Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA)

 - Class of 1914

Page 21 of 108

 

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 21 of 108
Page 21 of 108Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 20
Previous Page

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 22
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

No text available for this page.Page 22 text:

Senlor Class History HDL l L N N ts L kt! i s Q ss ls X L ssts tts NLS 1 xgl xx X ri K Nllllll' lk Il : L 'l D K L NN Nllggt N l X K N 'L H10 lllLllL t t t IL lll 1 L N Lll 1 L L I NL lll 7X L s NL L ' L NITLQL ins L mtv in lllll s H s s t Ili! 'l lll N ul L L 1LtLL L s 0 it w is 1 s ILL X IL t ss tm llll L 1 X L l IN L 5 nite- unit in L tit s x tt esicuit It tssi LHHL 1 Lnirt :LL 1 sc-tl M s l l g S. I L ll' L Sum " ll s xtiw L N tttx L I N s t LUX N 0 l HTL L L s L AL r L 'l ' LX L x L lr Ill I s t LXLI 1 l lLL 11' HSL . . X Q St -:ii'iL-ht irhilu-uimlit-t't1t1cL-s:tisl thztt hi. wry' is lxiit tht- VL-L' or lx til thc elm-tls ul tiki-3A'l' im-ti. XY - :igi't-L- with this, :mil :tL" rel itiglx' ft-L-l it tit-ct-, sary' fm' tht- S -him' L'l:L - li ttiiji' ttf lat- t't-twiwlt-tl 'lht-sL-1iiwi's:tlw11t-hitu-lim-it tlit-iimltt-i's tl' liistmwx' :iiitl h:ixt- im-i'L'i liillx' l1iit'iL-tl :tll pi'LL'L-tliitg' L'l:t.. iii itlmliviwtt. 'l'h ll ul' l-tJl'llIL'l clztsy l :uv wtmiiglit tht-ii' mlt-L-tlsztml xxiiiisht-il :ts will :ill llillttwiiig L'l:t. y -s, hut tht-t:l:t .',' til' '13 h:uL- :th itiviiivilwlt- t'L-cm-tl w hiuh will llxilx litbt'L' 'L'l.. lh - lirst mlt-L-tl til' iiiiiiixttclit-tl stiimt-t'iui'it-x' w :ts tht- L-tlitiiig :tml is: ' 5' ul' the lirst :iiiiiiutl tiff. ll. S. lt w':ts :t Ill1lNlL'l' pi which cu lil sL"1t'L'L-lx' lu- L-X 'L-llt-tl. Nliicl L-xcite-im-nt. wui't'vx' :tml wwitlc wx-VL twiiiit-ctt-tl with it. l tit "th -i'L- is 1llbL'XL'l'llL'l1L'L' withtttit gm-:tt l:tlmi'." 'l'ht- su 'ixtl :ttl':1ii's ul- tht- L-l:i til' '13 hztu- :tlwxi-vs lit-L-ii . "-. s- lliil. hut thL- climax w':is rt-:tclit-tl wht-ii tht- -ltiiiiwr-St-iii ii' lmztiiiiiit-t x:ts "pull-tl -ill." 'llhif will :Llw':tqx's he :L lmright strut iii th- l1lL'lllHl'PX' ul :tll 'l : - lt-tl. Sa lllllli'll mit' gliirl ms ,luiiitmr yt-xii' :tiil w - llL'L'Illl - St-iiittrs, tht gl th -truth ol' this . L':ii'L'L-li' ml:tw'iw-tl iiptiii its iiiitil St-ptt-iiilrt-i' T, wh- w L- :tguiti L-tit -VL-tl th- nlL-:tr tltl :ts - l ' im xiii. 'l'hL-ii tht Cl --ch-sl HT llh- 5 - 'l -.l XY- th L ixghly' t'I1wlOYL'Ll tl -st L-xh' l imif ol UI'ZLtUI'f'. tlimiglt it is llL'L'lllL'.'S tu .:tx' tht- tmi':tttii's litl t. tl.Yl ti lzlztmt-s tlit-iii','t Nl: i, til' mit' V912 cl:ts. mutt-s w't-rv gg' 1 lll1ttJll1L'l'SlUllli thL-it' plztccs. 'llzftl wxflt' tht-it pix-x:tilt-tl :ts w':ts lim-- 1" -l. ln :Lthl -tics tht i'L-cuiwl li tl mst- "ht t li. t. lriit guiic lit-liuiw-" has l --ii L-ict-llul. Ui -ufmii' cl't:: w':ts L':tpt:tiii til' thL- ll ut liztll tc: . :L t -:iii hztrtl tu ln-zii. 'l h - ut'g':Liiiz:ttimi til' mit' class twill: imlztut- sittin :iltvr Clttusl :ts. lirii -Qt l,tll'tL'I' w':ts L-lL-t'tL-tl pix-siilm-tit. :tml :tll :tgiw-L-cl thzit :t In-ttt-1' ch " ' llhwt h:u'L- hush :ul -. NL-t '- .lt-flu-x' wzi. insult- 'i ' -- pr l- ztt l .s :ui :ilih-: .'.- lstzmt. K- -tl S ' 'l -'Jiiiw tra-:tsizrt-r' :tn l A ' 'L'lflI',Y. It x 'iq hztrtllx' :ulx'is:tlmli- to mziltt- his "st: i' :LL'tm"' ti' -ztsiirt-1' :Ls ht- iiztlix 'tll tht- mt ii -Vx' iii s',,'ht. 'llh - f X ' irs won gin-:tt limitms in thc llivimfitit' rt-:tlm. l h rm- l':1i'cL-s w'L-rL- gixx-ii, which hi'ulqL- :Lll rt-ct wls. Xlisp l': -x' h:t4l L'li:ti'ggL- ttf th -m. so it lsl1L'LlillL'S tusztx tht-x' hzul tol1L-gmail. .-Xt lt-:tst l -' liirnish -ml much :tmust-iiit-tit lui' tht-C. ll. S. i Nu - w':ts soL'lL-ly' L'Ilfll'L'lX' uiiiittwl thi: xx-:tix .VX mztii him-ll iw' w-L-- -' Vit tuzt. t was ,gin-ii lx-x' llrztct- lhiiilnp tht- mL-L-lc. :th l im' wits ntl 11:1 - lim' it. l,:it -r UH xl'lL'lgI'tJXXIlCIll1'I'lIl.lllL'Ll ti: rtw: lltxi l'i ' -tw- tn ,- hzul :L lim- tiim- :tml fl'll7t.rjl1 thL- ',x'miiigL-ri clftsst-s wt-tit uiiirivitt-il. th - ' i-L-ut-ivt-tl littlt- of thm- lim- 'L-:tts'. .-Xu l iww tht- yt-:tr is llfillllllg' tit :L cliist- :tml :i hiisx' time- i :th- ti 'ipz t -tl. Xu uw- will nut' liiqtitry lit- i1ii'tL-tl. X -'-' :again shgtli ww- p:LrtiL'ipzLtL- in the s'tmL- nuts. lrtit L-:tuh nm- wx- liupt-. will lit- : lmlt- to iii: l'- lm hit . -ll :L llisturi' wurth tL-lliiig. .-Xgztiii. All ll:til to Lflztss til' 'l.Z.

Suggestions in the Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) collection:

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Creston High School - Crest Yearbook (Creston, IA) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.