Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA)

 - Class of 1928

Page 9 of 88

 

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 9 of 88
Page 9 of 88Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 8
Previous Page

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 10
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 9 text:

'EF ?53jlTbE',ELWL15?T T LLl'LFL'L'? EL'L'l'2 W 'q FL :Q H - H .ca T' 'M - 1 - -fr er -411EE5:75752FGETLTLT,2525'uTLTL7jET.TrEk'i7j Lfl5T15?53Tf?fLlE5EFifEEEEL7nF.FLfE1Fgw:i7'.LTcfLT5Ei7iE'uf3:SE5l'IZEETQA L -1 - - 5 , ,. - - - ... - -. - '. if 1 ' P' " - " - B . - ' 14 ' 3 A - - 3' 7 'T C : I - lf"-s"". 1 A - - 1 - - , , , , M 1' 1. -1 -, :' .. 1 Z- 1 : .-. ahrfxfi n T. T ' 3- S L 5 S H 1 Z' f 3' E ,Ax , V V . . - .. - .3 4 X j j 5' H 1 T je If 2 7, 'u x-7-sq :J Lf: Y " - 3 ' 'T 5 L '- " .J .QL -I .' -1 , , I -' 1 i 3 1 -, A 1 ,, ' . F. : 3 Q ' ' ' 3 7 - f - - - 51 E 3 -- 3 -3 7A :' Q -- -Q 2 7' :. T Q2 " 1' i I 5' : : : -' 3 T E -f D3 'Q Q Q T Q :' r: f 7 F' IQ Q E 3 Lf M QS ' 1 " Z " E A ,, 1 3- ,1 3 2 f - j '- Z -' 3 f' : I. 3 f : f -' ' 3 EL 3 ' Q ' H --' j -Q ' - 1 1 L f, 7 2' - :Q ' 4 3 1 E - - L 1 ' , H 3 3 1 : fl ? L 2 3 1, 3' E 3 'Q 7 J 3 . ' 3 F T 3 1 1' 5 2 S E 2, Q ' 7 Q 7 f 'w . 4 ': I i ' 1: 3' 3 3 - ,- 7' f -' , T ." 3 T 4 H 'T - 3: ' fx 4 1 X' M, : 5 5 : 1 3 3 3 Q Z 5 3 :- l X , 3 1 ,,- -- : :, ft , - 7 1 - - : A , F- 1 ,4 I -' 4 7 - 1, -1 ' ' 71 4 . 4- :A -1 :, 1, 3 7 ft 2 1 M F. .. -Q f -- ' E' : T 1, 5 E 3- ZZ 3 l 1 fi 1 11 i 7' M, T 3 2 : 4' : Q - :' 1 S 5 .. ... f 7 Q 1 5 1 7 " ' 7 ' ' 'G T 7 C 3 - - 2 I T ' - T i 1 E N-' ' J, Qi r: . ' 5 T 1 .. 'M - 1 I T M : 5- -'3 -- -- -4 '-'- :Q 'T , A ,. I... fd -I L I - Z :V : 4 v A .. - -- Q 1 N . fx V 3 E E ' 3 5 1 :'- E ' 1 3 Z f 'Ng fi ' I ' -- - 2: :.. 2' "1 l - " . K '1 , - S 3 f: -, 3 - g 3 - f: :' N- 33:55':2?-i 5E-?f- f5 .4 - ff 1 2 T - -- 2 W1 ?' E 1 3 2 f 5. f. 3 j 'A 7 3 E. , J . I 1 : :V .1 3 f , j- 3 3 1 1 f 1' ' Z 3: ,, T fl + 1 1 ' 1 - 'U 3 : H 2 : - i 1 1 H 3 ' N ff: 21? ::.3L1: 517: Al ' , 3. Z Q : A , E : : 7 2, 1 - -Q Y- V2 3. : .' :, ' 1, : ' N - - 3 -- : - 1 - c A' N ' : ff j 3 .3 ': -. M Z C.. 1 - 5 5? 3 -'- 1 1 H A L -1 ' X 5Hf 2-22:1 E333 3 f I4 Vf T -1 A .I -4 - f .-Q - S 3 . 2 7 Q 3 ' f 7 3 4 3 T .I Y U: S S S1 w x- 2: 3'3 - ' 1 mi,-V.. ,-, , .,. ,. ,,3,-,. .- ,..,,--.,- ,.-. -K ,3,..,i ,. ,. ,- H., ..,,- ,-.,- - 4. 1 Q' -' 57.1 FE?5j?.T5J FL.-1umL7fb5E1?, Q1JSEJT-lTL:LlI5iQTL1EEzQ:m'2:L3.'nE1'?EiFJw:p.QQLFb-gf:c15PEL?x:1u:16ii?gL5E::FE,zrjE'LQQQLFQU LT6Ezc.3uJ5L" PLQTJPSLJ 1918? NLG! IPHPEPHH JN? EFF75nUa?'TE'P'P JQMLHJTECFEJWHH JLl1EL'?i5n'HT9'P'P5 f 6.3! K 1 4.411 l Q I l K 'YEEISL'-"W'PT'K-' .JL lF'T51T1.1?lPQ5-ELFf.u 1:5-LTdEE'lTi'f'.'E5'E .1jP5iTLcE':5-851519 QEFEL .JL IH fl

Page 8 text:

,Y . . ,.1y. -A 11 611,19 111111 Il 11111: Tis- I1 x 11 1 1 I1 f 1 X11 11 1 1 1 111 1111111 11 I1 1 11111 1 11111111 tl 1s 11111 1 1 1111111 11 s 1111111 111 111 1111 1111111111111 ll 1111 I1 U1 P11111 U1 ' 141111 .v1111111.' fl'l'Il11j' 11111111 '11'111 1'-I' '1x. 11111 11'1111 l11111'.r '1111 111.v 111I!'l'N 111111 f1'11lIf.Y 11111 .vf111'1'.v 111111 1l1'11'7'1IIl1l1'I1 1111'1'1'1.v. "l.111 IIA' 1111," 101' l1111'1' 111'111'11 111' - 5 rr. " T111' 1 1' fx 11111, rc'f11'11.v 111'1' 1.'A1.Y1'1." Il" 1 A ' 11' 1 11' '1' 1 , in 1 1" ' 1 Allfx D ' I, '1' ,Y '11' 1.75 1 ' .A I ' '1 ' '11 ' ' ' .Page 10 text:

7,17 1 Cgzg'-x flip x I 3 1 J xrirpxjx I x xxx x x x N rx x 1 ,HUF tx ffl ll x. ll llx' l'l x,'5ff:q'??f:':f'"'iff:-."::"x.'5f:zfi,ixL5?T::,:,Hxx!:x,lLf"'lxFlx:HxxH'1'x.":'."i"31:,ZF:?'..::xxH1zjfzxzfxxlxxlrxI ' x' ..f1Q:x7Fxx. - Hx px xx ., 9x V . ill lhxli xx xxx.xx xx'xIIx lxxxx xxxxxxxglx' xIx.xx .xxxxxxxxxxxxxxx .x 1 If -'ff' . . ' ,f 'ax' xxvxl.xxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxx' Qxxxx'1xx1xx'l1xIxxx'1I x.x:x'xx:xxx:x xxxxaxg. V gift. l1x!x'l'lll11Q?lIl1U'Ux'fxflllI1 Ix.lTY.xxxxx'xl .xxxxx ix Tx'x'iI'xjxxIx'N 1ixLxT.x Q txxxxx vxxxxxxx-xi. xxxxx xxxx xxx:xxx1xxx.xYxxx:x xxxx 'xxxfxfr Yixx' xxxxxxgx-xxxxxxxxx'xx, xxx f TEH'xx,1Tlii.lxxIixix'xxx'x' xxxxf Tx-xxi xxx vxvxxtxxxxx- Zldxxxjx xxx. x.x3xx"x' .xxx ' :xii Q x x-xxxixx--.xxxxv xfxvxx' xx .x xvtxxxxxxxxg .x:xxf xlxxvfxll Iflfxllllxrfx , Nxxxx-xxx-xx lxxxxxxfrxwx xxxx-xxxx x'xx-xx .xxxxx x-xgxxx xxxx fxxxxxxxxxxx xxx. . xxx-xxxx. llllx xxxvlxxxx-xl xxx tlxx- xixxxwxxxxxx xxx xx xx-xxrcxxxxxg xxxxx'xxxxx:x. 'I'lxx' I x lx' xxx xxx xxxx- xvxxx f1.lxlWL'L'I1lxIh'x1TXV!!l'X1xIIllI11xT14x!',HT fxxxxxxiIlQ xx xxxxxxx, Q xxx Lxx xxxg xxxxxxxxxxx' .xxxxl ll Vxxxg xxxx.xt xxvrx' xxxx: :xvxzqxx IK'Xlxllfx'I'N. l"'xAx' r xxx4 xx1x'xx'lxL'x xxx xxlxx Nll1'LxIl'YN. xvxxxxg ,Qlx'fx"xfx1xl.NIxxxix'x'.x'xIxx1"xIxl'xi xxx x'.x'xxx .xxxxxxxx Xxx' F!Lxxx' 1x'.l3xIx'xf 'xx.xx xxxxx xxxx'fx xx' 'ltxxxfx txx' xxxx' 1 xx'xxx'x. lxxlxl xixxfxfx' xxx: xxxxfxx-f'.x'x. .xxxxx .xrx Txx?'xxx1xxx':'xx'x, 'x' xxx' xxx .xxxx I x.xlxxx-. . . x ,Xx xxxx' xx-.xx ILLNPI'llL'l'x'x1l'xi,HxI' xxxxxlx-xxtzxxxxlxxxg xxx xxxxx xxxxx xxf xxx x xx .x..x...,,fr.I,.L. ,Hz ..,, Jixixv 1 , . .x 'x'x x , . .. L x, x . xx xx,xxxxx..x.xxx .x..x x1xx,xxxxxx.. xxxxx x.xxx ,xxxxx . . , , 3 . . , , Q xx'-X'I!g E'.ifT!N .xxxx: 'x'I:xxxxx-x. xxxx. x'.x': rxxx"xxxg .xxxxf xxxx' ,x xxx-xx.x:xx L fIIi1"lixx'. 'x'x"x' xx.xN uxxzxix- xx xvxxxx' xx! .x 'xxxxx T'x'x'x:xxII1 .xml xvxxzxxxxx- xx! I ,U,X,,. ,xH,.1 ,X1,f',A 1, Tj .p , .' , ..x , , .x , , ., A , . , . x. . ,..x .xx xx ,,.x.x ,x .x xx, xx .xx , 'xxw x1-"'1::x:"", 1 Xx xxx- fxxxx- 'Fx Nxkxlxxxx xxx' xxxfhixx 'xxxxxx xxx Kxxxxx-'x I,xxxxxx FW' '-"xxxx', '-Xv'xx 'vxxxfxxxixwf x.x. Hxxx xx xxx-,xxxfxfxxx xx xx 'xx -xxxxxx xxx'xx xxxx' 1 w xx-xg .' xf 'iw T'1Tx:'x- xxxxf xx-x- xxxxxk xxxxxvlx ixxlxxx xl'-'V xx xxx F ,X X- ,,7.x,.. ,iw :HE,:,iK,x, H, .LU .W , ' V ' x .x ,f.'I"H fx .xx."xfxxxxxxxx-:" xx'x: ' . ,Z . ' x ' ' - 1. x ,x xx .' "x'1x1ITxQxxf'fWx".x. x:. , in - x' 'Q -' fix fxxxlxf .xzxx XY1:"x' x'f:',x 'x x.Ux x".x'x':" ' 'Vx f 'ix'-1 x11'x'.'f xx? '1xx- ,xxxxxxfxxxxh ffxxxx 'F-x 'xx f' xxx' , ' ' "' x fx' knxxxxxxxxl. M K '5jQ7ft'.'i fi:f:flxqif1i"iTi ':,'f"'3,xr."r,'.,::,tj",1,l"kx ::"" k' 1' " 'jbzxrbzxrfxljxjxz l,,:l:.'H

Suggestions in the Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) collection:

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1935 Edition, Page 1

1935

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 63

1928, pg 63

Cumnock School - Chronicle Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1928 Edition, Page 47

1928, pg 47

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.