East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY)

 - Class of 1942

Page 1 of 106

 

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1942 Edition, Cover
CoverPage 6, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collectionPage 7, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collectionPage 11, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collectionPage 15, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collectionPage 9, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collectionPage 13, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collectionPage 17, 1942 Edition, East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 106 of the 1942 volume:

, 'V s V iv X , I 1 LA, rn AT? ff-wtf: 1 ii' 21 D 73 513 .2-.J 'ff'g'f.'45l 'Ig 4.5 5 ' LM 'Wx' fi 4?4?: ' If lp W gg'-, 9 a,1i"'.": -.ffiwif-4,.J ,L ,, .LQ :tai-iiC"? "S 1,-if45?,,bIim 2 -"ffv.w'r" 4 ggi? H 4-E53 f "' 'tai-if'-Q? 11-fiwfi .+ sign Live-j ' ,, 7 ' ',.,X'w E 5- ra-.Ln-f . +,'4 - f-15 PUBLISHED BY CLASS OF 1942 AUBURN EAST HIGH SCHOOL AUBURN New YORK . - 0 -I' .'a: ' ..."'l- . nl."- .. - .'....,.. .J...v"' I IU!! Ok! fl . -, . -11 . .1 - Ng V " -ww-1 1- , K 1,4 . ' .A . ,X. H X X - X i A' 'x '3 X -ln . A wx Llpledge aueggance to the flag of the Umtecfl States opfxxmerxca and to the Repubhc For Wh1Ch1'C Stands, one N3t1OD1Dd1VlSlb1S Wlth 1.1lDCI"C-Y andjustlce for aun 'F 1. ff 457- 3 7 , f ' ffnlr, 4. ' 3 .4 S ' ,, CADEMY W? Q if QWWW fffynwfwfp wx? 5 y W TE gw 2 P2 'qffmv X252 I ' f Q. faqj 4 gi E I , ll? Q' A 1 . W , QQFX ' - X I . n 'IIII xlxlwh.. Bonn! of Efflllllflwl fo 1 1949 X NN X X x ,f - - N l'1'5.Xi4fu11f IQ.XX'.lf1XIb I". ,lf'Il.'.'HN .NXR"'L'f1lJ'-'X l.XllI.X' VI. Sl'l,l,I XX 4' 1'3f'.' I ww I lllXllI XIXXXIXILIQ IQXXXIWXIFI MIIX HX X IXXII IIXXITI' XIIIIQXIXX iXIlxIlX XlIlllIXll1X1lhIiIfiIl4 l"I,HXI1I1' XXI IX llfINlXl,lNVX" XX IIIXIXIIIXII lr IIQXIFI XX, XXIIZIZ 1lQ,X'lIXlil,lN'1Hl'Ii2E5IiX".l" ITIII .X R IQ U XX Ifb f f E Family MF" X III I va- I' 0 X I 'XI I I1 fff X """'l nf., 4. XXII 1 X! sq!! X X 1 N III N X N X l X rvwl ' ww UMW 11 N I X N ,Q 1 xX XX 1 X N N ...Q 77,1 ' 9 , I X? 1 -f ' I I' IQI'S.'IiI. NIIIIiI'IIIIII'5I'1 X' rf I-fu! fi . 4 I'I,.XIiIfXX4I'I. I.. XXII.I.I.XK A X'II.XIiI,IJ'IHI'I'I I'. Ii.X'IU.NI Xl! ' I'If.' l'r'i1lfIfu1f, ll1'.mfr',I' 5,-'dvi' 'L' g III' '-l'r'i1lI'IfI1l, lfr'.'l1I'I1 IIIzI.I:N Ii I1I,4lI1liI'fI"I' ' IIQX 'Ia If. II XI.I..' IXN III-I.I-1X I1 NIL NI: I1 'IIIIIIIIN ' ', I.:Ili11 - - - 'f I'.11:I1xI1 mm II. m'.XX'II.Q' ' 'ffm 'XIIIQIXXI lI.X'I2l f. f. A' AAI- ..'. ' 1 I :X IN XVI I'I1xxIv:II III 'CIIII'-fI'IIirIx Swwixll S111 Imw IxIJI'III II. III I'IfX' V. I.I'1'X' II. XX'I.I'.X' I'4PSI'.I,I.I.XIXXI'III'SII'IX 5 SMMQII SIIIKIIVNI' -N' 'I' f' ,Q I.:IIin In-m,1':II Fllwp X A A N N IIIXICX' If I'.'.IXN 0 I'.NI4IIQX' I..II1lI.I5I-N 1QI'11I41LlaS. NII'IQIIIX XIIXIL Iiuxlm-M .Ill .1-fix Nlqnlznrnxzmluw IIXIZIIIXNXII I'IfIQI.I'.XIJX IflSI'I'II IIIHIIIIQR Slf X.' 'I l'1JXX I1I'. Ilzmlizm Ilirwlwr 'If IIIIXXNJII I'.114-IMI: I1l'IQXIl'I4 IL IfIlQl,Ir I-.flllvzmwxm IfI.'lI4I'Xf I'. XI SVI' XXI'II'Ix FVIVIIVL' XI'If IX .X I I IN I'kI'l'IlVII X1 XIQX if I5II,I,IQ 1.1mm XX ATI 1+ w1I1vX'Il.Ilf XIJIIIII-u1z1IiIN XI XI'IlXIiIf'I' I'. Il XIQS I'.nQIiNI1 XIIQIQINIX I'. I"IfII I.iIIr:u'I:m IIIfI.IiX I' FIIXXX IJVIIIIIIIIIVN, I-,HQIIJI I XX.' XI F. II I. XIII XXI xI1IIIllIIIIlIIk'N I , 'III-IS I-'I'I.'I"'X I'.u4Ii-I1 ff' ' Ia'IIIIzI. I. FIXIXIIIXS Fri -mx, XVIIUQIXI X I.I-.Ii ,U .11 b, Suu-Ilw .IXIQX I. III' III- RIN III-'nv Iawvmw IW " I IfXvI1IQXI1I..X'IfIiXII'.IQ XI: Ilrmillinx I1'llUJ'l'IIX' X. IJ .YI IIIxIw!'x' III-XI-.X'II'XIIi II. KQIXNX IUIQIINI1 I1I.XXlIII'.IxXXII.I.I XI., Swi1I ,'I14IIv- I"I'1'Hx'Il I I BI XI'X' I'I"IfII"IiIi. Vlvrk f - I 94 - f , . M 1 A ,A vw' 1 'AX ,., lil V-is 1- Xfif- A fn aw ,D ' 'girzm C? X .J f ' A., 'yi , -L- 4 ff" ' x- ku ' ' X ' ' lf' 'gf , ,..........-, .. , WM x SE" Hlfsw "1" , ,' j 2' J " ,zii fi K' .- k iq ' 14 1 .6 i- . ,,I 'S..5"li-l 2 5,3 4,4 wa. W ,. -H ' 1 , 1 9 KK "1" Ti., ,. "if , 1 w,-M. ax .gg , A ,, ..'J'?1'95 fn f N , ,A , . A ,3 . fl 34? . , 4 A M., f .-'W' .. el' 1 - if , ev Eff a K , Q wa ?g,,ffz 'xi f ff?-,i- , 1 ., " , 5-" '4 ., - K' f.,...,.g4 ffl, , . .-" ' K 1 fri? ,, V 'Q-44 '?"w7Z.m.' . - A . , rf eww' 'T ' , tk., "wi, 1 '--fa., K nag, ,- - A , . Q , , Ak 494. 1 - A 4.4 ' el..-fff., f 'f 'F . ,: -A' , 2.4 '-f jf .1514 Em., Qs' fi ' 'M-.1-4. ai? 'li' 'K ' Wanda Geraldine Audlin Mildred Elizabeth Balex' fill lmu:-nng ?4fY'Pv-Q- "Nlilli1A" "XY:1l11ly" ZH Pvrry Ftrs-v-Q "Th, Wllllglllllll Gill" "'l'l1v .Xl'l'1lNK" 1lr lla, 1'll1ll'11s Ill .XI1-ng.-5 l:llYlIl"'f S1'h1l1lI l'I'lll4 'XRRO xx' IAM-e 4-5 it 'T 'iw Bessy Ann Baker Elliott N. Baldwin. Jr Bn Grant Avvmu- ZZ William l4!u'a-.un "lmk.f' '11:411.ly' Winn." lllll'11llllll'1ll Ilzlslu-Ilmll 1'l11-1'v'I1':ul1fv- 121: lm: 12, 24, -lr: Yl'PIllllS 12, ZH: luis lflj "1'z1lllllllS 12, llllzg :xml I'i11 1'ummilI--1- p1-rs" lflll l:llSilll'S 1ll. Svllllll' Ilnll 1'nmmit- Mzulzngf-r, I'ulvli1'iIy tum IHA 1-ll lllillw- 'Alllllglllllll Girl .xlllllllll Vity' llnsluiml 14l: "1?1rl1ll-ll lf:-:lll1v1's 1-Ill lioys' 1'll1n'11s 1-ll Iiusinvss SUIT ul' "'I'he Edward Sarkis Ballan 222 Franklin flfrv-ot "I-If!" liunll I-, lr. 1.1m- puf 1':l51--IS' lflll 'Tlxv 12m:ln,1m1iil'l" 1413 "Tun Many 121119 1lx. "luxe gum: 1'.,m1nitI1--- ull: I:ll4lll1'rS Stuff 111' "'l'l1-- .XYVUWH ill. HHYS' 1'lmruw 14j V .Xl'I'lPXYH 145 Y' Robert William Barton Norene Sylvia Basile Mildred Irene Baumes 5 Ross Hfrvr 'W Wall sn-4-.4 208 lll'Hlll Avenue "I11x77" "ll--nv" "NIill5'A' Int1:1mv1l'.1I l 1 lui! ull .Xl'l'll'l'l' 12. fill "I'l11 "'I'l1-- Klmvn-1-IA llmnrl 13, Il. lui l-lqnrlluell 11. vllnulmm ll1l'l4' 11: llfl. "'l'l1.- Hinulmznln 12i1l ll. I-'1v1-Ilmll 1 ll S3'1:11'1xf1A l'111x1-leily will "Tun Manny ':ll'lN Vwluzul- lnlx-vnu Ill. 1'l.1Ss Night 1'11m 1-:F mlltn-V Xll.-mv lllnwlnf-sf hvln TH In XIXROXX gs E' Wallace P Beardlley Jr John Raymond Bennett Mary Elizabeth Bennett George Edward Blowers 'h 4'l'09Q Qtfvvt- 41 Gffrw-r-1-H-1-1-Q 141 6 san! -kvfmfwe 1 1111 ' 111k 1 '11 I1 Bud 1 'r1S11 cnt 14 111111111 1x 1 11155 Sfvng 10111111111 l1N tx Tenms 1 1s 111111e T11 1111 1 Ol 1 111111 ,111.11111 f 1 111 F9111 tor 1-1111111111 1 A1111 1111 S 1 1 1 1111112111 1- 4 111511 1n1 1111 e 111111 1 00 N11nx 1 ' ng., 11111 I 1 1 1111111 1 The Xrxuxx 1us1111 'N 111' 111 S aff 1 1 11111111 liurcate 11111 1 1111111111111 1' ofmthall 143 1'11I11111t n1 1 ment C1111111111111 ment Speqkcx 1-11 I 1111 nt QDEZIKLI 141 11111 Pm f0l111Yl1ttL9 dlcbuxy I 11111 C1 111611 1111111-1115 wraps.: Q Bose Mary Blowers John Brannlck Shirley Mae Brayton Marion E Brooks 3 KPNQIHZYUH AVQAINIF nhl We-M S91-PPI' R' Brmliovd Straw!- 1 uw 1X 11 1 1111111111 V111 I '16 P11111 eel 1.1 1 B 'C' etty June Browne Ethel Jean Bucklm Josephine Marie Burns Dorothy Lillian Burridge hvsorth Ntrrwr x 1 I Xfvvth Nrrr-vt lun- Strom NX l 1 I I wil ix: X ll N Ruth Margaret Burtless Lf fr " .' -f-- 7' QD Mary Carmen Busco Ruth A. Cady Norma H. Cappiello 3,5 . - V- 'Q rn SITO' L11 S 21 - .' 'W wr! FHM-v-I illle XIX RC sg. ui Ruth Elizabeth Carr fr- John S Chamberlin Vivian Gloria Chayka Joseph Robert Cinllo Ml- LpI'4tDi"ql'V'CYfU! '1 Ylnrriv QYTPPQ MMI hm mmrr Maw:- Bftts I1 k Xu hu m Tx mph , un h'1m I n I N uk 1 IIN N 1 rl 1 II up Xl lux I s Dale Hager Clark virginia May Coalson Elizabeth Mary Cool Mary Elizabeth Coonan W: 44 Fm ' 47 3' . ' I5 Ilnwmwt'-Hfwuk " uve-of I Q-ax' L 1 "liim1:1" " " " " lf- " ' ur- " W- rn- s 2" - ' J- "'1- "nw: A -4- I "'mw1 ' A-: ' ' mm ' 1 "T fn 1 A - 1 by 2 fu v 'A "una 'z 3 any IT' g 3" n.:1' . ' - ' r - . - .L .,.h. ,- 1 ' ' ht L' un nittv- - ' " if 151, nur Us 'mv l'l'IIIi XIQIUIXXI f - 5- -. Jeanne E Crawford Joseph H Corbett Betty Jane Cornish I mn -Nw-n N an-Xn4I++ blur-I 1 X I 1 ke-tfhel NIH-f-I N 'nn John I' Cunningham ' Pino- kirvrfl 4 I I 1 4-1 1 we Charles Winthrop Davis 1 MI-:pol I I Ix.IxI Doris 'ru Sv Ilstella Drake Charles Leslie Edmunds mom Str-no-t Xnnlvux ne- -uf-nur IHII Margaret K Perree Xu-nur I I IYHI XIQIQUXXI P' Barbara Ruth Planigan Steve Frome! Jean Evelyn Fulton Robert Kenneth Gamble 'H' I'r'1n1f-Q Mr-H-I "H P1 rrvne Nxrmne- f"fllHl1lnll Xu-nr - -:lm N111 I, l 1 lr my 1 N I1 1 1 1 T 11, I l 1 r 1 In 1 Il I Charles Nash Gebhard il hrrvxv-1 "from frwhbx ml A x 1 lllv 311712 LZ -' "T 1 Arrr Myron William Goldman 1"l Kfbllfh Hnnpfc 'UP Vu 1 lxn 1 1 1- 's 1 " 1 . : ' Q 2 1 ' 'mm ' - "Z . 1192 - 1 +-ss . il 1 '-' ' " ' 111 Xrrr v" ' ' - .' 1 vs . ' ' 2 1'- if Prank Laurence Gosnell Susie Mary ww Nvvuth Nrrfnt nllfmo ,. rl' Y.. x 1x1 Gracetfo Xx 1 une U1 N III 1 il Nrlllfrl Szlff ' " 1,- '- I .415 v 3- 4-ll James Joseph Greene I 14'1QpP4 I SYN-P! 1111 XIX 111 011ve Lois Hammond 1412+111 Nuev- N 4 1 Jean Phyllis Harrxngton 414 Hrnw- -Nxenno gg 4501 Carol Anne Hickey H1m11tfvn Nur' 49' pix.. 'Q' Arlene Bertha Hesse hi lflyzahf-111 Nvrmr 1 3 Karl Albert Hockeborn Mary Lund Hole Eleanor J Houghtaling' Xfiwme Nvrrwt ,vm-r Nzrwff S1-ward Nw-:mv III x ITIIIC. 'I' 11'1-ervfe ' x 1 V, va- ' e .. 5 ,111 A ! . - V- . - -a , - ., lj ,A 1 .,v 1151 T2 ". - .' - 1111: 1 .' - r :, -' A f 'S .' ".1' " "411111-" ".11:1111-" I1111':1111111':11 Iizuwk--11: I-'414-1111111 42. 31 Ilusk-111.111 42. 31. 11: 'l'4-111115 'I'41111'11.11111-111 13. 121: l's1141':11 4'111111111f1141 4'41r11-'Il l'11i11-1'si11' 11111--xl-.11142.11.111 Iiusv- 2211 1'11411'11s 1111 "'I'114- 11141111 4311. .1-.1'41111-1-1 411 111111 12. 32, 412 Ii:-x'1i11::' BI:1113 4l11Is" 411 "'1'114 1:I11!11I11Il11I1'1H 151 1311 'IU-11111f 14112 Fi'-141 II114'k411' 121. I4'41111 511111- III! 'I'41111'11:11111 111. "'I'11- 42111:11:11114211'1" 411 "'I'4111 AI-1111 Mille" 4-11 4'11111111-114-111 4'.1I11g, 1'4-1' 1X'11111--11 1' , X. ! X Z TT : ' . ' 31. . , 14" - 24124 N. 1: " "11i4"' "'1'1':1f11i-" "1I1111" '411414-1111" '.I1"' "11-11-" 'Il'--11" 'I'11. 4lil11:11:1111 lI:1'I" 11.11141 II. Il. 111 "I"11If 'I'-11f11e 411' 1111' I".1I1" .'11!111.4Ii 111. 23. 11. Y41 31- 'I""' 5121115 '91114 li--- -11' 1111 I'12i11' 111. 131. "I'1.--1311.:11.-11111:11 1-11u11E 112. 11. 11:1x114111111 41 "4'.111111'1N V115--ze' 431 -17. 1,1111'g111g1:, 4-1' 4I1., 422. 11 541.1411 I'11'111 1211-111--fx SV11--4-1 1" .11 111 1'1111111111'11 'IWW 5111111 511112114-1.-If 4'111l-:- 19111w" 111 .14111111111L11f111--N S1114 11 N Walter W Hoyle H Mann' '4f?'F1'f' l 1 una x 1 ffl L. S mm N .N 1 1 Ill I IX X 7' 1' M4 gr .i of K krf' John M Hunter. Jr 4 Paf1'v'1'n Burl lu fx s x aft 1 mx Il un l Barbara Jane Inman George Richard Iocolano 18 6 oluuvl 1 in f U n k on Bu 4 md 1wnn-rv xkqlul Q 11lllll0llN gl me l 1 k- QI- James Derorest Jackson Ada Bae Johndrew Dan Robert Kam Joseph Francis Karpinski 1.7 Sm1th'Hfmp+-n A vo-, fi Vapitol Strf-Pt 33 Gnylnrfi Qtrw-I o-rrmf' htrvwt , i 11" hu "I':1hl5"' " wil "Kz1rpy" '4 - ' .A n- ' ' . ' g 3 'A ' . -- -4 Il, 1 S+-ll' 4' : -. 1, 3 1.4 111 " 4 1 P' ' " Q "T1- ' f '- '- '-vmn' -- HT14- Arrow" Husin.-sw . rrv, V' S uff 1 "T 4, 1 .' vnif ' . usiv 'rm1- Stuff: ' ' "I : '- ' A au j 1' ' ' - - 4'UIllHlitIl'E'Z " n- , 'row' '1 ' I' ' S fa ': 'nv "w ." - ' .' :aff 'I' -vl1m.log,:y ' -1 -'.- ' ' '- I l Q IU X i' we, Jean Marie 111111 1 1 Keating Charles Bernard Kenny Conrad Frederick Kick Casimir John Kozlowski Plnu- 111- -1 X11-mu 1411111111 NYTPPY 111111111 N111-1-1 I - 1 1 1 QAM William Joseph Kruger Olive Ann Lamotte Warren E Langford Robert Paul Laxton G4 111112111 'irrf-er N mnm- 'ltrf-1-1 1 Nrrn- N111- P1 1 111 1 1 P 1 1 , 1 1'1'111-I .X1'Kf11'.'l - .., , -. . . ,, W- V . 11. 'V f 3 5- - ' 1 , , , I J 1 1 ' 134- ' I , Y .. . Q. JK 3 'fx in 1 1': 11-11 - RX 111 1 11. ,A 1 - T ' r- ' .' 1111 S13 ' 121151111111 11, Ll, 31. 112 "1'111111k" "li '1111" -'1'11:1r11-y" 11115141-1111111 11. 13, 25, 112 1'l1111'11.' 111: "'1'1111 Hina- 111I1'11111111':11 12115141-1111111 'I'1'111-11 1211 '1'1-11111s 1111: X11l11-5111111 12, 21. 111 311- 1111111 l1i1'I" 111 115. H 111l1':1111111'z11 II:1sk1111:11l I'llU11 S1-'x'i1-11 P11111 4212 Sy ':11'11s1- l'111x'1'1wi11' 11i'11i:4:111 lx11ix'1-1'si13' 121 l'11111-V11-:111111' 111, 11 N. Y. l'. .1111 111-11 1S11si11 -ss S1'11111-1 , . L, an 6 3' - 15" A ' ' .. ' . 1112 .R-y . 124 1.-wis. .' - 1 127 Hwzwm-11 .' '1-I " ,'1l" "11l1i1-" "111111" "1Y::11-5" "Sh 'INN "151'11i11s" 11111':1111111':11 11:1111111:111 1!:1sk1-111x11112.IZ1g12:1f1 Y 11111111 11. 2. 311: "'I'111 "UN 10" 112. 21. 41: I11t':1111111':11 111111 111. -111 V1 11-y11:111 '111lL.11 11111 11i1'1" 111 1"1111111:11112.Z1.4111211s1-- X'11111y1-:11l 12. 31. 11 111: I,i111'111'y 1111111 Ill, 1"111'111i11:11:1l1'. 1-:111 12. fl. 41: 11111'11111111':11 "K1:1x1- 111' 11--:11'I!' 121 1.111114 1f1:1111l 1C11fk1ft11.111 12. fi, 11 .X1111111'11 1311x1111 ff S1-11111-l "l:11'kf11I1 "111l1'u1- -11 I lg X141 F .gl ,-. Peter J Lewandowski James Edward McGuire Donald J Manchester Beva Imcelia Mapes 111' fll1lN1x1 N111-vt '1 Uwf1x111 11 ' 11 Ntr 1 1 N 11 1 X 11 111 11 1 T 1 F1111 1 111111111 1 1 1 1 11 1 1 N1gh ll 1 1 1 I'1I'1Q.. 1111 11 1 11- 1' 111 ' 1111111111 T111 1 1111 1 1 1111-12 1-1111 1 we 1 h 1 11111 111111 H1111111 11 1 11111-1- Craxg Franklin Mxtchell Alice W Morehouse Sadie Rose Mucia. Dons Helen Mulcahy N01 11 1-1- 1 Sum- 1 11111111 N111- X 11 1111111 like 1 1 1 11-N or I 1111 1 1 1 r jr lI1X l 1 1 1 T11 N1llx N 11111 1 N111ff1111111111 T1111111 1 1 1-'111 1 1 1 111111111-1111- N 1111 LIN 1 11 1 1 1" T1 1 L1 1 1 1111 1 T110 111 1 1 lI1X 1,111 1111111l1r-111' 1 T 11 X111 X Il 11 11111 Nt 11111 111111111 1 1 '11-11111 fjjfgfnmf, 11 a111111 11 11 1-1 11 111111 1 1,11 1- 1 J 111 e1T111i . 1 111' 11-1+ 1 . ' f Q 2 f V' 'f , ' ' 1' ' R. 19. 11. 1 39' " 111111 24 X':1nl:11111 .' 1--1 "1'111-" ".'1 11 K" ".1: "ll "l'11111:1-1"' '1I1111f' "111-1"' 1'1.11" 1111 11111111111 1Zz1sk11t11z111 11'1111111111112,12.-111 1'L1'1-i I-'11 :111 12. 21. 411'I'1':1 'K 12111111 11. 2. 11. 41: I11- 12. 31: 111 1 1'z1 111 ll 1':1l 12. 11, -11. 1l11sk1-1111111 121: 12, 3. 41 1 I1111'11111111'111 1111111111-.11 1111x141-1111111 11 F1 ' 1 12. Zi. 41: V:11'- 11111'z1111111z11 121151-1111111111 husk-111111 131 2, 21, 411 I1111'z1111111':1l V111- sith' 1111511112111 12. Ii. 41: 131, 41: 11111'z1111111'111 Iiz1s1-- 1'111'1111l1 l'l11V01I'S1Ij' 1111112111 12. IZ. 411 111111- 11111711111 '111 1111111111111 12. 111111 131. 41: 1'1: ss ."' 1 1111 '111 Has-12111 12. 31 Zi. 41: I11t1':1111111'z11 V111111- 1'11111111i111111: .' ' 1 1 "F 1111-s 11' 11 112111 12. Zi. 41 1111 1' '11-11: " 1 121: "W 111s '1 Iv '111'11i1111'si1-' A111111 1111-ls" 141: 1111111- 131: 1'11 XE: 1 131: 1111114111 Y11l111y11:111: S11111'1s 1'11111'11s 13, 41 1-21111111 111' "T111 . " sv" .1111 ' 1'i1y s '1'1 1' 1141111 1' " 'sity T1 .' 1 1 S11' 1 11 1't'l'1'-'lf ' .1 T I.z11':1y-111- l'1z11'1- 215 1': ' .' '1-1 ".l11 -1" " "1'. IC." ".Xlli1-'A " ",':1 "1111'i1-" Ulflk 1-1 1' H1-:1'1s"1211 "I"111li1-S 111' 11111 I":1il"A .'1 - : ' 1 ' 1- Asn-1111115'1'1'11g1'11111131: "1-'111' Q ' 111- F1111-"1212 1221: "1'11 111111s V1111-1'5" 111, 131: Y1111-y11:1ll 111 A1'-11111-1' 131, ' 1 - "1'1 11115 1'ilIIv'1'S" 1111: 1311: 1'l11,-s Night 1311 .1111 '1111 :111 'ss S111 1111 11l'11 l's111-1- ,111 " 11' "T1.1 1'i1 111111111 1'i1'1" 1411 "T1.1 1Q111'12l111 1'1l'1"141I 1'i11,:111 1'i1'1" 141: " MT11 M: Q '2i1'1s" 1411 "T 1 AI: 115' 1'i1'1S" 1412 M1 j Girls" 1111: "i's' 21511111 F-1: 11111's" 1411 l's111-1- 1'111' ' 1" - 1'1111'11s 1411" 1 1 . "11"' 1'111111' 19111111 141: I1111'11- 111-111 1211 141 1111 '1 IZz1sk11111:111 12. fi, .1111 '1I111si111'ss .' '1 1 -11: 11111 '11 11'111111:1l1 ' f 13, 412 X'ill'S1I,' ' E , gl 12,3.41:T1'z-k1-l1:111- I II' '1 Y 11 j11l1 1-11 . f L' f 1 ,lcv MM 7 MM K? 'WH 'fx Q6 99' 1 1' Chrntine Marie Myers Wxlson John Near Mary Lou Newert Robert E O Connor uns Nl v wt 11:11,-New Silva-I Xlu mnwll 'lf-ur 1 aut Urn ll N X ll 1 1 Il n nr X: lla T' l Betty Jane Ogilvie Richard A Paddock Leo Rocco Palermxtx Phyllis Edna Parker lf m h Nw-nun Ill!-I Nu-Q-+4 l h 1 lwk Fu.-Q-! ' I I 1 lil , Ili I 1 In I I l I1 X f Ml, -1 I Tlllf .X IQ IQUXX' I 2 5 3gQ2i5:?i"7 ,V . .' V- , ' Q- ' ' M ' , . " V I . V 'K 5 . ' i , f Y 1 Xxx. ' . . I I , T ln .' re--Y IK! li: 'I .' .' ' IZ . " ' 'aw 2 In ' nn , '- nr "1'l "l'l'll" "lull" " Y' 9' Hlfulllls nl' ill- l-'alilw "ll-nf.-y'4 ln1r:l1mn'all lianskwtlmll Illlmmllml liusk'-tllull lZl2"'l'h:- lllrnulmnn 'lil-l" ll'-nwlllaxln l'x11x.-lflly 111. Zin: Yllll.-ylmll 145: 14-MN--im I'i4'lll4' Mull- nllg Wllllrlls 12. ZZ. HL l,lln1:u5' Vlul- 13, 423 llllllvn- .Xullmn llllj' lllwpllzzl .XI't'hlAl'j 12, ICJ: Snflllull 4'wlz:zll1- l'111xl-Vsity 122. "'l'lnl 'HIILQIIJIIII Girl" 443 Pull -gv I' .'-w Ilm'llQ-llv f ,X Av A V , 1 . ' h 'O ' - 1 v ,f ' I f 4...,' ' .V 1. vin 3, 6' ' E 2 ln . . ful: " ' 5 In L: 'ng .' 21' 'I W ' 44 4'll-dv-H Phu-v "lift" 'All--19" "Ili:-R" "Tll.- Arr vxx"' Ilufirl- -r "I'n 'ky' l'll1Il'llS4llIU'l'lln- GHL1- 'I'vnnis 12. Zin, Mull- SI: " lll S- mm liznll luilllllllll hum Fir!" Hr, "T I lu--lu-mllvnl l'slx.-1' nil. Sy xulllwv l'1.ix--lxilx 441: "'l'lll fllllullgml lilxl Many Girl! A-lu: "'l'l1.- Inlrzunuml lizlskl-lllqlll I-ll. 'l"'lllliS Al" xv" tll 141. S.-1 im' lin l1'1ll1lmil- SA 'zu' INA AI--1ll.n'11ll .Xullurn Ituxill.-W S4-l url I--. Illfslulgll 1'-lluntv 'Ill 'l'Sllj Y I gg If f - XRRO 4 T A929 Lillian May Pepper Jane Margaret Phillips ZMH--wlnnf-t'++1'r-ret 1I P1-11 1 1 1 I11 11 II ll 1I ISIN 1 X 111 TI11 '1 III I 4 111111 Inus 7 XIIIJUIII I 11s1111w N1 howl Jane Constance Ramsay Stuart Callaway Ramsay North Stu-at Hnml North Btu-Q-I lioml- XI l7I0 I lI 19 Stu I 'NI11 4 IIIII tl lt I1 11 llll 11 IlI,.,II'l 1 111 'we-111111 William J' Quackenbush James Benj amln Bamage 23 V1nPattPn"+t-w-Q-1 h9',f'4vvrth i-'1'rI-ton-+-i-.- 5Ll4 AS I 1 1 S1I11II 1 1 14 X Maudena Helen Ray "0 I-"1rkl-r bln-Q-R NI ll14l re- II Iu1I4I111 II 101 Is 1 I 1 111 XIIIIX 1 Ill 411 44 1 ll I1 g I JH 111111 X412 IIIUI 1I 1sketIv1 1 N 111 X HdIIlIJ5IIlIL 1 I Theresa Alice Bice hh Fira! -he-nur.. 'I' 1 N x1 Im I gaww T II Ii , ' 11' 1+-M 4' I , X 21 " ' " - - . I . , ' ,f , " ' "If 1" " " ".l:1i1f" "I I" "IiiII" ".I' "l"asI1" ".l'111" I111I1I 411 2. fly: I1 - II:111I 42, 33: "I"uIli -:4 Bar ' 1 4232 V1 II -y- 11 'z IIz."Albz1II 423: of tI11 I"z1i1"' 421: "4'11111- hull 43, 43 Int'z Il '111 Iiz1s1-IIa1II 4212 pu: 4'z 1-rs" 431: " A 4'i1 'I1111:1ti l'IlIYt'I'SIl.' VN' .' f-UA 45i11g'I1. 4Ii1'I" 4472 .XLIIJLIFII 4'1ty Hospital 4,'I1o1'11s 441: 4'I11-v1'I4-21111-1' 42.3 ' 2 li .. A "' ,,A'2 .. ul 2 I.. '.. 'iz.. -1' for ' 111f1v1'- T11 " 43, 3, IJ: If' ot- " ' ' 'II tc'I1" .XILlblll'Il I:LI,'Ill4'SS." 11 III' 43I1"TI-41' ff . II I1I IIIIQ .' ' ' Iiz1Il 4"I '1 .' 441: "TI1- 4I'11g- 4'i1'I" I4I2 "Tn , 1 j Iii 111111itte-1- 441 I1z1 "i 'I" I: Int '11- 4I"Is" 4412 "'11 '1 gg Cn' - l'11i'-'city 'z Iizs - :II 42711 43, V111-4'I'l4'84I1'I' 427 L'11ix' lrsilyl ' few ..v,f 3 -,-,- X X Kenneth Monroe Roberts 1 1 1 1 ht 1 f- 1 111 1 1 11 - N 'I 11 L1 1 11 1 1 1 111 X 1 4 1" N 1 '1t1x11u1 1 Role S M Salva 5 ull! 1 11ff11111 N 1 1 1111 lI1X 11 Ill x N111 1111 1111 arolyn D Rothery '11 H1 f1111.111 N11-1-Q4 George Perry Boss 1111 Nlllfh Hunpv-x A51- U 'N 1s111 1 '1 1 1111 1 1 ,, T 11 1 tw llll 1 I N X 111111 1 11 1, becca Louise Rowe 01" 'QYOPQ 4RTT'1"1't 1 ld 11 James Santillo Sam Vincent Scolaro Anne Loretta Seibert 11141-f X-N'11'frhm'fv'm-'H' 11 1111111111 sue.. 411 H11-N. NYTPPI Jllll l11 x N1 11 1 111 1 N 1 1 11N 1 N 111111 N 1111 111 N11 111, 11 1l1x 111111111 x l'4l x xUXX .14 lx Xmm Stn-A Shan I Mary Anne Shaw Michael Sofo Eleanor Arlene Spare ln.h'1rr Suu- 4 P+-:Imp hue-Q-I X 1 I A IJ l lt 1 lX no L 111 s Nt: x xc howl 1: Joyce Onnolee Taylor un sul-FQ Pe-rf 1 un 1 ight xr- XIII 1 fu M4 ! Camille I-I Tiscx 4 Huhe-v hffvv-P x 1 - . . . In I :zu-.F I-.2 :pg-' 1- ' gn :.:- . Ill' "Q 4,"L Margaret Mary Toomey N4 VK 'tvhvnekurl-iv-elf I r 4 Eileen Tracy Lawrence Louis Travis -lu ISU 14 I l W1 -5 . nn x .115 ll 'N 5 .alt '-ssf-1 4 g .A 'ir 'xl .'j1' 1.' A 111 ' X -4 Donald Everett Trull Frances L Vax1Duzer I' Coleton Wexrich Horace Witham Whxpple 4 kwtvhfl 51116 1 11111111 A11-nur ,r111t X11-11 1-1111 1111 111111 1111e 1 1 11 1 1 1 1 1 X114 1 111e 1 N 111 1111 N lllX 111 ,. 1 1 I 1 1 1 1 1 1 11 X111 1 1 11 1 1 1 N WXFQSY .10 v4'Y ...J William Bay White Paul Edward Wiley 1111111111 -he-une 111 s1111!11 Hvvfvw' Nu- i 1 1 1 11 'Qs -4 Virginia Ethel Williams Gertrude Marie Yahn W 1 bin-11-1 1 1'1 lnvy 1s111 N111-+4 X 1,111 U 1'1'I11i .X1'1QC1XY1 1 1 Q I J ' 5 ' Y x .. 'A ' - .' '--I TZ I ' - 28.91 ,V ' 111- 210 41w1. - 1111 " " "11'11111" "11'1111" --xx'1111" H111-11" --11.111111 I1111'11111111'111 1111x111-1111111 12111111 12. 111: 11111117 1211511111111 12. 31. 41: 111- "11:11k" 1311: 1'11111'11s 1312 1's111-1' 11111111 1215141-1111111 1151. I1'1111111'111 Y11111-y11.11l 12. X':11'f111 '1'--1111is 12. 3:1 111 171111111111-1111111111 1311. '1'111111is 12. 2511 1,1111-111'y Il. 41: Il111'il1ll1l1'Zl1 1Z11w- 11111'11111111111 1411sk1-1111111 "'1'1'j - "'1"' 1:11S'1'1'S 1'l1111 12. 251: 1:11s11111ss 1111111111 12, Ii. -11: 1'1111i1-- 12. 54. 41: 11111-111111111111 U11 1412 HT .IA . xli 1101-1' 11' "'1'1111 A11 115 1111111 B115' lst 1'1111111ilI---- 121151-111111 121. 31. 11: 1111111 191'1s" 141 Girls" 141: 1'I11it111'-111- -lj 111111111 1131111111111 121. 111 1'1111'ks111 F1111-1411 111' 1'11i11I' 11' "T1 - . "11"': 1'11l11- 1311111111 1113 111111. 'IH-1-1111111 HB' "'1'111 4:1111.2111l111 Girl" 141 111111-111 Y11l111511111l 141 1111111- I'1111-u 1 1'l11ss 11111: 111111 l'1111'11111 1111111-11 1111 1'11lp41111- 1'111x'1-1','i1y ' 1 1 I 1 . f1 1 :Il . . 1 1 5 1 1 . 1 I 1 S . 1 .11 A " ' . ' 1 Z .' . . ' lx 'iuifll ' ' 2151 -1 .' ' 1 "1i11" "1-2111111-111i1"' "XY1i11-y" "11i1111y" H1211 " "1:.11I" 1911111111111 1212 "'1'11- 1111s1-111111 1:1 1l11l':1- 11115111-111111 1212 1'11111l1r 1Z11r111I11.11l 121. V1111111 6111141111111 Girl" 1-11: "'I'1 1 111111111 1I.1e141111111I 131, 1.1. 11. "'1'111- 1111141111111 111. "'1'111- 1111121111111 11111 5111115 Hills" 41 1911111111111 12. Tl. 111 IIJAS- 4111'1" 111. "'1'1111 Xl:1111 111. "'1'1111 XIZIIIX flillx 111-1111111 12. ZZ, 113 111t1'11- 1ii1'1f" 111: Fluff .'1' 111. "'l'11w' .Xr1 11" 1-11 1111114111 5111111111 12. 21. 11: 1'1'11p:1'z1111 441 .X1111111111211f1111fxS111111 1 11111':1111111'11l Y11111-y111111 12. Il-111 .111111s V11111-uv 31. 111 "'I'1111 X111115' Hills" 1-'1111111:1111 1'11ix1-15111 Y. -1, . Lillian Lucille Zentner w wall bugu XRRU Chester Peter Bochenek 154 Hun-k Avenue Henry L. Kochman H 4-in ' ' . Robert Kenneth Strecker L T . , V IU tif! X Clay! YJ1 0,0111 W 1 N 11 L 1 I 11 1 1 N Lf 1 X I I 1 1 x INN ILL 1 1 N 1 1 s 4 111 msx IN 1 xx 1 1 ll 1111 1 1 1 1 X 1 111 1 1X ll Il 11 1 I N K l 1 gl 1 lx 11 1 L I P L x 11111 Qw 111 L11 1 L 1 Nl 1111 11 lk ll 1.11 1 1111 1 111 S N ill 011171111 ILI 1 1 1 ll 1 1 1 11 ll 1 U 4 1 g .1 N L X11l1l1X 1 L1 1 11 N1 111s N 1111 Il 1 1 1 111l1x 1 1 111 X1 1 glgll 1 1111 11 X 1 N kll 11 1Llll1L1I 1 11 1 IIUIN X1 N 1 1111 11,, 1 2111 N1 1 N 1114 ll, N N 1 KN 151 1111 1 1 l X1 11 1 N 1 5 K 1 U X 1 111 1 '111111 .X 1' 116111 1 B . J 411 1111 z11'11'1'11111111, 1.Z1l11L', :11111 41111111-1111-11, '1111' K2l1.I1111F1x1 5111111111 Q. 1 :1111 11l'1-1' 111 111' 1'1-111111111g' 51111111 :11 1111- 11111'111'1' 111' K1'lL'.'X1411 1' :111 111111111111 511'--If 111 11111111111111 1 11111111. 1111111 11111111 5121111111 1 :1111 111 1111113 1 111 11 111'w1'1'111111111 111. 1111' 1Ili1'Ill1L', 1'1'11'111':1111g 111- 11111111 .X111111111',:11'1 111 1111' S1QIl111Q 111' 1111- .X111 111- 11111111 XX-Ill' 11. 11111 111'1'111'11 1111' 1111111111 1 ,112111 1111111111111 111111111 1111' 11'gg1111111'111f 511111151 111-11' 1111 1111- 1'1-111'11111g 11111111 111111 1111: 11111111 1'1Q1lI f111111'1-111111111 1'11111-114-111-5, 121111 11:111111111111'1111'.Xs41 1'2l11'11 1'1'- 1. 111111 X1-111' 111 1111' l'11111'11 1'1'11 .. :1111 .1:11'1' L'11:1111111-11111 111. 1111- XX-411-111 '1'1'11'g1':1111. 511141: 11111-1'11-1 11111111111 111l'111 1"1':1111'1-s Xv11ll11llA'l'. 1-1111111' 411- M5111 11111.11 11 :11 111111111 :111'111g 111111 111111- 1.11x1l11k', 1'111111s 1'1l1'1'1'1'. :11111 1':11 '11'11111111l'1x, 11-:1111-11 411- 111K' 111'11 111115. S11 -11 1111 1111' 11-11 :11'1- 1117141111 Xx1l1111i1i' 111'111'11f11'-1 Jlll-1 1,1111111111:1111 L'11111111:111111-1' 1411111-1'1 1.1.1 Il, xX11ll 111-1411171 11115 111111' 1112 1111111 11.1151-HQ111 11111111 115 11114111111 1'11111'11111g 1111'11'1-rs. .1ll.1 :1 1111111111-, 1 11111111 1 111111' 111'-11s3 :11111 I1 111' 1'4111l1l'111l'11 121111 1 1111111111411 :1111 A111114 11111111111 1:1111:11'- 1J1.111l1Q 1'11'1' 111- 1111'1111g 111:11 1'1'111111s11111 111111 1111' 11:11. '1111- 11:1 ':1111' 111:11's11:111, '1111' C11111111. 11 1'111111g 111 1'AX'1l'XX 1111 111, 111':1111'111g,g 1'11:11'g1y1'. 11111 -1':111-11' 1111111111011 111' :1 1'111111' 111111111 111' 1111- 1121. 5 1114 1111- 1'11111-11 XIII. IIS. l'111111u1111-1111' 11111 131. 1111- 1':111111:1111111-1111 " Il 11-211' 111' f11"1111s lI1. 1111' K1:11'1111- 11' 1111 111-1 4' 1l111v'l'41 111' 1111' x11ll'1l1l' 1"11111 111111111' 1111' 111:11'1's11'1 411- 1.11-1111-11:1111 1f1111':11'11 1" 1-1111. T111 l11'lllI1 111z1j111', 1i1-111'g1- 11111 1s z1111"1c1111g' :1 11141111 111-111 111' 1 1-11111111 111' 1115 5111111111 11z111111111g 111 1111' 111111. 1X c 1: " 111 N1111'111l'S f11111111' 111 1'11111111'111 :11'1':11', 11'11 111' N151-1111' 5:1111 S1'111z11'11 :11111 11111111 1111111'g1' l'A1J1'V1'jH1 1111'111:11111. S111 -'1 1'111'111:1l11111111' .XV1111 :11111 X:11'1' l11:1111's, 1111111-1' 1111' 1'11111111:11111s 111. C1111 ll1'1 111'1l1'f 111 11111111111 :11111 1.11-111111111111 1111111 :111111-1' S11-1 1- 1'11'1I11k'1. :11'1- 111111 111'1'1111.1'111g 111'111I1'l1I11111111.11115 1'1'111111 111- 111111111111 sr 1115. '1i11K' 111:1111's :11'1- 11111111 111 1111' 1'111'111 111. 1 1111,,1' V :1111 111l'1l' 1'1I1"X 1111' g111' 11111111 111'1111:111111 111 1111' .ll11, '1'll1'l11llQ 1121114 111 1111- l1:11':1111'. 1 sv- 21 1111111111111 111:1111' 1111 1111111 11111 xX'H111L'11.5 .xllfr " XQ111' 01115. 11111 11111 11. 1111111-1' 111' 1111111-1'f11111111' 1.1l'111l'11:1111 11:11'11:11':1 111111:111, 1111s1'1'11'f ll g1'1':11 1111211 111- f1.k'1111 1.41I' 51-1' "ng S1J1ll1."111S1111'11l 1lIlL'1i 11111- 1 1, 11 1 g 111- X1'lI1lL'I1 111111 1'111111'1111111111 1111-11' s1'1'1'11'11 111 I111w11l'g11l11711111111 1111' f:11'111111 141 1 1111 1g1'1111111'1111s 11111111--111111 51117 .l11'1:1, 111111-111111111 '1 ' 11511 111- 11 N11 's, X1- ' 'lI1A11'S 1C'l111l1f' 111l'11LL1:i11: 1.11'111' 11111 1111151 11:11-1', 1.11'1111'11z1111 111-111 1'1 ' . :1111 1,11-1111-1111111 111-C141 111 1' -, tes. X1-. 111J1'I.1'1lf11K'S ll 11111111 111-1z11'1111111111 111- 11:11:11 1111'11'1'1s 11111 f:111111x .X 1 1' 111' 1111'11'1'1's XXL' 111-1111' S11 X:111 L'11:1111:1111 L.11f11-1L'5 11lA1l111l1'11. 11':1111111g 1PR','l1L' kq:1Il111111 11111111111 '1x1'1111. 11'11111'1-1'11111'11 11111 X111 1111.4 411. 111111111' 111 1111' 111111 .X 1 1' 1111-w1':11111'11 1111 Il1I11L'L' 411-111'g1' 111':1111111'11. 11111 1'1:1s, 11111111 11111112 1.111 1':111-1'111111. 111111' 1111-1L'l'1', 21111 '111111 '1:11'1, 111,11111111z111 :111 111' xY11ll111 111-1111 5111111111111 111141111141 :1 1'11111'11 511 - 11: 1111-511111, 111111111 11111111-11 111:11'1'1111111 11,1 111511111-1'11g N11lk11 :1 g1'1':11 111111111111' 111' 1-111-1111' 511115. Nc. 111151115 111l' X1' 111111 S1:111111111x11111 111' 111l' 11111111-11X 111111111111 .X1 111' l'111'11. 111111l'1- 1111' 11-:11111'f11111 111' 12111111111 111"11 1411-11 '111i1N g1'111il1 11115 111 111 111 -1111111111111 b11'1 11l'11 1111 1111 11111111-N Q15 311111111-11:1 1':11, 111111 1:1 .X11'11111. 1111121111-1 , , f Z! HW, , xx? rmmt x I t twnttiIit1ttfI ,i1rt'atIx It N QUIK f N f I C IIII ILI1 FIU ITU IIIIUII S 1 tht ntw Ixtgggit Ixtttmtuia Ltn ith I ri it Ns h Xnt ui, t . s 'utr i Ix tmu iithit I 1 s ts ,141 I1LIiIfIlllL I IP twitutt taxis XITIUL, I1 nts s N xt s tm t fv,t tus w tt 1 t Qu t X ill IIUTIUIU INX K 1 N K 11111 'I mgt N f ti ntl Q I I S ' Illlf I I ss ,110 Ss ILILNI sf lstv QXL u trim 1 , 1 I x x if mi 111 ftnfu tu 1 t .lt tttttt x xitft mtt Tax ui I ui H sir 1 sl 1 ust iktu ft st 1 tit with r xx tt ual :ui itxtttisuig Whip: s fitting, I out s Ntmt tt ti t s r ttttt nr s ti s trnntstt I tm Ixtiiv IL 5 N ti i t thttm fmtu Ntm s iiitmg it t tl t IH ss in I II NI I t It x I I 1 1 X hit I r , i Lt ti tusi N s I 'T x xfl tttx s g 1 1 Xutiii QNX I I r ith I 1 t 1 sift tt HH L I N it s Xtw I I7 I ittmt ti fillftitm itt I t . st , ra I s t 1 um 1 fifth mf N t s It ININ IX u s t iugt r tt 1 I I'1 XKAIINIIIN K IN I II 'I IINUI f X NUI! iti I ttt I . t i It iifmut- i if t tqt I 79 I fm- ff- -I 'I' II IQ .X I' I' F XX' I inf-- T -It-an Puckliti, :ml tit-i't1'ufIt Yzihu. :III ttf whftm :ilsfi ' " - ,' tri wut' vit3tr,t'y. The-H Qt- 5 tt' Ift- :i htiIfIup flmvii tht- Iitit- :mtl whilt- wt- 'ii't- waiting fm' tht- i'f-it fit' tht- p'tt'arIt. I will mt-uti ni tht- I'1e'iutifuI Ituil I' tg tri wh" " z - ' wa. fIr:twi1 ht-frn'c wt- t':imt- tm tht- ziir. It 's - - ' '- A '- '-" . i t:I tt-t', wh" was Iiuilt Chit-Hy tltrtfugh tht- cfmti'iI uti its tit' CI zt'Ics Ila 'i?. I t- HI- K' ff." :mi w'is fIt-Jig, -I Ig Ilzin ':thI. - 'tent z " 't -ct. .Xml iiuw the Twt-nty-st-vt-uth AX1'n1y I':mI hztf j tit ' tic Iw. -'Z ' f tht- :tpprt :ich 1ifitsrIIx'isifit1 unfit-1' tht- t'ftmm:mtI wt' LMI ut-I I.: '- T' . it f tht- mt-tI uf tht- fIixi.'if+1i t'itt-II fm' Iii':ix't-tw' nrt- .ituztrt II'1IH,'Iif'. ti ' :1 vt-t -i'iu:1t'i:m3 IDi', fit- t'jf- I', I' fs. un ' sup-'itttt-tirh-ut tit' tht- "Vet XX' -II it'I"' .II I I I ,Iim -' XI 'Vuirt-. who fm' st-vt-ml yt-:try was tht- tiritifniztl 'I: thu fm' tht- 4.J,U. :tutI Sht-t'iII' XY2lI'I'L'I1 I.: t' n'tI, I,:itIit-s :mtl fit-iitlt-mt-ii, this p:ii':ifIt- is just :if twirl :is IIIII h mt- wt-t-If. I-' -Wust- st-x -':iI It-ts itiiptwtzttit Ihntts :11't- nr w p:i.'siug,, I sh:iII t:iItt- this fipptwttliiity' tu mt- ' ri smut- t':1miIi:ti' t':it't-s I hint- st-cu iii tht- t't'f wtI. Mig' C' ' I IIit'kt-5' :mtl XII .'.' Tl Iiict-, cm-:it1tIim's tit' "Rt-x'i.'t-I .Xmt-i'ic:iu II'jt ry." h't '- st s lit-fI tu t'tujfi':ttuI'1tc IItII"x'f ifI's t 'nt-t' "m't 'I I t wit." IMI- CI' 'k. tl" I't'Il1I'l1k'fI from KICJ' :iftt-1' si surprist- mztiiizigt- tri -I -'I '. I ' tXmI.s.': Iii' to Iiusfzi, tht- IIIIIIUVIIIJII' Rich:u'fI IZ fIfIwt'k. has . t. ' 5 -ft in I - I: " rw '. .X sp-ttitt' I ' IIfmt iii tht- frmrm of 11 tt-mtis t't 't, 2 I'-' 'fi ' i tIt-'J' Sp " f i If .' is willing Ivy. .Xft-' :in uusut't't-ssful vt-uturc in tht- tit-Irl nt' w m -uf cI1tI1ing, IIm':ict- rlc' I-I tu f II rw iii hi: 'zthcrf' ' J -ps. XXIII:-yiiig tm tht- tmurt :ii't- Iluimtlty' IIuri'irIggt- :ni I ,I 'I '-:t'1i,:. Imu -fIi:ttt-Iy fttlhiwiug tmmt-s :1 tIrr:tt which wt-II tIt-mtn1.'ti':1tt-.' tht- skiII of that t't-It-Iirzitt-tl rIt-t'rit':ttfvt'. t'It:ii'It's K-my. fh tht- Ihvztt is :i hfist ttf ht- ' : ' ing w I - whtt It-II tht- tizttitiii in tht- s:iIt- fit' XY:ti'I1fi1itIs:iiitI f 1 ipi. .-X I tl -s- I it-twig ir- ttiut' tit' IItiIIyw ttI's It-zitliugg :it'ti't '.',' t-s: Ilt-tty' LU mm, Nt rmzi Vzippit-IIH. Iziut- Itntiisity tht-ttt-i' In wu :is Xlziifit-I. zmtI Iifiris Ih':iItt-. .XIsIt in this gwut zirt- NI:1i'i IIuIt- tit' tt-It-visirm fruit-2 :mtl IfIt-zmfvt' Spztrt- :iufI I't-tty' C:1t'i'. .vt-w ' i'I4's It-:MII gf r1It'IS. I hfipt- that 5' tu, I.?itIit-s :iutI fit-tttlt-mt-ii tit' tht- i':irIiti :tu Iit-uct-. L"ll1 ht-:ir tht- Ifwiiij if 'zttlt-. It is rt-ally :I unit t- fght In st-t- t'Iiw'5 in zu pni'ztrIt- of this pmt. Iut ht-it tht-5' omit- mi :i str:iw'-t'm't-i't-rI Hrvzit. 'I'ht-y Jirt- Int-in, miII't-II Ivy tx' pr- I' milk-m:1ifI,', IfIt-ziiifti' IIui1,'Iit:iIitig lillltillvtlt' Inns-ru :mI Ilfirit ,I I'gIY'. Th - t' ,ws hziwt- Int-t-ii rt-gjt1I:ii'Iy ft-tl tm fmrrrl fmm tht- IJt't-t' an I"iIIiit,t, Ctllllltilllj' ut' wh" IJi'. -It hi IIuiit -1' is Il't'.'I'l1l. .X thizit syiiiliriliziiig tht- iiiiptirtziiict- uf -Iutztti may ut-xt ht- s -t-ii. Ui thi' this nrt- srtmt- uf tht- mtvrt- tztmtwus tcztcht-ii' tif tht- ' Yttrk Stitt- t- is ' -ut tit' I-QtIut':i Rm. A-Xm gs I - : '- I't-tty Ogilvi- 'mtl Sui- Iimtt-tif of tItt- I.'tiu tliviiitiii, Ila 'I :tm Flzmuilz :mtl II'II ' I 'ni ttf Ifiigflish :mtl .-XVI -nt- IIt-sft- of t'I - 'ft IIt-t't' twvmus st Yt'l'j' ttujuzil thiztt. Ili th- cctttt-1' is Il I 41 - gaIf t--1 :mtl in f1Ct 't is Iitt-'IIII' S " ' ' ff with t-cs. Thh' tri: Ins ht-t-11 sprt 5 't-I hu 't - tttI -' than Craig, Mi 'I t-II. wh I Iztst f't"'1I'CUI'IIt'I'l'tI tht- gulf t-t- nzu' tt, I"' tt'ii, ItiutlIilll1'tI cm I'z, -48a x fffzfs lffll '::: I1 2, , -. I 1 1 , . J , ...x X. .V Q X l cf3tV'A f " - ,'f ' 'gTE.'I'?,N -w:Z 2 ' .-'flwtHHv:1z:, :H EVr1.f !i."1irI'1' ' 'x',:iw: W' "! www Tv-wa 1 If 'lfwm' Ikvifl Xqmv H R" QE gr 'J H ilurrf H 'Wy 'Jinx , Vfrltv. "WV ' 19mm 'rf-tx H Nw " gwzmw-'.' 'ff' fx 'ilmmxj 'IH A ilu 'N Jn M 'mul 'II W IV W I lv 1 Ezvlp Q ,rx VU' 7mm 'fgffxl 17-. XX":'I wvx I' ux' y, '2'r. ' .,.!,1., Avy., I'1 XV lffr' '1 t,wf:,'1gjI. Hu' X 'Q if WWE' 'Fw Vt' '. fm' "Hi" 'N . Wll Hy: KA-r ,ffl l-X H" iygll J U Iv ' NY 'Mm Xlrxff ' -1:"'f K Hr! .1 1k1,,.,! I E' 'w 'HN " ' 'M -3-www?-ml' ' 1. HV1' lu K' f I .nigga .1 Q at Q 5, JL X Y f-'yn , Q, N' ' '- 5' " -A: vf. , M, -ue. ,par ,N Vx 5- M.- X.- 5' .- N: 4' 1' '- S. fig 1'14111i 1111111111 f Dzjflkzgzzzklzed fyfbl6i'6lllFllf Azwzzdf I N 1 I 1 Nl X11 11 1 I1 X111 , 11 I 11 DIL 1141 11 1 Lxxn l 1, 1 X X1111 1 111 1 1 1 9 1 1 1 X1 X1 11., 18 111' 1111111 11111111- 14111 1l1.111R' L112lS,' 111. 1114: 111 Nc11111111's11111 15 115 11111 ws: 1J1x'1s. C111l'1L'S1111111111111 ,- 11j,5: 13. 11111111111111. IX15'1'Hl1 111111111111 W 111. f 1 1'11c1111'11, S1151' x1Z11'f' ,,,.A 1211, 3 1.1. 1.11x1 11. 1411 1111 1111111 ...., 11. 1' L l11f', 1111111 . l111' ,,-,,,. .jg 15. '1111'11.'1 11. 111111 11 1,CI:1F1Al'N1-, 711.15 1111 1111, 1l111'11111'11 .12lI1' ..,, . 11.1 111. 11 1. .X1'1'l1' ISV1-11111 ,--, 111 1 1111111-11. X1Jl1'1 1'111Kfl171'111 W 113.13 17. 1'21111111L'1i. 111 '1111111 ,X141111111g1' N11.5N 1 1-1111:11'11. Q'11111'11fs N11x11 .,, 111.115 1N. x1l1L'1Il. N1111111 IQ, ,,,,, -. 311.113, 111P111il'1l1l1'I1, 1121141 .X111111 ,, 113.57 111. 11JI111XX1l1. 1'1111111I X1'1r11Il. 1,1 1 111111111 1'1l111ll1i 1.:1111'1111 1'1' ,, 11J..1x 311 111-11-111111.51111-1'y X1Jll' H--- 1'f1 1 '1111, 11171111111 11111111-11 . 113 11. N11-1111. 11111-1N11111' N1:11'11' .. . NNN1 11. 111111 111111111 HW., 111.113 gg, 11111171111-11 1441-1111 1'11 - 1.1V111N1' NN,1-Q X1111'1111111w, .X111'k' 111. . 111.3j 33. 13111111-111, 1'11s1' X1IlI'-X ,, M .. NN 1111111-1. .1' ' -,. 1111.jf L1 1211111-. 1f11f:1111-111-1115111 , -. NN 15 N11:11,1, N1J11'f , 1 -,....,,.,Y NN Xxll Clan 0 19,12 Song LINIL U11 1 111 f x lu 1 ULN X N 1 L IL 11 1 N l x 1 xx 1 slx xx1 1 1111 I I 1 N x 111 N g 1x1 111131 1 llkllllll N 1lxx 115 s111l 1 ll xx 4 1 ll A s l X 1 IXK Allllll 11 r N11 lvl -H -ffl T ll lf ,X l' l' V l- -- -f-- Xl ,"f"5l1 '-s 111 'l41'i111li" X'1'111'1ls hx' fXk1.1-1N11 ll. lllQSrl-Q XY -' '- lp-:1x'i11g,, 1111x' 1l1cS1' xx'1-ll- ' lf xx ll 11:11l1N l-A111' F1111 1111-11-111l x'z1x'.-1 XYi1l l111I1- :1111l Qlilfll 'ss 111 Lll' l11-:1'1.. XXV SL'l'l' 111 Ill' ffllL'l-lll 1l:1x's. XL- ' :1.' 's :1111l l11'11l1l1-111s xx'1- will 1111-111, .Xs '-551 1111 1l11' gl1li1'1-3 lllll -Ill l1 xxill liggl11 1111' xx':1x' 111l11'l11 lf' 11x'1-1'1'111111- :1ll .'11'if1-. l'1':1is1- 111 fllll- Ilflllflll lt'Jl1'l11'I'N llt'1'L'. Xxl up l1111A-' xx-:111 lx: '- 1 l11, .xlll - - us tfl :111:1i11 1l1i5 1l:1x'. 'l'l1:11 xx'1- l1:1x'1- : 'z 5 ight. 1X11l ll '1111l11-1-,11111'1l1-211' lfzvt llig l1, XY- l1i1l El sz11l 1 li1-113 Klux' llllll ll1ll"' l111l1l I-Hllll Illl'Hlll'lL'.' 111 'l'l1- class uf "f111'1"f1xx'11". l 1 xy liz1l11-1'. lJ11r1N llrzlsc. lfrzm Y:111lJ11z1-1'. 3111111111 llr1111lv, fll' '- H' r1l. l3f11'111l1x ll111'ri1lg1-,-l1-:111 K1-:11111:. lil1-211111 f arc-. V11 frl H1 plx I 'V lv rv 1111. XX My lsxlrl Ifu4'l1l XWIUII Il X Nm 1 Xl U1 X mvl-' Wwwlf Mu V1 lx 1 1,4 1. . si? 3 ww. .. N V 1-gy... .W N .v- '-uw.-.iv Q. 'Q-'wavy ,I U 2 9,3 4-4 . ' Q . vw, X kit t, y . s I 'pit f, fn 1 .. k -. . I J- .qs IHJIK' Sugar Illini Iwillu ,l.l11'Nv1wC,l11xN Ilulllvxxfwlf I has hilllltl l'111nInn1wl 1 MN NN X16 411026 611 ml ,ll Xxsl fb Q x ll n L 1 L funn lx mn x Nh xxx NN N H INN N I 1 l N N I lu! N N 1 Im lx l IwI I 'I' II I- X I4 IH 1 ' 1 E . I 5 !'Q-I ' ' I 'wi G ' f I f-Q l I1l'fINIfSS f'IfXI"I-' Iiuxim-M Xlnllzlgvl' Hn, ,,,,,,,, , ,,,, k'I1:IrIr-N Ih-Illuml .Xxwviinlv KIJIIIJIQIAI' ,,,,, .,,,.,,, ,,,, XYIIIIM11 41uI4I111:111 I Iliull Il:1I1Ixxi11 I.:IL111-11m IQUSIIVII 'IINAIIII Ii:I1'pi11xI4i IfIxx:11'4I I1:1Ii:u1 XXEIIII-1' IIwyIc IA-If I':1Iv1'mEIi Ilzuw- Iiczmlwlvy .Iwhn I lltl' I.:1xx'r'v1m- 'I'1':1xIN IJ1m:1I1I 'I'1'11II Q I IYI' .WINS I 111 I'11lIIHII IfIIf:IIwtI1 UQIIUI- lwvxw AI':1-xlwr IJ Vis KIUI ':1I1-x IQIN- S:1Ix:1 'ia-1'I1'ufIf' YJIIII. , ,I 0 -5-w W. 4 1 1 I" a 5 X, ZZ Jm E- fi , fi' ff- r i '1 X Q. 6 t 'Www 3 I , ' ' -"ws iff 2iv'e'-'32 S5121 ff' '.f .JL11 i! ., 'Q "Qs . Q 14" 7515 Q fr. ' 1. qv' 'y.". 'V' . Q, . In ay . 5+ ,, x ' 1 NIIII xIfxf'Xf C1113 1111111 C1 l l'Nf"s Tn 1:1 11111. ,X141U1X'fI L . f fW 00 MLIIQ7 G11 If N IX 11 I ,, 51111 1 NK 1 K K tl :XX 1 1 1 nw 1 1 x N 111 JL K 11N 11111 lN N ,us ll XL N 11., x 9 1 X X x 1 N 1 1 66 W 4 97 L'qXf'1i 111111 trgilyiy, 1,1 1 '111'11 '1'1':111x. 1J1111:1111 '1"1111, X111I1.1f1 1111111-1'1, -1L'll1l 1111-1411lf'V11P11, X'11'1" ': 111'111'X'. 1f1':1111'1-s 111'1'111'1'1, 1l1'c11'111A11 K1Zll'X, IJIF1-15 K1111111111. , A 5z111:1, X1:11'j111'11- 3411111 PUl'. 1':1111 XX'11-1, ,1ZlIll'N X1 '1q1l1lAL'. XX'z111:11'1- 111-11111511-1. ID111- L'1:11'14, 11111111 Q'Ill1f, XX'1111:1111 131111111121l1, 111-My 111111- 1111 111-, -1l'1111 1411111111. L 11'1111- 1111'1'1'X', 1.:1111'-111'1- V .'I1l'11, -11 111- 111111113 .121Il' 1':1111,:1X', X111 ll Cz1111111'1111, X11111:1111 XX'111I1', 11111 -1'1 111-l'l'11l', Q'11:11'111s 11:1x1s, k'1'z11g X11I'111'11, 111lX'1l1 .X1'I11P141, 1111111 14111111111g11:1111, 1X111'1' X1111'1'111111s1-. 5 :j'1- f,,,., ,, 1,.,,1Y, , - ,.,,,, ,,.,, , 1 X11111111111: 11 1'1'4P111IP1L'1'5 ,,,, , ,,,, , , ,H 1I:11'11:11':1 1'-1IlIl1f'I1l1. 5111116 1' 51' .X11 'I'11.1llQ ,, ,, ,,,,,.,,,, ,1,,,, ,,,. ,, 1f11'1111111' 1111 f'11l:11111g 1'1'11111'1'l11w , , fl11x1- 11:1111111111111. .1t'Jllll1l' Lk1':1xx1111'11, 1'11-11115 1.11111 111' x11l1"X' .X111 .'11:111, 111-1'11'11111' Y111l1 k111,111111lAN , MH, W, ,, ,, ,,,, ,, W, 111-111' L':11'1' 1.1g1111l1Q f . 11111111115 1:11111-Dx. 14111XX111'l1 XX 1111: 111-, 141111111 S11-1l.1xlA1A XX1,'141.N1' X111 1111-1111 X111N11-'1' 1-111 111":1'11NN X111 X'11'1111' FH11111 1-IP1' 3111-11x 1111- 1'11111'1' 111-11111111111-111 1,111 31111- 1 11-1 I 43266 x 65 la.. 1-i'f.k '-fivvtnngunzgb F33 i F P-P' I . AA J Xikmzm, Hmylium .Xilkm-11. Km-nm-111 ,Xllw1'1c1. I.:-xlw ,Xlmy .Xl'll'IR' .Xl1l1r11:1u'1, Xlxmv .XsI1I1y, flzxllflf- llzmnx, Klurx' Hvllfvlllzl. Kun' liills. l1:u'l+:n':n Illumrivlx. .l4vwpl1 I'3w:miu1:1n. lzxzm lim-hlv1'. XX'i11ti4'l1l lXl41i4lll'X, lflizzllu-111 lXl'lSlK'I', .lulm Iimuks. l.m'11111 I31'1m'11, Rau' Iiucklin. Rwlwrl I:lll'liL', Kl:uIvlX11 l3u1'l4I1:11'flI. -M1111 Czqwl. Ibm- L':11'1wlvg'11:u. I.L'UIl L':1I:1l:11m. Ilnxiw XTHIQ .XIQKUXXI 67653 of 1943 K l1Jl4IXXikklx, Xm'n1:u1 Vw. ,Inm- kl1vl1'11v.x, XX illizmm fQ:1x1':nN, xlfrlm ,full-. I1'u'Iv:11':1 Whrlflsn-l11x1ifll. XXm1m1 Uvlv. Kill Ulu-l1r', L'li11twn A Uv11li.,X1111:1 XXl't'1'llt', Iiulwrl X X4l1Nl'IllXll4Y, lflvzulm' Ilzllv. lflimlwllm UML-lim. xlIlI'Qi1l'l'I H:mmji:m, lQ:nXn11n14l Llmrl. XXAilIizm1 lla-m'.x. X'i1jqi11in X.l'flXX tbwl. Iirnlmlfl Ill-Vlnvlfl. Ifflxxmfl X L'1':uxI'fml, llfvrix ll:-rmlzmu, 1,11 liznvif. I illizm Hivlwk. Alnlliu- l7n'Clw1'. Kivlliaill IIHLkIil'lIHl'llt'. XX1 Ilillllllidx, llzmvlfl ll41+l1lv1', Klnrmzm I,l'1lllt'!1lli, llm-ln-11 lluhlvn, Luuillf Ihllnlml, -Iwlm liHIIkXIlN. SIJVHLKI l311si11lw1'1'n'. Iiziyluulnl IIllllQl'l'I'Hl'll. lftllll Ifnlsqg I-llimlwllm -ll'lll1l'l'. lflimlvn l':1lu-X, -111501111 liv:11'i11gg,-lul1I1 I"wlq'. qxxllll Iik'llIl'l', L'l1:11'l4-N I'1t'l'l'iS. Xlzlry' Kt'I'XX'Xll. 'Iam I'xXIl2lZ7f', Marx' lir:1xL:1, HJlI'lr.lIl l'1'c'u-11 l7m'1v1I1y liunkcl, Rulwrl I'-I'i!'Il4l. X.ZilllL'l'X1lk' 1.111111 Kim l.:mi-, Xlzii'-irwiv l.w'. Nlilfiviillk' Imxxis. llc-vc-i'ij Ln-xx ix, -Izmi- l,ui':islm. Ii1'I1i'1ll1'I I.x'm'li. liiwpli XlvKl1lli-ii, Lli:i1'liw XIn'X:ilili, .Xiln-vii Xlnllfiii, .Xmiv Marx. fiirtcln-ii Nlaslrriizuiiii. X ii'g,gmi:i xiiiiiiu. .iw-,iii Milli-ii. Kiran' Xlilli-11 Iivtty Klitcln-II, ,Ivan Xlrmi'i'ismi, Klziiirm Nlmiiil. lvziiiiin' Nwfflm' Xl'lVf"'ll'l'l . .,, . . . ,. Nziglv. 'Ist'I'l'5Jl Xvxxvll. Sliirlvx Ncxx'c'i'1, Rita ' K 1 p 1 ' ffl YHIQ ,Xlxfx-PKK Ifrfffff lass of 1943 f7wR1'it'I1. Betty fPLfi1iiifn'. llizirlcf l':iln-ggi. xiJil'g,fI1l'L'I I':15i1i-, I"i'i-ily-i'ic l'i1l:mski, Ilsmilil Qiiigglvi, bliiliii lQ:uli'liTitR-. iXi'lm-iii' IQ:-Iwi, .Xiiiivttg i", ' '- lwilly. XX illicim Riu-. .Xmizi Sznitillii, Mary Sziiihziltz. fiL'Ul'ffi2i Scliirfk. Iflizzilm-th Scyiiimiig Alflltillliik' Slip-1'1n:ii1. iil'IiCL' Sluzitiiizili, llurivl Smith, llnvirl Smith, Glziilys Smith, lxzilwl Smilli. Nanci Smith. Xwriiizi Smith, l':11il Siiyilviy liuzmi- Sriprhzik, Nivhwiax Stziiili-ip Ibzuivl Stvwiia Klzii'-i4i1'iv Btivlvii fiwii'ggi:i Su iiiifiiiimx ski, .Iii rliillilllllll, Sirliie-'x' 'l.IlilPl'X, 'Iiliriiiim 'l'ii:ilvIiviy iii-riigizi Titus. Xiillizim X 11llI'lf'l'1. lfiliii X ZlllL'l'. .Xlicu XX':ill:iu-, Yirgiiiizi XX':itvi'lwiisc, Xlziriiiiu XX ciricli. I':iti'icizi XX'liiu-, Ali-x XX'ilrlm'i'. Cziiwil Williziiiis, I',1lxx:1i'fl XX'illi:i1iiw1i, xlzum- XX'i'i"lit Nl'ulvlx'ii s--' . Nziiiulimii, Liilllflhl X :ixx 1 iixkv. I ivitll Ziiimii. lzlizziiii-Ili 1, IL ,L lg ,' f- X X I ll! N L 4 1 NN 1 11 Nl 1 1 1NN 11111I11t1L 1I.111 11 ITIS 1 1 1I1L 1 N llf 1 N1111 N N 1 1111 1 1111 XIIICIILII I1.1u11LN 111111111 XXIPIIIKII 1,1 I111N L 1 111111 1111111111 111111 Nf u11t11111 N111 1 11111 ll I1NN 1 111 X11 111 .1111I 11111111 11111111 L IIII 1 IIIQL 1111111 1 L N IIILLII T1 L QI PN L1LN111L N ll INI1 1111 1 N111 1 f 1 x .11111111111I 111111 11 1 N 111 1N111 11111111 1111111 I .N 11 1 I1.1N 1111IIL N 1 1 L 1 1 ll, IIIIIII L 1 IIII 1 l IX 11 N 1 JI 1l1 I1 N II 1' 111 fl H N Il 111.11 XIIIII 1I11.1t11 11 111 L IIN 1 L N 1 1 Q1 II 111N 11N1f11L1 DX QIIIIL 1 1111 Il IIIIX ll I 1 QIILSI 1 I LI1 Il I II 1 Ill 1111.111 QI1.11 J AIX Jill NL K R I Xl Sk J HXXQI5 I 111111 I lltl L NLL11111I L II L 1 15 111Lu11 I11 Ie'1 .11111111I ll 1 1 111 Nl 1 ll 1 11.1 N . I11NepI11111 IJIIIIIQ 1 I 1 1 1 lxl 111111 111111 11111111NN11 XX I ' III11 1 LII! 111 111 1 111 1 111111111 r 11 1 Uk N 111 N11 N I IlI1JlllX 1 11lN 11I 1 4111Lr1111NI1 11 I tl 111111 1111 If 'IN1l Ill Illixl N 1 1 1 N 111 111111 X1 1111 N 1 1 IIN I1111.1LL 11I 111 I11111111I111 11111 I1 1111 mg 1111111 Nt.111111N 1111I B11111 N' -- - -1 T H If ,X H I1lfV.'.' I- -- --- ILS1 K LK lu: 11111 Lzbz any Cfzzfz IINIIIIR 1 lx IX 111 1711 P 1 IX lk N 1 1111 11 11111 D1 1 N N Xl N 1 fx I 1 111 1 1111 1 11 1 1 1 N111 LL 1 L11 Ll 111 Ix1111 Xlllllk 1 ll 111111 XX 1 I 4f Xlmy. .Xrlvlzx Xxmzm. 11111111111 XI'l1n1r1. 1111x111 Xtkills. -1:m1cc Xuslin, 1311111 11:1c1411s. 1'1l'Z!l1L'1S llnlwr. 1J:1x'111 I ' 1' 1-:11x:m, 1xu'11:m1 11:11't1vlt, 111111111111 Iiznrllcv. XYi11i:1m lluyus, 1:l'IlI11i lvfgilll, 1411111 11vz1m1'mx':1x'11x'. fXwt1+r 111451111111-. Nic1w1z1s lmmm-rs11:1c11, Irv Iluxwll. 11:n'u1 111'is1m'1'. 1.1-wis 111'rn+14s. 11111111115 111'mx'11. 1QH1bL'l'I . 1Z1'x':1n. S111I'1k'X' xi , 1l1'x':1m, lmu- J - 11111111-11. S1111'1q 1ll1'IlS. 31Z11'g'111'k'1. 111lI'IlS. 1Q1I:1 11llN11, 1'z1u1 C7055 of 19441 Vaci. 1'11i1ip 15:xx'ic-. 1f11in1v1' 111?iilfX- X151V251"l'T L':111:n11:1n. 1111111 1J:u'is. Mary illvzlsfm. 1.111115 0411111111-11, L.1Zi11f11llL' 191-uk, XY:11Ic1' 1111'llI1. Vlczm L':u'1sfm, 1Q4n11c1'1 lk-11111115-, AxlIf11'l'y l1HK1f1'l'1'. 1,l'1111 fznrris, 1Qfl1M'l'1 13:-1.uisi, T11c1'csz1 1l4+111IN11lI. .X111'1l' l':1s1w1', 1111111 131-nmzm. 1111111 Hfwllfll, 111'1L'11 " f:1spv1', Kiclnml 17ic14iusu11. SQ1115' flfxw. x11l1'1lI11 f:1I:11:111u. 1J:1x'ir1 1P1n1m'z111. 1:I'k'41L'l'1C1C -'57, 11l'!lk'l'11.ll, Swim' 141111111111-1'1:1i11. 1'1Il111 17mx'41, ,XI1l1l' 111'1ll1k'f', K1:g1'g:a1'v1 L'11z11'1cs, 131111 1f11if1Il, 1':lu1 1-a4l11iQ1x'1411f1f1,21uT:i ' Q.11Ilj'1i2l. S1Zi111L'1' 1'1Jll1f1l'1L'11, Yiflul' ' 111l1L'11111111, S1l1l'1L'j' L'11ris1m-11 1.lIl'l'Z11l1L' lfzuu-111, ,lux-1,11 11l1l1gjL'l'. Riclmzml L'11u1'f11i11. XX'i11i:1m 171-nn. Doris 11:1mi111n1, 1'115'11is f11IlI'1i, 111154111 17m-r1'L-11. f1H1'llk'111l 11:m1rm, Klih-s f1mx'z11'c1, 1Q1L'11IlI'11 1:m'I'1'1S, 11:n'11:u'11 11:u'14m-ss, 111-11-11 L'mx11vs, Clcrncmim- 1911-ig. 11Ullg111S 11Zll'l'111QlHI1, blulm L'm1g41un, Riclmzml 1:1j'lll1. 1'1I'ZlIlL'1S 111111. flmrlvs Cmulms, ,lzmmcs 1"I'ZlZ1l'I', 1'zm1 1'1:11'I. 1fz11'1 -trllflbf, K1:11'ggzurvl 1'1I'QI1k'11, 1'211ZIl1r1'111 11Zij'41L'1l. 1':11'1lll1lIA 'u111'uy. Rita 1'1l'L'S11I1lZl1l. 1411111 11c1'11c1'1. 1'.l'IlllL'L'N Conti. Ifrm-st 1'11'k'f'l'1'. XX'i11i:1m 111111111-1'.,1f1s1'l111 L'm'p. Sally 17ric41c1, A1!1l'g1'1ll'L'1 11fmg:m. CIi111K'I'1IlL' Um-lltilm. 1511111 1:L11IHl1, Xzmcy lluplm, 1411111 L'm'ic11. C1z11':1 1112lI1lllJl1K'. .'X11m'l Iiryvlm. 1I'L'I1k' L'uf111y. C:1t11c1'im- 1111114-1'1. 1111 -111, - H1lI1I11L'f'. 1.111511 ,LVAUAJ - 1111 4 --4f1T111..X1 4 14 1111 1 f - Cffzss of IQ44 1 J 11111111-1'. 1J111'11111y'b 1,1 y'f111"1i1-1111. 1411111111 1,11l'1l1S. 11z11'11:11':1 9 '1u1111s1111. I.:1u1'z1 ui" 1 B11'N1:111r111. 'Ic:111 1'icc1:11111. 1111111211111 I 1'it'Il11I1jf. K1:11'g:11'1-1 :11'1:111r1. X1-1s1111 1,Hl'1L'l', 1l?lII'1C12l V 1X K111111111'11v, 1'111'111s X 11:11'wl1:111. .X11111'1':1 1'11s1, NQU11111 x X 1i1I1Nl'11fl. 1'z111'i1'1:1 N1:11'N11:11l. '1L'?lIl 1 X- lQ:1g11c1'i. -1111111 1ii1'1x'111. 11:11'11:11':1 X1L'Il1iL'I'. X1:11'ij: if 1Q:1111us. .'X1f1'1-11 K1f11111xx'sk1. 1111111 X11-f1111':1. 1X11w1'1j 4fji:1111f1s. NHI'1v1'l'l 1Q111'l1111. -1:11111 N11'111111ll, AXx11I111F115' Y?qi"1IllUllf1. R?lj'IllflI1f1 1Qf1111:11'1skx'. 1111111 X11-11111. 1Q11'11z11'11 4 141-1-11-X. Ko111'1'1 IQHXYI11. X1'1111- Kr1z1m1'sk1. 111A1K'11 Ksiazck, ,1:111ct 1.z1111z111. 111111611 1413111111-, Xf11'111:111 14HIl1IJk'I'1. llczm 1,CEl1'j'. 1,k'l'l'5' Lcc. 1'11y11is 1.1-1111.11r1, 1X11.1f1:1s1 1.1-s1'11:1k. '1'1111111z1N 1,111'141', 1',111:111111' 1.11isi, .xllllil Lusk. X11.1 X11'1J1111:1111, .I111111 KICIJ1111111-11, 1121111 K1ys1i1'1111k. H1- A1ll5'k'1', KZl111l'f'Il 3111111111 K1111111-111 311l111Il, -lfP11Il Yusu. 19111-01111 Yvv. 111-1111 O'111'11-11. .Xlicc CJ'C'111111111', Yi1'g111i.1 sn-11, N111A111z1 fJ"11111111'. 111111111111 1yIlI'1il'l', X1111'x' 1,'l111'l'SI1l1. 11111111 5- 1'1-111111. K1:11'g:11'1'I y 1,L'11S1l11l', N111'111:1 1'1'1'1f1115. 1D1lXl41 11-11 511111111-. 111-1-1-5' S111yt111'. 31Z1I'.1fIl'1C' Sutinski. .-X11g.511st Spain, Rfm-111z11'ic S141X'L'l'. S11z:111111' S11111is1:1x1sk1. 511-11:1 S1'1111r1tt, Axllll '11Zl1JK'1'. 1':111'i1'i:1 '1'z11pey. 11111121111 1111111151-. 1jQ'2l11'1L'L' 1:11'z1121. 11:11'11:11':1 Rwsi, Niclmlas R11111sc1111r1, A11111- Rllllllbf, 1,J21v1f1 , 1Q1111111f. 13111121111 rg' IQy:111, Irene Ryilll. blanc F:1wc1111ck, 3111111111 SIIXYXCIA, xIH1'1fl11 S1-y11111111', 121111111-11 S11lI1l'111ll114g, -111y1'c S11iH1'il, 1Tl'?lllC1S S1111111f11lS. K11111- S111111:111', 13211141 Smith. xX,2l1'l'L'l1 y'N K 1 lJ,,.'111'yr111, B1ZlI'jfJl'1C . if V i J . 1Lll'IlCl', 11:11'11211':1 Ng, . 1 'H' Iuttrm. .1ZlIllCL' X'z111Ripc1', XX'z?L1'c11 XX':11sh, .11-1111 'N xY?iI'I'L'Il. R1ZlI'gLlCI'1IC XY11itc, -1211118 JJ! XX'11i1i11g, 17:11 Kal XX'i11iz1111s, 1i1iz:1111-111 111115. 1111111111 XY11SUIl, 1511111 xX'11HfJll. -1:11111-s Xvfblllljf, 1Q111n'I'I Zulfkiw, 171-111115 aww .X11:1111s, -1111111 1 .X1111F11, X1:11' 1 .X11111c111, S1111-11? .XNs111:11111, 1q1f11111-41 .X111:111-1', X:1111'1"' ' 11 . . .1 .XLl411lIl. 1'.11xY111-K1 1 11Il1P1lll'Z. N1JlI'f' 11I11L'I', 1.1111111111- 11?1l1t'j'. 111-1:1111 1111111111 1Q11'11:11'11 1121ll'l1. 111-11131- 11l'Il1'f1S1K'f'. 1111111 11111141-. .X1'111111' 131':11111s11-111-11 XY1111Il111 1'11'L'11llZ1l1. liclly' 1I1'1111'11, 17111'1'1'11 1l1'111v11, XY111i:1111 11111'14c. 1'1111'1'l'l 1l111'1'111g'1-, S1l1IlL'f' 11j'I'l1L'. X11I'Q1I11Jl C:11'1111111-. X:11:1111' ' k':11'1'111g11111, .X1111-1l.jA ',qffI Q':1s11'11:11111, 11111111111 ' ' .1 g 1'1'II1fX1Q1U1XX'1 fzzss of IQ45 k11:1111111'14. 1'.X1'1XI1 k1lll1'l1t'f', 511111111-1 f1:1111'y. 11111-1' 1'1:1111'1'. 11L'H1'g'1' 1'1:1111'1'. 1':1111 ,L'I:11'14. 1QlP11:lI1I Q'111'f111'11, X1:11'1:111 1111111111 K1:11'1111'11' Lll1l'. 1Q1f11Il1-11 K'11111'1'11 X'1l'Q'1ll1'1 L'1111111111-1', li1.l1K'N1 Um, Yi1'gi111:1 Q41.flS11.11l1l. .X1111:1 L 17:1111111'11, 11K'4J1Agl' 1 J 131111: Iq1l1fC1.1 11:11 ws. XX 111111111 1 llzuis, 11111-11311 111lX15, 1J:1x'i11 17:11, 11111115 1,Y'1111:11-, 1Q1V111lI'11 111-11111:111. 11111111 ll V 1,k'1'1PX, 111111111 ,f, I fag, .. 17111111g', 111111111 1111-1111, xlitllk' 1'.:11'1'1'11'1', 111-1111 1'x111i1l1s, 111711111115 1'1flIll. 1,131-15 1'1f'llIl. 1111-111111 1'1'11s11111:111, 1-11111111 1:l1114l11. 5111111-1 111J1I1L'j'. 111111111 G11'ss111g, 111111111 11111111 Rll1ll'1'1 fi-f"k f111:11'11111, C11111-Q11 f f1111'11', A1811 " 5 f' 1Il'141AfP1l. 1':111'Nz1V 11111'1i1'11111'11, 111111111 111111g111:1li11g.1', -11'2lI1l1L 111111gI111111, '12lllk'I 1111111-11, I-11111-1 111111, 1',11':111111' 1111as, 1',111x':11'11 1:11-1'1411', 11111111111 1i:1l11, 1'111XKIlI'l1 K11111, K1:11'g':11'1'1 l'I'Iilf .XKRUXX I - kiss of IQQZ5 A tflllly, slwlm flqflvn, Illmcmi Slmw. Iinyxlwllfl X Ixmylia, Slum- H'lQz':ulj'. .Xgmw Fmnrl, 1711-wlv1'ink' lxwlp, Q4l1:n1'lu1u- fP'II1+1':1, IZ:-ily Stu-lc, SlliI'll'y I IlllI'f'. CIlllIl'I'iIlLA l,IlIIl'Il, Xliltfm Ftublwx, -In-rm nxirvn, Sl1i1'lc-5' I'v1'l4im. XYilli:m1 Sxvilzn-V, lflhcl l:1x1fm,'l'lu-lmgl I'mIwl:nl4. I'1l'l1llli 'lxmx'11sc'11cl, liicl1:n1l A le-mix, NI:u'gg:m't I'm'tm-11, llzuifl 'lxl'HiIlI1i, I':u1l IHQQLIV, Klllfiflll l'+m'vll, I.l!l1iSl' ' J T 'I'rucx, Ruth XI:11'cl11:u41, 'I'lu-fnlfvrv I'1'L-514111, -lczm 71 , ,f ' "Tucker, hlfifllllklilll Xlultvs, hlmvplm Kzuxmfuy. Mary I h ,I If I f Tumur. Ruth XI:lyxx':1l1, -Iggm lu-ul. I,2lII'iCiEi "lf, 1, 1 Y:1IllJuZm'l', Iilifflllllll NIQ-In-L-I. Ik-115 Klwlvf, Xllllfllll I X':mH1n'11. lizmflfl Xlillcr. -Itillllll' Kiclumlx, Iiziyrnmni X'2lllfJl'f1k'1', Slmirlm Nlillcr. Iiulnwl liugm-ls, Slllllltj' Yilrbwl. lin-tty , Nlrmlx-, II:u'1'y liusf. Phyllis X,UUl4llt'L'S, Klzwiun Nlmm-, Iiuxlm-111 Iiumpf. 'loan XYz1g11c1', .XIIKIVCXX Xltllfjllll, Ruin-rl RBHIT.-l11IUL'5 xX.2ilkCl', R4JIK'l4i XIU11, lim-1,511-gl liyflf-11 I,uvlIz1 XYz1lsh, -lzunvs Xlurplmy, liubcrl '. ' A I ' ll' Schznlxlv, li:11'lm1':x Wvhitc, l':1t1'ici:1 Xlusiul, Ifullitlll . NJ Sk'llI't'L'li, Klzlry XX'ilQ-iv, Ifilp-L-11 XIFTYN, Tlwxxlzms , . v V' ' ' Scnlznm, Yirginizx XYilsu11. .xllll Xnliu, Nlllfj' Shznxxg lflln-11 XX'ilsu11, Xvilflilliil Xmxnk, lfmily e i XYiSt'Ill2lIl, HL'l'llik'L 23 ' N' 4 I .-. is Amlznns. .,XrIlu1r fxltufk, l1cn1'g'm' .-Xslmlmy. Inu Atkins, llmmlml .'XYt'I'j'. Kuln-rt llznkcr, Ilflllillll H1lI'hIll'0, Gloria H:n'ncy, Km-11111-th l3luCkcl', fgltllll llutsiln-11, II:n'Ir:n'21 lirigggs, l.1llll'k'llk't' L':uIxx'21ll:uIv1'. lluris Carr, hlillllllll' Chasc, john ClitTm'mI. llurntllv lluvls, linrlmrzn Duclrick, llcrmzm IDuXY:m-1's, Nancy ljidillllill, TIM-mlm'c Dickmv, -IUZIII Dickuw, Klirizun Dowd, -loan IDUIIAUII. Currillc llyncf, Yivizm -ITHI. .Xl Q li HXY Inf' Kass of 1946 lfzm-s, bl :um-s I-'zlwlcyg lfUl'4llhk'1l l't'I'll2lll1lQ'S, llululwx lslillligilll, lIZll'l'j' fLt'l.l'Il, l'l1yIlis Iicrmm, -Inlm Hiusli, I Icnry llrum-y, 'lxll01lllUl'l' Hnnlpsmm, Ilnviml ll:1l'w-V, XY111'1'c11 Ilcrrun, lluvid llickvy, Ilzlvirl IHlL'hK'IlS. .Im-:ul lining, lillgiil' Hm'kcnlun'11, i,iiHlL'l'1 llulmcs, Allcn llown-ll, Rilylllllllil jzzcclilc, Iluviml -l1lt'L'liIt', -lulm -Iulmsun, .'xHlL'l4l ,Iuhnsm1, li:u'I1:n'11 Km.-siting. xlllfillll Kelly, IQICLIIIUI' Iiil'klJ1lIl'iCk, ,Iuhll I,1lHl'L'L'k, Kl1llll'k'l'Il Lzxxlmx, llzirlmrin I.c:ulv1', lfrlxx':11'4l I.m-wis. Ilrucm' I.m'kL', -Illlll' l.Hl1CliS. livllj' Xlclizny, Kuhcrl Blurlin, fl11lI'lt'N Mznscnl, Izznrl RI1lIll'Hl', XZIIICY Mrrulkg Mvfyl Blunt, XX-nnliczl Klnsm-Icy. .Xllll xlI.lI'llllj', Tlmumzax N1-lscm, XYilli:1m Niclmls, hluzmn Nurtlmuy, Nzuwy fVI:I'iL'Il, Mary fJliw1'. Mary Olson, IJm'utl1y l'zu'kc1', hlnan l'2lbIllShZlll, Xvifgillhl Pt'IK'l'SllIl. Iflaim' Phillips. Hessia- l'upln-, Kl'llllk'1l1 IHWI, .xlllll Kugm'I4S, Dlllllllll 511114151 lQuln'l'l Sullllig. llc-1'Iwrl Slllllllv, I:t'X1'l'lj' Tllllunl. Doris 'IX-nlplv, Ruth Tlmxnzns, Nancy 'lsllI'llk'I', IJ1-um' XYuI,y. .Xllzm XX'mlu, Kl2ll'g1lI'l'l xY1ll'I'iCk, Klzariun XX':n'lv1', Shirlvy XXX-bln. IZz11'lm:11':1 XYm-rlcligcll, Hulbert XYL'llIlL'l', Riclmrd XXR-lmlzvl, .-Xrlcnc xXvl1K'l'll'I', Riclmzml XX'ilwx, lliclrich Xyilvy, IIUIHCC XY4mIv11, -Iuscph Yfmng, .Xlllll'L'j' Znlznrllmiq-, -lulm 1 I ' I 4 J fITIII, .XI 1 J Q ,- . f , I. 1 . i fam of 1947 A1011-lf. I'41'c1Ic1'i1'IQ .X1111In'I1j', Ilcllj' .X1'1'I11-1', I.11i, I1:111'l'. I'-I'1lIIIi I:Ill'!lt'j', I"1':1111'iN Ii:111111g:11'l, SI1i1'I111' lh-1111, IS:11'I1:11':1 , I11111'1Iv11, IJ:11'i1I Ii1'1111I4s, IJ:1v11I IIUL'IiIIIgIlJlI1l. 121141 Ii111'I4Ii11, NI:11'i1111 , Q'z1Iz1l11, I.:1111':1 , I LqII1l1INN'Ik'Ii, Q'I1z11'I1-s L'Iz111q', .XIIII CI:11'If, SI1i1'Iq' CUIVIII, I7111121I1I 0111111113 Mary L'1111lig11gIi:1. I,iII1:1 C1111I4, Il:11'I1:11':1 L'1111Ii, fI1'11l'g1' IJ11'I411x1', ID111'11lI1j' II1111J1I1Ix1111, XIIW111 IJ11111I1111. XxIIIlII.I-L'lI IJ151111, 1XII11'1't .' 1 I I'.1l11111111IN, -Iurws If1I11':11'1YIm,,IQ-11111-II1 ' If1I11':1,f'?Iw, XI1'I1'i11 ILIQQIIIII, X111111' 4'II21llIf,11llI, 51151111 1I r I'IUSIl'l', Q'11111'111I ' . 1 . I, I1Z1II21g1'l, Ix11I11'lI IIIIQIHII. IQ11I1c1'l G11I1I111:111. IJ:1vi1I G1111l1I, Ii:11'lIcy 121411111-y, .lwhn 12111-11, IJIJIIIPIII5' fIllj'L'II, Doris 11.1 1111111-, IiI1I1-11 II:11-1'111g,f, ILI1-:111111' II:111111g, i.1'1'I1:11'1I C'1111I4111:111. I4.IIf:lIPl'III Ilrss. I':111I CNHI, I'11LlI LAUYIJ, X:1111'y QA1'11NI1,x', Ixfllllc C'111I1I1, IQ:1111111111I L'11II', xI:1111- furtiss, CI1:11'I1-s ID:11i1-s, SXIJII I,l'I:lIllI' hluycm' I71-Yuc, Usczu' II11'I41-1, I'.1Ix1':11'1I Il11ck1'I1111'111', I'.1l11'11-11 II111'1'. L I1:11'Iw II1m'1'II, .XII11'l'I II11111-II, NI:11'1111'11- IIUWCII, IiI1'I1:11A1I IIu111i11g, ,l:11111-s IIl1SNL'j', f2c1':1I1I -I:11'ks1111, Ii:1yn1r111fI Q I 4 Ii U XX' If-7-f ff- VI:1m1-s. I'ZlllI S11111I1. I.cIi11y I41I111s1111, IJu11:1I1I 5111111 IQ:1111111111I . I . I,z1xl1111, 112111 S116-1-M, KI111'11'I . I M- I.K'HIl1ll'II, 111111 S PIAIIIIII, I'II1'JllI4II' . I I.IS!1ll11, I'.I11V1'll1'1' SIl'l'Il'. II1'x1'1'Ij' I.iN:11111, I,l'Il'l' S11-1-Iv, l':1l1'11'i:1 I.11I11111-11-1', IIIIIIIC 511II11':111. ICI1x:1I11-II1 XIcil1':1i11, L':11'11Iy11 5111111-11 I1:11'I1:11':1 XI1'1l1':1i11. NI:11'j111'ic 'I'1'I1:111, KIZIIQ XI:1s1111, I'14IXX'Zll'4I 'IIL'Il1lll, XX'iII1:1111 KIL'Il'lJS1', .IIIIIII 'I'I1111'11I1111, IJ:1x'i1I KI11111'111-, L'I1'1Iv 'I'1Iki11m, IIugI1 311111111 Yi1'gi11i:1 'I'iII4i11s, KI1111:1 N1-1vki1'k. R:1y111f1111I 'I'1'1-:1I. L':11'I I'z1111-s, I"1'c1IQ1'iCIi 'I'1'1'z1l, ICI11111111' Ilk'lL'I'5fJIl, I'1llg.fk'lllJ 'ixIIIIIlIl. I'I1yIIis Rlllllil fu, :XI11I'l"2llAt'l Y:1111Ic1'I111s1'I1, 'l'I11111I1111 5 Rz1y1111111rI, KI:11'j111'i1- Y:111I711z1-1', KIz11'ci1 IQ1-1-vm-, -IZIIIIUS X'IlllI':llL'll, I3:11'I1:11 1 Riggs, Nllllfj' X':111G11-s1-11, IQ11I11-11 Ii11I1c1'Is, XX'1'sIcy XX':1I1y', IIcx1'1'Iy H1111-111-, HIL-1111 XX41ll'l'IL'Ii, I'AI'L'tIL'l'IkIx 5111111151111 I'1I4ll'll XX'1lI'Ik'l', ,Iuycv S11v:1g1', Illllll XX'I1i1'II1'1', 'l:1111c- S1'I111Ilz, I'IXl'Ij'll XX'I1i1I'11-I1I. Ik-115' S1'I111Ilz, bllllll' XYIIIS, ,l:11111-s Sv:11'i11g, hIu:111 XN'i11sI1111', II111':11'1 SL'Yl'l'Ill. I'cIc1' XX'is1'111:111, IQ11I11'1'1 SI1:1k1'wp1-1111-, XX'1IIi:1111 XY11111Ii11g, I,11is SI1cp:11'1Is1111, Yi1'gi11i:1 - y 'IK' .1 2 . L . My 4. .,,....-i.. First Row I Illl X II X I-'Q A116111 ll Hlgfl Sflzooff Second Row Thxrd Bow Fourth Row rxfth Row IIII Illl X III XX IIII I Ill! XIIII Ill I rlllll IIIII III III Il N II I III III ll L IX N I II VIII l II III l I1 IDX PX IIIIN II Ifx Ig Ill NI III Fooffuzfl Sqzzzmf Sixth Row Seventh Row Top Row X I I X Pl X I I I I 1 I 1 Ix XIIIJIII II x IIIII Ill III Il III III I 'I1IIIf .XI'IQfIXX' I I I I I 9 r . I . I Q I 'I I 9 9 I . '- I X I 'Q , - 4 'L .4 ' r ' In 4 . ' I L k':IIIIII:IIII'III IIII'I-ILIIIII SIIIIIIINIII I':II'I'IN III-NIIII' I'IIIII'I'IIIII VXIIIIIIUIII X.Ii-IMI X I Xl I I'1III'II:I I.:IxII.II I':IIIIIIII'I'I IXII - I:I SI' I'IIi Irll III' XXNII' XII Yl.I':III:III III X I Xl I IJIIIQLIVX' SI'I-I:II'I- ICIIIIJINILI IIIIIIIW IZIIQII-IIIII XXUII-MIIXIII RQIQIIIII I1,I'I-I'II:II X I I IIII I'I'X'NI:II FII' I IIIQIIIIII .IXI III-XIII XI II-I-ml., I':Ig:IIIII FII IIIIIIIN I'. KI IIIIII X I l IIII IFIAXUII- XII'IIIIII'c I,X'III'II SIIXIIILI I'II'I'gII'-- XVIIIIIII IQIIIII: IIO IQ. IJI'zIII. X I I IIII XXNINIIII XI: 'IIINIIIIA I'I-IIIIIQII' IiIIk!llI I'II:II:IIIII'I4 II-IXII' XXHIIILIIIIX-III XX'. '. YI IIII III III I1I':IIIIIII'II IIVQIXXI-1II'lI XI: 'UIIIN-III XII -I-IIII IQIII kk-Iplxi III.IIIIx:III I":IIIIII'II'II IlII:IIII XI:IIIImIIIAX IIx:IIIII'I4I IlI'XI1II-I I'1IxIII'I' I,gIqI'zIxIIII-xv XIIIIIIIJIN I,l'lII'X' R.IIIII'Ir X I XI I SI: III' XX Im ,'II I' I 'Q III-IIIII-II I7IIII'III I.:IIJI+II'I- flIII'fIII-INIII I ISIXIIII. XI I IIIIVI' I.III'1INII'-I III-II QII XII'I.I'I-II IMI-'QIIIIII XII -I'II'I I.l'AIJl .II ' IU-IIIN-III IQII-II--IINIII IIIIIIIAILN SvII Ity III-'Il-IIIJIWII I'fI-'IIIIIINIII I.IlINI H " IIII IQXLIII IIQIVII -II IIQIIIQIII KIIII KI-I'IIIIIIIII lin 'IIIIINIII I'-IIII't IVJIIIIJIIIII I5II'IQ IZII- X'Il ll'IAIxII I- IIVIIIIIIN SL'IIIiIJI'I.If III'I'l ,'IfN'l' III..-XVII' .XIII 'II,,I , H ju XIII4 f'IIIIIIl, ,, H , ,, II . ' .XIIII ' ,, , , I II'III'I'I'III III IIX', , II III ' XIIII 'IIN , II .I 'gn ,, IP .XIIII 'II ,X II ' , , I.I I'IIIllII'1l,, 'I .XIIII ' .XIIII ' M , gf SI A: 'IIN' X'III':IIIIIII:II Il .XIIIJ 'II ,XIIII 'III Jf .X ':II'IIwI' I'I'IIII':II II ,XIIII III .XIIII 'II , IP lIII:II':I , I3 IIII:II':I XXHIIII I' 'IIIHI ,, , I IJINI I I I.vIII'I'IIII-II II:II'-I --II I':IQI' ILII 'N I III I-I .X Ii I4 HXY I X Brzfieifmll illllu ill PC lfrhl l!lI I lll A KKIIK r III XIIIJIIIII XII DIIIII XII PIIIII XIIIJIIIII XIIIPIIIII XLIIILIIII X11I111111 XIIIJIIIII X1 111111 X1 JIIIII X1 PIIIII X1 JIIIII XII IIIIII XuI111111 X 1 JIIIII XII 111111 ILX 4 1 I J I NutI111g,I1 1111 41111 N MII Isxugfn Nxruuw 1 I Il 1 I lLl NNI IL um 4 1 HI I ll 1 C Fung XXI 111m III X 111111111 II I ILLISK l N I lnllxg III Null II I I 1 7 X11I111111 XuI111111 XIIIJIIIII XIIIDIIIII XII 1111 1 I-AIIIIUII X11I111111 XUIJUII1 C 1tI rI X11I111111 XIIIDLIIII 11511 mg N 1 lkll c XX 11c1tmx11 XIIIJUIII XUIJLIIII IITNI 11111: "KIM Ywunq l1'11:11'I1I, R. Ih-:111 IZLNNINIIIIII 1-11g11'I1I. XI, .I-1I111N11l1, .X. Gi: IIC, I', I':1N111Al'. Ii. .X1tIv , ,IQ I'!Ij'IIIl, -I, INIIII 1 '141xwI1i. R. Ii-III. DI. lII111I:111I1'I1, UI. XY: 1I'1'k, ,I. I'11N111Iu1, VI. I11111'-. Nu'11111I rl-wi I'. XI: '. I: ravi-1:1111 1'w:11'I1I. I.. NI:V1-N IZINFINIZIIII 1'11z1'I1I, .-X, IfIIc1'1', H. SIX A- -1, rl, S111itI1, I. ,If1I111w11, I. I.1wz1N11'w, N. RUM, 5. I-':1I1'1-y, XY. Ii 2lllNt', I. X '11'I1, XY. VI11-r111'y. K, XI111I:111, ID. IHNI11-11. I 11'I1 1'--11: I'. XX 'I --', H. I.1-1'11NI1'-I. 'If IQ, Hc1'I11'1'I, fx, I":1111:1NIz1. R. 51'-1I:11'0, Il, I111'11Iz111 1, -I. XX1I'fyI1. IZ. I1xz111i1'I11, I". IJ1-X11g1-IIN, XY. R17IIvy. VI. III111r111'y'. S. II:1II:1rfl. SCII iIJL'I,Ii f11'1'11x1-.x'1' I'I...xc1-i ' , ,,.., I4 .' ' f 1 ,,,,,,,,,.,. IQ . ' I ' .,,..,. 35 U11 I:13f:1 Y:1II1Ay- -,,-.., 35 . - I ' ....... If U ' ZIIIII ....,,,.....,., 34 . ' - iM----M 34, 4 B- .I iiiiiv- - ---- --- 35 A - ' ....... I.: z ' CVII 1':1I ,.,,.... 3j 1 Q- ' .,..,,, IN 7 I1411 .....,,,v,,,,,., 34 f ' .,.,,., IN 1I1: 'z ..............., IQ .- ' - ' ,,,.,.. 33 ' Y 1':11i1n1:1I ,..., jj .A ' II ' ,,,.,,, 25 Cr 'I:111I .,,.,.,,, . ,,,,, :N 'U' Zlll 1I ' .,,.,.. :fp If Il1111 ,,,,,., .. ,,.,,.,. 13 . ' 1I ' ,,,.,., :N l1I1:1':1 .,,,,,,, .. ,,,,,,, -19 . ' II ' Y-. ..., jf, j"1v,,.,..,...,, ,,,,, .IN ."'11 - I ' ,,,.,., :Iv XIVI., ,,...... 44+ .'1":'w ' ,,,-.-. Jn X2 -' ' ,-,-,-,-,,-, 4X 'Q ' ' - 1I ' ,,,,,,, 311 511: ' L' '11t1':1I ,,...... 34 . ' - I ' -,..,,, I4 -'XY 1 .51 N11-I 1,......, 45 .- ' I1 1l21I ,,,,,, 3114 Q X ' ,.,.... 1 I. 5 ...4.. I5 . T., I - IlIlIi.XIQlifPX'1'I L 1115110111 Bzzfeball Q ll l N 1 1 nm 1111 1111 1 QIFILI kflkl 11111 1 1 l r 111111 uk T1 IL 111 l'r ll Xlllllllll Xlllrlllll Xlllllllll xlllilllll Xlllblllll Xll rlllll Xlllrlllll X11l111111 X1 llllll X1 llllll 11011 1 I UNI 1111111 1111151 1 1 14 L. I ll PNNL, 11111 mul 1 111 1 1 I U11 Xlllllllll NNI tulsa X11b11111 ll 1 M111 X11 rlllll X11l1u111 1 11111 1 11111 1 111111 I' I X1x1x0 sf-ly Tim C3161 1 X 1X XAX 11111 X11l111r11 716111115 L11 C 1111 1 1 111111111 Xlcdlcr ll 1111 935 IDL XX Jllfll 11 21 1111 Sxruu 1 X 111 X111111111 CFI OO .4 L. L 1 Arrm 111'11L11 xi 11 111111 Rlnlarr C lX 14 1 41 'X 1 11111 4 II 1 1 R11 1 os, "' 00 X 1111 Xll1Jlll11 X 1111 I1 Xll1JllTl1 X 1111 ll X 1 1 Tllll 11111 NH1 X111111r11 X111111r11 X111111r11 X111111r11 Xll1Jlll 11 X111111r11 xll11llI 11 1 111111 1 1 .1 1 N 11111 Q Xll11lllI1 llll Xuburn M111 THF . - - .11 1A-Wi V 3 Q - - ll 1.1-11 111 H1111-1:1111 111111 in 1 mm. , ,Q t lf PM , S. llurricluc. 1'1.HLlNN, R H. -fa' 'Ah 75" --1"-"L"' If .5 . '1'1111'11N-1111, .X " 4 2- ,1 11 . 11111, 1', M' - . 1. 11r11111i-. 17. 1'21'. XX. X-f ' 1' Q1' ,XI, 8111114 'viz' 511111111 111113 15, '12 11. Q XX'. K1K:,', R, Vrrl. V '11 1.1-X-11114, -1. .111'1111, - - - 1 19, I-'lc-ig, XX. I,11- -,XX'. th 1 lic-nrrlxlm-y, -1, 1'11y11i11f1. ' If I 1l:1'1-4 1"IXX'I 1'. 11111, -1. 'I - ,- Ql-il1'j', 1. XX"111z1111N-111. ... N. 2 1111. SPH Q1 '1.1f .11-' Z3-'1'1'1:111g111:1r IllL'k'1 211 11- '1-1411: X111 , Nl'-11 Uxxva-211, Nl'C4lIll1j F11111111, 1l1i1'11 .I',' JWN-111111g'11:1111, 341121 .X111 '11,-111452. May .111-1.111-1'1141111 111x'11:1111111 1111-1-1-.-X1111111'11. fo111'111. 1 - -1-01111-g11 .1 V' - 2' N- ' 11111111111 . ' 1 ' 1 1 1 .",'5 . '+I P! Y . . Y 1 4.1 15' . 1.1-I1 111 I'11l111'-1:1I'N1 111112 A ' A ' XX. 1:T11'I1f1, 131-1':11'11, lf. 11ll1'1i111ll'111, IJ1- 1"G11J1I1v 14- tile, 51' 11 1'1111': if H:1'1, -1. ' 4 g1l111I1. 14. K1111'111-11, Ilzwk l'f,1XX'f 1. R. H1'I'1Jl'!'1 fx 1111-111 1'11111'111, XX. 111'1H'11N1k'j', 1f. ll: 1X1ll, R. 1511111111-k 1Il1JlT1Jl!k'1'1. 1.. 1111x111-11. 1'. X11-M1111-11. fl' -117L'1.1f . 111 '11 7 X1111i11u11:1111 .,...,,. Z .- . ' X1111111:l1z1111 .,,.,,, Sjmilfllxlx . ' 11 X41-'l1L' ......,......, 4 . .- 1111111115121 X': 111-y N fy z ' 5 . 111 ' 11 C11-111-111 ..,..,.,,,.. 5 X1QI1C'X'1l .1 ' f1l'I1K'X'Il ,A,,,,,,,... . ' . H1 111111211411 X'111Cj',,- . .X 11 A Sy'z ' Ixl' X'111'21111111111 .- 111 ' Sy z ' Nc- 111-111rz11,-, . 1 l166ll6fId6l J I 1 fm, 4' 2 1'u-'qgqna 'G ill I 0ff61 ia!! FXIJIIIPZUNV fs- 1 L L I 1111tH111111 1111111 111111 1301 1 ffzframuraf lJ!l.1'f6fbdff Cfzawpr 1 1 11 N1 IT 7 I ' 1 1 . fgrh' " - '. 1-if , ' , , 1 ' - QQ? , A b V. A A 9 .1 T . 'Q I ' Q L ' ' ' 4 -f :yi E 1 I -' -. ' -1 I . F i 1 5 , 7 t Q5 I '71 4 uf f " , Y, ' 1 1521014 rf-xx' 1111111111' 1.1-111111-J: S. S1 111, 11, X12lI11111!L'I', Rf 1'111XX'11, M. 11:1111xz1j.', -1, '1' 11'141'1'. 1', 111'1'1v-11, -I. 111111:11t:11111g,,1. 1'1'1NI1111, 171'11111 11111 151-1111111 1.1'z1Q111-J: 'If 111-1.111N1, S. Xl. c11'211'i'1-1.'1, M 1'1'111-11, X, 1111111111-1111. S. 15. fl11z11'1'1'1'11, lt '1'1N1-1, S X1111-111, N1 1211w11. A 7 1 ' J 1 W 151111 1-H11 111111-13 l1,1Qr11111112111.1xl. 121111-1: i 11. 111111'1X1'1', 1'1 1111'1X1'y, 11. 1'1111'1x 1111111 4 5111111111 11-xx 111111N1i 14. H111 -Il, XX 1 1' ' V X, Xk1X1'11, 1'.l1:1111. 11 11:1111'y, 11 1111111-1 1 1 1111111 1'-111 1, '11.11111w1: 71. 11111111 11 1Q:1x1':1x. 14 111111111-. 1. Q11141114 1 X1l'11111I'1. XI. 511111 1111 1 r1x111i 11 X111'111'1, "'j. -11111211 111 11 S1'1111111 1141111111111 11111"1g111-11, 1' XI11111111, 1111:111v 1-..1xT 11i-11 1111111 111111111114 1v11111'X11 1. '1'1':1x1x, 1-111 111111- 111l11J111L 1'11:111111111111 11 151:111-111. 1111.11 611291 171611 1 X K mn 1 N nth 1 I 11 lllllllll M I llx Llx 1 N 1 1 x K L ILX NJ L1 Til 1 an FL I X X X Il l K N 1 N X x I'1I - -------1 T I1 1-1 ,1 R 11 V1 xx' 1- -Y--h '1 1111111 111111111 1 1 r 1 0 A 1.101151 0 I1 r 1 10 110400 Cf me .-11 01' 1311 am c r 1n0r111 XN11at n X1 110 11111 11111 11 111011 depen n oxx 11111011 If I0 xx 1 01 10 111.4 111 1 1 1 11 an 10ar New York State Electrlc S1 Gas Corporatlon Aubum s Home Newspaper The Cltlzen Advertls er School Actwltles 111111 lll 1xu,,1 Lou 11111 M1114 111p N 111111 x1111111 S 1 gl 1111 s 1111 s 1111 wut 111 Nu. 11111 111 II 1 111111 p11t 111 1111 cxxs LP1,1l11I'1N 111 x 1111 L11 1 p1 AUBUR P BLISHI G C0 34 311 N1111 11111111 1400 XT 11111 XIEXPRTIN 1 61 4, X 4.1 Qi n' 1 1111- 1- 1110 011.1101g0 11011114 11r11ar11'a-1 rf- 1 11111111 fI'1'H1j'f1ll11l 110 -111. S11 113.4 ' ' 2 ' -tak '1 1111N wa. 21111 111 11 ' 111 1 - "1 ,11 ' h' 11110 U' . '1111 , .. V k1 01 1112111 .1 11011051 - " 11 ' C1- 11 11 - -110 111' 10- in 11 1111111 '1110 Yi HU' 1- 111 I1 '111 Ll 111 H1141 1111111 d C C 9 I I O I Sf1CY1l1l'S 111r111s:111f1s of 1I1C11t'S of sp:100 21111 : D' to :1u1111-11110 211111 1111 I- 11-p111'ts of o o o 111 .X111 ' 1 dCz.' ff: ' 1111 S1 '-. 01:1-s1'11r1111:11111 : "'1 2 Iwf'11111g.-flf 'I 1: P1111 f': ' 3011 1: I11I' gl 11', i"1' 11.0 :1 111- prr . 1 ' ' '11' '11 5 ' "1 -1r1'z 11-xxx :pn-1'. O - fD111."--1 -:- -1- -3- ' - 1'1.1-1.-xsl-1 15 1111x121-1 '- , '1' 1i1-311s BOWNX BIA ND D-URS Perfect Guernseg M :Ik IHIA C OI VK ILLL BOOK STORI' P E E av 2 f I 3? Z 7' E 'T' f 25 v W 'T' In Auburn ItQ C0711 fzmenff 0 Qffmclrzmfe 05077Z0fZc,C' offzpawy Diese! Efzgzmf Diziyiozz 114116111 21, .Mn Yoz ff l'11xxx Vxlwmlfx Mm XIMM Lfrlnl l'I'lIlf XIQHHXXI v Y . . Y 4'.lQ,XI5l' NTI' PX HIIAVIF ' ' ' A V Rx 1" IH Lux: f'vi"' rw A' Special Prices V : M smm.. g xx V' H' "f' "f H N xx111'1 x111.f1-'lx , ' 41wrm'R'1x lhfwix IIMV ilwygvg-xy ,luv Yllf H143-Y Um II, I'im':1w 'YOU r 1 K N v 1 J 2 1 XYIQ ITlfl.lX'lfli l?Xll.Y ' K' ' ' . .Xl IM 3 sx ' Q ' lxml I.:1kf- Rumi Vlwm- IWNQ-KI ll 'MIX . A Nw' l 1.--111-Nw .Xk'IA4nxx IVHHI FIJI- I 1 - - 1 U KfIIllIJllIl14'l1IF'YI 3 A 1 f W ' f 1 1 , 1 . K A ' I J J A J 1 0 . rw -M I TIIIQ .IXRROXY I2-2+ ' REATER PPORTUNITIES AWAIT YOU WHFN YOU PRESENT AIN A B S SKILL BACKFROLND QPL- 57 OUTOFa9 KBS 41 I RADUATES NOW RENDERIINI VITAL SERVICE TO EMPLOYERS 45+ IMMEDIATE RECOT 'NITION WITH QUALI FY .I- AUBURN BUSINESS SCHOOL Beet XVISIICS to the ' Class of 42 I I' MURRAX Q BENNILTT sf TRACY Shoe and Luggage Shop 21 South Street ll II Phone 4205 I 1 HC ONOMY PRIN'I SHAW 8 BOEHLER QHOP Flonsts 18 Beach Ax enue I o Uurmmg, Xuum um X Phone 2996 XTRIINIII XIUNI RTI Ifwl . , , Q I I I L 1 v p A u Y Q , 7 'Q WIN RMNINII E - W ' 1 Sho-S for Sport :Incl Du-gg ' ' I QQIIIIIIIIIAIK' I,ugg:gv IDI-pz1I'tI I-III n 1 K I L K 3 St: v St. H.: GI- CWI- SI, 'II YH SIHITS , , ,, . I .IfI'uIfu'r.f l'lIII'I.vl.v Ifffy rufh l74'l1T'I'r'kx' f,,mI,Iim1.mS M' , l.v.vm'iufiIIu 1 '1 1 Q J J L ' Y I I I 4 ' 'A '- - I'II4II1t'I'I73 .Xuh . Y. I'I.E.xsI: I'.- 5 MVR ,I '41 SI-:Rs Greatest of Satzvfactzon fx- fig wi' f VS hen you can my FURNITURE SCHRECKS A FRIEND BUX BLUP COAI Manro 8 Hugg Nr S1111 Ninn l'l1rn1f 15-, X I 'N X VK HITI1 LII X I AUNDRX M D GREENE EUMBER CUMPANY You: Ifzrvt Thought U hen Buzldmg PHONF 206 13 Hulbert Street AUBURN N Y 23 '1 F? JJ 0 13" 2-7 EE' u-J FO -1 90 7 A C3 -1 r' IPI' HATS STP TSON HA TS Lllpper Lraft Sluts Topcoats DOWD-LEO S I IXNI lwrfmxlfl M1 :X X Ifiil ff -Y-V-'I THIQ .XI RUXY l-'-'fff- w W - f l'4m1plir11f-lutxwt' : FY A v Q J v iii ,, X .nr 5 JA ,, ,. ff,51g-,- I viii Ad K Y Y-'W-if, Wrviiji 1 I . 1 X I I '.. ..' - . . O ' .J 14-Hy-13 EQHSI IIk'II1'SQ'l' Flirt! ' E 1 Ifzxsj' IIECYIIISI E s - - N . . I 4 1 4 1 5 L.HllIPEIlNl'HES nf 5 E IvlIIX'L'I'SIEf' Styh' in 3 K Y A, i and 1 ' 1 0 1 o f 1 N 1 A J , 0 0 0 0 0 OI" . 4 9 ARROVV QHIRT9 PALM BILALH TIES McGRI1GOR QPORTQVVEAR INTERWOVILN HOSE Egbgft sTbTs0N HATQ N111 ILI11 ON SHOILQ AUBURN N Y PINI1 LLOTHING Best WlShCS to 49 from AUBURN PANFIS rl J HBNNILSSY 97 PALTORY fphoto r.-1phs- Portralt Commerclal Estabhshed 1865 lvl IIHI XIQROXXI ' L L X X W A n V . L W 1 W L R L , V, X . , X , , L L , X N W, ,,f ,,,,, W A ,,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, , , , . . Q - 1 Lm1111l11m-1115 ur thc w 1 , 1 , , , 1 N. I . L K -:ns 1 X D I .L-1.-xsn l',xT1wN1zx1 HU: .XIIYI-.RTIS-QR ,,,.A f -,,,, I 'I'Hl-1 .X li li MXN I C' F1 Him I c ss PMN! ERA 546001 Jzzzzzzal I I0fIdll1J C 1lf1l!0Q'J Booifeff Sfafzom I1 A1610 zz, X I lvl m '1 a ' -N 1 1 3 5 .E Q i 3 7, f' 7 i M . f w Y i 1 . J , 1 . . , M A- ' , ., W J W3 Fl'-be fo AVz'11e W afar Sfraef Ep , 7 7 ' 1 u o N ii x 1 W l'l r-ixxli l'.x'1'nwx1 Ii 1 wk .Xl'NlfKTiNHk- 7 v-eelTIII-1 A RROXY 1-Q Auburn Button Works, Inc. AUBURN, N. Y. Manufaeturlng Plastle Molders of all types of moldlnff compounds and processors of Nltroeellulose Sheets Rods and Tubes qfl UTI 8 DAVIQ LAYUCJA OMNIBUS LORPORATION MOT OR l1XPRhSQ Auburn New York WHIPPLE Q FORMAN Baseball Tennis GOU Rqfles Fzshmg Tackle BICYCIBS EVERX '1 HING FOR SPORTS I I Iis'rAs1.1s1u-311 1576 C C . C A. 9 O I I U 1 L'omplirm'nt5 f Cmnplirllvllts of 1 X N N 1 F 1 L L L N 1 1 , Q w 4' L L 9 49 llvllx'-vm' Ntfcrl ,llll?IH'lI'.V .Uoxl C'lHlIf7lz'fa' .S'f'rlVfllljf flIfUll.Y .Yluru 0 W I 0 . w 0 Q O O C C O I Y Q Xi I'1.1-gxsre l'.-vrkoxlxl-L MVR .X1nw1xT1s1iks -Lf ,-.-.,. IIII, XIQIQIVIX I 071glllfIlfdf107lI 7 I1 B 0 fozuo NIL mmf IRON I AUNDRX H AUBURN 100 SI RX I anne: Owned lazmer I ontrolled COHPLIHENTB OI' S POWELL HILL X I I o 1 0 o 0 766 I f 1 ff ,- Qllbw , Q , , , , k'u11I1III111v111f11l' YJA 7 1 1 I I' I W A ' . " XX-III SIITVI I'Il1fl1m NIH N -7 - y Q N X 7 N Q fl IJ I4 L 44 I ICAI41 . , 'I . ' I ,XIII-um X X. , Y , . . . I V , V A IAMI FIMIX I'-l'I'IIIIfI'I .I . fxfnx ,fj l,I1In1I!m M r. :,- I4-Mm SUMIIM N I'I.I vu II",vIIHIfxIfI III'I4 ,XII Isslmrw I - 1 l- X L 11111111111 Ill GEBHARD 81 TRYON INC Genera! nsuranae lu11 L W BRIQTILR 81 QON I 'S CHOCOLATES fl 11r1 VI 11 1 131 r 1 r 5 x 201 North qtreet FIEQIQIEYLQAQEQ Phone XX 1ll N11 X 11111 N ofzgmfzzfazfzom ffzss 0 42 Illlltllkklllllll 11h 111 ull Ll 1111111 l 111 16 1 s 5 llkkt Blu 11111 l11 Ll1111 11111 1 1 1111, 1l11 1111111111 1 IT 1 cb5c11t1.1l zfhaw E Bozzfey Genera! Confraffors Allblllll .MQW York Lhklf 111Tu11x1f1 11111 XDNPRTIDPR l,3l - v- Jgrfl 'I' ll lf ,X I' li U XY l! V? .lr ' - x11f 7 O 1141 Metcalf 1 'l ling N 1 N C I A K 1 ' . . ' 1 1 P 'Ju P115 Q' lilllllf I' 'Su P11 Lkl kv l"f1111r . ,. , . . . 1 J,"'l' ' "'lilJ HX l1r 1' 3 H1211 f'tIHIllvl' 1'l1111 ' I I I ILLI 1 1 K L ' W l 41 'Q f 'uct : 11l1 ' , Y. I if , M111 511111-sb 111 5111111 1'l111s1-11 C1111-111' 1'1'11w11 the U111 ' " ' wl 1' 5-1111 l1z1x1- z11'l1' ' 'ull .X x'- -1'11111'1-ix 'l 1111111 11111l 21 s11l1s1q1111iz1l ' 1: '1111 z11'e ll laqig 1'111' 11 - l l 'lli11g. ' ' 'L' ' bull' f, - llll 'z " 111' 11 1'11u111lz11i1 Il is 1151 I I I . 0. . 4 , rv - 1' J. ' 1'1 'is i'ILIilf ,XI I Wi K Impllmmllf U1 Quality and Promises Count at J-1llbZll'l1,S Leading Store NIULDUON f0l' DRY CLEANERS 1't'I'ivv l'l:ml CUI D ION! S1UDIO PHOTO! RA PHI R5 Marshall s 67 Genesee Street Phone 4007 Stgre 0llI,0lll726lIff 0 C0 L UMBIAN R0 PE C0 MPANY l4I 3 X mu Q I . " i .' ' I 1' ' , I X Auburn, N. Y., "TAC U"fff1X' C'f61"' I A e l"'xHfNl!i wma AX ' " I x H- ffl T H If .X R R O XY ly- ofzgrotulotzozzf Clay! o 42 Slzoe Form Company, loo S im or Sill 101 H741 mplim t PRLLSFI ON S Flower .s STERLING QHOIL COMPANY 28 l enum Nticnt Hmm 801 Central Clty Buslness Instltute Q U x :sinus in xx JI ii vu I thy S11 jlllllltllllll dum Certzficatzon of teachem Approval of courses and szze of classes Fazr dealzng zwth students and publzc lx ibtcuml hubim bghcmlx ll i umumnmlu ix thx Wm lhpxltrmnl xxith kiicixxlxcip that In ph xxhw un um ix u zh lfu-, S uiun mam FALL TILRM BILCJINS QILPTEMBLR 8 630 South XX .nicn NIILKI Nxmxubc 'xnxx Xmlx II XI 1101 Jzrfo IIL-XI I XTRONIIL DLR -XDXERTIS1-R I IQ I . sf , o lfur .IU . in 'i f f ,A nv fra' CU i VH S of X 1 Y , Y . I L ... W W W 1 L L Q 5 J . O I O Th' nlf' lug' fchil in LiL'l1II'21l Nc ' Yi 'k api Au'-I ix' ' ftztl livlz ' A ' If 'z timl. .-X stun' ziplfmxwl liusim-as sclieml must submit to thc rigid rx-quircmcnib nf: w ' ' . . 'cg' '- K' 'wk' gzm-'ci - -l ff' - Az' ' " the ' " 1' z -ei - ' ntl- 1 tl- ma-' ublfn gi x': lablc Jincsi 1 Q N -X X L XY1 ..1A. vl. Y-Q r1.,l ' wt r 'gs-1 5- ' . 'Z is -1'I1111-1.1111111111 ff ee For Refreshments and Recreation .lleet at 1 N11 X ll X 111 1 MUSHP R 81 BARRX Lll 1 111111 JAY LOBBS Smart Femmmc Wearables 1 N Y Herbert Bros Lomplete House urmshers Decorators NRL X NLL HURRAH IADILS' AND I INTLI 111 N' Graduates of 19-17 115 1 111 1. X 1 ill QOUISL 1 1 I L 1 1 K LC 1111-Akldlll U IN1 1,111 k'1I1A1Al'l' 51111l1111- 11111-1111 111111111 1.111111g1- 1.1lll1'11 L-1'1.1111K'1, 11:11 L11Q1l1'I11ll1 N1-115 ,111 111 111111:11-11 114111111 111 111111111115 .X111-'11 1N11'1f111.X1. 111-111111-Q.1'1'111X 151111.11118 1'1. 48-511 111-111-511 S11"'1 f I - - I - - : - . 1111 '11, N. Y 1711111 ,X1"1'4P , ' L' 1'1..X'1'1-1 11 ,XSS 1.1.X1i11.1'1'Y '111'1l'lJ1l1I1l1' 1.111 1 1 Y V7 n I L J J 5111 N:1111111z11 11111111 11 '11111g' X111 ' . Y. I4f 111'l11-NCL' .111 '1'l 4. , 1 o ' I 1' 5. 1' . Y N I 1 w x 2 N41 111 111-1 111115 111111 1111153 1111 311- I14 111 1111- 51111-1-111 1.111141 1111' 111111111 U I . 1: 111111451 .X 1'1 1111- L'4l11l'Qjl' 1'11111's1- i11111'111'1-111-1 , 11 C1P1111l'11SlA11 I1L11'fL"N 11':'1111Q ' 'I- Interl0r..... 111151111 '1i11l' Zll'Il11'. 111111. 111111.111l'5 111111 11111 11111- 111111111-1115 11111 511111111 111115 111s1111- 11111111111-11111111411 111' :1f141111 1. 4 11 111:11111- 11's 111 111K'1111.115 51l'X1111'11i'55, 111 111 :1 111g 1111111111-1 1111- 111111-5 11111 r1Q11l'Nl :11111:11111111111-11111111-11111111151111111-11111. NI g'l'1,KIg gli! ,I1 15 111- 111 1112111111111 . . I . . A 11111151.X1111"11R1:111'1'111:111 1'1i11111l111'. I Q11l11.1I"1 :I X111'111F111-1-I ' ' ' x11 Q1-1 1l11N-X :11111 11111111 111:11 11- 51-1111 QU ,XT QU jill. l1'1'.1'f 11'1.1'f11'.1-111 l:'111'f1 111111 .111 1111 Y1111. 1 '. . X ', 1 , . . N , 1 f X N , Y 111.-111114111-1-.11--1 , f ,A , , ,, , .. 1'1,1 .XXI l'1-1-1111x1 111'11 .X11X -111151114 X X LAURA V BRN AN Dance Studzos 25 gouth gtreet Auburn, N X I ANC HAM Q FUNI' RAL SILRVILP l Tobacco Shop VK C Lrmman 8. Son Jeza elel s Since 1873 Gzfts for All Occaszons 97 Genesee Street Auburn, N Y A I DI' WDNFY Real I state ana' Insurance m N lx ullf lllll Women s Umon Fafeterza Dxnnn N X H1101 1 l 1 lf , lllltlllllil Ockenden Dan' Auburns Fmest Dcury Products PIODFII1 Paveznzeed for I our P1 otectzon IHUXI f BQ Dlllllllll Xknlllll 11111 X. IRT! l,,l ff -flllllf lXPl'flXYl- - V Y W Y y Y 0 Zu x v ' f ' W O I K L Y i Ai K 1' lbw! XX bln-N ul' .l11lff111ofu'l.' ljflfvififvx' 11 ,S'f'cf'lflkx' N ' . I Q A L J L I JO J .J W ' W Y L J 4413 .Null 'n f: 'ings llilllli ll ' ling QI lfiirl lll'lll'Nl'l' 511' 'VI -MII, . ' N. xv. Q i 0 I llrst Xllslmw ' ' 35 SC llhlll S'l'lilflfT f W HARRX O. LOSMAN 1g,.l.,,k ,gm cccwucuwgl 7111 tqyg I ' -1' ,. ,,,c,c,u,u Il :go tu: fuppf-1' ,. c ,, c, ,u,c,u, 5 130 rn 7 flflfffrf ffffflrfx' fflr Stull' l'mll'SW and 5"1'l1 IM you wznnl l1mlm':ll'l1 to 5 x" ' Y , l'l:1x' 'li 'Ill ls? .Xulv ',X. X, ,, ' , . , lvl 'pl mc 34f Im' ' If fm 0 QC 9 ' ' 77 Q I , Q.fY l fy I 1 . V ' V -Y Q if 117 'gg '- I -:- -:- -:f Aull Y l'1.1pxs1, livrlwxlzx-1 NUR Aiwa' sr-:Rf AUBUR SAVINGS BA K Under the 'Town Clock enesee Street at South Auburn, N ew York Ruler Follege of Buszfzess Admzmstf anon un m man 1 T1 am 7 HZ Marshall, Meadows SL Stewart, Inc Specxallsts m the Makmg VS OMENS SHOES I! Auburn SPCCIHIUCS Lompam ILDDIE Q Flah Frw Hots Home Made Ice Lream Refreehmente PIVL POINTQ X lt-1 f fe- ITHIC AXRRUXYI- - cc yy - 3 ' 3 lgtIt'jIl'!f77' of Srirlzfu l7fy1r'f'4'.f in ' .Xccu t: cy Secretarial Science 1 0 . . . F' . cc Tvaclrv' 'z' ing ' . vlournalisnr F . , N , , of ,Sfm mf 411 1 elf ruled 1 room nz l-vmf.v fo X lfuulzrlwr I7Uy1fff ' Tico Yulnv 7 , , Vfmxlriwl 1805 Trvntml. N. -I. x aa a , 1 , Q K C'mnpI'm-ntx I' . , 4 , W W ' ' L K x Q Y i Q K Vl.I-AN! I' Txwxlxli fPI'R .Xlvvl-1RT1.'likg -1 1 I Wei, """1-111112 1111111111 M. B. HI LOP 85 CO. Auburn s Leading Department Store Best Qualztg 1Iercl1and15e at the Lowest Przces 1991 11111 1 1 ,ee IFVN IQ DRUC' Tl ORP D11 NRIX1 Q I OFAN PAPIAR C OMPANX 1 11 1 fm 11111 1111111 Pr X11 1111 XNtl1llt I-hdden Spnngs Fru1t Farm r1x 111 1 1 Maclntosh and Snow Apples of Integrlty f U11 11191 01 1111 111111191 IN D Ill! r11r111111 171 0 11111111 1111 11111 111 ll 11 XIIXIHTIN I ,9 I 7 . y . .i '. , -- ef '11 N'l'IIl'S 1111 .'X111I ' XI1f1'1111:1111 ff Q42 11,11 'IiI.S 3 1 , 1 - 'I'f1I1,1f'I' 'IX .'f1'1Q J J ' J ' J 1'1,".'1 '1'1'S 1 , Q 1 44 1.1-111s 5111-111 '1 PI -95 T 1 . J 1 J J 7 111171 111.1-1' .lr11z'1'1'fi.1'111 11' fl.: nf X 11111 ' 1111, Lf7Ti'1'.Vf '11'1'.S' 123 '-s11':A'.1 '- 1 I O O O R1 . f.1XI.I7 1'. IJAHS, fffllll 1111111 N111111 S11'C'l'1 111g my. 7 X111-s P111 If I get :1 1ll'1'f11i. 1111 134: :11111I1- 011111 11111 111- 1,3 1 .11'1S. IJ1 1 :11' 1111 11111-1' F1-111. .20 211111 111-1111 lxfI111111! 1111111 H211 1. 11145. Y111'1x 1Ql'f1-1gl'1.:l1l'11 K'1'11:11' 1111 1" -S. N11 1111-11115. 11 is 1111 1 "mf, C111 9 1111-1 f'111e1'11111',1 11f .lfffrx 71' fwfr' 1XI'I'I.IfS 171111 I11f.XI.'I1l1 KLHI . 1 'S 01111 111111 11111.11 1111 'It'1 111111111 111311 141 111114, 1'Z1ws "1 '1I'111lI111 111 I111' !1C1Q1111111' 141111111-N 1111'SS I11C4'1l1'111'Is, I'1.1'.1w1 I'.1x'r11 Nmc flI'R 1- 5111115 X X TRY W AITS FIRQT FOR HOME FURNISHINGS 1 1 1 1 1111 1 1 11111 THI4 H R YS KIT CONIPANX 1111 1 11 1 X 111111 1 1111, N1 1111 N11 11 Xll1lllIlI 14 BUY or RENT 1 HATFIFLD Q A HGME Drx Cleanmg A 1 LAUER IN1 Of the Bette: Kznd Menges Secretarlal School N11 1 1 gl 1 1 111111L 111 'IQ X 1 1111 1111 1 11 1111111111111 111111 1 1 N 111 1 1 1 111 1 1 111151 111111 11111 11 11Q s 111 41 Summer School Begms Ju11 6 lfall Term Begzns .September 7 VS A M1x1Fs,Prop l 1 1 1 '1' 11111 AX 1' 1' 1111 1f'f Y X1 PX K 111 1f1111'11111111's 51 1'1' 21111 .x1111l11'1'l.F 1.111'111'S1. M1111 1111 11111111 S1Ul'1il'41 11111 1'Z1's1 1A1'11111l1'i'11 1111111' 1'11l1'll1S11111fJ 1511111111 11111 1 Y ' 7 ,A g Q A' A A NI1' 811111-z jj, 1'1'1I1' 7171 11111 N1, P43 1311111-111 51. 24. 211 11121111 51. 11I'Iil11'11 51 1" 111111 A 111 -N 51 '- .A l1'1' 2.211111 51. 211 17111 S1.-f1'111111s1111" 1 .'1!P11 T1'11'1111111" , ' lj w Q , A 4 L 1 . 1 S1111 fl' I O 9, Y ' K ' 9 3. 1 QI 111'I11'f1'1' ,111"'1 O 6: 151151 11l'l11'5l'1' ,111"'1. 1X1l1llI'l1, X. Y. XY11 1111 1- 111-1-11 1111111111- 111 5111111111 11111 1111111111111 1-II1' s11-11 11111111-1's 1 'A 4' 1 ' 111.1 D' -1 '. T11 's 1111 1-1 1-1' 1l1C1'1'IiS1I11f 111111111111 111 11111 G11x'e1'11111-111, 11s 111-11 115 111 1111 C1 7 , 1111' -11111 -111 .411-1111g'1111-1x 11111 ' 11111. XY' 11111 '- Il S1'l'C1Il11f' 111 C1 '11 S-1'1'11'1- 1'11111's1-s 11111 511' 1f'1 11 1 ' "1 '.1.' 1 1111' 11111-1'1 t'l11'4l11l111'l11 1'I1Il111l'i 11s 111 13111 1':1li11 51111111 f1'r.1111111l 111.1'fr11ft1'1111 XX'1"11'. 1'1111 111 s1'1111111. 111' 1111111111 1541 111-1-1111 11111 11111111' 11111 11111'1s11111. . . . ' X A . i W 4 ,Y 4 V W ' A n o 4. I 1x 111.1 .151 l'.1'1w11N1f1 111'11 .XIPY1-'RT1S1-Rx N11 --A 1- Shear T ll If JMQyfMn bhhqfo We Speczalzze zn Weddzng Bzrffzdaj Carey Phone 3700 207 State Street x R R rw xx' L -A X ou Lan Save Real Money by Usmg Old Company s COAL It s I lzeapei Its Harder It Lasts Longei CUDDY GEHERIN 1912 Genesee Street Phone 2387 Auburn Bullders Supply Go I' L 613 flung to Buzld A nm flung THE, I IBERTY STORE llen and Boys G E N E S E E BARBER SHOP M TAMBURO Pezfectzon I leanem and Dyers Office and Plant Z Garden Street Phone 1660 ff itll lfwur lS91l?'fUI4l of Uzmfzlx f N L f 1 ' 9 I o 9 W , . All 1 . . . d . . . - . L ' a 4 L . 1 r - y ' ' L'w111plf-Iv fM1ttittm'S for J x P P r ' - . - A I Lumhe-r -A Masons Nupplu-s ' ' N 7 fr' - 1 - Imm 'MM I3-I5 lznxt lycncsvv Stn--t fl North Stn-cl Vhom' 2827 . . .XllliL1I'Il. N. Y. .Xulvurn, X. N, . . . D . W JW CUINpll!Nf'IllS or f ' 1 ' L , L L , Frau Cuff an I7rliz'ury Sm'z'irr l'1.r-1.-wr ll.-XTRHNlZl-. MVR ,XIFYIHRTISICRS ,,f , I G ,, Lmxelo 'urs' Z' wb' :iff ,LM v3 QS' Era rr SUMMER sPEcrAToRs QNYW f CIS se C ENNA JETTICK BOGT SHOP 90 GENESEE Sr AUBURN N Y I RBD RONDINA I URNITURI1 QTORI1 CE Qualzt1 Pufmtufe Loze est Prices 394:42 Rzcher Creamrer V45 c 1 RTRUDI HI RRON PHONI 2475 SHOP 177 Llflrk Qtreet l X I IT H If AX IQ R HXY1 w.,. - ' - X x I V M v I xw-- 'ig 4 - I . ff 5 ,W 5 X 60 " i C3 Q0 ,f A M I VX I Y ' , ' . Tu fs ,f r C- NJ., ' 'fl E 41-ULN : I-311, A 4.-Z., H in "Eli Iii- H1 'K fsl'1c'l'11f Q O TH 1' If mf! pun H'lflA Efvrlmfl 1:11 ruvmg fl!-ru lfw 5 650 T0 . . . Youre always dressed Wlh d I1 rn the ool and 1- casually charming ENNA JETTICKS. Choose yours now. I 'I I ' c1fil1lIlliIIll'IllS of I LillIIlIJHl1N'll1S of 5 I s X Y 1 3 j 4 X L 1 r . , . l ' ' ' E r " f . . N Vlwms .2f30 56-60 Nun- Btu-ct -W l i cc ' Q - as E 1 I I Lfnlrpllrm-1115 HI tlmv W Lv y w Q x x fb. I 41 41 41 , , 1 4 L J K N , 1 L L l'l.1 AEI, l'x'mrx1f1 Hur Amr RTISI-. .E fn Q.: V, ,W L-I TH Ii ARROW' l-- A Glrl W1th El F uture BEACON TORFIII A K C ssw5OI Slltfl In Hcluxlthmm X mku Doorllg out ot Ch Ploxx I1 I llghtnr Illlll ot he1 puppx I ss at onth thx We tmm tu Shoxx Nhu stood 2, lmhcs hx h at thc shoulclus and nughcd 58 pounds at II months ot 154 Ioulu 19 thc second smallnst Ot '1 httu ot 6 puppxcs IIISLII on Macon Foods Thmsn IILIIIIIIOIIHHX lnlnmul foods mmm hue hm thx dog T u kncp clogs I 5,1 ox will xuung., UI old tlp top cOnd1t1On BEAOO DOG FOOD Pellets Illeal NOID IX xusuxx PX Corp Pharmacx Iuxls Dlug Ntou Nlcakel I'OOcl Stous m I am u nxth S. ear on m W1 D L RAMSEY 8z SON Dzstrzbutors THE BEACON MILLING COMPANY INC OAYUGA NEW YORK PILASI IxTROx111 KJLR XIDXI-RTISPRS l 83 J O I , T. . '. jjj -. . 'Z . - -h j. . gy .j XYi -' ' ' 1' cas: ' IO m s of age at - 194.2 'xr ' . ' .4 4 1 ". J. . . -" - f ' -. ' - - ' . ' D . . 1 1 C 1 . -.I 1' s. h '- f,-arf- - sr . f - Ain ' ' ' v D ' '. ., 4 . Q A I . , --. 4, "K - y ki -.v A . - - ' L' -.jx XY , i. R S 1' - P s . I T. J. 'ztcrs . . , 9 '9 9 . s- U - , : Q j -1 1 V Il Cay uga County Saxlngs Bank AUBURN N X The Bank U ztlz P I lzzme I lurk II XIQlQfPXX 1 ou as e Its quality AUBURN CGCA COLA BOTTLING LESTER E BREW JIIIIIPIQII Tlurrhn South Strut Auburn Nux Norlx Ielnphonc 91- IQ! lQ68 owpfefc Fzimmmf Sei one E Natlonal "' M Bank ofAuburn IUDRL' BROIHl1R8 HARRINC ION LU N01 th Street Road General formatting Sand and Grazel XVOodruff 8. Murphy Ha: du af e and llousefzu 111811112125 88 Genesee Street 9 lexchange Street CW Quality f Pure Coal Mfg Ice See New An' LOIldltl0IlCd Ire Refrzgeratom Phone 89 710 Uehorne Qtreet l8l I 'IKIIIC .XR RUXX' I f f '- 7 U I . X I 2 2 L' . 5 if' ., f 1 M-nr.,,. ' .- 'l"':-.f 1 um . 2F li' F e , e-:- -f e 'fi-+' :ah Xlcxnlwr l7v1h'1'z1l Dupmit IIISLIIYIIIU' C'm'1r. XICIUIJCI' Ifvclvrnl 1ir5c1"' S521 -m , X f Q 1 4 1 n ' O yr 1 N . V J . ,f ,fe I 1 ' 1 . , . A K y . y . - n X 4 ' w . V . . ' ' , , 4 . . . T W L ' Y ll fm llixplzly Xmx ' Um' ' ' Nev. .Xinfthllnliliullt-.1 liiwlrllluk' Ifuulll . , . . . 1- ' . U g W X W , x K N , W nu 4.7 l L " ' K l'1,1-,,xf1. I'.a'1'xux1z1: Uwe .VX1wx'1aRT1srcRs 7- -,, LJ sw ,- Iv. ..x I wffmfuzf Snnplex IVIIIILIIQILILIIIIIU Lo lx-XRI X AILXNIS Nmllz esfwn Ilutzml life llhllllllllf' XM Xlllxl I I I RAUI5 S LRNIILRI SIURI IRI S IRI SI ,IQ 1 ' ' lv gf' 1 . Ni 5 Q N r I f N ' L 4 K. , K'-v pII1:wI1ix1I" r 1 . N . ' n YA 4 ,R Q A A A L' i T v r i Y i I . Zi, t. . A V Q X 4 I . , , i . k.1"Q'III1.'!1'XI ' kN' '-I'.:. mix mv I 'nfs I M 1. 4 . A . , , , III-XI I 2 .' II ,' SI-XI I '- , . ' "IV -I I wx x NI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I oo Qoqogeoooooooooeqqoeooqeo Q-- --.Q foQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ - I T H IQ A-X R R O XX' l-- RN? A, ELMUSE J' U, T ze Fzrst Tlzzng Necessary fo: Yozu Succem is to Staff a Bank Account Why Don t You ? Auburn Trust Company Aubzu n, New Yo: le Ill im ISI To P Q .Iluwzfwr 'ff j'qz'Lfz'I'1l! l7uffnv1'f lm. Chrf, llfflzlwr' uf ffvdv' I Ku.vur:'u .S I'.v!u111 I'l.E.'Xrl-I I'.x'1'1wNlzl2 IJU4 .XlJYi"'IrI-1I4r . , Q7 , IOHNSIIXI NS DI PAR l MIANI SIURI1 adzllac Oldsmobzle K Inu C raft I ar U ood Boats Johnson Seahorse Motors IOHN SUI UN ' zotogiaplzx and I lmto engrazzng 40 South Street .Seeds I eed and Poultrl .Supplies 31 and 33 Market Street Auburn utrnsey Farms, Inc Produ er Distributors of olcltn Guernsey Produtts I I I ' I X I I I I Ill-Q XIQRHXX I kl:1.pIi111f-1151+1- klmpiirm-xuts of ' , . K A K J . V . , V . . , . A . 2 YQ . i Il t ' bv I I . ,' V - , K A Y W L L L'+m11I'111v11IsoI' W X 7 W uswls le. SPMNGIQR D- Id- RAMM13 5 SUN ly . U .-- l Q 1 I K., 43 Q , w .-x w . W ' . I 1 , . I . -. 1 r , K KK K W Aw K 4 Aw f ks K-lvIIlIlliIllL'HI5 of Ihr O Cy 1 c - ' ' 1 G J v ' l'llHNIi 13531 'Il xs X'I'k1'xI!k 'Wk , " -X H34 Pr es: 1 zptwn Plzar maczsts VS l1LD DRUG LO Phone 800 lameras and All Plzotograplzzc l'quzpment P M HhRRON HARDWARI1 LO SHOEMAKER CIL C0 Cztzes Servzce Products Koolmotor C ZISOIIIIL Koolmotor Olls Acme VIIFCS and Iubes Acme Batterles C mes geruce ACCCSSOFICS l 59 Auburn Spark Plug Company, Inc KA W7 Spark Plugs Sueze Uaclune Products AUBURN RAC1 8 19 73 Perrlne Qtreet l'I'HI-Q ,XRIUPXYI --f Y X N i O lil-QXIJQl '.XI4'l'IflQS Iff PR Y w . i L ' H 0 Y i . 4 l B klnllplixln-llls 411. W , Y V 1 N lns'lol4l1:l"1'rnqsmf Ml: I AL LU. I Q U ' '-rx L N N ' J . x ,. . N . . A x L Y 4 xxsw my 1 Jiflcv, U Clark 5111-vt l'lm11v :Sqn l'l,1,.-or l'A'I'RlvNlZl. Hua .'X1wr.R'r 5-1 5 U ,U L' jUo THE EASIEST PLACE TO SAVE FOR AN EDUCATION Q SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION C I AX 'ION A BRUDI POI ISH I All ONS Almerzcan GemSoczet1 JI-1 n 81 OIIIO1' Enqr.-lumq CO Arhsts and Commerclal Photographers Makers Of Fznc Prznlznq Plates for Black Or Colors XIX I9U I'I'IIIf .XIQIQUXYIY SSOUTH SI ' ' ' ' ' ooewu AUBURN N Y su- .XII III.. xI...II.I-II SI,-Is IIIIIIIIIIIIIIN XY:IIvI1vs f- .Ik'XX'L'II'f' IN 4,l'R M1 ,l,I.1HNlXl.1I, STI ,His IIIIIIIIIIIIIIVIIIN III IIN' J 44 I 1 ' r 1 ,J L1 J 3 ki , w Regzstered Jeweler 150 L-LUB J. I W i. , 1 Inu IIl'IIQ'St'k' 51. 'III'l'IlIS IIIIIIIIK' Il.1 o o U 317 Xxvl'!I IYQI-Ilillglml IZIIIIII-x:II'II - i - -t f Yi- LAIIIVJIIQ-I, III. .I I. .IAIll' 71541 1'I'wfII l:I1Im1:'I'11v 'Ihr' "l'f:r .II'rIfru" I'I.I .XXI I'vI'I'II-Ixm IIVI4 ,XIINI IvI'IsI If ls -f- - ffl T H IQ .X Ii R O XX' I-----W Lompllments of FIRTH CARPET COMPANY Better Propertzes I omult IOHN N ROSS Real I .state CJOSQ BUILDINC THOMAS HALIJ, AUTO SILRVILLL 76 East C enesee qtreet Phone 278 JILNKINS LABORA I ORIILS INc Plzar rzzaceutzcala LLAPP LOAL LO Y ' Y W VOR THIQ , . , . , LUIIIIJIIIIIVIIIS U1 1 1 7 - , 1 1 1 1 N 1 ' L l I L L 1 i W i N ' 4 - -1 4' 1 J n 1 , W X1 W L L J Chxzlplixlwllla uf X S Unxllplilllm-1115 uf , 1 1 1 V A L , A. N N N . l'1.1.,xf1, I'Ox'1'Rwx1z1. f!L'R .XlJXlfR'I'l51i'f ,OA 9, 1? Twelve Stores ln One Plumbws- Heal-Hg Glazing llmnmg l Hlllllllg Housew :res 'lllll Supplles Bullclf rs Supplies AllI0lIl0llVt loole lllutru Xpplmmns R1 p.nrul ""0M2' bllIfH Sz PEARb0N INL wuun Auburn 1 lreulatmg HKIH1, F Qjfffwl Llbrarw and 01111011192 I me I ootzz em 144 Genesee Street C 0IIlpllIHCI1tS of Sahuler Potlto Chlp Lompany Sold at -111 Stores l 1 I lllllf ,X li RHXX' I -.... - It 11. . O I 7 I ' 4 Y D I , . . . , o e 2 Ya i : L . w . : - I K' . 3 f Y W O 0 U 1 - u 3 u u , a s 1 1 1 1 - -1- O J A 1 v i 4 W f Y Y - 7 0 V , N- - . i f A ,. . . . O , , , I .iff My l.l1lr.s'f lx'w1m111fu, Allx'.vf.'r'y mmf . M14 llfllfz' 1. . 1 V Y ' nlw , . . . N w fXLlffllm'l'1H4' lfufmv'f.'z' Cumlzm .' . W ' X J x N ' N W 1 4 f 1 i Y Y L A K A- IM XXI l'x'n'1x-.xl rm XlfNllVl'I. 1. 4.3 I TH!-1 AX Ii I4 f ' XX' W Auburn Cement Profluvts Co., Inc. BUILDERS SUPPLIES Ufl1m!'1, 11 1 H1 C fww1'wf,' fnffft1m1'fv'l7.N'-'lu l'2'fJm lzfr 'IU I-'plwm Q-Th JJ 31 IW w'w1f' Flwvt .X'1,'llVU, X, Y KWr111pl1x11f-yuh HIP VK fmllfxcc. P Beardslex IBAI IAN s 4'f"'fPf' Ruc za 1 ml N SHOP Q ompllmente of Hlmmond 81 Irxmg Inc Auburn N X I 13 I V A x v L 1 0 . ' y ,Q J A L 1 . - ' - N v J 1 I 4 1 A , . A . . , v C , 0 , Y 7 . , L . . I'1,1,.xf1 I'XTRHXIZl', Uma ,XI-w1k'1'l.' u H , , I IIII: XIQIQHXX I Q'fuupIirufN11Ix UI' M.-Xl.UNIiY I,UNII3IiR X SUPPI Y LO IM' - IUHN I3 AI C I R Trucfzng 1 Ullfllllflll A FRIILND I 9 SAVAI I' I S IHOMPSUV Tazlm Marlan Margaret Ice Cream Store ICP CRI 411 SODAS SLNDAIS I UNC HIS SII OUR DISPI AX 7 Q I 1 I S Y W A 4 ag 1. ff, lf ffI1rf1!!'f Www, N 'Him m+I N ml V I511111. IIHT Im, , , IIIIIIIII QI' I J' II1x1f,XII"I lull' JII5 -' XIIIVLHAII. X. Y, kIlVIIIIPIIIII1'IIIx :rf k'fvr11pI1u1f'11!x wr' . , ,Q , 4 I N X O K I K A . . . J 2 I Y . Y 0 v 1 I 1 ll: llmn-W' frm-I I , . , . . 1 J 1 11 A C4PlllIlIIlIIl'IIIN uf , . I 1 4 1 y fx 1 I J .......--...--- III' N'fz'4'I4II'2-fc' in lfr C4?'r'f7?1? I'1l'.v. f4,1I',w, f11ffff'1'11'11,1f ,Il'1'I4f1,I,x' 1lI!'f R"ff',x -..--- ........ - 1 1 f 1 ' 4 4 L 1 1 K -JL M Nfuth Nrwvl I'Iwn' -- I I'1.1,.xf1 I'.x'm-sm MVK IXIrXlR'l'l.'I'I',' Wa 4 1 X NIEAC HER SL C UDDI Ifunm al Dzzectom x II III I N I OUIS BRO9 1 HI CORP PHARMACI PAUI I C ULVKI I I I I Real I state Insurance Applazsals HIC Ix 8 RON flowers l Ill CRISPY FRIED CHICKEN IIN HOME MADE ICE CREAM THE PIG EER 1 I X I9w f fI IIIIQ IXVIQUXK' Iff-W - CW1rnpIi1n:-lux ff: Umvlmmnx Of 1 I. 3 I I I I I f A E 7 I ' . ' U k'fI1'11f':' Sum- zmrl XYZIII Strw-Is I'hHm- ggu I-QS Sum S111-vt IVIIHIIV 1,151 ,I I-gxwx' xxylllilcs J I, j 'Q , , IXNI QS I4fPXII1IX.X'I' NS E Q IIRIIQII IIXIIQI. IiS'I'.XIII.I5IIInIJ1,41 I'I1iIuI, ff, 1I1I1 Jmll S1I:11'I+Ix1 IQJIIIIW II. "' Q ' .N11lIz'.Y rllltf .5:'VT'I'r'F . . I -I min R wnn srovf smut v .X11Iru1'11, N. Y. II. X.-If Ilwu-ix, Klux W 7 W, ,A I sk XII 'lmvlx Stn-rn Ch. Vlnllming . I"1'wl11:I11 SIMM flugq L'll Str -vt I'I11,n.- ppm if gg IIl'IIl'Sl'l' Strwvl jul, -H, X, Y. IYI: UIUIII In- In-tim-1' than 1 I :Il I'. Y, XVIII-1-'.1.r3R, l'rfff. Ifilil IIVIIVSCL' Iiuml I'I1m14- 4 114 I'1.i-gxfl, I'x'Hwx1f1 HU: ,XII 'lilwrlsl-ks . ,Yu : AIYWY zzdex to Jabez flfel 5 ifl 11' ' JU 11 JH 'I Xnhurn N mmm mr: vurn X1 Q X1 wurn Nur L 4 Xnlvurn ink Xnburn urk Xnburn vu Xnlwnrn X l F M ll x odt 1 in N ul 1 r N l xusa Urnlnhn ml Lux nu 11 wr C bun Q x ull ll Y il' Hx nwn rrx WINH1 . N ,1 um X fl wrxnl rx r f uxdnu X OXXC1 I L fn nn L mln!! X N fll ILblTT NIU! IU I N w V111 1 'I MTX l hm I 1, XXn1 l 4 1 X N A 1np,l1 r KXX! sv l 4 Qnr an Q A N 1 ll! lil 4 lfl Xinrru I XX x 1 lx ll Hill rn ur lxonchna r Xllf X nn 1 N XIII ITKL lllltf I L lllk 1 x x N npe mn vfl mlm mu r Ti I 1 I I N 1 X 1 1 I R R .Xfisnnf K: ' .X. H ,,,.,,,,,,,..1. ., 8' Vnywri:-xl Rnrrvfxfw-n Vggrlnrx ,,,4,,,, 'fw XT:vr,Vlffl1r1 ll ,,,,,.,,,,,,,,,.., ,, 'J-1 Xl1c'n.H: ru If.. N W, , 1..,,,,. 92 Vl:1T111kfPHu'r'Ifxzgmmngti-, ,WWW 'JU Xnlwdvzm If-wXIIlf'2".1 If- ,,,,,,,,,, N' VI.q-tnhh ,v,,,,v V ,,Y,---YYYYYYYYYYY 7rw Xml "w IXUIEYXQTX. 5 1-335 ll- ,,,,,,, il Vlvnkinx I nlwrat' ru x ,,Yx,,,YM,,-,Y, '31 XnM1v'n llzxxincw N411-H ,.,,, H ri Xnlmrn Ilnllwn XXffrlw ,, WM ,71 Knlmg W HWY V W Ykiir H HMM ,413 Xnl-urn 4 vm-nl I'zw.4I1n'tN 4 H M , 'JE Xnl rn lIT'L'11IIiIXlI- l,1hmr'x ,,,, ,, 'Ji 14, , am' If H. WW V in 77 Xnl :rn 1wm':1-lhlgq lhfltling I N ,, 8-1 'AMW' X I fbfii VV in gg, Xllbllfll lk'--1-V. fl. l,, If Svrxu-1 ,, ,, 72 IV. g fy,-H! gh,-, K VV W V 71, hnc-rn 1:5 I5:Ar'n1N ,, W, , NF lV,1,l-my gt ,-1 W WV V NI Xnl '1 Vnnlf I4.:u'1fvrw W, , W N , N- lV,,um 1'5,l,K,- 1. VV V VV Ii Xml '1 I'11lml1xlx1l14 1-X. ,W ,,,,,,, 'wi lV,,,Hx f1f,,,- YViYY W ihw WWW 131 Ml: V5 CV N Ml'l?4lkX " - ---- I.nfll-,' IXTNM''iQlT'T'l!lg1f1H In ,, ,,,, N1 .1 ,:'n'N Szn ,,,, ,,,,,,, ,, 1 'A I NH 7 1,47 "T ""' 'A """ qt' M:l"m'x I,llIIlbQ'I' 1M , , W, '91 ' N: .7 '."'l1"- "' " ""' ' to M: -V N Hung ,, , ,f,,,,,,,,,,v,,, fm' ' i.I 7mlJ.w7 4 "' """"' Mzirlzm Marg: 'I , ,,,,, , ,,,, , ,,,, , '74 A HN 1'-11111 111-1v ff x1:1fNm11. M minux X- pf win-I ,,,v, is Hzxlizmn l'nu and l.lIll'lX Sh-Xp , U, H Of M5'fNh5'Hf1 I'V'TI""1 NNW ' "H" I11'1u'ffl1 Milling QM, ,,,A, V, ,,,,,, ,, R3 Q1'f'!l1f"' fx V' mx f ' fffffff' ' 3-7 H4'21r'flXlm'5', XX':1H:u'L V. ,, ,,,,,, .. 'V gx1""k"" 'Q lt." " ' "" N' RWTH 'YY N 'V NU' f V--ffV -,-f.fff f 17 '1' uf T4',fKVI""'1I 7',h""I fl' 'Hu 51HN,.'I'hl, W Wim V YNY. VV my fXfHNl1t'r XX lnurxt ,V .,,,, , , Un if llfllnu' Henri Iairy ,,,,,,. W, ,.,,,,, his NW ""." UU tlX"""1N ' 77 Url-',XX"ll4: IQWY1-V. ,,,,,,, 'S ', .5-Vx "" 5 ff' H'-' V l3Li1uL'xI'uH,r Nbfin W Hin-H4 Q4 Nziwnzal Hawk 1-1 Xnlfnvn , , ,,,,,, 83 Hrixtc-r, lf XX., SQ ,Mn ,,,,,,,,-,- VV 73 1 V V Hr , M1513-1,11 VX, YvYYYAYYYY V Y-AYYYY QU XV ' X"Y'k SIMM I'Ir1'I1'1' N lQ:aN1f-rp 05 Ury: . I.z1l11':1 X., .Aix 141' -, ,,,,,,, , 77 A V V V fP'kfnric'n lmirx N 1,,.., , ,,,,,,,,, 77 X.21X1 ua hunty .zuwnuf IX: nk ,,,,,, S4 K L X-ZIV' T- U -', s.X"'f11HT1lIi-'III ,,,.,, lfUl,Ck'x Kill HAI. YffYAAYffYfiwffwvP My KVCINV V, 1415 Nf Inq UM' -f -- 77 l'q-1'f0Q1i4q1 lfcg 11-VN YfY--AY,YYfYYY- V- lllatncld XICZUIIIUQ Xxflfkx ,,,,, ,,,,, XII IV wr' fl-IH, qnnnfwfvnn an 4,3 :Jill ,"1l1f"A -A11 f-'-'--'- ---'-- - f gl I'--Iixh I-'zulu-nl 1 lull ,-A, V , , V-, JU H uln 1 ffm- H ,HW ,,,,,, A ,,YY 1 I- ,XH1 -1 f'vvlx'4'll, l'1il1l If, H ,,,YYY V V YIYYYY UF U I H 7 777 77777777777 777777 1' 1'0lX'- Hvrwkxllmft' YYYYY V YYYY VV hh , v ,, Q' rl VIH unify -iixfib A iiiiiik V 05 'Nfl WX. ly- A 5"Y1,,V,, V - Y- - ff ll I H1 V M -- R1I'I1'1H1'gu ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,, - 18 .X ' ' 2 . 'ff' 'f1f'--ffff ff ' ' yr.-,1 87 irf,z.XX.f..Y.11,, ,1,,,,,,, 77 R I", Y ' """""""" "OE lql 4" rl ' will 1-11, , frffffffr Xl ,H77' "VIH, " "" ' """ """" I ifflph lmw. ,,,,,,,,,,,, , ,,..,,, W Q4 Uni V'lL'2l Milk I' uluC!4 ,,,,,,v,,, U 82 V V D, V -V3 1VV YYY-A--iAAfi----AYii 77 Sugar Ilrmg lu. A,,,,,, ..,,,,,,,,.,, I 34 DV - - V.,. QL. Yww---,wVYY---x-v---- 68 SHIV' .X Hiking ll-, TV. ,,,,,,., -,- Rl Iyu X XI -family. Inc- H iifiiv-x V P42 Mil' N Imgm Xwwwxzltlf-n ,,,..,, OH .c A' ' N ,,,,,..,,,,,,..,,,,,,, . .,., 03 Iiffl IV' Print flmp A,A,,,,,-,YiYYY 67 Syl A 'HIAIU Khin ll., YYYYk,,A--,, 22 Ed1 'i Vinh VTX' .,,...,. ,.,,.,.., 7 8 Scary R071 kk X U4 ,,,,,,,,A,,.,, 08 ' N Y... VU, ..,..,,..., ,,...,,,, 60 fhzm' K ll'-m-hh-r ., ,,,,,A,,,,,,,, ,H 67 I'.VHNl'l'I'4l'f . 1 ,WV ,V ,wrfr Nl ,'I1-.q- I-'Urm QI., VVVVV VVVVVVVVVVVAVVV 7? V , - .'h-wnlzakvr Nil XM, V, ,,,, ,,, W , U0 f'V'V'm"1' MTW 7 7 ----- -- --U - IU sn I-x x1QillllI.2ll'TlH'XHL ll.. Nh l1F'W"V I-5'k"N ' llwlx ' " - - - 73 Sn I1 X I'm-nrwwxm, Inv J, H, 'll Vlrlh farm! fn. ,,,.,,,, ,, ,.., U1 g,,1,,,,V l.,1,,, frrff V V VV V xp . . S in-'.I.4kS ,,Y,,, Y ,YfY. FH 'j2lVY'4'lY X H1111-X IU Y ...... Y Y..,, , "ilr5514TFll',, V V fffff HN 7F tfpmmrd 'K IUHIVI ' " "" 'W' ffff' 19 St' 'n- lll'lv1lI'T'Il!'HI Finn' RF if' Harbul Fhul' "" "" "'- Y ' ' Xl Slwtl K llgurx HH!-'I' I'x1r'1H ,nn 71 iwlri If nv. I-X V YYYi--A, YYY-Y V 74 lirwm- Ijllllbvr Vo VVVVVV VVVVV ry 8 ,lkhwymlwxnl V SV -I V Q4 Hzllv, 'I'l1HnmN V VVVV VV VVVVVVVVV ffl bl- GNU' f ----- ---- - f --- Sf' Hum wml N Irving ,,,,,.AA, , V03 'WX l2H"1'l"X -f -f - fl H: Vi Tin- Slnq, VVVVVVV VVVVV 85 Hrnmwx. I VI , VV vw XX,nzV H R, 1 X, HU fivr'T+1 rf FHM , 7r XX gm, ll H, sz'-X. rm'-w QF Hum I., Uwlrllfll- H1 XX1?.l llrng nn HH llnmwn II.u'mlxxgu'v l H YU XX'la11'11lv A I'7UI'1lIIH1 Y 71 Hllix N SHN , , '11 XXIHQ' IJIX lzmnllrx V 03 Hulflvn 5I'Y'll1LN I-'run I9q4rnn W 7' XX' X1 I2 fl ,, ,,,, ,, ,,,,,. , 72 HIM. 5 VHXX 'll , , Y,,, Tj Xxwllhllllx l'ni1'n ,, ,,,, ,, , 77 "VH . ' . Il, N '- , ,,,, ,, 7U XX 1--wlrntf .X N11 rply .g,,,,,,, ,,--, 8?


Suggestions in the East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) collection:

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1944 Edition, Page 1

1944

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1946 Edition, Page 1

1946

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

East High School - Arrow Yearbook (Auburn, NY) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.