Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1923

Page 40 of 148

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 40 of 148
Page 40 of 148Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 39
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1923 Edition, Page 41
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 40 text:

111IlI1Il1111Il111l11111I1lIl1111l1I11ll1111l11H1l111l11I1Il1I1ll1111ll111Il111'llI1Ill111Il11Il11111l11111l1111Il11111lII11l11111I1'1l1 1l11 1l11111l ll KIH S XI I I FI N 1111111 111111 1111 1 1 111 1 1 LX 1 11111 11 DON XI ll ' 11001131 XX 11111 11111 1 1 1 1111 11111111111 11 11111 1111 1 1 lls S I 1NIx 11 XI IFRSIJORI 1 11111111111111 s Il ll 1 11111 111s 1 1 h111 KN ILIN 1111 his 11 IFXNIF BEIIE N111-FF 111111111111f11 C1 C11 C 111 S 111 1 IL S11 11111 .11 1111111 111 1 11 is t is 11121111111 11111 11 11111 11111111 B1 1 F11 I YN BI Rfk 1 1 s 1 2 Il s 1111 111111111111111 1 I Q 1 IS 1 pal 1111 1111esnt a IS f ll 1 ss F111111 B NIFRIF QNIIIH 111111 1111 12111 I H111 1. 1 1311 11h11s st1a111 11 s .1 1111 11ho 1111 1 101111 ICN h1 ls IL If 111u 1111 h1111 th1 Q11 I1 I XLIINF SCHRXIJER 'X11111.11 I 11111n1 1h1111s s th1 N11111111 111111s -X t1f11h11 sh1 111111 -Xt this WL think h1 1v111 b1 fm Now just yllll 11411 a111l S11 EI DON I KRRFT1 1 111111111111.11 H1168 11 11ttl1 lad 12111111 B111 His LQLS th1y t1v1111111 1, 11ly 'Ih1y say hes qu1t1 a I111t'1111sL H1 hunt F11ns almost 11a1Iy W Y 4 Y 0, I 9 1' Ix 15 '11 - '1- 1 15 3 ' L 'I ' N 1 ' 11 ' ' f ' 1' 111 11 11 "1 , ' GL. . ' ' . 11.-XTE . 1 2 . 1, fl T11 k ' 1' is to 111111 111111 A111 111- 111111, 11111 f1z1' -V1'1', I"111 Nz1t111'1- 111111111 111-1' '111 sI1:- IS I :1111 I1 - '11' 11121 11- 2 th 1 '. 1 v 1 ' 1 11 1 4 'U 1 1 A A ' K I K ' I 11111 'l'L'lil1. Dr: at ' 111111 '21, . i T111 littl- IJ11 111 ' 1' 21 , 1 kd L Wa- thi ' 's 11'1s1-3 1 . .. , . 1,1 X LJ I'1 1', XV11l'I1 h11 g'1111s 11111 11111122 II1- 121114 1111 1.1'i1'ls 1'.' CIZU. A 1 "111 .' ' I J 1' " ' ' ' . , II'- li111s his gum, th? 'tile l1y, ' W1- V11 11' if h11 IS 21 flly. Q IIis 'an gs lik- ' Q 11'-z :1-11, As 15.211111 his sp111'11's i111'1'11z.'1-11. I 1 - 1 5: . . 1 , Ii.-IQ :lil W1 I ml HH . . .. , .. - b '23I. BI1x111l G11-11 CILIIJ '21, '22, '2Z!. T1-1 111D '21, '22. In ' W 'I'11"1 is 21 V1-1'y 1'11z11'111i111: g.ri1'1, 5 Q W1' 1 fl '11 j ' 1 ' 1' '1lI. 1+ 1 ,gy 1-vvh 111- ' 11111 g 11111-1 ul, . 4' 11 1 j, tis ' . 1 1 111'. 1.. 1 'Y E 1 1' 41 V F1111 -1211 I'1'1111. T1-111 is '22, '221. 1311.111 ball '2' , '23, IIC- ' -'f 21 girl wg- 'z '-' 1 1. I1 1 11 1' '1- h1'1'u to say .'1111's 21 1'111'y 1i1111 1'1'i1-1111 ' , A111 as z s ' l 1-k, 1 T11 .' ' .I1:.' is . '1 j 1z11'k. 1 11 4 . 1 1 1 1 . I E1-' F t1 '2 , '22, '23, 1 . .' . . . 1. . ,. , II .,1. .K . . 1,' -f " xg X 'C 1 1' 5 .1 ', ,L I' 11' 1 t111 - s '1a11y, Q , S- t' T. 'J . 1 B lll. I I I ' 1 1 A ' 4 1 1 1 - J 'ZA 2 1 4- H11 1 ' 1 1 . 1., s A Y- 4 A 1 1 J, .1 A .. . ,. L , .A Q. 1 I. '1 ' ' 9 1 ' 1 ' 11 . I v ' . , .. ' 1' A A 1 1 .' ' '. , 1 .' L . ' . 1 ' If ' l 1 ' 1 ' . . , X X 3 v, . , X ri. I l ' h I 1 1 A ' ' 1 1 1

Page 39 text:

9 -1- Illllllll lllllilllllllllllllllllllllllllllll llllllllllVII!llllllllllllIlllllllllllllllllllllllll'lllH'llIlllll'HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllillllllllllllll R01 PR II KRNF Cllodgd ulllllulclal dsclmll '1 RKJLQI lows the Ldllll ll.ls1ba.ll UI thls hm Lou to Nl oo 13 1 h s N IIIUIY b1 lc, 1 1 luke ha IILXKI plus pool FIJYIHF I I'I I .Q Q Plutlu Iwlxthe has .1 hobby tran 1 lW saw t klpplllg, 1 11 It Lets hu llltn tltlllllli t1l1l KIUSL lts Llll t thx l I- I ORFNLF C HRINIOI HFR 1 UIIIIIILIKI ll Sllllll clalk Jllil l1tlllm, IQ thls AIISIJ6 lllal1l A tllllugll Nll1 ,LOIIL and 11 ft us Hel lll1lll1llx will not dll! II XROI D IH XR 1lmlll1l1lll dk ll21l1ll1l s he llt has Lune .nn IX He lost It UII 21 UIIIIX dax but IIIQ7 Wltll hel NlIIIlE 0 llllght flllllll llldlu hls hunt ful Juxt all l LI XIII 0 I' XRHER 1 7 ms 1 lt I N IX 1 lk ll I XIII!! IS the dass atlllcle Ol whom me IL ulx plllllll lllx fla1tN upon the l1l1ltll2xll fl1l1l llll cheelx fl0III lll tlu 1l1lv.1 'SQ O- IOSPPHINI' I FIS Nollllal lkclalllltolx Cnntut 0 leallx novs WL IL NUI9 That lo ulll fllld xuccem H11 work IS .llwflw goml 11 1us1 h doe tl 1 st IOI X HOWI KN Nlllllldl Lolu been lun JuQt a ual Sh1 1211111 t1l ux IIOIII Collllllg, At flg,ul02 Il at Sha 121llt lu l t Nha has llil Wllllx 1 uh lllnlll n IFF DEI XNEI Cleelnl l1lmlll1l1lxl 11k I B21 1 ll out 21 H011 Q 1 bm Vsllh lotx of alllbltllll A box xwlth a blildll happx Nlllllt H2 XKOII gullat fame In all outdool ,framc BX tlsllly. to Jump 1 Illllt 1 1 3 4 1 Q' I SI 1, lx J ,S 'l' . , , 1 l 1 l 1 l . 1 . 1 2 , I 1 x . J ' I 1 1 1' . B'.'1' 'L , '22, ,.,. ,. ,y . Y F ' 1 1' : 'h lg , Alll 0'.' not like .'1l 2 .' lys .K b I'11'2 1 1 ' . I l T" ' I " . " I . , , . K K A I . , la 2, ' I , , . K. . . S gh ' 1 f ' - - 4 - -.-4 l'h j IS :1 ' 1' s'hl1l. I' I ' 1 ' U ' l B11 12 Q 1 ' 'J ' 1'2 ' IS 1 'ul11. , 2 A i A ll v 1 A 1 A17 1 , I ' 1 " 2 . A' 2 , , . . . . , .' ry , l 1' .' 1's 1' 1 ' 1 Q 1' - . Tr' -11 '22, '2::. . i . . ',. ,I . . ,. ,. , . .1 t., I A4 2' . A1 ' S, 2' ,- ' ' 'l1'll. . A I v C'1,llug'e Pl11pal'2lt1ll'y. I"1l1ltlulll '21, '22 ' I '225. Tl'21 'k '2f.. B C111 'lull '22. .l'.'- I A c1l F111 Cl l '2l. 1 1274 ' . .,'., v,.. ., . KK 1 Q ,I . . 1 V ll " ,Q 1 1 ' 2 1 1' ' l. , . . - 1 . . ' 1 n A A A A I A A . ' ' . 1' 2 7 13 . . A. V . 2 ,' . , B. . , . . . . . 2. vi. ,. B1'2 :1s11 1sh1'l11.'. X I 2 'sf 1 I - I ' h y- 1 1. X A' I . I if ' 1 - ' r' 1 , 1- - .- 1-- , .1 - 11 ' - lea . l ' , . , , . . . . ,. . . ' U. I . , 2 . K.. I A I 4: . I I I 2' ' 1"2 . 'l"a" '2L. 'Sliiflill T '22, '23l. F h ll '22, '23. 5 .nh 1 . .- L. 1 -4 h , , ,1 . , . .y ' . ' ' " f ' 2 1.Page 41 text:

l 7 -I- IllHllllllllllllllIlllllllllllHllllllllllllllll!IlllIII'IlllIllllIIllllIIlll!llIllIIIHIHIIIlIlllIllII'IllIIllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllHlllllllllllllll 'IIXRI IRFT RFIJICK CWIarg.,J I Ullllllllildl l ll1t IS gldilfu and l1ll11l 1 111 ulx W1 Sh1 'LIMS to th1 hc ps almost alway A l1ast thats h t thw tll IRI HII' I ARRL!! l'l11tlx1 Football B s C111 u 1 x11 LL I lu 1 1 ll1 IS a Jollw II1 alvsaxs has a Slllllf. II1 lllI1s to 1at lloth soul 'md sunt 1 hll11s lol IW 1 II I XI R1 FXIINI EK 1 1 Illllltlt al DLCIHIIIRIIDIX VI1 lll11 to h1al h1l speak S 1 1 ltilllly IS 1 xt Niall w 1 ll I11 th1 II FI SIF BICOIVN I ommc 111.11 IL lox1s th1 KXIIIIULILIA 1ou s 1 boo sh1 s IIN S11 s u1l1s halcl lll QYLIN wax And IS I1tXll lmown to PIII! '1I1NNI+lH IUW NI KN I out a Baslut Id 7 2 R111ptlon ffllllllllttit, 77 Ifull of hllov1l11lg,1 p1p and tal1ll1 Is oul ullt l lll 1 f s Sl LIS x IIIIII lu I XI FNDOI YN ROI FR'IS If wenj o1g,1Il1p M SL cltol fl1st 7 l s C IIN a 1 mall 1 f xx1n1lolxll IS a ladx IIIIIII 1111 IILXCI IIOLQ a thlng, that s xsllcl 5ll IIINNQN all h1l g1la1l1s on ILII mr NIIIIILN It I o 1 s 1 pass1s In F'l III'I I N NI1lJ0N AI IJ Nillllldl slu xulllxs lol th1 galolx of XY0lIxlII.L Xml not tu lflll plals1 W1 NL ll1x1l foull1i IILI hllk II lll all of hu s1h1 ol days W INSI OW Rll II XRDS QW lndvl I omlll1l1l.1l VIlll1lN has a Ldl Nou IxIl0XN Vlfltll xxhl1h h1 s ll1x11 tlg.,ht If h1 1all uowd lll ught 01 tul IIQ s flllul ulth leat d1llp.ht l T , D 4 1 I 9 1. Ix 5 ' ' I.. . . 1 l I l . 1 I: 4 1 I I I ' 7' 1 .... . 1 3-a.m,, 1. S, 1,1 1 1 1 Sha- lzll '-s ' 1 'D' 1ll. 1 1 L' I I- I.. I 1 .1 . 1. . 1. .15 1 I t 1' .' , ' '.' w 11 . . 1 , - 1 A 1 I I I . 1 I. ' 1 7233. Dyk. Q 1 Fl l '22, llvII."I GI11 ' I '2l. Al'1I ' 1 ' ' N' lad, , . 1. 1. . . . ' , 1 l . . , , All l ' ' Ill!!! Q z llI11. l If ' I ,J " .' I 1 1, , . .j. 1 I . .1. 1 l "I '-I I Il- .I-.1 .-y 1 1 h 1 111' 2 ' J flll 1. ' 1 5.11: Q " ', '1-'l1- v11l'y sure, 1 Sh 1' 1 1 fll':1t l Illl11. I 4 al A vav I I ' 4.1 . E151 ' 1 1, 1' l 1 11:11. At k 'l'IllIl,Q,' ks .1 1'.' f' 1. k'1,,.l 1,11 .. ' ,.,.1 1.1, 'S , 1 , I . 1 ' ,D - 1 1 1 111 1 . I . h JA 4 A A . I I i'oIl11g'11 I7l'11p. EIIIUPI' II1 f'hl11f oTI'l'11sL '21 f' b' ll 5223. 1 J ' 1 l' ll 'Z.l, '22 "::. ' ' ' -1 lg. ' 1 1 I I- I I 1 1 I 4 . . 2 ' .' ' 1 1: 1- - -hl11 . 'l'l'at h11'll always lla- .' lr'1.'sfuI. Is oul' '11l'y ' ' 1ll11f. I 4. 4 A . A A I 1 II-1'1 "1. -u.'L'El ' ' 'LCS 1 G1 'IJ H1111 Club '23, T11lll .' '22, '22-S. B' s- 1 1, , . Ii -tl 1 2 , 2.3. 3 1 I .1 L- . . .1 , f I I ' I 1 IA - ' r 'L " . 1 1 15 ' 1' 1' " h'1' .1 I .' 1 h s1 :h1 ' ' ' ' I Y I I I . . . . . I I ' ' . L' A 1 11:1 1 , ,. .1 1 11' ,1- A ' 1 ' I 1. ' 1 I I , . , ,'1, ,1,1 ,.S'.1lg1 . ' , 1 -1 . 3 . 1:- . I I 1 : I . 7 I 1 I.: V. bv I -1 u fu Y -v - v, 1' 1 '. I' - I 1 I 1 ' 1- - 1 I . . 1 1 ' I' I- - I v QA, ' , 1' Q 1 . I ' 1. . I l ' 1

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1925 Edition, Page 1

1925

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1927 Edition, Page 1

1927

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.