Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA)

 - Class of 1956

Page 1 of 56

 

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Cover
CoverPage 6, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collectionPage 7, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collectionPage 11, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collectionPage 15, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collectionPage 9, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collectionPage 13, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collectionPage 17, 1956 Edition, Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 56 of the 1956 volume:

Y- Pf- '- ff' mf, E ,H 5' V L, . .V 1 if ,P Q. nw. if .u 'C . V: A U. Ig m l. i , 'R .1 5 , -J NF L1 , KK' fx -I 1 1. Q -4 , .5 rl "r sf! r 4 W f.'. 'm ,. s, lf. w w I n I 1 1 1 . w w ..:.n I 4..- ' me: .,y,. rms 1 I? f 1 A.,, 1' - .u F , 1-kj i 1 ..! x X .,, ..aLQ.ah-4aMg,fLw.a..m.f 1...: iii Edison School District 1911 to1956 S Edison School I Orangewood School Edi on SchooI Board fi .,, A 1 M , xgfy-1 7 K3 ' a sf 5 , , P' B AQ is ss wgsgi Mfrs W 1579?-fs 1 , i U mm ,fx n W 1' ' - ww, up ,. M 1: ifisggg M, w+M??25 5 1 KT 'WWW 12 W i fi ' ' 'ik H' Miwi w ..,xf,i,f2W' K ,"'Q5f,g4if,f15 :i1E945,ff5?,553 1 s ,K 4 Qu, w.. ,W J, V 'Q 'QQ 'HQ134,,f,fii3L'Qff"l',','i,Tn K SF22Zf,i,,,?v,f9sgg?X5!iX f Lg Ulf Q ,ww-ff -msg, - . ,L 'z-,g'E,211fs,?fz:ff',' wrrf-9ffia,2ff2f'L,r L, Q 3? L f ' ' 1'LX''L,5:,S'21,f2,mf2Q W X2.f',qi,5ffL0,25,5' S 'Q ff A V. ,rf f ' Q42 A 1 An ,wCw.fi,,.Xx '-"'-- I rf. . HUF' 4 , K , My ,5 V . - W U . Wiliggfilfffi va gg .. ., Q21 , . S ill' R W serie ,lifg fnlk w as sr J.:-if E 9ll4,6'f g Q??7?-sf-Qzm, . 1, i K 1 1 ,x L ,zfiagggwfm-3Q,fi ff: ,W-.ay gh! M 1 I .w,,'m I 1 Q, ni ' 1 f s fi?zf,1,-zfwaf',,,2ivH , , , '.,wf2,f?33 aT f?1 4 lu 1 fe g ii iiiiegf .if a v ,m,Mj:,',fs,,,f,s2,f',j,,1s,:w,- ,5,-f,'J'-wc,-Q -7 Q ifizww we 'W rffy . M M12 fswflww v-rff, 1. 5,fi?"5'fags"i3i ni M! g ig f y i M 355f22? +fT5 ' 4 ww 2 Wiff ' if g,,'aXgs,z5gQw ,11gigg,fs,gfv:,,,w?i,pJf,fig',s4' - wwf ,: .:' :,,q21?.5W-Wx"Ev'fwa,,4..w,L ,, , W , , , Wa, K, Z -,S - 5,4521 'fsw m , n ew fmf-,,g,- . .:1,,.,,,,,, ,gf . .wgjjii , , af it is f' ,M ,, ,Lffggje .2 ,g..x.,mWs-,g f f 5 - .,,, fm FRED DELZER Clerk Admini tration MM i K X 5 41,5 TOM B. LINDQUIST N V, District Superintendent Qfif iif A Pr inc ipa 1 f i lkf z EESQ, 4-31,1 - 416-5x,'gff?-: '-.ig.,f fi, Q, J11.,,.I, ,,.'w, 5 ff, 'Q H V f-J Q 2 22255525 - ,25i35?2i'?iiE1,z5 'gff fi H'-ff E55 ' 1 'F2if3vs'13ii2ff Q W2i2ig2f1sK2fQ 'fig 5 .fp rig I ' ' fX2.fi,,-f. 11,1w1U ' ORVAL CAUTHON MRS, MIRIAM DAWE Vice-Principal vice-p1-inclpal Edis On School Orangewood School gi 4,5544 M., 4 34444 4:--.33 4444144 'fi ' W jf' 4 SQMQL4 14455 W, A., 4154, -4 54554 4 4 4 Q' ', 4444 -vs 4 I if 594251342 4 Wg? 44 , 4:4 AA f N M, 'f J 4 W4 45 JR M4355 54-WF 4,4 V4 43,44 4 4 N4 ff 4 XYi4g g'144s ,L 4 2 4 4 4? +44 4 4 4 4 4 124 34 4 4 W 4 4 4,44 44 4 4 4, .4 Mrs. Reid Kindergarten 4' ,',444f4L 4414 '44 14ff4 vif"?4.:L2.f"f 444444 44' '-4 444, 445544 4444444 A144 -. 144'fV-2:4 4:4'4v?444"- , , . I 4, 4 UN Q4 W FE L 4 4544 4 2 4 f 4g444ffE444g4444 44444 ,4 4, ,-,l. 4 4,4 if 4 4, 9 4 ,K 442 44 4,44 4 I 44 J A 4 44 ,LT 7 4 44245 29344 'X' 4f:3Q44'2944444L 4424 444 4 4 44 4 I 5 4 'S' 5. 5 EE' u' '55 in 3 is 4,5 4449444 W444'S24, K4 4 P 4 Q 4 ,Iii 44-21: ,J4 " 4, in 'Q' 1 Edi on School MII. Rennie First Grade id ksfw ,RWY " 4444444.44 5 ' - 21"ff,W , 44- 7 W ' G' 4 4 4 1' 4374 !-444 E' T' , SN 4 4 ' 49g X4 in 44 4 43 '14 X4 4 4 444 ,W 4f 4 44 4 414'k?44 1 X V49 9444 5 , 4 2.1, 4 gr 4 4' 4444 44 4 4,4 4444444 9 HS 44 D W' f 4 449' 5444 .4 4 Mrs. Branson Fifth Grade 4,2244 4 ., 44 ,,,L M444 4 4 .,.,. - 44 'I -z44'444i - X S 4 4 , SX K 444 ,444 4 if 4? fi 4 4443 444 44,454 ' 4444! 4 - fir 244 7+ QQ? Q KM? W 448 X9 4 Q1 M444 4 54, M. 5 4 X El' vii ff ,745 if I 4' 2 Q 4 444 '4'-4 K4 4 Mrs. Gadbcrry Second Grad! Mali" M "' "f"'1'SB .i ns Qs 54412 ,, gym., was-Pi: 4' 'MW' ig? ' 4 4..E!::4s444 5534+ Q L4 4 4? 453' W4 X -44444 wg 44, N 4. Q 2.5 4 4 5 V' Q, fy 4 434 i fin 4 ,fgygxlgw V ,4. g5Q, 5h4j:4- - 'L filiiul '25 31 4444444417445 , 7 " Mr. Hershey Sixth Grade 44. 44 ' 44 ,444 4411495425 "" ,414 ,,,, is 4 93 , N 1144 A f -235455 i'?'l4l44 - ' I V ,I Mr. Martin Eighth Grade E 4 4:4 4444 41 4 ' -4 41-wfi444. LQ .. 4 f 45 . , 44 .,'44- 5 4'-1g,4,,4444v4, EC '?k!24i.- 545 '4:'144?'.4 2444 4 444444 4 4444444424444 .., -' " ,v 44g,4+'4444,?:f , 5, 44"' - E- 4. 4, k ,ag In 5144? 4 .4 Distridt Superintendent Orangewood chool Mrs, Dgwg MIB. Hlgltt First Grade Second Grade 44 4 W 4, 4 'C 44'4f44,' V 4,4 it 4 . S .,g4g,zs4'444i4 4449445 4 v,, X 'G 4 46 5424 ga 4 4 4 44 4 Q 4 ,4 44' Q 444 4 , 4 4 '4qj1'4L 44, 4'4,455qff3Q4 f 95: L' ,- ff ff, 44 I .fs 44.44 fm, 444fIff43f24. 5 rrffrfffii 22 T24 'f E444 E4 1' - 44 4 455441244444 XWQQ Mrs. Parker Third Grade 4-4444- 4 454 4',4,i445?4 44 4 464 44, ,4144 4. '1,44.44v44444 4, 'f4'f44,4g-.4 , 4 4 K4 4 .. . ,4 4, A Q A 4 4 ' 4 ' 4 4 if 4 4, 44 44 4 94 44, 35, A 4 4 1 fi 5 Mr. Ceuthon Eighth Grade 45:4 W 42433 . . 44.6 W 14 a'-'- if f , ' H 3444.1 4 445, y 'J 4 fi 'V 4' 4544 4 'Q M TLWQ4 4- 4 X1 Y L Z 44:4 ,J , 44, X 444: 44 44 , 44 44 W' My is 5 Mrs. Morris Third Grads 4 4-44-' Wx , , .,,, . W., W1 4fW'f E4 53 25? I si fi? 44 'slf f m' '4 L 44 4 3 "4 45? ,4 Q ' 44 4. 44 444.14 T 2 34 , 4,3 34 44, 44' 41, - 44 4,4 4- Lg-44 4" V5-4 I . -1' 22:44 Mrs. Butterfield Sevenda Grade ' 5 W'f4'47344 1444? 14444445144 'I DQ414 - - My ,4,, . ,,,, 7 5444 k4k fi? 3 E -ii? 4 1444 4 5444 4 Y' L 481444 4444 4 4 44 5 I iid 4,4 V144 44, 4 4 45 4 33,44 4 41 ,f W, ifk ,IE ,1-41: 094445 A444 44 4 EE 144434 ',44FQ444x '1' 44,44444444s4i 5 e eptfffifisl 4,, ' Mrs. Potter Fourth Grade 'Q gfralfffifiifi 15, r. -zzkfaixi '- -."'9af,r',v:- a.s2s.:ms:zz, qwa:sfw,5q.. 4.5.74 -wg ,L- 53.3.1 -X 3,1 :5:,-.fm--f'1 ,Q X- :asm szw'27?i2L1,4- 2+5:a5:I:Ii2 . uzgxgmyf-Q-9:2 aasxrfw - -f"l'wl'DE-was ,f amzgtw: ,421 - 1.1-Erztnf R154-:ff egzggrnrzppz . X .wks-a.,Wz :::::.s:ssz2: ,S1v5?Y2z, e:'s'5.s4222 ' . .5 QQ.. 'mggfzgx -22:21 -. 4 55:12 . f , . ..,, a.. 3'.,:g::gg5 . 4, ,Q xiii xl gZ041Q::Z?ff?3' . ,.,. ,.- ,- fa , . 235' Urs: -.if . ,hwffrex-:fhq-5:53 X .- aa- 1:15 W x wil, 2:5 , My aa: f 55, X. .RM ,sins . .,,5,, ': v 'ri 4 :Qs X QL. S- RE-? 13' .WL an " . fxkfih' '51 .::' 1' .. mf'-44' P , E W -W.. 0 M A? Q X 1? If Wf wid? I M! , gg: 1: I - Z fi' 4? nf ' If .mx .Mm 3:.,.wgg-may'afai-'zlrfwz-. ,A f 2 X 2 M gk x I +2 X P sh 4 ' 'H 4 142.1 3 12 4 fk 1' Q, ,W x X 'f K ' L 5 Sp , 1 A f. gg' 5 5 fits ,. ..,.. 5-52:12 1 , new N , ,. L7 1 qv , A 52 'lv ,gf w , 6 M4 4 it s v 1, J 1 f , 0 Q s :sg aid A 6 'lr 'egg , 2 I it ' I1 1 K I D e S O 3 ' S fx 6 V ,v V F ev , ,Q + Xe if .age , 4 . 5 " v Q 5 . ..i.,.-WE-1+ '53 "::T::'E5E? A, .4.,, ,. ..... ,... .- y 4 'Q x 1 u 12: ., N 2 1. 1 I. U' 1 QV Q, 1 , 'P ,ty X w 8- 4 1' va Y , 1 N 1 X N1 n 1:51.35 I" ' ENIDRS ' A ' vgf TS?-'1f'm'I33s:952z5E5E5V' if x. W. ,K is32wsNffS"' Q Q .176 '25 ,,.. . ,.'m::,. "' 2:22 Q "E3:341.'... ' . .,.3:r:i?wS'w. fish, ,sszfii f :W ,W ,MW-1, wi' i said, Qu az A, fx .wvffevwh L we-A .r .5322 'QE .'rl"'QI::"ii2 ,,., X s 5 X ,gm eau ,QW -- 5 Xa M E fam 2 . Q ,Q Qc? 45 9 W, i, s ' W8 2 ,xx Q 2 . Q 5 , Q sa vi, , 5, , Y x K ' V 8 " .. s is W 1 N . ' 1 1 ,, N W 5 A.. :,fa,sGe1s:,:5455235351im, Q-:W ,,.,.,.,cs::5:a: "1 in . fx ,xsafw im Q ,g,,.,m.::1:11:z:m.aaf:::':f:,:5gsxfwas-:,:w,W . rg 2, ..x.,,.,.,,,,.,.,, ..,, , 'W Q' IK ' --r.:,:g::::11r-. - -ffmsa 'X-mf-:.::y5wa::2,s::::1:5:4::m...W . .' . spam., , 9' Q ., '93 Y-W f1"ssw.,,.,,.,, ' - H A-V - ',.:..,1:.1:?5ie5:4 ,q,g.:Ezf.... .. 'bf-1:.m1Q522ee:s.,.ZI""" ' Az. ' am-..-N 5 1 if , f fuameggaf f we - , w Qgwfxmiff. ."5?ff1ZEf- f"-tf'i1::i,2M fi ' 5f,f.,,?'f.f' 'Yi K, 'V'slI,1i W 52 , 7 ,,.,.,wi ., Anderson Alxsf zipwkifiiiiiaiiiixli !'1'fW'i25 .wi ""f'ii.'z:e2i451id I .jg . , A pm ,gms fm in ' +ffIf.1.,, vigsgfgs wnimgxizfilgf v -: viliz viii: 4 f'!'fi'W5zW 'YNY- ' ' 3 Af 7:ff':'f9? 1 ' ' ' 3.5.5, 5. - if I A may -- .. L .'f ZafSr?. 5.x ' ,,f,,F,,.,5 , -m5,g,,,eyQ- Hevle - ',,v21f5wS3g L' ..,. k"4.sf5,f'x " ' +4 M f ' 'E' We , ,,,., rl, , M ail-1 , 1 . 355-'exif-' E'--"fi ., x.g1,ei',5,? ',.L,'zJ-5 ,L ygw,.:, LwafffWf ,HL 5- ii .f2SfQf.-I.5'. ' .' 5 , his W,-WEE' V - 1.512551 'f,:Sg,1- gf' 'Ti' Huckaby 1 L., -'if5Q5F:. 1 ""Sif: 1 ' - if - fe. - isa: . Cagle .' iff f '2-fff ' . V, I , 7 ,. ' E2 15' f N 11 .3, . a f, . Wg., J f zzljvfi 1y5.mefw HK M . iff ffkwffw ws, gi! mi' M if an ., ML , rw 59:7 is, Chin J? .w ,. ,EM , -5.55 If , f ii-gif-wg? - " ' Q . , kim. ,.,,,Kq,..g,,fg'5f7 " -4, - Q -ff' l,-j.f-gq,- in , ,L-A M L,Z .,.,. , , . i 'N xx M 5 . x .z viii: Q , X g H05 W2 , x L 3g',V,,,,,l,k..,, . Vh iggiw. . ,,,., - ,,xA V x 4 L ,E A QAM 6 iw T "'xi1i5,,ffz W Mfg-Q W ww 2 J 1 QQ? ' 'E ig , is ., .EW--.,n:, Hughes U-ft' zdwfv 'Lrg Ti " 4:LQQ53Qf7 - ' r. . . f,-- H ,Wfsf if-if'Lf H2'Jk4Yfif'E',s - ffihiitviif YW we if 92, Ki. .M ,I nf 'ffm K' fliilz f,,J1"L3lH'WZ ' 1 . 5 ,. Qu .L M MM if 5 f i 'Y 355523 ez 1 5 1. 5 S J , x g 525' A 7 w' , fi .f E, ,i . 4, ge W? ,jf K ga, ,4,f2ff,.: f . 1 533, Qi' 'w ,qlwix in B ennett ASV! A-F 'W , q fi! N M. . . , X . fy 5155, , IQ ff wl Wa in is '12 S g W mg my M ma mb :P2sj4T'? 'fl' Zjfrxggx .-722.535 1 3572i G i3,35:7,Z.,y , E .3 S, J1e'x21,?.g,5- Em,,5v'E 5 Nj 'Wifi H ' . T bifdffilifj, if S Q uf NV X g Maggy ! EE, E' Klarich' mm fi 7 T si :algal f'1ffi?-W,f ff- I -lik' ft Mg, , A iii fziiffi '59 E1 ' " i Qu ei xr-f',ff+f5 . we .X ,L 1 , , L 2 . fa f 3? XA' ai 1 4 Li . Q' , K 7. W H 5 fl: . ,M f 1 1 , X A 1 ' M . , 1- ,f k ,K -fr 'w 1 F n- ' 5 1. ,,, J. xi n Upshaw f Ui swf is A 1 'fMRfiY3E?'5 V 5' will 3 . -. . , ,fw1fi1:1f'ffe1 fur: 4 f. ' sb ,mi ifgzy 2191. .AQQ7 jk 5" i S531 f ff ah v M Q gin K ws Q35 4 f K my S 25: Qmxih Ms L35 K sp 3 iam! "" Zz Q L, X S R 3 , fvf - ..,, B 4 fffif51a .3312 l ..'..,v, U ..,,.,. M 'Y ' f , .s, mm.. 'ii iz if ff? 0? 'X 4 Ii ,522- 25','??,57 5 " 53E'zig?,s H 3, .,, ,. ,,. , may 1 Q Ny l 5 fx h,. ' W LS A 4' Q, . s Q X ' ,K K 1 Q6 Q X 'RH 13 'QQ 3 H 1 0 gif' '..1i,:12:I'...-iff: V. Q HN, .Aff - ,n, 9 a+-an, levifls Beattie ' :qffgs fwz,g1gjs,1 , . ,Lf Lwlzsgfixzggsgw ' ' sihfiuf ' ' . wieiigfz, . ' Elm: -Q - - ' ,M.,M-pg' ,. ,xp 311 , . .:. f - I ' few F s 15 W 1, ,tgfggig ,- sqm: X llafifig az , 5215 -iw ' - . :..f,,,.-. A VH ' , . . , .,. , , 4- 4 - . nz my 1 11 , ' 1 U 3 32 fy if .2 we Y 'VU riff H 5 Vs , , vias wfw fgfii 4Hg?jm"FsQ,:5,z:'k . , , ,Q .-, .,,,,, ,,L,. W W f- ws:-SP QM f - -cfwgf , , , , X gk X X545 9 ' Q, L ,',,-'fl g L R 5214 55 335 5? S . PII' , U .,., , '--' . wfih gw szgrigm, E' .wa K fm ' 55 JM - -WY ,gk 6235? ggzgwgx gif!! f ,i ihigiiii A Ev x , V .. Koller Mills 5i33W?i?ff"Yil?lF3?1iZl5ff7SSw'fTi? A E i55QiEi??ii?9?iii2Hf3f5 W e .... . 4 "'5"" ?ifQ,,'?QA .fl N , .X 5. . fa ' if 'iw -min . . .1.xf,...+ ' A F 1 Kgggfgl r'f,sqw , ',, .1-,, K - . wi fl-:-W .ai Y " . .WH "fzHsI3f3.W?T?,- ff ff- - -Q ml' gf? ' f, X., , e- X .hw X , 3921 5 3391? .--- -. -V , . , .vw , W iff. l W5 Wim 556 1 L W1?ifS:f2i5F?, tw T JA gy? J ii ,.... . , . .. Eiilwigvgw 1 '. f , ,, if T5 453,555 .,,. . 235553 an if 3 1 R+ LX W? fi ggi Z X W fr S 4 3 , sm K 1 if L vi . s Q 'W f x . , JE 5,3 Z: ' 'fa K 'R .A fqgvl' Black W f1':i25'Qi?5 , ffT'gT,- ,. - wg, ff. . W . , . ,,,. f 4, ' f ,-zxff-f,-wwf-2--'4 P , . Maxwell s'?fiQiff'f. - ' 2'ffS?.MrfT',-5' Q . ..Ml1a1f9r'iW'.' 'smgisggz jf iwsigiiiii. , f,,,,,.. . M QA? 91' f , 2 A N Wi ii Lp , ,, 'WW .M .a f 22, 5,,.2.,i5s. , .? .LW 3135 2 m f 5 Siiiiwy ' " -" v' 5 aL ff " 4 if H, 4 rw? ,vu DeGough James ,L,f,,13,zQ:,ia .. f is Q f.1.iif,Z'21f5?i' 'ai I mes, if ' . . . we if " f f www if J? i Q Q 9 5,'Ulg43g1kg,,,7.: , ,' w 'KKK 6.245221 'i 'I' 'f 5553 Fgvmffmg f ' fx, fe X 1 ' 1' H 2 rv rwfauswf wily. 'Effie ' x ,sp 'f 5:11 M fgiywb, K - ,, 1 . Q . Vai ,Q , 5 ,Q ,N Valk W Q K HM! if K f fi K ii .1 Y ?,.m,. Hi . U if gi O3 4'3" E 'K lf' vi, ' sg qi, K f , 1' -it L 'L if ' ww" , , X ..1,1?j1,g1 i Ef,'ez-45224 1551 1 3545 .5 K fi x 1 . ' , wz,,9.2fz'KlQL15Qii,,1 f31ff'f3,-ii 5iQ'i5ff',i?.5L,4W 1 5 E153 "ff fsftjfx ,,g- .f ",., ffm' , if we Van Neman ff .5 if New .nw 1+ Q N , H 1--1 HEEEU - l 'llvz ini .gf ...:::,2I.:E5" '14,-vim Q , :fp , f,..f.w-my . -3. K ky:-'wi hi: Q- ':E:jQ.:.. K fag? V' gf "i'iEf1f2,1' 2 5:65, aw hifi tc WM f 4 5 ,41s'Fi?xIifQ0 I sz: all 'fie d -A i,. in i, V r' A L ,HW WJ' , 9 Q V Mx 'Q IP h Qin g' .39 'iq 4,3 H, , -5, W Shanabr ook ,,m ,,u, A ,V i'-fWei5e'.-ff 15, .X ' 52 Ti? J , cg J SLN xggi x fi S in ?wf'f ' M" Q in W: Emi, mix J .. fx ,XWQ ,m we 'Q,2Q.s'aE Q .z"M,f,s2-, ww fam Mebane Crow 73. M 'fizi' f 'A ,I rx,r . - T sfw nlflg Ni m e, ,WX 5, W. . ...Vim 'R 99532 NM + Q ' f x ig, ,.,. ff.::,,5,,,'.g.ff- V ' Q ' 3 "':Eis2se2?If. f' A . S 'w.,,.: 'y.,,,,.. 4,3 faffglgiiwnwfij 4 4 v 5 K ff' Q , al ,sf 1,5 -, Madison Wilson Baxter ' Ramirez Stangijff ' 5 5 K fr 'V . . H gm, -'-' .,53b , ' . - ' . i ,ie,. , , n . , e in ee? X- Q .. an e ' ' 3 e -W . .. ' fm, ,wiki Y.9P,i22fM,f'. "i1Z4f.WfW5J3?:21 iw- Glenn Mr. Iiauihon Mr. Martin I-'ance Raub Teacher Teacher .,.,.1.,. k .k Wzvs gf?-, Q-,,.. K. .- .MW,,,?ff ,.fwjf,mt,, ,N will ee.-,s:,. .M.v iw-ff V in lg ' f - ,wws5w,fjf w,-- ,,: N f-,555 ,, - ,MZ . 4 4. .4 NDERGRADS Q-f Maxwell W' fg5Eg?fg2D ig w.l 5 E 5 inzmwki H V-if f ' 1455.11 :viii - Rf - ' - 'K f me . Delzer X ff, wh- 'A +' yrvawff .1 n 1 'rw We '2W1?f?1!:5f1, 2' ' IKM? fl if ff A ,JI W ,, ,,.- , Eff x,1,3,fQ gg 5 . nr , ...mm 2: 552: my :,':Q:aN,,.-E,,,..:- g.. M wa PR 1, w ill fir' M, U 2 A Q K W M 5531" X , r ,svmy '. E519 KW , ik qs, Q 2-LN .14 ff' 1 31' 5 5 3 K 1, ,Q In in 4 if .Lip -. rf.. , P Gipson ,, . we ",,g fm My 1 fra- 444, .' 1' :" ",:gf1z Wh- Q , , f he 51 K 5,2415 +A' Wee". K5 Y X af ML 4 was Xb, 4 WWW H 5 73 ogg? 2 SSW fm' s . 9f5 '2Mf V SVN 1422 fig vw xr 4, X L , Q , W, 1 5 If , , U PWUATQ X 3 i i ,HI .ff sl im , E 559, 1 ,Hx ig: ,X Wag 'A H9 5322 . Salcidq . - N 1 .sw Wg, - 3 ..,, i K Z , , .. . , 1 A ,J ' 4: we ' : .Ei:5J:.s:. -fp' ' ,, ,Qv...f l ,.,' .,: mf -f .25-,5.gg:. 'VH 4 V ., ,. V, We W 'R V Q J 'vs ,,55'i?' 'QE'- A + : 5, ,:,, ., S 5 , we 5 x wk if K ' Hg' K 1 Km f gy -If S 4 3 '51, f ,F fi Tits worth ' - -pn Qi A 5 ,wfie U ,. x mv 535 M E 1 J!xzgwgX!5 W -e Sw-an Hs gn, x l We A iff-352 Kffsww. E, if if-L vgkflw .fy HYQE fl M. -iff? J'1"f?'ii?f3 ,W 229641 8 ,MST if his " fl ' in 5 xg Ward wwf mmws sg V, . .. , 5 A .. ,MM , A.-,ez ,QQ f ZW H X ., 52, , f W KW? Y Y R J . - . .::.Q, grsff ,, . ,. ,fi ,mmm Q Wff,.w1ge"M9 ,ng3'5' rf, REQ H- , wfyv fs :M a -gg, an M, K 54 . .1 gs 5 , , . , 5' W m we 5 1 J 5, 239.4 -Mx N55 4 k , gg QQ f if L 'A A 43 sg , in W x if L 'Y X f A , .2 5 Landsborough ,f-M XMQRV 5? . g 4.. We ' Wi' WA 'V ' k bfmfail , 7 bmw, J, 0, , if ggggf M , ff:-:H 3 ,mn W. xm.,,L1,-.-.. - .wwwnziv wif, 'K QQ , ' H1 ,WL , E nu 5,.M'x 4 st das :S Q an UL. if Q Y K' 1 H M Mg W. f , ohwgy h 5 ,Eg Q wifi m EMP? xfg ,gig 1 , Q ia fx , A 2 x ? ff 2 7 M. Mr' I n Phlllpott ' 1' -' " 1ffL5'4lw??' ,,. Q 25 2, K- wiljgwiv ,, 9, ff , gin 12g f - ggffw'-1 , ff . 5A Q,g,f ' if,-iw : ,- D A 5 J X. wkfqw ww , Q 'WWFMKJ ' Wsxgiglgjl L ,Q nfs" 4 1 , HK ,,. .. ' ',si,:..qf,5 11 SSB 9 J 51 HQJP4 U T3 '55 H 5 K4L,2F1,g?a-J x .wiv I vw Mwifmxb Qi' ' wud? iw we ,' -H., wk :REQ ,1w'Mf K w w M12 2 'gurl W W Wagg a. Newton Qave-few I . Q." QS g-aim? gm, . Nfl" wx, ,w,a.,y, ,, 'msb, W we 1. w,,,,,.m5. ,. ml 1, w WH' wg ,E-wx 5wJ'ygj:,,qgg , '1,wn,Ml QWQZKTQL ,f, ' f1,. qa,,.- I wx. W1 2 ':f',,N 22:13, 139311 . I if ff kw ,Ie , wx Img? L1 W 2l 'n 53?5f5?EfQ hm W , y,icf'2?gQ? 'ig f . 'm - ,aw , ' ff?rf?M5l lf2f'2 .1fev f W f W "WF f ' 'G m lm KL 9 ,laik W' I au: ,R 12: g .. Schaeffer a E KPSW ,X '9t'ffiS2f.flj5253JQ?'. fii'W!i?Yilf4Z"R:2,g1gz :i,j.f. X53 igl we ' e 'rg 'als W Douglas Mrs. Butterfield Teacher in A ie 4 5 n '7V?V0?iTi leve f Lxj lmifl I ' , 4',w..-+a.m:w -- ' www wr: w X Q ,W f ,,.,, ,sm QwzfLfL3f,w3n n 5- 14,1 'H p.,yv4r5'-gzwaliy 51's-531'g.ig,g'm: 5-Fw I-114f'8-LgLfsg',:',1''jg "'1'gf,,,5g5,:'if'e,gx 4 5 X ' 5 miglzigfffi f HM., f .. SEQ?-5ff?f5f'f' ' 5'li32?llfi5 -L 'fiiblzl az ,if W. ' , wks'-mr ' 4 -f,::igJ': We . ,Q JLQQH N Blevins . ,,,,,.,, lm w .. .,.,,. ,2..65:5 :fZ Wa, :H 'QJMW W-Q3 . .. -JMQME-45" g,,4ffi,VffQJ ,'ff125ffQ:?g3ffj, a n M 5 5525? W M 'f',,kW3'3ff5-J? Mx, , - QEWIHH r ' iv Jw a ww www m- ap, .l M W, mf fgssw if k 2, 31 451415452 ,gl S. 5 . vw 3. fl QCQQQLE5 W , f-2 -' W hw., ,xg if 5-'fi JE -ieiifw wh Hardin 'ESS-vifrf' ' ' A 13y,m','Lf,5 1 wr sam- f -f .me .. V ' 7 e ' e 1 ,,,, ,A 3Ifffj'gg.wi, PfE 7Qf1Y311'K -,za vu , fi- Q 9,5 ', "5s1fc?1?,s9,:f- ffl? 92352 41,1 ,sf df QQjJ,I16, 3?5"f ',ff6'g.Q :-1.H1gJ,,1 "1 4,51 n L'51W2: 9iW'1f'n'Lv f:.m92-:Yi mf? fm 7 1 !-'r':,,Aw,:,hv -,',:f',.::f W W Y Sf sjf154gxgfwjg,,1 's, W gm .L sway., 9 1- ' X .sr 'fy A X 1 M , X sg r. we 1 ,K .fr fl Qu., jf- , '+m2w- ,, was Vr oman TYWYTC 7' ' , 1 K 3' Q 1. 1 f ,Q f 5 4 1 iaj U X E Q! 1 vi 1HWafw5jg3Z4 X, X sfJs3f1'2!'fsi21r' W'3fQ9s4wffLrfI2,,f KHWSQ5 'S , 04' 4, M wx, Ss, xy tgamw ,g ,, + ,vWm mm ,, , , vs K W 43531: H ,li W W, 2959 C "'f5lf7fE'L-'.'if rf 1 2s1g1,,ff.'- my WL, lm '51 by ,lm ,wp ff5fiz'EffMJ:ff'1E:E ' wt. fnw'g,+"'1iaks ?i3:1,1fg??:Q:53,f,rv gn l 2 lififllfifzx JSM aj- Gs Q, 3239 Jones Q L My w w ww md ,Qs X ki. ' '- A291 WW .--"' .- 'nl-f:i7q:,'lY x' 'T X A A , . 535: . ' sw-'ru' win-3541, 5.5: , " ..., Mena V Fleming Azevedo nz- -Qs, 2. . -ffiesifilf E2 -. rw Hxblf WS, V. , f H , .,: . e,:52Q:.,, B W, ,Q ,152 , FW TQ? ..-. We -. ., . S- L77 CE .,,, ' Fifi! 51: ww Q 5 ' +5 wi wi M if , K ZQS SXB S 'fs Q1 Af viigxnigi . .i 'V f,2g:E, V 'Q Q' 'few mg, 'Af M3 if M, .f Fairchild . N ff. . , . t 4 ,Q .'.w:,fU-X E Q- f V , Mw ,Q!il Hunter l1z +5 nnln - - M1 2'l' .yafunf l K as ess - s el g, g in ' Baxter , A 1 ' x w Q45 B z . 1 'A' P 8 -ff f ,Al P ., L 2 1 1. 'H 4' QL wg ,gi ,Q-gf J. M -uk Q wa , 'F . 1:-e. g ,,'1,1, T 2 ss X' i wfEgfi -Wi, 7 ' 4 flw.fQ'Wf, 5,5 piss" 11,23 V ,Hwfm a 4 5 gay ,pw N Q1 if if ERIE' M 'wx i t 'X' X - EV, - ss u A X 2 1 , 1:4 -figfgg ,T ommaney ' WV -W W. M3 , -ff' 'Q' s2?'g g,g:'a, :j,1':i.f,5 V, M ,A L,k,L. .k ,. M wg' ,g ms :,, if , 1:52,-- 'fs wr gen , A :nw- L A gf K 1 3 ,Q fs A f wif ,. N Q x , 3 sf N w A fznliiiv s V"V 5 I Ligiswk ix in 'K 1 s f gf? X Adcock , -' yes, ' Qyxzg -fiis ,i,1pi43?1rgfii? H Nfl 'ly im Qisaiizgg ff ' :fsgv5?W,sgHs11f5ErAi3: qmfvia, H' - -1, f . : 31 V.:j'??sRk , fiiiiilzj Ji, .Wv A fjff4ZQp,w ,, n ' 1: await. :f3mgzie',-in' -' Aust - ,,',, gi.:-i ' .- Pijsg-4j,j:g1 .-1 f 'ifil 4' hiif A ':Z5, ,E"E2.f"- fn? 1 W. ::,., H., f fy:-5 .-M-J. Em f H3 Reddell X 1 . ' L s ' . l H. 'fi t Q if ,arf s W ' Kawai, hs? X gishiv wgf.-H1 'V qw, , rm s" I rv aztw wf-i 1 isa' Kms 1 'iv' 2333 .. 1'fg, yw-M UW ki Z715',y2z,f ww f'gT2f"3g5f wfwfiiz vw., q yf, 2 Q1 k-,'V-M, 4,5 thin 71 ' i fgifigf , . f, , , .,, a .S 1, . ,f .- fs C ovey ,gp-s' f 55,g M W 1 1 ,g,,v., ,I A I ffc:, s5Ewi ' 'Nuff if I, f Z, sw f W Q 3 ' - P +G Q FEQ jfg m A -gps X :mg Ramirez '- I A I 1 iii X352 4 Q 5 HL ' V f ww :M Q 4 YV! ' vs ' f xx x ' 4 K , Jziwfzfsfaff. lf ' 11,5 - f s 5, M K X , Aw M if , +4 y F Q 4 V Slikker u f .Q f nw 1? fixifili ' ' -- A Q , J, -as -jggsf fwgrj, Nw, ' -'fk Q " ' ifzgil gg H lfi k n f f 1 W -f- E M i Iv zu, fawzglzqf 5, ' ., ,xjzg-,g.g, gm , ,:,, wfggzswm. . ,S ,S 1255-,sfj,5q 1f.4jnj,. -. , J. ,,.. . - 5' M J: 1 , R ,R K Q5 xi WE .4 ,' ' L 4 li f gggqi, 'Bi , H3516 kg K ,fs 5 + if n'lm,SqgE,i2vg",j, .E f 5254552 'ef 1, 3 'L-.1 " :Lf 'WY- ' " . g?','1,,Iff' QQ 35552532 235 1 fstbaiiasm Ellis 55f2'i2EE3'l A wil l ' F-If U . ,.,., ,:,- .WEL .E ,gf A 121- L::4's",,'i'41",g2,. 1 i 25345 5' ' . gigs K 'uw 'Y 5' s 5582? w mg! ,grew , 3 Q ,,swf73! G 2 f1ik , ,Mn ff Egg, 'R Y. Q UQEJWZ A Y .L V, 1. wfgi bi fef f V X52 ji igf gi P2 s Qs 3625 Nfl! , nl . if h T? Johns on ,, 2.Q.,tf w if , 6 Y i :fig 14,5 E9 ,2 W? '49 1" A g 2:7 viif 1 QYQEEESS ' Mis ,A is. as iff -pf ,' !N7L3'A fa S ,U x I x is M 4 , W , nr , , EFT Qgigfism fs M as Sv 4 1- M mg ,wel - is :gm il 'f ,fggwi uij ',,.,., . fs M 1 S H 95125, gg ,FW My Nl Wzrfj .L ..,, Wg I, U2 xixxjski sxji 'Y-, X M, K. W' K 'EQ , NS , W A . 1 famglggsgsifi ' rf , X. 1 my my ,pi .4 3, Jn is V X , :, " vu ' r 1. 'fgfytg,.f9s, n gg: , A E 1 f Lip ifig W'?'WQYgff?i?fil2?'fsliiiiw' 1:,5Qi' fig 25f55g,'f.i? 5 iijQ',Q'Qzf?2i9Q5i?A sggm' 2.2 szftfwzg gw Q ,,,ffmE3,w L. 'f'f31'f'Zvf? .. fn ffw, M 2 w w was ,if Q ' " 1 I ,W SI 1 132 ,np 1 115- 'A aw. 'vga if ,Y gf,t1,:g'j ff 3? 'S ze fl: , , P ew " ' 11' ' yg n Compton f,,4 ,H E.. V,,4'4 , Z l: ' M ff' m f , 5 f iw , lv .13 T" Fa-i?iQ21,,l f, ' ii pgg3gg35ggE4i" . as mgisiii 3,E:gigg:w" gy s- ENVI? ew- ' U L 'll-i ,fi 11 ' Us fgiin? ,LK .ew-' lisa 5 Wilson Paulson 4 , ' - J 11114, Q ,rw , iiglxrkk L53 ,, ,g1'Q5f3,Qf5'4 - ' -kg.,.,-M we, ff' 2 if Q' I 1, :Wifi Zxfrigiiyig L, Wlilw, as Qi ,+s:4:g, I, Y A 7,k, k:xg,?sW isS "igr' 'T'-41: a:'m. f Newton eff 1 45f'QQ'iiiF,1i2x 32E5i?iffQi5f!:ff?i5Pl' ', Ai Anderson Madsen? ff 1 ELS SY! 'Vfiif it V ,, Iwi SW? ' ' : i w . 4 f W ff-f A N ,J 4 ig V W 3 K x P X ? , 5,5 mf- TSW ii filfw -'Yff:.,if's'55f.E W sflfsg, pi4E,'iE:iEEE 2agf:2z "5'f23F7" ,. : ' .N fxff ' ,fm 25155355,1?f355if155 s f5Kg f'gi:,Q.,L , 1:, Q,111ffliglg3 ?IggA vw,W-g.Q:.1:::',':wz2 .x, 7 l Q ' wyffiql 4 wg K, fu-Wx.. , , ' 1 .g5f"fwi4xLQff'1l1l4Kuff! gg.ff.w ?Qa gfziw '- Jump Wilson L, Q : -- Few 994W nf A , .: Q93 953' 13: 1'9" gigi 5, 11 4 ',-, 1.51, rs. 4 e, ag. F- ..-if ly- Qf ,ft 2 K if xiii K .J Eiqgmxis vm ' lm 1 gf 1 WN ! wi was fa' Q nl fx' ' W V if qs mf ig N 5 Win ,Qs 9,-Q-sf:-52 ' - 7 ! ,gmijlwr if ' 44 X4 Y if f Q 2 xi., 5 ew 1, M , ag? ' ' if Q Q 9 4 Nr , b v ' my Mr. Hershgy Teacher KU QxE2i'E1Q?Jllff-li?'fvi'- K7 , IW" ,Q s g gb' Lb:Zf"Lif"f'Jl K . ,, 'A T IS Al' ' mrs, . X MESF? v',,,,,5u 41 gX,f-wgsfm ::f,gd.w1eggz3 ww, ,fm Q55 1 L.m.,,L V 41 1 W1i'u9fw',2i11?!1!!f9,'31f 51iWs555sgfs'fjt '1ss,f1N'g1:,:,f',1 2 4 fvgdfux if si .1 sn mfsKzg5s'14fQq,wf'3'1d7 3 ,W ,,,, j23aggsilvze1f:a'q 4 A ., A Wg EMM FQ , nm! X WY Q5 mx-W gg, ' , 15,,w,l'y-ixifrfigi :ii "W52Gi'Q f V52,gemfz5st,,Sif5fQf1s if xiii fi'ffE?'2ii5 'f.5f32,si.,,.-ME U 1 2 f 5'Lv5i:g 55gfif'? 5. . 2 if zf M e wraifi 'I 33 ,,1::iifg.ig5qx Vg A wg L, ff SK K ,Ar saagsqiig 55391126455 Q: -: :,f,,'J:'f 'iw - v H, if F 'E 'Y 515255 ibm X , -'E-tg-' 2 g ' ,Qfzsizg Q , k:+g5??+ 535259: Qvidegf s . H " ,22QV in m - . kiwi iw Sc att , M. 5 is ' . Qi Wa g gg 5 Q , , , gl f 6312 2 - gi'fi:522fi1"?f3- ' i i5Hf'f' 552353 M .'?w 1ff1sfi'-Z1 , 6513232 '- fr .sam nz.. ' E4 Cagle ,. - : qi1.y:ff iflamx af SW viii? 2115512 w ifi W W, 'E :iw-f' fig? Q if 'Quiz .f,:,- Q 5 f!?23?f-W Lrsliwjifz 4 ef: Kfsifizsfwzz? 1f1f"" fi1'Eg diff' ' 2 , N215 , VKQWZ . K Y 3 iw Su, Tn U ml? 'Y S rig 1 75 2:3 We Bender g,2iiriflfQ . x ' Wa fffff' 1 1, ,Q ,isvwivigi L., M N.,-,V ,im ,ii 1 A -0,1313 133 ,,,,. ' i: lim ,H 3 Sp, ,., sw Eg gfxif 8 5 M y N, :Q euxgimgqzg , fu gf, is K E, if xr A LY H' 'us X 1 R 5 wfw?ff-,'f-- , , -t H -M5 wr T fro? sei? svzffififaglfgilli' fu, em . W .S , 54 , gin, f: 1 2 5' W Q A +L, Qi! M: .. 5144 Williams 1 li ff 1 1 ' ifliwiw ' fd, :S Ka, 2 ix Q me Q 1 Q LSIQMM ,KWH ms 4 , 4 X' ti 'EM . A 'wir " ' ., "e,,-s- 5 A 5 i S3Ei'2??f ff, w w2sfi4fe2 'AH 4 sfwg ' 'mm '61 "'h Anderson ' fs 5.Q,35f"fV 'If ., TM ,v,, 1 , , 5 Q 2 fifzfw W 4 4 1 X , 5, ,C X K k 4 ' X '25 WISH 2 miie! ,ty ., swf .1 L.fgg,',-iT.TL::9fi- M K .. 1 'HM 2 gi' 1 V .sfgi is 'N'ivZ.iff3 5f ?l3ff1z5Zi5li51x4fiixi .mx .41 4 Q , .ma V. , fy- Bwzzif- 'f5Q1'1z.6 55455551141 Kiwsgf is Y nz if :wi ii Mc Menamee 51. f- Lf Q , lg I QE1, ' ' SA 'KT qfffg'9?'5KY SEM . FEW we 5 . , ff ., Ligmggg ,pggz fkf' ':f,,,'s52 .. . .,,, M, ibm :ig ,. , is 135143532 fyfjf6'f ga f 'ff . E smwgff I-,, 1... ,. V-M , MSM EA M A ' EV f .L rirlmg N ,114 gfiiiffSrliligiwiir - - Tim' f ,fxf,K2f11"r?X.,-:U11 ' K mx N X Rl I A x , X k K U im 4 N wi ' ' wh 'H 'X A 'QB 3 it 5 C' ., ,, FWZ" 'ws fi W S -s Writ? "CM , b , X222 sf wig? , 4,2 H45 r , s W ' 1' JW F :Hai sf Z s 5 fig? 1 5 wgxfmi f :ff-z ag-,.. v' K fgzfifws 1552915 331 Hazr is on A 7. ,V ' any Q, My fQfz'ffrill , Eiga 55591 'fx fzgiieifaiw I -1 H3 4 Gragg Carr f1'+vf:mewgef4:,ff 4fLfW'5'.Jf -w Jlfwti i "w,:,- 'i5l5iigZf?EfS,1 fpiwf? - -H15 iizfxw 329152313525 fiiis., , 'P51 ,E ffifiiwaimf.. fazifigsgg w f1w'fig, ififmqm KJ A A ' . 'qv ui'l?'.SZ. Eiiiiiiiifii +, sFg1s2QggiefiYf .fun-5510 ?if'f'7H1e n ' w.i,g,b',g-lil 1::gg,gQg:5.E Bm 5 5253zgqyiggffs FEv',151ifis', sew' f mr iw 9211: g5g2Eg?fgQ 'f L fi',k5gfLi+i,3'fai?f1 IMQEEQZEES' 35 iii? 1' xi-,fit 1 "' ,Q ,-., f .543 X Qgfsfi. A fx wgf mlxlr le-f fa L 5 V 1,3 I 5 Y: K' ., .5 ff Jones ff ' gi-ai Wifi W ' -Vi Ffa 1 Q 'Vi :sail-' fer, wlitss K 5 Wm' a , ' I a " M J' N, mlm 'gm TELL ' .Ag-pw , as 4 " M, . sgfmwr-, mi .I'ff" a...,.qm:f: if-5 M M 4 mmf? ii . . W In Q 'Y 3 ws 3, , if gig gg .-.m,f: i3.Zfg ggfffg ggi 1.3 w s- . ,gig ,. LQ?2?ea2ii1 E ,Byi5sgiu,, K: M 3 5 Q? K, Q X . f f ' , sf' I Madis on Steinhouse . ,gf nf' ni K 322, ,L 3' ht Nj, :X Q1-, --, , 29fkf',,?i1?5 'J5 f'fi?' l :S-., 3, ' wi J WW , xx! 'ggi Z 2 , M: I-'Mi P Q 1 5 gf , LJ xy J? T '43 1 3 'Q ,gn ., 5595 iw "'ff,f,,,.,,s, +512 R , - , Van Nem 'Q Q, ,ii i f, X . X, ,- ., an -:,: i-:, , eEx, w,, , ,, -vsgw ' f s ,.1if'e,jg ff? lim. nw "L mfg lg win . F ,J ,, , A , ..,,mi, sing s 4, ,QQ , ' :ff , "" + ...tg x fm Cole 395 ,elif Hunte rr M., MTI, :MMS Eff , :jf 5 udfxff f " F?" -. M, lgggfm flew ig f N W X 43, A HQ 'I 4 SQ jgifgm i' 3,1232 V ' ,fY3?Q, ,yz yf ggmy Lgiwz Sw " 'W Q , v Q fi, ,se R ,aff -QW by WIA 1 . 1 1 gfijmw ms Aigiigiym, , 3' " rl 11? " y Hs: WS aiffits' Beplttie WW v 'fm' :1,'ff5'f1 f ?,:f:3.,.,g,:, :zi ijgfg Q5 ,x, ,,, . ,,,.,, . f ,Wa ww ,Q ' a mf -se, ,4,, 1.34 fgsgq. , sea ,,"ff'3?Z 1 awk, ,, QS, 1 .. gv5L..,.5ps"'.:s my aa if VM 5 K5 av , Q , ai 517 K W W 4: 2 4QA 4 SE? , M1 , A q mn. ?..ggi'-fi A' f Glenn fame ' 'QSWVIS V ,,,'7V kHf'w15'2' 1 b g-Q Riff? Youngblood ,,n.,:m .: :.-V.-swf .., W. 4, , :ng ,ggzgf 11 '-s ,sp ,, A, .An ,,- , ,ww ,. F- .-, ,.., ':f:.:i,,- , V V... . ful? MLW K ' A, 5? E , , A w ,S is .5 f 1 zfga W ' ., .e ' if :,,,.:s5 N w ,S mf .6 ' ,Q ww n 8 22 X M . vw wg' M, 'W ff, K " uw, we 555' s V., S ,Qu ,dgigef jd 1. ig si 455 M1 Q aria -lL2'1f5f??'l?f ' , 6' em f, ',5,fri59ij: , X. K wiv ff? ' 4- ..4, '..' Q ' Boner :qu , M fwzfnfggygqvywg , fem: , 1,,,:,:::gfgLe-'- Kwai , T ii, nk 5 gi K, , ,M ,, 'w Li- ' 5' Y? J ff ff: . Wm Mig" 'QUE Z, 1? 2 fit . Q, ,QQ ,av Mm,-rg g 1 M 5 'f " .1 'CQ Wilbinn 5' ' 'Q Q 1 ,9311 J f ,W Q 3 V , A z 1, Q ,J Q m A 1 , 25545. if Y' gl Q wg? +5 if A N' , 1 X- A iiimggvi, L ,iii vm K F 44 L 5 4? auf, W 'gre w X W 4. fi, as wwf: gg 1' W 3? 55155 ,i , ' Un. Z'4g5gq4, 1 Chariibers J w : -" 3 , 9 n ,M w N591 1 vip ,, 1 -ez 5 'K at SW ' KQ V M2 gk' w " !fw-saga . fa,-15 ,f, wbY Spence M5 ,,,-5+ Wm L, M. ,,,: Q , , . ,,, 51' , ' ff: Ji! iff, Q ff x is K ' if sq i ' Q W 9 P x a 34 ,, , , , we V , . Q ng, 1, gig ff ?f:!.3hW2f.,aZgf g mf:- K 5 Stancliff 4 'WP ' :yfff fffvfd ix W W v as RW df 4 ,Vw M M In wma! , 1.4 M y ,ji 'v Q2 VW: JE-wwf ,g Johnson W-I-',Q,gfaf m62m.f15f 'I iw?-' fail-If Jwwgrf Lip, 5,515 if M ,I , . , ,,,,MiM35L5 fm' .,,,?.f:,.g: 2--s 5222, ,,f. H, X., f-. ..-,..., .. , , az., ' ' new F ..l55I:a-:-:5:fL1W-: ' ', '5?fL,,, JE' ' I ' , gcf: :s:,E.ui1'2mQ'!if- ' 1 W 1 ,353Qgi.l" Q' 5 5 M "X gi 4?-2 S ,J Et Y' 'g .. is , 0, . N Y 'diss ff ':I,"w5f2511xF22 . Qi' , ,QZ, X ,QM f K 3 ,fr '53 f x wg ' N wgilgx fllrx 155, 1 1 mg 9 h s Q W 3 e S cf? f in F pf E ag 16 :ff 1.611 1,5-:,,1L iv Q J pg sf Fa LF.- 47 i., fp, f-:U L . :-" sf2f'zw-4 Raub Ward 5 V Qi, '53s J .hr 1. U, 55.5 'W M' , 7, f '4if4'3f1',Y ,2siG'flQJfffi Guest ff ,J ,1-fl WV . W ,M -1, . ie ' 4, 2-1, ' 55 I KN , , g f, ,f s'93ff'1,fi,Qfg3iQ,' , as J 'ML S if ,. 5 A N x rf! S T 'X ,. .,,A wll V .Z . .,..,,, L ,..,. 5 5. Hunter wfiwfwf we ,, 53Tl:'ffi 51' . , 2 f Q , 'X Iggy 1f1s359' 1 Qi X , , W -9 1 5 1 ss af? A S , e 2 ,fails , gg Q 2 x Us Q . ,,,,k.,,,,'1:, hz: 4, H uf W if? ,, W gf E Q Bennett Gunther -Lf,x 9 K X If 'V , 32354 lf, 1 , F3 g g lff, fy Kar, ,a p f A ww ' 2 ss ll Q E 2 new f gl '- ,,., - ' if , ,M ,, ,.,,.. ,i .i ,, QE X 2 1, 1 . Gif i f X , ,, 3 . 'lu' "f I W ii "'5Li' 3 3 Q5-I w ,ff P .bg S , W 1, my V373 Q 5 Y ru 11 J I 5 W , Pas lay 43,11 9 'W Ln L Q if as, 553 W 23-V1 f 'QQ - ,g,,.w f my a w ' iff" fi-":vi'f- ' f A i f 4? , V5 .N Q 51351151 -f-4' - 55q:f.:f-wif, ' gg, Adcock .mah ,. iw, . W 'nik 5,3 ' mfg ' fl V' , ' M M f V , ,m.,,fL, '-'L .JT .',i?f1z,- 1, iw, , f , - 4- . 7g is 1 3 mlm nw x xgiiggdgg. ',fxi4wf',3'W,, ' ' ",ga51gg.'11f'5s : :J w . ee.-1, af 5 12:-if ?'-mwfd wif? , PQ , :ms ..sf?"?':Z am .. if, .. -' Q, .-M y -.1,.!,1- -,em sg, ' ., W -'M .s.. W N :leg-,zwglzi f: 15399 .,z..fff:2-.vm -5 ,L .,, .. +1 .Q , , ,f k 3-, -. 'Qfh fx f'wf:'fswfSw:E Q1 fini? ,- ' -, 1" ., ea., H- 5,4 ,,,,, Up .. ,K 1.3! , LW, 'N 1,'f,'2,,,,Mixg.1'-Y N 45,3 X- , , :ia Mlm" f? if ?"'I2 '-ffkiwf ffkfwixie,-f,,3p,wsf?fw1Q :r ffm Sm 3, .. 1, .wi , Mfg ,a:,Ajg-V-1 pl-owen Mrs. Branson TCBCIXEI' Towel-y Mfffywsz--Izegffy, ,5g:,.,ig. ,, ,, ,,',,,5V, H I AWA W U :X M M W A .m'f:1,mw --LH ,iff wf . , K gag, ,, we '. my 5w",, e 3 wifi, . 5 ' -' 'fly 1 W ' 3735 f'f'b" '1 g"'-Vgyg' ' Hffi: ' A Q' I L' 4' 9'5'6'539v:. , gm? ' W e e . ,R ' e 3551.-xfflwdbf ggi , '55, ffl K ,fi ,, 1-nY..,.f, wys!,.P'xffv'L , ei S 'S Sf SB - 2 K JV, .. A. .H A., L 1 wg , me-immaxi S M. , ,M i5aEE2fif reg Lehr McAfee di . ':-w:ii"5:i': ?'--4 f X ,N A , Xe X g,L .. XM XXX ' K 'lgaiv si 2,515i95' Xe - -rf gn, kX'gXm '36 .X 2 fp E55 2 J 'T 55? rin g- X, L l5,g!fX,,fEl ik ,eq , :., ,N i Vagqderos X Nichols Maxwell A 19122, . ,X .. 9 ,-H ,,.g,f."4X:., v.. 1, X.:-2-XX 'nik M' A X4 'Q iz, ' X 2. ,' 3 ' 55, X A if" -' 53 13? xg? X X Q ,wf H Q ,XJ ,X wg J Az, 55? 'T 1' A 5 , X 1X a XX X R gg W ,X 'Q XXX nt' ,mf 5' T .X X ,, X 4 Ti 5' u Q Mgr b.V:,, . , . :.V ,,:.,. X zvzlz I zu. Wallis ,X X ' 5339? XXX X ", '11 kr? Q Ag, B eattie 10 Chin ' Alexander i f fsfigisigignftfwl , X ,, gf , f' 31 ' '. x 'Asif XJ: 2 -We, " 3 f X gg, -' Chamberlain X Xi1 l?X:X X"f'i Xfimpey ifi f ' l,X5X,?if2Xg1m Q XX X - XSX " ' ' 1 Cilgle if b XX X Uh It XMI in X , f x M X1 " K N 5 R 4? X X 5,3 L as :12'3gQ W 2,242 X rf ,. XX: 1-2,1 , 132 :Mt g Qjilq ,X Q, ,KX vp 1 uf 'f -1122.2 H ' K cf 5 wX,, VX if 'QL X 1X ' ,ff X x F 'eu N X, Wi Akery r QUE ,ew 5 Xmmzgfp g XQXQ Mgr gysgXX,'1X-X-3,5 H' 4' ' wwf: X ,,wXs-X-mf s m!r!Xiigg?z::fffX., , Mi' A?-Xe X XX? 13 :Q d i ' ?gi:'Q35Ti' 'glib Q eQ1fu 2.'i'24 Ar 5. -5351" S XXX am Rani: ez ,. . X, XX, X? 5:55 ---- 251 Im ,,.e,,i,,-g:f,,:3aXK EL? HXX. ,- gr.. Hitt -W f,,.,fj ,Q "fn "M wif ' , -,X ',, v!gXX. I' J 332,25 , :pf I 5,9 ' 1, 1 'Bak . Y' . X.. ,,. ...Wg , ,,!5, .... , we ' 4, fi zffg ig' X X5 9 34 , 3 QW LW 1 NES 5 KLXX X w Nu me sf 'QF X ' 7' '5 ,magw , mr RX: 3 K 3 gr 6 X4 Sw fn W :C my iii! X as 'Lu DMS, egg ,X HQ df.. A X w X i if ,Q 'ZX .Af X X .X X ,, , QT" ,155 .', f' in nr 2 QV, K -MM U31 '5 1 2 if XX 3' Q .XX 4X X51 1 X ff 43 T in K? X P x 33 ,XXX 3 r 4? JP X .gg 1 ' , XX X. wifi My Y N' EH 1 -91351 is - a YW :S SMX K Sf ' W1 LQ? W V. X X . - Upsnjw XX. ,X X-my X, ,V ., X -X , r X ,ia r X Y gg ,Q X. QW ,IX ,XXX -4 ' Q: Q:2XX k 44,1 Us 2,-X-wifi I 1. - fe' M" ' . X " 'ggwa 432121 , LY 'W V fw' 'M-,' ,X X .MQ ff. 32 wie-. K 5' 4 'HQ X :f,f' gf' ,EQ ig-f ijggf .Q Joni X! XX Xl? FX M x .eg M, f ,-X ,Q .f XXXX 7:5 XX gf 'gig mf ' X Xt? ,X again, 51 SQ 5 Q? a 5 JI gh: X ,HQ Sf S Q5 , X fig? ., ,ff . X - ,L . 3 Q, Q X fgswij 'WX X 'Y' s ' " will , WXXX XSXXX gl, X5 1 rw 2g'?X, 535Q.X X Lili s 2, K" ,, , Xp ' X 1: - Kiki- 3X,Qig5?7s,, Y X -,fav , - fs K Hes? 'Va :fb-fs XXX I X Xe' XXX' Q Morris Xffvgxb W f- XX ..-, .Mg,Xq,glX3! .,XX,2 mf ,Xryii Wifgl iivirn .Xfwiflgiifri i 1,':"'Y Q'fX, In X: W , X XX z? 3? .113 Q X ' 225 wir fy E55 X vu in ,X Ju, ' . X ,X.,gg,, X Xu 21 -SW A Q2 XX. af. K M We'-+2X. Xia g 'X .J is x A :WE 'V Stadtmiller ' ' 2,615 ,X ay-fgg g g 33q4L .- Q 4 gi '-.XE ,X S Q fa X ..,, . . .X . ii X W ' ai Sw, ggi? X "' 2 Q X XL fi XQSXR K gif? 32 "W X X f:XXX hw we wf f QR X, : if g i gf X "Xa WX - 'xii S gd fm so A w X if . Pahllifm 'Steiff L " ' 4' - , '- ' A w iv, 1.3 2-1 X,X5L,f Yi 5 W X XX? X sf mf Wi 33 Q X W 35 J X fx A i 5 55. XXX , gi Y X .rf x-E225 A , iffy? ,X QXXXQ XXX M XXEE X fi SX, ,,,X X, x in 4 X '23 IQ' Moore Mrs. Buchanan Teacher Hill 1 5 W'f34??W5i?9'f'f !gQ5,,Q,.? 7' 1 fjiggyi 'sie A J '- mwzhy ra: ,f "fine, if , W fif . 353, xfxr,-,i3 fmf Wi.y,, e ki ,Jr H d: ?'y,,af 3334! If , iwgf' Liwif' if Van Nemln if we Eiziiz e. KTM' X, S55 f 2' 'L WL , , 'W K M mil. 1 W' f file K 2223 4, gm 11+ -1 QL im- ., -5623: R ffz: ,fr '225"'J'-ZQEER' ' E W1 5. ' ff, ,H Eg, , K X - V , gm f Y ,Z 53, Wx S W, Ti, fl 5 5 451 833, ' Q PQ . 1 4, -rv 9 Q M ff W 31 h 'J -. , V' .s ' H 3 fggtqlff' " fl i f 5 -.LH swf: ' Page- 11 qi ,E 4 e iff' K. 25 7 H7 '5 1,2517 3' ' ' -5522. , ffuf'5M gif Q ,Q Rf" ff 3 Q 3, Lx 1 Ev, A. .,,. , ww 43 - "fm-,, if f : 4 55 ' 1 F" ni, , , , , 3 ' A I 1 ,x :af xi ...'fi,rf1' W wif 943 Rgbfqiig V-71? 54 L.- Ulrick fS5E?T,'l15?Wv??lFvfQ N ' :qui gig MQ its 4 'mx 1 A 3.1, .AJ-f: -.13 zgf ,e 211.1131 f wif-,Q ..,g,L, f , iw: -Fm LU, -'.'f':5, ',59,w7, ..Z,51f - 71 ,. xgffp, . iQ,Q'-rag-u 2 5151-3,1'fg45?,-Zi,in H ,s1, xg. 5333: ' "" 2, ,QKQQU "ZZ-E' Greer Q 5,531 U,-, f 2 my ,,f,v,,, , xii' 5217? : Siu 5 M , LC L, Q sm ,ffm :Jw 31 was M D Al?fT?Q5' limi EV 1 x AE wif? JA Q + Y in A www, H 0, ..,J ,. ,I . ,J-if A Y 5ff! fSflf'm5iQf- M 4 . if .Q ff 1 will 3 . 'UL 7 X, 5 ,W ,, ,X M Eatmon 1 'V 1 PI5i5i'3M,, " T Y f ,.:-: 4' ' ' JZ!- .. V he " 'Q I J,ysi,, iiia - ,J 5, ,-sf 'l -Us ' v gm , uw? PM 4 'hw J Kg M ' 'f wilt 1' 'fm VW . al, Q sus 4 ,, K 5 if gf' I mv , li 5 . ,,,, . ,m x 'E'-:jam Weighe M' H, ...., , --M K ,mf 'I , fwiifiwiif .,,355Qf,,, R lg, VQWQETEK, vlngg , YQ mm in T. X ., 31 5 f 1 Wh 1 we f 2, 23 .I,4Iw51,,f 5, 1 if ,fi Riff s: 12,5 Douglas :Q , 1" A ,V -if Y ,kqggw .5 ,zhm A - xi. :. 4' ""nfEigi,5,1 1 -.J T ' - -ggi sg-W W ,qw lx 5 s Q s s, , , A if M sf A sf his 1, elk, , fm may 3. ,gf A 1 ? i211 .,e3f:f' W' -L15 - 1:ffg1f2.,4 R Q, nemwixl., Pauls on fr ,WW ,W L,.. mv, ,gy ,fgm ,'ffg3E2S,al,s3s1i 2 M L .,,,,5., ,fr Wi? ,.,f L - 4 921' is . i , 597325 'T ,,-1,1 my-ff -2562. 11.5" g'5g:FMfqf9,. . V . ,W ,xg GE? . , . M 1 5 9 ,X , 'I wg gif ,Wir 1 ,vi , 3 elk, 'Aw w F195 .N 'Q'.'.:MQ.-' ' gl5",g?: ,gk ' M HP ws- -ga t If ya -15- MW. Winter 'QUQAN 5120129 5g"0?L gxmsifffb Gnu? '-12EXi"Mi'ff1!'f''- -1, fix, mf',:' wi . A pf f, T-2 V xx ., - Xi' .vi 'ifeiif' .,-if . QM, 1' Q' , . H ,. , Q. " 2 ,V ,Jim ,,',-. ' f.., U, 7 2- it X i aa if'f3:f,v . s aw 'gg - ,f'fg5::::ssf:,3,:1E I ' Qgkii X' Finley Greene -mfg Ms, g' few, L, .ffk gg? rzw I ew.. :sf f 5:55 15:5 YQ, - 'Hifi ., 2, ,.,., , vw. if -ff, ,v 1 Wfli dff Folkert W! f L. " 1 " Wa ! 'Q , ., . 'EMT -'if if f ' . W "Q wma 3 , X 2 is if A 11 . Hs, mg fi .sff Am. 4 1 s w w 1+ .. ,v 445 'Egg 'E' Y , M my! 241 Z' - , 'ffifk W. "U .gg-' 3,55 ,- s nz, .5 Elini' Ogden 'L'-Ur: ff? .:-.11-'sa!lfp,. " " ' fggkgf gyg 1 . 4 K Og '1 us v Li Q 'Y 'LI 29 ffl' ,Q wk an 7 4 'f-Y'?'r gi if W2 4 'W' if Whitlock YQPCW Jackson Mebane iff 5 - "" 'SW 5553 f I ...,. E. ., 2 we Q gf 'gr 3 , W, ,M-gf: 1:22, 'wx' - . ml , ffm ff S' K YW f ' ffir- 'V f cfs' if WL if + ' F Az L iiflhii, . 5919? Q V211 ww w e wg if ax ,Q 535594: y , P EM M 1 ' Mrs. Potter Teacher 11 Miki. . A , E3 'TV X 4' .' as gmQm,Hmw6wHy mwRww?E?iw 1 Y W PFTI' E H? ' X few :ff-z'nww 'giil hin fxiiififyg ,TZ A' 7 1, 'if5'kif,,FfI Qgu gihjwgxisi mggs:!Sx 'aw' ici V A Akery - HH :w "I .i:'i5ii?. Milf? 12 . , '31 ,wi -fs i :am1iEif" iii ' '- 4 , , . who 51' X , x g , 4 V . iii? E L 4 ,. if 'if wg, Bri Wg 5125- zgazl-ywgyzw , fl s X nz V45 T A559 . .L an iw 'M 7,2 'x,i,fg , Blevins gm ge Qffim Qfffg, . V if Eff 115 xiii' rg , . l if M I i 45225, 5 Q E Q :QS Qi mg ,. .. gf X 51 R 1, E' A Kgs gifliiu ze his? X Tiff: gr iaaiiha A H A 'L-, JQ wif g fy- ,la Youngblood ' fgizif-if if X ,, fkziwg ' ., yy ,Q-gm . fm. U w, ' 4 Q, , S .- ,ik as L f 0 NIR, K .Qf. . -fi, WJ . no ...,,, ,L ,, Q x 8 , , xi F2552 sf X ' "' Z fe ,, ng . I , 'Zi 49 Q -Q, Hitt , 5. 1 -' 41 ff. Q . .g 5, ',-,' ,Lg'z,f'L in Qi n WT 2 A , H ., .,:.,::,.w::. K ,ES Q sf 4, Q 'K 5 1' F S 3, ff ww I , 4 aw 1 wi 1 -n fy f c X N w , r5 jx may Ak QE, . K if w if at : ja Ti g F fs milf 7 ii Hughes , . , ., ,W wk . 1 ,, A KK,,, K. 93- Y m5VwmWw,WQ if '2mY5fif5 !?f5fr5 EMSESQ 2 wwmwwwwmw , Y ,, Thomps on 15?- H'-7 W- W :ga I 5 " ,, 1 5 ix ifgf Qi , 22 QQ 'Mt 1 1' 2 A f 1 Q yu- ,-1. 'M A 5 l, V x ,.,,, ,f4 in fn ..., . , Mi sf, GN! w g? fi! j , ,W ,if .4 HW' X 25 i vi, v " A 'V ff, S. R , Duemler .W ' ., . 'M , ev ' .pzgkj Mm Azikii. . . Lx ,, , 2 ., 1, Msn, V, .M . ii! . v N si if L-giifiif. ef? ' L H 1 Lf2' 12g,,j" ',1.fszf3,kH Q A fwzzr. A w , " Mrs. Morris Teacher 5 ii l MER A ,FSE Ill Hgmirio im1x'o 'fa lj 'WSBSPSEw G ips on iz5,gp3f,W51,w' rqfgfyeii Eiiffifiiiif Qiiiiiig i EIL' I ,,L,':,:g leaf : Q 2 PEG? Nu x r L 4 3. ,gg,,5,- ima MQf1Qwf is . v1fQ3wwi1 ?!QZ Ewdwfywmwi gh s ich ,g . ' ai-5: fs' Chin Maxwell Hardin SP5 QW ' ' 1,4 A ff 3 if bf Y. ,1 Eii sgrim 'A 'if ifiiifiraf f frm K N, ,Q J 4 Hevle A -.1 , w+...' : v 4 5, wx :afwii ' Wg. -mag . 1-vs,',zQaa wifi ' wg s H 1 515 ggi -f EX 3 i f - .i , 655 'il V, 1 ii? 4 4, ' itfgxiw gi i vi ki gi? ta gi? ,' Y ' if veil? E: ij Wa, xY i?L x --f,,' J qffls 3' vkfix Ik qi : Y N , ,, Y. , M QQ : M' Mouser HW ' Egg :s"gl,gE,,, ' i if Hwfaa 3 . , , le lv fwwowdfpfum , J "-vmlzw A 4, ,: - 1. Y, La, si f' wwvfifw VS E, X!! In ,ig Q A 0 A? N fm ef Y, MM " L-H ,Ni 1 tj N2 ,ly mwwei gag ,, S rx lim' FK smug S f 4 '1, ,UI ,MHQQ I gg Landsbor ough - A s a- ,:,. ,.-af , ',5 .- ,Eff Ji! 'D 13,45 f 1 M 2 s ' , ii? K U Q 7? , 95552 Ja' 21 if Emi X .. 'Q , ff '51, i 1 Jil i. W ws 14" -- 1-:'51.l-f'f' F46 ' Q 7 i in -E W ga 5 gg, , QN"'f, V K 1-4 '- Mg 'f H., w I T omrganey ' 5552 .. L: ,, - ,A , gy, . . . . g k , ,S 5.5! jfglxi fm x 5 Q A , fr K 652 1 , Km H 's 5- W X is 4 , jiwmw 992,135 -- . . af 2 :-.SE - Qqhiqgg ,Q i .3Q?i5,.f B oner Doss ,M--1111 1 32' ' ,gy "'- ., . ff '1. EEF? Q, ,.. 5. , 5 253 ,5Z,E:fLQgg1f.1zEM1,ff'aQ1?sbcsgwtiziiv , f sa '- pw, -w,Mlw eiswm,,Q Greer wipfjin jilpz . rj , f32f15f52j,1ggS:f WM 155' gf,3wf,,1' Q sw, H .fi2ff'1w:Jf3ffw s5,3,'2'?f? f9?'s fff v. f"SM3f' :M ..:,.. ww M, :sky-gffa,5Iff5?flfL.w-.Wy ,f f?,,'.4. gg ,MQW J I v , ,vg ,.,:,., , -, H. 5.,,.. , ,,., k.L.,. L. L, . ,M -. ,fl 1? 2 ' W Sgr, fifigikr, ,:- K Wifi-if - -f, , iigpnfffgivn :,fwg,1,,',z,j,:f 'fwf ygxws , 13, QM, H Viiliy vf -23iff,57l'.gii'5f75W if -f, ' My -1 f f ,, "mf , r' 3, . WM' 9136915 " 1,,,25,f3,,,1s'f-' Alexander ' 1 gs ,Q ,5 15 g " f i H I . ifbwrm w x Rountree L ,, "'.- A' K:FZL1'?f'W,, s -- F, n',Qj4xf' ff,.I'i.':.z5S?5:f5:'s:I2f, We 654,55 .4f,'2sg.:,,5 6,125 Ig " I ,JW if .. - Q, I P qi .1 W Q L X ,W .. ,, uw P .9 K xwfsiw 2 9, XT .. .. MWA, ,ffwjg ,.g.u,,9 wg A 4, fffzwl S 1 X as gn , 4 ,gn Q , W 1? ww? x mf ' 'w h Roberts -1 'ftTf157'1 Y- I, f':"f2fg ,1- " ., .. ,livf .V " W' 5,515,636 W., , .. . ' 1'f5'5f"5l?'f ' 1 af R 5 5 r 9 Y 1.4, 51 B W ,L ,4 ga ff.: , ,,,,2,5,Qfs "'f ., S-Jwffig?L??wg3.,Q3'Qi?Qlvzr1,i, . vi , ' 5"fi,Y2i' sEk2E's,J-HQ'73:f5Y'f5i"53fI'9fgf4 ' f P: ' If f uf-,ul v..y:L35g5,f23wgvzq , Y' ' 6 '+I M 51 Fifiw .g 7' f?gg53S:P23?g5?3e15?Wi'3sl1f5f,1B!1f,2f5gif Jump m v s 4 NL M fm' 5 is, K mf ,f NQQWB, W 1 wwf E'fEQ'27k 'Q if-x g ,. A , - ' 7? WJ'1z",,,4e4zM4 ai,5Q,,f+g ,FT ,v iii KLEPTQQM wa Q Leif-f .fgy, , , ,APM -. . zzf ',efdsssig.,-Y, 2K fif'1 ,Y Q .QA d m -, ,1 if3Q,1Lg.: V gWg1-w - fm Qmm . wer. ,:,,Q,ms,1 N, X ,am Mrs. Parker Teacher 2 8AKER5f4Qfifi,,i M' 19 5 S5Q 's Latham k'fT'4'21 7 ' 'AV'fif , 211-w',q . Wm .1 , ' 'fs M sw U if -rg , Q, 7 xv' 'M W VC 'UH , 42 U 4 sv 'ER 1 s R f X 2,33 ' Q '15 'KL 'fn X , -Q-1 Q nw ,U lfiffi, -N1 v f 'G Y lj ww 'age v as 9 .u "Q5"51 it X r lu ! 1 i iff M? Q ,, km, ,Q f ff' ff., .V :I1':E'f.f,--vii Wm.. 1 ,z Cx' ow McAllister k 553' Y " , I 'H ,X Q, ,Q Y ,, ms. "iug45!Qff,'I ' ' 'f in ? Kr, twig mi 5 X KssV',"9Q5 ,btw 'Mrs " , 3? 3 r f' JL xi' W ' 'ff , yflv K xx 4 5, 6 fi' f 11, N vs' uw H ,gf W, 2' PEQW1 '+- u 41 3 Min Tomrnaney Shanabf ock . p g 2?.f?2QQ'. nw 52 gs 1, 'fe-ss 225: 5gWQQiw, -,U,f,,,,,L,w :mf L f ww fq1.x.,,,,, , ,, WM ,W ,Q 1.5, .W f..,..i.-, K M x . 11,4 -.fin 1 'L WL . W spit, ., k p,,,s,,q ,Q "ZF 5. .. :,' 2 WIP?-'. i 1' fl F ,,,1-,'5:f, h7 , w e '3, f-,. -'5 I Wa' , f,wf,.f,fz1f1fY -- mug 2 v Utizdkblgfg Ogden L7 M ,ww Mi? ,a w 5, . , , Qs' 2',E,"F ,, , A Iii! Q : : 1 , 5? K P f , 3 ' x mjgv 3 -Aff. fl. MOL 'Q , 'li qi. Kim Q bil W 51455 f Q Iss K Ye' r W ' , 'Wifi 1 X 5 QQ mi' fn .PW wwm4gWM:s,bww ,,.. f Wir? gm., A .gw f 3-,sei f5,gE-:an:,. 1Zfg2Yw ,,z.f in If' W R 5L?2fyxUDq- :f"'Q,'., z" 4 , ,M ,,:,,. I 12 sf if 1 vi 8 f mi? fs , 31 21, Q ,e XF! ,f I 4 , 755122. ii -I ff 'vi Ev' :J ,f -5 -5 5 X wil? :mf Zifgfy 4 L 3' Ellis 1 ' -zg, vw gggegzi 1591114 Qizsgf,-5 ' wg ifixjwg-Ifvz ,- , X921 Q, , FEI, Km , ' lk? 15335: D " QM- Q, 5' 4' ' 1 N Ri - 2' am: ff: , :xa2!e'1,m?f!fQV,, HW 2!31.1"a:g .fa.-'-ffmgxi,-f'1fE qg5Efs..g .-1, 55? xegwgr-15,1-, 'T ,..v , B Thompson Qgle N' , A,.ff,33m ,,.. f fi f algiiu 5 A L,,. , SW KI ,fi g ' 3 li ' goa-'ffgwwn Q54 ???1f33f5ez,:Qi??f?5?35?5f?5f5, 4, ,'9wQ5fMw' l sfsiefiifxi' 'eff f 2121 Q32 111, fwsvfx f K 'fgfvggewzta 1 , Youngblood ' -' 'w ww .4. ,. W fi f' 15 f x 1' anew g X21 f wx ,.f'rN5:5' " .,::':- .V V . A .,,: ,355 iw ss 'R EQ 'niYifi?fp5fE:?,i' ig fx if-SA: 3lQ.,,, ,,,:a'x ' ar,-f2gg5'g',s 5 J ,Q f ' : ff K if 5 A S 1 ig -wm a' 2, , F fn 3 1 K Qi? P , ,j .ffl .v w , Baxter 14 ,, .rm,sf:.zf, 'Vqgrff 3.2 "H L H . 2 E Q ,339 'f -hliivffpl ' 'W?5ll'2f,fffi.1i :iw A 5i,fii'i'g2s11' gg 1!Mfx,:w,3.5 fi! , ,ft , -W-. i - -vw M E' Hi' ISM . M Wg F ag 53 if aft? :zu "f L-1 ,.-'f'r'- .5 -2 ,Q - -.ptr-1:f'f. - mi M A Vxfiry Madison Madison Austin of 6 Q 5. .m,,"'5f, " Y' '. QFV5f??fL 2335 :gg QQ? 5 ang, six 5 Ts' 4- +f-4, Wi' W X fi? M ,GE M M 3 if? 4' ew Qfla rwww fy fri' Q P? 'W ,ilsf wfi A QIFQZMM T owe ry ,. ., .44 53 :I .lin . Pi? . N 2 ,M : ' 5 H. . v J: .... V 'v sp a::,,-a,:'s!:.-an--5 x..,:4 ' 'K-vgi.-5.3.55 , 1 ii? 5 Q, . 2 Am 5 if . "" i, Q EE .Y .Em my QQ 'f U24 4423392 2 S 5 Y 1 5 3 Fairchild -kc, 3,4 , ..,..,5- 4, -I .. :, 3 g M, M, ., ,H ,, 4 ,. ' ,iE::?f,::fif. Hgfi' .J ,. :mags-m:,:: mc. '.- - 1' LZ'-19? 3 f ' 1 gfs ugly' ? Q V' ' ix f -'Q 3' sy Ei 545 - rw, dam kgs ,mx r, f' ,Ji Q W AWE-2 s , y L: a '44 f '1 'Q f Wallis -V z:N.,.g:f 1. ,Z i ggi Av K egg? ' f 9 eg L P 35? 'lm Q I V 4 Mx I 'ig' 52 , L x L V ' ,,, ,Mi 4 S 5" iii! 151' V f ff if '91 33 1 Mena Lmgfsl'wgwg,w5mqw,w - , 6A,, 1 9 f ,W 'fi gig f sf' ff W iw I ig ad 5 fu' ,fm ,Q 5 gg .23 .N ffm gil? J B, Y, X ga- e 1 'ZH iq '34 H qdllf. . z-.f A an-' , , 1 55.425 Wielih McDonaldX NiEEiIs Mrs. Gadberry Teacher 'wilt '- w e f. ' .1sgg.4,3:ifs. 5' wif qir yf M Qs FP f TT! iff Wood ,W -:5,,. .,,,.,, , , ' HWJQ :iw 2' 1' 1 'Q f V ,W ...x5,,.,M ,izi :.:-,gji-5J..-- fz.:.'y.- 4 59' 5 X11 A iwfgfi wg 1 fc, r B, 2 11 f be 1 if 5 Jr if -- , v Q34 K gg Q M ww , WEMM ' W2 S xv ff if nm Q Qi' , ,5 Q A iw mf Mp. Q Greene W: lf' W Y fT33:Q,f5'N ' MQW ' ,L N. in y f 9 X53 A "V1 ' ' lx gf V,e, N Aw, F H vi -W. W' M S qs' ,, -1 I 1- 1 fn aw ' 5 Q ,i 3 Boner I We we L 1 W' , my 4l:::s:iAs4E's1!?' - :HH S Rountree 1- '41 iw Q, Q 1 " ff! ,w:,zg+L+ h, 3- ,5,:.': A ,Medi ,gigw "Ds gy K ,sig X1 in i n v X25 iw? ,Vx ww Zh 5 VH hg h AT: Ks We Pfielschieftex-. Etheridge ,M .J '13 'f'ff"fy195 9? E . . ..,. . c . -,ff nw 49 Q 'L 31'-his : g m , ' ' ,Q ?Xi1F .W ,K 55 "- L ff 21 ,fag 1 in ' L ei , S ,Q a W 0 sw mf' tai , M 4 3x NWI WM' gm R if p i f 'Kawai 15 L A . .1 1+ M 45 5 : g g iff' ini fm :iff ' mv r x Ig ff, ig, 4 an ,: -' - Crain .w g Q, Q fi 'Q H -3 -efigw 3I.iI4 h'fi n ffl f m 'si 'fam 'Q-" .: . 191 1 ' .W QA -SSW: K: ai "P ' Inf' -. Q' ni 7 .,f ...w,g 1,.v,,,,-wa ,QM vt ggi sa' SW ig ga, ji, 1 QS? ff ' f 4 if qw 1 mg? , 'Elf . 553 E -A Mew U 'Q WEQK .gfw 1' W' 4 gf in 2 it s 3, s EY, ggi A m zf-ws, YQ wa IN M? by f V ww , A 553 3 L Q K ,. '- were ma ii i reign? 'fn if fn 1 1, ? w 4 . Yeomans Lamoreaux. Wahl ,rf ,S .1 '- ' 'J 1 f. M A..,.. Q: I .sei g 635422 Ll,.'-Riff f?W 5 1' f" L1:F5"'7'ffQ 1- ..., lv J?-if? ,fifiw - E fi Pvsxffvfmwf M sf Q f Johns on Betti Keene Hlllll' Teachlr: Mrs. Hagler I vs. 1 c 1 4 ikif ff ' 'TL' U J 1- 1 -451 2 ii i.. 4 eg?-if ??f1'1.: , -w. '. 3l., gy ' , gzjggx lvsx ygw if w w. U, ,WIVXI ig. my ,Mg, 55 -,X , :J ,M EDM Sami? Q 'SFW fp Y life? 51 QQ I' - ,'QQr'f1iiih3Qv 2225255 sigmfl .Pearson U1r ich ,r ef '- wg -. A in ' P fa C ovey Qwsw I 1 :Lf 85' W23' l S1 5 , ,dk fam Q' 5 Q gg! ,l W -Q ff 23 2 gr, as , , 1 H MQQTAJ un , vi, is 'ff ' Ba-:rker Winter 4 ...L 5. v,..,, Y .1-Q, - ZZEJFW .5 '44, 34- : -"" . ,L iq fl 1. fu1,.f:,fV.?31 ,R w,y,,f . wi- ,fgmgg 4, .gn .fri-,Q ' ' ,,ggs1, if 1 EX ,., X , f M5351 iff? - ff" 'ifggw '35 Xi wi, 4 UQ gf W 23- : TQQQ x im'-.2122 :':1 v '- VM?-f J' lin". -E , TSW 5 gig 'QQ r 1. gf, M. r.. +3343 "Wifi x2"I .:5f':,. H ' xv, .Args f ive- w,g5ff-g,f- ff ,H fzfwzvgl 13 '-:V , g.n.4f'..,s,. Ns Ygzigw, -. - 5I5?g?3mE ,M .ll if .iii -kww 'MM L3 'yw u 235953 . T390 K rf?ffff57 " YW"f' ,,,, . W'- 1 'W M in Q, , wii '-' F 42:-4 ' L 1 V :Q 1 gsm gj,mwEAf4:JsfLgzfQ.f:Ss?r12xXffi? ' w". , .,,,. ' U' 5" 'WSE 1 "-"' " " A f ff vi2sJ3wim,sfQQVfeFf, 4,BaS2?vwh 'iw Brown Hughes ' Gonzales V' favs . .. Hfyzfef - 42,.W21fiif ff ' A Y A A . ' , , ' w l ffi Wi? ,, . . f ,mzQgxg1. ,-Ag n . '-:fa -K w -a -wiv If-mv , ay ,ss fm- 'asf 11fiE.i,,.w2-55' 3+-wf lim, " jgsqew igvdiw if , f52' ixff7'1if ,..v- is gff,4gg2H.,8 - mg. ww-- wwi1 . 1 ,- , ma' m f-:..,.,q5.i , 0wsw.,,L, Q. 5' f p , .,,, I fgwi,.fw - w 4. .-:gi-f"E,,t!1gE f Kg,, 15wf. 5w Q iw.-g?Q:.A3.fg,,f,+"f.JWsf.xL..2UQ., ,. . .. Lv , . , Am, 25 J.. , MK 31, aj . mm Z1 YM 9 him Q' 1 Riggs M1115 Hardin' .yfizzf 'Y Wislfvig ref ' Un pg", :W 'fnigxv 'W 32. if, 4, AsiQ,g,i2L,w ,.,.x. . f4-'s?seWf?- W 1 ., X-wi, A, ,s 7 2 pf.. . tw.-15:1 Fmwzfn. s mam! 3, .vw 211, .5 11 at ,Q -fy - fd- If .3. ,gf ,3,14.' f ,k Mx,g1,' . 'V' all in 2551-' f f v.'5,sG-g.,.p,g-,-i .f1?wmmf2'-.Q -?5'iHfJf J' if - n:mf'u,sw,gs,, aug, Y ,I , ,Km , ., Wk k, ep' an EV , -' f JA I Y 8 .M Y ,W 46 4 , , , 45, ,Q U . ww.. EM Mg .5 'NI fm, Q W QF , ,, N, M, f ,mis W Upshaw Maxwell 0 f :s w '1f.,f5,i ' MHZ H' 'JL E was 1 'V if' U' G" 4:5 :Q q' SffmW'Qi'-3535535 Chin v-WS!! Jw, ,ri ma ef? 'A igfllxf .. .132 fi? f ' gvfzgg9'f55r.:ii:-ku ,, 352' f" 1' -fi ? if ig, , E W6 sw ,- Trapp X-5,9 ww-,yt S ' -- Z1 , B 'sf f gp --Y, gf, 'lf ff mg-Qi B levins :gg 5, W55lgf.wg33s.e3.x?,g5ggmg5,f,ME E, K H is xg if ,f 'Q J 45 XJ :LQ xx , , L N H wx :fyifxwif f wx we Qs r iv JV H, '- 5, in V i mi ff' we z ,Q E sp 6 Ks xv A W. 3 x 3 Q ix Q wrt 21, 1 m 3 111511, 1 "1 y, A , , fp .,,... Striplin bgg, ,,:M.iffJ5, ,,'l4,s5 E-',',3j' . ' wi "if"Q?E Y 5 4 W f ,Wg N, dwg in 2, X 1 ' 25? K ,g My, vw,- ysf,e.w.:ggs.w,,jv'q3 ' if w?n 1 " X K f .,: ,f ,,,.Lf'3w- - 1 L,,,,,. ,. 7 M, 4, ,gil , A,-555,533 fvfggy f Madison 5' 1' . , 21, New-I firf'j'fT I , M , , .fan 'ef W .. ,,., .A nfl' FA' msg hw V F. f, egg: , m,Jsf.!-W wgig.-5 , -...sf ,. f . .J, ef Fififi 'film 1-NF ' f N ' ,T ,Q 2 n .Q x,,. 23, i 1 :R ' ff Ht, M wmxniv., -1,1 Morris f..: '2'fkf1-?'L Q75 sf.. ,sibgg ,E Saga 712 A. Q --f , ,Eg eqgggf K, rfiz' if g2fg,i52r24, g ' 1-Qlzggw '2fS5:'.afs5. 'lag S' Liv x Q I A wg wa ' ,, - ., 2f,fu?g,.1fS,f:E - , 15- Pa uly ,1g.,.,gg I ' Tw? 1: 'L , . ,:- 1, I f V 'i X'QLs?Z- g f . ' Y . 4 sy 1 V ff 1 W Q A' .1 S fn? J, ,X 11 Ya sm 9 v xg 6 14 li Mrs. Rennie Teacher A 992 ff was New 5 ' L' 'ExWg"49l v I X l -,-.ma , , --W -pg. f- I 7. 5.1-, jjzf . ,gg Ufjwis yt , ibn, X 1 -'M .5 ,3-wie :rf - 2.9- P I . mn. ,. . ifiA.g,l13,, 1293 g-.JW f me -+.. wg.. - 1. X. , , e - Q,- .ksif-- 'evil k - - ,n w ,pf f , ., 1,,i'z -'wh' s- f - z 1- .A f i Q.. ..:.i if 1 , Kisbey V-,, W ....,Q1V, if ww. . e-levies- -M fy-iff- 5 11922551353 --ikfm-5 , . -+.fwfi:e-M!-?' A . -,ITS M V ,,g if - fl A ,. " 1-SV , . . 'aging , 7 x - H 3535? - - 1 55,2 ,ffg-mgfgegsg-'f1.?.f - -' T img. 15-ff' -2.-' fs. U11-my -2 ' - EV Q, iff- N We :SEEK ff Hg- . - . ,5. ...le - , L ix .Ji '-115-mu, , ff ,Tie zriifkffa 1 ' ' gi- , :Ji gym ,. .-1-A we- .rxgjgg-Qa . U Q-J, -'4?a:-.e-1'..- .229 1 1' 1 .3su,.1.- ., Q V- -H ,rg wig. gm, -Q K ,f we if ,fag . 1..f.,.f s.. .V fa Z'---V155 A N1-fi S ' fa n 'gf N ass, ,, K. X YY 7x i' S 5 M 4. NNN Q5 'wb 4 if L13-5.552 L59 EH' + T QQ 7' 1 K , N S 'ggi f ,, Chambers Kennedy .z 'HY V3 : .E:E'-k- "- Jf'k'51?f vi 7' A 'is I: 55 315 f fgw-Lz?Ef5? , .. 25 Q 4 "ig-fir , . is L M W K K ja K -.M 4 g.f'-?:i 7u ?f i 3. . T 1 14' ifmasfz wi 3- Lf? YI -rf, .QS wa:L'Vf' 5 -E -4, 1T'f'f5w.gQ5mwf-X .nf - ffgzfy' by gg-H552 ' ff. " mfff' 7 91 -. . Jvi' . Anwar: i z' --EY' ,f 3.5 ...,, . ,1f.1f15if"f'w-'12 EN. .. .-M, . -- 555- -1 , midi' .,. :elf-'wg ' -.1 1--:ls ' 2 :ji 1- - imma , ,, -F fx 'ZW -1 MQ - .,.. 5 Mor gan is.,-r -3.51 , ' ff . W-A V 5 fl? -Hill ':""' ' - .... gf ew me... W... .. , M. V-,V-asf-Q:- --i -,ir 535 f,-1 . ga . 5535 fx M 1 gg ,fzf-ENV 1- - res - - . -P -uf-i'-Q-'-' :li 2-mb ' gas-- LQ-f-5E5fV W W g giggaizgii ' ' i i ? -1 W K . Thomas Q.. . W 4,155 ,- ' 5s23Fj'l2,Qw !ff?Sj ' L WW Jn? s K, :Q 9 is 2 M ax Wiki? :gn I 2' f, y., 1.'..-:g- Mg. 1.-:sw -:E 1 HY' Nz"-g"4 ' 'AIP' .- if M 4 f am f Ks i 1 Rxmyga ,MJ f ,I , 6 fa Y . EH' 14 Q ' ,ie 'K Q-.S .45 V .. Paty Ellis fstfw, . , . Se li 5- iff A !:.,: ffdyvgn Jer- 5 . , fees-x iflfif ' We . - -, M--..,g,-,., ,w,.35,1sgz f .Q :sig - Y 1 I - - .,,.7.W5M W... , 1 k m gfi:-,-'yfihzg -Kam -- . B oner Jonas WT ' R S5311-5' I : 1. f A 9 - '2" 1 - ", 'Fi y - ig f mfs... f ,, 42-5 ,f fir- E , . Aga fag,-gig 3 lvl W .N 'B K 11' 1 'xr s Q .ali - J i mg: fig , , ni f if ', x, 2 155, ,I k . ' 1 s 51: 1' It W: Wilson SW .3-52,252 - V W :sw ,- -W 2 gf . ,1- ,iigf X E- 'sffmie L ig , f. , Sfixmig K . . .., . 11. .K lug.. .At wi f, . - I. , 9 wi in Q- f, . .I Li an JE: gf N af-41 .WR , 4 Q2 ., f- K mmf? gfis Q g a I a y w gh., MA ,,l fQ,, ff 3-5-li is-ff . M 2 ri, , . "5 5 Keese ,e..,,X, .K,3.fv.,,, Wifi-,, . ,. : -.-,-vf..i,Ji- . . 255.9 - W2-W ?:i-liiie Egfz'..sfm g22gf ig- wwf - - if f 74 w 4 ffiniziggix' .ff is 4 S f R M S? ,552 S N ez 1 f Q-1 -,,ifw2M Qf is L we . -9 fw-fain-mask fr . A Greer V Mgiwfw ff 4 --7. '4'4Fs?A',1-x','f.rzw ik'-'r??WT!' V Q " W.,1- -- flygaf-iw 55.31. xg5g3g....f,v3g pw-. , ff .1 w gzaz. .I - sl f - , 1.-Vli-V ff: V ff? , 4 gm P Ls M . . H? u is J x A 'i aff him' tw fu r 5 E5 K 4 if 'K ' -' 1, . A ...., L3 E gg? 45555995-F f -liitiif 4:32355 --Iv : --Q f5'3s-wi,-' 1.fsmi111-fliivji fxfsiii k sm, 4 X X X F f 1. X .M - 31,4 -4 .. Suwbfmmi . -s ize,-. Timp if-1 -- . if-'V ' Ft'W '-Til?-Q .z me .Lf A Em-gf , -fi1f'z?f'23l1...,.,,1., .fiiili-2if"k ff I E egg'-fgfig , . ,,. , , ,, - il 522-:'5i .'2id.. if' -1. ': Y -av 2521- fi 5 . if: 1- W rf .v . V-f."iAi9g'giimf fg21mMfswx1Q ff " f- 435 : 5-vig.-ff-Q sg 'fix Q ., ,gg 2aq:?,gMZ.i,,1!h,a2 4.5. 19. Hy: ,gg .miwii !sTm:3,,,!, gpg, ,ii McCaa Mrs. Dawe Teacher f Crowder - -e gg? my , Q:-56523 E531 , IEEE? i Q -YM ,,, , ,X A , mg , M My gg gg -iw: " ef ,N MW - F, , us fi fx "- " Weigel 1.9 , wif-mga Q4-.5 M -'Ld-f . az.. .- .. .. '- mf.. W? sei..-251 is 2. 2 f -WH lids. V--f ' 5531, Carr Em i - Q WA .L ..,e.j.ni.: ,,,1V.,i H .pie 3.1a,:..- 'ya 1 sir if x--"lm, 1-ig-3-Q if- 1 igfwivf L-2+ il , igifgyiwf 551 5: v'si1gkgfwE,i?l -' Sri- QQQS . e ,5s?gei fvv- 2- Nacea 5 ,. ,- sw f f .. .s g M'--.is 1.12.1-gf..-es--..,...., . :mai , v - MJ J fx ug Q I 4 'i A , 1 'l,.u u st L1 411 are M s ygf l.. - .ffm :,2..fa.e,..Q,:3.- Q . ...fe ,., AB x 55454 ZS' " ug s if ' F? -1, .x 6 f , S ' 15. 1 E QL Senior 55 UD? F -:V , ... Gm 3- :JE SME Y -1-' 551211, nf : 5-352 w e A A f-a:sg.:ff-mfs. 'X ' "" gs ZLVE: W M5512 !1.'K 'SX Eff, Roberts gi "f-fffiiif 1 25- - .- Q -: 'xii '34 " ivy? A Z, 3 I Prowell Wood .,, 1 .wg -w .. f - gwgw sv H YW' U, ,. , N UW" vs " iQ -'V' . . W SJW? fi: - QS igiflwsif' Q--,auxin-fl - v f fr' . .wg-5 535, WE- -BWI ..,. 3 2- --...S -wx N 5: sig 13 mx s 3: ' N51 15 . - . 4: - ,U '45 F W. fl Sm ith Greene 17 5 I .3 ,5 1- X. 3, '-i ff, 2. llw53fl, M555 v. H XXX.. ,X sk-:A ,.,-+L Xgkv . , XX, ,XX Mills K , 5X,,X X X21 Xiu M Xl V. ' I -:XXX ' . 1f H4 . 'QC' iwffiimlwgg 'zgjfr ," ,Xi fig:-f ,:.:. ' -. Alexis X X 'ffl-'SQ' :YQ :Y 45 i 1 lwigfn I k , 1.,, ,.,,X -' .,,, . 'X Stadtmiller S 319 X 51 QQ, wp, ,S X X Tl E23 , X Wil xi, .. , I -5 ff wi EW, f 1 f XXX.:-fa-., Q '.:5X5' XX' ,,X-.vf15-SFF, f. r,-.faXaf.' K Gonzales fififs ,117 W A Gill! , XX it -X 5 gffkf LXl,X1:iggX 521, ., XX. , wg, X? f ff M XX QW- 4 'Kwik 3 X1 X' 19 X, X F X 3 We ' 5224 395' Xf, ',.,,.X, - ew amigggg D oyle Fr, ' .. ,vw ii,- vj ff' mill! ,351 , 1 A . , , Wiif W, 2Xt','fe if . 5,X,X,X ng ,X ffm wk B etti 18 X EEXM XEXX X X X W arf tariff' iffhl ei fi Xa xXx 7' W X53 .xwIK, iQ4., SW Xdfisf ,, ,, Q W.. R if fi.. XX 23,39 . QXXJXEEQS is ex, X521 X .19 XS 'X V 'S . XM, . . -"' x :Q-, ' 'f-:f,faXff..4 ,, X ' ,,ief1"' 'Ji X XX K fish A X L ,iw-XX, ,iw I X K ,w .,,m. www -XX ,RN af M 5 X Dobson . ,gwwwwwy X 9-f.135s25,5i45n ffv X s 5 SX ig , W ' - 'jf lfif I X , , - X X. , - W 'L HX ,X Bsfl1s'ilfLX1l'XEI:F5'5ifv: ?l?5g?,f'X2 Thompson ,-,X,IXXXQXX.,gX,g1:g,:f,.X ,gggagXX:XX3 .t X Zigi' X5a??f!4-'Xl -X " " -' M ' ' M ff, X, 'ieixle w , X ' XX . Z! SX "il, Xmwwwmewwl -,, : K fzwkiil fi ve Latham , ' Qkigff . Tumi'- , - kg, Qi-va' YV Ass. fi f 4 X XX X H5555 if XX A ,, X il Km, Q UQAEIX '.-:.5if:-" T ,-,:'T77f'? 9223. ' vw! wie ,'-W VRF, ,aggim-2.XX1XX,X,,,,, ,,X:3ggXg, "- Fig ,:,3g.gXgssf XX,gF,, 2162, ' ' '-L- Wiebe K , v i A ,, 'I'1?:'X " 11 up--:XsXX.5X XX.. X l X E'tfTfXf?f55'-bg "ii" X1 xs' P X. X X UIQ, ff' fam: 5 ' ' -:li5ff'f55f. '5 i39'5f'fs:" Flick . ,, I-.ww ,X AL XLZT, A W3 M ,SWE ,ii,5X .XX, . X A " ,- .55 1- if . ,X ' E, . , , ,. ,,1: X f XQXX-.1 . "A " .fl-lwiswizf "Zi f T KXQX Y X F is W s 1, ,I , S XLIX iff , in 'X -I' ' my X wXf.2a ,X -s ff XA , .I ' A1155 .X X X ., we M W PHX ll f ky. gqik lm ww . Xi Black 5 ' " ' ' "i:',:? ' , ..X:., .-'iw 1. .X ,.,slfi, yi, ZX ,X gr. xxx s, gi S B "' XE, 4 Y if sf ' L X X 5 e wi, A? FQ? X , s ii 5: ui' sf f 712 W X, X QEQXXXSYXXXKXKR, 5 5 wg P 1 W fgi :S S ,XX F ri . Beattie ,X 1g,'kX.5,jXX,.XXf. X ,,,,, ,Q 1X,ivr1'1f1,ff,wf'fk'X X X- V 4, ' Xml X ag 5 4 X. X 1' Xe, fl I X2 'l iw-4 . -XX' QR 2 X if 4' . ' X iii 3545 if 'R' 9' X. K A if , X K W 25 ,I W ,, , XXX Wife' XE, mg 45,2 , ,"',,'fXzXX :SX '?,X-!X3?vZWwwQ2i7Gz7l-a' Lee fc,-1 'Elf' -4, .. 'E gf ' ,.., 4 gm X X SX FHL gag W -W5 , XX if X X s ,lg f' PM X ia MMA Ya X , ..,. ,, , up X ' s 4 all 'X "M Alf Denton .Wy t. , . 110 122 . ,d 2 X 4921 , ifkltliimi if ' K' fs':f:f?5Hilf:'1e XX SX f X, ,ge E4 X6i5f2':1?EiH' X W . . f- 'V XM - ' Y' ,.,, X '- .. 9 V 'fr as 8 3? S QXXE5 ,SR X XL. LU X X X: 'J s QX 12 if 5 wr ,KX Sr 2 if ' , , 4'XzE,m95igQ,. -'gig ,L Lamoreaux MX. X- my ,K .NX . XXX ff Xg-W - " 'ww X- lm, X lf. ' X X X , gl 3 I., X ""fg 'gff" rl e',, .. X., , Q XXI- if 3' Fi Mott ..,eXX ,. .. 5,3 -X X XX, ' - 3., ., "U , . XX- :wggzf 1X.g,rfi - 'f-iii l .X,s.... ,115 "F if, X4, X X ,X 2, X XX 'Hall X... ...Xl'Xa, .s ,AXIS f , X X .milf ' BX, 5153, 'wfffwxzi ,X Www" X 'fgfliff UX 22,5 .X,-Xgkgi, gi' ggsgisjif Jump ':I'1-app 55 2 , k seg X WX, X2 1 X X XXX ,X X dk M X lim HM Mrs. Reid Teacher , EQSDN f eeeee X A-nm.: HM ERS? QELD , ' CAL IV i ff If is ,,gSgi3, ,,., 5 ,, X X , , X :XX ,X I K' , ,X,,lX22QX5!f,,EXil w'fHw,c,-X 4 ..,, . x M 1,6 .5 .L fig-3-agff,,,,X few ,z, k 1" Q: ' , X' i !Xf25L,?32' 374m gflzm ,ii . isi s-1 A 'I ' ESXHQXQ' 3-x'lX, iw . -X ,sql so-f,ggXg5,-:,,,is IPS mf ::,4Qei,,1. 'fix .,sf.gE,c, ,-ff is fn, ,X 'j i"?X-:'Lz'f1 - 1'-'3' f , , 'RIF , 351135 Him L 'X , 1Xm,'X,mmQ5nf Q 63 Bennett gg, f 'X ix X X ,f gg gilfifli 'j ,Ly if ' .fl W ' ' f5ffW w71 l 7fi J iii. ' " T4 : X,' :xg ' fkm i tshfg ,sm Xgf- LXXWXX ', F X.,X., X. ,...Xx . ,,,.,.X.XX.X, .,,1y.,X.., GX. Xg5XfXS,, ', ,sy:r'XXf ,ms:X-- nm Wahl 3:geX5X.,XW3ff",'LSXXXXWX -wr, X' 7 M X X F X ' :Xgm Q ..., , fgffit ,. Iqzq ,,W . xg XX 4 XX rfllgl min fix bg ,SMX XX H X 7 ge X 4 L Y AXX sm X WX, lim, l' fi 3 ' 55 f',,' fm X56 ' XXX 'f L ,,, . ' g:,:,5A:zXX.Xa2.,: X , . ,w.'Xs.:-J, ,XR I . .' ,iii-E. j'j'11.ji'f -Mx jw ' 4 'E GX - .,X V. , Page g'f:ifilX f ,,,,. X .,,,, . . it X, 12322 2, ' Xe-ggi: ' "fl in Xgllif ,,f?,XjXQ. Nil? , X ' f 3 EW 155 'ap X fees, fe r X ,', X "2, w-if k X ,1w'lX- -"- f'r 's. ,J 1' if c ,ml wif , aflfvff ,Aff 415 X -, f x'-May.. 4,". nc W' "1 X XXX M Af' 'LX Wilkerson g 51 X5-1 X s.Yf.f' fl, , MF, , X . W X of X, w J if Qi A 13' , 'Xl XM X SU ' , SiY?XXsXf. , . -XX -- XM' wigs QW w,f,l9 5yz-,,'jgg5 i5,? X X X "'XX . ,f.1 ' ' , .. X gl-,,,,,,, ,. X 2 X , , . SJ Covey XX XYQX 2 Mljiy ,'E F K .1 Pe S X ,f 11, VQH'fXXfi5Ellg , X ,if , s l X? X X ' .... "TY: , 'ff Holt -wiv. ,,,,,.. . xii, X .Q5:g:' ue' Or te ga f'.vf2iK"6'k!" f ' X QXXXQQXX. .fl 1 sig, f ,V M WS XL X gi QQ 3 QXMFQ HX. Xu XX, X yr X, s z K H , XX 5 Q52 , , ef K W XX Xl -'fl sfm , fs ii , , , , .X XX mmf all Xwgig. X: ,X X X. we , gg, if . ,i f- ep Q X X ,XXXKX ' 'WM ez, -.-'zzz X , X--M. -.gXmaXr1u X5.X, Jar' , ,,,f wi XL ,Xf 1 fm,"':'XFQ, ' . 'X 53122 X ' TAXXQXXX " wifi' " XX .Q XC X a XXX ,MX X XX, - XX X, XX f XXX Xu XSL gill XXDX, ,,,-9.2: H X2 X Q, ,gif X x X 5 if XX X XX sf Y, K , + PM any P21 53 XX. f is X ,Xu ,X .X 1 , mf ,,Xmc,X., f X inf " Chamberlain Youngblood HX , XXV ! Xgiggg Xaalgj .X Mfg X ii 'ejiia . frm Sg1XgX2li5?EiifsXXXlX 1 ,w Williams 3 ,M f XM ger m XXmXl.gg ,law MY 'L XXMEXX " W .Ai X44 XXX 3.4 :auf , XXX: X X :Hs X, . 2, am Slgfw f-Si-,XX -',.,X:2:'3-11 -,-gig fL"kI:fYTi1iE fc' ,- , ,, qjr-:,,-L ig-gg X.. - 1,45- L ,ffl 71 M .X-.X X, f . ,.. .Mjgii Hill 1 R965 Z TIILETICS 5, Qt, 1 Qfllfiii Z: - Heavywelghts BACK: Black, Mills, Newton, Stancliff, Baxter FRONT: Beattie, Klarich, Van Neman, Cagle, Wilson, Salcido 'a3zyg',,:- :1-'-1'4:Zg",,:',g5',gw f'wf1.,,,rf H Am5,,,,,,, . Ii, iv, .. , ,,,.,,, if - ' " M" " ' ' "" W' f,..,,- . , 113, f'5fi,15,w,' f"- 5.2,-, ,- L,--'i " ' " , .g?2 ,' 4.f ff s1fx'i.'5j1. 4 f , ,M -W, , Z,: - ,.,:,, ,... W .. ,Ml A ,M wif +1 , W QU, w ,NL D1 ff' sf, .1 f?l,3,. sz W QAM , My 1 Q , 'a-gm 7 if L x, ,, ,,jE,,f.,, - ,Y W e Q H- , LW , r M , x xiii '3W,sfxw ,aww Q31 , or - ,-M, ,W . fs , ,A 11 s , sm 55611 K, 5 l?,lQ?f'3filf A' A f " MAN gk 3m 25,215 Q ,sf , T , a 1 , f w Mg' 1 , -1 , 3- E .. l f ffiiilz ",5SE?gfql1w , "9,sif1'?1,25 lL ,ffi - . 11: W1 4i, l1f,n'Iv5f'1,1!? ,,,2gL:,,g 'lffigilii ,A :vu l9f" i3Vff.","': we L 3 ,wga2'g2HyY?f',,?"' f1f,zw::,?w. " '1mgz1epii?5f1f', M W fi Hg, 4 a E wig: y2fffgQfQgfQ',, ' wf'.'Q,'ffg,w Sigh M e s ms ffl " if 'Q W ' ff5fXf+'?PW5zzw Ififwilfgil ,, Q-'sWn33w?'mw , in :Sh w onifgeagn :"if1'gL2 1:121 23 ,92g,gi2v,iSS5,E,f 'Q 'f ,ffl , ,QA 'Rf IyZV'1'.L' ., , : V ,. 'HB V'L'5,? 'ggL L. f 1 19, , wi, A-K Q ,, 7 4 QW fn is Wire, P-'iff' f ., H, M355 Qlaiff , . ' W "?'J"f" w if? 1 x L I Q 5 5 V fff, j,,,J43,,',,f ,V ' as es 2 V v x 'f,., .21-2,54 if f 5, as N s ff Wi' ' 1x,5M,gWf,,21'-,'o 1 1 V 'f K 4 ,5 1 W Q ye"- KM"-oil? SW l ,X fi 7 mf in 1 5 ,, ,,g,,, ,M -, . 4- 1 wx, , M. A , Q' A 'f 1 Hg " A in XR , an f, A 1 f Q , ,S K 'X ff ,., , ' 5, , , ,er . W , 5 ,Zh ,X , f 6 Q ,,5fxxL,iiX,F5E123 Www, 9, M, M55 1 ,fe ,gl 5 N , , Quill, fm 3455 Kg, L f ml' mmm" ' Q 11- ' y ,J M L, V ,:,. . , ,..W 5, if 42 ,4LfW?6fi?'- ,, do 'Q Q. 5, Ny : 1 , - , 1, -, -. ' 1:fff"' ' Hffe- P .',- ' -111' f--. 1 jfgfsil ,,ff-Mfsztx ' 12,-, fs . LL,kf , L, .-ATL? ,M iiff'--A H ,5f5s1,,,ig,g.g o 'ISL ina. ", ,E i f ',g:f,s ff-I Ni. ',355QE5f1i"l,l 1Alt,.s'.i,'r33I3J?2 'li' is in BACK: Salcido, Stancliff, Van Neman FRONT: Newton, Beattie, Mills Football Lightweights BAC K: Philpott, DeGough, Chin, Huckaby, Carr, Johnson, Hardin MIDDLE: Ellis, Ward, Landsborough, Bleyins, Maxwell, Jones, Newton, Paulson FRONT: Jones., Gipson, Titsworth ,ww sw ,ff am,-in 'r ,A-,,,w,,.f -1 1 fffwxs vii' "-f",?:Y:f1,!:'N-f',,.2,,5s::, mf,-Qv:f,'w,5 Q,-, , I ,. -,.. Ml, f- -H , 1, ,uf M., ' :M 15' f-'asf J 9'-fi -,1,:',L'g'-W Qiw' Qiiwillia-,t filiiilihgi i ',:.. X iff Is ' :MS Mn,, , ,?n. s, 1 ::::,n .1 2, mf me ,qw wimv , A gy, I .922 milfs, if il: ,Q ,ii ' . 1, 5 51 Z sis S258 lfl ixd N 723 'S 525 ,L ion, nf its , A , ff' 'il' 1 I . ? .mmf fm. ml , , Hu xi S M M W P Q my ss ' qv xr if ""'1 'VP 5 'H' 'lk Q21 Q, , is 3 fi, S' gif, , f 'lmgixij iZ5',ilf,x:'4 ,iii Eli gem? 355,35 ,lg qggjlxlf :dr "V 7' 325 Ss' ew! f V fi , . ,, .A :'f-1,"f.:m lr-,,f'flf'sS'ffi , - LQ "fm L, , . i' 4233,-s,,.f,,geg,s, JI? L ,,:w,wfN.8ss'f'f"'.1 M! 5Y'x1,Um"f,'f'Fn5' H321 'fspiffgi' im' leJfN'1'i5,i if f yer' wry ,- vs, ' 1 ,L ,a tu1t,.'g,:m' -'inn ',:x1'5,fYe'i,Q , ,X., .-1 nw,1,,,,,,:f,-fag, . M g,-,-,Leif gif gf ,,. ,igknfgkeeggb , if? Q liilwa M425i?SssW?v1z'l:f wfilw-2s'f HllLSfff'li'.'kH Wf21i!QE WP '1 2 fl- W W -, .:4:Z5QQQ',1ii',f23i, , g 2?.,vf'3vi,, Ll ' f E be 2 "fi,'1-ff? fgex,q,,,,,s-LM, -M SH JQ ":'5l?.'..',,,,Ze.- ' Wi, , H - ' 'V lf,-V LW? "EIS "' 'fa 'ir :SQ ' . 25:11.-" 15 21 :B J" 1' H ffQG,l2aZ?f,aZa1295?f1 b5'i?U.f25s?fhaw,-"'.12i1' ,,g,,'-irlilg, Mil E B AC K: Gips DeGough, Titsworth, Maxwell. on FRONT: Hugkaby, Jones, Landsborough, V chin, Newton, suis, Phupocf BACK: Koller, Douglas, Delzer, Azevedo, James, Hevle, Raubj MIDDLE: Hughes, Glenn, Shanabz-ook, Aust, Harrison, Lance FRONT: Madison, Anderson BACK: McMenamee, Mena, Fleming, Madison, .T ump, YAust, Slikker. Covev, MIDDLE: Scott, 'I,'ommaney,',Niclxols, Wilson, Gragg, Anderson, Bender, Adcock FRONT: Ramirez, Cagle, Mebane, Blevins Heavywe ights Ligh-:weights BACK: Stancliff, Crow, Titsworth, Baxter BACK: Johnson, DeGough, Yarbrough, MIDDLE: Wilson, Mills, Salcido, Cagle Bennett AFRONT: Black MIDDLE: Ward, Newton, Beattie, Van 'Teman FRONT: Maxwell BACK: Bender, James, Wilson, Gragg, Scott, Azevedo BACK: Aust, Slikker, Scarbrougli. Mena, Max-- well, Cag1e,,Covey, Madison MIDDLE: Hevle, Adcock, Anderson, Tommaney, Raub, Hughes, Mebane FRONT: Blevins, McMenamee, Jump, Anderson, Nichols, Flenxing , MIDDLE: Douglas, Shanabrook, Anderson, Lance, Madison FRONT: Harrison, Aust, Gleen, Delzer, Mena BACK: Chin, Stancliif, Birdwell, Mills Van BACK: Young, Hevle, Anderson, Blevins, Nemln. Butterfie1d,VG1enn, Aust, Douglas, Hughes, FRONT: Maxwell, DeGough, Titsworth, FRONT: Mebane, Tommaney,-DeG0ugh. Jones Delzer, James Koller 31 22, g s W M' Q i ef iff' 5 .wi ffu +- - 26 351- 3523: . - rssff, 4 p A xi x ii i" , -:- Z9 L ',l : , fl , , i s 'T:.'aE 2 .f "'ffi gf N ' X L: 1, 1 5 V ,, f A fu :I g.:.,.iFa , 5:2 , ,Q " 1' .. 1 . .,.,.,. .gg X. -".g::15gE, :.:.Q , if 'skull Wa :....r l-1-if- . V? ' ' ,' H J M , f , + 5" si ' :.S'E5E5":4 Ze-4 I ' Q I . 1 1 A Q f 1 6 ,, AM ,, 1 nd f . :A GTIVITIES 5' ' W, ' ,1 '. Ji' wt: .1 . r' pid ':'E?:4 1?: .I . -up f. fri: - , 'FW Sis? 'UXSYQ Q ' W" ' 3, 9912-I. " 4" 'ff1f"' life' ff-+ Ffa. ff, ,'55.'?'195i51ii2 " Q ' if Qifwv' Q f' 'M " 53E:fir.A5f'E:Q .,,!gQE'g72Q iii' , 1 ff? vw ff. ' . .ffq-15: 3,-,V Q5 .mp : W! -:11:,.,w , :fav ' f" 1 ,. , -'-'-' . 1 :'55E15::?i3i:5f ist? , 932' 5-f1e?f.1".1Wf:fbmi'5S'gQ1,?Spfsf,g:s:: ,,.f .:.:f-" cw" if -' "" ' f wimrsli '1 . vs- -. 4 .EW 3: ,f e25:a.f.,fQs?1isg:f, "'fMif'3'Cfi.xlff'!?7f?73g'6a15 .1.f2mQ,QY 1' ,Pa ' 2252, ,:,. ' J-ff.fs?:2'1.3fP.':.:-V-af" .2 wgaswn .1-1:-af ' 'r . " E3 . Y -Ny,,e,..uQQ,. 91 wp- I V ff., mv ,. , -:ww-:1:,ae-,,-1-:fr-fr. 'A-, ww wi-.155-f 1 ,ca mfr-:::-.f66?1vf vmzvff.-, f sf W -.egfgwf fi33ss"-'f,2f?5.aL':s?igT32fiT"' ,. 12:2 ' .,f+,f2iE'I? -iii-. Cf: 4 ww, :-:f"'3,f'f- " is 5 S1f'f?f'9S.w?i5fgfgAbvLjt57S1! .4,.:,,:.ws4aQ::,: N,:..:.,A,.3yw::a,::: .,,,,2:1.,,..,,,,. J' , .,:.S!:iJf4g6f6?fkt-1 4- "' 4,-5:51Sr:I:3'E5.5133355531155fE:5:15:5:5I?:3gEElk!5??S f J "ES:E'5'Erl:E:2S55:5E53E-2553:522:E55'-13553121535:ESr-1222?:i1fiE5EiEzrE22i:'r??' ,A '-5 " ' ' .h.:-:.q-:- . .,.,:Q55'5:e55g5g-1,. . 2:1 ,. 1, .sE:1 g,5aa1s,::-1-N .+::1.:sIs52iE2E5E5ES-,- '-1: Ef5w:5eExE::::::sfs3 ' ' . 531 1' Q- Q.: . -.,:::g:'-:-f-f-,- '-IE.'242:2'fEE':521.623,ff?-flizificiwzr-1' '-'f"',,::+3, .- "-935 "ff:-:':':'5' , ..V.-1V:r:E133SE2E55553252123FE'EYES3EF1I.:?:1:2:ik1EvE'3,- 1' - 5.23.2-., ,.,w,. ,'f.w:i. Mi -:.:s:1-sraiaifiisiiw225:f:5:5E5I2Is.f52'i-'E-212E:y:.aSFs:sIsSs5:5:::s:-1 'P' f:-1-:nm-1.1a.:1a:,,.fQ,asf:e:::s"f'1424ai::.:-safafv-' ,.:4-1'2"42s:5:ss "s:1:s-s5:f:a,f:s:s'ssv ,,....:mf.f.'.:.::' Gra uating Class of 1955 SPELLING CHAMP Sandra Douglas P,T,A. SCHOLARSHIP AWARD WINNERS Andy and Ann Charleton OK NI Christmas Program 1955 2531 V? Q K 171, vmiixw f 513 ggwglgws e- ,-fm wi ,iwzfk , 7 3 veg 2 slgzsfgjx ,.N,,, ' zest ,, i , . :wif WS. 4: -- :fb '3+4giE is A R Q Q kg . . , , 3 , W gi 5i2'i5g2 S,.i2f,2s ,A S Eze-Yea Q QS W g QW l fi ifi 2 Q QQ s Q 1 ww 5 an x bu u' 'Fw x gf I W 2 6. ggsflff' , I fmiwflifklw A Wfifwwf ' H A lV'?'Q?fWiY-L ?gg f1w:gggg5fgga2? : ' 5 : LKL5: my Q m4'f21m Home Eonomics TEACHER: MRS. MORRIS K,m,,f, ' ,.maQ55,z1gw:fQ W - - '-Biffle-541 2-4 ,- 1 f 1-- f fljj 1,af,1s1w1iifXgf21vw,21,5.f,xfQ. , L, . Q. 'iizfw L K' W' WJ if wfzfw Liffwf'is-'MEQWT Zn 1 4 - ,Mag f ,L mm 1 eu, 'mis 5:?L22zL'e1seh,1',f 1 1 f4ftEi+MqfLr.,g,'Xf gwgr, , , , L - M W1 My 7 H . ' ENV ms' A Q w 2- 1, r my A K E fx 'M S Qi 5w2sagigsasSEi In ,, 1 I ,Aw 257 k JEL .ss 2. W ig ,EW3 pzlg wfiv ,S kilt? LE f iiiff' ' W K N J, gg ,352 EQEEEEQW 52125392 ' f f 55 511 Q hifi " 'Wi Wim ,iw ,yibi-WJ, , .., Q,1ESi'5?f,ii, W , v xi L Xi fi ,V W Q2 AF' ,,,,M?,,,, Eu f fW'k'f7f7f2fi'f"'iVT??"m. l ,-Efrwiffxfi V am Q, W K mswQwfi M E f mfg N ff Ne MLEV ju mi 4 5 ik , ,Qi h 5 , 1 P S ,M 5 T 1 11 X S f 4:hfA3Q3igiE3 gi f'.54'fffi5Wf5 s'12i1ii'WM,fi41 f 'i4'si"?i?E39I5fW f+"x1i2iSfgf59 i ' E' A-,-ekiw ,qw-'15fwf3Lif +,Qg A U X :SXfsffw..,,, X....,fa,5:3 .,.:,f4. .,:,iMs.zS'sq4 " 'gm gf" J-15.KvzgfSfw2fff Af'-s,'fHsKva?f2'fg'1'4 ,,'.fn5253s V 5 'ir ' ' ' f f'.iYZW'f: Jim-W ff igff T112 ,Jw :mess y 1 - 111:'2sf-Jimaifa ' , ,W ,,, w A 2 .. ff ' ' " - I 1 ,b ,I,i,,.,,.. 5 uk I ui 4 M,.,, . -.w wf - . uw . '::'A ' " .59Ee'.. 1 -:Ig 4.4: If -' H A '--' 1 W L35 Zi 6 Music Depanment Speech Teacher M Greve and pupil, Martha Hard Instrumental Music Teacher: Mr. Tesovnik Vecal Music Teacher: Mrs. .To if ' Ht A -V , L li ' V i 2 'n',,ZZLfFij - ' . A " Exif xi- .,LV.,4M.,. Q 7' Lf.V5MQL:a-Qs. 11- ef: 9' :. ,L , ', ' :'f:f??:' - 535535: ,ffl 51,29 2 ,z , , L h , 5.6.3, -sw Es., . . . ,, ..Mw ,,w: V g l 2 Ae .f ki V35 5 , six , we Q 5, Q -5 X 1 lim u '31-,As 5 5' K Q , . Y 5 Q , ll ,V M f in . if li gff, 5's1cm-- MA. w wf: flaw, ,, am " EH'iNlx-5315 iimlz. " , g sf A y fff f Mimi f i f H., V "ggi i 5952? 3555: 'ef I 5 ..n,. his U ,.x, A , ,xx in ,X 'ff ' ' - .V 4 4 . ...1-f,:!:,.f,,., me msfsy, , sy .nf .V M, 2:,Hsf,,s"'1- Mszf, 5,5 3 Mgg , ' :-E:,:q:,:,. -. V .. :e.,,:s...:.-.M .pw ' .i Mr. Martin and Mr. Cauthon talk it OVBI. P.T.A. Ladies at work on Father and Son Banquet. S E E -N -in AIIOU Di -LSCHO OL n Mr. Lindquist, Mr. Butler and friend Kindergarteners at play 01-angewood Fourth Grade Orangewood Second Grade Z8 S' th lx Grade Teacher Second Grades-Field Trip to the Post Office Mr. Hershey Mail Call: Sixth Grade Girls Jam Sessign Hit it. Marjorie: , -I I Ip H- ,- I N -, ,L .. Lk A , 975 . W 'Hi 1 Ima, fwesmux, I K'-.p , iw, v , gy! .1 ' ,WS A, A 4:1 ' ' -.IV wav 3 In W I-1Ieif ' fd .I M M I, A ,, . W 4, H - - I .f 8 1. 30" 1,9 A- A51 :AIKEN :fin I. .I Iziewllf- fw ':iI mx. -'Qu .- f LI V 1' zwgg, ff , -Him' :Lf 1 , I - I - f A95 '-"L " YM' . -'lin' ,555 "MNT ji'ffI V 'fi'fIf, 2941, 'if ,UL wig fx? Q A 3 Eieiqwfgfqgiii 1 wif? f1gffg5gggfS,,"I?32i?g5 QI - A my 1 ,A ggi-cgi fa IIE-3 ,rfzlvw 'kg inf' im' ,-gif gI Wifyf g ff-N ffgffgswwz - :Ii I cS1f:g,"' ,I ,ir ,5Igw,, ,?i1:,If'IIv2ififr1fga Ie I5fgH24m2:fer?.Sf VI: M .gS,1..,,,,,if,, -I,If?g?2frI. wig52552653:2gifiggiggi.-ziggfigifga ff Ekfflg156134235235X:ff:5z5r5?1zHQfEe,35ef,-ff ' ' M - ' s ' H ,iQ,f't K . ,INK , Mflf, 2'-2:5 ,vff f "U 'g..., I H I , , I ,ff I ,.I.4,1g5,' 195' fi 'fWd'II I 'MMV -.f'4f I "a7".i-'5 155. E '-'v'...I,4:q,g Vfifx NI- Aug, wi 5 sl' - P ,5 "EH 51-5 ,, -'Lwf we hezwsix , :4I 'S'1P?"'.:w3tiIt, aw-fwfr ,l , - .I . I' w:f's'wmI.a?p1Z-ifiw I?s:,i,gfw -wt,-ww'-If wggffyfl- ,Wx .II ,mu F' MC: "wIf'I-ffl :Nfl Nh N -gg. I5 my? ,I 'g X'?E,SgJ,,?aQf f3i5f,,,i55iA g,'-I I.L33l,wfIa22s4:!fQyxIvff?1f54r!gi+g1jggf5r? 2QQ5:3I5,5A':5E3figSf22iEE!f'41f'539e Lf W, pl: I X gg.-,QQ 54,11 a j - ,X : Taz 'Q' f'.,,, m-MII ,fu z -ga Cami! L N EU M f Qi gi .,I1fM,,,2M5,a,IIgggi.L Ha I rw ' L CN 4 Q n 8 ' T 'di ' ' 'K' if H ' Lx gg-.:.. S, A5913 T E Wg rg: A if 'S , ,AMNQEQ Q. -I h mmm k , ., .. Em wi Q ':-:":f 1 'stxlh ig-55,5 . x!gS-9.-S A P! 59, Y. 5. 'fx 2 Q X , Q., , E 2 ,.,.a 1 Him ww W Cafeteria X Y , 2 Kr A, 5 Q, V M lif- H, W ,J , .I X fsimy, 5 yg '15,-131:41 '- ' 1 SE5f5iH'3"L -f'5.?gs-vw s 'Y 1 , - V .sy .H .,.... , m, ' 14 flfQf f , E W X .. . "WE.,,,J' ,Z.,'ff'5"? 5 ' ,- 2113, fl w as Iliff - , . K f , 4 "' N 'W 525 ' mi S s , W SW guyz? M as wg, f K' 5, Rf L, :Hn 1 NW " p , , F S N X gg ' ' 45 ,fl is fwgfggry sfn1zafmwf'ix1f,. ' li , ' Mrs- Douglas Mrs. 1-un Mrs, summu-ford Cafeterii I-Iblper - S - Cafeteria Helper 1 Cafetena upervxs or Offic e MMmmmm... .... Good? Sqcretary: Mrs. McCaffrey Health , , va' QA Q Mr r x 4 awikf f ' f i - i ran, -1Q,sn', 1 If-+j,jk5 L iQA.z3n'l,:5 . --Y ' , A ' ms -1 . -'f-5515 rj, " N : 5 2, 3 xl iw? ,555 Q ' Q 4 11'isf.'22l R 1 , .24 A 4 f , Q ,L, V School Nurse 5 Miss Markarian Tran portation 84 Maintenance Mr. DeGough Mr. Crow Custodian Custodian Orangewood School Mr. Butler Custodian-B us Driver Mr. Potts Custodian-Bus Driver And Away We Go! iS'2'?f T4 .. .. 'iii' 'I ,, .u-:sv-1-. I 3, a.,::1x,f4 ...mnavx'25, gr ., mVvxQf'a-ngiif? 'WV- zh.-1.,II .. . .,.-III s.:1.'aM2.'a I: 4-, -1 'f .I I - g, 52 u.V1'ZV1Z:5-:Q si ,N -V.-lv."-'.' ,-':1'.4 .'. - , ',' "- .-----"' .fF. " "r-'ff' "sz f p. Qfwm-M1122-r, if:-.www-rf-ii: 1. --3. --, Q, . "et-.ww-1 Q .ga-1 :.w:w".h.-f-: V- -V' v1 A . . . --. .e- L-. TRY , -:.c f. -- "'-f---- 'va --f 1.V-svesf-w -: r 2- L u fs---swf 2.4 5' v-' -.,, -:mxgquggq I A I . VI 'x .- LLH, I 5 1-I., 5:3281 ' - I V V-:E-.5 I I L ,v.v,.m.-5 I I "wau:v,rm4f. ,gi Lifts'-:'f'fKTf 2:5 5 . M.,-,,.r.-lfaf,i Q 0 : Igtgnw, '. xf i?"2'4"W'-W --Q ei 5, 1?W""77mEjf 1 5 f'f".'?T'lfI:"5,i' 1' ' "PfP""'NH i Ii R www:-vrff 2 5- P gg 15,3355 p.w:--f-rw-.Q Q'-giulrikmf-ffm? 5 Q34 Q'-""'f"'jj2E1: 3 1-1-ff:4f::.i4f:2' 'iwfs-11.134 .' 'k V 5 Ei 5 2. P'-V..A4,:.-:pm 4 5 gf "-.ms1sf:.i:i' 5 in fi ' ?4"N'f""'3"' if-F 5 0"'1'f"' -WZ' R 35 -'ff-'W'-' 5.5 H .L-:Vw-.-4-fi. -'Kgf3'I4:1l,1.1:.a..9:.. "1-if-M vf'15fA1"fU'-S-Y-iw ?"35f5..g4..1.w.:.-.. mmumu-1: ,I I4 I..,wf4-p,.,, E I II g,,,,h.,,,I.mw,-Q F, I ,,..V..n.wn I II ?ix..1.:f,..-Me.. 3.k.,IrIxmIIIwu f'PPfW"ii Q 5 'QQZQQTE 3 fi 2 iz"-11-'Q'-H-'f 5 5 if"'AW"1j'xVQ 1 A i"f'fM""" -t fi Qzimwq-fzn.-:.' ----.k -q,a,W- : I4 I - - Ly 1, . I I .:.,.,,.:51., f .' 4 , '-4-'.-iV1-- vm- 5 -. 'ma.':,1w-rm I 9' I, 9 .I R122-:.s-vig 2 ave-rmews-'i Q 5 2.4-vtliai'-ff-ua 3 In-1-'H1'1'45 5 22 TE 02-2-.-.az-:.'-fs Z Q A' -ju?-av' i., .if-5i?rrrMmL45V.-.5:,:73f.24.-r: :.H1,?.ig'fi -, mi-ALI ffffk-fig-fV:fN5-f -nwuz. - . ,Q A , -,,,.I, :,.- .. ', ,v.,:1..:..g-- ' , ' i gf 3-4-I-gpg gi g Q I2.fl-.V-121.53 .SL---'V V' 'Q 5 .: . "M N2 ': ai 5, '-"""M'.- 5? Z V2 ?'I45'MF:i4.v.!Q 4 E Q 5. "Q"WmfsE sig: -M-ms---.9 awww-wigs 25 E f , :, L1 wLf:5s1A':i':t 1 g -1" x. f.- -f 2 ' ' Q " , . ' . f L '-I, Ig ia- V. ..I,-ggfshjg-gww1.i.Iz5 I 5.-fggvgzm-.s,. -I ,,,,,.I,,.I,,,I.,,. nos-0 I I, I- I! If-.wc , , ?. aw' ,I.,, . , ., ,.' A , 1-rv-wvmw Q 2 . .-'fa-wu-rf. F 1 ' ,P - ,gnu-ww-inane ' "f'I'1f"' V' 9-15T'w-n'-www-rg 5 if-.u-ma:-fm-g Q Sz - xuafefr-SA'f1-Q :Q igfgau-f,.vne:1u5 .I V -3,-,u-sgf. Q ivlntvnlhqi,-5 Z3 L. 5... e .- n I ,. Q., . . II - IIIg..g,, IW-a+f.'aag,i, .muexasig S 5, f""fm"7' ' I widlsvgsfilffii- Ta 94 if 33114 ig' ia. ,?-gpw.-N-w-mwfgS.' "5f1:':S'3g- ,, F pw-wwf-qu 4 IZ,-H-2 Q - 3 jam-.w.m.4.f.-5 ,--.,E.f'kQ' Q' : 1- -f '-:-af--we-s-1-Qergnw --- . - -nz . -..4 -fg . 5? ff -V-ww fi? si 172.11 .pi -ww nr E' , , II I I If! Q , -5 f gil-113-,, is Wizf:::g:.fgE ear.-:wen s 5. k , 'g"'.'1' L." , :S--' A' ' 1 K -.sr-vu:-nrvd.. ii -w-e.--vwJ- 3 E 5' il 'nw-"'W"g I 1' fi 5w'w"""m5 3 5- E wa-nur:-L ZI- ' I ' ' ' I Q- -Z-QW. f ' " -Z-fful JQ.fi-1 fy, -2 ,I ,V ,,,I,,4,..,.,,3,. I I: Jrnxv,-nv: I I 4.'.'Aawi'-'UIQ y ,? :mfg-n 351 SL---V-mm aw-+V is : ,'ffM'W"f"'iii V. ff--4 5 E 4 gk.-.-1.-.mwig 1 3 N i2!""l"'f""" 5 3 ,4-fm-..,..-3 5 ,. ifu. 'p -Vfivm-!fM9ri19-. 'F 2: '.1s:1m4s" A ' '- ,,f,I-1 -r-'11 1 9 'J zaiflzqn- - New H -- 2251- "mf ""f-3.35, ., 5313555535 .aft I ..m.+,v.1?e. ?.'Q:',,, ...- .41-.61 .p1ffQr-11,-.-II .,., IIIILQ mi Ig I ,If . ,,I,II.4I-.' M ,I 3: -fn.--ff -. a . ' ,au f..N.v7- . f"'-fL--1+-- Se Q H. -f--213:---'-F-22 QF- 5:-W--rw". 'H 9 3 Wfw- 2, -"H" BIS .-Va-. In wr' -,--Fr V - - I ,,,,.,5,.- S 1' -f , una,--f..---E5 5 -9 ?khv1-1'1""- '1 e- A 4, .wrm-?.vfVw lffiiwalrlfs M -f-2-L-an-weiig weHf5ivn1's11'. fi 5 .ga , -M..-W-...X gi K , 'wi-,,...k-if 5 ,- 5 II-.--1.---.mf-Qs :L 551:1- 'I ww-sw - E S I-1-vu.-Magi: Qggginvrmwmi 34 .4 Sifzf 1 0- ' ,ug - 1 1n' "5 I u vi, .6 ,' " 1 '-Iv.. I 'I N 'jf I ' ,N ,in gg 5 ..-'- -egsly--1,54 h Q ', '11-"+-' QS 5 ,Q 5 44 39-f-w'xV-ng- ft 'A in .V if E- y..,,.-,.w:...?,V5:i:iIS . ,::wgq5,.:.I .4311 wl,I,QE,.- K. -ILI. - MAIIMI -.gf 1 1 , ?f-'MV , , 4.-f am, 4 , "'l'."5"'? , ..-.N-.-ff. I --VW.,--., g El.,.:,tg: 5 IFE.-.,-giiii F affzvrrvw-E sc 1,Q.5Q.ff4I:5E1 4' -::1rfvmZ9E'gi' 3' f"u"""""'3fS if 292-5-FM:1w+'r:'.ff Qf'41'9rik:iLf2 v 3 5 :S"""'f"f"'i QY ES' 5 ?""L"i""'m 'V' 32- Pi ' Nw-fm-V. - 4 .-,.-- '-w 1:2 - W- 51 uf--11--EZ ffT'3:23p-aff--4nfaf,'f'I I , . F ,rg eqfmw- , if-3 -- I, . A - ' -4 A nn,-p.:'a,.,.I 'J-Q -'f 1 . ,.. f y v I, II 1 7- -.-. 1 A., ., . I Iv. , V5 .Vx-...-.-W..-.If , . - 35 1, g -3 y..V,N.,v..'g Q if .-H--X4-mu-Q -5 A I-vesaeaastei-fi , -.ge 2. Ig 5Q,,.,...,.,,.,-.Z .Q 5 g 5.,f..,.,....,..-.gui Bmw--1..4:'t'fY E ga-, r Ig, -,, ,.-.1,,V,......J.,5. I5 -.-,-,-f..w-w,gI5 Q :Ig -1-M'-'M' g wg ,I I HE M . 2 ,I ,,,,,,I,.,,' .. , g, Q, ,.,.,.t,M. .Lia 4 V.w.'g.,..-A-if 4 ,- . I5 , my . -3,4 3 ' w:,.f,xI,,ew:mu. -- ,,..,....... .., . I ,,,,,, IN Ig, .,,. ,...,..-....... gf .2n,,II,I,,,,Mm .wm.,.-,.-- . ,i,,,,g1Qf,L 3 -5 g..,,.-,......-. sg! gi 5 93.,,I,,,,,,,5f -v.-.v.--.-.'-f.f,,- " -5 2: a3.,..,M i u 1 '-H S'-"""""""" '1' -5 -11:-:1:e1'v.x-si . E-fwwwff Ig 5 3 3 5 5 - I2 Qi Spf.-f,,f.,B . - :rr ' . -'f ." ' " .. V' Et. - :.-ae.-. V -.22 ' .- . Fif'Ak"'v 571.54 L.-ing-"fff1'Q1-pri.-gif' I 'fri 'FQ ,a,gE14,a.wf' ?'!f5Z'?",,-.5 1-.,,W,,W.,.:: 1 2 Q 7 5. 3 Kg Q gm. , -5 -ff .f 7 2 'f 2' 1- -,g,usma'-an 1 a -I 1fwwSfs1.:,,.- - I :qua - f -1 i X -5-W-mv ea -' - - 4 1 -- if 53 -vIwfvaH513V?'f ?K2Ai?.l1QZ'i Z 5 2 2 jx:-R4S.qRf'5P7f?'i'f?-Qf'5l5l-H' 5-'M T.. -in-4 hi '?'if4v95m4! 554,-law" - 3.1,-,,.V.-.--,....Ifg Ig Q Ie..::4--we-:wi gg 3:53, 35,.,.-frm.: S 52 g,,,.,.,.,.--fm I,IIIIIIhII.III.., Q in 434 VI,,,,,,A,,.,,,,,, 5 .5 Q-I II-5,,.,,.,.1.,..,..I 5 I. ',,v,..,,,,,,,...i,?I, QQQIIIIIIIQE ig gif .L,II,.,,.,..,.,,,i I3 ?.....,..-.-...NV-Q 3 5 Qi 5i5Ms...,..-51,3 :i7I,.I.II.II,IMg 5 xI,I.I,,n:.1'4f:,1,-.JL 5 E 1-rf.-.-.f..,::w L 9: Ig F, IRHDA,-,vggE ' ':1- .1 l.' .---1-4--1 ,ff . mm- - ' ':,q:p,,,,.,,,.,'5 u, . y vq-we-.qw ,:I,,,,,l if YU- M- -3 , - my-y'.H'hp. , -.- :r ,. -, Nb. 1 -.1-1. "1 X -H 4 - -, -f--f'e-'4'- 'K ,'.- , zf, 5 T 'Q 5 ,Q7.vff51-1-94.3 X1 .aim-an-:Q ., Q?. gp1wv..nM-.5 2 gf: V 3 lj Q 33-fm-f:.,m.4 g 5 :faammga .Q 3. g4::1::ww:::g G G7 :E Q1 ,f. 'f 4 wtwr' ' -1 'E - '951'-:'.m'q4E'- ' . 'sgngyf ' ,, 'W fe' Q.-,Ve-Vf--ff ' V , gg I ' GH 1 fMN"f-W", r 1 ? i:'L'f-:-::4:.,'-im Q 5 Iv-n?vefw2c4-A Q g. E557-vinusac -, fm-QV-.,.V,,.,.. 3 - ja.. - V..-.-.-,-A Q 14 jiwsms:-:navy l ?2 :E gunz' few?- lfi'JvNf"""i""M '3 i 'p::leuH2:?fQ 5 E 17 S iiiiblifivj 'I-'W-"--4-v"9 1 N -J 'fair-:--,.v:fw-1+ 1 '-' -wa-:af-'f i S 1 A 'wa-xfxli-EI" wwyg1gl.3-I-S I - I I. III, I II I 3- gi '5nnQf.,wef.ew. 1 !. Q 1. .mf-fra:-w:. 4 m. T :""4'i'-'-'aff' if L' 11,-94-'easzran-.K'. A A :,3V""f-"""" jg., 5 - . I SI af Qi mII,I.I,g,4.' 2 Q. E. 1:5 g,:,IM,,,,A.I.:I.5gg iq 1, fg.rv4s:.g:f,L.w-. gf 3 3?c',I,,I,I,,.,.I.I,.I,IQ 5 9,1 An:'.sm:nm-:m.L2i I 5 iQ GN:'i-xii:-'-'Q' f 1- A.-ma' 5 Q r. ,i if rg-v.wm4-:lm ' P- 1537 wfm'-"F-.Sys pg -23'C""" 1 TX 1. -25,1-f'.' . :a E- l""""' P i 5- 55,1 f wwf"-gi-A5731 '-iw' ' 5,.:.:3i'a"21wgf'- H.--2--Y1'f?'1+"gl--9-I-if-5 ", Ti 1'-'J 3? Crm.-V.,u1I'i" 'G k - Z1 TE-,.'7'2 2 3- 'asm-':-.7-1 if 4: .'.""""5'f3"1"Vfi' rl 3 ' """:' 'ff 5 :tI3"'-"'j1'j35 55. gy-.-.,-ffgirgf L4 5 3 Lv:-J.---.--zfn.-1-5 5-"Kw11'-W5 Sggt'-'jjg?I1ff 3 3 gg gi-,Wm-A-A. ' smym. ,Iv -, 1.-, ' f' n ff .. I, II,, I.. ,:I -. I-,. ,' , I --'- -1.1 J 9 I I, TI h.m-:.,g.,V5m- Q :H 2 ?!'2l9,771f't, 51 'e"J""2fL1,-"fl 9 Q Q.. -fig.--iw .:f,i'.,Q1Igg,, 4J:':tGr-lniaf-nv-If """""'? 23 .. - "-"M an -nV -La laid. Q was-4. La .-F 5 5 v ww 12 is ,, I U r- ,,.-.ff-va.-m-gef 5 re :.u.....-N.-. I ,' g-' , q 21 av-ww.--.':-' 4 K1 howl' " . an Q, if 1 2: fi-v-ff-.-1:-+153 FQ-.-M.-..,,m2 lv ,V """X""f"". I Q -k I f:.f-A--xr-xii? Mg 3-4f.o:f,'m:-mir. 9 9. F-.H if 5 3"f'6"f'5W':'P'5i' 1' 43 F7ar:'f-u-:-a'n.: 'X .' """"""""5'-If 3 P- , nw-funn, 5 V5 Qi..Q,,m5I.iIII 'iii 'lx Ii f E 'fa-nf.:--,235 I III '1.:Z,...-W Dwi 'r .-'3'W"f1 wh: "1 .'F7fi-ffi"i:.S:.m: E43 .missi- ' .ff-e:Lz-is-mi ' 3 ""'f1'r"1'2.! 2. E flair-.yn-L-w.i V 7 SW'-5W"""'5 :L if K-fu.--.ws-if Eg is-S'4f"11M7L"' 41 -. , . , ."1"f-ff'-'Nw :s. 4. 1 - M-"" '-'- - -1 I5 .Azwxu-:Sd-w 5 V, -. .,, -.-.1-.f 1 '. ,...w:-,--sm:- '5.Z.:?LX.'i:.'L,ig - 5. Q gg ip we zs....f...-.ff-1 - " .,,.- I ' .. -- ' ' V ...-r.,-' - " '. . "'. .'-:-'z ' fff'1'--f- K' E 9 53" 59' -fi 2.2 ,H-7'T'NZ"'L4.f!-.5L. gr"-'w -' -Q--5-'5-if-1!"1?':q'43A"i'4-4hVvvja'JNf,'L? , 5 5 Ir: , ,.,,,,.,..,,.,I ,- jp -,Av 'SME I 7 1 ri 1' Wg' .-5153 ,,,,,.,g.-mn-Q.-Q 5, 5 5.3g5I3,,...--.-1' I, 5 Q 5-,H rf 5 2 fi i :ww-eine? QE g2f""!"a"" 5 7: 5 sw V' , 2 N Zi :-:EY-ww'-'MI-lx 4 i 3.-??"f"""""Y'A2 17 ff?- c 5- .'-. ,,.,. :V 2. .wa as-wmv'-v-is 5 g H 'Y --!"'4'+q 1 4. 1' Q, 5544-za-4-Msfvf! .' ur- :vu-ng, - -"-R F Q15- lI.15 ..VlI!4eX..---1. rp f- 0- -, -if - a h'iMw.v:w.5Ff--5,3 .Zvi -NZM "M'5'1..C':'--1 R II 3 ii Z,9I,L.,IgIIIu?3I. EI I-I iz, ir'-am:-v-iw I Q 3 -IILJIIVI if Z: if .5 . .-ms'wf:n.,. Q I5Mg..p.g4.4w,r :I 5 jf .--y.. , - ,,v-1 . - 2 --4 . -,-,.1 MAN, .,..:- .' 3.9, - - 'f 'a.8.?gi!vt4??f43Vw-71Vfs1ybT'Giw: 1-21-ua. z f Sr A -rg-V-5-Q-9E"i".'-?'Q"W1L215'f! 4,..1fZ'I2 . amr.:1v.+1,g-fmfga L fb-f'--Q.-...Mrk YQ -A 41 '-?4l2Z:P.V' P Q a"I::f:I""f'fE'f :E .' 2:3541 1 -iii 2-9 fgme-ff.'w::4 . -5 1 . . - ,,,..,.,, , rf 2- - I- .- - .-.:-4-. ,.. .- X -5 ,, 2: .1 5 , II I - N ii I? P, g::...J.J,:f5f.fQ 'Y Q F' -- """L""'i E ibn.-w.vV-'mi i.q?"ff"""'-'L' g!4':6"' ,fZi2gy,2,..3,Qi,5-' 6 5 1-,f..V.w,w j"i"1??f3g-if-2 2 ' -V-5-nw: z Qi -+'---ffm-ggi E - " .2.2.ar2v'-vs'hi.a.: ' "4 if -- 'W-"f"h 1-1--f '1i'w1i"'f ,. 3, J E 'pl'-an-f-:.ms.Ti 'Q ,n.--m..wi vi .nw-.rumah E--.-M.-.e-ri-W" 4 Q ng 9 ,-p.m.Vvs:mgI L 2 ,, E..v5gfue-'5 QL .V fy-'nw-,V-v.-'.Q Q 1 IN..- ug 2:1 s.,,,,,..,.,,,.4gg , 5 Qymam-V-mi 5 , Q gf-Q.--am-.-F 1, f - . 2' r.. .. 5 u . qQ.4.V,,...,,x, ,- ,, . I,.,q.a1.m: V- Q-in Q-M'-94' - -Iffiii fl- Q ' . ., ff?-1 gfvvi-14'-is-E..4.. V' .lunuknuednr 11 E ,.m,-..-...H-,,.,r,4g -. L 9 gL,,,,,,,1' ,'-H4-mrmeas-5 iv 5 . f""-""W'Yl1fiii3 '- ' "1sw.1:sl-w'Q I - l' mr.:-was 3 5 'nzf v A ? eT'?!'2f A , 5iv1m4r4'g1Wl.f ZS 4 itzmvuz .,, W fm WMM my fiwifi-if QV Q Qfmfix fllwfwowwi Hgyfif gj ww Q Shih Autographs ki ' 4 ii Ulhopaphnllloullif 'll-l'lllf Ising-A-U. A. . ., 'Q N, ,Vg J ua-... ef ' rn y vH4':amf:01 1 -f.1..' ' . ...ly , vffr1v:iw,!.- 3 -1- 4: -. ,-'Qc 374. -.,..., ,hu ,Jgszfl - , num. .f.1-iffhgl-1-'-.1 .-S -wmv-... nnsfqvwn, 'I'-g"?'.? -ggi... --...tm- .hw:i1faQi. fi 5 it . -e.,.m Wm.. .ara-9--:Iwi . ,- 1,-. 1-. "!f""-.gk . 3',1'fv4-fvznm.. 3- 5 5 5. 5, if-i4'f1'f?'n . .li Ey".'. ":'47f?'f? 215 ifvdwww-.zarawzdei il q 1"'-2--. '-:aww - v- c s. 1--M-5-Pawn'-ff -.2 -1- .. .ff 4 " 'L ref-..-1 -. . ,....,A.ft3M-L -- - y- -Q -f.,-,,.-.1 x91 - Y. A ..-mx., gmrsf -Q, P Wi? "P-L2 .Fsitxv -f r T11 -.f-.ws .. g'6'125f'-" j"' "7'- "wa'r'.u. " "'1 . . .f' 'rf "" V -'I' ... f-"ff'f-'fm Q-w.II.?.... 5 .7 3 541213271121 -fi 5 - ig - N QL CHF!!! 3. ?W'?WffNNE S9-if-'l'l4i!Y51"igQ:.i' 3' S1 5?Wf'1'V'-'Jig Q '57 : f,'f?""""Qg .- A-.wm.? --f "' " ' ' "55!954W35' 5 4 g Ff'W'3'f"""m4 E: i-5'w':Mf'W'XE 3 ivy:-film' 7? 5 5 fu if-v..mq.5, A uvfws-1-'. -plff'iq.- w f Mk -.-..,..,-- Ei v'H-1-w-1-.-AMB' -f 's ,LQ 'fp '52 g ,qgpy,pv-.32 1 34:4 .-"-ww-.-..:. 3 T Q . . "" """ f i mfg uv-.K-...' --. -4-va' - 'S 1 W2 ',1f??"V 2.-.L fi Q H aeirawuwlzi-2 5 2 R F' a::1'::j""jf ' 5...1.....fff','f,, f :7.L..4.,.f.Z.... .f:.ma.Qesf 1 gg N l,,.,,WhQw5! 5 Q f in.-,.,.,,,.,.,,g 5 3 g' -- J3,,j'f:1? 3 5w.y...,.,,,., -5 lg..5-evraff.-m..:, sfzrqafgga-,N v ' ---4' .-1- -g55....:....,.,...1 G gg K' '1 '- 4 Q w-a.:,f..-,1...- f- fn f, ,f.a.a.y-.1-....:a.... 4 --' .em wmv . -S A -. 3 1 Q - .. .. , -r......,+x-4, .. . .. 4 S 1 If I . .-. -.. .- ' Nav..-ffm? or.-1-. - -. -51 1-- . --' 2 g -1-':-fL..:g.,g.- . 5 - w..'.Lf-gm. 5...-. 1... 5. .-ar ,, ,... ., .,- . . in cf. . a 3 -....0..,-,.g.- Q 2 .a-w..-...W 5 . - , -"r Q - 5. Al... rfvwwi- -c.-ffm V' V bf - 0--w.-.v-.-.-E fi 1 . nv-vzfxm r af 2' """""'ffi ' g i by .'-.mf-.,4...-' -- 2 f .5 " 55 QQ- mA.j.,1v5 If ag 5,,...,....-mf. .55 5 Q-.-'f-1-'-flfw., 5 ,.w1...,, in K .., .,..... .v , -' . .,f,--.. , - ., -- ' Z E ":fhf1sr.':h'::'i2 Q5F""""""""i5 5 P5 ?,I.'?'Af'f""'6 Q A 0 L5 1-". ----.5--in LM.. as ffffwdviais ""'-I"-vvrv Q Q w-rv-me. .'k"m""""' 'ffm ' fs' ...rm.4,4,-U, q, ' 5451-,.,.,,,I.,-.Art IE gfflnaanq-ug! --.AL 1 . .N ..-...,.,,,,, ,. H--nlaf.-.vm S 5 ' Y :....:.-,qw ., A , . 0. 1.1-1-mg . A. ,. , 4, 1 .Q - ...cafe . ,I pm.-.57 A - E s . 1:5 -9.-runner. My y-j g .ui 1 A - 4 4. .M KNAW .- - -A . a ' 4 1? ?:Agw:a:.lewa.ll1 U m-:ina ' ' , -- .f- "w,uv.gg :,:' - ff-we-Q-ew - -WW ' -AI-if,, .Z ,a,L ' E3 X 3' I Fffff'-'W-H1 5' v f awwifhrffffi 15 2312.3 Vg. uf .......,,,.,,,,. QiygQfgfM.fmp.x 2-x-sf-'fafnmgyai frgwf 3.4. sighing.-: S.yl.fL3 .?'Z""1'1'-' -Fi if if-Q. ..-fm,-.-..a-1' ' . ,f L ,mhwnw D-get-ig - I if P' IXQSJT. 1 'wmemnef If , giwxuf--. 5: , 1 ffsf-rc-mm" '4 ff E Mgfgfa., ,Ag "TZ'T'Z'ff!i 5 9 5 P5 E 2 S 1 -- 'r f.-v .. - - v -1. ' ra . .. . . - . 4 . . . If, 1 1 Q! w wg.: iY1h-.fqymf .2 5 1 .. ru.,-.v-4-51:53 p. !Ff?gfw??.h1ew?n.?,q1Qi,.5.4-m S. 2 ..,.a5f5,.... .5 .. . fre- gg. , . .-, , : Q'-ins' -f.- .. 1 . .2 Sgiloa-a::29rE 2: I Q if-::,.:L'.: ' I . - W5f"5':i""Fa,?'l?? Rf 54 gf.-.-ff-.mwif 'g 5 5.,.,,,,,,1,g,x,,4 s 'lf gg K1 ,n:f.w:.-f.-4 .Q .Q , 3.5.4 5?v.'.M4'l49af9?v ,E "'-.uxmwv QQ"7f':rr.'4!Ui lg,-15.-.gsxsji H-pez 6 . i .. eff-W.-fw.-,g-:Q efii' h- -.,.-. , -P, E -w-.+A-14. . 'B . Q .. 4, , , ,. 3. L . """:"'4"""fl ff 2 F ' '-Uwe...-'Q 1 '53 li .TV 'fiff 'i'f'5'31,'f125?-ffl 1'- -15 i 27?gg?'!Ei:'ZfjQIRb: al ' """""""m1:'f 5i'9F5l-7-mmm:-11k:',-5'f'. an ,q ""' :""5i E A...-my-.4.x:+giiZ.j I. Id-vm,,,5tg3.55 .u.,,-.?if,,,guj.z , 1 - . A.. . f - .1 4 9, 'm -I fc 3,3 .p .,, 3 ,W iw-u'4.241'5.g.-I ' '. 'wmv ,'fIy"""1'ff sg ,,'-'-'fA"':.:'.:-'Ie '. -N 255 if -f 1'7"'N'1"f3 g.QfLfLfT?f!fE' if 5, f.'?WW41':.r.gS? 5 gf 'f Q y..f....-W.. .rg Q -' E134 -.a 7Q:1::-iga-n.:..- F M: 9-Q E1 -, f' -w h- -. ' ' -4:4-'ares-.-', "xi-EX 9' ig 'AU "ff,"'1'?'1' 73 2E'-"- ' , ...'if:ff- -if -. . wfafa R. P' .1 ' 'f""-U P 1 'fl-fv-nw.-:Q V1 if M.-,..,,,..y. .M 5-1? -nLn.'4f1i --'ff'--gfweff g 4 :Q-.-I+...-...n ag. E gfjQjffg13yf:n'gg5 5 wffrwqggg- -5, y ,g.:w::v.:,.,.,-.,3 gg Ry, Q., .gri--q...,,.,..5.-3 . -. E 7? gnfkze..-wwf ig Q S. .3 3,,,,,,,.,.,?555 gg'ymW,g,1.gf ff ":Lf4.+ak+.ze:Z4"f I' rw- if QM .r'fIfm1-i- .. -L -. 1 .- ...,,w.5. 4 'ge ? 4 rx'-'M'-'---A Q g I 2-92 , -,. "FM if- .'?'f'K"" .: 'S I 3""""Mf-"2 3 if 53"-'sfvw-5 .F 3 i Y"x'-'-'-'WP' 25. 5 'T 1 . 'I J- f. .--qm.....,., - v y., ., ,, ,' :gi .-,, Owen...-.frvgp .M , . ., pr . , 1 ., , 1: Q 1-.4.1..,..,,,-, n.. . , I, Q.. ., L1 . ' "W'?f!"5 F- N ww.-.-,.z'fv3g gf?-'W-fi 3-1 Q -- --f-v- a -4 1 . - ,.: .ii 1-'f-af.--x Af E1 , ,ug-,....,,.,., A gf E::.::....,. 5 5 +.........3'...... 3 3 3 Efiw:'TA..,,.qf :gm-.-.,.-,.,,,,, gg., jp- A1 -ua x V4 'x gn., . ., . 4: grin-'i.A.a0n 5.u4-msn:-yn! R tea-.in-:....'..: 5 j if P..v'..f.-W-.:r ' -. -4-:n're:ww1aJ:4 5 32 'we:w.wn-we ii r F5 5 95 ,J-in NM.. gn?-5-..i.. aw:-.q,....1 ,bg H' 'Tf..'T'3'3i.g "4 lg 39 IE 154-w.+.....,.,? 3 gf j xP,.,g5....N. 5 1. 53 :izvadifkikr ggi-3-.f" .--: -I 1. . " 'f -. 1 - I' ' ' H ga:-u.':,:'. - :-'A f' 1 Q 7 1 giflvwnv.. 5 5 5 a- .-fn.:-wf4..3,. 3 gag gs 5 in-gf. ,S 5 fi .v as-ewf..fw2.Q Mzifeaiea-.gl g I , gg,,..,,,,,,g,QSg i 5 Q 364' -...v ., ,Nw ...'y, ..:,. . I'--,,-v. I ,,' ,ll f . .U-1--w-.....i..f.1q .345 -if .g.3n.....7...,..5 Eli. I A gidiacsgnt swims.. '. Z 5 Qnsf.-,.....-+.f,.-.E gQI5.f55l'lff.... S 'S 22 gvi.-3...-.--57. f' f"""-92 '1 r: 5.1-' 17-4:.:i-1'-Sfvxsmf 3-' .2 Q- j0w.... Q. . ' ' U P' 151 fir" "N-E524 .,qg.,,,..,M,'i. g r .42 x -. 9 K. , U. ,. . 4. 5. ,. . ,usww iw,- ' 1- 1' '. - . 5zMvw.J,.Q:1cf"e1-!'-11- .si I 4.-x-ww..-.-.-. K Q ii ' ' "U Q-1-:4':...." --H-v 1 -- - 1 Q fi H fi 5-N"'Pf-fwud R E: 3 11 .el-...f 1. .. fu 1: ..,15'-35:-2'--'1 'E"'5f'ZX5V'ka . b 2' rs '+1-r.-1--mms if 1 if 5' . -P if: :1--s1f-f'--fwff- 2. -2 5 Q Q.. g' Q4 25. pussy.-:Q-.13 QC ,Q .4 Ij':"'w 2' 23::::::45m:,-.Q fl' ig 53 ..- - 4'.- --,-,411-v.-', Ja. . ..,,' ,L -'..-- .: X A 5 -.rmrw-v-u-...z 94- 'r P' " hub '.-Q3f.::11Qw.mhmcQ. 3 1- -' -r ' .'G--ASWQQ gm-V, ' 4 I 3 3- f 'isis-mzeufi -3 H v - , -'f f. 'S .Y-' 5,,,-,,,,,,,W,,' 'Q y1gfqf19..:.:::QRxy4pgFc 53- .F I g d: gi g ,.' - ' ' x-'-Ju-r1::..v1, ,. :qi ..g-.1.. ., 3 5 g ,N .,.M-.H -. 5 in if ,. 1.2 .4 . .wave-n.-eu . .. . ., dwg.. . 1 . .-...-... -- a' -. -'-rwv.-'--w Q g- 4: V- - . . ' r '1f'.- - ---'Nl 2 pm-1-f-I----'Q-. - z 1 '. ' ' : 5 ' Mfrmft'-4312.5 ei Q Q .P -. .. - FL-yw.'.f...,4,,..5 I Q5 1 "se,-1:4114-Hr?-. Q A f5fualwi:,3v,qg4gu,.,. 'Q .6 1 1 'Q""3'-593.1 , k9wfw5f-wf-.E '. ,muixgplff Yi 11 JI .+ -1 .mm '- ww-HG,,,-,-g ' v ...ftagfi . S 1- 51 I-4W""X-'T'-Pio. 4. I. Q 4 .9-f,,,....'7T1' S f, .vu 1?-01. 'fi-vv'm. .,'.fp',.-Q.-. . 1. -... 2 '- , -,Q-!.., .' 3 5. .4 .5 " ww- ' w- .. .1 1-ram-...fry-2 s J'--'QI-gj, gf' 1 ' fr , 52 ,g 5 QQ 5. 3 -3'fQ'ga1J'.+.-,':.'55g it 5fg.r.,.4f,.1,1...m -C2 gQ'4!-Y-Mr-?11W. rg gl ..-....v....-.Nj 5 5. . , 3 gf k-.Zg,v3,a3,:g 4, - 1. 2-. 'W-H-mv' 95 Sz. waf:-f...v..1.. E gl, .hasta-'.-.e'.:.nwi .1 yPM:fw1w. 23 gf 1 ue s f 1 1- --,.-Q5.i27.."? J f? 'f fi 4"-'HC'--r--'.' .-s ,sg fibrwf-1-n:1ra.,.3E 5, a'.Sf,,..,.Q-ww? 5? .1-give-wfnswwsf-4'-T 2 r 5 "Nh-"'-'ff I -".2"'.'f5w'-ffiffr' .-:'F4:!4'. v- F . -- ,- 1" 1?-N! ' . " ' 5 1 Sv-fn.-mw,uW'ff5i 5 3 ...M-.... 5 . Q. - X.. .gm ip.. .M-M.. - 5 ... . ,. 5. . Q... . M ' "-'fn 1 2- 1f'-wsffwe-wff -Q g 1. '11-11"Y-L 1 e . Q.-f-311'--1:f" s:..:.Qn-f--Nw -1 f af 5, :::21::'--mes PY 11...-.........2 2 -E 5 faifM"":f'2 iff? -"'..--g, .-1, " - ., ,ana :,,..n.,:-4 ' . Y- V.. .J S-. 5' , ,"' ,JL - :-'- :.., -w-..-.-...wwf if swf-'ffzwmfes 5 2 4: ax'.'i?,7-4.1.-2519 352--:iI"Lg?Yf-f :B'ff1ff'2--we .tw-.5-...WL 'J-2.0, -3.1 t 'z :A V5 ' -- . .... - 5 "' H 4 Q 16 1 J' xx 'A Sh: 'nn-I' 5 'E'i5'5l'Z'lG'.'7'L'4' Q -I ii PM my-1:-iw.: 2,5 Q ,ga-M-....,...L,..Z3 5 ga-.....,,., ggi lg vewy,-gif." gr..-f.g,s,-may v5f:f.t1f-s4a,,I,w.Jg. amg..A3.?1 gf 5 Jw-MWm,..,g5. Q H 5........:i...,.x751 E 'Wwe--u-ffm., . je g?f-ffw-.+::- Q gi QMW... 1 I .3 2- , 5. 5 Q.,-,,.:,,,.,,..g a, A 5, 'YM-1 f"-we 5 5 E ,-W.-m..:.v. .1 Q, Q, -. -ffm:-QQFE -4 M- f1....-..Q....,5., 1. - Q 3 gy f ' 5- Q 1- ,.L.-an-ggx-gy, - 5 ,. g. g.y,NM,,.,..., Q- Q. -' . Hwevuwgvnpq' '- '3"""9' L' .rygz 5. 9. .:..,....-:-.H 11915: 'r g',n,?if ,Q.g,.,,, 4 Q Q ,..'L,1g.jf,Q 3 Q 'H-f..,.....,,:,.g. 'gs g1u:.:w:a.:ar4: -1, ..'-'Q-r-1:-swag. - R Q .....-.-1......1.. it f f"""7 'Lf 1 ,,..7f...l...u,. '1Q'li!rg::f.3E FCM 'i M-If ' -fri 52-Jwr:-.a-wig 5Q """"-ww:--E. 'li is 1 57-'f1'.2'ifL1'5f!'Q QE' Sdmvymai' 1. 7:1 r """?'Q' ,Q 5 'Ab -53468515 2.2.-.....,.,,Q Q Q gif...-f...,....f,-Q. Eg 5 g,,,.f...,m,,,5 , 5 5 ,gw....,.....j in 4--......-...E - 1, 4gg,.,...wf.... ""'f"-'-W""5f- 'af -.n. ww... '-5'-V ' A A5 W - F .71 -vu' Q P 'dr--x.n:1:.4e ' ' 5 'in' '.-.-:wuq v . 5. a. ff-.- 1 , . ., ,,,....,.....L ...gmwlwf-M-I f :5 .- qv, I 4 ,. ,.5. -gf-...v fiS"H7-1:-. M ' wmv-1..-fi ig 1- Q . ' Q 5 21' - gf.:--of...-.wig gi '4 5?"W"""'f'! . 52 525'-5-lm...-1 Z' gg L.-.m'w.y.5 E 'J 52 . .131 A519 g"f'F'i1'!gg,,5,31 .isp-y,Yg...,?. 'iG """?"4""'f'i'K Eu fgflzm-ww-... 'c 2 Q gf-vr.x22,R' .L E " 7 x:g:Q::'wYfQX1'H!i.. N1 yi? ew-.wgm-av-SE '1 l,5fefm.x.1:4mdz Ei Yi .'-1 s'...m:fm:-12354 5 '? 44 Q e. . .. -5 1 . ,. - .- .- - K f- ll- ... ev -1+ -af.. . -9. . .-.'.4PMuwe--Hvfv .-.,.. - ...4, ,n:r5.Qg.. ..if... ... w ...QL ......-.-...Q,..v.. .1. - 4. .w EK 6' S-, .5 9 fv . -'f:4'l'X':FlQ .. 9 -2. . wmv!-1.4. vr gi., 5,4---v-vm--Qing.. ,, an..-y,.,,.,5w,Vw Q it ..- - '4-'wijwm'-'!'km'ff.'s7iw25i" -Mwfizs " fb" - fwr"'a. '1'f5- 'ff"W"H'1'W'f5f'. 'Z -?"'w'5K! cw-vm.,ru1:.?3 Q 2 .a---.....,,,,' .. 2. 'f vfw.5-Ju., 3 4 i. gf .:..,..E.eLZg5Yg'L ik7Lt""ff"f"" 34 34571 pq.-ug.-':.w,-.i:-? E -: Q C'-rw... .. 'fl ggi Il 2' - f'?df'f:'!f'g' R 7' Q amw4v.,gL,, .1 ,q::,g....j,Qgf.'6yQ" L-fdswmi-1 1 .,,,.,,. -'1-sw . Q -f.....::1 -. -1 S ' ' - ,-'-- 'I v ',j 3. . ,5 1 .- v. 3 156' 1, ...- 1-f'Q'r'j'-'f'S.gf ?Q"""""""5'4' z fr E 35 ""W'-'42 Q E l"""""""'1"54 :f ix f"'M-.wi ' iii- 41 '32-fffqlf, .'I"1?f"-1'Nf'-L5 E i 1-'f:ww-s.w,' : 7 'f 1---M.-Q.-.,'.'. 2 5 P- JFPNSW-V-':':n: n Q 5 i f1-v1r.uu.-,,,- 4151,-, ',,. ,. cvfgw-I ly Ld1w.w:.f- -' t2 ........:..S1H -'-Hmm H--. ms--..-.-..,.,.. -Wiz if "J -. 1 i if Q-fi.fS1.:... i- 5.2 ,M 1'-'rev-f5ps..i..i.'1 '-ww.-Q' .ggi q.Q.,.,..,.g,t'Sf" ak 'wvwew--HJ! Q! s,,Q,L'27ffd.Xz 5 QQ an-vsw-.swui if 5 5 'JW-S ' Y' .3 . g, ,N 3- . W w---2--5 1 . , I A' s . - --lf.-me-:..... 1. ' Q fag 1 2 1+- K ' 3' ' '3eilE"'b'Y'EL"f"' S .v.Q.ixww:.? ' uwuik-xwv. '- H' .L .J fgeW's:.z'I',,.. 'T' , ' , vi' 9 ., ,, F , . 5, ..f'..-A--.-..-ms! 1. a: ,- 5- "- I 4 .gs.-euirrm-:,,Ji fvg g:.4m,,,,Mm.fg 6 ' x , .: - ' haarszsw.-1.9.4-,Q ,, ' .I ,D '-.-.,w,k,, wanna ? Z4 if Q0':f,..-.-- c A .3 1 1 '- C ompliments Of ROBERTS INSURANCE AGENCY 47 E stablished 1892. Phone FA. 4-9401 1700 K Street BAKERSFIELD CALIFORNIA dui WAX T mix ff' xf. BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY BY Coca-Cola Bottling Corp. Baker sfield California Paul Sybranch Inc. Insurance Paul Sybrandt Phone 5 -5 O03 1805 28th Street Westchester Village Bakersfield Califgrnia Fred Delzer Potatoes - Cotton Certified Alfalfa Seed Grower R 5, Box 506 Bakersfield California Compliments Of AFC, I nc. Edison California I l l Marvin Bencler Of Valley Cllice and School Equipment Co MAGUNDEN Groceries Meat Market - General Merchand Phone EM 6-7397 3931 Edison Highway 7 uf. 7 7 n:rY"mlIlg 7-UP Homme COMPANY mlieakys of Bakersfield, mc. X X . V 1 230 East 18th street Nyhilnggg F w 347921 I hke Seven-Up.Q EEEIIEEE sus su: e 2101 Edison HighWayBui1d It Yourself save 5 3 3101 Ed' H. h EGLAND LUMBER COMPANY HADDAD BROTHER'S FARMS Grower and Shipper Phone Bakersfield Empire 6-8157 Edison California C ornpl im ent s Of URNER'S Furniture - Television Appliance Center Phone FAirview 5-9041 212. - 21st Street Baker sfield California Best Wishes To The Graduating Class Elmo Black Edison Blacksmith 84 Welding Shop Phone EM 6-7802 Route 5, Box 508 Manufacturers Of Potato Diggers, Trailers, Ditcher Plows, and Harrows General Repairing - Hardware and Farm Implements Edwin O. Schaeffer, Owner Earl Gradowitz, Manager Bakersfield California Edison Highway Market Harold E. Williams Groceries - Vegetables - Grade A Meat Magazines and Sundries Phone Empire 6-62.60 Edison, California Kern Growers Exchange Nor thwe stern Corner Of Weed Patch Highway and Edison The Bernstein Co. g 3. Nl. Reimefi 'House of School Specialties" CBERNIEJ Congratulations Commercial Potato Digging Cotton Picking Graduates Defoliating - Spraying Phone EMpire 6-7833 Bakersfield, California 43 05 Mesa Drive Bakersfield, Cahf Henleys Photo Shop 1673 Chester Bakersfield, California Edison Motel Mr. and Mrs. C. Wilkerson Highway 466 Edison, California The General "Safety For Sale" Tire Boynton Bros. 18th and O Streets J. E. Boynton Phone FAirview 4-4532 Bakersfield, California C omplim ent s Of Bryan Smith Earms ' 'C ongratulations Graduates Edison, California Towne Photo Supply, Inc. Audio Visual Sales and Service 1609 - 19th Street Phone FA 4-4519 Bakersfield, California Compliments Of Edison Cafe and Fountain Edison, California f G. and D. Market Della and Pat .Tones Groceries - Meats - Vegetables Dry Goods - Sundries Phone EM 6-7492. Edison, California Edison Garage Tractor, Truck Repair Edgar Kirschenman Phone EM 6-7411 Dusty's In Edison For Good Food - Cold Beer Clyde and Lee Story Julia Banducci's Cafe 81 Market Wilson's Service Mobilgas Phone E Mpire 6 -7 993 Edison, California Edison and Weed Patch Highway Electrical Contracting R. B. Butterfield 111 Brighton Way Phone FA 3-2542 Best Wishes Walter W. Branson Compliments General Contractor 8121 Lanora Avenue Of Phone EMpire 6-7292 A F 0 d Baker sfield California WE WISH TO THANK THE ADVERTISERS FOR HELPING MAKE THIS BOOK POSSIBLE I r . ai' I if 1 3 25 ,-5. fl E, fu L. ff! in 'w 3 i x ii ' N ff : r ,. L '


Suggestions in the Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) collection:

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 47

1956, pg 47

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 39

1956, pg 39

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 10

1956, pg 10

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 54

1956, pg 54

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 19

1956, pg 19

Edison School District - Panther Yearbook (Bakersfield, CA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 50

1956, pg 50

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.