1- :1I'1- 5111 - I1111Ii.' 1111 1-I1-1'I1'i1' Ii"I1Ii11:." 1. ,- I'1'11I', "Nu - 11111- 111' 11111 11' 11i1's." ,'1 - "1'1111'1, .'11'T" 1'1'11l'. "'1'11:11's I'I:I1I. 'I'1'411111' 111' l'2l11l'i'I',H Iiv. X'11.X'1' NX'11l'I,l1 11AI'I'11lN IF: 511.1 1' - I1'j1'1'L12l'1' 11: 21 112111. IIIIIIKIIIY. 311.1 W 1111111 w'1.' 11111111111 1-111-1111 111 "11g. I'1'111'. A11I111'.'1111 111111111 111 z1s.'1:11 :1 I1-.'.'11I1. 51121 S111i111 11l1'U,llI 111111111 11115 ' gs. I'I'1lI'. W1'iuI11 :111 111 21 I1l11'1'j. AI'IIlI11' I.. 1'1711I11I1'I 1.11111 s111111-111111: 111 111111111 i1IJ1111I. I'I'11I', 11:11, 111' ::111- s111 111I1111Iy 2111 A. 11'1':11111 K, IIUII 111 11111-. 1'1'11t', Y 11112 1111 1' 1'1-11111 N111 1. II211'I'II,' 1111 11111111-1'1'111'11, WI111 112111 1111-111111 1111 :1 111111111-1'1: "1l11f11, s1111111 111-114 1111- 1111- IIl1'Iij. 11' IIlf'j' 1I11'1-xx' 11111 Ill 1111- 1'1x'111' 51111'11 11111111 1111 111111 :1 I'1sI1 111 X111 '11111-k1-I." A I11:111, il I1'II1. 1111. 1111. QI I '111. Q11 I1 1"11I1111',:1.' 1111 11111111-11 l2z11'1'11c' 1-11111112 K11111111-'s SI1111-s 111111 'l'1'11s1':11'111's I1f'. .1, IC. 11. '21. I"1-11sI1 "XVI A' 1111 51111 wI1i11- 11'21SI1 w11s11 11111 i11.'1111- 111' f1l111' 111111 I1111f1"T" .'1I S1 IIll'j w1111'1 111-1111 III1' g1':1i11 11111 111 11111 w11111I, As NI11- 11111111111 111111 1111- 111i1'1'111' S111 IISIII 111 - 'l'I1:11 III1' 1-1111 111' I11-1' 1,11 XY' .' 21 s11i11i11: S111- ' ISK. I'1'4l14. AI11'I'S1111 "XY1:11 IIl1'4'Q' NYZIBQ 111 11':1x'1-1 w111'1- 11: 111 in 1111- 11115s 111 xx 's1w:11'1I 11x11: :'1111'."' XY1IIz11'1- 'I'z1I111' 11111e1-111 111111111-11Iy1i "1.11111I. 111111-1' 111111 :111'." I'1'l1I'. "N11 s1Iy 11i1' WIII1 ,1111." 1 THE POHOB FAVORITE SAYINGS N U H +1111 1 X mm x rx lllf nx mn all L xxx uodlllll IQI UH ANN P1011 D I ' Ill INN 0 IIINUH l UllNefll11 Il INN X I X Q x N It S 4 Ol 4 I1 Q I IMI lt I 1 N hm fl xl I IJIIY lx The Exchange Yale Wllluams 21 1111111 nn r 4 X I 14 eu 11.11 on N :ppm 1 P lx Q- l xl! Il f , , 1ll N Ilt x IN .1 mm- x N x ll M Ill . . 1 an 1 -, conx 1 N N 1 N N Q x Q X N . N Q . uson I ' 1 N mlnwhf fl 1 1 In x 11161 N ll wok IS 0 Hood S 1 4 N1 hm 41 11 4 . md the N911 n.m1o J f . nw lil 1 mon mx Ullgl N111 1 .no be L ll nlx up to d Ill Ill . um Q IN ne .nn .mn . Anothn om 1111 lou N r N I 4 P N 1 XX 1 rr J 1 Nt w x S N mu mlxshed xx vw x Ih mg., N11 . Nw N 1 10 fl m K 1 Ilbllxhmm xx 5011119 nl nmu .md Rub-mrxptmn v u . - ru. IP X 111 0 . v f X B ' md VN 1 e s lx 1 o 1 11 . 1 . New Sfhliiil Q um 4 L, R 4 - .11 M hu 1 H M1 '.'. Y una Ihgyfys. Nli s Ku- -yew XY! ul vluxs :lu jllll In-Iumg lui' l'1'nl', Y 2 IL' :'utlYf M Sn' 1 N1 ' ' H: 5 'nfs V Xl '.'.' XX' l S0 iIll!Pl'l'll1ff VI'Ul,. All 1-'sun N ', Sir' flailzxhzul. ' l'l'Hl'. Klaxise-1' All xiuhl Huw, I4-Iluxxf. M' .'.' XYcl' Yilllg un fff X Nl' .'.' .I I J Ani 1' - ily . M '.',' lw 'vre-1 ux LPI us hu w- qui AI in tha I.ibI'1lI'j'. ' Miss Ilznlluu Uh! XVI14'1'1- is my SNVIIQXPI' .'!ic'k'! - I'v1'hnp,' ll Asv joke-.' 'uw Ii A111 slum ll ln' U11 llln- all -lf: ln.y1'm'v1 -ns vm I 1 bv until Il' jllll'1f hum! in IUIII4' j'lllll'SllI', 1 ., -11 J l"I 'I ' JIT. . ' I , , . ANY zu z s u 1 S Aiuml papers have- bvln 1'ec'vivmi thru I 1 ' 1,211- Ill'lHlI'lIllQ'llI ul' Ihv Pulmb this ye-uri Su MUNI'Ill1'SIilH'XY2l.' 2 inl- ml in Urlobn V. Ihv PXCll2lIl3.fiI1,.1' with oth 1' schools we .' b L1 Ill. .' ow wv haw- :1 gum! .'f'li1'IiUll ol' lilv1':1l111'v. XVI ' v pm I sr-llrmls 411-vulv II14-ir 1llIl'IlYi0I .' In am 1lI1I1l1'l. uthm-rs :uw pri ' 4 lI10INlll.', Svllli-llltllllllly, or wmklj IHIPFS, II is iIlTf'I".'liI1: In nf- lhill xvw-Vaal r'm111n:11':l1ix'vIy smwll sulmols '1111 nblm- In put Ulll vvry f'I'4'llil:bl1' paal lrs, In I':1c'I. all lhv pllblicniliuns 121:11 halve- In-vu 1'H'Piw-mi :how zx ' sa-R-11' lion: :md sm-4:1-s.'i'11l 4-l'i'm'r un Ihv pau-I ul' stud:-nts 'md H111 l'l'SIN'4'IiY0 sI:ll'l's. 'I'hv I'i1','l scllmml to :mxw 11' our t'Xi'll2iIlL1t' will was 1':u'srm, with 11+-1' Blu- uml N'hirf-. f'z11'su11'.- Annual is mmf uf' the be-st in lhv stun-, The- 'xnnuul is llllliif' up ui' sclmol notes, 2l1lYt'l'Ii:1'Illl'IlIS and sunw vxvepliollully good slurie-s. II is wvll prinbd 'md is c'm'I:1inly :1 we-wlil In V1 Ii1.,h. Tha XYl1itv Vim- P01112 frmn lily, with un mlilirm by Q-zwll vlzxss, is wiilwl. pu! and evvx prime-ci +-mirvly by I - at 1 III. TI xl ' I' , :im :und 1111- sc-lmul nutvs :md e-dimrizlls show c mom-1':1limm llll'l,11'Lll0llI lllt' v I. Th Mimgv. ol' 'l'mlup'lh, YYhil'll is publishwi 01100 zu Illtllllll. : 1 Q' im' Dy ' ,ri'Vi1'Lini'1l'ily.p11ll'.'I1ib'- ll lg, Ih :'! 5 all in sizvp ' 1111 bi' '1 crllzamf-In-l':111cI spirit. 'l'hvi1'wl'iIvllpS and eeliloriuls ure- alive- and 1 ways - z . WT'-h is I"1l'0lj' um- 1l'.'l ci by ' ' u'1l. -1' u I papc-1' is the- Linvolu I+'ix'e-fly, I'rom I'z1nzu-u. Lim' 1 ' Illy. It has no re-glllur dmv I'0r'p11blir'41Iicm but c-mmm mul. as it stmvs. "HV rj Lit- tl1 'I Hel." lhmlubly Ihr bfi! laps-1' that has be-vn rw-r-vivf-11 :11 our desk ix the- Sain .Imw School Hvrzlld ol f'2llifUl'I1i2l. whivh is 1 I ' klj. j' .'l'Tl :I l'u'f'- in.'I'Iut' n. the- svlmol is zxblv I vn il: own priming -sz Xnl. have u good slufl' nl' lxQ'IJUl'ff'I'w be-siriefs :1 'imlv .' '- ' - ' .' ' ' lisl, all ot' whim-I1 nmkv Ihs- papvr on 1' Ihv l'll'g!K'1 on the- - wst. Tl 'z I-j High Svhoul of f'2llif'Ol'l'1i2l prints 21 similar pup 1' wlllul tha Hari z 'I il 1. This :ls an vvry f'l'lxllifilbll' pa pmt Tl X lmlmb has had se-xvlwl 1'vc1L1e-sts fm' !'X'II'lIl2P from mln-1' Q mln s, XV- 4-xpc-r-I .' Nllhillg l'X'1'DIiUIl2lHj' 'cmd f.l'Ulll rum- of Ihf I' 'ge-I' .'- 1l.'. THE POHOB Num Gut amtor UN N I I . ul NIIIIIIII om lnl Ill l N I I P ll x I X X 1 Q-'N I all e-I 4 N 5 K N U th HI N HX F' t 6 N K I .IU ION N IIA S Dlllpuxlll - ff N ll g 1 N IIIUI w I N III! - AQ- ,A I j . .' ' wIl:ll's QI sm-Illml willlolll :l j:lllil41l"I l'll-:law Il-Il me-. il' X011 Villl. 'IM llusl ilu- Im Ii: zlllll :we-l-p lhl- l'l ml' Ani ln- JI Il2lIIlIj' lllzlll. Ye-all' in, j'1"ll' llllt, Ill-'S UII rlll- j I A J " 'Q bl' ' I z I "mi, Ani In-rv :lull IIle-l'l- we ssl- IIIII Yoh .XII Ill"I'III' :lim lu I"nlI. Ill- sprinkll-Q IIIIII Ill- I'IlII'I'It'.' Inst Ani IIIZIIQ .' Illl- 1-Ilzllll ills! Hy, Nl ' I'2II'l-'S Il whit if if'lII'I'yIII' IIZISI Yl I.: il in YUIII' -ye-. Ah! yf l,'. we knm' Ill'-rl-'s ll--H-l' nv Sll' j2lIlIIUI'1IS 1l','I .Xb ' IIIPIII llll bl-n-:uh th- srzllz' lm' Si'-'I 1' XY1'ighl ve-l'.'. An RIIIII 'I if el gn-all ' ' The- 34-Ilolll Nl-I: II - lmry 'I'I1l- flI'IIIIO'I' 2+-I: Ihl- ll-y Till- .'I'IfIA gl-In the- :ml-. Book X1 Adx extxsements I JOUr AdYf,rtl9Crc 1 X I l X X0 114 11 Nl 1 1 1 11 1 1116 11111111 11111 , . 1X"11f'b1!'l' 1.1 1:11111 1111f1111111111'11111111 111 1-, 111-1-:1fi114 11:11 f-1111-11-11 :111111-1'1:11i111' 11141 u1':11if11111Q ZQIII' :hw 9111111111111 511111111111 111:11 5-1111 3:1111 ,fzixwn 1IS. YV1 :EHS111-14 111 111:11 ww :111111'111-i:111- 311 11' 11:11:'1111:1:11 I-Ill' 1.1111411117 , ui' 111-111 11111' 11 111 1111111 1111 111' 1111:'s'1111x 1711411 :11 11-1"'s1- AS 11111 ' -s' 'E . 'H' "' -1115. PlbAd,tk .th Std IFQ d. Llberty Pool Hall Bllhard Parlor A Good PIHCP fOI'8 Good FFIITIC SOCldl C51-IITICS Clgara Tobacco Clgarettes and Candy J H HENNEN Prop " 1 9 0 0 , 0 Phone I2 I 2 425 Railroad Street. THE POHOB I 1 hob Advertwers are the Studenh Frlende N1 ummm mar: 1 ll Glu GOOD YEAR TIRES GASOLINE O L CREASE THE BEST In Service and Equipment Elko CIGZIIIIIIU 8: DYGIIIU QGDY t C tl VERDI LUMBER COMPANY FI 110 NI' VADA J ' . ' J , . . . .. Q l y 4 - L Q my A Ar 0 Elko, Nevada E -yu' Q ' A 1 A ' El f ' no d Sp f' g G d , . , ln . ': . WLCAN,Z,NG Dalnw Qimhrr Svhup. I Th ly lusive Clean' ' g Pl t' th S t fN d 1 J , J We lean A y ' g f GI t K p t PhbAd I hSd F'd. Hunt s Candy Shop Candles and Ice Cream A W Sewell C0 Wholesale and Retall GENERAL MERCHANDISE St At I I K0 XVI! TUSC XROR X NPV XII X Manufacturers of I 0 o o O "Quality and Quantityn U ores Pohob Advertisers are the Students Friends. THIS ISSUE GIS THE PQIIOB IS a roduct of the Comme-rc1aI Print D rurtln nt ELKO INDEPENDENT It IS exempIarX of the care and attentlon we give to every plece oI CommcrQ1aI Pnntlng ntru ted to us IIIIIIIDGIIIIISIII MGZII ZIIIII PIOIIUGG IIIIIIIDHIIY Ek 6. W PRODUCTS I D MGIIIRIIINE HIIIII SCHIIIINER 81 MARX I' Kcluilve Models For Young Men II but ry d5 I Relnhart Company T I I3 Mft Ing I e lc e UI IIN' ff S .. N ' 1 J- L I o' Le.d'n Meat Market I , , S 1 I Q I Young men Ixke to dress we , H :idqui 1 f not like eve I bo ' e se: they went sornethrng drfferent, excIusn'e. ln- S' ' I cIividuaI. Q fh po mm. Store Elko' Ne ' it he rome of HgrtSc'I1affnerand a x IIotI1es, Polmob Advertisers are the Students Friends. Hesson Co Bl ST FQLIPPI Il H XRIJXX XRI' STORE IN YI X XD X Mctonnuck ll1ClD60lll1 Mowus 1ndR1kes Holt C ltelplll ll Tractors ilso flex el md Tl lll.0l9 'Nl Xt lx TRLC hs We Lead, Others Follow Our Pr cl 5 r HELAIJQL XRTERS l OR Hardware Groceries lqurmture lmplements llumlnng and She t Metal Wcnrk Goods Dellvered promptly by Atuto Truck Geo Russell Company Private Telephone Lune Connectmg, all D partments 0 . O Cf A v 'l 4 I lt' I .v . Q rf 4 1 ll - . ' 4 1' 0' ' x 1 - 1 4 - 1 . c 5 4 . 1. 1 . , tl I I 4 V VC O 1 O I ' V X1 ' I ll I 1 1 1. c t , c . 1 c . STUITEBAKER PLEASURIC CARS X H Y ' Y 1 .' 1 A L 5 ices an le vice You W'ill lfincl Unexcelled . .AL K, l. Y K7 'V 'j t ,e 2 I l 4 1 y v A , o I , , , A . i 1 .1 e . Pohob Advertisers are the Students Friends. 155.1 nun Smhhh Mounted rn Gold Sulver 81, Dramonds Awarded First Prize at St Louns Worlds Farr and Portland Oregon Exposutnon Manufacturers and Dealers rn SADDLES SILVER MOUNTED BITS AND SPURQ. C5 Sv Giarrm Sahhlvrg ELKO NEVADA Send for Catalogue zlltu Brug Gln Jlnr W R Englert L W Englert THE NYAL STORE Drugs Sundrues Tollet Articles Statronery Soda Fountarn and Clgar Departments The Neatest and Best Equrpped Phar macy In the State of Nevada MAKE OUR STORE YOUR MEETING PLACE filllll AGGOUIII rs grven careful attentron and we want 'Ill your bankrng busrness We pay four per cent per annum rules governlng such deposlts Safety Deposrt Boxes for rent S3 00 a year and upwards You hold the key afts sold on al the prlncr cuties of the world at low rates Flre Insurance wrutten rn strongest companres Lrfe Insurance wrntten Travelers Checks sold HENDERSON BANKING COMPANY Capital S100 O00 Surplus S100 000 Resources S3 250000 John Henderson Presrdent L O Henderson Vuce Pres Hayden Henderson Cash er O M Muller Assistant Cashler Use Flour made from WHEA T raised rn Elko County Manufactured and Sold by ELKO MII LING COMPANY LLKO, NIL VADA Nj' x T' , , " , og o , . . . . , . I ' ' . . . , . I . A' ' A . A . .. O , , C ' i . on Savings Deposits. Ask to see our , . Dr I ' 'pal J , , ' W W . . , THE POHOB Pc hob Advertisers are the Students Friends. 1 lltn 4111111111112 Ilnurm Q111111pa111U L ght g D ply t G O 447 1 B S100 Up Wllllllllllllllllll IGWGIW C0 flll0 lllllllllll ll0lllD3llY le tD Doors Wxndows Moldmgs Bunld mg Paper Lathe Cement Llme Clnmnev Plpe Coal Klnflllng etc ELKO NFVADA Mason Products Co Pasteurlzed Dany Products MILK CREAM BUTTER Also STRIQTLY FRESH EGCb Potted Plants and Ferns Fresh Flow: rs for any occasion J 'F' 9 . Q 1 10 ' 0 A A ' our GifsforG'I d y El t 'c Current for i i d P wer of All K' d From ' Sp I R t Cooking l 'g t' g d ay Motors S p f l.'gh lobes Always on I H d EIKO ----- - --'-- - Nexarn ff' -R m 7 Fa ' gt B 'ld' g Ph Who sale and Re ail ealors in ' -y V' Y y ' -a l ' 1 1 l 1 'V Y . v . 1 . v Y W 7 4 N 1 .1 ' 1 Pohob Advertisers are the Students Friends ltiuur lghntngraplx Whats that your frnends can never buy Not because the prvce IS hugh But they can t howe er they try Your Photograph Yet nts IH your power to gave That which when you re gone shall Ive Remmnscent joys to gnve Your Photograph Or perchance you move away They can see you every day How can thus thmg be you say? Your Photograph Joys are Iegnorx that you lend Lnfe as sweeter for the frnend Heart tres stronger when you send Your Photograph The Svrntt Svtuhm Portrauture Enlargung Pueture Frammg Kodak Fmnshmg and Supplies IGIGIHIUIIG Call WCS! CULH SHAW HOSPITM P 1511111 atumzxl Monk Sham 1QU'i1JI1EIl mo NEVADA ELKO NEVADA Capltat and Surplus 517500000 We Sotucst Your Busmess W A SHAW Resudent Physlcnan Consulted by Appomtment , A v i L, , ' Elko, Nevada Stine! lh Polmob Advertisers are the Students Frlends Rex Clgar ore Wholesale and Retail Clgalettes and Tobacco Snelson Bros ELKO NEVADA THE BUSY BEE A D TABER Prop Cut Flowers Plants Candles FIFO ors Score C rds Magazlnes School and Offuce Supplnes Stat onery Watch and Jewelry Repairs Toys and Noveltles Electrlcal lSupplles All All Kmds of Chlckens ELKO NEVADA DRS HOOD RAND 6. SECOR Elko Nevada ELKO counrv TEt.EPHoNE TELEGRAPH co At Your Servlce Day and Nnght EISEMANN MAGNETO Wlllard Servace Station We can save you money on Startmg Llghtlng and Ignltuon Troubles A Full Lune of Automobnle Llghtmg Flxtures HARRIS ELECTRICAL SERVICE STATION H S TABER Real Estate and Notary Money to Loan on Elko Property TITLES ABSTRACTED THE HOTEL MAYER European Plan Hotel of 100 Rooms wlth all Modern Convemences RATES S100 to S3 00 Excellent Cafe In Connectnon Best accommodatlons Eastern Nevada STEELE GARAGE Most Effncnent Garage and Machme Shop Most Mlles For A Dollar In Mlchelm Tlres JACK GROEBLI Prop PARKER TRUCK 6. MOTOR SALES CO NC Elko Nevada Flsk and Goodyear Service Statlon BUICK CARS KLEIBER TRUCKS Telephone 1681 In Service and Equlpment More Quallty goods for Less Money At the SERVICE MARKET Groceryterna SQUARE DEAL STORE S Yawnes Prop Ladles and Mens Readyto Wear You are sure of a square deal at THE SQUARE DEAL STORE The Car of Nataonal Fame OLDSMOBILE FOUR Nash Cars and Trucks ELKO MOTOR SALES COMPANY o V ' 1 - ' in . , I . , . ., I . . - V ' ' ' ' V ' . . . Insurance, Notary Public, Party Fav- Y .4 , I r . - V v , y ' . . V . ' 7 1 8. - ' . , . ' I I I THE. POHOB Pohob AdVCfllSCfS are the Students Frlends PIONEER BAKERY We specialize all kmds of fancy Bakery Goods Cakes Pues Rolls Cookles Plain and Fancy Cakes Try our Special Loaf Our home made Candles always please H B KENDALL Prop Phone SIMCOX 8. LANI GARAGE Ford Hudson Supersux and White TrLck Motor Cars Garage and Sales Room corner Com mercnal and Thnrd Street Elko Nevada OSCAR J STREETER Your Grocer Everythmg to Eat Pnoneer Buuldung Phone 1312 GOLDEN RULE STORE Ladies and Gents Furnnshmgs Laces Rubbons Notnons Etc Boys and Mens Clothmg ORIGINATORS OF LOW PRICES BRADLEY OPERA HOUSE PROGRAM CHANGES NIGHTLY Best Plctures All the Tnme O K SECOND HAND STORE W A Stnnson Proprnetor New and Second Hand Furnnture WE BUY AND SELL EVERYTHING ALSO DEALERS IN REAL ESTATE ENGLER COMPANY Dealers In DRY GOODS and CLOTHING ELKO NEVADA J M MCNAMARA Attorney at Law Rooms 209 210 Pioneer Bunldlng ELKO NEVADA SEYMOUR JACOBS COMPANY Incorporated ELKOS LEADING CLOTHIERS AND TAILORS DRS MENTZ AND GALLAGHER DENTISTS Rooms 50 52 54 Commercial Hotel MORLEY GRISWOLD Attorney at Law, 344 Commerclal St Elko, Nevada Phone 503 FRENCH BAKING CO Wholesale and Retail ICE CREAMS AND CANDIES " in ' - . , I I I 5 , . Q Y ' .. , . 701 , -. , .. I ' Y 1 ' I . . .. , I I- I 7 9 , "I Pohob Advertxsers are the Students Fnends TAYLOR JOHNSON MACH Power Machlnery ELKO NEVADA MILTON B BADT and JAMES DYSART Attorneys at Law Elko Nevada E P CARVILLE Attorney at I aw Rooms 3 and 4 Farrlngtorl Bulldlrg ELKO NEVADA DR C E WHITESIDES Dentlst Fufth Street Elko Nevada ALL WORK ABSOLUTELY GUARANTEED REX BARBER SHOP Yours for Servuce EDWIN E CAINE Attorney at Law Hesson B Phone 1561 THE HOUSE OF KUPPENHEIMER CLOTHES In the splrlt of servlce measure of value and character of mer chandlse thus store observes standards whnch match the tegrlty and quallty of Kuppen henmer Clothes THE TOGGERY O K SHOE SHOP Fred Henrlchs Proprnetor 418 Commerclal St Elko Nevada DUPONT PHARMACY Rexall Store Drugs Prescrlptlons Eastman Kod aks Edlson Dlamond Dnsc Phonographs SODA FOUNTAIN Elko Nevada ROCKWELL 89 SUTTON General Bulldnng Contractors WE CAN SAVE YOU MONEY Telephone 165 or 1396 Corsets Blouses MRS ELLEN J ORR Sults Coats and Sklrts OTTO T WILLIAMS Attorney at Law 331 Fnfth Street Elko Nevada . CO. . Idg. KLATTE G. BROWN ELKO. NEVADA ' in- A ' A AUIIDGRAPI IS


Suggestions in the Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) collection:

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

Elko High School - Pohob Yearbook (Elko, NV) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.