Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI)

 - Class of 1974

Page 1 of 38

 

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Cover
CoverPage 6, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collectionPage 7, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collectionPage 11, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collectionPage 15, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collectionPage 9, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collectionPage 13, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collectionPage 17, 1974 Edition, Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 38 of the 1974 volume:

V VE J , -x is 11 V r ' f ? W I 2,4 fig g, Secretaries, Mrs Counselors, Mr XL . Duce and Mrs. Baugh and Mrs. Greenwood if 5 1 rf fr 1' 'rx ,.J K,-,l ,vis-s-. 4? , , ffH X- , ,-rv E--Slgf 1 I . I - OUR STAFF --.gr fr.: .jgj f " ,,,, - " 1 1 E fi' - ' JA hs -ref-" aka .fi-1-Eseggf e . -" '. ' . -. . ' F 4 , lx, . T fe -. 1521 V o N Q vf X 'Z , X , J! X4 f I A HE Exim - , B, 4 b -Q - ly . I ' ., N rf 'Q 4554 1 , 5: N N . 3,4 I 4- 3 , lf V , N wr-,1,,. 1, ,fdff :gf - if o -- o e nu s . -" ix . Dj? s I V, A, L. LQ " R2 ,' vj5.lIl A 'e l l an . b - 1 b Ivy: 113, 5 , in ILA! j - g lgjvi fm -V '. f K . . 15, ., .ZX ' '-2 '-:rx ' "3-, lf Yo gi, 3' 1 cf -Q f ,Ei , I ,Lu i A ' 'Y X V H 1 W Q ' . . -7 Z 'M t ml J fifglig ,N , 'H " 5" Ulu x y'--.' Student Council Officers, Mr. Rowley, Sponsor - , I . 3 I , Y V '5-. . 1 ,. ' " V if 1 W In 1. Fir ' Vw' " ' -5- -. I lgw :lj W lx 7 . Sf 4 Q R ,r , f e I' , 1 9 11 lfE'wl.L4-I 'XXL ' 511' ggi 5 X' 05' - L ' , 2 ' an-I J 11 zy ug ' 'we 'El J L, . , . .K lr-: . ,,.,. 'Q . 'fi 4-.g ' '4 . , 1 IH4 .....::.T- ,--.-f.--Y-T1 , IU. ' v ii - lil- ' uf ' I ' 1? x ,ig -Q .' -1 '1 .. 5' I f. ". - 'I A 1'-'F A 'ff 53" ,ff EU, r I ' Q: , ' gl f ' 'jacffff' l Y, 'J L if t A A k - fs! 4.,.:.-.u ai. 411' F2 Cafeteria Staff Cheer leaders ' u xbg , Y 525 ,,- 9 Q 1 - ff Qi: ' - A 5 1. rp I,-r 'k' ' .ffl ' Track Team Basketball Team Swim Team Citywide Intr amur al Wr e stling Champ ion Reg, Gour d 1' ' WW' ' 4 7- ' 4 an Q, Q' Ma FQ .3 .n.'2'i-5' NINTH GRADE p l: L .I 4 N - A b 2 fs we 1 , '4 r- 5: Q' - X 4 Q Q L-1 + Ii 'Q I 'Z V ll Y !f"- ' ' ., ii git, ,-, jr j ' 5 1111? -X 'uw' V- .JH f - " , Vfliifn-xx,-'f ".-,I f-I "' Q irHsU.T't"' JH" P' . min. A - ,,, .A gr- LT':1x1,..f."! " 55 ff iff 11 -"l f 0 f - ' I . ? I X I 1 P '- 1: if 1 fav . r .V +A., Q. E ggi? Y -Q 1, 1 l Vi R, 1 g 'QTV 1 - I qi' I f, 'I'-N: ' xl? N i ' W N? 4 'AEQ A-'ffi , ' g' ' 5- . :YI -"5-,'43r??l'7.V7l 'U . " 1, 'j.,,'1 'Q : 14 .. :I .. .., , .11...,-.h..-f+i If Ji QF Y . , , V'-.J ' .X " ffl' ' ' - .:"' -.. ,1 ' V wc ,-5'-I ' "' ' V' I r 'jrl' 1' I" 4 - fjltsvz IQY ' 11 , A I,'52'zA F Lg . , 645555 f M935 'ymff Qsxusu-525259 '1 I . ' . 1' f s f' , fvx' ' if H 1 L1 ,i 5 , f. l 'via' O t' 1 4 x w 1 N 1 1 X5 x , ,n . G X 1 'NY ,o qi, 1 , .' . K , Q ' I I il "J nag , 1' 89' 1 o ,' . n'. . , A.. A -'M-QA 'n ., fl lx -Y 4 I . ' , N A , ! wa 7 ' ,A is fi , M' x'!:-P, H 1 ., iq 5.1 I W' 1 N u W4 it I i 0 1. 1 v J 11 w i l H v y n 1 995' FL " W Q A 1 . .. ga A 1 fx 5? x ' 4 -- ' L--ff-if 1.4 -:gr - f fl ' I ' N YV fi 2 4-I W W .gb H X X , ""? I , Q1 - V 1 ,xo 'if .1-N, ' r I J :., X Q 'l ' 11, 7 ' , I . +2 Q5 . ,. ,Q , - .. mi W W H , 1 1' : ' 4 :X 4 1 in ' 3: ,. g, A:-. . ,pz::::..'5x , .53 wg-z-in ' I 1f..f n- ....'. Ek X , ::.:5:i..5J55',:g5:.5.:..grw5g,Q .,... ....... - . .--"Lin-. nu..-f-2' 0, 5" 21i11"'1I"'-12:"..-1' ww' ....-11.1153415335 -'...uv-u . .me-...4 . I T, 21 Q 1 ,I ,v.,,N 1 wi H ww 1 l I 1 I i Y . Q. 5, A, . ,fu X, . X "1 fir! 1 'Y ,N rw e x Y' 4... 1 .5 -Y .K W n , J ' , nj - 1 A . 21,2 "0 Q gf A ---1 R f... -Q - W 1 ,S 'I 5 W' - ....w-,w'11 r, .- ffizggqk A . ' X, 1' " " ar A .I . I" T' .1 wuj. .eff '- . U1 . gin- , f+ 1f1 ' ,K 1- 1- f .5 x, , gf- lj ' .1 N . W I W A V ! r Y Xu . A ' "f Ltr N1 I 70 - , ,. ,, 33,-H . .. X L V . , . . .. ,. .1 :, ,'JgAg:f:3-D " Lfxfgf ,M ,I "' 1-ia, , ",'n'V.'1'f"5o" 'gf-, ' -ff, J fm' it f .1 "W Fjfg, V L 'ky V F .- ' N :il V' xg - 1 H 5 S- q 'E 1.5! 2 :1 '. j,+ : ', 'fffd " lk ,fa pf. Lk'- ,, ' ' f-""ai'fV" fr" V'.f" ' '1s'x"f' VIZ.--n N 'ff -, ' .".-sv., in 177 'YY' n Vw .1 . .- I , . . ,. ..m 1. . 'H c ' f- -. VV. , 5, ' , 'w V, , 4 W 1 W- v ... . J, V V . I " ,. '-. 1:- . 1 Q vp . :fn , ' .-,-M . V-- 1- - 7- -Q - V A 'ffl e V, . ,I My I ,-3 ,Tl -,I wig ,fir Vw - . nf In .V L i ' VMQQ-5 '1 . - " 1 w' V' . a A 313441 J, , A. ..-. V 5... H : 311, L: ,'V, Sm. iilj "Ji '-' 41 '1?-LW' , 'ff' P-1 5 11 ' 4 ag! , f . . aff si ii. NINTH GRADE H... n ' V ,A Qt' X IE' N ski f V-" Ni P59 ' , y, 1 A N H' f AF .." ff. 5 Q3 J - . , X 1, --sv , Yugi, ' ' 1V . UV, S . fx . HL, .,.,, 4 ., If 5.13 :L Lg'-1"f:QV. .fir ' .-- as. I J- . , -sv Q V+- ' V S - 1 ga I 1 X- f 'i ' lv ' Vw 1 fa. ,' I V 'I' . 3 ' " . .Af r 1. ' W ,,, ' - -WJ , If . , - , l- V IV:-, V i N H. 1-Lg U " 3. 1. X a. x af" N F: N "4 N ld' 'l ? Pi, r 'li . "' , ...J , LI ' wg -U J . .,,. V My -, .A ,. . V 1' x - V ,V . -ma f ' ' ful" "F 1 ,VT ' ff 9 V Q if 'A ,y f'.5-.muff-E! V , I 'r I . I LV A. ,-,! ,- .grvv LS' ' , -. Vi'rI"i 'gf 'V-V5 13?-'Vjzwfpf I S V V.VV . x -M f.1r.:-,-,--yy.. 3 -V V . -5 v i . Lv i V in : .MA lL, :'1 . .1 'ff V 111. , , -. V 3.-ei. ,Vin-VA . M VV V -, .1-x: ,K ,.L, -I H , n, .l.! V-L! 4. . 1 7,1 YV-Q M tl L At' : il V I yr iq l-25, ir X M . , '?iLf1E....'f JL' Q :"'1 K' - Y- Y -4 1 3. 'ob 'u NTNTH GRADE I VA A N A jx, , -4:2 f 'fs W ' no-1 VN dj .H,,:1A.uv': ,n A., . .VV - fix - 35 . J Fig ,J , VA. .4 L . , :Av 1 ,.q , . , r ,. Q , A HA. f, ff Q-' 1,9 f is Y, 2 ,A A - v '1 gg" - . 5 - ,f V If ' , 3 A g 1 IA I 5 I nhl V-V-ff VV VV' fi gf A 5 1 I 9 1 j W J f MI ,N 'T c V5 51412 V V , A :nf V XV ,VI "' gf' 1 VV f- f 'V-2' X1 L 'V 1 H'-U .xl .A .r V . ' 'rvg 9' A 1 kg. w v ' 7 . VVVVV. V .L 1 'nf A., A V, .- f. .gy Aw 5 J 0 .1 -'D' .av dJ-P 0 '7 -..e 1 fx P f- v 1 av . V .V A 4-'V 4-, "--il' fir' Q-I .J ,JL ff J! ,1- Y we V w, . 1 1 ,M-I ,.-1 N"v N If-.,-rig l ' n r V V -w ' W A, , ,,. V. A A g,A! VV VA V , V LV V V :V VVIXVVA: A' IV A VEVV .4' H VfVVV,'flf:V' V gf' w I A: P' QV. " " Q 5 A ,N' A ,S f. H - J , ' 5 ,.. A iz3i iAAAALA AA A f- -V' Af 5' .A '1 vb- A A -' A ff 1 5. V AA W '- ' ' 1? A 4 ff -' QA A I. V , A, A -Vg . A 2 - ' A ' ' Vw ' V . - -.1 V, , VV ,V V 1 wj A 5 Y 'Q A V VVVV V ' ' ' V 'i 7' ' 2' .A A, A A ' - V .' VU V, ' V' EV V VVVF A Y ...QI V VVDV .A V fl .A 3 A Af Q- 1 ' -A W ' flu: z 1 V- :wa - 1. - ' ,-VE EJV V VZVV V V V A VV V V VV. ' V- V VVV.V V,VjV:, 4 VV V VVVV V V V V V , U' V V, V V ', ': , 1 A A' A - --A f . QA: ., w. :5, ""1- - 5 'X -' A' f . r ' YTY' 2 x' ' -" ' -' Al ,Hfzi ' ' 5? A 1 ' A-" A ' Y :fffzff - 1 ' A 1' -A .Y ' . . ..f,. 1'-1 ' L-VH!" - - ' L f' 4, '- ,' , f :1A1!f-. p 1 55511 A- -ay '- N. N Af - f A- Aa: 1 P . H Asmin an A. ' 'L f L - uh A V3 x Ai A . ,A 3' A Q, :E A, A -5 f ' 1-"- Aw - '-:rig AA' '- J' VVVV' I J ' 'Vi ,V, . 'A V Q x .G V. Vi: V , VAN V . - - V V ,V V V w w rn A, -4 :AV V3 5 5- ff A , if ga V VV .VVVV VV V V V, F ,V V . V V A A QVVVVVVII , V 1 ,GA ,V . . H A 4115 - A - 6,4 " V A ps: ' ' V J- 5,51 -,543-. fi 'Q , u H' Mi' fur.. 1" r . if ': 1 ' 'S . ,A , A . A . . 'Q , , , A f PAA. 'A , V VV X, ,,VV - F Vgy 3- , !rA,QVW.3 V ,gy l,VV 0 6.0, ,L ,F -.f fi Fm! 'I' li V' N "V: J "1 ffvI"'f.. ' ff K 5.1 'TT iff-R' "E A ff: H .A-T-'f 2 'H 44?"'-wif? I- 3 mi-1-A fc 'f ' rm' L A L Q .2 ' 5, 'A' ,-'-ggi! , N wg: .jg , f ,' - A T' H , I.--:e.7'.w -J tx 'H ,AI ' gl -4114-f.f:ff:3E5iw:a - L. J.:-JU-AG' . Nu.: - his-.-'swi H ' 1 ' 'T ' T Z -A-S ' ' ' V 1 V , iw ,A Q ' V 5, if ' ' 4. 1' 'J 1 Q1 'fx . f,2'gY' , :sf ' '1' I V A V K ,, ' A- .-VV Vi. 1 " QVV- V gm A A., A A ,, .- . ,AA ,A A -- 41 X A , v Aw- , Af in -Aw ' , , ' " U 2' j ' . sf' 1 l' 4 A A A, V Q1-A N Eg, ' 5 V V VAJ ,Cali A . H 'At if-'1j'E" ,, 2 -QAF QV' d :W 'tsl ' ' 1 A - -X "RT ' 'lm 1' ,-U A '45 1-.T , A -Q94 415 qt-A. RQ -+ 1 xx A . may fr- - A 1 . , - ay. 1 5' 'fi ' 4.'V,, wg' IA, if VJ j- A Q: 4 1 ' X,' 'iw HVHYAAS'-svf w f- A fl .W , A Y 'A A ' A Y ' A " ' ' -me ,.z2',ff-'Hz' f'.YQMA I ' ' '- ' -,- '- A :ff .-.5 A A A ' ' Q".-'fd ' '.x.'.i ' Aj 'H'-,-V' - r. ' A : ,. F , zH"'f' - if A A - XJ fs 'U' - ' f' ' A 1 '-2 - E 1" fe Qi A J f ff F1 NINTH GRADE I 5 ' F rl f '- F I 9 f 32 - 1 Yi? Il, A , A x F X LJ - . 1 f I, n Y teh 1 I . Y it V 1 Q LZ- t 1 A 'JK li as 4 V - X ' 't I Q. -I f X , 'V I' L i . ' Q' ,. '4 W U , I 1 8 f N1 fi W 4 f" QT , S11 , X J Imxhx 1 g ' X if-I ' V' ' 5 ' Qsf' f 'w". Q .1 9 N 1 I J Xm:gIzi.2 1 f if Airy !'N 1' ,I- gix' , gl X .Bl 'J 1 Q . NTNTH GRADE H -I X 4 . . Q I .2 U Q 51? , 5' ft f - "1 fi f :gf IL I 15, ,V W L 1-A J 'I ' .11 RL, Lux, J! N X xx ' , h 11 4 , 442 ' U56 ' A 6: E. R J? fn- 1- .. L A ' .1 vi N5 's 5, L v w . x :V 1. y, 'ff Q 1 - f J A, Qi .. , I f a f 4 fi Qi. EIGHTH GRADE P' . -H , I AA! A X - A 33- 'V 1' .. M. . ,,, v , , I ... ME. ' Hu V L: -L . a I , , ..v.. WH X mg- X1 ., I w , -,m , A f ar " -. C.. V.,--I . ' :. Y ,1"f- W.- Y 7 fu . f' .-vl If- 'i ri 'JIM f 4.7 .Nl-' fl , ' ", 'LJ' " fu. e , f-f A , Q I 3' If w P-'V 1 f 333 f , .fa - ' , . -, x. ,, , xl- -! 'y , qw - j - . ' ' Q . ' gi fi - fy ' ,3 Y E 5 , , '? 4 5 sg ' 1 - Q l ' I l ' T W V ' ' J '- , ff ? Pl , 1 ,, lk ' 3 K - 4:51 u -4 ff Egg -'i x -' ' , ji' 'L :. pf ,nf , 1 H 3' f A fo- E , ..i"',,MJf g L . IA A "' A ' - ,. g-H M A Q A I b p fu " F-.ix 'Liz ' W 11 rg' .. I HL 45?-ff . tv , , ix ul' -2 ! '-'jf' E.-1.52, 352. 1 3 if-r A a v.-. N -. - ' '5'fZi3:'ff, 3, v ' il ,L A. - fam fr-QQ r 0 V uw - ----f ,W V f "-- --XV - sr., f 2-... w" .1 ,115 . I F7 su. .Q-gd .G - 1 1 A. IP? T ,. 1, .u. fi A 'wa ,OV-4 .A 'fr Q EIGHTH GRADE W 'YH W xii 4 ' WX M , Z: :U ,-2 ti na: 1 I if I 3 I aw Xgimg ., 'Q X if-.Q xv f - .4 ,-1 ,I , 5 1 'fs WHL g "Sf .s h. ,. , Vg ,ag A i. ,,..Qx M X J ., 2 If 7 --1 - r .1-Y' 1: ,5 A , . riff' if I . J ll , yu, :I , . -Y, , . v, .,'1 Pa .Wai am, 12 g if.-. A 1, V w 1 xq ' ' 1 . . wi ,--- ci C. I . '-.SL I f. y ik 4 1, . J . L ' 1 fr? I W ... Wk 'W Y l lx W , Q if J ,Q Q7 . .zu J 'I' 3 . , , I .J A 'J 4,1 El Agn V Q r VQV. ' ix l.., ' 1. P' ' .LB : N 4' I H . V--fy fu It ., Efiggfi 1.f5': 5-9655 ,, P f,:,LifQ-52121-Qiv' 1 In -iv ' Q w 1-7' A x ' ' I "" fan? , M. ' 4. If I A I I 5, Y' If I.: .V .Y FM I, I , I I .bij . I ,M I Il I I I 2 I 1 I ,, I. ' I ... 2. .-5' I I I I II I II P GI 5 I I Q I, ,F- L4 W I Q Q5 JI , 4 7 2 I M' III 'I 1, QI I 1 IJ I . I' N . II fl I I A 7 ,I 'IHIIII If EIGHTH GRADE I I I I I Ji 'I' I I IIT! ' II' I 'H 14? 'I I ,zffq I ' . 7 I If!-. I ,I I I I EMF! - 4- IIB If I ,- . I Iii E25 133' uf. -- - I I , hf""U'fI IL ' I A .. , ,TA II II. .I .fo-'JL I I I .E A I wld-'g II ,T Y 'I ,X 'ff' I I I454:fEZ'2+ ,Q-in-ffI'iI,a4 J IJI- fI I':3I'IjQs I I I I , Lg- If,-11,1 , . ..,L-A J 'xfg L" , ' fig, I, I I ' I ww.-IIIII I I 5 ' I I -A 1--I' u p -, I . . I ,. II I' ' I I 45 I I-. .1 ' ' i-,-. .A. A V" T .I l? I 'I. - I 114' 9' X 4 NLIII . N., I X I u jx' , Z., I I I I I , ' 4 V - 75- IF ISI If 1 I if I I I F V,-s. ' iI , .f IIA I It A I I , ' II 'I , , '-.I -I ' " I I , v-WI. ,I I II I. ' I fI- -' I I I f I 71, . I ' Iam Q II I I .i II I I K I .Q I.. 1 x I f I .-,:I:::... I 1. . X I - . ,xr A 15.-.fsf fx:-ra, 'Ig' " 'I I I I . O :Il A .f. X I I IIN' I 5' II 'WI I I I -.LL . "I 'nv' I , v , ,, .I I f v , ..- . M., :gf I I II I I 'f I I ly I K I' I A ,. . , Q . I i' w I . I . I . I 1" ' .1 ' II, IJ I A I If II I A I 'A L QI .Z ' I I .19 EIGHTH GRADE . L -, ' ' 'X if '. ' ' . x X 3' JN W .. . X A if A fi V B! I w 1 ik is' at Iuqf' . fkfig 'gl' X I :iq .-a-5 vi 'S x -r 'r i. ...J 16- H' 'V -Y' vu, sf, 1: E ru, xv ,psy H l a i ,A si W 1 Agglf x 1, J if n ,f ,f-- Q,-,NN ,Jr v' uv- -'4 . 5 1,',-5 " 1 'fi' T , , i .wr A was P" 5 yt " 1 1 iw 1 if ii 1 Q - ,fa lg ' E I 272 C. '. , x - - .. .3 A .ve I ,dw X S ,1- s 'Ln ,an- 4- X s! 1 A' 22.05 f wa- w. ,, 1 iv: . . v , Q 1 Y, ' ffg?' ' '57 : A 1 wr H 1 " - L 9' ' 1 1 4 .2 up-55. ' , ' fl ' jd 'Y ' ' 17.153 ' . Q ,J ll 1 L - ff'-'of' . iz- 4 ' ' ' ' "' x ' -pig, -' T , : Q 4 :lx if ,K ' ' ,W Af ' . 1 I V 3 'if N 4 uri., F N iifu K 1 P-.-2, ? -9 ' 1' .f' I I . U 9:5 'A .A Qu ' f 'L , A+ A ' f-Y-., Q! ' Rf ,P ffl f k N " U '-" m . '.,-'uf .-1 J" v f, -,JF i 0:9 1 HY.. I li.-'N . Ni: , I, W q? Au IT7 , '-'i.1-'EP - A 2-1 -f R "7 "QQ 441, kfyil' X 7:-5' ' , ' 1 V11 t . , ,ht " KEY!! . 4 . 1 " ' 'ff I X V" 7" . .. 1 ' Y - H ' .Ji f :gg N .n , ' . 4 f . 1 , '- ' ' 5: ha , I ,NA 5 N g +14 w .V '-: ,-J ' -1 I-1 -5 ,MSC L lln 3 mx ' ,Qi - "' If .1 ,L 1 , -. -A . Liga 1 F 4.- I U r... - i 9 ,. 'Q - , ' 1 5 M X X Q ' ' P41 'W f 7, - ' 'A' L .gig ' , ff " ' w - ' ' g 1 4.-'E , -fA ,W-11 .-11' A f , 1 , . , " 'x , 2 "" " " 1 ' . A F' , pg ' '- H - Q, 5--. '.' Y E X A 1, " f " 2 .I3.' 'iQ--5.-,'Y?P'1 , wir . ' f 1: , Q ' '.'e71,'fj'??'T' DL yf- Q 'f v- 31 41 f , - . xg... ,J -ff -4 '51, Q , A-A.k,:,,,ff.U, .NMI in 5 E' . I? :J , . 1 I f 'W I ' ,' Lx 'r- :wx V . gi X 1 .. i Y I N. 7 IMI. H ' img! Vx . 1, . , .1 M D b .ff-k,5"k A , - , . ' rj ' .' v2 3, . ' rg, Qu. A 4 51, J. Q V . V A '- 4 , , hw . 251, . A I .. , I, , K3 A 3 - .,. f I 'qi f Q5 . 51? , ' :EE : ' A , , A .-I -1 fi-. , K Z I 5 ug, , 1.5.2 ' X Vey 5 2 n . . -1- -A 11. , vi ,. it fi., ,Fu 5 .Il V I '33, A 4, A I, 1. ,ii ,Hr . 51. rg! iii! f . ' 1 9"-5 f.: - .1 " Q' I f +5 I - ig ,ff 'K' 'Y , I M - gy Q. - wg ,, X. A. ' op-, 1, .' W:gl!2,5i?: .fgl l 1 L fun' ,nga ! l EIGHTH GRADE 1 J, QT, ' 'YU WJ ' M -it A 2 ,.d: 'ggi M , X Ev - I 1 , 1 X U W i -N ' 1 -1g,w.-- -. , , 5 'AVA 5 A -.- .- ,,-.fr . 1 fa r--In 47' if , I --A - ' ii , .,. , " 1 V .A ia a- efff w - J " Q ' -.A if ' '-- L Q- zzz,--di' M E-.f 'rp g xl- ..e. f'7 Q ' NL 1' -- l ' 5 x 1 I Q15 ,:, ..e ... ' Al , 1 cf -' N . L5 wffx 1' 'jj 'fx' HQ .49 1: . ' 'Q Ei.: QQ. -- A ., Q, 1 J' , li- - V --"- A - -. ,fri if 4- -- .,, 1 'W--SPH . if 4 1' .- ' X pr gin -I - ,Ny 1 . V: I I ri Ta ww ' ' fi 5-rrrvn,-' ' 6 0 ,- r -iii, S--gf 'pe -A. " jf' 'Law 1 .- If -F " , 5 Y .Q .9 Q 1 -A ' ' ' f 'A I in --M1 l 'ff in 1 .57 V "'JT,Y5 . , - I - , , V, U. v f ., FH ' J K 1 I, H V7 . VIA I L" .s Y 's ,K ' 'ZW' N -w ' fn Q, . 52.4 , 'g'1 3 . 4 1 A L, .4 ' F fi 5 1 ' X X J Q5 R rt Y S d , Ay J fl lb! l ug- L.. K 1 ,. 11" 5 .40 -1:7 v.7' 441 . V wwf- V Vvfl 4 1VV Af'-iffgj V V W VV SEVENTH GRADE 2, i 'V " V' ,5 , ' .- .aj if Vt A rv- VV - 14 ug VI, -1 V V W f I rr, -'11 R . ff: . V . 3.. , 1 r' W 'F - w Ab V"f 4V V-V 'J.k V V' ,VV , - ,AV u V V I ' V, XAAV V" X ' V V! ' -, ", .. V 1' 'gf' "" V ' V 3 X. , 11' A fm ,-Hi' h17?g - , , A' ' 3 J 1' ,' , V 0 V, 1 -f 2' ' - : -- 1 Q H -U' V 1 V V -V ug ' V' 1 ' , X " V. 1 "H 1" r - V V .35 VV V V VAS-' -99 A V, , V A v 1 V 1 EV ' V. '.VVVgL, VV' VV .egg m 1 ' y if gf- - ,g , Ke- ' ' f T41 5 H ' L, -' in ' - fi ' I 9 -N' . V Af, VV ,, V .TV VM V VV V M fx A -'L ' . 'I , 'fd 1 ex s u V I ' if N' lf! lm -fi' -215 ,1 f ' - , .' j 'I ' 'H ti .i s . J' f VVV VVV, , JP V V ,N !V, 1 ?' EV V VVVV5V V 5' -1 JV 'V , ,jf V F V f 3. Vf ,'rQ ::q,'V. ' ' ' 4 H-x Lv'-'IQ ,.V:VV.L'VV I r .4 ' 43 I L X5-' :L " - -A 1. , -'V - . K , .f1 'i..gfT fn : ' Q ' ' f I V ' 0 .rm 1 Q-A , N , , V ,- '5 5 7 11 Q ' 1 'S' 'V 13' . ,x , V I L fn, , 1 :Y V. 'L 1 , V V V W 5 N -H 1 ' A .X 4 1 l V . f' ,I V wx ' . 1 ,V, V. V V E3 V V L Vg U V J V V 4 r""V Q . pm f A ,. fmt ii A 3 X rv , af ,V k . 1 ea., ' 1 I 1 9-' ' ' . V I w V V T 2 l V r , ., I 1 X I sr , 'E ' - ' 1 1 111 XXX 1 1ii'7i1?' ' Q 1 ' L, :Y , y. 1 .1 1: 11 ' ' XX 1 X 14 11 X XF 1 .1 I I 1'-f wa. 'xx H, 'f v k '11, L Lifzix ' ',i - 1? X ' ' K 1 X :1 U fl. -....,,- 'X F 1 11 ' M A 1' lf 1 X 'ul 1 1 1 1 , .1 '4 U 1' XXX W1 I L W 'V ,. X j , 1 1 1. .. 1, . 1". 1 1 I 1 +111 1 'Xu I 11 ' 1,11 '- mi AX L-:Q 1 - 'D-. Q I I 1 1 -I N 1 Q-X I ,U L ...J1 t Ts L71 .X 3, 2 e f A aw 1ff' E35-A A f 1: AWN' ld, Xji? 1 11 'L t X lv XfX 1 " 1 'le all ' ' U' XX. . X f 15' 'QV' 1 X X XQJX I 1.'1jfi5.-Q , f' rl, ' .1 1 :3 ." '1 -' 4 ' fi 1181! 1 . . 4 .17 -1 F' 1M5w:H61H ':k?"- Ti' P. '1.?"'3 59 1 1' r " 'Yf.- -1"'.f'ff' 1'f ."--"'3 1"'-. f' 1 'TX , .31 I Q' 1 1? - J I 7 ' lr ' I I' 1 . 1 11 1 A 1 11 E.- 'X X.nX1,, X" jf X5 11 1131 X 1' BJ , 1113, HHH 'V ., 1 1. 1 1 ' , X-.S il is XJ 1 uf W X I 1Xm5 gZpq1 1XX1Xih1X4? X 1 KX WX' 1 ' N .,,. . -.uv 1 X 1 1: 1 1 ' 1 I 1 fb X 1 1 " ' J 1 P A A 1 fa 1 X3 'Y 1 C , XF. -11 ' .1 1, 1 , ' J. ' X5 13.5 1 1 1.,- , , , 7 17 ,V . ., X . .1 X XXX XX XXXXX, . 1 1- 1 'yr' 1 7. av. I '41 " 1 Zigi' 1 X se, f L' ' 2 1' '31 1 I 1 SEVENTH GRADE 1 J' 1 E J' 3' ! sv 1, X, -- X. 1 ' 1 1 1 X 1 ' 1.11 fu- , Xe 1 1 1 11.51. 1 1 A- . 1152! 1 1 .11 ' '- M17',vfzg1' - .1,nc11l-QZZSK 11 ,fri f:,,'-fwwfj 111751-1 1:f1.:.'2.-:L11'1:''11-3 ' ' 11' .15 11y5E'f:ll111 ' -' 1:11 ..f"" ' 1- i3.."- W wiv' 1 12552. 13.11. ,'1.:1.1X:kff:! 1 JHKESG31'-,-,I "YE-f-191.1 'I 1:11 1 . ' 'Q' ' 1' I4 5 ji- 1 '47 X..i . 1 ! ',1' "'. QX,fj 1" '51 JJ, 'J QI tj X ,X 5 - . 1 1 1 ,. 51 , A- 1 X, , hs .A 1, 11 ,-'-A . X ' X g 1' XX X X114 ' ,, , .1 X , 1 ,X1.X 1 wg' E 1 1 1 W' lf' , ' X , . 1- - , .1 , 1 .. . 'X X1 ' I1 . i ..,. X X. 1.2, 1 " 1 N ,' . ..v-1u. C ,J .- X 1 . .,1 1 . 1 - or n'm - v. 1, r ,r um .. 14 X 11 X P , 1' .1 1 . gf ' . Xr XXX " ' , , , 'XX X3 H r w'vf - L-111, ' e ' Xi X, 'XX 1 1 ' 1 P xv X XX A u ' M 1: 1' ,rg riff ff 1, '1 1 ,1 -1- ,I ' 1: : X :,-1.5 - ' , .. '-1 - cf ' 1 '1 Q4 1 ' 1 ,- ,XL ,X . X , 1' 1 119- - M, , 1. 1 : J' .3 31X 1, 5 1 -- .AQX ' .. Y . , . A, - X 1,5 1 . , 1 X X X X XX,-T1 XX: XX X -. ,1 -r 1.:f4- 1 1, , - gg qi ' ' ' 17111 , 1157311 rj' ' .1 - .1 11 f 1 J-51 - ' SEVENTH GRADE , 1? wp- " fl' .M',.hfv-f-Zz' v"f 1 .Z , '-Q 35515 1 ,VIII 11511111 ii' WW XY 5-,4 Y 1 I ff EE 'W -A .ff 1 ML I I ,ni .5 A 1, 41 5 . , -1 1 ,W EE-E- 4- 231 1 ,fl -233: 1. 1 -1 ib A V11 7' U N Z -A 5 ' " -' 1 N1 L , 1 '- l,Y, -I X -T A ,N 11 I 1. I' 1 1' ,,,, , ' 1x -' A X 1 Q1 1- .'1 A .1 X11 1 1 , X7 'uf .P H q'v,Q1 , ' 11 .f V' , A 1 r,-, 'I 1 I .3 , .,.. 5' Wg: I."-'K' fp' .: ' ' il 1 E 1 E 1 -A 1 ff Ee ,, +1 1 E I . .1 PM -- 9 E ' ' ' 1 A E 1 , 1.1.55 1,-gf ,7.-5-131 1, 1 X 11 A -, E41 E. -, I., . jj 1 Vg-'4"1 fly ,: 1 1 I .- - X . " 'ri , 3 ,Af 1 I 57' "M : 5: F I 'QV Q I F :ml it fi I.: A 1 1 :A 1-' V ' 'V ij ily! Y . '- tg rx '1 11 1 'M ' , 1 Af , 1 A Q U U 1 ,1 E, 4 1 1 gf' :ig ' QQL111 4 1 1. Xl i V 1 L. . W EEE in bf I- X , Y - , , ' , 1 ' , , -,EH 1 ' 11 ff 1 Ai! H' 'H ' ,.-f1-N - 1 ff , is flif ' 4' 'A if ., 1 L2 I . :R ':. T 1 1 f Vai 2 EEEA . 2' :L 1 :X 1 f E , EE wwf -1111-fav , - 1 1 1 ' 1 1 ' ' 7 ' J- .1 ' I 1 if VJ 1 ' -1r'1?1:':5 1757 ' ' - .. TQ, 5,-1, 1A 151251 "f I ',c'5eJ,1 " V1-xv 11 ' f1'?TfT'-1 ' ','1 ,, 9 1111 ,M 1.1 ,,.. ml -' ' sm W-1 1' -5- R . 14' ' - --521, 1 jg ILE, . 1 ' ,L I I V J 15'-35 .' iii , 1 5. .1 l' ' 11: , A 1' ax-, 1 14, , A fy- 4 .V 5 '.F:1 ' H V. 1 1- ,F ' " ,9 j, 15 9! " ' if QA 1 1 ix hi ' 1112 q , ' 1 ' 1 ,fl 1" 1 , EQ 1 1 ,A 1 "Q V . 4' ' . 1 -I ' l gx fi-37 "Ww mv 5' Y "5 5 7 1 ' 1, " I f1 A ,P E-'-' f' 1:24 , 1 . - L ""' , A 1: ' '- 1 NRM ix? SEVENTH GRADE ml .:.. A fi I, z 9f5i'fE 1' 'il 53, 4 1 4 ..- V f 7 " ., iw gr 1 'Nw-l,,q ' Q V'-:Q I ' XV I 1 , 2 1 r u ffm 'r 'A If L' 'U . ,,. 5 .. N , ' f x Y, " W f 'gi ' rf " WF V. ' , 4' H, 11,1 ,,. T. ' if 1 N e Y K 1 Y ' "V f 1. ,Y F 4 Mu qs X , I -W A . 1, , S ,-1" - v,-1""' ' A Ag . ., ,S 'ix ,RJ Aj-4 , iw 'I ,f 1' il. ' fl 'if '1 I-' I fl, J r I , . ' 'g lm H .,'., nf Q 'gm L ' ' 1 X 1 ,mn 'fa ,Q 1 u 4 I-41 4 5 -. in ' ff X i r , '9 1-W' Ll J if ii : Aa -. A '." 4 H it 1 4- , , I N '. 4' ' ,Q V 1- -:I -, , ,..,, " .Q Y., - - V 57 , ' fy 'f3'F::1 ' f ,aa--N 4-'ly , E4 .tak , 7:-A ,wif 13:2--1:+E1AH!'Ig-Qsl me ,N 52,14 fi 1,114 gf rf 1, 'fi L 1 i, 'f' 55 In gx , jf Xg 5 I "' V ' ?f'---f----y, - 1 ,Q - i ',- -T2 " w , I L. Y .la ,L x c . ' f f A' f,, N :Q n ,L O n, A.. - 'I Jfxl 0: J, r , . ,J , X Q ...4 '- - .1-r-f, , 1 15, y 'gf' n V , J 1 n M -il .3 i 1 dw L ' L ,. Lf' 1' mmf' T' ff . 1 .P x , .A -j .Q ff? 5 - "' '. . f an 1 '1 . N hy, Q , , if - ' w U 1 I ,rf ,L w I V 4, . 1 xi! . ,.l 'A ' Jw MQ!!! Hp! W" A 5 F C- 1 ' 1-gi Lf' A .iff ' N . '4 ' Q Ty-L-f fm , - LQQQSQ YJQ1-We . wiEf.mf,.AQ:ma'1 5 m?W fd' 'V V u .ul ,J Qi ' X .. ' v 'Y I N 5 f J 4 isa 1 x , ' ' Q .' W 9""o"r" Qi' ri 1. " 6' J ' , '-" .1 Je' ,Am J 11' f-.79 w " Cy- ? , . uf . I I-!- ll-1 5-' ' mfwuux AUTOGRAPHS AUTOGRAPHS


Suggestions in the Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) collection:

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 9

1974, pg 9

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 7

1974, pg 7

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 26

1974, pg 26

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 12

1974, pg 12

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 32

1974, pg 32

Edison Junior High School - Yearbook (Dearborn, MI) online yearbook collection, 1974 Edition, Page 5

1974, pg 5

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.