El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK)

 - Class of 1926

Page 1 of 178

 

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1926 Edition, Cover
CoverPage 6, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 7, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 11, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 15, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 9, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 13, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 17, 1926 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 178 of the 1926 volume:

, , . , ,,,.,. ,, , . ,.5k,, ,,,,g, , ,. ,qw,1-:f. -- -W, ,. . -..,., .. ..- ,,-,,,, , , ' ' , ' " ' '- " ' ' ' 'W""""'fl'N'1" fQ. """'f. ' V f .,. "'w"1::'.' '-w-- f.--, -M Y .-..,,.- .. ' Y "U ' ' -A 1 " 11 -,, T. .-Lu -..-.- . ' i5"'71"?"?"'f"'1'P"'f X X, lblllf B.. .'Il'I'I1IQX 'I XX IQXT' -,'1X LQ X, XX 5 l 5 KX. ,XA4j, E? X x T ghjtclcf Em 777.4fz4a,fd 17 E I --' - 444- --M - " ---S -- -1: 1- , Aff-w . 5 5 .. 4 'X A FW NN W X ' , o 1 . R 1 XX TP 3 Q . , X 4 -4,1 X? 3 . j 1 g N g f" 4 o I ' .Q Q 0 -sf I . . 145-'-', A 'vs r 4 '33 ' ' Y 1 2 1 li'-A-.--F 4 Qi I ! W izaip. 1 j ' H A ':- Z Z V I A cfgfq 'f-- A 'MN' k -A - 4 . ,A - ,, , A ,, , '1 ,rar X i I 18333 MRI 9,-,Jed-P! gd 1 I my Cfhc-z Boomer 1926 JI 1sI1c 7 Cfhe Semor Cldss 0 EI Reno H1 gh Schoo H RQ o O 1I1owa I II 'VIII-III Mm: N13-:'1":l:x 'I'xx'1-:N's'xv.'lx M, I xl to X I I N I I 1'x"L' J W Y . X Im- R ?fxX X W 'YTQQI I"l.,,fvf'f'f xxx I I xgwx., ,4 W V ,, ' , IIHQK I'I uf I I mfyf'If+fIf'-I - vI'I5I. 1 II X! My X - 'IL I 'F 'I 9' I -'gist ,fd Y ,, Yxxz ix-LIB ,I II II II I I II I I I I I I I II II If II I IE ILIDIQ :cIIu I . Y - . I I I I Jn. uf 1. I 1 ,J NINI me ,gk EW? 'H' ima-ww? zz..,.,1re'g E21 ,..zf milf 17 ' f x y I 0 Q J Jin ' A FL -H 11.1 QP' ww' 'T X 3,-5 was 4 25, "':-veffxv'-'f5.f 4.1 .da.:'f?'5.:.J! DI' DIC XTION I N 'I ' -1 llllu ll Hlull . . -ITIS!-IX-'l'XXl1,N'1'N-DIN 'Z' -. jf' 1 Vw!! ,N 1 H1 ' . .U www? PM xl 'N MMJN, lx um MMM MM 'f'w ,IANNMMN ' 1 1 'VUNH 1i1,w.1flilWl'NNrCk. In 7 'jf 'Q'A .ml'-T' -n :H-pl -. I ,lm " "NT " 1" X F X 'f -fm " Rf- Q37 al. fwdlwukk :rf 1' 1 I 'X' H - ' 'V ' V 1 IV H K ' Qi 'i 'Y s' 1 yr.i . jf' 'f sg., ' fi-5,1 'I A 'H' Q J f u- I4 V 3 UUA , L- ,fyf 4114, H, , , -.-. 1 . .V ' Ja S -'iw M A' ' N 'In gil 1 X M -. ,A - x ,XA , , 'evvhmilulf ' 4. f p! , 1 in .1 A 'gill If I, . Nw fe,-aa, 'F , V' , N , .sw haf' f , Wea I JY 5 'gm' 4- 'jvff""'a' 'V Fw" ' ..:f1 X! 1 , f ,-u-"-,f-'- .Q,.:g.- A 4 .u f X f 'Hf 1+ 12 X -14 H W J ,,,w -- ' , eff yr. .VW 'fi . - -1 , QQ, ff ' 1' - f f :Zhu "TT -, 5, ,fl ., K , if '- QQ-. rl' Qn'Zif' 1' N M' .II V ,L 1 M 554- I K. ,, if q:,,u:m-:-- . f 1 it fu' .. 4' xx LL ,, - g., ' gf 'N - fl' -- ' f Eff I . pg ,Isl I ' If fi If K -'25 N.. , , f . , i ' Fm, y A ! EZ- lg 2' I A, .4 M 1-fi, . A V., f lf f kl I fi 'f ' If ,f..:,-5 1.-is - 'I-14-.Lg ' Ar, f Li -"' if T "'f- , ' - yi f '14 .. T- , ' "ff ' Uf'?'gLZ': 4-15.2 5: - ' Q' 'a'TifFi'-14" -nf' Y-f - ... -f " ',-.,j+J xk 55.113 ii . ' 4' f R- ?-ff"'jgLQ '.T: - -Y-'A ,--, Yr. V-'j'f'Q' Ari, i ,,,--:2-- J j M, Y H N " 7777777457 Wit 'W W'gYw YYWYY ' Tk"m ,,,,,,,1 1 1 , J ,4 , 'IM Bliss Mn' SlI.xNlQI.1N, Svlliul' .M!x'iw1', wlmsv wmwls ul' 1-nf-1n1l'z11rv111vHI hun- In-1-11 tin- guiflillg' st-11' to g'I'i'ilt1'l' zu-l1i4-V1-lm-Ill, :uni who 11:15 In-on NU 4'UIIwiSf4'll1 in lam' vi'- f'lll'TSfU nlzlkuf flu: la1stycu1-.,i'S1-luml mn- nl' 1'll,iUf'llI1'IlI :xml ll2lIPIIiIlt','S, Iln-Sf-11im'4'l:1ss l"Yil12'l5' flwliwzxtcs ilu- 4XI1f'll2ll Hntllllvl' uf wifi. gig? IHI 1 mm 1511?NINl'I'l'lCIiN"l'XX'l'1N'I'Y-S Nlss Mn' S1r,xxm,1x V w 'x L ,- EWG RD .L I 'n , ,,-, 1' Y w .N , :ww.1:",wu,--wsu Wm: 1 . , ,1:':1.:w.m: gtg? rl 'l'lIl'1 IIm1rNIl'fll Nl'll'f'l'i-:HN-'l'NN l4fN'l'Y-FIX 'bla X-' , . , ' In 7 i 1 , V 1 K P ' f ' W 1 1 I 1 T, I I ! W , i I: f , Q I' W' 11 1 W 1 I w W 3 LE.- N1 lx NX-vNi-x..z.1.41--1gm'i'x'w Lawifwl K M-. 'Nm 'Qi' 111-rlww ii EM '.'.11lll1f Xllvr'-vf. .r"f I: L H1 111, xywhgigf. jk, -www flwv Suu Evil" 2 M-'.m- 1im111t.:!1, 1fl2l..11"'.iX'i'F. 'H1' iivlvi 1 . ' 'yV"Il.iEI:1l1lU1l1 imxlf x1,.1r1I'A: ihvvx' T11IIl!X7"". , Z .1v,f.ivf11Ki:eL:Q,' gviuwvm z1X.eN5ruIm1.sl1v Milli' It 1 Ml-3,.q-,1l1"1w.ai.' 13-'frl1lfLX,Q11.'Ii1j M11 nuI1M1:' i ,121-' gw.zri'411w Klum Wai- ."!E'HlVif'YY !1:nNi1xh'vi'H! V 3 'win 'ln mx' ' W , I. a V, , RX v V K X 44 ff -I X E , ,7 X A , . I , X anim -.--f - , 1 f - fff X ,f f A 1 P - X, I L if 1 1 1 I 'X r KDE Boo S 'lLIllIIC1IIvXl!Ill NI s,wn,1,x '1KXI.fX'I'N sux . 'Lv - 2 ,f Q rf X Xq . ,p M X ,,"f4, W! L Xxx X .Roi 7 of , , in Hvii I 'lkww E3-Hrli II 1ifvXI1,f', ,MN IMHH' !ll li.-.V-1"1gy11x , I Iiuwli IN Sw-:mx HKMIQ X' In vm- -11 IZHHIQ YI Ill XIMYI X, 1 1111111 1111 111 111 11 111 11111 :1:1,11111111:11-1111: 11111111111111111111111'11'11'1111'1111111111.1111w111111111:11111111'111111111111111::,1'11,1111.,.1'11111.1111.1: 1111111 11111111 111 Qi , N llll IUUNIIP NI IX " 'I I . 11.--.' Nl'I'I'l'IlCN-'l'XYI-INTY-S 111 HU 111 11 1- 11 1"111'11i11.1.1',1111 1113111 HIH11 1111m11.1l',11l1111l11'111:'1-11111111Hl1iw1'11l1,, ,1l11.1.1111.,.111 ,,vHH111H11 11111111 1 W. SX HI 111 1 11111 11111111 11111l1 II 1 1111111111 111115 11111 N111111 11 ll 1 11 1 11111111 H 11111111 11 111111 L 1111111 s1 I 1111 f111f1f11, 111 ll 1111111 1111111111 11111s11 111111111111 11111101 1111111 1l1fI1flN 111 11111 1111111111 1811011111 l11111111l11 1 111 1 111111 11111 1111111111l111111 0111 111111111118 11111 111111 111 Il S 1 1l111s1 1111 1111 S111 I1111 1,11 101111 111111111 ,111 11 111111 11111111 111 11111 11 111 N11 11111 -'vip :Atv 'lk R 4-wx:-. 'H THE' SCHCDOL h......... vg. nf. .J IIIIIHHIIIIHH1IlHHH!llHHI M ll: mmrllmlvlllwH4IIIIAxinlvvllmullxzlmilmxml.um'-1 .rwml' 'IHN'HHNWIIIU1lIIlHtIIII1lhIl1WIIWXHIII :mum mm ww 4m ml rm um wmvullm I ' E 1511031 I-Ill f NINICTl':l'fN-TXVl'TN'I'Y-S 'C J ' mm1ulwm1llmm mmm anw1HmvllmwnHHwlllmllllllmullxmxlzlvmuvxln1111 .mmminmm'IHw.,numunlmllmulumxlxmm um in nn w w w may m n wx nw mx 1 1Q1111111111111 11 11111 111 11 11111111-1111111'11111111111:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111111111 1U IHI lllilxllll XIXl'1llX1NXl l IX , " 4: 1 . -: 'cN"1'-sf 111411 1 1 1 1 11 1113111111111:1111,.1',411111111,11111'1111111r111.1111:1111111111111111111111I1111l1I1II1lI1'1I1lI1l11l1111Ill14l11I1ll1l1l1111l11.111o1111111111111I1111l1111111l1111111111111111 LEON J DEMING Xl N lt 1 10 1 X x UXX N N l 4 0 Ll. I ' 1 ' lllxllll NS L X K I I 1 N N 1 1 -Q 1 ' HH llS llll lt 1 1111111 11 11 1 1181 ll 1- 9 p 9 W v -,f,4.4-.N v4.vf-- W' Il lllllllllllllllllllllllll llllllllll MlmHllumllllllrlllullzllmllm''im-1' lmllw-ll bm ,lzllllwm lm l,w1l1-'ill llllwlw ll' l l l l llll IKHVNIII' NINI IIIN IXXINIX IX ll Q f l . 1 . ,I . . . ,,. .. -S. L llll l lllllll lllll mllllll ml l lwl ,Ilm'll1mIll1,'lrlr1l.lm :im ,l ,ll ll ,H M 1: m 1 , :ll 'll l l QA JOHN T BUTCHER N XII l 4 N 1 N IU Q4 Ill I 1 s qqxx I H 1 X Nklllt 1 IIN FUI I x 1 N I l Mn. I':l"I'l'Illil'I is um- ul' ilu- ln-:I l'n XVII N1'llHlllIll'Il illtlwstzxtm-.21 lll'llI wlmsl-4-11-1-ll lx 1-0-mpc-lwlliml illltl wlum- lllutiu is fm- ' Hy lil: llllIll'lllL.L' I-l'l'm'ts 'lllll llllufllzll llllil Tlvc- luv lms mzulv ilu- :ww ln1il4li11g', I'tll'lll1'l' lx 21 ' sl-ml, int: g"Ivlv flu-'1n1, 21 rznpillly 1'1'm'i11f" I'1'2llllj'. lt was only Ivy lui: In-1' xt- -- Ill'lI llc gzlimwl Illl 1-lm-lim: fm' tlu wl rl I mls. ll- is we-ll l'nuw11 -1: El l Npz-ala-1wll'l111u-ll zllvilily. mf? ,, YslxlwIwI1'nwwIx1wlx:1nanw:zurn11Hw1x1xr1,lIwuwAuwxxulmlunwuumwNumlm xvww1rm1IxInwum1rlm.n:u:ww,ww1ru1Ixnw'wIxmluxlmmxmamumlfm wImlwuwrunz1ulmlrmummnmlm ummm u 5 .- 2 THIC H1 il PMICR - NINE'1'ICICN-TXYl'IN'1'Y-S J, tg IIKI4IHIHHIINHHIHNHII wmv fummzmlm,xI1w1uuIHxlxuz:1Inmlw:mnnmmmm,IxI4wz1xurawHw1xwInwx1:1zwz1rlw4'411w.yuwIw4ruuuI1uwHHmnnmlnlmmllu mu 14rfmmxlmmlunmxmmmw x uw-mms Fdcu tg WWF X A,,..-o- .J if V 1"'-II .L .VJ "'if 'I Q' Qin. 0 ff' . . nf, X I x F Q ms f . P61 A""""", an , -f - ff 55 ,,.. . Q , . .MMa, 1 ' - ' 1' ,,.,..A--"' " 4, -- . - V fx M,,,f" fx 7 L1 ' - fl., .- ' X y fl ,V 4iV,-'K,,. V L - if 1 Y V li EN ,- 1 IQ Nqxxxxxl Il LI It :rs e 1 -'I-1 HMIH WMLW W M Nw H ,H 'N' H MVN!! 'QM1Hi'Hi,"UNI'NIMlYMHN i'N""".N'1'x!'J'N 'HL1WIWIW'HHMHH1VIHiiHHiHlHMwH'mHl'HHNUIHN!'HNlMHN'1VHM THHHHINIII ' .lf V 'l'Hl'I IIUHMI-Ill -NINl'I'l'l'Il-IN-'l'NYI-INT '-SIX G w IN IH' U1 ,N " w, 1 wi 11' ,N fwhliw W1 x NN' ,W NJ W 'H' 1'1 'A W -H 'M HW'HHH'HH14HN'NlNM'N'NWa!! 1.,1 lx, "bww, .WIWHWHNNNHIWNII 9x I Qi 5 IL PSI-I XYI'I'1'HlCIl V. l,. All-12ll.l. UT, , l,,.mI,,,--S l,,,X-ip 'wlznxuv XY:lI'4lI'Il" linuzlislx 13 AIZIHIIIII 'I'r':xininLL 'itinu' I-I, H. S. ,':ll!.ilIl"'l'S Sn- inf' S-pulysul' Al ' '. .XIY l 'lim' 4I:ll1- IZ:-mfg l.' II, M, U. K X X f Q x . I VIRGINIA l'4unX'I4IIl "k'nlIw-tux' uf lIll!'!'lIilI Ih-W-1111 l'In,L1lish Il ' Ilistury , 'l's:l NIU tin ff' I4-'1-11111thlle-4-tux' Y' A Q V x 7 'R 1lli.XI+Y I,. SKIl,I,I-IILN .NIYil'I'!.I-f IIILXZII. SlQll.!,i'I!l'1 Hllvup lil: Illllfilllu "IH-pp.-1' Klux" Stuly Hull IH-yn-It S:-:ms-11 H5 lnrxzarilxrn Hllilllfll IH .XIl1IvIif'4'I::s1'h Il, l'.1'. ik IiQk',ymw1IwHxvxulxlxlxlvwzmlumliw umuumlvmuwmlmWim1uswm1m1xUHm,mlmmmmm1mu mvwwuaru, mummmxm:.mm mx vm rx M ,ue 'M wx wx ' nm mv x 'l'Hl'I Iilrtlillill -NINI'I'I'I'Il'IN-'IWYI-IN'l'Y-SIX w HN ummm m mx U H 1 mwmwxw www w ww ww w M1 Aw mu ,mu .wwm ,vm uma Yu 1.1: ww' wx, 11 wx: w: 'x um mx XXII N lvxlml n sn 1, n Hx N Nm nu Q N nm-h ufhnl null Lum N N X I N Xluxl ' MIWwJIN,1IwL,N1.'wN' JN M 'UN' ,. 'WWW VM ,HM:HNYlMWlN,MIN",H111' 'HN' !H'HHHH2.Wi,!!H .HWMUIUZWHWIIHUHNKNZNNEHN NWN 1 H H W WU IX W 9 li' 'l'lll'l l1tI4lMl'Il-1 NlNl'I'l'I'II1IN-'l'XYl'IN'l'Y!-S .' u,.:::'H -. , , , ,w www aw,-xlvmw.: , ,J ww 'rv , 'vw ww 'wwmmw'm.Nw:s .w w C, H Nl lx I un xth. Nllx X N P-Ili ll XII 1 N DIN! RIXX X Q Shcrlm 1, lllstnrx I Ill,llNh xlkltlllf, Qu r I IPI ill I N111 Xl 511111 A x Ill N r KF!-.I ll N III4 INI XNN1 Ash li U hi II NNI NTS N hXI YI 'IIIO Sfrzfn 11101 NI X X NDT n l I ummm lx r flunuxlrx I' lu k IIINII lmmcstn SI IEIILC " tum Shun C I I RN Pflth C1 utul x llunuxlln ne S Iunml lI1p..h IM II lla Hmm Nl outs G. A. IUCMVNIT "Tho Hip: Hlu.:"' I,I-ILA RLANCIIARD 1gi,,1,,g5- "Km-In-1' uf the DrlvnCS" .AL.Z,'l'il'lIItlll't' Lzxtin I'i-'ture SI11-w Sixth-Iwur study hull 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-111111.1111l111111l11111111111111111111411111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111411111111'1111'111111111111111111111111111111111 :J IN TH!-I B1 NPSIICR 'NINf'f'l'l'fl'IN-'IWVICNTY-SlX 111I11111ll1111111111111111111111111111111111111-11111111111111111111111111111111111111111111l1ll1111l1l1111111 1111111111111111111111111111111I1IllllIllll111111111111111111111111I11111111111111111111114111111111111111111111111111l111l11111 5 PI I X I N 1rul1111Stf S 1 I Ill H1 1 N lrl N X 'S t 1 1 L l N XII snr I Xl X 111 1 111x1 111 1.I1 vw N' 11 1 I1 1 l I5 NINI'1l" NTVN N X Nl .44 15 llli., 1 ll' I' IIlul.ln N ' ' "1r11i111is111-1:11.1.1-12111111 I 11111111111 1-1 I 111111111 I L vvYvl!1e'Ill .I1111i1.1' Hluh . , , 1111111111-r1'i:1l l,:1w .l1111i1-1'H1ul1l..l.. 1 x11111.1s111111 ' ' 11111 ll1'-11l1- Q1111 51-x 1- 1 . Il,.X. Q13 Xia-J X A COMING lf! C X A, f VN!! 9 ev Q. l A nvi- QU! ,,,'f J JI' TH E .. SHEEK LF,,.,,- I 'X 161511 Y X 5 1 In 'T, 'l'Il1: nw. 1- - s 141 mm. xl, v.1n.e:x-'rus:x'p-MSM A I X I 4 5 ff! F YT' " -H - ,,,,.,. . Y, ,, m N 3, .Qu I A V , 44:5 ' " " g-'af' .,,,, 53:1 X ' S ".2'i' ,.":'x'j!:j' , , XIV 4 . Q' ' ff ffl 7-1 I ' 4, Q' Se' 1 " ' 'R ' f-57if,rZf fi ., Q4-X-X" X - I' Q, "1 -ijli' S " ' ' 5 C. .4 ,7 "wiv I ' I A 1 7 jf ' ffl! 1, 'iw .lf ' ifx. 537 , xi 7 J ' 4 R' fi ffl if N ' fl if f JJ! H-ff, m , A -Hy: I V A . + . ffl 3 X 2 .,,,7, V . H L A ' f ig F XM 'A ' 'M "" v .S " , N k 'W - 1'. 9 + . ' , Q ' ' 1 A A -4 P F 1, I J' 1 I, XX J 'gl' , f . 4 . , ' V, X f N3 A' 1 Qffuwi V 5 R , rv X V, 'intl I ,I V, 'Q I - A1 A A xl I9 , lx I Sr f 5 ,Q x . N . ., 1. J . ,VI , f 5 'K' X' 'V' f, s' ' ' NW- 4' .I ,.! K ,' A ' ,X XO Y' I-H yf lg ., Q 5' ffff' ff V gm! 'If , V ' A ' X fxwfx ' 3 f S X , - ' .gf T1 , f z". ,- K Y ' ! 3 "" l I , - 'A'-:ii , X H, f l F if ' ' L 1 I ' A 4 , Y -Y 0 6, I i . xxXX fv u A 3 ,V 3. r f, . J V ,A X A I, .Q I g,- A .. ' 1 f X 1 xf-'4 . A 9 N y A 4 , ' Xi' sw- -- - f' ly 1 . A 4, X yy' ,ff ixkjfif 1, X , .X ' ,f XXL ,4 , ,B iff f YN fr Q 29553 .i Xp , Q95 A 7,1 ,U- N Sc-:mors X , , i Y 111 '50 1 x 111xT111x'11N FJ 1 111111 ' N 11 NN N100 QN 11 1 111 111N1 N 1x N 11' I I I N I 1111 1 xx 111 Nlll Nl 11 1 xxlx 1U 1 N 1 I4 N 111 11 1 1 1 1111111111 11111 1 L S Ill 1 1 NN -1 1 H1111 1011111 N11 1 1 N1 N .1 put Xl lx 11111 N 1 1 111 111 1.s1111 11111 . SP 1111 1111 11101 111111. 1 1 1 . 11- 111 1' II 1 ' 1 111811 Iutly 11131 N 1 1 N N lufllx 1 It N11111N 1 111111 NN I1 111xx1 I N11 l11111lIl11r11 11 5111111 N N ll N l X IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII1 I11I1Il1II.1III1IIlIiI1111I1IIIIIII1II'1IIIII'IIII 111111111 1lI1I.III'IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII11III1.I1IIIII1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIII!1IIlIIIIlI'III1.IlII1111'IIIIIIIIII1III1IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII N 1 22 'I'11I-IRUUMICI'-.'lNI'I"-I1I.'- ' If ' '-SIX le IIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIII11IllII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111IIII'IIIII11IIII1III1IIIIIIIIlIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I1 l I,1'111's 1211111 1'1i. .I11. .. 1 -- I1'1-.'i111111l 811111 1' I'l:l.'.'. I-11111111111 '23, - 111- 1:1111-111 S111 I 'III 1'1111111'i1. 111-1'11's 111 11Il1' 1Ii:11iI1111l llI"S. I-111, XY! 1i1111-1111 111111k.' 111111 l1Iz1.'f'Is.'1 II. N Ii 1"1111:1:1x1-1 1-21. .'11111:111 "f1vl'l"' .XII 111:11 l':IiiIllI'. 1'1'1-si1I1-111 l'I1i. S1--'11-11'y l1'1'iISl11'1'I' S1-111 11' 1'l:1.'.', S1""liII'j' .' 1111111 l'11llI11'il. 1141111111 I1'1-1' 11-1-:1s111'1-1'. S1"'!'I:l1'j' 111111 1-1lil111' '1'l111 S1-11i11' I'I:1.'.' 111-1' 1'1'1'1liI11l'. 121511111111 Il1'xx11'1"1"1' '-11 1 ry " l'l1i. 1'1'11si1I11111 S1111:111'.'. 1'1'1-si1l 'Ill Ili S0111 1111111111112 111'1-1' 11'i111 11'iI, 1111111111' 211111 fun 1 WI -11 I11:11's 1111 s11i1l. '1i.' 11111, 11: ' 11111-. I,1111x Y,1'1.. N11 .XIII 'l Stallil' '23 'Ili Yi1'1'-111'1'si1 1111 1"1' 'O 1'l'1,", 11kI:11111111:1 XY1 'kly 'Il L ' kly 1' - 1-1' '25, All! 1:21. I'1-1'-111.-- 111' I1i,' :111ility in nrt, 110.11 1:1k1- his 11111111 -1111 1111 his 1 ' . 1'111:111:11 I'. '.x1:x I'1'1-.'i111- it 11111 N11-1' l'l11I1. S1""I: ','-tr1'1.' '11' .Illl ' ' 1'I'1Ns '21 .' 1'11 'I'1': 1' 111111. .1111 'I 11- 'N :1 f1-'1l1 1' '-i,11t, Wit 11i111 :1Il girls 1i1'1, 111 111111. 111-.1,1-:X 1' ,. 11111 .. " 'y S11: '. I'I1i. 'I'.':1 M11 4:21. 1211-11 4'l11l1. S11-'s il 111:1i1l I111'I1 .'1v1-1-1 :1111I f:1i1', 1111111411: Ii:l11,' 111:11 in 111-1' I1:1i1'. I.:-11-1 I'I1111'1x 8111111 l'11i. Yi1'1--111'1sil-111 C11 1 H1111 ,' 1j1l:l1'I1'II1'. "Hi 1'1111l' '.'1l 1111." .1 1-I1:11'111i11:: 1'11i1'1'. :1 IIl't'iIj' t':11'11, 11 1111-using 111:11111111'. 1-1111111111111 "Ili g1':11'1-. 1 ,I1111w 3I111:l:1s l':liil11I' 11'1-1-1111' 1111111111-11. I,1'1'SI4il' 1 A 1111 1'1111111'iI. 1Il1-1- 1'111l1. .1111111:1I S1:1I'I'. 'l's:1 3111 1l:1. .XII :1l111'l :1l11I 1li:11ili1-11 1111, i111'S.' Illilll. W1 1 I1:1N 111'11 111-:11'1Q :11 Ilif 1'11111111: 1111. I W, lll EKG' Illl' BUUNII R NINI Tl I N TNI NT! S X xllllllx llllllll fill 1 ll NN l N F 11N lmu N n l l ll lt Il ffl ' 1Hl I KN 1 Num 1 'Nil ell! N llxx xxl me-n 1 ll 1 l x l x 1 l .xx -N14 on ov v Nl Ill NN Nl.m 1,5 Xllll 1, N ll 1 Xlxl llll. I lq no N . 1 1 x X 111 HN I 1. , . N llunl. ll N 0 N ll en N ' N N X, v Q ll lllf' I 'llll N IX flldll 1 IIXX n 1 4 U v llulll N ll I Nu rc ll 1 N QI H N N VN if 1 l Nllll Ill I N 7 llll' llx lllNull1 lm ll lllIlllIllllllIIllllllIlllIllllllllllIlllIlllil'LlllllllllllllIIIllllllllllllIlillIIl',lllllllllillllllllllIlllIIllIllllllllllIlllllllll1IIlllllllllllxlllllllllllllllllllllll lllllllil.llll1llll'lllIlll'lllllllllllllllllllllllll I " I ,' . 31 WX .' C Gif- ' 'L' '-.'l.' 23 'ct llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllIlll!lllllllllllllllllllllllllIIIlIlllIllllllIlllIlIlllllZllIIllIlllIlllIlllIl!lllllllElIlllIlllllIlllllIlllIlllllllllllllllll,lIlllulllIlIlllllllIllIlllllllllllllllllllllllll ll flllll l-l'l'll 'l'.xx'l.n1: 5 .. , Gln-v Vlllll. ljllill'll'lll'. "'l'll0 Uypsy lPYl'l'.u "Milf 'll1'I'l'yllI1ls,'4alll." llv lllilj' pl-l'vll:llll'v l'ul""1-I l',' lik, l'ul lu-'ll lzvk llll l 'ng xx'l 1 it f mms lu l ks. lll-:lliv Sxnlna :, , N "llrl lf .' I" lllvl- 1'Illl1. ljll:ll'Ivll1'. Yi '1--pl'4," I- l1.Bl.l'. .lllll '. .X lnullle-ll llilll' "Ill 5:4 ll lal' '. ' .xml 4-xl-Nm'llIl1m-Nl lllll '. ' Mx :l,xN 'I'. x' ,ol- "H 'flu Sql 1' '. Yl1'l'-lll'i.4'l I l'lll. Gl Cllll. llllf- . ' :fc-l' 4 llzll. Wlle-ll you nwl-I ln-1' you think shv is quivl, X .xlllfllff l'l'lt'IlllS lu-l' jullity 1'l'l'2lll',' all IHS! 1 il 'iol. l l M. ' 'lax' .. 1- -, lff tlmll. lhl. kvllv-lll. tile-v Vlllll. "'l'll- l.'pNy HlP'6'l',u I-I. Vllllr. "ll', " Nllil ill lr: Nkvll '1ll, .-xnl lIl'Yl'I' fzlils In mukv 'em full. l':l,Xll'1ll ll.xxNl."l'l-il: A. J! lfmnllulll. Nilllllllill All l 'til' ,'c'll l2ll','lllIl S - 1'i1'lX l"Ul'lllll. In-M lily. "l'i' true rmm- say lui' "lin, l'lll in tlll- -nel l -'s N ' mga' . 1'.xl.l, 'l',x Y,Xl.l. . NT Su: '. l'lli. l'l--N'1l1-nl G. ll., Ill-1' In--url is like- lll. l'llI Nln-'N ll2ll'4l In . l'Il,x1l-: ll 1 lxx'N " ' I. Q" Sv ' 'l'lIll'j'-'l'l'1ii 'Ill' X' l'lli. Squzlxv. Glu Vlull, l'l'l'Sl4ll'lll 'l'.':l Hu Hal. lhmmq-1' ,'lg1IT, Sl: Sl km-ll Airl :ml : U uw. XVI lux-ps willliu .1-lllml law, .'XIl'l'lll'Ii lil-:xxx -4 I vt'7 4'llIIl'lllllI Vllllv. li. ll. S. lflllgi - VN. .xlllllillgll .Xl'llllll' is Vx'ill'X. ' :J l llllyf3I: '51 1111 X N L.1111S1xx111 11 111111 NI 11,11 11 1 1111111101 b 1111.11 N11 IN1 N 0 ' 4 X11 11110 11 1111111111 to XXXXI 1 1 1 11 I N 1 'll X xllll 1 N1 111 NN I I Nil N 1 011 U11 1111 ll 11 ll 1 ' lx X! Ipl x N4 11 A N110 Ill 1 . I 1 l N11 111 N1 111.61 1111 ss 10111 111sx1n11 1111111111111 D1 11 119 ID1 NI11 IX 011' x 'N1 l'N,.f0l2' I1 IX 1111 X 1 11111011 . x PM Xlllgllft g l Nl'-N Xl N 1. 1 x , xx A g 11 1 111111 1111111111 X. I1 -1 1111111 1 1 IN 11811111111 11 ll I 1f1 1111111 1I1I1I11III111III1I11Il11I1l1ll111111l1i1I1v1Il11l11Il11I1I1111111.1111111111111111111111w1I11111111I1III1I1l1I1I1I111I11I111III1I1111111I111Y1I1111111I1111l1I111111111.11111 1111 1l111'1111'1I1 11'1111111111111111111111111llI1l11 1 24 'l'111-I 111141311-Ili --N1N1'1'l'1'I1'IN-'IWV1-INT '-.'1X V853 i 1114111111111111111IlllI1l1I1I1I1!1l1111II1I11l111I1l1I1I11I11"'111 111111111 1111111111i1111111111111111I1IlI1I11l111-1111111111111111111I1111111111111111.111I1111:1!111 .1"1.'I1 11' 31 1 111 111'111111111111111.1l1l111 A: T W.. '1 All - " . :l1l: 1', W1--1'I,' 1' ' '1:11l All ' .' :1'1', M1 x '111. H0 if 1 V111 111' 1111- 311111 1111. i . 11 1' 1111-sv KIIIXS lll'.N full f.. F1111-i Y1' ', a11Nc1: ' " Fug" V 1'11i. l1111'1':Il'j' lillillll' Allllllil. 121111 111111 Iii S1' Vi. '1',':1 M1 1:11. ' '1'111' 1':1i1'i1-s :11 11i1'111 ann- 111-1' 111: 11.', 31 '1'1r1':1Il l11'1' 1-':1y1- s1-111111111 11111 1111 lllllj , YIi1!Y.X l:11I1,I.1-I 11.x11y-21: 3.11.11 Q "1' Tn" 1111-1- 1'llI11. 'IR11 M11 1i:1. 1111s Ims A1111-1'i1-as .X1'l1'1' so lang 111-111: .' 112111, "Vis Y1'1'.Y 1l'lll', :ll Inst ,'111's 1'1111g111. 1'1.11f1-111111 M 'ms .. 1 D1-A ny. .111 St: ' Iv1'11111:11i1', 1'111 '1'l12 VIIII1. 111' is Y11Ij', 111 '1s1-, Su' 'ifillfly fr. 1'1n' 111 111' his . XV ..1.xx1 191111 in g'I uf I'1'1." 11 1 .'-1: ., 151 011111, "Mis: 1'1 11 1' H .11 ,, -. lzj. 'I'1111 lllllif s11111i1111s f1l1111w you ,' 1' .'2lNV, 'lvlll' 1'1:1.' 111-11',' 1 .11 111 pr: '1ic1- 1:12 I11. 11:11 111111 Ii-1' ', 1111-H CIIII1, I.-1: 11.' . 1"--15, I11-1' 111-1111111111 yn-s, 1':111s1- lllilllj' ."g11.'. M. 11.13 l:Ill'l'1-I 1'v1-Y Ili S11 Vi. I,:1s D113 1X11l1'l'11':lS. '1's11 M11 l':1 Mi.'.' M:11'i:1l1 131'111'1- W1-'rv 1'4ll'4'11l 111 .':1y, 111 -1111111 111 1:1111 111111 11111'i11g 1111- 1 '1115' XV. 1.. '1' . . 1' Ai :'II'v TO 1: . li. 1'1ll1P. I-'111'11111. 1'11:11'11i11g flllll. H1 'C ' .' 1 1. 1:11' - 111111 1'4l1' :111 '1:1l1, I1 li fs Q'l'1':lI Ill'1'112l. 111' 1: t f:1l1. ,Y - 593111111111 'I X l S S ly sl 1 1 1 1111 I x Q Q Xt l 1 lNNl N lsx x IN ll I lllllllf Q 5 1 f lx xllll XF X111 X111 11.111 x Nx 111 xllllll 1 1 r fjlllllll ll ' XX is H0111 111111111 lx X nw x 1 1 II011r1l Qlliilll 11111 1 N was not 111111 111 -.slr 1 I N JH N ' no f 1111 P Ill 1 1 1111111 Xl 1 llf 1 llll PHNI1 1 I00 pl 1111 IX 1' Nl X x 111ll1IIlIIllIlII11I1II1ll1Ill111Il1ll1Ill1l11111I111111I1I1ll111111l1IlllI1l1l1llIl1llIlI1I1I1l111Illllllllllllllllllllllllllllllll1111111111ll1111lll1lll111lIIllllllllllllll111111111 lllllllillllllll 1 ll ll lil 1111 x 9 T111-I 151111Ml1I1i-- N1N1'Z'l'l-I1'IN- ' Y ' '-.' 'Q llllI11111I1llllllllllllllllllllllll1111111111l11I11lI1111l11l1I1llI111ll11lli1lIll1,1Ill 111'l.Ill1lll11.lIl'llll111ll11l1llil11ll1llEllll1.1I111lllllilllillllllll ll 111 111 111 1 1 ll lll 11 l 1 1 .x ' .X1lX1."I'lllYl1 "1l'1'I:1'I" F1111 111111. 1!:1s1:-111111. S1 'I 1-I1li1111' A111 11:11, 1'1'o,-i11 -111 li. VI1111. W1--lily A11 '-riisiiig Sl: IT. 111 :111 1111- -1: 111- w:1I1'l11-S 11111 1: Jfvs. i1I'1'1l11:1. ll'-:N'l'1f1:11 .1, l'. A.. 'l's:1 3111 1111. .X l111111s:11111 l'1'i1-1111.' will tzilcv 111-1' luirl. I-'ur sho 11:1Q :1 l'z .'1'i11: 1.1111 nrt. . f'l,1f0 l"l.ll'1'1iN 11. M. U., G. H.. J. l'. A. I1 -1' waxy: :11'1 so -1111-. lI1'1' fl'1t'l1llS S111-'ll il VHXS .' ' . IM: ,' :':.1. .. . -1 Vlbtllllilll. 1l:1s1'11ll1z111. 1-I. 1'll1l1, 111-'s ai 1'11:1111pi1n1 in l1:1.'1'1-llmll. A1111 ' .' ji! 2 1111 111 1-s 11111 slzxll. llrrx fjl'l1i.1CY ,, . f'0Ill'1l1IlQ' 1'l 11. I-'111n11:11l. Ile ': 5' ' -1 bringing i11 f'l'l1111 Va - , 19111' ill l'110I11:11l 111-'s not l'2.'1I.' I. Xvlilh 1' mn LL 'Y G. li., J. l'. A. Wi I !1111lI1vS.' i11 this nm- 111-:11'l. D1 l 1 -' t'riv1111s :1p:11'r. .11:.'.' : '-:.x1:1-1-1 J. l'. A., 'l'.':1 M11 Gu. 111 'Vs :1 girl willl :1 ' 1111111' ul '1111. N11 :my Iikv lim' 111 W- ' - fiml. 191111311 l..xl1'111'."'.x1N LA 'Y .' :JH 1"11'l . Fm' 111-1 :ning l'l1111. P 11:11, 11115 1'm11-11111, U11111, H11 this XY111.'lll1t' hwy willi 11:1i1' sn 1'1-11. l'lal,'1'11 I'o11I11:11l for IC. ll. S.. "1lll1' 31-11." g Zh 'llil BUUNII R NINPTI I N INXI NVIX N X H 'H6133 I IIIIIIIIIII I N X IRI N 1Il1NI I zulu ll 1' 'K , I N lull 'N 1 IN1 I llI1.fl .1 l1II N NN 1I1uc-Q not I I IIIIXX N III Pl N N9 1 I 1 lll 1 X x UNI 0 lk II N NIll1l1lI 1, 1 1f IllIlll1l I rum, l pm 1-I h lc. 1 I1' 1I1rI x P11 ll I ,, U .11 tell wsu 'I um lx I N-l Wuklx 1 IIIXI XQIW NIIIIIQI 1 1m1hx XIIII INN 1 Ilflfllr Hip - 1 1 1 170s 1 Q 1 ' x N X I 1 N 4 1 lx xx 1 ' I 1!xx1PllI H1 N I I-T anImuI1In:IInrs1m1l1lm1mxl1mIlllhhullllnmImlIlIllllllIl1llllll1lllhlIllInllIllIllInll111IllxllllhIIIIIlullullulllhlllllmlulllllllllulllllulllllllllllIllllmlllllInuIlumIl1llllu1lIlhllllrl ml lln I ,. . C A 1: CCA.-,, .EA ..-UL. 'Ci IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIllIIIIIIIIlllIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI1IlIIIIlHIIlIIIIIIIllIIIIIIIIIISIHIIIIIIIIlI1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII .XXI If -.'-:ss .. -I I A . S1'l':ll' Y1-ll I,1-:1I11'. 'I's:1 Mn 1l:l. 1211 1- 'luh I IC. ll. S. fII'1'Il1'SI l':l. I1-.Inl:l5'. ' .XIII :h h1':in1'lin1-111111-:.". : I -n1l rallk. WI - it 1'1lIII1'S ru IIll,'IIl1','.' h1- . I :llk. l2r:.x'1'1:l1 IC Iir:x.x1a.x "II 'ff' S1 : '. Iluilulww, 1II1-1- Vluh. 1Il'1'll1'SIl'2l, 'IT M1 1321. XVI In-r 1 vi.'1-. h1-1' m:1l1ll1-1':In1l 1'il,', Shl sl x'-ly 1': not I':1iI Ill 1rI':lS1I. I'Hl.1lH .X1:1."rl: is HC, -- I'r1.'i1I1-nl IZ, AI, 1',, lI1'IIiII1', 1Ir:lIi1un, I'l'1-sl 1l1'l I"1vx'1-1l,'i1' Vluh, .' - I 1' un'iI. Sh is an I' ' us. :sg ' " -f RIII1 ' nd Sh 'I l'e-:lc-h the- 1-'-fhls. ilS1"ll1I tl f 11Is. .Int ll. .'XIl'l'Il Ifmnlmll, 1Il1'1-1'llllu,1'1: -I 'ng 1'Iuh, I-I.1'IuII "Jin . y1:u'v1- :wt I 1l1v Hx- 'ily what I 1 -' to! I-Inw. ' 'lxu:.x1.l, hh, I., l"1r1vlIn:llI..Xllllllzll Sl- IT, ' - - ' Q S1zlI'1'.1'm1?II inf' 1'Il1h. It l'1'l'IIl. ll' 's .' " I 1., 'I'h I numhe-r of h1-:Irts I1I1I -: ' angv. M. 1.1 I'. .'lx1:r:l' 11, H., I.:I4 Imw A1111-l'i1':ls, l'1'1-si1I1-ll! ' he inn. Sh - is :I plum! PIII of 1I1-light: sh ' 11 .' imp'1l'I IP1-liLIh1. IiI'1- :xml grlzulllvss In 1h1' hull! I .I.1,'u-: 'I'xwl,1n: II. BI. V. W- IU: rw than! 1'Y1'IAX 1Izuy .lzznfv will In- :WI-vt :xml amy. .Xl.l,l.'1m 1'l, 1:14 X ,, H.. 1iI1-1- 1'IlIIl. Amuul .X1lv-I'li.'ihg SIQIIT. A X'1'l'I"II12' AIZIIIIIQUI' liuuynwx-, "Minn 'Il1l'l'N ll I1's l':1lh1-I' s1l':1n:1- lh:1l hs-'s so Irifht, gil '- h1- SI:l,YS out an l:uI1' ul' niahf. ' l N NIH I x lluxx 1 x N xxx D 4 Hulll 1 X I N lxre l 1 N ' l llIN Nil Xl UXI Imllu xx X D nxx ,Q -4 ',I 1Ill', N l 0 Nu I ll 11 1 D lNN l1'llX I UNNUIII N uxxixtiv 1 N iuiuxn H KN l lil 11 un ul N ie i i x lrlmwrn N 1 nu Il l l U7 Ui, x I 0 N Xu IX Nl N L lllllllllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllIll1IlllllllllIlllllllllIIlllllIlllllllIlIllllllllllllllllulllllllllllllllllllllllllllll lll 4 llllllllllllllll lil ll will Ili llll HH lil ililll lll illll 24 'l'lll'I l.lUMl-Ili- NIIXI lllN lXXlXlN IX 4 llllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll-lllllllllllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllilllllllllIll llillll lll llllllllllllllllllllllllllll lll llilllllll il lll l l ll lllllllllllllllllllll 'l'llnx1w f'i.ii'mi:n ,,,l, .. Vim--gan-sislvill S111 allv. film- Vllllb. "NliNN l'livi'i'.'l '.'Ulll.u llvXl1vl:l,Y. Xvi'1'-IIl'l'Nllll'lll Sm'in'li1'1' Vllllb. lle-'s zu wimin-1' :il mill' :mul girls, 'l'lii' lmy xxlm lizw Ilan- lvzlliflwvllle'1'lIi'lN. lllrl-I 9 XYn1.i-' 'l'Nzi Alu fill, ill-i4il'l' tlirl. llm-i' wvivv is l'X'l'l' su fi. Q1-mln' :mil law, .Xii Q-vw-II--lit lliili: in :l ' am. limi' x Suu 'llll-ill Hlw- Vlulr. .l. l'. A.. "'l'lu- 4'ip.'y '1 V 'l'4:i Al I 1:21. Sli llt'Yl'l' lm-ii I'a wi 'rwl, lilll slinfs nflvll lu-vll 4'0lll'l+'1l. lllmxy :lr MH' . .xs Ulm- Vluli, "Mira 1'lwi'l"ll "mn," A::"' . ll:-'S lilll .Xp iv. Ili:ll's luis l' Alul in lui: work lu-'s Vvry IAIIG. Hlcrili-Qi.i. .' .xii S1-iz 0. ln-NI lily. Hl-0 Vluli. li. ll. S. In lmll- Vllllh, "MTU 1'l ",'ll llI:l1ly,' is livrv. GI: lj! l FQ. Hlmlyn is with mv 'l ire. 1li.,xm's I-1. 4: ' .ING Glc, i Vlulm, ll: ' l rw, "Mis: Cl -'Q' 'l'.':i Mu Gal. ln Nmilfs liltlv lout. IN ' iilfs strm-mix slim- will lmir. fllC1lIIlQI.X Momzic NHL. .h ,-, his lms Aimrivzus, G. ll. 'Fun lll11.lt'NI :Hill qilivl In lN'l'i' rm ll:-1' plum- in lilk- slw will survly anrllwii. l':Yl-1lZl'I'I"l' M4'4'i'i.l.1:x' IN-Blmulzly. H1'vl1v.'Il':i, lilo-v1'li1ln. "'l'll1- 1l.'IQ.y lla '4'l'.'t "lf lllllfi ' lu' Illn' fmmrl ul' low: l'I:i5' Ull. gin- lllt' 1-xv:-sr nl' il." X :- 1 1 V51 Xl Nl111l N1 1 111 NN4 lX111xx 1111 1 1 l11l1NU1 1 N 1 1 X Il l N N 11 11 11 1 IX! N 1 x I 1 11 11 5 X N 11111 1 1 N NN IX 111sx1 118 11.111 Xl I 111. ., 1 1.5 1111 1 1 Il 1 P11 111 x11111111 g Xxl1 NN 1 1 X 1 NN 1111 11 x N 1 N111 N 1111111 1 1 P 1111 N1 I1111l F 1 11 N 1 111 1 11 11 1 1!XN1 ' k 11'I11111111111111I111I11'I11 1111 11 11.1I1'1!111 '111'111 '111V1111111111'11111!111111!1l1'1111'141111''11 11 1'-1.1 1'111111111111111111111111111-1I11I1l1111111111111111 1l11'111l111I1'11111111151111I1111I1111QNEI Q IIN T111-I 151111311611 - N1N1'1'l'1'I1-IN-'1'XY1CN'1' '1.'1X 71 , Q 111 111"111 11 15 1 1 1 1,1 1 111 .11 '11 1111111111l1l.1I111111I111111111I1l111I11I1.111I11l1l1111I111111 111l1'l1i1111I1111I1l'1111'111I11!111111111111 11' 1 11111111111111 1 .l11111'11 1111111111111 111' 'mx 1'1'11.'1111l11 I-'111'l1111. 1111111 1'1111l, "'1'111 fjpsy 111111-1'." "Ali '11111-','1l .'.'11111." S11 ' 1 111111'11 was 1111x'111' :1 11111' 1 1: 1.' 111. 1111111. '1'111111 1.111111:11'11. ,'11l1'1'11l1 w111'111 111'g:lI'l. U11 1, 1111111-2111's 12. 31. 1'.. 11211111 1111 .XIII 11:11 Sl:1l'1'. 1111 y11.'. '111' 111111 l11'i1XY Wi 1111 111: 1'i11: il 12lXV. '1'111-:1.A1.x 1,1111 -1. 51-:N 12. 51. 1',. 'l'.':1 5111 1121. .l. 1'. A.. 1. P., "lin 1I1'U1l.U XVI 'll S111-'s 111. 11211 S1. -'11 :11 1111 11111 S12lfY"1'. 11111311111 S11111:1:113 1'11111'111'11111'11 11111121112 .'11 : 1. 1l11111'111l. ".11.'S 1'111'1' '.'1l 1111.11 1111 11215 il 1'1':1vi111: 111 111'z1111. 1'11.'1'11 WI11111 111-'s wi111 1'.' ' 1. 11211111 :11 81111111-311111: "lil" 11115 l'lX. l'11:l1-1111171 1'11111. 1111 111181 :111 , :11 s 111-'11 2l1I1l '11 1:11', 111 11111 sp 1'1i11g' V1 '11 1 ." 1 L11 far. l'1:,x111. .X1I.1."1' 1 1x11 11. 31.11. 11. 11. 15111111111 l111S 1:1.1'. 411 '111 i11Yi1j'S 11133. Y1:1:x 11: Vx 11111111 nv. 11:15 l,1l.' .X1111'l'i1':1s. 1"1:1111111' Q1'1 '1 13. 11. '1'11.1.'11 1l1'1'11y ' '11 1','11S. 1'1111 111111115 1'111 111i11g 1'1-1 1111s. 1'1.x1:1-1x1 1: 1' 1'1'11si1111111 .X::'fi11s. Imiry '1'11:1111. 111. ,'111 l,iv11f1111-k 'I'11:1111. 11'11111l1111I. "Mil '1111 N1ill1'1-113 WI 'l'1' :1111 1111 1'5" 1311 P111 "'I'i11y" 1'1 11x'1111yw11111'1. A YI NT 'NXN 4 Xl N 1 1.1 Red L llll Nlnmx 4 ll Lf 1 1 N 1. Q N xx N11 Nlxx 1- 1 N Xllltlll' 1 1 llll I1 , N x 'f x 4 111 ul 1 1111 11 H1 Dr!! N N v 1 Xllllll luv, N 1lllX 11n'fu111l1l 11 N Xllx PTI: 1 noi' lil 1 N ' lx x P4 bl U 1 NN xx "1 NNOI 1 XILI Ill 511 ' 1 I N XOU 1 ' IQXUI NN iI0l'l Xl N14 s 1 x 1 T x 11 lx llll Nxl Xl x Nl is ll 'l 1 N11 l N IUNIII1 NN li' I 1 xi luflaf I llll l Illllt xl 11 1 1 N 4 xg 1 11 F llVlIlllKlIlIlIlllIFlllllIlllIlllllllllIllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIIlllllIlllllllIllllIllIllIlIlllI'Hlllllllllllllllllllllillllllllb,1lIll1'1.4'll11Hl'1l1l ' 'Wil' ill' lillhlllllllillllllllilllll ,-5 'l'Hl-I IH LMER-NlNl'ITlClC.U NVICQT '-.'lX 2.1 W? 111111111111.11111111111111111111111111:11111111111111111111111:11111:1111111111111111111.1111111111:111:111.11.11111111111,1111111111111111111111111-1111:111-1:1 11 :1 1 1 1 11111111111111111111.,11 l l':l.XHl Au. ' M11 W Ll JY Pi -I " -' ' 'llll1.1'11:14'l'11. 1'l11l , lfmnlizull. 'Hn girl: mln 11111 ilu, li' him 1l11-3' lu me-1-. ANU. . .xi . .'liY Vie-1'-l'1'1.'i4lv11I I.: S IMA . ".':1S. I'1' -si4l1-lit lslillllwl' Sli! 'l1. lla' I rw. l"1-w 1141111v.' we-'ll liml in sun, 111' at Ivy, Wl V' I 1111-lin so lf'll t' ,,l1ry. l11-11.1.1 S'1'.x1f1-111:11 ' .4 , -1 ll. ll.. I,.l1. A. Uh this 11111.'1' wi,'1 il ul " ' ms l1111111,'l ' jtl' , ' 1-ls". .l.x. V. l'14:,x1:r. Ld f,',b, 'Y Sf""lill'y 'l'l'K"l,'lll'4 1' S1'i1'lll'l' 1'l11l1. Ilv ale-.'ti11 I 111 lu- il 1 ' I' -.'.'111'. ' Fm' in :1ll 1'l:1.'.'+-s Ilefs il g mul 31111-,'.' '. lix '1. . '.I.lN li1-1111'1- Slum' 4'I11l1. 1'11q11'l1i11g 1'l11l1, lfro .': 'rm-ll llv:11't ln 1'-111111 It llf'. And j um he-t w1'll 1 ' ' i'11.'.'. ll1"1'11 .xx ll. BI. 12, Mlm- 1'I11l1 .X1"11111p:111isI. 'l'.':l M1 Gil. Sl -'s quilv 1'v:v1'x'1-wl :1n1l 1Iflt'llIilIltS .'1ill, l'11 :111 :11'1is1 ill 11111,'i1- wh l1a.' ich .'l"ll. 'l'111:1,1.1x W. .1'121: 'l'.': M11 1l:1. l.:1s 111 ' A111-'i1':1s. Ile ' 111-:11'I' In milk vuim-111111 -ld. Sin -'s 1l4-slillull fm' Il ' I l' ll. l,1c1-t l'1'1 .xx 1-3 1'11111. 1f1.111111111.1:1111-111111.1'..111-11111:1'l l. All S 111' I11': :1tif'. A lzmvls 1 buy wl111pl:1ys l'11111l1:1ll, ln N"ilill2 111 sxcsls tlwlu z1ll. I IUUNIFR NINI T1'l N 'IXXPNTX 5 I :Il N KI I l N QN N N1 N XXN NN N IX NN XI gl! Y fllfl N1 I I. 1 1 I nm 1 0 N 10 XX N I4 4 N ' lll N ll INN IX IONNI ll N Illll la N X! lr 1 x X lr flu I l P N 4 NN I X XX KIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllll IIIllIIIlIlIIlIllIIIIIIlIlllIIIllIIIllIIIIIIlllIIllIIIllllllllllllllllllllllllllIIIIIlIllVlIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIllIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 'I 1 . I -.' .WI I'I.'- ' ' I.' '-'IX IIIIIIIlllllllIIIIIIIIlllllllllllllllllllllll Ill llll Ill I llllll IIlIIIIIIIlIIIIIllllIllIIIIIII4IIIIIIVIIIIIIIIIII'IIIIIIIIlIIIIllIIllIIllIIIllIllIIIllIIIlIIIIIIIIIIIIIlIllIlIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlllIIIllIIllllII I lllll:.xl l-1 lllll.l. . lI.1'I'I svlllml zlllrl lllws lllll 2l':1lll:lIvI. 74 1 till CNINIIJX l".ll:l:1N "I' 'VIII' I Lzls lm.'.Xllwl'i4':ls,1l..X. , Sll :ls lll-:ll :ls Rl pill. 'Ill Incl- Ill-1' ,'l"IllS II ,'Ill. 1ll'.'ll. Ii .x 'IT-gl IlI1lll:l..I. I'. A. 1 l'll:l."lllllill:' :lllll :lllllwsl .-lly. 5 ll lx' 'li.' un V- I'II lx' lllbl vlly. 1'I..Xl'llll I"llSl'l-II! ., , I lin 'li -Ilulll. .XIII lI:lI SI:lI'I'. Allllvlie' 3I1llil"'l'I l'l-:ll-lllllu VIIIII. ' Ill-'N alll alll I'4IlIIllI fl-llmv ill 1-lu-lgv ull-1-fl. .Xlll ill zllllll-livs luv Izllws IIIO lewd. XXI 'l'I4IlI IIIILXILII .. ,nl -- l'l'--sifll-lll I'I1ll'lIIlI. IN-Bl l:ly. Ili Y. l-'fmtlvalll Ya-5 ul' ' llI'S1'. wv Iillll ' Iwi' Flu-l 'Il, .XIII in :Il-Ilzllv Ilo ll:l,' lllm " ICII. II,X',I'fI. Hulll-lzlfx ' I'I'l'SIlIl'III .l. li .x.. 'lm Al., 1:21. film- 1'l . "JI',:- IIIIUI' ' ll PIII... UI' IIIIN l'z1I'l' IIIII1- III IllI, x .R - I ly: nw llllill- I'1lll4I. ' ', ne. ' Illzvll I,1rIII'I",lCX li. IL. l'i4-llllw' Sll W IIIIIII. Ill-l' l'l'ie-llllsllip IN I'1lI'1', Su !.-lk :lull-ll il willl ':ll'c I,l:l'm' lil-:."l' "IW I lI'll" I'Il'IIll'1' Sll-nv VIIIII. Drzlmalli' IIIIIII. IIUIIVII ill: IIIIIII. 1 Ill- is Ilzlllllvlllll-. In-'S llll shy, ,Xml ll vw 'tis ,ul wl I'IlllW not 'lly. 533W v xlx x 'r xxx N 1 Ill: U N N Nm N N IN N It NU XX N4 I I ll 4 Xl N N N 11N 1 ill NN UUNN Ill 41 1 N X In 1 llx N Nl! Nx N N X N lu u AN N. I-"':Q,":: s1."s: .1 1 Pl '. Ynxysz. -" , N . . N".N I .'12"' Nl ,vt lj. S . V U. , i'.' A .N Q 4 1 N NNN 'N Iux Ill , N1 I I I X N Ilx MXN I 5 I I X lu X1 I X111 I . X INIIIII Ill rh1xIlI 5 1 -N I Itw IIN X lf , up X II n null I I1 x x UN XX 'S U IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIV IIIIII III II II IIII HIIIII IIIKIII.IiIi'IIIIIIIIIHIIIIII'IIIIIIIIHIIHIIIIIIIIIIII' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Q I0 IIII lmuxll It NIXI l'I-II-IN-'I'XYl'I."I' '-SIX IIIIIIIIIIIIIIHIIII II III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIII III I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII-IIIIIIIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.I,IIlIIIIINIII III III.IIIIIIIIvIIIIIIIIiIIIIIHIIIIIIIIIIII Q Iu.l.' 'um' ".lli:: fri" IIi-Y I'.b:lt'IlIIIf' Vluh. Vlmrlls 1'IllIv. .wi-m' Vinh. XVII my je-IIisI1 Vilyf. .XII thx- Iaulivs I flalzv. YI-:,xl. I'.x'r'rc :sux 1'02I1'IlIII2 Vluh, l'iI-turv Sh ' Uluh. linmlgl 4-lvdit mlxlllm lu- -fiwn t1 .'v:1I, WI x'n1'I's x" I :I In-:url full of Us-'1I. lluznn' 1'1.. 1:14 Vmxvluillgg 1'IuIr, IN vs -' Vlulr 2123. All Stall' l7I'ilIlIilIIl'. III-'s not nifty. In-'s nm t:1ll, .Xnl ye-I In righl tln-rv vill I m ull. 'Y ' IItI41l..NIr "lil" -lc" SI-lam-, tlla Vluh. III-'s il vlmr lim: Q' xg mam vit 'ery Inlznvlc Imir. 'I'Iw ln-ws-xt vu! vlullu-s, In- :1Iw:,'.' 'III wa '. px-1" FP gggllllllllllll Q 34 TIII BOOXII R NINFTI IN TXX1 N'1X SIX n N INIIIFIH rl XI III N N I I xx lnurll UXII N IUIIN I XX vl' XNN IHINIIIIIN IDINN 1111111111 1 I Du mN XX III IAXIS 1 ll.n1111 1 XIINX XX HI fIlIlNIlflIfIUllN ni N lxn . fnrrllll 01 iw XI NNFH Iluwzc' xxx IIFNI P XII XP CIIIIIIITUIIN :XXI-NIDOI N N Xlchrb C1011 XI x11 1 Pl un XINLI11 bllflllffllll 0119 un XX1Im N IIn11111I1c Im lsr I I Xlik l'ff1f1 X xr XX IIIIXIIIXXI Xm11h1lI1n1f Xll XIII f1lIlIlXll l.r1111f11I I DN x III NNI!-N l,1n1r1,11N 121 NNII S1 IXI 1 Q l,nILrlu1n11111 l IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIVIIIHHIIIIIIIIHIIII!IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIllIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIII xx, -I . 'I -.' .', UC.'- 'CI"'-.' I 'Q IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIVIIIIIIMIIIII!IIIIIIIIIIIIINIIIIHAIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHHIIHIIIIIIIIHHIIHIIIHIIIIIIIIIIIIII W' In -Y f I:I1'H.Xl'ID BIl'.'Gli,'xX'l1 K." .C'1s NN , lim 'DLI-:Y I'iI'111V -' XX'l.I,1, .1 I' .. l!l'I:Y iffls " .I-llf Il' 'I - ' 'I Ar.. ' 'HI v . .' I ' - M1 :als HH :, I-II' In Vilas 1 -. . ti . . - V v 1 X 1 1 . - . ::'::"":. . ', ' m I : '41 . , I 4 I ' I Y . 1 1 f J ' 1 , - I ,-- w ' ,- . I- - ' 1 x 1: '11 :.' .' I I ' Ill xq 'IHI BOONII R 'NINI TI I 'N TXXI NTS SIX IIIIIIIIIIII mmux IMI! lx ll rnvnm Inlfllzrlrnf ll Blllll ll mr: 1 Impprr x nl In nz ur: N. x Ilunrlvnnf YRPX x Nfl alrlfruf Xl Nm n Nux XIIISQH 1 Sl r Nh xnmwi H IIIIIIHII XI x lmxll flllll 11 l1xNLEx SMITH I wht hcarled IxxTH1 nw BANNISTEB 11 Olllll sh AIL P1 ss Unis llrrru 1 L I Xl 1 Nu-: lncxny Talented Ilurx NIOON lftruz file' Gul xnur xx Nlchl P Gnu Ul xr IH xc xx lgrvcablc NI xm L I our EE Clzurmznrz W' IllIllllIllllIllIllIIIllKII!IllI!IHIlIHIllllllIllINEHIIIHHHIIII1IHILIIIIIIIIIIIHIIIHIII4 N il x - ' S . ' 'Q llllltlllllllllllIllllIHHIIIIIIHHI1IllIHHI4IhlIllYlIIIHHIHHIHHIHIIIHIHHIHHIHIIIIWIIWIHIHHlNilI1IlNIlIlIIlIIIHIHkII1I4llIHI!IltllllkllllHILIMHIHHHIHIVIHIIIIIIII!!I1IVIHlIII1IlIHIlllIIIIllI1 I, In - " ' , .11 'ING l':HXI'IS'l' 1'li1lXVNOVl'IR 1'm:xl-:l.lAx HU' .lin 111 4: ar 4l'l:1: HN llixl xl, l' :uwx Al,l..X.' .'x1l'l'II AVI 1' lk 'rl-:fa A' ' Ulf' 'rr .' 'I . 1. '. Lmzl-2. ' -A 'ox . WW 4' n ' v 4 Y' I ' . I 1, f ,liar . , . IIII BUUNII h XINI TI I N TNNENTX SIX QE 1 1'1q1111nl In 111111 I nhl: I Illrl N 1I11xt4r1o11x I I 1 ui NI'-.1 lrlunlll NK INPX YINIIUIIIIIII r ly iw lluppu xx x Isl 1l1lllIINIlf N pl 10111114 1 N x Ilurmq Nuhtlz xm xx lux N 'llcmmulflf ll-1 Ima in Hun x Nllllllxlllllj Xlunm ll llxm I In XX XI no XII hn- I llllllllilflf lil x x llnnux Ifllfllll s I sum Xkuuxrn lrlllrllllf I lxli Ill! ln mummu linllnmt Pxlr ILNN1-1 IIIINHII! H H1IIIlIHVIIIKHIIIHHIIIHII I HI IIHI 1 II H NV 1IIIIIHHIIIIHHIIVEIHIIHHIIHHI'!lIW!I'W'1' 'II'I'MVNIHWIKI!IIIHIE!!HIIIIIHHIIKHIIWINHIHKIHIIILHIIIIIHIHMHHIIHIIHIlH1illllllllllllllllllllll Q IIIIIIHIIIIIHIIIIIHIIIVHIIIIHIIIIHIIIIKWH MHIIIHMIIIKHIIIll?IlllllHIIIIIIIIIIWIIIIIHHIIHIHIIINIIHVIHIIIIIIIIKHIIIIllllHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIKIIIIIIULIIIIHHYIIKIIHHHIIIIIHHIHIIIIllllllllllllllllllllllllllll Uris I! uwlq . , . . . . 1 Mxlzri , I' "OX I . w A .- - WIN.. . , ER I4'1:,x."1-is I, .ns If .' ' I' C,-x'1, III!!-I I ,UH . A ' ,ICS XII-11A 4'u1rl'l-.KZ .'u lf' V ' fl CE '11, .l1:. IDUIZS M l'l"l'IIC Wlclzn .' 7 AI, . brim V1 nu Iflzrzl fzlvlc l'u:: ' , Ill ' . ' I RD '11 J N I XS xr Illfllzlf x Iullzl I Illlwl ll Vo ul X x N noon Nffrldfrlxl . 1 lc I l'urpomfuI Da Ill nduhl: ' 1.HXIll 111111111 IDI XII x I lnrlnzflunl IX Ill l7'ixNlII H I N Ifrf Irunf , ' ax In flllllllllf Joi- 'Klum Iluppu rm lm I ll .rvu I.1x1T N I11f47'uI1nr1 XRLI N lm Ijflfflllll I-1 Klux h un IIIIII1 XX uni: Pulls W I I fvurful QW !N!W1Wll wlvl w',w', M' ' ' ,, JJ' u"!!"NINil1'i.N1 N' 1 ' ' 11' 'VN Ml-1mI,1.,,W, W I w 'l'Illi I, J TMI-II. - Nl.'li''I-IICN-'I'XYl'IN'I' H WU H VW W , HU ', 'w W' JJIWNE1 lIwl"!!WW.l 'W H w ' MM! W. HHN VV' WH N 1 I'1-1 :L I:l"I'l,l-Ill . f 7 I-'1:xNV 1'm'rll-:l:x2r,r, Uxrxl, XVIIIFE ' .A If , XVIILIA xi 'l'II.l,l-XY A d fx. V1 U l'.'lDl-Ili ' AV' 1 ,. f'lll'IS 21' :EY I':l'I..XL.X l!,xI:'1'I.l-21' ln' c l'r1.xl:1'I-I fy . . Mx, u-in V-1 XVAV-' Lo.. IIXICILIS I I .'.'.' - , SH :Lucy M1'i',.xi.' I 1 IIHCYIC IJAICIIIS -' 'f H1 Inu ' Z"1'l.l4:l: ' v . -. A .'.. l' 1: ':. " Of NI, ' . :mx Y1:.x . Ill! W THI BUUNII R NINI 11 1 IN TVVENTY QIY IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 9 ij IIFIFN L01 ISI- lunch flllIlN1H 11s11hI1 Rox I lm ums 41111111 111115 lffllflllg N xnxx- II-ls htu1Im11x 111 A hx f 1l1rl lumr ki T xoms IJ1 Ullllllll' 'SIAM Xxx Nl xu. f1f!11I nu-5 'U1x1I111 IUIIS I om-N x XIARSH lJ1s1r11bIc Nlrnonn Dru R 1.01111 11111111611 111 :xxx XIKRSH 11111111111 xx X1 1. N111 ll1ul1 x H11 lxlox 1 fIQIlIl!IflIllj I IUIINKI Unis fvlllffllllfllllj Ill IH 51 xrrtw f'I11lllllUIlS I I xuw tm xru 11 l1If11I WIIXX lixlllxmxl ml.1llf11l X111 vxlx QIPNF In Iflllfllli' 1 l 1-Hmm xx NH XLKLETT I NSON I III!IlllllIIUIIIIHIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIHIIIHHIIIIHIIKIHIII!1lIIIIIllIIIIUIIIIIlllIIIIIIIIIllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllkllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 1 1 . ... . 1 , 2 . L -.'. U 'JL - -k. C IllllIIHVIIIHIIIIIIIIIllllllllllIIKIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIlIIHIIIIHIIIIllllIlkllllllilllIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIllllIIIlllllllllllllllllIIIRIIIIIIIIIIIHIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . , A , . - V "1 ll .11 Ml ,. , v . ' .' .'.' fm, ' I 1"r.,-xl:14:N1'r: S . Zi A I- . ' 1 - ln ' . V as .' .1 . , .' .V ' 1' IC. ' ' 11: -1-is I ,p - -y r v 1 N x Nilll rc Mum I r ublllll rwr ' HIIIIYIIllIVIIIIIllIIIIIIIHIIIIHIHHIIHVIHIIHHIIIHIHHII1IIlIHIIIIHHIHIIWIIllKIIllIHIHIllIHIilI1IIHIIIillKIIHIIIIHHIITIIHI1IHIIIIlIHINIHI1lINIllIHIHKHHHIIWIIHIHIIIIHIKIIVIIKIIHIIllHIHIXIHIIHIHIIIIIII TU!-I BOOMIGH - NINETICICN-TXVICNTY-SIX IKIIllllllHllilI4IlllIlIKllIlIVWIIHIWIIlIKW1IlllillWIllIIIIHIW1IIII1IIilI!IIIIIIIlllllINIINIIlIIHIIIHIIIIlllllIlliN1HIHII1IYIIINI4llllIIIl1'HINI77lIlIH'HHIHIHIIIH III!IHIIHHIllIKIKIllllIllIIIIHIIIIllIllllllflllllllllllllll .'l11', ' I, 7" lllIIIIllllllIIHIIIlllllIIIllllIIllllIIIIIIIIllllIIIllillIIIIHIIIKIllIIIIIllIIIIHHIIIIllllIIIlilIIIIIllHIIIIHIIIII?!IIIIINllIIIAIHIIIIIlllIIIIllIIIIIHIIIIlllllIIIll!IIIIINllIIIIlilIIIIIllI'IIHVIIIlN11IIIHDIIlllllllllllllllllllllll THE BUOBUCR - NINFITEHN-TVVENTY-SIX HIIIIIlilIllIKIIIIIlIllIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIHHIIIN NIIIIHWIIIIflllIIIllllIIHH4IIIIHIIIIIIIIIIIlH11IIIIHIIIlllllIIIIIIllIIlIHIIIIIllIIIIllllllIlllilIIIIllIIIIIHIxlIIVHIIlllIlIII'I4lIIlIN Hn! HIIIN ll! ll Sop omores f"f' 'gl M Q if 150 K X l !f H I R9 49 1 no 'Q x INNINIX s 9.42 llrlrx N . xxx xxm-1. xc X Xllrx nm x Auolas . I Xl X 1 l A CHU Xl U1 XI .xx mx. x X IXFR nr 1.11 Imu lsx lulm um X :nan Nlxllr Xlzxixnlxcmxfi llhlll Ulm-n lNlHIh4llI' XllIll1XllXHXN IHINXID Xllxmx Ihxvm Nxlllll linux Nllxx xm ' In XNIIX lxxx I IIINI 11ll' l'u11xl NIXIIINQS r w t' 1IlllllllllllllllIHIIIllllIIIlHIIIIllIlHIIIIIIIIKHIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIUHIIIUUIllHHHI1HHHHUllllllllllIIIHHIIIIIllllIlIllllIllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllllIIIlllllllllllllllllllllll ,am N ' . 'FH 'I I! MICR- . 1Nl'J'I'IClfI.'-" ' C."' '-.'lX x " aglllllllllllllllllllllllIIIIIIIIllIIllIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIllIIlllIlIlllI-IIHIHllllllIlllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIlIlllIllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII In 7 1.23 -'Il'H.' Q 1' J., 'V Inc. " .3 ' 1' l'.'l'Il.l: ME. .' l'fxl'l. H -iixlcx' AI., lc ameri" I' mn , I-'I' ' 1'l:x's'r. . Ynrxu Bl Xl'l. .' I-' 1'1'1-:s'r I'I.l'x1.- VAL ' , Lux' t l'.x'r' 'lc M1 . -in HILL IDA .' ' ' ' Inns li- " vi' Ml. ri llxvls FW! THF BOONH R NINII TI I NI FVNI 'NITY SIX Illlll 5 UNH! ltr 1 'XII lnxx Ilan s . mow TA aux A N Ir hl xx xl. mum mv u :mu XI lr :IIIF ull 1 mxox ,vu Max XX xunxm 'X ww N um x 'K hlllx X NHROYDII IX X1 lmnu luln llxllu Ixmx Nlxl mxr XXIIQON XI XI lux IMI xxx llxllm I lxlml Xnxn llllli 1.11 un I 11 nm XXIIX Pu! Illlvmr Nxxxlu Nl-K IllllllllllllllIlllllIXIIIIIIIIIilIHIIIIIIIHIIllIHI!llIllllIIHIIIIllylIIIIIIIlllllllllIllgllllIl!-vllllIllllllllzilltlllrwgllIllyxllllHIlllgillKIIHIIIIlllllqlllltlllnIHIIQIILIKHIHVIKIX'NHIMNIHIHIIllllllllllllliltlgglll HllllllliIlilIHIHIllllllIlllHIIIIIIIllIl1IHllllKHIHIHKHIllllllI:IIllIllllllifllglKHIITI1IllllllIHIIIlilHIJIUIHillITIQIII1IH!IllIHHamillllIIIIHIalll!GIHXHIIIHHHIIHINNXHHHHMHIIHIHIKIIIIIIIIIIIHIH II . 2: :M -I A mr Cm .' ..1'1',' ,' VL!-INN. III-:LL VA'l"l'S lll1.l,ls Pius MA ' . J I-X 'ms .I ,mmm I'1-if ' .ur I ' :iz Ii ' ' , .'l'I'ZR Z :'r'1'.x 1' fi . .. Wmcpz C-'HARl.1""i I .' 5 T ' .' as fl . 1. 'aux Hllllill. ' pox ll,x1:l'Y .' 2 ca WHA . . ' nu,r:'1' Nl IXXINTXS :HX Xl S n ll X1 X SUN XI NN x x I- N XNQ HW KI- WNNUNI X Nxt WWWNWN Nl lxx W ,X W W W WW W W WW W WWW WIWWWWWHIWWWWWWWWIWWWIWWWWWWWIWWWWWIWIWWIWWIWWWWIIWWWWWWWWWEWWWWWWWWWWWWW!WW'WWWWWWWWWWWWWWWWIWWWWIWWWWWWWWWWWW Q33 ' .'-:'1'W-:Wax-" '-:Wx Q? J W W WW W IW W W W WW AW WW W W WW W:WKWWIWWIWWWWWWWIWIWWWWWWWWIWWWWWWWWWIWWIWIWWWWWIWWIWIWWWWWIWWIWIWWWWWIWWWIWWWWWlWWWW.WW'WWWWWWWIWWWWWIW'WWWWWIWWIWWWW IW W ImWuWW'WWx' M4 'IKI-I llxW:m.Wm llW-:W'W'W-11: NAU. I M1'1'Al.I, .XWlllll'lIl'1lIl'. ICWWWWA l'lP.XllIlN!,XN W .WWWWWLWW l, WW-. HW WWW I'W:W4:5mx ll,x1:vW'1Y ll.xW:W:Ws YWWQWWWWWWW: l'.'W"W'W:W:.' .' l.xW'xx SW'xW-:Aman M, ax' 'lfxlmlarili l':l.I,IH1N '1WW'11L'l:W-: I'lW,. WWA: lll"l'H .I :s.'W'1' l'l..xW:W4:Nn'W-: ll.xW.W-:Y l4'W:. g 'l-IS I'W:Wm1W: lW:WW:xW-1 1:W:.xWW.xxW Ill-:W:xWnW'1 llW"WW' NS I-1W.WZxW:W-:'W'uS'W' W' l.WW. .'1' I"W:W41WWW-:W:WW'W4 Sru I'l'Wvl.l'1 4lW:xW'W-: Mu' 'mfr ALWWW-1W:'W' . IW:W-:wg I.m:W-1 :Wax lx' ' 5luW:W:Ws THI BOOINII R 'NIINFTI I N IVSI NFX SIX IIIUSS I XI lx xl.: x N UN XI IH Xu till! IxINN Il , I I new P Ixrol N xlDRI'I.l XNIIIIIJN I IFIIXK N mv 4.1.H fm x Kxnxuux I xu Il XII 1.1 xmx Ilm r Iloul I. lin lx ilxxlxl XIXIIA IIIKRIIN lx NIIN x Nunn N omx NI xx I Il 1 II UL IIIIN Ills I NIU! ll II IIN XX 'AQ Ik NIH VIIIXIXN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIII:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP J 1' F - ' . 11423-" ' '-.' .' C IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIlIIIIIIIIIIllIIIIVIMIIHIIIIIKIIIHVIIMIII1I1II'IIIIIIEIHIIIvlIIIIIIIIAIIZIIHIIHIH WI H IIIIIIIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIHIIIIIIIII I'Ilcx'Y1. I" INl:u'l'l1Y 12 vm. pu: II ': ' .I . s .Il'I.I,X iimilc, .xx liluvx I'm"r ' I Mr: 'ICIIICS .' All 'Hin II . ' . sux IlI"I'iI l'1"'rs I-Tue. L ,is I.I'l'Il.I.I 'x :QI-in I' . .' ' n' I'.xl'l.1w1-7 I' II.I. W,-xr." ,V -I NT NA .'t"11l: Unix 'lf 'I.0II mnu 1 'N TX I N'IX S Klux r PU X N If INUX Xl I S1 ' I r x Irs K xlm N rx. N1 umm l'x'l Xhlllxws lxx IKINH I :mn I!1.HHl Nwxu llllsux XXYNIIX Um Nl Jlllll 1-'l 1HlMIH1H1Hl"vN 'WH'wNI,1'NINlHMlkHlUll VNTK WLM wi1Ill'x NlK4Hl1lHHHVHIJIH1!:w!ll:ll1Wli1Il!IlillllIIIHINilUrlIlillIllH3KIllLHHll:HlHlNIlHNYIVxIHN1NlIIIN1lllIHN1INlHIlIHlHHIlIHIlIl1 E x 1 Qu llll-. l'U4wMl4,li NIS!-.lI'.l'.. - X -, Ik A, 'Q w IUILIHHIW1KH1-HW WKNR 'WNI W MII lW"N4 W HN 'Tw' H!.nlIM'N llwyll IH 1!lW-l1,N WVIUIHM WMW-xHWWHMIIWIN'IllHHIIIIIIHIKIHIHINHIIIIHIIIHKIINIINIHIEIIHNNINIIHNHull!HHIHHINIHIHHHHIKIHIIIII H ll.xl:l:Y .KllMS'l'RONl'i 4'H-:1:'rl:z'mf: IH nw: X .'xl'llllI'IY ll.usuN l',x1'1.1N1-1 lllcmm: l'.xl'l, Sw: ns Hxlsx' lixsum' YIIHLINI x f'UIlNl'QIAIl's .Xl.l!lCH'I' 1'.xxlm:l':1,l. Y Lnxx M.xYl-'slim livl-:m'N l'I1.l .A.' J Il1cl:Nl'1',x I4'1:1-:la ,xx ltr: Y C1 .uu- Yrlusllc KH mx: W :sux ' . 1."1-mg lll"l'H I' V31 Nm.r,1r1: Imvm-1 l'Ax'1'Hr:l:1Nr-1 HlSl'H.Xl2Il M. ::.uu4:'1' V A 1- 'X'lNS lllll u I X lilll l sv Ixl x x MJX X lf I :LX 5 x II lbfix xc lx N1 HUUIINI. sl RFNII Phu ,IPH .1 xxuxl Xnmx XX nrxxn Nlxm f'lITl'N Twin. Nuxrowxa FHXIJIN IIHRN TM lx Ixllfxmlll XIVIHI 1. Inv IllIlIllllllllIIIIHIHIIIIIIIIlllllHHHlllllllllH1lllllHIHIIIHVIHIMIllllHIllllillllllllllIlllIIIIHHllllHHHIIIIIHIHIINIHHNNI1Ill1:IHIIIHEHIIHNIIIHHINH1INIHHININ'MIN IW HWHM WH'MHIHHIIKIIIIIXIH 'I'Hl'1 lil bUMl'IR-NlNl'l'I'lCl-IN-'IWX' l'1.' ' '-SIX 47 1 IIIHIIIIIIIIllllIHKIIHIKIIIIHIII1HIHIIIHIIIHIIIIIIII4IXIHHHIHHIHWwllllllllllillllllllllllNIIIHIIIMNHIHIlIlHl'kI1IlHNI1HH1NIHillMU!Hi-.HIINIHIHHHHWNIHHIHN. HN MN, , ,M M1 VIMHIIIHIIIKIDIIIIIII 'L Vu :Imp ltlvlc lil-ilaxlwi lll"'4 NS ll:-isvlilz WI .LIS llluu l:IXIlI'1lIll,Xlil'fN lllxu' -il.l, ' -I.'Xl'IlbY 1'lPIilNYl'1 xYII,I'l'Ill,' 3 vl1"l'Ull 4'lAlC.l :NT l'r:Axl:. I' H ln' Vll.l,1ix'm' lf'.xl:rs I'I"r V+: l.o1'1.-1 .' .LE D :X ' 4' 41 Ar' Fu. .' lux ullnlnllluuumm :ummm lHIHIVINIlIHl1 mlIwulmumuImllmunlmmnuu'xnuv1sur1:wxuvurxmunuw1InwIulInnnwIumuInms'anxInuxuwImwIuww1nuIurrlxxlrlxunIwluummulmnlmmmur 5,93 48 ' IC H0031 ICR - NINI'I'l'l'II'IN-'IWYICNTY-SIX mlulunmluummmlumx uw m 'lIHHHlHH nmurlnmnnIunInnlumumumwm,,umuan11unwI1InwxmnImuunInuI4InmnuIumunanInmInIxluIxluxnuulunlnlwIullIullllllllmumxlllllulr nl I 3 i 1 4 fm x I if xx XXxx - MM- " " T 9 by . -X x 7 XX Q X U! L ,, ,XE 5 I ,Nz xx X NNY, 7 JH X x ' ,J X 'X 'N X ' '-M--Mmm? 3- ,L s N Q k , ff 4 I L ' X X T ?- 1 ' X ,,,. f , ' T X ,N ... - -N rf f -Xs X ,. f X 4 ,X 1 'Q fi! I XG Q X Nh M Z K f ffffxgc H if WW Fres men Ffa1IIllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllI11III1I1IIIIII1I1lllIl11IIlI'1lI1IIllllIlIIlllllllllllllllllIllllIllllilllllllllllllllllIIIIIIIIHIIIIIIllllllllIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIlllllllllllllIlllIllllIIllllllllllllllllllllllll 'J 50 THE BOUMFIR - NINETEEN-'I'XVENTY-SIX Cid UIIIIllIIIllIllllllllllllllllllllllllIIIIIII1IIIIIllI1IIllIIIIIIIllIIII1IIIIIIIllIIIllII1IIIIllIIllIIIIllIII1IIIllllllllllllllllllllllllIllIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIlll AN DREVV BECK 11111 X111 s 1ldS 1111061111 111111111 1111115011 11 1115 X1 1.11 Ll 111 t1e J11111111 1 11 8111110 10 1+11s11111.111 11111215 1ll1dll1IIlOuSlY 1l11t1111 111111 as ltb 11 .11111 11110 1111 V118 s1l111t1111 to .lsblst 0111111111 R111 111 101111 lll0 t111 tlltlll 1115.111 s11111o1 811111 lb 11111151111 w 11-1 sdtlle-, 1JQ10ll2lllg to both the S1111f1t1 .11111 C0dI1l1llLf Clubs, as XXL11 as 13011132 the x1111ng11Qt 111111111111 of t111 1111skotI1.11l s1111.111 ' 1 S' , , 664 lun! . L . . . L- . . , ' h. ' 1 1 .-1. U'-11 1-- 1--' 1 ' ' -Hg' -'f 1. tl 1 'A 1 - 1 1 1 1 - ' 1 1 1 . ' ' ' After 11111- 1-x11iI1itio11 of his ability 111111115 that 'D- 1. '. .4 A--11'-Y -- v. ' vi - N 1 y 1 1 1 . lllllllllllllllIIIIIIlllllllIllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll Po 'IIII BIN 'X1l'R N1NI'l mlm J I I N 'I'XXI XTX S X FRESHMAN CLASS FIRSI ROXX Roberr Schroeder Frank I-lodgkrnson Xlarshon IJePo1ste1 Marybell Thomason beraldrne Judson 1Nd.0l'lll I-'dsxards Pea XXPldPll Flowd look Carl Rumfelt Fveretr Johnston Herrrck Babcock Robert Xoung lluard Barnes Xlelrrn 'Vlcbee Harry qtarbucle Gaylord Fees SPCONIJ ROXX Rox Bauconr Luther Qtroud XX X Dumas Lerald Roberts J VX Hargrose Lester Lorerrzerr Ray Pe arce Chester Fawlor Xlxa graham Iernest brrard kenneth Lrllre TH RID RUXX ph Fra l Xlarrrn Xlet ee lhll Hall Ros Pearce Xrmelrne aw rn 'Xlarran Lucas Dorothy Lee Trent Cletha frrnrnernran Helen Lrttle June Shan Glen Switzer -Xudrex Xlartrn FOLRIH ROXX Paul Corurn Bob XIcSxxarn Paul iardner Lorene Chappel Iela b e 'XICCIIII X tonne Roy I ixllll Swanson Fanny Spe ncer Helen Xlohnllee Lloyd Lorv Lors tarlrsle FIFFH RUXX Xndw Becl John Xlarsh John llernell Ralph Costrrr Lors 'lodd Xlary Xloeabee Ruth leele Mary Hell Xnderson lela Ile ll Ilr inelt I thel Lhast 1111 Paul 1 or e I raee llutler he ndall Rozers Loretta Lubbrge Xe lu 1 Sto es QIYITH ROXX Clarence Crbson Rawnrond Xnthrs Lharle- XX hrte lack Ilernpsey wright Fas eague Xlrlelred XXtltII'llrlIl felrrrr for ee SIA X lf N I ll RUXX dlllf s llennr IJ 11e ur on e e lo Por e Helena RIIIKIHIIIAKPII Leona Stretch Clrrrstrne Lawn 1 ladw Bee chanr Fhelrna Brock X elrna XX llll Fas Stine lwelwn 1 aughorr Xlarera lrotter C eorgra XX 1l on I It HIH R X rxrne X en are 7+ rrret e 1 Xloore Irederrck 'Xlaxew Perri Lhol ton e e., Iohn Xloxxre Iferrnon A en Xlae XX allaee Srdnew Schmower Ro alee Spencer Ieorrest Pon ell Harold llarrett ances lurner llrrn ex E. na u rr dnl Patter on Barbara Herberger a nrta Staftord Llrttord Ile Ifranee lelxxrn horgan Julius Xu llll ININIH ROXX 1 rur Brandt Iohnnx Lanrpbe ll lelr Robin org, lereerrr Del 1 RllIPlllJlll Xernon Lhrlders Randall X111 I1 Xrrgrl Chappell Xlurrel Lee Barles Lola Jone t ladws Ial 111 Iula lxrnder Janres Shar Roi. Hutton Harold Stretch John ghe s He nrs Ilrourr XX w re I ine s ll- N IH RUXX Xl Xlll her el XX 1ll1a111 lhrarllerll lborotlrw Sutton lhe lnra I agle sl Xlrldreel XX l11te re lorenzen Iax rence llrappell 011 Hunt lduarel H ll Clyde Clarl e tt 1 e e P rrl X N Llare ndon Qurn e x St rnle 1 XX at 1 Sr Jol I IllIIllIlIIllIllIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHII ll ll ltll Ill IIlllIlIIIllllllllllllllllllllllll'erlIIIllll.lI' llllltllllllllllJlltlllllllllltllllllvllllllltlhllllrllll'lllllllllllllt1 llr llllth lr lllrl "'l 1 rlIl.lllllt ' C 1 I -.' 'eI'Z.'- '-.'l.' 51 IlllllllllIllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIllIIlIIllIIIIlIIIlllIIlItIlIIIllIIrlllIllllllIIIIII1rlllIl1llliIlIIllIIIlIIlllIlllltIllIIllIIllIlllllIIIlllltlllllllllllllllllrllr'llll"lIl lllrltl ll ell ll !ll llllllllllllll 'Y " - - . ef e r' - . . . ' . e 4 1 A - A- ' 1 - - 1 -, , ' . . 1 , J, L . A . ' 1 , r ' L . Y, 1. , . 'A I L' 'Z .. , i . L . v 'n i ' . I., Q . . L., A " . . . . . - ,. .. A . . ' . v . A .. ' . 4 . . 1' I 'Z Rai ' ,. Si' A . .-' A 35, Y - . v '. 1. . , X , , - , C. .- I 1 A ' " f -'v ' Y ' ' . A ' rf. ' ' ' . v' I . ni ' I. ' " 'Z 1 , ,' Y A L' .. ' ' . 2. V .. . , a . , Q . v ell- . 'z' , " 1 'se-, .2 " 1 C " s , 4 .' . - ,- '. ' ' . " '. ' 1 . ' . 1. . '. , , , . , . . ' '- - r . . . , , , I . ' ' V ' . x ' .x, . , , , . , . . A..fA 1. ,,' ", ,A.., I .,. y . , .2 ,Q , 1...i" . . 'ne' Y 'l', 9" -1 W ' A 'J ' ' 2 H, '- 'z S rr ': " V: , ',' ., T"s " ' A .' '. Evelyn Rehbein, lilsie Goeltrely, Katie Ellison, I-Zlrna XX'oodrnarr, Mary Tilly, Ruth Pen- S I ' ': J' AS 's, a ' ' 'll H 'st. Fl jl Hill ebrand. C is V -ll. , , . ' . . v K . ' .' . ' , N. -' S' 3 . .-S , . ' ' . - Y' ' . " -S' .-. S ' , 2. .V 4. .L A . ..'. ". .' Q, . -. " S U 'I 1 " HX 'Z Bl: ' . ll e . IXI' ',' Ritter, H21 . -I Glass, Ha ' "- I-Illswortlr, Ev -A lyr . ', 7" Q S ,II'llFll'1flI1',. . "' lll. A '1 r 1 . A" ,iv A - rv A -' S. L' , e' 1 . . hh. - ' 1 . r s s V Fr" : Q " ' A ', Esther' " dl 'd A C 11, li z - --s , --" 1 -' I-' ', Ju' - ' rw' 'I A'II ' " , . ,' " ' , nz ' S, Ge "ee "H kill, li ' .v ' . 1 ' J.. . . A Q .S V " . ' T . ' A .' , , , f ' , -N Hu' - ' ' . 'zrjr - Leach, Fred .' irey. ner. , ' ' ' ' , Agr s . ' . .' 'A ' ' f . ' 2 . 'I " ' ur . ' ' ' 'i. l-11' ere R 1l'es, Jo - ez '. Raj Flzrlre-rty, Gle-n fyv. " '- ' ly. S 2 " son, Leor ard S nith, 111 Lively, laul ltre-sse-11 ae 'f' gn ,, I i ' 3 .. I S L., .., - -v Egfr 'T' , ,U , I . mum wn+w1nnIwnnunrunmuumnmnuwmnuuu+unuI4nw1uw11nuIwIunIuxInnunvuunnunumummnuunxxnuumuImnulInInmuumImuanInumunmunluumnulmlnrlmunmlmllullunmmlQyrz " V l'Hl'I BUUMICR - NINE'1'I'II'IN-TXVENTY-SIX v HIIIllll!Illlll!IIIIIIIIIIHIKIIIHIH1HIIIllllIHllllIHIII!1llNIHI1IHIIHIIIKIIWIIHIIIIIIIllHHIIlHIIHIHillI1III!IIIIIIIHlII!IllIllllllllllllllllllIllllllllllllIlIIIIIIlllllllllHIIIIiIllllIIIIIINIIIIIIIlllllllllllllllllllllll I YH Junior High f'NX,-NX X 'l'I!II lui SHIKI Nlf1f"'lIIQN"1'X'VIF.'l'X 4If K? IT- '-HsK"x ff"t V VJ SJ . f Q K C If' , -J ., fff 5 I. xiii IJLEANJ xc, W4 bw 11 xlxlrllxmyllxll 1 P153 l llllllllllll EIGHTH GRADE FIRSI' ROXX I-llen Vllntley Lots FQIQID Lel eta kennedy Fthel Lxan1 Ilola Qnllth Vlllda Leepel Nlarguellle 'llelllln Rulll Nllllel Hola Belle Mahon Loul'-e Shaeklett Mayme ITPDIIIN Nlaly F Hall Ruth Pltman Balbala Beckett Jessle Nlae hates Illb Jones Ruth SIIIIIII 'QILCOIND ROVS Nellle Nlae Jones Nlaxllle Nlulanax Nlalguellte Blall1et Ilolothea Lmbach Cathellne Lolenzen Sybll Faylol P10189 Cosby INaoml John1on June hehlel Enthel Statton ITIXIF Qlade Xesta Bllght Bewle XKIISOII Naleta Chlles PHIRIJ RUR Blll Xl llllanl1 Nle lle Port QOIKIOII Flchol XS lllldnl VIOIIIN I la Nlae dlon Leona R1ChdIiINOIl JONPIDhlIlP Culp Nlaltha Jane Doll ell Clalence IJayl1 FOI RTH ROKR Xllglnla lhonl LOIN VIYNNIIOHE Helen Logan In Belne ll Helen NIcClung Lolene Ilungan Iolelle Vxllhhe Helen Hutton Pl11e hlegel IldNUlOI'lliIjiII1b km kenneth Qleel Che1tel Clone XKlll1aldLalylence flllll Llttle Ryman Ifllppe I1 Paul FEIKUQOII XIOIII Blnghanl John Vlllllanli HOXNdlll Jewup FIFTH ROXK Iola I'ulnel Leltlude Hall Fhelnla Jones, Dolotlly Xxlrllli hathlyn Alnold Xkllnla Qnlltll Ruby Xlebb Llace xIYllN Flanl lf Rul1e1 Albelt INeuell Olln Qhepheld Hd10lllh0PbllCl Cllalle1 Calloll UIAVI Dale Paul Scott C XX knelt Lln wood Cleaxy Halley Hoffman Ifmmet Hdlll VK llllce Dunn QIXFH RUXK Illllan Ixoebllek Nilldled BIOXXH FlanCe1 Bloyxn Hele Il Stout Jua nlta Nllex Bllly Paltel on PUHIIIP Payne Ralph Codtley hall 511110111 Rflbfll' Ilutlel Blll Boneblalee XX aldo XX at-on PUIIPNI Roy e Robelt Bell Xelne F edellcle VX 11113111 Blady QEX FINTH ROVK Halo d l augholn Islael HHIIIIHH John Chllcott Raymond Hal leldson Jack Chllton Vlelhenel Ilyel Joe O Nell IJIIS COODQI Bllly blbson John Mac Butchel EIKHFH RUXK Russel Sllffdl Ralph Xlllllanls ilen Qlaughtel Ifall Vkhltacle Qantold Ixloeleel Rextold Poutz Joe Ixelth Clyde XNIPI Xfallace Dunn HQHIY qattel whlte illbelt hubon I IOY+I Nlulphy VK altel 5116413116-'Ili James, Peldue Lolen Iawlence Allene Cloxl1 Lee Nlltcllell Iellnle Cahlll LOIDA Xlllllanls Jessle Mae Randall Paullne flaybeal lfdla Speal NIN FH ROXK Nlelba Palnlel Paullne Flee mall Ilene Tobla Llessle Page Dol othy Beck Xllglnla Balnalel I iXflIlP Rauh Ilnllnee Jelde Clara Delle Xilnton Bel nlce Xlnlstlong Ruth Iolpey R1chaldBaltIl Halley Cox Ilo Hayxlald Roy VK hltloek Xklllldlll Bldlh Vkllllanl NIIIUHI Iulett Vkhlte Paul VIUIIJIIY Floyd Ndllldlll John Sehnltzel Ralph Vxluldfll llllllllllldlllIIN'IHHIIIIKIIIIHPI11It'lHl"HI2Mllllllllllelllllllllllllltlllllllllllllllltllllllll'illIlllHHIll?lllIHl'l1lllll"lllIIlIIllHlllllllllllllllllllllllllIl'llH'HlIlllll I Ill IIHHIIIlllllllllllllllll 54 'l'lll-I Ii! DMICH 1- .' .' C' 'I Cf- ' ' ' ."' '-SIX IIIIIIIIKIIVIIIIHIN IIIHllllIIlllllHll'lIlIHllIl!Ill1lllllllllllllllllllllllllllllIlltlllll'lil'lllIll1IIHIllIIIlIIIlIHlIII.IIllIllllIlIlllllllllllIlllillllllllllllllllllllllI1lll1llIHllll Illlllllllllllllllllllll V '1 1 " 1 1 ' 1 V 1 ' v 1 -1 1 11 ' 1 1 ' , . 4. , , 1 1 , R , " 1 1 1' ' ' 1 V 1 ' 1 W 1 1 1 - ' - A 1 - A 1 -1 1 - K 1 'll ' 1 1 1 - 1 ' 1 1 1 - 1 1' 1 V1 1 1' 1 L 1 ' ' 'I ', ' Al. , 51' A11---' A 11' A 1 ,1' 1 51, i . ' 1 1 1' 1 , Y 1 ' ' 1 1 1 ' 1 1 1 ' ' 1 ' 1 1 , I 1 k 1 1 . 1 , 1 , I A 1 1 1 1 ' -' ' , 1 1 1' 1 1' " 1 '. 1 ' 1 . . , . 1 . . , -. . , . .. 1 . A ,. S' , 1 4 .y . A .. . l , Ross, Rllth FI'HZlP1'. Be-l'yI Ilradley. Charlotte Jones. Mlldred Rochelle, AlkiUl'lIlP VS al- - 1 1 x. 1 1 1 , ' 1 H 1 , 1 , ' .',, 1 1 1' ' 1 1 . - - 1 x 1 - '1 1 1 . A 1 1 x . A 1 1'S ' 1 . " 51' -1 1 . ' '- 1 ' 1 1 1 1 1 1 ' . - 1 . 1 ". 1 ' 1 1 1 I ' 1 1 . 1 ' 1 V' 1 ' 1 ' V 11 1 - 1 1 11 1' 1 1 1 V - ' 1 R 1 , 1 I . N A . , x ' 1, , 1 1 1 ' 1' .'1 Y 1 1 1 , 1 .1 1 . ' ' " - , ' x 1 K1 - 1 - 1 1 1. . 1 ' . 1 1 . L1 1. 1 1 -1 . V I , . .1-SY 'Q 2 , Y w " '- ' '. ' 1' 1 ' 1 1 1 1 1 1 - , W K . , , , . , . , I , ' ' " 1 ' 1 1 1 1 1 A 1 1 l ' 1 1 1 1 1 1 1 . . - P . 1 , 1 . , - , ' , V V '. 1 1 V V1 1 1 1 1 ' ' 1 1 1 - et ' 1 . 1 I . 1 ' , , . ' 1 1 1 1 Y ' ' A 1 1 1 ' ' ' 1 ' ' 1 1 ' 1 1' 1 L 9 y 1 I ! ' l K v V ' Y V- 1 - V 1 1 1 " '1 1 V 1 V1 1 ' ' 1 1 1 . . ' 1. , 1 , 1 1, , 1 , ' 1 ' . - . 1' . 1 ' ' 1 1 , " 1 1 .- K 1 4 1 1 ,, 1 v K - 1 ' w' . ' v . . , 1 . ', 1 f 1 . 1 1 1 1 1 1 . 9 1 v T A v 5 1 v 4 x in 1 1 1' 1 ' , ' , . ' . . " '. 11 1 1' . 1 ' V 1 1 V 11 1 r , A . A' A" 'I A , . . 1' 1 ' .K , 1 V 1 A ' S, I :tn , . ,' 1-A 1 1 " . ' ', 1 1 . 1 . 1 , 1 . 3 1 ' . ' ' 1 ' 1 , - . 1 1: 1 1 1 1 - ' ' 1 1 1 " 1 , 1 ' . . . 1 1 . 1 , 1 ' 1 1 - -. . 1 ' ' . 'V ' ' 1 ' ' v , 4 1 1 , f I 1 ' , F. la Q23 C993 SEVENTH GRADE FIRSI ROVK Nlailha Mu glam IJ Id Ihatlon luullc Rischanl lfllfn Mae QI g llrlll I new C n i unnnull H le n J ulyn Sla lleanox Baucom Stella tlbson lelma hum Lolata llecllton John FQIIN I-ine I Joule Jacl Phillips XR aynf taiiett Nl UNI! ROKR INa41ne Storl I0llIl Simon l5Ul0lhX Hildebrand xlihlllt NICCAII ieilne ani on 4 Xlldllt Qimpbell Ifawola Co Ilollle Buick Qxlila Nils Ilene Hanna Ilona Muxgioxe IPOIOIIIQ Jam Niatthexw Ray lx umm l L Hopl n Smith lfdilh lainwr Nlllmlled Rilew Lliudou Haiull Iola llfxztholml Xelma Xtixoor Fula Billings Dune Xleleh Maizueim Ballex Maxim Foilnel lwliun Iwon 0 RIH ROM anl lf an on kenneth lx e lox 1 5lPXXdll XIILIHIH IIIILQI ie ma ndlll axlne Xlfllonalcl oll + 1 4 1 Xelma lllffllh C1 Smith Mable QIQJXNAII Ilelka Dunlop Leora Palmei Haul John on l'llzabe'h Peaxl Ioxulla llaitlett xkilglf J?-'IlIllllf.. X ma lbohl Huxu x Fil' IH R VS John Hall Bailu Rubx N an XX iponfl xldll Smith fella hun Dana Bel NIOIIIN Pllllh X hue NIIIQIPI hiegei Nl is In 'uimliuu Iona Shepheicl Mlldief' Hamby Il7z1e Jennlngx lqllzabeth Hauling Hvlen BIUXSH lloia 'Siu gioxe Nlelbouxne Qtotl R l William Floyd Xow Hooclioxx Renltio HIYIH ROM L ui eul u i neu l ine Robei on lfffn Moi 4 Cleo Jackson Robeita Xinolrl Nlaly Jane Naxe H+ len Johnxon Xlia Ilolxe Hanew Rlrketts Xlbell Rentllo Claia Pallui LeRo lhomp on Xlxa Nlncei Leoige Dowlf 1 ai nf g e loni nine ouau le e Nl-Nl NIH RUM iui Doyle P1 ne 1 uoith Ruben Mug, Lolm C alien Bllls Pun Ill s HH? i A: s ? Juv Illlllllllllll lllllllllllllilllllllll ll' 1lllllllllllll,IlllilllllIIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlllIll11lslllllllllllllllilllllllllll'llllnllllllll lllllw, 'r,ll',l ' l lil' li llllllllcllll 4 'I'Il III H1 ll 151 Eli - NINlII'l'l'1lIIN-'IWK'l'ZN'I' '-.'lX - ll1l.ll l rlullvlllllllnvll 'lzll ll 1l.llllll'l.lllllllllllllHllllllllillllIllllllllllllllllnll'llilllll-llllVllllllllllllllllllllllllllll lllllll lllflllll ll 4" w"' 'l' IIl"I ill Vlllllllllll 4 Q" ': A . . h sry. - ,, H . .. Y A .' , . , . ' 2 , A , A ai , Ma .o le e 'a H 'I , e I G0 .l'r1Iy, Laura Station, l-I 'I ' S ' rle, 'Z I ' ' ' U' '. V , 1. .. l ' UCC .' ': " l' If -1, . " S: , ' ,' ' I " ., z." I . ' '- ney, Helen Corwin, Kall " M' '.'l, M ,IllI I-Illioll, .'z ' 'I 'z I . "Q ' ry, ' , ". .' . 'V L h- A" ASV . . e . . A D. , . - Y . . , A .sv . 'r . . . '. ci s. 'l'HlRlb RUXY: Lo-niel Tonipkins, Lavone Huff, Alien Spear. Gail VVhite, Ethel S ' , I' I' ' ' 'z s ' , ' ', ' l. F l' 'J ': Fr' 4 R' Ih' 'ls . '- I I gl I. l-I 'sI T " ' , " ' Bar- " ' I ', 'l'l Il ' Ra 2 , M I . ' ' , H a Ma I 'ar le '. ' I ' 1" ' , l'ffie 1 'I ' ' I , ' ' ' I ' 's, 'ii' ' , 2 "IQ Cog . .v 4' I ' , ' C. 1 ' . - ' n , , . V ' .. A S . . , A . .' . " ': Glen Ri fe. XVilb 'R I , R ll S I-l, -I ' " I Us . I 'I . vr ', '.- .xi , '.v ... ..-,.' , Iv." S v: -. A ,, ,Z I , i-ly Ea 'l M' 'lin, Fra 'is Youn , Gf'0I'f.Z' " il" H ' 'l 'l'IIl . .' I ' 'I."' ': Artl ' ' , I'x '- Corle 1-, Ilefnni I Ells ' ' , I' S ' ferl. Mal I I' "' Y ' .' ' Jerry Perkins. Mo ' "s ll -ll. "1. H - -"' Y :I 1 J - Q? 5 .5,z1""" . 1 I I - , 3 V I ,I gi 4 ' l .Alu '- ' '. '- u ,. .--4.--.!f1.zu.y:. -,- lil . o 0 ' IOP '- QRG NIZATICNS -L JL -fifkum, li' 5 J - - 24 I f xxx 1 4' 6 A NX ' f 1 V -L 5 ,513 QA' H97 A ' 'Z 2 4 4 I is i ' ii 1' nf 1 i , 11 , l --- g' .Q A h, 4 1 f ' in f J Tin- 13 , V 1 .H lx ' a ., , 5 if in E , ' if 1 V- fs 4 x ki . f 2 it f 3 . " ig 2 E 1 . L X 5 'Q 5 E 5 3 ' 1 .- 1,11 '- , ft-- N..-1--My . 1.-1' A 1159'-..un-w':vw.-4.w.AnilxlAIPol4-31-li' Y 4jlf'lr"4"-"1:Lil.'L."' ' 'EW 'Af' YA 466, fl! ,fivji Q, 6 JK? atigk U 844.36 1' C ubs N, 1- 31 Gr , I-7 ,9 A Rxxkx ' 4 - fildj' gi gf If X . 3 K xv k I -K ,, Q 2, Q Dx fl THI- BOUNH H NIXFTI-PN TW EN'1Y blX STUDENT COUNCIL I RFNIIDPNI Ioux XIURRIH uF PRENIIH-Nl , aux xhumlx Srucmxax XXIHPHINI- Iuruxxoulxr HI xwxmn , ox I In xr 1 The Qtudent Councxl h xs been xely successlul ln lib HIldl1ClRl and executlxe adrnln lstlatlon of the school thls yeax lt has decided many questlons oi xmportance and un del lla duectlon the xlsltorb xx eekb rox the dlffexfnt classeb xx exe xxell managed FOP ROW Leon J Ilemm John NIOIIIN Lucius Babcock JI katheune Flls xxolrh SPCOND ROVK C XR Bauman Chloe XlU'IS'l0Ilg Vxaltex inlaid hoxdon Rlce Shes Rose Vhtcher THIRD ROVS Nha: Ilene Niaxch Vx ald Vx elden Olthello Noah Benny Fugate 'Vhss May Shanklm WlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllll!llllllllllllllllllIllllllllllIIIIIHIIIllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllIIIIIHIIIYIIIllIIlllIllllllllllllllllllllilllllllllllllll 58 ' I . 'I -.' .' A TI." ' H' -'-' J IIIHIIHltlHKIIIIIIHIIHIHIIIIIIIIIHlllllllllHllllIlllllllllIllllllIllllllIIIIHIIHIIIIIIllllIllllllIIIIIHIIllHIIIKIIlllIlllllllllIllllllIllllllIllllllllllllllllllllIllllllllllIIIIIIIIllllKIIIIIIIIllllllIIlllllllIIIIIHIIIIIIIIIIII ' 1 , . ... v , . 4: 44 n n u n n n c 9 A 4 L X ',- :.' . . . . I 1' ' B, ' ' ', Jn. ' Q - -. , . I ' V , - - . ' . . . . L 4 4 n u n u . J 4 A 4 , 1: 'N 1 v 1 Q v - v C1 , . . . . . . . I1-.-.. .Aus ' . , , . . , . . . ' ' ' . 4 ' . v ' - 1 ' . , C . . . . . 1 v S 'S v -I 51 ' 1 v ' B- ' ' ' . Q ' . ' - ' .' v' ,l - v 4 ' v ' ' 1 I 1 v q - . Y I ' . ' , . H . ' . . - . ' .' .- . . 2, . . , . . , ., . . 1 -. v , f . , . ' . 1' . . w . ' I A -. . A . , . . v . , , Y A Nil! IN lN'IVSl'YIW's SQUAWS cr Irrrslrrr x L11 1' IIVSIX Sym Il br 1111511111 lm xst rrr 1 Iwrutrs Smrrr II rr ur llorrorrrx D111 lxrxt rss N 11 Srrxxlxrrx N"'Vf'H5 'llrss Josrr' lxlxt Hoxorrrrrx Nh 1115111 I'1,o1r13NC1 NICK 11 flrf Qouaxys were organrzed durrm. tootball season ior the purpose ot addrng to tlrt pep ot the chool They managed the bale ol trclrets tor the drstrrct tournament and bv sellrng more tlckets to M155 Cnerryblossorn than any other organrzatron they vsere awarded the prrze or twenty fiye dollars They stand behrnd the admrnrstratron 111 eyerythrng and are ready to support all school ZCIINIIIPS TOP ROVS beorgra Hunnlcutt 'llorra Rountrfe Frances Qmrth Dorothy Dale hrng Mrss, May Slranklrn Mrss Joore lung, Florenu N10Cay SECOIND ROW katherrne Ellsworth Lee Fdu rn Qmrth Calrsta X:-rll1ant Beatrrce henaga Francea Loomrs 'Nlrldred Barger Lorena Nlarslr THIRD ROKR Come lra Butler lxathryn Btrrnrster Helen Nloon He len Crrlmore Sue Meadows Flsre Broun Xrrgrnra Harsh FOLRTH ROVK VIa1garetGrerhart Lou1se Clarlr Nlarguerette Nlarloyye Nlrttre Vl ebb Vera Cooper Helen Qnodgrass Nlarran Taylor 'IllllllllIIKIIIIIIllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllIlllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllIlIlIl'HlIIlllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll lllll llll..lIHI llllllllllllllllllllr THE 15110. 'II - 'INl'I'1'l'I'I.'- ' ' C. ' '-SIX 51' gi,IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllillIlllllllllllllllllllllllllllllllrlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill llllllllllllllllllllllllllll lllllllllll lllllrrlllIIllllllllllllllllllllllllh J J . -.. ' . . v - v , -.-.1 I rmsrrmtsr . . . . fr1',orrt.1.x H1 xzxrtr rr ' 1 I . . . ., . . ' - . l V. N 1 1- .. 1' . . . . . , 1 . . ",, N .-'W 4. ,. Q., 1 -,,., .. 311.11 1:11 . . . . , " ' , ,z J: ' r ff -If ' at .-' ' . .' QS Q . . . . 4 ,, , Y v , L L r r r U . 1 v . . , W , , , '1 Y ' , K . .S - , . . . ' .' , ' A. I 5. , , , F. ' ' 3 ' S ' . . , l ,f , ' ' - V . ' , , 'l. .' . . ' . ' f H, '.. ' .., .. H . . ,. . ' ' , Y .. V . .' ' . - , .. . . ' ' ' . ' ' '- V - ' ' , . H . ' 1 v 1 ' 1 ' I I ' A Y ,Z . k. . . Y J - kr ' y K: , V . 'Z . , .' . v 1 'S .' .1 V , Y . y , Z A . . . V 1 . y K. -, , ,Y A . K . , A . - y A ' ' ' - V . . . v" Y v . ' , , t L . . , . h . . I 'Nl'l NNN PEPETTS 1:1-x11v1 Xl lk 1 P141 w1p1 x 1 511 1:1 11111 LRF xe-1 nm: 1 L1 xo 51 omxow, Nl RF 1 1 1'1ux11N 11N Mxmxx lJFl,'1Nx 1-11x N11 naw 11.11111 1 nw hmm Slxllll-RN B rss lNx1w1x1 R1 xxxx The Pepetrs under the combmed duectxon ot Mrs Grady Skllleln and 'Sins Nadme Runyan were oxgxmzed thu ymax trom the Sophomore and Fneqhman classes They haye ewchlblted thexr pe p at all the babketblll games and haye loyally suppmted all athletlcs TOP ROW N115 Grady Slxlllelfl Paulme Rector Frances Ham 'wiauan DeLand Helen N1ghsv11nde1 Iune Burkhalter SECOND ROR Ruth C1um Juamta Lynn Chaxlotte Gnbwon Lola Qtone Nettle Callahan L ladys Hoyt THIRD ROVS Aldene Yaughn Nlauxme Xlllwon Nelda Qtokes INd.0Illl NIcCall Naoml Fdwaxd-. Loretta Cubbage Ilya XX elden llllllllllllllllllllllllll.llll.lllllllllllllll.llllllllllllllllllllfllllllllll'llllllllllllllllllllllllllllllllll'lllllllllll'1lllllillllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll W0 'l'Hl'f I-1011311111:-Nl.'G 'l'Il'IN-'l'XK'l'f."l' '4.'IX llllllllllllllllUIlll'lIlvlHll'llllllllllllllllllllfllllllllll'lllllllllllllllulllli.lllll4lIl.llllllllll'llllllllIlIllll1allllllllh'lllllIlIl.lllIlHlHllll!llllllllllll'lllElllllllll llllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllll XD D y . Y H- I Y . . V. I ,. .- . . . . . I.111.1. -. .c Ol ' , 1 . . - v,, 1 . , , . V Y X .- ,A . . . . . 1 . .. IL . ' - 1 v-- f V' 4 v . . , v X 1: ,1, 11 1:11 . , . ll 3 , :J 1 1 u 1 1' 1 Nl ' ' ' 1' ' ' ' ' 1 . . . . . l ,, 1 , , , , , , , ' 'z' '2 " '. ' 3. ', A ' ' ' , . 1 fa - Z . F . . . 1 . L. . ' F.. ': A . Y -' . ' ' , 1 . B. ' ' A . .' . . , , ' K. .Z .v . , . .A ' " 1 ' 1 v 4 1 " 1 ' v ' ' U v ' 1 N Y 1 VU 1 V - . A - 1 K 1 A 1 ' 1. . . , 1. ' ppp TTT 1 1 l fa N FINTVNINIYS 61 'EJ M Hllll PHILALATHEAN 1liI'Nllll'Nl I x tt lil-N t mu ut xxt xr xt: nu wt ln BIOXNHR W NII x xt xt ax - 1 Phl ham studlsd all totms ot lllvldllllf thu ywu and has llllllllilllfil 0llf.,lIldl xxmll mio lts DIOglHIllS a-. much as poxslblv L IOUIJN ot Ill+"Illbf IN entettamffl with A SfllPS ot pattles clutmg thv tint sfme tu .and dultng, tho ldxt tht- club was :me lldlllfld bs ttf St nate and Fotum .md the B NI L PDP RUVK thvtmv lllvxotth N111 art Iayla Flxn Iltoun Xlfupfttet B0 Lwotgla Hunmcutt 'libs Josw lung N11 4 ladx Qlnllptn SECOND RUVX Cotnelm Butlm Nlonl Rounttw hathxxn BHDIIINHI LOUIS? Clalk Jetta Belle V8 agnex F ft Xleldvn Lahxta Nalllftnt L X tal Nltwl FHIRD ROVK l'll7dbl th qldll Lowtta Cubbagv Les l-tlxun 5Yllllh Helo n fllfllfllt Dolothy Dale lung Franca Slllllll Nlaxgaxft Xxldlll C-'lfllPllIll R121 ltfud FOL R'1H ROVR Fayw lan VS dgonfl Helvn Nloon Suv Xlwddmx llw le Qfnetw Nlalgatet Gwthatt I-unwv Lotmacll I-llsn Xllntactf I-vu Xdn VK aponet tllIlllllIIllllllIlllllIllllllPlllIlHHHHIlllIlIllllllllllIIllllllHIlllIlllllIllllIIlllllllIIlllHIllllIHIIIllllllllllllllIlIlllIlHHHllIlllIlIllIlllllllllllIlIlllIINllHIlllllllllllIllllltllll1lIlllllllllllVIIlllllllllllllllllllllll ' 'I'lIl'I ISU , MICR .'lNE' Ii 'I.'- 7 C."' -.'lX S I ' llllllllIllIllVlllllllllllltlllllllllt'HlIlIl'llI4lltllllllItrlIlIlIlIlIlllIllIIIIHIIHIllllllllllllllllltllllllllItlt1H1VllHHlllllIlllllltllllltllllllllllltllllllIllLHlItItIlllItV1Illll1LlllllIllllllllllllllllllllllllllllllll l W 7 3 1: .... Ii,x"m:n1N14: Hl,l..'XVUll'It1I YI ' :VP :su 1-:NT .... MA . A 'l'.u'l.nn Sr:c'm1'l',-.nv-'I'm:.fxst'1:rin . . . l'Il,s1l-1 Hmvwx SEI a-3, Ms . . . M, a, .fr 3 ms " .'.' ...... Bill' .lu.' -1 VIH: Iluq :mt 'BIICMISICII . . Ml:.'.1ln,xm' Smut.-:hx I . .' ' ' .' I ' I .ffl . 1' .' U ' A ' ' ' ' 'I ' Q ' 'A f I v ' .1 .' - -i. 4 K- J 1 1' 1 Y-' 7 I . E. Y I -4 I. A A . . ' -v I A 'C ': Ka -3 ,.?'l'.'."fl', - bb, ' ' ' ' , . " ', . 's. 1' ,' . " S . ' 'Z . '. .v A 2 . . ' ,-. l ,, ..Y ', ' ' ', .x" ' A , " " . ' , 'rjs . 3' + As. 7 ' 'Z ' 7 " ' . , Q' . 1' 's, , 1' ' T, t nu lHl RUUNII R 'SIUNI 'PPI 'N 'IXNI V13 SIX Il BMC If F I anim X1 HEI LN bxonm RASS S L nr 1 xxx lm ul HH: hr SIL Hu IJPBRANIJ hloxsun 'N 111 Row Xl Ill llhli The B NI L hax managed seselal exenlw wry successlully thu year among them a cateteua the B N1 C Yalsntlne palty and thm annual Nlothel Daughter banquet It has studied yauous YOIIIIS or htexatuxe and ham had many lntenebtlng programs FIRSl ROW Chloe AIIUSUOIIZ H1 len Snodgmbb Flsle Hlldebnand Ruth Hoff man NUM Robe Xhtchex Thelma Loxfnzen Opal Roberto Janle Taylor Bexmce Fees SFCONIJ ROW Gladys Pau Pe all AIIIIQIIOIIK Cleo Fllppen Helen Nlghsyyan dex Challotre Clbson Rena Haydon Nlaxxan DeLana Ilene Buxkhalten Mlldxed H111 THIRD ROXX Juanlta Lynn Nhldxed Penuught Lou qtone QQOIZIA Qhacklelt Nettle Clllahan Wllgllllcl COIHPIIUS Fmma Broun Nlaullne Xlllbon FIAIICGS LOOHIIN FOLRFH ROXX Paullnr Rectol Lulu Bess Nllles Nlabel Collu Xllna 5IIllIh Al dene Xauzzhn LOIQIIAI. Nlaxwh Nlalguelette Nluloyye Fl!-IIILPN Ham FIFTH ROW Ruth Clum Anna Pyls Xfaly Ann qtaxg Wllglllll qtuen-on Lou me Rexelle Xuzlnna Nia: h L lennle Belle XX attx Ilsle Jewup l l I lllllllllllllll llllllllll llllllllllll I Iilllllll llllllllllllllllllllllllllllIlIllllllIlllllllllllllllllllIIIIllllllIlllllllllllllllKIIIIllllIlIIllIllllllllllllllllllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll G., ,. A. y. 1, . , , 1 - ,. . - . , jf IllllllllIlllllllllllllll illl Illlllll VIllllllIllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllIlll IIIIIIIIV S ' 'D 1 . . H 1 Q' . - . I Icmrlmxl . . . . . Iu,oE ARMBTROM, X' 1 3 , . . Y . 1 Y ' 1 1 . 1 , A' 48 AA . Q q g A A A l n p X' - 1' 1 Y V ' - . 1 1 7 1 . 1 . A E ' , : - ,. . , . . ,. 4 , . - ' v 1 1 1 1 1 Y r 1 1 '1 . . . , . Y , . , . , . Y , . . - , ' . . . . . ' .'. ' I A . . ' , ' . ..' . A , . A .- . . . I V' V: , , . L. . x V 3 vt 1-v A ' ' V .1 ' . ' A .S - " .v . . , Y - K t . ' . .Y . ' I A Lv V: w , YL. . -'v' A. . K . L . ' ' v ' K. Y A 1 . N' - v . 1'n 1 1 1 v 4 1 ' 1 ' ! Y ' l 1 A F Y ' '. . ' . 1 ' . . .' ' . T ' . '. . . . . , . no 1 1 , 1, , , ' ' , t . . V' . ' 2 . ' . . . , ,' V' . .. , . ' . ' V '. . ' , . . . ' . 1 . , , ' 1 ' 1 V. I ' . . l . .-, ' A . . , . , h, Z . . I . 1 B- . ' V 'Z . ' , . ,i A . . . A x . ' ' " . ' '2 L , . H, V - u Fire? I b HVIIC NINI IIIN TXXINT3 SENATE Fnst Semebtex ffliliil-IIO N HI IIIKM I 4 4 How um SIIURBP IxFNIlDl- Nl IC P Rl sim SPLRI-'I my Tm wt nrn Second Qenxestel I I I N1 Nl L Il Hou xnn Srmnrsrs Phe Sillldlb yyon the annual Senate Folum debate thls year by a 3 to 0 df CISIOII e thlee debatexs were Xxlllldfll Fogg HOMAIG Qhoxbe and Ryan XIOIIIS 'lhe club Jomed vslth the Folum ln bemg hobls to the B NI C and the Phllalathzan Lltenaly Qocletle at cl puty on Nlfuch 5 TOP RUM Unthello Ixoah ullllcllll Fogg Robelt O Ryan Pom Cllffoxd Hoysaxd Shlllbfn' Ryan NIOIIIN QFCOIND ROKR Althux lung XX and XX elden Robert AQhbl00lx BHIDPX Steven! JI Joe Maxey Robelt fJBll9I1 THIRD ROM IJeXX1ll fvtlilldll John Nloyun XKIHIHIII Hall Land Nloxus GOIIIOII Jackson IlXll'1 Inelaml X' IIIIIll!IllllIllllllIIIllllIIIIIH4IHllIIIXIIIllIlIlIllIIHIIllHllIIlllIlllHlllilIIIIIIllllllllllllllflllllllllIllllllIIIIIIHIIIIIH4IIIIIIIIlllllllllllllllllIlllllllIIIIIIllllllIIIKIIHIHIlilIIlllllllllllllllHllllllllllllllilllllll - ' THC VJ . 'Il Af .'i"'IC.'- 'Cx' '-SIX G3 G MIllllHIIIIIIIIIIIHHIHIIllNIHIIHIHIIIIHHIIHHIIH1IllilIIIIIIIHHIIIIIIIIIIIHIIIIIKIIIIIIIIIIIHlllllIlHlllllllllllllllKIHlllllllbllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIllHIIIIIIIIIIIIHI1llI?HIII1IllllIHIIHKIVIIIIIIIHKIVIIII In ' ' ' ' . 5' ' f - 1 J . , W . ' W , , 1.- I . . . I ,. . . . . XYIHA. Pom. ' W , , ' I . . . v, . V 1 1 , , HIM! ' N.. . . . X '1-I ,xl . . . lo. l,1l- ' mn ' , 3 - . L 1 ' . . 3 'S , . . . , 'Ax t 'Ph . , .S . . " '. ' .. . K . , f. A, ..'k.. ' ' ' .' . ' ' . , h 5 . - . ' 2 ' .. . . K ' ' S ' Z ' ' . ' ' 1 . '- . ' 1 " 'a - v4 7 ' . - v 5 . v4 V 1' 4 e , , . .. K l 7 'Z , v v '. , ' ' . L . -V . .. A .. . ' .ny , , . . , Y .' , . v, v- w 1 , , . . , " ' . ' , , . .' . 1 . r 'N NINPXH 0,3 Y ll TSA MO GA lllxl wx: , Nll l-lf Him m 1 sp mxxliulx Xl Llil- l -XRX lil' XNII 'N lllNl1 lill-NNI Xl XR N RKNIUNXSUI IHPHN IHXNUI' NN IIUINIX e I' 1.4 u dex It 1 Yue: L Pl s f llllfltftl Iliiall xely week xulh A ltdxl of some k l Fhv me-mbru haw put on Suez ll u ly ollgma mogx xms and haul wnjoud the mu img mums n-:lx IOP RONX we xxx Xen Ionuv fun rlI1lOll NI e Coulee June Peaxcw- Lulu IBM Xhles SPLONIJ RUXX John xl0lll Ruth Hoffman leon XX awldnd Hzfzl-I iodtwy Olin Nldxe 5 Xmlx Pl F01 new IHIRII RUR ulfulyb lLdNl61llIlL, Rdmonl Southus lhelnm Iownzen Bud llab cock Bedtllcv Ixenaga ll19lTllrl XX dllwx FOIRFH ROM I-thel RPHIIICJ Holacv Hall xlllllltll Xhlxnkaul Opal lw nx Oclvwa XR ull Nluy Lonrlwy lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll,lIl'llIlll,lllllllllllllllllllllIllllllllllIlllIll'lllllllllI'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllll 1-4 'rms mu mow N:.'v-:Tm-:N-'r V '-sux P' llllllllllllllllllll ll lilll' -l l 1 ll l Vllll ,llIllwll"llIlllllll 'llllwllll lllll lllhlllll ullll'llll" lllllllllhlllnllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllwll lllllllll l1'lll1Illllllllllllllllllllllllll l 6 I' 1: I . . . . . FI.: 4: l.:: XVN Y1 'url' ll-I.'ll r:x'r . . Ma '."1'nr:la I", fum' Sl-1' '-'l' 1, .' ' will . . . llHl.r:-' C' .. nm Sr: sz, M: . . . .. ' 1 ,' S, . . . . . . Mia: Y : .' . lhuvm: Th A ' sa M0 P, n 1' tl - dirvctiol of Miss "1 iniu 'oox' ', hai lute" 2' ' J ' V. . -,,- .' . ',.,. ,finll ' ,... l., .2 -,., .".I " ': I-Il."f B1 yn, .IJ El lu tw , H lf l"l '1,. abl- T ' ', 1.'."f 7' '. W. Y, '14 ,v' y 1 1 C' ,..,' " A 4 J . , ' v ' 'I I ' ", ' , A' " Y' ' , :'2l.', 1 Al I l 'X 'X IXXI XTX S F3 mlm GIRLS RESERVE 1 mum ll it Bm 1111 I un lm wt: uxxu 1 I,0m111 S1 0x10H 1- UI St mm in Fha 111111 Rt-.stu ha-. ttone many uolthtthllc thtngs this yen among them a I'l1.-:nk-15.,1ung thnnu t0 .1 11001 tammly and the mlltctlon ot tood dt Llntetmax to be the tllbutul among the nudw ln P' Reno The membexb han pxepatetl mam lntuestlng 111011131118 and the club has stuthed A httle oi ue xythmg TOP ROVK Nl1s1 Dot Smmgex Lallsta Xalhant Mlldled BHIKPI Flallltb Loomls Hazel 01.111 -Xtmelxne CAXIIIS Nexa lfotde Nllttle Vlebb QFLOINIJ ROXX GPOIHIZ 310011 Xuchev balm Hlldted Lamb Anna Lea Turner Florence Dans Cleo Fllppen Xlxa L ndelxxootl NIPICPGPQ IXO.1h THIRD ROVK P11111 Butlex Ruby Butlex Heltn Nlohntke Paulme Phtlhps Pluma Nlalkex Bettm C1b1on Glatly Hoyt XISIIHD I'0IlP'-I Floxence Heuf-.em FOURIH ROM Ruby 114111118 Della Stafford Alma Xbles lNa0m1N1cCall Gwen dolyn McGee hunlce Lotmaclx Xlaxg, Cullen lwelyn Nloote Ruth Station FIFTH ROM Mta Nlmaul Helen Llttle Blanche '-nnth June Shaw Vkynona Chllcott Flsle Hlltltbl.-md Peatl XllllNIl0Ilg Bewn L01en7en Nllltlled xKhll9 lllllllllllllllllllllltlllllllllllllll-llll',lllllllllllllitllllllllltltllllllIllllllllllllllltlllllltlllllllllttlllllllllllilllllrllllltlHIlwlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllll tll.t Ilwtllllllllllllllllllllllll 'I'Hl-I HUUMICH- Nl,'I'l'l'l'Il'1.'-" ' if '-UIX H5 9, I IHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1llIlltlIllll'lllllHtlllHll'lllIllllK'lIHlHlllllIllllllll-lllltllllllllllllllllllllllllllbllllllH'.llHllllllllllllllllll!llllllll'lllflllllllllllilll llllllllllllllllllllll 7 J 1 . - -1 1 Y .. . ' 1, . I nt.11lvl4.x1 . . . . . . . 1 .-Xl.lrI.X N.-xt,l,rl-txt , . 1 I 1 1 1 1. 1 1 . 1 XI t,-I .. ,xl . . . . . M1 . rl -.lt . nm: 1 1 1 1v1 v V X 1 1 v 1 ' v 1 1 1 N-, 4. .1 - can . . . . l' A- - . . 1 v 1 4 1 rw v , 1 . . . . . . . Ml.. ll .V . V , 1'..l ,.J.., .. ' , . 1 - 1 -'J ' . '. .,.. , Y . -l.,' ,' ' .1 . 1 '. ' 1 1 l. ' ' 1 Y 1'-1 . h. 'Z 1' 1 1 , , , Uv ' :I , ' A J 11 1 , 1 1 1 V1 ' A 1 :. ' . , 1 -. . , 1 . C F. ' 1 ' , . , . ' Q '. ' 1 1 ' 1' 1 1 ' v V ' ' 1 1 1 1 1 3 1 ' , ,. N uvvh I . , . . . , '. 1 1 '. t' . W , . 1' 1 . 1 . . , , 1 . I' '. 1 J ' . 1 . . V ' 1 . - . , , .' 1 , , , , ' - - - v 1 K 1 a ' .' ' , .. . . A . . 1 1 .' , . ' . ' ' Egg 1 Nl NIX KSQAJ I1 ORD M 1151 51111141111 Q 101111 Q14111 I 1l 1 N3 i N 1 1 S 11 . 1 N111 1111111 1 111 xx 311 1 1 B11 1 IIN 111 1 11XN11I I-.N ll111l1NN11 1 1111 batmg, Q0011 11 11 11 111 11 111111 1 s fin! 1111111111 1 Llllllf., hw fllsf 1116 1 0 sg 1001 011 IONE 11 I0 e Klub 1 111u11 111411111 11111 111141101 11111111 N 1 1 1 IP 111Jb1I1 1d 11 Jf111u111 N the club 10 111g b1 4 I0 11 111111 1 S 11 611111 F01u111 11111 110111 IO 1 lt C 11111 11111 Phlld ll L 1.111 S001 FOP R011 01121111 Dun 1 11 1 1 C1011 110191 ICOINIJ R011 1116 11 01111 011 1 1 111111 31411111 QC11111011 H'1111 SCh1OE1lfl 1' 1R11 R011 11.-1011 Hall F1111 L1F0u111 1111 11111011 1111111111 Ru S111 111111111 1 11111111 I0l1l11 '11IW'1 1Il1'1 1 ' ' 11" H111 .'H1,111 1 I1 111,' 11 .1 '.11'1.1. 11131 ' H 111.111, 111 11' I 111 111 11'1'1.l ,l 111l1Il'H1 NWN WH 1 1 116.1 11 1 1 1 111 11 11 1FH1K 1HLH1Af1Iv:11: Nl-1.:1Tg41I.1N-1Vl.1u'i4:!T1Y-.' A' 11 111 11111111 g 1 'vs 1 U1 '11, Ni J' 1' 13 11 11 111 1111 111'1111H1 .111 11 111 1111 111 11 H W11'111111l11'1i1111111111I H' 1111 1"1 1111' 111' 1' 11 H1 H' H11.1lH1HH'!H L' I1 "' 1 Y F' 3- 1- 1- ..1- . -11-1 11. .'l'1il1 1111211-:11 . . . I'1112u11 11N'1' . . . 1.1-:11x.1111 l11'.'11.1N 1111113.11111 l,1'.'1i.1N . . 1'11'111-P111-1.'1111-3N1' . . . W. 511:11 1111111111 F115 1" 'Q11 '1111 . S11 ':-:'1'.x1:1'-'l'111:. .'l'1i1ili . 1'11.1111:N1'1: I .11 1' f,'l'1S 131111111 .... 81111111-:11x'1'-.1'1'-.11111s . . l"1:1-111 l..1F111'N'1'.11N l'1.. 111:N1'1: .11 1' . . . l'l,I'1'I1'li1'I'Ii' . . . . 11" .' I' 11 1'1' Sl' 1 . . . 111 ls.1111-11.1.11 'l' . N T11 1 F011 1111 ' ' f 1. ,' 1 ,' 'z Q I 1 f' 'st club I0 gvt into 111-11011 this yt'?ll', 2 "1 fl 'ts A ' g 1 " ' t ' 1-1' I' 3 '1 . T11 1'1 : - 1'FIl1'f'S 111 11111 1 111 th 1 211 1 z - '1" Cl' ' A " 5, Oli: 151' 101' 111111 11'alI -1' Gi1'z11'1l. T1 1 A 1" s 111-l ' 1 - s' j' 3 11111-ision. 1311 . ' "1 5 11111 31- 21111 ' ' 11' ' : .- 1 - 11. BI. '. ' 1 "l11r1 -1111 i11--- 1' i-111-S. ' ': 1.1- ' . 22111, 11.2111 11' Uil'2ll'll. Cl111'1-11c'1- 13111 lj, 01's 131-011, 1C1'111-sl SC ' 'z 01-'11 11'. L. T11 IS , 1'i111111,' '1 1 5-1-. ' H 'Z H1 " , '- 2 2' , ai' " 'z s, " 'i,', lllllllllllll Xl X N DEBATE nu I wr N 1 or mx Nl Ill mx Xl ll Sworn x uv x Xl nu 11 JXINI fliUXXNUXl-I Nxom BRIXIIIPX fllw Bunch I-3 uwx Suu RRI Rx xx Nomus Mus Ixabelle lhomaseon and Robelt 0 Ryan coached dfbate thu wan The gnla tram was onls lanlw successlul haung only one expezlencul debatex on the team lhe bow team non the dlstllct and III the llldllgllldl debates xuth NIPXIISYPI and Qapulpa hl Rf no placed Qecond xurh thlee 11901 IOHS to Sapulpa S ioux lhxx IN the Hut seal Reno has ents-led a State Ililbdllllg Leagus md the team xx on onlw one debate TOP ROXX Lhloe AlI'llbllOlH.., Nlalguuetre Nlalloxxe Helen Ixlglussxandel Aldene Xaughn QFCONIJ ROW XX llllam Iogg, Howard Qhoxbm XX alle: C lldlli Clan me Blal THIRD ROXK IOX lmel tu Bloc INAOINI Bum QX Br-llllfj QIPXXAI Ryan NIOIIIN l lllllllllllllll, llllll,lillll1ll.ll',lll lllll llll-'lllllwlllllllllll llll lV'll.lll lll llllwlllll'llllllllllllllllllhlllzllllllllhlllll'Vlillllllll lllll .lll lllll'lllllllllllfllllllllllll 'l'llI-I IZUHMICIL -- NL' 'ITISICN-'l'XYlCN'I' '-.'IX OST lllIIlllllllllllllllllllllllllllllll1lll"llllllllllll'lll1lllllllllllllllllll'lllllllllill.lllll.lIll',llllllllllll1l1llllllllllllllllllllllllllll,lElllll1.lllllllllllllillllllmllllllll,,,lll ll l llIlllHIll'1HHlllllllllllll GIRLS'C'UNl"I'1RI'INi'I'I'l'l'l.XM BUYS' l'UNl"I'IHICNl'l'I 'l'I'I.XM M, 1 ' 3 .1'r'1'r: . Lu: ,owl-1 lY1l.l.I.xx1 I-'uma Um. :A .1."'-mu ll 1 1 .' . 14: ,IIliI,lH1-' Nm m V. Nm-:la W: ,'l'lili il . no .X1,ln':x14: Ylwmsllx C'l,.xnlcxc'r1 Hmm' S7l'.XfI'l4I '7 'IAM Fa:-:."' Y '31 fl . Q .3' f".' " A .':'.a"'4: " ' ': Ernest C' rr ' ', 0 ' 'k, " ' " ily, ' ' -' . " 't, P 'NTXINFXS BOYS CONFERENCE DEBATE K I FHRIF FNID AHIFIIIRIIXP won XfflIYl1dIlXP lost Negatne lost Nmgatne vson BL-XCkVl ELL Xffll maln e yy on Ne gatlxe xx on NICXLI-QIFR SNPI LPA Aiflrmatne lost Negatne won E H S DEBATE CLUB TOP ROW Chloe Xlmatlong Gladys Payy Clalence Bxady Nlalguerette Marlowe Helen INlghSXXHI'lll9l SECOND ROV Ryan NIOIIIS Aldene Naughn Vlllllcllll Fogg Paulme Xoxk Rena Haydon Nettle Callahan THIRD ROVK BCSSIQ Bratton Oxthello Noah Jetta Belle Wagner XX llllam Hall Edlth Allred Laoml Bxlndley FOURTH ROVK Colnella Nieadoxs Pauhne Stalllngb Ldna Hallls Elnest Clown owe-1 Geraldlne Imborlen Hoxxald Sholbe lllxlIlllmllllmllllmmntltlxlllwIw1llrlIulI1IInI2ulllI1I1InlllxlItnlrlllllInnlmlllI1Isu1nzI1rl:rnH1mlmlHIrmxluuInnlmlllmnlmnlul1llxlIllxIlwllxlIntlItllulllrlllllluntlllIllulllllllllllllllllllllllllll 68 'l'll I HUUXIEH Y- NlN1'ITl'IlC.'- ' Y C." '-KIX IlllllllllllllllllllllllIIIllllllllIIllIllllllllllKlllilIllllIlllIl!!IllllIIIlllIllllIlllIlllIlllIllIlllIlllIMHl1IlllIll!IHtlHHllIlllllIIlHHIIIIIIllIllIlIIIlillllllIll!INIIIIIIll!IVIIIIlllllIllllVIIIIllllllllIlllllllllllllllllllllll 7 , wr I 4 4 ' " ' . .... . 2-1 J S ......3-0 ' ' Q . , .... . 2-'l . 1 ' ' . . . . . . 3-0 f " ' " ' . , . . . . 3-0 . ' ' ' ' . . . . . . . 3-ll Q 1- - 1 A I Ak 4 A I Q . . . I I . . . , Y , .y . . Y A . A . v , : .. A . . , , Y Y . v . . Y' . , . .. '. ' Av , 1 v 7. . . .. , . , . , , v ' - 'Q 1 ' 1 ' ' w ' 1 1' Q . v ' A I 7 I - v .y v . . . ' 7 U IVKINUBS G GIRLS CONIFERFNICE DEBATE INIIJ I3LXflxXKPII AfflIl'lldIlXt loxl Xfflll11dIlNQ xxon grlllh lo Negalne lo I OhL XHONIA LIIX X lIl1dllXt lo I N gdllxe lol E H S FGRENSIC CLUB FOP ROW Chloe AIIUSYIOHK K3th9llH9 Ellmxoxth SECOND ROVK Clanence Blads Ixaomx Bxmdley Paullne Xonk Be Q19 Button Helen Imgllsxxanden Fred LaFount.41n 'IHIRD ROVS Mdxguexelte Nlfuloue Aldene Vaughn Gladys Pau Ons Block Waltel Glldld Goxdon Rice FOL RTH ROV Ruben 0 Ryan Hcmald Qholbe Pxneet Cxosxnoux lettd Belle XVHRIIGI Xkllhanl Ifogg Ryan NIOIIIN X' llllIll'VIIHIHIIIIIIIHHIIIHIIIHIIHHHHU HlIllllHilllHlHHHIlHIIUHINININllINHHHN!Nl'HHIHWI1'NIIHIMHH4IW1NIHIHXIUIXHIININIHIHNIYIIHHHIYIHHHINIHIHIIHIHIHIUHIIY NlHIYIVYIlllH1lIHlllllI1UlIll - ' 'l'HI'I HH MICR - NINl'I'i'l'Il'IN-" ' 'L' ' '-.'lX fi!! 9 llPIHHVHIYIHYIIHIIIIIHIUIIHHII UHIN' HH-HHH!HIHIHNIH1HINI1NIHHllHIIHHi'11HV"HHKVHNIENllNI1VwlHHIllH!VllHIIHII!VHIIHINIIIHIVIIHIMHW 'UW' U HHH, ,IU IHI NIHIN HHINIHHIIAIIHII J 9 , L JL '44 .' , 4 J J " .' .. .... 3-U L " ' . ..... 3-0 Ne ' sl . . . . . . . 22-1 .' " " s . , ..... 33-0 - . ,. , 1ff"! ' 'A s , . , . . , 3-If fc- ' ' ' s ..... . . . 2-1 1 . . . V '. - . Q v' - Q Y' . -. . ., . 4 ' . , . V '. 1 1 v 4 - - 'n '1 , v - 1 Y v ' v - v - A , , , .. - Y , . v '. . .. , . . 1 , . - . , . ' . - - - E - 4 -, v 1 ' . " '. W , 1. ,, . .' . , , , A -. xl N Chl JUA FIRVI RUV1 Naonn Nlclall Ruth P011 Idxllld Swan on L+0ld Lllllllf 1,1111 I- dll R mona Nf1u111e1 Hazel 10111111 Il 1 1 11111111 Nlae 11 al ac Sl- CONII R011 C e1a1111n1 Juuxon Fannn S11+nse1 1111111 nn Hen M Naonn 11111111 1 IR11 R011 0n11 11111 1111N Nld1Cld 11111111 limlha 1x11 111 IX Sutton PAUIIII1 X 1 I1 N N H111 11 ix Lola H 1111 CAMPFIRE GIRLS FIRQI' R011 Lau1a Qtatlon lwlma IINXIH 11011111 l'1l10tt NIa11an Jones 11111 qItXXdlI Narllnn 51019 NIa1111a XIUNLIANP QPIIQX 1 HUI1I11fUII lwelxn Slade 1111 ll Nlaf qldlf., Lucllle R1-11121111 SI-COINIJ R011 Ixarhvllns NI'11w11 NIAXIIN NIfLa1tn1y 'NIl1L11Pl1Hd1X1Y Ifluabeth V1a1l1e1 Stella Llbson Xllzlnla Ba111ngc1 Laxone Huff fdll 1111119 Jo 611111111 Ox 1014.1 XIIPII Q11ea1 FHIRI1 R011 N11 s NIUIIFI Blxlm I1o1ol11w Jane '11a111+11 a 1111111 120 Niusgxoxe Niablv Qteualt I-ff1+ NI0111e X1l1l1lll1HdI11by lJ01a Xiu KIOXP Niable 51011 a11 1101111 V1w11c11 C1110 Jack-on Wxnlta Ilohl Q4 D111 11 11 1 11 1 1 , 1 ' 1 1 11, 11 '111 111 111 1111 111 111 1.1 1 11111 11 1 1111111111 111 111 111 12111112111 111 111' 1 1 11111 2111111111111 Q65 T41 'l'1111Z 1:1111x111:1: N1.'.-I'1'1-Z1'IN-'PNK'1CN'1'Y','1X 111111 11 1 : 11 11 111 11 1 1111,1'1111 111111 111111 111111 111 11 11 111111111,11111111111111-111111111 1111.1 111 '11 11 111 1111111 1'11111111111111 f U ' A 'fl' a A .1 - ... ,3 '4 ,, - 'a l J L Y . 4 - I , I 6 1 . F ' 'i ' . 1' . s. .' " ' S " s , 1 " 1' '. 2 Iv' S. a ' F ". 1 -I sw 1 . ' 1 " 1' -1+ Vi 1 v Y' ' " - 1 ' - 1 ' 1 Y 1 1 1 - ' ' 1 1 , 1 1 '. ' 1' 1 . 1 1 1 . , 1 . , 5 , . - 11-fy, Marian Fa1'1'is, Gladys H0yI. Jvssiv Pea1'f'v, Nac1n1i Ellison, 132111111 C11as1ain. "H ': Na ' 'I 'z ' 1 ' ' " 31111111111 X1'11i1v, ' ' " 'by, 11 '- mlj 1' , ' ' A 1 us +A . 1-Ivv1y11 Gau1:11o1'11, Gw111111r11y11 BICGPPY ,liss 1 1 'ing, ' 1 , W I. V' 1 J , , , .1 , 1 1 -. g' s - ' r' -' 1 . . A 1' v '. ' .' , -- .H 1 ,v.. ,- ' . ..-4. ",. , ' : . sg' 1 " .' ', ' ,' ' 1 1 ' I 's, Alvl 1 l'lS . , . . . -. . ' ' J . . , ' 1, . 1 .. - 1 1 . I 1 J . . . , . 1 , . . , 1 , . w , . 1 , - , . ' , ' 1 -' . - w . 1 . . Y' ' Par D x x 1 1 X913 " 111.111 'HQ if 1 W' x NISIMAH A FRIANGLE G R 111181 R011 lid I 1 1 1 P1 1 1 1 11 11f11bf11 1 Ql 11111111111 111111f1111 1111111114 Rf1u1 SPLUXID R011 111111 11 111111x N1 1 1 1 1 U1 1l1f.,l111ri 1111 11111 .1f1111 111 1 111 IHIRID 11011 11 P11111111 11 1 11 dl 1 lx 1 11 11 111.1111 141110111 0114 1 1114 S111 1111111 11111 1 s 1 1111111 Sn1111 f!-f IRAR1 TRIANGLE G P IIRNI R011 1 1 1 1 1 1 1 Illl 11111511 Id 51111 1 1 1 1 1 s1CUN11R1J11 1 x11 N 1111 111 1111 11-111211 R011 x111111f1 1 JI 1 1 1111! 11111 1101 111111111 51111111 H11111 Hutton J11sep111111 Culp 1101 1 110 1.1016 1011111 1111112111 1101 RIH R011 0 1 1 ' If 1s 1 I1 510111 dl If 11101111 1 ss rl .1x11111111w 101111 1 1 111111111 If 114 11.11 Rf1111 1 1 11111119 1 111 b1J11 X! X '1'111I 121111111-111 1'1.' 11'1'I'I1-IkT'1'11'1'INl1'1'!fS!1Xw 1 H W 1 V xx U 1 : " 11. 1 - 1 - U .11-Y f 4 . E ' Qui. 1' ' Q 1 A 1 , A - ,Q .. .- 3 1 m Q .. . g I, A? f fr ,, M fx A 1.6- ' A M - 4- A "A fr -Q' jg 1 .aa 1 ' , f1 - . , 1 Q f ,Q V 0 Q T I . I . , ,. ' 1 . 1 . 1 1 4' l 1 1 V ' L 41,2 X I I 1 LD' 1 , ' 1 k ' 1 11 r ' ZF" ': 11'i1 ' ,1-1-111113 11:1 'y 111111. Illlll 1l'11 '. E11-1 1'i111'1' 1 1. "" a 1311-111-11, 1.2111-1:1 1fP'1111'ly. " "' " z ' ' ' , ,' ' 1. .' I ' .' ': 11215 - . 11 ' 15, -' -11i1- 1111- .1111 1s, H1111 'I' '111-y, " ' f' '- " 1n1, Ma' 2 ' 1 110 "ll, 1l:1u1'i11- 11'zl'1'011, 1011111111211 .11-11111. 1l01'0111y 111-1'11. " 'Z R111 ' 2 . 1':l11' 11: y 1i0ss, 111- 'gl 131' 11 'y, Y2'11ll1'j'11 .11' 10111, 1101'- I1,' ' . C1' ' 1 J 1 s, 11110121 1ii1'11a1'11s1111, 1-I 'A S 1111: 1"0I'11'1'1-1 RU11': l'1z11'z1 11111111 11i111011. 11z11'y K1-is1-1. Miss 1-Iva 11z1x111111111111, Lilliam K0- " 'i, 1111111 11z11'1'011, 1'i1'1:' 'Q l1l1'1', .111s.'i1- 11:11 flaws, .' ' 1. r L1 P , 1 L 1 s - - ., '1 K J -f' 1 1 fl 9 1 1 i . - ' ' l , -xg 1 1 3 1 W '11 A 1 E - ' 1 l V 1 H- ,.,, 'A ,. 1 - t R ' I -1 lx 1-4 I 1 , - . I 1 . E 1 1 I 1 1 . L. T ."' 'Z 1.11's 1is11-11. Ruby 11' 11111. 3131211 11'i1- 114111i11. 11ay111' 1l11111is. 1.1 'sv S111 " 1 , 1111" S '11, 1-21111-1 15 11115. 11111 11111111 1':11s1111. .' C ' .' 'Z 1111 11-1-11 111111111, 1'111'1111z1 C11i111s, 11i."- 3111111-, 1'1As1z1 "1:111, 1-I10is1' C0s 11111-01111-a 1'111b21K'11, f'2l1111'1'11t' 1101" ',1'I1. " 'Z 11',' ' '1 '1 111, 1J01'is 311511 '1 ' , Lois .- ' s ' 111, " ' .' ' . ' ' " w b ': 11'1-1111 '11 b'z1s, 11111111 1:1111 ir, 1-1 11 C ', Fr' 1'-s ' ' , .li.': Ev' 11' ' ' , 1 " 21 11"11'z1111s, .I ' 'Q N1 1s, Jvss' . ' - ' 1:11, 'z ' 11 Q- .. 1 111111111111111111-11111111111 11111-1111'11111111111111111111111111111111111111111111111111.1111:111111111.1111111111111111111111111111111111'1111111111111,1111.1:1111111111.:1.11:-11' 1'.1-1:111z1111111l1111111111'11111111 Qi' gg' T2 'I' H IC Rl lt PM If li V NINI-I'l'I-ll-IN-'I'XX' ICNTY-SIX Q 111111111l11111l11l11l1-1111111111 11111 1111 1l1l1.111I111111111111111111111111:11111111111111ll'1l1l11111l1111111111111111111111111111111111111111l111111111l111,111,11111111111111 11111111111111111111111111111111I11111l111l11111111l I xg, 3 2' RHO DELTA CHI I QFROXX M11 Il 21g1111e1 1 1 X 1 Gvldllilllt JUIINOII Lo11t11 Cuhbagv L0u11 LIIII QI- UND ROXX hun B'1n111w111 IJ111111I1x 1 lllg IIIILG 1111 I 111 Xoon wllglllll Xluxh XI1, h1211iy Sk1lle111 FHIRD ROXX Co1111Jl121 Bu1le1 Co1111111 xX1Il11A1x011 Nldlgllfl XX 21 l Q 1 fd dons Besmxe QEIXPI xldlgdlif h111ha11 gu- SCIEIN CF CI UB PIRSI RUXX 1 1111 JI 1N11111 1 1 X1111 IX QI COND RUXX 111111 1 111 1 1 N IIIIIIII 111 II-IIRIJ RUXX III XI11 s 1 11 1 DUI 8111141 SIIIIICX 1 N011 111 111111 11 1111N U RFH RUXX J 1' 11 N S 1 1y1I Bllghl H148 P1 IXXIII L11111L, 2,2 ,G - W ,. L. F R. ' ': I'I.'.'f V21 XX" ', l1Zll1f1 XX'I1it21C1'1', 1I2iI'22iI'l'l Ilobb, IC '21 X'1-li1f11. " " S . '12, ". 's-'2'i. . IC I 'Z Kill 2 " j Dal' K' . F'2 S11'l, I1-I' ' ': ' " ', " 'i1'1,.11'M-'- ' , i 1 Q 1 " Y . 1 1 .J ' ."' ': Ililli' 312111111 Au! I 2g1.:s. M21 'xl IJ1-I'11isI"1', Ii11b11' ' nfl. Iizj- n10111I Xviillhlhll, ,Xl1'21 G1'21I121111, llu211'1I Ii211'111's, ROIJPVI SIll'Ul'1Il'I'. XX'1-sl1-5' L1-511-1'. . -I ' 1' 'Z XX'il ' l11g1-, 11111111111 Ri1'-, XX'211'1I XX'1Jl1I1-11. l11-XX'il! G1-pl1211'1, H I- 1-1'1 fJ'Bl'iPI'l, Paul J1-11s1-11, K1'11I21Il Hog X'i111111' CI1-1111-111, !'. XXX 2 2 . " 'Z Ry2 . 1 '1'i.', I321'1 -y Slf'XX'2ll'I, XX'21y111- L1-211'I1, F1-1-1111111 All -11, Swy- r111 ' 2 " ,, S2 g' XX'21.' . CI? '-1 I Q11i11l1-y, Alb-'I .J 1-.3 F I' ' 'I El ,lc I -A111-y, 'I'11n1111y Cliff111'1I, LLUIH' 1l11s1211':1111. I1'1'1-111-1'i1'I1 .'I2lI'Ii- pol 1, LI1 ' " ..I21 1.1 I -211'l, IG1 " ' "','2111. 4 J 3 'r Music V'-X 'l'lII1IL4I4f,Nlb.ll XlIl'i'i P1X"i'XXl,'X'1"x FIX. 1 fix? 1, If' .. A N I xx'v -, 'AN "',f , V1 1 fr,"-X. 4 , M -0 K, 1' 1 1" x'Av'nl, GQ X Xl N Sur? MUQIC N N N l 4 N lc NN W' NN UNN K llll NN 1 , , N N N 1 N 1 NN NNHIIIN -N N .x H QN 1 4 N VXN N I N Q xy N 1 JAZZ ORCHESTRA UNI II O R14 X I f lLllHl 1 xml ms P01111 YPIDOD Chllflfdl lull Niwuon L Fwy? xxwxxl tl 'llllul-Illzlmf-Allfgln l l l l Nm Mg? ll l l K 'l'l:v lIlll.'l4' 4lvpz11'tm4'l1t lvl: lN'1'll vm-ry Slll'l't'CSlAlll this 51-all' with Q'X'l'l'.Y thing' it lm: zltte- nptm-ll, 'l'l1l-g-Iwvllllvs Ilu- llll2ll'll'fS 'xml tlu- Ul'4'lli'.'ll'2l l-nw alll 1-n-vpn-1'zllwl with Mi .'.' llc-lml fll'llIIl 1 lP2lllQ'll, :xml in "Mi ,'.' flllt'l'l'f'lll ,'.' nm" .N tlwy p1'm'a-ll llmx' W1-ll ilu-5' I1-xwlvzxrn ml llill' my. Ili .',' fll'Illllll'llllLZ'll imm V-111-ll il ,l'lZZ0l'1'lll'.'tl'il tlliq j'4'2ll', wllivll is Tllv lil'.'I th-xt lfll H4-110 lligll S1-lmul lms 4-vm' lll'4Hllll'l'4l. 'Flux m'vlwst1'z1 ill vlullvs live- Illl'llllN'l'S wlm ln-uv 4-Im-1' tzlim-ll in vlmpc-l :lull sllmvn Q'l'l'ill zllril ity in vw-l"v Ill'l'l.Ul'Ill2lll4'4'. Mi .'.' fll'lllll mas 4: m'RI'M1:,x1'uH lHlIl4Ll'll has 5'-11-:lily imprmwl ilu- sing' inf" 1' N4-lmol sun, in vluzzywl -11111 iN lmpillg' to lI'lV4' t'llUlILl'll song' lun li' in ilu- l'11t11l'1- nu Ilmt .'1Plll'il .'.' vmlrlil-N may Fw llll'lli'4l uvvr l'lllll'l'lj' to :ing 1 mg: I l l I 5 i by Z 1 V ' , -r .w'f'.,. I fix' l K . l i l l ' iff, l 'Nl' rl 4 .J l FI . .-:FT '1' ll-IT: Ilicl' A ufglavl, Ma-fl - M-lm-11, ,ml-Al ' f SQA XI 1 Ld IN IX I II 111 QI' RUXX 11111111 111111 him. 1 f111-1111111 N1f11:.u11 111 X1a1I1111 Lou 1 I XIII1 NI CONU1 XX 111 P1 s 1 QI 1 N11 1 1111 X 15111 N ll 1 VHSS CHERRX BLOSSOM 1 ll 1 111 111111 N IIIIIIG 1111 I I 1 I 0 11 C1 x 111 1 ll 1 11 11 Ill 11111001 1 111 1 1 II 11111111 1101.111 11111 11.11111 111112. 1111111 111 1 1 XIII N Rll XX RUNS CH111 FRONT I 1 F1 FO R11 H1 X1III1+l F111111 ss C1a11111 1-ostei 111111 1111111111 1111 I 11ff1111 11111111 KIIAII Smith I11n1 C11ff11111 J111111 NI11111 L1JR11x NItf,dN Jllll b Sn11111 XlI1s1111 1121111 XIau1111 Shldiitl 1-111x1n111111 H 11111 11' :fi 'l'1l11 111111111-Il: Nl 'I'1'1-111N-'V11I-jN'1'1vslX T3 ffgfll 1:5 3.1 1 1- 1 , 1 I ,. , , I : I GIif11 1 ILS I ' RL' 'Z D11 j " 1, G1z'11ys I-is " 1, 1 ' 'Y 1-14 1, - 3 I 11" '. I .' -II 1' UI 'Z A119 F111'1iu, V111-1 Cf1IIIH'I'. Iwssiv ,'1'i1"1's. 11-1 I1 1211111 1111, . '111' XY 11 , 'i1"'1 .El 811111-11s1111, V111'11z1 111-l11- 1-121111111-1', S1111 .11-z 111x's. 1 V y A . , ,Y ., , "Miss CIII'l'I'j'IJIUSS 11 " 1111 21111 111 high s1'1111111 11111si1':11 1'111111111y was 111'11s1-1111-11 D11- 1'11111I11'1' III 211111 II 211 11111 i'1'i11-1'i1111 1111z111'11. Miss 111-11-11 I" b11112l1, Miss fi ' - R - I 11111 111111 Mrs. IIVZIIIQ' SI1iIl1'1'11 w1-1'1- i11 l'Il1f1l'1J1' 111 11111 111'1111111'1i1111. 'l'111- play was :1 11111111 I s111- 'vss 111111 1 1'1is1ic-ally 211111 ii11a111'iz1I1y. 11111 1111 11 'I-'IIS 11111111111 11111' 511511. I 'l'l1 zsl 121s as 1111ws: C111-111'yI'1111ss1111. 111-11111 M 11111 K1 I11-111 . 111' s 11 'l'. 1 JV.: J111 111-111'y Sn1i111, 1111121011 11z11I1 I'Il'11I'j I-'11s1111' .i11.1s, 1XI1I'l'I ' ' 'ssg " -- NV '1i1 ' , 1,1-111111111 1 A'1l1I1 .I:11111's ' g, .I111 M111-1'is3 .I1-ssi1-11 V:f11111-1-111111I, L1'11 I1I111xi1 S i1I11 'l'11g11. 1111111-1111 .'I12IIl. . 1 , 41. I I I I I 1 I I I A3110 '. .' T l1'S 1 1-I "' 1 "1 1 'A ' " - 1, " s ,Z"' ' '31 " 2' " 1, 0" '- 1.11. E l NT 'NIXS BOYS GLEE CLUB il l NN lfll l PXIXX XPIKN H ININ'-NN XNUl'l Xl I' UNI Fhs B055 L lee Club has bsen an honox to the school llllllllg the past ye-fax 'lha membe Is haul pzvpawrl beveml Nonp and although they dnl not dppvin often lll publw Ihew wwe alwayx pu-Xpaxecl Fhvw uclml ln the plflsontfltlon ot Wins fhmnyblossom the HlUwlCdl C0lllQIlW ot the wed: 'IOP ROV Nllws Helen Cxumbdugh 'udlldll THWIOI Claude Fostex John Nloxus Andwl Folnex Iclufud NICCOIIIIS Iucluw Bibcoclx J QFCOND ROKR XX I lhompxon Oltlwllo Noah Ll0!1dlllIlllIlf.,clIl Rlchfucl Nlux gnu: Nlfucub L0lllll Jack 5Ch00llllg lommw llllfoul IHIRIJ ROW Xllxson Llaxk Robvlt Olhnn Le-Roy NIcC1y IIXIII luldmi Hou alll Qhozbv Rusvll henne-dw Nllltoxd Dexel F0lRlH ROXA Otlb Block De-Witt Lrlillldll He-uchvl blllllh xxlllldlll Dogg, cllffllh 1dylOl Finest CIOVNIIOWPI Ryan XIOIIIS lllhlllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllll,llllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllilllllllllllIlllllllllIllllllllllllllllllllllIlllllllllllIlIllllllllllllllllllllllllll A0 TH 'I HUUSIICR-NlNl'f'l'l'1l'I.'- XYl'I."' '-XIX ll.'lIlvlllll llll4lllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllwlllIl7'lIll'lllllwlllllulllllIlIlIllllll'1lIllllIlll.llll'llllillllllHllllllllllllllllllllIllllllllllllllldllllVllllllllllllllllllllllllilllllnlllllllllllllllllll ll ' Y . ,,. , , , , , 1 - v . lin 4.1 mv . . . . . Mr.. ll fllil Mlhkl 1.11 . .1 v , v Y Y ' .Xu 1 .1 f. .151 . . . . . . M. ... 1.x mn - . - w 1 . - . . 1 . . 1 U. . B . M.-...: . . . . . QI.. n.l' . mc ' . -1' Q . 5 . - - ' -' , h- , - -I ' , A , -5. . V . . . ff - , l. V. ,D . . 1 V ' . I . ' ' ' I' , V . . Y. . . . . ' , . ' ' , . . ' ' H ' . . v . . f . . H ,' . , Y ' , . , . ' '- ' . . , 1 . . . .'. - . , . , . . .' . ' ' iS, 'J " ' A ' 2 .'. A ' .' 2 , ', I'. -4 v 1 4 1 1 v - -' 4 - V' ' 7 ' , V ' ' , V - v M v , 1 . " 'Z i 'S 1 . V ,, . v .' , v , A wk ,Y . .' . , . ' -- ., l,k. , 7 7 1' ' 7'1 r 1 ' . . . . . , ,, . -' . Y . 4 u , , A .. 'Y ' WP I GIRI S GLEE CLUB lhnrcl z NN I umllwxlsl KI lNlNl-N'-. Xlxxurrz xmxx The Gnls Glee Club ot the past ye:-11 ham been one or the best thf Hlgh Qvhool han eve-1 produced Xlade up ot gnls hom the- Qenxol and Junlox Lldsse- Ihv XOICQS haw been vsell dc-uloped and blendvd Allhoupzh :hm dui nm xmg ollen ln publlc thu pw pfued A gleam mxwiy ot songs POP ROXK Nlfulan Taylox Mm COODQI Hele n Sl'10dgl-'Iss N11 Hvlen Lxum baugh Lee FdXKlI1 Smlth Fxances Srnnh Helen Nloon QECOINIJ ROVK Flances Loomls DOIOIlly Dalw lung lllsu Blown Loulw Clalk Nlltllf VS ebb bay' Nan VS agonm Sue Nlvafloxw FHIRD RUVS Bs ww QGIXPIQ Nnglnla Nlaxxh Nlaxguvwtte Nlfuloxw Hxldu ci I amb Ramona Qouthe IS BPHIIILP he-naga Vmnd Bvllv Hamncl Ilenslmx FOIRFH ROKR Xllglnla Stl-xvnson Bonlta Bullion iluls l-.1 Uillllllg Adah Feltlg Loulse Rewellv Qhnlvy McClain Ilene Fd1llN 1' IlllllllllllllIlllllllllilllllllllllllllllllllhllll ,lllllllllVlllllIll 1llll1'lIHl!lllllllllllllllllllllllllllllz lli' lllll 'llllllllllllwlllll llll' lllllllllllllll Hllllllllllllllll' lllll HHH Illlllllillll Ill ll IH. llllllll' - 9 THIS H04 BIEH NINICTIC HN-Tlx' HNTY-SIX T'- HlllllllllfllllllllllllllllllIlHH1lIlllIllllslllllINIHllllllllllIlIll1IlIlllIlll.lllllflllHllll.ll'llAlllllllillllllllllHlHIllfllHllll'lHllllllllllllllllllllllllllll'llllllllllll- l'l IlllllllllllllllllHlllllllllil flllllll ll 7 J :Wm . . . . . Mlm: ll amzx l'm'Am.u'm1 .X " . .- Q . . . . . M. :u,xm1'l' Rl1'l,UNAl,IJ 1 - w 1 v Q v 7 Y - B . . , a, . . . . . M. .. l,n1.on V ' l 17 W ' . 4 I ' , J 1 4 ' K A , Y 'Z A . .' .Y V , .. A ., , , S ., -.'.' n 'SS 'v . - s 1 'I . v ' ' f J -' ' v '. . . ' , , . " 1 ,' , , . ' . . Y 1 I K I 'k', '. I ' I Y v v 1 I 1 ' i' 'A 7' ': " .3 , ' " ,lags Ps ", l F' IJ lN'lXXl'N'IXS QUARTETS D11111 11111 W 11 rx 111 x1 :111 Both the Boys md Cfuls Quixtsts haw bun u1y wucuwrul thu. 511.111 The gulb madf neu 1.11 ADINAIADCPN and we IP xx ell 1ec1 11 cd ul1v1exc1 thvy Ndllf-, The Boys Qufu tel 11111 not smg N15 much 111 pubhn but had 11111115 excellcnl DldCIlCiS lhe huh Quan tet wax 11111141911 111 thx IIIIPI chuluuc Nlect at IN111111111 611111 111 111+ cl f.,0o1i SIIOXXIIII, Lee Fdsxm Snuth Hnlvn Suodgmw X913 Qoopm NIa11.-1n THYIOI Anrhvl FOIIIPSN Luclus Babcock J Cllffllll lawlm Oxthello Ixo th IOP ROW Sr COND ROV! S0p1a11o Second Somano FIISL 'xlto bccond Alto lwn01 Qcconri Fcnox F1151 Bas-. S1 cond Bam K' HHHHIIIHYIIHINIU,W VHIHHUUHII11HHHIHH1lWlNHlHlUlH'4'HHHHHHN!HIU,HINNIHI'HH 'HI41 HIWWIIN INIIHIVIIHAHNNHIUHllH'lIlH'HlWW'YIIHHIIINIMHYIKIWIHIIMNIIHHHH!!HHIIHHUHHY H1 E TS 'l'lH'I B14 MICH 4NINl'Z'1'l'I'l.'- ' ' 'L' ' '-SIX G HH1HI!1'NIHlHI! UI! N1 H1 XIII UH HI'lHlW1HU1H11HIlNlIW 1IH'N1i' HNMIHH IllU1I!l1H'!lW' IIINWHUWAHMN1HN1Y1'15WHITINIWHIQIHHHWUHIWlH'HN,HlUINHHHUN H1 Y N N WHHI 1 H NUI In - . ,. . . . . , 1 . . , X11 ll 1 vs' 2 W' v S' 2 1 , b. 1 - , x , V, . B. X 1 Iss' 'yf v 1 ' ' f 1 . v ' . 1 . 4 v , - H ' ,bw 7' , -. Q - ' , ,S 1 2 B. ' A . V 1 2 . 2 , . , L 4 Y. L . - . - . . . . ' 1 " 3. , . . . - " ' . W , ' vw -'. Q . N - 1 v 4 1 7' . ' , Y - 7 v . , 1. . . . . 1 1'- H 'Y 5' ' . . . . . I" '.'.' ' v 2 . . . . . . ' ' X11 '1XIN'lXS HH ORCHESTRA Phe H1211 School Olchestla lhlN seal lk lcllgfdl .-md INUIG talented than ll hae exel been b9l0lf I ndel the dll4CIl0X1 ot M155 He ll n Cxumbaugh the membel haxe ll dllli-'ll many lI'llDOIIclIll selectlons and haw cntexlamed at Xallou- lime. lOP ROKR Mus Helen Cllllllbdllgll Nlaxgfuex Xhaxd second YIOIIII Paulml Rec lox that Xl0llI1 XEIIIOII Chlldele Cornet Xlfune Lfach rolnet QECOIND ROVK hldly Ann qldlg fllxl Nl0llIl Paul Jensen fll l Nl0l1Il BPATIILY lunaga sflxdplxone Rune qeluu dxaplmclll XIAXITN Mtllonnld second 5101111 l IRIJ ROV ec1lM1ad01s flannel P.-1ulQc0l1 fvond Xlollll Pxulme loxll SPCOI1ilXl0llD Clalence Blady plano Althul hm, llombone FOL R'lH ROW And1elFo1ness txombona LaHn1 Swanson filet XIOIIU Xllglllld lhom filst KlOllI1 Dxck Nlusgmxe dxumc Fxelnt NIcLullw fi lXl0ll1 ADVIION-XI 'NIFNIBFRS Fxthel Blmdlew comet Fexmon Allen banlo 'llalw Jane lNaxe Necond WIOIIII Xugmla Dose second XIOIIH Iloxlhea lmbach second Holm KW llllllllllllIIIIllIlllIlIlIlIlIllllllllllllllllllllllllllllIlllllIlIlllllllllilllllllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllIllllllllnllllllllllllllilll lllll llll llllll llll Vllllllll ll 'VH t X J Tllli BUHMI-Ili -NL' C"l'll'IN- ' Y -L' ' '-SIX 75+ .1lllllIllIllllll'lllllll'l ll lll.lIlJllIllll' lllllllllllllllllllllldlllllllll lllllellllllll'1lIl'lll.l'lllllll.ll,llllllllllIl'lllll'Nill'll!ll'lllll'llIl'll.' l ll ,lllllll ll l l 'nil lllllmlll, W r - hw , . Lk. .. K. D. f . I. . . . . . , . , A . ' . A, - , ' - 1 ' ' - ' - 1 ' ' A ' 1 - A A v r A -Q - lv - v ' . . L. ' 5. . A , . . ' , V. J D. ' L. rf Y. ' . . . f l , . . . ". . . .' ' . ' I , . . -. , . , . , ' . . . .' ' . ' . ' . . . , . '. . , . . , Y , l. , . l - K : . ., A . , . I . B. ' .S , Z . , ., ' 9 4 ' F.. -. Z ,..L.' K ' - , X., -Q.. A-. I ,: A 1 dr' , . . ' .. , .' ' . V' ' . ' I Q . 1 4 -' Q . -. .' ' . 4 ' ' . v H . C ' . , , x , K , r ' , L A , . v' ' - 1 . U Q ' - . - " gy . ' v 5 1 I v - ' ' V. . . . . . . -' 4 W -1 - - . .' ' - " v ' '4 . , . , ', c K , . , V' . , v' ' . ' , . . v .w - - V 4 W - w. Y' ' , , , . . . , - , . 1 . , , Ib I . A . J 1 4. , Z -S ' " .', ' Q ' ' , A I . 'u' . ' , I' ' Q ' ' , S ' ' Q ' , ' . ' l l N IlIllllllllllllllllllllllllilHllllllllIIIIIIllllllllllllllllllllllllIll IllIIYIIlllIllIllllKllIlllHIIllllHXIIlilIlllIllIlllllllIllIIIIIllllllllllIllllllllllllllllllIIllllllllllilllIIIllllillllllllllllIIllIlllllllllllllllllllllllllllllll 80 THl:I BOOBIHR - NINlC'l'lCEN-TXVENTY-SIX llllnlllmlullnmm:mulnunulllllmlmullmnumInummnum:IulluIulannumlmmlI1nunIlumluulluullulumununnlnuullIlumlmzml:nlnlunlxnulllulmlllllmllllulllnlllllu ll -I A I I ..- . . I . , - I , . 5.:744iL:A-.--sg?i.-,vi1., k.v, ,yt H '12, . X .,.V . T. 1 I ' I' 'H ilfxh'-SRL-Q-Elm- ..g,Q.-4::. . SEQ. 125 L' ' 'I--f -1.-.V -- - -I . .A . L -N I - .3 U , ,av 31 3 :gj L ,...,,.A.-,,..-.... .. . . I - 'I 5' 'K' , .5 . - . . - . Hia ..Ss:as2.'f.E.-xii. . . . . I. Q -'-Nl'--', F -,.- . ff , ' - 3 . 5 1 .4 . - . . . . .,..- . .. .. -.-. ..., . .., . . . . ... - I' .1 I - . . , I. . , - 4 4. , f . - ' If ' S' . I ! I , jj- ' I ' , -'fn I II - . I .. . - 'Q If I Q I - 1 6.4--"1-1 gg " -. . .- ' , - . , - . ' - ' V gif? ' ' 3.k'.f:A- ,Q A ' , -7 11 1 :,gf-,f' .-,I-I. 5. 1 , 1: fi f ' - 1953-.:':5,-i fwluaiy- 'qv--'y.j.L' .1,'.-Q14 L. Y ,Q rf. ,5...3 .H. .. . 4 A. , r V A. ,,m.gx.L,u,,f.-M l A .mlrwz ,,I.,x.A,,- . . .-4 .I .,.:,,:,Jh -f, J., .I:'.-,,,1,.- , , 7 1 -5 T- In I . g - , . 4. . i. . j Ns: . I -' ' - ra . f-sg.-pa.1.5 '. ' I -- , 1 .-,.g5y,rg.g.,,.-2...1. ff, Lx: ', 4:44 jig, A M, .. .. 44 !. ' . A:'.L.g.- UM- 'A .4 A T,4,?Q,- V 1::'..':1gnQ- 2535 fgf-A!--ill-,A 5 . -A A U .- 'y M2243 14' .QA 44 Q . , "1 J' f - A A 4- A A - I 1' 'ff M' f-fffp-f'i . .ff . 'A I . . -I I .- . v f-ff'f-H ,I ,. -. y' .. . , Q A 1 I " if I ? ' 4 ' MA" i 1 4" 1 - .zu . . ' - ..-fp.: 44 .1 Q4 .qf2v4,::.1::.-4- if-.,.,,i,,a,:.g5-,W N -4 4-.,,..,,,, .....,,,,,,.,,,i.1..,,N,, mu. I 'a - A! 1 1 H iff.. 4 21 Q I 15 3.5: Lim, H I f -I 5 1. . I 'W h g 1 4 :.:..u:, ., .4. ' ' I A .3 -Q I , X . I 5 I I I . ' 1 I ' Y I I ,Q I . 3- -I i H' - . - -L Z. 7 A 4 I - z 5 : e' I f -' I sw - I 2 I I g- I I g f - S ' ' I I' ' I I I ,' I ' 1 5 I .U I I . r - ' . 1, ' f- ! I I 'M' ' 4 I' I '- 'I I I 1. . , I . 2 lx is I I I I I I I . 3 5 A I N I 3 I, . ' K . 1 I " ' -. .3 I I - - 1 R ' .. : I . - , I I: 4 IQ I I , - I I- A . I I A S I? I :I A ' . S . 1 1 3 I 1 1 I- Q I . A I ' I 1 I , I w If . 2 T I 2 " . 5 I 2 1 I I I f I I Y 2 I I 4 ' I I I I ' IQ I s . ' ' ' n I A Q I I 2 ' I I 3 E ' Z I I 1- I Ii P I -I ' I 1 - Ea' I I 1 it i " 5 , I i 3 I i - I 5 SI 5 1 T ' I I . ' H i I I : ' I I Z I f ' I I 3' ' LI . i I' I if I , I I . - 'Q A I, ' I I i r. ' . '2 3 - I E I ' I J : I I f " 1' , 1 I I I A - , , V V ' . rj 5...., I .. . H, . FI ' I "Ann , i' w A . -.. ,ML WA, .- . 3 Lf 3,14 NJ. E . ,I ..N..L ....,. ,.v.-.-mv.. wmwzz,-r-nvm wwf. ..11,--m:.1:-,L-,nk-.4 -U. mf...-I - v - ,..,.v ,,.-N,...f.-.x-.uw--- .4 1.4 .-1-W .e-1-Lf:--.M--.--..f.,w -ffl---4 .Z-v. I L 1 5 .: I I 'gy ' LL . A . 5 -. ' . if -4 'I I I- vu-:vu -' A an-,1.'mQr.rf.Lxn::vunnIfa - A ---1-.2-uhh. .nrfw-aww.. .n-:xr u- :Lua-1.1.1.-f.. :v,:.u1.,w....,- vfgnhnn-..a., - --4-ar-mah x--...,.-.',f,1 . ' - I iw, ' . J R . av 1 IG: :7 .HT F171 Assam . :'w-Jf1"1ff'-w44i1LH v:Lfu.1-gg-H-1,-'mf-1:2 .J 1.-.W-1.1-im..-f 'v-N :.-- . , , A- ,,., 45 t ,. .. w. N.. 4. i.--. .... ..- - L.r...f ,, ,. . ,-4' -1 .,.,. -Afff J' . .. vw., .. . . ., ,..- I ,..- ,. . . . ,. ., , ,,. ,. V , I.:f:-.M..,..,,..n-..A..,.m..-.. Q....,,,......-,m,.m.,,.. . ,-..N H-, ,--. mm- M-. ...,...f,...N........,.,-..,.. . .... 4 I u rad., ,,,,.,,,, A ,,,,, .A . ,,,,,,,,,,,,,,, M 7 ,V I .vs C' Im 4+-. r ki'- yr My? if-I. nn sf.-wg. N AVE NORVELL mmf :svn iw 7"""""7'.Y""'7i'.Ta!K:U'k"GI"""'!""""" ,Q gh! .nun-asm-nf-1 .nn f-wx,-v Andi y, -. .I A. .47 .. .., - ., ...- , ..- .-..,, ...M ,.. ....a....,N..-....,.- .-, .-,-............,,..,,.,- N.. .,,,, ., .MN . - in A . , . A , A.,.,,. ,,,A.,.,..,. ..,.. .lu ,W . 35:A-..., .,., .,,,,-.,,,,..,. . . ,, -,,,...,. . r ' ,..-,: if ff WMA ,, ,,xm.:, mv, -,. ,,-n,.,lv .-A .--x 1 gif- Y . . , , M. ., ,, ,',,,.,,, . M... , ,M .--mg,-. ' u U Q '46-Alu-,W-an 'Q , 1' A - "" 1 w a' 1 Vx' ' . Y, , , w i .-- Y 7 I' a . Z -uv 5 ,111 F KATHERINE Euswopsra -n.n- ,,,, Q, n- x 1 " -n .-rn,wv.- FL, is .WL M 55, 4'i"',E':- W-ii--L--1 ifgyaf' wa -,fjtf 133' fx -'ff if A.: 4 b '5-S1975 -1-1+-it -8- f , Jr-Ky,-ii .W f mi- mi 4 by ' ffl Vx f?' Vffgd? :iq W 5 , x E T : ga' is fb ,Sfmf X -'If ,- nw , K, ew 'if' A-F-43 QF! dx . Q., Y, -4 rw rf yi: 'I 93'-Z' Vr! f -are fi V 514 f F 'ZH V rl- 6. g ,, ,,,. " 1 N 3 ,ZH 2 4 - -- ay 5 ' "I a--3 7-2- 5 - '- 5, l 1-1 W! 7- . 4' 'J ' Jr. ,I " ' 1 -2' Z ' U A he-, ' I ,. 7 11 ' - ' 4 -2-Y ,Life li -f .' - '-fir., ' - - '18-fi " e - ' ' - . I " . 1 ' ' - ' . L 1: . yt 5 .I hu Q, 7 Il f- ' -. ' i af... --I,-, 75 7 'f" 'i'- I lg 4: ' 35 ff -lf' ii 5 ' ' i --. 1 - ' - -:.-.. rag : R TA- 545- ' ff 3 SP 735.1 21 5 Wg ,g 5, ' ,-'1 V wi F. 4, 3 fi 1 7 fi ' .QV - - , ,Q -.,., , ,, -gt, sv. " ill in -' 'Xa' 5 f- 5 ,af 5' , j .?:m'n' f.: r., M l , it ,5-Nr, , 15, H, .,,,n., . ' 1 ' lf-Qi' 'V- V -4- ' .e.' f--iw ,-53.1, - 1 ,a, I , " -5 9-ms, 3 ' 1, 1 1 ,, , - - 'Y- , C 1 ff, A V? - is A Y , gl. ,.. g ,T - - V, - U F' I7 1 F ,-Qi. +- , . . ,Q TP ' x 3. , . ' '- . . , 1 'n j Lf, xr 5 I -:xi za w 5' - 2 --5 Ia. E- 1--' .J- U ,L AV,-, -uf- ' Baxiffnk, L' ' .i '11 53,552 K I 4--"f5?'Q 1 ,-'V'.:,, -. . . .- ,L - -' L--W -----W - 1- W - - - - W- , , ,,-, 1 +G- . . - , , f -- , .- VC, A . ',,,, ,W . .. , ' fe." -, I- vu- YY' f Ax- f V f WW. - - .g:,4r4,y:1 5' nALlbm---,H YY Y' rv-v ' ' V I - 1 . . W - v-Vin mn- -'I v Fffzgfvi 'ft - . 1 . + -. -- L is-' . 6' . ' T ' - v . .Q V ' ' " f , 1--1 'E,-..-5' I, f I r r t . . ' . . ,T . ?j':,':.3-P, r , 5 - ' VA Af ' x' F' E h . 5 - . " - ,' ' r- N . . . Q .3-QR-A - - - - . - . -- - -, P ig--gw -.,......-.,.-.... ....-... ...A - - -- ..- , Y - 2 " "' ' W " T - --- L - -W -... --,V--.,-..-,....,,.1-.,. .,..,..... - . '-5155 Q: :IN ' ' ' ' , ' -5 -'?4'f":l-'l " ' ' ' " -'--I1 --f ' ' -x - - ' U - 1 V, 1- ,,. - Q , 1 - Q - -1.-4-R. - , .,.,,:- , , ' -W f 1 Y fr--- A, A--.wwf-.....L......',JW--,1,,,,:-,7 --Y,---ig 1--fv,,,,,,4,,,,,,..,,.,..,,, ., Www, N I-W -nu. LL 'rv U1 I 1,13 .j 1 " ,,4.S- ' H- -. , : 1 - ---W --..-- nw-, Y , ww- , . ' f W.. L ,,,.,f,-,nv .- -. -,,,. ,, - f v V W in igp? ' . I -:, Y , , . . M-,if--i,bg,'4' ' " ' - -1..f:-3'- F? - ' . ' ' gl '- " ' ' :f --RAGE' ' - I wr ' - . ' .K 7- , gy - ' - - Y' , ".,,,' -L, , - -, , A A A A ,W .- 2 Y ' .,.L'55,a-:A sw- I 52 if 1' Wa. ,A is, Q A . 5 3 5 i ' V4 is 1 4 W I 1 1 5' 5 is M I? 53:1 !!r I 5 1 i ! 1. I. 4 1 E5 r 5 gum, "3 1? L MIM' '15 ,M '.' x ' " -J-J., M I' :ww 93 5 I 1? i ., 4 , .A--I-Ang-xwlwx-'U-x-,I WE- In QA' ...ZA I ,.,,...,,k.A ' h my "'.,. -wx.-WM. 'A' "fl-1-f..,, ....4..,,:g s x ,, , Wi , xt E 1 I WE 3 1 3 i 3 f 1 ,sx va, J MARIO N HIGMQ-Y 'QE ..::-mf"-'- lpn- 'Qw- 53135, f 5 5 n 4 -4 F J 2 5 Q a waging y 5 4 'N 'V 71:3 -A .,---A f--- , A ' . : M - ' -1-..,., ' A- A , A , , , . .LW A ,QA 4 L wma -5 A v A V nil A ' s 1 if A A ff' ----.-, ' '-- ,., "'--1- .. A 1 .g Y 3 ' w --Z ,V ,- ' -2 M5 -v...,,,M4 my -4--A ggi!! -.A 51 1 , 4 f g ' ---f . ,, '-A--H.. L-f --A A-A , 1 f 1 .N - ' 7 , '-'A-N, ,I -W-,A uk- i D -A--2,44 1 1 . V f ' ' N--4 -e,- "'-W---,w 3 5 E 1 2 2 "'1 QT , W., 1 f x I - ' T 1.45 ' - ' 5 3 1 . - 1 1 l Q 2 f 3 1 i . f 1 ,. " ' 45 a 1 l 3 5 T ' 5 J A T 5 i f i i' sf if ' 5 ! I A -'. f 2 2 - ' 31 5 . 4 I s , 1 34 1 l ' I I - . ' , I 3 i 3 f 1? "NN ' ' 1 f 2 ' B my Q5 Q 3 F '-ffgt ' ' v f I ' ii Q Q, -N Q a E 'K 77 'V J V ' " ' ' .V I 4 W I , , f 511. 5 .iiig 5 1 5 ' 9' tg r :r . Q 3 3 ,A - ,. 1 w , , +I 3 - .. 91: 1 W ri : 3 LL .:. I f ' I L V V n A f 53 f is i N 5, f QE, x sig H .' qi' 1 :1-. VN 11 1 " Si Q 5 55 A W. V E -, 1 , ., -L... . 1 4 4 , H 1 5 Q, 5 1 ' , U i f' , h ' ,, 2 Q .. xx - , ' A , .- U L' A Vfgii-RWE if +L' ... .J-I . - -, 4' Q ' ' -1 " ' - W " tgirl?- . V I . ug... e,ElN4u.hM -H A -A . .l I A LT AA ai h WMMMWQ in :Zia A M fl . I A :'i'iff-- ' 'Hi-HM .n..,,..w-,-ff.. :MW-. T V . , 5 ., 1 1 1. .Q-.-.4 --HA . . . - -f.v ., 1 - -,. . v Ya -41.31. ,.. wrr'-nnu'1jI I 1 1 , , , . , , N .., . ,,, .. ,.... - , -. .A .. ' , .,.. . . 11 1 ....... ....,. . , 1 A 11123311 I' yffj l9u"5"'-1 15" " 153' '47, fffu 'jaw I 2 .1 ll 1., . 2 tj? lv, 41- -W - 1' w- Lggggg-,4,5,1,,15,LLg,,,gf11?y 55' 1- X"-Q E 1325, ,I ' I ,.'- .., .fl ...,,LLLk-L1'gL.TL."...'.C3i.FV'1 F, ,is -----" A ,. .Q 1 1 1 - , 2 , 5. 1 'i ai kffvf-ww' f 1 '1 ' 3 95111 1 P, .1 1 , , Y+.1,1?5' , 1 . , .. ,. . . ,. .W -4 1 5 11 U .-. A Y Y 1 H Y 1 1 1 W - , -9 1 1 E 1 ' if 11 1 1 5 ivw X 1 , 11 1 '1 w,,,,A' 1 1 " ,1- . 11 1 111 -1 1' , 5 1 1 1111 1 1 1,111 s g , 1 11 1 ' 111 1 111 1 ,11 1 1 1 11 1 5, 4 1 . . 1 1 1l 1 1 11 1 1 A 11 -1 5 -5 1' 1 .01 Q 1:51.11 nv'-3 W CH LOE ARMSTRONG L,Q..... Qt, L, A-A, xv va 1 1 1 1 ' 11 1 a 1 , ' 1 1 l 1 A ' 1 Y 'A 1 .5 I , I 1 1 1 ? 1 1 1.1, 1 1 1 ' - 1 Z 11 ' - ' 11 ' 2 1 1 1 1 7 ' , .. 1 1 E , 6 1 I 1 f :I A 4. I 1 , 1 '1 1 . ' ' ' -1 1 .Q 1 1 . ff' - I ' ' 5 ' g K ' Ta. 1 I 4 . L: I 1 xl .1 I . : I ' 1 1 11 . U ' 1 .' 1 - - 1 '- . . 1 li 1 ,Y MQ? 1 1 1 1 , 1 11 1 ' 1 - 1 1 1 ' V - . ' ,N 11 1 1 . 1 ' 1 .A 1 ' ' 1 5 1 1 1 , - 1 "'f1211 '1if ' 1 1 11 1 Q- 1 - wigs , ,.,z,.,. In ' 11 ' ' U " fivf 1 1 F A 4, ' 1 1 1 1 QQ I 11 1 1. ' " 1 1 1 . Q 11 1 Q ! "'M. ' . ' 11 1 ig wx' 1 n I 1 ,V 1 5 -,-,.1M--.-, .1,,mW,Q.g,gig:g:, f,,:m,.1.g1.,,,,L.,-,--.,1, h 1- " ' L v .,, ,. , ,, 51.,.W,.,.- 1 ,,.--L,-,,,,7....1. ,.,-.,,fw,..v-T.,,.. .:,.4.-.n, g-,-..-1,...--..-,v,- .,... wr... ...Luz-F -1-eww -.nf-H -.wr-f-1--nf-ff.,-1 4 - ' , 1 1 1 - ' 'W' "' ""'m ""-" fff 1' 7 fffffff W' ,..V,,,..Q.QH."'f'f' ' ' ' N I V KA ,,--,, -,,-..,, -, W ..--...-.,...,.,... 1, , 1 1! 1. 1 , 1 1 1 I 4 E W' 1 ' . I L V 7 W , ,Y , ,, K - .W ,,7-,.-.H.1 W,-,-. , ,7,, WW, , ,.,,.,,,, ,w,,F,A,, ,,,, ,gb h v , A ,V I 1 1 J 'A M H , " L-.- .,.,,-,-.-,... .,,..-,,-, ,H , ...--- 1- , 1- 1 ,-, ,-.--.f, W, ., ,,,...m, -f,.,-1... , 1.-...G nl 1'-. , ,- f ' ' I 1 -- . KW. -,W W., 1. 1. 11. -N 4 .M----.M 1 . 1 1 , . B'--' ..,,.,,,,,m......W1,,..,,....-,--1,,,,..,,.4 ,4-,.- -1 W ,, W Ln 1,111 ,. ,,:,..,,-,-,1- -,:1,-..,...,.n........,...........1,--...,. ' .Q i - 1 -, Ahw,3,Ws-,x,,4,M,,:. ,-,A ,.,,,,n,-Z-13-,,, ...fynf ,,.... , , - A 41 Y 7:7 -1-'--ZQ-f rm-L-r'-fr---W-1fA1"v11'1--1 1 - -'--W 1 1 ' N T' ' ' fi:.117.M , 'YM I . W , , 1 ' gf ,A.. - ",, - , - . A Y , . ' 1 1 1 3 1 COOIJCIIIXPNS N x N 4 J 1 Y fx V W 1 I 5 J 1 by 'l'l1l-li-w1ll'l1'lx1-1x5 XY1'l'1'4'lIHr1'Il lu ilu- lmyvlllrll' um' ul' lln- svllmll, 'l'll1l fHIlll'Fl xx':lsvl1:11lg'1-fl l'1'm11 1lIll'lPl. Imp lll2lI'llf' :xml lu-znuty, ln-wzxlxsw Iln- Slillhln If-lt tl1'1I svl'X'l1'1-luswlxmvl Flllllllll lu' l'l'- xxzmln-ll. 'l'l1r- llvrllwtlxfll-lllx NYl'l't'1'Hll lll-rl-lllu-1-11115:-nl'Il14'IllllligsIllvy'llzlll llmlv l'u1'llwsf'l14ml in mlvzlm-ilng' any llllifll sl-llmwl lll'4l'lt'1'l. Zlllrl 21. wllllll'IlllF pupul:u'iIy witll lain l'l2lSSlII21l1'S :nml l4:lf'lI11I'sXY:lSlilli1-ll lllllv zlfwrlllrl. rlllll' Nl'll'4'llllll lvl' llln- ln-II wlllxwlls plwmxw-ll tllfwfmltl-X1 il sll1'1'4'Sslll1'X't'l"Y my. AL"I'OC1 R A PH 5 AL"I'OC1 R A PH 5 ,dxf V n A-gf J Wi K I IAA mf QW Publications A! H' IZ-Y 1.11 lf1'.'.'.1' 'I l F .X L, 1-FJ . ... f WX af -1 sf we x' ,, - 3 Xfll. X ,!fj'!f Xb X ty A , XI X . . J . if. ' ' A ' A. Fl 3, 3 1 V P, ,. I , A Y, - .Y I V 'I V FX? ""JM'wV '-lfiitggg, , ff L1v,g hx' ' . J, N W ' Nl NN E H S BGOMER STAFF NlXl'Sx XXX l X IUXNUI NN UNI ll IOP ROKR N lov 1 111.11111 QI UNI! IUJXX N11 I4 111 s N 111 dIllfX xpm lllfllllt 1. 11'1 N ll 1 1-1 lf Nl 1 dlN1lIlNlIlj.. IHIRII RUM O1tl11dllo N11.11l1 011culf1111111 Illdlldgtll 1111411 BA1g11 c0ll11111 1 1 l1u1 11111111 lwltuu 111111 A ll ex 1 1111 uu fx 11111 1 1 111 lll H1l111 5ll0l max N111 1 1.111111 0 RIH ROXN 14111111111 llllllgdll 111111111 1 1, dll 11 111 ISI NI11111 Rountwv clubx hlsle 131111111 clubs Rm A1111sl1011g d1lx1J111s111g N ILUN leatuw I1lllIIl1llll1lll Vlllllll .ll1l'1l.1 '111.1l111lll' l""ll ll 'll,' 'l ll '1 Nl' 1' l1'1ll'1lll1 l 1 "Cl ll l 1 ' ll' 11 l 111 1 1 l ' 1ll1lllllll 30 Tlll-I 1-1111151121: N15 -:'1'11:1':N-'1'w1-:NT '-.'1X lllllllllllllllllllll1l111' lll ll 1. Ill.lIllll 1511lll1llll'-l1ll'11lll1lll1'll1ll1lIl1'lll1'l1ll '11 l',,,1llllllll1lll1l'1llll1lll'lllll111ll1'llll:lllll 11 1l11l'1l l' 1 ,l'1ll l' ll1l1Illlllll. ' 1 l41lll'l41fl: ..... .l1111N ll111:1x1s H XI l . . . lY11L11,,1x11.I111111111 l' A A A ' A 1' "HA 1. . . 1X1,1.1.'11x 11111111 S ' z .... M13 R XY "1'111a1: " 'Z Mins I .' I XN'i11'l1111'. J11l111 5117 '1'is, Xl' 1"' l .l11i1l1-. Allison t'lz11'l1. . -IC .' 'Z l'Zl:'1 Hill.-b1'a1 I, a.'si.'1a111 1-1liI111': R+- 1 Ilz1y1i1111. 1'11ll1-1'1111'g l,:1i1'1l Sl' Aj, .' 'Isl Ka 1 lills v111'll1. j .wpg ,Xll:111 S11 '1l. '11 '11'Ii.' ng: 1.1-Ii11,' M1-Cay. - 1 -1- Y' " ': . A' . V '.. . ' . . ,Z BIN . . ,!,,.. ,.I .I X1 ' l z , ' ' 'JZ Ma 'l" 3:11 '. '1-l1a11g1 1- l'l 1'g Lu " s Il' b 'ly J a1l'-'tis- ' gg 1 - .' lf" 1 1" '. F l' " 'I I, ' ' " . ' ' 's'11f3 lid Kimb' , '1i'-'t'."11g3 . 1 ' , ' Y Q. ' ' . " Q1 ' ,' ' .' ' , ' ' ' I .Ili ' ' I lAll'l'lll. 4 1 x llxxqxxlxrxs a1 57153 HIHHIH ANNUAL BOOMER STAFF l I I I I '-XX on ISIN!-Nxx xx um 'N xmxx lui i K www: ss Row Illl IOP ROXK 'Sims Rose Xxlfhhkl IXdIhPIll'lP F11 xx 01111 Nidlliu laxlm QI COND ROVK Uaude Foxiu CllCl1ld1l0I1Illdlldg1l LdlIdqldI'1ltN humon fdltol Leon VK ayland alt Pdlllll Hvlfn QIIOLISIANS ASSINIAIII edllox Xlh on Clank .fuxxxtant adwltnlnz nmnagm IHIRD ROVK Lvliox NIfCu ASNINTAIII dduxlunng nxandzel Lhlos Aim lloug RSNISIAIH busxum-xx Hldlldgkl Fan Xan XX CIZUHPI 11141415 vdllol John Nionus depalt mmntil QdllOl LuC1uQ Babcock JI arise ltlxmg Illdlldgkl FOLRTH ROXK Raw AIIHSIIOIIZ spout ednox Rena Hasdon JlIIll0l .uv tant Louxsv Clallxf Jumox a'-Nxstant I-Isle Hlldebland Junlol HNSISLBHI Fd Ixlmball d V81 USIIIFI, HHHHIlllllllIlIIHHIIHHIIllHHH1HHIHIHHH!IHHH!IYIIHYYIHIHVI1HHHllIIHKHIHHHIIAHIIHW'HW1YAHH'NIHHN5WINIHIlYHHHflHillllHU!llHHNIWIIHHHIIIIHIHHHHI WIHMHIH XWHHHIIHHHHHHIHIHHY ' 'l'll 'I BUUBIIQR- . INIU' u 2. - ' u. ' -. LX 5 C' , IIlIlIIIlIlIIHI1IlHHIIHHIIHHWIKIYIIIWIHH'Hll'JIIHWVillIlHIlllllKIkHI!IH1IIlIIHIHHH1HINIIHUIllVNIWIlNlNIH1INHHHIIHHWIIVIIIIIII4I1HIIlIlIIHNHIIIIHIIIHIHHIHIIIIHIH WHUHIHNHAHNHIIIIHII Q5 4 Y 4 L 1 rs 7 r w - v 1 V . - p 1 Iam mi . . . lx.x ll-.lilkln In . .. 111 , . B Q - All . , ay . . . . . ,L .- . ,ul V' v 1 v 4 4 1 v ru 1 - S . , 1 . . , . . . Mr.. . 4, XX 11-,iz " 'Z - '-.' SA " ' f', " " . . ' ' , . ' ": j '. kr 4:7 'Z 1, A -. ,., '.: . ' . . .'. LY . A-YV . A ' .Z ' . ' .- -1 - 1 u 1 -' v 1 ' vw ' v 1 1 - 1 1 v' ' , , , . . , . , . , i : , , . . , X . ' .' . - rv 'I .Y A V. Ziv' . A-t:'A. . . -,. 'L' . . .: W , , S . , .A.'.. .' 1 1 ,--- 'x ' '- - "JH -- ' -- -.'. , .V J 2 x ' .. ' . . - ' v , . ' ' , . . , . ' 'I ,' ' -i ' . -' ' 'Z ,' . ' ' ' ' .'::'S g 'S . - 1' ' ' . . 5.59: . A A. .. ' . SBU: A " , a - ll , I Y I 1 X 1 N IIIITC-X'1IONb N 1 x 511 5 1 N 1 1 X 1 11 1 WX.. X1 ,N xs?1:1131 X1 11 1 1 'l'11I1lI 1111111111-11: N13-:'1'1-11-ix-!'1'11'11-:N'1'1 '-,' IX 1 1 1 J 1- A 1 LY X '1'111'11l'N111111Il1H'l'll1'11ll'1'1.11.S. 1311111111-1'.11111-1-1411111l11111'21I111ll 111-111-111'1-11 1111 S1'I111'11111l'1' 13. 21 1'l',11111 111. 1111- 11l'r1 11111 111-1-145' 111 111' 1111- 111-11511'1'11111: 1'11lFF. .1111111 N1l1141'15 11115 1-11-1'11-11 1-1111111' 111141 W1 1 1111111.11-1111- 111151111-5511111111131-1'. '1'111- 11151 "1-7-.11'11" 11:15 11111111-111111 N11X'1'1111P1'lA 24. 11111-11 '1'1111111q5:'11'111g' XXJIN 1-1-11-111'1111-11 11-1111 21 N11l'1'111 --1:11111-11:1-1-111111111 11111N11'1111'41 111111 51-1'1-1'1111'1115. 1111 111-1-1-111111-1' N 1111- 1111111111-1'11115111-11111-111111111-11111'1-1'115111:'111'"N11551'111-11.111111 511111" 111141 11i1-1111'1-5111'1111- I11'1111'1l1111g111141 111'111'1111l'11N1'5il11111'Z11'1 1 1111 1111- 1-1111 U1.11I1' 11151 51-1111-511-1'.1111-11111111.11-1111-211111111111-11111111 .1111511111'1111'1111115111111111111-111111111-111151111111111111151111-55111111111311 11ll-!Il1111Z11'f':111I11'1111'1'N111l111l'1l111Il1ll1'1'S1A11l'1111'11111I1111111fl'11.111l1 1'111111'N1 111-11111-111111-1111111-1'.11'11111-11111111111111111-111151'111'1-111-11111111111 111111-. 1111-511111'1-1-11-111'1111-1151.1'111'51111.1'11111111 1g11l11111'1.111'1111l'11 '11 Q12-1-1111111. 11lIl'1IIQ'11I1"11-111'11l11'1f 11111155111-5111'1111- 1111111-1' 111-11 11111111-11 111111 1111-51- 111-1'1- 111'1111-11 1'11111'l'1'X 11.1 1111- 1111-11111-1'5 111-1111 I 1ll'XXSX1'1'111ll24'1iISN. Y1'1I1'.X1l1l1l1l1 1:1111111"1A111'1.f1111 115111'11g'1'1-55111111-111111-1'11'111-11 1111111 1-1'1111- 1'111.'11 1'111 11115 1-11-1-11--1 1-1111111' 211141 Nl111'1f111 '1'z1'1'1111' 11111111 111111111g'1-1'111'1111-S1-111111'1'1'1.'5. -1..X.S1l1l4'1i11"lS Q'1X'1'll 1111- 1'111111"111 1'l1I' 111111111g'1'111111.1' 111111 1111-1111-1-5 111-1'1- 5111111-11 1111 N1111-111111-1' T1. 1111 N11 '1-111111-1111 11111 1'l11111Af1l'1 111ll' 1-11:1'111'111g' 11'-15 51g111-111111111111-S1 1111 111-511-1'11 1'I11g'1'111'111g-1111111111111111"1'111r1. '1'111-111511'11111'11'11511111111 1 llll 111'l'l'1111'1'1'1i1. '11111'11111111 1'111x1-115111111-111111-51 111-:11111111.1111111:111 1N11111111111'111u'1151'1111Sf1i1Il111151111111-1'11'111111111-111151111-55111111111u1'1 '1'111-111111-1111.11111-1'11-111111111111-11111111'111'1111-1111111111:1111111-1111111111 111111111-111111'111-1 11'115 514111-1111111111115111111-1-1111.X111'11I!. V1'11f',XlI1I1Il1 111-111 111 1111-55 1111 .'1111'11 171 111111 11'-1: 1'1'2141.X' 111 111-1-11'1-1111111-11 111111111 1 1114111111 il1'11'1' 111111 111111-. Q ' v. !,Pv A S orts X N ij 'V'EFlli "Vf,IXl'.l.'l'1'l,f1XlNl I M f fm ztlwj xxx K . X S X X Q fy, A TH III111111I11IIII1II111111I1II11l1II1I1l1I1III1I1I111111111 11111111111111111111111111111II111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I1I1I1I1I1I1 I! 1 1 1 1 1111 1 11 1 I 1 I-I 1311113111211 f NINI-ITICICN-TNVICNTY-SIX 1 1 1 E 1 II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lI111I1l1I1I1lIl1l111111 III1I1II11I1I111I1111111I11111I11111I111I1I1Il1II1llIllllIIlII 12 GRADY L SKILLERN 1 1111 I 111111 1 . , X1 111111- I11111s11t.1 .1111 1 . N 1111 N 1 1 . It 111S1111.111t1 1X 111111111 . lll 11 11111 111 10111 1.11 ,11111 ,, , s 11111 10 111111 11.11s 11- 115 11111 111 111111, 11111211111 11.1s 1. JL 11 f011'1I1.111 t1.1111s 1111111 1111 11111111 1115 Qt111111, 11.11 11 11:1 101011115 1181111111115 11111 81.111 1 11.11111111111H 11111111 011 11111 Ollfl, .1 11111.1 11111111 I1 11 11111 111.11111 1111-11 .us . ,g11, 11 11-11-1111 11,4 SLRIIIIOS F Rc-110 s111g111st 111111111 111 111111 IS 1111- 1111111111 1111111 111 111s '11111 sp111tS111.111s111p 1 011, ' 1. Si ,.:11.' s1111l11-11 1-11-11-11111,-1' 111111111' I11'. .1-1 ' 11 111 Bi - ' 1 1111 1.'11lIU1l.' Z111111111- 111' 111' 119. Ilia 11'i1- Ii-11 1 1 1 ' j, -11 - 1- 111111 lIll1I1'l'SI2IlI11IllQ' 111' Ill' 'it11 11'11 1 1' 1'.' 51" '- ICI R1-1111 1115111 21 1-11-11111 .'1-1- 1 111 1111111- 111 1111- 11ist111'y 111' 1111511 S1-1111111 111111111111 111111 I1E1S1il'1I12lII. 11111 '.'1 1z,"1-I-1 1' '11 -,'1f111 I -tt-' ' 1' .' ' 1' .5 "1" I-1' 'ik 1- 11'-' '.'- 1 '- ' .3, '- 'z C - f1-1'- 1- -1 N-1' '1 ' xl'S-ll 111-1-, - t-.' 1 f 1 ' y1-' at CIlI1"l 1' S1-1'1-1111 1'i1't111'i1-s llllt 1' ' -'1'11t A1 ,LQ . ' V. 1 . 2 h 6.2 . , . 'I Iiirliifiiiiulililililllmliili wi ii., muh: iilmiviiii'i5iiii:iihiiiilmliiiiihimiimlilliiiilliliiiiiiIiriiiHiI1Hiiinriiiliiiiiiliihliiiiiiiliiiiiiiifihii, mimi iiiiiiii i'li.,,ilii .V 1- i.i,..iilh- ii TI I IG H4 71 ill ICR -- N1Nl'I'I'l'IlCN-'IWY I'2N'I'Y-SIX 95 'I 1 I i I i ii D Q M HIILH ilihilhiiilhhilh :wi i, 'vm hlihimhliiilhhiiilirilillilhhhhlirhlliliii41ii.iIHinilil1Ilililillllililviiilhhiilhuhm.iill!:mlli4i.i1'i1':'hh iiliu:ii1iihil'.iHi iilihiillhiiiil GORDON RICE tx U S N 1 0 l 1 1 NN 14,0 Ll sxlx ll H lt X ' s N HH ilmwhiii Hi1'vW'1,'Hlaullllli 1' High Uviimnl yc-lllw1sivl'i'o1'iwu yv:ni's. 'Hv also h-fi thi- i'!l'1'.'iIHll'll ziftvi' hi- 1-im-11-il thv Si-him' High S4-lmnl :xml this yi-:ir was 1-lrwtwl pwsimlm-111 nl' thi- Snph in mr- vl'1 .'.' mul thi- High Sf-I l yi-ll liz 4h-r. .X .'.' 'qt -1 If Xml'-x' lim-k hi hzif f-oiiihu-tml sonic- ni' thi- php- pii-st zxss:-nihlivs 1-vm' hvhl in thi- High S4-I ii. , 1 '1 S N1 XRIUN H1 FOOTBAI L ll'll 1 S 1 ' ' X 1 1 -1 N , x 1 N N 1 N 1 1 N 1 l 1 X S N 11 X N 1111111 111 Xl l1Xlll -11s ll 1 N 1 ll 11 NH 1 -11 N 1 1 1 1 1 1 S 014 0 H1 Us -11 11st1111 11- 1 11 1 11- 111 111 - .,1 111- 112 lt 1 ., 1 11111 1 1 1 5 1,111111 1 ., 1 111 ll ll 1 Q A 1 NJ ll 1 s IIIIN 111 LI, 1 X11 If 1 .,1 lf' U X1 U U '-s """""l"""""'1"""H """" "1 """"1',"''l"""""'1"1"'l"""1""'l'""Q"1"l"'l"T"'f""1l"'f"'."".',1"'.1"'." -""' 1" 'W "'1"' "W"m'W'W'1 E1 ,,.f1ZI ,.,,,.1,1,1.1.,.,,,.1.11,11 .1 ,11111 1 ,1,,11,1111111., 1.1.1.1',1.,1,ff.,ffT.1.11I1.1,1.E.R11,R11Ii,f1,1I11152.i11111111271111 1.111, 1.7111 .11111,1 1111 -11111 1 111.111.11 1 J W1 1'11'11-11 11171111 S1i1111'l'll .'11111111 1-11 1111- 1-'111 1111' 1111 first 1114L,'-S1'1ll 1 1"l1' 1i1-1- 111 1111- Sl -1:1111 111111' pix 11-111-1'1111-11 111' 1'1.'1 y1-z11"s .'1I11'1l1 11'1-1'1- 111'1-Q1-111 '1'1l1'l'l' 11'1-1'1- 111'1- 1111-:1111-i1-s 111 111- 11111-11 111111 il 511111111 111' 111'11111isi111r, 11111 ll 11 x 111-1'i1-111-1-11 1111-11. .N1111 111111 1'fIlll' 111' 1111 11111'111.'.'t 11-'1111s i11 1111- S1111- 1111 1111-i1 1"1l'1.' -1f'111fl11111', 1111- 11l'll.'11l'1'1S 11111' 1111 I 1l111.'lllS 111111'1-11 1101111111111 111 1111- 1'2l1l,' 11111 11111 511 11'i111 1'11z11-11 S11i111-1'11 :11111 1115 -1-11'-s. 151'1111'z1111',1-11-11111-111111111111111 light, 1111- 11'z11'1'i111's 11l'X'l'14l1ll'11 1111111115 111 111'1-1111111111111 1'111' 1111- 11111-11i11g' 1-1111 1"11 N 1,".'1 111 1111- 1i1'.'1g'-11111- 111 11111111- 11'i111 1111 1111 '1111' ls 1111-x111-1'i1-111-1- S11 1 11 111 '15-'-1'11.'1 111- 1ll11'l1lS, -1s 1111-1' 1111115111 11l'll1I"l1 '11111 111-111 1111-111 111 il 12 111 11 ,'1- T111 .'-1'1'i1-1-s 01.1111211111l' 1" 911-1 11'1 '-1 1' 1 s111-1 1 .1111 131- -11' '111 f"'ll 1 - 1'1-1-1-i1'1-11 il 1'1"11-1111'1-11 11-5-'. 11211 1-' I1ig'11.', 1'1111 was 1Il,1lll'l'41 11121 111' -1'i1111." if- -, NYZl11'1ll'41 1111- 1lll11'lIlS 11+-'11 1" 111 11 - 111-111-11. .X1'1-' 1'11111' s11':1ig'111 111-1'1-nts, 1111- 1'I. 11. S.1i111 11111. '111 1111- 14111111 11111- 01.1.11S 1'1-1-1 'lll11 11'1 1'-1114211-11.' 111' 11 ' 51' Ili' 11-1'-111 -11'11-'1111'i1-1111'1'. 111 1111- 1111111- 1'i1- 5-'-111 , N 1' ' -11 s1-111'1-11 il 111111-1111 11'11 C.111"1'.. , Q 11111- 11111' H1 R1-1111 :11111 1111- 111111:111s 1-111111- 11111 111111 1111- 11111' 1-1111 111' :1 11 111 11 s1-111'1-. ' Ex TH! BOOVI1 R NINPTPPN TXNFNHS SIX FJ 111111111 ll 1111111 1 IC 1111 111111 111 DX 1111 11111115141 11111 C11 If 11111s t11.1 111.111 111 llll 1.19 111 .111 .1111.1 1 .11 .1111 1.111111 1111 1 1111s 111111 Il l1lIl15i.l1XlllU .11 t111 1'1 11111 114 st11s 11 s1111111 '111 111111 It s1.1s1111 111t11 .1 11111 11111 1 ll 1.1 1112 1 11 s1111.111 1111 s11t1 11111111t1s 111111 L1 111 1 1 '111 11 111 111 11111 t111 111 1.1111 11 1111111 11.111111 1.111 111 11011, .1 11111 1S1llf 111111 f111 t111 1111111 1.11 111 S .1g11 1 Ll 11s111.1 t 11111 ht 111111 .1.111111S 1 1111 . 11 101,111 11 fl . 11111 .11111 1111 bl 1111111 111t 1111t s1.1s R11111 R11111 R111111 R111111 h111111N 111 1 1111111111 1111111 1Xll1!.1flS1ltl S11.1111111 .11111111.1 1 1 P111111 R11111 1 ' P11111 R 1111 1 R111111 0 R 1111 0 -RLIIO 111 11111111 ll 11.111 t1111 B1.11 1111 1111 f 1111 l1.1Q11.1 """"""""""' ""' "" """"""""" """ "" """" """ , S "" '1''''""'1""'fQ"""f'f'3'"f'5"'f"' "" Q "'Q'f'5'T "" ""5"'Q'f'i"'1"'ff'f5 """ 3 "'"""""'"""""""""""""1i ""1 ' ' '1"'1L'Q"' 'QQ 11111111 . 11111 . 11111 . 1111 ....... 11111 ........ 1111 . 1111111111 . 1.111111.1.111111.1.1...1.1.11 . .11.11.11111 ... 1111.111 ..... 111.1111 . 11...11.1111111 . 111.11111.1.11.1 ......... .11.1. .. 1... ... .... .. ..11 ... ................................. ........ 11 11111 ,' 11 1 1 1'z s 1'1-'1 t- '1 11 11' 1 C1 ' Q11 ' 11111 t1 111 J ' -,tl 1-'.'111- -1"'1att"k- 1'-"'11 "111- 11111 " il 1'i1'1111'1' 111' 151 111 11. U T1- 1'.'. " " ,,' 11- -' 1 1 R 1 g"'1.' 1? '1 '11 1 .'1- 1' " ' " ' 1z1't1'1'1t1' Q 11111 F11.1.' ' ' ' " ' 1.', 1 11 "t1 2 1L ' " -t 1 XVI' 1 1 1'- .' 1 st '1 t1- t1 ' -11 g' 1 1 t1 ' 1' 1-1'1kt11-'.'tg1'11z1't1'1."5' 1 ' 'g'- .. 111 t111 111' 1'1111 111-111111 111 t1 11411 R111111 1.11 111 1 '111 11'i11 11111 st 111' g '1111- ll'l1n ' t1 1' ' z1I1s11111'11s 11111 1 1 1' 11 .' '1 61' Ullll. E1 1 0 " 1' T E1 11 1 ' 0 E1 1 11 ,' 1 ' 1- Hi E1 ' ' 221 E1 11 Ukl- ' C't.' 12 E1 11 1 1' ' 26 E1 6 ' ' 0 E1 1 . I .1 ' 0 E1 .1 1 L 1 ' 1 G 1 PIII BOONH-h XIX! '1l'l:1N TXNI'N'1X SIX CXPFAIN Nl-XRION HlL1Bl an 1 I H x S Illul Hlg has stalled on the Blue and Wlllte teams lOl the past thlee sea -ons Flght and detelmlnatlon have nlalleed hls playlng and hls ge nlal dls posltlon and natulal ablllty to lead has fitted hlnl lOl the lole ot captaln xllllch he held tol the past campalgn H11 llne snlashlng pass IPCC lvlng and letulnlng ot punts has caused much comment tlom the coaches ot the Cen dlploma ln the spllng JOHN LIVFLX x I re Nlllll lll Johnny ploved to the local tans that a Ielesllnlan can play tootball He xx as small but used the old adage that the blggel they ale the haldel they a Lnelys speed and llne plung mg and hls detenslxe play wele out standlng He IS only a Fleshman and xllll hase thlee I'llOlP CdlllIlrllgIlS to hght lOl Fl Reno LFF JLIJGF' PITNI KN ye N lllnl Pltman was anotllel ot the tem lettel men alallable at the stalt ot the sea son and although small ln QI79 he could be depended on to talte CHIP ot hls tellltoly Qnagglng passes and blealtlng up end luns as sw ell as plung mg the lllle ysele outstandlng chalac tellstlcs ot hls plly Lee gladuated ulth the l1lllly9dl class RU XXP ffl-'I ARNISFRONL1 X Nt l N llllil Ray has to 1115 cledlt a l9lI'0lll ot haxlng played ln evely qualtel ot ex ely game Hls playlng has been con lstent thloughout On otfense 1115 passlng lxlllxlllh and llne plunglng was as peltett as esel attalned by a lllgll se lool playel R y leans the team thls yeal sxltll txxo lettels DWI lKl-X NORVI-IL. x 5 llllll TIIIN past season malleed Daw s fllst tllng at the Rllllll0l'l game Ikey was shltted alound untll Loach Qllll eln sau that ulth hls speed he be longed ln the baclt fleld Ilaye ployed to be El Renos blange and when started on a long lun was hald to stop He was tull ot fight was shlfty and hls long sult was a long lun yy hele he could get stalted Nlolyell SCOl9d the filst touchdown lOl the Blue and Whlte He zladuates thls sprlng lllllllllllllllllllll llllll lllll lllll lllllllllllllllllllll Illl Illlllllllllllllll It llllllllllllllllllllllll II llllllIlllIIlIlIlIlI'lIlllllllllllllIIIII'lIllIIlIlIlllIIllllllllllIlllllllllllllIllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIl 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1. - . M, llllllllIIIIIIIIlllllllllllllIlIlllIllllllHIIllllIllllllllllllllllllllllllIIIl1IlIIlIIIIIIlllllllllllllllllllll Illllllllllllll lIllllllllllllllllllllIllllllllIlllllllllIlllllllllIlllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll A 1 1 1 Qll. " Gli- 1 CK Ii years Se- ' ' ll - 1, , , , V , . 1 ,. . I . . 1- A I h . . v ',. ' , 1 1 ' 1 1 . ,' ' . . . , tl'al Conference. "High will receive a ll.Xl1lf'-li. UK l your " fs : 1. , A , -, , W 1 1 1 ' U ' 1 1 1 1 1 1 1 f ll " ' ' ' ' ' - ' ' 1 ' 1 1' 7 v 1 .- 1' 1 . , . . . ' -1 1. 1 1 1, , 1 J 4 4 I 2 Q -urs Se ' ' , 1 ' 1 A1 . ' .1 1 V 1 1 ' ' 1 . , . . . , X X ' ' ' ' 51 1 1' 1 ' K ' 1 sh w Y . 1, . . 5 - " . S ' .. 2 '. ' ' - ' ' of. 1 l. 1 1, , H 1 1 l 1 1 1 1 . le'l'l1l.-li., UK IZ 4' -A rs He- ' ' ' . ' K .' f -1 1 ' t 1 1 .1 A 1 , 1 1 ' v 1 ' y l' .l ' ' ' '. ll ' ' ' ',' t " l ' C " I "' .' ' I 1 ll.Xl,l-'-ll. UK l yt-all' .fc ' ' '51 1 nv L1 3 L1 1 v - v xyh .. ' ' . .' ' . . , H . 'H - 1 1 ' ' 1 1 ' W 1 -' . L, K ' , 1 B. 1 1 -' 'L. L. ,- ' . -- ' ' . , . 1 1 .1 1 , .1 , K . . v 1 L. 1 S 1 ' ' I , ' . . . A . 1 . FH! ISUUNII R NINI Tl I N TVNI XTX SIX 0 Illlltll BLD BABCOCK I NPI 1 xcar suxmr Babcock xxas anothel xxho lound xx ays ot gettlng thlough the opposmg llne and SlOIJIJlIlg cut back plays Bud xxas also a pass lecetx et and xxas the cause ot many aeual attacks to tall Although nexx at the posltlon the numbet of bad passes he made xxas 'xxx CLARENCF IINX ROX SL I' c lxl t 1 xe r Stnmr Tmy proved to bf the find ot the sea son He had plenty ot fight and bloke up any play stalted toxxatds hls slde ot the lme Hls play caused comme nt tlom all coaches and agalnst the Cat dmals and Tom Chutchtll llny ptox ed hts llghfS to an allstate selectlon xx hlch he IPCGIX ed FLMER NIONK BAINNISTER l 1 X S lllnl Monk had tluee seasons to hls cledlt at the stalt ot his campaign and gave ptomlse of a good yeal but ln Jul les m the eatly games slovxed hlm up Although handlcapped by hls S126 Banmstet had a knack ot slttmg thlough an opposlng llne and stop plng opponent s plays VS L BILL FHONIPSONI x I xear Nfllllll Falllng to IQCPIXP a lettu last sea son Blll came back thc 619101 thls st lson Vklfll about flttc en pounds mon wetght and thls coupled xxlth fight and speed mallxed htm as one ot the best guards ln the contexence Thomp sons play xxas conslstent and he mel tolmed mole hlxe a xete tan than a first yeat man JI'x1 B CXCIONF SNIITH xet Xl S mm Jlms neue a11d drtetmmatton ant hls ablllty to get uoxxn the held xxon tavotablf comment exrtyxxhrte t team toulneyed Vkhen tect lxmg a pass he pxoxed that he could lun thtough a btoken field Jlm lecelxed lus dxploma Chtlstmas and enteted the maxxlage game CHRIQ QI lCLl X L X llt Chlxs played txxo weats on the Calu met hlgh school team befo1e donmng an Indian sult He xxas a haul XKOIlxPl and a COUSCIPHIIOUN ttaxnex Xxlth a ytat s expencnce he should make a btg hlt m the Centlal Contexence ne xt season Ch11s IS a Jumot HARLFS BISHOP 'P xc lrs I Ngoplmxnore Halley was another of the banty class but alxxays ptoved a stumbllng block to plays staxted hls xx ay Halley tights from start to timsh and should make a great shoxung ln Central Con ference competxtlon next season IlllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllIllllllllIlIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIlIIII'IIIlIIIIIIIIIlllIIllllIIlIIIIIllllHI.III!IIlllllIlllllllllllllltlllllllIlllillllllllllllllllllllIlIlllllllllllllllllIIIlllillllllllllllllllllllllllllllllll x, ' C .' C -.' X C C GH- ' '-.' .' SEI -- - IIIIIllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIlIlllllllIllllllllllnllllllllllilllllllllllllllllIllllllllIIIlI.IIllIIAIIIlllIllllllllllllllllllllllIllllllllIllllllllllslllllllllIllllllIlllIllllllllllIIIllllllllllllllllllIlllllllll 9' 1. 1 H C Eli - - - , , , .t 1, - 1 1 1 1 1 ' V 1 I ' if A , ' .' 1 1 ' ' 1 1 1' ' , . ' , . 1 1 1 , -1 1 1' ' '. -.1 1 1,1 1 1 , . ' A ' ' 1 C j a , 1 1. - 1, , . A - 1 . - ' ' '51 1 .1 S J ' 1 1 1 1 1 yr ' 1 5 -, ' , . 1 . ' tux- .vv , . ' . lt 1, 1 J . TA 'l'I.l-I 4 ye: rs Ce ' H ,U . 1 1 1 1 ' 1 . ., ' - . . . A . 1 ' 7 1 1 1 I 1 .1 1, 1 , . . . 1 HID lllv -' 1 f ' ' ' ' . ' 1 . A 1 I L . . 14 - n I . , . . ' ' . . , , . . 5. ,I A. 1' ' , 1 . . 11 1 1 .' 1 I .- ' . 1 ' 1 . 1 , .. . . . . . 1 . . . lC.' 1 2 g :rs Se ' ' ' ' - 1 ,l , - ' ' 1 L X ' , ' '. .1 , , 1 , , . 1 , . th , I ,. ' . ' , . t' -' 1 ' ' 1'-1 1 1 , V ' v 1 v be I '1 HID lil! 1 y far .lux nr ,. J. 1 .' A, 1 . 1 ' . , . . J - ,' 'z : .' , , , - lt .11 1 1 1 . ' 1 . 1 V 1 N XlN"lNH B ASKETBALL 11 -1 1 1 N1 118 1111 N- In 1 . 1111 1 ll 1 N It 1 1 1 ll 1 NN 1 -. 1 i -1 h 's 1 Nl -Q 1 N 11 1 1 lxx It ll -11 s 1 X Nl ll 1 1 - t11 ll 111Nt 11 ' 1 1 N 1 1 11 11111 1 1 1 ., 1 ' 1 I 'I IN Qlldlt 'I lll1lllllIl 1 l 1 1 1 11 X Lhlm 'S Q UA X P .J 1 V1 Nl l 11 x I 1 1111 l K Ill ,g 1 gm IN N illl R' ' ' U' 1IIl 1811111 I 11111 1 fUIll1l1.,tO 11111111 11 1 I X 1 1 l1.,ll1 ' N flnl 110 L1 llt 5 ' ll P1 'Sl ,JIIHN KOH' HU N 1 N ll ' S ' Sllllf. l5StKlltf4 ll 1 1 111 1 , 1 IlSt1llll 1 1 -1 1 N 1 1 .1 1 t11 I0 grlnlf' X 1 , I 1 5x 1 P U I 0lNX1lI4 ' 1 1 f111s1x1 1111s1t11111N QA 4. I IlHllllWIIVII1VIIIUIIIIHINIIHIIIIIN11II1I'IIININIHIIHI''HMM1IVIIHH'1HHHH12151I11l1llIli111i1l4I1Il1HHH''HI1HHHHI1HHHI1llll11HIIH1I1I1IHH'IVII1MIHINININIH1NllHHIIHllIlUWHIWlWllUlHlWlWlU1Hl4l 1111 111111: lil 1111-111 H NINI-I'l'l1II'IN4'l' 1' ' '-.'1x IVlllllllllWIlllllllllHllllYIYIWllYUUHIWIUIYIIllUHIllIYIYIY11HUPWIUIVIIllHIH1HHil1'HUHlIHUNl1N1WIHN1W'IHINIlilN1IHIHWItllHllHHNIN4NUIl3l1IIHlHH!HWUWWllUUIUUIWIHUIHIIW ll1lHllYlHUlWl4ll'H L' 'l'l11- ICI R1-1111 l'1.'l'1'tl1'1ll 51111 111111 -I with .'1v1-11 I1-tt1-1' 1111-11 1'1-- p111't' g' t'111' p1"11'ti1-1-, Illlt only Hw- 11i' tI111 S1-V111 w111'1- 1-lig'iI1l1- t11 llllilll il toe wl1i1'l1 1'1111l1l 1-11111p1't1' vitll 11tl 1' t1'11111,' 11V111' tl - st'1t1-. f'Zll- t'1i GI-1 .',' 'lllll XYilIi11j"l1'1111 l11i11'1' tl11- two vi1'ti111s 111' tl11 1-ij1'l1t s1-1111-N I11' 11111 1't1111ity 1'11Ic, Illl' tl'2lIll 1-l1-1-I1-11 t11 111111111111 lli51'I1y -1: il tl'lIlA 1111'-11'-1' Ibillbt t'111' tl11 t1-'1111, 1111111 H11 .'.' '1 l1l l11-1-1111111 1-lig'1l1I1'. "l.111'f ry" Mg' 112' ms.7-l-'t11lt1111l'1ytI11- 1'111 -' 1111siti1111 x1'l1'l' A1' .' 1' 114' 'llll 1'111'V11ll 1111111 1l1111'11 21 t'111'1"11'1l 1111."t' '21 'I , with Ilif-'I15' 'lllll l'11+ w11,1.1A11 1: .Ass tl 'gp 1' ' 'ls, T111 '11 " ' g' 1111111 .,.511-'JJJEQ 51f5'111'f1'.'.2:':":1z:115: '1111!1f' 1115 1.3111 Qfff.. .ilu-1S7f.l1f2 F .1im1'1'ff1lf.ll? If-f'f1'fl 1111 1 . I11- w1.'1'z111gl1l 115' II1 A -A "ht .'1-111- L' 7 ' D ' ' 1 - ' ' t',jQ51.,"'Qj,j'51'l1Al1'fff:.'gi'Ijjglfllzigi"41l-1 i:1ll"1QHlHiI11'i15 S111 111111 'l'111' l.'lil4l. 'l'I'11' H11-111111 11'-1 '11 f 1 'I 1 - ff 11111 1110 1 t' 1' tl111i1' 1'111111111'11ti1111 '1111l 1111 '11 w111'I' '111'-1i11st tl111 'gv' I-11's. 'I'I11 t1-11111 Iililyiltl tI1i1't111-11 Ll'2llll1'.', tI11'1111 111' Wlli1'Il w1-1'1- - t'-' ll1'l' ."'ll -.', l111t'111'1- H11 tw11 .l1'lig'illlt' l111li1111s w1-1'1- 111-1'111itt111l t11 ll'ly. .XII tl11.'- ff' 1' ' ' Il I15' 111-1'isiv11 .'1'1 1'11.'. .Wt -' H11 .'11'11111l 1st1'1' XV'l.' 9 ' ' -I, tl 'fPkl'lllUlll2l .Xtl1l1-ti1' l311'11'1l I11-l1l its z1111111z1l 1 -1-t'1151', 'lllll at tl ' 1 '111111 H1 l tI11- 1'11l11 wl1i1'l1 l111l1l Ul'1s.' '1111l xvil1.Ilf'll'llll "1111 tl '- . 'l'l111 lill0lllD was S111111-1'l111t 1'l1'111f1'111l, VI-1.'.' '1111l M1-y1-rs 1 Iz11'- illb' zt t' ' '- 'l, Willi11g'I111111 :1t 1'111t1-1' -11111 N111'v1-ll -11111 llighy 1111 tl11- Ill'- f 5 II 9 11 1x 1' 1111 1 IIXI 1 11111 1111111 11111 1 , 1. 5 ,lg M 1 ll I' 1 R 1 C14 N 4 K " 111 1 :ANN LXQIN x 11 ,,, 1 , x 111 dl XX 1 PX 1X1 l I I 1 M1 lllxl I 1111 1 1 H 1111 1 R 1111 I1 1111 Ill 111 1111 R 1111 ll 11 nxt Ill' R 1111 ' 11 11 R11111 R11111 1111111 R 1111 111 IQKIIH 1111 lx II 1 R11111 1 Ill 1 :KN R1 R HH U 1 U U 1 l 4 110 HU II1 111111 x. N 41 I 1111 l DX: 1.1 1 lllllll 111 Il 11111 1 N llll 111 1 1 1111111 N011t11 , I1111.1 '43 VWJKW ?i 1 FW lllllll X0 10" THF BOONIFR NINI TFFN TXXl VTX SIX C J IIIIlIlllIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllll 4 years Senior Hxg lb another man from last scar te m and IS again the old so plawlng hard and ronwlwtent game H IS a ftwo t vsherewer he haw played tml IS LH All Stu guard He graduates this wmtr with thre strlpes Mtrlon was chose n LN ln All Ame rl ran guard on the All Nttlontl teun at Lhl coga thli year DAY F NORVFI I S I Q Q 0 Xe S Senior Hugh is 1 recrult from the team of 2 'amount of the eight semester rule he flenlirerl lnellgllwle 1nd until lite ln the '-mn xx IQ not permlttefl to plax 5ll0!'Lll the Qe of the tc un scorxn 100 points lb LWLHILS Hugh lt LVLQX r ul x rt xtmrqo un L unter on the suond Nll Altlon Ll tl, un 1 On uae sei ron over thm w ls LAW RFNCD MEX ERS 2 yeam Senxor 2 wears Jumor Dale hai been the verqatlle man of the Iorrx lnerl up to his name thva year team playing three of the five pofntxonq men playlrg All Amerlcan haiketball He wa'-1 ter forward and guard The latter part of Lhoeen all State forw 1rd and forward on the the 'ae'1qon he has been a running mute fur Phnllxpwx all tournwment team He va captain Hxg This li Dave s second and la'-xt year elett of the 1924 te nn V P I HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHNHHHHHHHHHHHHHHHHH -. e .. 1 . . - .' G 4. a.'- ' C. '- .' FE IHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 , l YY MARION HIGBY HUGH XVILLINGHAM ' . .' 1 ' " g ar: J U ' " '- .1 .- - f 1 ' . ' T. ' . , " . 0 ' 2 ' Tl af ' 2 , ' .2 4 . .' .. - V , L . . 1 2 -3 i , I-. -2, Hi. ,S - - , . r. . .,i .- ,, 1 . . A-an" ,E . - g , ' 1.-. 2 ' . -, , I., ft. I - 3 -- ' V. in ' r. lb.. li .1 'L 5 - 4 ' 4 4 ' N '- 54-u 'tl th of ,' -2 . f plgj ng. ll X 1 ' 'A - , 'e .' - ' 1 - 'z 2 -1 . ' I ' l l Y A Av A A A I ' ' 45' 4 Y Q . .' ,' . I . . . , . . . ' ' ' . , , .' .1 - -v . 1 . ' 1 v ' ' Q . .. . ' Illlllllll 77 l HUJNIIR NIIXFTI I N IXKI 'Nfl S 10' C IAUIH I OSTI R 2 xc-'1 Senior Hamm., receuod 1 fruturul leg, Ill font ball It naw thuu1.,ht In mxnx that Fliurle 'lx Lt p.,u1rd would he slmxul up but 1e stepped lnto the pusntmn lr ft xacant ln .lun 1 bmlth 'Ind prox od to he 1 munstay on de fenee as vsell IN offen-ae clurmg has time vs a regular 1 oster 1.,r1du lteq thm SIJFIHL, R XX XRXINTRUNK 9 mans Nmnmr x pluul ulth thf rLg.,ul1rs durmf., 10 St plrt f lf at iw 'lhls xear he h is ulntul 1 a IH 1 game xml it tunes u.u 1 regular dead Lge Bax holds x form :rd berth xx hen ln the game and his plaxefl tno xears Ile graduatts this sprlnp, ANDRTWX Bl'Ck 1 wear Freshman fhls IS Andw fx first xear and he has made a remarkablx good 'shoxung He has been Qpoken of as the claw-uewt and cles erest plax er ever produred bx ll Reno Hlgh School Andy holda down '1 forward poeltlon 'ind IQ only a. Freshman this N0'1F L LARFINCI' HAI l- X 1 tear bnphomore Red plaxed lll onlx a few games but hm ahllltx was of auch eallher that he was able to replave either of the guard poeltmns Thle lk Rell Q hrst Qeawon and he has two more xearw to fzerxe with the lndnane -v 1 L ' lllllllllllllIIIIIHIllllllIlllIIllIIIllIIlllllIIIIIllllllKIIllllIIlllllllIIIIlllllIllllllllllllllllll'illIIHHIIO'lIlIlIlIIIIVIIIllVlllllllllllllllllllllllIllIIIIIlllllllllllllllilllllllIlliIIIIIlIIIllllllIHIHIIIIIIIIIIIIIIIII N F3 X., TH C 1, -I - . .' '. 'I if-" ' '-SIX 3. - 'GEDIlllIlllllIllIlllllllllllllllllllwllllllllllulllllllllllllllllllllllllulllllllnllullIlullllmlllllllllxlIllI1mlllull:IllIllnlulI1mlHxlulI..ullllIInulmmllIllHI1mlllIllI1nllnlxlIllI1ullmlIHullllxlllllllllllllllll l ' , C P S C , ' r . S .' I j . rs S - .' " v ' . .- , . -, Z I . , r - - R35 2--. -' . , f Z if - f U y ' - 5 f A' 1 A' ' ,z fs firm 2 11 tl A 512 .' nn. ' ,' ' 1: bl. .' 2 T 2 ' -' ' 1 , l - 1-xl - :1 wealth of nz tural 'hllity tl c .. , " 'U ' , .. V. uv ' r- ' 2 1 ' I- 4- h- 1 v . r - H ' t - l", G. ' ' . ' , z z ' ' ' - I U 2 '1 ' ' ' ' . 4' s f a 2 . '. .' ' f. ' -' S '. 1 w . 4 . , A' al ' AA A ' f 1 A ' 4 4 r A - H . .f rr , " " 5' ' n' ' , .. Y I 7 . ' . . . . 1 ' ' - 1. - v- - . M II . U ' ' ' .1 n ev . n 5 ' .' ,' 4 . A' ' . . . ' ' ' . . nm n 104 THE BOOVIPR NIINIETLEN TVVLNTY SIX LTL AND TL RN IPSFFD 1 year Junlor heed has plax ed hls first wear uxth I H S 'ls substitute. f-,ll"LI'fl He was one of the strong men uf the back Lourt ,ln the 'lhsenee of the reg.,ul1rs usd 11 I unth me team agaxn next year 'md Null prob tblx hold down a regular berth DENNIIS CUBBAGE 1 year Junmr This IS Denny s first year and on account of hls slze he was left at home on most of the trips Denny will be back next year and great things are expected of hlm ARNOLD 5 XXX AI LISCII 1 wear Junior iquau ku was '1 new mln hut hm speed on the Court made hum one of Il Reno s most X tluahle lmsltcteers He held down a renter DUSIIIUH tnd was a xery dangerous mln hc mf., 'L sure shut ln that tsrxxturg Ht, xxlll be bfult '15, un next year GORDON! JACKSON 1 year Sophomore Thus ls Gordons fxrst year He was used as a guard ln the earller part of the season uordun IS one of the smallest men on the team but IS as mxghtv as any of them He vull be back again next year 'Ejllll IIIIIlllIIllllllIllIllIlllllllllllllIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIlIIIllIIIIllIllIIIlIIIIllIllIIIIlllIIlIIllllIIIIIlllIIlllllllIlllllIlIIIllIIlIIIIllIllllIIIIIIIllIIIIllIIIlIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllIlllll 1 4 I -. l F .'- 4' - IIllllllIllllllllllllllllllllllIIIIIlIllIIlIIIIIllIIlIIIlllllII'IllllIlIlIllIlIIIIIIIIIllIIIIIIIIElIIHllllllllllllllllllllllIllIIllllllIllIIIIllIIIIllIIIIIllllllllllllllllllllllllllIIIIIlIIIIIllIllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 , ' - v v A' ',- ' , , . . . . . , . . ' ,' 4 . n . ." f v . ' 1.1 i n . . . V ' . .- 41 . 1 , ., 1 1 . . . , J. . ' ' .- - f 1 . ' .' - ' , ' ' ' ' l. 1 .. A '. ' " ' z ' ' ' . r ' 1 - . ' 2 bn url me tl . T1 , X , . I - , ,Q , i X . . . . ' z ' . ' ' . -' . 'z ' ' . . . l l l v . . ' ' V 1 v ' ' n I U ' A A . '. ' ' Calendar QAIL NDEA -+- 15" ,H-.1 'l'llPQ ll .Hill .'I.'I'l'l1I1 '1' If N fl., L? I X 3 I N QN 91 CHDOL :QTAHTS 1 55711 .aa5 '- xt? 541' SENIORS FRESH MEN .,,... M111 jN1f1Af New NNE M8511 Bk PT 1' Q S mo 179 X .fl 0 vLf!z IWTH ff If ff if XL H9343 Goff 1515.110 Gam?-be E 56 Pf gi .MQ lgnv F'SHfR 7 M Sz- 1 I N Il! IH If N 1 1 11 XIII ' 1 1 1 .1,, '1'11111:111,1111: x1xV'1'1Qlx'1111'x'1'1 41x if 11 'W A ' -q -4 -Y -1 YY 1, - Q' ' , N 1 ,V X 3 1 1 1 , - 3 51,1 111,M1,1,11 , , rv - , ' 11 2 -Y gf"--w 11 xi V1' ,. 51'.1'1 11111:1'1: N - -- -1, .- 1, '1 'EA 3,17 33,2 1 M11 Q' 'K J if' 157' Nrffnwf wfrlf ff. E '1 1 - if , 'f ' L- . 'Li 1 Il- . ., 1 1 1 1 ,. 1 - - -1 f, 111111 111k ..1y111 11 11 1 E A11 1 K f.'J 11111Q E f. 1111! TX - V131 157, 1 .1141 11'1-1 111-'11 11111111f11111 111111111111 1 'Af' 11- 1' 1111'11' 1111 1 1 1111 . 1- 5- xxx' qL"' 'L' .1 1,,vv1l 1 1 ' 5 '16 1 f, ' Viwnr YW Y, W Y Y Y A 1 A 11 , f'D f'1 . .- , f"Nf if C 1 5.1-1111111111: 11. iq Y ' , I K1 I N1 H1111 ,N ll f ,"I1,NlfHl 11 I ' I I my Q r -1 Ill rf 1111111115 1 X-v V I A 1'lf11:' +1 I B I" 8111111111111 1111-X1 111 1111 ' 1 111111-1. H V 1' 1 'I'1-1111111 1111 111' 111111 11111 1 1 1 111-1-1 1 gf X k' K f X . I 1 Q1 1 , 101 .qxqsg 1 1 O - -7 " 14 . . ANU ' Q1 N12 '1'1-1XlIS1-Q11 li I ,ff , 1,2 11l,1'. 1 11 lm, fl IRUFLJ I 1111'f'lf1'. 4 V 1111111,11111'-'11.1111X 1111 1111 I Nl t 1 1' i11i1i:1111111 XX'z1s 11211115 :111 1 11-11 1111111 11111 1, W NL 1411111211111 ' 1 IS.. F' 1 N E 1 -1 ' 1 J ', . 1 ' ' fr ,A Lp: -. Q '-'X fm . ,b, 5, Q ,ff 1 fa N S111 "1'113x11:,111 QI. W 1 1' 1 1. 1 111 '1' "1 fl11'!ll'.N'fl'II llfllllm' 1 1 1 1 " 1 , . ' , J' fr1 nflilif jlI'1l1'f11'1'. ,1 51114111 11111.-11' il 1111 111 111 N I A gp?--X 11 -11-111s11,111111-1111111111X111 1 ,Yff , f. 1, X ffybl Aff' f fa - , 1 X' , , 1 1'11"11. :-1:g5. 'Nl '11 11111 1 1 f f 1- . -.X lv - l'11','1 11111111-111 Lg':11111 - 'F' XX :AQ 'I ' ,J 3.5. if l11:lf'1'11, "' N X , .. . -1 .,, - ' XXI -11 1 :11s11111' 1'1111111111111 ll xx . Xe' - I , q 1 1 7 11111 11111-1-11:1'111s, ' .NJ As ll!'I' :11'1s x'i1'111" '-' - A 1 , Lff 11'1-1' 11111' z11'111s. 1 L-IYD O , 1 xy U11 I fun' l 1 1 .X 6211.3 XHOQL xg 20" aw? H1111 Q1 1 Q 14... 1 A-P f N600 btw RQDJHTOFU l1vbTe1lIE'1 kT 227 A! OFT Elebaff womw 51011115 LIL L 1,15 ASU. qjgv Ill 1 1 III1 Q! 'H P ff OCT P HH ' Apooxe 'ff'4 WW PRIMA GQARY 1 I 1? L HILTON A H56 Univ JONES L ef Ruff r H lil 111 og? 29 I Ill I N 1 Ill! l I x., Xjgzgli DMM 5' 1 ,11.Iw1'1xl11. xl 1.11 .. 1 ,.11,1 -,,,Q 1. ' ' -' - "H 1 1' 1 1 ' 9 1 ' , Qc I 3 'Alu '-,tv . 'X' - I - X ' c. -"I YN, f Pm'l41I:l-11: Q. 1 S' '.1 ff 'L' , . X. ,, U Q X ' ff" rg '+ . ,N'1f11111f if 1!l1,x1111,N,111! f ,,,!iT' ' X - X ' , - 1 L Vf' - , 'WJAQ A 1111 ,Nfffff f'1l11, 1 .i' '--Cff, , ,' x V . 511141111 v.11x 11111 1111 1111- Slam- I-':11r. 1 'I'-X' ' J ff? by ' XY. 111.11151 A x11::Xl11:.11. X11f1k1111'1 - , Q"49tf""" 'X V :1111i II4 -I1 4111 'A ,ki I , A K ' l ' I f' - - ' W h i xg -xff' ' H1'1111:131: N. X .X . ' 1 . . '. . 'fin ' -,5,f:,.f-' .- 1 AXr1!'11l1f1flf11,, 'fr if 'ALJQSE " f . I , ' N x ' 1 1,11,N111ff11f, X'-5, fft EY ' ,Lx 1'-.I '51l""' F H1-111 1111111 l11:1I 1'-1 :1I111f-fl 111171 ' " '1ill1,,1f5' ' ,. I x L., ' l'111iI xx:-I1:111z1 1'l:1f'f 111 v.z11111 1111: - 5519+ 1-f W Huw X' ' Y K , 11 C 1 ' T WQR ,514-,,,:, 1 1 L7 XFO X 1. A Qyxwxkg H1'1'111:1-.11 IU. 1 Q59 I 1' ff 11-111k 1 'FET . ,QX V 1 f11'f111,N, 411- fig' N 'I'l11-1111111112111 -11lu11b1Auze11 111 l1111:1 Q0 I 5 1 F111 ull111111111111-ffxx--sI111Ll111-11111 4 ' ' L 1 A 1 ""'.fj ,g" Dix. y -TT! ' 151 fd" ' J.: 1 f fM"I'11l3l-III ffl. P Q 1 5 Q' 5'1" 1111 11111111 N'.l1.' N ,, X fs lr 1111 111' '1, 3 1 Lf-5 ' - 1 , 1 1 1 ' V 'l'h1- P211 111151-. ll1l'!'6' wiifi IIVIIW :1 I 1: 1' 3' ' V- , . 4 A , . . , 4 2' 23 lo 11-.111 xx11l1 111 Ylllj xx 11.11 111115 F mx, P ., X-. 1:19 MJ . 1 , gg?-L' T U ST mviE11171 ' 11? Hc"1'111s1c1: 259, I- 1 1 ,X gp 4 Q -' 11111, 1- ,11, C U NQQ7 1 , Vllfr' 'f 'HAL IRS!! Vi' "Uh, xxvll lv-.nm-ni ravi 'Illi,'I, hast ' 1 Ihlll xx:1111l1 V411 1111111 lhv air, f ,Q . 5 ' ' 1 'IR1 111111 llx hu - 11111 11ufss:1g1 X11 -4'1""" 1l1.111l1, 'ann' ,Agni f - 1 1 W 1 XIX! x ANNUAL STAFF NOVEMBER Xl 7 C 1 E X r 1111111 5 1131.1 1 CHOSEN NOV7 US Qwsawei rlblbfe 1111 Lu? XXX Sflllllll lil 1111111111 1-Q1-pewme 1111 1 LAWTON 1 L 11 GA Wf Nov I 3 11111 1.111111 111111111 'WQUAXN ,395 , 15,1 CLUB QRG1-11112-E11 C5 f 1 lllll 432-4 '6' 1 f N 1111 21 1 ll I 1 I K 1 1 1 L... IN! 1 NV17 P 1 NAWQ5 FF X Fmsr NOV,-4 X H0553 1111111111 111111 1110111111111 H111 11 I1 lf Cl 11 11111111 11 I1 1111111 1 11111111 O H ,1 V 5 485 14411111eo, 4?0DeM mar 4 ' wunmmlmaw, 11111111 TMI ,1!LZVrZfy0l,1, 11111 111111 V11 111 1 .Je f 1 1111 I ,ff1UA4Nl UQf1.,Yz Cueufepf' ft 1 1.,1s ll 1111 1 L 1 111111 1 M 1 ll 111111111 NOV 0 gw LLXPRXIUN X '1'11lI'1 1'U11111-ll' ' 'i4'l'!1-'1-'Y-'i!XXil"LJ'I'Y-:IQ X N X X I X 31 311,351 1' 1 . .1 11 11 . 11- 11 '1 '- 1 1. 1 1 A 1, .1 11.11 111 1 1 1 , -1 Q I1 1' Y ' ' 'f' 1 N fa , ZQIE I. , M 91514 N11 ' -111 1:1-11: T. Sf do Q11 - 10.01 ff - C11 Q' L ,-, ix .111 .1'f1lf ,1 Q 5 11. .. , I G -'kv 1'f111.w1-11, if - X ig ,LM 1111, i1 is 1-asy 1111' 111 11-211-111-1' 111 - 1 I, . A lj " 1111111 f QL I 'l'11- 511111 -11s 111 1111111 1111 111- All - 11112 .'lz11'1'. 1 W. " " 7 ' 71 . 1- I f- hy- X 11 1 1 N1 "1.ll11-111111. , br' 'X y -f I l 'tg 1- - V 'AV " fx Y ' '- in ,Io 1 2- If 1 Al - .' 11111 1' - ' ' ' 9' 'A 1 -'7 X ' 11-' ' O , .111 111, ' if "Q .CATS 1 , A111 114'.'2lIl 11 - 111-11 111111-11 1'11111111'1-1 - ' 1' -Q 2 ,Q , - 1 X It 11111 jf 11. 1. ' '1 P, Y 3391 F' ' A '- , 1 N1111-311111111 11. l Nb' - Q luv 11,11 xD I J E L . f ! ' V j 1,5 If E 11111 ,11. 1 41 . U .12 Q ' b11,' 11'1s111-11 111- 11'1-1'1- 1111 ll X 4 2 ' -Q : "sul .f W 4 1 v 1 ' ' ' Q V4 1 , .R X1 - 1-11111 1111 b121111 - 111111A 111-2,'I1ll"1l Y ' 9 -' Y' 111 1111- 1-2 -11111. O . Q 0 1f .1 . , fzfgf' 4 5,3 F1 X1 ilili I-1. F ,q 1 W VY1 - 11 - 1'1-111111 1- 11.1'11s 21111- ,f . , 3 - , X' ' 1111 1111- 111111111' 11111 11i111- 1I11' 2 -s 9 , ,V X 111- '1- 1. 2 4 1 12 A AC "-3 211 5 . V Q7 JS 1 E' " N1 '31 11:1 211. I , U11 1 A 1 11- 51 I ,WD 1111- ' " -1 . 1 1 X - . W 1111 - - 1111111 El 111111-, 1111-s1111'y,'11-:,21 1 l 111:1' 11-11 1'1-ry 1':1i1'. f 1 I " ' W- 11111 l1I1,' 211111 1111' 111-1-Q' s - 01' f,,2,.,,yf' - 1111 ' 1-11211-11, s - air. ' ' . 11.1 W N I X Q I I I DI' QILMI BR I I I XII I1 I I I I IIIX I I s I full Nunn np: I1 I I I I X l lllllllfllll I IIL I I PRIZE D ADVANLEDBRA FQR C.I.Aan5LGt .SALE OF 1 Win Lvcnum 'T-'ff TICKETS ANIENI AN J mv ww ,I INIXHIII II NKI N DEC6 C,HkM -,YNY n NEW BUILDING XD STARTED4 nf, In D L II BJ A 535 ,NAL 140 JIUII L LJYIE DH 101111 I' 1 'NS ssxil 3' IQ'-ll! C HER!-KY BLO55 DM QASKET Dm. g ,Eason Qpsns M155 -f I x lx 01. 1 my.-s N Y! DEL lo if A25 NEW ref : C ., T i L 5 1 E Z 5 r N I : N I . 2 2' 4 f L.. 4 : ' 4 1 -1 .L 52,1 i:'L.: 24421: +:S?E emiig . " 7' - : " -- -I 'I 3 'ff Q 'L 3 if .2 x L - 3 7 E ,.. A 1 .. , A .' - -f , - v, L - xA X :L 1 4 1 -- '7 - L 1A.--- XL 7'3" 4 L ':..:.4 I 5 -:...g, T- -1. 2 . " ::, Z'-I N -- : T 1-2 3 -Q. -- :4 1' '- 1 I :' '1 , I I - - 1 . - -1 - : -- - . H .. X N - , -'W X : :. ' I- 3- :- - 4 1 1 1 g -- - 1 1 . . -A - 5 . X - " 'Z ll 1.-' Al ' ' 4' ' X A if S - L X A- - - 7: f X " KJ If- . ..--1: . S-f f - -: H XX-v 4--If X' A gf . . -' '4 - , --, . 1 2 - - - 4, I Fig 15 L il .5 2 92:1 11 2 '4 Q 3- ' 6 : E ' - 3 7 1 ': 5 '- Z f : 5 :' v , '-'1 C 1: I 7, ' "' Z. L -, 'Z' 5 "'. lg. L' " 'L 5 : 7 Q : 2 5 ? - : I ' - 5 y, 6 - 1 I: -f 1 A 1- - L 2' - F : Q., : N - ,, 3 '4 1 ' F 4 : I - . -- - - . , -, - - 1 -. .- A, 3. 1 :' ' I, f I , AA - 2 1 J I 1' - - - - Z- x C - : L i - V 1. ,E , : -1 7 :. -. " '4 E ' ' ' ' ' ' F ' '1. T : - 5 ' 'I - l t : - I' :3 ' 7 - 3 : I -- Q 'n 3- : El. :V 'll Ll - , 3- , , . :A - ,v .J I : : : : 'I 1 -A T T 5' .3 Z . . .I K . A . . Q . I 1: 4 I 41... g I -' ' 'A A S I f fx I V jx x A 2 AQ' D . - - -I ' . T I' I Ixfr- -- '.'I'5'-L E' ' 4 I '9 , , f I ga -5 Q ' .q1!,,,.4 4 . r, . 5 . ' ' In - . " , 1 A z A 41 - - - -1213-12. -1 . - J. 4 P I, ' ' 1 , If f L Sf' - . I. -f , I , - I . -. I I 0 4 ' I' Z- 2 2 . 0 :V N. I Z I .4 , ' Q - rl T' S' WF 5 I I Exif- ' I . I I 2 f ' Lf: 135-11 Q -5 - - f L ' 5 "If - I 27- 4 I ., ' H14 Ik? . , . . . . I H ' ' 1. . A r Z 'S R" ' I C' 5 lar. I I pq- I I X ff I - I I ' I lr x,,,.," 4. ' I f fI 4 ,.. I V ,- W '. QM, I A I 'I 3 , ,A " IN I . II 1 , 3 E I .4 - . I , .gy I I I I 'LJ h Q I AA aux' - x A ' A if NWI I If I. I 2 - ' .. xy, A --', I , ' I- A gg .. , ,ff Af A . If I Qs? X A . - U I- ' 'K x I.'V' 1 - n r , W, I' 1 " if ,N A IL ... I A .1 A O7 'Q I A ,DA AAL' ' A AQ QQ ki X xJ AGGIE5 C: X? ,JL Vfy J NkX5X ENAT WIN5 ANNUAL 1 959ATE MVB LECT bucfvo gINNt3Vf'1 I ENIOR Fixx XJ RINGS Lb 11R111vfLx KTQWL Bert corn Cowen 1 Cc.Mf""Y IN 5 'T F-1.2 I :nik 1-XN11 MXRY I ll Y ll H 1 ll 111 ll l 'iQ'5' , , . '-1 1: J 11 '1'111:1j111'X11:1l X1 111111215'1'XX1.X'l'1-wlX ,gf In 3 - 1 1 1 , 1 1 1 ' ' N - A 1 '. 1 'f , U f'O CIT1' . 1 f, -' 1 I I .l1x1'x1:1 11. 1 1' Q62 ', X' V ' 1 ,111V111'1,1,1!11'l11111H'1y 1 9 ' Qi 1 ,K .J11111-. 1 1 1 U L " I " 'X X 1. . 1 1 i ,rx :1 X- XR 1111 ,X:!l1r 11111 !11 111 11111 1111111111 1 1 f ,w T f 11 1 X151 Y f ANY, if , wp.. F 1-'111 ,11111si1:: 1X11I'1f 1'1111'rN11lI1, jllll 1 1 . . 1' L' 1,I.1l1X 1l - X -. .f-. 1 ,Q I 1 11 1 .11x1'11:1 S , Y . . 1 I . .N1 11 111 11'111,1-1111 1111! 1 1f1!'11lf1, i 11-1':111f1 111 1111 11' 211111115 111 111-111111, 1 1 , 1 T111 11-vi--i111111:1f 1111111111111-fiu11z111 1 1 1 1 1 1 . ' 1 1 ' ,K ' 1' .1113 't fij11'x1 Ll'-' 0 if U1 .11x1'.11:1 11. 1 : ,FL ,N, .NV Nfl' II !l"f1l1l1H - Q 'k..t'1, Q., 1 191, 1f11f11fjM'4'1',x, 1 '1 ' '111 111111 111-111'1.1'1'11+11f. 1111-S11 111 ls 1II"1. jqwl I . .X1111l1111 111f1 111.111 11.11111 Wir fz111- 111 111. ' 1 H71 1 1 M 1 ' 1 1 1 1 1 1 ,A I 1 1 , 1 , .11x1'x1:1 1-1. QQ, 1 3 , , . . ,mf f L 1' ' 51' fllf' fill 1,11 ,f ww 1 Hi. .,-f. Lf' ' I' I V I . 1 l -mi , , X1-1l'I1 1111 :i11:f 111111-11. 1111 f111111u 1 W XJ ' ' 111111 1E11lI' '-f 1' . 111141111 111 111- 111111i1111i11111, 111111 1 4 L. 11111, 111 111111111 1 1 5, 1 1 1 1 7 ' 1 if? 5 ,1,xx1'x1:1' 1.'1. 1-3 - , . 1 X . .w. ll !p'f!flf ,funffz f'11111'14'f 1 Vg'-fi' 1 1 11"'f'l""f'f I" "1'11'111.+. 1 Af! ' . X- PX 1 1111 1111. 121-111' 11i1111'1 11111111, '1is 11111. , 111 1-. jf." F ' 1 .- . . -1: -" Q , 1 1 11111 1111411111111I1 1:1 x1 1' I1-11 1151111142 1 -v ,, 11 X. V. i 1 L A FQ1111 v1 1 FPIP1 AIX 1 1 1 LOCAL DLNTISTS Mfmf SURVEY X -11lDE1NT5 Tiff!-I -f-f FLb6 Uf L. Aff' L14 F58 W1 1 AvE1?Aoe ,gp LRAUE ffl 5 ,,j4j'f,,4N CL1115 For? 35,:j4LV3 Jvfl. TQR 1F6E9 FEE ' A D 1.r V r 111.11 Luf- 1-"'-vvah-1rCl Qs'1v ff N' I' lf ,xl-S1 I-riff 7'if"'Fx X kj-N rf .21 5611101-P H WE lip Hqgvv 'r"i 2:51 '1'1:,f1l1111.X11.11 fx"1,'!'1'1iX'1'X'11QX'1"1 wx 0 11 'Y -W 1 1 V VV j 7 1 1 'J 'w .. N V 1 1 1 1 1 - 1 l'1-1:1:1'11:1 11. N '1 1, ff11111,J,N 51111711 . fx. Xi!! I " 1 U, ,XG I X . 1 .x,11H!1111.N' 111111, N VA kj' ' " 1 1 , 1 S1-1111 11111111f1f111l 111 1111111 .111':111 1. 11 ,, 15511 , ' X 1111111fa111-1 -1111111119 1111111 1111 Q, 'J' .f - 1' 115111. 10 1' x L' 1 A' I 1 1 1 BN., I 1 -cw ,:x..1.q3.,- 1' 1-1:1:1'x1:1 N. 3 , . A - 416 V F 1' gp, frvffrllfvffllr lux ,wx 'G . V 1'J ' 1 ' GJ " F A- rlrfffll. 1 I '44, in M' 1 f ' Q 1 1-1-111 Q 11111111 1-11111115 11111 1-111111115 111111 X' - 1, 1 Mwwfll. I In Ml' fi M ,av X 1 1111 1111.1 1111111 1-: ll Q. 11111 111111 1 A, 1 111' 111111 1 B E 1 X! J f 'W if 5 . L I l"1,1:1:1'.x1:1 11. ' - 'N 1 . ,1 f CF 1 H1 111 511 1' 111111 1 X 0 "Ji, 1 . .. :,:" ffl. 1 111'1'1'11111 .11 l11l11f1.1f11'1f. 1 1 47 1" f Lf' ' , 1 2-,X 1 N1 1lIll1'1l Illllf 11 11111. 111:11 f 1.11 ' .. f ,-Q 1 1'11r'. I X 1 Y1111-1113 IS. f11.1'.x'11111 21 f111i11 1111 I1 1. Q 111 1' 1:11'1. ,' 1 'D 1 l ,-W YYY 'Vid 'Iuri 'T 1 A . . HJe't5 1 l"111:1:1'1111 11 1 77 L ' 1 . XJ 'C- . 1 l'.'1f1f1f-111111.1111 11111 . ' ' T46 5 1' A, f ' 1 1 1'1l111l111f. 5. -' LA - 11 I 1 1 '1'111-y.x1111 11i:1111141111111 1111211111111 C-L '15 'M 1Vj11,1qL1i.l 41 . 1 11111. 1 A P, M, W 1 l'1111 11:1 11fl1 1121111 l11'11 111:11-1 111 1111. fsbfblr .11 -1 -. .1-1 ,v.11 1 . 1 1' 'N .gm 9 1 7 'I 1 -, . 1' 1,1:1:1' 11:1 -1-A 57111111115 111117 4 4 - 3-r iii Y. 'Yi' Y 4 1 . nv - ,. 4, . F' - 1111l1fl!11Ilf4lf, ,,'1:'.'Y AJ P1 I Q . - XV -Q SHIV' 11.1 11 H111 11:11'1 11 111'1'.I' 1111 ' 1 , -s AT' W :N "1 , 11.1111 '111111. , Nady' ' '4' XG 1X , . . I' - 1 -. ,N F' tg, 11111 111215 117111111 111111 111 1:1111:: 1111 '1 ,X 1,1 K , S1 11i11t'f 111-1' uf1111l, 1Ci1Jlx,.?': . lt" 7 K , fu !T+,,f .- ' 1 1 1'1i,w iff A ' 'C '1 1 3 N 1 1, . if 1 1 7' " Af , 1 XIX KA J 1.4 C9 QJQS1 X X1 O .5 111 MAR K Lv 1 X NL1 N 1 V xqx g-MNL7 HDIAN X 1 F' 4 I N Vi lN111TAr111N TQUHNJ41EAlf Af Pmups Umveasgry ,AN A G IN-1L,QEfK-lf vnjiroeg WELLOME Corv rb5 f Wucrgil MAhCH I 111 1 If NIH I I 11 1 11 11111 If 111111 XVXM ll IN A115 15110111-15 1 DISTRICT I Touawmenr ' 1 1 1 I 1111 1 1111 Ill Il Il Q MAR 11111 MAR 10 4 1 111111 ll S 1 7 Nl N llllllll IINHI Aff A 1210115514119 1 0 1 1 11!f 'l'111-2171111311111 J .'1f'1'I'1IX-'1'XX'1-fN'l'YfSIX Riff VTE: - - 1 ' 11 ': - i.,-A-1 1 , '1 1 N, D C1 X gf' ,4 -, ,Q , , 1 CZ K N - .L N1 1.111 1. ' ' I- '11 1 ,11111 1111 f1l1'1'111'1f f, 1 if fflfjf- 1 11111!1w! ,N-!111'f,-. Ng, R31-W -'fF?'f'f'1 1 K111' 11111-111 1111f 111111111 111 1121 R1-1111 1 f in 1 11, ,,- 111:11 1' XXSX1' - ,1 i1S'Vf1'FP' XY11-11 1111- N111111-111- 11111 11l1'11' ,' X 1 ' 1 ' 1111111111f 111 111-A 111-- 1 - ' 1 : '-,AQ , ,, 771 ,-.+l.,Y'--J--1 ' f-L 1173, 11H2b L - 1 --5 11 ,11 1 Nl 1:1'11 11. - W, Z f1 fn ,Q H'l-H f'f1 114,15 ff 2 l111l1'111l1111f11f, fy ?2 T111-1'1-'s S11I'11 1-11111111 111 11211111711 ' ' ' 'Q S11'v'11!11l 111111 1 1111-1. , - . . V 'l'11111 111 2211 - 1111 11111' 11-11111 11111- 1- 11111 ' 935 1 111-V1-1' 1111111 5 1 M: 1 11' 1 . 'fig' ,IEQFYIQDT3 1 . 5 , - 1 .- 1 , 11435 111111-11 H. , X - lvl-.vffr11'N'1'11l1f1'xf ' "' ' 1 , . , . - , ' ' 1 '111- S1-111115 11111112111 11s11111s 11'l1Il if"fAA ,,,, A, T 1 111111 1111' 211111 111'2l11 5, , 1 , , 1 :H-1 -1- " I 1 511 215 111 11111 1111' 1111111 -1 1111 1 " 1 - If 1 C111 11'1-11f111'1- s11 l1v'211'. 'X-QE 1 , 2 7' " 1 1 N11 :1'11 12. - 3- V11 I llfff' ,s '1'111l1'.wl1'11'! Q 1 ,f 1111 11111111-111, ?'- 1 1 V XY- XK'1'I'l' 1'11:111111i1111f111' 1111-111r11'1C'1, X il, YI 1111 51-1-111, u .X11121.111111'S1ll11-111111111'11J1111'l11 1111' la' J1 I1-11111. .Xl,x1:1'11 25. 2 - J , Q ' ' - - , 'ig ln! ,Q '1n. l1!1 Df.3.g1I1F'1' '11 , l 'l'111I1 1 u11111' S1111 1111- 1111's111- blvu. Hut 11ll141f'1'S1111 1111' 1'1:1111111' 21' -xx: 1L 'gi-5, 7 X I 5 r AI RIL 1111 I I I1 Ill 11111111 1 11111 ff If I I I ill XXI 1 11 111111111 11111111 I1 1 mh1 1 1111 I III 1 1 111,111 If er JIII I 6 I Ilx I ,v,111111vf 17 N .I f1f1111V,4L TOUHNAMQN1' X CHIQAGO 1-Y M 'f I eu 10 S 3' ,Q HUWD1141 AJ f 3447.14 5 7-Anrj EWQZQM-1112.1 113-Qbaia O4 L47 IKQQEL APR1F Fxgxz' mfhwfgf, -56191-flph FU Lgugc BREW Co:-1Fmf111.f Lypzymg Chnmpfon I gaikd Q Po ONNfJ S W OYHER Avcfl-lrgn g4NQ It APRJL 17 fM,7VZ7W VA 1771311 16 f f 41,nn1!ff-fl j 1441944 Wi! Y 1 L RA WW W 0 IHII f X 2541.2 'I'III1 1:1.11xI11I: NI Z'I'1Zl1N-'I'II'Iix'I'I -SIX zz. V 2 uk? 'L IT.- 1- JI ' ' 7 f , f ', v . 6 511, 6, ' ' ' '1 'f "' 1 f 1-1 11 H , 1 1 -6. Us A 1,11 1' .Xl-1:11. .1. 4,7-311, , "ff, 7 I . , 'Q "qv 1 .' .7 1. w 1 I1111 1.1 11111111 -1171111 f .fgfff I .xvfI1Vll11Y1! 'l'11111'11111111'111, K' I 5 ' Q 1, A 1 XVI -11 III1-"l1I1li:I11I1':1i11"II11x1-111111 K 4-1 1 9 ' fiulu J 1 'TMI' Q' I Ig NIV,-I 1 1 f Xi. 1. .X1'1:11.S. I N - 1- A 1' 1 -1 A 1 - ' 1S'1'111111' 111111 11'111'111'1' X 1 'Ml 1 I I 1 - 4 1- I 111' '1l.N'. 1A 1 - ' . ., . , I A 5 vi "I'I'IIl'1ll'4' 111:11-:1-s 111-111-1-1, 1111 11I! bf ' I 11112121-11-suis, I A - E V 'Lf' ,XIIII f11m1-. 1111' IIIIS V1-:Ia11II. mxx.---: ' A' I 1111-i1'1-x1-mills I1-1-1If, W N N , I 4, 111 .. I ,X ,I .EL ,,, 'v 1 1 X 'I QL ff 1 ' 1" P 1 I I 1.11. . . ,MW Y TFQI H111 1 1- 1 1-11 ,S-1-' 'j' ' 1 111 1'1l11'. M . "fx 1 Y' .XIII11ll:lI 1I11- 111-zziliw 111 II 11-11 II , NJ , 4 Sill II1z1r'iIy. " T11 xxin xv- 1:11111-11 21 Illlilll. 'Ian .1 ,,R I - .' ' Ivilyf ' - 1 f'. ' 1 .Xl'1:I1. I1. 1 ff. .Il.1'.l1111-- 1111111'I'- -fx N 1111 , 1- 1 11. , .XII III1- IE. Bl. C. IIII Us to III1- - 9 U 0 llillll -I 211. AI A vc XVI I1 II11-il' IIIKII -If IIISII'Zlli 111 il I11-ull. 4 'G ?7?'i' ' J ', " ,.. 1 ' I .Xl'1:1I. L1. I ' IL! ll" -- AI"-'I ' 5 f as , 111111 1,1 11-1 1.11 IIA y I- A M ,711 I ll '1 1111111111 1 'l'lf. f 'ff' 1-11 fx L-7 'I'11 this II11- sI11'iz1I I1 qu -I .III ff, ' lyfii 1'I:1ss1-S U.FIliI'Q'Ii. lg , - 1, .XII uinn-Vs w1-I'+- th-rv whvn 'Inv C zu x :Is III'-II. - 1, 1 N X 7' -'7 I6 13-J f ., A. IZ X 1 ervfog ANNUAL Dom efvff y .,,l1 A 1 1111 CIN! ICDY' -1, V Div X Am FK LAS 0 Rrcxs 10211 17 1,11 flag ld ff 1351 VV' 1' .3."1u:- 1.1 gl-looL Our' vw N. QL! XX N X XX ,111 fl 1 11 1 HHH 29 1 '1'1!111Z1111'-lIf1l T-1 1f'1'1f'fXf'l'XY1fX"i'1-SIX gh 5.5 1 1 1 11,7 ,S , psf Z.-Q QR A1 X - V 1 my 'jyrfgx M Y , 111 X1 1.1-'11'1r Li 1.11.11 -L J Q NAQHR ' 1 X1 .11lHlHI! l1l1'.w.N 11111115 ' "X . T7 11 "1111- V I 1 K J 1' '1 fx A 1 I A Z 1 "XX'1 1111111 111111: 11111-Q1 1111-11 111' 11111 1 f1L1,1-1' ' ,Q ' " 1 7 Y' ' 1 111.11 f1111111 1111111 E111 11:1f :i11'11. 1 ""-Q71 - , . 1 , . A 1 y 1 xr xx A-' , X N 1'1'z111 111-11111 111 1111 1l1lllI'S su 1ll'l0'1 lg' .. -5 4, If . , 11X f1111N11 1l111111N 111 1111111-11." X.. , A -,A , .V , . UW C , 3 f"'f'fI" . 'Q xN1'Q,.,,, 10 ,' F Q H 1 if X N11 11. I A 1 N1111111' 11 1 - 1l1l'1 H, 1 'I .YiY'SY ,Vt '1'111 S11 1111 111115. '11s 1111-1' 111111 :Liv iw R 111111'11. -I ' .x1111. 1111. 11 1111s 111 111-11115' S1111-1111111 1, X11 Lf x+ 411 JAH N 1 3 , . A' XX ,' f fllxf If 'lf l,l1 l1'1.f1 .N , N V .. 1114! fulflfl Y ff 1 1 1 X5 1-lass 11:15 111111111111 1111' I11!111 X-ff 1111111 511-:11i11::, 1141 . .X11S111i111's 112111 11l4' 111111111-51.11111-1' f7 ,Q 1x11 11-1-11112. L1 il" 1- . 1 "Ml -1 1' 1 " ' . 1,7 i 1X 1111 V 'D 1 1x, A X1 N xx . . ' 11 '1mL "' .Nr'11111,'.f1l1H111'funn,111 f'Q1 1,4 fzrfff, 1 3 TH JY"g"' 'YS' '1'11 1111 .111111111 111111 51111111 111111111111 7 K -1 1111 :111 XX'111 ,ANL Jim LX r 1,1 , ' 11114111 1'11l111l'S. 1111? 211111 11111, :111 111-1'1 hi-Qifei 1- 11' 111111. iwfzi 1 f'H',li?5S1 1 5 K -1 ,ZA A T Q, A I N1 -11 v, Lie -'P , ,xlfflfllll I 'I 10 1f1'.N1111Q,N11f, Q I if ,Lai ,X11 1111111qs 511111 11 5511115 :111- 'Link X, ' QIXXJIB' 1-:1X1, 6 1 ' 13411 111 1111111 1111111111 1111- 11111. 1111 . 1 111 F1111 1121- Ililxxf 11. 652 1 11 x . ,lf 1 K f Llterdture i L. 114 bmw -11 3 Y 0 i I K 1547 P 'AX 1 -f i .1 1 4 H X 1 1- ,fxfx i .fpx ,.2-1"' 1 -fqf Q, 1 Y Y Y I IIM 'I'IIII I:llllXIIIIi XIXIf'I'IfIIX 'l'VllQN'I'X FIX vi I I I WI' I IVIOLI D I HI 1 I J JU. IIFH Ilill Il-lll 1'X'l'l'NIilIl1I lllwlllllll-I 1lIl il rIIlII'I Il:llllIIl +I Illl- I,llllIiIIlg'lIllXX'II1lIHIIi14'1lII4IIII'HXX', Willl f'1lIII'UIlIFII'1lXY IIIII llllxlll 1lX'1'I"XllIII'4XI .XIIIIHIII.YIIl"rIIIlIN'IU'4'II.X1IlIElIlIIIIIVNIQI1 -IIINIXXllIliI1'l'II!QXXIIl'IIIIWiix gllIIIL1'IllI'EIIII, Sl lXHIl4'1IIlIII1lIIIIZIIIIIQHIINIIIIIQZIQSIIIII I"l'll-lllix. I IliIX'1'1IIlIIl' Il. Illql Ilill'1I1II1INIlII Iillt I IIII1I2lI'Il'I'ilII.IIINIIIPIIVIllI'4lIll'.wIII'1' r,,-zvgffff, 'ln r r ' ,J I xll IlIlI tIl:lI I lllllllll Ill- Il l':ll'l- "Ill-llllllullllll' III'lIl2lf'Il1'.IlISI il slllllll tIl:lI EIIWEIXS l'llIIl-lI I'lI Iilll- Ill Ill- Il SIIIIIII' llI' II:ll'l'Il:lllIl- I l-llllIllll't tllllllgllr IIIII llllt III1lIsI2II1IJlII4I1lIlI I XYlilII4I tIl:lI I 4-lllllll llllilll IIII' .'I'y' :lII llillli, .XIl1I1II'1'IiIIIl'II'l'1'bIIIIl'IIYO'rIlIIIIJlIIIl'1lIl1I l IN I'4I Iilql- Ill sllllllk ,IIISI fluff' IIII' IIIIIIQN I IIIIIIIQ Il'llllIlIll'1tIlllllu'Il XYIIIIIXY4lIlIlIIIll'II4'I2'IIIl1ll lx' IW1IlIlIIII2lI I l-llllIlI IIlllI fllllll- IlilIlIl-ll rIll'III2' .XIUI Turf IIN- lIl'll'ls UI' IT III I'2lIIlIlllXX'l-lI wIlllXXl I I'II'HlII lllllrllill: lllltil llILl'IlI I'lIsllly1llllIwillg'. I l'llllIlIll't IIIIIII2'II' I.X't'I'I2ISS1'S1'X'l'I'f' Illllll ll 'll' liflllfllf xx! N 1 THF SABBATH IN 1 111 :N N 1 x 1 x I x N 1 4 XXL x H N 1 1 1 1 N 111 :N 1 N 111 fN H 1 111111 f 1 THE SLIGHTLY VVORN GUM PRQBLFM 1 1 N x 1 x s X -s 1 N 1 NN 1 711 1 N N 1 U1 11 1 1 1141 x N 1 N 1 I I 1 1 l :Nm 1 N U 1 111 R 115 1 1- 1- xx. ,1 .11111 1N1111 1 c..,l 1 KN HI ., N111 N111 N 1 1111 11.1 1: '1'1111'1j111 15111111 X1.' -I'1T1'I1:IX-'1'XX 1-1N'l'Y-SIX 1117 Wrfgvi J '1x111'112l.X' xx'11s11111-111'1111.1-111141-.111-1111111'111. s111'111u-11111-111-1111111111-y1111 11"1 1 111511 111111 111'1-11111. '1'1I1'211l'1Y'1.' 111-1111 111111 1111-F111-1-1 1'l'I111'l'211l1'1' 111' 111211'5.f11111 1111-1111111'111'1111-1111111111-111'111 211111 1111- "r1ll'1llQ'1' 51111-11" '-15 1-V1-1'1'11'111-1-1-. 1111111111-1111g11111.'1 1111-1-11-111'111111-sky. 11'-1s 11 1'1llll'4'1l 7411'1'1l11' 211111 11v1-1' 11 1111111-.111-1-1-1'1-1111111s11111111-11 1111 '11111' 1l'4'l'5 XX'l'1'l' il s111'1. x'1-1- x'1-11' 24l'l'1'11 111211 s11111q1- 111' 11l'XY1y 11111-111-11 1l'2lX'1'S. 111111 11 11111111, 111 1111 11111 111111111-, 1111111-1'1-11 11211111111 111 111: 1111111-. 1111'-1b1111-S111111111111111111111111-111111-,11111-1'11s11111111-111111112-1-1111-111-111s 1l1'11l1'1'11111'1'1I I11-11s1-1111111 111- 111-111-11. .X 11g'111,1-11--11', 11111:11-111 N11111111 1-111111- 1'1'11111 1111- 111-11 1114 21 , lIl'l11, 11111--1-11x'1-1'1-11 1-11111'1-11.111-11.1111111151 11111111-11 1111111112 1111- 11'1-1-s. 1'1'S1l'l1 11111- ,111-1 111 1111114 11111111 11. '1'1l1'll 21 111-1-11, 1111-11 xv, 1111fs "111l11Q.'q' 111-13111 11 s11111-11315111111-111-1111111-1, 1'11Il1111'1-1l 111- 1111111111-1-111111 s1111 1111111111-1'1111111-11is111111-1-. '1'111- N'11111g11- S1-1-1111-11 111 '1x1'11111- 111.11111 il S11-1-11. '1ll41 lllilllf' 111-111111- 11 11-11- 1-11 1'1'11111 1111- l,111'1.11.'111f1111'11 x'11111g'1- 11111111-s. Hx'----11111-. 11 S1-1-1111-11, xx'-1.' 1111 1111- 11'-15' 1U1'1l111'1'11- 1111- C1111 211111 11l1'1I1l1I1iy,11l11 1-11-11 111111 1111- 111111111111- 11111 111111 1111- 54111111111 S11 1 1'1l1j', -1: 1111-1' 112141 1111111-111'1-11. 1111-s1- 111-111111- 111s1111111-111'1-11, 211111 1. 11-1'11111111'111'1-11111s,1-1111111111-111'1111-111'11111s111'1111-1-111111--11111-s,1111-s111'1111111-s 1111 1111- 1111-1111, 1111- 111-1111i11g' 111' Y1 11'1'F, 1111 11111-1'111i11g'11-11 111111 1111- 1wi111-1'111g' 01.11111 11111111 11111s1111111-. '11 11' J S1-1 l'11.L'1I1 1111, 1ll'11'Il41S, 114111121115 111111 1'1-111111' Lf1l11l'f'111'XVl'I.-1 211141 1111111 1111- y11111-1-y1-s, 1112l1'.'21l' 1111111-11 111i111- 111111. 11' y1111'v1- 1'1--111 11111' 111'111-11- 11111-1-, 1'1-1111 11 21221111 11111' 1 Zllll .'llI'1' 11111 1-111-11 l'1'2l111llL1' 11111 will 111111 s111111-1111115-' 111-W 21111 1111.'1t1v1-15' 1-11111-11111111111 11l'l1 51111 II11 .'.' 1-11 11l'1.1DI'l', 11111' 11 l'11111'1111N 1'111111 11111' 111-1-11 1111111g111 211111 1111- 11ix'i111-11 1-11111-1-1111'111i1111. Y1 1-1111 111-v1-1' t11111'l11lQ'11lyw 111.1-'111'2111' 1111111 1 Zllll g'11111g' 111 11-11 -'1111 2111 1111. 1111111111111-x'1-111y11111'11'yi11u'111, 1 S1l2l11 11111 1-v1-11 1111-11111111 11ll' 1' 1111 W1l.'1lS1'l'Y1'11'ISII 11-1s1-1'111'111y111x'1-s11g'11' IIS, 'l'111.' 1'1111111 1111s 1-X11'11111'11111111'1'--111-111-v 11119 -11'1i1-11-. '1N1ll'l'1' 211'1'11111'- 1,1-S1'X'l'll 111'S1iS 111 1111: 11111111 '11111 il 1'l11'1'1.111 s111'v1-y 111' 1-111-11 111-sk. 111111- V11112 lly, 1'1-v1-1111-11 il 1111551 s1111'11i11g' 'III11 llllt X111-1-11-11 1111 111' i111'111'1111 111111. '1'111-1'1- w-15 -1 1111211 111' IIHT XY'111N 111' s1ig'1111y 11.11-11 ,jlllll 111-111-11111 11 1-s1- 111i'.'-'1-V1-11 1-wks! '1'11is is 111' 2l1'1ll'l1 1-1111111, 1111111111,'11 11111' si11,'11- N111 12ll'j"1"11l2llllllf'1151, I1-111151111-1-1-11-1.-11-1 '2ll1S. 11111 111-111111'1-111-1111111-1111-1'v w'1.' ' 111' -1"1f-'- 111' 111 If CIT 11'-111s 1l1'I'l1'.'1i. '11111' 11111xi11111111 1'1-1-111'11 1'111' 11. .'.llf"11' 111'.'1' v'1s L.1' '-11l.'. 'l'11- 1111111 1111 '- s 111-11. P X 5,8 N x 5 1 I 5 5 U QN N 5 N 1f11I N 1 1 1111 1 rl!! ll SADNFSS AND GLADNBSS UF GRADUATION N N 1 N 1 I' 1 1 5 5 II N 1 N I Ill 5 , Ull t Y 1 I1 Q11 1 N N 1111111111 14 1 NX 5 5 , 1 It 1 DX 1 ll 41 1 N 1 1 5 N 1 5 5 I 1 U l' 1 1 1 5 Q11 X11 N' N 1 N 1151, , ,, ., ., 1 ,, , ,. .. iff' M 11N 1111.111-11,XII.I. X111 .e.. 1.51 I1Xl,X1N-FIX 711,1- I11 111-111:11 11111111-1, l'171IIII1I11.l 1-111-11 1111111 IIN il 5111-14. 1111: 211111 11-115 11111111 lIl'1Li'11l2lI1.K' T. 11 XXZIN 111' 1111 11:1X'l'I'5. 'I1I11'1'X111'I 11:1-J 1-111111111 111- 11111 11111111111-1-111151-1111111111111111'111'111-11-1111111111:,11151 l11111'111111111-.1-11'1-1'1-11111-11 111-11115111-11. ,xril 1'1111:-111-5111111111-,1111111:11. 1 8112111 F111 1111-'X' Il11I12'l"I 1'1'llIlI 1111'1-1-11111511111111111-1-111'5. 'I'111, 1v II 1-111151-1'1'11111'1-1-1111111111-. 11115 11151-111'1-1-1 :11111 :11-111-1- 1111111-5 11111111-1111111-I1 11111-11 1-111111111-15 IIHI' 11111-1'1-51111:111-11111-1111115 1'1lI' 11111- 1II11'11l'1'1II11II.X' I1Il'I1II1'I1 1111INN1IIl'1'1111l'1. 1'111' 1115111111-1-. 11111 11 1-'1'1-1' 11111-111' 111 11111 111:11 11' 1111 411' 11115 LIIIIII 11-115 1-11111-11 11111111111- 11111g 1-1111 1111 1III'11 111 111111111-11-1' 11l'II 11 111111111 1'1-111-11 I'I'11II1 11111 1 111 ffl ffff 111111 11' .1.111111111.1'11111Q111111'111111 1111.1-111151111111,1111, 211111 11-1111111 11111111111111111-11-1-1151111111 111111111115111'111'11 1111-qv 1111111- 1112155 1115111111 11-111 11 11'5.' 1I111'1- 11111 511111111-11 111 11111114 11' 1151-11 115 1111' 111111 5111111 111 illl EIN 11111111 1111111111 11 1111111111 111- 1-1111111 111 51-1'1-11 51111111'1- 1'1-1-1 111' 11111'111g'.' 1'1111 11111 1-11111-1-11'1- 1111- III1I1l'I'I111 111111-11 11215 111-1-11 11.1, 111-1-111151- 1-111-11-1113 211111 1111111111 111-1-1-1-11111'1-1-11-111111111'1111111-1'1'1'1111111-111-111-1-111-111111-.' 1111111111 111' 1111' 1111111111-115111'111111-511-1115111111111-1-11111 1111 1111- 111111141-1 Il1'1'1l11F1'1II4'!11lII1F 111111011111 11111,-1--11-5145, 111111151111115 111' 11111111115 UI-511'l'I 1, 111,-1 1-111-11'11-111'1111'1111g'11 1151-11 S2l1'4'1f' -1'. '11Ii1l11'. 1111111111111111:'1'111111111-1-1111-51111111111111g'11'111111115 5111111114111 11111' 1111111-5 1111-11111-5111111 111' 11-11111 1111111 111111 1151-11 211141 51-1-111111f11111111 1-111-11'111g '1111. S11 11 1-1111 1'1- 1'1-11111111-11-11111111 111211111 51-1'1'1- 111 5111111- 1'2l1l111'I1f' 115 11 111-111-111 111 IIIZIII. I1 15 Z1 111'11I1l1-111111111-1-111151111-1'1-11. -f-l,1'111 ll' ll 1111. ,I 1 , J A , 111 1-1'1-111' 111-1':1111'5 111'1- 1111-1'1- II.'1I'1I1f' 1'1llIlt'S 21 111111- 11'111-11 111- 1'1-1-15 111211 Ill' 1: -11 1111' 111-21111111115111'1111- 1-1111 U1'1III 145. II1- 1111511 1'-1L:'111- IfTI1Ll-' mg' 111-1'1111115 I'1PI' 21 I'1-11' 111-1-1111: 1If1l,I1?' 111111111-1115 111' 1111- 11-1. 1, 11111 111-V1-11 1111-11-59,111-151111x1111151111111-111'11111511151-1-111111111111-1-1111111112I'111111'1-11111115, 111-, 111111' 111 1111-1-1'1515 111' I11'1-, 5111 1151111 1111- I1I.'111l' 111' Il Q'l'1'Zl1 1111511 11'-111 1Il 11'1111-11 1111-1'1- 1: EI 111-1111111111 Q'2ll'1I1'Il. 11-1 1-1'1-11 1111111g'11 111- 111115 1111-115 '1-5 1111111111 111 1111- S1l2If'l'. 11 S4'1'1lI.' 1111-51c1'15,111.'1 El 111111-111111-1' 1- 5111-.1111-11-1-Q-511 111111-111111-1.111111 1111-1-1- 15 2111 111111111511111- .-111111-1111112 1Il'l1 51-1 151I11'1115111'1-x1-1t- 11-111 1IIl'411l5.1'1I 111111 -15 111- 11111-11: 1111- 1I11111- 111 1111.' 1111- 1111 ' 1511-. 'I'11 1111- 1111-1'1- 15 1111 111111-1' 111111- 111 1111 1111111'11111111'5 111'1- 111-11 511 .'.'IIII1471' 121-S 1111: 1'-11-1 111' 1111- 111-g-1111111112111'1111-1-1111, 11111- Q'l'Zl IIl2l1I1lIl. 1111111 11115 1111 - 111'1-. 1111111-5, ZIIII1 2lIll1P1111lIl 11-11'1- 1111 111-1-11 111-1111-1-1-11 11 1'-11'11 11115 1 11- 11- 1-11. .X 1'1'l'I1l14LL'1'1lIIlt'S 111 1111- St114I1'11t 111-11 111- Il2l.' 111 I'1SI 1-111111- 111 11l'l1 111-1-11111 111' 111: 1i1'1-11-111-11 111- IIIIIUI t-1k1- 1111 1-1-51111115i1111111' 1'111' 111: 1'11t111'1- 111 111: 1111'11 IilII41S. N1 I Ig'1'l' 1--111 111- 1'1-1-I 111111 111- 1-'111 I1-11'1- 1111- 111-1'.'1111111 1111 - 2-51 111' 1111- 1l12lf'Ill'I'S. 1'1'11-111111' 111111 Sf'lll1Hlt1ll'11f' 11111'11-1-. 'II11 '-1'1-1'1t .'t1'IlI,' 111 1111- 111-11 11111110111 11111' .'11'1-1-1 211141 f'Il1-l'IS1ll'11 1111-111- 1 11 X N11 OH IHAI' IRPIXCH N 1 N Q N N NN N 1 N K N 11111 4 N 1 111 1 N N 111 S S 1 N N, NN 311 NN N N 1 S1111 1111 1 1 1 1 INN N N NN N1 N 1 llllt 1 111 1 S I INN N 1 'i'111.1i1-11111211 f1.N1I'11f1X-'1"f111fx"1"1S1X '1' 0 11l'11'S. I1 1111- 111111111 11411 111- 11111'111 1111- 11111111 1'I1'1-1111111112115111111-11111111 1111-111111'11-511111-1 S1'1'1II S1111 111141 11 - x111114'111N 1'1-1111x1- 111111 111111111 1114 11.1 1-11155111111111111-11115111115111111111111111111111-11511:11'11-1'111-111111-1'1-111 111l'1111'4'1'X U1'1111'1'111SS 11Zl11'21111111111'11'S1'11111'1111'1111-XNS1111 111-5111111111-1'1-1-1'111'g1-1 1-11111-1'111.-1-111'1-1'1'1-1-.111111111 :111111 1111I1'S,1111' 141111115 4'111'1 1111 111111-115 111-1-14. 1111-111111111111-1111-1 x1Z1l"1'1111111111511-1111!"'1'1'Il1'111'1'.-.Il1111 111J111.1'1l1111'1'11111. 1-11111-111111:1-11:11'111-11-115111-511111111'1'1'11-11115111115111111111111-11151-111-5111111111 1I1'Il1'1111111111111111l"1l'1'111111'1Al1l'2l1111'1I. W1111111. :11:1111111111111.1-1'1-11 1111111111 11111' 111'Q111N il 111-11 111A1'11S111'11'J1X1'S 1111-11111.1511111111111111111115111-111111111111-11111511-111111-11111113111111511111511115 1'.X11I!'111I11'11lJ1S1ll111'111.S111'1'. 11151111111111111111111'11:111-1'1-111'z11111111111711 111:11 111-11-1111-51-11111111111111:1111111511'1'1-5111111511111111.11111111-11111111111111111111 11l11111'1'XX15l'. 111I1'11ll111'S111I11 111-1511:111111511111'1111111111111111511-1'111'11:11 111-. 1 1l1'111'X'1'11I1'1'1IISS1I1'1X11'1l1.YS1X1N11111l1'11X1'11S XY111111'1'111'1'!11'51111' 11115111-11'1'111111'1-111111 11111111-1111-11111'1115111-1-1-551'1111.1'. L11 f','1f11'111 1 ll 111, v rw V 11 I T 1 111121 1"1'11111'1'111111111112111-1'111'1-51-1111111111-211111111N1111111111',N11111111-111111 111-11, Il 51-111111, 11-1411 1111111111111111111-1'1':11111 1'111' 111'1'111111111'1'. .11 11111111115 5111-11-11512-11i11g'i11111 N111I1-1"51'111'1- 11111' 111-1' 1llII4'1l 5111- 1111-1 .X111'1'.111'1'111'F1 1-1111111. 121-1-1-1111.25 11'1-1'1-1-11-1111113-1-11 :11111 1111'11 .X111'1' 111115111-1-1-11. "111ll' 111-11' 1"1'1-111-1111-111-111-1'15111'1-1'1111-1'1-." "11111-1'1-."' 115111-11 K12l1II1l'. "'l'111- 111.11 1111111-5---11-1'1-1111111151111-." S11-11111111-11'111:1115 N111111i1- 111111 1-X111-1-11-11 111-1' 111. S11'1X'1l.' S1IlIl11.111F' 1111g'11i.'111-11,1111114111111111-11111'111'1 -.'.' 1-11. 1X4'l'll.S11I1'1il1111' 1'1'11111 1111- 11-111-111-1' 11"15 B111. 1l1'11111q5, 11 111'i2'1111lll' 111 1111- 1g1ll'1ll'11 1111111113 .1 S1l'2l1lLl'1' 5'11111141.:' 111111' 11-15 111111 111-1' 111111 11111'1- ll 1.211111 1'1-51-11111111111-v 111 K11'.'. 13' 115. '1'1I1'l'l' 11"1x 5111111-1111112111111111 111-1'111'11 N121 11- 11111-11,111-1'111111511 11'-1. 111-1-:11151- 5111- S1'1'lIl4'11 .'111.1'1l'll111'Y. N121 11- 11111y111-11 111'l' 1llll1'1l 111111 115 5111-11-115111111111111111155 K11'.',131'1111q5 211111 1111-y111111g-l11111',1111- 111'11111'1151- :11111 K112. 1il'1N11iS .'-1111, "Blix 1' 11 111-11. I11111111111111-111111111111-1-111111111-1-1-, X11 .'.' 1,111'.'1111. M151 Hlll'll?'11. S11- 1511 5t1.fl11Lf'1'1'111'1'1':11111 111111111 111'11l'112'1l11'11 i1'1'1111 111111111 5111111' 111'1'1ll'11111141 11101111111 21 111111'.H "1 111111111 111-111-11151111-11 111.. 1111: '-'1-11 M1111111-. "XY ' .'1lll 1-111111- 111' -1' 11115 1-1'1-11i11g' 511 11l'l1 11'1- 111111' 111-1-111111- 111-111-1'111-11111111111-11."' Nl' .'.' 1':11'.'111111111111151-11111111 5111-1111111111111111111-11111111-11. 'l'112l1 1-1'1-1111115 21.4 5111- 211111 B11 .-.' 1,2lf'.'1I1 11'1-1'1- 11i51'115.'i11g' 111111-1'-111 1111111-5, N121 '-151' - 1, " 11111 11111 51-1- 11111' 1"1'1-111-11 11'2lf'1l1'l'? S11 - 5111 1111 '1155 1111- V1111111 1'1'11111 11111211 1ll1l1'1l.U M' .'.' 1,2lf'.'111l1l2l11l111111'1'111l1'I'. xx, X 1 N fra 1 X 4 N N I N 1 1 IIII l 1 l 111 IN N 1 1 1 1 XII N N Ill 1 x xx, x 1 x I xx 1 I N 1 I0 N 1 , X1 N 1 11 I NN 111111 1 N 1 1 1 N1 1 1N 1 IN IS 01111111111 111 1 1 1 1 II1 1N1N NN 1 X S 1 4 X 1 1 N 1S 1 X III., IN1I I1 UUIII 1 1 UI NN SS II III 1 IIX1 1 N -Q x I 11011 1 N 111 I 1111 N N 1 xx 1 1 1 1111111 ,, 1 4 1111 III I 1:11 ' ' T111-:1:1111x11-21: N13 :'1'1:1-:N-111'1-:x'1'1'-.'1x I I ,111 cf 11 1 QL, 11 "I 11'-1111 11121-1 III :111111 1111111 111-1'1" s111- 1-11111111111-11. " 1"1'1-111-11 111 11151 11'-1: 11111.11 11111' 1111-. 1 111111- 11 :11111 1 111111- 1-x'1-1'y11111- 111111 1l'iI1'1l1'.' 11. 1 g1-1 s11 111sg'11s11-11 1'l1III1'11III1'S 1 111111111 ,111s1 1111111111 11111111 1'1g'111 111111 1111- 11--11-111 1'I'.S 1'211'1'!" B111 '1- 111111 111-1' il g'1'1-111 111-111 1111111- 111111111 1I1'I'51'11. 111111 I'II'1'Il1'1I 111111 1111- s1-1111111. S11- 111-S1-11111-11 1111- 1'1l1'II11j' IIl1'Ill111'l'S -1s 11111111.14 11 Y1'I'N 1-1111111-111 2'I'1III1P. S11-I111111111-111111-111-1111-1111111111111111-S11111-1-11111-11111-111. 1111 N11 1 111151 1II1II'11III:,l', 1-1111111-1 1-X1-1'1-1s1-s w1-1'1- 111-111 111I1'II1Q' 1111- 1'1'.'1 I'1'l'1111l. V1I1I1' S1-111111's 1111-11 11111111 1111- 2I1f11' 111111 1111111 1111- 11I'11II1 511.115- 1X1'1 -1' 1Pl'1l.Yl'I' 1111- 1111111111111-1-1111-111s w1-1'1- 11111111- 111111 1111- 1111111-111111 211' 1s1- 111111 111-g'1111 I111I'17l1I1l'1112' 1111- 11'2I1'1I1'I'S. 1X1'1-1' 11111111111 x1iIIllI1' 1111111.11 111111 S2I."l1.1'. "H111- 111' 1111- 111111 II111l111'111I11 1'2I1'Il11f' IlI4'Ill111'I'S 13 11111 1'II'1'II1'1l 11 - 1 11'il1'1l1'l'. X121 11- 11111111-11 111 111-1' 111111 111111 11-1'1-11 111111' 1111 1-111111 1111111111- 1'1111111 .-11 211141 1111111 511 1'111III 11111-11 111111111 111 11111111-.1 -1 1111':'1-11111111-111-1-, '1'111- 111111111111-111111 1Iil11 1-1-11.1-11 11111 1111-11--11-111-1'11111 11111 11111v1-. 111911--111. 1.I.l1111 11l1'1l1l1'11i 11111' X113 1'115's1111 s11-11111-11 I11I111- 1111111 111' 1111- s111g'1-. .X11 1111-1-111111' 1'11111-11 1.l'HIIl BI1IIll11'.S 1'1l4'1' 111111 1111-11 5II1'2'1'l1 11111-11 211111 101.1 11 s1"ll'11-1. S11- I'1-11 W1'111i 2111 11X'1-l'. '1I1I1'S1' 11'111'11s 51111111 11111 111 11:-1' lIl1Il11Z "S1l1'1N11I1' 1'II'1'Il1'1I11'2I1'1l1'l'!H S11- 111ll1'111-11 1111- S11l1I11111'I' 1111 1111' g'1l'1 111' 11l'I' s1111- 211111 xY111Sl1l'1'1'11, "XVI 15111111.'1II'111,l111I'1i111lIy11II111l'111.11111 11111' 1111-1'1- 115' Mr. 1' -111.' I" "1111,111-11's 1111- I'I11,'11s11 11--11-111-1', Mis: .X1I1'II.1. M1 '-11'-1.' 111-1'1'1111s, 511-11 211111 1111111151 IIll'l111l' 111 Ill 1x'1-. SI11.--11 s11111- 111-111111111 111 1-1s1 1-1111111-1 11'-1: 11x'1-1'. S11- s1111 -1111111 211111 111-111 111 1111- -1-xt 111 ' 1 - 1'1'l.'S 111-11 1'1111L1'. SI1-11111-11111-1l1111-1-1-st1111111-1-I11ss1-S-11111 ' XYK' 11111111- '1.' 1'-1:1 ill .111- 1-1111l11. S11-111111 1111' x1'111111- t'1111111y 1-v1-1'y111111g'. 11111' .111- 11'I41 111:1111- 1,1111 111' 1-1'1-1'5'11111- 'I1I11 I11l1,41 11142111 111.11111 I4II'Q'IIl'11 11-111-111-1'. '1I1Il'f' 11'11-11 111 1-111111'111'1 1ll'l' 'IIl11 1111'1I1y ,111- 11'-19 111111x1-11 111 Q11 W'l11iIllQ' 111111 .XIlII, 1l1'I' .'11 11-'1-1' 5:1-'. W1 'IL 11I1'j' I'1'1III'II1'11, sI11- 1l1'1lI'11 V1111-1-s 1-11111111g' 1111111 1111- sitting' 1" . 1111f'111.1111'I1I s1-1-1111-11 S1I'1IIlLl'l'Iy 1'1IIlI111'II'. S11-1-1111-1-1-11 2lII1111ll1l'1' 5111 1311.-Q I'11ys1111 111111 11111- 1lElIl11 11111s11'1-11'111-11. "Minn I1 V111-11S1K111 11-, I-111 'IW1'Il11j' S11I'I'j' 111111111 1111111 111111111-111-11 I'Il'.111.' 'III11 11111-1y. I 1l'11'11 111 s1-1- 111111 1l1'1.4lI'l' 1-1111111-1 1111: Ill1lI'IlIIlg,f 11111 11-111111111'1 111111 y1111. Y1111 s1-1-1111-11 111 111-1-11,111y111f-'y11111's1-11'.'11111111-11 11111-11 X01 ' '- 11-11111g' 1111- 111111111 1111- S1-1111111 11l'l1 1 just 1'111111111'1 sp '1 11 1111. 1,1-tk 1'111'g'1-1 111141 111- I'l'2l1 1'l'I1' I11S.m ,Ks B1 111-1-111s111-11 1111' 11'111'11l'I'.5 11111111 111 1I1'I'5.4111'-11111, "Mis: I"1y- 5111, J -111111,--' 11-11s 1111- Iqlll g11111g111 1-11,1111 s11111y111g' 111111 11111." .-X11 1 S1l1'11111. -111- 11' ,111111 '1-, 1 UWWQW wwe wi UMC? F.:- u Xl rw 3 37: Q if 4 5' i . ,K H X - f 5 r IQ V " N 1 r I l Humor KJ: ,fr 5 f. - 0 1117? ,Q-Pi' X3 o 'fi . . I L 1, , 51? ' 4' 0 4 I 11.21,-A ' Y? Whj' 'W' 0 , 'QE 7 ' ,P . D U' ' --1 4 III EQ,-9 1 1 1 1 1 .1 111 .11 11 .1 111 .1 11 1,1 11. 1 11 11. 111 .1 111 111 1 . 1 1. 1 1 1 1. 1. 11 111115 , I' 122 THC 151 XllillANL''I'l'I'II'IN-'IWYI'IN'l'Y-QIX 1' -' L 1 1 11 1 1:1 111 .1 1111.1.111I1.I1I1.1..11111 .1.1 1. 1.111 111111.1z1 1.1.1 1 11 1 .1 1 -1 1 .1 .1 11.1.1111.1. 11 1113! L A vii-gi f i I -6- Tif?iiQ2Z 1 11 1.1 1. 1. 1- .- 51 - 11 1-1 1- -12 K:-' -Q1 Yi of 1 -1 I "I '1 1' f ,' lfV2l -I'. J X IIN. '1 - My 1 - I " 1 51111-1 ,r W, A N. Rl ,A ,V ,,. ,KH QI?-lg, If Y A jj? IN IXN4 Zz .11 I1 ji , ' FX I A A, 1 VW' 'X 1 1 9 4' I 1 -1 0 1 P12-N-:"2' . X ' "Ir ' 5 "Hx v141.,f'fQ 1 ,131 . W A1 , Q17 H! 1-I II 1 ' II ,DU' Ir. 2.11229 11.11 I-YJ 'I'm"1 1 1 1' " 1 - 1, 1 - f . 1 .X p'j E V 1,12 H2!4,,11. 1'1'f wwf, K KHZ X--I I Y I Y JA J .1 V,vh1J:I21g. Oli 9:15-LI' f1V8f 1'4ivT.,5j ull Kyiv' ,167 L - D 2 .J Xp'-igigr-1 nf , Jw NLLL . A , 111 1g,...,f'.11'1ft I W 22' 1 ' ' " T'I12- r'11x' Il'ISIllllilll 1v'1s I11l2I Ivy' 1I11- " XX'I III is It lI2l4I4If' f" 21. I -2I 'F -I. I'211'1111-1' I'211' WI111111 I11- xv111'k1-1I tI121t '1.1 Ill'l' I'21tI11-1' 2-211111- 111t11 II12- 11121111 tI11- lDlllllllI'IllN Ill tI11- 1-111-11 Il2lIl'II wI1-1'1- sI12- wus2-11t1-1'tz1I11i11g'.l11I111. xv1-'2-11111I1-'N2-gms, xx'I1i2-I1 only 112-1-1I- II2-1't'21tl11-1' I11-I1I 21111 II11- 11111I11'1-II21 1-1I 5111111-1-111-111 sit 2111 tI11-111111 I121I1-I1. WI1' 'I1 I11- 21211111-2I. IIEII XXHl.' 21111I1iti1111s 11- 111111 El lllIlI4'. "'I'I1i.' is I11I' ,l21I111," I11- 1-x11I:1i111wI. iIH1I, s141w'Iing5 n I21ru1- 1n11nl1Ii1L I1v "IT I wk, IIS if it niight luxin Iu-Iu11- wit 1111 it Ill4IllSIl'IUll.'Ij' 1-V2-ry 11111' 11121'11i11g'." n1vnt hv vwuld stwuIIWwn11IU: vw In . 1 1111.1 1 I I' l ' ' ' I l I "I ' I ' . 1 4 1 YYY YY v 1.11111 21 il if 1xI11.11 I11 Q12 xx 111151111 11 HIE lx Al1l1l,AI I I In 111-11 '1112 tl'Il'l'llllllt'1 111 l'l.'ItIll 11- . ,, . '.' ' It 11'-1: sI1211'tIx' 21It1-1' II21I'.'1'1xv Ililf 'I ng, II1-5121111111-111111tI11-111111111 . ' 1 . . . mg' I7-1vtl1'1t s111112-11111- 21.'Iq1-1I tI11- Ilt- I' . .Xs lt I11'11Iq1- 21111-11. il st'1l'tI1-1I ' . . . . . . tI2- I11wt111I1-f1112-tI11- W1 1'1I 2111111-t1t1-. 1'21I1I11t In'11Iq1- Il'UlIl Its 2-mx-1' 111 2111 . ' . . II1s V1-plx' was 11111111111 211111 1-111I111. - 'l1I,l2l1'4'IlI 2-111'11 NI1112-Ii ZIIIII 5I'IIl'l'I1'II I ti ' . . 25 V: 211-1'21,1s II11- Il1'IlI. I'21I 1-I1-1.1-1I 11. .. 1 , . , . XXI11-11 Y1111 1'1- 1-211111: V1111 1'1- Smnmmg: '1 1 It I III I . , . ' P'2 'llln XX' lvl! Wall LU- ll'lbllQ'l "III 1I1'11'! ht 1I1I1111t v1-Z I' 1111 I I I.' I- L . ,.. , v . ,H ' V111 11- t11:I1t----1-lI121I N 2111112-1111-. flbl 'UXXII I2lII11-l'. ' I 'VM- vhwgymun, ZUNDHNH H1 , A 5 tI1i11Iqi11g' 1111! il S1-V1111111, 1'1111112I1-2I il -A is ' flll'l 111 il 11-11I1 EIIIII I111111y12-1I i11t11 Il ' Y ! -1x'. II1- .'xx'1-pt 11I'I' I1iq I1-11 WIII1 El ,, 1 IhmrBh,vM4umHng: fff. M' I "II12-g'y21111'112111111111111121I21111." ACN 'I'I11-11 I12 11I1s1-1'v2-1I I1i,' l'l'l'Ul', 21111I ff ml ' Q 11 KK, w'1.' Q' ' -21IIy 2-I1'1Q'1'i111-1I. S2 , Imwf 1 'I 1 f 0Vmy'wnm mwMgwIxdH1thn1Mt ' 4N Nw mwnmn,hw2mHhMd wHh21 .MW -'1 4 Iill-I.' 211 :11111tI12-1' I11-1111 11I'1I11- 11-11I1. gf Us "fic-I 2111t11t'tl12-11'-1y,y1111 I11'11I1-Y" hv?1hI 2- I NI N Wi OHV Aw I VM ,ng QQ' Q IJQ ,Clare ,W U1 n 2' 'XY' U 'Q ILL X' X 5411 1 II I K +11 Q L2 I C A 1 I . XIIEJ if 'WW R' wi NI 51,-I I U mf f lQf I uilw 1 Iffffff XI IWN1 .1 M1 wvf 'Ik' -I N 'Aff N11 L lk 111 ut H N VIN 11-I 1.41 N .Io Q F79 MQ 47N EXW, '750 LL F P w v- I 2 2 I Nxl U1 N 4 N x I 2 li , N N x 01 N I 2 N I N DI 1 4 N .N IllxN4 L 2 N xlll 2 1 N 1 N ll 2 U' xll I 2 ICX N N , ' N cN ll 2 NPII 15 Hz' I Q 1 1 I 1 conveys L40 70-'W G F CZ f!FULLV omfr' X 3 !Q' mm- 335K Lfmg MBA 9 2 -1 S I 1 0' Nc N UQ43 KA N I MJ on ' MLA 1fnCL ffl! HI Q NV H f-'itil md vt., ana I 1 1 4 l' 4XX it J ' x 'U I4 x x K N x I xl XX I N N x NNN 1 N D N x ft 1 N N , x x lx UN xx X x N N QR 'N 1 Ill xxt X x EACO A spur-1wAL N ' zz x mt Uworis 1 Tr-IJVUL 4 VUL! A MINLT , Y W H J. wmv A Luv Tlhlg 1 Cyrf HMT!! tx IX' lt ll 114 4 ' N 11 1x lxlll , ,X l pi 1 H Y Y 'llll-.I1H4liXll',Ii NL' '.ll',l'.N-IUl',N'lN-FIX 12.1 SKK l. V f 'l'lu-iiistr1u'tm'iutlu-nu-1li4-z1lvuI- ,-'ljzg ' 'if Clfa 11'..l'l'1'Xllllllll'1l2ltll2l2'l'2lIll. fgjijflf-TL 'ft in "'l'lu- Slllb'll't't lu-rv li ps," lu- vx- filf, 4 A-YA' ' 1 K - I plziiiu-tl, "lu-1--illsv mu- lug' is SllUl'l1'l' 4 f .54 lll'lll tlu- utlu-V." llt- 2l4l1ll'4'SSt'll nu- , ' ul' tlu- xtu le-rits: 'HEQEEIEQ E' J "N v Mr. Su-ul, wlunt Wulllcl Adv 35, , your flu iii stu-li zz 4-:lst-."' Qin , UI!!! ' lnllllg' Siu-1-tl IPUlllll'I'l'4l1'1ll'lI1'Sllf' .Q 4 'i ' ' mul ri-plit-tl witli 1-olivia-timi: ' 5? 1 "l liEllI1'j'..'ll'.llli1l l xlumltl limp. 'Qu I-. ,pjmf Jw ' tm LH x f--xv A-fr 'l'lu- IIl'Wlbli1j' mix at t':1il11i't-. .Xll 'l'lu- liiqlilx' llI4'lll'l1lll'll ilulivitliizil tt-1' tlu- Iiryt 1l4'l.llIillI-Y It-t't tlu- tlu- lmllful lui-l'm.-u gi xtulitgiij' II't'1', mul 1lll'1'11ll tlu-4-u-I 1vl'tlu-xt-4-uii4l,liinwt 1'l'.2'ill'4ll'4l it :ts iuta-utly -is lu- 4-uultl. til' tlu- utlu-it xt:11't1-tl wut. .X wyui- witli tlu- ri-,tilt lll'll lu- .'-1 ' tw, 1-:il 1-ritit-zi. lu- nm- lil'HIIl lii: zliwlt- 11-tu-5, Ilis fmt-uipt tu piixs lu-tw-t-ii st-:lt mist-tl il iw-strziiliiug' luuul. ilu-xp rt-yiiltt-tl iii gi llt'2lI'-Milli' ,'.' imi 'Wliziitfu lu- 4-umliizllult-tl luiullnv. l ul' tlu- lll'2llll. llt- 11-4-lt-tl lmvlq, Init "lliUlll4'll Zllltl 4'llll'lI'l'll lilwtlu lm-st-iitly' siglitt-il l'2ll't'li1lllf'. mul M - in-it-tl zigziiu, xvitli tlu- lik- iw-yult. AX 'l'4 ,XS'I' Wlu-ii tliix luul lizlplu-nu-il at lu1ll7 lim.,-5 IU Um Us 21,011 HV. Wm HW' ilu:-in tiiiu-s, tlu- llllllillllbf' lliilll lil't- H1.,.,,'5 fl, ml, .lu 'Wi Nfl :lm- 1'-llll-llif ---if'--11-1-1 li"l'l- llut -1. :mul :ix will 2ll't',Zlll1l2l.' lizul , "l, iyt l it li' lu- sulilu-tl. "lluIu-- Us I Nm, 1 l' '-'-l lj ll'-'l ll' flll lllll"'ll"l"f1l'l" t"'1' l'li1 :lf Lzwuul 11551111 1II't'.2lS lizulal, 'Vl li' l mn. 'l'lu- sm-i-t little- :ill ll'l.' :1 viult-111 K.l1lH,,.im, I.:-I ..'l-llvlmliup.-115 tu .',4 l- witli lu-1' pzirtii-11l:11' vlimu. ,.m,,.. tmim-.-- Ili-1' lIlHllIt'l' l't'Ill'llIIillltl4'll lu-V, 2lIl'l lA,.,,,,: -'-1'mllH,5IMlkl.1H2.H5Il.i-- vullvlllnll-el lux' S1l.'illg'2 "lt ml. Szitztu wlui xiizijgt-sti-tl tt- ymt tlu- pulliug' nt' .lt-lilly? li:1il'." , "l slunlltliut lu- .'1ll'Ill'lS4'al,H tli- XX . 5 4-liiltl iw-plit-il Illll.'llli.1'lf'. "P Xx C R t sli - zultle-tl piwulflly. "lcit-kiiig' lu-1' nu ., tlu- sliiiis w'1.' 1-lltin-lx' mx' 1 xpi -' 7 , -I - - ,Hi th -st: "W:'t1-V. tlu-rv ix il tly in if 'gf' my if-1-t-iw-still." 'J Wft -V: "lu-t liim t'l't-t-Zv mil I jj- tm-zu-li liim 21 lt-ssl ii. 'l'lu- littlm- 111.1-:ll "l- Q xx'-if in tlu- smtp l-ix' 1i,1'l1t." -"' -'f u Q Igl lll1.l1l'1'Xl1.l -1 . XI'x1,'l"'lQN 'I'XXlIX'l'11SlfX ,Q 11 596 QQ ij KT MI? . M 1 1 1 l FXJ1 'n III 1 rs" ' ...P '1 6-'jf , N11 N xl l ,N I Nflx HX 1 r N1 :N ,x xc x F ff: 14 ,I N 1 Wlmf 15 nyc ,U dy, XU N 4 4 I l ll N 1 1 des? C 14017 QR 0:1 Wy: 'Mail W5 I My nf J S ve' N ,J t Q 114' 5 l A ,V ' .tix f--LZX! . . W IK nw, 1 kjk 1 1 1 ff l :wt 11 g- I 1 lj 1 'ff . 2 Y i dr Z . by , I , , 1 X .ig gf ' --X 'Q ' ,'- , 'Z A f. 1-'f , 1 ' 5 V! M i if I 1 . ,fi ' 14:44 ef' ,V I 'I ,xl I 1 -' "l Q X -ll 1 l l gf X ,f 1' l 1 l f 1 l l ... "A .mf I 1 4" ,Lf 1, , -s' QT! Y fa 1 A 'Y ,f', K ff Jxx . . ,fir X 1 1' XXX 431 as ' Xl Nll'1'lI Xl'1l'Illl'1ll fl -1 "l 1x'11111l111'11'll1'z1llIll1111l111 XYll'lI wltll "1-1ll11-11111111 NY4'l'lf,., 111'1-111'zlz.1' 111 111111-1111-,"' ..lllll5l1' 11'1-11li." "tll1'iI'I 11'1111li." 1':1ll11Q'1' 5:1212 "Y1ll1 1':lll'1 l1ll "11zll1lt 1111 XX'1'1'liU :11l1l 1ltll111' 11'1111l1S 11211111 illlf' Filllt' lllzlll 4l'llllQ' il, 1.111 111l1'1':1l111l1lz11'lsl11-1'111lll1lg's11l1ll1'1l1-11- 11111 111l lll'll lt Ill'l'YS1111ll l11- ll1-1-11ss1l1'.x' 111 Tiff' 1 - .111 111111 111-1-lc I'111' lllll 1' 1ll:1ll111 IIS 'l'll1-1'1- 11'-1, il lllzlll i1l 1-11ll11u'11 11111111 ll1'III4. XYll11 mls S11 1'111'1' l1l'lg'llt, W1 111f1 1 ll111'11l1I1l11'1 Q1-1 it 1l111'k 11111111211 .XN,X'l'l MY 'l'11 211 I11 Nl1111I111T lllllll, 'l'll1'llIll11l111j'. Nf'llI 111 Ill11 lPllll'll1'l' 1 1-f-1--11---1--1 1 ' sl111ll.1l11ll1'1-1'111l llll1lw1-ll' 11l' lllf l1l11Sf "XYll.1' tll11 l1ll1l1l:12'11:l1'11ll1l1l ffllll 411:11 lll lll11w11 11'111'1lf: ll111l1l,"' "Mu s 111 S1-1l1l ll11l' 1lll1ltll1'I' "1 ill, 1111 z11lv111'tis11l1l111ll 1':1l1g'll1 IIIX tzlil.llle--1w11.'11l'11lz1Q-1.1'slll11l-1:1111111 "YM" 111113 1'111'y 111111-, PIII, 11111 ."l.X',' wl111 df- , ,H 1 11'-1 lts z11111tll1-1' 11t'l' tll11 filllll' 1 x Y" 1 ' M--W 1 1 f Iil'..XIS 11111, 51 H.X'll ll 7 X3 l, ".Xl1l11,l111'1'yy11llg'11ll11Il11-stzllls if ' I 1' 5111115211 El 1i11l1-3" ' 4 JY "Tu Szlfv lllj' Slluvi. l'2l1l1'I'." j 'rl 'lull "lD11t I. fill 1, l1llt l111 1'2ll'1'l'lll 11111 A ' T ' 1 1' 1l1111'l I11111' Ytllll' lz11ts." 1' . l I .Mlz ll 111211111 il 11'111'I1l's 1'111'1l1'1l lllill will 1111v111' I111 l11'11k111l, wll1-ll ll1- 111111111 ,' I -, wifi ill first 111 H111 ll11111'11l 1"11'11. .Advertising ft fl ' w Xxx z m XX 9 2 . Wi fw Q-X Q ' ,f ,, N rv QA ' X X W ' N M MA ' I 1 Q XT i,7rfl1'.'N Nw I fun' XIXI kk L40 1 I XX'N 1 W Youw C4 rf Lnrq' XXX?-RX t1f11J4,v1 Q33 MYDLI J 4- JI IwOU1f 1l x, PD .I 1 F11 1 N 1 ' .1 'SQA C Y xx Jv 1 xx 4 I I 1 X N X IX N I1 1 111 xl N L ljvl I I '1'1111: 111111111311 5 1:'1'1-:11:x-'1'11'11:x'1-1'-mx I 1 :J 1 - M' 1. - T 1 -W gg..- 'I'Ill11XX'I'4 NH . -'.'Wl'1I' U15 .ff SQ ' QF , , . 1 1132 I , ' 1: p,,'1,1,. ,,-1, ' II1-11-11 N11111I.: I 1'1- ,IIIFI 11111 Illj' ' ' ' 5 1 gf 1'111's 111111 1'11I1I sI111'z1g'1-I" - lb ix I ' .I11I111 NI.: I'11I1l SI1 '2l2'4'I IIII. 4 1 1 ' - KV . if-1 ,f - 111'1-111' 1:'11111I 111-1'1-1' IIIIIIIIII 11 1-z1II1-1I 1 Y '1 A --MJ fIl'lt I11-I'111'1-z1111'1-11I'I'Ii11I1.'11111111-111-I1 f-1: 4? ",, 1 ' 2HV'IhvVv.Iuu. 1 1r, M , .1411 QUX 5 M , Y . V v ' ' X' 1 I V ,Q "I'2lIl'IIII1'. I1111 IIIII' II11- 111s1111':1- I ITV II11, II11ll11IAlIlj'I11-SI1'HIl1l111sIII11Ilw.H 11111 t -b.XIIlI 1111111 1I11 11111 111'1l1-, 1111' 1 1 I W ' .. ' ' yew- p f IIQ'I'll.' XXX-wff' 'UIHIUf X I .1l1'I:11-I1: XXI11-1-1-'full 1lIIll'IlIQ'- 1 2'il2'1'.I 1 .f mx, N , I- " Y MQJJY. ' KIEIVZ I IIINI II. 11' M' 11. V . , 1 .XI: II11111111I-11111I1141-ll. I -- W- IIz11': I111'Ii1-111111-11111. ' I,fIIIIIIIl"7Nx'IIIIII'II ilI'1' 11111 1-1111111 I -- I Q 1 1 :1:'z111I. .X XYIIIIIIIII l'2IIl 4II'1'NS sIlIZII'I- II1-1'1- IIl'f il I:111 1'1-1' 1111' IIII' Inf! Q I11111 Il FIIIII IIl'II 11'1111I1II11-1-11111111111 111111-. I I1111IiIllg.L' SIIZIIIILY. ' '- I IIIII 'IIIIIIIIN 1'iuI1I. XYIIIII 11111 I':111I1111- W. Ii.: ll1-I'111'1- 11'1- 11'1-1'1- 1 1I1'1-sf 1111 I11-1-111 IIII' l1111I1111: fI1:1I1I11'. 111:11'1'i1-11 11111 1-z1II1-1I 1111- :111 IlII,Ll'4'I. I iff- - lZilI1iI:1.w: I I111111' II. 1 4II1III1'1-1-Ii: --111-11. 111111. I1111-1i'1I I'1111li111-2 IIIII 111-11' N1-11 111-11'1 1-1111 I 11111 t1111I II11- i11I1i111I1111."' Y""1lI1.VII'lI12I- N111 1g1-1.1.15 --l1j.l,,'1 l1111-.- 111 Il1IIIi.: II111IfI11111's111.1's1-1111111114 1 111111 it. I .IIINI XI""l'1'1I 111'1-1' :1111I 11'-11. i 1I11-1-1- 11 11'-uf" " I WH Nl1'.NI111111: I'II11-111-l11'1111111I'1.'s I .XJHIHI U XI.' Juvs il VHUIUWI INF JHHQIUVVI I 1-1111ss TI11- 1'11z11I."' -I1-II' S.: IIQII II:1f I'1'1- I1-:11'111-1I I I-111-: "II1-1'g1l1x1-NI11-1I111-SIIII Iill 111' IIUII ?III4"?I'I,I'- Q Iuw-vggxf' "MW"W' .X'IfIIII: ".XII1I. N11 IIIIIIIN IIII' Iilf' NIV. II:111111:111: 'I'111111111'. 1-1111 11111 1 uftlw huulf' UJIIHU Hn-1HH1VvHw-In4u1wH HUP - 1-11-11 I I 1111111I:1 IIIIII 11111-111111111111 .' 1 . . 11 V 1 - I I - I I11-11 Q1 1111113113111-1' 1'1-I111111-1' llll-4 IHlIlIll.X I.: 1 ll '.1lIl1'1'HIIl1-a III I 111111 QIUUSIII I11-1111-11.II1'1I's111-11's, I1111II1-s:1111III11-111I11-VI111-I -sis. 1 --WW' v ,,,,m,,w,1 Q NIIIIIIIIII: IYI1111 111111111 11111 1I11 il' NI1'.NI1'1-lx: IS1-1-I11'1l11-Ag-11p1Ii111- I 11111 11Iz1.1'1-1I1l11-111111111115 I 1I11,' IZIIIIQ IIIIII 11111 4II4IIl.I 21-I Ilill' I:1.'l I .IwH'S.: 'Vnkw hwwuns, HISUN 2 wif--1 I,111'l',Y: W1-II. I'2IIII4'I'. IIIII 11111 1 XYI11-11111II111111-111'1I1-1-5111111-I11-111, 1-1111111I:1i11I11:11111. H YN X I FIRST N A FIUNAI I ANIx U OINAN HAHDONI A C 511 NI 11X x I' FII Nt CI111st1.111 Q I1u1 QI1 I SICIIIII 111I NI11to1 C11 GROCIRH A II -XhIxI'T II HI FI OC Ix 1 H1111 1 I I'I Ixeno heautx bhop 1 X I II pe VI EIGI' NILR FILED S'I ORF I11 ,MSN X S, 'I Ig 'I'IIII 111111511-21: N13'1'1'11:11x-'1'111-1N'1'Y-SIX 1:7 " 1 7 I1 I f, IIIIIIFIZIIII 5l'I'YI1'1' 111 III1' w1'Il1111I 5, I1:1s 111z11I1- 11111' IIiIIIlI1III'LL'1'l'S X r A ' 'J SI I'I'II',NII'II .7 7 JA 'I'1'y'11w:1111IX111'111'1'11111'f1-II'. I I". II. NI111:1:1s. l'1'1 .'1 1I11:1f1 111111111' 111 IIi:I1S1'I11111II1I111'I1 3 - g 'I - I1 - -5 I1 I ' I ,Y 1' wr r . . . -, I 1 1, I 'Q ' Q - " -x111-11 X1'11i1'1 -W f W IV 1i1'z11I111IH1111I:1y'S1-I11111I 1'Iz1fs1w III-III. I'IS'l'X'I'I-I I I IN,"I'XN1'I-211111 . . ' , IX Y. I i .X111111:1I I:11':1111111 I IIIII'4'Il N1-I11111I. I,11:111f'1'11111SI111SI111'11 I I IH'HHHH' XIJ5 "LI XIV Ill I' N' 1111I f1'-- I 1:22 x . .. I . . . 'I H I "'1' mm I IX1-1111111w1111'1111:1IN1-111111-N I,III'Il" 1113 :1111I1'1-II:'I1111-1-1I111':11I1111 3 ,- ,- , II ,g I1 A u 7 I. ' 1 T ' P 3 7 i v I ,J 7 L A 4 III1-111111111-111-11111-111111111-51 Y r w r J , f1'I'1'I1'1'. 1'111111' 111 IIII' I I"g1111'1' :lI11I SIQIIII1- 1II'111'1'I'I1'r ' ' 1 I 1 ,3 ' N Q ' A ' I . I'1 wI1 IIIIII 1111'111I Mvillr .N'11'1'1'1'1 111rf t IA,-If :III IIIQIII r1'I'YI1'1I 1',N1,1f1'1111ff11 I'II11Il1' 51111 I1I1IS.4'I1111-11111 1 LW - II Q- , I1 I -I -L lj 4 3 3 t v K, Y '1 1 1 .4 1 J 111111 I-I1111111+x '1'I11z111- ' ' J AIHl'C'1'IIIIIil. NI.1ff:1ui11:. SI11111111111i11:, Y V 'nr' I':'1IIIf'Il'r . WI I' Um II1'2l4I4IIIiII'I1'I'S IIII' 4111111-111Q EI 11111111-11 1111111111-1' III rlll- , v j v Q Y ' I"IIlr 11iII 1.1 11111-111111. I I I1IN.I 1 I IIS I'I111111' II1i.11l'x11'i11- ,wr-:'1'.1f1111'11:11 21111 N111-11. 11:11-111'1-1-11 INTL N1 III III1'IiI1II'1I , lv., I-II Ilf1111411IaI11. I IIHIH' I-1-I" L:, - 'I : I DP A J VIIASI HIIIX A H111 D1 If du 211 CI G1 96114111 III PCL IIA FORD W 1 S 6, NIX919 I x J PNELXL DDS DR VI I LAWION I Q QQQN 'I'IIII I1 ,XIIIII ..IX,"I'IfIIX "WX If SIN F .. 1 1 ' 1 1. 1. . ' In ' D13 2 1 . 1 1j11' IIl'1N'I'lS'I' , III'IX'I'lS'l' . . I I AX l1'f1V11.N111'f1 1 I I vI'I'I4'IIIIlIIlI' f:NN I IIIII: N11 'IIs I3l1'IqI'-ml I IM'--1' V111 III'IILl' 511111- : I IEIMII11-ff: ICI If1'l111.IIIiI:1. 1 'I L , -Wi - 3 I , 1 'D ' ' ' 1 V11 1 w 1 1 III'1N'I'IN'l' i l11,:N'l'l5'l' Hu-1' .I11111-s ll1'11g' S11-xv - I If "- 11..111-Ms-.1:,1111.1 11.11111 1 I """' -- I IIIqI:. I,I1111l1- II.1,1 1 I 'I : . - I1 ' I DR. A. L. NICHOLSON 1 DVS. Phelpi " i j 'Q III'IN'l'IS'I' 1 III I3 S1 111I1 I311'IQI'111'1I , . , I 11111.... 1'1..,11.1 HI IIIIIIZ S1 III HI1'IiI11I'1I I I . ' " ' I':l'rlIII'IIl'l' I'I111l11-wi l'I111111- QIZI lI1'. I'I11-Iyar UTS lily NI.YI'I'S IJ' 1 'I L .7 :I W N Y 3 'rw . . L , . .k,. . . . X-l,',,,,5',1,-,-j,., I,II41ll1-5:III'ILI1'1'I'f1lg H1's,I1I.-J . v 'D Y D I .X111l1111111-1-1111-111: I"ll'rI X:1I11111z1l ii:111I4 I3I1I:. HIGNIQHAXIA l,HAU,,I,H.I41 RUIIIIIF QU Q I , ' ,'. .11-11.1 .1111-11111111 glu-11 PI111111-sz III'I'11-1- 253: H1-s. fII'I IIIF1-1151-5 UI' H1-1411111 'I L - 55 IN III I HI'I UD NI IJ XIIS II'IxI I' CAI II DR G VI FAX LOR THOb JILINSI4 IN II x IXNI Ix XXI H411 X U A Dex GI rrN 1 HEI PI F55 C G 'NN ATTb0N CO vi-I 'I'I'n:- vm: xI-I.'.'I,arsIx-I:,'I ff, . Y "' TI I, M WW I II H 1 , I III-' I"I9N" 'T 'I 'IYC' Illl. -I. I. I'lII,I'.X U ' 1 " ' A I - I I I IIXI1'IvII:1II1II- I'IIjIfII-I:1lI IIIIIW-2 . II JIIAII SIlI'Qu'4III twill, I IIIIIVI- I,IIIIIIl' Till - I If'-N. ILIIIIIIII IIIQ' I'Il'NI XZIIIHIIIII Ii:uII: I ,X I . I',l IIVIIII. IIIiI:.. M I - 5 II - ' I I . I w 1 . - 1 Il , -I .I . . 3 J V J. l 'ID I 'l ILYIC. IILXIT. Q ylc. I 5 I'I'iI'-'III'f1f'IHI' I I 'I'lIIfHAX'l' , I IIIIIIINZ H141 I!n.m.: QIIMII-.nn I I " 'W I I,IIIIIl4'F1III'II4't' II-11,11 H4-w, IfIfIfI I"II'wI Nzltifmznl Ilzmk iillig I UNI: 5. IQWIQ INIHIIII II-, "il 'II-'If' I 1-11 III-mI.III4l1I. Il .: - In ' EI FN 3 'YNY 1 Y' Y r ' I ' K J . . . . I Im. I - , I, .XX5 I,I.'I.'II'I.'. I I HIQXI. I41S'I'.X'l'I-I I ,Xl'1."I'I'I.Xl"I'S UYIII' - ,A A- l"I".' fN:I' :I I': I' I . . . . . . I lfl ll lllhlll mlllx I lHlII:N.I:U,IqI',,,II Irllullvv' II I- 'r wwg Dr. , , J I IIIII-fs yum wzwv. VIII NH I-IX I 1IIz1I's IIII- illlSXYn'I' , . , , 4. - "M ' I hI'l'Hx Su ' -. :Iwi IIl'llI4'I'I y'1I111'5:1Y 1It'I'iI-In llfv'g s. lzi.-lim-.1 I Illff WI' 'I-Iw'1'I11"I" MII A I I Irzllllvs. III'5I1I4'lll'l' I'IluIIn' 415 2 I Iv K. v N IIIIIIM- l,IIllIlI' lf: : . . - A IIIIUIII' III II i 5Q'D Xl LEON ARD BROS LUN CH 'Q vc wk -4-xi: T IQ FIRST BAPTIST QHURCH I x XY OODS PHP -XTPP we-c lllll U I COI PX QKSHPPTS S n I A NI -XRKFT 56+ x'- CLBBAGFS I ARPFR SHOT ROYSI' S D AIPH x I Lf QV MMMIIIIHIN' P V ,X ' ' '1 '1 1 " vi ' 11 H H T V N WH, 1', , ",1M!HH ki -' mf 'rms Ii XII-Il' N13 -:'1'1-:lex-'rxx'I-:N'l'Y-sux 1 . "fl I' ' , I l A I 1 V TQ AIl.l, QIfIl.1'l'l' X .X'lI.N"l'Yl,1'.'.' I 1'X1'll4lS :1 wmwliall irlvilzv ' .' ' Hull YHTlI1'IllllbH4'IH url'- . . N - - I'm-4-5111111 :uw-r1u'Iat. Q Still' Wlill IIS- I F, 'T lla T ' v 'N f 1 1 i R1 V1 f jv R1 1 1 R1 n 14. L 1 f f J J K J A k 1 :rf ' " I UIl,.H.XS.XNl3 N Tllln' 'SIL' Q AU'1'l'I.'S4 IVHQS .' ' ,' 7" ' . . . 4 . "I 'UA I 'ffl E XIIIVIIII mug' :1 5IM't'lillIf' NNN . l'vl'f f' -5v1'I'l'l.r'r fvfll' Vwfllllill' l,I'I4'4's. Q H- ! 3333: lwllllll' U14 , . , l i 1 , T 114 Xurlil lllvlgfmwl Ill luusl Umll' 5 . il, , lg k M-, I Y 'Q' ' -' fu ' 3 Sf l vifh iw :hawk wh' STll1I"IlVS :md 3 7 1 If-zxvllv-If Em' Yllv-il' IIJUIWIIIIIH0' 1lll1'- ' A A 1 1 UI: 111' gmlfl svluuul 5o:lV 'f lllf 1:1'.'s1' ' T . , 1 l"Ulf l,l','.N'H Q L , . , I Y ' , , 224551111151 lilwlilulwl T A J ! Illlulln- IPIIHHI, I iz 3 1 'J ' ., b I 0 : A J 5 U43 ,:4., f , ' I IIN, ll, HI., I.-ll I 3 E113 Srrlllll Ilivlxlmnlni , -W L M gl. -' P --7 iff - . w W9 1 ' ,r 4 A, 1 x A X. l My Milk ful:-s ll1lX'4'lll1Dl'!'IIIilll A X w I4 T . I T 4l4lllIIlQ-41 flurmg' tln- pus! xw-my E . , f,,..,..., , ' 4 IJIIMH' fflf l'1'.,w Il 1'r'rl,w1l!,' l . - "l',wfl'yHr111g'111 ll:1l'4Ixx':1r1-" l'l11vll1- 1f.1ilDl"IQ . , ,. A '. 1 , I-, 1 UNI ITHYM, K, Suns Ill 5. lm lxltilll llium My I -:Ll l - K F L ARNOLD NIGNUMPNT C O ll I Clldel lIe1pYou1seH C11 mem A N141 het X If I lfwfl df- P AINNIISIPR EROS LAPI I I P1 Reno IJLIIICUDU and oem -X OCICIUOH 'X A SXEYI ARK XXRKBER LB :ic H.: Y-L I u t C 1 eenlwuxex X D 4 Ib I I El Reno Seed 8: Feed Houee POVX M AN S STL DIO W W 'l'lll'I llsrldllfll Xlf!l1'!'5'1I-IN-'I'XX llN'l'Y-SIX 122 V 7 ll - A 1 1 . . 1 1 W' 1 1 v YY I X ,Y JA. L n 1 J L . lx L A 1 . 1 i ,w . U IIQU S. Klum nh liflzllrlisllwi .XX1'll1l1' IWW .jg 5.5 gg. ICI Il"IlU. fPliliillHIll2l mi I ',lN'll Milf 111111 XIQIIT Kll'1MlPl'fl.Xl.S I I xx Y . t M llfi NHHII l5i4'li!'Hl'4l Nl X Hx- lux l',IlX e1.lc.xx In 1 If ,Z - 4 7 'lu W 1 ' Y 'S I Sl: 'I ,WUIIV 'l'l11'iI't .M-1--+1111I '- ., -Y E L' - - Y S XX'Il4'l'4' f'1hHl'lII4lllt'f' iF plwlw-1-11-41 11241: E Ivy' lliglz 4-luv S4'l'1ll'iTil'S, NNU- 4iH1N'l'IHll'lS. l"HI4lSII . Nl? will Sturt XHII with wmv 1l1vll:1l' l'l'Hl41Il Nll'1AX'l'S X 1l!' IIlHl'4'. 212411 7 -2+ -3+ +1- ltl Ill!!-ll rl nf 'l'lll ll f'1'f1'f .' E W j ' ' , A 2:2-2:1 ! : A ' 5 . . , - 1 1 . . HIT! N. l1l4'liI4rl'1l l'llu114-1.1 5 3 IJ . A SF . . ui ,I t ...bi 'I - Y 'TZ -q M .- i i "Say lr XX'iIl1 Fl41X'.I15' : '14 IN l . 4 ' 1 7 - ' . - - l"l1rxx'm-ls ful' .XII U1'4'2lSiHllS lylliilll' Q24 :AL lm.-Il. LT 3:3 rf. xx'.,..,15.m I 5 ICI ll-luu,1Iix,l:1. ' L Ll li - - - 7 In - -Z lin-Lum Kll'1"u'na1:xlllAli, Sli 1:'l'1i1: 'VN' 5'l1'15'fVi'T1U111 21 Ili?-l!'!"'iWlll Aw' l"m111f11ff!i'3ra1.m1timxx'1xf:Nl.xs1n E 'I+ 4+ 4+ - -. l- - ' lu xx - '. ' 1 , . 'H' 'dv T""'-"'"1"lW'HN" 5 Um'I1111fl1w1'fz11'vQ-xlwrls. 1-111151-11 wm-l tlwvlllvlv. , , , . e ef l'1'1nnI,t sm-1'x'n-v. .511 ' ' ffm' f fll1'f.'1-HN T v T , J . 1 PIIUII1' WT IU! S.1'l11wl:lW "U fllffffll if"J"flil.1!H 'I ' -.. y 1 X RN-Assoc Svndfqo Wflip ya 'wasff' no he We? -Ufb A P -X1 Bb D H I POW N S F-XNIOLS IGIHQX H111 Phone 14 Ramp Inothux RRE -XXI RRL ST BRP AD Ramp B1 ON Bakex X 3 M -Uxl AND OH S X ou1 D1 ue Stol e YN antQ SOLTHEPN PII LXRNI ACR Bow Q1 X Fashlon Shoppe HOTEL RERFGOT H lflllljl I 1 1 Mabelle Beauty Shoppe do Q P-VR, III 'VIJ-i I2 Jllfll Nl,'I'f'l'.flfX-':'XYI':N'l'Y-'IX HT! h ,M V v e ,f X 1 Ay NV' N . X62 . . D R A L . Q V xexxxxx I I W Tn, Q 'N Wk I A A 'k, In X . 5 .X 0 , I v , Y X J .-' J W 1 ' A ' A X 611 3, V , "gf, , XXL V' 1 e 1 1 Y w 1 1 WN X R' Q A Y L 4 3 3 'l ll :T I1 . , . I I X 3 V w 7 K 7 vw 1 , A - JA JK A A p., 1 w Q JL I '. . .Y 1. . V 4 U111'q11:1lit,x' :uni wl'l'X'i1'Q' hm ll4'4'll 'l'4-I4'Ivl1om- 4437 h :mul :1lw:I5'e Wlll In-.1111 Ullfxfillhl . . I '- ' W N M me :IH MVHWIIF 2 Ill, I4 fllllll ol om xI.1t1o1 , I ilIlIPlAl'4'iilI4' vom' pz1t1'o11:1u'1'. Iul Rt'lll'.1,lilil. I ' IE - ak f , Q XYiSlIilI2'f'Ull1lH il phlzmult vzucze ' h lion. 111111 lim-st Wishes for the - w n Y 4 C- -7 Hl'1lllllIlI4'f. e -- 1 V -f' Q ' lwllllli' Um e I lmfliw' l"lll'lIiSIlill2'w v Y 3 Q 1 ew- e , ' g V A A L i lil BulllllH1N'k lwlilllff , 'Q : - I! f We .X!lIPl'4'l'iiltl'tll1' l':lI1'o11:1:'4- oi p tho l":1f'lllIyz11a1l STIIIIPIII limb' Hnlx' i . . . ' ! ,Un ll'llI'lH.fl SI fmlnff l'I""' PWN Ill l'l'l'15. I .llll 'f'r'll'nIf1 ,Ur ,wrllfff'1fff with SIIHIIPIA' Hoonw 1 kwa 7 hmm Xl1's.Nl.l'.KI:u1pi11 W. P l,lxxlc1,1, " ' -- L ' ,IMP f,l111lI4-.1419 I - DQ N L HJLIX1 X111 NIUE RISON A SGNS Ikl 111 D1 V1 H Nlcutm H L FOGG P A DQ Cleamnq Place L x 1mm H1 XX P Q 1 111mm '--IH '11 '11 " '. 1. " IZ 11 X' , x1X V 4 11 1: 1. N. S. '12 lrlwx 1 y 1 .muq .. T 'NK 1 1 1 laq 1,11-L-4m Q 1 1 ,U 5 1 X11H1'11"lX :rl 1.1m il 1XIIfv1'w-yfrml 1,:nxx 1 11111: 1'12lN1 NxYlIlH1N1111 X 1:"'.H. 1 , 1'1u1-11111111 Ulilsn. - U J-.- , -q 11 f 1 xx-1-M -1 1.N1"rx-'. f 1, , 1 , , 1, ,, 1 MA -1 9. J am - X' n - ,L v n L 1, 1 1 .X114Il'1II'.YFi11 1,:m' .X11lII'II1'f'211-1,2lXX' 1'I':l1'I1ra'1ll:l111'r11ll'IX , 1 , '1X"'1' 1'11l's1 N2l11U1lil1 112l1I1i 1 1'1211'7ir-- 1111111 I-11114-w+.H141:1, 11 1' 11" 4 1 'I ll - T M f 1 . ' . . ' I . . X'l'1'l'l'l11lX1XI1I.XN I 1 I'2m5"'14 A i . ,, V , 1 131 1'14'l1u STEI11' 1'12lII1i 13111 'Film-1111 5111111 1',Y2l1lN , , V 1',l1-U-11-f.H141:1. ll L 7 In 112lY4'1'411I'S1111 uI'41I'1'ws 1'1'-Il1'4'NF' l M1 1.Hl'1110Sl'1l11ll'-.1ll111H1'112lllll1l1'1 1 1,. YY1111 :lt 1 - . ' U I L 11113 N1 V111 1'14'1i1'wl'41 W1 l1t'11 'vl' 1' - -1111 , . 1 1 Wi 4 llill urn NIXIIIIXINXINIX xx Q01 J ' . ' ' w . w , :.. .-1 . 1 1 .w mlm! m H w ww m,:.,w w Wm u. ,, w,w,1mn,,:.w1-HUM Ck-KJ 1 XVQQ. V ' N HI 'X X J IVR BIN FY PVS O YFARS OP LLADBRSHIP QZIMQ fX Zf. my fly' 'I'III'f IIIIMMI-Ill-f.wINI,lI.l.X-IXXLNIX-FIX l...I C 1' l Q In FOR THE LOWEST PRICFS Figure with Jones Fur mtu1 e C0 I lN'l'l'lHN.X'l'l4IN.XI, NEWS XI 'NI XI Nl NN The Pl Reno Dallx Demouat STXLE 365654 HQf1CIClUc11tG1 R O Younff Men 96 -56 54 'XOUNGHFIM S K FOR GR ADL ATIQA I XX X X IX Ehte Beautx bhop ,J K XXIIHXXI, Aw Us. V V V V I VAX. IIAXVH.. 'AXA 'I'lwm14-stuw in lil Hmm Ilmt I- -I . . - . l'Il,lfI'1NIIf-IWS IIISIIIZIXS Il1I'1llIl1l'1- ln rmnn 'Mull 211141 5 '. VI PM l'I,l'I'l'l'I SI 'III I4 Il. ' .' 'II Iylllllll' III! T' ' W ::2'2:: , J L c ! . . , I ' ' IIII 51 IIIII I:I1'I'Iul'1I I , ..,, . X "l'f1'.N-I fn ,X I'll'.N .LI L -7 ll - 4. , Y k , I L ' I ,J Ia I I , fi v ' A ,IA I 1 I .S I ZZIZ Ywu will Il!-'II 11 Sllzllxmymu ami 51111:--I f 1. i il your 111-xx urzulllzalifm :mul if In :ay i KH'EiI'I4lIIlI'II1'rI zuixzalmvuuv-. ' Full us --:wly Im' :u1I1vv1ir1In1+'n's. , W, NIA U'lCI.l,lN1l, .I.SS.X1ilX19. MAN P' t'l'lilNl5. HAIR IIRlfISSl.'tQ. t SV. LI' 'l'IlliX'l'All'IX'l' I':XII"l'I PI-1'n1:lm-nr XY: 4112, 3lIr'z1mlT5z' Xlawf'-Alf, . I v w 7 9 ' J H31 N. Ilim-lilmvl V1 Huw- TJ 'VI 1 - '11 1 1111 I Q1 fl IIVNU DAII V1 Il NPRGP5 8. SON N 16 NUI PHP BNI I N' 5 V 1.1 : .1, 0 1 1 1 l 1111 111 XX 1-l11111Q'z l 1 1 1 5-FM1111111 V11 1 1 1111.1 1 1 1 X111'!I1.'1- 1111?--:11-1'1'1111111 1 1-3 1'-.'x11-3,11 1111: 1:1-j.+1' 1 . , 1 W X" I'1 ll'!Nlll.N'.f1111'1l' N, , 1 ff-ffflffv W1':11'1-11:1-111N 1'111'11l1' 1 1. 1u1N.- '1'111.1X11111Q 11111111111 1 1'1111111:111.x .1 1x11111'1':'1'11111111::1111f11111111111-' I , , V, . x,,,m,YL 11 A. 11. 1,A1,x1 111, 1 1111601 " :Hx XMIM! HiwkI.Ul4II 4l1Qlz11f11111z1 1.1141 ICI 1:.111.1.1111111. v Y -Al glLg ,,,.,,-- -,K+-i , T' l Q mr 11 3 1 1 LH A ay 1 1 ,H I P1110 .I01'sc1y Milk 1 Q " j Q I"1'1--1 14lA4111l 'l'll11+'I'1'1ll1'X14 1 , .1 5 I'.Xl'l,S!4lX A S1'Il.Xl" 1 Q 1 l'1'1v11l'14'111l's l,1!l1llt' 431.1 1 II,1',I'11'1,x1gx,Nlg1' 1 1 I' Y 1 WN ' ' J ' A ' Hillv-51.-'1l1111?f5fI,1111 v l','1H'f1jf1' In lil H1-1111.11k1:1. fill' rig I L 511' 1-1'1: 1: 31111. N1 1. 4 FQ 'II1-Q,1'l'XX1QX'1" 51X liif 7 1 I 1 1 1 sldl IONIPRIXS NIOTOR Q 0111 XXX 11111111 1 1 111 xNO11111n0Q1x1 1111 crru DRuc5 STQRE 1x1' NNI IDX DMXIPH1 R14 NNI' 111 D XIPY 1. 1 1k HISSIN 1111 11113 S1011 1 . , , , 1 1 1 111, . . ,L 1 1 1 1 1 S'1'1'111'IX'l' 111111NL1l',X11'I'I'I1'fN 1 1 1 1-xif1,....D 1 V 11 1 1 , Q7 7: 5 1 ,,P' 1 1 1 W. 1 , 1 I L rv ' ' w ' 1 1 1 , - . n, A 1 1 W I 1 , 1 1 A A A 1 1 . . 1 J 1 1 .113 I - 1 ! , 111 ' -' -' S121 ' 1 L 11 L 11 -I A 7 11 1 1 1 3. 1 1 ll-115111111 1 1 ' T Y Y 4X ' Y I 1 44 4' J . X. 1 1 , - 1 1 1 N1ly1 Nfluffflfrff 1 1 , , ,. , 1 1 1 1'-1-1111111 ,X1'1-11--1111-11 11111'11- 1 1 1 1 l1'1 N111 :1111111115 .x11111'111I11Q 1 1 1.x'11.-1'1- 1111' 311151-1111111-111 V11111 1 , 1 A ' " 1 1 v 1 Y 11l11I1l1'Il1if 1111- 1I1'1A11 111 1111 IV111- 1 Us , . , A V12 11I"1'.11, Nr D Y 1 1 ., ,L 'J 1 1 1 1 v - Y v w v 1 1 ' " 1 41 A 1 A L- 1 1 A 1'11 1I N111 , , 1 U ' 1 1 112 51111111 1:l11'1i 1X1:11111 1 ' 1 1 oh i 1 1'1111ll1- 171 1'11 111-111' ' 1 - 1 1 1 154319 Xl In App1ec1c1t10n CRITERIOIN and QITX LQANS INbURAhCI' lr II COHQQ1 1 atm e Im estment CO DAX IDSON A F-XXI' LL MPIR C0 lx llll I I :figs M' 3 5 4 I I ATTI RQUIN Dhl G CO Wiixx 1111016 30 3 tb IIIN 'l'III4l Ii NIIII' Nlf-I'I'III-IN-'VKX'I-IN'I'Yf,'lX li 7 I1 L N Y Qi.. I 1 I X Tgiibg- I X J III? 'I' T IN-1'l'--111 SI-111i .X111111:1I III-' II'l'I'5I I11I'I11IIi11: I'11111111issi1111 ' If ' I ' flxff ff11,l'r',NVfn1'ffrnf 11I'lI11- s11pp111't , 11I'IIl1'SI111I1-111 I HIIIIX . . . ' Viz- M. .X. .XfI1I:1'1u1I1. Swfvy. , I IZ. II, X-1I1I11'r1uIc. Pws, 1 I1 v . . . ,A E M P R B S S 111 x. ,:111.111.,1-.1 11111-11..1,x1 3 'I 1 I 7 I1 1 '- X - 'GL J 7 ' J , N 1 - ' Y I A x, A Y 1 Y I I J J I 5 I , I I 1 . 1 . , T NH, Y Y XI-I-4111:1':1I11I:11I-II11-Sv11I11w11I , S Y I V J'I"1 U' IA ' ' IIII' I',I III'Il1I IIIQII 51-I11111I :111II 'I' '-II" 1-x11-11II WINI11-wuI'gI1I1II I114-Ig 515 ,- , II1+--Y I:1I41- 1111 tI11-11' IAIII'III1'l' I:1 I Innls, I,IIIlllf' III . , , f T I A . J K X ILQI S1111II1 VI1111-I:1x1 I ' ' . . 1 '- Q J' 4 9.4" 1 my I - I - 7' X 1 Fled H Hf1m1JtO11 S SHOES South B1ck101 d 101 111 101 11 eau Don 11 the 511611111 Hdblt N LLPR S DRLG STORI' rf 1 N11t11m0 11111 1' it IHI UXFOIL D C -XII' 1 1. 19111: 1 1 '1'1.1-: 1: 311,11 x15 1'1'1:11:x'-'mx'1:x'1'1'-'1x df X1l'A" 1 7 I1 A W 1 . ' I l ,Ni S ' K I1151':15.Y1151117211'11lXY11511'l'2l111. 11111 11111141-5111111-11111-111g'111111. 1 S Y1v111' 111-2111 11111- 1111:11f. 111l' 111'1- U111'111l111S. 111- 11111-x11'1 1111111 111 311 11111111. 111' xx'11111f 111 3-11 1111, at 211141 11115 111l'1l11N 21 112111. 1 u 1111XY1I 1111-1111s 1'11111. l'11 1111-:111N 113 , ' 114111411l1'1l14'Y1'1111'l11 111111 SIl1'1'4'FF. '1'111f 11111111 iw 11 1I1ll11i 1AH1' 1111- . I . 11V1-11111-N XX'1I111l1'1'XX'11l'1q1111j1111-11' XYJI-X' 1111 511-1-11111. Q94- 1 1 Y 1 wf01 51116 The B1 Reno State Bank 11, I'. Ri1'11111'11f1111. l'1'1-s1111-111 - I , , .l.XX'.S111-111'1-1'.1Xssif1,1'11f11i1-1 -" I.. H. 111-11111111 V11-1--1'11-si111-111 J..X..1111111s1111.1'11s11i1-1 .X 12111111 11111111 111 21 11111141 VIQKIXXII L - '1 L . 7 1 I I ' , I 1 J .ahah . 1 N1 1 1 Q N 1 ' Ld av 1 ' - J 11 - 1 5 JL 5 113 5111111111111'1i1w1:11111 1 1 1 1 111 1 V 1 41 ' j 1 li 1 '1'1'11'111l1l111' I A l A I I 1 1 . 1 "f1'f'.'.Yl',' l1'1'.Y.S' flu' 11.1 1'11'1111 1 1 . 1 1 A.. I1 - I 51177 1' ij X1 N1 Q.-513.4 F1 nf- EQUIPMFIN T 5101111 111Need 4 IXXORR 11 11 111 111111 1 1 1111 1 1 N411 1 111L N111111l11 111 Bamald w Book Sto1e l TH ANKS1 N N 111 1 N TIMBFRLAKL S BOOK STORI1 THE PEOPLES PRBJSS 0 III!! .av 111S111111111111111-1.11111 09. 1x1 H1'1111,111x111 1 Il 111 JONES DRUG STORE S 1111111 111.11111 1'11111111N11S11'1 1 I S9111 1.1-1 1 1 '1'111-: 1:1111111:1: N15 -:'1'1-:11:x-'111'11:N'111'..' x bkgnf 1 11 1 11 7 11 1 1 1? ? ff? 1 EIS-:ai-'E' fbi? 'Q , V uf ' 1 11 X 115 1 1:1312 1 "' 1, ff? Tj Q 1 EE 224915 1 1 1 . ' T " s a-. 1111111111 1111111 1111. 1111'55 g11'1111 11.' 11111'111fl'1111S S1'11l1111 f'1'2l1', J 1 :11111 111:11 1111 4'11111111111l 111 I y rv- N1-1'1'11 14111. 1 1-' JI ' 'z SH i1111111'y,111'1'i1111s11111i11s, s'N' ' 11111 il Pl'1'?1'1ll'1?l11"11 1 f'ff"1" ' 'fl1"'1 l"'U'1'4'i'1 """S- 111111-. 1'1.'11 11111' 21111 1111111111- 1 " ' '., 'I .T 'Q s 1 11' is , 1 IMI 1131111-4 z111'1x"H1i111111l'ililillilju'1111- 'HUNT ullpn' 1111111.11 111111215 1i.-S. ' 11111111 111111'111s111111111111. , FUR S'1'1'l1YZ 1111111is 111 2111 1ii1111s, XYI"If 1 ' Q' .' N1 1 1i11111ie. 1 fa 1 1 OWW , T9 . 1 V- 1 J .1 7 Y K1 1 '1'11l1-1111111111 332 J 1 '1 .3 11 7 11 -1 1 ' V11111' 1-111111-11 111' 1111- 5111114'1115 '1'1111 111111-1111111-14111111111 T '1'111' 1P1'N1 1411111121111r1'1'Y11'1' ff ' ' ' '1'111' 111111 11111: S1411'l' 1-1'1-1' 1'1'111,1s111-:ns 111111 '11 1 1'11, 1'11'1N11 1111111 SV1141111. .11111 1'1-11N'1'1'I1-IS hdw' .1llI'! .1 ,Q uf k 1 111' .v1'1'l'f1'11 L .1 : 1 K. H VS DPEXRIM bpm tmo Good Fxcluxlx QIX INIAVI' I A I QHUI' bTORI- P x e1xtI1m0 m H411 dv 8119 PI RENO HARDVI ARP CO PII BI' CKIOIN CLOTHING CU I X S X ll II 'I'III'II1 Nl'1I1 XIfNIf'.'IQlf'X 'I XXI.Y'I"1 SIX Q11 - T xl '. Y. I x. Y I V I , I N1 I ' 1 I ff I I s 1 , , V J a 1.7 ' .II Y .v , 1 I 1 XM- 1-1111-1' 111 XXIIIII 5 111-xx--xt 111 I "I"I:1I'I'1'I"' 11111I ".I1-II.x"' .'I -11-N II111'Ii IwI1lIl1I :1II1I XII:lrI11SI. Y , , 3 J N I 3. Y ' . L, J J 7 II. I" .XY1-xxw-1'I4:1 I - 'I L LW I1 I I 1 ' 1..f1,H,,11,1 111111 I 1 , is 1 v i Y D Q 1 ,rw v -1 . 5 J I'I,41'l'IIIX1i W 1 Y ' 1 J , SII IIU5 I I I , I"I'I'I.'I.'IIIN1IS ".II111111I11"II11II1, NIQV. V - IMI' SIU S1 II1 III1-IcI'111'1I MII-I 'fl I I3 YS I'I111111- 45 i QINI S1111II1 I'311'IqI'111'1i ICI II1-1111, 1IIiI:1. I 'I L .v ., . . 4- . lt PLL NIBING cmd ELECTRIC AL VN ORII C anadmu Couutv Co Opel atm e A+ n 111 I D AVIb I I FCTRIC I I BONFPR -IRI H -XRDVN ARI' CO QXnIlllfy 1 W xx NW 7 I WZIEVIZEF HIM NRE I FHNI4 Q S in I - .- ,- NN v I L, - ,- : - r' T' L. 1: H 3 7 .4 Q -. , -: , 1 - j I- -- 4 I, -- 7- -1 E : : .J '11 4 2 I 3 f' 2- 1' ' E' 4. I : ' T L F I1 2' :L 4 -, -: ' I C .' '-' A "' I 1 V' - 1' - N g -'. T 4' - --4 N J ft 1 L I 'I 2 -T: 2. L A I' " f D 13 ' 'f : : ., X4 If 1. 3 LZ: -- T 4 1 X, .. - ' rx Q 1 -v .f I 4 , F, : .. - ', .... -1 I L -' 5, - ... 'I X :N : , 'ff - - N - : 1 7 - X 3- 1: A 3 f Z H t. L 1: ' - -3 - - i 1- :Q I 1 i " E 'f : 3' I X 2 1 L J i Z x X 2 ,Q I' - 1 -- f 1 , .. ' 1 T I A -1 5 "' A4 --- - ' 5' 7-' -5- f-v L J 'v I 2 7- ,., : ' -I F . S- 1? 2 3 .1 I I 1 1 ? Q f - . ll - - A , -.-- - ,H ,, , -.. f fT'i"-V""'-""""'U'A 4U4'A -" " -7 4, - A ' : I 1 . x I, T E I -5 I - . 1 ,.. ' --Q 1 A 3 1 I : W 5 I ,v ' . ' . 7 1 " I -' 7 - 1" ,V ' - ax - Z' 1 'f : :. 1 2 ,f I . XX ' 1 . 1 L m . : . Z 5 L , - A '33 ' Q I' : 3 M f ' J f f- . - ,gl A ' , -. 4 - x 3+ 1 -I F- 7- ' 4 ,,"3 14 s F ' E 1 'ln -v Z : L : ,L .N -L ,. 1 2 '- I L: .Q - f z ,L - f -' f a .' v. -- ' - '1 A T lrf - 1.1 - -I 'y M- :.- 1' - .' A X 'L ,g ,A - - y .... - A - 4 W- 4 - : v ' it I U 1- r - A T 1 j -. -. E . -1 -, . rl' i 1 , -S 5 I I 1 : -1 ' 3 --. - . f -4 v-f f . - .T 4 T 3 A7 3 7' 1 3 V' 54 3 I ,V M A V I I- . -. 7 F: 3 3' in :ii : f -A X4 , - v . . 1 .. - . . - t -, - Ii' I , - 4 - 3 - I -' T - A -- rr 7 A '. ' c.,---1-, 4 ' ' - 7' 'Q - A .1 .X T V 5 2 fg A - - " 1 -- It 3 r L f. 1 " I - : f- 3 v 7 .' 3 U - , , - A - I .. f VA I J - f if ' ' ' 'f 'f Z if T I I 2 ' ' ' . I ff, I -4 -2 5 -' Q " - ' w A Z : +- : L. Q0 x F Xi I X 84625 1 1 I XIV N XI 1 N 'N w,,I1 'nm X x ' 0 f,"ll"" """' "' ' Q in 4- ' N T l -4. 1-34x.,1, s' . '..,m,. 1ww:rHlNw.+W1:xiwHlNus N 'VUHX nw sm-ls VW I , W 5'lA!.,I'V"2vi4"1X i WPI' T 1 Q ww Y - E ', S Lgwz fx-if lIq. wx 1 xu.x xx1fnw'xf , I , +Nf.f.la'KV l:wM M 1 II-+ S wx V-n.raf f, M " IITZ 1Yi i w V xIjxI1l4fxxI4A144 . . A V , , A ws x..:1: izillw--rwf W fly' XI' ' 'f , J "'f1 Il' W .:...-,4,,i,,, ,.:.:,,,,,,,A..-.,,,,,,,, --Y Q ll, A W ' "f -.f -.. Q1Ti"'4' i'?' ""-'Y'? 'hIi WY' 1' vHN1w:xw:iMvrwfxs 1g1g fvV 4W"VHLl'W-X5'l'V'3U NlV X'V N AIiIiPYl E 4 ,N , i'iTlfSii xxlf, xlfi' Xll-QXIN PH Ilcu 1iw?ca-iWmh1 f vwaw5VHxy1,xuHw 'iwfl 1 KH U-Mx 4 - M , 1 , YI , X , , E Q I-iw I ,-3 SHIIQQ1 Hf'ffHff'Wf N'H f rmVsmpN i N 1fwJx l ,tag 114 sm- It-M-4 IW' -5 fu i 1'H - Q' y..w gm L 7 "" X .'li:i1'l , ,,,,, WH ,...-.. Ill "'I1iIIZ- Hifi XIXlQ"'lIIQX'!'XXIIX'IN SIX U 1 H1 A 1 Q NIH SCI APP1 O11 CD INI 11 New S 1 lm NIOHLIS NI XXL IH AC III if bl 1 s ' HE.'2'Q 'I- 1 I'l A "Q ,. . , , . X.'tC DL.'M ktzt 1 4'1n1g'1':lI11l:Hi1mN 141 ilu- Iliglu Nvinmf! 1il':l+l11z1 M1 IIlX'+'IZlIi1'I1iIIl ix11lml'I:1rlI NI1'lvil1llllil4IilIQ:l Iill llzlvl- .wrll In-4-I1 V11-1111 ilIl4l lIIUI'llll1.1'iI.! ,XI'1- 111 In ll N IfixxxhlHin-f'1vl!Il1f:lIi1rI:.Ywllllzlw-l:li4lf X1-xx i II lim In lu' NllI'1', ll 'IM-111-M i111I,.,1'I:1l1I 11+-Iivily' -vl4llizlr1lXilf'f ix :N 111 I 1 llxw-N Ilan? vmlm 1 W v V V ' Y Q lHIz- "Q, '. 'X UKCICU !fllflX'ffl111',xff' ll11'Il3,:1I11l'X,lTI'1v1v1l1-IN,XX':1Nl1lll:'Xlzlviwirzf-X,Wag 1 I X N 'ing H1-:atm SI -yr l,:l-l'lf-1'N,SI -ga HI-mix. ,Xrsirvmf I I 4 mllrl4':'f'i:1l i:n11Hl'Nl'4lI' l"1fl'1lX.1'14'-'lf'l':1. l:I.Nu lflii XIIMXIX ui! Vi'I' l"'f'XII'l' YI 1 , XI-Q'l'I'll1X 'l'NK I'QN'l'X'-SIX Nh ku IA Ix. AND H1 L bHUI vlll QHL Ck STl DIO QD 3 1 X I X Evnrvdn Eramh Ollntluva KELSO 5 1'1 N1111111 11111111111 X1 1 11 'OH " 1 lv 11 1111111 11111.111111111 I 1 1 111 1111-. 1:11111-,1: x1. ,11-,1.xf1111-,x11+1x 1 L ,HJ 1 I W X X . Aff? ' 11- J 1 Q :.:.l:iPf?..-,f..'l+.'1. M , 111? 1 X f , 1 , 1 1 ' 2 153.5-fl :111 .1111-11111111'11:1:11'111w11-1111:1'211111:1111111w X . .. 1 . ' X , W 1111-X11111 31.11 11.1111111. NJ ,Ag 1 -X 1 5- 1.1-1 115 111 11111 111 il S1-11111 151111111 1" 1 1 1 1 .' ' ' ' F" 1 . - - 1 - . 1 1,-Jjgf,-fy.-'3.g.g-1 51111 1111' 1111- 111':11111z1111111 Q--11N1111. 1 1 i1,5fg'fZi'i-'iff 1' , 7 f Q-f'f:T2Z:Zi51j- 351215 1 '11 1 1- 1 1 ' 1 f'3.511',-"L'gI' 1 Q- 1 1 112' 1 1'. 1 ' . X1 1 1 'zfrff ' 9 if 1: '43 '1'A . I , A , B - .. .-.J 111' 11111-111 .1111 X-11115 1z111111:111115 111111111111111-111111.111l1111111s 1 V W 1 1 Q.-X11 Ub1'11A'1 1'1111111- 213113 '1111'111111X111'I11111':111'11yNi111:111X 11. 11.11111-1.11. 11.. 5111111111 111-1411111141 'I11111'1'1.X1f'1'11l'11.11.N. 51111"11111'Z111'111 1 1 1 119 '1'I11I 111-11X1II1I f1lN!.'1'1I1lX-'VKX1IX'I'Y-SIX C1 ASS RINGS KIND PINS I11!I1ISLl X CUXIPANX N1.111111f1ctU1 1110 Ieu e1e1 N 1 1 5 Xl c 11 6"'ENr c0990 OIXLAHONI 51 GAS A PIEC FRIC CO 1 I 1 1 1 1 1 1 ' 1 ,. JL 1 1 1' 1 4 1 1 1'1.1'131'lNS 1"1'1,X'1'1'111N1'1'Y ff!Hf1H111111I':1111Xv 1'1XS Ill!!! .l1'IXY1'11.1'1Y wrwr 1 1 S", 1 1 1 i J J J A A. 'X kv , A A A 6 1 ll Q I. ' 7 I1 .L 'L . 5 , AA 1QN13 1Y1'S1 51-11111111 511'-111 11141z11111111:11'i1y' '111:1' 1f1'2l111I.X 111-x'1-111111111111 11111 A u1'1111'111 111. 111151'11111111111111X 111111 11':1111- 1111'1'11111'y'. 111A1.1'1'1N 111 IX 111111 9 G- 111111111111 11111111-111111111111 1-x1 1X 111 1 AV 74, 111'5F11151111111111111111. Q7 O U ' 1111 :11'1- I1 11111'1 111 1111- 1111 1111 111 5 -1 -11lS1l'1il1 1111111-1-11111111111111111 11111 ll 1:1x11:1y111's 1.11111-11111 111 1111 111111 111111111'Y. .XII11 xx1:11'11x'11:1111 111111 11111-11.111111x1111,111111111111 1 11 111 1 9 Q , .:. . 1 74, 49 1I11'111llS11'1111'1l'111111111111l'1I11111'1 4 V 111111111-:11 x1-1'1'1111- 11 11 11111111 11 1111 11 , 1111'111111111'111-11111. f'11!H'f1f11H,1'.l111'.111111l1rl11111f! ll 11, ,4'111j1'fl,wl11111111 v ' S1 N 1 1V f' A A L A x Y 1 J S1 1"1'111x 1-1s'1'1-:1:f1J 1-1x'1s111N .1 11Y '1'. fQX'11.'1'1 N1.111.1g11' QT 1 NI N AA4 L :Sw My X 1 ex 1 ' QN 1 "vivo - SQ f an QTHE' BETTER K- . WAY MLbCRAX In GROCI4 RX k 1 'I BVS 1 6 I 101 Iill DEPEND ON In All Weather C E ' . A ,XIX ' 4 A .A lr -UQ F .1 IN 'VIH-I llmukll-Ill NL' -I'l'I-IIIX.-'l'NYI'ZN'I'Y-,'lX L In fw..-,hy 5 V' . Q , ' Nl -5 : 2W'c, . rg: fo I P 'f glkmx, 1 51 1 lT .4 1 g,. fi? . 3. -fm' -1. .. - if YW , 7 1 w V' 'I ' J li'lf XI'.'l'l','lf .SQII '.'.'ll"lI 'lu' QI '.ll,l'l'Y l"fIlf l'Iflf'l'.'.' Vllwllvw Zl - Ili' Qflli Slllllll I"i1'IqIul1I h DU Yfll' 1'f':llizfA tha! +-Hwy bil nl IUHI1 yllll Illlnmxx ilXX2lj' lw-px-'+1'I1Is 111111 UI j'4lllI mm 1:-y? BIITH ul lllix vzlsrw is llrmlmv-cw-sN:a1'5'. Th'- l'f-Hlllill' uw- ff: iw-, all whw yf-ur 1lI'4ll1IlIi wi'Im:1lu-11lui:-1iI'I'-A1'vr1:win flllll' rnwi billf, li xxill Hill only IPl'4'X'l'IlI XKZISIQ' il xxill in- sur- pun"-, wh Pl4'i4llIl" mud zu ull lim'-S. t Flbli yfrlll' p1'ulw'li:u1 in Illi'1'SIlIIllIl"I. Inu ln- Nlu I2ll'7lll'iIl! I'Izm1s,1i:lil5'4-:qm4'i15 iw ls. T lt G J 0 l'.xl'1. 41. I 11411-. xx, Irv-4,'1I1i1'Ar1.M-1'. Pllulln fn. l'Imm n J Iill.- .H.l. XlX1.1,X1-i, IN PIX ij df -kk F111' 1 FOOD If CII I W :HONEST J X F L. O U R OF PFRYHT PLRTU Cm11anM111 11 115111111150 X K- A-rf Val jfs EQQNEST AB E? 1 ---Q H NISI All FIOI ASSCJI 7 NI L 11116114111 H111 and I4 lex atm C 11111pa11x R T'LYHI'1 i T 'H ' ICAM "ll'l-,'1'l1'l-.'.l,ll .IN VII! ,ll1'l-fl7"' 'I'f'l1'f11l11ll"NTx" 43' 1177 'if' , CJHCQM - if , v QT, -Q. fi L' f 14-,'1rf,"jg' A A, V f .Qj1f,g,,pf IN X' - V ' 4 11,5 IPI-1l'IiX!P.XlZl.I'I H 1 f 1 ,Q 'A A ,V 1 N w 1 Q, 1 QL1 11 -11 , ' . ' .1 1 h' 'X 131 X ' '11 Af , 1 " l11'lIIl'l1l11m'l' ., f 3 Q A. -'111'.1'.f,x111141.111 K. 4f::51Qb'fP5N::AaLi-? j 1 - 1117 '1.'l,s .N11f'f'1-,ws ll w.--.o,ov-1f1- , gi-:K -: tg: .1 V 2 1' X' 5 K K ll' 4- 1 QI!! A1-'Q 'Q - .1 ' 4 Q?:::vuUM,,.f-"j:,i" "MMM F' 5 I va n 1 1 ' X I fl TQ THF Q1Abb OF 199 VX e I9 xtend OL COlIQ1dtLll3t1OI'1S and Ifext VK lxhex X l1Tli BGKCRIIC bake Hlte Bdkeu I ORDI' R F3 NANIL ..N I o M'lL E:EL15:1'oR C H ,,, 2 HUMRENO Zlnsno OK 'lfrlf ff H llffln 4 ll f ffrf flf ICI, RENO MILL X ELHYATUR CO Q , wmun xum xv wnmnmrxwvux Qi? 7 W W 'Y 'W 1 , I J 1A L -6 .V 1, 1. ' .H ' N ,. .1 x . . J . 'N , BM Xu-wmUHm-Mvmww-MHIWHMIMA I huuwq nfmnimvntzunl must buhny pwnMwwiuywmw4U1 1 - ' . f . v I'lH'r'N'f Ilr'f'r'fff 1, lfr flf Il 'f'fff-f'nf.- ,'rlNf1'fAf,N .uflff ll fl f 1 ,f m f 1 J -3 L L VIUXSS HI" IUIH 6' , N , O ri ma E: I nl , o Q, FIRE "':lmmorq,,M,,,- LA' u. JJ:- V f 1 7 ' 1 , ' A f f rf 1 , 1 1, V ,N pr ll Y' 'kIII'1-UIIII1 f '.I,"':fI.X" I.,"v 4'. QD I I X if 'XSIMX ILXIN x QP SI-XI CII-XNINISADXI'Px H INII I OX lr 1 CONII CH I, ,. 'IIIJPY , HH!! ' IYQH, , 'JL I' IL' I' Y I If QlfXI,I'I'Y SI'1I'IX'II'lf NMI Im-I:1l'gwNI III III1- XIUIXI. IIIII :lf gwvml IIN IIN' Iivxl. Y. II. KI-vlrm, Vw, I I-mp 3, ICI H11 XUXX' HYIFI: g,nn4.1r,4anru 'I' If . 'Q Q 'ICD C'HI'IYX'I'lUIJI'f'I' l"fIl.' I-.Y flfMHIIlH'.!!, 'lJ"'II.N N!'l'lf'l'.1'I IX S.XI.I'IF NIfIIXAII'If .Xxla Ihr' III-1rw1IxIl':1III+1 ' I'fI, I-ZICNU KIOIIICNH ' . 'ANY II I N MII IIIf'lQ,Ilf1wi 'IF-I If I II I 19 ,I 1151 1 1'-I '1'111' IZ1'1'X11'1l f11X1.'l'1Q1.X'1'X111X'I'X-SIX 'J -71. 11 111.1111 1 1 ma NWA r"1-A At I1I1X BFI GPRS I'I IINO HIGI1 SCH DOL C I AD1 FXIIS WIN N1QCI'SS11N1111SI'NI+Hx 1 1 1 HIL1 S I1 SIXPAE Q01 I IAGI ggi, 3. ,Ky uf . , , , , , ,W 11 11s 111111 G 1111s, 111' If -1 15-12111 1 1 I - 1 , X ,1 ts1 11' 1, X Mu !"'n""' ' ' X--AV ' 'T j 7 D YY T V V Y C,v::,,-:1l1 I , 1 1 .1 1 1 ff 1 1 ' , X 1 11 11 1 1 1 7 K 1 1 1 I 1 J V V1 1 1 , J X 'H' 1 1 I XL . JLG ' T 1 'V 1 1 1 1 1 Y rj Y 1 Y 1 1 1 A lf 1 , , JL. I. K Jl.1L, 1111-1111111l11111-1-H11111111111111111 1151111 111111'11111'1-1111111111111 111111 111 11:11.-N 111111 1l1'1'11I1'1'1-X 111:1111- 1111111' 11'il11111I!. 1'1'1'17111'111l 111 1:1141-111111 E1111111-N111111111-111111 111 111112 111:11 111:11'1-Ni111111-111111111-M11111'11I. 1111111111I111111111ff11111'111g11'11:111 - - 1 , , ' 1 ,1H. -111111 111:-111 11111 5111111111-1' :11111 1111 '11 '11' 11:11 '111l 114 N 11'-. 1 " ' 'I' IH" 11111111-1' 1111511 11111 1111111 1111111111 5111111-11111111111131111-11'111111 11:1j 111'-.1"I11I11'11'l1'- -' WU "" '111 - - - - 1111- 1II111l1'X 111 11111, 111111-1I1 1111111111111lIX'1'I'rl1Y.'111I1'1'S21l'1'III , 1 - ',, 1 " ' ll I . ' I I , 1' l'111- N11A4'l'NX I31l1J1Q fl 111, 11 111 11'1 11 1'11',-1 'N'XX11'1". 1 - 1 1111111 1' 1111 1 1 1 1 XWVIIVXI1M,A,UlU,MNilH1lQINNUTII ,, HA Q , .' N ' N 11 N' . , . . -M-1-'11-11111111111 1"" "1 "111 111'1111111'111:111111111111111-11111111-11111 111--N. 111111111111 11111 111111-1111. S11111111A1'v11"1'111 11211111 111' .1111111 T 11 X11-11141. S11 I 1 J 1' 1 X1 1 1 '1 '1 1 1 1 I A , J 11 -' 1 , J J J 'I 11141:11111111:1 1.11-X' ' " www' wwwww wwwww w www wwww:-,wwwwwwwwwwwwwxww wwww wwww wwww wwww wwww wwww wwww www w w Izw w- ww w wwww ww:w w Ex 2lwl4llwlll1lwl4wwwwwwww4lwuwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwww wwwww wwwwwwwwwwwwwwww ww www w Illl P1 NUI' NINI TIIN 'IWI 'I wwwww wwww wwww 4 " 'I ,HL -I.f,',"1 'I-If-' "IN'Y-SIX 1331 " w wwwlwwwwwltlllHtlwlNHIMwllwllNwwwwwwIlrwlwlllwwhlwwwwwlwwmlwwwwllwuwlwwwrwllwuwwwwwwwllwwwwllwwlwlwwwwwl1w'4Llw1w,wlw-wwb - I w w w wwwwlw wwwww wwwww wwww wwww wwww www ww ww w 1- ww wwwwww ww wfwww:w wwwzw J INSI RVN! IU NS 1 Spw-cm 111 Nom Bmitc EL RENO ABSTRACT CC x Sei cw oolu www oww wowwwpt 1 H1c1f11tS1lxlu lx mc hl R mc nw ww XI N lwfwt 1011 XX .1111 FIRST METHODIST EPISCOPAL CHURCH ,awww Tl Chun h we hwg,g,m' than wtw four xxall 'xml brwwuhr th an wls dmnwmmwnxtwunll lwnvk us h ot IH A Qtltwr' theologx of 'a dead pfwst hut n 1 I lm. 1 rl I h le uhm., n ltx npe IS n the dex elupment uf ex erx ph me of lwfe He mute X011 to xxurshhm with us w I Avsi v w. 1' 14: A .xlvnq NNW wi' l",w - - -1' U1wl.'.'- 1' H ' I' wwiy, 17- ,4J".'T n'.-Vw.. H. '. 7'i 12.31. "C RE. w l'lS'l'A'l'I'I X' . 'i '. "TH C .IIC-LII' C 1'HI'lil'H" -if?-"f"1'l -f w "' . 1 w A , ,f Q Cfsf, 4 iffy' f. .1 K "' 4 ' '. 'ff '. ' F.. sf 1 w 'z'a ' 3 ' ,' I. .v -.4-, ,i : ix" "R7ii-NV1il' is -1 ' fi III I I S PRESBYTERIAN CHURCH Sl NIJXX SPRXII I S Sundu School I umm., ouup at A mm I GIIIIGKIIAIPQ I ' c ms ST JOHN S METHODIST CHURCH NK ISHBS FOR IHI SI NIORS A IIAPPX AINIJ IROSI PROLS Bl ILRI ,ZX 'limi twfqpdb R C TAX LCR PasI01 Gospel pxear'h1m., Crmngwgdllonal Slmzmg Pun Organ Vluwu VI alm VM lvome I lfui Hand Fha Lhunch that Can N IIIIIIIIllIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIII1IIIIIIIr, IIIIIIIlIIlIIIIIIIIiI1IIIIII1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III III III III IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III 154 TII C IQUHAIIGR NlNIC'l'i'II'IN-'I'IYI'IN'l' '-.'lX IIIIIIIIIIIIII II 'IIIIII III' III' III' III'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIEI IIIIII SIIIIIVIIIIINI III' I IIII ,III1'IIIII:I IIIII IIIIWIIIIIIII' IIIII IIII I, I' 'I 'I III IIZIIII III IIIII II I Ii . . NIV. HN. I':Islnx' f-- l'ul'llu,'1' XY: Its :ull Ilurka-r I , I - . , , - . Y . 4... . sg S' atil:'I5z1.n1.: No' ' f W 'pl' z II '. nl.: Ju ' ' '. I'I.z1r Il 1 m Int-' - " T. C. at T 11. lll.Q Y.I .S.C.IG. nl T p, Ill.: Mi I- '--Ii Si'l'YICt' II'l'lIIIl'SfIkiy N p m w 1 1 Q . - 1. V- . V Y , , .,. 4 . . . I . , I , ' Fl !! ...W .1 fs,- D I h . ,5- : : WI . 5 Q HW, ,lf I - ., .I . IIIIA . .. . , .' ' " F- I - I ' KL7 . ,. ' . K" ' i ' , .,. A 5-'.. ' - 'If I-Ai. , --j , v ., .,,.I I V I IllIltttltlt111l1l11Hl111lllt11111l1111111l1111111111I11.1l11:111l1111l111111H1''1111111111111111.1lt111111111l1111t1,1111l,11:11l11ll1I11111111111111111111'11:11"'1111'1111-111 1111111 111111111111 l111111t111l111111l11 'I'III-I ISHIVXIIQII NINI'1'I'l'fI'IN-'IWK'ICNTY-SIX 155 11111111111111 111111111111 11 11'-1:1 ,111111111111111.1111-11.1111111 .111:11111111111111111111111111:1111111111:-111,11 .11 .111111 1111 11z1111.-11- .11 1. 1111..1111111,111 111111111111111 9' E1Reno Sanziarzum EI Reno, Oklahoma ...Jr H 1 '-1 -s 1111 1 1 1- 4 1 1 1 Xl 111111 tl N 1 lllf N NN xnxx S III 'I o o - 'X 1 I I I 1 I . f , X 1 IX I'I'f'tIl '11iz1 1I 'I'1'z1i11i11f" S1-I11111I I'1n' N111's1-s, with il Sl11"1I I ISIl'IIt'IUI'. H11 ' IIl'2llIllZlIt'S 111: IQ1 I1i3'I1 g,'1':11I1-s i1 Sta1t1 ICJ: III' at' ms. ,X1II'11s.- 11II 1- nn' 11111 '11-1ti1111.' t11 NI141' BI. tl11. 11'1c ISI .'1:.', C11111-1'i11v t1- 1 I -nt. X I 5 QTARVHNG THF GOOSF THAT LAID THF OOLDFN FGG 1 l11 Il Illf soll H111-11 D1 IX 2. 1 1111l mu 1 1 N111 1111111 1 1111 +1.,g sl111 SHUI 3 l111l IX ll I IIUIIIIXI HUM N ll Q 1 l I1X15HfX 5 J1SIlltlll 1111 ll lil ll! J 1 1l1 11111 11111 111 1 lt 1 x IIXI I1 fl 1111 llllSllll Z5 CQ'-1 An-1--1a.7 ,Q HHN 1 1 TH11 INVPSTORS PUILDING Sz LOAN ASSOCIATION I. 1' 1111+111 11111, 91111111111 l 1' 1 .1 1 ' ll 1 1l1 11 ll 1 ll l ,ll, l1l1l'. 1l11 1l'lll1 llllll 'll ,1 llll ' Mullw 11 v 1 11 111 ISLE 'l'lll1I lZ1111All1IIl Nlf -1'l'l-Il-IN--'VXYI-IN'l'Y-.'lX KK J lu 111 lll '111 'l l 1 l 1l'll llllwl, l:l1 1lll'l1.1lll111l4l1lll llll'1 ,llill 1lIllllll',llIl1 lllllllll,lllllmllllllllllllll llll ill H l l l? 1 r w 11 J ,A J '1 J J f . 'l'l1- s1-z1s1111 is 111 l1a1111l 11 1 - p ' .- A v 1 . H13 lv UMM' 1'ul1":111-1l. I,1111' lays 111 NNt'2il'j' ' sl bv V V u i11ws11A1l 1111' Ill' l1z11'11-sl ill llll Full, .' ' l'l,l1,l I3 ld HI' 3 Illvll I'2lll 1iix'i1l1A111ls be' 111-1'lz11'1'1l, 'l'l1' p:1111s11 1l1z11 lays 1l111 goll' -" A ul1l 11111 ln' s1z11'x'1-1l by spa-111li11u he-,'11111l 1l11- 111-1'1As- ' ff sz11'y lllllS. liy 1'11l1i1':11i111.q lll1'iII 211111 1-1-1111 1111 l1y 1-x1'1'1'isi11g 1411 nl j111l1.:111 -111 z1111l Illilllllvll ' I " A ,' l111j' A' 111' 1l11- 11111-1ls Il1z11 1'llll'l' i11l11 l'l'0'l'fv'llllj' I lilv, lllllrl 1-:111 il 111'111lI:1l1l1- llill'X'1'Sl ln- gz11l11-1'1-1l 114 ' 'S lllllily. 1-W-ry 11115: 'l'l1-11 ul11-11 1l11- l:1111l givws 1111i1s1'i1-l11-s in 1111- f'A1l',S' l"11ll Ill+'l't' will 11111 l111 il 111-1i1'i1 111 1lwz11'1' 1l111 V ' , , I v V V l'lll'IllilLIS l1111 llll z11l1l1-11 Slll'l 11s lllll' ll 1'ull+-1' 1111- . 1 . 'IA 41" - 111 1l111 11'1li1s 111 lzl 11 'l'l1+- 1-1' 1 my lllis S11 'A z11'1'1 1'1ls ylll 111v:111s lllll' 111 ylblll' l1l'IlKl'illll 111 ll11'i11. Y ' sz " Lf , , . ,, . , , I A l1I',.l1ll -IU 1111 '-1' l'1'SlH 111 11111' l111y1111.: 1111 we-1: XYl -11 ,'1111 . , , hug llt'l'+' 5-1111 11111 11111 s1:11'xi11g 1l111 g1111s1-Y Allll, , . 1 '1 k l'llz' 1' JIM' .' 2' 1' ' yi' if 6 c 1' ' WIC IALXN MONEY T11 HHMIC QWIRS W -l1z1x'1-tl111s:1l'1-st 11111-s11111-111 ll11l'j'11lll' S1lVllIl1S. 1':1pi1:1I S1111-If 11:1i1l lll rl4f1f1l1,l1lll1,l1l1, 111' lfll H111111 1 . Y 'T J 1 J HE SCHOOL ANNUAL IS AMONG AMERICA S MOST PRECIOUS INSTI UTIONS Q3 ON ITS PAGES LIE HE ARTISTIC EXPRESSION OF OUNG AMERICA Q BUILDED IN O IT IS THE LIFE OF OUR YOUTH Q IT IS A MIRROR THAT REFLECTS HE INSPIRATIONS OF YOUNG VIANHOOD AND ASPIRING WOMAN HOOD 6 FITTING INDEED THAT SO MANY OF THE YEAR BOOKS SHOULD SEEK THE FAITHFULNESS OF REPRODUCTION AND THE FINE EXPERT TOUCH OF THE CRAFTS- MANSHIP CHERISHED BY THE SOUTHWESTERN ENGRAVING COMPANY Fort Worth :: Dallas :: Houston :: Tulsa :: Wichita Falls l'lH'I i A11-:I Nix!-11 max-1'xx'l4:S'1'x'-.fi R 1 933 1 H T T M THE HOME OIT GOOD PRINTING I X 1 THE EL RENO AMERICAN ' 1 4 E ., SI'Il'1'l'll.X'l"l'HlS lNll'HlN'l' .Xl'l"l.XRS UN 'MVR l,l'l'I"I'l'lR l'RlN'l'lNli: x Q x Q S 'IU Ulllx -XDX PHTISI lb I x x N x N N QN fx l X xxl xxxT Nll gtqlhlg lfm l 'l'llll llIIx'NllflI XIINI-I'I'l-Il-IN 'l'XX'l-If'l'N '!,' lXl ll ll :IJ W lx 1 y w w tx Q, w , . , A A L I K 'l'lxi- lx:xs lxx-x-xx xxlxx- xxll Ilxx- xmxfl sllx'x'x-5, l' l xx':ll'r lllx' I-fx-,xxx lllulxS-lxxxxxl lI1lNl'X'I'l'llZl4l lll Nxxllx-llxxxg' :xxlx'x-rllxlxxg' llxxl' llf Sx-l1lxxl'.Xllllll:ll. .xlxlxxxxxglx xxxxt xlxlllx-,'xxsl1x'x'x-Sillxll :xy lzxsl j'1'2lI', xxx- lx:xx'x- x'x-x-x-xx'x-xl xxxxxxxlx-x'l'xxl SllllllUl'l :xml Ilxx- xxl- xxxxxst x'xxllI'lx'.j l'x'xxxxx llxx- xxxx-x'x-lx:xxxxs, lxxx. lm-s- :xml xxl'xxl'x-Jwlxxxxzxllxxx-l1xxl'l'll llx-mx. l'l:xx-lx fxxx-x-x-x-xllxxu' xx-:xx' Xxx-lI:lX'l'll'l4'1l xxx xxxzxlqx- xxxxx' :xxlx'x-rxlsixxg' xxxx-:xxx lxIxxl'x-lxxlllx':lxlx'x'l'llNx'l'N:lIl1l lil llx-xxx, lxxxx' x-VN. 'l'lxx- xxlxxxlx- fixxxzxxixxxx lx:xs, xxl' x-xxxxxxx-, lxx-x-xx xxx:xxlx- INlN5lllll'lllIll' lux-x'ZlllNx-xxl'xlllll'llIl1'l'l'Sl :xml x-xx xxlxx-x':xlix-xx :xxxxl l'xxl' llxlx xxx- x-xxx-ml Ixx xxrll xxlll' Ixlxxxl g'x':xxx-l'xxl Ilxxxxxlqw. .Xll xxl' xxxxx' lxxxcixxx-ss yxxxxlxxxrl :xxxxl x-xx xxlxx'I':lllxxxx xxx- glzxxllx' :lx'x- .xxxxx lxx x'x-Ixxx'xx l'xxx' xlxx- lxxxflxxx-M. Ilxx- rllfxxxxxll :xml lllx- x-xxfxxlxx-x':xllxxxx lxxxll lx1xx'x- glx' x-xx xxf: :xml ixx rx-Ixxxxx l'xxl'y'xxxxl'lxxx:1ll.x :xml x-xxxxx' l-,j llxx-l'x- ls lilll lllyilllf' zxlxxl x-xxxlrl lxxL1'lx'x'1 Ilx:xI Ilxx- l'll llx-mx lllglx Sx-lxxxxxl x-Xlx-llxlx lxx llxx- xxxx-x'x-lxzxxxxx xxlxxx lxzxx'x- :xxlx'x-x'll5x-xl lxx lxx-x' Sx-xxlxxx' llxxxxxxxx-xx l'xxll xm-:xfxxxlx-. Sx il'xxxxx'1lx:xxxl:f, xxxxx' lxxxfixxx-ss, :xml xxlll' lxxx':xl lx' xm-:xxx :xxxxxlxlxxg xxx- llxxlxx- xxx lxx- gxlxlx- lxx x'x-xnxx' xlxx- Fx-x'x-xx lxxxxxxlx'x-xl :xml lll'I-xx xlxxll:xx's' xxxxrxlx xxl' :xxlx'x-xllwlxxg' xx lxix'lx lx:xN lxx-x-xx xxxxl lxxlxx llxx- l'll llx-mx lllglx Nvlxxxxxl xx-gxx' lxxxxxli, l,I'x'll's llxx:x'xxx'x4, .lx:.. .Xxlx'x-rtlxlxxg' Nl:xxx:xg-x-x'. .Xxxxsxxx l'x,xx:xx, l,x-:Hx-x Nlx-l'xx, ij IIII I XII YI I III I I IX 0 IIII I I II XIIIIIIII I IIII IIII III ' III IIII NIIIIIII III II IIII III IIIHII IIIII IIIIIIIX I IIIII IIIIIIIIIIIII II IIII III IIII IIIIIIPI III II IIIIIIII IIII IIII IIII III IIIIIIII III IIII IIIIIIIIII IIIIIXIII IIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIII III I IIII I II II IIIII IIII IIIXK IIIIIIIIIII IIIIIIII II IIII IIIIIII III IIII I III II I IIIII IIIIIIIIII IIIIIII IIIIIII IIIIII IIIII III IIIII III IIII IIIIII QIIIIII II I Il III II IIII IIII III IIIII IIIIIII IIIIII NNIIII I II I III III IIII NI IIIIII IIII XIIIIIIII IIIII III IIIII III IIII IIIIIIII XIIII IIII I III IIII II III IIIII III III III IIIIIIII INIIII III III IIIIIII I IIIIIII III IIIIIIIII I IIII IIII IIIII II IIIIIIIII N ,if-5'sr3-1.--Q 2- EHHEUSHAQ1 L' -I H Ti IIIIIIMIIII I 'flip-I C '- Q My ,fl Alfa K --2. N' ' -Y' H, ' "I II IMIIINI Ill 'I 'If'I'I'fIfY 'I'XXI1X'I'Y SIX , I I I ' X I I I I I ri' L M, ,,,I. YF-H IIII ,-U A ,1 -I ii , 2: ff' H A I I S' B. -'6 ' - " If g , 4 4 -' un? -t 'QE ff - Cf, ff- 2 -- f II -f llhffdf , 1 . F: 3,,,,?5qi5,,i.y ,V-..7.AY .V.. V ..,. Q..,1-- - - v--, Y.-,mf f.:,,,.,. , .. .- . - ., , -,.,- 3--, p .3.-.---. qw, 4 , V ,. r 5, -, H ,A,.l,w,.,L.,HJVH7.14,,.,.,V,13k.:.:79155?-,-'4.., -9.9: V -Q ""-x""'f-r't"r-'-za'-'1-:rs -vw., N: .'T:1w,-""'1ff.x 4 , -:W-1-vm-1-wf-Y -. , ,v W - :Q-


Suggestions in the El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) collection:

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.