Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1923

Page 77 of 148

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 77 of 148
Page 77 of 148Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 76
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 78
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 77 text:

llllf 1571 Sl' ASON NX x I U mx X ,N x in limi xi 4 I X 1 NU 1 1 l N 1 I i. x nth - 1 . 4 ii i MXN il N 4 P l x xlli JI l N 1 I 1 . . 1 1 . N Nl N 1 ' X Ill hf mx 1 L 1 li x . in ii 4 1 1 4 I 1 in v U I L l ii: N 1 , ui X wi . 1 ppl ll N 1 X XX IN l ' l N 1 lll ill i v 1 X ll 1 x 1 it i N ic . 1 lNx 4 1 1 N L l 4 Htl A . in cv ii 1 NN 4 X QX A 1 Ill N a N 1 . m 1 1 I Nl Y W W 1. . 1 w I 1 T J u 54' K 14 L A Nui Vllllx' wt X thi- we-zxsmi :i -in-vi-ss lllhlll thi- 'whit ul' vii-xx' ut' x'ivlui'is-f :mil ill-ll-:its hui :ilw ln---xiiiw 4H!lll' lI!l1!lIl-K' uziluzihlz- mul lizil XYHN ill-x--liipi-il than -lwulil M- iw-all :iw if :f ilu- iz:-V Iwi' yi-:ii -. l,:isi j'L'Lil'r uzwliiziiiiiiz Ii-Ula :ill liiil Siiurim- fiwni il,- luu-li i.-lil:i1il lf-it Nm-ve-xzil llwlix in 'li.-liiii-i:,li1-fills-ilzii IM- fiziil 1-lilhk fi-zifiiii whfi-li 11':.1l- ii zi in-:il I:1.l lw hiiilil zi wiimiiiu' lixim lm ihis yt'2lI'. fxrmiiml l':ir'l4i-V, lirzull--X. lliiitlihyimi, Kls rs-ililli :xml Williziiris ilu- lim- piwlili-iii li: lx-fl c-ai-3' zihl ull ul' thi- flilli- viil'y ww- lapis-li-il iii tha- lm:ii'lq1'im-lil. Int thx- liiif- Yum :mil liimilin-r'I:wii fillwl iii mul:- lll! ai umml limi- :mil um- thu! xxuiilil l' Q'lYl'l1 miulily gmiil :uw-iiiiiii ul' lllI'III-i'lX'I'r 1' ilu-K' hml r':-mziim-il tw-'i-ilii-1' thi vliln- ss, ii, Sc-'-rail lmiiiliiiizitifivif we-iw trim-fl iii iii-- lizxvli Iii lil, iivlinliiig'llurl.511111141-,l'4mli, Sviiri' fii wine- wiiiilviiiziliwii :mil Kliir-h -ll, I.--wff l,i'+'I3.i1'r. IQ--iixuii'zliy -ml Yrfiiiig' iii ziiiullu-1'4-fm1lil11'1iiii1. lh- iirfl thnx-v wi-. li: nl'1Ii1-sim' Il xvis fps ii iii liziriiiiiu' Ih- l'llllllll1'llIf 211 il ilu-ii wi- sf lla fl flmvii In om- il' ilu- hziiili-st svliwiiilvx Il,:it f'i'i-Qtzm L-Yl'l' lvlzljfi-fl. lg IIUX vzirm- Iii li'x'in,: lil-lil thu thi- lwrsl uwrni- :mil lliiiiifl ai iw--Iiiiu' yilzivn- ,ur thi- gmzii- wzif si wini- pz Vllllvlj' 111. 5- vm- 1'z11'l'ix-xml, Thi- L1'lIll' was linux' in flfzialn :mil fx" mam me Fli- -qi'-ul was ,l!'lX'.Il 21 vliziiivc- In slum' his V1 ' . 'l'h.- liiizil pn' ra- wa 5 51 In 11, 'lhv iii-:qi anim- wills HM- wlzi lzzml ln Im vzillz-ml 111 llin- lizill' lizvzziisi- ul' min wi h lwlli pl:ij.w1-- ziml syn- -lat ws smilw-il. 'lllll'k'l' tiim-ffl11i'1i'fIliw hull' lgml 4'i'i-slim vziiiis-'l th- hull ai th- ffm- yziwl lin-1-:ily lu iimililw ii 'Nllll'fl'i'5'ill11ll'Y 1' 1 iw- sh nl ziiijv lin-it--1:1 1,-, wry Vi-- l1nl'1ll4. 'l'h- :'1illi,wii1L1 Huy V14-xifzii lllilli 1. iiiyu in .lyiwrml mlm?-wfti-1-11:1 If K+ H15 - 51-gi hui mil wiilmiii ililfi iilljx ziiwl gill-if lffii li i'- I x-.gf ll.:1 ,lvl mm, h:.i'-l llif-5-, viz 'Im-il hi, nizivliim- ziml will-11 XE- liziifli- Wu- 'fx' -Q Vw:-I ii '.x':1x uhh lu I .iv -.-ixiv -X hi llihi liilllivl, H111-Ill' ihi- li fi hi"h slim -l liriifiiiziii Ill Th: -1i:'I -, .-Xllziiilk' highly tmilul 1-:imv thi- iii-'-QL SI'llll'4l'lX lui fwuzil Ili: yjffiie' hziiwl Tlllllllll l'z1i'l'i-1' was :ilisf iii lium lll1'llIl.'lll'.2llHlU'lll'll it war :ill H'i"l"ll"l'l1lllll flimrl Vi' flllll T. .-Xlluiiliv ll. Nil hm- l' 'ws h. xx' vlnsn lhzii Vie-su i sz iii- lu ni 1- Iii: l1l'!' Wzilsrlmi 211 f'lmr'iti1:.. hui Ilmfi- Ihzil Elllvllllwl thi- :ami -. lln' it was mit ii1i'il ih- lzisl IllllU'l -i' thu! l'i'.-vim SL'Yl'L'll2lll1lllll'Il 1-II 2111 iii'i-iwvgviul 1-uw whim-li XYilli'iii s 'iwwiiiplislihl :1li.i' ll - ri 1' pull -il ir-In thi- lmzic-kfic-lil. Thi- ru-X1 Suiiiiwlziy thx- 11-:im jwuihvyul in lie-il Uzilq. Thu- Nail Uzxli is-1 Ill Ill'1lYl'4l lim muvl: fi v' thi- lc:c'1ls 'ii ilu- Iirsl ql1'11'LL-1 'mil l"lll up 21 svrrlv- ul' 2.7 tw ll fm' .hv lmzils in mx-i'n-uiiim-. i'i'm-stim iii-vi-1' xlmwi-ml 21 sigh ul' fight tl 'iiizliuiil thi- lily' hzill' lui when 1' i- "pn-is 'i1.i4-i-limi" 211 ilu- hull' lmmli ai he-lil, thi- l'i'is!im hum ,wl-Ii thi' Il .E 04114 11-21111 ull' lhi-ir lk-vi ziiiil FUI im-el lwu lu -. l 'hs in ai lNIl'l'j' :xml wi-iv mi IN-ii' waxy fm' :ii.nih.i win-ii tlw- wfzislli- wiv -il thi-iii. fm' th 1 :am xnxx im Hal Hzilw QU jzml lii: :mil Quill: siiwiiig. Ruin trkfl lu Slnil ihi- zimiiltl fi! I with KR iiziiiu' liiit ilu- lxxw il 'z1l-- im- mil iii li- ill-iii il, :uni mi lloml-ly thi- tw l':"ilsl1,il4:l1I il .1111 11111 upzziii I1 milk zximih i' "pi-p lZlliullLIl'lllL1' thi- h'1l1' to stair! thi- I rm L.- m.i'i'm.1i'i- hi- tl im- imiiul luiil 11411 l'ivl'Ili!1L1' haul 111 liz ll' limi-. lll thi- Ihirel qllllllvl' l'i1s.ni yviifiuil mx? iw li infill wus :iml 'su' lh.- gziiiii- 1,11 im-. X1-x Szxtiiiwlziy ui l.i-:iii Vin-sI.ii1's imililiiy in mzilu- iwlnis aiafxi' lhi- l4lLlK'l liwiis 4-wt lhini :1 x'ivlm'y lui' ih-- ixsiilt vis ax lfm- I2 in lj. Pu thi- mwt Salt 'ilziy llilllllll l'i'i.'t.t lliuh Kai-'iiig' h- Vi' fl !'ii'n1ilz1l1li- U mm-ht ul lll1'j'Lill'llllLl wilhoilt thi- si-:vii-vs ml' l'ziili r. lim hi i'1i:11. Q wx :mil Yzi t. l3i1i'iig1'!l1.- tirsi qiiziiti-r Vim-Jimi hi-l l thi- swim- li ii ll .ii lf 1 lizili' hut thin illll xx-iii 311-ix-4li.li wiih aw I ",' t -l 1-nu. lhl-ii llimtiiiglmm. ili-dh XYillE:m.' :mil finally Sli xi'-. .-Xll ul' thi- iii- jilik-s wi-im :1i'i-imli-his hui it uns what sizii' ul tm- Sh- ximluzih I,-:mi yi ing. .-Xml wlin-ii thi- gziim- 1-mln-el Fix-stuii haul iw-wixm-fl hu' vm st ill-1111 oi ilu- f.'i2ll'. Thi- whim- wzs 3151 Iam ll, llmvi- 'oi' wa- tzxlv ull' Ulll' l'1ts tu th- fl -iizmfl. :nh tm-'mi lui' lhi-3' plaiym-el hziril vlnzih hull :mil Viw-sim Ullly :.'I's :i vli'1m'i- in Qi-I i-Y -11. llll ilu- tulluxviiig 'I'lii1i'.'il::y wh -11 Q-x'i-ryli lily vlsi- hill fmvllvill mi-ii l't'liSllllQ' ini lurl' -y ilu-i-iiI'ii-lcl CZIUH' ilmvii mul liirm-fl 11 i-li si- g-in - im ll win hy tl - sguiw- ui' li :U ll. wlil-fi shi- iiizimigul lu piixh 2lk'l'lI .',' ilutiiilu' thi- ihiiwl iiiiziilvi. 'l'lim-si-1-will tg-:mi -mil thi- l-'ixsliim-ii lla-si-:ww ai Lllkiit ill-nl nl' vrmlii Ihr' thi- may that lh K' ftziyl-il with Ihi- lung hziiwl yriml :mil ziii- iwspmisilili- f 2' lhm- 1.1111 than iiimiri- ma-ii siuyi-fl Hlll ihix yn-' 1' than 1-vi-1' Iii-Mix-, A-Xl ll '15 111111 Aziim-il ilu- si-ziwii :mil :xt mi :imi- wzi. tlilim- 4-vi-1' li-as lhzm Sill 11+ Z'3 wiiiiiig' iii: iw-:'iilzii'. It 5 ihix fgliit ihzii vii- ii: Zhi- lmiu' Vim :mil thi- f'ivt Ihzil lh- Suu urls :ml lfri-sliiiii-ii els-11-1114-il l.i-mix min- lil In T :mil li sl lu lll't'l'Ill.ll'l1l hy 111, ,.-.,y-l- lil In T uixw-X S1 mi- ill--11 wi' what ywii 1-zu: 1-xy --I U1' I-11-iii in-xl yi-111.

Page 76 text:

z Q ff X i 1 iPage 78 text:

ERS I COU TY TOUR AMENT O UPI H 9 ' c p-4 A A v-4 n-1 n-1 A rx ...J .-. A ,-4 ,- ,- ,- My ,-A 1-4,,, Stu me tdnlny ,- ,- CD -X 3 2. SQL! A,-1 1 L itu I Shenanf oah CD v-4 77 1l HX GX lX v--1 - ,.. A ,- ,-.-. A ,-1 fx A ,J f-1 V ,- ,.. ,... p- r--1 -1 A v-4 7-1 J la A SC. O I UL l S A T- Lfnat 1 F1 eQt0n s noi by :I CW SU t A1 I d .- ,- lL v ..- .-1 4.1 ,- 1t he Founty T11 ina ny 14 A 2-1 C - t J fx -4 4.1 ,- ...4 lb A I l .co Meredith Capt. ,,... - ..,.,., --A ,,,.,,, , ,. 4, -.. ,.,.4.......,,,,-., --- Guzlrd '. . . . A '. ,awrcncc Cook ..,..---,,. ,., ,.,. ,,,,, A -. -4, A.--. ....--., .,.,,,,,,,,, ,, .,.,. Guuiwl A-pox !44v! MMMM MM MM nf: LL obcrt Wil iams ......,.,.,.,, A ,,,,.4,,.,. f ,,........ .-,..,., , .. ......,,, Cen er Bcclforfl ,-, - .,.,., ., .,.,...,. L7 8 l arc-nec Cn ings ,.,,,, M--, ,. ..,,,., .. A .,,,,,.,,.... ..,,,,,, ,,,.,.w ..... F c 1 1'wz11'fl R1Ch ami C- 4444.44,.4-,.v--- 2-1 L33 S. , .I . MMDMMUU- AA Ju-AMUUA in-H4-AMMAM-V--A I.101.waHl Orient. -..,..,,, 1 A,,,., ,,,,, f 1 El Dona d oodwe ....,.,...,.,,,.,. ,. ,,... -...-,,..,... ......,,.,.,.,.,... G u 1:1'fl greenlflem -4-44444444!!!4!!! lil 3? - ' ' 1 : L.. eorge Redick ............. U, ,.,.,....,,,.,.,.,,.,., ....,,,,,,.,.,..,.A G uzzrcl Q J l""f""' 4-g""A44 410 -V . . , - ' -. M ,-,.,,,... . 4 - 1 Prank Strahl ....,.... U,----..,,-,.. ,,,,,,,, , .,,,,.--.-.,,-.,,,-,,,,,,,,- -1 -' , , , , Y Bcclfoicl -,,, ,,,, 4 , ,,,,,,,,,, .1 H C hares Lo lars ....... , - ....,,,,,,,,,,,,, A ,,,,,,,,,........,,,,,.. ....A 1 o1'w2ml v ,- ,- I .. - D 1 e -,.,,,,,,,,,,,,,,,. -- .1 Francis Strunce ...... . ........,,,.,,.,.,,...,......... , ...,,,,,,,.,... Forwarr Rich and C' U4-- M4-H--A-24 L5 'reston igrh upuiiccl lie szasrrii with 21 s.1"1151 of vic1o1'iL-s and pros 11-cts were mn- :X'3f"nVlllU --44!'!- M---' 444!! in :il siflcicd Quocl, 1ut he 1154 0' 'o ings cluring the miclcllo of the sf.-ascii caused a s ump. Hon """"""An ' ""nnn 'ii If . . . . ' 'UU ,....,,M,.,,MMMM,,M,- J - L, T 1 1 1' 1 -1 l 'll ' 'lg " .' ' 1 ' ' . 11 fl 1 1' 119' 'lui 1 , In t , i D h .4 t b h .o11111.,1 ,,,,,,,,,,,.,,....1,, -0 -4791 - 01 0 CUP- ' D Shannon 'ity MAMA! A A4444-A M A- wo tiams ware df-vc opml tl11'r1ug'l1 hu season, the Giants and the N imlguts. A1.iQI,L, HM 4--v-M-Hung:-45 L4

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.