Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME)

 - Class of 1958

Page 1 of 192

 

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Cover
CoverPage 6, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 7, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 11, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 15, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 9, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 13, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 17, 1958 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 192 of the 1958 volume:

'YTLE ssx v ll fn Ji ii I 3 '7 E i x , I I' - 2 wiv. ff ' YF! x - - yi I ! . X ' v si .O 0 ,,g, X y 0s'5.h'i.i I ' It O X A A X 'Y g QURN MP J ST.-X'l'l'E OF EDWARD LI'I"I'LF Gracle Staff ll QS x N XlSw XIXN U I vs 'IS S SUN S UNINH I X X I I l lflii' ' H I IIHII llll lbfvllglqx f7ll1'lIAIIL lxll ulf I 1 nl ,Im Ifhlll NI.: Nl-X l'.1lll.l.n l'lllI1I ml !.r 1-grim' iii E ' Q. . f,l'.' XIll9lI1Il1l, Hi IIif.ul1nliml..nlhnl Iam' l..llI.lIJlt l4.1wXliilw TYI fl' X mu X1 mln X Hmm-llx NUIIIIIHIIN I llllllll Nlwullvm luliln-I.:-lrwxc l'lfl-1 Xl. I . 'l"l'ICl'f mlix Nllilll. C.l1.:i1m.m Ixmluu I i I1 Ir ,I4l1l'l,lQIiNU1I l ll I :Ink SILIIIIKW XYQIIR llzlflum lllwll Syl in XYAIIIUII XllQiIIi.l lxluigllr IlwI.nmI I .lK.ll.Illll' l'.ll1l lfulqv lhc cclltms of thc 1958 OR4C II ploudlx PICNCIII thnx Xl nboolx to thi' mOmbcrQ of 0 xx smcm clx hopi tm tux hook xx1l bllllf biclx fond mcmoms of thc wood UIHKN hid and of thc mam xml 1 x 1 FOREWORD Table of Contents Unch: mon Sup4 1 mia mlm n 14 u mm 1 S1 mms In Nlunmn un School Song S1 11101 I 1l's0IlllllllN C mon ltmn Industu ll his umm Sunni 11 n 8111101 C IIICIIIIN umoxs Nh mmm s C lllllillllllll Ac tn llll s Spmls Ads 1 1 tm nu nts J I I L M kmm lm dgnu nts 88 I - '-1 ' 77 q, , 7 77 7 7 7 7 li K' . 7 I gg lf: ' lly 7 9 l l4 ' l'z rls 23 ' -7 7 77 7777 77 77777 7 7 7 25 7' Af 77 7 7 7 7777 7 77 ' - P--g 1' 7 77777777 7 7 1 , 7 7 77 77 77 78 I - 1 ' 7 7 7 82 -7 JZ I .L VV -I WY V V fll, J - .- . - .pw N gt' '7 77 7 777777777 7 7.,7777 7 77 7 777733 J ' -7 7 in 7 777 7777777 7777,,,7,,,,7777,,77,, 7 77 77777 7 77 , 77 93 Snphon lcrl 'vs 77 77 7 ....77777777 7. 777 7 7 97 7 - -' 7 7 77 7777777777777. 7777777 7 .7 7 7 7 7 7 7 7101 I . 7 7 77 77 7 7 7 IU7 777 7777 777777777777777777777 77 7 7 7 77 7777115 .' 77 7777777777 7, 777777 7 777777 .7.,,777,7777.77777777777777.. 7 7777. 7 7 ..77 ,,. ',.. , 5. YViYAYi'--WVwiYiiiiii.--Pl---w-iiiiiYA-A--vwwVAVVVVYYY'-.Aii-VYiiVViV-,VAVw-wii- A .7 7.l, . K --. . .-W-W.v 'l ,-- WW Q 7 V 77,-77 7777-77 b A H 1 Dedication XVO. thci Class of 1958. clvclicziu' thin ycarbook to Mr. Ruxwll D. Cari in zipprvcizitioii of tlim- timv mul vffori lic' has iiiiwlfixlily clm-vnu-cl to bringing to tlic stuclvms of llclivuiwl Liltlv gm l'XU'I1NiYC pmgrziiii 'XUCHO-X'iSlllli Aids llrliirziticm. 5. ji ,JE we SUPERINTENDENT LEYVIS E. XVEBBER ulty XRXOI D C YN FSIERBERC B -X Fd XI I cl 1111111 11 Lslplllug ls IS 10111 lll us Ol l x JILJIIL1 llsul lll Illslllllln .llld KK IN gl lclllatul flrllll Pellnsxlx.lll1.l Stale College. mth l Illnllp lol of A118 mlcglgp lll EdllLdll0ll ln addltloll to gladllrllk walk clone .ll IL llllL .lm BIILN Sllllllllu Sus lc lun llls NI.ls thllbgglll fUlllllX dl ILIN NNULIAIIUIIS IIS CIYLK N1 N ll us of L ' 1 . lllv. lwlllc lllllll ll Pnllclgs QOIIIIIIIIILL I0 . l . l. .- I, .l . . .. . . 4l . ' ' 'ju Mr. XX' " " 'lf I ' ' N' ' Y 'la Cl. Hel "la "I all Cla l .ng . A , .,, ' ., ' - , ' ' . . , , .. . Il . lvlliXCI'9ily of NIA' ' ' l 1 .' 'l' .".'si0lls. I ' "" ixcd . 'IICIA nf Ellllflllillll llcglcc fI'Ulll Ballcs. llc is PZISI l7l'C5idCIlI of the .vXl1lllll'll and .Xu- dl' ' I 1 'l'c' 'l A .'.' ' Hu la: S ' 'I ml 'll'iUll,' 'llll' lllill ' Ill' Slallc ll'illCilJ2llS' .Xssociatim ll. 'lllll kll IJTCSCIII is Chililnlllllll uf Guidance Directors NIR? RUTH PENINIIILI B K M -X NI B X Collnfclor of K uzdzmrf OUPNIIIN D SPRKCLF B X lo Dllffllll 0 luzclnnrf and Kulmluvlefz Mr ip! xguc w 15 born lll Iuhec Mime .and puplrul IL lulmec Hlgh School He attended Bucksport Sumnux .mal Dehmcg Collufn l,ClllllCf. f,ll1O where he lCLClYCLl Ins Bxchclor of Alts dcglee He has attended summu semons xt the ITIIIVCYSIIW of Mamc and Sprmgfield College Spunghclcl MlSSlLl1llSClIb Mr Spmgue came to Edwlrd I lttlc ln 16 Mis Pcnnell was bom ln Nuv York Cnty Shu. pu palcd at C-lrls Hugh School Boston She ucuxul hu Bauhclor of Arts deglee from Ruldliff. Collggc md hu uh mccd dcgrccs as well IS thc cuuhcllv, of ALlVlllLK.tl C nulualc 5PCCllll1dllUIl ln C llllllllCL from Boston L :mu slty She has llso taken LOUISLS at Columhm UHIVLISIIN and thc UIHVLISIIV of Manu. Mm Pcnnnll camn lo hdwaul Ilttle lll 109 ll NY." ,-LI., J- -fr ' .' , V .. '21 2. ' , , 2' ' '-1' - 'Q .1 ,ox sz ., ', , .' -' l9!'. C, A. G. S. in GUmANc:li J- 'Q - 1' f ., , ,.. . ' V, M " ' - -,, ,. . " .' ' - , K- ' A A. .". .. .. , . . . 2.",: , 2 ,. iq 1 ,,., , RL. w.,"2 , 1.- 5., . L- -2 - ' 1'i ,, . I. 1 l.' . A' 1 v 2 Av , . - -lu ,J 2 I '4 ' -1-,.' 'Y 1 A ' x-v' 1' y. 4-. n n r u , ' .. ' ' fs S IFSSIE XX -XIIFY B X 'Nl 1111111 Xllw xllLN 11 IS I111111 lll xlllldltlllll MdSSdLllllSLllS Sl11 ple 1111111 II l-1l111111 111116 .1111l V118 g1111l11.11ed f1o111 Ih111s cUllCgQ 11lllI 1 Il11l11l111 of his 1l1g1c1 Sh1 111611111 I111 x1JSlLl of Xxts 1 111 ll lgllLS Alle! domg gm 11.111 1111l1 1 e Nllss X 1 1 NIRS XNIX ll XSHFOX B S 141111111111 11113 0 111 l'111rI111 I1 11 11111111 S 11111111 1 1 5111111 SIL 11.11 gl ll 11.11111 111111 IIL xlllllllll Xl 11111 S1l11111l of 1111111111111 .llld 11111ve1i I111 tlCf.,lLL 1111111 Sl 111111111 fUlllj.,L 111 XN1111ll111111 M.1111c Sh1 IS f.1111l11 111111111 1 llll Slll l1111 1111111111 1l11 11111111 Rlllg Com111111e1 1l1 11111111 81111111 PIUIII LOIIIIIIIIILL .11111 1h1 CdfIllXdl Ball LOIIIIIIIIILL 5lll IN Ill lSlllLl 111 IlIL l.1f11111f1 1111111 and fdCllllN ICIJXLSLIIIIIIXL 111 S l'111111s XlllSll 1l X-.s1111.111111 MK 1,11 V 1. IOHX Nl BE-XIE B X Y M1 11111111115 111111 I1 AQ X11 ll11l1 11 IS I111111 111 l' 11111011 M 11111 .md p11p.1111l ll blltdil Xl111111111I Hlgll S1l11111l .1111l Heblon A1.11lc111y H1 was f,.,ldLlLldlLll flillll Bo111l11111 College 111th .1 B.11h1lo1 ol -his d1gree M1 lS11l1 IS 1l11 a111111111111g 1o.11l1 dl Fd11.11d l111l1 Hlgh School KRlHl R I BFIIIXE-Xl H1111111 H11111 f'11111l1 11fB1111'11alI I 11111111 flllfll 1 I1111lI111ll flllllll 11 111111111 11111111 lf111k1lI111ll 111 111 1 C .111 lk s 1 1111111 ll 1 111l1111 Hlgll School .1111l Clhlllllg AGMILIIIN H1 11 IN lllllllltll 1111111 l'1.1t1s C,oll1g1 .md lldS 111e111l11l Ll.11k llllXLl 1 1 s 1 'N ss 1 l 1 1 1 1 1 VRS AXIIA lx BINK HXNI li S 6111111111111 1101111111111 I 1111111 11t111g Offzfr Pmflzcf b1'111'1aI Ii1111111f11 l1111111111g N111 lllll2ll'llIl was hom lll East Pdlfllllll 11111111111 She 1111 l11111l Il l-1l11111111ls Hlgll SLll0Ol Blllllllglllll xllllllllll and IL 111111l llkl l511l11l111 of 811131111 1l1g111 lll ICUIIUIIIILN ll0lll 11 l111111s111 ol VCYIIIOIII and has .1t11111l11l s1111111111 susnons .ll xlllllllll M 11111 S1hool of Com111er11 SI11 Llllll 111 1'llW'dI'll I111lc lll l'l11 N11s Bmgham lb .1 faculty .11iv1sor ol 1l11 1111111r R1111., flllllllllllil. I 111111.11 Ball Lo11111111l11 J11111111 S111111r P111111 C0111 11111111 llltl the Senxor Ball COIHIIIIIILL I" PAUI BOOIHBX B S lfelntzd Work and Mfrlmmml Ihrruzne Nh Boolhln was born rn Auburn Nlune and preprred r Fdtxard lrttle Hrgh School and Corham Normrl School H reeened lns Bachelor of Serence degree from Corh1m St e lerehrrs College Nlr Bot-thly came to Eduard Lrttle rn 1010 llum Cromrhx Mrs Bowen was horn rn Mrnchester New Hrmpslmr prepared at Brockton Hrgh School Brockton Nlrssrtlrusrtts was graduated front Colhv College wrth 1 B rehelor l degree She has taken several courses at Colunrlnr lmxmr At Caolhv she was a rnernher of Srgma lsappr Sororrtx rnl M S FlIlABl'lll ll BOXNI-X B X IC IllC tts SIIX Xl elected to Plu Beta Kappr Mrs Bowen came to l-drsard lrttlt rn l'HZ She formerly taught rn Morse Hrgh Sehool Bttlr Xl une und rt Clssrrnng New York HRS C IENIICE BOYVIE B S College Bzologx Nlrs Bowne was born m New Cloucester Nlune lIlCl Ire pned rt New C loucester Hugh School She 11 IS graduued lrom l'lIAIY'IlIlf.'l0ll State Ieachers College wrth a B S degree She rlso tcok 1 Correspondenee Course from the l nnersrtw ol South llnltotr She has trught If Newport Hugh School Xeuporr rue ell Irtute M rne N rs Bowre L une o ll ltd rn f C R XYDCDN Bl RNS lfllfllllll 0 Wmlrmrs Mr Burns wrs born rn llrscasset Marne and tx li gradurted from Morse Hrgh School Bath Marne He has been rn the nnchmc busmess for thrrtw yelrs Nlr Burns mme to ktltsarrl Lrltle rn 1010 SSFII D C XRROII B X lx :ru rrlmq and Iionkku' JIIIQ Xh Cll'fClll wts horn rn XVlSlllllgl0I1 Warne and prtpnul 'rt leurston Hrgh School He was graduated from Bates College ruth 1 Brthclor of Arts degree and recened hrs Nlaster of hrs degree from Columhra lnnersrtx Xlr Carroll IS the drrertor of the Audro Xrsual Xrds program 15 B' FRKNKC COOPFR IR B I lnqlzslr and l S Hn mt Nlr Cooper was horn in Philadelphia PK,llllSNlX2ll1l'I at tl tx is educttcd in the puhhc schools of Iluellx Nlassachusetts Sh :ku S wool Sahhathdax lake and P tncll Institute C ax H vcd his lllglli from lhus CollLgL HL 1 unL to Idu nd 1 r t 0 D NIISS HFIFN l' DOWNS B S Hmm lrotmuurv Miss Downs xsas horn in SlxKlIKlILgdll Mdllli and picpucd South Portland High School Shc was graduated from X issoo Collage with a Btchclot of SCILIICL degrLe tn Home Fconoums ShL has lllCIlllCsl SIIIIIIIILT sessions tt the lnnersits cl Mum N ss Ilouns seixcs ts Lo ulusor of tl L I H X 'NIAXXNFII M ERSKIXIA B A Nl I'd IX OOD I NN Fl l FX Srirnn and Pllxstrnl lziurnlton Durrlm o lltnlrt Smtlv Jvcllcx vis horn C IIIL He pxemncd Klum Central Institute and was gt tduttul ltom thc I nttusitx Munc x 1 t Btchelo of Su CL Lglii l-L scllu L HL ts ptoptu o it Ctotx Kos tg X Lss I L lp fo It Clunmlrx sktne was hom in I' LSQIIP lslc Nlune tic n suondtrx school tn l- tston NIIIIIL He recetxul his lluhclot f his degree in Chcmtsttx and his Master of Fducttton lllglll from the lnnusttt of Mime Nfr lzrslone camL to Idxs nd ltttlt tn l0'a2 and is the hustness adusor of the OR Xl l P NIRS. DOITCLAS FOSDICK Dramatic Coach Mrs. lfosdick was horn in V'ashington lennsylvania. and pre- pared at Peabody High School, Pittsburgh. Pennsylviniw. She 'ttlended the School of Drama. Carnegie Institute of Technology. Pittshurgll, PCllI1Sf'lV'lllI'i and summer school at Kings School of Oratory, Knoxville lennsylvuniu. Mrs. lfosdick directs the Senior Class 'l't '. l-1 NIISS MARC KRFI CARDNFR B X 'VI FD Inglzxh N11ss C lIClllLl' was horn lll BFIIIISWICL LfdIl1C and prepaletl ll lths ntl I1ltle Hlgll School She lecenetl her Ihchelor of his cltetet lltllll lhtes College mtl het xllSlLl s dcvlee fIOIll Boston l 111xt1s111 She lllS 1ltt11tletl Sllllllllll sess1ons at Bates Boston l 1111e1s1lx I'lllLlSUll md C odcl1rcl College Nhss Farelner c1111e du lltl 1 llLllllY 111em semhlx Bond he s 1 111 1ss1st111t lClllSOI ol the Chat e NIISSPISII' N1 CERVAIS B A 'W X NXID NI C X Uuszr NI1 C IX was l1o111 111 Casco xldlllf. He pleptred at C 1seo Hlgll Sthool 111el lllC.llCllCl tl1e l IIIXLISIIW ot NI1111e hllClC l1e te eened lllS Bachelor of Mts degree He came to Ednaui Iltrle C 11 lb the CllILCICJI ol he hand and LhUIllS l'l6!1Lll Xl1ss Cen llS was l70lIl 111 Westboxo xfdb3dCllllbC.llS She w1s gt ltlllllltl hom htlwtrti ltttle I-hgh School and Bates College She lS 1 Illillllill of Ph1 Beta Kappa kappa Delta P1 and P1 l lllll7Cll lheta She h is I'CCC1VLCl Master of Xrts degrees lll llCllCll llltl 111 C 111tl mee hom Rltes and Lolumbta respectnelw slll l11s also stuehetl 1t the Lmversttx of Pans Nixeltlleburv and the 111ll111tl Sehool of lhlllblff MISS C,ersa1s lb a member of the Xssemblx Boatd dClllSUl fox SCIIIUI llldlClllIlg counselor for SCIIIUI glllS ttlusut fm sehol11sh1ps and lo1 college e11t1 mee NIRS IXXPI C IBS JN Secwlarx uf C uzdance Offue Nhs fllJS0ll ui-1 lJ0lll lll -Xlllllllll lhldllll, and plepdltfll at Felu nel Illtle Hlgll School She l1 I5 tltencletl bllllllllel sessions at Xllllllfll NIa111e School of CUIIIIIILILC 'VI1s Catbson came to l-tlwaul l1ttle 111 933 S IIBBX R CO1 DM KN B Frenclz and l nglzvh M155 C Olllflldll was l1o1 ll 111 lxovnek Rt1ss11 She M ts gldllllellfell fIClIll. Edward Llttle Hxgh School 11111 Bates College 111d h lb ll tended summer SESSIONS at Bates tml ciillllllbld She lS 1 memher of Ph1 Beta lx1ppa Delta kappa cdIIlIlld and the XIIICIILJII A3bOC.ldllOI1 of Ietehers of French M155 Coltlm 111 t llIlL t Ifdw 11d L1ttle111 l9.1J lx SlI'PHENCRF'VD4. ll X M -X Ilncrtm of Athlft fS Phxstml lrlumtzou Head luaflz of Football lllllld 11.1 lliilll 111 lauren c M ssuhnsttts I pnul ll lamtence Hngh School He 1cccuLd l11s dcgtccs lllllll ffllllllllbll l IHXCISIIY Wir C 1end.1 ldlllC to Fdwsaul llttlc 111 IUH1 ROBERI GLMB B A Illllffl ltlurzztzon Nh C llllllj was born m Methuen Massachusetts and uns UI llllldllcd fl0lll Nlethuen Hlgh School and Massachusetts R1d1o Sthool Boston Nlassachusetts He gladuated from Bates lollege xulh 1 Bachelor of A115 dtglce Nir Gumb IS a membcr of the unhlx B1 nd and IS tht lllNlN0l of tht H1 X K ll 1 Srhool N111 if VISS KXNFNIDOLXN G HARIDX R N Nhss llnds was lllllll 111 Moolwxch Mann. .xnd pxcpnul ll l'1l1s11d llttlc and Iewlston Hlgh Schools Shc was 1.,llllllllLtl hom tht C c11t111l Mnne C cneral Hospltal School of YIIISIIIL, md She ll.lS taken 11 LIIIYCISIIY of Mame CXICIISIOII COUISL 111 1 llllllllte and clllllillllllll Studs and has had courses 111 llllllfl 11111111 md usual ttstmg proceduxcs at Colhx Colltgt VRS JOSEPHIVE l H-XXDPN li K Lnglnlz Nhs H1yden was born 111 Rncr Forest Ilhnoxs .md pttpnul at BLIIIOII Hnbor Hxgh School Benton Hdllilbl hilflllg 15 1,1 l d fOlll B1 stun lnnusnts mth 1 ll hclot I s dtgxct Nhs Haxden Ib the Lhdlllildll of Class Nxght 1111I thm luultx tdusot ol Student Connul GEORGE W HODSON Snznrz Draflmg and Related Iilfllllllllllllll Stl 1111111111 of Vocataonal and Industrzal Arts 1111111011011 X11 Hodson was born m Bnrnlew England He prepalul .ll falndcn Hlgh School and attended tl1e Lnnersuw of Mamc and PLllllSWlX1lllld State Teachers Lollegc He recened h1s deglee hon Cotham State Iearhers Lollcgc Mr Hodson LJIIIL to l'1h1.11d little 111 1941 l6 I 1' L .1 1, .. - , 5 y 5 ' Nlr, CV- ' "s ' ' . ' 1 c'. 11.'.'1 ' 11111 pre- 1 I 2 A- v A ' ' A' - ' 41 vs' ' x IF- 1 ' 1 sl- - 1 ' A .A 1 - . 1 '. L " ' . ' ', '1. 6.2 , , 1 A ' I .. L, 2. ' ' 1 1 . ' 1 '- . 1 . ' Nss- 4' 11' ' " -1 ' 1 '-' Il l. h 2 . I, ,. I. . ' ' ,' 1 ' . ' ,' . I I I '14 .' 1' . ' ' ,. .' - 111 1' " -1- '- .1' Q' ' ' It 1 71 rcreiwml training in Public Health Nursing at Slllllllllllh College. , 2 Y. , ,bv ' -,S . X V I , ,. , , H , - , 1 - 1 ' ' .' , ' ' 3 ' ' 1111. Shu w1.' 14111 nate 1' lf ' ' V' " 1 ill' 1 ' ll' 1xIl.' , , I ,, A .... , I. ' 1 1 . ' . . A Y' 1 , ' '. . . B. S. 'lil 1- F I r ' V 1 . . ,. ' . , , , ., . -. . ' - - . ' f ' , ' , . ' , . - . I ' - 1 L ' ' - 1 1' ' ,I , - -1 . . . , . . HARRY JONES, JR.. B. A. Physics and Physical Srierrn' Mr. jones was horn in Taunton. Massachusetts. He prepared at Edward Little and Roosevelt Military Academy, and was graduated from the University of Maine with a Bachelor of Arts degree rn Business Administration Mr jones rs the drrllrnasttr of the Fdward little Baird and the advisor of the Or ting C luh 'VIISS MARC AREI B IORDXNI B X Illathemzrtrcs Miss jordan was born rn Auburn Marne She prepared t Edward little High School and was graduated from Bates Col lege with a Bachelor of Arts degree She has done gr rdu utr work at Bates and Harvard summer schools Miss jordan emit to Edward Little rn l9'3 MRS MARJORIE JURD-XXI B -X Lnqlzslz 'vlrs ordan was horn rn South Parts Maine and prepared rt Nlechamc Falls High School She was graduated from Bates C ol lege with a Bachelor of Arts degree Mrs Jordan rs a frcults rdvrsor for the Assembly Board and has charge of guidance tor unror girls Mrs jordan came to Edward Little rn lfbb MRS XNINIA B KENNEDY B -X M A S I ll l IXIN B Shmthzmrl I e II lypmt, I lmmrnplron ll orresport High School She wrs graduated from Bell Business College Bangor Mune and from Boston University with Bachelor of Setenee degree She taught at lrwernrore l-alls lf nur rngton Marne and rt Fdward lrttle front I946 to 1053 Miss Kelley then taught at Brngor High School from N53 to lflmf before returning to Ldw nd little lrst fall She rs the fllllll advisor for the un1or Red Lross l nglrsh Mrs Kennedy was born rn Orange Massachusetts and pre pared at Iechnrcal High School Springfield Massachusetts She tx rs graduated from Wheaton College with a Bachelor of Arts degree and received a Master of Arts degree from Columbia brnversrty Mrs Kennedy has taken summer and wmter courses at Clark University and Bates College Mrs Kennedy carrie t Edward Little rn 1930 She formerly taught at Brookheld High School Brookfield Massachusetts lf 1 , . r . ' .' ' ' " ' ' I' I' I . " ' ' ' . ' ' " at ' . . ' 1 z - - - 1 v ' ' 1 ' , 1 ' ' 1 1 . ., I MISC , . . .A ' A. KEl.l.EY, B. S. in us. Ed. .1 ' il' , l 1' l 7 1 ' 1 ' f 'I l Miss Kelley was horn in jonesport, Maine, and prepared :rt I , , 2' , ' . ' ' ' at , v. ., D , IA' . . I 1 . .h 'i. 1 ' . z ' ' . . . .:"' r- " V in I -Q' " -1' y . : r r , V Q , . . ., . . . , ... ' I ' 1 L. .' ,A .. . 1 I ' ' . 1 D .- NIRS El ELTR-N lxI'Nf Semetrux Nluszr Offnz Nils lung was born tn Auburn Marne and was graduated from Edward Lrttle Hlgh School She began work at Fdu nd l nttle ln 54 DANIIFI VN IONNE Pnnlmg Nh lone was born nn Iurner Marne He prepared at Edward ltttle Hugh School and was graduated from Corhnn Normal School Slllllllil at Boston Lmyersrty and took courses at the Unnersrty of Marne Mr Lowe has charge of ushers t I.,ldlllllll0ll serxes as buyer for the cafeterta and rs asslstant supetusox of the cafeteria at recess NIR DOl NN' S MENERS jr B A Nl S M-NRIORII' N1ACl'Nl'NFa B -N Ivlglxsh Nhs M tclnnes was born ln Auburn Marne She prepared tt lege with a Bachelor of Arts degree Mrs Maclnnes came to Edward Llttle nn 1956 and lS an adusor of the Sl-NIIOX L H Sociology Nh Meyers was born m Kingston New York He prepared 'tt krngston Hlgh School and was graduated from St Lawrence I rnversxty and the Umsersxty of Mame wlth a Bachelor of Arts degree He has done graduate work at Harvard Summer School Nh Nluers was a Second lieutenant Ill the l mted States -Ntlnx Mrlrtan Police He rs the faculty advisor for the Key Club and lS the Assistant Sk: Lmch Nlr Meyers came to Felhdlll lnttl ln 'af RIC HARD C NIICHFI SEN B N Nlalhrmatxcs and Basketball Coach Nlr Ndrchelsen was born nn Stamford Connecticut and pre pared at Stamford Hlgh School He attended Marne Marrtnne Academy and Colby College where he recelved a Bachelor of -Nrts degree He has also attended Lnnersrty of 'Slew Hampshlre summer sessions Mr Mlchelsen came to Edward Lxttle ln 1952 18 .' ' 19 . L Q K A 4 , , ' V - 7 : Y ' x, . e an LRY. , 1. Edward Little High School and was graduated lrom Bates Cdl- ' l.V'. A . ' MRS. ESTHER MURPHY Girls' Physical Iidumtion Mrs. Murphy was born in Auburn, Maine, and prepared at Edward Little High School. She was graduated from Posse- Nissen School of Physical Education, Boston, M2ISSZlfhlISl'IlS, and has attended summer sessions an Bates College She is the I'uulty Advlsor of the I trls Athletic Assocmtton and the Cheer lt ulets Mrs Murphy came to l'ilW'11'fl little in 11151 MRS El IIABEIH PXCK-SRD B A MR RIKHXRD S 0510011 Phxtlrul Sfzrnrfx Amslnnt foarh o Skiing and Ifasfhzlll M1 Osgood was born in lewnston XI me and plLp11CCl ax Felward Ilttle for the Lnnetsrtx of Xen Hunpshue where lu reeened his degree m Ceologv Ile spent six months m the United States Army and 1S nom a member of the Nl :tional C u url Reserves Wir Osgood came to Fdward Ltttle in 1018 American History Mrs Packard was born in Auburn Marne She prepared at Edward Ltttle Hugh School was graduated from Bates College with a Bachelor of Arts degree and attended summer sesslons at Bates She previously taught at Lakeville High School Lake ulle Connecucut Mrs Packard came to Edward Little m 1018 MRS 'N1Ue1NlF F SPRXCIF B X Hntory and Sormlogx Mrs Sprague was born in Augusta M me ind I epuul Gardiner High School She was graduated from Bites College with a Bachelor of Arts degree and has attended summer sts sions at the University of Maine Mrs Sprague e une to Pdts nd Ilttle IH 1956 She ts faculty advisor of the OR Xl 1 1- 'WRS llfllll' 'NI SI-XVIPON B K I ent ml Biology Xlrs Stampon was born in Xltllinocleet xldllll and ptepuul ll Stearns Hugh School Milllnocket She was graduated hom Colby College WVate1v1lle ruth a Bachelor of -Xrts degree lot sexeral years she was physical education superusor for the elementary schools and an instructor it Brldgton High School Brtdgton Malne She has also taught lll News Cloucester Muna Mrs Stampon was C-lrls Physlcal Fdllfilllllll instructor hom September 19.11 to February 1936 at Edward Ilttle In Septem ber 1051 she returned as the teacher of General Biology 19 MRS El AINIE M SYI VFS'I FR SIFIIIH73 lo the Pflilflfllll Mrs S1l11s111 was l1orn III Harrlson Nfdllll. Sl1e 31161111811 schools 111 S11111h I7ll1S 11111 11as gra1111.1te11 fr11111 F1111ar1l IIIIIL Hxgh S1hool Mrs S111es11'1 ser1c11 as SCCTLIIIN to 111e Depnl ment 11f cllld3T1CC Eduard L111le Hxgh School from 1041 1 105' when she 'lssumed he1 PTCSCIII p11s111o11 CI SETON D 'IAXIOR I1 1101111 mkmg 1 ll X 1 M 111 1 1r1 1111 111111111 L111lc 111gh 8111001 H1 was gr.11111a1e11 f111111 1111111so11l1 IIISIIIIIIC .11111 a1111111e11 SUIIIIIILY SCSSIOHS t K l Sl t Ieachcrs Colleg1 111d 1he LIIIXCISIIN 11f XIAIIIC M1 1 I IIS!! took CXILIISIUII rourses ll Bates College He IS '1 11111111111 111 1111 X111 1111111.11 D1p.1r1111111t staff 211111 has chnge of IIIL 11111s1111111o11 1- 1 ge s11s 1111 111 semor plaw H1 IS 1l 1 111 Ms 11111 1f h1 ack lea111 M1 a 1r SCIYLCI Ill 1111 N111 1 1111s Ill World 111.11 II 'VIISS DOROTHX XVEI LNIAN B K Home 1 rorzomzrv Mrs IIIIC 11.15 l1111n 111 LCWNISIOI1 XIJIIIC 11111 p1epa1111 ll 111111111 Illlll IIIQII School She was f.,1l111lllC1I f111111 I llllllllg 11111 5lllL ILICIICIS College 111th .1 Il 11hcl11r of S111'1111 11eg11e Nhs 11111 came to Edwald L1t11e 111 11116 Sl1c 1s IIIL 111 11111 101 1111 luturc Homemakers of 'XITICTICI fllffllill Nhss YN ellman was born 1n Iewlston Malne She prep.111-11 al Fchsard L11tle H1gh School 111111 was graduated from lhtes fol 11,110 111111 1 11116116101 of Arts deffree Sl1e a11en11e1I SIIIIIIIICI s1h1111l at 1l1e L1111e1s1ty of MHIIXC and Look res111e11ce cotnscs ll lS111s and e'11ens11111 courses conducted 111 the Ln11ers111 11 NIIIIIL NI1ss Hellman came to Eduard L11t1e ln 1944 a111 SLIXCS IS lll 11111501 for SI'-X1 ION E I H S as well as 1111 se111o1 11111111111 I'RAXlx E XNININIFR B K l S Hmmm FOUK'77Il71P11f 111111 Iublxr S11r'r1k111q Xlr 11111111101 11as horn 111 L1sl1on Falls Mame He p1ClJl1Cl1 at 11s111111 1-1lls H1211 School a111l TCCCIYCKI h1s degree f111111 Bates College He has a11111d111 summer sess11111s at Hdl13llI 11111 t11e 1 1111e1s111 of Mame taken Boston l11116fSllN Ex1e11s11111 c11u1ses and 81161111611 A111 '111ce11 Armw School Nlr 1N1n1111e1 111ach1s golf al FLIWAICI L1l1le SCIXES as faculty a1111s111 and 111o11er11111 of 111 1or 101111 Meetmg R3d10 Sh11w an11 prepares 1l1e gl 111111 t1on speakers 20 I: 42 '1 I I 1 .1 ' "I ' ' 1 h ' . 1 ' l '. .1 K- if ' I' 2 fl E 1 . 4 1. 1' . Q ' , ' ' ' . . . ' 11 1 , . , .' ' , , . , , y . . Mr. Ill-'II ' was 1111111 i11 .1 ll1l11'1l, ai -, a111 1 'pa "1 III Q ,K , ' ' t' - l , ,. A. , . 1, , , J ' ' ' - 5 1 : . a lor 1:1111 .' Il e " ' ' . ' 1 ' ' 4' 1 " . '. ' 1211 111' 2 J . I. , 4 A. A. 2 1 A 1 l 'K I ,. , ' -2 ' . , 4 , A . ,Av R , - I. . . ' ol' th, S11 5 ' 1 ' . ' 'lk ' 1 SI 1 ' .- ."isl:1111 1111 ' 1 t ' 'lsr' ' ' ' . '. '1"1'11 . ' 1 ' 1 Yi H S '11- MRS. MARCIA 'I'Rl'F. B. S. 2 ':' .' ' ., - "1 1 ' fs' ' '- A' 1 1 ' ' 1: 1 -I-' ' 1' . 2 A' V' 1 -1 . . ' 1' ' ' ' ' ' ' .7 . .' ' ' -1 'SOI' , V 1 4 4 A A , . 4' . I B . 1 ' A ' , ' l A 1 - I . ' ' ' . ' . 2 . I - , . w 5 . - A- R I.. K' ' A . . ' . " ' ' 1 , . ' . . , ' ' ' A , f ' 1 ' 1 V . VK 4 I 1 1 1 - V' Q I ' i. 1 ,, . ' , I . , 1 .C 1, 1 -' - 1 V 1 j 1' " 1 ' ,' ' . . ' . 'z z- Staff Glimpses .ix Blhlll ss Pl I" hui I-xuu 4 ---.-,tn cu rs Rlx ' I "Cr I " Inu YI mg In I Lil buf J m. 3 if gg '- mc "lAL'IlclN.wL'f1'l ll'lll'l'N . . ." -, , 2:41 . ' 'MN 2 I I' A 1 2 if ' VV Yf Q . 3. "Y I . . . Dil 'HUP L-Q ll. P" Ihv l,i: IIN' Hvll ff Staff Glimpses U1 IUIELI tho. 1 Ll sus 113111 m II IS LIK li fjlll Nlxss lhouks lun xnu hmm SIX IIN OO I-nst Ron Nhncm Dennis Nhrcdlth OS ood 'itanlex XX alker Ifnnce Lpham Xlfglllld kmght Sumnl Run lldllh Crunk nan bvnnk mu' Plfnslccl Sallx SI11llh knhnlnc Ixcnncx zu! I me lu Second Plme Tlmd Plafe Fourth Plafe Szxllz Plare Seventh Place Izzglztlz Place Nzrzth Plare Tenth Place Honor Parts XI 11111 DCIIIIIS mug l P11111 Xonc X ngnnx Ixlllqhl XILILLIIIII Osgood Stinlcx XX xlku om bt IIIXL ucly C IOlllx mcg Pl uslul lx llhllllll, kennu Silly 51111111 '3 'I ' 47171 rrrrrrrrr 7 -rrrr rrrrrfrrr 7 Vrrrfrrf A 2 7-,IZ ' 12 7 7 77 77 7 7 YY77' 777 7 VYVVVV 7777 7 777777 K K l Fifllz Plate 7 77,,, ,777,7, n n.YV7 7 7 7 7777777 7 7 77777 77 7 77777777 7 -' 2 ,' '2 " ' 7 77 77777777 777777 77 777777 77777 7 7 7777777777 7 77 2 '2 7- 7, rrrrfrfrrr 7 Vrrrfrrirfq 7 Vrrrrrrrrrrrfrrr rrrzrfirirr 7 7 7777777 777777 7 7 771 V l- - "7f - 7 77,7 ,7777 7 7 7 7777 7777 77777 77777777 7 7 7 7 77 7 777777 7 77 1' - V' ', . .' , Y ,, , 77 77 7777777 7 77 77777777 77 77 7 77 7 7 7 . . 7 I - ., mf x 1 . 4 'V ww wwf' vw B 111 111 'X rust ' I Bmn 111 Iuuslon XIAIIIL Scplembcr I6 1040 1 IlEdSlllCI' I r Sr COIIIIIIIIIC 011 e Ixp IL-1 age Book 7 3 X Teens Z 'Siam Ofiice 4 lhe Order of Slenogrdphlc Fmfllllff 4 RATHERINE CERTRL DE -'IBBOTI' Ivn 141111119 YIIIIIIIIQ 11111 an qnx A fnrmi In xou rm IIIIX IIIII Born 111 Ie1x1sto11 Manlc Xl 1l 'I N40 orns L XA 'S 4 Inc PILSIL Prcsulem 4 Se ICIIIX 'Z RI SSEII DARRELL XRIRI EX Rus D1 Imnrm and nm ur I' XII III 11,5111 Jul 131111111 Xmlh I Illllil Nlunc O1111hc1 78 WW 111111411 fm 141 nal ICQII ICICIII I 4 I i ll 1 I Il X 1 1111101 Rui Lmss RLPILSLIIII 11a I SLIIIOI 11111111 1 NINLX NIU 'INDREISS Nan fnzilz IHIIIIHIVS 101 rlx mule NANCY LEE ARNOLD 'Y111' The Imst uuy In Imzw' ll rivml i. lo lu, uma Born i11 I,cwislon Maine August IO, l940 I-Teens 3. President' 'I'ecn-'1gc Book Club .53 K'.A.A. 3, 4: llllllilll' Red Cross Reprcsenlwlivc 4' r. Sr. KIOIIIIHIIICC 3' Outing Club .5 4' xI'lIIl Office 4. XI XRIE XI XRIELLE 11 XXX ILI F 111 IX lox 111 X11 110111 111 St XIIIIC XLW 131l111s1111k C 11111111 llllldfy 'S 1018 lhologx C 11111 1 X1 1111 c,Hll.l 4 RICHXRD XlS11N BEXN 111111 rm 11111 mr! 111 11lz1fl1 to num' H1 ll tell X011 Peet new made to use 1111111111 X111111111 XIIIIIL -Xpr11 1 '40 R XYMOYD X1NC ILNI 111' X1L1F1 111111 xounq 1111111 X011 ll 111161 Ill 1111111 111 1u11s1o11 NI 11111 VOXLIIIIJCI 0 10111 1111 gw C 1110 Ieen YC Book C111 1 L ll 111 XIXRCIX Cl R115 BXRRI-I1 H11 ClIft'Vf1lIl1l'YX lmlns lo 11111111 the 11111 IlVlQllf 1111111 111 Inwlslnn M unc Xugust 1 1940 1111 0 'S ll ' Cfllll Y Cl11b 7 5 511111011 51111 ' 1 ICLI1 .nge Book C 11111 2 D1c1C RICHARD 10118 BE. XX D1dC A 11161111161 of flu llllllll 9 111111 sertmn Wl1osef1u1 ue must not fmgfl lu mf IIIIUII Born 111 Po111.111d NI1111e I-ebr111ry Z4 1040 l0X15ll1l X1ds 0 'S -1 13.11111 ' 4 L1 I ll 1 btatzon Sufi 3 4 P11o1ograp11er Dmce B.11111 4 Rax JI TI1' " I ' " ' .'A1'71l'l'. " ' A Zz ' 1,11 ' Lf. .. ,- . - . .1 'K . B11 -, ., 4: G.1-X.1X. 2: Half-'l'i111e Club 3, 11: Latin C11 11 L: '11g., "f '2f,1,1 ' ' ' ,1 1' , ' 1 ' , . And' - 1 . ' -. 4, 1 ' L, 3, 1 "vii Air '11 11 21 Hi-X' '13 A K " ' "'r'1'l. 11:1 2: 11111111 4' Illlll 2: Clivil Air P1 ' l 2: M -ug., I 1 4: 'l1l'2lC' 2: l's111-1111 C211 lux '1111 11. A .. DPRNNOOD KIXDE B11 IN fuk 1 rr n ll f 11 rerun: lll nl ll llclxlllm Mmm ' 1 Q Lllmlll DOROI llX lOl ISE BFC lX Dorm A lullmlzlr young miss ulm mrlx I1 f gm lll nn xlllllllll lulus 1 1 1 IIXD X XXX Bhl I mln lx Il ml I rr vnu xlnu lnm ln Ulu Nlmu lluunlmu 1 1 no ogx Club ' lllllll lu 1 4 1 lun gc ok C lull ' s Iss C und mu Olluu 4 Pill ROMEO Bk RC EROY Bugs A lllLfLf!"ll guard uzlll ll fnrndlx laugh llmn lll luxlslon 'NI unc lkcunlxr 7 11138 1 Jlbnll ' 5 4 ku llulJ4 Sxsumnxngl Flack ROIH-Rl K ll XRI LS lil RRX um nj 1 Ill ln luuslon Xlum I 1 1 1 xogy Klub 7 lull bl-ZURIQI-1 I.l-1Sl,lli HICIRFORIJ "Bids" ll You nrrri llrljz, go .wr lif'org1'. limn in l.cwisIm1, Nlllillf. Nmcnllwr 21. I939 xll .Xll' l':1lml2. 3. 'll l rack 3. 4. I' SXI X Ill ll mu I1 vu s mul ranks ll urv lmlx 1 1 H l I an mx mn ' Rl NI RON Xl D llll ODI' Xl I 'I xklllell lnfzlmuu and u UHIIIIIQ ru ll in s 4 HPX l'Rl X XXX IBISHOI U r II kl lllr lu: IIIIIIIIUVH mx lllt Scptunmu ' ' ml v L XXIHIX XIXI' BIS! ' ll x ll 1 nz 1 lop 41 Ilml x n u 1 4 l INUII ukmt lJltSLllllllXL lXclxutls S 4 Bonn lll lllllilllll Nl nm 'Nlfnch lb 940 lhc Oulu of SICIIOQI lplnc Efficlcncy 1 ln lll A Nllllll. No Ill Ju 1 s ctblll ' cblll x C llil 17 DAVID EDXYARD BODYVELI. Dina D ull ml 10 is Bonn ln H alxcflcld Rhode lslnul Xoxunbcr lf N30 Band l 4 Biology Club 7 Choxue 4 lLllLllll1CS 1 Ili ll l- Xl RORI BOISXI Rl Slllllll H11 I1 :lx lull: Jlrawt lim flllllllf und rlnsmmlzx BRI K F Xl BERI BORDFXI lou Our Ulllllflll lrnxlullmll HIIUIIIQII nn Ill ton 1 nu nn f Baskcllmll ' 'S 4 Bdscball Z cllOlllS mnol Rui clOSb Rqnuulm tug Z MARK IREFNI XX BORlNSIl'lN NIAICUS 411 Illlllkllllllllllll Inu lmrkrr x mn Clum ' fjllllllg Llnl 4 lun wgc loo I ARRX I HOU XS BOSTON lxmda qunl kmdu slu Ile tlunlc larrx x u 115111111 qux llOlllllll"ldllldll1l Manic jmunx P? I0-lll Biology Club ' SCCTCIIIV I xlball ' 3 1 Lat Cl l lmc 3 4 Co Captain 4 30 vu, 1 rrfx. ..l .. Bo' ' l,Cwis , N Il' '. .Xl "l IT. IJ-I0 ' L,.,: 'zl '.'2:-I " - , ' I . ' ' " ' ' V Bo' ' .'Xlll3ll'Il, , 1' '. .' vc I '4l',l9-10 Bark 1 L: Bans 1 2: Biologl' Club 23 l-'oolbnll 2, El, 4, Co- I1 uin Al: Ke" Club 2, 3,41 l.: ' I l 2.3 ' I J 3 -. 1 la Cl: l 2: 'l'1':u'k 3, 4. , ,. I , . . Y' l .' .'l,. lilly' . l. ' L..' zjgfoc ' L,,-:'inIu12,3g"k2 IOIIN PX I RK Ix IIOI C HFR Bush X11 1111111 full 11l m1I111l IlXf 1 uns 1 1 I Nah ll xunnum LII L Ol IINI IIONN X IIOIII ILIxIC. 1H11l I1 1 flu! 1 IIIllL'ffIC 1111111 in III 1. uston u x mi I ' L XI XRII I N IFXN IIOII II- XI ne ll11x 11: 2111111 I1 H IX Il xn11l1 for all 11,10 mu III un 1 L I XIII 0 II-II II BRO! KS lSIUUIxNlC lx :mu IIIIS rum 411 I 111:11 1111111 Illtlllllllll lt Banu III Iuusum XI.um Iunn I IIHII muttu. 3 uuny., Klub lun ok Klub D XX ID XII RON BR XC IXFI I 1 ll rlxx PIII Ill JII IIIIL ill I I IIXXI K ILORC I- Bl R -I gnnrl nulunrl lmnl zmlczng a n Ill ll Q I L IRXRD ll RX XXI! C XROX rx nlumul aml ull 0 un as 11 1 1 1 I N hunks X1XRlx Hl'XRX Bl Rlxl' H ill: u t ll 1111 lil lux lm d H: mrztnlmifv to Ill! hrmrl Ill lll X818 Oll llll X 1 1 nl ll! lmxn ntmg., n ul l C DI XXIS ROC I-R lil SSIPRI Dr nun has ll gU0l1llIXl0HllIIll -Inrl lluulrl flu zull III um 1 zlmn ll! s N 1 C un IORR XIXI XXX X 1 XROX 1 1 llll nl If 1 :hm nn lux: 4 fp Ill nm ' X XRII KINIXIX C XR X C un Ulllfl 111111 alfuxlnq 1 Ofc N XR I'XI Q Inulu lzzelx llkrublc lnqlmrmux nn ll I' vogx K lub ' n ns mu nog nphn I ILILIIKN ill 'L on ll J li N C 1 Nl XORNI IND XINIF C -XRRIFR n 1 1 nn 1 I Illi U ll I Noun :ml 14 ll f lltlfsl fern' U Ixl'XNI' IH RIC H XRD K X51 HHH X C ss mlurl I lmlu lmn Im x llll 1 KI I n s 1 I NNI IIXROIIJLXSIN i I ll Illfnlfrl tim: el saw CI X CII Pmln 1 In u I1 rx Ii In :Inu ln nn mu x my ' Ihulogx Klub UIIIS K H XSI I lllf.,l lx I IHIIIII Ill INIUII um I I Hmm kll Lt :uk ROI XXX CIIICU ll r II IUHWIIHIIU I nn rr I I ' x u nm IJXXIIDIRXISI CHLRK I Dun rl II I now I'1 I III!-XISFIIICIIXI1 RIIIIIIL nz x QI I I I mm IINIIII 1 III kmsluj, ul NI um 1 I ml 7 mm L llllg C lull ' S Ill- BOR KH FRANK ES COHEN Dcbblc 4lunu u rwllpnnunmlnlr grertzng ulunu u lunulzful mul: limu m Portsmouth Ncw H mlpshlrc May 10 1940 mus 1 umor Claw Rmg Co K lllllllllli 5 l nm C lub 2 5 Vxcc Pruldcnt 3 junior lomn MCLIIIIQ, ' I Omrlz 5 4 Adxcrlmng 5 Pcrsolmls 4 Ouun' 1 5 SllldLlll C1 3 4 Current Fw :ss IOXD XS ll I KRD C Ol B olhu l md Om of mn lullx rluulnulzx H zlh u :In IUXUIUH llml nnllx mln Ill lll Bclkluy C lllt-Ofllll Xpnl lf 4 nd 7 f ' ll MIC H KH DAN ID CO1 I INS Mnkc Inlunq mul lzzmlmg claim Mzke 9H1llPt.Sl Bom m luuslrm M um. Sgptcmhu I4 N39 SL llOl Dx xml 5 SI :gc LI RON ALD ROBERI C Ol l IS Bucku flu Lflllllll line of I I ferlx Iurkx To have had H11 football player liurkzx Bmn Ill xllhlllll Maine Mdxch 29 1938 uthlll 7 CONRAD El C ENE CO1 ll RE Con Hn lnnlfs Il we mit in u manly mold for hrmtv vpmtx and rontest hold Bom m luuslon N1.unL, Scplunhcr 20, 1939 l'oolb.1ll 2 'S 4 Co Captain 4, hack 2, 3, 4, lshcl at blacluauon 'i Cxound Ohsuxu Lorps 'P 35 I 1 ' . I S ' N A Av v4 I ' 1 - , ' , , ,H , ' l- ' ,. Ch K .' 2: CQ.A.A. 2, fl, -1 Al ' ' ' mmitlcc 3: jr. Sr. In '--1: ,V A: 1 ' "1 3. -1, lrcsiclcnl A1 ' ' E, . . ' fy .' . Q 3 ' g., , Club fi, -lg sllllllll Stull' 2. 25 .' ' 'mncil 2, . 3 I ' , fills Cla -I. - ' I., ' ' . I 'IFN " r' " .I I' " Bo' ' " ' ', la ' 'a, .- 4' '. U40 lla L, 3: Fuulhnll 3, 4: Swimming, L, 25, -lg ' 'lurk 3. .'-1" 42 zI,.': . ' F . . . ' , . 1 I F0 1 L, 3. 4. , . . 7 Q I V ' ' .. . ,, . ' , v' - 4 ' y ' u x x 4 Ill ll luus u Xl um l-Lhrl an l f ml 1 mm nl f,llL lu llllllll LL 1 x ' sus! llll HL Lil Outing I ul an mmm nn L L 1 u 5llll 1 mnul l Sunil in 4 lncn ago Book C lub ' Sexemh Hnnor mn llll L 1 mop C luh ' IORI K ll' XX KO 4 qnl Zlllll ll qlmmuv rin mwlzon Bom lll ILNISIUII Xhune Omtubu I' 1040 mus 4 C hIlSlllldS Plaw 4 I' H X S1 f0lllllIlllLL Iccn .age Book C lub 9 4 Inn I-dallas 4 X 'Icom jl DI I ll C ROXIX ud Sugar n Kllfl Am 1 uxtlnnq mu 4 umor I lass Rmg., om IIUROIHX XXX CROXXIPX lu 4 IMI ull 0 rlmll Ill Ill on tum NI nm 1 ' 4 cnlblx ll nal 1 rx ' LNHKII L 1 o m L mug ' v n n mn Sunil 4 Stun unul lun 1 ok K lub 5LllCl IIN C lIlLilll1Lf,HlU, POI X IRLNI KROXHJRIJ CL :I zlln 1 1 1 long as llrr mulnru l'UHfl1Illl In nzwu Bl-lHl-IYX Pl Nlll- ClRRll'R Beth Sn mfllx rims ilu rmnf and gn I Itllf 0 hu do Tl 1 klmu an m Dum my Xpnl ' X . ? 36 Hl-NRX XX Xl IPR DXXFNPORI Ihr' 410211118 lm 11,10 rnjoxs :I moi! ln IS 0 llll IX 1 c no X lNlll H xnk Xl' lOl ISI' D-X 4 qu1e'tLfnluzll1a :early mule A rhrfrrful frzenrl all the 11 hzlf Bmn ln xsllllhfllll VIlSSdlhllSCllS unc 74 UHO Smsun luku Replcs IIIJIIXL 4 lcen Agn Book C 1 Q IORFSI l'IJMlNDlJ-H8118 Forest zs alu an ugh! at hmm 11lIFHl1'l"I he plum on lux trrmllmne ln m Ieumon N1 um -Xpnl If f Band ' r 4 Rhxlhm kmgb 'S XNDREXN FR'N1'Sl DFNIFRS IR H4 IX llupjuefsl Il hen the IIIIIIHVIU' serum: 0 Wm In L sn mm 111 L K mn D1 1 5 SIIRL Dawesw BENFRIX JE-KN DXX Bez Bom 111 leunstun Nhune Aprxl I4 1940 nal ' 5 1 ar clllllllllllt' Xmlx JOHN Il lxl' 131' MPRS XYUKI 11111 11111112 Il11111 I11 IIIIX I11 1311111 lll P111111111l xldllll. lIlX 11 10411 N1-XRCIA XS ARINC DENNIS X11ll1111g Qlfllf IX 11 fl 111l111'11r1l 11111111111 1'111l111s1111111 1311111 lll 11111111 N1 1ss11l111sL11s 131111111111 18 1040 LllllJlX 111111111 ' 1 611111111111 11 cdlllIXdl Que clll 1 ' 1 s11111s 'I N Cl I -X -X P 5 4 u111o1 Clasa R111 1111111111111 4 S1 1011111111111 5 1.11111 Club 1 Omrle 3 4 4 sex l1s111g 1 Pl,lS0l1llS 4 fhlllllg flllll 3 4 Season 'IILKLI RCPYCSLIIIBIINL 1 8111111111 Sldll P 5 8111111111 flllllltll ' 5 4 SLIIIOI llldllld 4 buldallu 011111 4 l'llSI HQDIIOI l1e1l 1341 1' Xl ION 111! klNwON L A 1111111 of fffu 11111111 1111111 111 lus1s11111 NI.1111e NOXLlIllN,l 'S 111111 Xlkkll' P-XllFD1ON Po11P0o l'11ll11ff1111 full of wp lI1111r' 1 II 11111 1 11 1111111111 1111 N 1 4 1 ugx K lub S11pl111111o1g RLlJlLSLllliI1XL J X111 P1u1du11 5 Plesldcm 4 llllllll Ru Cwss RLIDILSLIIIIIIXL 4 1 S1 Ko11111111tLe 'S NIEIJOILIILS 5 4 lun lgl, 1311111 flllll P 1 X hens 1 P1u1dc111 Slllllklll Qilllllkll 4 HENRX C ER-XI D DIONNI' H111 HK1111 1 r1111l11g111111 11111l1 has 111111 I11111 llllllll IIIIIIIX 1311111 111 xlllllllll xldllll XKDNLlI1lJCl 41 1018 38 XX XR I III R DUI lhmo Ill ml x f II X us L 1 un Ju 4 Ll I IS Illll I 111 x I XI I RPI! R XX XIUNII INHOX 1 nn zu ua III :mx mgmu ll nn llll I 1 ' ,HEX C X f I 3 l ll Rn nn N ' LIIJII S-KXIDRX JF KXNF DI Dlllx Illlx mg 1 an I umm wr In 1 L ' pop I 1 N cc nfl: ILL I3 39 III' XXNX II' XX INN X uni I ll C IU Ix XIOXID I l C IIN IN II S wine! 1 rnzrlr mum R01 PR EDN XRD Ill NIIXR 'Ii ronslant III lhl nmllwni lim Bonn in Aubuin 'Shing Nmunbu 'I WW sgbill PM I INI' ANN Ill Nl Xl' Iollw 4 milf llml IIIIIIIIIII ll 1 luuuliful fnmjzlrxlr ll mn lun s lk in ' 4 ml-'np llub I lccn .nge ll uul :nu Otliu 4 N I 1' X gurl 11 :ur 1 in u NIA -X 7' I llll IC III-lINl' IOXN Ill Nlnlclx 'min in Kugusla Nifunc i IL 'I I I uul mu Olliu -I RK HARD C I Ili ION HHN XRDS Dick Illuur 110111 :ix lllllllllx ll nn in IL xtnn M inc una. I' fl I s Llbilll 'I llancl2 3' luck 40 Ba." 1 2. Fl: Hi-Y 4: Latin Club 2. .. , ..x" 1" ' ' ' '.'1. ' in Ncw C foster, Iail '. july LU, IMO Bic . rv I 2: CA..-X. 2, Il, 4: Latin Club 2. Z: " -' ook Club . 'fl.4:KL'z " I MA 1,.'1. 'IIl, Madeline' ix n .xnwlll n1i,x.x llrim lull of fun I ' I .' .-lll'.,l.l3!l VIOIL' I,I-1S.ll-I 1: RLIC HY' an' xl I ' i1'lu'r 'I If lf.l.. lin' in I. ' vision. . 'inc., pril LL. I.l-40 I :nin Club 2: Swi ning -I: Ira 'k -I. 1 ' ' ,-wi: , a' - L. L35 llarl-V: '..3 ' ',.:"",'2. Plllllill XXX LIHRIDC l' .1 -ln nu zmlunl 11111111111 of I A A Bum nl IL ustun Nlamc uly lf 4 0 mugs C lub 7 X 7 5 4 Rcpnucntltlu 4 lgcn nge Book C lub S l lun 4 4 lhc Older of Glcnographxc FmClCllCW 4 RHOD X 1 ILR l Rl lll' l-OC Fl SOHX S111 is mum und V11 Ax She gms lm har 11 an lloxn ln luuston Mann Xl n 50 '40 xx R 4 ross cmruumtitnc Z 5 1 1 mum ll ldlm I lub Z 3 umor Iown Nlgcung 3 4 Omrle 7 S xilllllhlllg l hilton 4 Slalmn Staff ' 3 4 Club News Editor 3 4 lu.n ILL Bunk I 1 PORK I Xl Bl Rl PC -1 quad XIILIIFIII u good friend lll lun l 4 lN X X IRI IXI X l-OSDILK I-unless llflumznrfl to arrmn Ifllll um ful! 41111 an OIIIXIIIHIIUIQ nllllclf lloln nn 'Xux York Cin New lurk IIIIIC U 1040 ul P mtmg Z 3 1 n uxn LL lll' ' Omrlr 4 Personalq 0 Illlg Klub 4 Slu Cl l um t l K nls Spmts EIIIIOI' llRl Cl' XDDISUN FOSS Hu good hmnm zntertami uv Bom nl Xubuxn Nlfunv. Xugust 4 N40 41 SAXDRX PKK I-. l-OSS Sdnclx Ill I 41111 slu lim ll frundlx ' In ml an ng l-alls NI ng ung H ' nd 2 I J 1 unc 1 KILL lluu ll lllllllllkf, 5 latin Club ' Outing Clun S on Staff 7 sou un l-dum X 0 SL uo D n XXDX IEF l DSS ll mclx 111 I 1 lxrnmlllx 1 x :mln It ull lik rl IN an m luusum Nhmu. Nlmch 50 ' ' mi 10 0 um 7 Cam lc A L mu I lllllldl 0111 1 unnuuu H lam Club ' flllllllg Club P 4 4 Suxsou llnkcl Rc Ill xc lun my Book C lub 1 C uulmu Ofhf 0l'll XXI Sl'l'H lRl'll u rms 15 mmf llllllmlmq I 1117: ll ll llzll nlmml :ml I1 Q H0111 ul lllukspoll NIMIIL Xin 3 I0-10 DURIIX XNIUNIU lRl'Xl' -I grnllrnmn n lm lnjuu Illz mil of rloms lll s ' PXIRICIX IURRUNE ll I IFR dl IH rulz 1 llulul Il 111 In xx HVXUIIII Bum lll lumslou Mama, julx IZ N40 llmlogx 1 lub 'P C- A -X 2 Omrlz 4 hlntux, 1-llllldllCL OHICL K5 XIX XXXI- K A N S11 1111111 11111 r11111111111r1 111111 111111 li Ill 111 lS11l111 N111 H llIllJNllllL Xlllllllllll 8 440 1 4 llll lll S l11l11t RtpllSLl 111 1l11l 11111111111 4 Lllllll 11111111111 O X I X C 4 1 111111111 111111 lX1l 1 11111 111111 111 1 s11111 11111 llLLCIlllJLl f X ' 011111 111 S111111g1 lllllll 11111111111 FR XRD IEO 1 XRDXFR l111x 111 1111111118 111 111 111 1 llll 4 Ol IS XYll,l,l.XNI ELTENE KIXRDNER " 111151 1111 1.1 Illl1f'1 11111 .v 11, I'11l's 1111 1111111111111 Ill' 1 JLXXXF iFORl LI ll' C XRllNl'R LllllllL 1111111111 llfl 1111111 111111 111111111111 111 l1XS1lly 111111 111111111111 111 Ill l llllll L IN I U l5111'11 lll l,Cll'lSlUll, Nl11i111', jz11111z11'y 5, lf!-10 l5z15k1'1l1:1lI 2, 3, 'lg ll1l5ClJ2lll 2. 3, 4: Biology Club 21 Class Office 2, fi. 4. Yi1'u l'1'1-si1lc111 2. l'1'csi1lc111 3, 'lg Es1'111'1 ZII Cz11'11ixz1l 3: hlllllllll' Class Ring c1UlllllllllCC 141 jr. S11 ll11111111i11cc 3. f1CllClk1ll Cl111i1'111z111: jr. S1. l'sl11-1' 2: Km cllllll 2, 3, 43 l.z11i11 Club 2. 3: SIll1lL'lll 11111111111 2, 3, 4. Yi1'c l'1'1'si1l1'11l 3, P11-si1lc111 4: l'SllLI ll C 1 lllll illllll 3 COIN! Sll XRI CA lzlus fjlll 11111111 her 1r'111l11Q1s1 IIIIS 1111111 11111111 IH111 1 11f111111 of Il Ilflllllll ss 111111117 131111 111 ILHISIOII M 11111 11111. 'O '40 11131 K l11l1 1 UH 111k I lllh lx 1 I XR I K I C Hl'l I RlllhlL 1111 1 1 1111 f111111 1 111 Q 111 1 'Y 1 ILL11 lgl l'11111kC XIII 3111 tl I1111 111 111 1 1 121111 lllllkl 1 ll fllllll g11111I 111 1111 1111 1 func X111l 7 ' uxgx C lllll llllf., I Ill l SH XRUX ll XDDOC lx C Xl! 1 IIS ll 11111 BOIII 111 lu11sl1111 Nlune Scptunhu 30 fl-10 11151 K 1 s 11 s lllllf., s 1 1 111 c 11 1 511111111 jOl INI- Sl IXVNZI KPX1-SSL. A 1111111 9111111 11111111111 111111 1l11111gl1ts 1111 N I' 1 1 1 1111.11 C lub 111 1 1 s Old 0 811111131 1 1 111 Hiluulu 4 Se1so11 IILRCI RCPILNCIII 11111 S xfdlll QJHKL l 1 x un lmxu XILLIIIIIN I I IOYD FI IIRILD GILICHILLL Cl ln mlcn o urnlnlmn uzllz u zfezn of hmmm I IJ XVII! C l Il' ION CII M KX 1 4 lzku lllc gm uzll1 u jnrulrn an Born nu Skovlhequm M unc lNOYClI'lllCIA I6 N59 Blologx Club 7 v Klub 7 5 uh in ' Xlllll PXIRICIX 'NIARII-I4 COBEII Banu Ill xlllllllll Nluuc ljLLCI1llJLI'30 1939 Cllmus I I I gl ISOII l1cketRCpresematue Born IH Pollsmoulh New Hampshlre October 9 1940 Band ' 3 I Boss Alchery 4 H.1lfT1mL Club I Iecndge Book LUOI Pat ll 1 all nrlnmr Pats artzstzc talents C I URI X XXNI' C ODBOI I I will I0 u ulk ll :Ill Anrl uzllx to lnlk 11 :Ill u Ill Xlglhli M um luolxu If ' QXDNEX C OLD Ilr has Il lzusuzzss like mannu 45 PXIRICIA 1011812 I RFPX llmn m Iuuslon Klum Scptuuhcr 50 1040 umm Rui Kxoss Rlprrsunallxg 4 Omrle 4 Personals Order of Slumgr :plum l'llli1Ll1lN 4 lccn .age Book Club Z 3 4 Secretary 7 3 4 l'Rl'1J 111-NIXNIIXCIRNI-A Alun: jun ax u rlasanmtf 111 ll um Icll1lld1X 16 1040 1 SHIRLEX JANE CREA PON Shlrl Sl: enjou lzlff m Il quul max llorn 111 Levuston Maine August 10 1039 Band 0 3 4 0mcIe4 Personals Paine Iwu of blur' lwzfrldrllzp nur R111-1ARll1lNlX il X1 RlClxlC llnrn 111 lcxuston Munn August 1 1018 1 red DOLC LAS I 10X EL H ARIN Doug A dzlzgent and Pmfllilf umkzr 150111111 1-arnunglon Marne Apr116 1940 46 f v . V , 1 1 . . -v , I ' 1 - .- N I . , ' .' Q . if '- . . .--. -V. : - , -A-3 A "1 1" -' ' ',.,.' '1,,. 1 1 . '. 1 L ', ' A ligl1rl11'm'ter1 guy u'lm is limn .Klfl r' ' Q ' 2. Bo' '1 .Aulmru,IN1u' ',A' . . j.Y. llnskcllmll lg Golf 'lkL'Zl1l 1, 2. 3. .. ., BRXDI-ORD ROLXNID H-XRNDEN Bud llus hull: to you ue lell In nmtlr and pnntmg he does exrrl n s X n ulv U ' any K lub JOYCE H-XYDEN full of fum and wqm Ill In Hmuslu Nlnssullusuls August I 1 f C ARX LN -XV H-XSlxI'lI Hu pluvmg 15 aluuxx nz km Neve: flat and alums sim: 1 Hom 111 lfjilbltlll Value October P0 I0-10 Bl- RXIK P FX IS HFRRICK Bebe Snft x when und H4111 rd Ill su I ' ' L FR-XRD Pkbl HECRER A rlub n a club lin! a hole' m 011015 exrrllfnl Burn an ICISISIOII Mama l-clnuux '1 I0-10 4 y 1 ll I II IRI I S XI BFRI IIII IJRILI II Clmllu. X Ill ll rlull IIIUHHHI ullfn Flzmlu Y around Ill INIUII M ll " I I uwx I l0ll nun xl 4 'sumumn Il XINI IRI XI IIOIX N llmugl: mlhn .SIIIUHS 121 1 use Sl: IX qlllfl a gm luxs Hom m Iuuslou Nl ung Snptunbu or lm N Of Born Ill PUIISIIIUIIIII Nus H unpshlre September If I XI JOXLF III! I INS Imzlll zx gm and full of un Bom m ILISINIOII xidllll. Xpul 'O 1040 mugx Klub ' 4 0 um u ' Ou 1 lun xgc Bun 1 S IIRIIX HIII S Sh11I HI1lflYll1llIXflll 1 1 1 n s QI u :Ill clmrm mul gn Bum nu I-xuu Xux H nmpshuc August I N40 uogx Klub ' S ul 1 no Ru KIM CJIC5LlIIdllXL S C mltee 'I I Ouung C I1 ill. PAK I NLHII I ES HOL I XRFS Our mrsatzle Ivy Club Puxzderzi 1939 sdnll ' w cnt all lx K PIL I slu. ll i1.ulu.1ll 18 NI XRC IRI' I H Il XBF I H HL IKHINSON Nldfkll. A11 lYIlll1lXlIlXfIl' rlzmus 111111111161 II lmm 111 11111 long 1111ze11111f1 I 111 III IlllIIlOll NI1ss11l111sLtls SLIJILIIIIILI 8 1 I runs 11 u 1111 LK xx 1 1 um u 1 Llub ' 011uIr I XdxL1l1s111g IIXPHVE IOCEI XX IRISH Daffy 4 llllllllllflg gzrl wxth a 11111111111 1118021111118 II11111 111lcm1slo11 M.1111L SLPLCIIIIJCI 78 I9-40 UIIINI AA 3 4 umm Rui fl0S9 R6IJlCSLlld nc Plebldllll. 4 1 S1 COIIIIIIIIICC 3 Orarlr 3 4 -XCIXCIIISIIIQ' I 4 lu sundls 4 Ouung Club 1 S4Ld5OIl Ilckel RLIJICSCIIIAIIXL 7 Sftlflflll S1111 ' 1 lun 1gL Book Klub I X lecns 9 3 4 SeCret.1ry4 xidlll Ofhcg I Xl X XR RKHXRD J-XRXI lhck 4 llghl l1f'1111 111111 111111 III III Iuus 1 XI11111 Unch '30 4 LRWILSI C,-LR-XI D JOHNSON .Stmxglzt 15 the way of 11111l1f11l11en B11111111 xllblllli NI.1111e june 19 I940 O I IS ROLAND JOHNSON -1 1111111 from the slzuier a 1011! from the IIUIII 4 11111111 of 111151 and 0111 13 gone Islllll III xlllllllll NL11111. March 9, 1939 RICHARD CH-XRI ES KEENE A 1011 uzll fiom xx lm jnzfif' and fm in in lui 'W.nnc Duemhu 'S 1'-1341 1xX111XR1'N1- AVN 1x1'NNX Surrfss 11 llze 111111 of dzlnnlumlwn Bmn in Kuncoid Niassacllllsutts Dccembu 24 1950 Chorus Z 1 Debating 4 5 4 Seuuary 51 President 4 Latin Llub ' unnn lmsn Menung 2 5 Slutmn Staff 7 3 4 Associate Editor 5 4 . um D1 nun 4, Ninth Hm CONRAD 'NIARKIGS Il IRAs fun Fmnad especially rates W hen on roller skates Bum 111 Iuuston Maine NfdlCh 251 11140 Dick Dlz.-XX Nlhl I IN lxl'11F1 I7ldllSll10ll.S and rie11endnblf Dean 15 lrulx conzrnendalalr Bunn in luuslou 'VI.unL NLM I1 10-10 lx.: CAIL LORIMER KENT A rlufffrleadew-pfflilc' and wp ry. Burn in Stnneham Massachusetts, December Z9 1940 Ilccrlezulers 4' CIAA. 2. 3' '. 1 ' ca, .3 5 ' I -, .5 Omrlg 5 Advertising' Outing Club 2. 41, 1' Slalimz 511111 J: Student Council Z 5 4' Senior Drama 4. I EF MICHAEL KI ITREDf F I I v Dmrl fu Dzrk on the basketball court Ihnn In xllglhll Nlnne Noxunher I0 IOEIO s Ltlmlll u lor X IISIIX X ITSII 2 3 4 Baseball 3 Iootball lnh ' Solul K colnetl ILLIIXBEIH XXX I X BRIL Iifftlx IS Il FIIIIHIIIIIQ' Inn She adds zejz and enerqx Io our F1099 Burn Ill Iuuslon Nlunc Ilecunhu I6 I039 ml Z I 1 Sr KOIHIIIIIICCI Omr fc I mer XIRK INJIA LIDIIH KXIK HI C IIIIIN A11 Hllllltllllllll Illllllllf A TVITIIFIIJHY flllllfl Born III Brunmnck Nhune Nmunher I8 IWW I nd P I -I H f lmc Club I 'I Omrlf -I us SL sun In I Represenmlne 3 4 Ihlrd Honor Bcltw suusnlg I Business Nllnagu 4 Station Stall Z 3 Teenage Book fluh Y I -I I Tum P I 4 PICSIIICIII 7 Treasurer 3 Reporter 4 ROI AND EDM KRD L-SCH -XNCF lllllz lm llrIf111111mIm11 Hnurnd lv lmunrl I xurrud II lmtun 114 utternpls ull! be uell dom Iirnn 111 Iuxxswn NI une September .IU N40 X I Omrlf I Person KI BFRI JOSEPH I ICH XNCE Oh Ilmw llzzsrlluzfuzn mu' Born nn New York Cxts New Imk Ianulrx '3 IIH0 AUCIIOVISIIHI Kids 'I I PILSIKILIII I clII'lCIll Iwenls Class -I K xounml Obserxer Corps 1 'I Ru 51 RIC HXRD C FORC'F I Al01F Dirk l I Y ronlrzlmfzmz I0 rwronnulzml l'7IgV17l?!'1111Q H0111 lll ICWISIOI1 Maine anuarw 28 1940 lholngx C lub Z Solid C comctiy 4 lun age Book C lub P -1 C XSION C 1-RARD I XIIBFRIE C us 11 e ll mn qlml hz v bark Io gmdunllf Z1 :th us 130111111 x1li1ll1l1 Maine 4pr1ll8 193.2 IOSI-'PH FNIIII- 1 XNC1 X18 C I- umm nl I I nzll ron 1 s Pzruumlrrr und rmnnqf Iumg uuuxv Bnln in Rlll11f0l1l Xhnnc Snplcmhci I0 1039 ROBERI RICHARD LAPOIY 141 Pe A ual lm? unc' 1 1l1l11fi11S1lU1lI1 Mum May 1 1 8 JANE ILENE IARRABEE She mls all her effort inlo mfcfry lask. Born in Lewiston, Maine, December 12, 1939 Clhorus 2: Latin Cllnb 2: Ornrle 3. 4, Advertising 3, Business Manager 4 1 152 XXII -X WARN ANN I XXIIFR Nlltl 4 jollx QUIK, v :mt of Ihr lm :px helpful xml :nm Lxslon I L In nwfb I A ' Susan luke! Rqne Oulu ot Sllllllgl aphu PIIILILIILX 4 CIRXRD R01 I'R IIIILL LIIW 4 luller fuend one mulrlnt lu' 411 nn mrmnl mrrnlzer of the C A P Bum III Ieunston IVIQIIIIL Ifcbrudrx Pr I040 ml P I I .5 I hrIll'ShdI for Craduauc XSIIIIXNI IHONIXS I XXIII' I Hu xnfwnozu gun as IUHQIII In u Bom III luvnstun XI.unL flf.lIIINLl' I 1 IIJIH x Llhxll ' .uelnll Dmu Band 7 -I RIII X R IXII-IRIX I IRILXIL NfIONIQl E I1-BI XVC 1l6'Hl Ifft lu for BFIIIIIHIII llmn Ill Xubum Value -Xugust 71 I939 H r nam an almsunl zulu In L X IIIL Xmunxu 0 I 53 -1' ROIIERI El GENE LEHOUILLIER Ruggrd nllllclxr and fond of all s mls Banu m lnumme I-alla Manu June 'Z 1039 Lshu Al fulddlldllilll 'I R NYMOND CYRILLE LEPAC,-E fulm mul llelzlierate 171 a fast moving world Bmn lll Iuuslun Mvuue ulx 1 959 RICHARD EDWARD LECI AIR Duck Drrk uho za exlrenzcflx lall lfnjow the gamf of lmskfllmll Ilmu Ill I LWISIOII Mzuuc MdICll 8 1040 Imck 4 Bobbs ROW -NLD EI LIS LLIC H I OX ROIIIIIC A vital mlenfst and a S unul skill nz mrrlmmrs Low boy HOINARD BARRY LFNIN Howie Vlzllz lm' flelerrrlznlltzorz Hournd rs lmurzd to xurrrwl Born III LCWISIOII Malue March 21 l940 Blology Club 2 Chorus 2 Latin Club 2 3 Omrle 4 Personals Station Staff 2 3 4 Club 'Nlews FIIIIOI 3 4 Teen age Book Club 2 Current Exents C lasx 3 4 54 Y ' v v " ' ' Vw n v l ' ' .' ' . . ' 4, H , ' ,Y . . y h .. ,.. 1 , 1 ' P - . . ' ' ,,. . '. . . ' , mu . , . .' ' L ' ' .' Born iu Lewiston. Maine, May lfl, N39 , , . 4' A 4 .. . V V.. .' v .' ',"lxf , . . , . . S l . 7 ' v ' . ' C. . ' 1 . 4 , . , , . - . , , , , . I . . ., , - . Bum In lusnslun Mmm NIM " I Llul Xu I'.nlml ", Cfulf IL.m1" Nknmgu 9 'NORNI IND PAC E I IBERTH WIPPI Sk: 1 vkzv for mu frhool Ilmn ll! RCICIICSICY 'Nux HHlUlJ9hlfC FCIUTIITTW 1 1940 lwunt II C umval 4 hmllmll 4 Manzlcr umor C IMS Rang COIIIIHII I y J 4 Ouun CII 'I 4 PTCSIC Ilac S learn 3 4 0 C lpldlll 4 I sher at Craduauon '3 I M I ROBI-Rl IODC If Slnunlx nulmlnf mul lrmlz mln 1 Bmn nn Luuslun M nm l'CIllll IIN I lfllll scblll Z 3 C A ' nor .Iss mg OIIIIIIIIICC 5 u J C I' rsonals Student Council Z I 4 lc g B nk CI I SCCICI Icr at C l'dCllldIlOlI 3 Bow St tc 3 1 s Sunor Drnnl 4 'Xssmt mt llnutm XNXI- I Il: NIXRIF Ll lx XSILXXICI Neue -I mzxlzue of qawlx and fun Bom Ill Onklmcl C,Jllf0l'IIl3 Febxuiry 94 IfI4l I lllll Club I JUIIIOI lumn xflCClll1g4 Sl I' l'HI:N I I II OOD Nl XRSIJLN 'slut' H1 x gum fl long., um nz Ih Ilulnx II nn ln I KISIUII M unc unc II 4 O no XISII ll Kuls S C nll Xu Palm! Z ROIIERI jKNII'.S NIXRIIX om A huntu Imld and lnm 55 I 2.':'z 11" 1' ", ' ' II.. ' '- lcc F3 Kc' CIIuI 2, 3, : g I Ib 2, 4, , , lent 4: ' k 3: Ski" 2,.,C-Zz " g f ' .. , , . ,. ., " . 2' 'z"'L5, .1 lla." 2 ', . , 45 Clhorus 2, 3: II'ss OHICQ 4. Vice Ircsidcnl: I-'umlnll 2, 3, 43 Jun' CII':.' R' C1 ' 51 ICQ' Cllul 3, -I: hurl: I cs .':.'1 I " 23. :Men-ac of Iux2..""' l'sI D' ' ' f: fa V: Clurrcll EVCIIIS CIIUIJ II I I 1' ' .cv'.' , 'z' - -.IJ4 And'-"pa .b'.I: " ',3. "B I" ", ' fv. ' ' , 1' "'LL,I.I-I0 IIIIII IS 'I I I I hm lls I In on L ' AXXI' I II' 'NNE NIXIIII RIN Nc! lull of lnngx mul HIZIIIXW IUIHL' 11 Born m ILMISIUII Mdmc NIA5 I4 I930 4 I 4 umm RLPILS mm I Sunm RLPIKSLII I uv. 4 I IIORLSI XX ILI IAM Mc XI I ISIER Iluln ull in slnlurr Img: 111 hun Nhmk 1 nu zlnrh IS 1 I Ilu om I :ful III Q ll Bmn m IIIIISKK n NI.-unc SCIJILIIIIDLI In SSI'I I I'l I I"NI' NIKCIE RX Russ H1 max look quul Im! look ngnm I MI RENCE MAR I IN N111 IBBOX Larly Flu Dame! Boom' of our rims Bum ln Lcmston Mfunc jfxnudly 'M 1040 56 .' . .- 1 v vl- 1' r '- I-'.H.. . 43 G.A.A. 2, I. ,YI ' - ' ".'ClII2 ' ' I, ' ' ' la Sm ' . Ag- ' ' 1. Bul ' Auburn. Maine, Iayll. IJBJ IIAYID SI'IfI'HI'1X NI1KI.Xl'IA 'l'll ' rl .. 2' ' .xl1'I. lim. .x ' 'pf' ' gy . 1 -' - -' 51940 Rl4.'f1..1'.2.'1. II,A ' Bw in Lcwisl , Main: lfclxruary l, U40 IDX BEIIF M1NXllX In hm Iolkmnqerz :lu 0111111 along I rulx ungmg ll lnzqhl lzltlr 101114 B11111 111 luuslon Xlunc SLPICIIIIJLI 1 lf!-I0 N XOXH IXNI- MPRRIII Rush Xlnlrlx llllll lull 4 11101111 111111 Ill Olll 111 ILWISIOII M 11111 y P5 4 li.1111l Z 5 4 u111o1 Ru! C IOSS RLIHILSLIIIJIIXL Z LLILIIIX 7 ln lgl. Book Klub ' 4 Scuuuy ' RIC ll XRD ROHPRI 'XIIC H XL D lhck 1311111 lll ILXXISIUII XI 11111 XI uch 8 940 IXXL XXX 'XIILLILR l1ll1L 111111 and mul sllllll and 111111 Bom 111 lcxuston M.1111L Octohnr 8 1040 11.111112 'I 4 Omrlc 4 I XllXClll5ll1g 'S B11s111us 'X ll lkll 1 lun c' Book Club 4 Scc1ct.11y li XRB XR X I-LRX XIIIC HLLI She cooks vlu wus Sh: 1 alums on her tors Bom 111 C 111 1 111 Aldllll, NOVLIIIIDCT I3 1938 P H X 1 C X X 3 4 umor Red Cross RCPTLSLIIIIIIX 57 . 1 l , t A , . J' I .ll k x lx Ak x' v 1' ' 11' 1 .1'1 1 4 In 1. 'V v , f 1 V 1. B A ' , 1' ',.l11l'L.2.l.l40 - ' ' 'A - - "".4.S-"-1' LIbl'CIl- , , ,- 1 - ,,., .. 1 . 1 -. ,. . -. "l,I'lllll.X in my lll'lH'l.n A-1 v:1'1lAvA .4 1-. , , , 1 l ' Inn 4 ' I v'l- , 1' I, - 1 , 5 ' .4,g ' 1, '.'.'.Iz1a'-'-g"'--:lg . ,A . .' .,. '. ', A' JF- 11 A I ' 1121. ' ' ,.1 '. , :J ' '.' 1"c4. CML EIIIN MONROE Bright rluerful and full of fill Bom nn lhngox Marne une ll 1041 nd I 3 4 Ha nc Club 4 al n b 3 Iuluol 'Xech L Omrle 5 4 Advertrslng 3 Busrness Manager 4 fyllllflg Club Z 5 Station Stull ' 3 4 Extramulal Filll0l l 4 EARLF MNXNXRIJ MORENCY A mn lookmq xnunq man H110 plum hum ml tn our bam! Bonn xn I CNISIOII Malne July 95 1040 Basketball 3 4 Manager 4 Band 2 3 4 Football 2 4 Dance Bnul 'i l shcl tt C taduatun JXC0l El INI' Sl I KXNF 'NIORIN ltrku. laugh and Ilu Z1 mlfl Iuughs zzzlh vm Bun Ill Kubuxn Nlnnc uly ll 103.1 orus' '4 4 L -X4 XXDIXE MARC AREI MORRIS A quiet fmndlx lass ll ho zs a Clllllf I0 our flaw llmn m Iuustun M unc December 4 1010 P l 5LllLllly ' Coluesulc ROBFR I LOl IS MORISGE FTE io J Winn Ill z tx heard H1 Ihr' an This enlhusmstzr fan Z4 zll In tlzfrr Born rn Iewrston Marne August 22 1939 Blology Club 2 Chorus 2 Christmas Play 2 Junior Flmsn Meeting 4 Slatzon Staff 2 3 4 Exchange Edltor 3 4 Teen age Book Club Z 3 Lsher at Graduauon 3 Solld Geometry Class 4 Current Es ents Class 5 l 58 N , v I, 1 ' f 7- Ba Z..f, 3 'lf-Tin . 1I,'i Clu 2, -,- ' -. 'l-39 " ' . . . ' E- ' I, , ' - , '-' 1 K,-1 ,M ,. ' 1 ' V 1. 1 7 ' l , . 'l . I'..t, . 2..g "1 L" ' 13. f as ,A 4- ..'.. .A t V ' .- -,. z' -,j '-, .J Ch f.,., g Q.,.,.2,3. A -A1 v ' lf,H..-X.L,E..""-z"L, 1- ntfl. ..l I., 2 'Q .- p - ' 'A l. . , , . . . , 'I ' ", 1 1 '. ,A - v ' y . . 'v - ' ' , ' I 3 ' E W l IIY SCIIIJIIXC' .5 ISXRRX HEXRX MORRISSEX Xshlly 801111 lllmk Ihr 1101111 IX mmf! Ol fun and mln Am xo 111 I Ill 1nl union I 1. X P I mogx Club 1 0 un Ru! C um Rc nm IIRXIIJINI- XNNX XIOSHPR lun n y 1 nn lows ll good I1 u Ill m w sion I L 'O 4 ml 1 D LS Bom nl Kuhuxn Mum 'XIJIII lb '40 IUIIIS ' 1 g P, N dent 3 Onule -I Iwplsl Oulmglluh 4 ru in .-vision. Mwi c, f-J' ' -.. S- Ixus PKI I IXI' XXX NIO! I I N lollw Iou mn Int Il mokx 5111 um lmkff a m DUNN X ll-I-. XII RPHX NIUIPII A rlzmmzalufc Ilmule nzllz nfltx llru IX I In ln Xlucuo XI IIN. NIU IUIO RONALD EARL NIVRRAX 'ml nwnlirm rum. mul llu' u 'll'l'I.S Amr! Iurni K. lhxskclhzlll 2, 3: liund 2: Busclmll 2, 3. II: Season 'lkifkcl Rcprcsvnln- ' ' my I 0 -. 3, -I. 59 BXRRX K XIDXNPII NEXNPII Mxsrlluf in his Ur lundnfxx in lm limi! Born in Slttnslitgati Nlnnn lLlnu.ux I4 lfl-l0 llOXlSlldl Aids Z 3 4 I I I Obs foips 7 l shu dl C rdtluation 'B B XRBXR X l-I UNE XORI ROSS Rlllllll. lurxom n ill nluuxx sux H11 lmrlrnmlk it fun rlux Bonn in Xugusta Nlalne Scplunbel 1 I0-10 3 4 SLCILII ' licasuru 'S BllS1ll ss inigu 4 IXMES MIC ll Xl'l O DOXXI I l f mf' qlmll I IH lllzs rxlrnuflx quiz! lrul lll lll lusiston Xlnnt lll c I8 4 IARI l'Nl- M XRIF O l If ARE Vlinn H 1 nmnnn turns moxl plrunng tu all in luusto int unt P0 1 4 Nil' RFDI l H OS! OOD Xkrrx I' 1 a hard umkrr ilu IV Ihr ull hfl XIII llkex lo laugh uilh Ilu nil Bonn in luuston Maine unt I' N40 Band I Latin Club Z 3 Sophomore Aulile Z junior Xctlilr. 5 Onulr 3 4 Mlxeltislng 3 Business Manager 4 Outing Club P l 4 Piogi nn Channmn 4 Station Staff Z 3 4 News Editor 3 4 lfouith Honor 00 U ' ,vi-Y' Aul' - "J ' , ' . ', ., 3 Civil Air 'ztrol 2, Fl: Crruntl xc-rxt-r f,,-V, . .' .v-. -ll, ,- - l - ,ll CUPXA. 2, . . wary L, ' " ., M1 z : l.zitin Club 2, fl: Outing Club El, 4: Student Council 2. 3, 45 Senior llrannai VI Il" ' x i...l4 I. Bo' ' .- ,. a' :nl if .l.l4ll N. .lfllf . HI, ' Bo' in .' n. xlili '. 'f... l.l3.l U..X.iX. 2. fl. 'o' ' 'l'., I XINI' NORXIX Ol H11 rx mul fun 1 Nm! K llumf Ill m m N lk lil 4 lu II- IHI NIIRIIYN UNIX llnnglziful III :nun 1 nz lun I ln m sunk I mc 1 x ll 4 C mm CIRII DIXI' RI'l X PXRENI fClYN x I Nr za naluml n Ill I N I lun :gn Book Club ' SCCICIAIN I IIIIIZHICC Ofh Oulu ul SILIIUUI lphu I'fhuLnu 4 LH IRI ILS DOI 1 I KS UL Ifl I I' Doug., A mqumlnr nunrl nun :mm rzumrls mn III Xmlh XASSIIIJOIU Nlum 1 unx I 1 ld 7 A g 0 mx 1 L If n 1 um I m 1 mlm llllt Iwcms I 4 Scmm Drum: 4 LC, I I I- OR I I' XR I knuu x lmu I kr: IU II Ill ' ' bl ICH' I. 'I ' "f'z'1'- '. i ' '. Bu' ' Lcwisu , .Ininc. larch I . IMO jr. Sr. CUIIIIIIIIICC Il: Y? "-ns 1. ' .1 . ' L Q 'l. I 1'I"llIi n' ' I V' II' ' ',j2lla' 2f,l.l-HI Ban L, 3: Dub' lin fl, -I: juni r 'lk vu M -clin 3, 15. 4. I'mglann Clmn ma 3, 4: Marshal for Grzuluul' 31 I' rl' -I, I-ll' 'Q C "1 j ' "Spur" '1'. t Bu' ' IIIAUIIX' " N II' ', Ill' L , U39 G..fX.A. Ii: jr. Sr. 2 IIIIIIIIJC Il. I'Al', -I li C . p DIS Hr' ' 0 "jx J in ilu' Ilml of .sj1ir'ils. Bm' ' .-Xuhurn. Muinc, April 30, l,lfl.b ll'.' Hin' In ln' Illfllflll u'llz'r1 f'1u"' ' ly ir'r'. llu' in Lillc. Maine, .-Xpr'l LJ, IMO I...X..K. -Q " Q 5-I L, .' ' ' Q ' 'cc 4: 'I'hc '-'.-,ya 1 JEAN I.0l'lS PEL.LE'I'lI5R, JR. "Junior" Ax lH'l'.NilIl'7lf of ilu' Imml, Hc' lwlrls will: ll llllgllfy lmnri. Born in Lewiston, Maine, April 20, 1939 Band 2, 3. 4, Manager President 4: Chorus 4: Grouncl f,lISCI'YCl' Corps 43 Half-Time Club 4: Teen-age Book Club 3, 43 'I'cn Iimlclies 'I 4 Dance Band 2 3 Jl DI I H XXX PEIERSON ut x Ilmlulx FUIIFIIIIS hu Iulcnlv I'-mn III ILIKISIOII lWdllIL September H lfl40 A 3 4 lun nge Bm I RRI DON PI-I II-Xi Ill vnu :su frunrlz hz n 1 1 lnln s II tn III xlllllllll Maine Janunx 75 Ill-10 IRIAIJ Ll C ENE PIKE JR Pxkc I mu llllf bul In Ihr mm! Ilmn Ill I' INI xlllllllll NI nnc September I8 'W JOII I' XNXE PI XISIED W If X011 nerd lzzlz to rmrx out I1 plan jojrr' te thru' 11 1111 ll uzllmg lmml Bonn III IS eltl Marne October gil 1039 ml 2 3 S 1 sonals Slxlmn Staff Z 3 4 xllICI'llQlIIg RCJJILSLIIIJIINC 1 3 llusnnux and Adxerusmg Manager 3 4 Student COUDCII 3 Flghth Hmmm XI BFRI RONIEO POI lOl IN e IS mum mul gm ul a quxel urn Bum nn ILXHSIUII Hum Xmunbu I4 f I I Xl RIFR IIONPI POI N Ilfly H hen summer num In full Hunting xx lhe hex! of nll mn Ill .une r 4 SXXDRA Sl XRR PRXI P Starr Srmrlm u ho seems quiet and 5115 Nez er len a good joke pam he: In Bom ul ICYXISIOII xfdllll. Wax 0 H340 X Betty lieth m her quiet um Wzll be an llllltflllllllllg lmnzenmker Aomulnx Bum Ill -Xuburn xf3lllC November 1 i930 nd S1 KOIIIIIIII hzule 4 AliVf.l'IlSlIlg Slulmn St nfl i 4 lun .Age Bunk C lub Seuetan JOHN RICHKRD PREQSFY 4 :ominous and rlexotell friend nn Nu 4 63 "Al" " ,.z' " " .IJ41 'l'rnck 3. ' . . 'I. "VIH IX ' ' Auburn, M' ' ', llllllllllfy T, IJ39 lf.H..A . 2. 3, 4. El.IlABE'l'H ANN PRAY lla 2, 3, 4: F.H.A. 2, fl, -I. Historian 2: G.A..'X. 2: jr. I ' 2Zf" .A " If I -'1'f.:""-'K' 'I 2.31 .' 2. 4. liz ' in Aulmrn. Blaine, .' xemhcr 7, U39 nn n 1 SlxLllllll 1 0 Nil RIl'l AVN PROK IOR Maw lrufr I1l'l!d1 hnrln 1 Ill lll lLlNlSlOll Nhxnr. -xllll 1 ' ROISI Rl FX XX Ol IX ION or H1 um: x IIIQII 111ll1 lux rlmsnmlu anrl lmrllrllnlfx N1 ll Rll I' KRW XXD R XX NIOND Xllll. nn lllllll Nl.: Nfnbl 1 III! I Ill IOHIIlf1'1! Il! itll mm 1 :L Ll y 1 ll XX N11 XRC Hll' RFED H1 1 A Qu lzukx and full U un SXXDRX Fl XIXI- Rl-XNOIDS Sands ClInf'lSIll1U711 Ilze nr 0 I1 mn nl Xuhmn Nfnnz August I' 4 l xogx Club I Chmux P K lllXLIllSlIlg Outing I lub i Sgdson llllxll RLIJILSCIHIIIXL 5 1 lgl Book C lub ' 4 lima Band 5 61 PX I RIC I X REX-X NI XRIF RODRIC l I' 'll I1 llllurntfrl ms III Il 1 I UlllS I I' I IR K RH URI ROL Sputnik uns Inu fl 1 I1 0 I ln lu ILYNISIUII NI.unL Omtulmu H II 0 ul ' mlm On I 1 0 llblllg L hu at C 1 ICIIIJIIUII C FRXRI3 DI-XXIa ROI SSI' Xl Kun 'IH KIM! HIIIIIIIKI HIIII ll 'LLHHHII2 MUN e nm nrmls 1 zu 1 x III lll x sum um 01 0 mu III I I lsmblll 7 XXI-IIF IURRXINIA RUX H IIIIII 1 Ill III III 1 nukux H ' 65 RFXXI D IEFXUII RON ROIIlIlI 1 grime' 91' lnlsrlmll :mx III!! S Il HX BUIIIIIIICXSISIUII NI.nm ul il 13? H nh .. .4 'g ' " I... Ii ' in Aulmrn, Nlzxinc. Xln"I 18. 1.140 CI1 ' .' 2, 4: KL,.I,.X.f1: Ullimlalllcc UIIIL1' -I. '1 I L I L ' .ERS ,-II1' -. gl: nf'zf'r " rrv. Su' ' -. ' "L,I.3I. Ci ' Air Iulrol 2, 33 CL' I I I:cr c' C rps 2. TI. I Unulf I MI Sm' '3 's Q1 ' ' II. Iwuk -"1'f" .' '1".' In-'. I 'I ' ' I.cx'i: ,NIH '. 'I I 1' .. H39 IIIIII f:I1'I1. 1' Il'1i.x wnim: in Il'lIf'I'V ' I' " ,."'.jyI.IJy 31 2 L. " nlf- ' " ,Su 'wry AIIIIIH, xo muy . 'WL A l:1l:'rfrif'nrI'vr1u'll r1c'w'r :wt ' ' .-Xulmrn. Nlzinc. ,lu ' 'V LT, U40 X Icons 13.4. Bonn ln Skrnsllngnl M unc uh lb 4 X 4 Outing flu RUC ER C PORK I' ROX l-R Rog 4 mrmlrlf umm ln ln 1 nn .uni :nun nl ' Rl IH NIXRCIA RLBIN Rutlnc Suu! uml mul Haul I0 bull XXXLX XXX SHUI NIXX A ZIIIXX zlun ul alunxx guy 1 x 1 und 111 ll Illlll nn Nlnnm Xmunh In ' l lseball l Born nl ICWSIQIUII Vnne Xpnl 6 1038 I R01 PR IICIEX Sl Pll'RR1'. Rog I 1 ll x my ls hu 111111 and ox ANN llil,DA S.-XLR "Zelda" 'lilly miss ulm lofcx In 1' 1 . Burn in Lewiston, Maine, NOYCIIIIJCY 9 1939 ior Red Cross Represenlalive 2 3, 4: lxxlin Club .., .1 K io' 'lu ' Meeting 4: Ornrlr 5, Advertising 35 Season Ticket Reprcsclwlliw J S ion Staff Z 3: Teen-age Book Cluh 3, 3. 66 RILHXRD FMERX S4MbO'N Sam A frundlx xuung man uzlh ll uzll lo surreal ll tn lll xlllllllll Nlnne M ty fb 'HO l shut tt C Idlllldllllll i D KVID KR l Hl R SAR! ENI AS ilu luudumkznq rdllm of mn St tlton He dexemu our ronqmlulalums Bonn m lctsxstnn Manu December M IWW Y Z fl 5 umm luvsn Nleuln 4 Omrz L als Sl tum Staff Z 3 4 Fdttm tn K l ld 5 Scmor Drama 4 bl FPHFN 'Nl-l SON SI-'DC Fl EX Stewe Flzwe H only one noof of alnlzty action Bunn nt Luuston Mdme December 1 N38 Xssunblw Board 1 3 4 Biology Club Z Class Olltce Z 3 President ' Xue Ptesxdent 3 Eswrt at Carnnal 4 I-ootball Z 3 4 nmnr Class Rmg Committee 3 jr S1 Cnnnmttee 3 C,oCha1rman Key Klub Z 5 I Soutl clldllllldll 5 hu. President 4 Outing Club 2 3 4 Sllllklll lonnul 7 3 4 Xue President of Xldll0Ddl AbSOCl3ll0lI of Student Lounuls 3 Delegate to the Ndllllllll ASSOCldIl0Il of Student Counuls Cnnxentxon 3 I'1 uk ' 'l lshel at fraduatlon 3 Boys State 5 XI-XRj0Rll' ROSS SH LR Margle Mmjmw s dunplz rl snnla Hakes ilu lllll ZlOIl,I1l lull Bunn nn Nestlnonlt Marne Aptll Zl N40 X leens 'l 4 lhe Order of Stenogt tplne l'fllllCllCW 4 IRXINK Sl-Nl-ll SHN NESILY JR rv If mu Il zslz fl relmblf' friend On lrwng mu mn alnaxv de :end ll tn ln luuslun Mnne 'Nlatch I0 '40 s ttbtll 5 l ht l'.1 Z 3 4 Ira 67 -'. , . ,' ,' I 0' ' .' ',.z' '. zA'L',I. '- ,,. .' 1 . 4 I J. . , ., .. - ' v'- ' 1 -Aff' 5 Hi- ',f,4: Latin Club 2,f:LI ' ' . "'g: 'l'3,l" son J: In' .' ', , , , ' - It'-' E, 43 Dance Bzmd 3, 4 Y Y Y V , ,. . , . . , .. ,. ' q 'wt' . 'I y X -1 . .,, , , 4 L . ' ' 1. . ' K ,J , 1 1 -,.. , A , .. , , . -. 't- .3 2 I' " 3 ', , :J Zac: ' - ' , . . -. ' ' '-- ' . ,L 1 9 ' -'.A ' ,'v ftlf ' "J, .,.' .' ' ,K . ' i', 'rl l 4 I, ' I aku u' - 3 s r'., ,,.' . ' . . ' ' ' , . -, ., . . - - ." 3 z"-,4: J ' 1' g .2 4. . . I fli' .' rv. ' , . ', I :A A v y ' y .1 , ' ',, . . .' .' 45 - . .. .. . A 'A 4 -11- f . 4 , . ..I , ,'. . ' ,' - . ' t I . U" , 2' ,t 'tt ,l.l Burk' 1 fgliunt 2,3:CiviI 'tr0l', , g"'Ck 2, 3. lll in South P1118 Nl um Xl nmh lx 1 mop C lub 1 olulu I Omr lxpisl Oulu of 'ilillflgl lplm llhuu uung., C lub Season luke Rc xiuglilallu ' Slnlmn S1111 inun F lnou lun ag Bo um B 111 in South P1118 Nl una SLPICIIIIJLI 8 14140 scbill JOHN ROBPRI SIIX X Silm 4 kq 11111111111 of ilu mrmnmzg anrl oollmll Irurnx Born in Allillllll Nldinc ulx 4 '40 olblll 7 Y un ILI at 1 1111111111011 BFXPRIX Nl Xl' SIXINIUXS Bu 4 nrllx lrusx llIllj01l RXX XIOXIJ 111 XRX SINIOXD zrlx u rlull Hmm: ' ln in x sion 1 L ' xogx Club ' 11.1114 ' BRIXX CANHRUX 'sN11l1l ul un! xo Q11 1 mu um 14 SAI I X LINDA SNIITH A lllllr' nusrlurf In ll: 11 ru A llflll fun In 1 un ilu du Boin 111 Lemmon Mfunc Mflx 6 14140 lhoius 9 91, K- A X 1 l 1, Ialln Club P l Omrlf 1 hlnoi Ounn Dldllla 4, lenlh Honor 08 A v 1 1 f 1 I---A ' I' - .. ,'.1.1 Fu 1 L, 3, 4: Key Club -11 Swimming, 2, 3, -1, Ciiplz' -1: '1'rzu'k fl, 4 l'sl "1 L" 1 ' 3 A 14' ' -'mn Bo' ' X 1' 1" '. 1.1-10 Bill 'I' I 21 Ci..-XA. 4: Half-'1'ilnc Club fl. 4: jr. Sr. Coniniillvc fi: Xlzj '- 23,-1: ' l1'4,"" ' " ." 42 " i "-:ry-li o ' Yi 24,41 1 I f'--Lg A ' 51 ':.:c,-1. All ' 1' i fl. 4: Slumlcnl Council 2, 3, 43 -' C ok Cl I 2: Y-VIQCCIIS 2. 3, 4. muy.. Ru ' ' V- 'nI. Bo ' Lori. , N Zllll -. l'.CID1'l12il'f 5. 1.139 Bill ul L:""'L. Qll"f iljut' If kr 'I' "rIl. o ' Q " , . Bu." z 2. . x QI, ' I I". flub 4 Ski C lub 4 Slanon Stall 2 'l lun .lgg Book C lub 2 Sunoi SKNDRX 1-Xll SNIIIH Ill lx 4 L, 1 x nn 1 ' f Xdxutlsl IOXCI' XNXI SNOXXXIXN ll ll 1x11 Suuim ulu ms u gum! mn: n lu C IN uun 1 1 sul I 1 IJIIH XIXRX SPOHO I umlx -1 I flemuni mung ml! lu uu L 4 I S 'R lklsx ll lcmm H hu rung: nm Smrlcluu, ew s unrl Illlllllllllg Il WIIIIIIIIY Ill 1 1 mu: X nu il JUAN IEIAINE SIAR YK 0'll ic" '1' "'l'nll1' lllim lfrfgl I 4. , n Ulll' .x 'Ililll 1' mm. rn ill HZIIIQHCIQ Nvw Hzuupshirc, .luuc ll, HHH urle 4, All liditurg Outing Club -4: Ski Club 4: Sixth Honor. RFYNE I H ROC FR S I I' ISOX LX An IIIHIIIXIJISIIF FIIOIIIY mrnllul Bom ln Iuuxlon Manu Qeplunhu I9530 homs 4 Inn Fclxllw I I INORNI XI- IR XNLI-.S SIEX FNIS Ellie Om of fur df' umlablz ncess mlrsqulx Bonn III Iuuslon Mama A131112 I0-10 I I nmol Rul Cross Rqnuuxl lllw. lun :ge loo u 1 PI' I E R R XI NIOND SIORX Pun A skrllzrl Illllllllllllllk and ll 111111 mlalllz mln mmun Born III Calzlmel Maine October I IU39 lhologx Lluh 7 Xue PYCSICILIII I- nlmll Z 3 4 Sr fomn lu I Lluln -I Oulmg LII I Sludumt Col Is KIINDON NORMAN SIIRIIW UNI llen II ell knou n 111 ou: Iumli As our Ium hom man ln I u slon me -XIIYIISI I ml ' Id LI I ' 1 ox o x L 1 ' III mc 1 ldCllldlIUII 5 SANDRA JF-NNI Sll RIEI XXI Sdmlu. In srlzuol fhe s quul and rlfmuu Bu! our of srhool uc an :ml m mn Bom III Iuuslon NIJIIIL Kugust In IIHU Ihologx Club Z Ieen age Book C lub I 4 70 C . 2. I"-II-X.f,'1Al 'K ' I' - z -1 'I kill I -I ' 1 + I- - 1 f 1 ! ' . ' I' ' L, .' ' 3 'oc ' ',., :jr. I lil " Kel' ' 2, 3, 1 ' ' lb fg .' - I mcil 4: 'I'rzlfk Il: "Inu All Grucluznion 3: Senior Dflllllil 4. Bo' in I.-vi: ,Mfr-,. g., .' IS. H39 Ba 2. 3, -I, Yicc Ircsiclenl fl, Bzuul Mal 'gh' 4: Ci 'il Air Iulrol 2, 3, I: Iixrorl ul Clzlrnixul -lg juni ' 'I' vu M 'Cllllg 2: 'IIru'k L.: :mv Bz I 2, fl, l'sl1er at G " ' ' E. NORNIXN KNIJRIWN IHIBXLI I X111111 111111 I 11111111111 111 I IPR IORISI-S IIIURX X I 111 1111gI1I11 111 11I111 I1111 1I1 1 1 I II Il L 1 stun I L 1u111h11 I Jogx C lull ' SUHI 11111 ll xc ll 1 III 1 I LII 15.51 111 11 11111 PIII IOSHH IIXIBI-RI Xkh 10111111 III III South L 11111. Ill 1 I 11tI11lI I L11 C 1111.11 RUISFR I I HONI XS I IXI' R -XIIDIIIU NI IIIIIIII 1 111111111 lll 111 I BXRRX XIII I FR IRXISIIR II I1111 1111 IS 111111111111 III1111 IIX 111II lI111 1111 IS ll 111 II11s11111 NI1ss11I1use11s Xugust II '40 xkuh 1lI 9 1.1ll C0111 ll 1 C l11I1 111 fllflfll I I'1.1a1111 1ls 813111111 D1 1111 1 4 1-Il 11'111I11'1'11'111 'A . 'I'l'lI. II11' 111 SI. NIz11'1i11. Xvw Ih'1111s11'ick, Cllllklllil, Mz11'cI1 III, III-ILP XY.-X I 'I -I 1' " ,' I0,' .. va ll.. Ill if 1 -1.3 ix '11l, n lI'1IV".'j1111 '1111l1iI111I1'1 ll '1111I. II111' i11 I, '1 'ix , N IIIII '. N1 ' "Z, H39 Iiirl I' I Lg F." ' Ill Cla11'11i1'z1I 4: S11 C1111 'll" 2. II: I'- Chl 2, 3, -I: Svi 111'11g 2. 3, 4: 'Ac' -1 - Bunk Cl I Al: S1-ui lyfl 14. , i I V Y ' ' ' ' ' 1111111111 g11111'1Ix II11' 1111111 to f1'i1'11rIsI1ij1. Bo' ' .' l,ixc1'111111". Nlz' ', M2 NI 8, IJ-I0 I-'11 1 -1 Truck 2. 3' VI. I - 11 'Ill 4. 1 II 1 ' '. 1111. IS11' ' AIIIJIIVII, NIz1i11c, IICCCIIIIDCI' 25, 1.339 lfllm" ' I ' "11'1'. ' UIQ ' .' ,. aria' 3 .1 .' I ,IJ liar' 1 L: Foutl' 2, 4: jr. Sr. I 1 illcc fi: jr, fir, IISIICI' 2: Rui' I II, VI: I,:11i11 Club 21 Outing Club 43 LVSIICIA ill G1'z11I11: '1111 II: 1 I I IS Lk 1 Qlll U 1 I 1l x 1 llf 1111111111 111 ' JO Cl XXX IIRNIIX L lllll I III HH Il IIIXN I 1 111111Ilx 111 llll mu ll ' ul 1 s 1 Kmss R1 JILNLIII mu Nl uk Cl XXIII XXNOUD ll R lun Illl 1 ll 1 ll X 1111111 llll 1 11 U B1s1lJ.1ll I 11 1 1111 1 I 4 ,UQ L 111 1 111 x 110111111111 S X11 Raplup 1 k.'X.'lCIli l'I'H. 1 1' 1" ' ' x' '1'l11 A1111 1 - 3 . 111' 1l1ililx' ' ' ' "ll 'l'IlX'. A rl'll .- A .. 1 '. .- 'us . E' Outing Club 33 First Honor - Tied. Q llzmd 2. 3, 11: K-.A..1X.2. 3. 4: Iiillf-'l'ilIlC Club 2. 33 l1'.Ii1'. flllllllllillki C KRI ION KHXXEL XALCOLRI Car 11118 1111111111111 guy IS 1111111xv 71g1l1 11111r 11111 1111 1111111' 11111111 s 1111 111111 111111 1111 Blllll lll Xuhuxu Nluuc SLIHLIIIIJLI' ' N159 skulmll ' 5 s K rull I1 XX ID Q H XRI I-S X XRRl'l L D nc 4 q111111 11111111111 r1111j1 1511111 lll Icxuslou Niannc XI xx '1 N110 ll P ro 4 Cmuud Ohiuxu C11 s Iccu lgl. Book Club 4 KI l 1 PRN-XIXE XEILLELX K I lumix 4 1s1111111111111 fIlt'1If11X x1llI1fI1l01.Sf116 BOIII lu ILXNISIOH Nluuy Du mhu 1 4 8 orux 1 3 jl XE NIXRII- XFRRIIl Xuullf. 4 Ylllff 11161111111 1,111 111111 !1f11l11!11X Yllllll Ilmn lll Ieuxsmn Nhunc une I3 N411 1 ugx lluh 0 1 1 Xmlxuus lecu Agn Book Club 0 JEXYNI' I llg IORRAINF XIOIEF FE mu 1111111111111 111111111 111111 lX 111118 1111 l'101l7I171g qlmx Ill 111 luustml 'NI um l l 1 1 - 13 ROBERI KK N l FRHOI SI' XS Xl lxER JR lVl1111 ll1e 1111111111111 mlls I11 parks lui 11111 111111 Qllll 151 nn nn luuslon Mauna uly 'il N130 S1 unnnng., ' 3 S111 111u11x1r 1111111 vx 111 11111115 lmzdrzesr l 1n1 luusl n Nhxnc unc, 1 f 0 nd nnnl u unun Rui C mss RLITILSLIIIJIINL fllllllf 4 Pusonlls Uunng., II I S1 uso 111 1 num n Lu 11 c 1111 u 1 X luus 5 5LllCldlX DAX ID C Rl-l-Xl l- Xl- XOSNII Dun 411 11rI1111 A111l111 l1s1111I A11Is 1111111 Ax 11111 IIS III1 A1s1111l1lx 111111111 1 l11l11111, l111111l ll In lll ILMISIOII Nfdllll, julx I7 WH Cl0XlSlIdl Auii Z 3 4 ' nun 3 XX lld L .al SI NNI!-X HMOX XX Xl kl R Sl an I s 11111111151 nn Illlll 1111111111011 111ll 111lc1 llllll 11 1111, 1 1 B1 lu III Nhnol 'kifnnc M n 8 V140 sdnll ' fur ff SXlNIXjXNl' N XII N 1 PAII KMXRDXFR XX XRD IR Noodx 111 H11 111111115 111111115 1111111 IIIIIX l11111s I11 llllllllllg Bunn Ill N Ill M.nnL unc 4 '40 Kumho X lSlldl xldb Z 74 .' QII.'.2.' 'S I I' 11 .- 1 'A 11 A-'I L1 V CIA ' .' ,. " ', A' L, .ff Au l' - V: ' 1 ' . ', , 3 Cixil Air Inlrol 2, 3, 43 lvSllC'l' zu lilzulun 1" ,." 11, fx" "Lf,-1. jj,-' 1 'kv r " V 1 ' 1 :Vi'II'. 1' ' 1 ' .1 " , 2' . . Bus- z L, 3, 4, Manag.,- 25 l"11111l111ll 2. 3, 4: lfillill Clllh 22 U11 l' I Pcrsnnalsx Student Council 2, 4: l'shcr al f1l'2lilllilli0l1 35 Fifth H111 ..S 1,, .' 11 1A.A jf 'A .- 11 ' .. 111' -ll ."'.'11,..' 'f'.l.H Bu 2, 3. -lg KQA.,-X. 4: Hlllf-'l'iIlIC Club 2, 3, 43 Jr, Sr. C211 'll '- Il: ll '- - 2.41 "Ins 3, 4: n rkcl R-1 lliil. c 2: TC' -'g B k Cl I 2. 24: , . , ,H 4'.-u11'n.." ',j ',l.1 ln nl X O o 1 I UI IIN ark ' C :adn Bonn xn Iuuslon N1 una. October ll 1939 Baskulxall ' I 4 Bxologx Club Z lxey Club Z 3 4 Studull Counul -I ack 3 4 I uluatlon 'G Sennor Dianna 4 Bonn nn Iuxmon XIJIIIL C,ClUllCI H 1940 I rack 4 I Rlfhl- RIC lx C IRI IN I-SIERIIERC Hun llu UIIHIUUIS nzlrzgzufx all lrue uthle les ROIIERI PEI ER IS HI I NIORI' Pete Petea flaslung wzl has made' hun verx fm mlm Bonn nn Iewxston Marne Mav lr I9-40 Biology Club 2 Football 3 4 r Sl Comnnttee 3 key Club I -I EDM -XRD WOR ION It II LIAMS Wxll A qmel fnenrl ao tall VI lm zs good nz Imsketlmll BRILNUA jli-KN IN ll SON Brendv Dall: han Inlght nw beautiful mu f Bonn Ill Noxw IV Maxne D cunber .il 1059 Ihology Club Z Chorus .Z C llllfllllldb Pln P C A union m Cross Reprcsnntanvc Z S1 Con nel. 5 I 1 C ' Uuu Club 9 J 4 Season llcket RLPlCM.IlldllIL -l RIC ll XRD XI DEX IX OODIX OR1H Spculw '1 qua! and lo um hark team 15 " 1 I I' If . '1."' Q llol ' Auburn, Alanine, cl bcr LET. U38 Clh ' .' 2. Il: Football 2, 3, 43 jr. Sr. Cl0lllIllllICfC 33 Key Cllub 2, Il, -lg 'lr' " L, 3, 4: Winter Sports 2. fl, 4: llSllCl' zu Q" nation fl. I. ' ' . ' .., I .. Swinnning 33 Track 33 l'sher at Graduation 3: jr. Sr. l'sher 2. ' .' . J l. - ,V f.f,- 1, . I -'Z Tr' " 2, Zl'shcr at Cl 'al ' ' 42 f ' " ' - ' I ': ": I " aflg '...A.3,41-I "Rc I' .' ' - 'Q jr. ' nni - fg llllll Ilub L1 'ng ' fs ,4'..-,, ,- L IN MEMORIAM Kd' Xa..-af N--...., mom 1 of I' llf flrrllll frm lm! !1lSfH2X RRIII If T43 S S11 School Song D14 1 N 1 1 N 111111'1.1111111111111.1111111.11 f1'11'1'111'11'1"1.111 111111,11.N.1.111. 11111.'1.111.11111-111.11111111111111111111.111111.111, 11111111.111111111111.11111111111-.111. 111111-'1.1111.111'111.11111-11111'111111.111111'.1111111- 11111111.111111111.111111111111 X1111 1111111g1111111111111.11 11'1'1.Ul'11111 111111 111.1111111 1'1l11111 111.111111.1111'1g11111111'11.1111-111111 1.111 18 '111 1-1.11.N,11111111'11111111' C11111111111111.11111111111111111 11.11. 111 1111f111111K1111!. 111'N1'1'11'111'.II111jg. X11 11111-.1 11111 11111.11. 50111111.1111 1111'11.1111111LX11 1111.111. 11i11Y.11l1 1111111' 11111111. 1 11111 111511 111111111 1111'1'11111' 11.111.11.111,11.111. 111111111111-111.11.1111-.111111111111111.11111111.11111 111'111111111'.1..11.S.1.111, 1111111111-1-111.1111.1i11.111111.111111111 1111111' 1 -11.11111111.111'111111111. XX11111111'1'1:1.1111'1111111111111111111111111111 17111 111x11L'L'l1x111 fx111111l'111l' 111111111111111111111111111111111g111.111111.11 x1'.I11111111I11L11' 111111f'Nf11l11111111l11 1g1'.111111'11 .11111 111111. X1'1111N.111l1X1l1 cv1'11lQ1'11111111 11 Senior Personalities s 1 lillm Xlml Slluliullxi I, I phaiui. I.. limlw rl 1 arf If S r xx H ? slx 1 l 111 Nlllll P uuur H in 0 Rullss 18 U I Nl ,ap ff X O' I gf, 3- Q m . X' E vb? gi.. 'u -H--vs in KWH? xwsvii 'EW' 52 sf my fi 6 W , it :E.f,.. 4 ' 5 S N1 3 w i f Wx i .4-Elia? 5 5 .aft 'ig' 3 J Xing, .N ..g .e .m 7 gg ., W awk-S, cgi f- 3-R lfff + '- ,N A ' J' x ,, ,, X1 R al ' 5 K r-' 3 9 Y Y 'L' ,Q Q sk S 'av f ' ' A 1 4 Q 5 . .j K 1- K , ' -' Q L, , ,-" - 5 3: EIC ,5 1 2 4 W fiiiffa '-. 1 R J' Q 3 SI . f'51s' 72 1- Coronahon s ,.. llu lllllc ll un. lyllfllllg 'md :lu 'llllll M,f..gAKm4 W i. ..,. .... A 'Num' lim hunted lix suing 8" X X Industrial Arfs ff' Q Nm fic ll It WI :VL I'I'lIllL'l' x dull 85 Junior-Senior Prom 81 XL .Iunlor Sensor Prom xm QNX Alum 'any C75 -rr f'-www wa 'il 81 Senior Candids 1 vm dflbllllllk lm W.-.JLIL .I nl nm rx 'B Honcxllx thru x ll0lhlI1g to ll lk 88 Sensor Candlds Dont bellut A nord of ll M4 X, s days like this . .. "ICS still ulixc! 90 I y 5 - 5. 5 f A Q ' 3.1.3. E . was' ., MW 1-W W ' W ,...,,., , 'S I , W 4-vw ,WY ...zi- . ,M 'WW M MW M ,x,,-4-f4?gw""""' 'f 191490. 35,5 5 ' 1. . :jg HW . ,355 1. , Q.. ...gs af ,fa 1 . ., ' -355535: Tl b wsgg ,, .MM 'Ffh f -2' 1 V fsvffas.: ' Q., A I ,w.V.,,..yfff'. .V ,K . fp Q ' vfiaw 4 Q" ya: 35' 1.XQba . fm, in it 4521 Q Q S . ! 4 8 ...,.,,,,, ., , QA Xl! KW - Rf 5. ........, .. ,-,- QQ ...N " Q 352,25 . ,ax FWS: -f A 5 znaasuvmwmm g ...W ww? 2 f 5 A: 1. 1. ,. v f 5 . ,f "W" m 5 . ,.. if-4' v " . .... ,K XM W - '. ., , g I ,- f 'vii' el ' Z X 2. . ,M,,'n H H ,Q I Gifs-f ,1:,tW7w.,a.W:,-SJ' , S .v J In W X 7 W HQ Q IQI: Alzl E . mmm.. N M11r11111 '1I1111ms1111 III1 s I1111111l11 A111010 111 XI 1 1 NL111 IIII1' X 1s1g R1CI1f111I 511111111 II ll 1 I 11111 I111111 IN II IIIII1 IIOIIIII Bel IIIgLl Bfll1L Bcll R 1 11111 Il1ll11 III11 1 1111l II11 1 1 Ill 1 II1 II1111l1l II1Il 1 1Il1 IIIKI1 1 S 11l11 l511l1l1111l N1Is1111 IIll1I1I1lll R 11l11 I I'11l111lC.f111 I11111 Illllgll llll I11111s liI.11s I11 III IIIC I1 lI1111l I'111111I 1Il1 IIIIIIIK1 IIAXIII II11111l1l11 I"1IIA Il1I II11111I1l11 111111111111 lK11s1111 IIIILS II11s11111 Rllgll I'111111l111 Sdllllld lI1111r1ss I II1Il 1311111111 IIIIQS IIOI11l 11h11 II11111f 11 111 1311111111 I,111111g B1 lI1X '1l1111111 151111111 I'SIII1I IIlllJl1I 1 I'l1l1l11lI1 IIlIIx1I IIIXNI Illllgux R IXIII1 H1111 tl 1 I1 I f11I1 1I1l111ll 111I1I 1 ll 1 III I1Ill IIII 1 1 1 1 1111I I II II 1 ll 1lI1 1 R 1 lell1I 1 Illlx 1 1I11111 Il IIIIIII 1 I1111 1 1111g.,1 1111 11Qcpl1 11111111 II 11l1 1111111 LI M.1r1l11 11llI1I A 1 I1 111111ll111i 1llI1I 1 SIIIHIIII1 11 1 Illtl R1c1111I 11 1 lI1I1Sl 1 SIISIIIII1 111111I11 N II 1111 XII 1111 1 D.f1111I 1111161 Chss I1 1lIII1l II111111 11111' II11111111 I11f111 Ijrlfllllg IILIIL IIRIIKI IL1111 IJf1111Is1111 1.1r11l D111s II1 I111 D1 IN1sl11 lI111x lI1111I D61 xlI1Id IICIIICIS Pdllllllf? IILIIILIS R11l1er1 130111111 X1.1I II1111 1.1r11l IIIIIIIX IIII 1 1 IIIII Irallk Iu1s1111 III S1l11f1 I111111 5111111131 P1111 11111 1 f1r1I Fstu INII1 1 I' I111 111r1I1111 ll XN1ll1a111 I-1111111 11111111 lI1l1 1 IIN III1 I1 1 II1V1IIX I11sI11 I 11111 I1111 1X 1 111 llbl 1 111l1111 I1 R111al I-1 llllx IIlllI1 1 1 1 I'I1I1'lI 1.11.1111 ISI I1 I1II I1 ll 1 1 1111i 1 1 111I C 1 11'l 11llI X C1111 11111 I1111111l11 11I1l11 III111 111l1ll11 1 X lllx 111l1lI1111.Q 0 111 1111 IIIII 1l1l I1 01111 1 l'1111'rI11111111 1111111 1 II11 IX I 1111 II II.11l1111 IIYIIII HJIYIN I' 11111111 H111 I11sc1II1 H1111 S1l1111 Hart II 1r11-1 X 1 II Il1'111l 1111 H1 1111111 II1 I'11111l1 H111111s R11I1111 H1ll 1 1111l11r1 H11111111 of1959 II1 I11 Il II 1 NI1 N XIII 111l111 11lr1 1111 s 111 1 111111 R 1111 1 1l1II1111i IX11 1 1 I1lIlI R11111 '11.111I11 IX11llL II11111111 Ix1ll11 Is1SI1N Ix11111C1I1 I111 ' II 1 I1 1lll1I 1 lllll I 1 llllllk 1111 11111 I IX 1111I1I I Illl 111111 I 1 1111I 1 Ylllllll I1 N 1 111111 I 111111 111 I11 1 I ' 1 I 1 II 1 18 I111 1 11l1 I 1111 PIIII1 I11 B1111 XI 11.51111 Illl NI 1 1 11l111 NI 1,11 III llfl M IINII R III 1l1I '1I11l111 R 1 1111l M1x111ll 1 IIIIIL 'NI1I1111 1 II1lllgl IN X11 '1111111 Ixllllllll xI11INIx1l 111 I I11 lllllllltl xlll 1 11 1 Ilr 111 xI1I1lI1N 'XIIC1 XI11111111 I1IlllS1 'NI111111 I'11111l1 NI111N1 R f1111I 'NI1111l11 S 11I11 xI1I111l 1X xlllll 111l1l 'NI11 1-1r.1l1I 'N 11l1 Ill N I111 11 Xllll R11 ph X11l1 Ill S11 11l11 X11l111l1 xfdllllll X11l111 'N lllll O li R 1 1II1lIX xfdfli 0111111111 11111 I ll I1 11111 I Il 1l IIII11 1 IXLIIIICIII I1II1Ill R Iph I1l1IN1ll 111111 1 II1X 1 1111l 11111 1 IN1 R 15 R 1111l 1111I1 R1Xll1ll1IN X I1ll R11 I1 P11111111 R11g11x S Il 11 R1 II1111 R111 R1g1s R111 1 Rll IIUIIIII R11111lI R I1111l R111s1111 lllll 5llIl IN S11 ll S11 1 S11 lI11111I1i s1IIl I11 11I111111 511IgL 1l1 811111111111 1 S1 1 1 llllll S11 N l lI111111x SI111ll1111I R111Q11 81111511 11111 lll1I S1l11s 1 1 1 ll ILQII IIIN 1111 I111 l1Il I11111 1 111 IIILQ 1 1111 1J1lI I 11 1 X11 IIINIII I11 111l11r I1 1111 ll1Il IIIIIIAIIIN 1111 X IIIIIII R 11111 I11 S1111 1 I111 X111 II11 I111 NIII I111 R11l1111l X11l1sl1111 Q .- ' , IIIZII ' IIz1l1' Qlzl 'QI11 I 'l'I R11 -' 'Q 1 Iis ' AI12' II1 1 1 II EI QIz1Il1'1'l R1 I " 'A 'I11 " Q . - ' ,I , ' 2 All "QI1':111 M21 " ' l'1'll1'li '1' :XII 1 .1 lc-1 Q ' f ' ,I1-I' Q1 -Q '- 1--Y' 1 A. .Q fIQ-"U " ' 4 Sill 1 11 LI " ' ' . ' ' S IIl'l '- l111'1lz II 1211111 1 ' l'17lll'lI I' . .-111 1 I-11111111 Nil Q IIHIIL 111111111 211s 11,Q1'QI111z11 R111 I" I. Ql:11'I1 z4l1-1 Nf' ', Ulf I111 '1' Ii 11'1' 1 I ' ' ' Hn- Q A 'lf QQ Q - ,Q 1 -' 1 - Q Q , QQ Q x1'lI ' 11111111111 Q Q ,. Q. '- Q g Q Q Q 'QQ Q QIQ1111' 1 all i'I1' '11 - I' 1I2l"'1 'il' la' -11i.' - " ' ' QQQ Q1 . . . ., jf 3 1 ' 1, - nd I' ' 'll I Q- Q Q Q I1'2IIlll1'II1' l.:1 Illl' .1 ,NL , Q . lb. .ll1I1II I1I1 -QQ QQQ QQ QQQQ 1 Q . , Q Q . Q PQQQQQ, QQQQQQ .1Q ..11 1. 1Q 1 . 'IIN' QQ QQQIQHII M1 ' 1 ' I.11I11111 IIIL' DQ' ill hm Q ' , QQ QI1'r1 ' .1 11111' Q Q , ' Q' , ' -, , -, , 1211" 'l.z I11 if Q. ,. ' ' Q ' - -, 1' ' R1 I -' .1 1111' I 'I Q . ' AQ ., R1 1 .:111'l1'1' QQQQ IQ Q Q QQQQQQ QQQ Q, Q QYIQI I.1'111i11 ' a1111lQQS1, I..lllI1'lIl Q Q. I I HQ , ,l,QH,H,ll .1 .11111 1.l.1111111 1 I 1111 ' Q. QQQQ ' QI1'z111111'l11- I.1'I11'l l111111-1 1 1111 -IIIIQ Q Ri 'I z ' I.1'l11-l QI11I1 1 11141: . 'QQ'Q .'xlI1'l' 'RI '1111 Illi I111' QI111l11l fa iIg1' f ' Q QQ Q ' Q G I"'2I 1111- Rvg' 1 mIl1111iIli1'1 1 f' 111 - 1 'I . ' " ' H ' fi'l 2, 1' Ak 111 " v'l1'1 AI' ' Q QQ La 11 I - 1, -I l.1"ll' .1'IIiIg1' 121111 - ' 1 1 ,Q QQ Q Q QQ NI: " Qlz ' 515,11 1211 I -'-'llilgl' Ql111l'll1 I 1111' ',Q Q Q. 'Y' - -' Q' ' , -' VII IIVI I1 IIIN R1lz111l SIIIILIIKI Qd Q, ' ,Q, Ia I 2 1 7 'l- Qllllll' I.i11111'll X1'iIlia1111 S111i1l1 III 1' A ,Q I,z1111' '1 ' lfrz '1111 Clllifi' . lgf' I11 1 X 11C , ,, ,. , Iac! 1 ' ' 5 'a1111111'111' If I 2 . gl1'1' SZIIYI .'Il1'2 1'i11 1 ' . I ,, I ' '1 ' R1 ' 1 , 1'1I ' A ' - Q Q - - Q 1 QI: K- ' ','I1'l' Q , , ,. 2 I gn ' QI1'1'1111111 Mz1j111' ,111111 51111115 , ,- , ' Q' Q I,i1 1 . Illl I11' 11'1 ' Q 1,111 111 1' 11lIlIIl1'Jlll gm . QU , I- 11 ' 111 .- Umm hi. SQQQ A Q QQ QQH .Xllll '11 I':1Q I111' I11l1 1L:111lI i1'1' Q . Qu. - QIUII I 'I l'll'l'2l ll Ri-lg - Qgulllig-1' QQl'Q Q ' Q Q QQ xlll Q11 '1'l vI'll1'l'I2llllI pm. Q21 fm, DH 1' 0311- , Q 1 ' - I'1'is1 1ll11 Ill 1 11111 If-'R 11 -- 111 11 1- 11.1 -"' . ' .' Nli 11 -1' 1-11- H21 ' Izlllz I :111 . I1 1 'Q 1' -Q Q V.. :ill HQ 'WS QI11l'z1111 "11ll Q Q' 5 01 'Q 1 .-,ill '-"HV I "ll" S?" '5 C3"'u"' ' I I "7 !Qa1'1l xII1'IIiIlI1I I.'UmIll ,"1 ull QI111l' 121 I'X1'I' ,Iz " L 'Q' Nt . Q Q ' ,QQ ml I'Al'l1lI I ','4'Ull IN'ilI'z1111 1I:1s1'i11li11i I"111111'is 1l 1111 PM .. MHIIQ ml Nlilllllli IQlll'1l'l' I.111'1'11i111- 1lIl2 1111! IUI 9 llll ji Q -- RU "I I ""'1"' Ri 'Ia 'Q 1211 '11s1 ?Yill': QQ1Ql:Ql Q - .Q -. Q -'Uh 'll' up. A. ll , -ill, .HI A "7 R1 I " Yz1ll1'1z Il1I Hel- .I1 'lI1II1I Q - ,,.. Q 1. Q YQQ .H i'l" I1 " N11 Az 911111 i I.. ', -Ill? IQ., .QQ . QQ . Q Q - j - IIIIIIQIN 1'I'l'I lim .' . nm fQQIf'I"5' M"""4"'I QI1'a111 19111 Yi1111'111 1L- Av - 1QIl li1'1' 1Ll111'i: 2I.Q1'll jam Q NM. - Q ' 'Q MH f 'Im' HHH II21' . 'i1l1 l111I 'A lk1'1' 1I I ' 1-' 211111 ' ' ' ' 'IQ Q- gldl . Q Q 1- 2 , . Q Q Q QQ QQ QQ Q QQ Q Q . l"I 'a 13" 1' , ,' .. '- w RTIQ ' I1111illz11'1I "T ' . ' ' Ill I- ,Q' 'QQI 'lm ,. " 'HHS .Q. 11Q11lz' Q Q.QQ QQ Q QI, V-IQ. I. ..11 .XI1 .1 II. Q Q Q Q Q , . MQ. .i V-Q,wL,ll I 111111112111 Q1Q1IQlz11 QQQQ I ' QQQQQQQQQ Q,QQQQQlQ HQ. , v ml 'Q 'Q'Q Q Q' QQ , ' Q ' Q 'L Q 511.1 ' 111l 1.l1.11I1-Q 1.11111111 51.1 " '1111 Q Q Q IQCQQQIQQII WQQQQQIQQQQI QI11z1 11 ' 2111 . .. Q. . 1 - Pal ' '1 ' l'l1'Il S1I 'z I 'IIII 1111 " A 11Q' ' nz 'Q 9-1 I 'GXQQQQV ' bl 5 E yi-if U' i 5 iv of S 0 P I1 ww J jvwjl ,df W, f flffi W MMM! ffw WH f Ld il F XTA 1' X LVIKJJ' 4 'N 0: mf! WC! M, " fl if u N10 5 ff xv fd 'K' " " 5 A 1,55 X70 6? mi Q Ml' 1, fbyolf . MJ ,,,, . 4 , XJ! ,Nl V VL LX! iffy ffl fxftfff' XMIM NEW M ,wi O JM Wg ,fywj 0, Lp, 1' 7714? V lrr, A ' M 1 XL! wif ,M M 6 W 71' 64 4 H? If ' -1 7,6 ldfwvbaw ' -ff! ff' H AH K Q 1140 'f..,,, 425 O NQDERX f V N. A 4 7 I WM! f Wagon E. LSILI X1 1111s ll A1111 X 51111114 'X11CIl R11s.111L 'XIIILN 1 1111 K111l11x1111 11111 xlll1L1N1ll 11111111 Xndluu lJo11g,11s xlllll ll Nlurx X11Ll111 11111111 4111111 1 15 ll 11.1 11111111111 C 1111151 11ll11LI 1111s1 11111 11 ll S 111111 151 1 1 11111 1 ' 1-1 I1 111 111.111 R111c11 151111111 111 s 11151 11111 IN 111 Ill lin ll l Lk 1S1x l11111s1 ll111s1111 lt 131111 L L X11 11 R11g11 1111111g11111 1Il1lIJ 15111111 1111111 1511111111 111111111 151 lgt1l1l1 01111 111111111111 1 151 1151 1111 11111111 dlllll 151111111 Xl 1111 11111111 ISIL 1 5llll1lX 15111 1 1 11111111 1 1 l I 111111 13111111111 osuph 151111111 'NI.111111L 1111L1x1lll11l C 1611111111 BIIIQCNN 11 XII 11111 1111 B11sx1 1511.111 L 111111111 1111111111 K 111111111 111111 Q 11111111111 Rf.g111.1111 6.1111111111 11.11113 XIAIIL Qdllill 1111181111161 cdIlll.1 C ass JIl1111 1 ll l11111sL 11111111 11111 L 11111111 811x111 L 11.111111 Ill 1 1 11 III 1 N 111 C 1 R1111 4111111 L X IIN All 1 1111111111 C Ie1111111b IIINL C 11111 111 1111111111 C11 1111 C111 I 1111lC11111s 1111111 18 C11 111118111141 C1111 1x 1lLI1lll 11111111 1 X1ID1lUI1NL 111111111 1 C1111 11111111 C1 11111 C1111111 1 1111111111 ls C 111 1 Ll 11115 Xl C11111 111111 K 11111111 LlLNl C 1111 1,411.1 L 11 1,1111 ll u 111 1111111 11111lL1S Ll D D1 x ' Ll N 131 X0lllld11l1 IDLIIILIS R11l1 1111 IDQIIILIS 111111 1111 1Ju1,111ss11ll111s 1111111 lJ1sI111 s 1111 131 1 1 111111111 1311111111111 XILIII11 111111111 C 1.111gL 1511111111115 1111111 lyllglb 111 lJ11s1 R 1111111 1J1l1DL 131111 1111 11111111 S111 mga D1111111s N lllCN lJ11f1u11L R11l1111 1,llflLNIlL Rli1I1ll1 111111118111 C1l11111lJ111111 111111111 13111111111 D1111 1111 llms of 1960 l-1 1'1ll1lL l' stu 111111114 1' 111611 111111 111 1 111 l- 111 S 1111 P1 11 11111111111 I-111111111111 111166 1'11Sltl 1'111cl1'ogg S1111 1ss 1 11111 1 1'lLLIl Robcrl 1 111111111 XI1111l1111L 1 .1g111 R 1 11111 1gI111 1-115 11 Q nu R11 121111 K 11x 1111.1111.111 1 .111 11411116116 l1l11c1L C 11 X111 C 11 Xhlui 111111111 Xl 111 1111111111 11111111 L 1111111 121111111 C 1111111 N1 11161 1111111111 Lsltl R l1P1l H 111 Hc-111611 Hd1lJLllll llL1lI1l 111.1111111111111 XI.11g11 H.111111111111l 111110 H.-1111s R11l1L11 H.1111x c-.111 HdlCll1JLlg l-1.111115 He1kc1 51ldfOll Ho11g11111 Rol1e11.1 H111151111 1.111 H11l1I1111s1111 1111.111 111511 R.1x11111111l Ixus R 1111111 11111 w 111111 011115011 lurw O11llS0ll xIdfg3lCl oh11so11 'N1.111o11e 011llSUl1 'SI11drC11 j0h11s1111 I 1111111.1x 111111s1111 1 1ll 11 1'111l11p 1111115 C1:1.11d 0ll1dll 98 Tcw' 111111 1xLLl1l I I' Sdlldfd lxllln 'NCL' H11111111. lx111g111.f, Inyg Ic 116411111 1xll1g1ll 1111111111 1x1 X -UAH 7 ' V! A-F A I, 1 1el 11111 1 11.111 L.111111x R", ' 6 WN K -J .ll Lne I 1111 S 11.1 I 1111111111 M 'fx' R1111111111 I Il-bm' X1lXll1L 1.111 11111 lfldllt 1 111111 V Xfdllllif. 1.111111 Rane L.11111e D1111.1l11 111111 lllL1 LK R 1 11111 111151111111 1 111111111 11111111-11x 811.111 Lco11.1111 l1111s1.111u. I 611110111 l 111111 1 I1.111u1111.111 R 11111111111 l111ss1111 8111111111 1111111 IN l'11Lll 11 111111111111 11111 11111116 1 11L1xzus11l N 111, R.1x111111111 Xl 111 1.111 1Ll1Lt'll NI.11111111l11s j.1111L5 xfdglllltf S1llI1CX 'N1.11L11.1111 R1111 1111 N111111111 R011 1111 M1111111x C 101111 M 11q111s 8111114 NIAISLILII l11111s xfdlllll R01dllL1 NI.11I1111111 81111114 M1I11111s11 5111.111 MLlx11111.1 N 11111 X'1L1NC'llllLN 811.11011 111111111111 K .11olL M1N1.111x L l.1d1s NIL11111 1,6161 NICIII11 dlqllllllli, 1811111.11111 Xllld N1l1f.S D1.111.1 1VIl11S Dax 1d M11d1ell Ndllfl 11411611611 P6111 Nhtnhell 111.111 A1111 M1115111 1111111.11111 M111111 111111111 N'I0l1ll NIALIICCII Nluxphx . ' 0 7, XIL v I' 'f C112 " , la , R1 1 la 'wx' 111111 P114 ' I "' ' W I7 X I Ilan , . 111:11 . 1 al 111 - 1, -, ' " I' I" ' " III .. I , 11.11 I. .I ll . I I I, .J-,II I I4 I . I .I I II I 1 - . . - I I I I 51' -1 I 151' 11111 611111111 R I II " 'A ' 1115 I' ' , M1 A 11, 1 0 '111111 1111111111 1 ' 4 11 Ill I . II II I.. .IM 1111 1111-11 -1 11.-11 1 . -.UI f 1, ,- 1 - ' ' I 4' 111' ' "1 1 dn 101111 .1 11" 75 Q I 1 ' I' ,1 -Q' .Ia I J. c 11111411 'V I In A ' ' ,.'-' -1 I ' I I . . . I, I 1 A I ' 1 C' 'I' .1 ' I f., , -1 111' ' I 1i1'1' ' X I 1 .Fl '- ,z I 1 If NI. ' 1111111111-1' A - P151 11 " .5 '1 " ff D .ff 4 lc'1'1 ' l11'1' R11 I 11111 willvun' If "mr ' 1 " . . .. v '17 ' 1' 11 1 .1111 ' 111511 l'3"4 'lm '- 1 .1 1 '- ,ff 1- f I. , lll'12' L I'1.' A- W gl I-I -, I IIIII, 'I' 1. I 111111 I .I 1 - 1 ' I'lI1I . .III . 1 , 1 " l IICI' I I I I. I I, I - ,- 1 1111 '11 --1 12" ' 1 412' II ,. II I. , D11 " 1,1 11il1l' R111 1'il1l11llC 111'1'11'11111 A " ' N 1 ,I . II 1 12 ' ."' Cl111'isli11x1 l11'1' i1'1' Llmlfllk "llc ul . II. JH ' ' N ' , II I , III, 1'2 II ' I,11cII I I I II . 1 , 1 I, - ,I R11 , .11 .I .. II I 1-I - 1. '1' ' l - I . l - 1' , . ,. 1111111111 11111 IfI' "RK I 'IW KIIIIIII I CII '. . , RII I. II. I III IIII 111111..I . I111 IIII . I. UI II I. III . . IIIII, I - III 1'L'llll1 4.1111 , I I I I . . I. ' 1 SIII IIII A III, .XII-I1CII'-UI111111 I I I I II MI, I Q - I'1,1,I- fvL'l'.1111 1111lI11111l1l1 lm d I' ku' 1 1- g 1- M A " f ' IIIIII I . I ,IIII I 11 ' '51 6211111111 I I. .I - f112llll1L'1ll' 11lllllk1l1ll'11 tmmngh uw C111 -, -' 1111111611 11, cIl1III- ,, p,I,II1II-I- 1111211111110 .11 111111111 II .. I.II I 1 " 1 I - -I 1I . .., 1'11 11111 J ' ' .I ,Il S111 l'I 11111111111 . ' '-5- I gm - I'1111i1'i: 1 '11111 ,1I H 1 1 'I 3. I QI 5 7 IIIII ,I I III. 11:l- . 111. ' I , -1 1 - I I, ,, Ic1"X'. axis ' '1 I' - 11 '1111 '1111 ' I 1 4 X It 1' ' ' H . '. 1 ' ' ' I 1 ' '1111 I Z 1 1 A ' N ' 1 ' 1 1'1ll 4111111 " 'g'1I111 A' II '111'-I " ' 5 .' ' 1 . " - ' 1111 1111111 1111 lL'1l 111112 1 I 'Nllll 'Lllx A 1 1 ' ', 11 3 ' "' ' 1 I H 1 ' ' A W 1 AI . ' 'z ' ' 1115 1 I III III ,IIS MI -011 I. I . II 1 ICI. . ,- , I-. . Ch" , '1-11' 1' 1 ' ' 31 ' J 5 ' ' U ' 2 aI' .1 ' I' II 5 ' ' .' I .1 If I 1 V Il - . 1 II I1 ' " 1 ' - 'A I1 5 . ' . ' Ku - -' ' IA ' ' L' -' I 1' iz111j 1105 " ' " " I I1 -, I I. .. ,. I , I .. II . . . I , . I . I N.1111c1 N11I1111 NOTITIA X 1111 111 II X II I'1lld1lC'I1I Xlll1l11l Pamela N11111 F1 11111 X 11111 ShLl1l N111111111 1 11141 N1111111ss I1 1111 N11111s 1F11 X111 1X1111 1111 ll 01111 lk U 111113 P CI I Il 111 .1111 1 R11 CI 12111111 111 ll Ll Nelson I 1111111111 1111111 CI111rC x1llIL1C11l1lLl 11CI'1l'X 1'1r1111 1111111111 r Ix1'1111111 111111111111 N 11111111 1 1,1ll11lI1 X 1111111 111111111111 111111111 111 5,1111 S 1111 1 111 11111 1 11111 s 1 II 1 11111 11 1111 S 1 LII S ll R 11111 S Xl 1 11111 R 11111 N 11111111 1111111 11 11111111 R11I1111 11111 Illgll X 11111 R11l1 dt 11111111111 R1111sx1 111 1111111111 R11111 1111 R11 I illll ikl P 1.-1111111 1 X I 111111s1 R111 mx ' N111s111 R11w11I HU mx 1s111 DIIN 1111 1 51 1 11111 111111 11111 S1111 1' 1 1 I 111 R11s111 8111111 fi I 111111111 Q 1 1 1 111 Il 11111 X1 1 111 1111111 R11 11 Ni Il ll 1 11111 111111 1 KIII1 K IIIX 1 Ill 1 1 111111 XX I1 1 XS 1 X 1 111 1 11 XX 1111 111111 1 11111 S 1171111111 1111111 1111111111 111131111 X IIX XS1111111s11n Ill 111 1 X 1111111 XXIII 1 R 13111 XX1111111111111 11111 If 1 W 11 1211 V111 11111511 W 6111611 11135, 1 11111 W W1 W 1111 111 MN X 111115 1 111 W!1V,,1W171M1W W1 V1 W 11111 11 1 ,,.- J 'ii' fllm 04' j 1 1W111Q,1W 411111111 MW X ,IQ tit? 1 W 1011 11111911 1111 V .'1 '1 N1 ' ' ' l11'1 full" 'V f111'11 .11'1'1l' 1121110111111 1' ' .'1 '1 .11111' 1'11111111'i1111 1 1I'1'4 1 51111111 I'1 i1'111 Y11 ' 11'1 V11111 .vklll 111111 111111 ' I'1111111'111111 VI111111 5111121 111 21 I.1'1' "gnc 1 ' ' ' 111 11: I'11111'1 1111 111 5111121111 l.1'111l11 1.1111 '111 1 ." V1021 I'11111 1121111 8111121111 I'1is1i11:1 Y1ll1L'I1I 21 11 '1 .'1 1 1,21 1111'11'11 111' il 51111111 llx I,11111'1'1 Y' Illg .' "1 .' ' V 1.11'111s 51112111 .Xl'111lII1 ' us R1 '11 ' .' ' 11111111 S:11111l1'1 ' 11111 X11111' r " .' 1.11111111 Q1111111111 R111 '11 11111111 1.1111 X110 11 .' 4111 V111111 '1' 8111111111111 V1111111 YV ' 1,2111 wg 111' 1111 . I2 '111'1 1'111111'111 1111111 111 il .1l1' 'llx Vlulm WMM., ,111 V V R111 11111111111 X1'1V '5lllIll'XllI1l I-.nv gg I f -- I' 1 'WV 1 1.i'11111'111 R2lll411l11 1111111 81111112111 I 113,11 .1""" DMIMPH R111 ' 1' 11 111' II 11' " '1' f1ll'21I'11 f1lIl'11K'11l' . E ' V A " ' ' ' VIRIIII 1' 11111111011 1-1'1'l1'I11'11 R11a1'111111111 VIHVX . li V, ll Nu U -I Pk. N111 1'11g1' .1 2 ' 1'11' 'I'1l1x 12111111 1111 111 111111- 1'I ' '1 411 I' A ' 7 '1 111111111 111111111 F11 '1 ' 'I '1- NI' 11111111111 C ' A3 ' "im 11111111111 12111 11111111111 'I1111' g ' ' " 15111 UN 11111111'1 1111111211111 111111421111 S' 111 1111 C131 A1111 I'1 14 " MVN' 'Rm Yi 1111111111111 1111 1 ' '111'1 f I '1 ' ' '1 R111 1'1111V 'I"111'1' N11 " 1' XVI 11'1 C4 1' I'1'I1'I1111 In '11 X21 ' 111 '1'1'1 .'1' 1 " "'1" Z' , " 'ini ' N11 ' 'I' 'I1' 1 "fr" V' ' " " 1211" ' 11111311 ,11 " " 1 ' '111' 111 1111111 111111 ' 1-1,1111 W, ' " " 1111 11 '1 .' ,.X11111111 N11 I ' IIC ,I1' - 1 "111- .11 ' " f. wr 1 .'1 'V1' R11V,1,1111111 klllm llC 11 ' ' ' ' 11- ' 4 A I 1 ' 7 V11X11V111111l A ' ' I1 1'11 111'11 ' 'g111 lf r 1 ' ,I 1 V ,Z 1 V f wi 1 M I ' ' I lf . 115 . 1 , A ff I 11 1 I , 1 W! 7 , 11 J if f ' 0 0 1 WM W0 16 - Z ' 1 A , , I 0 . I 15 1 IJ ' ' fp' - if 111, f 1 .1 01513. 5 J A gg , ' ' . , V 2 1 jj 57 W M If X7 I Mg , , X4 V I 1' ' ' I Ll 1V if ,,.-Q-"""w V f 5 '52 " V " u Q' 'T Q ...T 'WT H Ml 13 X Il? K' 3 9 mn N6 27-3 1 . .2 6 V A 1 1 I, , ,,4 f 'nf X ? Mfg! , M if of A Z ' .ff + f , bij X riff cf f ,Aki j ,1 4 ,, 4 'fy' ' lf! 1 . R M Q! , k If! I QL A TNX F iff! 1 ff 4, X I v Z L C1 Kb, Zig! ,L , ," A I F 1 ' 754 AU!! ' ' M AW if LAW' .f ,- f , Aj ,Zi ,D ' U! 1 W . 1 Ll Lf f ful U7 , fb! f W! 924111 Z Q!! JZMW' ' ' fl ,pw 7 5 WW ,IWW A ! Recess Canduds K R'Y"""f 1 u L 1 RLlLSNICl1iiLlNt7llN NUM womb, f HIC LUHHSI LIUWU- ,Xflcr thc lucw rush. 102 EWWF Om NN 1 C " a S ng f -U' ii 2, Q f ,Qin J W5 XY Sex' ff' F 4 Q f 3. 5 fi :ii.,,, Vivilql gg QQ ., Q R Yagi' X if , I Wa: 5? f : SE 59 fi xr v , N H 1 5 .aim 'H 3 M, T" Washington Trip Glimpses in Nlrs C h apr-runes ml, Q gli! nu Mr, Chapcroncs. New York Hillbillies lllli Cllrrip X won 4 96V I My ss 1 LN 111111111 s 1 1111 1 111111 1s111 1 1 H1111 X xlllllllts The Order of Stenographlc Efflclency 'Io the s1111111 gnl 111111 11 lllls to become 111 1111111111 1011111111111 s1111t11w O11l11 11l S111111g1 1111111 Lil1111111x 1s 1 1 111 llkl s111111g1 1 IJ 11 1 1ss11111 1 1 Sl 1 L y 11111111 11111111 5LllLllly Vllll Olllllllly 111 I1 1111 se '1b1l1t1es to 1111111 To b11111111 '1 11111111111 ol tl11s O1der, the 111111112 sec11t11y must IJ 1ss 1111 C 11119, cl 1 than tr 111s111l11 ll 11 llll JI llI 11 1 IJ 1ss tl1 110 111 test, she may 110111 up 111 tht 80 IOO 190 1111111 tuts Those who have passed the 60 word test at thls tlme are as lollous Nancy -Xndrexss Lcmle Bolsxext Claudette C,arpe11t1e1 De111111 131111111 P1t11111 E111 ll e bNlX1l 11111111 111 11111ss1, Pf1t11111 C 11111 lll C111l1 ' rent XI11111111 81,9511 11111 15111111 S11111111111s P ssmg 1h1 80 1 111l IL t 11l1111 C 1111ss1 1111l l31XLIlN S11111111111s ue Ltsls 111111111 1ge 1 11l1 gnl 111 11111l1 ll 1 111 s II 111 l 1 Ll Q I 11 s11111ssl11l Xl ISL 11111111111111 11l 1ll 1h1 sL1ll lllll 111111111111111 1l111l11l111l SllUl e11f1blel111 111 b11111111 11 fine s11111.11y H18 lfirsl 1'1111'2 .L l.lIWll'l'. CI. lI111111'11li1'1', Hi K -ll IS. S' 11 1- 'ss '. S1'1' 11111: C. H114. "l, l', f1l'l'L'Il. Nl. S1'g,1'1', S, IQ f1KlgllC. l'. l'1lh1'i1lg '. 11. I'1111'11l, ll. 1l1, O O O ' 1,11 ' -K'+ - 11 A- 1 1: 1'-'1 y - 1 1 A1sf'12-lv, 1l1e A -' .' - ' ' ' - . ll very 111111111'1z1111 Dill' -' Q - I 'zphy a1111l ll'2lIlSl'l'.I li ll 'la ' tk. 'l'l1' Orde' 111 1' 1-1111g1z1pl1i1' 'lllIl'l1'll1" ' " les tl1e ' 1' " " llll 111111 ' ' 'z ' h11w 111 11111 her . '1'llCllll'l2il I 1 V A ,1 1- 1K 1 1' l - .W - if '111 .1 1 L-All Dictz1ti1111 Test. She lIlllSl take 1li1'1z1ti1111 l'111' hve 1111111111-s, All 110 w111'1ls l1e1' 111i1111te, '111 ' z . - ' " SV Q, 2111 '1 'y. .Xlter sl1e has z..e1l e ' 'Jl'll , . 1 - , Y , L . 1 ,L .. 'dg , "1 'al -, -Iflll - C" - ' ' 'z LH- , A111 l.llWlCl', 111 line Ia' .1 2 .. ll...l ' VIA 's are I ' 1 1 1.-.112 1 1 1 1 1 A" T11-. ' . - ' 'z lf' 'L ' 1 " ' 1' llCl' sp1-1-1l :1111l z11'1'111':11'y ' ,l 1111- hzn 11111 t1'z111s1'1'il11i1111. Pins, 1'e1tiH1'z11es, 111' Jlblll llll' z1w:1'1l -l 111 1-:11'h "ir 'l111 is' ..1.' 'L ': - 1 ' -- '- -. 1l1l P, G. Audlo V1sual AIdS I hree opel 1to1s leturned .1s tl1e xllillll X lSll1ll xlllS K lllll beg.1n the IICXX school xen Houexet Webster and XX llton un1o1 Highs Clllllflllllltll 11ellt11111ed per sonnel to help tl1e club n11111t1111 llSl1lQll st llllldftl ol pe1fo1n1.1nee ll1e boxs showed !Pl7l0XlIIldlLlX H10 films dunng P35158 The number ol llllllllllllll shoxungs to the el1sses dCllllllN .nnounted to '00 pe1lo1n1 tnees each 1 llllllllg lJLll0Ll Ol 800 Io1 tl1e xe.n Ilus n11n1be1 xneludes the 11se ol the llllllSlllp proleetols 1nd tl1e lLI0lllLl Ol the films shoun cjlll XI1 Sun , obt.1111ed hom the Bell 1 elephone 1 ompinx lor dll lSSCfIlblN has outst lllillllq n sp1te ol g1e.1tlx 1ne1e.1sed costs Ill tl1e rent1l of educ 1t1on.1l films ll WN IS 1oss1ble to lllllill 1st 1 fillll'llllD hhng e.1b1net ln the luture .1n 1dd1t1o111l ti e reeordel lllll lCC0lil pl ner 11111 be 11eeded to meet the lllClCdSLll den11nd lor thelr use Dneeung the club tlns vear were presldent, xllltll ldchanct, ure presldent e1.1l seetetnw .md worked long .ind falthful hours tlter school 111 perlorm.1nee of her dutles Pl.1ns were be111g mule lor the 1nn111l b.1nquet ll Xlflx-IIN ll 1 s lllil 111 Ollllllg 1 r C.111oll s e 11np ll I 1ke Nln 111 uook Ihe bots uere loolung lo111 Ill o YN 1te rsknngr 1nd tl cold dunkxng s 1 f R lS1s1 ond 1 s QLINOII 1 1 e 1 1 ls S lL 109 O O Q 1 .' ' 2 ' 2 ' ' 5 I .' 2 ' K h ' "" '. ' N .K . ic- ..'.. --V- . . . . .. . 1 - . . l .' ' r ' I" 1 ' 2 ' '1' ' .',' '2. I 1 1 ' '. 1 1 2 ep' ' x . . 1 A 'A' I x ' xc- A1 M ' A' 1' V 3 JA , Robert Blshopg seeretztry-treustlrer, Gregory bl1C2l. Betsy Sprague served as gen- K. ..., 2 l,, , L. .2 , , , . zthl. 'z 1 .1 '.2'1 1' ' " "':'lt .2 , l. " 2 , . ' . G. S. l"i1'.l 'out K., Shen, .L Slll'1lf.,llC', NI1. llzntoll. .L l.2lfll2llll'L'. . '.'l op. See 'o1': R. lxcs. IS. .'X11l'1' . IS. ciilllllllill. ll. Ncvcll. Al. Wzlalcl I, R. Rllllllllllll. ll. Yos- 1111 CL. lS111'lse'1'. XY. .illllg '1 lllll. I I X ,fig 5 ff Q 'F "- ' ,X 5 1 ' K X 1 X' 'f X W . W AX fi X X v ? 5 , 'X ' M 'V Wk '31 ggi K x 'f X Q,"-5 K , W2 -QQ?-' 0' ... N 4 ix, xx' xg' ,aw " ld V ' N l A X X 'ixfiqx x w X fn, -A 6 4.1:-,X you "- ik A jug? 1'-M M x z-1 J L 4, fy 2.1, N f f rx as 3 f ff sw W rv - 'N 9, ,Q , K, Q , g :i?,x s ,AX . x ' X' ff J X, xx ' -Lg ,v W I -Lana rw , 1, , - "TFL , ' , x ' aff' 'H' -15 'L f- fx 44 In . ' m 3-gf-4 Q, A li ' 'L 'A 3 X 1 . - X3 . Q 6 39.1 ' fgvf' fx y 53 15' X .4 -I ra? ,U rg N f sf as . M .wx X M 5 9 'ry x, 1 E in f- 2 , 7 Q,,:,,.,- -W ,fn ' wp 44 A 45 -,"'9 1-15 is 'Aug' I L-S jk: i, fl K f 'i ' ' " ' Q W ' g 7' W A 5 Q gli? M ,J " J mi. M . 5 ,,, s . 'M' , QS' f Em wr " E W- 'W ew-ff Q 2 ff W- 'WK fm f U10 'fi' Q R, i. e N I ' 4 lgw l uv - Q f , i ,- -an -gr, , h X A W . f ' K K 7 it ve' Av' , 'X " "'f f Q as Y!! i' " X TEN. .. g ' 5 ix Q i U a, no k - f nfl ?f 'Q 'Q ' 3-,gx gx 5:0 F yard QQ 1' L ' J3' f' fin :ix , FP r Ri, T A ' f fix! mit, X -N ,Iii ,rxb at ' It x L f 7 N v x fr, X V qv S X- N ' w'?"Kfrff fb SE .- W' N 'iv F 7737 L. f!""'K X ' '11 5 fi. fkQ '3,.n X gy' r if M .7K"" xf K K .I ff jug KVWQ' ,x ,N,, End. "R wg x, , vw.-.54 +- Vw Q, X NV, av Y " X R N' v I .L xg,-Q , ' my +V? 'Y'c', 'TK ig'-X fit!" 'E vflfii 'v--X as Vgiig sf in -f' Lix 7' A gf. li xx ,X if f. I lvx S is F4 iw' Sv' 5 bf' -i:'kf"1 'fx 'L ' Nf"j:N 3 t :l L Q 'ff A ' Q-gig U' 55' 0 .Mg f 25 1 1 1 l Lv Q 'L 'H' 5 Q, 07? 22,26 B-J is xx F 'JN ' V KV f .ix " l if f Rr t ' T 5 , ' 1 1f f X15 itz' ' 3 ' X K "' - W NI ,- Ex 0. .. , . , 1 i s -S 8 , y gf . K If 'V gl B 0- . 1 1 4 M' x " ,. V, K 4 K 4 1 fkw' gb JF I T ,f Q ' jj 3 mf' Aa' 5m 4 f ' 1' U 'bf'-' 1 Q 1 if 6,,H,uf fs lv C H' fl ,Q I "xi 3 Q 3 1 .V . 1-'KX I' A l x s 1 1 s Ll st xmsn s I oc 5115 tonal nm 1 ll Ill nl L u S Dancecldles Every FI'lCl n 'ltternoon the notes of populn d tnfe tunes sound through the Band Room is the Dll1CCddlLS hold their weekly lC.llCll5ll 'I his ness glOlllJ of IIIUSICIAIIS selec ted from the kdm 1rd L1ttIe B ind IS one ol the largest d nut b 1nds in the bt ite ol NI une Orgtniled two ye urs lg0 by Mr Cav the group nlide its fiist public plned tt dYL Olde lyme Fnr 21nd it tI1e Ldvy nd little Mexico High C ontut nt Rumlor In nssembly programs it Fdw 1rd Little and IX ebster tn 101 High lhe D nneeddies provtd thit they could be entelt umnq to see as well is hen Xt the XS ilton l55LfI1bly they gave 21 special Clt'IIlOI1SlfZ1llOIl ol their mstruulents lIlClllCI mg the snxophones trombones trumpets piano drums bass a11d gu1t211 Pldylllq III tI11s dtnce b111d has glVCll the students 1 ehomce to use spec1.1I d inte 111 tngelnents .ind to enjoy the Ieehng oI PIOICbblOllJl band IJLIIOIIII inte DXXC EDDIILS Vocalist Trombones bdndra Foss 9 ucophones Bmy D lVlC,ISOll NI IIIOII Bron ll Rith 1rd LOIIIIIS XX1lI11n1 McCDsker C uol D1v1s Rol and M llllllllll C I nie I odge XI llll nn Slllllll Pied I tylor Rlchard Smtth XI 111121111 XX h1t1n tn Nountn Detuus rumpets M 1rk Burke Robert H111 M trk C Ioutier ine 1 J rt SdIlCl0l XIllgCJIllI C uttld ltliel 2 Piano Iudy Shaw C1 lllldf D my 1d S 1rgent B tss M trsh 1 Russell Drums R Jett I nltt R1 1nd XIICII mud ISD I-'ir'l 'owz XY. Nl 'Oxkfg Ii. IJ21xi1I.' in, NI. Ii' ' , Ci. Cllonlicr. R. Nlilllllllllll. Cl. Dani , CI. , Ign- If. I'21yI1n', J. .'I21'. 51- ' ': R. Sn ilh, X. llC'IllC'I'Y, W. WI 'I 2 . M. Russ-II, NI. CII llIIC'l'. Nl. BllI'ICC', R. lliII' R. l12n'It't'. lfuss. C ' ' 21' 2 ' 1 ' J 2 ' 2 , K 2 2' 2 ' '- ' " 2"2. 1" "" ','J ' ' ' '2 ' 1 ,' ' ' 2 3' 2 3 ' ' 2 ' 1 2 ' . lllJlJC2lI'llllC'C5 this year. It provided music for dzmfing at the Pop Cloncert und it 2 I - 2 ' 2 ' 2 ' '2 ' , -, 1 1 2 ' . 2" ' 2'2 .'2 '1"AI1" 'Z 2 .,A , . . - ' I. ' ' ' ' . ,, ' . . ' , 1, 1, .1 , , 1 , I -I . ' K ' ' 2 E . ' . 2 , K , ., . .'. ,i . . V . 2. 7' " ' ' 2 L 2 " 2 ' ' 2 1 - ' ' ' . 2" ' 1 " .'2 " 2 ' ' T ' v' .1 . . 1 2 2 v il ' 2 " ' 2 ' 2 2 2 " ' 2 I 'f I2"1, t- '.I2IIe ' ' " '2 .' ' '. 2 ' ' ol -' ,1' -- "2 21" ,- itI2' ll Chorus 1 1 11111111 11 1111 Ill 111 L1l1111l 11 11111111s 181 I1 11111111 S1 1111 1 Cs ll 1 II 11111 f.,I0llIJ IK. LKIIUJIICS Illllg Il 111 111 II ll 111 1 111 s 1 1 O 1 1111 11111 1111111 lllllg 11 111 11 11111 11111111s 1 8111111 XI1x SC1Il1lllMl 1611 111 I I U Il ,Sv sl 11 i 1 1 1 1 1 1 1 S11V.sl11X. k 1111 1 1 1 ' 1 11 Ill s s 1111 11116 11 S XI C I 1 11111 111 I 50111111 1 X11 1 1 J 11 s111 111s1111 11111s1111 1111 11 LN 111 1 11111114141 I' L,LIN X 1 s 11 X 11111 S NI11x111111 A 111.1111 S111 21711111111 11 1 ., 11111 K 1 ll 11 111 Il 1 1 1111 j I1 I ll 111 1 1 111s1111 1 11g11l1111 11 1111 111 1 NN 1s NI X XI111 111 1 R111111l1 s O XI 1 111111 1 LII 1 1 IIS 1 1 11111 1 1 1 1 1111 S I 111111 113 'I'I1- Ii1l11'111'11 I.i1111- 1111111115 11111-11111 ll l11'11111ini11g 1-1-111 11'i1I1 lI1II1'l1 - 11'I'x S1-1'-'111 111-11' 1111111 15 11'1-1'1- 11111111011 11'i111i11 1111- 1111111115 ' '1 1' 1' 1111- " 5 -1" . . H 1 . F- . . . 111111 1110 "I - -11 QI gll'15, g1'111111 111111 ll 1111119 g1'1111l1, 1'-.I 1'1'l '1-113 41- 1 -1' l111-.'- 1 ' 1'11111'1's 5 l'111'1111-11 ll 1111111. 1I1c "CI11111'111 I-llli1-V. Eigll g' '15 111:1111- 1111 :1111 1 -' I' , 11 ' .111 1111-mc 111-11' 111'gz111i1:11i11115 11'1111 KIIII 1111 1111' 1111-11' 1III1' -1' 1' ll 11-1-1,. C11 'll. 111111111 11'1-1'1- lJI'C5111l'II1. Fllyl' .X11- 1 1'i1'1--1111 1111-111, 4111111 11.11112 11111 51'1'I'1'l2lIW'-lI'1'IlhllI'1'I', NQ11111' 'I' 1'1'1-1'. '1'11-Cl11111'11m111:1111- 11111s1:11111i11g' 1111111-111111111-s ill 1111- lI111'in1111:1m f1OIIl'1'I'l 111111 111 1111- 1,013 c1f,11fvf'l'l. Sw: I. ll ' -1 11'i111 li. 1., III l1I'1'51'lIl1lIg 1111- P1111 CL111111-1-1 .X 1 1cz " ' 1. . 1 111 115 .Xl111'lI1' 1,1lIIIIIII1'I'. 111 NI:11'1'11, 1111- Ii, I.. f11I11I'lIs 111111 1111 1 1 . , . , . N11-J ' . ' , 1i'q..'- L- 1111 1'Y111'c1'1s ill 1111111 .Xll1JllI'II 111111 . -31111. .' 1 "1 " 'NB -1 1' 1 -H1-1-11111 1z111is1. Nz1111'1' 'I'111'1'1-13 111111 111 1111- 11i1'1-11111- W cl ., - . . wc 1 A . 1'. 211' 1' --1 , - ' . W U' 1 . 1 F 1 qv, 1 ,V . . . . I 1 , . 1 I- .11 1' I . .1. f - '11 .x 11 LL , 1 ,lu 1. I 1. - 1 1,- 1" 'ul ' I V , 1. xg Fir 1'11w:'Il. l.e1 liIlCllIl. SCXNL1-11 -13 N. N2l1L'1lll. 11111 '11-11, 12. 1111.11-, 11. I-Q1-II.. R. 11111. -I 1 - 1 -1. ' ZIIII - 1,'l1 '114,g11111, I. X -1 I. 11111 ' -13, Ii. Iis11-'. 1'. 151111li11, X. 111111-1. 1 ri- ' 1 l. 3xa1'?S111-11. . , -11111' 1c1', R. 51111 1, KL. Clllllll. X. 1111111 R. S111i111. R L- ' V --, I , ' CII, ll. I.11111-. 1'.RlI1P1I.11.X1l1IlI.c1.. '11'i1I, ,i 'I111511 '1111::1', -'AVX c ,V . 11s'- . NI. ,1111 J . NI. 1 .' , 15111 '-11, R. .Ill Ill il. 111111 'J' GMT' . ' J . 1111-'. Ii. .1a1111111'11.', I'. R 1.1. 1,1lIlIlllIL'I'. I.. f1lIlI11lIIl1J0. II. .11 'A 1-fnvfdff. 1. A, U I-IL ' '1': I-L - gg. S. II1 1g11i11. NI. xIIlI'lJ1lf. CI. Y1-'111-111, I-I 1111.1f'1llN. Ii. l,1I11I1L', ll PQI 0, 1511 '- . 1. 1,L'111I, X. 1,1'lIICl'S. 1. CI 1111-. I'. R 11" 11-. N11 1" , I.. f12lI'UII. IJ. 1g1'11IIIgl'l' .Sll11' 1111, CZ. '1 '1-1l'l. J 11,1-" 'Il '1111': IIA11111111111 1, NI. kl11I ' . I'. C-11111-il. NI. 111 l1'11i11x1111. Ii. 1111111111-rg. N. NIi11111-II. .X CI1'-" , II. I.cI51'1. X. I' 111. .L CI IJCII IJ. 11l111I1'C11, XY. S111' I, S. 911-z11'i11. S. I-11 1 I klllll . .f12lgIlC. .I. . 'gllIl. Six '1111': S. -1 I.. . IS1'z1g1I1111, R. I-1111111. NI. I.z11'1'11111-c. I.. 111110. ID. 1.11 1i1-, .X. I'i11111-1 111:11 K. lla!" 11- . 11. l,lllCIk', 11. I".'I, 'I'. CLi11I1s, K. Sl -1' . CI. Cz11'1111. R. 811110, MEI' .1 AIIIC. Band and Chorus Candids um Ruckutu r R 1 I :su DIC uc 1 mi. lll L Nl l 1 IH 5" ft 7 1 I iw AV I IN F f y uf WN H,,w M M V R bu , v M , L Q L, XX XL xfxpv V Lwwqmvq xx bf , ' , ,U 1 1 ' ' XV v' 'X Cr MK L ff J J IMI, W r LLLXUR 1 , LY X I ' J U I , , r x , f V g 'fqjJfg"Vq , f A P f' 'rl 1 L5 XX wx J gf 1 J NI 9' L XU QR X f , ,f ' 1 1 ,, ,', , . 1 f X , I 1. 1 1 ,uv N sight Ngi ix WQEDX ENRXK. xi , we X X qi fX'V-. 2 X XXX 21 'Q Y X VB ff- fgxkx X IINII 1 I I-11Ile I Bell J Staruk D Ouellette S S11111h R I-'ogelsolm C' IIISIOD o111l 11111 s 1 C NI1111roe NI Osg11o1 s 1 Iodg X I'ISIsl XI1ss C llll IIKI 1 hs 1 111111111 ' N 1 1 I clLLlI lx hen LN D Sngent Oracle I l1e 01a1le s11e1l1s I11 tl11s SIJIIIIQ 11l IIIQ8 I 1l1oose to spe1l1 lo1 tl1e lhst LIITIQ III 1111111 xears I l1.11e long enjoxed the l11111o1 11l l111111g the Ld1x.11d Ilttle 1e.11book IDIIIJIISIILKI. 111 1111 11.1111e Nou I t1Le tl11s 01111111 11111111 to extend III, .f1pp1ec1at11111 to tl1os1 ILSIIOIISIIJIL lor tl11 l11ese11t e1l1t1o11 tl1e 1o1111111ttees .md IIICIIXIIIIIAIS 11l1o l1.111 11o1k1d l1111l lol 11s SIICCLSS 11st Ile tl11 11l1t111s RlllJll1l Iog1lso111 ll ll S1 111 1g111 D111 1.111g1ng tl1e COIIIIJOSIIIOII 11l the book Xly lllilllks go next t11 the a1t1sts I 111111 Bell 1n1l 11.111 S1.11l1l1 11l1ose 1l1 111 lIIgS CZIIIX out the 1I1e1ke1l1o111l IIILIIIL pl.11111e1l bs the edltors CICLIII lor tl1e SLIIIOI IJLISOILIIIIX sket1l1es belongs to C v11tl11.1 I'11sl1op I 111 11s1 11k ILIIJIIIIL IIISII, XIIIQIIIII Xlllglll Rol.111d I 1 1.1n1e, .111 04 1 11111 ' usted Stmlex IV1lke1 l 1 Xl I 1, 1 1 IIII 1 s111 11 Clllllllllll .IKCSIJOIISIIJIC lol the fi11.11111.1l s1111ess 11l the Ncfnbook are tl1e IJIISIIILSS III 1111 gels SCIIIOIS, Betts I IBYIL 1llIL I III 1bee I.11e NI1lle1 fnlll Xlonroe, XICILKIIIII Osgood, IIILI JUIIIOIS N:1111s D.111s Xdele I' IIJIIIIO, o.11111e XICIIIIIIS 1lIIll Pnlllltll OH11e11,.1s IK ell IS IIILII 1o1111111tte1 IIIKIIIIJLIS 1 .1111x X11d1e11s ol1111 Cfenesse I llllllll No11lto11 IIICI BLXLIII S1111111o11s 11 s111e ILCOQIIIIIOII I111 ll1e11 11111t11l111t1o11 IS t1p1sts XII these elTo1ts I1 ne been llllllel tl1e expelt gllllllllli, ol XI1s S111 1g11e XI1 11sk111e llltl NI1ss C- II CIIILI I the Oracle, tI1111k 11111 1ll lo1 tl1e l1Oll1S 11111 l111e devoted t11 III, SIICKLSS D O 116 F' 'o1': '. ' '1'. .. . ..' 4 ', . . .' ' , . . . .. 'fl 1. S1-1' ' ': Nlrs. SIJIIZIQIIC, R. l.z11'l1z1111'c, ll. I1'i,:I1, Y. Knight. I-1, I,zII1'ie. Q. . 1. . . 5 I, II. I1llI'I'2IlJL'C. F. Miller, -I. l'lz1i.'Ic I. l'. . e. .I11 "ne, . 'iz 'llL'I'. Ill" row: II. I.c1i11. N. .X11 l1'c S. 01111 11111. SII ' 21, I. ,I111lt111. '. LA" . '. " Il 11, , 1 1 " r - ' ' f 1 2 l , I'z1l1'i1'iz1 I" ll .fl Cz' '. lg- las Ouellette, z1111l .IOZIII Slilllyk who have 51111111 IIIQIIIY l1o111's 11lz11111i11g 2lIIll III'- -f , . ,. , . '. ' . , , I . 1 . . .. . ., .. .- UA '. 'I I , ., ' . l,.. . ' . . I . ,. I . A'- ', ' I , A. K. . .I . '. K H I A' H I 1 I' .'l', ' 1 'I z I , ' .zCl' '1 P' I I. lgx ll: .' ' , .' 1 2 ", 11111 Sfl '.2I XX z1lto1 will Sz lly S 'll . 1' 'i1 g :ls A , , 42 .Y 1 A2 -.2 1, ..1., A .., . A , A -, , 1 I 1 . J 1 ' I ' ' . .. . STa'r1on 111ss 1 s s 51 11111 H S 1111 18 11111 11 1 11111 111111 s 1111 ll 111 11 1s1 S 0 N C 111111111 ll11JLlS 111 1 1 1 1 111111111 111111 1s 1111111 s111111 1111511101 1311111 1 111111 KN 1 LC 11 ll Ll 11s ss 1111 1111111s111 llllllll S 1 KU C 7 1111 s 1 1111 1111 11 1111111 IILXN 111111 1 1111 11111 Sllll1LIllS 11 1111111 11111111s111 1 11111 111s 111 f1ss111l 111 1 1 N111 L11q111111 811111115111 111ss X 11111111111 1 111 s 11 1 11 1 1111 111 1111111 bv 1111111 111111111111 1 '11111 8111111 15111 1,1185 Xss111 1 1111111s Fe11111 IIN llllllg s1111 1 1 11 11111 N111111111 1111 111e1111111s S111 11111111 11111s Ll 1 111 1111 1 11111s 11111111 111 11111 XI 11111171 lll 1111 1Jl1S1IN.bb 11111 1111 LI 115111K Ill 111 1Q11 11111 11111s111s NI1ss D111111111 11611111111 11111 XI1s X 111111 1 1111111111111111 llll11IllllL11 111111 11111 1111111s1 S 1 H1101 S101 1 X 5011411 N l11ll1s 1101111 IOM NN L 111 III S Ll 0 N 1 111s 111151 1 NI R11 11111111 1 1x P11111l111.11111 L R1111s51.111 R H11ds1111 NI bdL1L11Ll D 15111111111 S c,1hl1Dlll l R-111111111 Fourth ro11 R Bean R XIOIISSEIIC -X Fnzherbert Lmnell D NIcXIann H 101111 117 11 ' ff .Xs 1 11111- I1Cl1l'., R1111111 5 1llllll5 11'i111 :11'111'i11' 11'11i11- 1111- .11111 111 ' ll 1L.1,. 1'11c1'k 11151 111i11111c 111'lz1i1s. "XVI ', '1.' - i11i1-'?" "Clan A' ' - l11y 111i.' " 111?" "111 ' Illilllf' 1111111-s 111' z1111'c1'1isi11g sl1a11'1- 1l1'L' 11-rc?" '1'11-. - illl' ll 11-11' 111' 1111- 11111-.11 11 1111- s1z111' must 1'1111si111-1' 1JL'1,1ll'L' 111' 1111111-1' g111-s 111 1111- N11- ' 1111- 11111 s1:111' 1111- 13111111 Sz11'g1-111, 1-11i1111'-111-1-1111-13 5211111111 1-'11ss 11111 1'2ll' " a1ss1 -1 -1-11111121 N1-'-1' 1 fig 1.1 - '. -1,1 'Q ' 111' l' '1 l1-:11111'- -111 If :11111 0111111- 1'l:'s1 -1, 1 1.1111-,L 1 1 z l'-' gg 1 15.41-1. '1'11i.' g1'1111I1 11215 111111111111-11 11' '11Llllg1'h. '1'11c 111111111115 11111111-l11111c 11'i111 its 11-1 -' 1111- Slklllli' 111 1i1111'111'11 1.i1111- gi1'1-. 111- "Sl1l' ll" ll 11is1i111'11y -1' 11111, .XII -' - ' "1 1' is 1110 s1-1'i1-s 111' 11111111 11-1'ic11's 111 1 -1 ll. 5 - 5 'i111 11111- .' ' ll 5111- I' -1 1' lll'L' 1110 Clluss ruling given 1111- 11512111 lllu 111' 111' .'- ' 5 K 1 2. " .1 ss "1 ' 21111 c .11-1111 111 11' 'L 'nga 111 ' 1 1111- i111'11 ' nz ' 1'i1l i111'111111- N121l'l1l1 il 111-1' 1 1 1 He ' - ' 1: .' - CI' ' ' -1'1 'Z A111111 - 51-1 1-1 '- -1'1111'3 F110 I' 1 . ' 1' ' 1 1 . N1z11'j111'i1- 1 1llC' -ss, 1:11-1- 11. 11. 151111 '1111': C.. M1 ' -. C. 111.1 1. S. 1-'11ss, ll. S111,g1-111. K. 1'L'1llll'1. NI. 0.5 1, 1'111i.11-11. S. S-t 'z Mix: W-ll 1 , A. I-'a1111'i1i11, IJ. .fX1'c.'. NI. ,1'lll'l1 11. l1c111115c1'. M. Henry, M. 11111 l'l'. Al. 511-111 C. 9111. . . 1111. s1r011 I' 1LSILlllClg IS IS 11111 1 I1 LX 1 1111 511 M Ii0r11st1111 'X 11111111 01111 1011 P lodge 1111 llll 0111 111 11111 J 111111110 P 1111g11 LII N 1 111 I LLX rx 0 Ol 11 B 11 I' XNlJL Key Club SCFVILC 11111 bOCldbl1l1y 11111 1111 111115 01 1111 1.1111 llll I 11111 1x11 C lllll 1111s 11 ll 151116 b015 111111111111 111 111111es1111g 11111 lIIllJIll0llS lJl0gl'lII1 Xmong 1111 p101111s 11111 1111 s111111g 01 p10g1 llll5 ll 1111 100111111 g11111s lllllllg 1111 field 111111 111111 1111011 1111 g11111s 11111 1111 sp011s01111g 01 11111 1g1 11111111 111011611 IIIL boys 511011501111 1 11111111 s111 11111 11 1s 1 1111g1 s11111ss 1111 11101161 s 115611 10 lJllW 1 11111 11116111 111 11 sg 1 0 1 II 11111111 11111 s 101 1111 11011 1 1111 100111 I 1 11 1 11 1x1y 1 111b s11101115111p 10 1ss1s1 1 1I1s111111q s111101 10 11111111 10l1l,gL 1101 the 1111kl1 111111111gs lJl0gl 1111 111111111111 IJ 11111 R1111111 Ill IIIQLL1 101 sl1e111 1115 dI'lC1IllOVICb 011 11 1:1111 1 111111 01 5111Jj111s Ofhcers 101 1116 1111 11111 111151111111 P1111 H0111111s 1111 p11s1111111 5111111111 SLC eley s11111111 LS 111111111 11111 1111s11111 11R01 Iglllgll 1111 F1111 111111111 11111501 11 1s X11 D01111 XILXLI5 11110s1 llllllllllg 1ss1s111111 1111111 1111 1111b proJe11s 1 success Llub delegates. 111131111111 1110 0111s111111111g 1011111111011s 131111112 1111 s11111111er P1111 H1JLl1lTLS 11111 I1R01 1i111g111111 111111 10 1111 I111111111101111 C 1111111111 III 11 1s11111g1011 111 XI1111 11111111 b01s 11p11s1111111 111111111 111111 ll 1111 N11 1 g 1.11111 C 0111111111113 111 15051011 118 I-'irc ': '. X 1' ' , . 'l'I'2l'.'ICl', Al, If ell, S. Sc 11, 'I l'. H0111 I.. Blllgllillll, P, .' D11 Sec ' ': . 1 .-I. B11 D. Rlll' . R. I3 '1 CL. Nall: . I. " . . -' -'011 ,X. C011- ,.l. L' lilc. '1'l1i1'1 row: XY. f:2lSC'1ll11ll1. C. Scdg-1 XY. 111115, I". llrig 1115. XY. 'I'11 111011. Ii. XK'i1Ii11111s. P. 1.1111 1Y.c12ll'1lllCI'. R. f3ll1lll1lll,S. cu 1. . wg. 1: z z ' 1 1 " J ' 1 . . 1' ' 1 .' 1. .li 14,2 .,- 511' ' 1, -llf. 1 ,Im During bz1skc1bz111 sez1s011, 111c b01's 1'0l1Cl'lCl1 11111115 101' 1110 P0110 Drive. 'I'0 misc , 1 1 - 1 -1 1 1 -' .12 1 2 12. 1 A-1 U- ' . If wax ' 1' 1 ' ' . 'a ll. 101' 1110 :11111'1 I'-l Il llllll 10 ' 'fng rz11'k.' ' ' ' 01" " ' . ' '111 111115 111111i11g IJIIOICCI 01 1110 BCLII' va. lIlC 1 1 1" 3 1 1 w 1 1 1 ' -1 '. 1 1' H ' 'z 'z"z 1' :Nz K' 1'- I ' K' I ' 1112 4 'x'z a'. 1 V 2 l'l.': 1.-1 'xA" 1 V AI A J ."1g Alllllli .' '12 .1 J' 'ga . ' . . 2 , , A.: ' K . ,, ' 1' K , 4. '1 :Hz .1 1' 'ta " ' 1 l0 '25 ' . 1 " " 1' 1- - i 'z' f -1 -."1' '1111'- B. T. L M M I tudenf Councll Lk! I1 t I I uucll I IC IICI 1 plc nsccl Lo bc IIIXIICCI lo sum IS 1 IIIOCILI stuclcm cou11c1l ll thc Stalc com cnt on 111 BIIIIISXNICIC Lf IIIC lllllly Clglll clcclccl clclcgucs composccl 1l1c Iugcsl Stuclcnt COIIIICII CXCI clu 11cI 1 SlClClll Il IIIC SCCIC ll uclx C1o11lc Illilly prolccls wcrc CIIIICC out Xmong Lhcsc uuc ll1c sluclcm LXCllillgL 111111 IISIJOII 1ncI Co11v H1 1 1ools SCIXICC VUICCS UI cfc 1 lglll lc I lLl 1 c 111 ISSCIIIIJIX IDIOQI 1111 Il1c ISSCIIIIJIX Ic11111ccI Slcphcn Scclgclcy who TCIDOIILCI o11 IIIC 'X 111o111I Stuclcm Co1u1c1I COIIXLIIIIOII 1xl11cl1 I1c ulcnclccl 111 Rosua 1lcI Ncu XILXICO 11o11gl1 thc 11111111 I1cuI11 co1111c1I 111cc1111g tl1c CCDUIICII COIIIIIIIICC to s port lI1c LIIXIIIJIC IIIICICISI 111cI111g IJCIXNLCII thc Lclu ucl Illtlc SlllClC,l1l boclx 111cI ILIIIIX c c con s1lc ol book s 111 Sllllllll to school IIICI thc Clhlllllllllllll ol I1lllClIJO0IxS Lo lI1c IIICCJIIIIIIQ SOIJIIUIIIUIC cl :ss Xxllll IIIC 11111cI1 IIJIJILCIIILCI QUICIIIICL ol XI1s H uclcn 1ncI Nlrs Asluon thc lclu llCI IIIIIL Stucicnt CCJIIIICII COIIIPICICCI 1 succcsslul IJIOQIAIIH C I1n11x ol IIIL 1111 11 IS thc 1x11111111g ol lIlC X 11101111 Ol11c1 Xu IICI lol 111 CJIIISIIIICIIIIQJ PIOILCI to IICI thc Hllllqlll 111 pcoplc C 1 nscnc Il c loc c lx C oncl lcm mom 1111c111s 'N IIICWKII Il Ro us IIIFLI IIIN Ll ou u o 10 N o 1u ll s Plllllllllkl 1 1 cs s 1 1 ol IN D Co 1c11 119 'U .Ll L Wg , C". lull 1 ' I Lf L If A ' I UW Munn I um U IW 1 1 1' 1 I I if 12171, IU X4 . .. ,fl f'1.'1ll! L11 M NU V L' J I 1 fl I 1 ' ' A I ll ' L, U ', J, cl v U lj , ,L f A 1, K, JU IU T ff A ff N' mf !m1I.1.L'.f . . . LF1,-' ,I fi 'X HIQ s unc zunc s ol lC'2lCIC'lASI1llD :111cI SCl'VlC'Cj have always been lI1c :um ol Illl' yfl ll' X, llicl 'z ' .iLtlc' Sluc C'll IClllllC'lI. VIIIIC' H157-58 Clou11c'il was, lllCfI'Cll0l'C, pau' "ll: rly .'lfl f,!N A IL-1 .' V. .-'. 22 1 ',-- '2 .'1 1- 11 ' ,U F 'DOW lb! I Q H ' . . . 1 I f gll' D1 . f 'LU " , '.,.,' ,,. A' , I 3 ' ...fl 'V zu li 'z ' I.i11Ic'. lIllClC'l' 1I1c- c'z11z1bIc Iczaclc-1'sl1i1 ol' Jrcsiclcm, Bill CIZIIACIIICTQ 'icc- 1 I . 1 .1 1 . . prcx' ' , III .'XlllC'l'0Q 1 I 5 -"- la 'y, I' .' ', 2 ' I " .' ' ' 'z " 'I Scl A '- 115 5, I-5 I ' Cloll -5' YQ . il CI2lllC'C lor thc 1ol1z1lI 12111, :nl 'III' -2 :I 1' " . ' I " ' ' 'I yup- Iz ' '. 'l'I1' CI0llll'II ' linuccl the sz - ' 'c'ovc1'.' 2 cl sz ' crv I thc A I . . - . . I D. L. lim 'owz CL. Rc. - Izl I, R. Si111z11'cI. S. Scclgclcy. Nl. Dc-1111iN. W. C-a11'I11c'1'. Il, CI1o11lC. l'. . lgg M.CLc-111ilc.CQ. vC'Ill. S-c' 1 ': CZ. lkixl 1. NI. lI'lll'llCl'. S. Cll1z1pi11, B. Slll 3 S. Eaton. .I, ' ' , . 11. 1101. gh-. 11, HQ 11. czuul-. 11. cn- '1-H. 11. N rc- N. '1' ly. 1111 ml.-, A. 'I l1i1'cl 'owz IN. lIlll'lC'llSC'. N, NI'l R. .I2lC'CIllC.'. ID. XVI ilcz xl. l.i1111c-ll. 'l'. I.cnc'. li. Williauuns. If. Il1"" 1 ', S. lIC'1lIC'. S. YY11llCc'14, I'. Slorx, . I I ' . I-1 . 1111111 F 1 1 ll 1 1 I' l'I1llll 1 111111 11111 X R111 S ll 111111s R 11111111 NI 811, D D111 Junlor Semor Y Teens 1 111111 11111 13111 11 1 111111 llll 111 1141141111 111111 1111 11111 81111111 X 111 1111 111111111gs 11111111 1 11 111s 11111 IJ 1 1 llllll 111: 21118 H18 1111 111111111 1 11111 111 131111 1111111 11111111 s1111111 11111 111 1111 1111' 11151 111111 111 1111 111111111 111 1111 111111 KICK K 1 S N 701180111 LX 11411 11r111111s1111111111 1111111 s 11113111 -X 11111111111111' 11111111ss111 111111111g 11 18 1111 11111g111111111 111111111111 1111 11111111 1-1 T111s 11r0gr1111 s111111 111 1111111111 1110 111113 111 11s 1IlQ11 111111111s1 11111 11s 111111111 111111 111111 1 X11 X 1111111111 1111 11111111 1111s 111 1111 1111 11 111111 11111 1111s11l1111 11 IX X11111111 1 1111111 6111111 111' 11n1111 1111s11111 1 1 111111 511111111 J 1 11 111811 11111 111101 Ll BQL11 1 115111 1 CQAILS 111 1111 111111111 SIIIL K11111111111111 111111 lll X1ll111 ll 1111 H1111111 11111 1 xlJlJf,ll 1 1111111 1 111111 J 11111 11118 11111111111 s 1 1111111111111 1 1 1 11 f1c1111111s 1111111111 1111 11 Ill 10 Fir: ' ': .. 1.211111 1. 17. I1'i.'11, K. A11111111. C. Ca '11'111'1'r. . 1 " lg-. Sec ' ': '. I. 1.Si ll li. 011. . I - 11s, . ..'-11-1, . 11113 Q Q - - N11 I' 1111 111111 1'll1ll1ly 111 s1'1'1'c 11'1'1'1- 111'111'i111-11 111' 111' ' gr: 111 C ' 'z' ,' -111111' 'L ' ' '1'11s. S1111 " " ' 1 ' 11111 ill ill' 0-111C1,lll1. O1's111'1-1:11 ' "1's1 101 ' 1'1" '21 1 1 'z1111'1s 801' " ' ', 11111, was 111111 111' 1111' 111'11g11z1111. '1'11 ' g'1'1.' ,1 5 "1 s ' '1'1':11 11:1111'1's 1111' 11113 5111111111 g1'z1111-1's. A1 '1'11z111ksgi1'i11g :11111 1l111'is1111:11 111111-, l1I1'y 1111111'1'11111k sev- z - 2 f. ' v' 7 Y ' , . 1 1 . AI 1 . 011' ' - 1: ' ' , '111 3 '111' 11'111, 1: 11111? 12' 1 1 "U '11 J -111 '1" 'l'111'111' 'Q ."1"z ", 11111 ll ' 3 1 " '1 I ', 3Cl'r.' -1 z.':'l ".z'1: 1' 2' Kal' .- , 11 V 111: , 1 1111 ' 111511, :11111 111111' 1,I111l'11'. ' 1 ' " '1111 wa: 111 1111 1 ' I' 11 1111111 ' 111'1' 1111011115 111111 111 1111111111' z11'1111z1i111c11 11'1111 Y-' "cn K. A. S. -0 H1Y CJTIC of th1 ldl'gCSl 1ost11s lll s1111 1l 11 IIS h1ghl1ght11l tl11 N51 58 H1 X Cl11h of hClM'lI'Cl I1ttl1 P11111 ught 111111111111 XNCIC 11g1st1111l 111 th1 S1111 H1 X 11111 11161111 1tt1n1l 11111 X4 IS 1lso 1111 gl llllXlllg 'Ihc 1 s 1t111t1cs 11111 1111111 11 P ll 111 1 1111111 Olglllllll tl11 H1X p1o111ot11l l11111l111s111g 1111111111 lor th1 lXlllCll ol 13111111 11111 lo1 th1 X 1rl1l 8111111 I'lll1Cl ol th1 X XI C X h11l1 Ill th1 V1 ll th1 1111111b1rs l11l1l 1 1 ll XN ash to 1 1111 lllllClS lol th1 Sl IIC CJl1l11 Bow C o11l1r11111 Ih1 1l11b progruns 111111111111 sp11k11s 11111 11111 gl0lllJ lllCllCl 11111 ll 1111111b1r ol PIIICS Coll1g1 b11l11tb1ll g11111s I11 th1 l1ll th1 lllllllll H1 X 1l111c1 XR IS h1l1l 111 th1 QXII1 Ill N111 CIIHJCI 1h1 Clllll spo11so111l 1 booth Ill lh1 S1 l1ool Clubs XSSLlIllJlV to QIXL th1 st111l111t lJo1l1 111 11l11 ol th1 H1 Ys ICIIXIIICS 11111 IJUIIJOSCS Ih1s V111 s olI1111s 111111 Rogu SlJllQ'!1llCll p11s11l111t C11r1l1l Cl1111111ts 1111 pr1s11l111t I1n1oth1 41111111 s1111t111 Rllllll PCILISOIX 1r11s111er 1111l 1511111 B111 211l1111 XI 111111 Crlllllb s11111l 1111 lCXl 1111 XI1 R1111111111 nl ho111pso11 ol th1 X' M C X lSSlSlCCl IC lb o11t1n111s to QIOXS IS 11p11ll1 s 1 tl11 1 11 p1ob1bl1 b1 11111 1l1 1pt11s ol th1 111111 llll I 1ttl1 H1 X IXLXCI NC ll st 11 1 1111111 1 Ill 1 ,LILINLII Cll ' ILISOII 11111111 11111 11 1s 1 1 IL 1 Cl S 11111111 X 1111111 R R lyllll l 11111 11111 111s1111 1111 '1 lllx XUIIIN I ll 121 l - ' 'K 1' 1. ' I1-1' 1 1-A- 1141 -1 'A' 111 ' 1 fl 1 ', "2 1 1 112 1 2 1 1 1: A-I If 1 1 -lv +2 ' 'lf' I ' 1'l1 b'.' il 1 "' ' .' 1 4' 2111 1'211'i1'1l. 1" 11111' 1' 2 . -A " '- ' 2 '2 11111. s - i . --2 ..'. x EM . . .lui ,g I V1 V ' '...l... '2'l" ' ' ' 1'2' H ' ' 1 2 J ' ' ' x -2 1111 1' -Q, 2 ' 2 1 2 '- 2 il 5 ' 1 ,. ' , , , v , 1 1 1- 1 .1 1 v 1 . 7 1 1 I 1 A 1 1 I 4 1 1 L I 1 ' C 124- 1 ' 1.11 I A' 11 1- 1- .1 I- -1 2 ' 1k'- I t- A, 1 ' 1 1 1 U- . 1 2 ' 1: ' 1 '- 'A- 2 1 ' 1' ' 1.- 1 . 3 1,1 .AVA ,.f, 1-I-Z 1 1 y 125- - :L - 1. . Y 1'h'I 2 . 1 1'. R1 " ' 51' " 21s lz ' lty 2 l "so1', 2 l . '. 11' l Il' tl ' 1'l1 1' ' K ' ' :Q '2 ' I' ill it has I11111' this X'C2ll'. fr- 'ill ' 2 I' ' ' ' 2 ' ' Q '2 ' ,' ' '- ' 1. l"2 '. D. S. l-'i1'.' ro ': M11 Clllllllb. R, l'1'2111. KI. Clll - tf. R. Spug kl'Cl'. R. l 1 . D. Surg- t, X. I21t- S-' ' ': ll. CI11t11'1'. D. X1'l1i11', CI. CI11111111'c, I.. l'x2llJl'lllO. P. .I ll bl. XY2k 'll 'l l, 'l'. 1.1111-. CL. Sh 2. -11 .lli1'k'1.' . .XX'illi211111, R. CllllC'CllllC. . l1211'. 'l " ' ': ll. .-X11 l-1' . Ci. XX'hit1'. ll. XX'hittic1'. R. Sllll 'l. R. I1'111lx. R. klllfll R. C.:1g111', B. .' ll. H21lp1'1'i11, .X. CI1111ill211'1l, R. l.z11'h21111'1'. P. '2 11011. IISL r1111 11111 1111101 1 1 B 11 Il C11s11111 1 N1 B111116 k111g111 11111111 1011 1 111011 P 1 III 1 1 1 1 1111 111111 I 10111, Il 1111111 lllI 1 111 111 1 ll 111 1 1 1 11111111s 11111 Half Tlme Club X 11111 111111 1111111111011 1 11161111 1111111 51611 101011111 110s111s 1 111111 11111116 10s1111111 111 1111351 111 Slglh 111 ll 1111 H111 T11111 C 1llb 111s b1111 b11s1 ll 11s 1011 1I111r1g 1111 1.1111 1111 111111 1111111 I 1 n1110n 01 1116 111111 IS 1 0 1 1x11 IS 11111 111111 1111 1311111 111 1111x1111 11s 111110111111111s 111111 1111 101111 1 11111 101 11111111 ll IS k1101111 B11111 1116111l11rs 10111111111 10 s1116 111 1111 H111 111111 f1llIJ 11118 XL ll 11111111 10111 111111111115 v11r1 1111v1 01111111 116r1 1116s1116111 111111011111 B01111111 1111 1111s1111111 51111111 F0ss s11111111 811111 C 11sl1111111 XILIIIIJCIS 111 1111 1511111 17111111 11k6 111r11s s6r1111g 18 ll1VISOIS 101 1116 11r0111 11118 11111111111 1111 111111111 11111611 11111s 111 1111 bf11111 NI161111g F1111 11 IIICYIIOUXIS 1111 1l11b n11111b1r5 111111 111 1116 11r111s IIIC1 1111111 s 1 1s '11111 111111111 1011111 01 61111 111111 101 X11 G 11 1111 1 0111s I11 111111111111 11111 111116 1111 a1r1111s 1011 1111 1 111111 11111 101111s111 11161 1111101111111111111s 11111111q 1111 1111111 11r11ls ll 1111 100111111 g11111s P011 C0111111 11111 S111111q F1s11111 116 1150 01 s1111111 111111151 10 1111 111111 l111I111JCIN I-11lLX 111111 111111 1161or111011s 11111 11011111 sk11s 101 1111 111111111 11111 111111 81101111 11r111s 101 1116 11s111 11 IIILXLI 1111 11sI1 1111 H111 1 1 es Ol 11 111 1116 L1111 1111 L11111 1311111 111111611 ll 111 11151 100 I"' ': S. f1Ull1, B. I1'.'l 11. G. N1 ' -, S. I-'1s.'. 01'1c . S. I .' 211, . . ' Il. Y. S-' ' .': B. lla i J . . 62211111 'cl1. R. S1 '11, XY. S111i111. C. S1z1111csc', C. . Igc. A. 111' ,. . '11-1, . -ll. '111' '011': W. K- 11-I", ID. .111-.', A. 1'12l11I'III0, A. II: 111-1, S111 ', I.. I.1'1 nge, -1. A12l1I1'l'I, 11. S411 I QI' 11. O , " " '1 1' ,z q "1 2 ,1 " .'1'.',z ' -' ' 01' 11' ' - " 'z A .' 1 1 . ' 'I1' 1-ll ' ' ' ' lt 11 2111 1111' 111117 'z .' 1 - ' 1 ' - '.' ' 1 ' " - ' '11111 ' 'Q' ' , 111 'Z " " 'Z ' ', 11' '11 .' 2 . . ' I ' 2 2 ' ' 51 .1'1.'. ' " 'z' 1 ". 1 'zl'z 1511-1 2 " . z ' J z 1 ' 2 1 L 51' z .' " "2 2 1 1 ' XYIQ ' 2: , 1 1" 'I'i111- 111111 11111 . i1 011 1'11c61'1'111ly 111 1' 111' 111 C '1 '1 ' 1 ' 2 ' 2 ' 2 1 I " . -1. 11. Oufmg Club L15 1 Cl s 1 ll 1 1 13 lJ1CS1C 1 11 111 1 1 1 CSIC 1 IC 1811 IIIC xlCILC11l1l CJsg111111 IJ10gl 1111 111111111111 S 111l1s 111 1i1111g11111 C1llI1llgll1C C 111181111 1s 11111111 11s 11111 11111111 C 111111 11 111111 k1 NI111 C11111111111111 11111 C11111111111111 13111 11111 1 Ol llll 1111 11111 1111s1 X11 1311111 X1CNClS 111111 1s1111l1 11l11s111 11111 X11 H 1 111 s 1 g111111 1 1 111111 11 11s1111 llllljljlllg sk11s 1111111 111 11111111111 sp1111s IS 1111 Sk1 X1111 1111111111 1111 111111111 C 111111 11 L1111 1111 111116 sk11rs 1111111611 111 CCPIIIIJCIIICJTS lllC1llC11l1?' C-1111111 K11111111 141111110111 IIIC1 1'11111111g11111 1 1 15111111 111111111 1 1 1 111 1s 1111ss 11111111 1111 111 1111 X1 IDICI C 11111111 H 11 lllC 1111: 1s111 s 11111 C 11111111 151511013 11111 C len 51111111 1111 X11111111 15111111 11111 11k B11111 C 11111 C 1111111111: lIlC1 131111111111 1i1g111 llC1X C1111111 11111 Sk111 11111111 X1 11111 DC11l1lb 1 11 1 111111 S111g1111 1 X1 J 1111111111111 C 111111s H111111 1 1s11111111 1111 11111111 111111111111g 1111 C11111111111111 l1111g1 1111 11111 IJICSCIII 1111111 111 111 1lC1S 1 lIllC 1111 1111111 1 Jll S N J l 111 s 11111 11 s Xl 1111111 111111 1111 11 I7 1111 s 1 1 11 1 1C 111 115 1 1. 1 1 1 11 111 IL 111 11111g111 D Russ 11111 111 11111111111s D 11a11ge1 D 11111 161 1 11 511171 123 O Ski :1111 11'i111" s1111'1s Cl1lllllS1ll5l.' 1llC'1 111 N111'1'111111'1' 111 1'l1'1'l 111111'1'1's :1111 ,- , .1 , , , . . . 11111 111' 19:11-118 CJ11111114 C.l1111 111'11g1'z1111. 1Ll1'1'l1'11 11'C'1'C' bklp 1,11-1111, 1'Il1Q 1,21 C'z1., 'i 'c 1' 11-1113 11111' C11'CJ111C, s1-111-1z11'1'g 811111111 CL111f, 1'-1 5 l'C'1'C 1 1 . 1 . , , .'ki " . " K " - L :Q ' 2l'.'2 " -1 lv "1 " its S ' 1 --. 1 ' 1 ' z I ' 1 ' 1 1 111 - Illilj 'z11'1i1'i1ics 111: 11-11. '11111' ' 'Vi . '. 1 '. ' - as ' 1 'Q 1 '. 21'1'y lC'S, Nlrx. Ani El 13111 2 . :1111 Mrs. Ami' A51 as 1'11-z1111'is111's I111' Clz11'11i1'z ' '.11C'5. 'al 2 'i ' ',' , ' 'Q ',z 2' .QI1111 ' 1' ll 1111' "'Il ' ry, jlllllllillg, 1111w1111i11, 111111 5111111111-11115 1'1111sc11 ski111cis1c1'. Qu" ' - " 1' Zz ' "1 was F2110 .xllCIl. 1-11 'J1II'l 1 1 ir 11. 1 1' 1' 'Q .:' .' 1 .'ill S1-I 1 ' 21llC . z11'i1- 111111 :11111 1Y2l1ly' " ' . 1 1' ' '-11 l-111 CI111111 :1111 1 :111 11511 1'1i11111x 111 :111 CYClll1,lll 11'i111c1' Cl111'11i1'z11. . 1. 1 . 1'i1's 1'1111': CI, 1111111, 171. N1z1g1111, 11, 111111lI1l11, Nl. Ofg 1, C11' lllx, 11. 1f:1l11'ili11, S. Cfllflllllllll. S11 V V 1'1111': 1'. N1 11 11, 1i'51:l ', .L 1lC'lIlCl'. .X. l12ll'XC1. l,. 111'1'z1g1', ,11'1', Nl. I1 1'11, 1. NIJ' 1 .-1511. '1111111 1'111': B. 111c1'1j.j.S11u . D. R N.Sz11 -1 iill, 1., . . :yell 1-'1111 1'1 ':1i.S' .BV 1, .CF ' E11 11. .'1 k. llNll SLI LXKIIS lk OH cnc 'X l Hlll X und 11 IX 1 s s rullcm R o cl Nl H lllllllllll X X 1c c l 103 TX l I l S Ll l IUIK ,Xl I onllcl ll o mc 1 c c lllN Future Homemakers of Amerlca Homc school COll1IllllllllN tl csc h nc nhs ns bccn thc 111 1101 IIIILILSI5 l F H A mcmbels 1s thex look 1he1d to bemg thc homcm 1ke1s ol the lllllllc Ihc Ldw illl I lttlc C h lptcr ol the F H X pl mnccl 1ts Plfigl 1111 Il1CILl0I'C Wllll month md good c 1t1lc11s H1 1l1ght ol the l1ll 1c11x1t1cs wx 1s thc D1s111ct L IUIHLIIIIOII held 111 Octobcx ll Gould Xcndcmx lll Bcthcl lhc dclcgltcs llllllfll mmm helplul 1dc as ox lll6lI' ou ll cl11b bhcumq m SLIXICC' to thc QOIIIIIIUIIIIX thc I H X pxcpuccl 1 rlllllllQSQlXlllg lmslcet lol 1 lli,SLlYlllg lumix md pl mncd scxe11l C llllSllIldS projects In zdch tlon thu 111 adc md sold L hl ISUII IS cols ngcs -xlilll lllllllglll tuo llllllflllllll llllXlllLS thc Rcd I IOSS C lXll Dclcnsc f0lllSL lllll thc St ite L OIIXLIIUOII lll Augusta OHILLIS who hclpecl .111 lllgi, thc xc ll s Plligl 1111 xx c1c udx Blclclotd lJlCSlLl.l.lll C oreen lfmclry ucc IJILSlll6Ill Smclm Bulclolcl sccxetdlx Ndncx -Xndrevxs tleasurer fmlcc Iostcl ILIJOIAICI lglCllll.l Stukex lJllldYH6l1lllllIl md Domu Stuens lllSl0lllIl Xllss Domus lllll Nlls 'I 111c xsclc llCllllX lllXlSOIS lc I H X clcccl ucll cxplcsscs thc Wibllll ol IlllS club lm IIS Illilll 1 s Wc uc thc I UILIIC Hfllllilll ikcls ol 'XIIILIH 1 c I nce thc lllllllt, Nllll ss 11111 cout wc mc 114111 1o mc I I lf' . , uw: Ifoil ll. SI' ' S. IS' 'kl' 'l, liickf l. K.. l.2llllll'f. X.. lxclrvws. B..'1 lsc-A. Sc-ce '1 ': B. IIc'1'in.'. ll. l-'o.1cr. M. Chase, A. vlllllllf, E. I'ra1y, P. Yz11'11c'y. A. Nllllllllllll, P. Nlc . .l.1' ,. . 2 d,.'..'zi-1111. 'l'l1i1'd nw: ll. llisl 1. I.. Rc A. l.. Nlz11'le.'lx'. P. Wrigl 1, S. C' 'lc'y, LI. Sll4X'll2lll. KZ. Mu'- ll 1 l.zn l1'1.ll. Sp II 'l,B.NI'1'l1-Il.I'. l'h .1o11. O ', ,' 2"z " ' 2' " "."o ly meetings and special projects to help the girls to learn to be good llOIllCI1lLllCCl'S .gl. . .2 'av A .4 4.1 W. A. Q ,- Z l 1'l ' l'. ' '.' ' "'2 'Q """' 21' ' XV-Az' V U" 'ze 'chu llg l lx" .1 S. 1,- JUDIOI' Red Cross 1,111 111111 11111111 11111 100 1111 11111 11110111111111' Hou 11111111 111111111 112111 11111 111111111111 F1hLSL 111 11111111 111118110118 111.11 111 21sk111 11v 1111 r1p11se1112111x1s 111 1111 11111111 R111 Cross 111 1111 1111 1111 1111111 1JL1I12f 111s111ss111 IS 1111 first major 1112111111 1111 1.1111 111111s1111.111x1 111 ll 111 11111111111g 1111 111111111o11m QIOUIJ IS mem bers 111 11118 01211111 1111111 Xs 1111 113111 111s l1111g11Ss111 1111 11111111 R111 1111ss 11l111s1111111x1s 11.111 1111111611 1111 111.1111 1111111 111111111s '1111X 11111 1111111 1111x1s 111 111 s1111 11x11s11s 111 11136111 111111lr111 ll 111118111115 111111, 11111 112111 11121111 1111111 llll1l1y 111gs 1111 1111 p111en1s ll 1111 Toqus H11sp11211 111 'Iogus X1211111 11111 11111 2111 111111111112 111 Hmsh 1 proj 11111 0111 111 11111 111 111111111g 1111711121 11111r11s 1111 11 11111s 1 U 11 1 R 111s 12s 111 11111 1 111111111 1g111111 1111 11111111 R111 111.1s11 X11ss1 11111 1 1111 11 12 111111111111 11111 ll 111111s 111 s11x1 1111 R11 C111ss 1111 11111181 1x11111 sl 1 1 1 111 LN 17 s 11 11111 811111111 1111s ll1N 1111 11111111111 ll 1111 1 C 1111 X118 XI 1111111 19:1 l .' ,YQ l 'is ' ,. ,'. ,,, . ,. ", gt.. ' . , 2' R. Q11 1 ' l'1'11 21 111'1'vi11115 yl'2l1', 2 ' 2 ' 4 2- 1 2 5 ' ' 11 1 112117 5 ll 'I'11h11s. S11 1' ll 12111 s1'1'. 11115 l1110l' 1'11 Cl' .s 1'1.' 'cn 2 lusy '1111' 11211'11w111'11i11g 1-x111111i1'1-s 1111' 111is YCZII' 21121' 17211111111' 11'is11, p121'si111-111: 1'2111'i1'i21 1S1'2 , I11'1'si1l1'111: 112112111 1i1'211l111111y. 51-1-1'1'1211'yg 11 '- 11-15, .' r1-121 211111 . ,il1i2111 K1-1111' 115 1'211'1111y 2 '.S01'. 111- 1'1-1111-s' 211i1'1-s 2111- 1111111-11 111' 1'i1111'1' 1111' 5111111-1115 1111 1111' 111211-111-1' 1' -'1111 1111 1' , 2 ' is 1111' C1lllf' 111' 1'211'11 '- ".'1'111211ix'11 . " " 1 -1 1' 111 1', Cl. 1-'i11' '111': 11. N1111111'11. C. 11l'ill11Jlll'1, 11. 11'i'11, 11, X11 1' 11, R1g,1'1'.'. 1'. 11l'2lgl1 11. 111, 1 '11-S. A 'Z P. 111 'xl . 11. 11121 1. X. .x1'11l11. Nl. 111 . 11ll1x'l'. l'. f1l'Ct'l1. 12, Q' 11111, sl tom 0 Cohtn H Xitf os et ond ION 'NI nnntt I uk ISIL I I Sh1IItt R Hodson D Satgtnt NI Pagt R ot ttsstttt lgIlI .lunlor Town Meeting Do sou lhlllk tttn tqtts nt tn ttutt tnough to xott tt ttghtttn T htx go tnto tht Xttntd Stunts tt th tt :gt dont thcx XVhx shouldnt thex tllotstd to xott x tnt gun tx: tncc tht ntn s t tn s unlot lou n Xltttt dtscuss ont ol tht tssuts oi tht du LYLIY othtt Sund tx utntnq Stttton XVI XXI stnttd thts xt n h txt httn tht Iolloxstng Should tht X ottng Xgt lit i h tngtd to Ltghtttn L ut ttton Ihtough IX Tht Pttstttnts Illntss and Unt 11 tton oi tht Setutts Tht 1td1o btotdt tsts ut onlx ont phtst ol untot Iotsn Mttttnq houexet tu thtt tsdtx titttnoon tht studtnts ntttt tn XX9 ntth t bustntss s n Iollou td hx dtstusstons ol lot tl stttt n ttton tl and tntttn ttton tl ptoh t tttnt lttdtts t tnt x Ptt Olirttn dnt 0 tnn thutnttn gl s I'1 ink XVIIHIIILI sttxts ts lttu x tdxtsot and p incl tnodtt :tot ll tnts tt ho ttkt put tht untot Ion n Uttttng ptogt uns Itel thtt t ttxt x tt tc thtnk tltnh tnd to spt tk ttltttn IC lin Fiti' ' ': I.. Cietthcll. Il. Ruhin. D. NICXIQIIIII, D. C hcn. Il. Oucllcttc, I ' . '. 1 ' I ik 1 SCC ' ': . r. XYi A, . '1.' 'l'Il'l, . .' ' . .' . . ' ' , . . ' '. . M '- 1' ', CIIITIIII. I1.CQ1tt. II. " ICII. O I -- - '- .12 2 - .2 1' tt 1 xl, I - , A . , A' ,. .' . ,U 2 1 2 ,! ' 1, -. ' 4. hc 1 ' ' ' "I think thvy nccd two or tht't-c tnott' yt'1n's to sec thc vorld 1 l KY1' 'pl cri- 'So ' ztrgut ' fly. pto ztnd ton. 11s th ' stud' tx in -' A ' ' .' . " 'ng 4 N 1 . tk I 2l-- 111-J .-A' 211,-1 K k'2 JA ht'o1tdt'1tsts thcst' studcnt discussions ol' i'Ill'l'l'IIl cvcnts. Among thc topifs prtf- ! 1 l 1 1' ' 1 ' 1 1 1 1 V 'I ' AL ' 1 7 . , 1 1 Q ' 1 ' L ' w 1 vu 1 '1 I2..l" ' ' 1.' , "2 1 , . . 4 ' . , , . 1 1 kv ' 0 -- Itl 2 Q 1 " - J - J -- 1 1 - ' 1 .' se:- sio ' '- 1' . ' 1,1 '. 1 ' 1,1 ' -' 1 ' 1 ' I'ms. Stl I' '1 ill" prt-sid' . Iltrhoruh Cloht-ng strt'rt't1tt'l', 1 ' " ' l pr g'1 ' 1" 1 , I30ll1'2l.' hlikxlllllll. NIV. tl ' ' V .' " 1: '1 ' ltl' 1 ' 1 1 I 11 '. Sul-. ' 1" 1' in ' . 1 hey ret' V " 'lllllilllll' training in tht' athil' y Q ' , Q I1 ' ,' 1 . -1 f ' 'cly. J. l. 1, - Debate eam tnnclv tolnc 111 nlccd 1 hne SLISOII lo1 Lhc Ldv nd l111lc Dchne lc 1111 ve1r Ihc li1JlillV cl1 Ulqlllg lOILlQIl 816116 111 lLlL thc LIULSIIUII Rcsolxcd 1h1t Unned butcs FOILlgI1 'xlll Should Bc Snbst 11111 1llx llli1LlSQCl ol s11ec11l llllclcsl Ihe clcb1tc1s lncsentecl Lhcn qucsuon ll lSSSLIllblli5 1 hduncl I Ltl 1 l XVebste1 u111o1 Hlgll Schools ls ucll 1s 111 I111c11cc clclJ11cs lllll 1o11111 nnents Ihc IIILIIILDLI5 ol thc lJcb11e lenn 1xc1c ls 11h lllllk lxcnncx lJIL5lClLlll Doug 11s Juellctte ucc Pllblllilll XI nlc fo c JCIQ scclct llX lllXlll Rulnn l'e1c1 B u1ne1 B11b111 l5111tcn o111 L 1111 111 111cl Rllllhlll Hoclson NI1 F1 111k C oo 1e1 1bly 1dv1scd thc gxoup H lllgllllllg thc xen s 1cl1x111cs 1sc1c llll llllllll IIIILIIIS Lclxs ncl l111lc pl1c cl rd III thc BOVNll0lIl IOlIIllllllLlll Xl nlc C olcllJe1g 11 1s 1 ll 1 Golclbcrg took SCC0llll pl1cc Ihc DclJ1te Ie1111 1lso 1cp1csc111ccl 1hc school ll thc FOIUIII o11 FOl4.lgIl Xll 111s hclcl ln XX csllnoolc 11111o1 Collcgc 1s11l1 lx1Ll111111c Kenney rc illllllg thc f1llllS 'I wo 1111101 CWCIILS LllIl1lXLll thc sc ISOII Lhc Slllllklll 1 OIIQILSS ol thc X IUOII 1l Forenslc Ledguc ll I1co1111 Aus HlIllIJSll1IL 111cl thc Bucs Colle-gc Debne Tourn1mcnt l11 the pILllIIlll1 IIILS ol thc 1011111 nnent Lchs ncl l111le clcb1tc1s had dlltilh delcltccl South Pllllllllll lllcl Dccung 111cl ucxc loolung low 11d to the fllldlb 111 tlns IIIIIJOIIIIII clcb 11c s so s 1 s c1U1 cllllllll 5113 l'lISl 1osx D Rulnn lx lsennex NI Colclbcxg D Oucllellc Second row J Cohen R Hudson j Llllfall Xlr CUOIJCI lor A ' -I " 1 ' - 1 ' Q 11 Q ' ' - f '1 ' ,' - - 1 ' '11 Lhis I 2.. r 1 1 'Z ' I . - 2 K . I - V ,IR .1 . 2 1 x nb' . .L 1,7 'ix 1 r l ' 1 A -" ' 1 1 ' 7' ll ' '1 ' .i e 111c l"C - , - 3.1" C' lll 1" ', -' 11 ', 1'1'1 " l'11 ,1 "1 . .. '. '1 I I ' 1 1 1 -K ' . igl ' ' -1' 1 1 "" 1 ' 1 ' 5 '1' I - 1 'c- thi ' - ' ' ' ' ' 1 ' . 1 1 ' L 1 '1 5 1 111111cl XVlllIlCI' ' 1 his event. AL the llllivcrsity ol' Maine lllc lL'2llIl ol' K2llll2ll'lllC licnnc-y llllil Nl111'lc X2 7 1 1 .. ' 1" 1 g t' 1,- : 1 I A ' 1 ' -1 .17 '1, 1 I 1 l K- 1 2 1 ' 'L . I 2 'A xl- l 1 f 2 v ' 44 'Z ' A. x 2 1 'l ' -12 lr '12 1 K' -2 1 .15 K1 1,-1 ' 1 -,ZX P.S. The li. I,. l3ClJ2lICI'.' 1' ll 1l1c1 H111c-. l111c-1'sc'l1 1l11.1ic' l.-1h1e l 1 I 'on- 'l 1. K. K. st 1 1 1 NX 1 111111 1 111 1111 Jllgll llll . V 1 Assembly B5arc1 P111s1 use 11111 1,111 1111 1o1o15 311 1111s 1Lql1LSl 1111111 1 5llll1LIll N11 LlQ1ll 1Il1llL1YCC1 IIIL1 11111 111111111 s11111l Lo s11111e 1111 1 111 11111111131 L111 Ill 11 1 1s5e111b1v b1U1115 Takmg lllfllb III lJlCS1l1lI1Q 111111 meek ue 111e slx s11111e111 111111113118 ol 1110 Xssemblx Bond se11111r5 Do1o1h1 L11111111 11111 5111311111 Sedgelex j11111o1s X1 11111. C 111111 v111o 11s11s1111s IS s11111111 11111 Rogu SI111g1111111 11111 sol111111111111s 111111 Xhss H11e11 Do1111s X11ss XI11g1111 b111111e1 Xllss L1s11 C 111 115 X118 L1111111111 P.1111ar11 11111 N11 R1111111 Dumb 1 s1s1 1111 51111161118 111 IJ1lIlll1IlQ 11111 1110111111193 the 1s5e111b111s In sp11e 01 11111111111 11111111111111s 1111s Nl 1r 1111 x5SLI111J1Y 13111111 111s 111111 111 11111 v111e 1 11111 51111111111 01 1111 1ss1111l1111s YN 111111 111 so 11111111 1 11 Ill 111 L1l11 1111 I 11111 Among 1he o111s1.11111111g IJIOQI 1111s 11111 be111 X11 oseph S111g11111os 11111 1111 uvemle Dellnquencx XI1s b11111e1 Fr1111ge1111115 s11111s 011 The H1111 L11111 udge D1111111l 11 ebber s 1119111551011 111 Ten1p11.11111 11111 Xlr R11111111111 f1Cl2'Cl story 01 The F11111ers -X1111 Ill 11 Numerous s111111111 IJIOQI 1111s 11 me 11so 111g11 11g111e1l 1111 VL 11 T111 1JL1JllL 1 11111 O111111g C 11111 NI11o11111s 1111111 C 11o111s 11111 L 161111111115 11111 111 81111111 lll 111s1111111g 1551111111115 111 keep 11111111 Sllllll 1llg1l 198 ii . J 1- .' ' -' . l'll'.' 1'111': D. KI1'11w1c . NI. Colle: 1. 'z l111'1'. f . H v - Sw, -4 'z S. Scdg. R. S1 -1 1 1, A. Cl1111g1A1L,. S f JJ- F1 . .. .Ni .1 QV Aw.. . 1 :AW Nut? .i H 1- R i 1 p! ' ll ' , .V Wax VA l I 1 -I 1 - - - 'sl v 1' 1. -1 .I Q 'I if - ' L. N fs, F I . s 1'1" 1 1 'I' "ra Jz -11zg:z1 11 ' "1 'z '1 .'ll1' 1 " I ln '. 1Vz11kcr :11111 .'Xl'l11lll' c101lCIl. 1-'z11'11l1y l1lClI1bClxh Hrs. N1z111j1111ie 1o1'11z111, 1'1111i1'111z111. ' A, I. ' .Q 1 , V ' ' -. D I., 1, ,Zi , , A A I, 1 1 Al ,' i ' . - I ix, A 1 , . K 2 . . ,.. - I, 2 ' I- . V '. A , f" 1-. ., " . . 1 ' 1' 1'1- ' 1:-l . 'X I '- .1 I1 z"z ' 11- s' . ' . Nl, D. l Senlor Drama 1311111 1 QL ll 111 X11 11 HOIIIL 1111s C13ll1Ll11 11111111111 1111 111111111111 111111111111s 111 1111 31181115 11111111 11111 l11LlI 113111 1111111111111s 11111 1g11s X 11111111111 p11111ss111 11111 1 P111111 Q11151 111111111 11111111 111 1111 11111111111 11111111 111 b1111g111g 1113 1111 11111111111 11111111111 111111 111 ll 111115 11111 1 11111 11111111111 IX 111 N1 1s111s 51111111 Ifoss 1111 1s11 111g111 111181311111 111111 11181118 131111Q1 15 fJllL11L1ll. 1111 111111111 1111111q 11111101111 '1111111111 5111111 11111111 'I111111111111 11111 11111115 11111111111 111111' H1111111 11111 151111 P1111 311 l11L1S111V 51111111 11111 1cr1 1 1111 3lL 11111 13Ll1l1lS 1111 131 1-1111111111 111111111111 113111111111 1111111s1 511111 C 111111 11111 H1111 11 111111 11111111 1111 P111111q11ese 111111 111111111111 K1111111 1111 11111111 111111s11-1111111 P1111111 11111 111 1111111 117111111118 1111 111111511111 1 1111 11111 L1 Xhs 131111g11s F11s111111 11111 1111111111 1111 11111 511ll1Ll1Il11IL1l131 P1111 113l1g1 11 IS 1111 1ss1s11111 R11b111 NIOIIISSCIIL s111111 15 s11q1 1111111g11 P11111111111s 11111 C 111 111111 11111 13111111 111 L 1111111 11 S1120 11611 11s1111111111 1 11111111111 111111g1 1111111 1111111111 111 1111 1111111 111111111 111111 131111.18 11111 1 b11g111 1111 13111111 1111111 1111111111s 111 1111 1111111111111111 s1111 11111 1 11111111 11111111111111s 111111111111 111 1111 s11111ssI111 l111s1111 1111311 111 1111 111 I1 11111 11111 S 51111113 13 0111111111 S 11111 B 111111111 11 1'xLllllLX cc111111r11v1 13 S'1r'1c11t P Lodge 13 C111e11 NI 136111118 11 1111111111111 B N11111111 C INCIII P S1011 14311 I .X 1'111 " 1111 ul" 11 c1ll13C C1111 111'111'i11c11 1111' setting 1111' 1111' sc11i111' 1111111111, 1. 41 1 71 I A" V Q . ' ' A V . Y 1 1 1 1 l - ' 1 ' A ll' 1 ', l 1 tz'z"' ' - 'z .zu Q2 'z -' A2 iv .' 1, 1 1' ' ' Q2 .1." ' 'J 1' -'z , -3' S11 'I' 2 Hz J 1' ' 3 1 1 .il 2 111111 C1 A-y, M2 1 2 1 11111 131111gc. 13z11'b111'z1 N111'1'1'11ss 115 'l'i1111z1 C1111i11gs111' :11111 l3z11'i11 S2ll'gClll 111 -11111111111 1 'K ' " 1 ' z "1 Lal 11 z"f""z'.' " aj' ' - 1 K- - -Z 72 2 - 1 1 .IZ 1 11 Q 15- .1 1 1 1 1 xy 1 111: 2 L 4 " 1 2 Q, -2 Q 1 1. - 1 . iz' .' " 1 If - 1 ' 1 - lf- 1' 1 .' 1 . 14 --'A-1 1 ,11111 2-1.12K 1 it 11 - 1-.- v1-1 Y 1 :L T1-511 " " 1 1. "' al" 1 11 1' 1 1111. ' 1 2 2,1 1 'Q 'f ' '. .-X11 1 1 ' 1 A ' ' .' 1 ' 1 1111' 'L " 5 ' ' ' " 11-11 13. 13. Extra Curricular Activities Candids I N Ll QN ns 11 Iicl J VIII F XVI LII lu any? . . :md I' ' im. juni' ram righl uul mi ,XIIIIZIIHIIH '. im Iilllc- cIiicIa-z1- I 'cw . . Irmingk Iilllc -low. ..-K 1-uf. . Q gi, ,gf Stallion Imizlx in Rumi: S". "I Ilvxx. I ximph Iicw . . I sl 1 1 N s 11 1 llll 11 1 Cl Cheerleaders 1 IL 1o1 IC 1 1 1 R N' 1 s 1 1111111111 1111111 111 11 1111111g 1111 s1111111l 11 11115 1 11111111 1 ff 1 f ll s 11111111 s1ho01 1111111 XC1l1ll1Q s111111111111g 11111 111111 111l11gS 111111 11 1 g 1 Omg rom 1111111111 111116 l1C 111111 Ifll LC LS Q s 1111116 11611 SYNC 1111s 101 1111 1111111111111 8115011 21111 1111111 L1111 11112 111 1 11111 111118 111111 IS 11111 YXCIC 111111 l1ll1l11Q 1111ss 1111 1o11s 1 11 11111 1 ll 1 1111 s 1,111 SIJIKL 13168811 111 IIJIJIOIJIIIIL 111111111111 1111 gnls 1111101111111 1111111 11111111 I111g11I, 111 111111 11 111 1111311 1o11111r11s T111 1111611112 11111 111 1111 10111 18 111111111611 111111 1116111611111 D11 111111111 C111 1 11011 X11111 111 111 11 1111 11111111 s1111 11 1 111141 111 lll Xl 1 1-1 s ll U s 1 11111111 111 11111111 1111 11111 lIl1I11.11L spn ll 1 aff 1111" 141111 S. I21111111. NI. R1111-1. NI. 11111111i:. KI. 11i.'11op. 11. Cr 1'1C1. G. KCIII, NI. l'11111'iC. NI. ' A '11c1', j. '1 111 '. "111111 1111 111111?" "Y1'11. Alllvilllllu '11 '- 1' 1 "1111l'?" "Y1'11. N11 21111111 'IX-1-B-li mug 1111 1111- lK11L'1'1'.' 11s El11X'll1411 1,i11l1' f111L'Q'1'11'lll11'1'.' 11111 11111 ,X1 1111' 1'1 1li1'1. 211111 h2l1ll'5 1111111111111111 1111' 1'1'111' 1111' c111l'l'1'1C2 11111 11' ' J -'Q 'ir ""'.'.11'.O11.Ux1,1'1l'l' 111: '1 11 5 '1 ' .' 1 ' '1 UF11 1Q11i 111111 "li-D" 211111 1111' ,ir1." " T' '."?1 - 1 '1111-. .-Xs 11111'111's, 1hc 11111s1111111i11g 111111' 11111 111211 1111-s1'111e11 11e1'or1' 1116 21111111211 .1111111- 1i1" 11111' g11111c '1111 11' ".'l0I1. 111' g'1lq l1111'11'111'1-11 1'111-1'1'l1'11111'1's 1111111 1'1 "1111 lJ2l1'1.' 111' 1116 11'o1'l1l, i1111l111li11g F1'11111'1-. f111111ll, .X12l51ill. 111111 " Cl' I 1 ' .. 11 11111 1515 . . l11.1"l 11111"-, N12l1'1'12l 111-1111is. S11 "1 1111111 . 611111 K1'111, 1x12l1'1'12i R11 ', . 1 ' 1 '11l11K11l'l', 111111 4111111 11211111-1'. C11-1'l1'11l'll Ro. 1 121 l 11111 11 '- C162 1' -1'1- 511111111111 . N111 M 111111, 1111' hirls' 11111'is111', 115111011 l11CIll 111 2111 116'1l' Ci. li. X10 HC 38 f 1 l AA' L64 Q,f'L!,'06Sc4C Y ,., Q4 , 66411 fffi 11 , Q' .- , 1 f - 1 ' 1262.157 511-fvffffgf 1 ,Q 1 , 1 - - 1 1... , 'l:4,,f fxmive E.E:EQZfQff1f115fc4 ffvffff . ..... N ,H , ,... ,,.- . - 1 X4 -.., --f,--C-.- '-'-- r: , ' . E1 'N K "'fQf: A: .. :ri 1'-?1E.'-ff ' Lf-if E -.: ,, V , --W.. H: I X ff.. fa I 2 , - . ,, .. A ,MJ V, A 2'1" . 1-02125-fl" K, mvlflidgff F12 ' 1. 5 . .1 auf.. .iiegqi jfv -s . - 1 , . 1 L--f , ,IF If - 1 fi u - 5131: fzfifv' "1J1'.f 2 , 1 -Lie f':'::.':E 7f' 1' 1 , ' "" : - " 1 . -.- I 1- . y' .A-1575: ',?: Z X412 .. 1 1. , - .za 1- 4- ff 4,- , -. 14 4 -,:- ,1,:::7v- -Z 4 - l , - 'f:":':5:' -ff 1, , - . E-Q 1:-.:f 'S , fzwfflfff iff :' J. . .... M,-., "1-1' '11 .1712 - A ... ,rr -- 1- f ' F:. z '-A N .--75 .1 E:.:1. :iff-1 ff-f , . 213 ::'I' . mi' C: Zllr,-:,.-:fp QJZ11- Zdfuf 1112 ' -P ' zffrrf-..-.1-1'H -3 .... 11- ' 1, - 5 - -1-.:, ' "' 11-51 -A .' TL-A14:5EE'-12' 1 1' Q ' A -. 4 .-1: -".- 'rl ' f W4 121 .11 Ei.a'2-sf?f' fffvff .-5 ,:.' S A -4' .--4 '?.-fz.-fill-:S ,gl A' 1' ' .. 4 VL,"7E.'73 'S7:r:: AXZZCLKZK ' Z .,..'4 1.. 'rl-1 -,"' ,,.- z' -- 1' 5: 2512 112. ' , xv- .11 , ..':..'S'.- ':.92- :Lai-1 1-- ' , .' ,Tiff ':"'f- .'- :VT f' 1: .. '- -1 A "' fr:-'. I.fE:,..'- C'f1 ffl, . 1- -1.: ri -1-7 ::-ff,-if A' f617LflZA- 4- - , -F... egg-,-c., :- - -. 1 .. . 1- H-Q -f r- . Q' ':Z 14....- .-3. ' pi: g -1 , ff" ' ' 55' " 12'-1 ' F"--P1':'.:f' - - " : . 1- -' . T4 ., -.1-.' ,. 5 -7:2722 4" -f '11 ,,.,,..' l 'IC -:....---1'-1 1151. ' , .1 :7 72--4Ff:r: Y f J 1. 1-7 Z 1 af- - 's . 1 ' ' O . -, A XZ -1 V I-I O ,. - . A :' 1 . r- : " . 55 FEP? xxv N 1515 1111 XX NX Xlfbilllml K QQ 111 ll 1 Nrsl1'11Q311f ASSOCIBTIOD MSS tba HIS 1 l11sL1 1 1111 11 lllg s111111111111g s11 Il N 11 I 1 Ill 11l gtlllllg 111 1 1111 1 1l11l g11ls11sl11111s1l1l1 l111s1L11111s R11111s111l 1111 1s 1111 1111 l111s111l SU J U l XS IIIICL 11l1 lll 111111111s 1111 SL 1111s P Ll 1 ILIIIIILXQC lllll X11111111 XI11l1111111 C X X 11 1111s 111 1111s11l1111 XIIIIL 131011 1111 1111s11l1 ll 1111 111 11111 511111 111 1 1111111111111 LIL 1s11111 lll 1 X 1 1111 11111 l111s1111ss 111 Ill l2,Ll B11l111 1 Xflllll ss TIILSL gllls 111111 111 111111 11111 s111111s IJIOQI 1111s l11l1l LX LIX T111s1l lX 1111l Tl1111s 1111111111 TI111 11l111 1 1 lllLlX 111 sl111113 I111111 s11s1111 10 se1s 11 15111111 s111111s111s 1111 C X X 1l11111 1 ll I1 1 Xss1s1111U XXII 1 1ll 1l11s1 11111 150111 11l11s111 XI1s Ls1l111 XIIIIIJIIX 1 tl1111l1 111 I1111 U 1 1111 1111 1 11 sl 1 1 1 1ss 1 B111 111 XX 1 1 1111111 11111 XI s 111 1 IX 11111 e XI 11 11 1 1111s Xfdl 1111111 XI l11111e1 I3 CQQPZ lg 1' 151' TQ' 1 11 K l 111 1,1 1,3 i E D A EX' 74" f 4- QSQ xv' 6236152 U,a07. WWW WF ll fx S5332 1: ug lfiisl row: R. ci0llllS. I'. lmmclge. lf. xYl'SlCllJl'l'g. Silxu, P. Hmllzires, NI. l:0I'IlNlClll. S, Seilgelex. P. liergeroii. CI. C0llllll'l', l'. Simi. ll. bull, P. linilmerluke. 5euuiml row: CI. Sellgeley. CQ. filCl!lt'llli, Xzuleaiu, IS. Clougli, l.. llmiuii, l.. Clolieii. l'. lX'liiliiime, li. Nlmeiiu, S. Xhilker. li. 'li'ziisler. ll. lierulme. R. lluunliei. Nl. beiilile. D. lglll'gl'NN XY, Clamiuliiii, Iliircl ww: R. NYilliziinx, 'l. Xniem. Xl. bury, ll. llulmy, ll. Sinaillex, l'. Nylierg, R. O'l.emy. I.. Yxe. lf. llrigotzis. l. l.iv.e. W. lxiiox. l,. XX'muluril. X. l.L-ulsgikiix Football lidwzird l,iLtle'5 loolbzlll liflllll, :is clelencliug Claim .X Clllllllpl0IlS, laced one ol Llie nun: rigid sclieclule5 in the lii5toi'y ol' the bcliool. An impressive victory over an stellar 'lliormon Acaicleiiiy ziml an Lie with ll slroiig Porrlziml Lenin were almost imliezilive ul' ziiiolller Slll'K'CSSlilll season. However. ai lew "haul breaks" were llie iiiziiur mme ul' luxiiig in two ul' llie Olll5l1lIllllllg lC1llllx. Lewisloii :mil Soull! l'urll:iml. Statistically. llie N57 leillll XYllSUlll5l1lIllllllg in :ill mlepxirliiienls. llioriiloii 7 liclwaiixl .illle l'o1'Ll1il1cl li Lclwxircl illle Sl. Louis 28 lzmlwaml illle l.ewinlun lil limlwaircl illle Deering lfl liclwurcl illlc Clurcliiier ll liclwxircl illle Rumlorcl ZH liclwzircl illle Soulli Plilllllllll 7 liclwaiill iltle lrwialoll 25 lxclwzilcl illle IYH 5 Basketball The Red Iicldics. cozichctl by Mr. Michclst-n :ind IIl1lll1lQL'll hy Pnuct Boldt au ind Earl Niorency, cnclctl the st-zison with at rcc-ortl ol' 8-9. The litltllts list gi put them up :against thc grt-sith' iinprow-tl Rt-tl Riots lroni South Pottlintl X win in this gznnc would lizivt- brought tht- Edclics at tournznntnt htlth Iht Lddies hcltl sczisonzil wins over two tournzuncnt tcznns. St. Louis intl Dettin Al t tt nn wx is un pioutl xx is its mo uins out nth in il lux 'cat ol' vhich thc -2 'z .- t . . . iston. For thc first tiinc in UN'ClVL'iyL'2ll'S, tht: Eclclics outplziyt-tl tht Blue Du litlwsuttl Liltlt' 55 Rotklznnl litlwzml Little IH Morse Edwztrtl Little 543 XX't-sthrook litlwzird Littlc 72 lizitvs .l.V.'s lidwzuxl Littlc 39 Portlznul litlwurtl Little 38 South Portlzintl litlwzird Littlc 452 Lewiston lidwzirtl Littlc' 58 RllIlll'IDl'll liclwzml Little 57 Cizirclintfr litlwzircl Little 75 NYL-sthrook liclwzirtl Littlt' 53 St. Louis liclwznwl Little F48 Horst: liclwzirtl Littlc' 75 Lewiston l':llXN'1ll'il Littlt' lf Bowdoin Frosh liclwzirtl Littlt' 58 Sl. Louis Eclwzird Littlc IT llllllll-Olll lll'Sl row: Nlicluicl L2ll'iUl'Illll1', lzuncs Sands, .xl'lllllI' llohcn, Roht-it Oninlon Ru 1 Noun s 'onrl row: Rohcrl xxlilll2llllS, lilmlcloii Ylllt'0lll'l. Philip Lilmhx, Lct- kitlrciigt' Ptltsi 1 Ifrzink llrigolzts, NYilliznn iQztrtlm't'. lkrucc liortlczxu. ,gnidieSkilllf-x1T'l10gB0w4-n'l'a1m-SE415 1 Q L C di Ed , ll8llll0l1D1f.I5LllllgS Tc: ax Win In 1 ed un' Lmiv sh umm N x- 3 . . 4 I 9 . had gwylimfl alum-w llq-lp xg' lm E tfommx BUWM1. app M. uw Fd- A . G. ,,pf.mml ,,..g,m,, U1 :lui I dllllillll Q A A I AY H V' W U, ' I 1v1:.xNc'oNx.x. N, fx. Tm- wifw 1 - D Q. 2 Q 1.1 A lf - X ww wif I lwn Own! zxrnv Mmmmm imwwhwmsuc smug ixmzci 1.11114 hxgh mlumlb sk: temn mm-15 Un Frieiajv mm xlw hlfiillnl '-H Q13 the skixne-Mm' honors at the and Ihr- lllwmhlll Moran 54111111124 I-lil? xnintm' i'ZIllllX'iil with a pm'- xxltlx Smixzmi ol lmtlvtlm svwmi in vm-Dx Muni, Thr' liuiflie-s tank third, X'f1-urth and tillh in U10 1'm'n1ex' mewnt and lmwth, filth and we-t 4110 pvints. He cziptured ilu? U-.y 1-rugs f'UllIlU'y race and tho ' S:ltu1'cie15 an I-3's?ttf'W"" A , bum 'film' L .wth m the latter fo ,Qxw thgzm LUV, 'U' nut ' ' " " fm 'W' v-nlvlf EUC? um x C4-1 r m- Lx ,.-- AUBUWV 'S-.. Johnny Bower sparked Ed 'his city to the Maine Inter iouship today by winnin crown. EL scored 386. f s Bower who had gon We skz lumpmg event a nxte to cop top honor in thud 'spot behm Mazs Elliott and 'Wil Xmw S Lee Mosh un total m th "iq 1386 xx Y 1.56 ' and Bow 379 Bowel bo gem wumps o as he twin Xxt Q M2 LL RPI' I 1' ll m xml I Lmrn Dow len Dow m herlmn H x H mln ll F1 HSEKHQR H- 34 I lohunw hmm n Q., V ins H1011 Hmm: -, 'QW' 44 R1 Jumnmg In Xdil0lldIN J XI lik x It ,L lbudxd Jvdrex 41-.In 2, Y rgm sl- in 1 3 1 nn Nm xml .wx m r xx all I wuz ' B 16114 li 1 1Pl-5 1 04 1194 IIRQ 1154 UR-S 1176 nm sw A ullr H119 I if r .mm-. Xkmnffx Inu' 1' Pl ui YU psf l ul. ce gn 11113191 oh fum-1 VP P Qlux I 4U'Ii'T XXUII 4 gl F14 lil 1 Kirwan h 41 1 GNr-:al nk: Isemwex :lu Rvxger IF NIQIGN. WMU a fills xx po s 'X K, T I 1 I 'wh Portia ci CMQ 1 .puuday Telegram Fe 86 58 xX A ri Farmmucn Q tvnhrn C' uld As 'lwxuv Fr rnnrr: Acad :rv Urlxx rx Andr'-cw TE ANI Rhbl L IDDV. ulxxll '36 S5 fl WR 'M Uh Rl ffl Slalo 11 'X 8 'VE Q1 Rl '10 448 6 4 TS BLLTS X612 356 51 '4o54 3.1 65 ten xv N S 'Farmr '9 mEU :S erm J 1 hrd tlotu a X mmtrv Jnrrfmn! TOLBKI 84 48 '11 E0 Un P4 'Nfl 01 H4 'M R 5 S1011 386 16 'tan 3:11 39 7 h '3 4 41 no 100 0 nbeaten ELHS Slllers To Compete In atlonals AUBURN March 1 Indmdmll members and th ski team as a whole at Eflxmrd Lxttle Hlgh School ar of champxomhlp caliber tlus yedx Everv meet Sntere has been won and the xarsm fue all have been ski mevsters In mnmng tim New Lmzland meet at Bethe only five boys partxcmated xxx 'he' foul ex ents when te f nu: f-. f"0ll1.d..112-V8 beffn usrd mic' xx as cdptx BOWIE if 51 Bmmr Uvv! ire ll: h 'school All x as second m 311 Fx xxmnmg n fgll mEd cud Llttl Hlgh :om ments DA: Pumew Vt wa-, lx Vmnfls Ylfxnm Hill Keeps NE SIQITIIIB Pl Yvufiix of XX4 bplh the .rumor aer PMP! Durzm 1 ang' Nofmanci lwlvwd fo llaw' 110 hmmm 'A Lvrmmm Mnuntam N. XXPJTW- thv C1099 count 1 ard Ihr, combmpd 1 wcrmd Tod PY and lxbmtx in 1h nembm of me as 1 nablv to C011 1' of the new hmwt A mm 'Ilr wow: mme' E 9 Cmuld Academw of Bethe 21 Kflvrmt 0637 Stophen fl' Rumfmd 3634 an lx xmgton .504 Pl VS ON thv Rumfold cami x fhool ments with s scor cn 'J Flavmmgton follow 1 1 ln 41 So and Stephens Hig 'ill 4 ln :lv Smale Meet at Buda ton and Auburn EJ sum mo r H mm: nl .lsmn 1 of ,A 1 952- poif 1 f ' . tn amp iivf' ' A X' , Z... y' 4 in I K. -Q ' . . 'vs-LA f L' k g A -' ,. F i, 1 A ' - - . - vi 1. :www M '- l. 'tlffmrz E63 2 Y l ' ' ' ' In-v 'xvzlxi lTl fl 5' ., A X!-srl-.wr VW 1 1 5 ', ' fr if - , , .- liw1If'l X .Q X, l' Y' fl. " it S,':Y?lf.!1i Y X, '.. 'f J L' , .wggw 'P lshwf Vs. ' f-' , S H 1 h I -' lv .Ya-fir! I-T C 355 ' lf 5, ' 5351 ' Il viafif Fl, gfgfgig, l ,- nw: -- . H.-ww. 1, -15135 an ij , ' A ' xv 1 .-. mv. I Q f 1-.-nr-...ll ol ,, X liufflmr-I 11. U ' ' "!..zxmf-1'.l.:' sz W - f x',i.,fl-H. ex . 3 1 L K ' n :Vwfl lv . is ' 3 ' ' ff 1' 2 V1-"' f ,f,, gs ? '--yr Qx 3, W J fs. gg hwy. 4. . li 'mf 2 ' f ' ' 5- k lf' Q4 'l 1 n iw, fl . t . : , nz. H ' .5 . in 11.1 5? I V wig ll 7 A . '- .l. Q A f 4. , I 1. 6 re...-A Lx. 1 4 , 53.20 S..'.l!m'x1, il , 4 F I' Nflinmrll, lmii A 0-3- 3-lin-3. El. al mm. xx. . W' Q'- lu. 513 . HL I ' 'fffs 'r v. V: ' , Umm: lx l. X',l.'N11..11l ll .rl..... Il 4. 1-il, L, 1 I Q8 '. 9. Pvvxmfiff, 31.3 Q ...L Kmlrmi. H 32.3 'b 1. - -3 ' nm. 4 Y :aaa ' ' 1- l'- CI . .. 'Gu . . , ..f... . . mm. 1':..,., 1. 3.41 b ,EL,j 136 7. l'm:1.m EL 33,-2 L 5 6 256' Jimi, HI. 34.0 .-, , lf A , . . :za 1 '- - - . - , - - . 5-C .. ' . 1WE'h'z' uzlze , UL ,ae 95,21 97.25 2,4 ' V , 9:71 . 91,71 . . . sn 3-k R yu ' svn :L 7, I . ,., .2.-,Q ,ww 2157 zum. .- .E'70 . v. , ,,., , V P ,- A . .. .- ' . ' 1' :MAL -r T3 'us 4 f- 79 f-1 2,2 3 M :Q 'f' v ' . , in .' A Q-:ix 6552 Fifi? :Ln . Us . , . , , . . , ,NM H .. ,, - - -M - ,,, 1, ,,.. ...M . . r, . ...... U . 1 T. ' - . . V I fs :I Pi,-. Y v A -- il,'MlifE2nl'n 'Pali' fs: ug Q22 13.,.:x , ., . ., , -my . f-. .w .A 51: if 2.1 xx LH J.. , C 1110 f' IES-Hi---H' '. HC! - g,j 5:7 ' .lf 'rn 5 -2 ' ' iwllz., x ll g .1-ilu J 'fx' an sf: 59 lE,.",'T 5 ' 7 o , , . M . , , . ,, .V .,-- :Q 5.2 1-1 l mmm me img, lmnqeh ul Am' fm- .LNHZ S..,,,,, ,m ffj 57 5,2 if I V il- nal .lun ' .Ti V244 IILI Qi 2f:3,?"C11i an fm ..q: 5.3 5.5 123.1 ' ' A - - - -W . , .Ja . 'Q mi' ali: .,,- 54 T6 - .. t 'my me .3 if TY ' V," 'J ' ,H 1 em 5,5 311 A f , wk 'y v :gh furn wi nn my ll 4 nlfmlf 1:xl,5s...1-'fr' W, .M .W H, 54 L, - f ' ' l . ' .' fl .lrv5'f':a1w.lri L," 1 X' ' 'J "3 51 5g 2 4 ' , J - ' I ' A , ' . . X .ww--'H -f 5: 5 is . U. Gly X AML 51.11 1 E5 :SM Ag 1, . , ,, iff: 526 H , , C l 'A - 'L , .- SK 2' f 3 f Tlif :MVN ,xg lww-A fy- wr . V: .su bl, 53 y Q, ' v ' , xvf U Qf xl ' pzm' ll. 'i 'A' .rw fm" ,j 1 . jf' 53 Q3 -M f , 1 A - 4 ' - Mm kann. GIRL ANTH i ., y-X1 fue? lm' ,' 4 :mil 52 :M . . Y. . 7 -. t, .. A I 1.4 , .-A-. ,. - .. :fs 54 so 117.4 R . ' . H V . V ,Al Us lk A 451, V -N. 1- A+.-x..,1mw .mx M. fn .,- -..- V , wi . V I . . ' 4'-331. H141 YU? 1 n . ' . b. , I9 ' -' t ' 'L ' 1 - if 1 A , , , ,, , ,, , , , . , . . Nui, WT, A Y v , Q My 1. V Mi N, .A . . ,Q - Q f ' , ,, ,V .' .. , 'eta . . . ' 2 3. Y j S X7 . . .Ti .1 ..,..1 . 5 I O lr I . ' ' lv - llzxz. . N .. x ', w, .V n 1 Q 'Z A Q. , F? fix' , ': I , 1. v - ih. N1-Y., lah! "', . :mm - - ' 5-. :'j.' L . ' l' ' ' . W'fM"7"Mi . . . , , . l ,l .2 Ass: A .. ' Y . , . ' . N A If la A . , A X. A . . . . . A J. In Uv ! 3- I .X .V 4 1..-lv .lbw ' .Ulill . 4 f wr- .' .61 K u . I 1 1 , 1 -' Q . 1 1 ' . A M . . g V Q , - .b A U , 1 .2 fl 1. .ai- "1.. Q-3?fr1-Ay,- ,. 1 " f H ' , -av' H' WJ 1 aw. .,,.wf,,VX,..-5, .wr f .. . .J-' -f f"f wx 5:22 .......f::....-. ..,..,2df-. ...eq Q. ..'1r.. ..-M - --.. .."'..:L..1..-..g X 'ff JM lliixl um. Xl. llmlem. I'. lllllglll. X, l.ilu'iu. ll. frllll. limwx. Ncrmui rmv: Nliy llwcllcx. ll, Haskell. KI. Nlzigliirc. nl. frllll, I.. lllllgilillll. Bziilcy, R. i,l'ICI'9C'll l'. llrmvr. l. lic-mail. l. l'lx1mm. l...M1zum. R. Raul. Ski Team .. , . . .- ,- - . ,, ""'V ' ' " 51111.11 lllC1lXIl1ll.l1 .mil Ikdlll llklifllllhlllitx 113 llu' 111:11-:wh lxmlwzircl l.lII1l' Ski 1011111 manrkcil llu' num xlumlauulzn' scxmni in ilu' liislmiy ol Llu' sclluol. 'lilu' lmys finia1u'd llu- mczismi ll1N1L'1'i'llll'K1 znul wont on to 1u'ccm1c Slzitc f11l1lIllIJlOllS ziiul New lfllglilllll c11l2llllIJl01l5. lC.l.. skicrx :il Nailirmzil Vlunirn' Ski Cllizmipimi- ' ' Holm uluur ships in . K2 'mn lOlJ12llll'L'1S. .Xu llllllNll2l1 1t'llllll'L' ul llli' Slziln' Nlvvl was llu' blow cnlllcsl 113 :111 tlu' u-:nn lllt'lIl1Jl'1'S lor tlu' ziwzml ol S1illlll'lh1R'l' wliirli wan won by -1171111 Bower. .Xl 1110 Ncw l'.Ilg12llN1 Nlccl. klolm llmu-1' :again won llu' lille' U1lN1llIllK'1NlL'1', 111 .in Ulll51.lllillllg 1c.il lm llli' lL'2lIl1. 1111 flu' lmys lmlauvcl lll ilu' lux! SCYCII TQIIIIIQS. Y In ilu' Nationals. 01111 lmwvl' lil :turn-41 thc Xorclic' 1'flIIl1Jll1L'i1 lillc zlltcl' :lau- . . - 1 , . . . 1. ing Hrs! in ilu- crow l'Ullll1l'N mul wcolul in 1110 1lllllIJlllQ. .X11 l1u' 1'.c1w:n11 l.ilI1v xkicrs ill ilu- XllI10llli1S l'L'CL'11X'L'C1 IllL'l12l1N lm' l11Ci1' cross Hlllllllif' IX'li1Ul"l'll1llilii'. N101 blmlu-y plzu-ing tc-mlm. Skip 1.l1Jl'l'IX. clcvcntli. zuul Pctc Durgin. 1iUlIl'lL'CllI1l. ciflllliil l.inwuml llwcllcy zuul ilu' Lczuu :irc lo lu' cmlgrziuilzitul lm' ll rcinzirk- A1110 nczismi. lam. 3-lfflil... Illlfllllg l,iII1c'lrm. 317.352 lJmv.Xfqulvi11y.511145.11213 Hzmm'cl'. 331.1 lim. 111-11-1L.l...nf1i1.11lxvllls H111. 7155.1 l.1n. 11 18 lxcmull f1.l1nlx.11-l..l.., .lf11.1. I..urmi.i. .'4f.l.1lli. lxcmult. 4101.12 1.11- llc-um. IH 1.16: 1-'1'yc1m1-Q. 3550.115 lj lj' ' ' ' ' ' 1 lun. ..1--Jw-lgmlxmiml l.itt1c C.gi1'n1x':i1-lz,l... 5511.05 Cioulcl. 371.11 KCIIIICII. 11113.13 Rllllli-fDI'K1.11113.11 l"zii'iilinglm1.3511.15 . , . - ., , '- . , '. "1 '. ' L" ' nn. 31-151-11. 1-Rllll111llIil1 c12lliIllX'il1f1'1.1... 35121: l'1ll1iIllll1UlUl1. 371.11112 Rlmllrml. rw E17 1 .118 lfclm. 7-8fStz1u- Xlt'L'Iv1L.1... 386.1131 lflllillllllglflll.3119.581 Rululorcl, f'11il.5113KLo1i1c1. 3515.7 1011. 11-15-Nui' 1'illQ1LlI1l1 xlL'L'Iff1'l.1... 387.11 l.xiulL'n. 358.83 KCIIIICII. fl1l.1g RllIIl11P1'i1.fi111.5I l.1ufmi:1, 5139.151 I":n'mingtrm'. 328.11 X, l.. 137 The Swimming Team A good omen for the future was the large number ol candidates lor the Edward Little Swimming Team to make it the largest this year lor several seasons. XVhile the team eoneentratetl on grooming lor luture competition, intlivitlual performances won recognition this season. Captain -lohn Silva anml newcomer, Ilohn Earle, stootl out for Iitlwartl l.ittle. Captain next year will be Dave Burgess. The team looks lorwartl to a stronger showing in the new season. The selieclule inelutlecl the lollowing meets: Cllieverus-Deering South Portland liowcloin Froslt Hebron lil unswiek C Iheverus Deering South Portlautl Portlantl State Meet L. Cl. llirsl row: R. Proulx. li. llatlger. llourlier, W. llrolnlon. W. Slllllt'Xlllll, l.. I-alnizio. R. Collins. XY. Whitman. ll. Norris. Nt-eoml row: VI, liarle, Silxa, Nl, Clloulier. ll. Burgess. N, llieltl. l.. cllYlll'll. ll, Robinson. l' Paiton, Coach Beale. lfirst, row: R. XvO0llXV0l'Ill, ll. llostoll. IJ. Clllllfllill. CQ, fllllllll, P, BCTgCl'UIl, CI, flUllllIll', l' 'l'illlllel'lzlkc. li. Burke. l". xVCSll'I'lK'l'g. Seullld row: H. Cllllilllllll. ll. lfillilllltl, N. BllUllL'llll. ll. llllI'gl'5S, I.. Xv0UililI'll. l,llllll'll, R. l.eIleI, Ci. lglilllfllllfil, Nlerrill. NI. Gentile. 'lllird row: Nl1lgllll'C. R. fltllllll. Nl, Clolllier. .M l'llllll'l'lDL'l'l, 'll l,oxe. lf. l,llgl7lilN. R. llll- lilK'5lll'. R. xl2llTUIlC. R. XYOLKlh'llliIll. l', Merrill. lfollllll low: C.. Vie. CI, Keene, Nl, lllilifllllll, llziilex. I. .XlllA'ro. l'. Xillerg, N. liealle. I', .louis lillXV2ll'll l.iLlle's llllIlClildS lllilill' il very good hll0XK'lllg during llle H757 BCRISUII, lllev woll lllc RllIIll'!7l'll Nleel Zlllil llle lielllk Hill-Czlrdiller Meer illlil Illell colllied llle .xlllly Yzllley cill2lIlllDl0ll5lllIJ lor llli' llilllll Nlllllglll lllllli .X well lJ2ll1lllCCil leallll ellorl XK'llll ll Illlllllltl' ol' first llllil second plzlce XYlllllK'l'S piled up points lor lidwllrd lliule. Film place XVlIl5 were lllllllglll ill by l,UllUYllll, llrozld -lllllll liveletll, lIlllL'I lilltllliillll, lli ll lllll'lllC5Q liostoll, -H03 Burke. s ,l l Q i U g. V Illlll C.ouun-e. 1llS1'll5 lllrowg llllkl fnllll, ,l1lYCllll. Second Illllll' scorers were lilll'gl'55 ill llle 880 llllll 'l1lllllJCl'lllliL' ill lllc' 220 Zlllll -l-l0. liilll Dollovzlll brollglll lltllllll' lo l'illWill'll l,ilLlc by lllilflllg filill ill lllL' llliflllll tilllllli :lt llle New lllllglllllll Nleel. RL'llll'lllIlg lCllCl'lllL'll lor llll' l958 Miilbflll will lle llllillllilll, lifhlllll, clUlllllliK', Cizltl. llllll 'lilIIllJCl'l2lliL'. .X l'OliIIlL'l' l'iYlil, Ricllxlrd XYoodworlll. YVlllllCI' Xlllll dalmll Zlllll llle 220 ill lllL' H357 Andi Yzlllev Nleel. is Il welcollle zlddilioll. 'lillL' N58 lczllll zllllicipzltea ll good SCZISUII. 1 1 ll-llk' SlllCillllC lor H3582 .Xpril 2fifKelllR Hill xllly lifrlilillillgllllll' Nleel lll llowdoill .Xlilf l7iRLlIlllifJI'Cl .xllly 2'l+rXIlllf' Valley Nleel Nllly Ill-Slzlle iXlL'i'I all liUXX'llUlll or llollly l.. li. l 39 llol ol llli' lllll- Golf Team Special honors came to the Edward Little Gollers, both as a team and indi- vidually, in the N57 season. The team was undelealed lor the second consecu- tive year. During the sunnner ol' l957, Ralph Noel, successlully delended his title ol' Maine Schoolboy Champion. This l95S season got underway with the boys lacing a challenge to maintain the previous five records. liarly in the spring Coach Xllinnner showed goll' fihns and discussed the techniques presented. The teanl determined to do their best as defending champions ol the Andy Valley Coll' League. Golf scores lor the IEJST season: May 35 1i.l,. li Lewiston ll May 10 li.l,. ti Brunswimk U May 13 li.l,. 5 Horse l Nlay I5 li.l,. 6 Clony U May I7 E.l,. 5 Colby Frosh l May 2l lil.. Zi Brunswick fi May 22 li.l,. li Portland U May 22 li.l.. -l Deering 2 May 27 li.l.. li Nlorse U May 27 li.l.. li llony ll Slay 27 lQ.l,. ti Lewiston U ll. ll. lfilsl row: .L K-urney, Q.. fllClll0lllS. Secoml row: Nlr. lxilllllllllll ll. Dodge. CQ. Hecker. R. Turner, l'. ll2llllllL'f. First row: R. Petersen. xllll'l'llf. li, 'lirundy R. l,cHouillier. l,. fillfllll lm Clongli U ' 1 ' ' Sccmlcl row: R. B011c'ller. R, wllllllill, XX. C-urclncr, Qll. Garnier I Bo CI me l'. llnrgin. lllird row: Clruifli A. lielllxezni. llmvely l'. lnalge. lf. fvllllllllflll, I lxilllu n X LS Walker, C. Jbfililll. The liddiea finished xi 5lll'liL'S3lilll season willi six wins ont ol cw nn s in the .Xndy Valley League. 'llicy also poxted two wins over B1 nnsx lx The played many close gznnex wliicll were very exciting Lo wzitcli .lim Murray pitched qi no-liiller zlgziinst SL. Dmns, wliifli tlu Lddiu xx ' lidw ard lidwzard lidwzlrd lidwsird lidwzurd lidwzird lidw: linlwz ird ard Little Linmle Linlc I,inle Lirnle Liulc Liule Linli- St. Doms Bath Lewiston Rnmford SL. Donn lizntli Runllord Lewiston siillik lulu hdam n tum 44 It I Sports Candids IL 1 Y H6 Sports Cancllds iiffw F fig 2' ' A if gsrfwl if E Q ,Wm ,ff . - 1 xp A -wk if 'km A 153 4' Q 39- ,Y kill? gf V fl WHERE OH WHERE ARE THE GRAND OLD 118 SENIORS?" - CLASS OF '58! Bl SINI SS NIAN Xl I Rb Bmtx LaB11c 111 1 C ul Nlon on Ninn Osgood 1' ALL LTX ADX ISLR N I IN 1111 l JU .'i.'.'1 1'1- ii ' -Iillll' L1 "1 bm' lllyc' Nlillm' 51' 1 1' 7 X .. . , ,. M11 Nluxxscll J. 2 ' Arr Tred Shoes Corp Anderson 8- Briggs A 8 P Super Market Arnold E Co Atherton s Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Auburn Free Press Frult Co Lewlston Auto Lunch Marne School Savings Bank Auto Electronics Auto Parts Supply lnc C3525 !.f4rAf0rflJe1.5 Dealers of Commerce DeAngells Nursing Home Desgardms Studlo Clara Harnden Dlllrngham B- Sons Dodge Clothes Donnell Buxby Dora Clark Tosh Studuo Darlmg Automobvle Co Dot s Flower Shop Inc. Dunlap s Eastern Fire Protectlon Co Eddie 5 Diner Excel Inc Baker Dusting Mull Co Barnstone Osgood Co Bea s Bearce 8. Carson Inc Bearce s Market Bell Shops Benners Dress Shop Benont A H 8. o Berry Paper Co Bulls Photo Shop Blsanllon s Muslc Shop Blue Lune Inc Boston Shoe Store Bouvler D A Agency Burpee s Seed Store Callahan s Restaurant Carter Mlllmg Co Carroll s Music Center Caron s Sewnng Servnce Center Clarks Drug Store Coutuer W E 8- Co c Coca Cola Cobb Watson Conley 8. Fahey Continental Baklng Co Country Kitchen Crecghton s First National Tlre Flanders Fogg s Leather Store Fortler H B. Sons Frances Store Frank 5 Fred s Barber Shop Gee Bt Bee Grandview Nursmg Home Goodwln s Dalry Bar Greta s Beauty Shop Hall Bt Knight H P Hood 8. Sons Howard Holbrook Husson College Janelle s Jeanne s Corset Shop Joy lnn Restaurant I . . f 0 - A D ' E B ' ' ll . . F. Co. ', . ., C. I . I ' G A I' ' " Grant, W, T, Co. C 1 , - H l ' , . ., ., In . J il Knapp Bros Shoe Mfg Corp Lamey Wellehan Le Messenger Publuhnng Lewlston Engravmg Co Lewuston Hardware Co Loring Studros Macombers Dalry Inc Marne Engineering Servuce Co Malo Cleaners Manufacturers National Bank Marcotte Musuc 8- Furniture Co Maurice Muslc Mart Myer Canter Maynard s Boot Shop McFadden s Market Mechanic s Savungs Bank M er A Q nc Murphy T J C Nason Harry E Newberry J J Co Nolet Wllllam H Nolln Henry Jeweler nc Nochols Tea Room Norbury s Market Olfene s Packard s Pharmacy Park Floral Co Patrons Androscoggm Peck s Peoples Savmgs Bank Pepsu Cola Peter Allen Lumber Co Pmewood Press Plaza Grill Plummer 8- Merrnll Co Pontbnands Provenchers Beauty Salon Rangeley Heel Rich s Gulf Station Ruvard Drug Store lnc Rook the Florlst Rockledge Aquarium Rock Maple Heel Co Senter Guroux Cannufl Shapnro Bros Shoe Co Inc Sharlam Products Co Sum s Lobster Car No 1 Snow s Inc Teague 8- Jenkms Thorpe Clyde F Towle 8- Scott I G A Tufts Bros Twaddle Mutchell nc Twln Cnty Furmture Co Twln Cnty Tlre Co Vnckery s Shoe Repalr Shop Ward s W C O U Weymouth Shoe White s Market Wllkxni Wills 8. Hacks Wulnerx Wilson s Dollar Store Wood 8- Smvth Shoe Co Woolwarth F W Co Woman s Shop Young Bernard Inc Yvette: Guft Shop l 'J K . L R ' ' Cor l I V M I I S . . . ' D. t ' I ' f C0 ' T ill , . ., I . I A U Mofiffs B'ld0l 5l"0P Trucking, B. 8. W., Co. , , ,, a. - Q ' ,I , N ' l D - , I ' W V ' , I . ' ' ' W 0 .... I Co. ' ' , E. C, P . . ' Y .Q ' 'M WWW M07 mf aw f WM! Towle and Scott Corner of Granite Street and Court Street AUBURN MAINE Congratulations CLASS OF 1958 RIC H S Gulf Servlce Stc1t1on 81 MINOT AVE PHONE 4 5311 IJ 7 CON LEY 8: FAHEY Funeral Directors 101 Pine Street Lewiston, Maine H P H0006 SONS EDDYS DINER DRIVE IN DAIRY PRODUCTS 10 Minot Avenue Auburn Opposite E L H Maine WHERE ALL THE STUDENTS G0 T0 EAT 2 7 Park Avenue Dial 2 2233 Auburn Maine ROCKLEDGE AQUARIUM PUBLIC INVITED Hours Daily 100900 PM Except Wednesday Chrns and Stan Gallagher lu I I O d ' . . . S. 1 . - I . Tropical Fish, Aquariums, Plants and Accessories BOSTON SHOE STORE 90 Lisbon Street LEWISTON MAINE HOWARD HOLBROOK Clocks, Watches and Jewelry Repairing 84 Court Street Auburn, Maine Dial: 4-5921 BISAILLON'S MUSIC STORE 39 Lisbon Street Lewiston, Maine DIAL 2 2901 Phonograph Radlo and Televlslon Full Lune Of Records and Sheet Musnc Teacher of Accordlon BENNER'S DRESS SHOP 164 Lisbon Street LEWISTON MAINE ww, vw,- 83 Llsbon Street LEWISTON MAINE JANELLE S SINCE 1905 Apparel for Ladues Chnldren Infants 00 Lusbon Street Lewuston Maine RIVARD DRUG STORES INC PRESCRIPTION PHARMACY FRIENDLY PERSONAL SERVICE Quality Slnce 1866 196 Llsbon Street 268 Lnsbon Street LEWISTON 4099 LEATHER STORE 123 Mann Street Lewnston I L 2 . I . , . I ' Phone 2-3701 Phone 4-8651 Dial: 4-8431 1565 MACOMBER S DAIRY INC PLAZA GRILL Quality Dalry Products Mann Street Auburn Marne LEWISTON MAINE Telephone 4 4907 SAVINGS BANK AUBURN MAINE Home SCHCOL SAVINGS Many of our valued customers are E L H S graduates who first became depositors wnth thus Bank thru nts School Savings All accounts Insured up to S10 OOO by the Federal Deposit Insurance Corporation ANDERSON 8. BRIGGS PRESCRIPTION Auburn Maine 151 I , . I u In 'I AUBURN , of I I ix xl rb , - Q7 Nf , A :J W ,f UQ? E N A R , fd ,fi N x .Y5vJ XJ , ' Nw 4, f V Jw bw x JM N JS P Hf Q5 JH X -E ,Qty G. X' Y. X5 if Q c Q L 3'QJx X, rf f E fl N W -fx! WCCD and S M I T H sl-:oe COMPANY MINOT AVENUE AUBURN MAINE l 8 J J NEWBERBY 45 Llsbon Street LEWISTON MAINE 'U JLQQM PCIPCI' CO Stationers of Central Marne Kodaks Fountain Pens Stationery Hall Decorotlons 49 Lnsbon Street Lewtston Marne STETSON VAN HEUSEN BOTANY COOPER JOCKEY S FRANK S STORE FOR MEN 205 Mann Street LEWISTON MAINE PIONEER BELTS TIMELY SWANK BATES SHOES BELL SHOPS Lewnston s Leading WOMEN S SPECIALTY SHOP 80 Lusbon Street Lewrston Marne Dxllmgham SL Son Two Memorial Chapels AMBULANCE SERVICE DIAL 4 6449 I 62-64 Spring Street, Auburn, Maine I59 Congratulations TO THE CLASS OF I 9 5 8 MAYNARD'S BOOT SHOP 'I80 Lisbon Street Lewiston, Maine THE BLUE LINE INC. WCOU WCOU FM I 34 Bates Street Lewiston Maine LEWISTON S Serving Lewiston Rumford Farmington BUSES FOR CHARTER Dial Lewiston 4 6851 PIONEER STATIONS It s AL AHAN S 40 COURT STREET For a Sandwich or a Full Course Dinner and for a Real Treat Have Our Hot Pastromi Sandwiches lull I 1 7 66 " 997 C .. . - . I I YTYWTW THE FRANCES STORE 772 Canter WOMEN S APPAREL FO OT W E A R 38 Lisbon Street Lewnston H7 LISBON STREET IEWISTON MAINF Granclvlew Nursmg Home 316 COURT STREET AUBURN MAINE Elderly and Convalescent NURSES 24 HOURS KNOWN FOR VALUES W T GRANT CO Fu,-,CO uRP"Y 'II3 Llsbon Street Lewnston TJ M A HOUSE OF QUALITY SINCE IB73 FURS and LADIES APPAREL 29 Ash Street Lewiston Morne s T lljl AUBURN LUNCH "Where Friends Meet" AUBURN FREE PRESS 60 Court Street Auburn, Maine Donnell Bixby Co Inc AUBURN MAINE SAY IT WITH FLOWERS WILSON S DOLLAR STORE ESTABLISHED 1874 Q Q i T I 2 Where You Fund the Largest Selection of Variety Merchanduse 'lug In Auburn Greenhouse 245 Center St Auburn lim' 1 I, 0 '-X ' Store: 80 Court St., Auburn 46 Court Street Auburn THE BURPEE SEED STORE Vegetable and Flower Seeds Farmers and Home Gardeners E. V. MCCRELLIS 8. CO. I58 TURNER STREET AUBURN MAINE VICKERY'S SHOE REPAIR SHOP I54 Turner Street AUBURN MAINE We Carry Rubbers DARLING AUTOMOBILE CO. Dual 4 6408 17 Franklin Street AUBURN MAINE A. Q. MILLER INC. Insurance for Every Need 5I Court Street Auburn Marne Tel 4 4573 or 4 4574 W COLLINS G PAITON Q W PAITON MARCOTTE MUSIC 8. FURNITURE CO INC 242 252 Lnsbon Street AUBURN MAINE R DION Pres 8. Gen Mgr BILLS PHOTO SHOP MASTER PHOTO FINISHERS 54 Mull Street NEW AUBURN Dla 2 7'I7I WILLS 8. HICKS 94 Court Street Jewelers QUALITY JEWELERS Expert Watch Repairing I BEARCE 8. CARSON INC GENERAL INSURANCE and REAL ESTATE 74 Mann Street Auburn Tel 4 586I , I ., . . I - . , . . . , . FII CLARKS DRUG STORE DRUGS CHEMICALS BIOLOGICALS Dual 3 0031 Mom St at Bates Lewnston Mcnne SIMS LOBSTER CAR Headquarters For Llve and Boiled Lobsters Munot Avenue New Auburn Ol' SEBAGO MOCS MOXEES MAIN STREETERS Other Teenage Shoes Lamey Wellehan s IIO Lisbon Street Lewiston Marne PETER ALLEN LUMBER COMPANY 282 Poland Road Auburn LUMBER and BUILDING MATERIALS NICHOLS TEA ROOM 162 Lisbon Street LEWISTON MAINE Tel 4 4351 JOY INN AMERICAN and CHINESE RESTAURANT Specnal Dally Dinners K s Of Ch p Su y T 20 Lnsbon Street Lewiston Marne I ' F : r DIAL 4-4009 ' ' All ind o e o Take Out 71 WEYMOUTH SHOE CDMPANY CLARA HARNDEN DESJARDINS STUDIO Class of 1937 M S Lisbon 3: Pine S 86 Mann Street Auburn Mcnne Lewl t n Dlcxl 4 5942 E ARNOLD CO CLARENCE C ARNOLD PLUMBING HEATING and PUBLISHING Co SHEET METAL WORK 225 Lnsbon Street Lewlston Mcnne Dlql 2 6991 A French Weekly 73 Mann Street Auburn Mome ROCK MAPLE WODD HEEL C0 INC DIAL 2 3I8I Sprung Street Extension AUBURN MAINE Il: I ' n 9 ll 11 ' Ewan ' fax: "' il" 1598 tg, . I . XL V. ,.s 0 . , Mgr. I I 1 Ol 0 if TWADDLE-MITCHELL, INC . Oil Heating DORA CLARK TASH STUDIO SALES and SERVICE A. G. Solley, Prop. 40 North Main Street 125 MAIN STREET LEWISTON AUBURN Knapp Bros Shoe Mfg Corp BARKER DIVISION Lowell Street Lewiston Compliments of TWIN CITY TIRE CO II8 Mann Street Auburn Tlres Batteries WHITE S MARKET 280 Gomoge Avenue AUBURN MAINE T 4 5181 IJ O 0 Q I el. - Retreading ,V FIRST NATIONAL TIRE CO. JACK MARTEL Prop. AUBURN MAINE AUBURN FRUIT CO Corner of Court and Mum B 8: W TRUCKING CO. MOVING DIAL LEWISTON 2-1886 Large and Small We Apprecnate Them All Local and Long Dlstance Movlng to All Points Ora A Brown Pres 60 Mlddle Street Lewnston Mame Agent NORTH AMERICAN VAN LINES INC has served Edward Llttle Students and their famllles since T880 Central Moines largest depart ment store cordially lnvltes you to make It YOUR store Youll find our HI Schoolers Shop on the Second Floor sparklung wlth color and the kind of wardrobes hugh school gurls luke the Boys and Mens Shops on the Street Floor are alert to your needs You Are Always Welcome McFADDEN S MARKET LAWRENCE DEXTER Prop DODGE CLOTHES FACTORY TO YOU For Men and Young Men 240 Lusbon Street Lewnston Maine TELEPHONE 3 0112 ll 1 n - ll 1 . , . . , . I , . I Q ' I - I - 1 . . . , I . 1 I l 'XX Fall Term Opens SEPTEMBER 3 Prachcal Busmess Traumng STENOGRAPHIC SECRETARIAL JUNIOR ACCOUNTING ACCOUNTING and BUSINESS ADMINISTRATION NORMAL TRAINING EXECUTIVE SECRETARIAL Also Courses un the Operahon of CALCULATORS DICTAPHONE COMPTOMETERS Inienslve Slx Week Summer Session June 23 io Augus Our Normal Tralnlng Course IS Approved by The School of Educahon of ihe Umverslty of Marne Graduates are cerhfled by the State Department Auburn Mume School of Commerce The Busmess College of Merlt and Dlshnchon COURT STREET AUBURN MAINE WRITE OR CALL FOR CATALOG lb . . - . t I 0 53 , Paul S. Seavey, Mgr. Agnes C. Seavey, Prin. '8 FRED'S BARBER SHOP 79 BROAD STREET New Auburn Tel. 2-9046 For Appointments PONTBRIAND'S HARDWARE - PAINT - ELECTRICAL SUPPLIES RADIO - T.V. PLUMBING - HEATING - APPLIANCES 81 Mill Street Diol 247211 NEW AUBURN MAINE RANGELEY HEEL Inc Cushing Street Auburn Morne Manufacturers of Leather and Leatherboard Heels TELEPHONE 4 5085 M FORTIER 8. SONS locksmlth and Sporting Goods DOOR CLOSER SALES and SERVICE 79 Chestnut Street LEWISTON MAINE ERNEST C WILKINS Center Street Auburn Marne LUMBER and BUILDING MATERIALS SAVE ON LUMBER Phone 4 4221 OUR LINE OF BUILDING MATERIALS IS COMPLETE MECHANICS SAVINGS BANK 79 Mann Street AUBURN MAINE M mber of F D I C ,4 LEWISTON HARDWARE AND PLUMBING SUPPLY CO , o I 0 I . I 6 . . . . .J 6' ,X fs., PREP HALL at Beno1ts The only store m central Mame speclollzmg In Apparel for young men In Hugh and A H BENCDIT 8: COMPANY Telephone 4 6991 If 122'2.g25eaai221221214?1f t - ' - - -' '-'-2:!i:l:2:5:c2:E:E:EC .5121:Q:2:5:2:E1EI2IEIEf21A Prep Schools ' "" l l 0 Tufts BROTHERS HARRY E- NASON PRINTING SPECIALISTS Heafing 8- Plumbing Oil Burners Dial 4-754l 54 Winter Street Auburn, Maine 'I93 Middle St. Lewiston, Maine Telephone Lewiston 2-0727 C, I Connfcr cromfs fofe Mffv QUALITY MEN S WEAR 62 COURT STREET AUBURN MANUFACTURERS NATIONAL BANK LEWISTON MAINE Member Federal Deposlt Insurance Corporatlon Dia 2 1321 CARROLL S MUSIC CENTER D A E e yth ng I Musc d I st uments Band Instrument Repalrlng Insurance A Specialty 60 Broqd Street PHONE DIAL 2 2545 Court Street Auburn Malne As About O C III . I - , , , v r i n i an n r AUBURN MAINE ' lm ur onvenient Rental Plan STATE-WIDE SERVICE BEARCFS MARKET BERNARD T YOUNG INC T47 TURNER STREET Heating and Plumbing Contractor CORNER NORTH MAIN and AUBURN FRANKLIN STREET, AUBURN, MAINE P. O. Box 291 Dial: 2-1781 DE ANGELIS HOSPITAL 81 CONVALESCENT HOMES Mr and Mrs MARIO DE ANGELIS Proprietors Quiet Relaxation In a warm home like atmosphere Home Cooked Meals Reasonable Rates Specialists ln Care of Mental Elderly Invalid and Convalescent People Nervous and Chronic Cases Nurses on Stott 24 Hours Per Day PRIVATE and SEMI PRIVATE ROOMS STAFF DOCTOR ON CALL 24 HOURS TWO HOMES ELDERLY SPECIALS HOSPITAL CARE 217 Mann Street Auburn 138 Sprung Street Auburn IDA DE ANGELIS GEF and BEE TEAGUE 8. JENKINS SPORTING GOODS FUNERAL HOME EVERYTHING FOR TEAM OR INDIVIDUALS 391 Mann Street LEWISTON MAINE 58 Court Street Auburn Maine 24 Hour Ambulance Service DIAL 4 4933 If' . , . Dial 2-8321 Dial 2-6611 THE WILNERS Classes f 1946 1948 1949 1955 o 1939- 1940 - 1943 - 1945 Bea1's Laundry and Cleaners H. S. Badger, Proprietor TEL. 2-3381 TEL. 4-8581 7 Chestnut Street Auburn, Maine Congratulahons to CLASS OF 1958 Eastern FIre Protectlon Co Brldge Street Lewlston Molne Phone 4 771 1 PROVENCHER S BEAUTY SALON WE FEATURE A FINE LINE OF COSMETICS 123 Llsbon Street LEWISTON MAINE NORBURY S STORE HOWARD GROVES Propnetor CARON S S SGWIIIQ Sel'VICe Ceflfel' cIECon r ALTERATIONS ProfessIonaIIy Co ered Buttons Buckles 8- Belts TeI 4 6203 E C'USl e PFAFF DIuI A Stltch MAKES BEAUTIFUL SEWING SIMPLE WITH ouR LEWISTON MAINE FULL LINE or SEWING SUPPLIES Broad Street Auburn DIcI Lewnston 4 8737 III I I I I I . . Ce I . ur , Mg . 323 Main Street custom TAILOIIING - DRESSMAKING . V I ' X .V . - - . 58 "FOR EVERY BLOOMING THING" Phone 2-1196 PARK FLORAL CO. Lewis E. Littlefield, Proprietor PARK AVENUE AUBURN, MAINE Congratulations to Class 1958 THE PEOPLE'S SAVINGS BANK Compliments of W E CI-ou-I-'ER Incorporated 1875 A MUTUAL SAVINGS BANK 264 Lisbon Street LEWISTON MAINE LEWISTON MAINE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE coRPoRATioN Auburns Largest Furmture Store Quality for Lower Prices FOR THE BEST BUY IN TOWN ee BERT PONTBRIAND Tvvm Clty Furmture STORE 376 Main Street Tel 2 8162 SHOWROOM 100 Main Street Tel 2 6012 AUBURN MAINE I 1 . . I ll Members of 7 l II ll I f . 1 1' JEWELERS My E SINCE 1859 . Lewiston - Maine AUTO PARTS SUPPLY EXCEL INC Cleangrs 276 Mcun Street LEWISTON MAINE Droll 2 9361 Speed Equipment A 85 P SUPERMARKETS AMERICAS FOREMOST FOOD RETAILERS SINCE 1859 I f INE. , COME SEE! You'LL SAVE! AT TII IE SENTER, GIROUX, CANNIFF 8. CO. 168-174 Lisbon Street LEWISTON MAINE For Fine Shoes Direct From Factory To You C. CREIGHTON CUSHMAN BUILDING AUBURN MAINE 209 Court Street Dairy Motel A DEPENDABLE DRUG STORE PACKARD'S PHARMACY GOODWIN S Prescriptions Given Careful DAIRY BAR Attention COURT STREET AUBURN SO PARIS AUBURN THE CARTER PLUMMER 8. MERRILL CO MILLING COMPANY 741 Main St Lewiston 21 Center St Auburn Gram Feed Fertilizer Funeral Directors Karl R Toner Pres 212 Turner Street AUBURN MAINE Phone 2 0581 IN MAINE ITS DUNLAP S FOR INSURANCE 31 Court Street Auburn Phone 4 5408 lfl SHARLAINE PRODUCTS INC 104 washmgfon street AUBURN MAINE ANYTHING YOU NAME CAN BE BOUGHT AT SHARLAINE S I n . , . '1 -1 1 I . I . 1 -- Telephone 2-2722 Mrs. Jeanne A. Gagnon, Prop. .lEANNE'S CORSET SHOPPE 85 Lisbon Street LEWISTON MAINE AUTO ELECTRONICS INC. Riverside Drive AUBURN MAINE Tel. 4-6565 Modern Engine Tune-Up Dynamometer Service YVETTE S GIFT SHOP 9 Third Street AUBURN MAINE Gifts Religious Articles Toys School Items Jewelry Party Articles SNOWS T06 TURNER STREET AUBURN MAINE CONGRATULATIONS to the Class of 1958 Wire for Thorpe to Ware CLYDE F THORPE Electrical Contractor AUBURN MAINE Maine Engineering Service Co Consulting Engineers AUBURN MAINE Heating Ventilation Air Conditioning Power Plumbing Electrical PHILIP W BOWER Reg Profl Eng BAKER DUSTING MILL CO Uoe Baker Propl DEALERS IN Scrap Paper Scrap Iron 49 51 Pulslfer Street AUBURN MAINE Telephone 2 3371 I I ' I ll ' ' ll lol Metal and Rugs 1...o..... . '. 'r. ' '8 Compliments of AUBURN LEWISTON AUTOMOBILE DEALERS ADVANCE AUTO SALES NC AUBURN MOTOR SALES INC AUTO CENTER INC C F CHASE CO DAVIS CADILLAC CO INC JEWETT FORD INC MOORE BUICK CO PARK MOTOR MART INC PONTIAC CENTER INC PURITAN CHEVROLET INC WADE AND DUNTON INC l1'7 1 , I . TWIN CITIES MOTOR CO. GRETAS BEAUTY SHOP COMPLIMENTS 50 Court Street YOUR AUBURN MAINE Wonder Bread Salesman Telephone 4 4870 Phone 4 8571 296 Lisbon Street LEw1sToN MAINE MMO MAURICE MUSIC MART CLEANERS EVERYTHING MuslcAL AUBURN LEWISTON RADIOS TV HIFI RECORDS School of Musuc Compliments O L F E N E S Fine Foods for 70 Years l8U 1 Greta N. Siostrum, Prop. OF of f THE LIGHT REFRESHMENT EPSI' 014 Pepsl Cola. Bottllng Company Say COUNTRY KITCHEN Its the Toast of Mcune Auburn - Portland, Maine Don't Say Bread C pl' of THE PINEWGQD PRESS COMMERCIAL PRINTING CANTON MAINE TEL LY 72181 AIR-TRED SHOES CORPORATION AUBURN MAINE Woolworth s Extends Besi Wushes Io the 1958 Graduating Class Always Remember the Woolworth Policy THE BEST IN VALUES THE MOST COURTEOUS SERVICE SATISFACTION GUARANTEED AND CUSTOMERS COME FIRST ALWAYS F W WOOILWORTH Q ISS 9 o 0 0 9 NI 0 0 ' DUBE'S THE FLOWER SHOP INC. Est. 1931 ROGER and REGINA LAIIRECOUE FLOWERS ALWAYS FRESH BOTTLING PLANTS, INC. Funeral Designs Compliments of Wedding Bouquets HUSSON COLLEGE comges 1898 1958 Member F T D ASSOCIGYIOD Bangor Mulne HUSSON P d 195 llsbon Street TRAINING PROGRAMS FOR LEWISTON MAINE CAREERS IN BUSINESS DIOI LewIston 44587 Free Catalogue Best WIshes to the Class of 1958 Shuplro Bros Shoe Co , Inc Auburn Malne 181 . . . D , . C. H. , resi ent O U f O Illmlllm IL COURT STREET Auburn Morne COMPLIMENTS S UN ENG5Av1NG E '7 I ph e 11 Id y PLATE MAKfRS FOR OVKR SIXTY Y,fARS HJ OF IJ Surzkfprnrnal signin Y 104 PARK STREET LEWlSTON.MAlNE GRANGE MEMBERS SAVE MONEY ON FIRE INSURANCE COSTS o ANY TYPE OF PROPERTY o ANYWHERE IN MAINE o ANY AMOUNT Complete Protection - All Risks Patrons Androscoggin Mutual Fire Insurance Co I08 Court Street Tel. 4-5361 Auburn, Maine Comphments of the Class 1 9 5 186 JOSTEN CLASS RINGS SYMBOLIZE THE FINEST TRADITIONS on DU RABLE SATISFACTIONS Four Ploy Loyalty Frlendshup ScI1oIorsI1lp Wolf !AClll LCLIJ ECKLEY D STEARNS Representahve 92 Mann Street Fryeburg Mame I 9 JOSTEN'S L 2I10lUL'lJgH10Il ij The staff of the T958 ORACLE expresses Its sincere appreclatlon for the excellent support and cooperation of the following The Pinewood Press Lorlng Studlos Lewiston Engraving Company The S K Smith Company Dllllngham s Bookblnders The Class of 1958 The Faculty Advisers The Advertisers Lewiston Sun Journal Publishers 198 .141 X . . , . - ll ll ' 1 an


Suggestions in the Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) collection:

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.