El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK)

 - Class of 1925

Page 1 of 160

 

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1925 Edition, Cover
CoverPage 6, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 7, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 11, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 15, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 9, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 13, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collectionPage 17, 1925 Edition, El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 160 of the 1925 volume:

i I INIYJI IfIHXll'fIl All 1 X O ,ff jf , ff X Uf if 5 if . I ,' ' 9-' 2 -5 . QX "i COPYQIGHTED 1925 '-'1 Ckrffffy 611107164 WM7 Edl OT' A1014 Mdfgfz Pug1neSSMfU1Q ef I Nl'Nl QNIIH '. W . . 4, r Y P xl' 1-QBQDMER JxzMf3f7 W Q lg! 3 H' I 925 Publzshed by the Senzor Class of the El Reno Hzgh School Volume Twelve SICNI I lfUMI'fK'Lf ,K . If ,ll rib' A 1 X A ... ' V , f W X ' - ly R Ll, 1 An, 1 A+. .ffl ' -N , f A F.. J X, , I I I ' x I -o ' , AG x ,V N ,E xy E i . y . I 3 - X I vs.. F 3' '11 XX ff ' 'N gif -v-if-si .A NK R nl If DCCflCGfl0H lf iff If N f llf If ff! lff fn fl 1 fun N 1 1 x I 1 I ll I I I f 1 I x H :Nl 1 'Q w mx w w w w ww UN 1x uw NNIIHHIVHMIIHHIIHIW 2: 1 SliNlU,ll1!HUMl'1Ii 'Lf mln ull lun llulnulunl nnnnllnnnnmnunmnnunlnnu . ,w 4- ,wa uw,-1 1' fx Y . ' W ' '. ww.: :Q f f 5 N ,X f f ,. i K fr' if R ! N, 1 f K - xysxfzyw ' K, '5 - 1 rx' J 2 1'-M., 1 L 1 l t f I I 2 ,- ' ' X V lr! w ,. - H . f ' 6,5 Ex? ,E1L, 31,115 . ,l V ,V Af , A fy .-,' 1655 I 221551 ,N - ,, X .Y ' ' 1 ,X 1 V .is 5 3, M , mp K m fx X , y fx N jsizgfiflrt-'il f '3?j, "'A"W""Xfw"w' f . . 4 A X A, 'f' , R If ' X f. '?ff?f ?? ff?-'fffbil , f' ij .IQ 1 z,!g,-112' ,-1 -j '15'2 , j+Q,f! 7g,:.m4g 1 ,gag f' 1?.g'g-E-111' 'FH ' + gi 1 , -I - Jlzgsiew 1 X: R. v N V ' f ' , ' YL: xg f '- f . -, Jw. gf I ,Lf -,ij ,TV MXN .Y .R ti, :img b . -' MQ , '...f' ,-1 -, LL-K-' X f N ' flix ' ", ,.,,.,-,, I K 'X Y fn fff ffwfm ffffff, Hffffffff fffwf lfflfff1',x'll ,vpfrff wif' l'lfflffI'ff.fff'ff'lf fffwnffxm Vfffffi' frfffg' If xpfr' fflrlf f'fwfffnf:r',w fffflf ffff' f'w1fp1f1',fm.-ffffffffll' f1.w'f mf f-N fm frrlff fmllfn lllfff vrffrfx fn fffff ffflff 'pf fff' 1rfn'ffffu'ffifw mzllffmwf wwf nw f f mf. ffrfrjf 1'w1ffuff1fl'w1f fwf'f'.w ffx f,If.N'fI'ffl'f' fn ff1f.' Alf 'ff.' f'1'f'r'1f ffm'fff'1' f""'l'f'f'f1ff ff' nffffv' ff fff1'fm',- f'f'f'f"ff flllllj fluff wwlyf fffrf If ffw :Q :fx ffff f ffff' ffffxfm' fl-fl f'f'f'l ff xfflfffff f!f'f'fA,Nf- Alf, ffllsfwff, Ilfflf fzff p1'f'1'f1fffn4ff ,wpfrff fs If ffffllfl nf ffm fffllf, ll p1'wf'fmfs,ffm-.v.+.w1'fff ffwflf nv' Hwmfff mf ' fwf 'lf ,' ll fH'1!1'lffr'ffr11f fu ruff' frfffmfj fl ff1'fl1'f11f ffl -, fffr' I' Ifllf nf' fffv lx fff'f'ffffff1ff,+flIH' nf. .fn f lH'f'lfff.N'f ff nf ,Nllff ff ff fx ff, f ff fffx 'fffff fn f','f lffffll fffjfff -Sylffflfl, ffff Hwflfff' f'ffl,'.w fffffi r'1lfr'.vff.w.5'1'1fff'f' ,ffl fflwf' wif l.'fL'.3 ff: f'l'f. Y 'll'Alf, l,l'fU,Y.f. llf1.Qff.W.' ' H ll lllllllllllllullunullnnluu 1nnnun:mmnnnnnunuu nnnAnInluIInnlInlulllnlulnnunnlnulnnulnnululn xx 'Vi' Leon Deming, Principal SIQNIUR llUfJMl':H 'Qin J Illllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll Q 1.1mxmmAwwwim.1:mxHullmmwmixmr:unmxlwlmlilmmmmmNm -V4wxxmwwzmxwzwm , ,w. ww ww. xx... mi im,ww.miwuw,.wim-wmx..mxa.w:mmmllw.mn ww: ,N ww: mt.. mm wwzfz ,A V jx.. , kg , f' F xv, W' ' " " , . N ,I 7 ,,,, K- A 1'1- pan, , i , , ix . Q :':HlIlIIIIlIIlIllIIIlllI1IIIIIIIIIIllllllllllllIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllillHIW'E'HH!IllIIHHHINIIIIHIllWIVIlllllllllllllllIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIHll!llNIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIlllllIlllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlIlIIIIIIIllIIHI:': b SENIOR11lH1X'11'I11'25 Ilunl un .nn n I nnuux l ll 11 unnun1nlnun1nlunnunl1nlununulnunuun I Il lllll 5. 1'111 ' 111111 1 N11 111 -1 ' 11 111 1111111 11111111,11111 1'11-11 .11111 1 1 1 1111"1 '1'1111111.1 11.111-1111 1 Q. U Foreword 111 ll - 111 1 - 1. 1 11111 H s 1 1 181 1 11 . N 11, 11.11111 1 11 1 1 .N I 1 1 11111 N S 111111 111 . .N 1 11111111 is - . 511111 N " 11 IL kN11Il5l1Il N 1 tx 1111 111 11 1 8111111 Q1 N11 1 N 1 5 1 1 1 1111 1111 . 1 1 x N 1 1x e 1111121111 11 11111 1, 1 -1- -:ji 5 1 1 ef Z-61 I1 W M, 1.1 N ll 12.11112 1'Ulll'i1Q'l' 111111 :1 111-111 2lQ.l'il1lIS1 1111 S '1'1-S, il S11'11'111g 1'111' 111'111'1' 1.l'1lIIl 1-1 '111s. 21111211 '-1111, il 1'1-111-l1i11g' 1'111' 111-1'1'1-1-111111 1-1'1-1' 111-1111111 5-'1'z1.'1 '11l1'.'1' z11'1- 1111- 1-111111111i1111-111 411. 1111- 11' . E1 11 -1111 1111211 S1-1111111, I 11, 1l'l1' 1.41 I--'111 ag-"' Q1 011.12 -1-s, 111111 I11-1--111s1- 11lI'111lL.l'1l1J1l1 11 1l'l.' 111-111 111 11s 1'-11111 111111 1111- 1-11111'z1g1- 111:11 11111-s 11111 11'1-'1 '- . 1111- 1111s1z11-11-s 11z11'1- 111-1-11 s111'11111111111-11. 11 1111.3 31" '- 1' '111'111-1' 211111 1111-1111 111'111-1' 11-15 111-1-11 111" - g 111111: I'l'2l4'1It'l1 1'111' Ill'I'1'l1'1111ll -11111 111 its I't'i11'1l1Ilg' 1lilS 111111'1- Tl1'2ll'1j' 111-1111-1'1-11 111:11 111-1'1'1-1-111111. .X1111 s ,911 -1- tI11-.'1- 11l1Il,'S 111111-11 :11'1- 1'1l2lI'2l1'1l'!'- 1s11 ' Cf 11 '- 11' -.'1- ' .'I"'12l1'1- s1'11111111Q :11s11 111'1'1. 11. 1111- A111111-11 S111t'f'1111s1-11111111111-11 11111 1111-11s 111' 1111- W1-s111'i111 its H125 S1-11i111' 1111111111-1'. 11 1l'l,' :11 11-11111 - s 111 111111111 1111- llil,"'1'S 111' il 11111111, -1s 1,2ll' '1S .' - 2 1111114 ' 'S 1111 .',' '111-,1111-1111-:11s111'z1 .'1'1lJ111-' 1111- 51-1'i1111.3. 1111- 1111111111'1111s, 1111- 1'i11i1-1111111s 211111 1111- SII11' 11-. M111 111 4 - 1111111 1'1-'111 1111: 11111111 111111 11l1'I'1'- 111 1111- 111--11111. 1111- 1'i.'i1111.'. 111111 1111- s11111i111it1 111:11 111-11' ' 111 ' 1' E1 R- 1111-'11 S -1111111. gg ,11- 111 11 , 1 111 11 ,1111. 1 11.1 1 , 11111111 ,1,,11,1, ,1-1111, 1111 '- lu :nl I nun nnnll I 1 fi KW 'PQIZ CMR Order of Books SN III II II III! I X II IUI III! I I IIS SICNIUII l21s1lfX1I'IH '25 il V ,xi 57? ,.l..- ..,,,,... -. 7' I 5 - I m I ,I Y, S X A' ff 'I I ., ,L X ' I W -4- .- , ,ff , I M I .I X , X5 ' A , - 1 I 4' . ! -sn.-K 3-rilrqrg U Drzhli- 1 I".II'I'I,ID' I'I,.!. I 'ILS' VI,1"IfN I 'H I f'IfI,I','IiIf "IIz'S I'I'I!I,Il'. " LYS .I'I'III.I'."'II'.s' I,II'I','If.IIH' fQ1I,I'.'.'Il,lI.' Ifl I . ' f" JIXII NUR "V nnullulnnllllllllullllllllllllllllnllllulllunllllIInInIlllnlsInnnnnunIllInInlIunnunnlnnnnumnnluunlllllulnunlnnunulllunl Illllllllllllllll up Illllunllnlunlnluulllll w IGI! SI IIUUI If IJXU l, :-: 2 I O O ull1HHHHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHHHIllIIIIIHIIHHIllillHIHHIHIXIlllllllWkllllllllHHHHIHIIIIHINIIHIIIHIIIHIHHIIIIllllllllllHHllHIHHHHYVHIlllllHIHIHUIIIllHHHHillillIlllllllllllllllllllHHHKHllHHHHYIIHIUHlllllllllllHUIHHINllHIHHIHHHIIIIHIllIlIllllIHllHHIIHHllllllllIIHHIIHHHIHIIUHI3 :': 1 5 E 5 A 4 - 5 ' X . , ' 5 72 -A Y , g , .. 1 4 E V " I! 5 5 CU : A E w-I , E A 5 V , . 2 ' ' ' E V , I -..- I 5 T4 5 . A ' E rw- E VV 5 l .T rg ' A' 2 3 k. , A ' - ' , 5 ' 4 ' 1 . ' - ,I , Z - - A, A M., . ml I . w . v E , f 1 A : , - , 1 1 1H1HullIllllllillNll!Nlummlullmulmwlumlmmlmmv.-,uw ulwwmuzululmwi ww mmm um,:'1um www w 1' mx ,mmum,1'unu:,m1:, -..w 11 fu wwwzu w-1 , ' , -1 .zu mmm w. 11, , ww '1' ww-wnw v -N v.,mwwmml'1-M,1w.w.wwlmAllwlwllxlllllllllwlnw''IQ I :wld If ' N 1 gl for IJ II 5 'x 1 il xl ax' will -rf Nl! I SVUNI I wwglxx Ing NVY1 Il 1 l'7'x ,Ny lx I w I " llv ' W TV1I'f 1 X SENIOR BOOMER '25 1 un nnun nm 1 n 1 unnnmnnu1unnnnuununnnnnunnnmwunuluuul nn na 1 an lm: umm lu zz 11111 1. www, 1, 1 1 wx, 11, .1- '11 1 1' 11 '1 "1 11111111111 11111111.,.11111111 11- 11111111 111.1 1 11, 1 ,1 ,, 1 ,1 1 00 A n A ppreczalzon W1 11111 91111101 011188 11 '95, 005111111 to 0111 C1111 111111 1 11111111 11 1 1 1 1111111111 11 II 11 ll I 1 1 1 ,Ill 111 fl IIS 111 ll 1111111 1111111 81111111 1111 slllllll Il xy 11111111 1 111 1111 1 lllllllllllllllllllll 1 ' 2 - 1 I 1 1, 1 , f ,.. fri '11 ' lg 11111 .1 11 1 T. 11111-11111. 11111' 11'111'l111.w1 f1111111.'.w for his 1111111 111111 111- 1111 1' ' 111 111111 1.vf.1'111'. JI11 1111 '1 11' 1111'1111.w 111111'1' 111 11.w 111111 .1 1.11 lf1If' XIII 1f1'111f1'111l1111f 111 l111' .v1'1111111q 11'.w '11111 1'i.N-11111, .s111111'111'1' I'1lI'l'.lj'1j 111111 p1'1'.w111'1'1'1'1'11,11 11 11' I,'I'.'1. ' iv 3 'l .'f 1 11.1 111'.' 1 ' Ill 1 fn ' 1' li ' lll'l'. IlllllllllllilllIIHIHH1IHIHIIIIllIIIHIillllllllllllIIIHIXIIHI IllHIIIIWHIII1l11II1HlIIlIIHIIIIIIIIHIIIIIIIllIIIlllllillllllllllllllllll1Il1lHIl1IIlIIlllllllllllIllIIllIllIllIlllllIHIllIIIIllIIIIIIIIIIIIHIHIIIIHI Hz! 'X 2 ll lx y..? 1 J .4 NWS N FH CULT? SI4jA'lUH lif!f'lNTICR 'ilf 11 'Qu BX 24 .7 1 J? J f 1 NOR N' "' IllInulnllunlIIlunuuuunlllInnnuInInnuunmuuunnnuannununmuunlnuunnnnnnnnn uummIulnunnlnlIInlllelulllulunlulnullunlunnlulmnnllull xx I SI I' II S D4 p LI ullxlrl wr Ill 11 Npmnvn H XX ee I x NIINN XIINN umll n ,., LONNUI I x 3 x I I Ile L1 1, Iuh xx XII xl Q ll I mhw ll I x NIP I T' PFRKY 1 xf.,lIll1ILUI'L LH 4 lull X SN IPI NT' XIXIU II mmsh IN wx 14114 ICIILIIX euln, Llrc Q mlm IflItt0IlS .,,,,,f Xllbb XIPGINIA COOXI H Fngllsh and Xnuent Illstorw St Ll Dr mmitu Tsm Nlul 12 Slz I BOU.1I'.R ln If MIR HIIAT Y L. SVI II, GRN All - Fx. t,'u:u'I1iIf" C . Hi- Y. Iizlskvt H1111 and Fmnt I-IIIII. MISS UI." 'Z XVI' C ICR . H Y v 1 III-:ul nt' I'Im.5li.'I1 ' 1 'tm-':nt, Q fu" 'V' " A ' ' - II. NI. U., Sp .' ' f Se- 'nr bl" .' , La D .Xu " 'us Pass, .' .' ' f ' ,I'I,' Fl' ' j S ' 1" W rlf, I5:u'I1- I44NllllQ'I' alml Scniur Annual. ' ' , yv f .XlI.'.' ,' EYI. 'l'INI' ,I-II'.Xl'l2II .XIH'IYI'1l.SlI l1sUl'uI' Ifre-slnnmn Vluss, SI 'lima l'i1'l111'I- Vlulv. S1 I III1ll't' Vluss I-'zu' Ily A I- xisur, In-Ilan l'I1i SI-wing: t'IulI. . , X X x ' , ,I 1 '- , ' ' 'Za-x,, f-"V . . .'.'IIC ' -'.' .,Y H , 1 , , N4 ' 1 Trui inff. P. 15, P. ' . k A . , 4 I All-.',z ' ' 1 1 'v, sz .t III Ilinl Igy. ,- - -, At: 'A' SENIOR BO0MER'25 13 nun:nunnuluullnnlulllllnluInIlnnl1nnullunnuuunllllnllllnlllllllllllInlllulnullllnlulll nnnlnlnnnluunuunnunauruInInl1nunqnuuununnnun NNI N L ln NN III uv' sux 1 F9 fu Xlxrn llun v NI x s nl I l X lv NIR C L NILGILL Head of Manual Trdmmg De partment h I-L S Engmeers Junxor Hxgh Sclence Club Freshman Class Advlsor NNI Xl 1 x 1 I I4 NN XIXI X nv 1 lllx IY' I S WN I x . 5l1'.4'. XY. Il.XI', .KN I'l15xia-s. I'Il4'IlII.'II'X. AI inn 9 l'ir'Iurn- Ululv, .IllIlI4YI' VI: ss N I":l1'l IU' . IIYIQ IV. AII.'.' "ISHN .IUII.'S'I'1lN W SIIG' Q. "IIIlYX IZI,.U kl I I luniwr IIip:l1 Ari Ixmm-ti4', .I1 f Ib.mI-.'li4- Sf-'I-H.-.-, SI If-r Irvluutn- Club, gli .IIA MISS ICITNA 5IwAI.XII.XN -- .Iuniur Iliuh Ilislf-ry, llvlmtv- :l-Iiil. tx Q W XII. .' 'ILICN l'IiI'MIi.XI'HII Xl '. l'4j." and tfrls' film- MI-'- H -I III:- CIUI IVSI RFP. LIU' U 'N Il mosli- .Xl't.'I'z1wkz . I"lI5'1"" VS- X' wli Sc-winu Vlul-. Vamp Inn G' IS. 11 SENIOR BOONIER '25 NN IX N1 ISI L, XIINN NII NNI X4 Ni l 1 XIISN X I SIIXX x XIOTIGFII ind Xmprxc n lhst Xlotmn Picture Fluh NIIIIP Snaps Chatter and Stltr h llllllllllulnunllunlulunl nunInnnullunnulnnnlunuuunlIulnlnlnnullulunnul XIINN XII PRI IT I IXLFR N 1 Nl ll U 11 nun?-, Q ss XIX PTI I Ill! X is 4' wlnmmrf. s I N mm r N111 PI .Xll.'.' "I.HIiIC.' 'IC M-'VA Y Cv 'I'a'l:ll'j, 'M Y 5II.'.'.Il'N1l M.Xl.l .'I'I . I ' . 'I J 1 5 5, Illllinl' High I':Il,LI'I4.'I. I-Ii "hill I"'ll1f'-'IIC Ar'l.ASlw111-'fl' UI' Ulf lraulm- .'-wing: Club. , Pump Fun- fllrls, S11 ns 1' Sv -' -- Zlub. MIC. 1II'IIl.XI,I1 I". NI 'II1nI.S IIIIIIIIZII 'I'1'z1iuil1p:'. Huy S.-Huis. tmznf-Inirur Flulu, I 1.1-N11-' A F . .IU.' -I KING .XlI.'.' . ' . .C . ZII. lIww1m'll'p'. I,l1'lul:ulI1f-ann. I-In::l'.'h, S 1 X Cla Us Sl wx1."+l'. Svnutr-, 12' .' :ps I'. IP. 1'.. Ilwys' IM-lvulv 'I' am, . MA ' J. .' . .'I'I,IN . V 2 I f 1 ' '11 ufy, , ' IS ": I. SENIOR BOOMER '25 15 ulunnulnl:nulllllulllulllulluluuIlllunuluunnlunlulllllllllllllnllllnnlunnnlulunnn InnnunnuIn1nun:unlunnunuuunnlnunnunnnlnlununnn Xllxx IxIX4 gg I X Xthlg 1 un 1 gl III-. Ix Xllth xx I1 HHS CORIXXI 'lull xx I K NNINXI IKPNIXNNI x4 NSI oxxngf I uc lx x I x Nllxx Im.I1xI1 Iatln Sew a xx I'X x In 11.1 ul 1 llllllll' 5. IXXIIIR L xx I Ix Ie Nt II11 'N xx X XI QI mtl QL ond nf Iuxt iemcxtcr Il s in 1 1 I ms: mu smzlxul-311 'iirlwf H -ti- - 1-l.l'.-K. ML". "IVA H.'Xw"'m' ffm Illlill' Ili I I' I' I1 ' Jumur 'hgh HIUEIVFI' 'QI ,ith . v ' z'.',,' - 1-:l.g.-Ag' j ., lunliliw. :xml JIIIIIUI' High IIT- 1'l'iH1ll,l,:' .- Wluhl' , ' . I ma If , I INN I, .XII.'.' IUISIINA lf' NK , '.'.f .'.'fZ 'I 'iU'."'l-IC . . ' 'Ig4.'.A',,XLI-:.I,:I. liusinuss IIUIHIVLIIICIII, Spunsur :Aw I ll It H1 In i U 33I'LtILefu.Il11' 'Cla1.'.', '1'XIl0VI'Il-' CIA.,-L M NM ,,1- 111.51 .lflprry Ir , I. MIL' II-II.l.I-I 'VI . . IN .Xrt :xml IIi:Ln1'y,llirIs' In-Iullm-. .Xrt Vluln, l"HI'llI1I. IIYZIIIUII. MLK' 'II.lZ.XFSI'I'I'II XN'.Xl,KI-Ili NlI.'.' 'IYIICNXI-I IFIIICIII. .KN AI fivll ' Club, 'i 'Q l.'. . .'.' H.Xlll' Illsluryl SIHIIIISII. , 4. f S , I ' , '- - N' A , , ,, . SENIOR BOONIER " .' ' 2 0 I Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ll Il HI'INlHHlZlf41X'f"LTf I I lk ... .....mmI.......,...-................-....... 1 . nunnunuuunnunnuu-nu-nn n . I. 1 .ml nn mmnnu nnunnnumnmnnnnunu: umnmnumn 09 1 ,N law m W. 1 1 ' so F f"' N. !x. I - 10-1 . Af' , Fqff . Y 'I I on ,, mumnmHmmmmuuxxvwluiwiwum,:m:mm'wm,:w1w1,,wm.'.ullwmmwxwmmwl4mm1rmmwlnzw 'ww 1:1 W :ww w. ' ,N H,-, SLNIOR BOUNILR lull llllllllllllllllll In I lull un llul unll ll ull lnlllllllll Ilullllllllllllllllllulllllllllll lun ull JIM I' QMITH Basketball Football S+ nate Hr s so tarthful rn lore and so dauntless rn rwrr Of our far orrte Jrm If we Ifrrrr would see more I If 0 FA MARSH hypsy Rover Iltbate 22 24 Busrness Manager or Annual She has poprrlarrty urdespread and deseru rl From her set purpose sh: no ur has ssuru fl VIII NIR HI'lfR IIIII Phrlalathean knnufrl Staff Booster Club Shes cute shes rl poet Xml all the krds know rt JVIFII POVIIII 'I Presrdent of Ias Dos An rrtas Psa 'VIo ba Qnrp Snaps, Vle regard srrth alfrrrrr The results of her charm Booster Club Phrlfrlathean Charm School 21 As a story teller she holds us rn thrall XX rtlr her lovely br own eyes drsposrtron and all XIII DRP D QFRFP TI' R 9 IRI I FA Philalathean Booster Club I lee Club If popularrty ru If a trrrrrt In Srng Srng shed be se rum: trmf MINNIF I P WI? I I IJIDII C R Cabrnet Tau kdnso Qew a Blt That she s trny rs s0 But her power s tar from lou I-II' LILN FHOMPSON HHOR I I Tsa Mo Ca I, Rarnbow Vkrth frrends and plays she toys On these she centers her Joys PAL L I' MOON Lentral Conterence IJ bate 24 Student Councrl 23 4 25 Senror Boomer Staff 25 Debates and sport are hrs con ent 'Ind vrrth them lots of trme he s spent NDABF LLP BANNISTFR BABE B NI C Psa Mo Ga Charm Qchool 24 Iwo steady she lacks 18 .I W '2:I Illllllllllllllllllllllll ll I II ll II llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I III I I ir V 1 I. . I .Y x I rr ,v, . ' ' ' V . . ' .. I ,. . t -T I 1 f . V A l -I --K' , . . .' Y' V: . . . b. , . , , . . .5 . I. A. , ,-,. .-.l..,,,, ' . s 1 .. ,. HI v. , I' 'K ' ' , I-I 'IH 'C.,,"IIG" - I .' .- re' - .' K ' ' H ' . , . Y' . . I - . I Q . " LORENE DE ATLEY, "'I'0AIJlIf1" . . K ' ' V U . s v I 1 I ' . ,. ,,l, ., , . , ,, . . I t , , , , . Q 4, . . . . s I I H -' ' I - I I-' I ' ' I ' . A, I v' ' I " . I ,I 'I , . 1. . x ,- . . U 1 'v ' 'I . I Y J - ' v I Y " . . , .. . ,. I' 1 J. T. A. U " I' 1 I 4 . . . . , . , . ' . " ' 3 . . 1 ' 4. . - . , b-.25 r I . , , . l g 1 .. , , , . .. . E , ,. . , ,.? . s .. ,. , , , , . 4 . F , y . H ' . s -. I Though she keeps hrm on racks." Sl NIUR BOONILR BLANCHP AQIIBROOK B M C I lee Club Psa 'Vlo Ga X cheerful chelub blllhc and gay H41 glggles oft have savtd the day DUNIFLHANSON IJAIN Kll Qtax Dlamatle Coachmg Club Asslstant Managu ol lluck lnn Catnnal can Xn hs s lull ol counts y IRPINP JOHNQION Hlw ISDN Phllalathman C lee Club Clrl Reserve-. Prom our midst she dnl lun X 'ms to become I H XIII l S Xlac9Vl AIN IADD + s Just anothu Perks Bad Boy VK INOIN X BI' RNARIJ PH Q X P F P V1ceP1es1dsnt Isa 'VIo ba L1 R As a teachel vse ll say -,hc ll do A small blond with eyes so blue CHARI PQ ARMQ l RUNI I+mum llf bats U lk an olatol great and bold Un hrs audlencm hc has a great hold VFRA QMIIH B VI C Psa Nlo ba In N11 Demmg s office she works each day Qhe s an all round gnl ln uexy may Fl NICF BONDL RANI' Qeu a Blt Chatter and qtltch L ul Reserve But lf the vshxle me thmk on thet dear fllend All losses ale restored and troubles end HARR8 PIAT1 Coachlng Club All qtar Dramatic He knows Qpamsh and histoly and all tho He s a boy mth a :ale mtellect blest FFRN FFFQ fxlll Reserve 23 24 25 les a steno shed be XR hen she stat ts on Lifes sea nlnllllllllllu lest 1 1 . Q Illl ll llllll llll' llllllllll 1 A L ' w. I , 7 1: . ' "1 z ' ' , e' ', 1- v' 1- ' 1 Lf- 1 1 1 " r 4 , 1 1 ' ' ' I . 1 .'1 . , . ' 11 . 'V I s ' yu "lle's as nice as he 2' 1 be, 1' ll '. 'l-s . , 1 . . 1 1 I ln Y. . 1 ' 1 .1 'Y , 1 1 ,. . , 1 ulxlg. ' L. . ,. 1 ,l 'h 1 " -- 1, 1-11 4' H Prom cu lyt Img 11, ul gc Joy. . 1 1 .. 1 1 1 11, .L 4 , 4 I I . J- 1 . ' . 11. 1 ,1. 1. 1 1 1 . l 1 v ' 14 1 1' H .. . . 1 . 12a 1 1 ' 1 HH ' 1 . 1 1 v 1 a e . 1 ' 1 1 ' 1 1 1 x- 1 - 1' I" ,1 1 . ' 1: 1 W xvv 1 1 - '1 ' A Y ' ' 7' 1 v ' A J ' L, Y' ' . K 1- . .. 1 . , 1 1. 1 1 1 1 Y' 1 11 , x 11 -' . 1 ' 'Y 1 1 1. , 1. 1 H v , A 1 , , ,7 1 ' 1 n X 1 unn nuns ll 1 1 XI L1 11,1 NX11111111 P11111I 11111-11111 11111 A1111 11 11111 FN 1N11111l11 1 11111111111 1111111 1 11x IIXINNISIIQ 111 1 11 L11 1 JI 111111111 1111111111 X 1111g1111 11111111 lx 11u1 1 1 1 1111 qu1JN111111 11 1 ,, NNIIH IxXII1IIl SQ x 1 111 5 Q11 1 11 111 1111 IIN Jll I SKIN N L 1121 L ub N1 N 11 PN 1 6211111 1 1 111 b1111N 1111 1 I 1X1 111 1111 L b 11s111 4 1111 11111111 111 1 b1 .11 111 Ill X1SIl1N N1I1NI01N 11! I111s1111w Vlcllldfsil 111 1111111111 1 L 1 11 1 11111 11 JNI XS I INN 1 111 Jllll 1111111 1 ll! ll ll 1 I 111111 me y1- 1111- b0yN11111 X111 11111 1 1 'XIX IN A1111 X 1 K 1111 1 ls 11 IININI QNIIFII 11 A1111 151111111 111 P1111 111 11 P11 111 N1u111111 L11111111 11 111 PI A 1 1 1I1Y1l1lI1L, 111 111 INNI ' 11 1 my 1111111 Q111111 A11111t1s111g NIg1 111 Xllllllcll X 1omdn111 11110 111 a111'11s 11 11 bf 1111 F01 1o111s 111 11111 111111 1111111-11 IS no s1n Z0 NINIUH 111111.11211 '25 6 Il llllllll IDI IIIII ll Ill Illl Ill Il I Ill Ill ll I CIN 11112 -I ' " IC11' ' 111' .- 11111 F1-1111 '1- 1121111111 111' 1 1111-1' "Sh 1 2 ', 5111-'s il 1'i1. N11 f ' 1 ' 'illl 111-111 il." RA ' '. 1 ."'1II , " 'lY1l" l,1'Q'S.ll1'I SI 11-111 1'111111'i1 11211111 '+ll1-C1l1l'l' 111' 1 -1' C11 '- 1l1-bz111- '1'1-11111 '1 ' ' ' '111,', 111 111' " .' ' 1 S111111-1111111' 111 say." Ii11I.'-' '1 , P ,1Il.'TI1.4'I'1-IN" P1'1-s'111- 111' ,'1-111111' Class 111-- 711111 Y1-11 1,1-11111-1' "A l1'2I111'I' 111- is, A111 1- s '1-lyl' 111s 1 1 ANG CLA YATICS, ' .'NY" 11. .'I. C. I - Tl 'I'.'z .I Ga "Sh 1 1' 1 - 11111-11 C11-1 11s1-1'. XVi ' '1111- 111s1," PA1' ,I ' 'I XYIC , UN I -- 'lu 1111 .' -' 'IL111 ' '11 ' -1 1,1-1 1111- 1i1'1- in El 1111us1- by 1111- si111- 111' 1111- 1111111 A111 -' 1'1'11'I111 an." G11-- 'lub "XXV 2111 01111 i111 'IJiz', 1-111111. 11191521 '11iz." '1'I11 .'1 1' ,ICONCL'11I1A1l1C,"I, 1,1"S1111'I1l ' 1111's ,2l C111'11i1'111 . 1. '141-1' '25 P1' -s' I -1 I2o11s11f1's '25 A g"1's 111-1111111 111' 111-1'1'1-1-1'1111, "1 as 1,1-1111 11111 " - ,'1 111:11 151-11sy11s1-1-.' VII1lI1'.- 1,12 VIS A1'1 1':111l111' 111' 1 11:11 11. .I. C. 111 -1- 111111 "XVI 1 21 1'1-1'111i11 y111ll11's I11'2l1', Sh- 111. 11111111112 111 '21I'.n VIV if ' C . . ' 4, " 1I,I," Art lcfllllll' 111' 1 11111 P1' ' ' ' 1 .1111-1111 Vi 1 -- 'L' - " "1 "As ' "i1 ' 11'1- 1111- .'111'1- 911- 's 1 ,' ' ' 11 1111'." 111-I -I'I"1' MVSGRAXI-I,"I1 11" 11 '1 .- ' '-- : ' '111' SFNIOR BOOMER 5 Nl X111 IRXN1 I S N11 11511 XN111 R 'N X111 1 1x1-11 11 1111x1101 1d Us d 1 Sl Xl S 1 01Ll11111., C lub 1111 11 NX g,00111l1111g,x 111 n1 s di 0 1111111 ul 111 111 N1 l'l111f1l1Ih1 I 1 11111 N 1 11 1111 111 Nhdllll 1l1s11.,l1 1 1 111 11 11 lx SHO 1111 1111 IDP 1-111 111tll1111N Ill 1 1 fs 7 I 011 1111 wl111 1 111111 111 1115141 1111111111 1 111 111N 1110111111 1 0111 1, 111 11 111 1111111 Q C I 11111 11 NN qu fl I 1 NI 011-111 F11 91110111 1n11111l 1111111 N0 g1f1C11ul 1 bl111111ng.. 121 R1 no H1211 qf'11001 out 1n 11112 hax bewn 1 111111151 HARO111 H H1 ISOIN POOCH 111 1111111 I 11111111 1111101 11.111 '1111 '1 11N 11111 111 111111 B111 1111111 N 0111 f.,ll1 111111 11011ls 111m 111 11111111 111111 X111 1 SHXV1 11111 Pl111.1lal111 1111 4.1111 Club '1 X 0 I N 1 plays 111111 111 smgx N111 S 1.01111 111 111 111111551 IXIXIIXI JOHN IN I1110s11 1 Club P11111lf11111 .111 1 1 1 1 11111 11111 P1 II 111115 111125 hm nf'-xt tall . J , '2 nnInnnIn11111111Inlunlu111lllnlnlnlunluununlnnuuIIllIInIllnllIlullllllullnlnununnluuluunululnnl nlnluulu nlnlnlll lllllluul 1 un n A A 11. .A1.AC. A A A 'Psa . 1.121 1111 -1's1-l111lz1s1i1' 311-1-1 '23-'21 "111-x' 'sl - 1 " lu1-, 13111 1111- 1'1fs1 111' .' 'll1111." 1,l11I..XNl1 11 1'.'ON 1 "'l'111-1'1-z11'1- '--3 '- ' I ' '- u.'1' 1n1i1, 1111 1' " 11 '111-1:11111 will 11 111." NIA 111-1 l1Rl'I"l', AA.'A'xRt1y' Vi1:1--l'1'1-s. ' ' 2 -an 1111-v '1111 A11 - A2111 ".'0 1u1' 1111- 11-aw-s in 1:1111-y " ' .' ' wy 1 s1-1- 1111- s111ili11Ag 1'4'l11ll1'1'S 01' :111 1111 sw1-1-1111-url 11' il l'Il.l1lC11'l' ROC ' R'l'Y" 1' -K 1:1911 Uluh '221-'Z-1 - b' - '25 "A qui1-1 11-111111 wi1l1 11 112151, S11 - ' "s 211111 111-v1-' l'1.'1." Ll-I1-I 1 l'l'N1XN, ".11'11G1-Z" If ll: '2-1 1121: ' - lull '25 Pr - 1 " -- '1ic "1-11-'S11111 111 :ll 1' 1- 'R '1111-, 1'1' 12111'1 -1' 111- 1" 111101 l"A'2'l111.'A SY1. ' . 1 YN -'11l1,'l', 11,I.Y" Gl1-1- 'lub 'l's:1 11111 11:1 11, 11. "111-1' l1l?11111I'l'AS S0 'l111'. A111 -' sp - -1-11 ix .'0 11'li." 11.X', -21. S'1'A11'l"OR1l, " 1.1Y" 11. M, 1'. 11. R. 1111 -1'."l1 if " M1-1-1 '23-'24 H" ' 1, 1 i- -1 If Z 1 ' v 4 1 4 .A , H .' I J "I'.'.'I 'L- "P1101'1 2, " VI 'i 1- " all, . 1 11 1 ',"".11"' 'l's. .IA 121 11 'jlv C ' -1 ' 'I 1'SON".II "' f1ll'l' 'lllb "Sl11's 1111- li1'1- 01' 1111- pa'l,'. ' I all N l JR B O O M I- R ll ll ll ll I ull llulllllulun I llllllllll ulllll lnl ultllllllll llllllnl llllllll nu CLARLNCI- KFNNFIJN Forum Presrdent Glee Club Football He tell tor good srngrng lhe srnger rncluded GENEVIB V11 BRAI lf Y Phrlalathearr Psa Mo Ga Glee Club Lrke a human nrghtingale she. sinfzs To El Reno Hrgh School tame she brrngs LORL1 lA PARRIS Grrls Glee Club Chatter and Strtch Athenian Fhrs twrn s a laughrng flrttrng sprrte And oh she clasps our heart strmgs trght VSANEIA FARRIQ Glee Club Chatter and Strtch Athenran lou re a twrn too and so pretty MALANA HUFF Athenran Chatter and Strtch Clee Club lhrs blue eyed lass ls the pet ot the class WILLIAM JONFQ Athenran Coaching C lub H1 Y He s a student through and through But strll he enjoys hte too FHELMA SHALlxl l- ll QHI HIFI' B M C G R Cabrnet Glee Club 23 In grades and looks she s up to date We see success marked on her slats VERONA lil' All Clee Club P E P La Lo Lr She srngs and she teaches Ot success thrs all preache s DORIS Pl- Ill' RQON G R La Lo L1 Tawkanso From the City she came She s a poet of tame MILO LELPFR JUMPFR Glee Club Forum Presrdent ot Engineerrng Club Wrth his lady sublrme He spends most of hrs time 1 1 1 1 , - 2? S P, r C , 4 2 GJ llllll Illlllll Illll llll I Illlllll I lllll Ill Ill I ltll ll ll I I IIIIII 1 1 1 1 , , . 1 , ,1 - , - ,, 1 1 1 J . , . 7 1 H ' ' 1 1 . 1 . .4 , I. ,,, . - , , , , ,1 r W .. 1 ,, - , , . . ' s 1 v 1 4 a v ' v" For the poor boys, please have prty N -IV' 's . 1 1 ' 4 s 1" rt '1 1 , .. , , . 1 . , 1 1 1,1,1 .. 1 1.. 1 A , K 14 , . .. H 1 1 . 1 '1 1 1 ' l. ,1 1 . Y , . 1 2 , " 1 . , , 1 U ' ' 1 1 a 1 ' 1 1 1 ' 1 - 4 3 x " 1 1 1 , . r U 1 1 , - A H 1 1 nn Il ' 4 , '1 .. - - ., ,, S F' lN l O R I lil lllnllu ll llnlu D KARL WILAN l'1 glue Club Aggle Judgmg Feams Although at times heb mmf less :ved ln Ill eftwunt may thc school he X, suved WAI IJI4 I I. LILI' OLANIJI R CPLF L1 R Phxlalalhean 23 In leaching thmgb she lake-. mlellght We know hu students mll lefnn all ugh! NP I Ill' LING!-N111-I IPR BOBRIF Rdnnbom L1 R 'Vleda 22 23 She s ol Ifzench descent Hel dark complexlon ll ha-. en PLLFN POULFX lmgel Snap Plcture Qhow Club XX 1th hex lazge eyes and sott han She -. .1 glrlxe most lan NIABEL IRIPLFI 1' S111 mum lnonl dnothel school thx-. yen u Io oul heeuts she s alleady Clfldl Cl ARP NCF QMIIH CONIPX Polum 23 28 1 lee Club Cholub 21 22 He IS an ammbls lellow VK ho nevex tolgets to my hello FLORA MAE NILCANN FLOQQIF Plesxdent ol L1 R Pxebldent ol Qeu 11 Bn Paw kanbo Il a pellect blunette you want to see Just gave at oux Flossle and thulled you lull be IORFTTA VSHIIALRI BABI' K lee Club Qualtette Phxlalathean Fall l Vl, ho s got thu gnl HAROLD S1Al'101N Loachmg Club Glee Club Hed rather have lun Phan gold by the ton FRANCES LUCK HOWPLL 'IINX Premdent ol J U A Glee Club Athenlan She s not like all the xebt And mth thw change we re blest IONTT R "' 1 . 1 . , 1, . , BC. . -. - .1 2.1 llll ll In ll un ll lunnnnnnnununnnnnuanDll1Innnnulnnmulunu , ,. . l 1 - - 1 . 1. , . . 1 1 1 , . . , . l Z l ,.,. I H A h, 1., sl, I .H X , l . . . 1 . 1 1 .. 1 ,, l . J ' 1 4. , 1. L 1 J P. If.. I. 1 ' . . 1 u 1 ' ' 1 1 1 1 ' ' . , . . , v I . 1 , . 1 . 1' . . .' 1' 1 11 11 .. ,, , . 1 , , . , . 1 I I 11 w ,' . - 1 . . , . 1 .. ' ' . . I tv 1 , .- , 1 . . ' 1 '1 L An " 1 1 1 1 1 ' ' 1 . . , ' ,V 1 1 ' ' . '. ' . H . , ' D P. lu. I. U ' 1 '- 1 1 1 ' 1 1 . 1 ' , X . . ' 4 , lg I 1 1 1 1 1 71 1 1 1 1 1 'V 1 1 H .. N, 1 . . . , . 1 , . . , 1 Y ' 1 1 ' I -I , ' . 1 '1 , ' . l , ' 1 ' 1 1 11 1 A V 'Y . , .. . . . A 1 , ' 1 1 1 1 U ' 1' 1 11 1 . . 1 1 1 ' 1 1' v 1' 5 ' v rv 1 w ll 11 J D U, 2 . I lla, . , ue nail, ,. ,. 11 1 , . .. , - . . 1 .. . . 1 1 l. 1 U, J 1 u I 1 1 'V NIOR BU I I MAUDE MURPHX B M C Lflee Club L Hel success ls assured a school room she s luned LUCILE HECKES LEF P E P Chatter and Stitch bmp Snap Vkith pep and with um She s filled to the brim HLLFN LFF WIFCHPR B M C Glee Club Qec1etaryTreasu1u Isa N10 Shout as any dream Of our hearts she s the queen Ca ROY BUTLFR Coachmg Club Hi Y He has a jolly pleasing way All the students gladly say BMC C lee Club She can sing she can hike Qhe s a gill we all like XIARCARFT MCDONALD MAC, B M C Clee Club Psa Nlo Ga Xlat s A cat on the n ories theme s no doubt Phe piano sulely talks when she s about DON OVERTON Forum '21 Coaching Club 25 Baseball 24 K traveler Don was And he caused quite a buzz OLADYS BROWN P F P Chatter and Stitch G R sociology she knows a lot n her school room shell tram each o FHELMA ROSSON TELMO C R Clee Club 2 In stature she s small In ideals she is tall EARL CORLEE KID Baseball 24 Coaching Club Picture Show Club A nice boy Earl Corlee But a lover ns he C ox mn '25 II ll I I I Il Il I ll I I IIIIIIIIIIIIIII Ill I Ill I II P. P. 1-:uzABETH BONEBRAKE, --nUrF" Jf lAT..A.. Hof. ' ' ' l - - , . ' ' f lx' fl O' ' 2 1 . QFNIOR BOONIFR Nl I I Il NIARI ARI I SVIIFH NPLI qnxp Snapb IRA N10 C A S11 quut ln 1111 xx u she mdlu 1 u-. Imppx mach 11.13 If I Ll N RIC I PIPSIIIPIII 01 B NI L I1tP1a1yI IIIIOI or Annual 1115 Qlldllt II11 lhyllll N on 1111s page Xxllh the ll xnlaztxwwb 1nd 1.11109 1 11111111 hx the 1hf11n1111g and nlce I' en R114 IX QI I Rl Il Coachln Club H1 X Ng ll 11411115 'W " II1 is-an not any man But O11 xx onwn H1910 -. A ban NIABIAI ROSF ROQI' ld ' Cf R ldxx kanso ln the xchool gaulvn thul moxxs llllx most loxable Rosl Nl KRS QHRIVLR Ill X NI I lee I lib d7I.1Il Qyfs ,fzloxung as the summon and ax IPIIIIPI A Ihr s 'R I IWI XRD HFC hIfQ OI D NIAN Aggw Iudgmg 'I 1 ams Rfulm and qCl9lILl Llub P1c1u11 Shoxx Club 1 1 s .11 zmtam young Ifulv he surely ad'n111 Xml l11nI 111 ol hm he mxm qultv tnu FARL CLARK Football All qtal ID1f1n1.f1t1r' H1 X man ot poxx Pl and bIdXSIl the lfullm s he 1-1 gone l.I'l1lll H 1-1 A A1111 on D ARL BROWN PILRCX B VI F1 df'l'l4I 11161011111 110111 xx hlp me my 10 thu 11111 11111111 xxl BOB VILCAQRFX VI OBBIF Awlstdnt Ifchtm ol Xnnu.-1I Dfjbdlf Fmum Hr can talk hv mm ploxx Fo hls success xx: gxandly boxx RLHY QPFCKELN QPF! KIF O O II A young Iclloxx we lcnoxx Is xulely hm beau IS L . I ll lllllllllllllllllllllllllllll I l 1 1 1 111 1 1 ., 1 1 .1 '4 4 1 2 A . I L I . , A 1 4 . A I "Cl -'s '1 ' 1' 'ay, II l.' ' ' 'A' .' ' ' -' ' . .1 1 , . , . , I 1 . .' ' 'W J' . . ,I ' . ' - G' ' " ' ' 'llc' f ' , . 1 H. 'h. . , -' 1' . I. . . H. . 2 .' ' ,, XY -1'1- - - sf - ' ' ' ' ' ' Ill PRICE '. I YICUK, " J C"'.lCL" 1 ' gy- , ,., 1 1 ig' 1 " 1' .' '-.1-'...5 1 1 7 x'r 1 " 1 -4-T-T--U . 11 . . 1 ., 1 1 M11 l' 'Ll 1 -A 1 F. 1 1 1 , . -A1 1 1 .Q 4 U U 11 1k 41'..l1M.. IS. 1 . C. 1 Tl G. R. "Wv ll11'iII beneath Ilw glmmcvs of a pair of - -1 1 1- .Xs " Q ' .' ' ' .' ' 's 2 .'kiP. C '1 xiii' 1 , " , . 1"' 1 ' 1 ' I 1 1 L 1 'rh ,V ,'b1 . 1 . ' 1 . . A. ' . I A I. i. K . ' V t . 1 1- QQ.. 1 . ' 1 1 1 1. 1 ' ' ' 'C A if in IIA-ft :41'l1m1l 211111 11111-slllli " 1 alle-.I I H 1 ' .. 1 . 1 . C. P. E, P. G. R. H 1' ,. 1. . . ' - ' ' 'VIN' 2" 4' " ' ' "ll bv." 1 - 1 YW.. 1 11 . '- . ' ' 1 ' L . , 1 A .. X , , , 1 7 'L J ' " ,"k 17' 4" G. R. 11 . - .4 , , 1 , . 1 . . 1 U Q NIO ONIPR MARION FROSI' BROSFY Loachrng Club Basketball Second leam Thrs boy rs usually pretty quret But when he laughs he causes a no RUIH MOWRF P D C Debate J U A Vkhen she talks the masses sw ry ln debate she has her way GERTRUIJI' LPTON P D C Tsa Mo Ga Her laugh was lrke a song And we re sorry she s gone ett. slhool and does not gr uluatc HERMAN SCHULU BI ACKIF Forum Coachrng Club As a talker he s sweet He d rather argue than eat NORWE LL W OODQ Senate 23 As a student perhaps he s not the But he s liked a lot by all the rest be st EARL JOHNQON French Club 23 Coaching Club I'he Farl of Suffolk hanged was he But hanged it our Earl e er wrll be HARRY FARRIS lil TCH Forum 22 24 Glee Club Chorus 22 23 He rs best when he srngs ln Glee Club hrs vorce rrngs VFRA LEl+ Ctrl P Blll G Tawkanso Nieda Though rt shrne or rt rarn qhe will banish all pam ROE PETERSON tHllNK Forum P D C Grnger Qnap Dramatrc Club ln .4 lrttle time we can do so much He already has our trrendshrp in hrs clut ALBERI IAXLOR Qenate Debate Clee Club Oh hrs humor s so fine He surely has a good lrne ALVA McDONALlJ Jr BRO Glee Club Football 21 22 23 24 Basketball 22 23 24 He s starred rn every game School girls basketball fame I I I cull nun llnll ulnl llun nlll Intl I ul ch 1 ' R - 'Qs . lu. H0 . . .. I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I ll , . , . . . ' rw , , v 1 1 -' I V ..- . P , P l . . . U 7 1 - -s . 1 v. I 1 . vu 7' . . A r U - a s '- . v 71 v -1 1 71 U KIA E.. 4 -1 r -1 . ,IJ , . If v - In 1 v . . I - v 1 1 U , . I U 1 1 7 11 . , , 5: I I , I P at ' v ' , ., 1 R A A . . W' 1 - . ' . 5' r ' v 1 . 1 1 . ' ' ' '. r , , A U 'Q J. . . ' " H 7' l I I Y NW .n W .-5 'Ls FLG -' ff h-5 Q 52 -. x, 1 125 y N H W W N " ' X I -4-as s -Q., HIV V17 SENIOR BOONIER lulllllllllllllllllllllIulIllIIllllllllllllllIllIIllullIIllllllIIllIllllllIIllIIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllIIllllllUluIllIIllIIllIIllIllllIllIluIllIIllllllllllllllllllllllll 111111 b1111111s11 IHILL Il 1111 S111111q111ss 11111111 11111111 111 111118 1 1111111 11x11 ah 11 I Nl 11110 11111 11115111 1111111111 Ill 111 01111 I 1 111111111 Illllj 1111111 11141 I I Q 11111111111 11111111 5-.ll lllllllll 11111 1111117111 111 1111 111 llllI1l7lllf-. l1111111s 1111 S1111 lterl 1 S 111 N111 DIIIIKUUS 111111111 111171111111 1 1111 111111111 If 01111 I nlgnnxtn I 29 A ' , - '25 1 IP 1 - ' ' - 1,- , 1 . ' li ""tic 1 ,I 1 Av ' L-'v " ' nt l"tilc 11 111' .- '1- .XII -liv ll'1r1 '1' f11'1l1'11 .I1 'rsv ,1 , l'1'1u'a-flll , , Sal 'A' l'1l'I'l1 1 1" 11111 VIH-1' 'ful 1vI'1'IlIl If 11111'1' 1'1mli1lvnL II " '1'111'1' Hum ' us 1'I'1'l 1" 1111 111-111-wful ' 1 ' ' ' 1 M111 1 ' us , ' F .V . Vhiur .1111 H ',' r111'1' 'Vz 1 f F . -' 1' '11 fIl1.' L' ' 'ry .' 1 : X .' W lzf' ' ' 1 XV -ll- Q nwn 1 Il" ' 1 ' 1 , I A . . NIR nmunnlunuulllulnlmumlnunllnllulunlInllInllIuluununuuunuunuuuuu nun run nun Il "U I II IIIN N44 I IIIII Nl ll In S1111 1 ll 1111 Il 1 Sf 1 uffll S HI Uprll I lllllllljllll ll ll Ill lx 1 nu Y nn lf11 f Yfl I nf IlllNflU lllllll Slunlr 1 In 11 ll: rr rl lumlf umsll I In ulzllill I lH1Ill'l Vilty - lfuflz llaf: r Ha nmnn .S 0 utlu r Agrem-able ,MW .J lNlRBUON1Y'!" llll llllllllll IIlllllllllllllllllllIlIIIIIIIllllIllllllllllllllllllllllllllIIIHIOIIllIIIIIIIIllIIIIllIIUIllIllIllllIIllllIIlllllIllIIIIIlllllllllIIIIIllIllIllIIHllIIllIIllllllllllllilllllllllll Beulah Daqqs M3 steriou: Il' ly I 111 1 s Dafxhlnz Hzleu Gilman Fashlondblc fzlund J: ul: thnalruug 1111111 Sffljfm rl llusuo Ilsu lnouw Talcntul llmmus Inform Jauntx Llfllllllf Illflll Q tmirlxalvlm Odessa II ol! Llkahle Opal 1:1 ans Idcalifetu I HI HIHI H Nienxorahlv Ilulfu 1J,llNllHIf'l Sfzyrlmlvtlcdtcfi llwlma L01 uzwn Sparklxnz llzm' lirarlfozd los Al um Lmvn f 1 Vua.uuuQ zllram Cflasb Famous hu 1 ndolyn Parris B asmnatlnsr lla: ence lfoyfr Smcere .-, , 0 S 'IA IJ . .II '..5 u I x f . .. f, . w 1 ff Jr,- nv V' 'J , . ' . lfff I f y ' " 1 1 ' 1 f A ' 'I 4',-', '- - 4 .Q , . ,V r I . . . lv I ' I7 VII Ia- ' -- - ' bl Y A 'U b f 1. l",. ll- . V., .' . 4 .- ,. V ' rv lj ,I N Q. , - , .i ' I ' 4 ,V , JA" lf'.'-ff' A ZW U" " Y " X . " un, , 7 --Tw ,, , t . , , . . N ' - -w 4 V , . x 1 Y S INIOR BUON11 li 11112 mn Hlqlny Ixus:-llhle H1 :Ima I um Inn I lu ru rl lx IIHIIIIH Blast 111 nu Ins mp pzmld Uurmn lfuflm lm x LH lua rlunnl Slnnulu tlnuu s 1 nl lwnm ss Kuwlammuw ,111 ms llubrmlx i Daring. Il mn' llm fin fr L flrulys 1 rlsfulmq Lert I lllfllllll U alla: Imlividual .Inna Jlru' Jlll.'l'f'tl Subtle .fI'flI,IlI' Hmm Efficient ll'um'fu ffrlrpmztrer I xnprossi ve William T1z omp.s0n Vurpuseful Ifrl 1111 ffl JI 1170 mas Nonvllalant smyz T11 mfzkszz Steadfast IIlllllllllllllllIllllllIlllllllllllllllllllllllllllllflHllIllllHllllllllllIlllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllll lllllllll lllllllllll Illllllllllllllllllllll lllllll lllll . 'T ' .illimnl I'lurk lin 1 nt I' ' ' zwll .I ,' us , . . D! ' ' 1 f '11 llc' - ' hlf- ' I v . H: rg-' - :ky If -Q , ,- :- -- u.- .lnl" ' ' I 'i 1' D ' ' ', fl Y ' 1 'l'iS J: -- 0 - I , f 1 j f l , I I 0 s Inluuunnnnulnn I nu nu In I an lmnununnnnnunnlI nnnnu nlnnuununluunnnnlnnlnlnnlunlnun nunlulnnllIllllIll1unnlunnlunmnn lflfny 11111111 ' Il I an funn Ilmrlrf Hull If zllf lla lm IH Ulflullo NUI!!! John Ilrl N I Il 111 1011111 llnlffuf Slim II nl 1 llfr :rl mf I Inu I JI!! I 11111 I 1 X Il 11111111111 nrluu Sinn lllll U Jr un lzcllr N In XXntl'uI ll mllx ffllllllllj flzjmzl Inlleplfl Opal H0111 1 fs Dau 1 sun V 32 SENIOR fIfIfI1IIER'-S: H 1 . lm - I I YYY VV 1 1 1 V J l A f K L ' ily I'a. ' 11' ,, .Af SIQUKI-Inrxliillyi I :ppm-1' I 1 IM- 'v llunmruus . I 'VIN 'I'v1l.'i IH . v . . Il Q .If .Xu ivnlnlq- 1 Av ' SJIIILZIIIIII' IGH ' l'r'nfrn l'nt'wl'xull:1bIn- l,1'lII'l .Il'IIlSfI'Ull.lf l+'vliv' us llf 3' I' If 'Will fIIIj.L'c'III UIQ I' w-If SI'11l,u'Ill-fu1'w:11'4I lffl' ' ' 'url 'l'rusLx'urLI1y . Il " ' ' V11 IEIIIZIIIII' ffl ' , ' 'lf' ' I l'UIlNl'IL'IIlI us I' , P I .' Jf's.v'f Pwrll'r'w I"l'i4- A 1 1 ' - l ffgtgx ' 6179- Aga- 0? SOQIIISWUXCQZMOY1 Nl Nlwlc 1:1 wuz I: ' gt x XJ Qs 1 0 N1 - N xi sa :J . I in 'nm ' -:I I' 3 5 six!! O f 4 K S - .- ,I X !1 , r . fm 1.11 111 ' SI'INI17RI111Of111Z11'25 I u nun n lu n n nun ll ll nu I u lluluuunnnulnnunlnnlnlulnnnnnunnl:nlununnn 1 nnnn :nun n un 111 11' 1 111 11112111111 11111111111111l111I111I11111.111l111111111'11111.1'111 11: 1' 11 11: 11.1 111 1 1'1'1 1 11 1 1 1 11 s I 11 SIX 1 '--11: Sophomore Class 1111 111111111 V11II1111s SI S11 '11111111v1x 1 -. 111111111 S1111 lIIlN1I1 L11 11111 lN 1 ldv 1111011 11111 111111 1111111 C N11 NIBF'hS'HI1' R 1 11 II 1 11 19 14 1 111 1 dl 1 N ll 1 11 ll N11 1 11 lu 1 11111 111 1 11111 1 u11on 91111111 0114111 11111 1 I 1 11N 1 a 111s1 11 11111x K1 1111111 101,11 1 N 1111118111 UND R011 nn 1 111111N Qh 1 1 1111141 1 1 1 1 N 1101s B11n1111 8191111011 X11hu1 1x111g 111111111114 1111111 1111n1'11s Loonns R11111 8111111111 111111 IJ11ub1n11vv11 11111111 Hon 1113 B ww 511111 J 11n1111 111111 11 111- I1 11 Lo111s1 1111111 Suv 'V1e1111011x 1111111111 I'111,1,11 111111111 g,1n1 11111 N1 1 111 1 1 ll S1111 I-I11I11u11 J111111son Butmd 11111111 N1 1111111 8111111111 X ld 1 Igutlfl 1111111111 111111111111 Iu11I11 La11111111J R11111 1111111 1111 H111111 kdllllb 1111111 111111111 11 INATIIII I1 nv F11111s 1a X11 N H R011 1115 Kh1t111'11J 1,1111 1 111111 N111 N1 1111 11 l111111s X11n '1I11111s P1uI '1s1n 1111111111 111111 Ix1111, 1111 111111 1 11 us 111. 11111 1 11111 11116. 11111 1111111111 Jonm pllllllll 811111111 N 11111111111 SI1dCIxIPfI IH UJV1 11111 'otts 1111 11 11 1 1 111111111011 1 I111PnL1 Slme-s 111n11 '11 11 1,1111 X ll 1111111111 1x11111111111 111111n1x111 V11 2111121 Qtmonson H1I9n 'Vloon I u111111 1311111911 H1I111 Loulse 1"1a111v V1111 11n11e11111011 IH ROVS vdl V1 llllllghdfll B111 Lu 11-1 111111111 1u1111 151 Bob O 13111 I1 VV11111 11 1 1111111 X111-101 11111111111 Opal 1111111-1 Nhsx 111111 J1111nN11111 Rt 111 I111y111111 Lo111111 B1dI10I'1 111101111111 111111 '111a1gu1-1111 VI111111111 M1111 11111 811111. IIS11 H1I111 b1111111 1111ss11 131111 on IIH 1111,111., IIIIII ,ik 1111'1' 'ans aj " '11 .' ....... . ..... I'1'11."1I11111 - 1' 1- . -1 ............. V111 1-I'1'1-,'i1I1-111 T . ' P' 'z 2 ,........, S11 ' '1 ' ','-'I'1'111 :111'1-1' i 'I' I' OXY3 1711-s 11' VVI'1', VV' yr FHS. Roh' Ii1i11'a1'1Is, I"I11y1I M1111-1', I':I'Il1'Sl 1" 1111- 111' 11: 1'11' '1 XVI '1-. Av' L1-11 Ran 'y, Rus: -11 K'I111'1y. . 11111111 J11Ii111 . I'1'1flI'l "11y. I .111 I'-j 1" -s, Mah-I H , S " -, M T" , 171' " 191-1-1I111'i1'k. P1-1111 151111 -1', 1111111 V Myvx, L01'-11 M' '.'1, Lol' H' G1' -1 1 I,' .1 '--, Vilroj Faris, . 1 .' 1111. S1811 .' ': Ly 1" ' ' 11'1i1 111- 1 . 1':2il'I 111111 1, MiI1'o1'11 I1-1'-1'. 1T11fiI .Iva- i C H: ' 1 , 'I s F 1' u' " .'1'111 HI'l'1' , 'I'11 i 'Z ICU" - C . 1 "lI'11 '1'iIl11y, 11'is 111'111'I1, 111111 '111'1' Il1'111Iy, 111-111- 11 stat'- E 5 , x , ' ' . ' . . 11 " - .' " 1-, . 111' ,1-1- '1'111'111-1', 11111111-Iiz1 2 1-:v- 9- . 1- 1 131-ys 1 , '111','.' ' ' ' ' ' 11' 1 'RT ': En 1 ' ' ' ,' , ' ' 11'1f'l'I1. 111011 I'i1-1'1'1-, A' II S: '11Ili.' '11, z,'1 I1 i XYi1" . 2 Jo. .' 1 , 1 - j ' 1 " f, F1111 S ' 1, M1111 -I 17111-- IP1f,I1l1I' B M'I1.', M'l I '11 V1':l1- 1 , IC ' .Ig 1 . ' " 1 ' - .' ' ' gs, i FII?" 1 ' 'Z 11" 1 -' 1 A1 " 11i1b1'1. 151111111 C1131 1-1'1-11, liilly 1VI2lI'1', 1!I11s1111' ' '1 1 I q J. 1 1 , KY' L., C 1 A 2 , 1 ' V 'V .E 1 .V '. 1 .' , 1 1-Y '1- ',1II1I1 111' .1I1I11I1 "1lI1" 1Il1I1I1I1I11l1III1Il11IIIlIII'1IIII1I1IIIIII1l1IIIlII1lIlIll1III1III I1IIII1IIIIII1I111111I1I1IIll1111111111111II1!Il1I11I11111IIIIII1I1I!l1III1Il111111111IIIIII1I1lIlIII1l1IIIIIl1lIIIIIlIII1I1IIIIIl1I1I1II SICNIURUfHJMl"1l'2S nunInnnunnnuuuunvnn 1 1:1,1mM.11 , 1' 1:, 111 1111111 Fw sf? ! wx Wx R091 -,,-.1--"' I W K -i-r-- ffxx 1 P I :ai Nt I 1 .EM - f 1 11. 1. ' 1 Cs 1 f g 7 434 XXX 1 ,f I' I , I in -up Yr? i -1 X h ,, wr .., , M P' .111 -1, 1 1 1,,1:a1 1 1:1',1"1:'1,lH11"1':1. H11 111 1111.-1'11 ,,1511"1. 1 1 " 36 SENIOR 111111511-111 '25 ,Q2111'11111L111111'1111ll1l1111111111111l11111111211111lll111l11l111l1l11111111l11111I111111111111111111111111211--111,1.11111111111111:1l111111111111: 1 11-1111.111111111111-1111'11- 1 1 Freshmen Class O cers Gordon Rlcv 1111 Ill Ceoxge xdfl1101l1 Llystal Houng, Juanlta Iynn s 1 1 Gordon Jac11s11n Lf Nhw Qlbyl I'111l 51111111511 xp1111N111 1 1-s1111111 N . IIIN 1' 1 1 11-1s1111s 111 1 1 ms D11 111 N r111gt11e 1111111 s11111111 X1 1 . 41 1. 11111 11-1 1 D111 111t1111Q111s111 111 11 IIS N1 xeu t am at 111 1 1 , . 1111- 1' 11-N 11111-11 llKl 1 1 S 111141 11.1111 11 Q11 , 00 1I 1 ' ....... I'1'1-s' - 1 ' ' 1 1 -' ,.., V101--1'1'1-S1111-Ill ' ' ' ' ....... R1-1111111-1' Q ' 1 ' ,.,. , . .'1- '1-1- ary ' T .... S1-1" -11111-111-A1'111s Y . ..'.' 1. ' V l i' 2 ,' ..... .1 ,' ' '1'11- Fr 5' -1z11'1- 1l.'11'l11j' 1111- 11111s1 ' .'i,,'11111 1-'11t 1 .' ' 'llly 1114211 51-1111111, 11111 11111111111 s- R11-1 1'. 1 t 1'11 11- 11's 1'11'1'.'11ll1l'Il 1111 1111- IIIZIIP. 17,11 ' ' - ' ' - ." " -1 1' 11ll'j' 11-11'1- 1111-1-1- 1-11t1 "1 I 11 1-v1-ry 1-1111111-1, 211111 1111 s111g'11- 1-1:1ss has 111-011 211110 111 1111111-11 1114'1Il. 11111-111111 s1-1-111s 1 111 1' - Q ' 1 1 1-111ss1111111-.' V111-11 1111-1' A 11a ' ' N' ' 2 :111 1111S12ll'f"1'1f' 11111- 111 111111 I t11'1t "' :1 11 v'11121f1'11l1S11111f1115' 11-11' 51111. ' ' ' ' 1 -- S11 S114'f'f'SS1'll1 111 11-1111141-'. 6. "7117'111 '11111'711111111111'4111I111l1IIl1 11l11l11111I1'7I1111111111111111111111111111111111111l111l11l11l1l111111I1ll1111111l11111111l1111I1l1"'1111111111111l1111.1ll111111111111111111111l111I1I1111111111111'1l111111I1111111l1 SICNIUII IIKHJMICR '25 3, ,, ui 11 iii ii ii 1,111 i i.iiiiii.iiiiii'ii im ,iiii mini ii ii i i iiii ni mi 1 ii i iiei :iw ini:iii'ii:i iiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiw iiiiii' :mis iiiiw i iiii ,xii iii :ii,ii I i nz: 5 Freshman Class ll llulws Bixhop lim Jouls hendall Pitman Ruth Smith Vlilma Blumx Xmlvi on II: iimifl Xlmmn I uiiix Flanagan Pluma VK alkali Ivstm Srhn Q 4 ni 1 me NN altei I is lk llliam Be-ine Jmmi I 1 xx ls X ex X Nlul N Ili lack Nflltlilllllf., liliiiche Smith Paul XXIIIIATIIS Joe Ross John Vilma im lmblnnx Nl uim llmxmx in til loung Pmily B0-illlllldll Haiold Reu Q1 Ili N141 in IIINX Ili Imp Xkilma Iviblvtt Hauy Almstxong oi- Pa IIC Il ' i I II ti l Iliciw Hazel Harmon Floyd Qclmab I mo +11 llUllf.,lxlIl-. li iudlil lichm Nmiiifui .lwnningx Harold Atwood Raymond Pollock N 1 lfdith All via noun lf Iuiiiii Haul Nininioiis Xlllkllill lruiil Ximian FOlIPbt Paullnw Phlllipx Flclllltlx e I onvx df I lllllll si Ullw lcvex Ia11d LIOIIIS Osaulla Vliuinim I ll1lliNllff0lll Ruin Neal Rut aiu- me Pu ei Illlld Clow L0 4 Il All 1u1 0 N I li i Lu mei Q I N 1 Nwllw IDOvIP Rainey Stmxdi Xioli Nim 1 014 ll Pmull Ndon N e + 1 wi 01 1014 lla Q Il x i me I B imce UIC inx u sn Inu L N nu N011 I lhel P.-llnioie Loinelia 'Siva OIN liuinm llu I x NI IIN will xhdn X 1 in 1 Nl nm lil tfulieiiiw Rivhazd PIHIICIN Ham Mia lil mn ll oil I ibxon Uma Pyle Nllldwd Hlll Laura Idtlmni n 'Shu 1 Hum I thvi Look Bmlhd Bolt e- N I I S I I lclilh Iillw Hattie lallm N11 N Sibsl linkelpdugh POIIPI Welch X Pl I Nmh Ruth C :um Xldiz. url NX 1 iid Lon 'stone Ilene Buikhaltm Paulinv I ec iuiine X 111011 Jum Ium Nldiion IDvLana Nugmm Loim-Iius Naomi II ii ii Xhline X iughn Ruth Doalle hthvl Penis Nladalim Haiiix in ig, X I ll R Bill Rohbmx ll nu Nlm lliul Blow Homer Rlcluttx Ii0b!ll hh ml .mmlon Ric Paul Us Ou ill bhol ton Vi Q-.Ivy Lffstvr lwu Bdllltw u Hg lluyiilkiiliu li I mx liedlp x,I IIIIII I IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIllIlIIIIIIlllIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllIIllllllllIllIIIIllllllllllllllllllllllllllllIlIIlIIlIlllllIllllllllIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII III , . N I 'ful' WW: 1' 5 , j X. '- A ' ' , ' , " ' QU,-A I .-5 ' .v . . A ' ' 1 , 'f . y . '. .' 4 F. . Lv. IU!-il., l'Ii.-sn-1' .Xiiiiw-ws, Alb:-rl Ca il -II, " ' " ' ' ll, ' y ,- I"i'uiiI4 llzxriiimi, Y1.'leg' . mi. SI-Il'1J.'I UXYZ .' " ' '. 2 ' ' , ' " " I ' ' 1, l,uII:--' ' ' . z -' ' Iysz ' , I ' ' ' ' , ' 1 In l"1's-ill-" -Ii .' ' -li ble-. lz 's . 'A ' ' , , " ' ' : ' , L ' t " 'IL Xe-I an Inulinpz. l.o 1-na ie- I-r, 'miws ' 1 ' , ' . , " , -II Fry. 'I'- ' " sou. 'l'IlIlllI UXYZ ll" C" ', .' ' ' - ' ' ' ' , ' ', Ilmii-gv Gl'2lllI. I-Irm-.'tinv Mill-ig lfllllvl' Ga1'al11v1'. I ' red, L l' H' ' , 'Q-rn f'i-ni.-i-.',xibfi- J J'."l'AK' '. 'ii--. . 'f ' f' 1 D. I-Iwi llusI1.GIvnnie-III-IIXYQIIIS. ,z z .' z ' . W .' , h H' " ll, R .' 1 ' II Z:-11:1 llvllm- Wagm-V, llI'I'll2I Gibson, II-' ' " I yl Pal "Ck, A 'I ' P Ili. llillis IPI-vs. I"HI'll'l'I UW: Gormlm .Iac-kson. Ilu1'1'y Sc'I1i'zulvi', cille Koe' ', lflvilyn lillison, Iiw-iii' l,0l't'llZt'I1, I-lvlvn Nigllswamlvi, Ruth Prvston, Jack de Atley, Dale' Stokes, Dv' Wi i H1-pliart. Mau'imi l"ZiI'I'lS. Ryan .l1i'i'is, ' ,' . ' ' ' C " -1. " 2 - mmis, XVII' 'I lngv. .luliu KI:-vimui. Op: '- , -" li .lcCall. Virgil Kipplr, Nu- elii .A lQl't'!'l', Ga-orgv All 'll Il. lla' I 'flix l1'II"'I'll WHY: Yi 'im NYaylaluI, llmvzlril In ll -V, v' ' H h' li ' 'lj 2 "1-s. Yiifii- l'z1In-11011. Bl:-"-II:-s .' zl, C A ' ' , ' ' " - 'd I ' lla- wuj,.'J '- " 2 ' , , " ' " '.1 .'I" IHA:-lig. l'l2ll'YI'y llzirris. Ch: 'I v I' .' . .I ' ' ' '. . ' ' ' . ' 4' ' . llul-' .' 2 'i, Mina Smith, Lillian z . is ' T ', ' ' "h rs. lay be-ali. ,'IX'l' I IIJW: 'I' .' ', ' '- .' " , . S' j 2 ' , ' ' '- ,.l -- Vs-1e'S .' 2 , " .. ' ','2 " "2 ' . I' , ' " ' ', ' A I"- IUl'. M2 " A K" ,' , 1 ila . . ' " , ' " ' ' ' .' ' -I- liscm, lille- XVI 'I2if'l'Q', . ' - 'L . 'X ' . ' ' 1 ' Iilixzxlwlli Stair, lflssiv V: XV: 'mu-iz siivi-13" ow: ' ' 1 ' - ' '- Q- , .- - Im Q, C - '-4-, ' Spf-z -'z ' s , ' ' K. , 2' 'I ' ' A - lm-y Ia 'gs, G " ' wud, oy Ira '11, "H I ton. 0 . 1 W os In After Days' I QI lt l I XX, " II , Q U 1 ll Nu NN il 4 at ' x U lu 1 N U ll llx x Ili dk 1 4 N I0 IHUNI -KN 1 l BB itll' 3Q SICNIHRlHrHN1l'fll'12.. I U I 1IllIIllIllIllIllIlllllllIllllblllllillllllllllllllll Ill 'U ': l-1 ,il,ll,,:,i.,l if lil., llullzll :l,w-,l:'. , N 1 l'l - ' 4lZlf'S Wllvll I Nllllt' hllvk, XVI -ll l 4-Ulllv lrlvli lu wh ml, T "ull til su tho lil1lS2l-l4'il'liIl., l.v:1l'llill' l.I'1lIIl llly high sc-lllllll. l w:llli In sl-ll Slllllt' 4'llQ'l'l'f' l'2lt'US, l'lil1't'S lallljfllill' lik- lllll' wll, I w-l I to sw- il lllllll-Wlllll l.IU'l'S, Slllilillf :ls I I'1'lllI'll, rlhlllv. I Willll tu sl-ll thi- llUIlUl'.' .'mll'ill' High" llI'lIl thl- lllg'llt'SI 4'lHll1l1 I w'lll tu sw- thi- php :lllll L,'lIlQ'l'l', 'l'lll-spirit lllilt lIlil1l1'lI.' :lllsu III' lltl litl li ' ' In ll0'lI' 21 guml In-In vllzllwl, .X l'llillM'l Wllt'l'1'lllt'y'4l yl-ll nu l ull, 'l'h- t nhl H. ll. S. wullhl Ii xt fl 1 lllt, fil't'1ll :ls 'tw'l.', with Ul1l'fiIlt' 4" wil , -' i ' ,- l' .ll '- ill. -' l l ll i l 2' ,x 'i ,1- QQ INIHH I:1v4nX1Il ' I 0 3 f 2 Z '. f I , I I Y . L 'Q f i Ni.. , ,',,f I' wif! ky j K I 7 ff Jil 0 ":rq' "" . s nn annul llnllnuunlnuullnlnllllllillllnllllllvllnlln I1 1 Il" Q 1 U V13 ii llllllf 11 N b N N N X1 llx 1 X N 1 X N NN N 1 1 1 1 1 U11 N1 1N 1x N ,1 11X 1 1NN1 1. 1N1 1 X 11 . 1 1111 1 1 N 1N 1 1 11 N 1 IN1 x N l 1 N -1 in-1 2. llllllf 1 ll 1 1 I1 l I 1 Q N X N 1 IN ll I N 1 7 X l 1 1 NN XL 1 N11 7 N 1 1 K I lrli 1 X N 1 X l1N1 X1 41 1 1 1 11 N11 111 SICNIIJR 111111511-111 "'41 IIlllllllllI1IllIllllIIIIIllllIIIllIIIIlIllIIIIllllllllllllllllllllllllIII1IllIlllIIIIIlIlIIIIllIllllllllllllllllllllllll llll ::'11"1'1 1' 111 111 1'1 111 '111 1111111111'1 111 1111 11111111 1' 111 111 111 1 1'1'111'1 1111 11 '111 '11 111 '1-1111 111 111111.21 111111111111 1111'1I1111111'11111l111111111111 1 K S I Au. I- . ',.. .171-1 ' r . ,V - lil!! " 1'I.1lll'.' I' HIS' 11'11C."1' 1i11XX'1 XX1151111 1.1-:11'11, 112111111 I-111-'11.'11, 1'11'1Il11i .1111-11,'1111. I1I1111:11'11 111111l. 1'11:11'111q 111-11- 111-1's1111. 1'111l11 '11211'1i, 111111111 121-1-1-11:1111. 111111111 I'1-11-1'14:1. S1-11'11N1' 1l1lXX': 1'15111- 12111111-11 121111111 N, -. l11111:1111 1:l'I11"j. 1'z1111 112ll'411ll'l', 1"I'LL111i 1111111111-11. 11'1-1'1111111 .Xl11-11. 1-In-1'1-11 11 1'1-s. H215 1"lz1111-111. 112111111 l'111'5, 'l'1llI11+ ll PX ': 1'4'l1!1il.' 1'I:1sl-1'1i11g. 1'I:11'1SI:1l11111. ,Xl111'1'1S1-111'11111,1.1-1111411'1l.Xx':111s.1111111.1i11- 1-111, 11'1'1111 l.i11.'.15. l':1111 111'Q'.','l'1'. 11111-11l11Sl1'1-11-11..X1'111111' 111111. .121-'11 121-111111,1. 1':11'1'1111 1-' 1x, I-'11l'11'l'11 1:1 XY: 111111111 51:1'Swz1i11. .XI111'111L11- K -1111, XX'11lil1l1 '1'111'11i111111. 1.1: a11'11 .'11i111. 'I-1111411 11'1'1-1-111.111, 111111 A11-g':111. X11111 1.11 11.'. 111111111 1'11N11111. B1 -1 'i11 K1-1:1-1. P1 1 1I111l1111. 4i11111'L:1- 1'1-:11'1. .1111111 51111111- I-'l11"l'I1 11 X': .I. XY, 1l:11'u1'111'1-. 121-1':1111 1111111-'1s. .l:11'11 1'111111s1-3, .1 l"1'11111-ll. 4'1z1l'1'111"' lli11s1-11, Y1-1'111111 l'11i1111'1's. .1z11111-S 1'1-1111is. li 5 Ili1111s. 11111111-1' Russ. 1i:111111-11 X1:1'.'1. .X11111'1111 11111-11. SIX'l'1I 11 1X': Ila15111111111 .X11L11is. .Xlvu 121':111:1111, llH1l1'I'l Y 111114, l':1y 1'i1-1'1-11, .X11111'1-1' Alill'11l1. l1'l11111 1111111-111'z11111. .11l1lll'S 1l111'111-11-. .1111-11 1i1'111x'11. S31 -1' S1-111111111111 M: 1'1'i11 A11-11111: IH111 -1' 1'l1s11-1'. li1l11l11 'I'1':1:1i, 11k'IlI'j 111'111,x'11. S1'IX'1'IX'I'i1 1211XX': 4111111 SXX'1IZt'1'. 121111111 S1'111'111-111-13 11:11'1'y S1z11'11111'1c. 5111111011111 1211-11211111 .I111111 N1:1','11. 1.1111 Ki1l11. 1.111111 1'111'X, 1-111' 121111-11111, XXI .X. 1'11111:1s. li -11111111 11 141-rx. 1'1i1'!'111'1l lmvis. K -11111-111 1.i11X. 11I11i1I'I'l1 1l11XX': N1z111s111111 111-1'11ist1-11 f.1I1'l '1':1yl111', 1X'Ell1 XX".'-11 1'IX'1'l'k'11 .1111111s11111. Huy 1'11'1'1-1-. 1"1':1111i II11111.:1'i11.'1111, XX"11i:1111 111111, 1111:11'11 ll:11'11-s, 41z1y1111'11 I1'1-1-.'. 111-11111 1"11- ::11--. 1l:15'11111111l X':111:41111. f'1ll'1 111111111-11, 111-1'1'i1'11 11111111111-11. 1'- I' .1 .5 - A - A 1 1 4 Q 1. sb 5 n 4 ' -L Akk . D 1 lflll " lI.1llz' 1' l1'l.S 'IW11' 11 1XX': I-I1iz:1111-111 11'is11111', 11111-111115 811111 . 11111 111l1ll. 1":11' Stinv. X'i11l:1 1'1IIllP. 511111111-11 XX1111-, Hlzulys 1.111ii11. 1.1-111 1l1111'11H, SIHWPNI' 11 IXX': X' '1l1ll .'t111c1-s, .I11111- .'112lXE, 1.z11'1111 l':1111111. I.111111:1 Stn-11-11, 1':11l111 1':11t1-r.-1111. I-1111111 1'111111. .111:111i1:1 S1:11'I'111'11, 1'111ti111- 1'11'1'5. 'I'111Ill1 1i1 XXI l,111s1':11'1'.-111, Ma '1.111 1.l1'1l.'. 111-11-11 I.i11l11, 1-I1'1-1111 1211111411111-11. Z1-11111 1'111'l1-1-. 1':X"'1X1I 1.1-w1N.1Z1:111X - 12l1'5, 11:11'l'i1'11 1'I11sw111'l11, X' '1'11:1 1.1-1-Hl1111111s11r111.1I1':11'1-1211111-1'. 1"11l'1l'I'11 11 1XX'1 31:11 1-11111 'l'11111:1:.'1111.. ,'1l -s .I111111s. 1.:1x'i11:1 SXYQIIL' 11. 1:111111i1- 151-11111-11. 1111.1-1 1J1z1.s.3111x1111-,X11111.A1z11'1 111111-r.1"1111'11111'1-111-11s1-1', 111-11-11111ii111l11r11:1Lr1-11, 1.11121 Ki11111-r. 1"I1"'I'I1 1l1XX': '1'111'1111:1 1l1'111-11, 111111 I'1-1111'1'i1:11I. 51:11 '1'i111-5. M1 '-1 1.e-1- 1l:1il11X', 111-11-11 4 311111111111-. I,i1111i1-S11i111. 315 1'1111 151111111-11, 1'I1.'i1-1l11111'1'1-1, 1.11l:1 .11 111-s, 121-111'1:i:1 X" .'111. SI. "11 11 XX': 121-11111111111 .11111s111, I.111'1-11:1 1'1111111141'. 112111 XX'1-I111111, 1-IV1-1311 5111111'1'. 111:1 121-11 511-111111, 3111111111 XX'i111111.z111. Nil 11111 112111-.':11'11s, 11' 5 '1'4'2lQlAlI4'. X'1x'i:111 .XL1ii11.' 11. :x 1 1 I 1.' 111' 1'1 '11 1.1111111,1.11111'11111 1111 111 1111 11111113111'1'111111111 1111 1'11.1'11111111111111111I111111111I1I11111I111111111111111111111I1l4I1I1l1l1l11l1l:: s11:N11111 111111111-31: '25 .11 unnuunmnmnnmnumnnu1111111111111nn11mum111111111mun111mm111uumm11111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111-111111111111111111111111111 " 1111 11111111:111:,11111111'1111-1.11111:11111,11' 111.1'1-111:1,111.11 111:11'1111111111111.11,1111"111111111: 1 11.1-111, N1 1 , SIX N X Xll llfllil Il I 1Ns X I III.. 1 1 N 1 I 1 -1 1- 1 1 1 l1lIl 111 111 1 It 11 1 1x N111 1 X 1 1 .1 11 x1 x11 1 I A 1 P1 III.. 1 ' 11 1 1 V I Iit x L111 lXl1t 1 1 N 4 1- l ,,11111111 N I IL1 1 1 Illllll QUXIDR1 11X 11 1x1 1 1 In 1 ll lil 1 I 'X ll 11 Id 1 11 1 1 s x s N 1 X Pu P11 1 N 11 x 1 1 1 S I I R1 1 1xxu1 1 1 I11 1 1 X Iii IIIFX 511111111 1 111111111 Ntu Il IS Y 1 I lxruk n 1 1n Sl1111.I1l1r 1111I1up.11N ll Rl 11 lll N 1 111 11 1 .111 rm 1 11 111I'L H111 XIOFI I'11 s 1 1 , of no IIIIIII1 SIu'I'lu'."'l I . 3' I l1'l,1'w' 'I'HI' 1C1XX': 12-.'.'i1' XX'ils1111. XX'.111l1:1 1'111'11-11, l,111'1-11:1 II 'I11s, MiI111'11I ll1'1-1111 l'l:11'q1 111-II .XIi1l1111. I,11is I-Islip, .X1111'5' Ki sil. Iiz11'11:11'11 15111-111-tl. Sl-IVUN F II IXX: .I11,' -1111i111- 1111119111-, M -11111 11111111-11.1151-11111111-1'11ll1,1'1,111311111-,i1111115, XX 11115, Q S11' . 1:11111 IIIIIQIIIHII. I,111'1-111- XX'1'ig , .XII 1 Zzj'1. Ma 'g111-r111- lZ1111w1f11, l1'1s .I-1111-f. Q 'I'IIlIlIP Il 1XX'Z 1111211 If: xt. .l1m'." - Mzu- 111111111-II, 'I1':11'1- M -11-1',, .I11 X11 11-11s I!1'1'j11 I2r':11IE--5 i I-'11l'Ii'I'II Ii PXXQ 1':1t111-1'i111- .XI'IllrICI, l1'11111- 'I'1111i:1s, I':111li1111 I1'1'1-1-111z111. II1-1111 II1111'111, II1--211. - 4'lll'lH'5. X:11'l:1 N11-s. 1l1-1'l1'111l1- 111111, IL1-r11i1'1- ,X1'111s11'1111y. I,111x ,X1-11.x11'111:. .XIg1'.1111 IP1-11111s, 1"lI"'l'II I' 1XX'1 N4 11111 .l11I111.'111. II11ll:1 I11-111' XX':1l.' Il, S1131 'I':15l111'. I,111'1-11:1 XX1l11:1111N. II111'11 Y M1- 'Ill11'l, 111111 'I'111'111-1'. 1CslI11-1' S111t11111. Ivixiw SI: 111-, X'11s1:1 1!1'1p111. .I--N11 M:11- 12:11--5. .' . 'I'II . IXX: M: ":11'1-I 1Z:11'111Alt, 4':1t11111'i111' I,111'1-11z1-11. X'1r1:i11111 111111-, 11111-E IH111 -II, I-'11:111- ? 1-1-s 111' XVII. R11111 XX'1-111. 111-I1-11 l,111.::111. .I 13' 121-1'111-ll. lII::i-- Ii1':11-1:1-11 1:11121 'V111-111-51. .XI:11'- Y lI1:1 JA1111- 111111-II. I'I1'111i111-1- .I1-111-. - .'1'I'I-IN'1'II lXX'Z I.:1N1Al:1 Iil'Il1l1'1Il. I1111'11lI111:1 l'11111:11'11. ICII1--I I-I1:111f, I1-11.1 .'11.lI. ,XI111I1'1'11 Y I '111-ll1-, M1 ."1 1 AIllII'll1lX. I.1111is1- S1111-11111111 X'11'ui11i:1 'I'l111111, IIIIII1 .'11.,111, 1'-11-11111 ' 141- 'k. X'1r'i11i:1 H1-1'11:11'11, Mary IZ. II1-11x11-1.M:1'5 II:1ll. 1 ' ' 'Q ' 1 r Q , j ' F1 ' Cl' X 1S'lz'l'Iz'.X'TlI lll1'.Illl'.' li HHN' 'PHI' 1XX': .I111111 Live-ly. XX'11liz1111 Il1':11Iy, IIlll'It'j 1' 1x. XX"lI:11'11 1.111111-11111,1111s1'1-1111113 XX:11- I1-1' S111-11I1:11'1l, 'I'l'lI I'It'l'f.l1lSllIl, .X1't11111' NII'jl'l'N. 111111111 11.111-s. I1I11:1-11- I':1,1111, Ii--I--11 1Pz11'i1-, 111-stu' .I1- ' gx. SIC ' .' 1XX': li -' XX'111l1 1111. .Ii111 I:1'llI1'j, XX'a111111 XX':1ls1111, 1111 II:1511111'-I, Il I1 I':1II-ww--11. Iiill 4111 .' 111. All -11 S111-111111, 'l'I1I1l11 ' 1XX': 12111111111 I'2i1'11111', X'1f1'11 I-'rs-111-1'i'1i. I'Il1llllI1 II2ll'l'IS, I':1111 S-'-111, .11.111. VE111-1-111. .Ia11'k l'11iIl1111. XX'iIIi:1111 Sl'Il1'1lIll. S11 f111'1I Kr -1111: 111-H15 I'1-11111-1111111-1, XX1!l1.1:11 X11-1115. I1I111'l .11 'L'1. I-'11I'Ii'l'II ' 1XX'1 I'IlIXX'11!'lI IIIIIII. l,1-1- Mit-111111, M rris 1!i1114I1:1111, 1'Iy1111 XX 111: I':111i ,Ill1'llIIj. Hill I411111111'11I11-. .I11I111 XX'illi:1111.. 1'lj111- HI:111.'1-l, I-'111'1'1-.41 1l11,s1-. I1'.1 X1I111111l-1, XX':1111-- A I 2 'iS. : 11'11"'1'll . XX': I,11'111- IAlXX'1't'll1't', 1i:1g111 1111 I111rr1-1.-1111. 1lr11x'111' M111'11l11, If1'111-I II111'1I111L1. IIZlI"1,'j II11l'f111:111. 1.1-1115 S1'1ll'4'Q'y. .I:111111s I'1-1'l111'. H1111 I-i11x1'1111111. XX11li:1111 XX'11::1111s. ' U 171111 S111-11111-1'11. I SIXHI lXX': II11x':11'11 .I 1, Iii'11111'1I Haxrhl, QIIIUSIVI' 1'1'111:1-. l'11:11'I-Q 1':11'1'1-I, M.11'x111 - XX"l 1il. 1111111111 K:11'I11'i'1i. K1-11111-111 M'I.1-1111. II111111-1' 111-11. I-151111111 VI11111--11 5 SI1I'I'IN'I'11 PXYZ H' Q fi " 'I il -, K ' ' .' '-Iv, 1111111-Fl 1211111-1'.lI1-1111411 ,XII1-11, Il11IllII E XX'il ':111 .':111f1 F1 ' 11' -11 4'I1lI'Q'lll'1' Imvis. I-21111 XX'hilz11-1'1-. IfI:11'I .X1'111-111, I2--5 X':111n1111. E Cl' .'z " '. 1- 'I j 1'Il41I1'I' 1XX': il. XX'. Ki'1tt, .1111 Manx 131111-111-1', II'1lIl 111111-, A111--1'1 .'1x1'1-II. .I. 1'. .X1'1I11ll'. E Mikw 1' 1' 11, Ra 11111 C lf 1,1111 I"!'T,L1llS 11, I.1-1111i1- L':111ilI, IVIIII 1.11111-, 121111111-1 li1l11111. E R11 1 1 1 . tl.: 6' VIIHH111IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIII1lI1lIIIIIIIIIIII1lIII1I1IIIIIIIII1IHIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII1III1II1I1II1I11I11II11l11111II1111I11I111"1l11il.1Ii111''1lI111,11I11I1,1II11l'111l1L1I 1:2 ,.N . .. 42 SF IOR BOONTER '95 llllllllllllll I I I lulll I I I lllllllll lllluuluunIInnuIInIllllullulllllsuunlnInnnnllullll 1 I SIX 99 S 1- 4 'ff Oo vim SICNIHHlZf1HNll1fH'gf 1 A nu I s I l 4 nnnunnunuunnnnnnnnnnunnnnnnun OJ, ,,4,1wx-um w.1w,wwx"" 'mm 1 ,1'wf:wm,: X, -, OO r. 1 i , 1 1 V H W 1 1 , - V n t K ' ggw. X ltC "1 202 O rj , w mn C if: . !x FYR 'f'f4.2'K1 .7 ' 'N W' V 3' nt?-' Z" .' U O " ' ' o f' " ff Q I - ' , I E' . 5 . f aw- 5 YV, ,wif M' X, Hx. ' f- 9 . nk , -V , , I, J ' l"'.4w I f'A' Q' 1 tml A , ' ' Pl , , w ,I f a 1 u x I 1 '2 , ' f 5 -w 5' Q Y y I Y ' f V1 W l w N l 4 - ,J 'I W N QL , N " O . Vw "" 1 " w.'1::"'1',' V: ,' m, " QENIOR BOOYII R ' ' D . . . , IIIIIIllIllllIIllllllIIIIllIllllllllllllllllllllll SENIOR BOOMER QFNIOR BOO IFR 'L x '4 .v '4 IulnnlnlIllllIlulnllllllululllllllllunn lunnu un n A Ilnnnllnllnulllllllulnnl lun un I uuunnn ll nlnlnulnnnun rl nun: 1 'H -s?"'JQ Qa- A pq'-f 'Q' I inn 4' ri SENIOR ISUUMICR '25 47 ll Ill Illlllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll lllll lfl Illllllllllll I ll I I A Q' F is - ' ' T3 ., , 1 ' , ' My D . 'gi V' ' ' , 'P 'Q Ei- , 31 Fw X I ' l 1- ,, J .hx Q Y .A , ' if eil ' -H' Inav- V ' 8 '11, ' "ia " ' F '- r ' 4 Q - -- R-ga , , . . 1 la ' . if 41. 1 - , 'iw - sf .z. , in - ' 1' . -Q. - 5, - if u F s A . r, 1 W . A' V -I . saw. I, ,W X ' r va, I 'QA' 1 .J ' '15 'iv 'tl 2' " ,P it 5 , Q e "X ' ' . - , ' 1 'I - :T ,f . 3h ' ,Q 'R 2 ' 3. fx., ' an U '. 1 fl. ik V , L ,A A . 1' ,A -C JV. N- , K A . ' K Q Q - Q 'Y .4 .A I 5' ' 111' - I - fra , I i nnunuulnnunn I . Q 111 ne . 3fLlf'YHIj N w Hxhf Uellll lledsulc-1 1 + 1 X 1 l P I Ov . nn 1 . mx., no 1 em me mu mm fmt JUNIIIUII xxhlvh xv N 1 N .uf . + r N tn fre at 1 14 1 4 Q v rm . N 1 thf hmm: NN mm Q J Mlllflll . f nn m on um 1 . H f N dl t 1 Il ll . 'Ihmnfu I uh mf: 11 me I! Nm 1 N ill N Q llN ll Wm on I mu 1 . 1 f ll'lb hm no 1 Nifuxh VK: 1 ,fllll N10 n mm . 1 . ru N- 1 x 4 1 , N . ll N A K I IHS X NIINTI Ii sIlOND 1 ,mum on Il Q In N114 31 Q S -fu my Il'dNllll'l t'lL,iHlIlY it Xlmx uh I Sponxm SP XII NTI R H uold Humon L 1111 nu- hmmm dw X a tm Gnald Le onfud llungdn I0 Le 0 nm Nhw lhnnmvon l 1 1 0115 r In Ami Imus Tea 1 N In u mw me If n1.um'1 11+ I . Nu . N . -. S+ Tl x . N fm or c dv uns dll Yel L+ 1 f , NN 1 - III 111 v SPCI6TdlN , OFF IKI ls '1 Q Xugf 1 N Svvmtaxx 1 IU nu m1 II ' H tc 1: spnnxm 1 M . f un fd: m Fgpw Rr H N ts it mx I 0 mu fu tml Nnlp Nn w lf ll fx 4 . mm Inn lxf'h0 as nr' ov 1 wx 0 ' lllllllldlllslx o mx am 111 X +P uh rn nnua IUIHIS Pflnm ot Xunua Iluxlnew XIHIIAEIPI of Xnnla 0 1 n p. :I w M W NH H UHWVWH W IHwlrlrlwllllwlvlltll IIIHIX M Sl-INIUH I31f4rNII4ZR '25 ......................... ...................................................mu.....H....H..................................-............................................ 2: 1 Y p 1, . ,wn',.x1r:.4 .max vw .,., M 1. ' ' 1- -, :.- Nw , w 'mx -N .S"l'l'll','.Y'l'I '1lI'.'I'll, UI-'lfll' 'IILS Il:15 lhmrlixtvl' , , . . Pr ls' l -nt F14 '-nvv N1r'i"sy . , . .' " ViXir'I1Il" flllilll . , Vic --I' ' i 'nt Mr. x 'nt-Z A . . . " ' -' .' ' ' 'l'l1fA Ki1lif'S ul' wha- 511111111 i'ounPil mlurinp: 1924-25 h'1'o- he-vu priuflally h or hw lliryu llh'IllUIll'yilI.1l "m'1l" VI ll 1 is I an ' I 'I' 1 ' ', ' has till'-11 2l1llllil'2hly. , 'l'ln- "lim-I4 lmx Cul-11ix'z1l" was l'0Il4llll'Il'1i l1lNl4'l' lhe- nlinw-vlimx of the- Cuum-il. ' li all mh.-1' p1'u-if-wus wx' Illn' sc-Imol 'uw subj -rt In its jnriquir- Wm. .X g ' X' i-' I ot' r-rf-dit 's luv vh- I1l'lllfM'l'S rm' Illv su' lss of Ihv "Illl'l'l'liIHIlUI1l.' the-y slmxrllsrmlw-ml 'mul 1 time ws ul' rhf' sf-lmfml, S I -MG lil!! ', 'lf X5 :luv l:UfISl1'l'S ure- Iil Hmmm Iligh Sc'huol's onv pe-p Ul'Yl'lIliZ'lIiUI1. Ihr- - b-'sl '1 is mu Hlllilvll m :my pz11'lir'1ll'u' r'l1ss, but is no-lvclvri in 'iS.'l'l1lhIy from the- 4-ntirv .' li' 1 br Yy, 'I'ImM- f-if-4-If-11 :his ye-Au' www: ' ' I' 1-, Va I' - XK'f'l1lUII, Jim . S ith. Mil llw-fl Sl1wAlw'1', 4h-m-x'if-vw .llllllI.'Ull, f'0l'l!4'l' P: ixvn, I,1ll'1'IN' dv All 'y, .X .'1'1 . ' I . iw- -H1 Kulbtlf-isr-lx. Sul 311-'ul.wws, Gordmm Rim-, P'1ul' f I - or, L- rz , ' , "Ima Hr--11 I-frixxulwl Gulf-s, I' . 0 . 'l'I11- ,XII 'l IH-11 l'2ll'Hfil' 'lui se-vvral oth:-V 'wtivilie-s www- su" '.'.'!'lllh' riirvclwl by Ihw- Hn lsufx' Vlub, :ml lhe- Ill'XY ps-p r-lub hm' ll1e-x'f't'm'w- firmly 4-st'1hIish'i ihvlf in 'twtiw' hi.1l1svl1uulIiI'e'. ci in l"UIw'I'.ll l1lz'l1.I'l'l.X'll !'l,I'lI UFFIK' 'IRS I" UT SIC. CF C t .' 'If I S I. if 'I 3 C'lz1r'f-1u'e- K1'llI1'Iij' ..,. I ' ."i 1 ..... . 2 ' .' K'l1:11'lf's ,XVI s!1'm1:: .,.. Vi1"- ,'f."i'Ilt . . . 'l' " ' ' 2 j Ilvmmznxwi I Hill!!! . , . . .'f 'Ht' ' ' . . . K' l ' " ' XN':allv1' fliwllwl ..... S "' -: -1 ' x , . . ' ' ' ' Ilzlmld HIIISUII . . . A . ffl fritiv .,,1.. . M'I ky" M11 Xlr-Mil! ,,..., S .' ' ..... . . " Silt' I-I'l'Y HONORS 15321-'25 'l'hl'I'4' fm Ilvlrnre- 'I'--1111. om- floffk Jll1ip.:ing Tvam. one- in I' mu! ' ' -'x , SHIll4i2lI'll Hmlirm. lhl'l't' in "i'yp,'y ' ww-V", six in Glw- VI b. all 1'1" ' 'gui tl He- fiI'Sl lvaun Itlifllbllll, Ihr'-v on so-1-onli uf-'nn h'1.'l' -lb'1ll, Your Int:-r.'ch0I'1.'li1' Me-vt, .'-01'v- rz11'.'-r1'f-z1s111'v1' ui' Srugvlmfnllmcmlv l'!'1,'s, Pre1si1ivl1l I' S Ih7IIl0l'1' CTI' .P t ' l -ac - wr. I'1wsi:i+-nl fu' I"r+-shn1'iI1 Vluss, P1'e-si4lm1r rut' Jllnim' C'l'a.'.', mo ' Q 'xrt Ilv, .' 1" ' lI"'2lSl1I'f'I' of I':iLlIlll Grzulf-. VR 832 li, JI. V. ' ,' 'Il .' I-Illwu Him! ..... I w-sid -nt . HI: Yzitvg . , . , F ' ' XI: ry I'1'z1r1f-vs N' I: 's if , Vim--I rv-s, Mix: XVi 'I -r . , . . .' .' ' SfN'lI'1'l'Y HONORS 159121-'23 Sf 'I'v'lil1'Y lvl Sffnirw l'la.'.', i'f1l1t'w1-eflmr-v lYl"il1I'llif' Rvafie-1:1 ' lf' is ' " ,' Jvvr". :ww mu SIIIIIVIII f'UllIlf'il, ww fl:-har:-rp. lwvlu- in film- Club, one- in 01'r'l1x'tra, IhI"' in 4g11:1r'1vIH-. um- 4'fDIlI4'lA4'!If'1' ll'-lmtn-V, nt'I'ir-1-1' in P. Il. V., M151 ' 1 l' ' .' ' -.' HI off' 'Q-V. f.ll2lll4'l' :xml Srirvh ffivvr. Vin:-1' Swap ut'fif'e-r, ' - l sl' M t, wo G. R. l'2l1JiIll'I, I'Illll' rnffico-rs nt' 'IT'-M -Ga, txqz: ma' ' .4 f B I l"'l," Glf Cl s, Arr I-Iriimr t' A 'l, If -' I ' ' ' ., l, . Q ' ' I 1' I, tw ir Sv- im' Ifly. SENIOR 1300311511 '25 49 IIllllIlllllllllllllllllllllllnlulllIIllIIIlllllllllllllllllllllllllllllllnllllllllllluullllulllllllllllllllunlnlllnllllnlllllIllIIllIIllIlullunlnllllullllllllnlllllllllllllll Illlllllll mm - ,, num an S L " fa' an u:f'v 4' Y iwv Pseg 'lv JH! fllfl S lil S1 HT! Ill lx Pl Rl OSF v 1 l xxe the hes Ill R Sl Ou KN T1 fam llfe S1111 lrmlx iff Q g. lllll fm Ixnoxxlu Reldx for SGFNHI 1 ml oxfr sc 111 f nfl 1 ll L 111 linux umus m nm mm lmp'1rt1'1l ln Judf..m1 Lox 1l to frlenfle I arnest IH purpose The Gnle Resexve xxae 0lgHI'llZPd 1n Tl Re no Hlgh School by a gxoup of guls ln 1918 undel the name of X VS C A In 1920 the mum xx a- changed to Gnls Reqerxe and hae contmued as Quch Qmce Dllllllg Octobel of thls texm xx hen actlxmex xx eu bemg Olg3l1lZPd a gxoup of fortx five gnls xxho xxlshed to become membe ns ol lhe C R met m Room 12 and elected of ficem FIOSQIP VIcGann xx ae chosen DIQNILIPHI Rubx Speclleen xlce plesldent Thelma Shacklett secxetaly Lee Edxxm Smith tleasulex Mus Rose VS llCh9l xx as Qponsor G R thls yeal has been m chapel exelcl-ees helped ln f'h811fV xxoxk Qponeoxed txxo caletellas and obselved 'Vlothu and I5dllf.,lllQ"l Vhelx lllll llllllloo llll ::l IIIIIllIllllIIIIIlllIIIIHHllIHllllIllIlllllllllllllllllllllllllllllllilllHIN1vllIVIIl1INIINIIIIHINIIIIINIKNINwlllllllxxllll Hllll' x lI'll'1'l'H 'lllllll VH!'hllllllllllIlIHINIVIHFllllI1IHILlllllEHHIIIHHIIIIIIHIIII 'Q' - o-0 2 . 2 5 1 E 5 iw 5 5 - 5 if 5 5 Pi, 2 E 1 ' ' ' 2 l . 4:2 2 5 .A 4 ' .' Q' E : ' I - ' ' ,Qs-P , '-. : ' an-xx - .x ,,e+.s,.- E ., ' -R. -- y Q A tg 4 . E E - , , . . 34 .N H.- ., .V wr-.-. E 5 ' ' 1 ' p.f 3 lf 'f' 5 1 .V , 'ij' E Q , , . T, . ly' . 5 E 3 1' -. I Sv 5 E 'f ' -' we +R. -V . 'H '. E 5 ' . ,-' ,K " 1 1 1 ' f ,mn ,rn gg 5 5 ,-Q , -' ',' -1. 4- . A 1,1 .. 1. ,. V: . - -. - V -' ' - 3, rr 4 5 E .-an f ..- ' ,, , 'ff -- .., . - 4. L , f , V 4. E E 1 1 w v vw x 'v 1 v v E Q A D I ll DA L L g 5 11 4- ' 5 51 " 1 ' -e ' , .' z 1 j." Tw Vnr and g' ', st. 5 2 me 1 ' mr: 5 E As ll Girl Reserve I xYill lie: 5 5 on -' .1 ' 1 xr, sl- fin f ull- bl-4 'fu1, 2 E . . ' 'nt. l'Iug:l-1' v' ' ' - lgle, 5 E 2 j 3 ' ' f. llexw-rent to fl nl. 5 5 jz ' , ., xvlt'l1?I" IS '- rxlf, Q 5 'I .4 . l'IYl'l' l x x I zhle. Q 5 Sn --re :lt z g Z - . v . . . . ' - , , - , . - . ' 5 5 - . . . . : 5 . V - , . 1 . , '. v . E : . , . . . . , . .. . , . E E .. ' . K v I . I. . S Y V, . - . N Y- E 5 " ' 1 ' 1. ., ' - 2 E '.,. . , L ' . S ' S Q ,' ' ' - ' I E E , ' . ' Q ' , ' S ' '. . . C ' ' . . 5 E U I - . -. V ' . , I. . S' - I .- i f . Y x 5 . , 2 5 A ,.- K. . A A . . , . v V, .A 5 0:0 . vi 'V llllIlllllllllIlllllIlllWIIllllIIllIlIlllIllllVIllllIlllHIlllllIHIHlllI1IllIVHHlll'HHIV'IIllllHlllHUNIIllll!KlIHlHIlIHIVIlVll HH! l1IVH"'l'IlIllllIIIIllIlIllllllllVIVIIHlllllHllllllllIIIllIIIllllIlllllllllllllllllllll QENIOR BOUNILR L, A . ' nlnnu lllunnnlununluuunulnlllull SENIOR IHMJBIISR '25 51 n m num u mmnuunnmm1numnumI:nunnumummnmnnmmum . , , mm 11111111111 1:1 111 lllllllliluuluull lllullllllvllllvlllllllllu111llI1111I1IlmII1ullI11mlIImmnullIn:ulIllllllllrullllrxllllll111 11111111111 llrll1l1lll'1lr: 1 . 11 11 1 1 1111 sul 1 lm 1 I.. ' ill 'IIINI I I 1 OFF I4 I RS lm N N1 mstm P11 SILIFIII L hlov X1 msuong, 111 td II11ul1l Huis 1 VICG P11 sldvnt I lmel Bdl'lI1lSIPl 11.1 dnl at Alms MFMBLRQHIP Pllhl I I IIIIPI IdIIIIlNI0l filo Bc I-1111111111 'SPIIIIIII Rm l' 41x SIIONIJ ROW llaclys Pfny Lroldon R109 Flbmt B ock LIAIPINQ Ilxarly I Ill I Iplon Ons B101-lx Hfuold Huteon Chloe 'XITIISIIOHZ IIIRII R Nhw I'IldZlI Xelma Connvll CIIAIIPS AIIIINIIOIII., Rob1 1I Mhbmol Ruth Nloxxu I I o1'F1C1 RQ V Ill-1 1111 McIJon.f1l1l VICP P11 mlvnt Mus W11g1111a L 0011 1 sponsm 'Ill' NILI- RQHIP IIRSI R VI Plmm Bannlstm Gvnvxlewv Johnson Jmxoll Poxull VI1110111 Ile1nf111l Xclabsllo Banmctm PQAII AlIIlSI10l1g lenvwwxe IXICIIYY P 1s Man VI 11.01111 Sl-1 UND RUXX Helen GIIITIOIP que Nieuloxw Yvlnm Conm ll ILIN11 13101111 NX dllf-'Id Cfupentm V91 na Belle Hamm: Helvn Thompson GPIIIIIIIP Iplon THIRD ROV! Ellen Rlce Lownv dv Atlvy Mdlgdlef qlldvk INPIIIQ Smxth Th: Ima XX .11 km NIHIIOII Blucv Gladvb Ef1xte1l1ng Xena Qmnh IUI R I H ROVI Mfuy F1 IIILPS Nlghkwdlldfl Illdlllhtl Xsl1b1uol He l1 ll Snodgx 1-.N 5VIXll Rumlelt Jeww Peame Maly Conmlny q1bvl 'll11 ull 1ll thlov AIIIINIIOIIH ' vi 'I 1 ' 1 , 1 y 1 v I.lI 1414 u. AIU IIIL1,Illu 'lllfl' ' TC .' 4'l1:n' 1 ' .' ' ng , . . Z 1 ' 1- - f . , , , Swv- f yy Q ' A I-01 ' l - ' 1. -xx-' I Q . . 'S . U Sf, ,, ,. -. . . K. . , 1 ' ' UH ': IC ' I' J Ill, -' ' .' 5 vt --.-un, K- ,I w Av Y: 1 . .t. . . . 1 . .I V J I 1, ,' w , , ,l ,, ,I hx. ,ul 0 I 5 ' 7, ' ' . , f 1 1 ' J ' . 'I' Oxy: A 'x... .. ' v r , ' X . . 5, . -. , ,. ,. A K. . iv . ' ' '. I V 1 1 118,11 111 11.1 1 'Z . lmula Marsh , . . . Prvsiilvnl Hvlvn Lvv Xl'iI1-l1v1' . . . Sv1'1'c-tz11'y A 2 -,Z ., . ' - .H-' A 'l.: ". ' ' 1 .,. I KY L. . 1 , 1 A 4. A L B l"' fl ': I . ,.' V' V p. ' - ., . " I ,. . . q 1 . A 'L ., ,. . A - S . Y 1 1, v' - .. ,Ji W2 .f '. ,'z 7 , .- SI' 1' ': ' 1 z ' ' 1. '31 ' ', " ' . . , . . . , . Y. . . A ' V 'Z ' y . , . . . . K , V' ' - , kv ' v , ,N , - . .' - 1 . w - ' Y- 1. ' J 1 H 1. .. .2 . . ' .-. ,. . . ,, , Q 1, - .EH . .,,. 1 .,.. ,, ft Vg 'u V, :LJ A . 1, . . I . . X ' J H .2 ' i' ' 3 . K. . . t: I I lll NIII I IIII IIIIII ll llllll I IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllllll IIIIII IIIIIIII IIII IIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIllllIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 52 SENIOR BOOINIER '25 llllulllllllllIllllllllllllIlllllllllllllllllulllllllllnullllnllllllllllllllllllllllllllllulllllllulllllnlllllllIlulllllnlllllllnulllllnllnlllllllnlllllnllllllllllllllnlllllllllnn :!:IIllliIlIlllIIllllllllllllllllllIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll IIIKlllllllIllIIllllllIIIIlllllllIllIllllllllllIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllIIIKIIIIIIIIIIIllllllllllIIlII4IllllIllIIlIllllHllIlIHIllIlIIllIlIHll:: Senate Debalmg Club Olfl If 11,36 FIRST SFWIEQTER SFCOND SEMES FFR WIIIIAUI Fogg Plesulent Ray Bannlbter P11 side nt Ray Bannlster VICS Plesldent Albert Taylor Vxce Plebldent Jlm E Smith SECIPIBIY Wllllam Fogg Secletaly Sponsor MISS Bl8Zll llLlll1ml HSHIP XDINL I MINI Hl' lss Tlll tx annlsttr u Doon bm hordon Sturrlu tnt Robert Ashbrook Anrlrel 14 ornmss Urtlullo Noll: llm l 'snntlu XX llll tm I ogg. XDDITION XL Nll NIP! RS Wlllxam llllw Tommy Cllffoxfl Robert 0 Ilrxtn IiX"l.ll X lllli DeWitt I mph trt lloudrd Shorbe .intl Barnet Stew nrt SULIFIX IioNoRS 1aoR1fv4 'J l rlltor XX eeklf, Boomer President of Qtudent Council two Confertme cleb'1t01s anrl one tltf-rn'1te member of Basketball 'lexm Sport l dltor of Xnnual Sport l flltor of XX ook lx Boomer BUNIIICS'-l NI mage-r of Lots I Ile llub member of Rox-4 Quntltte fue me n bers of hlee Club member of rxthlblll Louncxl Inter C lub lnbate V!llllllI'S tuo mtmlrcrx of Orrhe'-strt hlghebxt flub grade ax er Lge llrst Qemcstel X lu pre'-udcnt Senior 1 lass Iolu lclltor Weekly Boomer Amerltan Hx'-story Represntttue lt lnterfxcholttstlm Heat lies dent of H1 l member of lrttlx Te nm Cueulatxon Nfdlldf-,tl ol Xnnutl Asszsttnt Athlztu Nmnwger of Boomer Two QJIILITIISIIW Representdtnes tt Normnn Plttuxe Show Uperltol E 1 2 E . E E v fv 1' Y E 2 . - f , 5 5 1. L . 4 1 . 5 Q5 , Y 2 ' v 2 5 1 ' D A Q E IUC. . ' P "1 . 'I' T Ll'II"'I'1 111: H 2 '.'l, 'Ri j B ' , Pa I I , AI 'I 'l'zl5'lIrl'. 5 .1 1 1 , .. . , 1 , , , , V , 4 41 . - 1 5 . 1 , , . , ,. ., , . . , . ,. . , , 7 E " 'z 4' " f. E 5 ' I' 2 , " .' v, ' ' ,' .T 'z . 2 5 1 w r w Y , v 1 1 . 7. r 2 5 L A L L 1 I ... ' 4.1 5 , , L I , ' I 1 . E z , 1 , ' .' ' ' 'i , .' C 4 , 'I , '- 5 1 1 3 ' v V un , - ' 3 1 I' , 1 v , I 1 4 Z . , I , , , , , . , , ,. .,. , . E J . 4, . 2 f' ' 1 f. ' .' .. fr 52 ' -2- , w .' . " 5 0: ' ' r x , ' uw 'H D' ' I ' Vx 1 B I L- '1 A x ' l'x'1i- E . " x V' L .- 2 v J'-. ' A . . --.- ' i 1 , gg ,- 5 A 1 - E A 1 K ,- , 1 , . .J L. , . - I. 1 A ' Q , . . 1 Lv . i , 2 .. E op 0? ,,uululuunuluuuluuu:nun1numInlunnmumummmnumumm:nlnum.:nunuumummmumnummummmummmumlnluumuInummmmm:ummImmunummmnumlmmnuunllunn.. SENIOR 1111111111511 '25 53 umm:1111111mm1mu1lunmmnm1mn1mn111111111111mnmunnmnnmnmmmnmmum1mm111mnmnnmunnmmmummmmmmnunnmmu "1111IlllmllwIIIIIIIHIIIIIIIIII11IIIIIIHIIIIIHllllllllllllllIIIIIHIIIIIIIII11111111111H11 111luIIIIIIllHIHIE11IH111l1lII11IA1HHl11111l11IIIIII111111111H1111M1111111III111IllIHIIIllml111111111111vlI1Il1m11Il11I111111111r111IlIlllIlIII" 00 P1111 1111111 IX 1111111111 b0f1lITI Vwwnne Slllllll Plvsldvnt Maman 1ayI01 Secy 111212 Xifugle Butt V109 Pxesldvnt Ix.11he11ne hllbw Olth Sv1geantatA1111s bponwox M152 Josm Kmg lit cncxxexe Br1le1 I une I Mon N L 111 Il 0 tll 1 lllllk 1111 111I1 Nllll 1 L x 1., 4 nu Jesne NUHFQ ur 45,1111 1 JK x1llllIt'l1 NX 111110 X ll Ii 1 ennv, 81111111 llgll 1 1 1111 N 1 1 V N 1gn XX 111111 L 1r11e11 RIC H'I Pl X ldlcd 511139191 I I lr 1 11Lx1cw. 1 lIlN0ll ure-nv Xl Ox I I I CII IX Il XURN PUR 10,4 Xrt I flltur of Annual LlIl1Olll XII 11 Ll NX 111nc1 ldlllll' of ilu Annual 13111110 11111111 of ' mer bm rat llN 'I11 IKUFEI rf I 1 Xxslst mt 1 e1tur1 If 111101 111 Boomex 564111 1rx vlsurer mf 1 lei Klub Joke 1 d1tn1 ui 15011111 Xsx1:.t1nt I dxtor uf Boomer Iulr dn of Boomer Su 111 Iismrwter Llub two offuc-ls 111 h1n1.,er Sn111 Iree 1n L P. Cllllllll 1 1 lu CI11l N104 licdutlful L 1rI 0111 1111 mhrr ln Qu1rtLttL one I9'1d lYl hxpm 1i0XLI one member of Studfnt Counul Jumor Asslstant of Annu 11 one Oruhestra membmr three leqrlx 111 51 mor 1111 sn. to IIlt6I'bLhO1d.SllK at Norman one to Stxllvxater Snholiwtu Nic-ot 1 v v 1 1 v X ' 1 ' 1 Jr, 11' D4 1 1 L fr . V ,J ' ' ' ' . .' . .' I' 1 . 1 ,j W . , 4 1 ' .' " 1 ' 'Q v' ' 1 - 1 v 4 - l . - . . ' fn . , ' ' I.I'II-'T HV: G ' " ' 1 r 1 . . Hutt , I-Ilsi - B11 ' , II I1 G'I1 ' -, 1"1'1 'C-S S11 ' , I ' thy liz I 1 l'i13", Su 1 Me-:nl 's, I, .' 1' '- .. I-2111111-0 1' 111:11'k, f "tt: F1.', 1 ' ' 'z z ' , Lnrn-11:1 Vhi zvre. 1'I'IN'I'I4II'L UW: 'Yi 'i - .' ' , AI: ""- l'1'itt. Blilflilll Taylor, XYiII111:1 Hen-1: K: tl ".lli' ICII.-x'111'LI , Fay 2111 Ya ' nf-r. 'A - 1 'z tvr. I ' 1 JK 'z M'I A 1 .' . 'au Ill? XXX-I1111. Ve - " "1 .I JI .' . L mlm- , I NI2ll'I.1'ilI'1'l Shaw, L7n1'11eIi11 Ii11tl01'. tT:1LI1e-1'i11c- Bzlnnister, Ilvlcn 510011. A12ll'I.1'1lI't'l Him'- I1:11'l, 011:11 I"I1111:u:,':111, f1t'll'I-lull l"l1lIlllI4'lIll. i':1list:1 Valli: nt. SUT ' 11.' If ' . 1. -'25 .0 C ' , ' 1 . ' 1 " ' ', -I ' 1 ' . 4 1: ' C ' ' I.r1u . ' ' ' 1 ','- " ez .' ' 1 .z Ln Li. Q : -'z - I ' ' ' ', .' 1 A'- Tr 1. .- 1 I 1 ' , ' +2 ' ' ' , er, .- ' 1 C ' , C I-I 'tm' , ' 5- 1 " Y - '- -,- ' "' f S z , ll ' 5. . 1 ' - , len il I 1- I 1, . s 1' ' 'I' , 1 1 - ' 1 1 1, .. ' '11 1 2:1IIIII4IIlIIllIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIllIllIIIIIIIIllIIIIIIIIIlIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllIllllllllag 1-,E-as 11. fa' M41 Ill 1 111 1 ICI 115 J 11 1 S111 1 1'11w11 1111 1,1.1u111J 1111x111 111 11111 111.111 X1 1 P11 s X 8111111111 8111111111 X11 Xl111 R51-111 111 1 1 1 11111 1 11., 1 1 X l N N I 1 111 N 111 111- 111 x 1r11s x 1 X 1X X.-4' 111 51111121 1111 1 1111 1 111 1111111 ll P 111111111 XIHIX P 1114115113 1111 11111111hw 111411 If lNl1 UPPILLRS s 11111111 Jam 1111111 1 1111111 gl1tf1XXhl11 101 111 611111.11111 111 X11g1n11 11111111111 111f1su111 X11 X181 RQHIP 101' RUXX X1f11111c1 1111115111111 X1.111111 XX 11110115 Xhsx. 111111 x1CN1l11d1l C111 1111 S1111g1111 411 f S1 COND ROXX 111 111111 1 1 111 1 1111111 X 1111f1111s Ulm S1191 Il X 111 1 1111 1 1 IHIRIJ RUXX .11h1 11 011 X11g1111f1 lhnm 1 11111111111 1 P 1111 0 1 1 ll 111113111111 fllx ,, 00 Q 51 S1-IN11111 l11111.X11-f1i'1f5 Ill llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 51 1 1.1 .1 .1 , . 1 11 1 ...1 1. 111.11 1 11. . .. .1 gg 4 9 1 ' 1 V 1 Ai X ' 54 73,5 l ' 1 M 11- Q -or A. 1 ,VX . A ,lyfn a- wb 1:11.11 ,f 1 I' , Q A 1 ,1 E i1 Q. C ill . A . . "."1l , " ' Q 1' ..., SQ'?"1il1'X' 2 XYQ " L" " '1 . . . '1C'- 'h'. .112 1' " " ..... fl .' ' E A gt 1: ' 1 5 'l'1Il' ,JXX': 1,1-Q 1'i1111:111. 1.1-1:11111 'l'111'11111s111-11, 1f!1'11 Al1'1j1ll1l1l1, l'11:11'11 8111111-1'11. 5 S1'I,'11N1J 11 1XX': .li111 1-I. S1 ' 1, .X1il1'1111 11' '115', lilly 1111111-1', 1':Ql1'1 f'121'1i, 1lz1y .'X1'1I,'11'1111L E XX"11ia1111 'l'111I111l1,'1lll. n 1 '1'1111il1 1-l11XX': 411111211111 1'111'11-12 X'111'111' 1+'z11'1s, '1'111111115 1'liI'1'111'11. 1'1'1'111XS1 x,l"l'1i. XX" 1111111 1-'Ugg Y 1'111111l11 1911.-11-1'. ' 1"111'1i'1'11 11 1XX': 1'I111.:11111f 1'11l11. K1i11'111'11 111-v1-11 XX':11L '1' 'Ii1'z11'11. l'11:11'11-s XY11111-. 1'1z11-1-111-1 W Simms, 11111 1'11s1111'. I E 1f'111"1'11 1XX': 1111-11:11'11 M11.'g'1':1v1-, .1111 l' .-1151 .-X1' 1111 S:111':111i.'1'11, 1111511111 XX41111z1111s. 1,:111'11 Q B11 H111'1l1111 .l:11'1i,'1111. .11 1' 11: .'1-X. , ' ' 5 1 1- . X s ,Q , , ' ' - E i - l1la'li11Tlx'-.11-IIIY' I-'11iS'1' S1'1A111IS'1'1-111 51121 '1 iN I1 S1'IXl1'I."1'1-Ill Q G1 ' ." '1 " .... 1,1' 1'1l M' ' ' ' ' ' '11 . . P1'1'si1l '111 j H1111 " '1' . . . X" '1'- 1' M" ' 1 ',' 1 2 -' ' ' ' . . V','-1'1'11si1l1'11l 3 . 1. s 1' , . , S1-1 ' 1 ary 1b 1' -' .... S11 ' ' '12l1'y 5 ' j 21 .... '1"1'z.'1'1J1' ' 'z "z' . . . E " ': 'fa " -I 1. .2 ','- Sz '-1 5 lsr' 1 I1z11'11i11p,, 11111111-1' 111111. 5 1' if 1' 'Z .I111 1 111-1', 1i1b -1'1 13 11- ', . X" " ' S 11111 ' 1, V1 1'1c 1111 .1111 1 111111-. 2 " ': MW' 2 .1211 - 11 1' -11, ' " " , 'I' ' JQ'11 , 1' lhj 131- ck, V' j gi " 1,1 ' 2 '11, IZ:11'ba11'z1 ,' - '1'1J11. i.1'1l' ,1 .11 11 1, 1 ' " 1 .H 1' " ' 1 11" 1 "1' "11 "111'11111"1I"1'1 "11"l.111111111111111111111I11111I1111111I11111l'1111l!11l111'1111II11'1f1111 gg SI-ZN1111i 111111111-Ill '23 55 nm11111mnn1111an1111ln11unnun1111111nun1nm1nu11nunn-1un:1n1nannu1un11111111nu1nnn111111111nn11nmnnunnlunuunuuununnnuunnuuunuunnu U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 -- 1 1 1 1 11 1 -1'.' Q0 1 1 1 1.0 5 -, 118 ll S 1111111118 OFFICI RS 1 11 1 1x1 I' N1 1 XII 1 1 L 11 X1 8111111111 N11 NIIBI RSHIP .1 111 , 1 H 1 1 4 x 111 11 l X 1 1 4""S 1 N1 X 1 X ' 5 1 11 11 11 ,. 111111 1 X 1111 1 I P1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1111 11 tl 1 11 1 1 1 5 1 11 111 1 1111 1 1 N 1 1 1 1 11 I 11 1 N 1 xl 71 'l111 1 11115.,1xlI1111I1 NI it 11 1 1 1 11 1 X111 111 1 1 1 1 111 1 1 1 11111 N1 11 so 1 V1 so ... Y :1 Q 5 li ws X . ' z. ? 0. ,W 2 . 1 5 l,11.S' nu.. 91 1, 1 .I1-11'-1 1'111' -11. I'1'1-si111111tg .XII 1:1 Mau- M: Q -5. x'i1'l'-I, l','Al1'I1l1 .X1"1 1'i1l11-rt, S1-11'1-l:1r5': XN':11'1l XY1-111111, 'I'1'1-z1s111'1-1'. Mis: . 111'1-11, .' .' 11 E 4. 1- L- E '1'li1l1' l'v1XX': 11,l1111."f1l1ll'1i, 111-111'giz1 1I111111i1'11l1.111-111'p:i:1 M11111'1-, 111-11:1 S1:1fl'11'11. 5111111111 .111 11s. g 51.1 1lNl1 111111: v1'111111- .x1'1llSl1'1lI1J, 1'I111111:1 111-1 XY11, 1111111111 l,:111111, .l1'XK'l'1l 11:11111, 111115 11Iv1-ry. 5 I'11I'Ii1'1 Il HX : I X1'l'l'k 11'111'1l, .xllllll 3I:11- 5111.1-5, 11111111 1i:111111, 11'1':1111'1-s Il:11'1'1-tt, Q I'l11'1Ll'1I 4111: A11,'.' Il'1'1l1' A1:11'1-11, .I1-W1-11 1'1111'1-ll, 1111111 171111l'lll1, V1-111111 1'1111111-11. 3 11'l11I'1l IQ 111 1 A1'l1l 1111111-rl. 1'1:11'1-111-1- Si1111-S. XX':11'11 XX'-111111. 11'r:111l1 1'111-111-F1-11. . - 1 E - - 1 E ,ng Q , E J f 1'11.11'lll,Y1I1'l,I'lf j 'I'111' ll 1XX': .I11.' -1111 .Xl:1 1-5. xyilfll' 11'1-1-1, 1Z1'it'1'ii11 '1':151111'. XYz11I1-1' 1ii1':11'1l, l':l1X'1l1'l1 121-151-11. 2 l-aj V1-'1:1-s, M: 'i1111 1-'r sl, 1,1-1111 XX 2lf11111l1, .l111111 XYV11-, 11:11'1'5' 111-1'111-1'-'1-r. 'I' HF E I,5111s. 111-11111111 Sl'11ll1lZ4 1'1:11'1-111'1 l'1I111l. 1'11:11'111s Y1' -. 2 S1-I1'1 N 1 . HY: XK"1li:1111 1411111 '11S, 1111111111 111-111-11 11:11'r5 I'1:1il. 1115 1211111-11 xxwlliillll 2 '1'111111111s1111. 1':1I1l1'1' 1i:11111i1I1-1'. I,1-1:11111 '1'111'11i11s1-1-11, 1-'1'1-11 1.11 I-'1111111:1i11. XX':1lI1-1' f:1l1l14lI'l'1 E 111-I-115' K -111. .1111111 1'11s115, 5 'I'1ll1l11 li NY: 1111111-1' I-Iis, N11'111:111 .Il'111l11l,!5. 1'11:11'l1-1 A1 11'1'1-11, 121111 A11-1-11.-1'1-5,1111-1111 ":11- 2 1111. 1111-11 'l'2ljlll1'. I-I1l11:11' 1'1-:111, x11l1'l11l I11-111 -5. 1':1lI'1 l'I:1rk. I-1:1r1 1'111'11-1-, K -1111-111 K:1111- 3 111-1.11-11. 'l'1111111:1s 1'11I111z1p1-. 1'111'111-1' 12111111-11, .1i111 112. 511411, 11:11'1:11111 1'111'11-1'. 1'1'1-111511 Y1-'11, L 1':1-' A1'111.'l1' 1111. Z l"11l'1I'l'I1 ' 1XY1 .111- ll 1'Il1:1-111- 1'l111'. .1z11'1i .'1-111111i111g, 111-111111 1-Ii1'1111l'. 121-r11:11'11t 1:111'1'11- E 1-fs. I':l1'11ll!' 11111-51 Milf111'11 I71'Yl'l'. H111 1'11s11-11 1'l:111111- 1-'11.'t1-11 1-211 Ki111l1:111. 11:11'x'1-5 11:1x'- 5 1'l.'. 1'z1rl 11111-11. V1'l'll1' 51111111-111, n - 3 1"I1"'I'11 li HY: R112 Ni '11 15, M: l11'11'1' S1'111'111-111-11 1.1-1- I'it111:111, 11i11is 1"1-1-S. l'11fI'11l'11 51l11'l'1S, Ar- 5 1111111 Sz1w:111i.' '11, 1'11:11'l1-,- 121-11111-11, I,:111'11 .'l:11111-5, .l:1'k 1"t .11i111-1: 1':2lX'l 15a11'111-1. ' - E 1 .' . 5 .' X'l'11 1 IXY: M12 51"11'l'11, 1'111-111-1' 1111111f1-11. 11:11'1'5' .Xl'lll.'lI'111jI, 1121-551 1il'1 141115 . H1-r. E 1111511111 XYi1l1:1111s, 111111111111 .I:11'l'.' 111, 1ii'11:11'1l All1,'Lll'1X", R11 -rl 11' h'i1111, l,11i1'11 M1l"is. 5 XY: 1 .1-1'--. ? 1111111111111111111'1'1111'11111111111'111T1"'111111I111'1'111111l11111'1111'1'111'1111 1111111111 "'111- '1111 11111111111'1' 111l1111111l'11111"111111111'111I111111I111l111I11l11111'11111111l1111111'111111111111'11'1111I'1 10" 56 SICNIIIII IHHIXIVII "'i nnunIuuununlunun:nlnnlIullullnlulnuunnnluuunuiiuuununnnunnninnun mu os "II-'III IIVIIIIIIIIIIII: III II III , I, I " I Ihunmx L ubb ip un cu P IIIIIK r ,H Sputum HN 1 I I 1 I I ll OEIICLRS Xngela 3 fm N win 11 if no 54 Cie-taly IIIIIIIHIIPI Cf as c fxifin 1 lisa-,uni S DOH OI xx UNI Ill x N XI ISI MSHII' PM Xu nn I x n r I X I H 1 1 o Xlux L, I I I I IIIIIIIIII Il,l, S'l'.IlI' lllfAl.Il.I TH' IJI"I"Il' 'IRS " I: I z '- . . . I'rI-side-ii! Ilzm II: :mi .... . Se-:'1Iury I,v I" 'lil . . . Vi 'II-I'1'n-sriiviil Bliss Vi1'f'ii1i:i I'um'e-1' . . , .' .' ' KIIQBIIIIQ .'IIII' 'I'4II' li IXY: II:lI'l'.X 4'I:ni'Ix, l'-Ii'-In-i' I':iliI.4--iz 1'llI'll-VII .XIuI'i'is, 'I'Ii1-mzis I'lIIrIrilH4'. SI-IVHNII IC XY: I-Inrl I'1I1'II-I-A Ilzili .Xi'nisIi'1fin:. I':1Il'I I'l:ii'Is, XY'IIium 'I'Iinn1ps1-n, l.1-H115 K1-nl. 'I'IIIIiI' Il XY: IIitI'l'j I'i:ull. Miss I'-If-xi-ij I-I1IIx:ii'II IQIIIIIPIIII. I-'VMI I.:l ISIIUIIIIIIII, l,.I ,in 1,1 uf In L71 E .- ,I 'I If ,... . I'l'I-."I'I1I CI: I' 'I' ICIIS ' VIII . . . ." I, I' 2 A ' . , . . Vi 2 --Pi' -.'irI 'nt M1 'I': ylm' ,... " 'I J 'I ' 5 fi S I . . , Mig' Ii 2 Filll' .II'f. 'I '.' 'I'4vI' . , XY: Imra-11:1 XYI1il:i1'i'Q-, Ilvvi'-If-ii Iliw-. Irllinf lfusl--i'. Iiyiii .1 rris, V4:l'niin IM-zill, Huy' f m ml Imllm-Ia, In-is I-1,1-ry. 2 SIGVIINII I-l IXY: Iiliniim Ilwllwuaiy, I.:-In Ilnrris. Ulvzirll-s Armxli' ng. Alairiuii 'I':iyIuI', I'IIIu-rt Iam.-li. Imris I'v-1I4'I'SIrll, 4'l:1i'--nv-I Iirqifu. 5 'l'IllliIr Ii rx Ig 1'Ur'im, XYIIIQI-isfm, XI4IiIi:f x':1llL1IIl, Ilurim- I'III,w1rtIl. Ill th II:nI"r. . Z Iiwsviin I"ilIIi. ,Xiijviai Y.lII-s. III-If-11 NILLISXXJIIIIIPII 2 tx IIIII'IlI II III' IIII II II I I II I II I I I I I I II I III II 'I III III IIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ISW: WIJII llllll Il ll Illlllllll Ill HW IS lllfl 111 KUXIII I VN ot king under the sex exe handicap ot no coach the Ll Re no Q nts Ile hating learns Chloe Armstrong and Ifdna Nlyets affnmatne and Ruth Nlowte and blade Paw nega elected fol a Qlngle Feim ot but leais with tveo Y1CtOll9N and tout eleteat The fit-st debate oi the season was with Fnld The dffllIllrlllXC team Jouinexed thete and the negatiee guts remained at I-l Reno I-'md won both eontests the de cts tons being 2 to 1 at Enid and 3 to 0 hete 'Ihe second school to loele hoins with lls was Blackwell whom we dettated with a '7 to l and a 3 to U decisions lhe last debate was with Oklahoma City who Cdlllt el oft all the honots winning 9 to l at l l Re no and 3 to 0 on then home plattoim. . None ot' the four girls on the teams had had any previous experience in debating, and taking everything into consideration this season s work is one ot' the most remark- able in the history ot' lul Reno girls' debate. 1 'S l1."IU,YIl1 .' ' Ihe Boys Debate leams composed ot' Charles Armstrong and Robert Me easlet y, 'tt'- Iirmative and Ray Bannister and Paul Moon gative were inusually .- 'e-e.'s'ul tl 's year with the question 'Resolved 'that All Immigration shall be- Irohibite-el from th United States for a period ot' Ieive Years being the winnerg in the lul Retno-Iiniel-Black' well-Guthrie quadrilftteral. Phe teams began the season in the proper manner by defeating t uthrie in both de' bates. In the second debate which was with Fnid the 1-I Reno te-am: l st b tl v'th L to 1 decisions our affirmative team making the trip to Fniel. ' t 're et- ' .- were with Blackwell and the saying about revenge being sweet was amply tlt'lllUll.'ll't'lIt'd 'tc- cording to the debate boys when five of the six decisions we re in I l Re no's favor. The se victories placed Ll Reno in the tinals for the state title. Then came the triangular debates between FI Reno Oklahonrt city, and Olemulgte for the state championship. Fl Reno went under surfering a htavy defeat with both teams. She did not win a decision. Oklahoma City was the winner ot' the t'll'lI1lIll0Il- ship title. Miss Myrtle Brazil coached both teams and all four boy: declare that it was bt' cause of her interest and enthusiasm that they were able to do so well. Sl-INIOR Iltltlitttlelli 'Qu 57 lhlllllllullllllllllllllllnlnnullllllllllllullullllllllulllullInuAnlluuInnnnnununnulnnunnuulnnunl ullulllllllllllnl I nlllllullllt ulllllllulllll Inu ll IllllIHlllllIIlllllllIllllllllllIIllltllllIVlltlllllllllllIllIIIIIIllllllllIIllllllIIIItlllllIlltlllIlllllllllIllllllIlllllltlllllltllllltlt lllll lllllllllll-lllllllflelllll Htllllle llllllt',tlIl'l 'lllllllllilltlllllllllllllllll 1 1 1 l l Gllf J I, " 1' ' . ' " a' 1'1a'.Y 'Ia' - L-1. '- ' - ' 1 J 1.-,",. 3 . 5.7. J . A . .hu '. . ','. A, -. . '. is ,,.- tive, debated the question, "Resolved, That the President of the l'nite-el States shall be A . K' V . ' N-. ' .,v' . . .- .' K. , - , y. S. I 1- ' .eps ,B ' 1'. . '. .',, ,. ' , v, - .'v '..., .' . 1 ' .e , .. .,.'.- ' - ' ' . . 1 . , . . . - . 5. . 'V' . .,L . I V Y v ' , -' . H '-. .'L.' I.. V' , . L. , , V1 I. - , . . .' , ' , .-.y v' ' , H . 1: , . ' Y s , ItlllltlllllltllllllIlltlltltl 1'Ul." II JI' t7l,' ' "5 Ha'Xl'1', Vx ' Vi , A 1 1 I 4 K , ' - , ne -, J - t . sur ls t ll 1 ' ' J 41 y 1 V H Q v N I . ' 1 5 1 1 , 1 , I s os o 1 'el ' , 1 . 'I h- thi l 1 bates - x v N x 1 f , 1 1 Q 1 1 4 , 1 i 1 4 1 ' 1 , . . . , N , , O Illlllll I III IIIIIlllllIlllllllllIllllllllllllllllIIllllllIlIIliIIIllllIllllllIIIIlllIlllllllllIllllllIllIIllIllIIIIlllIllllIlllllllllllllllllllllllIllllllIlltIllllllllllllllllttlllllllllIltlIlIllllltlllllltllllltllllllllllI JN SENIOR 111111111511 Lf ull I lwul I ln luIn1InIunullulunnlnlullllnllululuullluln I ll I1 Ill In llll O ,1111'11'111r'1':111'1l:11111'11-11 11111 11"'1.'111'11'1" 11 ' 1"1 "'1 '1' 11 ' ' '1'1"1"111' Vocalzonal Agrzcullure Class ll 01311011.11 411111 1111 .us X1 Ill 1 11 111 L11 11011 1111181111111 11115.11111d111111 0011101118 111111 1111111.11111 .11111 .1111111st 111111111111 111111 N111 1 1111s 01115 111111111 5 1111s 11.11 11 Ill 111111 . Ill 1 1. . 1 1.1110111112 01 t111r11 Q11 11.1111 111115 11 I1 IIS 1.1 Q9 It 1111111111011 111111131111 111 1 .1 . 1 X1 1111.1111 0111.1111f11 11111 11 lf 1111 111 1 .1 111112 1 19 0011 1 11 I1 . 1 ll1l 1 ll N 11 1118 01 10 11111. U1 1 11111111111 1011 11118 H1111 C 1 111 sl 1111 1111 111051 11111f01111 1.1111s 111011 10111111 111111 111111 10111111 111111111 .11111 11111111 011101011 1n 011611 11.1ss0s 111.11111 1111111 111 111111111 1111111 1 111111.1111 111 4,5100 1010111 .11111 11.13 01111.1111 .1s 1110111111111 111 11111 111 1111 111111 lIlSt11lCtl0l'1 1.11 F1 R11111 1.11111s 11111011 1 1110 11 s1 111 1111111111 1115.1 1111 111 111f1Q,0S IQ 111 01 011111 1111 1.111 111311111 11111121112 11.1111 111111 11110 s1:1111 111 111111111118 11 1 211111 11 as 110311011 01115 111 1110 10211115 1111111 111111 10111 11111111111-11 T111 11111g'111g.f 103111, 11111111 lS 10111110s011 01' 112111 11 11.11111 L1111l1s X1111s11011g .11111 11111101109 R01 50, 111111 Qp '1 111 111171 11111111 1 O l S 1111111111111lll111l1l1171l11l1 S T1 - V 1 ' ' Ag' "1 11 '1 C1' Qs, '1' -1 'Q' 1 1 1' 21' ' 1' - 2 -A . fl. 7 . - I- L-1 - 1 - -v 1 1 .1 14' 1 1- - 1 1' ' E , .. . . . . . . I :1 'k. 1l,1l'1'OS .' sz ' ' .' 1' 1- ', '1 -1 '1 '1 111'l l.'1111- --11'0 3 '1111 '- - K, 1 . . A 1, 1 1-1 11 .'1"11.: 11 1 r111z11i1111 110- 2 1 1 - '- '1' 'l'111111'11j1-1-1 111111 its 111-f'i1111i11j1' 111 .l111.' '111111 Q 1111- 1-01 ' I' Q '- -1 11' 11 1 11' '1'1i1 11' B111 J. 15. 1,l'l'1ij' -1111 E 1 Q11 11 1' . T11- 1'z1l1'1-S z11'1'i1'1111 S111111-11111111' t11'111' '111 -11111 1'01'1- 2 1'111'1'i111l 1111 1'1111 1'1-1-11 1111111 A131111 first 11'111111 111111' 11'111'0 111111-11 111 11k1z1- 2 11111 - l'111' '11111 0x11i1111111l 211 11 - S1111111111-.'1111' 11' 'mit 'li S1 11'. '111ll'f' 2 '1'- s 11:11 11' ' A '1' . 'F1l1'K"1 '1.'11 1" 111'1z 1 111' 611-0 111 1's .'1 1111'. 2 ,, . . . 2 1 1 1' ' 1- '111 f 1 1 1 1 1 1 1 ' 1-' E 1 IA11 'A ' 11111-11 111 "i "11 "'11' '1 'IQ1 E T1' J 1 " - ,gg 1 1 ' ' 1' Q1' ' '51 'lc ,' 11' .' 2 '. ' 'f .' ' I' ' 'Q' " ,' 1' ' 1 1 ' U1 '1 E , 1. , - , 1, 1 , . Y- . , , . , E . . .ft 1 ,' ,lull .5 ' ,1 1 . n . V 'y C 1. A 1 W E ' 1'-' " ' -' E lIl1I11I1Il1III111IlI11IIIIll1IlilIIIHIIIIll1111111111IllHlllIlllllllllllllll1Il1IIIl1ll1I1lIllI111111IllllllllllIlllll11I1II1111111111IIIllIlI1ll1ll1I1lllIllIll1ll1llll"1111I11l1II11 111111 1I 111 1111111111 11111111 11 111 1l111111l111I1I1II1.? EJ? A N L Tg'lW4 X 'Pig X MUSIC 91-if 1 ' 14:1 'gf X 7 XXXQ1 gi XY- W W ny' X If , frf16fvf..,ixXX X X X ' VV X f ' Q. ff X X ff' 7 xx X X W X , mm f 9- -- FEEQQ fm' X '. x -b N 'X X XX I 60 SENIOR ROOM!-IR '25 nn n umu nm umuuum nnummmmnnmnnmmummun I nmmmmn m.n,,,n SEN1OIlBUOMER'25 61 nn I 4 A lunlllnulullululllulnllllnllllullnnlllumllul I fl In llllrllllllll I 60 SICNIHH 1300311-Ili'25 ullnnlnuuunuunnnnnunnuuuunununlnun:unuluunllllunnnlullnnnnlulunnnnn nnnnnnununnnunnlnnlnnlunlununnunluurunnunn 5,Ill!I1I11III1IIWI1IHHIWlHIWIHHIUIWIIIHHIIIIIIHIIlIIlIlHlIllYllIIIIlIlHHWINWHM',KNVXHHYHINHNIMH!NIWNINIHINHNINH VHHIHHHQINWIVLHNW HN V 1' .H,IL,N1AN,w4N Nmw!,!1NLMm1NN WW!! M HMM' :az S J XS I IRI :z H 1 WH M I M1 b Ml HN H mum! HHWIIMNIXHHIN WIHHIIIHHINHlllkvlillvlwllt HwmlmllbluHHHIKINHHH HtmlLINIIHHIHNINWHIHNl! mr w Hwwrmlumuw mlm!! A TllliI'1I.Rl'1N0 Illuu Svlmul,Hm'l11c."l'1:.x Pu AN 1 G .s' Q1'.xr:'l'lc'!i'l'lcs ww ' H x- -1' H1 ' 'Ha ' 11 ' W 2 ' :H : w w w :1 ummm 1 f 1 115 A . , ,, The Glec Clubs , xx .lm 1 N , 1 f f f X NX N N ADX 1 If mhf , N X, H f o ve nm ot xr 14 :N 1 Nc 1 1 1 , x N N 1 1 N UU ll H 1 The Orchestra . fn INIINIIA 'dlllldllfbll ol lu mn . 1 ll f 1 N O 1 4 Q lllillr 41 1 N fl . NU , X N fu. 1 1+ DIULIA SHN fx f AIU N l 1 4 I I0 01 1 HIN 1 N f 1 ,lx In 0 N xnpllmw N1 1111 lu 51 ll 1 xv Nfl N N . 1 'N A X h Nm L ' IIN rom! 10 ' 1 Il0Il .11 N , I 1 mlrm Nxmhx 1 A u I , X om N x v . ll ns M IIN hf X 1111 I All INN llllll Jdll 1 H10 N HH? hd 7 tl uarletles sf 1: I 1 1 1 D is Il ne 1 N X v N 1.41 1 Xin 1 I 1 5 1 N1 ' 4 s J Ol 1 I 1 I 1 I Ill N 4 N K x xx I 1 1 X 1 SP 4 lllllll DW N Klll , x xv x 1 e - a 1 ls Q11 mugh hlghls upon hex lhlhts In Ullldllfl Nur NUDPIIOI OISZAHIIAIIOIIN lll so N mmf A rum J SICNIUH IHHJNIICH 'IH gg' .........,..............................................,...................-...H..........H--H...................... ............................-.......,........H.......................... ... :zu w w':mi:'ww'1'w:1www,xh1'11 whwwwhz ww V: ' , ' M wvm' hwww 'vhxhzwwwws w H 1 M hm 1: N , w w , , 1 M z.: 'l'h1- I'u,'." ' 1 Girls' film- Fhlhs 2lI'4' IhA lllKl.'I IDl'UIIlill9'Hl music-ul ilI.'IiIl1lilHlS in lil R1-In High Sc-lmul. 'md h'1'.'v- m'uiv- as muvh 1v1'm:1's-up ami arwnrhplislmv-d HU mur-h up ' ' mlvp'u'lxm-IH in sv! ml. Ms- Arship in hulh is linlitvml.aI11I u'1.' vlmse-n way-ly in lhf- 5 yay, Ihr- Ulm' Fhlhs hw-"inning wurk 1hl'Hl'Iit'Hlly at lh- 1 - ' 11 ' ,A -I ml, 'l'l14-4li1'ls'HIn-f-VhlhIm-visllu'l'1.'l hwh ol awe-l'yfi!'I!1ps-rir14I,vx1'n-pl Mmluy, und mn :u'liX'ilj' pvriunls. XY1-mlm-,'fl'ny 'lnrl 'l'hu1's1l'ly, al" l'wsv1'vs-41 lm' lhf- lmyg' tllwh f'luh4 'l'he' HIM' Vhxhx, lilw all Olllvl' lIlll.'iI'2ll m'g'miz'ilion. in lho' sch I, :uw umivl' Ihr- s 1 'I'YiSiUIl ut' Miss Ile-If-n C1'11mhauf.:ln, 'md have- ln-vu 1-xf-s-plifmally uv-ll lxamlh-wi. 'NHN'WwN'iHM'UlWiM 'l'ha- U1'f'l1:-sim xvls the- hly " l 1111' ' ' ' .4 l" i in svlmol lhis yu-'ng lhv- h'u 1 Ih'11 wap bs-:un 1-arlivl' in th- yo-'u' by an mn-ut'-:own siire-rrlm' h'1vihz: b -vu miiswvnw ' - . ll wi: wrxlmize-mi .' un alhln' svhmml ruwrmml 'and 1113110 ir: firsl aww' "lIlI'0' in vhzg -I nn IM-Iohvr ills! wilh an 1-Xt'r'1lIi0I1Hlly vnjoyuhlv ' nl. -1- thu-I1 il h'a.' plwy.-11 im' m' Q 'vhml vmQ-rluillmvms, sw-vwal t'tln4-tions gix -11 hy th- r-ilizwhs ot' I-Il Ile-nu. and 201' tho- FIIIIIVHIS in r'l1:l1wl3 :ml un! uh! 'lly fu' 'uh-'s lhv' must Iifllillhll'11111511111 vI1lvn'lz1il1111v-11l in lil R1-no llizrh School. 'l'h' llI,'H'l1Illl'll1'lli0I1Ofllll'flI'l'h1'hll'H 's ' 1 ' ll wx: Sa: 7 . 2 "'- .1'hI'0l'1l4'l' ,Xrlhl ' Pulls, IZ:-zl1'ir'v I'- 'gag First Violins- fI'fH'l'1'lI Nlf'f'1llly, 3I'il'LZ2lI'0l XYiHI'l. .1'1',' XII .' ' if, 1:1111 Jw 'PIII Se-' Y' Iins Ilfllllill' Hs-1-mr, Ala -' If' Iau im- Y wk. If " ' .' " sm: f'I'l'iI1l'I Vw-il Mm lmw: f'OI'll1'I' Waylml Lvach M'1r.'hrm In- Pois- lvr: 'VI' I mn- 'lisa' H111 h'11'l, .Xrlhl ' King, .Xmllw-I For lh'l1l I "li .1 ."-av -2 Pi' U- MF: I" ll gl 1 H: j I"0l'lllUll .XHv11, Ifllllvl' l4zml1i.l+-V, Kv -1h " HH -'fr'h. W 'w 1lU'lN1 1' 'I'hv Huy." 'mrl Girls' QL1'1'Ia-In-s wwf- ho! m'p:ahize'ri ulllil Ihr- sw-1-mul Sf'1ll+'SlvI'. hm sin 'nl thvn lhvy hwwl hw-n doing: work that is nm!" than 4'llUll,Lfh lo nmlw 111 lm' lm.-I .I I' I"m1' ul' lhv GI:-v C'h1h'.' howl SiIlf.J'I'S. lie-nmlll Nlll,'Hl'2iVl', II41 " 'el llzill. Pall . un. 'llll XY1'il'lIl4l .Ivide-. f'HIllIlI'iS1' lhv Boy." Qll'lI'I1'lIf', ami in thv f'Ulll'.' - ni' lhs il' shorl 1-:uw-vt' the-sv fillll' lww 3111151 logvihm-1' 11 j1l'9'Hl mtuy IiI114'S bvt' 'v both lhv stu! int body 'ml Ill!- sid - slalln- -' lgs, Imula Mzlrsll. H1-Ivn Sl1mlgl'1.'s, lille-11 Rivv, 'xml l.0l'4'Itz1 XVl1itar'1'e-1m.'sv-.'.' voivvs thu! hh-1 11 he-uulifully in lhe- 41iVls'4gl1'l1'In-tlv, and h'1 1- mix' 'n .' V -ml vnjoyuhle' I rs I '- init Ihr- pus! 5 l11P,'ll'l'. I-Il Rm-nu High School is vi-ry proud ol' its Q lHl'l fttvq, nd v0mp'i1nvn . Miss "mmf ' 1, - i. ,I--bv . hi. U. 5.1 .. ' ,- QW ' ...'.mf.,m:wwwvwuwm,wwuwvwvhrwlw1XawhunmhmunxmhhNunnumummmulnmmllhlh.m:wmw"w:'xhu'm::ww ww'11w:,-ww' 'NM WW'-WH"'W' W W W"'W:': 1 X 1 u 111111 In lllulllllllllllllllnl lullnlluluulll 0 lululunluullllllnllllllllllulull 111 1111 11811 V . . Il 11x I4 1 xx. 1 N . , xx. s 1 1 1 11111 R 11 s11l11l ., . N N x1111 xx N N . 1 111111 1111., 1 .11111 ss 1 . ll 1 1.11.1111 I1 1 . 1 s 111111g,1 N.l1lN1Xl1lL . N 1 1 1 1 1111 1 :1111 ' 111 . 1 . 1 LL 11 .111 1l,11Q 1 111 11 11 1.111 1 s 1111111 111111 1115 11 111111 11 N111v11.1x11 .N 1 11 1 1 11 1 11111 11 1111xx11 xx.1Q 1 1 x11111 Ill 1111 111111 111111111 1111x s . xlll 101 11 ,.11x 11111 11111 1111p11s 111111 11. w 1 x. s N 1111 111111.11110 ,11111 x11 1 x N x111x111111 11x11 111 111. 1 . x 1111 .11 Of 1l1l1l1l111X 11x SX1Xl'l R . N 1 1 11 1.1 1, .1s 11111111 1111 111181111111 111111111111 9111111 1 11 IX .11 1.11.1 .1111 N111 11 111 Fx DSX 111x11 1115011 111 .1 1111 1.111111 I1 11111, IS 1 1 1 1111141111 1111111 F12 S11 GOOTQ11 1111111111 1 .11 . 111.111 1111 AQ C lptdlll 11 111 111x 1 .1x 1 ll 11 DX ,x1 I1 11111 111111 q111l111 .1Q M11C111 11 1 rx DSX 11x 1 111111 1111 11 11x 1111 511100 S1 Ill 11111 11 Ill 11 ll 11111 1111101.12111 X1f'l1 11 N111111.111 11111 F1 Reno 1 1111 1 ll 1 x 11111111 1111111 1111 f11111s 1111111111x 1'111 21 S Ill 1111 D11 Ill D1 11111 111 1111 N11 1 1111111Q1S 1111121 1 Illllllillllllll 61 Slfxllllx U1llJ.1L.11'125 "111 ,111., 1 11.111 1 1 1 711' 1'ff11,f7f'1'f.'ffff 1.1111,,11,1..1,1,..,,1..,,,1., ff 1,,1111.,1.,,..111.11,111 ' 1,fff177f.fff1"f1f1f"1ff1fff1ff'11f.11 11-1,11.1.11.11111.111 gg 1 L1 1 EE Tlllz' I 'P1 '1' 'UVIJI1' '11111' S1-111111l's -1111111-11 111111'-1111, 'b111l1' Gxl I111x'111'," xx'I1'11 '11s g'1x'111 115' 11111 111:11 s11111111I 1111111 c'11111.' 1111 lJ111'11111I1111' 111 '11111 11 "ls 1111 E 11111.11 Sll1'1'l','S1.1l1 111-1'1'111'111z1111111 11x'111' 211111 11111 11x' 1111 11111 .1 1111s. 'l'l11111f1'11 it xx'-1.1 11111 first 11111s11-111 1111111111ly 11111 s11l11111l 11:15 11x'111' gi ' "1111- E 11111 11111 z1.'si.'1-1111111 111' illl 11111si1111 1111'1111111', Miss 1" la 511 1 Miss l11':1xil 111:111z1L111111 1111 1111111111-111111 S11 1I111'11x' 11l'l1 1111 E1 121111111' 111 " 11 '11s- 2 1s1' -s xx'111'11 I11'l'.41'11t, '11111 1111 1111'1111 11111'1'111'111:1111-11.1 1 ' 1'11 3' 11- 2 ll'lIll'12l1 l'l't111.11S. '11111' S12lLl'1'Sl'111llQ'11l 11111 1i1'.'1 '1111 xx"1S111'11'111'2l11x'11Sy 11 1, 1 11111 1ig'111111,g' 1'11.4f1'1 :ls 11111 11111'1:1111 1'11s11 xx':1s 111111 111' xx'1111111'1111s 111'211l1f'. T1111 S1111 111 :11111 1111111 :11-1s 1l'1l1 1111' 111111'1 1'111'111'11 St'11.llI' 1'1 141 31' '.1 1"1w- 2 i11,' 1-1111111, 21 11111114.5111 11 1'111' 1111 111.11 1lU1l', 111111, 111 1 1 ' xx'11. 2 131 1 1 1 1- ' ,11.'1'x'1.'y11111,1:1 1' Si ' 11' 1' ' , 111111 11111'11 111' 11111 s1111'x :11111 1 is 11111z1s'11g' 11111111' ' ' 11 1 1 ' ' '1 .' 11111- 2 1111 111 11111 1l'll'1. 'l':11" 311111 ' 11 1' 1- 1-' 11 91: 11 S1111 ' "1S 2 111111111 1Nlz11'.'11. 9111 x'-1: 111 11111' l111.'1 111 1111111111111 11' ' 1 1 s ' ' 1111 11:1 '111u':1 911111111111-11-z11'1111z11i1x'111:1111' 1 ' s 1 'll'. '1'1111 11t111'1'11'1111S 111 1111 111'1x' x' '1 1 11 1 1 1 ' '1 -' I' 111' ". 11111- 2 11111, '13 11111g'g 11111111 N1-1 1 1 ' , 1 ' .' 1 3 1 ' ' 1 P 101' 2 :1111 I7xx'1-'I11 S12l1I1 7' '1 ' 1 f" 1' , 11 111 ' VS: 1 1'.' 2 U1:'1.'s1. '1f"-' ,111F','1'.'11'11: '17 - ' 1, .' " E 1x121'. 1 13 11111111 1V111111111', 'f' N111'1: 11 -1 -1 1 1, '. 'Q " .1 - 2 1' 1111: 1.1-1'.'1N1'1x".',2sS"'1'1"1.'1 3: . 1 1 1 '1i1 . 2 '11111' 11111111111 11S 1'1'11111 11111 6111.1 11 '1 1"' ' '1 u' 1.' 1 110 .'11111.'1:1s1111 '1.v",2 1 . E 111L:'11S111 IE g"1z11j' 111111 1 111 ' 1' 1 .p11111- 2 11111 11111-1'111'111:111111- 11111 11111' 2114.1 ,' I1 '1'-'111' ' 1 ' .' .' ..'.1T11. 2 "11-111111 1 11 111 11 11 1 -1 111 11,1 11 1111 111 11 111-1111 111 11111111111 1-11111111 1 11111111111 1 1111111111111111111111111111111111 11111111111111 1 1111111111 1 1 1 11111111 1111111111111111111111111111111111111 lla? 14 rf XR Hr MA gg fx xg N Z' I fs' X.1 J! Z xxtx f Q 'xii X CELEBRITIES :Iii-szfrll lxlfwfmlail' 'gi- Ex , fra Tj? 5 f aff 2' . f- E QA L7 f 1 E . 5 ' fl' N? , Fw -T. , J . xx lx 5- - Nw vu. ' ,M ' K L1 .A ' IJ X x-V.. A 'IX 1 ,L I 7 fly 'lj .gf U! -f f ' I 1 lvml, , f K' ' ,C I Q , f J .NJN fu f . N 1 H: 'Wi-ef 5 V J 4, an ,V 1 , I 7 V 3' Q l' J 'I EN I 2 if jf ' xiii E" Y- I X 0 X J N' N 5+ YE ix QV A X-xx fn: S K - I f Q 1, 5755 f' QE fg ' 1350 2' - l41i?Qf BEA UTY lxllllzlt 1',v4' ullill' . lfllllxl lllllll llll'XX'llEIlHXX'1'llIl Xllll IllX xxzlllll-llllllz' zum- XX'2l. llx lllt llD'bl'H1ll'll lvl XX'lIHll'4lllIll' XIl1llllX Qlllrlbll llll-Fl-1-lll.-.1 l Ill ll l X4lllillll'l'4l1lI'lI.lXXIlII1l"l' l Xlllll lvl-zlllly' lilFlll1L1 . . . lil XXlllX4llll1'llZll'llI4llilllilrllllllvl' XX llll llllXXl'l'S lllzll llllllllll ill Xl lx l lllx' 1 llllllx lllllI'l' Xl':ll'l'lllll1. Xllll 'IIX flllNXXf'lA l Nw- 1-lll:ll'. Xlllll I lll lll lll llll- lwlfl- Illllll'l'1 lll lllllr lllll ll xxlll ll-lll:llll lla lll'l!'lll4 ll llllx Hlll llll lllx lflll lI2lS lllXX'2lI'4l lH'JllllX. lU4llI1l1.1"'IlflllIXX2iI'llLlllllll ll IX 'll Illll Ill lxlll1lll4'SN, lllxl- l-l' lllllX Xll l1llll'2lf4'1lilll4l Ilzlll ,xlllll xx IX XIllXl'.Xll Xl l l Xl l x .. . SENIOR BOOOMFR 25 ' 1 nllullllnnullnlulllllunululunuuluunl unnnlu nunllnullInIInllnlIllIlullIluIInllIllIInuuInnnllllllulnullnlnnlllnlrInllIllIlunnlnnlulInnlInlllIlunullllulunlnnullllnnnllllll ',-44 Lil ,. 3 V, 4, 1 .gm 'E Q52 W 2 ki ysf, IN ,,, W. Y E, as ..,. Sax' .f 7 bhesgf 1 31: .sz .. ..... -1 ns H Q f RFQ: Povwa C3 ,M w ? X.. ,, Q- , 91 nm 1 1 SENIOR BOOOMFR 25 y 1 unnnllullnnunuIuuulnllnunllllnlnlnllunlull :W Q Lf' , j xy! Af?-.Jr xy PUBLIC ATIUN fNI"lI Ii4'1PX1IfH 'Lf ,I - .mm .mmm mm.-mm-u fi? 'Lei r- v ,VI ,diff , 10+ ll' If r' p ,, ', 1 -- f 1'--4 J 1 .1 baba' , if 551' ,V A Y 1.44 A ,vig 7 ,' -. v ---Y-El, V - t ' Z I ff I 'f"1L ff 1. A fi' 1' , ' 1,1 A " i A, V . 'K 'Q - -S' Q I M, X .nj -, 1 - S . Ja rf ul, A -4 .K-'Z t ,-51 , ,Z rn ' . . . wird. f 0" , , . , -,., ww w rw umm ' 3 PGN? IEE 1 1 itll! CVARYII 0lAoll I-an jg 'rs-:mum v-14-fir E.H.S nvor-H1 Cards An NU UE! 'i2,"""1 Be Produced W 'b' 5.1 li Crlhnon Theatre m"'l"'mll'g"bM.,,, -,,""'.,-, I December 10-ll Pep lg as o a uun orc: ll Girls 0 mnlTrul :L This .Ll KIW L 9 OF EL RENf EPUC A MEET hoo sul! DOE uno o F FDITORSA O I P A I I 1 L WHL, Llfl Y' 'NVD' M' G ""'zf"Iitm."x. .2 Sl-:NHJH lmuxllcli '23 llll llll Ill Ill l I I I I llllll ll ll llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllll lllll llllll I I Ill Ill llllllllillllllll .' A 1 Vl'.CZ,.,,,, . 43' L. ' , l 1 ' :rr ... , . ' - f W 4 ...Mal . . . ! 'i - H". . .' Q 1 ' 1 F I ar: 1.6 ' T..,.g.:,p:Hl ' . , 1 H 2 L I ,,,.3, ,.f.?,,, .L-,sl kr t . 1 t . N A Mmanu, r Av, nun 1 vm ' 'man 's . , 1 'L .. vf 9 P- ? ' , 3 - "' V w cf a , E' I Q jr. 1 r j . ' 'f1. H-A l T 1 ' ' f . 1 J Y X Mx, 'I I - -:wk -N ,. -'I NIOR BI OVIFR ,' 's A , 43 9 ll N I I ll IInlIlnuuluInnunuuulnuunnn ununnulunnu ll HH Publzcalzons It Ns x ,x N fx IIN Q " r ' 1 I N cl l lkllllllllg :IIN Ll itll IFIOKIONNIHH In V119 Ndllli 1 X 'U 1 10 x x 1 u un NSOIlxt'l on tfnlhtullw and the mem Q-1 . Q . PIIIHIIIIQN or JOUIIIAIIS x ANNUAL STAFF CHOSEN ml U nm E H S Boomer f N N 4 U N n 0 ' X ' 1X1 N x llx fl 1 ' U U 1-0 M lm N 11 N 111 1 xx wr 1 I NINII ll x X. M QNNIIISI l l D11 N ll 5 Ill J! X .., XX 1 IUIIIAN ll I If NNINIAIII Ill' NN NNINIIIII ll HX H Q 1 Il HQN lllmlllrlgt I N IL. Nfl!! 4 if-'fl xx N N X LJ x xx! N xx Xl lllln 1 N V L. 1 IL nm + hm 'f mm fl! I M nuun ml anlv mug 4' 6 555001 0 X NL! 1X4 1 IN ' Hlflll 1 ' I Q N 1 X N 1 1 IIN IX ll ll: 4 N oomex u In nu urn pub N 1 1 1 1 and f'0IlflIlUP1 0 funn 0 1 lmxmu mllomn IHOIIIIIIIW dt the lax! halt oi the filth 13911011 Specml dxslgllfllkllls une glwn each mem PI or In 1 .-1-N num UI lev lfguldlly am P Q mom mx 0 m :lx . 1 to bxl Q NN b A :M n umm ' . am wpeufn fs xx: It me 14 1. w app: I li to put 0 . SN f xx mum.: lhow Illdxlllg A If lllf ll dl X Q N -lllvss KH ll ln NIUII . 1 A 1 I . num 1 lx N will f 1 and hem 1 btlmxrh me NOLIPIW note s x 10h 'flllllily f dunonx 1.11101 l 4 G 1 N x . x sm wax Q N x NN All! x him x r 1 Q f f OK r N 1 lc N N x f . vnu N A -lx ld P an vu .ami runIfnn+d an xml Amount or 4 comin . x r w + na w md 1 + fx tl Roonmol .X mr N xx punnng. Iron Re IO me c f N Plvv A IH c mnmm: the tmm ot N pa. re-1 lm 1 HIIIUIIITW to mf 1 ll mud at man 1 1 1lll4 1 N ll N 1 1 N Tl UNK oo .un In Jllfflilflllx . N1 4 1 1 1 lin Q P Nll un 1 1 frm bf . ll ff Wlll 5-'IIAXIII ll I ' IN ll Jl l lf: Nl 1 1 -l N KNNIN fl N dXl I 1 P N 1 he lm N 1 1 1 SWAN iN HK! Ill kx 1 l Il NN QNX 1 we 1 f 11111111 T1 SICNIUIK IHHJXIICIQ '23 "U lnllllnlllllllllIllulnlnlIluIllluluIIllnlIllllllllllllllvlullullllnllollIllIllIlllllllllulllllllllllullllllllllllulllllllIlllllullnllllllnllullullllu :':N ilHHHHHHlWIW,JN,H'MH1MMk H! WWI! WIHWH, YMHIH'HHH!!!'EIUIHWWHHwHHHll1WNIlWHW.HWHIN1'HN W-N' ,N M X I 1 1 ' , " ' A I -w clzlss was zuidml to Ihv El Rvno High Sc-hmm! l'lll'I'if'llllllIl lhis j"'2ll' in ilu- Ifvrm UI ' ax ne-ws xsrilillgc-l'1:s, into wlmse- llamis w'1.' plan-Q-nl Illv 1ivsIiniQ-s 411' llll' mn svlmul puhlu 1 ' rio lhv W fe-lily li. H. S. Ihmn1er'1n4l the Allllllwl Sf-nim' I! NbIIlf'l'. 'i'l1Q- 1-lass ll'll an nm E b Lf' ' M- 1 I-5 b - - ' ' . 1 w'1,' Q-ve-1' sim'--. 'l'l1:- lun 1 blin-'U' 2 Ia ' - b -1 ' " l "' ' ' - b 'suI'll1f-vluss,zlssixu-mi by NIi:sIi0s+-XX'i1rl1 i wr, IP'll'I1 -mi m'u1y ol' xhv 1 " -' ' ' ' ' 'pm in the' 1-oL11'.'v ul' Ihr' M111---ss. .,. , , g -1- -.A- VY V W- 7--- OO W XY 'Q 1111 Ihr- Se-ni 1' lim X1' is pm- ' ' ' 3 Hr '21 ' ilh' u ml -1' the- vo 11-11- W . . . , 3 V--f--V ---V f- - - - ---if sl'1If X'l1ll'l1 1: 'xs lull wx: i '. 2 1'-l.2-.127 .:. 1 . . - - -- lqwl , iff, ,,,, ,',,,',' ,,,, ' 3 f'l2ll'lK'f' I4.ll.'um'll1, 1-4l1lm'-111-1-hlvi, - l'ulvlisln-11 ww-IQI5 hy ilu- slula-nts wi' lil 1 H01 A ,.f.,lSk,.V us'-iglunl ,,,li,I,l" , llvlw lliuh Sf-lnml Nwxx: XYrilin:: 4' 1 ' , " l H 3 -if-W -- - f-W---- I.+-on XXz1yl'ml, lI2lI'l2lll I'1ylu1', .XII- Q "I '7 STA "V , rlrvl ' I'!l+'.'.',.il1I' 1' zlssixlz 1I,'. 5 l-I4illffr-in-l'hiv1' H415 Ilan 'su-r .. ', . - H., -, 4, A , E .Xssislaxnt l'I1liL1vl' K1lht'l'illl' ICll.' Y X11 F' 1' um 5nlHh' X H I Mud I", 15' HI f lf:-:ull1l'v I-hlit 'I' l'lzlVi1'n- Plllswwrtll Will JVS, E .Xs.".' :111 l"1-ntllrv lhlilfvl' Nl: 'inn 'l'ilj'll'l' , A I I- 4 I .4 f 5, .ivu ,,3,m,,,. MH,,,.,,4, SH.l.,,t1.,. 3 I.:-nm Mm, h, hu, 1111 N nmrmxzf 1, T ,Xllzlvllv lielitul' l':1uI Mmm 'H - U- 1' ll-lg... 515,-Q ' bug' Q A .XllxlvlivlC1iil1rr' .lim IG, Sll 'th V , , Y A, E Club linlltur , Iilsiv lil' vu 1 ' J, li' l'-'YlY"1Q- f- NH ll'g'l l",' ' UUIIIIPII Blu: f ': '-, zulu-'l'.'iI1L. ' - : I-,xf'h:um.:v Imlnlur I-,url 1 nr-IQ-QA , Y I , Ilu:-im-rs Mum "1-I' Au: ' Mint fn ' ' ' Nfl- 5711-'UIPSP l5"lI'l"U 5111-'44l'2U"' K1- -lh K'lHlIll'iwf'll, 2I.'SiSHlIlI 'ul- . lftunim-:,' . gr, Hull llulwm-k ,,, , , , I, I-'in:11l1'i:lI Sa-1-'5 Ka-nm-Ih IiilHvH1'iS4'l1 W IQHFHI ,mall lf' I' I l'ix'vul:1Ii1-11 Mann: "wr ,IA-nn XY:1yIzlml I'.lll'I1 Ixlfwg lllv'I'2i!'5'. 3 W XK'il ' il -+-1'. nm: 3 ff- . xx Q l'1ul M , nlhh-liw, Q X l ,X W Mil 'Ml Sire-1-If-1', :iw-pz1l'llm-llizll, E .lin IG. Slllilll, 1'il'l'lll'llifHl. ,i ' X I ,Q Q 'V+ A 92 ,S N Vu- th' rm: mm- film- 1921+ lllv ww j R -f' and armllal pllblivutiuns lmw- as Ihflil' uh 1 ' ' A "Win Kurs Iwo IUID2lI"ll1' 411111 1li5liIll'1' ' I' "I ' Th ' f,lI'.'T I3 " I' I ' y " ' " S li.'h' ' I iI is lll!'I'f'l'Ul'l' I0 hz- 1'X11vt'Iz-fl lhzlt I f-rl on S-It-mb-1' 223111, ' ' 1 I pul ' .' 'md lmlh wiilurs xvmllml xltf ! - - ul mn 1-ve-ry " ' " 2. le-.'.' ' 1 publish umm-. Q -Y . 'v I . l I , X ' ' Sl1'l 's Ihf- vnsm- Will! Ihr- Sf-Him' um f - 'H ' ' -' ' ' " " " ' Th .' zff x" .' f-le-vu-11 in fJr'l1hn--1 1 -,Q Z ' k ' 'I' " ' " ' 'V Y ' 1 wow ilIlIllf'1iiElI1'Iy, ll has In-e-n doin, th ll 5 ln onlvl' to 1' 11?-vv gh- Jlor .' I ere- M-,W --im.,.- ' no ' mi Y ,ng ll mt. un U 0 I fm lhv pllrlluglwlplls xx:-rv lilblll' bv Ihr' , . :hr 5 - ol ' nf., 'in +-1111013 ' l .' - - 'l . . , I - , 1 Q . . , . Stl , Ihr- C'lll,' nvrv 11111111-In ilu- I,u1'+-:111 OI 3 sluf .' 1 1' 1Lll"tlI z ll mtv ul . Y. , ,. ,- E .Q Y ' ,. Inn " 5: 2 Hhlzillmmlu l Hx. :xml lhw p- ? 'ln lnquh or NO' A 'U ll 2 ink I' ll - xu 'I' UI' thu- I"l IJVIIU XIII fl" "ln E 11' " I' ' fuer: -ss ur' this bu." '-'A U ' A X ' X ' ' g Jul A Mis' Bud UHm.m.k 5,311.1 p,,,,h.,. KPN, Ihr- bllslnvss 1-nfl ul Ihr- .XllIlll'kl hlui lllu nf-rl K' H11 -is:-11, XK'zmila K'2il'l1r-llIQ'I', 'mei Lew- Nr' 'H1 111411-w'I11i"Il1 lll4lI11lf'Al' 211111 Ilgf' I pil . Q wht Pm Um HH. ph,-'..,,,m, , ' ion- lh'l uhm- :xml IIPI' llmlw'-Ilmll-zllxlv xl' Q !'I'i1'l Cm'le-+- was t'4-z1tlll'f- Q-:lil 11' ' " 1+-Ih il: " SU 1lllf'll.ll1ll." IH lull" I'l'0.l"f" UVM!" I 5 KM W, - up tha- 3 -' - slbl- lllv l'Q"lIlZ'lllllIl ul amy Il'X' 1111-'ls th: 5 y-h', - is -,m,gh,.l. . 3, .. - 1 or e-clilurizll .'lz11'f mwy llzxvv lllflllglll il 1111. 5 the- old prr V -rb "You ll -V+-1' 1"lIl hill". To Ilvnmllt Nlll.',2l'GlX'- pr'upw1'ly - 3 This f'hlAi.'Ylll'l.A e-Qiiliun, by lhv " y, Ihk glory ni' 1114- 1llIY1'I'liSill2 sm-l'm1. CNY W th- most znmhivimxs e-nle-rprisf- Elllvllllblvtl by it ln-ss !lfll'iUllS, n--ith:-1' il mu- Us-nnvll XYUIIIII ! tho- no-wx vritim. vhss during the- 5'-' ', lr bw- III -nliwm--11 ll1'I'l'.J Q was A ' g 521 - ', ' ' " A ' llll- .Xnj " it is :III mf-1': Ihr- l"'2l1if'1'h'l.' th 2 llfl' ' ' iv' " -I 'ui.', wwf, pic- l'f'Sl Its in his 1: ll sn lhwl is all. . mr -s. and lite- -' rj ' te- 'ial. Y , Ilu- In finanr-ial riiffivulli N- -' ' " ' """"' V w'1.' 1' "4-ri In ll'2iI1.'f'+'l' 'tx " ' ' " 1 thi' H1 '-vvr. this has he-ml il vm-ry finv - Y PII 'I A 'l'if'?iI1lUlhl' Pvmpl ' nfl pug 11' j'1'2ll'. yu I'lI' '15 lln' Hum 1-r is 1-on Q ' -I' ' x ' ' ' its '1 ', .1 rs cw-rm-el, 'mi lhe- 1-xx writing c'l'1::'s om - ' h' fron -tf in le- 1 t Nor- hm - is 1h'1t thus' HI Munn- will ' 2 2 ' . full ' its shining: 4-xzunplf-. Z. WWWVNNIHNIIN Hu WN 'HN HHJI11 WIMMHIUNHHHVIHWIWHI!VHHWINIHW1HHWIH!!HWIVIHNININNllIHHNlWUlH1-NIU'NUMHH HI! 1U!!VH,,tlU"N11N1N' HM HH MN !I!,w!!!"N!N'W!NFNWN HIWIH N Q O 4:0 'Z 0, 4 Q O 'i 15? hi 0 i D'q gb ,O gs af: I'I 'Q 'W' 0: .0532 9 O Q riff' Wa" 0564 -9421: 0 gl iw U 513, ti' 'u U Q' iff ' WITH Q, S1 - oun - N COLUMNISTS Efvnons I'IooD00 ff!!! CASPAR KAz1PP CLASS X X x x Ax HL MLIMT IN OF BE No Q SF Y LJ HL M LLTL EVILL B X TH -X L HANDLED TOUTHE PICK CLLANEx NRG P1 swov mu v H I N H keg...-auf...- ooL TABLES PV usmooa IN 'P NIETHER CAN WE THE STUDY HALL ECTATOR SEZ KW Oy A JELLY BEAN Ao H15 HAIR IS SOON 'ST ooKnl6 ROUND we SEE n LOT OF Room FoR1MPRovMfNT ON THE EAST SIDE OF THE BUILDING W Lf X I v ov u 11 'Qc q ...Q N, .' j . 0 . 'Zi' o' Q' ' o v 0 1 , l 'File W 'Q 0 'Q O QU 0,0 0 gg 'e I ' H. 'JI ! "oo ,Q oo , Q ,Q :yung .0 nb in gl ch i Q NJ 0,0 ,ffl o.0,0.,.q!i!, 0' ' 5: ,?.:O i :!i.' g. Q SICNIUII rzmmlr-11: 'gr ij' f I 4 I . i ' IX Iii? Q A 5 ' vm I 1 Q IL L ,ff Vx ff XI is X if z Q -Q 149 ' M - Q4 OFM 'QL 5 ' ' x 3 If A 'VJ X. if R '31 ,v fl' X fd is S XL, 1- Lb, 7 -' S -. fl ff f I ' ,' 4 I If LY . X5 ,CQ fi' ' f ' N , .xq f .Q x 7 " J XXX Pb X ' If X ,fn A LI . I . P! 0 , . A , L , , Q Lf? x".'.'L 'Q-TLT. . nf Q LL A I THE PARTED , 43- om Slhu-'I SJL LS LLL LLELLED QV LL " AXSBLM EY Iv'-JM' 'ff L E' '25, P1 I E 2 2 SWESENTEP 'V' IS33, I .0 Q If -X K H . o'i 'gk' I L: "' '43 if X 0 C' rm oo I mm , 0 U! sn - - A - I L ' M F, 4 H , if " N 7 y ,L ul O ogg ' .F fh-if - ' LI f-' ,- M I , , 0 - fl' 3 E .sf " I O I "' H C o . , :'0 Q, C D HID iv ,J If 3 7 ' Wu 2990 a 'Oi' uv v H,-.--vi' - N- ... ,. ,. ,.. . . , ,, , , V, , , V """" ' ' 'B '1""'7' 'W """'f"U2'i'i.""' "'Q?W' 'wwf' I 'oft'-in -Q 0 o 0 p 0 0: - I :lg - ,- Nu 0' I QOQQQUQD. , 0 ,wtf o Mfg 'limi INIR ATHLETICS ,1- Thi' FW fl X J! 'I 'fb 'f '1'-aa., SVNIHH Ilurmxll-11: -Lf, If N f'A . , f- X X 1.1 ' ,a X . , nl , X x7 H -A I A in I fix ' 2,1 v ' X ,'l 1 X XA , 7 - , ff- I Ig' T If ' gi N I fs '- A Y 'Q Z1 ,QL K 'K . . + f ,f 1 ki N ' ,lf 11 R! Nl' ' , L Q X 1 ..- -A . if-Xu 1- 13 S1-INIUN l11111Xl11fl141If1 lunnununeunununnlnnnluInnnnunuuuununnnunuunnnnnuunnnunnlnunuu11111111111nunnnnnnnnnu11nnunullIul1In:nunlnlunnuunnnnnn " 1111111111111111111111111111111111111111l1111111111111 11111.111111111l1:.111111111111 11 '1'1 111' .1, 11 1, 1 11 11 111.111 1 1 1 1 1 11 1 1 1 11 ,0.1l1l1l11ll11 2111111111111111111111 Sporlsmcznslnp s 110111 alone 11 15.11 .1nf11111y 111 111 11 xch lests today the dllllfI1CN 01 Il 1111111 ll1Lll en many hald 10.1111 111 11111 1 bu1 111111 111 1511 the goal has been a11f11n111 dl 111 lllllt 1 11111 N Reno because -.h1 lllx llldlllldllllll 1 11114 111 as been a Illtldwlllf 111 1 1 X1 school composed 111 young, n1 ll 111111 1111111g 1111 1111 1 l1,L,l 1 111 and fight clean 11,1 111+ llllllg 1111 ll 1 lhobe men 111111 l1rlXt 1 1 1 fought the bdttlu 11111 111 11.111 11 1 tlmeb but to f1111f1ys 11111 1 N u my SIHLPIQ dl 111911111011 1111 111111 y ll 1 1 .utlest cong1a1ulf1111111e 1111 111111 1flll1X1llll 111 sl as much 11111151 111 11l.111111, 1111 111111 h playmg 1111 I 11 S N 1 1 I Jn 2 ,jf 5 - M E , 19,5 5 iv ? 1 - fa d' 5 , 11 ,11 Z lr, 2 . 2 7-This ' ' l' ' " A Ille- 1111411 lllilllt' 11111 E 'h" ' .' 5 ' ' 1 ' ' C 1 f' . 'l'l11'1'1' 111111- 2 be ' ' ' ' ' ,' " 'e, ' l's Iilllllllll Q' ide, 2 ' : " - ' 2 ' s. 'l'l11- 11'11'111 1' 111' 111 E El ' .' J - 2: " " 1 2 ' - s11i1'i1 111' sp 'ls- 2 manship. 2 lt h' .' '.' " l21X'1 been 1'111111111'11'1l 'itn 11 2 .A ' .' ' ' f e ' Q 3 Z1 les 11' 1111 1 "1 2 ha' - ' '1' 1 ' fs 11 :11-1- "1:l1. 2 To ' ' ' 'J '1'1l'1-S1-1111-11 l-I. ll. S. in 1111111-1i1's 2 ani ' , ' ' '1 1121 lllf' l2l1'Lfl'Sl .'1-111'1- 111 2 all .' -, 1 " " i11 s11111'1,'n1z111.'11i11, 1 1-x11-1111 111 2 yo - '- ' 1 1 V1 ' ' ' ' 1 'IJ l211'1' 1111111 111111 my 2. he' ' ' .' " ' ' .' Q ' 1 1 1 s. I 11'isl1 y'1111 E ju.' ' .' ' .' ' ' - 'z - 111' li1'1- :ls you l12lY1' 2 ad ' ' ' A 11. . 2 f 1lliA11Y l.. .'1'1l,l,1I11N. - III1IIIIIIIUIIllIHIIIIIIIIIllll11111I1I4II14ll1I11111'1I1I1I'111'1Il1I11l11lIlIl14111111111111l1r'111 111 1111 11.1 lll 1-1 1 111 1 11 ' '111111111111 SENIORlHJUNl1'1R'25 79 lmmmnn um nl ul umm 11 1111111111111mm11111u1n1mmm1nmnnnumunnn , , "111111111111 1111111 11 111 1 111111' 1,1 ,1111 .11111111'11'1 11 , 1 ., 1 111- 11, 1 , l1I11lIIIlll1l!llI1 1111 1111llII1llI1 111111 1111111111 1 1 1 1 1 11 ' OO .. 2321111 A flI16flC Managers 111 111011 UI 11 1111 0 asus .11111 ld IC ll ll .111.1g11N Ill 111211111 11.15 111111 11111111 141121110111 118111001101 501111 111111, 111111 11.1N 1111 11 11N 10.11 111 X1 111111 X301 lf Q1 1101111 I1 S0p1l0lll0l1 1I.1sN 110 10111 the 1lll110l, dll11 0111 110111 1111 5111101 10111.1s Cu11l1.141, 111 s111101 1 11 Ll 11 1 111 105111311 0 11111 eral 111a11.1ge1, .11111 B111 C11s111, 1 11.11111 l111111psee11 C 1311111 105111, .11111 A11dre1F01111s,s 1111 s011110111011 111111 11111101 IIl3lldg'9IS 1101101111111 .111 1rv Jobs ldlllllg' 10 1111 1111111111 111.111.1g.f11s .1111 1.111x111g 11.1 tl 10 ll cam fllIl1lS1llIlg' 11.111Np011.111011 10 1111 111111 101 x1s11111g 11 IIIIN 111111111., an 11111e11a111111U 111 XISIUIIQ 1f.1111s, Pllllg' Ill 111 l1sSlIl2 100111 111 011 a 0'dIll1S 10 .1ss1s1 1111 10.1111 .1111 S11 111.11 111 1111111 dI0 p10 11111 1.11111 Ill3k1I1g'1.1Ot9l reN111.111011s f01 1101111 111.1111 111 r1wa1101111s, 11111111111 1111 111 st place 1n that 10x1n f0l the t93lIl 10 0.11 and .111 011111 1111111s 1.11111 801114 morej tlldt f1l1 10 .1 13118111183 111a11ager Tl10111.1s, Culmlmge 11.15 111.1111 a 1110s1 unusual S11111'0Ss 01 1111s 11111111111 p0SltlOIl, .11111 t11e 111g11 s111001, 10 QXIJTC ss, ltS appree1a11011 p11 51111111 111111 111111 a 1e11e1 a1111 S11 1-.1111 along 111111 1111 b.1e11e1ba1l 111111 111111 Ylllllll E 1 2 '111 1 1' '11 111' 1 fn '." .'1' '111-111 1A11111"M- - 1' '- E 1111'.'.'-' .'F1'- 1,1' 11--11" 1-.' 1'- E T1 ' -5- 11 ' ' -1-11-1,1-1111 I ."1' g . . . ' '1 . ,. ,. H . ' . 1 , 1 . ,. . 3 . 1 , 1, . E A . , 01, 1 K. . , . " ' . . x., . ,A , ' v 1 .-, - 1 - 2 1111 as assistants 10 '1'0111 illltl 1111- team. -X f'1-w 01' 11111 V2lI'10l1S 211111 S1111- E 1' ' - '. ' ,Q V'. . . ,.L. . . I .1 ...J . at, tl 1 2 t , .- ' .. L. .. ' ,-, f. - C ,Q 1' 5, 2 .d .,"D.t , ,'L. L, 1,' tl d.,A.'-.. ,f ., E .115 , ,,.. . 1..,, . a .. . ,L 5 ' V , . W 1 , 1 1 1 - ' ,.- 1 L- 1 g ' 2 ' .' ' ' . E, IllIl!l Illl'lI,l I l lil 5 H ml xwil V I M! X, VYXNN, ,!1, 1 1 11 'MW H 1 1. ,1 M ,H I l,Il!,1l, I 'HI Hmmnmmunm lmmlmm, mu mhmm ll H H NIOR B + . . . .- 80 SE. UUMRR ln I I II II I IIIIIIII I I I I I IIIIIIIII I I IIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInunIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I II IIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllulllllll Ill IllllllllllllllIIIllllllllllllllllllilllllIlllllllllllllllllIllllllllllllllllll IIIlllllllllllllllllllllllIIlllllllillllllllllllllllllllllIIIlllllllllIlllllIlIlItII1tItIIIIItIIllllllvlllllllilllllllllltll VlllllllllIlllllllllllllIlllllllllllllllllllllll t l Kenneth Kalbfleisclz Yell Leader Kennie Kalbfleisch, El Reno High Sch0ol's 1925 yell leader, is the kind of a pep specialist that a school hates to lose, for a GOOD CHEER LEADER is the greatest asset that any school or college can have. Nevertheless, Kenneth will leave behind him a standard for future as- pirants in introducing new yells and organizing the school which will mean a great deal to the future pep of the school, if it is lived up to at all. Kalbfleisch be- gan as an understudy last year and learned the art, This year he gave all he had and he has done high honor to the place. lllllIIlllIIIIIIHllllIIIlllIIIIIIIllIIlllllllilllllllllllllllIlIlllIIIlllIIllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.llllIIH.lllllllllIIllllllllHllIlIIllllllIlllllllllllllllllllllll Illlllllll lllllllllllllillllli lllllllIIlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIII nnnu nun nnnlunnnnn nun 1 JJ 12 L ff tifiiillj lll lN Qldlll 1l 1 ss 1 s 1s 111 3 1 g11s1 1111ut 1 11 Xl H111 1111 N1111 s 1 1 ll 1 11 l It 11al 1 0 I lenos football s11as1111 woultl 111st ough l1l Reno 1l11l not 1 1 tl s 1 1 s t111t 1l1s111aw11l bx ha11l lu1l 111111 wa tll4 11 1 Ill lkltlllit tlag, 1 1 1111 1s 1 1 1l111t1s w.-1111111s t11a1l1 l ll ut 11 111111111111 with lxttlgfislnt a 1h1 ll 1.111 sl 1111 hlI1gf1Nhtl lldlllh 11111111 11 uals losing to tl1111 su111111111s 111 11 Smith took the l1a1l 111 tl11 attf X llllghdlll 1111111111 th11 b1u11t 111 th1 at lh11111as tl11 t11l 11111111, I111 1 II 11s. a Ll 1 s son bx l1 w1111ls 111111 1lust s Ill? tlsdglt 1 able 111111l1t11111 d dgdlll'sl 1 1 s 11111 QS 11ss1t1 lll 1h11111s t 1 1 1 1111 llf at 1a111111g n111st 111 h 1 11 axs lll this t11ann111 111111 Nlllllllllf. hm 9 Qltdlll 11111 11 11a 11 IN s11111111l Kdlllf KIISIDIASIIIH tt su11111111 ily 111 all points 111 the f:an11 lh1 Indians sl11111111l 11 1111111 l1111t1111 th1 final 11111l1n11na1w ganw with flllflxdxhd 1 1 L 1111: Ihflll Lflllldl C011t111111 1h11u1 11111 although tl111 locals 1111111111 lllt 1111 12 to s 1 1 the expense ot Xkllllllgfhdlll blldlxlllg a 111ll11 bOIl9 when tacl1l111l bx Ll111l1asl111s ltlt 11 Pl a s11111tacula1 in 1.11111 1u11 1111 a 111ss IIPIIIN NNAIIIUIS 111111111 NlCI0llt'b on and 11110 th11 L11nt1al L1111t1 1111111nt11g11 Column but at th1 an11 t1n11 Cdlrlt-ld with th11n1 th111 llljllll x 1111 hay ost lf 1111- tbl bw qua1t111 tn s111n1n1ag1 w1thSl1axt 111111 but at the Ndllll-' 1111111 t11u111l the s111t1111s ot Glass w ho 11111l1tablx filled the w11l11 gap l11tt bt xxllllllghdlll a111l sha111l hono1s1nth11 1711111 11111111 Ill lx 11 uln to h11 l1111up La 1111111 1 Donald played the stellax 111111 bn co11st111t gatns an1l 9ff6CllNt' puntmg The next foul gam11s, that t11ll11w111l w111 stuctly cont11111n11 gam1s 11 11 111 11 Tl w1tl1 Fmd 11 SCOIPIPSN t11 with Qlllhlll 11 l1t1 t at the hands of Blackw 11ll 611 to 2 and 1 lt to 0 loss to th11 Oklahoma Ctty Caldmals The temamlng two non co11t111wt111 game s ll su 1111 111 the shoit end ot the tl to ll .11111 wlth AILIHIOIP and the final triumph OXYI tl11 Alumni 111 the Putkep 11115 game at 11111111 :FV 1 t11ll11w11 l 1 I11 1111 11 All l l 11 liutl111 111 I1 tlll 1111111 1111-11111111111 111n1l1t 1 1111 a s1111 111 Xl1lJ1111 1 1 1 1 ut 1 1 1 h11 ll4 sv s 1 1 f1n1 l11111l1ss:111111., Daw ttat 1t111g Ihtll 11111111 1 g 1 1 1 1 11 1111 Q Q Q 1 1as11n 111 th1 mall P111 1 1 l11n111-11lx 111111 B-'illlll s 1 i11 fri sf 11 fl 1 It s 1111 1 1 dsl 11 If lllt 111111111 t11 th1 ffl-xldh0llld C111 dl 1 td 111 n1u1l a111l 111 a hdlll t11u 1 1 Xllllflllgll lml1I111 x 1 ll 1111 1 sn 1 tl Ydlfldl. 11111 1 1 QI I. 1 1 1111111111 th1 ll ta llfl Ill 11 XXlI'll'llIlH s111 1 1 l11 lllf.. 1 1 ll th l11 1 ns 1 1 x Jll ln th1 fina Ldlllt l111w1x111 and 10111 the long 111111 111 tl11 ll t U1 llllf II 11 1111 l'l1111l1s3.1t111g 1 IP N ld ll X111 NICI11111 1l1l Hugh VS 1l 1 U1 llll l- 1l w 1 1 tl Hunmc' 111 1 1 N 1 ld 11 ass dlllt 111 1 1 111 P1111 IX ut 1 ha ll l PI l- 1 11n11 1 lla1111111 llllt tl1 1 1111 11 1 1 ' 1 1 us bw Ll 11luat11111 a111 11111 DY 11g1 t 111 1 11s1 111 tl111 s1as11n dl 1 1.ht as 11s1 1 1111111 th1 tts llt K 1 1 1 ll ll X9 fl 1 11 1 1 1 1 l11t1l 'X Xll s Ix111zt1sl11 ll11111111 L l111 1xdNhl Shaw Il' 1 1 ut lIl1 lllf-1l1w 1 Ul1lal1111111 1 x X11l1111111 Xlllllllll ln 6 X Q 1 I SENIORlit1t15ll1fIl'!S xl 111 115 nuvu 11111 nunnvu 11111 lunv 1111111111 uuvunuufv 11111111 nnuxununnnuuu 11 n.nlll..l,...q..., 11,,11,,1,1,,,1,, ,,,,, , ,,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,mmmI X 1 ,X ,.. P .f N' 'I V- I W 'I ' '1' 1 tl1"11 y Sl'ill1-1'11 i.'.'t1 -1l his ll1 tl11- g11111- witl1 l1I11i1l that ' '1l, 1-all 1111' t'1111tl1all lllflll, it w'1.' 1'1-s 111111-1l witl a 1-1'i1111l111l 11111111 it was Rl tiult w11 to b' th- big .' Ullll' " 111' '11 ,' 1111- "1111s 3lf'I,t'Hll. 111-v1-1'tl11-l11ss Ill b' l111l 1111 1211111 -1 -1 1, H -1 ,'k'll - -1 fam-11 1111- g1--11 151 1 -11l11 t1-11111 1111' 1-t'1-11 l1 11111's 111 11 ti 111 ti ti11, ' l11I1 1 ' tl111 Y1-ar. 111 l1i1'l1 t'1'11t11 tl1is llI'Ullfl 111' l'l2l!"'tl lllt' tlylliillltl NH' IIN' ltH'2llS. 101' all Illkl 1l11v1111 1111 ll, 1111 wl111111 th1- 1l11sti11i1-s 11l11ys w111'11 1'1-11t111'1-1i 11' u111l " 111111". I' li I A ' .' ' ' Al- l11a s' '- "' - - 'lUI1. th I ' vit 11- titl1-, ,'l1- 1 1'11ts1-1l by I 'bl' '11 ' . - all. va: 1 -' 1 1 -1, 1 '1 s 1 1 ' th- t -a111 still t'11ught a111l l11-l1l I hl'i+' 111' tl 1 11111st 2'll'tlPlll 1' 11111- l1-1's 1111' tl11- t'11111 if 111 il s1'11'1l1-ss lit' i11 tl1- last 1111- ' ' '1 ", 1 11111 1 Ill' 1l111 5-11.'11t1. lllll'l tl1- ' 1l Att -1' I'11u' '1 -l'.' 111' 5:1'u1lli11g 11'a11ti1-11 ' 'I' ' ' " 1 ' 1' Sk'l ' " ' - t 11-it' " l 1l1 " 1111 l"i1:l ' s , th1- l111-11l 1'i1l- Ih " " " " .' -' ' s 1" 1 s, 4l4'l'S, w1- '11 unal I 1 to 1-11111- with th1- 1 11 " -1 1 1 -1 1 -.1 1111- 1111-111g t1-1'1'iti1- s1'111'i11g lllil -hi111- 111' lll1 -l' -ll, i11 q 1 ,g' 1' - ,- 1' 21 1 .lilll Ill -it' first trip t1'11111 l1111111. a111l yi1l1l1-1l 1111' 1-j, , ' 1 -1 ' - 1 111-11, tl1- first ti1111- 111 tl111 s1' .' 1 s ' l V11 ' 1 11 1 ' . 1 V 111 th- sr-1 1'11, 641 I11 ZZ. '1 ,' ' ' 's- 11011 - 1' 1- 1' . ' 1 1' 1 1'-'1-153 11-1' w1-1'1- l'fll'f'Pll 11111 ill th11 fi1'.'t l11 lt, "'l1." i11 Il11- 111st l'."11:1'1-1-' ble- '1 Ill' UT lIl.llll'it'S1 01' 11111 Q1-31' , 111211'1'p1l -' 11511 Sl"ll-'11's Ill ' 21120 tlI'0II 'I th 1i' l' I " .1 1 .' . I11-.'1' tl11-s1- 1:01 '11'- '1 1' 1 " ' " ,' C' '- l'," '111 1 ' ' s El R111 1li1 11ls ill 11 s1' 4 -' I ' ' ' -' flht 1111 111'11t'111l that sh1- was 111 haw- MMIII' t'+'Sl1lI'I1g ll I11 'L . ' ' 1 1l,"s On, 01 th, 51- 13.111 1111 .-,- ' 14 11111 P1-1 'l's w1 " vas 11111 If 11'ta1'11l111', th- a' ' in h 1 1' JI t' '- -1-, i7111'1li1111ls 1-a1'1111tl all 11- ' ' '11 '1l1 11' 1' 1 1' 1' ,- ' 11- 1 ' a11l1' -1. ' ' ' " ' ' 1 - .Xs th11y "1"' -l ' ' " ' .' '-al', they tlily l t11 tl. Th- -' ' 'k-l lik ' 1'l 1111 als11 1-111'1'i1-1l out with tl11n1 a s' 1 'lain in 't.' .' f ' 1. ' s ,' '- wh' -l1 t11ll11w111l tl11-111 I11 .X1'1l11111t'1', 11 1'als ' ' ' ' Q ' ' 1, l11si11 ' '1 1'l11s11 1'1111t11st 111 the 'I'ig111's, fi to H, " 1 ' Q J " 1 ' '1 ', ' '- -i1' 'l'l1- l111lia Q tl 111' th11 1x"' 1 ' l . . ' ' ,'. . y .' 1 ',-11. .Q 11.1. ,. ,l 1,1 -'. i ' , 'ed' " ' 1 " , ' 1 '1 '11 s- -l I -, s1'111'1- t'1'111 h11 ll-T' 1t's, 241 t11 41, ' th 1 ' i ' " .' ' 1 11111 l -1' l111'11I i'k ' 1 Day. ga 1, ltt, it was Ei 1'11.'tly 'i1ft11'y. at 'l'h1 1111-11 who 1'111'11iv111l tt1-1',' 1' -1'1- C111- ' " j s1t'-1' l'll'2 . I '1' 'l. 1 ' ft ' 3 1 1 - 1 If 1 - - 1 C'1111t11i11-1-l1-1't M'11'i1111 Higby. lil- Sk'l ' " " tl11-i1' 1'h11i11 111' lll -1' ll111111i.'t1-1', NY'll"t11 'l' " " ' 1 ' ' -1 ' '11-1-1111 J' -s ll. Sn' l, lilz' ' 1' 'l, 1 , 1 1 5- -0 ll1,' I' l-1: l'l2'll l '1111 '. Ia'l ' 1 1 ' ' " ' t'l2ll'li. Cl - I3'sl11111, " ' -- 1111,-, - - 1 1 1 ,- 11 1 S.-,M - mg. 111- -1111. 1111- Ilisl 1. 111,- 1 1 1, ' ,--1' 1 - " .' 1 '- ,9 .Xl'l 1stt'1111g alll l,1-1- litt11an. Ht' , ' ' ' A ' tl1 -s- 1111-11 t'11u1' 2'll'Q' l st 1' "1 ' ' ' l 1. . K. ' 1 1 . .. ' . u. , 1 .101 . .4 A 11 -1 1- . ' D- .- 5 M. -. " 1 ' i- " ' 1 1 Xx 1111 Ili' 1' w' 5 1-h ,' 11 to 1-1 'i1 1 Hlll g 1 1- 2, -'31 A ' lfll -xt y1-a1'. h'.' '11 ' t ' 1 , '11 " M '- 5 1 491 A ' ' ,' ' 1 ' , 5 1 ,'1 l-Il l'1-1111 ,,,,,, 21 " 1 11' ,,,,,, tl ' 1 " ' , l'Il I11-t11,,,,,,,l9--" 's ,,,. , W U ' ' ' ' ' ' ' '-'- l1Illl1-111 ,,,,YY li- ' ,,,,ltt .' " ' ' 71 1.',' ' ' '11 " l-Il R -11 .,,, Sl - .' ' ' -1 ,, , --- tt , ' , .' ' '1 " I "-, ' 1 -'-a I-Il R1-11 ,,,,, ti l1I1i1l .,, V, H ti ' ' ' ' ' , ' . 1 l-Il l'-11 ..,,1, 11 11 l ,,,,--, 1' , .. ' ' 1' ' ' ' ' l1Il R1-111 ,,,,,, LZ - '-ll , U, VH ' ' ' R -' ' ' 21 ' 1: lil R1-11 ,,,,,, ll - " 1 'ith' ,l4 .' lt ' .1 ' ' , ' '- l1Il li 1111 ,.,,, tt- 1 ' '- HHH, H ' - 1 ' 1 l1Il ll-111 -H 241- 1 ', HJ-, tt 11 -- 1 1-1 1- 1, " 1 sl -,111 lttl ,,1..,.1 -Hn 1111 1nulnnnnnnnlluununlulnuunun:1nunlnlnnnnnlnuu 11 1 1 gi "15"1'fft"' 1' L 1X1X 111111 11111051111 1 N 1- 1 1111 11111 1 11 N 1 1111 S 1 1 1 1 1111 1 1 01111111 11 11 11 -11 1 1111 ls S 11 111 1111 1 NN I 11., 11 1 1 11 11 1 " NUI1 11111 1 11 111 N1 11111 1 111 xt 1 1 1 11 111 N1 1 1 111111 c 1 N -11112516 lI111HI11 N 1 N l s N4 14 1 ci f.,111Lf-'11 bs 111 1 1 111 1, 1111 11111111111 H1111 11111 1111 1111 11111111111 X11 1,1111 1 11111111 1111 1111 1111 1111 y1111N x 1I1x 1 1111 1 11 ll: 1 I 1 1NN IBINI .1 111 11111111 11111 114 11N 01 b101111 11 1111 111111111 1115 C0 11 1101114 111 111 11 1 1 14 b11111 111 1111 1 It s111x011 111 1 1 1 61111 11 11 1111 b11.,,1.,14s 111111 111 1 1 11 11119 11111111111 If 1 111 XR 11 1 L 141111 11a1 1111011111 0111 111311 111 1111- 11111 1111 111g 1 011 114111411 1111 1110 y14111s 111111 11114 11111 11111 1111 ff 14 1111 1 0 11111 511100 111- 1111 11 111 u1 11111 NX 111 O1 1h14 S1 11 111 1 011 '1 1111 111 1 1 11 1 N Jll 1 111 1 11 XIARION H11 131 Hlgby 11111111 10 00111111616 1115 th1111 l1101b1111 Nl 11111 1 11mg 11 c11n1 10 h14 b1011111 0111- 1 1 N 11n14 1 1 111y 11 11.111111 1111111 111 11111 11 1111113 q dl 1 1 1 111111 11111 1011s 1 1 1 1 11 11111 11u1111111, 1 1 1 1 111111011 11 18 21105111 111 s 1 114111 N111111n11111 11s 11111121111 1111 1111 111su111g yedl R01 BL III R 111 11011 11 1110111011011 1111111 1111 sn C0111 11111111. 111111 st11111411 11114 y1a1 dS 11,1,h1 gu11111 H 111 111111 1 1 111111 s111111111 1111 N b 11 ,1., 111 118 1111 111 11111 IN 111111111141 1011 11110ug,11 1.11111u11t1011 111111 11 11 1 11141 1 X1 II 1 I XXI CLAQS 11-11 11111 11 SdVlO1 101 1111 bac11t1111 11 a 111111111 IIHIP 121111111, Hughs 111101 at 1111 1 11 111111 011 1111 16111111 111111111., 11 111:11 gdlfl 011 111210 111-11111 11111 111 1y 111111 tQU'l1 11141111 10 141111 a 1 1111111 114111 111115 1 1111s '1 0111 ye-111 1111111 111111 1110u111 11111111 .1 b1g 1111 111 1111 C141111a1 C011 11111101 111111 ye-211 82 S1-YNIUH111111311-f11'25 ........... .............. ......1.............. ........... 1....11111.1.1...1....11.1.1.1.1.1...........1..1......... 1.1 '111"', 1' . - 1 ' 111-1 was this yl'il1".' .11111'1i11, 's 'y1-1 1111' I yt'2ll'.' 1111 111' 11-11111, 111111 111'1'111'11i11g 111 ' 1'11l5' 1f1'i1i1's, is 11111- 111' 1111- bl','l :111-111111111 1111111-11-s 1-1- 1-1' 1111'1lt'11 11111 by 1111- 512112 111- 1"1s 111- ' -1 by 1 111- 11111111 ' 1: 1'111lb: 111 I1 1111- 111y111i1-111 A11- i XY1-.' C1-1111-111 C11111'1-1'1-111:1- '1'1-'1111, ' 11 1: .'1' 11-11 , by s1101'1 X1'1'11t'1'S 111- 11" 5 21 1'1-1'sz11i11- 11'i11l1- 11 '-'11 3- 1112111 as 111' 1-x1'1-111-11 i11 11'1.'.'i11g, 11i1:11i11g 111111 '1111- 11i1 ' '1111 1111- 112111. '1'11i.' is l11'11's :1-111111' yt'ill'. 1' L JIM .SM1'1'11 ' .111 11, 11111y1-11 11i.' 111-141 y1-111' 11111'i11g 1111- 192.1 S1-11: ' 1 11'z1s 0111- 01' 111- 111-1'1'11-sl 1111-11 1111 , , 1'ig1 1-1 ,'-11' 111-1-11. XX'i 11145 1'z1ll's111'111:- " - lic- f'X11'1'1 -111-1-. Ji1 '11 111- 111114 111' 1111- Y1'l'y b1-: 1-11-1'1411 1111 1111- 1-I. 11. S. 11-'1111 '11111 1111- 1 - 3 111'1'1I1 111111511 111-11'i11 Il1'1.1'1'l1l1I1j.C1' 1111-ly 1'1J1'111Q' 1111- Q L 1111,-' ' -1 1111-1'i111I'111'1111-11.-11111s111-1'11l11l'1111, JIM 1C.1'M1'1'11 .1111 1-I. SI111I1l',' .1 -1'1'11-1-s 1111 11-1'1- 1111 111-1' - ' 1511 1'1-1-11' " .' 1 - 01111111 1111, 'i1'i11g '11 2111 V 1111 " - - 1' L1 y 1 1 - ' 1141'- l 1-111-1- 1-l1- '1-11. "011 J' " 1'.' 1' 1 1 ' 111' s1-1'1'i1'1-, 11l11'11y.' pl11yi11g 21 s11111-1'i01' 111-1' .'i1'1- g'1 - 111111 111-1'1-1' 1111-111111.: 111 1111- s11i1'i1 111' 1111 11111111-. 1-I1 111-1111 11ig11 S1-1111111 111s1-S Ji111 1-I. 111is -Q y1'111' 111' 111-1 1 '1 11111, ' , G . C I' 1' -101' M Cl-1 BI' ".' 11 1' 'sl 1 11112 ' 1'- - ' 5 11111 - , b'-'1" 4' 111 ' ' 'z 'lic-, t M3 me , but '2l11l ' 4' 1' '111 '- b -I'111'1- 11 - .' -' J "1.' 51:51--11 ' ' .A 111' -1'. l'1- 'ans 11111- 1' - "' :L ' 1151 'i' ,UT 111-111-111111b1 - subs -111'1'i1-11 1111' 11 - ' ,' .' 11111 ' 11 111- 111 11 1'1-11111111' 1111i1'111'111 I1t'Xl y -'11'. , K ,WH . if -I 11 '51 R x 111- 1. 1- Q51 - , V - . 1 . . - 1 .- 1 1' 11111' 1' - -1 111 '-'g11 1' " 11s", " , "1 1 ' 1111 1111' sax - b1 1- '1'1- 1' ' , nz 11 - 1104 ,. if-' ' F1111 111 111' 11111. "1111 1 12lI'1 1'.' 11'41111y .gf I1l21.'4'l1 21 g'11111- 111111 will b1- 1'1-1111-111111-1-1-11. '111 ' " 11i.' 1 11' '11 b- E1 11'1-111111111- 111-'-1151-. 8 1:13 ' ' ' A Av 2 ' J' 17 5-11: '11 ' ' vi ' 1 " ' '- -b ," T ,,'k, ba 1,,. ji11.' 211111 11"1: 1'111'1:1-11 1'1'0l'I1 1111- ' UI -1 ' in X, 11-A-'.' . 111' -'-' ,HW u"- Q 5-'7"'3, -1 if 11-1', 11'111111I1g 111- 1-' fl '1 '1'1' -1 Q .'11'111 -, as I " 'nj-V W1-11 'ls bs-ing 21 11 -'11'y 111111-1' 1 ' ' 1h- 1i11 - 111 f'Vf'1'y 1 lay. . ' " 'z ,' 2 :- nu:- ' 1 -I J ' 13111 -' ' ' ' ' " - 1 1 s111 ' 1 1'4'f.f1l1'lI' bil'I1l by -'-' 1' " "ng F' 2'-4 1'1'1 111: j0 1 ' 1111111i11' 1 12' 11' ' 01' 1- 1i111-. lf , 11'i1111-- '-1 ' 'I11,'. ji?-1 1'1:.'.' ' ' ' ' ' 1 '- - 1 'L fm' I ' , ' -' z,- -Y-1a', 1 2 .' 1" -' 111 ,H E, 4- 7 - b'1'- F ' I.511."..'1 ' 111111111un111n111n1111111111111:nun111111111111In11nnnnnunun:nuulnnllunllnnnn 111,l11N 111 1 lt 1 X111 l1I1lN1l 1 4 11111 1 1 ll IX 111 Nlfllllx N 1111 1 N 1 1 111 N N1 1 h1N1 ,11111 1111 ll 11 1 111111 11111 11111111 11 1 11 111111 X 1 Nl 1 14 1 1 N1111111 N111 1 11.11111 1 111 N 11111115 1111 1N 1 1 N 1 1111 N HL 1 1111 111 11 111111 N 11 111 1 N 11118 1111111 1. 1 lf N N N1 Nl 1 1111 N 1111121111111 11f1N f1n1111111 l+1.,1l1r11 111111 1111 1 N 111 11111 b1 NlNl11I11:11111l1I1 '1 83 IIIIllIIIIIIIIlIIIIIIllIIIlllllllllllllllllllllllIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 11011 11111111 11111 111111-11 11 111111111111 1511111 11111 11115131 N 11111111 1 "1111- 11111111111 111111 111111111 1111131 Vs 111 1111111-, lllllg 1411-111 1l11N y1'2ll' 1111 1 111 IN 11 1111. 11111 11111 11111 111- 1 1111 111 1111N1 1111- 11111 ,"112-I 1 1111111 111 111' 11111 2111 11 1-1-1-f 11 111111111111 2.,1l1l11l1U11ll1N 111111 111' 1111' 11111 1" 12 1111111 l'1l12-I 11 11111 Xl 11 111111 1111' 1.111111 111 11 11111 2111 1111' 1111111 11111111111 111111111 11111 1111- 1 1111111111 11311 11111115 111 1111 111 N11 111 11111N11111 111 1111 1111111 111111 xvl'l'y 1 111111 11111 1111 ' i111' N1111.l1 Xl 11 111 1111 111 111111111111 111111 ' N N 1 N ll1N" 111 l,111' 1211 1'il1 11111 1111: 1111-1 1 '41, 1-1111 X. 11- 1111 111 11111 111 111111l1111, 11111 11116 111 11111 .11 ' 1111-1' at-, 1111111', - 1 ll 111- 11111.: ball. gh 11.1N 1 111111111111 111111 11111 111! .1111 will N1 SHN11111l!1111M11I11'25 :nun 1111111111 unnllllnuvlul unnl 1 1 ununnun11111111111nun:unnu1111111111nmun11111111111nllullluulun I 1 I nl ul nluunnnln :o:1111IHl11l11l1.1l1,11111111111I11.11111111111,1I11''l11'1111 V111I111l11I1K11l1I11II1111111I111'111IlI111111111I1'1111111111111'III1l1I1Ill1l1I1l1IlI1I1I 1I1Illlll11IlIIll11lllllI1ll1Il1l1I111lll1lllIl1I1Illll1IlI1I1IIIlllllllIIIIIIIIIIIHIPIIH.. Second Team Fool Ball 1 N . 1 IIIIIIIQ' 1111 1 IN ll . 11 N14 x111 11. s 1111111111 s111111 .1111., 1 1111 1 Q 1 1 1 . 1111 Ill., llll N . Xl s , 111111111 1 ,, 1 1 IS 1 1 1 1 11. ll 4 1. IX 1 1 1 11111 111111 C1111 .111 1111 x 1s 1 11 l 1 0 ll' rl ' ., .11 . 1 I1 1 1 . 1 1 11gg.g11s 1 1 , 1 1111 1 . . ., 11 ss 111 .11 .1 . sx 11 ll., 1 11s 11 S 011 1 1 1 . -1 111 It .1s .,.11111 111' 1111' S1.1Q011 . 1 1111., 111.1s 1 11 -. 111 1 1,21 ll I1 11.2 s 111111 N1 1 111111 1111 S1'1'01ld 111.1111 11111ps 1 1 Y 1 1 11,4 N , c ' 11111 11111 1 11 11 1 1118 11 111 111.111 1111ss1l1l1 .1 f'llSt 111 ,,111 11 E 11 111 11 E l1111.'1111111I1 'lS1111'S1'1'Ull1111121111 is1'111'1111111111'1111s1 111't'1i ' 1 1' 111,g- ? st11 i t1111 1'llll11illll1'll12l1S111' t'1111tI1-111, tl 1: 1-1.' 1 "1.' Z1 " 1 .' 11 ss, E I1'1 " 51' 1 1:-'11 s111'1 1'111 Q111111 g'-111111s '111l1 '11'ti11f1' :ls 1111111111i11s 1'111' 1 first 5 S11-' 11 1-11. E 'l'111- s111-111111s 111111111111 1111111' Q11-1s1111 111111 El 1'1- '11'.'11l ' ' 11st 11'1111 111' 2 2 1'11i1111 1'i1y,I12-153, 11111 11111 s11111'11 1'11i1s t11f1'i1'11 11111 111'111i1 11'1111'11 it 11111. 2 2 11111 1111-'11s I1111'i11,5 1111t11l:11'1111 1111111' 11111111111111ts 111 111'111'1' 11111111 111' t111 ."lllll' 2 2 11111 fz'1i11j' 111iS11 "1l I.' i11 11111 11i11111111s. 1111 1 ' zk 1 1 t '1 '1 1 1' ' E 2 .'111 .',1' 1: 11 Ni1111111 's 1111111 11g"1i11 1'111l S1l1l1'1 111' 11111 211-T s1-111'11,1 11 1' '111 11- 2 1111111 l1if1'I1. 1211111 'll I"11s1111' 11'-1: 1111151211 ling' 1ll his 111-11 1111tiI 1'111'1-1111 E 11111 111' i11,i111'i11s. 1":1i1i11g' 111 111112111 1111111' ,ii11x, 11111 "1'z1111111s11s" lost 11111 E E 111i '11 ill 11 1'1111' 111 Mi111111, 11-11, 111 111111111 11l1'1il1121j'l'1t1111' " .'t1'1z1t111'11 111 2 11111 11111' 1211. '1'1l1' 11111111 1'1111j1'11I 11111111 111 111'111'111111111 11111 s111111'i111' '1'g'111 111' 2 5 11111 11111111siti111 , 111111 11'l11 11111111z11'1111 t1111111, t111'1111'i11f1' 1110111 1'111' I ss 111't1-1' 2 2 l11.'.1 ' tl111 sh-11111' 111' 11111 Q11-1, 1111111 21 11111111 11-1 .'.' 1 '11 511111 1111 1 .'1ll,' 2 Ni1k's 11111'111st'1f1'111:1 1'111ll1'1l2l1'1i ' 11 1 1' ut 1 11'1 1 . 11. 111111 S 211' '11Q'1'l1 11111111s1111'11s 111' 11111 1111111111 111 1'11i1111 Pity, 111' 51' '.'t11'S f' 11111 2 f"'l1 11l1'111 '111 1, 111111 11'i1111i11g' 1-:1si11', 14-11. 2 .Xltl 1 Q11 its Qi s 1'11'11 11111 111 ' , 1 .' 1 , .1 Ill'l- E t111'i111-' 111 111111111 11111 1'11t111'11 11111111-111 1lll'll 1'111' 11111 1'1'11 .'11l111111 '11111 1111 2 S1111 'sz 1 tt 11111s11 1'-111 'I 1 11 ,'.' ' 1' " illll. E 'i 11111111111111 1111 11111 111111111 11111 11111-1111111 1 1 11111111111i11111111 1111 1111111 1 1 1111 ,,11 1111 11111111.111111 1111111111111111111111111111111111111 1 111111 1 1 1 1 1 11111111 11111 1 11111111111111111 1 1 1111 1 1 1 1 1 11l1l1i Sl-INH111 114111111711 "'7 1: 1111111111unn11n1uu11u1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n11111:1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:unuun1111111111nnnnunnun A QAJLJQT - QAL1. ,ff f XJ vw-W1 XJ-1 lx N1 111111 11111111 1 Q '11 41111 11111 1111141111111 1111111 N 11ng111111-11111 . 1 1111 1 I1 N 111111 111 1 1 1 ll abil 1 N 111x111a11N11111 111111 1 111111111 H01 111 11111 11101111 1111111 1 11 1 em 1 11 N 1. 11 11111 11u1 ll N 1 1 1 1.11 1 1 n111i 1-1 1111111. 111 1 11 Llfd H1111 1 4 ANOII 1141 1.1111 11 1 IIN 111111 1111 1 11111 11 ' YI 1 4 f 4 PIO 4 O 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 Ld 1 1 1 111 11:11 111111 11111111 1 1 1111 11 11111111111 1111111111 1' 1141 1111111 Il 1 1 1112 11 1 11.1 111L11f1 111111. 1111 11112111 X1 D 1 20:11 9 1 dl fl 1 1111011 1 ll 111111111112 ,..1111 1111111111 1111 1 1 1 1 0111112 11 Q 1 I011II1dI1lPI1T A 1 1 f0ll1I1' N A N IUUY11 L 1 HX I R 1 1 1 11111111 1 1.111 111 1 241111 511111121 1 I Q Q x 1111111 , 1 1111112 1111-11 1 1 H111 111111111111 11 1 Q dll 1 lb X 111 1 1 1 a 11 "QQ X 1111 1' m 1,1aN A111 1 111 111 1 ,-1 KN Il 11 1 1 Ol fl .11 2111111 'Tl 1 b 1 1 111111111 111 11 'A 1 1 0 'l 101 1 1 1hP 111 1 le-ad or 1h1 X1- 1-111 1 11111 1111111110 1 0 N 1 1 11111 1 ll M1 1 1 N111 1111 1 111111111 11 1111 ,111 O N 0 11 1 4 I1 O I I 11111111.14 in 11 1 u 11111. 4141 41111 111111111 111 1U 1I1d1N 1 11 11 1 1 U 1 11111 ' 1 11 .1 111 1 . 1 dl dl ll 1 L11111 1 1hf 11.1111 1111111111uf1 A1111 lxll 1 fi 1 N 111 11 111112. N151 .11u1f11 111 H1 11 1 1 11 I-11.11111 1111 1r1u1111111:: 1n1r1 hf111+- 1111111111m: 1 1141111 111 A1111 11-11h11 111.111 TA 11 1 1-n 141 11. 1 1 f O I D 1 1 1 N 1111 -n 1 1 1 h1- 1 1 N 1.1111 ofT11 11 X111 111111 1 1 hf1111n1n' 1 1 L11 11111 1 111111111 NT 011-1 111 1ru1na1'111n1 .111111 111111 111 .11 1111 1 N .11 1 1 1 1 111 1111 1 11 .11 1111111111m1 1.1114 1111-1n11111111 1 if 6 Ufd 4 4 XX I 1 1 1- 1 11111111118 A1111 A364 NPI' 9 11 11 .1111 1 ll 2 L 11 1111111111111 1111 111111 1.1111111. 1 41111 1 , 1 1 1 K L O P 11 1 111- 111 1.1111 111 .1 1111111111 11 1 1 1 11 1 , 1111111 .1 1 T1 I' 1111111 11. KK VP I11 ll 1 U1 1 , A 1- I Anil 1 1 11 11111 H 1 1 1 11 11 1 I 41 N 11 1411 111 .1 1112211 .1 1 1 11111 14 111 1 .1 1 1 A 111111111 111111. 111 1 11 .1 1 1111111 1 1 h1 11 fl Il 1111 11 1111 , Il A 1 If 11 1 1- 1 1 A I4 EU JA P1114 11111 1n11111uf1 111 1 T ,1 1 1 11 T XXUI 1 1' 1111111111 1 1 1- 1 ll 1 X11 1 11111 1 4111 1 meham A11 111111 1.111 11-111 H1111 1112111 a Elldlfi ln 1h1- h0n01ab11 111111111011 Y X Nj 1 1 r X ff' 1 1 'i '1 XXV' 1 1A1 , ff 1 'Y 1 , r A ,., .- TA 'l.'9 ' 111111si11111:11i1111 1111- 111111 1' 11 A1111 V111 1111 1111' 1'111111'i1- 11 111'1, 151-111.111 111111-11 .'Ill111l 111' C'11:111'11 Siiili1'l'l1 111111 1111- 11-111111 11111 111.111 11-1111111-11 by his 1111111 and111-11-1'111i11a1i1111,111111 1111' figl 1 - -1-1 ' - ' , 1111-1-P is Il 1' 11 :111-. 1'1-1111111 Cr1111'-1-11111 1-1-1 ' 111111 'l' 1:', 1!1-11. I11'i." ' 1 " - 111'11 1111-sv 11-11 1111-11 ' -- '1111 "f'bl1F '1 111' FUIV' ' 1' 111" ii' F 1'11r- 1 11111-11111 111' 1-11-111' 511111-1 11111 11,11 jgh 111 1111' 12 C, 1111' 111- fil'.'I 111111- si111-- 111211. .-1-1 ' 11- If S. 11 1-111-1,1-11 111'11 11111 51111111 1111' S1"1l'1'11'S 111' 1111111111-11 1111- '1iF1l'if" 1111111111- 1-fi 1 111 1-v1-1-y 111 im 111 41111111111-4, m,,,,,.1y 111 '111 1i111- 1111' 1111111111112 111--11 by 111111111111 i1'llll .'Ilf ' .' ' ' 1-1 ' '11, I1 is Ql f'-'1 YV' ' ' 11 - f11's1 '11 n11, 151-111. ho ' " " -s 11 11111's i11 '1 '112i- U -'21, 25 - .,' " 's -1-' 1111- Ill '1l1'1-.'1-1111-11 1111' 1111- 511111121--1 1-'1111s 111 J fi ' '-37-13. Th' 111111211-' 1'1" 1"1' A11 " ' i.' 211 11111111-1' 111111111' 111 111- :1111- 111 1-1' 1111'1'1-11 111 1h1-11' 111111s 'im-, 111' 11' ou' 11-21111 1"11111- 11111111211 111111 :111 1111- 101 'YV1 '11 'UW '1111 1101 '11F1'114Y'i1" pai . 1- 1-1,1-11. 11as1 111' 11-' 1 -1-11 111f'i1' 11111-1' T111 1'11111111'111f: 111 111-1111 14 11 1-1-1111111 111 111- yi AS' Bu I A U 'Hy 1 - 1 ', H 111' z1s1.'a1,f'1z1ss'111 .ij-'s s1.-' 5 1' " sg -1 11 111111 1111' 11s1-11. 1111'-.111 ,,X1 'b- ' , '.,,.,. . . . Hom. W .ku dm I oi- I fi 'S' 'iii-MA umlwi' 'mi' 11' 1111-' W111i11' 1 S1'f1l'il1Il 21 1 S1 1111 1111111 Hiubj 1111-- fish,-l Mx 111 11. 21111 11111 IH1111 N111-111'111. 1411' fwmiml H Sum, mall ,4,1nS,,A h '- 21-11, 2-11111 111' 111111-1' 1111 1111- I'1111 '1'S11j' 001 AL5-11: 11111 111 - -1- 11-15 S11111 -1'1 211 111 1111 1111- -N A' ' ' ' S ' ' " 111'i11S- se-1 111' 11011- 11111-11 111115 1111111111-11 1111- 111s " 111- 11'i1'1 T11111' 1 - 1 -' -- ' 'kv 21 11115- 111' 111- V1-1111':-11 1'111111-1'1-111-1- 111 121111-11111-11 i11 21 4411" FW11' '111"- Wh 1 "" 'HF 11 '1U'f11"11 "1 A 1 1 Il 1, 11113: 51511.-1111 111111 111.111 1-111:11-11i1y 1-Z1 111-1111 1'11111111a1-ily 111111111'-11' 111111 1011 - 1111- "111q1-1 1 " 1101... 111.. A -'nk 111' 1111111111111-111 H1 S11111va1-1: 211111 -s1:11111is111-11 11 Fri ' - I1-y 111111111111 111- V1-1111111 f"11'11, H 111'1-1'1-1111111 1111' 311' II 'IU 12111511111 11211 V111 11 '1- 1111" h '-121, Th- 111-11-11-w As 1111 1'-1 '1111-, T'H"'V"1' 1111 111' S' ' ' 'i'lf1 11111 ' ' ' I i b' '-r11I!l5 111 111111 211 1121il' 111 ,' 11isn1' D'-I by h- '11 - ' gg 1,1 113 A 111-1- f1111 '1s, 111- 11111-1' -1-1111+ 111111: 111' 11- Il 1-1-1111111 11'1-1-14. Skills-1'11 T'l'1Hl'f'h1-11 his 1'i111- 111 F111- 11'1-- - N, 1111' '.1 1111 1111-11u121 I0 1111- finals 111' 1111' Na- Th- '- " ' 1" 1-f. 1111111 1111- ' ' 1'11 ' ' .' '11 's " 1 " - ' ' sf-'1111 11111' 11'1-1-1- 1111111111-11 111-1111111-1 1111- 1111- 1-1111-, 111' '1- ilfll' 1111- wh l 3111 ,'Y'T- fur 11 1'111'1,'- 11 F111 " , ', P21 R1-1111 1111111 111111 11111111 f111i1- "UI '4112 "mi i ' ' F' ' ' ' ' S I-iv. 31.11. b..1,,,-.1 ..m..,-mg im 1mi1,i1if,n 111111 11111111-1's-1111. 111111 1-x1'1-11111111111 1-1-1'111'11s. F111111 ' ' '1 1-I11111111111. '1111 -121111-11 1111- 111" 114511111111 'il' I " if W 'I"' I1i"11"1 H5 '111' ' b1's1i11' XX'z1111"1iz1'- 1111I"'s i11 1111' 1'1" 'S '1111 W 1" 1h" 1'31'01'i"'F 'ff " ' D' NI" "1"'1'5' f11','1 ' 1 711-12. f111- 11 ,f 11111-1111-11 111 FUN- -N11 H' 'F 1111' 1 ' " 1"H'U1"'1 bf' W' I'11i1111 C1111 211-11. 111111111---1 111' 11s1 1" 1-11 F f1'1 - FI ' 51' ' ' 'n ' Q -' 5- 5311.11 gI,,,-I-5. 531115. ,Ng 5 , 111- 2' -s as 1111' 11'1-1'1- 111'1y1-11, h- s1'11-..s ,.,-.,1 '- ' -my 3311. 111 111., ,.,,,1,.1 png -11111 i11'1h11- 1':11111i1y111 111is S1211 -1111-111. 111' 11121 1 . .11 1 I 1" f wr 1-asily 1111111 L' 1' ' . 111 11111 f11'S1 2111111211 2111- 11111111 f'I1I11f'S1. '1111 111 1h" "1"11"1'- 15' 3 l"'I"'a""1 111 Th" F""' H f.alul1'1 1,1 111. H,mmm,,.m. 11511 15125, ,i,.,1 111111 by subluinzz N1'1's11z111'i11-. Vu.. 5154-1312 s' - 1A,.wi, gu11,.1 ,H 1,..1,,,5. 17 UH- ,,g 37, 2111.-111111, 511111 11-11111 111-1-1-11-y. V11111., 111 1111- 111iI'11. 111-1121111 H1 - 1-l- l'i2iSS 11151 111' '111 i111'11I 21 11111. 211111111 111" 1111 S1 11111111111 1111 '11 1111- '11111 111 1 'H'- 11121111-111' '1 ' '1-s 1' -1'f,?1'111 I.'11'z1 11-. i1. R1-su ' " 1111 11-11 1 11111111- V1-1111-111 1'1111- '111 1-1:11-1 f1111- 111111111 111-1-1 111. 151-1511 ' 11-y 11-1' '- F11' ' s1'1 11111-1'1- 1111-5' 112111 11-11 11. 1:11 11-11 Tilvil' 111111 1'11-1111'y 1111 XY111-1-11-11 Miss, 111 111- l1111i' S11-11111111-11 1111- S111111'111-1- "W 1 1-11111-s" 1111' s- '- 1111 1251-251. W11' li 11 111' Uilhl 11 - "VV: - 511-15. C11-11 in 1111- s1'111111u111'XX'i11111:11z1111 111111 15 11-1'11111" 1111 ' 1111' 52111111 1i1111- 151 R1-1111 was 1' 11'- 1101 s , 31111 1-211111 "1-111:11--" 11. 21 1111111111111 411- --11 11-11111 1111- 11111111-e1 11' -- ' -"111 11111-1' 1 C2 -.-.. 111f11by1111-1111i111-11111-'1111-1-. K" '11-1 1111 1 , 'ki 1111' s111' 11 -111111 ' ' ' -' ' '111 ha . ' ss' 1 H':1,' , sz 11- 112111 1111' sr' 111- 11-' 11" ' "a11-s. QT-fi. H-H 111- s1-1 s1111 r11l14'11. 11- 111r7 1111. 1111' il I-'111' 111- s -1111111 i1iH -S1 11 n rs 1 's'1- 1' 11 as +"'SS?i1'.' 111 1111 1111111111 1111- -1-11'11'1-s 111 111:11 11111 11'111 I1 11's 111 off-11 1111- 1121 R1-11 1'1- My-'s 111 b 111 1111- 1111111 11111111111111:1 1'111' 111111 1111- KK' -11- 1111'a1'111-11 11 1211-2 si11'1-1' TI'1I11y. ' '- 1a1' Tuls' ' -s U11 '1 i1 1-1111111 111- 1111111-11 111:11 111- six--11 1'sk '11, ' 1 ' 1' "1 '1 '111111-s, 111-sw vas 1-1121 1- 111 112151 111111 7111- 11111-111 117 1 " '1-- 111 b- 111111-1-11 21111112 111111 11111 111111-1' 1-11115 1' 1' 10 1' '1' -'1 z111a.'111-5 111 111111-11 111- 111111 1-111y -11 11111 111- s1-11s1111's ' '14 - as 1-21111-rs 211' 1 1111111 1111- 111-- 11-ss a 111-1'is11111 01111111 111- :1z11'111f11 11:11--:111-1 111'- 11'11'1 'I' ' ' 11 '111. 12+-si11 1111 1111-s1- '11'1- 1111- 11 11- 1'r11'-111-11111119 111"1s 112111111-11 11111 111:11 1-11-11 11i111- 1115 111 11111-.1 1111 1111- squa1 . ,'1-1+ as H11-fxlll -11- OU1 S"'if'fS 01 "I.111'!'y". E1 H-1111 111111 111" " 111' , Hull' . ' -.- "1" ' 1 -11 ' '1 X' s1" 111'isi1111 11' " ma . ' j 9 " ' ' - , ' - I I H 1 l N N N 1 XX r N n i lf- I! N. x 1 HL N N 1 I N UNI r-N H10 Q n Pl N 1 4 NLXI ll I L. 4 .,... INN N 4 N XX N N 4 ,- N N N ununnnInnulnlnlnnunlululnnllu 1 LN rlnl 41 lu 5. .1114 ar 4 A., xx 1 ll N N ll llll OX D 1 xll 4m 1N 4 4 nr A lII v I 4 N N -UN 4 X I x X ,N X 444 4 un4wwwHw4u44.urlu444u mm P L11 ll ll x lu z Nlllr I 111 Xl ll N n 1 rl N Q 4 N X N ll.. :rd 1 1 x NIIFI x -. 1 I L , X x n I I 1 I I 4 I X I x , 1 x 4 4 I N N X 1 1 'HN n SENIOR IifJUNTl'fH '23 Sl Ill IllllllIlIIllIllllllllIllIllllllIllIIIIIIIIllIllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllIlllllllllllIIIIllllllllllllllllllllll'IIIIIIIIIII'IIIIIIlIIIllIllllllllllllllllllllll Ill 0,0 mu ,w 1 Um- um ,em wx mu, uw.. uw wmmmmzwmmm. :.u ,mx ww ww '111--11, , 1 1-.1 , , , 1 :w ,m ww 1. W' OO O0 ' ILXYIID Nl RY!-ELI, 4'l,AI'lrI41 lf1:H'l'I-Ill Hzlvr- was l1r1:u':lil:aInIm: fx ' "" ' ' I-'.,gL.-1-llglfl14,.,x.-r.-f,m.- , llll A llu- Inst I1-xx' p.::nm-s I l'1Fl"I'31','AVa'5 lvilllll fI"lI1. . -1 H .I U - .IH1 xls 14- 1 14 1:4 11111' '- 1 ..l'lh4- 31.11. hm hun! my lxllhuuull Irvin: HIV YV In-Inu' 1111:nl,I.- Il, slum! fhwrle sl mule Hy, lm- L U . gamut.. 'mx-,. ,,um,. Iwglm.-1,5:1E1III.-.zllulullh Q 1 11-1, ln... -nl -1.1 n,...u. IW-1"f"f'1'f H" I""I'4"'1'- T " X- L' -"' ' ' Inn. iw run .Xr'1nf1r"v1 ' ' illl QKlI'Sllll'41illilI'j ul xv- ll my-H1x':n-w-1':f1'I1lspv.1- 5 mu. UN. ,H Us H '. NU, 111-11 until 11 br:-li--n :arm E .xv , , ' - ' vm l1i,'--:uw-1-li Ibm -xwr. i xn-Il uns tlw hun nl Hn- Ill, I.,,UH.H.,,I IN MITHH h, ji Iinzll W"liI:1 142111112 Q-11 ll 'A I1-:am fm Ih 1' E l,,,,l,illg- th ,. UNIX ,Rpm 1lf.1'iI1vx'n invnsl Pll, lw nu 2 1 I :n 1111111 v. hw -Wulf! plsu i "Nil . 1 I ' , Y " 1 111411 Nil:-5 4.1 lin- 54. mv- T 7 wglunliy xx -11. E r--W ---- -7- . T F 1 W 1 r 1 1 W r - I , , I . W , ,, w 1 ii I ' ' '1 , 1 v T , 1 , 1 f 5 I X HAY .XI1.XlS'l'lIHN41 X ,Xr'n1wI1'1ll1: Ill:Hlv'2lSH1l- 1 ' F fl1-ll lrfvillx IQ .iI11u11ll1l: 1 " ' , inlw :I first SIVIIILI nxil Y 5 i Ihw- Ilrsl wi' ll 4' sr-11. -11 ' I ' xxillu p!':14'Ii4'zlII5 11-I wx- ' f I IY1'l'i4'IlI'4' xx'I1:lIs1..'x'vl. ' , :null 111-Illli-fwn tluo-plm--1 Y nppnsilr- Hlzmc unlil rn-f ' , lie-W-11, in :I way thu! ' ' xx'4vl1l4l lmu- vlfvnw f'1'1-slil I Ill2lIl1llIlll4'1I4l. Ilzu nil! , ' I 4- llIl11lll1'I'Xh'IlS vm-II lllillr ' ilu' nvxv X1-zur. :11111 ilu' Q 3 , . , 54-Ilmll 1' :l In 1-xln---I nw J fg 4 In-In-V wwrla :any wl1.-r.- I " E Ihun Hn- kinfl 1-I' Huh! -Y 1 YY E -11't'1-rf-rl In .Xrm.'Xr'1'n:. E l I E f Z 1 3 V Z E w l-Ilvlvlli Hl'NNll'I"I"l' ' , Ilummi-'ull. Ihr uuh 111- 2 l'l'3l'1l'l'l'A -NN i .'xm1r.1., m.- .-nm-.A W., 5 Ima- was pi'-In-nl up in ' SUN- "Hill-" v"1l1Vl l'iY""? H ' mi'ml" Ur th" sm""'H If :1I:1TIhEx':4fl:lI:lxx-vlllf-xxirrlluli:Ill!! fr Ill thc- xr-101111 squgul w X :Imw xx' -rk :11111 lv: :li-'IS :xml SIIIIIHIILIII Villllillldill I ,f Y" IIIIIWH' H l"lfl"'Hj"?-'3"' 5 L H., s-'um 51: sun. 1: 1-X-Xi 3 Ils .1 mu h 11.11. .41 1 I lmumg WHS 'IIIHIA HI ,,l., , Kim- lla- Yum :I m 'hip' I-I .1 m 1. yy fl 11.111-,,3.m,',,1 L Hi,-Q. gm and HA Il- gr X xxI':.n-R' I-fl 31.111, 1-il,-ygii-fl , . ' H x- 1-11 I. :1111 ' w g 'S SUVF5 1" I 'Sp 'Im' H" Q QJIIIIVS '1l1l'il!L. his sh-WY 5 LZ'I'illllHIll'S this s dug. 4-:n rw-1-1' in lfuskffllmll ' xxvre- 111 I -'I' lxllllslml 5 W HI' Ht, 1 -'K 22 Q ? wwwumwlwmwmwwmumuwuummwawmmrwwlx 'mm-HHHIlwwlwlwvuu uw mm ww' 'ww' "W 1 -1 1 ' ' " ' ' V' W' " ' ':'W"W1' 1 'P unnnnluuulnunnnnllnnunnunnununnunnunnnnninInnuuuununnninnunnnm What Ulliers Think Abou! Us' I Knit, N X XR NIR IH' X - I PI N . N N 1 I I ll I UU K I N I Ntfttw I-l htnu Higi nl x . N . I- . ion 1 I I IIII IN I . . 1 c I I l N1 X 1 I IIN it I In tn WI I. lll IHS II, nn ll . nun ' mul lt 0 ii n Inn . . I mv If rl I A o nm t Inutnt with .ILII S lit-lt I UN XI UN!! Xt VIIIIXI ll III f ALI lxldhUIlldllN hnultl litt th n I. N . Ill I .N l no High Sc html w ho I-nte Ifxll thI Ildllillldl brlxlxt I ll Illlllllllllt n I Ch Y and I I I I . . N In nt In . .IL I . N N 1 ton In+- n .intl nu It I. 'iw N ie-n N . Ol I I h f ptoutl nt the I-l Rvno IIA n I nnlw haw I+ in n 'I n ft I I x N rl I win I I min Is. I- I rh.inI DNN np NK 1+-n it I I I TN tttt w.txft :III , tr Ill ' In mcl -I f hott ' in I mncn . S n III f llldllfl I I fl Ill!! ie 1 . I Ningtix win I ll .in I . -ins: it n . ment hi I . 'I III I the I I Im ini 'I mm .II no it . II t I the f N x 4 I XX: I . ltt , . . , I II I It . I I N -.II . . I In it . IX , , I-xt nt :Inc I ming Lt llt ld ion- wi on I ll Ion lt . I In '1 plan ot high honor N -wt ll It It I I - I C mol ltlllt no I 0 N II I I Olll I ltl ' It tl x 4 x . I In . N N ft ll I . nn . 10n.Il .Irv .Inn Ol it ll I . N I gn ia I . I1 W dl I sr I nie nt ot alms it tn .uv xanfin II . ll I I fs ins tie I n Num I, . IN K Ill l AN 6 I x .It . I I N I out , N N Inn N IINIOIN x I at I I . I f II 0 N t ix Iwll to hfuf Nuvh A zo Ill- I 01 I In tl if NI it- mv is nr-h haw come to Fl Reno and NAR I It XII I ln I I-ti ar-hu we me-nt- niadv the-mvlu tl I fNhlf'd20 xx Sl-INIIIR UIJIJBII-Ili '33 .--.....................................I...................-I...................... ::IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-I II .III IIIIII:III.I III III ,.,,IIII.,IIIIIIIIII.I. II II I .IIIIII II . -III III I I I I I I. I I II -I . . l,l'.'7'7'Ia'II' lI'lI'U.ll Tlllz' l'XIl'lI,'lI'.S'l'l'l' III' I'lll XIII!! Il-'1'InI. s .XII-nzn Stztuu. l'l'I'lIllt'l'l'Il1I4'llIlllll.'ll'tl'l.'lllilIl III' .XIlI1'l'l4'2ll III-I. . , LUNG: lt is It matt 'III't'I1Il.'iIle-t'ztblI- plI--i.'t1I'I- tn int- III I-xIIII--su ny lit-myth' I-uiigrzt nlzttions tu yu . tu your IPHHI, to your I'0aCl1. I0 Iht- nie-nibt-is Ill, y llll' sc-h l, :ts vo-ll 'tp III yutii' I-ity ani .' ' - Im' thw gi-I-at triutnph which the- I '- 'fl SI-hu lla 'lu-tlrtll 'llt'2llll nr-Iii--v I-Ii in winning ,'I'C'0Iltl place- in th NWI' al H',-:l S-h l lSz.k -Ib'tll T0lll'Il'lIllI'lll, l W'llll pzutictilzti-ly to ctnigiutttilat - y'lll on Ih- llIllX't'l'."lll,' tint- l'lllltll1t'l -Intl squirts- In't xl 'I I' l - nie-nilme-rs Ill, V' blll' I -'tn1. Yu ' b llliltlt' at tint- llllIll'l'SSltlIl :ts yunt ' gvn- Ilt- - 'lllll sports! - llll'0llQ:,l tl - t I I 2 -nt 'llltl tln-i1'g1'I-ztt I'it'IIII'y l"lll IIII-IIIIIJII ah" l -' n' tts-I' I' s g- ' - I '0n. .fit '1'- lj, AM .' . . I ST. III, l'NlYl'IlZSI'l'Y Ill-' t'lllf'.Xtitl. IIU. '. I p' , ' LX! tl'I1liUvt'l:Il in tl1I- llztilp lIlil:tlIIIlII:tI1t , III- - g 5 " +-'- l'll.' to that lDl'llll'llll Sqn' l II' b't.'kI-II-I-IIs Iruni I-Il le- ' C' I -' - ' ' I ' Q ' - lzll I ' ' - I El ' iv:-15,41 l'niIII-I'- sity ' le-t all Ain-rica know ot' the-ii' Ctlllluigr' 'llltl th -ii' skill. II w'Is no I-'amy 'oh- ls- thc I-ids l'I'0Ill I-Il RI-Ina I- -I-Ilg th -y NYt'l'l' pittt-Ii 2ll.f'llll.Il thI- ln-.It high sr-lmul tul- I-nt OI the- - t' nt. llnt tht- size- nt' Imhstztc-lv I-in-IIIIIIII-I-I-II only I-nliatttt-I-Il the- glory lll0'y wo I pq I tl .'l'l'lPlltl.' Iinti no-ighb Is iIiIIkl'IlirIti1zt atrltlitimiztl III-'Ishii for t'lllL, I - 1 -' r . Ntt ,' tl - I-Il IIPI cn ting- I lI-- 1'n-Ii how III win, hut it hIt.' nlxo lf-Hl'Ilt' lnw to " ina 'l-' "ty, Un th ii' own niutiun hwy X't7lllIll1lI'llySllI'l't'lltlt'l't'tl It stzttt- - - - pix .'l' 'l Il :I-I-itil-ntztlly II-ztI'nI-Il that ons- III' the-it' Itlnye-rs was IIIII-' :Im-. Pvt'- hats lz I' .' ' zz'-It -I' I'it'to1'y lll'lIl Ihusr- h -y wt in t'lIir':tp.,II, Irn' iII liIIII'II11 tht-it' rm- ' I-lI'tn the-y shuwt-Il th'tI tht-y I I.,hI rnw- III' liunttt' thztn III' atthlt-tif' Sllt'l' -ss. All l I, the-n, to tht- I-ll RI-no II-uni 'llltl In its I 'ght - 'gt-ni -Ill. l'l,Ul ' 7'll.l'l' ll'll,l, NUT lI'.Illlz' tl-Trl' 'inl in Ihr- lil III-nn .Xn -Vit-. nj IN nltle-n Ilztys kttights rosie- I'm'th tu Ilo Ile-I-tis III' IIIIIIII' in Sll'2llli.fl' lztntls, XYllt'I't'2ll pm-ts 'ini 'I I- b"Ili' I I-I if-s In'-Ii.-' h Il llI'tlWt'SS -Intl I'l'f'0llllllllLf the-ii' :Ir-lIiI-vt-V - s. In I 's tlaj 'Intl ag- '- ar- not gin-n to In-I'II--Itlzttiiisz ttlll' mv-:tt wnrlis in IlUt'lI'f', but - sg- I' I' 'gl tl l h' l I-on -II on tht- vii runs hinzs III XX'I'llI' I Int, L't,'t ww-I' at littlv- lrtntl mt' "ll'l'lIlI'S Ill' at IliI'I'I-iw-III SIIVI l'I'I?IlI th ISI' Xllltl wtnw- 2lI'lllHl', will' -l I'III'th l'l'IIlll lil Ro-nII'Ii1Il in at sttutngr- l'tnIl gnu- lJ'llllt' III Illllt'l' lnztntls Iw-IIII-so-I 'nil th- g'-:III-st in tht- nzttiun, 'ani 2l'I1'I' tztxting I'iI-tory lllbll IiIII- t'IlllSl'I'llllXl' Iinn-S, sI1I't'I-In-Il il he' 't-hI'I-'tliittz tlI'lAI'Hl, But I-vf-n tht- III-t'I-at I-ztnnut I-t'I'att-I- tht- lrrilliztnt tw-I-III'Il lllIlIlt', 'tnl ' Il -it' lrittl tht- tnf-nibvrs h'tI'I- I-ow-I'vIl I-Il lft'lltl with at glury th'tt will not I'ztIlI-. Pt' I l In ' '- I' .' "ll l l' I tl -lrtntl as at li--Iwiiv Qltlllll tll'St'I' " g III' c ' ' ' l D ', HI Re-tIo'.' basl' lzll -' n tht'--:III-no-Ii to 4'2ll'I'y :IIT lll' hilht-st ll'llltlII2ll lltlllIll'S in Ill-- s l ' at Uliivztg laft w--lt, Onlj unf- lvillll rltlfltl in tht- wnj III' lllill until. XY ' l'l'UIll tht- str-nt IIS grit l I' IiI'I- III-I-viotlx :uint-S, tht- vitality III' tht- InIli'tn: gun- w'ij ' the- l't.'I :III-:tt .'ll'llL52..l -, l it not lllllll Ih- l'I'Ill'VSt'lll2llllI'i III l-Il KI-no ll'ltl ln' :ht n'1I' ' ' -,l' ' I' I tl -' ' ability, th -ir SIl0l'lSlIl'lll,'lllI nntl th--ir tiglttinu tlll2lllllI'S. To to th+- fit 'l rountl III' :I ll'llltJll'il l0lll'llillll"lll is an ?lf'lllt'X't'l1lt'Ill nI-Iv-I' tlI'I'2illlt'll ot' i l-II Re-no up to II .' -' ' zgu, To liavt- won uno- I"InII- in that vlztssif- w'ts illl ?lf'llll'Yt'- - ' Il t h' ' " I 'sh -l Iiw- III' tht- f'll'llll irn z1:I:I'I-mttiutis II'IInI oth -I' stat 1 l l -I land i ni Il'lf'I' in tht- ll'llltlll2ll I'tllllt'Sl is ont- III' thII IlItIllIlt'Sl I'l'I'- uri: I'l ' -l h' .' hw- -n nI'tI'l'I-Il up by I-Il RI-nn in ht-r I-nIiII- hisIIII'y. Vo' -h tlI"nl,' Skillf-rn 'lllll his ninf- Lmilt -rs h:IIII- lll'IllI' at IIl:II-I- ttn- lllf'lll.'t'lYt'.' in I-Il R- l'.' NI-,'t js-I ' lllP.' nI'ty V+-'Ir-h tht-ii' :Int :Intl t'2ll'I'y till- lltl' IIIItiIInnI h n- t','. l '- ' '- .' ' al in "-w. Put I' 'th- lI1'tISI'lII ww- :tI'I- - nt--nt I lIt.'l' in tl Ill 'l '. ' - , - I I' 'XV-ll lIn+-," III tht- Q lll1ESlt'I'S vi lah' th 'I' '- I - .I ' ,' - '-s II- niost Iltlllllllll' l4'2lIIl tttlt ut' th- I2 on IhI- Ilmn' :It 2: II III II I II II -III I II :III IIIIIIII I II-I I 'IIII III I I 'III III IIIIII IIIII II I II II I I I I I II I LITEP1 ,M if .Jfffm ,H ,ffjrf ff '25 -NJ? ki! SI-QNIHIZlZUr1AXIIfl1'gT 4 .-...m..m...f-II..mm....m.,............,........ N ,f fl X A "Ln"-,.-' A VA ' h yy: 'B-r .rf wk' A -d,-v v, b XL -'in ,fx . F X -f: ' N ALJ "' QU 'L- J ' - Ji ', 6?- ll QIVYIHH IWIIPXII-'I' I lv vu I . .. I , ,I -, nunuunnnuunnmuumnnumumunuumu Udc lo the Month of March III xIl I 1 1 x II I nmttn l SF X X RL I I4 ., .1-- I,,f:I'k l'l'l'Qr' IVIIINIIHIK l'fIf'nf II NI:ll'4'IlI'I'I1u1l I1'11:1111 IIIHIIIII NKIQVIIAX I Inn- IIlf'11.l'I2l1ISHIII4'1'IIilIIQ'1'I'llI xxn-x Thy 4-ve-1'x'z1n"x'il1: Ilwwfl wmznyuxxw-X I'u swim- Init' II:lppI-1"s Iwxw- :1I'I':1i1s. XII ulmly I 1Iu Hut I' mx WI 1-rl thou -nrt In-rv.fm'1':lil11+1'f1wxx' Hr ll11l'r'i4':1m-lllslywnmk,mm-mlm, Hr ivy wiml or XUIJIIXI' Imlm. II' XVIIIIHII wimlx 'lu Iuyx :mfl lxlww, XII 'mf IvlitIu-I-x' llll my waxy I gmg Wlvn ge-ntI1'. IIZIIIIWIIILL' r:nir1fI1'1+px I':1II. I IQIIUXY sp1'I1lg'IImx'm's in rnlnnxw-1'wz1II. Yo - -' xx'I1:1t III5' Ilnyw muy' Iwillu. Vmltmmtwl. I slmll I2IIILi'II IlII4I Nina: I'l1I HIIL' ffmnplnillt IIIIHII mm mn-x Ill'ilI' I'I1'11, thou dust mum- Im! mum- zu f'4'JII', l:1'l:xsl'l31-uwlix. I I CUPID VIA THLL DESK I N N I 'III I x I P 1 1 sl-ZNIIIII I5lHJNII'fII'1IfI III . . .. ..... . ,............. ,... ............... I .... . . .. N 'Y . f'IIjI IEIIIIIIIII .xvflflll .SA1lll.ll, .XIII I.IIIIINI-.IIIIIINIIII IIZIXIIIIIIIQIVIII'I'lPIIlilIIl'1'. .XII III-I' III'I- I-I-II-II II-I-II II-:IIN -III- II:III IIIIIQI-II IAIIIA II. "S II-IIIIIIQ I'I-:IIII 5IIII'I x'," -II IIIIII I.I-I'sI-IZ', t.SI'II."IIIII.Lf IIIEIII-1'I III, IIIPI IIII- N:IIIII- IIIII IIllIIl4II'lIIll.'- XII. MN. II INilNl'I'1III"- :I'.II'III. Nw- 'IIIIIIIIIII-II II' II WIII1III:IIxx"I.x's III- IIIIN xI:IV'I. WI-:II'II4x' XIII' I':III IIXI-I' III II4'I' IIIIIIII il Ii. I III'IIII- IIIIN5 Ill III-I' I-I'IIwII IIIIIIIIIIY IifII"X.l N' I. III- xI:IN IIIII UIIIIIIIQ. IIIIII I'I:Ix'I-II .' III- IX'lX I':IIIII-I' I'I'I--II. :IIIII NIEIIAI I.III1I-I- IIIIIII'I IIIQI- I'I'I-FII IIIIII X, SI III :I IIIQII IIl1lIIIlI'l'NIII'I'HIINI4I1'I'4"I :IIIII IIIXIIIINIWI 'PII :III III' IIIII IIIIIIX rII1'IiIIl'XX, "I If. I'IIl' :I -IIIIII-I'I-III IxIIIII.-. XIII: NIQIII-II. :IN SIII' I'I-'II'III-II IIl'I' xI'fII III II I- .'II:IIII-II IIIIIIIII. IIIIIIIIII-I'I-IIII5 III-I' I'vX4'N II:IIIIII-I'I-II IIYI-I' IlI'l'1I4'rIi :IIIII XIIIIIII-IIII III- I-:IIIII- VIII-II-II 'III II, 'I'III-I:I- III III-III-II IIII IIII- IIIII III' IIII- III-fI4 Wu- IIVIIII-II IIIIUIIIII'II"I'N."xX-II'1iI'I'.'xlPlI.I IIIIII JI- III IIIIw ff-:II ."' II:II',I I.II':IxI- N:II :III :IIIII IAI'I'I'fI4I IIII- IIIIII-. "IIIlI.H FIII' w:IIII III III-I' -I-II. "III-Iv-1 XIIIIII-IIIII,g IEIVEI-I'I-III. :II :III-I' I':III-." Iif:IIII-ft: III' III rII:IlaI- NIIIVI' IIII- II-:IIIIII-I' XIJIN IIIII IIIIIIQIIIQ, NIII- III'IIII-. "XVIII 'XXIIIIIN TII IQI IMI V' XIII' 3IiI III-I' III-III-II IIIfIII2'IIII.IIIIw' IAIII' :I IIIIIIIII-III IIIIIII I-II :III-I II. " XI -I'III': :. MII5 'PI' :I L1'II'I."' It, II I- IAVXI IIT' I-:W -- I-I:II'jI I.IIIII-I- WIS -II':III:'I-II' :IIIxII':II-II--1. NI I- I-IIIIIII NI-:II:I---FII '.I::III '2'.IIIII5I'NI'f'1IIIIIIvI'I'IIIIII'2lIl1I'IIlI'IIPXIIIIfII'lIII.2. Il'YI'..l1I 'MIN III-I' .'I:III'-I N. II,x'IIIIIIII:II'II.x IIO'l' sII-II- IIIIIIIIQI-III-II :I IIIII- :IX NI.-- IIVI-'IH LI-:Il' YI ILI-wi. II I-VII. III-III-:IIII NkII:II NIII' II:III '-.'II'IIII-!. xx:IN ICI- IIIIII-, "If. KI. 'f.:I?,I- I-I IQIIIIKM. I.III :I :'II'I." IIINf'I'I"II!II!I I-II' NII!I::I-I IM' -Y' NI:II'lX I,IIlIIXI"s II:II'I'. -'I,,,NI.1IIIII .INV :I :II'I." N." N:IIII IIINgI1NII'III'K,:IN II.II1I:I, :. :IV 'III-I'I- III- I I-:II'I-U II- t,IIII,II 3 I: TIII- IIIIIIII. 'I'III'II XIII' IiIIifIII-II I'I-:IIIII.g I' I- IIII'-- II' ' I- III--I-I. f. ' -Z'II'1I"I I:IIIII' I'I:IX-.N II xfIIII. ":IIIII I:,'.- III I-I-5--N:IIIIQ ,:IiI'." "I-'Icy-'In II"I'." II III:gI,' XI:.I x' I,IIIII-I-. "IIII-I. FIIII IIIIINI III- :I III-XII 'I : I,. I'-IIII' -SI-I. I 'I ""' I " '. I. I+ I'III :I IIIIII :IIIII If IIIVIII--II -II 'I-:I'I. WI-. . I '.vIIIf' I.'-.IIIII-If.I' II'I::.I XII l'II'I- II 'I --IIINI-I ."I'III :I IIII-Y, I':IIIII-I' IQIII. WII-I II:II'I' -:.I.I fix. I. --'fIII'." If- :I , 3' I-I I MRI" NII- I:I:I:III-II. "'I'I::II'I' NI:I'I' '.' :Ii- I-I' NI-II I-I Ig' If :II :II:.'I'.I:If'." SII I Iv- I-r II II-If. IIIIIII :II I:IxI IIIII- IlI4I'I': I-1. XI. :IXIQI "WI - III 'I' IN A c 1 H Q I 1 4 1 11 IX 1 Ill N 4 1 N 1 N N 1 1 X 1 1 111 N x l I 1 1 Remmzscenceb xNl 1 x N N 1 1 I x x 1 1 1 111 1 1 N xx N I NNN1 N -11 sl-:x11111 1l1111xll':11'ff N121 111111s1- 1111s11'1-1'1-11 41111111 1l'll11I1lll11.Y 111'1"11lS11 sln- 1111111!-"111 1111 l111l'1Q'1I'l111111111111 11111111' 11111-1111-1' 21 1111 1111-11 1111-1'1- 111' ll 11. ylllll' 111-X1 11'ly S1l1' 11"1s 11-1'1' 1l11l1'11I1N1l1111S1I1'111U 1'1'1111. "N111.1 1 111111 .1 111111- 111111211111 1111111111 111'1'll 1'11111111g', 11111 1'1'1- 1i1l1X'1l 11 1111 1ll11ll.Lf,, 111111 l111s11k1111111-1111. 1'l. Nl." "l'l. Nl." N111 1,11111s1- 11ll1l1Q'1l1, "l'l. N1..' W1 -1, 111111 Illl1r1 111 X111 -1111111-1'1-111qs111'111111's111-11111111111'1 11111111' l111'. 1l1'1'i1llS1' lQ1'1'1l1'1'11 111111 1111 s11111'1 il 11ll11'111 1111111111111111'1111- l.l'1'5llllll'11. .X1111 111111 11111-1-1' 1'111' .1 1-11'1 111115142111111111-1'.L1'11'1 1'l1l'il 1111111... .111.11 1111-11 1ll11' 1-.1'1- 1'21ll1l'l1l s111111- 11'1'11111Q 1.1l1'11111l' 11111111 1111 11l1' 11 1'.S. 111l1.'111li1X'1' 1 111'1'1l 1'11111111g. 1111121 1111.1 111111 il x1-111111' 11111." ,X 11151, 111111 21 N1'lll11l'. ll1-1'1- XX"1N l'11l1l1l11l'4'2,11l11l'1'l 111. 11.3 li. Nl ' 1111-' 111'1'111 l'S1'. 11 11115 l'11'1-1'1'11 Nll1l'l'lN. 111'l1 l11'11' UQ111111 11l11lQ1lIg' 1111-1' XYlll1 'l'1'11111S1'1l1111l,1ll.'1 121111111 11111s111-111111-1111-111111-.' S11-11111. .X111111111s111-111i1'1111-111-1.' 1111111. 1-3111.1-:N 1:11'1-1. 11.. .1 ,,1'1.:f' 11'111111'11,11 1.11 l,x1'.xYS,1ll1l1l2'11 IIlZl1If'.Yl'11l'r 111111- '11l551A1l, 1 5111111 I'1'lII1'll11111l' 111111 i11.1l'l'1l1l11ll 111 1111- Nll'1'1'1 1-1'11ss111g . . . 1111- l'llS1I 111111 1'11111' 111' 1111 11'111'1'11-3 1111- l1l1ll1'l'll11ll1.5 s111'111 11111s111-5 111111 1111- s11111.1' 111111-li 11111 Hl1.l1l1'XY111I11r1'11l'1211lISI1l111l'11 112111 11 s111111 l11'X'1'l' 11111111 1111111 111' 111 1111111t1111.'1-1-111'111i11s1g1111-111-11.1111151-1111112-1111111-111111111111-111111-11111 1:1111 11111 S1ll111'11 111 1111111 11104111111 111111 1111- ll11XY11l' 11'11: 1111- 11111 11111113 lllllll 111111 l11llQ1I1'11S11 Ill1'l'l'11AYZ11l1'11111.X'11l11IQ'XX1lll1l1l 11.1111 111111 51-1-11 11111 11111111 111' l1l'1-3 111111 11I1'1'111l1'VQ'1' 1I11qY5 1111111111w111111l11l1Q'. 1,111 1111151 111' 1111, 1 5111111 1'1-1111-111111-1' 1111- 11111111 lllilll 1'l'1lSS1l11.l' 1111- 51l'4'11 111111 111.'1l111-1-1'111111-11111 1111-1111111 111-y1111111,1'1-1-1111g'1--11111511-11, 11'11s11111' 11l1'41HQ'1H 11-1111 111111 111s111'1-11: 111111 1111- 1111g'1-1'1-1' 1'1g'112lll1. W'l1'1l1l14Ll' 11111 11111111-1-11111111'1,1111'11111.L:111111s11111s11-1'111111y1111I111g'1111-111111-11141111111-1111 '1 '-1'111g' 511115 -11111111111-111111-'1'11'1111'1-111-111-111111-111111-1's11I1-111'1111-s11'1-1-1 1111-1111111111111111'1-111-11111g'111111111111-111'1-.. 1111- ll1'1l1l 111.11l1'111142', 111111 1111- 11111 ll1'1i1lI2'1Il,' 11111111 111 Il1'l'll1'1'1 1111111-1s1111111i11 g'111111 r.X'1I1l13l11lf'. 1 111111- S1111-11 2111111 1111-s1- 1111-11111111-s 111111 s111111-111111- XYll1'1I IIIZIIIX X1'21l'S 1I2lX'1' 1-1..'1-1 111111 1 1lZlX'l' llllll' 1.11l' 1ll'1'1llllll11l' 111111 1-1-1111-111111-1'1114u'. 1 N1I21l.'11l'1Hll1 111111111111-11111111-5111111111'1-11111111'1-1'11111s1- 1 111111- l1PY1'41. ,xllfl llllbil 111' 1111 IsI1111I1I1'1-111111111111-111i11111111111:1111II11.'1111g. I1 1'I'I1I'l1i1N1C 1-11.1,s11'111:'1'11. in tnItutttntininuttutntnuntuItuInunttttninutmnnnttumitntntnuuuununnnnninmnnunntnununuunnninnn Ltghlzng The Dark Places s s . s tti t t ligl st ty 1 t t t ttitru' ti 1, till rl t y t t It ut t I ist tyhith h yt 0114 I ' ' s 1 s tni ttn suth hgliti t s s tit: tt to tn ts In. s ut-nt out yt til s t Ilt J X tt N t lf s t tit t-It- . . ll t 'tu t . t ytt II Itntmn NI.-tltla latn1t bulb - t stt t N ' tut tl N t t s s IIN N tit-tv tu II r I t 6 IIN Ol lf., N N t- its ft It- tit hg N t N i 11, tt bt a tliop antl bu whit 1 hangs tion t Q I l IUI S t t l I s f s tit N it I t I tt yttit ru a Iigl bth . . it t i it sstn iam tit btinp. ta t 1 bt N . t N 1 ununa tt it almost itlt-ntica w llt saint .-11111.-iiatus as Q tytn mt t ti its ls that it guts out tntiit-It too qu Q . t t It I txt-iv ithzhti g N Q . t 1' t tt- Q ti that no butt.-:Ia to Q I N N it t 1 ttntn ititn hts at tht sa it itinp, hxtutts ls it N N tat 1 a tmp susptntlttl titnn tht- Lt-n t tl ttntl yttth a bulb at ont t-ntl antl tht- ct-:ling at it mn tu It N Ntm tai N a ttn tint- hgh s in t 1, ttrtnn . N . sl as niuc n it Q i a in tht- Iig tt . ' un utmyt ht Iightt ituation in this tot n N Q t t s ty hitgh tllutni 1umit tt Q it 11. ittng Ills totnn I thinl I txoultl t-x11t11ntt- 1 Q Q ting t I yyoultl put an attathnttsnt tn tht tit t-n sl 1 t styttth anti tht light vtout nt t N . t . ig t t Ittttht n ias 1 OX nt It N a attt tt ut ian no 1t1.uIa1 s t . at tht Job ttn out ho Nt ts N Q x ts In tht nitnning: tht back DOICII ls tht sun 1 . t N 1 not Xkt h.-txt no lights on t t- N t1ttnt taust t t N N 1 t t ss . N nttun any I2 ft ft upon tht- mt-ttttt tlistuss x s I Q ss t III Nd X I Landtng of The Pilgrim Fathers IR K KI Q t uttt t ttt in n ant ta t-t '1 II s ty tt-ttt thtt P I nglish Lhuith was bt-ing iun tlttitlt tlly ttmntiaiy to tht-it bt-lit-ts anti yyoultl tonstqut-nt N n it t htm utms Shoitly tolltntlng this tlttisitm a nite-ting .N tt t N XIII y tn tht- Court Hts s tl tutmti Ilt i Xbiaham Sldlil ist Null-1" hdtv fl IH I 111115, t1yq1 N x , UII I IIN IUIIII N . N Q in Holla t yylth 14111-ltnltjl ,1 ll Il tmltl NIINI IRAN IIOUN t it xausitng tttants vt ulis tt tio N ant ts ant aittl ltnth n t t tttt I'ht-s it-matnttl httt tm about ttn yt-als . N N tt t unatt- t-t In tht- hist anti most itnpoitan watt it mms ant n ntnt 'itmn ut it tltaltng, t-xttnsitt-It in tht niatitmtintal ga n tm ant nt 1 Q Ibutt t i s ut-t a llgl N tx 'N H 1 N ttmts Iht-W It-llitttl Iulbs itinttally antl as btllbtmtttnnttl t s ' IPI Ill V5 0' tt: II s s ts. ttttt atiotto iahatn tlt-titlt tl tht tttnt was t11vt lot AIIOIIIPI mass nit-t-ting as his tt-t-lin N ov' tilt., SI-INIHIQ Iittttlllili '25, 92 lllllIIlIIIIIllIIIIIllllllllllllllllllllllllIII Il' 3 ' ' ' ' ' ' " l ' "1' " - -H -213 I I 1 tln int-mt-ry tit' tht- Xatittnal Lighting I-Essay tmtttt-,-11 2 IIIG t1ut-stittn tml' lights tirst t--ttnt- IIII wht-n tht- :un wt-nt I wn. 'I'h -i't- wt-r- ' its t' f a t't'I'l'IIII l'intl t-vt-n ht-t'tn-t- King 'I'ut's HI"IIIfii'?lIiIt'I' was ttltl - gh t 'ti t 'ntl Z 1tI'th' nt'ti'hIt-s with th- trlilt-I' I nys. Iltm '-vt-1'. I shall sI'i1 tmvt-1' tht ' " a'- Q sh - tltrtmugl th - a1.t-.'. I't'ttni tht- VHIIII lirt- ttt tht- xmolty tftmal oil It 1-, ' - 5 ' ' 'IIE int-thtttls '1i't- ntmu' t-ttnfitlt-I-t-tl tmltl .'tut'l' hy I st- 'I I' tm. 'I'h -.-t- "ht: ' 'ith E htm I sltirt: 't I IlIZ.ZI.Z,' ri I -s tin Sun lay. 2 XVI -n tht- 1tuIIlit- i't-t-tiyt-rt-tl trtmtn tht- :ht-t'I' tact-asitmt-tl by tht- tlist-trvt-1-y ' ctric- ity, Ali: I-Itlisttn 'tntl Mr. Mt, It g Itlt: 'IIIVI' 'tntl IIUI th - '- -' ' . ' ' tin ? tht- tn'trltt-t. 'I'h- Imulhs ttt-i't- iutt-ntlt-tl ttt ht- tt: -l to bi't1atlt"t,'t light but it is ' ntn't-tl 2 tIt't in stunt- t-'tst-s tht-y I1'tyt- lit-t-n u.'t-tl tu it-I ht- 5 tin. 'I'his is a inttft ' it' I rat'- tit-t- 'tntl shtull IJ- I'.'t- ir: -t-tl. 2 'l'hi.' brings tts to tht- t1ut-stittn tit' just what is th tvtn'1't-t-t sag- ttt' t- t-t ' htm. 2 'I'h- living mtnn in tny httust- 's I' 'ht -I j ' ' ' Ib ' '-I ' .' " 1 th- 2 t-t-ntt-t' tml' th- rtitnn EIIIIITIXIIIIZII -ly t-ight It-t-t litzin tht- Iititn' antl thrt-t- tt-t-t t" n th- E --Ing. 'I'hi.' light is tt-ry t-ttnvt-uit-nt tin tlarlt night: antl I wish tht-i't- wt-i-t- a izt-n ot tht-tn just Iiltt- it in this rt un. It' I ut-t't- rt-I'ghting tht 1Ia -- I ' tltl 1 t - ' it - intl i t-at'h tlttttt' 'tlitl in all tht- t-tu'nt-rs wIiit'h Ii'tyt- tl - l'st ' g I'Iit I -' ' l'1'I'. 3 Ou' -tl1'tmt1tn.' 't1't- :Intl 'II ' 't -I lj ' .' ' 'z' Ilj I - - ' ' " .' in 2 th- I' " 1.1 ' nn. 'I'ht- only tibjt-t'titin I h'tvt- t tI 'Q ' ' - " -' ick- E ly uh -n I turn it tiff 'tntl It-a1t in tht- gt-n -ral tlirt-ction tit' tht- b-tl. ' ' ' 'n Q tht- bt-tlrtitnns I wtiultl ht- pur- 'tnl IIIII a I'g,ht intlt-1' II bt-I s ' ' 'i' A ull 2 hitlt- untl -1' it unltt-ltntm'n.'t to tnt-. E Iiy :tan - t1u -t-r t'ttint-itlt-nt-t- I tintl that tht- I' ' il ' n tx 'lstilutt-ly - ll - Iigl ' ' as tl - rtttnnu just int-ntittnt-tl. 'l'I' 's. ' I' 5 .' - - " - - 2 tt-1' tit' th- rtttnn hy a tlttuhlt- strantlt- - ' ' ' ' ' ' ' " tht- 2 tttl -rg u1tt this wt- tlt-pt-ntl t' ' 'ght.'. .' ' as " ' as I 'nt ' it:-' tl, ' tx ' th- 2 tlinin ' ' -ti't- stt1-t-rllttttuu, ttu' I t-'tn t-at ju: -h i tI - la 'It s ' . ' ht. S 5 I h'1t't- nothing., tti atltl tt: ' 1 ' '- I - ' 'ng s' ' ' ' ' ll . 2 'l'ht- lighting attat-hint-nts in tht- ltitcht-n art- so Oonstructt-tl that tht- t-ntii't- light 2 will xhint- l't'tmtn th- I't'IIIt'I' tit' tltt- rtttttu antl nt'tI't-.' a vt- " t ' itatitin, ' " It-tl. 2 tit' t-tmurst-, th't it is turnt-tl tin. W -t-t- I --I' 'I ' f I ' , ' t ' ' - " nt 2 will a brilliant itlt-a I h'tt't- hal Ittt' a I ' itnt-. ' ' ' ' 1 ' - ' tit tht- 5 ttyt-. XYitI this HI'I'2IIIfll'IIIt'III I t'trultl turn un th- .' " 2 ' - ' ' II 2 shi - tin tht- ht' -atl, 'I'Iti.' uttultl tn'tItt- tht- Iu' -'ttl I' htt-i'. 'I'It - rt-st til' ht- " 1 - I'.' Q my ttfI'iCi'tI a1t1ti- 'aI, E Nt ' -t us gtt taut ttnttw tht- :un IItII'f'iI. As ' ni' -1' tit' I" ct '- I' '- '-' ' ' :un 5 1ttntt'It, 'l'h- Iittnt IIUI'1'il 'intl tht- hat'It 1vtn't-h t-at'h work a shift ' - ' ' ' ' us- 2 tt-ry t-tmnvt-nit-ntly fat' tht- t-a.'t 'tntl t -.'t. - ' ' - ' ,' ' - .' Q 1-0 't-h 'tntl in tht- att -rntttin tht- titmnt 1ttu't-It is tht- :ui 1 't'h. '- ' '- ' .' h 2 :ui '-h- ht- '- .' - vhtt is tht- :un ttu".' 2 It' thi: t-nligl t -ning Iittl - t-:say h'tp II ' ' ,' I' ht 't 'Il ' -' 5 t-tl. tht-n tny hour: .'1 t-nt in t-t-'tst-It-.-.' rt-st-ai't'h will not h'ut- ht-t-n ' " in. 5 - III-INN XVA YII. NIP. 2 - - I-II. II .XII fs- i- 5 . . . E FU ' S 'U -I 'tnl q ' - a tt-xv yt-ars ago in tht- t-arly part tit' tht- ITth t't-ntury, ht-i't- Iiyt-tl a st-It-ct 1.fI'0lll l' 1:t-tm1+It- ' I-I gl' I " II'l I'Ig"tn.'. Th I 'il-tl 2 th ly :tm lat I in tht- tnitlst tn' th - " '- ' S ' Q ' ' ' ' ' i E was 'z II -tl to bt- ht-Itl at Xvt-QIIIIIIISIPI' . it-L' ' ' ' ll.'t'. 5 "i'hil rt-n." 1 I I - t'Itist-n It-atlt-i'. . " ' S ' l'.'I t' " L12 "I ' ' ' 'HVIIE 2 t'ttn' J int- whit-h IIIlIII't':4.'t'.' int- 'ts ht-int: an t-vil ' it-n. Lt-t us It-avt- I'.' ' try til' our tatht-t'.' 'tntl .'t-t- htm' wt- :night I"tt't- ' 'n I." Q Sta " I' . Ii' lt'-stu'i'tixt't'ttI ht-arts tht-y gatht-rt-tl It It- " iv- 2 httll t'ui'nitt 't-, '- t 'sl' ,' I'x.It h Is, "c ' Ia: ' I Iiibl ' I t" -- ' ' i th -ii' Ftirtls ttn' Ilttllantl, th- Iantl tit' tt' - - l nn. ' ,' ' " - ' ' ' D ' .' ' 3 hut ttn' st-vt-ral t't-'txtmtix tlitl not IiI'- tht- -I' ' , 0. . ' .' " I 11---,tt-1,-.H tg'-ts. 4- . - "' " 'I-H+ 2 "t-ut II II' lis", ttyl ' -I tnt-'tns with tht- 'hy 'I'h- Dutch 1.:i'l.' ' r- 'II " it. 1-L' 5 th wt-i't- t-'t.'iIy viviliz-I, hut th- htmy: wt-rv too Ii0t'1'itI for ' 'i.'. " ,' ' ' ' VI? E f-01 ' - ' - - - - rtttt.-t-rs hatl not as yt-t tountl thtit' act- ' " 'h Q XVI tht-" stjl "W ' ' " us. v . My . H E h A h. x I - A .. V. .' , ' . 4 . . K... 5. -. gl- E t- tt---tt t-ttttttt-ttztttttt t-t-ut.tttt- tt:--tttttt' -tt- ,tt::ttt.t-t-tit' t-tzttt'-tttt -tttuttututtttItltt,tttettutttttttwtttttutttttutzt-.ttzttttuttz-tit-tttn -tttttt-un ttttau--tv uit-ti 'Q' ltl 5 2 1 ,az 1 1 P l l2 N U 1 11:1 1 im 1 2 2 N -f ll ht 2 2 x K 1 Q 4 x N K 21 2 s.1ws X IP l2lIl4 1 1 1 XR 01211 2111 rllxllllllllg Nhlllldg ot tux s 1111 1 2 2 fl ll s 1111 uhinh lllll s c ost 1 NN 1 2 1 tl1 2 1 2 ss 1 2 s 1 HIS mt ll 1 111 s bt 2 1 111 111 bint no s s 1 x 1 s 2211l11 12. s 1 1 11 2 s inte mling 1 Jil 1 t H IIIAI I is is I I sit dllls lllllll 1 1 11 1 2 s f s 1 IN Lf 2 2 f NIOIIIII 211 III 1l21ho 2 s f s g 1 11 2 1 u sun 1 2 s 1121s ll 111111 2 s s s 1 ll 2 4- 1 sl im 11 1 1 1 Nl " N 4 2 Essay On Paper N 1 UIIN OH Ill? dl xbljrlli IDL!-' It 'v Kdllllh llllf 2 M 2 Xt-'ttf c Il 101 Xl s 1 s n tw ttctoisin XXIII 12 N 11 N 2 s Qtl0lN llllffss s fl I I N 2 N ' COIINUIIIII lrll 101121 1 1 1 2 2111011 since mm one rout 11-211 in t iuse uns 2111111211 1 s N se 1' 1 If 21 tollo 1 2 1 1i111111l1+I1I. 1 11+ on Ile C0l11I10l1s sq 2 Xt ll 1 ll nihei 1 1 xs 1 0 N 11 "' 11 1 1:11 211 1 LI s 2s ll ll 1 cisnon tl in Nlllll 2 isw 1 2 1 1 111111 2 Crllllt abou 111 t ls 1 12 111 1 1 thtough 2111 on isigh 1111111 1 111 1 1 1 Ill ldlls suiioumling., 1 l 1 Ul ' ' 1 ' N bl Q 1121 he scoi N some tangle 1-sul m 11sp1p11 0 111 1 N min 112s 1 2 . 2 s Il ll ll Il AIIIOII' 1 slit N Ill 1 neu 0121s 2 gu11tn21l1sn s 1 111 L 211 ll x 21t 2 2 1 .N t Scum mm N110 1121s ning About 1 11111 2 -2 2 U11 11N 1211141 11101111 lutute dllt sau 121 112 ' lx N 3112- ianxxsttoie U11 1 1 1 4211 1 12 u 1 N ll .1 1 2 ll 1 Il 1 1 1 1 is 11101111 thtou N 21 2 N 1 N 211 ui uno Il N .,1 . N. 1 l1l0N in 12 2 2 111 2 st 2 N 2 1 1 S N IN 111 N 2 N 11 ll imist IIIUIIIQHIOUN n11ss21g N ot the h0Ul in xx hi 2 rn 111211 12 1 tis 2111s 1111211 the xillian in thv im Io 11121 21 x 2 ll N 21 1 b21s21l upoi I humllf Il Il N sonic 0 1 0121 s. ll 12 111 bPlIl'If 10113, P J 1 Us N :mi ll II mm s ll 1 Illl.. 'tl Sl-INIHII l!tI1tKlI'IIi'25 llllllllllIIIllIIIlllllIIIIIIllllIlllilllllllllllllllllIll llllllll llllllIlllllllllllllIlllIIIllIIIIllIIIIllllllIIllllllIIllIIIllIllIllllIllllIlllllllllllllllllllllllll ' 1 ' l' I 1 ' .' til tl, 1,1 lit 1' M M' 1 1' l ' 1 I 1-oil mi 11111.-'1-1' hs- lit-111 lltlXKll, mttuitlistztmling II11-5' ll'lll ln-1-n s11'21ll11111-1l 1-1-pt-:111-1lly lui'- in 2 Il -riml nt' t1-n j't'Ill'S. "My l'lllltll'l'Il,u spatlu- .Xlmtz l 'llll. "IlllI' 1'l1il1l1'1-11 will mi lUIl,Lfl'l' ln- I-Inglixh but ll I- l- fl'sl. S11 -thing IIIISI ln- 1111111-I lli1Sl thuu mi 111-t'sp1-r'ti1'1-'.' l-'1-'1t11t'1- our 1-hil1l1'1-11 111-211'i11u 1-l111l11-s like- lll'llfH puintiiig lt11lIl 1111.'11sp1-c-tiiih I 111- 112111. "I ll'lXt' lll"ll'Kl th1-1'1- is 21 l'lIlll lllliilll NS lIlllt'S 111-st ut' I1--rv 1-'1ll1-11 ,XIIl'1'll'il with Jinituun '1: ll 1-ounty .'1-'11. 'l'l1't is '111 I-Inglish spt-21l1it1g C'ttl1l1ll'y. ill lI'2lSl. I.:-1's gui" . b' , .Xllt'l' 2111 lIlYt'l1Illl'j'lJll tl11-1'21sh1111 l' l 'I l-'-1 1 - ' ' ' ' ' .' " 1- ' ' ids. II1 -'1-1', 111-11 lJ2ll'l'l!'l' 11'1s 1111-1-1-11111v by El "t 1 -hing" .'r'- - ' " ' '1111-cl mmm- 'l t'1'i1-mls '11-1'11.'.' tl1- C'll'lllIl -l. Wi Illllllvj' 21v'1il2 l1l1- tht- 111-xt it1111111'1'1nt i,-.'11- 11'1.' t'2 si 't2 ion. Th- ilj 1'1t xxitl i11 tw-211'l1 1121s 21l11 1 21s st-21-11111'1l1y 215 th1- 111-1111-1'l1i21l sie-vv which is 21 llI'i'lll1'lllj' 1111' 1-mn ' illtlll l1ll' 2111 111-1-2111 xrfyugt- 211111 still l't'Ill2llIl within tht- I uml: ut' ".'2ll"I,' I'1','t" t-- - 1 f. I.21t1-1', 111111-I1 111 1h1-ii' l't111tlt1l'l 1h1-5' ttisr-1111-1-1-11 1112- S. S. Miqtl -t0- "ix ' - ' to -n1l2 'la so thf-5' just s21il1-tl 1111-1' in it. 'l'h -5' sut'I' -1' 11 ' iy l2ll'l.'l1l1,' on I1- .' -' :hip inrl ' g s -2-s' -l'n1-ss 'tml 21 t1-11 111-21th.'. hut 1h1-s111'1'i1'i11p., IlIl'I1llJt'l'.' 1-vt-1tLl21lly211'1"'1-ci. Ii1-t'111'1- 211'1'ivi11t the-y l1'11l 1-111111-i11pl21t1-tl Illllilllf, th1-ii' .' 'ng 1rl'lf- ' Ol" IIl'l but 21.' ll tmvininp ot' 115241 ll2lXXllt'4l, 1l11- ,'i,"lt t' tl11- be-'111t't' l Q on tI1- W'lX't'.' " .' too 1111 'l' J su tl11-y 111111-tl II11-5' uuultl Sl'lj' 111-211' tl11- 112111-1'-.'i1i1-. 'l'l1i,' 111-1-isiun 1121. t11211l1- llIl1lIllIllUllS so th1-y llillltll p '1f '1i11sl il sin-cflile-cl 1'11t'lc 2 fgn, "l'ly 111tl1 Il cl' Vis't1,1's XX'-lf-111111-." PIII "ng liillllvll 1111- l7llL'l'lIllS, l IIILISI 111-tw-ss211'ily112-sist utlie-rwise the- title- ol' Illy ,'t ll'y will t211l1- intu lIlSlgIlllll'2llll't', 111l121t+fx'1-1' 1I1'1t isj. GI-INICVI I 'I-I RALI-IY. II. Ill-QNIV - l.Xs it is 11111 1-11.'111111211'y tu 1v1'il1- 1111-'s lt-ss .' bl' 'l' ' 'l. s' ' tl " t bt- I12 I-tl in. '1ml 211 th1- ,"lIlll' tiim- it is ill1-54211 'tml im'u11ve11i1-11t to writt- on the- floor, I llil' I--i1l1-tl tu tknllmx' 1l11- llSll2ll im-thml ot' pi'111:1-1I111'1- '1ml write- my 1-ss21y on 12112-1'. Autl "s 111111-,I NI-I-"' tu El 11+-ala, p21p1-1- is un- ot' 1111- IllU.'l 1-Q1-ssa '2 : ' "'t'ng. In the- I'1y.' ut' y111'1-, bl'llOl'l' tl11- 211l1'1-nt nt' 11211 -1', writiiig 1121: '1 Ill0,'l t-l' 1.' 1 ' L1-t 11.' t21lu- 21s Zlll Q'X2lIIllIlt', tht- p11l1li1-21111111 ut' tht- ti1'st lII'WS-Il2l1H'I'S. It took Illiilly 1l21ys tu 1121111- 111-' out llll' 1-tlititmn Ill' tht- 1121111-1'. C1 11s1-11111-iitly the- ne-ws w'1.' 0111 bQ'l'UI'P it gut to the- ' .' Tl' . Ll gl. 'SCI1lj"1 mimmt' C'Ull5ifl4'l" ' , -1 f ll ' ' l ' I .' - Th - lIIt'Il.4ll.' 11.- -tl in publishin, Z1 n 'XYSIIEIIIPI' w12- H -s ' ws: Un- tI'1t pie-cv ut' l'flf'l' Sl1SIH'll4ll'Il in il 1 ' ' - 112 -- I - ' 'I se- x ll'll'I'. S+- ' -1'21l sim - lllillllll -1's. An 1-q12l nu -'ut' 1-his1-ls Illilfll' ut' lllItUS2Illl"S te-1-th. Y 'I'h- ll 'N'.'1l2lIN'l' st21t't' im-lu1I1-tl ill lt-21st Il fiom-n 1'XIl1'l'l sculpt 1'.' ot' the- tyy - ut' I'l - 3 Vrlli, - III' 'ks11itl1". H 'l'yIHJ,"2lIblllI'2il l'l'l'tll'S NKt'l'1' l'I'f'f1l1t'lll. 'l'hi.' w'1.' 112 'tic11l2 'lj l'.i' C-'I' LZ '- it 5 1"11.' l 2 sl1111't'1g- in spurt XXI'llt'i'S. 'I'h1- sl wg- " - ' t ' h'.' " y. 'I' - If 'es 5 ot' the- Cl'llf1ll -t 1 "lIIlS 1v11ll 11t't1-11 b1- 1-1-1'1- 's -tl ' ' '- ' t ot' .' - ' - 5 lin .' 'st. This wo ll 'e-sult in El immlw tit' 'illl " 5 .' " ' ' the- - 2 -' ff"- Q '1111 ptwniiptly bu1 lllll' tghly slaying, 1l1+- llfl"IllllIlf., :tart Wl'lll-'I'. Aft -' thc- .'t ' "1.' 5 111' -1' 'tml Il11- lllllllI'lllIl'll1' 1-tlitm' 11"1.' 1-111121lly l'st "b t-I ' 1., the- nultitutlt- the- Q 11't, 5 s1-1-timi Xltlllltl h1-1li,'c1111tin11f-1l 1111til Iltt- Ilt'Xl sm" g Wlte-1 21 ' mt' ' ' ' 1 stu' Z 111-nts 1' 1l1l 4'1" l 21t+-. 5 liut 1 I1' I Sl'll'Il'll out tu s'1y v'1.' his: .' - I ', ' " .' l' " ' 2 I - 1l1'1-11 'tml titty-tl11z11."1ml y1-'11's bt-t' '- II' tiim- 1 I ' t - ' ' ' I ' tI't, l'll- 2 t1-rs 1-uuI1I not 1,11 on lilu- this. Thi' tk-Ilmx' xxith the- :ix-c-'l'nI 1' b' i '21.' 2 iff- ? sti' fl' 1 ith 2'lII iI+-21. II - In--' 1 -nllf-ctinx tht- pulps whic'h the-sv l'l1'Cl l GI' 2-tiitu1'."l11-2 ls 2 ll'll b -1-11 ho-'111-11 '1t11, 2 I-'ru th+- pulp h1- 1-11111-uctm-tl 21 Sl1lJSl2lIIl'l' vl i:l I' ' ' ghmit the xt' tt- '1.' 5 1121111-i"'. 'l'lllS 112- Ilml tht- Ii1','t 1121111-1' 1121s IIl'l l- t'1' ll ' tl- llllr. I11 thi: 211l1'21111-1-1-tl 21"- wt- l1'11'1- 1121111-1' ut' 21ll style-.' '1ml tm' 2ll lu '1 se-s. Fu' 0 I'll'- S :ix-11l211' l'0'2lSlIIl. I sh'1ll 11211111- El tt-xx' ut' tht-in Illtll I 1-'111 tl ' ik ut. 'l'h -rv is tht- loo: - I1-21t' p-1- Ilt'l', IIt'W.'lr'llN'l', xvtll 1121111-1', c:ig211'1-tt1- 1121111-1', 'tml shoe- :ol E P211 -' is u.'1-sl to C"lI'I'y umm- I' tl - s - .' 1-.' ' - ' ' ' 'ch 3 th-ve-ry111-stinit-sr1t'21n21ti 1 'j I 'lIIQ. P2111 - - ' - - - " ' ' - - "n1' 2 is 211 1'21ys in St"l1'l'll ntl 111-11111 ls tm' lllillly 21 lm-211311 ot' IlI'0I'IllSl' :uit '1'- - 1 21 2 Slllkil - nt 1121111-is ti1-tl up with 21 pink "lion, IX: .' - t'1-ll 1' 1 1- ."li1l, "A littlt- E 11211 -1' is El l'iIIIJ!'1'fllIS thins: it it is not 1l1-struys-fl 2l't -' ' p., '-ml." .Xu ' tho- llltlllflllllli fit' 11s1-s 1121111-V f'2llI ht- put, to Ill'0b2lbly th rn- which intt-'-:ts g 11.' st is 1h1- pi1-1-1-s wh' 'li 2ll't' 11s1-tl to print I121 I: inn. ., H '1 ll til tilt lt I 'I ,tl ' I tl 1,1 1 l llt 'tl tttt I ll til' ,lt'lltllllllnlllltllllltllllttlllllllllllllllllllllll4ll'lllIllillltlllllllllllllllll-llllllllllllllllllllllllllltlllttl 0,9 l Z and Z Z g XZ XX X K f QM!! X1.NI11li!w1'fH1,lx .X I ,X , 'K X W5 14 A ik. X JJJIJVS! fx i '1Q If SF-X -WRX xx YN in X X X k X1 S51 ff , 5 A r,, Eff, Lbxj N I 1 x x x x ,Qv-Uxgg 6 x l x srnlrr ' 1 ai" lv N99 x xx l ANN 4' N l NNN Hay, VXA xx x S fy 'RV FO07B4LL -SEPT IQ AMF X N 1 1 llllll QLKQ 'X W 'gg WEEKLY Xml BOOMER 1 H 1 xx x 6ALL 1 Axe CLMN Lwfuo Plfpgf lik SEPT AQ only ll N 1 llll ' 1 4 I ,cf x 4 Nlixlclll lllllnllcll 'gi 50 l ' l Sl'1l"l'l'lNll3I'IH Sli "lx N HOLQXX Ifff Svl mlul UIN'll1'll,l.lll' llllflllf -,',' llllx lllll jf' ,f fl lIl1lI'lllll2'. all f4:l.l, l'lX'l'l'j'lNHl.Y lll4'l 4X A X Xl ff fifsi-, ,fl 4-lylllmlly' vlxm- illlll il 'L1'UlHl llllll- Wll. ll lll Q U' me ' ll-x' zlll. V. Z Sl-1 "lx lfl '57 L Nx'1'll2l4llllll'lll.5l 4-llzllwl llllx ,X.Nl..1l llll'51'4'HIl4llH'I'ltHl. ll lb'N'IlQ'tlXYllll"lll1 i ' xx'-llwl Vllrisllzlll S4ll1ll4'l'S," ill! lllll Ill x'ul'iIl- xvllll llf :lllll Nlisp l'l'llllll+:lllgll :lllll xxx-'x'v ln-l-ll Slllgllllg' ll 4-vm-l' Sllltl 0659 Sw ts :ll'l':lllg'l-ll Elm-lllwllllg' lu l'l',.' el' l'll'l'Slll1'S2ll't' Illll Ull slll-ll'. 4,9 .'l-1 -'l'. IT Al, ova .X2'41l'lt' 4-mx' llllys l'lll'lll sllwlq UUIIIIHIIIN QF :lllll l'Ill1'I' llll- l':llll-llillg' llllfll L. s. J N, Nl- ' 4ll'1'SSlll,Ll' lwllll lllll' llwyx' is wllll X99 ' I 5 A plvtl-ll. -I 9 l SI-1I"I'. lil - l"ll'sl l,l.L1'-Sl'lll 4'IIi.1'2l4il'l'llll'lll ul' S021-A xvllll liillgrlislll-l'. Nv4'1llll W - lwzll 'l-lll 'l'll4- .Xlllll-tiv xl1llI2lQ'1'l' lllilll stzlrtlll 9 O lU1l'lf', 'lltllll l'llllll:lg'1- is Sl-llilll' Illilll , 9 Q zlgrl-l'. A L 1,6 Me" Sl-'l"ll. I2 ' ,T . - ' 2llllll'X mls 1-lllllllll-tl-ll lwlzlu l X0 l lllylllllg'Slll4l1'Illw lliIlX'l' llllll ll4'XYUl.l.l11 151 l 'fQA'ixl,' 4lll2lI'l4'l'S. . f Sl-:lfl'. QI! 1' 'vlilj' llulvlllvl' lll:l4l4' ilx lllllllvlilll HX ,1 lllll1'IlUXX'Ilt'XX':4-XX'l'llllIQ'4'l'l ,'.' is In lllillllt lltll' llli: llllllllvilllllll. Sl-:ll'l'. Qli foo, MEN lll'lllsll-Vs 'l4Dlll'Ili'.X' In 'l'lllllll'ls llllll T A llllwm' 4lll'I lll llll-ll' llllpnlll-llls' vyl-x J Wi 1l2lllll1lllSl1'll2ll'2l4'l1'l'lZl'llllf1.1'l'lllX i ' l fl'fi'I"-jw llff 42.1 .. R 5 lllgll swlllml illll llUl'Sl2ll1' l'l2lll', 13 up my 'V XY wlillx' lltlllllllll' lllll' I'lll'tlll-l' lla-lzlllxl 'l' ' Sli "lx Z!! , 5 ,, fi lim! lnlll Sflllllll tzllw-s plwlgw- lllll In - 4ll'lllli, I'lll'XY, Sllltlliv ul- l't"l4l llll- Hlglgl lltllllil Wllll'lwlllll. 1 1 1 IT ff V95 '49 Y' QQ L, F OLT X 141411111 oot 111 N ARADE Wm 7f"'c iq 'af A H 'fr 11 J-x cm N ore x X1N1 111111 p 5fMWff GM P my 1 1 1 K N 1 J S 4 x 1 1 11N N 1:1 1 1 1 1 Sally! HV O 441, WF user .sfmswvnf mo OCT 'I Nllgaq CALF ep f0D4Y 'f I 1 -'f fW4f' fl! 4010 Af!!! flifffrfg covufvt ,1 OLT 18 S1-2N11111 111111111-111 'gf 1 1 -1 11 I 1 ::v:---:--:----:u::----- ---u--:--:anl-l--.- 1 -111 1 , 1 1 11"1'111i1'11'1 1,1U1'. 1 A 13 151111511-1' 1111111 1l1ll'1IIl'11 1111f :11'11-1'11111111 ' 'AL X iff 111 il 11111g' z1Fs1-1111111 111-1'11111. 111111 13. '-P Q- 3' 111111 111 111- 111111111-111-11 111111 111111 111:11 111- 11,41 'X QQ' 11':1s11 11111111111-1-1'111'1111-111111-1'f11111. X,-I1 11- +119 111-'13 T ' , ,B 1 6131 1' W1- 1'l1.11l'Y1'11 1111- 11131 1f'1'1'11III 1111 111111-. , 1 1 11 V .2 11 I4'f'1'111111l1"Z 11111111111111 S1"1'11i111l'1'5. 1' Xf' ' l 111111111-111 1'.S.11..1111- 1.11111111111l1'1111114" A 7 1111111. 11111211 W- 111-111 11111' 11111111211 1l111l11i'l11 111-11 11:1- 1'11111- 111111111-111111-1111-1111'11:1 11l'1111Z1II1 F ,BML ,P 1'1-1'11111111111111111111-1111111111-X1 111. 11,11 111 4161: UPA 1 V l,1f1f'l'11 1'1111-111151111 1'P1121f' 111111 1-:11111- gf? 1 'fp 11111 1111 1111- 1l1111.1'1'I111 111121 11112 51'111'1'. X V Mp A'k,,"ffO 111"I'. 14 M 11,1 Ei '1 64,1 S1- 111111's 1111111111- 111l'111 "g'11111s"1 1 S 111'1', IT ff I '1'1I1' 1g11H.'11'I'1'11l11111111011 E1 1'1-11' 511ll11- C V 11-1111s1111111-s111111-111 1'11S11 1111X 111's1-11111g' 111111 :11 11111 S11:111'111-1- g111111-. '1'111,'L.1'2111ll' 1'-1.' -1 Y1'1'f' S2111 111'1'1ll'1'1'111'11, 111111-1-11. 1'1P1' S112 ' -1-. 111"1'. IH ,Tj .XII ,Xg'g'11- 1'2l11' 1-111111111-11-11 111-1111- gm- 1 Af? 'IW ..,V, , 11"11s 111111, 111 s11111-111' 1111- 1111111 NY1 1'1c 111. ' I XXX 1111'.XQ'Q'11'1l115v.',1111'1'1111,S11111.1.11'111111. 0, pu- 111"l'. 21 ff 1 11. Nl. 11.1x1111'1'11l1111'11 111 1'1111114'1 11111-11 '6 1 111111 il 111-11151111111 111115 1'1111111'11 "'1'1l1' ' '1x111'11l' 1111Y1'm. - 1 111"1'. 22 ' 1,1113-' 1111-1- 1111111 1'111'1111-11 111111 11111111- 111-1's 1'1111S1'1l. 11111-. 2.1 E 1 D1 11111' Ll'I'111S1l'1'r 1111-1 1111- 11-11111 1'1'11111 B111 '1 1 111'lIl111Ll'.S 11111 r1U11l111l1,!' il'1'411lll11S. '1'11-11 f- , ,Q 1i11111.1-111'1- 111111 14111111 11111-s11'1 11-11 11-111' I 1 111115, 1 15 111' 11. V Q o,,gfrL 111-1, :11 1 W-1-N111-1-11-111-1-111111111111-1-11111-111'11 151- '7' g':11111-s xv1111'11 1'1'f1111 111 1-111s1--111111-11 1111- C ' '-2111.9 1.l'1'l'1l2l11S. 1:111111'11'11I11111' 11111111I1Q'. 111111 'M 111- 111-11 .1'1ll, X X KCTURE 4KlNG 0 JN CGINS HAY PL!-'se 'vi' QW H my r TN .5 NOV SCORE N fL RENO QM x Burch wen 5 X' 1 Q7 sm MLL? vim HOW AWE Y ff'lA,,, ff' XZ W5 ffscffvfo aJf1F11115T Cl 14155115 Wfponr CARD TODAY HAWTS GIWNC1 HOLIDAYS rg TO DAY N2 0 X X lx 1 N 1 X N - .411X11111 111111111011 N1 1X'1'IK111i1411'1 P T ' F R 'yuh' 14211, 17,41 3 To 11111111 11111111411 111-1-14 S12ll'11'11 111115152 C ' "1X111'1 1111111111 1111111 N111 N111, 7' X'1'1'y 1111 T1 1' A ' D -3 1111111111111 N. , N . 1X'11X'. 1 ' ' "' 11111 111'1'N11111111 XX'flN1'11'1'111111111121.Y, Y1111 :L 111A'11111111.Y111111'1111-X 1f1l1'XX 11. 11'ri1A11111i1 1 IIIY1' :1 11111-xi 1-1111111-11 --'11111' 1"11's1 N111 .5 1'1'1-S1111-111 :11111 111-1'1'11111111-1." X11x'. 5 1'1111111'1-1:11Q111g'1'111'1111-1X111111:11s1:11'11-11 N1111 1 'K 111111 "111:1'X1'11" 111:11'1'XX1'11 11111i1f'. 11111211 1 O 1111-51-111'1-11113-111111111-111-1-111s11111-1-1'111111. R 131111'1Q11'1-11 1111s S1111 1'1l!111i11lQ' 1111-111 1111 1 11 1 ML Y 11111-111111-11111 111111111-1111-xv. ff ' Aj LW" 19 N11X.111 J 1":11111'1' :11111 S1'1I 111-1-1i 1111s1-1'X'1-11. Nm. 11 0, 1, '11111' 1"111-11111-11111111111-111111111111111:11'1y 11111111x111:'111,1111111111-1111'1g11111111'11111- 111g'. X11 3 IS 5' 1 . ,101 .' 11.1.'.1'111'11111111s11111111111' 1111111111S11111-1' ' 'TW El 11111111111111111:11111-1111111.11 1111111111111 3 21. 111111q1- 1111- 1-1. .Q .ri 'TV Y11111' Qrfijj 13113-1 111111' 11 -1-111 111-11111'11-111'11f11111 111- AQJI I 11111 1111-.x"1'1-,1111111u'1111111-1'1-11111111111'1111 - 11111-1'1-111-f1111111. ' N11Y.Lf1 M418 .X1'11111111'1'11.111111'1,1X 111111115 111 1111121115 122111111 111- 111111111 1111 S11 11'1'11. N11x'.25 1112111 1'11'1'11'11 111111111111 1-1111111111 11111' 1 Q 151211. :11111 11111-1111-111'1-1-1-11'1-1111-1-111-1-1 F ' 1-11"1'1". 1:1 5 ' . X11N'.I1 4 i S1'11l1'1 111-114 1111 JI x':11':1111 S12l1'1' 1111: 11:21 9' 1I11l1'1I1111l'. '1'11:11114Ng'1x'1111Lg' 1111111121-x'.', M. 041' X ,.'111111'11111111... 'ME' '11111 f . N11 -. is 11 1,111.11 111-31111111 1'1111 1111x1'111'111'111111 11111121211- 1 H 11x'11'1111'.x'11x'1-1' .X1lI11I1l1 111 1111111 11111111-111' X1-1 .'UIl. 1 1. 1 1 1 ,1 1 1 1 1 111,-1, ,111.1,,11 f G Q, oven sipf: PLAY HY THE 444 4 Y5 G QL5 G 4 ' C1-5555 'I XJ!!-x4,,, ISC Z C O Houom 4 EACHFFS 571740 f, R hr!Q3 QLGW Z! NC, fc, A ff! fc PQCIAL Zlpfwf CHRISTMAS EDlTr0N oMER V1R6 Nm Lfw 5 Oumzffm wffnLY E3 l3oCEUEE3 I 41 DEC 13 X XX 5N470R5 JU, Rue X. 'S 5 ORUM U NN!-ML 541, ll I 0 'DAY Dfcupf 'N Hain! OF 5!A1I7vP3 AAP JAN7Ycunvs DEC 24 Q ullfillwll ILUUXIZII 'LT .49 :' :Q IPl'I1'l41,Xll'l'IH ' wb' O Q, lflcv. 1 " A Shflllllfrll 1J11:j1'I.-!I.A .libfll lax xIa1l'I' in A , ' X' ,Q I :nwlm1ul'111m. 1-w:11Xl11!I. L 0 ' .11 i 'VA W za: A I . INN. fm Q , .4 f . . . Fe N W ' 5IlJlXX'IIl'1' xxfm Hn- 44-lsT1':ll Nlrmflznlwl g 4N"'M'7 0 Ul'il1Hl'.X wmllwxl XX1li1'IIXX1lflM'IfIlH'I'1', DE ,, ,H IT!-1115 Hur :Xl4'l,liI1Illll lllJlli1'f alll Arm- full A ' ' . . . , . ,,,.- 'jig' 'mpw 0 lvzlvlilnu11151lulw:1I1-Ivxvrn. -IIll1l',.5III1IV If ' fi 4 new 21-14lI1Il111l'z1lv11-lrlvllllwll. J 3 -, -,jfjv N 1 Q Elf? M14 f .1 IJ XXX IM-,f.3 ,NIU U., E ,X lhnxlu-Ilvzlll lll':l4'li4'4' F12ll'lN. fm, D . IQ l,lC4'. ll! Il 'Wiypsy HHX'l'l'.U zlmlllzxl X4-limi! play' put mu l+y'll1w-411'-V4'll1?'X.Xxslxwlnjflxf-fl G -W lilac- lm! mln-5 IU1' I'I'1'illil4JlS1. 'F , - -'fn H , .ful , Y 5 QL! - , ?+ OF LI in 1 W IWW. ISI ff fi? . W1 ll .xlllllill ym1v11l:nl'l15'wm1f's1 xI:11'1s. iff 12 L .1 fflllillliilll fvlflllllf l'11I11v:m1l1I1u:1l Vw: Fa., KX ' S , , . . if X---A ' f1'l'l'H4'Q' lll1'l'1S lu-rw. XML xv-11-1I1N1uuxfN 1-fl but nut misff-41. L ' IFN. Q23 . lflxlmf Si' ymuwl llmmw-1-1 Klwrry O f1lIl'ir1lllJIS. ll:1yvp5' Xl- ' Y'-:n1'. 1-lv. ' - i HX 5 4 N -1 l U . -4 . D Sf- :1I1-l"w1'l1m IM-M111-. 'l'lw.'Nm1:11m'N L '75 llZl4IIlll'rll'1llli11'N1 lim- Illlll 1111- IHIIQ1-N1 - K 'VD I 1'l"'J,e . .K 4-,- I TllIl4Ll'llt'S. - M 0,0 , :N :,w:1"x:m:'- O9 N WE 5' p5H5R b11E1?1IS" U 12 IL! iw I 14' f 4- H 6 F 5545 N rojfg JAN Ci IQLS D.cBf1TE fav QMS 'R' 1 ,.X Q JAN 1731 H1ELl-IGIIVCI EST5 yi" IVEN ooAY .TRN 1-9 AFETERIA ODAY -iii oomo ,5,1lA,,w'i JA N I XX XX x 1 l N N 1 1 1 1 N 1 1 1 0 .'14ZN1r1l: 111111111211 'gi 1+ .l.XX1'.X1IY D QF. 1 11-1 '11-fH""1 .1.xN. 1 X 1 ' N11 'Y1-z11'R1'1-s11111111111s11111111-, Qt: .1 XX. Q 1" 6 s 5 '4 I Nm- Yl'Il1'.X 1'1-x11I11111111s11111111-11, 0 ,, I! ,11x.11 ICI 11111111 f'21!'1x1'5 3111 1111' 1111 1111- 1'1g'111 111111 XY111l1lX'14'111l'1' 1'1'11111 K111g'1is1 1-1', W1 gn r- ' 1-9 N 11114 ,E1 A " 5115 111119111'11:111-11'y11111s111-111111112151 Q ,Qpfr mqfxv 13,15-:1:5f1 X- I - I AM .1XN. 111-11 ",qX-f:TN 1 ffl, MET 1 'X 111111:111s 1Il1il' :1 +111111111- 1ll'2l414'l' 1111111 '- v x41'1Il2l11. .1 xN. Q11 1":11'1111y' .X11x'1.'111' 5111 -111 1-s1zl111s111-11. 11:11-11 vlzlss II 111 11215 115 11w1 S111-111:11 ' 1-l'Il2ll'411ilIl. 'f J, G Q N A .l1x. 231 . X fin :gg---H T I 131111-1'w '11 1111-111111 11111 Illl 1111-1'11:111111s. ' 1 'x 1IH1'1111'S1'4'11111111111l'1111.'Yl"11'. Y ,N H ,L 'HJ . , 9 .1 xN. QT 1':111 1111111-1111' 2lIIll11lllIl'1'l1 21-211111 sf-11111 :11's11111 1'111' 11111'11'1'1'1'Il1 S11111r11'11i1'1. Gam 1 1 1. 1 C 11. 11. Ll'1l'1r 111-111 il 1"1-1-11 1311x 111 1111- . - T 11:111s11111:1yg 41'-'1'13u? 1 1 Eufsjlfifn 1 15,3 .l.xx,Z!11 L'Illlj, 'Mijn . . , 'Ugg 11141111115 111111111-11 1111- lllILl'1I1f' 1'2ll'l1Illil1F 1 W1 1711111 111111 111' 1111511 3:11111-s 51111 l'4"l41 -111 :11111111. ' '11111 1,,1 1111I' 1.u. XX 1 X 1 I N 5 xNlX 1 51111 1 'BOYS AND GIRLS UARTETTE HNNOQNCED FE 9 QPULAWTY ofvf iyf -5' Q U41 fNNEh5 N,-louNcED, FEB I0 UJJ 'LH uflv r uv P1111 X1 1: 1 vi Fee 13 NNbAL I r my LHOQL. Ulf Jaap RHlUlk '21 1 1, 1 1 1 912019 5, FED 10 51-3N1111: 111111111211'p.' 1.1 IIlllllIlIIlllllIIIIINIIIIIIIIIIIllllllllfllllllllllI 1"1'Il1111',X11Y 11 I A? '11-111-111-15111'1'11'1-111111111-111111-1-5111' 111l1N1' X1'1l11 1'1-11 1111111-1' 1111- 5111-11 111. f Q 1 111151 11215 1'1111II1'S 211111 111-11111112 111-115. W 1 11 I-1 11 11 1', ,L1'11'1 '11'111111'1'5 11111 1'1'11111 1111 111-1111, 11111 1111511-11-1-1'5111111-111551i111111'11-Z1-1-1. 0' 1'1 1115 1A111' 111g'11 S1-1111111 1121l'111X'211 111-- 1111. 1'11111111g'1- 15 51-11-1-11-11 115 111-111-1'111 11X11'S1'1'1'. WL .199 Y QA? 'I-'rl 1 l - 1111'15' 111111 111115.1J11111'11'111'1111111111111' ' , K-'fx 111 11111111-1'5111'111111111111111'1'111111-A1 211'1' ff- II l1ll1'11. ' '1 1 111'11'1' 11111,-11'111'111 111111 1,1111-11111 111. .'1 j 1111111-51. 12,,1,1TLfw11W ,J 1 Y 21 Luf -1 -1 x11 ll 1-1. 1 ' 'W 1, 11111111115 XV1111 1111- 1 1-1111111 51El11' 111111'- Q 5,16 11111101112111'1111l11I1I11111N1I111'111.1111'112111' 1 11111 2111-1-1X. ,A2,,, Y mall: - 1 151 1 IL! FD? 11 11 A 'A 11111-11 11111'- 1'111'1111'111 5111421-11 XY111l'11 - 11X 111-11 K1111'111 1117151111 N1-11' 111'11-'1115. I1 L1 X1l1111211'1'1'2l11111l2'h11111'1l1S1'X1l111111111' 'Q'11ff,,1, , . . . . , '111-1 1 1X1111'111'1'S111 11I1'1l' 211111111 111 1'111'11 N111 1 'Mfdf-" . ' 1. 1111 11'11111111'5. H1110 ' 1 1I Q! 9 . . . ' f '11 X111 111'111111g.f11111 N111 111111'1I1'1' 11-11 1111' 'f may BX X111111211 l411111l'11111111111 .159 711111111 111 1 5 J 11,011 1' -' 1' 11'11" -1--1-I1 'W 1111111111.111, 111111. . 155 111 111 I1 1 1111 1.1l1'1. ' E515 X X I Hvi 1,13 5 .J 1 Qgmvafs' L Mix Xl MAR! V 11111119 I CC Mi' Cofvssmzncz Ammon SHIP MAR '7 NDIAN 9 f""VcL11NTf11111Y Lr+ 1115111 H .J MAR 20 Ba US AGE M Q FS C W ,nm ONFE NENC I MN 3.7 QMMPIONSNI P uf ffiff rm X1 411 N I4 P N N .'1-2N1111: 1111111111211 'gf ...................................,,,,,,,................ Nl.XlH'lI Xllll. I I .Xg'1'11'11II111'1- Iiqxs s1-111I1I11-11'1':1IIl1 I11 I -1 I'i1y'1I1i5.X.Kl.:11411'1-I111-IQ. A , I' A I'11:. Q 1 X9 V1 1 "l,111'1'y"' M11-1-51I1-11I111-1-11 1111-I1 1I1I1 fhg. '-'gglff , In Nl11:. li- g If I1 --' 9 4 gf' .XLLU11-5 XXIII II1'1I 11I:11'1- all UI4I1I1111111 K 'SM Nh SI -'IQ CI 111. ' ,-L" ' T NI 111, 1 if L' 'Q i' diff IIIll'IlI'ilX'l'AXXIIlIIII'lI11IlI'l'I'1'Il1'1 1I1 1111 'fx 44 1111111sI1111 111 :1 I1l11111I I'lll.'lIlllQI 11111 ' 11'1II1 lllllliil. Nl 111. If l .2 , X5 IN -'l,111'1'4x"' KI1-1111's 1A11I1-1I 1-ligiI1l1 I Lg" NIAII. lil ' . IM-I1:111'1's 11111-11 l'l'llll'flI I'1111I1111111 'T QWQ7' we-:1N1111 IQ' 1111111111: :1 llllllllll' I11 l4I1l ' 'x 11-I uf 1--11-11,11 I'I'HlIl Ii111l11'I11. A' Nl,11:. ll X C I-1 ff, ll2lSIi4'l1'4'l'. l'llII 11I'I'11'11I1 1Iis11'111 111111 1 W 11111111-111 111 Iii11g'I1fI1111'. , llillilillll Illzlw :1111I Iligl-1 :11'1 XII I'1111I'1-1'1-1111111111-11. 5 , Klux. I5 ,. Y "ff", A!! lll1'I lln-ss-1'X'1-X 11I151-1'X'1' NlHII11l llI4I ,U V1 , M. P DM'l,1W' IJg111!'I111-1'11'1-1-If11'11I1111'11g1':1111x,1I11111I1 1 ,753 C T "'. I Q ,i-,'f'f1 x,,- ifvl.-. .' 4l'l'Yll'f'4. 1'I1:1111'Is. 1111: 11 'iw ,V V, 11111, IS A' "l':111." H111-1'I1 I'IIlI'l'l:lllIF I1:1.' A ' A' N1111:11I. 'Qfl' Nl 111. ZIP All II1-I1g1I1'1'S I1111s1'lI il IIIII1':1111l 1I1'11 IIXXO 111 Illlllll, N111 S11 g'11111I, Nl.111.2Z3 .' ,-?f,,.f1 l'II II1-1111 11'i1I11I'1A:111's I'l'UlII fl:1I1 111111 Wk:M,vW.'s ' r 112111111111 111 1'1-1:1111 11111' s11111'1s111:111NI1111 ff"'f,",fiI l - 0 U Nl 111. 2.3 L I "IW .I lllll 111- 1'1-1'1-1x'1- :Ill i111'i11- Ill'lllll I I111 1 ,ff . I 3"'- 5"'5'WfI.l'- 5 V Nl11:.!T 4lI1I111.1'f Il11I1:1I1-1'f XXVlIl.xN'l'5ll'lll I11II 11 1 'Vamp I'1111I'1-1'11111-1- I'I1:11111111111fI1111. XI11:.311 'l'I11-1':1g'1-lxI11:11'1-I'111'l'I1l1':1:11. Xl.11:. Ill XXX- 111111 llllllill Lfilllll' I'1'11111 HI1111 N II1 .. . .. l x I I 1 I N N 1300, BANQUU f'l'?n4 n-f gfW0fL 'i ff' WHEN THF l PL 4Y5 W' LL ox wnovu YNWWT fr' P! FIG!!! rflfpg 7H1lfluNo Nino ' D4 on UZENNUAL cwfn 2257 Wg M QW Q0 mg, L xfff HAR nnaf f X M25 PRESS R1L 000 L "ML x P1 RE 1 fiff Y FJM? jyqfffrfods M4Yz.1 rv yur: sawn 7 SlfNIfilQI1HHXll'fll'2fp ln ............................... ., ,,,,,,, w 2 1 , o .O .Xl'lfll,.XNl NNY XI'l:, l .Xlwll llml. llnllzlllx l11:1l'4-lu llll'HlljIll 91" Nl1ll'rll:lllX'lll4', H4-1nl'g'lgl, lfl fill, , l A ,U 3 S ITX 1 l'N llI'l'l'll'.X. llulu, .-3. l '- ' ""':"' 'V lg! V l'l:. Il "F l'll l:l'lIll lil,I,:u:':1mlf-,ll' . lil. 6,210 1' "" 1 mr. l W 1 lllnllllllw QT, XYlll'l'l4'l', Xllfs. Qfl, 4,1 Wil-llilflwiminIiu1:1lg:1m1-wltlllilRv- '.f-QQ, dwg 1111. XXX- lust ilu' Lfilllll' lilll wl- NYHII Il X,-4 :THE , '- 1 - . 5? - ' llillllt' :xml pull lul lim-ma lll lPlilf'lil2l1'l' -. My xz Nw ly Inn- in Iluf- 1,1'4'4b2'l'Qlllllll'Nl ,f ' l , " 'l' Y ' '1' -'vvflpfn 1 I 1 I I . I . I fi ' X1'1:. T Sw lim'lrlzly1-lmwll."llli1l'1'1l1'v." ll lx ' l l 7 Xl-lr. N ,. 11, I K lf. ll. S. 4l1'll2lll'l'S lww lu tllulllllgwl " 1 in ," . nj 1111-llllqlznlwlmll'i15'i1: l1:11tlwl'm'1'wl1 Y' ll A efgiw :W ll-1'w-111-v l'l1:1lr1lllm1sl1ll+. Jxx N Q Af X F n J x ,Xl-::. l.1 ,, . HP .-f llw .Xxmlml as M-nl llPlll'4'55,Illl4llll1' slzwll' lu tlw rIlllll2ll'llllIl. W - lluyw X011 ll I-lllny'iffllu-,Xm111:1l. l . LP l .Xl'l:. ln' Xln' A ' ff,,,' - f . A Liu " ji' -lllllltll' S1-lllm' lizlllflln-1, SPIIIHI' lPl'l'Y. . illlll1llIZ4'llFl'l'lllll1'l'llIlllLlSltHllll4l1'l.' . 1 X lllltn- mm' lu lllvlllllill. l'1x'vl'.N'4nl4- pw- Cf' 7" ,X lk p:11'im:l'wl'tl11- lllml xxlml up. , Dllcll' Nlu if Sf'l4Hll1llFlIIl.'.l'4l. 1 ' ' l 1 ' l 1' M ' "ll lll'l, ''llll.llIl'llllllllllllll,lllll'llllllll Nltii Wild umors I Have Known I I I UNI I I J I NI' I I U 15 I s 4 x l 's Ilfl Isl y . .11 mi y ITIINIIII I ' IIX l X . x 4 uf 1 PII .im .tt . thewe I w shout t me f s but has been I1nuwn . xt lr U11 sio lx ll .is mfvs b NI mnitm 11.11111 l1lIxIlUXKII t.t nus 1 otwiiuni III tm fuount ugh school w It IIII'1 IONXN 'ost ts . If 1 H0111 in Nlay ant IX Ps 'ss .sir 1 its Xmyp ttmnlxt x Ill we vt I TI lt xv tio I .tmthtn' w in commun toitgoin . 1 tm .im ms-ii y no NCIk'IIIlfllz is IIIIACTIXP a I OIIIIIIUII Ild I dl y it ua: 1 sc 1 .mt IIII N 0 I . tim ut s Xkhvn iunnint: - 1 ff 1 I tion 1 I x t II my Ion 1, s w it .ir ht t . 1 IH III iv its .1 it ini lx I ttmmon IIA tit III mu IIAIIII-'il offir ian smbet it tml oi , tio if SIU as nt N N hmm rm I rmtmmi IIAIIIQ tt 1 .I . Iwimih numm . like A iavfo 1 I N II I ttws te IUIIIA int 1 I . it s N 1 L. If sf PONY! IIIS II i141 . mt 1 s xt . s N dX akt it tim 1 . I 1' I ll I N IU I s 1 N U N 4 ess 1 c l1ttIIl t.ts 14 Q it I s I P I X I I Pl x tt x . tri .mt int ustii I I 1 1 cu . wwis tm x IIII ui 1 tus m ti s .1 1 st e fllttl an un IIIII it ' list' ut .ls cmtmgtti to bt I I 1 y 'um t vit 1 s I mud tht ti s s h wh s tw w tt .umm . . 0+ nt tt mit tt . s sIm y at In 1 t I t x I t tr -.ms tm s It f or mily ,rmtt X 1 1 tt bit it um fy be sl II tx R X it it It s 1 us . x XXI N t run s X my mo .mt in in 1 1 ititq . ION ci 1 it ll 1 tmnus tg ttthus y mowii 1 1 f e Lui It tr . tt I st y I 4 tio N N N ll I rtJI1I1l.lIIX 1 t rm! t s 1 s 0 'tt it wt n 1 1. t tpulrt Ittt SEI' I IHJUNIICR '25 IlllllllIIIIIIIIIIllllllllllllllllIIIIIIIllIlllIIIIllIllIllIllIllIllIllllllllllllIIlllIIIIIllllllIllllllllIIllIllIlIIllIIllIIIlllllIlIllIIllllIllllIlIIIllIlIlIIllIllllllllllllllllllllllllIIlllllllll . J 1 1.1 Lil!! ' Httirltf liftnltvf'm'-Yu!1tw Slttfltfttlsl 'lII1t-st- typt-s wt-rv st-Itt-tttl with tttttvli wart- :tml :tilt-t' ittzitiy tI:tt1g't-mils t-it wtttttttt-i's :mtl Itztit'-Im-:ttltlt .' -z pts. P11 'ztttx nt' tht- Iitttitsttit its ui' ilu- wzttttt-t'zt tht- ztrtit-Iv is tttmt illttstrzttttl. .Us ,thv writvt' w't.' not ziltlt- to Iitil Il IIIIIIIIIVQ' i':t1tItt-t' wlttv wzif WIIIIIIQI' tu risk his t'2IIIl1'I'2I Im' this IIIltIt'I'I1IilIIQ'. IIHII,Xl'I-I II.XI,I. Vtmilillitm 'IIIt', "Ho IAIIIII S'I'.XNI,I-IY Vttiiiiitttit iittiiiv, ".It'l't"'. Ifzitiiily, s:ttist"tt'tm'y. Vt- us, I ' 2 --"h1s. IM 'I,', zivtiyv. tit-mis. I'zit"tn1. Ilzthitwt. thtt Ilathitztt, 2II'tIIlIItI 'thy AIIUIIII ot' pre- I' g'1'Is. AI- bt-:I until tztmily .'t1mn1tm.' Iirt- lIt'II2II'IIIlI'IIl to mint zlltvtjsI1:ts1mtxtIt-1' in 'I'lI. XVII 2 ' ' Y' '- I' . tm- mimi Icmk 'tt this S1I't'IIIlI'II thitiu th' l"1II ht- ' '1tI. Re-zII-' Q II b' is +-not 1,I t 41i'ol1.'e- 1'llI'I sity. At tint' 1w1'itII r-Iztssitivti with tht- "I -'mf' 1, ' ' ot' hi: Iit'tI w'1.' to thIt-ss 'ami hz1it'I Fam wt to tIis1tI'iy Imt'IQImttt- on se- '1"lI 1.2 Cat- bv 'z 'MI -' xily. stlttuut-ti by w1-II-Imuw II sv-nit ' " Qt oy in st'IitvtrI, I IA Tl- lII..XIiICNl'I'I I' JYSI-I Vtmiittiioii itziitit-1 Visit'- HIISA, HAI, H-XY U0 , A lr , n I:IIi't'. tl 'IIIIS, 'v-Itls. Iilbzlhitzit, UIII :tt .th1I I4.uINm11ulnuyS UH mv jnb. ,A SFO . 1. V cal-t ,I mt. tnfitt-i.1IIy NIIIIIt'Is ht-tw Init t'II'IIfIIlr I , 1. , 1 . 1 . , 1 a I1 tm' :gi Int :1111-it spain-s. ,Kit titfliff-rt-rtt IIIIIIIIIII III II! II ' I I I ' I I 'III tiv ' nt-vt-1' trvim: tu tl' I's:It Ve-1" 'mimi nw- it is I'v'2irflII2lIIIy t1llIc-t. A ',LIi gi' .' .' I-38 I' x' I I . I 'n U. b QVAI 'll' .' -I' It I.. 1 :tt1tI2tttxi't11stu,vt wut. ' ' . ' I I" .' III H . 4 J YIIIII1 W IIIII II IIII III ' III tm hu, .-till Sit-t-I-t, 'lu rmiv '1111 Ii ' lay- IIII I IIIIII' IIII tttl :tml mirth 1 ' ' "ng vht 'III t' I. .ivws knnw., mt ut-ttttitti hut t'2lII viimb trt-vs it' II ' 'l',"lI'y. In twirl Ittthits, tttttitivv us fwiII I-at ' j ' g in .NNI ' CI, I-'UIINICSS Vtmittiutt itzimt-, tl 1111. 511111, 1115111111-aw' 1't-t't'Iti. Nt- ' ' - 111- Um IttI 'zIu.-, th-tit-willy sttitiiiiws I1t'i'v'ntI ztrtti viizittuft ut' IIZIIIIII SIlSItt't'It'tI. I' " ' 2 I"ic'ts I'I-' III II"I'III'I IVII 'II III"'I"'SIIIILf I-TIVIS III'I" ' III'I- 1111'1'11.1111 1,111,111 - 11 1! 1 V- ' "--1111' Is utttiiiw-mils t't-I-tim' I: I irgttrs, In 1-1,1-1-,.11 1, S111,1 111 111310. 11 1-,. 1 -1 A '1 1 1111 C01 ' PYUIIIIIUII nt:-v Iwi-ottiv writt-V. IC' .'iIy 1111,.1-1,-111111 11,1 Hn 2. " I ' ttlttittlly. t'tI111t1-Q11 IHXIILSI-:N C -111 -1 I-qv -. XVI . .IAM I-'Hilti t'tmtnitm nztmtt, IIiII. Ifztm- fif-1"'. Ifatritily. mimi, Ihihitztt, with Kvrntit, it 'IJ L I- IIPIIIIS. III'--11111. IIIII 'II W""II 'ISIN' 11111.11-.-11 s1I0'I'IIIIQ'II. Inf-tw-v I' I ,I -1001 I 1 'IIT -high sr-Iitml Imiltliml, :tt utlwt' 'mt-s St hv-tit Ilttt-II. Is :I :witt rutmfi' will 'un III IIII' IIIIIIIITI IIIIN IIH1 -'NIS III' It"'I ' IPII tmm ZIIIXIIIIIILI in tht- sh'11w ut' at f.zit'I. In ' - -'III ' 'I 'II III' is W"II IIIf'2IS+'II- Nfl IIt'I'ttI1SIYf" IIIII! has tIitw-t- tlistiitvt 1' itx, ' - ' ' ' '. fI'lII hw l'2lII!III Iiy El smile- m' 'my in- tirtiti lI1IIIl"I'. tus wh -it at ,.i1'I 111 - 1 1-111.51 111. no - Wmitiittt- tltwic-v. 'Fmt Iurm- In Iixw in 11.111, 111, 11,1111 111' 11111 311111, 5 1.- g 1.111155 a I - in ai II't'f'I tim Itttsy tn tiiz :I Ittii--tw in 1111.11 4111, 1113 1,111 11111, 111, 11.-- 1 'g1 -11111 thf- wit-tit: so Iiwts iii tt Itmtsf-, Iiuts no 5 t'Ij I-:it-Iqs III thi- thxstg wh- r-:1IIt-tl to gt-t up in III' .' III" IIIIII' II" IIIIISIIUS HII' III '2II. III' IS 'It-- riitwitittu ht- tiruus Imth tk-t-t ' ui ' t' 5+-s to WH I,' IIIII' IIN' II"XI- III"1 I"IIIfIII IIB' FI IIFIIIII' IVY I-Iwi! tht' Itrztitvli. 'I'ht- only In-Iln th't mn in- IIII' -' I' IIIIIII5IIIIIIIIIIII'II' tt-iv-st Iiittt is th-I tiiriitvi' ht-II. IIiI -' zt Illr- TM-- 'II' IIII II ' C'I..XI'IIII If'0."'I'I-III fkiiitimt ttztitit-, 'I I. ---- Fa S2lII5II2lf'IlII'y, th-itus, II s I tI It 'uni HIIHIIIH l:.XNNlS,I.HR 1 1. ,mv 15 Ha ' 2 ,ziro I I.-PEIIIII Pztrk in t'ztII: in sprin: HM' k'.V.,. milulgl T2 in S. 1 . , . ,UV III'I.' ,I nv-Mt tlwlnttmtgfive-i'.r'n1ttttt'y iii :Ihr I 'iait- Ilztitus .tt-ttttt 11111-itmsl IJIIZIIIVII ot' ' tily Il't-tt, ' S IUIIIIII5 IIIIIIIIII IIII' IIIIIIIII IIIIIIIII 'IIN IIIII- Hulmwl llllillllwll M, Spmlipgl -Xb-1 1 xl .I' K, .L Ial' ktntirly to f:z11tt1x'i-ty. .Xlvz ttrtttztffvs tu It-t':n-ts :III :thttttt st-It. XY 'ks with hwui wit IIIIIII IIII. IIIII' II'IIIIIIIIIIIIIU.II 'III' IIIII II'i'!'I' IIII' :mtl 'Tvs Im SWWAIHHIY 'AISNS PM .ly A. I.. .F :Ich-t :III 1-11.1 1,-tztttm-s. vXtv-ry- ItttItI 'rut his Ittt. I-'it In tzilk .XIt't-zitiy :rt wtIII-Imowii HI to hw- IIISI .Is Ii IIIII I, I II IS IIIII SSIIIII' III 'III' 'It-vt--tl IIIt'si4It-tttt1I'Itis " ,'I nt. SIIIII I IIII I I IIIII I,I't'II'S II.XIIt'tIt'K, JR. I ' '. LICI I ' 3It'C,XY I' tttmm miie-, iII'nI'. "Haiti", tit-nits. Kit I-1' If mt-. " '- ' I4"'I ' Ifzttttiiy, will-I' ' .I'Izh't'tt. mis. Hats mttity sitlt--I ztmwtitt- ' ' ' 1 on. thx 1"t I wig. Sp--it-s, 1w1'sistf'ttt. t"t not 'IH-zzsv-s :iris Im' two rvztsmts he- 1: Ilif' I1 likes 4"'ifI.IA' b- tirivvit IIITIIII t':ty'm'it+- I1'1tlitt1-fII1+- " III th--in :intl IN'1'2IIIb4'IlI' I .'tt't. TI - r " gh: I swat 0I'I1i,'.'i.'tt't"szitttrttti hilt-. .Xt Itnmv iii 'my 1-t1:i::tf'itj: ut this s1vt-vie-s is wvII-Imowit 'itil ' ' Mak-4 lIl'4'lI LlIlII't':lI sulltttis in whvit Ilttw-ttlfttt-'II with :itt'tt'Iq, it :Im-s not I tht' ' 'I:1ssiIit':ttt'tI Ivy NIi.'s fII'IIIIIIIIIII,IlII :ts ntl Iillv- in vlittih tht- htwt 'mtl hifi '- '- I fi . Rm, I: ' fm I t' this s1wf'if-s 's jizz, "' -XVIII z Kitts. i. fIf"y 'S few- 'gfjg ai k xii? fI JWMXQ 5 f If X I I I XI If I ' Q f X I' I I I ,f I fx fr 1 X V- I - f K X , K I fff My ' f I' . '47, I RYA' s" Irv- -. ' f , I X Z I I V If af XFX I, I I X 9, W. I lp Al XI x x x hu gh! ll .x 1 Ill g 1 I phc I' 41111 XX I 4 I '..o l 4 . . N xl l . 4 IIIIII Xfbll 1 Q Q cu J 1 f tem 4 OT I I ., I U4 1 Q XX 0 1 Hugh XX Vxannx I I L Y I 1 I N I S0111 name r fmhr lm: I r IP f , me xggs Ill an Qt NitIl+ 1 Nm s Illl Il 1 N In 'NIU11 N 4 Ruff fx fdlil O I 'Q x xIIlIlW XX In I NX . 4 1 I1 vulrl .uf mm I NhlIIIxIlIl ml .11 I f 1.1 .av . , . xx U Nhngaxer Nhm N 1 pq rv! plrm - Ir N I 1 f 4 4 IIIINIIU 4 s , N 1 ly x P+ I . . N NI 1 1 N I x 1 4 s 1 N ll N Y r me . f lx . - . . ll s +.u rl s . - . 1. I N 0 A Ifo f I lim N N 1 I2 UN ll I N f i XX cm Ill! 1 N N . In 1 v N 1 X In N lg HN I ru uuI1I In mu 1 n N 1 N I I XIII IK Um l1Nx 4 WIN 11 N 1 I . 4 1. Hhmg xnual 1 1 I N .1 ll butto l N N X 1 AI A f ll . 11011 rx xx . mg tllollgm 1 N mu ' 11011 4 ,Q xx nm ' .lx w mm If II 0 r I 1 4 1 r l r ll! xON IIN IIN Illlxx I Iwi SIIINIHII I!vwwNIlCIl '23 IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllIlllllllllllIllIIlIlllllIIlllllllllllllIlllIllllllIIlllllIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIII Ill -vm , ,. , , , , . L XXIIXI XXIII I.Im IIAI' IzN qlktll' Hill xv-rw zu I,IIl'Il!'l', Ill.'I!'1l1I of: 4'I'lss'? ' II' Huy xx -rv XXX-'ik insln-:ul nl' A' .' ' ng? If .Il VQ'I'2l In-rv zu f,'2l4IIII'1I' Ill.'lt'2l4I ut' :l I"m'1I'? ' .VII .Xrlzlln-Ilv uw-rv il SI'lil'c'us+- inxle-'ui ul' ei Unn- f I I 11i5n-ri' fykyg QL, ' Il' XVII 1:1 uvrw- 'I'I1-'rv IIl.'Il'il4I ul' II -V? Q3 flf' i, Il I'llIlI xx Are- 'l SI'll'Ill.'l+'1l4I 01-21 . 0011? 'II' XXli.III,'Iil xxvn- an 311:01 IIl.'IQ"lII of A C2ll'Ilt'II' Y. ,, H Y, L I1 . ff, l f ll' I,w-Iuml xx -1'e- il Iimlish inxu-'ui of ax 'l'urnipA I-di' -. ' IX H 3 I II Iiuqsn-Il rw 1141ills!-z11IuI'Nl'1y'.' ' VII II'1'Ilr- In-w .Jul - insu-'ui ut' M'u'r'I1'.' "' gll Ibm : umm- za IlI'lI1llJI1II IIl.'lQ"l4I ul' 21 IH-'u'I'.' - . ' ll' Jix In-rf-z1Hl'oc'+-1' ins! f' I ut" Smith? f ,II ffallislu xvwxw- l,'mv'i1'mIIy Ill.'I0"itI ol' YZlII"lIIl'.' . I 'll' XX'iliam1 xxvrf- il Ruin Inslvzui I' ' ' Lg? N -' ,. ll' Nly'1I-- In-1-v I':UI'0IH' IIISIUEIII ui' " zil? I 'I f II' lCI.'iv xx:-rv Whink inxle-'ul ot' 1' vu? I II' N1 ' I-II xu-lv ll I'1'z1i1'iv Ill.'lf"l1I ofa ' wisi' Il ICIIMI Nu-rv ULU 'll illilvzul ol' Rim-'T 'g',.- -hmq Hjnh- lying ip pnfsihla- Im' Ihusv x' II' I"l'2IIll'!'S I.III'y wmllnl Ury IIl.'It"l1I ol' I xu-II1' 11-v," f Il IIZIIIIIIII' xx -1'+- I!111'Air1.'Iv'uI oi' Vw- Ion 1' -Iiri' I' pil: "S-1,1 IQ'2H'I1Q'l', Iuw nb: I play I Il' I.:-mu xx:-1-v il 'I'hic'Iu-I ins! -'ul ot' il NI: '.'I1'f In 'z slid- Irmnlmm- in :I I+-Iv mv- Ju ',"' XX' -ll, I'l1!S W4 IH' 1iiff"'Ill, W1 II 'I N . I lIlw'y'.' IIU ' I' INIICZ' I.. D . IM-nlnlw 4Inn'l slvvlr in 'llll bf-ds? . 'M' "l'l""'H'Ill, "XI""'I Y"'mnK 'ul In. 'vmllhs YM dmv! Sl-mul h mv Nm' M. WMI, mmllh... IllI'Ill uns SlII'IlI'lS0'1I In sw- .XII 'n Img' rg 'hal 'I'I1+-rv is no km' In :I Im-I4 ot' Imir? ""'II"'I If' IP" l"'l'I""'IY -0 I 'IVY f'f'IlS- II' 'l-'I' .X '4I'rng" I2lllIl'I'-II flue-sr1'l Inuit' "'IHu,l'y Amd 'AL' mm: , , . Ym 1-'m'I whiln kids uilh an I'2lIIl'll2l4I su ivr'I11' I WI hi' l.mm'l, Hunk Huh ll"uVly,"Y"Vy kmd U! Ax mlm fum Wim-llhlmh ummm H mmi, plum .III IIIIS suIl, fu I thought Ivji bury lhv-sv .X vmzy mlgm IIIIII vzlllmi 'AI'III'I'f Illlnl., bm 'AIIHN lm! HHH' H Imwv" I HMA Yul mm f"1Ic'I1 an 1-nhl with IIII 1' inul' I Y' Y A ' dm 'I iz-I "hon -y ' mI" vuils I'1' 1111 :I "II" I'1N""I1'i"II"I'3 'VUL' ' .' ' VII ' 'U HH' UV by do Iwlkm- I push Ihv I" ts n?" 'I'I1o-rv is no insvr-I pmwlvl' fm' rzuliu bllqsi' MII "I"1""'i "Y"-3 IIIINI FIV- I Hluli liIf"1HK"l , H ,, up ami gin- my so-' In ' I'uIy." XIV. P+-rkyi "IHm'l sho 2 II- ffun 'Mm I '1fI- ' HI." NIV, Ii: lIllilIlI "MW" I'iI'J,'I, 'Iwi is IIN' Mrs. Pvrlcyi "I"lII'I hvlp il Ill- birfi ' n'I In-im-iplvoI'mI1'ir1k' I ' I 2 xl" w'1it." Mu" I "Sv-in ho ' qllivk you " 1:1-I :I - W- mwlw Imm vhe- Ll' xs to jour Uh." ',: "Im jun lik- 1111 vilh nuts?" f ' ,.: "Ye-s, XYIlQ'I'f' do ymll wwnt In fo?" lt' 5' - ' I isn' hr-1'+'. 'IW-' -1' n ' I. 11121 I I mx +- so I"11', INm'r ITM, rIrm'r you I'l"ll' 'I'I - h' "st -ink'-s 2lI't'II'I all in In-w-, I NI.: "SIX --is In Ihr- sw - -I." q I .': '11 "H ' ' 'll 'vw .' - Ihfu II pc 1, Im nm I f F, N Lui' 2:,1rr Ii ff IL: "l 4Il'1'2IIIl4'fI I'1.'I niuhl I Imam In I D f Il"HX'4'Il." 5' .IUI . "ix: "Sf-f UIQ- lllv-1""f" xv X-UA I - I I "Y thu!! hun I Im'-'. i' '.', 214 1 XX , 74' 4Il"' .H X P 1 fl ," -' Ilwtly NI.: "I'iIy the-5' rIi4In'I Imwk fu-+-I xuml 1 fi- in III' wmv AL-nf' 55 QQ. SI" jY.1 " ' 3' "W IM- Iyi "'I'I1inIi IH! nirw W: rm zu' mr il . WUI xu h' " ' In" Miss .'I' " i 'WYI' ' 'IA th-II11'e-w 'I'1'uw .Xcluh--I Il.: "XVI - I I ok 'll jun I Inv- in th' Il Lf S, So-wllm' 1-'in ZlIIV'l.'.' bs- 5lI'l'!'SIl'lI I2lllL.II," I r'."' I':'II'I I'.Z "XY -II, why? lIl'll'."' . "" - .' 1 : "'I'I'4'H.'flI.Il'I1rIlj'9IlIfIIJI' :f-I1 ,X1IzI Alla-2 HNIHI' 1 II' If nl' thu ' ',-sim: ' ' misflf' I'nk'." '11 1 1112-.1 111111. 114 1 ll 1111 N ll .X 111 1 '11 . 1111.11 N 111111 111 1111111 N Ill, 1 QU 4 1 Q vw N 1 NHXX 111 1 ' 1 ' 111,10 1 N 1 1 1 111 1 , N xx N Ill1ll11 N N 11111 H 11 1 1 XX f 1 111 K AN 1 N N Illt 11 1- N111 x 111411111 1 1 1 Na 1 1 N 1 U11 ll 1 N1 1 N . IX 1111111 N A Q 1 1 111111 N1 1 1 1 If 1 111 11111 1 1 ' 111111 11 . 11X X 11111 1 11 111 1111 11111 . x x1 fl 1 N ll 11 1 l' 111111 1 . 1 fx N1 1 1 I 1111111 0 W 1 1 W!! U 1I1'x1 4 1 :N 11 N1 11. 111L X ll 11111 X 1 1 1 1 X111 1 .111 1 Il 1 X :- 1 1 1 111 1 1 1 N 1 1 1 11 1x 1 X111111 1 1111 1.1 1111 1 X 1111 x X 1 1 N 1 x 11411 11X I 'IN 4 I 1111 1 1 11 1 1 1 N1 11111 1 1 Q 1 1 XII 1 X 11. X 1111 11 1 1111 11511 1 1 X 1 1 l 111 1 A1 111 11 XX L1 r 1 SI-INIHH111111111-f1l'Zf 1117 In HllllIllllllllllllllHllllnluunullrlununnn11111111111111111n111111n..1m1......,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,I num, Il,Il.l,IlI' ...mln 'l"lI', H '1'l1XN1i1i111 .' -ISS! I 1111l1-l111x1'i11- I1 11111111-s 1111' 511-113 .-X111 11s il s'u111 '1'111- 111-' l1ll'j 111I'1i. KY1 -Il 1 f'2l11'1 11111111-. 11111-11 1111' 11-211-111-1"r H1111-1. Y .X 111-111-111 11111-111, LL ff --X 11111 1 :1111 11'-"1l1l. 1,1 IX 1 111-1-111111 9'1'1,', 5 5, N . 1 1111i1111i11:1a11111111A 1"1l1J. jg ' .1111llA'1l1'2ll'1 if f1111'111:. K 1 S . 11111-1111sx11'1111-11:11 11151. 1 I ,J 111211 .11111 15 112151. ' 1 ' ' 1 1-fs' xg! I 1 11111111 L11111l1 . f 1 ' Mira S11' 111'11: '1111 1i.,1x11'11 11111 1111- ,'YZ .x 1' 111'1'z111"."' . .1111l Il. 11Jl'1"1111j'1I "1111 111:11 111:11 nur lllll' 111 11l1lr1' 11111125 11 - 111111 111 :111:1-11111 11111-11 1 nur 1 ll I1'1-s11111:111." a V 1 I1z1 ':. 12.1 "Y1 1111111 111:11 1':1111111i1- 1-11111111111 , h ,, , . 11111 1111-11 1111 .11 11111g 111111, 111-11.111-5:1111 1111' 1-1111- b11'1 1.1-, H1 Ill 1111 1- 1 11111 ,l,,,,,11,111- 111 1 'ill 111-1-11 11111 111 1-111 1':2lS11'1' -gpm "",""'1 1f"1f,- ,A 1 A , 1 , 111112. 11,1 --11211. 11111- 1l111',"4 511 -111. . 1"l1'iL' 111 1111111 1111' 111111. 15111 11. HTH.: HH., SHN Null... mmm IH. H .mx in 1-x'1-13' 1-gr." 111-I1-211 SAYS 111-1111-I N121 -' 2 L,"1 111111 is 21 A11l1I11'1l2l11'1 111 A' I 'k"i'lU" Iwisvillu 1'-011 1"'V1M"ly.lml11 .'1-1 -' ll 31111111-111111111111 111 111-1' 11'1-s11 '111 Ibm 111 'hm Amml I'l.H'I'lfA hm ""'m.""'i 111 M'.I'l5"A', 1-,.'11' 111 ' 11-g... 1'I'1Sl'l111'i 11111111-:11'111g 11111111-1-1111y1t 'WX1' s 11 '1 ' , , , :1111 1113' 11'11'."' 'l'111-1'1- '11'- '1'1'll4' Sl111'i1-s, '1'1'll1' 111111111111-1-s. 'l'1'111- A H I NUI" mllhiwl I 11 Us JU11 'Umm' M117 1'11111'-.':i1111,', '11111 '1'1'L11' 111-11-1-1111 '1'1l11'S, f dun imlwl htm. 'h"'1l"U 5'f'llH1""14 H1 111111 '1111' W11' 1111 1'21I'11l is 1111- i111'111i11a1i1'- 111111111 xx 1'111-1' mm Imvff t".','fim'H 501' hmu , 1,111 ' 1111 1111' 11 11111114 11g,:1111,'1 2111 1111,'I:1111g111 111 11 H1 IHA I' 'nys' "V why Ihvy "HH "7" 110' 1111111 1i111- 111'11'? 1:11-1-11.1 1 lk lr 1-X111 w11i11-w1-111-1-lis1i11g:11111'S1-1'i1-s111'1 '115lS, 111-1'1- '11'1- 1'1'11s,'-1'11:111s, 1-1'11 ,',' -NY1l1'11S, 1'1'11.'s-1111111 f2l'l'31'3lil'3f4'l' '21'1'f1U1'f5 -s. 1'1'11.'.'-1-111s, 1-1115:-11111' Q1-s. 211111 1-1'11ss- Isl: U1.1l,'I 111y 111111-11." 1111 -1 -s, '11111 1111' H1'1'11'I all 1111 1111'11 4'11111l11l! ffIl11f "XY1 -'11 y1111 111s1- 11'."' 1-11111-1'. ' ' 1s1: H1711 11' 11111111 N215 1111'11'11 y1-sn-1'11' N1- ' Yl'2lI"S 1'1-s111111i1111s '11'- 1i111- XK1Il11'I' s PX 21112 "1111, 11111 111- 1111-T" 111 M' L' 1111 1111111- 111 21 1J1'l,'1 111 11111 2l11'. ' ' ' ,1111 :1!11-1'1111- 111111112 S11 - 1 llx- "l1'.- 21 LIl'1'?l1 1111' 11151111 111J11'1 --Ki, 1 ,m,1.1y. 511,11 i1 51111,-3" -' '- 'l'11- j111'1- 1-11i111' "11's 11 1:11-111 li1'- 11' 1111 11111- 1121: 1'1-ai yfllll' j 1' -s 51111 -11111-11 "111 1-111111111 1111' y'1 , t ' ' , , 1'12i11l'12l1'j' 1'11ss111. CY1-11111 111 811111111 1111-1' 1-1-- 4'l11-'111111'1- 1111- ,'1I1'l11 111h' 1111.11-1-If 111 1-1 I 1121 lwlml ,mph H,m.,,,5 HHWH. Nha! Imm,.,H,,'i in 1115 11'1lr, 1111- 111111'- 111-11111-S 111 II 1110'1l 111-1111111-1 UM mum Sul ,IHA mhm. .lMy.-,-- ul '11"J-1'1" " -' ag' .mil ' 1 "N1. 1111211 112111111-111-11 111 11111',"' ' K n V-111.51 "111- was 111111-111-11 1111' 11l211i111jJ 111111111- 11' ylll 111111'1 W'l1ll 111 111111 y11111' 111111 1ll11'11, 1111 SHN,--1 :111 - - 1-1s '1'11- 111111-1'1isi111. 111111111111-1' 1:1-Is 4 A L' 'S"2"1' , . . 112lXl' Q I1 11-1-11 111-I1-11 S1111111:1:1sf' 1'1-11 1-111 M1 Q " K' 11 I1 1111'-11111-z11'13' 1'1111- 111 1111- 1111-11 i1 1'1-s1-1111111-11 1111- "1'11v1-1'1-11 Y: '1111"'.' ,,. ., , --cu ,l". M' A A - 1 - V1 111111111 sz --111- -1111 5-11 1111 111 1111111-11 H1- w'1.' 5-'11-11 111 111- 1l?l1'1fl1' 111111 111- .z1'1 'UVB' 1H3"7" 11111 111' 1.1-.1lI. "1-211111-1' y1111 111' 1.11111 11-II1-11 will V' 'Ili'i 11-I "1':N1"I'1YT"'I11"'1 1i'1 115' 111" 111- 1111111-11 11111111 '1:111." V11111-I'11'2l1'1Qk.'i H ' ,,, , 1,1 " Q 1'1-S11 sl" 1 W- wa1i1- 111111 11111' 1111-'1ls. 111111 1'1111 111111 111-111 x 11171 Ulu" l"'l"5 1" "Q 'hw' :mi 2' bmi 11y 111111 21 11'1.'si1111. 1111'1- 111111 11 111111k. -"111' 1111 -1" 1' 'I ' S111 I1-:111 111111 11111111'11-ly, 111'1-:111 111111 51lI'1f'1j', 'fm' ' 1,1411 1111 1111- 'll111 111'1-1-i1111z111- 11111-N-111+ 111111 1111 ' '1'1JG1'I'1'R111fl1"1".X'l' 1111111111 11 111111 .I1 1-11. 1111- ."lI'1l'l2.f' f'1l1l. N l l 1 I 4 ll X N 1 ill! I N I 0 N Xfbll ll UH X 0 Il I Nc 1 N IU N I III' N 1 UNK 1 P ll I 1 I , x l 1 I ii X lx X 111 X In 1 1 1 1 1 II1 in Il ici xi- f 1 X W xll X I rm . U Ill I l X01 I U X x 1 s UW Q 7 x 1 ' 1 Ni 1 I XX X fm I Hum fmllif -:iii Nl! X 4? ,X .zfyhi y' gkllfy y v- 1 IM SICNIHII ISUHNIICH 'jf lllgllllu1nlglxgIllllIlllullllIllllIllllnlllllllllllllllllInnlllunIll'lllllllillllllllllllllllIllllllllllllllll.i.ii.i.iliA1lllIIllIIllllllIllllIIllllIllIIIIIIIlllllIllllllllllllllllllll Xliw li-lliiilivw mips 1111- iw-alqlii funn- ul lll'l I-'iiwl Hilziiiii mi- il1:eI er-i:nl1-I1 will HIT Ilil luqx limi- Mi miivli lIlliI'l' spvwi iii Iylfllg Ilmii Il:-fl 1," ilu- uirif is lliznl Ilia-5 llllilvi lizlw- In slup :ami .Nwmiiii "XX'l1:H I11l"."' imixfl--1 lil1'il'i1lix"N. I'I'l'XillllNf "Viv :wi :i vliiuuo-1' ifiif-." Xlzriim II: "Il--In-11, :in you think yum 1-:iii liuy IZ.: "XX'i:i1 ii., yiii iiiiiik +11 rlif- nip uni li-mn in lmf- ni--1"' LI ii iii--zi1"' Ili-l'-ia: "XXWlI. l iiziffwl I'I11xlisl1vlvxv'Ii." Hull NI.: "XY-li. iz il? iff sim- e-xpviisi I miuliz ix -:li IIlj'iI'1ll'ii fliiif' l,illi1'l'I1ji "NilHllIIlj. lim 11:1 lclyk In-wil 1111111:-an iiziiuiii, l sum 354' I Zllll an Iii:l1Iiw"."' Im-A l'iI3 'Wlziiiiiv Xl. zllixznyw iiiuis SUll1'lilIIl lu hairy' im." I'illSil'llIiIi!.Xll!II'Il1'jI "Yami Iiuiimy ll1i-sli-1- .XII1-VI 'l'.: "I iiwivi-fi1v"li lu- :if lurky iii the iii! bull pup iizix 1lUIll'2lI14l 1-liuxiwl up Ilxi'f'm11'l mix! xxm'lml." iiiiviff' .liiiiuf-i "XX:-ll, insulin' Ili-i xxiliif-fs Vins llnl bull Hrs. Ni 'xwlij "XX'li:si's iliul xxiiiiv mi yum wil' iii'-ii. Wi- l'JlIl'l zuiAi1111i'i1 wmiiri Im' ai uw---is 1-ullzaiy Il2lX'f".V' 'il illllii 111' si I:--ii iliiili-f' Imivi "I'zll'I :+I iiii- Xvlniml :i1'i4-nilllilf-ximl Sli'-2 "XX'ii:n' llll' yiili lhiiiliins zhi ,IlilI'."' Iiiuhyi "iviiI 54,11 'xv-z' :wi pi-imlixwl lm Hill' "Szili1v-iilillzyullsii-'. I Sllzlssf' lmliiiiiulw Si 1-2 "I: ymiiiu.i'lif1-iw-:i111" Hill H.: "Yv:iii. I um sluplwii IJIICYLU l.4H"'I1" limi "This 1'f-viiw is filing il says lu Ili-Viiiznxi SVIIIIIIZ. iiiiw-111111' ni' Ill1'I'l12lIllCfll II mi gi limi simv and slir f'rmsI:1illy." myfii "I'x'e-willyllzinimii-I'zlillll'1'iI1Illyliirx' 1l1'l1I'Xi1'Xl'.lf "Sili.',IHillliIlL1f I :ue-ss ii g "Xml xxlml uns lll1Il,'Xil2ll xxzi. ni'niix'f" il im ai ilili fluxv- y41l1':i slil' l'llIl5l2lllllj', Hill." "II iizls llHll'1'2lliriii'H "WI ill xx'is'."' X iiiw- yriiliiu 1:1115 llwllll N'-xx lluvi-11, "I mmiv- zi my ii':iri11i.zii1il il xxuiii1iii'l uurli Si 'iii-il Iilili litrvlll, "'l'liv Ilz1xfA11". '- - f .xvriil ulfu IlI4'!IlUI'iX1'li .Xniizib-Ai Lw-, Why i, gil, ,U 1- - fx . i.lllSi 'luii you :uid Ill -J, yy uv dm ,h,. Ululllwi ,WMI-g 'I'l1if Uivlirilliilvilrylllllll4ll'ill1'liiUIlt'j'. iyhy mn., ,iw umm: li-'11, n ' A XX' 3 uns lin- 'iX"2lilI4'I' xziri--1' Xlziiw Qulll' urzuivvf. S+' li-IIQIJ? Slillliil 5'f1i1i'Ie-Q-111, X' ix iiiwl ilifv ii11,p,,., lmlz. Iii' diplwixizi 5-'11 uf-i NlHL1lXl'j'IlllS1IIllr' i'w'lif'I. yi ,ww ,hw Him, fhi,,M7 X' A' 41'ri iliw limi lPI'2llii"., .Xmiy l"m'ii++s: "l,.w1n ilmxw km-n, Itlllll lll".V' ix-1 ,.,l ,iid HH. i,,.H 111,19 Huh Ninn: "l'il fly! Hi- miiumx Pl illll I 11:11 fu-ry Iimf- I limi' an SlI'2liLflll.U wmv-- 'l'iJ 'I'IlI'f i' I Q'I l2I,lf': iliii iii: "l llvill' H2lI'l'j lilws Iwi All'-sf' lr Xilll lllirilq rin-rv Lifflwf un- filii. Imran: 'AIIIII1lj"'iIl!i4lIIl""l him." 'lillvll lhis is xxl ill yuii fiwlilfi in- mimi U'I'Ill'l"' IIVIY bf- :if mimi Iifli iii iiiw svn Ivi iiayi "XN'fv1'f- 5111 wx-Ai Il2lIlllif,'killIlf'41'fu .Xs hum- !'Yl'1'll1'4'Il rziiiuiili aim! iiiviw- my In Iva if: "N , hui INV In-e-ii heme 'IIT'-ii." Ni- -1' li uk:-s lflill ymi Mllllfi iw-mi, l!I"I' l'lIlIh'f'4liI111'zlIlfl flmiilil I' ui. .Iv-ily: "I mx vain 51111 2ll'I'1ll'1i In si ln- su 'l'll'll Z2llIl!'lLill!jlllx'r if im snap, ii1lif'l1'."' Si, in-Iniw A' i uixf- in-A an ilig :emi zi mp. I2-:mi I H41-illil 1411:-vlaff' 'Vliirik :mil limi-111'-if-5, Ilii-ii if-li il HJ lhe' 4 ll .Xni Ilill In ills- gums v-'limi' 551111 fpviiiir Iwi' llllli Tun if-z1r'l1wi4 uviw- 1'Ill1"2lYHI'iIlpf I 1:1-I mail 'liyiiix Irv Illiliii' jllll xmile-, by julul ul' i'h,'m+ 1111111 lin- 111-xii-1' iii ihei rmi'i'ic'i' all mfr-. y,. Humor My Bliss Vimu-i': "'i'ui1'x'i- trying in i'+-:ich in-himi mf-, am-i1'i 5u11'."' XI:'.I!z111 :mi "Nf,i1'5i11: In wzivlx :irmiiifi uni" 1Sii'if'iIy Illini Firiziviif In-lifmy Xlrz: "'l'iiz1l rim' uuq fur 3l'i1'.'." XI. Sll'1'v-Iv-I'i "N . kiss ui- im' JllIilf"'.N , fN , , Y V54 fl'-2 "Im ymi think mluriw-s :uw :wifi I-Va ", mir-." , fx' ,A Ilvi "Nr, illll Il14-y'i'v- mimi Im' H." i X' ,df i... Nlisf 'l4iIllil4'IIHllLfll ll'l4l uriris-I1 572.7 rm Ihr- .vffxy f2lI'il. ro slim lhv' I-I'i'f-M rr! Illllilillifillfl by Il'll. o Y. i I 'rl Slip riihhi-fi +1111 ihf- wif-r-imul imim. .'l - YllI'Il"1f J ,A ' ' i, in rl1fAr4l:1ss:ui1fizlslwili R f, "U +,' "N ', Hairy lliw. XNIIVIV' is ills- fl4'f'iIllill y v I ,j rrniili 'fu , J m 0 - lnpgtl Illll NIOR IH ' SQANDAI EDITIQN l' ITHE BOOMERAN "lr I l IINII J fl Ol XIJULIX DEMING WILL RU HIGH SCHOOL HERE AFTER WITH ALE ASSISTANTS ONLY lx N 1 U., 1 xx lx I llll L f- fl u lt xl lug 'Xxx 1 1 I IN 1 lv mllx N N 1 t xxnr X ln! ' NN r x X 1 ,, u I X Ill X .L llll ,, 1 N nl X111 lt lyluvx flux, g 4 Hll l I A N X s INLI lNl I l Y X lx I 4 ll 4' SU v xx 1 s l x x 1 01,1 S lll' vu ll lmu Luc r S lu mn lata H U1 0 U 1 1 rum. 14 wt if-xx NCI N BDT! IS INY ENITOR l1 IS mu ntm xx smttrmn th tt xxlll 4: Ill ur N HI S 11 nts My l W morn 1 wk R It Vlq hmm 1 1 'Fu spltturm I5 rm l ustfl ulun mfnt co L tlm-so HN UI xwnl 0.4 vw 10 U l l lf' :ns I HMS Y 0108111013 v 1 wut r rxmcnt u x N 1 Qyxrnnpcr Quulflonlx rat out m S u x hxll ont' 4 u to hcrsclf Now tho plum rm IQ lloxx f"1n I mfr tc .1 00 pufl tlmncro Qpntf' XXI VFHFR XQQ Tvlft 'lmnunt llLDDI'ldlll!I ml 111111 Ill xfm mf rr lvlrnx ln from uulntur1un1 on 'luv'-:d'1xQ 'llldf-'Flf1'1X9 Bonus I r ml lm pulvllshorl thc fllst sc'1nr'l'1l IllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIIIllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I I BULLETIN llsrl IN nn aunt rep 0 Qlllflllll u the ulrtoon puhlashul i ila Nuklw lioomnr uhnln brought Il N10llll of llroh -Li hum tht that IIIINI' in In su'-pm nd U hom IIIIII ic AI 1 I ll oritus nan thaw 1 rc ull! cllsgllxtmcl uhh Nlllh It rrlhh lnrnnn n-m.g.usIiu :lnll 1lllj.Ill'lW frank pu inns und nlll hun neun of It LR NIBXM ll B XSU Rl Sllll Ib l NSUI XI D' p If 1 1 asf l Illj.. ll re 1x 1 L xluu 4 1 ,. L 10:11 ' um 01 S atm: xx 1111 t lllllllr, LICISG xx C umln gh ncmln rtrl L m ttrul ww ON C mul x lnllsl l Nbr: H 1 :nr tum c x IS mrl U 0 , lnnsm In s 'lie B ,th rlfmrs xx rn ut m '1 r mtlmtcttnxm'-rrfuxo tfrll ye xx trumlm tu mllmhorl H1111 1 hir gut re-mxmx unaxplunul Xlxss XX t hm hw lnnunnr- 1 lt hu. cus xx 1 tn flaw 1 Qllilllllllllfl P the fmt th It Sm xc-r'1l '-tudontx ll N 1 X 1 x Ill flux ilu, 41 U x IU 1 lNl IN 'N x 1 ll -N mr fr K l- lv, LII! p NUI 1 1 1-N4 l 1 lk X u hx lUlI'ltSll ll N thu s llrxmtxtlt ltllt 1 nhlxxm r Xluxn 1 nl tx 1 l6NIllL 4 Il: nu RSl HIS H SNICII BRI SCH l PRUNIISI l A ss Xxllllll lt mt i,.,"llIlNt Nl f r DIUIHINQ N14 I x UNC! mr hts fl cuux s Xlm hill". 1 1 K xt-s tlvlt s 0 XL It t 1 x N I r X11 s M I KS nux NN f Q N tr oxxn nn x rxtnml 1 s n x -.1 sc llftr x xrrx popu an 1 1 nountl11uu,,l1111ttlu QU P FROQI Rl X FALQ PLAIN num rox x ll c st x th L 1 tlnfnnscmuxlx X0 1 u N tl 0 1 S to UI Itlll of um un wx tum: t X t do me 1 1 w qu IIN C011 ft 1-xl tl mmm' his llllTl sll r tht fn It xxlll lm of grcwt lntcrtwt l ll 4101 lllxtnrx stu 'xre Qllfftflllg from mcntxl dns clcnts to lxnou that Pop B1 'zheet on thm dfmto lufhanffs 11010011 his med lllllllllll lllll llllll lllll I Illll lllllllllllllllllllllll Ill ll SE- HVJMICH 25 lllllIIllIIIIIIllIIIIIIIllIIIllIIIlllIIIlllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIlllIllllllllllIIIIIIllllIllIIlllllllllllllllllllllll :tl llllllllllllllllwlllllillllllklllllllltllllllll Ill.l.llll1"lllfllll'Hlllll,llllllllllllllllllllllllllllllllIllIillIlllflllllllllllllllllllllllllllllli'llllllllllllllllllllllllllllllllllll lIil'lllIll. .llllilllLllll1lfllIll"llIllllllIl.l5lL .0 N1 J IU' ' . 'P' S'l'I'l"l"f Olwff I'I,-'WJ-lJA'l'I'I ANY" . C, l!lf5 IRI ffl U "-. - V .1 R? A' I. 4 1 : i 1 1 'U"U'U'9l' 'K- - - - :X I Ill l ' lf !l.z14lX' 'l'c-mln-1'.' Cleft 1lw.X11' .Xftw Flslu ff Pa rtv PHt'lilC'l' t'.Xl llll'l' ' 1 -f ' ' 'J v 7 V W l fill but-HI! lllx l1.xx1m14.lm AA-M M---WA--' w5 M. VW' Y 1 .XQ lisllillzz' lHlI'l5' in 'hiv the 'phl-. 1,.mh,I,. l.HN,I.'Hu-V I- li all nw' t-ztmmxlly tvlllhll thc uxvvll- 4-m1111114-xix-111-ll lin-"v1's ul' Chats. IU. ,ll .1 I I TWA 1111119 I ffl' Alu' ':i11,:1llus"l.z1lfl", wlll nn 'Nl' UVFV' In "H l'lSl,1'1I- nmrv lift thc- lmxrl.-fl ll'1lllll'I'S Li. zu -I-iltilfll lmvvllligllilt-llll 1.11:- ' A I. -. ,, ' ,f ,rl , . L-, .' b A I vu .' 11 1'X'- :,:' hun.. lml,1,:,1I UHF H I N cry lQllllIllIlL' tvzu-luvr' ut lil lic- Ull: QNH. vf I-UI. m,W,l..ll nr llwlm Sc-lm ul. l'rim'i1J:ll L. l1,njllI511rlJltl1cE'tripll? lulkltlw-:lt r.' 5 3 1:1 :XljlL'!',lll'lixIQL' lim Ullf - , . .-- Q2 il Q '- ', 1 " 4' w .':xj. "I-4H1lf1"" 'lglu th gl t tr: y'llh4g fflvt that .Xlxi Iwi itll hr- hi: Dlll'll'1i'l' in I'l'llllt'. l'S4'1lD- liibmv .Al vyuf UT' l"'i0QI'f -5 uf ml in tllv lllvltl' wl if-ln r -, ull- lvxlk L't.',W:ll'.ii'1l'1ll Q. gl" L30 '1' A1 -li -: L ' A A - 1 -' -' ' Q 1 l.l::xts- zlqlxf-.'l1lI:jw? lmltflxllilllli llilili 1"'.'Il"":l Lll'l'gKf'ful'i'g hi" 'W'-fl? PC' ffl' fllfl 'Lf '1.fill'l'IfQ7"l. fiifll 1,532 1 Mi- lwlilillr iF rm nfl ll.- llll"ill"'fHS'lYl1l Illllllf-VIL. MV, 'U'H.m F MV: l:uU'h"" UNL U ' M1 T::l'Sx'm- sl' 'n-:xml-fl :lull ut- l I I ' f ' - r - "l'l1l':2f':llllillll IW llllfl lw1'f-- ,Z l A ii l I. 1-1.1 M . . . V. ' i. r :J U lt' Ill 1' ll: .' 'll- :'li4E1'fsU?I tlltllan x:xu::l1cllmll1l,N'4r NTS' I ' I' ' ' V' A ' 'n giql1l:l:fmllLi.fnrml ,fl-'. fnly' M-rl vt-Il who wr-rv 1:1.'.'iup'. YL-ry ' ' ' " l , "Gr ti.. fx rw 1 lly th IlHl'Pl'l1llS L52 "N -' f '- ' ' 'Q ,-Q R, 'uf li, . ': Q lu-lil tlxt- twn :lt lmaly with il r-up 1 1-ntlrr furnlly und cuusl-cl X? Ilqgnl- 'I.lx5A. lla " fl: vktol :xml tr'f-cl to marks- l1i.' l ' 3 ' ' " " ' ' 1 f.' 'f Qlf .' fm! 51,1- os -:wc tl1rwup'l1 ilu- vvntilntrnxp 'l 'l I 'f 1" - A ' ,Zh ,il f'1l.'l'l5:'. In R ' 11: I ui was .wnpywrl hy th - Ivzl-1'5" th in ' ,' Al - ul- 1 1 lf- "ww 35- A-lmvmlif-nt 1lDlDI'4llll'h ut' I 1- n-I1 ' ' ' V " A ' ' -' ' ' , ' , Au l"":x.'s wlmu pgrznmvlf-rl z l ' ' l fl' th' A 1 - f-zxpturt-rl pi' 1 1: l-ll I 1 ' 5 I i . I-umlil. I l t ' ' I K MY' Inf I QA Y V Yu inns Qstlmu PS ' W f - V nil ' -4-n :1 ll ll tl1"t5'-viiilll ' 'X A , G , 1-vnts wmw- put 'I th xjnluu f 1 IY V ' 1 th- lnnt of "I.:1rl" lu' " tl 3 f" fl A Tim .. 'f H'lH A . lcd . . ' v - t - - r 7 V Y ' l , ' ', ' 1 - l"' ' 'L' tvxll nt JJ .Su I ln Ll ' Stutu 'ts -"-'-'- , , Y 1 . , W 101 .I '. ".Icrry" ' . ' ' . .4 L, l U 0 sA:5.uou.oo fur nrt-1 1-11 tr 121111 l:1lIll'lN'l' :.' ' " 1 fl -- , Q . .'-I x Q 'lb' mt Q ,- ' xg " Plhlllf' in P1l"2 l: te 'lu fu la y "Al 31211 vm ui' .IN llc. hat 1-xl-0 f l' 1-513' lm: 'flf f ' pt I- we as yet lllllllllk' t v lU4'IllUl ' V ,. hh' l'.'Qf.'Vil1ltL'.t .Q I llc- s wl lmvt- luts of l uw- Ln- v - ' -gllmuts uf Miss Ill-l-' mi 1 Aihlmd VIL- Alfff P x"l I 'X 'A' f' Nu'--' llc-L ' X 'lr lf. on 'fruml au-"lm, form -1' l-Z. ll. S. gr 'hum XX fihdxfikh -HH H' :1 Uzltvxxtf-ll 1-nt.:-ll NX'llll"ll If sm-l mztrm wht wliszxmwuxn-ll hi, If I A hair" 1 f -l Q , 4-ntl thc- l oli. ll - V f F fr h ' ulmrtmc-nt Hz 'l: f'.'l Hx WU., hc G-illfxolff ir' :1 vt-ry HW ll'lS1U"H ' wl' 2 tz1l'inp: htel' m v ' ff ex-' 4- U .f Al I .. 1. it D .L It ln nl.. I i X Q H ltalulv Gi lxtvtlml I4 1 hr ,H t. a xxx' -nt :ulval 'il f-1' Min: fr :tu -' , it will luv Q N' g I ' '- H -I H' ' 1 in class :ls thf- ' utru- I-pl - 1 , In-:tt Il !mur"l:1r in 35 '?'l'l,ll- HU in lflt 15 X 1 ll thc- usi-1' tw ! 0- wl on X X lurr rr m 'or - ' ' ' ' . In . m - 1 ' fhi5 C1 r lu-rl th I : vith :1 llllll' ' xl. Q H 4. 'Q , Il i m w'tl lot ' 1 ' U1 an ll Illu xt: nfl. z l ' Q- i' 1 ' - A .' nv: 'lr,'. water 1rit-he-rs, :tml ilu-xg ':1n- .Mi ' Al' fl. Vl lfh fl :li - l, '.-l . la-uving' her X'll'lll'l1 n V1 UN .Ill 'N J .' , , . T X , th, fum' in an lll1' .- " us re' :lil his planx 410 Q 1. luv- AT S S -, f 1 - ' - .h-Ll I ,V ,- n- -l 'l- 111 tor: allrl 'L Szulu- 1' 1 thc- lm .- fl. 1 A I -gui .I . .- . .1 If-l f' - -. W1 - 1-'r .wiv ' 11 lf .' I ' ' - ' l, ', 1 I lic' that Mis: : gh than tht Milfs hzul ho 1 X V H ' ,' - ' out of thc " Al my on l lll hc lnrc ko l wn 1 l Y 1 '-k , , b ' ' -L-4.. ', ' ' A11-.mln-' ' . 1.- ' 2 ted 'H x " 3 , H .,"':' I4 A -3 4, , , : 1, : 01' fo 1 nt' list. 13-1 . l t .8'I' " F-T U11 t ' ,N X V", "st 3 " . . I I , 1' E I ' , . wil hc dl, ' ' . 1111 1" t ' X . t T lf - - , .-. f- lg 4 ,--- . ,- .' 0 I1 ,:ll'l .' A' s - - .,: lf. X I. 2' 1 1 ,- ' ' . '2- Qq' nl nnmmu lllllllllllllllllllll Ill n I IllIIIIIlIIIllllllIllllllIllllllllllllllllllllllI I ra lllll SFLIOR BOONILR 25 T1-is BOOMERANG g 5 lk X g..h I uv. 4 ' 1 t t '- 1 N 1 xx Ill Lt L 1 ll0U'Xll1t VNC Sllllfl lxllll 11, 1 ttl llX . Xl litmus P1 nr 1 1 9. l l i Shu U IIN lit I I 1 tn 1 THI PE XINl F PI RIL l'1 111 11 1 Stllixllkllxsk tn Llllllill hx 1 11111 111 Q UXXII IX 11111 t ul IS t s Its N xtttix haxt uvmt ti, 1 pret l S t 10ml Q in 111 st llllll :tn 1111 ltni xt I U ll Lll x 1 11011 t Q t ci' u UIC 1 4 11111 1 N 4 tl x 1 X Lute 1 1, 1.1 u tu tml c 111 8Xlllllll"ttl ll nt 1 x if s 10 1 1 h L Slllllf' ll I' t 1 x II 1 L. t '1 1' tun extc t 1 g., he 1 in irmu 0 1 iUll'-lllllhl' l Q t lllgl rr ht, 1 of' pls' nent lbllNlll69S hen t iq xxhu porlrllf- pe mute 1 111 1 1 lltl itii U11 ll h theiiiv lx mn t n11su11rl11xt.mrl me 1 Xl it ln 1 1 ln 'IL it S 1 Ste erswtd hx Xlr ltrl x h uwuxs or the Stumlx of pe tnuts for tht I-,OHIIIPIF St1ff' tu lm 1 ut nff mini: lllllll, shol lm duno 'llrout 1t I feel thftt thn 'et1iT is n t ml tri ncinuts a xxtll S other stuele nts A .,c lithinil thu Sl txun and do sunitthinf., '1lm11t OUITI ARE ION XX XXI X ni KSCIV Nova of thc- 1111ucpPttul :le mise of I cr-n XX ixlancl xx is re ve-ned our the clistonnovted prow wire 1 tllI'llT1flI'I1ll'1I-. Xlfiagax IODOIICK recmxul sax th ll tim end xx N xc-rx flriknat I X ind xx va plumb loco stu me mt hr flnallx 91 fler oft lnwanitw xx IQ L"tllSf'l from over work on 1 trow xuwrfl p11f7le l l 1 l X111 l b Lll IX lNUllq F11re1Ia111s Smiles ss X llxtx ,., Q i k x XL K I i1 1 tml xml,-, X 1x1-:ix 11111 t1.,L,1m1.,1. xx M I4 1 I 1 1 t M1111 IL, 11 :V 1 X X tli Snuif Is Biclt Il x r' uifl Iv1t1 1 nu 1 N Q., 'ill L lt tm xtt Xlclionald NIcDonald ,., t 1-N 1 1 l llf N 1 1 114 1 lllk ISS 1 mnfling., lmrlx tht l L 11114 1111 ns 11 Q I ll ilu mmm t htm L Ill fu Lllt 1 f 1 oss sturx lim Dance Urs Ru11ntrt0 lll9'lK1lltlX trtiinul the fitth hum 1111 l mn hm dtpartnz 1 on Thursfl tx ittc-1'11im11 XX ll I fir 1 mm gr: in t l11 cs Rvcmvvs P1omot1on 1 1 11: it 1 1 f tnmx th1t hc l11S receiwr ttfr 111 1 urn 0 1 fn xx 111 in 11 t mx 1 v ft cw cnu ' L 1 x D1 mlurt that le'u0Q the rmnpinx NI NI C' not in Rum Wir S P00111 It Ollt 1 114 Nifmflu mfmrnmx 'I 10 mfrt niwnfrl uith thr- rofuli 11 X 111 ' 1.. lt es xc-fl mhr s fron1f"r1ll0L,0 Humor lx V1r1.,1n11 NT11'-4h 01 r- '1 1 r ll N ibm thtir bex r x t 101' 1 at 4 WCPO not notirc-rl uhvn thm ore in the C tx lv K rlrlirmuw lunrh crmwistiu of nop 'md I1TPtlOlQ xx 11 -:rv-1 Ml hx Xfdrv F'r'1nr-os xml Pull H1 cr '1ftcr uhir-h Nllrxfuet NIH named 0111101 411. lrcttt Q Rom xvm xx ell nlewsed with the meeting ll x ' C lltl Idl l ll X 1 1 1 tit S 1 xli N l U1 Milli- lll Q t.,x ut' lm 1 x 1 I 1 lllf., 1 1 11.,1x 1 :lt 4 si ll 1 1 N 1 4 111 1 1 1 N t 11 It Ll bl in x llS mn 'N 4 1 llli-, ll ill! xl lrrl Ill ll I D 1- Xl 1 0 1 1151 incl t 0 fini 1 xi ll llllllg Npttrl so l ll'lf tc 1 1+ h 1 N fi lm 11' urs t '1 11 L Illllbllgll thi hoop '1 S U lL 111 fl but 0 rr xul 11e.1t xx IIlSl1 'llllllluhlllllll KN lQl"llSll t liuth x11 t toni-. 1 ul n t I' me sp: A01 rur St1 Photof.,1'1pl1er Q ippcfl tht-,Q 1111plt111011ts 1 1 ulrl I Ill 11114 N1 N 14 L gan llx itst 11 s a L Jllllllllftl' lntzxest -into twx 011 ummm. the 1111111 ti ul x l'1un1 lil l1'1xi t1.u1..h Q icnce Clus qmntxxlie Oltl1l1u111a during, the lJ"LSt fem News X11 P'1un11n rcvcntlx c iusml quitt '1 Stir in the ClTllDlllTll!'l,., mrtlts bx fnnmnttlnfzf sultirlt, x 11lt uorltim. on '111 irnpmt 'lnt lXIICllll'Ifllt to mme rlofi nlttly whether or nut Spclr m nt u1ll itcep 1tS flaxor in the hed post 'lfter n1f.,ht IlIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll IllllIllllllIllllllIlllllllllllllIIllllllIllIllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllIllllllllllllllllllllllllllI IIllllllllllllIIIIIIIIlllllllllllllllllllll w. 1- f v 1 .Y . IllIIllIlIIllIIlIlIlIllllllIIIIlllIllllllIllIlllIllllIllIIllIIlllllIIllIllllllllIIIIIIllllllllllIIIlIlIIIIllIIllIIIIIIIllIllllIIIllIIIllllIIllIIIIIIIIIlllIllllllllllllllllllllllllll iIlllilllllliililiilllilliflliili 'iilll4lll1llIllIi.Illll1El1i.illiiimillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllltlillllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllillllllllillllllllilllllIllllllllllllllllllllillllllllllililllllllllllllllllllliitx 1 1 1 1 ' Y 1 1 1 Y ' ' Y Y 1 3 1 4 - 1 , ttttm UIAS. . l. lf lf lulih lINJl lil IIN ' , LAS Ili " ' 'il '. l.lL5 1Pliiijiilis-1Ti1lili1':1ti1r1iwifl' th- ' . 1 . . 1 V' . , .. ' . Y '- ,,, HW, Nm, ,X-,.m,m.. mg Rt-l 111-ti tfli iigt-il xxitl U1 11101111455 .Xlt ll C111 I-I11tt-rt-il :is in xv-1'lz1.'.' 2 ter , V ' " , 1. Q ill 111- llipih s 11.1111 1.11.1-111-y. MIAA I' I 4 H '- ' 1 Q ', 1' I Q" '1' 0 H -7- H - --- - ' -Y-Y 1--Y V in I llitsc1ffIl:1ss,r':1pt:1i11 ut' tho - M, , 'O ' C' ' ' ' " CL tt-:1111, xx' 1 '1- :xv -1 t fri Ill l - ly., CK t' xy , p4 - nh 0 ------77vm 'YA-A----0 :5'11111:1.i111111 gift -1'. tht- :1111111atl I,i2.2Cilfllflfzffillliwli mf ' Ni 1. ' ' .' S ' ' M' li:1,'i'tl1z1llU1'1ut with the f':1v- ,, , U ,,, ,,ll - ' i ':1t'11N'i Blix: 'i1'1.:'i11i:t t'mw1-1' Ullll'lf' tf'ff'l"1'1'xl ful' f','flPf Iliff lust l.:L11LL'l1 liliutcriy , ..., ' ' ' t:1i11t-il tim S1 1 l' Vlulv, Fri- F"'l'l5 I 'll -' ht- I il'-51 V45 U10 I nigh Vullevt rs, i ilgiy night, 111 tht- --11111: if fUl""1lJU"" "f 3 ll-Hd 'ht , .... ,,,, ,Si":1t1'l1 li, l':l111i :li it- M12 Sl'illt-1'11 rt-vt-i 'Ad th- gil " will UW -'UVM U' F -c-t Ylllll' ltlkvti-1' 111 vt-ry l 1111 lx2lYlPI' fur hiarh si' Irv. 'l'l1v U'i""S uzwflli mil" N , julllww-V .,.X. l . .' --tx' l'lNrlIlS 'vYt'I'L3 mu-ttily ill-vu1':1t1-il ,l". Ulf' fl'-'l 4111:11tt-f V. mfs, fljig' f'lIIIllll0tlllll'S N tt'-Tl '.'1 wit t'XVllll'. w1111ti11, 1 s W ll Q 'I Um' full ll 'I - 'll 'l st1 " hzis hut-11 111 1-Itevt for he-i -st' is. 1 - 'A f ':1.' ill' A' Iliff M2143 "H ul." ' 'lf' pus 51-z1r11114l is very gmail. Us-1 Sx'l'X'l'll th-111:11 Ill tht- t-vi-11- IUIPS tllllll 11l'tt-I ll ' V7-ll W1- pw-i:1ll5 th? first 111- Li- null 4113.11 'lyllIiSt' pri-s--iit wi-11-: My '- HW" hutnlllllf Ul'5,'.'lQl1Q fill' f- ,.,, ,fi-, .,---..,,..-A.- LIU Hmzgl, igmdy S1-i11,,v,,, IA. rf' lllvu- cwuilv -lllfl'-Hull-Z'l15 'alumn- A, I , ,, F -1- 1 V, -n I.-1V,.1m.U Afcpuy 1.1, .i11'up1m'11t-11t Lllttlll xsith .1 1 1 A :ml X-:Wd y, Ion. lt-:111 pup - ul 'l lui l ml 1' Pll' MA" 'l-IR ut' tcrrilis- i - 1 x a vt-ziltwl in his sw -:ite-1: Hof rc A in 'lillltl' 1L11l .' - " .' ' . . . tl 1 rt-f ' '1-0 vi :lvl ll V l has rt-vt-11tly lim-11 vzlllm-tl my x1,'l,.lu T1 ,Ill I ' ' , For l1 ' , Hlaiss lllll Hull' 'hum att - ' t at 11111 14: gel' . 1 ' , Q I Q' - A f 1 ' V- l' hurl t gotlic-r 'l l' -fl :L ful'- lw iurgle-vtt-rl by the 1 'XSNL It "lx ,I".llTl"'flf hdllollfl ' ,Till 'l we intu S111 ' -mu i11 l'l'I'a-1'- thx' -zitviis tu tc-:tr fl ' thu nf l rljl' gl' M,1EE"f'y "Il 'lipf t-11 'i-. H1 thvy wt-11t, vmitin- veg' fil lat inns 11511111 '1it-l1 VIH' -Q U l 5 N15 ll V5 ui1"' th1-i1' 1':1lly 1111til Al, 'rs th'.' llu1'iu11.' Svlwul ' -:tsl ll' ' I' 5' , t , 1.511 hlwil thu hull :tml with 11. .12 ' '- - i z - lin 11111 "z ga' -l h 1l ty ftaltu XVll0ll mit' saws : stu-X - '- lin- whcrt- hc- 1'c1-t-ivml 21 .'l r-t .lt-HL guqqlthily gmlvillg pmt-1 A XF'l'4l1llll"' t'hzt t':1111t- 'us :1 in tht- z1l'1 whivli C'illlSf'fl l1i111 nuts to satisfy his alt-sirt-. Thu Slll'lH'lS1' lf' llH'H' HHIIIB' iI'H'l11!N tv fziltor. 'l'llt'll with the svl hzl: bet- me ll t1f,WL.' tl :Lt of Miss M:11'1::11'a-t Mv- an A ' .' 1 1 x 0 ll 1 ' iris- puz I" - ds, lliml 3' ' iwi I1111 ulfl tu AIP. liru M'lHi11z1l-l, tiv. fqillltlllll Glass lt-:lpn-fl 1111- thut. lil' - 11x'u1'1'l1z':1. t'r111' ut! wl ' 'li timli lnlzivt- 1111 Ft-lv1'11.11'y 41.1 tht- lit 111 :in-l l11':1f'4-rl i111- vf s4vo1'y Iivf' Stl l- ts :111- z1l-' 251 :it the- .l11.'tir't,- ul' tht- l'i-:14'1- 1:4-lt' :1u'zi11.'t th, but-k : il. rt-giily slzivt-S tu that vile hz hit rl'f'4'u z1ltz11' with thu Ag""1l- ll, sho th0 l1:1ll to fl : ss wl ' 1111tl'e. wiv,-1-l'S 1 ur t Cla 2 tt 1 ' f i11 fl wh fill ' " 1 ,. ml f11t ': 1111111111 ml zxnl W 2ll'l'i Ax - irirlf-'S llillllf' rf? hull went 1'r:1.'l1i111: int tl 1 hu 1111' 'Vht-3' Illllfl hav- it-ir 111: im-ml 'la L11-rl, Ili' '-ri ' l-ohiml the lm--k 11'rl, 1wtA:11111t,' whcr tht-' - 1' the' th 1 111zlI'l'i1l1J0 rliil llf t hw' mt- - . . . . .- , . - . . 'lli rr 1lrl. hu 111111 " ur ut111-1- or "1 I 'en mil ' u11t1l yt-stcrilziy ' - ,Q . , N z ii 1 1: ' . 'o Z inxr, whcfn si-lirml lllil cs ll rfl ' 3-' I Y - ' Nr mly ,'t11l'11t.' 41' ad-1 th- 1 1 ' ' wl'n5, ll '1' th? Qfl " ,lllff vlllflf eff iff, . " his :li -11-.1 1.1 this 111 rrililv 111it,i his g - 111. Tiff lm-ifiliflf J-Aillzlglb but vf- I - I- , it L. 4 a a s 204' j rf- . ,git I-E1 fG1t?.ln-tffilllqlel ,, K off! A f'llI' tc:1,111 'is lm' ' i1':'t11- 1- ,H h To M, mm 1, Mr. A I KS: , l.1t1 U 1 A 1g,1t . l . rit. .I. IE: l'e-1'lliypisli1HE- 1-9,1 tn ax Ont! I- h -A , tylf- -T- " X 5 ' -' l 1 ' f -la '1 . -1 l : ' ' Zllllt is sziiil tu lic nn he- ' ."4lC inkl 4.NT xi th 1 in .U I' t H "l11nerf'i1"lo" 'mm 'lm ld A In - lv I-t . ' i 1 I 1 in h'. hm, J .7 12' tl '- UW ' ., if r-ity ' , -2 S . ml ,-2 D- , - f 1: .' f 1 ' fi '- H ru. U it U Unger gc H: , my or-gxu nr 4 1114 inf- IC g., 1 V, 3 ilu, I lu 11 , ." 'CS. 1 ' 1 c 4 5 ' ' .' ,T1"'1'? l ' ' . Ti 'Y . . - .-f.5,',f'f flll 4 at all 1 ta frunistiv to-' , W ' ' 1 I . N Q 1' '-1 wzirf tim use- uf wr111111ts, ut! t ull, 'ru.!'01f'f1FH"'t :ffl 'St 1' - A ' sir -1 tl 1 :iv is -1' intltii-nvo ox- tg f""f " " ,"',' U .limi I -.' ,X ",., .'b , . A 1, C - 25. .K ..- 4 1. 1 ' 1-Q. I, ,Q :W-I .' '. . fl lo ,- frri the ht-:id mf FL 3,1 1, ' lx I ' 'I ,' n l'l .ffizi 't . '. Q: t . .If ,, . , - , , 1 'n ' 10 wi nm- 11 . rn- if ,.' Q I, I ful utdt ' - ' A lm l1':u'to1't1-n c-ents :1 tiny 1 11t- I, ,:,i'2, B ' til Q A., .' S '- 11: ' ',,',,, ' 1' ff!!! . .1,et'.- if-r f ' U Hum- R F- , Html A ' it l E 4 GFX' z ah fl f't'l -lc 4 C 1 ff' 'A '. ' . :Q ' r. 'l, -- - .nz :si ' 1 .1 or Q YV - . im: - " . 'nu th : liztvk purvli of thi- ' Sau- 'i yn f I f X 'l Lan f. hy Lulu 2-ss ma lit , -at :nd 116-111' .la I: - spd Y-vi Fl- in . Mil fnllox' hy :1 .' :rt ptu- .' '41 . 'Ph A to lf' r 'I of 'T' 'I -v , Y j' ry' f' ': .iz .I , ,L 115 P A . I :L Q ill' i 'lug Jfl ' 1-5-Fw '- W1 14:11 1 R11-, 1. 111.11 tn th' us- 11g rm- mm Air. ri 1111, '. -. - - Oltl girl: : It V luv- wl is Szlicl to . 'H : 'A t at '. , 'z j ' 'z .' - io . saying they had' bein Sir ,f-'1 - . 1 ' -re in " '- ' ., . quiet I 0 l: tc-ly tl th'-5 ': " ' . .' ' f-' 3 5. -' .' 5 w T ' li ,' 'runrl L D l.. 1- 1 ,' ': .' 1 . 'z. ' j - . ' 1 .'.-'fr '1t."' ,H 1 "' in and sr ul-sf-arinxz. Mr. ':14- . , ', . 'z , . -. '- ' ' 1' ,' ' ' ' .' 1 lz 'z. ' .' - 'eral D' 1 f -' , : '. ' vi' 1 ' " " . ' ' - hfvurs l if '1 1 j .l uf- '.f'1 , . 1 ' ' . 2 ' . '.' " : ' ' 'A l '. ., j 'z. '. ,' 1 1 : ' : " fa I -.'. ' ' ' ' 1 .' 1 - - I . M- fl- - M. v' i I Y' -1 'Il Y C 92111 1 111 11112-2 n I nuuun n 1 n K Aa K fkx K -was I 1 V f 54 '51- i+ 1111. fggw I ff QT' 'W' 1 -.zum 'las ff A' - XZ' .1 15' ff' 9, xicbg il 41- 1 tic'-Q 9'- I Y ' Krr I if-mix -362. Y , am-sfhsgqmv x ,B -Q. 1 :Wil uf' r..4. X1 4q"'2-1 sv -1, -1. Sn. A'.n. .1---gxi -2 AD VER TISING -7'-4 If SENIOR IHJUNIICR '25 IH' ll Ill lllllll lllllIllllllllllllllllllll Illllllll I III llllllllllllIlllllllllllll lllllll Illllllllll Ill Ill III Ill Illllll IIII llllllllllllllllllll Ill Illll II i. HH HN! H ,H1 1l"F1'11'11Ll1Y'W1 HN ' 1 1 1 11 1 1 1 , Q 5 , I, " X ': '55 V1 1 1-2. '- , , 4 A I- .- N "wx A .wi A ff 1 1 - - -.Qi ."'f,' I-fl 'I Y 1 Y, "' , , in i VA Q ., - 'ALJ ' Yi ' : pi 7 Z " fx 'fy 'QQ 1 X' :'r ' N V ,1 Q, 1,1 K 1 , 11 rl in 'Q , WCW 11 'A I 1 ' Eg 'fi "fi Iii! ! 1, "1.1..1v9'f " f 1 -' -,J 1 , Q- ' fic- 7 ? A 'J fm 1: .41 ff, ' A " K ' 'X' 'X - '74-f 1'- 1 1 fx X - Q 1, ' ' , , 1.7, K Y A I f .I 2 3- : gg 't I: , , 1-s1.,w, 1 K., - " ? ' -- g4.,, -W 11? ,ffl ,I 1. 13 ,A, I, --: su ,lip A y L 'aff f ' -- ' 1 Y W3 1 if 1.1, .-...,-.1 131, ., 17 " 'L"L"Z: -- --'i7'1f3I '4 --Q - 1s ' ' 'X 'J 'af fri?-fuifiri ""5"'SPf-LY" "H 1 V, ,1 1 'ff 11 11 - -"vi-T-2 - l:-2-ffexb ' ws 1 ' CJ' I " .La 'Q-1 -'SLQT' , 1:-k --TYPPM ' f Lf, , Q, X -11-1-g ' 1:-w-f,.. , : j.-...iz 513- , 9, A ,fy 1 ,f ,wif -- j -Q.. Ig ,x -241: 3 ,-.i,,.,x V-'I' . QA 1' , 4" 1 VQLT1- ill , 4j??" ?"' X ,ff 1' "A 455111- 1 E'f' -- .--7??'-1E2-'n if z' X -if J' ,LG ,.,51-li'--?L?,,t,m'4 - ' -'13-eg' .Z f" 1 Y ' "FF-zlf-"T-'1 F -1 I it .---Mai -L 2 Mtg' 21.-2.4:-3 V 5... 'tg-,G Q :fr " --i5,,L-1',,f.2f'7ZQf- ,136 1 45 ' ' , .. . ., . N v, ,. in 3- " -7 K.. ' - '- 4. - 1 - -'1A'+- Qx x -2 '-T, - ' f - - 11-. 0 ' , 1 ", 11 1 1 11'1' '1 ,V1IV1,I NHHWINEXQMH 1.1'WH!1NlHH1M1lH1MRWHIWHN ' N," .Q OO ffl CP? IPP KES? 63? L VX S N AMPPIC AN SHOP SIICJI rd l figg' mfg? f'1 f'ALA II' ff? ki!? ln' s M N Iflli I:f31lx":I: 'g 5 .HnuHHnHnunHUHHHnHnHH. HHHHH W: LKZDL Lfuvail u""'u f. J f. J Auf gy, 41'-P 4-vw 4-'P-A st .1 si 'rf .ei Ti ova 5 ff Q ,L . . . ,, , f Us ly - X K. -X A . H ?iiLi'V ' 553 ' J.:-F. , .-1:35 I 1 ', :w 1 . 1 Y " H ff' Rl: T., 1 ' Y 1 Y 'NI In k U L In 5 Xlllll IIIHII lullf Ilu+ xmlluf-1-Y 54h+u-5 lW'HIiliH 1II1l Ill: N1lI1'r1ll'l'g1Ill4-, Ye-I III1- wwf! ul' V1-xullyl 1 1vnIX llnrul 1uzv Nixtll the-4wvfl fvf u IIPXX full: I 11 IIS 42lYl' ywvu nnlunwy' :null IM4- h1HIIlI ffl 1114 1ki1ng'i11"rnwxx wlunvw, 1 ' 1 ' 1 V 1 w V , J L A A x 1 K IIN' XXWirT IIu'fNrn.m -u 63199 4' Fa, 5 5 K. U f-A ,--, ,--s 'E' n f 1 HN-'4 X a Kiead, lX'Sl'l1.XX1'1'. 1X1111'1"11'1'1"" 111 1 1 1.1 ..,1 1111111111111111111111111111111 111111111 1,4 LXNS XXV1' S111-1'1:11171 N'11IIl 1:11111 1 N 11 1 K 411 I 'fm 41 1, 1 ' 1 Y, rv J 17 N 'v ' 1,1 111zN11 .-111511 A1 1 QU. 4,111.1 51-I111'1111111qr11I111111111 l,I'1llII1l1.l'I1A1'11'1l'I11S4'1'X11"'. II. 11.1111 111.11 41. 11.1511 1x1.1l 111111, 1'IS'1'.X'1'1'I 1111:11 Y1111 1111111 'Q o'o 1-1 11 x1111:1:1s. 111--11111.11 . W 1 A 'f 9' 1' 1-' X11-1111N,X1,11. Y11'1-1'11- KMNKAAV 1"' . J. 11, 1'111A1N1-Irs. 1'21f1l1'1 Q A , b ' , Q I " ' 11 111 111111111'x. 1511. 1115111111 . - f 3 '1111 1l:1f111-1111111 131111111-111 11111 1.1111 11111111 'v1A1ll11 1111-11:111:11111SI1111f.X1'1 1-U111111: 1.1114111111 41111111u 11111111 1111- 1'11111'1 'I'11 Y1,11" 'IW x 1-111111-1 1!:11111.' "1111111A1 11111 1111-1 1111411111111 :111. I111111111111-111121111-." , , 1'1111111:1:111111-1': "Y1111 -111111111 11I1N' '111111:?1' ' IJIRSVIX fx 111:11 111-1111-1 511111111111l1'1I111l1x'11,-1 J 11111'11-1': 'HX11 f'i111'1 Q1-1 11115 f11111 111'1"11 511 U l11lllS4'1'P.n 1' '1'11111'f "'I'1'y :11s111i111 51-1"" I:11y111. 111gl51, P11111-li 4'Y11w rllllf' K1-1'111i12 "1!:1x1- 11111 1111-11 z11111111111i:1."' 1'111'11-1: UN: .rl111, 11111 11111 11111111-1 -111" 31115 11i11i11." 1'11'1111-11: H-v111.'. 11111. 1111111 1111-1 1-111111 1-1111 Q , Q Q U l 111111i11111111':1 11111111.11 il 11I1:11'f" 1- 11511211 4-U'l11U- XXI' S11-111-11: 1X1111'1112l'1J1J111111j1f "1111-1-1111f" ,H 1'i1'1111-111"'1'11:1f11 11. 111 111 1111f'4 1'1111I-115. :1.1.111I11.1'1' 1-:1:11- N1-111111. :1111-1' 11a11111u 111-111 -11111-11 1111 1111- 111-:111 111111 1111- 11111111-2 "I:1111f11'111'11. 1211111111 , ga L121X11j' 111 '111 -1111z1111111," NN IANK X1 111 N IX ll X 4 on ul.. IIII I IIII 1.111 I l4IllxNlll1 I lil N .Ill I I I I I N 7 N N X U x N l X X l Il ll lllll II H UI! 1 1 A I I U III 4 I . Il e N H I I IX I 0 -X Gledt bill PldXQl I I I I I I lnl Reno State Bank lx I x4 x s 'Z-' C I NothmQ but Eats IHII OXFQRD LUMPI IMENTS ' IAFII RRG MO FOR L PPLY CO ll 110112 N Rock Is fmt QQQIQ Phone 1361 0 ao IIB Sl-ZNIIIII lllluxllill '25 ,,,,I,I,,,MUNI,,,,,,,,I,,,,l,,,,n,,,,,.,,,,,,,,,,,l,,,,l,lUH,nl,ll,l,Hl,,,,l,l,.ll,,,,l,.,IlnlllllllllllllnllllllllllIll!!nlllllllllllllllllllllllllllllIlllllnllllllllllllllllllllllllllll Ill-IIll'III'I'l'.XI. XlH'l'l PN r. 3 I"l '5 lII:IlII- IIzIlIIIl'. l,2llll'I' Illillivi IIIIIIIIII. HI 'llis-s l' l's. I 'I 1 li - I ans, 'I Lo' s ulzllu- IIIIIIIIl'Iy, I'II +'l'Iy Illillivs wus, XY- :Ill IIIIII' girls FII lx.I. 15 1liIII-, -INA, V 'l'hI.5 SI'I't'2lIIl Ill lhv xiuhl Ill' Illlj' lIIl4'0'Q J"Ea:!f . . , . . :'...:I.-.I lllll IIIII lllI't' LlI'l uhm ly :I 4'lI'l'lIS 2lllI'2ll'lllIII, 4:I.:5gT:f :1'-ja-f ls Illt' IIIIII who lllllllr ul :Ill IIIIIIIIIIII-I' lI'zl1'IiIIl1, Y Y . . , . . . , fd lllz Allllltlll :Ilya IIIIII llllllv hlq f'II'l l'2lIll I- IIII liln- IIIIIIIII-I1 shn- lllllflllk' I-xzwlly lllit' lzllh- o'I'. V . ' J 6 w 'l'+-zu'll+-1': "lX'l:II I. IIII- IIIIIIIII-I-lilly IIIIII, il Q ' 2lIl.'. he-lx I-I-11 lh- :mil ul zIl1Il Xl'!l'llilIlt' I"m: j I IST' Y l'llI'Ill'll2l ll.: "ll2lSlI.N ' , rw w V IIIIVIIII' lu HVII Nllxi "Hu III lhll l'llu"1sl zllnl J :wk him lm' slum- iIIIlIIyIlI'zlI'I:yl'zIII- III IIIIIIIIII III Imlalfsilllll, s II - Zllllxylllll!llII'lll'llllI'lll :xml Stlllll' IlinxyaxnlIIlwll'sI-IIII-III-llznl IIIIII Ixixh lh'Il I +hIIllIIl Illll he- QIII-IIIINI-II hlll Ihzll II- I-'III III I I ' I I I I I I I -. I --I II - Ns I lllllllll IIII-I' your loss nl lIIl'IIltll'y. 'IH ll, ' Yiruillizl I.. lll'l'1lll1 II I.II ya rhl: 'Al'sl1uII. yt ll ure- zllI'zliIl III' IIIIA sl rm." 'I'IIl1I Ilrz Iclyhi "I 'iIIl.H V V'I'I'i ia: "'I'h -ll why 4lIlII'l jou ffm IIIIIIII 7" , 'l'Imi "XVI D' lll2ll45 jllsl IIIII-1-II I'lII :1lI'zliIl III un Inu." .,. I 'A OO 5 g., I I I I I II I I I 2-2 g.. IIII II IIIII III I IIII II IIII IIIII IIII IIIIIII3 LI . . 72 . .I J . 11 V 'W A k 7 Xl.IllI-l' .l-IIIIIMIII hzw III-I-ll lIilIIlIiII: l'f-I' f llII- lII:l,i-Il' lvllglln- I-gnfviulll lf-:Im l'I-l' III:4hlf Y I--II I.:Il's. IIII hams II -YI-1' III-wh MISIIIIIIIIIIII, TA 1 , r llv- hsm llvfxl-l' III-I-ll lin'-Il. ll J ll.-ilvl-:1slIIII.I-I' hzlflza lluhl IIIIII :III IlII.f ,1 , I I L I - i li- haw II--II-l' III-I-II I-:IIII-II IIII' llIII Illn- IIIIIIIII, III :I VIIIII-III inte-l'IiIAxx', .lwllllw-II NIIII- Y III-Il lllr IIIS IIIIIIIISI Iully 'II' Ihr- Lg:llII-- :Is l'IIl- , I. In PI . ,I W x. H - Lf' K-14 "YI-I1 I'1IyI'l :Il'l'IIl'Il III wII1'l'I' III--I' IIII- ' III-If-:Il II1' IIIIIIII. .lwfl IlL1lII'4- .ul uh-I IIIIII f Y IIIIIII Ilwt, II -II III-:in lf: 1Il:IlI wut IIII IIII- II-l'x III' lwllll-l'l'IIxx-I il' ymll I-xp.-I-I III ll.-I-I. V :I-Inu," - ' I -flu I ri . L 'l'lIls if WI-l'lll Lll' iill: fIl"'l'. L QYI ff, In ' 1 V vb I FI I If 1 ll. I', Ill4'lI.Xl2I.'1vN. l'l-I-siIl.IIl 6 l. ll. I1I'Il'Il.Xll'I'. VII-I--l'l'.-, , .I. A. .II IIN.' IN, f7:1,'hiI-r - ' .l.XV.SI'l'IN1fI'IR,.XssT.4f':lslI, ' Q 2-2 III II I II III II I+II II II IIII 2-2 I I I III I I III III I III IIIIII IIII:I IIII I III'-' N IIJIS Ox OHQQ NIL fvxf X X n X JFNNPR X I7 XII D 0 Y' N 3 X SiINI'IHI21rlIX1lQII "0 X11 ' 1 HH' 1 J' ' Mex' 43 :wx ' 4 H Plmu 5fr'z11m91s. if 1 1 X'i4'Il'1llIlX. X' . ew' I ,X K w M X I,lJllI4nxw ,UV ,L ,. m X , I 1 .If I - vv SIVIIIQ' IIINIIWIVINVIIWN. SllIi"l'X4'lli1J1IIIMHHX. X I M :N ', Xl1'IHI'ilII1ll':4HXlvIAH1'4'HI'1lr. U" X 1 ' 1' I- rw" TH ,I-nuff' -, gwzj If Mx ul l,lIl,X'1'l' lf1mlIX.5II4w'l Xlllxlw 'MW "' "1 "1 N I' Nlull H Klux -Cu. ' M "f,'1J nf l','f'ffff!ff1'1fff ., !l,lAl, fi 'X W: A I I IH .llffUf ' ., A , , , - :- Jw rw, Q , . 1- ' H- mf-U' fm ' Q --Mui w, A x 1' fm l..1- PN. 1 sine -CO1 'VSA' .jij fqgyf l I H'l'llIX1i, I-'VHXISIIIA 155 .fem .q'-gy .XXIP SIIHICS f,,, C'C?QXli'3 IfNIIf.' Nll11X.XflPI1' YU 1 Q ITICN m1vI'i'1' 1 cw lr, l1',,,,f yum, '1',,,,f, " fP!iIz1FwN1:14 11X 1 ' L D I J. 1 4 K I A 1 IIH' 51111111 l:i1'lQI'4vl'li E531 4f""u . f, u E, ,s x-C931 .few x I 8? 1071 C7 N JIINI 5 IIIIII fv- IKJJ f"'1f"'1 IIHWJKQQ II NNI IDX IDAII X RQYSI' Q UAIRN XXII O I Rm we SI SIIIIX N 4"X f"X I I X97 ,P-N IV? 04 on so v so f1IfXIIIII Ii' IIIIIIIL ...I ....... ..... ..... I .... I I II..IIII.II...........I..I.I..II... .I............. I III II .I I I x NIIIIII: I,:III5 IIIIIIIIIII4 IIIIINI4' IIIIIIIIXII if Z' II III II'I. "II:IxI IIIII 'I'IXXIII XII III NIIIIII I II nm Im. NIIIIII NI.I:. I II,'IIIZ.L :IIIIIIIIII IIIIII XIIIIIIIXIII: Ti I IIIII III III IIIIIII III:II. III IIIIIII IIIII IIIIIIIIIIII: I ISV! II IIIII IIIIII III:I .I IIIII' I II, I 1 X :.XI' "I X:II II:I.-I 'lIII"N" Hill" XHIN "II R 'II '1'II,IIIII " U 4 1 A II 1 MN, lx H mm ,Q my kim .. Il IIII I .IIIII QII IIIIIII IIII II .I I.IIIIII-:IIIIIII IX :I I:II1II IIII " IIN, Hlwlwl. I II Inf "XI I IIIII IX :I 'IIII:II-III III:IIII." "III- .I 'IIIII'II-'I'II-1III"::'X ' " . 'I "I ' " I I I' " II IIIIII-X II:II'I- :IIIII XIIII ,N I , ,. III IIII IIII'III I'lII'I'I'I'IIX. I. I :II IIIIX 'IIIJI II' IIJI :I IIIII II: IIIXII- - "'III:I X :III 'Il'III.YI.1IJII:I kII:I 'II :IIIII HVIHQI IIIMH rl, Hx :HMI I. I I III I' 'IIIIIII1' I 'III' FIIIINIIU' ' IIII'-X IIIII III- I'2IIAI'IAIIII'X NIII:IIX3 "'I'III II:IIII-:'X rlij II1II'I' IIIIIIIII IIII IIIIII 1'1jl'I'I'q'IlX' IIIII-II :II I' I' :III IIEI- II'IIy II:III IIIIIIIIIIIIII-II III IIIII ' l'I-11. IIIIglIIII- I'lI5I, '- 2' "I'II'- II. LII' I,-IIIIIIII: IIIIII X I j. 'II 'IL' I IIQIIE III :I II:II!II. " II S :IIIIIII III IIIIII II S I "I IIIIIII' IIIIII IIIIII: INI"lIIij.II1I' IIIX III-I.'I :IIIIII" ' 41 1 Y ' 1 I1 "I,.I-II IIII' I X:I'I IIIIII III I'.:IX I'I': ., ' A I -I I IIII II I I IIIII 'I'I I I VII gm? II II. IrIIII 'IIIILIII k If 1I"II r ' , ' III III.I'II'II II- -,II:I, 'II:I' I:III III IIIIIII- II5 xrfl' vga! II EXI' N 'I "III I1:IAfII' 5. IIII, "I'IIIf!I: gIIII'IIIIX'I .,. Q X OO QQ ,Um fmk 2 I: Q-3 If, .I xx ,I.-.I ,.:., V2.3 f:...:If 5' If 5' If W2 xx I", GLN CLS ff If r I I v I Y , v N 1' rv In. 'I I I - I I .'II:I SzIIIII:Iz3 ,' . . V I .I , I, ' . ' . II4,lK,,mI IWl,MIHMI IIMNI. IIIIQI IIIIII . I II .III IIIIIII IIIIIII IIIIL S.XI'I'1 IIIII IIIII- I-.IIII I""I""f'I1I""""'I'I"'II"I"'II IIIIIIQ XIIII'I'I' IIII'1'IIX'I'I'IIIIll'III XXVI" I'I'I'IIIIIIIII'IIIIX IIII- III'I'II III ' ' I I I III' I'I'4'l' IPI' 'UI III" Ii.XI!II'.S. vvyv ID- Iv Q, V IxI.. . .JI IILXXIIII .N I2 , J f I Q I I I II'-III- NIJ Im-III.,-,I 5,1 :I I I 2.5 523 'I IJ -A 423- 6,5 n 1-nn JS K xihif .D Yam 5 Nfv K .r A NI II OINP ug Shoe Stm L FOR CIR ADI A'I ION X XNNXI X X IIII wx I- Ilte heautx bhop 'N so x I I I Avy lwxlf 1'3- ff I KSU C YX .Ig ,V SIIINIIIII IZIlIIXIIfIl LII II . .........I ...I-... ................I...... ........................ ..........................I II....... . 'J Q, if gg I II I ',xIII-:III.II'f- I II Y' XIIII II:sII IIII- II' II I' I I IIIIIIIII II:IIIII :1I- my :I I f"' iffi ,I XII III' III-II1:f.f 'I I I I I -I T' II UI:-:,l.7?', 'III I IIIIIIIII I-IIIII' Q-I- I! 4 I ,-,I ,- . ' U' I X II:I:I1 II- I If IhI2II': .' E XIIII III-I IIIIII XI:I'I ' ,, I .'IIIIIIuIIIII-IZIIIIIQI III I ' I 'I X , I '.'.lrIlI1I II.ILII? In II:I. I I I IIII QIHIIIIIIQI! III :Im , I II I XX I .XIIII :I 'III-I IIIII- Imvjx- I X ' I:I:,:IIIIIII1:I1III'I IJ '4 I X L I 'INIIIIIII IIl'XI IIJIII' !I'I'I II I 'QV' IQ- XYIIII1IIII'!I1IIII'IIIII' I ' I XIIII IIII-II III' IIIII:I Im III , XX'-III il XIZIEI IIII III III I I-,IIIIIII g,:III1' VIIIIIIIIIII I I Y I I I Il'I1w-XIIILI 'III 51:1 A A U J XIIII III- :II I:.IIII,r III1,, IIIIIIKIII: II.fIIIII-11 I I ffiq 'I'I1I-II I: I II:III III'-IE ,XII my III:I1'I-i. IIIII IIII Il I I IIIIIIIII IPIII IIII my IIAIIIIIII I, 8 I N II .XIIII uw IIIIII-III3 III IIIII J. ' f . I x,, 'I I'IIzII'IIIf X: "I IIIIINI I-IIIIII III I I4 I HI ISI XX",IH-IIIIKX NXIIII Ilix IIIIIIII5. III' '.IzIfIIXIII I I I I III- H215 fIIIIII :I::I1II IIIII:I5' VIIIIII-2 "IX III- IIy'iI1u III III, .II III I III 5. op I'II:II'I--fi "NI, IIZIIIS IIf I I1 o Q: I II Imam IIIIII 3 ' 3 3 Q3 ,C akg, ,fl-El ifnh I 'Q-.S fa. 47 ' I 1 'IX I5 II If I' I1 1 , ' 7 1 ' . A ' II II IwIIIg'I':IlIII:III IIII N IIIIII ' - . III' IIII' I'II I'I'llII III II NIIIIIIII NIIII IIIII IIIII-II :I bII:IIIIImII I I' I I -- 21111 1'XI'Il4 XXIF Il III II I :IIIII KI:1Iw'I, II f'IIllI' III-II' .l - . , - f III4'Ii :IN IIIIW' I:IIII IIII IIIIII III:IIIII:IIIfII1IIIIIIII ISIIIIIII- II I I I- III'III4'I' 1l'HI'X. IIIIIII' III IIII- IIIISI :IIII':III1:Iu'I'. I'uIl llr I-:III5 IIII QIIIIIIIIIIIIIII-IIIf. ly-X'I"l1 4' I A J XI.XIU'I'II,I,IX4I. .I. II.'1S, NI.X,'I vw 1 X I'I'IIIN42. IIAIIQ I ":.'.'IxI:. URI 1 I If S1'.XI.I' 'I'IlIC.X'I'NII'fN'I' ,kflgmxl L7 A21 I 1 ' X C J V I 1 . 1 I Y N V 1.,-.IIxIIs.-N M 1 . EQ-3 SQA? IISQ NIIVIII IIIf'IiIIlI'lI I'II1III4- TJ Ifh-N? 0.0 :Q 0,0 .. . UIXX S 4"'3 Apu QMUWI l II am HIL S5 M.f. l"'1 FX Fx X I In x4x.J'y-1 i'7f'3G93f udvdu IUNILPAKP 115 P7 -G21 2'f.NllVlI IHIIJXIIIH .. V, . ,. .,..,'..1-.. 4 ,., ....... ,.. .... ......Y,.,................................... . . 1 1 xv, i4,,s'g,1lg Z5 mg. .15 41 '3 1-x xl ,X , m ,J-gl I u 1 U 1, ww ' N - . M62-.4703 www-.w -w 5222 ..-N A. ff"-1 1-WE rfma V Y 'Q-- J ' 4--45 5.43 KWVVI, X ' x tw ' ': 11.2 'N' 41' '1 "' Mf :mx fwj. N1 .' ww!-:ffx '- . .LHS 4 ,mln ' l . IH A A Q "1 " QA ' ' ' HI' III1- sl1pyml'i f1 N 1' ' ' ' MI' Illv S11 4l1'Ill X 3 , :fl Q Q H1 , 'UNIX .... Xxhxf. M F. H V' ' " ' Iv' N I ' "4-Wwwi., 1Qw,ur. X".,.aj' Q. V - 1 ML .v Wu 11. IZ,,,'Im I , '-.wg 1,ywy, Xu: ,f ng 1 W, y HQ, 'Q ,X C I 41 51--:w':x1f'1.3 1' 1'-11:4 . wrwwx. XX Pm fb' ': ff VH' ' Q ' xg ' 1 1 x V- ,v ' ' ,- ,, . 3, , IDA Izn L I llAS?:1w' 'ww yw Illw-E '1 Z4fl'l4'1x 11 V NV V Www -iw' ,wiw:Hi'w1w 'wiv' " fmnf ,gf'N'-5 L--wJ SLK' ' ftfrvhdx F-1 1 l m 'X w w 2, U. f .ff w 3,43 lj- X wif. '7 - Q. .V 1, ' fx :',J"lI'J1' V fm? wr 'uw' fl' - Em f:'1-imuwi in " V - ,v wx 1- Im' MN I M M. My -fm ' io w W vlv ,, E."'NR? . .' . XL . A , 4 535W l"1'?Mv :ww W-lxwvw-M gxxw-rx QU 3 I I V ' V Ifv-'-R 44-'-xx p1fi3x2 "N w"1':yNv H ix xwiymyi m--11' " 3 S' 'K " ll . N,., 1. . il I . ig,I' tyjf K Y 'J :md mmf. w- +wm1im1-- 11' I Y It its Nw' fwu' U F :www Hi ' Y' ' "" :IIWH Ting'-. MQ! A-:ar y qw Y, f 1 -f 1 x- 1l'VfT1!"fHlI'YIH1'HTXXIIPV4' I A J H513 ' V QR HXNJIE' It! , ,, . ul' M.XyH-MMM. ,nf""w u"'k31 Lfuq'-1 I .1 f. .w 1. xr 1- V, l f Wk f V -. , 4.,V, Y U , 7. 11A11,1,mMxM, 5 5, .uf Y 1 , v ,f y , - IJHHX 5If,I'xl'. 21 xjf .ftlj-, s R AIND 111128 I 1111 I D R L G QTORP 1111 no o ,, Q4 oo ., 4. so 1,51 1 1 11 J1 I 1 1 I 1-, NK 1 1 X 1 1111,, 1 1 1111 TH1' JFQPI 1' Q 'R1uSb INI ll 1,1111-1111 1111111 1 1 as no S1-INI1111111111511-11l'!T1 111 VlllllllllllllhllllllllllllllllllHI1IIlIIllllllllllllllIIllllilllIllIIIlllIllIllIIllIIIlllllrllllllllllllllllllllyl1IlIIIIIIIIllIllIIIllllllllllllllllllIlllllllIlllIllllllllllllllllllllllllhll .,. " " '1'IIl-I I.I1111.X111' '1v11'1' 1- :1 11l1l111111U 111 11111' 1111111. X141l14'11 if 111 11 111111' llr ll1'1'J11. '1'111-111? 11111'1'1- :111 1111- 111s BI Y , 13411' :11111-r 112111. . A L . 1111- 1:1115 111111 :1I11:15f 1-111-1'11f11111 111111115 ' 1:11111'111f 111111 111-111 f1111-11111111, B' IZIJI' I .X1111 111111 111-1-11-111-1-11, 111111-.f. "'1'111f111111-1':11111-uiv1.1111z115." ,, 111-ssi1-112111111111 K1-11111111 li. 1211 511114 111-111-1-12 "l 11-1111111 11111 , , , 1112111 51111 111111'1 1111111 11121115 111 111:11 1111 111 1..X1N1'1'1 1111111-Y" N1-121111111-: "1111y1-r11111. 1'11-11-1-111111111-111" H1-11-11111. N "My 1-11:11 11'4'1r 11I:11'11. "NI-' 1111111 11-111111,y11111':111'1 11-1-1 1'111111'." 1'1l11111'1 31111 1-11-1' 11-1-1 11l11'A.V' 11i1'11 N111f:1':111-1 "Y1111 I111111'1l1' 111 11:11'1- 11 11113 11111- :1ff111'11111-111 111 111s11'111111-111s 111-1'1- 1111' 52111-." 3111 S4 ll l1:H.IUAl. N1A11s11- A1'114'J11l'I'I 11-S, 11111' l'2l1l1 111- 111-1111-11. 1111'11: 1111'11 I 1111151 -'11 s111111-111:11-1-1-1s1-, .X111:1x1-11 11112111-1': '4111l1 11y'."' 1111-11: HI 1111111 :1 111'1111." XY1- :111:11'11 1111- 11111 - 1111' 11111 -11-11:1-11111-ff 111 .XI 1151111 1'1:1111, 11111 11111111 1111111111111u 21 1111181 11111111 -- 111211 111- 111111 1111111 1l'I'1 111 1114' 1 ' 111' 5111111 f. 1,111111l'111 I 1111111 1.11111- XX'i1111- 111111 21 g11111 111111-11 1111-11-11121-111151 1111- 111111 5, O.. N1 11111- 1-1121111-1-11 111 111- 111 " 11:11. " ' 1'l'11is s11111111s 11-11, 11'1'3' s11'1111.:1-.1 Ia 1' 1 ' ' 3 3 1 ' 3 3 1 1 1 Q 1 , 1 , jx M 1 1, , E R S 1 N1 1 1 1 1 .,,,. 1 , 1 1 l'I'lil. . ll'.'l1'H 112 S1 11 11111-11 1s1:11111 1 'ff ,11111 l'l1'l.Y'l'lz'l1'H 1,111I111' 111 1 ----- l1j1X111:'1'1111111'111s111N11 1-Ii 1'11'1111 W x s I IIIXINI v N IJAX IIJNON IK C ASI I I XII FI CO II IIIIII 'XS " as so Q , . I AINNI-IIN VII I DIINI K NIAQIIIXI CU Ixamp I IIIIIIQIS Ix IAM IIIIIIVI I x IIIII I II JcIXUI III III IIII, I IIIIII IIN SIINIIIII IZUIIIIIIII lll ll llllllulllllullllllllllllllllllIllllllllllllillllllllIllllllllllllilll' Ill Ill III IIII I I IIINIS 'I'II XIII'I'IIIII,"I'S "Q XIII9 III-IIII HIIII XI1lI'I IIIIJI-III-I' I1 IIII' IQIIIIIIII III IX 'IIIII II IIII. 'IIIQIX IIIII- I-I III- I-5IIIIIIIIe IN IIIINXIIIl. .I V Y Y X V Q III.III III: XIIIIIIIII IIII IIIfIII'I-III III IIIII "I.IIfI IIIII ,L A A L 1' 4, J IIIIIII II: 'IIII IIIIIIII- IIIIIII-It I'III- IIIIIII'III:II IIIIIIIIIIIII III IIII' III IIIII-I-I if III lv I I 41 I 3- IIII X IIII' III- IIIIuIIII- 9 A A ' J ' f ' I' 'III ':IIIII: '1lIIr III XI:II' IIII :I I-IIIII IIIIIII I- I'IIII-IIIII:IIIII- :II-IIIIII IIIIIX II- I'1II1NI-II II2 I- I - I - V . . , I I I I III IIIIIIIu :I IIIIII IIIII IIIIIII-I' IIII- I'2II', I II' III' I5 III I' X:I -I'I'II-'IIII IIII-IIIIIII III IIINI-IIIIIIII: IIIIIIIIIII V IIIIII III QIIX I:IIIII IN 'IIlIIIj III IIII' I-- II IIIIIII :I IIIIIII-II II' I'IuzIII-II- IIIIII il If III' III:III I. IIIIIIIX fIIII.II5 IIII- I:IIIII I4 I-IIIIII5 I' IIIII IIIIIIIINJII IIIIIII III IIIIII I'zII IIIIIIIIII. Wt, ,.XI,.II,I UNI- IMINI IIIIII. :I 'I XI, IIIII-IIII:IIIIII' II'II:IIIIII-IIIX IIIII II IIIIII-I . , I IIIIIIIIL. XI INIIIN III IIIIII. IIIJISSXIIN I-'1lIII"III'fSIIXII-fN IN SIIIIX , . . - .II5--A-5 I.IIIIIIIIII'gI'IIIIIIIIg:III-I - ' N " I: ' 2 I" ' 1' ' .. . I.I IIIIIII IIIIIII. IIII III III III IIIII IIIIIII IIIIIII. IIIZIIIIIIIIII XI II Ix HIII NIH' IIIIII :I IIIIIII, ' IXIIIIIII ,'III'?.I:X: X IIIIIVIIIII-II IIIIIII '.IIIII .I I'I:lIIX'. II "II YIIIIIXILI -.I' I'III,I. III'II :I I'IIIII. -I IIIIIII IMIIIIX1 'I'III- III-II:IfIIIII:II IIIIII-III IJIIIII :I II:III:I:IIIIIIII1 KIIIIII III fllx XUIIIII Ijl,.l4I,,l-Il I2:IIIzIIIzI SIIIII 'I'II-I II-XIIII III IIIII-I IIIIIX IIII XXIII! IIII- IIII'II--I, 3 I'IllI1'4II2I"'IIIlI. .XII XIIIIIIIII f:IIIIIIII. ,X'.II:Iv.-III-III VIIIIYIQZ X I'IIII IIIIIIIII-II QIIII-II V l:1,Hl,.I,IQI:l' NIII wIIIIII:II- IIII- IIZIII' IIIIIIII :II'If IIIXIII:II I IvI I' IIIIIIIII I- .IIIII I-fi "IIII IIIII fIIIII'I- III IIIIII' NI--I-II.' ,,, .IIIII III "XX'IIIIII IIII XIIII FIIIIIIIIXI-'."' " I. N .r W 7 I . . I' ' J I . 'IJ 'I ' J Y W . V, ,v 1 , , D A In A LI A L A , , w I , , I-III. IIAII . I J 1 X .. .I I"'IIX 'V " I I ' " I III 'XI' ' ' 5IIIII III :III IIVIII-IIIN f'1' 0,0 ll - , , I IIIIII' III . J. , II Y I .1 I I 5. I 'I 'I I' -- .. , , I IIIIII- IIII .IQI SI IIII IIIIII'I:III .,. .. nl X OANQ INSURANQF -s x C011se1Vat1Ve Inv C0 1111 S 1 XX 1111 1 11111 1 -1 IN1 1111 15 1111 11111 1 s Illflx 111 DI 1111 UN 11 x N 1 SHIIC K QTUDIO X X X X X 14 1 X X X X X X X X 1 1 1 a- QW X5x L Xu, an SI-INIUH 1111111.11111 'gl In lun I1 1 lu nl u 1 ulnun:ununnnnnnnu1n1nu11111u11nu1111 111111111111111111nu11111111111111111111111111111111111111 X X' X 1 X XX 1' XX X X 2-2 11111-is '1'11 .1 1'1'N11X '1111 111-1'Z '1'11 XIX 111111111-XI:1l1 Nlj 1111 XIQ ,-11111 Cilrrlw 'V I XI.' 111111-1-11 Xlb' 111- ' 'X XI 1':111111 KIA IIIX K' I T J XIK 1111.1 11, F1lII1'X RIA' !I11w RIA' f11111, 31" 1-:1f11 V1-11 x1.F1'11f 111-1 I-.iff , 1 V , 111: 111111111- 1 1,1'1' 11'11I N-1111 .X111111:11 111 '1'11.111-11.-.1.11,,!1,191,111,111 11'I'1'51 1111'1II111I14U' 1'11111111issi1111 x II- I 1.X1xI-I I-151 1111- 1X:ll11s 1111-11111111112 111411, ' """ XX'il11 I111-111 1X111111-f :1 1111111111112 11'2l1, .X1111 IIIX 11z1iIi11:f XIIII 111:15 111X:11' . . 111 1:111X'X1 111-1111. 11 1:4lX1'S 1111' 111-111, ' 'H 'I'111-5 111-11 1111:111-:11'f 111-11X1- 111111 1111111. .X1141111j'111'111'I XI1I11ilr 1111-3 1111 1111111 111 1111' 111111 111 11-X 1'11111. II 1121111-'1-111. 1 Q ' . ' 1 . S11 I,:11111X1'. 111- 1111111111-. .XII1 I 1-:111'1 11-11 Q1115' 1111111-. XI. .X. .XsI 11' 1111, .'1':y. 11111 111- rlI1'l' 111z1111Xs 1111- .f111'1-. 12, 11. 1 ,-111 - 1111, I,I'1'S. II l IHI11' '11111 'I'I11- 1:11111 11:41 is 111-1111: 1'0'HY1. .X111IIIX'11211111'1'I11!rI11111X 111-:111. I 1-111111111 114' 111 IIIX' 111-11. , . ,, , 1':111s1- 1 11:11'1- 111 111111- '1'IlI. III PI1'kf-I1I"1 P11 '15 XX':1111-1:11':111111111 W1 '1111 :111 1111111f 4111-1-1 1-111111u11 111 11111 1111111 , , , , ,, ge :1111-111-: 1111 111111111Xl1111i15'. 1'1 1111,11'111111111'1I1 1 '1111111 1l1111I11'1l11'111 11I1 1111111I111111"11111 11' ,11 1 11 1 1 .0 x xi.. -1 . . I 'NNAISN 1 - 1. -. 1 , 9 XX 111 II .XHII 511111 1111. .11t11 9 E5 "I1l21111i y1111' I 111 2lf'- fj 1 1i1I '11-11151-1111-111 111' 'g'1':11l11:1A X 11-XX . 'Y N 1'1,.'-..,", 1 11111, I0 11111 1111 1 ,L 111-1's1111:11 115' 1 'I .'lI1j.l' X1 11' 1'1 1X I . IJ1l111l1. 1 1795 I 'cf . 11 .-'fl-' 1: Lyx- 3' 'J 11111 Ill .'l111w 5' 11 II s111-1-1:11 1 I s11'11-s :11 2l1II"I1'11X'U IlI'II'l'F. ' 1 . ,hi W . ix'-.11 K T M ,X Ay. 1 ,fr FN? 1, X ' 14 ' 1 q "t 1 K ' ,1 ' ef 1 1' 1 1 X S 1 I rx F1""'1 1 Q Nxt 11 v 1 X' N N N 1 1 1 -1 41 1011 N 1 1 H111 N U Q 1 I IICKION C1 O FHING CCD 1 o 1111 1 N 11 1 1 1111 s 0 11111 1 rx 1..,lNN 1 ll N It 1 X 1 1 1 N o 111 15 1 I1 N CATTO HOQ1 ITAI 1 In 1 1 1 xx 1 4 1'1NXX1111XN1N 111C1'x11111x1X 4 4,0 , . , V. , .. ,., 59 ' 1 u 1:10 S1-IN11111 111-11111-211 '33 1.1.111.11.1111.1.111.11.1...111.........11.1.11.1....1...11....1.......111......1.11...1..11.111.1.1.111........1.1...111.1...1............1.......11.111.1.....................1. ..1..... . ,. X11 1'1-1113 rlljr 111111 Il 111-111111 111215 111-1-111111- "3 " 111111111 113' 111111111111 1111- 11111l+'.' 1111111 il :11f111i11-- 1111111 U11-1 111' 1111 1111111-111111x11-'11i1111, il 111ig111 111- C1111311. f,11l1'11 1111 lull .111.11 11115111 5111111-1115 1111 1111111 1111- 111111-11114111 1111 111111'1 f11i111- 111. 1111-11 1-1115 ' 111.1 Y1l1I s1-1-, J 4, , r , - 11's 1111 1111111 1111- 11111111' s111111111, 11111 1-11111-1111. J 1 , XXX- :1-1111 111 ll 1111-111 1111111-1' 11111 s11'1w1'1111y 111115 A V r A Y l 11:11 ll 111-111 11111---1111 111' 11 1111-1-11 XX111l'1l 1'--1111: "'1'1-11 11--111111 11 'I'l' 111111-11. s1-v1-1111 111' wh 111-11- 1' f'2l1il11j' 111.11111-11" '1'111- 11-Q1 w1-11- s111'11-11 111 111-11111, 111111'1 5-1111 l'0'C'1i111lA.' 1'IA1 1'l'HlN1Q' XI1111111:11 1111- 11111111s1-1-111s 1'1111111'11'111111-11' 111-11 1 1 1 . - N 1 1 N '11 115, 111S11l1':X s11 s111'11 1111- 111:1 1111111 5111-11111-1 I' ' 211111 1111111111-11s'11g s1-1 11115 11111111 1111111 11 1111, 111 , V V , v ' V 1 ' 1111- 111111-s 111' .X1111111 ' 1 15111X115 Wu- 1111-11 1-11-1' il 11111111 1111115 111'11 111-111 7 VMI. 1111 11- z1111111:1-11. 111111 11111-11- 1111- 1111111-1' 1-111ss1111-11 ' 11i1111'1 11111111- 1111' 111111 1111- -111.'? W- f'l1 il , . , . , 11111.11 ---1-111 111 1111151 111-1111l1- 111'11 1111- 111-s111111-11 H! I" - 1l1lY1' 11 1'1l1Il111Lf 111 1111-111 '1'111- 11111111-1-11 1111112 1111111 11113 1-1-111-1's1-11 1111- 11111 -1 , ,. . :'11f11111111-11 111111111, "31i1i' 112l.' w11111- 11- S1111 Z -'H 5"'1l1l1 l""l11"1'1 4111111-ef' 111s 11-1111s, A'X11l1i - 11111- 11111-1111-11111111 j s11' V- -- 11' 111- g1-15 11111:11. ,X::111-s. 111'1111- 111111 s11:111-. 111-1111, 111413. Xlifw XX'i11-111-1: "1ii1'1- 1111- 1'1-111i11i111- 111' .'l11 7Z111.H XXQJ--111--L "111111-111," 1, 3.- OO QQ 1 -' 111 1'1 111' 11 11111 111' '11 "111"11 11'1 1 1',' 111 1 1 1 1 " I ' 11' :': F 1'111-11111-111 111111 X-Huy 1,1111111'111111y N11 11-111 11111-11111112 111 1111.- .. X j ir - k J 1'11 PN!-I I-11113 lj '11 111 .Ill l','!l11'11l l'lV11.1-1'1-'1111.1 Q W. 1i.1'1'1'1'11, N1.1l. S11"1.1'1'111I-111-1'1I211'1.1'l' N115 1'11.1x,11:1:1'11 S.X1wX1V1'1115, 1:.x, S1111 -111111-11111-111 f fe-G in , XC X49 If Q U I P M I+ N F You VV1ll Need IM 1 Lx ll ll Nur ill ll 0 'N IN 141 f 0 1 v Hf I I 1 P N IN I X DX Q Nl us. Hmwfil nlgplh HI mm so ubmis thou n 1 u lu lllXI ll 11114111 Hdx ld XXI 4 APO 1 New Mill L, 0 x ll i X HQ n Iifml xl f IIIIL Nl 1+ lu x Iadl mud S Book Qt x 4 ix vii' OIG H xpplm 1 u nu 4 ladm 1 I N an um 1111 un 11 Hmmllg 1 dl Q DIL! ln an xl nf N I df ou N sc X 1 n Q 4 san IN 1 t IXIX 11' Ill N NILNILFI4 L 50111 SICNIHH IHDUMHR '25 1,1 . ....................................................-..... .................................................... ....... , , N , 4 .,. " " .xlcr:."'l' max rf 'Vhvy we-:nr 1-Iolln-s 'Vhzu rmwx' Il 111 fig. ,N ALI. UV!-Ilif 145' IR 'Ph -5' xx -zu' l4.V,I1,'s f'JQf K, L ' Ani llllllvl rull Ill -il' s 'ksf 4' K K 'Hn-y ICI-I.XI,l,Y l,lS'l'ICN J' AQ' K 'l'rv when j'Ull'l'l' talking.: sh rulf .U ff, I QQ. - Ani Ihvy smr kv f 1 " Ilwallsf- 111.-y LIKIC l'I'Z - X ff I, .XRI'I."'I' MICN I" 'XNYT Mx, 1. ff 'l'lwy'w- su nlrflfl-1 cr-tm' Nfifmf x fffkr-i',f' VVUIII W .IICNT is-.BN ,lf-'hfl f . Q If 'X - "Liza, you is 1-xurlly lik A brm I s 'ahf' wg A . X , ' w r , "Sw -- , but untill llIll'f'fil1l'1l.v' J J I Su 'll tm' 2lIlll0'2lI'2iIl1'1'. IC ' ' ,' :ht lm im:-ll:-r'111:1l uhe-11 hw- spokl ut Phu: 'vhk l"'s. Hu! il llillllll me-an 2 Q I 'I1z:. I' ' "I 1' W JR 'z su nm.-Ivy, off' --- S 1- " -' his A' I4 ll' -S. Of!" -+1 Flll'IlilllI'4', Fountain ' In-115, 'l'4'2lf'hQ'l'I "Nu Q-II me-, wha! is th - U11 suv im: l'I,.XY1 S1 -mf 4: 0.15 U1 fm "',,"'f' ., N., H A ,ll H l'il is. f:2Ill1'S, I'zu'Iy I4'z1'o1's, H ' . N'1'f,.,,.l'. I ,HI-IS, N' ,kllipx Ani ol sl! -rf . fhr- awk'-11. IMI' S'I1liI?Y: i FS of all l"nIs. --Ani 1'f',,H,5i,,. of A V XX V' ' - U'VIl"5- N" X 5 'WN HG' iapfn sho ' Ihv o-nth11sias1if' rlass. 31 '- 4 1 ' k - My-SA U' "un: "Unk of the-sv lww- guys ,H Ih' wrilvs -y"'ams said lhax 1' -' line-ss is I 11 ' :ml ' INR' to gmili xsx. Jlll mwn at 1' I musk vhf-1" ww rin 'I hav- 11 H1215 In-z1r+'1', 'I A' linr-ss is lx! , 1 ,, 'g In iY'lIIiUSS'bl -. ,OM 11 Mm,1:1,MM,11,mx 'u,w',x: wf',m,H1,xvx-um www '11 1 xx' wx w 1: ,M ww 1 1 " 11' ' " N 1 " ' ' :Q ., .K-W. Q ,. ' .HN Q '1 0, V V I if ' A ? ' I 1 G i ' 'l'HI'I YIGHY I" .' 'I.'l'ISS Illv l'i4'llIll'SS.1IlQ' Stillliliif' HI..lI'1Wl'1I.liY, :Irv SXIIIIPUHI' Hi' 2 Hu- stridvs tuxvzllwi Hll4'4'l'S,'. :uni ilu- 2lt1ilillHlUlltS ot' ilu- i GI'2l1lll'l1l'. flll'l',' 'I'lll','.ll .llz'll'l:'l,lH' for Ns .N'f'llf1'HlI' 1 111 A flux' 2 Yun will iiml in Ulll'SfU!'1'2lll :1pp1'wpl'i:111- .'4'l1'4'TiUll ot':1I' I tif-I4-. tin-Hr:.wlix'V1-zxvill zxpplw-f'i:111-. 1 1 1 T A J IIS .' ll Hic'kI'ul'1l .. , 1 ' 1, 11 ,1 ,ll I ,N v MW 1 M 1 ' 'WW 'ww 'N 'IH W' I! il '3 ' ' ' '. 1 Ill 111XX I I 1 1 4-. 11 u xI1AF I' MARKII T X 1 1 1 -pi 1' Iff J! 1 F00 E7'.X C hyd fm 5 I his-nf V Y I-Nm.. R Nw 11 XII SC IIXXI GPOCIHRX lv I' SIINIIIII Ii111:.XlI'fIi'2f1 ...... ... .1 ....... .11................1.1..1.............................-1.1.-1-1.1111111..11111-11.111.1.1.1.11.11.1.11.....11.1.1.........11... H , .9 .. II11'1'1 lr, 111 I'11lII'r1'. " N X 1'11:1x1111 1XI1y' 'I'I1+-5' I1:111- I111111s IIII II11-111-1-11, I1I111' 111.1 If 1 V 1 l11+111:11i 111 111iI1-X. .X111I II111 11-:1x1111 11 l31-1'z111s1- i1 is 111-111-151115 YY YYWV .XIIII 111:1II1 i111111111:1111 YIIII II111-11 111- 111111. 1-'1'111s11 .IN11 mm' X1111 II'IlIlI 'I11-S111II1'."' , ,, , , , , 1 41,-y XII'..X Ib, I III I I I1X 1X IIQII 11z11"."' III II:1II11I:1. IAXHIX. H11 I1lxIllS.1I111'SXI1' I111111111i"' ' I1Iz11-IQ. IlI1X'. 11111111 11111--s Illllrl I 1--II 511' VVVVY IIII IIIZIII 111111 I11-:11's :1 1'1111e1z1111 1111111 111 511' IIIIIIX llI'I'11llIII"' I'11I1I SII1l'2l"I II1I- II XI11111's XIQ111111111: "XX'I111 s1-111 IIII' XIII' , . . . II "III1. :1 1-1-1111111 1'11II11u1- I1115." I 'IIIIIIIII II .N XI:1111111:12 "'I'111' VIIIIII N1 1-11II1-11 1111111 IX 1 II 1111 IIIIIII y1111'11 I:1111I1-1I I1i111." X11 I'SIII'I' 1111 11111111111 "XX'I1111'111I11 XIIII 11141 111 II, III1 11.-11111, I1:1I1 '.-.:1y, 111- 111 '1111 I1z11-:I II-I South Htwk INLHHI XX, X I'1l 5lIllIII' "It 51111 11I1:1x1qf11'. I1I I1I11 111 1111." I 1 -1 I 111I1w111 111111I1:1II 1111111 :1II 11111111111 IIX. ' I hum '4 I 'X 'SVZIII II111111 I1vI'l iIIIII1141'I'. I1 1I11111i:fI1i11.11111 1I111:1,11Q111111iII. IIIIISS II11- fI11-1-114I1i11 111 IIII'II 1I11111- va .. 1 ' 'II1 I '1'II1II 1 1III 11I 'IIIII1 1 I1III I IIII III II I F I I I SSS l E 5 HX: f ,- , . x ' -1- 1 - - 4.1. ,. gx ,, , I5 NE . D . 'I y .- 1' 1 ' 5 If 1 151 " " '- '-X PAXPY' 4 1112. 1 ..-2,1 - 1: f 1 .. :- 1 -. .-If . -4. X-1 L. I . I ff -x'f11,.11X'I f ' .11 mn? . WX' . 1,111.1 1, ,,.v-- ..-. N 11,511 . 42-...g., X- 'ffl' 5 7 E A ,, v I, ' ". -. 32 ff , 1-I I ,- '51 1 I 1"' Ig-.swf .asv . .1,,1 I ' M1 1 I, ' W Ii 1 T f . L I I 1 X, 1 1 XXIIXICXIII?S.XI'I?II"II'I1I IJI'.XI.I'I'X' VIII? I'I-?II'I'I! I'I111111' Sli IIYI QIIQ S. I3i1'kI'1111I no -1. 1 1 1,111 111111 111111 I mal cItuIcItIUI'IN M625 I Reno C11Qf1C11I1 11 Imff 11 11111 Il I 1 5 Ab51I'N1m m1II' S N "VI S COX I IN c1nuIf1Qtu111w I1xx1I11 I x SIQNI1llCY21111II I11 I I 1 I - 1. . ' .I 1 111II11-1'I:1 ,'.' 11I"Z.'1 M 1 H I x F 1 .. - . 'I A , ' c I3 'Et' g C' . I11 1' l'lH',IfI'lIl,.I f v. 1 1111 ll 1 1 VI, I 1111 1I IIII 1111I I1 11I In11II1 I I . Z - . 11',1'1'1:1.'.w I I R . . I I IH XX III! W1-sl II11111Is1111 ,5, H H 1'-11 IPIIHHQ, I III I 1 1 II11 111 11111 Ix11I1 111 I1 H11 xI1111 o mf 11111 1 II II 111I1 4I 'w XF 3 Y 1 w c,I. n 'L L n 1'I,I'IZ I'IXx I"I-3.X'l'I11I'INl'I'Y11111l.' ' ' ' :1111I .ll'IXX'I'II,IIN I.Iu1 , 'IIQICH X ' 11. 3. . -' :N IgHI,XX'1w1 S1-1'11111IX11111 1II4I:1I111111:1l 111 111 1 11 ll Phone 1 ' N 111 II s ll 1 s X ll Iilll 1111 1 1 Il 1 A D Q C le 11111151 P 111 1 ll X I X 1 1 1 is l 1 L11 Xl I III l Y ou1 111111111611 x 1 I1 N 1111.1111 IH! xx Ill' UI N U UW 1 l+NlOl1S 1 4 1 1 N 111 1 THF MORRIS M 4XNUFAClLRlNG CO I INI 1 1., 1X1N S x 1 PM 121 SICNI 1 1111115113211 '25 1 111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-111-nun 1n111un1u1n111n an n11n1n1un11n11nn1lu1n111n11n1 1111111 11 XVIIY 1:1111.s l.I-I.XY11f 1111111-2 3 " 1l"111- 1111111-g1-1 1, 'l'1111v11i1l 1'1.'l1i11g.: 1'S1I1'S, I. 'l'11 11111 1i1111- lllll' Illlll' j'1'2ll'S. IZ, 'l'11 gn 111 11111111 11lIIIl'0'S. '1 . - V ' , X 1 I. - V 1. V11-1-11s 1111 nys 111-111' Slll'1I 1-11111 1-I1111111s. I UI. 11111-'ll-1 tl "-1""'P- 71. 'l'11 1111111-111-11 11l1'1l' lIl2l11 Q ll! 1:11 11-, 1,l'1'S,'l 13, ,X111'I'1l1ll1IlS 111111 11. 'l'11 s1-1- 1111- 1111 1111111 Il12lyl'I'.' ill 1-111s111'1111g1-, I A - U, T. 'l'11 sI1111,' 1'1'11ss-111 '11 ',zl1-s, 1 lmll HH' N I1 is 1111s11-11 111 w1'111- 11111111 IIHI' 1111 -y 1I'lII 111 , Y , 215111111 111111"1:l11. I . K 2 ' 1' 'Q ' - - -f-1 1 1-s ' 1-I11g11sl1 l,111ly 1111 1'1 11ly s1111'1-11 "ll111'1- .1111 N' 'll' I"H1"."',hm 'll' I' I' 1111X 1'1111ll,' l1i1'1- su -1-111-s'."' 11- ll 1"x- mul'- l!l11sl1111: 1'I111'11' "W ----ll. 111115' 4l1l1'.n XY - V1111 l-'111' 111111 111-1111-1' 1111 11-111111' 11111 111111-11 111 NUI'lllklII 111 s11-1111 ,Q , 11lf' IIl,'1 1'1l Slllllt' 111 I1111- s111'111'1ly 1l'1l'II11S. ' 111-111-111-111 J111 s1111 111-1-1 11111 s111111-1111111 212112111411 ,-, Z- 1111111111 1111111i11u 11lf' 111111-v 111' 1111-1-1111: lll'X1 11111111- 1112 sl111s1'1-1-111111-11, "1'lI 111111-1 ylbll 111 111111111'1-1111-11 r . X - - I Y 111 Illf' 'l'111 1'1111." H111 1l1il' 111 :111 11111 111111 1111- girl 111111 811111. VUIIHIS Um, IVIH' ill HHH, " I 111- 11111111111 11112155 112113. ' 111-1's1111111 1111111-11111111-1-. , . A "Wl 'II I 1111: ,111 t'l1i1111 1 51111 ll 11111111111 l11111,u- tml. Nlulimwxv illSH'.',5 1112 1111111 El 1I'f'1'. ,' "sm 1 111111 11111 11111 111- 111-11 "1111, 11 111 su 11-1-1 '1I,u. Wl. S11 - 11- 1I2l.' l11'IllI1'l1 lllr' 11111111111 I'111'1- 11s 1 I- 1 si ".X 11111111111 1111-11 is 1111 11111-11 1-x111111s1-, ly- X 1 V , 11114 111i11u11y 11-1111-1-11 1111- 1'11l1111' l111111- 111111 1111- 11 1 1 1 s1':1l11 211111 1-111111111-11-ly 111-1-111111111 115' 1-111-1-11. 1'l1i11. 111111 1-1111111-1'." ,Q , , 0,1 OO l 99 9: - ' ' ' "' 1 -1-11 111--1' ""- 1'1- ' ' 212 1'1111g1'11111111111111s111t111- 111111S1-1111111111'1111111111- 11111 111111- 1211i -11 1111 111111111'11111I s11-11 111 111111411114Ll' Z1 111'1-. 11-11'-11111 11l'l'll 1-11-1111 1111111l1111'1111g'11L' .Xl'1' 1111-1'1- 1111.1 113111, 111 1111- 1'1111111111ti1111 14111 1l2lYl' 1111113 N1 'is 1111- 1111111 111 111- Slll'4'. 'l'111-11111st111111111'1:1111-11-tivily111111111111111111sl111iI11111g1ix'1-s 111211 1-1111111. 'T 1 '1 VT T 1 '1 J 11 1 ,- ,1 , . 81111111111-l111'1-1's 111 I111-1111111111's, 11lA1l1Il11'l'S, 1112.1 1lI4L1' N121'1I11l1'r, Xx"l4"'H1I l'11.' Hprillg' S1-ills, S11-11 1,1111111'1'S. 511-11 .'111111s. .XlI1IIl2I1 1'111'1-s, 1'111111111-1'1'1'11 l'1 114'S 1'111' l"ll1'11S. l'11', lil R1-1111 H11111111111111 fo: 111- 1-.1 1- -'11---11-1--1 '--111 11- 1 111 1 111.11-1111 --1' 111111111--111'1-111,111 '11' ' w- 1 - 1 :J Q nf- Xlx Q x UQ? ll 1.111 1 1 nun fPN I 1 1111111 U I N U1 x I 11111. 0 0 1 1 l I 4 T11 v 111 1 X1 lt 1 X S S lriilllb.. 1411 N 1111111 , ill III Iackmcm Candv I In Qompcmv M Pl Ill T141 Xtlll lp x mu 111 111 1111 " Hlllllllfllll 1 1 Ilm Xhv Nlalom .1 11 114 0 10 it NK Sl-INIHH 111141311611 'Zi I2 Illllllllllllllllll llllllllllllllll llllllllllllllll lllllllllllllllllll IIIIIllllllIItIIIIlllllllllllllllllllllll lllll lllllllllil lllilllllllllllllllllllIlllllllllllllllllll Ill Ill H 1 1 3 XIIJIPISH V11 fs 11111111 l'1'xx1,c KR -all 2 ij A I! 1' Il G 1111.117 I4 M N U Gnl1i1is11f V H S M H ll lifixhf . U S I C' I1 4loliIisl1f . M1-s, In- ' f: "Uh. I.vAo11. l'I11 fu :hui j'Ull'X0 . 11111114 hawk, I 11:-:1111 111:11 s 111- filly 1112111 haul " lupplwd mv-1' l11+- r'1i1'1's -:11111 I nur 111111111 ll 1111' ln- u11f" W x'1'I'Ul111f "l'1'- 112141 21 sl 1 11' 11' A1 11' ia' 1111 111.11111 11. '14:111' ,,,A,,L ' ' ' ' 5 5 fi ll. .'i111f, P11111. Irnris IK: "l s11p1usv yu11'1+ ge-111112 11121111--41 V1'I'UI12lf "1lusl111u. l1m'1111"s UI'lll'I'b.H I-: 1 N , am 1111, 111, '11 ,1111 1, 11 11 11 U ,., W 1 W , ,,. "'l'1111'+- is 110 '1111." " " "'l'I1z11's 111' '1Il1Y" H rx 3 "liill'f 114-:1111 was 21 szui z11'1':1i1', uw 11 mn'."' "Y:-s, lm rlinl 114- li 1 7 N W 97 "He- 11211111-ml liIllS+'lI' In 11111111 11','i11a: In fl IN P J ill 1111111 01.2111 uscil' ' ' " ." . , , "I wurxnivl' 111211 'I' 'S If I' 1- ffm 1mp11I11 ' - 11111 11111 4-11'."' ' . "lm L' sw- ll1:11 1111 '- 1111 he-1' 1111s-A',"' - "Y . "XV 1, 112 isn' ' 11111-." fflilillltllllil Vlly, , I I V11 - ji Hr ' old z11'+- Q 1. MMU "mm " 3 "I'n1 21. Vw- 112111 llll' sf-1111 yr-'11' ilrh 111111- ' vs." 4' 1 1 1 '-' . 'f' . . " W " . . ' -I "IQ 1111515 PIII 'l1- 'xml ng , 1 , 1 , ,1 1 3.3 is il lalwlmi 1' 1 11'?" Sl10p.VXssis1:1111 11111111111-11lly1Z "'l'l1:11.111z 1:1111 is In 411-1-1-iw' 111uI11s." Y X 1' I "XVI 's ll 1 s111zIlv-s1 1112111 i .K - 'AX ' t'21'1'?H ' 1 S 1 "I "1- up." W 1 1 F11-s1111:111: "1Yl,' 111- Rc z 51111111 II' R A' 'f 3 Iv'll2iSl1-4-1111111115 w:11f'l1," ir 'X -' QM" .4-f .' 1 "l'1's- gm a nvxx j 1 mx, X 1 ' 1 1- ge-Is 21 raise- O1,l+'Ilf'l' than I du." 1111-11 ML1S1.I1'2i1'1'2 "1111 aw you 4iui11:.J111 Jvff S121 lo-yi "l'111 111111111112 :111 1-lv1z1r11'." 41 1 1 - J 'K ' Bli V Le-mis: "Is lim: 11b',"' , E11 "v IL: "ls she- 1 mb? fl fr so 0, , W W , Q, Sl11'lhiI1k:4 NX'1'II'e-1' 15ilI'Ul111l21I'2lI1Xf'2111-1QAl'I1X1 OO ' ' OO 22 11 11' 11 1111 -1 11 w'11'11w 1111 ww 2-2 .Ulill I "X'1'1,' ls Rl l'1lil'lU'I1 1-ross 11111 I'U2l1l lin-I "lie-1-allsv Sh'1ll11'SI1'I 1'11u11' llQ'l'1'i.f1lS l --'I-HI.: 'yu-4, MUST 1.31.-I.-H'll.:N'l' 4111211111 "Ah: , so 1l1:1I's Ilw lily 111' 1111' 1:1111 31.1 ' fl-IS" ' I f . Fl I H A: "Ark you fum: In 131' 111 by "111, m ' 'HU S1 -3 "1 l'ii1l'I me-11. 'I'l1i.' is Ili' tirsl 1111111 111111 Y Y ' - 1. 'l lu- lul H1-1141 lllgln S'l1m1I l'r1.- 1 111. LTIIHIH 'I HH' W 1 wap 'ry 's11'11l. Tl 51111111111 ill 111+ E 3 I 41+-111111 -ry by Ji111's " 'lj 101- f f . Jin. tal In 111-1111051-1: "H+-1111, 111011-1 , 1 A . , v, ,A ' ji 1111 A 1 7 I U- - wr 'I you like- to slw-11111-1'v 511111 wiziy? ,, W ' ' V L I , .. g f j: 'WH' ' ym say 11 1 11111 E - - In j--S?" 2 1 : '111- .5 N 1'I12.Z.H oo! ,1,, ,U-. ,M -11 1. ,,,. 1111 ,N ,,,, ,, 1111 W 09 H.: "'l'l1:11'.' V11 M11 T111 111111 said." Q T YN' In sllll an 10 1 11 1 ell dnt 1111111 gn 0a Ha 1 IX 1 1111 111 1 Q' L I f 51111111 111 I1 11 X Q1 4010 CL 111 11 1 I X ANS Sz FALILS , du, llll 111 N11 11111 lll I1 IN dm 1 X l i CIIIX 1 4 1 L1 1 UNI,- H N14 x N IX I 1 fx ll I J1111 N 11 bd 1 1m 1114 e 16111111 1 111111 1 UP if ' U I N 11111111 'so o o ' 1115.111 IAI would 1 11 1 1111 Nub ul 11111 I out Xlllllf 1001 N1 at 11 1 1 I L I 1 4 IX 4 Ill! N114 11 I N4111 5 4 1 411 4 0 I X ' l ll-. N 1 1 4 1 IIIX 1 X IU 4 ll 111 1 N 1 1 4 X X 4 II 11 1 4 1 1 141 11 4 X1 1 1 4 LU IPI IMINNIS R 1+ C F O R H RDV1 R14 COMPANY ll1e Ideal V111 1et1 S1411 Q x N N N Fwd H H11m11t4411 S Shoes 1111 1 1 1 ot oo ., 1301 F41-iNI11l1 111111311-Il1'!5 .444...4...4.4111.4.14.4.44.1414.14.1.4.41114114111111.1-144-141-1111.-1444-1411.414...11.14141111144-4-14-44.1..1...11..............4.4.11.-.1..4....1.....14..1.111.14...1.1.1...4.4..11.1.......... 4-1111114--1-1-il: 11-isl 3 3 1X4 11111' 1111s114-1111: lI14-f4- 11114-11 1141 41114- iw 1414111- 'I1'.1 I, 11.1111 4-411441 if Il1iI1'1I1'1IIl1'.' .X11f114-1- "Y4-4' 441' 'W 4 ' W V W W UXV1 I1 141111 111151-.1-1 ix 4'N4" 1114114- 4114-1' A ' Ji ' 1114- S11114-1-5 144 1114- 1-1:111 111111 1-4f1 21 11111I1- 111 1114-f1114-11-111111 Qf 3. W1 Q is 11144 11441-141 1441111411' Il 14111 11114411 Ill' :l11f114 13 11111l44- 2111 X 4411 1114-1111114-11441 4-4 14411. W V I1 jllll 4-1111'l 111141 1114- 4-4111144111 4141 11 :111.' -151 J 'l'l11-11 51211111 441. flllll' 114-1141 :41141 4-114-1114-. I X 32 XVI. 11112111 14411414 11-1141 144 11411114 ' 'lllI4' 4-441'- A J 1-4-4-1 :111s114-1-is "I.44144 4-441141111-1-f 1111" I1 1-4411 41141 11111 21115 11 411-1111 Il l'l'1II114l'11 111114 41111: Y " 41111llly 21f'1'I1SS lll1N 111124-. I-211141 11. .' " 1 4-1-11f4- 11 21f'211I1. I ".XI11-I' 4'Yl'I'j' 1114-zllf' l14111'1 I4-1 1ll1r41I141 1' 1411 jill. 'l'l14-1'4- 1111- 1114-115 111 1111 l1'Z1I1l'r. .lllsl 3 1 1 1 4 2-' LlI'llI1l 1l11-4-1- 111114-s. X4 14111 4411 144111 I'2llIl- ., , , , , ,, ,, 414 1 1 --144114 4 14 , J, I'llZll, 5, 111111 111114-11 1s 11 11Il1f 3 Illlllllr 131' Vllllv' IIII- 511 -1- if 1ll1Illl41!1'. I1 5411151-1-1111 41411111-4-114411 VW , , ,' v Y ,, 11 741 11144-141111"'l 5-4111 N411114- 111111. N4. 'l'l14- 4 'K f 114411144111 11111411 111411-4-441N11:4-f. ,. , , 42. 114111 l1i:l1 is ll14Q' ll llI1'I'4' if 21 4Illl'SlA1IIl lhllml lumix, Nlmhm l"'S'U"1"" 111111-11 1441141111112 Illir 54-1114-1141 jf-ll "I' I1f'." 111141 l'I1Il1I111'Il1'1' 1111151112 111155-111-I114'-l'1lI'Il+'I'. I1 1-4111 l'llIl'l 11111121115 4-411114-lf. r71I'l-. 41111 j'11ll1' 141111114-111141 fllj. "1l1"1111i11 14.4 11-ll 51111 141 i 11,111.1 ,Xl-1i1.11.s. 1'1,,,kjH!- 1'4,.H 511111, lvlll' 11111114-1 lf il :4-11111f. T. xl"I'I'j' l4llI'1rl1112lS .'l'11 llllx 41114 ,' . '1 . A - , A , 1, .11-1-3'44111l111111:4-1 4411-1I1I1'.' 1'1-41sf 44111 1441111 , 'll' ' "1-"1-N 'lm' Light H-"'l- XXlI'I1S -1111 1114-11 s1114s4111114- 1 5 1141-41 D-4411 -j , . ,, 111f11. N4 ' 1111511 -1- "Y4-9' llI1l1'wS 14111 1111111 WAN" 1 i'Y"l'1'S 211111 INXS- 141114-114-11111114-41 131111411 1411- 1144111111: ii 0.9 W X U X "Is I-'1'1l114-1-s 1,114-y 41111 1441- 1111114-114-X?" H M 1 'N 1 3 N ' KNIIIIIIPF' Q-I '114 1111111 -1 4 1- 1111-1111 1 1411. :Q "X1'4-Il. I 4-111114- 414111 I1 111111 II5111g 1'4llll1'S, :lj- 1111y." 221111 1111- 111111111-1-zu 1114- Sf'1I1'111ll4l1I1! 111- 1li!1. N1'I1.'I-SIU IIIIYNI1-I Xlillf' 112111 21 111114. 1'121II1. S -1-14-41 11114112 21 rllv-ll. 5114- 1111- 1114 f114-1114114111411 111441-114111. - 4 '- 54 111- 111111 11411114114-141I1II ' A XX'111'1'4-fsi "ll441I4-41 144112114-. S14-114-11 11141111-ys, 1 :1-14-41 1114-ls " ' NI. I1.: 4-1 11111141 yillll' 4111111411115 1,4-1's 111111-s411114-11111121414-111.4' Nl 1441 YHI' 1'Nf1W'I'1I.X'I' I1 1111 1114- 11441-ww 111 1114-4-41111111-y 11 14- 141114-4-41 1111 H4 11 11l4'1i1.411'41 4-1111 141 1-1141. ll11'l'4' is 11411111112 11114-:14-41141 rllIlNXf'I' lIl 1111- 111411 i114:. 4'I'114- 144-111144-1-1115 41141 11441 11111 11141 1-4-4-4-111 4-14-45. V , 'JMR 1,1111 111111. 41 11411114-1111.1 I1 is l'HI'lll1'I' 1141111 l11-14- 141 I'111'1s 1111111 il is 1VI'Ulll l14-1--- 141 llll15l1lll!l1, 4 11 4 4 4 'I'l14- l'I11I'-11 S11114-4 111111 1111- .l4-11f 111-4- 1114- PUR N1 LIU :14-1114-X1 I12I1l11IlX 4411 1114- N4 111 .X1114-1-14-1111 4-1111li- Il 'IlI, H I u I1 .Xlf'X'1I1flf'I' 1114 121-4 -11 111141 4-441141111-1-4-41 N-11 ' 11,11 XX Iu.1I' 11111114-11, 111'-1 114-1' 114411141 1114- 4151211 5111121 -41 ' l1?lIlI1+'I"' l111'- 114-4-11 111-1114-11 111'.' L II Nl21ll'1l"l Ifzllls XY -1'4- 111 1"'41l'l1I, IIIi1141is. , 11114 14- 114411141 I'1-441-111 114-.' 'ZX 11-1114-11112 1111111 '44I1I 1114- " "lI11fl1, 111111 11111.14-1411ff 1114-41-:11-If," ., W M W N .1,..,, '1"Y11P1l l1I'11f1I1,11 -. F.. 111111111111111111n111n1nn111 11-111-11111111 111111111111111111111111111111111111111111111 11 1 1,1 11 ff X 6' 11110111 Salmon 1111111151111 711 1 1 fr 11 R OBINS. 1111'11111-1'1-151111111111511-11 '1111 1111' 1'11111111'5 1II1'1'1'1 111111 X ' ' ' ' .111111'1-1111111115111111111-1'5 11 1111 g ' 11' . 1 - . - X Lei us help you In oumiizng or your Gradualzon Ai Fryberger 5 f 112, X 11111111 111111 111 111 1111.11 14 .Il px I 1 4X 1 A 711. 'F ,11 11111 1'1111 111'1-1' 5111 1 111 111111-11 111111 , , I v - "" V1 X .1511111111111-15111111111 141'l1I 4 11111111-1'111u' 11115 111. 511':111' 111 11'111I 1 f 1115111111111 111'S1 51111111,' fl X 1 1 1 ,V 1111111111 1'Y1'1' 511111 111 111111111113 1 1 -111511111211 1HP1'1'1' 11:15 u11'1-11 111111 E-1 C-"1 59 GP ,X1111111 111 111' 11111 j'1111111'1' ,X11111g:111115I41"511111111'1111.' f ' Y S- ' '- 11111111111'Y1'1'511l111111'1'il11Z1' 1, 11-,.1.11,,1.g,,1.-S '11111'1111l1,1111' A12l1i1'1'1l141111. xY2l11'111'S11.1'l'11l1S1'11111I12lS1I1'11l1 .X1111 111-11115 1115 1-1'1-1'-1' 111111 .1 1 . 1,l1r'11 ll 1 1 1' 111 :1-'111111 1l1'I111I 111: ':'1 1 1 1 1 1511, 1 11- 1, 111 1 I 1 I I 1 . f:'21YfT' ff- 11' XE.-31 1 'uk 111 ,ff ,11 ' 1 . 11.5 1111-"Q1f1':f1.Jf 11' f 1-i'1"'VW-5- -15" 1151 4 ,551 1'!:::1,',..,j,Lg 1' ' ' :f zlllg' gi,:1:'.1 .,1,j1Zp7' dh- 141.7 "gn 51 f"","' 1319 W1 9 Lf - '- .1 ,,1. 1 1 1 -,111111 -A--5 1-. ., ' - fx ,yhrfi 1 ,,., ,,1,,, Nf .-'il-4'f""1 9 ll nnlnnluln lulnuluulln nunlul nun lu ulluuuulnnllllllullllnllnn nun IIIIIII 4-rr' 5 PRINT IT IN EL RENO X I H N I XII x N I ll III R NU THE EI, RENO AMERICAN ..II so 1,8 SI-:NIMH IIIIIIMIQII '25 ul lu I unmmnnnmnm Innmnmuunnnn I I - :zu IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I .,IIIIII, .IIII'II,. "I .,.IIII.I'IIIII,II I I- , IIIIII.II I II II I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II IIII,.'I:6 I I ' I- E Y 1 E ' ' J E IIIS .XNXI'.Xl. Is .I I'I:uIII'I"I' III-' 'IYHIC ICI. RICA, 2 Q ,X KI -:I-:Iuxx III"I"lI'l'1. 2 Wu .XI'I'I:I-:I'I.x'I'Ic 'l'IIIC ,I,.X'IqHUN.XlII': III-' EI. III-XXII IIIIIII 5 2 Sv IIIII. S'I'I'III-:N'I'.' IN S'ItxNIIxI: IGI' IIIIAIIQL If IH'- 2 'I'I:II .INII .XIIIIIIIIINII 'VIII-3 IE'ux'I'II.xI"I' To IE. WI: lIIII'I'1 'l'II.x'I' 'I'III'1 .XIi'l'IS'l'IiY III-' TIII: YuI,I'AII-2 E WII.I. I'IIxvINI'I-3 II'l'llI'lli l'I"I',I:Ns TIIIVI' TIIIQY 2 SII 'I.II Il.xx'I-1 .XIIII 'IIIIILIII I'IIIN'I'INII IJIINI-1 IN EI. E I-If . E' 'IIIIIIIIIIIIIIIIVIIII IIIIIMIIIIII I I I IIIIIIIIIII IIIIII IIIIINI II IJI'I,IIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIIIIIIIII IIII' I IIII I' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8 Nl UI 7' 486 male Afllllfi! l..l ::lHH HHH 1 HHH H HI 'HHH H h Hw.1H H' 1 H HHH '.H 11 1 HHHH. HKH H ,1!wHH1HH'1Hx' Hx' WHHWHHNA 1 ' H 1 W 1, H' , :H , H' H1 W H H , HHH ,HH , H 2. INX I 9IOIib ILII DINC1 A IOAN AbbN I 1 IJ C H CI ANNIPR 5X l1'l'f' X .L QI MNMPR S RFC RILPXFION RQOM Il' SI-1NI1lIl IHHVi1fIi'!." v v 1 71 11 , v 1 1 x xv I ' 4 I ' L Jks I , 4 A :IIA I'II III-luv.IPI4I:lIlwm:1 1JI'I"l4'IiIiS: lily 112111:-fl lfxxinu . . I'l'r'SItIt'Ill k'l5III' XI.lIIII"XXr , . . YIM--I'1'1wi4Ivl1l Nl,Ii,l'1+5'-- ,.... XIlrmI'I1r-5 X .I2lI'II Iiuxv-Il . . 'I.I'l'ilSllI'l'l' I. 1' tlznfllvfwy . . . S1"I"'IEll'j' IIIIIHIUIIIIIISI .I, If Illllrlmrll .I. I". llal IIM'l'l'j' I. Ii, IIIIIIN I.. .I. Sl IIl'llI1lll l' NI IZILIII5 .I. If. li'-Ifrw XX 1- In-Ii--xv III:1I 1-1--V5 I':1mIIAx'IX:1IwIfAIumx'1lz1 NIUIII-l'l1 llwml IIlII'l'XIIl'l'I4'II1'1'1lIl4I IIIHIII'-N :11'4- :1x':lII:II1Iv lu z1II xx'I1s+ Wann! lu In Iltvlllv uXXlI1'I'4. II.,1II .aw uII'.I.'2,w'1 IIIUIIII IIIIIIII IIIIIIIII 0 5 III IIIIIII IMI I' " ..Ir."IInIIIIIIIIII I.'I I ' I 'III 'II wifi' ' ' I'I1I'I,I 1 I"II I I I II 1'HNlI'I.lXIl1lN'I'HIII-' 1 1 J I , 1 . . , MA L A V," XX ' I j ..s 1 y Y, 1 1 '1 '1 1, r I, L. 1 k J , A "NIH 'lfl'."l' UI" H! 'I 'I 'l','NH l".Illa' l'l,II I"' II-1 NHVIII I3I1'IiIAm'fI I'Ilwll4' III? IllllllllIllllllIllIIIIIINIllIllllllllllllllilllllllllllIllllllllllll llllllllll lllllllll Ill llllllllllllllll lllllllllllllllllllllll ll Il lllllllllllllllllllllllllllll 1111111 1" El Reno Sanziarzum 61 Reno, Oklahoma Lg 11 . , W 11-01.11 I11st1111to1 U 1 1 1 . ll.1l .,1 14 111 Jute Px.1111111.1 11111 1 N- lllllllllllfql 111 11111-1 11111 111I1 111 1 x IIIIIIIIIIIIIIHI HMI Illllllllllllllllllll 5. s1cN11111 111111311-11: '25 131 Ill I I llll llll ll 1 :gl llllllHllHHNIllHHllll1IfIHIllIlllllIHHIYHIHUIHHIIIIHIUUIVIYIIIIIIHYIHUHIH.HUIHVUHU YU" 1 WUHHHI' H11,1'HlH .11 " 111 '1U"1. 'WUW1 'U' 111V 1 1'11U',HH11IH111.. - 11 1, . l- 1 ' 1 5 '...,o1v. A. A 5 E .X l'l'f'04'IliZ'l 'l'1"1i11i113f' Svhool fm' N111's1.i. with El E S1 " ' ' '. ll ' 11111111111-s lll'lkl' I 'fl 51' 'z los Q 2 ' 9: 1 Z." ' 'I' S. .MH :IH 1111 '--1' IIS 2 E T11 S " - - . M ss M. 4i11.11'1c l:.XlI.'l-IS. E gzl Ill IIIVIIIIIlflllllllllIIIIVIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIlllllIlIllIlllIl!HHlIIl1II1lHIIlIIlIH!Il11IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIHVIIIIQIIIHIIHITI1IHIIVIIIlllHIllllIllIIIIIIllIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII Ilia 1111 1 11111 1K 1l11S11111111S111J I It S 11115 Stf1111111x UNKNS H1111 1 RCJPRS HX I ICJ'NInb IC11 N I AIIN I 11S dtw 111 1111111 1111 D11 .1111 IN11 1 I I IxI I PO 1111 1 I 1911111 I1 H1111 IXINT S CI UCI RY 111111 IXI111ket MXINYISII11 IIxOS C AFI' 111119111 11111 IN1 1111 N111t11I 1111111111 1 SICNIHII 1S111l11XI1'fI1'1ff 11.1.1.1.1...111.111..111.11.1...111..111.1.11..1.1.11111.... ., ,. 9 O w y 71 v V 1 N - 1. KI I' ' II A N I S 1111111.11111 A 1 9 1 1 1 Y 'W 1 Q, LA 141 XY111-111 11111 1111 41" 1111 111 S' g111'51111 1 II- . V --1' 1.11 12- .1 " 1 ' . 1 .7 . 1 1.11111 11 1 111S. . . , Y t Y' ' 1,1N111 111111X1 1 2. 1 V T T 7 Y , W V I, 1, - 1, .1 11111 111 . . .1 1 I I ' 11 111111111114 111 1111- 11::14 -11 . 111111 S11111111, S1 1'1'1,1I-1S:11111 VAXNIPIICS Smm,,,, H,,I,,,,x 1111111111114 51111 1111 111111 11:1r1'1111:1:1'. 211 1111111 111 111. 2111111 111 x1-1'11- 11111 . X . I XX. 1Z.1.1X1'I1.I,. 111' 111111111:111111, 1'I'11111'11'1111' 1 1 is '1 t H 7 w 1 v S 1 1 114511611 1 n, .. 1 n Ik 41 I 1' 1 I I v'1 I A 1 311151111111 121111111111 'l'11.- 1111111 11111-11 11111 41111 11111 111' -1 Y 1 1 1-11111111-S1 1-111S 111 I11u1111I:1ss 1ll1'2l1S A L 1 1 'S 131141 1211111115 121-11111-11115 :11 Rl 1111111 1-1:111111:11-1- XX'.1X11I11-i1 11111r'11:111'111:1:1 1'. QNX. 1 1'1'11l'1'1"U'1' 13, I.. 1Q1'IN'1'. N1:111:1:1-1' 11 111-l'11X1-I' J Ti Wx X , 1 Y , - 1 -.. JL ' 1 X. , A . "lx1',1,1,1 A 1 7 IN L J N,1711 1':111 111- F111'1'111. Ch 1 . 1 1 1 Vg-ht 1111lll1Sl'1'X'1I'l' ' . V . 7 1 1 41 Y 'ri Y 'J ' ' L JL 4 IXIIX S III tif? X x IIIQ Iiousc II Comfmt X UI PORILNIIX I X ILC G XX LX'I"I SON CO Real Int Ita OAHN cmd Insux dm I H IC Su IIN mmap Inu IL Imomu 'NI u IICIQI IIIII1 S THIJS II vm mlm II NSI 1 QSO SICNIHII IIIIUXIICII 'lf I 0.3 .3 H A Y' 1 V' , If x'I'1jI4' VX' S A 4 L JI K A , ' D IIzI1'I In II p I , f IIII XIIVII. 1 I I VU ' XXUIIIII: :IIIII l'I1IIII:' II .XII :UQ II' :IHII IIII' wi' ICXSI III SSI'fI.I, YI J " " ' XXX- IIIIIIIXII III I4I4III"IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIQ :II yIIIII' IIIIIII: 'l'IIiN if IIIIV IIIIII IIIIII-. SMI-I':Il IIIIXI-I+ II:IxI- I:IlwII XIII' I 1 xII1I:IgI-A H11'Ng1lI-5 :his XI-:Ir I1:III- III- :I IIIWIIIIIIIWI IIII-II SI1I3.23Iv.IIII, XXIHIIIIQI- IIIzIr1f:II I-sl I':III-s. IIIfI1I'zI1II-I' III' :III IIIIIII: ,Xl'I'4'ill'!IIII"' 3 rw 1 1 " I. -I. by VII' C II. I Q, 1 I v ICI III-IIII, IIIIIHIIIIIIIII C IXIAI. IIIT I'I:IsI XX'IIIIIisI1I1 I'I1II11I- j'II 3 L11-ICDI, w Y, I L. . I 'Q II CUII-,j1'I'-I'a'tI1 f w 1 I A, ' 1' I c I I, ' A' ' A' " 'I ,I- :I 'II'4IQIIIII II- 'i::I' II 'III IIILI1 SIIIIIIII :III 'IIIII QIJITWIIIIILJI-. XIII' IIII IIIIISI XX' IIIIMI11 SI. IIIIIII, 'Il 'F XXIII IXIHI-I' IIIIIIFI 'IIIIIIIIIIIIIII :TI Y ' . - ' V J. . . I I I f Ib II. 1 I Imp III H"II"- IIIXIH- 1 IHS SIIIIIII I2II,tII1'I1 N '-I ' w w v ,x . - 41. 'A J rlwI I 7 I ' .IQ IIII , 4. 1. ., . ,. 4, IXIMXII IIS I I II 11' kill I, .XNS I, 1 YP Y N I5 IIIIIIIIIQ IAHI' I' IX I If IILI Im... Im-II .XI3H'I'I-IIXI"I'S NIIIIIIII. IIHIQ Nr l'iI1 IIII-IQIIIVII IIIIHIIQQ 1:77 I II SI'I+'I"I1 I'I"'I' ll SICNI OR BOUMICR '25 llnluulllllllllullulnnnllnnnnlllInlnuulmulnllllllll Ill lllllllllllllllllll I .1 11111111 1111111111111' ll 1211111111111.111111lI111lI11111Il1111I1111111111111111111:1111I1111:1I11111l11 111111111.1:1111111l111:1111111l1.11,111111111111 1111111111.l11111111111111111l1III11l11IlI11111111111 11111111 AGP' I'lRSl LHRISIIXN LI-Il RCH 111 'oxxe lx ot l'llllCdIl0I'l l0lllIl be 1un 11110 0114 1111 111 PON 111111 Nl RY N1 hool PR ESBYTERIAN CHURCH ll 1111? N Llllx 3:1 411 l'1l XX I LCONIP !! 11111 I1 FIRST METHODIST X wx! XNSON Pd-. 01 CHURCH ml IXNII-S Xbl-VION DXVIFS l N L l l f Ll 1 Lllll l P ll . x 1 xo 111x1tf1t1o1 to xxom 1 1 K0 IS 111-11 1111 x , il H1 if 0 ,X sl alsx 1 XI fl X!ll,lx SllX1fC, X! edm Q 10 xo11 111 Ol 1 xx 113 rlllfl 001111 offcn 0 O: ! ! I! !l !! !ll! ll! !!I! !lll! l!Il! !II! I!!! lllll I!I zz! III ll!! !I!!ll! !!!l!l!!I!! !ll!lll!!l!! !!l!I!II!ll!lll ! !ll llll!IIlllll!lI!I!lI!l!IIllIlI l Illll N 1 1, ,if CCW . .1-4 5 . L V w.A 1 .111 1 1--1 ' I e- ' "sl - - ' -'-s11-- 1- l'I111l" '1'111f: V1-1 ' .' 1: '1C1i. --1115 S'I'11.1,g L1s'1'1CN 'ro 11o11" is Il - 1,1-sson of 1111- '1'- 111-. .X 1'Ill'RCH with a llihlv School as thorou' j 'ul-l as any hlic' . ll 1 1 11 '111 111' 1 .!!' 1.!l ! 1 '1!1!!''.!ll!!!11!l!l!!!l!ll!!!I'!'11'1'!!l'1!.1'!lll!!! l!I!l!ll! !I! !!'1 ll! ll!! lll ll !l!l!lll!l!l!lll!llll!l lllt. . !l!!!!1 ll! !ll! " !I!Y!ll! !!1l!!ll!!!llll!!!!ll!!!llll!lllllll!!I!l!lllllll!lI!l!l!lIl!ll!l!l!l!ll .ug !ll!llll!llllllI!l!lIll! !lI!l!!l!ll!!'lllllllll!lllllll!Il!I!I!l!ll!ll!lll!l!lllll!lllllllllll!lIllll!lllI!ll!I!I!zz w1'N11,11' s11111x'11111s1 "U- Sll Elf' Sl'llUUl all 9:45 11. Ill. A If i H H' 'l I 5' M11 'ning' !YlPl'1'llllJ uf ll 'l.lll. 2 -llll lo'f!1114'1'f1g'11ll011,ll '1.111. E - - E 2 l .l11.'t xx'-1111 to 1-.'t111fl to ' ll '1 l11I-' 1-111:11 1 C. li., 1 11. Ill. 5 5 1 , , , - ,' 5 3 1'o1'11l1z1l ' - 1 ' '.l11p ' 1 1 - E E . 1.l'.S.C.lw. ill 4 IP- Nl- xx'11l 11s x'l1cf1111x'1-1' you F' l so 2 1l'.'1 .' f l. .X l1 1' 'ly 1'1'l1-o1111' il 2 Slll"l'l' "1'1l lllss y 11" xx l.j1.'1'111x' ,'1q.gx'1q1pj: 1111" 'tn' .'0ll :lt Olll' 0lllll'l'll. W- 1 . . ' .. 11111 5 "ll 1' 1111111111111 11111 , 1, I 1. E E I K 1 1 i . 1lz1x', F4 p.111. 5 Q 1 11 1 '1'1'1 1 ' . 1, 1 1 1 Z T1 1 1111111111 In I 1 5 ST JOHINS MI THODNT CHLPCH ' maven 1 I 1 111111 111411111111 1 CHRIQT CHL RLH 111 N 11 N fl 1 x N x ix 1 1 111111 1 1 1 K x 2: 11111 1111 11 11111 1 1I111lI1III1II1l1l11111 sl-:N1111: ii'-1-511121: 'IIE 13 111111111 1 11 111 11 nn 11 1111111111u11111111111111n11 1111 111 11111 111111111 11 Ill I I nun: ' 111 I11II1III1I1lI1l111I1I111l1I1l11I111I111111I11111 111111111111111111111111l111I111l111l11111111111111l1fl1i1l111I11111111I1I111111111111l1.11111111I1l1111111'111111111111111111I11111111111111111111111I1111111111II1l11I11111111111I1111111111111111 17 Y 41 1 'Y Y E - J K J N 5 1Y1S111'S 1'111' 1111- S1'1l111l'S il 1111111111111111'1'11s111-1'1111s1"11t111'1- E 1 . 11 ,. -- . !J,,:f2,f,L X 2 ,K -.A'Av', 0 1 n,,f."fA' Tfffulh ' is L-1 ,V.., 1. W 1 T 1 1 1-1 -J -- . In 'l' 3 11. 2 11. 12 '11x11.1111. 1-1111111 2 I'1'1-111-111111: -.11 11. 111-21111 111511. 111. E E G11s111-1 1111-11 '111ll2l 1'1111g:1'1-g11Ii1111111 511121112 1'111- 111112111 Nlllsiv. E 2 XX" ' ' - ---Glad 11211111 Th- f'1ll1l'C11 111111 f'Eil'1'S1 3 E. 111'1I1 111111111111'1l11l'11'1I11:11'1111'11111111:1l1I1111-11111111111111111l1111'11111111'1111l1'11'1111'1'1I111111111'11111111111111111'11111 111111 '11'1!1 1111 11'11.1 111 111 111 1111 111111I11111ll11 1111 11 z:11I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111'1111 1111111111111111111 1111111111111 11l1111111, 11111111 1111 1.1 1' 1111 11 11 11 1111 111111111'111 11111 11111 11111111'1111:: E 1 Y 'w E 2 px , 1 i 2 1'lz'l'1.SY' 51111 "'1'X1l'1I11S 111-11l'1A' 1-11112111111111ti1111.' 111 1111- 1'I1111111's 111' E t111s"S1-111 1' 1311111111-1"' 1'111'1111.'1-N111-111-111 11111111 -1 111111. E XY- 111111111 1'1-1-111-11 2111 g111111 11'i.'111-s 111141 1111111 111111141r111s 11l'l'1'211l11 111:11 11I1'1112lS,' 111. 111251-1'1-1'1' 5111'1".'S! 3 .XII 111--11'l'1' 11'1-11-111111-g111"11Is1111-1111-111111-1-s111'111v 111g'11 2 S1-1 111 lllll' s1-1'1'11-1-s. l'111111- 111141 11'1 1's11111 111111 IIN 2 11s .'11111' 111-1111 1111-1111-s. 1"-111111'1111y .1'11111' 1l1'11'1111 111111 1111111111-'1I4'l'1 .IHIIX .1.11.11111N1'l1-1 2 1:1i1"1'111: E 1, 1 - 1 1 1 .1-1, .1111,1111,111,1111 111111111 111,11,111,1,-11,11 11111111141 11 1 11 11111 11111 1111.11111111111111111111111111111111111111111111 IZZ' II QVYIIJII IZIIIINIVII "'-I uunmInnnInImu mumInnummumnunnnnnmnmuuu :mmnummumnunuumuunnuununmmumm Q H NUI I'I-zI1IIzI- II1zIl I-II-I5 IIII III BVS W 1th In All Weather llll I II RP PCJOID ICP CRP ANI CC mam A XIIII II I IX Ill IH! IIHI IOCIII ICP CIIILANI IIInnInn:InInuIInInnnnunnnluunnmnunnm Q.. Q 4 4 gg III II I I I I I II I II N I IIIIIII IIIII IIIIIII ZIXXQIQ IIIIIIIINIIIIII- I:II'I III, yIII1I' IIIIIIII-5 XIICII III II1if xIzIfII- is IIIIIII-I-IINIII5 A 'I'I1I- IIIQIIIIII IIN- II: III. :III IIIII II-:II u1'III1I1II IIIII IIIIIIII- 21 I1iuIIII'I'I'I"I11'I' III yIIIII' IIIIIII IIIIIF II XXIII IIIII IIIII5 .I-IIIIIIII xxglala- II XXIII Illwlllv- IIllI'I'. IIIIIIIIIHIIIIII IIIIIII :II QIII IIIIII-- EWHII yIIuI' IIIIIII-I':IIIII III IIIIII-sIIIIIIIII-I3 IIIII lI-I- NIIIIIIIIIII-IIIIIII: I,I2lIIIr. IIIIIII 'IIIIIII-ily iw IIIIIb. O CJ O IIXl'I, II. l,II1I:II xxx, I'1I f :IIIII12IIII.NI:I' , -.. -.. I IIIIIII- .II I'IIIIIIII ,II 3 , I I' I I!" ,.gI III I IIII II II III I 3.3 J V W 7 I 'V T 1 I T A , J J. I gg 1 I I Y - , sv INCH' .S I.ICeIt ,IIN'l'II1'I'IIIZ"IlrIII ICI Ii'-IIII: IIIII' GIIIII is III :ixI- yII'I IIII- III XI II'II I':'I-IIIII IIIIII xx - I'2lII IIIIffIIII5 IIIAIIII-. XVII IIII IIIII 'IIIIIII yIIIII' IIIIIIIIIIIII III II:IIII IIIII III IIII5 IIIII' lI-I- I'I'IIzIIII .Ill.NI Iw- I':II1sI- II if IIIIIIIIIIIII-II1I'IIII III I-II III-IIII. XYIIZII III- III: XXZIIII if IIII yllll III IIIII IIII- IIICSI II-I- I'I1I:III1 yIIII I':III IIII' 5III1I' IIIIIIIIII' IIQIII' III-XI IIIIII'f1Ill QIII-:III IIIIIIII. :I-II IIII' I'l'IlI'f IVIIHII IVIC VHICXNI. XXV' will zIIIIII'I-I'I:III- IIIIX 'il'-III,JIII1I :II- I1-IIIIIII IIIIII jflll IIIII IIII il IIIIIIwIII' :III IIIII' Il'1'I1I'I'iIIII, YHll4'2IIlIllj.JlIIIIJlI'1"I'IX"II I'l'ICII I"HfIIIl1'IC VIIICXNI :II IIIII fIIIIIIuiIIx IIIIII-Iv :III IIIIIIII1 IIIIII IIIII 1IlIIlI'lf SI II4'I'II I,Il2lI'III2l4'j' .IIIIIIIS INIIIIIIIIIII K:III1II IIIIIS Ii:II4f-Ip' IJIIIIIIII' Il:IlII-13' IIIIIIJI-I II2IIi"I'j I,iII--II5 VIIIIII-I'IIIIII:II5 SYIIIIIIP VIIIIIIIIIIIIIIIIIII' IIIII:--IIIIII-I I'III:1I-IIIIIIIIIIII' I,I'lIII2lI'fI IZVIIN I7:IIIIIifII-I l':IIII NIl'I'4'Il2lIlIw I':III- 4IxIIII'II I':III' Y:III NI-' IC:IIII:: IIIIIINI- SI IIIIIIII IIIIII-I I'IIInIlI'w IIN, IIEI flfffff Il CAI If fmfflllf III ffm f"ffl!'III'1fIIIlfl-fII'fI1.wI. 1 4W 4W 1 7 1 j T I J ,, l , J L IIIIIIIII' 'II X SIA' lux X IHI IIA 2 ISI SI-INIHII INHJXII-il: C' H Y S 'lx A l. L A lv 'X IJ HX fluff CI'Y."'A ., C'l,I'fANl'f 'Q QI ,Xl.I'I'Y SICIIY4 NUI 1111-i:1l':'1'XI in Huw XX I lilll :lx 31111-1 :xx llw I-1-NI X'.lI. Xl+wl:m,Nl:111:1: 1 I lu nl' .UH IGI' H 'I l.OWICS'I' VIIIC I N FIC Hi1'U'1 XYITH I S 'HH' HII1' SIMM' iii lfvll IHII Alisplzlysl'111'r1iI:m-in lw-Um lx Phu A ILIZ JON 'If "l'l'2Nl'Ixl'1'll' C U llUSU111MI1iwisI 1 IDI IRNISI PW C H Nr IIX I I -XIIOIHQX at Law H' H G Ilcmxel III' rx IIIII CAI mpr It In KINIJII U1 Immun C NIOI I IS A muex lt I fm X mul IJIUQ htcm XX Il S SUI IHIIRIN VH XRNI XFX sllixlfwli l:4III'.1!Ql: v Y v i, .Y 4,7 Y 1V 1 il 1 ' qt Q jf UN , IILIII I,. I IIJLR '-' I A 1 -1 . 1 4 V QIII I tm Ilffl fIlfff!lfff l'ffff.+ff' in I IIII111: 1' 'II I2 :I Ill !mf.p,111. Ilnff ,NfH'jlr'f11f I'IIIm.-5: III'I'i.-.. TMI' "'1"'I""II'II"I'II"f' 'IM' 'Im II.-X, II4!I XXIIXIH. IIIIIIIIIIIQ III IIPIIH. IIIiIz1. Ijl gg.H,,.II1x1,,, I ,I, N IIIIIN-151-I1 S 'I',lIuII1-VN411 If I aw If 1 .XIIm'l1qx' :it I.z1xx' .XI11v1'111IyN,11 IMH- -Hu II'T'. I'IEI--I XX'4IrI1IsIIIr SI. III IIVIIII. ,7V, Iilqlgl, I'Im11IA IHI MAP ' A RRY A. 2. . 'Z 'I .'UN I, ,J-1, ItI','-2-" , I'l':uf'IIfIII11:1II IHIIIVIX I'I'JI4'II4'I' In V IMIII' I"II'fI N:1'IfI11zII Iizmla .XII IIII- I"'H"N I-31 1:- Im, mu. a llu V, ' JG ' ' 1' ' - Q 'P art: I'Iv1mf ui? I'II II+-mIS1n1+- IIHIIIQ IZIIIQ. L' "' 17 I 'I u H. is, I- ' A Ar- V X c1111 1111 1111111 IM 11t1Nl Uh A I NHC H01 O Ibcntwt 1 I IIIII II1 c X IX DN Phelpx A Nlxux lllI X I H1 S1-TN11111 1111111114311 'QC X I x'I4'qVlW H1-11' V115 I1111: ,'1 , X. 1' . ' . J, 1, 1 -A 1111. H'1I'I'l' A. A101111- IPI'IX'l'IH'I' 'I'1-I111I111111- IZNR IIIII3 NHVII1 III1'IiI'11l'1I V 1' 1'11-'1 I11c'I.1111-111111: II11'- .. I ""I II""" " ISI II11111 111,111 IJ1'. I"cIw' 'I C' '11 1 Y ' l I DR. J. II. I'III,IuX l 'Y I'III'NI XvIII.I I3:111I1 lII1I:'.. I 1111" -1: II1111111s Q1 Ili IM , 1' 11' II11111'N:!I l!.:1111I I .1 ' H' ." .N v. ' . 7. ,- lmlmw ll" I11.1N.1111111.1II1.11.I1 11. 4 . 4. A I I ,JS ls. - , uv A ' A -A' 1 I 1 4,1 IIfI': S1 II III1'IiIl41l'1I IIIIII: S1 IIIII III1'IiIA11I'1I 3 I'l 11- HI I'I111111-QIII IU I , 7 j 'rw .1. 11. m1cA1,. IJ.IJ.S. UI- II- I- fm W5 ICI II'-1111. HIQIL1, 7' I'I1111111s: HI'l'i1'11 1131 IC'-f11I-1111-11131 l"i1w1 Null-111:1l IIIIIIIQ III1Iu. -W'1"'H""'m"H'' I-:.,.,1,,X Q51 IEIGXI-lH.XI,l'l ?.X1"l'I1'I- WWI' 1"1"1'+1- S1 -'1z1I IXII1-1111-111 liixw-11 1141-' "111" WI Iiisvzxws11I'II1'1-111111:1111I tml- II 1 fl'XI"lill'1111!'Il'I' 11-111.11111111111111111111111111 11111111111 'WYE SERVE TO Pl,ICASIC" 12' 3 uf'-5h CITY DRUG STORE 1' 1 an Dellx Cl 1 fw um 90111 I L. 39 Years ofRel1ab111fy XX e ll Q moud Us 011101 f1tulf1te x ou cm woul Q1c1duf1t11m fllld 111 H101 1.1111 of x ou lflltkll Q filled wx 1th Success JNCI I1 11111111 N I I I I 11 ll1111x l4IXX4ll 15591 x 1 i 3 ' 1 V 1 v Ein? 1m Ph 1. '94 I , L, Ag "' 'I 1 I . Il Y . '71 1 4 ' In 4 Y v 1 - u 1 . , C 2-, I . K y 4 v'S' ' 1 14 4 . ' 2 . I 3 h yl kv , 5 rss 4 1 ' vssf l"Ul1' Ill. ' f1'l1'1IlIl'.l' 'IUAY l"Ul1' lllflf fll1'.llll QI ' 'HM' .5'f1f'l'f'fjf ll'!'flllIfI'1,'ff!llN HPZIIIT1 l','.I'f'f1l.wf!'r' IH! .X'I'H' l'vl'H1'f1'-N' 'VIH' t'11I 111-xx .lurk11l11111111I1111fl11-.I11111 11111511-1111111l1-twli111-1-x'111'sI1U11-11I11' A1115 :1111I IAI1111111-IX. 115. . . V1-:1I11l'i11-1' fi1'1ll""4'11l'5 illltl 1111111- l',x'l1f1'- VII " l':II-l'1f:11l , . ". " ' VII Ii I U 'IQ I 1 I It 5:1I111s 1x'l11I1- z1111I 1111sI1'lsI1:11I11s. li ""N. , - , . l11111111'11-1I 512 111sl1 5111115 111111 l'Ix'111'y1I1i11:'Il1:11l111-xx in ll:1l: ll:1111lf111:11l1- Silll 111111 Yuile- lwll V Y 11'1:N1-", 1-"-g', "111'1' "'1' 1 ll .11..111.1111111 .1111 1 1,1111,.1. ,... 1 QV CI pore! Olllnh n nhl P 11 1 111 111 1111 111111111 111111111 T11 111111 11111 1 11 1 1111 1 1 nach 11611 S BUSINESS COLLEGE I 11 1 1 111 11 1111111 fl1X 111 111,11 81111111111 1 111 11 11 N 1111111 C1111 11111111 11111 11141 fb 9 Q .I E Ln1'rnn,41u111lux un '1 VVl,'1silll1z1.' z g A 1 "1111 l'1lRE1 'l wt alll lHll'.'1- 1 j1"'f l"1Pl'.Y1'ilI'rll11'.X l1:11'1-l11-1-11N111'1'111'1ll11g':1l' 1111'111111111l1'1l11g'llllll1l111111-11Ql1111111111133 1l1111111111111'111 "llAf111l1l-1!!1 fn ,N'1lr1'1.1,xU 1111 lll- 1111'--111119.l11-l11l'11ll11111l4.Nlz1111w1-11l111w:1l 1'11:11l5 l1:11'1111. ,Mk lllll' 111111' 1-11111 llllxx. JL111 'Stl Illgl' aj ' 1' 'll 11' 11 11'QQl'.' f 1' -,'Pl4.llll. Cl S 1 ' j , .. , Y , , 11 :l1'X"1""1lN11'1"'- ,1 - . 1 - 1 1111111111111111 11111111111111111111 - A-1 LX 1 IRIC1 IJ CAI MQW 111 11111119 XIQIURCCJNII ANY S it QNGINEEA, V 1 c 'WENT covvoq O1x1A11f1N1ACAS K P1111 FRIQ CO NIS 1111111 NXXIHX x1l1I1 1 1 R 1 1 1 , , - 4' f1 Y ' V 1 T 1 'if Y ix YV T 'T 7 7' 1R11 1 , 11112 M051 1-313.-X1 11111 1. ,OW- J 11: 1 '1 ,lv ... , I 1 j 1 1 I V1 1 1 1 j A 1 J 1 , , L L - .'1X1.1'IH S1'I1-1111'1'I 1'1111X11I11'1l '1'111- 111'111111.Y 111-1'1-111111111-111 211111 l A Q1-1111111 111, 1111s l'1l111111111111.Y 111111 11 11':1111- 11-1'1'11111'1'. 11111-1-ts 1'X'1'1'f' 111:111 959 ' 11111111111 :11111 1-111111 111111 1-1'1-1'.1' 1111s AV 74, 111'SS111S11111111I1111111. lb O 11 1111.91111111'1111'111l'11115111l'55,111 .- 5 111111111111111111-1111111111111-1111 1111111111 ' 1i1X1Hl.Y1'l'4 111111 11111 111 11l1w 1'lP111 1111l11111. .x1111 XY1'E1l'1'X'11i111.1' 11111-1 9 e 1-511-11,11'1111.1'1111. 111 1111-11111s1 1I11111'F1 74, AQ 11l1'1I111r1 1x1.1'11'11'111 211111 1111- 1111151 l'1 4 V 11111111111-:11 41'1'X'1l'l' 11 1s 1111ss11111- 1.111 V IIS 111 1'1-11111-1'1111'1111. "f'11111'!1-1111.15l11'1'.x11111ll11111-11141111In 11'1-1111 1'11.J111111'1', Y , 1, 4 1 1 wr 1 ' A x - 4 ,TL 5 Y J 1 J 1 , S111"1411XX'1':S'1'1'11:N 111 ' .'111N . ',f..a 1:1-' IRILAD 1H14 BAIANQPDIOOD hX X Jw BAKI1 RITI4 W PAKFRY Vw Bake Rule Nw- .cm X f-xx H14 X V9 XII .--f- x, RE CSKA LOPHLIL If Voul QIOCQIX mem does not haue lt, Call u cmd we xx 111 tell x ou xxhel e x ou oem Qet It I on t take dm otbu Just fu good db It xull COStXOL1f10HI we to IOC mole on the pound Lila El Reno Wholesale Grocery Co Sl-QNIIPIL i,oo311'31: '13 11 J N r 1 1 1 T 1 1 41 J 'fee J J , . ,J 'l'l I IC ILXSIQ' I-'1 H PIP l"l DH HILUX .NND I3 ', WX N X .X xxx-Ilno111'isI11-flaamllwultll . - I Iul lxofly' ilu- mollw- pow-I' xii? W ol' :1 xx'o1'l4lf M 'll-Nz' ,L 1 1 l ,.,:. J V i A - J LY' rn ,ft--A , , '- . -. .am 7 JJ wx. I .. 'xl J 1 ff' 5 . - 'W f I n f fix . E-1' :Vi ' ' fi IQ.-.". ' .fx 'WB X 5,2 wifi' 'F"' "' 3 . N f'f'jr-I '- A nuff.: 1 1- V X - I ' 5x x, .INLA 'fm' N- 5 M ,.' II-, '4 ly' A. .ef ,A ' " It 1,,, ' ,Nm ' - -1 A ,- T . - 4 ,f fl , f I- 'Z - l gf.-., an A . 1 'Tw . . ,-5,r-A n tz..-4:-.Q Tw Q i Q Q ' . 1 - 4 . 7 4 1 , y . 1 SAS V V. ' V I V I I ' I K ' . J , ' A 0 7 X ' it ' ' 1 1 ' ,Q V Yu w D 47N 3'-3 v-- X5' 3' F fa Q x 'L l SICNIHII ll4rHNllCll 'Lf mmnnmumlmmm.munnmlm.mannun KJ: EL ru o M'lL6.eLe5:1'o Hunimo Q,- QIQUYY 31- nsng ,gunf- N N xl'NU N11 A IIPXAMJR HO XX N qxx mf ll ,nf 7lft,l r 1 N I X r Lf Agia CHIIHNS INAFIUX-X' IANK fl ,ff " R A RCC" Ill U - N O f M fxw, ,A,. 1 V"lmq..,,, -I ij v, ', . +,'u1H-1-xlill.-.im ll'lll' l'N'l',' l.l'.'N.N' Y'll.IX 'l'lll'.' lllf. "l'.' 1 j T ,Y W X f FW 1 IMLI ,L Al l.l 2 . , CU. OO O l Q ' , w' l 'Ml l ull wuz. KC Y ' 37 - lIJl,SllC'Cl'lED? ll vnu Willll In lqmm XXlll'lll4'I' X011 2lI'l' clm-wlimwl lu ln- ll rll1'4'4'NS nl' I'z1il111'l- in lllll, ,xwu 11111 1-:wily llml wut. 'l'l1v If-fl lf wimplv Qlllll inlzlllilvll-. .Xm- Nllll znlflf- In wwf- IIIHIIl'f'., ll'll1ll.1ll'Hll1llll. Yun xxlll l':lil. Yllll may Illlrula mul. lvlll Xlill will lzlil :ls lm- :ns lzxlv. 'l'lul- Nw-fl wi' nm-v is nw! in yum. f .lu ,N-.ll ' nidff ggi -'VL XYl mi Hlxlill ,xxl sxvli Ylll'Il xirmfw. a 'if' w, 1 VT 7 Y T 1 fy r 'V , , ,J 1 n Q X . A nl 'D I-Il Ill-Ll., fPlil2lll4!lIl2l Il I QNIITII. l'!l'Slll4'Il5 lx '11 xl.xl:4'll, X'll'f'-l,I'l'Slll1'Ill .I Y, 'l'.X Ylllll, Vznslliv-I' X41 run: Ilalrlla llltrllllllllllllj Al1lll2ll.I"1l . x'v-.'.,- 3-l-.Nlffll I -:..l. ll ll' ,' ,x' . .1l...l.lll ....- I l f I 1' 'Ill HAR1 bCHAI-IIXIJP .C NIAIXX 4 32 Il MARRS HICIC INS CCJNII ANI IHON HONEST ABE EST FLOUR M IINIJAII ,QE XSS CII DAB E 1E'L.0UfR hmm MI I Ix OF PFRFHT PLRITY camdlanmlll wevfrwrCf1 PM If Cx :ms MUNEST ABEI ,,, X K C,-J-"'3""-'Lf'-x INSI RI' S QUC C I4 QS Canadlan lVl1ll6z Elevator Company U I ll I I1 f N H f WT " L-1 nf.: FT W 1 , N41 T 1 av X , Y ' xl rhlix f J L .L A l,hn,',, I . ' if, ,' . l'lHllI4'S wlll szly'glmllIlmnl1u'S 1. yfvqw ak qu illmlll lull " ' s J 'u llllilli l"I..X XYl,l'1SN S'l'Yl,l'l,1ll4-irril-ll qmmlily will f:l.x',"ll--11-E lylbllllglllilll xx'lmzl1u1ml11lslllsllzulwllnilm' 2l.X'HlllIL1 lnl:1l1wl'l:1Nl1-:xml lllllllllllll :xml flvirlt 1" lll1l'li114-l'll.xl:'l SVII wa-'Nl-.u: CY Al,lIXl1ll'IlIl'N lllYl'llll llwgwlll llllll!'F llml I-xl'l11six'vl:1lll+1'f glxw- n1i:ll1y'x':1l11w ll llll- pI'l1'4'. I 7 Y W A1 'Y , ' ' C ' I I L , , A ' A I 'fin xv- I v -fm, ,, ' I U'X I .. M ' ff' L- VNC H I. ...P I Y IS W A ml - X 1 . 1 v y 'Alf' 'X IDI41 , 1 4 .lu bf I2 il 7-H-I 'Y 1 w N ' ' I 1, -' 'Aj C In . . ' 2:1 57 In I-,,.,':, 9' kl, -Ymowerl U? Y f"'1,x .-1 X245 71,,' I Jwj lx K: X , L Q gf 1 A J J :ML Q -1 ,R 1 1 l v Sl IJ In I' In N I9 A I1 I l. I 'I' X K fluemom. 171 gl xI js' L K' V' lk 5-llwx I 'hm TA I --.-f-IQ ' .Q .l.- ,,.l -V"- f V I . - 1 X A, Know Your 0pportun1ty1 N 1111 x I 1 1 1 x 1 x 1Nl 1 rx 4 rx N 11 3" Uf' 124 ?1 1111 sl-3N111111:11111111111'g? I I I Illlll IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIllillllllllllllllI I I I I l C 111111111'11l1111.1' 1s 111'1'1' 1111-s1-1111 ,X1'I'1'S 111 1111 111111111s 11IlY1' 11111111 111S1'11Yl'1'1'11 1I1111'I'l' 11-'1N1 1X 1111111111 NNRT11111, g'1111'1'. S11'1'1'sS, l11'11'1l 1s 1111111 11'1- s1z11111. I11'1'1l1'1' 1111 Q11 ZlXY'1.X' 111 111'11s11111 111 llf 111'S1 1111'11s11g'1111-111 11111111-. .11 1111- 3111111 111.'1111':1111111z11 1-111111111111111 111 I11lN 1'1111111:1111' 111-111 1:1s1 .1ilIll1211'j' 111 .x111l11111' 1111 s111'11 11111:11111-s111-111q111's '1. 1111- 111111. 11111111111 11 I1 1111128 1i1'.1'1111. 111: 1:11F51'11 11. 1'111111'1-11. '1111111 I':1111'.. X:1s11. I4v1'l'11 11, SI11111l, Ii111l111 WN 11111 11t111'1',', I11P11111'11 11111 111:11 111'1-'s .u'1'1':111-S1 111111111 1ll111111'SIl1'1' 1'171111111'11."111 112lI111. '11111' S111'1'11'111-rl 411. :111 1111- XY1l1'141.S 51111111111 '11111' .X1l14'1'11'il1l 11111111111 11111115 !111111111111'11111111 1'111'1'X111'l'11'1l1'1'1l'1.'15111111111l11l'111'l1'l1'ill'1','ll11U1 11l1'1I111N1211l111IlLf 11l1.1'111 :'1111111-1'111'1111s Q'I'1'2lf N1 111111111 I11511I11111'11 S1l1'1'Il11 1-11,1111 f111'111g's 11l11llN S1 '-:111111111-1'1-111'11111-1111111-T111.1.1'.1'1111111 1141. S1 I'1'4.111111111'1'11l'1'1A11'55! 11ll1'S111l'1'S 1ll'11l2'11'111l11l y'11111'1I1111'1f 1'11:11-11 11111 11111-1 111111111'1i1II1 S1lY1112'S 1111 LL'111111s111'S11'11'111 ll 111l1111'1l1111111y 11111 S111'1I 11111'11111:1g'1-F 111 S1-111111111 X1A1l11'1I 111'1l111111'111' il1'1' :11'1111:111111111111' :11 S11111N11l 11I1' 1:11'g'1-1' 1'1111's, 1711111111111111111111'15111-1-1-Z X1'1I1l1'1111g'1'11N1111 ' . L f r ki . A so 1 1' 11 1 11: 1 1 1' 11111 -1 111 1 1 1 1' Fx Q1 HSFNB GZGC-Hf P3 P3 Q Kms hHJI+ 4 IURD FO QUCC I SS 1 l N XJ Cgzmgidgyw' f"1r"1 M PX 8990 F5 rm Qi'QJGi'9f 1 Qur Adverizsers x NPNN I 1 l I lx -Alfxlllll lxfllwllilr .I "- I1' xx 1: . To ' lllN llilx llllllll lllv lllllxl Nll+'wwI'lll sl-zlwll l'1l.lIl-,xl- llll,ll Sl'll1llPl,llIl'l'X'l'l4lllllllll Nfl llwlllll: fl'lXl'l'll5lllQ4 lllll' llf Sl'l1llil'.XIlllllIll. NNN- ll:lx'l- lll-1-ll 3'lX4'll III1il'l' lllls. llzlxwl lll'l'lI ll'x':llf l-ll xxllll ll1'Yl'l'1'Hlll'll' X.Illlll llllxl-Illillll'lllll'1I4l x'l-lllxlllg' lllllzlll llI1'l'l'lllllll'1lllY4'I'llN4'l'FZlllll Ill lll-- lfl llllllll llllyvpllx lllilll xxl- ll2lY4'l'Y1'l' lll'l'll zlllll- lHllllll"l.1ll'4'. llll- xx lllllll Illlllg llzlx, lll' l'llllI'wl', llvvlll ..lllIl- Hlllf'llI'l'1lllN1'Hllflllll'lllll'l'4'Nl Illllll'lllllll'l'1lllUll. :lllll lllll' lillx xxl lllllll' fllll lllll' lllllxl Q'l'flll'l.lll lllillllxx. .Xll lll.1Plll'llllNllll'N5,Ulll'4ll!l'HIl'l.1lll'l'llll'4'U lllll-l':lllllll NY1'1'lIlllllY 2'lX'4'f'llll Ill l'l-llll'll lllll' llll' llllxlllllfx. llll' llll lllll-lulllllll, :lllll llll- Fllllllllrl xllll ll1lY"Ll'lYl'Il llrl lllll lll I'1'llll'Il l.lll'llll' llllxfllly xllll llzlxll Nllllxl ll llx llll'l'1' ls lflll lllxzlllx Ill :lvl-. 'l'll'll lil lil-xml Ill-lll Sl ll4llll.l'Yll'll1l5lllllll'lll"l'l'llIllll5 xxllllll:lx'l-:lllxw-l'1lXllll lll ll1'I'S1'lllUI' lillllllll-l' . . . . l'rlll lll"flNlll'4'. H1 llllllll'lllillllxmlllll' llllNlll"XX. llllll 1llll'lUf' 2Ill4X ll1"ilIlilll.YllllllQ'.XX -lllll..-Illllllllllll-llll'l-lllly' llll' l-lglll lIllll'll'l'll :lllll lllll'lx llllllzllw' xx'lll'lll lll' :lllx'l-lllxlllu' XXlIll'lI llili lll-l-ll yllll llllll llll- IGI lll'Il1l Slllllllll 'xl-gll' llllllli, ll!-.NXl'I'l' Kllsnlzxxli, Xflxlllllxillu Nl2lI12lll4'I'. XX'l,ll,xxll.ll.ll+l-3, 'l'flxlf'll:l:xl,l1, X4risl:lllIs 4 N x X 1 x I 1 Wi Nt lgijf Farewefff 1 51-IN11111 111111111-3111i 11f ... . ..,........,.,..,.........,,,....,......,....,,,.... . ..... . N 4. 1 Q IX 1 .f RX 1- -11 ,gb f W 111' 3115-11 -J 1:1 A , X -1 - 1 . if Y ig: ' ' 1118 1S1'1111I112Y11L. '1'111- .1111111111 1w111.1'11l1' 11l'1'Xw. 511111 1111- 111 111'111l 111311 S1-1111111 5111 111'111F 1111Y1'1'1'11'111 1111'1111Q'1l 1111- 1111111-1 111 1111'111511111u,1'. 11111'11'il1'.N 11'111'11 15 1-111111111-11-. 511111 f 11111- 1111- 41111l'1. 51-11111115, 11 - I11'1' H1L1'11111Q' 11111 11111' 1 1111-11151 111111-. 11111211 1w 1111111 1111l'1X 11111F1. S1111111.1' 1111 11I1' 511-115 11211111111 1.111'11I1' 111'N1 111-11.1111114111:'1111-111'11:' 1 1l1'1NY1'1'1111I1'1'1'111I1 11411l1'1111'11111'I111111'X1'N.1.f1'11111Q l'X1'1lN1'l1 211141 114'111'111Q S21 111- 5111. "111111111 11 111 11:1-'1."11111151g'11111g'1111111111111-11-111111 N111'1'1111211 111111251111111'11I1l1'I'111A141 1-1- 11111N1' Jl1'1' 5111111- 111' 1111- ' 11111125 111'111'Y1'1,11111 '11'211'i111l. 1,l11111w1l1Il1l'11I1' .1111ll1I11. 11111- 111-111: il 51'111111'. 11'l.' 111-1-11 il Q'1'1'il1 111-111 111, 111111. 211,11'1' 1111. ,X 11171111 r1'J11'1'11111Ll'. 114'1.X'1' 1,1'1141111Q, 111'11141 111'1'il1111lLL. 111111' r11111111IL1'111'11l111r1111111 5111111-111111-- . . 11111111111 ip 11111- 111-111: I1 41'111111' 11111: 111111 111111 111211 11 15 ' :111111'1-1'.111151511111'11111'1111g'511111. "1111- 11111111 .11111 11111' 11.11111 1111. 11111' 111- 11 1111111115111511111111111111' -1 111111'112151l1'1'111l1l1'111111Q 11111 1-111111111'11111111'111 111-11 f 5111-111, .X111111-1111141111111 . . . 11 -5111111111111-1111 111111 11 11I1S11111'lli11.1'1'1'111 111'111111.1'1111. .X11 1 111. 111-1-111151- 111- 1111 X1'111l11'5. 111111 111- 1 1':l1151- 11115 15 31111111111-, 1'111'g11'1- 111111 1A111'Q'1'1 11111' 111111- 1'1'1'l11'f 111111 11'1 1111' 1111.3 S1'11111l- 1111111111-13 1111111111'11131-1S'111111'11111N5.1191115-111111.11111 1111'y' 2 il1'1'1411l, 111111111111 11111111 111' 111111 1.1 1 1, 1, to if ,, X ts THEE D lxil SICXIUII l1HHXlI'I!I 'jf- I nmanmmmmnmmmmnmmmm-mlmmmIn-mmumummmmnmmmu........ml-1HmmIII-mmmnum-ummmmmm-nunmn-numum 3 , '. Q I "tix f 1 - X x K 1 ' xx x x . N X X XV' . X v o


Suggestions in the El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) collection:

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 1

1923

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

El Reno High School - Boomer Yearbook (El Reno, OK) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.