Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME)

 - Class of 1957

Page 1 of 176

 

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1957 Edition, Cover
CoverPage 6, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 7, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 11, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 15, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 9, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 13, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collectionPage 17, 1957 Edition, Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 176 of the 1957 volume:

sh' vo 32531 if famf. H .. Q, 1 fy .V ' f K Q, 3 'XA z'V,:rt,s tru xx -fd. QHQ - A-amy? A w if-. . 4 N., ,Q 1 W X in W ' Q, if ' ,. ,A .H "" - , D. Q Q3 3 , VY . .Nw , If V ig gr M an , ,M A v ' ". RK '93 , YL as f t 'K M . , iw v yw-? K 11 t- x I ang A W,,.x - ' my ' , .505 , it . ' y. .. X .iffx .Q Q . R . , 5 2 -, . bi , FT' V 2 . W 5, Q If X . ' NV! , I? ,,, l' i aggfv ' , , f 5 1 , wa- ,Q 1 I sm Q . Yagi UMR, 1 tj V 835 . 1' S16 sag Gig LI Q' 5 i K Y S Yf YY Q' w l 3, k 4 W 2 ' 1. A 5 ' 4, 'i'm-.. Mg.. f' W +4 X wfgig - ,ms ' ' 5 ,Why 5 ,fx 'mv ,. 4 . ."'Yf -"Q, 'N Y K xx fi. 'W 5' x M5 'Bib ' - ' 5 'Q A, U wg' 1, V 1-yuh ii',1'H 39 Us' N5 , A -im ' A . 9 v W 1 W WI WA f+- ' .X LV iii" K f . , .,, A , 4 ,AMN J. . 4 NJ, Unk , I. :CA ,wa Fix. A if X, g ggi., J' fi, is f wg ,f 5 3X gsm v I, 1, A . bf . X 1: .W 5 4 5 X5 gg.,-If , 61 .Jw K ,K 5 , ,W . J . NA! gg W.. A . A .f i A WfM.:,, .t . 9, if - Q W4 l ' 6 , Z Q 4 , ., Q fl' 4, , A ,L , , . A 1. , . L , X, A ,, iii, x ,gf fx' yt-TP., A -na .t4i?ffQgM Q 1 , 2 Q 4' F 2 S1 41- '51 V 'Ski' f' Vu M if wi if H ,az , Q, i f Mr' ,. , . gn x far., H F 1 .fwrsf-...g iff 2-"QgffM. . .1 Q-tain' W ' Q Y I api-'1,.'.,v P Q 9 ,l Y ws-QQ 95 ' ' r 'D . n., . -is 4 ' vi , Y 3 3 M 'W Nvfwxjkg 3 , v 4, .b -NX y 3 A f , 5 T. Q. ttf , ,wfhhyx fx Akylgvt H QQ H .. M as x gf' N: QL, Fr. 'sv ,F xr 4,53 A WA ' is , fm L M 'A if Q ' H , K.. . , S 2 gf , I 13 .a K, ,. N. nj, . Q4 , L, M., . .H Q sw " iWT1i'?3'..5QJ:' A' is 4 iw. . 5 .3, . . ,Q ' fa 1 '. . in Mn . "Ivy ', lf, 5 ,fy FQ K ' ., I nag' ,gli x ME . ' 9 KW, . fb i ,K wgkkgjiga ,avg ' A X XS: www -i,,.,1" V 2 - W ms, 'W' .f-. , W f W a. Egg ' 3 'u' I , 3 " 5" ugh N Wk' x' . .. . , . ffla V ' V f H ' X ff!'W"g. Y A 'X "' me v x Swv ! , M r X. 1 r lg! M km S :Mk , Q gn. fflfgag Q 1 N ' . 5 Mia ' , K .'10fP'1v ill W " ,Lf M WX ,Vg V swf K.: . W' -W wi vp ,x , . , , . sa, . X M , Y Q .,'?fgw,,-w .. .gg QQ M as Ngfg, wg, ,px Q wxf M, b f B. Q5 ' X FQ Q ' ..m'vt"s?L 3, 1 6 al ' 3 I away. ,, Www., F My A . m 2 .. 1-K .. if mf M 3 fx F gp? - -vw. 1 , . gig. in M sf f r. vi , H: , Q? , 1 ' h Q' r xg Av was W" ':"- .... gk Ki aghmwa H H X ,P z ' , V f ,. .4 . X N, ,X M ,M G 4 ' . .. X' H fx " w - N 1 H S. f 1 if-QT. YQ w "'v Q if YM " '51?f i sw fra' 4 1- L ia, . I ff ..g,,M 1' ' .gf M f-ff. V 3,1 M if vs an A 4 , .L ' fw y- 1 'gAe ,Ei rnlfawxg Jr fig lv W ' g?' .Qt,3-1" Mk gg.- Mgw:'. 5 . ..-m ig, Q' - A x , Q i 4 gg I k Q- Skim 'Q ,Iii 3 Q . ff an ' if . ' gifgg' 'V .31 7 ,' ' J 2 5: I -, 'M 5 M 'W ' KM' 4 , k . 5 'f"W"'?: f , fafrwifgf ' .L ,: .Q haw R 4' , - .f "K fu . W W A K XI 'ww ' , .-'fl H U . ,W ...I vt., : , M Q H x 2 .5 Q 1 , swf aff 1 5 5 , ' N' , I x I xi? . in, bf fy 1 A 5' i -g,jg... .... N .... In ,klv U , , . ' - . ' . .ug . - .., - fl n fy , Ml , A .. - ew , g 5 gg . .Q hwvx. E W, ........,...,..,... - .. . 5' . " ' EA 'WX if . HWY Y K k 4' , ' a t ' , 5 ' W x rv I .1 Ag . mage? ,nys K Y K Q M , 'R Q 1 nv A .,,,, 6. yum A wa' . , vw' W? .ww ..-QA J" QV V fvrixllt' , ,S , if J ,Nw fs M., . "Wm.l.:, gv CX EZ. Qwgyg XXX i Mm arf! 111118 Ht It Amchurn mit 56114101 ' TLB l"x XKKQXN I QQ?-Q. r '-' 0' 'Q I N 1' N 'I 1 N I, :FX 5 X s I N? f' N Q .ff X f X x 'Q X F-T xx N x xx ' 1 'av x x K. NN E Q i X N N N 'Ti dl A T- xx x X 1 ' -1Y5Y f N N X xx XX X N' Q XX N xx S-T f ' f I S, X f Il Q X 1- N H x f 1 . xx 'Q ,fl f .N X f N ,f f x ' ""--- f I s 'X 1' 1 bqosstsgtix N I I Xgx I f 5 -5 5 Q5 ir IW X MTPWWCPJQP x x l C' 100 Llll lx mm rc vszsfyv X! W rvv if 111.145 HBO F 1 CV GY 'lliis N57 Urzivlf' lizii lwvn plzmnvcl by it, mlitoiis to hc' ll i'1'c'orcl ol' this yiuxr :it llclwiml l,iIIl1' Hiql Sl l. lful " yiuirs will bring nvw frivmlsliips gmcl limi' vxpvrivrirvs but this yc'11i'lJoo' will livlp to kcwp alive' mvmrri Of Illl l'I'-Qlllflllilll' clgiys. v - l l tif O 75.1 2 V,' fs '-.M .S f n Q-,Ci . KJ ,,.... 0 X I bf vw- xx! 'Y' ' ' 1 W ,- ' A -15 -. fgwa Edward little Slams Sta I C 1 I SIXISS XIX :In X IS ll I l tbl 1 blll S nm 1 s X I ul 4 IISLHIU INUI I lllll I cm IUKILY lilll' ' DRS 1511 lun Iixnl Iillrn f-li'i'Il Ilmivl IIIIKIIQIIQIIII Nanny Iliilltl Ull Xu Inu: Slvwm IIl'. .' , I X.XfLliRS fUIlSI2llICL' Hum login fulvl Xlgllmixn 'lkil 'tts Ilnvn Xlilcllvll ic' 'IX Ri In .XR I' Q I S XI:n'ia1l1m- Ham nk flullslillltt' 0'lil'i4'11 "I'liRSOX,XI.S" CIOXlXII'I"l'lC1Q Ixnll Ivvn l3zu'iI Liu , g - Xlg, X II'g.IlI2l Clullc-1' Su z 1' IXIVIIIVIIN llzlml XX' -I l -1' Il Im cIl'i'QllIIk'lI Cn-u1'gv PIIIIQIQIIIVII :Ill II2lIXX'1lllI Cgny im-- 'I X'l'I."I S an fIlllllIJIJt'II .XIg11'i:m l ykim .Xllilzu Slum luy- fII2llIi f.lIlllI Xlillm Table of Contents Dc dlL'lll0Il Sc hool Song Sa honl Board IM aculty S4 mors Sc mor Pcrsonalltu S unmrs Sophomorm s C llllll ulum l 1 tl '1 Lul rlculal Spun ts M4 morablc P vcnts Ads Q 1 tlsl mc nts XL lmow lm dgnu nts X lb! K . ....-.-b'w'.'w.t.....vvAvvHulwl-lllubhnul-I.,-.....w44Aw--w.b.-..4. .'.'.'.w--...-..-,...,A. 6 gf .' if ,,W ,Q,,,,,4 ,,,,,,,, WW,,,,,,,,,4A, WY,,,QQ,,4,,, v W,,,,,,,,,,,,,,,A A A ,, as .w ,, Q,,,,,,,, .,,,,,,,W v4Q ,,,,,...,,, , ,,,W,.,,,A4 W,,,Y........Q.,....A. A Y 9 ' V ,,,,,, ,,,,QQ,,,,,., WQ,,A,,,,,Q ,,,,,,,,,,,,,A, W,,,,,,,,,,,A ., ,,,Q,,,,,,,,AA,,, A V,,, 10 .- ,,,,..,,, W,,,,Q,,,W,,,....,4,,,,,,.,.,... ,,,, ,,, ,A......4 ,4,,,..4, ......,,,.............., A, 24 b IAIIIA4A ' ',.,.-.... w--.IlulllIIQQ ' QW..,..,..,.....4 A ,WWQ-...,,. 74 J ' .Q ,, Q,,,, ,,,,4v, V,Q,,,,, ,,4A,,,,,,. ,,WY,,,Q,Q.., YYW,A4QQ,.,Y,,4,. WWQ ,Q,, .,,... 78 Q ,,,,, ,W,,,,,,,,44W QW,,,,,,A,. ,,,,,,,,.4A4., ., W,.....,....,,.,4 , , 82 1 Q,,,,,,, ,, ,,,,,,, A, Q.,,Q,,,,4A , ,,,,Q,,,,A Q , ,Q,,,,,,,,, 4 AA 4 Q, so 41- ' - , 4 ,.,,. A V,W,,..,,A 4 V,,...4, W. ..Q.....Q....,.,.. 94 q vV,,Q-,,,,,,,4,,,,,Q,,,,A , ,,,,,Q,,,A,A,A,W4,,.v,Q,,A,,44 ,QQ,,,QQ,Q,,,,,,,,,,,,..4 , ,YV W no - - 3 - ,- ,,,A,A4A ,4v,,,,,,4 v,,,,.,,,,,A,4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,......,,A,....,.,. ..VQ . 124 V. . . , L- -Allw-vlfw'Q-Qbi--fkbfWW--------P,---lff-------------,.',--,---f-,w'--.fwf---'Vw 1 X N X S ill!! mu I1 c cn N 1 Snlmul both Jlc 1 mt lllflflt I Agfa-. df mar J -uw 'I W' MM -it i. .7 NN' 1 Ilu' flaw of 19.37. rlc'clic'z1I1' this issue' of IIN' "Ur1ivl4"' IU , Xlrf. gxlllv' fuhlon. in lll'lillUXXIVKIQIUVIII of your llllfllilillgl ussiftz ' lNl'l'0ll5 vxl111-m'111'1'ic'11lz1r' gmvtivitiw zmcl of thm' illlvwst wl1ic'h you I1 nu ' in ux. the' stu I' I . to mzikv our Klum' YVQIYN all lfclwurcl I.itIl1 Hlgl 1 'Q sz gmcl ' X able: yy Il' v' ' 3 X I W I I ,N y 'li' N N 4 ll g 0, l .1 f, .. U 4 5 - 71, xl' ' Wd" nf - - sa Q. DEDICATION wwmwx w lmvaqv-'HW wr se Nh T s Kun Mlm lll ol tb Kg.,-57 X g as-ff ' c.kGl1CPfP SCP I mcs I Il 1 1 gh 1 1 hm 1 llll 11111111 ts tht 1 11111 tt I 1 IIN XX I1 1 s g 1 is 1 4 11 s tt IIS llllllll 1 ll J fl I 1.11411 N eV M In ' A 5 95 f -. J , Q , . K vllllL'l'L"N1l sclimil that is 1l1-211' tn thc' hc: its ul illll ltisl-1.l..H.S.I11ir. 'l'l11'1'c's ll IIQIIIIC that XX'lli'IlC'.L'I' wc llL'2lli its1tz1ll C10 H :1 shout that fills that z1i1'. 'l'l1c'1'1"s 11 1111110 that wc' lou' with ll low- :ts lkllk' .Xs tl 'stairs in llC2iYl'll I lcstg .XII l lllllllil oth1'1's may ivct, wc' will join in :1 chc -1' For tht' htixtxc-st. thc' grztiitlvst. tht' I 1-st. CI llS UI . li. l,. ll. S. lm' twcl' nv flu -'11 1. I1-zttlcrsul - my, 111 ull C0lIlllCIlIlg'. ticvet' '- '-1 ing, U"I1ll1sl Will lay. SUlHlH'2llil ll11'11:1111l 111-101 quail. U11 'a11'1l I1mIl11'Xi1 llf. 'lilIl'll w1"ll sing t11ll11'1' Plll' llztilf llatill llztill URI lllL'l'l' 1'1'1'1' :1 l411l wl11111ul1l1l Inlay thc- ga 1111? H1-'s limit li. l., ll. S. lztir. XY: tlit-1-1-1-u-111 t11:1i1l, with il lm Ch' Ili mv? Sh' ':1. l'Cllli'llIL'll l1'1'1'. XY:1s 1111-1111-x'1-1'z1 livin whom utlit-1'sp1'a ' 1-cl l"111'l1is1I1'1-1ls11l ' ' 111119 'lih -11 yo11'll know lm' his might. lic- has st-4111111-1lt1'gl11, ln tht- sclmol that is gt-1111111-st :mtl I est. Il'm1l.1 IIIIII .lI11.x11 by li1'n1l,r'.Al. lin11'f'1, 'II' sgfa. MMM scHooL BOARD nxt 1 xx s xxx Su uxdcnl ll ua IIIN ict: 1 mul s ll ll 1 'I V vc f .UW . I-"' 'rr ': Dr. XYz1lIc1' YY. Clritcf. llr. BCTIIAZIIVI l..l1huhfut. Mr, Ray H. IQIIXIFCI 4l'rc" lump. ' I im' ' Lewis li. XYclnI1a'l', Nlly .lllh H lgk' '. Hr. .Xldcn L' 'lcll. Su mu: lil. I'znkcr xlklllll. Nh. Xilllllilll li. llllff. Sir. ifcwlml lllbllllllillllll. Nh. Wi NI xx lhngin. Nh, ululm H. .Xml 'll. wx illlvlulc-111 I .wx is A Q X W Q FEAQWQEKQZETQ A Q 3, ? 0 ng QQ? D ARNIOLD G XVESTERBERG B A Fd Ed M Irtnrtpul Nh Hestcthug was horn in New York City He prepared at Karsou long Institute and was graduated from Pumsxlrania State College mth a Bachelor of Arts degree in Fducatlon In addition to graduate work done at the l mversity of Maine and Bates Sum Bates He is past president of the Auburn and Androscoggiu Counts leachels Associations He has serxed on various commit tees of the State Principals Association He is a member of the Standing Committee on Public Schools in the Nlew England Asso tration of Colleges and Secondary Schools At present Mr WN estet hcrg ts chairman of the YN estetn Maine Class L Basketball Com mittee 2 w L. . H -1 - ' . 4 v. - s . ' l s -- ' " ' . . I X V. I . l A V . I I . .' . . trier Sessions, he received his Master of Education degree from .l ' - K ' ' . - A ' l GUIDANCE -XC S lll C llICldl Co Ilnerlm of C mrlanu' 'vlrs Pennell was horn nt Yew York Cltx She pxepnul .tt C urls Hxgh School Boston She recenccl hu Btclulot of Arts degree from Raclcllfle College and hu tulxmuul degrees as well as the certificate of Xdmncul C1ulu.tu Spcctahzatxon lll Cllllldllll from Boston llllXLlSIlX Sha has also taken LUIIISLS dl Columbia lnnusntx l hc 1 mxcrsxu of Nlaltle Nlts Purnell mme to lwlu ml llllll ln lib? C FNIIX ll SPRNCIF Xl In Duedor of C mdanrr and Sulmmsln Ml Sprague wus hom tn luhu Marne md plqmlul nt luhu Hugh School HL lllultlul BIICLSPCIII Suutnnx mtl Ikltmu. Collegn l,LlIlIlCC Ohm when he ruuxul ulor o X tx rlcgtu llc has tttuulul Sllllll sustons at the llllXl:'ISllN of Mame mal Sprmgheltl Col lege Sprlnghelcl Nltsstclnlsuts 1 Sptaglu. anne o ws ntl 4 W3 Qwfm 13 jf 2l'."'.' .- L'.,.-.l. his llzncl ' ' f .-rx - - 3: 1 - - 3 ner ". -' ' ' ..2S.'z" NI1 f " ' 'L 't lid 'z ' Little in UGG. MRS. RVIKH PEXNELL, A.B,, A.Nl,. Nl.B.A. Cl., . ' L ' ' we A H.. U .1 W ' A 1 - 1' 'A I' , -. 2 -. .Af 1 I- . V y - -..,l. - I .1 ' ' ,-A-' I t n ,tp A if X, 0 P1 FACULTY S 1I'SSII' X1 XI 1111111 ss 11111 11 IS 1111111 Ill NI11I1II111111 NI 111 ILII SCIIS 1 1111111 111 IIIIL dl 11.1 1, 1 111 I1 111 111111111 YVIIII Il.1111el111 11f A111 1ieg111 S111 re1e1111I IIlI '1I.1s111 11f XIIS 111111111 at I'1.1t1s 1f11r 11111111., g1.11111.111 1111111 1011 ss XII11 ne 11.111 1 1 .1111 XlS 1 N S Uh I3 XSHIOX SS Ii1111l1k11j1111q flffllf Plllfllfl I1 11111111113 s 1111111 s 111111 lll 1111111111 MIIIIL .11111 ll 11.11111 ll 111111111111 Hxgh S1I111111 S111- 11 IS 1.fIdlIlllILlI f111111 1111 xllI7III1l 11111111 S1111111I 11f 1111111111111 IIIKI 111111111 1 1111 111111 1111 1 1g1 11f fllll 1 ll VI1111 Ill 1 1 11 111 1111 S1111I11 C11 P 11.1 C1 111 1 111 LI lllll dll! 1111 11111 III IIIXC N ISIK 1 Xss11111 111111 IX NI ISF XI I' Su1111111111g 11111111 B 111 INIS 111111 111 lun 1111 XIIIIIL .11111 1111111111 ll SI11111 NI111111111l I'I1gh S1h11111 11111 H11111111 4111161111 II1 11 ns 1,1 IIIII 11111 1111111 Il11w1I11111 K111I11.,1 w1111 B 111111111 1 1 lt 1 ll 1111 SYNIIIIIIIIII 1 111 Ill I111I1II1g11S111 I-IlRI BFI I IXI' HIKIKIIX Head 11111111 111 111111111111 111111 148111111711 f11111l1 11 l1111Il111ll N11 I111II111.111 11.1s born 111 K .111111er MJSSZLIIIISCIIS H 11re11.11e1I .11 C 11111111 Hlgh S1111111I .11111 Lushmg 'XCJLILIIIX II1 11.15 g1.1111111111 1111111 13.1111 1111111.51 .11111 11.111 111111111111 1.1111 l111111s111 S1111111111 S1ss11111s NI l'11II111.111 ld 1 1111 1111 IIIIIL Ill I MRS ANII A Ix BIYC HAM BS 011111 P1111l1r1 11111111111 11l11t11111111I111 I1 101111111115 'VI1s Blllghdlll 11.1s boxn III 1'.1s1 Ifalrheld XCTITIOIII She 11111111111 .11 FCIIIIIIIILIS Hlgh S1h1111I .11111 lCC6lXCd h1r BJCIICIOI 11f SCICIIFL degree 111 I1c11n1111111s from 1I1e Llll XLISIIX 111 11111111111 She came 111 l'1I11.111I 111111 lll 1911 Nlrs 1111115111111 IS 1 f1111I11 .11I11s111 111 the 11111111 Rxng 1011111111111 1.111111 11 I1aIICo1111111111e 11111111rSe111o1 P111111 C1111111111111 11111 1111 S1111111 13111 KUIIIIIIIIILL I4 NIISQ I I '. .1 .1.EY. IIA.. M.,-X. xII.'.' . 11 Q ' . ' - , . ll. S11- IP1'-12 '- 111 1Iw111'1I If - ' 111 "s fr: 11111 '11 I'1lll alex 11 Mix: .- 11111 111 E11 " 'I l,'11I' Ill 1915 ' I S1-1' 116 f:11'11I11' 11111is111' 11f the I,a1i11 CI111l1. 1 .IR.'. .11 ' f " ,,'.' '-1 - ',"",,,,,"K Mrs. As was 1 ' ,- ".'1 , . I -, ' p'-A - 1' 1' I .--. .2 . 11.1. lIC1,,"' "1 - CJII' ' ' I.2llIl' 1' 1 ' P111- . IZIII I, M11i111'. 5111- is fz11'11I11' 1 11'is11r 1 .' -11 I 1111- " 1'il, 1111: IIIIIIIK 1' Ring C11111111i111'1'. 1111' Cz11'11i1'z1I 'II :PIII- 111i1 S11' 1'1-115111-' 111 111e 12111111-1'i11 If I ' I 1 '1111 1'c1 A I11 IIIC' E.I,.H.S. I,2ll'C'llIS' .11."'1I .1 "af 1101 .' . . 11, 11.1. ' I' ' M11 cz 1 I ' ' 1' 311 '1, . 1' -, ' 1- 1'-I 11f A15 I'1.1I'1'l'. M11 Beal- is - .' " ' g 1'11z1'11 ill ""v lil '1 'I .' - ' .' 'I 1111. 1 ff? ' rg V? 1 ART ' . ., . '21-11' 1 iff J ' PC 1-8 -1 1 - , S' AV!!! 1 . 1' 5 C. ., ' ' ,.A.' I, -1 ,. A I-' . ,- --ln. 1111i ': A .' " IH11. fy, FACULTY ' l BOO HB5 ltrlulul llmk mul lllilllllllllll IQIIIIIIHQ Soothln t IS 1 1 me puul at Etlwutl llttlc Hlgh School and C olham Norm tl Nchool He rucncd his Blchelor of SLKIICC rltgtu. from on lun State cathus Co egc Nll o ll u ntl I lc lll 4 VRS Fl IIXISI' IH H BOWEN ll K 'Hgrlna 111111 1 annuity 'vhs Bosscu ts as hom Ill xldllLlN.SlkI New llunpshuc She pxcplretl at Brockton Hugh School Brockton M lssr thusetts and was gruluntetl from Colbx iollege uxth 1 Bachelor of kits degree Shc h IS taken suu xl tourscs xt o umhu lnnustls 1 ry L s clcctu o ' I RXXDOX Bl RYS llurlmu Opfmtmm 1 Sums uns worn Ill Xhscnssct unc lll w s Lldllllllkll from Nl0lSL Hugh School Blth Munc HL hls h n lll thc maclunc husmcss for tlnts uns Nl Burns IL w lltlc ln ' like WW K ,ww RLSSEI L D LARROII B X M A ly zrurzllngf and Bookkw' mug Mr Karroll was horn 1n H lshmgton Marne mud pit pared at Lewiston Hugh School HL was graduated from Bates College with 1 Bachelor of Xrts degree and IL tcned hrs Master of Arls degree from Columlna lm xersltw Nl Carroll IS the mllrcctol of the xllllllDVlSllll A1118 program FRANlk C' COOPER JR All I nglzvh Mr Cooper was horn ln Phrladelphla Pennswlvanm and was educated nn the pubhc schools of Bewuh Massa chusetts Shaker School Sabbathday lake and Pcnnell Instntute Gras He recened hrs degree from Bates Lol lege He came to Edward Little rn 19.9 Mr Cooper ns the faculty adusol of the Debate Club 15 l.Kl' , 'I' f ', ILS. Mr. l A' va: ho 'x in Auburn, Ma' ', mul pre- EL 'lzi Q ' ' 'l"' ' I ll '. . Bo tlly Cllllll' to Ftl 'L ' .ill " l.l50. A ff - 5. , -, cz 1 u 'A ' ,Au ctn if sn- wal: - 2 -1 L .lhi Beta Kappa. Vlr. l ' .' 'af l ' 'z,'.", ML' ', 1 tl :lf CC - , , . - Q . 'I-. ,. lla l'l.. . I. can - to litlvurtl l.' - ' LHO. but te V V, 1 f' fl , If FACULTY N S llI'lI'X I DOWNS 38 Hmm 1111110111111 ss ll111s11s 11 IS 111 11 glll 1 1 11l s 1 ll 1 I 1 I 11I S1111 1I1g111 1 1 1 1 s 1Il1l11I11 s1ll1111111 s1ss11111s 11 1 1 ss 111111s s11x1s INUI N OOD I Srl: 1111 r1111l IIIXSIIIII 11l111n111111 I 11rl111 11 IIIIIIII S101 LIILW 111s 111111 1 1111111 1 f 111s111 N 1 B11I11I111 11f SlILlllL 1 '11 lll 111 1111111 1 LX 1 ll 111111 s1 11111 s 1 I IN 1111111111111 I 1 1 1ss C 1111 s I I1 Xlllll XI SIslXl- ll flllllllsfll l 1111111 s1111111l.11x s1I11111ls lll l-1s11111 Nl 11111 II1 11111 1 l11s lS1cI11I11r of his 1l1g111 Ill fllLllllSlIX 1111I I11s XIISILI l11l111.1111111 1l1g111 f111111 lI11 l 11x11s11x 11111 s 1111 111111 111 l'1l11 lltl l II11 l111s111 s ISKII 11I lI11 OR H S ll'RLXlDI'Nl ll Sflllllllllllll 1111111111111 II lx 11111111111 s I-1111ll111g 111s I111111 SI1 111 11111111 dl I:1I11.111l IllllL Hlgll S1I11111l .1111l 1l11111l11l II11 'xlllllllll M 11111 S1l11111l 111 C 1111111111 lllll 1l11 l111111s111 11f N1a1111 WIICIC she 1e111111l .1 B111h1l111 of SCILIILL 1l1 g111 She has 111111111111 su111l s1111111111 s ss11111s dl lI11 l111111s11w of Mama M1s l'ILlKLlllllg IS faculty 111I11s111 11f the 11111111 Red C1038 lhc 111111111 Rmg f0Illl1llIILL lI11 fdllllldl lI111ll C111111111l111 and 1l1e 11111111 81111111 Illlll IUIIIIIIIIILL Sl11 came 111 l'1l11111l lllllt ll Ill 4 VRS -XXX I POSIJIIR IJHIIIIIIIIF ffllllll Xhs I'11s1l11l1 lk IS I111111 111 XS .1sl1111g11111 I11111s1l111111.1 1111l p11p.1111l ll P111l1111lx Hlgll 's1l11111l PIIISIJIIILII 111111 s Xdllll 1 ll 1 1 1111 I 111111 SllllIlL I 1 Ill 1gx 1 1 I1 IIIISXIX 11111 1111 lllllll s1I11111l Is 1 S1 1111 1 011111111 Is1111x1 1111ss11 XI s Sl 11l1 IS 1 I I' IX II1 .IISI 1,I.' I Mix: ' f '15 I1 'll 111 Sk wllc 1 , NI2l'll'. 11111I l11'1', I1111' 111 S1111ll1 I'111'1l11111l lligh S11I11111I. SI11- w11.' g1'111I11111'1l I'1'111 N11ss1111 Collcg' with ll 511'1cI111' ' .k"'ll'C ' 111 II111111' E11 Il 1111l1's. SI1- l11.' 1 ' -I .' " ' ill 1I1c l'11i11'rsity I' M1111 -. Nlixx D ' J 11s 111- 111l1',' '11I Illl' F.Il..X, l,lN ' .. l1Wlil.l,liY, ISS. 11-1 - f"' ".'111.1' NIV. lbw' Q '1.' I ' i11 C11l11is, M1i111'. llc 4' 11'1'1l ill 311111111 lIc1111'11l l11s1i111lc 11111I vas gflllllllllldll l'0Ill lll1' l'11i H' of .111i111' 1vi1l1 1 1' - A '- lcg,"c' Htl '1 ' . Mr. lhvllj' 'llll ' I11 .Kul ' "I lf .II Ijflll, He 1 ' '11' XYill'1'11 1111 - l'1'ipf 111' Buys. NIA' 'C .. . .liR," ,' i. .,X.. NI.li1l. Nh: Ii1'ski11c was l1111'11 Ill l1'1's1l111- lslc. NI11i111'. llllll ill- 1- l- 11: '. -'-'-'11-I 111, 1 -1 ' -A - - 71' -f.-'Q 111' 1115 111-, l'111'k' ' '1 ' 1 '1 ' .iIll1' i11 N52 z1111l is ' cs: 2llIX..' ' ' - 1 Il.li. MRS. L1 , , . I-'I.liWlil,l,lN11, ILS. A' . "m 'U.".,l,,"., Mrs. Il' " ' '1.' ' i11 .X11l1111'11. NIZIIIIC. .'1' I 1 ". 1 ' ' 1 'Z ' 1 ' I ,Il.. .. ' ' ., ,. . 1 ' '. 1 ' I . - . '. :yl " '1. Sh' 11111-1 lelA1I1- Sch I 11f llllillllil, 11' 1,11- lllf. 1 11' 'l"1'l 11l1 Pi!lsl11'g , Pc 1 '1. 1 I Slll -' 111 'i1111 ."I1 I 1I' 4' ' .' illc, I1-1 1 1'.', If11.'I"' II1- 111111'I1 of Il11- S1'11i111' IIQISY l1 , FACULTY X S RONDXC XX11111' 111 lnlx I'll1111ul lrlurrllmrz lnslrur or ss K 1111 1 110111111 II 111111 lgll 11111111 1 1818 g 111111 111 1111 C11111g1 11f 111161.11 Xlls ll 1111s11111 1 111111s111 1 111 71 ss ll 1 s L1 11111 1 s111 IL ll ss11111 11 1 11111 11l11s 1111111 SLlJ1L111lJL1 111 Ill S XIXRK XRPI I XRDNPR B X X111 IIVIXI ss 1111111111 11 18 1111111 11 1111 p 1011 1 111111111 111116 H1gh 811111111 S111 111111111 L1 11 11c111r f -1118 111grc1 1111111 11111s C11I11g1 11111 Ll Mas111s 111g111 1111111 B11s11111 l IIIXLIXIIX S111 1118 1111111111 1111111 s1ss11111s 1 B 1 s 113811 1 IIIXL s 1'11111s11 111111111111 C 1g1 1911111111111 11 ss Ill 111 dl 1 1111111 1111111 XSSL1lllJ1X 11111111 DON X1 11 NI 1111111 s111 111111 811111111 11111 1111111 11111 s 11f N11 111 111 111111111 1118 111111111111 111 s 1111 ll 1115 1111 ' 1111111 111111 111111 s 8171811-NIKPRXKIS 1 N fllllfll M1ss C er1111s was 1111111 111 H1s11111111 M11ss1111111sc11s She was gr111l11a1e11 f111111 17111111111 111111 11111 13111s C111l1g1 She. 18 .1 11111111111 11f Ph1 Bela kdlllld 11111 1sapp1 1111111 P S111 has 111111011 X1s111s 111g111s 111 11111111 111111 fllllldllli, fflllll 11111s 11111 clillllllllld ILSlX,L1l1L1N S11 11 s 11 Sllll1lL11 JI 1111 llll 11s11x 1 1'111s x1ll1l11LlJlllX 11 11 111111 811111111 111 N111s11 N1 ss 111111s s 1 1111111111 1 ss111111l1 1111111 a111s111 1111 s 11111 111111 1111 1111111s11111 1111 SL11U1dlSll1PS 11111 C11111g1 151111111 1'1111111s 81113111 R 101 M1 XX lvrnclz 117111 I nglzsh N ss 1111111111111 111s 1111111 Ill 1111111111 RIINSII S111 11 s g11111111111 f111111 1-11111111 111111 1111511 811111111 1111 111 s C11l11g1' 111111 has 11111111111 Sllllllllll s1ss11111s ll l1111s 111111 1111111111 S111 s L1 1 1 111 1 kappa C 1111111111 111111 1116 811111111111 Xss111111111111 111 11111111.18 111 11611111 Xhss C 111111111111 Ldlllt 111 1-111111111 111111 Ill 1111.1 S111 IS 1111 15518111111 111111s111 111 1111 ORXC11' 11 ,llS,' .' . L.. Q. ... Q' ,' " 'I ' ' 5 ' I Mix: 91111 1' was 1111111 in 110101111 N111SS211ll11SCl1S. 11111 I ll " 1 11 -"' 1' H' S' . Sh' T1 111-11 1111 ' 1 - - I " .5 I ' ' I 11111 C111 ' 111 1'Z11W2ll'l1 1.11116 i11 19711 N1i.'.' C111 111' 5011 '1 11s 1111 I 1111 if ' 111 thc 1ii1ls' .-Kl11'1" "111 Il 111111 111' l'11"' '1 " ' " lllll 1111. NIISH . . L, T1 Q. .Y , .. ... .il. If 111! Mix: L' ' '- '1.' ' i11 1Er1111swi1", N111i11c. 1 1 pre- ll 21 I '1' .' ' ..' - h" 111 11 1 ' 1 ' 1 I --1 h" ' 1 "' A 1' 1 I .1 ' lf 2 ' 'C S111 " J I 21 11 cf, If ll l' ' 'I1'111'. I ll. 111111 L ' ' I11l1' ', 1' " . Y1'1'111 111. 51153 191 '1111'1' L'l11 ' 111 E1111' '11 1.i111c i11 11143. S111' is 21 llllflllly ' 11011 MR. . . . KAY. 11.1. - Mr. KLZIY was 1111111 in C11s1'11, Nluinc. llc IJl4CI1ll1AC1l 111 Cu." 'f 1 1111 '1 ' 1111' l' "'l'.'111 . 11111: w11"' - ' ' ' ' ' ' .'1l'I' l1L'1.,"'. 111' '11111- 111 E '1 A 1.11110 in 1.1-11. N113 11111 is 1l11' 11i11'1'1111 111' 1lll' 1 ' ' 'l1.'. MISS . I . . LI '1 IA., .1.1-111. cl , .,.,' A ut. ,zu I wk., - Af., . . L" " 1'.'1 I .'1' 11: 1115 J " ' ' ' 1 11 1 1 ' ' 'IIC1 J1 '1l" ' 1 1 . L" ix 1 ' '1 111 111- ,' 11' ' , '1 A ' ' ICI- ' 1 hing, 1 1 MIS' . ' . L .I . .1 15.11. .1i.': L ' '1.' ' ' ' Q - '11,- 1'1' ' ' I '1' .' ' " 21 111.' 12111 .' ' Ai: 21 1111:11111." 111 P111 4110111 R111 111, 1 '111 FACULTY Sll-PHIX CRI-XDK 5 flllflffll of 'ilhlrllrs Pllxnral lflurulmn Hzfrul flllllll of lootlmll X11 C und.: was born ln Luxtcncc Nlassaclttlsttts nul pupnul dl l.mrLnLc Hlgll SLhool He reccnccl lns LIL f LS ftonl Colutnlnu lnnusltx Lncl xx ml ntlcnt 4 'WR ROBPRI Xl CIMB B4 Dum: Idumlzon Nh lutuh was holn lll VILlllllLll Massachusetts .unl sus gt.uluttcd from lukllllllll Hugh School dncl Nldssl Lhusuls Rtcho SLhool Boston Massachusetts HL gmc u lul hom BAILS CollegL mth t BKllLl0T of LlL Ll NIISS f V FNDOI XX f H XRDX R X SIIIOOI Numa ss llncls has hotn nt Nools Ch Mfunc l HL pllkll tt hilvhllll llttlL and ILXVIQIOII Hxgh Schools IL u ts gl ulunecl fiom thL fLlllldl Mdnte C CllLl'dl Hospntl tsnlg u nnlnons K ollLgL SI L h lS I ktn l nuns 4 L xtLns1ou LolnsL Ill gunl.1nLL incl hts mtnsc nt llllllillllillll lLSlIllg lJl0lLlllIlLS VRS IOSFPHINF I HXHDFY BX lngltxh s LII t mms nu ptcpnul nt llllllilll Hauhot Hugh Sthool llC.lll0ll Hfnlmot Nlnlng tn slll was gl.1Llut1tLcl from Boston l IIIXLIGIH mth 1 ll uhLlo1 of Atls LlLglLL Mts H.nLlLn I9 the Llldllllldll of C llss Wight and lhL fuullx ulusot of Slllllljll Counul NIR CEORC1' H HUDSON BS Szwnrr Dmflmg mul Rflnlul lllfllllllflflflil Sujnntwn o lllllllllllllll and lulluslrml Arlx l rluullmn 01801 s ho nl Bulnlu 1-nglanc L ul lllllll fl 4.100 utLnLLL l L xusm of xldllll. .tml PLllllSWlWdllld StntL Tetchcxs lol lLg.,L HL 1LLcncd lns tlLgtL'L ftonl fotham State lL.uh tts CollLgL Nh Hoclson LLnuL to lfclu nd L1tllL nt Ill-ll 18 MR. 'Z if Q If n. IA.. MA. gli' A I " ' A .ML Gt" lz cznnc lo licl 'L ' lf ' IJ-46. at - " ' I - " 2 2' ' Arts 'gr--. Nlr. fllllllll is at n1L'lnhL-r ol' the Assctuhly Bozml und is thc zulx'isorol'tl1L' lli,Y tilnh. Mix: 1' Y' "5 ' ' ' vi , " , :nu 1 14- z ' I -' .- '. ' S Sl: School of Nursing and rcccivcfl training in Public' l'lC2lllll Nu a S' J I ' '. .' 1 ' a.' at " it l "-'sily ol' lk tain' c - ' ' ' ' ' " 1 zu haul at Mrs. Huyd' vets horn in River Forcst, lllit 4 l Mr. ll ls I was rn ' ' 1 ' l. H- pro- pur' at CI: l 'l Higl S 'l l and 1 x l ' l h- l'ni- FACULTY 11188 11X1'1 110114.11111 8161111111 nf 111111111111 f,ffN! XI111 11111111111 11 IS 1111r11 111 A111111r11 NIJIIIL .11111 pr1p11111 1 1 1 1 H1 1 S1 1 1 S111 1111111111 11111111111 1111111 ll 111 1 .1 IL 11111111 11 111111111 11 111 111 1111 111 I NIR XNIIHONIY IXBAR 1111 lflfllllgy 111111 141811111111 fllllfll XIr 111111 w.1s born 111 11111-r1111c M.1111c .11111 pxc p 11111 11 11 111r11111 H1g11 Sc1111111 H1 11.11 g1.11111 11111 fr11111 11 11 1g1 111111 1 B11 1111r 11 XFS 111 111 11 1 111111 11.11111l11111 11111 1111111.11l 111.1111 NIR IIXRRX IOXPS IR P111 X118 and Plly11flll Srzrnrf' r 111111 11 IS 1111111 111 I 1111111111 M 111 11111180118 H1 p11 111 ll P1111 1111 111111 11111 R11111111 N111111 X111 1 1 1 11111 11.11 gr.1111111e11 fr11111 1111 11111111111 111 N111111 11111 Lb 1 1111811 11 11 111 1111 1111 111111111 01.1111 011111111 1 1111 NIISS VAR! XRI-.I 11 JORD KN B 1 111111111 111111111 111 1 1111 .11 111111 ll 111111 N 11111 S11 111 1111 11 II 1 111 S 1111 1111 11 18 5,1 111111 1 111 31111 C1 11g1 111111 1 1111111 111 111 X111 111g111 ll 1.11 1111111 1.1111111111 1111111 1 151111 .1 1 l-1.1 1111 1111111 1111111 N1 11 1111 1 l 1 I XIRS NIARJORIF 101113 KN 111 I ngluh X11 11111.111 11 IS 1111111 111 81111111 1,1118 11.11111 .11111 p11 11.11111 ll N1111111111 1-1111 Hlgh 811111111 S111 1118 gr.11111.11111 fr11111 111111 111111151 111111 1 15111111111 of 1111 1111.,r1 IS 11111.111 18 1 1.11u111 .111111111 for 1111 11111111111 11111111 .11111 11.11 1111rg1 of g11111.11111 fl 11111111 g 11 '1111 11111.111 1.111113 111 1'1111.1111 111110 lll 141111 l 1. P' by I . I ill 1'1111'111'1 1.'ll1' 'gl ."11111. .' 1 1 - -1 5 " ses." 3 1 A1111 '1 M'i1 - S' 1 C NIT: 111 'a ' filllll' 111 li1111'z11'11 1.i111c ' 1,1521 1 . : 1 1 Q 1 1' , . C1111Y' C ll- - " 1 1 '1 -1 f 1- 11- Mr. -1z111z11' 1'z1111c 111 E11XVl11' I,i1111' i11 19511 211111 is 111 11111 X , 11 . . 1 ' x A Q .. 1111. pau" 1 . 'z' 1 -1 ."'-11.1I:"',"z1-11.. 1 ' 1 ' I' 11'- "1 Ll l1z11'11c1111' 111 Arts 11cg1'cc in llusincss A11111i11is11'111i1111. Mr. j1111' if 1110 111'i11 aft" 1 1111- l'1111V2ll'l1 I,i1111- il 1 1 1 -1 ' - ' Z1 . 1 . . 11- V ' . 1- .'. . NIT: j11'1z 11" 3 1 ' 111 A 1 ' , 1 1" 1-. .' 1' I 1111" 111 1-X11 'z11'11 1.i 1- -'gh .'l'11 1 1 1 'ar "1 11111 1111 la 111' - " 1 1' '1' - S11 1 ' J - z 1 - ' ' 21 1 ' Ill ' 1111 ' J 1lt'1' 111 . 5111111 Clllll' 11 1i1111'z11'1 l.i1111- 111 1.l2f1. 1 1 "1 i'z s ..' 1 ' '- z 1 - - " z 1' ' ' .1 -I -c. M 'z - Z' '- 11'j " irc. A. j 1' IJ 11 181,11 -1 FACULTY S NXXNP1 1'NX1'l1N lnglzxll N 1XlIlllU11 ss 11 11181 s 1 1 111 1 lllll 11111 1111 111 N11 s S4111 1111 1111111 NN Y ' K1 s 1,111 1 IIINLIS N11s k1111111 1 1 1 111 ll 111 111 IISS IIINKIS 1 S 11 Y S 1111111 N 1 NIRS PIFC IRN KIWC S 11111111 1111111 0 1r1 s lung N118 1111111 11 lllll .1111 NA IS 1,1 1 1 NN ll 1 1 1 1 S1 1 511 I11g111 11111 1 DNXII-I 10 lrml 1 NNL NN s 1 Ll N llllk H1 111111111 .1 NN 1111 11 1 1 1 1 11111 11.1s gl 11111 1111 1111 1111111111 N11111111 8131111111 s111111111 ll li11s11111 l IIINCISIIN 1111 1 111111s1s 11 11113 s111 1 N 1111 N 111111 1.111 .nge of 11s1111s ll gl 1111 LS s 11 ll 61111 1 111 1111ss NIRH NIARIORII- N1111NNlS NB IIIKIIXII s 1 s 1 1 S111 111 111 1 IS 1 11111111.11 1111 111s 11 1g1 Nwlll .1 1 11 11 N115 111g11 111111151 IIIIL 111 1-1111 1111 l s 11111s11 ll S NIR RICHNRD C NIICHFI SEX B N NIIIIIIIIIIIIUIW 111111 Buvlufllmll foruh N11 XIILIICISCIY NKJS 1111111 111 811111111111 C11111111111111 11111 pe1p.11e11 11 811111111111 H1g11 811111111 H1 .11111111111 111111111 Nidllllllll. 11111101111 411111 1111111 C111I1g1 1111110 he 111111111 a 13.1111131111 111 ,Nils 111g11e. H1 has dlhll 11111111111 1 111111 4111 111 New HdlllIJS111l'C s111111111'1' scssi1111s. N112 N1i1'11c1sc11 ' 110 111 1':11NN'dYl1 If -' I... 20 FACULTY NIRS FSIHER NILRPHX I 1111 Phxxzrnl lflunlflon lmlrurlol s Ill :hx 1 IS Ill 111111 une rctl at Frlxmltl I1tt L H1gh School She It s gt 11 ll I-IUIII Posse NISSOII School of I,IlN5lLdI I:tI11c1t1o11 Boston NI 19s achusetts .mtl hm ittemlccl Summer SCSWIUIIS ll II1tts College She I9 the facultx .iclusor of thc llrls -Xthletu ASSOCIHIIUII .xml the fheet leaders Xhs Xlurphx came to ISINIIII e 14 NIRS I-I Il-XIII' I H PIC lx-XRD B I Hmmm s I dttml 1.1s IJUIII 111 111111 'N IIIL 1 114 I Ld 1t I'fIIVdIlI I1ttle H1g.,h Sehool 1 IS gIl1IlIIILlI f1o111 es Colege NIIII 1 o o s 1 f uul Slllllllltl sus1o11s dl Bates Xhs I tltul c L ws uti S the Issemhlv Botud NIR -XI I RFI! X SXXIK X-KNO BS Iimlogx and Axvxfnnt foarlz 11 Ioollmll 111111 111111: Sungn IIIO ts 1s I1o111 111 Nus to11 Nl ISSJ! IIISLIIN lllt IDILIDIICQI Il Xuxtou Il1gl1 School HL IN IS gIl1IlllIQiI IIUIII 1 II.1 l of SCILIILL u X S111 1 ll so o 1 1114 the lholovx S XI XXINI' I' SPR It I I' HlXItIlX and Sorzologx s Slmguc as IJ r11 111 I gusta Nltune 1111 e rad II IAICIIIICT H1gl1 School S L xx IS gt IK uuu f111111 ts K Lge INIIII don uulul 111111110 KSSIUIIS t L IX NI1 s DI gut. L min 1 L ' 1 ll ulus of the ORX . S, I-IIN' NIC N . SYINIQS' ' I S"ra'lnry I1 Il ' lrinri I . 's. SA vestcr w'1s JOI'll ' arrisou . '1I ', Sl ' ' - lcncletl schools i11 South Paris and was grutI11'1tctl from Iicluurtl Little High School. Mrs. Sylxester scrxetl '1s secre- ' y the lleparment of ' itancc. . wut l.i ' ' 1 School fr m ISHT to UT-, when s1e 'ISSIIIIICI ICI' present position. 21 if ar' 4 ,-ow FN FACULTY " C XI IO I 'HI R ll rmrln mkmq nun mu p Lp: x 0 xx I5 IH u nu from X ILIIINUIIII lnsl1txltL md .attcnclcd SIIIIIIIILI susmns at 1 L il ILTS c c dill IIL mx sux IIIIL I lxlm .also wok cxluxslmn L IIISLS Ill s CollcgL HL IS 1 IIICIIIIBLI of the XOCAIIOIIAI IICPIIIIIILIII staff .anal has LhngL of thL CUIISIIIICIIUII of thL Sllgl sus lht Sl mm J X S 'NHRKIX IRlh 'IS Hmm I umnnmx s L L pup: 1 1 L xxls xuxxmc hom gum 5llll L L xxx 1 LIIKL Llcgxu s L umm: ns X QIIKI XIISS IJORUI IIS H ILI I NI XX B X IHQIIXII ss XX Llhnm xx us n lLxx1s 1 NIA She 1 L J :Ld at Iwlxx nd l1lIIL Hxgh SLIIOOI .md xxas gmclxlltcxl hom BIILS fUIILgL xxxlh A IIILIICIUI of -his Liegxce ShL Lndul summu sLhunI ll lhL IIIIXLISIIN of Niamc look xLsuILl1LL LmnsLs II II11Ls and CXILIISIOII KUIIISLN Lon CILII hx L IIIXL of M um. Mxss XXL mm :nm ' LIXLS dS HIIIY m X x IIIL HLIII hun NIR IRXXls I' INIMMILR ll X S Hzxlf f01'lPlINll mul Publzr Sjzrakzng N Ihmnxu xx ns hom nn IISIJOII I-alls IIIIIIIL HL L p.-nLLI .at Ilsbun I nlls Hlgh SLIIUOI and lccexxed Ins LIL g'ICk hom B.1lLs KollLgL Hc has dlILlIlIClI summu sLs sums at HdIIdllI .md the I mxcxsnx of xfdllll. IAILLII Bos ton lmxusnx I'XILlISl0Il Lourscs and attended -Kcixanccxl XIIIIN Sdxool X11 Xxxmmu colchcs golf at Edxsfud l1ttIL suxcs as ffuullx AIIXISOI and IlI0iILldIOI' of umm loxxn XILLIIIIIBQ 1 lo Shoxx p1Lp.nLs the gl ulufmon spL1LLls L f 'X LLJ ,KLJQ KA w,.,, ,--ff' 92 STAFF GLIMPSES 141 Xls 1 IH IIIIII' n Un: rm 1 ll: Sin spy 11 s sllllll for lrnrlfrn II r x I I lu! 1 J lil id rr. lu . liul ' . limi .l"s Iluwa 'l :md Nil. ' :gnu Hiya 1.1-unix amd XII: Wx' " g., Ill ' ltffr 'I' ll ' IXflI'lfX Nils. Kc-unvdy and NIH. Huymlcll hlugm SUIHIINUII .xml Un, Sylxcx V 1 , ' I . Qlf: lfrlw! .HL I, In Xllx. 5I?l.IglIl .md Ulx I'.ulK.u1l QI' SENIOR OFFICERS .4-q.?l4"n 1 XX I5 9233 w 1 Q M 25'-4 5252969255 x 4 A Z '5' 1' k 'A Q Z Q 4 'ff 2 S N + E 1 1 N 53 R W SENIORS Rl l C I kRlx il lk Born in lcmslun Xl unc nnny H 1 nut and ruznurl ns ' I S XX u in luuslnn NI inn n uiry 30 f I An 01llSfllIl!l11If,, mfmlur 0 our rlau Band Z sphall P .5 ll kctbdll P 4 Class csnlcnl 4 Fscmt it C lllllldl 3 nothall Z 3 4 f 1 1 nlummi 2 Out Club Z 3 4 Prcsnlcnt 4 Slalion 51 iff 3 4 Senior ax SIAIL Props 4 NIXRXX DOROIHX XXIII RSUN Ninn in 0 inn uun ru ' IN mlmrllr I xu 1 :lx 1 ur :lm 1 immttu ' inn RK IK Nl Xl- K RS X dl in in nu uid A n IX f 1 If mm, mmm! uzrmm x 1 1 rm x rzznriv BXRBXRN llll"N KXDRIWXS llnln in i un ni ' f sln IIIIIIHN all llmw 1 Hx llrlhrs lui mogx K lnh I mn lu 1 1 ' 96 ME ,i ' Al,l,liN " Lum" ' . 'k.' ',l"cl'a" ,IJIW Q " ' ' is ll lll'1l'f'Ullll'7 lu li, f,. lAl' , Al'Cil'S'l'l'.' .- .HCS ..'l. ' I., Bo' in .' ,.a' 21:11 'f, H35 I. - , , .. I . ' ': Ba." ' L, ', 43 as' ' L, 3, 3 I Vice- Pr 3 ' 1 12' gl" ', , :Hi-Y 2, 3, Key Cluh 3, 43 Mzirslizil or Q1 z ' .1 ing I ',,, Q '4.' " ' Pl", Pm' in Hung r. Klan' ', D-" I " 30, H38 'l'l1'. n ' " ' HL' f'ir'nlv' vr 'I for ull a' jun. Band 2, Il, -l: junior Scnicn' Clmnmillvc fl: l.:ilin Clnlm 2: Maj " L, 3, 41 "SI1ll' " Stull' 2: 'lIA.ll. SCCl'Cl2ll'f 2. 4. l'.X'l' If . . I . Nllli .'0,' ..l,, .- Iln' ' lS'll'l ' , Nl'in0. .Iain Al" ll, H38 H1"jJ'1.'j 1 " " 1. j'u'l11" 111.'f" .. G.A.A. 2, 3, 4. lin' in Lcwislnn, Nlziinc-, Sq l- I 'A I2, U38 An! 5 ' .-I ,'1' I' - 1 uwljl Bicl 1' I Ag Latin Cllulm 2: 'Titan' " Stull' 3: Y-' "-ns 2, Sc'r-tary: Senior liay Al, Cust. SENIORS CONSI XX! 1- H AINH' XRMSI RUN! K onnnt Born ln luuston Nlarne rly 13 1938 I'hc'rc' xx rr sunny dzvposzlmn hulmg Iulnurl tlzul quzzl an Bnd23 CAXZ XXNCY 10181311111 Nan Born Ill Lewiston Marne August 25 1938 Aancy hopes to le Il muff lucky mlunls' logy Club 4 C K A ulnol Rul Cross Rcprucntn c Z 3 X lten H11 Ll XM IOHY BANIKS 1 Born rn Lewiston lvldlllf anuary 1 1959 Iwfu 1055955 the oulvtanrlmg qualmev that Bzll lm: shaun IIIHYIQ luv lluu' wars as nlmiant of ou: rlruv Xssernbly Bond ' 5 4 llasketlnll 7 'Z 4 Clrss Prcsulcnt E t I unrv 1 4 unlol Cllss Ring., Connnn tu. 3 unlor Serum Lshel Z unlol SLIIIOI fUIl1I1l1llCC. 5 Key flub 5 4 hce Presldent 1 Marahall for C raduauon 3 Season Ixcltet Reprtsentatxvc Z 5 4 Student L0l1flCll 2 4 4 Vice President 3 Presrdent 4 hee Preiultnt Warne ASSOCIJIIUII of Student Councxl 4 lrarlt P lx X 1 HLEILNI DOR0 1 HY BARI1 Kathy Born rn ICMISIUII xldllli Dtcunber 1' 1038 llu mlunls of lim fuluu 1111151 ull! fu! x Ilmf S unlclznq look ana B x 1 1.1 C1 lb Z 3 Oracle 4 Personals Comnnttee Stmon 9 3 1 1 A B 7 4 btnlor Play Hurd Props 4 BLRTOA DAVID B XRR Burt Born rn Lewiston Munn Yovunber I' 1018 Our male favhxon plan Bxologv Club 4 Treasurer Key Cluh 4 Iatrn Club 9 3 Oracle 4 Edrtor Ouung Club 4 Statron lrlxernsnng, 2 3 Lshtr at C raduatlon 3 27 I I., 1 1.1 .'1 ' 1' , . ' , jr -, . a ', 3 . '. '1 ' -' - . r f . . , , 1 11 ' 1 -.1-. 1 f 'f .. Bill ' ' 3 1.1 ., . 23 j ' ' 1 I - -. :- tiv ','g 52. V 1 14 1 1 1 'ty "13'1l" ' v' v 1' , . , ti " ' -1 v - !-f.' 1 ' -Q. , ., 1 . . 1 1 . . . 1 , . ' . .. . .' 2. 3, 43 scort an Zz ' 'a f: J ' Y I 't- ux - D lx ' ' lf ' " ' ' 'u ' - 1 ' 1 K. 1 , 3 ' - .' LQ ' ' 1 . .. "' , ,., , ' 1 I . - ' ' 1 A - - 1 1 1 K 1 1 . '. V , ' . .' . 1' - ' 1 1 ' 1 2 ' . - . g " :' L. ' v'1 f' 1 w x - I " 11 '1 4- -1 1' 1 1' 1 '01, B 1 2, 3, 43 iologj Clul 4g Hzrlf-Time Club 45 .' tin L 1, Z .. ,. , t , I . il 1 .. .tall ,Ag g" ', 1 ' ' ' r 1 A ' ', 1' , 11 A 'f ' , 4 , 1 -, .. ' 4' ' , ' 1 C . ' -. : .. ,1 f , - , 11 . .1 A . '.' : 1 1 1 A - K . V , ' 1 ' 1 1 ' - SENIORS Us-xt .6" X X 15 1 ll L 1111 ll 1 1 1111g11 ll 1111 1 1 1 ll 111111 111111 1111 R XX XIOXD C I' R XRD IEII 11111111 111 111111 1 4 W 11 111111 1111118 111111111111111111x 1 1 1,111 1111111 1 11 1 N111 1 111 11 H 9 X Slllllll 1111 x1s1111 111111 1 1 1111 111111 1111111 111 11131 K 1 1 l L, 1141 1 111 1 IH RX 1111 11 1 Il I X RX! XXD I l C Il X Ill RNII' l X111111 llll 111111 11111 IN ' 11 1 ,l1f.X.' .XRLICNIC lfllli -1 11 R1 111 .Xll11lllll. X11-ll'..xI1l'1 111. H1311 111 .1 1' 111 '11.u, I1'1111 sl11:1'x lI1!'1l1Y 111 f11'f1 1111 1' 1 ' 11' .i1l1'. 1521 2, fi, 4: Y-'IL-1111s 3. 4. 4. 1 1 ,ff RQRQ , 1 .' .1 . c..xx1.1a11 1 Bo' ill .'Xll1 - , N1l1llC.Al2llIllillAf 18. IJISU ' '11, 1- 1 f . 1 . -- - 111111 111 If 111- 1 1 lu, 11' fl 1. 53, H11 ' alll 21 c11ll1 IIN 2. fi, I: 1" 11111111 2. 11, lg -III 1111-.'1'11111. ,H f211111111ill1'1' fi: km CII1111 I1. SXl,I,X lil.l.liX I5l"l.l. lim 111 1.1-1'.l . Nl.1i111', Sq ' 1l'l' 2. 1512121 Hz" 1-I ' 1111 '1 11'1l1 11111 111' 1 if 1' . 13111 1. 111111 '11 11111 111' 2: U..X..X. 2. fi: Iz1li11 1211111 2, 1 fill 111.1 1111113 fl. 1: Hilkll IIN 512111 2, Il: sCll1Ul' 111211, lla l' ls. -I. V LICORK-li Rlll5l'1R'l C fllfll H1 111 .X111111111. x11l1llK'. Nia' 22, 121231 fiiaw' 11111 1111.I11'111l111' 11'1l1111' .1111111'111111g 111 1111. 1111 11111 1111111' 11 1111111' l'. 1. Q. s ' 511.,.' -1511 151 ill .XII1 ' , X11' '. N117 ZH. 1.1248 "1l111 1l11l' 1'Y1'1 Y1111 l1111'1'."' 'N SENIORS ROI XXII ROBPRI BERRX Rmmu. Bunn mum L S unmu' f m ll qnlx 111 I y ll rr I 1 1 C mdu num DORIS BFRl BF C Xl 1 HIER Bom lll lcxuslun Nlunc n ld!! 0 f 8 lil1n11l uztll H11 gf! of lllllglllll us DORIS I Hl' RILS X Bll ODE-XL Xml 1n1llm1xx IS ll l1I11l HI I 1 xu IORAIXL XX! El INE BOI DL! Bom lll Xubuxn NI.unL SLPILIIIIJLI' 76 1038 An 1n1l1r1t lmfrr of lzursfx I Oulu ul SILll0gldlJhll l-Hluc DUIIJ jAl BOI B001 HB8 Boots Bonn lll lusnblon Nfdllll. j.mu.ux I 1938 I An l'llfllUXlllSfll sporlsnzruz 111111 ll SIFIIIII mlrrfxl m lllljkflllllll llllfl IIHIIIIIIQ lhiskcllmll ' 'B Sunm Counul 1 ' in Au! ' , Mainz Hopi' I -' L5. U38 H1 ' 11' x' 5 1 1' mn' ml Ary 11 li 1' l'shc' ill Q" 1 ' 1 3. .' . F , Q. ' ' ' ' . -,j1u"".,l.J3 ,Jw 1' 1 1' 1 1 -b lihfll' .' 2, 3. ..l .. Burn in Lewiston, Maine, june 27, H338 Fri' "f 1" ' ' 11" .' 1il1', UA.,-X. 2, 3, 4. UAA. 2, 3. : ' " ' .' ' " " I "'-ncy 4 21 SENIORS XIIRPDX RPNNII II' IIOI CHXRII nn Dunn nl 1 I HI 'll :lm n uluam vm I :up Klub 'IK Ol PIINI' NI KRII' B01 CII RD uku. Ilmn IIIK mam ru I 1 Izkf mga: rmrl x 1 1 'i IHIX IXNI' ISOXNII J cllIliX 131-Ill! Il VIII ull ugluu R01 ER MFIX IX IRR XI Ixl' 1 III III JIIIII .unc xx I I Hu 11 nik 111111111111 11xu1lI rmls hm IHIQIIII 111 fi IIIIHIX zluxxrx 4 IU X INIII I Ixl' I I H FDU IX BR Xlllil RX B1 nl In mslun Hum 'Sin 1 Hunlzng and ulfmg ln: In xnlezulx 50 "AI" B4 ' in Iforl K4-nt. Maine, I -' ll H39 HW". lllf' gl 2' ', ' . 'linglf IIIII 'V I 123 GA..-X. 2. ,lN'I,.'1,f I 'ZA in l'I:1islcd. Mal' ', N ' I " 23, 1.33- .' ' .' If - sfxirr, sln".x, nh. yn lil", Q' Q - X I , , I' ' 1 kiwi, WV IV' . 'Z M ,AI f .A 3. ., M I ' ,YQ lin mdl Imm, Ma' , May 25, IIIIIII ' , l I A7 f - I l Sli' . I'l' !ll.'1I ix ' '. Q 0 ' W. ' A W , t.,.X.D. 2, II, AI. x fx, A UM WZ ' ' I Lk, U 'L .-1'1'l"l' "P lllku Bo' ' Aul ' , NI" ', M2 1' IT, l.l3.I .Xu I' - al Aids 2: lshcr ill Kirzulluali m 'I. Bu' in 1,0 , . 2' ', . QA' ', IEI37 ' K ' K , ' .,. .X- SENIORS RIIDI XRIPXI' HRH ll XILII 111 1 11111 ' 111l1ll1 1 1111 111Il1111111x llll 1 111 llll R 1 fmss R1 111 II lllll 1 111131 1l1l111 ll llCllIFIXXFlSRl'XlN R I 11 111 1111 Ius l 1 111 111l1I1 Il 111 I 1 Il I111111111 rhonl mg? 1111 l,lllIlN 111 1 as ll JL ' H111111I1 111111 Il11111gl1l 111111211 I11111 1 Ill IJ111 11111113 ll 1 nmgx I l11b ' Nl 1 1 1 I'1l11111 CHXRIPNI' RU' BRONX 111 111 1111 ' S 11ll ku 1 I 1 IIIIIIIIII 111 I1111' JK C I- B R 111 Ll 1 L 'I 1 1 ll 11111 1 1111 111111 1 1 111111 Jogy C lllll l shun 01111 of Sunny, 1111111 nu 4 g 111 bun .Sl S Mli C 'lH. .lfl , 1 ON Hu' 111 l.1'1'islu11. Mui ', Nlz11'1'l1 ll. llflll ,lI1"' A , 11111' 111 11111' f11'f1j11' 11111j111'1'lI1'. , All 1'. ' . ' .111 II11' gl I f' xlrlnw. B21 2. Il, -l: llilll-fllillllll Club 3: Ir. cl I' 'I " sc-11 zliw -l: l.z11i11 CIl11b2,fl: xl2liUl'l'lll'S fl, -l: Outing Club fl, -lg "Sl2lI' " Stull 2, fl, l. .Xxs11'ia1l1'1l li1lil111' Rl: f,I'llt'l' ul 511' 11 A' lilli1ic111y l:'l1-11ll1 H1 1111. 1..'E 'A .ll Bo' 111 l.1'wi511111. Bla' 0. Aug, 'I fll, l.Ifl!1 flll' ' 1 ' 'j 1' 111' far 11' " I" .1 j L . B1 I 2. 3: CLNXUK. 3, IJANIIEI. OSCAR BRIIXLIIXNI lin' i11 Nliunl, Nlzli 10, Nc L' 1l '1' 3. l.lflH " ' K' f 1' 'l'l 1 " 11l. lli1l V I L, Prcfilclli Kai' Club fl, 'll "O1'zc'lui' il Bo' ' liailll, Nia' C, july 28, H39 .illl Illlf' gm 1f1f1 ' '1 'fl' l' 31. l5l'l'l"l'li JYI1 l XICLI. Ho' i11 1,-vis11111, Maine, Jllll' IT, l.fl.l Th' girl z1'iIl1 11' 1- " flu" . Biml ' ,Z 2: Cl1111'11w 2: Cl1ris1111z1s Play 2, -'-llc: U..-LA. 2. fl, -4: Latin Club 2: ' '1' .' ' '11 ' Elli- ciq 3 flllllll Club 3: Y-'liccus 2: Sou' 1' Play 4, Pub- 9 SENIORS .7 M r J ICHCI- XRIIXI- Bl S mul. Bunn mm u ' rr 1 nl: an rzrulx rn 112001 I1 1 D SRX NIAC RPILN Bl IIER Bum lu luuslon NIAIIIL Snpluubu l 9 1 1 lzfurl rllzrllruflu :lim l Inc ofl I II lholugy Club 4 C lllCl1CldlC. im C.unn.il Clucen 4 C hu.: 1 Ll aclu 0 s Z l 4 Club ' 5 Oulmg Club 5 4 Smson luke! Rqmlcsnllldllu. mu 4 liusnuu N 4 Slucn ouuul P SL o C u llll IRILD lOl IS C XVI RON jk Xhll Ill ln xlllllllll Manu -X gust I8 4 8 Fwy agreeable filled wzth fun Always lzkfd lzy ezfffryone xml u 0 1 4 SIUCLIL Louucnl Z :Mk DONNA Llill CI.NMl'Blfl.L rnA ,- ' 'i1'l" lg. 'llmuglzllul nfl kind lJmmn'x lilac' tl is all llu' linw. 'ml - . A ' -A 4. ' .. . 45 4' Hull-'l'i I Pg .' ' I -3 " "C Typist: Cluli I I 4- 'ucv ' 4, -1' Clrclcr of Slcuugrnplnic lil'H"c IC'l -. EAN 'Dl'l'H CIANll'Bl-Il,l, V "jc'muic" X 'n ' .cwis c . Cnc .A gust L, ..' ' ls: ' " ' 4 1 ' riff. 3" ROI KNIJE IIBRI' I I I C KI'I'X LDJ1 x x 1 0 amle 1: all 1110111111 Ijfrlzu Ill 1 SLIIIIDIS Il llll nrmn 7 1 Il e for Camus 11 ICCII 3 4 C X X I SL L XICC PICSICILIII 5 Busnnws XIlIldgLl I Hllf I K lulu 'mn Club 2 3 4 NI 1101LtlLs X N I L cad 4 K .lcle 3 I 11 0 IIJIIX llllllll ll Out 1 J non ' 11 s 1 1 0 llCUlll1Cll I I SCIIIOI Iln -I llc 1 N EL-UNE C KRD 111 111 LISISIOII M IIIL Xin I I Bnd73-I N N, NI- XXVUNXI- I IRON uly ll 1111111 ' L Urxflwlltlvf 'ljf 1 nr X xxlb DQ llyxllll JQW4 Ux1x1551HI!1sx CxRox,1, 311 In 111 I L S11 um I Inougill In szunn JXCOI FI INE C XRXIFN C XRRIFR ff M 1ck1L We nu 1 ' I llc xuzrlx 110 nrlnznr hw slum lflmlc llllll IVN if X X " 'I ILLns " ILL11 XgL Book Kluln 811111 IIN I 'I 'S K , I f A f W f ff, IF Jlblfl wb ,V XA J, V 1 7 My 7 J f ' LW lf 1 'ff fl, , ,, ,gl flu . . 1 .. ,rl I Ill in ,xlllllIl'lI, .I2IllIC, .larch IX. l.lflSl flflfvf vf R I - '. " ' ." ur " 'J' rn l1'1'rl. L L AJS' I' 01 ' 2, fl. -I, Sl'fI'C'l2II'f fl. I: Ihuul 2. fl, ll I.i- I, hr: " L, 3, 41 Sccliol I,cz11ILr1' 4: Biology Club 'll Cla ull- Mffv dat ' ' 'z Q1 , 3 L.: . 2, f, -I. ."Cl4'l2ll'f 2. ' " - ' A ' ', .1 ' " -1 2 -"imc I 3, 43 L. ' ' , , 1 . a' '- 2. fl. -l, . SIISIIIIII I'z1cl fl, I-I ' 3 " Jr' " , 'I DI gul " C1 '1l": ing Chl -I3 "Stz1l' " Staff L. 3. -I, Girls' Sp l'l.' E l't 1: S111- Llcl I ' Z, ' C -' ' ' ' 11' , I'I'0gl'2IlllS :1111l ' " 'L -I . Bo' ' In , u' ', . ai' . U39 A grim! rlssri I0 H10 I'IIH'IlIt'f .v1'r'Iir111 of Ihr' "W" lumrl. a L, , . 6' lf ' K Xl A 1 l . xA 11 I 1 If V D 'I V N V lf M .. ,Alf , ,. . . V 1 N. NRE, .. . M . . . .. . -' lhl i11 I,Ql4'isl1 L NIL' ' Ifcl ' 1 'i 4' IJIIH NEW ' jlk ' girl 1 1 dllllll'qJWll'kl' in 11" fyvs. A ,Y , ' . 11 , yy, 1.1 ., -. J U , I f ,L I 1 X9 w ' U L K N 1 ,bv 111 I 11 . ,ky 1 K A :ll V I 'XIX 11 ' , . . . . L! 1, l K - .Yr fl fl 110- L!,.iIl-, 1 nc, xl f by 2, l L I mul' ,111 ff ' 'fl 1' 1 'ij I". I V . Xl V. X g' nh 3: 61' IS -, 3, 1?lli..X..AX. 2, 3: K . 1-I In ' , 4' - -, V " WL, 91:1 1' PJ51y bl, Cuslu 1 -:V ul' L ' I I J ' v lx ' , x ' F, r ,- 'UI ll X - Sl W ll' If f I I P J f Q 1, f af c 1 fl fl' V LUG , . 2, . 1. . Xl 1? ..J, ,-I-. ll' ,V II: ' iu I.L'wisI11u, NIz1il1L', .Xpr'l fi. l.lflfl fl' , Q V ,V V , V V , SENICRS mlllllglll X lj 'll NJANKX RECINA CHAIXOI J W NJ Pnl f Nan CJ Q31 m lCMlSlIlll Nhune Septembcr Z5 IKH8 A All XL A fllllllllfh mul mzreutx are Illll 11111 of 1111 uswlx A XIAR I HA I-.1 IIABE I H CH ANDI ER Horn m Lemmon Nlalne April 3 N30 Smurzlx 111111 d!11?11!fIlI7l1lIX 11111 fl111r11rI1fr1rl1rs of Mmllm ul 1 ROBILRI HOV ARD Ll-IAPWAX Chap Ill lll Alllllllll Niane julx 70 f X1 Illllflll ulml lm flax xx 11 s 11111 an llll lhskulmll ' 3 4 lhologx Club Z l-umlmll cllllllllllltk DOROIHX ANY Ll ARK Dottie llmn lll levualon Maine Jdllllaly l3 1938 S111 lmx ll s 11111110 all of hm 1111 JOXE JOAN CLARK Born in Hampton, Maine, une 3. 1939 l1'l11're joy ix th1'r1' .v 115. I ccrlczulcrs 3: ".l- ..-A. 2, 4, Secre' , rcsiclcll 4 .. . L, Il. -lc. A r. Red Cross Represen ll ivc 1 "0ra1'1- -I. Typist: flllllllg Club 4: 'll..A.l . Secretary 2, fl. 31 SENIORS Hl BER l' WS ESI EX Ll EVEN IS Clem Bom nn ILIVISIOII Mauna October 31 1060 Our class jesler Band ' 3 4 Swimming 4 lm RA RACKI EX com RX Barbie AMW ame May 2: 1030 er 1 g that ll friend and rlavsnmle xlzould In Semor Plaw 4 Cast RUTH LEN COH fm? named zfwfdfz M6 Mar Zi! Ruths a made hu 1 no 244406 7740 Kan Z lolog Club 4 e ,Qmn wn L 1 re un am Club 2 3 Ou g Club 3 -l mtl: Staff www e vpadfifzgf I nw A ZW Mm ,Za Born ll I lslon Maine December 25 l9:l8 A likeable miss uzlh a pleasmg manner Bnology Club 2 freasurer GAA 2 3 Season Incket Rcpresentanve 4 Order of Stenographxc Flhcxenu 4 BRUCE FREDERICK CONIANJI Goose Born ln Lewiston Mama. Marnh 30 I030 A tloud of dust m a rluxh to home plate Baseball 2 4 Football 4 955 4 0 i ll ' , ' 'F, . . of 's 'yll ' .' '. D N . 2, , , ' A' , '.. . J lf 0 2 ' ff' f I fl 'I P r 1 1 , ' s' ' , 39 ' M ' I I h " k . ' , r ' 1 1. " ' ' 'g D - batln 3 Half- 'm 4, ', Pr f Ju f j , t , 1 , 3 S' . ' Z, 3: f en' P' ' ' . , 44 2 ' , K p pina ,- X i X 7 P, ., 5 A 4 E f". . .1 Y. ' . ' L, , SENIORS IFORC E M AI I Ol M LOOI IDI l- Sonny llm11111lux1slo11 Nllnnc Scplunhcx '4 IWW lnkf 1111 ,Jill fxrfllznrf' Ihmus 7 Cllll X11 Patrol 7 JJ! X 111774 Jam f VIR can LOIIFR 'N Gmny A AWZIOII 'VIHIIIC 21 930 n nl on f 1 to rr ,Ill funny wdr' of llmzgx l Lllllly CAA' Z I1 Rui c1089 Represenlalne '4 ruulmk Iaun Chdb P 3 Omcle 2 3 Adwuns II g 3 Pars n.1ls 4 Ouung Lluh 3 4 Stanon Staff SCCILIIIN Sdllllll Play 4 P1o1nptc1 lOl AVN NI-HIFI COL I IS Sluer Born III Xlllilllll Nialne june H 1020 Full 0f77HSf'I1l"fI111d Ionds of fun c MONIQI E I l CIFININE COL I URF llmn 111 xlllllllll VIJIIIC Oclobu ll 1030 llzry ml! hu 811115111711 and her nunu is neil rlfswzwfl mus A SANDRA FLI EN CRFAMER Sandy Born Ill Ievuston Mznnc une I4 1039 Irkmhlf and rule 111 her oun Ullllllfllblf' um IOIIIS 'P Oacle 4 'ersonals X I ens Z 5 S n ay 4 lshuetu. 'lb xy 'ly I 1 0 4 1 lj fi ' , 141 1 L' A ' ,. fl ' ' V ,IQ ,- H., . ,,. I ' Ol i , ' , 1 ' , ", I. . . X , Yo 1 I' 1 .' ' il ' '.,'g, . - Vi ' . L,.:" " " , ,. 2, 3, 4, Advertising 2, 3, 4, Exchange Editor 4: 'l'.A.B. 3, Banl 2. 3. 41 I-'.H.A, 23 G.A.A. 2. Ch ' J 2. 3: G. ..-I. 2. Cl ' .' -1 " r' " , I ' .3 'e .' ', fg fc im' Pla V' , " '. SENIORS BRL LE jLSI'IN D HIDSON Iubby Born rn Lewiston Marne july I0 l939 Good Ilflflllfd and uxllx EVEREI I ARNOLD DAX IS Born III ICWISIOII Marne julw '3 N38 C ood sportsfnanslnp rs lypzml of lv at all tunes Class Office 2 3 Vrce President Z 3 I'ootball Z 3 4 nmor Class Rmg Lomnnttee 3 I 5l Lsher 2 Key Club 3 4 Outing Club 3 4 Swrmmmg ll 4 Irack Z 3 -I Co Captain 4 ilu Ieam 3 lsher at cllllIIdlIOI'I 3 LINIDA ANIXA DAVIS Born nn Portland Marne October I9 I030 Illerry and gas at uork or :lax Red Cross Representative Z Oracle 3 Advertlslng Out mg Club 2 4 Season 'Ixcket Represenlatne 3 Student Council 3 4 T A B Secretary 2 Semor Play 4 Usherette Scnmr Councu 4 PHII I IP RAI DAX Phl Born xn 1CWISl0ll Marne December ' N38 sullllllllllg 15 tops wmv I Il Baseball 2 3 4 SF DE Bl RRA but M e anuarvlfl Q d 3 lologyl- Oracle 3 AIIWCTIISIIIE ut alt! f r two people her size u ta ol1 2 Senior Plav 4 Usherette wi 9 MBV.. I . I . , -' ,h H: V , 1 , :S 2, I. : ' '. , , f - v 'v v -I '- Biology Club 23 Cheerleaders 2, 3. 4: G.A..A. 223, 43 jr. .. -V. -' ' ' 'I 'L A ' .A . . ' .- xl . . -.1 n , a I .. l. N df I 5' ou ' .' . I Q B' E 5 ' - " .. ' " :o j,14j,nQClp,4g" 4, . IQ 0' Xl 37 I SENIORS RILH XRD IINXN OOD Ill-C081 P R Duck Ill lll xlllllllll N1 11111. SLPILIIIIKI ' ' A 9111111119 11111111111 81111111 111111 fl uzll 111 v111r1'r1l sher at Graduation 3 ROBILRI H ll IRLD DI HF I Rl' 01 lll f l'111 11111 Il jolly Lf11111I 1ll1111 111111 1111l1111lx 11 11 RICHXRD M-XRCEI DENIERS Dlck Bonn Auburn X111111. SLPILIIIIJLI 1 I' H1111 1l111s1 111111110 uhm IXIIILS g Da j0'kX BHPRI X DILROSXX Jlldllli. llmn uslon lung Jll 8 1 1 8111111 I up 1111111x s1111l1s 111 1111 l11..1su ULAX LHRISIOPHILR DlLIxl'NSO'X c ll Ill m Lusmon Nldllll, julx I8 14158 III1111 1 111 1 111111 ,ll 1 11' 11 '58 BU' ' 1 ',.z' -, - -'L. 1.138 lj , ' , - I "B I" Bo' in l.cwisl1m, Maxine, l,CfC'llll1Cl' ISI, 1.138 'N ' ' "1 f' ' -' '111 l'11X ' in. ' .138 Band 2. fi, 43 Vice l'rcsi1lcnl fig Section l,cudcr 4: H1 X 253 Rh! " 1: ,lg Swimmin 2, 25, 4: 'ncc Band 1 ' in Lcvf' . N 14 ', A1 "l I , 1,1351 H1".1 " 111 f' E' Q A'. ' "1111. GA..-X. 2, 3, 43 Y-Teens 4, ' 5 rcr. ..-lo ,. ' ' X01 111" 1 11'11l 1" 1,1 '111 'x 1,111 ,Ill SEN RS LIAPNF Manx nt ll lx ICWISHJII L bid ch 0011 S mt fill um u X A K 4 mor Represent nc 3 Scmou Rgpruuttt "x uve 4 AB rctarw .Z 3 4 f War ROBERI JEI-FREY DONIOVXN Boa Born Montchux News u Xl ll 'HW VI hut ll sharp drexwl Biology Club Z Presxdem Football 3 4 lxcs Club Z 3 4 Outing Club Z 3 4 Season llcket RCPTCQCIIIZHIXC 9 Station Staff Z 3 4 Sports Eclttor ' 5 4 lrack P 3 -l L .iptam 4 Skt Team 7 5 4 lshu at C tacluatt u 5 Suuor f0llllfll 4 X IIL Q J 1x Born ln BlllllShlCk M me I lx 0 HHH 4! Sl SXN CORDEI l X Dill C l SS ! If vi IISIIFY to our us! lnulz 7 Band gv C 1 BARBARA MARIE Dl'Rf'lN "Barb" Born in Lewiston. Muine, February I4, IELSJ Her manner and dress accenluuln hu' gum! I faal kx. Order of Stcnographic Etliciency -lg Senior Pluy 4. R ' 'c- tw , CE BE ,E E. STMA. ' lewn on M ' , '. , 2' july 15, l9' JANJ Who :ld as r 1 mer hob 1- I un rbm ology uh 23 Ch rus 9 r. R Iross .'CIlIllllXl' 3: atin b 2,0 0 l not WM f 39 My SENIORS SAMUEL PAUL EVELETH "Sam" Born in Lewiston, Maine, May l3, IQS8 The four-minute mile will be one of Sami: numy aceomplzshmenls Basketball 2 H1Y 2 3 jr Sr Comnnttec 3 key Lluh 5 4 Outmg Klub 4 Irack 2 3 4 Usher at Graduation 2 Senior Counul 4 DONIAID EARL EVERILI Don Bonn tn Freeport Vlune October 23 03" I1 lmtezn he nttcmpls he can be munled 0 If do vel L JJJ X WMV 6 0 PM DOWINA MAE HEI ll II tt I wtston MJIIIC Aprtl I4 1039 l t lzemled nu s who secs the sunny rule of lzfe Btol gy Club 4 lf W l,f y INEI I'll'l1 LD om levust Lune lebrnary I3 N58 Plrnmzq to ualk uttlz uttlx lo talk Itllll Slo ogy ltr La tn L uh ' Outing, I lub AN LINDA FILES B rl 15t oh sbu lrmont October I3 1930 One r most versatile senzors d 3 Btologv C tb ' Vnce Prestdent Lheerleaders 4 h s 4 GAA 4 untor Class Rtng Committee 3 S ommlttee 3 Outtng Club 2 3 4 Season 'lrcket Rep re ntatxve Z 3 4 Student Coune1l2 3 4 'I AB Secre ld!! Z Sentor Play 4 Last Sentor Council 4 I-ourlh Honor 10 SENIORS RAYMOND XQME HI ION Pee Wee Born rn Lewrston Marne unc IJ 1939 What a serzous mmded fellow Raxnmnd Chorus 2 3 PAUL HENIRY 1-VIIHFNRX Fitz Born ln Portland Marne December lr 1930 The good natmed are often reu aided by populmzlx Bmlogv Club 4 Football Z SW111ll11Illg 4 l sher at l radu atron 3 JOHN AR I'1-Il R FRASFR Johnny Born rn Auburn Marne Septtmbcr 9 1939 Our own Perry Como Chorus" 9 4 Foothrll 1 trhhcrwocksz 3 1 Colf lc-am 4 1 Team 2 ALIVE jll11:.l 11- C M 'VON Tmy Born tn Auburn Maint .muary Z8 1940 One of FA B s best customers Chorus 3 4 1 All 4 Secretary M41 4. "Brucie v - - BRLCE DEXTER GALLACHER Born in Lewiston Maine February 15 1939 Want some information uhoul lropirul fish! Ask Brur IL!! Ground Obscrvor Corps 2. 1 ' 49 rf' JV' 1 L 1' .,,T',,, , .,,,1 , , M1 SENIORS FRANKLIN DAXID KAMMON Frank Born Lcvnstnn Marne july 9 1938 Sorta quiet sorta I We all thmk he 5 a regular guy aschall 3 LLWIS MARIIX C ARDN1-.R Born rn lcwrston Marne March Z5 ffl: A willing helper U1 ilu mfelemz K olf 1041111 2 LHAR1 E5 WILSIORN C AR1-A umor Born Xubuxn Marne 1'cbru.1ry 9 193'-l fenume qenml and u f,,f'71llt'IlIlUl Lnll Mr Patrol 7 Ground Obaervot Corps P 3 X mi! M! 'iff ZAX' if J? VM 0110111 1lllLW1Sl011 Mamc October 5 1939 A swell fellow lui classnmtes say What fuer tribute could they pay Basclmll Z 3 4 Chorus 3 4 1'oothall2 Km Club 2 3 4 SVNIITIIIIIIIE 2 3 4 Usher at Graduatron 3 Semor Play 4 Stage Props PAU1 ALFRLD C Al IHIER Born ln Auburn Mame Julx 21 1938 4 u1llmg uorker ulzo n rather quzet bul lun lo ln uzth 1 Sher at C raduatxon 3 yfgfy W SENIGRS A l-Xl NIIIF Q . rg: 1 1 our I d 10 o Cum 4 cdlllllddli' fox Carnnd LJ uccn 4 Claws Ring fOllllI1IlICL 3 latm C niclc Ac VCI'llSlIlg flllllllg' Club 9 'I 4 St.-1 mx 3 Eclltox lllLhlCf J Student Counu 7 W Plax 4 .ist N A JOHN XNIIHILRIXI ION I I-.RRISII ohn Born nl Portland Mfnnc O1 ohm 5 WH Hn Jfmmmlxlx zs ax bright av lm flash bulhs Sehdll Debaung 5 Hn X ub 7 4 Secretarx 4 lon 1 ' 3 4 Pho her Z 3 4 Lshu ll C radumon ROC I-R ONIIR IOIBIIOI I Om Born In Ilulnn Xnw HAIIIIDSIIIIL lluunhu 60 NIH N0 nmllez uhal llln' ellou v doing thrle nluuys wrmr lo ln' fun lnru mg ollmll J ROBERI jl- XX PKI I IOSSII IN C oust uhuln 'Hung Nou J ' 1 Um on n I lllflllfl ' Rl sllnn xngs 3 I N I Xl' Born III luvnslon Mmm IJ cunhu II HHH Have xnu 0111 Pen Sllfll u Helix :ul ronxlullf mogw Iluh 4 Chorus ' 5 A B Sem Z X ns Pruldcnt 4 SLIIIOI Pl.n 4 lshcrcttc 13 A ' ,I - , I ' , I 17' 4 4 ' I . ' rv' Sy I I I ,J K- 11 VV M wr y -R I.',II .'I'IIxfQ'."' ,. lf fx fl '1 I isp ', N in -, lllly. 39 F p f ' 'rv I 1 .L I 0 1 5 11' x Ihr' 'rjllnr nun' In Sl: pax! di Ax 1x12,3,,'1v, 11' H 4:1 -1 :ju r I .. ' I ' 1 I: , ' Iluh 2, : " " , I 1 ' I -, 4. 1 '- pf . .,h,a i I4, . ,who I ,I X if 3 1 nj A' , Cf. I I ff y f . VAX HJ ., ' ' , " ', 'l .ff Ba. - 23 ' 'Q '- ' 2. 3: Golf Team 3: Rcy Cl L, 3, , ' , : MSIEIII " Staff L. '. , rog- rap ', , 3 " "2 1' 1' 3. .. YI.. l. . V .ll , ,.,'.l,,. Fo ' ', -I. h xy! X. f lx " .I -L x I lf J. K' N I U I ."" mall' I f I iw f rn H ' ,. z' ', .' "n1lcr 5, l.l3" ' , 5 , I , , ' , ' I .N 'J i' hall 2, J, 43 Chorus 2, 3: I'ooIbaIl Z, 3, -I: 1, uf .' . W Liaf M I XJ ELI Ii.' N f 1ILOlAI.IJ Bill A' I 3 I I L, I: GAA. 2, 3: T.. . , .' 'rv- Iary ': '-l'ce 2, 3, 41 Intcrdub Council 2, 3, lg Yirc SENIORS EDXVIN GALEN GRADY "Eddie" Born rn Lcmston Marne September ll 1938 Anytlamg for a laugh fits this fellou I STANFORD WARREN GRANZI Born m Naples Marne March 3 1939 .Stanford zs the quzet type but Im alnluy speaks loudlw W ll LIAM FRNESI Q RASS B1 Born lll Lewiston Maine August 9 N30 H1 u ho ls honest xx nablf ELI EN ANNE GREEN Ellre Born 1n Bmghannton New York May ll IOS' Biology Club 4 Chorus 2 GAA 2 junror Llass Ring Commrttee 3 jr 'lown Meetrng 3 4 Secretarv 4 Latm Club 2 3 jr Aedlle 3 Oracle 3 4 Photography 3 Edx lor4 Outmg Club 3 4 Statlon 9taff2 3 4 Club News Editor 3 4 Student Council 2 3 Semor Play 4 Assxstant Dlrector RUBERI EDVVARD GRONES Bob Born rn Lewiston Marne july 7 1939 He sem the happy szdf' of Inf: Alldlllvlblldl Ards 4 Band 2 3 4 Half lnnc Club 4 Usher at Graduatlon 3 , , , - 4, . . ,, - - v 0 a .7-,, Y , . . 1 v . 9 I ' , r , . ' ' L .. .HU , v ' '- f .. . ,. ' ' . , , Y . . , A J One of the most active girls in the Class of "57" ' . . K - ' ' - ' , , . . . , . 1 2 - , - 4 I 3 7 ' l v ! i ' I I v - 9 1 V W , I - y I l - , . , , , , , , - SENIO ILLIILL PRISLEIIE K Lou Bonn rn Auburn Marne Aprll 1 1939 Shes Guuy in name and gay 71 nl Oracle 3 Adverusnng Slauon Staff 3 4 s 4 ELILABETH ANN HAII IZ Born ln Auburn Marne November 28 1038 A dependable worker and n dependable friend Brologv Club 2 Latin Club 2 3 NANCY JEAN HALLOWEII Born ln Augusta Marne December 26 1038 Smcerzty as the luglzlxght of Aan:-y l personalzty Blology Club 2 GAA 2 3 4 Jr Red Cross Represent.: uve 4 umor Town Meeung 4 Laun Club 3 4 Aed1le3 Oracle 3 Advertxsmg Ouung Club4 Y feens ' r rx emo ,W my l WZ fda CONKUXNC lfgnme f' Bo npi Lewis n M 1 e Mag2Qxf26 Q98 V er red, l by and pleas! nfgmle llllfillllglllllfil' lo our :lass X X Brolo y Club 4 Chorus De aung 4 C A A P r Red ross epresentauve n C ub 2 3 Oracle T! sf Adverusmg 3 Busl a er 4 nun S f 1 Y Teens 2 Senior y sheretle BA B RA ANN HAM11 'ION Barbs lston anne Decemberl 1038 at sen of humor and a fine rlxsposztzon xl ' " " ' " " i pi '. HL' li 4 U . Z :IU U I U. . . , T.: I O - . ,ir , J,l-1 L, P esirle tg S ' r'Play 4, Usllcrcttc. l , X! f ' 2 9' J M 'iff 195 'A an rl , 1' ' ' ' H. - be xx ff ' A - W V mf. ' ,C 1 Q by J 'rg -59, ,C , 'fl1L'l' ,I 1 f +2 sf' 1 fl G IL -fl 'Y , fl! l J ' ' V ' L ' 1. .. .13 . rf. I ,pf " 'QL 1 r- J"3,4. L. ' ' ,g ' s g 3 "Sla' " ftal L: - 3 . a , , . ' l X 1 .lil 1 . Q lv B in ' , ' , , . N l A . .. U AM 45 xx SENIORS ESIHFR FI I7 ABETH IIARDX IXIIIEII Born ln Auburn N'LuuL August I8 N38 ur lmnrll our rlau Ill I onus ILNNIKI- IDORAFI HX HARRIS Lenny Born In Hwrlland Munc May If 1938 Sh: 1111035 lzfz In Il qmr! urn I AB SCCICIJIA Z I 4 Y Teens 4 Pmgram CI1.uxrnan IAC OUFLINIL PEAR HAR I I IW .icky Bom Ill Lcmslon Maine Octobcl I6 1938 jacku' mul hm piano make' lrmulzful musxr togellmr nd ' 2 01 xc L unsung Ihnmc Bind IAIIIFRINIA ANN HARIXII I S1sSuL IX rl ll st 0 ll A Inens 4 Plilgl un KOIIIIIII C ARLEXE CROSBX HARXEX Horn lll Augusta Slum April I3 NWI 1 gr umm qu! has ll mule Ilml 111 rx Ill: Ima of all nal 4 1 L nm LLII -I ' S uumu 51 all um I ul: u l'I.sll " " ' ' ,. ' 'SL Ch ' .' Al. - v - f - - f K, .N , . . . , ,. Ba L, ., Al: Chorus 2, 3, 4: Hlllf-VIQIIIIC Club 3: " 'z 'I-' 2, .Ach-"." 3 2 " 1 2. fl. Ilurn in Porllzuul, Maine. .lllllllilfj 24, ISI37 Calif ix qui in u ffffzrily :nl f Wy. 'I'.,A.IS.Serra-lzlry2,31 W .' , ' 'z I 'tu-c. Uzrx 'r ' " 'f'n" .' 5 ' ' film". ' rls Ilan 2, lg Czullilulc for Czn'nixuI Quccn 43 Ia' 'xal Qu" 1 Latin lllulm 2, 4, Audilc 4, bl: "fl: ' " Hz Sol' ' Play 1. ' l"iIy. -16 SENIORS RON ll D FDS! -XRD H XRNOOD Ron Born xn Cardmu M.unt Deccmbu I' IWW s nnsuer lc If rx If x Biology Club 2 llebaung 2 Ground Obserxox Corps Z 3 4 r Sr Comnnttee 3 r Iovsn Meeting 3 latin Cllb 2 3 4 Oracle 4 Personals Season Ilcket Rap rtsentauve 7 3 4 St tton St lf 2 .5 I Suu. ldry 3 4 Track 7 Baseball Manager 4 SLIIIOI I w Business Manager JOY BLAYCHE HAYDILX Born tn Newton Massachusetts une 2' N30 .She un all her efforts mio :very lurk Band 2 3 4 Sectlon Leader 4 Bnologw Club 7 3 4 Station Staff! SCIIIOI' Counul 4 JOHNI DE LAITE H-XYNES johnny Bom Ill lewlston Maine October 4 HHS One of out football slum Baseball 2 Chrtstmas Play 4 Escort at C'.irn1v.1l 4 I-oot ba 2 3 4 r Sr Usher 2 Key Club 4 Outing Club 3 4 Swimming 4 lrack 3 4 Xxllllli' Sports Z lshu at C I'lClll8IlOl1 4 8611101 Council 4 NANCY IFE HFNDFRSOX Botn tn Auburn Nhme ulx 6 19.58 Ile are glad she 15 buck to gnulrmlf utlh Btologx Club 4 Outing Club 4 Senlot Phu 4 lshucttt jl DIIH IYNA HlC'lxEX udy Born Ill Huslung Nun York Dccembu 1 IOM Shes as lntthl us flu' ts prrllx Biology Club 4 Secrctdrw Chorus 7 De Muni' 3 4 Red Cross Represcntatnc 4 r Iown NI Lung 3 4 ldun Club 2 3 4 Oracle 4 'xClXCIAllSlllg C ting Club 4 4 lon S ff 2 3 4 I' dllllf. Flltot 5 N lu Semor Plat 4 Costumts Cast 41 Af 4 4 vt 4' A ' ' ' hr 'Q x 'x n- 1 I v 1 hu .CC E. l,.'. J ' ' 1 A r V' .'u'i. ' v 1, . ' . ' . . ' . . ', , JJ. ' . 1 x 1 , , in , " -- " ' L, , :"'a ".a 25,43 .A.B. . ' Z L: .' , . . :lg ' . :lui 44' ' 'v ' ' , ' ' J, j 'L, ' p . ' , ., h . , , , ' 3 ' 1' ' Lg CL.A.A. .'4' ' V' ' 1. ' ' 4' A A . 7 1' . ' '. ,' 5 I ' . , . : . . 1. 1 ' ' ll', , . 3 . 3 . . ' ' , '. - . V' . ' 4- 'v .- , , . , , L - , - . '. ' 4. ' ' - ' ' 1. . . .. . ,. .. .. . . ' 1' J r 5 ' ' ' ' ' ' " ux. ' " 'v v v - ' ' 1 ' Viv ' V 4 .-" L t A . I, tl. . I l. I' 'eg ' 'Lg I"-.,., gjr. '- ' .c- I, 3 .' , . 1" ' " .. '1 s : Du I I, : "Stat " ta ', '. , 'e' " ,t' ' I, 4: '--ns 2: 6- SENIORS LEONARD H AROI D HODK DON Skumer Bom nn Ness Burgh New Xork February 28 1030 ll here theres un hes aluay m 11 MARIAN RUTH HODC KIlNS Born xn lewnston Manu. August 19 1939 She meets the requncmznts for a line secretmx Band 2 3 4 Bl01Ogy Club 2 GAA 2 3 Half Tlme Club 4 jr Sr Commxttec 3 Laun Club 3 Oracle 4 fypnt fhlllllg Club 3 4 Slauon Staff Z 3 4 Adurusmg Representatlve Seruor Plax 4 Ushclette MARILYN JE AN HODGKIN S A loyal FIHVSIIIIIIE and a loyal friend Biology I lub 2 Chorus Z 3 Cround c,b9CI'XOl Corps CONSIANICE MARY HOl LE Conme Born lll Sabatlus Marne july 23 N31 Dvawmg is fun Isnt zl Comme? TAB Secretary Z 4 YTeens 4 Interclub RCPTCSLIIIA uve VAUGHN JAMES HOWI AND Reverend Born nn Bangor Marne December 3 l938 This Rlqtlzm lung uns alxo mu mmnful king Audlo Msual Alds 3 4 Escort at Carunal 4 latin Club 2 4 Rhvthm K1llgS 4 Swuummg Z 3 4 Selum Plux 4 Cast l ,- 1 , I .' ' ' v V V V v ' x - 1 ' , ' . 1 I v , ,, ' ' . , . , , ,. , . A . , , . ' 'P 1 - A - -v , , : ' 3 . . . , : - ' , , - - , , , , 5 K v . I 4 A'.' Burns: in Greene. Maine, June 6, 1939 l ' 'A ' 1' I g ' ", g 1 . f ' ' 2. . . 1 .. - .. . '. , , h - . , , . A . l . -, - - - , , , 4 L' 4 Av .. ., ' Q, ,' ' . , - .. , ,- ,. , 1, A A . V . ' V' ' . 1 1 '- . 4 ' ' . 9 I Q 4 4 K . ' v . ' ' 1 . ' . . , , , , - ,- , , , , . SENICRS IILLI XXI Bl ANI! HE Hl DUN! 1 Born lll Lisbon l-alli Maine May I3 1930 A lively Y Feen member X feens 3 4 ROBPRI' lEWIS Hl RD Bo 2 Born nn Lewmon Marne june 21 0 f He talks little but lxslenf much l'ootball Z r Sr Committee 3 HOINIANT HARI AWD Hl FCHIXISONI Hutch A great frxend always lookmg for u good tune Football 2 3 4 Usher at CI'ddlldII0ll 3 STEPHEN YWILI I XM IRISH Steve Born rn Iewnston Maine November I' N31 What uould the band do 1I.llll0lll lum Band 2 3 4 Chorus 4 HIY 2 3 Rhythm lungs '3 8 Pres1dent4 SWlXl1II'llIlg 9 3 Dance Band 'B JULIAN PAUL JALBERI Lover Born m Lewlston Maine june 29 1038 Pauls smile reflects has fnendlmess Cholus 4 jabberwocks 4 49 . , A I A AA A A l A ..L.l.. I. ' x , , ' , . , v 5 K . , , .. I ,, . .Q y . v , -' L33 ' . c . J ' - ' 41 A A 4 A 'r 4 A A A Born in Farmington, Maine, December 30, l938 . , , : . I . . ' ' n Y 4 f . ' ' , ' V , , K 5' . , ,. -, . . r ' v . , : : '- . 1 ' " 1 ., 1: ' 1 L ' ' - . . , q I ' 1 ' ' . SENIORS Qjw-V' KWJVM-J Mba' ALDREX IR XF lolixsox Aux LV mu Chorus 2 4 UWM Law fw W WHY c Al jouvsox lj A blgall 1 xgtuu M lll p Zh '50 14' I 1 A 1111151111111 lu: lflllfllfi A 1 ll s S xufny ANTHOXX NEI SON JORDAN! lom Born ln Ievuslun 'Vhuuc Octubu 1 1933 Works uell both alone llllll uallz olhns xlIlll0xlSlldl Aids 1 Baum! ' 3 CH ARLES ELMER JORDAN Charlle Born ln LCMISIOII Mama December 'J l958 Chmlufs is lm pndf' and 103 'IESS ARLENE IxEENE Tessle Born ln Allhlllll Value February 3 1939 Tess belzevea m the old sayzng Szlencc xv lolrlfn Biology Club 4 50 ' I V , , .. . I " .. .. . I 1ll'l il Rub fl , A 'iuc, Uclubf' IZ. lElf'T W. A . llfl 1 1' ' ', ' ' A 7 I QI if '11 Wa . 41 , 1 , A n, ' 6 'JJ Lx' fr , rr 1 ,111 2 I I f.f 1 Q, A M. UV V V, 1, . ,A Y. n Bf y' , if 6, rn ' ', ua HJ" 0 ublfa 1 ' f " f- " V WL! u'0V' 'l " ' , - ua , . 1. f 1,1 Y 7 Y ' Y ' .' - .- r 4 7 v y' . . ' - vu . - .1 . . 1 6 , . -, -, . V . . A . ' " 'J mr " , ' '. 1 l v A ' 1 V v SENIORS VANCE TYRANE REFINE 'Xanical' Born 1n Lewmon M.1111e May 21 1939 One of our 111111101 bugs Lf 1-X 1V OJ11, OJ' M' 0 1 N 1xEL1E1 at B qu on a r11l '39 B gy 1 us 1 mn Club 2 1 Sure W1 ! Sh s alua s dl, to make us laugh MER'I ON ERALD RWIGHII 1 Mert Born 1n Lmleton New Hf1111psh1rc August '73 1939 For expert prmlzng see Merton RI! H XRD 1 X11 1 1 ISONIF 1l1L1x Burn -1111111111 NI.1111c uly H 1931 Hr uorks uzllmgly mul zlremfullx R01 ER RON Al D0 18 BRIE jk ROIIIIIL B0r11 ln ILw1s1011 M.11nc August .11 1939 D1l1gL'l1ft' and fmr muwrzumllzp I If 11111111 lun: nn excellent burul IHl'S1l1f'111 Band 9 3 4 SCCIIOII leader Z 5 Band Nfdlldgil 1 1111141 151110111 4 H.11f 111119 K 11111 3 -1 1 Sr L hex 111 1111111 .1 4 l shu dl K 1'd1111dl10ll 1 51 1 1 av p,,1f 1' 1 1 W f ff? lf A 1 1 1 PA ' I 1 ' . ' J WJ Ir ' 'V ' 'n t , i1 ' ,IJ Wi ' 'I 1' ,Q ' ' Q 1.A.B. '- ', 3, 4. A K 1- 1 , 1 111.1 ,J -L1 .' " ' 'HIV' ' ' Prf' -1 1 1' -' " V 1, 1: AI: .' "sn 1:1141- SENIORS IOXSI XNCIL -XNNEI ll I XIIBPRII Connie nu Ill lusnsun Nia IL 16 f Suuzsv in s :mls dom not flffllllfl on sm PKIRICIX XNIY I XXI' Pat Bom lll Iuusluu VIdll'lC Dcccmbu I 4 4 ll hu Innm mum and knous lion I IV I mogx Club 4 Ch0IllS '7 3 f A A 01 llu INJ' 19 A, wfiivrjypyd va! IAJREVCE I ARIVIERF nie xx! KP Wuxi aww dHl 1-B! A1111 tr 5rnmql ll Au lo ce FI IIABEIH ANNE I AVFRI L F Betty Bom lil XIJHFIXCSICI 'New Hampshne Man 9 An entlzusmstzc rermrl fun 1 u K XRl'NIjlDllH1ANXER llc lu lu luuslou Manu Nloxuulru N58 1 x 1 xx 1 1 lU1.,X I lub I I Slllhlll l llll D 52 0 l 9 S mm ' '1'..'.""'i IME Bu' ' .- "xl , 1 'il ', July , H38 G..-X..-X. 3. ' ' .' ,1" , " " IJIU PI1. "1 '- '01f'i. Birl 1' , 3 ' ' '-. 3 L. .. . 2, 3,41 1' g Club 4. ns 1 A V+ VV V A W , ': ,bus bf ,Q 1 -V , V vw ,Xl ' A W J, ' VC' 'YL' f 11 - .fhiij 2 HC 4. : 3 X QVV X 'N V XX L N Y .xyll Lf . , ,. . 1 1 . 1 , 1. - ,, ff W J -' KWKV , Wg W , Kgdzn '1 llf 'Y 1 13, .ua ,, W DQ Lv ' fx . 1 W ,, 1" .' . 1 a 1" ' "'r. U lkw Xqvwf flu I 1 xgtag , A ' ' 5 , v l, . I P W v L 'B N' X1 4' 1 v' V QV Vx ' ' 1' 3 ',,' 93. Y-'l"0 s -L v ' , " -,. " .i Sh". 1111 'nj Illrrr' will ll 'l1r'1'1. Bill 'I' I 2: Clccrlczuicrs 3, -, .' .' ' un' 2: li..-XA. 2, fi, -lg S11 f:0lllIllillCl' 3: Outing Club 3, -I: .'t'1' lick '1 Rcprcs- 1lli!C 2: Sllllllilll Cc uucil 3. 4. K SENIORS JAMES EI DON IEIC H Iungle Born In Lewrston Marne uly 29 1050 Her a farmlmr right on the golf roms: udlo vlhlldl Aids 4 Colf Team 2 'S 4 SHEILA KARENJ LELANSRX Born rn Lewxston Marne Nlovember 20 1038 A mule lzghts Ihr any to lzappmur Band 2 3 4 Bmlo Club 4 r Red Cross Re rcsentfn gl' P uve 3 Student Council 2 Order of Stenographlc Fm ctency 4 LORRAINIL LAVRIANE LE MAX Bltmkle Born tn lcwrston Marne December 1 N38 That glgglt acmmpanzes her evezyulzere ELNICF PAYE I EOXARD Born tn Auburn M une Mav 0 l939 An attractzve 3oung lady with pretty blond han Band 2 3 I Brology Club 4 r Red Cross Rcprebenm tue 2 Latin Club 2 4 Outmg Club 4 Station Sll JACKIE PATRICIA IEVESQIF Pat Born nn Auburn Marne May ll 1938 4 whiz on roller skates Chorus 3 C AA 2 Station btaff 3 X Fetns 3 33 , . A - ,. . ' . . ' ,- r 4. ' . . '- v I . . . 4 . ' ,...-- .1-, rp , ,, ,A ..n-. vt' SE NIORS C XRI XDNMS IOXKI' But Born ln xllljlllll Nhunc Scplcmlnr IWW The jabberunckv claim the loue boy uzlh Ihr lou 10111 Baseball Z Chorus Z 3 4 .lbberwocks 4 Ifmn Club 'l Senior Plav 4 Cast K HJRIF PHI IISS FR Born lll 'kuhum Nlnnc Iuly Z6 8 He' enjms kujunq Il rims m good :pulls r Sr Committee 3 VKRIIXN l'SlHl-R IXXIKX Ill m llllkllllllllldlll 'Slum X1 1l 4 f,I'dCl of Stenogmplnc FmClLllCN 4 lSRl C l' lil R l R XX R H NIOND NULDOX KI llllllll nn nl Luuslon NI mm L f' An arnu :mlm :fmt m luv fhurflz xoullz gmuj: Lll0lllS 3 4 Clul Au Patlol ' f,vl0llllLl OlDSClXUl Corps ILI OISI' DORIS MacISAM Elllc Bonn lll xlllllllll xldlIlC Xosunber ll! 1930 She enterv wlmlelzwnlzdlx into even Iaxk Band 2 3 4 Band llllldfldll Hdlfhllllll flxb 5 lla Band 2 3 4 51 . V I .. . 1 K, ' v K ' 4 v v 1' I I 1 ' ' ' V- 'g . , ' ' 3 I .1 if Q . .- ' . . I. fl , ' A- ' , . Q' ,A ' ' , 193 Bo' ' l ' ' ' , . 1' ', 1 Jr' 22. IJ-40 Alarilyn is always willing In 1111111 u lzrlping lmml. lk ' ' ' , . ll' ', jun' 2, L39 .WI ...I . .Q W 5' J' 2, 3, 4' , , . -, . , . , , , ' f " " 3 ' - " ' I1 I: 'lllji' SENICRS MARY ELIZABETH MacLl-LAY Shorty Born 1n A11b11r11 Nlrune March 28 IQ31 Short sweet and hard Io lrfat Cheerleaders 3 GAA 3 r Sr Lommxttee 3 flllllll J R Club 2 3 Vxce Pres1dent 4 Statxon Staff Z Semor Plas 4 L sherette ILQRLCE id lzorfffuj er Born 1 st 1ne October I3 N30 I all 3 Chorus Z F 0 Irack QW ous an a quze JANICE MAY MARBIE an Bor11 1n Chester Pu1nsylvan1.1 May 28 N39 Roller skatmg ranks lugh among her mlewxls MARIAYNE FRANCES VARLI-lk Born 1n ICWISIOH Mame August I4 1939 Take dependab1I1t3 add chezrfulness and fuenrllmexx and you have Marmnne Band Z 3 4 Secuon leader 3 4 Brology K lub 4 IILSI dent GAA 4 Half Tlme Club 3 latm Club Oracle 4 Assoclate Art Edltor fjllllllg Klub 4 cl t1on Staff 2 4 Student C0unc1l 4 Dance Band 4 Semor my 4 Costumes Semor Counul 4 PARKER ENDICO'IT MAREKN Prcky Bom 111 Boston Massachusetw I-ebruary I8 l'l40 A supreme swzmmer uzth a supreme mmf! bwrmmlng 2 3 4 Captam 5: UWM ' 'A MJ ,. ' 1 , ' E f H b un . 1 . We 1 1, , ,I . . . , , if ' ' so Z s 5 ' 3 - ' ' ' 3, 4. . V v A ..J, ,. G.A.A. 2, 3, 43 Y-Teens 4, Interclub Representative. ' ' . , , ' A . 3 ' I . ' ' 3 '. . . 3 - ' ' 1 ,' ' I 3, 43 ,, , . .I Z - I I Um, Q P I , W , , S: A I V . , . SENIORS MARILYN DOROTHY MARSHALL Born in Lewiston, Maine, August 10. l9flH She has a plmsirzg voirrg we hope she rrmiinum with lur mum CONSTANLF KOLDEX MASON Lonnie Born in Lewiston Maine anuarx 4 l939 laughin follows zn hm footfleps ntl 9 lology Club 4 1 tele 3 4 Allltllhlllg 3 Pusoniils 4 Oull g C lb Station Std ' 3 SLIIIOI Play 4 lSllClL e Rl X I X Mft l l' o Born in Lewiston Manic july Z9 1938 H11 113 so lurlrx all drq long t A XIRC INN XXX MERRILL C mm Om of nu fm: 51 ulrusszomsls Sl IAXIXI' MEIVIENS Susie Born ln Augusta Maine October Zn l939 Peng and pez! is llus gn! mllrd MMI nd 7 3 4 logy Club 4 C 3 4 Half I1 Club 3 4 r Red irons llqnuullatnc 3 ji S1 Commit ee 3 r own Meeting 4 latin Klub 2 it L 5 4 ALlXCI'Il9lIlg 4 Pusonils 4 Outing Club 7 3 4 Wti non Staff 2 3 Adxertmng Rcpxesuudtne Z I A B Su xctaiy 9 4 Dance Band 3 4 beniox Play 4 Pxogmms md Iicketa ab Ba Lg B' ' I g G,A.A. 3: Latin Club 2, 3: " Jr: 4, , , ., ' 3 'n' Ili 3.43" " "."llL,-g."" " , '-tl. GLU ,- lil. ' I , IARY "GI " ll - 1 ' t LA. . 2, 3. ' Q .l . .' . l Bom in Boston, lbI2lSS2lCllllSCll4, july I4, l939 ' l ' A ' ' ' I", ll , . 'N ' . , 1. , in Ba 1, , I Bio ' ' 3 i.A,A. 2, , S -' "me 3 ,gji 1 - h- '- g 2 - t 3 'I ' ' 1 I l '. 3: "Ora Xl V , SENIORS ROI XXIII AINIE METAYER Born Ill Icutiton Maine une Z1 1959 Rolanrix Itvelmevs keeps htm mntmunllx bun B ntl Z 3 4 Station Staff 2 Dance Band 2 EDITH CAROL MILLER Born ln Iloelon Mawichllsetti February 22 lfl3fl Witty likeable and dzgnzherl as n renmr should I Band 2 3 4 Brology Club 2 r Red Cross Representatlv 4 Presrdent Oracle 4 Typrst Outmg Club 4 stmo Flay 4 Lsherette Order of Stenographxc Eflmcxenty 4 I X P1243-I NIILLETI I W , IVV Born n ll In I-zhlllf' Marne October 3 1038 V 'l H name ts sean' regularly on the lmnm ro B tgy filth ZL DAWVN ELLEN MIICHELL Mttch Born rn Iewtston Marne March 3 l939 Our future Big Surpnie uznner G -X 4 Z 3 4 r Town Meetmg 3 4 Secretary 4 Iatnt Club 2 3 4 Lonsul 3 Sr Aedlle 4 Oracle 3 4 Ache: nsmg 3 Busmess Manager 4 Outmg Club 2 3 4 Season Ircltet Representative Z Stauon S If 2 3 4 Ne E not 4 A XB 1 4 Senlor Play 4 Cast I'1 h Honor Part ARTI-Il R LEROY MOORE Born ln ICWISIOII Maine November lf N38 Youll renrrl far lo fmd u better lugh fum HI r Sr Committee 3 Irun Club 2 Track 2 4 lwhcr at Graduation 3 51 . , , ,JR. ..Jr-,, a ', , ' " .' 1 ' . - . D - . . l . Il'. vi . :Ja . T? LW' I I IN H -,J vo 1 ' ll ve ,, .V ,VX ,uv rf. ,X xg V I ,V '-lletr' xv 'xv' .- L . , ,1 LV," ' MAJ W,-. v I 2 -ll. V4 2" 4 1 , ll '.' I .my 17- X, l fill ,fy ' ' A ,. .2 gf . km ti' - 5 .L, 4: ' , ' 1 "ft " ' . 1 ' ' ' ff. . ' l ' , 5 .1 ' . 3 , 3 '. J rf? SENIORS ROBERT ANDRIE MORIN llorn in Auburn. Maine. August 13, 1936 How did it feel to be 1IllH1!lgf'7' of our Half' rlmmfvr' Lhorus 2 3 4 Football 2 3 4 r Sr liler Z DALE TERRANCE MOI IRAM Mot Mot Born m Lemston Maine March 1 10519 A fme example of a good friend Usher at Graduanon 3 DOYAI D Cl I-MEX 1 Ml RPHX Butch Born lll Lematon Marne Marth Z0 193' A lzot :ml an Lbhfl at fJl'ildlldll01l 7 RON ALD IEE NAD1- Al Ronme Born rn Auburn Marne October M 1920 Basketball Z 3 key C lub 3 Student L0llllC1l 2 Irack Z Usher at Graduation 3 SAINDRA RL IH N1-,l SON hom lll Lemston A131118 September 11 1939 He: thoughts are her oun Band 2 3 4 Section Leader 4 Brology C lub 4 Secretarx Chorus 4 0 AA 3 lann Club 2, 3 4 Outnng Club 4 leen age Book Club SCClCldlN 3 Dance Band 2 Semor Play 4 l Sherette Srxth Honor Part 58 ' , , : ' ', , 1 J . -' . I 1 '. ' v' - ' - 7' , , 1, . . U- V , 1 1 1 1 . 1 1. ,, ' , ' , ' t '., 1 J '. . . ' 1 A 1 f .. , , . . 1 1 . 1 1 .1 ' . ' 1- 1 T' , , -. , 1. 1 Ron has a jriefnrlly "hi" for f'm'ryom'. .1,, , 4 .' ' ' 'f.". ,m. ' J 7 A b ' I 1 V . - . 1 1 1. 1 , A . V. . , 7 A 1 l v - - v . . , ' 1 ' 3 ' ji 1 3 .1 . . 3 1 ' , 3 1 ' ' v . . ., . . , . 1 . ' ' SENIORS III LI KN DAWN 'Nl 'NIC H01 S onny Born Ill lcwlston Malne Scptcmbu Z l0'l'l Her good nature ll unfmlmg C- A K 2 Semor Play 4 Stage Props RALPH EDM ARD NOEI JR Alphle llorn rn lewrston Marne une Zl N39 lizmles hm good looks and rurl3 lmzr he alunys lms ll smxle to shou Basketball 2 3 4 Escort at C nrnnal 4 Football 2 Golf leam Z 3 4 Captaln 3 4 1 Sr Committee 3 Iatm Club Z L sher at Graduation 3 Scmor Councll JOAN MARIE NOLE'1 Joanne Born Ill Boaton Massatlrusctts It lf WW Shes jolly and bright and ur llnnk sh: x ull rzglt Bxology Club 4 Candidate for Calnrval Queen 4 De mg Z 3 4 G AA Z 4 r lown Met Ill Latln Club 2 3 4 C0 Secretar 3 Oracle 3 4 Business ta ne 7 3 4 'Ieen :gt Book Club Surunw 3 4 FLORENCE NIUI IER o Ilmn Ill Sanford Mama Stplunbu ll ION Here comes the frzenrllzesl of all hz: Biology Club 2 G AA 2 3 4 Class Representatne 3 Red Cross Representative 7 Outing Club 3 Y leens Z Secretary Z Senior Play 4 Cust CONSTANCE MARY O BRIEX Obre Born tn Iemston Manu anuarx P0 lflifl lhe qt of zu eagle Ile' luurl o ll lion the hand 0 ll woman 19 her :dull Band 2 3 4 Sectlon Leader 4 Biology Club 4 C -X -N 2 3 Halfltme Club 3 4 Iaun Club 2 3 Oracle 4 Art Editor Outmg Club 4 3 tlon S If 3 4 Cl l Ftlnlor 4 Senior Play 4 Cast Elghth Honor Part DJ , , , . . 1 4 4' A 4 A A I 4. ' ' . ' ' 1 I- I , , , , . . , . .. - ., . . ,. J K . . , , , . , ' ' A 1 ' v I . . , . '. ' . . ' . K . v y 1 ' 45 1 v ', , , , 1 ju l 9 . .. . ,, ' , , ' .' - .', ju 1' ", . 5 . A' ' ' ' , ll ' A' 1'. "try D bat' '..,: ....',3, "l.22.3,4l , , , -. y 3 " ' V N . . , Manager 43 Outing Club 2, 3, -lg Season Ilckel Represen- -1"L, , g ' -1 ' 'I .""i'd'2,C, . MH .. , ' . 1 ' 1 ' I I I4 5 A .' ' 4 'D lr ' 1' 3 .I . . , , , .' ' ' 3 jr. - ' , 1 . ' ' . " ' c ' v , C . ' , 1 , . , , . . , v . v ' , ". , " ', J ' A' L . "' ' 1 v 1 I , I , ' ' . ,, . I , f , , , ' 3 ' ' ' 1 in ., . I 7 D 1 4 4 I v v 3 ' 3 ta " Sta , , Zum 'L SENICRS NRNII-lll X NIC IORIX Ol Carm 111 ll ll lIlC ll uxl '1 ' 4 lllll 111111 lxmd 1 1111111 lldlddlt for Carunal Queen 4 C X A 2 3 4 H l11nc Club 3 4 V1CePrca1dc11l 4 hld-IOILIICS Z Oracle 3 Photography LOIIHHIIICC Ouuug C lub Z 3 4 tan 4 btauon Staff 2 Student Councnl jp fn crelary 4 ll a e B le nb 3 SCIHOIA Plax 4 ast 0 of 5 ra hxc gli! bw 3 P A W J 'lvw fl, f XV if JARN TX wjlxfl-llflqi X ll- ffl- l mnslrx 'Nh IC No 1 ll jf ll 111 ll 111111111 In IX VNS' mr LTC L 0 JO My l 11 1 1 ' muh M nc 1r Cy7d1f11IY 111 Mrk x llu P u Ol 1 M.1jo1LllLs 5 t lg Cl mum l SllLlClll 111 1 7 J? 'VI-XRX-XNCI-l'fXRl-Nl JAN, l1llL NldlllC Xp 1lZf1 '38 M JW! llml lumklf 111 hm eu Zllll 11lz1 ms I ll'XlJA ILARI ILILN I"lRlxFR B11111 111 1l.WlSl0ll M.uue A1 rll I4 1039 B11115 uzth 11111111 IS 11l11 nu ll 108 rogx Club 4 Chorus 7 C -X 4. 9 4 4 Replcscntat ' Latin Llub ' Oracle 3 ACINCTIISCIIILIIIS Ouuug C,lub ' 4 4 80111111 Play 4 PIOIII nu 110 ,7 ' CI. . 2. ' ' 1' ' : ,Ql'lN 'C 14 B111 '. 1.cwi111, . Ma' , A g .- L1 113.1 IM' f, ' . 'A . 111 . "'l ' Cla ' ' ' l' " Q Q.: .. . ' , ., I alf- ' " ' l 1 2,,3,'4 , 4 1 - g . . z A. . I, y C I, 5 , . 1 . . V 44 444W 'I XJ f 1' W 11 1 1 11 L1 M- 7 f'Lvfv VSAM, 1 ALJ? lv M1 1 1 M K+ xl U 'M Lf , 1.1341 ' 1 . .. :lyi f, X 1 .c UI, X , .' Amr , 1039 V 4 141 ff L Sl 1 II1'1"' 11 l11.vs" r . ' I Lrg -VIH , , if ' S mi Pl' I - 11-. X I Y, xx . . f ,F . W 4 Q af if Y 4 N ig! J , f 1 1 11 1 , if fy V! , ' 1 ' NX D ' 1 '1LA: A 1' V! jf K ' I I 1:5 5.14 X' 'lil. '.'1"11.l:! I Y VV U' I " V " XS U V P Q '1' i11 lk , U, lllli l, IEW A f I 'NA ' I 1 5' xl: 1'1.' ' IIIIXPXV A11 N U ' . 11.,x.x. 2, 3, lwr' 1:1 11 Q, s-. , ' ' 31 1 jf' 1, Oun' :f 1 2, lil. 4: .-'LA 'I 4. F Ol I. ,I A J E My ' 1,1 1 A H 11 . KWW 1 ,L ,' 'C f kffbynp A M 'on .. ',,'Q1, XMN L JP '1 '-vi" . u ' - SW l'llM.. -,1 " ,.- 1" ' ', IJ 4 W f " " ' ' A V 1 gr! l11'1' hy. 6 QA..-X. 2, 3, 4. Biml I' 1 I 5 L: in .. . gif, -, ' xr" ive SENIORS S-XI LY XNY PXRKS .1 BOIII In ICWISIOII Mlnnc Wovunbu l WIN lake nolzrf She can ruak and sau A A Z 3 4 jr Town Nleulng '3 Sldllilll .1 Adsertmng Z I Re-pornng 4 N KNCY IRENI-. P-XI IERSON Eyes Born III lnwnston VLIIIIC August '1 l959 I'uIl uf fun and gzgqles Band 7 3 4 Biology Club 4 Latin Club Z 3 C I L Ldntor Outing Club 4 SCIIIUT Play 4 f0SllllIlLS CENIF FRANCIS PILLI F I IFR Bonn III Brunswick M.nnc une ll I0-IQ Outdoor lzfe has a strong appeal for I em' Ill Y RONAI D EMILE PEI I I' III' R Bonn Ill lopalnun Maine Aplll 19 N48 4x II merlmmr he S goof! but as Il frunrl he s ewn In Hr: MA IXRIQPERKI Bon M n cl uly I9 9 9 I6 f o ers mak 5 us I nology ru? 3 S n 3 p scnt .itll J Station ny' or L I ' v P .1 , Pro J ogmphu HI: ue! jj 1 f f 1 I.. G.. .I .', , Z . ' I " .1 ' " St'll' 2, 3,41 ' L, , 3 ' ' 3 ' ' ' ' , '3 " lrzfl -1: , 'l 9' I P , I L I y X I S ,- I ' 'X .IP n ' ist , " J , I U mi i on - . Mink 'JM ' b , CM 5 C it 1' 1 o.A.A. . 2, ,4, ' ss ' 3 " u f , ' " . ' If 2, 43 ur mi t -li llul L, 3, 4: X ni l' 4 ' I. rd! of ' " " 1'- .' I L ' P f L bl f X, SENICRS -IANPYI' I.I1.1,IAN PHILLIPS "PI1ips" Born in f1I'CCIlC, Maine, july -1, 1940 A liwflv 'ill who likm In rllnl. ROBFRI lJ0lC1 AS P011 L1 Bobby Born 1n luuslon Mdmc SCPKEIIHJCI ll 1938 Om of mu suzgzng Early Rfsers Lhorus ' '5 4 KIORC F P1'1LR Pl LKRINIEN Ioor Box 130111 111 R11111f1111l Mama. IBCLLIIIIJLI 10 1938 A lllH'f1ll lmx 111111 an oulxlrmdmg 111so1111l1l1 54.11111 7 1511111155 Club 4 loulbd 111 Llub dl L I ILISUIIJ s lshu dl C Id! 11.1 II RIC H NRI! OSC AR Pl LRKINILX P1 II1. 130111 III Iu11s1o11 NIAIIIL September 71 1930 C0lIZfl"ISlIfI01l 11 the sua of I1 1 1111110 V1s1111 Alds Z 3 LIVII A11 Patrol 7 Golf Ieam umor Red C1058 RCPILSLIIIHIINE I 11111101 86111111 ftllll IIIIIKCC 3 lshu .il flddlldllllll 3 I W1 WUJMM1' 1 WU F1 A511 LHRIS I OPHER R Xl I IS Wy Buz OTII Ill S1111 .1 c lldly 1 f M 1 f ul H1 1 pine , I-. .. , -- -.1 I1 1' I- ' '11 Ba ' 1 L: ' Y' I 2: C1101'11s 2, 3, 1 " 'Il 2 Lal' ' 2,31 "Or 'I 1, '-1' 'lfg -' ' L" i ' tio 3. " 1 ', - - '. 1 'IU- ,- '-'.'z'.':',.: ' Lg' 2 M 1 J . FY 1 1 YJ 1111 111 ' V I 0'-I' IP 111 1 'xv 1- '- - 1 X1 1 11 1 ' -1110 4 11' 1 ' 1 lf' , fmIXJ'M4lN" 4 111 M1 11 I M Jr' txd,xg1'x . " "' 1 1 ' N' 4' ' ' , 1 1 Lffyjdk, B ' 0. ll ', jan ' " T, IJ-IU , 1- No- " JT mv nll1'r 'UIl"fl11 'wn uyil I1 nl .Ax AB X .Xb 1- ' 4 f ' 1111. X11 A1 , W1 N I 1 2 iffy L I ff' 112 SENIORS C XRY H AI I ACF REFII ax Ilorn Ill C rcent Nfl unc NONCIIIIJCT 0 1030 fongralulalzonv lo fur Muzi Srlmlmrln 1 rnndulalr' Band 2 3 4 Blologw Club 2 C round Ubserver Corps Z 3 Oracle 4 Petwnals Rlnthm lungs 4 Season llckct Representatne 4 Stanon Stall 3 I Dance Band I not Pln 4 C BFS ERLY ANN RICH Beve Ilorn III LCWISIOII Marne December 13 1938 Along uvzllz hm rzztwuxs Bev lmr ll fine personality Band 2 3 4 Biology Club 4 Candtdate for Carmval ueen 4 unlor Senior COIIIIUIIICC 3 Iatm Club 2 3 Secretary Treasurer 4 Oracle 3 4 Busmcss Manager Outlng Club 2 3 4 Ireeasurcr 4 Station Staff 2 3 and 4 ASSOLIHIC Editor Student fllllifll 2 3 4 Eighth Honor Part WILLIAM EI IOI RIN-Xl DI 1 Born III Des Moxncs Iowa August 31 1030 A Hough lhllv neu I l I th ve tier 1 clam: hun for hu nz! Illlll rlzrer Sentox Play 4 Stage Mlnugu j-XNICE LEE ROBISISON Pxnkey Born tn Lewrston Marne May 1 1930 Fo say .shes all suuler xx no lable for rlendlmess roulzl he hm label Band 2 3 4 Biology Club 4 Canclldate for Carnnal ueen 4 Cheerleader 4 C A A Z 3 4 Ireasurer 2 3 Presldent 4 juluor Scnxor Committee 3 Outlng Klub 4 Station Staff Z 3 4 Intramural Crrculatton P 3 Ke YCSCIIUIIIVC to Cnls Statc 3 Il 4 R Candidate 4 Semor Counul CLII-I-ORD RALPH SAC 'SER Clllf Born ln Lewxaton Marne October 8 1038 A VOOII dzsjmsmou xx ll ralunhle PIJSSPWIIIII Iatln Club 2 Seaxon Ticket Representative 2 3 Suun nnng 2 3 4 63 SENICRS RH IXI R I lu I fl n ll llus rlussnm 1 IOKX IHIURX SXMSON Immun Ill 1 S :lun nl J I I 'I llillllllllfllllli zrnkn und Il xlrarl ml 71 nl nuus no num IL u uk Klub nc Ll XI-XRII XX ISII-l I I' SXXBURX nl un BXRB-XRX XXX SXXDERSON IIIIIJIL III nu 'xlllllllll Ihr band lms znjnxrri hu ffm zlazznfl plaxmff ml f clllhll H ll ll ll lun c uk Klub ulcl an SAXDRX XC 'Nl-S SLHXOPP Sindy lll ' slccl ssc sn s 1 f nzllx qlrl II 11k1 Il 1111 0 X bl KAI! iI.I.l-1 IJOROIIIY Sl. . ' ENVI' hiizllmf' Hn' in IYIINISUI' Mills. Quclwf. Clzuuulu. Slay 2. I-lflfl II'r' ull WIIIHI' ilu' fr' 1.x lip nf ' ' .. l'. Bn' in l.cwislm1, Nlalillx .bl ' l " L-1. H35 ' .'f,1'1ff Cl ' ' 21 Ormlcl' ul' Su' gui I' I':IIIl'.'lIK'f 43 'IM' -zlgc' llu ' I S-'1" ary fl. Born in Lewiston, Maine, May fl, ISHN A g uf lrzu ' NIA CL. A. .'X.2,1l,4. Bo' ' . - , Mniuc, lfclmlzuy I5, 1939 "1 --,"l, ,.',. -'f 'Hb' Ba 2, 3, Ll: lSiolog,y Club 43 I nas Play 3, 4: alf- 'l'iu - Chl AI: Lzuiu Club 2: Outing Club 4: -ug ISU ' I S "" 1 'I 2. Il, -l. Bu' iu IlIl.'II'I , NI1l."2ixIllI."Il.', Apr'l H, U39 "A j " " l' ' l fl dj." G. A. A. -I. SENIORS C H XRI ES I lMO I HX SC HOPPI Shop Born ln Xuhurn Nhuna. Oclohcr 'll N38 Dzlzqrnrr plus Pfllflfllfj GARY C-EORC E SEARLES mn nn lcwnlon Mauna ldnuln fl 050 Food drummer neu! rlrevwr Band 2 3 4 Dance Band Z ANI1 A CLEVII-.NC,E SHAWN Ann Born Ill Auburn Marne Iuly Z0 1930 That important Iellw uax nuulfd or tum Chorus 2 3 G A A 2 3 4 C round Observor Colm 4 Oracle 4 Typlsl Order of Stcnoglaphu Elllclcmv 4 Y Ieeni 4 Secretary YVILLIAM MII LARD GHEPH -XRD B1 Born lll ICWISIOII MdlIlC une l lllll Lnusuullj good 7lUlUH'll and rheelful Chorus 2 Football 4 3 4 umor Senior l sher ku C luh 3 4 l ,hcl dl C l'dCllldIlOll 3 Sennor Councxl PHYI l IS ILYE SHFRMAN Phl Born lll Lewiston M..unL unc lb N40 xou uunl uork clone' well just ml! on Plullzx Order of Slenographlc Elhuencx 4 Sexenlh Honor Pm! 65 . A -A n 1 nl , 1 . . . 1 - ' 1 '- 4' I E. 5 I, , . , , . I I ' 'T .. - . - , , , - . ' ,' K 4 , ,A ., ' 'Q " 1 ' '. ' . ,r ' 1 .. -H.. . .' 1. H 'V x . . ' . ' K' . ' ' ' '. ij. '11 4 7 l l v -1 ' is I . .. 1 " ' 1' ' .3. I . ,-. r , . .. .. -I.. . , . .'J . v A If, , .- ' SENICRS IORAINE ANI I'A SIMARD Born rn Auburn Marne August 3 1030 Fenerous thoughtful and trur Band Z 3 4 Blologw Club 2 V1cePresrdent Carrdrdate for Carnnal een 4 G A A 3 Dance Brnd 3 MICH AEI CI EMILN I SM -XI I Mrke Born rn Icwrston Marne December Z4 N38 Hu funn as u wk: jumper lms traveled fm Brology Club 2 Escort at Carntval 4 Football 2 'I 4 Co Captarn 4 uruor bemor Comnrrttee 3 Key Club 2 4 Outrng Club Z 3 4 Track Z :I 4 Skt learn I 5 4 Captarn 3 4 lsher at C-raduatron 3 Senior Play 4 Stage Props JAMILS I-IERIIERI SMI I Il r Born ur Lewtsron Marne uly 5 N58 I me lmrr a hull and a lm! and he s ha III Baseball Z 3 4 Smnrmtng 3 4 ROBILRI WILLIAM SMIIH Bob Born rn lemston Marne October I4 H339 Bob tlunks gnls are 0 Is Chorus SANDRA KEIIAH SMI I H Robbr Born rn Acushnet Massachusetts November 21 193'-I Her accomplishments are many and varied Brology Club 2 Chonts 2 3 4 G A A 2 3 4 umm Red Cross Representatrve 2 3 4 Lattn Club 3 4 I 'Ieens Z 3, Treasurer 2, 3 Frrst Honor Part 66 ', ,. . , ... 1, ' , ' ' . K . ' . ' ' . ' ' 1 I v 4 I ' , 'V . . 1 . I Qu , , . 2... . A A I' - . 44 . .I , A - , . , - ' , " . .. . ' r 1. ' 'r . 1 . . . ,-. . - .J - , , 3 . . , . , . . 9 , , ,,, ,, , .-. 4 ' . ' '. ' . ' ' ., Jnr . ' 'I ' r 5 . , ,J ., . . . - ,- , ,.v. . - , , ,- . .. A , . 4 ., ..,4. .. -,. ' v K' - - It , .., , , , . 3 - Q I v ' . ' l . SENIORS JO XXI MAF SNOW MAX jo Ann Born rn Casune Marne Apnl 14 l939 Her wnrenlx ull! hell make Ioan re nurse unun Senior Conmullee '4 I nm C lub 3 BEVERLEY CAII SPENCER Bev Born Ill Icwmton Malne October '8 N38 Seldom heard but always ieady I' H A 2 unlor Red Cross Represenlatne Z Order of Slcnogmphlc Efhuency 4 EARL IINVN OOD SPRACLE Lrn Born III lcwlston Marne july 30 1939 Baseball 5 ANDREA LEE SIEVENS Andy Born lll ILWISIOII Marne Aprll 4 l9J9 Here 9 to one of our brightest and peppzest gulf Band 2 3 Secuon Leader 4 Bnology Club l President Half lrme Club 4 Secretar Laun Club 2 3 Oracle 7 4 Edllor Outing Club 4 IEIIICC Band ' 5 4 Senior Play4 Wake bp DAVID ALTON Sl! EEI Dave Burn Ill Durham Marne July 4 l939 One of our competent bass hom players Band 2 3 4 Manager Biology Club 2 Half'Inne Club 4 Dance Band 3 4 61 , V , 4' A A 4 A A .. ,. . . 1 . y A . , .' " ' V I ll lil ' . I ' ' I ' ,: .2 ' I . . i . . , . . , , - , . A , I ' I . J ' - . ' V l . , . , , . A . y . , , -1 liurl is that dark, good-looking, quiet hay. 1 1 , . " .. . . .. ,. 4 A , , , . V. 1 . . . , . ' V 7 ' 7 A v 1 ' . ' ' q 1 . l ' . ' , . , . ., , , . . 1 V I 5 ' v , , . .. .. , , , - , , . : ' : - " I ' . - ,- SENIORS DPNINISLIINION SXSIFISI-R Den Born ln Portland Marne lfebtuarx I Ill-I0 An excellent student and an zxrellfnt fnend Baseball 3 Manager 4 Debating 3 4 Senior Plas 4 Cast MANSEIL 'VIAYI AND lfhl OR Taylor Born m Mlll0l Maine October 1 1939 We hope his anzbftxon uzll lead I surcesx NMFAI IE 1019 IAXI OR Wat An all around good ml Lhorus 4 VFRRIII SIDNFN I AX l OR Va Botn Ill lemple Maine ulx 90 1938 lzkea hunting :slung and gum onus 3 l-RXNC ES HEI PNA ll-DHDRD l-ran Born ln Portland Maine julx 28 1930 Frances funds baby szltmg jzleasrml as uell at Illlfllllllll 68 LIU 'i.".'1 1 A ' ' " n .' A A Y A 4 1 t I Q 7 A Born in Lewiston, Maine, February 28, H338 ' ' I " 'll" .' ' ' K, fp ' xr ,. Ch ' J 2, ,4. Y , I . . - Ak I ll I Q . SENIORS HAROI D MARC PI IHI- BFRC l- Babe Bom rn Auburn Manic 'March 'X VHS Our audio mrunl ends expert Audm Wlsual Alds 4 President Swlmmrng 3 lrack 'S CARD RAY IHOMPSOIN Ixgcr Born ln lewlstou Marne unc Z4 N30 A xlmrz locker and a Shar 1 shoolm l-scort at C armval 4 Oracle Z 3 Season Tlcket Rcpre se tatne Z 3 4 ack 4 Vhuter Sp s l Sher at C raduauon 3 C IORIA CHRXSI AL IHCWIPSON 1 Born lll Auburn Mama. September ll N39 Contrary to mpulur belle! lim url lmued are lux ll good dzsprmlwn A Ot ff H ltens MARLIA C OI-I' IIBBFI Marcy Bunn lll ICWISIUII Malnc Nmunbu Zn Ulf xfllffllli lme dtlmlxng, lun lnnuglll nmrh Imnm I l rlumd I :file Bmlogw Club4 Debating 3 4 President C A A 7 3 4 unmr Iown Meeting 2 3 4 Iatln Club 7 3 President 4 Oracle 5 4 BIISIIICSS Manager Outing Club Z 3 4 Student Councxl ' 3 RON Al D PAI l IONI F Rexc Burn ln ICWISIUII wdlIlC A gust lr lflfll Ron is the clou n of the Sensor Class Yet ulzalerfer tl1e lest IS ue knou he ll pass Baseball 2 Poolball 7 3 4 Dey Club ' 3 'Ireasurer 4 Presrdent Outnng Club Z 3 4 Track 3 Sk: 'Ieam P 3 4 Seumr C,ouncll J . . , II." I , -1 .. ,. , ' .' I C L ,. A, . . .V I. ,J , -n' " ', ', : Tr' ' 2. 3. 1 " - Ort' 2,31 Q. . I M . . .' "Cllr" I I ' , " - I' I., L 0. 2,-lg :tina C2lub3,43 .' 3. . ' Q .HTS ' ' . , " . f' "'f, lJ.J l ". ' ' ' f .' ' K A U ' 'I 1 ' gL...,.L.,: . ',. . l ' . , I . J . , , , . . -,., . lu ' UK, f ' ' ' I D A I, - I - - 's 4 ' - 11,1 .ru .' ', .fl . V , ,V I V I I V ' , .. . 1. ' 1 , v . , I . I 69 SENIORS IHONI XS XI III-N IRI I- XX I 10111 Born lfl LCISISIOII Mamc Jdlllldfy I0 IIWJ loms exr1flIfr1cf' 171 611011 umk 11111111 l11111 1' I S 1121 scnt11t111' 111 N11 Manu Ap 11111t1fesl11 1 Conlrvl 1111111 Olxscrun Kurps P I xhu Il fld Iua111111 'I l 1 Hmmr Part j1.XlLI FI AINIL IRLNDX an Born lll1CWlSl0l'l Mlunc October P8 1028 Hm II ork 111 1l11 nllzn IS g1111tlx 11j1j1111111I11l nogy C lub Z C hmus SI 1111111 .Z 3 I 1 f,IllLI' of 81011115.5111 1 111 I'lI1c1u1cw 4 JAMES JUSFPH Il RC FOX 1111 III III luuslon AIIIIIL I lllll I I Hts 1111111111 wall IX l111sk1ll111ll hl AINI' Rl IH Il RMFXXIL lL11111lL Ill 111 X lllllll Nluum Ik uulmu ' 11111111 llllllhlllg lllllllll z11ll I111 I1 1 1111111 1 rogx Klub ' 1 1 ll .ngn Book C lub Suu! IIN HOPE. XRDPN ll RNPR I311111 lll luslstun Mgunn K gust ll lfl II1111 9 k111111I111'g1 1111111111 llmt 1111111 llll 1 gy C 1 11111111 S111 111 4 IIIIIIIIILC 3 1111111 C lub ' 3 f,ldClL 3 'AIIXLIIISIII Ouung Club 3 I SIIIIOII Staff 5 4 Xcl1u11s111g M 111 .igcr 3 4 Student CUUIICII 4 Iccn .nge Book C lub Sum ldI'v 4 Dance Band 'K Semor COIIIICII 70 " ' . , ' . 1 '. f ' I. ' 111'- f 1 1 1 1 W . 1 J 1. . f1I'I ' ' I 5 L: "1 L"1 ' .Z "l i1'1l ..J ,, Bicl ' I 'Q I ' '2, 3, 43 G. A. A. 2, fl, -11 1 ' " Staff ', I, 4, Alllllllll Eclilm' I, A, ' ' .' "I I 't ..J- ., Bo' ' .' , 1 1' -, "0 ' RIIA' 2L, H39 BO' ' .Y ll A , . 2' ', 'C' " 27, U38 lil Q If - 1- -' 1- H1 1-- A'lll.. llifl I' 1 L3 CLl1111'11s 2: li. A. A. 2: flllllllg Cllul Ig Ice -' - ' I I -"- 1 'A Z, -lg Y-IIQCCIIS 3, 1. ' ' .' , " -, .1 ll I . .lffl Ba , 2, 3, 43 B'olo ' llul 4: Ci. A. A. 3: ul ' i ' 1:1 ' - g 3 L,'g" -' gg SENIORS NIXRC HEI K DAWN VARNFX Chem Born IH Auburn XI.unL November I' I038 'llerfllelrls nrlzu fI!I7Ill'IfJllfl0lI zz I Fcem I S ke Il luv very bun I X A 2 3 4 Ground Observor Corps 4 Y1ecns 2 3 4 Inter Llub Representauve 2 3 PYCSIKICIII 4 JEANI IOL ISE VEAIIE Born III Iemston M.nnc September I6 I930 Our IFIHIHII uzth ilu hgh! Izrou n lmzr :ogy Club 2 Chorus Z 3 4 G A A 2 4 Latln Club 2 3 4 Teen age Book Club Secretarv 2 Y Teens 7 3 Treasurer 2 P X I RIC I X DORIS VIOI F I' I F at Born Ill ILVNISIOII Maine October 26 1938 A prefix mute vpeeds nfrozferx orus Z 3 4 BARBARA ANN It At C Barb A prominent member of the Rambou fnls nd 2 3 I t Cl l Z 3 4 Oracle .5 ACIYCTIISIII Slauon Staff 7 3 Student Council 2 IA Xl SH janua l 8 nm lu Afro: 0r I11 to Mgds u W MJ WJ erest and dersllnulz K x ' , 1' " ', .' ' ' 1, .. . ' 'J 'f' "' ' 'r '-' ' .' lu. 1 " Bifl' :' ' UP .. Ch ' ', -, 3 G. A. A. 2. Born in Lewiston, Maine, .August I7, 1939 Ba -,.,43,ainIuJ'.,1'A " ' 'fgg 7 , V 3 'ffl , ow I 5 xv V It 0 I N li GIN ll I l" I ..J n ., ' l 1 I ' I . l ' Oflyll tlzvl , . ' , 'M93 ' 1 U ,f All rr" f 'A - f I ' 'g ' -nn J l- l 1' ll Lf 1 Y i M0 J' ly M fl l lin 1 I 1 I f' fi I x 71 X I ' lux Xs- SENICJRS VIC H Xhl JON H Xl ION xblllILN Born ln IAr.unmgl1.un xfdS5dCllllSLIlS sIdlllldlN h UH! A ellou zuth 1111 lmnrk rn Illllklllg rluuu hull lloogy Club 7 Laun Klub P Swlmnung ' 3 I Q-XROI XXX XNI'l3Sll'R Bom lll Porll.-xml Nidllll, Mdrclm Z 1039 fam! 18 Olll 0 Iliff mm! mallx dlmtrd girls lll rm! rlrlxx Blology lb 4 rus Z umm low! Meeung 3 L.1l111 Club! 3 01.1610 4 Pusondls Outing Club 2 Season Iukct Rcplucntlmc P Hlnlu Bum 111 LLHIBIOII lbfdlllif Max 9 N38 I0 IS um 1 ourlu of lu l tlu Stu scball l 3 4 I- ullmll ' B Rl0'NClllSIl'RXSll But Banu 111 Ruug Nl1bs.1Ll1l1sulS .1 mn ' Will A ulffrl gfntlfnmn at ull lun: Blology 1 lub Z l llUlll5 1 lORl:l l X jl' XNI MHC XS lony Billll lll l'llCl1lllllgll Nilsiacllusclts Xoxunbc ' Flux 7N1Ll0Hlf"I Inu rimnmlxr amlulmm I ' "' ',l" ' " ', .ff I' . .' . f- 'Ar ',,v, ll f Lg ' I Z.:-"' ' ' ' Ch 3 Cho : lg G. A. A. 2: j ' ' " '1 S'l'I'lVEN CARTICR lYlll'l'l'1 I1'l ' ,' jr 1' '5 i. I.. .xu'r'11l1'r' nz .' ' W? Bu: L, , 3 'o ' L, 3. lf A' .' L ' illl - ' - .,J'Ill"I'L5, .- I ,- , 1 l ' 'A , " " 1.-l ' iQl.'.' ' ' " 'K , , ' .' " 1' 22, H39 ...J SENIORS Born ln Houlton Nhnng August li 1058 The blondzsl of our Illmulf CAN IHIX DAWN XX II I I XNIS Lundy Bom ln ICWISIOII MJIIIC uly Il IIUJ A cornbmatzmz of gawetg and rlnufulnzss Blology Club 9 Chflbllllfh Play P lshcmtu C L tm Llub Z 3 Ouung Club I ILL 1-RXXLLS 1-I ILN XIII SOX 111.111 Born P.1ss.uc N w jusq N nnmhu I WH A 5Z,L6lf 81110115 qu! uzllz 1011113 urs 1554 if I'l , rl nc If un! FI G A un Rc Croix Iccns i IN Ml UOIIIA Il NURXIA K WFNDOI XX PR XI I Normne Born III Auburn Maine Dcccmbu b lib Dxed September Z9 1014 ff 6 53? AAA SYI. ' .- . " -1 ' ,LUX Usyl., ' R ' is - ' 4. '- , ,- ,J , v Asc 3, 43 a ' ' -, ', g A' R LM Y-I '-"'11s,.2.I in "."',.'c - " 5, .ii G. A. A. 4. . X X XY fx V Q J . N U ' ff If I M A ' " . f or i ju ' U ' 51 ll A ' 111: U '. ., ', J X v , J ., gl! Mia. 43 gaiffim Aww Senior Personalities rxlHrlf1f1x' fm lurlcx I, Xulcl. R. f.1'uxLw llrfflflmmr xl IIPIII I'rr'llir'NI 4-. Ilumipwil, Xl. Kluuliiic- Ilzllirwl D XI1ln'licIl.R, lmxlc ll 1 1 I, C anim. I'i.m-. lnflrxl IIVIII Nflullfxl ILIhmiinin.InNum-1,t..I.1mI14lgv.i..limi T5 x Ilwxl .4lf1lr'l1'x , Ruhimmi .XM A fl fi J Y f X Ng fi n W -J-ami 'Q 5- X, 5 5 ' K li gf.: Xx 77 1 'MW V' -,,, zz? Q ATik-AM.j7!j ,f 7, . 'L s Y ? iff ing +, M f ?V:1:4,m ,g .f 59 K!" f 4 ' f WX E 2555 - rl '1 Q Q lx 'QQ Q JEg,., A A 1 ' pf H 55 ,'2',ig gy V M13 ,f :im 3 g V, N x SWM I In .kj Q il um if E 2 , "' QT fs if " gig . ! ,, EW 5 .. K wr ,N W x 1 'Q ' ag ' kWh?" , A - , X" ' 4 . Aw . W . ":'iv 6 w, z. nf w 1 42203 " V nk ,ing QM , ,W , gh, ,L 7? ff , -f Sy ' Y Q, 53' '. 7 W W2 5 V? 69, k , r ff x 1, 1 'S-. J'-, ,W ss. Wwe ' 4' JUNIOR OFFICERS NILIDIHJI Serig x I lIlNlllilll Nlllizml fullllillel' ' ' ' ' SIL' -S if f Lf, if le?-f Nb 9-gf RJ ,' E Z ' 2 w ' I X X XR M M 'M , H, Nl. f.V ' Q X fi X 5 A ' 'I 'ii X 9 tg 42i?2V wmv wx ' is X W Y x Y Q X 'v X x' A N " SX MMM ' A S N an , 5- -'-- mwa' 'ii5,,4np, 'VN X 1, If ' ,' lufwj I -ga X X I rn M A H fag ZZ? X .Z A'L, Q x x3 af QEGEKNEUMQS 4 IH ll! I K I l I I I I1 nm l 4 IL B151 Ili xc Il N lilsl x lim x HK I5 ns on I lhm 1 lim 1 I ltl, Ulm lx Hu IIIIIN Blu nm: nm lh ax lh nn lill Ll llill UN X ln Ill ll 1 Dm N ul x lIlM I Ill I r ck IIN Junior Class Lust 1 Ibm l un P K ! l x IN , 1 1 I 1 K 1 Yill an XIII! XX Dlll Xl H 1 Xl It uk uv Ill I A NN xv r 1 1 U1 S 1 mx ll ll 4 4 I X xx I I ,, xl I 1 cl iii ru lx IINN 1 xl K 1 1 4 mn Liu' N l X Nu 1 ll 1 ll 1 , ll! ll N I Il N I H IN IIN l X r l N l BH KSN ll ill I . 1 NNI u U 1 m :fm Rum 1 1 lmlm 1 I mln lx ISL! 1 lllll Sc a 1 N X U X I S I H NX S Y mnlll Sum Stun Sl: rlll l K N U li all 1 n M x x C I lX.lllIl'liII Xlxhml XI.uim- Hum lc'1'lxillls'4l'1c l.llIlil'l l,1llXill l.1y4' XII -In l3.'.u lgc' Xi1gll1i.l IXIHQIII N.lIlfll.I l'l.llI XJ x Xmhaxu l1l'.lIlII4I Ihnulx I'Ii!.II3l'Ifl l'l.lx X.: x Xlm-Isl Xlfluf lhryrm Ri4l1.ll4I l.llZ11uIl1.' Iuhn l'l " rw Rqxmamml lluhrvix lflinllumlll lqliliv XII ivl l'1ucl4rI , , xllllivlh, nnmilh, N.IIllll.l J nk Xllmul l,nI1.mu- E XL Hin lgmwll RQ Q -1 lllmlmzn K4 Lum! I QIKIIJIHC' R: I -ll 111111111111 Ri 'md X Rpm, lhnziimula- Dlllllifll R1 Imlnl ldflllit' E Ri ,Hd ll 'hull XI.HlL'llll1'l,lIilI f1.INl4lll I.nIlIn-llv Xl.llIllll' Rgummul R4 X Hi H ,Juli ,H If:-.-pl: l:1l1gl..lN XYLIUH' lv:-mi IHYJMZINI mfs-lil: I l'lmlu..lfsl hlIHv.lI1IN Rml II l.l!wlu1lm- Nlllllglirl Rvuuvllmlx lirmlllx Il-1,1111 I'.all1un l'.lIlllllL'L' l.1m l.Ill.llil'l' l'a1l1111u Rmllngm- Y. . 1 lm ,Q WH XIIIIJ Xl. l.nuIu Inu llugux 'Emil I 5,l1,k,lmI Rh 141.1 I-ng 'lwhn XX iIYx.mI I .uxlrl lfL'Il!l4l R111 nm Rl' ,H Brain K.:-mgm' lwxgg 1.4-mul lvlhl Rm' .zlnl R x fmmw, Hi M ,HI l Il.l I'1 wlirk IIVIII' li'IH.llIt XX 'Ill' R . A , lhuu- l' M I'1l1i1i1n l,m'lll.1m R4 "1 -1' .Il - "hm ' P- Li, 4 mlmhwm Snmlxan I' nm Richzmi ld lair nl, ,lh ilml, xxfllltlil I' vw Rcl - l lc-Ilmlillivr Yu :ry Sub lmzm fimlhixl "IOP llu-upluanu' llwllvllf' RL nhl I4-iglmm I ,-r Sl. l'i4-nv lm .ld ISIWH l:lYHf'l.l. lA14L-xn-In RJ A md limvlmgv :fn VS?lllk fum, Iglmwll l.mu1.1 lu ll Ilu .mi lum I -llf 5-Ill H11 , , ,. Nm mml lllnulx llzuiml 51Il'f'1'llI 'HHH nl hav ml "u X 1-'1 Ili' P- 1 1 lu- y Slvmlwl 'ilvlw Xlnlk BHl!lNll'lll ' ' ' 'U -'U -" M I N 1 l.z1l'1x ill Ml 'll Lfvlglll' X111 'Ill' I, g vuiu NIA Ii 'M' 'gg '1' 4Zhm.'ImIL, lmmlmnl ilmznlfl f-4lllflZ4'l' hung Slm llll' cw 'Ulm mmm., lm-gflulrn' fnH1iIIl'lL Su-Iylu-11 Xl,lm1m'r1 lwlm Silxfl llullmqim. dm, Nlllllllll f-ilHlll1'l Rml -rl xlllllill lic- 1-llx Nlllllll ru XL, ilu, Yi. NIL Iillllll 4-ZIIVN Xllllvlll' Xl'11Iu1:1il1 R11 mumi Sinn 111' Umm' lhmkvll Rlllh fvllllllill lg-l-mqwl Xl Xllixlrl N.1lIx mill: lylmitin nu ,mm llzlllivl I-gall l-,slamlsl Xlml .lllllf lixigm Smith Imlvm. BHHINH. llmcl fv1'lllll'H lJ.1x11l Xlmllnul Saumlxn Smilln Xml, ,LN lnlim- 1-'mn' L' Ru 'II NlcI.lm-.ux lm 4- Snmvnmn NIM- lk, U-Hifi fflllllllll I..uxwl1u- Xlmhilylwxu Imiillx pnllaml ygillinm lgllykc. Vllliwi-I f-'WIKI' lclu XlLYnIIx Iivl A 'lblllglli' DL, .Nimv ffl-Hill f-1 all Ulll 'UI H Klpllill kc - ,' -, 111 lflllfllll ffmlill! Xu ni Fllllll' Nh-nill Iflimn f A 'IIN ccmml I-Nm. Nl ' 5-Um Ri lqml Nliahnml Pclm-1 , wx ' , .K I 511' lw 5-H'lll1'l1 I-Kuo Nlill '1' I-Icmhm SHIIILWLIIIT iIL:2I.1E:lxuEv.Illf,Il I'-lllifii' U"1'f"' Iiznlmm Xlilnlu-ll Xllltllll SIIIIICXLIIII ljlwllzicllr' 611' win... Ri lim' 4"'5'Y C-nil .I H1110 if Ami f:lllil'l' A Ui cd hu' 'M liuxlm Xl :vnu N1 mn lhilmzmll kv Vglmtlllt--I Iauqmwlmm- XI1 in Xhnllvl' llunnlml -. -. If -. I l7""2'1" H11 'IV X.: lim Xl v nix Plllll liIll'll'lllllxi' ::l.'m.Tcgm:TNl Ilnmms I 1 'kills 14,1 .ll xlm' Wm- R11,-11 lim-1 . lhmllmml llannula-n lg ,X UU, ' 1-N linux Il'li IL-1' I.: -LI: ' . "' ' . ,' K-,::.:1?tt3lmImlN, N' 'Ill Hilfllg f.mg1l1liuv Nlmiwr xxllllillll IIIIUVIJIIK' lfwxirl fllllllillill thnx "Mk-'ll lqlllim- XI1 llmn I X ' l"""N""'l' A -4 Im 1' H4'VlV" In mn Im- Xlux In R1 :ulal lklllllfl Ru f.It'Il llx ' I , ., V Vflllld llf' 'XV' R- .xhl Xlllxlm 4'-II1' lllllll' llamlul'EI:,lT1'Il,1IHIl Hl'Illil1' llvrlislx Al , ' 1 - . .- . . 'L l -- ' ' ' 1 Xll Intl LUHIIIN I-'If II ,I' 'HI-IH ,I XMI ' ll H 'MNH IPI' ml Rl' ,. tlmllh 1-1511 U '11111' lin 'lx Nvwvll K- -. 1 4- I 1. sl' IU Hmm Nil lhllil YUM PW 1I4nIlrmYa1Imu1l CAIm?'k'H K' Anti 'H 1 lilllimk H 'dpk' lmximl Yznlvll 'mm .A ' K I'amI lItlllllll'l'S V V U-, ,H il ' I M, X' ,-H, X lg-ly 1,1-my xl nv L H I. IAIIIHN Imam .mu 4 E ll lll llhijjl, QQ' nk ' NJN' UH lm "H XI11 lm-nv U'lm'1ux Ilmm' Xm'1'11ll IA'-llll cZHDXfUl4I A -l uf' '1lilllU2+"'fl IMI" KWH X imlnl lk 'Hn c1Nm,IN D"l'l"'L hu' lflllllli Kill II'.IlIlll'Ili' Xiulrllv lim! 'hill Clmlim llfl1QIg1sUln'll4'Ilr lmxul Xmnmux - Xllll Im lux ' XIx.n auxi , . llc-my llzuclmlmnl I.-A,m,Nlll,,hI ml I'Lll!l l'1uauIls IMI 'll Nlaulkn-1' lum- Ilzxis Unix 'Uh UH brmlclim- l,.III'lIl Slzmluy Hal -1 l""'1'5l 5 V fvtblllllli Iulrm 'Mm l,"lI"mf' MI in Wnhm' ly- VI lim Xllnm' I'mk1m l'.n'xl Uzml .Xnl ' ' Da-lxwxx lhqm lu-llu llnlx l'c-lm-mmm lll'1ll'lilL XXI' lvuln ,luhx llcl 'ls R1 luaml l'c-raw l,.mx1x I'L'llillQiH Ill'-alum' X?llill' X121 'sin Dm nix lxnllzguim- Ixvnm-x had Pikni lfvllxl XUIIQIIIII-HH' lmlc lli i lill c...iI lxvlll lu 1' l'l.u mi lw1!u.ml XS-lllllllll' ll:-mx lliunm' 'Xl'lllIl'l'l liiliwy ,Xllr xl Pldillllill lin-1ui1nXX1lmn y Junior fl Ill llllllllt Candids I 11 lllll rllilll Ill X I I f KN IHI xllrvlmnrnlrlcn se-rm I r Ioun Bl C-, ,X. .X, lu 1 j 'rg I ' .' 4. UIYIII' '1'x!Ix" ' l'll Y-yl' r lgllill Llllll .NNVIIIIJIX fAlli'IlliNlH 'AIU 9. 3' , , ' Y x 4. , 'lf lufzuf hum xllu Im rlrnfx I-,114Lf1sl1 LM IU: lw ' 'mn , ' ' Pre' " lu M SOPHOMORE GFFICERS it 5: l'1c4ic1cm. Rulgmd 5iI1lilIli - Pu-winirnl. xK'iHi2lIlx Hull 'lk K- I 5 QE V f 5 x in-' Y WA RD LWTL 5 QS FHM E Q 1 T .gov J . .5 v " 4, , 'S 4,7 1 "" ' Q, sf' ' 'Q' El EEE u ' t a K g D l x ' A Q 's X Q if- EN xx Q -f X E ax 'PJ i v! Q4 Q Sophomore Class lst 111I11Il IN N I Il 1 I1s1 II Is II 1 IN IS Ill 1lI ll 1 l H11 I5 Il IS II ll11l1 1 IIII 1 l'1l1I1 1 N SIIII II1I111IL1l1 1 ll ISII111 1. 1111 I Il 1 II ll II Ill 1 Il lI11111 l 1 II1111I 111 IIIIN l1ll1s II11s 1111 R11g1l lI11111I 1 IIIII P1111111 1111 Ii1111l 1 IIOII Ill lll1s II1111 lll II1111 I If 1 ll I 1 II 1 III 1 ll ll 111111 I1I1 1I1I111lI l l l1I Il ll II 1 l Illlll Il K 11 1 1ll 11 I 1 Il 1 IIIII 1111111 1 1ll1I 1 l1l 1 IIIII C1 LILNI KIOIL Nllllll C11111 Il I I Ill II s I I I N K I PKI I I 1 1Il1 Il II II1 Ill I II I s l K I I I 1 IC UN 11II II ll 1 JI I K I K II1 1 ll I 111 I 1 I 1 I Ill I0 Jllll II ll ILI I s lltl I IK I I II ls I IIIN KI I I I I1 I 1111 I1 1111 I1 s11 I11 Ill 111 III L,Iss 11111 ss1II l1I 1111 1 IIllI 1 I I I I 1 11I IIINI 111 Lil 1 111 11 III 1 I11 1ll1I1 1I 'I ll L, 1 l IX I l I II1Os 1 11I1 Illll 1 II1111 11 II KI 'I ILIII XIII s 1 1111i ILI XIIIII XIII IIII X 1Il X 111 XIII X X III XII 111I C 10 IL llll If II Il R11111 IlIs 1 1 1 1 I I IIIII I s I 1 Il KN 1Il R11ll11 IIIII I 1 111 1 Ill! l RIIIIIIIS lI1111l1 11g.,1 S 1I11 1 IIIIIIN 1 I Il II R1 ss1 1 I Is 1Illl Sllll DN KN 5Il Il SII II l SII II1111I1I S1Il1 1 1 IIIKIIIII S11Ig1 S IJ 1l11l1 sl111l1l1 Sl 1 1 IIIII S II 1 Slll Illl 1 SII IIIIIS S,111II11l R11g11 SIJIIIIIIIIKII 111 Sll 1 5II1 1 5Ill 1 'S Ils I ILI Il1111111 IIIIIIS l I III IIII Illlgl Il 11111 11111 ll 1 I 11111 I II1 1 LI Il 1 II Il11I11 I 1Il11 IIIIIIL R11l11ll II R1I111l 1 I IICII IIlIs11Il l IIls1 1 111 II11 slll II11 111111 III s L' ,Mr II1l1l1l 1111 Il1'll1' II1l1i1I XII llIIl' l11I1.1s II11l1i11- l'1'II1'li1'l IIIAIIII' II1' IL1111 IIa1111I.1111 IlIg'l KIIIIILIN 5I1'IIIlL'lI II1-ll1II11111ll .Ill lil .III1I'lI f.iIIIII II111is Ix1' 'lll I'1'I1ills li1ll1lIIl1 IlIIl'llI l1I11lI4l H1111 IICSIIIIH' l'1'lI4' R,,l,,1, p,.,,,, ,.,, s,l111i,4, V ,,,-1 N,, ,,, l1,,,, 1,IiIl11l1l IXl'l'IlI' X,,,,,,,,, l1,,i,,4m XI-'I ,I5'I'I' - I 'Ill' II1' I I IIRIIIN IIIIII' IIITIII' fI.III1Il'IIl' I'1111Iill Ri I:111I . s1'Ii1l II.1111I IIl'I' I'II"'I' II" ' X11 III I'1.ll1 V lx BA, I11'l41 II1'11l1'ls II"""I' I" ' 11lIli1llll I'l1lIl IQII 'H II Q I'zl11Iil11- II1-1ll1'ls II'I""I'I f'II1'1 R1l:11l1I I'l1 llx 'ITU 'I'-"IDS" R1l ' i II1'lIll'ls II1' I' 'I' 'III A IIIIII' - 'ICI II1 11,110 11,,,,,j1 I1-.l1s1- Ra11l1111l1I II' "U IIT BVI' 'QV' N111 II 111' IL""""lIIC I"II"'I'IIA Iillll' R11ll1lz1Il H11111- 154-ll funn, ,hmm ILIIIII I,al1IlI1l. 'II1' R, dh, Rm II1 I :1l1I lI1A'll1111ll111' s11', 'Il II111lI1111 BL, II IIi'l.','. I' IIUIII' 'V IIIN :QIIQIII W 'IIIIHI l11l1i1-ll II11l11'11- kmnfl If-I I V N' VXIIHI IIISIII .III,ll,1 1-1,1 lwmmx , Klub I-11 I l.1llll 111111111 M, . H uk II1 1.1I1I 1-'1I11' ,1,,,l,,, Hmm -IIIIIII If", I' lIIl111I1'l1- ' ,llll lll1I11I1 '11 1,-,I R1I -'I I.2II Ill' , R ll ,.,, 5211 'L "'I 11'1I I'11lllI1 IIIINIIIIIIII R1 1 1I I.:111'I 'I' flli ' 'ills' ,'1'I' ' -1 S1I .II lig11111, .Il'lIl11l' I11'111iI1 1, RU R11 I 'I ' I'iIII II1 'j111i1- I'IIIII'1Il4IN II' "111 If-'III' ly, iq R,,l,,,, Il" A' ling llll 8111111-1 I'IIIII'2 1Is II'f'I'I'I'III' I-I'I'I'I II1 IIQ l -II I.lIlIlIf Izlis I-11l1I C11-s 'III' SIN' I-vin-I R, 1,,,,1 R1,-,,,,, II'lll11- l'1l11l11Il1-111-. ull, IIVRIIIIC' I-Q11-l'1'11 'III' I-"V ll1l1i1I I 111l XI I V I R1',g1111lI1I I1II1111iIIi111 N1 111l1l Sl. I.z1111111l1 Illwiilll 11l1'1-Il I ' ' IHIIHII11 Ni Is 111 IA' :kos II1-1il1' 51, I'i1-ll'1- 11,,V ,,, My l.1ll1I111l I'Il'llIlI1' l.111ill1' I,1-I111g1' IIIZIIIIIII fg Iflbll I'1IIII'2lI1I IIIDI IIIIIIJIH 'Mk IH 'mul ld' all. IIIIII' 'z 11ls gj,,,,5,,,, .. .mn I.al11'l1'll11- I'II'IlIlI'I' I'IliliI1 I..IlI1I IIIII '1 algc bl, .V 5, hIz11I.Ia11Il.1' lllgg I, ,- Li, 1-Il ,l,,,l' 1 fl Mgt. 1 -- f,.,- 1' 'III ' .ll'I' lII'li11' I,111If1' 1 1 . ' 1 1- 5,,, -, -,sm lSz11'I111111 If b 'I1's A l,i,,,I,1 , nglm C12 I I-llc, l1,,.I 5 .gm I,z111l'1'1ll141' I':11l111111 R1 ' - Iliw 10,11 l,,,,,. jl,,,,,-,, p,,,,-,,-,,, ,' z111l111- IIIL' 1111111111-111 gg, I , -SC, .I.1 -. v1-1' 'II1 II" III4 IIIII' 'IIIWIII I111IilIl .'I III' -IO, WI. lnlml 1 4 ,I In-1111l1' .Iz1,1111, E R4 li oil HN, I1111ll Ill! 'I1 -11 ' I "hm , 5'1" IU' MI".-'IIIIII II'iII':1lll .I ith ,ini g hulm, I.. Il1-I1'll1- fniglll' SII illl XIQIINIIIIII D, I. 1 ,W Minion lhmsgn Ki1I1IllsIi1l11'1' C1:1II1,11-1111 R111l11I1l Nlzlllill Sim, 5l,L,mi,, ,.k,,,,,,. mil., I '-"II1" ll R11'I11l1I fIIa 11'1'II ,,,, -H L- I ,d l.1,,,,,lN.,,, 1, k,,. IIIIIII Ir2IIIIIlll'l' 11111111111 .I1ll1lis ,. 1 i . - DMU, ,H .HM 'llxiutl If-zl11lIli1'l IIIlIIgIll5 fIl1II1111ll D, ,ml 1, Ill, R4 ' ' Illlll 'INK "H . IIIIIIIIIIII ' III". ll'llIl. I1Is l V III ISIVI I-l'll'IIl' sI11' Izl xIl'2IlIllIlIl lm, M I1-11'1 1,11 'll II1 Il2II'I I-l'IlI IIIIIII li. fII1'llilI '.,m',, ,I ,IH :'i1-alllligcv HMI lIillll111l11 I.'I1I1s lm,-A 1,,,,-,1 11,,l,,,,,,1 ' II' 'I II' 1' 'III' If "ll I'1HII1'l5" N1 1l1l1I IIi1Ilx1111I IIIII1 la I 1' Illll-ISIZIIICL' fI2II'I'llII xlil I-1lI1lI1'1! I,1'IL'l XIICIIIRIIKI I11I1lI ll1'lI1'1II1Il l11I1a1lI121"11ll Ri'I11l1I I-1111141 151111111 , 1-1-1 II1,-'11,-4-1 1 1, 'I' 'II' 'IIIIVI' IIII I' I""'IfI Ili - 111'-111 l'l'is1iIl11 ' 111111 IIIIIIIII III 'ICI' IIIIIIZIIII I-0lII1I I.1111is1- ,I11llll' II' I' 'I 'I 1'I' II'1lliz111l CI11s1'i11Ii11i I.1111'11'l111' 1-l'Illll 111- - I ,-,- 11j,l,,,.g:1 l,,,,. I l.14ll'l'11lll1- C.Ilz1p1ll II1' ' I1 K-' 11's K.I1l1'iz1 II11111'11lll I,1'l'11l1I 'I IIII' Rl I111'1I CI1z '1-sl II1 -II I-11111 Ri 'IL fII1111lill I'1Il'IIIl ' ' -1111 IIIIIII K.Il:11'I11-1' 4 I 'V HI ,I gh, I, A U. H, ,Im ,mum II1-If-11 f1Ill'lI2II'lI 'I'II" 'FII' I1l1ll1's TII1ll'1'111 R1I " I11l'll1'1' R, 1,,,-,I qj1,,,-1, IIIIII I.IIlII II1lII ,,2m,,,, U ui, I-1'1.1l1I CI ' 'IIIN IIILIIIIIII IIQIIIII' ' R1l - I'11Il1'l111l1I II1- IIIIIIIII YI ugh Illlzlllbllzlllls 1.1-lzlI1I X111I1-1111 I111 'f I'1-1'1'ilI I-I'1'l'gl' KII111l1I1'l' I'a1Il'111:1 IIAIII XII .'z11l1'a111 Ill11lll11s I1'11iII l11s-I C1 I11'll I'l'1s11II1l IIIIII R.1I, .'111i1'1111 V I111IilIl lI11l'1lli1'1' MI 1' II-"I Sill 1:1 I11Is IIIIII IIIIIWI II1 IIIIQI C111l1'l' 'III 4' IIIIIIVI II111I1-111' ,'11li1l III ' If ' .III I '- lI1111iIIz11'1I I'I'II" II1 Is 'II C.l'zlll1 ,'111'1Il I5'I III' II' 'I I' Ri I: ' CI1111iIIzl11l II'4II'4"" I'Il'III"I Sll' zlll .' IIII 5I" I'I 'V " SII 1 , CI1111iIlz1l'1I I'I"'1' IIVIII' ' II " ' R, I, ff ,,,,- -,,,, XIZIllI'1'll II1'll11 III 1 II111- ' II'iII'11l1s R, 12 . 1 uw IM- 1 I1 II1-1111, I'11ll'i1i1l f,'IIl'I1'll 1 " If II'iIIizll1s ',h,.,,.1 3. ,lm R1l 1 Hill R115 4I.l'lIlI I1 I -' " g,, 1 . Q- .lcv I1"Ilig11,, H1111 xI1I 1' 0111fII1'1l1' XIII il11l I'l'II CIIla1lI1-s CIIIITZIII IIIIIIIIIII I II I' Q ,A . I31"' IIVIIIIIIII S11 'LI KI lSIIllI2Ill E I I, Iii Ib., .Il IQIIIIH IIIIIIII II'iII141111 ,M it, CHUM I.Il I.l I11-1I I.11l111.1 I.1l1- BH . - 0,1 , IIILIII I:lII11'1I IIII 1' II: 'I11-1' 5,,, ' ,KI IIIIIIIK' IIZIII .III 11- QIVIIII ,1I - P2 ' 1'l l,,.,,,,,,H 11',,,,d,,,-,I I11 1 IIQ1 11111 SZIIIIIILI lIIlll's S11ll1Il:1 l'1l'I11-1' l11z1l1 II:1l'lillg IS11111- .IIIIKIQIII II11 11- l'1'11111I. Ri Ia Is.'IlIlN 8. Sophomore Candids I Ill x lx 1 J Hill! ll W4- i -i I I ha lu' rm juni' fr 1 IQ fix ",.If1'll llll. 1lfiflmrlw1x" i'l4'Illll NIIHIVIIIS Nlllxh l. X. IH lt'l. liiulugx ix lun uilh Nh, Hnxiggnn. .K 10559 liz!! Null unc hun' lor .... W q ,, I ' " 1 nf Y , ' 4- ff, wt if f fl 'A ' -:. 1, ki 1 5, fl " , ,f 4: jug ' 'l'rw1l14gl.f, ? llf IIWIX In fa ff1f1nK lnflfl UI. Nfl .!2llL"N glll4I.1mr ml.:-N II-nm' la, Qillx unrk .1 IIIKJI fr 111 1 ll 1 11111I 1 111 1 11 11:11 Honor Parts xl Hu: 1111 S S1fr:::rl Hmm: Il:::1lHr1:m: llllllfll Hmm: ll 1 I: 1 Hmm: XXII S:xll:H1::m: 11l1 1 X1 s Sf 1:1111 Hmm: x ls S 111111 I: flffl Hmm: llxl 1 li l: llfl1HlIIIflJ 111 1 Rc lf:1!f: Hmm: 111 1 1 SO: I"i1's1 ww: llc' "1 Ri1l1. 'MUNI NliI1I11'II, Sa1111l1'a1 Slllilll, l'a1l1i1'ia1 l.a1111'. N11 l"I1's. S1-1 'mv Nl1"'li1I1 li1'z1g1I111, CIo11sl111111' O'I51'i1'11, l'l111111z1s 'I1'11iz1111. Sill 11:1 Xvl . I'l1xIl1x Sl11'1'111a111. l':: m: Sill Ll .vlllilll ' 1 l':1t1'i1'i41 1.11111 " ' 1 ' 'l'l11:111z1x 'l'1'111:111l " ' Nil Fllu 'ffl ' lull ' NIil1'l11'll . ' Sill 1: .'-11:11 . fr" ' l'l1'll'. fl " Zlll 1 g ' Cin , llll 1' U' 11111 f IQ 111- 1 1-1, 1 ' Nh"-lilh lirzglml lyx 2 ii ?KTNN sw MN if WM QURBZCULAB AQZUUMZILS W, N 61W'T""'M, QwNf C X 9, i N. X KV , x X' ' I NwW 12ags,a Um 1 509 ei rv' r' d llQlllll'N worn' lc-zulu-ml lll llu- lumlu-5 ul llllllllllg Illl' NIJi'lllllUlN, lllllklllg our ulu llIUll'llK'Nf Cf. Olquin. Nl. xllfll'I'NUll. Nl, BVZU-lllflll. l. lmmglcy. R, Cupcn. IIINI mu: I. Ilalrllvx. C.. Xlmmua :mul um: l.. fUlIllN, C, IIUllNllIll. I.IllJL'Il. l.K.l11ls:'. Rnlnlmwn. Nl. l'.Ill1'INlrll. Nl. llmlg klllx ll. Ulu'llL'lI1'. Illllllfllllt, llllul um: Xl. xlllllllllx. ll. 5lIllll1'INHlI. lx, llzuil. N. lxallml. l l.a'I1.ng1'. Nll. llcmx. Xl. lX1'l'lll' I. Nlmu. I. Sxulmlx, ll. c.lIIlL'lI. R. Simgml. Q.. c.llllllll'l. I. liukluul. li. lux. Iwllllll um: C. Ulhuwl, I. Ipluim, S, xIillgHlllI. l. Culnru. X. Hem, R. lllll, li, Iilmul. l. Ninmlml. I'n'llc'lim'l. X. C-.ullgulup Xl. llllllkfll lf. Nlmvlux. N. lui-Il. ll. limnluvll. IK. HIYIIIIIJ lnllln um: li IIJXIIINUII, lx. lnlml. X. IXIIIQIII. N. lm-.K 5ll1IlIIlL'NNl'X. Xl. fnllil. I.llllt'll. X l't'lIxllIN, xltlllll IL-lumlv. R. Ilvzm. R, Cflmw. R ll'XlIIk', ll, Shl'l'l. I.. NllIlll'l-Illl Band XX'l1ixIIr. wllisllv, ullixlln. Xxlllxllt. IKUQHII. lun. llllL'L'. Iuul enum- again llu R. l.lHlll', lmluuml l.lIllL' lllgll Nluml xllllKllIlllQ liauul wlzuu-ml clown Xlnllwm l'u'lll lml llu lllfxli-57 drilling sc'zmn1. Xcw IllllSlC' lu lHt'll2fllklll'. ll quuk lJl'llNll-lIIJ on old In 14-l1u'111o1'i11'. unlznnilizu' mul ll0X'l'l clzuulc' slclnx. IJlC'ilNlUIl clrills. lt'llt'l's. :uul ual Inmul ul llN. llllll ulmlurlclmg llSll1llll4'll1l'llllQlI4llll tluwlnuz Nlguln' up ul llli' ll5lllll XL'lL'l'illl sn-llims. lUIIlIJL'lClll Illlllillk. :nul 1-:nga-ll soplm- 111011-w. alll unilu-cl llIlllL'l' llu' L'XIDCl'lf'lllL'll me ol llu- mlrill Ill1l5lt'l'. Nlr. llzuly IUIHN. ilu' lmlul IJi'l'l'K'Kli'll ll Hillllllt' ur IJl'C'NC'lll ill llli' llI'xI luullmull gzmu- nl llu zmm. lluring llu' busy Izlll wlu-clulu 0llll1'lN wmv l'l1'tl4'ilI Imlxwinlclll. Rugvl lzllnui xuc' IJI'l'NlllL'Ill. film-lulull Sll1l'u'x':lm: wx11-lzulx-l1c'1m11x'1'. Nlauirm Blown. l,lQlXlllQ ill llu- QLIIIICN wax unlx mu' ul llul mum Xlillkll llillYlllL'N In wllull L rlu- lmzuul umk pant. On Uctolu-1' ll. lluw IJ1!l'lItlIDlllK'll in llu- l'nilccl Xllllullw Y llgu l.n4ull-. On lJL'lL'IlllJt'I T :mul H llu' lmlul nu-mlum wx-1'v gixcn un uplun llllllIX up xulflmlr llu-ir Ulglllllldllllll In llK'lIJlllg xxillm "lv Ulml linu- I'1llllUNIJ1Jll unul ln llu' lllllltl l':m-nu Xwumlum. Om mlulm Hmnkul fm" .mul "mn1u'cl mn" IMI: uuuvll, IJlk'SL'lllL'll ill 1xIfu.1l lwlxuglrml l.lllll' l.INlllHIl 4111 lllt' rxclnlllg ffl l't'llIlllIIX 2. llkvll ull lu llu HS I1IlI1 Imp .il:nm'lIL'N: Clrmik. Il. 5IllllIl0l1N, XI. Iliiin, X. Ilmmxw. KIUCIICIIIZ Inn! um: I. Ilmuh-ii, N. Claulur. imul mn: CI, IIZIIXLW. X. ll1IlXl'X. l,.ulnuII. .X. llllllllllll. R. l'.1lgli1Iix. XI. llllhhll, III' Illini um: C.,Runulil-.S.XX1nnI.l..lJiiImx. ll. 5IllXl.f1. lllHlll'lIl. S. I5i1kIm.f.. llgukzll. II f.I1'llll'llIx,S.I-Il'.IIul1,f.. linux, Q.. Ili-1-cI.K., Iiulgv. S. Nvlwn. Imullu I mx. I.. l:'I5mI. ll.INlI1'll. IX. f.21NllIl'I'. I'. l.2lllll'Il, IX. Ilull. li. Xlgulsglain. XX. Ixrnm- IX, Smith. R. Xlnulm. NI. Llmlinllvr. Ia. I'1zix. I. I'Iguslrl. .X, hmllmiml. R. xllllllll. fm. R. Ikwiiru. I. XL'IlllI. NI. Rruuml. IS. Ruh, Ia. l,L'Ullillll. IS. l51NlllIlJX.f-. SVRIIICN, NI lianlili S IX ullfm I NIIIIU XX Ims S IIIIIIN X Xlmiiill I' IIIIIINIUII IS ' -. , I .4. -. .' . . . ,. . , , .Nagy Iimnlmmwi S. c.lINlIIlI1IIl. S. XII-num. ID. f.LlIlllIlN'll. C.. Nlillri. ID. han, II, lllIlll'I. In Inu X. 5lL'XL'IlN.5.fu1lltI. Ilmp.u1l: R. Xlulmml. K. N uml cxlmulglliulis ul :III uniwlm-il. Ihr ol1tslzi111Il11g In-iluixnznlimi' ul Ihr Imlwxuicl I.iLlIc' IIIIINIKZII rngziililzilimix on this :md rm ollivl' occzlsium wan mlm Inrgrh to lh6 clloils ul XIII. Guy, thc-ii Ilillllllitll cIi1'c'clm'. Yzitiung '1 'L ".z': -.:'1'4 Rf U I II ICKUQIIIIIUII un Quin thc hind xxhcn XIIIIIIIIIL Xllicfnk mil :gui I.ziIn'ic-, iw: :II in IILIHIXYUIIIQIIIQ :mal ulllslaimliiig nluxicizms. ive-ic svlvmiul l 411 lu .Xtlzmlic Lily. Nui' ,In-isvy. mi Xlzaixh I-5 In lm1'licilmlr iii thc .XII I lsll'lll c.UIlIl'I'l'lIKl' Iizeml, muclc' up ul hub :mal girls IIUIII lUlll'ICl'll llIIll'I'i'IIl sl libs XIll5I1 - 1 zz ' 1' ' -:iz -. xi-au' .Xul min was Imppx In Imlzu hm! In lhv p:1i'liriIml1lxuI'lhc'.XII Sliilt' XII In-wllxznl, .Xpiil fi-Ii. Ihi- Iull hziml sliznul in thc' highly ci'c'cIil:1hIL' l'C'SlllIN ul thc Xlkwln 'rn xllllllt' Nluwic Ifc-slixxnl in Iiimlmlvliml. XX'ilh 'Q 4 ,Kill 'aw iz 1' ' ' UI ll ipln-:1i.il1cc mgvllicii wan rlmc- ill Ilzmcl. Ihn' grzulugiliilg whim' IIICIIIIJCIS 4 I crulfulcni lh.iI the Ima spun ixhnh hm lncmiilul in lhn I,1Iu.iimI I.itlIc II.nmIw ul Ihr IJINI mill hi In ul im In Ihi Iihi ml Iilllc I1smIsuI lhn Immun . ' . ss' ' '. 'L , ' 1 ' '. 1. ii. SU clx Iuln :Is nun ls usuil llllilllllllllll 11111 ul lhm xc ii s ICIIXIIILN Ihis mc Lhn iplnuuli ol I1 ur II unc llc xml gi ulu ilirm Lxniusu Lhn lllillllltli 1' IUBIS-57 I'.mIivul'mI I.iLIIc lizmcl in-zilifcil. SOIIIUXVIIIII wzullx. lhzil lhcii' Inst nn N11 lx 111 Il Q 1 IK ilu x x N IUL ll L all NH1 Chorus X N I xx s 1 ll UN l X N L KN 1 5lll' 1 ol L ll KN ll lllg 1 IX nu 1 1 hcuiilu 1 151111 1 1 1 lt 4 IN XL 11ulJ1 x 1 111 Slll 1 1 1 ll 'Nl li1 1 111: VI. lIlIlltlX, C.. X'1'1ll1'11x. X. C-111li11g, NX. I"ick1'11. R. -Illillllx, S. R1'11111I1lx. R. '1'11111. ll1lIlll'X. ' 111l 1111 l. i..111111. l', .Xll '11. X. lllfllll. l'. I.11lg.u'. N. l1isl1. I'. l2llllL'Il. lgivic. X'l'.llll'. Y. l'iI1'x. VI. l.z111li1u'1, Il1i1'1l '1 2 S. Y1'l1111. XI. lllllllllll 1111, S. Spcgiiiii. X. 1111113 R. Pnllcx. ll. l1'il1. l', X" l'tu' S. Nlllllll. lllllllll 111: l'. C-11Iu'il, Y. X'gul1'4111. lf. C111lcllu'1g. S. Nlcxulizim. 11. X11 1.1111. ll. C.l11'11x111l, XI, Ni 'll, KI. I'1111li11. R. I5iI111l1'1111. "S:1! ll XX'ill1 ll Sllllgm 11111l1l lu'1l11'11111l11111l "'l'l11' lfziili Ri 1'1x." ilu' NlJK'1l2ll 1l1111'z1l su i1111 11I ilu' 1'Q1l11'z11'1l l.iltlc Nl11si1 lJC'lJlll'lIllt'lll, 'I'l11' Illl'llllJCl'S ul "'l4lu' lAIlll Ri ci' " 11u'1 llllll' liiiuw il week i11 Ilu' 11111 i1 11111111 lJ1'l 111' ilu' 1 ll 'ning 11l x1l11111l. l'111l1'1 ilu' qililc' 1li11'1li1111 111 XI1. lJ11111l1l Nl. filly ilu" liCllL'1ll 1'1l 21 1 11i1'11 11I uni, . wl1i1l1 11115 I11'1'x1'11Ic'1l All llJllCl'l'lN Zlllll lcslixgnla 1l11'1111gl111111 llu' 11:11. 'l'l1' liisl L'Xt'lll i11 1vl1i1l1 ilu' 1l1111'11s l1:11'li1iI1:1l1'1l was ilu' XX' ' u'111 Nlaiiiu' l111u1'1'l lfwlixzil. 'lliix 11:15 lu'l1l LII ilu' 5XX'i'Il Nl1'111111ia1l fi111111a1si11111 i11 liilu'1'1. llll X1lXt'lIllJL'l IT, llu' l11ll111vi11g x1'l1.'1Ii1111x 11'1'11' i111l1ul1'1l i11 ilu' l11'11g1'g1111: g XX" llllil fillillll ll," "Hex lX'z1I1'l1i11g 0111 lsl'llCl l1'11111 liliizilif' "Iii l1 '1' 11' X11 '." "Fg1l:111-'lul' 41-Dio." "U Ilic Rmlu ziiul ilu' XI111111l:1i11s Sliqill .Xll Flu' va I "Dr 'flaiuglit ll Rz1ll1i1."111ul"Ol51'111lu'1'Xl:111." O1 I '1' ll tlu' 1l1111'11s l11'1's1'11I1'1l ll Clliiisliiizu p1'11g1'41111 All llu' 1' 'glllill' liiclaiy A ' lly. llu' 5t1ul1'11ls z1111l lililllll irJlIlL'll i11 singing Illllllf 11l tlu' 1l1l l1111ilia11' Cll11'ix111111w C31 ' rls. llu' lllllllllll 111111 l0ll1K'l'l. 11'ill1 tlu' lll1'llIi'.'5lI ' nil," 1111 1111w1'11l1'1l 'i11i11ll1 ln 1lu'1l1111'11s 111111 lilllltl 1111 l'.l'lJlll1ll'f 2. 'AIl's:1C-1:11111 Xglil l ' g'11g," "Cl1'11 11i11l1. l.lllll..' "I l31'li1'11'." Llllll "Di, lS11111'9' 11'1'11' ilu' 1l1111:1l x1'l1'1Ii111s. O 1 1111 11111111111z111' lx. lgulxu' ll:11Il1'1 auiul Xllll l"il1w.g.111'1lu'i1 11s11:1l lilu' x1'11i11' 111 1111-1l111111N. 51' 'llll 11u'111lu'1N 111 ilu' l'illNX'2llil lii11l1' ill111111x 11111l1 Illlll i11 ilu' Xlgiiiu' .Xllh Slllll' i.111111'1'1 I"1'N1i1:1ll11'l1li11 Xlllblllll llfllll Xp1'ilfS111.X111'il1i. lf. X. 1 1 1 1 H 1 I 1 HU Ilil Audlo Vlsual AIdS 11111g11 1 1111X1s1111 1 JI 1 1111 1111 111 111 11 11 1 11 1 11 L18 1 11 1 1 1111 IL 1111 111111 111 KN 1 1 1 111ss1s ll Ig 115 11 11 1 11 1lll 1111 1111111111111 111 1111 S1 11 115 1 fl 1 1111111 111 111111 1 1 ll 1 11111111111 1111 11 1 LN 1 1 Ill 11 111 111111 1111 11011811 1 1 HHH I S I 118 L1 llJ1I 1111111 D1 llll U 1 go 1"1I'iI '1111': S11111g-. ll, ,1'1.C1ll'lg'. NI1. K'.1r11II, 11. Y11s11111s, Y. 1111111111. S1-1:11111 '11111 N. 141111111111-. 11, 1,1-igh. R. 1-111111. W. 1121 11. S. 11 111-1. R11 1-11. . I I I .X111 If 1111- 1111s111111111 5lJ211L' 111 1.iL11X'2ll'l1 1.11111- 1111s 11111 111111-11 1-11. 1111 .Xll1- - 1 .X111 1101111111 'Ill 11215 1111-51-1111-11 1111110 c11111'11111111111 1111115 11111 1-1-111 111' I -I 111-, S111 - lk 111c 1111111111111111g Ill 11c, 1 gCllCl'21 11111-11-11 '1-1-1 T1--. 11 1111111111-1. '11111' 11111, 111 51111, 111111 NI11i111' 11 - I1 1111-. '11111' 11-11 Y1.. , -'1- H1l1l1lI. 111' 1111 I,2ll'lll1L'u 1l1kl'1Y1'11 111-1-1111' 111111 1'11s 111111111 111 1111' 111111 1,111.1 11' 1111' 132151 11-111. 1111' .xll111U-111811211 .X1111 111-1111111111-111 11111 1111111-11 11-11-1111 1111- - 111 111-11' 1-11111111111-111 1ll11lll11l1g 11111 111-11' 111111111 11111111111 1111-l1111- 1111111-1 111 2111 1 'c111c111 11 'c1'1111, 111111 11 111-11' lUl1I2l1J1L' 1111111 111 11101-11 11111111 11111 111- ll . 1 1 A - llll ' -911111. 1il1X1'2lI111 1,111l1- High 511111111 11-11-111-11 111c P11g1-11111 111 .X1111-11111 111111 111111 11-1-V 111111111f1 ll 11111111111111 11111111- 111 1111- S11111- Dc 111111111-111 1 1i1l11111111111 111 X111 5 , 1 1 1 ...4 - . '1 R111 .xll1llll'll. 11115 11-111-s 111111111111 1111111 1111111111111 111-1111-l111g 1111- 111 111 .xlllL'l'11ll. T11- 1111111-Q 1111111-111 11-111-11111111111 111111- 111-1-11 kc 1 111111 1111-111111111 1111 . , .1 f H C111 - . - 1111' 11-1 -1c1-1. I11 11z11'1- 1111-11-1111-11 llll 111'1-111g1- 111 11111- 1111111111-11 2111111111111 ,11111's 111111. g 1-111 -'11111. .Xll1' - " 111 .X111s 1-1111111-ms 1'1-1'1- 2111111111011 111 1111- 111-11 111-1111-11111111111 111 1111111111. 111 N1111' 1111' 1'Ill1l'l' 'I'0llJ 1:11'1111-11 1111- 11111 ll2l1 111111111 ill N11ll'll 1 1111 , , A V ,V . 1.11111-. 1111111111-11 111 21 11111111111-1 211 x111X2llII1Il'2lS 111- 1111111111'1-1111-111 1111 1111 111-x1 102111 111111111c 1111- 1111111111111 111 11-11-1111 11-11 1111- - 111 '11-1 11-111. H1 1111 1111-1'1- 111 1-11111111111-111 11 111 111111 111 1111- 11 Q1-1 1 11111 11k'1J2l1'Illll'lll 111 11111-11111111 willing 111 11-11-6 1111' 1111111-1 1111-1-1-111111 111111 1-1111 11- 1111. 11,12 s lf 1 ,Q 1111 N 1 ll! If The Crcler of Stenographlc Efficiency Q ll! N 1 l1'sl ill 1 L 1 1 s ll ILINX Nl s N 1 g s 1 11 s Y ll N N 0 I 1 INNI 71 N lj' l1i1'1 'mi l', SllC'l'lll2lll, S. l'1'l11i11s.,l. I111111l1. Xlrs. 1511-11'1'lli111. Cl. Ul1111i11. IS. NIJ 1'l'. C, lill1m N1- 1111 111: Xl. l51a1g1l1111, S. l1'l1111sk1. X. Slum. IS. lE111111'1l. V11 5lllllNllll. li, llillglll, I,. liiilllllt, U U O X11 'llllf wwf lh11 11111111 111-1111111As sil1'111. l'iLl11l gill sil s11'11ig111 i11 1lt'l'SQ'1ll. 111-1111 1-11'11. with 111-1' s1111111Q1111l 111111-11111111 111-I1111' 1111 111111 ll XX'L'll'N1l2lllJl'lll'11 11111111 111' ll 11111 i11 111-1 llilllll. 'lilll'Nl' gi1'1sz1l1' 1'1-11111 111 lII1Q1' 1111' sl1'1111g1g11111i1i1'll11i1'1111 As s11 1 :is l111' llllf NlKlII'XK'1lllll sllll'lN 1i111i11g 1111 11111 s1'111111ls. 121111 gi1'l llll' 1111'11i:111'11 111-gi1:s 111 llllllkl' ll1'l l11'11 111 i11 1111111 111 g1'1 1111111 1111' 1111111111111 lllkll is 111'i11y' gi11'11. X1111' llllll lll1'Il lllL'l'L' is ll 111111 sigll 1511111101111 is 111-11i111lf1 11111 I111' 11i11z11i1111 g111-s s1Q:111ily 1111. .Xt 111' 1-1111 111 li11' 111i111111's 11111 11:11 l'l'N :111' 1111 s1'11 111: Nflllll' 11:11 1' lJil5SL'll 1116 11-st. 111111 s111111' llllX'L' 11111. 'li11L' f,l'1lL'l' 111 S11-1111g1'11l1l1i1' E11 V 4 11111sis1s 111 s1'11i111 girls who ll2lXL' 1111s '11 111 11-:ist ll 1111-XVUIKL1-llL'l'-Illllllllll 1121 gi1'1'11 1111111 1'z11'l1 1111111111 111 NI11. l"l1'11'- 1'1l'11'f, 111111 111111111 ll'0Ill ll 1111111-1' 11111611 "l'l11- li11si111-s, 'li -1 '1l1'li.-i 'l'11 pass this 11's1. 111111 girl lllll5l llllil' 11111 l1'11111' i11 sl1111'1l1:1111l 411111 11'4111s111il11' lll'l 111m1cs 1vi1l1 11 li111i11'1l lllllIllJL'l' 111 1'1'1'111's llllll i11 ll vi1'1'11 11'11 "111 111 '1111-. Ylilll' . . , . . 3. .gi lllsl ICI ls 11111111011 111 1111-111111ls-1:1-11-1111111111' 11111 f111' lIllIll1lC. l1111s1- 111:11 1 11 111' .111- 11111111111 ill 1'4111's 111 811. 11111. 1'11. .X11 -1' IDL 'ng 111111 111 lll1's1' 1K'SlN. ll Nlllll1'lll ls1'1lgilll1'1111211C'l'Illl12Il1'.Al lblIl.11l'1 1111. 'lh1' 1' s11'1111g1':111l1i1 11-sls 1-1111111111g11 1111' gills 111 llf 1111 gll'llll'l slJ1'1'1l 111111 Ll11lll'Z!11 111 1111111 lll1'll' s111111111:1111l llllll 11'1111s11i111i1111. l'. S. Curricular Candids 1 nun r I 4 Hlllflxlrl I1 H", ill IHIHIIIIIH s 11 I llll Working un the machmc sump H1 x 93 'Ish' xlifllfifll' 11,11 ffl .Ulm l"f'zr'1'll1'7f-QK xlzrrr lxjrixlx l'llXxi x xllltlbllls ' 1 IH, , 4 HHH 3,71 Q ' .' fi1'r1iuv'x nl zwml: NA kU,m.dx4N ignglixh HMM S. 'Nm-Iwn. P, I.ullc.a1lul llgluh-rl Iglkc' Nic' SLIIKJIZIINIIHJ lixurn. .-1111 IN flffi' In I xf I'11 nw "ur rn IIIIIITINU ' ' ' ' ' ' 'I NI. Iimvic and In 'ggiu :I 9-1 N35 Qqfy :MBA , QuRBlCUL5B AWZUMZES 3 ,xx -Z I ff' X XA 1? 11 sy Q ly K 7' A 'Z Nf-7 I - G ax ki' nl ! 'N N f , xkx G, N L., I IIIIIN N lll X N 111! IU 111141 1 111111111 11111ss s ll R 1 1111 1 1 1 1111 111 KN 1 L11 Student Counc11 1 111111 1 1 11 I111xs11111 L l 01 1 151 1111111 1111111 s 6111 11111111 L K IL 11181111111 11 S 00 S11 L11 S O11 1 1111g 111111111w C11 11111 1181 1 I Q, D01 U XL 1 11 1 C 1 s 1 f ll 51111 S1K1g 11 111 11 11111 18 1 U 1 1111111111 11111 11111 LS Ill 111 111 111 R 11 L 111 1111111 1 g N 1 1116111111211 111 1111 1111s1111111 111 YK 111111 11111 11111 111111 11111111 96 1-11s1 '1111': R. f12llJ1'll, 11. 1111111-1'. XI. 111- XY. 111lll11.. Cl. f,1llll11l, W. C-11111111-1. 1-. 141- . 1,11 1.31. N11 " 111x. 12' l11x. N1-1 '111v: Nl. 1llI'11f3I'. 11. 1.2lM'11'1'. Nl. 111'11w11, Nl. 111111011 11. S' IIN. 1'1z11w11-11, 11. 111I'1lll 11. N1 1' ' S. 1i11l1111. X. 1:1101 NI. R1111. 11. 1111. 1111111 '1x11': CI, 11151 1. 11. 1111111-11, S. S6t1gl'11'f. S, 1Y1l11iC1'. 1-1, N111111. 1,111 11-11. XY. 11111. 1 .1111- . 1'. 1. 11.11-, 811111. XI, -- 1111-. O 111- 8111111-111 C111111111 plays :111 1111l1111'1z1111 11111- ill 1'1l1XN'1l1'11 1,1Il11' 111 -1 ' 1, 111 11111111 ll s11'1111g 111111 111-1111-1-11 1111111111 111111 1111111-111. 111111 111511 111 11-1111 g 111 11111111 111111 :111 :1111111s11111-1'1- XN'111'1'1' 11111161115 111211 11-:1111 zu 1'11l1'11'l1l11' 111111 11s 11111111i1y 15 111- 511111-111 11111111111 1111-1 L'YC1'f' N1111111:11 :1111-111111111 111 R 1111 2 111 1' l1NN 11111111-rs 1111111-1'11111g s11111111 sl111'11, 511111111 1111111-1'1s. 111111 11111111 1111. s11111111 1 '111 1111. 11-111' 1111- 1111111111 111115151611 111 111'61111-1111 11lCII11J1'l'5 111111 1-13 - 111x 111-1111'g' 111 I11'1x'1111- 1-1111211 11z1ss '-I 1 '1111. 1111- 1111 'CII 1-11-111-11 1111' 1111 151511-57 S111 1 1'C21I' w1-1'1- 111'1-.'1- 1. 111111111111 111111141 1116 1111-s1111-111. X1'i111:1111 f1211'l1IlCI'1 111111 x1-1'1'1-12111. f12l1'I1l1'11l21 1 1111. .XIII 1 ' '- . 'a 111-11 1111 111 11115 10111115 1111111111 11'1-1'1- 11 1l111111111111s D11 1111 211 11111111-, 21 1'1111111111z1111111 111 1111- 8111111-111 1ix111z111g1- 1'1'11g1'z1111. ll 1111111 1: I 1'2111llJ211g1l 1111' 1111' 111-116111 11 1'11ll1j.,2ll'1llll R1-111-1. 211111 :111 z1ss1-1111111 l11'11g1'z1111 111 1llI'111K' 1111' lJ1'l'5111L'11l, 11111 112lI11i5, 11-I 'ling 1111 1111- N:111 11111 5111111-111 11111111111 C1111 'll 1011111111 1-1111. D11111. 111- 11ll11l1'11 11lL'1111J1'1'S 51-111 11111 1121l11R 111111 Cl:11'1111-11111 011111111 11s 111-11-gs 111 1116 11l's1 21111111111 11011111 11111111111 S1111-11 Cl111111-1'1-111'1- ill .X g11s1:1. .' - '11-111 1-:111 1-11-111-11 N1-1111111 1111--1111-s1111-111 111 1111- SIZIIL' .Xss1111:1l11111 111 S11 1- 1 13111111111 111 11s 11111111111 1111111-11111111 1 1 gm: 'I411'. 11-111 1111' 1111' 111's1 111111-. 1111- 511111 '111 C111111111 1-1111-1'1-11 1111' .X. 11. 1-X11 C111 - ' .Xw' 1 ' 1-1 111 Sll1l1AIl' 11 21 11-111111 111 1111- H1 ga '-2111 1-1111 Pr 11-1' . .Xb 1 - 111511-57 8111111-111 1.011111-il 1111-1-1111gs 11111162 111 :1 1'1m1- 111111 1-:1111 - 1111 1'L'i '1X1I1 :111 4111111-11-1111-111 1l'11f'11. 1111- 1111-111111-1' 1111111-11 111:11 1111'1 111111 N1-111-11 1 1111 z " - 1 1 2 " 31.6. ll 111 1 1 111111 1 111115 1 Semor Play 111 11155111 X11 ' S 811111 1 1 1 Ll 5 gl 5 115111111 1 L1 11111 '8 1111 '11 111 1111 L1111 1111 111111 11111111111 1 1111 11111511111 l 111 5 5 5 5 JL IL 5 1 L1 11118 51 LI ll 111 11111111111 11111111 1111 115111111 11 115 131111115 811111511 1111111 811111111111 1111111 111 11111 11 1 fl 111111 1 Ill 5 5111111 1111151 C1 XXII X I1 ll ' 7 51 11111 gll15 14111111111 Xllllll 1 1 IX I 111111111 1 1 g111 511111111 gnl 1111 SS III1 I 5111 IIX ,111 111 I 1' I1 115 1 ll ll Pl 11 1111' IX R1 IIIX r 1 1 1151 1 011 11111 11111 H11 P111 111 rf J11111 5 111111 X lLl21ll1 H1111 llll 11 R 1111111 fk Jll 55 ll 1 5 1 5 JLK IX 1 111 I1 11 1 KS 111 111 51111111 1 111111111111 91 lllil 1111 C. 1.11111-. If. N11ll1-1' CI. O'1E1'i1-11, 11. S111-1-151-1. 13. R111 '1 -11, NI. C-1-111111-, Y. 11111111111 1111: 13. .X111'- , N. 15111-5, NI, Ylll'lll'X, IS. CI111111111. R, lIz1111111111, XY. Ri1z1I11i. Y. f111Ill'l 1.. 1'z11k1-1. 1-1,1-1-1-1-11.62. f111l!l1ll. I "111-11 A' - . -' i5 1111215 81111611 111' li, 1,. H. '11'5". 111- 11111111 11115 11111 111111' 1111- 111111111111 111 il 1111-111 111-11'511z1111'1' 1'ClJ4l1Al1'1' 11111 1 1511 1111- 1111111111115 111' 1-1'1-1'y11111- 11'1111 5:111' 11115 111111: l'111-' 1111- 1':111z1l111- 1111100111111 111 X111. 111111. llf F 1111 561111115 1111-51-1111-11 Qlczu K -'1"5 1111'c1- :111 1111111-111 1111 XIV- L: 1L,' 'z' .' -. ' Jlllll. 'l'11- 51 111 1111' 111111' 1'c1'11l1'e5 11111111111 :111 C1l11'l'1f' 11111-51 11-1111 i5 ' -'1-11 11111- z1511i1111- 115 11C i 11- 1.111111 111 C11llllgL'. Hi. 1 '1' -1 111' 11111-11-11, 1111111-11-1'. 11'11 - 11c " -. 1011111111l1Sll'k'112lgC 11111-51 1111011 ".i'1-11." 1111i Cl.XS'1' 111 11111" 111 1111-11' 1111111-111-1 110 l11Il".1l1'-' ,- 1-'z ' 11-11 1"-.14 - -- BI1' 1 Q f 111 - ug' c '111111' 11'1111 11111111111i11i11g11' 1:1115 111 11111- -i111 jc-11111'-C1111 l.1111'c 11113. I1'1:1-. 17111111-1' N1 " '11 ', .1 '- '11 -11--111-1--D11 ' .1i11111-11 81.11-' .111111 111 ll - :11111-1.1, 1111111111--1111-11 l1llI1 11'1111 11'i1l 11111-:115 111111- 1111- 111111 111 1111- -11 lf"-' 1- -- l1'l"- "11' .". llll 11'C1'1'1-it . ' ' -1121111321111 Cl lll'Il 1111.: Sl ' '15, :1 1111111111--z1g1-11 511111511-1' 11-1111 1111-11115 11'1-11, 11111 11111-511'1 11111111' W1ll'1'l' 111 .1 I-N11 CV 1111- Ill fylll-Ill 11'1'1111l,1'1'.1AX:1 F'1 - . 11z11'11z11'a1 .X111111-11'5, N12ll' 1111111 X121 '11-1 O1 - ' l'1 'l:. 4 lx :1 111111-gc 11111' 111 11111-1' 1l1'1lS1111L'S5?c1ll 'I -1-11 I1'1 :1 1111111 1111 111211 1111111111 I11- 1111151111-1-1-11 "1cl"fC111 111111- f,'11l11'l1 I 11-1 KQ11l.1'-CLQ111111-11111 1 ll1Il 1 A' ' -1141-1' 111. 'l1."1,f "' ,l1"fY2 I '11 1 1-111-1 C111-11 11-115 1111- 215515121111 K11lxL'1'l01'. 111111 111111111111 Ri11:1l11i 111111 111111111 H1 'z ' :15 slilgj' 111111 1 51116. 11111: g1-1' '1-.1 -'1' 111. 111- 111111111111-1-5 11111' V11 fl 'z C11111-1' :11111 1.1111lz1 1'a '141-1'. N11 1 111 1111- 111-1111 1111' 1111' 511111-55 111 1111- 111:11 go- 1 - 111 -. 11111141--1111. 111'1111c1'1i1-5. l11111li1i11. 111111 11111 -1 ' L'1'S.t , li. Q, 1 1 Il X1 Ill I J N111 IK LIN 11l1I1 Jumor Town Meehn ll S 1111 N X1 ' 11 5 11 Ill 11 1 S 11111,111 1 1 111 1111I1 X11 II 1111 llll 1 ll 1 11111 1 11 1 0 XIII 1 U 111 s1111I1 111 1I11 I 1 H 1 11111111 ll Il s 11111 1111 IIIS II IS 1111011 1 ll 1111 IIIIIS 11111 1 ll lllll 1 11 III sf111 1 lll 111 11 11 11s Bemg 0111 C 1111111 Ll 1 Ill IIIIQ 1 1 1 U I x 1111I1Q 1 I s 1x1 IINSI WR I'I1NI 1111: Ii. C-11'1'11. Il. I-111. ll. H11 'I 'II. R. CI11I11-11. Il. fIlIl'IIl'Ill', QI. fc I1-1. NPC 11I 11111: NI1, Ni lIlIlL'I', VI. CI11I11'11. ID.CI1I11'11, I , lf11,I' L. S. NI1'111'11x, Nl. 'IIiI1I11-111, II' I111 R. Fug- 1:1I111. X, Hg1II11w1-II. NI. 1. I1-rg. I O II ll XXIXNI1 lg I I I I1 Il Illlll '111 is s QI 11111 ' .. . 1111s1'11 III' :1 11111111 1111111 1:11 111 0'llI . 'x " slll I -1111 IITDIII Ii1I11'a11'1l I.i11I1':1111I I.1-111511111 High .'1I 1Is." 'I'I11's1- 1111' IIIK' ILIIIIII ILII' 11'1111I1 s1111k1'11 I11' 1I11' 11111111-1z11111' 41111I 1I11I1 :11I1'1 K'I', NI1. I'1I'llIIIi 1111111111-1. 411 I11 i1111111I1111w IIIL' -IIIIIIUI' 'I'11 '11 NI1'1'1111g 1111131-z1111s c11'11 z1l11'111:111' S11.11I:11 11igI11. .Xl 1I11-11 IIISI 1111-1'1i11g 1I1is 11111 1I11' 1I11I1 1111111111-1s 1'I1-11c1I ll IILW1' NIIIIL' 11I 11lI111'1s i111I111II11g RIIIII LLIICII Cl11I11'11. 1110111161112 LII1'11 C1I'l'i'II :11111 IJz111'11 NIi11I11II 11-1 11'1:1111's: z1111I II1111,'Iz1 U111'II1'111'. IJl'0hI'2IIII 1'I1z1i1111z111. S111 ' 11I IIIL' 1'1'11' 1'111111111'1'1'si11I 5lIIl'il'l'l5 1Iis1'11sm1'1I '111' "I'1'11. z1111I Cl1111s 11I .'1'sI'.'z '111 "If1-1I 'l'ilI ,Xi1I 111 Ii1l111': '1111." "Sh I '- IIa11'1- l'11li111i11'1l I1 1111 g1':11i1111 11I H g:11'z R 'I g1'1's." :1111I "Sh II C11111111-i1-s XYI111 S11I1 i1Iif1- .X1I1I1'11s I11' .XII 1'1-1I1111111111111-11'i111I11' If lin?" .XII IlIlL'l'l'NIIIIg' 1I1:111g1' III 1111' :11'1':111g1'1111'111 11l 11111h1':1111s 1I1is 1C2lII 11111k 11Ia111 11'I1- '1111 I111 IL 'llll I.i11Ie a1111I 1.1111111111 igI1 S1'I11111I IJ2l'.'. z111I j11i1 I1' i11 1I11- IIIIILI kg' " g 1 I CI 1' 1 11. I ' 511118. 'I'I1- 11111i1-1 I111' I111 1 ' "'I'I11' 'I'1 ' Nlca '1g I 'I'I1z k.g"11g" :111 I T116 U ' lII11", IIIIN II I' I: . ' 1 I 1"1'izI' '1I?" IIII " in lIlL' 1111.1 1L'lllI ll 1111111I11'1' 11l' s1111I1'111, I1:11'1' l:1k1'11 111111 111 IIl1' .I1111i111 II111'11 NI1'1'1i11g' 1111151411111 z1111I I1z11'1- 11111I111'1I g1'ez11I1 Il'flIIl 1I1is 1'x111'1i1'111'1-. IIIIIK 11111111111 11I I1I1 111'11z111i1:11i1111 is 111 gin- 1I11' 1111-111I11'1' 11:1i11i11g 111 111z1I 1I' '1111 I'I1 111' 11z111i1i11g11111g I1:111' :111 fPI,lNIl'lIIIIII3 11111 1111I1 111 111111111111 1I11'i1 1111-1-1I1 I111I1i1. I1111 x1I111 111 a111111i11' ll IM'llt'I' IJlIlIiQ.I'41llIllI I111 11111I1'1s1a1111li11g 1lIIIlIII 1 ' I'lII . R. fl. 1 1 LX s L1 X11 111111 11 11 1111 ll Debate Club s11l111l 111 1 llll 11111l1111s 1 s 1 11 15 1111 1111 1s111111 1111 11 1 1s 1 ll 1 11 1 1 1 l 1111s DX U 1 111 1111111111 I L 11111 111111111 1111 X11s1l11111 101 :QL L 18510118 011 Illlll I1 OIL 11 '11 X 1110115 U11 15 s 1111111 s 11111 1 s1111 1 1 1318118 1 s 11 1 1 1 1111111 11111 lllx 11g 1118 LS 111111 IN 1111111 CL 11 1 1 ll 1 s Ll s 11111 11111 11111 1 LIL 1 1 1 111 111 111ss 1 IL 1151 1 s 1 ll L11 11 Nl 111111 1 1 s f 11 1 s 1s1 X 1111111 1111111 111 lg 11111111 111 LX 1 l 11 11 J? 1-'1111 -1111: .11 11111- . K11. '1'i1,111-11.-, 11. k'1111',1l. 5 11-1. S1-1 '111': QI. Kl11l11-11 11. 01 'll1'll1'. Nl. 1111111111-rg, 11. S111-1-1s1'1'. 11, 11111, N111 KI I -1. "Ru " 1 ' ' 111 1111- l'wCClC1'2ll CL111'1'1'111111-111 s111111l1l s11l1si1lifc 1l1c 111111111 1g1'i- 1'11l '111 1111111 ' 111 1111 les lllllll 902, 111' ll 1111." '1'11'. 11'z1s - 1j111' 1111' ' ' 11 - 'Bti-'57 13412110 Club. '1'l1'. 11111111 111111111-11 was 1111: 1111111 1 1111 11lll1'S 1Ji1111ssi11:1 111111 11 -111- T11111'11:11111-1111, 111 1111- l'11i1'1-1-si11' 111 N111i.11- '1'11111'1111- ll1L'IlI. 111111 111 1111- X111i111111l 151111-11si1 1.1'llgl1L' SIJCL'K'l1 1l111111s1 111-111 i11 .- " 11111. 1i.1..'s 1'1-I11'1s1-111111111-s 11ls11 111-111111-11 1111' s1'g11-g111i1111 iss111f ill 151 1'11 i11 1l11llf-g1 ' 11" 111 x1111'1ll 11c1cg1111's 1111111 'il1XN'2i1'1l 1.' - - - ' 111 -I1111' 'Colle 'P211l'l 1J1hCil,.' . ,X1 '11 15 '-ig I li1'1'. .XL '1 " ' 111s 1l111'i11g 111c 111111 1111-1' 111511 l1111'1i1'i11111c1l i11 X.F.I.. sI1c1-111 1'11111cs1s 111111 1'1111g1'css1-s. '111' 1111s 111-1-11 1111110 ll s1111'1-111111 102111 1111' li.I.. 111-111111-11. Nl2l1'1'12l ' 'A -11 . 111-l1 - ll1111 1111-si1l1-111, 111111 -' 111 I I1111- i11 1111 151111-s P11111-l ' 1' si D11 . 11111 1111' 1'111'si11' 16211118 111111l1- 1111- 51-111i-li1111is ill 1116 l'11i1'1-1'si11 111 N11i111-. .X ' '1 ' . N11 " 01111111 '1 ll 1i1111lis1g ill 11' - 11 ' 11. 1111' K- 1-l11- 1 l 1-11' ll1'f'. 11'11 21 ll -1 " 111-1. .-X111 gl 1 - H0111 '1 wc 1 1- I1-111' 1111- 1' 11 s 111 1111- 151111, 11cl1z11- 111 1'l12l1I1' 1 1'-1'1- 111':1il11l1l1:, 11'1- 11-111 1-111111111-111 111111 lll1'f will 1l111"ll "-1ls11. A 111- 111-111111-1' 11-1-l 111111 llllllllgll 1l11"' 1'111'i1111s sl11-1-111 1111i 'i1i1- 1111-1 gain 1111' - 111111 1110 11l1ili11 111 s11c11l1 1-111-1111011 i11 11111111 si111111i1111s. 11--' 1 1 1 1111 -' 111111Q 1 - - is 1111111l1c1' l11111s1-111 111-l1111i11g 111111 l1l1'1 - 1111. '111 -1 11ls11 1.1111 QIKCZI s111is1111'1i1111 i11 111111111-1i11g 1111' 1111- gl If 111 11111111111 ,'lllL'. K. K. ff ut x K I x mill Junior Re Cross ll U1 1 Xtlx lwll s wt 1 1 ix i t I N UIIU JI D KSN N 1 011 ll Jll llS KN N N llt Nl S ltit J 5 tn s ull 1 x S ltiti li N: itmi I'. llltllNI1rlI.f.. fillllUlIlL'.l. Xlillt'i. In Xll'ii. IR. Xlggiiti. N.Cttxliiii.1li. ittmiiti :mv X. lI.illtiwtIl. R. l'ti3,gt'lstrllli, Nl. llllltllllltvll. ll. Rtg' X N Siiiilh. Ilitlttw. ll Ru 'l. C.. Hit lthlt, ' d Nli' . Civixiltlint' l"lt' "ll'tig l'it"-itlt'iit-Hllzlml Nlillt'i' 5t't t'tztty Clziitil Clhittiiiit Xitt' l'itwitlt'ilt lfgiit' ,Xllt'ii lt't':utiit'1' Rt Val lft: Oi ' tml tht' mtmxt xgilttaihlt' wixitt' tnganiiifqttitnis git lftlwqnitl l.ittlt' it tht ltitiitn Rt'tl Lum Ltitiiitil ixhith wtnlu iii ttitilitmttitni with tht' ltwixttmii ztiitl Xtihtitii Rt'tl Litm Clliqiptti. lt ix ttiiiipmttl til tnit' it'lnt'xt'iitattixt' lrtmi t':tth litmiti mi. 'lklitw' lL'1Jlt'NL'Ill2ll.lN1'Sllll' t'itlit'i'tlitiNt'ii Iii tht' pupils tn tht' ttxtthti til thztt itmtmi. tn haiit' xtilt1tttt'cl't'tl to givt' tht'it' st'ix ittw. ,Xin 5 I 't it'tts wlmtitistn't'tl hy this ptntik qlttiiitn' Rt'tl C11 1, Cltituitil 'tit lint. tht' ttiiiititil t'iii't:llmt'iit tliivt' with llL'lll'l5 tint' littiitlt't'tl pt'i'tt'iit tml tht' stu tltiit hotly ut litlwztitl l.ittlt' t t'l ting. .Xt Clliiisiiizts lllIlL'. tht' iltitiiitil , this t'i1i'till1iit'tit iiitnitw to hui at xati'it'ty til gills tt: lill lmxtw whith wt't't' Ntlll tti ttiitlt't'pt'ix'ilt'gt'tl thilth't'ii tix't'i'st':tx. lti Xlztrth. wtmit- til tht' Clotiiitil. tti ztitl 'ith tht' ttiiiitiail Rt'tl Citi 5 th'ixt'. XtJlllIllt't'l'Lxtl tti tlt'lixt'i' Rvtl Clio N lJtJsIt'l's tti xxt " :us 'ittw Hl'g2llll!llll4lllN iii tht' lwiii Clititw. l.aitt'i xtinlilmtmlts ttnitatiiiiiig, tzti mm wtit' iliattlt' hy stniit' til tht' iltmtmtil lllt'IlllJL'l's lm' tht' ltitztl Rt'tl ilitm Clhzil ltl tu tlistiilitttt' tti litisliitzilifttl thiltli't'ii. lii tht' slniiig tiilmhztgt' htmitls wt'i't'iii1itlt tiitl liiii ht'tl lay tht' hop til tht- wutitlwtiikiii, tlt'l1:ii'tiIlt'iit :it litlwaiitl l,ittlt tttitlt'i' tht' sttliuixisitni tal Nliy Cllziittni 'lltyltmiy 'l'ht' Int' ciitzititmii til thtwt' ttm tht Xttt'i:iii ' Ht lillll Att llrilgll wsu tht' liiiztl in'tmit'tt All tht' t'iitl til at limi it':ii'. L. Xl. I I U1 l 117 I UIIINII 11 Ill N 1 ll 1 Il L 31 Key Club 111 11111111111 1 111 111111 g 111 11 1 Ll 1,1 IXI Ill 1 1111 111 11 111111 1 11111111 IX IX LS 1 I J 5 I N 1 1 1 111111111 X S l 111 1 1 111111111 1111 1111 D 1 I S Xl gl U 1 x 1111 ll g, X H lf SI VC LX 1 1011 11 lIl11 11111 ll J 1 I1 4 1 111 1 ' X 18811 IIINC Il 1 1 1111 11111 1111: P, I,1111f,1-. IJ. R11l1i11. 1', .X111:-1. XY. 112lI1l1i, R. 'I' 1'Iu. K-1-111111. S. S1-11111-11-1. 11. I11-1' 1I11'. - 1111 1111: N111 N111ig11111111. NI. 1111111111-111. 15. 'I1-111111-1. NI. X111 II. X. 1111111111 XY. 111111. 1- Y.1 1 '1l11. R. 1111 1I1'1. R. 111111111 . 1'. N11 11. 11, 11.111111-1. 1111111 11: 11111111-1. Ii, 1D111i1. 1'. Wl'11111111-. XY. S11 -1l11111. 11. 1il1l11. 11. l11i1lgl1.1111. Ii. 111111111111 XY. 1111111111111, R. Q11i11l1111. I.1l1l1l'll. S. 1-111-11-ll1.1I. N1-111111-1. IS, 15.111, X11 '- - 211' 11111111 11111i11g 1111' 111111 11-111 111111111 l,1'l'5lllL'111 R1'11l' 'I' V11- 1111 11II'f 1 - '1-1 Cllul 1111-- 1111' i11 Xx 2. N111 S1 "gnu 1' ' 1111. 'I' - 1 111 1111 111 ' g 1111' 111211 1' 1111-'I11' 211111 1-11111111u11i11' Ijlifljlifts i11 XX'l1I1l1 111-1' 11111111111. i1il11' 1111111-11111 ing lJ1'1'1L'1IN. 111-1111111-1' 11,111 .X1111-' ll1'lHI1'11IIL'111. I11-111111 11'i1l1 1111' 1'11l'11 11111112 111 11Il1i1ll1g 11111 1l1i i111l111111111 ll11tll'1iIlIliIIIQ. 1111' 1111 111- 11111 11111111111-11 1111 l1111111- 1 1111111. 111111 1111- 11'1111l1- 1llllJ 111-1111-11 111 11111l11- 1111- 1'11li11 111' - il ll '11-11. .X111' ' 11 1111111-111i1i11g1111111-111 11'1-1'1-: 11-lling11111g1-111111111 Illl' gan -. 1111- 11111111111 1il'lO1'll 111111 i11 1111? 11111. 111111 1111i11i11g 111 1111- HQ1111 15111111 1'i1'1-. 111 111-111 1111- 11l11111l. 11111- 111 1111-1111111111 1111- K1-1' Cll11l1. 1111111- 1111-111111-11 11111111-11 1111 li11i11g 1111' 111111111111 111-111. 111111 111111-11 11-111-11 111 111111-11 1111 1111- 11137 111- 11-111 XI1i111- 11111111-1111111'1'11111'11-1. SIL' '- Sl'l1."'lK'1. 1111- IJIUHILZIIII 1l111i1'1111111. 1111 Il'5l,flII5llJl1' 1111 ll 11-111 111 1-111-1- 11-111 l'I1ll'1'l2II 11'111. .XII 1-11i11111l1l1- 11111111111 11111g111111 I11 1110111101 1-11 ffilllltl' 91111211- 111. 1.1-111111111 1'11'1?111111. 21 1l1111'i11g l 111111'i1-1 111111-11 1111 21 11111 11l1111g 1111- .Xllzgu l 111' N111 IJ '-1l-". 111111 1111 1-x11l1111111i1111 111 1lIL' 11111'11111111'1-1 111111 lJ1'11t'l1lS 111 1111' XXII' 111 611111111 111 N111 11111111111 11111111111-1. 1Yl'1'l' 21 11-11' 111 1111- 1I1l1'1'i'SI11l1,1 lJ1i'f'l1- 111. .XII i11111111-111111 lC'IllllI'L' 111 1111- 11-111"1 1111i1'i1i1-1 11'1-1'1- 1f1IIlfI'L'1llf'N 111111 11111-1- Illllb --1' 1g1. iIilII'1'1' 111 1111' 1111111-1-1 11111-11111-1l 1111- X111'1l11-111 X1-11' li11gl11111l K1-1 1 1111 Cl111111-1'1-111-1- All W1-1111-1111 111511 S111 1111. 211111 11111 11'1-11- 11-111 111 1 - N1-1' lllgllllltl Cl111111-1'1-1111- i11 X1-1' 111-11I11111. N11 1 l '111. l1il11' 1-111i1'1- 1111-111111-1111111 1111-11111-11 LIII i1111-1'-111111 1111111-11-1111 ill 1.1-wi 11111 11'gl1. UIVXYH 1111111-11 will 111- 1111111-11 111 111-11-g1111-1 111 1111' 11111-111111i111111l f.H111l'1l'll1l' 1111' 11 will I11- 111-111 i11 1Y111l1i11g111:1 1l1i1 SllII1II1l'1'. fi. 1 0151 II 1 1 55 11 Ll 11110 1 11 X IN 5111 11 I1 11 51111 15 ll Oracle 51 1 111 1 5 1 III IIIS 5111 1 Nl 111111 5 1 11111g1 1115 1 . 5 111 11111 1 1 5 SILXK ll 5 1 1 11 1111 5 I1 L11 51 5 11111 5 1 1 1 1 1 Ig I1 1111 I 111115 1 lllg 511 5 11111 H11 1 1 1 Q S TKIS U 1 11 I 1111111 lll LSC 1 1 1 11 1 5 5 XXXL 115 111115 X 111' I-11151 1111: NI. NI111'11.1I1. IJ. IS1'111gI1z1111. NI. P11111-1'51111. E. frl'l'L'Il, ,1 S11-11-115, IS. Iglll'l'. CI. ' 'ic '51-1 P1111 1111: N111 1-11I111111111. .X 51111111 CI. 311111-1. X11-1. 11, R1--I. R. 1I11111'111111. Nl. I 1,I1i115 ll. X111 'I -II.Y.Cl11111-1.111 ' YLKIC. 1111111 '1 'C NI. 'I111111-115. Cl. Illllll, 5. X11-1'l1-115. Cl. xlll' , N113 I'1'.'Im1II1', f1IilI'Ii. Il. 11111111 I cII S. C111-111111-1. K, I12lI'II. "I'1111, - 111111111-5 IIllXQ'Il.l 111-1:11 1:1111-11 11-11 111- I1z111- 111111 111'11 v1-1-115 1,1-1 VIII 51-1111111 111 1111- 11" 11-1'1" I'1'11111e -1 115 1I11-51- 11111 1111 1-11 IJ? L'YL'I'f I' -1 ' 1111 12111. .1111 'I I' 1'-111' 11"1.' 1111 1-x1-c11111111. 1111 I-' 1111- 1-1111111511111 111 ' '11111 111111, 13111111-1 I'1'i11g1111111, E111-11 c'I'CL'II. Nlllllf P11111-1'.-1111. 111111 ,XIl1II'1'2l .' -'-115 1111- 1515701-111-11-11115 IIIIIIII1 I'l'2l1If 1111' 1111111111 11111. 'I'I11- 1I11-1111- 1111151-11 I111' 11157 1111, 0111 IQ11g11511 5111 -1115. IIII15 11115 III1' IIIN11II'1I 111111 1111- 1111- 111'a111'111g5 111 NI:11'1a111111- XIz11'11z1k 211111 1l111151z11111- f,.I1IIIl'II IYII11 110111 1111- 11551113116 llI'l 1-111 115, XVI ' - 1111- 1111- 1-11111111 11'1-1'1- IJIISB 1I1L'llIIIIg 141111111115 1111' 1111- 11111111-111115 1:11 1111 111111111-5 111111-11 111 1111- 111111111g1':111I11-1' 1II 211111 11111111111 1111- IJIlIIlI1Ilg', SI 1'z111a11111- 111111 11111 -- 5111-111 11111 2l1,lL'I'Il0UlIS ll 11'1-1-11 11'1'11111g :111 z111111'11111'1a111- H1Jl'I'. 111:11" I111' 1-11111 1- All 'I'I11 111111 111111-1- 1111111111-11 IQQIII 11- 'II 11:11-11. X'11'g111i:1 1l11111-1. Sllll II'1l c1l'1'1lIllL'I', R1111:111I Hz11'11'111111. 1l111151z1111'1- NI:151111. S1111 IIIIZI NI1'1'I1'Ilr5. CL1-11'i11- '11I1 1111 - .f12ll'1 R1-1-11. 111111 1121111 '- .l1'l', 'I'I1- 111151111-55 lII2l1'IIIIlL'5 11111111 11115 IIIL' 51'1-111- 111 IIllI1'II 111111115 1l111" I1 1111 111-111111 111111 11111-1111111115 218 1317111111 131111111-11. 111111 ClIz11'11. XILIIJ 11gI11115. Clz1'11I NI1I1 -13 111111 .xII1l2l SIIZHK' 11111-11 1111- 1111111111-11-11 IIIllI1'I'I1lI 1111' 1111- llI'I 111-11 'I'11- 111151111-5. IIILIIIZIQ, Cl111151z11111- I"IIlIIl. D11 'II H111-111-II, 11111111 X11I1-1, I'1-1' 1-111 R1111, 111111 M111-1-111 'I'i11111-115 CIII1'1kl1'1I 1111- 2I1IYL'I'I1SIIlg' 1 111111i111-1- 115 111-1 5111' " - 11115 11-11111 IIIC' 1111-11 IIQIIIIS 111 1.1-111511111 111111 IX IlII'Il. 'I'I1-. - l'lII1UI'S 11511 111114 'I1:11'g1- 111 11-111-1 1 1111 81195. NI11. XI:1x1111- S111'z1g111- .l'I'XL'1I 115 1:11'11111 11111151-1' 111111 X111 XIL11 '-11 'l'Ii1Il1 111111 NI155 1.111111 1101111112111ZINJISNISILIIII1 ".1'I'5. .'. I'. 4 I l I II INII II NN I L N I N IU Nil Illl ISI I l l N 1 Sfaflon S S JI ISS J 1 OKI I X I L N lu It l I 1 ls I 4 ' s 0 s S Nfl I 11 lflc s 111 s kk 1 IU 1 's UL SIS IIIU Is ll sv hs 1 ll s s s l IU bl tl Illflll l NN N N IIIJ Illsl l:w: II. IllI'lIll. I. Iliclvx. XI. IlI1!QlIUII. NI. C-4-lllilc. II. Ri I. IJ. Xlilclll-Il. II. Illlllll I. Rc I ll ll. KIIIIIII lu: Xli II 'IIIIl.III. NI. Ilmlglsills 6. Ulilil-ll. K. Ix'1ll1X. Il. Sqllgl-lll, 's. I-l1s.R,I.lgllll II. fllllxll-1. I.. I-ll.lx. Illilll rm: if Ilil ll. S. lic-II. YI Urglllll. II. Sil lcllls. N. Ilillls. I. I-1 Iilk. N. I'l'lkl1ls. I IIIIIIIIX. Is. II.l1iI. IHIIIIII lm: Xl. xlll lllls. I'lai ll-cl. Ia. l'lax. XI. 1-llllllll-lg. I-1-llisll. Il. II.ll1ll1l1ll. ll, 11.11 I-. XII 111111-, X, frllll-1. I "lin-clllmzlliclll. I1-loyalty. Ilhlllllllll. S- IJIIII4-IIIL' 1- Iillllllllllk wllllls. wllilll ap llc-al' ICQIIIQIIIII' al1m1- lllt' lilll- ol fllll' scllclol 14111-11 XIII' lllc- Ifllll' goals wllicll lllc IIIBILIIIST stall Il1lsll'lL'lI Iuclallly llllil IJI'41lllI1lL'IIl L-alll ' lll'. hllllls ya-al' Lllc- lol stall llI6'IlllIi'll Nllllf ILL-lllilm-, c-llillll'-ill-lllim-I: NIA-lc-lilll Illagllrlll Zlllll llc-xc-lls Ricll. ass 'all-1-alll lls: kllllli Ililkc-1. lc-allllm-1-clilr11': Ilaxlll Xlilllll-II. lla-ws 4-llilrllg II alll llllllllfl. aclx 'I'IlNIIIg lllallagc-1: llllll Illllll Iillllll Illl lllc-ss IIIZIIIZ MCI. I 'llllllllgll IIIC ulllllclxllillll nl llll- 1'IIllI'L' stall fll wlilc-ls Llllll all sulici II 5I2Il11lI li. I.. H. was llIX'2lIlIi'll a "Clc-l'liIlcalc- rll I'lXt1'lll'lII .Xnllil-xc-lla-ll1" Il llll' llilllll allllllal ulllxc-lllillll ul llln- XL-W Ifllglllllll SKIIIIIXINIIK I'l'c-ss .Xsslllialioll II I'l1slr1ll l'l1i1'L- ily. "Sl: lion" alsl lc-cc-lxc-cl a sc-ulllll llass Ilcllllll- lilllllg lllllll lllk' fllllllllllllll Sllllllaslil llc-ss .Xsllliallclll illlkl Il41lII llll' Xllllfblllll Sell la lll Plc- s .Xs 1 llllvflll. XL- ' A -as Zlllll Ill'IK' Ii'lIIllI'l'S llll' a Hlllll L" IYIIII l'X't'I'I lllul ing mall. VI-IIIS nal' IIII' stall aclll-I a Mfrlllililllit' ill Illlllllu In illlrlllll slllmlc-llls lllilllll Kill' lmlll-ssilllls Illill llln-1 Illilf all-sllc 111 c-xlllol-0 ill Illc' IlIlllli'. Illc- stall also lllz Ilglll IIIZIIII nl lls 1-llilulial lllllil in-s. Ill-amllilll-s. Zlllil Il'1lIlIIi' lilll-s. III I'1L'IJIlllII'f, lllc' pn- I-lll sc-llilll' stall IllIklIt'lI lllbll'lIllIIl'sr1X'c'l' ln lllc- lllllillls Ill-lull-ll I11 Ibaxlcl 5111. -lll. ,Xs ' I' H Ililll lllkk' Kay lin-lllln-1 QIIIII SQIIILIILI I'-IINN. . sll Llllk' I-clilols: Illllullly flI'11IK'IL'f. lc-zlllllx-L-mIitc1l': Nlc- 1 U Hmlll. Ill' ' L-liml: LIIIII Ins -I'lal lc-cI.I1ll Illl' s Zlllil aclu-1-lisillg Il Zllll Sc-1. IIIIIL' sllllll-llls wllrl IIZIXC' 11-1 I4 -I UII "Sta ' I-.. I.. II. S." Ikllllll' IIILII QIIIX s ll-ss IX'Illlll IlIl'X IIIIXI' alllil-xc-ll lwllllcl lllll IILIXQ' IJl'l'II llll illll- willllllll llll- llll IlllllgllllllIIi'Xl1Il'llIIt'll111I Illl-il allxi nl. XII s lllllllllly IIE-lllllall. XI. C.. ., L 1 is Q ru nun u 1 LI H Emil s -v HIY lx N -I 1 It UU lkl Nl Jl rllli' I s 1 ll lOl ll D lil lNll in igum 1 l xl Ill l 0 lu U 4 l s ll X 7 llll lnxl mv: XII: C-umlm. R. I'a'lu'iw11. Nl. lu 'l ', R, Sl g 1 l'. lL.ClIi'l1u'1llx. R. l'x ux. I, Rzmalcll Hi mul nu: li, Bell. l. .Xin "u. XY. Ilguix S. lDii11lz1p,X. ll iv. IS. l 'K' N, Q - .X man' wguli. wplzuli parity. luvl xzilv. lllltltsllllg' NlJl'lllit'lN. umlc'i'n'lucs. :in -willing ill lilumuigrg. ull ffbllllillllllttl lu inziking' llll iiilrlcwlilig znul viiujoyznlmln xi ni lm' llu' sixlvtll nu'mlu'is ol ilu' lfelwzuml l.illlc' HifY, llu' lux' imlciu ul ilu lluli wan Rofci' 5IJllgll1ll'lll. Oil '1' ullucis won' xiii' lhll'Nlll1'llI. Nlicli:u'l 'l' 'lc' ill iplzxiu, Ranlpll l,1'lt'liNHllQ Nqr 1'a'L:l1'y-lim-zlsilivi. llviiy fill'Illl'ilIN. Nlr. Rc I "I Ciumlm uul Nlr,l':u1l lilll'llllt'llll lY1'lK'lllL'llllllll4lXlNl'lNllllNlC'1ll. llu' ilulm IIlc'l uni XX'ull1i'mlz1y uviiing. llu' cwilillgk quliiiliu gciuwgilli lll1lllKll'LlllIJlllfC'l.lJll 4llL'NN llll'l'llllg, :null ngixniii. .Xin 14 his fC2lliN inu'i1' llllg lnrgigixm ivan ll nuxvu' im lfllfllflll vlllillcwl U1 ' lliiu' Nlzj ' l'1'1l1N." This nuvic cxplziiiuml ilu' nuumings nl van' us ummm :mil ccimiimiiu ilizii aux' iiiipfmiizliii in ilu- Clziilumlim. Pm 1' gnu. 1 1 luv' "l',' 5. 'lilu' liilwzircl l.illla' lli-Y wus lununul wlun .lL'l'l'f' fllL'IllK'lll5 was n'lL'cl1'il lu ilu' ullux' ul ll5hlSl1llll HL'tl'c'l1ll'y ul 1lu'Olilc1' lim! clUflll'l'C'll1ii' in XY1ilc'1'xillc'. an ul again u'lu'n Ruger Sllllgllllllll was clvclccl lll2llllllll'l ol ilu' SIllllll1'l'll Rican lli-Y Iii-lli-Y i1i.Xulun'11. llu' Imlilpirxi' ul llu- Ili-Y ix lu uiIl'lIll'. mauiiiigiixi. :mul t'Xll'llll lln' llgl lil ilu' li nun Nlll ml. :nul Ulllllllllllllf. liigli wlillulglllls ul lllllixllilll 1llill1lIl1'l'.-i U 'iqil mmxuiuiis Illi' mlulm :ulxiwrs 1'c'u'iu'cl ltblllllltllls wliimli iiulicznlul llizil ilu imullul ul ilu' lmi . zu lllQ'X lwflli lmri in llltll Xilllfllh quiixiliw. 1'c'llc'mtc'cl ll pinilmwol1lu'lIi-Y. l . l l IUNIX UI I 'Ill In Junior Senior YTeens L 1 I isliiiivimi eu 1 C Sli ill ll Il X IIU S ISl0llXCIllI Ill l l llllfllltll lc 0110 I is I I I s mu 1 I 1 i ll llc Rus Dill S lfll L ll S ISU Il 1 xx IU: Inst nw: I-1. Cfoilcl, llc' NI. Xvklllllf .X. Shaw. KI. Xlznhlc. nl nw: Il. I'm5.,' . I,. lliirris, I.. IIQII, li. llIllIlH'l. ll. Vik, O l l I Ih- lfclwzircl Little Iluiiior-Senior Y-Icons gui ull to ll ullllllllllllgu wlziit his xn.ir. maiinh lJR'lllll5l' nl thc' Xzilirmzil Y-vliL'L'll ciIJlllL'l'CllliL', which was hclml in 1 ' 5 . ID. Cl., and N ' York Cliiy in Nou-iiilmri' up celclnrzilc lhn- Tflh uni' ul xuulh in lhc Y.lI'.Cl.iX. Th- prc"l' 1 ol thc limlwzml I.ilIlc' Clluh, . 'mln-in X'2ll'lIL'I. :ilu g i'iLh um girls lmm l.L'IYlwl0Il :md om- hmii Bn hulk wlvclvcl to lx-p1'c-sc-lit Nlziim- Ill lh' ' '- Rm. Scwxl IIIUllt'y'l'1llSllIg lJI'0jL'tlw wL'i'L' Iblll into 1-IIL-nl lu scml the lol 1' girls mc ' - to thc- tonic "IlKC. ,Xin N thc-In WL-1'v ww-rzil loucl sales. mlaniu-N. :ml i wziln- ul canals alluring thc cllll'lSlIIlllN wzuoii. 'I hm- lm-sciilzilimi ul za mic- :ici play, Hail' I ig, lla gain," wan om' ol thc Ulllslilllllillg lnimiu ts. Nh -1 wsu misc-cl in xi similar waxy ln si-ml thin-1' gills In l'ClllI'Sl'lll .Xlll mn it thc Slain- CIrmiilc'l'c-lirv. which was he-lcl :il Iiziligm' in Nlairch. Ihv Ihl'c'c- girls -1 lul u'ci'c Clailliuiiin' Ilzlilm-ll. 'Il-ani Pu k. :xml .lun ' any. Sllll " IIll'L'IIllgS. 1llllI1il'S, :xml lillllllg IHIIIILN :ill :iclnln-cl in thc' lun ul thc- Iun' '-Scnim' Y-'I'c--ns. fiflllllillbllllllg In 'I'li:ii1ksgix'il1g ll1lSlil'lS. Ulllklllllg ip lm' tllilllltll All lllirislmzis. :incl similzni lJl'Ull'l'lS lnuviclccl mn Ullll' lun hui :I in Ullljfllillllllll lu 4-rx'l'. NI, Y. Ii -I mi II. I.iIIiic-. Y. Xiiirrlvl. Xl. llI1IIl.N.lllIlllbII.l,. llixh, -iunul im: Xli lv.'lIllIl1', N, Ilirvii. II. SIIIIIIIUIIN l'llllIllIx'I. I I4-lilgim lhiifl IUIXI lx. Xhhnll. Nl. l'1mlni. ll. Ihvmlx. l'. l'.IlIIIllQI'. I lllllllblllll. 1 5111111181 111111 1 1 1 111 C11 Blology Club 111g1 x 1111 1 1 1 1 1 1 llll 111 1 I L 1 J 111 1 11111111 111 1 111 1 111 KS 1 1 1 1 NS 1 1 lll 1 111 5111 ll 1 15 1 1 1 111' 11111 1 1 1 811111111 1111111111 1111111115111 1111111 111 1111 11. 1 lll 11111 111111111 S1 X 11N 1 S N 1 Q11 X ll 1 tl llll' 1 11111 1'11'11 '11111 1'. 1.11111-, S, X11-111-111, .X. S11-11'11s. S. X1-111111, 13. '1 '1111. S1-1 '11111 X111 S111ig1111.111. X. 111-11111-111111, X, 1'111l1-111111. 15. 1111111-1', Y. Kl11l11-1, 1111111 '11111 1.1I111'1111. S. 131-11. li. 1111-1-11. 11. x1Ll' 11, 11, lS111'11. R. I 1lL'll. I 11111 gl 1111111 1111-111111-11 111111- 1111- 1J1'1Y11L'gL' 111 1-111111111g 21 l1ll1Il1JL'1' 111 l'.ll1l 111 11'111111 111111 gl1L'lll11 111 1111' 11111111'11-11g1- 111111 1111-1 1111111111- 111 111111. 111 1111- 11111 1111- 1111-111111-11 111 11118 11-111'1 111111 1-1111111-11 1111 1111-11111' 11111i11g' 111 1111- Slllll' 1111111 1'1'1- 1-'1'1- All 5111111 l51111f1. 111-1'1- 11111 1111111-1111 1L'll1'lll'K1 11131111 ll X'2ll'1L'l1 111 1-1111 1ll11lIlil1S. 1111111-111-11 11'UIIl Illilll 111111 11111111 111 11211111111 1111'1111. H1511 ll 1111111 Illlllt' lkllliflfbll, 1111111111-11 1111- 111111111 11111111111 1111- 1S111111. 1X 11111 111 1111- S11111- ll1,N 1111111 111 .Xllg,llNlll 111111 21 11111 111 51. NI111'?.5 U1-1161111 H11111i111l g111'1- 1111' 1111111-1111 llll 11111111111111111 1111' 11-111'11111g Illtllkt' 111111111 1111- 111111111-1111 111 11111111111 1111-. 111 - 1111151 i'2lQ'L'1'11 111111-111111-11 111 1111- 11-111"1 1111111111-1 1111111- l1lll'111g 1111- 1'.k'1Jl'll .1111 111111111111 11'111-11 X111 S111'1g11111111 1111114 1111 1111111-1111 111 1111- 11111111113 1111111111 11111 1111-1 111111 1111- 1'X1'1l111g 1-x111-1'11-111-1- 111 ,'CL'1Ilg 11111111' ' 1' g 1 1111-1-1 '1 1111 1111-I 111111 111111 111-1111 111' 111-11111 111111111 111'1-111111111. S111111- 111 1116 13111185 111 ' 11-1' 1 11' 1111-I 111111-11 1111111111-11 1111- 1,11ll'2l1'1' 111 1111111112 . 1111- Cl1111111l 1 '11' g, .' 1111 111111111 1111111111-, W1 111IlgI 111 X13I1lllll -111, 111111 .X1'1' glfbll Cl- -11-11-. 131111 111 1111- 11111 111 xxv11S111l1g11J11 :11111 1l2ll'1i, 1111- l- 1 - 1' '1 , . ' X011 11 " C111. 11'111-1'1- 11111 - 11111-11111-11 11 111-1'l'111'111111111- 211 R111111 11111' 11'1111l' 111111-11 - V -1 "1 '-ing. .111111--11111 1-x1111'111111111 1311111111 111 11511 1111- S1-11-1111 N111 '1llll1ll111l1l1'.1 1- 1111 111 1'-1111' .XII 1'111 1111111111-11 1111 1111- .111111 111111111111 111 111111111111l111111111'1-111111 Nl'111fP1 111111 1111-1111 1-1'1, .XII 11-11 S11-11-111 111111 N111111111111- N12ll'll2l1L 11'c111- 1111' 111111 lJ11C51K1lx11t5, 111111 .'1 111 1,1111fx1'N1111 111111 5111111111 X1-111111 11'1-1'1- 1111- 11-11'1-11111-1. '11111' 111111 1111-111111-11 11-111111111 1111111- 11111- 1111' 111111111111111111-1 1111' 1L'lll'Il1l1g 11111111 X11. S111'1g11111111 112lN 111-1 g1'11 1111' 111 -111. S. X, I4 K IK NIIUUI I 1111 I llll N Lahn Club 1 ll 111 ll ll KN 1111 1 111 1 1 11 1 111111 mg 1 1 ISI 111151 C IX 1 1 11111111 1 111111111111 111 '11 1 1111 IS 11111g111l11I I11 1111 11111111 1 1 KN S1 1111 , g 1 III L 1 IL5lIN I 1 11 111 11 lll L1 11111 11 1 111 1 111 1 IIX IIIX L11 111111 1 1 1111 1 IS R 11 LIIL I 11111 C 11111 1111111111 1 11111111 1 . 111111111 R111 I1 ll 1 IJ S 111 11 1111 1111111111 1111111 1 11111 111 C 11111 H11 111111 1 11 ll 111 1x11111 1 IS 1 11 111 11111111111 111 1111111lg1 111 R11111 111 111 Illlll I 1111111 '111': Cl. Cl11i1111111-. 11. N111 I -II, 31.05 1,1L, 1111-11-1. N1-1 11 1111: C.. N11 111-, 1211-1111111-1111, I, I,IlII.Il'II. I.. I.l'1l2l1.1l'. I W1111? I,2l1IlI'S ll 111-1 I 11 11 11g1-P X1 'I - 1111- R111111111 S1-111111- 11111 111 1-1 111 1111 I"L'IJl'll2ll'y ,ix1I1! N11 lIL'l'11 R Illllll. in 1111-il' " 1 111111- 11g:11 1 1 ' 11-11 1111 1111, 1.111111 Cl1u1111e111 XX'1lI1 111ei1' 111111111-11 111c1-1-111-. 1111 511611 1111c11i1111 215 LI llll 111 1J2lI'IiIl1g 1111 1111- 1'11111'i1111. 11 111111111 111111111 11'11c111, 'IIIKI 1-1111-1111111 1111 Ilill '. - 111 EN- I -111. 111- 1111111-' 11111'111' 111 1I11-11- lJI'0IJIL'lllS 11-111 1-1 111 '- ' - I' -1 ' -111-. 111- IJIII 1'1-1111i1'i11g E111 1'1-1111. :111 11111'i1'11l R111111111 1'1-1111111 111 H1111 '1'- 11-1 111 111- 11111111111-11 11111 111111-1-11 1111111111-11 111' 5111111 CL111111-11111 82111115 1821111 .'11i1111 XVI ' II11' 11111111-1111 11111111-11 111111 11'111cs, 11111-11 111 1111- 111110 R11111z111 11111111111 IJ? 11111111 1-11111-11 131211111 111- while IJIIII5. i1 1'111 11-111111011 111111 they l'CI'llSL'1I 111 111 i111 511 - ' -. ' . .X 111111111i11111 11111'I1i11g 1111 1111' fII1II1If,tN 11111 1111- 11111111-11 111 11111111 1Ii11111111111 11 11111 1If,1'K'l'lI IIIQIL 1111 11111111 1-1 R 1110. "IS 11111-1 - 1 lIl1' 1-111 Dlx "11'11 ZIIIL' 1110 11111111111 111 1111111 111111- 11101 11'11'1- 2111 " '1-1I?" N11 1 1- 1111111, 11'11111 ing IIIZIII 111 111 111'i1'111c, 11'1-11 11g11i1111 1111- 1-11'1I1li1111111-111 111' il 111111111 lfP5I1II 1111- . 111 111 -11' 1'11Ic1 1 111111111 -111111113, - .1 ' Q - '1' - 118111 11-11 K'I1'2Il'I1' 11111 11111111' 11111111-1'11 1111111111-1111 111'1- SIIIIIIZII' 111 1111111- 111 1111- 1 II1IIIN 11111 111111, '111 1-11 -11 1 11111-11 1111- 11121111 111111116 111 1111- 8111111111111 I,111i1111, 11111111-11 111 1l1l'2lll' 2111 i111c1'1:11 111 I,llIIll. 'II11' 1'I1lII'C 1111111-111 1111111 1-11111111-11 1111- 111111- 111-11 1.1111 'I - i1 11111 111-111-1111-11 111 1 1. - 1111. 111- 11111 1111111- 111 ll 1111-11111111 1111111111i1111 11'i111 1111- I'L'llll'11 " ' 1 I '111 S11 -11 .X g 1111. 'A 1 1g- 1111-1 1-1111 C11111 11111 been 1111 11111111111 1311 1111 111r 1'-1' 11-11 11-1111, 111111 1111111111 2111 111111 ' ' I 11i1111111111- Il 1Ic1i1'1- 1111- ll g111-1111-1 1411 ' - 1 - ' 1 '1 -111111 1111-1'1 P. 111' 1 lllllN 111 1111111111 LKSL 1 s Assembly Board lNll T 1 lll 1111 1 s 1 1 1 lll 511111 N 111111111111s 11 s Llll 1 1 1 Xllss 111111 C lll 1 1 1 Still IIXLIN il llli l 11118111118 x5SLIll1J1X llll JIIQ 3101 ll Ll Ill LXll1.1llg 1881111 1 3 1116 11sl1111111 J1 111 11 1 11111111 1 11 1 Il 1 111 111 Ill 1 s111 1 O X K sl 1 1 1 ll 11111 1111111ss 1111 111111111111 Ili 1 1 s 111 ll XC 108 1-'11'sl '1111': NI. 131- R. 1111111-11, NI. I 111-1'. N1-1 ' 1': XS-1511--1.11. 1'111111', XY. 111111. N11.'-, l'2l1111'5. 111-111111-s. 111111 11111-1'cs1111g s11c11k1-1-s g111'1- 1'111'11-11' 111 1111- 11111 g1'2llllS 1111- 1111s1 101111. 111- 19511-57 .Xss1-1111111 1511111111 X1'1l1l'1l 1111111111-11 111111 ' 1111 1111 - 1111- l11'11g slllll 1111111111-11 R1111111111- C111c1 111111 111111111111 S1 ks, ,- 'JIS x11l1'112l 171-11111 111111 S11-1-1-11 SL'l1gl'11'1. ,111111111's: N11llAl1l1l 1111111-1' 111111 111111111111 111111 1111 1111- 1111111 'ing 121111111 11111'1s1-11 11ss1s11-11 1111- Ass- 111' 11111111 Ill 1111-11' 11111112 Nlrs. 1,1l11ill1'l1. Nliss C11-1'1'111s. N11S5c1111111J1K'. N1l's.41111'1111l1. . ' , ' 111111 N113 L 1111. 111- s111111-111 1111111 L'Il'101'L'K1 1-sl11-1111111 1111' 11111si1111 111-1111-11111s 1111-11-1111-11 111 1111' 1'11,1 ll11111'111 .Xl'ls 5111-11-11' 111 1111s11111 1'1111'1-1's111', 111' 1111- 111211411 l'1 ' ' -' C11 -- c11ll1J, 111111 111 11111' 111111 1.'1L1X1'2ll4l1 1.11111 B1'11ss 111111113 11'1l11'1l 111-1-111 '-1 L1IL 111 1111- 1-11111' 11111 1111- 1111-s1111-1111111 11 11.1115 1 ' "1 -1 1 " ' 3- 1.. - 1111 11'11 'll 111'11 s111111-111s 1111111 l111cs 1111111-gc Sllflkll 111 1111111' 111 11- - ' '- 1 '1s1 111-1 '1 1 ' 1111-s. fill' 111' 1111- 11111s1111111111g SlJL'll1iC'11s 1111s 11-111' 11'11s 811111111 R1111, 11'1111 g111'1- LX ll'l1IJ15 11-11111 111s 11111 1J1Jg1'lllJ1l1' 1111- "S1'1'111 '1 111-1-." ,XII 1 -' 1-11.111l'1111I1- . -1 1111 11'11s N11ss 111-111- .X11-11. ll lll10111SSU1A 111' S1111111s11 111 131111-s C11111-gc, 1111 '1111111 111 s111111-11 1111- 111 ll 81111111 1-illugc 111 51111111 11s s111- 111111 1-xI11-1-11-111-011 11 11111'111g ll 1-1-1 11 '1 111-1-1-. 1,11 '1Ilg v11l'llllJl'I'2ll11'L' XV1-1-14 11111 111111 N111 SZIXUQ 1 1 '-.1-11 I1lL slll1' ls 1111 1111- 111111111111 1-111-11s 111 1111'111111l. L'SlJL'i'1ll111 111 1-1-111111111 111 1 1 1111. 1'll1s. 51111, 111 1111' 11ss 1-11111111-s 11'1-1'1- 111'1111g111 111 llll L'Xl111Ilg 11111511 11'1111 ll "111 1121111 11-11 111' 1111 1111-1-1'11-1 11'l's. 11. 1. 1 11x 1 01 K 1 1 I 1111 11111.11 ll 1 11 1 1 1 1 1111 1 11ll1N I Future Homemakers of Amerlca NI111111 T1111.1r11 NLM H111u11ns 1 1 g 1 11 Il 111 1 111 111 1 11 111 XL 1 ll 11llN 11111111111 11 1 1 111 111 11111 1 1 1 Q11 1111 1111 11151112 11111 1 1 1 1 1111 1111 Illlg ' 111 U 1 SL I l I1 111 ll 1111 11 11111 11 11111111 11llIll1g 11118 11CL1x 15 I 11111 11111111 11111 111111 111 ll Q ls 111111 U K 1 K I 1 111111111 DN 151 1 111 1 1 N 111 111111 1 111 11111s1 L 1 1- 1111.1 lll 1 C111 1 1 1 lf 1 1 109 11lNl 1111: 15. I- '1L'I'. KIIQ1111. P, N11 1111 1, N. N1l7ll'1Y, X. 111111111 1'. 11L'l1l -11, 11. 111-1111-. N1-1 11111 1111-: QI. f:l11'Xl'1', Nl. l'11111111', 1511.11 ', S. NI11111-1, S. f1l'U11'1l'N, R. I.11111. CI. 11'i111.1111. 1-'.. ' 'll11. 111i-1 -1111-: li. 1'l'21f, B. HC'l"l1i, N. .X11 11'1-11- , S. Bi 1i1'11'11. ll. 11111-111 'l. N1. Keel 1-, I'. 1 '1ll1l. S, 'I'1l1l. l A LH ,. A ' , , .',A AJ! 111- 111-11' 1111-311111 -1-5 111 1110 1.i1111'lll'11 I.i111c 611121121011 111 1111' 1-'.H..X. .1111 11011- 111' glil 1 - 111 I".H..X. 11'111'k 11'11L'l1 1111-1' 1111011111-11 1111- Dis11'i11 li 1111111-11111111 1 1-111 ill S1111 I'z11'is ' O -1 11011. D111' g 111c I -111' 1111-1' 111111 11111111 1111l1111111111i1i1-1 11 1151- 1111' i111-:ns 1111-1 111111 1-01-1-11-1-11: '. - -- -1111, .11 '1'11z11111sg' 'ing' 1111- 1111-111111-1-1 1111-11111-1-11 111111 gz11'1- :1 11111111-1 111 1111111 111 :111 11111-1'111'i1-il1-1115-1 lz 1111-. .11 CI111'is1111z1s 1111-1 11-111 C2111-111111111 1111-111 111 1'1l11'1111' 111-11 . 111111 111111:11c11 21 111111 111 1111 111111C1'I11'i1'i11-g1-11 111i111. .X1 1l111'is1111111 1111-1 11s11 5111 1 111521 '- 'z 11111-1' 'A ' ' ' 'C1'1. 1l12l'1" 111 .-XIJIJ1 111: 111111 c11j111il1-11 21 5111114111-11i 51111111-1' 111111 111-:1111 ll A 1-11 5111-11 - -'1111 111-11 11111 111-1-1-15111-1 C1ll1'111g :111 2l11' 111111. 1311" lf 1-'.H..X. XV1-1-11. 111511 111-111 i11 .xlJ1k11, 1111- 19 1111-111111-1-1 11-111'1- 11-11 ' 11-1. 1111' 111111 11 11'1-1'. 111111 1:11111 111 1-x111:111:11'1111. .X -1 111 1'1-1.11111 11111 111111111 1111 11111 11-1 111111 1111-111111 I-'.H..X. ' ,X 1 111. .X -1 1 111-z1111i1i1:11i1111 111-1111-11 11111 1111- '1'11'. yklll' 1111111 111 1110 111cc1i11gs 11'1-1-1- 111-111 111 1111- 1f,1,. H1 - 1i11 111 1-111 . " 21 11-11' 1-1-1i11gs111-ingl '111lll111L'K 11' ' 11-1. pl.11f' 1111111-rs 11115 11-1111 11'1-1'1- 1':1111i111- N1 11111111 111111 X1l1.l1' X111111. 111- 1 11- ' - 1 klllft' f112ll'14. 1111- 111-1-51111-1113 I'11111i111- D1-1111-1-1. 11-11-1-1111-13 131-1'1-1-11 1-'1 11'l. 111-1 11-1-1-3 .X1111 -11 '1'111l111'. 1-1-1 1'1c1'3 111111 11C'X'1'1'11 11L'1'111., 11i11111'i:111. .1' -11 111111 3115.11111-11-1'1'c1111s1111 1 12 111. 111- 1111111- 111 1111- 1-'.H..X. 1llL'1Il1JL'I'51l1IJ is 11'1-ll 1-x111-1-151-11 111 1111- 11'l'l'11 111 1111 111-51111 1 1 . C11 -1-11ff "W1-:11-1- 1111-11111111-11111111-11111111-1-1111 .XIII ll XY-1z111-1111-11111111-111111111111111 111141g1-. 111111 1111111 1111-." S. Cl. 111 1 1.. CHI I-RIXC Nill XD X R My I.. i I.. Z fe ' 'WWF A av 'l'U,f.lg SYLMMWS A R Si l',,fij,1 , , ii 0 4 as 5' if A 5 - '-Q 1 ' 'xx 7 g + ,Y R it , , T gr 'nf' ' 1,1--V' ,jf'fi I7 I vi , ' f mf '7 ' uw -LX 1' 5 - il 1. 9' ' - i n mix Q. K 'A ' 1 'QL:' i' , . 5 P - ' Vw ll 111111111 X 111 1 N ll 111 1 '1 Glrls Athlehc ASSOCIBTIOI1 lSl Jl l N l il N J XX U1 IIILIKS K bl ll I0 l 1 Sli I Sll LSN N OX U X l ' N U sr N I ll' INL l11 1 ns: R.CL11p1-11.Nl. llllllt'Il. R1l' 1 . Nl. lJi1111. ll. fm 11. K4 11111 1'.111': XI1 . Xllll'llllX, Xl. link. ll. C21 vlcx. X, Nlz11l1111i11, I. llllllxK'l. lf.. l1i111.S. I1' kms 0 I 0 0 o XYll lu l1lm1'l11g. lmllx lrmming. llllll 1-xclilvcl girls w11'1'11111i11g 11'1'1'c- lllt N1111mlw 11'l1i1'l1 111igl11 llllXl' In-1-11 llL'2ll'll 111 llu' gym l'Xi'l'1 'l'llL'Sll2l1 llllll lllllll' All 14111 ml llll' 111111111111'1111? I1 lfllllll l1:111' l11"1 1l11' 11' ull ul xollp-1l111ll. Ins lx11lg1ll. lm ling. 111111l1li11g. l1a11l111i1111111. wlllmll. 111' nrll. 1vl1i1l1 1vc1c' ullclccl llllw lC'2lll lm' t'XL'llflllL' i "-I-cl. 'llllc llllllll olljuliuw nl this l11'11g1z1111 11111 1s1111111sl1i11 llllll l'Q'ili'll.UlI. llIlL'l'-ll2lNS x'ollc1l1:1ll 111111'11z1111c11lx 11ml R'XKlllllQ l1111lxl1c111li11g1111111w1m11l1l1'1l11l1111l1111 11111l11xi1:1l1'1l11111111111. l'llL'l'K' xwlc ll 1111111l11'1' ol k'Xll'Ll z11111a11l' llS. Iwo 1111111111:1i11'1li111lmi11g 111111 11111' l:1lx1-11 111 llll' lg1ll lu Nll. lllmz U1 xlllllll 2 Ll NlllllNll lbllllf 11:11 l111l1l Ill 1l11 YI vlllll' l":1111l11-K1..X.1X, v11llc'yl1z1ll gzumw Zlllll ll1c- XXclmc-1'-WQ1l11111fl'..l.. l'l1x H11 l11'm'i1l1-1lg11111l1I111111111ll1 lm I1111 llllll llll'll1llf 111111l11'lil11111. 'l'l1c' 1111111111-N 11l 1Q..X..X. 11'1'11' 1111111 N-1l llllll 111g:111ifv1l lay llle' llfllllll 11'lmI1 Illlllllltll ,Iz111i11- R11lmi11w11. 1111-il'11l: Xl111'i1' llion. 1111- I11vsi1l1'11l: xlllllllll 'I 111 mr. 11-111-14111: R1 lllllill' fllllJl'll. llll '11, 111111111gc1': lllll'lJlll'2l X111'11'1m. 111-11w11111 1ml 1l:1w 11-l11'1'w111z11ix1w lilllllll' Dion. Sllxllll P1-1'ki11 . ljllllflllll 111' 1'lcx. ,xlllltlli Xl11l1111'i11. Nl.11'1ia1 R nk. Zlllll -lllll' XYQIL11. l'l1iw y1'.11's ljlfllxlllllll 1111s 1l111-11111 In Xlix R11111l:1 C-41111l1l1'. 11'l1 lvll 411 1l11' vml ul !llllll.lll 111 IIllt'llKl ll111111 l 111 111 111. Sl11'11g1x s11111'1'1l1'1l In Nl1x.l'S1l1111 Xlllll l1x. I. ll. K I4 NI I1 I 1 1 1 The Cheerleaders Cl I11 Dll I Us S I I I 1 1 NN N lN N s xt! N 4 1 115 N L lllN1 111: L.15111111.111411111-1.XI,I11111-,11.111-11111. N111111111111: R1 1 111N1111. ll. I 1111111-1. 11 l1lI11l'1.l 114111. X. 1-111-N "1-Q11i1-12" "111 111!" H.XlIl Ill 111111111111111-Y" 411111 "1-'111111 111111111 1-'1gl11f'4 1-4111g 1111115115111 1111- 11111'111111x 111 1-Q.1.. 1111 11-1'1-1111 11'1-1-111 111-1 111- 1111- 111111115 111-111 111 14111. 11.1115 11-4114 "1-'ight C111 1 1-1111111" 11411 4111111-11 111 1111- 1111111111z11'1 11111111 1111-1-11. .X1111111x11114111-11 1111111 111111 11-11-11 1111. llllll 1111111 1lI1N g1111111 11'1-11- 11-11-11111 111111' 111111 1111511-11 1111-11114111111-1111 111-411111-11. 111-1111111141111111, 111-11111141l111."111-114'x11111 Qtlflll s1l11111l Nll1l1l. 11 is 1111- 111111 111 1111- 1111-111111-11 111 llI1x g1-111111 111 11-4111 1111- 111411111 111 1111-1-11113 111 1111111' 111411 1111-1 111411 111-111 111111111 1111- I1'21IlI 111 111-1 1111. 111 l'1IIg 1111- 111111x1- 111 1111- 11-4111 1111- 1111-1-111-41111-11 l1z11'1111114111- 111 11141111 14411111-1 111-111 111 111111-4111 1111- 111 111111911111-11-11 111 1111- gill 11-1. 11 11411 ll 1111-11411 111-411 1111 1111-1111-1-1-11-41111-11 111 1111111 LIII11 lJI'l'N1'lll 4111 41111-1111111 llltlgllllll 111-111 111-11111 llll' 1I111llIlfD11111 .X1111111111 11411 g411111- 111111 111-11'1x11111. .11 1 11111 111 11111 llI1Pgl1111l. 1111- gixlx 1111-11-1111-11 Clll'L'IN 411 1111-1 llllglll 111111' 111-1-11 Q'1Xll1 111 I1I1' 1111-1-111-41111-1s 111 1111- 14111- 1'1g1lIt'1'Il 1IllIIl1I1'l1N. Illl' 111111-11-1-11 1111-11111-1. 111111 411 1111-1 Illlglll 111- gin-11 111 1111- 11111111-. 111g11111g1111-1111-1-11111 IIILNL' 11111-1-11111-1. 1111 gnlw 11'1-11- 1111- 1-11 111 41l11111111114111- 111 llllll' 411111 1111111111-11 1111- lll2lIIIl1'l1SlIIN 111 1l11' 111111-. 1111- 1111-1-111-41111-11 l'II14l1l'11 1111- 11111111111111111 111 41111-1111 1lIl' 111411111111 111 g4111111 111411 llfllll 11111111- LIIIIIIIQ 1111- 111111114111 111111 11411111-1114111 1-41 11. ,XI11-1 Nl'1l'I11l 111 IlI1'Nl' g111111-1. 1111-541111 11'1-11- 1111111-11 111 111111 1111- 11-41111 1111' Ll 111-4111 11111111-1. llllk' 14111 11111 1111111 1111- 111111114111 411111 11411111-1114111 11-411111 111111 1114111111111111111l111111111-411.411111 111 1111- 1411111411 111111 11111111 Illt' 1111-1-111-41111-11 44111 1111111 1111-11' 1f71lX. 11, 15, 11 lN N11 UNS L I 1 ll 1101 ill 1 4411141 1 1 x ll 111 N 4 1441111xl4 ll 1 4 114 41 4 4 4 4 4 ll 41 x41 I4411x1 4411 4 xx 4 xx 4 xx 4 xx 4 Xx 4 xx 4 xx L4 xx 1x41111141 1441 x 1 1111l114111x 1 1 l 1 1 Q C lll C 1 1111 111. L lll C 1111 III L Football U X 1 4 14xx1x14111 Xlllllllll Rllllllfllll S 1111 1 1 14xx1s14111 L S S S L11 III ll 411 114 ll 1 1 111 R11 l1lN1 1xx: l'. .X111-'. 11 ll111111111:111. H. llllltlllll. 11. R. 1- .4-1111. KY. S11-11: '4l. ll2l1llL'S. 1 l!:1xis. Nl. S111:111, R, l41xx14-, XY. il:11114-14111. R, 1141 : . R. 114-1:1 1114-1, R. CQ41411141111, li. 1101121111 - '41xx': 1'. Xl'1l11lll1l'K', R. licrrx, 1'. S1411'x, l'. 11411114114-s. D. l1:11l. fwil 11. l'. 1.4 lgc, P. 1141 114-1'4 . S. lY:1l14411'. CI. lI41111111'c. F. xvC.'ICI'1JC1'Q', l.. lQ1IIl'L'1gL'. S. Sc41g4-14-x, NI. ' . -i . 1111141 '4rxx': ll, BCl'll1J'. R, f,'1C1ll'X. R. 1341 '11-'. D. 11411g4-ss. CI. Sl'lQ'1'X. W, CI:1s i411i11i, Xl 1-l'lll11L'.f1.f1l'Z1'Il1N.l'.11l1l'h1ll.l..11111 11. X. .- :1441x. 1I., X:1l-: 1. lil ':11'4l 1,i11l4- 111 51.1. 11ix 11 lil ':11'l lf 1- 111 '1l11411'1114111 ,X4':14l4-111! T 1:1 ':11' 1 1f1114- 211 1'411' 1:1141 211 lil ':11'l lf 1- 211 .- " 131 li 1 ':11'l lf 1- 7 . ' 11 li 1 '2ll'l lf 1 11 ' 111 1-Q1 ':11'l lf 1- 11 .'411 '411'1l: 1141 11 fl ':11'1 lf 1- 13 ,- T7 N4 '- -' 12, 111511 xx':1s :1 1lC1ll 14-41 14-114-1' 4l:1x' 1411' 1114- 1L4lxx'111'4l l.i1114- 14141111111 sql: :11141 11s s11I1I1411'14-ls, 11 xx':1m 4111 111:11 4l:1x' 111:11 1114- llL'll 12414114-1. 11x 414-14-: ' 14-x'1s1411. xx'4111 110111 1114- 'l'xx'i11 Clilies Cl11:1111I1i4111111il1 :41141 1114- Class FFF 511111 1 11: ' .11il1. 'l'11- s11111111:11'x 411 llll' 54411-4-, Sllflltf 111:11 1114- 1-Q4141i4-. 4-11414-41 1114- 14-:1x4111 xx'1111 14 x'- xx'i11s :11141 41111x 41114- loss, lllllk' 411114-11s 411 .xlllllllll s1141xx'4-41 1114-11' 2llJIJlk1'lIl 1141 ' 1111s 1i114- I'l'1Ol'11 11x' 114111411-111g 1114- 14-:1111 :41141 1114- 4'41:14'11cx :11 x4-x'4-1111 11:1 1 115 111 :14141i1i4111, 1114- 1114-1'4l1:1111x 411 1114- 4'i1x llflllglll 4-:1411 41114- 411 1114- 1141xs :1 ,12l4lil'l 1411 1 14111 xx'4-11 11114-. STATE CHAMPS PLAY LK381 519 ' 1 ,XII -. 11011 CQ ' ' Q " flfllll " '1'11141111l lc' '1 15 A 1c1g -' Jlll'lll H11t1'l1i11x1 1 1icl L' . 'c 1:0 S 1 R111-11 1311111111 StcI1l1c'11 Scclgvlq' 'Q 'L'l'k'll D'1 " ll l'I'lf'I -s R 11'1lml 121111115 Pctcr Story NIz11'k lgOl'IlSll'ill 1111l 1.111 C ll ll"' 1 1 11111 LN 111 S 111111 1 IS 1 1 ll 11111 11 1 1111111 dt 1 1 1 11111e1111g1 Nlgx 81111161111 Basketball 1 111 S11 1 111 1 11 IS 11 1 111 111111111 1111 11811111 1111 1 ll 1111 Ill 1111111 111111111 X1 1 1 1111 1101 1111 1 S I ll 11111 XX 11111111 ll 1 L81 1 11111111111 11 L LS Sl IS 11111111 1111 R111 L1111111 11111 1111 S1111 C11111111111111111l1 111 f11l1 1 1111 ll 111 1111 11111111 11 18 11111 11 1111 1111111 1x111111 I 1 1111 11 11 1111 111111111 111111 11115 111111111 111 1111 111111111 111111111121 11111 1111111111111 111g111 111 L11 L1 llll 111 1111 1111111 111 h111e1111g 11111 11111 111111 l1lLll 0111101111111 Ill 1 1 111 '1 111111111 1111 1 L11111e1 11111 1111111111 1116 111111111111 111 11x 111111111 ll 11111 111 1 Q 1 111 8111111811113 X11 1111 1111111 111111111 1111111111 111111 1111 1 1 1111 O 1 O 1 XX111111111111 1111 1111 11111 ll 1 ' 11111111 1 IN 11111 Rllll11IJlK1 11111111111 111111111 11111111111 R11111111111 Nlllll 1111 1 I X1 111 1 XX111111111111 11111 1 1,0ll1ll1l S 11111 11111 1 XN111111111111 1 X111111 11511111 11111111111 lllll 1111111 I F It 1 111 110 1"i1"l '11111 R. Q ' 1011.15 Yz111'11111'l. XY. 1-:11'11i11c1', CI. Sc11g1'1c1, R. N111'1, 1'. .XIII 11. 'gin '1'1' '11': Mg: S1211 W. Ba 1-11, R. Chap ' , C11 '1 N1i11111l.1111. li. 11111121111 . 1. '111' R' li1111i1-1 w1'1'11 1116 . Tl rise 111 11111 y11z11"1 11.11-1114111 F ':.1111. T1 - 11111 1' 1 - - X -' N1z1i111- '1'11111'11c1' 111 111111111 111111111111 11'i111 ll '-'1111 111 11-11 111115 111111 11x 111111-1. 1il11N'2ll'l1 1111110 1111111- 11111 111 1111? 11111' 2 1' 1.Ilg 111c VY " . :1111 ' 1111211111 1111111 ' . 111 1111 11111, they 111111 111111111 '111111 H 1111' 111 1111- lJl'L'11Ill1ll211'1' gz11111- :11111 1111' 11111 1'z11'111'i11'1. .'1111111 '111111 111 1 ' 1114. 111 1111' SCIII1-1111111 111111 1111211 l1z1'111'r1. '1'11'. ' 12151 1w11 vi1'1111'i1'1 w1'1'1' 11111-1'ia111y ,111- 111'i1111g :11111 1111'i11i11g 111 1.il11K'2l1'l1 l.i1111- s11111111111c1'1 111111- 1111111 81111111 1'111'11z11111 :11111 XY1' ' ' :111 11C11':111'11 1111' 511111 '. 111 1111' I'Cgl111ll', -1 51111. 11111 if - - -' 5 - l 1 ' , ' "11 ' 111 1111' 111:11 1111 game 1 P11 g111'. 1 '. ' '.'1 'z. - 1 A " ' 1 11 - -1 1111 111-" 3: ' - 5 " 11 11: '. ' " L 2 ' " "' ' . ' 111' 1c111 1. ' 5 'RCI I 2 '- " '- ' .1 111c ' 1 116 llllll -. '111111 1111" 211111 111111115 1 .' ' 1'1i'11 11111116 11111 1 1 ' , 1111 - 1 " 1 - ' 'z111111'1'z1i 111 1111. 12. 1.. I 1'. LQ. l.. 1 1'. 111 ' ' 71 1111 N11 1 - :1111 51 511 S111 '11' 1:1111 UL T11 CQ: '1' " 551 711 ,',1 51 112 1 ' 111 71 1 1 1 57 1111 15 118 ,r ".' 115 113 ' 12 X11-. '1 X12l1IlC '1'11111'11111 1151 G1 '1.I1 -1' 5-1 551 '111111 1 .1 'z 1'llll 111 51 ' 58 T5 S 1 ' 1 1 111 57 .'11 ' ' 111111 113 81 '1 ' ' 111 57 . - 2 511 1111 .3 " 112 SILIIL' C11 1' 11111 72 F111 :1111 -111 311 1151 O1 1 ' ' 1111 T5 P. .X. .3 '31 mi' T S if We 'A 3 5 ,A Nl ,, ?f X - if ' if Q., ,?, A G7 ,- may -.14 ",. A, "' V, f , ' . 4 5- -9-Sig Ai. , E' T ' d 55-5 E 5 i Q "Mix , .Q 4 f'fTi:E'i'fMixff .K lx 1 '32 226 Q 'luv-"X .4111 uv 'fs' ' " -f is 1 1 ii' un! .ax El'-Ei: Q-1 :NSY Vx y ' L4 ,,51w, ,J M53 ,wif - mf 1"'75' 1 TL x 1111 ll 111 1 B111 1 11111I 1 1 11 1 KX 1 1 1111111 111 1 11 8111111 11111 1 11111 s LI 11111 IS Ill 1 II111111 111111 Track 1 JIIQCI I11 1111 Illll ISL 111111 1111 NI I1 s 1 ll 1 111 1 Xl1111g I1 1111 1l11 slx Illltlllltll 111111111 IL 1 11 IL 1 II11 LC 1 ll 1 s 11 0 1 X1lI11 C11 1111 1 SIIJ S O I O IL U J KIL 11111I 111 IIIIIL 1 111 s 11111 11111 s 11 IUILI I 1l Ill 11 1111 l111s N1 1 I 1 I1 IIIIS 1l111111g 1l11 11111 111111 IL s1I111Iul1 I111 Q51 X11r1 XI41 X AN X IX X IV 11111 I 71 ll 1161111 I-11ll It R11111I11r1l 11 HeIJ11111 ll 1511111111111 1 1 X ll I511111s11 1 XIKLI 1 IIC 1 ll8 RD I-i1s1 '1111': H. 'llI11'I1cr1., 1, li. I,1lXI', S. Ii11'lc1I1, D. 151111, R. D111 1111, II. I'i1 I "l11l1', I.. S1-1 1111': M13 'Il2l1Illl', NI. SIIIRII, S. S-lgcl nl, II2l1IC.'. li, NI1 ' I : 1. l'. B1-1'g11' ll NI1 lI1i1'l 'Z IJ. Ciil1111111, R. l1111'lc, l-'. Wc.'1"I g, R. E11 '1 'l.. W. ll111'l1c. L., ' ' If I11.1 ' ' ' "1 " 1 111'1'I1 IS, 1l1c H157 111111 .'1111111I 111-1 1'111l111 IIIQI IISIIZIIIE' I111' i1s li1's1 11111111111 JH 'i1'-. . I " ' " ' 41 ' 1I11-" w1'1'1' 39 111I1c1' I11111 who l11111c1I 111 find ll Ic111l1 Il 1l - 111111. 'A 1 li1l I'- 1l1i11-I111I.' 11'1'1'1' l1111l1ing I 1' 1I1ci1' 11i111I1 s11'11inI11 yxll I1' '1 I 1 I 1. T11 I11-I11 1l11'111 111'l1ic1'1' 1l1i. g 11l 1l11'1' I1111l li11I1 D111 11111. wI111 l1111I 111111 1I11 S111 ' Br 111I -lllllll 1lI11111111i1111sI1i11 l11s1 fC2ll'Q I'1V"'ll lD111'i1, 11'l111 l1111l 1111111 111 sc-1' ' 1l11' 1111lc 1'11ul1g 111111 Silllll' li1'1-I1-1l1, 11'l111 l1111I 111I11'11 s1'1'11111l 11l111'1- in 1l11 I1 1'11s 1111111 1I1111 Lllc 11c1'l'11111111111cc ol 1I11-.c 111111 1-1' -11I1c1'. 111 1111 11-111 , w1 11111 111 thc lllillly '11 111i nsl' 111111 1'11 by 1'l1IW2ll'CI Tl'."- -'1l. 'Z E . , - 4 , ,A . 1 4 1 ' 1 I' I' 7 1 ' . I1 1' I l 1 ' ' .I1" I8 .-X11 Il' '11II1'1'1 ' . 'i11k ' I S1111 ?. " 111 I I1 '11 'ill1: Baseball s r n 1 C nn ge IX ll e fe ' ues M Biloce Ne ond rms mnh ueetsu 1 s w 6 llllall lui une cs S I ilkei Nh IIl.lllXLdll P Xu ty -Xu ry Home Home Xu my Xvx ay Home Home Away Xu ty Home J Blunswlek baint Dom s Morse Rumlortl Bites Prosll I ew iston B1 UIISWILIQ S nnt Dom s Xlorse Rnmlord I CWISIOII l rvoll Game 1 K I ewiston Athletic Park I RllIIll'4ll'll The hne record of the lielwrrd Little baseball team in l95li was 1 credit to the excellent coaching of Mr. Bellixeau since the te'm1 began its pr'ae'tic'e with only three lettermen. Because of 'a slow start it was necessary for the Edward Little team to beat Lewiston in its last game of the season if it w'mteel, 'it least a tie with Rumford for the -Xntly Valley Championship. The Eelelies however not only beat Iewiston four to three but came through with real E.I. spirit in the playoff game to beat Rumforel fixe to one and thus win the Anely Valley lllrunpionsliip. IV. C. 119 II OK ll I If Golf Team C 5 S Ili! lx IIIIIII g l il III I I III LII lf I L I IIIIIJIOIIS I L' SIIIIII IIIOII X I I IILI 1 It 0 IIL Il l ' II M I IOII IIIIIOI II IIIIL C-oll Sanus fm ilu N50 SL :son llml ut: ul utlml uuml lla IIIIIIKI utxml IIIIIIISKX lclx ll Kllgllsll LII I I 1 l c xx c xx La xx xx 4 xx I xx c x I xx xx c xx I xx I xx l'll I Ill L I Ill I nc lm L I III I I :LL L I nt L III L C ll nl Q m L III I II cxxlslr DLLIIIIQ mill ul l LKXISIOII Xlmxc I :mx BIIIIISXNII Klfnsl fum lyltllllg III unsxx ll lx RX lfiaxl 'mxx': Klr, KKIIIIIIIICII R. N 'I. Lcigll. R. ll,lII'lIi'l'. II. llklll'Ill'l. G. ll "kc-'. Yin 'illl Tlx- 1957 gnll lc-um loolxccl Icn'xx'urcl to u lim- mcuon imc, Lis thx- ' lmvlu ' slmxvs, tlxc' Ix'2llIl xvus IIINICICKIICKI in llI5fi uml ull luur pluxcrs xxclc If K nj. Dun Dmlgx' uml lfrccl flllI'lIL'K' turmwl in xcrx iI5L'l.IIllJlL' pcrlurnl flu 'ing ilu' I956 xl-umm I-xcn Illflllgll il xx'ux lllcir lirst K'l'llI' ol' rm xx- i ix' ' h Ol lun' Ill Rlllllll N lvl, xx'on lllc Kluim' llxlclxcllfmlzlsllc' Cllmz ' :II Ilmmllmlmux llurlmr Clnuntrx' Club. lJIl'lIlK" thx' llL'I', ualxl' ' ul lmmn muxm' lu the liIll'1lI'Kl l.illlc xx'l1 'n l'cll'l' lllllll 'K uml Rlllllll N lvl, wc' xxx' ul lllc' llxrvx' Klui 1 xml owl gullcrs to quulilx' lm' cm I 'l'I. in ilu- llvurxl Ncxx' lfngluml 'linux' 1 -nl. Klux T ul Klilll. ulc il 'ur l lf I- 5 ln HI Klux 7 ut Kl: ' 'I ulc lil 'ur l lf I ' I if Klux' 8 utKl1" ulc fl 'z 'l .' I' 5 P ' II Klux 8 utKl1' 2 ' licl 'ur I If lx -I .' Klux' ll ut Kl: " ulc lil 'ur l If l' fl , 1 f Klux' I5 ul Klz " ulc lil 'ur I lf I - li 1 1' Klux I8 ul ' " " 1ilx'u1'cll.' I ' fl ' . " 'Ia Klux 21 ul llu I lil 'u1'll.i lc 5 . ' ' Klux 22 ul . 4 lfcl 'urcl If I ' 5 l 1' Klux 28 ill Pm' :ml lil 'urcl If I - fl Pmlluml Klux 28 ul Pm' I1 ml lil 'urcl lf I - fl If Plum- I ul Klu 'limlulc' li I '1lI'll l.i ll- IM: ' , " " W' 1111 11111 1 k1r 1 vc 11111111 P 1 YK 11 SIIIIILX 1111 I IR 1 11111111 11111 1 1 I 11 ll 1 11,1111 ll C11 llllll 1111111 1 1 11 1 ll111 1 Swlmmlng Team ll11 L1l11 1r1l l111l1 S111111111111g I11111 X1 IS 1111 111111111 111 1l11s NL ll 111 I1 111110 1 lll1 1ll 11l 111 l11111111 l11111111111 11111 Il Il11 lt 1111 1118 s1r111g1l111111l b1 lllL 1111111111 ol 1l11 l11llo11111g 11111 111111111111 lLllY li11lg11 11l111 15111111111 1,11 l5111g1ss H11l11r1 C l11111111s Rol1111l Pmulx lllll ol1 1 H 111111 11 51 I1 Ll 1111 lL 7 01111 111l11 L11 111l 11 1 11111 111n1 1111311 D 1111 pl1111l 1l1111l Ill L11 CIXIIIQ Il 111 1 X 111gl111 H1111l.1111l pl1111l filth Ill 1l11 700 1 111l lr11111l1 1111l 1l11 30 1 1rd 111111111 1111111111111 1 11111gl1 11111l1 l1 1ll ul 111 ll llll 111ll l11 l11s1 Illlflllgl 1 11111111 IS 1111111 1o11H1l1111 ol 11111 illllg 1l11s NL ll 1 11111111 11111 11 111111 Il1111s11l1s11l 1l11s 1611 111 11111111111 L11111 L1 11 Ill 111 1 D111111g L11111 1111 Cl1111111s 1 11 Ill 111 1 l511111l11111 111 sll C11 lll 111 1 lJ111111g L1 YK 1 1 111 1 11111 1111 L1 11 lll 111 1 H1b11111 L1 11 111 111 1 l51111111111l1 l'l 1 1 1 1 U F' ",' ' ': R.1'11I",'l'.Bz1l,, !',H.f1' ' .Filzl Cll Y, '. .' ' 1 1 ,l'. N lll'l'2lll. NI1. 11:11 -. 5-' ' 'Z Nl. lllilllflll, CI. fingn '11, R. l'l'l'l'1, AI. Sil111, W. I Il. 'I'l1' '1l '1111': D. Bu' LI. B111 lll'l'. I'. Wl1i1l1'111111'1'. I.. I llK'll. F111 ' 'z111': R. ll' " , li. llz11i.,Y. H1111'l:1l11l, ll. CII 'Ill 11., av 11' . C O , . L . -VZ. 4. x K, '. . t , .iz Y . 2 i ,I .2 Q . 2 '. S ICI A 1' 2 ,' ' " ' " ' K ' I' . ' T2 'Z I .' l I ' ' 1' ' all" ' -' "K -' - zQ", ' V, 21 li1l11'111'1l l,i11l1' plz11'c1l l11111'1l1 in 1l1c 511110 M11-1 111 li1111'1l11i11. 'l'l11111- plz11'i11g in 1l ' Q Il ' Mc' 1' tl - L0 'l ll' lj 1' 'lz I' 1cz1111 :1111l 1l11r 200-ya A llrcc- 511- -1 .lim 1" " ' lf -Ioh S'l'z z111l 'V' " "' l l 'K -'Z' lJ'.' "2 'Y-'Z ""."", .Xl l -1 z ' l - 'z " r . ' l g'z11l11 ' .Nhx l31'11l " 3 ' '.'l'z'z":." l 1 fl 'z 'l lf l' 57 20 "l'z1'l lf l' -Ill I I 28 li l '2 ' l lf l- 3155 ' ' 5 ' 1, Al-1 lil '1 'l lf l' 29 Q -I8 f l 'z rl lf I 1 335 l' ' 2 l 'll fl 'z 'l If l' 32 ' ' -15 "l 'z l If l- ,IU ' 4 " 1' 37 V. H. -J Il 1 IIJL umm 1 ml If Xl mu 1 Sk: Team N ' .." " -: L' ' .1 vnu. ' 'I '. w" S 1. ' ' lIlC'... z 4" 'U ' . ' cn 'lllll-illlll Ji . ' ' c s ' " " 'I - s -' xo v' ."' A - ' ' ' lC'lIIl lu ,l.4. k v , - . . ', 4, , .' . N . , ' . . X x 'x. . I . Q , I 'Ru' '. " ' ' ' ' ' ' ' if ' . " ion' A " ' Rc U A ' ,Y,lKl, ' A . ., U ' ' C , -... , , ,. . A' I p . ' X, L . A Y , ll V, , A I I . V' ,1.'. . L ' . , -. , I YQ' " 0lO'I A .- aw- 5 ':'-..' ' -. '-11111-lLll""'," .' -I.-. If "I . A' ' 'I -T--' i w'u'cl .' - L' ' Q W' ' f 'Lx.'.'-: "ll'llliIlQl0ll3545.811 ' -'-. '. '1L'Jlkll' V- mlorcl fl'lI'1'Y' iw' f . -'F'1rmi fl 4 .': ' I'.. - ' ' ' 5 w'n'cl lf C159 .' 3 -n'o11.' . ' "ki -5 ."tc-Nec' QQ- Agwli ,. X ,, iw-1' Q f'..:q :'?.'31-1 'Q ff. ll! l I ICDIIS IHN s ot Cs 1 4 'mxxx ux Xl Clsgom mul x an uc x as uw xxx rn Outing Club I0 xxxl s Lx Ctlll C ub s mn 4 x xg Ouung C lub lxnlxl its nat xnuuxxg lluuxxlmu I0 'ol ms lm Ska XICCt xml C mon mon xxun clxscussul C xxcxxm lllX 9 x s 1 Ill u tr num In Llxn IJIOCCSSIUII xxlxulx lnuulu lllC cxoxxnxng ol Lux xxux C mn nc mx c um xl s 1 o m H xxms mug Rolnnsmx nm rn unc Sxmncl xml Xllkn Sum lolloxxul bx CJUC C nu uxu xml ICI csmxl X nuvlxn Hoxx mc Xltu Llu cxoxxxxmg ol lllC quam bx lux xc ll s quun Butx DCC oslu LIIICI mm nb Juxxm s tha X xmcm Suu s 1 CHL Sulglcx Cm ' llllltl xxx xxx 1 C c xx nc l 1 s J Jl lxul snxu xl snlullx C xxm ntu C I llc lCSlllIS xxug lS lol uxxs um img C 0 n oxxu 4 n . C ross C ounuv s n xxu J num xxx Rum 1 cm 0 Slalom si"....'.':l 4'...'.".'-GCJllCl .T "ls "" "s" Nw. " s5.C'l U C-V. x1x,xx1x's- . 3 . 12.5 1 C ll mul IU x n ll IIN Ll R 1 mxsun C fllllllll lil , IEEE? 9 f ?NTS GJ CUUGY 1 ggi i 1152212 ' ,E 1 Q3 7 1 O., Is js E! 0-1 oo 1 - 1 Ck If 1 yi X ' 19? I CV Coronation Highlights flu' lm'r'f1'rw! Hlgllf nf lllz' inn "I rlnflnfrfl lim! ffl mx rmrnmlinn H I I -Q... M-1 up.,- lxllflllllllf ln! firm f Jr. - Sr. Formal lmflllx. "f.mul rrrrzing. Hr. l'rrxir VIIIH If I 1 IM ' Q 'Hflll Ill: wlflu Q D N , J T X , i If If U2 , X fl V, , ,HUA Illfullur' l1NI1'llr':x! cy- Musical Memories N51 ,ffl Wm MLM VV ws 1 a , ja 1llliNlIll.lN f.llII1l'lI ISL II I , WL W a 'iyb jj DX A. . If . Q51 1. E L+ wf L . C 'f 1+ . i C1 I .EW 'J ,L ,v f C' ' , LX PW Hum NIIAIIQDX Xlxrjmrllu' lklmv lhmrl HAH ll Cl I Memories Dr nm I1 mlllzfun' ILIIIII Plum N Ullll ang 4ml 151 x lmix In 1 urlx lu: f nm zfnrlx but ku ilu n gHI1'IVl In In Xlumm Dunn mule :aims Xwun A HHf ilk I 19 U ' rrul or I1 A' . IUBIS l'x'c-xi l' 'Q I I " ' an ' AI . ' Af' ' 'I ll" UI 'f' . for III1' HH C-cl .'XCl1ll2iillll'll Dallcc XY. Banks amd R. livllzlllgu Uak' 'z' fr' 3 Nj: ' ld nsflltfv N 4 I f Hin" . ' 2 ' CII -1 -'A n hly NIl'fH' I mvlx TVIIII Im ' unrl lux, -9 Memories l'uullJ'lll XW'lIllx A . . Imac Oulff 19 ll'f'II fm ll lMx"' l'i11 l'j1 Ififlx nk flvlivlllllilll! I,. Killlimigmz IW. Hun CHAMPION SKIERS as R. I5-YllflX.llI I, Bmw:-my Xl, Small li C arf 130 Ht Washington Trip 'l'ht- Biology Clluh took at trip to Xxvlhlllllgltlll. D. Cl., tluring thc Ft-hruziry x ttzition in ortlt-r to gt-t at lirnt hzmtl look tit our n:ttion's tupitol. Mr. :mtl Mrs. t Hurry -lout-5, Nliss blzmitt- Ilzttkson. :intl Mr. Allred Sztvignzmo thziperonctl thc oup ol aixty-uiglrt stutlt-ntn. 'l4ht- first :intl lust nights were spent in New York Kitt :tt tht- 'I'ztlt llott-l. .Xrriving in XVztsl1ington on at Tucstlzty, they spent tht- son Nlt-inorittl. Nlount Vt-rnon, Wztsliittgttm Zoo, National .Xrthivt-s, :intl tht- Xlust-um ol' Nztturztl History. Somt- ol' tht- stutlents hzttl tt t'ltzmt't- to act- St-traitor Prnnlt Collin, but tht-y wt-rv unzthlc to IIICCL Scnattor Nlztrgurt-t llhnsc Smith, .Xt thc Clztrroll .Xrms llotc-l, St-ntitor 'lost-Imlt Nltllztrtlry prcst-ntctl tht- boys :mtl girls uith si llllg' whith hzitl ht-t-it llown ovt-r tht- Clztlmitol huiltlitig. JENNY KISSED ME ACT I l3l -t-lt vimiting vzuriotu pltitt-s ol intt-rest, intlutling tht- l.int'oln Nlt-morizil, ,lt-ll'cr- 4Rlll jWMlhLWWWWJ.l ,M u Mwqml USE? 1 QQ. HX AUKILB 5 M4 an s, I 1 WH HWIUMW' flzlwffff' ADIMLQB ZSYMENTIIS ' T ' 'N -V I Wu wmW+mm1'w11 Wm' 'www M glldfw ' "W Ml . HZ, v 1, WW ,f""fii "WMM 'f' "rp 'H ff' lm 9 9 9' 95 'sb l X 7 57 2 1 I I,' g Hemp H w e .1 I I9 Q , ' 'T""fQ, lx . K ' ,SL K K "'-......-.. ,E was Q-In 'VL x N l 3 3 I. My SL 2 3 i 1 1 --.- 3 5 l lu , N ' 1 5 l escami A e-'V x I ,f 4 m l , l i iff? , 1 LV V " C' G Amr Tred Shoe Anderson and Bruggs A 8- P Super Market Arnold E Co Atherton s Auburn D e Co nc Auburn Free Press Auburn Fruit Co Auburn Lewiston Automobrle Dealers Assn Auburn Lunch Auburn Marne School of Commerce Auburn Savings Bank Auburn Wood Heel Bargann Outlet Inc Barnstone Osgood Bearce 8. Carson Inc Bearce s Market Bell Shop Benner s Dress Shop Benoit A H 8. Co Berry Paper Berman 8 Berman Bull s Photo Shop Busaullon s Blue Lune lnc Boston Shoe Store Bouvler D A Brownstein Burpee Seed Store Callahan s Restaurant Carroll Music Center Carter Malling Co Chuck a Dee Clark R W Co If !..X4l!UC'l fum Cobb Watson Co Conley S Fahey Creighton Darlmg Automobile Co DeAngells Hospital Convalescent Home Deslardms Studio Clara Harnden Dillingham L Son Dodge Clothes Donnell Btxby Co Dora Clark Tash Studio Dunlap Agency Eddie s Dlner 8. Drive Ernie s Drlve ln Excel Cleaners First National Tlre o Flanders Frances Stare Frank s Clothing Fogg s Leather Store Gee 8 Bee General Beverages Inc Goodwm s Gould 8. Scammon Inc Grandvuew Nurslng Home Grants W T Co Hall 8. Knight Harold 8 Jerry Gulf Statnon Hood 8- Sons H P Howard Holbrook Howard Johnson s lil r'.f 0 ' ' af A V . A - Co. I 'I ' D l ., l . ' ' , E 5 'f ' ' -In Bearce 8 Edwards F ' . . . C A Co. f . , G ' 's . . V l C H Janelle Jeanne Ouellette Beauty Shop Joy Inn Knapp Bros Shoe Mtg Corp Lamey Wellehan s Lewxston Hardwar 8- Plumbing Supply Loring Studios Macomber s Dairy Inc Manufacturers Bank Marcotte Music 8- Furnut Maynard s Boot Shop McFadden s Market Mechamcs Savlngs Bank ure Co Messager Publuhmg Co L Mlllllren Tomlrnson Murphy T J Fur Co Myer Canter Footwear Nason Harry E Newberry J J C Nlchols Tea Room Nolet Wrlluam H Nolm Henry Jeweler O Brlen H G Packard s Pharmacy Peck s Peter Allen Lumber Co Peoples Savrngs Bank nc Plaza Grnll Plummer B. Merrrll Co Rangeley Heel lnc Rlvard Drug Stores nc Roal: Geo M Co Rock Ledge Aquarrum Rock Maple Wood Heel Senter Giroux Cannrl? Sewall 81 Son lnc Shaprro Bros Shoe Sharlarne s Shaw s TV Service Sum s Lobster Car Sprague Shoe Store Star Mllllnery 8. Cloak Taber s Teague 8- .lenkrns Towle 8. Scott Tufts Bros Twaddle Mltchell S. Co UC Twin Cnty Broadcasting Co Twm Cnty Tnre Co Vrckery s Shoe Repair Shop Ward Bros Weymouth Shoe White s Market Wllls 8. Hicks Wilsons Dollar Store Wllners The Woman s Shop The Wood 8 Smlth Shoe Woolworth F W Young Bernard Inc J . IS . R K ' l . L . , S A e l I l I D ' . Co.,I . M ' ' ' ' . l . . . Co. ' 1 . . .I e . Miller, A. Q., Inc. N V , , ., o. - W ' , , Inc, O . . P ' Co. I Y l 35 Wm W!! I f 4' 'WW W ,Wl0W Wf' CO GR TU TIO. S C SSOF1957 HAROLD 81 JERRY GULF SERVICE STATION 45311 Towle and Scott I G A AUBURN MAINE l 81 Minot Ave Phone - o o Q Corner of Granite Street and Court Street Compliments of o Ghost - LI L EDDIE PLAZA GRILL Main Street LEWISTON MAINE MCFADDEN S MARKET LAWRENCE DEXTER Prop MACOMBER S DAIRY INC Quality Dolry Products Auburn Morne Telephone 4 4907 ANDERSON 8. BRIGGS PRESCRIPTION DRUGGISTS Auburn Molne DODGE CLOTHES FACTORY TO YOU For Men and Young Men 40 Lnsbon Street Le uston Morne A DEPENDABLE DRUG STORE PACKARD S PHARMACY Prescriptions Given Careful Attention CLARA HARNDEN DESJARDINS STUDIO Class of 1937 86 Mom Street Auburn Morne Court Street Auburn DIC' 4 5381 1 I . 1 , 2 . , W. I . TELEPHONE 3-OI I2 v 1 I38 cv, CORRFC7' Cl OTHFS IOH MfN QUALITY MEN S WEAR 62 COURT STREET AUBURN VISIT The CHICK A DEE SOMETIME THAT S ALL PLUMMER 8. MERRILL Funeral Directors Karl R Toner Pres 212 Turner Street AUBURN MAINE Phone 2 0581 TEAGUE 8. JENKINS 391 Mann Street LEWISTON MAINE GEE ond BEE SPORTING GOODS EVERYTHING FOR TEAM OR INDIVIDUAL DIAL 4 4933 RANGELEY HEEL Inc Cushing Street Auburn Maine Monufoctu rers of Leather and Leatherboard Heels CO 58 Court Street Auburn, Meme , o Congratulations 'O 'he THE WOMAN'S SHOP CLASS OF 1957 Knapp Bros Shoe Mfg Corp BARKER DIVISION Lowell Street Lewnston I O4 Washington Street GOODWIN S DAIRY BAR AUBURN MAINE ANYTHING YOU NAME CAN BE BOUGHT so PARIS AUBURN A' SHARWNES Illl O O O DGIYY Motel SHARLAINE PRODUCTS, INC LE MESSAGER PUBLISHING CO. 225 Lisbon St. Lewiston, Me. Tel. 4-4351 JOY INN AMERICAN and CHINESE RESTAURANT Special Daily Dinners A French Weekly K' ds Of Ch P s ey To r it 20 Lisbon Street Lewiston Maine Donnell Bixby Co Inc AUBURN MAINE SAY IT WITH FLOWERS ESTABLISHED I874 Store 80 Court St Auburn Greenhouse 245 Center St Auburn MECHANICS SAVINGS BANK 79 Mom Street AUBURN MAINE Member of F D I C All in o u o e Ou! 1 O - I, I ll Il I . I f S xv . 1 . EEL" A ' 1 C 1 V. : ., I -I . . . . I II P Hood 81 Sons ICE CREAM 55 Oxford Street Lewnston MILK M not Avenue Auburn JEANNE OUELLETTE BEAUTY SHOP I58 Fxfth Street AUBURN MAINE Dual 2 IO57 UI Dfw SIMS LOBSTER CAR Headquarters For Luve and Bouled Lobsters Minot Avenue New Auburn 77lmC'afzZm q F O 0 T W E A R rr usnou s-nan:-r uswzsros mu z PETER ALLEN LUMBER COMPANY 282 Poland Road Auburn DIAL 4 4009 LUMBER and BUILDING MATERIALS i LEWISTON MAINE 7 . N I I2 KNOWN FOR VALUES W. T. GRANT CO. II3 Lisbon Street Lewiston AUBURN FREE PRESS SEWALL SL SUN INC IN MAINE IT S DUNLAP S FOR INSURANCE 31 Court Street Auburn For Fine Shoes Direct From Factory To You C CREIGHTON CUSHMAN BUILDING Auburn Morne I I 7 o Phone 4-5408 IOpp. Minot Ave.J ' fi I 'XX Opens SEPTEMBER 4 Practical Busuness Training STENOGRAPHIC SECRETARIAL JUNIOR ACCOUNTING ACCOUNTING and BUSINESS ADMINISTRATION NORMAL TRAINING EXECUTIVE SECRETARIAL Also Courses In the Operation of CALCULATORS DICTAPHONE COMPTOMETERS lntensnve Slx Week Summer Session June I7 to July 26 School of Education of the Unlversnty of Marne Graduates are certified by the State Department Auburn Mume School of Commerce The Business College of Merit and Dlsmctlon COURT STREET AUBURN MAINE WRITE OR CALL FOR CATALOG Paul S Seavey Mgr AgnesC Seavey Prln Ill . X Our Normal Training Course is Approved by the O 53 , CONGRATULATIO S TO E L H S FOOTBALL TEAM STATE CHAMPS 195 1 57 EDDYS DINER AND EXCEL INC DRIVE IN CLSZIHL rs ALL THE STUDENTS GO TO EAT w7fZf?f Q sxfsesaa V qfaw I I N 6 - 9 7 Opposite E. L. H. S. WHERE Dio! 2-9361 3 6 J 2,6555 me Peomss sAvlNe BANK Dllllflgllalh SL Son LEWISTON MAINE Two Memorial Chapels AMBULANCE SERVICE 62 64 Sprung Street Auburn M BILL S PHOTO SHOP MASTER PHOTO FINISHERS DIAL 4 64119 74 Mull Street NEW AUBURN D a 2 7171 C ONLEY 8: F AHEY Funeral Directors 101 Pune Street Lewlston Mame HOWARD JOHNSONS OPEN UAILY YEAR ROUND Landmark for Hungry Amerucans FULL COURSE MEALS LIGHT LUNCHES Servmg our Famous Ice Cream 28 Flavors Portland Road Auburn Marne Tel 4 7671 Ill 1 oo 7 ' , ,e. il- 1 7 f I. S DE ANGELIS HOSPITAL 81 CONVALESCENT HOMES MR and MRS MARIO DE ANGELIS Proprietors Qunet Relaxatuon ln a warm home luke atmosphere Home Cooked Meals Reasonable Rates Speclallsts ln Care of Mental Elderly Invalld and Convalescent People Nervous and Chronuc Cases Nurses on Staft 24 Hours Per Day PRIVATE and SEMI PRIVATE ROOMS STAFF DOCTOR ON CALL 24 HOURS TWO HOMES ELDERLY SPECIALS HOSPITAL CARE 217 Mann Street Auburn 138 Sprung Street Auburn Dlcll 2 8321 Dual 2 6611 IDA DE ANGELIS Est 1893 BROWNSTEIN S 299 305 Lisbon Street sas Lisbon 6 Pine Stn. Slxty Four Years of Servnce Lew lon Clothmg Shoes Furmshmgs Men Boys R W CLARK CO HENRY NOLIN DRUGS CHEMICALS BIOLOGICALS JEWELER 83 Lisbon Street Dual 3 0031 LEWISTON MAINE Mann St at Bates Lewiston Mame I - . ' 'Y q , LEWISTON MAINE 'Eg . - . .LTA is I 1' AUBURN LUNCH The LIght Refreshment 'Where Frlends Meet 60 Court Street Auburn Meme THE BURPEE SEED STORE 0 A Vegetable and Flower Seeds E V McCREI.LlS 8. C0 158 TURNER STREET AUBURN PORTLAND AUBURN MAINE AUBURN FRUIT CO w C 0 u Corner of Court and Mum WCOU FM LEWISTON S 'NONEER FIRST NATIONAL TIRE STATIONS JACK MARTEL Prop AUBURN MAINE IIS I ' ll , T- T I Formers cmd Home Gardeners ! I , . I Auburn Wood Heel Company AUBURN MAINE PARK AVENUE Dual 2 2233 AUBURN MAINE ROCKLEDGE AQUARIUM Troplcal Frsh Aquarlums Plants and Accessories PUBLIC INVITED Chris and Stan Gallagher ROCK MAPLE WO0D HEEL C0 INC DIAL 2 3181 Sprung Street Extensnon AUBURN MAINE III . . I . I . Hours Daily: 1:00-9:00 P.M. Except Wednesday O, I 1 THE WILNERS Classes of 1946 1948 1949 1955 IH 66 77 1939 - 1940 - 1943 - 1945 DARLING AUTOMOBILE CO Dual 4 6408 I7 FRANKLIN STREET Auburn Mame- MARCOTTE MUSIC 8. FURNITURE CO INC 242 252 Lusbon Street Lewiston Malne R DION Pres 81Gen Mgr AUBURN SAVINGS BANK AUBURN MAINE Home SCHOOL SAVINGS Many of our valued customers are E L H S graduates who first became deposltors wuth thus Bank th u t School Savungs TUFTS BROTHERS PRINTING SPECIALISTS HARRY E NASON Heatmg 8. Plumbing Oll Burners D I4 4 lc 75 I 54 Winter Street Auburn Marne Mlddle ST LBVVISTOTI MCIIWO Telephone Lewlston 2 THE CARTER MILLING COMPANY 741 M 21 C BEARCE S MARKET 147 TURNER STREET AUBURN ARNOLD CO SHEET METAL WORK D I 2 6 91 M A Q MILLER INC 51C 44573 44 CI TN-ff Q .L f AT HOME Qf 3' 5 AT womc MQQ Q AT PLAY CD Ig ELECTRICITY SERVES YOU BEST EVERY HOUR OF THE DAY CENTRAL MAINE POWER O PANY oin St., Lewiston enter St., Auburn G ' - F d - F 'I' E. . CLARENCE c. ARNOLD, Mgr. ' ' ' PLUMBING HEATING and Insurance for Every Need o S A b M . - 9 Tel. - - 574 73 S A b W. olins G. P ' . M . X Zo 9 Q 0 5 K A f O Q. . f f M If- PREP HALL at Benolts A A H BENCDIT 8: COMPANY ndAh T h 46991 I S Th ly central Maine p I' ' g ' pparel for y g ' H'gh and P p S h I Lisbon a s Lewiston elep one - NICHOLS TEA ROOM l62 Lnsbon Street LEWISTON MAINE MILLIKEN TOMLINSON CO. Suppliers of SUPERBA FOOD PRODUCTS Fresh Frults and Vegetables l5 Lisbon Street Lewiston Me Telephone 4 7301 WEYMOUTII SHOE COMPANY has served Edward Luttle Students and thelr famllles smce 1880 ment store cordually lnvltes you to make It YOUR store Youll tlnd our Hn Schoolers Shop on the Second Floor sparklung wnth color and the kind of wardrobes hugh school gurls like the new Boys and Mens Shops on the Street Floor are cslert to your needs You Are Always Welcome Ol' SEBAGO MOCS MOXEES MAIN STREETERS Other Teenage Shoes Lamey Wellehan s llO Llsbon Street Lewlston Morne H- . . I 9 F : Central Mcnine's largest deport- - I l I lfrl TABER'S Golf and Miniature Golf Hamburgers and Hot Dogs NORTH SHORE "AROUND THE LAKE" East Auburn Maine fgjg mutsnn EJ, COURT STREET Auburn Maine MAN U FACTURERS NATIONAL BANK LEWISTON MAINE lm I l Member Federal Deposit Insurance Corporation BEARCE 8. CARSON INC GENERAL INSURANCE and REAL ESTATE 74 Mom Street Auburn TeI 4 5861 BERMAN 8: BERMAN ATTORNEYS AT LAW I39 Lssbon Street Lewiston Molne JANELLE S S NCE 1905 Apparel for Ladnes Chlldren Infants 200 Lisbon Street Lewiston Molne WHITE S MARKET 280 Gcurnoge Avenue AUBURN MAINE BISAILLON S MUSIC STORE 39 Llsbon Street Lewvston Morne DIAL 2 2901 Phonogroph Rodno and Televusuon Full Lune Ot Records and Sheet Muslc TGGCIWBI' of ACCOI'dIOI1 I64 Lisbon Street LEWISTON MAINE We sold to your GRANDFATHER ond DAD ond czlwoys have plenty for YOU FUEL THAT SATISFIES BEARCE 8: EDWARDS Cou OII 9 Mlnot Avenue Dlol 3 OI6I STAR MILLINERY 8. CLOAK CO I3 Lnsbon Street Lewiston ' ' f ' BENNER'S DRESS sHoP ir I- 1 . . Ifmti Congrotulcutrons to the CLASS OF 1957 DORA CLARK TASH STUDIO A G Solley Prop 125 MAIN STREET LEWISTON Complrments of TWIN CITY TIRE CO 118 Mo n Street Auburn Tlres Batteries Retreadmg THE FRANCES STORE WOMEN S APPAREL 38 Lisbon Street Lewuston ERNIE S AUBURN GARDINER BRUNSWICK Cor Hop Service All Season LEATHER STORE 123 Mann Street Lewlston Duol 4 8431 BOSTON SHOE STORE 90 Lrsbon Street LEWISTON MAINE WCCD d S M I T H sl-ace COMPANY AUBURN MAINE an MINOT AVENUE TWADDLE-MITCHELL, INC. BELL SHOPS Oil Heatin SALES and SERVICE 40 North Main Street AUBURN 9 Lewiston's Leading WOMEN'S SPECIALTY SHOP 80 Lisbon Street Lewiston, Maine Best Wishes to the Class of 1957 Shapiro Bros Shoe Co, Inc Auburn Maine GEORGE SHAW S RADIO 8. TELEVISION SALES and SERVICE 9 Towle Avenue TELEPHONE 2 8646 PCIPGI' CO Stationers of Central Maine Kodaks Fountain Pens 49 Lnsbon Street Lewiston Maine o O O O I Stationery - Hall Decorations I59 AUBURN Washlngton Street DIE CO Inc Auburn, Marne WILLS 8. HICKS 94 Court Street Jewelers QUALITY JEWELRY Expert Watch Repalrm RIVARD DRUG STORES INC PRESCRIPTION PHARMACY FRIENDLY PERSONAL SERVICE Quallty Smce 1866 I96 Lusbon Street 268 Lusbon Street LEWISTON SENTER GIROUX CANNIFF 8. CO I68 'I74 Lnsbon Street LEWISTON MAINE STETSON VAN HEUSEN BOTANY COOPER JOCKEY S FRANK S STORE FOR MEN 205 Mom Street LEWISTON MAINE PIONEER BELTS TIMELY SWANK BATES SHOES Congratulations TO THE CLASS OF 9 MAYNARD S BOOT SHOP I80 Lisbon Street Lewiston Marne IIIII ., . 61 . . , . ' ' 9 Phone 2-3701 Phone 4-8651 I I , 1 5 7 9 S wlLsoN s DOLLAR STORE un co Where You Fund the Largest MURPHY OU E F Selection of Variety Merchcndlse s o IH Auburn FURS and LADIES APPAREL 46 Court Street Auburn 29 Ash Street Lewnston Mcnne TRED SHOES CORPORATION AUBURN MAINE vlcKERY s LEwlsToN HARDWARE SHOE REPAIR SHOP AND 154 Turner Street PLUMBING SUPPLY C0 AUBURN MAINE We Curry Rubbers linl 1 , F . . H, . PJ. QUALIPYHSINCE 1973 . AIR - J J NEWBERRY 45 Llsbon Street LEWISTON MAINE GOULD an SCAMMON FIC AUBURN MAINE BARGAIN OUTLET INC Automotlve Palnt Oll Hardware Wheel Goods Toys Flshmg and Clothing Goods 213 219 Lsbon Street Lewtston Maine D a 2 I32I D A BOUVIER AGENCY Insurance 60 Broad Street AUBURN MAINE Its CA LAHAN S 40 COURT STREET For a Sandwich or a Full Course Dinner and for a Real Treat Have Our Hot Pastroml Sandwiches I I CO. I f I . ' ' il- - a yu an i2 Comphments f AUBURN LEWISTON AUTOMOBILE DEALERS ADVANCE AUTO SALES INC ALLARD CHEVROLET CO AUBURN MOTOR SALES INC AUTO CENTER INC C F CHASE CO DAVIS CADILLAC CO NC JEWETT FORD INC MOORE BUICK CO PARK MOTOR MART INC PONTIAC CENTER INC PURITAN CHEVROLET INC TWIN CITIES MOTOR CO WADE AND DUNTON INC I l 4 O P , - , . I Q . . . .,I . - I . , . , - , . I . Compliments of FRIEND CARROLLS MUSIC CENTER Everyth ng In M su: and Instruments Band Instrument Repclrnng A Specialty PHONE DIAL 2 2545 Court Street Auburn Mcune Ask About Our Conven ent Rental Plan Grandvlew Nursmg Home 316 COURT STREET AUBURN MAINE Elderly and Convalescent NURSES 24 HOURS sure wine ssnvlcs BERNARD T YOUNG INC Heatlng and Plumbing Contractor CORNER NORTH MAIN and FRANKLIN STREET AUBURN MAINE P O Box 291 Dm 21781 Compliments of SPRAGUE SHOE STORE 41 Brndge Street GARDINER MAINE I 1 A . . xx' I 5 . . ' I: - ,ll THE BLUE LINE INC 134 Botes Street Lewiston Morne Servmg Lewlston Ru mford Farmington BUSES FOR CHARTER Dnol Lewtston 4 6851 LEWISTUN RUBBER an SUPPLY INC Lewiston Mome Good Luck to the Clcss of 1957 A FRIEND HOWARD HOLBROOK Clock Watches and Jewelry Repcurmg 84 Court Street Auburn Morne COME EE' Amerlca s Foremost Food R COME SAVE' SUPERMARK ETS etculer Smce 1859 Ita . . d Dial: 4-5921 S . . AT A I . , . . if FU W, WUULWURTH CO Extends Best Washes to the 1957 Graduating Class COMPLIMENTS STON ENGRAVING 11 Id g PLATE MAx5R.s ron oven slxry YEARS 104 PARK STREET LEwlsToN MAINE Hi OF C0 sufzszyglfnal '7fif5f152ne .241 ll OMIA Cfqtlll UH 5 The stat? of the T957 ORACLE expresses Its smcere appreclatlon for the excellent support and cooperation of the followmg The Pmewood Press Lormg Studios The S K Smlth Company Dllllngham s Bookbmders The Class of 1957 The Faculty Advlsers The Advertisers Lewiston Sun Journal Publushers E L H S Statlon Photographer -A -Q f. I Lewiston Engraving Company f4cczfa7m,a2a HQ: "' J 1 v wffxv k 'WS 4 f ,-av. 'sy' yin Q gww 3 gm -rl I ' . .At , ' M r V' , M .f -,Fay 0 R V S, . " , ,, , k 1 W U s . , -4, ,, QA ,, if I 'f ni 1 I x xg X 6 X. I if ' -' my uf , f 39 Sm . ' Y: 3? rw , ff ,4,,, if K , kt., '.,5,,,, f if Q INV, .JJ .af M M N. K Vw A ,.. ,L sam, 4 x K , L i w,',f.jf lv, I 5 X 'NSA W My w ,Ah , : 3 :7fQi:MSf 1 ,Q ,Q W -. ' . , . M-z" M, lv ' H 'f ' M N? -6 dui., 3,15 i'52'?'W?' 'hfw m' 253- ' 4 -Y -is - www,-. 44 yu,-3, A W4 xii S, QQ-hw ,, ga I Eg Q ' , my ff. , 'ffgq , 1,3 'Q 4,1 "fd wp ' y, ,X if :gg . is 1. wil S 3 my x , ,fi z,,Yl'i4'W?" 4., 'Jig A f' 'A QW A .y,,jg,g," A. K -' 5'gg"'1 - -F 3 ' 5-.1 ,y K, H Q. 3 A .wi gfwf- 4514, , 'Q ,, fig w - i W' fm mv r V , ggi im y t W is Q 4. Q , S5 . A K ,fi . .T ,gh XJ . , , . 35 .-ji, ,Y . at nh at in J 2 1 'ejyif , , S V5.2 ftfymlggcmhr , ,War , N Q W A .f ' 5 N, 'TY I 1218 W , , X ,. W 1 1 if , fag rg A F l ' wmligz, ,1-X v rs REL' .yd A ,H V8 -3 +552 f faq :gg . f,. 217 1 Aw! M 'M ,Qi 2 AJ , g Y wfff 5 74, .gh 2 if 1 W ff: W , ,-.LL My ' Yxgpggwlkwdvi -11,1 V. ,j , y .S V - 4 ., Eb - ii, ki V - k I1,g'Mvs,. Kg W. 1.1 , I pf. Q Lak , L ,L X ' f , il, -if J M A - ,guy , 'W w r B as 5: W I fiqwg' z f. - 5,-qw N, , ...,W f 1, f ,f Q. W - . Fi' '33 "1 af 1, 2"5f'l".'1' aw f ,ff 1 M245 , R Q v . ' 25 T' I Nffl swf W " , 3342 6 yi Lia A 6551 W Y Q1 "'x f : , . , ,L K ,Ziff 7 Z . KM' mf 4 r if Qgu ,I it? M 4 Q Q 1 Q 1 Q-f f , '17 .M QM X ' 'ig J W., mr, A ff X .M Ns x , ,, 3 l Y 5 Q Q . X N ig Q xx 1 . JJ, .b M Y ,wg E X 4, A if F . M., . - A g Wg f Q' af' fm V , , f 'I 96,45 5 K ' Niqffgl gi: QW vs iz I , lv- f ,,. 2 ' Y 4- S - Q 4,111-' - iii . . , 'QV Q at .oy Dm gpg i X, bil ,rw N - .6 'W' 1 ' " wks , ,. ::'..f.6 1 . V ' wf-qv Q Q M - S MTW. 533+ SEAN kwa 5 GA ,, f , .,. ,., , , - V. , ,M , - A' W :fi 4' g ' ' l ,M , Jw 5 Wm' ,af F , 1' - .- M14' " ,. I H..:..,-, Q 'I 4 .. ., V ... LQ? MN , if - . , .. W H. 4 at 1 .Q .M Q if h """Ha fi' ,ll 1 5 i W 7 , I ' A f- E ver of ii I W g sr .4 'W 9 --ff-f' 47 'Y ' Q 1-vm, 499516 iM7,,.,,,v, Y 4 r M Nav wa-Maw , Ng Q -kg '-Q. I ig 3-gn, W VQJ. W g ':-' is-5 x ,1 km xg? g 1' if wwf in Q 1,5 Xe 1' 3 , 4 If ... : Q Q 5 tk Q "ti ' 1 'l l' -f 1 5, . ' ba 1:3 Ev X X' S W s 3 Q 4ivmZu'vEw 4- fw -21 ' --A-A S. I: 5, N A 5 ak g W R ' N mi shi" A f , K K' NN ig .N f 5 5 A LX, 43" g wi 1 X 1 I if U 5 52. fx 3 sr 5 3 'Q' l ' :., -,,., , . 5 lQM 'fZ .:., :" f ,,,- 83 ' M. " ' "Q Q ,J i 5, Q Q is 53 '::" 1' 7 g ' , ' 3 gr, vw


Suggestions in the Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) collection:

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Edward Little High School - Oracle Yearbook (Auburn, ME) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.