Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA)

 - Class of 1976

Page 1 of 84

 

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1976 Edition, Cover
CoverPage 6, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collectionPage 7, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collectionPage 11, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collectionPage 15, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collectionPage 9, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collectionPage 13, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collectionPage 17, 1976 Edition, Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 84 of the 1976 volume:

74 www me J. Milf M QC VW R4 -if Q3 'INC 04-1739 Q QQ. O9 'Pl-I A fc Qfv !i'A? 1 Q milk fx if f SJ 1 QP' 'X , if wa J 9't4',f ,Vt XD? 'O-X 7 L,I if LFLL- ff H. YQ , , fx ,A A ' , , L I, I fx X fp '.Uu,L QT- J' ,Ei , 3 J 2, V ,f fx' ' -N Y 1 X X UV' U I I Q .N p1 x -A i jx i ,L ,. if , H I ll ilrvvlrs . l Q6 ' I , ,Q RQ , , '-- 1 ' v - W 7 f' ,A v , t tl K JC A 5 K '? k., Lcd S16 2 '1 I -' . l . 7 N-Qf if Y ll CHQ Q.- A in , - , Q! F X, amif V . I . , gif ' ' ,-VAX ' 'FL' ' 27 f 7 F gli 'v Q Vf ea ' if ' " 4 an . VV . Xu , 1 4 l l Q N39 f , F, I X I A ,I 5 Q J Esokvxfq KIQJ-bv 3 A 1 f gf, If L '7 Lk wa, IJ 1 J ,V I wil? ' -nl fl xl' u F X U x KG! JV " -.1 N 5 'Q ,Ii ' , , , - 'X-pf, XL' , , IU 315' ljbtgf 7,6 ,QM , 3A35'k,, U Q4 :H ""j"E W Ny ' , 1' W .f Q If M- H' UN W' ,gf ' v gif V' Lf -L H f 2 f7'J f ,J "'4 I 4 f L' I 'fl '04 VY fJ"J ng '-3 ' 1, 1, e IL V 1 - f , L , Q rw 4, V P, xi ' ,. N - . E xx: ni, f' J , . ' ly!-Fc. ' 'x A K , . K rfg i . , ,N 5 .Q 2+ g 1- 'C F O w 4 , fp 'D 2 - id, ! 4445.4 if 53 F' J, . 6 443944 44- ' . ..- . '1 ' Av, in 5 1F44 5 5, 28 5 H+ N 3 IWW F 45 inf Q iv R F V 4 L I rl .ill 7 X sd 2!if6W 'A -1 'fi Cjb L igfgfc A J .MC I fu" fknly "Lrv' x,fQ 1 ICAVVV My MIM 17 00 ,- , .fn xxj- . A-L 1"N':- " ' I ' fffjzf W 2 A f' H U mq5 Q gg V j,,,L,5f N f J rv W A if 'YS-. . W9 J W' 0 QQ qi -H Q, 7 E, fgfn AQ Ax Ax ,f L ff W0 PM K7 www F5 V 75lQ- xii' QQ: QW fiwvfy XFQQSV ' My , 1 VJ Q ffixgvfafrffgl it W Ng! 4 ff f 2+ f 'QQAQCEHXWNQW 'X ' , ' ,wa -,.-fi 50 in fn iff M A - M MEA JFN K fd. 5 Ji, C' fb " -Qi' gif' qi-Vi f3"1,. " 1'fV,.f'N'i:'f"'E, "sq 'im y ' Kyffff' 'xg 5539 XM Q5dj mXF ngkxf, 'QQ S53 wg .WGN if .wqxngsf U Wafmhllf W" 5' Ss? Ji L7 7 19 ,W wI1fvx7l9hg '10 2, l 'V U1 Lf PQWJWYW 5 in XJFN Vx I .Walk QGJUH ' 0 , f N ' U. bm? 653347 ,aw "jg A ljblx :W 0 G7 ,V,,Qff'. 0 amfypjflf ' , QW' , ' K - XSD! 'KWIM6 A 49 LN X 99205 ,ff M0450 A065931 NN9 uk J! FJ , A+ 0 W ff X ,ZA 92' f Wx hp ww Q0 Aiqnifxppn - bw fs? ix ff7 4 21, A wif ff O fm X , , 1' in ' f?3qQfl,Q3fz054,2Q2Q Q: ff? 661 QQ, ,D ' Q22 2 2 X in iw nf f My A PM Qwfim Q? DOD fx Q Q X 5 ff QRQQAQQA A295 ANDERSQN vv. X5 Si gpg QV hggga-5?-KQUQ Owqgg SUN QV Quwcf 5 ' O WN K dxmxx. QQ!-Q RTD WN UC Nj QQMQ .f Q A 71' Y . . , . W . , MO 1 ZA f 5A SW uf AQ - 'A QW qv IP A A AX 1 Xl..V: A N N aw nv ax QL 1 LA CRESCENTA, CALIFORNIA R .ik 444 444 4444444 4444444 44444 ADMINISTRATION... TEACHERS ........ STAFF .......... STUDENTS ....... HONOR SOCIETY ...... 9th GRADE ............ CAMPUS CHARACTERS BABY PAGE ............ SCRAMBLE PAGE ...... BICENTENNIAL FAIR .... Sth GRADE ........ CANDIDS .... CLUBS .....,.......... ROCK BOWL .......... BASKET BALL CARNIVAL 7th GRADE .......,.... CANDIDS ..... ACTIVITIES THE FIRE ....... DRILL TEAIvI ..... CHEERLEADERS .... BOYS SPORTS GIRLS SPORTS MUSIC ......... DRAMA ......... JOURNALISM ..... YEARBOOK .......... ADVERTISEMENTS .... li iii tif iii iii iii iii iii' iii iii iii iii iii iii tit iii iii iii iii 'kiiiiii iiiiiii iifiii iiiiiiiiii iiiititiiii iiiiiiiiiti iii tit iii iii iii 'Iii iii iii pi, , , wf ,fi i 'A,-A g ,w4LIFf wg! H' X Eh , 4 iii iii 'iii iii iii iii iii iii ,' ' iii iii iii iii iii iii iii iii- l I! iii iii' iii iii iii ill fit tit iii iii til tiiiii iiiitli iiifiii iii iii iii iii iii iii iii iii iii' iii iii' tit iii iii iii iii iii iii' iii iii!!! fiiiiii iiiiiii iii ktittt iiiiiil tiff!! tit itiifii iiiiiik 'kiiiii 'kttittt i1'k'ki-iii' iiiiiii iii iii iii it-N iii iii iii iii ,,.- L iiiiii' iikiiii ittitii iii iii' iiititi- tiiiti' tiiiiki iii iii iii' iii i-it iii iii iii iiiii' tilt!-it tiltii-I 1-'hi tit tit iii iii iii 'ktiitii ii-tttti ifiitti iii' iii iii iii Q' ff" . -'Q !.f.Qgf.5?i4'n iiiiili iiiiiif -kit iii -kit iii iii iii iii kit iii' iii' tit iii' iii tit iii iii iii 'hit iti- iii UNH Principal Sidney Root .fungi eHMWWN'fJfM wah WL . - fwfr" f Mx. .. :I n-,f 'J x LIL' Counslers Don King-and Marilyn Zimmer iii!! ifiiiifi 'kttitti hit tit ttf iii iii iii' tit 'I-it iii fit iiiiiti ittiiii iii!! first: wfwurwa kfiwtar iii' iii aff war tra new iii tit tif raw wtf aff iii can aff fra Wvx A .L55Q,,i.Tj i f siiifiivli .H Boys Vice - Principal Art Black ' F. --W :mn i ' f '34 . .. is .F .- --.1,. f.f -msg Girls Vice-Principal Faye Hogan l. "'w 1 '!?1gsS-v,r.-- . ' 'Q'. tiifwfw 'f '- wits-htm an gg airwfra " :it Q .. if ' new wwf V was tar iii' ............-4 iii' .Q ,.....-..e,4 -it ' .....-.-e...... V.............,, M..-. I x ,,, swan-Q I 1 - .....,, 5, , uisngy R ll-:xi 1 ivkiiiti ttiittt ttitiii it 1 safaris fwwfwww twfwwwf aff ffwwwfq ittiiii ttifwff iii!! tiiiftit 'liiiiii 'kit 'lil' tit iii 'Iii i-ti' 'li-i-ktit iiiiiii :tit-kit if fr: raw swf iriiii 'kiiitik iii-t-kirt iii' tht 'Iii iii 'hifi iii 'kit iii i--ti irtkiit-t tiiitii iriiit iii' iii' iii' iii' :ti Qtr it ttf iiiiiii' itfkktit itil'-lrti iii iii iii iii' iii' iii iii lit iiitiit itttiii titiirti ki Q iiiiiii itklifi iikiiii A'-kt iiiilit tiittit ttiitti' iiiiii' iiiiiit iiiiift kid' iii Itiiiii 'kitiii' iiiiiii' aaa was fra new wwf fan wwf was iff!!! iiiiiif 'kiititi ttf iiiiii ifiiiii' iitiif 'kit iiiiiii ki :sawn wfwrfq '1 Y .Mx . mQf'?' VA Q " Wing . I Mr. Mike Bement - A--e' 4 " ' spew' Ed"Cat'0n Mr. Austin white - Foreign Mrs Bob Allen " Language l E l Mrs. Margaret Peterson - Math i, i ,ie I rms .. VL.. JZ, , 'Y i i. Q 5 51? Q . 1 at E V. eh . 1 Mrs. Marilyn Burghdorf- English -55 A1 Mr. Don Knapp - P.E., Mr. Boy's V.P., Mr. Dan Curtis - P.E. Pat Snickles- P.E., Mr. Art Black - lr'-4' GQ." 4 44 11" nl . 'am xl.-M ,M l E, 4 Mrs. Lee Guarrera English and Drama Mrs. Helen Petrie - Special Education 451 .? .- F11 T m l S .1 Q I l ,M4. ..,,, ma his W 1 yvryr , 1 pi 'H Ig' , ,. , ,ggny , , rg ' 'F . .. ,L, . A l Wi. pr."-g,.v 1 ZITQWML 'E J- 'TJ-:fj ' 1,---if r krlgfzij Hwigh ,W kx Y . X A , ' ' . . X U V f,iial -1' ' in . ' Ali! i 7.711 4' nd: , . Y I , m 3 f ' ' ..l, , s ,, 'A 4 1,-L Mr. Al Ehring Science Mr. Ray Jones - Industrial Education qi' Q Mr. Terry Kent - Music F rr 'Ru A ,, 1. Vi N 1 E We Mr. King - History Z' l Mrs. Leslie Taylor P.E. is ...L s fl "Wil l -l Mrs. Fran Bingham Language 1 , 5' 1' M P, 4 it ie . ' X' Mr. Bill Kramer - P.E. MS' peruse Hu"'d'eY ' bf by Mrs. Lillian Weinberg - Enghsh - , Art K K. , l 'X ' h , , , fmgij- Z-.iwvf H ,'f?f'1" - -1 -'A - is A. 1 ' Q- - 'i'5'f'?"'- ?if:15:f L X35 " ' X ' '-"- , V. ,,, .. 1 I f"1'2' -":-.TF . Lln 1, I- - "Q, "' '.L '1"'f i Mr. Art Edwards Math ,U Z Ms. Janet Compton - English Mr. John Palmer - Science .r i l 4 ,- A. , - ,Ig l 4 , . - n 1 3 2 -1 . A gi 42? r' 5 'il' A 1 i Q3 i 1 Miss Sue Schrager - Reading ' Mrs. Pat Bruce - Foods i Mr.iJohn 'Martin f Math L V 4 TUNE 'NQYN . 5 .1 ,, Y ' lib E an 1 .Q 1 X A 1 E E if-' gb, ,f J Y '11 P 1- .l ' A 1 ll-S '4-' lx F'- PQ tx ff x ' V? ' Q I 9, -3,9 i Mr. Bob Vernand - Math and History Mrs. Sharon Kemble - English .5 if 'QV 1 'if-T..-fJx:E's-:E-'1 I X, I Y -4 ,' N ss if .!' , 1- T l so ,J - - s f' L l f -A Mr, Bob Kiel - History and Mr. Bob Orton - Industrial Education Science 3 Aff' . 9-ff' F . l l Mrs. Sandy Banner - Special Education K if ' . ., ,f , M A A , ' ', r 1-5111 en' fl M .Q "faPv""'- 'H . s-f:if,.-.-::z:e.'-'tfvf-.- fri: "v'9!fP V -... - -'fi L H351 1' . ., , -. .sq f-.-:Lv P- -, ' ftp- s' '1 fumfzv "' ' H wifi ' ' ,C I fn. i EPC I-,-...D v . It Jr P , e . i V . I iff-'--..,Q" i , ' i v " ' A JV . 1 -1 A E' f ' ,I ,- ,L ."5j,k:L' 'S--mx" ' f H. ""' , , ' Mrs. Janet Bowers - Math ff il Ffa E if I' Mr. Roger Crow - History and Mr. Gary Sheaps - History Mr. Ron Cooper - History '11 . Reading Ex? I , ,W ., E l f E M se i y 15 H ,ff ' Y:-sl, V jr .FQ fggg, ,A ' A f ,J XF' X 1 'Af fr , tg A 513 ' 'I 5 f-SM I' 1. 0 fi lf' I 3 W 1 Mr. Dick Belben - Art gh Mrs. Gerry " Johnstone - History and J H Mrs. Lorraine Whitt - Math H0019 EC0l10miCS t H, I 4! ati -'av ,, -, 15.52 6 r5Z.' .1 l FT. RT..--vi, Miss Doris Mac Donald - Home Economics E' Miss Carol Skinner - English Mrs. Rose Giardina - Math W Mr. Jack Cunning - History f " 'sg --4 e in-ax 21 ' gf K 'fir " ih I ',.f k1?'1? K... 1 , a n y 31 -mg uk A .. fi iii' f - -2... i- - " 321' ' Yi Y .it IQ. .., 1 ,ki I, W F. I P: :Ji lf! 1 , H' :K 5- i1x,,'f-lzitf'-L Aga,-V ' f 'W1i"'vi-ai H Ruff' QTQQ iii? 'A Lx. - lu- .L Mr. Richard Ellsworth Science 8 Mrs. Vicki Bouldin - P.E. ' ' - iw1"Qx Miss Joyce Yamaguchi Languages - Reading hL.,. f"' Mrs. Linda Jensen - Art 41? in., Q -Nw , J. Mr. Martin Pappalardo - Industrial Education , :- . i - .1 -. Yi' f1,.',ji -.L .X ' Q -. 1 ' V' , - -.v. ,ww fi f' if ".,' B, -j. i lilfj ,if i A X -is X X ' - - EQ Q. .A J iz 1 i I+ i N' fx f ijigars1F91- is Mr. Marvin Horsley - History EQ"f" M' M:-' W - V :V 3 . 1 En -3353151 Ms. -s 68060. ' Q -'999Pt"i .s .g any-og i!53!!'.4.: 'Ads ' .' Mrs. Marian Waring - Library Mrs. Doreen Hanson - English l 1. X..--u l -s iiiiit iiiliti ittitti ti-Q iiiiiil iiitfii' ttiitti iii!!! iiiiiit iiiiit iii if-kttiti tit!-kit ittiit .1 'liiil' iitiifi 'kttiitt fffffff ififiwr fffffff fffffff iff' 'hiiiiii iiiiiii fff fff fff fff fff ff: fff fffffff fff fff fff fff fff ffffyff ff ffff fff fffffff ff:y'ff ff ffff fff fffffff f ff fff fffffff f p f f fff fff fff ,f f f f fff fff fff 7 f f f X fs V ' fl I I if - X -. , r - 1 ' rf N , 1 : . W ,- it LL . ,.. it lf.: fis M A W' :' . H , Q . ' Q ffW',' - f A ' 1,3- Custodians-Head Custodian Bob Stewart Librarian ' Nlafian i -Q if Waring 9 Resource Officer - Ron Seeley Nurse - Mrs. Harriet Petersen, Health Aid - Office Staff - Mrs. Dorothy Bickner, Mrs. Joyce Gelsinger, Mrs. Mary Zimmerman, Darlene Meyers, Mrs. Norma Jean Beck Mrs. Marjorie Vestuto L Cafeteria Staff - Mrs. Clara Bernas - Manager Textbook-Media Aid- Mrs. Pat Cody FIRST SEMESTER OFFICERS N-Fl' adm, 1 I .jf , President - David Zoutendyk rs as vw, , , A tiff!! iititit iiiiiit iii itttii tiiiiki iiiiii iii tiiiiit iiiitit ittiii iittiit itiitit itittit iii iii iii iii tit iii iii iii W, tt! iii iii tit II' ,J iii iii iii if tit iii iii iii iii iii iii iii iii iii! iii! iliitt tiiitii ttttiii iii iii iii iii iii tit tit tit iii iii iiittki itiiitt tiiifi ifkttti iiiiitt iiiiiii iii iiititi itiiiit iiifiti tit tiiiiii iiiiiii iiiiiii ttitti iiiiiii kiiitit ttiiiii iftttii iikiitf iii iii tit tit iii iii iii kit nn was :ya fur :ff new iii tit iii tit iii iii iii iii iii iii fs .4 .4 an f .4165 .n 1. -Y U Xi. w ' fiffh T' Wi' X. - - ll Nil ,As K, T if -S ,,.,, v --.2 fr' fl"-f 1 'f J Cabinet - David Zoutendyk, Joanne Aguilar, Debbie Doss, Karen Fishback, Tracye Morgan, Mary Beck, Rick Ellis Q7 ,f Vice Pres. - Joanne Aguilar, Secretary - Debbie Doss, 9th Grade Rep. - Tracye Morgan, 8th Grade Rep. - Treasurer - Karen Fishback Mary Beck, 7th Grade Rep. - Rick Ellis 'liiii Iii!! iii iii' iiiifil iiiffi' ffffff iiiifiifii fiii?-Q iiiiii 'lfifffi' 'lfliiif iiiifii iii iii' 'ifiiiii ffiffii fifffff iiifiififii tiff if iiiiiif iifiiii waafaaw ititivlt nn nm :wanna 4-nfrfaf af-:wand an-nffafaafw mfuumf fmrfawf 1-snug: new mn fan nn nu mu mm nn any auf Hu nm mn nu aff www nu fn: fam- new nu hu nm fawwmn wnffmu if-of :ff aff nn wtf fwmuff aww :mf fn, murmur new nu fn, inf fame-nn :funn mu inf- aff fx-1 new fffffau auf nu wwf fifiifi iii iii iii iii iffiiii' iiiifii iff ffl' iii iff iii' 'kifilil iii iff iii fa-af www wwf aww Hn an. can new nm its was -Hu A-if wwf nu- new ff: www SECOND fffafaa wrwvmff affine: wwafwfa nur nm aw-nr aww fra wwf was faffnfw aff www aff afffmn in-tiara waffle. 1-safari: vnu nu can fri :fa :nf in-1 fwfwfwf new vm: aff SEMESTER fiiiii iifii iii iiiliii iff iii iff iii 'Iii iii' iii iiiiskil' iii 'Iii iii- 7 ', Q 'T".1".1... 5 Tf'1'5'::-'7 R 'R ,..,.j.,: E 'yd . . "'-.'QEl'5E3:'gg .W . .,, ,N 12.-.1.g, '- rf.. nf -9' Rf?-f fwfglff: 72,-.-Ng-um WY . 3i1:'-j', . ' 5. , -1.5 1 Q 1-. aiu, NL . Q., ,-,rg-r: , 'T "V r""'! rx' , - --Y ,Y . 'if lxtw-V' ...A an ' r- - ' - 4 x r - -.. -1 , D ' ' ,.,J..,-,A-T ' 1. X ma J ' 4 X, --f. A ,,qgy.E, , 'f-f I - ' f. if l A 1 V. . '.-'ug-:fl V R F, ,... A f M i- ww. ' 'H ' 1 g - ' " f ifiji-. :-11 ...lr ' -A" ' N' M --Z f+ """ . ' W"WW"f" ' I 1 , x I .f ff f if 'fi f f' 7 . A V n ,al-.. , - TF W 3z,l,J,. rx 1 X : 'S' . H 5-. ' -Z' : fl ' ' A ?ht V . f N A 5413-if ' ', 13" . x V sk 1 V 7-4' ' I 1 1..- V, . f. ' ' 1 m' ' '1.uL.L:...x-:Iv Student Council: Diane Plummer, Marsha Bates, Paul Lucas, Jeff Burkhart, 'lk Janie Gripp, Shelly Beaty, Gary Duhs l 7- Q W.. Q! Pres. Diane Plum mer 1 J . 11 if Q 'N 1 ' ' I 1 7 A J- League . Hill -ALQQLQ M1211 y zu, P W - -V . R R . . - , . tramp.,-"4 iv? M.. Y " . 1 L . - . ' xl, Q., .3i,..31..A'g,- - ' '- . . - f.f'ff': up iv T. .i1tr:'-aff J , . , . 'M "fuk we " '1f""g5'?'4P ' -2- 'Z-:-.1:f?i2"7'T - . ' '. ' 'sf -t fu. V, ,.,,,--1-,, l,,,g, N- , 'Y ' , 1 - ' ' 5 ' ' :Rf",23?P'l'i1fr: 4.21. w -' ll Av' 5 R. . Q V ',.1'I'1,jji'--A---'J' . . ' - ..4...,. ,- "' ' J- f'5W2'L I-'.1'f HL-'IQL7f'A 'W ffl Q 'Q . as fr. S- tfaaeif :.f- 'V V- . - 4 ff, R' B 4, X L '-- ' H' -' - R , V - ' '-gg! 4- . ff: -.L gf , X .' -, .L V 'Fi "al . ' .- has - 'N 'x . ,Q "1 2 1 ,- . l if '."'f'Q.'::gu?,2g,g. X UA 1- rt 4 f Y -, .,..s pq,- 1 ' X 1 ti VPZ' 1 'f 'L 1 , 1 ii? V Al u ' L, . V V if X 5: 1 Q i J .ii . . 'T 'si I gf-j""?" - 'ac 1- 4..-f. B lx ' ..., ' ' 4 ' wifi ' 'V ' , k. - 4 ., - 3 .W -"f . A ,.,. ' ' - ' A 're m l fa-: I , 5 .. - ' J L fel A fn., 9th Rep. Janie Gripp, 8th Rep. Shelly Beatty, 7th Rep. Gary Duhs Vice Pres. Marsha Bates, Secretary Paul Lucas, Treasurer Jeff Burkhart it! iii tit iii iii iii tit fit 1'i 'it Iii nl! iii iii iii iii! iii! tiff iii iii iii fit ggggg tiiwtt ggggggg itiiiit 1111111 affairs can was iw: raw aaa aff iii ff: wwf was iff if far fee iii i" iff aff are fat fffawaf iii if' :affair www aft ggggg iii tit iii!! iiiiiti iiiifii iii iii ttf iii iii iii iii iii iii iii iiitiit iiitiii tiilm 7TH GRADE Jeanine Andrews Eric Avrie Michael Baldwin Jody Bannister Carolyn Borg Beth Batenhorst Tim Bosveld Kevin Break Nancy Broberg Debra Brown Diana Buck Robin Burns Laurie Burson Rodger Burt Stephen Chiaboii Gary Clough Cindy Colburn Paul Combs Ray Dougherty Leslie Elliott Richard Ellis Peggy Foster Larry Gibby Juliette Girouard Lynn Glaze Jean Gordon Lori Gould Lynne Hannah Lorilee Hansen Dana Hess Shawnee John Jennie Jenson John Kelley Jennifer Larsen Suzanne Lepire Nanette Lucas Lisa MacQueen Lisa Mathews John Mauk Debra Maxwell antiw- qafwffw ffafifc ext ati artists infra: aaaaffa fit fit aff aff aff tit iii was faint! tix-- liiiiif iiiiiit iiffff' iiiiiii iii iii iii iiiiff fit tit itiittt gig ggi ittiki iii tit iff iii iii iiiiiii iitttit. tiiiiii igiiiii iiiiii iifii Cozette M c Connell Tracy McCracy Richard Mills Jeanne Morgan Sharilyn Murdoch Dina Nardoni Hong Thi Ngon Arleta Okerson Anita Parry Roberta Peth Robert Rathfelder James Rebal Leda Robinson Steve Rousey Kristy Runnels Glen Salazar Brad Salo Paula Scholder John Schwartz Darlene Seeley Lynell Siggard Greg Starks Jennifer Stecks Ron Thompson Dennis Walter Shauna Weeks Kim Whitt Warren Wirth Patty Ziegler tiiii iiikiii itiitti tit iii iii iii iii iii iii tit iii iiiiiii iiiiiii tiiit K1Y'j C? at .1 X .-, ',.."-v vii iii iii iii iii iii fit iii fit iii tit 1-H---f affirm: .,. g.. aiiffif :trivia ara iff cifiiii rwawffr wrt its iff aff wwf ftfikii fri fifties fitfiii wwf airtime tftftii iff riffs wwf aw: kittiii gif ggi rffwafa wwf wwf ++++eav fan +f+ STH GRADE Richard Apel Brian Baisley Whitney Barth Shelley Beaty Kenneth Bigelow Patty Borup John Brenkle Talee Broberg Janice Burow Hillarie Cable Mark Caddick John Combs Lynn Cooper Lori Crooker Jane Curl Geana Demone Toni DiCarlo Sue Dillinger Rhonda Egnatovich Charissa Ericsson Sue Girouard Donnelle Hagan Joyce Heinicke Sue Hurst Sue Jones Robin Kercheval Dan Krauss Steve Kuhn Ann LaVoie Lori Lambuth Kathy Larsen Ed Linsalato Mary Lutz Todd Maddox Kathy Magliand David Miller Cindy Moreland Doug Mullen .l ,,..11-Q1- Darlene 0 Neel Helen Paulazzo Debbie Perry Vicki Richardson Shelley Samford Valerie Sanford David Schulze Deanne Skiles Debbie Smith Kim Smith Susan Stanley Cindy Stone Stan Tag Jamie Taggart Mark Thompson Lori Toutjian Mike Trester Dianne Wendt Tanya Wilson Kent Yinger 3-nf H 9TH GRADE !.T:fHs4, Debbie Achterberg Theresa Ackerman Scott Aguilar Don Atkinson Janice Beck Sue Bertram Cindy Borgen Benny Buchleither LeAnne Bummer Brenda Butler Cathy Calhoun Monique Draper Dawn Dunlap Brandon Eaton Lisa Elliott Shari Ewing Karen Fischbach Sandra Francis Roxanne Granucci John Hafer Carter Harbaugh Marina Hayes Brian Ivanoff Tim Johnson Cheryl Johnson Janet Kantz Roxane Khaleeli Steve LaVoie Mike Larsen Kris Lindberg Jack Lovely Patty Massett Kim McKibben Sue Meier Cindy Montell Traci Morgan Bev Morris Paula Naka ya Kim Nguyen Sunil Patel Cathy Pearson Eric Peterson Chuch Pigg Robert Piroumian Diane Plummer Diane Pratt Cheryl Reynolds Tammy Richardson Mike Rios ' Lauri Rohn Francis Rousseau Kathi Scudder ' Misty Smallwood Laura Snyder Celina Sonnie Gary Stanley Joe Stockemer Jane Strasen Robyn Thayer Linda Thostesen Tammie Tounsan Marcella Vasconcellos Russ Wada Steve Ward Janette Warren Kathy West Todd Yeates Rick Zaun David Zoutendyk ,tiff fanatic aan was ,,,,,,,.. fanart 1-riff: if-ltiriti 5 . wffmum 1111111 111 111 222122: 1111111 HHH' 1111111 1111111 'N " -pig-gift new nf: aaa ,di ,,.,,,, aus www "ff 'ff' 111 ana iii wrt ttf III """""' 'H IIIIII' 111 111 '11 1:1 1111111 J.: rfafwff nw 3131: 1111111 f-HHH """""' in H' HHH' ' 1 tiitt any aww aff ,,,, ,,,,, aw: rf: """"""" vnu: -iff kit . - fi' aff wwf iff ,,,,.,,,,,,,, wi-if fur """""f 11111411 fiiifff . ittitt ffm new aaa ,,,,,,,,,,. wif new 'ff 'W' :ferrari Munir: . tif gg-Q, gig ggi, ffttft iii iii if' "V tit!-it iliiiirt 1 wfffram ,,, zzzzzzf - A Theresa Ackerman 'N V - Mig, 1, , 'ff -V 1 li-x m w f A 'S Q.. JN- .Nw . X Vw LW- ,M L- lx 1 L g.. ' " ' ' f' tg r 'ef' ,. 3- 1 K ,fin S' ' . .9 ' -'f"- , -, X ...F vi ii ' X ir :P ' N xl-55: . 1 1 ' 335- - : 45 EA- Scott Aguilar Larry Ailes David Alegria Ricky Alegria Lori Allen Chris Anderson Craig Anderson ,, is 1 ' 1 Q- 4 Y , sq na- 1 ' 5 ,-. f,',' R R-mr ' S- L. - - l 1-1" ff , X Qi " C 1 I ' NL E I an f' , Q l , , 1 if '- - 1.1. , 'hi . - 'U' xl res' ...I Brett Archer Don Atkinson Sandra Augustinus James Baca Cori Baer Ron Barbata Bruce Barton 1 CIF , ' - "' 'C ' KG K in Q .- 5, H ,.,. .. - Q ... it I 'Q 5' 2 lt wg.: 4 ls N' " ' ' 'U 3 , .m " I 1 iv, ,V ,fioi , G 4--f--. f-- "'- Q N X H 1 y y, V Keith Beasley Gene Beck Janice Beck Patrick Bellemare David Benson Jeff Bergstrom Sue Bertram 14 fi L V fl. :P il X . H vi I W. ,' ,I 1 T ' A nfl: A .,. , iw , . sa K 'tl' 1 4 . ', I- ,- 'Z' " x 'T' ' X - 2 - 1 -' t j i' " h - lo iwv' . 1 I- 1 1 V , B L 1 Scott Bishop Arthur Bjornestad Tom Black Darin Blaeholder Sheila Blair Sue Blair Denise Blanton M' X-114 I , i T- X. - K, 44-Q -, ' ' f ' ti " ' " i ' . 'W I 1' Q E" 9.-x gf , 4 1 1' - f ' 'A fy ' ' lk. 2 kxjl ,, ' .F .MQ K. , --3.921 f' 1 i A - V . 1 1' - udfriff. F 1 , M- , in 1 1 s fravgfk ir, 4 'z Xl ' u 'fx - R.. 1. . Brad Bogust Diana Bolla Cindy Borgen Madeline Borsh Lizeth Bosch Kim Bra99 I-0'-lise Bfalm -.dw ' F2 v- 1 4: 'lf' , fa J 5 :L-7 N g- .121 ,si-bg. X A.-A :sis t li:-3,1 1 I ' X . if, I I S , V l 1 1 A I r A X X KR " Q ' i' x ... i. . . - Jeffrey Edward Brehm Dan Brice Laura BI'O9lia Nicholas Brown Benny Buchleither Le Anne Bummer Burkhart f -----c ,Y JI. ' -QE " "fs , ' .I I'-3 2 Q' W. iv . .I IL If ll V, - V - "' 1 - I L Jr 7515 ' 5 P vita xv. h an ' ' ., 2 A A A, I Lindy Burkholder Eric Burns Jeffrey Busta Roberta Butcher Brenda Butler Debra Cahill Catherine Calhoun .. f, Y Q , xt ..-I.. -asf xv in 1 11- LA, V' W "' V gi I f I I ll f I ,. .L L1 I L x 4 X ! X Edward Careaga Tina Carlin Jay Cassidy Rowe Cavelli Dan Cherry Jeff Christensen Sara Christie , . I. I K lil ,. b ,V gf do 71,5 I -4- Y '-ew '1 .T-V. I I V L. . u.ij , i 1' lu' W,-..f-'Y' Q' 'wr si T. f , .. L - L-..- Df- is ' f flf' I I X E. I ' ' OX.. it f ' ni ..--v-42 Doug Clarke Lori Colburn Steven Confalone Kevin Costello Scott Cowan I- -. ft Q Q M ,I 1 X nj V . K 1 A '- Edgar Currie Lori Cuthbert Michel Dabe Sharon Dappen Eric Day """' ' , 'T' 'fag L f 55- ' X " , 1 . A by., y 4 .. .. .X :sv I, tr, My Af by A I 4 T we sf , V f S N ., 9 M X.: XY se I S Darla De Pompa Debbie De Santis Mark Decker Linda Del Canto Irene Dobra Kirk D0ftOrI Debra DOSS THIS SPACE IS RESERVED.... FOR YOUR MOST WORTHY THOUGHTS. THE GOULD FAMILY i -?x 1 . 5 , X'-' ,:, , .x 5 ' .-1 .x - 4 ' U 5 5 A A 4 C 'f-B 1 rg A '12 r Q V D, V vi-we , 'L z 2 Jr 1 Betsey Dougherty Keith Douglass Ken Drake Monique Draper Dawn Dunlap Sue Dunlap Lori Eason ff f e i A' 1 3 'L 'F H: f f L" 'V ' 'L ,I . - Ill. ,, , . I 1 u . , .-.. 14' V ' G, ' e, ' - ivy .W .,, . N. .. i 1 1 1. J 1 JZ f xfgfj 11 2' ' L F L ' ,- I I i I 1 x I A . WA. is 9 C? -if Q . w-. .. Brandon Eaton Cindy Eberhart Scott Edwards Mike Ehrlich Tom Eiden Allison Elliott A M .1 "'?9,?,: . iz.- .,? fu - L "fe'fgfl',p+L: 1 W Fred Elsnau Aleta Eshel man .1 , np- F" Shari Ewing .. L f 5 'F . A N M-- lll M N if fig it 34 S so O A: lx 3 O D O 1 ", H ' K ,-,R 'Ng l " QW, .'.'-AL. I - ' ' Karen Fischbach Barbie Forsen ' Gary Fox ' X ' X ' iii i g. 5 oe Q 3, its vw, A gf. 1' " Y I A 31- -'??-5 V 1 "' ' V x V 'FJ' 7 4ll V, 1 ,X 7 -, ' u , g if lie I ,vii-" ll?,'3,. " 4 f-ms ' 'X rl +G lee . I G sfwv: E Q 'flaci' X' 4' H . - -Alf A ,A 1 'film--T' 'A' r' 'x 'i 'gg-V" N 4 "'. . "A Sandy Francis Van Fyke Louis Gagnon Emma Gibby Bill Giegke Sheri Glendenning Neil Gonzales if ' A-fy 1:- lf Q-Z Q' Q-5 5 x , A 'Q 3 A. ,E ,. L. 'x J f Lisa Elliott Kent Fenn Z I I N' .. mg-'5'P v I V MLN , f ,S r i f , l is -v Ll lx flu in J I i ' , Teresa Fox kw- .V bv' i i K Paul Gordy Steve Gould Roxanne Granucci Danny Griffin Janie Gripp Karl Grubbs J0l1rI Hafel' GOOD LUCK TO THE CLASS OF 76 from GELSINGER'S MEATS AND TRADER JOE'S MONTROSE 4 5 J , J! I liw lil y if N l Q 5 if , -- y K LYS'-yu I A ff 1 9 Y J ee. Q I f L A l r 4 .M l , 'LN I 1 , 'w 'F bc- '- l I f I . l ' 1 Q ' .- vb 1 i K ' I Y i ,iw , 4- UL T ' 45 ' I V t. ll f 1 81 I ? , ff My' . Werner Hahnlein Pam Hale Kathie Hales Dick Halfpenny Kathy Hand I 1 , Q-v I , Drina Hanson Carter Harbaugh Nadine Harvey Doug Harwood Andy Haskell si ' if f W lla A 1 Ll l , D X ! l D ' 1' It H ' I . 'fl 95 V 1. 'L-M i 1 - 5 . X I, . Qi gy y ' V I H W, Y rf I twi s t , Doloris Haworth Marina Hayes Lorna Heltzel Dan Hemingway Ed Henderson Debby Hendy Cris Henry Lx Q 5' A if' he '- J '- "' .. ,,.,K,,,,y , . :vu . M sc ,, h 4 I EX' 4' Matt Hermans Mark Herrold Carrie Hicklin Tom Hill Ernie Hinton Joe Hollinger Susan Horvath L , I I or A Q 9 X si x , 1, L , ,juz 1 . A' 1 f 5? ' I 1 I I ' 1 W 4 I ' I W- G I I 44 A J tt, A L' 1 5' . V 1 ' W: S 1 ' ' in - LV, if V 1 I y rs Y' A r' W it - rW,, . ., "if .,, ,wi lf I , , V '- - . , , 4' gl -4 ' , ' 'V K ' : vb H - Vg. ,- .'n Rl.: U XI X is SIMS! if Til NL Y J 'W g fa ffl'-M K, IW' -1 ,. ' , if A ' "-'U' 'ff- A B tx .1 - ' 'I C. Qi . ix ' . V - 'Y S Leticia Houser Lelia Howard Sylvana Hrovatic Huber Ursula Tal-mi HI-Inf Stephanie Hurley Yvette IYONS .JA -A K V' Q f , ' Gu - H-W . .f I if I f'27'i V 97-:MF I V I -t VZ I 1 Us X 4 .X xl, WJ EL 4 .l H ,X N 4"' T. ill I .A H 5 All . 1. 1.ff-3 , I 5,0 ., Z Q Q W gi, . . I X Q L . X i:.........- 1 if .L : . ,fe -. .r I it W"- q x i Brian Ivanoff Mark James Tim Johnson Cheryl Johnston Cristy Jones Pam Jones Mark Kallas BERTS MARKET - "BIGGEST LITTLE MARKET IN THE VALLEY" 3217 HONOLULU AVE., LA CRESCENTA, CA. PERSONAL SERVICE OPEN SUNDAY 9 - 6 WEEK DAYS 8- 7 249-3988 , 'Tux ,I -Q. ., Y. -A-If fj ,' ,, E' H l x fi T I r i hr , J A A ag--'N B ' w- -1 ir qi y' ' l '- it "' ,Ng Z Y -wah 'F Q N. X l Do K . L q sm-L,-1 ' ' Janet Kantz Michel Kapustin Mark Kauffman Dan Kearns Allen Keffer Dennis Kelley Roxane Khaleeli T 4-.9 -1 "5 6: ' " , KJV 1 ll V ' :Lf . rw L., ,-- A I are L . . ' -A 3 grgfdm' 5 L Q ,li HX X' ' Xl Qin? 1' l NK I Steve Kissler Susan Kneifl Michael Korogi Erik Koster Tom Kothe Susan Kurtz Steve La Voie L ,, L fy! A ., X , " iif ,,L11,i'. Q 'Mi J '1 ',, i. " ' ,W " - 1 Q S L- 'fi A .. uv-. W 3 '90 lr K Y' . .i 5, 'ii gl ra- I 4. ' ,,,, Y I I 1 QW D , ...rf ,A '.!-- , .- i ' i , ' . li , Ar I iq , i Q -2' 4, R, IQ. A 11'--M V A W Q E H, - V pf ,..- X i Brad Labalze Michael Lacroix ' 3 Larry Laffey Ken Lakin Debbie Lane ,. -L 5 XXL'-1,Pr .- Robert Lane Mike Larsen Sharon Larsen Patty Larson Jeff Laue ' N r 'K wr as PM s- r. Q: L A A .F 5 f Roxzann Lauriti Bob Lepore David Lewis Kristine Lindberg Terry Lindensmith Karen Littleton Bob Lockwood . 1- if - S -:H v. Y- i L Y W c.. A 5 A ,V ,gf rr 'a. :. L A err l 4' ' A s' -. " -r Q- r .. 'ff' f L L -JI ' f ,L L S- KK f" V S.. l ,LAN - Q ,a V X ' J , , -i ' i l K Ax T X K ' 'Y ' Lisa Lomeli Michele Lomen Joe Love Jack Lovley Paul Lukas Sally Luscombe Bill Lutz CONGRATULATIONS TO ALL THE KIDS AT CLARK - from ALEXANDER'S NIARKETS, 653 FOOTHILL, LA CANADA Sr 6555 FOOTHILL, TUJUNGA H i if ' -fe X. lei- were fee f ws. R328 x F, 5' lVlll4e Lynch John Mabritto Brett Malone Riley Manderscheid Grace Marino Patty Massett Dominic Mastro fi, 5 3' - -. l x - ' ii . , FC-103 Michele Mastro Angel lVlalll'lIS Frank Mayhew Kevin Mc Grath Xi A A 2 L 17... g, I b .g- W' Q' L. i K :M tx: i .- L 'X V ' 75-f F ' QI .4 - he Ig N T T ' -'--' ' .I 1-. C N 5 f .gl l l, Q :xnxx , Q! Q I 1 J X ,' f we inn' 1 sh' Kim . Arthur Mc Laughlin Michael Meeker Sue Meier McKibben Marian Melancon Renee Metz Holly Michael Ken Mieding rv ' ' K: C 3' 'p i il 'r' I i l x . .LJ 'l Cynthia Montell Kathleen Moore Mike Morelli Greg lVl0l'eI'10 T A -4, - gi, l A2 B A Y ll .ir my eh L Af' Y Sheryl Moses Bridgette Murdock Sean Murray Nina Nahabedian SECURITY PACIFIC NATIONAL BANK s 5 S Uhr- '3 ' il y 'iam zilflil ' l L ill R T i """"Kx 15 Jodie Miller Dale Mitchell Traci Morgan Bev Morris .ff ., .4 Rb Y 3 pm "' fa -vs 3' u.- '-P' ' -V I- L 'P-3' 1 l'.f4 fulfil .'1i'4,1"1ufLi :tif 5? l Paula Nakaya John Nelson 2340 HONOLU LU AVENUE MONTROSE 956 - Debra Mochan x 'll 1 A I are l Mary Mosdell YJ. L eisa Netzley 2258 . S 1 - , .-if A 4.1 V lf lu ' ' . .U KWH! Gary Newsome Vicki Newsome Scott Newton 1" Vf - ' . lar 6 ,ma- Ly Kim Nguyen Andrea Nicholas Jeffrey Nichols Karen Nicholson . A ' ffff 4-0 V A ' ' E H : T r q I - V1 1 . y' A. , 1 ' . A U :ill 1 ,if - W . . YF "' N lX Nh- f ,M ri . ' 7 .5 ill as 7 ... . ix lx. 'lab Susie Nicoson Mike Nolan Leslie North Brian Northup Teresa O'Lea Nlike Ortiz David Osborn 'X 'A W if L. A N- ff HH X ,f A 'F -W A! -5 We 1 i X .5 ll.. :Li 3+ A ,' , 1 'J ., L . is . -9 -'J 1 A Y, VIA V ,av A ,' .Y '.-R U ' it ' Ai ,v c :vip , :Aid iiwii' 4' .ffl 7" . ,Q le, l ' ' ' ' , ' I ,v 1 LEILQLQ.. .. Q., rf .- 1. . 4 fu R L w N. 1 "W I j.' Kurt Ostrem Christy Ott Lora Ott Sunil Patel Bryon Patton Cathy Pearson John Peters l . .Y 4 i E E 5 Q J ' ' T9 ' V G' 9 . , R ff-nw s ri J I I I 1 :Q - 1 My R X xc Q YV , -A W P W 4 ill ff L S si A- 45. iltl ' gh . ' ,Q , .Q W-If ,N is A Qiqa- ti i fx X . Vx, I x X I If Q' .4 -UQ' .XX h Eric Peterson Tom Piana Charles Pigg Robert Piroumian Diane Plummer Tom Pottage Denise Pratt '15 1 . 't . P A X A - ,- ff . .-: H , 1 I, . , ' vi. n, . L 5,-fe X .-, Dennis Pratt Diane Pratt Mary Prieto rf A , ' e i'7"' 7:19 A. .712 ' Qt L +a..qiQz x . il , wb "-1 K 2 X X .Qu i, Leslie Priske Debbie Puig Donna Purkeypile Joe Racanelli 'E-V ,?1 Carlos Pringles THE DONUT HOUSE - FRESHEST DONUTS IN TOWN - OPEN FROM 5:00 AM TO 2:00 PM MON. THRU FRI. 1446 FOOTHILL BLVD., LA CANADA 5. la 5, R X. Donna Rasmussen Jim Rasmussen Bill Reardon Janice Reedy Dan Reichenbach Dale Renttle Cheryl Reynolds 'TTT 5, , Q ,lea 1: 'X, L 4 22 lx il 'Zip 3" . 3 I Q ,I K M' -a XX Q I T T gh' X'-LZTLR A" . l il T I 44 3- i . 'V t 1X XA A ' 6' , , X RX X :Av X 7 . . XE. ' X 'VKX 'fi-1 yr u Xr, U V 2.1-11 . --" -373 A " Kay Richardson Tami Richardson Mike Rios Denise Roberts Lauri Rohn Joel Rooks Jon Rossiter 1 , as M - , '. 5' X , . , . X X :T . P' PX E""f"'!x N" LAL X. .3 w, . XX Z4 H is. -, Xl, . X XMX -4 i' , W X -X11 1 ' tg X V X X La' -L TQ fit. V1 Frances Rousseau Gerry Rubschlager Jeff Russell Sheri Russell Gail Sanford ,-,L i X5 -' 1 fi, i 4' UT- X -, b- 1.7 . ,Xt X T RLY Joe Santaniello Blythe Schaffer Margaret Schwartz Karen Scott Zoe Scott ,X at X +4 A Q ' A X .1-" 5 aux 4. S' I ist l A' ' . L 513 i 4. . . i ! gh 1' ' X A X X H ' - mai is .R iii i f T ' . J ' l ' fX .L . 2 - "5 fe is - is is . H! x ii X i Kathy Scudder A Sandy Seabeck Chris Semerau Walter Shaw Cathy Silurik Debbie Simpronio Mike Slocumb ' X ' A '55 f 'Li A X .XX X N ' . i,,:il5,,lL5,,4" 1... Xe X - X 2 ,V asa ' X X i 5' i C2 Qi- is 'ff - el - -- i, ' X T . 54, M- - , X f,-1 X, - X ., "' "fe in XJ, -. , XX 4 af '. i 'I 1 A Xx X "Q ff i 'L 'A I' I ' LM' ' L. "1 , iz ig "qu L' 1 ' , Misty Sn'1allW0Od Chris Smith Don Smith Ron Smith Troy Smith Bill Smith Laura Snyder BOB'S REM ODELING, CABINET WORK, ROOM ADDITIONS, WALL PANELING, ETC. - BOB FOX 3304 MONTROSE AVE., LA CRESCENTA 249-8875 , +1 . fi 17 l. 5 i -fra' 'Q 'ca' 6-A SS! 5' la ' Q 1- F Q- X T ' 2 6' I ' ' K. L up y t 1 ' E' 1 V L ""' , "' ' 'l Wat? i lla..-f-' K 'Q A-r .lf .T 'X fl R ' - if' all . H . Q7 7 . iv T x A 1 .15 '1 ' -' l n W ' ,V 1 Celina Sonnie Robert Spaeth Robert Spain Gary Stanley Carrie Stevens Joe Stockemer Tammie Stone x K J T "ff-fied. A -. H ? I 1 i' ., dwg- S. - aw it - , ' '5'A1f1', ' GQN it 'Yr '54 Y Lf- K' .llli bn! 'F I "J ' lame 5,1 1 ,Q as A-ev A A ef T 'IK fa ifxf - or Bill Stone Jane Strasen Cindy Strunk Jeff Tandberg Ken Tarallo Michelle Telles Jim Teske l w .bv 55 V J: .Ev 'ua ff' T Robyn Thayer Linda Thostesen ' 1 -nk 'V' 534 L- gf... T ' Bev Thresher Chris Todd Mr, l Q t . T1 ii WISP! 1 it Lit. . Q- af, ,Z Al K nl I wx " , ' Ani- Y 4 N 5 C R A it f at it T 1 fiyf x D fr 'fdxfl .fi Xllxi?-sf" I l' ,. 4 all S Dwi Pill Wlalxll- lt"A..... A ,u.. NA Lia. , 8 Peter Tooch Dean TOPO Tammy Townsan Dana Tucker f I lg., .5 I kilt' 'M Z. I , , C.,f 0 4: l ia-A an A '4 ' v T i e, .Q - f-- E 'sei-,,',3 1 ' , ii, ii " , f' .77 - A - . V T T i A , T as iii! 'W' - " f"2'll . ii , - T 1 H fee 4 A x l r-1 1 : L15 k . ,. -' f Rick Cathy Tuckey Mike Turner Steve Urquidez Donna Van Avery Vic Van Der Geugten Bill van Ornum Van Zutphen l 'Q 'E' 1 i 64' -65 V "' . 1 A L- , i TA- x -QL, , - Q' ' A l , vf rp Q kr ez' V ' v , .li "1 A id. ' R X T u e Vi' - -ul' Lp X -' fl 3' pr' A A . a 3 A A ,Q -GF -f fiff. . i lf T A -exypi if, ,,.-f it ' Awe A fxf -- ae. ,Q .. t 2 ' -1' " 1 ig . , ,. L.. , ' u X. JL.'i'.Cf X , 4253 X. l ' ' Vicki I - ' , Vander Zyl Derek Vanderpool Marcela Vasconcellos Rick Verna Greg Vlgglano Debbie Vlcek Russell Wada A 84E EXTENSIONS AND REIVIODELING 4734 SAN FERNANDO ROAD 243-7690 i I' :Q 'ZH' l K, Ang?-Q-1' I ' pg l so " - AA' an I C-4' , iv P , 1' ll, ,ef lly ll,-v-Q f ls , J lL'J?f " ..-.Q 5 :A R Q x Mark Warwick Kelly Wayland Vince Weeks 1. - Y l ,FQ 33- 4 , ,Qf' ,K- Q .. V W iv Q? Q il? l Lou Ann Williams Tammy Wilson Mary Wittman i Q vi Y I . lx L... . I ' f I . X 'ef X Y :J I if :IU A V A I W 7 .F 'x. .41 si' 'fa Julie Young Julius Zadravecz Rick Zaun C r Y tl - p 'Q' 1 I ii! 2 f I x ' E x li zxf g ,ly EL- Y 1 .,," Uffl David Zoutendyk Kerry Zwart Richard D'Amico FAMILY FAIR QUALITY UNFINISHED FURNITURE GLENDALE 244-2353 v ' ' Rf- W li' I l "1 is iill 1 iv ' J as ' ' Y f ' 1- 1 1:1 I, A 1 Y 'lm John Walker Debbie Wall Steve Ward fa' YM +0 Burce Ware Cheryl Warner Jeanette Warren 11.3 w I l " ,L ' N .i lx X ' ff, 7455? 1 Kathy West Caron Weston John Williams Kathy Williams f I 1 V A . le ' JA- . .I L 31 Zh' l, ' l - A , ,. , 5 1 if- bw A , 4.. I 1. , g , , ll, A 'Il s5-. , A I . L Og- 0.- , , yn . .W e Y - - WW " Y i M'-+3 fi LJ ' l A ' 4 f ' ik, 5 wi l z, 0' l ' i , ,l V. :, , V 3, L ki f F i fi i . Jeff Wynkoop Todd Yeates Debbie York Lori York , 'r:..1ii:euEf2ff'jE"l' if. urt Tueffert Debbie Achterberg NOT PICTURED Phyllis Deluca Darin Dickinson Paul Gareis Lori Ham Marla Moore Diana Ramirez Peter Selfe Pataica Souza 3507 FOOTHILL BLVD. 248-6967 1110 E. COLORADO 39" ff" :SE MOST LIKELY TO SUCCEED- KATHY HA LES 84 TODD YEATES CAMPUS COUPLE - ROXANNE DOUG CLARKE iiiii iiiii itiiiii iiiiiit ifiiiti iiiiiii iiiiiii iiiiiii iiiiiii iii iii' iii iii iii iii tit tit iii iii iii iii iii iii' iii iii iii iii iii iiiiiii iii iii i-it iii ttiiii 'kit iii ifiiiii' iiiiii iii iii iiiiiii iii iii' iii iii iitti it tit tit iii r-fi,-4' BIGGEST FLIRTS - ANDY HASKELL 81 KEVIN COSTELLO .LY PLUMMER 84J0E RACANELLI ' MOST FLIRTED WITH - DIANE BEST BODY - MISTY SMALLWOOD 84 KEVIN M CGRATH Q 5 - '. -11:51 Ei fgtl N, iii liiiii itil iiiiiii iiil' Wifi!!! iii' iii' -til iii tiiii-it iii liiiiii tit ittiii tit iii' iii ii! tit iii iii tit , fk 'e ,, .Nm ' f-a 1 . i 1' ,, 'W ,Sill Lg: -.LH ., -wi.. .I ,2 ' 1 , -0. g,, 4 f, JL M ' -' , lgigfa-1 493' .XM E' gif! .:A---f,Lf ' :-.Pink -nam nit insane iii iii' itiitil' iii :hir -nfifrif iii iii iii wat ati affair iii 'iii ititiii air tar fifth raw tin is time ttf tannins satisfy 1-:asian his-gg, await: CAMPUS cLowNs - DEBBIE MOCHAN 8. KEN DRAKE 1 Q 9 ,i K, I ex FRIENDLIEST - suE Nrcosom 8. KEN LAKIN 24 BEST DRESSED - MARGARET SCHWARTZ 84 BRETT MA LONE iii!! kiiiitl iiiiiit tit iii iii iii iii iii it! iii iii iiiiiii titiitf iiiii thi. 'f 445 MOST SPIRIT - SUE NICOSON 84 DAVID ZOUTEN DYKE iii il' tit iii it wif tai wa fan was if it it :annual is wif wwf an new fun if ann urn gf www auf if iitihit tiitiii iiit iiiiti Gift! 1-tilt iiiiiii iitiiii tiiii -tiiiiti iiiiiti 41 iii iii tit iii it-t i iii iiiiiii i lit iiiiki iiiii ifiiiii thi!! iii tit iiiii ill iii W tit tit iii 1 iii iii iii iii iii iii' iii iiiiiii tiittii 'liiiiii iii 'iii iii tit Witt! itiitii tiiiiii iii tit dit iii tit iii iii iii iii fifth!! kiliiii iii!! YOUR OPINION iiiliii iiitiii iiiitti tit-lift iiitiil itiiiii iii iii iii iii tit iii iii iii iii 'kiiiiii iifiit-ki iiiiiii iii iiiitid ti-'ltlti tittiti FOXIEST - DIANE PLUMMER 84JOE RACANELLI iititt 'liiiiii iittiii tit iii iiiiiii ittti-tr iiiiiii iii iii iii 'kit iii iii iii iii iiiiii iiliiii iiiiili iii iikiii ititiiir iii!!! tit tiff!!! iiiiiii iiiiii Guvs GIRLS - Q O . FOXIEST O I cLowNs , sP1R1T f , E PRETTIEST HAIR - CHERYL Jon-:NsToN e. STEVE X . 6 4, 3 K1ssl.ER "- H 'r 'E-fv'.-' -vu , 1 Q ,.4,g,a::',vffaT.7gf1E4 A. I-I- fzgqfff IC 'C F .DRESSED ,,,, "I' ' . Bonv C ef A FLIRTED WITH W f El.1RTs D FRIENDLIEST 67 T I O7 1 O 5 SUCCEED I lx 6 if " COUPLE X nvlos'r ATHLETIC - KERRY ZWART a. STEVE KISS LER 5 gg, .I K ,ill , 'B ,2 ,I r , 7- I , 1' - i 'A .xx X Diane Orem - Say guys, ya wanna boogie 'D ffl' K. in LTP' Q aff' i A Patty Griffin - Ain't no one gonna get me to eat 1 strained peas. Gene Beck - I'm done with my room, just don't look under the bed. frame: are-if in-nun 'Wi 14111111 :whims 4.f,,4,,,,,, refrain, :muffin 'fi warfarin -:ware-kr iwfnrwf refrain ir-safari 'ff annum: wifi-sir 4,-,,, ff, are aff if-n eau 'fi wan- wmv herself: www aww wnwnwwf 'ff an-fra-fa tit-kit 4,.,,.4.,, ran an-1 affine iii afawfwv in-:raft eat-were tficwfq in--:riff 'iff tif-xiii it-A-wtf aff raw twwwwfw aww if-1 iff tif :fi :affirm if-:wir-1 -rfaawfw 'Fifi -kia-stir i--hifi-if 4.f,,.,,,,, are new :affair iff fran:-and 'kit-A-irtt :fairs tra new tariff 'iii -xiii-:ww titty: ' Lg, l ,A ,il-i1',.'-Q'-:QF ii I I, gg .qi-N 1111.0 ' ' f..p'5E,V. .lj ' , H . X li W ' v X X ' , Il x 1 . fb I - x ,,, ff u, . r' -. Q 4, '- ,- ,. al rs 'fr '+- Q. i .A 9 ,g-. .-.s Q' .-,ix ..,5-5-T-I-'-I-fa, K. , . .. Y73.?5-bf --45:19 . .... . . , . ,- X 3 i Cindy Colburn - Those horror movie s always makes my hair stand on end Ken Verna 8: Jim Gerhard We've got to stop meet- ing like this Lora Ott - Who says the cafeterias food is no good? ff ' K- I 'gm H, , , N A A ' 'wt-ilk,-uk ' Q1 'A i J '-f-' g j. Nat, J . i -tug f,i Linda Del Canto - Hi ya big boy me W.,-Q ..-'.l Kathy Larsen - I'll drink to that. ' J,ii..,,sx J: 1. We iv., lg! '- 'A .il , ' 'll' , Rini' . FV: - . - 2 . Q 5 , ,l J . V.- zm .55-:.E2., mf" :af is 9 su-..'-. - 3 , H" QQX Ln-g,.....:g-Fi '.,'q,Z:5,:,, 'iIlUllihg"t'Kl-elqnnxnvf , '- Q fIfKin...:l:'l1Xf"-1,5 uw 1 ' 1' 1' ' - 'i5:::---U:-2:--:ma it fun.: ,I:: ,- mfr i..:f5-.---::'::- mi FKQJIIP ' .::l::." ,ul!.1."'-., ..'...'Z'. ...aj Gary Newsome - look ma, Michele Lomen - I can't no Calfifies hear you gg -ri. , 1" N'-th f i. ' yum 'F cj Q as J iv. 5 s' l ' X!! 'rA X. x lp " . , .4 gf' X gary-Ji.i','1 Dawn Dunlap - I just called Holly Wofle - Well, of all to tell 'you Larry likes me the nerve! not you. Cheryl Lo Guercio - it ' only took me 5 seconds to brush my teeth. A A YC JA, 'Y 's M lf qv: .,,, "I ' 1 4 nk . A flu? fx M 4 'LK J 'J YD, 'J' Y 'ii .tb ' fy if ylz K ,-'N hx 1 A fd 1' 'mcuuaiu as , ,N-N.. A , 'wa f. 1 ww V ixv 4 "vf ,,,, W Y 1 K' , x ' U Hpsfqgx U. y .,,-J""L' , w J 2, v I N. M-1,q ' X., . :EXE 'Q-mv , " 1 48' W 'ONGRE effnfffaa 'Wi r 1? W? "wx Wife: ' iiiiit kiiiiii iiiiiii' iii ' iii iiiikii iiiiii iliiiii kit iii iiiiiii tiiiiii if-iiii 'kit iii' iii' iii iii iii 'lit iii iii 'kit 'kit it!!! i-kititt -kiiitli 'k'l"k,..90i tit iii iii iii iiiiiii 'kittiti' ttf!! I!! fiiiiii iitiiii' kiiiiii iii iiiifii iiiiiii iiiiiii iii- tittti-I iiiiiii iiiiiii Costume of the Time. Ye Olde Bake Shoppe ,,, :fine-if Iliff., wwfffff iff iii' tit iii' iii' iii' iii 'k-It tit i iii' iii' tit it-I iii 'iii' -kit tit iii' itiifli iii tit iii iii iii' iii tit tit l, 1 iiiiiii iiiiiit 'liiifii ,eff iiiiiii iiiiiii 'kiiiiii ff: 'kiiiiii affirms iiiiiii Z Y I iiiiif iiiiti' iiiiii- tit iii iii' iii 'kit iii iii iii if-ki' iii iii' iii 'kit ii1 iii' iii I i i .i. . QM-H." i My S? Ll! ll A Indian Heritage Casting a spell in witchcraft booth 'v .D- The Liberty Bell Mrs. Burghdorf - Faire Organizer Y i I r r I r r r r r ! ! ! ! !!! ! ! ! ii!! tt!!! !!!!! i if!! !!! !!! !!! !!i ik!! !!! t!! -I!! i!! t!! t!! !!! i!! !V! pn! t!! ii! !!!!i !'k!-kt!! !!!!!!! il!! it! ii! i!! !!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !i! il!! !!! !!! !!! !!! .!!i !!! !!! ii! !!! !!! !!!!!! !i!i'f! in-kit!! !!!!!!! !!!!!!! iii-iz!!! ! !! !!!!!!! !!'k!i'!! itttivkt 'kit !!! !!-A' ii! !!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !-lil!!! !!!!!!! !!!!!!! t!! it! !!! tt! !!! t!! !!! if!! ti! i!! !'k! !-ir! !!i' k!! i!! !!!!!! -R!!!-it! !!-l!'k!! ir!! it! !!!!it! !!!!!!! !!!!!! tiff !!?. i!! if!! tt! ii! !!! !!! ffwfaff afaaafa wfffwwf aff wwfwwwf rafswww fwfffaw aaa fffffwa afffwff fanfic: Parts or "Paint your Wagon" presented by the drama class 3 fGL...QL .- Y , , Q 'L "".1',' . Af if ' ,. ' F... ww to S S, . .S -Jia ' --A ' 4 1 Vasa- S N -" "" 3 fav , MH- 1- ' L' 'i,wz..L. - ... 'T .- Debate on the Constitution ,441 Indian Dances - Indian Heritage Section in Q , 4 rf "1 '., ' 5 , 3,5 Y . . in K X x 'fe' x ,A 4 in in mn' Nlr. King - Faire Organizer . g - .A ,. , ' Ti' ' X - if 1 ,J i - -w lik: up Section in the Olde World Heritage Section llf I , n 'H :',N'. s 'AQ-4. .pv- li .Jn-If In Ye Olde Hat Shoppe is TE. .v, - I 4-I-4'A't'k fffwfaf fan aff awww: fanfic fini: wanna ,,,,,,,,,,,,,, 44441'ffi'f 1:21:11 III 2:1 111111: 111111: IIIIIII 111111: 1111211 'I -V-4-V-4-i'i"A'i :mr iff are ff' wtf :ff :ze ,,,, . 444 .kink of curfew: as 1 an 1 ,,,,,,,,,,,.,, Q -' 44-V-4i"k'k-k III 1111221 1:21:11 211111. III.-III III 2211211121 7 gil 444-iff fin- san- www tit iff iff iii iii-:aff -Arif tara- gy, A 1' Q " f 'ff' if 'l ttittii' ."' - iiiniii Ei' :ff 1232222 ESE EEE :Wm 555253 - ::lun"ui in wer :ff in-1 aww w ,.,,,,,,,, l - A -v-444+++f l 91- fifil nrawzzzf l.'fb- mfs B 444 4 n " . 1 4+ I 4 'A 4 4,314 ins- ' L Lo s.. Guy Adams ' A ll.. ,Y - I 4 Y ff Jeanne A9Ullal' - ' ' , cal l Susie Brooks lil - i Dan Albertson fn , .M I l - 3. yy A Scott Broyles It l L I Alice Alegria 'dl , ' is., f' M 1 " ' I, - P ' Q' 1 , V, f 1 . 1 x w 1 , -ll mr' A l ,, , L ..1 l Steven Allen lf... 'A 'I A4 3, Jim Buck 4 A r, 4 :T Ron Anderson L -. :il ' U' ,- -, ' , L , Janice Burow ..-, X , . , ,,. Todd Anderson l . -:ff 'cy ' A 4' W ' Robert Burt W "W l- ' ' ' ' ' ' 'T' R'C"a"l Ape' f ik ' f- John Bron B l 'fax l' M . a- A :Q-ff, :L A xi X L inn, l ' 1.3, 4 ,,3 4 X H 1 A4 .X Beth Armstrong l "1 ' K' 1,1 " Hillarie Cable q , X - l , . ,fi - A A 1 . .- - . A - -. Linda Ashley ,A 4 ,L , A, A , Mark Caddick lg", f E lg -A , M Dale Badger -' ll if' "ft, 9 l Rhonda Cahill iii, ' " " -- V '4- 4 ' t .4 ii, 44 34- 4 4 4, 5' A ' 4 '44 1- i. in -, , 'sf' Brenda Base ,V f l . 4 ' xii -X 4 Rf Don Cameron 2 it lp: 4, 4 all L if ,K -1' -- -" T . ... -,3f,f . L, L l1.'5 Brian l3al5leY l 6 I Kevin Cameron , .. f ' in Robert Bancroft 4 .. L. 1- , t - 4 Nannette be .sa 4 Q 4' Q. , . ,P 54 Mlqhael Barllher . 3332 l 'E' ' i- il" i Qampanelll, f" ., ix ' 'Fi ff l '51 Wnllney Barth X ,xxx L qflkrm - ,Q - Michael Carlin ' -' 53- L 1 lf ki if ffl ', .Q '44 ' I-" - Laurie Carroll glifi I , 4 ' " , Marsha Bates Q ' N' . gl " , Leslie Carson l '. Coleen Bathker 4 ..' ,j 443 , 9- -Lal 4 if ' 'S -J 5 Jim Caulfield 4 - 2 , A 1: F Chuck Beachman 4 Jr. l L4 49, -4 gee . Doug Chandler Age- l Q 'fl il . Q, ,L Shelly Beafy " 4 f fx ' 4 , ,w lf, vi Jonathan Chase l" . il "I 'j xl 'i 'ville Sf l f fl ' gi - . - l. .' l 1 .' 1 lVlal'Y Beck Kim Cheney f- 1 E Pet Benton ' bf' A 44 Leonora Chirico , ly 1 ,Q :gli Bgfnalrd , 1 " ' 4 64" : Lisa Clarke "" A, ,rig H:-- en l9e OW - f' .Q .' ' '- f F- Reed Cla " 'en A .- . R. l Xl'-'S V , l- , 1 .X le -. K-.ia -fee' lx Q . , f ' ' L f C ,A sf- 1 ' ,X gall: gIl5nEP ... -V F . H' Rodney Cochran ' ,A , ' - fa ac ,. 4-Ll 5 -," Susan Collins "' ' 'QI' . ,,, " '- Carol Black . ' A, Ri 3- John Combs 4 ,244 I' 'Q' 4 i Efln Black l fill' ., Lynn Cooper 3. Qu. fi f ' X' ll ' 6 1 , ,EL iff , f-s' 1 ' l - l 4 4- -V fs - i gi Jeanne Bolander : V, . V11 Jennifer Corcoran iz 'N' , ' Michelle BOl'lClS 4 4 'L' '7 Tambra C055 4 1 16- V 57 4 Q Jeff Boreham ..1 4 .4 I K 1' ,JI Caren Cowan , 4- f ' IQ -L Patty Borup L ive -' I " I ,is . , Ji Cheryl Cowie " -,ll . 1 ' ' N f -. :X T . 'F , 4 i l - A l V N fl A , Deanna l3l'aWClY nw y.f.,1L4i 4 I:, gk T Diana Croce . John Brenkle L4 "gn , 'V 33 ' -. Lorraine Crooker 1 Talee Broberg -Q 44 6 4- QM wk, L4 Peter Cross L in :Q VlCl0l' l3l'0l9el'9 VS -A A 4' il David Crumrine . ' I i YL ' l ,. S A . 4 4' ' 4 5 ln-iallv. 1 Xi ' x 1- L l 30 X x , , ,X X il J f"' ' -, , ' i f Y Y! J , V G X X! -y 1 if A : XXX .A 5-XX: A A-FX, li X 4 ff: fm, . ' J N, ' fy , R 'V XXX X AY., '27 JK- l , 'X gr: ,X X , X X if .. , l ' fig' SHS ll' J fffl Q V' .' f ' 1 gg-Lg-. . 17 -U V g..- ... I , aa: A J S " 1' E cf- 5 ' E 'f .. if 21,-. 'A -1 , ig e fi , . .. X X t r . Q l " A ' ,Xl " :iV2'j,D ff' f ' lil, Wal I E' A LXX X X. X 1,X '-21X-'i w if, ' X X 1 -' X X.. Q, L Xig- -X ,YQ 5 - - LY X- X i YVYV Y X XX X -- Xi X XXX AX ' , l , I -i lg X . X " I 'If - if 1, .- I ' - ' J, fir- V ,H fi' f 'J E-. .ifwiefililif v.4:f1E:1sr .2-5 'J ' " , ff ' A ' 'll '-', ' Ja?-ivy.-1 :fzzrf-,'l?,!Q'i.,.,1g'mJl"ff, . V. i g at i l o " ' J r .J ui , P ,Aj L ' if ' A Jane Curl F A ah X- X.. . X X i J :X Cynthia Curry L Ag KX .X L. M f' Y' 'W X - " Cyry a Czarnecki YQ ' " X , "" " - ' X 1 ' X in fi Shannon Darland J l l A " 'J . My t -'ll' 1 LETS J yi X Michael De Bay , X- XX 'N - , C ff X XX Anthony De Genner X 1 ,r 'S' , ' ' f " lVliChelle 'E X 'h . "' ', ... ' if J -is J ff so De Lam I is sf J .S is ,lffijg X flu.. ' "S Cindy De Santis ,ji L. .V - in l Y Q , . 1 "3 m ' " ' V V i , V '. '- ' Fi V , - V . 'X , Q , - ' ' F 1 Jim Delbis A XX J . Q X4 -.. - ul' J li is X5 x A Patty Delgadillo j i 1 to my if ll 3 f ' ll 3 ' ' Geana Demone "' "W -if ' ' L "5" gb V , N F .M Toni Dicarlo 4j'1x"r-1, L' i il A, H". ' K ' I 'U 1.11 sys- 5 renin. kiwi K- 5, X, Q. Susan Dillinger X 3 V' 'Xj .J lr E., .,. XS' x Carolyn Dilts '57 ' ,' "' '-f ' .4 t ' ' f ' G' , 33' Richard Dobinson 31" Q1 , I : X , ' IX Jean Dollries f y, X rf' y. X X! - 1 wil " Y X V 4 .X E X Anna Donlin ' ff ' 'L-2 'X ' 1 Joseph Dragna "I " " ..X . y , 5 X , .,. ,. 'H' '1 X . K Susan Drumheller - -Lf' X ' ' " k - f- l ' ' X l Patty Dunn X ' .,-X M, . in my , W. ' y 7,5-, , ' as , : Janet Dzaich I' 3 -,.. fX",.. -5 , X 33 i - 1 A "" Lisa Eaton f J l , I X N . ' X ' Curtis Eckman ' X 4 8, X , A f XX . . , ' " . ' V, mm A.. XXIX 4 g.X X XX Curtis Edwards ,QI V, X! lx :X F r X X -e ' ,., , ',i Rhonda Egnatovich .: Q. X ' 51 R ...F Kathleen Ehrlich ,tl y I XX' XXX! 7 X A f Ed Elsngau ' 5 J. 2 J 4, OW man V i l," G ' i ' i X X Q ' ...a Kathy Ensign , '- MX X , I' gp Kim Ensign " T N 'ill - ' Patty Erchul 'MX' ' ' N Charissa Ericsson If ,X 1 X , - , Xl HM. S A E' vat l gi, o ' ' " 9 ITALIAN IMPORTS AND 1' DELICATESSEN 249-8188 ' V . -mile. Beverly Eschief Martin Etcheverry William Evens Karen Even Robert Ferrel Mike Fisher Bob Fisher Dan Fletcher Ron Flint Pam Fortier Dennis Fox Jennifer Fox Nacy Frandsen Roger Frey Lorie Frick Jeff Furrows Dana Galizio Cindy Gandy Tom Garcin George Gard Terry Gavin Cathy Geer Jim Gerhard Maxine Girdlestone Suzette G irouard Shawn Glendenning Susan Gordy Mike Grand Pre Daryl Gray Cathy Greco Jim Griffin Patty Griffin Cindy Groninga Patrick Grosso Sheila Gustafson Donelle Hagan Diane Hall James Harlis ' Q 31 Gregory Hatfield Eileen Hearn Debra Hemingway ,., T X 1 Dan Henderson Dean Hinkley Craig Hofelet David Holiday Mark Holland Tammy Holt Curtis House Jim Howard Michael Howard Susan Hurst Keith Jackson Greg Johansen Karen Johnson Michael Johnson Theresa Johnson Laurette Jones Suzanne Jones Michelle Kearns Alvin Keigley Lorie Kerkes Robin Kercheval Shawn Kline Thomas Koster Karol Koulos Danial Krauss Steven Kuhn Eric La Cross Charles Lammana Ann La Voie Kevin Lakin Mike Lamb Laura Lambuth David Larsen pri . , an ,J I ii-fi! :Ng 'IL 1. -P. ' v 'V 4: ' , an , , U 1 I ,7-10 -:L I N W ' ,, fb ! Katherine Larsen il , ' A , . Gregory Linder "1 if an 'Lf Edward Linsalato 9 i- A "if Q "' f whmiam Lockhart -if f ' sy V K fx 1 Elaine Lockwood 'A EL , Mary Lutz ' Dawn Lyons ,Q , ' ,N i ' Robert Lyons ft-f ,. fi Q T A ' I . g ,A S In ,w y Mike MacDonald ' William Maddox 5' ' ' Katherine Magliano - 1-3' X :Li Jonathan Maile 1 -' e ' A Q-, -QXLZL1' - N Susan Maine ' P 7 R A it 4.21 ' 5: Cristina Marhauer if -A 1 A ' ,Q Carl Martin g, if lg Q-43 :Q Michael Martin .' N ti-gy A' - x X K V , '- William Mayhew ' M Brian Mazon J ' T S' 6 Michael lVlcCull0ugh ' :Z ig 5,1 ' Robert McFarrIand yy, it fp. wr 21 'fvjfai , at -L 2 X -ef a N Timothy lvlckeon mg Q Monica McLaughlin 6. ff 'j -.'V gg Bonnie McLean 3-A ' L , ,fit a' Shelli Messersmith -- A 3 l. T' 4 r 1 " 'AM 'FRE , faq, I xi Rea Metz Andria Midkiff Wanda Midkiff David Miller Judy lVliller Sheryl Montague Eric Moody Eileen Moore Patricia Moran Cynthia Moreland y Constanxe Morin Lori Morrison s f. 755' E' ff. -S ,l if .ai ,ff .. , S Tl L T' it P. y xg W Q ? ' Q Y s k. I 1 . J ' .4 -" Ff?g"?" " I ' . - F, .Q , iw , -- - . .4 L Qs - f ' .:. A-N 4 Aj L ' I -fl , FOR YOUR COMPLETE HARDWARE AND PAINT NEEDS REED TRUE VALUE HARDWARE 2317 HONO LU LU AVE., MONTROSE Q , fc I6 54k x Doug Mullen L T QR- .aes . Y , .r y . ale l 6. H ' T 'X ' , L- , ,., H -4 T ERR-T, -5--3 RFK' Qu Y n - .-JR EAM T.. 6 Marie Murphy 'lf ' A r T 'T "' X . 4 A U L ,tl x- f al, T WT- - .1 1 . A 2 x 5 - I EQ? ' 'Q Scott Nash ,, a ' 2' " Teresa Neal " 'n , " ' gg 5, A f S - 1 Laurie Nichols f Cf?" L. . 'A 5-.. , 'lb Gary Nicholson ' if !....4,x R -I , Matthew Nikola g A " Bill Nixon l Q' ' 'wx T nl, 1 " I 5 :Lx Phillip Norman 1" T. , ' Z I , ' T- f T ' 'YH Mike Norris - , if . , - ' -'N l "f - - if ' ff' T ll U , X -.X 4' W " .fm 5-fl , T W7 Z : A ' , Kris Norseth ' , al I "' ,,e, Karen O Lea "1 ' , S-' Q1 6- 42 egg. Y 3' ,iz 1 Kirc O Neal JL' ,- ,Q 3 - :LA -N :V . x N ' ' Darlene O Neel 1 Lv 334, , 'T ' J 'K' . H25 '. vs Q ,, Tgipg H . I " E - Ron Ogassian ' ,V fi T N 1 'S -'l " uf . .fi-, Amy Palmer Ty T -iff 5, ' , 'T A .SL :.. Y ga" Steve anico 'C' , 1 A - - -, Q 'V A 'ef r 'W , Philli Parker 1 ' 1-C7-T - " x I X Q 1, V, p I .V N TIN., A 1 ,N 1 S K 1 N il - rm T , ,E I In T if N , Q 'T T Helen Paulazzo T .T V 'f , 'jj' , Bill Penfold - Le 1 i' -'T ' '?l ' Deborah Perry V ' I , X, -L S- ' ' ' . ' 'T 1 C nthia Petersen ' F ' . - L A " gk L - !f,,e--rf: 3- ul y P i 'Y X. A QL it David Petersen Y 'A 1' Q ,N Q f z Laureen Piephoff " c 9, 4 f 51 .T A T 6 X 11 1 .5 Will Poggione -:L 35, A x, ' f i T 4 - Y , . , I' Douglass Postal I 57, 'A 'J f 4, A xl qi' A 'M 'Qtr .Af T K pple . e li ' A ' '11 x , , sr 'W ," , f pd .A f. R , T L, A T- E' V L 3" Y 1,7 pf ' l.,.v 5 K. 1 - P - ' 5-, .1 . l - P ,mer fx V., .X 5- we .. , , ...f eg, A.. -- it 6- , .K . , 'A .5 w- X I' P . lv All ml SPORT CHALET - THE MOST COMPLETE YEAR ROUND SPORT CENTER IN SOUTHERN CALIFORNIA Lori Roberts Kenneth Robie James Rogers Eric Roth Rebecca Rowley Scott Rudd Jeff Ruitenbach Robert Russell Edward Rutherford Glen Salazar Shelley Samford Loretta Sanchez Michael Sanford Scott Sanford Valerie Sanford Anthony Santaniello Karen Schacknies Andrew Schermerhorn Dolores Schrader Tim Schreiner Rachel Schulz David Schulze Teri Seabeck Patricia Sealander Bob Sebesta Karen Semerau Susan Shaffer Kenneth Shannon Gene Shillman Joseph Simili James Sintef Deanne Skiles Erin Prieto Mark Priske Todd Provasi Jean Rafter Diana Rasa Shawn Reichenbach Michael Renfrow Wendy Renstrom Gregg Richards Vicki Richardson Jenise Riley Karen Roberts 33 N it J J ., Diane Smith 3 ' 1, V ,, ' " Debbie Smith -i y QQ, .P .K Donna Smith , " ' ' 1 Kimberley Smith 1 ' T , T ina S, X' .- f I l uis - J L Ronald Smith ' X 4, Stephen Smith '- fly "" " - 1 A " - Ricky sneddon A J ,' T A -EL, i ee,-5 Kevin Stanley s i fi 8 f -- " it J it K JAX, if , . Qiwhlfi Susan Stanley N Kelly Steele 5 ,., . Cynthia Stone 'y ' lei Deborah Stouffer in T '- y N . F l. X lx G - - fa. J 4 K A K .,. Susan Strain , "' l 'xi , F f i . Q fy 1 . ' , Cindy Strange , 592 h . -- F. A 4 'l' Gal' Wardle ' ' V Lorraine l T ' Q 'M ' T.. Caryl Warner T P' " "I" T L li I I " izizmizf, T 4 A fa. :si Fonda Swedholm N, i A-'-- - i All , , . L ' . ' . " i i f K b '. A '- . K- 1 A. V i I A 24224, ig: . .V .i We , Stanley Tag -.M T l Evan Weaks . Jammie Taggart J- 'F 'Q' f 'A , Laurel Webberley ,Pi e. A - ,,, ,. Dean Talbott , 1 -3 P E Il f Kelly Webster N Qi 5 :P l Cristine Tanner A ' ,v ' by 1 Aaron Welch ' Y 'I - E ,' V is " x S ' N T ive.--4 T X 1 - ii Dianne Wendt K' ' Steven Westerholm 4-Q 6' ,., , l Q Michael Whitney fi .334 4 ,, I ' Cynthia Wholey .' .i J I 1 I Ak!! NQ Y b-A tial Richard Williams Y -- w Tim Williams ' F- K ,, 5 5 '- Arthur Wilson '-.-Jil' i I. , 1 -li- Tanya Wilson uh. , 5 ' I X I " - Karen Winkler I by 1 I .. Vx Glenda Wood i , - 'N 4' gi "' Q-if 2, s. Ryan Woodford L QQ" 55, i L: if . :-, Lynette Workman J i T , A 1 ' i ,I V W ' L . X .Lg Mark Thompson X H if'-I K Pamela -, fl , A 5 Kent Yinger ' J Thompson 'if' T . ig I K Laura Young TR in if-6 ' Laura Toutjian y --X ' f If J0l1l'l Zlclfaff k ' if:-' 1 :Eli A 1 Mike Trester il :V . v i Q ' I. Joyce einic e i V L , if '11 A LLM' its lui A.-AX , '1 Paul 'rrist S , ' ' Jeanne Van Der , A ' mffycgf y 1 .. ' Q 'J' A NOT PICTURED an a ax 'v N F A p. J-- Van Ornum . J , " 'R ' H I Constanze Bachnick Jose Varela ' ' ' X ' T Gail Blakeslee f 7. Tim Gonzales " Jennifer Hughes Ken Verna , - . . . . 2. .. , ' Katrina Livingston Sh-ella Wacker QL L rn L' - Jenifer owen Egfmgvavelard -P . T ,H ,. Loretta Rea ' y E Iam ' fi-55.1 2, 5. Lori Steiber if .-ii: . if i'?9gYWTrgwt3ildge Q im in mi er MONTROSE BIKE SHOP - BIKES FOR THE 34 ENTIRE FAMILY - 2501 HONOLULU 249-3993 PICK ME A WINNER HERE SHE COMES, GIVE ME ANOTHER CERTS "GEE FELLAS" H THE THINGS I DO FOR THE DRILL I HATE HISTORY -I-EAM! om vouR MAR KS, GET SET, sou IjIVf3 AND SHE SAID TO ME. . . . . . .,,.,-...-.-,.-x-.,-- HF- f 7 ik, ..,lj' V- , V hiv. n. ,E 0 .- gwr "I .. aff? a 1 4' Gal.: . 36 ,,.., . ,......1...-, ...qi- Spanish Club J I K 'Fig f-"' li ' JY 'Q' ,4 A French Club bi .4 it-li!! !!!!!!i !!!!!!! ir!! !!! !!'!!!!i !!!!!! !!! !!! '!!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!! , ,Mlagvr ,o'P' " if Chess Club ff-:ff un iff mn -nfffnff nm ,uw nm affrfff nn fm' nw iff nu uf: :ff nm !'k! 'iii !i! ii! nu iff uw new aff ,nn fra un mu aff viii: auf mu fwfyff, frfwfq fit ata affirm, :funn ffwnfff firm: ann-ff funny 'qilli-1 ' 2 "' A---if". . ff - r I Irv -e ya !!'k!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! 'k'k!!-ti !!!!!!! !!!!!! !i'! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!! ,- .- ,- .- vain-bs, f' mn Mx. x Q' f 215173-i'v5if5in l Service Club Mrs. Bingham-Advisor for Spanish and French Clubs V udio isual Hel ers A V p Flag Monitors l r in is l 1 4 Student Store Helpers iii!!! iitiitt itttiit tit iititi iiiiiti iii!!! iii iiitiit iiiilii itttii 'Milli , I i A Beverly Eschief Roberta Peth Library Helpers TOP ROW I Scott Rudd Bug ers Bob Lane David Holiday J0l'lI"l Hal'-el' itittit tiiiiii fititii iii fiiiiii' iiiiiii iiitiii iii tiitiii iitttii iiittii 'kiifii itttkti ittitti 'ki iii i iiiiiti tiiftt iitiiii iii iii iii it! iii tit iii it! . Jeanette Warren Mm Teske Janet Dzaich Caron Weston Donna Rasmussen iii tit tit iii Wit ttf iii ttf iii tit iii it! iii fit iii ttf iiittii tiifi iii tit tit iii ttf iii fit iii iii tif iii tit f tiittl iittiit fitiiii iii iii iii iii iii iii fit iii iii iiiitit iiititk titii ll! A 1 'il R 'ar ttttiii tiiitii iiiiiii it i iiiitii iiikiii iiiiiii ttf iiiiiti iiitiii kiiiiii -e V 7 Y -- 1 Y , . f 4 F.: ..,., : ,lfxu ,4 . I J. .LI .1 , . .Y . Q , . if ., J. , 4. if gllvf -1 gs- t ai, 1 G-3 .-N ' Ji. Q- ' ,L . 5 . J , I z .A Q fx .I 9,4- .ji 1 , 3:?F+'r Al AE 9th Grade Rockbowl Game 8th Grade Rockbowl Game 38 .Ns ' 1' G11 13-" I 1 If 'A ,xi x-I ' X . AP' 421: " 'rf-3' G4 flifff -w,' fx A vw rn xsu 1 A M ., ,N . af 2 w Q V Af- 4 0 5-" 0 I " Q 3- 5' S X .. O ' " 5' I E vb 93 " - -D 2 2 C 53 3 V: .. ,- m wx-murmur: nun-munrum n-svn--nun - mu mu -5 wvmnmn-:www A wntu-uwu-1 'fd nur: mv-u K 0 JU 2 33 A' nmrmuwu- -, y rumffuuwmu 3 .2 5 vmonwmrauwu- - 0 ' nu ur O L 5 We n-unuvnmnn 0 0 - ,n mufumunnr gn, 3. f mu-nw-nnw fp 5 9 7. :humans " 0 g 1 1-wuusmsxmrw 2 P 2, .9 Q 2, ,I uwmumnxu .. , N Q 5 1-44 rms 975 U .U 3 0 III!! Iii!! 1 " H' A m 'rm nu- nu Q 3 3 U' 1 U7 : 0 N N5 E 0- :wx-:Hunnius 'Il 3- E li' - 'D 1-nu-uni: 3 3 .. ,, uwxumun- m ru- t 5" - A - .' A A ww-umm-ur 7g If h S, 1 e ,nn-uw-1-wuz: gg, fn: 1' A 2' A , . ' vnu-rn rn , ff- AL.: rf. 1' . " A. , jf' annum-mum WK 3 A- ., I. "' Ji "Fil 1-1--urwnrzt 3 I E . , 111. :1 1. -umnmnu ,51..w1f- . :V J "Yu mn mn :nv r.9.f.o .igfvl J:',lN ' .J V. wumumfmuw m 2 Q .. rgig . WET. nwuunnrwvm xx, 3 . QL". 1' ff.. Q fuk.. VD, 'ti' "txt 5' cn 4+ -A 2 H A ,., . mr 1+ ',if1??efJ,A3,'A, if. -5 iziwwwn-+:::A gm 2 4- ' r ' " , yt - ,N 5 " munuwmu-r 2 4 -- Ag AL 'A AA ':::::::::' 5 N e Q l ffl: 'D 3 Q , A , .t A wunmumunw :g : -, 1' ' muwmuwmu 3- -gl ,QQ 5 ,Q 4 xzizwwswwwnr M-- 4, A 3 A! wnrnufwnswnfl- 5 tg E A 9, Nj u-1+-ruuu-mu 4 m I., A X ' 3.1 -- +41-mn-on-uf 0 2 .+ .g ' 1 :uw - - A ' -snwfrufrmuu 7g :nf mann-mu-nw -. g .., urn-winner E- O 3 m "' sv wwwrwwrwwnx- 1 'D 1-when-mfnrsu - 3' 3 4-umm-urns -- wmv mu ill' Sv-1 .A 1 'f l ., X l I I l. ,--L4 .p, ,.e ittitt iflliii iiiiiii iii iii liiilii itiiti ttitiit tit iii fliiiil tiiilil iiiiil iliii iiiiiii' tiiiiti iii tit iii iii iii iii tittiit tilt!!! 'kiiliii iii iii' iii iii' ltttit iitiiti itiitit iii iiiiii tiff!!! iiitii fit tiitiit iiiitii iiitii itiit iiiiii iii!!! ittft iiiitti iiiiiii iii iii iii fit iii iiiiitt iiiitii iii!! iii dit tt if! ii iii it tiittt iiiiii iittit tit if tit it iii tt! iii aff was fffaafa :turf aff aff ffaffff wfffa ran new satisfy :fray refuses aff few aaffaf afrffff :ww wfwwaww affair: aff wwf ff: ffwffff wwf aff aff ff: www wwf inf ffwzwfw www aff ff' iff wif aff :ww aff wfaraff aff frffff finite. raw ' ffifffi ffaffff aaa W wififfi fverify are ' iii iff aff aff wwf ' ffffiff are :ww aff ' fffiff iff iff :fa ' ffiffff www iff wwf f iff iii aff far fue 1 www www iff aff :af f iff iff wif www fra ' iii iff ttf tif arf Faculty vs. 9th Grade bfi? aT: it riittt it kiittti if iiiitti kit tit tttittt iitttt iiiiiii tit tit ttittit iiifiii ltitit ti iii iii iii iii iii iii iii iii lit iii iii ttf tit iii iii iiiiitt iitti iii tiff! xiii!!! fiiitti iii iii fit iii iii iii iiiiiti fiiiiii tiiiiii iii tit iii iii iii fwfr: faaffaf iff :iriver wif arf aww iii fir fra wtf war wwf iff faffwaa tif wffaaaf iff afffwff ffwffi aff aff affrff aff aff ttiiii iii iii iii iii tit iii iii iii iiiiti iiiiii iiiiit iii iii iii iii iii iii tit iii iiiiti itiiit iiiiit w f r . r , I , 2 V. 1 Y ff' fx . 'E ,,, 3 ' "Lei Lots of cheers 84 spirit w uulm Gymnastics perform ance Af .V, ,H -px A Q M "fu -u N 1 so -4 ,LLM At Bob's afterwards 9U'l Grade game :xiii i . ,, S2515 :jlfffa 'ki' 1111111 3255533 EEE iii 55553: 333553: 52525: EEEEEE: 3555555 iittift aff 444 444 iff iff new aff mn: nu ,,,, ,,,, 114, 11 .-,it wwf 4444444 iff vfiffvmvn new 4:-rf ,if 4-4,1 if-ri-wir M ' iii 4444444 iiiiiii 'kii"k'k'k iii iii' 1 1 ggi- itffifii- 'kit was 444444-4 awww-new fwfr:-if fnuwaf ,If ,,,,.,, 111111: if-A, if-k 444 44.4 tit ti-if 'k-kt i--kt iii-bitt ff, ,gy-g -A'-lr-k -,,,-fv Q tit ff, 444 44.4 Q-ktkfww www the 1-kwamff ,,,.,,,,,,,,-p, ti--kit-k-k A :if 111 iii iii 1111111 111 111 111 111 1111111 1111111 A' 'kiri' 'ki' + 5 Q, . Mary Ackerman ng. Robert Adams A + ' 4- r -as v David Blue -if -ft Mike Ailes A 1:1 1 4? . :L il Regina Boehle 1 . " " Keith Alltizer 4 K Q' 1 Yi V' E n Tim Alvarado 'ff lb 1 H W Carol Borg " ' gu.l1eAA21broselIi ' .. .. 1'7"L"q Tim Bosveld 1 QQ, ,,,- X . - 1 1 ric n erson "T Denms Bottrell ff fl wg 1 1- , '-- John Anderson 2- lg. , IM- ,Rx kv YJ Mark Bowman Qi L V . -ef 4 5 ' -ir' vi 1 I . ' 1 J J ' Y Kristina Anderson ' I 1 Derek Boylan ' " 1 1. 1 Scott Anderson 'T' 1' ' , " 1- Mark Bradley T" 'f .. .. ' " 1 ' l Vicki Archer f ' 1 -4' :L Denise Braim 1 ' ill - '. " ia :L 5' Ed Atchison 'X " 4 'E A f ' Brad Brand ,, lr ' 1 Will A'tVl!O0d V1 I1 5 A Kevin Break l L, - ' Eine. AVl'll it 1 by 1 "",' sr Kristina Breuer 7.1 2- .1 Q' 1 fy 5.11 .. 6 3 fl? Baca K D B g,,.- James Briton 11 -M gg h h 5 - .,. amie aca F111 'Ka yi' ' 1 3 -"T Nancy Broberg ' ' if-' B ' "" -4 f 1 It 1 S. F- -, " ' My is 1 "sqm if Jeff Baker , 'N ' Tom magna A "l JON Bake? . "" "" 1--1 'll ' Tammy Brookey " P' it .. WA an Mike Baldwin T' ll 1. be ' D Debra Brown I " V L. T Q Q. J - 7 x' Q '.,"' . . ' f' ' l H ?"'N 3 y -ne- onl a .3 I pay? K V.. V Phil Brown vi . gg l X Y M 4. 3 ' X ' n'--- "if yr?-L 'I V 7 -W M - x i Dean Ballard 'ale' . 1 1 1 Diana Buck " " 1, Jodie Bannister W' ' 1. M, 1 . 2 - Robin Buyng 1 ,,., .. S I : Lynn Barillier il ""' ' -' - Laurie Burson 1 1 ig 1. 3' Y L. " 5-,1 Tina Barron f' ' f Rodger Burt X 5 l -I1 4 ' 5 X ' N "fi A if tie 553' X' X I K 'N Brian Bartlett fp' 1 Sean -Cady ' ' 1 g James Barton 4 Q' 'Q yvfx o ' Debbie Campanelli 1 .. - . 1 ' ' - -N jf ,., .L Beth Batenhorsel: L. 4 fs Jr: -, 3' Denise Carty 'ss :W - L V :L Robert Bates A Q- 5 5 1 P 1 ,g Will Cecil ff 4 -' K -- , , -1 J X Y Y .fl 1 ,, tif, liken! ,I N N g WX x.' F 5 'N Mark Ba'-lei' ,ax v - K Carrie Chandler X V graham Be-astley "mi .A I L1 5' L' Ron Ches-Iey I 1 -A 1 ' Q 114 5, 11: Srln Enedlc 1-- b -1 - - Steve Ch:abottl 5,1 - . j A., 1 1 :, Y' usan enson 1 4, e ' 5 C t .A- - 'T' V Q A A .1 1 l'!",1x ' . even emen 'fly' , 1 1 - .Q Y!! .. I ?'l Tim Benson A 6, A ' 1 Y .1 Gary Clough hx, - 1' " If 1 " Barbara Bible N A-. 'l " 3 gl Cindy Cglbuyn 195 Q- -A 1 " -o fl, 1 . . . ,, . .. 4. , . 1 B. A. 1 ,, . Ron Bxscovich ia ,-11 b I -j X 1 Paul Combs -3 e. 1 : Kathy Bjornstad 5 .Ek y Juanita Constable V 31 -1 1 L1 , 'XX1' JU '- 1 ' '- I - - it Lift 5' 31' 40. l we 5' -. nf. t 1 .G I 1 ,,A- : X A- .', .ia J 1 5- .x ml N ff! I -11113355 Q3 fs 53353 Lisa Conti Laura Cross Kellie Crozier Leslie Curry Bill Curtis Gail Cuthbertson Tina Decker Michael Dilts Kathleen Diradoorian Nicholas Doom Ray Dougherty Kevin Draper QLQWQQX J Q, Q3 4 , as 'f ' i- .ip . ll hi X ..g, r X . ff. f ,1I": .- . it e if C -. x.. N -05 'rw 'T Lynn Glaze Jean Gordon Lori Gould Reid Granucci Diana Gray Josephine Greco Gilbert Griego Mildred Grosso Wendy Gutierrez Lynn Hackman Heather Hagen Kevin Hales Gy Q J!! ,E,, Q V S5 Vive f WQY-fe 1 Q QL 'Q R b Ken Dresp Q V, A N N N A lv I V Nancy Handlen fl Q1 i J F ?3i'fi23E1ff Ui A E f f'f'f5"'ii Fliliiy E ff L Ig, l 4 ., C Todd Ehrlich Ji if I .Iii H gh bk 1 ,Lynne Hannah frikff'-a n .. u 1 'l x lien! - .1-is Leslie Elliott -A ' A. Lorilee Hansen r at Richard Ellis A 5 l 5. Richard Harrold Ln' ' -. ,, A '- Eric Eshelman I 4, V -, :Q L Wendy Harwood " P , ""' 1 1. 'f, ' . -'tn Joseph Evans ' l """ . " Frances Hatfield It 1 Q 'vii'-.Rl ... 4 'W li. if l 1 , 1 Carolyn Fisher " " N Ruth Hayes -, M' ' Tracy Flint f ,-7 - N in Brenda Heltzel -4 ., of V" Carolyn Forster 5 ' J , , Dana Hess E " E E' 5 Peggy Foster f .i ,. 'E' it '4 Q ' Julie Hippie W ., , L , - J l 1 ,, N -. "L iq W - ., , .1 - V ' I Kim French ' Roger Hipple 8 ,,, A 6 Michael Frey 1 V A 5" Todd Olson l It ...X 'lb' l, 1 gy Richard Gallagher alfa z f Robert Holland , - L '75 A 'E-J . ' - Max Garrett g Q, "2-'j .E g ' -' Craig Ho t gf? I, ik lr E X6 lv L Q1 Eg.. f: 3,4 -X. ' I ,M 6x""'-'S st -ms..-, ,- if Tom Gatewood 'C Edwin Holt ,., - - Q, , A Jenifer Gillam ,lr l ,..- -if -2- - Cathleen Howard lv :L y f :lg ' ,N , J J i Jenine Gira if-f 1 5 j ,L-L H' ng: Robert Hurley ' Q, J : ' " f V- J Juliette Girouard , R y . lb J , Joseph Insalaco CSP' - .Qi si l, 'F ' at I - T.1Q"lTl. TORO DE OR0 FINE MEXICAN FOOQ 2236 FOOTHILL BLVD. MONTROSE 41. LLL L t ,-fm' T A Anflv Isett ,' W ,,. K 1 xv Cheryl Lo Guercio V . Kelth Ivanoff M 'W' 1- W.. .J A - Ronda Lovley MA Q. , V l Scott Jahn L" 5 4. 1 3-Q I ett 5. ' 'N ' ff , 'J' 6 Sh W1 4 Q A Nan e Lucas I O PV. L, ,lx , awnee Jahn if f 1- Nr, 'S 4 3 Q Steve Lucks gl. ,V lib ' ' ,- l Q- L :j ,g '51, A1417 f I A J . M'-fl' ' :AU I' -rdu X Y 01.5" Jo Ann Luders Eric Lueders 4, .ps 4 4 gl, Peter Lucas L, 1 3- Q, .. Evan Lyon Y' 4 ' la.. T A M . ' lags? Q' 1 H ., scott lvlabbuft gf T V' I fi A Lisa Mac Queen 'Deva' i "' as v T A a .. Susan Magliano 3? J lq gi. N 3, 3, Keith Malone 5' i , L V. ' S- . at . K f iii i AN, A Kelly Malone 'H I Marianoiagl 5 'L' T -Si. -y' Dale Martin 4. . L 'L T r Day Martin ., 'W ' ' l . my "A 'M ,f F' :L X Jennie Jensen A ' f U53 Mathel-'S ' . in T Todd Johannsen -it - .-Q -ff John -Mauk F 5 Greg Johnston ip Li , 1 gg . DFbb'e Maxwell , M.. 5, A5 T 'l ' Begy Jones 4,2 , n V , I - Cmdy Mc Carter I N r -:V N ' My vi I iff? ' ' di ' 'K 'll 1' wi - V 1 l ,x E' 'x Steve Jones Cozette Mc Connell sl F iw A' all Rob Karp ,r ' :s : ,, 4 Tracy Mc Crary l tal' ' ,M ,, 4. ,, P, Q 'Niki Kasper ' T x 3 "QQ , 4-I Kevin Mc Cullough Q, H :WU Q T - :L S 5 J scott Keiter . " :N . Q. 'T - K, ,. ,Sheila Mc master wqy ZW, T gs ' tx f ff? V ,.,m, '.' :VS " ' . 'L' 1 all L 'xx X R l as AQ X '- 'X s r f Q A lr- 'a - N ' - if 1 John Kelley Kellene Mc Namara ' ' , li W Susan Kenney 'A ' 1-,. Q sa , Kathy Mc Worter --A A :N A -. ,L 2- - Darius Khaleeli 9 :L ' ' :L Tgdd Meeker . N1 5, :LA ' jg Cathy Kim! V T J- ' A, ' David Melancon . M A 'S' I L fr, su T si . or as T s ft NX an Gary King Ray Metz ' - it-all fs, Peter Klzyqna .,.. 4 ,G Q Candy Miner 1 - , as A ,jf Km.: KI2l'09kl -4-Q. ig . -- Mary Millar fl, tl T Q X Ml 9 055 4, K .-ft. , ""'.' B'lI M'll Y , " ' ' . fr-ffifpi l - - " N g ' ' e' L i- ' 4' .ml 51 -- " wi X an " f' K Deanne Koulos ' ' A Aff? Kevin Langness J -'- -E, - Jennie Larsen I' , l ' j R: 2 V Donna Lauriti ' 'lr f' 44. ' f sa ' -5 x X Sharon Lavalle T ,R S Lori Lemay ' ' , Suzanne Lepire , 7 f ' -f , , . Mark Lepore ,f5:?t5w'Wd,,4q331E lx, im' 1 - , is Gym La" " Ball Lewis , l V y . . ,, Theresa Liechti ui - Q . .u 1 1- fy - -I E , ' , Brian Lindberg 4. :LV li il . 3. ' . SN, . , H -- "' Tracy Linville 14, - P L ' X - 3 ' " x H 42 1' ' 4 ?ll LLL THE HANGIN' RED PANTS 2708 FOOTHILL BLVD., LA CRESCENTA, CA. 1 Ye 1,5 G. , Richard Mills kk. qi " ,r V, -2- " A L Steve Mills I 5 -N fs V M' F' "1 if Q." , , atm Jeanne Morgan 5 W -2'-X Q' ji X ' I E., D' Roberto Monsivais U lf- l' , y ,V w xl x N-ll - '3-71 fi" kr' lf l - Q-,,..liz. ....-....-.---.------W---H ---- A--V----------l ' ' l Y V 1 ll -.. .. . , p r , M AY hvw, 7-sw Biff-T:-il W ' xl .B - in 3,1 f kr? ff ff"-life fs N- Q..-44.524 4 E251 " -:pl W W .- l ' ' "X - 4--' film' " .. ,' ff' I T- 'I' . ' ' .- ' ,ry :. QW A 4, l 'ill' , , gg T -gi QQ' 'W -'- 3 G A Y? 6? 4 Irs, ir 6 A - 1 - W f 3:1. f - all f Vu :H if 'f A 6 - ,J s SLP " .T-n 1 -.- no f? l mtv ll 4 N , - xX"",f'B- S L 'Tk 1 'N J I V A 'll V Mike Montana v if " "'h,'. Q e- 6 Mike Moore W ' lf- ef Q 23 A " ' 5, T Tom Muir H ly n H 2- N' lf ' Q ' , ' M i Sharilyn Murdoch J . , A N, I -" 0 , . l A .mlllwl hi- we - Angela Myers A I 4 ff-1 2' ..- - Q A " 1. Dennis Nalter -K ' Q- , Q- g gg, " .4 Dine Nardoni LTB- ' td , - Thi Hong Ngon s A Q ,Q 1' ' A la A i ..., A X - ' A .. ' ' . U E Stacey O'Brien 'W' s- A +- +- Laura O'Hair - 'Y A-A f Q Y R' '- ' ' .1-' L, 'Q QL .:z' Danile Ogassian 3 ,I :ff l ' - - ' elf ' - ,ffl 1 ' Kenneth Ogassian 'Q' 1 5 - 'Y' 1-',. La S ll ','f'1.-e-'- 'K 'r 4 - n'll,Hy.,l Arleta Okerson ' ' ,, 4 l, welll ,. , f - Bud oliver T - . S - se ap 1- l L. Q1 gg ' Elizabeth Olson y : A 5 egg, a... M '-'-'If , " tl Todd Olson f , ,, . gg I ' . SY: ll 533' 9, J, we lla? og' - WFWT -5 - Carlo K- M ' T KES icia Orlando X59 1 ' A ' X' ' g f, L+' fd - Brent Os rem 5g 'X ' , 77? lx 6 R. "lf ' L , 4 Craig Ott FO if-,. Michele Sanford QJ ul-"gl V AX T' 5. ' ' X ' I GS, Dan Panico y lxsflllyil' 4?'AK,m 17.32 Qs fl if Anita Parry ,,, , - , - ' Kim Paul :L 151 " , M Matt Pearson U, L, I xv fx X Mike Perata , ky. 'll Q ,, I 5 , 0. Q Jon Peterson x L.. ,, 5 Roberta Peth T' ' 'A "' 'H ,I Anthony Pilington V- W . A William Pilling l. sz- wt- PARMA'S ITALIAN RESTAURANT 3839 FOOTHILL LA CRESCENTA 248-9661 Irene Plotar Robert Plummer Bill Pontius Cathy Pope Sandy Pope Ed Pottage Margaret Prieto Kurt Puhl Billy Puopolo Maria Racandlli Ken Randall Bob Rathfelder Jim Reval Debbie Renfile Joe Renner Dane Reynolds Valerie Rico Lori Rios Jim Rittenhouse Leah Roberts Scott Roberts Laurie Robinson Leda Robinson Jeff Roscher Mike Ross Gerald Rossiter Todd Rossell Steve Rousey I, Kristy Runnels Frank Russo Brad Salo Greg Sandoval 43 Shawn Sardesai Paula Schloeder Theresa Schumacher Cathy Schuster John Schwartz Sam Sciarrillo Darlene Seeley Lisa Segno Samie Selby Chadwin Seltzer Susan Shaw Lynell Siggard John Skanes Mark Slabaugh Kristi Smith Tom Smith Mark Somers Greg Starks Jennifer Steck Cathy Stewart Jim Stone Bev y tuart Brett Supernaw Nancy Taylor Kent Thayer Ron Thompson Margaret Thostesen Don Trousdale Terri Tyler Piper Voloshen Michele Wade Rusty Harvey 44 , Q -- -, T 4. . , ,r l Dawn Waldo Q Lisa Wapato Q l Qg l 1 Qi V 1 4. Randy Warner 'E u 1- .., If 71 1 ' A ' ' " 3, - Q Q . Claire Weaks ' 'ffj :g l Q .A F' ' 1 ' X A, ' , , N , ' , , A . ,cr M - - u-!l 1 rl l rl. - q Aff. 5- A V ' l5 'L N V' - l l ' l 1 - Q ' 'l 'vm l AQ , fu-T' ll r W :Q Q .. Q 1 ri . S' f ul 'eff f 'Q' F Q -its - -., Ti L ll. 1 lei-if ai' Q' 5 Q Craig Weaver ' 32. " A ' Qs -Q lf Q ' Don Weed 1' T, ' M4 - gg -, E l- r , , Y Shauna Weeks '41, ll ' 'l-A Q CL V ln ml sq f " X Q , Suzanne Wells .rv l X l" X. nfl ' - ' -:. 1 M. , ' WT ' 9 A - A Zim, Q I, fa. Q Theodore Wenta Q, gg. 5 " , ,""" Q .eq 0- ,. Ximena West , 9 Q .e,,, .. , , -Q Q' Y J , .1 ly, .iijb l all James Westerholm - ' 51. A 'J :L-, . A ,L . wh . J, A A l Mark White - el or by ' G f---f- J i' QE f A K - Denice whltslt .L ' DfT L '- Q TQ, g g-A 'A If Wi' ,,,,T. .. - Kimberly whiff Q Y a- il : gl - . . Q' ' A 1 1 l A :G 3 Tlna Wholey .y gf. 2 5 U ' 'L Q Q ll 5 h l ' ' T " P-' E l la l"Q ' ,X -of 'll W "ffl e. l l A Task!-fi, ,fx . aut R , 1 is L by A ,. 'I f A Arthur Williams ,.. 4. -an - . David Wilms Y 'r iff' l -gl lf' Q 3, Deborah Wilson , , L.. 15. ' rv Q. :L Q ' fy- lf' Q Tamra Wilson Q, ' ' ,pq .-Q V-:, . - LQ. l ' 'S ,J Ns NOT PICTURED Jeanine Andrews Duane Deckert Janine Dobinson Kelly Jonas Craig Koefelt Cherly McMaster Chris Mercier Jeanne Morgan Diane Orem Kim Penfold Glen Salazar Robert Salatico Dennis Walter Carly Warner David Wolff Warren Wirth ., ., ' . 4'-"l ' Bradley Wittman Eloally yolfle S Vp YQ li'.Q,f li' fe ef r Ig oung '- 1- I ' .QQ .Q . ' ' Q g . -. K g A lm l .- - Q. Deborrah Young ' Q Q 'Q f' L - N T, ' " ' Xe Maryann Young .A - " Q l ,Q ,LQ I - - ll Patricia Ziegler f if i f in f Q! Melissa Zoutendyk S A A QQ ll " LT" l!QQ Ti ffli 1, -. ' . 55 Q , ff, ' l aff" ' f" -2 - . W Robert Zwart - A lj .L Janice Brown Q, Q .F , S lijQQ ,,Q 6, r Larry Gibby ' li, Q' -' ,X iii- ,ty 411 :D Russell Haworth ,Qi Y ' ' Egg W ' ' lm-ff-M, ' 'Sl ' 1 Q ' '-'-'Eli' .ilflf . xt . ' ,Hi ,M CONGRATULATIONS TO A GREAT BAND - THE JOHN OKERSON FAMILY ........i. n A. 1 1 A f-A O 1, I Eg A f 1, f 5 I, "BLAH!I HATE REHEARSALS!" THEY WERE GIVING OUT FREE HAMBURGERS AT MCDONALDS SO . . . . "WHAT DO YOU MEAN WE'VE RUN OUT OF QUIC KIE QUIZ SHEETS?" dd. - , ,J '- ' I "I'M INNOCENT!!! I DIDN'T POP THE MILK CARTON" - E N 1-rv .,.,.. . """" ' J f :'! R . 1, ,...--,qv . A ff f ' A ju 4 . E I Ning, :Jyr - Y I, i -. O A :QE u x 'fxmmh .T Q' kg 'i X ' V Y 'X K! V , ' ' . 1-:Q :lj "BOY, THROWING sP1TwAos "WOULDN'T You Kmow IT'S oNE OF SURE IS FUN----OH. HI NIR- GUARRERA'S KIDS!" BLACK" "SURPRISE!" BIZC OCHOS?!!! "GUESS WHO? 45 ll 46 fffff iffffff fffffff fff fff fff fft fff ffl fffffff fffffff fffffff fff fff iff fff fffff fffffff fff fff fff fff fff ffff fff fff fff fff fff fffffff fffffff fffff fffffff fffffff fffffff fit fff iff iff iff fff fff iff fff fff fff fff fff fff fff fff fff iff fff iff fff iff fff fff fff fff fff ff! fff fff fff fff fff fff iff fffffff fffff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff fff iff fwwiwff fftitig ratify, fff fff fff fff fff fff fff fff SPANISH CLUB AT LOS ARCOS iff www wif iff fff aff www www fff wif fff fffffff fffffff fffffff ff f fffffff tfffflf fffffff fff fffffff fffffff fffffff ffffff fffffff fffffff fff ffffff fffffff ffffff fff fffffff fiffiff fffffk MR. SWEET, GUN ASSEMBLY SPANISH CLUB ON FIELD TRIP FOOD KIDS ON FIELD TRIP n-,J CO-ED FOODS AT FARMERS MARKET ,w m LETTERMAN AT DISNEY LAND MMU' Liss. I V . I B W . 4 iw ffm " 1 Tim' ,' P , f - . Xi . ,um fe 1 1. -J k-pf I ',.1 -'ES' ' . if 1 N ,1 Hub 04 'X.', Smoke, Flames, Fire - 2 days in November on Thanksgiving Week that many will long remember. . -,Au . itiiiii itiiiii iiitttt iii iii iii tit iii iii iii tit iii tit tit iii iii iii iii iii iiiiiti tiiiiii iititti iii iii iii iii tit tit iii iii iitiiit iiittii itiitii iii iitttit iiiiiit iiitiit iii tiiiiii iiiiiii iiiittt iiiiiii ttiittk iiiitii iii itititi iiiiiii ttiiiti iii iii iii kit iii iii iii iii iii iii tit iii iii iii iii kittit tittiti iitttti iii tit iittitt iittii iitiiit iii tit iii iii iii iii iii tit itiiitt iiiiiii iitttti iii iiiitti iiiittt iiiiiit iii tiki!!! tiki!!! ittiitt av vu!! 47 iiiiti iii!!! ggi iff iii liiiiii iitiiit gif iff iii iiitiii tilt!!! iii iii iii iii iii' 'Iii iii iii iii iii iii iii itiitii iii iii iii iii fit iii!!! iii iii iii jli iii iiitiii tit iii iii iii iii iii iii fit iii iii iiiilii.iti iii iii iiiiii iitili iiiitit iii iii i iiiiii tit iiifi iiitit iii iii iii iiitti tit!!! :fanart are-:wwf aafwwaa www fy-n aff naw aff aww iii ttf iiiiiti itiiiii iiiiiii iii ikiiiki iiiiiii tiiiiti iii itiftti iitiiti iiiiiii iiitf iititit iiitiit iii tit iii iii iii iii iiiiiii iiiitit iiiiiti iii tit iii iii iitiiiiiit titiiiiiiii iiiittiitti iii iii iii iii iii iii iii ttf iii iii iii iii iii iii tit iii iii fit iii tit tit fi! iii iii All pictures listed BOTTOM T0 TOP, LEFT TO RIGHT ROW 1 Jean Dolleries, Kris Norseth, Susan Gordy, Tina Marhauer, Shawn Kline, Dana Galizio. ROW 2 Kathy Ensign, Debbie Smith, Michelle De Lamare, Shannon Darland, Jeanne Bolander, Deanne Skiles. ROW 3 Dawn Dunlap, Linda Del Canto, Cindy Borgen, Whitney Barth, Sandy Seabeck, Shelly Beaty, Shari Ewing, Zoe Scott. ROW 4 Vikki Vander Zyl, Patty Massett, Lorna Heltzel, Bonnie Mc Leon, Michelle Kerns, Karol Koulos, Karen Schacknies. ROW 5 Michele Lomen, Karen Fischbach, Janet Dziach, Sue Stanley, Tina Carlin, Sue Hurst.. ROW 6 Lisa Elliott, Teri Seabeck, Marina Hayesk Sue Dillinger, Michelle Bonds, Bev Morris, Lori Cuthbert, Jodie Miller. ROW 7 Cindy Strunk, Kim Bragg, Cathy Geer, Jeanne Van der Eyck, Dgnna 'Van Avery, Carrie Stevens. ROW8 Lori Crooker, Kellyxwebster, Patty Griffin, Connie Moran, Amy Palmer, Tanya Wislon NOT PICTURED: Mary Beck, Roxanne Khaleehi, Lori York Accepting the trophy for Days of Verdugo Parade W gli A a li ' l '- 'fi' 'g f ,-l ' 'gl -ff ku 'H I ll?-FV !! Basketball Carnival l " 3 Winn:-n,1z:,.g.1,, M ' ' "lbs 4 l , Q, , .a ,... I 'll BPH!! mw- ,A f vQl"" 4 gjillfi' F-gil7'l-1 -, Mfr--rw " 5 n , , t h A' Egg In 5, l.l 1,4 1: b f A K v wjuiffdx r, ' g,,..l , - V ,A :H A- f 7 lj r f' ' " ' , . ri " M . iv-.-ala ' '-' 1 1. ": "' ""' " """"'f"3.:-:1-v-f,.as-....- Q' ,-iw 4 J li Q On the way to Vlctorvulle l -n 44, ,W 5,1 J .1 . , V 1, 'N -lf-6'-., 1, -uni-I - I ' l 1, '. . ' . '-' ' xxx' l .f . ,. 3 ., m 4 .,- - a 1 .Exp , M' ff 4 95'-n -1'-' , 213' - ' J- Q,-,f I ': G' Fw, U ?2 - xy! '. tr " " ':1?'T-" 'S' 1 l . 1 .1" g, -' gl- J ' ll' , ' ' ,N - 'wa . ,. as rx, yan -a W 1 wi f' "l 3.51. .,, ,-' S -Q l ,... 4 . "-.: ' .gi ' f'--ea-v ' V '93 , f a a -Q a. A- -' 1 - an-1 gg '51 , "' Q '- ' - f H- -l cl: 5?'H5lT'- i A , . ' f M' g -'E Drill Team Advisor-Mrs. l N a Boldin 57 ?'IF'5f-la, , - ' T-2i'5?.'-. 'ff' il' HE ' 'A-4" '-f-fI.'21'l.'. 4 -I " :IA .5 " .V I " , , A -,,a1QQ5:f"-4.1"-'lgi11QkQi2g'Hf-sammy' -3011: l' Drill Team at Victorville iiiii viii -hit iiiitii itiiiti 'ktttii 'kit iiiiiii' tiff! iiitti 'kittiit itiiii iiifff 'l:'i'l'i'i'ii 'kit tit titttti 'liiittt 'iifkiti tit iiiiiii iitiiti ttittii 'hifi-iii 'ktiiiit ffiffff iriiiiii tit ::i tiiiiii ikiitii zxiiiii iii xxzfiii :ziiitz 'k::i:i'i 'ktittii' iikiii: :::'l'fi" tk!! iii iii i 'kit i-it i 'kit iii i' 'ki 'k ti' iii ttf 'li' 'tit f-if iiiiiii' 'hiitiii titttti iitiitit iii iiiiiii' tit ttf iii' 'iii 'kfiifii ititiii ffffff iii tiitiit tliitti' 1-kiittt tiixlit iii' tiff!!! -lit iii' tit 'kit iii-iii! itttit 'ifiiffi iii i-if iiiiilt i-kttiii ktitiit 'kktwiti iii' iifiiii ittttti iii 'lit kiiiiii' ttiitii ffffff i--it -A-if iii' iii iii 'lit iii tit iii iii iii-ki-ti -Iii' iii iii iii iii' iff tit-tiff iii iii iiiiiii ititiii 'A-ti iii iii!!! iiiiiii iii-ii-if iitiitt .iittiii iii til fffifff iii-tiff iii 'hit iiitiii' iiiiiii tit i-it iiitit itiiifi iii iii' iitiiit iukikiil if-kd' 'hifi fffffff tiff-if iii iii iittiii' tiff-if-Q iii' tg-Q iii!!! tiiiiii -kit tit iiitit i-kiritii iii' iii ittiii ,J-rf-,iff--g-,.--if ,erik 7' 1 ,,, --:ass-grfaf flair: 1 , Q. ,151-vf?af1?f-ez 11:-14 ,, x- A .fiZPf"'?w--'f y gf if-'Truro V : ima' 31i'r.f' .wg , A 4.414-.fl-Qi 34-, , ' : 1. f,.e-.L -N is -'. 3. f . t F . W9 ,r' 'Hill-pi-rf-glfi .215 ,EU J ' '7'B.7g-,"-,ii 4' -' , E?2f'?'fff+' '1-57-v . -4 , f l A :E 1' Ml. ' 1f-aww' '.-ill, .. we-' '- yhf--Q 1-S. -1 . ' - 'U4l!e1'wf1'.Q, . ' "P, 'H .f '-'K W, -ML'-A" A 3.51.15 ,, -. F- -J..-gl 'if X-a 1, ,V 3 J-4:,,5.'.-f,-I , Ng- ' N-,m ig' 1- ,Lai - - -rb .1 -- -- '--','-3'--gif:-',.. ,. , . .MlP"4v.ml ... ,.f- r A-.-xw.--n ' . 'I-2' ' Q ..+. l 1 famifbff "M . 4,-. v li ll ' L ' -ii V - IM" . .' " " I I N L wry - , le, ' L "X", . , - 'A ' I "iff Pam Hale Kathie Hales Cheryl Johnston sa . . V1 ,- xx' N,-' I in.- lx, -'-'. E . "' : 'A ' n uf IL'Ar r . ' - I '- , -q,,,, J - ll Y l:- -, 4 fl' l'l!f',", V - , fl I 1 Laurie Carroll Ii Kelly Malone Kim Penfold Nlaria Racanelli itiii tiitiii hitiiii iii Wi! ttf fit Wil iii iii tit iii iiiitit ttitiit fiiii wt! iii iii iii iii iii iii fit titfiti iiiiitt liiiitt tit iii ttf iii lit iii iii it! tltttit tkitiki titiiii lit iiittti titiiii ittiitt iii iitttti ittiiit iittitt iittiii itikitt iititti iii iiiiiii Wiiiitt liiiiik fit iiiiiii iiititi itittti iiiiti iiikiti tiiiiii iii iii iitwiit iiiwii tiiwiii iii tit iii fit iii iii iii iii tit iii tit til iii iii tit ttf tit iii tit iititii iiiiiki iititti iii iititti iiiiiii iitiiii iii itiiiti itiikki ifiiiii tit iii iii tiff! tiiiiii iiiiiii tit iii iii iii iii iii iiiitii iiiiitt tiiiiii iii iii iii iii iiiitt tiiifit iikiiii iii fit iii iii iii iii iii iii iii iii iitiiti ittiiti iiitit titiiii iitiiii iiiiiii it! iiiittt iiiiiii iiiiitt iii kiitiit fiiiiii iiittii kiiiti iiittii ifkiiik iii tit ititiii iiiiik iiiiiit iii ttf iii tt! iii iii iii iii tit!!! itiiiii itiiiii iii tiiiti tiiiitt ttiiit ii! iiiitti tiiiiii iiiiii X , 1 14... .fm f H -c ' wt ' e Lf. Su Nicoson 9th Cheerleaders ,Wh . , 4. rg , ,Ah .Lx 'A-3,1 N 4, - iff ' li ,442 'ff f ww -Q 4 H: lu,'!' ' g' ,:VHQx., in V? fam: - 'X if - ., Pl? 'FT'f?5:GSLif.1"' - ."' f " .. -' ., L. fri." - -fff3FfW' ' " ' ' ' haf? ff ,4 '11-mf N A- X5 if 1. fpggwf , Bgkg' pMMqHM53!-1 n.1 an fy , E , ' l 1 11- ' .fr -1, u"'!,2 ,We 1.,.- 'M W- .- . f ' 1 -' 'fs-4? ' r' x, ' 1,,.1ef ga.. fgwme, Q. A 4 eff M f . , 1 , .em ,a NR I-7- vera? fx 5 ,Qt 4.553 ,. ' j5'f-'1JW"k, -H .... ,, 4' Q'-J ge. "1-h w - 44:-'rf' V L: 'wa ,- Y' ' 1 V .f - 1 :' vi -'xr , ' V :,.e.:f15Q1f-,' ' Paw x ., ' ' ' Y -7 jX,1",fy1' ' , "ln, , " 3 i " ,ij'3ig'ggv- gy -S i:3,3?5523f.- 'lem-5,47 V 1 L , , pr, 'af ,Q gf 'lj V934 gf if WEA igvw J. 5 I. " '11, JL' ,gr ezg-.sgbiregigzfvfm 'r A-,4."'r'.5 -:ff r. ,Q J" Zfrffv,.:wi3.f"':'1'Q:'i15"- l2?'C,a1f?S?' 'f ELF' 1,,,,sf. f'f'21 :ff'1-7+'2'f?:-wefif 1 e r K img, ffimjszgfgaf-2?35fg:1L1.1 .K - w 1 .gm-Ai'-r,f-. f:f'3'5-',.',.qf- - W fg',,,,- . f? u1Q5ii2f" Mv'12ffflE2f:fzi'5L1fffr- Susie Dramrlellef Laurie Young Robin Kercheral 7th Cheerleaders r-ian' . X V1 .HL:,,., : qT h I r ary, . . W x, 3 fi' if " Nlellssa Zouthend k -1 A, -' . ' , , , ,. -f-" y I IXWV4., -Wqx, E1 , A If I ,Tr 5 A , 2' I .K I L, I A 1 'V li 51 ,:, , r z 4 ' E' ' 1 ' , 'rf I xx' -6 ,, 1 Y aorta: ifwawnw wfafwaa tif :wr ftawaaf wwffff :airmen ras few ffifnwa fiffawu twain: I B-WK f E 44445 4444444 4444444 444 444 444- 444 444 444 444 444 444 444 4444444 4444444 44454 tit tit til tit iii' iii iii iii iiitttt iiiitit iiiii 'til iii' iii tt! 444444 4444444 4444444 444 444444 4444444 444444 444 4444444 4444444 444444 tit-ki! iiiiiit iil"k3 ii' iii itttii iiiiiii' iiit-It iii' ti-iiiit ti-tiff! iii!-it Track tiiiti itiii ii-ttttt tiititi iitiiii iitittt iii iii iii' iii -kiifttti iii' 'kit iiititt iii iii tittft iii' 'hifi 'kit 'kit iii iii iiilitkt tit 'kiitlti iii' iitfkt fffifi tit-k-kit iiiiiii' iiifiii iiiiiii 'ki-if iii 'kiiiiii -ktiiti iitittt iii 'kit tit iii iii iii iii tit it l' ' i f:-'- --s,,.-.,- Y em..--- ,..q - -A ,Q . L.. . ,,, . .. M Lettermen's Club X -x., . ,fy-c. ., -,- -A .- ff . .-L-1' f "2. ' V ,,'1'j :L 435:29-5. f.-L -Q., gmsfw ,- ,iw 52 ff' Q: v ,,.-.' iii iii iii i-it iii iii iii iii' iii it 'liiill' iiiiiii iiiiiii iii' iii--iii ttitiii 'htttii iii iitttii iiiiiii iiiiii' .,. I l. 8th Grade .N x 9th Grade hiss il -:un 7th Grade "'-' Intra Mural Teams Foutball Teams HQ 9th Grade A ,......-..- .6' Q 'I - -- J ' ,..,...-.A ' P-"""" , 3 -f -71' '71 ff , fi? . V ' A N ,f L flkxul- .2 "Vx'Pkf'2. f a A f a if-A fa.. .- - " 'x '- V ' I Q- ' Lf -'-"4 1, .x, Q xL' X H , ' Y ., -. 9 '-3' I 4' 4. " ' " A i r VJ! fi?-1: uv L L... Xi-I-'f silk-"EDIT: " ' 5 ,g 1 . ' I 51 11- Y ,Ai - an w..,ff-'3' -',w A 5 Aff , ' 1.1, L- 2 A A, 8th Grade A , V 1' , f --' . X htu , 'f -1 -il X a, , Y W it A H ' -1' 52 I' '- ' iulv u ' .' ' + f y' J ,V ,,- A ',N'g,A sL. -1 EFJI A . - X I: 'qu kim ? f' I ' 'Q' ' A 1 . '--JM a " ' 'fi' 'qn,,Q', ,.-. , t I. ",' 4", ', 1' l y ' X- w ill .f 1- l - 'Zn firf r' , a 1, ,,., L, - 'v it 'Q V-437 ,- 1- f ' :sr - " 'A"' 7th Grade A Basketball Teams 9th Grade A 9th Grade B 8th Grade A 8th Grade B K , , , . 7th Gfade A 7th Grade B iiiii iiiitii iliiiif ik! iii iii tiiiiid iiittii iii iii iiiitii iiiifit iiiiii iii iii iii iii iii iii iii iff ititiii iitiiii iitii iii iii i if iii fkiiiiiiii wifffttiiii tiifriiiiii xii wit iii aff for fit iii iii iii far tif iii iff aft wwf ggi ata iff nn mn few fit ima mu iitiii iiiiiti iiiitii tit iii tit iii iii-iii iii iii iii tif iii tit iii ii? iii ii iii!! tiiiiit tiiiiit iii iii iii iii iii iii iiiiiii iiiiiii iiittii iii iii iii tit tariff ifittit ftiiiti iii ttitti iiittii iiiiii , it! itiiiti itiiiti iiitit tiitikk ititiii if iii iii iii iii fit tit iii iii ik! it iii ttf iii iii tit iii iii iii iii iii iii ggggi tiiiti fiiiiii iiiiifi iiiiiii fffffif iii iii iii ggi ggi tttttt iff iititii aff iff fifiii fra fri iff ::::::: iii!! fgggxi iitiii PARADE GIRLS f'-5- ry ,fbHU :Tex , 1. Luanne Williams 5. Day Martin 9, Kathy Hales 2. Patty Moran 6. Deanne Koulos 10. Vickie Richardson 3. Cheryl Johnstone 7. Nannette Campenelli 11. Debbie York 4. Suzie Nicoson 8. Marie Murphy 12. Teresa O' Lea 13. Pam Hale 14. Lori Lambuth 15. Kim Smith 16. Debbie Hendy ttiiiti ttttiti- tiiiiit iii iii iii tit iii tit iii' iii iliiii iittiii 'kiitiii tit -kititl tit-li-if iii-'Iii iii tiiiiit iiiiiii iiiiii init! tit grafts fit gggfan tttirtt -kit-li ,,.,,,g,f, :wanna una ,ffaaaa wwf annum: wffwaaa wafaaww ,,,,.,,,,,,,,, afaffwa aff ,figure new affair: affine: aafffaa ,,,,,,,,,,,, iff aww was new our use ,if tit iii iff ff' aff aff aff www ffaaarn- inf 'nuff affuafa aff xaa,,,,,,,,,,,, :fauna :fa tariff aff fafafww wfwrwaw aaa ffw,,,,,,,,,, afnawaf www 'runnin ans anfuvu muffin any aaa,,,,,,,,,, 1-in ana was ffm fan :af aaa iff aww wwf fairer: are aaa aaa fanuf 'unwise' aff mn auf Humana af: nan nun famufa acumen: wtf tum mu fauna far aan nu annum: param: iff iff tif 9th Grade G.A.C. H, A l' " gif ' I - L- - f 'TWH' v Q . IAQ 1, 4 Qi' 8th P V V , ., -....Q-,.QZg4.I.A1.l:Aifg 7th Grade G.A.C. 4 1 -11 Team 1 Madeline Borsh Donna Van Avery Debbie Lane Team 2 Lora Ott Zoe Scott Kim Bragg Team 3 Bev Morris Debbie Wall Michele Lomen Team 4 Cindy Montel! Janice Beck Tami Richardson -1 1 ,:n'jgL. g:e".3i5". ' 'yr'- A 411. 1 ' 'Milli ' Bow ling Team . ' -fat?-.g Team 5 Paula Nakaya Laura Snyder Kim McKibben Team 6 Shari Ewing Lori Cuthbert Linda Del Canto Team 7 Lori Alln Linda Thostesen Patty Larson Team 8 Grace Marino Debbie Puig Team 9 Dawn Dunlap Sue Dunlap Tina Carlin Team 10 Louri Rohn Cindy Eberhart Chris Smith Debbie Wall Average: 143.2 !l.Ll4',S1'4-l Jar' L1 9th Grade Track 8th Grade Track 1.. .Yr , 8th Grade Volleyball 7th Grade Basketball 7 2 'imifl 7th Grade Volleyball 9th Grade Basketball 8th Grade Basketball , ,,.,-,g:-., -..f...4as2f.4m,.r::.e..' . , 9th Grade Volleyball 7th Grade Track xi V? A itiitttitt iiiititiiti iiititiiiit iii iii iii iii fit iii tit iii iii iii iii iii iii iii iii iii lit tid iii iii iii iii iii iii iii tit iii iii iii iii iii iii iii iii iii tit iii iii iii iii iii iii iiiiiii iitiii itiiii itttiii iiiiiii iii iiiiii iiiiiti iiiiii iii titttti iiiikii tiiiii wif Mii iii iii iii iii iii fit iii iii iii iii!! iiiiitt iiiiiit iii iii iii iii iii iii iii iii iii iiiiiii iiiiiii itiii Music -' m fig J T Qs Q' " 4. P 84 X I I Director Q W Q x gf J I 7 BAND .Q--,U ix. ,' ORCHESTRA -g5!,:- 1 '7'..:ffi'- , f ' I my- l g 01 l 'Q Q L i f my ? 4, 'A Leia? Days of Verdugo Parade American Fantasy 9. ,ull X 1, Days AMEHI gf CA .,. , qi' 'f ., P JY Y s J LQ y ,ml-Q -,,. M: Y ,- h Aly iv , f,'k Lf ' gg- gn , of Verdugo Parade A meri can Fantasy . 51 1 lx Drama Class-' fit iii tit iii fit i F i . I i i i L 9 I f American Fantasy is iiitii iitiitk iifiiii iii iii iii iii iii ikkiiit iiittii titiii 4 A '. Ji itittt itiitii iiitiii iii it! iiiiiii iiittt tiiiiii iii iii fit tit iii iii tit iii iiiti iiiiiti iiiiiit iii iii iii iii iii tif ittitit iitikti iiitttt iii tit tit tit r tittitiiit iitiitttiti iititiititi iii iii iii iii iii iii iii iii tif iii iii iii iii tit iii iii iii iii iii iii iii tit iii tit 4 . 1 1 , -, 4 American Fantasy American Faniasy iii!! iiiitit iktiiit tif iii iii tit iii iii tiiliii iiitiii ttiikki tit tit iii tit Tracye Morgan American Fantasy 63 1 i I , .Gm 1' 1. . J Tea for Ten Mrs. Guarrera Eileen Hearn, Mike Nolan, Blythe Shaffer Mike Nolan 7' If Tracye Morgan f I' - -l 1 ' . ,:f9"i"t'x. N ' iii ' ly , Rx!! Gary Stanley 84 Mary Mosdell Carl Grubbs - ,, ,4,V. , Y K" 3 lfllafiff M lf f "., W' ET if ' -fr: S. Q ws .S 1 " Who's on first" T "-V . Carl Grubbs Greg Lindner.84 V . , Q Tracye Morgan Terry NICGHVII1 Mary Mosdell 84 Mike Nolan ' .2-ibn.. I s..-1-.,,,- u.:,-.. Y- lli I mm' K, N.,-rv' 1, lrnl .Q r-f"". L: ' ,, '39 3: T"-fifgmX "f ' a J' ' wi ff i 5 ,.f- pf' f 1. .gr its ,, , S lu ea.. ..... "? s '. "AL X HA in 1 1 . 4 ,A L .1 g 9 4-q. 1, .V .K VL . H.-wr.: 'Sv 1. , A 'NN-F an.. ' . ---ew, 'X H... Su .- ., Ha-3 f "'fN i ' ,. --., PAINT YOUR WAGCDN Cast Tim Johnson Tracye Morgan Peter Tooch Theresa Ackerman - Karl Grubbs Diana Bolla Todd Yeates Mike Nolan Brian Northup Sarah Christie 84 many others I .' . TY 'T' ,y , sg- 1 5 . - -- -4 'L -e 3. 3 r r I ig! 'L-if , I- V " 1 f f W 515,12 gg W2 X A-' -. so N fir. . If ' ,N ' Q .HWNAK K- 5' wa, 1, wld' ' is or 1 ,, W.. '- . 4 4 "' V7 1 A x 5' 4. 5 1 ' A i , 4. , , N ' if, -i , '- 06 .A D Ben Rumson Jennifer X An, ' , Julio ,Jw-'1-Q' ff' 'ri A' E N , .gs ' X . , Mormons 'fi emu , in Pete -1 f" -tk' ,iii-I,-3, 3 Steve i v Salan W. ' ,gh Fife.-5 4-' Dutchie ,- 4 1 '1 V we E - or ' 2 A - ' . VN org L' 1.- L' f ff V' plif V I tv + A H. 1, .- 1... xq 13: fu, . 'bilge' V- .b .Q 1 M ' 1 i As- ,Lf e 31 i f 5- 'ff 1 A Y ' fig: 1 K' ' is 7 -wq' , Q Q g ' -4' v 1.1-4- lox ,V 1. , A N 'A V , ., L, e ,. ,. i , A, , .mbsf-... zeilrg-sv . .H V , . . fy- V 1.? ,glgxfllfgw ' 195"2L7E: I ft -:'Zwf'g' f , M ' -Q 65 'if J .mfmfa F!! !!! !!! !!! !!! li! !!! !!! !!! it! W!! !!!!!!! !!!!!!! Ili!! all INFO !!! D!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! t!! !!! !!! !!! !!! !!! Q!! !!! !!! !!! Q!! !!! !!!!!! f!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! J 3 !!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!i !!! i!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!!! !!!!!!! !!!!!i! !!! !!! ii! !!! !!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!i W!! !!f !!1 i!! !1i il! !!! i!! !!! !!! !!!!!! !!!!!i !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! i!! !!! 444444 4444444 4444444 444 444444 4444444 444444 444 4444444 4444444 444444 nwwwaawaan rirawfaafna faffawnaaan ti! !!t Y!! t!! !!! !!! !!! !!! ti! ii! ii! ii! !!l li! ii! iii li! FIRST ROW Donna Purkeypile, Patty Larsen, Linda Thostesen, Marina Hayes, Christie Jones, Brenda Butler, Susan Bertram SECOND ROW Sue Meier, Janice Beck, Cindy Montell, Terry Lindensmith, Joel Rooks, Ed Currie, Joe Stockemer THIRD ROW Sarah Christie, Karen Scott, Jane Strasen, Debbie Wall, Lindy Burkholder, Sandra Augustmus, Janet Kantz, Lori Allen, Dick Halfpenny, Chuck Pigg, Don Smith, Ken Lakin, Mike Meeker, Kurt Ostrem, Tom Eiden, Mrs. Compton 35 -Inn.. i!! !!! !!! !!! !!!!!! !!!!!! !!!!! !!! !!! ii! t!! !! !! ti !! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! i!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! if! !!!!!!! !!!ii!! i!!!i!! ix!!! !! !!!! !!!!!!! ii! il! !!! !!! !!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! t!! !!! !!! !!!!!! !!!!!!! !!!!!!! ii! ii! !!i!i!'! !!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! into-In init! ffanfaa transit !!!!!t! !!!!!!! aaa fan it! tif affairs tit ian attain tit iff :strife ata iii !!! tt! !!! !!! nuff.. muffin !!!!!!! !!!!!!! :sniff nuff fait! :wa eff waitin: aaa may waawwaf are aw: tri aft :affair aff rf: affirm tri fat :affair its tit iii iii iii fit for aft anemia: far mn fitter! fan aft fwfr! war aaa !!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!!!!! !!!!!!! !!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!! !!!!!!! !!!!! !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! !!!i!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!!!!! !!! !!! !!! g!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!! ii! !!!!!!! !!! !!! !!!!!!! i!! !!! ii! !!! !!! !!! f!! !!! !!! Ns 'IR .-,N ' 'f , .gi J .. l, , J ,wing 1, . ., . -L" 1 K 4 l -QQ-.,1f.1 104 r "1 4, ., 'X -".l:.7f2 L ' Q-I lc-',.:I'5,. V. .sat lr-, Y Q , .j if ,ga E...,:,.' , - 'fm , 1 J f,,ygnv5,p-WJ , K ,Ir W ,K W . A .. -4.34. . 3.-,g . . F. j, .9 3 A. . - TJ, 1 ' , ,:v.'. .V w -UA- K A U . Y .. If., . Q A.,-2, !f,f ' 'H L -. 1 - 412 as 1 if ' .Q l ' 1 Aiiill ,.,p' ' , ,, di. L. .4 '7 ,.-vgf' Brett Archer Lizeth Bosch Susie Brooks Hillarie Cable Jeff Christensen -Photographer Linda Del Canto Kirk Dorton Dawn Dunlap Tom Eiden Gary Fox Louis Gagnon Patty Griffin Werner Hahnlein Terry Lindensmith-Photographer Robert Lockwood Michele Lomen 1-4 X! Q. 1:5 John Mabritto-Photograp Patty Massett Ken Meiding Marla Moore Tracye Morgan Sheryl Moses Mike Nolan David Osborn Lora Ott Jane Strasen Chris Tanner Marcela Vasconcellos Steve Ward Kelly Webster Julie Young Mrs. Jensen-Advisor gift r , ,, gy , L51 . A 1 ' Ah X 2,? . ' ,, ef -N if. ' -f: .I "lx, xi. if it ,uf U it QED -- :tix ' ' ff j 11 n . ij 't .aaayfnw O V I it l 'ii . I ,viii l ' .I ,s-31 . I ' - 19 'gil - It ' F' 1 -M. " - -,ra m V !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!! !!! i!! !!! her iiiti iiiiiii iitiiii iii iii iii tit tit tit iii iii iii iii iitftti iiititi iiitt iikiti iiitiii iiiittt iiiflt iiititi itittii iii iii iiitiii ttitiit itttii tit iii ittitt tittiti iiitti iii iittitt tititti iii iii tkiitt iii iiiiii itiktii iiiittt fit tif iii tit iii iii iii iii iii iii kit tit tit iii iii iii fttiii -nqfwww 'SMH' me-kirfau ftiiiii ttititi iii tit iii kit iii fit iii iii iii tit ttitiii tiiiiii ttiti ititii iiiiiit tiikiit iii iii iktiiii itiiii iiiiiit iii tit ik! fit iii iii tif iii ittttt iiiiitt ttttiit tit tiiiii iiitifi itiitt kit iiiiiit kiiitti ttitit iii fitiit tftiitt itiiii tit iiittii iiitiik iiiikt VERDUGO HILLS BOWL BROWN 3237 FOOTHILL BLVD LA CRESCENTA, CALIF 248 4215 BEST WISHES TO THE CLASS OF '76 Sidney Root HAIL GREEN AND WHITE Mr and Mrs James Ostrem BEST WISHES TO THE CLASS OF 1976 CONGRATULATIONS TO ALL THE KIDS AT CLARK ALEXANDER S MARKETS 635 FOOTHILL LA CANADA 6555 FOOTHILL TUJUNGA THE LOCKWOOD FAMILY SMILING FACES WEAR BRACES E GOOD LUCK TO THE CLASS OF '76 -.L-L From the Ann Dunlap Famnly 4 G Pu-soma 24a 2106 T 24 I 9 I5 Benner nm asm? 9 49" if TACOS IURRITOS IELL IURGERS TOSTADAS FRIJOLES ENCHIRITOS 2 4 8 9 5 3 3 3750 FOOTHILL AT BOSTON GOOD LUCK TO THE CLASS OF' FROM Mr and Mrs W L Kantz Mr and Mrs Geffery Berens LC NO 2161243 i BAUGHMAN 8: RIOS PLASTERING CO 0 DRYWALL 0 ADDITIONS 0 CUSTOM HOMES a ACOUSTICS o COMMERCIAL 0 TEXTURES 287 3736 794 1078 U0 d S ggjm WI1eeI Brake F SPECMLET BRAKES FRONT END AMGNMENT WHEEL BALANCING VVO K DONE BY FACTO ED MICH N TUNE UP TRANSMISSION SERVICE 3445 FOOTHILL BLVD LLOYD MOORE LA CRESCENTA CALIF WISHING EVERYONE AT CLARK JUNIOR HIGH GOOD LUCK Howard's Lnquor and De I BOB'S AUTOMOTIVE MACHINE SHOP 3613 Foothill Blvd, La Crescenta 248 2887 IN APPRE4 IATION FOR THE CREATIVITY TALENT TIME AND EFFORT THAT MADE THIS YEARBOOK POSSIBLE CLARK PTA -' ,T E-,Qricim - L, ,iw II' 3955355 ' I it "S: 3 " " 'F - - 22- IV. gf! f' 7- : E j L . t- X , if W ' wwf! OH INIIV I I - I I I I - '- E I ' I ALL. F RY TRAIN A ICS I Q , ' I F . a is A ' v I . . H .T 1 f 'M I I I . II , sa ' wwf W QQ Q 95551736 I WW Qfziskj W? 76 122 f3Q3?gQw W WW MQQ3 Of akmfe QL QW fog? Mg EW we 3QKi.iffffi?? QW :Lu M A , i 1 ' ' ' N RQSQP - dig N! Q 5-'v:mQ: l ggik-1 Q WM +95foUdqW! SQ W4 mint' EQ Xiu" UN! On JTM Mid! M353 'N 35m sv ff Omagh, ASX-S'P?mAXI5JN Q QW go A Q. 9 12 Q1Kf'6' Os v 'Q W QEESD .3 Q G2-5' O ' O WG' Q, A C' x O. XX Gifs Q-CSXGMM QQ V ko X lwobxajfg L75 4 Q N 0 wwf' Q95 J Q ' g Xi-G.. QQ-fx 'Fw NC-, rw 'H E X by .Q Q - 4" OJ Us Sf Q-glib JJ X F Qgmwg XW QPUO. S 05 Q 5 QQPJ- 569 Q: 10 ,. if ff Cl: if Jf ' X when Q63-:Ls SJ P410 Q2 cy gQ,' Od-5755 ACL 27,0 +5'lCl'fW Kiwxp TO PWUQAC bokaw gif'-5 Aff +kiu:c1v -I-Hur fltcxay To w 'OQJQ , bl.. 2Q4D A A, ff . ww A logbf-lflnf' Q5 H Q QL!-lqijj' F1927 KOXTJJYSVQ S S N . Q Eff . . u IQ X 31 F1006 a,,Qj.a.s Q V93 In Q 706 . J C7 S nxlgxly 96,6061 'ff I .A Ooff-C X 'SM-5 Noun ox Qi Lgbvx ' Q ,QPU-51 1-NLNOUDCD of NL, Guy V V f l L M1 H 1 Dfw Q XZX bo 'Q-X C'3x2:?'X'S V3 . Npwspap 0.5 V3 XXFUX 'FAU C0 4 WA 5Xf"X KODDCXVX' wx9Ux9 vffihfwf Cfumwxef QE ww, 030,85 WN WW' x 'How' .xk 401 Vrrxg. YZL ccgjhe 1fOQq,px,a ' V 0413! ic K d 7? - X ye-P4 'ah' N QQQ L i 7 E l V6 Sava-'ji W -LM ?Q5 fm ,gay 1+ e beam 'Q mc Q cf jf XM HAUL Ok 9 K so 4 WG WCB F M M Blnvc- I X LQXXXIX RH: 252, MQ. OS, he Q5 LQ Ng , N lp Q6 "W, SCXOUQ mg Q3 GUY In O' Q O E Ss'-HZ' NQ O95 M , 0 N SE 43 qi Q im Mwlme V Lu It g Ex? Qfx:-Nw? QWN iii E Q 'tx " as W Q , X - Camo, -9 ' M by 904. X-3g"i?s'H U A -Q-"JG .4 , ff, f gg, C49 J . 'UU Us-IYKQ' Q C X-QPN-'gag - B A r J , 'fag " 1, N, A gwvgcweg- go, Qfsy f , Q C,- "L, , CX ND f Q x f df? Qf XQ ' X 7? KL! ," NC A' N059 0634 FU QU A - CX CDO? 79 Gd' iyffx 0 e Q20-X Q X. X Q wx Gxrlifiag Q LCG QQ ' Sb 525 C325 O 0 x LX '5- akvifp 'LLL' ve GJ Q6 X . Q1 X9 x M W v M' V35 W'WNMffQW wiv V 0 Q05 0, LSJN Q Q O QW + in .AX W -257. GX QQ? O X, SL 952, QD 5 N oc OV 1 NN 9 C7 V xqovvqvcvbk D AMERICAN Yuuoox COMPANY -'H w x TMJ l 771115 I 5 1,5 Tc? Th 'S '5 i To TQKQ, rhfj . 157' 7-Ld. , OTCVKQQW S Q70 rake QF 5? C 0 cf, Qiwey f .s ., Q LQEM wgpq' q3N16gq'2j111i. 6j?Qf- qw weeiv-awaXe, ggmer, wmckfwpu 6' 'LL GTEIY QOQTQKZ 02 QOUZSQQ FND miALybi,, SAST www wg rg IM dllivf, QP 'fo 'fhbb-ahgh QQ ACM: A PIOT TVII5 fgqmmtlk, blobs S0305 so mpmq Zl'EDO5 I x Y-,OLD LAM Ki:6PTl2BCL. Ixqyy fo ZNDQQ XYTE, 99:55 -50-f bbwm ST s "' H6 53 WC-X QOOUBQES. .mats Geez T Sm..-. "'HQ1+ 2esLi7i 'wwf' Wm ws Qui-Lia hx 1 qv, 6.744.203 wp S+ CB A q -, ,..f ' I 1 'V -+-T :. -' -' -- -' "7'-- -' ' 'YL 1,, .' -.L.. '31 if ?' I . - Q-'Q' P-' -- --- 'i + l I h bl I .I I Y :N 1 If-Q H., ' r W .E rg.: ' . fr' fgfgwj' X. ,N ali' ,Q , ,E 1 ,- ., , -- :flag .kflv .L YV - 'lik 5 V X . - M - 4,m,4 ,,' w m I W , . Qi F' T fl 43, S+ ? f 1 V, . , Q ,-ML .I , I '- 5 ' H f'gf. A. . U J rr! if-'-:TL Q. V iiig. - -.'i' fa I ' ' rf! Tk ' 1 I L -W e i li ' f i P F :IJ --JL - - U" ' f - ' -' f- - f- 1' -.- 1' W , ii, ' ' --27' -' . 1 ' ' A .- -- - 5- Q'- j , , 'Nl X l J if -H-,- Q 1 .RQ 3 . rg , I. Q - gf 1 " , -, : '. 'f ' 4 ,7-. f--., -- ' Y ' . ' ' 4. 1 7- flf-1-, - -' ' ff", lff " N ' ii,jg. - " f - 1 ' ' Is QI ' T '- ,l A in 111.4 LA- ' N ' '43 . -i 7 A MU '. . - 9 I ! kk lg H" 7.1 U 'H i f Il 7 l H VF ' 41. We ' " ' ,W if 'iz-,. Tii2l : ' 'lf , Q , ff K g... ij, , . 1 L., 1 fx- ,Q ' 2 V W-.f M --1,1 ,Ti-Q. 2 5:2-3A 4 if A-Li' y ., A , : J ',,'- "ff, ' . -. -' in I - .- X, X - ll. if X ' ,- , , - ' 5 3, ' H -a-.'Z'?g ,"-'Y' uv -A E , ,,- .' 71 9 . f -- ef.-" "- L- WI: il' ' T- Q- ig- -' 2 1 " ry 1' ,lf ni ,' Zyl V1 g 5- 4 - , Q11 ,I X ,Li jg. 1 1 l 'V f ll M r if WT' U ' L a -i V if -5 5 . 51' M I f-Ig T' n ' ' "f f 'V' I, 'A rs . -, 2 ' lg W g , 1. , l nf T D gif,--i,3g: Ai ' IV V -Jn V ' N M! W I u, J I 's ,l 4232A fqfff' f' , J' Cl' xg' - , f ' ZCI U UK -gf 37 f '79 LGE.. 1 Gio - J? , ic'-Qkhtt, wmGl'U .Lf , Gag '51 -'65, Ct qfifvk- QL,u'YNfv'N . MQ ncaa , LA KW ' ' " 'ff J "Q ,Q Q'f-Qi-Z'?zz' I' , JV' L , 3, ? Q09 lf' rv f'f2fg.,. qc My Q A ' if QM M"1"w M . "A,CfTJQjf,j 4 'i.r'k A ff5fdJ1,f1f"' jQm' ' M uf' 5 'firm W 43? FU" , -P if M JJ I 1.54 Q ' ' y1'i"f-r 4 W ,fl V -1 iff! I -Q1 UU 'Sh W' X N -, X X X I . X ki K-Yf.".i-.'-.nfl-in fl fx ' -In Y XZ: 'fnxlc-'K' ' F DU Y- 6 LJ C ly VA" 1 ' k 4 x l ff1147.l?fL2f47,jp,Q'Do ' f K I Qx 'M R2 Q5-53 I I at-""N'mf Mk W I, -lv -I1 r- - 4 - MQW 'F MQ- . K-fffv'-. . L: ru Q5 X , ,f yi , .K Div" lj-QJLJX-A is K7 el L 4 N ,rw -J'. 'mg f J' 4 ' : fl, V X x f1.,i, A 'ff mf., W x -f Q ' f ----Qligh CL-1' V? XA : fg ig" f i ., , aj . C. -J


Suggestions in the Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) collection:

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1977 Edition, Page 1

1977

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1978 Edition, Page 1

1978

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 60

1976, pg 60

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 61

1976, pg 61

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 6

1976, pg 6

Clark Junior High School - Yearbook (La Crescenta, CA) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 78

1976, pg 78

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.