Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH)

 - Class of 1941

Page 1 of 152

 

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1941 Edition, Cover
CoverPage 6, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collectionPage 7, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collectionPage 11, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collectionPage 15, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collectionPage 9, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collectionPage 13, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collectionPage 17, 1941 Edition, Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 152 of the 1941 volume:

Q. 4.1 .Q Irv- -I 'HI 8' lt- :.s 0-s. Yl- Jt'l 31 il t v. I' I 1.1, ,Q I-43- is-A v- -L 4 E 4- I ,..- , . . ... . . ' -n .,. . -at 4- u 1-T n . I' Q x -- -. .- . .,. I. .- ... .4 .. ,,. .. '-An A V... ....- A I.. A- - . ,A . .., . ,. . - -.I -6 ,. .N . - . -' Q ' ,K .nk I -D . -,g .W . ..-nr- . 'gh P-fill I . .U -,. M- O . -, ' ..Jx -n six- 0 Q ,- -r .--as . ..- Pl -5 q .1 .- h ' a -1-- .,1. -,,,. .qw - , 1. K- 'L . .,- ri- .u .-. , n ' A 'ie ' wJ-in v'.y N S"7Ol -..J Q ." A - 1'5- :gag .,,.. 'A ZS., 43. , r--'l' ,5- Ln-, K ..,.. YI. ' qu 'Q - -g- 'Sidi' I-bb' ... . N - 'I-"""i"7-" 5 - . ' g, 'L lr 'v.'rff.L-:-x .4 - 4 f- . I .,- . . . .. 1 .4 1- , - 1 s 9 . N -vo n u- ar-,W , ,nn 4. ..- 1.-, - ,. .1 x .. s 5, f 1. 1 nt , ,L -Q .. 4 I J I 4 N ,, D Q 5 , 1, ,- I e pi -o 4. Y. . - - r.- 5- n-1.x 1... L. rel Hddress EX LIIBBIS Hama ELIJEHI-IIIII nwzwda, me SENIIJH5 UI' ELIJEH HIGH SIIHIJIIL IIINIIINNI-ITI, IIHIII THE NINETEEN FIIHTY-UNE Xl IYITUIIIlll'llllfiIfi u111l1-1111g ulml Xxnlllll ln' 11111 l.lI1'. ll1-11 XXl'Qllk', l1g11lX111111':1g41i11. XXi1l1'111'1l Ou :1111l 111u111l1N 11g11111'. XXQVNIL' IVXIORS 1111111 1111111-11lz1w111111. l'lncl1li11g flll llllllllplll l'llllk'1lN 3.111-. lmpxllmg sIQllI11ll1l1 filll' XVII l'111'iIi1'1l wl1l1 I1'z11.1111u11i1f UI 11111111 Imp lmulx Llllll lltll. I RPQSIIXIIQX ral ll 1-clmfvl Nfl QVHIIV XX'1':1ff1'l,1-C.l11ix1i:111g1'111l1'1111111f flllt' Skill' now lun N111-1'1l1'1l lny. X1 lil-l. 11l1 1xl1:1I 21 xxvwl N1'11sz11i1n11 SOIWIUKIURIQSY ".Xi111 111 l1igl1f'4 NICXIURSY Nlvn ul Nllllllllllllllll 1- lmil 11111 N1l11mlkl,111111l l11111l11 lllf lllllllllll ll111 lllllllglll lJllllQN g11'111 1-l11111111 Xml lllllfllklllu 5lltlllQlf W1"ll xiv. . . , lllll 11k x1l11ml lill X. lltlfllllflllf 1111111111111111 X1mi11g1l1111 111-'ll1l1l111 mlic. XX17111 glml. X11 xml .... ll! g1':11l11:11i1u11' -.11 L 5 135, ll11l11'11 lflxxlcwx 1 Y l l 1 1 it lll.llll llllll We the class of 1941 dedxcate our Annual to the SPIRIT OF ELDER It was concelved 1n the mmds of the founders of Elder long before 1t found external expresslon ln brlck and mortar Smce that tlme lt has beer nurtured and fostered through the years by bishops pastors faculty parents frxends alumm and students Now we ha1l the SPIRIT OF ELDER as the unseen power that 1nsp1res and gu1des all who come under 1ts mfluence We hall 1t as the producer of champlons not ln the classroom on the athlet1c fxeld and 1n extra curr1cular act1v1t1es 1t urges men of Elder to be wmners but ever sports men and gentlemen It IS only natural therefore that gomg to Elder IS the declared happlness of thousands of students and alumnl and xt IS only natural that we the graduates of 1941 should hold a fervent love for and promlse cheerful obedlence to thxs real and almost tanglble gulde whxch has enr1ched our mmds made our w1lls more doc1le and elevated our thoughts to the True the Good and the Beautxful to the Almlghty God I 1 I 1 'I . I. . only in athletics. but in all fields of endeavor. In the church, . . . . , . Fdztor IH rhzef flsszslnnl Edzlor PIIIHOQIIIPIU Theme and Dedtcntmn 41ml I mance Colleflzon of Dafa Arrangements Tziles I1 zlt and Humm Laxouf C' x llnffrv Txpzsts Proof Readers Moderators Besldes these xx ho ate men ll Robert btexenson Dommxtlt Lxonette Robert Bussenbtuegee ames aspets Robelt lxcller Paul Stuexe lawrence lepe JIDCS HLlllLTlIlL,lOI1 runes Cullen Paul lJlIlSl1l0I'C Paul Hellman Hubert Knapp Ed Ielkm Xnthom Nlentmg Pat Sutholl ohn O SllZillS,llllLSSLN Llearx Buehelt Raymond Dxer Thomas ennmgs Eugene Nlenges Paul Sherra Rlthard X onder Brml. Donald Bonhaus Rax BfllCgg6l'l1CyCl Donald Pen derqhast Robert Roth Robelt ftemen R1CllHlfl Xondu Brmk Anthony Sehw artz Xrthur Butler Ralph Chmn Anthons Esposlto Edu ard Lefldn LCOl121lCl Raplen Hal 1 s Hetleman Ceorge Berndson Robert Berssenbruegge Clears Buchert 'Ihaddeus Burman Robert Eleasser Ken Ernst Robert Keller Donald Kluener Eugene Nlenges Elmer Mlller Paul Stuexe Robert Yon Holle R1ehardlVenStrup Frank CICSC Elmer Mlllm ohn O Shaughnessu Donald Bonham Robelt XonHolle Rex Harrx T Imbus Rex Leonard Xonder Bunk Nlr joseph Kules tlonul bx name lICllll IS due to the SCIIIOI' students IlCHllX all of ws hom aided H1 one capautx or anothu ' ' ' f I I I 1 I I - ' t 5 t I f , , - .1 4 , I I . 1 ' ...A .. ....,. 1 -. .-2 - ff 1 1 .Q - - L. . 4 ' 1 K ' . . V 7 1 H ' x v x ' 1 r Q x , - . . . I '. L - ' 1 L' E 1 ' ' x 1 , . .......................,..,...,.................,......,.. . , . , , , , , A I l 5 ' ' ' ' I ' " I i , . , , , ...,.............,....,.....,,........,,........,... . , K K .. 1 . , . l K . , , ' ..,........ .... , l ' Q, ' , KY t y y u - , . - ' ' Y ' ..... .. ..,.... , A , l I .' . , .V v - - - 1' I .' . lop, . ........ ., ......... ,,.... , ., ,.., 1 K . , .. , I , ' . , ,. , - . , - Y ' , - 1 n K v , , . . ' f ' ' 1 - ' ' 7 - - 1 v V ...r.,. .r..,...ll ...l.. .... rrr. .,,., . , . , , J . 1 ., 1 . , , . , . ' .' , . .........,..,.....,.,........,.......,.,., . I . . . . , , -' v - l ' 1 - - - ' ' J , ' - - :I IIX 1lIII1 Xuto Dan Xuto Frank Auto Peter Xlfrern Nlr and Mrs -Xnthom Xntc NIr Xnton Xntc F G Xug Xgncs Xuscltnmort Rex Henrx Bartlett XII and Nhs Halter Iitnktn 'Nlr and Mrs Irtcl Iiuntlstn Nh and Nlrs C torgt IILTIILIIS N11 and Nlrs LLOIIZIICI BCISSLIIIJTLILEEUC. Mary Iiusstnbrtxeggt Mr and XIrs E Iiusstnlntxtgqt R E Ilutmg XIr Hun H Iitmni Xlm Plulomcua IS txst XI IL Bonham N and Xin hed 3 Iinnhaus Ra Buckner Ralph and Rontlcl Ill IIICIILN ms nal Il otkholl Xlxss Imttta mn incl NIM Chiu lug., utr X1 'mc NI 5 Iirungs NI: .mtl Nln Ilul C css ntl IIIICIILII NIr 'tml Mrs YN iltu R IS c llltlt R x IN lllum X S zkhtrt NI C un,t BllSllI1"iIl XI1 ind NIU R H Clunn Nlr and NIH O D Clean IN IIIIHIII Comsax NI H Ct tn NI1 me Nhs R Dcpmtt B Donoxin Itrry 39 IJOIICIAIIIAIIII XIr and Nlrs Peter Dust! Xlr and Nlrs Eduard Dux Nh u1tlNIrs Raymond H Lbtrt XII and Nha C turgt I: hbtrll ostplx IL Lmpnt Batttn Co Ernst NIr mtl Nlrs CJttuC hun C tmgt I R 1 I IILIICI Html I rntntl I nt cl TICIICI rntncl ut rntml I IILIICI Pucml cltl C 1II NIr .1ntINIrs Charlts onzaba Club of Brxclgetoun nal Ru Clzrtnct IJ 0 nt Mr and 'Nhs L H toning Ru Htmy B Clote NIrS Lxllxt Hanebcrg Res Ihsll X Himann Ru Edu rclw XI: X rs Huleman NI: mtl 'NIr5 Harry 1 ' ' ' I I I I I I l . l l AL 1. I ' I I I I , A 'I , I , 4 . A I. A- ,-, "',.'.z -N V A 3 I A Q- ,- Flinn, it-v. nlzml IC. , xp, ' A I ,Z . A 5 -. ,.L , . ,T ,, A ' ,-xv In g.. . . Alf" x - I A-' A Al... ' I: QQ 1 0' Y - - 1- ,PX If' 'ml '. .Ill . I' I. Ax I Y .PX - Iiritkncr, Nlr. and Nlrx. .Xl'IIlllI' Ay lr,-icmi .' . , ,.' . - 2 fx 14- " H 'z ' 'IIS . . CL1111 Mr. .-X. I.. r H' , . 3 , N- 1 , CQcrI's "Fill lin ' , Nlr. 1 . .. " nic I Ir Ll'f'C'IIl -A . I 1 . l . rf. B. C' ' ' ' Y ' ff . . '. 'L G ' ' ' ' ul ", C '. " 'z .- . UI' 1' '. . . '. . Iu"z ,.1'. Lt 'gf' gg- 'kr' --V I I , I . I' '.. . . r' Y. ti-' A, 1 I ' I . . Ha- . 1 :incl E. XV. IIIII,.'.l l.". V ..'.z I ', ' l N L INI I ll I INQI X 1 NHII IIINXII N I Ill ll INIIIILN I I IN IIIIIII lx LI N 5 IIIIN IXXNNKII ll lxc NNcll II ILII I Ixll I IIN III Nu IIIIL IX Nl L X IMII L IJIX N IINI xx XIII llllt XII XIIIII 1 I K Il M I xlllll Ill I IIMII N I N NN I I HIL N NN I S IIIICN I tlll R IIINI I xx R lu XIINN R lu XIINN IX R lxx XIINN II I xx R IIIIIN NNI N Il I ll I xx IKIII IIIIIN IIIII N II ILIII N I ll ll JL ICI III I I III-IIII. XII. :xml XIIN. XI IIIIglI.II1Il1IllIl li. Il Ilxl. XII. U. XI -INIII:xIIII. XIINN Ifxxlximc' IIFIIIIIAIIN. XII. :xml XIIN, lixllxixx XI. XI 'INIII:IIIII. XIIN. Xlt'I'll IIVIIIICIN. XII. IIUIIIX XII: . Rm. .XII 'll Il. lliggilx . Rx-x. QIIINVIIII XIillx'I Il:xilx Ililwll. Rox. XX'illI:IIII I, XI IxIIIII:xII, XII. :xml NIIN. R:xllIlI ll IIII -I 'I. XII. :xml XIIN. li. XX'. Hull Almm. C' Xi I ' g. XII, :xml XIIN. ,XIIIIII III I-IIIIIII. XII-. IIIIII XIIN, IIIIIIN II, Nil 1'I"' RU- """'I"1'H' Hi RU. Mlwxullq X1 ll XII. :xml XII . lIx'IIIy lmlmsq Rl, - Hmm 'IA U'SI:Ix1gIIIIx- NI. Xli illzx UNI :xxlgl 'N X. XII lCli1:IlIx'llI .Ill ll - 'IlI'I"I1'I .l' Ox 'Ilxmk ISI-:IIIII flIrIlIIIx- I: ' ..lfI. II. XI. II. 'l:Nl IN. C1:xIxIl X'. l':xI'I4I:xml IlIx-:xlI'x- PIMP. ,U I.',Hh.,ilk 'jgxx I'x-llc-IIII. CLx'xII'gm- IIIIIQ. .l:xxxIII l'illixIxl. R:-x. IfI':IIIxiN I'uIoN, XII. -I2 ' Ii:xiNx'I. QIIIIIII .X. 'L I' . Rc . l':xlI R. QI IIIII. XIIN, Ck-ilizl ':x :xlI. XII. :xml XIIN. V'-'ll -ll ' Rnl :xII. R1-I. IQIKIIZIIII ' - - . XII. lim' :ml SI, lg all ,ru Rl ' - - . XII. IIt'I'Il2lIkil i A - UHIHHIU Iii:-I 'I. XIIN, l.illi:III i . Mn.. li' IN: ' ig. Rx' . l'I'lI:III i . M2 3 M' 'N " WW W' "ul ll' lil XII. XX'iIli:xIII II. KI ll Rl ,"' li .N IA' I ' il '. XII. :xml XII . I.xIxIIN 'I'1' X"""f' WX' -I" 'll' Ia. I. XII. :xml XIIN. xx. II. l.:xImIll. Ru. Cluxlgx' X, R4 LU' H' K cn' Ink ln' lllmlumb Rr' 'I LIXIUII If:xx lurix-N 1.f'llglAIIN. Rx' . Rxl -' ll. Rl A ' I" I 515' I.ixlxI -III:I1llI. XII. :xml XIIN, .XIIII fl SI. Rl A ' MII' limi Ml ' I' lm I.xIlI:xlIN. XII. :xml XII . li. I Nxl I' ' IIIIIIII- II:lNc'Iy XI1x ". XII. :xml NIIN, I.. Sxl 'I'I1l. XIINN lfli :I -III XI:xl -I. Rm. IQIJIJKII .X. Sxl "I:x, XII. :xml XIIN, XX' . . A ' -. . N. . : Sxl Ixxixll. XIIN. IIx'III:xxliII:I l l x lx 111 11 IH I l X X N x 1 N I L 111111111 U ' 1111 N 11111 111 11 xx S N 1 SN l I l lc N LII! S 1111 1 111 Sllll 1 1111 1 lX 5l1lI1lf111. N11'.111111 X111 11. 11. 11-1s11111. 11111114 S11111'i111'iw. 1'1-1. f.1I1ll11'x 11111-. N111 111111 X11xI,11111111111- 311I11'lll1l, N111 111111 N111 11. 1k11i'lIlL'II. 311. 111111 NI ' . 5111 l Mm-gzmq 1.1 1vll11l1Zl1'1JCI'. N111 111111 N111 R17 S-A , N1 . 11. . . , U M 111g1'1p NI1N.NI1II 11 S111111111111x, lf. S., NI, 11. SILIIU. 1'1- . 111111111 1"'3'11"'1'1'Rf'1- HVHIX N11111111111. N11. 11. YUM' RMI' 5H.lmHHl' XII U HV Y1111111'1131'11111. 1'1' . 1.1-111111111 Suwmlmll. Ml.. ami MI V xyllllm SIA 11111 1 11'1i1'11111. N111 111111 Hrs. 1411111111 SM, , .uvilllw Il.. Y111111' 1Ill2ll. N111 111111 N11-. H. SI! ,Q Nh.. and xl, ' MH Y1111 H111-1111 N113 111111 x1l'N,.11lC' S11 ' 1'llll1 Y. , , ' 11211 ' -13 N11. 111111 N111 1'l'1lll1i 1 511 -x'1-, X11 .XIIIIQI Nl. , 11111 111111. N111 111111 N113 11111-1111 11 511 1'x1'. N11 IC111111111111 , XX -11 1121i1'If S11 -11-. N11'.111111 X11y11. Y , , 11 ' , 1111111 XII ' -. Q11 111111. N113 111111 N11 . CQ. X11 Il'I. 14111. 1114111 I.. lHl. IA I We are proud to present our Faculty the channel through whlch the Sp1r1t of Elder has flowed so graclously mto our mmds and hearts Thns learned group of pnests and laymen has labored stncerely and effmclently to glorxfy the Spxrlt of Elder and ln rec1proc1ty the Sp1r1t of Elder has unparted rnspxratxon and gu1dance to the Faculty It has urged them to exerctse pat1ence and understandmg tratts so essent1al to educators The Sp1r1t of Elder has msp1red them to wtsely teach gently rule and truly sanctrfy the students of Elder To teach to rule and sanctify All part of the1r chosen career Never ceasmg never ttrmg Never t1r1ng of msplrmg Three R s they taught wrth wxsdom and grace Three R s and they added a fourth The H of relxgton the R of Rlght The R that leads to beauty and lxght George Berndson I 1 I -1 I1 fl lVl'x, . J , I gf?-v Qx ,f X 140' 3 2 5 Z Z 111103, lil? NIOS1 RILX IOHIX I NIUXICHOLX5 Ol 5 1 KIILIIUIHIIJIJ of Czrzcnzrmlz f v9 .5 lr "if 5 0 Ml," 1 .onikiiurimi 0 + - yall? 5. ,MQ XI! 51 RLX C EOR! L I RLIIRIXC S1 IJ Mluxzlzruy Bmlzrn ufClI1cl11I1lll'l may 452 wg, fiil 3 if S? wwf Rev Basil A Haneberg, A B Punclpal Moderatol, Alumm Treasulel, Eldel XVelfare Assocxauon sung Rev George N Lamott, A B C IILIIHSUX X KL P11111 :pal frLllLl xl Summa I 11,5118 ive Quan,- Rev Urban R Koenig, AB X Jlilillll S Kill!! X Rev Leonard Vonder Brmlc, A B nc lnlur l Nll In -- f -- Rev William T Hnlvert, AB x :mln Rev Albert A Metz, A B IH llllllllfl llrmkkcc llll lg ,U Rev James L Kruslmg AB lil 1 c 1 Xtlllulc Dnnclm f nu1ISuu L ev. Harry T. Imbus AB. L.l...B. M ll A I 1 Rev. Joseph P. Higgins, A.B , I. I Rev Edward J Hamann, A B lstrnx Rev Charlesj Schrelbels AB CI11 C Ll1C1 S1 Ill Rev Robert C Leugers, A B I LUIIIKI N ll N Rev Henry G Ausdenmoore, A B Rex Wxllnam A Buchhelt, A B 1 1c'c111c11 I1 u Rev Henry B Gronmg, A B Busnlcss XIIIIIIIICIIQ Inf 1 1 Rev Joseph Zlmmer, A B Llllll I ,KILL -I11':1 61' -11 NI: I-:11111',C1l11-x Clluln Q glixlb A ' I,:1i11 I,iI11':11i:111 .XIQCIDIXI I-.11gglixh ' ' ' ' c:L'Ill'lkllI IIIINIIIUNN Ilg1i11i11g IIIIQIINII Hf I' f . 5. 6.1 1 ll 1,111i11 I.1li11 NIL .14 3511111 i.l11l1 , I ,Hg 'll .1 '11I . "uc Rev Robert A Maher, A B 1 Rev. Henry Vogelpohl, A.B. Nlmlcrulor. Band Religion mr l'l"llUl' ' ' Rev Richard Redman, A B C eneral SCICIICC C mek Xloc Ll um I ICLR C luln Rev Sylvester Huser, A B Ctlm R 1 mn 11 ll lllll Scmm Sucmn Rev Paul Kappes, A B K unmtn I1 vonomctn Xlgcln 1 If Ll IIUI 1 I N X Rev Francis Pxlllod A B IH nglush HISIOTX Xfoderator Pmplc Oulll XIOdCldI0l Incl ux SOCICIX Mr Walter J Bartlett, A B Sp llllNll 1 ll 1 Mr joseph Kuley IH I rlurnlmu ls If ll 1111 N K Mr acob Jung XIIISK Mr Paul V Stryker, MA III 111 lrrhlteclzlre D1 111111 f XlCl1lILL IIIIL Rev Urban., Stang MA Colfh lLlllllN l-L'llIl XITICIICWI1 HIQIOTX d x j lv',w- 4'J, X. Miss Mildred Kolde RCUISII ll Scucl IIN IHI, IIHAIILATII We present the flmshed product of the Sp1r1t of Elder these Chr1st1an Gentlemen W1th confldence they go forth to meet gxant problems to spread the constructlve tdeals of Chr1st1an 11Y 1n a world whose act1v1ty today ms best descrtbed by the word destructton The Sp1r1t of Elder conftdently expects them to l1ve and teach the peace of Chrtst 1n the K1ngdom of Chrlst The spark of Chr1st1an Ideallsm has been tanned xnto a l1v1ng flame by the Sp1r1t of Elder and thxs flame has con sumed the mxnds and hearts of our graduates so that xt must ever be the ab1d1ng gu1de to help them l1ve the part of Men of Elder the part of Chnstxan gentlemen There has been 1nst1lled the w1l1 to wm but tempered by prmctples of true JUSf1C6 and gentleness I1 'IT J it T 1, A to ,ll 32 . m C3 O 0 ITJ cn Cn NN fy! X X X W X XX Q ? iw X Aff f 4 M Cf! X X f l Q! f XX wwfffpfffff X f X X X' Z! ff X ICH X 3 F 326, F' V'- n:M"" ,f gran W fi. gig S X K X J A x S 3 X PF S Rvgllfrw E P' FWWV W W CRHDUHTIQH JA a im Q X X R NWN ff 1. X U QXX'-xx X X f, f En 'io' X x . N-U X Z! L 0 XX - S N5 - ' -' rx X qu Elms: NI' . w ' A, XX N ' xx X X5 xi NXUXLQ - - 4' XV E XX X X Z' . N N: X I Us E K is XXX? X I N l X-' 'N y uw , N I Ki MSN X, Q ff I ' ff ,ff f' 'Q' HBEAAW EXW! - fxx X 1 Of . 5 I If X N . In 1 lf: V , I XX N N Xxkg? N X. x NN N ,U ' f IEW! VXA xx xxxxxx ff ,f X ' X-A wvXrx . X N L, fx ' 'lf ' A 7 X W ,M If .itimvnim-.u'?:g-'figf , W X yi XX X ' N WX rf 1- 1 NXAN X - - 1 5 .x -, x . f , N w I, 5"1 ,A 'X X X f A A M, Q N ff. X -X XX NX X X X Q 1 X mn: 1 f,,n af:1 A N L' 5, x N- X , -Us 2 X h x X -:E 'QL p D XX XTX X Y '-Wil "' 'X w f"' X X funn: linayg 1 ' V X .. x Q 175. ' ... X 1, ', ,4 , -n , .,- N ' My' Xp Q!! f ' Ju juw, X if W 'A .x ': livuulu' if m -M jf " "W .xffix ' refer! 1,11 I!! 7, ff' 1' xxx X X X Riixx yffw f X -Sf E V 5E W sais: ix XX S S ix 1-,li 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 ,....., IF 111 111 111 111 111 111 111 1 .1' 1, ,1 ,11 111 1-l 11 1 1 11 11 111 kv! ALFIIQRI. ANTHONY AI. .XNTIL IIOSICPH R. B.-XCHl,'S, XVIILIAN1 "7""11"' s1. 11111111111 s1. xvillilllll 51' l45'W1'C"l"-' K-Icc Club 'll Yigilillllil "ll golulfl' Cluh 'H "Y11u UIIIY grl 11111 111 111111111 5011ilCC Club 'll 1 Nlrm' In 1'1'x11Iz'1', 11111 in 1111- a1'1l11I vnu flllf 111111 il." RCSUVVJ Bihkellmll 3' 1,,,-,,,,,,,,,1 ,l,,i,11. Rcscrvc lfoolhzall '38 Baskcllmll '39 Bzlwlmzlll '39 '-10 'll Foollmzill '38 '39 710 "SiI1'1l1'1' ix 1111- Ilfgillilillg llf 2l'1.W1IlIll.U B XI I H X19 CI IITORD I BFXRFX ROBERT HHM1 St 'lelua V 1' 111 'mu Hx smx at 111111 uns a 11l1'X P11 1,111 11 111111111111 11111, T111' farultw 1 111111 1 1111 11X 11111l11st11111I111qn11d 11111111 flfll 11 nynvqw-W 1 14 01 ,N wx f Af 1., ,nu fifv A, 1 ,W If 1 f Va? 1 1 Q 1 1 1 1 ' 14 1 1 1 1 1 1 1 W 1 I 4 1 P 1 1 1 '1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' I 1 X 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 i. I iii s 1 - ' A - . - 1- 1 lm X15 I. 41 X lglliillll' 11 -Q 1 Q 1- 1 1 - "II 1.1 II11' 1111 1 1 1lI1H'.N ' . . V 111' l' 'ir1l." "IH" 4. 1' f"' ' '1 'mf' .X .X 1 N 1 I 9 I 1 x -mf-F--1-mv. . , I ,,,,.,....., 1, ., ,. .,.,A-w,,,...,,....,.1,,,, - H.. M..- M. 1,,,,.W.,,?,..,,,..7...,,,,1.,.,k, ...Z,.,,.,,M..A .. ,,,,,,,,, "" W 1 1 '-1:1 f.,-1ff1f1,1:1'l.' ' , 111- ' 111 f , - , if - 11 ., ' 1 1 1 f"f 1 1 1 1 1 1 1 1 114 1 11, few 1 1 1 ' .'f1:'wf':'1 M111 171,11 ,, - z 1 1.11 1 'f 1 'ff 0 .1 I u 14:1 1, ,, .. 1 1 114.1-9-if-'Wk , 2 - 1 .1 1 11 , 1 . " ' '. ' f-'1 ', .T-1 ' ' ""IJ' 'f"" '71',"1,11"51' 1 ww 1 1' 1 1 ' 1 1 f 1.23" '11, 1'f.?::,1?1-f'1-31' if?-1111" ff Juan' 7' lf"""Zlf.::-"f1"'1" V1 f 1 '1-' 1 JP- 1. E2'.'1f714 40" .-3703 3 1 1 ' 1 92 '1 ,, 1 f . . . .. ...1-.1 ,..-.,.1-.1f..1f 1.1,-.1,11-f1.::-4:1111 -41.1-:-1 ,-1,1-1-1.-., 4:-'ma-:-1:11-2:,:.:,1-11.,1,.g5yZ52 1 1 x ,944 fp 4 1 I If!! , W1 wwf! -fiyyl llll . l r .---.,,-. -,.. IQ -,..,l: ll! ll 2l,, llll ,,, llil ll' il l BIQRNDSFN, YV. GEORGE BIQRNENS AIOHN C. lBliRSSliNBRlll-fGGl-1 l will 'U W St. 'lereszi Ufflfk , f Reserve Basketball '38 '39 5l'W1lll1U'l 1 , tl Reserve Football '38 Yin-ilgmgc 'll 2 - Varsity Bztsketlmll '39 'llb 'll Glzgk Club H10 '-ll Till ,R I- i l52lSClJ2lll 'l0 Class Represcntutiie '38 'l0 l 1 German Club '10 fglqg Club 110 'll V: ll "The might and Ihr iighl. SUIUICC Club "ll 5 and lhe lrzllh f0r'r'zff'r." l'1lllilll10lll3ll5 "ll l lil l li ll lltll :il av till lull Purple Quill V10 'ill "I will aluviys be proud tha! I spent my high school life ROBERT C. "Hers" St. William Cl. S. Nl. C. '-ll Purple Quill '-l0 '-ll CQIIIICIAH Club '-10 'All lflllllllllillllllli 'll Solatec Cluh '10 Debating Team "ll l,iterzu'y Society "ll .Xunuzil Stuff 'll Tr :ll 'lm 'il rllr l'Il l. :gli :lil l, llll llll alll a1'l ,l, wf3 lig, at lilclerf' ".l man zvithnul II smile' ix Il 5 ' L... BIRIIXC XIBIRT R B H XI HW, Ruunutiou Xxlll Ruuu hmtlull '31 sltx mtlnll Ruuw. Ilukttlnll if iv Rtuuullttnt lm Buelnll '31 t heeileulu 315 lucvux Sotittx Jezuinff L Chew Clulm H I nu tc C 1 111 tillmul ll x 'fra fu L H 3 smllz I5 nun iusltrl nal slurluzl of 1 t 'A X N x 'xx Q. wskxlfzfk xy x X .-s..... rf'-9 X xi-XZ A LT l Orlff .Ill 21' n' :' 51m.' 3 f l i I l N 1 ' l T 4 f l 1 , 4 I , l N ' ' I 1 l 2 l I I l 1 l l I1 I i l , l r l 1 1 , i 3 5 l 2 l ' ll l :I l ' ii sl i i , I ' l , 1 2 1 l l l l l l 2 l l W l l I 3 ' gl ..,i.e - ,,-..w-,.e,,1ff l . ,.,,, .,,, e,,,,,,f,-, -- ,,.A ,,,,,,,.,, ,,e,,,,-e A, C ' ' Q L, . , i Blli , . '. ,'I'liR St. " lluu 1 - 1 .- - - , ' 2 1- A' '10 Y2ll'." I' I-'t 1 '38 '39 'lib l I: ' U 'l 'zuu 'lll 1 ' 1 'I' I 'IS 'Ill 44'-ff' ' , 1 lil. ,, I '.- V .li llgllltllllfl' ll h mg: LIL Qian Ll: 1 " 1 . 38 Dr: :1 1' .lulm ll FT, V:-Xi .ll . . . "" X, 'GMM I' ' 'f" 2' ' . ,l " ' lh4'I1z'. "" ,C-...I I P- - - .. .! x nj. 1 fi .iq . fri? ' "' ' ' I 4':':'7fi' X 'A ',.,w,--.-,-,.14 'Ju ' - - X i . . w ,'n.5lx, 'V ' fi l .'.'.7rf.' X R ,,,t Q .t ,. , R , f iizfi , l ' Nxw, W. 9 . ' Ti? Ll, J - .A A . A A V . 1 R . ' . . 'Q i 1: . K 4 H ,.,- - N it - -. - msvm AX X Ax 1 . l BI XSCH l' XRL B BOLLIX Rolfl Rl I BOX!-I Xl 5 DON XI U L NI ll 15011 N l 0112 xr nr ll un: SI Limulca H 1 Q1 lwlll 'I lm? S itcc Club 0 LC Club I IL ll 1 H Owl' Cul Club IH lzmz the flutws u zzcll ill are to be fulfzlled zu com -Xuuull Stiff ll mv wars Cllsx Biselnll 39 I mn not mann my snzun ratzlurlf fo lhf happy and fllflflfdlllk' 561115 I 3110711 at I lrlm BRICKNKR. ARTHUR V SL. C'ul1c1'iue 1sCb1ll '39 IU '40 f Bzskelbull '40 '41 Reserxc Bz1,,kcllJ'1ll 39 B'lllKl '36 "llc will not upprcfinte fully mlm! Elder has flung 01' ' A" ff". BROCIRSCHNIIDT ,xulx J. Sl. L'1w1'ence Garmin Club 40 I.iter:n'y Sociell '40 1ll'1illl'illC Club 40 lurple Ouill Staff 41 . lmil vllo- 'welll JI-I-I HR DNN CPOIUI X B HSN XSIIIIXXI C fluz Hum: laul n Ill lhll 1 X INLlllll I uk ll I , xuu mlb Ill In www 1 Ill Vllllf I Ill! 1 1 'NUI' LL lblll uu C s n 1111111 ull! azluzzf mm llunz our 0161 RU XIOXIJ l lzlls lmmlmu ll um, l N UM Iuun xuw. Pllillllll s , 'H I Illlllt' 0 01111 HIIIILS ltcc C lub lll nl lm 4 In Q um yd Tldx BRI . -IXXIIQS l.. K LQ if . . RK ' . ., , I. Sl. I.: Vk'llC Sl. I.: '-me Uu' Lzuly of "'lUlf - g 'ISU '10 'll lin ul '39 fir Club 'IO 'll fCl'lll2lll Chl 'IU lilzlllmlini Club 'll Rv' ' lfuc ull '38 - -- , , -, ' , ""'IiIllll' 'H fm uw 1 . a w 11 1- .Ill gllllf nnu rn: III un' l ' Q ju, I ll IJH. flrgnq. ' I -pd-" f7l"'f.lll4b Xursuy Poo 1 '39 "IO Sul: " llub 'll Clus: lhnclmzlll '37 '38 A1114 fm " ' -V '-f' , , .I . N l3Rl'lfGCLliKlliYl'.R, ISRVNCIK. ROBIQRIV P. " ' sl. . V il -Ihij N- Glu' Club 'll Rc ' - ' 1 l 'IBS limaulumiam Club 'll , 1 ,. Yxlrxilv' lfuulbilll '39 'IU xrigilllllltf 'll iii? Calf 'Il-11 'Ill 'll I I .- . I- U ,, :VH f!.2AgF'lf'?Le S014 2 fu ' 'gr -' , ,' 'hu 1 Suiflk Wil lux" Q",-.. 'Tn 1" jriwlzls is 1 11' , ,, I , . ! .. +1 I b zjff , l- "' , E - XXX: XT? GY it U Rs X X RRI XC S NURBI Rl Ri IR Holx px Ill L ul Ill llll 11 f 1 V1 '- L L 1 Ill 1:1 'U m ll 1 1 I 11m ll If mr 1 uv 1 rn I1 111111 15 lil RNIXN THXDDYI 9 F I XRIHI 1 llllcl xxlll n "mu ' "' ..H' dsx ml Rcs K 1 LN ' """ F' "' A," vu: 'IINIIHI mum1'1ll.. K 1 l'7' ll I '. ",.' PHY H1117 " - 111llx"'u 1-' 'rn I1 'I :ful rm! fm' - i, .J H f ,ff V new 111,111-' , V, fm- 1 . 92,146 ,. :fp L,C',,w'1, vw, Uv 'iw , ,V H , i 2 , n W 3,1 , ,,.,w.1,f,f:?zffi'fLw, ,ppz figfa 11 5, ,I ff fwfr ',7 w,:f-"vi gfwii fi ,. if ri., lj, NN II: nm lil Xl ll' xclu 0 IIIUIX Il I nm N ul ilu Pl lllll nz I 1 u 1 U flSX I frlfuls X Sl Rl SXIURI 1 x Im NLIXL NLI Nun ml 1 'wr' ' 9 mul 1 f 11 1 1 rlftff II fn ,. XX4 X X x ALT l Ulif' , W .1 V 1 D ,, l1Hl.'.'. R.XI.l'H IA. Cll'l,l.l-X. ,l.XXll-,S ll, Ill-llXll".R. I.lili. Il. SI.xlll'll1lt'l "Lui" A' ' " xml: I -t Cllulx 'll SI. l,u l rum- Sl. xllllllll , xl2ll1llllC H Q .Xu mall Stull 'll llznul 'ISS 'ISN Ml' Nl Sum ll Rc ' 3 l" ollmll 'XS Cnc-ck Cllulm 'lll 'll ".lIx' nu' v' uf lx' sf Y1lI'llX I-'u Imll 'flll Sola -5 fllllll 'll .llrllzfr will lingrr nnf' l.lli'l1ll'X Smicly 'lll 'll '-HHH. Q,,.,,, ,,,,, f,,,1,I,j,1,..55, is UC' 1 ling' 51112 All' 'll ll 1' grwf nu' df rl jul Llllllllltllllllll ll ,',,, jf." ' "Sm will: lzlrl 'r lrmlglzl .rw 3 W WWW Y .wiiiigf Q Ill ll'llU. ROI f Xl. DIN' '. l'Xl'l. I. llll lillxlilx "l ' 1" RL' " ' lla: k - lull 'IU Sl. l,1llXlL'lll1' RL' " ' Islllblllllll 'KH Hllwlmll -U, -H lljl, 7:57 -:W f1.llllL'lll Kllulu 'IW I xlgll.llllC 'll Xi.,il1IHc -H -4.1: lulrl lx Quill 'll M5 4 Mlm' -H i?:,5N.l!2, Vwni' 'whit' 'Yi "NlIw'r'1' ix xl'lI'1'V. il'rI1'e its 'if' ' .tif V. ,. f.L .5 ',V w T A Ll .MV l ., - ""4' DLWVEL BERNARD A. DWVVIQR, ROBFRT D. "Burl" St. Teresa Cross Country '37 l'llll3llll0lllLlll '41 .Szirfess lo a f1'1'sm'zwr of ,Xlll'!'!'.SS. f.Herby,, Holy Ifznnily Reserve Football '37 Reserve Basketball '38 Varsity Football '38 '39 '-10 Varsity Basketball '38 '39 '40 Solatec Club '41 Vigilante '41 Baseball '38 '39 '40 '41 The mildesl mavmcrs and the gentlest heart. wwf A90 DYER, RAYMOND G. ELSAIZSSER, ROBERT St. Lawrence Purple Quill '40 '41 Solatec Club '40 Greek Club '40 '41 Camera Club '40 Vigilante '41 Annual Staff '-ll "1 am proud to hm HEP, St. xVllll2lll1 Solatec Club '41 Glee Club 'll Vigilante '-ll Annual Staff '-ll Class Baseball '38 A 'f 'Sucrfss in studies is success my hzgh school yeam at fn iffy", I I I X Elder." aw 13" ' I-NSI INIR XRIII RNSI NNI-II-I ISPOSIIO XXIHOXY I IS L un 1 111 1 hr111 ' llllll lf, X111 ll IIIIVIII II I 1111111 11111111 JSI XR J I IXN I fur!! lt 1 1 1 xLI11ll 111 Illl f 111111 1 uk C IIIIIX 1 ll 1 L 1 1 ILIII NIU sn 1 S lLlll NI Ioullul J Il 1le11 hi 111 l111111 ll Vl 1 1 11lc fflllll S11 Q 1111 11 1 ,...u- ...1.....-a- lll lil e IL fx. x x X "1LT1.11iA I'QlI'1, '." 'If N l'R li ,KI1.'.'f' L' . . .' .' '. Sl. 'illizml St. rl-'Ik"1 Yigilznnc 'All Iflllilllliblliilll 'Ill S111 .XIIIUIIIU Ili I'z I111 .111 111111111 1 11.1 1 11. x'3i"1 H19 'll 1111- 1:11111 2111 '11 -'xl' 5 H Yig'l:111Ic' 'll N "1Ii1"' 'II '11:1' ' . 111 I".1111lI11111i:111 Club 'Il lim' 111 ll 112 - 1' 1611" SIU I' , "3 Bn. -lull '39 full' . gr. f 1 I '31 "7xlIl'7'!f in II 1'1'1'l11i11 :1'11111le1'- fl 'g ' 1 "I'I5'." J 5 ., l".XY. I f Q . lflfllf. XVII ..,. I H. 51. xlll 1111 " 1 " C-1" Cllllf 'Il Sl. Yil fmt Dv IH 11l Xigilxmlc 'Il 11,11 - 4 'll 'KN11 wx g111z1's 11111 111 sllllgl SUIL " illlb 'll Him 111 11z'1'1'1'111111' 'V 111- U' " :lub 'IU 'H 'aa-Q ip,-," P111 - N ' Q gf! 'IO 1:fv,fi..,1 . YigiI1111lc'Il pf ff I. A'.IIy fv 'yt'!1I'N at 5 1le1' 11116 -'S' '- g lu" ll mil' 1111 Ill my ' ' I 1 H , VMI' I Y 1 ' 7 . H N-A 1 , . I 6 GZ.. Xl XX X Sl 1 I Nlllllllllbll X 1111 ll ll IIIIIIX 1111 LL If 1 4 nrfl ul n 11111111111 11101114 ll 1111111 111111111 Ni il I IRXXlx X llll 1 1 L 11111 1x1 IIIIX Il I Il , ' I VE CROPXI SIXXIIX XXS ROBPRI KIRIX N mn RLSlllflllllDIl 1 uu 11088 f0llIlIlX :lu C 11: 1 ll nu Ile hunt ufullll IS llml nl 'UW lmlllllll u iq sflmo Il IIIIKIIISNIIHIIYIQ I! A H fl ll HX III IX Il Ill lllll Xllllll S X IO? X RRIS IH XRD IIXR un r ll 1 our ll flu xr mn I llll Ilunl mu LL lull D u u Illllll 1 nm f mul mx ulfllx rnmful ulmul llu fzzlzm Iles aluml flour! 4 ull: doa but Hfln' has tuuqlzr us thx un to ronteml Illtlz 114 A lmublas fn Inn: ll happx and lei i 1' ll ! I E ! . ll 1 ll V A 1'-1. .' .i' H. . 1 " Al. HAIL Q-Q "I l'.'Xl'I. 5 Sl. X 'illizuu Sl. I.: "-uw -. ' -" 1 lj l ll mv- cum, 'um sm. -P lllulm 'u ,- 1 -I 149 l Sola -' Ilulm 'll xllgllllllll' 'll lluclx VIWCSIIII '39 , Yll-flllllllcvlll '- "NIV" Iu1'11l1llu'r' mf :Ill ' '. . lil, Rc'-' " 1 31 W1 nl flltll llnl l !l Yllfillf Ifuollmll '39 'lfl ,,. l,,.,..,i,, I, HIV, 1,6 in ' f.1l "Sn IH 1 -f ml tl'fll'J if ' ' gmt fm f 'I.." ,ll l l l l ll ill l ill g .l. lla i l ll l l l l' 1' Wil l . l I l -N Ill l- Y. l lll-'.ll.l-KIXN. . RY Sl. Ciulllclilln' S nl l ., , ,l. .1 "mc XFUTIVCI ll I H l'u1l1lu Quill Slzlllf Vlll 'll " I :nl ll In ru Il mr: In lx 'lfmn '33 '39 ugf 1 . lf11" uvzull lu' mx' 4,,lf,1,,,,, '10 'H - fl' " "7""' '-'I 1' Km 1 Stull' 'll """!F "' Nl' 1' 'ld' l".lll1llllUIll3lll Clul 'll ,v'I, af l.ll"1lll S min-ty 'lll 'll lar, V- 'EAI Yigl "ll mf' Xi-fT lhaul ulic' Club 'll . ' 5 "l4 ' 5101" .' l'll'.' lmaw' V .' cl 1" zbl. 5 -Lfjfl. ll .5 ' A .ff-+14- I . , H ,PX Q ' - " " ' ' C. "'!7 xg S- rf., X .J 'TCW' PH: IN gf A+, 4--v 1 Aww A you 11111 ll 1 I11111 111111 111111 11 11111 IXIXXX l'Xl HIRIN 111111 IS 111111111111 1. lu nl l 1 111 1111 1111111 3 1 H f11 fl7IQII 11111.11 IILL C lhm JL 0 111 S I1 sl1111 IX 1111 111111 1 11l11l1lx 1111 11111 s11111111 Il glfll 11111 111x111 H IKIR IIDNII ND N XX JBIRI l21111x Illllfll N 91 Xxlll n 111111 Num lhxkmxlnll 38 1 lg U1 s X x Nmlnll 1 ll . . JILL . "I lllflkll In 11'11' 1'." . ' 11' " ll ' -' 1 1111: ' ' 11111 " 1 Q "1 1 .1 '1" l1'1' 11 1 ll P1 ' '. .' If Ill l'0HI IOI IS B INIHOI I' R XYNIOXIJ H JXSI I RS IXNIIS Hlull Sl mnph lu 1 S I NSILIILL I Ll lll I nl llnlll lm nu, Club I lil Inu 1 11111 '14 1 'I " s rlfnrlul n I mrlumlzu mu 1 'W I V ' CLIN f Ill' slmulrl muy tlzznlc 0 ull U1 Il 11 CC f XIXC S I IIOXI XS XX l HON Iilusul Sill uncut IN LL C uxlumlu :lui nmul 1 :num m X null Stull ' lplc Uulll X xfnlante l lan '11 and ilu zL1Il1 X011 mlcl Iazwlzs 1111 In llll il nl IS Il IU? I I n U II I 1 II llll nm. Il' f .. . ' f . I "' .... ' . I.' 'C A.. if " "' .' , " 'fIa::" Sl. "'Acs:1 I'lllZlIIlllllI1lll Club 'Il fl, Ag -- Vlgllillllc 'll V'glll"'w H Cznn ' 'ax Club 'Ill .Km :ll 'II "IJ: H :mil ' nor- Sol: " I 'Il Hlfilj Y Uh, . HI' I rr':1ln 'I mm' fm' ' my Yigilzllllc 'II , " ll I "IJ . 111. ' "nu 11' mv." GP" 1 I 'IU 'II 5 -HA ' ff '. Dru mir Cllulm '-10 ,, W, mf U,-Q' Gln Ilulx '10 'll .Xu 1 'Il Ban '33 '39 "'l'l1'. ix ll 'irh' 2' 'll, lul I Illini: llu' ff'lluz1'x nl ll Ilrr IIN' ux finr' lf VII, yn: 1" I I "'1'l1r'r'r." kII'lN,' .' ' . . .' .X. KIiI.I.liR. I I' I'Y B. "'l'igr1" "Burl" ' ' .': "1 - Ilrl lfnmilx Cru" Ilulm 'IU 'Il Ch'-I -1 V 'IIT '38 Sol: ' Zlull 'll A Af' 'Il -1 gwil' if nz I n 1 fx 'Il of , ,fl V Iu' is ' '-I0 1 6 I4 -Q , 'If' GX I II I I I I I II IN 1 f 7 - , k Ix , le Xxf NI I R Ill l Ix ND XI I ROIKI Rl I kl RXI X RICH KRD IN lx: mu IMI 1 N ll I IUII 1 I1 s IIIIIIX I it ll llll L H!! II I Y lnllr 1118 r 1 un: In 1 :lf 1'-3" RIIFIR IDM XRDI II R R JBIRI D In Il 1 Mlm 1 llll lm: ll xr IU I, f I F'- ' "" " ""' 'H 'W 1 V: ig 115111 11 11 1 1 1 11 11 11 7 I 1 I 1 1 KI.lXli. fLli0R0li KI.l1l'1Xl-IR. DONAIJJ .L KX.Xl'l', Hl1liliRT A. 11' 1 1 '1f.1lIll!'lf11 "Dun" "Ulm" 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 I 1,1 1 1 1 Yigilzmtc 'll Ylgllllllllf 'll Gcrnum Club 40 11 ' 1 "Surr1'.x5 rmm'.s In him who "Thr lcnnu'lr'rlge you Tf'l7l'l1'l? .Xnnuul -ll '1 1 l 1 1 Sl. l.lllX'l'Clll'C St. Xlllllillll Sl. Wlllmm ' 1 1 ' 1 11 1 .1 1 11 . ,,. , . , 1 1 1 1 i I! IIIFIILS 11. :van nrzmn lu, laken from HH A han! I0 my gmul-hy? M 1 1 1 I VW- good old Iilrler High." 1 .1 I 11 1 1 1 1 115 11.1 wi 1I' 1 I 1 1 ' 11j' 1111 1111 111,: 111 11151 11 -- 111 1.. L. l-llN HXRIIS XSBI RU XIONIJ hznfllx uv ml '4 Bnclnll 41 '- lU'll'llllC 0.1 lzrlgr mums ru! 1 Solfatcc Club 41 I nz lm rs W. Qtuclent Council ll Anouleflw Izlf food :mu rlfzoulefl IS made I1 art o m ms,,.,.,rI...s.. -x. 1-'7 1X -ai-1.110113 Wx A X Q1 isa-X .Q Q, 1,95 ilk? X Y ax 3+ v ii 1 1 1 1 z 1 1 ' 11 f 1 1 f 1 1 1 l 1 1 1 1 1 11 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 ' I1 ,mu iw,-W, 1,141 1 1 1 "- .'-'f,,.q?",.,.,-- ,.,,., -.'-"FW,,.:itiiiQ:f1""' "Wlg 1 -' 1Lili1TgiIg1ig5.1Lil1f"'i1, ,211 IIQQ1 kxl-2 ' . cz . Aj. 1,. 1 -1. . 1 J 11. " - Sl. Nlurtin Sl. 'I' ' ' "al Ixll 13- '39 11- 1 ' Yigilzml' 'll Y' 1. '41 "Ku '- f 1' ' z I Tis- f.fJTf ra . I f 1 1 lu 1 vc' 1' 1' xl - 1 A D - we-1 Ng. - f K , ' 1 gcgf- 1 if-fy:-3 ' ' 5 ', I ' . ' Hz-ff' 9--3' '13 . 11' -' ,,,,7:1':'?, , 1' ' 1 P 1 1 -if f 1 2 if 1 -f,g,j,,jg - .T- 1:h, gli: 1:1 H.,-QQ 1 -f'?- 1 J, T 1 1 , w5',- . -- i 1 1.2 x - -1 1 gigs' K. I 2 1 1 ,............,..-..--- L -X11 Q V jx 5 1 . ff: --12731 1 X 1 1-'15-g f ,.......-. ,1.. N... ,,,, MM-.. l111 M11 -..MM ..,. .- ..-. - ,, W. 1,,-., ,. ,, 1- 1, V-- 1 .1 X 1 . LX, X xv 1 1 1 .Q 1 J , ,f . 1 f .. ii , s 1 X 1 - ' 'F - q,f" mg A 1 1 ' ,. : Q ' ' ' 1 1 ' ' if 1 GQ ' l Q LIZFKI-iN, liDXY,XR15 Q ' "fil7lll!'V" - Sl. William Varsity Football '38 '39 710 Glec Club '10 'll Class RClJl'CSClllZlllXC '38 - Vigilante 'll ' - "N0w'r hurl Il rlull clay af ' ElrIr'i'." is -4 --Vw. '-'15 H-'iff -...,.. --1 lf' ll Llil'l'Nl1R, JOSEPH F. LINNIQMANN, RALPH A. ' ..lm,,, Resurrection Ylgll2lIlIC "ll Drzmlzilic Club 'll .I rolling slum' galhvrs rm moss." "'l'r11rk" L Sl. William Rcscrw: Football '37 Q Yzirsily Football '38 '-10 ' Y2ll'Sllf Basketball '38 '39 '-40 7 ,AH , Biliclmll '38 '10 '41 'EQ fiCl'lllZlll Club '10 if 1 mee Club '40 '41 i g 5 i vlgllllllltf 'll 35 "I zvisli to tlmnk Elrlm' fm' gil Ihr' opjmrluiiitizfs it gnu' mv i 5 to nmlu' good in laivr Iifff' ligl l I - i ..-I KXI I ll DONIINKK IO XX ROBIRI I D1 xjnmlf Dau Sl Huiix St lnucncg ul R uui C lb RLNCIXC I'0olblll '58 lip c Ou: N iuil Hu Il Drum! IX juslzrr' uf hun: fu lull: lllmdmulrls nl Illllll ffllll 4-Z 4 Wm diff aw f' M gf f iff f fsmidwffif MJ. ,.,.,,zw X NZM f ififfff ,,,f f fg ff ff' i Q J 1 , . I Q Q W f Y I l l ' 1 I 1 , i ' ' 1 l , Q 5 , if 5 If 1 I e V i f il Li- f T , 2 ' Q 2 i i 1 3 l I 1 1 1 l l l ' ' i i i i 1 I , i 1 l I W g,,,i,-4,,,,,,,,,,,,i,,-,.,..,-,, ,,, ,,,,,,, A, .,.. ...U -W.., - 'l' l l.l7fi""i. A C' I' J, . Gm' 'I .. ,I , , ,, ..I.ng1,. Bai '3. '39 Yigilzuilc 'll Can "1 .ll '10 'll ' ' ' , 1 - I' I' I ., ll 'W "l'irI ', lr 111 I' air' lznizillimiizm, ll ' , ' ff' .Km 1 'll ,. 7 x'lglllllllC 'll .' ' ' liz. 1' in 1" X V, , f ,-fi, f Y-QM W-x:,.YM- ,"' f ' A-6-,fi-V'AM ff 'f'1A '-M-f-Www-"""' if '- - , , i 4. ,A C M i ' ,C il 1 ,, ,ii , i Q i i . x - ff ' fw ff 1' :if f..A ,A ' f fl 7 M,,fwfM'-fw, -i r w f u -ff f 4 I,0H.Xl'S. liDN'.XRD B. l.l'KEN, XN'II,LlANl I.. NIAHLER, DONALD M. "Di:" ' ,lf 1 11" St. Michael Sl. Aloysius fllriclgelownj Ylglllllllll '11 Yiszillmfv 'H Dclmliug Club '41 In yrars young, yr! in though! lflllilllllllllilll 'II nmturr. lhmuzuic' Club 'll "Ulm half uf Ihr' Zl'0I'llllHlU1l'A hun' Ihr ulhrr half liIll'.S.n NIQUXXN, KIAIYIN C. NlcGl'lRli. ISIAINI, I. "Aim" Sl. ylllillll cle l"nul Holy lfauuily Rcwcrvc I-'oolbull '37 lcuuiw '39 'lil 'll Yzlrwity Football '38 '39 '10 Yigilzuuc 'll Clcc Club glee 01.11, 141 Mhlclic Club '39 Swift 1151111 armzv in iis flight. SI. XX'illiam Baud '38 '39 '40 '41 Literary Society '-10 '41 Debating Club '40 'Al Chess Club '39 '10 llmllmtic Club '40 Clcc Club '10 'All l'.Ill2lIllUlllZlll Club 'll "lirllu'alion ix what 15 info il." I 'ou put Yigilzmlc ll ' ZS? '31 frivnrl is Ihr' lwpr nf the l1mr1." R l..,T-..---11 -,. ,-.. -J L:- ::..::, mu-.., is w-1.j"- ' '4 rv -hx XXXHI IOFN XIRXIX IN XRD S xx ll I1 mrl mul un llrm I r 2 sLIXL IOOII Nqyg Imyllplll 11412 uni uni 1 lllllllllll 1 x whim us 1 lr xflhlhkll I NCIS N XIlNk XXIHOXXI lf 1 ru C uhm: LL C S nu Club Xnnu rsh lim! xx n H num 1 ffl r 1 fm alll: fl am IIIIHXIII 1 hu! Ilia! If x lm llrlll 1 xlurlflunl In llm I1 ff r I I mix HIL RLNlllILlll0ll hus C lub 'fra ll WI 1 1 llx rlzxzuirn ..--:--, E, Hff. . if. , If lf. H1','f '. li Y, I NIIil."l'lf.R. YYlI.I.l.XNl ' Hxlv Fu lily A' ' ' " Sl. 1,1 "'llL' i X uwily lfuullmll '30 'Nl SI. Xvilliillll "Ili " ' is Ihr' milf' jar! , 3. " ' f null 'IIN RC. ,--. : 2 '33 nf wl 1 , 4 Imirurrl, link." SW ' g '38 '39 'IU i " ' --'rn' hm mn., P 1 1l'. Q : xirl' of IV, '. E ' 3 R , I ' 1 ' I l T I ,, 1 , , 1 12 1 V1 I Q, Q : W3 , A 1' - iii: ' Me! Q 1121 VW 1 1 'ra 1 'E K N ,X I if 2 x, ,,,,,,-- , , Q .J lil iff '. .'.".',Q'Q.A...Q4.+' LQ- r-......JVA J I E HH' Qff. lil'GliNl-Q X. .llif .' '. . .Y ' "Url yn -' T4 Sl. In -'nc ' I CVC" Illlll '10 'll ll ' ' I .4 x '39 -.011 " 1 'll "lf ' i.xr1s.xl11'll,. ly lllf uf Yigilzmtc All 1,,I,.: " ' - ,-,my .V all 'll "Il ix mx' lu'm'Iff'II zz" lllz' Illl. I'-II Ill' " ' - ln" 11:1 mly ' Iflir ' I I I lm. n nj: ' Ill' high ' ' 1' ' 1110 n lmm-u." ,V A A,. V . ,A ., ' , A A A - ? XII RSXIXX IHRXX Il Holx ilu I xlIXl Nun I cl N J 1 11171 1 1 fflllilflllll 'ELT' J' I I XI N 111 nmn Inc ll X IIII 1 1 rw U lun 11 I HI 'E' RC XX Rl IDX XI l llll I In IN III II IN r II ll X 'R' w fm i ' I, W . nb .Y ' J , -. X. z f RI! NIIIIIAR. IiI.XIIiR NIU .. .X '. I.OI'IS ' "I1f11ju" " ' " Sl. Williann I'-IIIIIIII SI. ffill 'rinc Vigilante 'II Solg " Club 'll Yigilzmlc 'Il .'l'I'I'T'I'Hf xlurlx' I ingx mums Xigilx llll' 'll . II :Il 'Il in lnlw lil Rc -' ' lfmrllmll 'IIT Illunllulic' Club 'II Rl' 'n ' I4'NL'I'5'H TIN "II'i! lllll 11" I rn fur' Xznxrly I-nullmll 'ISU 'Ili 'Il 3,111 ,, ,,,,j' Xzuxily II11 kcllglll 'fi1I'11l'II I nzwx' ll' mul: 'llr Il Ill'I'If!ll ' ' r11'1'." XIII . A. IIUX XII! I". XII' 'IIX. It X. ill YY. Iilwwml 5.llILlIIlL'lll SI. I.1'u Ruvxu' Iwmrlmll 'IIS XigiI.ll1l1' 'll Nu' ming ILRIIII 'IIT 'IIS Muxilx I-'uullmll 'HI IIHIINIII 'fm 'W "Ib mn xwf1'n' Jfglzl, l'r1 Yigilzum' 'Il U, 1, ul," J, " Il' Iunflx I ' :Iv Ils HV 11' flnn, f Z ..-i--1 "iii 1 FT... wa-. 1 1 1 1'-1 T122 1 1 1 11 1? Ns, 1 11 11 111 2 11 ,1 1 1 11 1 11 1 m1111u1Hx'. -1051-:PH la. x11'kR.xx'. noxlxln 11. NIl'RR.XY. LIANIICS 51. ,111 1 1 l 1 Sl. l.11wrcncc Sl. .'xl0y5lllS fllclhij A'H"I'l1"' ' l 1 1 11 1 swnmning 'ss 1519 '10 somwc cum '11 51- 11111111115 111011119 1 11 l 1 1 Vigilante 'll Grcgk Clulm '10 'll l'l00l-llllll Sllulm-nl Nlzumgcr '37 1 1 1 . I "I'nz111'r flow not 11111111815 mnu' c'f'l-I 'lo 11 tml! 513 ' 1 1 1 l 11 in big I,m.1mQ,,S.'1 ' Ylgllzmlc 'll Yigllamlc 'll 111 1 1 l 1 I K "IJc'1'rI.s, not z1'0r11s." Crack C11111 "lo '11 1 ' l I 11 1 11 1 1 7 1 1 1 1 - . 1 1 H1fl'Hll'lIIIIl'T ilu' lilflrr .vpn-ir." 1 1 1 11111-plc Quill smff '-I0 11 1 1 1 l , 1 1 1 1 1 1 11 I l l 51:51 1111 111:1 1' 1111 1 1 1 1 111 311' l 1.11 111 Ml 1 .......J ....-.4 NIEHXI S CI LNII XT J ORTH ROBFRT J CIUH Sl Xfllllll Holx Fnmly G gq 111 41 cc Club 10 1111111116 INN 151119111111 3' lllml 11111111 fut c iss Bnsclnll 35 '59 11111111 l3llIllZ1llC Llulm -I0 Xl,f.flldl1lC ll Soluec Club 41 Ilff IS bu! a 61111171 of llwughis dl ff? ff f, ff? ff ff 4400 Y Yffffy I l . 1 1 Z 1 l l 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 li 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 11 11 1 El 11 E1 1 1 1 1 1 1 ' l I 1 1 1 1 l 1 1 1 I 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 I 1 1 1 I l 1 l 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 ' 11 1 1 1 I .. , ,, I Q . f 1 ' ' olf ' , ' ' Cl . ' 'll l g - 711 Clzii as' A '38 ' ,l 'l0 1- ' If , H,- Clgf 1 " z '. ' V10 1 1' Sf' K1 . , . .' 1 1 ' H , , . . ff VuiQ ' 1 N ' U f .V . 1 , 1 1 1 xxx fl X .,,,. . x -- v .,-,.'1, 1 1 ,---W 1 . 11 fl f 1 1 fkgllfiv ,, . 1 1 ,1 1 , 4 1 011511, I 1f ' , ' ' , , 4 '1 ,72'f.1wf'ff,11a11,11 "" ' H 1., 4 , ., 1 1, 1 3,1 , , , ,1 1 ,, , ,1 - 1 ,, , 1,11 14-1 -51011, mf f, 1 ' 5111 11 ,,11,4f,g,:11' 1 gg, 5,4 -, 1 I , 1 X 1 :L ., 4, ,,,, . 11, 1 4 ,AV ,11 . , f ,1 ,, '1fw1:,1 " ,1,, -N . 1 513 'v,v11,411zyf1fg111p1,, . 1 1 ff M! , fl ff .-..-...X 1 .....,,..! 1 .--.-, 1 1 . 0'Sll.-Xl'GHXl-1SSY, Pl-IXRSON, WILLIAM C. l'liNlJl-1RGl1AS'l', ll0N.1Xl.lJ ll JOHN F- Sl. I.:ux'1'c1u'c HIf"""3'H l Sl. Aloysius 1llcll1ij Baseball -39 vm -H Sl. l.am'rcncc ' l l 1 1111 I1 Auuunl Stuff ll I l l 15 1 . ., ig 111111. , l ill . Illal "Play Ilzc gflllll' rlran or HlIlIl.H Glcc Club '10 'll Rcgm-W Bglqxcglmll '38 '39 Cheer Lcznlcr '38 '39 '10 'll l' Yigilzuuc 'll Yursilx' Bznskcllmll 'IO Vigillllllc 'll I 1 li llzlskctlmll Sllulcut Nlzumger Solmef Club '11 .Xuuuanl Stuff '-ll 3 l 'll I l ll Y 966 Clllll '40 ' 41 lIliQlllY ual: in Ihr' fonts! 3 2 lurplc Quill Stull 'll yigilumc '41 of Q,,,.,Q. " . 11 'ACfllIfIf1!'l1I'l' llllllfflll ll rvarly I l 1 1 X I I H0 x I-mulx lUll'll1IC ll Chcel lculu 38 30 S 4 II Il f 11 a leap In 51111151 5 121 W 1,1 3 Q X Q iv -Q3 A'-Qxax may, N A WY Ax' XYNNA l' SIR IDN XRD Xlu I reek Club ll Sc ltec Club ll SIU Bu ellylll 1 11111 1111111110 21111 HST? :ffrx 'rv 'kk -fyfk-'xv -4. 51, gn 11-17 X11 o A Y-wx 'Q SH., Ebel xx 'N ,Q KS 4- xxx N Q ll ll 1 l 1 1 1 I 1 I 1 1 , 1 1 1 1 l . i f ' ' I 1 1 1 1 1 I ' . . 1 1 2 1 Q I ' 1 ' 1 , l l l 1 1 . - 1 . 1 1 1 1 1 1 . ' I 1 i T 1 i ' l 1 ' 1 -T - M ll ' 1 -- - W-4 1 1 , I'I"lill"lCR. li. RI. I.. Ol ' -1 , 'Z . -I. nl' l' Sl. . 1 'lin I . 1, ' . , , 1 . ' . ' ' X"h' . Y .' ml: . ' I - ,-1 ', Yau' A' :ik 1 'll . -1 Jn , . . . Q , Q , .1 4 'nl .Vp 1 Ihr gh! "av IS -A I . 1 . . , . -- 1 . , H12 gf i , ,V ,W "RCN .,,,, -. .1 -:'.-:J ' .'.,.1 ,,.-, W: 1 , T. ' - r A . .,,",- , 2 - ' 'I H If .,-. 1 ' . Iiiffl'-. " 'H' Hr- 1-1 f- ' I I 1 ,, .. 1 . V 1 1 , A . I l' 1 N r"3,' X -K. X l -' S4257 ffl .vi ,..,...,' X 1 41 1,-11134. j .- Tiff ff ' -, -, -. . , . g 1 I: i f S . 1 - 1' FEC?-g N X "gl ' ' ' .51--ig. - 'Y ., ' ' 11 . - A Q -1 Q ' - . ' l ,. ff' Q- M ' . - .1 dv- 1 . .- -' 1 12. -' ' N' ' - TBM?-23-ffvf,1',.Y.iF1.- 'E,2'?v.ss'::..1g,q1.-1-1.24.F... .1 .. ... . J- .-'- 1 ' -' -- - L l ' - -:rg 2sQ?i'P3r'2Q'f.-- 453535 I tx ' . ' .. .- fp Q . '- 31, 'Q 1,-i ,F - ' '- . """r" N V Q. . .. . x- 11.511, 1. 1,51 . .X V L 111. '--W: .1 -, . - . ., . .- 1 1 'If Q 5 ' Lk ' - FAQ'--5'f'E-15,5-1 'f ff 3 if1.'5:X' "T .12 T-A --ffb 1' 'I ff' - f :'2 if "--2 'YE'."v1,,..Xi-Eli., -is - 1- H --- A :Lil 1 . ' . - .1-.l.-1fffm.'.:.f::.-:'q:,s-?f:5:f-,.fes-savage M ... N,--fu 1--fx,-wg.-11f,v... 'ww V .1 Q H .w MQ, : 1x ,. 5-101.-A-as .- -. . - M we - -N ews as-fb 1 - f m 1 CSN 5 .1 ':,1:.4:.gs 1fs1f:ef.:-M...-I -.1-L.,v.11 ., .Em . -Nam.. ., - .. ,...,,,,.,., .. ,. ....,. .. x . .. . :Aww 1 Q X 2: VK xnxx 1 -i- 1 1 fl --1'111 1 1 1 1 fl 1111 1' 11 1111 1- 1 1 1 M 111 ' 1 15 1111 "1 11 -1 1 1 1,1 1 1 1 1 . l'R1Cl".. R01S1",R'1' R.X1'11fX, 1.1'1OX.XR1J R.Xl'CIH. GEORGE L. 21' 11 '4l5"1"' 51, 1.co Sl. x121111111 11111 1 ' Sl. '1'Cl'CS1l Nm 'llmly' in l years Yigilamlc '11 1! '1 ' V 1 Kiln-cl' 1.C1ll1L'I' 'HS '39 N01 .Xbxcnl in 1 102118 "l'.u1r zrifh zlignilyf' 1 Q 1 , 1 1 ' 11111110111 Club '10 "'I'llf'.1r' fum' nlrulnmlzlr' wvlrs 1 ' 1.1211411119 '11 ul lilrlwl will Ill'i'1'I' lu1fm'- 11 11 . N MIX-Il1lil'l1'llgI' runufx, 11111 zwix- QUffl'H,U ,I 1 1 111 1111111 Iil1g1'1.s." " 1 1 Y 1 . 1 . 1 11, 1 1 11111 1 11 111 1111 1111 -1" 11111 1111' 21 RHNSFXIITR 101-IX R1NI1xL HILLI XXI RIN' "1 RCS1l11CCl1011 1' N neck Club 40 41 Bas elball I0 ll u C lb 1Ul13l1IC 1 I1 ack J Solatec Club 11 KIOSN cUlll1lIX 1 f'nml1lf ff 11111 sn mul lnmml H bon hzmsrlf 11111135 lnmnus ll man fiflff 7 7,44 I f faffffi W ,rf f 1 f f' 1 A f if , 15,2 jf, 4x X f-fyygjfdfff 1 1 ' ' 1 1 1 1 ' 3 E 1 1 1 ' 1 1 1 , 1 1 1 1 2 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 11 1 1 1 1 1 1 111 11 1 1 I 1 1 1 1 , ' 1 1 1 1 11 1 1 1 E 1 11 .4 1 1 1 Sl. '11'L'i1 G- 1 3 ' ' 'fk ' ' gTl11ll" lll '11 vb' ' 1 '11 11 '31 , 'P 1' , ' I ' '35 , j , ' ' . 1' " ' " z ' ' as 1 KX ff 1 ,-,. . -..W ,...., ,,,, w ,. , , .,,- . ., ., , , .7 . , V. W -- . - 1 A , , f fi U 'ff Lf f , 1 I 14 , ,. , Q V I, 1:::U5fy,2,l,5MV fff,Jg.g5Zg,1,q .j ,f H A V Zz., I ,I A 1 L1 1 1 1 A 1 'f " 1' 1 '- wfffh- 1 1 'f 1 11 . A .. 'ff LF" "I M ':L f f"'7ff f'ff5 : , ,f4. V "1 " - 4f,"51fAf :f' Tl fi... L? 4 L-1. RIISTINISIRK IX IXN ROIIBI' RXLIHJ IRI 11111 ILILNI Inu: R sum Ioollull '51 R suv. Iomblll Sw um ootlmull 9 U. 1 Rescrxc Bxskuhlll 38 '59 I WVU BNIXUIHII 40 11 1111 111111111 111141111 111 Cumm Club I0 Ul mic Dlfflfullzu 1111, llzmqi llmt xlm u uhat men an 1 1o1l11111lx to 111 mul 11111111115 11l11ra!1r111 111 111 11111111 ffl 1111 I musl 1 11 ROIlRkXSSI HX RX III R SIR I Ruullulunl 'IU' IILL M nil 1 IIC Honor Xu ll QI 1 I0 C lub I 11111 W Sl Xlm sms fIIIlCIUCI0ISll ml I 111111111 119 I Il! 'lf 11,16 fafzlllx 1 11111 mul mg the stuflz 1115 rr11l1111f 111 1111111 011110011 U11 If IMU I H1111 111 1 111111 Rf, fi lllllflllllll If y-, X wax Q-vw ...J XXNLTIO A 1' L E1 11.431 1 1 I 1 1 +1 I H! i I 1? 1 if i L MII Q Q, RII91 '. IYII.I,. .I II. Q, . ' . , .Xl,lSi "Ax, ' b R- U .5 i vip SI- ' '- X IQIIZIIIIC II ' 'J M I1 F umm lfcvmllmll ':111"111 f,,., ,H ,,, .- , I, in ,,,, 1 1 II 1 1 C5 ' ' 5 4 4' " ' ' . 5 'K li1"1 'nl gA'Ill. 1 ' M11 V11 1' F 4 '3. '39 im c1-- :mn ll 1 ' 1 2 ' '4 Yigilzuxlc VII Q, 13121 "' 3 ' 1 1 ' ' ' 1'L'c""'ff a , 3 Uri? Vigl: '11 xl! J ' ' ' I A Efiif " A '- 'fu 'f 1151111 1' 11 1116 Q1 . 1 1 1 1111 .1111 1 15 MH II 5 :Ig I wi IE W I 1 1 I I I I 11 12, I I , 1 Q1 5 1 ' A 12 fi 1 11 V I -I I 511 Ii If I m I 3 f , 1 1 1? I "3 ll ' , , ' ' il H 7 l I I 5251 ,, 1 I IIII I IIIIIR I,I,,--4.--g U -.f.ww-----f4-f-------- 1 '. 5. . R ' R0 ' . OI 'I' 0. 1'11111" , .f sl- M3 ' .I Sola " . xx ' 'IIS Yigilxll 'll R11 I' I '39 1 'L ' '38 '35 'IO '-II IICIL Ang Club 'll "' ' uf fl " . . . XII 1 Slnii 'II V' J' A ' 11115 - 1-111 1'-1 is AJ J - 'K ' ' ' sfvfw mf ff 173 7 ' Q 1- ll." D rin 1-S 1 l'f1." L , -' " N431 A 3 A H .xr K, 1 I..,.2', -, H lily, I li .51 .!, F , I " ' 1 - 1. ' nm .. - : 1 I .11-, 4 ll ll ll i SANDSCHVLTIC, HENRY F. i P- 1 I 1 1 i l a 1 'lllg l 1 i "Sandy" i Our Lady of Perpelllril Help L 1 1 1 I 1 i 1 lflllllllllllllllll '-ll , lg Vigilante '-ll 2 1 will go far. I i I l His path being slraiglil, lm 31 il 1 I I i I . 1 SCHIQNKI-il.. WIILIANI l'. "Hill" Sl William Band '37 Class Bziselmll '37 '38 Vigilante 'ill "4lyz', from Iliff .swell grozus Ilia' fr1iiI." ......, i ri I. I. l SCIHICRR.-X, P,x1'L 1.. ii "D1i1'k" Sl. I,uwl'emie Y2ll'Slly Footlmll '39 '40 Vigilante '-ll l l'lIll2llll0lllZlIl '-ll ' Annual Stuff "ll i 1 . . I ".SIi1rIz'nl.s who slriwf tn do ii . , . i lllflf 11051 at lzlrler will ' 5 gain si1f'1'1'xs." E l ' i l 1 l V l , f ff' sffdf ff ,p if Q1 uf X may 1 f I yi J Zin W! ,, ,fynyf ' 4f'f'ff?'4'!5 A IWIWIMH SCHILIIXC ROBIRI J Sl Xl0XNlllS fljlllll ,leek Club 40 Solnec Club 41 Pu1ple0uilI Stiff 10 Blsclnll 3'-K 30 0 Class Blsclnll 38 9 Class lS.lsl.ellnll 39 1 all xlurlcnts mzfr' lmzn murlzuux and wfialzlc at all mms ff A ff 'wff 'ffja SCHXIOLI ROI3lR'l L 1 mmv H4 s I nmly ffl mte Baseball J 1 1 Ilrl 1 ull . s it if ,ou 511 lu fmpiwwcf WW ,ww , IXXQMXJ7 1 9 aj!! 'M ff 1445 aww fu' f fm, fa, Q? ,.wf52?f'f9fff2'141fQ!7" ,fa 'LWZCJMW Mui? 7W"f"' ?4sff5'?6' riff XMB A 69 Wi' AV f ldf'WfVA?7IV JV VfMM9Qa J YAZI fk 19l4ZfAMQ'ri5fA'Wd!47fi3'f15fcZJZ' Q?Q'Kf 'Wy XZ ,ff,w fwyafdffff im9gjQ07f,MV f ,, ,W ff 'vw W 1 , xfff' f M52 44 My W f 'f f ff, fy ff! 13 1 f X 1af6,5"! iwfww W' in I M f r 1 1 f 'fy lf' ff f94fW'Q1f X M! J ' I JZ! 1 ' ff omffffff' '46 f fff iff MW 'WV ' ' ' """"' ffffff' jgiffy ,4 W !! fd 'IIWWN QJWW7' X LM ' ?'mw .- 5 li . i I P 9 V I a il 3 i . . , I l , . fs P ' Q l K" - ' 'bll 'lj :I ' ' 3 1 1 ' x'i,,'l1 '41 ' N .z 's 'll 1'-1 '31 ii 5 -' 'l H UTI1' ywirs 11 Z 0' "I be , . .. .. . ' 3 -17.11 lm, , ,dy 1: 'i' 1 ' . . .Hy muy ffll -r .- I A 1 f 'IMNSXN s - ,ui i I 1' x. ' ' Xl N I 'xx XX " V - .5-elm. AJ .:,:f f"m,: f:ffA:'2mf9',:.y','4kn::,fr,',W,n ,:'wf,:. 4' MJ.a,4f4,21wi'6f2w'1!'H,"' ' if ',fL',-f1'lfZz!,f1' W7 ,Vx ',',2ff,:iW":i!'?fZ5f' 'fy 'Lf' J" .rdf ' " 'fm' ', . ' ' ' " ." Z M x 'Q-'-12'-12:2-1644-ff-H4ffl" ..,. ,, 1, -s ,I ,,, . ,,,w-W :pg ,,, 22i-.-,z 2EiimfT7"S' ff- ,,,,, .-ff" - -.1:-'e:5:e'5-2-2:1:3,f'tff" 1 2?-feiiii'1212255152212SE1wZ2E5:f.f'.fia2:t.:?eE5:"2f'-'-1"E,'-21-f'::":2''1 Iv- ff-523. I"'i'-"":'5?'55-1'122E25'f'1,:f:Q.1::-is-:::2:2i:s311, 2-:rv-:':-zz:-:::,.,-.. .:2.QZ3saf-1:-.1..-1. VN,-..:.f':Z2,:2::f-11-2511f1,e:::.1.'., .., .,1'z.f2:E'.1'f'12i?-1f:A:f:f:A5z'- l,:.,.,'Tfae"-fZa:1'zf'i1'1I""s'2'122:,.- : - W - 1-':1:2::f:::z:1::21'-if"Iaw:-'-A:2'51.-'1'-'- S2"21IY2':-"r5+ 2 1.-1-2::.. ,K , mm rl.. r-.i..- Qt mv Xl I NX XR XX XX Slim lun fm qua III I ull: 1 I rnlmux XIIIIII Nfnll l :III 1 Q' SC HN XR ll I ILx sd: all luullm I Sl RI lmm N I I I Ir: mum I mlnln rl dfiqa f"'fQ!'.2: X 4-as xxd-LTIO A nv-x "7" my NIIXIXS N SIRI ll Xl Int N11 vu 1 xlINl N I I Ill lm r 111111 S1 'D 9 OU' n nf In In 07111111111 ns cllnll Xffx lLIlI5lJll1llI1l C Xlhlulc XSNOKIIIIUII M 4 JICNLIIII x If r av 15...."" ill lx Pa -wlxc 1 - 1 .V I , .1 'nouns ' - 'f. ' " xl f , - ll - . . CliC.N Q-1414 "3 'f 'C X' fr , ulcc C1 ' ' " " " LV '. V ,L - " ' 1 1011111 . -. r , ,W lltlll ' , HS Q I , uc: i ' " A 'V' 4 .' I , U 1 IIIULC. RXl Q INR XIX R XOXDIRBRINK lnlrlx ll R HXRD I Iuui D", xuu. Sislullmi uc l"'U""'l N 1 7 l L cl i win out ii Il I ui 4 urlfust II IH 1 ir ii fi xwl XOXIIIRH R Nlll UIX R IIXRI if 4.NllllLllIUll nsious In xx C X I N' V- ll 41 rll ll ri I X -6-fQ- N 1 i'fli xl 'l'0li .II . 1' W. llllilf '. OIEICRT l.. ' .' .' Q "I " "'I' wi" Ili . ' , Sl. Xlillixuu SL' "'z N - -ig V- iii 'iss '39 wig -fcziui, 'u RCN ' ' X irsili B11 L 'll :ill 'lil 'fll lilllllllllblllilll Klluli 'll Vigil: HIC 'll luiuaui Clluli 'll l'llIiJlC Quill Stull' 'll l'ul'pl- Quill Slaill' 'll I Im' Cllulm 'lll 'Il Yiqilaiuls- 'Il lxiliaillimiiaui 'll Xigilauilc 'll Kml Icauu 'Ill f.:i1ucr'1i Clulm 'fill Blll '37 '38 '39 ,Xiu uzil Stull ill Rc - ' F lzll 'Tlx llrlw' is fl gwrll srlmrzl :i'iIl1 "ll lllnw is um' llllllg llllll I xmxlll Pllfllllllll 39 lu Il gm: I gm: ji uf ffl! aw." fHIl'l' lrfniiwrl Wflfll' lin" nl Vw 'r lm riglilfw ruru. lzl I ' '. il i.s In Ili ll: I 1 Ill' 'lf' 'f - XX. XO.' :I X. . U C.. C.l".0l il: lx. R. . ' Sl. .Xli i lBl'lllgQ'l viii yigilmul. 'll ilu Raul, -ilmalll '31 .la .wh fum. .Wm H, MII., HTH, flu' Bai -lizill .im .49 fm ' ul Ihr lfzzjfjfffsl Vin -sur xlgll2llllC 'll U, my ,I-'lf F - Ku I' :rli I x H :wink lu'I1 l gm iz." QQ ' .Q ,- ix , . ' f YOXHOLLPI. ROBliR'l' F. Hlfflfllll " Sl. Nlllfllll Bzuul '38 '39 Purple Quill Stuff 310 "ll lflllllllllllllllll Club '41 Yiqiluulc 'll .Mluunl '-ll Class Bzlskcllyull '33 "pil l'fII1I'T I 11lli'!' r1'r1'iv1'11 ilu' .wli Ullllllllfiflll 11 11111 llllfll I lmpr Io build ilu Ilurluvz of mx e lY.XC1HSXll"l'll. l"R.XXK XYXCLNICII. l"Rlzll lf. 'All"'flf""" Our Lzuly ul' f.r:u'c Rcs1ll'x'c'c'lim1 "l'UlllA high .srlmul Ilflf.S 1111 Clue Cllulm '10 '-ll ll11' bm! 1111y.s of your Iif1'.' l,lllll7lC Quill Stull 'll xlglllllllfl ll IX Il11 um mu I1 1 11 l I.1'l1' '. ' " ' ' 'if' '." XX Xl SH IOSI l H R NDI I lxl X IOS Iflilll Hmx lmulx 1 u xc-nc I mllnll x Il In sur11 llf I 1 gf, 1 ff 1 , 1 ww 1 1 . l 1 1 ll? 1 1 I 1 1 . I 1 7 I l : 1 i ll l : I l l I 5 1 f l I I E 1 1 ' Z L l 1 5 1 1' 1 5 l El 11,1 1 1-- nf ', .K .' i ' . Wlif 'Q fi. '.' 'lil'H ".11'1'ja" " 1 ' " cll' fa 'V Sl. xl2l'llll Klzun-'11 Club. ll Rc' ' 7111 1 '37 '38 'lrzack lllL'1llll 710 Y1llNll lfoullmll 'IU Yigilzuuc 'll Xllilllllllli' 'll --M.h,,,,l ,lm-H ix ,1n.,.lW,,x- in glllillllll Nlullxlgcl' lfumlmzlll '39 1n'1l" 1 A r"1l ','ll'l'.ll "lI im z1'1'll In lllllllf il'l'll.H XSIRI l Hn! rx Il X UILX DI Ill IIll mx 1 n I 111 lul 1 Xl iXIxI HSIIS lzlln IIXIK, I I ml nl rl I1 rl 1 I 1 nm lmflx I llllfll Nlzf 'I'. RIIZHNRIJ WI-..".. C1I,Ial I 5 Wlil f ' C. .XIX " .. - :H ..: HHH.. IIII I-'al lily Sl, I,a 'mc Ou' I,1uIy of fi :uc Illallnallic IIIIIIJ 'II Yigilzullc 'Il Isll '37 'KH X IQIIIIIIIC 'Il I-lvl' Club '10 'll -H,,- I,.,,-4 ,,,,w,,- N- ,Hx IIICIIUI, S "ul, "Io "Il ix xml ll flirt' nl g I K." IJCIZIIIIILQ 'Ivznn 'Il fwfr ,,, N, mf." ' xIllllllII Slufl' 'II nm ,Mu 'I '39 'll Sul: ' ,Xwzml '39 I wlqrrl Illllf I llmfr' 1 frm yr' ' nf IIIY lif' In .xf 'nfl ' nl xl 'rf' I 49' am 'Q ' P ' Y J ig, , Q L ' . . I'l'I.IaXIa "IIN" SI, -If vl I Clin' .cg lvl' 'IIS 'IW 'IU 'II Cin -'11 Clluh 'BSI 'IU A " Vigilante 'II P ,K Yr, Hz' '. 1 lllllf' nm zrillz lug FH, Il XX II SOX Lu I an llll ILII IS I I II IdlllX B , X X x 1 . if -1 3nq,. k:X3-w1,11fe-,11,m,?,,,,,Mu,,! 1 'vel i K 6 'Q Rh 136. Q L f H 1 1 1 N 111111111 II 111 11111 HHXUH IIHIXI' IKN I 1111111 1 L II I 11111 llxll Q R1111111 R11 II1x INNL S 511111 l11 I IINII R11 1 1111 111 ,V i ll 1 I I 6 ul 1 . J ' , . X 1 nv , ,. 11111 1111 14 - Q " R, 151' w1'11111111'gQ1' 1, R. 111111111 It R. 1 1 A x .N , , '45 1 ' j 1' 11. 111111'1 ff li, I',I1IN1 I11'1111-1111gl1111 11. II11-1111111111 I 511 nw , ? .. x ' U 11 we ff - 1 .1 l 6 'W' I , 1 , II. 1111111 '1 -fg.. A 1, V 'f "H ' ' , 11: . N ,Q 1 :iw 1x 111 11111 1 -5,4 . 1 Im. NIL' gm 11,1 ' ' CQ. in k "A-" - 9 ,. 11 uv f 1 I 1 1 ' '31, 11. R111 1 11 -1' 'ff 11. 1 1 - 1 1'. .'1ll111 1 1 A 1 A N . " V".' 6 1 , K , I I , II- 1 . 1 ' p 1 , E 15. 1'. 5l1l 1 111 CQ. ,g W 1- I ' R. 11111 1111110 ' V, I". W1 g111'1 1. R. IY1' 1111 XY- 1J1'L'S 'III 1110 111-11111 111 1111- 11-1111. 1111111- 11111 1111111111 111111 11 11111 111' 1111111'-1111' 1111111-1111 11'11 111111' 11'1-111111'1'1'11 11DlII' 11-2111 111 v N111 1111x111 111111111111 111:1i111z1111 :111 1111-1'z1g1' 111 S32 111 1Jl'11i'1I. A M . . . - 1 .X11111111g11 11I1'X 11z111' 11111 11111111 111 11IL'lI IIIIIL' 111111 1'111'1g1 111111 . A . ' . . . A . 1:1 1 V l1Ik'lI' 11'111L. 1111-1 11'111 111111111 1'1-g:1111 11 111 IIIIIK' 11'1'11 1111111l. 211111 111 ' 4 1ll1lll'L' 111111 1v111 111111 1J2ll1i X1'1l1I 1JI'1l1L' 1111 11l1'1l' Nf11fP11lN11f L11111111- 1 - .1 1' 111i111111111s. .X111111111111111g1'z11111z11i111111z111111111111-1111111 11Il'Nl' 111111 A1 11z111- 1111111111-11 111 1111' 1111111111111'111:11 11111111111- 111 111111111 1111-. '1'111'1 1111111111 111' 21 111111111 111 111 1111111111111 111 1111ig11111 lIIl11l'1- 1. :lim 1 - " c11'1'1' 1111 1110 111111. X11 1 171117110112 I 111 g N ll IN l l I f km Q 1 x X llullllfl lxllll N 4 . . . l llll.ll l.l.l. -. lllc- wnirnx. ill '4l":a1'uwll'4 lu Illc' srlmol wc luxe- wr m-ll. llu- lxul lfm1'yc'zu'wcllzuc' Zllllllllbll Ilu- lxlmwlcclga- llml w-'xv ull clcwirc-cl. 'lllgll xtllwrll lrurrlv ul' WI 2 iflc-. Xu I mn' 1IiImlmn:u Illlxl' xvilln primlcz XM' only lluln' mum' llllllll' :lux llml lflflm' lligll uv um 11-11:15. -uixll lu llllllllx llll' lllllllll. XX l U guiclul llx sn lllt't'l llllly XX illnrml lllt'll'll1'lfJlIlg lmzmrl. m- uw fllll' Iil'IlQll'NN mrulml lmu- lan-vu mo l -lr-:uv Illix vluml ull v 1' lmgxl Illlllll XX ill ln-lp lnring IIN Nllllksx :mcl Izmir-. llu' llllllll' ul llclrl lllgl1 will luv Xlrzxp in mn 1m-mlm. 4 ' 'lll'l 1 lllllllilmtfifi IIIX To the underclassmen 1S gxven a glormous herltage endear1ng trad1t1ons carved by predecessors It 1S fox them to add honor to br1ng further fame to the name of Elder Th1s task w11l become sweet labor 1f they are msplred by the SPIRIT OF ELDER Th1s w111 be the source of en thusxasm encouragement and strength 1 . 1 1 . . n n . . . I . K3 'El-1 fkyx TX Pr' V ff VJ gf NX ,,: L .5 ' X! gf 1 A 2 TH pix I F. K XT! xxx! s VIVXX xl' ly !1 XL X XLT- 1 WX X I ' 1 X , r it -lf 1 f - 'f 1 K X M w X X I I A I QJQ S7 ff f 'F 2 x I MA," f-.M 13' A4 Hi' Q '41 ""' .ng Qin 3 ,. 6 , Lim. , hs. sv- sv- ex inn? as. C"- ll F I """' -se- -Qi '?"" yn Jw 'G cs. a Q 8 83? lf: ul A 'img gg lx is K4 U-31 QL' '- MA sa 'Q 3 nv' .5 i ss Q45 r-95. v-AL N. if Nc- " our 4 M I' U 9 v I' F440 P- " " Q 92- has if uid F N ' '5 .M Y , ..:n..... ki ' , A W ' V 4 X I y f .,, 1 34 ' I3 I Kb - 1 I gil? ,i 1 Q ,L QQ? 'X . 1 p A , A 9 R 4 rt Q v , i .Rza if I V V4 Q, ,Q-N Y .Q 3 ,J ' '-. Q I v 'W - , 157 . V K ' ' A ,- ,. Q F A If p Ah! , ' IQ' . I ' , f 7 Q H X -i u 4 " I , " Y JK f , V, ' A yy 1 fM-M fee: , 'wfu - ., " -M 4 6 " 11' 'r .ff 'E V . ' t 'Q 775 ' f A. I ."' - L 5 fn ' 'I All 533' v 'wi Y P - 3 - ,iffl ' L kiifi'...5 i Nga , ,ff X ,e W' i 4, ' 5 ' , A i ' I t fi , I 8 I ff 1 5: 91 " 1 ' ,A 11: ' . A -' I Y' A ,sf , fl A V, A f 41 -46 1,4 t ,. fri ww : ! . "1 7' X N- A wif., ,, .il l J .gy r I , N 5 3 , . X. Q - -, , A fi x F- . I Q. A" 'pap ' 'QM ey M If f .l 'sk , I L . H v ii V WL .5 :U TIE? F?:F :Sf 21+ 'QF ff+ EFF F?f 5525 Q?i: g?E.: 5:3 225 A35 5-3 fgi Ei? 5i,f gli? 5:5 FF? fjj Z-Q QE: Q-QQ 153 2553 ,F F? 5.1: ai' Z:' z? 97' 34 QI 55" QI? 35? ii? 55 'F if E? fi Eiz ?-2 27? ii Fl '5 :ff -'1 F i :' 751 L ' ' 4 - I ? A L. ' ' 5- : ... E- F W 7.:,, x E 2, E E 1- I 1 E E L. V' : r- - ff + I I lol r s ll 11 1 w mlm ll Il n Ill ll lllll mu Bm mm: Bllu L B l 1 1 ll, 1 Ull lux 1 l x 1 0110 1 Juni x I I x llll 1 l A H us ll l Nl Dlllk Ullll llll T 1 lllgx I wil In IIIQIII: IJ. Kaunphzllls, Klciuhulf. kmllc-. In hulls-, l'. kl.llw:ulu'1. I kmn. Kumlc-lm. In lung. lx. I.ll'lll'NlIl. R. l,IIllIIlIllNl. R, l.llll'IlLlIll, Il. Xlzulx. R. Xlzlwzl. I Xlzzulc-I. c Ullll 4 JUIIIIII N IIC X Xiuu Xlulln X num ll N1 X1 Ulu X R mm n mm Ullllxll x u N l xx I I 1 nu nm lmniclai I s IUR ll l N lm 1 Cl UL lllli I 1 U XXL Xllsklllt un L mgu Ju wt R Howl H0011 R. . UNIUH5 7 1-A 5? ixf r X ,X 1 ...N 11 +,.ga- .' ... J -1 'Q avi 5 v s I. NI Il :IL YY. XII 2 , P. rc 1. . g cg Nliclc. R. xm- M 'U Imp fl. . mn. I if ,. R. . 'nr -' -I. I. N' -mv -I. I.. 1 mf. fl R, Ox' wg. Nl, I'1lI'llI1IILl'. 1 6' I'ir1u'. .I. : 'l. " H. Ri'l 1 xl. R. R ' R. . Rclfu '. RIKICIIIIIICI1 Ru zm. 45 'N R, S 'Ilil'lllLlIlll. Nfl I -ilmum. ' w. an mining. c.. su -mm, la. ' Srl ' - . I'. Sch: llc-. lf. Sh-llrm. i V' fi I lf, SI1l'II0ll. R. Siiklllllll. I . Sic-wling. v I 1 I I A I I. 5Ill'll 1'-. lx. NIIIIIII, I. Np' -k -1. 2 1 xsysnm-.k.w..-1-11.11. lII.lIL'l. la. .. , . 5 . ' I5 Q Q-' lillx. R. -If 1 I X A 'N' +12 I 'Q' f I' 2 'W I I - .1 I A c.. x' 'Il -M. lf, mu. R. x nf. I 1 I, If, . fs lf, x' ll Hullc. I, xml. li. xx'.....m.Q 1 If R j ' ,, I - I 3- ' mp XI. XYCIxc1'. l'. '-hcl. '.-- iigfh-." ' '-3 I I H W I I . ' .A 1 .sl I I Q ' Syl R. X' ' 'l. I. W" kf, CQ. fi I " g' Q X W If-1 11. wr -1. s. xvulimm. X 0 . I 9 ' ' . I 15 A L- " 3 QTYFW K, K. 4 L fi . . .. Ii' I V Q? T f A 9 ' ' . . . D , 91 3, 3 w 2 3 ,Q if R2 A :S Q Y R 5 gf 3 . 9 9 9 gp by 3 " 2 , I ' 1 r, 'QI I 9 91 f- 3 . Q x '1 Q' Q I f K if ' f 6. E . Q ji A 5 F Sify ff fm J 1 EV: , f f 5 ? if 8- . J :WM I ki A' H 'K 3 3 3' , A v. Q. 9' ,Q f fry , 115, 58 'R 'f Z 1 A I I A1 an I lifdffz A V 9' 3 5 3. Y if . '.,, V i ', fy wif ,gg ' in m ig , , lg . , Q g 1 -Q. , sf I ' fr ,1e , . N lf! "Q A ,I ' if 3 , 'eg Y, - f f ' 4 if .21 :gli il 3 .ri V , all 4 fw- Q5 'H xy! A , , -4g .af 'fm , O ff, Y, B N X F an 'I ' xf f' ya ', nr I iii' , A 1 Mn . ,4 . M-.fa i ' P 351 .x ,J , I u 3 V! Zfif' r, sa 1 i Q -F lg " gl, "3 5.9 gnu ' l xg as W f . ' fs x I f 7 -Qu Wk, I I111111 Ron: I'. I-'1-ixl. IE. I.111-1I1l1-11l1-I1Il. II. X1-1I11-111-I. I'. I1-1111111-1. XI. XIz11111g1-1. I. IILIIIILIIII, Illll. S1-1111111 H1111-1 II. IxI111-N1-111-1. K1-111111,-1. R, KL1111111.111. l-. 1.11-NM-11. I. I-.11g1-Il11'i11Ix, NI. 11111-wx. 'I 111111 I:U1l'f R. R1-illy. R. S11-11-11x. OI1I1-111Ii1L. I'IlIIlI.IlI. R. II11111N. Xlingcs. 1 N 1 1 lIlLl III 1 X1 ' 111111 111111Il11 1 1 c 1 IIQILI 111 LX 1 1 Il 1 111 Ll 1I111 1 1 1111111 III BH IIN SI IL llt L x 111 I I Ill? l 111.I1I1111 111l1L II U11 IL 1 ' u1I1 ISIII 1 1 111 IIJIIX B mc c Q LI .111111 1115 1 H 1 IIIlIl'lIl'L'. I'11111ll1 I:ll1I'f Ii. NI-l . II1 -Ix. 111. .X. In-111. IIlIII'II -1lI1, IX. C. 111, II. R11I- ' -. I-1111 11111-2 II. S-Il - I.11gg1-1. P1-1I'1-A, l-. R11I:1 . S I1 -nf-II. 'l. II1f itll. 1:11 I: H1111-1 II. KI'Ul'gt'I. R. I-4-11-. Il. 51111111 PIQI. II1 -II1-. I-111111-gall. R. NIL111-1, 1 All I . 'l 5 .I I ,I 111. 111111: C. N' -I A-1-I. I-. lI1i1-I11-11. R. .Xx1. KI. B1-I111-11x. In Il.111lI. I'. 511111. I-. W1-x 1-11I111I. N1-1 1 l:UI1'f R, I'1-1c1s111g111. l'. I.cl:111g. I.. IIQIIIIIILIII, I51111L111u1L-1. R. II111111111, XI. Nagy. 'I'l1111l l!11:1 I.. IICIIINLIIII. G. I5Ii11 I, R. I'11Ic1uLi. I-. crllfllill. W. NLIIIKIIIILIII. X. I'1:1l1111gz11l111-1. I-1 ll l:fllI'f I XY - ' SLI -. 1.. Y11IIN. l'. IIi1111c1, W. 151- ing. I-. IS11111m P. II-I I -. I-ifll lfllilf R Ili- -, R. Mc 1 LIIII. KI. I'II'lIlIIsC, R. Rum. I'. lix, I'. R11111I1. Six!! R 1-1 If CIIIIQLIII. NN NIIII , . YY' -I , R, Ri III XY. Cr' -, I". I'1cI'11'I1:11x, E, llIl'I. 'W 1 6 gifs E31 1,l"'1P XI 11 1 1111 1 1 1k 1 11 11 1 11111 lll INUII I 1 1 us 1 1 KI 1111111 lllll 1 1 1 X PII 1w111 111 K1 1 N ll 1 I l K N l IL K L ll K I 1' 1 111111111 1 1 Ll 1 111 11 ll 11111111111 1 1 1111 11 Ll llll 111 1 11111 111 ll 1 Ill 1 s 11 111 Nxt: Itfl N N O R D fl IIT IV ITI HH The SPIRIT OF ELDER encourages a well rounded school hte It recogmzes that for happmess and harmony students must be provtded w1th a dwersnty of mterests and amuse ments The extra currxcular act1v1t1es at Elder make ample prov1s1on Not only ms relxef from the monotony of the school day provlded but oftenttmes through act1v1t1es students dxscover thelr vocat1on mn lxfe Enkmdled and nour1shed by the Sp1r1t of Elder these act1v1t1es foster fr1endsh1p and mtxmacy between student and student between faculty and student and tend to assoclate students more lntxmately w1th the school MF -we K' P I 5 3 x Ty 1 I "xxx If-N W Q" fe' Ev as I Nitin- X if f f If - ' P li , 1 j 3 33 '51 d 1 Aly' ACTIVITY CHARACTER N!-XTTON ' ITV" l I Ill ll lllll 11 ll I Il Q KXL IH ll Ill NNLX U U II III P ll N Ill Ill I I Ll ll nr I t W' IN s at thy lxulmt L . .1 mmtttcg J ut t pmht 1 IIKIU I U K lln c 1 QILA s pussthlc Qntltustasm and ialmlttx Xluth tmtg Us is mx stul ut mlntrlu . s in KN .HL Ulhl LI L tu . s it . tnlx pusst gift . NUI gl U stuc c 4 X 1 SU N X stt ls 1 . tht still 21 . s it mnthusta iht I I , ll Il I I I I I . l J lm I lfrur: R. ls'Ih't. R. Ili-ts-t-nhtttt-ggi-. Il. l.iuttt'tlt'. R. Strwttsmt. I'. Sttlthulf. l'. Nllt' -. I. lcttitittgs, mfr fl Ifmwt I. OSI 4 ttgl 1' Ilulltc-tittgtmt, R. R th. R. Xtl1tlt'tInink.i..lltttl1t'tt.lJ.l5o ll1ttls..X,StlluLtltl. R. Dwi. 'lilf"l Ilmr: R. little-ggi-tuttwm-1. R. ihitttt. R. lit Ilitt. R, XM- sttttlr. X. lltttlvt. X. lzslm itu. I.. RAI'-tt. lin ll 111 xr: lx. Xlillm l'. Srl -itat. ll. llvilt-tltxttttt. ll. ktmpl: X. Xlvttttttls. l'. llc-lltttattt. I'u I: Hur: W. Hit htts. l'. Nlt-tthvs. R. Yun llullv. K. li'tt t. I. Lttllm-tt. R. Itictmtt. Acc. ' ' ' 'r ztxls l'mlt-r thc very capzihlc :tml t'ct'y ' "Swim lt-:tilt-t'sltip ul thc liclitur-iii-clticl' :tml his stztlil, tht- httsim-ss ol lin'tnfitt5 'tml puhlishing thc' lltll .Km t'tl procccclcl w'th thc- tct :tml Q-tic-134' ' ' 'ex - , h thc 'uls, in tht' Iurm ol School Spirit 'tml plt-11 lllll cnt- uri-.' lh' ml' ol' thc .xlll1ll'll stall wat to l . lulln '. in so lztt 'ts thztt is hunt: 1 'hltx tht' sulh-stiutts 'mtl pt'cl'ct't'ttu-s ul thc stu- tlvnts. ilillis :mnttztl it-pn-st-tits tht- ' 'lc 'n' tht- tztstt-s ul thc I -nts. ilht- l'tmult' 'tclvi 1' am- plcztsul vith thc' it' l zutclwislttuumg,t'z1tttl'ttt' ' . ml tht- SlllllL'Ill hotly ht-c'ttt L' ul that" ' ' sm. tllfnt. zmclz 'lity ' lin'tmi'l co ' -- Iomlc-rs 'ig.,ltty ' l'1tts PIIHPLI UUIII nul 111111s 1 81111111 ll 1 11 vu 1 NNlll Jlll Q, IX 1 1 -1 Ilmrl lfll 1111111 111 111 111111 1111111 1111 1 xx 1 1 IL Llll 11111 1 1 1 1 R X 1111H11 R1111ll1 R - H1111 1 II1 I pl I lllll 111 1llL 11121 l ll AIICL 0 1 1 N I S 1 1 JI 1 lNN J N11 KN 1 ll I . .1111 1111.1 111 . 1 111111 111x111 1 JI 1 N ll N 11 I1111111 11l111 I J .I I I I11 Rrnr: I.. N11l1I1-, R. lllll1llt'llN. R. R1-II1-1. B1-' - ', l'. S1111-11-. I'. Sllllllllll. XY. XI1Il11111I1l. R. H1-11l1-111111111. ' I H11-1 0'SI1:11,'l1111' - . R. ll1111l1111:111. R. Ii-1 - I ' 1-4511-. lglll II. Il:111'i11g11111. I, 811- llllg. R, lI:111111-l'11,,. " " I' 1': Buc ' 5, R. C.l1i1111. R. Ili111111i11. lx. ISU- I R. I511IIi11.kI. H1-ll g11111,I". XY111l1N111111l1. R. D11-1. If 'I I' 1' 'Z .X. l5l'o1'kx I111111I1, R. S1111 cl. H. B1-'11111,1c1'. H. H' 'I' 1 . Spi -L1-'. I'. HCIIIIILIII. R, 'Il'11-111111, I.11.l H1 11-1 . ' llc. R. ' '- -. . Y11111I1-rl11'i11k. C. V111-Il1111-1l11-. R, IJ:1x. lf. Hllllll'I'l. l'l1'I'1L'. R. 5161011 1111, lb. lz111s. "1- llll' c ,Q ' ' 1 king. 'll11- x1111l1-111s 111 l'll1Il'l' l1111I1 IUl'XN'2ll'1l. 11'i1l1 gllil 1-X111-11:1111y. 111 II11- p11I1l11z1111111 ul 1-z11l1 1ss1 - 111 1I1c l'l'RI'l.If Ql'II.I.. l'111I1-1' Illl' glllfl' - I its l"11'11l1y 111111l1-1"11111's. II11- 111- 1l1-1 1 .1l11-111s1-IY1-s. lJl'1lI 'lllll p11l1l1xl1 Ill1x11IJ1'1'. lfx1-ry s1111l1-111 1'1-'11lx l'Xl'lkf 11'111'1I ol K'Xl'l'f ' 111- 11I III1' fvuill. IS1- ' I- in lJl'III1IlJ2lI llIlllQ"'lll1ll 111 gixing Illl' ll1'XX'N z1111l I11'111'11li11g 1'IIl1'liI2I1IlIIl1'lII. 1I1- Q1'l gin-N IIVIID' SIlIflL'lllN llll Illlllffl-Illlllly 111 flIJl'- ' 'l :IJI1- IJl"i1II1L' 111 11'1'i1i11'g :ml I ' Q. as 111-ll 1111111 1111p1n'11111111 111 I1-21111 ll I111 z1l111111 111IlNl ing. 'lllll 11 1I1-11-I IIN skill 'l1i1l1 lllill' 1111111- vr1I11:1l1l1- 111 lz111-1' l1I1-. 7 '- - i JIN. Fulllre Elnb LM l'HllNl!lN Ll UH Xlodcrntor H Hrelemrun l- lelkcn R Rolr uex Lohaus D Nlahlu C Orth R Ilrcuen R Imholl lx lrust erssurr D5 I Bunrns R kernen I' Haclrsrnutrr ICIHS Through rts ucelrls mee-trngs thc Emarhonran Club creates a greater rnterest rn thc strung ol mathcnratres Father Kappes the moderator, has muted speakers to explarn at the meetrngs the applreabrlrtx of matlrematrcs to Cl3llY lrfe held trrps were made to nraclrrne shops and factorles by the members of lo obseue the neccssrtx of matlremalrcs rn rndustrres The Xxrnners of the annual nratlrcmatrcs contest conducted by the Ernathonrans were awarded gold medals X medal Mas gncn to the runner ol each group the Freshmen the club the Sophornorcs and the Iunror Senior group Thus through extra actrxrtrns mathcmatrts assumes a mufh more pleasant aspect lor the axcragc student Edmund Hoellscr rout Rott X Rrestenbew H Srndsc rulte X I-sposrlo E Hoelku I R11 as l I' Sl C R PILL Uulzllr Rot ulle D Lrone c XS Rrle R Xonderbrruk R on r L I' Schutt l Je run im ou H6IllLIlllfVliJIl R B lruefr e C Broun R XXCIISIIIIP IH1'i'1 I U11 :rl 111 1 S rm: 11111 111111111111 N 1 1 1 D111 111x1 1111111 rl lflhl 111 ll 'l 1 L 111190 5 111 Jun! 11 agam 1111 C1101 c1ll1J 11.1s 11111 2.111 11 1 1 1 1111 .1 U 11111111 1 K S1 S l 11 L 11IlLllllO11 1 N S 11111111 L ,,. 111 11 1xp1111111111 11l.1111s 11111 11 1 11111111s 1111 1111111.11111 1 g.11111 I1 11111gs 1315111 at 7 40 1' NI .11 1 1111 11 111111 IL s 1 1 KL 11 11. X vnu HINI1 N R S1 N111l11111ff1 H111 f 1 1 11 1:11111s1x1 1111111131 611111111 N 11 1 1111 1 season 11116 wal the 1121111 g.1g11 11110 11 111s 1.11 1111111 1110 follmx U s1I1o1ls Yaxlel UHIXCISIIX l11sl1111111 XX11l11111x I-I11u,l11x X11d11s1111 1111111511111 fill! Ladx of XIGICY PIIICCH 1111 os JI 1 ll 11111 X.11 111 1 M1111 but poss1bl1 1xp11111111 111 publ11 slxa 1' Ux1s1 ll 1 s s 11 so 111 .1 L1 1 . 111 1 IN 1 1 11111.111 . I1 11 sl111lx gl 1 . llS I I L111 l 5 111 LS 1 1 ll 1 1 111 ns . ll 1 s1111lx 1111111111 1 1 . 11s111s 11 11111111 1 1 R11 l1 1111 XX LIISIIIIIJ 'HY JA i 111-,X l11I111111g lffl R1I111 1 1 11111t1s I'1m11l1 Plcmx Opp0s111rm LITLH HI SUIIILTI 41111 C4111 114 1411 1 41sx41111114 R kc Ll ml Rim IL ll Ill 1 4 1 ll S111 IS W IUUIJ UIIII 1411441 UI I LI ll 4 I IL dl U H 4 S IIICSILI I L sg 411 4414 1111410 III IIILIZIIX 41141441 LIIIIUS 441114l114t44I 144 114 111 . It IL IIICIII 4 JL 4 41110 114 41111st.1114111 IXI s .lIllIlldI 411414111 44111101 IILIKI 4.1411 sI11111 . . . 14441111pI1sI 4 IIS 11111 1 . IL 14. 141 f41II411x R41I141t I541ss411I11 ULQQL 11s11t14t114 K 11141 IIIIII1 1 I 111 Lx JL I V I ' lr I ": R, I'11i11I4111z111. I"1'. l'iIIi414I. NI4 I'liI 1 II. xI2lI I4-1'. R. II"' - I ' -ggc. . '-II-'. : "3 Nj. Shi' -111 1. li. IIIIL' 4l14-1'. R, Slimvl. II. Hiclc 11: 111. R. l11'i11k111z111. xl. Ha11'1i11gt4111. I', .' Thf 3' , I , - II1111i411x ZIIIII S4-11i411's. who itll' i1114-1'4-x14-4l i11 l'1 -'z 111'4: 'IIII tl - ' 'I 411' p11I1li4' spt-:1l4i11g. wan 4113 1111i14-4l i11 1114- l'2ll'II' I1'lI'l 41l' thc first ,C -. MI1- lJllI'IJO. - 'this s414'i4-11 is 141 I-'-14111 ' ---1 ' ' -' - -' V411' 211141 p11I1li4 s11cz1ki11g. 'I'I14-s4- 11441 4-11411 2114- z144'41111l1lisI14-4l I1y 1114-2111s 41f thc rcgulzti' 1110- ' 5 - z '-4 'I' g 141 l1z11'liz11114-111'11'y I11'4144-4I111'4- 11111-1' 1I - g ' '114-4? 41I' II1- CZIIIZII I- 1114141 'l'2lIUI', I'IlllIlL'l' l'ilIi414I. .-X111 5 I - . ' I' g' itll' "ti4- 41l' IIIC s414'i4-ty is II14- ' ' " "Cal -' - -' ' 'I 41' . , . 6. IV4- I4-4-I IIl'll 1I14- I,i14-1"11'y S414i4-11 l1'1s. i11 thc past, 2 -' '14-I ' J 'I 4150. :1114I 1s'4- 4-x14-114l Ill'2ll'II 4-11441u1'z1g4-1114-111 I411' this s414'i4-11' 141 4-'11'1'y 4111 i11 tl - I'-'11's C41 . ' A - 11' ' R111 " 'i'llIlL'IIl2ll"' .1 ' -'51 -1-ts 1l IIIH lnllllh IIIH QHIII 1lII'HHll Hi 1110111 A1111 mx 1 L lllf ' 111 N L Q, N IU X IIIQIIN Sl l U IIHII1 011 N N LIL 1 l3011h 1 nu RUIILL Spu tl L11 111 1 1 X Il ' 1111 11111 M IIIIUN S 1 1111111111 mu 1111 fuck 811112111011 IL club muls 14111 l'111l.1x 1g111.1 KJIIILQA , ll 1s 11s sx111bol11 lldllli " - ' - ' - ' '. 5 1 ' 1 '1 fc. " st1 1' Q1-ck. ' 11 11'i1 ff IC 1' l'll"ll'ICl'iSliCS ul' 1l1c .xllCiLlll Grc " V -': ' f '-'luz 'sun 'mxpw ' ' club. 1110111111518 K ivc llll'CC 111i11111c 1lisc11ssio11s about any subject 1l1cy 1l1i11k may be ol' illlLl'CSl 10 lhc l1'llr1w IllL'l1lhC1'S. I11 this way 11111ch iI1lC1'CSliI14f i11fo1'111ation is p1'csc111ccl 1111111-1'11i115' 1110 livinff l'UlKliIi0I15 and c'11S1o111s of thc Crack peopln ' 2il1i'iC'l1I lin ,xlllhfblly 51'l11vz1r1z Spreading 1l1c "Greek" flll lull 1 1 mum nur u I I0 1 mm um II tl mr Nc I In n Ill Us lk m 1 ,., 1. L null: nl Ill X on s IIIL ls JL N ' u rn 1 II Ill R mlm 4 ls num Ill 1 1 cn L 'v n Q In L X cu 111411 ocuzm 1 1 CIIIIQS uux Hulmsdu Q n cy K .' : ' ' - ' -. .' 'ucmp '1'iSlli it'f' 'i " C' " ' ' ' Sl"N'f. '.l' 'C'Il'lSC A , ' ' " . ' ' ' ' ' ' ' H ' X " . 'l C it"lIi0ll of the " "ff Xllil ,l'C5iCll'IlII J wyvr. : ' ' -' ' "'-'u " - VV- '1' I - - -" -Wx " in .'L'JlL'lll H c 'Nfl' , inux-' Hs . '. I. ' . ', ,Odin l1l sllllll H 41 "Solatec" Officialee ll 1" 11 14. JN 1 ni 1 1- 1 881011 X 1101 S 1111111 XI1ss11111 C 111s11111 'L 1 s11111 1 lf i I L 1 1 1111111111 1 1111 1 11 1 161111111 111 IL 11111 c1111 ul U 1 0111 'W 111. 1 111 1111515 11111 1 is 11 s1111 LII 1111 1 1 LII N IX 1. 111111 . 1 N14 X11s 111111 1 11 L 1 U1 1 1 1 111111 . Q. 1 111111111f1111110s 111 l11L L111111111 51111111118 NI ss11111 1111511111 R111111 11L1SN1l11J1llLQ2,L 81111111111 5111118 111111 111IL1LN FW? WWE. 1111 111111 141111111111 5111 111111111 11111151111 1111 11111 1 '11l1111Nl' SPIRITUAL IIUU L11 81111111111 11111111111a11111 11111111 111 1111: 11111111111 111 11111111 111C 111111111111111 111 1111 11111r 1111111 3 1 111111115 1111111111 1111 1111111 1111110113111 11111111015 of 11111 1111111 Ii11Il11 111 11111.1111 1111 1111111111 D11 1111 ff11111a1 11111110113 15 111 111111111 11 S ll! l 1 11 1111111 111111 111 111111 1 111111111118 11111111 1 1 I1 1 1 11 11 . lll 1. 1115111111 11111 X 111 C1111. 111111 1111 18 11111111111 111 111ga1111a111111 sf 111111 . 1 1 ff 111 11 1 11111111 111 111111 Zi C1111l111111111 11111 1111111111 111111 111111861211 1'1111g1 1111111 111 R 1,UUN,,, '- 9 1111.1111 111 11111111 11111111111 111111111 1111111111111 111 1111 111121111 111 . . N111 1 11 11.111 1 1 1 1111 111111 11111111 111C 11111111111 1164111 H1111 Q11111111111111111 111 1 1111111 1 1111 111 111 111111.1 1.1111 11211 '1 C111111111z11 1,1111 11 YS 11 1 1 l1lS11l11ll1LC1 111 1111 11111 1 8111111111 1 R1c11111 11 111111111 B1 1nL " ig 2 C 11111 111 121111111 X111111a Ill bl 161053 C1llIlC11 1.111111 Hugh c1ll1l1Xl115 1111 1111111 1 U 11111 1 1111s1111 111 1111 11 1 1 1111 111 1111 s 1 s llL s 13 IK 1 1 11111 11 1 X 1 H 1 1 1 I SL 11 1111 ILIIIIQ 1111 111.f1111111s 1111111111 1111 121111111 211111 s111111111s A1111 111 g111 81111111118 1111 11111111111111111 10151111158 111111 11111n11111s 111r1111g11 111111 1ep11sen1a1111s 11118 1111111 11.f1s 1111511111611 1111s 11a1 111 111 H3Il61JLlg 11110 sa111 that he 111s11111 111 111s111111 1111 111111111111s a1111 111111111a1111s 111 1111 s11111e111s 111 8111111111 1111111111 15 111 111ga111111111111 1111111111 1111 1111 Jlll 111 1 1 1 1111 8111611111 1111111111 IS 111111l111sc11 111 111111s1111a1111s 1111111 11111 class 111111: IS 11111 1112111 1111111 C111 11 I11s11111.111 S111111111111111 211111 11111111 11ass 1111111 111111 111 11111 111111s1111a1111s 1111111 11111 81111111 11f1ss 18 0 111 C 11111111111111 111 E11111 H1 11 811111111 111 1111 IIILLIIIIQS 11111111 1111 11111111111 11111rs11f11 4111111111111 111111111111s 11111 111111111111111s 111 1111 81111111118 111111 111111 1111111g111 11111111 1111 group 11111 11121111 111 114111 111111 sans 1111111111 s1111111 Paul B 81111211 nf' LQQOH 1 111111101 W 3 X111 swf 1 St1'xXO lu 1 1 gl .1 n l: l U . - ., U Lll. Z g- lfr l'r1:1': 1'. 81111112 Nl. 1'111'11'i11111'. R. 511' ' J . 1511 Hu 11 1'. S1111111111. 1.. X11'lD11111111g11. l.. Yllnl. Mizlll' I' 1': R. 111111' 111 1 . C.. RL111111. H. 111'1'11i11g1-1'. R. 1.l1C'11l'1. R. 13:11. li. lSc11i11g11a111 . R. W '11IlCl'. 1. XY1"1c1'1'ic111, .X, 1" 1illl'l, 'll N11'Cq11111. R. 15111, 111111: lZ1z1': R. 151-11111:111..1. 111 -'1111 ll . IK H1-11111111. 11. K111- 1111. ul. .1' llg1, '1'11', gr 1111, 11111111 1111 111111? s11l11f1'1'isi1111 111' Fr. H'lI1C1JCl'g, has 211111 i111c1111s 111 1111 11111511 1' 1111 , ,- 1 l 4 ,. 0 , ,1'l.l' .'-. ,., , ,.,.l." l.,l..',. Q . l . ,Xe VIIJILX T13 Ns llll I 1 II l llll Illl! Ill 1 11111111 nr 1 llll 11 1 1 I11111 1 111 1 1 Ll ll JI 1 1 1 YN 11 1 1 1 ll N KIM! 11 L11 111 IL 1 1 11111 1111 ll' 1 I 1 R H11 lll 1 ILI 12111 111 111111 11 IL X 111 1111118 111 1 11 1111111 111 I'1 1 1 1 811111111 X11 1111111111 1 1111 Xl Il 111111 b1111 1111 111111 111111 211 11111 12111 II 1111111111111 1111111 1111111111 1 1111 111111 1111111111 ILII S11 1111111 121111 111111 1111 1111 11-11111 1711 111lLIl l1lLX 111111111111111 1 1 112111 1f 1 1111111111111 11111111 11 2 21 1111 11111111111111111 11112111 Sl 1121 c11lf,l5 11111 1111111 JK 1 L11 111121 1 111 111111111 1111111 111111 1 111111111 1l1111111I111111 11111 1111111111 W1 T 1 1 S K S J 1 1 ACL 11 1 11013111 X1111 H11111 F1111-1 1 Il fl 121111111 I 11 "1111111 I 'CII 5111 UI IL 1 K I 1 f ' u I 1 J' 1 l T x 1 1 1 In l!11x1': R. 1'1'11'1'. X. 11I'llll11. I'. SllIL'Xk'. 1'. SIIII1 1111. H1-11c"1 g11111. R. HIIIIIQS. 11. S:111111111111I1'. Ii. N1i1I1'1'. 0'S11 gh- 111--11. xl'I I I' 11': R. 1Ji111111i11, R. 1111-111-1, I. 11l1l'1l11lIl. CI. K11c11i11. R. 1111111. 19. XYa11I1111111111. R. 1.11g,:111. .X. .11111-ri, H. 11 ' A '. 'l'l1"l I'1111': 1.11-11 '1g1. U. 1511 1'11. W. 1511- c. li. 1.1111a1111, R. 1l11i1111. lx. l'Ii1'11'1-1, l'. 1,111 1111111-, 1', S111l11, 1 ll 1': li. 11111111-1'.11.51111-11111'I. R, 111 R. '11ic111-11. G. R11 111. I.. R111 '1-1. X. I-111 it . R, K1-11 11111. l"l-11, I1111': II. X111 111. I.. 111l111'I111111. 11. 11i1'l1'111:11111, R. I,z11111c. R. XvCl1'lI'lllJ, CI. 111-111. R. 1S111Ii11, CI. X11-1111111. 511111 I' '-: 11. KI111'11c1', 1., 11-1 -. H. xv0Ill1l'l'1l2ll'1'. 15. I-i1-11'. R. 15- 112 . CL. K1i1-. XY. 1.1111-11. .X. 1511111111-1. Nl'Z'I'IIl1l l'1111': R. K " '11. K. x1l'f121l1Il. li. 511111. K. 1'1l'llN1, x1lll'lJ1lX. .X. 1'.IJlJCllSll'1llCl'. R. R111111c. 151111: I111:1': I.. N1111l1111111. R. XVll1N11. 11. 1.111111-111-. R. S1111111111. R, 1111' '. 1-1. 511' QPR. 311111. . 1111 ls' 1'11'11 -'1'- '.',1 -1' " 1 '11 1 'i,,'1' 7 1 111111111 111 111 21 11151111 111 1 C 2 ' K z11c' . I ' 'fflw '.' lf' '.' "'.' ", ',"'. 5 ' " ' ""' 1111-A'1'-'f21J'- ..'1'1 1'- - 2 - '1'12 1-Lh"'g' 21' '- -' ' 11- 11111 111. lllil 'ignh HI -. ' ' - " ' 1' 15,1100 1"111i11 1.1101112111 1'l15. 'W - ' 2 '2 I' i ' fl '11 1118-'ig'-'l"'1"21'-'l""1-11'- -. QQ- 1"z '- ' ' - 2 - -'g- '1111 1111111 1' 11 111. 1111: X'2l 11111 1 11111 gr1-2111-11 1211111 '1111' xv1g112lIl1l' f11'fJ11IJ 11-11111 1111101 1-111' 112111 11 1" -1 '1111 1111- 111111. i11 111-11 11'i1l1 1111- 11-21111, 1111111111-1'1-11 il 211 1111-1' 111111 :111 111111-1' 1111311181115 1111'1111g1111111 1111- 4'CZll'. .1 I . .' V I ll Ima. V, Q. 7 1'-lk. -S gn I ., Q., gl .al E. . I C , 111111 Ill 11111' 01 llklll 1 1111 1 11 Ll ll 1 Ll 1 111 111111111 11 ll B1 LI R R11l11 1111 lllb 111 1 IL 1111111111 111 IS 11111 1 1111111111110 1 1111111 1111111s111w 111Ua1111a111111 L1 115 11111s 11111 1 ll 11111111111111111 111111 5111111 1llXL 1 1'a1n111g IH 11111111la1111 11111111111 1 Ll 1111 1 111111 L 111 11111111 111111 11 1111 111 811111181 ll 11115111111 I11Lll 111111 1Il1l1L 11111118 re a 131111111 1 111111 11111111 11111 Ill 1111 1111211111 111 11111 11111111111 11 1 Sl I1 1 1111111 . 1111111 111 ll 1118 s111111n 111 1 f111111 NI11lc1 111 1 11 I I I 1 1 1' 1 I 1 lfr If If 171 1 'ng YY. 31117 1111. lf. 1'1"'1". li. 11111111111 X. 11 l1c1'. E. XI'11". 1f11i1'111111111, D. lE1'1'l111. 1.11111 1' 11': R. Y11 1"1 '1k. lf. 111'1k". 11. Hi1'l1'111:11111. XY. -Cf, R Kell", . "1.ll.XY' .1' 1.11. 1511 'I1.11.x1Ll1l1l11. '111-11 z"C11' ':1'l14' '52 ' '5 " ' 121111: ' 111, ci -' 1111li1'11111:1111', 111' '1 ' 1 ' " , 2 '1 bl 2 U111-' - 1111' - g11i1lz1111'1' 111' 151. H11s1:1'. lllllllf' s111111'111s 111' :111111 1111- 111 1111.1 ' ,151 ,:11'1.1111 1" 2" 14' grd 1111- 'z 1 1' l 111211 111-1111111111-1111111111z11'i11g: 111: 2' ' 5 ' ' ' 1111 f1ll. 2 '1 ' 1" 1 111- 1 1111. XY' - 111 511 1111' 1112111121111 111111 1'1.111i11111- l1lC 1, 1 '1111 ' 1 5 ' 1 - 12151. 511' - 11' PIII "l.l'11' 151131111 rr! .S'l'xl"1l" lJI,1.1 CLUB on! 11111 S 1 1 BLIILC LLUllll 11111 IL llllx 11111 1111 N111 I s 81318111 1C1xSll1lll1l R 151111111 1 II 1 1 111 I 111115111 ' B1111111 1 11111 1 1 ' 1111111 f 13111111 1 1 1111 11111 I l1L IN 1 1 1:11111 lx X111 11111 11 1 111 1 Iirul 111 CL lllff 11111 1111111 s11111 '11111 11111101 111 1111 11 11111s11 s111111111 111 1111111111111 111 11f1 911111111 s111111111s 11111111 H1111111111 1111111111111 11L 11 DLR f I ILL CLUB 18 111111 111 1 1 15 11 1 s1111s gum' s111111111s 111 111 '111 11 11111111118 31 1 11111 1 1 s 1111111 111 111 111s1 1111 1 C 1 1101111 151111111111 1111111 1 111111s11111 111111111 I I I I 151 z': NV. S11111111c11i11g. li. I'I11'11-1, X. 111'1111gw, Ll. 181111. C., K111'11i11. R. K1'111'1'. 1'. .1111 11111. D. " '. 5" ' a': CI. X'-1: , 051: g1 ' .L li1'.l1'11111:1g. .X. 1-1 1.41, I". YYL , . ' ,-1.12111 111g111. W. 11ll1I11ll'IL. 'I'l11 ll'r1:1': 1'c11 llll. li. 1.l'111l'll, '. ' .' orc. W. ' 11a11111':111. nj. 1111 . R. 15 111111. 1. lfuusl. l"01U'lll I'm1': W. 11-1 ' , l. ' '1' , H. Hi'1' A . 5. BCI' '1 , R. 91111111111, R. KL'1'111'1l. 11z11'1'i11gl1111. Ififll lfmr: 11. 11l'll11l1g,l'I', Sp " '. A iz , 11. N1a111'1',.1, -lqsl 1 N. ul. '1'lN'lIll'l'. DI. ,X1111'. 1.. v1.'I7l', Il. 1111111111 '1 11 11: R. 11111. 1'. C.111'111z111, R. 1".1s2lxx1'l', R. 1.1Il1l1'1l1111lI1. N. 11l111l'l, R. Sl1'11'11x1111. W. R111'1. R. 11111'111:. 111 1 - - -Q . -,1 1- Q, f . It 11i1'-' 1 1' l1l' H011 N12.1C1I'. B111 -11111 1'v1'1l1"11g. Bef 1 lf' " g . - 2 11I11111r111111ly 111 111-1111111 1':111111z11' wil11 1 ' 1' 01' 11112 111118111 1110 C111 f111l1D :11s11 IJ1xOX111L'S 1'1111-11111111111-111 1111' 2 "1 1110 5111 11111 -1.c ' 111 1.ll1ll1'C y4.'l11'S, w1- 1'x1 '1 ll 11111s1:1111 i1111'1-use ' 1110 1111 '. 211111 111k11Y1111's 111 1111- C'1c1' 111111. ' 15' 2 ' 1lL'2 ' g11ig11Cl 51 ' " 1 xi ' 1' LNIIIIH lIl.l II IIN K!"' ' ' 9 A 5 I Paul Stuvvr Hobt. Bvrnw-nbrLmqg!. Dan Lionevf- Aims lvfnte Jim Jumper Lr.:':y Tape Mr. Kulcy. Mob Kellcx nm 'Ar' YP T as ' 2, Q0 555 xm fn E' K -3231 K -R ZZ S ! 'rPIl'I I II1HI P III IIII Eyents on whtclr the Spot Lrght ol 194041 halted brrefly tllunrtnated brtllrantly and then passed on leaymg thenr mdelrbly rnrprrnted on the memory of all The Opemng o the School Year Wednesday Septenrber 11 1910 llre school year of 1940 41 was olfrerally opened on thts day wrtlr the annual Elder Seton Solenrrr Hrgh Mass and lrstentng to the eloquent sermon by Father Inrbus we could not help but feel exceedrngly grateful for the benefrts whrch we reeerxe from a Catlrolre eclucatron The Champrons First Vzctory Sunday September 99 1940 On thrs sunny sprrnglrke alternoon Elder rnaugurated what proxed to be her greatest year rn athlettcs tn the Irrstory of the school Her veteran ftghtrng Panthers exceedrng er en the great protrrtse of last year started off the football season wrtlr a rtpprng crashrng M to tr ytctory oyer l'ortsmoutlr Central Catlro Glee Club begms :ts second year Sunday September Z9 1940 One of the Inst of the school actrxrttes was the srngrng of e ee club at Xayrer Fteldlrouse rn a trrbute to the esutt lathers on therr t mal Annrver sary rn Crnernnatr CS M C Meetmg Sunday October 27 1940 The lrrst nreetrng of the C S NI C was d at St Mary s H e Parlc The three general purposes of the C SM C 1 e outlrtrec by Br op Rehrrng and plans for the annual Club Dance were de j The Jumor Dance Prrday Noyember8 1940 jf r Seton yuntors tny cl re Lurfrors to grren r the Seton audrtorrurn Elder Wms Paro ral Cha :on p lNoyenrber 11 1910 X! Elders frglrtrng Pa thers eons ly rn t spotlrglrt reached ntrelrnrax s Sunday alternoo w he n he t gjanre of the Xnt Doublelreader c nel I ll Z1 Xo Il ante brought wrt the Paroclrral Hrglr Iratnp rnsirtp and eairce ce ats adnrtrrrs I 1 t rn three W3 E er Wxns ty Fo am nshzp lay lv ern rrtyed' the greatest day ol the year has dtwned Elder ts w t tlrts gan ts not nrercly the tradttrona rr the Irtce Hrll Clranrpronslrtp Llclcr has trayeled un t ganres but that rs not all for H estern Htlls IS also un It Iras Itnallx happened llre ganre lor the Prree Hrll to ray llranlcs yrng game defeated trough et defeated 1 crty pla I I I I l I 4 , I . I . I I .l ll, nl Q y el A rl ll A' 'K --is .fl 1 .1 I c .I , t ll --, .I " ' c c ' ' 1 ' ' x, c , 7 ' ! ' . . . . I . , . K E . . a n Q . If I 1 I x Q f'! N . I x l 1 v 1 I v, r . J.. .r . . I, . ':, I . I ll I ' ,rf X ,ff X ' C ,f f , 1. Y A f The conrbined Elder- eton so ' I s son was open on b venrb 8 when tl e '- V' ' ' " tl ld' ' ' ' an 5 "1 ' 1 XX, Z . . . 1 X , 1 vs " 4 T ' X . c - ' 1 ' -- ' t 1 f - - .f . f 4 ' Qs ' rey' 691 c 'uree ' y r. ' ' ri- 4 ' 1 ' Kr " ' - - - ' 'lr ' ' . ' 'I 1 1- 5 ' S c ry' ' trcell ' ' -- pre- X. lf, 'C '. + f 1 it ' al ' ' X Th ' ' - b' .40 . ' s ' -. . , l..,, ,Q . I, ' , y,, , 4. 2 . I '.. X X. ll y' s. But 'a't- '. If re '. I' r - ' ' l I T ' , ,. ,' , I 1 1 1 -' ., ' ' f ' ' ' A. , , , - 1 r s -' - l F- ' V ' , , I ' T . , , ' - , ' ' 1 1 C 112111 111ns11 as 1111om1 a natural fm ll IS no11 a game H1'1lC1'1 11111 dec111e the C C1131 lOIlSh1P 1110 1111111 111211111111 teams battled 1111 111n terms for ly Cl mmutes 1111111 s11111l1nl1 .1 11111111111111 I1 pass 11as 1omp1e1e11 bY 1111111 and 1111 111111 11as 01119 I1111s 11.1s 111111l1111111 1111 most su111ssf111 football 912111111 lll Q . .11 '1111 11111 111111s111ps .11111 1111111111111 111111 11 11 11 1111 11111111 11 Parent Teachers Nzght 11111.11 D ll 111111 7 lls X 111111.11 111 111111111111 111111111 111 111 1111 l11s1 day of r111111111n1g of 11 111111 1 111 1111 1 118 lllg ll llL 11111111 I1.111111s .11111 1111 long Slllliflllf' 111011851 s 1111111111 11 11 . 1 11111s 1.1 . . . 111L 11111111 11111 1 1111 .11111 11111 11111s 111 1111111 1 Novena or Parents D 111111111 1' lf -1? Ll 111 ll 1.1 111. 11.11111111n 11111111 1111111111 LX 1111111 s.111e1 111 1111 s111111111s xlhflllt 11.11s 111111 111 111111 df 1 fflli. ol 1111 11111s1 s111111 11 1,1451 IS 1111 1 11111 s N111111.1 111111111 11 s ll CII 1 IIS 11.1111s s.11s 111.111 s 1111 11111 11111 1111 11141111111 118 1111111121 18 .1111.11s 11111 11111111 ll1 1.1s 111111 1.1 s ol s1 11111 11611111 C1111s1111.1s .11111 11118 11.11 811111111 on 131111111111 ' 11111111111111 L11 151111111111 10 Glee Club and Debagnfintertaln 11111.11 1111111 111 1 111 111 111111. 1111 1.1 1181111111 .111 1111111.11111111111 1111 1 IIS 11111.11 11111111 111 1 111 .111 Ill Ill 1118111118 1.1111s 111 Sllll 111111 X.11 Ll 111111111111 1111 1111pos1111111 1 Ll 11111.11o1s Senior Gree b Cl 111s1.1so1111 s 111111111111 1111111111111 111151111 1111.1111 11f1l11 H11 S11l11111111111es 01117111111 f-11111 lll . 11 1 1111 SLll1l'llllIll1l1 111111 1111 X118 11.111111 111 .1 s11 111 1111111 .111 1111.1 11111 111 111l111.111 1 111111111 sl11111 III 111 IJ 11111 11111111 R111 Elder Senlor Rmgs Arrwe ll 11 .11 .s 1 1 111 1111 s 111. . 1 Ill 11 I1 1 1 1 1 . . 1 D1 111 1.1111s.1 Ll s1111.1 1 1 111 11111 11111 Elder maugurates the Basketball Season 111111111 1 1111 . 11 1s YK s . U 1 lll .1111 . 11111 lllllif 1 111111 Elder Annexes Parochial Hxgh Basketball Championship . 11.111 1 1 . ., . 1111 1111s 11.111 '. 1111111 1131 llll1IJl1ll1N11IIJ 11.1s 111111 .1111 11111 1. . IL U1 1 s 11.11 111 C11.1111111o11s 11111 I11ss111 Nl1llLSSll111X 21111111111 o11s1.1111 ' '.-'r ' ,,", ' " ' ' ' 'Q ' E Cl"S 111110111 with 1111 1'a111111r1's 11'11111i114 1111- 1"11'o111ia1, City ' 111 1 H111 112 1' ' 1' " "',' 1-1'-11-1 '1'- 'gs. M1 ' 1- -1 -' 1. 19-111 'lI',.l -- -' -'- - - 'l 11- s11 A1-z11':1' 1' 'gl 1- ' 1 ' - 5 ' 11' 1111 ' - 111-'1' oI1i11io11s 11s 111 1111- I'L'12lI1.VC 11'or111 111' lllllly. Afllly 131 1 "1111- 111 s11111o1 1111' IICXI 11'11 111111 ll 1'1-111-11"11 1111-11140 111'1l -lr 's ' 111 '-Q-111 111' " -' ' '11 1' ' 1111' 11381 ' - rear. f XXX, 4 , 12111-'. 111-'lf -' 1'1'-'s span. 1',vT111i11 up '1111' " ' ' s ' " -' - -1-11 111-W -'z'r1,1' '1 '111-1111,111gI"l'-",.'A'f,""' li z z '11' '- 1- '.1 '- l'y.' ' 1 1, -' '- I ' -' IL, rril . ' , , , . , , , 1 X,-' , 'lr if!! 11. 1 1 -4111. 1.1111 '1'111-1511-'CL--I '11 J1:11z1' '-- - ' - - 1' N11 S-11 ' ' '11 ." z "1. '-rc, i-' --'- - 111?' -' -' . u y D-t' Cl'1l ,-10 I ' b ,.. 1' ,' h .12 ' 1- -.. l .3 ., 1 l 1" D R' 1 ...YU 'h ' C1 1 111 I',111c1'. '1s 1111-1' -1111111111-1 11 - ' , - -. ' ng 11'11" 'z'1-'- A' 1-'-11 1' 1 -'1' 1: ' 111C '111-11i11g 111' 1110 11111111111 11 '- " ' - 1illl'." '1'11 rs 211, 131-1'1-111111-1' 19, 111-10 171-1' A' :1111-1' 111-1111' 11"1 1111111111-11 1111 l11lN 1:11. 11'11- 1111- "111-11" " g. 1" '1111' z11'1'i1'1-11. 11 11'z1s again 1111111-11 111'11 11111 1-1'1-11 El 1111' 11'1 1 s11111 I':1111'l' s1-11i111's 1"1111 1'1-1 -i'111g 1l'1l'l'll1g5. '11111 lllllllf' ll 11-111111' 1l'l11 1"11s1 1 '11 - 1' 1' '11-' -'-"1 121.5 111' lJl'0ll111f' s111111'i11g 1111 's - ' '- '-111. 131- ' -1 211. 1.1111 W1 ' - 1111- 19-11 11:1s111-111'111 s1-z1s1111 '11s 11131 gi11111 11s 1lllslJl1'l11lls 11 s1a11'1 1 '11 1111- 111111111111 s1-'1s1111, i1 1Jl'1lllh1lI 11111111 g11ll'f 111 1'l111L'l' 111-1 111- 1111- l'lll2l1 1'1" 11'111 1 -- ' 5 1 ' . .1111 ' 211 19-11 '1'11- I'1l111'I' 1'z1111111-1's'1g111i11 '11111c11 1111111- g1111'1 Io 1111- N1 1111111 1111' ', ' - 111C 111' ' '111 t 1 Cl: ' ' ' .' 11' ' -llag-"1i1111"1s11 'Yll'1llll. ' 1-1"5 ,xg il x s Mnd Year Exams Begm 1 Cl IlCSCl'lN IIIX Clllltl llllllSIOllC ol L lull IL IIllClN .ll lllls up ll loll Cl l ug lxllll CXCIXUIIC Md l ff llllClXXllll o llcl X x o s ll xc Xdllllllllllllh l Annual Retreat lllClclX ldlllllly 5 lll Lxux Vedl ll ls lls 0lllSldllCllllU llclllIJLlllllQS IIS umxpulul ll1llllS .lllll llna LS but XSllCIl lm stop .lllll ook lack olu l llllc XCR! ll IS aluaxs IlllC I CXCIII MlllCll SldllClS lol 11 osl lll Olll IIICIIIOIX IS lllll ollg XXlllCl1 has Clfllll. IIUSI lol llS Xflllllllg Clsp C0lllCl oullpx lhc Illl lllLSl IANS ol llln spotllqhl ol llL llsl sc ll so lllllx ls tha ICIIC ll lll lfllhu Hlll1,llC1illllslllS llc llHClEllC,llClll1lclS o lloll lhp llc ll s lll 1 hls ICIILAI lllll CNC! sum as OIIIIJASS to QlllClC llS XKllCll lhl SCA ol l 4 JCCUIIICS l IIIASS ol SIOIIIIN tloll 1 Xl NCIS 'lhe Record Hop Lscldx l'ClJlllllN ll lhn SIllClCIll C ollllclls ol Illllu .lllll SCIUII CUllllDlllCCl l0 glle .1 op lol the SIllClCl1lS ol both schools xCllIllSSlOIl M118 hx lllxllflllon gnc c H1018 and 11018 ol both schools allcl hx lhls lllll the lJdSllllllIlCSS ol Cl boss hall lJLCIl OXCICOIIIL .lllll lhg cl imc lxels 4 llllQC sllucss Elder moves to the Fmals o the Southwestern Ohxo D tr and I5 there de ea Xlalchl 1041 Xltu lxllllllllg llllCL llllllll llllClll QAIIICS l laskulmll ICHIH s 0lllSCOI'CCl lllll not 0llIl0llLflll hs HllgllCS lll the llll lls IC ll o cdlflt lx lllel lllll only fllsc call hc glull lo A ll ll 1 lllll I u slug lyong s C.CIlld llol x lll lxllllllllg qfllllgs lllll lll 81301181 llp .lllc lll dclgal Q,'lZ:lCC,flllly C S M C Oralorxcal Contest Sllllclas -Xlllll 6 l94l C ll Palm SllIlCl3X C llllals ol t C S 'XI C Cllaurfllal mtcst were hcld lll XdXlC1 l'lClClll0llSC l hlclu Slll lll hflxlllv hcgrl thc CIOI ILYCIIIS CllSIllCl was lllll hopg lll thu C onlgsl ll lakh he was lldc-llul Llllu Mm held lls place lll lllg SCll0lclSllC IJlCllllC lll Cllllldll Class Nzght L 1 lllll NCAI ol slllclx lilies llll chool IC ldS passul Xgalll lL s fl pllCCCl hql P, llll L l l lul Ull hs lCl3IlNCS Rlsc lllloxk IC L sol l l Xl IS hun Y udflll e 6 19 l plucs lll thc Xllxlnl Sl lllllllll lllL CXCIICIIICIII ol l lllg cl lx 18 ll lllUllI lllxy A holllhsllnll slllkns lls that me sslll llucl ara Llllel cl sslllg s p c 4 Cd l o ox IS on Cl ILIIS Rllll I lll1llCllC x xlol c holc s out l hukonlllv ham to llS IC mac ua 1 ps lol c ll uw IC lll 11C M01 c Rgslffll X0lllS L llllcc IS Ol on ' If HI hd JIIL Jlll I L C ' ' 4 fl IC 1 4 II 1 II ll llll lll S 1 1 f 4 QXK I I I . his m .4 s ll IIKHN L turn I L . 1 111184 JILIII JL In NIM pass hnlrnc ml s . L s 1 hc IILSIHCS sung .ihnu Jdllk X IL U J IHIUILS XS IIN Ml SLIHUIS XQUSII xt 'W . s . 0 r gnu cm u l NNN Nm LC LK Xu Xu ll JI JI 1 X , , mlm L ' 1 U lun fr v mpmx 1 O U. IIIILK tl i llllhlhl ll 5 OUIDLI 1 1 S :INS 1 Slllll N Ulllllllqlll ul uookul polmcs .md Illlldlill nnpgachnmult Us mumb bum rl 1 mu Ull me cu Smm .lppml num huluul x 1.1110 1Qrs,sucl1 as nn X .ux am fldllli Xliggm and LL fs . .Ir S I Cl 5 I elmo lmu1u1,se'm stu mount o mu mth thu xmuwu IISIIIQ ganna 11 'I XIKIOIX lldllll rdcln no XKIIIIIILIQ ol uQ,fr1.u11pmml1lp Xlcmlxl In lluullx IS dllpfilllllfl llflllllilm nip lx hounc cl U s 1 x 'O Nlxckf ,nxillx lull Ill I IH us. . 014 ll J P1 Hs lllilllll . 41 1 s nc . x 1 1 HIIILIS suuclx .nlmrnus 1 mhus KIKIIIIOIIIS lui IJISIINJC fm lil 11111 1 dm mls slum flu 1 u xr N ug s N url 1 nn U 1 l N lf " llll 1 l X N LlllllXL SILXLIINUII IN LK Ill 'XIII lc 1118 to L cu Mums as thu p .ix bcfmc 'W pumpk Hou coo Ill mob Alxmxs get Ill ulllmut paxmv I Illhi Jfld TIC L S LX H C l L 1. l CUSL ILSHI NN ll! VAN OBIS X 1118114 IUIIIOIN lux aaa um . Suums Smux 0" ER ' 'EN' f IQIHAISHI up which tlu- SlO'l' I, Q " 'llcfl I I I licl th' wl'iIc1'oI thc for 'going lJ2if'l'S would blush I ':l'1Ic. f lx nw 'mal QCIIIQTI 14-11: lllllhlllllillg l"2lIlll'l' l.'mmll's ncwly illX't'lIlCK! 'mc n 1 gh -. This lilllc illSIl4l1lllC'lll In" g lruk llIlilllIJUl'I'lIll. but mum vmlmlc- -cms, y6llt'liIllL'S not nu J icly kl1own.'mcl l" hw thc '1 rm lllcscrc'cl1ui 1 ll' ' ary. XY' ll'1li2il.'lllllL'XL'IllNi'l .' -I - I -r . 'I ' ' A- us. SL-I . T5-AM cmbly. Iul1c'11' Il1c'l"glllz1li0l1xnl thc ch ml. 'I' ' 5 " " ' "' L ll' 'l . 'Ill -S Il '- 'I "I 'l'l1c- ,Iuniors "cut up." ' x ,' ' , Sul .--fP'illIllCI' c'l'1w I' rtsm ruth. 'lkh' -51 I' I' liz 'I gin-s thc buys 21111-luqllclml lc-clurc' fill In-ingl' pc' - mn. Oc . lfi-LH: -:joint IJCID llPl'CIi.llg Wil1lSL'!U!l lmringing out thc- ,irl mlmw- -' ln-rs I 1- thc lll'5l llIIll'. CllCCI'IIlh' lllllllCfll2lIl'lf' I ' 'L-S. 011. 2-l!l'lmc Yigil'lIlIL's au- 11 '1 ' -l. Sm -'al ul' the-m try lu 1 I il - "Sn in tha' shmvcr 1' mmm f2lIi'l.. thc' Cl' ,inryj .' . fi-Iimlllncrk BL'l'Iillg is clvclmrd lJl'ifSillL'lll ul' lillglisll l"rn'um Xu. I. .' l-nl f '.I0-Nz" " -3' url'-" ll'l'k..' -' 'llv' ll' ll'.: ":AX D--. - l I ff . - - - V - ' '37 .. -v IJ - '. 20-ffllI'l5IIll'i.' x"1c"1 1 mn. . an za ,au mum 1 , ' lll12j,gCfY AI ff af f -- -ww , . riff, RX, D-LL-"' -." 'Mf ' -'ol I'." g' ""liS 'II' 'Q'. 1 fx, , Klum. I glial kcllnll lQ'1llILQH'6jiIl! ugh gl'2ll'. l"rc'sI1im nm' know thc Imation ol' rum!! 13. 1 lf If llxnf 'af K . ' f' . . . . Alam. -.f? -ll'2ll"A v. . 4 N uvn N 'zu J ming an u'll. l'rul11c'x swvll lllIC'l' ygkif .!.f'f . ',f I"SZb""f'- 'u ' l - in mmm 245. I'-LIIIICI' H'iIli'lJi'l'h 1-111m-ng-N with 21 "li,t." "' Sm - SIIIKICIIIS 'ulxi cal In rcsign f'l'DllI Elrlcr: " 1' ' "l cd: lin-lm. 7-"Ql ' '- l " lcucls Illlllllf ln wcll-cznrm-cl clc'li'z1l in 5L'l1irmr-lf: 'lllf he 1 1 '. fHl 'L '1 ' I -'-pzuls z1l'Ic-1' fini IIZIHQJ .lz 1 I5--Sl ux. lilmlc-1' In-:us lzlxorccl X rvroml. but low In H thc. .I I wv -I' g :md Qlllhllillg nl lu-Ill! .Iz 1 QI-Scnimw Iuil lu In-ul :air raid xihnzxlx and am' lllki'll inm ummly an they puii' wc-vcl in ilu' mlm-11 fallizls. ilu- Clzlsiml. 2lli'lS, llu' slmowc-1'-mm1l.p xlililllkili mn' clvpl. l'c'u'iu'x lu-lp il'Ulll Nl'lli0l'N 2ll'IL'l' cl ml. ,XI '. 9-lizutc-1' Ylllilliwll lx-Him. l"l'CNlllIlt'l1 szul lu lwzns ilu-lv ix my Iizutc-r I' IIN. Qlhlll ll, ix lll'lJl'iSi'll. num .Xl '. IU-lix' "- Q -" ' 1llllJOilll'lCl1il'll'Of C . mul. Ax,-.20-0M1'l: '111-Il'q-1' 4 ly 1 1 Lum - 1, -ll I ' ' 4' nr Nh' ti-,X1 ' l I 'I ' 1-. 'I'l1c "wolx'C " 5llI'IJ1'iNC all. as Ill -4 2llDlJL'2U' 'ith la tu. Inn--I-S-luul 'l . w. F'-1 len: "Bo, . lzl lun." S Il 1 "lt v'1 1 , wp." H ' s:"XX'I ' 'Y Y nl' .ill list!" ' ': "fl fi al' ll H T fi Grim, unquenchable determination to win and gentlemanly conduct on the athletic field are the two golden qualities that the SPIRIT OF ELDER demands in her athletes We are proud to say that Elders teams have always shown these qualities and Elder has ever been represented by teams that deserve the term great In this 1941 the Spirit ot Elder has produced championship teams teams that have risen to the very pmnacle of local athletic success This IS not the result of chance years of training under the Sp1r1t ot Elder are bound to produce cham pionship performance . 1 .. . 1 11 11 1 0 . .. u . . 1 . . . . . 1 1 m 1 1 l - l 1 , b r X N f L fx 'jiiXQf J -f f X ,-,aj I jf kr.,- f"-.2 ,461 XZ' in Q f 5 f vo! J? X., f wc 5 Q42 if X 9 ,E IQ J U mg , FT f. U ' X lj... J!" -J X' K' -. x - r ' fff?:h X K, X"-,Q-N xx 'S W in ,L '65 1 xx A ,IA -diff ff Q Xb -ff f X I Z!! f 1 I Q-' XX JZ X I ,A N f C12 N 2.12257 fi X g f Q' Ng ' , 4 jf f Li if X K 'l .2--'ft'---. flf :, -7-'7'--... .. WM 1 - W, f if I lllll ll thu IQHIHS Img sl1mx111Q, IlllS 5141 Yllll I Tll IIIHHTIIH l nclu l11s l1111cl Xllllullw haw llo1111shul RL.1s011 L 1111 sums to lx hls I11r1g1 L Ml but 1 l11L11cl to all lcllmx 111 s slum l1111o11s hosuln 411.14 ual uluu 1111 1111111 1 s 1 llllll C OOD I L x llllffbllgll thick and 1l1i11 Illfflllgll fat" vurs 'mc Lan wan HI 111 foam IS um lhg sa L Ll s . L . ll 14 141 1 llldllLl . 1111 IN ll ILI 11111111 11111 mln . 1 OLS L 1 1k clou sun IL 11 1 1 1 11111 IXIHI-R RRI SI INK U 1 I I I K . 1 " . l "l- " "B 'lf' C I ' 'l. -' ' - 5 111-- Elclh l'i1'.1. '1111l Elcl-1' l'1s1: cl1z 11 ' -'-11'ai11i11g. l'll'5l, Ll: " -'-11"1i1' g. lz,l. Nc' l -' '1', A 'l'c'1l cw' L'll3llS'. ll1' lilfllfw ol' UB2ll'l.n XXI' 2 'c hlc pla-z1' 1l1c"l 1' 1. i11 f1l'l'c'i1 g our u111g1':1111lz1l' 5 1111 NIR, lEXR'I'l,l".'l'l' 1 V 'U 'I I ,' 1 Q 1 I 1 z1l1l '. lilllll, l,l'lL'Illllf'- lz A H . - ' I 'a111. llk 11-ry 4-any to lllillii' -11c111ics i11 . 1lc1ics: wc loc-l 1hz11 lf: lllL'l' "'li111" is 21 -l' ' C111- hc-1' ol thc lllflllly. . lm-ms. 2 ' ' ' ' hcs mul znhlclia nli1'c1'1o1's'- - ' -1 A- -'--az l ircs. XV14 vil ' " L . 'CIT' I Ill Xfifilll ll IN I Sutthoff 3- 1 l R SICNCH on H owls ug cmclul ulmlll ms Ill ll ns Bu x lm ulclg 1 X ld IW' l"" L.. K P llll 1I1 x N lllll 81111711 1 H1 1:1 I DLII ll N NN I lung 1111118 IIISIIOXIKQS IH? III 1 L. J J I I i ' I . - I .UQQIIZTISI 4 I ,J . . ., XX Ivfml lfuxwi IN. XI IIUIILIIII. I. Irigilmrl. R, Xkgm-Imlll. H1 '1- Lgnnm. I..i.i1-1-1'.If. In-mmam. . NMR' nic. R. Ifis1I11'1. " I I . lfmr: I.. ll1'i1'Imz1ux. IV. IIIIIHIKQIIIVI. R. Ikulmwuki. I.. IXVIINIIIIQ. Ci. ' ' xI'IIIgL'lIll'l'LQ. Bill, ,I InI11'1II1-1-x. 'l'l1' I If 1-1 Cf XSXI11-lx, R. N' A +I' fllllllllll. R. R1 ' Iv. R. IxL'II1'l. R. W1-i killvl. CIliII1u11I. R. Kul '. I.11I Ifmw: XY. Iuckm-3. Cl. fzllllllllll. R. I'LlIlI7llIIIxN. R. W IM1-x1-1..X.S1l1xxx11lf. I'. Inlgmg. I'. If rl. f?1""'- ,V'k' i 7 Q Ima much IIIJIIIIIIJII K 'SZ' N . I ,. My-. AQ If ' -' A. E'THlB1HWW' UNB HIGH AT ELUEH I111- 1111-s1111-111 111 111111111 11l1l11'1l'l' ' 1llf'l'!'JlN1llg s111111-111 1111011-xl 1LL1 1 111 11111 11 s11111111 11lXL 1111111 lflxdl 111161 11111111s 1111 XXIII 1 11111 1111 1 11111 61111111 JI 1111 1s 1111 1111111 111 X11111.111x 11111 111111 11111s1 1111111111111 111111 X11111111s 1 1llLl 111F 111 1 1 IHFIHLIAHIHS .-at ggranqgx -13 5? Y 51 44 'YM fda' 11- gig 11'1111ff xxtlll ' 101 1 ll 1 1 11111171 I 1 11 XI1111111h1 H011 XVC 1 -1111111-11 111 say 111111. -vcr ' ' 1 1 '- '- ' - .111s- 111 I'01lIl'1AS 1111111 11111 Ii111c1' 111 151-11. I1 sc1-111611 111111 1-vQry111111y. WV11Cl11l'I' lJ1Zlf'C1' 111' 1111 was 111-11-1111111011 111 " " 'l11- l12l1ll1'211 11CNll11S 111' 1111 11115 I1111- s 311,11 111111 -"11'1111" L ' '1111- 1 1 1 s1111 -111 1 11- '1"g1cs."1'1 " I' .:' -1- " . 211 1-11111-1'. 11111 1111 1111- 1111-11111e1's 111 1111- 1'1ll'll11X' 1111- U'l'2llQ11ll1I '11111 1111 -111s ' .1111-1' , Pi 1111111- 111 s1-1- 11115 11111- s1111'11 1'11111111111f. CSIJL'1'12l111 s1111'1- l'1ll11llS12lSlll 111111 X'1l'lUl'1 11cv1-1' 11111 '111-M-11111'1-21111-1'111I111'g1-1 111111 1111-1 1111- 11'111- sp111'1s1111-11 111111 114110 g1-11111-1111-11. I I l l I I I I I I: I l ' 1. . ' ' S- F 'Z' V., T-.if'M.gl 11. fi - 1 .1 -WE ,r'w?5f1 6 M' wwf wwwmf - ' hz H. '- 11, 13. 111111 'g111. R. D011 c11 , D.XY:11. fl 1' gg 2.Y1 1111. B.. 1 . , I '11-1-1. PW! -'Q"'2'f,g 5 .E i Elni 2 Qi xt... X X Klll I I L 3 I L L IXX HX V Q' 4 W' BACHUS 43? 'sl 147' A BERTING g it gf! 41' W BROWN Il! ll 1 l III l -A R BRUEGGEMEYER 'll QD 1- C BUCHERT r .i xmdi O 1? 11' 1 A aunsn lmnl Ilmrg XX. Rilm- . X. Riwu-mln-ug. X, lic-ning. R. Inu-1. R. lhlu-ggvnxun-wa, lu Xl: lhx. D. Xiu gain. XX, Ran hm. l- lclkvn. XX- lullxmu. R. 5l1'X1'IlNUII. X111 nl Ibm: l'. Slll'Il1l.XX. l'muu. .X. liuxlm-1. 5.1.1111-m'. R. l.inl1l'm.m. ll. Xlcuumnn R Xknnlcllnink. I, Xlcl-uilv. XIcX.1m-an K.. Hu lltll. 'l'i1fnl limp: R. ll0'lIlNlllIllk'Xl'I. R. Xllixmx. Illllfillplll 11. Ku Vu R XX'llL'IIIll'l. R. Szumlcx-. I. XX'mulx. l-. RUIIC. XR'lIli'Xl'I. XI. R.mcl1. H. lk-l'lli11gn'1'. XX. Kl'l'll.lll, Iiurl: Razr: IIUXQUI. R lllll. I, R nm. R. 'XIlI.IllQIlliIl, , .lg w X X- 0 X , 2 ff' M X W' . . Xa. . 35 I A ' 3, x 1 X A X ' . .. 1- - 7 , R ,,.r ' Lf' ,- VA Q-I . A A. - 5- 4 1 .... I .. A4 'Paw' 'fa' 1'9" ...ig ww S GRONE MQ. 4-pus 3 R LINNEMANN Q 5? A 'Z' ,Y . McGUIRE ,A 1 ln gr -5i""""! wg, If fk 'ev 'K R STEVENSON R VONDER BRINK B MERSMAN zf D MORGAN 1 CINCINNATX MURPHY 455333 CHAMPS 'SW ijfff ' 1 f X A RISTENBERG 'R "" 'R 4? eg- ix A P. SCHERRA X I .gg jf! A g'?1:',,f Y'i' 33.5 15' 5 Jian? A v ., nn! Crm s IL 1 lll 0 Ll UU 1 1 rum 11 1 IN xx R I ui HCLIILY C u mu nr nl n c 1 s RL x XX Rfltllildllll uurfh inf Ill Ln sun 0 lf :N r X A 4 1 I m I llllIxS,lXlll Xlmll lun J 110115111 EE KfihII'l'H kI.I. -shi L ll ll 1 I MXLI rrlh Xilhibll our l I I !l N Uh K I I R RNHIIIMI Q9- 3 5 6 BERNDSEN .vw P w 1' 0 X Z ITT pa Lf dl R DWYER QU X S R HOLTMANN 1 1:- w I 6 . S ' f -, , ,f ' 1 3 , ' , 1 'i,n':x, 1 1 1 1 3 .4 , 3 .X Ifmffl Raw: Rim- Nlzllm. Inform-1. R. Hnllmgm. IS. NIL-snml111. R. l,i11m-mam. R. V ll '. .Hil ' Ifmr: R. Su' ' , K.. H0111-mln-H, XY ls, X. liullclp llulu-1. XI. - Rzauh. Kluzuh Iianllvll. lin I: Iffw: 0'Sl1ugluu'-ox. la. l' vu. X. Bri kIl'l. X, ,vs fv- . i- ' -g. -iw qs. X xi.. x X 'W L- . ' ' ,f H V- ',T.-I IE A ' D L ""' I "7 A 4 ' 9 V ' A A 9 51.4 Y V .!xf.?' A, A S4if'L': 5' is iv F ' A L ' H Kfihlf'l'H XI.I. ll s cll 1 I Q' if l REINSTATLER gn- A RISTENBERG 1 J TOERNER Q2 B MERSMAN 44? POWER 'H-R Illv Imll? IR-1'Ic'4l lm lv mll imnm. N .XII vllln-1' goal in Illc- ma king. U nz , 1 ad 5 , 5 vm U L., HMJ, . , ,ir M, . I . ju? L' K W. - U ' HY? 75? ' 'Q X K T I 'u l 54 -T . ' E. . 1 Q.i " K.- Q 'A k - 1 w ' 'ff.Qfj J. 'V "': 'Q if if-4 QS- , f N ,I .- Q. ' 1135 - . fs Y w f if X ILIISL 11101111111 111 the Dxstrut Ifmals Heaulls ul lldurs Varsity Basketball lur 19411 41 IOXI X 11 11001111 1111 Slillllgllilll Cdl1lO1lC H41111llo11 L athohc 2 Rogu Imuon XIXILI XX 11111111 mn lllllli 1111111018 1XulL111 H111s Xlllllllll mx H11 us 1 1 Ll 1511 XIXILI X N1LIll1'11S 101 RX XXII X1 SUllllNXLSlLlI1 lJ1s111c1Q 1111111018 xll1Ull1U11YL N01 mood Hughci 89' 1111 Ol' ' "Q 21' M111 'll 'ZX ' 'z ' .......,.......,........,....,.....,..........................,.......,.... 29 -10 .' " l' ' ,... ......... ..,, .......,,,............,,... 2 G 1 9 ' ' Q ' ....,........,..,.,.......,.....,,.................... 52 -6 K1 'A 'L ' ...............,.,.......,..,................,.... .........,........ 3 5 25 . 'Q ' -' ,.................. .,...... .,.,....,.,......,.......,......1.. .........,....... . . . 29 22 " ' gli ,....,.,. . ................. .................,........ ...,...,.... 3 8 22 ' 111 .....1...................,,,,...,,,..........................,..................,... 36 2-l " ' ' ..,...... .....,........ ..,.. . . . ...1...,,,,,,.., ,,..,..,,.,...,,.,.., 5 -1 33 '- -' ' , ..... .,.. ........ . .. ,.., . 29 A ' ..........,..,.., ,,..,.,,,, ,,,... ,...., ................, , ..... ..,.. h 4 I i -19 Sl. Grcg ,,.. , ..,,,,,......., ..... . ..,,.....fi.5 21 gl -, ,.......... ,,.,.. .... ...... A 291 U gg " 2 'nn ,,... .. .....,1, .. ,....,.,..,, .. ...ISU 37 1211-c'I1'icz1l ..,...,,, ,....,, 1 , ..,,,... , ,.... .,,...53 1,1 fa " -' ......,.1.......1 ,,.... . ,. ..... , ,150 2-1 Ya- -' i 1 .. ,. ..,. . . . .. . 11.541 25 1,lll'Cl'11 ,..... ..,, . , , ,, . .127 52 " A ' .,,, , ..... .. .,........ ,..... , 21 , ' " ...,,. .. ..1,, . ..,,., . ,,., ...,,,.,.,........ . .111 lll 1 ' ' ' .,,.,,.... ..... . ,,.....,. ,.......... ............... , . ..... , , ..,,,,... 3 T 311 1 , ...., .....,. . , ....,....,,,. ,,,... ..,....,. . . ,,., 11,451 53 HASIIETHALI. HESEHVES nxl Run x ns undermcr R Rmncs I H1 hcr R XI flu: hl no ul 1111 Chnl rmml lun 1 1 Ill ms mu R XIIIQOII 'Ihzrrl Rau III R un L 0LlIISfhlIIlCXLI F uhius R u Ll Hofmnm Hvsnlls nf Hdurs Ilvsl-rw Iinslwthfill OPPONI X I XVo0du H1 cl SPFIIIQIICIKI Calhollc Hannlmn C llholxc Roqu Brllflll Yfuxu Pulcdl XX IIIIIOM XX estun Hllls Rogcl Bacon XHXICI XX Lstun Hllls Pulccll 99 IHPH 0 D I U on Lost 0 I IV" ': I."c1.. R. H ', . ., ' '. 1 '. . . 1 Q: g in. G. Bli . N. B " ' :': Al. G1 lhric. R. Richter, R. Brick! cr, B. Kcchz . ll. Lc " . IJ. Ri 'I I . .V R.. . .R- k-,R.H x HN". .RI1"g,.l. rx . .' ' XYF M Q ' ' . .,.............................,... ,. ....,,.,..., ...I8 I6 .' ' " I ' , ..,. ...,,,,., ...... .,,.,...,,,... ...... , . . 3 2 28 ' ' I1 ' .. ..,,,, . ....... .... ........... . .... .... . . . 2I I7 -' ' ' .,..........,.,...,.. ,................ . .. .,.. ...... .......... . . .2l 22 I ' " " ....,.....,,..... ....... ..........,..,.,..,.,,,........., ,..,............ ......,., 3 I I I fx XVilminglrm ., ,... ...,...., ,.............,,,..,........... ...,,, . . . .,.,,, . 23 I9 ' ' - ....,. , ,...., ..........,.............. . .. ,..., , .,..,., ,......,.. ...2-I 30 " ' ' ,..,, ,,.,... , .,,, , .. ........,... ,..,............. ,...,, .,......., , . . IT I5 ' -' ' 5 ..,.,,.... ........,.,...........,..... ...,...29 9 ' ' ' ..., ., .............. .,,,.... ..,.... ...,...... . . . -16 -9 ' " ' ...,............,,.,.... .. ,..........,..,,..,...,......,.,,............,...,..,..... 2l I5 ' " ' 5 .... ..............,.,,,.......................,......,. ...23 I6 ' - ,..,, .... ......, .,.,...........,...........,,,..........,.......,...... ,....,,.. I 7 I 8 -9- L-U 'mv R K.. ,QV H it - 1 K . xx 7, X ., ,f .- , Y NWFMFYHI v iANN'H' Q .1. x , , I SCHILLING HHN! E GERv,4N 4 f S. 5 R SCH MART! A':z:fvr:-451 F-Wwe' MOER EYEP FUEH'-TAIIHI I 'I'IIfXIIIi I XNL I 1 II L I I I N X ul J IX Il I 1 N LILI mm: cl Il ll I um Ib ll IXX 1 I I UXXIIN IIIIISI IIIIIXIIIX .1 4 -?'-I ,arf .a,,w, QQ? Nui Qhimrf iw '? Xxx II N111 I1 1 I I Hum 2314 anus, Ifirxl 1611111 X. X iluui. I. XX'L'iNm:1nll. R. 'I Ilmnum. II. N1 Imlr. Il. Ilcugm. .X. Iluguc. II. IXICKIIICIIIICIII. If. XX' l 'lm 1Iu I, N11 'ml lhnw: R. Ii rl 'Ix1m1I1. R. SIIIIIIILIII. I". XXX Ikcl. Ii, Lux mr. IM II . R, I"L'I1Im:m. ii. .I 'II . X lin IIIQIIIIIIVIQ R. I'uIvuNLi. 'Hllrrl limi I-'. Xknung. XX'. I.u4kL-X. Iiill.. I.. IJIIIIIJC. la. Il-II". II. RIII' 'II' , ' IIUIIICIIIIIIII, lflg IIxL'. 191: Ilff Rmr: I., IL-Ir, NI. Sci1m'x.I'. III" gm. I'I1II'IIIlgI4lll. II, S1I1Ic'I Rllllll. II. C4 I Inl II. IN rl. If. I5m'Iilxu,I1g1l1s. I11I!l1 Rfur: I. R1 Imlx-1'-. XXI IIIICVIINCII1'IllCXi'I'. Ifgzm. XY. IICIIXIIIIII, 'I. IS . X XI1-wr. II. I-11II1li1. I I l ' If l 1 1 1 . I E sIiif'?U7:'?fxf.EEQ'5I r " '17 . I 'fa I I' I I .:' I I I 2 5: ' ' 1. 'la IV ' I I -a I. ' Q.. .. I . I ,, . I mx I ,I J: . I. f' , ,.. LIZ f A 2 : . 1 I ' ,v ,B 1. J If I I I' , a. 3-1 ,I I 2, ' I 1 , 4' I X' I I X ' ' ,vhs . ' , ' A' .A ' ' 3 X gi 1: .-. -- if I I I X in I 1. -E ," 1 . , V, X . E I - I I N x - , XI VM, .73 X XZ .,' s 1 I 1 1. I A If . MI lffw l.'1f.I II. I.I1Im.m. NKIIIVIIMIIIIII, I. I IL. I. I'1. :kan I I1Im.u1. 1' ml l.'11.1, R, III III. I'.. IIa' Iillglmllx. II. l.m1'II. Ii. R1 Inlw. Ikuk ll11.1'3 I'. XIII. A IXIIXII ll UI 1 'S ,.....n I ull I n 1 H1 1 :fc urn 1 :Ninn mn Ur I-llcx IU -df? -nl ills-4 'S ns ,I 1 1 l un Ll R XKNLJOI mul Im sun s x ll Iiullduol 1 Ihr 'll IM1 "H -I NI.XliS'I' Z1 In nrnc xx III 4 I 1 N Ili N mnkn 5 1 IIN XC 'W YPZQWW 'KW -lf S 'HM BR Hx Nh U H All EHTISF '1 The SPIRIT OF ELDER 18 not xmpnsoned 1n a school bu1ld ing nor is 1t confmed to those who matrxculate 1t has been noticed and admired by men and women everywhere in the have made a d1rect contribut1on towards 1fS sustenance and advancement The1r generos1ty has made our annual possible May we persuade you our readers 1n return for the pleasure you may derive from th1s 1941 Elderado to remember our advertisers? May we hope that you will patronize our Adver tisers who are l1kew1se our patrons and benefactors" When you patromze them please ment1on the ELDERADO as the source of your good w1ll for them ' A I ' 'I ' I I l .I L vicinity. They have been made gracious: and willingly, they x f J ADVERUSERS if I I milk ffnf'?aX X ,Af IHf1"25f!' " f ll Jlg llll ll4'?Z"""ql Ill! 'ifo' X X Q All U" ' ' f f f f ,,egzs4"' 42' gigs- I 4195 X QA! aqrx Q3 X X N. -..q.. 5-Q5 - '42, QS- TL. K' . 7f C N ouY Eh W3 WSL K 1 x K A ' W 1 ff : .4 , 1 Q W i , fl Oug : , -v ,I ,X , 1 xg K X 4 X fr ' - 7 ' 1 x N 1 f X - f f .f - f ' '11 G 'ff 'fl ' ,ff Qjgl, 15 f ff ' 'Z ' ' ' ' C If ' V N N.: l ,. Ia , , .1-A - fm ' ' 2 J '.' ' 1 , ,4 3' f A , a:ls:?1l f 73' fl... , rfj - K-V 4 f-fx -- Kgs-,fi,Tg ' X ' 4 I ,fn . -Q " V I , 1 X HQ . ' A 1 :Q "' - . fa, - I 1 1 X K h, 9,1 qw I, .,,4L'h,.. 1 H X , G 21 1 K ' . f ,N , I I W . ,,,,n ,, , yj , . " .44 V Q Y, ," wi 'V -. ifffii- , A -ffl,-rv, I ' X- " -- -- Lg- , 4-' 1 ff .. f f"-' ' :.':+"-:-2- --- ' Y - -. n VE',,,..,,..t- - -if X, . ilu .+:....- ,,.,c1 5.5 .13 H, 1 - - , f, 4 f ' -4 4 ' -W ' """' -A f' ' 4 i 5 f .,,-ffl 'i' "fQg ' - - 4. ,N k 'X " -M' " W - 'X 'Q .. S Q. .Q.Q.Q .Q.Q. .Q. .Q Q.Q...Q. .Q.Q. . .Q. .Q. ' Q.' .'Q.' .'Q.'Q 'Q. .Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q.Q. Q . Q Q . Q Skate Q . ITH THE CROWD TO THE SMOOTHEST RHYTHM .Q . Q .Q Q Q On The Q .Q .Q WORLD S FI EST FLOOR Q Q At The E TER HILL ROLL TORIUM FERGUSON ROAD .Q Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q .Q 2 Squares North of Western Hills Hlgh School .Q FOR PARTIES CALL MOntana 0761 . Q .IQ .IQ .IQ .I. .I. .I. .IQ .I. .IQ .I. .IQ .I. .I. .I. .I. .IQ .IQ .I. .I. .I. .I. .IQ .I. .I .I. .IQ .IQ .I. .IQ .IQ .I. .IQ .I. .IQ .IQ .IQ .IQ .I. .I. I. .IQ .IQ .IQ .I. .IQ .I. .I. .I. .I. .I. .I. .I. .I. .IQ .IQ .I. .IQ .I. .IQ .I. .IQ .I. .I. .I. .I. .IQ .I. .IQ .I. .I. .IQ .IQ Q Q .Q Q Q Q Q Q . Q Q Q Q Q Q Q Q Q . Q Q .Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q N Q Q . .Q .Q Q .Q Q Q Q Q Q Q .Q Q Q .Q Q Q Q . .IQ .IQ .I. .I. .IQ .IQ ..u.Q.g..,Q5.....Q'....v......Q..5.n,ng.3..n,vI I ,gQv...Q........, 'A' 'A A A A I .A A A 1 A A A 'A A A A A4 'A. A A A. A. 'A' 'AQ .AQ 'A' TA. 'A' 'A' 'A' 'A' 'A' 'A 'A' 'A 'A 'A 'A u . A A' 'A A' 'A A A Q A A A A A A A A A A A A A A A A A A' 'A . . . N 3. 3. . . . . 5 V v v N N . Q .IQ .I .I .I. .I. .I I' I v f 5 5 .IQ .IQ .I. .IQ Q Q .I. .IQ Q 1 N 5 3. .I . . . A 5 , , Q y 5 Q 6 I, .IQ . .I. ,Q . ,XQ AIA v ,x. 0.0 I .'Q . 3 .'. Y , f .I. I. . .IQ -. Q .I. I. .IQ IZ v I' 'A . .IQ -. v .14 FAQ v ,I .IQ Z 'I 1 9' 9 A . . + v V O'4 N , . Q .IQ -. I A Q : .IQ .- I 6 I 4 . .I. ..- J I . , v 5 V v .I. If , v V q , v v Q ' A'4 ' 3 .IQ '.- v .I. I.- W 5' . . v .IQ 'Q' .I. II' . .I I. v .IQ I. v .IQ I.' v .I I. . .IQ I. f .I. I. v .IQ I. v .IQ I. v .IQ I. v .I. I. V 9' Q . , v q . v .I. I. Q .IQ I. Z .IQ . .I. In v .IQ ,Q v .IQ In , v V . , f q . f .I. I.' 1 .IQ I. f .I. I.I , . q Q . .I. I. V 9' I 2 .I I. v .IQ I. Q .IQ I. V h'4 I . V O' I Q , . 7 . V O'1 I Q V 9' I 2 .I. I. I .'Q I Q U . Q Q ' ' 1 0'4 I 2 .I. -.- v .IQ I. I .IQ . .I. I. Q .I. I. Z 3' , v FIJUTB LL llS 11 11 1 C l 1 lll 1 P 1 1 Elder 27 Portsmouth Catholic 6 lIN ll N1 Elder 18 Hughes 0 1 .111 H11111s11111 1111111 Elder 0 Wxthrow 0 1 ' X 111 1 1111 15 1 1 1 1 1 1 ,111 4 Elder 6 St Xavier 0 1 1 tl I X 1 I Elder I4 W1111d1vard 6 U x 1 111111 1 11111111111111 1 IL ll 1 1 1 IIILQ 1 1 1 13 1 Lll .1 111111 11111 1. 1 11 1 11111 I.1g1 Y f1l1ll2l1ll1 .X11i1111f '1111' Nll'1ll' 11 l-11111-1-K 111-11' 1111111111- Nl2l111lllIl 11111111 1111 '1-'111111111111 l1ll'L'1' 111fP1151l11f1 111-1 1111-. 11 111111-111'1g111,11111111 11211 111 S1-1111-111111-1' 'h. 111-111. 111- 1'2lllI1lL'l'N Zlll' 11111-11 1111. 11-11111 111 11-11-111- 1111- 1411111111 111 21 1'g1lI l'111' 511111 11 1-1c1'1-11 ...' 1111- 111111 11 1111141-11 'IIIC1 2lIlfJ11l1'l' 111911111 N1-'111111 1111111-111-11 111 1'11111'I' 111111. '1111' 1,llIll1lL'1'S 1z11111- l1ll'1lllQl1l 11'i111 l11111g 11111111 111 1 'ng 1111' 1111-1111-'1111-1' 1-11-11-11 111 21 27 11111 1 111-. 1'11l'X'L'Il SL'Il1Ul'N 11111111-11 1111- 11l1t'Il1llg 11111-1111. '11111' 111111111'111g 111-1-11 1111- 1,'lllI1lL'lN 11111111-11 gl'1'2l1 1111111-1' 1ll Zlll 1-1111 X1ll17l'f 1111-1' ll ' 11 - -1- - 1. 111 11115 gllllll' 1111- 1'111'1111- llII11 XY11111- 1-11-11-11 11111111-11 ' 1111- 111 111f1'1-11111111111 111111 Zl 2110211 11-:1111. I-'111l111'1111 ll 1'L'l'1i'S 11111111 1111' 1,ll1'IJ1L' 111111 xXv1111L' 111111-11-11 11111 111 XX'i1 -1111' 1111111111 111 L'llg'lhC' 1111- 11gL'l'S. 11111' 1'11111111-1-1 1lllIIlJ1l'11'11 111111111111-11 1111' '1.1t'1'l'x 1JlIl 1111-1 11'1-1'1- 111-111 11121 x1111'1'11'xx111'. '1111' Q1'l'1l1 l1llIl11llg1l1 1.1Illll'Ill2lllIl 1l'2lllll'l'11 11111-1"s 11111. I1 lll1g1I1 21181 111-111111 l1l'1l 1111'1-1- 11-11-11111 11111-A1111-11 X1't'l'1' lIl1SS1llg 1111- 111 1IlillIA1L'N. '111-1 11'1-1'1- 1.1'1k1'11. 11111111-1'1. 211111 111'l'l1llg. '11111 11:11 1111- 111111' 11' 11c lll X1'1l1111 1111' 1'11111111-11 11'1-1'1- 11111 11111111 1111. '11111' 1111111-11 1'1L'Xl'll 11111-111-11 111 11111 1l'2lglIk' gilllli' 111111 ll 1111111 1-111111-11 1111311 -' Sl. X11111-11 '11l1'g2ll1IC' 101l1i1'111lN11l1l11g1l 11 111111111 1-1111 111 ll 111111-11-11 111-. 11111 Ill 1111' 11111 I111- 1111111111-1 11111 112111lllN. 1111-1-111 1121111111111 lllll lI11:11'111111111 111-1111111111 1111-1'11- '11111 1111' l1l1' 111111111113 1111111111111'11. Nl. X11 1-1 11111 111-111 111 11111- 111'Nl 1111111 111 1111- 1111111 111:111g111g 1'11111111-1 11111-. 'I1111i11,, 111111111111g1- 111 1111'11'111'11 1111 11-1 111 111111- 11111 11111111111111111. 1111111-1"s 1l2lIll11'l'N 11 ll - 21 1111111111111 XX'11111111'111'11 1-1111-11 111 111111 111-11-111. '11111' 11211111 1-1' 1 '11 111-'-1 1111- 111 iI'i11x NI N21 --:11111 15111 11'l11lll . 511-11-11 1111. 11111-1'1. 1.1-llv . '1111 1 - - '--- 11111 1'111 11111 1111' E1 1L'1'. A111111 1111- 1111' 121111111114 llh1lt'Nl gllllll' 111 1111' 11-1111111 VVYVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVOVVVV 4. 4. 4. 4. .In 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. ,. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. . 4. . 4. 4. '14 'X' 'X' 'X' 41' '24 'I' 'I' ol. 014 'X' . 4 no 4 Q vo on CO TRAST W1red and xreless communlcatlon have made It posslble for everyone 1n thls natlon to have up to the minute news of world wlde act1v1t1es In what other natlon can such a thlng take place Q . vi. 'X' 4. 01. oz. 4. vin ox. ox. 4. +11 'X' 15' o . f lo . v o v A . ot. 4 4 u'4 vt. Q 4 4 . THE CINCINNATI AND SUBURBA , v . BELL TELEPHO E CO PAN . o . wnanu 5 Q 80' If 21 , 1 ' C0104 on 1' . -W 50 .. 4 Q . 4 Q mom 11,193 v u . . . . . . . . 44.4.4.4.4...4.4.4....... .. . . . ' f '................. ' ' ' 4 - ' ' v '4 .'..'.4.... ............,.....4. 'X' 4' 'X' 'X' 'X' 'I 4. 'B v J. 'z 3 4 . 4. 'X' 3, 4:4 A O 4. .4 4. . 4. 'X J. 'X' ' v 4. .4 , , . . . 0.4 4. 4.4 4, vi. V oxo 4' . . . . 4. A V 1. .4 ,B 09 ,I, vs. 6, I D 0 0. 4. 'X' 'X' 'X' 'X4 'Z' ,P u n u s QI. V 'I' . , 6 4. 4. 3 4. 1 0 'I 4. 'S 4. nf 4. z 4. 4.4 v 4. . 34 V Q v 4 2 4, 4. 4. 4.4 4. '54 4. '.4 4. 'I4 4 '14 4. V ,v, Q.. ' v. 'I' 'g -1- ij J. ' I le -X4 4 4. 4.4 ,:, 4. 4. 4. . 4, 0:4 4, 4. . . 4 t 4. 4. 4. 44 V 5' 4. . 4. Q4 ,x, 4. 4, 4. 0,4 4. . 4. I4 ,v 4. .4 ,X 4. V ,P '79 1 vt. J 'x 5 J. 4 I 4- ' ,. 4. ' 4 'X 4' oz. E 'I v 4. '.4 ,v 4. 5 I ox. 4. z 2 ' ef 'X' 4 '24 4 In v 'X' '4' v .XQ 6g4 4. 4.4 v, 4. 5 V oz. 3' 4. 4.4 ., 4. 3 .'. of t v .. 't 5. 54 g '14 '4' v lo .34 3. go Q ,IQ of V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V . V V V V V V V . 4 4 4 4 4 'D' '4. 'A O. A' '54 'QQ O. 4. 'O' .54 .A. .00 'A' 'J A A A A 4 A A 6 ,QQ '64 'O' 'A' .54 '44 54. 'Q' 'A' 'A' '04 'A' 'O' .4 A. 'A 'J A A 4 f A 0 U I 4 A 4 4 A Q. FIJIITBALL Elder 31 Hamnlton Catholxc 0 Eldtr conttnutd its undtlt2ittd lnatth bs tonqutring Hannlton Qathoht 51 to 0 Nlorgan Groent Llllfllllldllll XItGunt and Ltllten uert outstanding Elder 19 Roger Bacon 0 'Ihe hard httttnfr Pztnthtrs tontinutd along tht xntorx road ln deftating a fighting Spaltan tltxtn 19 to 0 ll1t gantt was plaxtd o11 21 IHIII dttnchtd field The mud houestr did not stop tl1t Panthtts .ts thty stottd tarly n1 tl1t first ptriod lrntlt Ilnlltlllallll ttlhtd the ltrst tout hdoix ll on 21 ht intlful cut back throuffh tatltlt NIt1sn1111 scortd tl1t stcond toutltdoisn on a long pass Iht final tout hdowsn in as madt hx Linnttnann on 21 wide t11d run Btrting Sttstnson and Ltfken tstrt outstanding on tl1t dtltnst Elder 21 Purcell 6 'I he Panther tlcxtn xx on lllL C athohc High School C hampionship by defeating Purctll 21 to 6 btfott ll 000 fins 'tt tl1t annual donhlt l1t 1dt1 played at Y U Stftdium Eldtr hid the KIIJIJLI lldlltl throughout tl1t gnnt pnslnntj tht CdNallClS 21 ostl tl1t litld Nltffum ind lS21tl1us stottd lot h ctl Elder 7 Western Hxlls 0 Un Tlnnlts tunff llltlllllllq tht xntonons l tnthtts mon Illt tllt Cham ion 1 htlote l1000 lans hx dtlt lllll tsttrn Hills 1 to 0 1 t ntt is 1 lllllll ntl 1 11 tt llllltllld ll int 111 lht Nlnoons tnadt thtn o11 V lnst doisn 111 tl11s Plllflll I11 tl1t sttond qunttr tl1t Ptnthtts put Oll thtir poixtr t 1 tt ff Xlnoons ttttn t btll o11 than oun lht Xltstttn P s utxt unthlt to nn tlnou 1 t It ltllllfl t 1 1 int Illlltllllllll Nltflt 'tm Bathus ntadt stxtlal long guns ls tn tntt cnnttt tndtd It 'tppt'l1tt lOl1Q,ll tl1t gatnt would tnd in '1 tott tss tit tlnnttt Ilt ax XX ith onlx mo nnnutts 111111111111 t1t l' Illll ll t lllSI doun Oll Nlatoon 1 1 11d stttpt Un tht ntxt pl tx linnttn tn tlnus 1 shott pass to Bathns fOl the Hlfllllflff I0llCllCl0hIl loin Nlcffnnt ltltlstll tht CXIII point Iht plix of the entirt ICTIH is is 0llISI'iIlCllflQ Ilns gatnt lnouglit to 1 tlose tl1t most successful stason 111 tht htstmy of Eldtt lootball Iht Panthtts isttt undeltated and taptuted thttt tltanipionslnps ' ' . fl, A ., , . , ' ' ' ' - 5 U . , x. A , ... K H.. A , H. , , . 2 ' ' 2 , I V, V i I .Z .F A, V I . ll . V . 'll .1 " ' "'ll". ' K .' 5 . ' 1 , ,'. .' . nz , , , .' I P' Y shil ' ' Y, 2 1' V1 ' g XV - A . " . 'l'l1- first 'nz ' -1' '21s 2 pt ' g d - It- v - -11 If - '11 2 l Z' lov. " - . 2 ' J - -' ' ll , ' ,.' I ,V ,, z . , , I ,' 2, drives and tnartltt-d to thc hlZlI'O0Il'S Al yard lint- only to he held on downs. 'Iih' llill th-"s kitkt-d-oll' opt-nina the third tlllZll'lK'l'l Iht- . 2 ' ' '-'- ' 'cd th- 2 -" ' 20 yard lint' Zlllll l'l'llllkllt'tl it to tht' 25. ' ' ' " t' Iills bank: '-'- 2 ' gi' ' gl l ' nl llllll let l' '. lf - 2 . . ' ' tire, 2 l 1 I l- l"l122-'- '. 2 1.'1l 21s tl A' 1 A 1 ' - ' 2 s- "I -.-. '- as tht- li0lll'lll 2 ' 1' "lied aw " 1' ' ' - '- 2' ' l ' 211l -'51 1lll'1l "' ' the . .' 'G .I " A ' '., .'.,, , ,,..2 ' . " , 21, Q 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. SIXTY ECO D HAMB RGER HOP 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. -I' 4. v Q4Q 'X' 4. 4. Q Q4Q v Q4Q Q'Q Q Q Q . QQ Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Slxt seconds makes a hamburger .Z Take Some Home In Our New Handy Cartons '. PRICE HILL First and Glenway QQ QQ AV DALE Readmg and Umon .. OAKLEY Madison and Gnlmore CLIFTO Ludlow and Telford Q. DOW TCW Eighth and Vme I DOWNTOW Fifth and Sycamore ..Q4..v.Qv.4....'.4.Q'...4.........Q.Q.......4.4.4. 4.....Q.....4...........4.Q'. ..'..... ...Q'..'..4.4.Q. ..Q..'..'.Q'.. 44. ..'. . .4. .+4. 4.4. Q 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 'I' 4. 4. 4. 4. 4. . Q .. Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q Q QQ Q QQ Q Q Q QQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ Q Q QQ Q QQ Q Q Q 4 4. Q A ,O Q . 4 4. 4 . . Q Q A 'b' 4. 4 Q Q 4. 4. QXQ 4 g 5 :Q . . Q Q4Q ' Q4Q 4. ' 4. V s V o4Q x Q4- Q Q 4. A 4. 4. Q 4 4. Q 4. 4. - 4. . Q 4. 4. . 4. 4. 4. ' 4 1 - V A O 'O' Z ' 'I Q Q A 'A Q Q 4 4. Q 4 4. Q A .A. 4 4. Q Q 4 4. Q 4 4. Q 4. 4. 4 4. 4. 4. Q Q 4 4. 4 4. I 'X' Q1 QXQ 4 4. 'X 'I Q 4 4. 4. 4. Q Q 4. 4. Q 4 4. il O b'O g CQ 97 g 4. 4. Q 4. 4. 4. 4 4. 4. 4 4. I 'Z 4. 4. Q Q 4 4. . . Q Q 4 4. 4 4. 4. Q' . 4. 4. 4. 4 4. 4 Q Q 4. 4 ' c 1 4. 4 1 Q 2 Q Q 4 4. U Q 'Q J. Q Q ,v . . , , , 4. 4 4. 4. Z 'I' ' 1 Q V 4. 4. I 'I- 'X' I Q . 4 Q Q . . 4 1' 4 Q 4 Q4Q 4. 4. 4. . . 4. 5 .1 4:4 Q 4 4. 4 4. 4 . 4. Q L , 4. 4. 'I I Q Q 0. .O Q 5' . : 'X' 'Q . . Q Q Q Q.QQQQQQQ Q QQQQQ QQ.QQ QQ Q Q QQ . .................." ".............'I...'Z... ..'Z'.....X'.'.'X.'!'Z"'! "4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4 44 4 4 4 4 44 'X' ........'. ........... 1. '..'....... .'. . ...J ' '..'.4..'..' .'..'. '..'..'..' 4 '. '. '..'. 1.4. '... . .-..... ..' 1. 1. ...............4.. Congratulatlons and Best Wishes to the Graduatmg Class of 1941 ELDER HIGH SCHOOL WELF RE ASSOCIATIO OPHK LRS XRI N fxkl X xr H11111111x11 x 1x1-1Rs 1111111111 S111 B11 11111 11 1111111111 S1111 1 1 X Hu. ms XRD Ol DIRIK If Nl Q 1 lx s X XIIRNXI 1 1 . XKIX 11 Xxx lfll KN X XL ss 18 U 1 hldgr Hwh S1h1111l 11111 100 00 11111111 111 p11111.1111111 1111I1111111111111- 000011111111 llXl WHY NOT HELP ALONG A GOOD SCHOOL 1 11111111 11111111111 9 44 4 4 44 44 44 44 4 4 44 4 4 44 4 4 4 44 44 4 44 4 4 4 4 4 4 4 44 44 44 4 44 44 4 44 44 44 4 4.. .v.4.4.4.4...4 .'...4...4. 4 4 4.4.4.4.4.4.4.4.-1 -'.-1--1.-,.4.... - ....... .....4.4.4 1 4. .'..'..'.4.4. 1.4.4. 4 4.4 44.4.4 ..4.4..'.4.. X'ZX.Z.II!ZZI...IZ'!.IZ!."'... 1 ........... ...ZIXII4."..I"!ZIIZIXXZ'I'I 4. -1- 4. 1 414 'Iv 4Z4 'X 4'4 v5 4. . . 1 4. 1 4. 1 4. 1 4. -1- 4. -1- 4. -1 4. 0 -1- 4. -1- 4. -1 4. 1 4 -1 4 4. 4, 4:4 -, 4. 4. 1- , 4. 4 Z 4'4 4 4. -X 4 'I 4. -2- 1. 'I 4. I' 4. 1 4, 4. 4. ' 1 ,I 4. . . '2 4. 4. . 4. - - 1 ' 1 -1- 4. ' ' -K+ :- -1- ,v. 1 . 1 . . J , A , .'. .34 f.lI.' ,11 1 laNl' ,,......,......,,,1........,....,.......1..,.,......,,,,,....,,.,1.1,,,.....1. ........,.......,,........1..,.. ,,,,. ........ ......... I 1 . ,Q 4 4, 414 4. 1 , 1' , -1- ,I4 X1 , . A . 11. ....,.,......,,...,.....,....,.........,,,...,,,................., , ,...,. ..........,...... ,,,....... . .,,.. I 1 If . I 4. -1- 4'4 , . ' ', . , , "' ,ig AX1.. -. , ,...,.,.....,,....,.,.. ,....... ....., .............,........... ............ ,... ,..., ............,..,,,........ . . 1 I f g . 1 N111 3, 4. -1- 4Z4 I . ., ' ',,.,l , 'X' Z, .111 lx A 1 us ,,..,......... ,,,.,,......,...,,, .1.,. ,..,. ....,, .... . . ..11...,,.. . ,,....... . . . ,,.. .,,...... 1 1 , 111 4, 4:4 '5' ' 4 4 04 'Y R1-1 '. 15.14111 . . . ,'1 111111111 ........,..,...... .,....,,... 111.,.......... ,,,,....,,..., ,.....,.1,,................,.,,,.. ..,.......,.,,, I 1 ' f . 'llI'l'I 2 44 ff . 4. -1- V 44 . 4. -1- -Zf . . ,. . 'I -1 BO. - z 1 DRS -Z- 4. -1- X , . , 4. Z, XX, .l Il.l'X bl. l.l M11 4. 4. -1- ' ' . Q ij M11 . . 1 1. xx Q, 4. 1- 4. -1- 4. -1- 4. -1 4'4 f 4 3 4 1 4. 1 4:4 X0 ' - - - 1 ' 2:1 I I1 '11' lx 1111 1'c'1s1111 whx 1'1'1-11' 112111111 111 Zlll l'.l1l1'1w1111l1'111 '1111l 1- ' "' 3 '. , . . -1- 4. L11':11l11z111- sI111ul1l 11111 I11-I1111h 111 1l11' XX 1-li111-1- .- 111 '1 1111. -1- 4, ' 414 4. 1- I, 4 4:4 '. 1111- 111111 NIM! 111-1' 11:11 -1- Z, ' ' 4. 4. ,- -E . . . . . "' 1. Ill 1l11' lwcl '-v1'z11's11i IIN 1'x1s11'1111-. 1l1c.X, 111 121111111 112 Sl 1'11 -X- v, ' 4'4 2, 1 ., - -. , ,. 4. 3 ' V sl -1, - . . - 1 - , . 4. 5-,. . - 1 'I+ ,1 - . . . . . . 'X' -5- 511.0 . ' ' 11l NllI1I1lL'IIlt'l1lZll'X 11111114 11111 111 ' 111-4 -5- ,. 1 4. 4. 1 414 If 4. -1- 4. -X- Z' 'X' 4. ' -1- 4. -1- X- 'X' I 'I' up V 1 U Y V U V V 1 1 1 O V + .X'. . X".I I 'VJ' ' .'. ..':....... . ""!'... """""f' '+I' . I' .'4.'4.'444.'4.'4.'4.'4.'4.'4.4.'4.4.'4.'4.4.4.'4.'4.4.4.4.4.4.4.4.4. .4.4.4.4.4 4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.1444.4.14.14.14.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.14 4 4 . 4 ' We Are Proud Lo bc sclxmg both thu SCHIOI Amd 1111101 CIQQSCS 4 4 of Elclu I-hgh 5111001 111 111. 111111111 ICIIIIL of 111:11 .4 .4 .4 .4 .4 4 . . 4 4 4 4 4 4 . 4 4 .4 . 53 GORDO MILLER I Deszgners and Manu acturers 0 fi Fme Emblem ewelr 809 WALNUT ST. CINCINNATI, OHIO ,SQVVVU VUVVVOVOVUVVYQQUUUVVVUQVQVVUY VVVUVVUVVYVUV VVVVVVYYVOVVVV . .14.1. .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .1. .1..1. .14 .14 .14 .14.14.14 .14 .14.1. .1..1..1. .14.14.1..1..1. .1..1..14.1. .14 .14.14 .14 .1. .14 .14 .14.1. .14 .14 .14.1. . .4 .4 4 4 .4 .4 4 4 4 . . .4 . . 4 . . .A .4 .4 .4 . .4 .4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .4 4 4 4 .4 .4 . .4 .4 4 4 . 4 4 4 4 . 4 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 4444 14. 141 4 4 4 44 44444444444444,4444.44444444444444444444444444444 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A' A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 'A' 4 4 .4 4 4 .14 .14 .1 ' .'4 3 A A1 .14 .14 .14 .1 , 4 .34 3 A 4 4 .14 .1 4 4 414 .14 4 A' 'A .14 14 .'4 '4 .3 .34 A A .14 14 4 4 14 .14 .14 1 ,F A A A ,., A .14 44 4 AIA A:A 4 414 .14 4 .14 I v l 1 .14 .14 , . 1 . , 1, 1 . . 14 .' ' ' ' ' ' ' .'4 A 'X A A 4 4 3' . 4 . . . "3 .14 , . , . 1 , , . . 1 , . .14 A A14 1 ' Z4 414 .ZA .14 1 . , .' .. .1 4 C 2155 I Ill S . 4 .14 .14 .14 14 .14 14 1 .14 I I 4 4 A 'A' 4 4 A 'A' 4 4 1 .14 A 34 .34 A A 'I' I .14 1 4 4 .14 .14 4 4 .14 .14 .14 .14 4 4 .14 .14 4 4 .14 .14 4 4 14 .14 'I' 'I' .14 14 4 4 .14 .14 54 .14 4 3' ' , 4 .34 .3 A A .14 .1 4 4 .1 .1 'I 'I 4 2 '- 4 .1 .14 4 .1 .1 4 .14 .1 4 .1 .1 4 14 .1 .1 .1 .1 .1 4 4 : 'A 4 14 .1 v 4 4 I' A I 41 14 A Q A 4 4 A 'A 4 A 'I I I 4 4 1 4 A A' I I 41 4 A A - 4 A 'A 4 4 A 'A 14 .14 I' ' If I' 4 4 14 .14 4 4 A 'A I 'I I ' 'I 14 .1 I I 4 4 A 'A I I 4 4 A A 4 4 A A 4 4 A A 4 4 A A f"? r .1 ELIIEP1 AT WUHH AND PLAY l. 2. 3. 4. afa r it ,, 22551 1 2. ,. 5' ff 7. s. 9. 10. 17" 11. In 4 12. - CJ 3-sq? Q" A thrill a minute. Fr. Krusling throws a banquet in honor ot the champions. Two against Norwood. Three on one-nigger fun. Pile-up. The Purcell game was a tough one. Can you do it? ' Ralph got away-a1- most. Just before the break. St. Xavier game Baseball champs on the field. Hit hard. 4 T? ,se fe?",:. 3:21 g J is A-,.Mw .7 fi 'Y-'w:"" '1 M'-"'f"i A 1 e -...ess JV . ' ,-'1"-,.- h . -4 . Q Ig., -1-"R M . - fr' J ... Q 3.0. , f Q . ' 23 mm HB wmsnmr Ca As a leadung exponeni of Cafholuc educa hon, Xavier +ranns Ihe whole man has mund by hughly sland ardlzed academic and pre professuonal sludnes, hrs wlll, by reasonable dlscnplme, moral mslruchon, and mduvldual durechon and advice, hrs emohons, by Ieachlng I'he means of self confrol, and by mculcahng hugh culfural Iasfes, hrs characler, by elrclhng a personal responslbxlrly In fhe maHer of sfudy asslgnmen+s, regulahons, hrs personallfy by encouraging Iypes of leadership, ln+eresI' nn exfra curricular achvlhes, and well collegla+e afhlehc msfruchon, and mlllfary science lnsfruchon af Xavner Unuverslly us en couraged fhrough a well balanced program of ex+ra curricular achvuhes Because Xavuer as a small lns+u+u'rlon, fhese opporlumhes for leadershap are more easaly available +o 'rhe lndlvldual A proper aggressnveness, resourcefulness, enlarged personall+y and grealer soclal usefulness are some of Ihe de snrable resul'rs of parhclpahon In Ihese ac'hvrI'les Gurdance and perspechve are given Ihe sfudenls In Iheur achvuhes lusl as IH fhe classroom, by Iaculfy moderafors who brmg 'Io 'Iheur worlr mafured ludgmenl' and a cul'I'ured vnew ponm' The need of Cafholrc lay leadership m 'Hle world and rn fhe Archdiocese IS greafer fhan ever before ARCHBISHOP McNlCHOLAS Q ,,,, Q Q QQ Q 5, oo , , , Q,Q4 ,Q,4Q vQQ,QQ QvQQQQQ,QQQQQQQQvvQ,, Q Q Q Q,QQ,QQQQ,Q Q Q 'QQQ QQQQQQQ Q Q ..... . .... . . ..... ... ... . ...... . ............. Q Q. Q' f , . ,. ,. b'4 Q Q Q . . Q ' Q 'I' . QI. , Q' Q, Q . '4 Q . 'Q QI. Q, Q1. Q -' I C I A Q. v Q Q . , Q ,Q Q 1 f' Q Q ,. Q. o , Q Q, I . . . . . . '. Q - - , A ' I Q A n A a n u n Q,o , - ' ,Q ,Q Q . . . . . . . . . Q . f' . . . . '4 Q - . Q, Q Q , . z . . . u . ,Q , Q 3 A . . . . . . . V Q,. I '. V O 'Q' . . . . . 5 ,P - Q,. I ,Q, Q. ,Q, . . Q - . . . Q - 5, ,Q Q,. b I d ' I1' b b ' m I d ' ' Q1 6 437166 BQQFSSSIVSHGSS, IS ody, Y lFl'l'I'6 LIFE an II1'l'eI'- QI. ,X Q,. J . . . . . .... ,IQ . Qg 'Z ,Q Q1. Qj. 'X' Q Qg. r. Q Qg. r. QI. Q' 0.0 'A Qg. 0 . ,Q, . Q . . A Qg. Q X, Q. I .. Q. ,Q Q , . . . . . . , 'A ' 1 V V' . . . . Q Q Q Q Q ' . Q . Q 'Q Q . Q Q Q , . Q 1 V I O Q , Q V ' O4 Q ' n 'A Q Q . Q . ,A Q , . Q Q Q Q Q Q " 4 ' ' ,V . O' . . ,, , . . A . . - . A Q, ' . Q . Ov A Q ,Q, Q,. QI. Q ,Q, Q. 4 f, 1 9' . Q 9 'A 4 ,, Q . . Q . , Q . ' . . .1 ' . , .. A Q . Q ' Q 'Q Q14 Q QQ Q QQQ QQ QQ Q QQQ , Q Q QQ Q Q QQQQQ Q QQ Q A A A A A A A. A A A A A. A A A A A A 'Q A A A A A A A. .A.. , A. QQ Q Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q QQ QQ QQ Q QQ QQ QQ QQ Q Q Q Q Q Q . . . . 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ'QQ'QQ'QQQQ'QQ Q'QQ'Q QQ Q' QQQQQQQQQQQQQQQQQAQQQQQQQQQ QQQQQQQQQQ'QQ'QQ'QQ'QQ' Q'QQQQ'QQ'QQ'QQ'QQ'QQ' Q' ' Q QQ QQ 'Q ' Q' QQQ QQ QQ 'X QQ QQQQQ .QQ +A Q Q'AQ'Q 0l'Ne1fuL SYS 74,9 1 I1 'H ""'f' t -.... f N... I --QQ---QQ. -Q l..:!E- Q.-v ""' -gr Ln- Q1 14.1, ,A .1.-ne. ..L ,Qs "- Q JK! LL-1s 1.4. 1 Q XZ .-.6 -- rifuias Achieved by consistent workmanshzp and the expenence 0 years Made permanent m portrazt photog raphy that zs accurate, lwmg and artzstfc For dtscrzmmatzng people who admire me photography YOU D CARL ST DIO Tiffanytone and Portraits PArkway 2277 Seventh and Vme REPUTABLE REASONABLE RELIABLE Q QQ QQ QQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q Q QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ Q Q Q Q . Q . 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 'X' 4. QQQQQQfovvvvvvvvvvaQvvvvvQQQQQQQQQQQQQQQQovvvvvvvvvvvovvvvQQQQvvQv,,v,,v, Q.QQQQAQQAQQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ,QQ.QQ.QQ.QQAQQ.QQ.QQ4QQAQQ,QQ.QQ4QQ.QQ5QQ.QQ.QQAQQ.QQ.QQ,QQ.QQAQQQ .QQ.Q Q.QQ.QQAQQ.QQAQQAQQ.QQ.Q5QQKQQ'QQAQQ.QQ5QQ.QQ.QQ.QQ.QQQQ'QQAQQ4QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ4QQ.QQ5 . Q Q Q ' U O Y U 1 U V O U U 9 1 0 9 O V U V Y 9 U V 9 0 V 0 Y O U 1 1 O U V W O 9 V O 9 1 . ...Q . .....'.. an . ....'..........-.... an-'va-rfvi' 'ay 4. Q: 4. '.' , Q 4 . 4. Z Q'. Z . v Q7 ' - A 1 1 , 0 Q -1 ' ,v Q -5 1' r Q X. 4. 1 4. Z 1 K, A ' kp v :KF Y ' 1 I ' 4 -.- 1 .. .1 - 1 1 X.. Q' V 4. X .-H' ,l1, ,Qvm Q.. 1 1 1 1 ,P , 1. P11 x ,gl . 111 4, ,Q A , ' - ,LU r 15 1 MD QXQ A . ,U f Q.. . Q, v K ' f , ' ' 1 ? f Q'Q 4. 1 ., m - A , ,1 A 7 3 Y ' . Q - 1 ' '-' mf, 'Q in . Y- Y A rf , M' 'Q' Q'Q W . , I ag.. L V - --- ' 40 3 It Xt: .. -ff "1 ww- fu g Q 1- ,. any -1 11. . 4 , 1, , -..... ,- ,. 1, . ,Q, , -my ,K ,L V 11, 4 5, Z Q 1 J lu 11 ,, ' v .7511 .- f .1 .4 '- ff" 1 4. 1 . ,, I , S , , . . ,Q, , N .1-t,4.L.-f,1 '. 111 1 ' x '44 "fs A- ' 'f-Q 1 " ., , . ,, Lu- -- .J 1 , , 1- 4 3 ': 1 " 1-1" Q- ' 2 ' up 1' il! '1 -. -.,..Q -' A , Q ' I -' '- 1 , ' 1 1 4. A .Q K 1, 0, y , , .. Q 1' .' - I U 4, 1 X P... ,. ,. Q 5 A. , 1 ' . - ""' "' 1 , ,Q, Q, ,, I . -..eh .. -J 'Q . 1 1 . .I , - f 1 . 4. W, ,, ,. 1 X ..- 1 'Z' YA , 1 , ,........ Q 4. 1 . . p -.4 A , W N ,- K 64,14 .IL X g 4' 1 'wr-v,v - -- :J V , 4 .f", 1 Q ,. , , 1,i 1...--11-,Au ,. 4 . Q 1 f I . , - : , L, A- 1 ' '. ' 1 1? 14 -l' 1 vht' 2 x 1 1. 1 Q1 ff. ,L -1 f . t , , 1, 1 Q 4. 4,1 1 1 1 - -6,1 Y .WW : 4. ef..-f A 1 " -1- . Q b'Q A 2 Q 04 A. 2 Q ,., 4. Q . . 'Q 4. Q If . . . '.' X- . . . 'I' Q, Q'Q 2 3 .Q , 'Q' Q z, f . QAQ Q, Q'Q , . 4. 'I' X QXQ V Q'Q A, . . 2 Q'Q Q Q Q ' Q 2 Q ,. . Y 0,4 4. . . . , 4, 4. , Q 4 : 3 . . '.' Q . 4. . Q 4. . U O, ':' .2 'C' . . . . 3 5, . 4. X. . . . qw Q I' g ,P . 4. g. Q f Q 4. tv Q 4. . Q 4. '.' Q Q Q.. 3 4. 2 x ' v 1. '.' 1. 'Z' Q 4, 4. 4. 5 ,Q, 4. ,Q ,Q . Q, 4 Q Q .4 5 Q, Q, . 0 ,Z 4. 4. 3 4, 4. 4, 4. 4, 4. 4. nf 4. 'Z' Q 4. .' ' Z ' Q Q ' 2 44 4 4 4 44 4 44 4 4 4 44 44 4 .'4.4.4.4.4.4 .4 4. .4. . .4.4.14.1.. .4 '4.14.4 '.14.14.14.1414. .14.4.4.4.4.14.4 .14.14 4.4.4 4.4.4.4.4.4.4 4 4 4.14.4 .4.14.14 . .4.14.4 JERRY S CHOP HGUSE Famous the Country over or steaks and chops 134 136 EAST FOURTH STREET TI-IOS E HEFFERNAN Prop CINCINNATI OHIO laihn il Ill I XX ORIlh SXXIXf S OI' PROPS IXIUSIIIILI J lx Babu plpy noun P 11441 Complrments 0 A VERY DEAR FRIE D OF ELDER 1..14. .14.4. .'4.4.4.14.14.1 14 1 1 .'4.14.'4.'4.'4.'4.'4.1..14.'4.'4.14.14.14.14.1414.14.14.'4.'4.' .'4.'4.'4.'4.' .'4.14.'4. .'4.'4.' .14.'4.'4.'4.4.14.4.4.4.4.4.4.4.14.14. 4 4 4 44 44 44 44 4 4 4 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 44 44 4 44 4 4 4 4 4 4 4 44 4 44 4 44 4 44 4 4 44 24ZIZZX'X'X'XI'XZ'Z'ZI' X"!'Z'4 14041 ' 'Z' IX!! I+ 'IIZ'IZII!!Z'Z'Z'I4I'Z'X"'Z'X'Z I+? .14 .14 1:4 4:4 .14 .14 'I' 'X .14 .1 .14 .1 .1. .14 4:4 4:4 .14 .14 'I' TO ' 'X' .14 44 .14 .14 14 .14 .14 .14 'X I .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 'X' 'X' .1. .14 'X' ee JJ 'X' .14 .14 'I I 'Z' Z .14 .14 .14 1 .1 .14 -xr -x .14 .14 .14 .1 .14 .14 .14 .14 .14 . .1 .14 1 'I' Z .14 .14 .14 .1 .14 .14 ' 5,4 .14 ' ' ' ' ' .24 14 .14 I 'I' .14 .1 .14 .1 .1 . , . . . . . . , . . . . .14 4:4 ' 1 . .' I 1. . 41 'X' 'Z x- . .. V A 1, , - -v fx .14 Father Stang: Hlwn was thc war ol 181- fought: .14 .14 .14 'X 7 ,r ' . ' . --C ' . , ' , 1 . " 'I' 1:1 . 1 . . . ., . 11, .14 .1 I lf: l -A I -': "Svc'?" 'I .14 .1 -2- +1 .14 .14 'I' 'X' .14 .14 'X' 'X' .14 .14 .14 .14 -:Q fx .14 .1 .14 .1 .14 .1 .14 .1 .14 .1 .14 .1 -1- fx .14 .14 .14 .1 .14 . .14 .14 1 'I' Z .14 .14 .14 1 .14 1 'I' X' 'Z' Z 'I' X' .14 14 .14 .14 .14 .1 .14 .1 .14 .1 I X' .14 .1 .14 1 'I' Z' .14 1 .14 .14 Z' 'X' -X' I' 'I' 'X' 'Z' I -I' X' .14 1 'X' Z' .14 .1 .14 1 -''Z"IX'4ZZ"x"'X"Z""""I'. .4444 44 " ..4'44444'4'4!'44r 4.4X'IIZZIXX"4' v v 'vo v vvo v v v v v v '."'. 'Na a"'I' o 'I' ' 4' 'n"PA'A"X'.'f'.'a.'.'a' "I"I"'4 55' H". 'n'I"!"4'."!' A'.."4'.'4'... Compliments o MILLERS CLOTHES SHOP The Store 0 Dxstmctwe Men s Wear 3711 ST LAWRENCE CORNER 2987 RIVERSIDE DRIVE PRICE HILL SEDAMSVILLE PHONE WABASH 0555 PHONE WABASH 6110 frlULl1L Izlclel was changed from a no ulugauonal IIISKIIIIIIOII to an ullncdlloxml nmmnuon Phones WAbash 0365 0366 4512 South 0560 0561 HEmlock 4185 THE JOH J RADEL CO HENRYJ RADEL President GLENWAY AND DEWEY AVENUES 652 STATE AVENUE 1005 MADISON AVENUE COVINGTON KY 822 YORK STREET NEWPORT KY '. '.Z 'I' "X"Z"'Z"I'.".'."X'f'I"!'4'X"X'XI'+'I'w'!"r-!"Z'a?'X"!"X"l"X"-." ' 'I-X0.f!0.'.!' 4. ' 4.4 4 4 4. 4 .'.4... 4. 4. 4...4. 4. 4.4.4 4. ' .' .v .v. ' 4. '.. . . 4. 3. 3. .4. '. ' 4.4. ' ,..'.4. '. .v 4.. .'..' ' 4. f .'..'..'.4.4. . ,:, 4. 4. 'f . ,P 4. . 4, 4. . . uf 't 4. -4 4. 'I' ,v - f .'. . . A Q 4. -.- . u'4 .AQ 4. 'P V b'0 .. . 2 .'. 4. , . 4. fy 4. 'v 4. -I' . up '2' .-. 4. : . 5. e ' ' ' J J J ' 4. V . ' 1 nf 4. . 4. .Xe 4. 4. exe . 'xo Q 4 up . 4. n 4. '. do 'I . .Ze 3 4. . . .Zn . 3' .. 'Z' 3. -r ' 4. 'Z' 4. -Z' 4, : : 4. . 4. f 6.4 A 4. I . 4. . . 0.4 3. 'Z' 3, 4. -:- I ,. H. . . uf- , . .1 . I. . 1 ' 14394 I .1 4,1 III 1 'I' . l.1l ILI dllldllll. rI'0LllL IX ld! ld J DLIICQ Ill . - I 131 L 1311 LC . 1 Ll. .'. 4. ' n . . 4. . 4. 3 , 4 A 4 , 1 Q Q K Q . . l . . 4' . v ,, , , .. - . 1 , , , , 9 O I 'A v 4 ' ' ' ' v 4 OO ' A 4. 4. 4. 4. 4. ,IQ 9.0 .Zo .4 4. nf 4. 4 'I' ' L 1. v , . 4. 4. ' 4. , 4. ,P 4. 4. 0.4 4. 0:4 4, 4. 4. -'- 4. . , . . . . . 0 9 . 4. 4. - . 4. ' . 4, .4 4. 4. 4. . . -r n' up 4. 4. 4. , . 4. 4. 4 4. . 4. . 4. , , . , 'f . 4. ' 4. 1 v , 3 . ' ' A . 4. P, 4. 'X- '.4.4..'.,.4 4 4 4 . A 4 4 .4.4.4 . . ' '. ' . ' . . .. ' ' 4. ' 4 4.4.4.4. . '.4 . 4 .'...4.4.4.4.4 4 44 44 4 4 4 .4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 v 'S 4...4.4....'.. 4.4 ,. 4 4. '..' 4. 4.4 4.4. .4.4...4.. 4.4. '.4 '. ' ' ,.4.4 ,....'..'.4..'....'...4. 4.4.. .I..:4.444..4v:4v:4fX4J44.24444-F4143 Compliments 0 THE JU IOR CLASS Re presentatwes + + H BERNINGER M PARTRIDGE R DAY J WOODS JRIII K ROIS Ill llumll uh lf l l ST P UL SOCIAL Frida 820 P M EAST 12TH STREET HALF SQUARE OFF READING ROAD Home O lhe Popular RED BALL SPECIAL THE ST PAUL FIVE C YOU LL LIKE OUR PARTY C 'vos 4 4 v ,ygovoo . ..4....,..,..... ...4.4....... ............. .. . ...... ............,.. .4. ,. ,.4.4.............4..,..,..4. ,.4.4.4. 4' 4 4 v4 4 v4 .4 S o'4 44 4 4 Q 4 S4 4 4 u '8'I'4' ?'.Z"Z.!"Z"' 0'4" -..'-"'.' "I"Z'X'.". ".'."r" "'Z..'.I.Z 'I' X' ZZ' .4 ' r 5. ,P 4. 4. up ,X4 'I' 4. Z 4. 4. 4. 4. .X4 ,P 4. - 4. f 3: 'A' S14 ,X -Z' 4. 5,2 . 5 'I' 4 'I' 4. 4. 4. up 4. 4. u' 9:4 5. '. : 't 4. 4. r 'X' 4. 4. 4 4. Q4 4. 4 ' 4. 4. 4. .54 s? :ij 3A -- . ., ,. 4. SB 1 - 4. 4. 4. V l- 0 V 'X' SC 'X' if 44 .f 3D - . ,:, 2 3 3 'Q' .. ,f '. 'I' 4. 4. 454 ,? 2' l'.XXf . SLU IIN .S OI' I' ' 3' 4. 4 V D A ,I H 4. '54 I-all -' hell: N1 - ' imc. -Z' 54 ' 5:4 S14 ,V 4 K I U Q .. Q4 .'. l'.lIllL'I 1.4-mlm-1S. All wlclf All llfillff Ha-lc' vnu. 4. A H N A 4:4 '14 fc: Iwllhc-1' Hanna ml: IH mlmp kuk vnu Ulll ui In-rv. :Q . 23. J4 4. 4. 4. 4. 4. up 4. 4. 4. 4. 4. 0 4. 4. 4. 4. 4 . . , ':' 1 - z' 'I o o 0 4' 4. 4. 4. 1. OO ' 3, T 4 'A 4. 4 4 4. 4. 4. .Zz f . . 'I' 'X' 4. 4. 4. 4. ': 'F' 3' " I 25' : 4' 0:4 ,xg 4. X. 4. 4. 4. d 4. 4:4 + 21 5' 1. I f 5 'I' 4. 4. 45 ,F 5. 44 .9 .' 3 6 24 gk .. s. 5,2 ZZ"ZZ!!'.Z".Z"ZXIIIIZIXZ'!'!'II"ZZX1-IZ....1102-I" ' Z.ZIZI" I 4' " "'.'.'I"I"P 'NX' 'I' r-X-If ef-I"X"'.' ri' n"'I' 'X"'!"I'X""X"I"X'-I'+.".'!"."I"."!'er'!0!0.'X"r-.".4 er -.er ui' THE SPOT FOR SPORTSMEN extends i0I1QIHIlll?lll0IlS to Elclu C lacluates 'He HPPICKIHIC the close fllendshxp and pleasant dealings that lmxc been mutuallx enjmed and we look fmxvml lo ilu CUIIIIIIIIZIIIIL of lhxs ZISSOCIAIIOIT Mllll the umlu graduates of Elclex Hugh is the xmls mll by 624 BRENDAMOUR ,LL 529 MAIN STREET PHONES MAm 4485 6 CINCINNATI OHIO HO ERK MP MOTOR SALES P O NTIAC s1xEs and EIGHTS 5919 HAMILTON AVENUE KIrby 1221 We apprecxate the buszness o the Elder facul y ' FOR A REAL TREAT IN FURNITURE Vlslt Our Newly Remodeled Show Rooms' THE STILLE DUHLMEIER CO 1200 WADE STREET AT DALTON AVENUE PHONE CHerry 2889 4. Free Yellow Cab Serwce rom Downlown 'X' v 5. Open E-vemngs by Appomrmenz 122 FRED W STILLE, SR FRED W KLEB 4. EDWIN F BAIER 4. Q- WM STOTHFANG :Ei 4. 4. FRED W STILLE R 4. 5 9 4. GX' 4 f '2:'X"Z"X"Z"!"X"!"X"Z"Z'4'-Z'-Z-'Z"!"X"X"!''!"X"Z''X"!"!"X"!--101'-X0!"!'4"!"X"Z"Z"X"X"X''X"X"i"X4'X"X"Z"!''Z"Z"Z'-I'4"Z--!"X"X"X"X"Z"X"X"Z"I'i"I"X'-I' 4.4 '. '. 4. 4.4 4. 4.4 . 4.4. ' 4 4 4. 4 4. '. ,. 4. 4. . ,. 4 f. ' ' ' ' . ' '. ,..' 4.4. ' 4. '. ' 4. '. U 4' 5' 4' 4. -X' , v 'A' 5' V .V 4. p 'I' Q Q aa 'I' v ,' h.4 f .24 44 v nj. vp -If . , , . , . 4' -Z4 ,' C ' ' , ' ' 1 A . . ' ' , ' , 'Z' ' ' 4:4 . . , , ., , . C , , . . . v , . . .K 4. ' 1 ' 1 1 ' 0? 5. . . . . . i i . 4.4 , . . , , . . L , . . . ,:, . . . , 1 K 4. ' v 4. 'e -z. 2 - - W -. A e 1 -1- 4. f 'I' 4, ox. J. A fx 'I' A 1 W 4. J 'Z' 4. , . 'I' X 2 . f 4' ' 'V ' TA ii'-"1 ,xg J. L 1 f, Y - 4. . ,,. , , ,X g Jo f V' ef -.- 2 A W fl!! '. 4. ,' ,- ez 4. fe- 4. '5 4, 4. ,:. ' I , 6.4 . . ' 'P Q4 ox. 'I' 4. 4. 4. 'I' . 4. '54 5' 'If 4. 0 v 4. +4- 4. 'X' 4. 'X' 4, QI. , :::::::::::::::::::::: 3, 4. 3 'X' 'g' 4. Q Q 9 9 Op V 4. 46 U O'Q 5 '2' ' 0.4 'AQ lo 'X' ' 4. 'I' . :::::::::::::::::::::: 'I' 'Z' 'X' 'g' Y O O H' s. 'X' ' 4, 4:1 V 6, of 5:4 2' 4. 0:4 V 4 'g' rr - - Q 3 4. I .' 4. 'I' 4. 'I+ U fl' W' . -1- 2' 'I' 'g' oz. 'A' 4. 'I' . 4- ' ' 'f 4, 4. ,v Jo A' . . ' 4. . -X' 1 0,9 er g 4' 'g' ,v, 54 . ., 4. 'Q v 4. 0 ef 4. fg- ,IQ 9:1 ,:, wg. 4. 'gf oxv , '4' ,4 - 4. v BASKETBALL Panthers De eat Xawer On Fr111a1 IllLg1lI 1111 1111 11111 1111 1 111111111 11111111111 1 51ll1J1J1J111 X211 team The ga1111 111 11111111 11111111g1111u1 11111 h11111 111n111a111 111111111 1111111111011 of 1h1 Lussle 811111 1111111 "0 XZ11111 "9 Elder Trounces Hxlltop Rwals 11 11111 1111 11 111111111 111 21111 LS LIII H1 1 I1 1 1 11111 llL 1 1111 ICI 111111 g11211 I111111111111111 111 1111111111g 111 11111 H1 ll 11111111 1 1 111111 ' 1 111 E 111 112111111111 1 1 1 1 18 Elder Looks Forward to Cnty Champzonshxp J ll I I0 UIJIDUII 1 1 11 1 11 H11 11111 111111 111:11 IU ll 1 11 1 11111 111 1 2 1 11111 1 1111 2 1111 H11g11111111111111111 1 1 llllll Bacon Defeats Elder 1 1' 1 11 1111 11111 1111 11 1 , 111 f 11111 1 1 11111 11111 Slll 111111 1 1 11111111 1 11111 1111111 1 1111 N U Q Elder Captures Catholxc Champlonshzp 1111 '1111 11 11 llL 1 1 1111 11 1111 1 1111111211 111111 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 111 IS 111111 1 11 111 ll 111111 a111111 111 1111 C 111111111 11111111 'Ile 11111111 1-11111 11111111 1111111 111 1 111111 1 111 1 l1llL 1111111 111 11111111 1 ll :111 IIIIIJS 115111111 1115 1111111 IJ f . ' - 'K ,ililllll - ' - 'z - 2 ' 'icr 1lll1'f'.2 '24'1- 1111-- 111'-.1-' 411 P'g1S1 11- '2 1-'s 1111 -- 'r--f '-32' ' 4' 1- "' - '11 6112111111 .'1'1. 11'111 1.1116 11-11 - 1'l'0lll 1111- 111111111111 112111 111111, 1111-1' 11'1111 -18 111 351. '1111- 1'i1'11 11-21111 ' 1111-1' play- 1 -' " 11' 111111 11111111 I1lC.I' 11-111 111 'i11. '11111' 111111, I-11, 12, 1111- 1112111: X211'ic1' l711i1'1r1'1i11"1 1-H5111 1111:. '11111' 1-111 111' 1111111 1111' 111i g211111- 1'1-1'1- 1110 high 1'11'i11,,- "Big Reds" 1' g ' ' 11211115 1110 Clir11'i1111211i 1' 11" Sil 1 I.-.1-111-. '111- l,'l11111C1'N 11211'1i1g ' -1113 1J1'l' ,1'11c1'111-1'. 1ll'1ll5l2ll11'l'. X11-1'1111'111, 211111 I,111111-1112111. ' ' - If - -2 3 'Q 1 Il gr 'Ill 211111111111 111 11111-i1 211111 11'1-1-1-11c1'1-1-11111 111' 1111' 1'i1-11111 1111111 1111' 1.111111 ' 111c 111' 1111- 1111-1' 111111' 111-111111. 11-111-11 1-Ql111-1' 111-111 1111111111-11 1111111-1111111 111 1111- g211111-. Vlllf 111151111 E1111-1' 11121111i111- 11'11i1'11 11111111-11 2111 11I111111i1i1111 11111 111 i1 11'2 1' -2 ' 111111 - 1 ' 11 - 11I"l 111111' 111 1110 112111111111 1.1-211111: 11111-11 1110 "S11211'121111" Roscr 1121- 1-111011211111-11 1111 1,21lll1lCI'S 211 1111-ir 11111. '111- 81. 111-1' :'l 2 ' , '1c11 1'111'i1 , A' i1 111-1i1'11 11-11' 1111111111-1111111211'21111l H1111-1' 111-11-1' 11111111 g'1'I 11l1'1l' 111-2 " 5 . '1111 111z11l1- 1111- IKZIU' 1111' 1111- 111z111111i1111111i11 31111 1111111-11111-11 - - gh -Il -' 11-11 1'i111 1111'1-1- g1lll11'N 11-1111 211111 Ill' t Zllllt' 11111. X21 'A -' agf '2 1 - 111- 11 1110 1'21111111i11g 11211111-11-1-1'1 111' Iil111-1'. 11111 - 111-1 1 11 1 1-" " 2 '111- 1-111 of 11- Slllll' 110111111 11- P21111111-1' 21121111 " '1111'- 1111 J " 2 111 - S1l1' 11-1111 1111 511 I0 2-1, I1 11'211 11118 game 111111 111: 11- C -' 1111- C11 5 ' '- L1 '- .-25 -. '1 ' -Q -' 2 Ill' -21111' 1321111 '11 - A '- ' S111 - HB1 " 31:1 2 1111- ' 'Ill 1111. 4 4 '?'Z"!"!"l"!"!"X"K"!"X' 3. 4. " I' Y. -4 'X' 'X"X"!"X'-2' " 'W 2010. '!"!". +'!"!"I"I' "'!' X' l"i"l"I' X"I"!' X' X' e 'P+ PX'-!'!"X'l' 'X' "'1' 'X' 'X". 'vs 5 'X"!' 'X' 'P '. s '. '. 'I' v. X' '. 4 '. '. 'I 2' '. '. '. 'I' '. 'H' 'X' v. 4' 'X' 'X' 's' 4. 4.4.4.4. 4.4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. g. 4.4.4.4. 4. 4.4.4. 4. 4. 4. 4.4.4. 4. 4. 4. 4. 4.. .4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. ,gun ef LI E ELECTRICALLY V Depend on Your Natxonally Famous Relnable Elec trxc Service or More Com or! and Convenience THE CINCINNATI GAS 86 ELECTRIC CO BEST BEERS BEST DRY WINES ICE CREAM SODAS ROLLER GRILL FERGUSON RD NEXT TO WESTERN HILLS ROLLATORIUM fMOntana 4700j PRICE HILL CINCINNATI OHIO The Mast Up to-Date Place to Dme m the Western Hrlls Our Food as the Hxghest Quality WE CATER TO AFTERNOON BRIDGE PARTIES LUNCHEONS CLUBS ETC CLEAN SAFE DEPENDABLE uy Coal Best Suxted For Your Own Indwxdual Heating Equxpment For Com ort Convemence, Economy QUEEN CITY COAL CO -IAS A REILLY Vice President Dixie Terminal Bldg Phone IVlAm 5170 4. 4. 'X' 4. 4.1 ' 'X' . . 1 4. .. . 3 Q 4. 4. . . 4. . of 'a' v V'4 4. . 4. 'X' ' 4 .. 0 ' 4. 'E' o'a 'A' ' 4 u u A' - ,XQ 4. . . f f . l .IQ 4. 4. 'Z' 4. ' 0 V ,4 4. ' lo b'4 A ' 4. ,. . 4. 'I' 5 O'l iq! A . . 4. V .. .. . 2 4. 4. . 4. 'I' . Ox. 'r- 'S' 4. -4 4. fx. . , 4. 4. . Ig . .. 2 4. .. .Iv . 4. -I- ok 4. . 9'Q . . 'I' ' ' -:Q 4. . 0 1 . .xt 4. 5 . 4. ' 4 :. .. .' s 9 9 - Q 4. 4. 'X' 4 'X' 4. 4 'K+ 4. 4. 4 3 Q 'A' 1 P' 4. .- ,. af 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. . V , I . 1 a .A. , B fg- . 4. . . . f , -2- . '14 . 4. 4. A, 4. . .Zo . 4. '.- , . . 4. ' ' 7 ' e' . .4 . 5' u 4 n ' 'A' . . 4. 923 ' ' 4 0:- 'X' ,. 4 4 ,. ,.4. , 4 4.4.4 4.4.4.4.4. 4 sfo' ole 4. 4.4.4 , 4.4.4.4.4.4. 4. 4.4.4.4.4.4. 4. 4.4 4. 4.4. 4. 4.4. 4. 4. 4. 4.4.4 ,. 4. . ' ,. BASKETBALL Elder Wms Price Hull Champxonshxp I1 11:11 E14141 1 144411141 C11211111114111111111 111 11141 1144141 and 111111 1111414 1111 14114111 1 Ll 4 111411 4 4 4111 41 1 1 1 ll 1 1441 1 1111115 Elder Closes Season Wxth Loss 4 IQIS 4 1441 11 14 1 Ll 1 1144 JI 11 4 ' 44111 1 141 4 441 Ill' 4 2 Il 11141111111 1 421411 Ill 4 1 41114111 41 2 1111 114 TOURNAMENT GAMES Wxthrow A utomotwe 1111 '111 4141 141411411111 1411 l1lL 4111 411211111114111111111 E14141 114111n4441 X11141111411114 Norwood 1 1 41 IL 11211114 11 11 11 IN 141441 1 1 4 N 1111414141 11 Hughes C 111111 1111191111 1 1 4 111114 1 41411111 1114 211111 il 14-211 11444-11. E141-' 1414114 411211'g- 111 1114- 41114-ning lIl1IllllC 411 111211' 211111 144-111 ll 4411 ' 121111- 14-211 l1ll' g1141111 1114- 4' IIICSI. 111141-I' 111c11114-1- 41 1114- 1'1-1114- 14112141 111211- 211111 g211'4- 21 15414141 21444111111 411' ' 4-11. 111- 1,2ll1l1 141 - 1114- 142114111 5111111211 N11iI'l1l 2, 111' 114-1115 41cI4-2114-41 211 1110 11211 1 411 1114- 1'111'4'4-11 C2114-114-1'1, '1111L' 14-4114 .511-25. E141-' 12 -1 1 11112111111 I11t' 1 1 . 111' 112111. 11111 121414-41 1114- I1g111 111 1114' 104411141 1111111 11'11c11 111r44-11 1414114 111121141 114- -' 141 114- 11 -2141- 2lg2l1ll. 114-1 5 1114 12111 g211114- 11 I1lC 141141 , 211141 1114- 41121111- ' '1 21111-' I' ' E1f1'14.'o 14111- ' C 21411 11'iI'l1ClI , 111111114-41 '-4-11. 1'11l1l'l' S1411J1DC11 111111111411 1114-111 111's1 41111121414- 111 21 1441114- 411' 27 141 21. K ,'.,,, ,' 6 . , YA, ., ' ' 1. . ., A, '., 1-1 141 11. ,I-11-5 1111 1114- gilllll' 4-14-11 1114-111114-1' 411 l11l' 141112141 1 41144541 1411'11'211'41 141. 11 - D' - '2 11'4-11 1112114-41 111' 1141111 1l'lll1lN, 211141 1141 41114- 44111141 8211 11'1141 114111141 11111 1111111 11 42 414-4' - 111 1114- 12lN1 1111111114- 211111 2-1 14-4411141 411' 11211. 111- 14'411'4- 1'l1l1l'IA 37, . '4 ' ' f- . 1-'411' 1114' 14-4411141 111114- 11111 14-211' :111 H1414-1' 14-21111 14211 1J11l1'1llg' 1411- 1114- C111 I 2 - 1 1 '1 . 111110 "Big R4-41 H1111 11113114-1 11' -1'4- 1114- 11'411'1111' 41111141114-1111. 11 11'211 Rl gz - 1111111 1111-1111 1111'4111g1141111, 11111 1141111 14-211111 1114111'4-41 4'41111'2144- 211111 114-14-1' 14-1 ' . - '12 - 4-11414-41 111111 E1414-1 1111111111: 551 141 -13 0 vvvvv vvvvv vvvvvvvvv 9 Q V V 1 1 U V U O U 0 1 Q V O U O V 1 V 1 1 V 0 1 V V V 9 V 1 O 1 O 9 V 4.41 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1. 41. 41. 4, 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41.41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41.41. 41. 41. 41. 41. 414 414 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41.4, 41. 41. 41. 41. 414 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41.41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 41. 4 44 44 4 4 44 44 44 44 44 4 4 4 44 4 4 44 44 4 4 44 4 4 4 4 4 4 44 44 44 4 4 4 4 44 44 44 4 4 4 44 44 4 44 4 44 44 44 4 41. 41 FI E FOOD Success To The Graduates WIGGIN S TAVER CONGRAT LATIONS TO THE CLASS OF 41 The Westerman Prmt Co 2116 Coleram Ave OFFSET LETTERPRESS THE ELDERADO rllustrated mth Halftones and Zmc Etchmgs made by THE SCHULTZ GOSIGER C0 4 4 41.4.41.41.41.41.4.4 4 . 1 1 1 .4 4.4. 1 1 1.4141.41 1 1 1 1 1 41.41 1 1 1 141 1.41.41.41.4'. .41.41.41. . 44.4. .4.4.4.41.4 41. 41. 414 41. 41. 41. 41. 4. 4. 4 4 4 4. 4 4 44 44 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 44 44 4 4 4 44 4 4 44 4 44 44 44 44 44 44 44 4 4 4 44 4 4 4 4 4 41. 1 4 4' Z 4 4 4 4 12' X' 41. 1 41. 41. 41. 41 41. 41 'Z' 'X' 4 'X' 4 4 4 'A' A 4 14' 'X 41. 41 4 4 A 'A 4 4 'A 'A 41. 41. 4 4 41 14' 41. 41. 41. 41. 4 4 'I' 4 4 4 '41 4 4 'I' 'I' 'X' 41. 41. 4 4 'X' 4 4 . 4 12 'X' I1 I' 41. 41 4 41. 41 4 4 41 41. 4 4 41 4 41. 41 41. 41. 41. 41 4 4 1 4 4 . 4, 4 4.4 414 'I 'I 41 , 41 4 4 G. E' 4 4 41. 41. 1 41. 4 '- 'Z' 4 41 1. 4 z '1' 4 ': : 41. o 1 41. 1 4 4 14 A 14 4' 4V4 4 4 4 14' X' 4 4 14' 14 'I' I 41. - 1. 4 . 14 'X 4 4 414 fp 4 4 'A' A 4 4 A' 'A 41. 41. V. ' 41. 42. 4 4 4 'A' , A 4 'I' 4 4 4 'A' A 11' I 4 4 4 4 41. 41 4 4 'A' A 41. - - 1. 4 4 A A' I 'X' 41. 41. 4 4 I' 'X' 1. 1. .4 Q Q 4.4 X' 'X' I 'X' 4 ,4, 4 4 4 ,4, 2 2 41. 41. 41 41. 41. 1 41. 41. 4 41 'I- 4, ,4 9 41. 2 2 '4' 'A 4 4 4 4 4 - 1 'I l o 4' 1 41. 4 4 1. 41. I 12' , .... , I' 4 'X' 'X' 4 4 'X' 41 'S 1 1 1 1 1.41.1.41 41.41.4.4.4.41.41.41 1. 41...4.41.41.4 . .4.4.4.4.4. .4.4.4.4. .4 41 4141 1 141 1 1 1 1 1 1 3' 4144 4444444444444 444444444444444444.444444444444444444444 4'14'1X"4' -X--P'I''X''Z''X''Z''I''X''lui''?'X"!''Z''X''XUZ''X''K''Z"!"!''l"I"I"X''I"!"!''I''P+'P+'Z''Zvi''Z''X''X''X''X'-Z''X''X''X''!"I"I"!"!"1''Z"!"X"X"X"X"!"!"!"!"l'4"l"I"l' Phone CHerry 6295 The H Nleman Co PR I N T E R S PUBLISHERS 1031 1039 JOHN STREET CINCINNATI omo o Phoemx Ca e 641 Walnut Street CIHCIHHSII, Ohl0 THOS J MALONEY Prop I' XXORIIF SUIINK S OI IROIS IHIIICI CIILIIKIS Ll lll XIII II Ialhcr I'II'glIlS SL XUIII III1ILIIIIIf.s dl I dlld 10 Iathu IOLIIIIIQ XIIIQ ll I UILI S erves MERICAN good ICE CREAIVIS EXCLUSIVELY " ' I" I . '!'+"""'Z"!"""'! I . 'I +'X"l"X' . 'I' r'X"X"I"!"!"l" QW? .t f lb 'I' 154,40 You re gomg to College? 1011 Num I U 1 II Ik IMI IILKINIUII Unwerslty of Dayton? mi fllmu Its the IIIUSI rom I Llc C IIIIUIII uluIII1oI1Il IIISIIIUIIOII for men 1 JIIILII III IIIC Slilt 5 jack -I I6 to urltf. lm I UIIIIOU IIISI adm -- Student Bureau UnlVCfSlty of Dayton Dayton, Oh1o . 'A' 4' "" "' I"l"I' 945+ "X"X"Z"I"l"l"X"I"l"l"1"l"l"!"!"!"X"I"l' 4. X' 'X' 21 -1- 4. 'Z' 4 '3' 5' -1- ,. Jo . 'Y' . , 4. 15' -1- A. V'Q 'Z' ' 3. 'I' . ' -1- 'X' 4, o 0 'K' -1- 'EZ '5' 3. 'X' 2 J. 4. . 4' S51 'I' 4 ,V A' " -1- Z? -1- , lv -1- . . . . 3, 1- ,:, 'I' 3 . 'X' 3 4. 5' . 'I' rv 4. 5' 4. ,. 4. Q 'S' .. 4' 5 . 'X' . 3, IZ. o'4 -X' 2 4. 4. -X' 'S' .. -1- , . . , . 5, -Z' ,C -1- 5 4. '-' 4. 'S' , 4. 4. , .,. 4. 'X' - , 1 . . . , . . , . , ,., ,., , . . . . . . I . 1. . ,,. 4. 3 4. 4. 4. 4 S I . "5 : H I r 1- gl r ,ef -X. ' o ,I, A , . 1 I , , , 4. . 5 , . , - U .. 5 ,- - I H . 3: ' fr I K . I I I , I . 4, - 'E' 3. 4. : 4. '.' '50 . 'e 4. 'A' . -1- ELDER HI SCHOOL -'- 7, . 't' 4. 1 5 . '4' 4. 4 'I' ' in 4. ,W 3 1 5, Z: 2. QQ I - ! 'I' 4. -. Q ' . 4 5, , -gl' -1- 2 r 4. :QI . .ff Y . 4, . I - ,II . X . v 2. , , f .44 "' Jo . 4. V , . '.' g in 4. , 5 4. .' 4. UI . ' ! IUI I ul IIII I1 'e 1 ser 'X' 4. . f 1' I 'Sz 4. '. 4. 'E' 4. ' ' -4 3, . 4. 4, K. . . , , , -1- ,cn . -. , I l ' ,. E: II ' ' 'z ' I A ' A ' 'IZ 2 - 1 - , , Jo '4 :IIIII Il - . 1 '. ax, , be ' . . .I 'I' I' - ' I '. 1 O: . Ie. 4. 'Z' 4. 'X' 4, 4. 4. ' ' 'n . 4. 4. 3 4. 'v 4. 'I' 3. 'X' I 4.4.9 ,..,... ,....n , , , , ...4. '. Jo 4 1.4.4. ' 4 4 ,. , . 4 4 vo vo vo o oo on 4 as . .. 44 " " Z ,, , ..... ...4 ..4 THE DORST CO Manu acturers o Class Rmgs and Pms College and Society ewelry Sport Charms Plaques Statuettes 1 1 mol We lnwte Your Suggestions HOI KE GLENWAY BOWLING ALLEYS MANSS AND GLENWAY AVES Bowlmg 15 Health u At Our 16 STREAMLINED ALLEYS DESIGNS FURNISHED For ualxty Bowling Merchandfse UPON REQUEST 2100 Reading Rd Cmcmnatl, O See NORVEL MARTIN Mgr Phone PArkway 3360 Phone WAbash 9500 ILI 0 11 C1 mL 1 U1 11111101111 Il l?llllLl Hamlxlg uouc umm dll IXL US ll. K IX 1 Ill llNlll UL! Kcllu IXO Tha1 would he a 111113111 JAS P BOLGER COAL co Super Fuel Smce 1895 Stoker Coal Coal . Coke ENQUIRER BUILDING CHERRY 4760 4761 R I C H T E R CONCRETE CORP uahty Concrete MODERN SERVICE 1249 WEST SEVENTH STREET Phones CI-Ierry 2929 PArkway 7020 Q Q vv v vvv ov v nn... . f' . . . . . . 'Z . . V V V VVVVVVVVVV V VVVVVVVVVV VVV ?"!""."X.' ' 'I'Z .. I'ZZ"'ZZX HI. . ." .' ..............'.... ... 5' ... 4. 4. 6,0 'I . . 4. , - 4. V'4 'I f f . . 'I' . . 'In 'I' . 4. J ' vxo 'X' . 'A' CP ' ' ,D 4. 4. 4. 4. Q exe 4. 'i' 511' llll .'Xlll'llll0ll frll'l'Il In 1,1 1111 . 4. "' SI C'll ' IF" 'P' ,1 .ll ms fllll lllllllllll nm .. . ,. ,. . . . . . 'Io 4. ,4 . . . . , . ,4 . . 0,4 . E. 0 I ,4 . . . . . . ' I"'1l-'X' l-'l""f'lk' ' l" ll- -'Q' -- 1 Il , ' .1 1 gl . 1.1 lla 1 5 ns . Q ' - - - -.. . 111 ' llg '- , 21 l"c lz . woulcl 1h'11 Inv: lmelrcr 4. 4. 'I' , V. H' . , 4. ' - - '- ego . 3 4. 'I 'Z ,. . . . . . 4. 'I' 0 0 4. 4. 1- , . 54 0 'Zo 4. 4. 4. V vt. If ' ii . . . . 3 . qc ole is X' vie do vxo 'PTO g 0 . I 'X b'O . 4. O'0 6'O '4 'Q O'4 c v3 ' 9'4 v - ' 4. . 'A . OTQ .:. V V V V V V V V V V V V V V V ' ' ""' I . ......... . "".""'.".'.'. u... .'. '. .. . .."."."'.".' . .' .. 544444444444444444444444444444444444 4 4 'Q ..Q 4 o'Q .ZQ 4 4 4 4 4 4 A' 4 4 ala 4 4 4 4 4 4 . 'A' Q Q Q 'A J .'Q Q . Q UXQ F 4 .Q v .Q ,Q Q Q Q ,v . Q 4 4 .AQ 05 o Q .'Q 4 'Q .IQ DEPOHL GRAIN .Lia BEER Jos DAY INC IT CONCRETE WORK Czncmnatx s Old Relzable For Nearly 444 60 Years H Q v v v ..Q .GQ .AQ INION NI -XIII- .Q.Q..Q Q ..Q .'Q .4Q ORIII SXXIXC S OI' IR Q .AQ .AQ . Palhu I'IlINLIl is U sl 444444 Father x0IllILIbllIlIx Xlrwht, lu s TO Fzlllcr Ixappu H x Nhat do xou mcan hu 44444 ,44444s444444444444 ROSEWOOD Bottled m Bond Compliments 0 R L BUSE CO Ml' and Mrs DISTILLED Stueve PRODUCTS o .Q 444444444444444444444 1417 CAREW TOWER CINCINNATI OHIO 4444444s4r4444444444444444n..Qv444.v.4v444n...44n..snr4r4nrQ Q .Q Q . .Q .Q .Q .Q Q .Q .,Q Q .Q Q 4 v, ,Q v v v v Q Q v ,v v v v .,g,v ,gf v v v 0v,,v,,v. v v,,v,,v, Q, our v 3 v v,,v ,v,,!,,x,,x,,x,,x,,:,,:,,z, Q 6, . 5 444.444:u Q44 44444 44,g,54444u444 '.Q4Q4 , 4 QXQ 4 4 4 4 4 4 4' .'Q -i- fll- ,:, ,fa + b ' Q , 0 4 - 'X' - xii 4 If -. 4 L 4 V 14'6'bl 5 flirt? 'X' ' V, 4 .Q , ' 4 N! I 4 , ? - 4 . 552: 4 .- :Q ,:, -S' . , Q -5- .,Q 4 4.4254 ', 4 Q , , , 7 , 3 4 ' ga y! L ? 4 ..Q . V . ,., H fr . ' 'I' ' .XQ ,,L-- -Z' . . 4 Q " 1, Builder of Elder Stadium 4 E 4 :Zigi 4 V nEFf' 4 .. , . 4 . . . . A 4 4 4 4 4 If-XY ' ' ' ' ' ' ' ' UFS 'Z' I 4 A . A I- L .xg 4 . Q . .lv H., ,F - - . Ih, I5 ,ood . u . .,. A I 2 . . U . U . Q 5 I, ., -1 ,v 1 V . 1 ', . C . . ' 1 1 1 3 4 . X :SQ -Q3 ' 4 ' QQ 79 "' . 4? 4 ' '5' . 4 . Q 4 4 4 .5 ,. - f 5 .Q 4 4 0 Q 0 .XQ .v .2 5 5 4 . u 0 .IQ 4 . 4 4 , o Jn 'Iv 0? 4 4 , .'Q 9 4 4 4 . 4 . 9 Q:- . '24 4 4 1 4 :IQ . A' 4' 14 '444 4 44 941441448 4 In '4vl4a4 V444 X4 .4 '4 '4 4444444444 V4 44 v.4.v. . . 4.4.4.4. . ,.. . -X--!"X"4'I"I""+ "'!' 44' ' X' "'X"!'-. "'X' Z' X' X' '+'Z""!0X"Z"!"""' 'UI' 'X' 'X' -X' '!"I"!"!"!"Z' 4. "' .. u.. ""!""X'."X'X'.'.-.X'!Z'X""Z Thmgs That Boys Need and Things That Boys like Often the things that bow luke .ale not bood fox them and the thtngs thu nc good for them thex dont 1 e B I hcle .ue txxo uems t at ex box lnkes and he ought to get them dnlx ' Nl ll 1 N1 I up od mt 1. I ponu n lltmh B41 cr lu. Umm LILIILIUUS lc the ltxlt tl si txtdlent ion the hetlth FRENCH BAUER Better Dairy Products Smce 1842 "...'.e""'I' X'!"!"'I'!"'!'!' I""!'!"!'!..' 4' PHONE WABASH 0175 Henry H Grueter 86 Son FUNERAL DIRECTORS Iltff and Glenway Avenues Price Hull Day and Nzght Invalzd Car Service SEDANS FOR WEDDINGS AND OTHER FUNCTIONS Fdthu Sldllg Hoxx xxas IIIIIILSQINIIIU Boektrsttttt It xxas pxohahlx Sl3llLd hx the patents xshosc sons stnxtxc football season 01154111 tlul c c Complxments o the SOLATEC Famous or Over 30 Years DRINK Bxgger and Better 4 The Grand Pop Bottlmg Co. CHerry 0727 810 West Sth Street "el ' '4 'X' "'4'I"X"!' X"X'w'! X04 'X' 'elf . . v.4.4.4. f 4.4 4.. 4.4.4..... . . 4.4. ' 4. 444.. 4.'. A' ,ogy "5 V4 4' ,. v.. 4.. 4.4.4.4. v. .'.g.'.v. v .4 4 v 44 4. 4. 4. 4. 401' 'Z"!"!"!"X"X"!"!"I'-10?40?-X"X"Z"X"!"X'+'I"l"X"X''X''Z"!"l"X"X"X"I"Z''I'-101''X''X"Z"Z''X''Z"!"!'4"!"X"!"P4"P'!'4"X"X"X"I"X"X"P'X"I"!"I"l"I'+'P 4 ' 4 4 4 4 . 4 '.4 . . . 4 g , , 4. 4. g. 4 4 g. g.4.4.4.4 ' 4 4.4.. 4 4 4.. 4 4 4 4 , ' ' 4 4.4.. 4 ' 4 4 4 , 4 . 4 g 4 . 4. 4' 4. 4. 'Q 'Z , 2 '24 - H ' 4:4 ' ' -T , E 2 ,. I' ' ' - " f- ,. A , 4 A . ,, - - .. 4 1. ' ' 77' .. ' ' . ' 'Z' ' -A .4 1 - ' . N " . , g. " . . .1 -'L' 7 : ' J 4 . .. rm - , . -- ' :' A F - . 3' , I A . ' .. : . 5, -4 , , . .. . . M ' f CE fr : - 'f . i n -.f ,Q 4 . . 4 I 0 .' ' E - ' ' - ' :4 '. - I -. -1 4 , ,' , V :V -' -1 . . - I fe A f- V , 4 ' - . Z' . - , - - " f: ' ' 4 4 - .. 'J ... - 'A A : ' ' , "" rf 2 4 '. Q .. " Z 'J' ' Z' ' . ..: ' . .-. . , . 1 . "H . . ' v ' . - A . n ' Z . H - . x v . A f- -Q - "Z l - Q . A : - -3 2 77' 4 V - , rf -4 . .- 5 J 3 .3 X . .I v. . 4. . I. '4 " R- X4 . 'Q . - 1 Q ,. , X. u ' 1 . - 4' . C -M 4 . - .. . ' 'X , . 1 O 5 1 ' . I ' : . 4 l 0:4 U . 0. . . ,... pr . ..... , ... ,Q , . '4 44 4 4 . 4 4 4. 4.. 4 4 4 4. 4 4 4. , 4.4.4 4.4.4.4 4.4.4 '. 4.4 4. ,. 4.4.4 4.4. . , g. 4. 4.4.4. ,. ' g. , 4 , 4 4 . 4. 4. g. 4 4 4 4 4.4. .4 4. 4. g . 3. ' 4. 4 ' . ' .. ' 'X'X"X"X'X' 'X' 'B 'X' 'X' 'X' 'F 'X' 'X' 'B 'X' 'X 'X 'X' 'X 'F 'X' 'X' 'X 'X 'X' 'X X'X 'X' 'X' 'X' 'X' 'X 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X 'X 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X 'X' 'X' 'X' 'X' 'X 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X' 'X 'X' 'X' 'X' 'X' 'X'X' 'X 4"X"X "'X"X"X' 'X'X"'X'X " 'X'X 'X 'X"X"X"X 'X"X 'X 'X"X"' 'X"X' 'X B "'X' 'X X""X"X' 'X"X' X' 'X"X"" 'X' X""X' XXXJX f X, X' 'X' ""X' 'X' 'XX"X'XX' XX! WAbash 0097 Free Delivery DRINK AND ENJOY KELLER S Best by Taste Test QYN. CROWN Complete Food Service Meats, Groceries, Poultry, Fxsh and Game, Feeds Frults and Vegetables 1215 and 1217 RULISON AVENUE BIEDINGER S FOOD SHOP Tobacco Beverages Home Bolled Ham Candy u1ld wlth Lumber J B DoPPEs soNs LUMBER co PRICE AND HAWTHORNE AVES WAbash 9757 PXXORIIE SXXIIXC S Ol' IROIS athcr Pxlllocl Can sou hear mc lnck thcrc at ur lxfbflllg O lx lu s qlllil clmsn n ss 11141 m IS Oh for pun Sakcs Complxments 0 Complxments 0 MACK TRUCK CO DR JN0 J MALONEY RAY BoNHAUs 1223 W EIGHTH STREET N ABERHAUS Complxments 0 M eats G rocerres MR AND MRS JAMES N O SHAUGHNESSY 4154 W EIGHTH STREET -X " a"X"X " 'X' X"X"X"X"X 'X"X' "'X"X"X"X' X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X 'X' 'X 'X 'X 'X' X"X"X"X' 'X' 't'X'4"A 'X"X 'X"X 'X"X 'X"X"X"X' X"X' 'X"X"X 'X 'X 'X"X"X"X"X 'X' "'X"X"X"X ""X"X"X"X'X""""' 'X"X"X"X"X"X 'X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X"X 'X"X"X""'X"X"X"X"X 'X"X"X"X"X"X"X"X 'X 'X"X"X' X"X' 'X'X' 'X'X""'X""'X'X'X' "'X' 'X"' 'X"X"' 'X 'X 'X"X"X"X 'X"b'X 'X"X 'X' v 0 1 v o v v o v v v o v o v v v 1 v Q v v X 1 X q X X ,XX,X XX X XX X,X X,XX,X , X,XX,X.,XX,XX,X X,XX,XX,XX,X X.,XX,X ,X X,X.,X.,X , X,X X,XX ,X , X,XX X,XX,X XX X, XgXX, X, XgXX, XgX X,X 'X 'X X XXgX ,X X 'X X 'X ,X X 'XX, X, ' XgXXgX 'X X X X X X U XgX U'Q I X' 'T' 'T' H." , X X X X,X .X X 'X .... -X A , , A X ' ' ' 5 x .4 . l ' , X, -X X X - X V4 --X -I O . Z ' ' ' 5 A '4 . . 'X -.,,, X Ns . . X X 3 A . X 5 s ' F L ' 4 X,X - ' : X' ' : ' , X X . X X . 1 X , U. ' . v Q , . A X H. ' ' ' 3 ' X I , ' - X X 0,0 A 0 X, X, . X,X .- ' X - . X .U 4' I . ., . X X X v. V - O X X X X .A XX XgX I ..,,, . . , X. X,X X 4 0 . X X 9 X4 A. Q ' X Q , . , X X X . X X X 'X X X,X g U V 9 V 1 U U Y U -g X X X X X X,X ,X ,X.,X ,X X,X X , X ,X ,X X X X X' X,X 'X 'X .X,X 'XXg. X, X , ' , , ,X 'X , , , , Q 4 Q Q Q Q4 Q Q 4 Q Q 4 Q Q Q Q 1 .14 1 .14.'4.'.. .'4.14.'4.'4.1..'4.1 .'4.'4.'4.'4.' .14 '4.'4.'4.14.' 1 ' 1 . .4.4. . .4 ...'4.'4.'4.'4.1 .4.4.4.4.4.14.14 . .'4.14 1 .14.4.14. .4. Complzments o THE GUMP FUNERAL HOME THE AUFDEMKAMPE HARDWARE CO FREEMAN AVENUE OPPOSITE GEST ST CINCINNATI OHIO Phone PArkway 8400 DYER 86 WILK SERVICE CENTERS Your Friendly .Service Deallrv peclallzlng ln Mobllubrlcatlon Tlres Batterles GLENWAY AND TEXAS AVES Tel WAbash 9688 SEVENTH AND FREEMAN AVES Tel CI-Ierry 8530 LITTLEFORD NELSON School of Commerce Neave Bulldmg Fourth at Race Cmcmnatx ll 1l1x .1 lxlllfj XXII 1 1 1. SI IL: U NIU! UJIIIL l1cl.1111l lsposlto ho IIOI 1111111 IOIII Compliments 0 A FRIEND EE ZING QUALITY PRODUCTS Please Particular People HABIG S PHARMACY Cor Harrlson and Montana Avenues Phone Montana 1842 Westwood Complnnenls 0 MR AND MRS LEO J CERWINSKI 4 Q14 Q 4 44 Q 4 4 Q Q4 Q4 44 4 4 4 Q Q Q Q4 4 4 4 4 Q4 4 4 Q 4 4 4 4 4 4 Q4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Q4 Q4 4 4 4 4 4 4 Q4 4 Q4 Q4 Q4 Q14 4 4 4 Q4 Q Q Q4 Q4 U O V V .1.14.'4.4.4. .4.'4.14.....14.1....1 14 44 .4. .14.4.4' .4.4.' '4.'4.'4.'. .4.'4.4 14.14.14 1. ' .4.4.4.4.4.1.... .'4.4.'..4.4.4.14.14.1..14.4 Q 1 U U 1 O 0 0 V V 9 Y 1 1 9 9 1 V 9 V V O Q V V O O O '4' '4' 444'4444 -444444'4'444 4"4"4'4"4"4"44444":'4'4'4"4"4"4"444444444444 'I'I'4 'A' 4 4'44 Z- I -2- 'Z' 4 'X' 1 'I' f 4 '4' '5 4 '4 'A ,1, . .14 414 ' Q14 4 1, '4' 4 , 4 '4' 4 , 4 Q10 '54 Q' ' ' 2 4 -4' 1 3 .14 -4 ,:, .14 4 ,:, Q14 4 4, S if 4 .14 Q. 4 .14 1. 4 .14 2' 1. 14 4 4 .14 5 0'0 5' 2 4 .4 4 ' 4 PIO ,A 4 4 .14 '4 v ' Q' .14 1 .14 '4' 14 'Z .14 ' 1 ' . I A 4 X. 0:0 4 4 .14 S . . . . . . . 4: .14 -.- , , 1 . . 14 - sh 5 414 0: 4, . " 2 4 . 4 1 . . 4 , 1 4 Q: 5 4 - .1 14 21' 'S' 11, , . . . .1 , 4 4 14 ,C - .14 ' 4 ,IQ 5.4 4 ,.', 014 ' 4 Q'4 Q ' 4 .14 f. 4 . . . . . . 4 f, 1' XI - 1 1 1' 1- 1 1 1 - 1 'll Il 1- Ulllll 1 Ulll' 1141- - 141 '- . , l . - 1 v 1x1 1 1 I 11 X c 0 1 1 1 1 ,, ,1. 4 Z' .4 2' I, 1 1 4:4 .14 1 .14 '4 up 4. 1 . . 1, 4 . I .. 1: ,Z - , . . . ,X 4 0'0 ,A 2 4 ,1, .14 0'4 'Q ' 4 'Z' W 4 .14 1: .14 '4 .14 'Z .14 'X 4 .14 1: .14 ' f. 4, ' f Q14 111 ..----..-. 1: 4 .14 4. .14 'Z 4 .14 . .14 Z 4 z- '5- .14 1: -P ' '- I, Q14 4 :, .14 .14 14' 4 .14 1. .14 +2 4 X' 'I 4 .14 4: 4 .14 . 4 ,:, Q14 4, Q14 .14 9 elf ' Q .14 f 4. , 4 .14 , , 4 -4' 4 . . 4 '44 4 - 4 UIQ ' 4 4 , .14 '44 .14 -I .1 414 'I' 4, 4 Q14 .14 'X .14 -5 14, . , 1 , . 4 Z' 4' 4 .14 .4 4 .14 -ev h'4 1 4 , 4 4.4 4444 4 444444 4 44444414 4 444 4 14114111114,44444444441 4444! 4444'44 4. 4 4"44"44'44 4444444444.4'4444 4444444444444. 4.444444 4 ELIIEH AT WUHK ANU PLAY 9 'N Q 5 W I X Z w .4 ' . 8 19' lyk' A 5 llc- '- 1 X X yi' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll "All Ohio" Ralph getting plenty of time. The bench at attention. Board of Strategy Ooh! On guard at first. A wish come true. Excuse it please. Seniors beat the Faculty. if 1 is ' 'f ' "Mac" gaining four Faithful followers. M--. 'X' P2 I lr v ,l fm svg l E. isa ll 111I"t'1'i -ns!" '--v 'P"4-'555' -if L ..z-s. Q! Fin afar' ' ' an an 01'-f-X01--v-X'-.f -X044 -010.4 We Operate Our Own Plant SONTAG Dry Cleaners Two Hour Servlce If Desired All Garments Insured PHONE MONTANA 3230 2957 MONTANA AVE wi'-.0I'.' 'Z' nfs 4 -4.--l'es'-4f'!'r'X".-r'!'."'+es0f'I'f From A BOOSTER OF CLEAN SPORTS WM R PEARSON De luxe Cleaning Service Dry Cleanmg Tailoring Repalrmg 4112 GLENWAY AVE Repanrlng and Remodellng Speclahsts on Insulation Ralph Stalf Bunlder, Inc BET GILSEY AND DEWEY Buzlds Better Homes Satxsfactxon Guaranteed one Day servlce 4501 Clearview Ave WAbash 2876 I XX ORIIIL S-MINI S OI PROIS IQHIIICI Redman Xou ll get what sou duuu Nh' kulcy Plcuc bow pleete PHIIICI Lamolt In thus l35l1lOI'l LEO j MOTT Plee Zmg GROCERIES AND MEATS Enghth and Grand Ave JONES PHARMACY Prescnptxons a Specxalty 4018 GLENWAY AVE PRICE HILL PHONE WABASH 9681 Complxments The Champlon Bulldmg Ass n 4307 GLENWAY AVE Office Hours Monday and Saturday 5 to 8 30 Telephone WAbash 7071 Complnnents o THE SELDERTON CLUB 'Perf 'X'."!'.'.--.4-'.".-'!'.'."!.' 4 .-.--In--4 r -r rr 'Wwe new 4 vnu' " 4.4. 4 4 '. ,.4.4.4.4.4 '. 4 4 4.4 ' r ' 4. ' . ' ' 4.4.4 r 4 4.4. 4.4. '.4 '.4.4 4. ' 4 4 ' v 4 4 '. ' 4 4 4 ' ' 4 Q rr 'I' 'I' 'Z' 'I' 'X' 'I' 'I' 'X' 'Z' v 'I' fr v 'X' -4 -rf -1- 4. 4. 'X' 'Z' 4- at 'X' rs . . 5' . . 2' 'X' H' v 4. 4. 4. ' 5' A , . 4, 'F I : 50 'A' 01. 'X' 4. 4. V, v'. 'S 4. . . . . 4. . . 4. . . . v 5' . . . . . 'Q' ,F . - . 4. - 'I' v 4, ft. Q . 0:9 4. 0 f.- f .. . . 'I' ,- 4. :Q 4. 4. 6. . . 'X' . ' , . 4. Z? 3. f A 0:4 49 'lf 'I' 4. : , , . . . Y X . . , A. I . 'X' gb f ' . . I 1. 4. -1- 4 5 4 v Q u v ,V4 ,xg . I . . ,AQ . 4. 4. v 7 V . ' ' . . - 1 - - - ' I J. 'A' 1 . . , . , . Q 4. - 4. , v 4. , Q . H . K . ,. ft' 4. . , , . 4. 4. 4. 4. 'I+ 01. 'Iv 'Z' 'X' 4. . 4. v 4. 4. f 'I' . . . '-' 4, 9 4. . L 50. 'I' g 4. 4. 4. . .. 'I' . O'4 u 5 4. . , 4. . 2' 'A' 4. . ' 4. - v . '3' ', : P. M. 4. . 4. . 4. - 4. 3 ,!. 2. 4. -.- . 4. vt' -1- H' 4. 4. 4. 41+ 4. 4. 4. f 'Z' . . , . 'K' 'I' v fr - - ,P Q v ,. .. 2' C ,t 4. 'I' 'I' 4. 'X- f 4. Z sg. 4, 4. 'I' 'Z' v 'P '4' V 4 4 4 4. 4 . ' 4 ' ,. 4 ' 4 4 .4 4. 4 4.4 4 4 ' 4.4. 4 4. ' 4. 4. 4. 4.4. ' 4.4.4. , ' 4 4.. 4.4. 4. 4 4 ' 4.4 4.4 f 4 4. 4.4. 3. 4.4. 4.4.4. 4 4' 4'4'4' WITSKEN S DAIRY PRODUCTS Each Meal Each Day CLEVES WARSAW PIKE PRICE HILL L M PRINCE CO Optzcxans WEST EIGHTH STREET Wzth the Complzments THE L W SINGER CO Publishers o The Prose and Poetry Serzes USED IN ELDER HIGH SCHOOL Established Telephone 1878 CHerry 3497 ROMBACH 86 GROENE C ommerczal Photographers 812 814 W FOURTH ST CINCINNATI OHIO Charles H Groene Arthur Groene 1 Bartlett Su Connus are xou tn 1 clrtft back t lun PEGGY S GRILLE Servzng Good Thmgs to Eat GLENWAY AND WEST HIGH PRICE HILL COMPLETE MUSIC SERVICE Conn Band Instruments Conn Clartnet Saxophones Italo American Accordtons Excellent Repaxrmg for All Instruments Accessories FILLMORE MUSIC HOUSE sas ELM STREET cumy 7812 ALTENAU S GROCERIES FINE MEATS WAbash 2003 2004 MAln 0648 THE WILLENBORG STATIONERY 86 PRINTING CO Steel Office Equipment and Ftlmg Supplies 214 E EIGHTH ST CINCINNATI O 4'4-4440" 4' 4'4 -'-4' 4444-4'4 '4'4 4 +444'4'4'4'4'44'4' 4-4'4" 4 4'44 4'-4"'4'4'4'-4'4' '4 4 '4 4' '4 4 4' '4 + '4 4 4' 'A' 4' 4 4' 4' 4' 4 'E 4 4' 4' '4 4 '4 47 4' '4 4 4 -4 4 4' 4 4 4' 4' 4 4' 'A' 4 4 4 4' 4' 4' 4' 'B 4 4' 4' 4 4' I 4'-4'4 4 +404 4'4 4'4'4"b4'4'4' 4"P4' '4'4 44444.94 4444 01444444 4444404 4 04 0444 04 4 04444 v v v 1 1,49 v 4 v 4 4 v v 4 4 , 4 4 , , , , ,fx . .5 . 5 . . .454444444444444 00 4 0044'04 4400044'44'4 4444 ' ' ' ' ' V t v V 1 1 v v v v 4 4 . . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'4'4'4'4'-.'40.4-X4-X4-.4-.0,-4,-4,--20,4-.4-,.g4.,..,..,. ..g..g..g..g..g..g..g..g.43..3444.1.43..g..9.343..g..144.41.43..g..g..g..g..g..g..g..g..g,.x..X.4, .4 4' " D. , 4 . . 7 - 4-4 4 1 , 44 4:4 I: 4:4 4 E' 4. 45. .1 - v. '4 . 4.4 .4 X ' . ,:, 41. I 1 f 4:4 -X4 7 4 414 'Z' A' '4 43. - r , 414 7 - h '4 4. 5 " .... "' . ' 4 1 "T P 4 .,. I .. 4 ht 'Q' UV 4 1 4. ' :J , '. .-.. 4' g ,-L S4 4 , .- 44 Q 1 44 ' 4 -1 A 4' 7 Q 4 ,. -1 Q 4'4 : 4 ,,, . . 0 A D N 4 v 4 : - ' 4.4 ..- '4 xf 4:4 ' 4 T' .. H4 AQ 4 ' , '4 , 4 4 0. 4 " .4 i A 4, .4 4 4, 4, , N - l 4. . 4? I 4.4 . .... 4' , . 4 4 ' 9 ' I 4 '4 , . 'I' . 4' 4. , . I 4 ' ., - . . 4, , . 4 4 . 4 .4 .g. . U 4 'A' 4 9 S-4 4 . . , 4. 0 O 4 Q 9 4 Q . . Y. Q .U O Y Y 1 U O U 1 V Y W Y Y V Y V Y Y U U Y V 9 .4 .4 4544.4 54 . 44.4544 45454 4 . 544.454 44.4 . 454 454 454545454 4 4 4 '4 '4 4 4 Q 4,24 1, ...:..:..:. .4 4' .:..:..!. .245 .XQ ,. ,Q .24 6:46. ' . '. 'Q Q C 4"'4' 44 44" 44'-I 44444-l4'4 'A 'B 'A 43.4. 4'4 594 4'4 4' 4 4 4' 4'4'4'4'4'4'4 4'4'4'4'4'4 4 4'4 4 4 v 1 v , A 4 A 4 "'4 Compliments 0 DR H F KULLE 4 4 For Qualzty Wear Star Brand Shoes Ar Both MARMER S SHOE STORES 3626 WARSAW AVE 4036 GLENWAY AVE Young Men Shoes Our Specialty WAbash 3550 THESKENS FOOD MARKET MEATS AND VEGETABLES Received Danly 4500 W EIGHTH STREET UNIFORMS FOR l-Ilgh School Bands, Col lege, Army, Rallway, Etc Banners Badges Flags f GRADUATION CAPS and GOWNS THE PFTTIBONE 'Q BROS MFG CO 630 MAIN ST CINCINNATI OHIO . ILII mt xolffl s X Stn Cl uv lu f l l GUINTRUM P1 Ildull CLIFFORD H JUERGENS V1 C Pvcfxdrnt lOL,lS.l PFFIFFIR S rc1anI amnr ADOLP.-I ROLLF A sulunf ,S a THE GLENWAY LOAN AND DEPOSIT CO Authorzzecl Capital 55,000 000 00 GLENWAY AND WINFIELD AVES Lleeu fxers Wfedncidax Evenmg Phone WAbash 5505 Complzments 0 A B OTTING CO AL MEYER Meats Grocerzes 1018 STATE AVENUE DELIVER WABASH 9545 OVERLOOK THEATRE GLENWAY CLEVES WARSAW Q v v ' 4 4 4 a o vvvvvvvvvvv v v ovvvvvvvvvovvvvvoov v Q 4,4-21411 Iv! IZv'Z'Z'ZZIvI.'.. . Q '..'.......'.. ... . Uh .' .. 4 5: . ' 0 . ,. . . 'A . f , 9 'A . . 'A . . . l 4 . s ,A '4 . v, . . 'I . . . . 9, . . , . N, X 1 ... I ,Z, Ai ... . ,xl- +. 'A' at f zf 3 4. R35-r 4 , . L fr: 4. I V f 4 X J v. 'A ' ' , 04 J 0 a u ' 'A b'4 - 4. . 4. lx s I4 4. 4. 'Z 4. l-'XX' R TE 'XYIYC' 'PR UFS 'I' I O I S, . ,S Ol' K . Ox. 'X' xr I3 1 -cm' " 1' . . . S, ,I L any. 4, Q4 , II1., lx . I mehr. . 1 . D 4 'I 4. 4. ,, . . T . K , ' .. A 'ucrfi :W . . ' . 1 1 ' ' . , . . . . W ., O O V V O 11 V V 1199 VVOOVV V VVQVVOVOVQQV V 9 V 1Vv..,,,'.,', 4,44 4. 'A 4 4 44444444444A444A 4 44,444.4 4.44.b44.44444' 4,4 A454 ,444 fm O.. LIIER 5, 4' 6 402''X0X'-Z'-Z'-Z-'Z''X'-X"Z"Z"X"X''X"Z"Z'+'Z"Z"Z"!''Iwi'401''I''Z''I'-Z"Z0Z"Z'-K"X"l"!''I'-X02-'Z"Z"X-e?'X"X"X"X"X''X0X"X"Z--Z-'X0X'+'X'-!'4"X0Z'-I-'X'++ WP-bash 0743 SIEVE 86 LANGE BRETCHER'S PHARMACY ST. LAWRENCE CORNER DODGE PLYMOUTH SALES AND SERVICE 3741 Warsaw Avenue Phones. WAbash 0008 0009 Compliments HOME CITY SUPPLY COMPANY COAL, COKE AND BUILDING MATERIALS Telephones Tuxedo 7132 71301 CEMENT WAbash 4500 I WAbash 4501 A L Supp les CI-lerry 8276 L I M E O I Builders' SEE JIM ROY ED JAS. T. CAVANAUGH 3506 3508 Warsaw Ave Cmtl O I HIS RE X1 I I H XPPENED X llLSlllQ anxious to su thc SINIIIIIIIIIIA pool unclu Lldu x qxm Best Wishes to the Class of 1941 AL M BOEX Associate General Agent Equltable Life Insurance Company of Iowa Complete Insurance Service 708 10 DIXIE TERMINAL BLDG MAIN 4274 5 CINCINNATI OHIO Home Dressed Beef And Makers of Old Fashion Country Sausage oseph W Reltmann, r SAYLER PARK PH TUXEDO 7325 Compliments o MR AND MRS RAY E BACHUS Compliments o THE HOLY FAMILY GYM PRICE AND GRAND AVES . 'I' ree'v4'c'X're-ffer'!'r'r+-r -If :ferr 'X'+r'r'rr'!' e+'!'-frlw' 1 . - . ., . I .A 4 4 4' A , '-. ',- 7' R.. . -' ' T .- ' 1-'AA 4 . I , . . - H - U . J . J . . , , . . . . .g..g. .g. .g.,'..g..g..g..g..g. 4. a .' .' ' .' .' .' .' ' .' .' .' .' ' ' .g. .g..g..' .' .' .' .' ,Za .' ' ' .' .gm 'Q 4 4 Q ""!""X""Z""""""'""'l"l'l"I'Z'Q!"l"X"X"4"l'l"!"!"l' -103' 'Q'Q'Q 101' 40" " "-401' 'P+ 'X' " ""4"I'4- HORACE F LYON S All Lmes of INSURANCE 3705 HARRISON AVENUE PHONE MONTANA 2208 STYLED PRINTING Folders Magazines Booklets Stationery Programs Newspapers THE WESTERN HILLS PUBLISHING CO Publishers of THE WESTERN HILLS PRESS 3800 GLENMORE AVENUE MONTANA 3200 'Kurs 'vi' I 'Q '!"'X"l'-" 'WX'-!"'!'4'4'4"' 4' "I N URRE BROS Funeral Dzrectors 1564 Elm Street CHerry 6930 Wmdow Shades Curtams Curtain Rods Draperies Venetian Blinds TI-IE HANDY WINDOW SHADE CO MECKSTROTH BROS 1230 Vme Street Cmcmnatl, O Phone CI-Ierry 4020 Ifathu Hllxert Makmg a speech Ihunk 'QIQ'Q 'Q.'QIQ Bruult Xu Iiilllltl it ner Hlltill I L l I ll plug oi xour mmrl xou c'1nl 'lllurd 1 'Q J B STUNTEBECK 3537 WARSAW AVENUE Q' 'Q Crosby Square Shoes FOR MEN "Q UNION MADE SUYIIIOI IIIIMKUI PIOIUCT I FRANK E SCHUERMAN DISTRIBUTOR OF Gasoline, Kerosene, No Nok Fuel O11 and Benzol Gasolme Lubrlcatmg Olls and Greases 3360 64 SOUTHSIDE AVE WA 2114 Q' 'I +404 BERTKE BROS For Better Foods 'Q Phones MOntana 1827 3311 "I !"X"X' Complxments o THE FOOTBALL TEAM OF 1941 .IQI ws' .IQ.vQ.'.vQ.v.vQ .HQ 'QvQ'Q.IQ.IQ'Q,QIQ.'.vQIQ .,.I..v.vQ.vvQ 'Q.'.'Q.IQ.IQ.'Q'Q.' ,Q .'Q.IQ'Q.'Q'Q .vQ.IQ.,.v 402' Ig ,Q.IQ.IQ.' ,Q ,Q.IQ.IQ.IQ.IQ.IQ.IQ., .IQ ,Q .IQ .IQ .IQ., .IQ , I .' Q ,Q I .IQ ,Q Q ,Q .I .I .' ., .IQ.p.IQ.IQ.IQ.IQ .IQ.IQ.IQ.I .IQ .IQ.IQ .' .IQ I .IQ.IQ. 4 4 . Q . 4 4 'f' Q Q 4 Q' , .4 .IQ .Q : .IQ .Q .IQ 4' 'I+ ,Q .IQ .4 QIQ ' ' .IQ Q' ' . . 'I' I .IQ IQ . . .IQ 5 6'Q IQ IQ .IQ Q g Q 4 IQ A' ' : . . . . Q,Q Q .IQ QIQ ,I. .IQ :' 'E' O .IQ Q. .IQ .IQ .IQ ,P 9 ' ,Q '. ." .' . ..- - -T' 9 .IQ . I - , - ,!, 4 QIQ Q V I ,, , I I 4 I I .. .IQ IQ . . , . III Y .IQ ,I, 4' - I 1 - .1 Q I - .- , - , - I ' . I ' ' ' H .IQ . . . - . . U I . . . It I L Q .I Ia . X , mm hun .1 I , I I, 4' .IQ QQ Y OI! .IQ ,I Q .IQ ,I. Q.Q .IQ 4' QIQ Q 'Q' Q Q QXQ 'I' .IQ .I 4, .IQ ,:, -:Q .I. QXQ Q 44 IQ .IQ .IQ .IQ - D - , .IQ , I . . .IQ . . . IQ .IQ Q .IQ I I 0 , .IQ , -Q' .IQ 'IQ .IQ -4 .IQ "I -x- 4 Q ' QVQ . 4 '4 f .IQ Q , .IQ Q UIQ .V IQ .IQ 4, V as .IQ Q '4' .IQ g' 'X' W' 'X' QIQ I L45 3: . .IQ Q 4 .Q 4, Q .IQ I - ,I, 'Q' ' 'I' ' Q Q Q Q Q Q Q Q 4. V Y Y Y Y V 9 V Y V Y Y Y Q .IQQI I .IQ .IQ I IQ I IQ I .IQ IQ.I .IQQQ.IQQIQ.I .I QI QI Q Q IQ I . .IQ Q IQ I IQQI .IQ.I IQ I I QI IQ.IQQIQ. .IQ I QI I QI .IQ5Q.IQ.IQ.IQ I Q IQ . Q 4 4 .4 44 4 4 4 4 v 4 4 4 4 4 +4 1 .4.'4.'4.'4 '4.'4.'4. 414.14.14.14.'4.'4.14.'4.1444.4.14.'4.'4.4.4.4.'4.'4. '4.4.4 4.4.' 4 ...4 1 ' .14 1 .'4 14.'4.4.4.4.4.4.4.4.4.14.4 omplzments o Complzments 0 WILLIAM B RILEY D J BRADLEY MD Henry Dornette, WAbash 3911 Paul A Dornette, MOntana 284811 THE DORNETTE COAL 86 COKE CO Flowers Say It Best LUTZ FLORAL CO RACE AVE AND C 84 O RY Brxdgetown phone Mgmana 2035 2417 White Street Cmcmnatl, O I'1Lhcr l'1ll1od L01 what .nc the Cleeks fd1IIOllS' IQIILN IlLSIdl1ldl1lS REPAIRING STORAGE We Never Close C F M 86 M GARAGE Tlres Batteries Accessories ualzty Grocerzes and Meats 3200 WARSAW WAbash 4067 ED POSNER Prop JOE NAEGELE JR Mg, 3501 Warsaw Avenue WAbash 1730 You Just Know Its Good When Itg Fyopn Complzments 0 SQUIRE SFOOD MARKET THE WILLIAM H ALBERS sr LAWRENCE CORNER SUPER MARKETS PHONES WABASH 0161 0162 14.14.14. .4.14.14.14.'4.14.14.14...'4.' '4.'4.' .14 '4.'.4.4.4.'4 1 1 '44 1 .'4.'4.14.1444.4.4.4. 1 14.4.4.4.4.4.4.4.'4.'4.'4.14 1 '4 '4.'4.' '4.'4.'4.4.4.4. .'4.'4.14 4 4 . +4 4 4 4 4 4 4 v 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .4 4 4 4 44 4 .4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V v .4'A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A. 'A' 'AQ 'A' 'A' 'A' 'A A A ,A A A.'A 'A' 'A' A A 'A.'A.'.'A. 'A' 'A' A 'A' A 'A A 4 A A A A A A A A 'A' .14 .14 14 .14 V V .4 . 4 A V V .4 .4 4 A 4 4 .14 .1 .14 .14 .14 .14 V V . 4 . 4 4 A .14 C ' f ' It .14 4:4 .14 .14 .14 .14 .14 4 .14 .14 4 4 .14 .14 4 4 .14 .14 11, 4 4 4 4 4 4 1:1 .14 .14 4 4 .14 .14 .14 .14 4 4 .14 .14 .14 .14 .14 .14 4 4 .14 .14 V V .14 414 .14 .14 .14 .14 .14 , .14 4 4 .14 .14 'Q 'Q 4 4 .14 1 .14 .14 .14 .1 .14 .14 J4 ' . v' 4 4 .14 .14 V V .14 .14 'I' . . . . 4 'I' .14 14 .14 - .14 .14 q .14 . . . . .14 4 . 4 .14 .14 .14 414 4 . 4 4 'X 'Z 4 4 .14 14 .14 .14 .14 44 4 , . . , , - 4 414 4 1 1 44 1 V 1 1 1 . 1 . , . ' 414 4 , 1 . . , .1 .14 .14 .14 V v .14 .14 4 . 14 , -. H . . . ., . " 3 4 . , . . , , 4 4 14 3 2 .14 .1 .14 .1 .14 .1 4 .14 .14 4 .14 .1 4 .14 .14 .14 .14 .14 .14 .14 4 4 414 V .1 .1 4 . . 3 3 1 . . 3 V 4 .14 .1 .14 41 1 . . . 1 .14 .. .. 1 4 .14 .1 44 .14 4 4 .14 O .14 4 4 .14 .14 .14 .1 4 4 '4' 4 , 4 '4 41 4 .1 1 9 -s ' 5 gi ' ' 2 4 .A 'A 41 14 4 4 4 4 4 . 4 4 .14 .1 4 4 3 v 6'Q O 4 4 .14 1 .14 .14 1 f .14 .14 .14 4 4 .14 .1 .14 .14 4 4 14- 1 +4 of 1 .14 'I 'Z .1 .1 .14 .1 .14 - .1 4 4 .14 .1 .14 .1 4 4 .14 5 1 .14 I' 14+ .14 .14 'I' 'X' 4 4 . V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V '44 4 4 4. 4 . 4.4. .4 4.4. 1 1 1 1 1.14.1.1 1 14.1 1 1 1 1 1 1 1 1 .14 5 5 'f-2 I is I -5-ling, ' E 549 11 1 f 4 4 4 4 P u r P 4 u 4' P u 4 4 f 44 '4?4PPP4P4P44444 Pr444449P499'?444 44 444444444444 a4?44444P44444 P444444444444P44 Complxments o ADAM F MEYER COAL CO 1233 POPLAR STREET LIN DEMAN S DRUG STORE Prescrtptzon S peczalzsts 4903 GLENWAY AVENUE PHONES WABASH 0865 9871 twenty nnnutes thmkxng ll up DAVORAN S MEN S WEAR HATS AND CAPS WARSAW at ENRIGI-IT AVENUE Phone WAbash 9606 '.,.'. 5444. '. 3. '.'.4.'. 4. Complzments o THE CINCINNATI BANK AND TRUST CO EIGHTH AND STATE Cmcmnatn, Ohio St Anthony Messenger The Popular Catholxc Monthly Published by the Franciscan Fathers Supports Poor Boys Studying forthe Pnemhood Subscrxptlon S3 00 per year 1615 REPUBLIC ST CINCINNATI Prmclpal Xou posmxelx hawe no excuse for belng late Orth I xc got a snnply gorgeous exeusc KN hs Ixe been slandlng outslde or Let Me Make Your Next Suzt JOE LINNEMANN Custom Tailor Dry Cleaning and Repalrmg 810 OVERLOOK WAbash 4475 44444444444444444444444 MESSMAN WENSTRUP Quality Clothing -x- 611 613 MAIN STREET Com plxments 0 THE BURTON FURNITURE CO. 141 W 6th Street 444444 4 94 44444944444 u e u' 4 u u '. v 44 v 4v.444. ' 4 s -.4 Q u sfo-4. 5 .Q 4 4 o 0 U A 4. 4. n I 4 , . i 4. : . Q I Q I O . I 5 . 4 ll 4 D' so ' 5.5 , 4 1, 4 I V ? . ' . I 'Q . , ,Q . 0 1 ' .5 v so . l ,O 0 1, . 0 . ,v - v . 4. . 'f 4 - 4 4. . U 4 ,xg 4 ' K v h'O 5 , . ' , , ' - e 'Q 1 1 4 ,v K 4. . , v . O ' O. . s' , 4 4 - 4 ' .1 , 4. 0, '-0. . . . , . 5,5 ,v Q v 4 D ,, 4. , . 4 4. . v Z . 4. V ' ' 4. 4. ,Q , . ,v . 1 ' O ,v ' - . :zo . . ' ' ' nz. . 4 O f. 32 r-v-1 ,Q ,v 4. 4 4 4 4. 4.. 4 4. . 4. . '. 4. 4.4.4.4.. . . . f. 4 '. 4. ' 4 '. 4. P4 444444444444444444 4444 4444444 44 F449 444444444 44444444444 44 P 4 u 4 P 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 s 4 4 4 4 4 4 4 P 4' 4 4' '4 4' 4' 4' 4' 4 u 4' 4' 4' 4' 4' 4' '4 4' 4' 4' 4' u u 4' 4 F 4' 4 4' 4 4' P 4' 4' '4 4' 4' 4' 4' 44444444449 "1'1"'1'1'1"'1'4'1'1'1'"""'1'1'1"1"'1'-1"1"1"1"'1'1'""""'1'6"1"1"9'1'- '4 '4 '1' 4 v.'.,.v.'..g..g. '4 1'1'1' '4'4 1"1'1"1". 1' " '1"1'1"1'1"1"1'1'4'1""!""' 1"' omplimenls o DR V H CHENOWETH Compliments 0 L MEYERS DAIRY JAS A MAHoNEY Prescription Pharmacist CORNER EIGHTH AND MT. HOPE PRICE HILL PHONES WABASH 9632 2001 MONTGLEN Service Station TIRES - BATTERIES ACCESSORIES MONTANA AND GLENMORE HOWARD SCHNEIDER Prop knxlous Nlothcr Is mx boy reallx r Father Lamoll Very WAHL S DELICATESSEN WINES ICED BEER HOME BOILED HAM Home Made Potato Salad Corner Enghth and Rosemont Phone WAbash 9767 PRICE HILL CINCINNATI OHIO WHEN QUALITY COUNTS PHONE US BLUE PRINTS Speedy Messenger Servxce 432 MAIN ST PHONE MAIN 6575 Complxments 0 CAL CRIM Comphments o MRS LILLIE GROTE v 4' 4' '4 4'4 'Z' 414 '1' 414 .g. '1' 4:4 '1' 414 '1' -? 54 4:4 '1' 4:4 '1' '1' 45. 54 54 4 4 .i. 414 4'4 .f. '1' '1' 41. 'X' '1' 'I' 'I' 4 1' 23 414 '1' '1' '1' 'I' '1' '1' -? 54 4 '52 .f. '1' '1' '1' '1' 4:4 I? 414 '1' 123 '1' '1' '1' 'X' 25 1'-I 'X' '4 4:1 4X4 4:4 4:4 0:9 j4'4 1"1' 'P+ 1'-!"1"1' +4 '1"1' " 1' 1"1' 1' "'1'-1'-1"1"1' g..g.'..g.'.'.v.'.'. 1""'1' vu.: '..v..g .g wg. '4'4 '4'4 4' "'1' '1"1"1"1' '!"1"1"1'+-1'-1"1"1"1"1"1'-1"1"1'+ 1' "-1 " 1' '1"1"1'-1'-1"" '1"!"1' +14 4' 4' ' 4 4 .4 5 .44 5 4:4 4:44 4' '44 5 41441454545 5 4:44 4 4 414414544145 544:45 5 4' 5 5 4:4414 Z4 4:4 424414 '454 4:4 5 54414545 4 4 5 4 4' 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 '1' '1' 'f 54 - Q ,v 4' 414 . '1' . '1' ' , 'X' .. 4 '1' . ,xg wa u 4. ' , 2 . 41. Nr. - - ' Ns. .g. ' M . . 4. M Q 41. : n 414 - 'X 0:4 - '1' 7 1 . 414 '1' , 414 4:4 ' '1' 414 ' - 414 ,-4 ex- C4 4 . Z' - 54 F 'A - 1 4:4 X: 4:4 1 4:4 : 4:4 .g. U1 ' 4 4:4 7.11 414 4:4 ' I I I 'I' Z 414 - 414 No. . -.,,, 4:4 414 .g. 'A 3 I CD - :xg 2 '1' U1 ' ' W 2 4 4 9 v Q v v 1 v Q E, 4 5 45 4 54 Q 54 5 .4545 5 54545 5 5 5 .45 A 4 45 4 O 544 5 5 5 5 5 5 545 4 4 4 5 4 4 4 5 5 vv vt: ,Pgv vvsvpv THE BUSSE 84 BORGMAN CO 1517 FREEMAN AVENUE CINCINNATI OHIO HILLE S ualzty Meats and Poultry PHONE WABASH 4895 WARSAW AND McPHERSON v 'fog 1 vv v vv 44 4 A so 44 .IOS H JANSEN DDS Provldent Bank Buxldmg Phone PArkway 1020 PHONE MONTANA 2120 EDW LEISGAN G BULK FIFLD GARDEN LAWN SEEDS Hay Gram and Mxll Feeds Falhel kappes Whit IS the IIILOIX of the huslum of Illilllgllliil IJXIOIIIICIS Bulkn Nhat do xou lhmk I dlll A quiz Lxd FOR FREE PROMPT DELIVERY WABASH 1125 MACKES FOOD MARKET QUALITY MEATS AND GROCERIES 5027 GLENWAY AVE, End of Car Lme Compliments of DR H T MCFARLAND v v 1 v v 'Pos 44 sooo A THE WESTWOOD PLANING MILL CO Friendly Bunch 0 Lumbermen BRIDGETOWN ROAD AT BRATER ST PHONE MONTANA 2516 Complxments of DR GILES DeCOURCY vov 1,1 v v 4.4.4.4.4.4.4.4.4.. 3 '.4.4. 4 4.4.4.4.. '. 4.4.4. ' 4 , '4..... ,.4.4...4..'.4.4.40.4.4.4.4..'.4. A ' C . . , . . . . . ! Q . 7 . ' s.: H 1 L 'K , , .. '. K. ' .' . ,. ' . I J , 1. V . - - , . 9 PCA ' f if I I C ' ,f.,,,:, 4 4. 4. 4. ,4. 4. 4. v QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QQ QQ Q QQ QQ Q Q Q Q QQ Q Q QQ QQ QQ Q Q Q QQ QQ QQ QQ QQ QQ Q QQ Q QQ QQ Q Q Q V V O V V V U Y U Y O Y V V V V V V 4... ....,... ' 4.4.4 4.4.4. ,.4.44.4.4.4..'.,,.4..,.4....,........ Q... ,.... Q. ,..,... ...,........,. . . .. ,..4..,..,.4..,.., 4.4.4... , Compliments o REV JOSEPH SUND EARL ZEISER Plumbzng Contractor 4208 W E1ghth St Prlc Phone WAbash 1635 eH1 All of the best fnlms from all producers play at the CHEVIOT THEATRES Harrlson near Glenmore MO 0313 BE SURE TO VISIT THE NEW CHEVRON THEATRE FORMERLY THE WOODLAWN Comfortably Air Cooled Complxments o MR AND MRS B H ROETKER rather KI'llSllI1U XX hat 15 a b121111111alf SlOLlxLlIll8Il I don L know rather tucks 1111.111 "' Raj I Q B M A U S E WABASH UZ65 v v vvvvvvvv vvvvvv v Q.QQQQQQQQQQQQQQQQQQ.QQ,QQ,QQQQQQ4Q Q QQQQQ,QQ.QQAQQQ ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQQQQQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ,QQ.QQ.QQ.QQ.QQ.QQ,QQ,QQ3QAQQQQAQQAQQAQQ,QQ.QQ.QQ,QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ.Q Q Q Q Q QQ Q Q 6 Q Q QQ Q Q QQ Q QQ QQ Q QQ Q QQ Q QQ Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q . , :Q!!'Z-10.4 e " .' . .Z.e..".X'." .-If. ... -!'!'Z'.". ' . .'!""? X' 'Q Q14 'Q V O' Q54 Q ul. Z 'X' 'X' 'I' 'I' 'X' 4. . JB QXQ - f 'X' 4. 5' 'I+ 5' 'X' f 4. 'I' 'X' . 4. 'X' Qx- 'E' 'I' ' . . . If -Z' . . ll Q' 1. 'X' 4. 'X' . 1. 'Z' x- : 'E' 'X' 'f Q' 4. a 3 Q . . Q, IQ . u ' 'I' . '. 'X' . 4. 'I' 1. - 'I+ 4. 'I' Q, 4. . Q - 'X' . .. 4. ' 'X' '. 'I' ' 4 g. . . . '. 'X' ' 4 4. - .Q 4. , . 2 Q' . Q, 4. . Q, 4. 2 4. Q' - I. I 2 1. . 4. 'Q- 4. w 4. - - .1 Q - - - Q Q 'X' , , . J 4, . U. . . 2. 4. 'a 4, A- ., . 3 ff - , ,' - , 4 4. r J. 'I 5 Ifathcl' K1usl1nff' "XVcll wh'1t IS '111 'llN1ll'll'H -" ,Q . D. , L . 4 4 4 . Q 4. .f .. - . -'Q 'S' S " ' ' ' ' VJ ' 3 5, . . ... . . 4. 4. -5+ X, Q:Q g. . X QXQ Q g. 2 Q' . . . ' I ' v Z -' 1. 'X' Q 1' 1 2 4. x . :Q l 'X' Q, 4. ' Q Q Q. , . I, O Q? X, Q? 4, Q:Q 'X' I I :' Q , . Q : -' Q 4. . .'. 'X' . 4. 'I- Q 3. '.' Q, 4. 3 .'. .' g 4. . Q 4. 'a 1. 'Z' g. Qx' Q g. nf X QXQ f Q -x . , Q , . 4. 'X Q QV , . 1. X' Z 1' V 'Q . Q Q .Q 'Q' V V'4 , . 4 'B 2 4. Q ' 3. , . ' 'X' ,. . Q 'K' . Q U U U V V U U V U U V O 1 O U U V 1 U 1 U V 9 V 1 U 1 V 9 V U 1 U O U U V Y U V U U 1 O 1 V U .' ........ .. '!"X'.'.. ." .. .Q........'.' SE IUH IJIHEIITUHY A1f1er1 Anthony Xnte oseph R Bachus 1111113111 1321111121118 C11ffo1d Benken Robert I BCI1lC1SCl1 C COIQC XX B IICIIS o1111 C Be1sme11b111eggc Robe BCIIIII X111c1t H 1 11111111 sch hll1 Bo 111 Rohm! BOIIIIHIIS IJU11d1C1 I I 1C1xI1CI 11111111 BIUC1xSC1lll11C1l X1XlIl B10 11 Robert B mn Cunae X B mn 11111111111 C BlIlCS,gC,lllC?Cl R 111111 ISIIIHCLC Robelt B B11111gs XOIIDLII B B11e11e1t Clealy Bllllllall 111ac1c1e11s C B GI 'xllhlll 1 C1111111 R'11pl1 I Cullen dll1LS H DLIIIIICI lee H D1 Nluno RO1JC11 XI 1J111s111o1e Paul Doolu Rogu NI IDIIMC1 Be111a1c1 X Dwner Rllbtll lg Dxcl Rax111o11c1C hlsaessel Robelt LIJPCIISICIIICI 5xl'I1llll LIHSI IxCl1IlCI1l R Lsposno xlll1lU11X X 1'a1 OSCHI Fe1e 1111113111 H I'e1c1111a11 oseph L 1-ex C1xr11I 11cse 1111118111 I CClC1lIlf Ro JCII B C lcxe I'1an1c H Dl1C 835 McPherson Axenue 1038 YV1nf1e1d Mcnue 19 HIIICSIOXNII Xxcnue 446 Alta X1sta Xxenue 8 Rl11lSCJIl Axenue 808 C1ue11es Road 801 PCCIICIII Menue C,z1111at1o11 Xxenue 040 C'11sex Xxcnuc 0 8 I1be1ty S11 11dllClS Xxenuc INV Beech Xxenue lo C Rmg Place 71111 I-e11c1tv Place 1050 XX ells Qtreel 009 HHIIIS Xxenue 1101 Seton Xxenue Bendu Road De1111 1118 C uc,11es Rcnd 101 Imam Xxenue 1015 Dun Menuc 157 Mt Hope Road 1910 Rutledge Menue M0 Penrose Place 1108 HHIIIIHLCI Sncet 1011 RLC1111 Mcnuc 5870 Ioxcll Xxenue 111' I111be1o11 Xxtnue 78 346 1010 11 Regma Xxenuc Alta X uta M enue Benz Xxenue XX anau Me1111c Beech Xxenue 810 kno Ianc cc qc gc 104 C 11SLX Menue RC11ClllIl Xxenuc Oucen C111 Xxcnue Dtlllldl Menue H111s1c1e -Xxenue M5 Neaxe Street 5185 11113 0 41131 Alta Kuta Axenue CJ115ex Xxenue Rutledge Xxenue Robb -Xxenue 1 It ', 1 ..................,........,.........,........................ . 1 ' 1 1- 1, J . .,...........,.......................,............................... 1 ' '1 1- '1 1 ' ' " ' ,,.,......................,,..,......,...............,.....,,.. -11 1. ' 1 '1 1 L' ' J. .,......,..,....................4...............,........ fi 1 1 -1 '1 . ' .........,,,...................,..,.,..........,.....,......... 117, 1 '1 1 1' , L1 '. ,.......................,.............1.,....1....... 1 ' 4' er I. ......,...,.....1..1.1,..,.,...1.,,,,...,.1..............,......., 1' '1 '1 '1 1 ' 11't Cl. .,....,...1....1.,............,...........e 11111-1 ' ' ' 11 1' . .11...........,.,..1.,.1....,.,,.......11..,....,,,,......1.... lf, 1 Bic1', " 1' P. ......,.......,,.,..,......,,.....,....,.... ...,.......,...,.........., I 5.0 XV. 1' ' ' 1' 'c1c1l Bla." . 'z ' B. ,.,.,.............,...,.,.,.....,...,................,,,................ 35713 1' " 1- 1- 1 11' , 1' 41. ..,......,.,.,...........,.,..1,1..,..,..,.,.......,,....,...,,... LTL 1' 11 ' 1 ' 1. ,,.................,.1.................,,.......,......,,... L'11 ' K' '1 5l'.f' .................,,,,.....,............,,.........,....,..,.... L"1 '- - ' -' Ay. .....1...11,....1.1.........,............... 1. ' - ' 111, 1' ...11.1,.1,.,.......,.11......,.1.1..,1.....1..,.,,.....,....1..,...,. ..- 1 ' 1 1'c 1, L1'51'1.-. 11......,.,,.,.......,11..,,..,..1111.......,,.....1..,...,,.,. - 11'1 1 F1 1 , 1' '- 1. ...1.......,.1.11....,....,,....,.....,..,.,..,,............ - -- , - ' ' 'tff' "" . 2" 1 li. ,...,.1........,,,.,,...,.....,,,,.....A "' 9 1' 11' 1 ' ' .,,...,,,........11..,.....,.....,..1....,................,... .HL . ' Burke, Roger M. ...,....,.........................,......................,.,....,....P 115 Grand Avenue utl ', 1 ' ' '. ,......,...,...1...,...1,.,,1,,...........,,,.................,.,, 'I 1 ' 5 3 1 1 1. . ....1...,....11..1....,...,,.,.....,........,......,............,, T1 111' 1 . '1 1 ' 1' ' -1. ...,..,,1..,.1,1..........,.,.,,,,,....,......,.1...............,. 102 11 '1 1 1 ', 1 . .........,..,..,.......1......,.......,.....,,..,.......11,....... 1 1 1 1 ' , 1' '. ,........,..1...........1.....................1........,..,.,..... 35311 ' '1 '1 1 J'1', 1' L. .....,.,,,...1...,1..,.....,..,1.1.1..,,,.,.,.1......1..,.,.,1. 1111 1 ' 11 '1 1 I 1- J. ............1...11...,,,...1.,..1,..,,..1.....,....1,,,.1.. , ' 1 - f -' -J. ..,...111.......1..,,11...11...,....1.,.1,.,,,,.... 11111 11 1 7' ., '- 1 . ,.....,..,..,.........,.,.1..,..1...........1...........,......1 1.1.17 ' ' .1 '1 1 5. ,' A' '. .,...,......,..1..............,.,,,,,,.,.11.............. 1.J-1 N 11 1' 1' 1 1 1 ....,....1,.,.,........,............,,..,,.............,..11.................. 11111 1 '1 1 1' , " ' . ..,.........1..,...1.1..........1......,...,..1.1..,..,.....1........ fi" ' ,' 1 1 ' H ,jf . ,.........,,..1..1..,...........11.....,..1...,1.1.1...,..,. L-' ' 5, 1 1' . ,.1...........,.,.,1.....1,,..,,..,.........,...11,.....,... 1 11 11 '1 1 Groene Stanley C, Haass Robert I Haggertx Paul I Harrrs hclufrrd 1-Ierlenran Henrx Herthaus ohn B Hellnrfrnn Iaul Hetlrerrngton crnres Hoelleer Ildnrund Xl Ho trn rnn Robert Hudepolrl Iours li Irnlroll Rasrnond I-I rspers anres X ennrnes Ilronrfrs X lxeller Xntlronx 15 lseller Robert I Kendfrll Robert I Kernen XX alter lsreler Eduard lxrefler Robert Klrne Ceorte lxluener Donrld kntpp Hubert X I .rbbe Rdynrond I elken Edu nd 13 r ner oseplr rnnern rnn R rlplr ronette llonrrnrck o tn Robert Lolraus lgclufrrcl B Luleen 11 rllrftnr I Xhhler Donwld N1 NleC'1nn Ixexrn C une S1 c rrntt r N1cNerntx Lduud X ersler XX rllnrn Nlenees Eugene X Xlentrnle Xntlronx 1 Nlersnrfrnn liernird 1 N11 er Elnrer Xlollnmn I ours Nlorgan Donald B Nlurplrx Edu ard XX Nlurplrx oseplr E Xlurrax Donald I lr 4134 Iamestoun Menue 081 O tkland Xxenue 1 Inst Xxenue 71,11 Robert Xsenue 1 C lenxsax Menue 150 Drna Xxenue Slrfrfler -Xxenue 'Vim Holenslrrde Xxenue 018 C rlsex Xxenue 000 C rlsex Xxenue ts r C leruwrx Xxenue 011 C l'tr1C Street 10 8 0 ,1 1771 1161 fill Retrna Xxenue St rebler Street Nlurdock Xrenue lleetlr Xxenue XX rrsars Xxenue Xnranela Place Pulte Street Herbert Menue XX rr sau Xrenue 6 0 Rrd exrers Xxtnue 0 Sunset Xx er 14151 Xlfllill Xxenue 071 Sunset Xxenue lvl' lieeelr Mer e 1 Xndrexss Men Dent rn Stre 1 rllells Street 1 C lrurelr Street 1011 YV'rs1nnf ton Xxenue 1'10 Slrleer Xxenue It ee Mer or Rue lo X I 'HS Sunset Xrenue 11100 Ross Xxenue ,ll1l1XICIXllllLN Xxenue 11117 Durex Xxenue 010 Elberon Xxenue I 1 1744 t 4 095 Hnrrson Xxenue Sunset Xxenue Demer Xxenue Carll Street Ross Menue ' ,Es 'I rs nun Xxenue rr l', ' K' A. ....,........,.,..........,........,............,............,.,.. 'U .' " ' " ...................,.,.,..........,............,........,......... fl' " 1 ' ' , ' 1' ..........,..,...1., ..,..,..........,..........,....,,,..,. 3 61' Q1 ' 1' , ' ' V ' , J . ..,...,,..........,,,.,1,..,...,..........,......,,.,,....,..,, 3"f . ' ' .e " ' ' ' , ' ...............,...., , .......,.,.......,,.......,..,...,....,.1....., 2717 .' ' I " ' ' -'lf I. ,.....,..............,..,.,....,......,.,,,,,... Lfff -,z -, " r ' ' '. .... ,......,..,.....,..,....,..................,..... 1 L L' .- '- ' 1 2 , " ....,...,...,,,.., ,......,.,.....,.....,................ I ' L' ,' '- ' ' , , ' . .....,..,..,....................,.......1..,...........,..,, -l'1.' L' "ln '- ' . ..,.....,....,......,...............,.,...,....,...,..,.........,, 3 'g' ' ,P " ' ' ,,...,.......r...,,.... ............ ,........ .... ,,,,.. 2 1 5 1 .'z' "' ',,A I' , .,...........r...........,,......,.......,.........,......,,,,. E512 , ' ',' ' ' " " ,. ....................,........,........,,,..,....,,.,,..,.......... 1112 . " ' ' ' , ,. ,...,....,...,..,,.,..,....,.,,..,......... , ,.,.,..,.,...... 3715 'z I ' ,- " ' " , 1 R. .,..,.,.........,.....1.,.,...,..,,....,,,.....,...,..,.,...,,, Llf , S' "-A, ' ....,............,.,.........,..,.,,,,................,......,,.., 'Y 'V ' , A .....,.,.............,..,........,..,,...,..,.,,.....,......,........... 3 "' ' " .- " ' ' -, L' 'gf .,,... ,,..............,.,........,,,..........,..,..,. ......,......., f 5 711 'z '," ' .- " ' " ' 2 .,.,,......... ,.,... .......r.. ..,..............,..,..........,....1- 1 I E I " ' ' 2 , -' ,. ....,.,,,., .,...,.............,........,....................., I 11 .' 'f ,- 'rrue Knellin, Cjlrarles 1. ..1,..1....... ......,,,..............,..............,.........I 1 013 XV. Htlr Street -, f- 1. .,.,,,.,,........,..1....r,.,......,....,.,.r.,..r.1.,...,,, 1 'f . rf, '- - 1,e-'t .- lf. .1,...,.....,.,,.....,.................,,...................... ffl ,R 'ru- l,' ' 1 . 2 ,X. ,..............,.r...... ......,.,. ,.,...,............, A 1 01 ,R '- ,V " ue If ' ', ' ' ' ............,,,...,............,,,,....,,,..,.,.,..,,. 1-1115 - nz .' '-et I, ga , 2' .,..,.,......,,...,....,.... ..,,,.,,,,,...,.,..,,..,.,,...,.,.,,.. 1 34' " 3, '-' ,, 1 " ' . .,,..,.,.....,.,..,...,,,,,..,..,.....,.,,,....,.,,..,..,,., 011' 1 o .' " " ,. ,....,,,.,,,...,...,..,,..,..,...,,,,..........,.,,.,.,.......,1 f - . W L. . f' ' " I. ...., ,...... ...,..,.,,.,.........,........,,.......,,,,,.,.. 1 1 50 'rr"-11,- "rue N1eCL 1 :line 'lf ..,,....... ...,,..,.. .,,,,...... ......,,,,,.,........... 1 3 1 5-18 1, ver' ' "r' l :rd N1-Nz -10111 li. ., ......., ...,..,, . . .,...., ..,......,...,,...,.. 1 171 1'ur'ee'11 .1 ve' rue' , f 1- ul. ..... ,..,.,......,,..................,..,.,........, , C- , -- - .1 " '. .........,.,,....,.........,,.,,..,......,,,,.......,.....,. ' ' A, '- ' , - ff. f- ,.........,........., ,...... ,.,.,,,,.........,,.....,. ,,....,.. Q ' , 1" ' . '1l". -' ,....,.....,......,, ..,....,...,,.....,.....,..,.....,...,,,..,..,,, L 441 1 .' " ' , . , . 'lf ,...,.......,,,,,,,...,......,,,,,.,.......... ,......... , H1011 Q , - ,e '- - , ' ' ' '. ,,.,...........,,..,...,.,.,.,,,,.....,,....,.,.....,,,,, 132 , ' ,' - , ' . .,.....,...,..........,....,,..,,.,,.,.,.,.,,..........,...,,., 1 -I .',' , " ' XI11rra1 Iamcs I NIC 113111 C 111111111 01111 R1111111 I O S1131Ig11I'IC5SX 111111 1 PCHISOI1 XX111121111C 1,C11C1Llg1I151 170111111 P111 Cl E111 1 101111 11111121111 11lCC R0111111 I1 Rap1e11 1120111111 R Rauch CCOIQC I Rc1ns1a111r 01111 X R111111c XX111121111 C R1cs1e11111rg X111111 X R1111 XX111l?lIII I1 R011111 R211lJ1I RIJ11l11855C H1111 X R0111 R1111111 O SlIl115C11ll1lC 1A11II1X I S11ICI11xC1 XXl11lllI1 5 11113 P 1 1 51111111111 R011111 5111111011 R011111 I 511111121111 X111110111 SC11XXElIll R011111 H 5111111 Pa111C 512111 Cwcorgc E SILXt'I15011 R011111 IL 5116111101 C 11211 11s 511111 1,111 15 1 1011 1 111 1 11 1111111111 0 11111 0 111 111111111 R011111 I 01111115111111 Rl11ll111 I 11111 111121211 C 101 ,1 1- 111111111121211 HCIIIX C 011 H0116 R1111111 1 XX a111S11111111 I-111111 L XX211,1111 F1111I KX21 111 111113111 XX CI111C11xCII 0s1I111 1 11111111 R11 1 111 Il 11n111 X10X51ll5 1111s011 E 1111 X1 998 11121111 X1111111 1037 111111101111 1,1111 9 XI1I21111111 XXCI 1 7 1,'11111'1I111 X111 1 11 XXCIIIIL 1 IL1111 X111 1 X111 1111 1 '11 11 I 11219 1118 11187 11 fl 1311 1 111 1 11111 XX1l1lll X1112111111 1,1111 H1111111ss XXCIIIIC X1012111 X1111111 Rap111 R1111 X1111111 11111 XXCIIIIL Hlg1Illl1gL X1111111 C 1111s P 111 K1111111 IJIIXC X 111111 X11 ll 1111111 X1111111 1118 51111111 XXCIIIIL 1115 C1121111111 X1111111 1 111 X1111111 11 H1111 X1111111 100 1 1111111 X1111111 B011 319 Nma X11311111 151111 517 XOX21 X11311111 1114 Rl11I5OI'1 X1111111 1101 C111a111111 X1111111 11160 1121111111011 XXCIIIIC 191 C111111 X1111111 1011 X1211111111 XXC11lI1 XI111111111 X1111111 51111111111 XXCI 311111 111111 1 C 1131 11111 XXLI 111s XX 115111 XI1111011 XX1I1lll XX 11511111 1011 XX111llC C11s11 X1111111 C1CI1lI101C X1111111 51111511 X1111111 1111111111 R0111 111 X111 1 111111111 X111 11 X111 1111111111111 XXC1 1 11 511 ,, I - - -1. .1..1..,1.. ...1.1. ........ .,...,,.................... I L ' 1 2 ' ' , -' ........ .,.,.....,..,.....,.... .... ..,..,,.......,,,,......... I 1 - ILZ . -5' 1 - 1 '-1111' if , ..... ...,.,,.,. ..........,..,.,,.,,,...,. 1 311 1 " 2 .1 'Ill' I ' . " ' I. ........ ,,...,,...,. . ....................... S1781 S1. ,.11'1'c1111' . " ' if 2, . 2 15. ,. ......, ......, . H11-11' ' 'gln . "1111- V1 ', 1 ' .. .,,...,,,..,..,.., ..,,. ,...,.,, ..1.,, .,,....,,..,..,., ......... 1 2 7 C L 111111 .- '-1111' ' ' "' .....,..................... ,,.1... .,,................,,..... ......... I ' ' f 111-1 -' 1 - - "' , A '. ....,.......,.....,,,....,. .........11.,.1.....,..,..........,..,,.. 1 227 1 ' . 1 '- ' , 1 1 ' . ...,.........,...........................,,................. L 11 1 " 1 ' 1 , 1 'lf' ,. .,,.,............,,,..................,............,......,...,,., 3f.07 1 I ' .- '1 - ' 5 1 1. ............,........,........,....,...,,......,...,........1 "K ' .- '- - 1 ', "A L. ..........,.,,.,....,..,,.,,................,.......,,,..... 1712 '- - -- ............11,,.............,.,.........11.....11....- 'f -' -1 f ' " ' . ,....................,.................1.,,...,.,,...,,.......,... . L I i 1 1, .....................,......................,,..............,........ f1.1' 1 'r ............,...................,,,,......,..,,.....,..., 51-I 1Iz"2".1'-111: . 1' . ............,.................,..........,,..........,..,.,,,........ A11 r-' 1 'r - ' " 'z A1'. ....................,......,,.........,,...........,.,...- T. '- - Q11 , 2111 1. ................................1........,.,,,,,.. .........,........ I 019 121171 .- 'r ' .' "'K f, -' ....,....,..,......... ,................ ........ ......... 1 ' - J' 1- '- v , " 1. ...,,,....,.....,,...,................,.....,...,........... f . ' .1 " ' S1'1111ei11e1', X1'i11ia111 N. .......,.............,.......,........,.,.......... 5 CL1c111'ic11' P12110 .' " ,. ....,..,..,,,................,.,.............,........... 'f -1' ' 1' - Q -' -, 1 H -1. .,1,,,.,.,,..........1,..........1.,.1.,,1..,..,.,.11.....,. 1 Lf. ,- 1- - .1 1 2 1 . .......,,,...,,.1,,...,............,.,,.....,..,........................ A .9 " - J' 1 '- - S111 1 'L '1111 I.. ..,.....,..,,,,.......11......,....,.,1...1. .............., 1 211 1 ' 1 1 '- ' '11, ,. --1. 1...,.1,,,.....,.11.....,....1........1.,1......,........11.... 9f40,' ' . --1111- '1' C' 1 XX'. .,,............,.,....,..,........,,..,...,.,,....,..,........, 1115-1 XX'i111i1'111 . '1111' ', -' .. ,.11...,,,................... .,,..,,....,..,.........., T VCII-'x 'Pi111- X' 11' " '. ' 29 ..,................,............,,...,,..,,.. 1715. " . '- - 1' iff -. Q-51111. ..11..,..,.....1,,..1..1.,1,.,,,1.....,.......,....1 - X' 1' '. 1 'A Q. .............................,,.,...,.,...,.....,...., V31 L' ,V '1 - X' , -1 7. .,.................,...................,......,,,..... f' I1 L ' ' 1 '- 1 ' ' . ' , .....,...............,....,.......,.....,,.,,..,...... 12711 .' A .Y '- - ' 1 . -' .........,., ..,. ...,....,,.....,, , 1.......,...,..,....,,..... S 1 31 C111 11 .- -1111 '- - ,....,.....,...............,. .........,.............. I 1811 - z'. 'Il' XX' -1 ' , ' 1:1111 ...,, ..,, ..,..,,,,......, ,............ .,1....., 3 T 5 C 1111111111111 , -1111: XXVL' . Cl11- 1s Cl. ......., ,...,.,.,..... . ,,,,,, ........,,..,. ..,.. , , , L ' -' 1 -111- 11'-- '-, , Q 191. .,,,...,,,1 ..1,, 1,1, I ,,,1 ,,.1,,,1,.,1 , . ...... 2 7 112 111111 1,1Zl1C , ug- ' . . .,,.. ..,, .............. . . . ..... ,............. .......,. 1 1 111 1,i1111 Q '1111 HUTUBHAPHS HUTUBHAPHS .4n-...f:z,':0 :nm n 1.44 ...v.'fu-"L . .n -a7,"f'Y."""-'A " -" A' ' V' " ' '-"' """ '- " ""' ' "' ' ' 'H' "' M' ' A '- - '- -14 - 4: - - "1--L - -' Af ... ." .'.'. . LT 'r r 4. ,-.'1i'- ..v 14 .- . tn,.f..v-.,:n.4-a.-.-1.1v1.,.,,,,.,.,-,,-fl., 'n"""' ".,,-""" ' " , , , , , , ,, , , 4 4- A. N- 4 ..f m . - -h. ,- W .... 5, U. 1 .N -. .Y-, H.J,, . u u , .v .Q '.J 1- ,. f,- A nn- - . --1 - 4. . K . A, .4 4 r.a if' In dlfl 4, A--0 .1 4'1- A-hh It I I4 -Q us -. 'll-1 -S J 4611 -1. -n 1-, . -.- IA- . n-1 . ,.. .I . .V , . A. .a n -1 A. .. -. - ,,. ,. .-. .-..' -..A df. .D .--A Q-- 1.-. .- .. ,,. . p. 4. .4 A ' 4 . .- . Q- A :., t .-- -.u-- .v Q.. u'-4 . .Q .,, .,. u -.u . , A ASM ,,. Q--fu " I4 L B-'Q uc. 4. M .V e- '. i 'fi -.g- .,,: 4, l-A-. +I- -- 1- A'-H .,. . 4. -Q- f 5, A 'I , HL. A-LI '-1.-1 Il5"l .5-, ..,' -ilu .gfv 5:21 u--4 Jgri. . . -U, 'if-4 .im -.'n.: -A .-g... '. 'll -42 -Fi ag:- A' fl ,147 4-QL. , V. . '4- .. , ..,v .,.-.,, ..- ,A .. ... ..-., - - f .. ,, ,, V . .-. -, -fy , . -'- 'ggi'-'F-. ".' ---'--",.H -J '-- -'-' --'-' -- "-'-" -19. CA- - 9 lu-'P K--U ".5'Ur 3 .... Hb- 66-l J'-.P B Jo-0F"'3l"u 'fa JU- h7U2fl-F,-'lil'-I --be -4' 'WI 'U'-0'-if-voli--I 'lb '4 .


Suggestions in the Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) collection:

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1934 Edition, Page 1

1934

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Elder High School - Elderado Yearbook (Cincinnati, OH) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.