Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA)

 - Class of 1977

Page 1 of 88

 

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Cover
CoverPage 6, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collectionPage 7, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collectionPage 11, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collectionPage 15, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collectionPage 9, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collectionPage 13, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collectionPage 17, 1977 Edition, Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1977 volume:

. - x P . 'oy D ' rv 'fy' M ' C N lf. .xxz px yung., ,, ,, xi ' If , A fp! 'Q Y'-. -as o, Q'Vx '4 K pi ' V 5, . A , 'fs . - 41, .fzffl-QV-1.1M I N -.VIA E 4 t ':be..I'v I 1 x- 7 . 1 v .Wg V- V. , ,, ,I -I . V .V V ixf - V V x Kg ' 'K' V-M LS, .Q 'n ix Q l Q.' 1' .V 9' -'1' I 1 , ,V V I 'yu' V I 'i 'fcgx '. -H. 1 5' ' V ' . ww1.v 'w 'Qr5' . F- .' ' 1 wa 5 .yt ,Q 4 4 'xx X ,V. ,4 yal, Vs...-rl I ., 5. ', 6 1 WY fb. fVV'lv Nr lg, . 'a 5 , - i' .13 ' gg,i',- p I. 'V 2 . V- L . ' ,. ff ' n. ' -A ' as ,W .V, V Li I V ',,, ,fi N W +0 ' -Q . ' YY: , N- ,, A V -n 1'-'I sz '-- J' V95-P ' V 4 ' ' J' av Q4 ' N f 1- - ' G. ,J ' ji. .V 6V V V. . 141 ' , 'sl' . P I ' ., . ' A? . .A , ? X - '. V V ' -' H -.w:w'V Vn..,.4 - . X , ' , V 'V In . .-. .,.n..V'..f. .V ' ' V- - W ' V Q, 1 V -Q . I JM. ,iq-in , ' , 4 1 ,J Iiyqxr . f ,,, . sn 'x ,if ICQ- '-'Via' wt :fir D151 l'U .Li 'tV:li'LN'.'w it s!? I1 A ,jr ,, , , V yn 1 -,-. V V-' I 3 1 ,Quay 4' ,-.' 1 ' , I . ,-.V'V'. - '-j V ' I. -V, ' Q. N i -uni' V, :.. :sly -' - V A I. Vf'w'flxf.,5j.,'1 Q V ll K., , , V- ef, fx V., ,,.- -. -,V V, VV f V 'V . V ,Sir .f' R ' 15 ,. ' l' 5? , ! . -4 A VV- ' -,SV N- V 21 1, lx' Hfw. ' V. I L 'ii .i . , ' V, K ' . Y l ' V Q V4. V 'N Z ig v , v W 1 3-'ii ' . 'A' ,TO ti , , . - rl f ,la A 4 ,'n-ZGAXH -VW ' 'il S 'I 'J E. ,-EI!-3, , , 5 I! p 1 l Q - .,....-,g-2... . x L, ,uh , , .. , 1 I , , 1 uh, M, f' 'J : ' I ' '.1.. f' s ' f' r I 2 I. l Q ' .14 . V,n ' ' . ' I gg -44' ' Q ' 1 l , Q- A 4 I I I I l t K ' I i W 1. V- . -. 1- 1 1 , . 'M I I w. x 1' ? rxlin 'Q ' ' ' ' Q' -Q 'k A I Q v o K g r n f V 'gg .' . 1 3 :V I 1 ? -q yt ,. .I 'it , 4 . F, i I 5, 5 I 'Ar . If Yf M13 .V ' g I I I X QV I l ! I . .lu qv , of 1 ' V.imn - ' V ' ' ,. , ' g : as 'V' V' 1 ,K Y ' ' . . I 1 l 5 'Q g 7 ,. u s, . ,. , f 1 V I 5 'NNN Pm Tk'M S' V V' 4 :V z. 1' I Q I 1 I V ., id .' I, l 4 4 ' S Va,5- 4 I L r l 1 3 Y . 0 ' 5 ,I q I. N 11 -1, , , g v V 1 s. ' if 1' r -V vkf ' V ' L I I 4 ' s 1 1 i' T N' .N ff, Y -.fa ki .- . ' 1 s ' 1 V 1 S 1 . I :'INf ' ' f' .' li I 11 4' 1' 'V fs ga J, , ' I VT ft-' ' . ' e 5 Q 1 I. I I 's. Q' A f,Vj' I , , , 1 4 I A I ' AV 4 ' 1 I , i - I LU . n 5 V' Nl' ' 1 , 1 - ' i ' 14ggh,Vf,j , I 5 l, f ' 1' V5 - 5 'fer' ' ' 1 L. 5 5 f . if Y . .Y J g 3 Qi .Hg ' ' ' . V 'V :.' ' . V V . ' -Q W Q1 v.m:'.l fl' Y , V 6 . W , is A , r-A V . h wr 'Q I 1 xy Q ,Ni L gr- 1. ,al fr:-ff' '. f-: ' jr' 7' 9 V I '- L V, N -L A ' ' -2- Jciffl Aiflra' 3S,.j'.f?'-L .fy ff A , - 11-.11 '1 V -- 'm '- 'V V ' L s 1v,d'1.V'hnah, ', ' rf V- V.ef1'- -sim ..'- 4 '. uv . V U 1 ' - - F, .- we-.5 . - Vf.V.,':' 1. --- f 5Li.5?. - w- P ff.. rd ' I ,.--v' A -V ,V f 5' V V ,. '.1.::-'.l 'sig-R.. .V ' .Q .. WZZTTVF' 5 'Elini 1 '+'2f l '4Qi' 'mifvifif IAEA 'I 3:4-VV? 'H' ta 1 L. f1'w'V'5-' '....i . . A ...Lv .Vf'fk VV -it '- :V - . . V, . ' 1 w, . .' F? 1' W V,:g:' V Tig?-1 --. J .Q-A-?gQ,v.-V V.. -' p 1 Vi , ..331-,L...-1fp,VY...'M.5 'ir' ' r.1sfM ' V ,if, .1l'!fv4,h-lp .2 4, JM . 'fggby-?:5..iV,.Qfu?.I-'-,Vg.'5lQ,f3f , f X , Q. V ,N .gf-eg f ' '71 V A I . n.9k'. ' 'IA y 41- A - fu . :V -na--Q 5,1 A V 3 AALQ3 ffwggf 1 ,vi V - ,WV -,Q -f, - V ,nf V Q F pf '51 '. .,1' ' , V -V , - ,Vhf-V - VSV .-f.A 1 ig. .r'?v-Er,-f 'w 3 V ' f P.d'-wi..v lA'flM',Nh . V-p 'bf -fr' ' f ' ' ' w' '+A V,paV1f VK-V'9 z .V A nj' , W , I, ty, ,ll V.- ll K T., lv N: - .gg i I .4111 --inf fJMskN G V' -wk ' ' 'V ' V-34' VV --1 1' F-. , 3 ,' '-. ' 7 I: 7 . V Q - nd - V, -V -4 . . V 6 ' M' ' Q 1'5.1 -15 1 mt . , lnlwfe , -' .':.v :4w-'I gp, 44335 ! V V., - . V VY. fl A ,. .-.- ..- Y L v r H . f , A ' 'ffl 'Ml I ' N Y' 1' 1' -Q, ' V: f z'. A -1: 'fg f A 'f , i , l. r Wk , Ju w 'im 'UM - . I Q , 15. -1-L, .QF 1 ,UV J , H55 4 X I 2 fa! x ' r' 4 4 A f, , Y. W . w-' my . ' ,N V, s, v .' 'wc I, t W S fb 3 Y yr Q J, . K. H J A5 S 0 . . Y .SX - It , ,V g. ' fa 55- ' .IQ 4 , f '59, . f- . , ' 4' - ' - , f , , - ' 'X' 5' s ' ' 1 ' L ' '47 ff 4 1 F , 5 ' X f ' 'Q I gwxit 1. 1:-'H t Y 'lk . . Q. . - - -Q . .5-. v 'Q-, . . - ' ' . ' ' I !. '1!l '51 :'J wi' ' ' 1 - .- I fl ' 4 ' 1 D ' N 4 ,fmkx .---.Nik vis r K' .- - K A '. ,',-.,A!' ...Q.U F . , . A 3 1 .V . , . , , Q 4 t 5 4 X -hw bi, Q . F I- vw , i ,lcv -P-,girl ' g '- . Y ' , 1 I-,. w, '.l' I l . ' H . ' ' -, Y If . ' . ' ' 7 4- ,, ,ff ' LN it L 0 '.,,.- I it 'wr . A 5 'K A . gg.. all H-.L . - - ' QR ' '- A- ' 5 L 'lf' - : ' .d'Df -4 , -' . ' 'N HP . '- I 'I 'E-Q - -P '- .5 1 . - ' J '. 1 s A 5' '4 .71 1 5,53 init' 5 xv , ' -I 2'- ' ' .Q :AY 'q 4 -' Q ' 7, I I ' Q E Kg J'4 'f'1f -' ': jf 5- ,,,'5g- ,Q . x U Y l, ,. ,,- -N' Eff 4.4, ' wp f Q , 15, I 5 , 3, , 'T 1 ' '. W3'f I .i 1 I ' - Y .A .I s ,I X , Y- ,L ' I' li JI , X H. yjvf P Q - 1 w - ' 1 1 1 L '. -, V sy. ' li -ww .vu ,, ' A ' xt' I ,Y Q fl I 1 rl -. f . I yt as 1 L.. ' 4 A tr -.Nh yt- A L t J , . n A l 1 I . -5. ,l- x x N if , ' ,.. ' V I , 'g 5 ' . , . ' - S' ': X 'Ta .Q l ,v a,,' , . 'Ng' 7 I 1 'V' p ' ' ,- - -' .-' 4 ' - '.' N- 'N ' 1'1- QY' i , V .V . ,la f ,V t ' .' Tr I , . , A J . 5, - ' ' ' 2 ' . 1' I - I' o - X f . - ' - ' s . .nw , - Q - . .- 5. . K 9' .K ' . ,I,z, L s V 5 ' g 5 I - ' Q i W F 1 1 14 j Y l ' I 8 n M 1 x l X V - x 1 1 I V f ' Y Q V , ' I N ' f ' 1 , . 1 f I 1 5, , 1 f N, 2 1 9'u 'I' ' Nfl' I ' ! f1 as ' . ,. Y 1, ' . rv '. A 'M ' I s ' . 5 ' 5 1 'a ' A Q' , I I . , ' 4 ' 1 1 1 f ' I ' Y' t 9 5 1 , ' ' gi ' i Q I I : ' Q 'Y ' 1 Q ' . I i 7 1 I N - V ' ' a I I I , f I 'S 1 , . i A ' t ' I 1 . ' ' l 1 5 I ' ' 7 ' , 4 5 I ' I' . v , , . 'I r 5 S 5 I A .1 2 W A 4 l ' I a A K f ' I -. E I ' -I 0 . f V A . I Y 4 , ' ' ' Vs I - i 6 I 'ilt ' ' I , . I A 'Q- W' I ix-5.35 V 5' 4 Y V W .SN 2 ,P?'Qf'f'f 19 4 ' - yy , , f.kcy.,f', L. 3 I fY'4iviQ,, my 4' NL- Vaal L?!'-49+ 2 ' ew-.V nj L ., TF' 'YL -Aff' -.. u - Kal- u , in 1 A ' ,, . t'f52fLf'EG!?' .-f. 'JI :sf ' i E GQ! www M gp W -'Sw 9 n Wwiyfbwwffgxw GEL? .wiy-BLQNFZZW Qfqq Nw CW ws ff, NX J Uxoipwwvg '14 73' if ' f C Qgi19?f,OOW Af6fQ X 66 Q ' 9 'f U4 ypxjaf 2 m C976 W5 ff-7-xx-50 27 9 3721 0' 4' 'Q X f ,' Lk, o 1? ,T Q Q' f gk yy -gif va 0' ' J N399 I N0 .VV if 0 Yo N'f J 4600 o.'X'C 144 C V f9,'D-j--vw .mf-cf - YV Wd! 5 L' e9 46 -2' . Q - 0 , ' 44 34 e A Q1 AQ? f N f vw 45 x 6 54 3909 Q 5552 L 506 '99 x x ' QQQZLTA 5 MMNVVUQJD Sfvv ypmxg QD gl? WSL? K UDQ' JAQAX Us K7 03 fo fb W 'M PM W M263 wr Boxxx 9' W Q. wjvlj WWW Wi!! W Q 'n1lJWy ibpwyglil W 1 M - my M 5 .WJ gbfxliff Nfw!V!MlAfw dxf ' NW , ,' MW VAN x rv ANZ U 05, Wm A My fflfbA,W 1 , f 252 1 I NWGQSYOU UGVQ9 WGA 1, usmQQL63mK JQOMSQ OMG QW CMJ Ckgcmu QOXXX mg weim ' if LK cfm V00 gag. U Kb KQXC5 EPIQ XOXQQ jj lx VR 'J QQ' HY 2, M6 ,uzgwk W A 7 A G nib! 9 WA ia 29 I 7 ' 2 ly . aff ' ll-jf A Q ti:-r lg V' . KL, pig' ' , 5. , 1 15. tm XX ., , -- Q 5, v A 'lp N wi, 1 K Q bpa 2 . vvvt, 1 kkf . 991 fi wi' 1 .m 'v f? ve 1 TABLE OF CONTENTS Class of '77 ---------------------- 4 Baby Pictures --------------------- Popularity Poll -------------------------- --- f' Class of '78 ------------------------------- 1 Music ------------------------------------ Student Council ---------------------------- ff Class of '79 ---------------------- gl' Spartan Sports -------------------- Mini School Staff ----------------- ,Q Teacher Teen Pictures ---- --------- ,H Spartan Staff --------------------- p Drama --------------------------- I Starduster Staff ------------------- l V A, . 1 .L .lr . ...H '-.- . 1'-N4 -2 12 25 28 32 40 1' 43 55 65 76 77 78 WWWL g -xxx ,I dx x nl X '1 Q X4 L, il fy in QK x lg 3 '7 D 41 Xi, ab Q vf . Z . -+1 -1 x A 1, JNJ A 1 H, , ,J A YH - . 'LQ Sq ' vi ' I -Q GJ' , 9 X ' T. X JW' x' N sy I in fx 'X I 5 4 Q O , J , L' K Q 32' , '11 x A' 'V A, ' A Q Y x 'xl V .,V A Cx 9 I AY U I fi! QQ, A N Qi' ly xr' X 0 CL Q Va i 6 QQ by I v ' , vx Lb Y' ,gy X' 4 A 43 dh! X A fi .4 ' n fi 'xfi H5 naw . U 5 2' G ' .12 F' .15 J? 76 S., 2 ' J l,- 1' if u J 0 gf F0 .',5f54j 21-af fn ,sv -ge' W 'bl-if .lf es LPM lar -' N1 L -m -:me f,,, in V ' O 1 If 'S In V 4 1 Jn, - i Q-V vii f 'X 919 lb G- 4..- kr ' , -- i... r - 1 if SCOII Steve Iason Kelly Paula Jeff Jeff BHXICI BaY10Ck Beebe Beltnick Benitez Berg Bernstein I Becky Joel Beteta Beven t , ,L +L., l usb, Q Edward Nita David Bei' Bird Birnbaum Kathy Steve David James Tim Debra 13133511 Blanchard Blehm Blevins Boatwright Bogan l l , , Qi '15 2 Q- g .- 5 A .Wx Dutreal Susan Lisa Andrea Alison Lesil Boldware Bonner Bracken Bradley Bradshaw Bragg 'YW Menerva Oscar Pedro Michelle Kevin Brambila Brambila Brambila Brandon Brewis g Y Kip Allison William Christina Mathew Daisy Donna A1yS Bright Brown Buckley Buentiempo Bullock Canga Cantrell Cardness ot. 1 Q, X 7 :ar an Ted Mike Julie James Jose Nora Sieve Cardona Carey Carlson Carmichael Castellon Cavanaugh Cedrone x 12? t.. Claudia Belinda Lilida Jack Kathy Maria MHUFO Chacon Chambers Challg Charles Chase Chavez Chavez .' fi X. 1 A wi, r f f'C:.-.Qi .-ki. 5 r'll3f' Brian Ho-chong Don Tony Kimbel Chippendale Choy C13PP Clark Clark an r s N Gary Tiffany George Elica Juan Coates Coates y Cobian Cockburn Cofino K 9- .R I-.- I Y- .,r X - . . V r Steve Donnalyn Robert Armando Mike C0h6I1 Combest Come Contreras Cool 'In Q- ..- , if ,,.- Y -A. r X - A Debbie Dion Jill Sylvia Richardo Dan Susan Eileen Coonis Cooper Cooper Copper Cornejo Couch Crank Cronin ,., nn. Tambree Downing 4 W A Y wa A , -nf U X uf . 7 5 If faaqktv- I 1 X. I .ev - 'X f E... F59 F9 1' 2. K S 9 O Q1 ri Qffi' N NU fi? F , as K H. QQ,f221 H JL , fair: in ' ,rv 1 jf -...Jr . A x lx .. ,. i ' -vu ' , 9 x ,7 1 wx: V- x L ' '-v-E 'S ' 1 .7 lf- dc ,. ,gmwfp 1,1 V Z 5 uf' x Q 'q',sQ I rl , 1 - - . E I ,N 1' 4 F x, cis: r 1'--1 , 1 , 1. ' a .7 '-!x Q L Bruce Teri Craig Lisa Lewis Irais Milagros Godkin Goglin Goldberg Goldwag Gonzalez Gonzalez Gonzalez 5 1 . Q37 , 1 -4 . .QV if QZQBTS g W ' . Jaeowks . , IEE, ,HH W A James Gilla Debbie Erwin Jeff Gordon Gorian Gorman Grama jo Grandill if' Q' 1- LL- -.?.. ' 5 G f 1 gl' Andrew L011iS Helen Ronald Gfal' Greenberg Greenleaf Grewohl will 1516 Billy Martha Grillet Guembes -.gs Steve Steve W arren 3 AT'1'5YAl'xf? -QGEXX QX N Alice Frances Wrlliam Gunn Gutwrllrg Guy DXSNJE li Guzman Guzman Hada Cei Greg Lowell Donna Hadley Haky Haley Pat Bonnie Bertha HSHSSI l'l61'1li6l Hernandez Cindy Hall vier Thomas Cindy James Hamrnons Haroutunian Harold CTIHYISS Jeff Ja Hernandez Hill Higby Hines Donal Geri vt Holmes .L-lv-S5 SXEQEEXXX Q NN 'YJTYN We i J 'QNJXVXXQ Brian XXX GS Nw: ev -?mef 'Q Ybkjy - qi tis ,J ' drama New Q.. Steve Doug Dean Eric Tom Kristy Hoskins Houston Houston Huck B111 Cary Ana Richard Hunter Hyland Ibarra Ige X xTY 'K' Ruben, Iglesias Inatomi Randyf Jackson Jewett Johannesson Ro Johnson Roblay A ,,.. Kevin Katy RXQCEK . -GEL,,J 5i7ir f3jX'XNxx -2:04 '. XTLYTDWS N kill?-e,MSm X- X 'XXNAQV Beatriz Infante Andre Eric Martin Irvin Ishibashi Jackson ik Johnson JOIUISOH Stacey Todd Colleen John Kellie Carol Johnson Johnson Jones .L- Jones Jones Kakazu UNX Ibev l-..q hr 1-I Ll C Neural Kendra Elizabeth Cindy Sherryl Q K I- Q Scott Ida Kamba Kasler Kay Kelly ' 'J Kemper Kim YV X hflgjlsi XNQJ rlxf-XJJQANLE' ' .ji-Q'r'X J I ,JK 'iiLxXfNXX Qt Eric Jill J .Q I 'Q 00: .1-Q '95, 1 1-, - ,'- .,. -..-.., 1545 y .'aW f ns? . x ,frm , .19 fp? ,rfb Q-.ysiam JT... .. , ff 'f 4' ll if? 'mm N f' f .N- 3 ,. ,Q -4 ff' Km X jf X 'S w ,. . q ' ' r xr' , 'inf 'l:4l'- 1 ' -ff Y if Wu.,-...Af f4 1? A 1 1 , 1 ir:-Nl Su, r wJ vf-' A Jw' ,IQ 5-af' 'A .4-I I I NSG'-Vg, Wvfx '3i',AV ' V25 iii QUFKU :Il WI? 3 NES fa? N 1 L Ti -'13'ffl'i'1 I M x rx X 4 ,.- . L, w 2:-', -1Uf' lm L. 4 , my W 121 rw L . lf' Qu is U, l- -if l-- ff Dmell Kevln Tony Kelly MBTUU3 McCurdy McCurdy McGee MCK3 MCNam11ra . I 5 '23 J 3,3wf1f,1fl Qawhfvw I J www lv , ,1 A ' I , if I . , U r, 'il Miko, J. J , , Q wsu UJMQ ' ' J y mutiny , ' A- ft if 4 , vksljlml IJVULQJ I a ene D ,. ames Oliver VJ mlm' Olsson UMM K lfluf-C L0 QU loo if7fJoCyif2 if f UL L gilt? if l9Cfl Wwe Ricardo Amanda Josie Sue Nelson On-16135 Qrte ga Ortega Ortiz Oghita Qtr?-lr Ufcl'-fri 1 Uucxljix C 'if' ' ,. .. -. - H-.. Karen x I J rl L Eliabeth , Javier Laura James Carlos , Osullivan 1 UUVML .it oflhdl ' Ottgen Padilla Pallas Palomo Paredes Stephana Kelly C' P8111 Pedrick iplfpflivg gm of flflfbj Qvkibjifi HCXT vjfmf o Moog K 5 bowl I !V ohn Pedro Kimberly Christina Gina Robert Piera Pietak Susan Deanna Rilla Pat mn CN 37' Peters Peterson Petersen Peterson ga so eww gx ard: Bs Plasencia Plasencia Plaza Kevin August Delane Poitevint Ponce Porter Potter - Power Price Michael Rolando Shawn Darryl Jerilyn Price Priddy Prieto Prince Pryor Quesnel Ramirez I7 QL! fps F 1 Xu X I W l .W - Ab 9 .l ' . J - , '-.' ',7f'1f':-:nv-....x lv 'X - f ' 4,51 1 x - Qii-Q: J Z mf ,,,' un .A, 1-Q Q f , A il? iii!! X V ul, ,Qi ff' 4: 5.4 ,4f' f -'ua 'L ' pk- - 9.E.,. A -'.: 4 N Leslle Marlene Lanny Reeder Re1dhead Remls Resnik r i l 5 ., C, . N 1 QQ: rf ' W? fu ' '2-' ' . ' '- L f George Reed Gurllermo Yvonne Rodriquez Robert Debble ,W Carol Bryon Rrchards Rlchardsor L. Kirk Todd Rosoff ROW13l'ld ard Antonio Kris Willy Jesus ' Salem Sanchez Sanchez San Martir i L 'fw .LS Frank Nancy Steve Schroder Schwardt Scott Sefton Sellen a fn Y in 'V fi K' K S H wi lf' S fr Q 2' K v .. N. . A N Jeffrey Debby Cathi ChIiS Terry Shannon Short Shorten Silver Silverman Simon Simonds gm rg V , v -I Q , -1 n ' 'Eff A' ' N Mark Dana Natalie Sloane Smith Smith Smith Smulow Sokoloff A ' y??'v. t s , W s 0 JN 5 . W , Q In 1 in ,A Carlos Linda Kerri Vala Laura Solano Solomon Sordal Sornchumsieng Peter Wendy Jeff John Mary Amanda Spielmann Sprints Spurgeon Stadler Stahl Slefferls -1' W. 4 V. E ya I i L.. Vivian Errc Stone -wx .4 1 K ,V -- .-Lg-.-.l I Troy Sugira ., . as . .I David Szelog 'I F I Helen Sumolang Michele Tabares 'NW Craig Tanner I Thorburn Tkatchew Tolan Tong 2, N ,, rw 3- Y A a. 'l 55- V f 'N I 1 N- Ae Robin Tawnya ' Lean Troop Trumpower Tryon Ii f' N '-5' 1. 'V I i 4, 4. -if 4 n 1-.v .N ' s , It ? . kt 'D WEL: , J, XA . Ml. t' ,IVV X , 1' ' X -. QQ Desiree John Alexis Denise Priscrlla Turnage Turner Valdez Van Gerwen Van Zak 3' P+ if 'fr , fx 'RI ll -W im- ea, G ' if -U x - ' y A - . 4 , V M il ' BCH Lizzeth Craig Michele Veach Villafuerte Weiss A Vincelette W 'T ' . N 5 ' , 3 L- X' J , , RF, L A 1, Q.. A -'W ' ' W ' 3' ' 4 vi . ' ' H 7 9 ' '55 , I 1 5 I 4' . wi ' I -War V '. , ' M Elaine Alerhia Sherri h Wadkins Walker Walker -Iv, r - ,1,,, Q ' .,-sy I A, r - fx X154 X-J E Q 'N H W- 'ia zz' A 1 A fp . ' QI' Stephanie Jill Leo JoAnn Chl-is Washington Washizaki Watson Watterson Martin Wehrv l L p QWEO mf CUTEST SMILE WITH BRACES Klemer DSW - Y I . 'fs ., ,V I! .15 '. , , rn. i-J -.. W ' s r'- PRETTIEST HAIR Penny Nakamura Dean Hosklns 1 - 26 Randi Levenbaum Ken Taketomo BEST DANCERS Lynn Gilchrist Steve Sellen li Dan Ericsson Janie Edward I gmgwqwgs or' 8 Ousfnit W? ,525-QQJYU wmm QfQif RO 55 A A I f XX K fav W QS wg? Xmbbaizv 51 5 X ayamg-E? zlizifff Qs? piggy, fbgwif W 28 5 275 WL 29 I , fuk- . Bonner Borrego Boshes Branson Dena Bryan Bulgatz Burger Pamela Burgo Sq-v James Calrns Eulalla Manuel Castro Castro hm Carlos Connle Calderon Callahan Pau Camllo Mrnerva Cano Iuho Casras Mrchael Cam Susan Sandra Cheng Chavez Chelrancolo Clemens 1' John John You ohm D3V1d Chevalier Choy Chrrsuanson Clardy ' 11115 Venessa 3 ,, ff.. 1 - Q3 e 'F V ' 'W' ' I f 'P 'f 4 .uf me ,I in ,I 1 I ee y - Q , ' yi, n F s C. 1 F X . wayne William Tony David Karen Derek Sidlley Stanley IHIi3Z Cooksey Counterman Crawford Cua Cuqro Cunningham Curry Curtis Dadabhoy I uf Q I ,lin .. ' 1 ' ' Q h gd' Ny A Il vx x 'rw to F .t -f Aff' 'F Tracy Rogalinda Anthony Steve Darcy Nestor Maria Daley DQAnda Decker Degroodt Detmers Diaz Ellen L , ' rf .- x l ' ' I , Y V Z 4 1 'Ill -3' 4 'X W I 1' .. , 'Q ' r ,rl : 4' :A l Lilian. ' l Ruben Kimberly N-QPCY . Patrick Alicia DiI21d0 Dodd Doluchl Dolan Donahue 5 1' '-. , gh 9 UW F 51- q gl ! Al v , 153.3 r lffix. 1 ' X .Qa- Kelli Maddaiena Richard Claudia Gaylene Done Ducato Duclos DCHHS DUUIOP ill .1 . , , ,0 LV - 'sa . . ,. f an se li . , V ,. 3' I xy Kp nl M 532 g ' 4- - , 5 All . IX Sammy Jennifer Lilian Belinda Keith Duran Eaglin Echazabal Edwards Elliott F 3 F -X f R 'i V . D QE' K V I ' '....'5 E A r my H a, L Villiam Shirley Frank Theresa Fernando Mike ilson Emerson Erdodi Escalante Fallacara Ferguson , , 3 g ,cy - - f 1 -. F F a-F w 1 ,sv yya X E X 2' li t , - sv W lx F , H' x I , fir X A Y 'H Q-fi g If , s ' ,', eslie Sybil Denesc Mele Lydia Allen Gina Deborah r3l'gllS0U Ferguson Fells Fifita Font Fontenot Fowler FOX I 'fi V' N Rh H 'A ' f Q A X 1 ' t t l Q l J I f. w x 3 , , A l . L r ' fx -r , - - fr, -F F x Dba ml -x't.. '1fv . .. ea , r gb- A -dm ' ' Donald Alan Kathleen Kenneth Christopher Armando - frazee Freedman , Freel Friedn Clara Mario ian Galle o Garcia Garcia Garcia Neal 3 Garland MUSIC r Sunrisers Guitar 91? Wfliifxikw W Ly n XA' J Beginning Band , K, Sunrisers I i 1 G A ' , 5 Wdf ' 9' A ' rf 'tv 1 ' K' Ng 53535215 ' Soy it with Guitar ' .,A,,,u Beginning Band F DEPARTMENT , 4 ' v X 1 .-, Advanced Band Advanced Band Orchestra Orchestra ' ' 0. , - Mlxed Chorus Mixed Chorus . L.: l A l we ' Q ' . M I ' xy is , , - 5 kwa .ixf H, A: ' , l -,Ci I 3. ly 5 X-.J xv All N ' I P, 5 .gs G A ' H 1 ' i V-K V f ' my - Y .- A N . .1 1. f l mesif- Sreven ' Marc Daniel Gary Kenneth Daniel K Gamcla f Garrison Gartenberg Gates Georges Glendinning A Gold K P ff as 3 f . V , N tp- , V .inf in -- 3 ,r i-. r - , gs-r -H A N Af If :Q at Tr ' r al l iz r , , 5 ' -Q., ' ,' ' - '. - f i Q' - , Stephanie Maria Nadine Yolanda David lose 101-31 GO1C.f5Ii61'1 aakhil ,. H 5013811 Gomez N Gomez Vagaa Gonzales Y GOI'lZ3l6S Gonzl ,f -Q Q G . . gy -M - . , 4 . I A fi' N-'V A' X. A X I ' l 'Maria y Brief? g Glen Julie Carlos Randy Geoj Gonzalez Goodrich G Gorman Gowgiel Granda G1-am G1-ee 3 ,Lf ' . M I 'lff,Lisiir, V11 YV D .C 4 . 4 ' I ' ' I 'Q' 'K 'V ' J- is 5, ., 96 l yi 'M T- I V ' IF' 1, R ' lv Q V V A' X Q , f ' . ' 1. , iI 4 ! In V 4 V . n a ' , 1 ' Y 4 R Maureen Wayne ' Silvia Eduardo ' Hanane ' Carlos Micll Gross ' Grundy Guenero Guevara Guirauis Gutierrez Guni! 1 al' N , '-1 , J' - - x . X' ,4 4 ' I f'-I gi , V y -G K N 'f-A is , ' K f' r K 1511. , 1 . - sq 4 ful. ' 4.4 X ' gui . ' Luana InSook Keven Gordon Philip Tracey Gar Hammond Han S Hanson- g Hartmire HMVCY Hasty Hay ' -V,-'rg K A -K Q y , , G 7- N I M ' it . I' 4 N -A ' , 2 rr' w -' .fl , , -, V .:el' ' 4 'E G A V 'Fl '- ,mga mg .D . th l u- r 1- '- 1 l A gs fx is up r l - a B S603 ' George Mark Kenneth ' Barbara Gabrrel Kellyl Haycdck Henry K' Hensley Herzog H Hernandez Hernandez Hickn : I A 'QP' 1 h . lu Q N , XS4 , V N '. ' up ' f- . 1 Juanita DBITIOU' Hai Lisa Lori , Shane G38 Higby Hill Hoang Hobbs Hobbs Hodgkin H011 , A rx X Q ' in M,-'N ' ri W H A 1 1 . 1 N: 'Q' H k by N Q G AN A r ax-1 Tm Gregory G lin' 1 Kelley Rene Laurie John Jeffery 5, Homel - Hong Hooper Home Howell i Hsieh Huffman A- Ta A 5 'U , , , il - 1 if ,N in QU- 'N ' - :- ' S 4 f I ,Q Q, J 4 2- . - ,S 'ee .f , ix, -af X1 Jill R 'J' N1 7 1 X 1 A Charles David Darrin Crysial TICH3 I Mar 0361? Humer J Hyland Jackson 'Jackson 12-ITICS Iarel 121' , ICH?-CH . Y.--21 . . r . ---' V '. L, - Y 4 ' we - 1 his f I U . Q- . A V 'wg g K- 5 -1 'i yy ig, Qt, 5 ,M rd b- X B , V., t u a I I 7 :nnifer Joseph Lori Terry ' Robuell Ronald Carlos :srin -Johnson, , Johnson Johnson jones Jones Jorrin . J ' J i V+ 52 'f , of . L , Q Y or y W - is ' ,.. f if Q, 'gg 0 .:- 3 - 0 V ,es JY . . . J Q. a'1M, - . i A ,inn A 1 L - 1 . xdrian Kenneth i , WSUS-HH H CM01 iJessicaHZ Carol Susan? udge Judge ' Kallsnick Kaplon Kass Katayama Kaub l V i Y V H , w nf- 7 f -N V , ,rl i . 5. y 3 . gas y J y . . ix J 'fe 7' J- 3 T A ,H l l x it -N ' 5 ' 94 - Q, Il' .' L -J J L Y L ff ' 2 4 ' ies Wendi Dehorah, Michele Tina Joan ' Jean wahara Keir u Keith LKe11enbarger Kellogg KCISHOW . Kim 111 V 2 Y V -X I .Ag A A V 8 ' - Q 1 V ' X 'Q ,-Yun Jacqueline Frederick Shirley NSHCY SI-acl' Jonathan morsuki King Korte y Koyama Kramer KIUPP Kubo V 5 y I QE! 3 J '1 Q 3 1, 4 -- I A sl :ui v' . I K r ' Q-I '- J ,J is lk A J' ' ' ' . ll' ' S 'F :La 'V V HY I Joy' LGS i Vickie Laurie M Suzanne Joon 33511186 Kushner Kllwahafa Lambert Landau Lelilanc Lee -T V- Y 3' Y V C V - y , ..,,,j v :E . f- N A Q L 1 . AQ' 4 y J i f ,I TJ 3 P y i--A 's.,v- K , :V 1 Y J 'ni 1 'W ' 1 N A x I 'X Y A I X' 700 . Burton Elizabeth John ' Jodi Denise Kristine- Lee l ,J L66 Leon y Lesnet Levin! L Leyba L Lindquist Y Y I6 I Y U IA Y 'Q-X Iv i f W . 411 . J L' I ' ' ,ii Q J-Q 731 1 1 is all J ip. L , S K K .L Scott Lisa Erich Cytrus Starrie Stella Joey 5 Lingard yv, Locke Long Lopez Lowe Lowe -Lubrgno ' ,Q 'gr-. I H - Q Y in It K Y . . - G- all J ' L- , 4 r K It -- . - k i , In l a. -f . in e so-fri..- . J. M- YL r Q ri par 1. J T951 Blakey r Eddie- r Rosso LHY l , Lisa Monica Laurence Steven MaC0fSkY M3112-hl ' MSHCIUB 1 Manes M31'2W1113 , Marques Marques Marshall Marshall f' grief,-. .J a 1-u 'J 4 1.4.5, A J. ' fe- A V ' ' ' V n n ' Q-K Martln ' Martin I Martinez Magnet Maguda J ' r'q1.fq s .,, o .Q r ,I if A- 'N D., J - ' iff -1 , 5 1 ' ov ve Q' J 'Q Aa r J , ,, . -Y . In 'G I X . fl S if 'X -Ahh 4. H in: y N Garln Kevin Michael Angela Paul Jeffrey ' Matsuda Marsunaga Marsuna a Marrhews Marrson M312 - pg . A4 ' a N , .5 x , I e H A Ng, . x -. 1 .hx tl 4 .C 5' si , .4 - .Ig . g g- X 1 -IIM g 'ba w: if I F ' , h .LA A Helen Daniel Theodore John Michele Kiera James J Mavromichalisr Ma e ' y Ma eda Mazurek McAnany McCann McComb1 J J fr or - ir , 1 If J V- 1 x 3, 'A We- V si xv Y lo I iii- - - I! 'V - Q I gil' .. we he X ' J . f -I - ,s l f ,f ' ' J. ,fy if Ziifw - fir. f ' . J A - U13 Daryl Debrah Thomas Maureen S annorl Frances McCready Mcglrhannonr McE1hannon McFarland McGovern McMurray McTarsnr 4 X 4 J V -:: ., 5 - - Q. ' ' IL QL I ' V A 'E ft J ' , , 1 7? f, J r J in All 1 .s r J Robert Robert Aileen Moses Michele Karen Ro enl McVeigh Mena ,, Mendel J Mendoza Mercado Mercherte Meyers In 'fir , ' R M 1 V' Q ' .X I W Ft' . 5 5 15, - W A X t J , Y , Q af' J -hifi A J ' - y ' J t IN ' J ' FC, f' ', , V I 8 ' ' ' V J , r N 'ff' V ' X X A V V Karen 1 David ' ' Kevin Norrlirra Shari James Mark H Michels My Miller A Miller ' Miller - Miller Mitchell- Miyamoto ll if '- 'H - ft 'i J L ' V s f- J -fl J J 'gl' J .1 - 4 Kenji Lisa A 4 Denise '- Abraham ' Darirh Hyuk-Jong ,Sandra 4 Madalen I Peter 'I MOIEISB J ' Morales MOTEHW , :MiY3S8ka' Moise' Moncur Montenegro Mont omer Moon X, Nl -. . :S ,I . ' P' 'J' ' 1 1 I' Magik lf - Q - l M 5 A' at - if r .. O' N Y KK-J , N x rw N H A xx it 3 Q 14 ' x 4, Q John Curtis Terrie X Kimberly Cynthia Patricia D nise Sharon Theodore Morera Morgan Morris Morrow Moses Muir Mui-1110 Mnrley urra 'ul I Q . l' New 3' P flichelle Jennifer Tina Norma Carol Iakagawa Nakanishi Nally Navarro ' Neal . ' f A N . 'I X fx L. , 'if' ' ' , ii Z V J P U A ,A 2- ' iw- X ua . P' '. r. Ar '14 .X ffl, v -san-.'.n. Paul Lori Cheryl Alissa Mark Sandra Newman Nishida Nolan North -- Ngving Okamura , L 1 I ,Q I It o QA ,- uf: :. ' I Y I A 1- . h P. , Ki l 13515 ' 'V I ' t :At 1, Ro - ert Gilberto Jenny Victor Robert Arlene Rosalita O'L31'f1y Olivera Oliver Orellana Ota Ozaki Papenguth 2 nxt 6 .V A I A A ': 9 'I A ,f 7 s as 1 Sw' 31 lx : A l f I ,Q W' ' - 'y X M Q' 'P Na! V I 4 XJ Y Bruce Lori Romberto f Susan Sharon Catalina Gregory Passey PeaISOI1 Pedraja M Pelico Perelman Pemigco Peters l P A ii X .1 ,N a P A W Aon' ., . 'l , U , ' I , ' A I , 4' w, , ff?-an 1 ' - 'F rw N ' A - A aul Maria Carlos Diana Carlos Carlos Victoria Deterson Petrelli Phillips Phillips Piereee Pimental Pirione. -eg - 'H ' Z I 4, Q A ' -- A . ir., rf' ' ff '. I ' - . 1' i f P it ' A QLJQ. T F? ' 's I Q x X - .L Denise Holly ' Dana Mitchell Sean Angela Thomas Plaice Planck Pollack - Porter Potter , Potts Powell i . ' ' i 4' Q 'ws 'Nh Q: , vs VL V U Q ' ' f V. i vw i n ..x Q k 1 - 7 C 5 ' .5 I F ...J f 5 il 'l lb X Al it l u x ' A A. . ,. sn -.,.,' A A V ' A Angelique I-3113 Bonnilee Juanita Dwayne Calvert Rosemarie ' Jose Ar Pedro ladi-3 P13891 Price Priddy Pryor ,puuerr ,- Ramirez 'Ramos ' Ramos ' 1 ' 'Why don tomorrow? I st11l don t thmk we should go Thrs 1S better than cafeterra food Oh no there s my math Hey k1ds you re not supposed to be here 46 Where do you want to eat tomorrow? Rico J M ,UL 'QQLUV Jie-au Juv! AQLQJ Cffwfl Jaw-Q, Laffy fgefxi 751' Jnkxyytdiijg, QVALU Patuck U., QL Lock-if ?'L.a,fsfk, y,fc,-fLJ1kJcV?fwL mwuffvi Uv '1fr'xfa.7gf::,U52!P7If U7fiJNQ,, Jlwmpwm fL74,Cy,6LJ ,Ly-fi, n S-mn'-VL CMM Auf, Jfwcu fi -fafbf '77AL'lfJW-Q-ella-1Q,vfi5,w U07 Q LGQUML I QLUL fQ5'Ll,LJ'-Q..ffJ'7'Lj 6 L WM fibdif LL, 149456719 JL QLMWJMQJB LMVVL ,9J,,Uf5dh,Q, Salvador I Rivalcaba Cymhla Juha Rogers Romoff yfwm, Jfiib 0116! J-F fLff6W.U 5 mi Qfifgf ivfffag fz1'f,jff,,L, VAJQ, LJ 19 Ajkdur! fQE,1fQ, Af.-6bQL LL, bfhfvfgga Sanders Schad Schlerholz Shevlin Shimada L Pall Bonax um K Fred D Gibs M Fox M Ste M Fo: Ga! Kno Gib Sul Oli Bona lil! 41 Sand a Y h' W-.fZvf+. Q A, Fmm Pace? A Q Cav H was Hnouo :mmf Inq ,gs-v rgmoomsf cum -Su as 'wean S nate Bm by .J m?'fVEcf' u WSG! 9-fvwmef' Iobri, M 055991- W' 'vw QAF5 W'-Y MFG had you dad 'N QQ? u.:fH:n+ 'Q-N+cb aww, gy. TML1-'rsaltXX hsloo newer' rw-Yr wz, as DOCK -'P -Gee' W0'F+ an aCtVQ:!' . D0-rv! 3 N0 one DP2 you: UNH: w55-er' nie!-Q' l-fowl C fl ' ' Q 1 , 1 , ri' IQLL I fearwn, 'J my-C -X -X W VY! U U11 f xv W1 NLE' ' fum! KAW? vw? DC X UKULY Elizabeth Robert Abascal Jeremy Alcantara Eduardo Alvarez Lisa Anderson Bagley ld , TLD Dtgfiial X fro O mm UWM ID Abdullah Lourle Alexander Alexander 1 1 -4, 1 at l, 1 Li- Patty Josh Catalina , Adair Adler Aguavo Airhan dLQtj'wfX I X F530 W1 ww this N Coll Q55 QV' O REQ ,Z QQQ Q l-Ja-,3i:w1f4?:i.3'. f Kim Irlsalba Alvarado TI'8C1 1353516 X Q sig Cl, lj l 9 1 .nl LJ uma 1- x X Lourde Natalle Matlas Ayr! f LJOVCZJ fu A Alvarez Ambrose Anaya Anderson LUN Ll LQ the UQ fl A or T William Jim Teresa Kirk Linda Anderson Aquilina Ariza A111016 Aronow i' Asari f QQ. TG! ky rxilo' Q J JN ant ui Q63 Gwen D31-ry1 Tonya Alfred , Grazyna Jeff Jamie Baker Bannon Banvlos Baran Barto Bassel Steve William Yusuf Darlene Jason Julie Dawn Mike Ken Baxley Bawa Beebe Bell Bentley Bey Bjornson Blanchard XII' ', Tracy Chris Kirk Whrrney Anthony Christa Bonnie Mikg Blom Bloor Bogan Bogart Bonaventura BOIIAVCIIIUIH Bond Bookee Robin Meredrth Dennis Luis Robert Laura Donna ony Jose phlne Ramon Frank uckrnan Caamal -vw- Ya Jorge Kenny Leslye J M '5 Q J lfiz-'T ff J Carr .fy if-,P .1 -- viz- e life' J fi 'fx Fl: K1 , ,Q fi fix! Q ll xv, r . I-V KN .mx f7,, 'N AJ Sf . f J Jil 4. I L TJ Qs Karen J Campos Casarez OAIIII Danny Roberto I Casilras J ,..X f L..- M VDC, f' Q, , s. R14 ,A x J ' oe Mark Stacia. Clara Castro Pam Sam Alice Cedrone Cendro Chacon Margaret Nicole Chacon Chambers Chambe IS Charles Chavez Kenny Chadwick - Mike Machelle Julie' Rigo James James Clark Coates C0bi3I1 Coffer ' Colli ' Contreras Contreras Pablo O hara Taryn Sheila David Lorena Lourdes Crarg Cornejo Costello Costner Crockham C Cu C eva Cuqro U3 CVB ll Coon Davis L Q.. ..l David Mary Anna Mayun Judith Davis DeCou De 1a Cruz De la Torre De1Casti11o De1Casti11o Joe Jody Des Fosses inv- Melynda P Derder Paula Marc Gregory Donihoo And on every full moon . . . WWW 55 WN 6 u 5, ' , A. 'J Hey , you guys, wait for me! AA Friends ar last! Every-body needs milk . f 1 'W I 'v' 1,.'l4.Ji'-iailildiy 4 ' fl Q1 'QQ V 1 l : 1, Ok, who wants their picture Laker now? ,f N- A95 xx,-. Those... long . .e, A photographers ral ,1-: N v . 1 1' 1. X D - J fl K :Qc Tim Julie Julia Danielle Carlos Michael Dooher Downing Drake Dubeau Duenas Dygean .o . T 'll'l ,ag , , A ww ' . 'H hxlx 'U vu xxx, 1 ' -1 W L , M W I ' gg ' 3- Y 'i V v ' Q X 1 X ' S 1 V, 'll' ireg Jay David Bruce Debbie Kelly Jynabursky Edelman Eejima Eklund 'Elstein A Enos ,- D . I in ... J A- i. ' f , Q , bj 14 no J, gb 1 , x r br .rr I f r a new John Monica Juan David Tina Mia Erdodi Erdodi Escalante - Estrada Btchison Everett. w V x A ' N -- ,-Q A ' N H 1A . Arg' gg , ' , ,, A if ' A ' A ,P , Dianna Susie Epeti Jorge Mauricio Edward Erin I Joe Michael Fair peldner pifiw Figueroa Figulg Fischel Fitzgerald Florez Fonzemot I X . ' , y ' X .v.,,. .LL lx: it ,TQ-.L f V X L..- , --f- ' lr' ,ui , X ' f . 4. L ' rigeue Lori Scott Keui Jennifer Ricky mrir ' Kellie M Leticia bid Fortenherri Fowler Frederick French Fuentes Fukusluma Garcia Garcia ,rf 4- - ' ' ' f - 1 A , . I ,ls -- 5 N Yr! il I 4 g ' o 7 , YNY J H A s as ' Q, Q .' 'V ia ' P 'pl X 'tx x- Nancy Phillip April Lisa Danny Nancy rcia Garcia Gardner Gardner Garelick Garner '57 ' ' ,L E .Q I Qvllt -M ' ' . -'J' I , ,A ' ,. gf. J Liv-LN , W -1 Y, --, ,Y .A-of Iarlos Rocky Darryl Sigal Michelle lee '- PBUVTY George Gibson in Goland Golesh Gomberg -Vi W Denise Nico GS R0 C110 Caroline Scott ' Joann 'zmmw Gnnzales Gnnzales Cnndman Goodrich ffmdwin 1 sv- R is 'EZ' .' fu X Edith Gail Norma Darryl Debbie Pam Mary lean Goto Gracia Graham Grant Grant Gray Green Greene Guerrier 'wi 1 HH ,J H 952229, Wa 'Q Q: salsa, --V Annette Kyung Patty J Susan Illorman Chante e Guzman Hahn Hale A Hall Hamano Hamel - is Q. 4 J J ... 1 X V7 9 v I X gheree lt , H il J N J ,J M Derrick W lDavid I Hamilton J Hammons Haraku 4? lf 4 L. sf ' if -k' L 1 , , -ef. ' s., . L f L' Darryl Brad Kenneth Kevin Thomas ,, .. J Z ,,,, Harbour Harris Harris Harris Hatfield ,, M. if . in . rr L wfgt , V, X ww- wk X QT ii gan , . . . - J I Larry Naomr Karen R0dCI1Ck Lrsa Kevin Jennrfer Tom Tracy A' . I Haw Hazemoto Heichman Henderson Henniner Hicks Hicks E, ll . 'r ff -I -' -a IJ. w- ' if fE 'a' fi! , , ti - ?5 Q-,'jf1Qf 1- 'J Keith Chris Leslie Joseph Laurie Sheryl Theresa Donna C is ' K hr Hobbs Hl1b6II 1 , ' 1 Renee Janet Heidi Linda Alfonzo Monica Janet Gary 1311163 ,T no ' A' ' ' ' lrastorza Isbell James ISIV5-S Jr, 'T : iii Will-ffiire ' V' ii i , ML , 7' , 5 1'- E 2 1. J . , 9321 V M v , M D, ,V 1 T Dguglag Mary Djuna Karen Kurt Tijuana Allison Lashundra Lisa 5 Jenson Jenson Johnson Johnson Johnson Johnson Johnstone Jones Jones 'TT'-'f..1 ' ' 'gf' 'T T' ' ,aaa ' K if K 7 N Y Y Eg. V Y Y , zu nr: w 'iw v -w' H vw weslfssi 1' 11 'w wi ,Q 1' 25112 i W ,, ef.-2 l 1 :wg w 1 . M l ' ' w 'e ' ' ' . Traci Maria Kim Richard Dennis David Brian Sean Jones Jorrin Kaidin I Chin Jeanie Yong Lisa Jill Steve John Faith Elizabeth ' Kim Kim 'ffl Kim K1 atsuki Klu man 15- Francince Peggy Angalie Steven Lon LeighAnn Diane Edward Korte Paul Kathy Jan Jennifer William Tim Kenneth Ralph Lancia ' ' ' ' ' ' ' ' Lear K Lehi Sandra Nicole Roberta Debbi David l Lennox Leray Lewandovvskr L1PChlZY i3 V S r Hilda Mlllle Y Y Lopez K - Innevz Loren Stephen Constance Lovgren Lowe L e Lund Aki 1 , Ilaine Shawn Marlinda Teresa Anna Kelly Donald Kevin Maltzman Mandel Marquez Martin Martinez Martinez y Massingham yiyfasuda Michele Donald -1 1 an ze X, .' I A .I it ' axxz' n I , . rf N f E, wa AA ' 3' ix N, 1 E g Q Q x N ' 'S L s K L l -Lv V '- -if A 1 5 ' . 1, A , M 'I E , .1 , , . ,I ' J-1.gI',i U ,gl -' Y , x gf :,i J.- . 35. - A u X A Ellen Steve Shawn Inger Geoffrey Kristi Neil Sheli Shaun Maydwell Maye McAninch McBride McCrary McCumber McDonald McDonnell McGIyn 4- ' , . M William Maria Toni Sally Kenny McTaggan Mecias Medall Melcher Mendez J . W 2 1 I ' .- 1 Ra 1 te to Mgstas 11133 Brenda Linda Jeanette M923 Miekley Miekley Miller Jeffrey Slfivfe . Roger Preston jim Miller M1I1ZZ1 Mizuno Modglm Molin. i t VL '1' Q I x 1 SQ A , .-5511: ft ,E A ,f,L.g, . K' e '4' N X- ' 1 Mark Renee Michelle Thomas Patty Ruben Molma Montanez Momi Moons MOICII A y ef M 'I A :-xHw.,rF' .1 ri, 4 . X ' Z 4.1, K X-ls ' of t M M- it Gite Osmin Pharon Angelina Monique John Stanley Takekazu Michell Mor ado Muller Mungarro. Monoza yy! V Murley Murray v Mutoh Myer ' A ' ' W ' ' ,IQ - . ff- '- um M f 5 N 'F W -, Q J 'V A' ,, h . -I i 1 , . A r - td 'NL ' .A AL. L K 1 - h A , Lawrence Jason Bret Chip Les N806 A1111 Patricia Sharon hmmy Myers Nakagawa Nelson Netzel NCUSOITIC NSUYCH Nick Nickelson I N013Fl 5 I V I X Q 5 M ' K. W 1 ' IM- V A' - . 9 r , , I l, -- . - . ' ., ' lj - .Biff . 11253. 1 . I J Mi Dian? Di Sh 1 K 'th Mariste a Tania gnon nay . u 10 Noixan Noirnyian Nation Novais Novais Oatman Olivera 011Vef3 Orellar A JL 0 D 0 Y Y Jk- In vi, as . I Q L'-0,94 YQU dbh E SCJPLICQ A7536 .C Sera. ?!0u hepaf ?f'Q4-Lf, HYLQQ A nice . SVVMM-ar Ig Qi Emir: I, df!-Ap 1 v, 7 1. 1 fl- w 'V , 4 1 1' . 1 , Y v 51 P ll Af g ,,.1uIi-' fi' ,. Mr :ff ,Q 'C QPARTAN FOOTBALL OCEAN tag 9 ' CHAMPS T - ' 'H M 1. coach ruuer and Coach Hubbell 'giggtvaluabk fj'j51md fjjgljgmm E.Tr1:m:t M lm-lacnn I l:,.L..l l P - ' v - - U 1 -.. Kitabayashi, J. Hernandez, J. Stadler, K. Potter, T. Clark, D. Clapp, L. Lichtl, R. Ferran. 2nd ROW: Coach Okum, C. Tha burn, T. Boatwright, J. Elliott, M. Chavez, T. Hammons, B. Richardson, A. Power, E. Jackson, C. Tanner, E. Triana, Prieto, H. Hill, V. Landstrom, M. Malerstein, D. Couch, J. Bernstein, Coach Hubbell. TOP ROW: Coach Fuller, R. Kraft. Veach, S. Sellen, K. Taketomo, J. Palomo, D. Eldrige, D. Kennedy, C. Lewandowski, M. Glaser, G. Marcus, K. Marquez, Hauser, D. Wells, M. Layana, T. Johnson, M. Jackson. ., hx- -,1.O'n' ss' i A :r,.-,1.- .- .Q .. 1 1- . W .' 'ff' 'H X3 1 ' 7' P -cf ' - V 'Ui vid N., ,x, . - ..v ', . y - .- 5- . iq Q .N r-x-'Q' - ,-'FQQQ I ,ff ...S i Y, --... ' , s ,Z ,X . -- A bvuqv Y ls -.,. ., ,srl -u f ,la . t ' - -N-wg. . Mx 1 ' '-X Y V. ' F -is-x MEAE Garg Lewandowski y 5 A MOST VALUABLE PLAYER MOST VALUABLE LINEMAN MOST TAC KLE9 SCORE BOARD Home North Torrance 0 Palos Verdes O Culver City 58 Culver City Inglewood Culver City Culver City Morningside Mira Costa Culver City Culver City Arroyo Mira Costa Culver City Torrance Beverly H1115 Culver City Culver City Away 16 16 6 I 1 'til l A - I +. -'GJ '5:,,.,.-g,,,g-, . 'Qflga-e Y f -I -- .ya .. 'I V ' 'A HJ - . fx f ,Ill ,. . 3. - Ig X , 'nf-VI ' V.-L e I 5.5 , - ' Wig' , .. BOTTOM Prieto, R. Noda, E. Triana, S. Ziedman. TOP ROW: Coach Temkin, S. Cedrone, J. Hines, I. Blevins, K. Taketomo, P. Hauser, E. Kurowski, S. Hogue. ' .,f A ff 1, f .. W. Q . 'W , .. w f ,T w . ' '.-1' . , , ..,, 4 .i.....- 5 A .f, .,-. ,.. .I w , Q31 I T t J . ,,-M 1' 'Q I if-.4 ,K mu- 4 N: HI Kiev 4 ld Ma., Q Y . P L .V , - .v v . .,. cs -1- '- Vx F '. H I ' 5 r Q l H. ' P ,fx . Quqx xi , .,. --.4 1. N, . .EE ..i .3 fl! F! '!? Q H I f - , ,J C! 1,51 lf'Mf'.: , JR ' at J . .,.. Q-ji I 1-:I 'ff U .r 1 Q iii-' 3 N' QFRJ r 5 'V 5 Q , . Wg.. W 'J ., ,---- fr 1 f 4 .wk YA-1 71 I .,,A .1 ,hrl b , 'I - F 1 1 5 I -. .' Q . I .Q , , xx, .:.:. wg: if ' U' , ,sf M pf ii' , . .H-.j . . . fk QA 'f. ri I Q m I 7.. 1- 1, ' W 1. .,. J 1 1 Q, ,, .'S l 4.,, f-1' 3. ..,.f .. , E 1 I is sg 'x ymiii- , J , xxx , -IL xv f . :min . av. 9 75 H 4? E . Powers, D. Ramirez, W. Rodriguez, K. Rogers, B. Richardson, C. Thorburn, . Tolan, E. Triana, L. Wilborn. l 1.3 x .il !A 'I 2--f '. ,SA- '4'.fr.-'1- bfi. K fan: I .Tl-:',f'b '-ff' i 1 4 aii- - alg4 - . Q--ala.. !' HE 1977 FREQHMAN TRACK AND FIELD TEAM: . Allen, S. Baxter, D. Borg, J. Castellon, M. Chavez, T. Clark, D. Couch, . Eldridge, R. Ferran, M. Gibson, C. Hyland, K. Jewett, R. Johnson, S. Lar- n, G. Lewandowski, S. Mair, S. Martin, S. Moon, J. Padilla, C. Peredes, l 1 4 1 1 RDSS4 YVTT TOP ROW C1 to rj: Coach Ruebsamen, Cary Hyland, Mark Gibson, Scott Larsen, Eric Ishibashi, Carlos Peredes, Willie Rodriguez, Kirk Rogers, Coach Burkholder. BOTTOM ROW: Dean Borg, Jose Castellon, Tom Tolan, Erwin Gramajo, Dan Albanesi. NOT SHOWN: Leo Wilborn. iw' rf? SHT , , . ,Aa CQLY 5 1 .sir fl .Q Q ' L A Q -ll E ef, fr-T 5---Y 1 U' 4? 1 Q was in R1 -- i 1-3 J. 'f 'v y v 1 'UU 04' -'Yi GER STANDING: C1 to rl: R. Carter, S. Cutts, G. Tempkin, C. Cald- well, R. Jackson, J. Becker, C. Bash. SITTING: D. Goldberg, C. On . ,. fhe fv ? L --ur ,win 0 C' n ae L! V. it 7 V , 'fa . , .-- ,L . ,fl r, 1 Girls' Swim Team lst ROW: Carol Richards, Joan Haley, Lisa Bracken. 2nd ROW: Kim Pietak, Penny Nakamura, Dana Smith, Sylvia Cooper, Allison Brown. 3rd ROW: Roberta Plein, Michelle Brandon, Kelly McKay, Lilian Glavan, Karen O'Su1livan. 4th ROW: Carol Kakazu, Cindy Duke, Marlene King, Kelly Pedrick, Rilla Peterson, Julie Gar- ner, Jill Johnson. NOT PICTURED: Annette Barziali, Nora Cavanaugh, Judy Klein, Tami Kubota, Ida Medaglia, Jane Tachi- yama, Jean Whittle, Carolyn Amold, Blossom Aung. 64 IDXIWIINASWII CD Girls' Ggmnasiics at ROW: Ms. Tuggle, Caryn Nishida, Penny Ekamura, Lori Gilchrist, Ellica Cochbum. 2nd W: Sandy Tong, Ana Fidani, Karen Hoo, Ebby Short, Brenda Lee, Tisha Graeff, Hope akaki, Mary Roberts, Kim Mattson. 3rd ROW: Ignes Fodor, Judith Shinoda, Tammy Esparaza, nnette Nagaoka, Stacey Johnson, Barbara Dawe, Jsie Bunker, Anne Kitabayashi, Linda Kayano. 31 T5 1 l I , .4395 Vg VL , H F ' uhwiing' -f,....n.. GHZ ' xxf Ill .F j --r -I, w Q 4 -QQ +5 gh, .- In 'f' .-i r 1 L ' X-u,.1 J M N ..,4. ,41 -- 1 1 n ,?.x1lY,1,. A, w , , 1 E Q41 ' ,Q 7.7, V, Ll '75, , W , V.-fir w f . 4, WL '. ' ,I .3 4 fa . ,, 1 , ff Y ,f ,H1 . 6 .' 'NL' - T. if ' V ' 'Y x .ff f 1 I X 'Aff ,,X-11,7 , , J, , 5 7 f ' , 4, 1 ' M M A M 'X if x f f 1 X f ' 4 ff Z1 , f My , X f, , j A L Z '74 , f 1 I Q X Jjw -,fl f 1 F 1 f I fl Y 0 J I -L, 49,442 1 f w 4 ,,, 4, , A .f M ,k K4 XM. K fl '.., L 'P I ,Z ff A, J, - nf! 'fi jgf ,, f X I In V , -,- 4 Hz, 45-3716 Qj ',JZAf7777,',,l .. X If V 'V 4- , Aaffffw4 f. ' ' L' Cl f V K X71 f1'Jl '4f' A. Lfjff .. --X Y - H- , H' if , 4-1, 4, 'R ' 'ef' X X f CUQ, L ,TM Q1 'ff--Uni-,IX ,Y fl, F I A ..-, . 'H 'U Y' -f A ' .ff ' X 1 ,, ' U, 'Eff ill fy? 'f rf' ff' ., vw- V I 4- ,f , 4 ., ,,1,fX-if ,,, 1 6 H 1, , . LWHM X X l XR I x . LL, -ykfcid Id f 1 , fg ,ri f, A I F. I X ' 'Z L' ' LJ YgYTiI.vf,,4Lz14,-'I J , 1 -.Na In V J N L. Lxu, CJX-CwJfVL,LL4l1M if I Y 'N J fx HX-,f f V , . C '1 X-Qflfiilfl Q 5 4 1 Uv 7 X X 1 1 I I A Cf Q xg' P 5. Q X N Q5 3 f FQ f K f , X F, QTL Q, x X X bv X K f xx e! fi CO Q 5 Y 5 , . Y'- J-L N , . - 2-1 fp C'-l ig' ' x 7 H A , if sf-Q H iii' Kr: XT fin ' Q-x f-xg lf! f mix, K N, il ? ,X ci x? cn ex f- XTX ff K R :- FPS? ' C0275 I ,V fi f x Q-:f x R X V Q, ? F xx X Y 47, J, 'rf xx-N Y' X Wgbff- ,VX R X: x . .21 rx Zi: 5 . 515 9 - E ' ,yy 3 ' ff. Q2 'X fl.. V A x C, X C' 6, N Qi- 1 YY X f QP if gl N N 67 mm . V 5-T f 'lf m,Q. X Mrs. Tecktow, Dr. Linick. Mr. Longenbaugh, Mrs. Musial, Mr. Bash. M. Whne H. Zager D. Zarate . it XX ss l- A 3 3? T I . Pollner A . Boden ., ls t E. Grove 2' B. Russel T . Machado S! A f f af. Aw 6 T6 A . Harrington C Nelson u..... I A. Trejo M. Anderson K. Druker am 4 Q ' A n 1, fl o.' ' O, .Q 0 x. 3 I 1. f R. Jackson 'fffl ' 1 Y' 4 -','. . l,-1 l - .J'T' fs-q MI- CaI1SOI1. MIS- Balinger. Mr. Cook. MAIN OFFICE: Miss Kaufman, Mrs. Pearson. MHA SENSE' Fermi -Q G. Astourian W. Ayers S. Bender R. Berman W M. Brunk f il., V. FICCIIIBH iw 0 F. McCormick R. North 15- R. Okla R. Klein JJ VJ . NIJ' WJ' kj , V H! mf if .Af W ry SW VJ riff f N jx . g- f- 1, f . V fn 1 N ' A,Vu I Vt 111 -L pf iq 0 if X fy ijflj L ,Lf , I V - ' J' 1' 4: ' , . 4, ff 'X . .U 4 , ' JVM KW? GQ, X L . Persell , ' x 4, 'I-'X , X-+, , R-LiXXz'r X c XXFQLQEX 'ON XXXJXDAQ R! 7 Fffflfea X .H-.X A - AL.: X212 if X, T -,. N5 It 'QL.:xU,k,f., NLJr, - 'e I A '- A X 5 X W x X , .ws.j,,g,g'X- Pijlffu 1 X YL-A MJ N Q , 'fa E. - U X L N Ui .iff X ,, ai za' W. ev Xg,,u,.rm--eq, VXWK ' 'VWX uf . .. -' so '-M v v . - - N- W f',.f.!.!i 57 . . .il Fa Q I-1, xfg XSXBLJJJ K?x-Ebb . C x 1 X .1 pk, - rr L -, , .. .5 1- N- 'J u L' L. S ra B. Wells . fx P. Woodruff NDN ,F 1-xx 'U L u rw, A KK P Y I -..fa , NH .,.. gk . Y X , Q f r.w.: W x . aims Mrs. Smith, Miss Mecham, Mr. Stowsky. NURSE: Mrs. Segal. .QQ , Q 'vii-4 Q'-si QQ., B , Cakshin B. Colarossl Davles '53 E. EVAIIS A. Grossman C. Mastos R. Melching ...x .S y . C. Mortensen ' A ' ff C- OII CD I x? 'ZX N Z W V A- Ross M. Schnepp N. Sharritt L. VanOmam v .. 1, Nu? N4 -H.. ' Hx ' -,x - vm ' W ,.L,.n,.' ,JL .. .. , Yfhgalqia V v Wii, LL1 .Jr ma in . sv ,Xa .X .,.. - L ,' :ga pu y, , ? 'x . 15 ,A 55332 va F- x J . ' 'll . -1 , iv, 35:19 ' ' L, , E' J - ,HI .1'!':n-51, 3.7. .Aa 'i' ff' Pflu: . xii I V AN 1 vm. ? ti?-4... an ', lv 1 f'1 I' I ,kg 1 ff PI y x , 4, 4, 1 ,M 1, , gm ,,. ., : 11 'CB ,4 'H H L4 .. -4 T' .C .., f I V W ' . 'J , a- f f -511.1 :A A A JJ 551 1' ' 1 , u. 'K' . -A w iiyix F . if n , X: I V N rw-1 XA '4r4?3xii' 2 x K J. ,:, -. l',J'-vlfsgflv Lg: fligif- ' , -U 1, lu: V N U 4, an ' It ff. ' 1. 1 Ti, A -'mg . K-F ,, .N . 11- .li 1 Hr.,,. --ef .-. ,p .-7.3,-vi, .W - 2322! 'A :-' ' XM M H . , ' L 'nf' tg 1 , , 1 5 na 'wwf Q' W qw -- . 1 , ,,Y,' 'N ' :ij '4- x. -A i Ali, w ,..1, 17215-1' xl ' , Af: 1' 'Z Km Eff : ' - 1-QL. y ' MN 'v . .., N... w ' I , .-,. ,x- N. -wi. 1 , . - .4 .-1' ,. sf. Y' fi' 281' .1 M 'ff Q4 :sl . , QCQEM . p 1-4 X . 1, mn' ' 1 . . iv ' k f '- ?,ff9f' ,Q IU N 'N A er ' f 1, V 14 , iff i 6 Z. Y' 4: if W , 3, E. Blodgett D. Brewster C. Caldwell C. Crutchfield S. Cutts 1 L. DeSantis V . Fado H4007 i A ee-Q XX D . Fecho Y MI. Cheney 4... n ..,v mi .K -7 5 Qs 55 P. Fine F. Puller R. Griffin ww mi! 'Q viii M121 I 2 M. Hughes i K. Kemp ' Q0 QKKKWF vw WW ., Sf-V-2 G . Lindloff W . Newell 1 M 1 :V A54 K C- R'5!IlSQaPP .gels-' 'SW' 1-A Eggs? 4 x xxx if if V 1 I tx. 4 - lg 7 K , BU 6? 'iv I iff ' ' I T. Sandersier I . Scholten W. Scott R. Shults V Tom1ch B Tuggle B . Woodward R. Avina, G. Alderete. 2nd ROW: S. Gionet, R. Nor- ,1 FOI' ' 9 'A C ALL f, X ALL ONE f X pop 5 A o O X' N sb se 5 JV. 2 , . 'gf- r. m 1. ,. 1s? x . - R V1111nes E Vos X. . Gross . A X AIR f, E V 4 ,, ug. 3--i XTEACIIERS 1 lntheur I TEENS f D 1 Q 'I N 4 A - Swirl? OG 4-Ei' S P' , I. fr-V, Q17 Hr X ssog 'L 1e2ag -9 ueuraalg -g uos1aN -17 112951 -g 19392 'Z q11oN 'I ISIQMSUV B. 9. 1 10. J 12. ' WYE ,--'K' ' ' . -r-. f-11 - , 5-1.43 . ,. 4 W 1 L., Y r ' Q ' 1 . ' iff 1- V .,- 3 -2339179 .T -2:1541 5 -new in L ' -1 . DMS., 1' x ' - ' . r 'I ..' '7w!. ' I X if-fe: H. H .. 15. 16. 'N Wm .tauuod '91 IIIIIRLIS 'QI 110 'H :mmm 'QI A5-ISMOIS '31 ualloqog 'H Aeldg '01 319192 '6 xiognulogoyq -3 zsxamsuv . 77 1:15.45-o'T A ' , BOTTOM ROW C1 to rj C Pnddy S Cohen M Pnce M Lang 2nd ROW I Sutherland L Gold wag G Yoshrmoto E Artale R Moore K Alexander L Foye M Morgan D Gray Mrs Anderson 3rd ROW R Leven baum N Sokoloff A Cardenes I Westberg V Shonen P Van Zak T Goglm TOP ROW D Nev111e H H111 V Landstrom S Zerdman ae? we-:LY and D . Zarate . GV 'X f Dean Borg Kirk, Dave Elzey, and Wendy Eileen Cronin, Janis Kurashige, Caryn Nishida, Kim Gildart, Kelley Dahn, Annette Nagaoka, ....1- -,J 1LlI3 , yama, and Gloria Warner. 1 1 1 1 1 1 1 1 4, 1 1x 1 1 1 1, 1 1 lx A L, It I :ik x., A xr Fr-5. Doug Mitchell, Craig Weiss, D. Zarate, John Titus, and Taketomo. JW 1 fra I k if '1' F ,'-. , 1 '1 1 m '-,, '1 , Cathy Hansen, Michelle Baxley, Lou M11ler, and Robin Barton. Karen O'Su1livan, Jane Tachi- I fff? Ken x 3194 8 DANCE-WEAR ' Leoiorfrjs 86 Tiqlxis PERSONALIZED SERVICE SELVA ' Bullef Slippers - Toe 84 Top Shoes FREED - Toe Shoes HAND GRIPS In GYM SHOES 3849 CULVER CENTER cuLvEncl'rv. CA 90230 559 3366 All U 3889 Culver Blvd. culver eng. CA 90230 837' ' 4' ' UQUJL. 'ffyfcfiefl b Jvrwswf ,QF-yea. 45,g9f ,walt jjuly f'2f'w .f 'lfomfv ov f'-50-ZW ra? qYVQfV'-912 fpA,mj.u2mw,L zfua, '91-fCL'L,s?'ff,jP2l AEM CXYIVML Ib, 'mm' JW fuloix C9'LAJL,9'f'1f'7f-' QM j J L , M'-Www QM. . We Zfftgfsfl oq Q-l'2fL'V0w LN ,dwg I 4 new I M W WL, 'bidi g.9Ancf1'50:: hb,MaL'bey1 M6 6S0'fy ' W Mi lfQ :' U ' 'nl 'TWD OV' QXLf'4t?f!g7D?fear 1,,Hh Oblf ' Same lV0fe6O9kS, Ec15f'f 1U0+eb0OfQs book fQ,U3fL3 YV I '50g,juf S4 faofffi f'W04i6f7.f0es, poo bgcf has Sulpniff 01,1 my Q U gr , Zum! 556 you ' ,qw lag V- Vi- ' - 'f ' Y, - -.fi . . , lf ' . 'A ' . x-f 'N ' 'Y ' I v 'za f ' -- me - , . S ' 1.-.1 . rv gg fv' U , '5,.,'P Q .' . F if .ii '1-, ', ' ffl 5 1. sh I Wu'--K' 8 .iwwtqpis P IQ '4' IE' ' 1 'W 'F' J ,I lfyt H I , . ti 4 ' ' Q ' H . . I, ' l , N, R el -G :q.'fs I . 1 in I 4 I b f hangs. I .5 A . N , . n i R . , .M , , L. . QA - 'il f ' -rf',, Wl4v-.' ,' r , ' Q QQ .I 5 Q. . ' ' '54 , . , .sv , ,Q l F p Q ' L M ' 1 V 'I' V f I . 1.,.1 ' q... 'fa-U A , 0 W , i ,ls - ' I s I P- . . . A , -QF. x . , ,L W , '. y .14 . . .. , .J g, . ,,, 4.- - ' 0 -I I r- ' - 1 Q - - ' --2 '-' - f- I 'JY . Q - N - H- ' . . . ,,.' 3 5, - -X 1, A1 -' c V 'V I N.. I I -Y 9 : .W K.. .'- . V. N - in is X . Z4 ' - 4- U . ' - , gy ' . Q 05: ,df ' WS , ff, 1 1 xx 3 J Yr. ,: A - -'l v gf, . r Q ' in , J . U sb . C- J . sa ,, A if . . ' S ' 4 I w' ' 5, - if AQ - ' ' . . 1 st 9 'V ' ' Q . ' I .I ' ' .5 E 'it 3- -L!! 1 ,- iq. f -1 ' 5 il 4, fbi!! -1 1 - ' ' f - - . J .,- , TL 'P' M ' ' ' 'Nc 5 ' 1 ' ' ' ' K r A Q l U ' f ' .. N . - A , ' ' f ' ' - X Q X was K it t I ,1!C.f,' n . 1, fig!-if . i V ' I ' . fi. 'Q -N it v, Y ,Q ' V p 'Y 4qt v Q, m1?' J- My I 'A Lb - fra A ,v - 65 Q1 V J- Hx' fax? F13 ,J ' '. 1 4' f - , N , , ' ' 1 ' b -1-- -5 wig- 1 15 g ,W ' Q It 'f' tl i, 7' 1? .ll . ... -'-':. fa-,:'j'f,f'a,. j ...- ll ,, , , , 8 I' V i', I f- N -11 -512-' Z ., , H JJ. -M. 1 . 1 f .P I ' I 'L Q gm fa. Q t f Q 'r . A? V .x' 4L1--.f si'-p'L'x 'f ' I ' 'U Q K ' , Wh . J 'g . ' if . -' K I ' 'I ' v 'in . m ' - Y . , .vb ,X ,Ulf .gf-5 , 'AFI - fin, . I I . ' DV, . Q W v 4 ,N , L SV ! LQ , l ln' Q 9 . N ' - '. A . an - v 'Q L .- w Je VF., ' S M.: A 3 . 1 'ax' I W . ,f 5 'E 1, 4-f-.,, L 1-S' - 'WI' ' ' . 'V .' r L , .lug . ' -v-w - J 4: E fb A x I 'N sl . i -'I-psi i t Af!--'Y U . - W s , ., 1 ' I: ' ', 3 ' -. . ,.- X Q I 5 1. ,Q . Q 4 H ,- -' . J ww . . 1, , -W W 93 'fazmn f -I , f ' p: , ' r '- 1 '- '!!lfI t Wil f 'Q .. ' ' sr V 'L ' aw-i-13 If ' 'E fi-lift:-1 EET' ' .bf ' - F. Al v D ' I 'I :Y ' w v. 1 l !' 1 -'l1 ' P '57V ' , 1 'A N 1 A YQ 60 K 'Q W- 'I 1' ' 'ff-v'.4 :, Q 'ur - 4 my ,V -. P 1 'L .Lf I .U Q WA . nf 1 mr . , 4, - ' ' 1 Y -'A' w, ' ' f ' ,-f Q gi . '1 1 . '- . P , ,, ' -2 Ag '- xv ' g- v ' :L X- mf-- e4 f uf' ip 'yi' ' ' A Y 5 I ii lyk ' 1 1 1 I 'i 1 i u ilk-'51 . '-f . ' ,. . ' 14 u ' w-'E 'lfiw ' ' M Q Y I ' kv ' r 1 Q F 1 Y V . N '45 f mf 1 ' ' 'I gi?-.4 ' ' ' , -'5 f. 1 0' 9 I 1? 5 ' -1 ' -' W gf l ' I . - ' 4 , h f :I J .ll ' 11 1 vw P ,I im 'N 'J'1g:g.f' 1 ' Q H I 5 5 , a l -1-G yi-Q fp N ' ' , Y 'A ' I l 2' I b 'FV K In A -I u C I Q I p 'I' i . W' W - ' v 1 ' 1 J 5 ' f 1 .' ' ' 5 ,',n 'lg i A' I 1 ' 4 . ' s 1 -Q I - -P. ' i . ui ,.i 5 . . -fi - . ' .iff I I V gui w , ,. n .' 'n gl ' iavnr,3,m lslfg 1 , A I 1- , I ,,. . U 4. 1 Ag 4 1'-fy--, ' VV M V, . ,1 V- . ME+.',,ir??f,W:g5fi,?,9pN91f2,T' '5 I A rt. . 40 7 . l I ., ,up 14, . - - ,L X - 5. Y I 4, .Q -. f -?'Qp.l ,,..'f?f,.w A . f, , - , 731. ,, . H1 . 4-. Q- rs X M, I x - , fi vt., l V :qv Y K ,M A Lqrljgwp -I nu Rv! ' 4 . , , ' 317,13 x: ., I' ' , , A 'flu , , ' .- , , ,jqi,,,t.Au ' 'f I P' ravi' ' -f I ., .. t 1 .5 A A I-MJLLQ' N . W 'L W. ' Y' QI . . l W- mx' V ' ,QI 5, 41' 'fi ,i ' ' f' f' P ,f '. ij , .A i' ' ' VW ' , Lf, V 0 , ,Jw X Q ' 5 il- 51, ' Q x . ' gf , ' S' , If 'F' lard ' fr-5 . - ,,. ,Q .fa I -sv ,J ,M ,,-Q If '-is 5' r itll' ' 1 A 5 Q X. tl 'Wahl 4 1 awk, 4 1 IU.: . A. . , . 1 . I.u'i'6' ' ' a, J. ,R A'-'lr ' W, IN. 1 , , H: -.. ' ' .. fi' ' v L X ' . I - ,,, E .8. if '-u. U 4-, U, N F P. . , 1--N N Nffsfr .gif QI! 'J 'T' f 1 1 ' n R' , ' v ' A L U ' ' I 1 ' I 'H X' f 1, 1' , -gf: 9 ,. 4 x I, E 1 I Y 7 D '. 5. 3 i ,. 4 I O 1- 'Sv i . I ' F' 1 5 1 A Q I I Y 3' 2 9- '! 1 F 1 1 F Y T r .frm '1,,v .i . ,-'W' 2 . Af' L' ' ff vw-':: l ' 4 L g' - Htl Q' , .' . K. .. g uw if , V . . ff fmt. 1 ml. jf- . A r.g3'LV .5 ' Y 9' f 1.41 1,-4.2. . . U ' g Q L L il' n' r A s 4 ' T A ,QU .AAN ,M,,.1vu:51r4 M- H ' rn 'N Q' li V9 L X ' ,- . . - - . 1 .4 . ' Lv c , 1 , l I ' I V ?' ' A In 'mf Nl. Ai- 1 5 p 1.5 I 11, . Mgr Ov n.: ,X I' ' 'Lx -Q.. - ' tfrvx - N -, . '- 'Hl-' 'N 'V ' A'+'A:,N'v . ' gt.: Q., xx A xf . -Q. ML'-', A ' A' - 7 1w43?Q 'flliili' fl '+- 4 --'-T .. ',,fQ4s.: . , - a 5 Q- V Qf 5: . Wy: E t L 'z G n I Y 7 +L r If '- I V' ,. 5 'fy'-x'7 u 24- 'S ,,--1 'ffff ,I ,Q V -lx., q'v . G Q . V Q , f,, Y -w 3 'LIQS lp 1! T ,f I 4. ,,v +v -. .1 uw 5 .N nf' H 4-xy' '-,1 x ' T, ' bk' X' .lift .1 1.72 4 , My 'yi 4 5' 2 r. 3 1, lf , ', 'ff E -. 1 Y + .f . 1 2 ' .,.L,i ,Q .N . 7 U. ' '.f,u R Y ' Qt if 'M ' H J ,iw ,x ' ' 1. 1 1 .' 1 ' 1 c r 4 , f 5 , 4.-Ax xxgafmb 5 1 r U X 1 , 1 : L Q' 'Q' lm-E: , ' , ' , . L Y, f H V ' 4 1 1 i ' - 51 ' f 1 s n 1 f 1 ' ' , , 7 i 1 : f - , .5 x 1 1 rv , S v 1 ' I f Q 1 4 I 7 In ' . , -. 1 I , . , x r ' ' I s fl nf-A35 - .lk .fx Y ,. H - V - ,F Am- Hcfly f-- - -gif-. ' , -. '- gym 1 etww-,U gl, ' 'jk 4.1, . .LN 414' .1 :1.:,?:g.:1 'L ,


Suggestions in the Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) collection:

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 45

1977, pg 45

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 46

1977, pg 46

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 11

1977, pg 11

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 67

1977, pg 67

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 13

1977, pg 13

Culver City Middle School - Starduster Yearbook (Culver City, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 78

1977, pg 78

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.