Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA)

 - Class of 1949

Page 1 of 76

 

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1949 Edition, Cover
CoverPage 6, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collectionPage 7, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collectionPage 11, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collectionPage 15, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collectionPage 9, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collectionPage 13, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collectionPage 17, 1949 Edition, Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 76 of the 1949 volume:

,W QS? M ff WMM QQWMQ N M W QKWM My W WJMM ,ff WM!! W My M if Q TWXOXAWJQQMJW 'vjhsfpiib aZ?ffMwkWWiQ if . ji Q5-Qx .,, ' 55. W , of NX w QXOSQDJQOOFJJS I CM v , wNN MW O6 UW QW . QW' ' ' W. V X Q WA ' qi? 005963 ' fb-- 11,45 1 JW Abi!! . M UMQJJQWMYJZ D W A f W QQ . MQ . Y . ryyqw www M655 MMI? ll' U , WN . W V JM 1 Aw ?i'w25wW M aff' 2 if W WM www wvf af of W W X373 W X H QQ ,MM QQ QD W 9 Wim 6750+ M ski if Q ga Xqmfix if QWGD gf M70 Mfww W f fb M OVUH My M Q W by y M W Q- 21-4 4 iww AW WW . V MDM W WMM NK W6 f1,c.y-AA. ffffiiiff-L THE NYE! NH f 1949 XOXIIX IIXX HIXX OR CIMXSS OI: IEICIIIEIJZIEIQUIEIQ SENIOR HIGH SCIIOOI I IlAX.' 'QI 'f.'.'S'-'.'NI,X IPQRIEWQIRD -X W6 116 611ss 611 10110 116 011611111661 110111 116116 161061 3611101 1-11011 SL11001 1111s 11161111 01 111116 W6 s11111 16116 0111 111 11 5611001 6121v5 116111161 1x6 661111111116 FO 110161 111 0111 11161110116s 11161s1111 1666111661161115 611 0111 1111111 6x11611611665 III 111g11 3K1-IOCB1 As 111 1161 10 1116 11111111116111 01 1111s 61161 1116 NURNIR s1111 111s 11161111 661 1111s 1116101 1111 1660161 1 5 . 1 '1 .'.1 1 1 ' by 6 1' 11 10" 6 1 ' 'D ' 1 11 1 115 211161 611161 11110 11131111 116w 6x1161'1611C6s. May' . -Y f -. ' . I . . i, If JA- 1 4 A I Q 12 1' 1 1' . lamr lx Du-I s I K Du VEDIICIATI-IIQN We the class of 19 49 ded1cate th1s Normr to Mr and Mrs Erle K Drehl These loval teachers have endeavored farthfullv and we feel success fullv to elevate our thoughts Thev have msp1red us to self rm pre vemeht helped us rmmeasurablv tovx ard the estabhshmeht of hrgher mental and moral standards and thus have con trlbuted to our attammeht of better crtrzenshrp -. N 1 7 1 I .1 '. 2 ll. Nha. umm . ,HL , . . . . , ' 7 I 1 . u Y f 1 I ' V - 4 J, V r I . . , . R . 7' . , , J , . Af THE DA YS GO B Y WITH SWIFTIXESS X-XIDMIINIISTRX-XTVIION Kf N fxkfx 4 X .ff X asf N X ff: H1 K 42855 e A J ' 5 '9 ,.. fx fx 2+ 'K WU! A A 'ar fi 41 ' 34. klja, "1 X V" ' K x ' ' LX X 4 v f fij . . f ,, fa 1 IV, f'!fqp'f 7 X 'NX Q If ff f , fx XX X , 2' 21, Q - 1 J, if x X X ' ' f , x 7 ' ' xx :itll X ,V . im K ' ' 55:3 X , ,. ..'? 4w-raarwwgfk 'Tir 1 - W sygxgif f-.153 JA A K ' ,ng f Q-uf , -,I , N, XM, I J V ', . in b -Q- g I .,,,1 -mil 5 .AJ,g3qKkX A .igfvsft V' ,. pl, 22,00 - - -I , A' V.-Y-.XA Q- '14 ,f-'fi K- -5 L ICPVV, :rl Q' - I I ' N - Q X R' 1 mm jf X X Q X ,V A - N -- ' - N , , fx 4 ' F , r. S gl Fl, ga 93 Q 1 ' W ' '?' E: ' 'jr' ' , ASSE'-'f.,f A 'e ' 'fi' , ax X ' xx X X "ly H 't X --. Us 'x "WN ,-- ' V Z ' ' N I 'N 'ii 1'x,,'x. i 3 1 ' ' ' A viii: 'xg A 'v' A - v m " X 'W N - K - , x 1 ' , -' ' J 'v 5 5 X A 5.1 9 ' -7 , 41 X f 4 " 1 4 nv N ' f 1 Jia ' X l 1 J .. , ' ' Q ' "' 'P f ' '- Y . . ' fy I v 5 'A j. ET! Q v f N fl , -gym f ! .J 1 x ' X 1 f ,f M -1 . 1 l , - 1. ,21 X' W i1 '- i :R l 1 I 5 , 9. - X A X , -1 1 x 5 U X I X- . X - -, , I N X . ...N I XM 3 l """7,' AA 1 1 ' ' ' ' ' ' W I " M , f, i Q F L 2 - J M 0 7 11 A- 'f ,K . p ,-5 A xi I ll 5 Ndrx XX X 1 1 X Y ju v , f' I 'X K If f-N , f ' X Board of Educaticn w wmv irst 14114 144 1 111 1 1 , ll ll 144 IIN 41 n141 H4ul14 ll N1114 fl N0l0IlII 114114 1111 Nl 1111141 44r4 11114 4 lx l ll41l11411 N11 111 tllill nl X 4111 144 41 111 114 ure 4 111 144 1 If it 1 N41 ll 11411 X4111 'lIP111l1v1s 51111161 llflf6l1j?l7f5 Mafia 416 clIlY 41l 14111 11.11 . . - K1 1 4111 ll l1f114 411 4 1114 1 411 111' .11 ll 11 41 1 N .1 4 1114 ll C1114 l141w .1114 11 Il . - 1 Xl f 1 N t41 1 l lxll0N 1 1 1 411 Nl . - . N114 is 1 14 4 N IN S 1 1 1 1 N N4 lIlllllllllN N-11 I4 1 . Ix 111tl1 141111 1 1 . -- . . 1 54 l14141l llll Ill 141 1 - 1 N gg . 14 1 s ss 1. , q s 1 1.114 41 441 1 ll . N1 . ll 1114 1114114 Sdll'1lNlIlQ2,' lf N11 F' .' I' ': Ill. l- H. 2111 111: Cu. R. f'41o4lf4-ll411s. Yi'- l"'!l-nl: Hu". M. l" l -': 1 ' .' U l-'. ' ': :lille . . li41ll' SH -tary: C. ll4 -1' M4-1'4-liIl1: Lillr. 'ur '- . .' 11411 ' I' ' L Yvilr M. N: ,N I ' l"l : l,2lNl'l'lll'l' ll. Sli '1lz1'4l. l,I'Q'r'l'llf. glial " M. l.: - 1 fi , 45 Nl' I' 1 l.1'l'l lll'll ykbll l1'114- li11i.l14'4l flllll' 1 l114"1ti : 141 ' '- 1l1 l14- '41 ' 4'4l11ipl14-4l for l'111'Il14'1'i11g ii. 14111 llllNl' l4- - la gli! 141 uk "tl ' 'l11n l 1' 1 .'t't' ' i ' l ' ' l 'l 111' I41 lin4l tl14' 'lll.'N'I'l'. 14111 ll'l ' l14'4-n PlV1'll tl14' 14141: ' s4-'11'4'l1 '411' s'l4-4lgg4-. lfn ll 1 ll14a" 1114-41n.' l'411' 'IIIJ lt ull .'!lll' p1'41l1l4-111s41f living. living willi 141111's4-ll' Zlllll living with 0lll1'l'S. :X ll 'l'.'0I 11141.'t lll'QIl'Ill llI'l'1l is I41 lllllll'l'hl'llIll S41 lll'll l14- IIl'ly '14'l N'l.'f'lf'. 1111' 4'411 ' -' l1z1.' .'1 'l'0lIll l -4l 14111 with s41111'4'4'f Ill' lxll0YN'l4'1lgIl' i11 lll'lllf li4-l4ls. 14111 4111 " D' ' 4-4l114"11i411 l'l'QL'il'lll4'.'.' 41l' 11l1'1I yllll 4l41 N'lll'll 14111 l4-'114- l'li4'l14'll14'1'gr4'r Higl . H4- 1 l -' if 14111 '11'4- .'4111gl1l 2ll'll'l' l14'4-'111.'4- 41l' ylllll' i 1141r'1114'4'. tl 1 .itil is lll'0llilllly 11.'4'l4'.x'. il' Illll 4li.'l141n4-st. '1nl tl14' 4'41n111z1ni41n.'l1i11 lll'gIl'2lllllQ.I1 il' 1411 ' " s llhll aft-'l14'4"1u.'-41l'141111' lxll0lS'l1'1l:1l' 'lllll 11l1ilit1. 14111 will li14'z1 ' 1ll4'1' 1 l '1 l'l'. The Facult l'II'Xl If ll N 11 1 1 lv N N Hlstnrs I r11bl1 1111 11 IIP111111 r111 s Nlllllllll flllllltll IIIIINPI' IJ IiRxx1x1H1 111 Ill I1111 ' " 1111 R III1IIll10I4lf.N l P U Q lI1r11l11r of I11111t1o1111l I'IIlllllll0Il Dru Img. IH I 1 nor lx11l lro user N11r111r I1I11s1r I111s1r BRI 11111111 1I1 11In1 rg. l11ll1g,1 'HH F IH ll 11 1 1 1 5 P11 11111 11111111 f11111111lrx II111111 l111111111111 l'11111llx IIIIlIII,.Pl' of I1I1I0l11s 111111 I lvvns -111111 QC' Aim 1-our W, W--adv "' ...umm Q1 vs, 5-'ifflmt new .-...W-v ,. arf' 1r1111 1 11111 IP 1 1 5.111 BI Il ll ll tl 1 llf.l"l 1 IXI1 ll 1 Ill 1 N1 11L1 Illllltl XX 1Ik11 W Ill 1 NPIPII NRIFI I4IxI'N1 'II1lI11 1 11 11,1 IN 1 N 1 1 111 IIXQI' 1111 s I 11 1 Il111l11 11111111 1 1111 l 1 ROI I! R l N Illlll l'lI ls1 I11 HH f llll fill IlIINff un N H U1 Xl IIIIIIH lllllflt 1 U1 111111 111111 I1I1 rwr arb- ,sf ,no M ,,., ,pm- MM 11111 I 1111 Ulll I I NI. I'11u11, Bl. 131 I':l!I,I K. IIIIQIII, II1: 7111 K. I71. . .1311 G1-115-I lfg. li..I.: IIQ'IIfsI!lll'g1 ll Il-111-. LII.: I "niII1' Nall' IIIY'3N'II4'l'F I' 'llll SIRI . .I.I'f1I. I'1'1111 .Ita1l1-. fi ll ' ' '. .I.EI.1 .E u , j , I I In .IIIF 1111-I ill il I 1' --ily. -LIS.: A ' I ' Nvu Work I I UI'-Il, I V' 1 j -' I1 U1-tlyflnllrg 1 II1-g -. Ii. . 1 I I . I , , S111 'I g flul lm ---115 111 I' N 'gl1: IIzl'111'1'i1' I11Nlill1I1' of Qu UWM' ' -- f., ' ' I I Ilx . 5.0111-111 I 1- . I - I II INDI my II H IIUII MBI 411-lly-Irllrg II1rII'gt'. MII.: ,I ' I . '. 5 ylisl I,l'llIl .IIllIl'. F. ff. .-I. fflulr , I".-1 IIII Q " f ss :I1l Fr' ' A I H IVI- 1 lin ' 111- 11 1:11-- I R. II. 1 ill. , NIUI ' - 1 I -1 -. -MII.: ul b R Hg' xml XX1--1v1'11 xIill'QIillHI. XII.: Nlill ' 'fx iII1f Slam- IIIl'1ll'IH'I'r I I I A I Ilulu- I 11111-rfily: C II-gv: I'1'11 Slulv: II. of I'. I,l'IlIl 511111-. II..I. flt'lIjhIllIl'f,1 C11Il1-111-. I ' .' . 11 ' .A I'I. H. ,-I. I . .' . 'Ixvr 1 'I g I 4 1 I-. ' ' I -I' 4-1 N-, ' , IVE I- I ' 'W' "1 . W . ,, 1 1 - .. W I I I III, Ii V, If 3 , 6 IM4 4 Q f .m X -ew Fwy Vg 1 1 ,, -f-A- 1, -:ff Eli' A mf' Y I I I 4 1 I M - A f +V I f ' , 4 'JZ' 1, , A I I I f ' If -2-W x ' ' 21.121 .., V A 5 W 1 A. ' fggs I' if W- nh QW: . ppb: W 5,25 MQ, 9, L4 ' M, ., Q9 5 ' 1 W 1 f "WI 1 I 'IIII S91 1 I N11 I g ll . f ll ri 1 : 1- mfr. 151111111111-1'. Br l1k U11-l1I. Ili -hl. I':N1'l'II2ll'I. I'IIi1-ki 1 1 111' lY1'l'. II111 . lol '-1 Il Ill '. Cray. Kelnp. I,1ns1'11111-1-. I,1-1-51-. NI 'lg -P. M1 "ny, N151-1s11111I1-r. I,llllI. II1---1'. 5I1:1lI1'1'. .Ig il gl 'r. 51 IIII1'l1NI1 ' 1 I1-' frm. The Paculti 141 1 H4111111N In N N41 4 1 4 lllo 1 S 1111nl4114I111I 411 N 111 N14 IIXNIxll 4v 'S N II4 Il II1 II1u1441I I'1I11411l14111 N 1111111111 I Il 1141411 11 111111 l IIN 4 QIII 111114 XIIINIII 1 Il I N nun N141N111 s Il I1 I1 ,,,, xh4111 RIII fI11I1 0 X 1111 N 11r s IIII 1 1x4 IX! lI14J4 rI4 11414 1 1 1 41 41I1111111I ll 11411 II 4 N1s1xs41N1111: 'll ll ,, ll III 1 I I'4l 1 X I1 11Nx1111I1 F1151 4 N 1-11 41 1 111 N11 11111141111 I 1sl111x If 41rI1I Illwlllll 11111 I1 41 If11sI11 lI111II 'I r114 I1 ssl I'4111II111II l 41114 I N I""" ' 4111114111 Illllllll 1 I1 1111 III1 N 11411 11111 I141l41 1 ll 1 Il ll NIIII IP x xx N4 1 llllll ll 4 N N 4 4I 44 114 ISI Il Ill fI1111 x S4141 IIIINIIl1l Nl 1111 IIIIIX 1 4111I 1114 4 11x14 1111141I14111 l ll ll 4 I IIITIITIIIII x 1 Iill 4 s N Yfllllllkll 111111sI1 I 11I1 4 lwl 1 I'NI- N N V4x41111 1, Il lI1 XXII llllllfl ' ' "HI," ""' 'V' I llI1lNIIX II1 1 I11111111 4 1441411 III 4 I1 I IUIIIISIIN IIIIIIIIIH 1 IPIIIISI' UI I l I 11114 ,, 111 ll x N IX NI! X 11111l1111111I I4 IIIII 114 JIIII l 1114111 11 4 4 N I 4 11111111 IIIIIIII N111,111111 I11II I r I1 III '1 1 J I14 '411 lxxm. 1 Xlx l1- ..- ll, IC1.1Ax111:'1'11 N'1N4.1.1111. KN. l-1111 -:wily IDI' l'illfl111r1l1. IL4-115-lmrg iI41ll4-114-. X.ll,g Nl -II lift IIIINIIIIJIII I. 411' l'.: II41'I411' 41l' l'l1Il14': ' ll. I11ix1'r-ily ul' I'4'1111y IXllllI1l. II.X.: Ilnlx 'r-ily nl' MI' hgzul. A-HI I , I-11: ,IN Ill1l'llI'II l11ix4-r-ily: H I U .Ill I41 LI FIAII4- I11ix1'1NiI-. I I2'11gIi.xI1 41 . 1 II1' A' Il I1. Uh 1 H. l11-.- - ,,1' 11-, 1,-N I,l'IlIl .l11l1'. I.414'Ix lI1111'11 5l.1l4' YIl4'ill'IlG'l'- I I I I I.41ll4',.4-. lI..'.: I,4'llll .4IilI4'. HW I-'I II- IIIKN I II' 'I ' I . ' f ' ' Ilillll N1111 'IlI'1I4I1' .4'l 141l: "1k' 11111, -. 11111, hilt., ,IA l11i141rxi1y 41f l'4-1111Nxl11111i.1: BE I- 1 Hx, I I- , , ,N llr- -I l11x1il11t1-. - I.:-l11111111 Iullo-5. lI..'.1 I 'I I "III 424-ll I 111: I1 ll'g1'1 l'1'1 f il 4-. IIF.NliYll-IYI- . 'Y . 1 IA, - U Rx Xktlcu I 1. ,' .' .I ' . I '1111 11 -IPIIIKI' 51.1 ' 'Ilv114'l14-1'- ' ' ' Ilvzlz-Il. MII.: 1j,,11.g,,, 11.5.1 NUI" I"'II"!l"- Ll ' Ilulw l'11i 4-1'-ily: l'4-1111 511114-. , . . I I'l1.1-1xx4111 ll. 'l'l 1 1-111 I 'I" I'f1'11l ' ' .' 1-14'i11I. '1 ' y lla 1-II4-l1l 51:11 ' 'I'4-114'l14-1'- 'I' 1' lu l.'1'1l. II11.i111'. .11-17 1 HW' H . V. I 1 UI U,-M120 ,Ninth .41 tbl. .. .. 11111 . l.1l4. I 1l'l II11.'i'. If gI'.'I l..ll.Ix1-.x11- . . . - .l4111N ll.I'x11 hi '1"- ' "5 Nlll -11l11-rg 4141ll1-gv. l5..'.: 'Html Null., xl.l4:l1 511111114-l111111111 l11ix4-wily. lib.: 11111 U I"'l'I'm"' XHHUI' !L14.1c1'111 11141 X. NX Xl,l 14111 NU. 11 I-1,1 11.45, 'I I' 'H I I ' 'I 'I '24 'I F11-41114'l1111111a1 Inix '1'-ily. MIS.: II1 I "1-14111 I,4'IIIl 511114-: l141l11111l1iQ1 l' ix-1'-ily. Il.'l111--1" .I I1 I . lil Ill l'. l.u1111-x41-, ll11:41111 I.. III1.Ii Ia ILM-11.11 Nl. XX 1-. A 'l'4-11111l4' luis -1'-ils. ll... l'l11-I FI1'41114l-I1111'g1 Fluln- t 1 ' ,, I l'f-1111 511114-. li.. .2 . . I4'1l4'Il4'l'N I.l1III'Ql'. II.. . . , , I - - I 111x'4'1' llj 41l V 111 ': Ag, 11 111,-I, , 'lvl . I'I1 .'.'1lI lil 1 IIIII IIIIXPISIIQ 41I' NIi11114--41111. II'414I l.4141'I1 41ml I" 1II I II1'-l11l 1111. - . ,,,,, ,,11,' II1"" 'IP-I 1I'l'w ,I . U 1' ' '1 ff nl ': II'-I II'i.w4 11,1119 Z. 17113 3 li. ll1cx111 F1111-1111 511' ,H51mI.,, Nam, '1",m,1H,I,x Fl1N41I14-l1a1111111 I11l11-wily. MII.: f:1,lI,.,,,.V IIl4'LI4'Ill'l'- Il41lI4'114'. XIX Il. I. N IDI llolulnhiu lniull-sill' NLM l'l4lI11l1411'41 SIRIII' 'Il4'11'l11'1'- I ' ' I'I '1 S4141 '1' IlII".'I Ili I 111. If114uI1.sI1 441ll -11-. lI..'.: I,4'lIIl 511114-. .l.l'Il. IIIAII' fI1 . N. II. I. II1'I '1,. ' " .' 1l"u Irl. "114'1 Il N fig? fi ,WV W2 QQ. Qzaf- 'L Il Semor Class I-I1st11r RI1I'14I1 PII lllll 111111-11 1 44 1- I 1 .- I4 1' 4IlII II111111f 1 4 N 1 N 1 N ' 1III4 II1 N 1 s Us IIN I41'lN 1I4 . 4I ff 11 1 Il 1 1 1 - IX - 1 P '- . - 11111111 1. 1 1111 N III 1' gl C 11' s Ir I 1 1I11 41 - . II" 44IlII 4 I4 4 UI 1I N I N4 I4 N I N 1 III4 N I1III4 N .,.1 .N ll 14I ss sss 1 I 1 N N 1 1 I I4 N0 I IU IIUI N 1 II 1 N I N IDU 4 IS1lN 11111 .1 1 -1111 - I1 1 4.1lN4 4 IN II I I4 N 'N 4144 I 1 1III lII4 N 0 I4 N 1lN Ill41 1I 1.1II . 1 .1111 IN Il - .N 111111111 - I UI IIIN I 1NN 1N N U N IIII N1N N 1N4 1I 1N 1 I1I Ixus ,1-lg s , 1 4 INI4NI III" 1lIIIN ' IN4 N U 1 I4 I4 Xl ' N I4Nl lll4 I N I4 11N .-.1 ll . .1 . N - I4 5IIl44II 1111 ,I11111111 l1I.11 4II 1 1lN 1.1111 , . 1 1 111I111- . - . - - I4 - - 11111 Ill 1 111 .111.111 .1 111 1 .ll 11. 1 I11 1 4lIII N 413 1 I4 4 4 1 I N4 II IIOIN N 1 N l I I4 1N .1111111.1I NI111111' 111111.1 .11 III1 4111 .1111 111 I1.11I Ulll I11II 1lu11I.1 1 I 4 4 1lIl' 1 I gg . 4lIlI .11 . 1 1. .1111 1 . 1 411111111 1 1llII 0 N 1 4 1 N 1 'I N4 I00 I 1 N IIUIIN NPI I I4 1I4 UIQ IIII' IUIINI4 4 I ANN 1 4 N N U 4II 1I4I " 1 d l N 1 N 1 I1 I4 I41'lN 4 " 1 N 1 I1 1 I ,III S1111-11 1111 11111111 l4I '111N1111x1 II KI1I I-N XII lx 5I 4 RI- I IRI IIA IOI Il I wwf' .pu CLASS OFFICERS T011 if lil INIII'I1 XIIIII XI-IINIXN I'II'NI'NI KIIII' PIOIII RI4IIIN I' . . II 111 III4' S1111II1 I,4'IIIl 4I1111I'1'1'1'111'1' 4IIa I' QI I . . . '111I II11' I1'1.'I11'II1'1II. Il2l.'I'I1'lII. 1s'1'1'.'III111. ' I ' As 1'-. III4' 1'I'1s.' 11I IIMI. Iml 11111' 4I'IN. 111 C . . " . .. . . ' I4'2lIlI. Ill'l4I4' al1I1'111I11I .'I111w111,,.'. AXII II .' I".l4'I 'II11'1'..1'1' II1g1I1 51'I11111I llIIIIlII4'I'l'4I. ' ,Ins . . . ,, ' U . . .. 1-11111l1I1sI11'1I 1s'1II1 II11- 'lI4I III11' 1'111111 1' 1II1' I4 II I'4'Y'I'I I1 III4' II11' '1' I11'.'I 11'.11's 11I 11111' I II 1' . . . H ' 1 1 . ' . , , 11I 4DIII' 4'I'lSj. 4I111'1 ' I I'11'. .XII I 4.1 1' .1 ' II, II11"- 1'1"11's sl11'11I 111 x.11111I 11I It. Il. IN. -I: 111- ,11 ' .. . ,' . :111 I III4' 11l11'1'1'II11 N1'11' II111111 111' ' ' 11'1'II I 11' ' I111'I II III4' 11'111'I1I. II11' lll4'III 1'1' 11I III4'.4' 11"11'1 . . . , , ' ' 111-1'1'.'I11111'11 I11 11l1l11'1'1'1z1I111' .1111I11'111'1-s. 4? 11' .' 'I 11'1II I11 , I11 'I 1" SI 1-1I. - - I111.' 1 Iz11'g1' 4'Il4lI'Il. '1111I 11111' 11I III4' I 'SI I ' I. 4Ill1l"l'I-LR I III4' 111'1'a1: 'l""l'II 11111' 1'I'1s.' Illl' lIl4'I'N 1'1111I1'iI111I11I , ,, , 111'1I ' 'ia1II1' I11 IIl4'.'4' ,'II4'4'4'.'.'4x.'. Is I11'IA111' '. w1' 1' I4I4 1I II 11"1.' III S4'lPI4'lIIIl4'I'. I9141. II1z1l 11'1' IIl'.'I I1'11I .1 V . . . Q . . , , , , , , II11'11"11'I1. -IIIIIIIIIILI II -. I I 1 '11. 111 1'11I1'1'I'1 1111 1 I'lQI' 11I .'1'I I I1f1' III It. II. 5. I',1'1'1'11111' .. - , A , - - , , , I - ' 4I4'l1'I'IIIIQ. 11'1l11'1'I1'1I .1' 11. 11I 11 ll pI " ."I ' I II ' SIlI4'Il4II4I .'lII'I'4DIlII4IlIII,.'. SII4'Il us I. H H 1 1 1 1 l ' III4' I11'z111I1I11I 1"1111l111s. IIII' IlllII4IlII,I 1Is1-II. .1111I IIII' 1'I1" I' I' II 1 IIII4'I'I41l'. VIIII4' full 51" :1111 "1111 LI'-'I""'I3R Ill I111 I ' . 'III I 111' D' 11I' 11111' I111 .' 1'1'l1111'I1'1I I111' 411 '.1-11i111'1'1'111'11'1.'11111' IIII1'1I 11iII1 1 " II1 11l1'I ' II11' 4'I'l.'.' w'1.' 11I.'11 11'1'II 1'1'111'1's1'l1I1'1I lIl4'IIIN. YIIIII' llI4'III4l4I 111' 1'I1'1'Ii11g II11' m1'1'1'.' 11I' II11 1I11 " ggI11I1'1'.'1"1.'1111.'1111 I1'1.'I1 'II1'II.I1'1.'1'I1'1II.I"1'I1. 1'1-f111'1'Ii11- 1'Ia 11"1.' "1'i.'1'1I. 'llI4I II11' 111'11 s1'I up 'IIII I' tg l1" II111' II11." 1'I1 1Ii1I 1111I 11'11'- lII'4I '1I 1 I '1 11Iz1gg1'1111s. I"111' III4' II1'.'I II1111'. il P' Ii1"l at- in sp11rIs 1I111'i11g III4' 1s'i11I1-1' IIII 11II1.'. Il11'1'1' 1I1-11I 11I' II11- SIIl4I4'III II1 ly 1"1c 4'I4'4'I4'4I at w'1.' ' I I11' 1"1sI I11 I11' IiII1'1I I111' II11' '1 lIlll'lI .I4lllIl4D- g1'111'1'a1I 1'I1'1'Ii1111. 4'4lll4IIl4'I4'4I I11' II ' .I I ul "- ' ' ' "I'I1' ' I'I1lIllII.' ll' .' 011120 I' D 4I1111111'iI. 'IlI4I I11 11111' 4'I'lNN I'1'II III4' I11111111' 11I' fill llll' 11I' III4' 1'I'1s.' '1I.11 l1111'Ii1'il1z1I1'1I I11 II11' II1i 11II"1' I-4lI' II11' II1'.'I Ii1111'. IIIII' I11111' ' I1"I III I 111 1 ' 'IIZI "II1' II' 'I I'1 I." 'III I I11 II11- I1.1 I 1111! Ill' I -1'i11II1' I11 II11' I111iI1Ii11g 11I III4' SI11'I 1 '11' I- In 1'I1 ' s. 'Is .'4'II 1I 4"IIll4' I11 ll 1'I11s1' 111'. 11iII1 II11' -III I11i1- Fi 'I1I, "'I'I1- XIIIII1111' '11111 I." 1111' till! ' 11I' 4'0lIl'.'4'. I1'11I1' III4' .'1'11i111's Iz11'1'11'1'II 11I II11' plz 1. lPI'4lV4'4I I11 II4' il gI'4'2lI Nll4'4'4'SF z1'IisI"z1II1' ' ' .' " xg I" ' 'I. 111-II I' '111 "'II1'.' I " ' ' ' ' W H l1'1 'Ii1'ip.111IN in II11' 11I11'1' 'II.1. "'I'I1 ' II4'4I Xlillf' ' LIN' 'HI in IIII' SIIVIIIQI spur s l11'11 I"lIIl. II iII1 ' B' I11 11111' -IIIIIII 1' 1'1'111' 111' I'1'II lII4bl'4' 11I "IN4'. My ' . Iz1111'1'.1I1' S1'1'1i1'1's. Cillllllllj II11. llllI I 1' I44 111' -' I' 11111' I1111'.' '111I girls I1111I1 lP'Il'I I11 II11' lll4'III I'I'11'1'1'i.'1's. 11111' III1' '1s il I1i,.I1 NI I 'I YiI'. I NI 'Is il I ' 'Ii1'iIi1's. sI1 " ,. ' I "1IIlI4' 1I1" . I11 IIII 4'II4I. 'IIII 4'2l4'II 11I' 11.' 11'iII 5111111 Ill' IilI' I in 1'I11'1'1'-I1'a1Ii11g:. I11 I1" I'll!. IIII' I1'1111I. 'III I1i.' 111 Il. 11'iII1 l11'i1I1' I11 I1i.' I11"11'I II '1I I ' " J , in il4'IIIl,. in llI'If'S. 'I'I1I.' I'4'ilI'. III4' I-414 II '1II I1"1111 11I' IIII' I'111'I1-11i I4'I'N. ,, 3115 1, 1 1 ,, I gg I 13' . 1 D I . 1 Y 1-1 I :Q 1" W ,J I 1: A .11 1,17 ' v y If-1 ' 1, 1' ,11. ' - 2' Q31-.I 1'1'111.1f1'1'11: '13 Ihi 1 III " " 1 1 , 11s'1' U ' 9 H Im' QL? W7 IQ? 'Nb' 'Q-dl' 1'-1' all 'M' if-.1-.A-vf' RI ,Ion XIII-N llillllll xx Ilum 111111 1 ul lm llllll 6 II I N Rom Hx 1 ll 1111111 Il Hu RII' X IIA lonnu 11111111 ff Ill, 1 l1n11 1 N hu llllllllllllllv I 1 1, 111 W 111 1 brf'1 I IIIUII XIII AI Nl I 0n1n11r1111l 1 111 1. IPI 'II1 II 111 111 1111 N 111111 51111111118 1001 1r fl 1r1n11 1111111 flfll 111 II11 l111r11rx 1111111 1 0111 lrm 1 1111111 1 I 1 llmn Doms I 1R1 1 Bum-RT 11111111 ff 1111 011111 II1 'I tl llm 1 1 lllgl 1 4 11-ll1 Iimsln XIII 1 11:1 nn I!ux11x11nx Olllllllflllll 1 f l1I 11Il1 N101 11II1 s B1-11 llul vnlrul I I o1nlInII Mm 11111 B11111-11 1 1 111011111 I 1 l'l11111 1 1 'fini A 1 if "" IIA . - ..1 mx ' D' .I1-1 1 Bm: 1 .fl1'111l' 4' Sl111I1-nl C1nlm1'iI. 12: I'I11y I. 2. QI: 1xI1'11l' " -V1-llzl I. 2: 4111111'1-rlf: Cirlf ' 1 flln-P 'I'I'l'1lr. I: Orange- ZIINI III1lI'Ix l. 2. I'l'1 llI't' IlirI-' t'lIrl'llIIIl'I II1 " Il I: M11-'v 'lIIlI"l'Ii ' : 1'1II ' fi: II.R. xi1'1- lIl't'N.Z N1 ' Nl'lII4lI' 1-1IIl1rr: CIN- IIIIIIP I-'IN'l'lIr l. 2: Girl-' FI: I I. FI111I, 2. IIri1Ig1- 3 iw II. 'Il-I-3 il-'l' fill" 1.15. - -' . 1 11 lix-l 1 1-11.21 11.-111 100 " 1 I.II1ll'llN I: UI -1'1-llzl I: ,I.I. I'In1nlI111II IjI"""f: 0-5 " :"4"I III4"'IX I- 1,33 KVI I:""'5 It 2. Trm,k In 2: Tvnni, 'Q I.0lIIlt'lI 2: II.II. Nw. 2: DFAIIIIAIIII' Ig I'r1-as ZZ: I-'I'-1-nh I. 2. SI: flirlf MII " I. 2.15: '1g I .. 0 II-1 if L". xn , I ANR X' Lb. A Q ER 1 f ' " .' 'z' 2.f . . .. . . . .. , . " """'P '- I 11. -- 1111- -I.2.3:1.11-If .1 , LZ: Nv- 'x 11rl1 II , 2-1 ICI, 1 13- . INI-' - . .- . - - 1. - IIIIIIII' If '- IN1' ' ' 11.1 ' I1lII III' I. 4111I- FI11 ... .I1+' 1 1- 1' 1' ' 'III '4 - :""- :I 1 C 1 1 flmru- I: I-I'I'ill'Ix Mgr. 2: 7 1 Mgr. I. 2.15: Ilrixing I: IIIIIIIIPQIYIIIIII 2. Ii , 1-2. -1 P. 1:11111-1 .-X: wil: X 1 1 I 1 -' III ru- I. 2: II11111'in' I: Girl! I 'n 1 " A Sh I 21 A 1-'- -Xp! '-1'i11li1 Ii: flirl-' AII'i1' 12: 1 I 0 'r ' 1 ,. X.f1111I111ll I: RHI--11n1l I'ifI11I I: 1 ' " I". II. -I. II. 3 12,-In X A' . , I. f, 11. . .. ll 'QW' ww my en 1 :rm Illlilxl-Nl Bum: In INKIII IIINUX Bmw H x I Plllll 1 04 4 Ill 1 ll Xl UN lmllc I1 N xx x I BRAD Nan 1 nu NII1 x I funn n n 1 7 Orlu 1 Hlrwx Iiml-01.11 SI 1 mln I Su: rv 1rgff I I l 4 I 1 l UNI lk Hn 1 lllllllll 0 I I xml nn l ll N l ln .1 mm: N ml Ffh mr . NI IIRI Junu l1Il nmufml Il w vb X 0 In II II 4 111 III I ox no Ill lllllllfflllll up 7 W ll I I1nln,,r up IN vm sr: I 1 ulmn lllllll Iluzglzl Harman plays flu I lan Hwu It N IH ruorrl ur flu problams 0 IIIIIIINTIHN class l 'L-7 f JW Q " .f A, jf. A Hn 1" " irc: 1'-lf Hr: : X... In nzj 1 .Irul " llllorllw: .I. I. I nlImII I: I"onlImII '51 1 I' 1' 1 if 1 .I. I. ImfIu-lImII I: II:lwImII I. 2. li: Tran-I. I: Rifln- and I'iNluI I. 2. II I"II+- and I'i-luI I: II -3 All I ' '- 2: Stl In II: Ili-I 2. ZS Iflnrru ,lu lir1ml.l.lcl: Hnzzy X x 1 lil 'I'I . Lm . ' 1 If-rulfr '-1 Ilznlringz I: .' lI- 12: Ilridgl I5 1 Irul' "1 Ch rua I. 2: U1 'l"II1l I. Z.: : gz- .m4I Blau-IX e-xm-Il:mg- Q-dilor I. 12. 3: Typing I. 2. II: HirI-' III I 'liv I. 2. II: I-TP'n- I. 2. II 1" .J--1' Y 1 .Irrul1'1l1i1'1 I"nmlIulII I: IIHI1- Illulr I. II. YIII'l'll'.. II: ' tp' ' un J N, Ili-I I. 2. II 1 I' 1'l "1 I'I:ly 2. II: Iso llnll I. 12. II: J. V. lmilu-tImII I: II.II. I're-5. I. 2: Hi-Y 1. 2. I : Boy,-.' XIII-iv I: Typ' fl ZZ: I'1hI" S! -ak' g 3: CI-M . I"-1.31 N - " .' 'N 1' Ilu . X Il.l,IANl I 1:1 .'NIl'I'll li' .' " I' I' 11101111111 1 XXVI-filing I. 12: IIIII- AIIII I'i-lol I. 2: 1 , , . -I ,ul 1- za. um 1.12551 Iinml 1. z. li I'I"" 'I -I' " 'II' 1lfnl "" 1 Ilzmring I: Stl IV' 2. 3 4Il..u:r1 11 X . IIIAHIIII-QR. ,Il:. HI 1- l'fm'rn Hua lil l.I. ,xR'r 1.'II'1Hl'IlA'Y am I. LI. 14: I5 A-' II IC gg I: flfz ' " 1 Ilnm-ing I: IlirI3 SI: L.: LI!-'4- ' H: I. ZZ: Typ' 5: II .Km ' II: I-'I'1'vm 2 I I ,Y I .... I " ' " 7 ' , ,. f , , .- ,K v I .'Ilr. Slmfvr cfxpluins tlw Kansas- Nffllrllskll :IN to tlw ,luninr ,-1ll11'7'il'llll history flrlss. I' ARI 1 N 1111111 Hmm x I um 111111111 1 11111 lllg. N 1111 I' 111 r 11111 1-11 P111111s II111111 Bmmx l'l11 7 1f0IIIIl1PFlIl1l II111111 N 1 1 N 111 I H llf 1 H111l1 11 111111 f' 11111111111 s 1 I1 11111 III RINCPS I1111xF 111111 11111111111 1 Iylllll 1.1 11111 11111- Rurlm 'I 1 II Irun llrfflf llllllll fl ml 111 111111 1 QII1 bl ll PP II111111111 NI1111F I 1111611 Illl' Hzlfly UIIIIHFFIIIII 1 1 Ilfllll 1 S1111 x I gl 1I1 B011 ln II11111 xx 1111111 DI!-Tl luflfp f 11111111111 fhlllf I 1 1 1 111 1 1l11 I1 xx D11 Plllll 1 1 QIII SI11111 XURNIKN L I1111AR11 Norm 111111111111 1 I I1111 fn A 1 1' ll lI1I 1 I11XNw I'fkI' PIN!! 1 I HH Ill I I I 'ESD' Qi? "'-1111. M591 wmv? mf A ,QHDB1 ffflip 1.11111 A 7l11rl1 1 n 1,4111 , " Ii -' 1 Ig Girl! .'I 1 2Z:'11i 11 .51 1 ff 1' I ' F 2: Il1'111111li1-- I: .' I, 23 Ci Is' .-XII I 1 '- fi: Y-T -ns I. II I'I11111"1111. II: I' g I A 3 f '1 Q1 ' .. '1 1 13 P 1 ' 1 .' , . llyllg 1: 1111.15 -'11 I L: 1 I - -'-ll11 2: .I. Y. '111II111II I. 21 II'-Ig M1 s" 'IPI ' '1'i11Ii1111 fi: I-T -1-nf RIII 1 11111I I'ifl11I 3: II - 5' 'XII I 1 ' - I. 2 1. . I LE 1-, 111111111 , 1, ' 151,12 1 H 1 fr I". II. X. Ii: 1 "ng I3 111.2 1,.4Il'll1, -1 l,11'I9,MII- ' I. 2. .51 I.1rIf'. 2: gxlll '-1'i11li1111 2 l'ml'lU' ' , -I f '11 X lull H1 . . , , ' ' ,. . ' 1 3 5 Q , " I: 1 .4' I ' 1 -ng I: C.I1-1- I1IIlIl 11.2.21 U' ' I I NIA 'Q 1 ,fox Il 1,11 3411. 1 .111 , . Q 1 It' :RT Ili: 1ff1 1 " 1 IIIlUI'llh I. 22. 15: U1 -'1'll11 I. 2: 1 ,-Ivrnl "1 I'I1lj' I. 2.31 Ill 111'11- I. 2: 01-1 11111-1 I N1 ' " I. 2: Ilirlf' MII- " 12. II: M11-11' XIII '1'1'i11- IiI:11'I1 I. 12.31 N1 'li' 2. II: Hirlf XII I 'III' I. 2. II: lin I: Girl? SI111 LI: film-11111113 'I'y11i11g 2: HIIIIIQ fi ,.,.,. g -A ' ' I "': ,,,.. -"": ' I -"1 ' M7 -, A . ,, VW 'mg A12 V -:.. AN 1 .1 1 gi A ,, ,,,.. . vm 41' I M N wwgfk 1 I '91 ' 'W rf" I 'QTY I 11111 Hl1rtn1r gum flu s11ph11n111r1s flllll' IlSSIgflIlll nl or 111ln11rr1111 In 1111r111 l11sI11r1 1111111 XIIPX 1 111 x1111I1111s11111 fur 11111t11111111 1 1111 111 11 1l 1 If ll FP l+111w1 wx 1 11111n1Pr1111l 011111 x11 11 I- XXX 171121111 1 11 11l'lll,..t ' 'H' P' 111 Z IX 1 1, " 1111 xllllt 111111 Nl Mu 1 1 1 11111111r'r1111l 1 1,llNllI,,. l111N 1'IIl-XBEIII I11 1111111 ellllt 1 1111 111111. 1 4 X 111111 111111 1 lx '- 1 11111 N-111 1 ll 1 1111 111:11 Russ 41 11111111 11 1111111 1 Xxw I+111111N1 111 11111111 SI11111 11111mer1111l 1 01 lllgt' 11111 1411111 1111111111111l 11111 1 D1 11u1111 1 111 1 ,, 111 11 11111 N 1 N111 1.NIllllg Z 1 LC 1 F 1111rl1 011 1 R111 . L ..L 1'1,1N1C l1l"1Il H11, . 1' 1 I : 111 ' ' 1 If' ,-111-li1': l1'.1L. ,-X. 112111 'r1 1 ,1. N. 111111111111 11if11f 1. 3: .1111 1 'l" 2 Y .1 l . 1 l1:11.1-11 . JO 1' ' 1 1 11' 1 11 1 1 'lui PM I - H 1JrA'11 C11 rua rpg 111' 111111 A1g1ll1'1x l.A5.I1iI1 11-11-15 ' 'h"u1,' l,flmbinu l:.,P.ww 2: Bl-idgo 3: Girls. Tr' ': 11.11. 1l'1'ilr. 1. Ii: 111' 'ing 1: '11, llil 1' 2: 1V"""' I' 'Z 111111111 1' "' 3 S11 1A I: 1111-15.-111-V 1 S11 .1 ' . ' 111.1111 1911-:1' 'I C A Iqkni . . . . I .l, pin 9 N H lx 1 -11'111l1'l11i1' Bop' 1-Xl11- ' ' 3 . ' ' 1' : , Q1 -2 1-- - 11' 3 . V - . ,. 4. H1 1 .. 1 ., ' 1111 1 I All A. PIA A 2 ya 11. I 1 MH . , 1 1 1 1'11li J. N. 1911 1111111 13 Yill'r11j 9 11111 1 4 1111 '1 111' . . g 1lI'w I f - Z.. . g 3. 3: lf' gjh 1. lu 2. 3 Ur' ' Y 1: Ty11i11g1 2: 15ri11g - 21 B111'1"1" A ', 1' . Q1-11: 1,11 11.1. K. 1' ' AN .' H P' 1 lf " '1 1 1 1 -' I. 2. Zig R1-11 V111 V' 1 131 , 2.15: 0I'1'1l1'S1I'2l2.:1Q 1111-1- 111'11ss 11 "1 3: 111911 1.11 rux 2: Uri 11111 1: 11111 fi: 11 13 X111- ' ' 1. 2: .'11111y 1111111 I 3 1 'nil' ' ' 1 Sludh- 3: Y-T'-ns I Ii: T1-11-I1 l. I5 fn' A Alu- R1 Uilfl NN v1l1IlX 1 IRII INN fi 11l11111111111l 1 11 111 1 1 ll Ix 111111 111111 1 S1111 Y llll 111 I Q1 1 K 1 1 Jon IIA . 1111111 11111 11111 I 1 Ntllllll rl-INI'I un Bll llll 1 11111 X1 1I 111 111 1 1111 I1 N11111lr 11 Il 11.11 111 I ll II M111 :ISI l'l11l 1111111111 111111 1 1 I 111 IOIII IIIINII 1 41 111 P11111 ologl IIIIIN 7 1 Slllflll 11111111111 pululs 11111111111 fllllln llllll lllllfllll 1111I1r111s 1111111 H111 11111 I1 RICH11111 IIYI-RG 1 Rl XI-R 111111 I 1 11111 "i:."".2" nv- f r1111l. 1 r 1 ll 1- 1 l111l1 Non D1111111 Huuln H11111r 1011111 1 I Drll 1 r11mu11I II1 I111I11II 11 1111 N 1 1r61l 1111111 1 11 1 1 1111x 111111111 II111s1111 1 1 1111111111 I 1 Il 1 1 1 11Ix ll I1 IIPRNIXN II111111 Ilrw 11111I1111111l XI 1 1 1 1 1 I l'1j11 1111 1-Gm Qs. I I . , 'Alix' . in ,. ' , W Y 1 If gl Xulqu ,, I :IV A 5 U , .-'.1, -., 1.- I .1 511 IIA Q. 1" I 1' ICI' Pvg IH" 111, S 111111 f '1 1 ff 1 ' V 1 111 I' gg QI: 1-'I'1-1-11- II: IIFIIIIQLQ' 111I 1 C111 1' ll -' 1111 51' '. K 'I'1'1-115. I: I ' -1- III: ' I. 2. II: II - II1 S -11. II: Ilirlf' fl '1- I'1'1'Ni1I11111 IZ: Ilirlf All I-1i1- I. 12:'I'ypin1' ZZ: II1'i1Ig1- TI I. 2.15: 'Iii' gg I: Girl-' SI I 2: N1--II-111rIx .51 Girl-' MI I -1i1- IIIIIII 31 N W My Y , 'NIC 1"'l' .I ' 1 ,fI1'111l' ' ' 1 EIIBIIF II111 lI1:1II I. 2. II: J. I . II:1aI11-l- , .,1,.,,,1, ',. , ,H mn, mul miwk ln 2. 3: . -. I1:1II Nurfily II11h.I11'lI111II 2.'3:. Ili-1 I. 12. 3: II 1-' S1:1FI II: IIi11I11gy I: Ty11i11g 2: II1'i1Ig1- 3 'XIII' ' I- -I3 IIIII'I" "IIII'I""'II'III'II 'I I111I,1-1111'1:1, , . II 11 ' H Q . . , ,, 141' I' "1 I'I11y 2: IIII - 1.I1111'l1s 2: 01 -'1-1111 , -, 1 ., 5 A I Y N . . 2: on g x A I IHA Ik 2- 3: I . 2: Fm 'NIH i.I1111 H I .I1lx Af I.'g.I.lf 11111I ill' NIL! ' '-' I. 'I II' II -' 1II11-I I' SIIIIIN 'I II nl . I- A ' ' ' If II ' I ui' A ' "' ' ' ' - "' A111 -1 2: I'I11I g ':111I1.' .I JIl.'II1 1711 ' 1 -1- 1' "1 Sll I- II1llllll'II I. Il. II: .I. X . If ll 1- I ' " I 'I II I1a1II I: Nurxily I"1111II111II 2. II: II11-1-I111II I: IIIl'1l1'Ix ,1',,., ' , U yn 190, than 11 wx., V, gl It 3. gg: 2. Zi: J. N. II11fk1-1I11II I: Nur-ily II11NI11-1I111II 2: T,-1 . ln gl gg: 1111.11 1: lf- qj. 4.1. 2. gg Ii U-' .11II-'- 11I11I1 I. 2. II X11 . . .1 ,L G1'1"1' H'1l i . I 1 ' 3' 1. ' I '-1 I'Ia1y 2: Ili-I I. 2. II: Il1'.111111li1- I: 1 I ' ' 1 IIl"rIIIlIg13Z IIQIIIII I. LZ. II: RHI-1nI III1 "a A L.. fi: N11'11i1' II I'i111 I. 2. 3 ., . . . f'l"I - - - I - lf 1 1 - lx III I Q.. 1" ' ' I .- Q . , . . n u 4 A I I I z . 11 'Al rw 'WWW JIM' 10""4""" MVB WDW -vf' lrxxw I'Ill-IBPIII II11111111 I11m11 . 1 1111 1 11n1mer1111l1 I I111111 11 1 1111111111 1 un xpmg. Jx1Q1111w1 I1111s1 1111111111 J111l.11 1 1.1111x l1NI-I H111 !11r111 ll 1l N IIIIYIFII 111 I 11111 1 f0IllH1f'flIl1l 1 0111 ll N 0ll1 1111 I 01 111 III ll 1 1- N111Il111111 + 1111111 I 11111-111 x uxxv lrmf ll 011111 I Pllllllllllill Nun! 1 lg, eI11II M Il gn 11 11 W llh 1 1 ll lun I1111s1 I1111 lllllf OIIIIIIPFI Illl 1 I IIOIII it I I 11 11 H11x1111II1'-H ll 1111 1 1 N 1111 11 11,,x 1111 1 111 ll x Il 1, 11II11x11rI1 111 111 INN H0111 1.1111 111 11111 Ix 11 1n1n1111111l1 1 1111 'I' 11I1 11111 ll I1 1 YI I If ll 1 11111. I 101 s 1r 5IIfIllI I I 1 1 ll IIIIIH fl 111 llllf lllllfll I 11111111111 I11 ,IIS 11111111 1 ms I I wif' ',., "1 ,,,. '111' I 1 , i, 'L 1" 3" 1' . I 'I I'l.11'1,II11'x1N II01111x..I11. PM ff " I ' 5 I. 2. 3: 01 'I'!'II1l I. 2. II: 1 I 11 '1 ' If. II. .f'I. I. 2. 3 Y-TH 1 I. 2. II: Mufir .xIIlll'f'I'I1lIIOII I: 'IT ' ' 2: Glow III11I1 3 I. , l'11' I3 1' 1.1, 1:14 J ' , . - , . ,. ,. . 10' 1' I'I15I:1I!'.' "'zl' :Ca 'a ' , U 'I ."'II1l I. 2: I.I1111'11sII. 1. 1IZ.Irll'IN 2' 31:nH:ln6 In 35 U. IE.. 3 In rl hp 'f I, L.: 'a ge amd 1'I I. 2. .51 IIVIXIIIQL I: Pr ff 2: ' 'Ix 3: I-'IIl'L'lIr I. 2. II llu ,. II , ,I1:. .Inj X 1 ' 1 IC. lI11fx.11.1,1: C U 1 1I'11l, "1 ,Iilyr I. 2:Ii:1111Il. IZ.fI1III-I I. 2. II: 1 C1 'H' 1 Girl-' fy ' 5 I. 2: I,1ll1'II 1 Ig Bus 1 an il 1' 2. 3: N111'11ir Fluff II: II yr' III11-I Ilr:111111li1'- 2: NI"IIl'NS1ll'Ix 3 IQTUI' g2g:XlII-1'-II ,-112' 1 '.':I1'1 .I 1 -ll 1 'ww fff " I ' - 2.15: III'l"II1l21 IIr111g11- -, ,A 1 . . -, I . ., ZIIIII ISI111-k I. 2. Kg I-'I'-1-111 I. 2. 3: Ilirl-' fp '- igglanffmif tglllzfslx.,Ifgulyljl' H' 1' 2' 37 1. 2. 3: A1IIl'- IIIIIII 2. Ii: T-1'11' Ig I,l'l'NN 2: ' ' A ' " ' ' ' Nv- 1 3: II1 Iing I. 2. II Rl" 1- 1' '1 I,K"I' 1 R Il - 1111 '111,1.1i1: J 11 1 C1 "" I-T1-1-115 II: I1I111r11f 2: IIFRIIIQLI' :111I 1 G1 'r11l1 I'I11yf 2. 3: .I. Y. I+'1111lI1a1II I. 21 l'ill'IX IIIA' I. 2. fig Girls' 51 ' 5 31 .-XIII-1' III11I1 .Ig I. 2.14: II r 'flIi11g1 III1111z1g1-1' fi: Ilri 'ng I: .- II I-1' T-1' f 1 Ilirh' SI 1 12: Nf'f'fIIQ.'X1 Ix II 2: I'1'1'ff fi lr. 11' fs' 'J ' s I1111 111111116111 xtu1l1nls 111s11111r flllll 1 Illlllf 11111 111111 1 1l I1 11t11l 1n Il I1 sf tu 1 SIIIIXIPY IRPNI' Ix1x1 Hubs 1 Ulllf' Pllilllllllll X llll R n111x11l Ix11x1 1 A111111 1 11111111 ffllll XX Il I lg. 111I IXIII 1 1 I :I PNDUIXN IUIII' I-XIIIIN X 1 111111111r1111l I 'H 1111 1 1 ll 111 1 1-1111 Ifms I Rl Hnrl 1 1111111011111 I1 I Jxwr IIIRII- LPI-Nl' an I1111l0n11r 1 I 1rI I I Tx 1 ag1"'1 125' Sez enlevn II IS NI11.11- I1 P1 1 H1111110 filllllllllll s I T11 II P' IN II johnny Ill I I 1 1 IICI 1 1 IIN 1, 111 XIII 1111 llll 1 1 DORIS PIIIXBI 111 I11s111. l11rl11 1 111111 I' 11l111l1111x 1 Nlll11llI It IQIII I Ill I1 1 1 I 1111111011111 1 RIII1 IIIII I' IIXRl!IIxI I11Is11 II1x1 11 1211111 ll 111111 1 111 1 11111 lung I Tx 1 1 1 'Q-" .'Il 1 " 1 ' is 1' 1 ' 'J I1'. .' '.:' if1 ' 'Q .' IIII .1. 5 .1 ' 2 .ZESIQ lil ll f' 1 I". H. pI. 2. II: Ilz 'ing I: f' 1 - " 5 2. 3: R1-1IIlr11f- IZ. .51 I-T1-1-111 1. 2. 3 IIillIl'IIl" I: I". II. X. I. 2. I5 , A J ,I ,1111 ' .I.131111511, JR. V' I ' ' A I A W I ' I I y i I lx I 7 S' 1 .I11111l1'11 " 1 IIa1111 I. 22. II: I1"I11-P1111 I. 2. II: I11111-1' C1 1 -' 1 'K i1 1 . L. I: "1'111' - L. fl Ii: QI: XY'-HIII111 I. 2. II: 'I'1': -I1 I. 2. 3: II'-N H11 I. 2. 3: Ilr' ' g I: -XIII'Ii1' 2: SIDZIIIIPII 15: l,l2, 33 IJ-'I iw lk: lg 'Q . I-HH Q: SP1 ',I1 fig Hi-I I. 2. 55: IJ11111-' II11111I Zi IIIUIIIQLI' K III111'k 2. II: N11'11i' li I'Ii' 11, . 11' 11.1. 7 I 1 . . .. . . . ., . ,I ll 1 f1' .' - Iztllll -il I: Girl-, ffl' M Q ff' .tlilx 'lil 2' .3-tl I it "fi: M111111g1-1' I. 22. Zig II111I Ilrow lf1111111'iI I. N i1-11 l"y"L5 ' 'H F ' ' I "' ' ' I " ng' I'1'1-si1I1-111 23 I". II. A. P1'1wi1I1'11I I. ZZ. Ii: Girls' ""' 'XIII-"l.2Z.li 111,11 1111 IIll,1z13 " I.1-11-3811. .IR. I1-'W"3'W"3 UF?-'W '1111-IHWQII 1 ' " ,1' . ' , .I j' 11' 1. 2' 3 ' ' ' ' -1 ifl11I I: I1'.lZ..AI. 12,3 'A 'A 1' ' I :Xl J 1 ,-I '111' " III rua I. 2. 3: fli1'Is' 'III 'ill ':1Ir I. 1,1 - ' I' 3' 511111 5 I. 2.1: DIIIIII 2. II 2. II: II1"" 1 1 ,ying gl Ilrz ll iIIII'h Si I , I gag, .im I A 1 ' .', 1 I I '1.,. 'Q I 1 fI0lIlll10I'I'ifll pupils type' an IISSIKIIIIIUIII for lliss 'xiSl'lI'0llll1'I'. Ilrlxlumis ICININ Nlxlzkui lflmrlif' XRLIQNI-I IIKlHHIi'I"l'X NIll.l.r1l: Hub:- 1.Ir'111lvn1ir'1 I'Iuy 2: Ulu-rn-llql I: Illwrln I. 2: ffI1lIlIIlH'f'l'illlf Girl-' Sporlh I: llirlf' Iinmling I: UX I 'N la-I' ' N '..,'. .' P Ilan-1 Nl XR lun H1 nrurul us 1 il u XIIXKNIDIRNIKNIIM x 0 lel e uf I Num N murrml I ml I ms mul ll L nal N141 LW00ll5ll-LIINI Nlfllr I srl mul I ll 1 ma H-I NI ,Hill xx NI n XIII H4 Nom Xl M X Jnflx vnu: 1 I u ll m 1 I x 1 1 1 onul 1 SZ' J? Qs ,QNX 'SI' 'Ui' Bu A1 'F 52315 I IH Xu lly l1m1I1.1II I ' 5. J. X. IL' l11lI1.nlI 2. fml XIII I4 l. I,Illl1L ', Klwly 5- II- -541- Nalrxily lgilwIx4'IIiilII 15: Hal-1'IulII I. 2. .52 ifI:l-- Xin- 'I'rr':l-. I l,l'1'hIIIl'YlI I. 2. II: III-I I. 2. II: Iiifl ' :HMI I'i-lol I: I5 --' -XII In-liv 2, Ii llmlxrixcpz I". xIII.l.IilI .- ' I,l1j0N . kl,l1j , 1 1 I1'111l4'n "1 YLIISIIQ Ifuullmll I. IZ. fi: 'IIl'1ll'Ii I. 12.32 '- 'If' ff "'.2: "1 Vw 1 YI., I Y mmrux I' 2' 3: Hum! IV 2. 3: H IIIX I.-. 5. If 5, XIII It I IIIII :ml Ill1lI 5 :XII I' ic' I. 2. 3: 'I'l':u'Ix I. Ii: UI 'rvllau I. LI Xl :.xm1:" Nxmxri xIIl.l.liR . ' '3 1 UV 'WI 1111.11 1 -' 1 lirlf' Sp -. I. 2. za. 4:i.1l.' 1 1. 1I'or'uIi1 1 IVIIQ- QIIHI I'ifloI I. 2. II in 1 I. 2.Zi:Ilirl3.1XllI-ic I: IlirI-' Shop IZ: I' ' Ile- x 1 'Ix II If L Il.1'k' 1I1u'uti1 1 'I'r:u'Ix I. 2.11: NN '1-Nlli g fi: I'iII1': I XI ' ,UW ll,l,l-IR. .IR. I I J' . I ' , 1 ' . Ihml I' I' I" X' 2' 'I 1 -Irmlvrr '1 I'I:1y 3: I're-,- II Xxx .1 ' .LHR 1 11,1111 '- milum. 2. 11. tlirl-' s,1..1. I. 2. Qs. '1""'f"': I" 7' 'f"'1 ' -' Iull-I' ,Xing '-viuli an I: pil g 22: ISIN- IIIuIr fi 1I'1'uli I". lf. X. I. ZZ. 3: Ihlavlvalll 3 112 .IJ A' M 1, ' 2 M , :I If Q 35 321 A M "Cl" , 2 ., 227' ,,..,. . ' ' ..,.. 1 gif A I ., 'V H 32,1 W wi .1 , 5 . A , . .:1... l ,L f.ylII" luxw NI1x1x11R1 1 f 11111m0r1111I 1 ll 1111 Ill, lllll I FON um Dum NI1 NINIFRT If 11111111111 lhxm Sx11r11 H1111- lflfllllllf H15 7 IN ll 1111 Hum IIILT XXIII IN 1'111 611111 1 NIIHIIIII I lllllII I 1 I 111111 I 1 Br11 1 IRKNIK If N1 111 Frnnl. 1 1111911111 H111111 R111 Ill Ire 0111- llll I 1111 I 1111 1 I1 1 1r11 INIII ll r1l1 r 111111 1111 11111110111 11r1 III l111msfr11I1 11 or our l1,lllf0"l'IlIil1l r Munn.. fl! K' N 11.1 Xxx Xl-WNIXN 1 1 111111211111 1 I I1111 ll N I ol! Nx111x1f,1u11 XIIKIINIAX Nmln IllIlllPI'll1ll 1 l I 11 Open lim Illlllg., up 7 11 11111 11 11111111-N I'RPIlI'RlLlx N11111 1 91 1,1 1 wr11I1 Upeu H1 H N I'111N1 IIII 111111111 1111111 1 ll 1 RORPR1 l111mu0N111L B05 1 ffl, 1 1 ox l1ll1 Nlllllllll an-r 1 WS, N1 ' ' 3 , 1 X ': 3 ' I. " I A 1 I ' I " 1 " 1' I: I". II. .I. ZZ: .I11!- I' , " I 'IIN 2: Il1111111 I Il111111l11 7 App '--'111i1n1 3 Stl I' I : Girlf' Sp 'N I 1 I1 ' ' 1 I". C. X. I. 2. fu 'IC' I '- :I ru, 2: D11 " ' I: Girl! SI1 Z. 1 I'1r1'1 ' '- 1.. 3: I". Il. A. I. 2. Z5 - ,. - , . . , . 1011 '-1 2:II1111u I :,:,' , ,. 114 1 " .' ' fu " . Trral-. 2. 3: I'Ia1y Q I. 2: Nornir 3: I-'I'11v11w I. 2: Claw S1-'. I: Ilirl-' JUL' 1 . 'E . VER AIII ' 1 Ilfillllllll' Z: Ig' .I f 'hm' .V , in I: Uh' ff' I "1 - 1 ' ff. 2. 3: rvltu 2: I I ' In It A I ' B11 I : I'I.1y I: Xurfih I" lI1a1II I. 2. II: ILIN1-Imll 1U1'11' .I. I . Ilalrk-IIr1II I III 1I11II 5 If I. 2. 34 IJr11111:1li' I. 2. 3 All I- '- I. ZZ. II I I ' ' wi - ' if ,. ' . 4 w. W4 -,qw-N1 Wig' V' awww, 'QM N1x1 INIIIR 11. Nunn 1 11l11 1111111 I H1111-xx1 R11l1 ll llilll I IIN I I 1 xx I11 1 Slmrlx 1111 1 11111 51111 III, 1 1111 111 511 X XII I11xx1-111- H1-111 Xllllll 1111 111111 1 111111 Ilblll 1 1 1 HI I1111x111111 R1111111 111 11107110 l'1'nn1111111s 1 IIIIIIIIII. I "l111Ix I r11,.e 5 I Il 111111 ,M 'UW 31' N0 mfs i II l11l1 1 4 IN 03 4 11 IIII R 1111 Xxx1 Xxx II1x1x1 1111 1111111111111l 111 xx 1 P 1 x 1 ll ,. 1 1 1 W11111 1 II IHIIX R11111111 l,1nr1.1 111111111111l 5Ill1llI I 1 R1 III llnl 111111111111 11111 , x II1-11111 I III 11111111 1 IITIIIIIIII 1.1 51111111811 Nf1lI1ll1lSfl1l1l ll t1 xl Ilnlll rIl11 x11111 r11s11m 11 Il1ss Lllll fl n11 V . an' 1 ,.., L2 1 -VA , 151, If'- . .A 1- aww A It , I L ' fi? I ii. A W I 511:11 , 11 F J 11 I' i1'1'1 -' I'Il.0IIl IC11:1ax111 R11:11'1'x111:1c. ,l11. H ' 1 -I1'111l1'111i' 1 I'I11yQ 12. II: II1'1111111li1' I, ZZ: Ili1'I-' 1 .-I1'111l 'll "1 AlI1I1'li11II1'p1'1-fe-11l11livvII: l1I11,- 'III'Q'1lh. MI I - " Ii 2: II --'4j11111'l1'I I. 2.15: III111r11f I. 2. II: 0111-1'1'Il11 I: ll.II. I'1'1-N. I, Ii'1' I'1'1'f. ZZ. 51-11.-'I'1'v11-. fi: Ian'-ily I"1111lI111II I, ZZ. 3: H1151-I111II I. 2.15: N111-,ily IIilHIx1'IIiiIII RN. I I . ,HINF ', I.1l.I5: IIi-1 I.12,f51II y-' -XIII"1'I.1I: ifI1'1 I A I I I A III-I11I I5 1.I1'1l' "1 IIz1l11I I. Lf. 13: U1'1'I11'fI1'11 I. lf. .I: XIII' 'rIIIl1gL I. 2. III. I. I"011II11lII 21 Ili-1 I. 2, 'IZ .X :R III11-I'-' 1II11I1 I: Ii --' 'XII l-1i1- 2: SIHIIIIFII I5 I A ' ' 11,7 "V 11lirIf Sp 'lx I. 2. Ii: II11 I'11-' I, 2. QS: H111 I, I. Ii: 'I',1'11" 2: X-,II1't'llr I. 12. 3: Girls' Hl4.,,,I.x .H i1H41I,,l, L' U, 1K1lI-1i1- I. 2. fi: IIFIIIIIL' 11111I III111'Ii I. IZ: I ' i' 1 .I' I' "1 I IA 1' I. 2.15: IJ11111'i11g I: II1fi1' X . 1 , ,, -Xp' "'i1 '1111 22 .I IIIQ QI I A 11211 1:-' 1 .' I-1 111111111'iI I. 22.251 II11111I I. 2. 19: II1111111- II11111I I. 2: I'I11y 2. fi: VIII'1lI'Ix IIILIIIRIQIPI' 2. 3: A ,, , . . .. ' ,I IIIII-11111l I'ixl11I I, 12. Ii 1 'I' If " S11 I: 111111111-il 3: III ' - I. 11. 3: 1 4... . 1 . IIriII IIIl1I'llr I: Il1'1111111Ii1- I: SIRI It 12. I5 I H HAD LH' I :Bu LH ' 1lf111 "V 1 II1 -'11-1 I: SIlIlIy ZZ. fi: l1I111r11f I. 2 ILA ,111 1" 1' 1111-1 ,lll,' Ix 9 1 Io" j 1 -' 1 :.' .'2: i'l11 1 141-111 " 1 1" I: Brid'-2: I'I11y1.2 I 1 A A 5 ' I I t I , , .".' f . , .,. 1 1 f Girls in 111111111 111'11n11111i1'.v svn' 11111111 Ilrs. lf1'1'rl111rt 111111.11 1111. 11111 I 111- 11111111 X IIIXNI N11n11. Slmmr 1 ll 111111 R1 111 Illllllllll 1 II11x 1 el N I 111 I1 1 Ilxmloxlr I M1111 HxN1111.N ' " 1- 111111111111 1 1 I Slllw 1 11111111 01111111 s xlll x S 111111 1 11111111111 1 RIII1 111'I I II11111 x 5IlIFI'I 111 111 I1 I1 11111 l'111111111111 s INIIIII, 111 1 N I IIx111111111 Duxx 5IOII 91111111 ,,,,,,,1 1,,, gum, , 1 1NN ,XII 5III II Shorrx 111 Ilfllllllll 1 I' IUITII Xxx 'w11xx11111111111 Jmlx 111 S I I III!! I llllll IYUIIIIIIIU S IN I on P rv 'r:""' pa i Q. nazaim. 141 if f 15 1 1 '11' ww T11 1 1111 111111 Du Q "I.R1 .'II.I. I 'II X1.- .' '1' .' 1 1 :I '1 1' "1 III1'-IIINIUI I. LI. fi: I'I:ly I. 2 1II ' ' -1' XII I- I1' I: RIII1'-III-I11I 2. fi: Ili-Y I. 2. li: 01 "1-lla: 2: III rua Il: 'II1'a'I1 ZZ: Xurfily I"1111lI1:1II I: .I. Y. I"1111lI111II 2: IlIl'LllIllII'llI A 1 lk' 11- IglI'IxQ'IIIilIl I. II: W1'-NlIi11g: NIQ 1:1-'1-r Ll 1I11' ' I". II. X. I. 2. II: .I. X. I"1mlI111II 2: lIIl0l'llN I. 2. I4 I,1:x1.xN1 .. 1 R111' f - 16 " 1 IIi11I11g' I: .I II. 2. II: 'I'l'a11'Ii I. 2. fIZ .' . '1. , X' 1' CLYIW1 .IUSIIIX Akin' E 1 .I. I. I11uII1.1II I. ... X.11.lIy 1 .-If '- ' - I. N. I,l'l'r. LI. 3: III-X I. 2. TI: H11 . 2. II: PIIIF 2: IlIIl'1llIllII'ilI II111Iu'lI1:1II I: ,I. I. .NIL .I ' . l""I1l P I'1mII1a1II I: XXII'-llj Tra - I. 2. .I 1 H' J J. ' . U I: Mum. Mmrwii .Un 2: I". II. A. CI: Iiz1111I I: II11 Ii1g I 1011 ' 1 ,'I 'ary I: II1'1111111ti1- 2: ' '1- Sp1'1Ixi11g III' I' 1 -I YR 'I .' IIIIIIP II: III1111111 I. 2 ,j . ' .. 11. A' L 2- 3 .Il J 'Q' . ' ' I' L11 i Is-1111-11.1.11 .wlll FI Ili: 1.fI1'11l' "1 IJ':111111li1'1 I. 2. 3: II11111I I. 2. II: I'Ia1y 1ll I f' 1 I". II. K. I. ZZ. fi: II11 'inf' I: I. 2. 13 X -'I'-12111 2. II: II Iinf' I - - I 1 mi Z '5 1' 15.2 - I in wi W, '- - AAI' I My .J 1 "' . gf . I 1 ,1., 1123223215112sfsff.-ss fi ' 1.15 15 A Q ,,V" -,,1 j ' . 1. In f. W Ii.: 'M , R 1 11 .. Boys 11'11rl.' 1111 Ihvir pr11j1'1'ts in II11' 11'111111sl111p. I11111 1-1 sw Axw 5111111 JIIFLII 11111111 l1111s1- Sl 1x11 17111111 1 nmmerf-11111 IS 1n1I I 7 I II 11111 1111 1111111 1 IIYIIII 1111 uI1I11 1 lklng 2 5 11 111 11111 4 1111 II 111l111g I 11r11 I111111 H1111111 511111-1 9 II ml I R1L1111111 XIPRI-Dllll 5IAIll D11 1 111111111111 1 111 1111 lllf, I I'l1 1 r1111 My 1 1111911111 1 IIIIIII I It R 1 1111 R11 1111111 I 1 mn QNIITII 51111111 'mn HRM STWWR 5110, H ' m"'mm'I' I I 1111111011111 1 B111 l1I1l11 111 1lI 2 5 Inlramu ROBERT D111 QXIIIII B11 1 ' 0r11I111n11l1 B111 AlI1I1l11 I r , , ,, ,, r ,, Nl111111x1 R STAIB Iladg Y I 6 "I "ml" I 'IU' ' l111111111'r1l11l spmf, l r A ICIII 2 OI' V N111II11s11rI1 I 1 f r'111r11I1 Tr ll lx 111 R1 1l11111n111r1111I ll 11111115 rt 1 kllllllllg P1 l11I 11ll111111k 1 II 111ruN fx 'E 'K l111111l1 I1111 1 11 w , Q ', ' D11 " ' 1 11,1-in W C1 ' 1 .1..:1II.R.'IIl'9iIr.Il 1 "ng 14' I " 1 1 "F I: I' "51efzL' 21: IQ rug lg Girlf Sp 'IF S111 I' I0l " I. 21 l,l'E'P. 32 B1 ' . 2? CI1 s I. A1 'A 1' 4. ' ABN 1 lx 'I 1' ' 1 2 1 " , "L: ' ' ,C I 'f 1 11111111 D 2: . , ,.' . Sll IV' I 3 lIIl0l'llr I. 2. 3: Play 2: tIlI1'l'4'II1l I. 2. 3 ' fi' I ', I ' 2' 'I' rn Il' 'I' IH' I I I'lfl11I I, 2. 3 I- I I J' I' A-1-2-3 1l' ' ' 'SAI "'l. 2. 3gTr111'k I. 2. 3: .I. Y. I"1111tI111lI lg Yaraily F1 lI1a . I g ' 1'11I Hawk 'lI111II 3 3 . , 3 1 " I 1 I' ' -'S - '- . 2. T 1-nf. 3: Ili-Y I W Q , 1. 2. 3: Yan ailj F11 ll 1 ll I. 2. 3: X11 sity 'awk f A 1 - - - - -I " 2. 3: Yu wil, mr sll' g fig I11l': 1'1l Sas' lI:1II , j .' , 1' ' , : Qi lg ll 1 I '. S 1.31 II. R. 5111-. 2g 1' 01111 2 73. . - 1 ' l111'1N J11E1. 311115115 111111 ,Il'Nl4 NIA11111 S'1'1:11N1:11 I I 1' 2: III" 'ng lg ff:11111'1'11 LI: 'Hr' I " 1 1 " 1 f I, 's. Q I ' ' ' 2: 11111I R 3 No- - " 3: Girl! Alhl -I" 23 CI .' I. 2 I f 1 Q21 Q1 4' 3 ,W 4 . ' .' 5 ga-.Q L3 I if-' - ' I , ,, r . 1.,. L W I' f an A ., QV? ,..- . . if'- ' S? Ixf zisffff ' ""' QI' 5 1 JL, "U .rh- W? W Hun I lx QTI-RNI-R ll 1tmnuI1 I V1 P lIln 0111110111111 I l I on ll RIIIIANI Iirkmm SIRPNINIPI Slum FII! emu 1 RIIIQ I I I IIN NIU' TFA' V I N 'I ' I' Ulllllllflllllf l nl It II xlib!! 'UI I 2 Xeedluxurlx D01 :mrs II quu-uc Inlzlu Sun I Tun F Sum mr emu 1 Twpmg. I I IIIFIIN I I mnnmml 1 I 0 t Urelu Irl Q ,ORM ll N, 51, , , gm Iluun 5Tlflx Iuoxus Roc! 1 onzv l'l0ll0IlIllS 1 Illmlng. I I ' P'1f'f"'f Um A men' Ifl XIRIINIK Iul 1 Olllllllflllllv TXIIIIIQ.. I x l'lI'I C III ill IIN IlIQ.f'I rlnlurll II: IwlIrlII I Inlrm 1 IIuIm Iuxw I"IILABI'TII 'I nm sn Russ mm: I Irmlfnm 1 ll 0 Ilalal shop stuflfnls repair ll lump on Ihr mfml lurnmg Iarlu 14"-I I luenls lhrzr' M 'sf' I Lf! E1 A A ' ff "-' ' I ""' Z i g? . Iiflf l i . . -' 1, QV ix I 1 , 'mf' I A ' .1 '. . 2 it IC-un. IIARI-me 'I'ml. 1'-P'1 ' II. .-X. I. 2. 3: 'I' 5 ' gr I 1I' ' ' II. 4. I. LZ. QI: Yalwity " lIzII I. 2. II 1,4 I " ' ' nm 'ifol I, 2. 3: Hi-Y II: A - I 4- A Xu Hitt' Tn -k I. 2. Si: .I. Y. Ifo lIuII I. 2: nm- ,ff . .' 12 ,' Mlly. L 3' 3: girly QI nn 'a Izlska-IIr:uII II - 3 M. . 1 3 ' 3" VI J f- I-II... 1K 11' .' V1 . .P 1 2, 3 ' ' ' 'I A ' 2' H", 'I' Lml 1I - ' '. I.. A. I. 2.31 Llmruf 23 p 'l'0II2l I I. '.':.""'rL1 . ff -' -' ll A .' , : 5' L 2- 3 "S, .I " :Il I. 31 XAIINIIQ' I"oolImII I. 2. II: Iurfily II:lsvIruII I. 3: Inl a 1 ar' 1 I 1 I llll'1I z inlun Zi Vloln' 7 pq , '.0R lf 1 " v' ' ' . 2: Stull. II: II.II. I'rn--. . , ., - , . 1 , U I. Zig 01 gn 1 al Iilm-I. I Q -ff mu 1 ' - fi: ' ' " A ' ' '- N ' "1 X-'I'1en- 1 1 .1 ' 1 " Ilra IIIIIIVS 3: CII rue 3 TV XX Q' ' 1 . I B.. . '11 'mf Iv-If JI..- IIIN XIII ow IX x IXIIINI XX un I om: l1oIInIIIIrs I llll mul 1 not I ll I0 N Hum. lk ,,,,,,, Ilhm XX XX xI:I.I-x Ixzlrm 1 Ivrul 1 IIIII III I I I ' 'I " Il U Q l I ohm H sl lm ll'Il' RIIIIIIII IIIIII XX I-XIIIPR lun ' III Ioolrl III Ike NNI-lII I EN X I I lxan ,, ,,,,,,,,,1 nl II XIII II Ixl-R XX I x nm1l1 IIII11 I In IJIIX ,, IJUIIIN I XRII XX IIAII. ' x II Nu II X IIIHN BI I I I1 ll HIIIIII Ilzss lurmr and III: rlmrus uorl. on fl lllllllllll' nr flu Iclnffr ronffrf 'I II f IIIX fl IIr I wg, I -"M ,f . I .7 I Ps gf A , If . Ilo Q .1 1'I' I ICR XlIi. I I, 11' i ' HI: Il 'I 1H I f' ".'1 Girl-' XII II-liv I: I". II. X. 1I 'Ilir I". If. .-X. I. IZ. II: .I. X. If IIIII I: I. 2. fi: RI-II Ifrn-5 II UI -rn-Ilan 2: ffl rua IZ. .IMI .I 1II'I'I'I-1 .l' " I' '7' V' ' Cp, I A .' gl I: Xhhi. .ymn-,.,.i: you 2: ILL... 1 Con 'rr 1 III 'IIIIFIFX I: 'lologralplly 2.15: XVIII'-ily :sz CII. ru- I. 2. :I. ui.-IJ I.-I., 2. rs: tIlI'l"IIIl I. 2. fi 'l'f1H'k 2- 34 VI. IA 1: Iwi . '1' 'I 'I I AI I '- v Cummpnlml Y numbing I: Tnnng 2: NMI, Vg: I yi-,IISIIIIII1 I-. l.. ZX.. I. iii: III-X I. 2. 3: I.IIoI1u, IIIII rua I. II: 1,IlQ'l't'IIil I. ZZ T " I"."'1'. I' 'I' 'I' ' I IIII I' IIIIIIIII Iwmlla I ZZ. 5: FII'II1'k I. 2. II: IllII'illllllI'1II luv IIIIIII I. 3: II.R. X. I'I'I-5. I. I,l'Q'5. I2 KI1. .' 1" CII.: I-1 X' I."ox 'I 11. -1 ' 1 I-1 mx. I. I. 2. rs. .I. I. I:...I..-II,..II I. XX ll-IJ 1' 1 ' ffl Bill .I. X. I"wIlIIalII 2: TI'au'Ix 2. Ii: IllIl'illllIlI'1II Illl-Ix4'IIlilII 'I , I ,,,.,,,i Q I ll 3, jg: If ,5.' C -f 1: -' -in., 2. II: Ili-X I. 2. II 1.I1'1I1l4'lIIi'1 'I'-ping I. 2: I3I'zlIIIIIIi1'- II: IfIIuI'II- 'I'IIxI ' II I' I ' 'IIX 2. 251 fIIN'I'1'II2I 2: Ilirlf' .-XII I 'l" I. 2. II: X-IIIPl'IIw II 1 Ivnr' IA 1 I". IQ. .-X. I. 2. fi 1 1, V ' is' ' ., .- , Ai IQ.,- XXIII uv X hm .x rx Ms B1 11r1l ,ml 11111 Illllf m 1 ll 1 1 0 null 111 X11.11xu 31x11 II --X 1 M rl Jlllllllllllll m nl III, N 11lI1 nk Nm umm I 7 111 110111 Olllllllflllll 1 lh lm mln I 101 1 xltll un ar H auf w -O ww ffzrls plus mg lmskrftbzlll Illlflllg HS In Illllgllf Illlflllllll luis Il llll-yllllllnll' on flu rnmpu s Illlllll mul 711 vnh fl vo My X Q 1 S WN fm UNIDIEIPQCILASSMXIEN X32 K-XC'3!?'vfj -M Z ff ' w 2 K if JNL L+, , 435 X-f'f' v 4 V X ,f 459' ,ff x i 73 Q5 Ag' 'x . --'15 1, 'A ,f, -I '- , 1 ' .gl-ll 1 X ,QI , "' I 'Q 11' 'Hfi ,-,.--AQ-,iff f', ' 'ff , ' ' ' ,.. fx- 1 f ,X , is fy 5 N. M. ,. 'y i l, , In ' v ' 9 ' 'ev , I ' 5 V I' ,y N j r N if- "' M' - L I' f- 1 nl 45 5, ' will! ' .Arn , If, ,lf 'fr Q' 1, WL ' - 5 Y .G -bl N, 3 . nl '- I F vl,WQr'm .rx ut 'fy K Y Nil" ,Q ' ' -' X 1 jk Q I K-,E grx r! Q, fi. . .R fc U V xl, ,- A K X , A 5x , N , X X' f f- f N Hirsl Knut M. I,4'llgl'II. I. I4IllrIllIllg1'l'. I'. Iirunn. II. IIRIIII 5. IIl'l'IXilgl4'l4. ,I. Ii:-nr4I. H. I'I1ll'IlI'l'. CIVXSS Sl'l'0l1llHllN'I .I. IIRIIIIRIIIII. N. I"II4'IxIllgL1'l'. 5. Ilulvlu-. WI. II1'4'Ill4'I. II, II1lIxl'I'. II. Ilnllin-. .I. Ilulr-. CL XSS ' Thirrl Noir: ,I. II1lIx1'l'. ,I. IIIm'Iu-r. X. I'x1ll'Nl'II. I". I"llI'IN'N, Il. I'.l'4ll'Ix, NI. I"Ii1'Ixillge'l'. ,I. IIill'IN'I'. UF Fuurllz Huff: .I. Harm-5. I'. H-:lla-5. I'. firm:-1-. X. Xulllmuw. H. Ilivlll. II. lforry. Fiflll How: 5. 01" II4'l'Ill4'I. I'. Hung:-. If. II:-millvr. II. Ilu-mam. I.. I"i-In-r. II. Hlinv. Sixth Hon: H. Iunn-n. II. 1950 I"n-nan-Ill. X. I"u-l'rn-1-. II. ilnrlunrggll. .I. IN-1--1-l'. S4'I'l'lllIl Ibm-: II. Iinrnlmrl. Il. I5i1I1IIa-. .I. Iiyvr-. VIQSII R. i1r1uxI'4n'4I. N. Ile-:wxnga-r. lflrus UHi4'vl's: II. IILIIIII, fl. I.n-i-In-r. ,I. Iiulu-r. ,I. I,l11Iuig1. st mu I I S uonrl lx nu I 1 I S Um 4 I Il ll P1 I1 9,0 ,W Q I 1 1 Nl Slxll 19,0 I 11 I r lurnlx I . . , Firx I' ': ll. fIOIhl't'1'Ill. I'. II1lllIxt'l'. 12. IIOIrI'l'l'Ill. N. Islllllx. X. .Ianni-on. S. Ifulru. I.. Glam. . xg . 1 'Ab' Sf- 'f ': 1. fI1IllIx4'l'. .I. Gro-F. H. ,I1lIllIrlHl. II. Kl'Q'Ill'y. I'. I'wIII'Illll1llI. R. julmfnn. H. Gans. ' ' I ' UF Third Noir: .I. Iloml. II. H1-5-. Nl. Ile-amy. 5. Ilnrre-ll. I'. Ifljilz. III-in-In II. I'.vI"e's!n-. FUIIAFIII UF I' ': 'I'. H1ll'IIilllIl..I. I.n-vw. II. II aka-. II. llnlm. II. IloI'Ie-Inf. 5. II'-ul' 1-kr. H. Il' lll1'r. fl I r l'1 ': I .'liIl'I'l'II. R.t11-mmill. M. kl'1lI'I. I". IAlIlI1IlIl1II.I'I. Kvilll. I". IA'IllIl1ll'I. II. ll 'Ix 'g. I ' l'u ': I .IIl'Irt'Illl1lIl. W. II1IIing4-r. XI. IIiIIwrl. H 'f -'-vigil! , Firsl Razr: .I. l.u1Iuig. II. I'olorII', .I. Ilnllrlmuglh. 5. Xlilla-r. .I. I.. Iiivlmrxl-. XI. Iinllrlmllgll. Il. . . . VIA-X55 la.-.-fl. sw-..,..1 lem. s. xlurlxl.-, P. R1-XII. ,i. N...-.-, M. M...-III.-. la. ni...-11...-1. J. 1:.1..l,.-mia...-. I.. 413455 UF XIye-rf. Third Huw: Il. Me-llgn--. J. XIIIIQ-r. ,I. Xlye-rf. JX. I,igI1l. ,I. Mills-1'. ,I. IVIIll'IxI1'. Fuurllz UF Rolf: If. IIImcIe-5, I". Xlyn-1'-. S. XIiIIw-r. XI. XIiII1'r. II. RINNIQ--. .I. I.illI4-. Fifth lfmr: fl. lin-ga-r. 1930 Ii. Xlyvr-. 41. Pillingn-r. -X. I'4-nm-mill. ,I. Xolrlu-, Il. Ii:-Inn. -X. Xlye-r-. Sixrh Run: Il. Imifle-r. XX. I934, ' I'n-nm-mill. 'I'. I.:-flow-, U. NVXXIIIZIII. Il. IIilllIN'llNIIll1'. X. Hulllu-ll-lille-. XX. Mull:-r. I.. R1'II'rllIlI1'I'. lrsl lxuu XI Nhm :IX 1 u n x I 1 Sm II Ss 01111 lxuu 'X 'Nlloffel Ninn Num en I3 fllnp lhzrfl xm II S lmlnennvr Xl XIII 1 1 um Illt 1 nm um: 19,0 lI'IIt'I R NQIINI 1 1 um g. g. II XXi'mII1 Nl R Torn: 1950 XX NIIIIIII luvnlx nm: - X . , F' .' ' ': . .f 1 ulrruf . I'. SIN--15.11. XX Iff. Ii. Xi gli lg. M. XX' 'nl',. N. Slash-3. J. .' ith. . xg - ' "' ' ' Sm' ' ': , . .' ' J. .'1 '. II. Slmll. M. Slum-sifvr. N..'y1 gl ". . ' 1' . H ' l'1 ': ' "I ' ' UF H. SIIIIIII. I.. Stn-num-I. IXI. Sluulfn-r. Fnurlll Row: I". XXX-nlz. R. SFIIIIIIIAIII. IJ. Ze-pp. J. Zin-gl:-r. UF ' R. XX' ' '- .... XV' FI:-r. l"'fll I' r: II. in-' -r, C, Th -irvl. II. Tr -. XX. XXX ' D. F' XXX '. . .' V -'l. Sk-tl I' ': I". SIillllID1lll'Il. XX . ljll '1-r. . V -r. ll. .' nilh. . ll 1 luis! Imlr: Ii. II4lIIlllQl4'I'. I.. Iirmsn. Il. 4.In'mu-In-r. .I. I.0I1'xI04'Ix, X. lizmlwrl, II. Iwlh-. 5. Xnllnmx. Svvuml H0111 Ii. Ig1lI'llIlilI'I. Nl. Ifrn-ilin-ll, N. lIIlill'IllIllIl'N. Ii. I'Ii4'l14-Ilwwu-n'. NI. IH,-fl.-, - - 1 CIASS .. ,. .. .. H -. I . . f . " ...".' H1855 IX. limi.. ,I. III-lIl1llll.llIx4I. lllllrl lnm. NI. 4..nnl, NI. Ihlllvlllz. I.. IIIYHIILIII. Ii, Ii:-flu 1. I.. ull. Igllhlllilll. X. flurrvl. l"nurIl1 llmr: Ix. IIIIDIINVII YI. Ilrum-lx. 5. I"4-4-wr. N. Ilnll. ll, Ife-1--1-r. Il. HI: Iizlir. fijlll lfmr: II. IIl'IIllilll. ,I, I5e'1'In-It 'If lllillv. If. Illmu-. I'. I"ru'y. .I. Hqllwivlx. If. IJIIII. lqzl Sixllz Hour: ll. Iiixll. II. Ilixlvr. XX. Ile-Ilolll 11. Iirmxn. II. I-'i--I-I. Nwrvlllll Hmr: Ii. Ilunvm-r. 'I'. IQSI ' I5u1'lnu'l'. Ii.11l'1mIx.I':. I'IlII'IllllilIl. I. Ifalir, I. IIiIIvr.1I.II:lI'I'n'll. 5. Illuu-4-, Ii, Curr:-Il. XX . I"or.-- mam. ll. I'IIi4'Iwl'.lfl11ssUVUir'wl's: H. SIAIIIIL N. IIIl1lI'lllIllIl'f.'II. Iizuir. II. I.:-plan. Il sl lum 1 4 e I f I 5 from! Ixou ll an Q Ixl 4 Q I 55 llfll luou u l'0lllfh xml 1 e I I9xI nl: fum Ili 1 ID 1 I n an km 96 NPI 1 nlh lxou If illl IU' ' ': II. IIl'Illl. 5. II:lIl1'l'. Nl. ll Ill 'IL I.. II1ll'Ill4Ill. I". I:0lII.l'l'f. .I. NlilI'IxI'. II. Ilalrllaulr. I .xg W 51- ' ': .I. NI: 'klu-. K. I.:-flora-, II. Ix1H,l1,t2muIinng1. If. IAIII. K.1Jl.ulf-In-r. I.. I'n '. I A I A Tl' ' 'I .I. Krvf-. 11. Ililllllll. I'. Il4'Ill'f. .I. Ima:-v. ,I. Ixl1'I,4lIllII1I. NI. I. ng. ' ' I' ': inf R- Ulvlllll lf. llnuvk. W. II01l1II'l'II4IN, S. Ilmu-. S. lA'1'h1'. I'. I.:-ilnrv. M. Murlxlv. Fiflh Huw: I'. NIA: '1'I1. Il. l.4l1lIx'llIPiII. I.. Il1IIil'l'l'IlI. 5. I:4lIll'l'l'Ill. NI. NIilNl'lll4'l'. I'. Ixzlll '4'i4Ivr. WV. H1DllHl'I'. f SKI ' -: XX. NI. '-llio. .I. Kun-. fl. III I Ivy. II. K1-'ll. I". NI. wlx. .I. IIumI 'rI. I.. "'Ix. I fl I' ., 1 .: m lA,.l,l,,,, X, fIl'llNl'l'. II. KI " . ,I. Ililln-rl, II. fIl'l't'llIl0II. Ii. I z Ix. I l"il'xIlfr114': H. Hollrlulllgll. P. Mill-. lx. H4'4'1l..l. NHlll'IPLlllQ.fIl, P. Si rv. li. Sl'llt'iX1'l'l. H 51'llI'iX -' 1 - Il. . . 'li'iNl'I'I. Tllirrl lfnlr: X. XPNIIIAIII. X. l,iH'llH'llll'l'. .l. Sillllhiill. Nl. Fllolly. .l. Millll. U. Nlyvr-. Ulf .I. Re-rlx. Fuurllz lfmr: ll. Hilll!ll'Il-lilllk .l. Ylumnn-rl. G. Rllllllllllll. ll. H51-r-. ll. Nlillvr. X. Ulf' lie-In-rl. U. Num-. J. Nl:-:nga-f. lfiflh Ifmr: ll. H4-In-rl. .l. M11--vinlun. T. Sanur. E. Sillllbriill. ,l. Y 1951 Xlillvr. IJ. 5lllIfT. Sirlll How: ll. Hvln-rl. T. Villa. X. I,l'2Il'-Oll. 11. 51-ll. U. Sll1'1ll'1'I'. ,I. :'xillH1'I'. IOSI ' In U 5 .5l'l'l'lIlll Rolf: H. Nlvvkly. H. Hllol -5. . xl1'lll'illQl. XXV. .'2ll'lP2lllglIl. W. Nvzuil. l.. ,vllIllllll1'I'l. ! 1 Ilst um 1 n u ll 1 an nu IIN S 1 I Pumfl lxuu X XXIII e 1 14 nu 1 I S un n urrl um llll 1 om 1 I ll Ollffll non 11 4 I 1 m ln I NX Pl 9, lf 1 ll 11,3 ul I1 um I X 1 llll I Vulmll III D Skunk li Hx u - xg . I' ': .I. Tr'il -r. S. Slllilll. J. Z1l'llllilll. I.. Su 'll. J. SI ner. B. Sn. I-x P. S14-' lr. . . ' 4' '1' S ' ' ': .v . ' '-le-r. M. W '1lY'l'. lf. Wir -. N. 'l'llvril. .l. Ulz. fl. Tl ' xll. li. Smith. l'. ' 'I 5' UF Sl' - -. TIA I' 4: il. X ingling. .l. XX'ilgI,Ill'l'. K. S 'll. 12. 'l'mm-. M. Th All . .l. Sire-xig. .I. OF Xzrn F 1' ': M. XY -'lx "l. H. Zu 'I z . Fl. Sluulr. U. Xxvllllllll. .l. SlHlllgll'l'. ' llz. I fl IJ. Tllunnun. F711 I' uc: .I. Smith. H. Sluuln. IC. Sluuh. N. Kivfff-r. ll. Henry. R. 511-rm-r. Il. 'I Ili "F, Sixl I' ': R. Wuw. I". Slrovlx. I.. Yvil la! . H. af . . f ' ' . . .' sa rlz. K y . ax. lvl vxqg .Nf'f'llI1Ill:0ll'l lf. 'vlurgre-l. .L Nlnul. H. Rf-In-r. l'. Nluul. .I. Xl'ilHl2llIlllll'l'. X. R1-ml. N. Hours Il 1 xqg . ,. . . Nl ACT V M' X X fx K' X F 5 X 'A ' ' X, . 'V I wtf . ,JV ,Q 'f F. I M-X K X .A ! lf? I M XX 3 Y 4 is Q ii? ui: in X ' .I iz: I XX f ' 'K' Qffw fi" ,,- , - - K. 1 ' f '44 fr f ' , A fi ,-:fn V L X "L 1, , ' ' ' A r ' - X. f 4,1 QA Q '1 74 ' ' ' 65' N-fees .L , 37' f' - K - V QL , ' F . V 'A f , NV' ' i V J ' :f5"f,,,A Tb, ,, 'Q X X QI!-. " - ' x A' ir' .K 1' ' F . , ! 1 X HJ' I I , 4. A f .f V K L, 1 The Student Council N115 81111111 Nl ll ll ll I IJ11 1 Ilt 5llllI41IlIt,. 0 C X XQIIII R 4lII II111IIx1 x 1 I11 IIIlIlIIl llll 11 - 'f 1 1 x11I1 1 11 1 11 I rangv 111111 Blml. 1llllI II11 I11l11ll11rg1r II1 11t111" - 1 1 - 1 -1111111 1 111 .N X Cx - . II 440' ll111lx fum ' I I N I 4 1 IIN I I IIN 4 1 x .1 I1 1 III I 1111 x 11111lI1N 1. 1 1 111 - tl 111111 11 1111 1 I 1 s1111 11llfr111s111ls111 1l1111111l I 1 1 11I 1111111111 lllllll Ill I 1, x N. II1'1'1I. II. NI. -rs. If. My "F, K. WIRI1-r. A. IlilI'IIIt'llll'I'. II. 5111 lggl '1'. , M. I"ri1-li1'I1. Mr. "Il 1 .MI 'f'1'. .I I ll: .4 II. Nalill. I.. U11I11'1'1'I1I, I . , . 5 Ii. Ix1'1ll1. .I. Sl ll -. .I. l1Ii111', Ii. Ilunl. I". Y' . KI" . II. 11. 1:i..1. .x. 511 'I fl. ' '. II11 " gg tl 'Iirxt1111'1'li11,.11I'tI11'y1"1r.lI1'C1111111'il 111'11j1-1'lf. hlll'Il 11s l111i11li11g I1'II4'l'S 1111 II11' S1'ilIS 1 I1 119 1Ii " '1I 4"ll'Il I1111111'1' llll IIII lw11 ll2ll'II4'S. II11' 1'111'I1 11i.'I1' in II11' RIIIIIII 11'i11111, 111 ZIII 1'II'111'l 111 '1i1I I " ' ' Q" ' ' ' . 'I 1's1' II11' .-I1-rf. Xl II11' 11111j111'ily 11I' II11' I111111' I1.-k 'I YN'l'l'l' II11' lHll'II1'S I'1'11111 wl1i1:I1 II11- 1-I11ss11IIi1-1-rs N1'l'l' l111ll 11111111-5. III4' SIIIIIVIII 411111111-il s11l1I 1'2lII4Iy 11111I 1'I1'1't1'1I. ifs111'1I lll'UQIl'i IIIS. Sta ' ' ,. lI1i.' yl"II'. III1' St111I1'11l C111111 'il Ililf 'IIII1' 11II11'1'1's 11l' Illia "1-'1 'ns S11 I' 1111 -il v1'1'1 'wx 'I 'I1 'gn' 11l' III1' s11I1' 11l' all Ii1'I11'ls l'111' 1'I'l.'F I'1'1-si1I1'11l. II ' -' Sl 'lIlgI4'l'2 Yi '1' I'1' 's' l-111 llIil.'S. 11l11'1'1'lt'1.'. l'1lII1'1'I'IS. 1'l1'. I'I1iI1l1 Ci.'1': 51' ' 'l'IilI'y. lil' ' Wy ' 'sz 1 'I'I1i.' f'l'ill' II11' Sl111I1'11l II1111111'iI Il'l1I S1'X4'l'ilI 1-xx 'IIl'l'2lSlll'1'l'. II1-I1-11 N'1iII. AA 1.', - , IA. Q. Illl' ' ll II11' S111- ' I I' I " "1 . 3 , 1 . The Grange and Black ret 111111 'NI N1 ss m nn 4 ol 1 llllll lll Nl 11141111 11111 Xl 1 lu PI QW I ll IUX Nl tl 11r1 11111 n 1 n lm ll N ml 1llS our I xm 1111 1 n 1 1 no x 1 4 rkl1 N nu 1 1 x I 1 1 I ll N111 IN 1 1 n ll x 11 1 NI 'WI 1 R if-1 ww? llfllllgl llllll 311111 sm 1111111111 rs TI 1111 proof sll11 Is for 1111 Iprrl rum lfurlw 1111 l111t1zr1nll111 Ill 1 I Buslnus llllflllglf X 1rl1l I n 1 dn I11 Nl ll 1 If Import In 1 mo 1 1 r ll 1 1 llll 111 111 Ill 1 ,Id 1-1 1 11 1 mu I0 l x I N mm I 1 Nurs ulurv I1 'tr lufulnlmn Uumz, 'lf'1llIfN spun xu I lmlogrupllx I lllinrs . '4' ' ' tx .' - I71' ' If :rs - fn ' - ' 11 Spur! lfrlilnrs - ' 'f I' 1 .' - - , 1 n 1, . Hlnilu-.s.s Urlllugvrx I n The Club 'l'h4- Hi-X Chili has an lll1'lllIl1'l'Silill ul' s4-v4-nIy- liour lmys. Thr' 4'h1h 4mili4-4-rs an-: l'r4xsi4l4-nl. Ili-Y wlls lm! dogs at IIIIIIOIVI'-l'll prlrmlv Ri4'hur4l fil'llY1'l'l xvi1'4' l'r4-si4l4-nl. till'Il l.4-islvr: N ,t.I.', , .'v' , , -- 5 wh.: l V i . ,, L. - y A. 5 s . . Rmsni 4 4 X ntl 4 Nun It f s 4 1 s ou mu s 44: u s mmm' in 4r in mlx HI lin 4 4 4 ll I4 4 14141 X 4 lm .4n up 4:4 ll I n in in 1 4 oml x Hl I K m4 n llll 4 1 l f llll lllll I I llll ll I llllld 1 uurili I-4:44 um im i4 mn in ,, H Ill H I I Il I ll Ill! illlllli ll ION Q I Illl 1 llurlx sr 1 fll 54 Lux Holm it Wu ls .m4l I I1 .isun I B4 in.il4l ' am. Th' Flllll zl4lvis4-rs ill'4'I Ylr. U4-ruhl Th ' purpusv ol' lh4' 4'luh is lo 4'r4'ul4'. mziinlzun 'Cv' :ml Ur. Frzmvis mm. and vx 'ml high SIRIIIIIHITIS ul' ifhricliun l'llill'il1'l1l 'llil'lll1'll h4'i'.' ul' ill1'1'lllll gn l01'IllIl'1'll l0:24'tIl4'!'. Ihr gl I th4- .'4'ho41l Zlllil ' mmunily. 'l'h4- pl I' plz" gzinu-s in Ihv Qlylllllilfilllll. gn swi A 11 an! for is 1'll'illl sp4'4'4'h. s4'h lzirship. SIPUVISIIIE ship Y ' . zulll h4rl4l 4lilll4'1'S all ilhristnius illlll in lh4' illlll l' "ng, S r " if. xll'1'lill"'SilI'1' h4'l4l on VX Pllll -s4luv niwhl at 'l'l1-4-luIvmuk4xs -oi rihuiimls In Ih4- H4-4l Cru I 1' 1- , P' ll ' s 'l I. N. xii. X. zuul lllilllf' nth 'r Ufgllllilil ' ns 'ii ' 5 E ' Q I , I i S f l Q K I ' " . u . , u Firsl H0141 XX. fl4n4r4lf4-ll4m. ,I. lil'al4ly. U. Knllh4'llsliil4-. li. llolxv. R. Rilllvllslillt-'. .l. llussun. ll. lgiI'gI,l'llhllIilIl. l'. ffl . ff. ISI -h4'l'. .l. fviille-r. ll. RI i4l4's. ll, 'ia 'l a . S" V4 'J fl. Svll. M. Kwlfl. Nl. f:1'lllllliH. Pl. 'll ' . C. U4- 'll-r. XX. Ihlslllilll. .l. lwilI'Ixl'. 42. Srhu-. XY. I,Q'Illl'Nill. J. Lvlligli. H. Vlllllilllilx 'fl "I I' ': l', Kult '1'ill1'Ii. I". Marsh. U. l,4'isl4'l'. H. 'Yly4'l's. H. Kvilll. l.. R4'.i'Nllilil'l'. R. KI' x H. xlbrl. li. Ma 'l4l4-. I". Higll 12. Iii l4ll4-. I" ' ': H. Hl'1'lx4'I'. ll. N4- am. ll. Hair. ll. llaihn. XX. 514' 'r. J. Hill 'rl, li. lin 4 . N. l54'l'xs:l"4-l'. ll. Svil 'rl. ll. Wi 'l '4'Illl1'l'. R. iil'lIXl'l'. S. H4-nf4n'4l. Fifll l,1l'i R. Slllllli, R. lmppo. T. H1l'llll'l'. lf. lil uv. T. l'ill-. H. Ni" 'l'. ll. I"4rl'syIh4', fi. livlllll. xl. xIiHl'I'. XX. Sli" 'l. Slflll 1' 'J fl. Nlill-4. ,l. llilll4'l'l, XX. llillwrl. Nl. lli4-lx. 11. Iiruu-r, li. XX ' H4-r. XX. llulliugvr. li. l"ll'll1l1'lIl. ll. H4-luig. ,l. Hy 'rs. Hi -Y 4 I Firsl Noir: .l. F1-4's4'l'. 5. ii0lbl'l'1'lll. R. Sll'l'l1t'I'. N. lim-fmx T. ililfllkllllb. 5. ill-vlitvl. J. l.itll4'. ll. KI'l?f'gf'l'. SPFUIIII Rolf: H. Zklfllllilll. M. XX vilxvrl, .l. lmn-se. ,-X. Filinf-. XY. llvlloll. VY. H0llSt'l'. 4, lf. liillltlllllliltl. I". lfislwr. Q if 3 Third Row: 1 lk E. We-anim-r. j. Rohr. li. Stnuh. YY. Mzirrhio. li. Thicrct. ll. Henry. .l. Smith. ll. Soysvrs. Fourth Rmr: S. Blouse-. R. M4-rkly, U. Rehert. T. Hortnr-r. W. wwill'I'lCl', R.Burnhurl, 5. Bvvlltel. A.l'vnnf-will Fifth Noir: P. Henry. H. Troma R. Slolhonr. H. lil'llNl'0l'l'l. YY. fleisclnlzln. N. RillIll6llhllI1f,'. P. Bt'l'lx1'l'. 'K R. Topper. Sixth Noir: .l. Vlvildaisin. U. Runln-nstinv. Future Craftsmen of America fflulr llH'lHIN'I'S .WH fl'fI'1'SllllH'I'LIS :luring lmslmlluzll gunzvs. 'I'l1i IJHIJTFBQL 35 3.852 Thi- Flllllrt' iil'ill.lSlIN'll of JxIll0l'if'2l is an organizaif tion opt-rating through tht- pnhlif' school systvnis of tht- lvnitvil Stutvs for thi- promotion of illiCl'fTSi in l'l'ill.lSlllilIlSlliIP. It is for lmoys who are rvgularly vnrolloil in influstriul vlzissi-s in sf-conilary schools having: orgzinizc-il 1-oursos ol' instruction for thc- clo- Y1'lUlPllll'Ill of l'l'kil.lSlllilIlSllllP 4-ithc-1' for CUIISIIIIIPI' anul hohhy nsv. or for an vovution. Nloinlwrs muy not rvtziin urtiyo Illl'lIllN'I'SlliIl in tht- orgiunizution uftvr dropping out of iIlllllSll'i2:ll classes or nftc-r gIl'iltlllilll0ll from srhool. lt is an organization in which hoys takc part and do tht- things the-y lintl plc-asiirv unll vuluc- in doing. Thi- F. C. -X. Cluh has mist-tl cluh funcls hy soiling hot :logs uml iw' f'rf-:un at lmzlskvtlmll gainvs. unfl lay' soiling Christmas trot-s. Various sorial funvtions art' In-lil ut inti-ryuls ilnring tho your. ns wt-ll as at yi-arly lrzmqlu-t with tho Kiwanis Club and at pix-nic ut th'- vloso ol' svhool. This your sc'vi'i'zil trips hy 4'liul'toi'ml Inns wi-rv vii-ioyvil. lmlustrizxl moyivs wort- shown flur- illg Pllllb lN'l'iU4lh. Tho oliir-vrs for the vurrr-nt ye-ur ure' ,'Mlvisvi'. Wir. lirzuninc-r: l'rc-siiln-nt, Rohr-rt VU-inllt-i': Vim- Prvsi- eh-nt. Sli-rling Hi-1-litt-l: Sl'l'l'4'lzll'y. Yllll0IllitS Bortm-rg rlil'l'ilSlll't'l'. lfurl Hourly. rly-viylll 1 1' H I 1 I r 1 11 ln 11111111111 1 1 np1zr11111 Future Homemakcirs of Ame11ca 1 l 1111111111 111111 ff ll ll 1 11111 111 111 1 11111111 Ill S thu 111r111l111N nl th1 1'l11111l 11111 MN Ill0dIl .11111th11 Ill 1 Ulllllll Ill N Ill N H10 IIIIIDIUYIH 111 N N t 11 N 4 Y ill it 111 311111 ll I1 NN llll 51111111 1Nt1111u1 111 N II4' 1 111 1111 Wg HUMEMAK S AMERICA C IIHFIX num ipwxw if 1 V " ': 1- - 1 4 ,, .5 1 7 4 ' if il 1' L1 .1 , . ' -1 . . -2 ' 4- - '11 ' 1 AIC. . -1 1 .-- . -. -N . 1 A 1 -' - v 1 -' -1 4- -N - -' .. ' ' " H 1 : I -1 -' 'T . - -1 4 1 '11 5-9 : 5 ' ' -1 Q3 4 v -' - -3 ' ' -- ... -1- ,,, I: '. N E 2' :- Z A T' 2 3 I 11, 7 Z 1 : -. - "" ll -1 f 3 1 " -5 5 1 Q ,- -' 1 " 3 P Am 7 ' 5- - 1- -1 .. -- . . - - ., -. ... , ,, . . 6, , - , , - .- A 1: "' C - - -1 :' : - ' ' A 1 'L -1 1. I A . - 1 A 5 '. 7: 5' , 1 C' Z' " - 3 .. ' . 'X f . :-' 3 5 Z ,ss . - .... - .. .:... M . : . -N. N, F 2 - :. 1 N Os' Q - '4 ' 1 1- A , H 2 -ng. .3 ... 'IN 7 ,: . 2 1- + -I I T ' ' .1-4 A . -' A 1, ... 2 1 . 1 ' I 1- -. - ' J 3 1 L 4 E 44 1 ' P77 ' 'I , - f . 1 ' 'J -. 1-1 -1 -1- 1 1- 1-1 ui - "'- -0 - . - 1 - -- 14 : ... 1-1-1 2 " , 7' 'E 1-1 1 F' S - '. '1 H- ': I N- N ,. ' .- A ,A 1, 4 P 1. , , g I 1 L . . 1, , , . 'C -- L 1 A A ' A - '1' -: .. 'T -2 I fwfw '4 ,. 'J Z 1 - , Q, .1 A -1 2' ,hs 1 11 -1 i J 1 , 2 'L -. -Q, 2 : A .Z 1 A F3 1 11 .4 --1 -1 ' "' ,- I I :- 2 - .. , 1 ,- .. 1 - 1 Q. - A -1 .., - 1 . 'N J V A A - , .- - 1 - . .. -. .. .. . .- T -3 A 4 C I 4 ..,...,. N-.. ., -,.., f,,,A , -.-f - I'7'.4f ' .ff-'ff - '4:.:-'V' j Lg: gg A -' . : I A - 1- . C : ,Q A 'A . 4- 7 1 - , Q -. 1-1 1 - .-. - ' HL! FQ: 19' 1 41... :- .. . -. ... , . A ,. . , ,, .., - - - , . ... - A 5 . ., .. . : 7? 1 7 L' 1. ' "1- C -1 ' 1 7 .. 5' . ... 1 1 - , 1 ' - ' - - -A 1- L - - '4 N! -1 ' 7 -r J N AL, I 551 -. 1. , ' : 'A , L 5 , ,4 7' .. .. gg .- :- . - ,, 1 , - -..- .. . l . ... , 1 - . , .. .1 1 ' - 1 .. Q 4 C y - -- . . , . - -... -. A - . .. . . - A 77 Q 3: 1 1. ." , . I 1 : -7-- 1.1 2 ' ,- ' ,- 3, , ,g . 4. Q 3 F' Q 1 2 -L 1 :4. :1 fz ' ' ' I jj : ' ... 2 T': 1 Q 1 ... -- ,L C '13 . L 1 1 , 5- ' : 2-2 '. .. -1 " ... A I- -..- A I Ilrsl 111:11 llllll llll,.l U R1 5 tl S1 1 111111 lx 011 1 R 1 It 1 1 1 llf 11, 1 rllllfll lx1111 HPII1 lop N lll,. P uurlh 111:11 0 1 I 1 H1111 ll 111 if I Q M3 Eeifgilag wr rv- ,pl N 4 III 1 mmf Num! -4 fl me NU I 4 4 4N 1 4 IUI 4I lI1N II Nm nf I1 141 I. IN N. 4 1' N IIN lnnonall N I 1 N Ill Ill Band I N If N NY14 1 ll I 4 I1 INN! III 4 N I4 N1 4 4 N1 D 4lXN N1 4 N 4 1 4 1 H U 4N 45 I D4 IP1 4 NN 4 I1 4 Ill l Y 4 N 4 1I N 4 N I 4 1 4 N 4 IIHN. . 'II N. ' NN .un I urls 145 i 4:3 Q2 , 3 gl 7 gm s ,.., 3 ,Y :I . I . I 3 I .- ,1--.. 4 . ,,,.,, I I I J 'iigi If I I W4 , tx M .y.,5f,,g:1lN.,,., ' 1 y A N' I I 3 I 54 'X 1 I, 14 ,V 4. 4 5, ,g ' Y I X 3 L, RN, ' I x. I-'P ' '- V I ,7 Ax in 'MQ ' it N xx . 4 4.,,, f..w-if " A K , K JI V ' 4 , . In IIN .'1'1'Ihll1I y1"II' lIIlII1'I' III1' 1IIl'I'1'II1lll nl' III: .lnl I,lIllI. III ' 51 lII1'1'1'lll'll'1'IlIIlf,fII'lIl1I N'l.'N 'ry il1'IIH' in IISlDl'1'IP2ll"lI. 1 'INI I - Iz1I' II 'I ' II'-IinN' I 'ln I .'INm'.' 'II IouIIrlII ,.ilIII1'.'. H " " 'mm of IIa. I IIQLIIIN S1'1'llI'1'1I Io IIN' Ila1I.' UI' III1' playa-l'x 2l1I1'IIl1'1II'IIIS urs' 1'oI 'I-lII'lIl1I2l1I1I1'1Illlll1'II IOIIl1'XiII'I1lll.'ll1lY1'III1'. pl'1'N4'lI'4I. I ' 'ps 1DI4III'I1'1'lI1II'llIIl IllRl.I1YI'1'II1'.'NIlN4IIN1P4I1I1I1'1I IIli. -' "u'. am I IIl1'Il' I iI1lll Iw'l'IingL I'1llIIIIl1'N 'IIIII zN'ruImIN' SIIIIIIS Nvrm' su-Il 11-I-m'ix'1'1I. 'III ' Illy IP'lIl1I of 25 pic-I44-II IlIlI.'I1'.'IIIN Nan- u. 'II 2lQI'lIll II1iN you' Io pruximlm' IlllI.'I' Im' 2lF."lllIbIf' IIl'1YQII"lIIl.'. 'NNI Nll'1'I2lI Il1lII1I'lf 1'X'IIIH. I'IIIxI1'1'll Ill1'lllII1'l'N UI' Illi. group Na-H' I0l'lll1'1I inIo u gr up IxIl1NS'Il 'ly IIN' NiggI:II1'u I4N Ilan-1' II'lIl1I. NIli1'Il ull 'alrn'4I all v'lriml. pm-i'II Im -IiunN RIIIII 1IilII1'1'N IIlI'1PIl,IIl1DllI IIII' 31-ur. IIIIII' um I aI Ninlvr lIl1I NIDFIIIQ 1'0Il1'1'l'I!4 wvra- sw-II N-4-I-in-el 'IIl1I vvry su-ll 4lII1'Il1I1'1I lay Imurpn-npI" 'lIl'I NIll1I'lIN. IIII. yvalr III1' IVIIIII IP1'l'.'1lIlll1'I ilN'IlNI4'4I IiI'I1'4-an N1'llI1lI'i. VIII! Na-rv msn -411-Il NN4"lI1'rN Im' at I"lsI IIu'1-4- yvur NI' l'niII1I'NI N1'I'XI1'1'. IIIII1' nl'Ijm'iIy IIIHI I!l1ll'1'III1IIIIII1'IIII'1'l'I'1'IllIII'1'lI I1lIP1'1'IIQIIIII1'I.0l' 'lw'n'1I. I,a-II4-rN xsvra- aI. an 'ur1Is'eI In IIN' ll-lXI1'I'2'Iil.1lll1'll 1IllilIIIhfIIlQ1 Im' IIN' ' --ml. The Mixed Chorus 1111111 11 1 II 1 1 - XII 1 111 1 1 11111- 1111 1 IX 11 11 ll 1 ll 1 1- 111 1 N 1111111 11 II 111111 1 1 11 111 tl11 V1 111 l1l 1 Il X1 1 1 II11 1111 1 N ll 1 1 1 ll 11 B111l1 Hx11111 S 1 ll 11 1 1 1111 Il ll ll 11 1 1 1 Nl111111l11 1111 n 1 ld N1111 X 11rl1 and P11 rw Daw 1 I 21111111 U11 NX 1th 1' gnhafsn " ff 0600 1111 I11111 111. H llll 1 DI 111 Ill 1111111 1111111 1 1 fl 11111 H1111111 lx11 1 11111 111 1 ll fl Il 11 It IH 11111 1 lll 11111 111 lll 1 1 1 1 HY! fl I HH 1 I 1 I' 11111 11111 The Red M111 1 R1 - N 4 411 4 - 4 . - 1411 1 4 11 - 111 4 - 1 . - 4' 4 1 - 1 ll 1 11 1114 1 411111 114 11111 311 l1Il 1 4' 1 11 1 4 P1 Ng 1 If 1 1 - 4 4 411- - 1 - 4 ll 11 11141 414 IIN - 1 1 4 l IOIIH I 1 ll 4 N V' H llll Nl 1' 4 H N 4 I d S1111 1 I ll! 1 1 IW 1' N1 ll H H 1 S1 1 U 1 4 4 N 1 41- - l'411l1 114 1 CC ' 97 111- -41 Nlill. il 1'1llIl11' 01D1'l'il 111 11441 il1'1S. 11 11111' 111' 1114- 111 V4-sl s114'4'4-JS4-p 411' V1 -1 ' 111'l'111'l'1-S 1'2ll'1'1'l'. 111 - 111411 is 1D11'1lIl'1'.'11ll1'. 111' '14-114111 111 11lll1'.' 114-' 1z11i4'. 'III1 11 'llllI.'11'111'1.11 11111. '1'11-.-4-4-114- is 111111'll111. 'lIl11. 111 1114- .1511 111-11l1' R4-1 x1111.1111Il 'lll11 K141..'1'1 1414-1 1Il' D -1 1 ' .1 '- W1ll'1x' r, 4 1 11 -"1141'11'41 11111 111' 1il1x1llrQ S1'l'Y11'1' 11111 14- '1111- 144- -1 -1'. '1'1l1'y 111411 141 9114- G14-14-114-11 1-l'1llll lll'll'l'y1IIr., 1114- 1'1lV1'l'l11ll'. V1141111 .'11- lis- 11k4-S. 111' 114-111111g 1l1'1' 141 4-141110 111111 C2l1I1il1ll Yun 17121111111 1IlS11'il11. H4-1' 1111114-1' 41v4-1'- 1l1x' 1114- s4'114-1114-Q '11141 1414-141 11l'1'11'1l1'll 1ll 1114- 111111 1411' f2l1.'1x1'1'1 '11g:. 'l'l - ' XIII - '1 '11 .' l'1'.'1'll1' 1l1'l'. 111 ,114-1 ll 4111 is 111 1'4-21411114-fs 1'11l' 11l1' 144-1111115 11111 11l1' l11'i4l4- 1l'l.' 11411411. T114- 1.lll'. Q 111114-1'4111'4-1's il l'1'NN '11'41 1'1Il' 1l1'l'1'il111lll'1'. 1141 '11141 K141 ill'1' 111'.'1 111.rQll1.'1'11 11- 11ll1.k 511144-1's. 1114-11 1111114-111' '1.' S1l1'l'1111'1x 114111114-.' '11141 Dx 11-1: . X11-' 411-4- 1414 1 1114- E11 '-1'114 ' 1ll'l'1N1'.' 111141 1'11'1ll'S 1111 lll1l111'l'N 111 111: 1w11 1"1y. 111- 1 v -rf 'll'1' llll111'i1 111141 1'Y1'l'y111111y is 111111111 -1: 11l1' 1'llI'1il1ll -1 1 . .- .1 The SCHIOIY Pla XXII '1 XX B 11111 IJXIRI 111r11I1111 111 I111r1 1 Ilfngvs 111111111 111 Inn Rath 11n11 11111111 Xfllll I4 1 I IIXI All 1' 13111111 Sllfflb llllll' Illlfll S11Ir11 1111111 11111111111r1 S11!r11 I111111 Sutra Dr 111111 r R1111111 1111111 1x1r11111n11 1111111 1111111 1111111 I1111111 Dr 1'r11111 111 1111. 1111 S IXI' 111 1 1 R1I1111sI1111 1 1 Bl. IIIIIIII SI1.111.1I111111Ix 1Ix Ix1II1 R IN R111IIx1 1 R41 R111IIx1 1 .11111 s 11 1 11I1 1 1 1 .11 1111 II1 1 1' 111111111 I 1 1 1 sus 111111111 ll U .1111 1 s. 111111111 A . . . . .1 1 111 Il 1 11 ss 111 ll s . 1s- 1 . 1 s 1 11 . - .11 s 1 1 1 IIQLQ s .11 1 ll 11' ll 1s . . 111. . 1 11 1 . 1.111s1 1 1111 III s s s . 1 111111 1 1 1 11-I 111' I s s 1 1 Il s 11 1 1' . I1 . s IN 11 II - 11I 1 .11 It N s N 4 I I . . GNIIJI 111ssI1 .s 111s 1.1 .II 11 . s . 4 1 1 Q Ill 1 s N . 1 s .1 IIN II F0111 1111110 "IH Ii H ,LUIV q , IJ In "111 I' 1 ' 1 nt il is II10 sI111'1 111' I 111 .'..'I1'I'4. Y ,I ' .1 " Ck I' zgi IQII - I i1 I111'1- II11111 with II11- Q'lIllI' t11II - ,, . . A l l, D' ,. Ill'iIl. 01111 11l' tI11- :i.'t1'1's. II'll'2'l. is I'1"1iI '11 I , , V ' ' , - ,Q lI': II11- 11tI -1'. II1' .,'.' i1-. is ' I 1:1 '1111'I 1 .'.' 1'1'li1'1 A H I bvulnlwr 9 'md In A '111I 11:1-I I11 gL1'Iti11lg 11'I1'1I .'I11- 11"1 Is w'II Ill str ' 'I1-I11.'111'z1k 11I. But lt is II' 'z II 1 11111 g lilil lI.1s" 111-' ll 1 1"l1ll'j I111 '.1.' '1111I is '1I11111I I11 '11'1'1'ff---'111I 1 - '111' 111'11'1'i1-s A- - - -lm 111. ,ul I11- " x1 II11' 11111'1' " I- I .'i.'t1-1' t1'i1-J I11 kill Ill'l'H'IIi. f '- V. Y - , ljpl ..S ju. , ,fri 'Ill I II111 11II1111'. Ii11I' ,Q I11" with il 1'1-1'11I1'1-1' ill I A , 111' I' 1'11'i I1 Il4'I' for it. in .'I1111'I11'1I 11111 111 1' 11 IiI1 . - - X11 " I,1'1'1'1 l- . , , , . ' r ' 11'I11-11 II111 gun IS I11'1'1I. H1-1' 1111111I 1-11111-rs I1111'I1 I1'11111 -D ' ' ' Dal' I I 4' I II11- 1'i11I1-111'1-. 'lllf 1111 Ii1Ii1 ,g 111 l1'1'1'111'. '1111I I111' N ' 'I ' ' -IUWII "HIFI I111' U' 111'11'.' II11' girl Ii1' i11 I11'1' 1'I 1'Ix-sI1111l11-1I ' " .I - - ,I ' ' ' ' 111i 1I. Ilt'l' .'111111111'1' w1'I i1 If 1I' .Xml II11'11 in II11' . ' ., - - N llulri.1 ' . .r 1i1 I 1111-11 11I' Zl .'llllllIlI'l' .'t111'111. .'I111 1111"1k 'IIS 111 I'111I . ,. - - i I1111's1-If 11I1I 'IIIII II11' 11'I111I1' w1'11'I1I l'Il'lll:Ll'lI. SI11- I ,. V Ii11I.' I' I 1' 11' Il'l.' Ii1'1I 11I11111I II11' 1' '1- tx 111' H - ' ' II11' I'1.': II1' I -1' I111'1'1' 111'11'1'i1'1I II11' si.'I1'1' 'IIl'I I' ' - ' 'I' R II 1Ii1- I: IIl'lI II11'1' Il'l1I il son 11'I111 is 1'1-ry Iikv III' - ' ' ' ' Shi' I'3'I1 'VI fz1II 'I'I1- first I'a11'1- SI11- '11't11'1II1' s1111s is tI111I 111' . ' '11 - - II' 'I ' 'II -1' I101' I1111-1".' s1111. who is II11' i111'1gg11 111' I Ia Il4'I'. I The Sophomore- uuior Pla wfhe Little Foxesn Hy l,illi11n ll1'llll111l1 111111 1 . I 1 'IIIIIH IXI1 lN4"'llll1 . ll H1 1111 II1 Xlllllllll 11ll1' ll ll11r1111 Uvur If Illllllll 1 P IIVII mm Ill Il 1 N I 1 N 1 H N 1 .1 llll ll NN NNN. , 4 41 ,.. 111.11 . 1 , K ll" 11 111 11 1 1 1 ll 1 N , 1 N K 1 U N C .1 1 . 1 N N 11 N N ,N 1l1N N I1l111Il1 N 1 . Il l N 1 1 111 .11 . H1 N N N I1 N IIN 1 N N 11 -N N f'1 II1 Inu! 113 I 1 4 1 1llI I 4 x 1 1 11 Ix Illl 1 1 . 1 N 111111 I1 I H I X I I I N I11 1 N 1111 1 Ixl11HSl ff .1 111 . N N 1 I 1111 ' l I N 1 N 1 . H U N1 IIII I d 1011 Ill I 'I' I IOJII I Ill! Y l I1 III l 1-illol - N N H I III I' ll . . 1111 1 N ff . 1 1I1 .1 N N 1, I . ll 111 . N l 1' ll 111. l 1 11.N 1 1 UI N x.1l11 ll I11 1111 11 N 1 1 1 D111 l1"1 I3 II 1l'1 I.. Il11xp15N SUI I IIICS .I IRS ' ,.' - - - .I'1l -I xi1I'lI4'I' I'Il1IIiN I'1N11I1-5 il' " - - - II1-V xllll Iglllll Iilz ,I1-'111 II2lIxl'l' ' - - - XII Il'1'N Ig'lllIx1'l'I ,I111 I,111I 1 il' . Y' Il ' - - - Nil ' IIIl2ll'lllIIlll'f I'iIill11r IIy1-1'N " - - - II 1I1' I11lil' i1I'lI I.1'iN11-1' J' ---- II1I -rl I1-in IQI1 1r1I I'Ii1I1II1- V' ' - - - IIi 'Il1ll'1I IIl'1'l'1IIIOII Iii 1Il1l1'1I II 1I11- I1 'I ---- I.1111i. IQ11I11'1'1'I1l ,I' 'N Z' 'g:I1-1' li I - - - II1I 'rl 'Ii I1-1' II1 I1 -l'1 II1 'r fi I - - - - Ilill Ii11I11'1-I1I1'l' IIill'1lI4I I111I1-N I'i1'l111'1- 11 1'Il111'll1illg Il111ll1- in II11- 5111llI1. I 111 I.1'll 111 I11Ix11 SIISLINIII 1s111'1I1 11I' I111l11IN I'1'11lll II 1l'1l1'1'.N 1Ili.' 111-'l1'1'I'l1I .'1'1'll1' 11111 II11- l1l'11.'l11-r11l1N. 1I1-N1111li1- 1I1-1111.11 I111x. II1 '- 1-r. ' '11, 1Il'1 I11- is 111 I11- II1 I1I1' 1'1I I1 ily I51- . l70.'.'I'.'.'. '- '1lII N1-I11-111111111 NI1 'I-Ii11-1I, II111'1l1-1- Il11. I1i.' I11x I1r1111g1I11 111 Iilll. Us "11'. l'l'll1'I il1l1I 1l1'r11'f11lll: II1-ll'N1Il1l11'. I.1-11. -AI IJIN- 1'1'IllQ, II11- IIH'I'I. I11- il'111'11l.' I i. 1'iI'1- 1I1'11 I11- 'IIII 111ll1ril11'il1I1-1I: Ii1'g1i11'l. 1si1-I11-1IIy 1-I1-11-r: 1-111-Il I11lN 1siII1-1I 1Il1- I111111IN 111 II4'I'. II1- l11'111l1i.'1'N 1 .'1y lryi 1. 111 11ll1wi1 1Il1' 1I III 1' lIII"lSI. lll -1-1 11111I' g,'I 11Il1-1Il1-It. "II'n,, I11 ' . I' -II.-. I11 'Ivy i1l1i1l1i1I1111-1I Iii1'1Ii1-. wIl11111 II.'1"lI' 111-I I111' Ii1'Ql.li l'1'1'2lIIH III4'Il' 1I11l11l1y l1111'1'i1-1I Iif1-. -' .-ll" I1111' IiilIIl1'l'-S 111111111111-I1IN: 11iNlI'l1I xI1'Xilll1Il'2l. II111'1l1'1' 111 I11' N11'i1'Ix1'11 IYIIII il S1'Y1'l'1' 11111l1'Ix. H1'g1Illil H1-g:i1l11'.' 1I1l11gIl11-l': 'l111I II11r'l1'1-.11iIill9 Il11.'I1'lll1I 111' l'1'I-Il.'1'.' 111 l1rillg Iliy lll1-1Ii1-i111- I'1'11l1 1N111i H1'QLIll'. I11-tw 11-ll wIl111ll Rl Ill'1"l1'I Il11.' 1-Xi.'11'1I Iilll' Ilul lllgl 1Il'll III1' 1'II'11l'1 11I' 1'Ii1l1I1illgi lll'ly 'DH' yp. ,-S. TIN. Vonfiim in ilnn. lin... INA. 'HTH H l.,.,l I1l11 I. IIVUI'1lI'1' 1-11II1111.'1-N. 'I'I11-11 I'I1',,ill'1 I I11' 111- IIN IIB' Ifvnic 1llllI1i1i11ll 111 1-l'1-1'1 il 1'111111ll ll1iII. VIIIIG' I""' I'l'111Il1"'1 illlf- wills I""' 731: 'II' 'IH' I'l"'I""5' - .I-K Still l.H.lx gjgqyqm U, 1.mnI,h.U. IIN- IFZIIIN- ill. I -'l1I 11I II11-ir 11I1l11ll1-1I 33 If3'i. I11' IIll'1'ilIl'lIllj1 . ,,. , , -. .. .'- .' .'..I, . .-.1I- 'lv 111 . IIll.'. III1',' Il11l11'. s'lII 1'11lll1- Il'11lll II111'111'1-. In H H 'lt Ill' H 'IH H' NX' IH """'1" H' Hd -' . . . . Ii- I II. II1- Il'lllll 1"1I'lI I11' I1i.' 1'l 'till ' " '11'Ix. ul Il' II11-1-111111111-I111.11l111I11111111I11-1111111111111-111. I 'N 4 I, ' li " 'WII11 'l. 11 lll'11l ill il YS'II1'1'I-1'Il'1l1' 1I ng: 1111 .1 II1 "l1'1' iN IN'.'l'I I11 Ilix I'1'IilIIX1'S IIl1' Iil'.1 I PIII' N111i1'1-11,1-'fn XI1- ' I'1 lII'II1'h I11-1' IllUIIl1'l'-S ' 1 '- 11I' I11. I111 --1'111llill1f. IIIII l'1'I.lI 1-5 111 1'11llll11iI Ilil1l- 1I' III Illll' Il1'l' I11 11111111l11l1'i1lg Il1'l' Ii1l11I 1I1' 1'1r1111'1- 1- I , . FVII.. Il1'.'l -r1l111I,1-1111111I Ili: I'21III1'I'.II.1'Ll1'. l1I1lll I'11l' 11ilI1 I11-1' 11I1I ll111'N1' X1lli1-. 'V ,-' . The Iunior Cast The Sophomore Cast 51Ill1lIlIl1,Q I1 Xl I N1 111111 Ill, N 1 X 1111i Debatlng and Forensws 1111 1 - 1 1 - 1 11 11111111 111 1 rmr 111 ll -- 1 1 I 4 4 KN N 4 N 1 1111 1 - 1 111 1 1111111 111 1 11 t 1r 1 X4 1 N1 1 ll 1-- 11111111111 111111111 1 1 1 111 -11 Xl 1 11-1 lllll lll1 I 1 1 I1 D dl P I I N N N 111 H 1 1 NN s 411 011 5 1 ll U! 111 1 1 1 lllli 1 l1l ' N 1 I H 111 10 I l 1ll 1 l . K 1 111 II1 1 1 1 1 11111 1111 ll N 1 11 11 1 1 , N 11 1 1 1 - 11 111 1' - 1 1 1 1 1 1 1 - 1' 11 1 lllllllll 1 1 1l1-111111111 I1 11111 IN 1 11111 Illll sl111n1-11111 ll r1-p11-11-11111 1 04 Ill l'll I1-1 141. 1x1-ilh. N111 11. 11. S1121-'I' .111 '-l'l'. 1.. 110.11-ll1111'I'. Q. N111'l'-. 11. 11111.-1. Il 5111 H11-r. 13. 11111. X. 1,iIl'11ll'llll'l'. 111. 111111111-1-1 .1. 1111111111111 11. 1,11 11-. 17. N - I.. 1 .M 111 1111- " llr 11-'11',. 11l1' 1'1. 11. 5. 1111-1-1-11 11111 U1 111--1-111111-1' 3. 19111 111- 11111 'I' .1 1 1'm..n,1i1-, I11'11p:l"1111 111' 111 ilf 111-1-I' - .H-51 ,Hg-1 111l1llll1l1'l'U1.110llllll1'l'l'4' fl11111.'111'1-11 il 1"111i Sl -1111 whm Um. N0 ' 1 I to luv... HM, .X ...D IIN. 1llL. 1-111111-cl 111 11111' high s1'h11111 1i111"11'1. "1 fl -1111 :1l1iP1'11"1111-1- 111 1-1'1 .'.' 1'1111111. '11111 1'111'1'111111'. 111' r1lI- im' lhlnm'mm, will HN: tlU'lh'Tt I Inf.. Ihr 'fl' 111-111s 111111 1h'1l 1,111 '--111'-1'i1'11iz'1l11111-in-111-f11111v 'iw VUl'rh.F1 M Rnhllv' ' xlypllqulwh N 'W' 'UI' Im lx 4 Ilwir l.uN. Hun, midmwv in ll, 'lm ll 'I 1 'll'11I1'll11'l"lll11 11111111111 Nl11111g11-1' 111.111 1111111- 11111111-1 l P , ' - l'1l 1111' 111' N111-1111i11, lllllil 1-11111111-11111' 1111' 111-111111' "11'1 111-1 1111- lll1'1'1lllFS 1l'l11 1l1',llIl. .XII 1Ill1Sl111'l' lllI:l1l1 ' h'1 - 1-1111-11 1h1-.'- 1111--1' 1,4 01,1111 1- 'Illl in IZ". 11111. '111111"1-'. 1111- 111l1i1- 1'111' 111-111111- 1111s 1 111' Y111l1 1Il11'l'1'i1 1111-11-'-'1111-: "111-f 1 -11. '1'h'11 1111- 1 lvIl111'l1 X11111111s 5111111111 N1111 111- 111-". -11 111111 '1 1'11'111'I'i11 11111-111 111111-1111111-111." 11 1111- 111-grin ' gg 111' 11l1' s1-1-111111 sv 'S11'l' 1111-1-1- 1s1-'1- 111-11'1- 1-'11 11111111-P 1111' 1111- l'I.l1.S. 111-11111- 11'1llll. 1'11' '111-11 111 1111 S1lil1.1'l'. '1'h1- 111111 1-111- 111-- l1111 -rf 111-1'1- 1llI.'111 1111-p111'i11g 1111' 11l1'1l' 11111 111'111-- 111'1'111'1P2l11'11111l111lI'11.'11' 1111111 511111111 111 1'11'1Dl' 'lI'f. '1'1I1'l'1' 111-1'1- l'lIIll1lI'.' 11111111 1h'11 1111' 111-Il-.11111': 110114':I1' 1"111'1-11.'i1' 111-'1rg111- lIl1:.I1l1 111- 1'1'11Y1'11 111111 112111 '-1' 111' 1111 '11'1i11- llll'Ill1N'l'. U1 ' 11-11 11 1-1111- 1111 -11 111 Ill'l1lI1'11ll lll1'Ill1l1'l'S1l1l 111 11l1' 1'1- .11- 1'l1l.' 1"111'1-11.'11' 111111 x1ll.11' 1.1-11g1111- 'lll1 '111111' 111-1'1- 'l'l1- 'f- ' 1 , 111'1 1- 111 1-1111-1' ' l1'Sl' 11s 1Il 1111- 1'll'.llllF sl11-1-1-I1 ,-.- - ' h- - 5 - 1-11-111s .'Il1l1lS1ll'l'I1 111' 111-11 1.1-1114111-. l1l'l' of II1' I, 'lr ll ' 1111. " 'F-1.1 ,sf-M wh 1. . J ef 1 Qn y r gg -, .ht 'Uv Q' .Aa-3-gg fha-.1 IHI I IE I Wx is QXISIIE,-mf 'CX X 'N Y ,Q I B Ik, X 8 '-N xxx ff f x LL 9-O' ,I I ff N Lf --..I f v -I 4 yin! X 1 X LEX. x , .4 - X I X ,. .43 A-ff f ki ,-12111,-.V ,gl QI. If ,, -,x xr J . X If 'gf f AL ' ' I I , I I Q -"5 'I f K ' f .' V ' ' I , ie- x .,, l 2 P Xu.-:r I R 2, u V ' 5' IQ' v , - " :f 1 I I ' , " Iv Q! ,I fl J f I ' xp I, ' X N- wg,: .p'iff ' I , . . ,M f : I1 I , .-5 T I, t- Fil agjp' P - N . 45 " ' ' I I I -1. -I X IM i t A . I ,ix - Q IQ," ., - x x 1 .. sl ff,-3 I Aa! A f , 1 " , A ' +- A Lx K f N A. - Ny, . 5 -. , 1 Q H ix ,' N . r 4 X I I Qt I X.. pi X I -K P I x K , - f- ,,', ff - IXXXQX ?'k ,- 451.141 was Var If Football Squad 'IBN M44 111 441.144 Mag it 1411114 may 11-141. M4-iff' 1' EZWAZQ 1. 1 M M14 1,441.11 if.-.114 5235+11- ,us 'F' IFNI I14144 4 441 4 lIIllll4 ll 4 4441144 441 4 1 '14 I' 4 .1114 If I14 I41444 HI1441414 44NI1444g1 I14 44xNI14444g NI44I1.44144NI1444gg 4I4.1441I14 I5IIlIIg l,41I44414I14.1 I 4ll IINII III IHII4 1 XX 441414-NI141441 IIIIIIQ 4 14r4 14144 5841 IE 444 X 44444 4 4 4 4 Iuur 1 44 I Ill 4 44 4s114 441 N111 4 Vars1t Football Rewow XXUN 9 S NHDRIS 4 4 " lf' I N 00 4 Il 4 II4 N N N ll 4. V N 04141 'II Il 1 ll II.41sIxN 4.441 IIIIN N444.4I4 441 N1x44441 41.4 W 41 I1411s14444 441 4l1.4411I144-I144441 Il N1 II U I5 ll I1 'II 71 tl II44 II.44141144 II441I1441.44I444141 N III , I1 41 XI4 IIIIX lllllgl 414444 41.44144 N .1414I I41N441g I1444 414 1 4 ,. N4 .4N4144 11 44I4 4141Is 44441 N4.4444 4N I441414 I.4N4 X4'4ll N 44 4 4lll4I .1 4 I1 44111 N44441,u 41I 4 I4'14 ll 44.44114 N 441 4144144 44 4I44 II.44441144 N441414I N4'441414I 444 III4' 941444I4 I'4 4441 I 4141 4 I4 441144 I44 41II4 IIH4 II14 II.414I4N l4.44I4'4I f.I4.4444I144 lung In 4144Ix I41444 41414444N III 441 IW II. 41 41414141444 III' N44144 4I 4144Ix I141414444N 41I.44 lllgl II 4444 4 N4441444I In 41444 41414444 XXI1444x Ii4g1I44414444 I44I 4I44 I4 444.1114 N N44144 N I414 4I44 N4441444I14.44 1s44I1 8141414444N l41II 44444444I 41141 44411 4114 lllII4 IN I414 II14 I0 I8 N4 .4N4141 I41 ll 41I. 4 X4 4N .4444I I4441 IKIIIX 1sI441 41444 4I441 N4114fI4 ul lf , :11 ' V I 4 444 V g., , ,ir 42.14 N W. X, I 5 -uf A 5 4 . 4 4 A 15.2.4 . 1-14 421 f3'L.3:QN1jQS1,x. ' ' 55.4 Q , 53.5541335545 , I 'QFNXN 53? 503111 757393 ' kiwi. 7154, 753+ ---- -1Q15 "bIm"'l ff I' 411'1 1 f1H f V5f55 f3"if!11, l I T1S4?"f'fw "" .-22,2 ., , , Im ,M ml . ..:.V , J .M , ... A 4 I fy, ,, 4.4 A 4 1-' ' N' 1 -4'4 -4--'- I " N 1 'W , W I Xa ' 'V . fi pc 911 4 . , I 4' I, I ' 1 fl I"' .' ' ': Il. fII'llX4'I'. II. 141N4. II. rllllilllilr. fl. I,4-iNl4-4', II. S441i4I1, IC. IIz1rlIz144I1. II. If' 4-I4, I". II'gI I". N414 'I. C. Mill -4'. S " I I' 44': ,I. IIra14Iy. II. Ix4'iN4-. ,l. S414r44 -r. II. I14-4 4141. If. II4- ' -r. XX. I'l0I'4'IIlilll. Ii. Si41441N4141. U. I.4141k -14I1iII. NX. I'4'44144-uill. 'I'l ' I I' ': E. I'lllIll'lIl2Il1. ,I. Kal -. Xl. ww: ' 'lx I'. IIiN4'. W. 5411ilI4. N. K '4'lll'j, R. XX 'Il1IIl'I'. I,. 5I4':44'4'4'. R. III 414I4'N. l II R41 ': I . IIAIIIII. I". NI:1rNI4. W. M1 "I1i41. II. II4- 'I -r. 41. N4- 1 . XX. HIlllI1t'l'. II. 1 4 'kl -. IA I. HI' I .l I 'lf 'I'I4 ' I'li4'I4 'II14'4',4'4' IIFII S 'I ,141I I II1 4444' -4I in illl 4'x4'4-II4-444 .'4'il.'Ull-.' 414'4'I'414' l'illIl lz'.lI..'. . . . . . - " ' . ' 44'. I"lII 4414 I14 I4144 11 .11 on Ol ' Jun 1 '11 1 lllIN 1 1 1- 1. 1111111111111 1111 11 - 1 lfl 11 1 1 llll 1 14X4 11 111 1111 1111 -I11 ff ll 1 8 1111 1l1m111 IIKNOXPR 11 IRXN N1 ll I S Ill - 1 7 tl x ll ll 111111111 bl 11111, 1 tl 111 1 It 1 'I In xxllll1N R1g.l1l111 1, 1 1 ll 1' 1 IIXNUXI 1 1'Nl' 1 ll ll 111 1 s 1 X lllll 11111 1111111 lblll UYII L 1 I I H 0 1 NUI IH x X I0 llll 1 N 1 V IH 1111111 111 1 1 N11111111 1, Nflllll 111 llllllrl ll 111 1,11 111 NNI! l 1111111 11111 1l111r'1111' 111111111 17" P' , I'1fls one int ' 'li l' ' tl11' lirxl li1111- ul i1r Q llirl . Wlr. li1'l'll'll'1l lI51'l'Ill0l 'l'l ' xl 'llltl Nlr. Fran 'is 4F "mln N 11' "" 1 l l -1l 111 ll ' xlwfl. Nlr. 'l'l11'1 xl , wh 1-'111111 l1'1'1' fn Camp Hill. l' 'fl 1 'l ' ls '111l- inx, llill lim-. wl1"l yi4'l4ll'4l only lK'll- .- , 1 2' ST. 9 ,- CL' l 1 l'l11ying: il flilj l11l1' ll!'l'LlllM' of 111-1 gr 1l111lf, 111- In ' WL! IC. ll. 5. lilllllliilll I1-11111 11111-111-1l II11- -11151111 ill im' '-f.ix1- ,111-. 1l1'l'1'11Ii11g Sl. l'll'1llN'ir l,I'l'1! 1.8 fu. - All -' ll F1-1r1'1-I1-ff lint 111111111-1'. 1211- ll1111l1 11111 1111 il 63 j1ll'1l l'i11-. l'll'1lIIlx NQ'iIil w1'0I'illf,1 II11- lirxl T. ll.111'1I11- 51-1151111 lllllllkilj in II11-51-1'11111l p1"'111l. III I '15 S' I : I' G"iwl"'m" W' G0 H'Hm ' E' " K C . Y 'UNL Fl. U uf' 'F imwl .hymn ll x N lf. B1'lIlillf1. ylillli "1' rw. f 'lv' gi Mr. R. ' ak" l'111'11lIx M: 1-1-'. Mr. li. ll1' all. Mr. H. Ii4'l'hl' l11v1111-511-1-5 f1'111'1-1l 11si1-1- in II11- F1-1'1n111l lllliII'l4'I' NI XXUIHICS Ml.. 11'-xXm,,m,L11m1.lH.,. llll ' '. U. ll 60 y11r1l j111111l , ' ' -. ' 1 ir1- 11l11l il 11111 ill II11- li1111l lPl'l'i0ll. Th- lm 1 l,l'1'll f1'11rf- 111111 ill tlln- l11-I lIlliII'll'I' ilQ1il'Ilrl ll11- ll111sl1 I'l'51'I'Yl'r. ,- ' Cl' T DELI ' I U llillllHl'I' lligl 111111 lla 1llil'lL't'IIlll 1'1r11r1'1' liv- Nl1'l0l'Q all ll11- 1'XlN'IIN4' ul' il tough l,4'l0llt' C1 l li1- 11'11111, Th- glillllt' 1111- lllbl. I1111 1111-r. 11a 1'l11f1- 11, ll11- 7 0 a1'111'1- imli-1111-N. H111111 '111' 1l11'1-11l1'111-1l l' ' ", 1' rf ill llll' lirft llilll. Rigll gg ' gg -' ill Ill' lil111l lllilllll' from II11' 1 jiII'll lin -. .fl lllll' 1-11l1'l1 lay llllllll llI'llNQ'l' -1-l up ll11' l1x111' lilllf. Thx lll'l1II - lt'1llll. 11lll1 llglll il 1llrIDl2lf1'll lim' lin' 'k. llQ'Nl'l' ll1'lll'll'1ll4'll l.ill'lllt'l' than ll11- ll: I 215 Ailfil lim-. llllIllHQ'I' l1111l I2 lir-I l 11115. l,4'll - T.Tl11- flilllll' 1-11 l1"'ll illl ll11111n1'r ill p1vff1'ffi1r11 ol' ll11- lmll 1111 ll11- l,t'l0lI1' I y111'1l li111'. ' ' " ' ' "1 XNUNI R Nl 1 MX Ullil'hNl5l R4 7 Ks P 1 1 N l,. lan N 1 1 1 1 ,I I I0 Ill llll ill 1 l 1 1 ll li l IIXNUXI-lx Ill 1 Ill D ill x llll gg 1 m X Ill I II, L 1 1 I IP lx Ig llll h x l lys 1 4 4 1 ,. ll Mlllllllll' pu I, 4 l Il 1 'Y Q I I nl nn ,. I H X 1 I K ll tk " 1 lll ill l -' ' wx - UNONIR l Nl! il rum 1 ll Nlgllllmx - I1 I ull s " H slx 1 Ill " 1 N II F N bl N l' ' U I4 N Q lin r- N4 IX lllll 1U 1 I , 4 NX ll tl 0 ' ll Izjls tuo ll C Q50 Sllll'l'l-:Nfl l li L lv llX P lfll 0 CII f'.' ' Q lil ln lln- lll'Nl l'0Ill.l'l'4'Ill'l' g.anm- ol' llu- y4'1ll'. IC. ll. S. on 'l'ln- llluunlu-r-l urg ll"-ln Svllll Trojun, lrrrlu- lll' lllAlN1lllx.:lll 6. Sruring Zfvpninl- ll1'll0l'l'llll' lmllllln- XllI'Nllf llzmmo-r lliglll Xl1'lll'? -l 'ing ul lla 1-1 mv- Ivy an I3 6 fl-url-. maul- may lm' lll- ht'l'0ll4l ll-ann, mlm lurm-ll in an lim- lwr- 'I'I1i, uin1-ngllpll-ll:Ill-'l'mj1m-lonil llu- lfm1l'4-re-111-1' C' un. lm' a 'Q-. ll: llllllll. l'lllllHll'lx. I1-ll lll- -m-urn-r- will l-4 'l'ln- N'glll:xslx-. in lln-ir Iirxl uppe-urulll-v :many l4l'0lll lln- Imllllf- Nwlil P"4"""l li- ill llllllrl' ll. illlll llul Xu-l 0. lrllll' Qlflilllllli. xpn-nl llll fl ol' lln- llrxl lxalll' uilll lln-ir lrzwlw lo lln- xxalll. 'llllI'4't' llllllllllI1'I'NlPlIl'g1 Qlriu-5 um-rv llallln-ll infi I- A Im ll 1:I4l'I"l'xSHl 1 L I3 lln- Ill fiIl'll lim-. gn l'llll"lll llriu- -1-luring. Un ilu- lirfl play lr nm 'l'l'llll nge- in ll 1- -n-1' ml llnll' lion l":51'l' lrrnlu- loon- .X Il -lu-ll ln-lx on il llflllll-iIlll'l'-l. ll. alll-mpl prmnln-al I-M. 72 WHL mul H 1" ly. TIN. Hsu I , fm . In IHIVIM N. -'Hu llle: al' in nl' xivlory lor llln- Nwlllllli l-. llumnu-r -1-on-ll ilflm, ll IT NIH' thin, lu'-- in llu- iniliul In-riull. ll'gLlllmir1- gui 1' ml-r from ilu- I j1ll'll lin:-. illlll ills-nn l.:-ifln-r rulvlling il ,Imrl gm-F in ilu- X144 'll' llll- B1ll'll1l1l" Nil- lli4'l1'1l Ill' UH llll' lvll 'l ,- illl' -ml lm-. XXIIH-5 ml,lNl ll,,- .fm 0. ' ' P im., llill 'ivlnl -i lv ops-ning nil-v Inlv- in lln- llllllllllll'I'bl lI'g Tl I. 1, I I lx , lv0l'Nlll'1l null. XXI 'lg Rl,,lllIllll'4' -1-ore-nl l.I'0Ill llu- I. lilll ' -lla ' l'i 'A '1' -l' ".N' ' " " l. . . V- V1 . I ll' 'l 5 'mg l lm 1 lm 'H mn' lm ll' Um' hull-nl ln aulll lln- mm! un an Ima- lnuvlx. llu- lrnyunf -1 'lll i lll ml 1 liull l nun xslx mi 'll' uw ll 1 'I' ll l ' li 1-f--an 1-' .gn :Ho -- 11 1-' . . . . . . . . H lf I I I l ' L E 4 ' llw llm-.lv on un ull Illgllll. look lull Ll1lXilIllllLl1'0l llnf incl. llllllllN1'l'h ull- fa- 1-uulql nol He-I -lflI'l1'll. Llllll ln llln- llllI'lll , . . - , v , 1 - 1 . V U Llllll non llln- Lllallllplolhlllp ol lm- 51 ll ll'llIl l.HIllt'l't'lll't'. quawle-r 1,1-llyxlnlrg -1-url-ll ilglillll. l'r:mlx lXl'iIll lvlm-l 1-ll lln- lrp for lll1'Q'Xll'll poinl. :xml llilll0N4'l' lligll mon il- lill -1- alll Flminll E-Ylllllqg lln. rnllgzlll-,l null lllllflllvhl Uf lln- yn-nr. H X b FH ,N VH' l ,NIH X U , -l , . , ll, 'V 'I 120 MRC lx' 151 'llll ll lil 'ing ll1l1'lx xsilll pll-:ly ol' lilly ll- " la ls l , , lm ll-ml ml-r llulumlpin in an nlm-4-1ml'1-re-m'1- 4'0llll'rl -pa 'lu-ll In lln- ,Q-1-mul 51llllI'll1lN lllglll Qlilllli' ul lln- -4-small. Ilan nl-1' - . . ,, A . , ' , , , lay lun" rum. l'ramlx N4-all worn-cl ilu- llr.l l.IJ. on :l .20 lllgl lll-ll-ull-ll lln- xl-rx lamu- Nllllfillf ul lVl1'l'll1lIlll'rlPllI4g ,. . . . . , , , ' . . , ,, yaurll 1-ml run. l1IQllllllll'4' l'2ll'l'l1'll lor nhl- -a-1-mul wore- on .1 20 ll. XXI - RI,llllllIl't' hl'0I'1'lliIll ul llzumu-r - IH llllx. lllo- . . A, ' , , , , Il fill'll l ll'lx. ln lln- rl'l'lll21l lN'I'lU1l llul Xu! l'ilI'l'lQ'll .ZZ Ilan F haul lln- z llxa lz1,.1- Ill lll'-l flnun- Ill .f. :xml lxl1'l'll1 nl4'-- . . . , , , , f2ll'llN llll an Flulue- ol l,llH'I'lj play. Ill- wore-cl .2 plug, lull-I' llll'Q., llt'Nt'l' Lol ml llunme-r le-rrlarx. an ll'llllllQ' lo llu- , - . . . . . .Y . I f , I f I VH I, ' lrmn Ilu- A ynral lim-. l',1ll'lf Ill Ilu- lllIl'1l pl-rlml Xllllc-5 - - 5 - 1 l - ll-. . . . . . . H H nl ll ll U H H ll llI"llllllIl'l' wl up llle- lmnl -1-naw null: an IH yurll -lillllll ' nn Hmm'-r lll-H-lopl-nl lun l.I'lllll1'sw llr' 1-N in lln- nl - 'ng punl l'ul'll1allinll. lclllll 'll-all llll'l -ll for lln- h1'4lI'4'. lll -1' -lay pl-riml. lvl Llllll 10 fifllr, ln lln- Nt'1'4lII1l 4lll4ll'l1-r llll-5 pu-llvll gvllillgl ull Ilia- lllIll4lXl'l' luwlw inlr lln- 'l'0l'lllQl url. Vl 'lm-y ox -' 114-1-. illlll rc-pe-alll-ll in 1'll1'll ol' lllv lllrl lun 1Illill'l1'l'r. mllll-ll alll lllv IN inn lrom plum- ll-Ill. XUXIC mx umm I I5 X 1 P I III I 1a I I 1 X ,, 1 I II Il 1 I 1 IIIH 1 I 1 ll lg, 1 I II I x I X4 I II 41N I ll I XIIXII IIFIIHIIII u pl 1 I1 4 1 11 1 llI1N I4 II 1 0 I ,. Ixll I 4 x " xl,11Imn1 Il IIIIN 11 I I 0 I l It I 1 Ill Ix XIIXI ININIIIIIII IIIIIII I I X I X l I. ll ll! IXIII r- Nlllll 111 Hll I 111 1111111111 11111 1 II I II LIT II-IlII,lSl,IC II N1'Ul'1'1I IIl1' IIIIFI II1lIlIHI'I' 'l'.II. uIII1'r il 312 5ilI'II 1Iriu'. II. TIN' H: IN Rilmwml 'ht' Th It .inn Illini lo IIN' tum. A lI-1I1I11-I'..-X.'I'.:I'l1- rI'4'0lllI NI'lIl'l' 1'a1lIl1' Ill III1' lIlir1I p1'l'I1r1I UI 'I' ll XIII -r '1 Nl'lIl'l'It'sr Iir-I lll'l'IlHf: IIlIl'IIl" xsIli1'Il ilu- IIIIII IIIIIIIIIIII II IIIIIII IIIIIIIIIII III III I II IIIIIII IIIIIIII I III H4 'i ' I U' I'-J A -I I E I Al 'I I -I H411 In-I, gml III1- -4'IIl'IlII,,'C run Ivy II ILIIIll'l'. who A 'al II I IIIIIII IIII II' IIIII I IIII IIIIIIII III IIIIIII III IIIII IIIIIII u1I1I1'1I III1' I'.I.'I'.'l'l11- XX :uln'NIv1n'1v Nl'0I'I' 1'nm1' on al fill QAIIIII I'0l'l'II IIPLIII IIn' PIIII 1rII IIn' N1'1'1 n1I pa'ri1u1I. IIIIIIII IIVIINUI' 'mv hm' in lhll gillnl. I llllII4'lI in an paw- in III1-1-ml mm- In 1'Iinmx il 315 j1lI'lI 1Irix-'. III I If Iiigzlxlmira' a11I1I1'1I lln- m'xI In 'l'.II.'-. along si In 'l'imN Ilmlmvr Iligh 4'lI1II'lI ii- IHIII II1r1lIl:lII wax- Il. IIIII1 III- Iir-I II I'.X.'I'.'-. I'Izn'I IIIe'zlI :l1I1Ia'1I IIII' Izhl II:nxIx -1-m ':-, IIQIII - IS1'I'I' IIQIIVII an illl :ux1'I'a121' II'lIIll. uiII z1u'x'ng:1' vx I.1I inf' il IilI1'I'1II frum NNI. .IIIP Iirmly IIlINr1'lI IIII' 'VB IIIIII I"'l'II"""'- 'VI'-'B IWW' "UU 'I5iII"'I III "WTB 1""'I"'If Im In Inl. I'IirfI I In- 511 1v1I II II. uilll IIurIiNI1- lIt'Xl'I' iIlI'1'iII- 'I'lll'4'lI in ull1'. Ivlll IIN? I""I" ""I"'I "l'III"""I"- Ing. IIIIII' 1I:'f1'n-ix1' play 1nlI IIII' Xiglllllanxlx Iilu' ual- -IMI- Illll Iixlg. III II Zll I .I I II ,I Ill Ing 1vIII Io an III II Il I1'u1I in III1' lirsl 1IllRll'II'I'. IIAIII nvr 1I1'II1'alI1'1I II1'rxIl1'y III T. IIII11' Iir-I N1'4lI't' Nam Highl- miw' VIIIIIZIX il Th y4u'1I 1Irix1' uilln ll I yard Imvlx. Nmil run t 4 III1' 1'll1I IT y1u'1I- for II ' -1'1'IlllI N1'1vl'1'. III I 'V a I1I1'1I I vIIl II1' vxlral INIIIIIN In run Ilia firing I III SIIIEIIQLIII. IIIIII' 1Inir1I I , f IIIII -1'ure' Villlll' in II11' IIII '1I p1'ri1v1I uIIlc'r IIIAIHIIAIII Rl'II'Il1'II- I I Iuulwln l'1'Illl'Ill'lI II11- I'Ix 1I'II 'IT yamlf. IIII1' Ilgml 5 INllIIIl'1'II 5 IIiI1'Ix, 4II'iwill:: MI BLIFIIN. I'I'I -1'1rril1g1 on ll lim- I l1'Ix. . I XIII I 'F IIIIXNPII III1' Iry for II inl. IIIII' 1I1'IIc'nNIx1' IIIAII uf I llnmn 'rI- In II1-zulln-1'-xwIg1Inl ILIIRIIWI- II1vI SIIIIIII illlll Ilnrry , 4 I ' Ilmnm- nu- I-'X"II'llI. IIII1'y -lN'Ill IIll' 1-nlirv 1'x1' Ing I IllI'l'IIll,Y III'I'NIIl'f IHII'IxN in iIl1' IIl'l'-IIN, Iran' IIe'I1I. . , K A HX CII II IX X I In ,. 1: X XXI I u up III1' -1'u-un in grvall II0l'lll. IIJIIIOXPIIIN f1'ru'py IIQIII N 1I1mm'1I lln- Xxilbll 'NIn1'r1v I1vrnu1I1n II lr. IIIYIIII ir1' ' I :1l Ins! l1l'111'li1'1' 1 IIIIQ 1 ll ' Il. 'I I '1'1' Varsity Basketball Squad Llllllllll I lim .- I Varsity Basketball RCWCW XII N SI URILN INDIX IDI Dc lon: in N UI k shlllllf n hun N nm show I S Up, l lm I ll ll I S I Ill I mlh n I Ill htmnc lu 1 IIRINI vm 'W 7 V. Ri' R. 'iI'lINt'I'. R. lmppu. II. Ilruu-r. R. XYI'IIIlI4'I'. I. I.. Il. Mzlrklv. H. Ynsl. R. Sivln-rl. Mr. lf. Nillbllilll. Mr. H. Thrush. Cm: 'll1'N. will P I.U.'T 9 .' I 'Q . Y -Xl. SC A Q lf:.1l..'. ,. 1 V V sl. lf"-.UN-is - . :ara :si Th- ms-.w l'1.ll.s. I...sI.-limi "- "- '- - - - . . 36 I3 I4-um Iurm-ll in an lim- S4'iISUll'i XXI- -r - - 89 31 LIU l.'l.4.,l1..'1.Ix , , 59 IQ II1-l'l'0l'll1anIl411s'. TNHIIIIIIIIQQ lil. losing: X 1 st - - TL 17 If - , . , gg 59 9. " iv' 'v lh 'ush, 1'0ilI'lIlllgL .l ' ' H 'll ' ' 'Il 32 lrzlslu-Ihull he-rv l' r Il - lil'-I '1"ll"' ' ' iw '15 Ima Vi V - , , gg ,tg sc-ason. hroughl with him 1 1-ws C. G' vcr - - 27 29 83 Hp .SIWY , , . 39 32 systmn. 'I'hs llauhks. xsilh mlyl? Rig .W I I3 lu 36 Curlish. , , - 22 4,9 h'II1'l'lm-ll.1-Xpx-l'l1-lim-tl som - alll H H fjImmlH.,.Sl,m-g , , 27 .Ig livully eluring Ihv 4-urly giullle--. .mi ' i ll ll 'll GCN .5l,m.g , , 39 449 U1 '- Il - systvm sturlc-al olwnll- Sivl 'rt - - 6 5 IT II.. .Ii '.Sl,m.g l - 33 34, ing I-lI"'1-lilly. Ihe' Nig l ax 'lv Ii K H u - 6 2 ll . . - - - 53 fll ln-vzllm' an Iuugh Ivunl I9 ln-aut. - A' ' .nsfmru . . 51 23 'l'ha-y T out nl' Ihr- lusl U 'F ' 4 ' ll ll Wi V .Sl H, , , IQ 32 ga 's. llzlllenvl' S1'lIl'1'1l il vie' :ry R. iil'lIY4'I' - - 5 Z2 12 l4l4,.SI'1,y l , , I3 19 m 'I' I'Y1'l'f' I1-um in the- 4- nl'w'- , , 2 - - I I 3 Cnrlisll. - . - 33 31 l'IlI'1'1'X1'l'lPI.lIIllN'ZlIUll llllilllIlN5I':-- wi it .Mnwr - U 2 2 qjlmmIN.,.5I U91 . - 32 53 hurgg. l,iII'lII'lll1ll'lf 0IIlSllII4lIII,1 G4-IIvslrlll'g! - - I2 38 wvrc' Yl1'l1H'i1'F1lY'l' l,4'lUlII'. llvv- ml i 'V ' ' ll I I XII- -I gmipsl -3 - . I1 31, she-.'. XX any IIUFIDUI' I. llvllyslmrg. l,m,lx,-nl,iIl - 0 I I T13 T21 LTO I87 T13 --In ' w 4 :mu U1 lone Shlppt nm in I I I I I Illl 5 H1 II Ill hliu Nlbll um It I U I Y I I Ili lu an I ll klf Hhmh N4 ssnian n In um 7 1 HXNUNPR 54 1111 N1 1 sk 1111111111 blll I l illl 1111161 1111 ' ll 1111111 1111 u 111111111 1' 1 1 1 Ill 1 9 11 1 1111111 11111 1 111 le llw H111 11l11k IIANOXPR 16 Ill- UNF U 111 1 1 fllffl HKSKI-IBK HI 111 1 IK g Img I1rl11 1111 tl 1111 1 T lx lwrs Il 1 Hr I' 'N1111l11111 YI 1 nk f1111gl1l Pl 1111111 1 ll 11 1 YW1111ll11 1111 HXNUNIHR ll N I NNIHIH if lll it 'll K QI :HN llllll 1 5 1 1 1 11111 1 Il 1111111 1 Ill 1- 1 1 11111111 llllfl 1111111 lf 1111 1111111 1 ll11- H1 1 I I 1g 1111 1111111 the P1 1 t' lllf t' 0 1 MII ,.1v"M Hush 111111111 IlIIlllIl"f'fN 1111111 11111 bus 111111111 Il glllllf Fifly-111-11 NOX! U RNRKI11 1 Il 1 1 III 11111 1 l I 1 l I 1 1, xlll, 1 llllll IIXNOXFH H lIXW11NlilRl 1 1 l lllllf I., I ll I ll 1 ll Il 111- 1 1 111 1111l11g, 1111 1 11111 111 Nl I1 'Ihr' lmslmf-I11111l If-11111 111111-s or II11 llllll llf llflllllllllilllll 1 INNONPH 1 DNF HANOXFR ,U SHIQX lllllg., 1 1111 1111111 1l1- 131 1 X1 1 1lll 1 1 II ll lll ll 1 'Ill , 1 ,1 Ullllg. 111 1 111111! fl X I 1111 f 1 1 1 llllllg 111 111 1 11111 1 X 111 Rlglllllllll 11 11 1 1 1 1111 1 1 , 1 111 tl 1 72 1111 I Ntlll 11 Ilflx 111 YW 11-X C11 ZT 111-11511 f 'l 12 11111111 1-1' 1111111 1111 1111- l1l'l'l'l11IlQ1 -1 ll p' 5 illll1 11111111- :1 l111lll1- 111 il 1111' lh- 111'-I 111111. '11111' Niglllux 115 11-11 11 1 .ll lh1- lIllill'11'l'. l1'11il1-11 111 111111 ll Il 1ll lhl-111111. I"I'0lll 1lll'll 111 il 11115 1111 1-1111l1-5l. xsilh 111111111111-'51 llfgigs 111-A0111 111111 5111-1-11 111111' 1- l111- 11111'-1'1-111-1-. X115l 111111 1,1-111111 1x1-r1- high 111111 'J 11 ' 5 1-111-h. .f ' 1 If 11111111 ,- ' If Q Sill H. H. S. 1'11lr1'l1 1111- 11131 111111' 1 ill ll 11111 1111-1' 1111 N11--11 '-51111111 XX"11'1l5. 111111 g111i111-11 fiflh 111111-1-. All-' 1 1 9. li1'5l llllilI'll'l', the 111111115 l1'11i11-11 19 8 111 h1111-li1111- 11111 211 I0 111 1111- 1-1111 111' 1111- 1111-1 111-"1111. A l115l- ,ri1111 '11115 Y Y 1111-1-11 hy V11-111111-r. 111 'l'0I'4'l1 ll Ilflllllr 1" ' - '1 - , N , Q , H , J V n 111-ll1-11 1111111111-1' ll 1 i11l5 111111 l1l1- '1' 1ry. 1 1 ' I T3 1311111 'I 30 ' HF11' 1 3.1 N11--' 1 1111' lll' 51-1- 1 1 111111-. H11 -' 111-11-1 11 -1 1111 A 1 J ' A 5 J 'H fjllllllblll' lll illl 1111-l'li11111- 111-1'i1111 ll111l 1l"l'l lllf' l'I'0X1I1 1 -1111 HilIl1lXt'l' High pul il5 l1l'1'rr1llg gillllt' 11l'1ll'll51' 111111 4111 111-111110 -l11rl1-11 1111 hig 111111 1111- g:111111- 11111111-11 115 if il 11111111 111511111-11 51-1-111111 111111 rally l11 1-x1'1-111-lll 111111111l11gg -. IIIY5' 'ng 111- il r1-111-11l 111 1111- 1'ill'111'l' lll1'Q'l1Ilg1. 1111- 1111111111111 111115 1-11 111-1-111-1 High 311 212. 1x12llll'il'1' R1-i1-111-1ll111l1g11, mlm .1-1 11 1-11 121 111 111 llll1l'- '1111- 111111 30 QT 111 l111- l11r1-1--111111111-r 1 '11 1-111. ' hl'0I'1llQL 1'1-1'11l'11 1l1lri11f' lh1- 51-115011. 1115 111-111 l11 'J 1111111111-1' lh1-11 Sli!" -11 il 51-11511li1111111 l'ill1j.llll1hl' " f -1 1111 1 ' .111-V lfllillllgl' 1:1 I5 111 1111- 111111.. 1111- 111.1115 1-11111.-11, 21 134- Ili--L ld--1-II1--1 11111111111-fl 5 tif-Ill wif- ull I 1 511111- 51'11r1-11 17 111111115 in II11- ll11l'11 illlil 111 111 ll11- l'1llII'l1l llllill'l1'l', 1111'i11g lhi5 111-1"1111. '11111' glilllll' 111-111 i11l11 il 111111 111-ri1111. 11111 1111 ' ' f 'l'Plll'y 1119 1 il1l5 lllll -1' l111- 111111. 11illl0N1'l'!5 . 5:11115 111 Yl'll1111'I' 111111 1.1-111111 111111 il 111111 U 'Y '- f11r 11l'115. Ili -1 NY -1 111 -1' 111111 11111 11151 1s1-1'1- 11111511 111151 51-11 -11 llll lll- f'1l111- l'11r 1111111111-r. XXV? ll-' 11111 L' 11115 will 11 111111 10 lllbllllr 1-1-5111-1-lin-ly. 11115 1111- 5l11r 111' 1111- 1- - 'IlgL. C fa X 1' 1. 'gi K '11 f-1 H-XWO1 ER 11 SHIPPENSBI Rl 22 ll ,.1n1e 111111111 111 51111111111 I ng 111 no l0Il18 l lt H11111 11ut 1or111 the I TFYIIOUIH1 m e1er1 perlod Ilmlllllg mm to 6 1113111 go11 1 1t 1 p1111t 11111 Wen ll 1 10 led 1tt H KNOX ER 19 11 U NPHBOR0 52 0111e lglln 101111 TIIIU I1 pre sing, 11e1en 1 1111v1111e1P1,1 the opponent to 11111 111 ewlent 1.1111 t11e1 11e1e 11111111 1111 h1:1p11 A11-'llglllg 1n e11Iler 11111 ll the 1111111 out 11111211 W11111- 11010111 e1e11 peuod WIIHCN R1g,11t11111e sllllll1g10l tI1e 1,11 t t1n11 1ore11 10 pomt md p111e11 '1 fine 11efens11e 211119 Wendler 11l11l10p0ll11 Ie11 the 1ore1s Xost 111re11 1o111t 1 111 H11111 Pl 1ou1t11 11m e1ut11e 111t1111 H-KNOX ER 51 1-XRLISIF 51 e H 11111 111 t 1o111e 111111 161111111 to t1111 t1e 1111111 ll e lt 111 1 e llppe lr If lt 111 1 111 11te1 11111 Nlg.I1t 1 IX 11 11 H11 1 1 2 111 1 11 ne t11 e111 111 111 or1 11111: 11 1 1 11 po HANOXER 12 lF'1 IWSBLRI 58 1 IIIUXPI took 1111 1nt1g.1 of 1 Ing 1115111 111 l11u11 i1u Pl 1 1 1 g 1111 1 te e 11111 I1ut 111 IC 1 1-1en1e H111111111 t1 111e11 1 e qi Pl 11ut Pl 9 e 7 I1 the 11111te1 111th 2 IlllllU1t"N 11 go the 1ore stood I1 16 36 The H11111 d1opp111 1 qul111 11111 111 151111111151 1 11e11 12 1u1e 11111 Yost 91111 H KNOX ER 19 MEl HANI1 HBURL, 16 T111 H111k 110111111 up the Bl on 111111 1 1se11 de e11ef ll 1e1 1111111111111 ng. Il 1 H1 1 l 1? 116 11u11te1 t1e 1N1g.11tI111111 ,,1 IJ 1e1 llt 1 ll 1 111 11111111 11111 1t 61111111 ed 0lIl1s 12 to e L I0 F1fl1 1111111 'I-34 g 4 . 1 1 -1 . , ' f - .' T 1 ' lcd IJ 1 1151. then 0lI151'0l'6l1 the visitors 11 ' ' the Tl. U . . . m N Tl 111111 'an V1 t - " -t '. Yost s' ' 11 6 g,1111s.I 11uIs s 1 . at , ., 1 s ' . as ' . . - ' - ' ' ,Y 1 . . . . . 1111' 1 lIl1h. . s s' 1 , 1 Q s ', U . t1 - ' . 1 s. IIS. with I' '1 s. 1 'Y 111' 111I1 . 11111 1 111'1i. ' ' I . " 1 1 I 11 '1 'a af: 1 ' 'v 51 1'1" A - ,r , - . 1 ., 111111 1111111 f:'11"s1lJl'g, Bl W'i11" ral ,11 s,1- 1 ' t1 1-111 1' ' ' . 1 '1 ' " 12 all th. l1ll'1 1 1 . . ' ' . . . 5 '. . ' ' - 1 1 1' - X . . , h . . h . ' ' ' ' ' ' " ' ' ' " ' ' ' 20 V1 nt l11111t1111,, .10 -2 1 1 1 ' rg ,. t s s - 1 . 1 ,A 'A ' "1 ' 1, 1 - - , - - 1 - , s , . 1 . . 1 s ' 1 . " IN' ' I I 1 'Z I ' 3 'E ' ' 1 M5 " ' goals. 1112111 Gettyslnlrg lo 1 111111 111111 ll 1'i1'to1'y t11 he very '- " '- ' - Y " ' p1'1 . : 's'1' '.1,' 1111.1 . lnts. , 's ' hs' ' sa 2-V 1 . l f ' ' . ., .. I . . , t Q 1 .1 P . , P -Q 1 F 111 ' s.T11's is 1 1,"s' ' - s,- " fe I I 1 If 'f 1 1 's ' s as ' z , s . " .1 111 11' ' " 1 ' 'PIII ". 1111i1'h t'Il1l1l1l'!l1 tI1e1 to gain il ties ' " ' " ' ' A ' for s1r1-111111 place in the -1 ferfn' . After trailing 10 8 at Th 1 's1z111' 1' I ' z':1 ' -st. 1 1' '.1 'v 1 'r"'111,1 I'Iez11:11 11111- Aft -' 1 1 1' 5: at 11111111111 18 17. 1'1a111o1'1r1' s' 11 1 tl - FUI' 'S ' '- WI " WUI' 14 ll I .. Yost ' 1 1111 sho' Cl 11' ll 29 22 0011111 ut the li ' I 1 ' 1 Ia 1' '-. III' r' t'Pl'e. " 14 I. V. Football First lfllll I r111k I lu nlnll llllll m II I Broun P V11 nel 5131111111 x ' nm mlll H Smith W XX u ll Vt Il V1 nm nl ll R I0 lfll fum R 'VI lr1h W VN l ll ll0 H lllllltl R Domi IN v1 lr w umm 11-:tw 1110 in uutsl llllllli' lliillllll H1 UHPS IIN1 Wllllllll J mul 1: CN S 1 - ll N111 of m1 llllllls 1: lu 1111 u xx ho 11111 not 110 to out ll 1 1 n x I4 H S 11l1111 ln llkli NOUIIIII fuul mms of will 'fam lmcrths on lllllllff' Hawk N Huh Illldfl Pzfls 11g.l1l 4 X nm -lrmo IN 11 x- ll 1-lv unu un 11 nu 1 1 m1 flllllll ll1x1rs 111r11ts 11lo1l.1ng lPl'1lffII'l ll! larmn s from IU ' .' ': Sl 1.1, 1r1r 'r ' . E.F1l ' 1 . R.l,1-1 l1r. 1. ' . I. "1 ' '. .V ' P0117 YW. lv ' ' . .. ".' . la 'I -r. '. F 1nl'1-rllall1. F. Simpf 1r11. R. K 'H1-. C. - 1 . . l def. Th' ' ': . l 1 ' . Y. ,V 1':l i . .l. Ka 1ll1'. W. Ixllll l'l1l 1 lrl. ll. Hall lll. I". Mall'-ll. XY. Mal'-1' . ll. F f'. . "- 'l'h': .Nz ' ' Ya D' g,z ' 1 sa ' ,Ii " Q I lf' of ' .' wlf. " ' gg f 1 f 7 1-ont fits. Th ' Imam wan," 'nn- pog' X - f l ' tl "l lvkllll varsity illlll 1rll11'r lynx 6 Y WST 1 Ivo .'.' ' ' ,. f l 1 ll 'iillllh 'l'h1-y w1-r1- zl l I. U L Plli ' 2- j Fl-3 -, 1 1 . 4 V 3. .1 ilu- lll2ly4'l'F Big' twill., JN. ' - - 19 H ' 1' ' 1" 'S' X115 1- - - I9 11 G -I -'.' lmrg .l.Y. - f - fl 13 , ,Y Cz .l.Y. - - - 26 ll l Q1 ' ,l.Y. - - - T 6 lllu I -rsl 'gr .l.Y. - - 213 ll N11-'I ll .'Slllll'Q ,l.Y. - - 12 fl S Pldllil Us Iona Fu flu Ix I Unk 'N mpc n Inu: nm no IIIIN V Basketball II IN II IUSF8 IIII' S4 ORILS I' ll S Upp I' IIIIIIIIIII nu Dc-Iom 5 lppan Iam VI nm Imlo I 1 1- ll x u KIIIIIIN I HN Ulm 1 ,u01IhIImx 1 , I N , I 104.2 Ihpnq xx m un YIllIlIllll'l flfls nm: .1 A in A 31. . - 25 23 -- . '-.I -2 . - 21 I5 - - - f - 32 28 I , - - - - 31 25 '- -'iv - - 39 28 flu' - S 'gf - - 27 20 I " - - - 2I I8 'S ' - - 32 3,1 SIIQI - s 'gg - - 26 121 I-'.'I - - - I8 23 Iyar' 'SI ru - - I6 29 Ili 'IISII' - - - 22 27 H1-rslwy - - - 28 I5 IIIIillIIIH'I'!4IDllI'QI - - 25 37 Carlislv - - - 24 23 Gf'IIysIllll'g1 - - 35 22 Cha -rslmrg - - 28 32 II0 'I z ' -:In rg: - - 27 3-I IQC'IIf'SIllll'gI - - 32 2I 509 TI3 ' 3 . II. I'IIllIx. f'. I. Iaen I n-ll IIIII. ,I. llli ll1'. II. Kl'i.1-. XY. II' 'xl'll -l'. I I. III I'.. II. 1 M- 4 . l,. , fl. Varsit Wrestling lrsl 11011 X H 1 11-1 1: 1 Il 1 QIIIQ, SP 1 11 I lll 1 I' 111 Ill 1 1 ll 11 1111 1 1 url 1 F luI1r111111 M III 1g.er 1 lll 1,. ri ri 1 Luapp ur ace IDI-ITILJC I1rcc L 1amp111nN11p lllllllff 1111 Nl - 1 1 - 11 1 1I YN 1111 - N . 1I 1111' 1 11111111 - -1 11-11 11 52 111111 - - - ll f H11- QX II s 1 ll"'l1 1 11 Q X1 If 'V 0 1 - llll 11 ll R11 1 1111 11 111 1 ll 1 11111 111 1 H 111 I 1 - 1 Illllllldllll 51111 ' .' ' ': Y. 1-'PI '. R. Rz1l11+11f1i11 . IJ. R11uI1111f1i111-. J. R 1l.J. In "l1. .' 1'1n1l RIIT Ii. I1-In VV. I1 " All. FI. M'lII1'11I'. YV. Mn'-I11 . II. B11 'II1-1 lf. I'IQ'1'Hl". 'l'I ' I f'1111': 1. 'I 1 . . A 1' . M1 It'1'1I.'. lI11:11'I1. ,I. Ii11111'. NI: i"O'l'. . Q1 . . 1 . . II ' - Is I I 5 ' I I : VXI ' r. 'I 111z111'I11-s a1111I I11.'i11,: IIlIll'. II11' W'l'1'.'IIIIlrQ 11111111 1-11I1- 'Illll I11' '-1I 111 Ill' ll Y1'l'y g11111I .'1'il.'0ll. lI11111'I1 I11-'11Iy l1iI1111-1I il Y1'l'y w1'II I11 1 1'1I 1121111 'Hz '- "s Iirsi 1'I1z111111i1111HI1ip.' s1111'1' 1I11' J " J ll I' -I 1539. Du" kg II11' .'1'z1.'1111 IIz11111v1-1' I11.'1 111 YI1-1'1'1-1'rI II1.. II1'l'SIl4'y I111I11s1riz1I, ".'I1' '. z1111I 'I'I1z11I1I1'11s S11'v1'11s IIIl'2llIl' S1'I11111I. VIIII1' Nigllllluwkf 15111111-1I I'1'V1'llg1' for 1I1r1-1- 111' 1I11-sv Ivlblll' 1I1'I'1'z11s I11' 1I1'II1'il1IllQl II11- I11's1 '1111' vi1'1111'.' wI11'11 1I11-y 1111-1 f111' .1 s111'1111I lll3lIl'Il. 'I'I11- 11111 111' 1I11's1- I11111' 1I1'I-1'ilIS 1'1111I1I11'1 I11' RIV1' ,QI I1"1lls' IIz11111 ' '1' 1111-1 NI1-'-1-1'sI1111', 1111Iy ll1'1'. I11 1I11' 1Iis11'i1'1 1111-1-1 N'IlIl'Il II1111111' -1' I11.'1 I11' 11111' 11111111 111 NIa111I11'i111. ,I' R 1' 11111I "I1111'1I Iiz1I11-11s1i111' 1111 Ii I 1'1I11- i111Iiv11I11z1I 1-I1z1111l i 11sI1il1s. ,I11I111 I. 'I IQIII ,I1'.. l211ll1.: XX'l1'1 If '1'111z111. IZT II1.: NX iII'11111 NIa11'1'I1i11. I-I5 II1.: lI111'I 1- III1-:'. fl II1.: z1111I I'Iill'I IIz11'1I1111I1. I65 II1. l1I111'1-1I .'1'1'0lI1I 111 1I 1' ' ' '111. Summar of IQ48 4Q Season Il xx an III! rm 1 by lx vlll l I P m X n 4 X 1 m 1 uuml XI l ll 7 ll l N mm Hmm 5 mm 1 an Stblllltbllltill umm umm 5 mm 0 H Ill ll Q Xl mulx N nik Xl Ula: NIU! om' wr-'mmm 'I'l ' Iron lwfzinrl lfw Spf f 'lp 1" 'fl uw: 5111 PICS .lim "4 - - - U5 Ha. lfn-sl: um I'J'II'5" 'F xI4'l'1'4'l'SlllIl'Ql - - ll ff: ILII4- Riilllivllrfillt' - - H33 llf. .lm im' XI1-IJ :rough - 30 23 lm 41:1 ' :vu ' ' Mk ' ' ' iw 'H 4 1 ' a ' - ' - - Q . f1'!i3' H 'H ln lm' , lm Hvrslza-5 I I firiail - 30 IH ,lol lmlligll. jr. - - lf!! Hn. ,'4- ' ' XX wt Nurk - - EI lh Fla' "ns 'l'l'1l4I1' - - I9 23 Xilllun If :re-num - - IQT Hr. f llmnnrn- Shimwnslmrsl - - 18 3 xill.1llllIll'l'rlll'f 1 - mx lla. g.- ' - liwllf-r' - - - IH IH vkvsl Nor!-. - - ffl ll .lol l'.1'4'4l'l' - - - 138 Hr. ,l ll ' rr uimlwim - 23 ll, XX ill'um Waiwlliu - - I 13 lla. .' '- lhhrslwy ' ' ' 36 H Sha: in - - 22 Ili Curl H1-lllillm-1' - - - ISI- lla. ,I ' ' - , , . 33 H, , , ll - 'sl ' ' I s "Q - 21 2 hu.-I 111..'111.1I, . - - lr. u,. J ' - " "5 """""' 5 I Sh- A -ns 'l'ru1lv - - 22 I I HI l'lIl4'llf - - l8TlI1. fv' ' l,ilIll'ilSl1'l' - - 28 ll Varsny Baseball 14 I luxe 0 an bl 110 ln u I R 0 Neill H Thom IH A FCIIPF r 4 erm ll1 IP mm ln Vs M lI1hl0 R Mol um ln R :L 3 um ln 1 X 4 no 1 ID W 1 1 its zu - ll 1 xc B Illgt' H H4 7 R KIBIII T B ur R IUNSII u s Q I' R I lfh R614 I -Q 1 ms ll xtu -ns UH Rl SII IS XONi xltllldlllf'-lllll 1' hdllllil If nu SIWIIPIN IINIIIII f 1 IHS illl4 1 I S ll npr mlm: Dr lom 'Utys nu' - I 1 rx' - - DL lum- - Ynsl slid: s :nm Sl IOTLII during Imsr ball prfulzu flu' tvnnzs rvam 1lUfl'l1S up or tlw wason at Ho man Four! VHISIF ll Nl 111111 1.11 .1 1111111 111111 .1g.1111 1 11.11 1 1111111 11 1 111 ll 11111111 .111 11 d'-1011 1 111r fl 1111.111 111 1 111 111.111 Idqt 11.1r1 11.1111 11 1111 11111 11111 0n1 .1n11 1011 QIX T111 111 1 11111 rl 1 11 WN 1 OXCI' S1 Fr.1n1'11 1 11.1111 .11 11 11 1111 1.1111 11111 .1 11.11 11 ll 11311 11.111 1' dl llclff 11 .11111 0111 1.111110 111 1 1 .1 1 Xl dl 1 Ill 11111 n 111 f111111 1111 nu1 11118 111 I ll' Nl 11.11 lbdlflll 1.11111 11 1111' f11.1n.1111 131111111 ,1.11'11 B1111 111111111 Pmk R1111.1111 111111110111 1 .11111 H11111k V111 1.1111 Tenms Ollifl 11111111 ll 1 1 1 1 .111111 111.1 1111 11111111 R1111111 N11111 1 111. 1111111111-111111 .1n11 F1011 g1.111111.1111f11 111 11-1-111 11 1111 111.11111 The QC11fJ1ll1t IQ 001111111111 11 r11111111 1111 1 1.1111411111 11111.11111111f 1111111 11111111111 Xldli 5 lid l U ll 11 I 111 111.11111 1111 1111 H11f1111.111 11111111 111111 .111 1111 Z3 1.11r1111111'f L 111111111 A ll 11 .1111 .11111 dV 9 1 1 1 11 1 dY f 1111111111 rf-1111r1f .11 TTAIFIH Dlll .11 111111 .11 1.1111 .11 ll . 1 f11.11111111111111111 11.11 23 111111111 IUIII R011 0 ILI1 10f f' U15 1 QW 11V 0181 UU fl IU' lllllllf' 1 1111119 'S llll 11ug11 11-11 11111 111 V1 H11u1 F 1711 11 1111 S1111 thrmf Tl 13-1 1'." 1- ' " 1151 11 F1 -1.1 H ll-j. 1' '-'1'1. '. 1111 5 ' 1 51, '1 1' R111 -' 1 ' 1' 71" 1"llIl af 'l"' 'z 1. 1 '.' .' ',.. '. 111' was YT 1 P111 711111110 'll1 111 'il T T111 1' 11' x 11.1 ' S 1 i1'11 " 'qi 1' 1-' 1' -' .1 -' '- " ' I, - '- " .- 1' -- 11:1 '. f 1 ' 111' ' "ng I' " S1-1 - 111 -s. 11 ll - lIl'l1'1'l 11 '-1'1- ,.1"1',- ' 11" F 11111-1 11 ' ' ' 11n11111111' town. r1T1lI'PP Il12lYf'I'S r1'111ain from Cight lIl2lfC11f'S, S1'111'111111'11 as f111111w1: 1 - ' 1 f-af' A1"'..1"'i 'F N1 '-g.p"13. 111's 1'1-11191 11-am 11111611 is 11 ll1lIf'1l 111141,-1' 1.' " .1 vg 11' " ... 11 -'J1 11' .' T. CI ' 1. ' ""1' S 11' K.: " " 1 ' 51' P: 11" 11. "':1 'g ' -. ' ' N 1 ' 1 1' . " ' ' C' 1 "3 1'1'.' 14. 1' -'i1": 111' 21. VH- 1 ' . 1" I ' ',.: ., F' '1 NY. R 1 -'1. WY. C1 11,11 . R. Ni-11 C. H1111',, C. CI 1. W. H six R. 1 'kim S111 ' ,: I. B' . F. .111 11 . J. B" R. GW' 1 11, '11. 1. '111. 1. VY11. Varsit Track IIIIFIIIQI III1- 'III Irzivlx P1-115011. Ilulmxe-r I'llII'I'l'lI I1-ll m1-1-I-. II2IIl0Y4'l'-- 1-11p.1I1I1- IlilPIx1'IIlilII 1-11.11-I1 -l'I'X1'lI il' Iran-IX 1-11111-I1. II1- un- aul1I1-1I Ivy FIPXY' , . I.11Ig1-n. I'0l'If'FlX Imyf illlrXNI'l'l'4I IIl1- 1-.III Im' Irawlx 1'a1ll1Il1IuI1-F IIIIF N1-zlsml. III'- 1'ZllllIIIIilII'N who Iurm-1I 11111 1ll'1'Z II. XIhifI1-r. I.. I'1llIll'lllIlIl. ll. IIy1-rs. I. I.1-high. I.. xIlIllllllI'l'I. Ii. XX 11Il1111. ,I. SIill'Il1'l'. I.. xILIl'IxIt'. II. III1-Il. R. Stahl. N. kl'4'lll'f'. XI. SIl'l'Illlll4'I. I.. SIH'1II'1'l'. I. IIIII1-r. Ii. IIEIIIII. II. SI1-In-rl. II. IIAIIIHIIUIWI. XI. SIHIIIPIH I'. Iliw. II. xX1'll1II4'l'. If. II1-III1-ul. II. Igl'lllIIIl'I'. II. I'1uI1vrII. lI.lL1m1I. If. XIIIIIPII. ,I. Ii11IIing1-r. XX . IXUIIIID. I.. IgilIxl'I'. If. Iimu-rx, VW. NX llI'Il1'l'. ZIIIII If. SIIIIIPNDII. .xII1'l' illl lllII'I'I'ISIHF m1-1-I. Illl' XlLLIlIIl1INIx' flnrh-1I lh1-lr N1-annul: with Illl' Ill 111 1 I 4 :sk Ill I I I1 I v I I I 1 I l llll I l 1 s 1 Pl nm um Ivlllllllllll 1111 H1 X Il 1 1 1 1: 1 I X I lll N lx four um all IIIYIIUIIIIII lrazrlx 1IlllI Ii1-l1I Illl'I'I all Shill 'IIFIIIIVQL Sian- VI14'll1'IlI'I'- CoII1-511-. In 1IuzlI 1'Ullllll'IIII0ll Ilillll x -1' IIIVI IIt'IIf'SIIlll'Ql illI1I IIurIisI1-. Ihr- II11 F 111511 IHIl'II1'Ill2lIt'lI in III1- IIOIII-I'l'l'lI1'l' m1-1-I ul IllII'IISIl'. lh1- Dist " 'I me- -I at I.ill1!'ilFIl'l'. zxnl III1- Slam- m1-1-I. Iluringj II - FPQISUII lh1- thin -Iu1I- 1-nl1-r1-1I II11- IIPIIII H1-lays. lh1- I.1-I11111111 II1-Iuyf. illl1I IIN' XV4'llZIx4' I1-lays. 'K' xl I 11' I: W. Slmne-r. R. xx-l'lHIIt'I'. R. Smilh. ,I. SILlI'lll'l'. II. xIfl'I'r. WI. Ilivlz. Ix. xx-RIIIUII. II. NII1-no-Il. I' I N-. IDIHI' Z: .I. I.1'I igln. W. Str-nun -I. II. Slul I. II. Ixl' -. If. lvII'CIl'1III. I.. SI:-:ure-r. C. 51'I ll -. W. II1-1 -D. I.. M11-IXI1-. I.. I"lll'IlIll2lll. Hu' fi: II. I"11rfylI11-. II. S11-' -r. Ii. H1-ilu-rl. XX. XXX' -r. I.. - I XX - II:-r. Il. ahn. NI. YI'-I1-r. II. XX im-I11-1-1111 -r. If. Simpxm. Hou' fl: Il. IIIII Inf. .I. II u'Ix. I". IVIRIINII I IIiIIH'l'l. I. IIIII1-l'. .I. Ilflllc-N. II. IIilIlNII0l'II. Il. II1-Inj. II, 41 m1I. 'Inu' -3: .I. I.1-1--1-. I'. II1-nling. NI: 1lQ1l'I Ill. S. I':l1Ig:1'II AIIIII Nlr. II. 'IIIll'lINIl. 1-11.11-I11-f. fix '- ' 1-,nf IU, ,IL 4, , 1, 1 11 Xl I R11l11l111 'N slllll 1l1r1111L B ul Nn X Ilg 111 1111l5 'Wu' 1 1-1 lllll 11111 1 1 J ' Pl II l ll! 'I Q F D P r00 11r1l 11011 'Nl 1 1 1 111 1 11 - - 1111 I1 1 111 1' . 111- 1 1 P1111 I 11:11 ll 11111 1 1 gg 1 1 'NI1H11 f 1111 111 11 111111 1 1 V1 1 1114 I 1 F1 mr 1 1 H 1 1 1111 ,n111111' N11 J11n1 lx11n1-1 Cn1r1 1 1 111 lglll 1, Cnrls Sports 51 . -1111! .-.- x 1- 1-1N H - ill I1 11l1 ll - YS 11l11 . wr , . N - N 1 - 111 - 1- , 11. - 1l1 111 11 G ,I 1 1 11111111 1l1111 111lx .Ill 1 1 1 5 .. 1 15.1 . ' ' 1- H1' - 1 1111- f zrgz' " '- uw ins 1111-1- avr-111l11-1' 2. th. ' '1 If --sv 's ' - ' " ' ' 111111 g ' 1- 1. 1 A " I-W' 'F' WU 4' ff' as " 11'H!' 1 M 1 'zu' H-1 as " N .-X 1 .' 1111 111111 1-111 11-11 1 ' ' 1' " ' .' ' ' g ' ' - ' 'Y' 154 1 'i 5- ' ' "A 1 5.2 ' " ' 1" ' P2 4. 'y ' 1111- -1' ' '1 lllllll ri A ' - fb' 11 1 ' '111 Sl ily ' - ' ' 's any ' '1 s ' ' t' 111s st1'1 llllll s - '1 Sl Ili ' 1 1111-111 . 11111 ' 1 -i '. f Fill ' '11"'1 - 1 - '- ' ' 1'11l111i11 . Slll 1l111z11'1l illl' ' '- 1- 'll l"lllIllI'2 .' tlull. 1- 's.1 ' '- "1' 11s11 11- V - S1-as . sf,1-1y- 1 -f C A s , L :He 'SQ , Q REQ if 5, V .x,: 3 , I QA! III.. 'Bl' l'. Slwrnvr lwgln - Fight Fight h. ll. 5. ln, 1. Pllrtllvllwr H. Hvss ff. llivllf fl 'frmw S. Uillvr li.llur1Inul1 ll IIIVUSI Cheer Leaders xXl'.Nl-Q 001' x llaul XX 1- W- got aa f1'illIl Www- got an ve-ll NX 1' W' got ax l1'illll lhut lights luke H- X-X-H-Y-If-H Fm XlGIl'l'lI,1NkS I"-I-y XigLIlIll2lWlxS N XX "lx1'illllZ lf'-I-y ,Nightlmwks N :X X "'fI1'illll! I"-I-x' Nigllllumlw N X x 'l'.-mr V, V1 yy W - X- 'X - X lvzun' lvzun' I1-uni" le-uni IH' I-1 S , Y u lf H 9 l'i ht bmw, Hx UHKNLIA Mmm un tbfilllrt Bluvlx 1 mm on le-um Hold llll'lll lm .rip -.Nl'1'l'lI ,rl 'Il 4 1kf Ivan XMI llll ' - il! rn ll' lc nm" ls uv1"' w""'W M 4 vi '45 A117101 11611111011 I hm NOIIIII NIT WIQIICQ to cxtcnfl I 11 ll -n u ll approx 1 lll0Il .mtl ill :uk lo ilu i0ll0YSlIl"' 101 llll ln 1Plll NHT lllNNl 1 1 Mmm xn N 5Tl mo wlllll Rm! INILXYINK LOHPWY Ivuunom- PL BLINHINI QONIPKNX Smmn NINRQ lun BXPRS lv N un L xx .S Rll lx D lx F . . M My ' "sz . lt" .'1'w': z :'z' ' i as i. V. I-. Q ik. g ' I ky .HI I-: 'f' '41 C. w. .. NI I, ' '. Z1 Nlrf. Ii .41 '. IICHL , NIH. I.. II. 'LXII' I eww awww QW WWXMW MMM xwwwx KNAW? CE1'VLU,Q,L ma? Ag!-LYZL If MIQWHJ5-ff CRf6wf4SM.1x GWQNJLQLWIA MMWYAQWWAU 5912+ We ?'M?'3 ff Aywwdymmu MZMMWJ QAMWM QAQMMLQMW JWUMQQWMMQ 47Z7AQQwg9W10 QifJ.MMMJ fQuww,Mf4 WWA jgfwwjjfwfx fiwfffif L Mgwwfff Q MW .,5VV7 4 I n O 9 O ' 1 U . . t -,gall f- . v Mww c2'f'j05Q:7?f0Jf SQMQNQ. QLLLQ u ' , " - ' ,p . Jkzk., . If 2 A, WKWML WMM wwf WMM gba? N! jyjhgbi MW R X JMWJQWWZW is Z X55 6W,,,,f LWMJMWMWS F N Qnfflwg Wg 4 SCE 35 QNQM Rib wk? wa Wi? M ice W 1 A ' D WWX W WW QR Nfgifigffx Q, f QE MEX Ng CZ,1g,.,L.CJM..7,,,,a,,wkii E ,www WW Q my MMV MW 5 , K Wm M RL My 2 lf. gf 3 , kv . QW MCS, Z! Ci-idexj 'XZ ASQ-X MQ Q Mwawht WMM SA 0 Q W ,af , Q , 0 , QQ! HBA


Suggestions in the Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) collection:

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Eichelberger High School - Nornir Yearbook (Hanover, PA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.