Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN)

 - Class of 1955

Page 1 of 70

 

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1955 Edition, Cover
CoverPage 6, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collectionPage 7, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collectionPage 11, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collectionPage 15, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collectionPage 9, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collectionPage 13, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collectionPage 17, 1955 Edition, Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 70 of the 1955 volume:

1 t j ,, DEDICATIO For her helpfulness, understanding, and guidance as our sponsor through the first three years of high school, we, the Seniors of Darlington High School, are very happy to dedi- cate this, the 1955 CHIEF, to Mrs. Reggie D. Surface. A nf ,f ,P ,A y- FY' . ,. . . . fl? ...ggi 1 ' ' "M 'Wm' .. - W .car V A - -+A . .z.airt:i::w?Y5::t!rf1 ..:f:5f1,1 , , .M ?....-N..i-..,w...-.,:.r'-+-wi: as L.: :U .V ,. x . . .. .. mg... -Q. .M-.M pw.: A.:.'-' , . .. , . .. ........, :mm -,mg Af-If-'2r'gf.g2gggii23.mf.,,...........:.:1g5..:.. :.1...t.Q - A- . Aw A W PM-m.Affgf?A'-:'::,.:u::i:f15Zfmr3?. 5.5 ifA''ii515813Z'Ffi3ir':t'A:T5:55'?7vW""E"?y?q' .... -M A .1 A.A:.:::A":!::'1:A::.::.e:..:.:zr.: ,,.- ...N ' .,:.' ' Art . .'.' .. .rsswwf-If.r'::zui..,:.rA . . w..........iZ ...Lt:::,fgy:..Z5.2::-121:4-A-Eff-.vt:t::::::'i:::E:.:..Li::::?fSA::.1'E'ZSf 355, .ggggfgzggf-ggggzffyx 1:f.s?s.i.:.:f5 ...ml ., . ..,. V.-n V .. .... ....-.:A'.-- 'A-AAA':'.:1:..:.. . .-...L .. W M. AA 'N Z - - , .. M M ,, ,,....,..,,.,...::.:.,...:..... III...:.....!.ff.2Si'I!::::..z:2:...1t....:..::,::::2:?.?z::.1'....,....-.1.t.......:..::Z-fJf1'Th-fIi1fjqTi12:AT:g:Qggggigggggtyj-gtmggggiggg:-R........i...,.....yM. A far"A""":A'-"A"":A':::::rx:rwfvff1f:'3iE?':5:?ffiS'U5"ff'U?SiS5iEfSf2'1ffmfff'f2FA2fEr"i2'A"'AAA W"'AAA"" A2'.g'5 I' 'f--"r1-'?f'!51'2'.V1-:n':'::mf2'5.1"::'.::,::'+A"f"A'5"s""'7m4W3mam' -H ,-'--V - ww -M-"W rr. .,... -.V- Wu - X -- MN - W... ........A... :rwm .f'Wv:A-ff! 1-vpn' H A P - ff fu- A. ...M .....,..... . W- . N-..,........,...,. -mv-1-ww N 0 . 1, ,,,,.,.,,,4,,q.m1gq,......m.r-uw.:-mfwuw 4... ,,. .Q uw. 'U' ' 'H 1- .3 J... ..w,nu,-.- N num.....f,. ...vw wzixuww www 1...-...W W... .fi--f ... ..... ,. - ...,..., ... ........-.V A :,. 1. .., .., ,, , . W . ...,......,. ...W ...Q....-..w....,-Un. .+.l'5... .. S... . . Q.. .Tau 1... .....,,.. ""z. ... . . :. ..2.....:..: .:....V.-In-SE':"::A:::::::f., mrssazfizgrr. ..2...2.. .!:2::.::.::ir:. r:::1'Il"" ' 'Aw A'-""f"r: :ff Ama:::mg:',1g:zr::m::Mz .:Ai,:,+,ggg1'i?gw2w:i-iiifggipgizxn-Zn.. -----A..2:2a..Q2i-.-I-3- ,,...................m..-w-, 1fA,.,...,...... N-.--...W ,,..,,.l,. ...M , 'An W K-M--g' ' AA: , A. WV..." ,..: -vw' f -ff f ww gr 3. '-N. . ...vw Q . 1 A . a p A -ww-'Wi .,,,,...... .. -o--A--ww-'H-wx A, Jw M - ' --uwlistf gy: '4viMr. vfY.r::,s:.:"wft:.y'NM wilt? 212, 03,45 'ggt wxvszcii . , 1 ,:, 55. . A ,.MS-12511-AW--:-:4::::::..-V----'ff----'-1-:::':::::::-wi,:fm-3-5555:-uw.----mE.':'i'E..5.f:..:....E,....-V....::...:-.......................:.,...E2g,,.i.........i.iEiS2f.. . ....,5i?E,2 5,,..g,s EV -1 Wf""'N""""' '...w.....-nu-nnwwn1v- -1 1 , 1, 'fm'-M F ""'U"'Hws-N....nu-ov vv Q-.1nom..-uw--www-1uw-uvwwfeaamun-.nu up an Quint win N Asa nwsnnwiif' -v 11-'ww-ever'-w"' .......--v---un.wwfvfvgg g '-'I'rwf'+" wlrfwfuv1wwmu.4..,,....-1...- MAM1.-.......i,.. .uw own v ua n M Q " 'Z . . f .an-wif... W N. 'U' . ...www ...-...na-1-... p.......-f ...U-fmvm.. ...--www QV wm.w-.---annum-7Qxnynnm.. H... .www fuwu., W ..+..q,w3-nudlsinw qi 92" 1-dd. 1.. . Q., L. 'AA N.-A A'2"""":...V.w.s-Q lvnliamvv 9 M .fawuunu 2 Q , Kilqnunv ll 70 nn 6? . Y U italy? .W vb 140 gy as ov 1 ll! 1. ...kr 1,4 N Pi' tv!! xiviir 1 .xv 4--nav Q 1 x 4 , 'N 5 xx my is "V ' "A"3'3f..!.wH-W-'g""1"'3+A.t?I , ...M-wwlg4,yggguvf.:s,?g!.....i.....:" -Hum-r-M gli:1EN:f1:glw+,M:35:-g3,g,3f7:g fwfvgal..f:1:a.3a?.:.i.w-Q-Mmf-wf:.....:,-.-V.y......,.y ,infix ' N.'3ZAi.Z::3.m... . ...w 'Hgh 3925, . .......vM-fl , ' ..--' ' '..g'gggfgMw..:,-gwqz-...uwzgw H +A ,Q ,Mg gs.: W: J 5.71" .4221 .,,"1,2'g,Ag,: ,,.'A5'fi,.'2.A'.U M... . ?":::ff:v:::1:'fA"ffJ2f5f?f,: :gf-v':::.'.:2+Sfi12f5 ' f53S:.EE?5gggA 51ggg5'5S3mVflIs.Q::z5:Ei2:.?Ef51Zf?:-mf? 5g2?5'S5i?-E'5iEZ.5:EEa::afxifff:as f3E?:f?fiig55S5i5ff Y''fifi'iil1i:"2:3,'1.niLmQf-2L23i5fiPi'AV iwfffii ,......... 'A .::.:::A.:-,..,c.A AA ":::,.fz:.a.:.:....... msg E ,:,m,:N.:.....V,-,,d....han,gd 3 ,,gfg2,........N-,..... ..... ..f....3.,,,,,,,,, W-fy tu: .U . KI, an ...,......-.Va f."l'3'2Ji ,1l.. .Uv-1 1-A-A Aggg,:1.,':.. Tw..-www va-1 'M'-fifnfw v as --W 1 W.. -I fm' ' ' A""., H. A .W ... Hitt? Tl 1.ifI1'Af.2"iI"'. ' wa W ...!5ta,V.M3i5flX!1f.. y'!..m:r . .Ag , gf-gg: ..:-.:,.. . ,,..Vf1 gg,5g':.....,-2-V -AAA.fA-::,:.::::e:z.::::::w:em-mfgfw-5'if.J.f':g::::fif..,-.XCQNA V.irlzn..x.Q....fiwfmi1-Qf:iEii321:i:xE5Ax:zr.E:ffmzzxzszzmg,gauze.-..u,. 231:32 f":.'A:::f.'.::":.A:.::231 V,w2g1Ag:w.f1p, 4.3..5:::,,f:VW-3...-....-..:..:.::.:.:zzzxmf.:AQm.,wf.fg:.:.g1.s.az.x::1: .saw : rw- 'wx Aff AW ' ASAAAWAA :':.:- M -1 we-nv' in VA iw - AA,:zf:.:::::?:.fmrfarrfff-WA A' g. ,gg.g::........,..:..::..:z:.:a:.:m::::tmAm--.....V.f--....,-fw A572 'i:1'.Zf:1:i'::2f?' rifzf-1F5!A""35'5L3?fV.mvgiffzk :g::zggf.:..:i.:AA..m.2.r5W -2g5:'m V..........,.--- Huy-yggffgftzz.. .-. .........::iE:...?5igjp. .....m..a....2.lS:2:g:3a:2E?::z:f:::::: .aw .W .:.... .:..,jq'5,::.g:::gg gx35fj:llt.,m3Ei,. ..:u!:::::nQib,3MM:5gw, ggmizgn A" 'ff-u+""""" " .Q--uf +A: 35.15. 2.-Lili.. Ast" gzznrgg-gvggww-wmv..,,.U.wM--Aly-w":. ww,-xAV::.::A LJAQVAJA w'+Q,gVYA i v f?SV5...ZFZE'fIilL.,.......Nl... .nw-0... -gf pl :',.A'f:4.::.: ::::::.::::r..,,.. ,, . ,.,..............2. . -V.c....:..f.::A'A A.::::::. .A ":.:.r::g .. ..,.....-.. 5 1 Kiwi .. My V. Q .. V...........,....,..-. :::-....... .. W 51 .......,,,..:., 3:35:31gfmra...:::::x.zW--ff---.W-,m1.................::::::...., ...:,:", ,. .ssVg..MQSQW:..:i:3::?Vf3fif..w..w:g2:.r:, Af..,:::::::: twig.: Num., AWA' , V , ,,. , Qggjwf, :A ":'.,2, :::"'-MH'-uN...i...,.. .. N . N.. +u+w'H'Y" "A, A ' H' W -If A 'rv'-www xv A' .1,....,.1.. M-u...p...J:munqnnnA igwigw S:':'M:+':' AWA? :'f.Y2Ii.'::,.:. ,'i':..--VA,.:..... ..T.f.ZJ....V. .."Z""""'g"v--nm., ..V.,..,,...i:..:4-0223 xyg+K,fg,g,rg4gqg5gV. si, ,....-. HH... 2.V..l.:n,.44.qn...:.-0...vzup-zany. .--np V: gg?-yi ..Z'Z.5','Y.3L: Yi.-. .. V553 ffm' ff... ... -..-0... 0....:'.'t:::f:,gg,,5.-gg iw..-.A:':.:+'A..:.A2.::' .P im... ..,,..,.. ,Y gy A'M3"Ag'Ai',' "'..:.I'1I':.""' '1-:vp ni .Q ww 1 . A+ 4 . ff. 2, V...::n,:.lf:A fxuiuigly ...T .fgglgzzzzsyyzunlnu-vsvhiamsfgm.wx....f.f..-..L.1.-ali...-.n!g.,...... .,..,,, .,,,.,,, 5:56A1zssxsgfghNN5:gNg3:33:i:,:,gj,A,uzigxfzfifitgitqm rust: r::::....... ...M M-H "fin -...NTT """'A"'::51"' ' ""mf"-A--1-"v"""'A'A'+A'-'-'A Aw-Awsswwuvg gnu-um-.,....4. ,,,,,,,,,,,,,,..m.... .!?:r...'........,M-.... 1 wg, f wxgtf M... ..."f""2!iZI2t.. .I""M1""'AA 133233gg:gg1ggggzggfgqyggggsfggwgigg' u...'-f.:.:vi.i4:A3:: 'fA::: r.fz'..iS?.'53"l4fi. .7 w-fA'A'f'gf1g'Zf:r,:f' "M" Agggvggghw xp Q. vg:,::,:,,y4gggg H IA52Ilr-Z.:.:,l.Q,....- A ...H U W ,.,,:..,::::':,::..,.......,., .,,y5,v,.,...-...-......, W .3::,.N, .::..5:::,.:.....aw::..-1.3535 ...M WZ.: . ., ,,..,1. ,, ...- v wa--..1....!'Z,,,.,,,,,94:13-'wi-1w.::g nn. ':iS.: , Hxifgf- ..:.-..AA,.:::f .:': 15:55.-:mrssaisfzrrgmzrzigruseszxgzif:5g:i'22'f?:??Ef:E:22355 'UA-AA.-2A'AA1 gg:JAI14fif2:WAn::...::::::::,g:::::rfWAw'-'A A::.::::- 'A334f3fAA1f"A'AQ 4235: z:5't.::.:::'.'5.J ' ff grtrsgzifstsiftfirtrzszszzuasrzzcsrf2252.2-,:L::.,..y51-W' ..,.,,,.. .. . H H, NW. . .,.. -e .v p H.. .V..1.......:z....,,.-..., .3 'M-Mgwwg-q.f..w:9i Vr:r:'1::.:f: ":::::."f5.Q,,::.,- gb A1337 112Zilliwizliiiigigf.'23:..:ggggg,1g,gg3f,A:2EiL':HS.::s-,.A..:f+fz1 :::::::1:::g:: ..::':.'AJ .V ,mi M :zzf.:txcs::fm:yfg3gigfwrwig--:far .::aZ:i:xf:'1f':KW1lf . .-..,.,..-wx-A-awiw fp V Ljgm .Q ,' ,533 1-Q--naar-usiamwn I, 4-?,E.f,..,::,:5,g7 A-Ag .ww -QQAM-qw. illrililiililiiflf-'WTA M' "'A"" AM'-'ff'-A ZI2IIY'iZ!ZZL' :EAV:t:'.fif1f2f':'A':AgAf'-vL::r.:f.:3::21A2-V111 ........4.-.XA Wg.-4 gag-4 .3 f:':::gggq3fg1 ,............2..L.. ,..,,,.. J. .,,?J7X.J., .:fQ'ZS3A:1.:'f:::tIZ'2L'i? "'r::f.7". 'A AA ' . WA: fir2.:z.:::: t.w"AA'-rf AWA' -ml .M . ws 1-f-H-V - 1 A 'A-'iAf'A.:?1'f' 1.2, M.. . . ' f!'3.':: 'A,:,:'rA::i:f:-M -Aw-A---Yfvl-'Jizz-3 :.5:.Ag,,I3g1 :.n:z:1Q-H+ M f:i:f?:'E,:'l'5?SiQ'igZ-ggG,A-E25gm :zz A:Vf.:::r::f:..z:,1,.f.: Af A' V :amy .. ., QM.-.-fp.-4 .m.J.J..:...4:2:1:" ALQAQ'-A'-"A'A':'.Z1A , .. V.. MW... MMV, +y,gg..z,.... , Af . .. ...N .--yn,-YwVf.....,5,... .,Y:7ggkv3u:V..,nmy1': iw , - .imp -M ...:.,.........f.. W -.w....f 33.4 grg, -5, , ......,,. . . ..V. .4 ,,.,.,,,,., ......e,,w .-1-v--....... 3. avg' vgAgg.r..i2. A A A Af rzfwzzfz . Af: ssiazswfszififtzs5i5fif:1f22111:f'i:f?E:5:iS2:effzwef: 3213... fly. ':"::.::..:.5:.,. .. :A 1.-5.:.?gg.:Q.a3.x1.gy.::.:.!!Z'::f::.:15533:-we..f.3515 rfzffzq,::g:rAA:g,..ffL1'iii:1,. . 'V "gf-iz 3ff.1:?:zpgiEWSSEQEIQSQJY'V..V.... ,Q, V, . - -- A MAY'-+f 'AH'-Az'':..::..:.::.-Am. :rip .Z EY.. .............1'2Z.1'...-. 1.3: ' :1r"'igw:fi'i5'?f1w -ffliifrwilffff' A:::::f::A:::::::::::::.: :""AA1:.::Fmztfizgzztzztftzt:::H.1::r::::?f-A1-ffm 524121 zu :A A Af ..,...... ...M ...W ,'z::.r': 1 , . ....,::m...,..-.......V ....:g:Aq-1' .5 2:1 1 :NH HAf,55fg,yV5',5:gg5135:g jp 5121 ,"q?::..s.r.U :ms:zt:::::.:::.:':aEmEn,MAN- Az4'::'f f::" fi- - 'Az A Q '-A' AM 01-+A-1 -sfffyzz :Lg :::::::tA"wfH Am.M..:.A':m.qA1A .-.A - A :::::::z" z:g1::z3z2:t.zfz--M A1-Mm A3122-fS'32w.i:'1:::.A vm: . :iii A :ft ... ws... ..l..,.:......SI 2232521251zggyiigilifgiiliiivtzttg+AAgg:.:'gffggmlimi. ,.. 9.9: Vw.::: ,v :f.:'::.:H+-H ......,.. .A A Q- MH- ....-..... 1A.:..... .V.....Qf:g ,, .,.V . ,.....A'::':: w..u..,..nnAV.un-a...............-2.,,.,.,,lm'LNMM., jj'A'H HH- "'..,,.. nu H.-Q 1-,,,,... .,.n,,,,,M,N, . ,g,m3+-uuxvuw--nun nu--...um ww... ......,.... H 4, ,, ...W , , ,-... N.....,........... .M .,,,, ,sup M -fr ..:..A .M i N, Q.. gy mr. .pfgygf-.-y.-+.......+ f.!.?,..!.!'?.,,. Q A'-gf - .. .g iazzimrem:'a:f5:,:::.V.:.a::m:'w.1::,AiAic:.::m:...:iv. uf: z .1 .--Q' "X " Q rv ff 'N Af V""iv1?owxxmxx.. QT' Lf figisnfx-tknwv-y-nv1q,, . ,, .5 --.,,.. M... ws:---5-ggvum we .qw ...aww-.. ..V..,..u .-MV... ,....4.... .-M A1 V-- 1.t'f'1!.x?.u -N... .......VHg,g.::.-.a..,.,,., t2f.:fgx:':. M,...... hy, ...M w..,...... ..........-. ., A X., , .... .. Mm... ,, , ,, ,. .,..f-1.-..........,.,.... .,...,f+VWf s,, V- 1--W . . .. fr' " .. ,. - .. . A . . """"'A' Kiss..- .IQNA,5ggvgai:...:..,.. . ...... ...2-Gigi?:3.:Z...,....fi.:.E.3?3:3,2:gx.at. v::f:..:i:xsA.:3-gf Afjfijffmnx un, ..,. 5- . ...NNW -m..vu kyyamgwfuwx- 1161 M Q 3 g -vM5'3-R...r. ....-..- , -Vu Q- v-"A:'r:::t Az' 'Ar:t:::SA w5:':PAA'2'timzi-:i!'iI.!i..i'..1.2',Z.:1Z':t4.,A "'A'AA"-'W' LA A ::: H... . . ,,...,. ... ,, . . ...W--... .ltzzw-Awww: ' AA" i::'-A 6. ...HM . HM- -P ......:t..,. ...,,.x'2,1i...., -M-M V M-. ...-,.....",gfg'grPg 'AA . V A A"3'A" .V .LI wtzfxtsxs.r'Nr1fp:1:2..f'I23i .g:.fa:-4-we 5-gy,f?w+.+A92'5f ."" - 'A ' "'A'? ivflwvwpwvuwsz-uwx+A MAWAJW...-.....w V.1.' AWJZQLQ.: . .... , r K X ...uw .., A , W. fmxfzvgs-ynnewfffwq Km- ww H'wcn..-v- fw.v.,V.....,. W... N L A 5. 1,,,w..4nm.v.4.w.....H..- .,...,.,,,,, ,, ,, in . A: .. . . . .V - 1 ..,,. ,N ... ..-,.,.,.,.AA:-"Mtg, V X A -A :.f'f. 'A-if51--3'-Wztznzz:::'::a::-:AA-MAA' .AAA'l2J3Wff'2 . gill. H Viffiiii' if .z 31:52 223i12Wi3iEE?:zz:frtfAzsmsre.:g,,22.'!,Q2A.1t:m21Z12Li. " -- ' ,. . A Vw 'A' 'VH .wif-W .W UW ..,..t . :mmf-W-ww-fp A' - . .. A .... ., azwgga vxfw... . ....s.A...V -U... :.: --------ww A Ag -A Az: L., J... .. W ...-. QL., . 2... 4.2 .V ... . . . . ... .":'.':':,:xAf 1.1 :.:i .::'::A -' V - A, AAA-53 gyzrzz-mist?lfczfiztzizzgzzf SJ'--35-I-fnlS.1....1?2.f.A 'VD 'Y9"""' """"' 'inn' 1? Aw x.AA 1 R 1 1' .fbi'7A-svxpwww-Tx 7 ',"""?"htH8!ilil l1"'A"i'fV U.. V.-.n....V..........w K rzgifu wuts-1 wQ13,UMl Mmfl-M-M-gf.......4 - 1- a -AA' .gg'::g2,g:,1,g,A an. . M ...,,,.... -I.li1.ZZilZ:w 5.......i....... .-'iB::'t22YZ.:' iiiiiislfliliif JA: .q--ygfgwf Q .....:.'.:.sZE:g- lgsnrsgtulgstazyiwg....W .c . .. .. .-1 4.i...u.....xp:. V... .....,...M Q N -H" A 4 N ,, V 3 ,............, .... ,,... ,-....k. ,,,, W W,,,,,..,,,,,,.,g,. H .. 1... ...qw Q qu f-vm.,,,,xwf.- -4 ...uw ..,,n.... ,,,,,,,H'M,M,,!,K ,,. ,.,,,,.,.,..,....... , .wp v--0 +int:-fxpuwsgwVig::x..,Vuww.....e3..-.X .+w.f-,,.,...,,,iv.5x .H ......w.V..,.....xvg y-f'M3g:1"Y"'Aj' fn-ww Nur' 'g Fifa-ww... of Awnwnnfnxnuwln 5, Ag 4:.::: .-..Z:t:T:.: zzzzzsmzztmi gmt.zzrrrsxzusxxxxtatttazitilttititil A:A A. .r..,.::.:::s::A,::1 lr!1'::,.zg::g ggggwfifsfgggegfggigfiz 2534:5gg2':2::t1':':'::'::A.:::::-:rf 'high N M ,,,,A,,,K,,,.......,.V l.:N. ,..:.., W .Q ff A YN.-,L Q. ...X J .-..........,V....-1...:..,. 4:.r iitrf' V -'f.:...: f.?JIf33!ZZ2'iZEi:.3.1c:Q1G11'1'ZiZl53'lZi?,'lZi28122253253 ' ' ""if,. ...V - V ---ff -nn.. Q ...4...u..uv r-'vw .M N.wwumwwvagun.q.w.f,w..-- 'AH' I"i?ZAf - A "W ' ' "N y-A . .w.wn 1 4 Ms .-.,w+vAv'1psg4u-ws-.Q-. .-..-Q-.iv -- . . ...........z... ,g5:g.,.,..5.zg..,.sz.. . .... z . . . azrzir'-QA A A'Az'A'2::::'A"- A5 ,.:.,ai:1'..1a.r'z1':":1':'-"'::::"':m1AEE'13:El ' ' fo- Y 'X V" va ' A- -" wp 1 v'Hn'l n www-+-wwf' Mwg: . . A ..-051' ?.?,'g...wn.2..139:.,z..2......f1....-!l11'.Q,2-SZx.ZZZi Q. 'w"" 'W' ""' W ' "",., .A'4 ,U usp, 1 ...an r if v-bxlwb af Iv 'vu .h ,..v., be 1 AK ..., L. V , 1, ,qg..,gggz::,,....g......,.,q,..,,:-.fs,fs,. ., Lg.,:,,2,, W .U....,pw ""A""' 'Hep Q: ,4...,g!Q3dY'F. gD"VFf'kAvv' A'Mrnvw, , ,A.,Uqu Q 9' A' . A .. ........ A U--'-M-N 32'..'...w-4 15,0314 g'-'fAw- XM---Q.. A .i.....:.2M :,......,..... V............. ,. ...H-.-..,Y ,H-Kg-rg,:,3,q::...:.,:Af'f.:gA Afy'-ww... ..,,-...,.- :::.4:rAx1AAA:'rgregzfw. 1 .qw .ffIl'1T'1 g5QZiQ:i:uw:n:xn 1.35 gig-5' p1,g,225'5m:a.zgzzewgan ....... .. ....,. ..,..'Agg:-,g:'A'- f . .. ... . ...V - :vH3,,,,,,M,, Null.-.g312...V...... uf..-.V 4 .VV .,,,-..,....... -N1 uw' n annum-axgwwuy. 5 M MMV any Q .a.y.,..,, ,...,... . .. ... ...X V A+ -AHA A D avi-gkfuv 'S Qvg yY","?,: :Q , .,,,,.,ww a.......... IZYZLZI .zz my,gg,1:::::::'...f::'1g:: z?:z:3.,:g:Q-712553Qfiggifgigjgzggg-m.Vx :::1:3:uf.:: 'YTZIIII1 .??:::::-wg:-v::t':?Z5f1'Z!Z22LZ.'1I Fl'3...2.C.C3n -1 Aff-vvhy'y:3:v375.'iQl::11.2T,:f,If y. '+ , ,.. ..-K'-...h , - ,.n. .. . U- Q .1 ,V . . - :1:::1'r::.5::2:.::::--:::.....If. .. 13-11. 5tQt?.,Z.g!2iZQ ,.:'g'5.-Q13-A-W3-mag:-4.,.,I.,'i'3:2:gQI? .....V.. ...Q---U.......,.,........---3: D-5:5 4- vnu Q 1: gk 'gg 'gig.g,1.w.,,:g,1ngNA'- v.: :, ""':2A'l.:33 .L:1"A Hr: 'gggzfw' ':..:..... 'f'l3'!!'Z5'2EiZ121.1111'i- .F-'isbn vhwww- --.-..i:2,.,:, 121--ii-ww'-Affffffff f fA::::" 1:6-41----Arw-A-Amzfzfrzn-zzz'.:::.A:1:.:a::,qAgggm . ...m.--A1yf-A-'A--Aa-AAy'i.Z'f? ...nil ",."-""1:" A't':':2.z'::.1.i. ........,..V ,, 3 A ...g1:.....,...-.-- V IPAL r2.::::2::.:::f.f.......--Mi.. .. .......::..f-,rsgzz """' """ . . ......-vu-V ,.,, ., , ,, .W ....unsv.....,..-Maw-1-f....Q', 2 . A""' 'A""""A"f"""i " ' Annan... I x "NW 3' 'nga' .fxnmvwxra-eexunnven was ' ' "H ':::::::::::::r :::f::'f::':::s::f:::.....-. JOHN .:':.:::::.::::::.:r:-..1.V,gm-,-,-14,3-,m:...z::gi::::: ' A . .Q .". A: .............-.--'M v,w.-.......-1.-+Wv f 3 Q H .r.n.n. -nm. iiiffiffffzii? 1 -7fASg'-f :::::::.:: ::::: :ug if :::::::.::::aa:a:mAnA 'E.iii:52:a::E32vig,zgE:x':'5gqq ' """ fe' x 'xx .,q,-Q.-fy -fu--0+ -' ..,,.. -1' v-fs A gp .mp 'y 5 My vi 'Rf Q 'in hun wh Y'-?--A A ATff'.:lf:"" ..,..... A--www V-...,.,........-HWS...:.ia:..::2x:..v.:.::.xa.ia.V..1--J. . i...........-......: "2Z"Z lin.. . .-M. v..-wp. -wwf' "AAA ...W-,vuxwv vvmowu-nm...-.R wet 5 'uggisli fm-A567 xvMz4fw1um'w11wwW-In .1 nfnw W.-.2 yuwwngi, f' U '-lwwww. A....,...s. .-4.-s-V--1 , ,, ......n unfvwwwwmqwvaug .fnwwvnm-nu-.-1-FQ' v..!..X M!-0 ganna --uwA-.n--wal-,...N...., ,.., , . .. H. . . . . 3 1 1 ..g..... ...ma H' , , N, ...QQ-. . ...uw U -1-.U .0 .. . ..-...Www .V.Mu,H.nnQunnM,, .,,..w.ax1n.-smklnftvvwllxirun .Q wnfnvw-nan' -wws.n.q.Hm.n'-wg ...Mn un- A...'.y,.,..g.,,:,, 'Z1'3""'i'f,.. ...nn-.Q AA---'fn' "f" 'A""" """"""M"- -A-....pf.,.4 bliviliinwcx 'iunmwunwzwxnpnnnnun whbviviwvrvnigm nu-...gp-1n-+vfAw..A.n-.wa-fm vw-q.,...w,, ' ' ""' . .. . , . -..,.. ..:m...wu ...ML-.H--45 ...mifmw mn f.u1wiAen .nsfsnymfnnuosvx-n wvrnnnr .A snvvuixynn ,nn an-.nuiwn xlswxwnwxuqwwvuqv-1 mn. -mum'--H 5, 'H--f A . .. M.. nn... . H - V. W f 'W"" :,..v.. .N..3u..'!...u......Z.fI....-1wp.. Z.,.,,Y . W 0- NAM M .-....:.. ,. H, :ma ."wvAAAA""'A" """'-"""','.,I'Iffo1ns..Vhnu.'1Qw7: ffA57i..9xm.iT.SL "'Zgg"A:1Q..,. I' '15 U., , , ' "1 'NQNQ-..,... in ,, ,",,z,,,,: ,,' .,...,.'::::. :4..i,' '.TQLnI......... .. wvwwyiulsn....Jn-Hunan-.Ulu-.Iln:u:.f.:'ff:QI ai?-'E2u':',:,:"I,SQI1:"ay.ifa?gliiifsifiqigugtflilvwthM..nu1.y,4,uunnxqlegg 11:51'Ia....I2?.31I,.Q.Tf............-.3 ..i-......w: v:::..,3.3H.1.... -NH.1ig9Ifvaqvy2..x.x3e2!:5Elgm.:i:n3f5::g.1!"i?.guns wassup'-.fguzlnsauuqvx-,......ws.n1m. Vrwllpgty AV'11QlM'1wHAv'--4...Q v":'1f,f'I,..L.-. -V ..'JZiT-3"'f . .....II..3-1C"Tf,f""!IZZ325f M if 3!'1"",""'5 7 1.3 isis 13.11-A. 22' eq.. 35 '..!.,'Q7:' ' 'IZ' TLS.:-322l11'Z..12!?,V'l'J.i'...3'V5E""." A' " xv-H-A-A---HAH-H-b--v3.55A1-Af'-' - 'K-'-""Af4'f we-wwxam ..12533--.msffwisi-sviisii'i3,fJ..-v--nQ....,.?. Z3'I,..-.Illini eZs2Z?.5.l,-Xwn-w+--wZ....,w.ww-YT...M'A1'i':,.'L'l'll",'Z -""""""""""'Q""":.u A-vf--w-www-. www uww,.mwn....,......m. uma w .W,.x,,..V,,.,.4.-vvfuuwiu-w.vaK.....,: wzw.M.-,Jun-...,.-vin-npvxnwx. .1w.-Min... .w..-,,,,,,,.h :""9"""Y"IL'II" ,gli-HAM NMMA-1f-fwwvvwvlAMwa,vn-n.- ........,nvw -. xnxx.,-riff, A1 w-w'1HHi-wus uv-wavy' gnu N1-twfw..s..x.-...uv-M-aU..-....,...s... ..-nga-nv f n"""":' ', :,..!..-...V +---Mx....,.......f..u-1-..., my ...M-.uf--N?-'S3.....,NWAwmvlqmea-swnasumm,-.M 5 we ww 1 pn.un.f....,.,,. .-.,.., N-. .-Mr. ...wa .wail .W-rffggg H: 35Nu,,,,.. ... W.-..--H.. .............. ...-..2.V.s in-....,..NnumV .m...,...wpnwuwalrwrswwmMinus.-4s0nn.uunuvismxnun ...,.,...,..,, .. ,N ,.,....un.,mA .'0"l"A 'Y' ' ,V ,,..1aev4.--M.,V+-pmu-lxaewf.-uA-1-vvvin'pussnnnuwf-f9f'A1U9:D,!m5if'1wtoy' antenna:vvvMl1iQ9AKw'vttvV"""5"""'V40:11, sw auvawav tw 5. ., IQ.. gtnwvwhfuf-9 I ,,, ,, .M , . . Q an 1 i-is Q .4 1 . . Y., """.I" -' ' "', "Hin, . , HHH.............-mn.up-.1-wbwqnwwnau.f..w-wbainfwwknnnnnnn-Q naman.w-Q.vyxnwuu,.nwmv.anwn.a.1u-:qw -mn. is... A-iwawwxx "', :Y , Iv' IQ"l.un...,usnu-:nwsmcxny:eV..wnnfnyiwwfv-vvalnsuszdxtslun nur4magnaua.-:nnnnwgzrmggvussszi:M-fuqnbunmuqmxvw,wwfQ-H.f..+.-Nwuv-ww -uuwww V... hw- v 1 :H -H, U ,.., J. new :num ., . A nn n -4 -Azureus xc wwe: , . 5 an mn u H no mum. A A .- . my -..,.....w-.f...4- ax wx A-w-wp Aff.:-:::::.f:... ... , ...........if1':..t?.:'f:i,.!-i" ..........:::...-...sw2:12s:n.::!:.:--A-'-M---X my--Za... !ii'1222:2i!:...s........V .... ,.....'::t::Q..:1V .22 "U" ' '-M.. Q .,,..v.. .Mu-""""' "U---1 4...nf.Q-AH nuvnnn-nun'nav...-gs.-11:my:wki.ve-WWWf4"'2""wbf1:nwinn,g .unauvuvpunwfq ..u...-.uhm :fs-.sn-wx-ummm """""'AI. .:.'2' ......-.M V.. .. 4, .....-..,.... ,.....f-1-""+'wHim-1-AW-AM. gwgfwwwwv A-1H-3--w...,,.........-..- M....,-nf.....1V......A--..,w........... ,..-...1-..- 1 ' -' ,,,,,,...v A-aww M- A AA U--.-w..,...,,,..2..... ,,-,mann-w.....Nmf.. . Q v -V--W -W--H A M... . ., , . , ...A-Q.. .ww-ww-A-A 1 .H www .. -HHA"" """"'..--..Q M A- w-1 HV W-Aw--Wf naw.. Mmm-vv1a.,...g2,,fwfNvvvwunbdnmw--nn. .wa-nn....,..,,, N ..-V .Zn M. .. ir'!l,Qg,,11g,g1g',2...,,n V.. n..w..w1vnmw .,V...... ,,, A "H-f':: A:7'::,g::............ W... .....,..... .WN--.M M...-1-1. .,-.,.QvvvKna-rnnrivswwcxwuse-sf-qvwa-vcvvdvv-"v"M'FWKTV'N'lIifx1u1mvQnf11QwqQnsewufv-vvwwmitvwxtivot ..1..n.., ..-:f5,g,f, . ' .,,..,,.,.-Ms4A.Vf --- .4-....n.....v....x,Ms-wfaw..,..fnf-.Anon-v:uV..,w-wuz,-V-...u....Wwwwr,uwwww.1.wiua-.,......,,,,,,,,,..,.,nqu-:Q-sipna....--nn. "A A "A ,, , ., .....,. 1 ... .1 . . ,. - -. . . . .1 win.. v vwuwwx-1-w --Awww V. A 1 as , .. ...Queens -vm nun yn.. ur A-+'0'l""'f'A" 'f'5,,Ii,.!Z..M-..2..55-.1-.i.Y..?,!,E,t.'!i:E:2.:t:.11,g3,: Z.,-.,...,.u... .mhnwwx...I.'5i'221"i!'3Z2.2.22222Z:?.'5!.22.i8!I1".!uZ1'-N-f---v-+-A'--1-u.i.,.21in "' """"f"I1'I fu.. ...H ,- -an-.MMAQ..QV..-..,.....,.,,,...:g..5,..,...3nasn e,:5.w.ww:4f3:v::: Ygagfytf..-:nu .....V..,..,.,,,,,,,,,,,.u,,.....,w.,...1::-nzuimgnawsmqww , ,. ,Q M4 M A ' ,L , ...mv V. ...www K. , ,,.... W... Vfw--gm-uf MMU' w w A - . . .N W. . -V V k , Q . Q .. ,..,,.. ,I.,.!-...A--V www' AA , H ,.,.....x.4u-.fa-w..1N'I...HT, .....-.Mix A -ww f V fu-MMV .... ..,,,,,.,,....,.S,, ,Zizyp'g3ng3gg1g:3j:,:1,1,!,..H.',3.,.S.-Q-32,5232 -A A A-'A Aggggg. ...gsm fir. - M.-ff-M'-A-wi-ww--4-f-W. W.. W... , .,....,. .,. .. .........,.V. ...H ... ..em...,,..xh........... , .....................,.,5..3.n,m 'yy-jim QW... f......,.,.,..... ,.-...-...,,...+...... .....,,,,,,,,, HM, ,,..,N,, . ....,:.:..2l..n3aa,.-k......:..-W?.aug-..:qs.s.q..4i.:,..,,. ...H-'g"":,'?'jj,Q' ,121 ,nw ' A f A' ' . ,....... V, .,........,,,,, Mn! .LV H , ,, , Q.. wW.,,,.., -..V, M Q... . 4 . .. .. A ' "" " . A T: .... A AA A. 1,M....,,-.t-.......-N.313-3...T:Z.....:zzgm.g1f..5::...:f:zf5.j:....5,.-.J ,.....w,,lVf,mm.Qs233353531z':g::...:g.g.1:,23g,Qmay,mi3'::..y, . .........-ff ,,........, .,,,,V,, M. ,,. .. ,. ., ..-. . .. V . .M .. . V. Q, . . 'H 'AA . :31"'g"':-'jg'f..,f' ..--......-luwwuggwwis51.13Z1:i5!51.Z'5'lu 'uf ,V,2a..4-wsgavw.aan-u.,.f--.wanna vNrAwwy-HA'-,H-fvwxmwqinxnfnrgxianeyn 1 wxnnwusugxg ,.,,gqv V iff I! P' V g gs,ngi5A?wvf' .nvll"l"1tF6xetv O90-phaivi""'44i9v4gvqpg Iii 0521 v!l0Wi'8!Q!!4!llf -lk'lfh1"l4'l'3"Wi1lilWW6'Dv LO5l'i 'l4fWifIvV1DiiKV 'Ulity' Saliwlhi . . ,,.....4 vnu M ,, o an . n u 4 " 'H' " Wt 'NP' """"" uao.a...n.n... .VV mmvffmq-vQ1..1 unvnvsnww "'vwnNy.H1-nhnwwuu.. xl nmgnwunmsnv w-iv unwar-vvfw uw-wvnonsmu uvfvnfAUv-In n-awulwnnvp f.-...... .x.uq".un'ffg"K ...-.... W.. .. .,. ...pw N. nM.,...... ...w+Mn1...M. ......1,n!w.-w.-1- mu.. ..,pv.a. W... ..n...wV- xx-'A M' H.wn-fuse.. , f. V. .uf ,, .vw . ,...,.....f. .. V.fu..an...yn..N,.Nm.,,Avxfwavfvv..4,muwmnnnmwm11w.1.aq .uw-up,+-..,.,....V..,..,,y,,,,.,,. ,,. ,..g,v.wU+.-w .X w.yaumvwfa 'A A- A ' xy:-:AA . ................,....... ......,.,,..................,............... W......,-......-...a.-Hz,....... .....-............V. "4" ' ' 'nu 4 . Q 'If.... ...W M ,vw .w..1...4-my ,p.-ws4-M--Av vql H011-rw Hunan.ewvsn-www'-1-:M Awww wsfununmxq .,1....,n+..vwx.9whNv'HNf an nmw.g,,g,, ::A...A'rA::.'A5: 22 -15f'1AAA'::: ':':1::.1:1,i . .i.:......:::.g.:::::ff: 'ZZ1T225SE!E!i2.El?:.ii: ::y,.qg.ggg,mg.g1gyggmnqzzz,.:z:fg.:5::.3:3.15gg A- H +A H 'WA' A V'.:A:.A-':1:...:::.::.A'::.:,. ..-- .,..--..M W i... . ...M .-.M ...Q Q . , Q... I .. .., ,...... ...H-... .. - ... . - ., J-M-AAA M- -fA""" A::Z"..:i....:. lid M.....-NM5f.,....'.,...",.,...UWMV-VfZ21wmMZMw..' U. ....I........-........ ,.Z3'L..1., T,:f,.....-.+.-fwwH-- ff-A-MQW... ...HV ....,. ... . . . N Q-..,,z,:,,I,,..k....,,,.......u...?.......2',V....nvwnwws.v.+v.-1sm.w,x uw 1... ,.,....4 www..-,....V.....,..,.,, ..,,+.H.-1-'4-wfwff -.V vw.-..,,,,,z.,.V """I:ISl 'Z:'.u.,.,.,,, , H .L wq..awurwwas.,....,,. -eumwwavu-uma Hunww' hu-ww 4+-Ab-fvvf'g'f"2N-uvhnom Znvxwwwvmxwnm HMiXx1i:'mrU,guzy ' Ani! """f,.,n.In--.wx-.,,,,,"' ', 5"'Q,fT,.,,,..wus11uu,....-vvgqvginvwaafx Aww-'H if xv- ww-'rvxsif Split-wvnnxwfvfnwxdnwxux-MM "w1m.,,..w. M. -- All if-Q QNIHQ1,-1. ...maui u1nvv..:f:l'.::':-nn.y.-uminnmsnvnu .Q-nina nrannwuw""' Hua-.Q Mxiwwuiuimmptwfvvuurximnfw.....U zuunwn ww:vf5w-:I-acwef A 2 'N 'A' ' ' . U.-.....- Human...ivan-yvweqmff Q sw x.H....,s..w.u1wmuasrnwan-n incur gnu nw A .fn...wAf.u-Aff M www-as . .... M . --"UA """""""' 'H"""""""' ' ,,',. ,,,..,w.x-U5gAAwwv.., N24mswwwwwfvmvwuvnmu . Q , . ,. fp. ..4...V..... ...QM V.. ....,.l.,... A . . ..- ......vn........---:rayyA,...::::::.:.:N..m5fz5ggg5gg,.,,x..M-iw' L'if......,v.-M. V....Mna.su.Qni-qnnfqff 3:f.1.I.!.Li.in?.fw Mwfgziziirnwa an A""' ,.. .-Mu.. ...., f - .H . , H.. , V , . w .H ...M ,-.V X ,, ,.,. ,,,.,.fM. .- Q , ,g:g:::'. u :::..I.-.--N-A ','.::::T'-HAWWA---fgwAA:::':i:t1::t1IKZ'i.T. .. ....V':.....':.1:1:32:2:1L22222122z1i12!'::.:.z..::Z.:.'::..i. .5Z.......V...M-........r.R, ,. ....,........--A-3331315 .....,3Zi:2:Zi1!ZT1ZiZ.Z+ZL5.... .....,.,...-4.-,..,..... ,.,..........,.,..,..-m..u..:wz-yn-, w.......,,,,,, ....,.....,...V -w,Hy.V: g, ,,,,.,,.. -Vnmwww H',,,,.,,..,.... . , ..... ..,,, ,.....,.,,,.. -Huw 4-:V V4.4V.vz5:5-1:55 2,1 aa wad 9,uf:A.v:....8z-2fq.3x:g+:QA!gg,,,,,3g.g , A ,...,qs+ wfnv"U"AZf,Q,,,,..uu---1-,,,,...,,,.....,..nMq,4,,.,,g,.,,,,.gewHm. ,......-..umnw1w numb' 1 ' H bw we X..-nv ni .pig .41 14 lv dx. 1 :numb mf.-p--"""' 1.-va.. V.. 1 1 1 r c i vnu!-mewisz-..nm1wM.,,. ...vnu-:num 1w-v,..A,k--.wavy .uwouar c N-nn up V 'hafta , , ...n MN hw .N 1...-, MH. 1 q .Hg-W1 1 vw! ,, H ...U ...Q 5 4 ,M ,..- . M . W' 1 in . ,, . ,, ,,,,,,K 4 . .f:::...:f: .............,.,...........,, .,..,....,.............,...... .. .zztgimlw M333 H: W ':mm.a....,.,..4.,d+ggfvy 1',X,?..2in.-hslifls. .,..,ev1 ,K '0,,, NH. .. wus.. ....-w.,,,,,M ,,,,,.,.,.,,,,-.,....nxvounu.4n.u'-1- N ,nw 25 Mn V, E . .F -1 me,..,. M.. Q 1 an in K 353,121 ....,........ .....V....f-H -......m....,......, ...,..,,...-V, A +A-3323"-fggg,,1, VF'f'i h,,..a5w5:of:::E: z.:2T.32rZ1irg'A:'A'm'A 22:3 f.:i:fi:...:!t"'..i::2. "U 'A A ',.."'I"'.Z".fIff73fi1'3f'fiffiffiililliiiilff22125ifIZIZQZZGIZI-Wlznwxgliv-vuwkalzlfffZiffliwglu --agua fnerfiwf1a5fff3I22ffn..w- fy: "ZfZl'12'313:'f'5 .mn fm' H 'H 'A ., -Av Annu W, 3 .. M. ..z..w..wfvfwwvw .wsssfw-Mi sn v 1- vu fl vs fi an .nm ..n1rm... Qnmas' " " ...AN ' , I +"A' .,.,- . -X ,ygv ...vm gg-3 M 1... HH .........f 3 . 23 S.. RSLQH. .M,..... V . .ff-v M., Wg. ew A Arm-'A W -,:.:f.::1:i. . M VV-5+ -"::.::ff....:..I...::,1g gA,f,,',,f,, , . , F-.....-.,..,,....S,:i.t.,,?..u2.--..q.U.,,,v.: 25312 .3fi5g:gggg5W3gg,,, H.. ..V...-5...--.,., L.-vn3353353g::H::' ' wh' A ...-.,.... Q .:5:y,fiA,lIZI2L?IQVZ.ZxZ1:fgl'Ql:ggigg:.1g:,ggf3i35A5:ygjg 3553535325:5A5....,.:..::V 2.5: czg' Z' hyjtgzlz rrtzr. ...mgggggg ,,,:: ...:::::1.:.'g:gggfg::::g:1g,.......-.EM-.wm....q-.2...NIMH may-w-V -A wif- -up A- .W . : ,g .., ,. N, ...W .. Q..-.:..V. ,nn .-nv ,QW 4 , .-.N -Q-N... M. .,.,.,mnH,Wt50,......,Vwd-4 gn-M-wyww.p,,....,4g4xnn5new':wrMVAuz 1 .UMA fn gr up - , wx, 6103 LN :wtf au.: .uni ....u:::A M., MU Ulm.. ....,.,,,....,,,.,,,NM ,ng ,,,,.Apflfngggguzfgggfx-w A.:-.rnp.v.:: nzgz ,ixg Ky: pn :xv :Agp .f Mu, qs. -5 1: A VJ' an., ,. .,+ ...oc A A , ,,. ...M...i W.. . ,,..,,,h ,, , ., uf Q-gyf , HAS. .,...n:.:fV M: M ,., ,,.. . , ,, K f , ,U . . . - ,., fAA.V:::.::rffff2ffrfV-IlffwfiffA gg..,,:.:. .1 .5MiilfwvffxiifggiiliwiZIiliqiwifiifa'Af21'E23?.i-2233. -wa:-53' f::A::::::::.::A. .z::::::::: 23:51 ....-.u.-vw... Va...-173' ijt, Qifg, ffjkf MX,,,M, ,Nw ..V..m'Ib-wnwffq Aag,m.ww-Nwwfuvvwwn.- ..-wxnnw-fr-'5d.....,V3 ,..:'!1T,Q, Z,,..,,.,.,. .fn 1 ww..,.,, ,...., . --gg'Z5553Z.4iZ,. 1l'..... .......... . .....l.. .. .,..' 1QV:Auwwwa-VM..fu.,..Wnf,n.qunf.nawm,f...-.M,,,,fw.wnmmw...M1,..Vfl.nuw-ann u H A Z-3.3-Qu. ,riff A ' ,nw Qeuwnmw .x-41,1-pqaw' ...U .Hung foraysnnvins-wwiuwwf -1wwiiNl!MQu1M.-., gg-rxi4Nwv1n:nww1f..V isfwh-fir'-11'-'dw 'HG' vv ilu ... .wa uw-an..-naman. iw, 4 Jwauw. VA.V...,, , ,....,,, Ni ,g.wfg.4v ...Q g..urqunUi Q4-iVn,,4.v p,,,,,:.,....Q,,.y4Hnp.v.m- .am .na..wen1 .nu-w. 1' V..-.Q-1M.g1arwm:i gg: ifuwwkhwwwu ,Hp HKU, ...Q .t H "vv1!wu5a:6wi?z525 zg,.,f3,Qgg,k,,?E?E:fD3Fi1g:2 iii:-513144.-..,...V. .. A gp Anmgw, ,.-.iii-igwzfizggbgf npw,w1s 4 ttyl ,Q V , ... . Q.. .M Q, 4, .. ..AMm... ff- 1 A. . , Q . -.M M- an .,,..,,v....f, , nw. nun ff w -f-1 .4 ,.wwV.. MA AA. . -fa 5 21. ':f,:ws:.:1ak::V .4.,Q,,I., fn H... H H.. Msakbmauuvgmn-smyn,,nnwnafw-wwwAviva:-mV qu ,ng umm ...nw HJig:,.,,.Q-L...-...nnmVq1,uvh.m.QW. ...H-'H' M ' ' ' .. .. A V 1, ..,i...nA1mns .V ,..,vyH..wgV..www.f.4m4.f H...,.n, gmwaawgw yur- w,n.-..s-v ..,.....wvMm4im W, ,rv--f-'vH""""""f" "A'fl1':::Yifil'ZZ.Z!kiifff1213312553P31-niwufuwwwfsTwin... ...gf way,wMV,:f9z:-fvrmxnqw 4xae:y1..a.u:f:.S-Sw ..4...zs.nsw..lM..aww.4..w.M.M -wwggz,1'f2Q'VZZZ'LZSf'i'l'Z'.fITT,-1....5W..,.... ........... Mg..gpg.,gggggggggwngggggggg.gz.::.rg1yag:,..5gggfyVgggLfEVz,5.V2..V ... .-..Y...5:..-..f1:.,m-gz... "U" J slr Mun -A .nufufmrn.w,. f-fm... .. .M . .. 4 1 HM PM .., ..X.,,.,k A . , 1 f,uwx.q.4..-1.9.0 vw fn-.ul A Q -v -,ff HHHHA ""'U"" . ...M-.. -. .,.... N.. V-A3f...x-y-1:gsfmxL31',p'??"Q v2fwf..VAAffMlHA+w A A V 0 xy fvvmfgfvvmnnqwasn up ff , 1 im 'www-n,.w my Kazan... Qmwif 'yfsg - 1 .g.i5,,,,,,. ....?!.,..-. .nnx. A MM. M. ia.. 5. 313325 VM..Qf,..gi,,H. Weixn f3vLyA5, ,Ayfgia f. yn lx . Z,.,,j,,i 2' in Z..ws,.g ugargyy ,gg :'s.'g"gA M...-,V A A A 4 5, ,,,,.,..n-......,... ,,,..w,,,.fA.M...maw.Apam..ff. 3lwn...,fw.....-. . K.. . 5 . Q M. . -, :AISI ,Q ,,. i 5 M?'QA'?""2"""" Z 41 ' 2 ,. .w.. .. , U. .A V Q in -WH .. V N, iwqylggwwaravv vfwawwn ..q...w.aV9 ...Sf li gqwggx V Q is Z f. 1. 3 W 1'fwwvm,.,,,..,, . an Z.. . ..,, +VwwffH'1'?'4W"F?'A' 'NA' fE3',fA'2' ,R 1 Q Q4 1 4 1-1 HM HP PA' H- VHPM G . V V X .Z W ...V V ow figgggmr53.35,ggM2g5zQ.w2.v:z:s!e!:1Z 1.?'f3'5'f'?3ifj3H 3333 325-533. .J555-kiggghggvIf!'Afvf5:lVHAfii5g,3 ii , g ., 1 . a?52...Z1!, ?:-.2Z:::Z....,.Z1L:qyQ If MV 'Aww' f AA ""'?Tf"'!""f'31f2lV 3Z?'3fi33 MG 351' V swzwwvsff K., 1f-v'fw-3'diW-'gl'-25' H .7 Ss- -H' . JJ.X"'g"Zg"5"Z.,1'?""""."w','f. 'V , Vw-Aw 'A-HH 'AA ' A "MW fly M :www W-1.2 xw'ik51mwiwexflb2 W"ffww J" Qgqwn- W .gu+.f,nMJw-, . HA. -Q.. -, if - 'Q ' " V """" A' A .1'.f.'t:fAIZ5Z2:2::sn VA.: gzr::.1:Q-1f.Z.l5z-fpwssv.. A'.....2m,g.Nwvmws' f AAQSSZMQXZEQ EIZSZG59 Hi?- "" V - - , M... ,,., W , .N M wWl"A"'-Milwv w fisfm-Ava :pm H! .Vi-if f .. A .- "':.:f?. wfi3'5'3VQZ. K A .Mow -whncqley ffarswwywxmgwnngjnwr . H' A A " Pf,.,,.. ,U . 1 ., . .A U 1. wan. v wfpipw Hyun ..,,pg.wlw.gg1. . v4.3.5 A Hp.. .. .. - WMV. K... . .uu.g..qw- wwvlnsvsawvsiw Qs... Swua QW, .Ukww m'...Mw+H'Aaww:f1:'f M--awMAA 101-f.fff.mivfmvm rxrjmxuifxl ' MRS. CLAUDINE DEERR Junior High MRS. RUTH LAMAR Third Grade MR. RAYMON BROWN Sixth Grade MRS. AUDREY COX Fourth Grade mmm MRS. TESSIE STWALLEY Second Grade MR. MAX BRANSTETTER Fifth Grade MRS. MARLAN COUGER First Grade 'Suv x MRS. HELEN McKinsey Home EC. , English MR. JOHN DEERR History, Phy. Ed., Coach MRS. MAMIE COX English, Latin, Library MRS. REGGIE SURFACE MUSIC, Art MR. ROBERT GIBBS Social Studies, Commerce MR. DON WHITE Math, Shop MR. ELMER WRIGHT Math, Science BUS DRIVERS Joe McC1askey, Rufus Mullen, Don Weliever, A1 Lang, Marvin Branstetter, Lawrence Cox COOKS Mrs. Miller, Mrs. Beauchamp Mrs. Holt, Mrs. Parker JA NITOR Paul Beauchamp Hmsjnm ....Ag1g ygizwl... A:At txt: K V b V A N., :...zA:::A A2,:::::::::::ar5:iLf3f' i"' vr'::"Hf7" fy 3 A...... AQ., i. 2.5312 m3::A:Ai.::A.A.A,.,AA.A,,A.A,,,,,1g,A.x7 N My - M M k A.. V, AA,.K..:,.:A. ,,..AA..wA , WA Aw.A..:.:,,,, f",---'yy-A-.A-A... , A- ,A A.A.--A...A., "'x"'HfwfYA -fh 'i 'WA AA.. first? '.:::,, ,yi-'3--,pw Afmt..333231-2H:::::::,:'1:-A4 A, S 1 :' . lb NN... A ...M . A.gygAM'-HMA. .AA .,...., .A , .,. .. A -A '- 1- W---A...n..,. A1...w.A.. ..1, f. 1, .A . U-A.,... H fu... AA. A A .....,....,, -N AA AA....A., - v 4 v-nu-1-w.w.,.,.....fA.....IZ',j X' W 7 -'A-AAA...,.....,,A. A .A...A,.A.... A A-Af-A--va-nw ft-...ww A-.A.AA....,.,.... L, f A -.A .....A... ,' .A . .. A A..,.......A....,,,,...,,,,,,AMN, , Z3-n....A.,,,-,,,,,. 4, ,.,..A..... NWMYVH numlung,,,,,,,,,,,,,,AA.v-Usfungi.-urn muwfu ..w...AAA....x,,j,:3 My - 4 AA... A . . . 5 .2.'5-..:1uf,A .,A.. ..f.,..A.A-.. .A ...UA .w.,1'.Z'T,,. .2572 ' V WA... .A A -A ,,,,,,,,,mgM,,,,,.,,,,,,.,..A....,A.., , -...7.Aw..,....A...A. .......f...A..,l - -AAA.. A.,.,. .A.. ...NAA ,',"' "H-A ""x"iwvu: A... ,,i....A.n.,........,.1 'gg 1 in-A.. A. ,,..A.A dig, x A,,A,.,,,,,. y,.,,gQ ,, A, A ,, A ....A.A:x.:,::w:a. viz,:1:::g:-AfM:...A.... A.A.................,1::::g:.AAA:.:z.A:atAi' .. 'AA ... .. .. . . Ap- , ,, ,.,.. . A., 4 -xfM-AA:::.- A. fw-. A, A A A . i -W -N v--V---H--..A...... . -. A v -if .ya AMAA.. ...AW-uw-fn-uf - ff 0' w...,N..mwawvuwA.u.,,,,. N :A . A. AM. ,A A A A A. .A 12- ,.,.,.,g - -f. ..A.,,. A ,, 0,3 fl an., .A ,.,.n,.5AA !2,fw.SZ2...f',,AA ..Z....A.A..A..-A..Aw.A.-xx--MyMslggv--....A ...Wu-1. A..Ax.A,wA.fIA ' 'X'-"W-v+.AA.,...AAA................A .. .......,.L.'L"" 4,,'g1gggw'M'45'41...'I Aiatxzaiypfitzirwu .......A..,,.,, ,UA...-,A.,......--...AA.N A..!g-vsifg vww...A-nnw..AA.A,,,...-u..,, 'ww ..-A,,,. .W ...A,....A... ...,,,,,,,,,,,.lW .n.wM'nA,....... .Ni 2 A.nnq.... . Ag......nA. .AA......A A. .A , A . .nf-uw. A-vu. -..NAA A -.M A vw..-.,.,A,.,,,,.,,,A ,,, ,, '+A A -uf.-A f -+ .A,,,.,.,,,,A ,,,,, ,,,W, Mon-Auoxxv -nun-MA. an WA-.. . .A yn---u-f www" 1 .A A AN... A.. ...A .A ,... . H' 1-ww. . - -Anuwnexvium.-...Assn-.,., ,A... ...An U ' '-A 1-M'-H-'W ' 3:57. A J. , AA . A. . f..AA::rA:Z7::1::',A-'fry-'M-AA..5!3D?ZA2AA.A ...H . ,AAJ17AiiI22"2'f""'14"'fW1v-'Mawr'--.-... Auf... A, ...J 'M 1. 1--'---U "':'1"" :1w:,'.g-ggrggfm' " . A A ' :ix ?'.'2T':r:1'::'---'fm-gg-M-AA ::gAy .A .A...,.AAAAA..A, .A.AA.AAA..A..I.Q.i.7'A:.IL'::"'"-f-"'-Um-A A- I X?" , .i:1"fH A.IZ.I "5 M A ,5"':.x 1'-Mw2:fS,AZ.....l, A. 9-NA::',:v:' frrtgfffy' 'VivMm:.tZ":7'3J":.,zz:1::.::':11:1:i:' '1:' A. 51' ' " H' 'A A - - W AAfA:....:A. ztmgzgix UAA... , , ..L'Ai'7'A' M'i'::A ,.A.1.AA.::.g,AA.. ...A :A,51gg5-1.A...A A A.A.4.:z A y A A Aynggi. Mgi ,M--mn f .V Aw-.,...:':gAr::gg 5' A-..A..g, , H... .,:,1::', :-,Z-fn Q L+. A ..1A.-,A:gs,3mAAA A, 5' AAN... ,,.J- we A---'ww -ww ---A YM AA. ,, STA. .A.A. A..., ,,,,:h -- f .W .A A TY AA.T fr'.A:A'::v5v-V HT" f:::'A,v Aafaveszxfi A- 'H' H V 'A .AA AA --A, :.:::': AAA52z.1:.:ggHw'v-AA..- .A '-'W Af - A W 2 H H v- QA. Av-AAA...AiA.'f':Hsw ff--9 M5 .A-1' Q-7.2 ,1:A. AAGQJYIZ A . . A AA... . - Ag AA. A, , , ,5-:A , W X .AA ...M ..A A A. ... ..., A , A ..., " ' A ww-' -H--H .rp ' LA AA....., --.eff-:Az ,I M AWA ' .,...,.AA AAN...-. w-A-H f 'MQ'-"1-ff' '-' A..AAA . 'K K- .wA.,., H A A..-AA .. .,,..,,,, - --Af V-My f-4-A AAfo.A.Mw.Aw, QA- f,A,,.,..AA MNA- A , ,.AAA, .A... AAA-'M-1--Y f ,A , Yywlf W .A ..,A....A. A ,gf-H-+'HH M- 'M-1-W .,. w+...A., , AA .AMA A.A......A...- .i........A. A, wuz. 3.1, :.h,kAi,LnA u,,.5 A A. A.. :A..J:':f':2:,::AA.a:,-HRA ,A ,ggyy LW, ' V Ax X f W .AA,.'L3...?f32 g:3.3v!i'ifini3a.A5A.AA, !A.vA.A.w-H-vw ,....A.....A.-.A A.AZu.:. A www! ' 'WM -HH -L "U: ALIIIQ, ,':"g:"v'N"'-"W H-Q-:.Z1:!:.:,'iTZ,,.' A 'f',:2:1 i::u..Aw if uf Hb 'fi '51, fwfff '?tr:!fi'r'2 ?Z.::'::::::' AZ3.A-!,: ...M AA..., .1 A.-. .An A nf Q, en.-f....A..4An,NA M. ' . .A ,A 3- ..,A ..AA ', , , f - ..,, .A . AA... .A.. -A ...A A... Ainv.-.A A. ,,. ,AL N V A A ...Un AA....A.,..A...,, ' 'YV1-"H - H, H' , wwf fu .Af f .A.,., , :MQW-1. AA .,..,....- A- A,.......,,, ,,.,,,,,,.,, . A A.,-. . A. ,, ,A X 1 ,A ,:X.',5:g5g" f wwHA-..AA.A'Axf:f!ii'h' 'T ' W 'Ryu Q2 1' ' ' " ' f- -H+ .A ' A-W 2 Y gy.:-AA:nv---A.NA.... .AA-...Ag ' ""' 'N""b 'I' ' " Z' . H- Mu...ANZ-7-Tiif.?'i4:1'HN-X-+-N ' V flux .QZITZA AAGAI. ,. ' N ,, A . A W 'T37C'.'Zf QM-f5,.1?.."' """"1""f" "E"""2 AA , Jy,A,.,g :A .............. .........:. ..r't4.., + .AAA..A. , .. gl ,A ..,AA.w.:.. :A,A..AA.,:::f 'H '-HH " ':::,: ...M :A'..,.,.. fA.A . AA .,.AAA....,.A....., .A....,.... A. 1,,,,,33-5'-y'-gyg"-,"'-'- W 'W' "L W---A-.Aff 5f.'1Z2 Quark' :::g,xwA,-..,....... 2 f :q.:t:tf .A ...V -A AMAA... ,, . , .AA,-- V-UA... .. .,A...,.AA... A V' H' ' H "-HA-MAA AA V A.-AHA ....,,,,, ,, HW, , f 'H H-v-H-u.n1-QAn..,A..,.,, A ,. Y V' A -V ,,.kff AZ: .1 1 M Qwmg- ' f"A?'A n-"'r"':'5" W" 'gy--3 -4 ..A..5, ..A ,343 3 WCL'1:f::fvA.......Aa A-.......' 5.1: IA. Z ,A A ' ' x A, Y - AA exe., ,::.:.. A A . AA- ff -A .A Q k:' A.A A A..A , ...?::1gq:-:Av A....A...., A A f .A. .A.,, ' , yi ,,.A .. -1-an.-.AWA AA V ,..A.,. ,, ' . My N 5 Ny -.A . -..A-M. AAA..- A......,A,,Q, :Vit A,,..A....., A . ...AA .. ,A ,ww 1- 52, 9, , ,,, A . AMAA.. A , ,Wu A A .f..gA,AAV . ...AH fp-W A..A..A,A. 1,--A. ,..,., f JA... .,. A Hwy A .f .. ,.,, , ., , A, . A . ..AA A... ,ff ',v5.....A.w . A.. , g-+A-..,.-A, ...www ,, , AA ,,,A, , A AA. A A A :wg fy A, . -AAU-.. ,AA "-uv-.. .A....-N ,AM A .. A A 4 , V --.A .,,,, - -A--W-AAA. . ...U A .AAAA w ... A,.A,,, 35, sign A A ...rl A lf: . 6,555 W lA..'..,xA:?,w M iw ,MV gy gig, AAZTZL .YT gy Af 54 A'::,g., 7:3-5A:AAA.A...A. .AA f-- - QA. . AA ,.,. . A A '- H .A A. A ...A 1:-1-,y A .. ::':::.:Y ' A-if 'r"'f,-gr .:':A. . Am A ...zzi X X- H .A A., A . ., . .A 5 M433 AfA.,..,,,, 131 why.. -gffh -A A ff' Mb N W--A Llggxx-Ag. .A,. Mi! 53,35 A 'A HZ. 'QM NA., I A A. V .ffsvz AAAAAAA'?Af'H"g' wgyiq -.,A:., 13-A ,3 A H' .AQ..AA...,Alf.5'f '..AJ'3M U J'-ZAUA rs Llw ":r:f1:-'zzzzw fl vw V zrk 'A fx 'V V -bv: , Zur-r-I U' L4 ' film ' '41 Y :HA --' .A t , ' ,.u .f,:TZZALllA.A..J231.1Z A. A1335 .1 E:Z:'::7.1z.:.:':..AAAAaf1A ,, .' if , N2if::::22":'f, N ,W 131 A A . f'::k5:':3l 7" P 'f A A A. ,, Xvw--,AVA .A A A.,'1L,:'A "'..2:':.4' .A A A 4' ,,..,.AAA .A A, A ':f:1f'rt:'4:'f 'AA f .A-- A ' Xyy - ' ,.AAA.,. A ,.,,,g,,: -A A- Art. 4-1,1 . ,AA A A ,, f f A A - ,...A..., ,g, 3 yy M M Y M J' '14, :Af w A - Q A.A.....,, ' ' 'ff-'N W -H-A + ...J A .,, W N A.,.,,.4,,.,, In ,V AMA V... . Av.: .Aw A...,, . ,, ,. .A.'... .., A .,. A. A5....,AA.A -- -:gA , Q, f- fgeqgt- .- ... Vg 3 - 1 ":g.. H -.Z..g. gztzpggg A' ' ,.1.i.,Xg'f:-iq ,QANZZR . A Q A ...... ww... A... . ,,AA.:...., AA A A M H, . HA.. .wk ,-..,,,,., un, 1, , -4 A. HA- A , M, - AAA ...,,, . . AA........,, " -'W 4.1. A , A- fi jjgy, 1 -...A - A ,..,,,,.,., U... A 4 L55 N .A..,.. i , ... . . . . :A A 053 , :,ggpA.::: zz Q A -AMW .A....AA ,....A. A A -f K ...A ..-.,...C. L 4 Mun.. ,A Y::'Zg"'3N1f3'-1:f- iii 2l5if',liv'..'.Z?ill2iA'ziiiw ffff"QTM'1i2f'? if gm , "gi:tff',:Q'fI 11'W'tf 2 t::+f5' Q-.li ,AA A 5531: 'N .Y:A,A., ...NA .- .A ,, ,pg H A 3 ,,,.-un, A .A.A. AA ,fy-M' 'fl wwe-.A,.... A-, ' ' L' "' A. .,.,AA ff atnwwhf, wA.Qap+ XA Ana- . , A.nA.A A . ,"T'." " qv: Y v 'Y 'g' , .., ff,-ry-1 .-.A---N -.AA .i-A AA-m.w....'5-.'Z5A.,.. , i. , ,QM A, AA. ,.,A,A.,. .A-,Ay-,-A... -A.-f'::g,f.. A 'A lj-3 iA.:?j::. Af. , x , A.. f ,g,, , ,zk .',Q'x111I'lAf.AA..A A...g. ' in, W H .,, ,,,,...:AA.gAA..Ai,..ng, . MA,A...A..,... ,: ,N w ,,., -A...-.0-u 1 - AA-A......A.,,,f""'g"g-if ff gg TA Af" i"E!'I'!ZTf'Z55Tf' Y' H :t'i:"' :':p---u- ..f.f'lffI..f..1,. A ff. A 'VA 3, A., ,51g..A::.4A-.A A .A ',.,AI'iC'tt: .:t:vi...,.:..AA A W ' " 1 A...-A., ':.fA':.:: :: wx- :N A,A1x AA.:-:ij A .,Aw.A.K. .AA.,. A... Annu .A...AA. ,..., N'5"53tffff.fik.fQf' A,-'ff:f"7 '1'33g'fH " K 2122" 'J 'f?:2:'.'4:::: hw .A - +-ff - :sa 'i'::f. .A 'J-f '12.1'zA:::::::.::', .. A ., .A... ,,,AA, .,,.,,., Q ,-,Q , ,.A A. .A .. AA ... .., . ,,, , f A A. .A.A...., A ,, A , . . . -.AA.-....,.A .,:,1.A Azz... --,H AA, A. ...A .., , ,,,,.,,, ..AA-.,, A....A..AA.A..... AA, f ---:A-A.-v.-...A . A 0. ,A :A -A., , ,,,, ,.A...,..A A. .1151-..,A ,...A...... .u.A..A. 3, 9 'M 3,7 1' A---Y M A ...., ..., ,. .Al "1--3-yu uAA...,... A. X ,ig ,L -,A ,As AA.4:A::::'f :.':A. f -gzirf-,ying..At:t2.fAr:.::qx: .AA .. t M 7.-.QA , A .A A.A:.:::.g --LM--' Q - .A 'IL W A--9.1. ""f""-','3,g'X L A. ......v......:A :gg 3,135-pf ,g A . A. - - -A -, 1"iY"'1Ii X """'f--Q-1 ...- AWN?" ' 1- 1--H... .xnxx ...Ani Ati- A - 1' itiitiiliz'--. A,.....A.. ...A Q....A...,, A..u,....A ...AA-.AA ,A,...v....A...i1" ""?""" 'A 4 Vliilm '+t':!f2."Aii:21' "zz:--qwf-.........:f:::t::A:t: AA:i .:.:g1 gp- 'T .l,AA.A. 1, 5' , '1:'-1-H-MX-A'-- - A A:-N ,QSKATAAASZQQ 35.1, .U 5 N ..g.,, 3... '.i!1f'A A55-i75:53T,f Iiillilll' LM' 'ZZ :iI..Zi' gpg: A yq, Q ,,,:g:A5l5 A... ,.,...... . A .rx - . .A Ai. . .",A A AA A we-AN ...MAA ,AW -- TM- ' -M 4 W W-f H+' 2:""'1":'::':::'I"Z:' QLJA - f- ,, Q A..:.'L12AH,L'13 MIN: ..,:,,......A...A....3..:A . X fiitf.. f. ---an--AN.. ,K."'::'2tZ'1': ........ J1.1'::2.,, - U ' -- Y """- "fr .A. -,...., .f'Z,.Z..,I.,.A A..vAvA1AAf ..':,A..,,:+--M -'vw A Zi' k t:'hi11,gfj wg ' g'g,g,,,g,,,:11:j ...1,,........A..AAAAA.... ...A.,.......A,:1:1g15::f:A .. , .,. ,,, ., ' , .,,, ,, -AA.-.-an-MA ...,..AA.......-..-A .-.,,.,,N, ' 'W .,,,.A... ,,...r 'Ar .A .A .A,., A-.,......,..A,, A .........AA .AMAA ,A-A,,AMH:.L.: .A...AAA.. fv ,., .A..-.AA A-....A..AA..,, AAA.-5 AA-A.. A- Q' A A ..,,,1 , - .-. A..- . A ---4--..AAA A.....A...- AA. A-H-A.A...-.7,A' . , A ,, ,,, M... U. ..,A...A.. . , A.. . . .A A A, .-- .. . A-AQAT........,.. HA-H... A- A A ......,, , 'U HA '- ' -L 'X -f..A..-AA... A .A M' -vu-1. A-AA . ..-A.. .A ,..A, . ...A ....-.:-- -A ,,,, .,,. , A . Q N A...,,,,,,,,, M ..........-f. ....,A...,-N., . 1...-.. A ., .......A ....... ,U A...-1i1Z,1A:.-.A....., .A-....,..-N' ...... A.....AA I-Zn-1:5535 ...A...........-AA-AAA Y---AA.A..A......A...g,1gj,ggg-5 1'Z1IZCYI'f3"f"I:'Qi'IAlIZI'W.I.,::. ':2,2:'f"jf,!2'i "Z Jlfifbj Ann...--cf...-Ag.4,Z, ,,,A...-A--AA .,..,, .,...A.. . ..-AQ5 g 'MA fw Q V wg--yiizluqp--.........A , A K ' ,,:L2:.. i. SOR A.. f -f'::::::"'pptL.1 - .. A-AA A ...A A A. S , 6.3.1-Q-IA:,..H,. an . .,..A.,,....,, .. ...HA A. .,A... A. AA-. RO Mzwzxh, Ki.l.H,4,.:2HH. , a.. . ...H-...A....., ..,A,.....f , AA..- ,.,,., A. ....A.., ,,,UH,g5,NH. lg AAAJ .A .A,.A Nu ...A......A..-..A..,. ...,..A,A..A .A 1-.A-..,.A.,.,,,,, ,,. -AMA3t,::A..::,, ,,, , , , , A N .. .. . .. . ,A ,. . , ,QA !'f Aw- f AJC-. ,,,1' 'I' 1' Q , Q 'lx HN! --f-h........' A A A A A ..,. .. ,, ,,,.A .. .. A A.,AA.,,,., ,,,, '-Y" H" -' - W bf .A... A...-A. ..A....A..A ..'i.....,,....A A A,,,W,W, .- wuz -...AA .ir .. W 'If' U V W x x 1 . A--2fuA.g0:n...n.v...MA uw--.H.........A..aAua.. , WH-H 'yu 1.35.-...Q pn sf--vu A -.AM , Aw U 7" 'W Y t Ni, W' X 1..- uw 1 wwx- annv A -vnu-A .m ...H A. ,, ,.. , A, - A...- --.A-..f...,., , , .A A . ..A , 4' - A--A-H' -1un.-..!...?'..n-Q-55'5..n2!!'.ik.-...., " i.,A " ' f 'l U - A---Wu.-.....1.A..-.0- ., ,... ..A ,,,,, ,U ,., ...N .A . 1 Qs. .,....,..... ... ... ..... .A .. ,A f A 3:-.A QAINUQ AAN... AA gig.. A..-..vAgAA,r:vi+-f-ff' vw.: :AA....:-A......-.A-A. ,...A ....,,,, , ,,,,, - pw-gg-w, --ugnw,-.., ,A....,... . A.,...,...A-- ,,,....A,.--Af-N.-.,.::'::.f 1:,.:.'lA:,gg-- A .......,. A,,,,,,,,, Ivjikwt.M,,,.:.:A:.-, ..:.A.A -.K A ...M ..... 7... . A...J.. . .w""' V"""k' Munn" " -.MAUN ...LA A.,..A..w.,....2+A.UA-WA.,NIMH L A Amid m 1, lux!" .AA .. -An...-A .A.A. . ...A . A ...AVA ...qui AA.. .,.... + A Y v Y ' MMM' A ,A -.A v..-A,A.. H... ...Av .A -..A 1. .A A. A H... ""' A...AA.- A, A. .A A.. .,A.. .A.,, ....,-..,,. AAA. A A..Az, .zu -- - AQ .AQ .A..-.-.,AAA... -. , , ,U AA............A..,...., .A ... Aw., ,, H., , zz. QA 7. ... ....,.A. Q- ..,A,.A..A... . A in-...,AA,,,. A, , , ,. A...... A A... A --.Aw-AI1IZ.Af 'IAHAZZKIA W::'f::1f":f2:::QI.f':fff:ff'f'QQ1I1'Y"wnuv...,,.,xT:..HA. , , ' AQ.. Q 1 W' K .AM .A ..,,,,,... , QA, ,......... ...A.....A...AA.......w..,,, ,.......,.. mW:k'.ui':: N-num :N NAM . ,A.A.f.....,..A.,..A.,,A ,ig A ...L-if-.... ,N ,,,,A.... ,,,..,wAfA..,.., .li-.A,,m.wu.-43 ,A.,.. A-A., . ww'y..fv4s-nzuwn 4, +vfA'n........-...H AH., ...A. .A . ,. ,. -A ,,,,,,,.A, aw-...ANA ...AA...A.-1...-Aahnwmuunus. H'a.iNr'HtnA 2,x-wma..-vs-uwntx-.:'xAMQW...1vwxnxvunvn..w- ...NMA A ...A .AA ... A...A ""' 'B , "j..I1Z:"5t": ff f-vv--'A A - AA-1.A..AA.w4....A. A ii :':51:L1it7,:'I.S.':..1.iri!. 'fffjgfg'--ff .i ........A A. A A ...A ...,.. A.,..A,,Z,,Z, """" 'QW' "N """ ' A A.., 5 f-H-H-N -fA.....N..,..w.A.A. A ,Mt , , -.A ..........A.. ... ,,,. ,,,,,,,,M M, "-"' ' 1 A' " '21, gli . .... ,,7 . gm, AAAAA...,A,,...MA ANNA. A ,. .. A ,, y jf,-vu ,.A.v-...,... A..AA..AfA...A.A., .W A-,.,,,HHH' A ':,:AY fi uAA:f::rU 4 K A 7 ffm. ,..A.,,.,...,,,A.-qnwww .-A M... fA.. ,, A A f 0- .1-.H AMWAAMA .. .,A.AA,A.. A A .A,.' RA... . HA A, .,...A,i- .IIA W -ff... A .AAA ...U ,AIS 'A'Q,2':'2lIl.iTf:::1'. 'QQQ ,,.l'Q",, 'A f ,F 'ggfg "'i.i'I2"1f5fj'1"'9'Z1T'.AAA'2C '2.1T..,.j,,,fg"' -5335, - " ' -' A- ....,..AAA....A.AA...... . N1 3, Y M ......A.... ,,A.,.A .1 ,- - . .A A .-4 U.: V044 ...AA.AAu-A..vAA1,,..., ,..Avm'vu- fx..-A. A......A , -"Ffh-www 4 .,,,,,,.p.--A-'AuA.u.n.n.m. ,A w..A.,,,,,, -A...A.A,,... .A.--Ai AA ymmgvg gf.. ,....A A., .,,...,', f,,,,,.. Q.. , A... .. W..-A ..,A1,""""" f""'-- nan,-A.A,..,.,, A.munu...M-...,.,,,.,,,, ,,,,,,, . ... A ANA.. ww' ML MVA A-AA,......AA,..,,.,..,..--AAA . ...A A .A Al..-. nuggggnffz unwf A-AxA.-WA-.-.y....A,..,...A,A.AwA..-.A'.A.,,,.,,,,,,,,Hu, 'Ash .Az y , A ?A1A1.....A.:A'Ag.f' git..-'U A' 1 -' Y- 'A .A.,....AA . - ww----WHA-A-+---A-5-A135-4-A--.A.A..,.,...... 'f::,A A -': ,: " " " ' - -A .Y A-. AAAIT' 'g "MH" A 'f1I.?4:t::f''A:1gg2-i'l..2A1'AA '.f1:Y11r':g::tg1 - v - ' ' ' - -My-,HM 0---A. A...A... A,,..A . , ', 'H H n.,,,,,.,..,-,A..A. , A.,,,AA ...HA H.. ,.A..A,,.,.,., A . 'N - Q - :W -A-+..AAf.. ,M vw-.A-K -f A4 x'Lg+q,1fY' " Hu- V N--'v'nu . nw....,., ,,A,.A., .AA...AfA.x.s,.MAA-- ,A A . AA A-AA.. .M-M -HA.. ,A .,,.,' 'rw 1 A ?' "., .p' :JH A- A-W .A.'A.AvA. .AA,..,..., g' W, MA... .. -AA.. , , ,. AAA, ,Q::.,, .. v M- Auf' AHIAAH A'f..,,,.:::g'tg, ' '.. .' "if Ar. A , ,nz nw' -ww-A . Z.AAA:':'...f,. .AA .. .A...i,.A.: -..w+ H M. ...V My K-v --M ' w A--f A........A.,.,,,.A.-.AA . .,.A, ,.A., H 4, 1 - ' -1' Q --'Aw 'H lf' -1 Afu.suwA .Ay Y, 1..,,,,,,,, A...-..,.,.+ f A ,....., MAA..,....,..,.A--....A,..Wh, ,gg,:3Hg4-,333 xffgzzi-iz.. 51311. 5, AA.-.A.,, ..,,....n.-A.. .,, Nunn: .A .A ,.,..,. ',,, ...... A -. QA.-...HA , A1...+A. .nu np,A..Av -..,A,,N, M M uh- H W A ...H ' U' "H"-H .wgnuw .n.A,.. ...Wm .,,,,A,,,.,,. A A, , gg,.A V A - A A, , A A. .A A-Ugg ,gg 1' M .AWA A-....A,A......AA.. ......,....A.... v KH, ,IJ .t 4 A:.:.AA ..A.A43.,A . .A A.,,,.. .A A AA , , . .A....A-A -A ,.,,,,,, x N, .-A A . ...MRI A. A .A...A,.., A ,A . A V ., ..., , . .. .A HA.. 4.-,,....A.. ..-W... Aw .A :i:, ' ':":t:" . A A. 'ff--v -- 4 ,AA Y. A .. ,AA AA. , - A M., .. .AAA t.. i " " R' . ,, M L' slfw ,A A, '-.AM A1.2 IL.. ',fg, 'fA1k Ak ' ,' K Q' " X .A A. .N 4' A11 ' ' A jjfwygv-A ..- ,..-. . . .A -A-M A .ZA A. W 4 AA,..:A.::::A . A gg, ,S 1 , 'f 1 " g M W ...A My A AA .A A . . A..A:gg+f1g ...A A - - A1 -if An'-nf.-. A. ..A..,A.-...f.A...... A ,,, ...AA A ...A .A ,v . ' ' ffw--M A-Q A A A -AAN MAA A...,.,..A .A ...A ,....-A-An .....A.A. .. .,A, ...HSA .iZ..? A .A., W "1gi,A." M WH- -" M" 'A -'HWAMA Q , ,,, ...Au-1-A... -ww.-H.. AA. ,A, ,,A,...AA-A-s--W.. . ...H ......A,, A.,....AA .g,'g3" ,, w,,,X,, :A -AA .A.....A A A...,,,,,,, ..A...:R:.-I :Is-.:::..A....,,.,,,,, g,,,gi.A:l1:::::QA Mix.. A:w...AA ,.A - . A . ...- A .g,,,gLg'g'-,gig fffjfygl ,,,ggj,g:2y-ggfx-3 V --. W. . M A4 -1 -AAA' .. A, 4- wwf' uw ann.-M... Aw . nf. ' , A ' R . ,A ' 'V""k X . .H . A "' " , . ' ff V1 f 'fi' f f f . N .-1+ , A , Q .A A, .. ,, A. .,,..A,....f:A5:,gMt: fk:.....:,,.A..,A.,, J, V.. .AA .A4.. E N A ..,A... 2,:,:,,,,Mt ju Qu K - A. ...A A A ' UU' -. ... . ,Ak A K Q V IN ,..A..,A A. ...Ad A A........A... j., 1 A AA ,iv wwf! ww-f.,A...4 xvn H.-.v....A.,....,A. A-A M .AA-H' W ' A Q AA....1n.aeaw... .1 ......,,A. ,., NA, ,,,, ,,,,. ,MN M -A. A 4.....,...A---A' J i 1 -w...1.,.....,A .A AA ,.AA ..AA..,A..u,.. . .A AA , ,,,,.,,,,A,,.,.....A.A.n.,.uA A,,,.,,, A, , A,,,, .AA,A .M , " Lv, A, pp... A..-A.: ..:LM'n4:xp:wfQ.M...A .,A.:A...A ...A A... A...-...fu ,A .A ...A ,,,,..,nnA.qauwmAwsV-pm.-.A. .AA A, KH A' A,,..- ..A,,..pvu --Q71 :Numa Q H fe . AUM... .A. . v A AM .,A...AA,,.,.A,,, , ,AMN W Ying, 3-ngxzu ' ff, Q A.A...,J, .,...A AA. A.---AUM M A Y Us --U----A AA-A-.A-H A-.A A,,,,.A,,,,,....... , AAA'-M-. .....A...A..A AAA,, ...W 'PAA A...:. . ..i:...A.1A .,,Ux::::-.A .A up-My -gulzuvn ww :A f ' - f-"1 'ff M nm- .np . Avpnufnubaywvuf .vAA...AAw,, ...Aw-y...-A...Qw A .M A ,A, ,na ..,,,. HUA. ..,, ,,,,,::Xi" ,A .f ff A-A 1- QA-H H'-'M Auf..-AA., b, A. ,A W. A aww .Al -, f - V A ,., AHA. AH., , 'H' A. A ,!.' :A A .-A..- A. .A....AAA,g gf:::5.,,gA A.:.A':A.23.25...A, A'.Z..A'. A AA .,..AA.A.. , .rig .A -..W-...WA A :ny-ws-n.A.A. -AA -. A-.A.,.. ,AM A...--A.-...vH.A,,A,,,,.A,, , A, ......A........-...A . .,,,,... NA, ,M 9 A f A.AA.AA.- W- A wA.n.A,...A. ,,, W W.-. A ......A,..-.,........,.........A ...H-n,....,.A ,, AAMA.. .,..:A,.A.f M152 E: f 'H' .,-,':'1::,1g--51152 -- .A. .wfvvwr 'HW' 'H' ""' -vw-v,,.u1 www ww-ffl-wmvnmvynvanx-w MAA ,. Hsnangvwiiafnn- Au... Y f HH --"HQ, A,.A..,... ,,,,,,, ' .W A A -A 'f " "MM-A A AAA+ ff 'ff M WMM Aww Nv..,4..AA., MAA..-fo. ,A..A. . ' "'U""' "' A A ' " ' A ' .,, .A. .. Aww f- AA ,-g. W... V .Af 7' fl -.A . , A A, . H.. A.,,,",, -' H X +A ..AA.f,w-wwvfh' V H 'W -1 , A... ..3.AA:5l,My.A ...At Af5i:L:f--wyfw.-A . ,A . ,:"'3.,.f' 5"' - w- A ..A.A,A.. M. AH... . .1'32,,,,1ggg AVA... 1:11.12 1, X ,Mk '25 . A ...AA , A,,. AA.. A .A A A AWA ,. M .4 . .- ,N I . 22. A,.,...A...A... .A . ...AA A A . A... A,.A.,...A.. A... AA AAQAQT. 9:3 ...HA-A A. A, ..A A -NAA A ... .,,..WA.w ':. :::"'---W' AAA.....,A,AA,,,.,.A...AAA.-AA.AAAA..A..A M... .,...,g,' A.,.,.. .. ,. AA ,,UX,,,.,.w-:QM H' Hun - MU., nn., H ,, AAAmA1wAnA A ,AAA,,, ,,,A,,,,.,,, ,,, ,W v.A...wf-vA:A+x..A..w ...V .A.-N, , A, .,..,... .. ,,. ,,- A .A ,M , , A ,,A.A rx:-f' vm- UAA... v M.. -.. A..,.,,U , ,X ,e,,,,,.A. AA. ,www rf -M A, j , A A.. jguq. w , , A , "v 'H 'H-U4 f- Aan -A A., .. U V5 ...AWA .A.A,AAAAAA,...A A . . ..Ax H.. ...AW .f,,,yfw QA AA W A-.. ,,. 5?.A....A...AA AA...-A f A . Aw - AA..Al:QwAA.AA.w1AA. . .A AA-uw NA-AA...I.....,:g ,,., A A A-f A M AA--...,,, Aw. A www"-1-f M Av - 1' ' -- AA... ., w .Awe gQAg,..,,,.g,,,A,A,,,, ,AHA AAA.-4A,,A.,,.,,,, MH A,.,,, g , -A. H x A-M Q-vuu,,.A. A A 1 NH V-'inf wwf- AwAvAwA .,,,,, ,., A Q.,qwblxAv.4s.o1n4. A ...hr ,,A ., " - A M, .N .Aww vw-WM - ,.,.,......-. vw' hwwuw A1eA-...AH . WA., ,w.,,.,..-,A A,. " """' 'wwf 1-'V' A.. A,-in H.--.w.AA .AAA -,, -f wa' A, ,.,.. ,.,.,,,.A A, A ' A, 'uno , H +-H H 1-wwfm Q ,,,.,,.A,.-AAA.. .,...........A...A A....A..gA A... .mwglu-AA A QA.. M -AVAQQ., ,g.,Aq,,,. .AA,,.A.,..,A R, , ,A V , .,,,,,,.,, .A .., . . ,, W. A...A.A,A.,A ,, ...s,,,,,,A -A H. -AAU A A., ...,...... A,,.A,A. A ...vw-A-H-A -A v H.. Af. A A 5' A fM-...A,..fA.- AA AAWWA.. MAN 1-If--A. - A , , ...A -AA .nw A ,.AA. Y- A.AAA4.g.1 -,Aa-an-,.AAq...., Ai,,,,A,,,A ,ww ,AA...,....nm-A..,,3, ,,-fn.. .,.,A...A , H, H, b . 2-ea Ufl Af 0 A ,H ,,A,,.A.,,M,,...... ..,,.A,..A,N .A,.. .A-Aww-1-nn.A A. unqswg.AA'A.. .A MM..-fAA,.A.A. ww w-ww'--fvf-v-1 .A.,w. A A H ...MAA AA., , :"S'2jgfg,,gj' W + -ww. ...nf ........fUA.A.--...WA A, . ....KAA,1A.AA.A...wA.A.Avsvee..aAA .A A.A ,,.,A ..,.AA,,.. .AwA.a.o,.v5mH A..,.,, , ,W brlwwr E A nan, -v .AM ...AA . -A . Up. , Ana...--m 'Mr-wnA . Hfvsmn. AA,.,..AA 'Aw MAH...-.. uh, gyvwww. X ,,,,.2 .A .,., Wm. ,W Ig.-swf., JAH A A, ,,,,,,,uMM ,,,,,,bwn .,,.. ....A.fna.nn.+. . Aaw-v.f,npM,, AA.. A+ A .4 . A ,,.....wVAAA4.1 A., .,,,A,.A A . A. ,,A,A ,, Q jygfgyfw-vw AA. .,AAA4..,.,,,........nun A ...H A- I3 . AA..A:A:::AM.,,,:AA H. Wg AASZAHAL, AAA.yff1,gM'f A. K M txziyuvi- . A A.'..... A.....A.-.AA ....,..A,, '?"jA ,, L,.A,..gm-....A,A.A. ww .A..A..AA... A-'ff-wg.. ., :g.....A.A3AAz.AA2ZIl2W1131g3'1:ii.LT1Cl1A1f' 4 m'::'x-ff ...AA A. -...UAAA.,..AwA.ww.AA,.A, ,A ,..,,,,,. 1.A....AAA.-H ..AA AA- ,. ,AEM ,A xwglgggz 57: ..A,,,.zAZ,.,,,A.., A,,...,.....A- Y A .AA AA AA. .A 1-AA -.A A. AA... .H AA, A. , .A A .A A , , . ...,. A , H... . .A A , Swv 'A ff 'ff'-1-52 Aw 1 WHA-ASA. A- in-AAAi.........vAAA5 A A..m3lA.,,,...AAAA. , M 3HywA-Q-YK Liv. ...A -',..., .A .f,,A. .A A AA . . ,AA .Aw..A,,. AMAA A....,,,.,A..,.,A,.,A,,1.AuA-wA A,,AAA...,,.A.... - HH -Aww... AAA. .,, A ,, ,, A AAA., , , AAAAN A MAMA., M... M.A,..AA1ffw:.wMAA.AM4'Hw ,,,,,.A A., -f A . .A.A AA.t3:2:13M''HH-'wvwwA.AA.WMA... A., M A .AA ..n....,Av-, .A AAA... AA,.A A ...nw ..Afwnvfivifw+www ww- A . ,,,, .AAA AM V A A.. .Al .f..A,,,,,,,1:f'f""""i'M fivffffuwffv-aw-ug. . ,, .Awf.ucwMfw M-1 fxwwfw -.AA H.n......wNi. QM.. .,.,w,,q..,, .,.. ANQAMEN. .4 . .4,,,,,,,,,,,,,"'Q1:'H-A ff' AA. .Aw.A...... ... .AA.A.A.A ..4,.. , , .wan-4 .v...,, A,,AA Awfwwrvl iisvxvexmwn,.,.A..,A.ff,x.AAf5-wwwwwww-Q.. - ,lwwuqiult nw 1-a,w,A.AvA......-u..,.,,,,, V ,., , ,,. A .A V A. .fu-V wo-,QM H.. , WAAQANI AwaA.n11wMf--law A.AA4A.ww- A :www-n,.,w,,A l ,H +1nunnw...,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, . A lm... V. A AA A. ...A.AA.A,..AAp.A ...A+ A, ..,A.A,wM..AA'w.v.. .. AA.. A Ah ""Hf-A+wvwA+.AA.. A . A AA A AAA 44, .MH A... A A, , UN., ..A,.v,.,3fA,1-v .. ...UA A,,,..AA, b ,gg 2 -.Nw-H A1 1 .,u,..A... .w..,AAA1..,- ..,,A...A..,A.,, , fp... ...auf . A Ng,,,A, AA..g..AA .,,.,,.AA,,,,, A Y , .WA 1AaAM'1 .-4 A..-H.... AA. I ,A Mk' A,,,,,,,,.,g-vnu vm-WA gp., ..,..,A, A AA ,A,..... an-w.. MA.. 4 A AAN .A.,.,.wmuwf - 'W' ,.... . .A..... ...AMA A, A-. is-164: wwf' "G" "' BETTY ANDERSON Honor Society 3,4g Sunshine Society I,2,3,4g Glee Club 1,2,3,4g Choral Club I,2,3,4g Play 3,4g Paper Staff 4g Annual Staff 4. TERRY HOLT Class President 45 Class Vice President 3: Student Council 2,43 Play 3,4g Annual Staff 4, Basketball I,2,3,4g Baseball I,2,3,4g Track I,2,3,4. MARILYN VALENTINE Class Vice President 2: Class Secretary 3,4g Honor Society 3,4g Student Council Ig Sun- shine Society I, 2, 3, 4: Glee Club I,2,3,4: Choral Club I, 2, 3,45 DAR Good Citizen 43 Play 3,4g Paper Staff 4: Ann- ual Staff 4g Cheerleader 4. HAROLD ROBINSON Class President 1,3 Student Council I Glee.C1ub 1,2,3 Play 3,4 Annual Staff 4 Track 3 NANCY TIMMONS Class Treasurer 2 Student Council 3, Sunshine Society x Glee Club I,2,3,4 Play 3,4 Paper Staff 4 Annual staff 4 Cheerleader 4 4 o213n4 TOM CAIN Class President 2 Glee Club I,2,3 Play 3,4 Paper Staff 4 Annual Staff 4 Basketball l,2, 3 Baseball I,2,3,4 Track 1129304 -3 -4 ROBERT WHITE Class Vice President 4 Glee Club l,3,4 Play 3, 4 Paper Staff 4 Annual staff 4 Basketball I, 2 Baseball 4 Track 2, 3, 4 IANICE CONNER Class Treasurer 3,4 Honor Society 3,4 Student Council 2 Sunshine Society 1,2 Glee Club I,2,3,4 Choral Club 1, 2,3, 4 Play 3, 4 Girls State 3 Paper Staff 4 Annual Staff 4 Cheerleader 4 DAVID GOLDSBY Class Vice President I Class News Reporter I Glee Club l,2,Q,4 Play 3.4 Boys State 3 V Annual Staff 4 Student Manager 2, 3, 4 GENE TRIBBETT Class Teasurer Ig Play 3,45 Paper Staff 45 Annual Staff 45 Basketball I, 2 , 3, 45 Baseball I,2,3,4p Track 2,4 MARILYN BROWN Class News Reporter 2, 3,45 Student Council 4g Sunshine Society I,2, 3,43 Glee Club 1,2,3,4g Choral Club 3,4g Play 3,45 Paper Staff 45 Annual Staff 4. TOM SURFACE Glee Club I,2,3,4g Play 3,4g Paper Staff 43 Annual Staff 4. CLASS HI TORY In the fall of 1942 twenty eager first graders entered the front doors of the Darlington School, ready for the beginning of the long struggle toward education. Of the twenty who started together only seven are here to see the journey ended. Those seven are: Marilyn Valentine, Betty Anderson, Marilyn Brown, Tom Surface, Terry Holt, David Goldsby, and Harold Robinson. The first six years were spent gathering knowledge which, we were told, would be necessary to us when we reached high school, and looking at the stairway enviously, waiting for the wonderful day to come when we could ascend it into junior high school. When that day finally came, we climbed the stairs with a cheerful outlook, only to find that all was not as rosy as we had pictured it. We were lost at first, and then found that we were what was considered by the upper classmen, "unnecessary evils". Our entrance into high school as Freshmen proved to be one which we would never forget. We chose Mrs. Surface as our sponsor, and started the year out with a bang by being initiated! We enjoyed two class parties and sponsored a chicken supper and square dance to begin our class funds. We were proud to contribute Tom Cain, Gene Tribbett, and Terry Holt to the basketball team. Our Sophomore year was an exciting one for us. We acquired our grey and green class sweaters. Mrs. Surface was our sponsor again and we enjoyed a nice Christmas party at her house. Again we sponsored a chicken supper and square dance. Tom, Terry, and Gene again represented us on the basketball team. We began our junior year by receiving our class rings and conducting a very successful magazine sale. Mr. Irwin and Mrs. Surface were elected our sponsors. In the fall we held a chili supper and square dance. Our play, "Professor, How Could You", was one of the best ever presented at D. H. S. Tom, Gene, and Terry were again on the baseball, basketball, and track teams. We cheered them on to victory in the county basketball tourney. The highlight of our year was our beautiful Mardi Gras Prom in honor of the Seniors. In this our Senior year, we have looked eagerly toward graduation. We chose Mr. Gibbs and Mr. Bowerman as sponsors. Early this year we had our pictures taken at the Smith Studio in Attica. We have worked hard to make our "Chief" one of the best annuals yet put out by the Seniors. This year we were proud of Terry, Tom, and Gene who were again on the baseball, basketball, and track teams. We were also proud of Nancy Timmons, Janice Conner, and Marilyn Valentine who have been excep- tionally good cheerleaders. Our Senior play, "A Case of Springtime was given March 31. Baccalau- reate services were held on May l and Commencement on May 2. On May 8 we left Darlington on our never-to-be-forgotten Senior trip through Washington D. C. and New York. So ended our days at D. H. S. We know that no matter how far we may roam, we shall always re- member the happy days spent at Darlington High School. PROPHECY We had just settled down to what was going to be a very peaceful evening. The books fsomething about a Corpse for Christmas and Fools Die on Sundayj lay invitingly near on the table. It was going to be a perfect evening but - the telephone rang! Answering the telephone with very poor grace, the voice that replied was a very cheerful, "Hi there. The most thrilling thing has happened! " Uttering unspeakable things and wondering drearily why two sets of twins hadn't suppressed Jan's natural energy. Even changing her name couldn't hold a Conner down, "What's the matter? Did Suds Junior break another arm?" There was a disgusted snort at the far end of the line. "No, Betty Jean's asked the class of '55 over tonight and you are both to be sure to come." Why in the world? Betty Jean? Then the light dawned. "Betty Jean Anderson. Count on usl We'll be there!" "The same but the name happens to be Cain" , Janice murmured in her pleasant voice. "Where have you been these last ten years?" Giving the address and at the same time inquiring, "What time?" "Come after me about eight-thirty. I'll expect you at nine. Bye byel " She's always being clever. Nine o'clock found us in front of the Cain residence. The butler fTom owns a chain of creameries and dairy farms and are they in the money? opened the door and Betty Jean greeted us. Right away she began relating to us how old classmates had fared in years since graduation. She told us that Butch was working on the McClellan trial and couldn't get away. He had become a famous criminal lawyer. Gene Tribbett, who is at the party, tried to be a top star in Hollywood playing romantic roles but ended up producing squeaks for Mickey Mouse at SI0.000 a month. Tom Surface is busy now designing sport cars for European royalties. Dave Goldsby couldn't make it to the party tonight because had a television performance. He has become the North's Tennessee Ernie. Just then Nancy recognized us and came over to talk to us. She told us that she was a very private, private secretary for McBee's Electricity Inc. "What's Betty Jean been telling you?" she asked. About the class mostly," we replied. "Can you add anything?" "We11, let's see. You remember Janie Valentine, don't you?" "Of course, she started her own orchestra, didn't she?" "Yes, they're all girls and they play jazzed up highbrow that's really attracting public interest. Then there's Bob White. He has made a name of being the most hellish hell-driver in the country. Terry Holt is a famous divorce lawyer and has also won first place in the loo yard dash for the U, S. in recent Olympic games. He got Bob's wife a divorce last month. She said Bob was too fast." "Marilyn Brown is here at the party too. She tried Metropolitan but decided she was better fitted to singing totchy blues in a night club." Nancy asked us to come into the other room and have Marilyn sing one of her famous numbers for us. As we joined the others in the next room, we knew we would once again talk and have fun with our old school pals of '55, CLASS WILL We, the members of the nineteen hundred fifty-five Senior Class ofthe High School of Darlington--being of sound mind and body--on this 31st day of April, 1955, do hereby ordain and declare this to be our LAST WILL AND TESTAMENT. To the High School we bequeath our superiority, to the teachers, our thanks for guiding us through twelve happy yearsg to the Juniors, our angelic behavior, to the Sophomores, our bank account, after the Senior tripg to the Freshmen, our ability to get through high school. I, BETTY IEAN ANDERSON, leave my just-combed-with-an-egg-beater hair style to anyone who has long, neat hair, I, MARILYN LOU BROWN, leave my 200 Japanese pen-pals to anyone who longs for a pen-pal I, PAUL THOMAS CAIN, IR. , leave my colorful vocabulary to any soft spoken soul in D. H. S. I, IANICE FAYE CONNER, leave my giggle to anyone without a sense of humor. I, DAVID LESLIE GOLDSBY, leave my ability to get along with girls to any girl-shy male. I, TERRY LEE HOLT, leave my ability to get along with teachers to anyone who wants to. I, HAROLD ROBINSON, leave my ability to get into trouble to all the D. H. S. angels. I, THOMAS ALAN SURFACE, leave my taxi service to anyone with a car. I, NANCY ANN TIMMONS, leave my big blue eyes to anyone with big brown ones. I, LLOYD EUGENE TRIBBETT, give my stubborness back to the mule. I, MARILYN JANE VALENTINE, leave my height to all people six feet or over. I, ROBERT EARL WHITE, leave my unique hair style to all bald-headed men. wD,4fJ,f?Z! muah - Witnesses: .J ., . .... ...,.,A . . s2ki4MH?f?1iffff 44 . M... ,...- - .. -' ' '?'7'f"'f 'IIKW' "'M.. I ,iff 7i"'QZf Sw . - . KK . f K.Kj-iw-1440 KQSQYKFEQQQKX ...fi mx Ef5fffk24.aq 3:2 TIF! I 'K 1K -- I W . . . .' ,Q 4 . V my wj g,4,,gg,V,E,,,i Y 5 ,",g,,, -:'r-K fs . . fwiv2gm5,.,g.mqgmmn..n 'K H+ .41 2'f,,x'ig2:?k 9 Md . , .-.'-V' , Qi S 32235212 Q 4:-35+ A A vzw, A sf-fqswi-. 5 Y-.gf-1'-Q'-' Wm 4: 4 mvvfna. 1 ,fs4p,0ma1-x'?Nws , -f,, .4 , - - . - .. .. .4 44 4 .4 N1 51-uw.S 4 4 42 03.35. :iq 4 .- Nwgffi. , n ...Q . :,4.3,Q,,.. ......,... y .5 . K, K K K . . Kp fr. Y A :Ki K5 K .K K. , . if , -,-- KK ,K K . KK wK K K IL igigiifwfiggffgg jg: 2323252 .451 . gx - Q.-151521: 3152557 3235: ,L. VW' , ,, " 1' 44 f ' .nf .M 52 M " sf A . "5 -I 'Q 44- Wfpgn. 4-f4.-...MA a.g'y'y51-Sl ww e- -wmwmaw an ,. ... 1 2 4K .. 64 , mgaiwkfwg 1115231 Ewa... '14 '15-51312 f -4.-1 . 5 4 .sgf-af WM'+f'ff1-fwr-wfwfH.1'f Avg K KKKKK ., KKK K gm K 9? .K ,Kr 3K,KK.K2:fgK,.KK .K K 4, 3. ,wsaw,m. ,lg.gx,3..,.:.45.....,... ' .4 3' N fini F411 n , f p un , .L 40755 - Qzixevf M5'.if'W ',5'f?l'4 .f44.44W . " 4 ' 3 4 F."" " 4 . g . I.. , Q .. Altt. 5 . 15 4 1. s ly.. . .gi , , .4 . . .-I ... . , . ...4... -4 if gzmmi- 3539?-551:g3+55 SS, Zihsgfmii fig-'f 45f4?2i2'!'r:2j'i:gfi:f2? 1... 'Exif 4.1 . ,- ' . 'Q 4 Jtvgfifiialfgix .,L,E'?fQ"MW4xggKK:gmyQ sawn mfzsagv - , . . 4. . Q wf.!,I....N,.1- iiw., 2 Pai.. 4 , .. . - M? 15 !K,f...,q..,.,,.5,f4, ,, jgsgiwzisdi nzfiirsmgi vzfgiiig Q., :::Kg3K::gnm1:xa:KRifgK?l'HK 5. .,- HK.5?iZg4f:ugZl:::K 5221: g , 4. mm .ww sf :wwf Q 413, srafw, 4 4 " K' ' .5 H Kf f 41 .- 4 . QSW , " "' KQMW QQQF ...,, " fx ' K ...A 4 . 1 42.2.25-4ff.E21'4ff244fz..'-2'i1"x'2fffffiiwm Vu 33imigg5i?ig?E5:?i:i2i3E:fig HIE? '- - 2f5??i52. .W ,,'Wf'jviql gg. Q , ix vigil. WM 4 x 'K 3.53 again.: zsw,u4-.Aixam Huw .. K KK KK KMK K KL K.. lfwv 4. K ,m4:Kw .a 5435 in i .fiqt , M if Kg ,l I. ,K jams KKKl!ka.fw:,mi' ?:pgg.wf..4,.nS my K K -. K 5,EMKiHK3KKR Kzgg gwwgk-a.q:?3nKxq-Q .Effimfgiifgl.?.?t:.i:gS':'2g9zz3p.?.Kf1f3ti2 ,Jfgiiggli 31125335zxiiff???zgi:5f?.555Z?g,ggE3S 3.2 ?5?l5??f5 .QEi 3?fFgag2I Z,325E3 23 1fr.Qf2S:1g3g?fjKQ:g:?z.55i3g qs 33,259 Qggggg5ag2?QQf,,aiZ,.f.f1fi2.fff:ew44.+..,,,,. ,, Q . 'fmihfl fur. 4-1 41 :ii . E' f 'M 4 wg j 1 Qigfgii.,-Qf..Sa,w,pg,m1H1fs5ia- 2Yiiiigiiiniggfliizizifiiwiffgfs . My 'ww if 5+ V Q ,A ,, Kg K ' 'Vik ima gf-245' Qlzanw I Tix aw 2' UQ'EKii2ta?i24'3fV ' fffxw 15' 'il J 5 px .K K 4,3iJw.m an 'Q . ...L 3 J . ., ,.-wfzzsdaz ..2s4.4a?1.4e.'.e2sz5.fi4sfwf'-2 Siu: .g5.:.2sgf2fs'Qwf44'4 -figsW-'fff'f2fff' M ' 1' ' I . 'raw-nv4"' 4 :QL i'2iwfvia:v2fw Mt M.. 'ern if zgrzzzzgxr.::efs.l:z.4.f..:2..s:412ff2i !3Hxw-6 gi' 'S Z: W:z:::f::::sa::z::f:ff ffm: Qian' 4 Crt. 1 5195955435535 gwiilnaif Z akvifiig a 4 -- ikiyw--gg5n1+ W ww.. wk M 5 M. 3 4i'2.:k1"?N"" K Q' ifwri sw. ,Maw ,ay , U ,ew-w. .4-fi-4 as 1533 H E.lzw33Eil:?4:3 fixEi i 1.155234 . Fwy ffi2i.,:".,...'f'Xf.H,:f-4 -W a4:"g:E:"1" 'gin' viigiwmini-'nxqf 4 ...H lqvggrgihigy ,, 5 H Q -m4xQ.a. . " 'imii' ,Sings ww .3 ik:- T' ' "i'S"'3'3!:!W!YSi -4 -wsu 3 'df - . 'WV 4-'ff :?44 3 41fi1'fw44ff24f'4w:f.::3f'i3.iia945.x3: 'ex a , . . .- mf V' i:KzK5iSavxp4,Lgy1gi4-tar-wrnift up 5 , A A . - A .: 122 .fwitwlugetxggmux an gs-if is , . " . 3932? :.2i:g:fQ:1Ef:fZv?4g:,gK35KgKi51:32: .j5afKg .g 4 ,,,.,t K . KK KK KK . . K KK K , .. K K W? , K W. U M. 4 4 4 .. -. M . 1i :zig :fi-P32555 If ' -ri' Wm? f . W f . ,wig . . ' .K ' , f- . k " K 4 ' ."f'::." -1. -221'- . ,-K.K,..:'-gf- ' :5"E: "' " . N w . K 4. 1 3?H ?22fE f3'Wg?f2'S E ..,. KK .f. ..,..?K K . iB'k!+ Ks K, K. K , K 289334 .,.,: K 4 4. , ig- LK K K. KK 4. , . . K,-K... K. K ' ffyq , ii! 4 ff.. .gff: si,.g. - 5 if . f- 14 47... 4 if iw Sw 3 W . ia !..5f1:l,K2'!.... . ,,,55,:g. , 3, 2 . ,. , .A . 4. , :'- N- A 4- W 'ik' :'M .' ...... ,K 'f e2R....n.,2'.::.ii.iiiii3 . 4 2 5325 'izzgg32:552..E"'.?f'.gz5.g.3gSg5g5g1gSQ:g5f' gg K 4 4 - A-L wvwwww, yfwf, ., -A 2 s 5253? - pu . V !gn14+-,Q 4 5i'g?i?i'ifi5'ig5LS1Eih5iix.if F 439 .. 2522 . ' 2 niigiai 4 . .4 4 ' 553.3:.fgi3,w4:gi..::'Qtfffzgzzwgrzzsrzrzzsmf .,,,:gR - ug tgegvgzgsizgzzzw K , 24,3-m.r'....,K:..5K?,,..,.:.':f:.::.:i'ia:my5,ixg.fx,3...wagg5:J: 5' M, . 1. . 4... ...J -.. . 4 ,........ gm. 4- 443.-wweg 2 Ps., . w M44 4 ,K4..,!53R.3:1EK"i'::!w::ti?g:iai.fiv,ri:3':Kwfi' Qgma. mf ff 1gx?5?ggif4Q'552a5g:'fgaWK.wr.:m:5:? . .N-+1 . -4 4-4.-,4...r 4 M .... .z . . My 5 4 f 1... f . M s.:fw::.:x 4 f w'12f-fi.-ia'M.zQ.2::5TW-unfit? 2 - -4-4 ' Ms- 2" wmzg wM:..:s..,.,.. x .n -MM ,. -if M1175 xu44KXT?34I quam! a IEQQQ wjmiiig iugg,,.,...gg,,hHW..m ?fi3f'g23?::: Qggii' iiqgggingntw .- KL gagging K , .x fj 9,5195 ggga. e5'MQ.xxyQQ2w?4u+gr.p5QE5fiq if!i1'5vi iwig 9 ' kt5'f3"i..S 1 4 353525.15 5?gi!5fiS'f!!3'gg55W- u - ' A 4 -.ea Q 2:1-52-I wrvv.-gf4f':"-0 ... , Fyf 11491 of-.fl an g 1 r wamigisfi . SRE Hifi? Y Pi . 4 - . 35,4 wx , ,wnfn ww-wsiifxg M 13 Mn 'yu' ,Z M233 . '52 gag . if W 3535553 ii-"FIs'5,. V' -Q H. U K- 2 . gggjnai. 53 . .KKfe?Y2?5'i55wms?5?2:+322 , K -",g ' ' I f fl' 2 k in y ?,'fH' V """"1'l sg Aa 1 1 4 ,,.,. .4 - .25?4saSzs.z4si1sfss4?.f.ssssf1+4f'fi:fP122f X 3 uw ' " :v 335 41, 2 K ' K. . K' ' Q44 ' " k 'qwilknmmmffgTfiffiffguai ,. . I R M ! A .xigxiggggig?3gx:::,!-:spin s 1 Q .. y . in-1 1-My .Q-WEE". Q---W gLfs,2I,f11nf.ff:I fig ER' .. 41 . 2 X' H315 64 wg- 'nuff-as uunvlg- fginzgm- ...M-.-,M-1-4 ' 1 ff 1 - '- 3 gg- gi' r.551a2::z:i25::" i.Mum::Q:W.:.1:z:2 nun: M , 4. . . V 1, .ew smfmwwn mxnmnzy .H ?,""4.. 441 52539 ?w ...: gf-455..fw:.::.::::z:g'ggigggfggfigffgzzfsigzgfigz: ' ' ' . " .4 - ' . V 1 Wi 5,5g2f:: z'4?5i'-?,gi4f,i.1,5r,.g3g2igti3? 45 ,gg fff.:?'.,:'42.3N".:':'E".Sw::s:fs::::e:.:.fa:EESE::?fg2Z::: ggfgsgiirfgxs'-5.1"-..2'f' A. ,z 'fi Mpbfg, . P2333''iii-42+--'atrzzzzrmzriiiiucwzizzzzmmz::::.:: ugaqggwfgggg ',g+g,,fQ,3gg.,g :mfsswsefssszzsaazssisissgssssifiazfssszssseifssss AMQNIM-+ Q3-L.-i.:a'rvyy iw M LWQSLQLL1'T.i32:2'5'::1':tt5:Z2tf554:z:':f:2::::-xx:rx:-:H 1i?.r4.!52uZ2!.,,'3A Mua1n9,..2'F E 1' 04" E Q14 4 uw nwnhv-nygnvnuyg-vig-M44.5, U4-.J423 4 WN ,MMU 4' 4 -,,,,.,,,M, R3 mv I . K A-ilmspzmnigyvlaviwxaqluqgngahbav 4 Qfwglyaanw f ..Ng..,., 44. ,,1.,,,,,MKm Yu.. ,Mu my gi- ..n.ii.s3 3 ,g,.-. we iyhiigxegumgnxqvnrjifiiaiigjgf M-uv aM..,w1 .W ' mv '5f"""'-"F "NW'0W' ' 1lsnxfx2u3'zin'IQ?.3Xlux.Jfw+w-Ii," -HH' .'nEvi":,i,,:g.:2"2'g4'3'Xv' ..ig.-'xygf' 4333? 'L' , -...,.....w........x .kM......-...M.,. -3:22 v44n-1--1-4-I7L.,:5.zff'?+:4n 241, Q R- ES tart' 'H-Hi:""":"'f--W M-- ugq ntrwmz ,524 344-ff..nua Q KKK-2' K JK,-f-pi .- 4 Q i ihgiun' wlfgflullvf--if-K :K-Q-mt: 3g4,A-g'g,5i2j,fE,.55-if . 2 ,giigifggiziaisiiiissifg.:::ie2S-22.44 4- sez.: .1 .4 . . . -W. 4 4 wig .n4.q-vis.-4,-M. , .. pawn- Um x 'N 'W' 4' , ' T 'XFE 'Q '52 ',5'r':::-"1S':::'t.:g 1- W'- ,H gggfig-gggliiig-Q2.EQ'52hfi212?t3! g fgi ..E:IgSiEg?jS2fif?g:?E222::?fmn , frrlfiis Lsiiilf-113-it-2',:-Hglijgizgizwx gssxm wgggt. 4 .,,1gff5gyl::ggg::::::':r:':1:':gg:.::: -'fuvfii'-Kiln! "" sm gang? gilt' 4.2 if M .zg if ,vm qiihxaiwgyuavixfgl O.. aim.fnsmmv 'zzwmzggg 5-...W arg. 1-,Jiiaaf 4 - fn Q sw zfssaezzzaf::z::::::.:'::::::2::.: - gm ..,.. 4 3 .L E 5. 4 - ' ' 4 4 . - ' - 'W ' 1' "M ' ' ' 4 "1 ' .' 4 A' 'ka :rv fi.: ii-i5i?f?f22f'i'4!"42"1f2iii?-.wiiiiwfi ffwf: .3257 ?ffT.a2f2Q1sEisa222fi4i:-:'3aQi42ss2-g22r4 -.4244 ws - - 'giig-Wiii,-5222253244512122142-24444 421 1:4-, 4, 4. K. . as mu, ,. Y 4 4 K K Y. H K - , L "'1"N1-2' -yu Kg Si2E22QeiSa1'ig2224i54.4i2iiE2i122iiii3Ei55?' 2433 ....f?'i. 3 feg1ifgggzg255:s'4gaegmf..? fiiffg N iff. if. .. fmggiiiki-.':T'Zi?:.':i2:E5:??535?E??55:Eriiizfr. .fr ' Q 1 1-'wg 1 5-4li....:.2 4 '-we 4 ww Q Q. i.. ' 1. M . in Q M' 1 ' .. , ,. "f .- 5.9 . W 4 N" g 'rv x ' '4 f L ,,...4, ..,., 4...if...,. 1... 1-na u1mQ.,,,ww n.w.N..4.,xg.fpxaA.if? ,LX ...gig . . .WP m.KKz?x4,..KhrK EE: M .... ,- Q. Q ,. . Ziigigiqigggij iiyggfnKx4nA3u. WH wugg ,N,M,7w, K Q, , , .. , K . . . . Q .. KK K K K ,V .. , K K K 4. ..,. K gm., .Vs , 42.3515125225 T'53'5335TfS312'ihZ5?" 'if 1" '. 'xii 54:31 kg 1- W. 4-4 5535-,? .Wifi-32:23?-?if5i???A?5Z g x"W :guys 52,13 55 I-rg ,.. - dm! 5 N' R Fgwwxwpi f-M1151 iiivrv-1011541611 Kun ' 2' " "' giiiuirf' Q" - 433 1251 . I " A ' ' ' i..??3f?f3'5345S??f7?i2ff'??Ei,1wif?'?5fiff:iff TWWTYRQ? vyg' Y 25535252 M15 222421221-f.1?i.1lr2?1z:,i,A-13334 g?2f5Qi535?'5QEg2S5E5filiksfgsvfifN14L:gg:::f.gZ.5:'255525: ..,,'23:,,.,:,.',:fgg531: m'?d..:,?-32,4 KKKWK4 .KKK 1534.3 Iwi'-iggggyggg 1.MM3:igKfe1 .m.f.Zfi,3:m.,,,4gg?ggg:i,gg3,,4if2fI3Ii,4g-,ffarsrf12:4 Ay 342354 y'Qwy...+'.f,p.,..,..2'L2,K1f-mv . ww 1.muw65mma-.f-Himsa?" wld, bfi " ' . QW' Q an J' ' uf' 'L' . Gi wggasf-235215332333 fififffgffff 'f'fT.f!'fZi"liQ' '3IIff.ZZ'!?g:14i hi.-..2T..i1,::,:1g5g H- ...N , rg gffwgbv . 54-mv- N.m.u,.. 55,94 4 .. 4125 . , NL,-.4 4.4 .A 2 ,pw g...Q, M4 ,,..4....,,.,yikK:....,.,,W. ....,-.Mpf- -4?-4... -M.,..,.., :.::r-R. gf ,AW -Hi-If 2 S-we . -.4 . 1 14' -- bb ' . - if f . . 'Ti-1. - 4 ,aw .4 ...W . f - V' .4 Aff' 1- , 1- ' -, nik '-54 'A gf 4 f: -' 'L Q ' L ...A emf:h:.z,Ef3:Ew.-555141:g:::::.1:. 'raw 5122254 BWQ A' id 5. . -. f f' Q.. .4 V V' 4 " f1". i s51n:4?z z::s::a:g.rE::5:iE..:5E,. .:::m,i.4gi:R?5.s !iE'i3:'y-"ff?5ifW ' M 4 4 -.V- 34444: ffrizmf in-ii4Uf:Q4"ii '?i?Am5 W " V 'U' "fmf1i1fS15iS2i2'fiiiilfiiiifisliw-iii 3. we sm .435 44 4 f, ..:::. -1 4f . ,si ..:.., ff -ff .- 2-A .M 4-Mfffmf. 4 ' . 1, . , . .4 ' 4. - .- .:s:'4f:4z 3 4: . 3 ya 2 vb- 4 Www sf wif w.4.,..p v g5g'gt:f4-1-fx, a!2f4i?2EZ"5f'5"3?iif ' .4 1 55 . . 4 .ffm a. . 1 . .- -- iZ.f.:"2i1,mi M- 2. ff :cf .iigff Euigssfimxmiarz.. Mu: ui .M 5.44232 Q .--y rs. 1-,iq 55-44 L4 .ifgykng .iw ., .4 n '3.'2-Q-fi. 1 A 'fy vgms, .aug M H2:'f'fgv'H 'iw-ive. .1-fi'.vsa..6?,i -- . A - .- .- -M - .i.4+.-wig.. Jai.. -- -- M4111-' ggi? E 4 55214 fetwzggziu 2 f::::::f:r:..zf:.'r:'-mf Mm.. . ,, . , .. . rg... .. , ..U.:,4 .. . ,M . 5, ,. nw, ,,. .v,.,.5 .2g, . MggggZ4....:.W,.,. .Q,..,.m,M4f...-J,wggffg: '33 if Q f'.S2,?' :Lg .-S151 H if . 'F' -' 933. NQQLKQQQ' ' iii fi '.f '5"' ' ,Q -SZ y.vM.Q2f""" !12SMF"- f-:1'i',2,x,-an isQ.f+.,,,,2S,,: M " , .:. -. . I., -I . l .ff I ,'-- w, . . K la -4 ?u121n,m,x1w J? . 3 - , K. in ' if , .,.'f'5iK1',,X'M!5HV' W I g 154, :swan 1 ,4.-.Mg gdzfiga. 4,5344 . . M KK . 1. gg K g..,Q+ X A, ,, KK . ,., .,..., S. ..KK.4ggM.... - 2 3.21.5 ,.4,,.,, . . K. gf- ,233 2 3 K K--gilggbrgqgsgg, gr' ,3gj,,gpg,g:,ffS:55p,: :g:'E5.5:,:iZw3if 5332! 31.125512 5 4333 K KXQ4 ?: gggiggmiyfggi?f3ggf?5i??5:gggsrxgifgQ ::z':"M" 'LR'-N2 .ws L 1 L Jrw-+:4 L ...4 " , . 14 if ' - ' f' Q ?2ff2'wg'::.4m,....- 51.4. Mir?-Hvkfflfdisrwre mr-ra.. .rm 'W My . mr .4 .m.:.f4 sg,?T- 3 -:- 21-efmsaf if 2- v- my - 5 . 55 4 4 ffgifgfzz-'.:,:..,.,4....,,..4 .34-14444444--4444 4, W. .4 ... 4 4 ...ms-Q. .4 png. 4 , M ui., gi.: ,gag-5M,f4f .4 ig . gt k , .7 - + .M ,..Ms.,w.4.wu ,h.m4.--wlav .M4,'1,:gN,i3a3'i..4fE.... .4.,...,,,, W ,,, Mmyyvggy , sw W... ,MM 1 44. M 4... 2 sv. , ...Q . , wg , ww- Q .ff - 'fnxM.J44.1,M,,fu..w7M .M.4.,......... y ' 'E "'5"m"X?5' Em? "L U 7'M'5'?-Q'3'-f'.i22,?i3"'Q'i?5fAZ1?f5Zt. . zawizxzss -' MM-F. Wim-WWUSISQ ..:"'WW+w:K'.fLff..z1:zx:4fz.zf:.s.-1 gLf,:,igg,+Mvf vm 'um-Q 12553, . ,' .. .i ,align-wixixmwpwvwhifhifwy ..,M.....awif- aww4a335R-if'f3:f'w" ff',?,.'1"Zf':,'::7.::,ffgw,u3 44 1,'Q,"fg'P"""2!,3?F. Z,nwfM-igf,a...aM3:-if .wi wf'1i5L2fi'2gz'1S?'g2'1i.r'f5Wf+' W 44 4-1 f 'Mfr A ev-4 ffs,.:'ma.....:1:m..:rhiJ...:.f'.::.:Q.:g:-'41-W-ig-W4mf-.....2..4,:f:':f.tx.-..?.:..4-4W-g..42..xETl2?3.+.f 1552!-Sw'-::E:,:,3:::..32f:::v W .....,,.,.n ...Hg gh m.iz':.?i.S':wm+ 'f 4 ., 5 1gg.v-43:52-...M ,......,.4.....3 5.43, 1..:t,v::f:... ,refxmwf-51.45-44432A49,-ggem-giff.gggg,4pgMw,.:,.,g1. ,..2?t..4..5I.S1!m1'.......4.vf -.gf 1... gfszff Q1wuzz:.sE212352g43-.31'.:1gMww4s3-gn:Q H Y . 353332 Q62 20" 'laifgziui' ..2,,f,:-':"f:.i:3fg,-4 i:::x5gKE'wwx,.fZ'4g45--L.,,4.w.4.u.'fg..gftfefzzvfzzwgwfgj :gen '::.':,4.:':::r,m :::g:'.:ng3::r' ,Mg,22.2z::r'221214 2. ',t,J'g 232' ' ' sr 'A A 4. ..ra,.:'MgS'M wwah4.ryw:,.f,SM4M4 51M-.ug.Q:5ifi?24:.z:.:::r::a:rx:...mg::.::?Z:Z?sFf"f1"Hft13324' if' 4 4 4 44144-w.m..:.zt.':'::1z 121134 A g4,g2 3KS3g3...r5.,, .M 4.-4....:iS,.z:':.:wean..hirzfzzzrszezzszfzafzM53-f.Q..m..4-+4--4.,.4f..., M.......,,........::::.::4..m4..,.2u..-.rag 1?x:n-ziffwgiwmmsf'-:AM4 12351. 'if - ' 1 Hg? H wgiagzsssz2:r::a:z::..:,,.r:.zw1::r:4,gp24,:a::2:l.a1:g313.25im1""ffiiffi?g5Efiiliysiriaggssaygxgxsgexgxggggwwrzqflgp. 34?12wf241'fff2?"5fi2:':ui2?f:f? : mv' ,xiii 3134? ...ff -1-v-'M--X-Iilfiflifrsz''swff-lrsiw'45""""".i5"":'fff"m"3'm:n?.?"mf..g'2Mf.fff?M':'1'1f:E5i,fT':43:31453255224121. N H2215 ' ' ' k v' .zsmmi .mi ang . 434 Q 1 A 1.1 'T' 23 ,.S:.4:.,:f' ...N Wfif- 2' f'W':I"fV2f -f - ' ' 'Q . ,. .W-. N.. 2, tgwg E ,954 ,f2,,,,.gg,3-Gig -M ...A ,. 5' .. . M' .. -..M....,-,,MH5 SKKKKK ,, . aymma Q . W-.. ....,. - U 0 ,R 5 N Q Xmxili 1:12 H ' f., zgg5gsg:iw325.,.,, wgfmfifmul ..f::4...f.. 4- 'ab K AK?-M. 5 ,S R H5 rggrg . ? gizgk Qug fx 521 5? if K K Kizuxzmg an ,gn nm 22 ww f - i 4. 6 3 Q8 14,3 1 N... 4... ... K 816 I 4 li lt! 5 ,Ani s 'V .. . .. , z. - gn... ... - -1:5 Q 4, Q 1' ff: .. 1:2 'f'M-H4-1 u mm- ' f ' " M M 32'ii"z 'HM mi?-Qu xv X' , 3 in ...M unix vmgnf ik M K .. g,,, 4 .,,g...,...,"'i1 X-"' ff-.534 '345'Y?"T Q 4 gm wi? ....'?xf'- sw. if Q-New gps 'Gnu mmm 4 vm. spur E, A,3EKg35 fzzkgirgggueaif KK f... K... M. W. if 4 . .TK ... , - -X MMM 4M..7fIISZ"' , . 4 W w M.. Wiz? ,..:.:.:' , 4 4 ... . M K Q. M193 4 .J .. - sez, : --4 .:::...,,.,...4........ W. mr- :MQ , 4 444 .. .. -:mfr 444 1 '...:::..I,zh:.:. . min ::::.3s2yf.:gg. W we . --4 , 4 1 f'92"?g , 44.4 .. . g . , ' Q.. f Q5 qtfegg u.: 1.43.1 gig. :zz , gf ,L , 2 H, 14v,jm Mggmzs Qs... .H-'Wa rr' 'M 'D-. K , , K. ,K , . ,., W. , ,K ., K . A K. .. .K K.K ......,..... K ...W K KKZK .M KK K 'gzwary if.. rv , . . qs- - -. z z, A 4 .4 .ar 'Sn 1: 2 W , Q ,2.:2:f.z::.,.--.':':..,.4, M4-...mi yew! 4.vfs1?g'2s?i.:ls 4 ' 2 'I .,.,4 4:4 4 ' 4 4:,f.14' f' .4':.f42' 4. Q: .55 - . .. , 4. .. H W4 .H .. ...sa ,mzmig 42.-sg y .twgfaf Miva.-.::.mm.:..:...W.f:......,.:..:.:..:4fw4 22t2KnK?I?i5:KK .. . ,.,. , f- 5 is wg Egg?-f': g53,Q5 i5: askfgtzifg, gazing -gf wg.,,,A SQ?'Zg??g"5:i2,'Nf5ffgHfHwgA:gggifg1:3g53y",g":- 4gff1gy-44i'gKKK2,?m, ..a, 5 , M 4 - 1, ,Y-, egg -gif gif., bneay. ggi., K 53-Q 451. f K. ,2,,,?ggfa 235:54 ,Q :,K ,M 53: Q, if 4.3 ,.Q5,Z2,1':. "K .H:.f,z.r,f:z-.3g55 4 5- ET,-ff. .4f.. .-sg -if E 54 .zz .. ...xemr 414412-W-4: 444-4 . .. M.. 1... ,. f.. 4 4, .4 .. n, Uwe:- 55 ....,..4,-........m-..- 1.3" .. -ff if .mf Q.. .fffizf-, .mf . 5 --,-2 .451 ,:,4 ' 1322152 .rv .43 4, 4-4 4 W 1' 'nf 5 M A4 4-fwvuifff' fa- 1 - 1 xv. .Ii - 34 J' 1, 4 ,- K M01 - f -4 H . as- KF? S. un 4- . ' ' 4343, Q7 ,hy 5-413 kv : .0 wr WH 'ff ' lg iw.. 3? 4..w-..M.y,4g4f, QQQS. yi- ,.M'5fi- .- , Am i' Q -,.'f"4'v Jig... V. .. .J ,:,,, ,,,, ,M -W 'Mia 4,3 ,L Saw: ,3 af g gg: ,-Qs.. f.:g,., .sims ipaq M--MM 'ff ':-- X 4 2- .---K .ai . ..-. . : gi S1?mxs.eg-mf 4-.6 4. .f W ...U ...,.. . . 'W nv H1 . , +A 4....4..-... -. .44w...-,. 'g 4 :M 44z'm:s'4S.3-.44 4. 44 - gf .gg ...Q-44?5?w 4 44.4 Hg.: 44. 444 . . .M 4 44-4 ' 4 44 Q 4 "5-'EEZ'S""'f3wiixwinzwvifwwf:-gh-1'if35s!1,..m-4-12 .3532 S ...gg 2 4- -M-M ., .+'?vf.4f+fm. :mx 5.2. ......,..Q...f..:.,..:::Q...y,.:Eu fs sfg5."!gM Q....,..m..f 4.-4.444.....,2.f.-g,,k . -, 2,4 f . . u " -.f 91 -.4 .- 3 . ww fu. ...- . in-4144-44 +--44-my 4.2. gf 3 wtf 'F' .3 zsrw-4gfQ3a:i::gsf:fmzs4,s.....Ege..:....:g.:f"- .iw 1 9 Kggy 325 . .13 15 if .gi H... - ,,4?fflf"f43g4f1?wwvMiiEi?.,sn+.wv wngwfisxwng 0 0 H5235 1 .til fjgi,-waxing ei-1 Hy wi-.mp-X .+5..g,...,!!t wgig ,E if KK. . ,Qi fig ,.4.g.- yu. ., ,Vg gxffunw fyf- 4 awww M- aw... Q. 1, WK H5154-La vu "4 ' M wg 4-4 Ma ww. -4 w.,..f.w4.,.. wx V. .K ..., l , K .,, .V K. .,. ,- xl .. , K K. . K .. , 1 .gmlfxx..w,sf.g.Hangs4.z.'15?25z:::,f:sr.-Inca? :snug iii, ai 5 .15 Q-gngggg 1333.-w:f?ea!'!w1f5'e,5...2ifM.....awai4n.f23 . f af 33 4. -' if 14,3-4-41..::.:m1 21"i"2l'?x'iK52".fi g:.::a:m:z "3-gg... W , A.: . ?:.:.E:f::1rim.'21fws?221f ww f2r:.'rr:::svm,g 4 1 K f I Q +- iz! ,-'S"f-.- :fr:,wf-4 4,' U.. "'.3,,: .L 4w..w4 fi? 5,0215 ifgf :NMS , ifelw-0-4 ,u.1m.f-414,-1uA.f..1i.wf3fg-5,575-53-.ni--...Ki .:z:z3e1:."29g251g f - f 1 . 33t4433.4.., .a,.2i.g.:1,?4.f:gg'fzzzifsgmzgxi 52255555 2 5.3: .25 .21 Q my-2 ,wmyfir::'f:':Q'1:55'g.: 'g:5.,g'45:::'::gig, :m:.:m.::..+.3Z4.,: X fs'-3 eggs-r+:...if::.z:f...?z::::.5:.:f-r.z:..,...zzg Fiiffgrzim N5 .-.11 :5.35gkff5um.44f3m::zza s:::.g.2:Zi:.:...fmg:g.:g3.:.s 53 3. Jag. ,Q ui 4 J Mm .-?2f22 ff "'3""... 35.1331 SEQ iffiirzf ""21X3'y,?!!'!' gs' 1 Mfm' SAE' - - W. .5 4 M I1:fiwZX'fQP?3'2"'E5-iff?'?5f5f?7?w3Ta9'333QQi5 if - giwmg -Y. nr wifi- 1- Q M... MS: 5313 ' an xg .. L. . Ji 4 E fs:-414 ::3:.4...S::1j:':::5':'H:::z::::':.::f':':::g2 I .. .':ifg,,gf5'g"' -'gf - His , -fa .gyfffig I 1 T ri., 5. Jw: gi. Q, . S' ,gh ' 'W Nnlrvfkf-S fg?fq..2..2wi,M..MwaX.I4q-3 S" . .. gan.:-."g 1 21.5. , f. 5 L 4 4 4 4. . Q .5 gi.-.?,'E,gr , if YSWHg"'fSi1::1s.:,sf:::::::M'W 'fi' 'wwf ff?4fz..z.15ff1Qf.1'i .. 3.55g,:, .irg,'-4 f?EA..g..: 444 QQSSEZQQWEEEEF . g"'y'5Ifv?Sz fi. gi, .9 15 4' ix wi gfzz w z w a s i , 1-. ,, . mm Ji l -amz ' QQZQIIWVQ-is siffw-If-44-3-I--:", -mf..,?',.,,...5., ,321-1:4-gfgtff.-grsgi4v4,..?s. -tg-,: .,,c.:,. .. M, A., ,.,. fm. -- ls .fy1ff..E+f:.iw.4a -: . . J ..... 4- 2-Mm.: . . . r .. --.4 4 A - n 4 . K+ 1 X1 ,W if U' ' Wg? 5 ja 2 5, i ia 'fix v 3 iifif Wo , ' 11:1 W.: is 55.1 -H' 1 .i M... , z.L Q2 if , sim 1 Y 55. N '21, - 'if - ' 'gf . , r 52 vi 5 ' ' JN? . if 51 1 S LL 'W , , M, ,, K fa,-my 451 , 1iH1ze:f m'i" g3 Sviqfi . Y 3 s '-i I '14 x . nen , W ::2x::,g UB' "kL M . , is 11 'SL f55g53::i3?'SS. czlzf . - 2 , -1:..f'-fu. ' ' ' :SJ EE11 '. 'K g 5 f' A . 4 ffV45'MQ' ','xXa" 5,4 fx fy. f ' ,X H. ,f , ew gg Q .... A- ,xr '63 Q mai fiiitxfw. ' If - ai - - ' fi 11. Q 5725 1,1 Agn. if 4, 5 ff ' S1 , 233 . . 3 ' e 51 fl S ,, :rin aaa.. ,112 sr 3 ijfifif 'fi sf ff - , ff n-1 5 - ff fl .g U s " U' Wx V Is' Y .yr ,H lwsos ' ll? 9 ,S -fffifzs.-, -.- fg:q.f1fs x ,.... ::'0 L on is Q ...inn nu w - Pl!! , . W if dana "Qui X 'Cl -. rV,,V. .W, 1.. . ,, s s e s g n 1 Qe- 'fi' EE iii 5 57 iffy ,,.-, K ,V, , .i fx, I . ik k Y' M x Mrs. Surface Sponsor M. Absron C. Booher S, Booher B. Branstetter L. Cain K. Cox D. Cox D. Dale C. Dickson J. Hawn J, Peebles V. Pittenger C. Royer B. Stockton J, Weliever E. Wilson Mrs. McKinsey Sponsor K. Anderson D. Cohee K. Cox J. Darrough D. Dunbar J. Edwards S. Friend H. Hall L. Heimbach P. Holt S. Holt J. Kelsey M. Kemble B. Larrick T. Leach L. Pickering R. Moore D. Mullen S. Peebles L. Mikesell A. Roberts M. Ryker D. Shelton L. Stockton L. Thompson P. Timmons D. Vannice J. Vannice iii K . Y , g as.. White? if 3 K 1 ..:: ..... , W J gp. .S-IX I 34 S S nf D if ' i at A ' gf 2' 2 Z ,W S--" A ' S l, . M I 5 tk. W W ,:l.,,., V' 3 mar' . 'DS ff K:-'T tooo to b i-' VJ 1 . 5' 5 L """',, W E Vll- 7 3 :5 I ht I t , .ef f . A J. .., . ...,..:.,.,.,. t W .Wu W- My 5, .. ,,,, A k V, . .4 Q9 L 1 kv .E ggi EC hgh in My Qt, . W S . P" , A f qi. 1 X C xsr ' 1 ,Mb P? 4,1 Fx 1 . ,,, Wye- e , ,Q 'NJ E 2 lfi sw 1 Mr. Wright Sponsor I. Bartholomew P. Booher J. Cain B. Crowe R. Crull M. Edwards M. Elmore E. Endicott T. Endicott W. Endicott M. Grimes D. Holt E. Kuonen L. Leach N. McDonald B. Mullen B. Pittenger K, Wells L. Walker I. Ryker V, Porter Mrs. Deerr Sponsor S. Booher D. Boone R. Bottom R. Conkwright D. Cox M. Cox L Frazee B, Kelsey T. Mikesell M, Moffitt R. Paddack V, ,. l.UA 4 r,,,WrQ .... ,nzwwmnzw will V w Zi f 31355 six? M 5 -7 M fi N Ira I- 'Q .- fi N . kr 5 fix 1 Q -0 ' 1-.. ' W . A -tl .,-. " - Xi A k ff.: ,,m,.., f 'uf wi' . , wgfgfrrsr 555255: ,ymxgf -2,9 al . . X, . I I . ,gg A- ' or gf' 13. - 3 P. Peebles 'Y 2 5 - "' 5 o ' P lf? K NWN x X ' P. Pearson Vu 1? Y D. Shelton ' a .," ay , M 'K ' ,. ' -:'- , ,, Nil Z 1 t 2 - lr 1 -.-: I. Timmons .Q . Vu' -Q ' S.vann1ce l .V lmr.nn . emlnn , o C. Weliever N . , ,Q u i A A S. White fs-f 1.1 ' .:1f VP H h B. Wilcox , ' I lvqulvn P J. Wilson 5,133 I. willgate , . fi g A Wray .. ff ,A V l"" , fa 'X--. 'TEE f l :-- X f fm :,,,. as E Q 32 k ff fui r . AL A, f ...ju f A H . ,,n .Lg, K. Q I Msg ,ga fi' 'Q f, , if 'fg ,ll -- ,523 rL. M 73' ug , .,.. 'H' I V--up .I J. I H. Q I 5 ff' 75 ' 2111? ' ' 'aff r 'eff .H , :.. Q ,..,.. 1' iw ...,. Q .t Q. . .11 : f 4 is rw 'ff V-,. - r M fr - i ' . aw f' Q "'5' D . A ' fe ' AV1, f . 7' . 'gan-ix -vw, W V.v,4k I Q ,,,... . . ff Q, 7 ., in h'Kf'r,ff f E533 52 Q -...--s eisszf - WZ . M . a . - 232 WI? hs-.gf 1s4"n'hu"W A -zti -V A . "VAx , AV W' . AQZH D arrere D ara .e Mr. White Sponsor J, Booher S. Booher D. Boots M. Conrad J, Covault S. Crull E. Free L. Hawn H. Hankins G, Hole T, Hutchens L. Israel I. Keith B. Maxwell D. Mooday L. Mooday J. Moore J, Mullen N. Olmstead D. Otten' D. Parks D. Personette M. Schrier T. Threlkeld T. Treber B. Tribbetr Not Shown' e. a n vw Y' X' Y' . I ., R-.vw b M W Y' fiffflfsxsf xl Iii? 1 ws -igtf5gxg..i.fnw-P V' . .Y -N"-N-b't - " Q . ...fue-eqan.na-ii j .-. mmssww-wwf?-fs-553 V , wi 'law -1-1+--tg g. II .. an-V-wwfmxqq al:-+"4 .,, ,,i.,,w...4m-M-fx I, . W..--V-. -Qi ng-5' 'g"f::1:S?f':Z:, as 5,-1+gS:1V:-iii-553- 1'- . - Y -I MQ 11- 1 QM Aim! . ' V' xii gf? vitamin Qufwzwvff - ,. f"?'W'if"wiZ'2f'm',f,S,',. inf' if 'W w-":gg3.:Z?- -- .. i.,V--1 '- g2Jq,"q2iZSI4L'-'-fifffgam Nfm' MISXZZ3 -Mm-W""E: , .- -V -' ' " N 5 .. 'A f -was V . .. in ' - 9-fw? - '-MMM I . f I., - wir iw W'f iIilf-P"!"- -' -IM. . S242 3-1, 3523: - if-sfI'ifa2a?Q:4TS:5?gf::' -:'?j,ZfIl' ..,Wg,u - I? -V. -f -11 .wx-H "U1,f:dZ" ?:Si1f6d'g'1f2QQE2g4g.l'I-Inv-' Piiikikk -nf nga M -' -- -- - .M - ...W --km-51,519 . ' ' -. - ' .,f' -2 - -. :--awww . S.-qg-- V.: --N-,. - wma, , WW ff -- - N - '-'Ki :. -. .-., - 32,!I1,..aM3w+- vw... ,M .1---is-lv 'H , , I MI! I -- V -,.,.. J., I N 3- v-MmQw1!'r.Y.4,- ,. -gm. V V - ,, ..,..N-' ....s.Wf---Nfl'-'H--1' QA - ff Q ,-- - If-'x..UW'W'f . - V MQ . . .. .5 -I -. ,. - .- .- QW- wp- - . 2- NH ., -1, V- .5 'W -,,,,,..g - ,auf .kgq-amiwwwi' .W x...M,q..pv1'1"""'4- . . I - I -,.I. "'F??4.I-."'?.Z5ffj,i" - i Sum- .- wI ,Nga-:alfa-I, .- , .I . VV JR- ...Wwgg V, .. M.. ..mV...Misa:m3E .. I II, Ng x3IpI5,gII. lit. M1-Aw,--W -3 - . - : s.. .- . ' ' Avi . 1 A 'M We K .WM -+ f .M 'Sig'-'D 1. -Mf'i'fQ,- 'r-fr-f .,..,. : ...xv :'-f-sf:-.5-...Mg , .11-mfr, V. ' -PY. -I . 4- --ww V vw - V.-.3-T---'MH , - -4 fr. , :Wm X gf 4- . :-Ji.. . V 5'--2: - M:---V55 1-:gg V- +P w rwkfgggggf- -tg ,is.Q.---4--5523514 ICM .. ,,. . . Q. W I I, ,.. I M, , , I . I ,gf ,v Q . .. . .--.,- V ., . , .W . ,- A ,...,, -. .. ,.-- x .... . - !,,.....:, , -- -if .S W . V. . 3 ,MM fu- --? HRXFM- W Ski -V Y f wfuxhi .-. z - - G- ,K fy. : - -... - .V 2 .Mn-n N.. 4 Muff- irg- Q -v 41 'H .. -A . ' ws. gp '-'fjf-M'...-I-9 we-"-'Q' .-... s -. , .'.--gina... Q.. 1. '53 153 W 'I gui- swan , 'QV qua!-373 H'f""' ,,.,. f.:'?g:?2E2-'-sg - .-f"'Q?i"'f" .- ' V - 5' Q--2 5- 'VV . ',.."' Mu-.V nw K f ' W - ' . g illb!'9"u" as I . I , . V V I. - Vw ., , V - -- .fu -WWW ggsug. - gn 4 N- . Ny M Q' .4-mx 6 5 ll - '- . . ': N 35.-f ' 'Z. Y LNL .M -- . as zwfv-1-aw1'M1'fU 'K f - -an M NHW5. x H5 Tia. ,,f:Qg: ff VI I I . , I 3 In --5 I:QI:IIIIIIIIIIIIII MMM., ., 5320-ggg Q FAQ"15315-'W-?wSiS3?... MH ,HRD 'It . V - . - - VM ., qw., V. ,,,, , . - ag. -ng .. Wig .IX 'L' . 5 ..,..,fw-:nv 0 gif, gmvm-ex' pm-VHA ,.,-...., .M 1-mlk1lf"U!'Q'ZgVQ .- ,gif . , ww? -1?-2 if - -- 'S' .. fi:ggg:g:.:,-.M-...,.n 2-gg,-g,,,V 4325 .V.....,.W-V--H - --'wnmumifmmiw-fl! Iwi". 'V ga df QQ g Q -gg as- A 5 xgf 5-4 A . sung Wm'--ff SUMQ-5 Wf,h.'.Vg.iismvLif-Wf"'8""- UQ- -if-:Q ---waxes'-1-'gi-dwlfifll-if NSS- ,wa z-113 --P V f ::.- - 3 '- - . . Q - 'Y "-if V - fr if-Nwg Hiwfw-"E:X33"'f"M " .wa-uw-Q gfif4""il'3!'331""' 'X"'n Uma. 4... v w .4-,,g.VM,... as H - ,- wmv .- .V V ,M,,.W-Immgfucfw a+ W1-N' ,,I,.,2?i M v" ,, M.,-w""""' Q .M,IHIf0M,2 ,,,1,5,,.,.V.4LIf1tnI6 INIIIIIIIQQ II IX ,IM I .II 3 QQ II ,II xv .. 5 I.I.. IEMN,,?,,,,,w,M. . .,..NqIIIg 3. IIIMII,,,,,..,wM-N 15:-3IIII,I,,,.,.q-1-.Msg ,-1 ' - 5, haul-'N45 gi: gm. ggi: , - , HMP, 2. -I zww, .-- V . N ' 3-92 II u,,,,x4.m-uv-M wwf 'V " Ii 433.131 'AH'-LI .I,4,q..,.w vw H A 83:3-T3f'f'w'2'.'E3:: tmlwgayd -,gkiitfwiw A 52 - ' sae - J V - f- is. " - 'iwli QW' 'Sk H- .-.Nw-1+ f-N-"K KN- M f W ' M.. .. H- . V k ' . ,. -. .. . -2 . A .. I- x ., f -f .2 MQ .M,.X-miwxe-i-gn ,,,g-upw-V.,.Mww .Monum- -'M wnxiwv 4 . N" 2 muff- Q Q 3 'WY - -. " 'F 2.0 9 2 W.. M www ' - . rv' New igzgft :ffgigf ,,t'.3,:?I3SI3:::giSIg,g3?If-Egg: I f gf WSJ... 1 J' 35:32. .xffxffgzg sfggggifffimf. Vfiizgggjilffa fu: VVV.,-.,."".. mf ..---If W-,. , -4- . iz g m, -sm. --f .:::s:....... .2-1-W-H--K"-'W V.VVw-W-rf... ,-MM., :V 3 Mu .ar ag.. IR.. I, I. .N - ff 1 1 N M-, .,,.3kI3 Ugg-5g,,-wwwf A I. --umoiwexiyf ' S' f 31-33 f H-"M """+W":""ZMi'. Q- WW 15-m3Q4f'H-"""Ili5f:-' uw. .,.,qM pa re 2495 . si , - jgg!NIusv"'fIv1X:H,.n3x'1'g'Qf,,,Muwv'M"' ,3...1 rf-'xfmwwwlwg 5 s 14 I-1 1. . ,. ww-i'2'i'!. Q 4:1-N"' - lmnnviwf jg'-I, 2"'f:"":z::r2'i2'i2'ff3?2 -gif-2 kg S ::2'if5:2::S54i:::a'2r223f3f:ff:'-zrizfxgstq....V-I2 -Q, -..Q I - ,yy WV. .3 . qI II V UI, 12Qnsizusazagrifif-351-5:51 zlxqiewi 'E :Q::::::::::::-zz::::.f.":::::f5-251.2Nfsxssrwz :nm I' wgsnna-mufnxfvvi 'E' Q. M Ii-tw Q Q - sr-3iwnuwfwwmwqs-ewlw"",',.,.cnc-f""' Q" .,. 1yivgm3-,3ggg::::S'2x.!n!g:I3I-53-15 M . ..m... .V..-..--ew-..,.-NI:-j',5i,, . ...gggggggg 3:20- x -K V . Q4 . nf - f I W-. pu ...Q 4 ' ,I,, up .vm znaznasz-rixazzfazijrif-2-2jf"gIff,gf 2. 221::fi-.Za35355Sezzzzsfrg-:L-gag:-g:::f::: ...-ix: UMKC-nb any 1:-M NW' - in .aiu s "' lrlafmsuaquqM-rf"""".-' iuwnw---f W- X se 21 .ga va is -+- as gg "3" - - Umvngfg ,, H H Vqigfg 56.:eiEx-:g5i'iiE.:f5:2eiai:2'1i:: .2 rim... g:..:::::::::'::::::g1:53,:.f1::.:.35I,,5-:gg1, --1 VI :- . .NM..4.u,.qi-nyQiafIg:1g13iIf':,2S!iI'3Li ,ZEZIXIZZISTZXZII-bs:-' 'wrzlziiui QIMIII, ., 5 T1ii3T?Y"l2"3'i3f.73-INN" 'SUS5 if 3333 L"""""""""'f5""fM' aw4KW!""4v"-'1"f'f X .il ,. .Vwm--ifwggg-I3gI,,:,.M,2:I..:.... -vw-M1ffgg:1,g'ggg:fg::rt.i55,-----gg --rm: , V ,,.,,,Q,wMu?V- 1- mini" sfhuxvn V9 MQ- 5'u 'xvxmlnfmn smzanqgwww-wnv1'?"'xL .. U... -H" .Q -nu-wuuwwsrvn U' .Mk ,,VV,,,apu: yin f"13"2fII.,,2.4...4fmmruvgggfggg... ...hw .V--win-YI: .. .,,.. ,..u-'nupw xQ'2'2,.,,1,Ms rn it is 2'F,,i,,g,,w.Mf-nw-f+ffUf'2'g,.., ,Ms www: I 'gf,3.. ..u----new-ff 'M' If S , ,MM-W5 . H-1 .E-vu-Mig'-:m:':":k.V...i.V ---wfwrff .Z.-Aww ggzgzggggiggiglzgsizggiigggiiigggxzzfiggiggf gig - mam.:2..::m,f.I.35?5::I333V3535-rj,7-,QQ ...xx A-nw iv 1 ' ' W- up vwwf' - - mw.pl4--M - -' " " 0.u+x--u',v- 'rf' -' 'I' .Q .- M gwuuww fdg'5'Mf'1"t,.,lqf W--M' 5 QI' ff ,3y,,,.,. sun-wnnwfffi , -...- lg. -HQ : .N-M.. :: mzztrzrfz V:.r1..i5fgsgggigi:g3Q:.giggg 53:-gg1:5-.:.::aa:z::::ii1-gggf:-gt::2.,..Z 2131. .3-...mi .. N-...4Vmwmuv"V1- My ,. 1 1 vw! P ' I ,4.g.nn:anffN , -wan W Q-. . 41.45. .M -mga.-vw ,s+.lU"b'K Mk, K Qu -www? 4'W'2N1-9 ,,, ,.-,naw-HQL.,l,.,v-mhz - f C, ', ... ni.-.-MM-M ww--PW:,I,,,2,S13u5,iMuxf 40ggnvni"'+"f',I XNII, 1 0962, M. M-wwf -1 1 T, ...1--suaw'MN15xW'V"'5 ,pgagm .gpm Q Q Mnw:.,'5:2m's.,:, ws+JWff':"f,,l'M-1 V. -V W" 'H' ' -.-m.wwxww- -w'w"'g,.,.,-...W ,ia-:gf-,:::. .M 3----1--W -H - Qi., ,,.. ......-1-55,-:gg 522 EE!'i52'i3322m2 aS55igi2Ei25se.gigigsQ zzzszzzrszfiiiii xff 35,51 5 35.5.32 f5::.v55g 5 A- l,...-...infix-'vain ,,,., qw 0 s. wx :ww-ww ' ,.,,H.--,M-s+f+1f.'f' - gwvuff-"ff V I . I ,F Qww., Huw- - -- - , 4. ,Num II , .414 :us fazrtimmliiifii-ggg:g:':::iMytyff35,g -giaaamxszs ifzsqiir-225-2---1:11.:f:1::I2Z2.Z... v-'awk':':"2iS'iii2S....w.2.-K an A - iwmmv-M-W x"-'N "MH" M' ,..,....-qwfwffw' 'E 'N' "J ' ' .. :unusual -f A . - 4. .M uiwm' X--af.: uf-f+"!. "U" H'-""""" "' ,.....-1. wg . www-GMM:-.1z3.::.,S,u-f--H"::!SM----. vw' f:::-1 2121 212 fi! 313 iii!2i'X'11liiin0gg2gEZ1.M.. mul rg-52'31I.V21IZM -my-5 'gin Xfififjffiff :fini I!! I-M 4- ,,,,,,,., , I.. xx, ::,:i,i::n::t:gw!,,5i?iii .Q S-gpggq-ggg,1g'-,5Q:,:.iffz: 1.2-l5fg,..... -.qw ,::.-.32 L..-.,kW1.V um A I-23 II ,,,,,. .-3 '.,INww.w.im.nn mf "" ,-,...M.-.aiu gggn, ...Munn . MQ.-:w1v14 333 .mama ,:M,,,,K.,,,I,g,,,,,,..,g14swww' QQVU. ..,, -ul n M- Q f- . V-Ig vw' :""... ,.,'1,-.vuvpg . Qgngnvm-xpn.ya,,..nnVxQH 'W' 0: ,,guM.mn9'rw'HN mg,z:.:::.tz:'22dQI23-w?-Iy 5-W gif - .In-H-M!-+1.1suf13:4-'QIQZQfffQII'w5'jg.1g g:g::::t:i4:-2:2 V n -111,144-.qu1n an 1 5 1 QQ .5 , Numan-vnu Q fi? f an 'V aq:..Qnqumnnff34'mbQ-NWN .K "M "' V' ,4.w,Q--Q.-xo1wH" " S' gain' -"'1"""""f f. H., pV.-Q. . gs! -Lygiiagqzziawxszf' g:f:2,,ggQ.:.a:.5s:q-nzfx' "Hifi:-Q-g'IflfI::f:::'E:E: W W- ,., . H.: 5 N. H V SMD-+gw:',':,.:..'::,,, I..V----g:'f.,.:....,...-N - . .aaz,g::,p:a:1:'3w3+f5gI+-53312 :Etsy It an :f2:2thh?si'H"-'3':'fjI jgi1ifg'g::it.IiSZ212322235553-H yum.. .gigw -:Qi?gg.x1M,53,, ,Ri w I3 g:g,'t':S21S,22k?,4'3-liniiu 1:,1Q,4-nrgggqunz-q:.::::::: 'UUQ .Sui 3,3 an -sv -L-194' g wr-1fM3""W W'MW32":I3':,Sihl"":,..,::fI-1:Chg-Melvh' . 2 2 .I . 4 1' 2 ,E mums S 1 .vc ,..,.- fgrzzzzgiggzzrgigfinxggphgx ,si if i2ggQ :g.f-.::gg:::r:r'5125gg::Q4::::::..rzzgggugg .ailiih sf- fr 'lg QQ Q. Q- sg--rv: -'g:a:a. .M -HHH'--l"'g,........ . l U- Q? I I Si . Mmm! ik 93 4994 yu xqvll iY4'3 ,,,,.. -3-2.-g:vz"':"., if .-A V2.1 4 sr f"3"....,...,.-.Q--ww---::.p V'-V.-.-T---U"-'tif .. z.:.s......xr,.:.-,i izixiixgiiiit 13 53,2 igi'fg,gV3gw3gy-gg:215,222.35 gg-0-If. .2-::P2., .. MV.-------sq...-N . fe- VI AI . - ",,w,.,...-- ' ,":1IIj'IgI,, ...V-I -- ugnasgau g'i'W"3-' mg' ' f. .NQMM""""""Z.-..,nvu"" ,.nn..,....,.- - -U, -H --um-is xn 2 rwlqv 3:3 agar ww-"""""-..-. .----NU' .,,.,V,...,, .,,.-.n---II -- -'I-fur 932.4992 . -Kg Y. 5' 'f-":g:,:::--.. vu---w",.,,,.,.. .... .. 33:50 ..,I ,,....,-4 vie za -- . I,gfI-Zffi-gr14:,.,,. .M--qgggggggggg ,..z.:.-I-3::g,,,,,,. -. .... . . . . - . . ' 2' ' '2ki2i,. ,sz . it u nd vw-MG" ""':lvu-1 iN"""' ' NI' ,....ufv' ..vQ1m 1 if Q I , 1 ll gli!!! Dil .U . 2 - . gf - gf fx.-Mumbai! ,womans 1 . ,U ...A . - - s in ta . - - -- 3 .fm-vw ...H-W . . -.-s .. .. QI Vw!-:qs ..,Q,nun ,,....,...,.., . ---us ...U-nun sv 82 ' , fqgg!?:x-v'lwffQ222',.w..-u-S-'Q" ,I.,,,I,II,,,.-...-+- V.,-1...q. -. Ig 4, ,Q -,-w-913 ,,I,,..V,..--My,ggg......-..Vu------ ..........-9 na -5,1 , Q. , 'if-':::...........-W-----5. ,,..,....,.,-----W--U -v--'NH' EAR 1. q ' I -1-1' Y-4, Z. ,q..M.u-in-e.nvv'v"' NJ.. .nwvv---wf"1tf'3T. ..I...x.,..- . MIIII g 4, gp, I III, -V Sf , ,,......V.-.-I-5-zfggg, ..,...,....... ..:I- ...liitiifgmrigfgti Jig' 'Ffa I 1 1 59-2 f1?:.:::::L312:2'1-535322212:rz:::::g::.I.I-III, fi'-ifffii-nf-'f-'--'M' 'S' 'X 'rmflii1223+--zfszzrlfifi552523115131- 'ilffill Lg-::::43:,5Q:':III-Q' IIz,.32 + tg Ti Q., S:,:I!7.:::::gt:2if--gzzftli.M..., ...J .-"""' ' ..I - ,- I-4 .I ...N--H --3:3-Q, ,...NV.-Ug-- -- 'g:.. 'Z:"'lI"':"t...,' 'H .Ein I-l Fi-mv I P-f 'P vi-L5'5::'1'f'2?5I...3-7--M'g,:::.:.. V.-4-1 4: Inygvnmgzc a3IiI3I,tug.9t,,2 I , , I... 5 . , ins- IILIQN ,,,II...:4::n,..,,,...W., ., .nu- -"'-' ' H H... .- ' . V. ::.,1V --+. 3112 Q' 'Rini' -, Ht' ,, .'..-1 -v f ,Q ..., -- .:::::::V:.:I: 34k!I:.,ig1gg2 If- gf ,I-II V- V, ,...II-mg I 1 555.'gE.,!!g.3ig9iae:1.:zfzwgz.. .g....I,I-Egip "-"' f" 'f ve Q Hr s ' , I - gg:-'rfif-55" .1iIIZ1,...22ZI5. f1--- M I -333 - ,. Ig I ww iH,,,U N, ax --M H- I A I ----sf vw wauilav . -"l"" I. - A' ' --Mr'-g 113,-I: 6,531 I .,.. ' -+32 - an 933 W H' ,,.,.,,,.,.e-QI gg . , .,-H .2 aa:.1sa2fzJ5xem5'?:if2ii!32'- . -f 53 13333522225335353153222222Q. -V.,:1-:g:as- I,,,,,,....-v nn... i...,,gg.,...- ' VV -j5I,5.-- ,, . .V . 5 U, ...mp-.--.M I -,..-nun -:I--,g3gQ.,,,..-. ,,,,,..-p+1-Vg3n-nnm.- XM in 3, . ggi.-g 5,-gf' . gr.. 4 .ma-,.1-f-Q.-.rv j5I,,,,ynuwJ 1 "I Ik,,,., L.. I.z...--.ww5 'ngqyn Q 5 . II--V523-, I--f5:3.g.5I..III,Ig 41+ ny lumsan4p4,uQ-IINVII,,,V,, .1 V- 1..iuIIINI -H Pg:-'r.:aa-an-l"2-2' -5 ' ' --wi.-I ,.-----1-ff+".y Q! gggg vs 'gr-w-. :u...w+---M ---::::i....-W g::3Vh,,,.yn .I ,I I ,,1,,g3',-.. .. v. IIII IA- I as as Mau ImI,I,. 1.--Il53,,,...... --- M - y . I .--q- I... ,W we s-V, :In U.--QI., ,,,,., 1 ,. . iiiiiliiifimw 1 M - ' Vffgwi- 3121- M M Ebb ' 5 - 2f2..15'?Ei,."' ffl-w':i :Tia--3-if: '2'g15-262 , 372533235 'mi-4 V --fm I " ig ax hiiffsf-'gif-fiiiffg-lbfiiiiilGISff-W Ze.-s-:::: ...Q H. ,- . .- 5...I jI--- I I . . ,,.-,.,.:,..1,.I-- - 4,5 --f .'. -H - Q ' . fe f ,Q ...nwwy 4 gig... ..-ff ,...qYs-.-will ...... " - s-328 'F-fffaf-if: V.. . ..., - ,a--N-S'-2.3" T2--gf W 11- ff - id VX!! Q V g,SQnr-anew" " , ,,. .Q-1 -2352355513-E. " if 'fgyig i Z - fi Isift-PW-?i3ii2-553-12523 2516 'A -1 - ' f - L -QV-:Sfwwfssi-1sgmsir:--fri: ::.--- -----Q . fr . ' F. '-1 f Y .5gQ41.g4.ff1-vw--+-.-- 1 V, ' ' . A V ' - - .. Q-www-'f-". sm...-S-W---' - ,,.-nu--u-.uuu ... STI? .Lf V. N..-ff -3,12 ,gL.Eii-1,-a I. if ,s,..,,g, 5.5,-an-IQ QQ--Sw f - - Q- ,Q 5 gg QV , 2m,,'22'xV,.,,.,4v--www-" ' W. ...V -MM ,,.,,.-.-u--a- V- - -.5 if---.4-mgf-.gi A'-':?2Ei.,44'biV.--we.ffpf - ' p......wV-,. Qs... Q. -Y.. .W --pg-":r!1'Vfr2---:g,g:':: ,2.. fi-116-iwiiiiff' 3223 EQHQQ- -:lug -:I -.332 - -?:'-.,gg1QZ:35":-.zzzgziz '-2532-.5-,Q's55S5-H52421f13?E252jfgEf'::::z?21 1,555 KNWKWQ-' A 'E V '- V x, .' ,f' ., as fN"j'l'5' I '52 bfi'-f"E"'fk: ' .'-Q. 1 " 13 v-iw blitz- 4 Q 51"", " ,ft-14, -H" ' I Luz:-"""" ,. ...M up a M- .5 I. Q x ... .W I1 - -a--5-5.--IsIf-ny-he fu, X ,-. 4 Q + I I I 05, if naw was-QII , nu- 1 I, IU, , iigiizxszingiz vial' -5 . , xy' gifigigigig. ...Ii Mir 355,-E3i2.a.qxif313f3'g:,1gQff:g.ggIii,-QV,1'?ffZ----yzf-....:-ug.--:Q5?-I f---'.et,2'Z:i-ur 'A ,bf ,Q mg F: 'iv'wf1'fii-gg "X, .,' , . . .17 ,- ' ' aw nggyfgfi 0... . . .VV --4 g"',5:t'f ' --f--f' 2.31. . V V .N-V - . . .. M, - -, - -.1 Lf. Q. . we- . Q -H .. Q . H ff . 3 .M . -1 ., -d .,I,,II,,....,nm fn 92 -gin.-BJ" A ,,I.V. .. .,.-Q.. an 91Iv,.3.4- T,.I,.Ii,,6 i.4,,, ,IMII ,I ,I I. , .si S I g 7 I .51 ,,,....g...uMfv-gg:IH ,yy I... V L I III, . 5 In II. II -ff-'Vf'-"11:'t:i"'-'nf 'Wife-zz' 5, z A -Qrhfi' 1?-f 225+--.154-aa V rr.-Vs--Y V- -.f - ,x MG - . 1---My-:mf--:xref-1.--M A----ms r- ,.. -.V . I I I I, I .. -. . . 3, QI V 45,4-'Q .,,,4,, Ig,,,,,V..- an . .su-.1 um H I ,,,,,,,..,,n.,,, -V .H - III,,,,,,. II 121212----:W-fn:-wif waz:-u Eg- 'Qi as 'VsVl,-f-.Vw--2-f-V- -iw Mafia, -4 Vw . -M..-..g,...JV"2.n 1....V..-lw--w- W, ,,...,.,.. , Hlilnifihiui. ' 3 9 , v Q ' .- 1 . , 53" 3' " 2 - ,,-, -M r - Q, 4... ,1,un-fvncqqaggowvrww-w"'jTW322.5.9..,...... - --w""'f "'.' -- -tri: 5' A Nw ' ,,,.,...,... y--.UA 6:60131 sl . ..giV:?-- I y. Vv 3. 41.52 .1 IV -g .22 Mxa1222,..sm15g-- --,,I5.+3333:2:g.IfI,I,,,,,....... .. --513553. II IN, .,.-. . ...U-.-qu, xv gig. Anka Qc - I. - .- I ri-v pn www uwxiwiaw-,II 3 MQIIIIIIIIIMIAII My-lg-I-gl: IIIII. Ilifw-igw., , .vigrx 225222122:Ei-2E g-Ei:-51'-5:5Ea.fi!i,Q., ,I 2 - -Ig V.'s:, ::: .:! 5ggg,,.,ff-,.f'.,-..-.iI?2EiS2,'5f E:r?5':,'E'f:45?::-g:g5:5i,.1i:.55.. 5VI13:55:gffg'g -1-fm. .-355, -IIV.,,iy V-fm I... ,VF N---uvu---vvwwf--f-sffwf''f' -' "' -' "'1"?'F ...g--'V' - 4' W' .V 1 1. -H -..Mfa'NfE2221:':'fs1... .ave-1-W-H""a::2:: iriilffv ---9-:ASQ --::::.-' QVKTSQ ,,,.....H-V.,...- .H----uM..,,,Mmvvwyavrwf'I 3 .V V . . -.Vx vfs' '62-4122214 K-K-Wraps: In a a, fmwvfw- 554:-wg'-:,3:'::..wI gI,lfgy+gg-g5g2'..+-I7 5: .,.. V.:-pl ?fE:Ei??E32i,ii2i ees-sfe:2sf2f2ggfgff2i2gVg3."i-g'3gff,?,2i'g-,. .3 1 -1 iwfzzezzszsiasaezzssif555555555552:.:f:r,:?:::::z,:a555g31.:5::.:g:::r.3:.,, ' ' -M,-V-9-Mu .-R-A-,-3-in Mr I, I, A ,., --ff. - , ' 1 . :.:- ' V .,.--1unag4uu-er'llw-'MH' ,,.,M Q....QvsM'gg:':,...v -f'5::,I.. ..32.. MW V-wx -V ,,w,.I..,M.4-Q 4: 1- vy1,g,J,.2 I. . . . , ., I- . -Maw-uuuafg !1...,u,M...M-.muqnumw14" ,.,i,..,..4 ...nv-H ,I,,,,. ... U, MMI - , ,,. . u 1 v , ., . --6'P- 922911-129- flfif ., wwnuuwu 0. ,S ,.. . .uym--fiM'g,..M ......,,.--Q11-if ,.. -- g,. A ..,.,, "'37:':'i'9"'!73i FJLEXMEQV " dl?-lg ' If 4 1-24-1 MT'Z3S"?1i'iK47t3!4i.',?..--M -g:::g...g5-...-- VN---vufrzrf--:I-g35.., . W.. ff ' . , . H. - 2 ,V - ,V .. -......4..i.-.JW r f:1:-f'.-1f--1- .: .LJ 2: :iii-ti suuJ5Z'f?2gf.f.,..,zx-.-ww. ....,1J....V---'....---Q Q v ' 'M-:":'.vf---H hm., ....,,. fag ..3.2Q'vq5nl13'-79303322-nmgz ,vhfggxiz ' ' ,?""- -A "- 'T-V V4-11 X ' -13 W' MM' ' ,nun-ev-rfv . -...Huw .Xa ---1,2 ...--.aww-11--M -' " ...we-mv". , . .. 'M 1- .N , . . - .. - .W .V . ., V - . .1 :- VI.. 12.115 wf-V-mwx-hw: M ..M.NV- ...,......., -N ' ,...,.....,-M 1--NS.. .,...., 4-,.. . .JI -11,,f-2-2-1z:i::.: t'Q2'i:',.:i2tS,! fiiefwyggg .I- 2 - - -f -T5 1.2 VggE,gg,..Q, W., ...W Zlygggg-z,.,.Q.,,,.. V...,...,,...,.-fggg...III, f .yg,,.,:.,.-g Q . V .:...I .mnmwzfmuaei-fdwifif-W:1Wif,fZfsimft- V. 5 ...E + 1. ' Q-'11ggxgv2fg52-,:'ii.. 3553353353g1?2a2i?M2ig.:-32i'E5.fff.::.-:4-4-f,,i::::::r::.g: .:::::.-I--51,-1: gggg -If!-, 14 -'Viiiiiififi-3322 fZfEi?E'i1'S:?E::?EZ Z1-EHQSQEQ ff .57-1 A' Y'-'fifif15295333341-134---::.'2:3V2552.9'f::v:':::1afzzrrffl5f?S::::222-v:::rfI-ffi-:T5gif::ffifff"' - f h"'::gi'w,:'?f,::2I2'2Zi212i2'-xii Zfimgufi, 2:1-4 1' gg- 4 Q X5 19115534-fin'ff-'Eizg''gr'IgIg?ig-.QI-'-nys?-f.'f3f-41-5-ar::::2f3'-g,:::aIrl2f1r2f12'IQ1- -V.-f---4-g5:Ig::I.---:-1-E--, --35, 3-Q-I , I-,Q ,,, V . ,-Q z. - ,.. my ng,-,fri :Q QV f ,,-gfgggugg V, gan.: ....--M :g,.,,.......V..-. -V-.VH-M---'..e,.1 ,ggi-a.:..:..::. 'f f V2 1 """2k3" ' 15,2 5 -P 4? " 'I ' - -" I 012 L- vw- - ' was-H f " f X . . -..----H' ..-n-nur-ffm -.r..HMV X ,, ...MV- .. . , M.-0 N Mmm uw. K 2 124 Q. 4 Q' 1 QW Ig--w G -nwwq-1 .. -4' H1-1 HUM' ' 4 1 .,V.-.MH ,.-g-qVJ.M- H . .M---H ,-, A wwf Film .Swv -M-pf 33-sf-ig SME 2. - . .,.- .I Si ua www. ,N M4 uf--f-q1fHwg,g,.M.,4.1f,, UQ..-..q,-M.--e -' I,,,,.,,,..V.I5-W ,,gImIM,,,...V f -fu... ,,. .. W un-uf wsylsf-nay?unllnnsiyxfnxgsg 2 Q 33x - ff ,Q A U A133123 iff-g?gQl,2ws 4g5,,..,Nune,,. i,g...,,.A fu--V-3:,.,,..ww"""'lK"g,25,t,.,,.,.,.. s --UI, VL- www-'aw ..-. - , . w 1- f -1 Q MWZ - . ,V 1, 8 5 ,q,,,,, , Z.. H? me an-Q , ,Hy ,2u,,..,.. .Q , 2+--3,,....4-wsfvlgv fn, , ,,..,...,.-Q-Q ,I .., MN. W..- ......- V1,,.:,.:,r:.zgs-im:g:,,...,..,.....35 M... I5- . - ' , - ,U ,,.,.,...I,...--':'1."er,S,..,..x,,eV,....,..,:..iI-' -::,..-.M-f f-2 -gig.. :g.::.. ...a - - - .,. ....,.k......... - I...I.- - Q z.u.f....,.: 11. Q,-.va-vw-zwgig .M ,uw gqy I Q . -I -my 25,1311-!I,,2.uv.,,t 433354 M-A-Q-1,-,.3H.,4.,.,..,,p,L4-1-:I gju,,,,,.....S.wIvl 1- If IIu',.,,,,.,.IVIyl3 IIII,.,,,, ..,.,.,-N WV Q-Q up V... -0 . .M-N-MQ: ,W Q W vw 5.1 ., X., 4 .. ww .V 1. -w g is ,L , ...aww 1 ,.,..-...-- nf :maven wwf N . . .,.,., ,. 4 . ---mmf.. am: .1 r .VV.m.. 1, 4 la.: i . W... f. . , V pn.. M..2fLA.-. 1--'f N ' 5 ......VV-------H .,,. . .. M-M2 .Mm---M. ' - Q1 ,W M,.,4VM,..zVL.,2-g,..1.gSI3----M-5!',I gg,,,.. iiyfaiiiyqy, . Q Q. . H if i..-,,,,,,,,,,m,,,'i,, ,...nu ag53,3gI,,,I. ,W-.I V...nw-1533,IIII:q,I3g,fI:gI,gg.,r.,.,... M--KIIIIII. .,,..V..I-- III: ...Vi -vw-'f-:MM-sh-bmwufv """" 4 -V .guwgu 5. .. .xanga -aniwmliv-Vifmiff ,,,,M,,,...wKY-www' 'i,,,,,, ,,,,.,,.M -M-fit. .H M H. -fwwv-if-Qwg,-.I..,w..,-n H' Y Hg, ,, V.-.--W ww-v+mv.q-.uwxvwf-WMMMgI'W2'!,.,,g Mm- ' , .Mum ww . Mainz: K ,.,,,g.,,My-ww 1 . ,,.""f Y' I , . ------+ , .M.,V.- M...,....m,-I I I-. --3,-5. ...,.IV . 4-w,..,.,. .-,.-,-wwf-W-Magi v w ,V - QE . , .- . ..-V...-4-nf wwf-+-,,,.mz::: 1:11 M-zz' V- N - -H ---ef-':":3Sf.-+ -.4 ' , VV rvIgggA3+gg5.z...-mn.. .Minus - we .. -s- 4,-I 43-5.I..g1g1-,-. - H..-Me.-mf -,.tf.,u,.,.Jpif5g'.r...--,MM ng:-gf., , .H --rf--V . - ,ff .-fyy,-:,,-..+-U Im, M., . --M V -1 Ia ..,,,wf.nQt.4 421:52 .- R.. f v .- Q f . . me wg fn , Mm 0 . I I.w-w3f1- A W 2.5 H... .V ,,, . 1 ,,..-- KM. ---f, ,L ,M ....,,. III, , ...W ,HA ,, 5 .K . ,, .M .I V A 25? :,..emsx5Vrqe22-9mI- M-fI.,1s,,:.. .I .I . ...I.IVIfI -..VVQXIIIMI I III,,,,,..,.. Ifrm, 4. My 3 f ,I,. 5if.,..Eja.. 55333-gf3ffiQ5::::::5::..f3.:.::,.IIIIIIIIII IIII...IIIIIIIIIIIIgII.5II5IIjg..,'555i..-355213155532, II... 'Q-V4,.uya-I A G"'4""'V I'1'4"'fX"WfQ.. Q - ' H ' W W!i,"xl'l"?a 1-.Q sk-n""7?'fff"7LIf?."-' 5 ?' 'm,1g2.IZ--3' fill. if -ff-"'fi1"N"'fTQ CX2C4fif'fH ' "X"""' A"""" M, ,,-fygf:zW:.:.l1ez2:1a1.::::'-:fi:mt -. 'SWE-.5 - -e-.EV-mi. , 5'?'f'2f I ,Itgyxf -Nw-,Mfgg,,..V-N-wwf'-Q:-':::15.1-f-----H hw...,,..........W-Xgg....,,. . .V ..,, ..,.-.-Il-:lg -. -H...-V... . -ww.. ,I-hy Q, I II,vI. , .g- M? . '- Hain- mi- MPH" kj' , .,Mn-Nun1aw.fv1 ff ,,,....q:.-1--5 UQ, . .V,....-.vw N., .U-e --jf--'+': MW ,,,,.............3,+----...1-.V.-:Nils rn- ,f V. ,X5.-i i?-.14 V Q- - W. gg:,i.Mw3m--0 .WMM . -1 gn... ww-MMw2?::K::1.ww--'M x. ,-f'..M..,..V-Q-1-+:r: W f-- ir:-.Q..1M Iv- ,,.,..V-fg..4,..,-I,g..0Vw,,..,Mq,u- - - N . 1 u,,,M,.,,,I,i,,,.,.a ppm. .f.I::gI:,My,,,q,f1Q+g,3g?gg511363.M.-..prg-,gggQ,,,g,,:....W...,..--733.3 ,,,.,g.,V-,N-,QI-55--M.:,f..,e,, - V mf--my'-:':'fi-11.1-.i"M"A' -W' - 'f , - ,ww -2 . W f'2Wt'w. 'MV f--5--fy? s?':..w -:,'1f':1:'-.:.1---ff:'rg--::::ra:::z:s.:a3-.V 11Hfw'.AZ.,-- ....::.:..x:f-fy aEaea.2s,.z3-2224-122-1-1f:+f222e3f5?E?'gg.g:: gig- V ega 1 if 45:27 gffsi-S1155-g'??515f?,i.i--331.5-35:Eirfiiigggz-5:-Wg,Igffs'-f:::.Eg-2fg5Z.f5:3112211.55:ssggffgg-3355-225131:-gs-3g3."5s?fwfs:::5Ig:5 'ggggyzAfliivtr-:g:gVj'4::h-51:15 31.1. .fi Q M- 'Q ,. 1.14 . .5 ,,I, ".,.... .vQ..w.-wiv' ,Hg x - -wfg,"fgg:,:gI: 5251-I-wgygfii F:,z..':?M-...fun-I-1:I '-Ig:...K 'Mfg-333553115 QI -' - 'fl-:::::-:?::rz?--1:"':.z::z:::' ' "ff ' ' -if iff' f L 'VN' "4fE:'?mW"i -H555 i7f:"fE'V?'1I22SiIi2I.L..V ---:LQ rf1fQf"':?-Sigrirtfkw "'-af::.1:S355:55 - VZ--f" :""'-1"'t'f2i' "s""2z3-"?"f W JR., i -1 1' '-Niif' Mi" " ,425 ' aff... gk gg ?i2f"Za.?ig+ .xfufv Ig 6...13?'.,Z '.,...... V Q ---3-gIg,f1,f,,. WI V..w"'El':,'lm-W... ,mx 5131- I.,II,,,,,, ., W2-gy' 2-'Dwi --H W 4' 1 1- 'Mm' Nui.. My .- - v- - M . wa W ,Q ., ........... M- -X-H--1'-',.:,. ,mf 1 -...wif-1f---i,Ig,..:..f:.......H -w--+'M'f3:5.2ii2. 232 fiwru,-3iIZsSAg'fi,-2 , ,,2',,'i'I?,,!i mwgai, 3:MQiy 3,1igggfIgiQzi:3g5.iZJ3. Vyg .g1:,.2f 4.92--'31--nf qigfx' A ::'..,,1.,,f-- 3-V 33:15.31-2-E--1-ww," ,,., .,...,....Q,-- ,Mu.w".1,, ,, J, ?'f,.2,':,,,,,.wI., .Q Li 8-wa .awww - 4 I .f5III,, ,W ,1wm.,..,--,M Ig,i,ua,, NVMQ-u Qu-N gh A':::...V+.V wwf -5 L,,,..V1Vi--H f ,, Q., ,-Vw -V.-Mizz -r-vfes:i..fV.. M...-V Q ,A ...1-..,.x.I,,., Q.. V-3 .. ,WV .N-gh-gf-15 .www M, ,,,........f--7-w , .Mf gf-1:-::x::!::aaz..,gp:,.M-.1-...VM,.MI --, M, . In ., . 1 ..VVV.Vm,.f ,. W ,,,.. . H. .W .H - yy f 'K :fi 'H-'WM .Wg nm we fr as , an Mg., , N, ...W ,,.. .mu-+ Q -Q ,.. -N , ,, . .Q w - M . ,. 'LV ,, -M 3 ,lf 333 , f,g-.M kg 3 I,-5 23522-2-5 5 5.4.0. .s'::.Wg--- , ......zm - -N -f . 5- . ,. -. -. - .,, -- I I ,IM V www. U 4- 1 X .Q I , .. II ,I , ,I 5II,,,,n , .5 f ,Mn ,,,I3M.M-.-...I 4- un: I . , ,, ,Ig M -3-, ,., ws I III I 6 I,,4IMM.M4V45, HI.. I, II5.y,..:.:: I-g..q.,.I5i,3i5t5.Xw-.Q V :Wif i I 'HI lffsxf gh gh: M ,Q ,I z2,,,,5, Q- .,.,..,:...5V.NI :I I I .I QI: , . I, 5, . II, III III IMIII, iwirt, I 2212.fixsw..-giifffgi-aiiiiijfsf. 3:55-?3iQ5?' - 1? g , Si?Qg55f?:35-23555 323313535 ifikzgigffffkf ssawnf 2- f-f fn be is ffffrffgzngggg H--fgfrfafnzcszxzz'M-:W '-'fl--' . - 53.3 5232? g1E,V.f.-.-mf-Q :zzz .Q: 4: a: ff- --M y----ggggrw. -y-,ggg-:mV UV- .:fgg,yg:.::'.- 4. 1317 Iv., .:..,.:,..2.:i-.1. Ng eg. gy: my ,:Iz355jY1q...II,5..g,x. i.:.:WI,,, ,I ,,,., ,, ,. .N w V- 3:33-I?Igfg,g:ggl7 ...Ilan--1,x,,,..,,,w .3 if ,, M.. ...,-.3305 'V V -V--' 'H-1 -' 'fgpi' in - 1 -I ' ' .' mf" fuwimw ' 1' ' ' ,, .. uma Qu fern-M'-nN'f , .- J--1 "Zum-4 may 5, sy--fMqggg:,.,I .,, -,.., ,,V ,Vu--nun an ' 0, .. ,M I vw Iflbiwlfw 1-an if , ,I,,,,, .nan , .V,,,,, ,V U-...M inn .V -1 N wmv ,M-.?q,,,,3,,,.i,M .1,I,,A M -MM X. I w W,,.,.,,::,,w-ns2'i vm 1, . xi W, . . I, I gggn fund, 3: QM ass! ,mg I... - I 653f?,,ag.:MfVtV.:z3-mf-I-MI:f-33:Ig+ggf::ggg::,..v-1.3.,M +-H--5V-5+ I IIIIIII,I,.,. 'grav- a2gr':15.-fififgggfiifgni. ,.,II,iS?,'Z?i?5i5315ff3 wfSVm rwig-'iwii-R ia 3225, --figggy2252212532:siggfffiiiriiiaisiiizzzisifif::1:5::: 2:5 3555555252:fffmi-'???:'::-?'VEsH f9si55?2S?m,-235 -Ig mf., in -VW an ' w'v,,. ,,gg,,,M!,nu4-Q Q ' , V .,,, A-M an 1 Rf' 25'--5 , H. srxuw---V4m.uu-.M Q -1-gbffikg 4-rferfxffiz...V-1-UJLM.-4 v-'H'2'Ii'iZIIIJZ. r,:....fw -we M-'M 'g',,: ...gwgk , .V mm , ,. tvwfw- f--. V- Q-.Z iimzxnzr:a:5gaxyesE1?5r:-M-1- AX- -g,.,.,....,.....33I,,,...,3!.:.,: IISIIIIMIII, .,..,..k. fiyziggggg El.: M 1515513 I Ip. .gg .1 IV IV., V I QIWQEIIYI 3 Q3 V I, .N g,,,,,, W ,,m,..,..,V W --sw-+:g3,,.,.V.... N-31-:I ,,,g,3pf,,g,x,,sf.:..,:Z-,ig 'wg'-'f uw X, vo- -Exit' MS'-lfkfx-li" -- y .- ,V ' -, - W - V .' . ,. ' Q 1-wwf-f1g" 32 1 , 5 ZHQQN3 m.q4.M.-...QA 3--usp -'pg-g,, Nw-53:43'-.az-p.wIIg.,.'X!m13-+ QI?-g,,I4M, !':,'f5. . 4. -5 .M . anim- fy-H 0 1- .gif-r-VJ,., N ,MY .Q-' if- - MQW , ww 'VM ...,, wr 1--ff'---kyvv-wwf 'Hg---'S gggggg M32 Z 1--,g5:'3-M-f1l'M vga... MW-fgmzfz. .,.,:V.....f.. .:.12wV.V:- ... VY.. 12352-sxgimi! 3:- f 1' :ff 4 Hr:-:-'rx--gf , 4 5. wvzzfgm, .Qggzgzgigss-fa:.::::'-'zzzaez'g QI:-f-Vf,g,.g,?-,?:.:a.,,--V-z--ww: 2-YM-g1::,:,i.,.-VV-V----mzrz wgg",,'Z. . uf if 3' . :wut-35 . ,.S' I:V-'... '5 :5:f" ', S5i.E""s1r+'5 -" V Q 'V "5 3gf""53gj::j"3-K' I' Q., Q ,5mLu::g"1: "SX-EF:-,5gf' "If,-.n-nfggyifftitifiuw 52135575 - iiggsiig-jgfgggg3,I1IIgf ...QI 3 - -I353l'ggg5L Z,3-13? ii-iiiigzifgfiiiz::v??i'???5-Z5-f255535555V2555?:??ffsgf::5Q2fEiSSS5Z?i'lf35455555553553-Ez ik?-1-0 2 .4 If - ' raxzxezz' 'fn ' w" M , .iw ' 1, ' 11 wwf- t""'f'f W---'f::tz'f::.:rV rip- mv-iz:-1 -1. :2",:.,V -HM fv 4.2---M M 'vf Q 'J'-H'?,Z?57 . . 'U-1? wr - ' ' "- - '45, 4' E '. -V 5 ' "' ':i"5:'1:3 'J7t.V. ' --3171: g':"':fQ...- --5gf1?:,,g.?.,.u1fKH" ff' 'f 'T if M- Y' ev-m',.1'Q1'5ffS' - 31 , 2 551- -zz-,V g r- "5 . SW- " '...ifizafiulzzzffscarzzfifbrf---'+5J-5?-M--gsm-.V:..'.-. 5 12sif?Eg.1w.-- -g.55I,2-?'::..w' -- - - -:limi 3 -T, : Vi-iff .f.:1.3,ft---21-'ilg-25.25252 1. 'ff---'ii--f-"w'-"-1':::':::f''K' "M" rczxifmri-225 - ,fmV,11I?.Z:12i1Mi.?VS V- Q' if V ' ' f' ff gf-'1g',g:',,,.'-L - , """:'g'i'z: "'2ZZ 'L?-' A ' . V ..,,.,- 21- ,W-41 M., , ,vu -- .. I . U ,, - Immun --H I V I I V D-IIA-av., , 'I .I in . . - V- X' 'Q-zzmfw am 2 f 4-12. 5-1' 4 -ff' - " 2 n:iQiQgi - Y 'iii I., Q M.. u - 'ini' M , 'ff if:-g.., si.: ii:,145Eif,.V,:.I.gs:a. M5232 -- EBKQKQQQQ vggbft J1.....,.:::I:If:331iE,,M,,,g Vfi4n.,w mu:-1.:,.,33 z., .:,::.:1::i,.,4- -V-M - if'35?? 5-,E?fm24'idra:Vfw"" Mr. Brown Teacher Abbott Branstetter Bartholomew Cain Cochran Cox Davis Farley Groves Jackman McClelland McDonald Mennen Mikesell Moffitt Paddack Parker Parks Pickering Porter Prentiss Royer Treber Weliever Wilson Wray Mr. Branstetter Teacher B. Booher L. Booher D. Brier' D. Cain M. Cohee J. Cornell D. Dale S. Davis J. Farley M. Hankins M. Hawn M. l-lawn R. Holt R. Howell C. Kelsey R. Krout D. Love J. Maxwell S. Moffitt D. McC1askey T. McMurry D. Newlin B. Parks C. Pickering B. Price J, Shirar J. Stockton C. Vermillion C. Tribbett B. Van Gilder C. Conkright L. Petrey Not Shown' pg - ND , J A' . , 1 J' '13 1? al ' X ,I as E ',.,.,. 'K' -uv - H , ' 4, -as V :rr .fiom f-if . S' " 'ii ' L ' . X TN f ,, V ,.,.,A V ,..,,r A lx A Xe 4 A- , -sf V Y ' e',, . 'ft u ' KJ: H' . ' fy fi 437 A 4 i K 4 5 , B ,ff ra .ie 4 .Q K I K . vi N ' . ta w ' - ri "" 2 , . " ' ' QL K Sg, Vi VV ..,k A I.. VV xl H L A, ,, -5 , V e ,'-sf' " , ' 6 FN -- .. 0 J fe .'.:s.f:zs1 L H ,J Y M A W e,.- I e if V . a D .:g:: A ' l , z i x . 3. 'V ' Wzli K -me f N 'TZK L 'L 'fl' 'Eff' ' M M '1 "' . 1- , AK tw 'ki ' I , X "'f -45' f 0 5 X 5 ... ., Im 1 Hill Ml' ' 'ii nl 0 as my .--- MG - r.f.A7,..,1 al E , .WWW V., I x x. , -- r, 4' , . e '- I -uk ,R 44? W ' Mrs. Cox, Teacher Abbott Boone Hs r k,,. i . - r,,,,, -15515 1 x A I J, Bush . W W R. Cohee Cox G. -'Q Q . ., eff ed- 2 ... , ,, sqm fl.. .2 .f Y f fsf e gg, R. Cox ,K S. Crose M. D1ckey 4 Vx- 4 ee 1 V e 4 my F. C 1 H14 5'-gif. Hankins Holt Keith ge 4, , Ao,o A qv ' '5 3 R. Mennen A oooe ' C- Mwday ry 4' oe l eeeeeeoe A M M , o C .41 if .11 In Newhn 'eo e eoeio . l o ooe .Voo 2 , C :A M C J D- Peewee lg!! , ' V A , , 5 . A ,e--,, gn. V' C ee F an XA M, Porter y A ' hd 1 o ' , W. Rennick , P- mms 1 f A 1. shenon ee"1',i F wiffjfx, i'ff .:2fiE5e, , 'RM ' g -2 1' A., ix ff - rj 'e o I -fn? HCS! -- 'e '-3 - -eef-1e'eee I eeeee j 1,:: oo, ,.,. C , 'ee r H ' - L' Sloan f? .. 0 - S, Treber o fe fe 4 1 o 1 eez, ai C - . :ix W K 1 , VV L. Wray ff, eeee "eie 2wBf?i1ouazz'2?e4 e ee f Mrs. Lamar H. Abston B. Adams' S, Covault J. Cox R. Cox R. Crowe D. Davenport D. Doubet B. Groves B. Hole S. Kelsey C. Love D. Maxwell M. Maxwell R. Maxwell L Peebles L. Peebles D. Riggins T, Shahan B. Shirar I. Stem P. Strong S. Threlkeld D. Vermillion B. Weesner B. Weliever Not Shown' , P QV .. fp H M . . Mmm. , P mise il I W7 W .. Q -F 'uv' Msg . M 3 In 1 4. .- ,..,:g..-3 ..,., 3 ,Pg :..:..1' fig,- ,.-K-vf N' ' '?"-:mi .fy ...W -H A-'iiiitbli Sigh-"ik33f'.?i. , , -W..:..g. a H ..CA ,fl-H. eg Q' gi A raid P I ...,. X ,nnn 6 l naa, ..,, P , ,jj W.. ,.., in r I Euq r , ' C "ll,f ff'- .J xkj fi Q N ,ff , 'e - J 'Swim' f T., W ,M M , , Y M ..,, , I M ,E J .. ,P I. -0 P ' x f MN A C asf sf B' ,rf 5 z lol, , ..:,.,, , . ..:,:.,........,,, f,5k,s4 .E .ix V .. lznb A P A P gfaarfqff' Mi me , V V 'J ..VQ '46 ,,". , ' ' W ' N... ,, ' ' -f" 0 J ., -, ww f In 5 , 2 .xkgk 1' Q ,, R7 , 4 Q if ,. r W Q -5 K , if A 4 , r AAI E JJ' lg ,.,. -,-. li' -i-- 'A . 3 rf -fi , 3, X . I .. Q-Q I ,A Jai' ptr-A I' I fw L 2.5 wg A ' L fl . ,dy ml ,uw wi? -sl-fr B B . 4 in , " - B 1 iz , gs, Q 'iufgiiw r. 'cbt xt x toil? '. ' n 1 H ,v""-rn , ,gg 5 I , :' 3 B, R L M I A-7, . llzl- 7- , x fs lla.. get .V,., . 65' if .ir-,,, . . . " 1 'fiii ' it .if WM u ' Ni .A wa. B f ,f A-at - .,AQ if- A W Q-at ' '85 L'A .- r N af' ,,, ' ,Xwm M ".., Maul . 6, wi, pw.-553i Qs .. Az, , VI :-" ,Y fi: f M Fig MTW L. an - E Wgfmi if k Eff! L M , fa L 5 J E. ,.,. E L -MQ. Q fm 5. ijt , ee' b wifi, 4 f , -.,,..,, K it ., Im , L iii. .1 ' Mrs. Stwalley C. Anderson G. Adams' I. Branstetter L. Abbott O. Brier' E. Cohee B. Bush L. Bundy T. Budd T. Hiatt N. Groves D. Fidler S, Farley J. Hudson C. Howell L. Holt R. Hitch R. McDonald J. McDaniel L. Magness R. Johnson I. Ritter I, Renick W. Petrey A , Personett R. Wilcox L. Vernon B. Timmons S. Stockton J, Smith Not Shown' Mrs, Couger B. I. J. K. C. I. L. C. F. K. C. J. I. C. D. M S. K. D. K. L. M. J. E. S. I. R. J. T. W. M. J. S. L. F. Ad ams' Anderson Br anstetter Cain Caster Caldwell Cochran Conkright Conkright Cornell Cox Dale E. Denison Hampton Hampton J. Henderson Holt Horn Hudson Krout Leslie Maxwell Mears Pittenger Rusk Ryker Shirar Smith Stern Stewart J. Weliever Wells Wingate Wray Petrey Not Shown' ., .. ' Mtgiihl b . 3 . ' 4 : i -3- .. 'A 1 ' " "' X ,r -. .1 531 ' ' ,fi , , f '- .'-'df Q5 ' , A .. ...gg , V 1' ' A vian' I 1 . fsi b y is tt Ll M y VH . f""""' "V z f E 3 IG, 1 ,1 'S -sti sfiggullit' ' , ' L C A 'N s Vai Nifii -wif? " " ' A, -' W LL -IA A W' Q A ,A A ,, 4' I Z b "fr . .. . ' .557 A -A ...ff . -.am ., .fs ' I X 55' . ' f gf ' '-. 5 1 N" ' '-it-it fi f . f J 5 M . 1 , f ,wyuamw .fig V vu X W it :Ffh -..W Q-I K ff ml gs xg . L M121 ff A yglfqggig'-gggigxgtggi "dd fl 1 1 Q-....:" U ?,'?sl,533' -'iii iifivf? " Q2Eiif?Y:45EEi?Ei3f11iF 3 A 4 .1 1 5 9 "" , dr I. ,Q .5 1, 3 . Q --2 ' 4 ' -3 -W ' "Q, ' H W " -H . , at ,,.,. Q w as ff f ' 1- ' 1 V n ' if I i i' " I 4, .4 A, ..-f r 4 V , We -.41 - -..L A N it .J . "Lf 7 'N' M W 1 'Q " .X sz i::25':-.Z::f?:" K f"""'NJ L .N wi I ' k 1: 3 , ,, . ' . P g YL 1, R .aa 3 1 - ,fd 0 :.,,,, .1 5 at , H ' -4 , A b . .,,.., . f 5 V K 4, ,U L? a,:Lg1.ff'1f-Q" ,ned ', M, ' f Ji , Q, .4 .""': 4 an J K .lm :- :A:i2.Y . A Q 4 A 1' .W . I ' 5 , HL 1-rf! Q du 'K 1' - 'A, i L 1. 3 If 4 ' 19' fr-f 1 -af f 2. 1 f 4 i K ivlklil tion - Prom -..luw... 'UF' an ie -wr if V aff fi: . M mf Ei', .'::2E' -.:z?.Ef1 , WJ: .L ,... D, .V ' f L 'l?1lfl+'2 2 , . , vfrj Z." A i 2- ' '- M 4 V K. , , ,g :mg K 3:22:51 -g '::f:: hx . 723' :::. , zzz. , 'ik ' 2E.E2:2f",' 2, ,s: , .... , .... - .,,. Z .-,,:. ':g2"::'-'fig Loyal Yankee fan! lvvaw-f.,nv ','.1g,5j1Qf+ .N ww-.WA v..M-VL-qszyqwqpn - Aww. , -rvmmfVw-+"::v'::1:'r"' -Y ' M" " .W MV, .siliiff ' rm 1 ,nyx.,,.,, ,Q in lin . , r Q' . . N V V gif' ' ' -Q V A Q ww Q, .A A J' '? " f 5 D'i" Vi?1'?3d!?Z2"" .. V f,mn5..AVf'f::t.L f::fzfe,s':.,,..w.,.A.,vz3t:. A , p I - fy - ,-4 'WMV MV-1M-4.-wvnn MVA 'iL2Til1'M Q' 0,1 e w wfmw fwmwwfwA:Q::""'W22I:i.. Q1':::-'fzzvg--V--3,-fffmwf.MV.s,,.,..:::: '..P,:A A A, V. V Aw. A .- ""vZ'Xi5"tgir5 Zwfixlttfiiw3w??Z2g3...,:..,.V. ,fytffvVLIISSIAVI!S!I::,:g'f+'1:w:f3AmiSmw2Jwi.5 g , ,,, . ,,,,,,,,, - 'Q ifmf-ui:Zftirvsfcxagilziz - ' .ww ,M .wewff ..,.,.w, mf AAN, ,VAAVA 'df VAN ,WAWm,w.,+ -A .A ,V 'f' " ww - . wma 23 eiifiifiliziiiiaisimfaf'gfmfiigfiffifzififiiffffiwfffffififffwfwff2iP2252i22'fEizX1M3'?ief1fa?2ffMf2QV2 -M12ffSi2i2s2:1fzszQ212:sazazfssssssz WSE' 'i53'i'fp"'12f2i2 If. Q... Www--rv -"E'WfZ1!.'2-,V?.i'3S5p2231" N2 W-'fm'W-W-V--.V.AV...':::.Z1.rz:.::::"2'?fV."':'.b:1"':::f"ff""g--W--'-fy.-V....WV-mp..,.V. ,VV iwiiim .Q wr iv -M-VA ! vw?5dWilW "'2'2"'., "QI f'5,iw-nnnwrmwq """"5 ""''Nw'eux-xxunauwnuAl-vnu- w1Mv1.5:'w,, QA,'fM,,- iV""""" ini?" "'w"g1!Y4'W'14 W0Wwib..44wkuu5.-,awww Ann- f Q rw- vm N..,-N-wmggg .yi ,,,v,,1.,-.- .m..A.w, ""':':"""' "'m"'1'-vw am ...V,Vf.W.V..-.wVV,.v I ff-WINE dQ?E3"!'.!i gg""'g3Wghg-wg 2flffY""'f'31PhN1f gn-. .QAM-p-1-0. if A,H.,,.,.Mawwew1-as-rrrw U. ijjv, 1, www-Cfu.. -xaztl :JW 'Q "f hgwww-New! ,'g,,ym-viwwnxkwpwwe, 44 A A., -,W V if IH W - V fvun. ,Aung-w-4"'tVV ,A w v-+y3Ag5-3-frxzggm 3-193, x,AA,,,.Af-Vmw,y1pi A J Nz, iv ?22E5.:g.AwVa V , .,L,x,,A.VfV ,S ,,,A,Vn,,, md, gy, mg Vgw-ig5:4:i.,.v ns .w.nw..,-NA... V ?f15gg,1"gi'gggAgAi,AVQE:fy:AA,.V:,Q ,:v:fg5wm:,,5?,fgg,Q,mg5,m QA:::M.VAV5:V3::z7gg5g. WMA.,n,gg:3g.g:i,5,Eg..,:,,3.f.: .A:,x..,-zs.': V 3 U W. NV..-WAAA.. D ,.VM.,... wg-f ,Ni .ww mV,..""1"'w -v-,WV AAw.VxVA.z V 91 2:22391faAwifQ2:r:fsisA::Afwme 9'?f'w-eil, V - V V ,G ,AA A A , M 3-2+ Q' M532 ffgrfiiifzgfiiiz. f M" .V..,..V5W:"2'g,r1' Agn' g if -3 UH yu.. .fa .Q . wuvuw "-5iE?'W"f53 2' ' 5..,5Af A Aw wwwen I 3:13 V... ,NA .4 :mf . A. A A ,w SATKEEWW WmgfV..V.,3N:V.:V fi' . 1' pm ywq -14 VW' 4"k3v:JoQ9ru1d'w4ff-120143 .ww A Q mrffmfuff vs ,MM . gym .4 1511: naw ma Wa"Qm"'iZ'EE2 V ' A. V 4 was New , . , W. , '!'?wiHsY5 Zf!I5gLfZi'i1i3'ZTWw .. nf- .H i t x Q y,,v ,IW V -n4A 1 u ,..., ., ,,V , A , ,, . W ,Ae , wxivrr-gggwawmwy wu. HV , N W .' A m.,..,..:'wexi.r':a:zis':i Qtr. N123 W, .., .N .. N.,...wfmr,Agfa-'A-,,,. AA A.. ...,':'f:ww:-H:.,:'+-ff VwWm-421'":".z"i'i:"'..."'- 'PWM-1-Mwziv ,:,Vfzwfw2wwz1V:V W gl ji m,,..,,A1A .'f:13?.f'53331....S:?L'Eg:g3xi'igfvEag3mZ5izeg2y,:g p,.AZm:,m!AA:5,AxA..AA :AAA W: Q. Q Li " A f"'4'Li4 Ariat an in 'A 'M' Z ,hw Mr! .M .505 w.,...ii V. M ,,wuwfnm..,.'Zi!. 355335EVVff..?EfS1f?a:E Hain- 'ff mm 5 M525 .25 -...w..,w ' ' NH 1+ M,I."X "ZA A VA .......A ...VV .. ..zziifeff,,:g,1.,5,V5...:::::z..,,.gVff.. V A :...,... ..... if wnmwy xg.Aa,i.5..1wAN 5 Q 4 'V N. ww fm. mm 4 Y A wufqgw, ,V wzwzww- H Q-..NA.V.W.AA 'lx 'Vrwv Yifrv f?fg?f::, 155559. AA. -WA, . . ,Q MAA,-,VV A gfpnwliiwuxni. . NA... -Afzgz.!.i:5,fy:i5?!::Qiil?2if'iSE:I:':vg,1A 1 , N M Q ..A, ,.,V...2,.V5+-53.1, -1... M Q:::Yg,Vi: 393 Vsftvfgnwu2ff.iw::fziwq+zW'gA""'K'V?f,:f:45 137. 3' Q, AA" if H . M.,w., A fan Masq AMNV, ,V ...wp A M 4 A W ' 5 . L3 55353: 4 A 1: r Q W u Q 4 VA::22Z?f3gg3'5"" ..,..M., V.,A ,.A12S-., V-1 Sfinfwtf. . .Jtqfh , f--vim., H-nawgwu www- M ff ww gf., V ..?1I7f:':i'7.:fH,.M . g,.4Q.,.Ug,VVA-ing! , WAV.. V AA.. A. "ww V-Sm! KH nn Quinn 'SWA' V fl..-'if X55'i'T3'?!K wsu-ww mn I vwwxum,-II. X.. :M-V,w....q.s,,., H.. A..,..-gn. .Wadi V-.A, ,A u vm 52" WHEN. an W . w we-,fa I A ...w...n-i.V,A,,qfQ3vmm.n-Q-fnm.w. V A V 4 , W 1 1 Vtvxiulv Bbtvhu 'Q ""'!"'W' " V , 1, V -H www?P-'F-ftilfizfwffbfa-p1a+7 Q, """"' V-.mAI2'Z!S!!StS1!'?..iik 'W Mfwwwf-Nw A.. .......,11 .A.A.,,-....., ,,., ,,, ,L . .X ,.t,,AV,.A..A. , A A: a mqam-ftziztki:'L:::1.:::::: 22115353-554' mamma:.r:::z.e::::---fm....fm . sw .VM ,A , We. fm-Su .. - HSI 'fifbfm '2Wf2'if2Vim1 J A .AA ,V V Y' '?ff'w1'f'if'fi13!'1 ,, A :V,qg::f:5?2iiwz2VfH"'M W ' ' wi ggi. Vdidgn-Vf.H,wr--K " wiwwiwi--V In M? an wfifiii' 655355 Hmm wggggggf Yzetr f ,. A. A K my lbw, Qfiiiwvm A,V A -we if , .Z 4."'g:Q-y-w nf.. A. . .5 A4335-vggm--W-QSYZMV H wf?"4?fN""+ .?,.::2!:f2g:5QV A. ef. W?" N: '.::4.v .fx QV. fL:1:pAf:.L 'X ff W P Q' ' '..Ei:..,.Aa!1...3AA...Sr....H .vb ' f , M 4155.-.1-f,,,, 'S :i'MfVMV'f':,::: ' Vritfqvfstitrfy tw H :':'z"' ...w.JSEi' g.t::w..'i2 ZA N.-AAf::::":z7!t 1 'ISI IZZZSQE 553913, 033. ,edt-4-I fe . A ...A-,....:w::-,-2-Qfzf AQSYSQQ. 1?ifiE?'f5V'fSt:ik3:32555 li 41' 'ax ,QQ 1 - :V Qwnin Q 5-Q ln- ,L 'ml M5721 V "blk '19 ..Vgf..,:z..A:: V . A.:WA..::.2,V::f- wr H55 M W 1 ix .V .V.. , 'z:w14:2: 5i353'?gf.5'?d'w . .W W wwyf www kgvpwi 33" M VA,,Q.AW,'U'a2 32224 1' YW" 'f 4AHQgAg1ffxi'p?Wh.:l EEZ? wg A-L 0 '11 w A 7 A xy,-1 vm ,QV V lf :aw.2..zfwiiaMA ,Vw L' A 2, A ...QV w,- -W: e si wvlw M' " ........z:.' rim Q f ' 4 ' ' ' JM xy. Aw, Mm.. pm...--fi.: ,M ,V ,sw V1 M:WVzA,wfs . xl' ivx+i51fpvl12tQ,.--ifvvnVvlwiwvwvvik ' "1" ..-...m...,.Mn.-.VA ,A .,, ,.,.....:,::,1:t:z:" A AS 122333335 .. .A -. A . -.ZE:Si3E-W"'V15!f' z4mf::i21i'5'5ii:""' N. -VV,A....r-':..A 'LM -,px . W ,AK-. ,IM qw A f Vi, + "ww 'lv .A A AI X.. .?...n,!.W-v A M J' my A V - 5 z,.z naman. 4 my 25. ' 3'?5fiE5E?ii ffzarifif uwax2iV4rw ' A Wigs, ' ng! 2' Qiigiaifd . 1. . .dimriilii an E 1 4 . ...MV . ,V V... A. , . VA, . AV A ,A-'.qm.::s..:Af1. Nfssfviiii'giiffiiigrrizszgiliiizliiic VAU.AI:-3V,,,..EgVS'M:7viue.anYi,. ww wah.. gpg-gi w uiwww A.. ,AW .VA .Vx W VM V - uM4wffw.ni2'f V:A,V?A1f.zf,ggfwA-ww M... :xc vfxmwwfitg-f?3i'5 ,-awwagy--1-45520, Eh 2- 'f 1 , im?zci:::?i'f"f':::1'wh' 'Wm' 'ff ' 2 ' D? ,VV , .. A - fi A A... .W ....-A:..::.,:f'MU- 7231 'ililwlllfiilligf 'Eg?,29!i3:4-ii-ttiiiggzsfg ggQVV1'3Z?'?ffZT' 1 1.'5:t..,V.,A ,..fA,...,.,AA.3,...VVAVA.m... .V ,,gA1,.:z1a2: mf-1 ,312JLT1L'g3I:2fI!if'5I':fMH -'ww-0 A -, .... gig V W 1 VA. V:-1. , jf is ,Q 9 xg A Wf?-' Nl gg 'ga .liii R ,,,, 5 + 4.-xgg W .wx at-wfivsfnlz N10 v vivkvsfffinilf x may szsfziffwszzfssfeiaxsa .,..-::-un... ....,..... A ,,, amz: gzziftrarfw- -- v-4f,. Wanaka- M """" 32JiQZiLZ15 an Q Sf..-ff A M + VQVHQQ 1 , A V. +V pw V va w.Aswi,f.A 'hkvrtggra . gg15m3Q5v,.53,3A4V Viww. ww "f7Q2a.l. . 'X ' ' -fximfif, xQ:miff2,fU!'3'f' f- ww, ..,,A A,: ggfgyr-.u,V.1'.. ..-A minimis? ' 1 -2" 'Az' ,..Z1V:':r:f'fV" vpfnii .2 HQ" ...V fm Va:-...A Vu AVAZWVA AZQAVQAA 'iQ EV ' v i . 1' w m.....A,.:,.. S A and .A Q . :Af Y?-Zigi: ,N 25675:-ZESEV 'L ii fl 5g'n3Q:gsV iifffzak V-V,...ax VSHYEL- 'A4'lI?w" gy 0.4. ...- AA 1:n.u..,,A um, V Aw Wifi. 'Lr'!,51," 'A-AV MH., ,mjigk ' ,A 1.5-.wM ...M 1 ,. ..,,.'fq::fA- ..A..,,..,..:g , V, 1 -.AA ':-Maul Q'-Q'53313" u.liIf,f2:2VMf.2.VVA HEY iw S .1 Av 9 .. 'Wi' IDN-14' 'fm wa 1. N221 H3222 M iw W AA W '.'i'ff91"' ini ill 512351 gn n www .S N c E223 Mn vw. 'EA- ski' ws S ww sql ki.. A WA VV, :if .Ar 3.7 :we Tiki? 3 QA 5 x S aptly, 'Y' A H ,nw fn :wvavns Y 'S H 'WAS V 24' - ww.. .4 . .AQ riazf' s-?qw-N :ff wvix, nw Mn fm' ,fA,.qg.iV.,aV4.M nfs'J"R' . x, -. . Q van wg,xV e any! .ILT 1553: i:'A,V1L3,-A --1-V V. -8 " rt? I 4 .A -vpqw num .Y LqY33gip'wf-H1311 swf' .w v A- vzf' -'ff All"- -12 uuyvma-?f..f?Z1V 21Z1l2't1"t1""3i' aw .. -.. "?L31:'::'f0 'E i,.A.VM 2:23 vw-,1-Q..-,.A,v,fAl . uw... 3 AAA.. Ewing: ,res-Zziitx time .A.w.A,-A. V Vp.. Q xiwv ' nxwaflii' .q 5 K gwigzfaf' A,..,,.:f3f? -EM-.....zlZi'wf , ,A W... .MA Am -uw-,wwf-im' ' ' N. A zrnzzrzaziw M-. oQMw.Mf:IzA 5iY'5X57'i"N'u: Ykifiitfiiil?-255:51 V A ,fwnuBY,?,?iIQ1 1JiA1,LA.M,Ai,,,-AA. .V A V....,. ,..A. -AA-,apw ,x?,nw V.. Q. - ...,.. sf: .: miizirrai? .BE A.:nf1:L',:r' V, A A, . .A aiiifrr Az:m:AA:g:f.. 41911 GOV ,wif 32 'Vw 'QMHSS ,QQQEAQASEQ M W xxufb-ing AV 5525323993 7 'LC'I1ZiVIZV TMS' wwf A nw FAVN2' 5 ,Pe wfaxgfagv 'S-zu as .A mziarg Qvs.nVw-lzawrvi 5 V ffgvuwvfwn Qztzwf :.2,1f5....iwm .rtrizf 'rf '23 N 4 f-args A V605 wVf.,3AfV.g5 :zum .Que Wiz! girl? .f:.Az,..,. A .np .A .nm ,KNEW ,V vw www? VwQ'5i'1,A www-Q ifwgpw WMV.. ,, fffffiwf mwrxxgnua. ww .ww an any, W . .NV-.+ .1 an 0 up gAV.,.,,-N.w, X Qiiiamz- WW' 1 ' xv. W ,1.3i'ZZ'i""" ii?Ri"WiZ2' W Q: L3 345 'ff "NA ZAi'iiQi-1 Q S Jimi . AASAAA.,zAg'-f 'Wil' ICI' 'ljif' g2Q"1 AA H.. .W ,,..A: ins. .wrsfwtguh www , .A A ,, ,wwf fvvbwgww, VUWQAAV ,,,.1,m iiafiisfffxw-'f"ii"it'EZ'!X+3g5g3fwZ4li?... .MM ..Vw....,....A Mn,-.Q Q" 'M AV.. Kwan- any NME, ' 'yu-Vx.n,. T.. ,ns.,wn.1nxww1Zi!Y2 211-Itgzyggzg ,Q,,,5A,g 2 Q 'E 025521552!r3wsMt:2::g?:K:mzg':g:+Vwsfww ,.N.zg:in:.a2:zf:zzzzff,:fiktgigmr. j Xbgiikwigggtjgrwuxwfe . 5 3122 .xx 635 1 ..,,.8l' Q. .1 Q H.,,..::r:t- 'kai' 'Pi-nam! M ,Vw ,Vivigi-if ,z':'t:2? ,. iifliviffff-55 K lifinlifi '4 w::am:f'f5i -ffswtsgggg fliirffg- '13 I V ,VV ASEZL. V+ VA A W4 'QTSQZZQTASE My Q he '45 U. QA. A. V. ff "f?"'fV"f .Hit-...-N 'L' "Wy A a- Aizlffi' .. A, .A . . 41:11:12 :::'1fi61'2iTi22fr'r4f E:22gg3,,3:5i,-:g:tvy::,x A-VA.:,....,,M2N ,A 5.3 M 4VwrH wx Av!-VNQKYQN +A ww. .A, ka gmzvwwwm Ag. M. ggiw f.,:,s:fr.:A ' ' if 1 if .S . 2 , 5: 1? M 'Q' 35x ,Q li 1 Y 5, 5. 'Z T21 :A ,IN ES A ...VV dia.. .,:...Ag:-A ?'i'l7r. pf ,f..i...-Vf.1V,.... AV . A. . .V ,,..A..... .,,V,,, .A..,:,, 1-ws,+.,,,,.,, WMI N5-N3 'lilx iiiliflyfaa -'M-45""'V' A, 4.13 gvxixgfl , A24 0 . H - + 4-M M, Q2 x3f21,4,f?V :QMS H 1+ W A .Q .wg V ,wV.1., N,-J.5,'L,qg1',g:g,,f1Mix'-iw+' vw'MMQ'Q -m.,.A .-W-W-.Wk-f,,,,A .V .V .. Q - .www 1+ wvrzwwiw ,A ,, 1fa'f-w-wwvxn V. 4 H V' Afwf 'wiiitzd 1 a:'V..i::::11:g:w Y--.E.,3:dr.fVnfizf'5gvES'2f Q IE' 'Tiiifsgazstx"E:':':1-W-22"'1f1f'1122'::.tf:.:,'f,,'::224 " ' 'f 'ksspv an V., A-nun. AA- A A... V A .hm 'usvw-wnwswwrxa Vs in., ,vw-VA.. H. ,A.,... Q , Wy- wb ff. u M iifiiiifisfwfzfz 51521 ff'g2 :2:22..,,f-5.22 zsaiiiiiezifzigeiiazi. .A3,,,..x...VVm:.Qzz..fA'M:'Z:A5f'g1"'fHw--fmw.. 4 V V .4 ,y,gm.ua:sv was n.VzVw.aA wa.. "N ::22'5i'i::,f::i:1::"VM-V ff W ::j:m:':::'5f-I ' "' e.,.y,.A., nys vs- vs J 9 2 M ,.,:f::-.::f!2:z2srr-:1111fV fav W , .. , Q.: M -v 'ix' aw 11 w V5 uf 'wi ...alll .V-. ,.,V A. .1 : iv- - .."..i Z m ' 6:15 -it W AVAAQEQ ""'f? at '7 :Q uw gsguqbikfz Qi' W Q1-'EA-QAVE.. W 13132533 Agfw :za gf V- VA M V, ,A SQWMQJHH-lik if if . Va ffizfzif' 'mmf m::.1:::::'-'5- mi "V :,.g1::..,:f::z1 my 4 1' i.v::12-5,4-sag: :nn gina, ,:'-pf. s Q- an n ,un sim' .ram ::2:3:i'fz'7'3?i37f '553'3'5'f3'f'i'5'1'f?2E 1 M-V.:.:Wwff-1--2--gsm. .:aEx:zzu:m.,:::.2V -.gfzgigggluggmgggzzfzff:V53::wn::4:Vzzsw-xzmmi 'W 'f M " H 'V' 'Q' Nlilimun will . V 'Q lx-wmv ya 5.3. e,Qu.m,:yu1 1 sq., Qi, ,.,.g5,1f wt, i:LgE:?:?Y?ai5.?:ii252:':1E4-5:15.35-iff?-"iii 'iiillffi' 11' 'A .nyeg.w3.su-xwfa N -5 'fqww "M Q nw ii. Ewvifiiii' . ,aa-,aww ,N fx.. M. 1 i wa wuts ' ,gyms .H gm, ymwg- , M1- K ff.. A .. ... 'W'-'wr' "-ffgwilffgf ..?.,V,g,,.?5x.,-A ..,..mb 3 'W .Qi-Y Wzfggw lx F . 4 ' A: Milt' 'ws fa: ' "" mmz:Swx.m:Vfi,m.. .m.:mV-qyunfq.,-,A Vwqbwwf 51i4F'Yf9v!olIl4flib'+"9i"u"' M V V ry 'hbmllif-y'KvK4'iwhxw1trQl'5"3"fff 'fA2""?'f 'Y ""'M"2'2l!f'SiiC'I32l?f.In mzsgesm., ...Vx A, ,A Filiii Q ,KM-V..:'gf,-221: A VfA.,wn.wi?yVg vw.V1.....V,.,,gA ..A.,v-v-.Q W. ' ff-1+ '..: N, ,Nh I, 1. w-e,u,5i-f-.A 'ii ,A VA. ,AVAmm:amv,w L ...MAA ..,Ww,, , VA.AV..,,..,..,,A,,,,,, .ig as ,,VVAVVw.a..-.V,.,,V W K- VM' vvffiliwnwf' i-l3.iNQVhvn -A , kfflff Mwlsx' 4: Qiiw-1 1 A . MV 5' ':"P""'?, 'f zzezeseszgzrsz, am... .:.VutVw5:.'iw ...q,i:.agg91,gf wpaeenf.-udsfvwgs munich www n s-vnnnxngau wiv M Vqlg-awupnnsv-1vqwunu-marshesuq.,,.,,,,,,,g'Q25 -wma-nvllwnizx541101.-azvxhriv1!1'4l5:3K:1h-Plsfssgnk M V--I dev as-lun Vwnrn -wafffww' A .M-'M Qin .VE -ing ..,,'fZn-ng 4 fu ng M-n.:Mxiwu'v-'fsX-'A--ww,Q nut-, A. mwwvfwuulv was ywlyivyVvwzyixtx-ygw.-...l-m.w.Q ' ' g 1 ' w I Q 1-wa X, ' 4 Q ' 52253: ,,::gz:i,,s: X 5 Zi 5:3 .v..Hw.. xv.: nz. ,Z1:3::.gg3gg, -H .M ...V., AM . .,.,A A. ...A .. .,.,,,,,,,,, ., Vg ,...........A.. ...AA-.... ,- A ... W 1 AQ F .,.... .:. .... A. .. .A,.....:.AV.:.A.:,.: a::.2V.V.Az:.a53M' IlNvIi!trit!Ak'i'5V'iQfztztzlqiziikiifziw sv W 1:1 ' 'O ' -6323721212322 VV-555+-iw-ws1'.-w?""' " , ,..,,.-.-...gn-H-.n.'Z. A v,,,WX -AW.fwfr-..4V3gs:zzrzgsgrzzga-A:::::z::z:::2sm:um .. wan. ?25",iZ:"5kG 2!,i5',,:ggsN-by-was-.15 Vw! B--zzsvpwy-uuVvn.nm,. ...Wf....A,.z...rM,' Q v,.-.:,.ggWgggg,Qg' V: "-+V". VJ-I H gg:,::aQ1'i"Mwaw.unuiywfMun' . A- K 52212 'A SLE hyv.AVqy,ywVm.a.4 A, 41 ' - 'sul S119 iz xgggg: .,t..Si?..V.!!M 'z 225332 wma o M ren wsu, 532332 mwah: Walks y. it 14-Rfiliiwv W 53335522 235 292335 5732! ' .umm V lv A-. vt,-e,,AA.-.yywys 1215: 1 in fm H 'W Q xv ina, 'VV Q '. 'WW 4 mnwaa- +5 41:31 H mmm.-..A. W gi 01959 P859 'fb UQ .fly-V....,.....-.:z ww-sm. nugqumfrnnuwnvlwvmu M. 12,5 :t:21'5S"""!..21Z' "" in-gym mm Q A .gfw :run , . ,,VVew JAZVVZ. 2 few..A,AV.A.A..mgAV...,:,z?gf.:.:,i: A S3g+w"frllfgwz:v25 My wmgzei Uma A,,w1gwwvsww,,.A Wi AV 4 mfwww 'H-vgwfwuww-leaf-wgp,x-up WNY! VA,,4w.p,,.. MA. .A .minrgiiiiffi ,Vw ...mp-, .mum -. - ue-vw li 4+h ED Q!VK?'lx kyeQm,'1x:Q-ff '14 ww my- Skwg. A xii?-z 11-'Exif thu Vi' 56 Y xr vwuglsn Q2 152 33.3 V V' .VV ns' up Q gA:.:a..:A2iV,rV na-auiii ., V wfvirlw Kilwariixwyiell il-ixwlvl xnvm. www ,VAVQQMV . 55512 sssfgszr Pffi-dx S. -2 fa wi! ph!! v ensue, gray: Wvifif aixqgxdx MAA... A fx ,Via -116843 1 P! 1 WAHM sr U A A ,M,.wVfgiff,.e 1 Nwffaxswfgwgx m B' wwf iw? ir V wwf m?Zi1i'fi'ZX ' ftfw-QL:-1 fx ?'?f"wvrw54ff M .Mme .pf H. :VQZSQQQM 12 ' Q nn Ima... o 7 .v.,,,A.A, N-.3.Qn,.v4.A,. A, ,yr-:..,, V39-pzfidlil-41 ww -'sum My-vw ivzzznu -,Eu Q.-V-wan' num.: A w .ummm -an-wnubu V-yvuw W Qui nun an-up . .nn w 4 ...V . Q. s AM., Qawwvzglisgvfyf An 1 3529513 .niw 1 'rt-ilu one-an if unix! ,V V, ,n.V.w Vnvff.. .M-ws Vmwn Many ww-mf 'lima Awww www .mv .ann em...-N .,-,Q-1 , 41 ..-mfnnmzwa tfiaizqnnfsmigwi WWYMVFYQS Q71 'll' wr-.vyp:v::Qx:hlQ:: A. .A ,. . N. Ulu-ugnemzziyw 4, Q v fm' 1 313 fgtrigxsfw-sxeesjzfm ,MV Vw V. . ,in-N -91552-.21'f,l' ,. ,A ,,.,,fVAwuw.nnn , A Q x-nsinglnvvtui zzzgztztjiqzf S!!! 1-"Hfwf!vm Q':'Vf49,::WSZ 44 iw . WA 3u.....A.. . Qxllmzsggiku Wilma Nil... A-4461 I usw,Hnn.f W .1 civil!!! V X fl Q lar? 1315525274 9112114 al ' vnu af-aw A1- 31 f fi YW? ,,,,,'5,.,Ww,V, 1 wwf ,L lv Hf3W'2Z'? .zfwsvfyg QDVJQVWVQFS 1 A-myewwrizxwsiww 1 Q V Wulf-:ga-vu. Kzynq , Q '!WI6X4'Qi ,um-A 4 'Q gll'45xi:i . , .Haan K wbwgsffn, nrihvbliiiiri ...V fun Q. an AV u Q in ev- A ,fypf A. QAMM A--mv,-H, ,. V. Airlie: 337325 u..u.-N-..A,.. vunwxl'-Hvifln NM., v-min ....AM.2.hZS tiling ...M 1. an-ivan. Q 114. fp.-.MV me wg .Mum 52213 Qgiiuvi Q my on ii Q A uraamizu , ,N 4 ,www iinefh 222.25 .w......A.. V...,VAV., -5 A Hkyb-K v- ms-,al V. MNMV4... ..-Z?w:zN,A.A,.,, W-Iwi!!-v-u V.. was fmfnqg ,Awwune .wwwe mw5A 1239? we A hub, link! new di!! 7? 9 M'-QI ': 'Miss dw -viii ff WV? vi an - uf. I Lili' FQXZYFI A ...WM M. .. A, MHS AA .W ,AV . .H 22, Vp, NW aww. V ww vwxv, . if naw iff? TSWFV M K "' B "Q 1--Jr A ,Q Sw e.. . W 'il 4,4 in,, 4-eww ,Pb 0 Q5 ?'iN'53::i?fEfEf'USf5'M1 P X I: Q . 'lf lk ss 'Fw ilu 6523 ffsizfiapp Q A MEA I9 Q: iii 'Kwik-wr 'Rl H M mu, Af... ,wq-431 A zwsvhil. au. ,wwv Q nr Ya UW!! Sin. xl, Ax Nm ,Ai .A ,. , an F'f2ias2Vii'41fE'fff2 .!'1'.'.fi,..ivA.22?. 5' ::!t:i,w:z4.i?. xwtiik' ff?"t"" :::::::':-:zt.Vt:.a 125' V 'W' ii 'K' if: - Q -::n:.w-nf-vwxv'-nn.. N- fa .............. .sz 'aszzsszzszaivufz u H ,4.Q4n3w' yn-1.nwf.u. W V:V.wwg,,,Q,, , 31 .....,....., A ,,Q.,A,..A, ,M -vxuqw n-r1Qlvi'lffws.sm 'W "I'n anus, a wiv ly ,V QXDYWO litzsftlff' AZIYZMQQ ::,....V.:..::':.:::.-.-2 w 5 . 9 . . .Jn V.. . W- . .w'iR2'i! 0 . A-" V-nfuwfuum M w ..... 9, f:f:i:"'iui.'S1Z' s-unsunfwcnupugwfs.-.-.0.5, 'g'::l4rP!rwWw!puvi1lbixvvr- s N rtvuhfifs-K win -MVC via .wx414pu.vn'qn-x ww ,Q , '.f.nw,- l xiilmtnvslxalnwb .av I "iP11ll"f417lkl'. ns:-:N +u.Viw..n:1:::'uw: Ai ,Atrium- aiii ssl' ein' 'W"4l 4 .:::a::..:l'2n:a:::::13-'Vw -n.i5'lY . .N 4 Q Q ,A,, , V tgzvtgnauwuuum-Mya., V Y"i"" 'UW 'sim-131511 ,H 1. Q s.1.f.Mo-lxvf a A A .A.AA,,,.. i xy., W diwuuvyw- V,1 E .z.,..:""' + - V5a::..?,.: MQW sr,-Mqgf Alix :ict ga' 2653515356 'Y' 15135-di -yy-1-uuqnnqi 3' I-Fil SSISQSSZQRX wuvxfvstnwum 2585352332325 ::jgjr:::::':2:.:21:i . ..ni'.'5xvg-wgaqfvn W A 1 i vw wqvnrg W 6 I , ,V :N-.fA:5S2Q.f'!Zawrn3f'5it.?1'2-:ER if .ssfzhyzff .aimly I-agua-4.,A,4 V.-W . V. Nu f 1 ivy, X A...V........... A ' "Wi vw... . 1 wxvnnwvsnu vw.. --fx A - Wqwzununm quaint V 'awzn 'A ' .-. --.,AVV..-.A1..- .3..,,,A,,,A,:ggw-Q :fwraur-:amemfmm.1:.mA::.zi...:VV:::mf:f:ei: wwwvwwivnw.Nga,-.nvn-nuvxkninnn, H1,5,,,, 1, Niaqn-W-.A A,,,,,,,,ymun41uvu--stun Qftztzl K V quill as . nm 1. A My... Ollvvisl H nj Vw a wi , , , ulqnc..g5.uau1wm ' ' 4 1 -Q1 ti ii Qs x V . f ...:::.:t2:.:: ..: :1:!':5. zzz.: .':.!': mug :.2iZ,,x2 .ynunswnnn-wanwxnynn-nyxusanrmw - .5 5 -vMw.g.fvm.Z1.,.,fp:Qtzkzxuuiigfg V ' t..A1sz.:m-..:-:::x:...:5.i...W .M as 7" 'Zig iff: 21" 'Y 'NM x ,Mil Aa A.:?f.1i:f1,,E.,.A.?.?1- Au 3 313. Q I V fydiun naw... Q ,MV uh ww5L'AT, mf .Mm n ., A4 pn.. yy ,,,.'eA-4- :nys V+ mn ,A ,, ,, nv W, ui M. we..-A sa no any 4 -nf ,A aagggagas S1- .... M .V . 4 M an .N-gwnnn' I V 'i'Q5l:'lli,lAg W A-.M .nw ww Banana,-iiaiav 7,14 us Aw VH. A-an an 4 navy "i"'?FNllNe-sf1Iili'im-n is -x 1 W . regain fiafiiimilifv yum? wwfumv. A C2715 Qkiuiiilli K gtxriw , 1. agua. - Q Q an-iff' gwwu-pf-an vixfiw-ng'-JL, .wx Qxfwww a A. RZZVJZLV 111511-r W Vgymv 'wsu A- vwfuv , iff-wlhiii AQ x +1 una p AQ Q 1 -fspv, 1. nfl:-1 O-our if 'wa VJ an 1 24 in +nv Q 1 ,Av +1 4- V sv Y Zi Af u, .MSA aww QV! 4 WTV? :Jw-I u vu w-N 1 QA, wwf M x nv N Q an an in S! :gs if if 4, .W 1. w an Ma yi ww nu as sn Z Q ang W 1- as. ,x nw gv, A 'Oi .VA QA A. ZZ, nm, V gwrn A .o sw Ar tx: 121: uw ,,,u.,.s nn. u..Awo1H1" 'Zin wlzgunx fwwcws nfl! fmt 21 Ki! iflllliibqixh Q am.igw.uA zffztfisrfttzg .-. n,..v1v.w.H,. ' iiiuunawrfwk -nw' wzaagai . yntx' an -111313 hw .AA U.. H, UMA I 'If iwfb Ms: qzwifb Ziliiifiz -My -ww. 'z itia'8?i1tv .,..,AVA.,..-V wawuw-vi zlunyfsvpv irtfffiwi V.-..,V .. 1 nw- 1' ann 4 A. W ,tillig 19kffiv5i'i fvmiiwi A, MVA .,,a .JUN Mhxrre masts Aw Ax. . w u XA A in Nga . ni-A ,gtg fix -xgw M-V Vs .wif 'Ann Q V if 4 A1 iw V: 'ln at-V., if mv 1.4 up n an vu kwin 4,,,,A, A, nn, 4 D' Y Af A T 2. T! I 5234" ff we EL aww. A- 'J' 'aa ZQIZLM. we Vu-Iv !li'l'Y Ky 41142512 mutant ' Quinl- flip... ivirf VN ,Q ws fu QQ fcimmuxq IZ, Ml id efntzzzzsmgsxisix H zz:-Van' '::z.:V:W:h paicvvggzgiigiwnw-amz 'Sa Q "F V A1VQ1m?Va:ai in V igflih wsu. an 1 1:-szzasztmrfgz "3 V3 iiliittlf E252 'my-, :nay gc ,.zi2eif2S'i?i1i5f .www S 2"""y3 K 1 1 emu . iiKZ'2!55"" 1" .2 :VAL-.Msgs in W FHL! D+ -,Vg N wi ywwyvm 4,2 :itz 11 1:41:21 N" as-af-wgwmwawm In w xx 6, VS' M aw a wx zu 7 . xnAA nvymxngtmiiiiw -1 -Vv'gg.wn1'xvw -ya M: we ,EA zzfgqgfggiifgiixiiqiaig X f iwhvfunzzz tg. Qzztwzasiexz zz zsszmm-1 :xg .xggxqlmsxva v v .f 4-- jjffffiyiafffcw V..-nun-Hn .yann.fsn..q fri .ug ,ummm vm Z 1 gm 1 w'E fc , gvfggrsruf -i A: 5'1!MQ'5"'f ls. V. A21 1 5 "'Q.ws-viii funn qwn NMA hi! xfvx mv A 'F H-if H.3".win-1 1 V 1 4 4' iQ' W.. vm. ,A,... ...,ggV 'mv vw:-qw, D4 fv3VQu. ,F f 0 wsxfy' .,. V .3 . ,Aga-4.,g VA. Q V s.Z2T.1'Qf 1 f A ,A w R HEUW V.. gg A.,-...ms 9.55 zzzztrizi V n,M.!V ,A Qlflknwbf ' an-wmv ,Q fy..-fn Tfquxfl usp.: we M ' 1 ,au A 52" in ,Q if ,gs 'T ... V. 19: txt ::j:..z.VVA Q D 'l9lV 2 lf-li W 19 rl!! D r' AW My .12 -.. A .xx fix. uuvnwln mrmfh-M-,K 4 4. x 1 y veg, .K Q, ug as -wg vw -qu .w as funn in ,img ww -us W . :J N M M 'fl'f.w.u4-Aw Ko..-nm Q, yxqonwwp-,V X W4 42,4 WQQMQ Laguna? L A :TJiri:5'::2:z::':SaE::::z?A':::.z::g . 1Ai"2'?"'s'r:'r':'::r'Q'f' . 1' QV: ,po fi suv Mfg". A g .. AV. ifnzszsfzffiiggE355i33'f'w5?3::333A:?:EVf EW iiifw 2iE'w'?ig422333:fafzizizmfigWfffiffflifilwwfsbw A -1 sf is 5 sfgwii .. ZS 3 . rr' M 2i..,:g"Vg" 'E A 1 .ar lpzwwesu. V V , V if fwifwfwwfm- L My ww X' f':QgV::.m.Av 'Q' A A S., Q 1 . ' ' - ' iwwrkw :www Q ward? - 'V 1-vifrw VV A'i'5""' fi? .ma VV is - A wh bwiwwwfnxg dugg-,sa-1-.1 VM" ' 'D' 2. ' ' "VF, V .2 'W Q" V gr Ggguspigagskxag' ty, Vg? Q I Mean -Ag 1. 5 xvvavaasv -D - ir 0 rz:??E:E:f::::VV,M33-,.. f.:VV:f"' "WNW ' " , .V , - ...U ,xezsfszr HW" if' W1 ifnngdw .4 4' I :?wf.,:s2'f:fwmewww'fflilrmfmffh ,iiEW?2f'2'W::2::::'::-:um W A Aww V .Q AAgmfA.AA...., 05:5 QL, A ?:?5Hi'U5?:::m5Lf3zs f.?.::FsEfAa:f:':5j3lg EQ qggigyf-VM.ff:V V:r:: X::::z4::1::gm vig-2351. .':f!::':zhf:::1'::,Q :f:::2-V Vyy f,fg"'f'z:l:gg3 14:53:52 '2'Q1zSi.:AgAA mfg M,,v,,,M VWWHA 4 A ,SWAN ,Avi A A4 Q TQKM1-gw,A.V.U WL, VA V..ff.,,,. VM '::gMVZ5.V.WVVA2V,V f:f',:A.f'A?fiZ 4,i'fil'?U'Vat'r'Wsfwfzzvf M-H 'M ff'ii+EEf: ffr3f:f2?:?:S2x:. f2::fr:::S3:::,iEE:ff1 1'ff'fAgA.,: ,,:,,,V,,.,g. A,,,1.A.A.A..A,A.. V V .-.WN....HA.AA...,........,A....1':' :,zy...,V V,V.,,,,,.. - V.V....., ...V A. . ...,..,A A,,,,, AA - .A .A A V.-A.,,..A.... ... AA, -VW. AMD., 1,fIZZQ....AA",.3.VVAT.A,,A.., V1 V1 .V W Zffifififli fikzsz- :::: zgami '2'.f2.frVz: ,V.ziIf:,,..2VA1w wegbwg-'ggggggxgwgf-aw-wiaia.. ??if?2'Ff? VV ?4?iW?W-Vm'55?'3f1S:'fi15.35qS"f'Tif-W!! 2-Jiizgfhf -1V2:.nU4x2,A:w..w:fA:Azz VV . .AN ,W ,,,. AAA... .. A .A ,A.L,.AV,,. A,.,..A..AV..A.. ,AJMVMN ffm- Aw - -ww.. ,ww-VW V V A-.,A,.VA.A ' ww -ff, :. ??:fx1'f 2153.532 "1xWf21'f'15w17A:Aisaa:wish - Q A3551221.Axrflifffcfi5gff1,!2i'Z2:FiE1?T.:i ?:f1??S'L:g5f AA,VA.m..A UweV-fg:.,:.:5vL:.....1fA V -,,: g'::.,z....,A-.. AA . ,Mun N V A AA......,,.,A .... "4x'FV"2M lk, Aw urw4:4a..us49fOw Mug ,A 'A' .,...A MWA V , A ...,14gV..AAV :gf-,X-ww-MQVMM AV U.. WAV M M123-iw' 5w3Qw',Mi!i:Ql3Q.2fifE'gE72df?Ei'Ez22's'f5fffkA ,ifgfyqxijgg :3iVQ?fVzz..-wa-mafmm-,W nun.. .SMI V,A,m..2,.AA ,M AAA.:-A V,L-Vggw-4:35:03ut-ww..ft. A. , f'?fSV'fVV -f5::::A: fgg ?S:?3S5g4lf1E ' A154 ' gk-Q-ywf ff--wffzf' V, .I .V .A .JV 2:33, V 515, V:.f:2,,::fA:::ff:M5gg,i:sag,Ag,,,gwgf?VlZ..w.H.V.,.. A: i?2i:s:2,::f?mAQAfV ww. .V m,:::::g:,gg,1:g,g Asif' Vr+5f.:gifV:::.:4iz::2:1515 ?1ffg:::::a::::::: :5:r:ii?:: 1fPf?:z?f: :::::' ':r?fVf'1"3'5?1i?1 2f:fif5'k-vf53?2TQY?Ef'!f?'if1 Ve'wVVA'Vf:.Q?f1M23z::a wig- ,'g,.S,.L,Ll,.m--VV.a,r3wf rg?3fii'vw,4?2.sH.wm1N! .. AQ,,EQWNAJWA.zA,:vwA1,M3wq' 'p?gwvn,..vwV.-0 MQ: :AN .,,w.A. Vgggmg 5-g,,:g ,yu-N.-...fx V AV.. V :.Q:11'32E.::Az:EZ'?.,,2.!.2,-0.15 It'-11,:::S:fZ ie: . QC." 'V"'I'l" qIZ"'ilJ2.lZfIVZ'fi?-3413 ' 'ZIZQQIJ :.gg::gg::,:,g ,.I1,nwA .A ,mVAA.A, JN, Wm -- f A-wg, mmf.-,,,.A1-yf gkg5ggify,5g,1f?j5 Q- qgyggwgggfa .:TX'Ax::VJrV::::?Z,i.fV ggygygwggsgy' jZ:Q,5.wg :ff,,g43,f-331353wrwq... V:..:. '.. . ???EE1i? ff:,::-ff' A f.f::,f:5fi2 A .bwwgwfv 5,:A,V.-wg.m.gNy X iggwilf 7 Alyggfw 1-' Q H3255 ZI.a3.iiQ Nazi... ...A ...ft K sgggmr'-xzf 2:h""?::z :::.:t, -533221851 V f:AV,,,jf',.,.Q:i iA..A 4 ...wi .. A sx-www '+"Q'Ng ,.2'Z..A ,A 'Z .Q',ff'x:gQf' " f,I5?'5??'?' 35.39 V A-fylfww A155131 vggwgwifwmi ., " -.Jae Sow sf, K'l'ki3,Vf'f wi' iii " .:2gtiQiW1Q:VV.f2::Vr: A Q3 -Qgwlrwi, 1 ... .51 'H W' lv-"Y 1-HH-h ' UV LL, ':':M'2"' Zifgzzwgzztzrzzzszitzrw V Avi' 5rua..g,gX 4 ,.,,,,......V..... . -M W- .MM 2.4! buf df -V Q 4'w1 -+Am9ix ,Moi Ibm a -I'I,.N"' f3fi"'Vf3133f:::"Ife5'Vfi:ffa2z:E:mfTi22!3i'f1 V 3,f:ZTvT5S?i3tiSf32?'!E'!7!Q47RV .Ai3:1:vu'un'..,,.1 5 ' ifffl ' V17 ff1f:?2CfZff2ZE1 :Er nififfiff A 3 RQ Q....'fL'?Z,..-f-NVMVVAVV-V1 "WAM,.'?t I. A V. W.. AM.- A q.,M.1. kwa..-Q. A V A - VAAZZIA aM!?3,.m,w L'1jj'4'fxgi:.A,V Sziwzii 'f - 4:gz:gV:,xA: VV V39 1 wuiluiii 59 1 HV V W ,AH .- A+ M. N5 H' -ww uw' A I1I'fAV.f,,A, ,,'A..i,V ,wwfl V izfzfzztszzizgnif Egifffif ::qrgffsf::!5,.A -V Mm-:SJ V f-ff. ..".'r:.. .aww ., fig:VQVu.'VS'1w.2rwxL:':V!':Wf: V- sz,3:g:ga,z:Vr:,mw4A..fwixffwwyafw-,:!,V,. ,AfVmV3?3iw mf.w:4M4nA V X -vw:-W Viixrgvww V 5223? .g,,,y1,,, N ...Mk .V V.. .btw 55? W, 5, A, LV U-,xg -vwffjzwie-i?.II?!!t'5G'iAi4a'V221i3vVw+,3!3:?:1Q g 'f:ff'zfff.'.zf1V--few ""w:"zriiZl7ZI::::tar ' '- ,wixsgii :,Aiz:gf.:':i:Qsgi1'V:wA..:A,,f,LwiEi, :Vx-ffV:v'?f.'fY-STSQNIQSZVQiiiiwfiw.:31'..!fCV7.xV2u Yilrtliifxxwgggg,::::::13:2:.::1:::.:::3 qx-.gasifvggi-:V-N... ...V ,V ,....,.. Aw ...:::::A gsm- '32 Mfm'-"' N:.:"L' .VV rigimkiifrfiwiii-9if?f2?Ei5E??3.E?:z:?72ZSEE:.5 Vs5wv,.yAVgx3K"'6i1s5?f':f2?AiVA,.A4.A -4.::::iw wx. vw-wus-VxVy- sMu.+,-1 ww-A KM- yu.--V Vs-,...w4..,,.v,,,, ,,AuA,..-M. Mm WV- V...A , ,.,.,,,,,,,A ,A, ,,,A...A.,..--Q...V... -we 1-flliWF'lw.wxf.vqsei1Qx0!Q!kXvyiU'lnu+nprdfv wnfyntnzmmmu4afqu:q..wu:::g::f::zi 7 'af Q if -if an ww'-0 T D ,3:ggg.,5,..,1'g:::r:Af:W..w,,..,V-,qw W 21521554-iih?4'ZfZ,VIQ f1ZZ7l'3QifI!Z':3:::,L.1'if 4. ,mg Vg5s4.vV.1..,,,2 Q.,,.,..4..V.,,.-,1,x .M .MJ ,An ... A, ,,. . .-..M.,,,N,. A.. "YV..VfiVfw..,lv4....A.iMg3::AA21iA,V-...AM.,,A.,.,, ,AMAA 1. umsapwq lymax., Vi x.+q,w-MA Hzvlbe-3-may w,gufg.guq4'nQxfnn V.Vgwn11V.nV: www 1. V V -gb-lgtnmggyfnmg iylrgfxfnahww-'zvuauwnvu 1, luv v An vs :::fa:g,A:zrA22Ifi:z:: 1: .:-:.:i::: ::::3: iran, uf:-1'2" iw-Afhim Aww. ..vf.u..-Q-. Www. , .5 Q - -,Q , ,,,,4.w'+v,x-NWA Aww.. 31131, '131+.??f1,,,f'1,,Q.u--1'jggvgfggy-fy. "WF QW'f5"'f5if'ixAwb'!""2IMAJ law Cf! ,AV A ,assi-A411-wrwfVgavw,u,V,A,-A-'QA WMS- V1V.V.z,g:...QfgA-531 if Q'g5S,Q!P'1E'!K2fN1"'Z"f"'IZf- V U....i... 14.9 - ggggg"P?g15fi'?33f32:5::i?!:'::" ills::':f::ggfggggy,:35rzA,,W -ff m.,M.f.,5Aw,..,gEzZQ11V ,..,uZ,g.f.'.,4iV,,Vi....-1 1v----MVV..-W,VWm..Vwrxzgssrtz:qsgggg1ggfgx,:,N'g,,g,1g 'ww -HYf..?e4w2w-A bk Vw V-i :V'+""'fv"f'+'w+:r.Qv'v'f1114+-wwwwmw2.1....f,..1AagVen-A aan., .V,-VVVMQAA, ,A,g,w,,,,ipg,VVw .,?A1w-a'w,.w...w,V..ww4.,....wp-wwsp-..fu,A.,A.H-uaqsrfh. y,,,,AW,gg,:g,,i,,,,.,,,.,.,i,y.w4 nzurtfvmn-.a.f.,,, ,VA ,,f,,i.f..A-Ann..m.,,,,,5,,,,,,i,,,,,n Vu,-an Vgw-N -H4 -ww ju .gba-1. Q-Vmynpu-gn.1.n.,,n-nvvaw ,A nfmnnxamw using i,,,A .U ,,yf.kL:wq..a 'If ::E:U:::ff2::::::?..4 ugnas-wavV.,vs,4wuaeugp,vau:m 5!l:g,,uA '::::2:z:.A.::1f'!::::A-V., A-.M-V--W ,VNV JSE? Z2fE?kIQ:tI2Z':1!Pz'!S.! fzzmgs -':"'f:wH:w::V:::: ::f:4':v2:i: 'iliiffml V ":wf"'i:5"'f:'Q"":' 19", !'MR,VC?'V '5 H VH V... i- MA' fi lfl3V'.Q -"1" ' 'W H "V Wk" ' ::Sg..:i:VA V ::tz'::f1.A.:: V 'A 52' ...,::.,., A...:.AfMgr,-.1azrgigggyazggggggg we-puny., WV. .-mmH.'VfVA. .-M.zu..A,M nw. N K -,AM A V, WA """4Y3":1' Mifmf 'ff':"f'?':f'f-2-swffd.Y3122V.!t!E:'2ir3:i:sa: 1f'2"f2?.Zfi. ' Maw0'na-vu:w"11""'Pf'5?""'b U ' "W ' 'K'-5"wf5nmAwwwnni-wm- nm w3sa:1'nxi-' ...SA Mfg... A AM. A, Magma -f vlwiw' X ,IEDM-V-in zaigwswazwfnn A.V,.wy-u 3-,!f.q.Vww..4 W,-A... ml., V AV ww :LA-,,,'. A pg, .NVQ A A 'hw Hwy- H .1 W., WM- 11.-da 4 VA my V QI- 5'g'V22"py W? ffviv 'ffffwf v-Ht":+'5:-:HMV if , A-Aa .,,,,,A V WA, ,AA ,V A A A M. A . .VA.,..A w....,. .A W..-VA.,...,A.,.,.A.,,..s, vi ,A .W ANA M Auf. A ,A .A..Vu..... AHA ,AMVA.,,,,,..,, , 5 V. cgzmvgvwmgfwgvwyf AW: AVV i..i..,,-..--.,A..A. 23,3 ,V:::.g3:::,.,,m:-l., 5,3,?Vii'Vz:.,:Q:Azz1,',.:-.Am,. gm. V::.::z gm: aiffflh V A. A. V .A.A..:...,,- V-.Azzwzezezsxxrfzxifgwfzaagzzvg 1 ,Ny QAMWQ vnu .mmgonfiiwlb was swawnuum nv ,A,V..qun1 wwnwvzvdiiw- Xuan, , A al Junta' Q g,M,g,,wA,.i,,Ni, W , ,v,,4nUe,xm.v.mV-.w.1-Q 9 V1-wn.vnryaw.nmia vqwuanw 'ml-ann.,-fuywmxrqg.,,,,,1 , yfiwg .V.V.lif!2,f.. A- ,wif-...UA.A AA .uVA.fAwf,. . .,.ga.F,m.,,,,,,g,g.:.x.f.:S,AA,,,g,A,,,L,, - MWA .V A My MV AQ A A WA... Agn. .-QM.. A, V.,,,q+1n.Awwn.mvhV.vnr-.K An pw? MA, -- V A H. V-.,A.V,,A.HV,.. A A., .WAN.MAM,,,W,U,,,,,g,R,A..A.A,,,.,, ,N -xe'V..www VHVH-.1-rw-V--1eA.A1A.' AAA sw.. W, iw fi ga+'3ms'2w'w. 2. A . VV AMA. A V. -.,V.A.A.VV A AA., ,,,.,A-331,.z2i:,,,W::1:,Vg,:g:fuV,31:t5 VV V JA. . -Hg? Vfssygy-N' uewiqg piivu-w3QYwV.:5,.wKwan.,.aV.f:zgHg2,Va,f:,,f!:QWV wkgzzwf ,,S1.H::y,.u V k .. ,w,. -V., A., ,A ,A V. .M ,.. .VAAVAAA . M HA... V. ...A , AUM .A A ,H V-V Vw M M 'H 1 WX' " "'1ZZTIZf""" iii," ""'i"""""I5':N2t,Z"h '2ZI3f1Z1',L5?.'552'2'fiS"" "ii-'2" W, V A MQW A ,N ,, .,....,1 .MV-fl. ,bwlw Wgff is-A 4 5 A vw .QV A A ,V H .. ..'A.. .fxs .H A: AA. AH -- 1 Vg .Skim VA ,Vw ,A . A ...:,:.,:..:. ML-v:Z:'J:Z2II.ZQQQQ,'i,2,Z,.,IQvEE'i53125515563B5?l'iif.Vf:xw1fi2'i12,522355? MA. V. A . ,AQ w,umNM'H"9"' FX-d1vnuMswwmfszsunwiQri ew-wtgivlfqlazwvs2,g?:bnu1amh:qduaNi'xg.-H ms, 1 H . ,A V W A . " IwV?W?iIlH1Wuw fn. -we ,nav-V-Ifwfwv-'wiv ww rw-frwwunvvfwad V1-wh, .SV Q'fwffliflfillwzp.gygggg-vg'QfZMV11'fw:.w,.! .wqfxfnfggzg--vgzgi-y gg-1+ Www V A, QV ,,,,,... vi-.MVK-1' 'fu nf., A.. .N ,f,.,A.,Q - , If V-'ff .PUMA M V :sv 4 "4 .X-Qfffzwzvfu-V " " 'Qu'-n.ua:..:Z :flwyfqzA.,1rvwf1,,dfimSv""?k?g?" ffifw.-'WEGQI-EWFMG W- 'V V1 mwpn..,unuv-M --1' Vifklienienwsum-ewwnvwxwd,-WvimV16Sw1xhgis'm1lI'U!v'1fQf33'?'E'v'f'K9?jwi.-wuiymwi s..,,.u..., MA. m-.wVf4www-N-gm.-mms?-NN-gsm.waw.Ai....AAA Aw-41-Vvau,:smV,Fl4y.AV.VAAA,..4Q 2...- ",g",.V Vmo-'wish v,wam1Mr:vwn:wahx3y-wwwf V wwpxx-2 MNH ,z Nw-,,,ffA+...,4 A Vggwf M, U. V MSN ,www nfvuwvexww-"'W" MwnwavwfewA...,.,.w-una. .A,wn,u..NnoNuA. A A.-,.nwwsnq. i2nrf.iVVwvsrxq1wnvbv V was ,ua.n:xirubUH-aw,-fn pn-.A H wua1y,,u,,. ,iw ,,,',Q,i,,,.g.,f,n,,,M Qgfgglwg. A, Huw 111 wwf,-.., , AVeu..M.n.oN,..1uw-M. V , , ,,,,A,. p gqgysusuvanlamnwdiffw V, V we 1-' w-www . 1,1 V V-ww uN..,N. WIS,I'I15I2'Q'ii,ZT2l2XL!p.qm2 Ig-mfg M q.faw--4yV4q24sKVwaV, V., .A V.X,uwqas1 ,,.,f-Mmvvw mf-ngnpqm ,.,ggsvfQnis-awk..fmgwywffwyvgffgvximifwxguvkiw QDVWKW ff' V. VVV-V V1unw.uwbpnrvaai'lQ 'zlifbgflzxli W.,.Qggxgxuxyiqu,glwyugawfifa-tnifllsvqreiawinwm. A AH. ?,qwwVgnaMu-1av"fvfzlj lgjjwjqlsd-q,,ip1x vquungm :nuns-unfq' nu a 5 V A AA,,,V',,,WgV,,V, ,VQM,, V AUM. MMR 'Kwgl5':X::?r1,,,,X,. ., ,qwnu WM-31 we 1 wus.- -fwfwfmf 'Hin V ... ...QV ..A.f....,A . ww +HUg":1i?2s: '?"':" ,Ati :,:...'! VWAQMMQ ff ww'-Vw 3' gggg3,Z,., -.VA A, .. .. AQ.-V.. f w...V...VWy,..II3Z.lI. IZZIQYIAXNQZ 'A ywnwn- ,, W, ...wg-fVp Mmasalwaafmgm M. , ',A,,,g,, 2' ":A...A.A..AA. A. ..V..V......VV....V.V ..m::.::rW'A f V . A vQ.if5'2A M ,JK 1 7 Q J ' xv, Mtv ' 1' ,, W ""h Q51' fgfwrxfzibfrm . Est kilfhf .f'Vfff::...::V Al'5iI"1t"."':-"' ::xs1ir5?:15?,2f11f::1,, -'AQ -j Vg, ,,,..,:V,... V H. gqvff -M' MM-.A .A rw A- ,.- A ,..,.ig V , -.wv wiw,Vy'fV 55, 1,'5,,:.-..v.A.,1'.Ti..I?.':,-.A C5431 .XZASMH ,.AA3V,..,. ..,,V,w,A vii: M.s-EQI?-fgeaY?Nvg5gnMAA: , AV.. .H 'Hmm-.ALM -0 bff'f. --NM' AA.A,'sf,. ww. :MA :V w ZTQ ' M2249-ff Mug-4 +VVfZ5'5-gfv-wfA5aVWu,?Vv A ,V Vdiifff 53223, T av si Aaaiewawnnigffgwif . Ay. mlwu1,myuv:ggJlnlI:1v-in xvfH?'2gi?1::Q:e::f fwawnmw fi? V wuvzaggfg-dzvncfxrxraztnyf 3. .K,A.gVAM,, www. ww-f Q if A5 Vw Www A V ,Mui X, 3, ww .Q ' V 9 ,k,,.,,.n. mf., VAN- ,Awww - wsu-My .:nn.V.-wg at A-,win 433. .fri .gm 5 L W ,QA A VV .VAAA ,, ,,,rw,.1.Vf-Hx. -HH,.,,....,Q,.VA My ,AM4 Vw LW, JA... W V' f Whvwx Q x:w"""U"f"H' V gameplay, .g,Q,A. Aww1QA.V.a,,ga5iP1Mzfgmyw4 QQQQAAH, M .H AVA-Q.. as vzrnuwfb A.Vqwti4mm.my, MQW Mwiqax .yqvazwg +wgwwwirtiailwsywdqdvnv, W W WA. M,,,.A, my kV.,w.mV amz xfsawffwfzx :ww xuxnmw Awwuylif sew-ww! 111152 unww :V-V ,M Q-Mwgz.-A 'V:g4fiwuVwV5: ...VI-25:2 VV iifszrumwmz. U2-vi. A , .irq ,,A, nhl, Sysgveizxi --w,,ss3-Zi: WVM ,,?..A,, .VV V .A ,AA A , ZQMVVV , .MA WA A ,,.V,K,A VVN, A ,lf VRS gmt. 'A""'U2?'Xf'iL "'W'.1. Z'ff1v.3? 31515235531Si1.sg:g5i3'!'f'ZES?5EQ, l'Zi"'X' 'Q 'K K A !f'If V , QAV M -V VQrwf'4f"' ""'f""""' if'f4''wwiffvvi54sH'rVf5Eewf5w:v Mi life? fviw- 1.39. V. g,,AFV..AkVm. AA,.eggimyxiggszgzlifiggggf,sggmggqy 5 g,giV,y5k.Vg-sygangvgggiifvzg . .. s:zi2,VwW':1A1izaf'1p szfzz-Szziiiafww wh-SMA wQV2VwZV?,r, :,,:tfh3:g:,:ggg,rVA. wMwsi'2V.u -Vw U MA., V A .V -:iris f4vs'f?wJ.:eff'1Q'l1wf:sv wrif4ai,z:wig:gfa:ggQ:1?: H-www: wnwfw -A.-V MM A M. ...A 0 v' -nwyvrs 'AV H A- A LQ. Q Q, Q 4. may J xm1gp.Vfff,-rank 1+ g uv l+qv'x9,uw1i'5i7i,lSR5'l'i-1 L ,idigff gif, , .M 312 5.25.13 .V V Alngy.. xy-Q-VgM2ZA?iwAmVg'?g.A.g.gaa?aQ,a.1aaQ?3fg24A.as2g wxwfwxngixiigi Zia fgwwf-Afwuig fm 1. ,f Hwg'wVNf 4 M-ggimVw1Am:Q-iVAswaafy.,,,,AyzsAQygz,-gym ugh "-rwvfw QV M' 57541 , gltgwfwg :V sZ:g"3Q'4'i115f wfanfggw w M wqysci in aiu isiwi 4-W 1-M-VZ-4VVfg57V5i,-.WQA5 ff-XV ygjf:fh13:fiig43QMw5.w--',-qfxws :Hs awww, SQZNZ4-w,w'41-L. 1 N H .V My Jkhlii' 'W K -lvl 9:1 wa v wage 4,0 M3-ward yy 1 amd-naw fanfic 1-M XA 3 M36 is gr AH H959 M Q X Awwampm 'X A V A mf: Al 31 dw.. Q A V V- V 42 . , - . 4 .... :' , . . V .Aikffbg 11. 1, V, 4 L, 235355, 5 -V V.. . A.. .V N JN lk 1 U is a Jgwfim 3 ,Af i f Vi, - VI i n Nw -. .... V a. .A , V' , U-V MA.. A, - A. Q g Q M U 7.ff'.i4Vf3M H H' k w lfwfiif A K , , ,Mk :Q, W Q fm . . SQ Q KIAVVW l 'ahxeiiln am..-m...A H2-mm:-f fm-+Q "ff WW N NUAL TAFF Editor-in-Chief . Assistant Editor . . . . . . . Business Manager Advertising . . . . Layout . . . Feature Editor .. Photography . . . Sports .... Janie Valentine Terry Holt Janice Conner Tom Surface Robert White Betty Anderson Harold Robinson Nancy Timmons Marilyn Brown David Goldsby Tom Cain Gene Tribbett STUDENT COUNCIL HCNOR SOCIETY SUNSHI E SOCIETY 1 w 1 N CREED With love in my heart, forgetting self, and with charity for. all, I will make the object of my life helpfulness and kindness to others. I shall try to fit myself to give intelli- gent service in making my community a safer and more beautiful place in which to live. Thus, will my own life become rich and complete. The Darlington Sunshine Society of 1954-55 was composed of 40 members and their sponsor, Mrs. Surface. Eight regular meetings were held in addition to the formal Initiation Service, the Christmas Ball, the Mother's Valentine Tea, and the Farewell Dance. Some accomplishments of the year were the giving of donations to the March of Dimes and the Riley Fund and of Cheerbaskets at Christmastime. BOOSTER CLUB The Booster Club was started in December of 1954. The purpose of the club is to promote school spirit, a good attitude, a better relationship be- tween fans and cheerleaders, provide an enthusiastic cheering section, and form a special cheering block to be used at each game. The requirements are: 1. Must display good sportsmanship, 2. Must help promote good school spirit, 3. Attend all games possible, 4. Wear white blouse or shirt, 5. Must be willing to practice, and 6. Must be willing to cooperate with cheerleaders. NEWSPAPER STAFF CHURALAIRES GIRLS' GLEE CLUB BOYS' GLEE CLUB J ABBERWOCK PROM On the evening of April 24, 1954, the Junior class gave the beautiful Mardi Gras Prom in honor of the Senior class of 1954. The Juniors and Seniors with their guests entered the gym on a red carpet and found a dazzling ballroom decorated in royal purple and gold. At each entrance to the ballroom there were gold pillars. The background for the orchestra was gold, and on either side were red pillars accented with grotesque white masks. Guests were seated at tables around the edge of the dance floor. The freshmen boys, dressed in red and gold, served the delicious meal. Following the dinner, David Goldsby, master of ceremonies, presented Marilyn Brown who welcomed the guests. Bob Larrick, president of the Senior class, responded. Sharon l-lankins read the class history and Madonna McMurry read the will. Marilyn Valentine read the Senior class prophecy. After the dinner and pro- gram, the guests retired to the dance floor. There they danced amid serpentine, confetti, and balloons to the music of Dusty Rhodes' Orchestra. ii , 5 31 KZ :zmfzfzz jg, ------- : zz. . Www ,, 22:2 - bmw Wwvgzggg - .mai mn asf gf xy 'E .f Q .SYQSA ww Wx, 1:1-' V211 , . f-1- ig : fgHgv:'556'Q0i'?gk 2Mif'gf5i5?:::U'b .5,::E Z , 2 A 5 5 U 3 f f " Uopai ,, mf, ,Q ' ,Mak 5 ffr ' 5 Q 4 ix fx Q 6 Y' if QQ Z Y 1 ::g::: :re ess 5 1 :ggi-:gfg '. tg 'gr -: '. f 2: 3: ,fm .,.,,., ,E X Ev LU 11 wuz 1 N f5g7':2f'm y,,g.:11 if-,. 4. .. up gf fn, K :E2:12:'-.rf'f:f5?+'w:- 'N 1,311 wgfwg ,585-,uw,m :5fig5:?i5W1::i-Jz-113r,gg::- f W ,. qv t ," 1 ' my' 1 M r,'vf5iz:ff'fffzi5" 2,m2'-xrfrfiw-I--:Q +-. g3:1zfq.,g2:f2-fggg.,1:m,:iW5r:::fi.f53:5:f5f::N, . MWg,'.5.fi' 2,1gifggfzziig-Q23?fgEf5jgg5i:+2:g:!u:gvlgzlgligm r 5:82125 f':-ifwfazgiz--:Xwfs:-'farsff-,gas f,.wfw msn Q Sw- :-.,gg:Mf:ffme+'fis-hz-1w:.:.'.w:'hzbfsu- ., gg.5:,Qgg,.fg w,vQ33.,w.:ggiW::,3:,15:, 5:,,13gig,,,,.fgg5g::::gg:.: .:5:,l.-i.5.,., . .,,,--wy.31,..Q, Q -. -. f f N w-,,v,' tg f yu ., fmgggfizgf155355?3gf,v3355Exf5f3agf5n5::1kgs2:55,3Zr:,15 zfgggangprgr , ff' W "i"kvK':-:gs X9 - BWQQN- avi 2'w.72:f.:f-'bf-zfglfti- gf hw V ggrumfgggegwgwf,-.,'::.:,gg,,,v.ww-:Q-.g..,4., 4. gf.,-.w,:, ,.,, f5..+:,A,-.1,,,,,.,Q x fgyzzszrgggf, rxifgwirwfsfasf I:.:'1f Lzfliswrg-sywprgwziff-1wwzinfegiwl-12:2'f:-Nzragffzgrzgm -S:'5:f2m2:2:fkJfi55,:i'w:1:fN'rf::f'f,z-fwfs 'ggi"'2rvS'!!Hia-f'-1:-S1125 31552255-Irvr!':21:f2ffif- 5:53, ':fW::f::gf3,Ig-,iggiighigg:igff?5:?1':55E5: zafws gzikzggzggtzfm,35.51.Q3:4rfzwfzqigg2:11:igfff?:,:m.:,..,, 155155 xg,-fz -frfixiztgfgrgggf 55:55 Wififsir ffifsrifg 5535?'fiigisfifi-3352355471752 ziifiirfiiiii fi2??2ii3g,,vf.,. 'w:'wg'fwiIf9ww lun. wg., Niffgfiq in 4.'a:'-awww, , gf: iq, u,'.,'hg 22:w"v,,wZii- -ff'4i1Qlf'Z,,,,:1,p. .Qs -:K ,f N.4.WwgW5.f- w,xn.,gm:,Mg,x gzklvmgf a3.g:k:M:,,,,-,:1,aL ,:5M,h,,U.iHn,, .,,',g 'N .V .,g:g.gw,,4w,,:,,, ,5x,g.-,,,-35.36 Jen., zw,Xw.,f1-+.wf g ww .n.5,,f ,,f5f.,'- I wus. 14 an-'.g.'-gn 2: :L n in:-. minwmw. ufvwf K. w,,:w,'..'2-f.'.,.u: vrnfw ,, 44.-,g,-,v.,w,,,,, E313 M- .,f,,+5Ag,,w,. 5, gp? 4 1-,,::..v.y,2-w55Ja, nlfgi .,,vg,,1,,'h, uwa M :ww'g..'-ygk ,ww fzgwsnh W ,V ,nf .-Agnu,-V. f, M14 'faq wgw.-11, .317 ap ,.1,,3. w. .gn ANS., Q, qi 1, .5 H., '.,mn.:AMA Q..w,,g.,f-.QM .3 , w-gw,,:.v,gM, 'yu-Fw f,-.Numa fLg!gf?g".,, w,Agf.,+!gt.-, K 5 my .w . ,fy -.1f,:M,w. r, uw, Q. ig-yr .Aw wav'-,hfw ,,'.,fml N, wgfvv. H, ..,. qfvg., :A 5. Wgzw-!y,fg,m:'n,'w, .fwlgdgg nn.: ,wjfgut gf W gy un. fifQgwjw,yaku,,n,,eww-g,,,,,,,., Q,,4.,1h,L W +-.qw Q wig. ,ryfgga up:-,,,p wg-,. ww +.-www fm wmv HniffivfY.c1-:mwruvfu Sai 51535. fr 'wc-1 -vu, eq. -. kuilv ww 4w.,M,M fm. ws av! ef f -5' wwf Mu. f-, ,f'u,m. 'ww ,ug-Q, fvaq.-Q +1 Q., M, ,pw -, w- .N -.-1.3, ,xn,,w 4, fm. 5 S, gg q-'sr H va T. md: ,'w3g,g J 1' QSM, V Nm .vp .,y,u,K.Q, ,X v.,,+,,,w, e,,w,,y, ,U X,,,,,, M, M,,w,3,'4,f-x,-K 1. N J, . ,,,1,,,q ,fx-,g eww, 1, 11, ,yr X , 1,954 f',,,,v,- ,gs gk, f,,-many, V -is-rfwfwv-rpf Mfg-:Y2-w Mr--'zz-.:wxx,z-A., :wg w.'Q::Qf+.fef-vm.Wigswfgffadzjugzw..-f-'If4..ffwi4-5,1--:+.'-wg-Yap vw Sw-ifwggg-'w-:ig 4+ .'--.fvwlwvvu n,.'.,Ngf gy, QSM. Ji., W., ui f.,.gs4,yQ.,g,1s-.5 nn Egfr 1, 'xgwgufs bw' 1, Q-E, igu, M w.gQ,ga,,s,, ug a.ug,z,,,:.,,Ew,i w w fe-K ,lp-,g r 8.5, Q-.,,w.z+ 395, 9. M n -wwf: ,3L55'g.g,xZ M,-,w.,,'u.,u 12,54 kfghp, 6555 .. --wg-30,2'm-n-akwlwrnzw. wggv.,-ling' ,Q ,f-. N gm '1,SH.N:f Af-1,9 ?gv.-3,305-Qfwwwtfwfwa ,Q QQ-ww Q., 'ww J'-,H-:,+0fl-.wif-.ff 'fxssZ!gn'5Zw vizffwi--f-:'Ifff 'wiwuufe-:'2:-. umm, 53MgWsf32w:g,,r,13'fx fn ww rg, gaze'-. an 'f,gim'1tfv,,-,V w'ff.-9,3 -Jgwkp fm., p,g,gH ,-w,3f.1'w '. -.g,g4,, ,Q .ggfgm n,?gi,-4,-,g.gn:vg,,,41 f:3ig,,:.3v,m, u.v.Q:ww,.fv5g wg ,, MH. is 'Q N 1. 1-1v,gig3yg,:-.:u.,, Quin? ,N--, w,5.,w, -.5-,:wa,f,:w5aga'Y's5f hm-."X 1123. -4,w..gQ,-m em:-ga.:-w,,,:, u,f,'..3w5wN,m,,wh35 QQ w1'.,H. wi .4,u,f5,gg5,:1.i 1 Apvrvgn kfQm,m,?, ,ann 34,0 -xl.vJ,,Z,yg,, wwf fu, wg: wi Qcfw pw f N:-.gif.,1.,--3-vfs,wg5,w.-YNEzyMtn-.4 mn. wk, zgxxwgg.-'g.' 'l'!fQM 1+ 'K-h,,,-,4, U yr Q. www. Q up:-. ...wgffg-14:-.Z gm' -. iftfziiggifn 'W-uw Hwy. ' aqui-fngff iv H.: g,.g,,n,wnf,g.X .gwmp,.i:g,w:n:-. ,f:A:f. "Nj 23,52 .1,,3.fgk: 2 . wang wgw,i.f, Q, ., .9,,:.,3s 'v gg.,g4,pg.x ,,gi,,w +,.'.,gf,-2: .9 wav.. 1-.mg ,P vgf,:w,::'.y.g'Q.w:1 H w,,gX.,gf1f.,. '..g.,w:- f.,'w.+n.,,-m.,f,':.1:f ng',g-zxfqaw. ew mf. xp . ' -.,,383'.,w, ww fag-',.'3,,g-,.ff. w,,....:HZg?,,,..w,3,v E, .u.'v,q. ugvxwe gsm ww- 55,1.J,55,,3 ,-4Qgk4W,:K,g.,:.,:,.,U ,,1,.?g5,p,,s gl.,-5,Yu.:.g1,.:,,f.glg,.,,:qgfghv.., :,:.,x,e.,:.i,g.D-5,75 Q , .f.':,,r,,:.,:M, 31? , 21 Agfa, ,,N,.,..,,:+:,,., Q x2:+.3,gg,n..4x,,fi5., 4,,.M.gi4 fxLg7',j3fH"'2?1, VI'vix1Z:.Ig If :ZMSM-:,gy2:2gg.:-13 :ffm 1ft:1!nZ'y,SivgTg1:1.'f ,lgwffgiixdg 'rf W 1'-Z-,ZH-v?5"+Z iffL.5g3'w"9:wZ'aZv..w?,gf2w 1-45iw::y:f:wL+S,gi,M I-Zrlgf-f 'g,.2.:'1::f:f3Q.rfyfgigfigygafy . 2:gif:gfig1,g:5gff:5:5f5:bf:5f5g,1::?::I:git5jgfg3:?::5:,pf-:i,.?fg:fi:-3,2 Q5fifigfgggigasfig?ggq.fEiEgSj'.:g!:g5::3254::,:,3s53,45,4fmm?:ggr:.:3gn?:3i:'::ff ww- Q. -yu -H.wpwNwg,, R,-54.1. M mn: fag. 9 -wk:-.,,w.,-. ,ww wx -gy.--A V ,mn . W v. fm.-f..,w, uf., . .. ., ,S-1,-M34 Www X,'f,,4.m:' ww - -- v, iafzwm 'fQJ--:- ',.w:wf-gimp-fwzwzu fur'-:mw.:M, w 'vrfrw rw -wfzwmz-V +.f,f:?.zvf ak xi.: Q.'.,vr'-.-mmwvggf 1-,paw-4 -an 1:,w1g1,g1L N wa H '-tqffizvlfz-rv W fzwgf ,flSf.p:1.:-.g.:Y,w:m, ,:r.'-.'vw+:-rfwfgx, my ,tf!fzg,'f'g:"i"m.giig-'mf-:wS4wr guN."v.gN6'v4n 'f.2'.3'7ig-,Q3.:1:f-d.f-it -'.-wiv? I' ,L , . Nl. ,M ,S ,X H: x , fy,-.Y M- W , -,gh 1,1 U ,.., ev, Q1 ,NIA 4,15-,,.,-,g,v. .X v.4fg5gqw., .,g,g.6 u, ,gk Nui yep Q hm,: ' ,g.v,.,+,rc2'h, N yn, W my,-.w,.-.fzgv W., 11' V -, . 1 cw X 'Wy-, wwch-wwf w k .-,wwgw 'vw --,wiv - f w.'fw'..gQ zwgwmp, w 'ww- wg gk Q ws, Vp., M, uw w fn- 'A-,-W 1.1.5.4-,Q 4- A ,A , 1 g,.L.,,,Mh.'h, x., W, .num .agp u.,-.fhfv ww. if-.MAhpZxw,,x.,::gf..,5u,X.pwi ,mis mg,,A':,:Y, .yup J Egg1w,,,v.' ggi, f.,is.5l:,ag y,,+,,,:m-+. .pm N, f v fw -. ,. .. ,., , I .. ,.,,, L ,v Q, ,, , . .,4 , V,.. 1 ., . .,..,,.,. .,..,fH.,,, wig, W ,-1-,g:.,Q ...,g,L.,gM,5.,,g.,.:f.A , -,g.,5,4'-M -J., :N ,,,..:.,f:gg5y 1,:v!gwf1ga,f?'5,..gg1.g,Z'::Y,gv,gig :fag-Shiv-,,-A2u.g1,2'4q Z-cg 'ni'-,gig rw, -.3-. w. 1111 I fm '?'1fx,55. -wvhvw 'vs-if A--' 'f Xffifh 'I -. 'uk-A Migiwt'-."u,,+:fgn11n.w:-lavfagw ww'-t.-fa .".Inv4'w:w.,fg31Q?'-AHB'f 'v.:'."2p' ivwa, 'F wht'-ff-'.' " 2 A.. 3 Q- A ff. 'pgzyw-,'MQ+w --Q Mu' '15"f.'-Iv,4-.'M,gW,Q..w'!, v. x. -.w.wgy.,,w:wfgU,gu' ,s if Mg-:mn www Q fm w, 1.0-X Y . ig an fth,v,'m.Mf.4 N, ., , fx - gb 9 ,-5, ,ww-. X., 1 . bu- gv, -,w,u,, q Q. -2 wyxwr, my-51.3. .kvmv - ww ,gh My wg : , .x,v.w,w,, .f ,Q MJ.. 1, 1 -n 4 'Z -rg ,y,,,fw-,,.,1.,,f. Q,-, Q , D., ., . Q -gn K , -. LL,-4 --, ,,,.,s, I-f.,f..f,.gK v .5 ,qw MJ ww , . .,. A W N me nk 1.95 . 1 My H Ng, 'ww wrilzwfwewrfzzfw 1 'W-:rt-:if-3:-faff:r?'? 4:Q"' iw: 5:13, yfiirffgyiii ziiniflalzfzaww 'Y fzwswiz. .,+m,'!i1'igi ,'i'u:I:2,:Z':::,:Q ,kf'v.,'W:'hIAQg1" ' fgkgxh. wfk -'f H- "nIg'11rgv.3.,?ff,i:wg,Q' .?f:g2.,'w.Ef-tw ,ff,:rxq.-wfhsvz Qaida 'fjhyfcg km, 0-C1+,,m:m?" wwf: W' nh, Q-n,nw,g5 K 1- m www, My-, wr-,gsv+. A w ., Q.--,-.nav A' Q-Mg 3, war-V -gi My W Www M. 4 l2g', M. an -migwwpnm v 4 a M. A:-.5165-..g ,,v.w.'giL,w:g,:1m,, - -Mfgzgyxgyg p:,f,5,5y.Q4p.,-jr . f-f,,:zgg.:t.Nf,.Qgf2g Wap! -4:1v:,wifr1,.L.wfQg:q,g'.,:1-fg'-li 63:-.' 52:42 5:33 fyfsffx-gjf2:f:::g,: "" ':f:5,g:j2:5fgg2,,52:::f5:izjw3-X335-qfwQ?v?f5f:5:X'V1ggf:2?2ixQgg3...z' 'm,g5'g:3?:137:5:Ci"E2? 1+g..',,wg-,L ,gy V., , w-.L Q,-4 - 3-,f '1.,+,-,,, Nz, ,-,4.M1,,.g' Magi., ..f,.,,g .wi v., .g.,w ,M-qv, , , L, ,i,MMg..gm,,,,,,,,n 5 - -,-g-,NVQ M -uw 1 1 M A . nity. pggqn, A Hs- g gf,--kv.:-1 v,u,w'.-- , W-,5,g4, ,af ,ug 1Nr,-1:grH?3Efg:?2g:,f:?f5l::51:5f',:, m'ffF2::g:1z52i:5:-g.,,sEf53i:g3:gy iiwisg. -Lff:?5:E::2:2:5,25E5gf,fu., p3:Qf:f'::I53 ff:g:-7"?fzg5:i:g,Qf fsggfgllmfggig :,:f- 'fnnrhEg5:32p.:2".gmgi5:55y3j:,5.Y:i?::2:I:g-2:35 Niggraf,-X521 xQ"1:fi21?E ,ugmc M w -.g Me,-.ff - 1,-.,ff-.H --:mn -my ff, M 4-1-sp:-. A-4 ,agp-aw -f. U-.' V nf., ww '-2g.J'f4 M,,:q Xnvff.,-g wg., uf fa: -. n.:.:x,:-1:w1zf.:1.'., mn- mpg -'ww W ms, Uhr, vc, :gre H JH' -.,g-.gg..f'.,1, ffglga.-.331-.g.,-A " ..'-2-igggw ngwgv.3fzfx,:-.:-,32gv.g- Fir- JZ'-fiwgx nm'-Qgns .'- Iwvfk-.,'b way. 43,3 rg '-.gn-rv :f.:f,:w:gg,1-:1.n.3f., 23:21:31.131 1,532-ig..-wi .wp '-ffm. ff- ""f,- 'w '-Q Ki'-., xs, f I:a,.M'wLfs:a."..0,v,u,w-If-f'P,,N., M'-:vcr ' rf '-mfr ufwp-in m,M3"w xnxx -,M,M1'+., wN,,,n' -,Q ' J,'.f-ww-A-, Q'-,v..'1.1'4,, 4,H.'w'-If 1, Q31-5, ,,, Q. M, ., .A v.,-.5 cal ,, .,,f.g, gm. ,. . if .. -A X, N- - -,, , -., qv, qtuvrg-+:xz2r:41.5: pg.:-.-:gf-.5-. z.Qk:fw.m,5:gM :g:3.:2:vT.3KQg3Ev!-Hlifiigwi iz:-ag-,f 1 ' in 5. '4. +s'. Q' Nf"1'v' 1 ,N 4 vgfv" 4pvi'wi 1-D ,. 'W 4. 1- Qfhfv 5. ?,1,:f,,:2g.,r. .:, -352, ,,:,f.:.5:-:,-:g "J.f,fi',-!'5,',5. 'x,:13.,,:.g.,.: ag., 555, 'g,,'.-:,I', -.W N M N. !:w.w,Wu -E --wwf' In ,"A:ff'-vw -ry nw.'wfw!g.n'. Q npvw . 45 X, If -i' .gh-.gag-..Wyfxa-4-1-.,4-gmf,,-.Mhz-. ,n,f.g..-w,:v.N-,.Mgf.-4,f+e.:- v5u,,'v2NQ"w up ns:- - :MfQ::,g:4.g::5-.gzagh .pew :-:MQ-Zggfqi -'ggfzwz :Qvga:1:fugf-2':u3.,:5:g.5f,g:f::::g+.1x. ggffjgygmi w aw . "x, 1,-. Q, -ww' at M .ul r,'n Q "ff," ,gn ,Rv Q 1 .ff ..,, 'u,fn ., ,, gin: ff-'igft' ,.'wJZg3:2i':prg: .3-2:-:gm ziggrzfzgaigz-4:f:,,:f?f 9:15:13fglzysryfxgpzt1r'k,:3.:!:gQ f.w:::e.:-S1 Q--, s.fw.m513A:-.- -s-11 ., N1 , w, H-z-.4-:,:y .gui .pf Wwzff,-p.'f. 36:1 :-f'r,11'?-sf-:y,5+wf'vmt-I-:5I:3Z'3. -',:3!:?:g1Qwfig.:3:f.: fir-:Vv:w:ff2R:,E:lie-L1-Z,-1--X wx. A . .XA-f..g.A QAM, ufvgvg- nu'-. .3-J.,-. 1, 4. Y., ,v-,V H., - 71.5. - ,Mywf ,Aw Y A, f . V+.-f.'w..A,'f. f +.vS,-Ip gy-,.f.+.'Q.' ,.:vnl.f,,1T.H.T1v.x.:,l',-.,v+f?'w -we 159+ fi? ...L ., V,-.,..X,..,,'w,. .4 H, ,v-,,,f,,x ..,,v,,..s,m,. 'f."f?pf:-, Y r:x-1'ff-.01-:Ggwg-5'+,:3?:f 'Q:3,5':g7:gf'fM1 1:-2'm:p:Q: :,Zf,f1':1"-Q-Y,4:f5:35235 f.. . .r www Q.: -.mgf--.-.3-,. D. .:f,:-,Q :M-fw. W-wf.'.:f-, .rw 4. :Q .gh 'ju fum, . :-,Q N., ,W '-ug, 4mg..",.v"fX.g.-,ng W? 'H-M 'X-.. wgvi'-M-1' .mv , 1'1r-iff" zzifimffimzlzg 1 f-.1-2: 2 +:iT:'f:4S+w -w13:l:- gx,.f-B'-:- 7 f, 4,1 A Q. 1:-.glp-1: , . --j .fig hu. M .:A.mA-Jw, yr-,'+,gu'U2f ' ..,. Ag 'm.:.,gz,k:, 4,1-l,:a.,:w ,pr A 5,jV.j9,,if 35225.,:'.,g-',2,,1-Zg5,,gwg,5 nf' v.F:.::.,5!'5K 22535-,,,w,fi. -I-. 'wg-.-J: ,rr-. ff '-5-. .f Q- - -A.Q':f'fiLZ:w-rn? Liwgiaf ., '-. wr .1 1 121324-5.4 I .If x riff' L:-A:'- -l"?2:f2:l azzfzifiilruz-:.-hw 'iff 41 1:+ rE:: .1::'f:4:12?i: 1513!::g15g:.Q'+Q5:igi- y!,,Z"-2'-1:43 Q vyffig-ii3.ZN,p":fZ:4 51.-2933-Pl, L'gSQ1"'ig3:A'Sgi:HT'-154 , X.- - . --:1 .m ' 'H yn-. ' Y-V 1 in-.X N-wtf? Wig. vga 'b.1."w' kwfi M g.ggt:5g.15:,.'!:g:.1wg QW, . izpgwg 'w.1,.,jf':2i:f ,Sixty may :f:2?g.'5x1331zEg,.gg1- 5:2551-I'5:Z2E:.:J""f wif, 1.452223-2 1g:fffw.1,gwZ1-':ff5X,-U,iz-gljifrgiftifMj"2-432122,'SS f":g?:vIIwf'-I-,5',f ' g+.gfw:gT.31:gI4 gpm' igffgigglgwtgrggwiglzagfzgiig.dlfmtgy15 -A. wefvwzff. 'X ' - r wtf. X -Ewa J'-.' .'-wsu-M M.-ww:-.-V '-- . , -' 0 'Ent'-'ff' ., , fx. :-29.911 53,222 4 XXL"f1'rff"12Q,'l1'W'lI'l1''A.X5'f.":Zi7:'v'YKY1'1Z'x1"' Qfiifl 8111.5 f.53f5'3f2f!' A-2:1-??SgEfa3:: 31231:1:'1fff'1if1i'i3fz7::-4 'Ii Sfldiirl'-2133221112: W:wQb2:'i:g1':ff:-IH 32 -:wr "-:4.:2:- Qgflcflg 11123113314ifiaizkf-1-f.,'i-Q,'Hfvfiw a1'al'L3iZ ig Zizmlzf- giffirirsfr- 1-Y1:Yg.1!,nl:1:1 ga:-3wif3vizfvp-2:1f11:?:g:e1:g.1.Q-'.f:s.., Qfffw I-7g4rIm"':w1:.'X :-5:36. 33:-Z-3:4-524:-. -mbli-Q '-414131:-:ip,:+YM?vrX4g2:-Z3-L'-122.r., "fr: ,a..,.,,.-fu' ...g.., ,,v..,J,.. ...v,.w,,,,.. .., L, pg ,,-,g -. .'+.'S-,". X0-,'.wX'x,'-, .1,.'-,hge Win Mtv.: gui.,-.:f.z, .gf :dn ,QM ., , ,, '-.,v.. -Q' 'm ww 'Q w' M ws -. up 'en1,,,.':12fq, fu -1 .,- 'nw www? wh Q"-6. -,M N -. Ia ,amy I-,--,gvnfhg-, ' -. 'Y'-,, ,, ,,L g. 4. '-,1..,4. 3, f.g.,u,w,1-Q. Wl,1.,,'1.gK, fa ,,,-.,"1?f -1--,'-. -,ff jv'.5:X.4wTM:-1: :vig g'uf."f."vgf2xZ1-W'-.2.gY.7-"rf:+'L'+fg-LAJM.-1-,f 1,ig.,, ml - , f.,-v..'f F .um -,A -,3.,g.,: Q. ,4 'v,g-gan,gw,g,,2-,fs-.,v,-ny: . -Vqfmgwfg w.'A :ig ,f 3155,-.,' , ,:.gg.,,'.:.fv,.,lg., wyizk wiv- UW 3Q,tu,n3LN5. M.-,Q ,-.pi-:gn ij- M-wgw, S5 1, . figs:-Q:-.'-A 7-ml:-Z-ir-If! ?rfw:w:-1' Q"Liz!t?i::"?eR:::T":1":"1":1-tit.. AFSQ, 'J' g. .A-,yy-. .Q-.rmgatug 4, -iu,:.:',4.g- .Q ',,1f4:Q:,' .g.g':'+.:q :4Q.:':g.":n23,',g-,nw Q-,-.ff Aw - 5- -.- 1. ' 'wg ,nf f -, '- Q- A4 "1 1.3 - -. .Ms , --: ,, 4, W -M '-.gf ,pg f-'.,'2:u,'-I .,-mfig, a:v,:-.H ,y3'.. P gmf'w.y.,'vZf,g+ If'-, f -.gn .jgygxg ,:7'u.,A ?'I,fb,',:L5.f'Aglg Qgfaif. " 1:-zfafgpg-23 --1:11'1gQgL:"f:-igglgiz--3',Q-Lgfrrf'-.i',g1tf2' Aaifviia-2 sing.. 414'-T1...I+.,':v::.,:X'5g:f:i:"t:" ang.: ,g.l,f.Igsg2'Z131 ,p,fs,g,3:2g.g' ,gy tf.1,!g:'Q1f",w'Lg.' .p-:-w.1-:,1-.'.:m.-,g-,:f..'v.:N'g.'f2N!g-f v."'n'kn,'s "1 W gf.:-.ax-.1-:-1:4-' -4 ns, '-g-S' t-.gl g-'fig-t-vfrng-1. '-:H-iff'-'.'-:I-ff-:-. 'g-fwig,-+1+L"-'Q fl-1' f'uv:g-'giwggwv 'iw' .-fv -M -.--,. .--. X -.wx Q .3-5 -. - V--,. , ,-K' 1 ,-..,.:.5v M4,w+f.w.h rlrxdfsffis-::2:5::2i:?2::-.''rizzgzgu1: ':?2:z.:Evtp1rzm f 5 Q-,71-1:31 - f1Em2zwfIi'-fu: .xgw,"..'uf.".gw 4-,fy-,,-..,-,fx,-.,,,,x.g:, Iv,-v,:c,,"n,'H.Q .113-. 1 m,.'X,g-. 'fx',,g.,'-',f kgugf. - .,,1.gwg'w:9n -.n way. f. -.-. .N - vivflq H'-p'-.,w ,bww A. w-,x,.,-.1 Nh., .J,,q.gY ' it .,-QNV .gs,':,,v,,n,'v...'.,4,,,. v,'-,gs , 4M:g,,c1,:h w,f1-.1-HNIXJ, I - A., ,QQ , 13, -ap., 1 'gn,,aeI'+:n.Q1Y:1:!.gfNff1v.Y"wZ's2:Jg:Z3-Z' lifwivgg-Efg.13"U61-624. -'L+,1-0.1 riff-if VZ," -5',,g5-281 -1 f 'v,'f,'., 'hwy w HQ-. . -. 1 w 1 f' f's ' w -JQM' ,y.,g.fUr Xp., ff:- ,2::'Q1::2v1'vLfY'ga ,3x:3r'5:f:::.:::g5:gg ggitfffgiffrpzggzf.12!:Q:13:g,:,ggt:, M.g+.g,:3,:',Lg3ff ,i Simi ,4'v.:15:'r2--.AJ-r-:AQ -:'T'vZ--S- Zvi-it-If ' 7137'flux-I-1v.'i.Q-'1b-2'-1'Y'.T'-"MVN, '+- Eyv! tg5,u,'v,g-.--.1w.--iw.:-I-wx-.' wgwi-.g.:w 4. figqhw-:f A-2...-vi wg-L:f3'fJh1'+. , "X 3 N H -,'n n. 'I lf 'w'.."'..'- ., K w ffm' .'-, ','-. 1- N- 1 s V H w.'..1' wwf, '.:f:L,.:g,,:s:.-.':-'33-. -521.3-.gf,:-.-.'-.gp vu ,'-:.g-ng, ' ,zwt-tt'Iv.".:-'.-wp., w- fwqss. m--2-.,n,,u:- 0, -ap-..'-w'-.'.L -.1-qv, -QU N. -W .15--'.:.-.. -vw,-vg..'w. gg..g-If-Lg'-zgruzg.:W3.g-u',g-:,.,+:f.- '-wag,3.:gI.y.'. ffm- A .,-1--1121,3243.11-.1--zgtzq a,y2:?f,'wlfg,-1f:'1?"ff1-Sgizlfzguggizifsg, 1rv4l'55!g1'4'15-Q'+ ' .. -:'?:--:V-:12:'4:5:g2:f2:g-22: L. . 1' 'nov ,Nw on sq - '-0,4 H'-5 'gn Vu -gy, '-Mfr.-Z',1','. vnu- N.-qs, 1, vu' :g?Q'4g"q,,,vw,u '..'v.'n,v,,'v,',, 1, . ff 's,3.', -YM, yy., wh .gap f,-, - H. . v.l.,1'1 255 wk, W Vyq be eg-.,'-,'-. gn .,- 0-4 va jugs, :qw M, H mp. mph ,vgyy - quqfw, '-A+,-i 1, ,1s,Y'q,!x. s, 5, ,Hm,,:,.'x..f-3:41- f.f,f ,ik ad g,5,,..f.,xH 1-n'.n, 'Mg M-g 4.g5,:,'-,:.g!p rrS2r52i,:1fE?f?frfifzeiffsfzfzzeiswarh ::2122:E?:2f-422215 firffirrifnf"f'?f2sQss212z1112:12 ,limi ff::9i"f'?i-1'w.'lvSfwSnZQ:"4kL 'rl,"vI'niu" TNQ? 16:5 235'-Sv. Fig-IQ."-!:2g,1'L52g.L' 1 1 ?u'W,,9,"u'f, 'wh' W "v.f,',. '-dn 'v.'r'x 'w' NA- w -1- 'w'-. ',-.A-.. '- -p.. --' if V' -we in i 'M 'Jw 'un xv 4 -.qu vu"-. 1 wf' N -:uw 1 vu- --.--0.1.1 5-.,3':g3,4+gg1g,55.fggnipzfsfvsff,f2'2:-- p.:'.'f.:ui' -1 -turn? Ng,-:E-:fail -:gw-2:1-:vig-Q-2: f.,:.,',,w., ,,m, M, ,, -,5-v , ,w,,'- ,-was-. -fn..--:K 9.1-1'-uv. -.,-M.:-, Y,-1. v.,-,,+.'- ,.,,,1 Q., ,iw , 4, 1, 0-1. M. 1. .uw ,Q-.gg n, w. n., uf., 1, .va AQ ..-y,.n'-s, -x .,'. -1h.'i-5'-fyvsizw, g-,Qui-K f:-:Q-, ,cf-wa-Q-.xc--E-3.-. A-.H-:-.w -zg,gQ'.g.',g. -.'-.,-vm 33,1215 313521531515-.,5ff srgfggtrfzg-23:5 zz-31-isifaigglfiz32115:-Qrggiziiiggggig gzzgriggimpflz--2 . 1. 1,5 ,- V .. 2. - - w . ,H 1 Q.:-.' W . . ..:x,'.,-. 5:11:33-fiat!::3'z:""3f' lfziffffii 4:3125-.. :'.:.!4S3::3!'3Z1: "1r:i: 112111zf2'i1t111ff:1:E+EE2:siQ2:12 'w,g,,' ,,e.2v..,g.,,3-Q., -.1-.g-,-, I'S3!gv'w,'f.,5-Q v,,g.m:g.,r., 8.13m-,iqgfz 1g..'..3'..:-Q'v.g.,,:.,-,Q-. - S::,g:rSg:4f:E3zf53.,5Q -fff.1jv:,gI'1:f.., '3?5f!i.?'f,,2'Lg-R5 f".:l:gw:g3':L'3.,g-1: 1'Qgftv,'.2gtZ.g,g,-111.2-1:-"it 1- . - , 4, U V Q p --. -.. ,, Y.. N N Q .fn V., .. -, -g .- ,,, a., -. .g+,..,' -5, ,K . , -., ,-H g,:w.f.3fn1 ws, , wwf M, v. -1-,-. .., ev-.Q - Q.-.Q '. nf, .. -. M - N - .. ,Q 5. -... -. ,--. y M . - .. K., n, N4 ag v. Q,-, . -. -, ,N Mx., ae, Vg. ,u,, -. fun. J -, ., Nw, ,-J. . V-N.. -. 1 ', 1u'm'H-4w"'.'+f,'u Yu' K.'u D, we '-2-."..' N'w.'Jn, 1, -Zn , vu num I-nw:-.w,-,. ,3- . lap "Q, x. ' 2, v, K-,,. rg-.ff -...M J - '-uI'v,'-ww wgw'-gy. "-.'.:2,,'z 'ML -Q '- .:h:v.,u.'v- 'w,u:+.--cu --Ng-. . M, -1 'im 'mf 1, uri .,,,M .,g,,,.., .A-.,,,-R, .Q ai, ,ne N ,..,k,,. -, . .,,v,Y. ,,i,.5,- .-., ., qv., ., .N-., ., .,-W., -..,-.,-,:,.,. , x-.,f.,Q,:, . fghw, w,.Q ,,lf+.n.:-ag,,3-.5v,:u,:m,:.,,w.,w- -.3-,-.,,:v,g.:.Jv? n.,-.1 .3 , w,gf.-1-.':wg' ,ny-.:,-.3 139' WH:-.5.-YJ.-3-.g.. -,Q 3, ns! :fr :f2::fg g.1?,Ff::5,r:: 153: Izgzafrz-3:5190 2133? 13255:-.:22?:,:E?r :!5:5S:1:5g:g.v -W :'5'!E3SE:T3'l22 zziizilzgli1212:4:2t1i:f 4125:-Ergiriif '-12 fygelivz-Q., '-,gs,1'v.,Wx:g,L,,y7g.,7- '-3.. ny.Jug''I'-rg-I:-21-.,,1+a:353-.gqw,w,yQ"+ ., 2:ptg.:ga:,,, 1,1313-.:'.Z'-,1-.g.:,' 7- Nngmfzaigf 1 wi-Wgu,,3,,g'f,. fn. dn, ,,Y,1,,-,ui,,:-gf.,.i.., nh'-,,,.s,,,ug,y,..,. up :,9,K4u:,k:L 4-0. nie., vu., .gs ,K Q.',,g,,fQ, yung. L.. , .,' .,', ,f -sw W4f1,w.4,yf,, Q. v. u, fm y,y.w., ,Q w, -, -ul., 1,39 w.,f,,, 'I .w Q, -sf- 4 , -qw. -.sg Yhvvgv. -,3.':'. n,,.,- ,.4.,,:. .nw ,- gt '1LjeWfffMJ1fig::: Zgffsgzyz, rzgirgf.,-frg1.gdfgzgszifyx-Zgizizgagsiy, fn:-.1-1:3-.2r5:g2:gQ:f1,3::f2:g,..p:5-ggzgivgf. X 3 nz' 231:-,wg,TI1,ll,g, fl .gigq wipfn' " ,'1'.:','W -,"a2'i mfg ,143 Vqmsgg 3 ,Q-9 VQA-as-V , , 23,3.iv-,,1-f,1u,wfu,,u,f.,'.1gA2 f:g.:l,f.5n,3!1- , s. qs.-,131 , fun. ., . - -.fm -WM, , ,m,-wqxw, uhm av, 1, .31 gf, I ug ay. w- - fy- 4 u,,. png, -. q,,1-,'-.,m,g-,+,,f- -.. ,fu J., H4 wig'-igffgfafzgi.,-"'4,1,,,f"ff'-,friy,,2g:-,QQ3-I.:2:31:34g:I,QI2f5:.E2,glf354i:, 3 Ng 4 , -1-4 ,3ggf.i1IE3S:f:"m4. f?':ExLyg!gg:g .g .:2:gI1Etz2z::2.?:gN: L wk New v a o -.5'f,'h,,1' mf- H- H: .wr '14 wi ,H 'v,. an v 1 4 vw mx -v."vZw v Q N 1 W u 1.-Q-,vi-Q. 'fin 'C 1. w - , ,.'-.v ' -.-' . ." v f, till' ffzigwgggrggg 'fail mic: -:E2zg.,,5g11::9.1g- wigs:gggtzirgiiz,-g'f:gf3g2'gz:15m'Es?3gzEgwi3gQ!v2223:g?ftf-fi:25:33:51-111:g 1QMft:-1512-11:23:22:22:::E2:'im. 1 unify. 'wp - Og, 'asf' 'WZ-Z'x'w"a.wL'uI-3".W, N'-Z'-ze'-4.'4, 0.-vu A fu "a.."v- '5 'igwun 'Z'-I 3i'H2'.'h., 'Q "SERV-I'1-if YTw'i'-2'-Q"-fs'-Z'.'n 'nwf'-1'1" .,:.,' mf, 4, 5 ,'.,, v.,w.,g.-.p.--,uw Q, -. ,, .qu wwgf,-,, nu,-..fs, an -vhmqvw.-, v.gu-.+,,u 1 w.. vm., -, ry, x.-.nu-. , N4. W sq. v, .,w,'-nn,-f . f inf., , ., 1- -.,.,,N , 1 Q, -, N.. ,, .,. ,-I 1... . H Q K H. W. 3.4 of mv -Q . . - 1 1 , Ny, k ,N 1, n Q, M. -, , -L. ff? 1?,:-zrmtf-:ff '41:-2:-.gi:1-sir:-.:f.:g2. 231521:-.gff:E+2S51SI:?2:iziifgtwlzginn-ltiaigyxxglzgii-52: t:3::2r:I:f,:t-Strizgx--fi-:ag2:Atf1:2:,'gi:3:g2z'-iizsn-', 'LQ g YQ,-,"f,'..:' H'-.,,'.:f-,,w,v,.vq,, .,'-,,m:.,w, 1,3f4w,'f,,q , ww. a n,:1,,. mini, ,nvvpq ww Q. ui 3, MQ, v,e, u,n,'.Q -fy., !'s,,,f.,-V". A 'uh' 1, ,,',wa,Qv, N Q 1 Aw," ff, M .,A, Q, W fm .8 yn, lf,-, .. .,v,, Q, ,,,'-,b,,3xgu.,,, 4'-,, um, -, -swing fy., v, zen, yi,m5-bv. .-,,n, 1.-avg,-a,'f,, H,-A, w,- ilvfv, 1, my n, -, , mu 'H n,gi.'v.,A Vg.,'r.w "-,g. 'fn 2,,"n,u -.'-,, M..M,H.,:.,,'s,,'u,-1-,'.'-iii-me, S34 Nw' , w,'ur. M' ,n.:a,n,Af,'.,Vq,'q,'w,'-y gulf. fl 'sjf,'.:','xgx,1x Y ,V 1 A 32:55 H11-f:g.:,Q-tptgff--.H1':ffff+2'sZ:52-i'::xIg'-.'yfrr-1155547.-9'3'tgfl'-tg-'.f3iu..:YfXSg-gf1'wSy3!f2igjz-152591giggigfig-2:92-ItM"-lgfrgig' -1-2:g:g2:N-'-igfwz yf ff, fngun M, .w.wn-,,'-Q3-, ., 1. M., 51. .H,,u,,' ,H . X. fr.-.J , q,'+, 1 A 1. Q ag., A, 's, ,Nu H Q, , ,, w, -,, . H.-'ff-., 1, 3 1 ,dw Q. ,qv-In n Mg' . . ',,"'w,g'Q,,'w, n:I,'w.W,,m ' u ' Jw, in w'u'v.'-, f, w f T' ,fx n, 'a,"A,'v. 'js .,N.,1"4 ,gp fm im, 'o,'.'v,n,v,v'o,,'-W' L tdq ' ,,'- nj ,,', ep'-.'-,-,-.'-, 51,5 -4, 4, Q, my-, f,w, 4, w, , -0, v,,1lu7+,z.,v...,., 2,-. -W, Q, x.'n,,s,,4-,.'q.,, sg dy'-Q, sm w,u, v, uv n, .1 Q, 1, v, ' -fl an v ,-, u, 1, qiqf, mah D.,w'w, 'Pu H, uf. 'nik mv-, '- W.. -. 1, u v,'.,.f.-Q'-, A 'www w 1-. w,-Q nf, 1-H M. wh- im, w wx'-,'v.' 4-.'v."m:v,"x,'w. u'.,'--.'-gnw ',.p.gv y. 3 353,34 N., rg, "n,u,1w,, ',g-nw'-.-. - --,M M w,,'v.w.'..vv jw , H, ' -in L,,'v, w,,ny. 4113. aw wmv., lg af, W N -a,-,n,1u,f.,' v.. 1, -fu, -, c,,u, 1, .Q , H . M -i 1- v Q. ff. 1 - 1.',',1gX. -L. n 1 N 1, 1,-,mr Vw, N, -MM Q., 'e -,Y N wwf yu I uh. M N f,-, 1 -N 1.9, M.. s,-, fs 1. X .V 36 -43533.g::3..,:'-.,'v..:v2g-25,-.garyH-.gi.yfggygl 'f..:v.gQ:1.gf,,,,, ,,g:g:,g3z1.,,:-.gap.,.5.74'g:,n':gs2,:v,1-.3-.3-.,-.mfs.,,1.Q'::-,gn :3.3'!:g.k:Eu.15 1,23 2'v,1f::wZ3!2gg,'!g.4Z:w-:w:-.Qn,:g-1'fS--g-i:f.g'-:3Zg--'wc"iagQ:,5:'W,f."'.j'-.'uzvtgqgfi-aging: 'fgglggxhffw?'::'::'::':,'fT .' 'Q:-1:21:21-1'--.I.gr+.:-.:-1'f-1 mg! ,gn ' Qt, uh Hb., Q, 1. that e,,v1'wty,f-A-, uJ'.."',f"M,,v,,gUfi,M-"u.,,f ,'H,"n,' ,,'f.,, wg ivl-ww -M 153: ',,".,n.'.,'-If., --,--g!- su .,g'.g.,'v2t1 v,,g M Wu, 4,,44,,zv,,'w:1,,:-,,'w, l.Q'., wgnliiuf'-.."lgw.'w ' w,u,,4,ir Milgflgn, -f., 'W 1 ,fhgx,g4,,,Fu, w..14:-'.jh.'- M, '-,h,1-,,-'.'w,'. "Nw: -.gs 2, H,-,:!,,' My v,5f,,"."n. fu, u,"-,"v -,Wu "fl, 'rg ', 1. -f.2'L+a'f-:O MN '-'N v 'funn ff." vp"-' ' M N 'N wvflu "W 'gf "."."yS1 'fx u"u'f- A I f "ua 'T JN 'ly -' .Vx M my, fa.,-,H M 4, ..,-rg, fin, ., 1, 4, 1, . y,g,,,,, ww, -iff . v,, 9 .M mg. H .W -, .b ff, Q, 4, N 1, fn 11, N.-, , . 4, ., 1 ,, . --, . -.5-, .J ,iv -. .v ., nw, Q, 1. -fu,-Y www,-..f. Q, a,,,-f. mn., q,2,'f,,-.. ' 1 .H-A EJ, fa-'k1.w.3, Q. u ug- ,n 'qw xfzf , -.'.,'fnw - Q -ef. 'mf wa.,-v Haw. . mm fwgsy, ,R -hu, f,:.r,,',, ,,w,,s,,,, at N 1, v..,w,. ,M n,M,M+., fu-,,+,1tg,lv,,J,4w I -, 4, -,, .f was 1. xv., -,wx . 1, .,1f,,- l-1 f, .R ,t ,f,,N..'. u 5,-.Q ff-wg '424153521,gn.M.:g-..,-,-.21-.1wg-21.13-w1gvI,g..3'wgiizg.1 A v-f.,g',gw., :L-+.2'-143.13f:2tgZEg:gg.'fr3.gg?Eftglznz-.132:5tg.:g-,,N1-.pg'-2:-1--'13-.qw-v.11:-g2,f:gx 3, M, 14 Cy, mf, W, ns,-K,,n bg -,, A.. v -1. -w, 1. 1-,,'M,., . ,Q .ff 1,,.,, fwn vga UW, , gf. .K , ...HQ es, Mun, nk -.,u,,-.,',, +'.,,e,,-mu., -. K A. 1 it Kg 1 Q Q 1 1 0, J x v 1 V 1 u L v v ?,fz!5?,,5'?fw.,gwle Z:-,rm2w,::.3-:ng-221,135gn,:f'..1'1.,,g'.:v.7:' .yizwg ywg:-101-:3.fv,1'!gv. 'gfwfgzgws-. :fn K " v5w:'.Zwf'-sigh'.'f-214'-I-k.."f.7 A, -f-Ezlyig.,-.1 M' swf., 1...-ww. .,.,,g-.v.,f.,-. msg., ww 'n,n,,-.4 -y.'f.w.x g-k,,m,'-:n'- ' 2,-.':+.,.:..w,:' gg '1'I'Q 'w:'..:w..-1. wi T:-.ff "-if-:H.,,'.Q'X 4.f.,M:'1 .,,5g,iz,:li:,,:M n,a:,,,,,!f,,,:,-,W th, ,x.,s.,y--HH WW1u,J,,:,,-.,w:,Q.W.,,ya-,s:,wf,yg,,ggU ya,.:, 6 ,iw !Ax:,l,,.,3,,. .,Q.,:.,.,w',,:,,L L.,i.,A.L',w.,.-:wg Anl., q'g3y,,g-3w'r,,5w,, v,,'o.'u,,f,,'S N,--fp-3-..'f,, xyffysg ,Am 1-ya., .,'-,'v,p.'-uf 2 N W. vlw'f. -i,fu,'w,, .v.'..'a,gf.'- N3-:M M. W.-w.w?v.1'-.f-.'u -1 '-..'-N 5 1' -N 3-mm,-. Hun ' my-- M ew f.:-,www Mfg 'fn 'fc'H., -' --,-.miwfivfm u.'wf.'-, I 1. 'wzv neun, '- w:-- 'N Mr-.A '-.Q-.H -. X-1:--' f'IAL'!,'f:4fz1fAfhfzifm?r'ffEirwsfrvfw-I:--Izf'-1 'fir 'iff-"''-'2'2:'ff:-Scif'-fl'f:-11'1""'2f-1E1':E2'E2f1:'1r"Lgf?5ff1:':Ef2:f:-Z'-1rzffwiv-1::Q+ii1:f"f'1'-'1-fix:-2: -M., wa f. Nw 1. . nr Q f. - 1 fu,w'u "W Vw- A, rr V, m'M'M M " , ,' in w "f -In s, N -.H H. -. '- H. , -1 nf ' ", M v. 94054, 1,2 , mgxp., A , hx, n, Hy, fy, ,.e-Ms, -,, f, gy as fi., wuz., -,,f-,, ww H,n,, 1. 1, . M -.,-rl., Hg. ,, K, K., ,,, ,, --, N 1, a-,v,-,-M., -,, igffy 11. 'Sp myw + f,vw,'. , 1:74,-p fo, 1. 'sg Q .Q 'a "fp hy. -?w"w,Nfg 'vpf f- W. 0 M'-w"4!'w,'n.g -In 'W' , Q21-:iw 'M'-H," 'N ".'u,'-," ,s'fwN2.-Q - y..m2i'f?l'y:zMf"' "M" H21 f-In f,,aJy,,1,,:v, .,w,,.g., n,,.v.. wp M lm, -.yy +g'x,'s,"',fv,5'ak,n,, -M, ., ,, ., fu'-,.-lg., w,,w.,p,,'-, -.,-, Q, -,M,u,-Q. Lia.. ' ':w,,,,v.f- lf- ' ww M, adv, luv, s, 4 v. fd-, Ai'i,ff,.,2A-. uh". my vw lg His. auf", www vm ,JH 1, -. N, 41, v'-,m'1,. N -.,,"n,,'w v.,iy 'fx-'vpn M 1 sg, fMr,.,x,4' ,, Q, k, .,, N ,. ,W ,in ., ., A , 1, ,v, 1, 1 wh nu ,-,fu . A, Mmy y,,,- .. . 1 f. Hy, M Q, ., Y 1, ,f, . .Q-, v, M, . W .fr 1.,-.V -10 an -f . n M -,m M 'W l.,v-Q. -X 2, '.,,,'n. ,W an .,u '., Y f..f vw ,Q M. ,-1 -1p..'- - -.px -., -,gn -, 1, 1, -1, , -., 95-1,,A'g22g?g:i.Y'Qf.ag 3:1,.:'+...g,,:Ifs?'-5573520221.1:.:3?:g::":'l1w,.gw'-IQ v " Fgijvtif, 'nf wing- 'ily-,gvtgf -IQ-:m'n'5M,..,:-viicggzvfl-Mig, -23:31-.gf-gt.,g::'u. uM,,,Hmfq , ,94t.w,,, ,Wan vga 4, .,+.,' wp., N4-ww, 1, sm .1 ,,n, Nzmazw ff Y: ,Q-., 4-,HN Q. 'w Magi,-.4f,,w 9.3, wig-1,1-A b, :M ag,-ag.:-., fig., ,QQ-e,v, 1, ,vu yfdjgwfmyg Navi ,,,nq,i. Q? .Q-,'.,1.. :ind .MQ,is,iwi,!.,4f,',,':Ngp, Y S M ,,h,,k.,,,..WwQM M,w,w.,'+H4,,.'U:,,',, in ,JM .N 1,5 ,NN X ,,.,:,f.y,,5.,,f,,,,x, w,,,54,q?5?,3:,, 1 'ff-,g'4'.,Av,.'n,+, -.5Q,w,'-,Hq.,,?5m,w... fu-,,f,,f,5 ,. 4n.5n,:f.,M,v W w, N, -.,lM,,:-,ga xx, , ...f n 1.-,J p,,u,,fa.q, .-w., ngl,-,HQ vw. ff ' A M 1 -4 H. - Q. 1 . L . W . - Y ' f. 0 ,xv M . . u 9 A f. f x 3-131 in Q, segvggffw gags, f,::,'.,3:.,k,:1. 4, .,, .H Q 1, 1-,v ,lp,4v, '14, .Quin wg, 11 fm, 1. M 1 vu uf, vu. in , ,J .,- , www, 0' ny b,, v 41, in 1 M, 4,1 .i 1 ., ka QA 5 L, ,Q f. U ., ,yum 1M4,yf, p , . ,, ,tml M, Q., 1 ,v,wy wwf. ,ag ww M min, .nu . Q 1. -Ugg r, H -,Z ., Q., ,ggwg :af 5555 32- ,pi'f.:5nggg:::-Ram+Z51j:1?cyT.:Q:g-.1 0:01125 1212iggigvijflivlgiifffi53232231-Z:-fZ?g.1f:.fyi2':w:'QS: 3-fggwl vi?:frmfffa-Ia32.1--E5g,::.:y-:ggi - V 4 Q ,, uh ,.J,4f,,5,. , , -., A . wwf. 1, ,L ,. Q ,X f , H ,ww is ,M ya. X ,intl-A, ,K , N A wi w"1if',!w 'Vs Qffb53"e"'f'f?'-.ff P. .wf1'!"I'n'w' K W' JMU Y-v"'fN"'S" f"3Z-.5 Q QTNQ4' 'I"Q"."."w '1,,""i 'J MHZ w' vin. '-,lf 5'J5:g"l'v1'-'-. gm: w2z5,:gX4z y4v,.5,V2,,? ,'f.j:,ha. U., Q qxw 'r,,,,:a,,'1.h:.,,:v,i?Sv,,fm,ifa,: ,g:,,.-,g,,:m5m:5,v x:24!z'::t,Q,i,. a,"i,:,,g,,,:1,y,.'.f3.,sus any wi,H:g':,':,:,,: Wfwf. " 45 'G' my qv up , '. Q 'fffi Mays., S, '-v w 116- ff, H mg lr urww v. J" - Q 'nw an X, M", ' H". M'-. u '-,. vw. fe, xg n Uv. 5:1 M if g.3,s!'M3X2,,,ig,, QQ Q., gh' W., ,LW -L, M., A,-num. +34 Q, 4, 1,M 'amiga u,,z',Qgu,,As,,w. -Rs. n, 5, -Q., M f.,g.g , .W , A, 0 ,, ,yu - Y Q,,,f v X it 5, Mn, ,, NV -, 4, Van., wh ., XM 1 sumge? S425 1, -4 f, yi N ,, his, mhg, tv, in my .i Q. -.4 Q.,-, -,fu-, w,-.,-,ui 5.23.1 gg. ,mu W5-41vEg',,' '32 M 1, My , ,,-, H 4. , A A J., -H, , v . 1 -fr 4, My. w,v,.,, w, ., M -,g,, 4 Q, fp., 1,5 -, ff N, ,. -, N ., .. Q. r, ,, V. 1- M 2-sp, n,'gef,hg . Q. W 903' .- qw nun., '-1, A my-Q wg w fy,-fs '3M,,w, W, A. M, ff. u, -. + 1,-w,m np, -. -. flaw., -,N fa 'iv 1-, -.m w Q N "',f2f:,',g9?',8:f,w 'fy lazy'-. 'mv . sp-,,"'4'i,'r,'m. W. -iw2m,'N-,,,Zu'w m",:14-gy, ,mf we ,'1-Q n 'ntl A. win,-nA.',,M,. '-Nw -4 jww.-13 .?,,-ru'-" i'f7Y2'HfT'5fia31V52:ff3i?SzmW f fcgggffg ., 53:55:39 -Lyfyi JzgigfiixflqEfzfirr-ffmfiffskiE2:f:3g5'?:2::?i:41'fZ 162:-'i:'1:?fs1raQ,, iz'-13122: f+,"fEfg1:i2 :2zfZ:ff? Ltzglggmig- .K,f:g,'w fr' gif. .,'Qggm:g- fgQ,f'w.gfZf,:, gg,wy,2m,:i:53:. g:gfZwZgw5g.:3.5icgnyzgfwgg,gwzfwg-..y:v.,3.,M.-9.9:1Ig-.,g ., -gg.,,3fgg-::zg'g,g:f 'ig,.gjrZgs,:i55,.H32QffS??? , y,gz.gn.fw,'l:j3,,jy,: .:- 1303,j:,:3,,:H:.1i:.:lvfu,g:w,ga1,nj5:,,!,v':v,:a2:3iQ2:z,'.,g:":,N.1,.jQQf3: ",41'a.:e.gf.1'h.'g,f1gq:. xx .gf an 'wg 455 -,gl A Himsa ,,M,3w?-.f.,'wg'w-g-nf, ,N My f,Ai1,,'N.-5,,mUM,bf,v-ggag-w1,0, irg'w5 x-IM, Jf,w,.-ig., 'nth 4 Suk if fm""I'-Zulv, BA 14 af :X ww if , lf- 'Q 'wwf-.Qvw M Aw mg-fn , " iv. Q" 'ff ' 'Hr 'VM' .ww 'Q 1,0 v -1 5 WM' Ma v , A r- Qu "-.1 .I ,j9Z:,gg2g3'5g,iWf mi,?j:,fg5:3f:g,2zEZ:, ,,,::iwN:5ggv::E:Lw::,,l,3-A515554 mzgzzggpjz,i,ig235?53,fgXg:252,fg::: ,3,,,::i:::34igZwf.g5x312,11Q. -iuglfw ..,Q,-152:35 , y,nf,f 'D N, 1, , gy, up w,, v , Q.-4,1 -'- U A+, x, K ,' ., F f.. ,V My ,v,.,., hs ,MA - L "f'g32-Qjnffi?1f'wi:3g:,wY-739,54 3-:lj-w.,,7'gmg'j5fiy:3:.Q:1g,jig3gf?"1I1'2gi.:QfZik,A..yi1.,j5' 5. 55535421 w,35g1.i ?"5m,'ff.fg-:gap 'j'w':m ,3',Qf,fv11:.. Y,Wf,,H ,A ,yay Agp, '.- M Q ww' My 'ww - 1, V ff, 4, l,'1 My k 1, w v,n.MKm A x 5' . 1 D K. , ',' Nu Q, .,,ugv'w M., -,-.J , 1 3-gyfni 's,:w -:uw S 'H 1m.,,'m, "-,5'f'f5f.1a,,gUa 4, Ai g fffwifg 5.-91' -:,.4.,g,"'fKh,, , ,uf 1 1 ,w,M .pu -130, sy, fwgwwk t. v,M .Q , ,Aqgfpn-ga 121, 'Vg ,X ,, 3. Y, ,,Q,,al 1121- 1,1 1 ,I 1,5 3 n,,,y,,, W 4, ,V at, Q, ,sf QI ., ,W , fy , Q,,1,,,n,, .,a,,x -Y M . ff '4p.4Ww,K, WA, 4, ,Nw gg , qlw 1, ,V ,aww Q Af 1, 1, . 1 ,nv ,S 4, W 1, pf, 1 m v 1. M Q. my N M M . 1,9 3, 1, W. A ,Q ff,,,vq,,.,u,11n.,m xg ,fu , Q, X, wg? -3, . f.,1np,,N Ng. ,Y Q f uw if ff +V f '-.fa ff. M 0. I ,, - 1. Inv, 0 of I 'sh' 7, if 4 fu H., N X.. .2 as In M 'F Q. f If 1 fu. Y 1 f w w 4 v H. f..'b M vb Svufi 4. M r 521, ffm, 'lawn 1 143.34 H, , -, z, U'r'l'1f v. vw- 41-, W wk, , 4, A. W gh, ff., ef, K M, uf, 0. -. in ly fu. i,gv at .-,M Q, uv 4, 'Q w Q.. 424, h,,ffv, 1-. 1.1.1 ,KM -5.5'f, M rfhivv qmg in in Q 4.-Q .hw ,fm ni'-.w, Hulk -v iz. H,b4-ei, .V Q, Q, vygvy, gg yvw ,W wane R -, 4, 5-.fini v,,,, ,V ., 1,3-I 11 ml Q 15,5 . ww U 1. 1, aww, Wy 4, yy, V af,,,"w 'gfn xr mu ' QW Bling, ur, 5,4 'ss-,'v1"w M, 'H ' ,..H,"v, Q rg 6 fi, 'Q' Q fm H. "+,4'v, 'wfullm 161,94 li M .iw KMQV, ga. an amy, 1 Qi., ff. V V 3-its Q Mp, 1, N ggau ,, W ww yn ,,lf.,l ,:4iM,,v,,.. hiv., Q., 1,19 -,npr In wdyn, 1,-Q H- M 'Sim gf: 0,3--U ug -if g'wff.Lw:' .uri ds w . ,, ' 'rw ' In f, 'ww-.'-.1 '--2-'M ,1:23::,:f,,,Q:z,::if'ff55.-ugly.infill Q1 555135:.ffvN:.::,3M:,j: sv gg 5 jf zgiiyf ::Y,j::,5:M,y.,x,.,E:2gg,gSgI:, W'-"f2"ZZv,q'i,fi11fzfx:1Zg3K'QLWLZKV 1'43555113-lgxf32:,,:gJ,fIT X24 f'3-Q iv? wig ,gxfffftiflgwzaig-.I ig- n-,zzlgggy Q:.,g" ggiikjfzgfugf 543.0418,g:,3:4z':3y,,-. 4 -2 9 L11-.z3.gy.:,-.jlfjgZgzf.g:,.Q ' 1 ,ifQf,'-yn "syn Wx W- fi 'V A, JYIKW +wM',,'L1w'w Q --L' M JM I-U'-A-V ". PW " 4'-Nvtgggg,B-2335515551-:Jgn f --wI:p-gpwsgw J :sf -,g ,, ,:"3.:g-.gqizi 1' ,-gi1g:Z2g?fg2QL'f'-D3f3',UigiZyi:gf::,,'f' iffy ' 5.3-, A52 13,-.gy'+131ga'f.1-53 'gr 4 1, M R W4 ,AK-oy, 4 M- 1. vw XJ Win :Oh-v, Ffh' ZH',', f. up aligsgigg qhmgi fg,Qg5'.e-2, 'l Wig: :H .v .:v:::1w'.f'.:' ,, ,,,. - , .A,,.,.,,q1,, 4 1 ,-mgdz32g+.:?'5w-'ugly ... - jfifliggf-M: 'gag-.5 .fuzvf-., .xi 'g""i't'3?f525if2??'2izf1:11h: JH1il'i'-iI'QT'fIif!'3Z:i1a1:f:'1:5 4 w'wlarn51x u"4. 'ef in vh','C My .1 g'v3,.fw':Q' vNr,' l,w,,1f. '- :v.,'i.'1Q'n-.Vvp 'u "f4,,,Q,z,z:.'.f31L, ,gi I,.'a,,av,:,, r X',t-,h14, 5-,, ,fa, Q G ,:,'o Q.:-,u 1, wx'-,'l2'w 'f,"."'-'Q ,Tx fu ww 1. f.. v,,1p.,m 1, a,'-. up-. M if "vZg'agf:,f:f1't SI':I'::':f':I',.:"i":'- 2 Q 'v.mQ1-,Q -I--:',:w?n 3-.3-. "h1:fl"f,f:.2:uQtfvW:n,:.f A ,X ff.:-+g-.'w:g- . 1-.zlg '.ir..:.4 . '.:.x:,bff,3v, -www m,,w ,N wg - 'ani 'A' :tl ' I' 1:- 1. 4:5 BA EBALL September 14, 1954, the Indians traveled to Linden to win it's first game of league play. They started off in the first inning on Larry Cain's home run. They won the game by a score of 10 to 4. Branstetter was the winning pitcher. September 17, 1954, Stockwell came to Darlington for a practice game, the Indians wm this game by a score of 15 to 2. Dave Vannice was the winning pitcher. September 21, 1954, Coal Creek came to Darlington, to go home defeated 7 to 2. The Indians getting off to a slow start came through to win its second league game. Branstetter was the winning pitcher. September 24, 1954, Waynetown came to Darlington to go home defeated 5 to 1. The Indians took off in the first inning by scoring 4 of its 5 runs. Branstetter was the winning pitcher. September 28, 1954, the Indians traveled to Bowers for it's final game of league play. They downed the Blackshirts 15 to 2. Dave Vannice was the winning pitcher. INDIANS WIN COUNTY CHAMPIONSHIP The championship game after being scheduled to be played at Milligan Park was moved to Darlington, because of a wet field at Crawfordsville. Bill Boone stole home in the bottom half of the second inning, for the Canners only score of the game. Don Mullen scoring in the top half of the fourth inning on Jerry Darrough's triple tied up the score. Ion Peebles hit to left field, and went all the way to third on an error. A wild pitch by Boone produced the winning run for the Indians, when Ion Peebles came in home as the ball bounced off home plate and over the back-stop. Each pitcher yielded just three hits, and each team made four errors. R-H-E R-H-E Ladoga-0-1-O-0-O-O-O 1-3-4 Darlington-0-0-0-1-1-0-0 2-3-4 Boone--I. Todd Branstetter--B. Mullen BATTING A VERAGES BA Branstetter 389 Cain, L. 320 Cain, T. 231 Cohee 500 Crull 000 Dale 000 Darrough 333 I-lawn 500 Holt 091 Mullen, B. .227 Mullen, D. .364 Ryker O00 Thompson 000 Tribbett 222 Vannice 182 Wells 667 White 000 Peebles 125 Y --.-f a l gfw E . V K - :IE 4r ?"Z:5:. QR. 4 , ,wg -:uv ,Z ,lll H "-- - .efs1e::f:.:.., ., A3 -' E ,.,,.,L.,., ., 'If ' 6 ' ig 1,5 ,LLZQ7 W. 14 G nr A i .. A b2,::.gw:zP?4 AUM Eg iii ' ' 2ia2g6i1A2'f1'5k 'v ffwif-2"'4 ' , .,-,. V ' A MMA ' ' ' J ,I f Q :VLA H: ,.,, :,.. . , . .: ,,..,,. gi W 1954 CHA PIONS HIGH SCHOOL CHEERLEADERS JUNIOR HIGH CHEERLEADERS M I is 55 1 Big. s fi ' .f :::::: ,gig ff . N V P in ii k w E 5 r wx N J f K ,... - 1 ff U Q . -'id' . ,. f fi rg Q 5 Aix - i .,.. M M b QE - 41 f In Ea' " 1,wi!!RY"h. V Y 5g..d5gag5:j.E.- z,- ' gs 5, , 5 gg, a ll " M.. " ' "f ' ' f . f U fig ' :M L "V' I ' - gl 4 X 2 wg ' V z A " '- K Q, .,.. g ' - '- .v,. -, 3 --:1. . ,wmfv ll: Q . ' . U, fi? 'IiI'E'?"g,1,E:::fH 53551 Q .... B: A WW 'M L5 W A "" A -piggy .fgfjggh 3EgfZf17f1 igj ig Q K ..,,. ,, . f Q fqmwmm, m ,,m,w5gfgggp5 W- Mm x Vg-5312 .sk .7 'L ,Tfif+?ZiZf7'M5Wf P ,, mm hy , ,gf .3 ,A,7,ii5i,,i3:fg?5gE 6q BASKETB LL On October the 3rd Darlington's new coach had basketball call out. About twenty boys came out for the sport. There were about 3 weeks of practice before the actual season got under way. Darlington had only two or three boys that had had varsity experience, which practically left a whole new team to work with in the coming season. Nov. Nov. Nov. Nov Nov Nov Dec Dec Dec Dec I an. Ian. Jan. Ian. Feb. Feb. Feb. Feb. Feb. Darlington played their first game of the 1954-1955 season. They were defeated by the Perry Central Midgets 54 to 27. Darlington played Jackson Twp. fBoonej at Dover. The score ended in favor of the opponents by a count of 65 to 52. Darlington won it's first game of the season by downing the Russellville Bees 59 to 52. Darlington took one of the worst beatings of all it's basketball history when Fishers defeated them by a score of 93 to 37. Darlington was defeated by New Ross 65 to 47 in Waynetown's new gyrn. Darlington lost to the Klondike Nuggets by a score of 44 to 37. Darlington defeated the Alamo Warriors by a count of 33 to 27. Darlington was downed by the Waveland Hornets 54 to 36. Darlington defeated the Dover Blue Devils 52 to 48 at Dover. Darlington downed Coal Creek Central by a 50 to 44 margin. Darlington defeated the Mulberry Berries by a 58 to 50 count. Darlington went to Crawfordsville and was defeated in the County Tourney by New Market 52 to 42. Darlington defeated the Roachdale Hawks in one of it's better games by a 71 to 47 margin. Darlington was defeated by the Ladoga Canners by a 57 to 43 count. Darlington was downed by the Linden Bulldogs 49 to 45. Darlington was defeated by it's old rival Bowers, the score reading 58 to 54. Darlington was set back by the Waynetown Gladiators with a score of 60 to 39. Darlington was soundly beaten by the New Market Flyers 62 to 42. Darlington was defeated by New Ross in the Sectional Tourney at Crawfordsville by a 59 to 40 margin. As an overall Darlington had a relatively poor season winning only six games and losing fourteen. But one rnust not forget that practically all of the boys were young and more or less inexperienced. This has been considered as a building year as far as the team is concerned. The outlook for the coming seasons is very good VARSITY B TEAM JUNIOR HIGH BASKETBALL v TRACK nw 1 . 9 Q J: 'W f 5-3.5. 1 if Y' if . 1 5 . y 5 x if Q . r M A A 1 Y 3 U s " 1 , Q, 5? 4 Q fb H , 14 412312, 5 M , ,gh my Q A 'M 3 1 6 - X, QA fi' T ' L.W.i X ' V V , L 5, uf, swziealm zffmfgirri EA 4 2, "E-X JJ. 4 A , ' ..., A' 1 .zrf-' ' ' :::.g'gg- rf :vp , wir? l Ji K :Z .,.. 1 ., A .. fm? ' 522, : 5 Y 7 5 fl -2:1 . . .,.. 1 1 . mzigw X gf f . f ' ME .xii ,WU .1 Qgwmi-wg I 3755 y A mi' 1 'V - 1 - 3- t 4 fsg, K, ,: 3 Q W' ,W , ,A w Ufoho ' wma X Qi xxx. ii X, 515121 9 ws SWE . , Q A A N5 -f 5 ' was ,Q x ' W X lhnl Dull! 1 I A ki sf, 'iM 2 Q :jim V I , my WT , v X m x z . 5? 1 M E '5 T' l- --fwv 5 -' :,,.f:- , TN 'f .Www . Q: gy Q3 - ..,.. V - V :il .,.. AQ, xi K ,.,: .Y mmm .ie i, 35.13 X . v ., 1 , xv: wa-mmm .... ..,. .L ,I Q V k w gy -, img, tk K -cg: xi' V 'Fahaita Bound? Lcmk wimk hem! ,gal ,nsisu M 'I :'- -- - -. 1,129iWLE,gf:Pff'V U - M A P A k 4 W film , M N' L fwPs2m:.x Em S, if xkiflgiliiiliifviaC.Qif1Q3Z.K' N Z5 F tin! Luc may Gut Qi hue' Llberacei V.1ga,r:m11d5! L swam smphwfi , 7 5 AH 18 wall wwf ATR Coaiversa mm! M-A +4 J f F- : .. .lg I and Iwiigh1iy" f ,i'Ef"'::2'2 xc .. N ' in J ' B 5fEf "' 'K Leach 2 x X , 1, ,1 M. M Q1 is "' Q K Q wg wi s 3 'Q 4 3 NW W -'vV 2 q ' 1' 35 E 3 gi 2 "Sie ep ng A' ' "-' . 5153355 5 " W 63 ? 2254323 iii 'izfls ma Q 'E EE Lmzle Thmm ' 5 21 555' , my Mean A Lot! fi? my Congratulations Class of H55H RENTSCHLER GROCERY The Regal Store Phone 27 Darlington Indiana CAMPBELL 8 COX Famous Names in Appliances Compliments Frigidaire - Youngstown of Tappan - Ironrite ALEX COX STANDARD SERVICE We Service Phone 55 Darlington Phone 54 Darlington CONRAD'S GARAGE MAY 8 HOCKSTRA FARM SERVICE Shell Gasoline Dealers in Massey Harris, Ferguson Delco Batteries and New Idea Farm Equipment Good Year Tires Homelite Chain Saws Phone 58 Darlington Lafayette, Indiana COLFAX.GRAIN COMPANY Grain Seed Feed, and Coal Colfax Indiana Keep Comin To The GIN JER BOO Crawfordsville, Indiana THE RAPP CCMPANY RUSK'S Successor to Freedman's Pure Oil Station Clothing Furnishings - Shoes HService At Its Best Crawfordsville Colfax METZGER LUMBER 8 COAL CO6 A Good Place to Buy 'Everything to Build Anything Lumber Coal Cement Fencing Lime POStS Plaster Bricks Roofing Tile Sashes Gates Doors .wallboard Frederick R. Butler, Mgr. Phone 140 Darlington Compliments of FARMERS FEED Q GRAIN COMPANY Custom Grinding Wayne Feeds Harry L. Yount, Manager Phone 8 Darlington Compliments of ELSTON BANK 8 TRUST COMPANY Serving Agriculture and Industry for Over One Hundred Years Member of the Federal Deposit Insurance Corporation Crawfordsville Indiana WALTER J. HARPEL SEED COMPANY Producers E Processors of Hybrid Seed Corn and Other Field Seeds Modern Plant Shannondale Indiana ' ' 'F l' Featuring the Finest Names in Athletic Equipment Luggage - Hunting Q Fishing - Photography Supplies Sportswear Hobby Department THE SPORTSMAN'S SHOP HWe Outfit Your Outfitn Phone 1250 Crawfordsville tCo1fax Phone EFu11y Insured Compliments ' of JERRY LANUM IDLE HOUR SKATING RINK Live Stock Hauling Crawfordsville Colfax Indiana THE CLEVELAND 'BAKERY ButterNut Bread DANFORTH'S FURNITURE 5 APPLIANCES 815 S. Grant A Crawfordsville 1 Phone 640 Crawfordsville A WILLIAIV8 FUNERAL HOME ANnEnsoN 's Ambulance Service K COMPLETE FURNITURE MART Phone B8 Colfax Colfax Indiana ' " f -"I ,Q ,5,',vV4-ljilvig, A ' Fresh Fruits Quality Meats Your Fashion Store Vegetables Frozen Foods THE GOLDEN RULE BO0T'S REGAL MARKET 103 East Main Street Box 788 :Crawfordsvi11e, Indiana Colfax, Indiana " i 1' 1 THE FIRST NATIONAL BANK 1 R TRUST COMPANY Crawfordsville Established in 1864 Member of the Federal Deposit Insurance Corporation MATER Q SPENCER Hardware 5 Appliances Skelgas Service Phone 28 Thorntown, Indiana TIMMONS STANDARD SERVICE Complete Service DR0 Jo Do COLTRAIN DRG H0 A, LIDIKAY Phone 1742 VETERINARIANS Junction of U. S. 52 and Phone 233-4 Darlington State Road 32 Phone 233-3 Darlington Lebanon Indiana Compliments Compliments of of B, Sz Rf, FURNITURE STORE Furniture E Appliances Phone 47 Darlington BILLUE'S WELDING COMPANY M. A. Billue R. L. Holt Phone 26040 Lafayette THE SMITH STUDIO H CAMERA SHOP Phone 38-J-l Attica Indiana Compliments Compliments of ' of LEHE EQUIPMENT SALES VEATCH 8 PINKERTON International Harvester Equipment W , ' I Your . The Wbr1d'S Finest International Harvester Dealer Phone 209 Darlington Crawfordsville Indiana G. T. DILLMAN A SONS Implement Company The House of Service Since 1890 Crawfordsville Indiana CRAWFORD CAFE Our Specialty I Steaks Chops Chicken Banquet Room Available on Reservation Phone 2075 Crawfordsville PROFFITT 8 SONS Funeral Directors South Green Street at Pike B. H QD CAFE E GRILL 200 East Main Street Air Conditioned Ambulance Service Regular Meals Short Orders Phone 140 Crawfordsville Crawfordsville Compliments KRUG PLUMBING COMPANY of Crawfordsville Indiana DARLINGTON DRUG STORE Darlington Congratulations Seniors! DARLINGTON DRY GOODS Bob and Thelma Darlington CORNER FRUIT MARKET Highest Quality at Lowest Prices Wholesale and Retail Fresh Fruits and Vegetables S. Grant Avenue Crawfordsville NEW YORK SHOE SHOP Shine Parlor Hat Cleaning Shoe Dyeing Any Color Work Guaranteed SCHULTZ 6 SCHULTZ Book Store 105 N. Washington Crawfordsville 205 E. Main Street Crawfordsville SCHLOOT FURNITURE COMPANY BELL'S Crawfordsville The Store for Men Indiana Crawfordsville Indiana MAPLEHURST JERSEY FARMS, INCQ Milk and Ice Cream 201 S. Washington Phone 1150 Crawfordsville WEST'S In G. A. MARKET 131 West Main Street Crawfordsville Quality Meats and Groceries at Everyday Low Prices Hours Daily ----- 9:00-5:30 Friday ---- 9:00-7:30 Saturday--9:00-9:00 POWD'R PUFF John Cohee 114 N. Green Street Phone 843 Crawfordsville NEW ROSS GRAIN COMPANY Dealers in Grain--Feed--Seed Coal---Fertilizer Phone 8 New Ross Compliments of NEW ROSS LUMBER COMPANY The Best in Lumber Phone 1 New Ross LITTLE'S RED CAB 24 Hour Cab Service Phone 48 Crawfordsville HARRIETT'S BEAUTY SHOP Phone 262 Darlington Compliments of CAIN'S SERVICE STATION Darlington Compliments of STONEY'S GRILL Darlington Compliments of VERMILLIONACLEANERS Darlington Compliments of WARREN'S HARDWARE Darlington O. Ko GALLOWAY Q SON Dodge Plymouth Sales 3 Service Crawfordsville, Indiana Compliments of WEIR'S SHOE STORE Home of Fine Shoes 113 S. Washington Crawfordsville Compliments of MD C. KAITSON Jeweler We Specialize in Satisfaction 111 S. Water Street Crawfordsville BANTZ DRUGS Reliable Prescriptions 211 E. Main St. Crawfordsville Compliments of SERVICE LAUNDRY Phone 1855 Crawfordsville Compliments of BORDEN'S ICE CREAM COMPANY 101 W. South Boulevard Crawfordsville Ro 5 M0 BOOK STORE Gifts - Stationery - Books School and Office Supplies Crawfordsville Indiana Compliments of DE KALB AGRICULTURAL ASSOCIATION Compliments of CRAWFORD BARBER SHOP Crawfordsville, Indiana Compliments of COCA-COLA BOTTLING COMPANY Crawfordsville, Indiana KITT'S GRAVEL COMPANY White Sand and Gravel For All Purposes Road Gravel 8 Fill Dirt We Deliver Phone 630 Crawfordsville DOVER GARAGE Ralph Endicott, Prop. Gas - Oil - General Repair Shannondale Phone--59K R.R. 34 Lebanon, Indiana RICE BROTHERS Ditching Contractors Thorntown, Indiana Harold Kemper RED CHANEY Nationally Known Brands At Popular Prices Motorcycles STECKS 201 E. South Boulevard Phone 549 Crawfordsville 107 E. Main Crawfordsville DAIRY QUEEN DRIVE IN Shakes - Sundaes - Malts U. S. 136 at South Boulevard Crawfordsville Indiana WEST WABASH MARKET Groceries - Fruits - Vegetables H Meats 8l0 W. Wabash Phone 2610 Crawfordsville ELMER'S BEAUTY SALON Palmer Apartments 201 E. Pike Crawfordsville, Indiana GOULD'S FLOWERS The Best in Flowers 902 Sloan St. ll4 S. Green St Phone 895 Phone 3128 SABEN'S D. X. Market at Grant Phone 26 Crawfordsville T. Q R. GRILL Meals 3 Short Orders Crawfordsville OWENS-INDIANA OIL COMPANY 405 E. Market NGas for Lessn Crawfordsville, Indiana PAUL'S D-X SERVICE Corner Market H Water Street Your Auto Accessory Service Station Phone 2028 Crawfordsville Compliments of MCFARLAND R MILLER MONUMENT WORKS I. N. Miller, Manager 116 WD Market Street Phone 142-W Crawfordsville R. Mo HORNER Buick - Pontiac Crawfordsville HAZELVS BO-KA SHOP A Corsages--Our Specialty 123 SQ Green Street Phone 700 Crawfordsville ENDICOTT E GREVE Candies - Cigars lce Cream Darlington BRIGHT FUNERAL HOME Curtis E0 Bright Erline W0 Bright Phone 31 Collect A SQUIRE SHOP Headquarters for School Colors Cords - Hats - Jackets Crawfordsville . , 210 E. Main Crawfordsville Chevrolet Cadillac Compliments of PAUL TIPPETT INC' B. R Do LUMBER COMPANY 9 Don Branstetter Carl Downen Crawfordsville, lndiana , Crawfordsville Compliments of COLLINSV BARBER SHOP 128 No Washington Crawfordsville WILLIAMS STUDIO Portraits - Groups - Weddings Aerials C Photomurals 1165 N. Washington Crawfordsville TREPPLE A LOCKER AND FOOD CENTER Darlington, lndiana Compliments of CHARLES Ao MARSHALL Darlington ., 4, . , Compliments of HALLVS CAFE Darlingtong lndiana Good Food Eat Here? Compliments of BRANSTETTERVS GARAGE Phone 6 Darlington A GOOD FRIEND Compliments of ENDICOTTVS BARBER SHOP Darlington I MOORE TYPEWRITER SERVICE Smith-Corona Typewriters Clary Adding Machines Phone 2678 111 S. Water St. Crawfordsville Lumber Hardware BRADSHAW BROTHERS BUILDING SUPPLY Colfax Compliments of PAYNE BARBER SHOP Colfax Compliments of MILLER'S RESTAURANT Colfax COLFAX LUMBER COMPANY, INC, Quality First - Service Always Phone 55 - Colfax Compliments of CHESTERSON'S GROCERY Crawfordsville WABASH SERVICE STATION Washing 8 Lubrication Cars Called for and Delivered 300 S. Washington Phone 2084 Crawfordsville B0 8 Do LUMBER CO0 Indianapolis Road Crawfordsville Indiana Compliments of RUSSELL GROCERS WILHITE BARBER SHOP 410 E. College St. 815 E. College Crawfordsville Crawfordsville Indiana DREYER-MCCREARY WRIGHT'S HARDWARE Q ELECTRIC Your Rexall Store Phone 102-R-2 301 E. College Phone 77 Crawfordsville Colfax Indiana WILBUR TIMMONS Distributor Tydol Products Darlington Phone 119 C pl t of FARMERS AND MERCHANTS STATE BANK Darlington Indiana Th M y St D 1 gt M b F d 1 D p t I C p t mf www ,ML wif 624274, um ,Zo ,Zlanzf6,a!!,ZJ2:fe,1v'6 J!! JAM i I 3 s P 1 Lfv Q, Compaug 1 KX mission - Kansas H A L SV-


Suggestions in the Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) collection:

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1959 Edition, Page 1

1959

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1968 Edition, Page 1

1968

Darlington High School - Chief Yearbook (Darlington, IN) online yearbook collection, 1969 Edition, Page 1

1969

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.