Cite Des Jeunes A M Sormany High School - Passage Yearbook (Edmundston, New Bruswick Canada)

 - Class of 1987

Page 162 of 166

 

Cite Des Jeunes A M Sormany High School - Passage Yearbook (Edmundston, New Bruswick Canada) online yearbook collection, 1987 Edition, Page 162
Page 162Text from page 162:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

M XXX, QXX wr ' 99,9 X Q X 25.325 ikg 5, 2 X , wg,-,XX 2, K W 9'Y91'xEf'1e X, , X X 9 55 V, ,Q yi .sm 3,4 XX,XgXXW:gg'g?-2,2 X .Sw 33 X MQ, 1' sms XXX, X, X, gg it vw .Q X R fa B X .XXX .X Xf.-'ff 'Q XX ,Xl XXX -. ,ws 4 ,N . ,X X., as xx xx fam E fSXX3fQHfH5?M? Q ,- XX XXX J' ymwa X ,gm 'SHS -gnggmuxi QQ? E5 3' 9 5 xi , 5 aw XXX X.- s Q 9-QXXXW, ,,, X XX 55222 ,. A ww?-X X XX ,H Wav X F 5 -f 2 X wX-S...,Q,ef lgrfrzm 3 W? fawiii .X ,, ,,.X gn ,gm my ,MX ff-,fm XX XX-X.Xa,X P if ms-XX ,ewes im-5 35 sf MSXX ,K XXEXXXS? 9 X XXX,X,i,,21,f X 2 X2 Q SX nw- 'W Q XX my HV 32515, QZXXEBXXSXX ,Aiwa ,, X 25 5 Sienna fX XX 5 ez ar' Q, X XXX XX XX X X S, , X X ,may XXXXEKVW gwsmg M MSX. 5' M dm- r X1 -XXX XKXX P XX XXX. may Q -swfmr XX ,ig W i:z,XLXX ,Vex T XX XS XX X.rXXX XVX Xe XXX . X W Mex X, .M X , X X.XX XX 1,512,495 :X XX H S 21 fl XX-XXX. ,SX X im S Xa .3 55 'S se 'I mga. XXX, Q, X X ,, XXXAXXQX LF , 2 mi, XE S ,Q XXXXX awww ww E ,, XXQX, me .XX ,,,, , 1 ans X X XXXXXX Q S15 L2 XXXXX XXXX .X Qgmiw E52 i ,,,. :Qf QE- 'A 'N 'im X l .f ,y N, ntl fr 1 N lx V J' w ra, j' if 'x xx wx 5 . fe X- X, dxf XXX A W Ii ,K , ,X-X n X X X KWW- E A'5Vf',' Q XXX ,-f 'H H1 X97 .X-.I M U ' A -xx,,,,X'!rf! X M. f' I X 1 N 'x N 4 . 12 mmm v, X ,ff X, W W X X ,, LJ, M, X X IU. 4 ft - "7 ,, 4.2 4,1 X 4, ,f if 5 ' I W N .II4 jd, ,INV A , , I W, M I , ' ' I ,, ' 2, ' 'N ,,-- ' , x X. K X ,- - X.. , X X 1 X ' j 'vix . M, ,v , ,R A! X , - ,f X ? n,..- X , -,, X , rl -V A . f , X . YT -X, 'lr ,Q9 1 . X f . , X ff MC DO ALD S ET VOUS LES GRADUES AVE IR ASSURE DE SUCCES P0 R TO JOURS XM Wf-W-9, ,aw H' E gx 5 " SXQQSHSVS XX X X XXXXXX, Xi. X X X51 X X. XX me Effijfk X XXX XQX AX XXX HXXXX '78 UW qw X w ww XE? X, M561 ,XX L H XXX ,g,,,KgXe5,Xy XX X wi K M XX-XXX X. X XMXX Rx'-S' XM X X XX Xa-MJ? HH XFXXXI M XXX., ,XX gpg? QXXQ 45 PEWX XXXXX S XX X1 XXQ: mf. 'EXXXX X- ,svs s-x,g.QX,,3 me-X E sw , X sw ,X X ,-XM, XXX, X gdifw 21 f2f,XXXXX,,X, XXXQXMQX X XXX:2gXXQwXf'Q2Q-eww ,XX XX XXHXXXX-X X, X X XM, , Q XX- X XX ,,X,,, MXXXXX ,X XX, XX XXX X. 553 W PPXXJXXX XX X 'Q ,W , , W XM XXXXXQXXX XX X, A2 YXQXSX X . KGXXWZXW, XX.X,XXXzX X,,:g3X2f' -X 'X 5 QZXXXXS ,JXAX W2 mx ? X-Pm 51 X LX, gswmn Q ww 32,5 , mv ,XXXXXXXXX XXX T4 is 2152 WX, XX XXXXXXX ,mr 555, YE QQ ww '2p3XXX Q .5 Q XX X 5' E ea xx QXXMEQEHQ XX -2, XX Xxfiaiignu Vi- WH fx X, XXXX ,, uf fm XM 5 SSXX 2 ,ev X- mggvgwg XXX-XXX ,XXX- XAQXQY' ,gf-Q Q5 SX S5 W X525-i K Q' a X XX 21 is 9X is Q 3 X ,XXX X , Q, We XXXXXXX S VQXXX XX, 'Q mx xwx' xx as 'S XZ, . 8 X XXX ef XXKSXX ,, XX XXX Vwnmww is xs W Q-XQ,,XX-5,2-XXQXXXQX X Q ,S XXXX XXXX X. '3 mrs 5 5, XX X ,X XX X2 y XX XXX XX, XEXEE L X XXXBXXQ, ,WK Q XX XWXXXX ., -HX 2 LWXXXXX M HQQQXEXL Xe W5 f XX XX X , sm, X3 XXXX, X ,fx-22,1-EWR 2'1e1 mm U ,X N5 Lx XX XXXXX y Himlgg -.XX E5 was ,1,,,, XXX 2 XKXQ E Maw? X1 XXX-X1 Q s 3 +5 M XX XQAXXXXQSE mwmanmm, :XXX my 5 gk? XXX v vw 2 Xg XM my M 53. X 5. Wg' Xp, 4 XX, X.XXX wma XX 'LN 1:9- M 'W f5S5L2wgXw SEX X XXX ww in Q 45 , XJQBEXX XX 'LWMX W1 X Xssfsgnrfffm A, ,H aw-X XGXXXE, QWSJBEXXZW Hg , gil w 24 '5 3 em za ws XXXXXX, 2 ,HES ,X X X X X, , ,X .X XX si XX af QQXXX Q .X Q M XXWXM E 291 gm-1 SXQEXXX X ,E aww A JMX XX WXXXXX f x 2 XCSXX X Xsgf., Qf XXX XX HX-s X X L s. QQXQ SXX,,, T XXX QXXXXLXX 1 f Q X XXX,,g Q f SX X, Je, 5 S S www XX SX., X ,www rw ,Z gk,- fh' ik .2 R, 2 XXX up XX X my 2533- X X59 XX. ,XX 'H ms XXXXXXXQ, H z X XXX' Xiigfggf QW X XX XX XX ,SX :XX,S,i2g X X XM. :X XX- XX :XX XM mm an ,XX X QXXXX XX Y, XXX ,X XXXXX ,,,,,,,,,, mf -,X MX. XXX, an XX-XXXXXXX XXXXX. XXX 8 ws XX ., SK s.aXXX X Xe X X -XXX ,XX 42 M QXQXXX KXXXXX wig .X ,,X- wif QXXXXX XX Bw XX X ,, new XXXX .Mem 'mum XXX QXX X XXQWWX 2 H XXXAXX X , X,QX 5 my i2gi3fQX .X MXXX X385 5 WXXXQBXX- QXX-mf-XX-LXXQXZXX arm? ,wg X-,X Sggvw QA XXXs5Xf3Xi?Qj Q Y sw Q www we XQXQQW W, XXXX X. X9- w,:X'XXXXXX XXX y ,X .XMXXX XXZ, ,, , 323242. "W'f'f,5'E3,,s9-,X 'O' XXXF59',,, XXX, ,W Sf XXX, 1 ff MX. IEAN MARC ALBERT I MIRALCO INC CQNCESSIONNAIRE PROPRIETAIRE 190 BOULEVARD HEBERT ED STON N B E3v 257 -Us s XXX SX-XXXSXSXH5' XXXXXV., , XX aw X xr , XX Ai F32 wi XXXXX X XXXX 2 XXX XXr?XX,gff'f ww XXX-XXX, ,gs ISM 2533231 X., Xm XXXX,,g,,,,,,5 Q X X. X , 3 Xf- mf? 'ZX X may N WXXXQXX X RXMQHX 5 XXXXX. ,, W X-'gigm -Aug, M ,, :EYES I '?",f'gX,,,,,- XXNXX Xw- Eigsfiigi QW 'W 95 ' XXX Xe EM g3,2f?,g,g52gg3xgw ESXXXWXWX Xa- X -5525, ,XX .XM Eli 5355 'S 'WXX X? 1 ,S Qu X-X M2 ,, X. XX X X, XXX .XX XXX X ,X , XX XXXXQX, y X 2 2 2 XX r XXX X X ,XX-W 22 ,X 5 5,9242 15 2 -,MX-,X X- e LX MSXXXXX W S 2- 65 .XX X X, ww. X,-XX ,XXX ?' ,, J-X XXXQXXX,-251 WE Trigg? 1515 X-X X-XX X., X X X.X-X XX XXX ,X X XX XXXXX. 2 my XX 22 2 2 ,wX2X.if XXXXXX WW Wilma?-2 mr X, gyjpfg QW XX ,E WNAXX Xxx- XXXX ig? 'A zggggzifi X. XX,,....sX,, X ,Wm 2 MQ fXXXXXX?'X 151-fxx' 1 F M 2 VB' Ns , Q Q 22 X, 2 X W XXXXXXXJQ fm akimg gi XX XXX Egg wsu 22 X X fw- ? fm as-YRS 9' X X1 X' XX ww 'Q 1 H Q -av S XX-XX XXXX. XXMXXXXWX , 2 XXX mmmgg XXX XX My '3 X XXX XXX,X?9135s,K X 2 XX. 5 XM 2 ,J XX X, XX win X5 91 xs X XX KX X 9.245 , ,X .X X,e,,,,f XL Q -HQXXXXXXN MT, Xwsk Ku,-XXXXQQ XX-XXX HX XX. vm 21-.FXK JZQX N AW xg X. ,X 5- X X X. g,2,X,gXf X XX, E X ,X XXXX XX. , N Sxzx ex KXX, S XX X XXQXXXXL, ,, X 33 Efvxxwa XX XX X ,X XXXX MPX, ,, ,gm ,gm XXHX XX mm, X41-sw Q XXX XXXXQ .X ,X Sf +G .umm J 9-:X XXX. ,,,X fem-XXXX X 2 23 BEXX qi 12,13 XX XM sf QX X. 2 Q X, X mr X 21-2 22 'fi XXXX 22 X XSXX XX ms M Em. XXXXXXXX. A mai X XX XX XXXXSXXJ, ,XX WXXX X 22 X XXXXXXX.,X Q MX ,Q XXX XX X: 2 2 XM Q , ,, ,XX 1 2 m'wXXXX5X,XX,XXX 2 vf Q X XX Xu., N XXX X T HX QXXS -H' X .- W ,GX-X XX ., ,Sf XX XX MXXXXXX. XXXXXXXX,,,,,g1:v' MX XX, 4 X X, av XX XXX ,Z352 'SERS ,, 2 X we 2 me X XE Sw X 22 2 as SX XEX, X XXX? Qi' Ja . ,X .X ,X M, Q55 5 XF-few ,XXX XXXXXXX K 3 X K, ,Ra nm K T my XXXX, XXX X XX Q QXXX img Egan! HQXX QXNXX HRX XS! E 3 XXXLYXXHYSQ H Sm H gg X XXXXXXXX M X ,W Q Xnffk 2 r Wm 51 XX Mxwgi ,XX.XXXXXX,X5,,,2g, X , EX XXX-.,, , ,WX -MEX, ,G ,, 3 we -X sf5XXXXS'X af,-Qfww X A MXQXX-X www XXX wim- XXXXXX if X XX XX XM XXX X XMXXX wif 5 w w E 1 Xfww frm' Par? WEKW? me sa W X WEN HXXXXZXXXQWXXW WK XX X QSM? X, 51,52 WQXXXXW X ww Hfwwwr K x 'sn wxasn XXXX- figs MQV, 9, if XX XX XQN K XX XXXX, X XX A 'w.XX9EQX.3 E M XX X21 XXX ,XXX 'X 91 5,25 QXXXXXXX QS XXX XJ' XXXXX XX. Xm 'E XXX X1 XXX Q XXXX. ww Sw X.- XX, HKXXXXXXXX LX XXXXXX X KXX X2 MX X XX Xf X ,X WXXXXXX XXX XXX, MX XQHXXXX vw X2 X6 ,XX fa w XXXXX J 12 is-:XX XXXXXX, 5 XX wX XXX XX X X, ,Q XX XX Q56 A .XX XX .XXXQX XX, gifs-533 XX XXXXX XXX ,T X 8 XX -L XXNW ,iff my XQXXXXX 5,550 awww iff WE QKgg,Xg,,2,f1f? sk SX fig' Egg 5,5396 1 XXX im' H mm, Q 9, J, XX XXX 2- f-if QQ:-X, ,XXWWW X X., Nfl,-X X X XXX, Q 3 ,XX 3 gg 5 H wi 2gmXX.XXX.Xe,.afXmX.X E XQXX XXX X XX bm M52 1 35215 ,E gf' XXX WX., MXXX. W XX XE XHXXXX X, ,,,,,,,,,s5, X XXX Q Mm, ,533-Q Xss.-.X ,,,X .XXSXXXXXX ,Ki 5 Xf .gk XXX XX X X ,,, 3 Jw gm wi X ,gm ,,,,,,,,, X QQ ,gf ,, J., Q, XX Q W2 W fx QNX, ZX XXX X.,X X ,Xb ww XM, 5, XX XX ,X ,X Xy.. Xi Q gn sgX25XX5g,m XX CAISSE POPUL IRE OTRE DAME DES SEPT OUIEURS IACQUES MICHAUD GERANT FELICITATION AUX GRADUES' LE MEILLEUR DES AVENIRS VQUS EST SOUHAITE' ,, . .. W , .,, ,. X, WX. , -,-,,-:XX-, n,-XX--1XX4v,4,-- -1,,qw-X,.11X5,-,,X5X,--"XJ"f4zff:i:,:-,aff ,X -- ,, 2, XXX -X X- X ,,,XgXz:-: , X-4: H fX ,- ,X-2QfXs:X:,:XX,X-1 :XX--' ,,, -,, Q, --ef,XXX-XXX--wi--XXX 1. ffl-lsfif f -X: --fX --X51-X51-,Xw 4- - ' -f f- X! "ke:XX,X-rX,ie :,X:7X5eiWf5?Xf-gfgygs 5, fl ,--1 ,- X-233,-55XX5Sg,,K,ii,:XgdX:XX- iX3-'X'-::?5X2f5X,ifL,f,,f,,fit-EQ-1ffffs5X:22.s?ff---Q 1fi?f7'1'fi5aeiXXi :iii5XX2Xs5,Xf' QXXQ -3iQ5?fXl? 'W'fi"--SW--,X f,,l:XILiXfiiXXZX- 1 ,gx X , 4-X -f1L,,XX2ff?EXffXX43i1:-- iQfgg6,124XiXX, Xe,,X,XX-12,2 XXeeXke?'2f XX,94,?i5:X3qgi,,Xf5-:ff ,g:-r55,,,XX,X,,555,,4f- , -ggvgsvlssg,,gXggX125?552fzi X1-g ,,Xi,,-X,5Xf,,gggg,ZgX,,,,zz-,XX,,geX-155-5 -, ggfvzgy-f,:,gssZXQ,i5g3gggg,XXM,gg7,,gfXggf:,l--1,---2,:,5zggwg5ff':, ,, , -, ,,XX,,,- X4,53,-g,X,,5,,,,ggvXmX-,, -X,XXQXXq,,X, ,X,X,X-,,,,:XXXm,m wg ff--X,,,2,X-,M ,XXXXEXXQ-XXX,-XX, .11-,XX, X, QXX,XXX,-- ,,,,g-,Q--X,,,5,,g,X,,, qt Xw4g,XX,,,X,XXX.,,,,X,, -ggw XX-X -3, XXX,-Q,-.Xy-, X, fziigs-wg-XZ, M- XXffXK'XXv-1' vvfXf'wXXX+X-Xiffn. in--X,,XX,iX5,,i,,5!4',g,,XXQQXXH XfXXXg-,,,,-gg.-,5-,',,,-gggfzggsvl',gXXee-iXa5XXe-XX:EX.--,X,,,XXX,X ,wsssis',gsXXgs4gsK1ssXiXXX,XX ,,5,,g,, ,fgffg-f,,XXXgX,XXXvXu QXXXXX,-Xa1Qz,gsg.jX1iXg X -,Jf5XX,sQ'XsX:p,sQ1,g,:XXfX"i".fHfgX- ,,f,5XggX,w,-fXX,,, g,,g,,X',,,X-gg3,,gX,ggqgvzX1XzgXQgf5eXg:.1 ,, ,N,mv-,,,,,WF,-,W-,,,-,,,X,-X,XX,5,XX,q,XX.,,X,.,-XX,-,XXXX-, ,X ,XX ,,,,,,,-,,XX-,,,,gXXXXX,XX , -X XXX ,X-XX,-g ,x-XXXX,41Xs2 X1 4 .X ,X.,QX,3fXXX 4,,,XX-,X,,2f 3,,f,,XXf, psXX-XXXXXXX,-XXX,XX.-XXX, X,2,,,,X,e3,,,,,,,,X,5g,fXX w X 4 gil, X 5 ,XXEE'?',XX-XX -4-1 X- XJQEEXK -45i1X,- , .. X -XXX? XXXXXXXX f- X' ,XXQXX XXEX3. 3XXSk5XX?-,, ,X X,,XXg-XXsQ:ggX:saz2,,ggX, 5weX:-,X-X,.,X2gXffX,X,,,,fqgg,,gXX,,?aXX?5asX.1Xi?ksf2XssXAs2 ,,XXXX- XXXX,'f.--XXXXXW XXX XX,Q-,Xfg-4?f22gQXX2XXX2:NX- X XXV f,ff2Xfs,f,,---5, 'X K-,,X,XfXXf ,:XX,,XXXXu XXXXXXX -s:gXffXX:X-XXXXe,Xf.X-XX,XX ,XX,XXX,,X,,,,,,,gX,,X,.,, ,Xf,,XX-f.,,X,,gXXX,geXpXfXXX-,, X-X 5,4 --X,-,XX,,,X,XX5XXXX X X f XXX -,.4,XXX-mwfesey X-XX'-XXXX,XXf2M1 -X -XXXXXXXXX-:X-XXXXXX X-XX-X M XX,,,XXX,XX.,-XM, X,,,,,,,XX, XX,,X,,XX,X.XX,,X, X ,,X., ,, X, ,,.,,XX XX-X-X,XX,,-L.,-X,-X..,,X, -X2:X- X-XX XXX,X.,,XX,,XX5,f -, X,2sX,--X. ,X XXXX,-,X.,-XXX-4,XXX,X,X, XXXXXX,-9122 -gqX,ffXg:sX:,:,-zX:s',-,-,--Q,:z1eXX2XXX?E?X,XgXX4X,--XWXXXXXXS-ga -,,,vXg2XQXXX2.efiQ-feefXjiizmg- f W X- -1: 2?XXXXXXXXfwX?ff-XXXXXXK--Xmaig,,HXX,iwXXXX2?fff2Xiie?f?Hf2K --ff-Xff-QXXXXX'1XX'1-WYXX-X'-:E'. -3 XXXXXX,-,-, XX: 4,XX,,2,-XX.,-XX- X-Qs fe--f-1-X--vw 'fc :vX:f:X.-- ,, ,-,,,,XXX,fXX,X -,XXX,4XX--XX-X-,,,-XX.--,.,-,,g:,1Xf,, XQXXXXXXMXX-, X: Xa-,.:::g,,Xf,, F56 :XXXXXXXX XXXX-vf--44g,-XXX-XX-- X,uX-,XX,,X2,-XXX-WMW., XX- ,- -X XX, -X,Xf-,,1X,,,X:X,,,-Xa,-XXX-4:-,-X,:2X.:X,-X-ff--,4X, XXX--X,-X., ,gg X,--,,,XXX.,XX,,XX.,,,X,-,,g,,,,---:XX ,X,X,XXfXXX:sXXX:r-f21.-f1X--X, XX -XXX?XX,-fw5r--,XX-:X-ff.,-fi-"X-XXX-,XX.sX. ,,zXXwXXX-X X--4:-XXXX-X:XX'XXfXX-XXze.s,,zXQX,iXXX--5 Xl:2-Wiffwff-XMffXXffXXX:-:X:sX-XX:--X25--X nf ---ef -XXYSXFX-QX---XX-ffff2XS"1Xf5i?Xff14--ffl-ixffl-If!-ff21f"X2- XM ,,,,,XK,XX,,,,,,,,,-rl., .N-,.,,,7,X mf., ,- X ,,,-,X-, ,, 4, ,XXXX,,,,,X, XQX ,,,,,X5X,3XX,fQ,,,,,,-, ,,X X -- X - -wg' X , 5,511 -V" gf". X-VX"'XX-'fffr-TfX-?Ill'Z,ff: , ' jf' ' 'JE 's:"lx:-22Q'fff5fX-- X V 'X 2" '5?Xf5?EIfiS?I'1X2 xp- U '- 5' -MyX:-f,r:fs1-i:Xf'x,:,474 2-' M-:4Sz.:5wffsHx:g?s ' z,fgg:glqjXj,jV,::,gX71gjggg-'-5, Xkfw'-Li: J, ,f,,,f, 'l"'2gf7 fX-5-35-5 I' JI" -HX '-?ifEfIV:,1-'. ,, -- -- ,,w,,QXf,,1sX2'fse?f,, 'X ,-iX',,,aY5,XXXg,,,, ,,-,,,- ,-- 'X XX,- X -,,,XXXXgXfXXXXX,X1--XX X ,-- XX- :4-gXgg:3ggs1gXXXs,iiXX,,-"':,,:?ffXe4Q2s,?-X ff--5-'v--XX-,,Y?'ff-'s,1s:ei"S2fMff:X--XX -ffm 1 ' 4' 449219 2-if '--'ILf?'XXXXXfXf---X--X - -fY'XfXX,-M242 X I Xigr-X-,,X4-hu -Lx 4 XX:-xg:'f-rw:-n-2q,X,g,,,X,, e r ,,M,4,yXX,,1, X5--X,-' ,- ,-X ,-X,5,z,,4g zzgggg-545-gjyg'fj Vg ,,4-3335533-XX --,XX-a-, X, wc 'z-L-:X-5r:::: ff "2 LI- LX:-sw 5:-szX,,xX , ' "QU QTWXX --X 'X if Xi ss- wr:5x:-X'-:XX,- fMXfX'2PXiX2ff'1X'--iT'-- ' --'XX-fX' -vw-. M1, ,,, , , , ,,, , xx,X,3X:mW X, ,V JXV, ,XX ,M , ,,,,,,,,,,, ,,,, ,,, , , , ,, ,,XXXX. X , ,,, , ,, ,,,, , ,, , ,,, , ,XSAX XXX ,X- X-XX, X-- X.-XX-- XX- Xl X, 4 X-4 X,4 ,S, 4x 4X,,4X ,XX 4.XX , XX4 X 4v.,X,, ,,,X 4,, N-,4 ,,,-25,2 - X 1, --:,,, , ,1 ,,.. ,,,f,,,3,,,,,,,,,,XX,.XXXg,,,X, ,XX,XX,,1,,,,g,,M,X,,,,,,,,,,,,,,--,,XX,X,gXX,X:X.,-X.,-,X--,X.- , .sig ,XX -X-X55--XXXX:X:,:X,X'-,XX:g,XiXXX?f2f?f2 1-1 ---fwf-:X,--X-,--X-f1XfiXXgs,4X--XX?iXX,-:zX:--,SX-,XXXX,XiXXX,X.- ,,,,,X-, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,-,,.-,4.,,,,,,, X ,,XXXX,,,,-XX-XX.--XX,-X.,-,X XX X XX,4X-X ,X X ,,,,X,X.X,,X-XXX-4Xs,X- ,fX,XX-,X -,,,,,,X-,,, ,X,,--,, XX,,,XX,yQ,, ,,,,,m, ,,-X ,-,-- ,,,,X,g,-,X-,-X3,XXXX,,,,,X,,,,,X,X4,,,,,,, ,,,,X 14 ,W-X,-,,,--,Xf,g,-,,,,-H5351f,,KXXXXwX,.,fXX--,yXXz,X,.--X45 -,X Xg SX XX- X, -X W.-www-XXX-X-XXf, XXX X- X-mv'-:..--XXXXX SX ,H-,1,-:AX-XX? Q--Xff geEX,zX,,X,gXm,t,4XXXwf-X:-X .. -X qw, ,,,,z.,fgX,,qXg,X,,f-,,,g,,:g,,X4 ,X4 -,,b,,,,,,X,,-,,,?,-j,-2, -X,5--,X-fvuf ,z",5ggg3jjgqgj,:g,rg Xgjgaglgwgggrfzy,-X-,X f-XX-,XX--,XX 1-XXX-X,X,,,:f, x5,1,gy,gXXf--'rg-iff-XX' ' f X X, .x: X1 zz XM- f -- ': , 'i1l'Z7iQF5,ZllQfX:5i: :: .. "!.-I 4 W- I f XXflH1XlSK1lbFXXi'X' f W- ki-:::?:f: ?:4fS11ffS"fS'X I . X, ags'x,:,,,g,,,,,z,,gx,r XX, XX -,---555,9XX,-3X2-,X,X,,,-5,5 ,J, Y xX4-X 4.4XX.,- 4.,,,4.,,,44.,,,4 ,, ,y,,X4Cf2K,N,X, ,,,,g,Xg-qgzxw ,Xl A -,XX ,X,,,gs,zX,,,1cf'nf- XA X ,XfXXX,,f' f-,4 -: :X 7, , 4 X- ,Xm--,g,-:-,, -- X: 21esf'fX12ssX4'f-ff,, ,Vz,,.,X,2,f X1-VXMXX, ,wu- XX F X - -X X :QQQXXQXXX,,izXs1Xs-s14,,1z,,sXX,gg,XefX5f5Xg5Xi,gEi,iXX,XXLsiggg27 Smliggwe-XXXgg,,X,g,,5gWXii , ,,,X,,,XX, , ,X-,,.a,,5X, X ,, , ,,, ,,wX,--gg,,-,,,,,,XM,,,,X,XXX-XX,-XX,,-XXX-XX,,XX.XX4.X:XX,,X:XXX,X5,f,f-gg-,,::fXXXQXQXXQXXX,-4,,.,,XX,, X-XXXXXQ--XQX,XQXXX,fsX,--XiXXzzX,rf,g X --X:X::sXf-,f-Xrfwlsf -X -1-XX-XX-ff-ffX1fW,X XXX XfXXfX-S12--XXXQXQWQW 11- XXX XXXXXX,-XX,XXX-XX,,X-,-.X-,.X-,4-X,,,gQ,X-f::ff-,fXX:--X,,X-,XXXXXQXXXXXX--,XX--,,4,eXX,X,X, fX--1.--,,.,,,XX.X,,.X,X,.,X,,,-XXQ, ,,X ,,,,,,XfX.XX,XXXX. -, E ,-Xyg,,,,,X, X ,4XXzezXXsX-QX4 X -z!2Xfz-Xs1,,,2,szz:,,XX XX,,,X,,X.,-,,X, ,XF , 'X -,gi-,X-,XX,ggg,,,g:,X',- ,,7--z,Xr,,,-,,,XX,,XXwX--,,X ,-X,-,XX,X--WS-fvgXev,',52X ,-ff---,--,,,,-XXXX,X,,X-315- gg,,,,4,XX,m XX- ,XM ,X ,- X--1X,lQ,zmi1X: ,, , -,- fiwX,XX4-f'X-lfXz,XQX-,Xzmifmf-----,-VX-XX---,--XX-XL A ,XXX-XXXXXX,-yy-,--3 ,g3ga.-X,Q2ygg5zXf5,-5-:,XXX -' '- :Xu-2 9, , - XX-fzgggfzgXXm2gf.:i5,,iX3--,xii-5 ----vw 5:vX2,X ,X-X7 " Lf-XXXXX-XQXESI -XL, '-YXXX4.-XX -gygz,-g:-,,X-,,,-gg., 5531- 5 X, ' F F X--'V V99 I2-iiffi lYQf?i,S?iii' ?'5f2.553'3'-'Lg f'XXX',X,gj,5g-Q-,,Tl,wz fe ?flif iff T' :1i5iTZif?Y,,f 21253355323,155Q:it,,iiiQjiig,E:i2s,Xigg3'f255?QH-QQ 5f'?Q,,5,1f25- 9152954 'Z,,'i?fkxffH- 'QR A2522f?"XEf'5Z 3 iwffiiziiiiis-iiwffiz kifiif' -X f?":ffiiiiff--if--gzliiiziigi' x":Z7i--YYY sf? 37'-57255'7Tff 2535: X .rm ,QQXf:1,g::,l,,,--:pfs,zX,,:Q,XXfgXg,?X X2.--fe-,gy,fffg,,XX-XXgf,,,s4z,se:,X1s,,'1g,,,5,sssXLXs4iX?,Sesi1iX,fXX-,451-iii--AXSSXXQX-W -JXXQXXZXQQE We-sXes2fXXi"m' WWW 'Yifffi 'Q 5 i?X.,XX1fS2l--5215?5212- "W 'IQXQEXSQX2E?ZfXXX-mf'-SSYX 91225:f2'22?!?i2fff?2X-ff-7'5 2-,,:-5 XifQSQ'4X.XXX.,,'2i2X2f2,XXX gi fi'-f1eXXi? XXf5sXFfii'Ef-X XwffifeaQsffffvffffi., ' Y' XXXfi3bQXXjj,5, 4 45g1XX5gg5gggjf- in , MXXXXXXXX 5' Xffsmgggsfxfggggggsgyg 5 ,ff fsggiggxiiaqfiggfifgli -X,,,XX,,,,X,XX,,X,,,4 ,,, XX,XggX5,XzXQw,-XX:X:,,XXX-X, :ii ' XXXXXXXXXXXX-XX-.fX,XX,X:,X,,,, X XfXgXgf,,,,XX,X X, X4 ,,- XXX , ??,2w1eX-fir X fXbii2iX'Y X-2: 55,32 X ,ref-sis-fsQ,g23X,s-X' XX XX,Xew,EXfE.5f4f,f'k:5v4EX5Xf-,4Kff- M- XVXQXLfew,XXXXlXXXlfXXXs,,?V754E., X Xl-f-ff2Hff1if,,2 X4 ,X4X-pfigf., 4g- ,544gX, - X1XXXXXXaf,ff X" , f-52221512-X542 fS5?5XX"'..': .ff S25 -s1Kli,siX,,XXXXX ,XXQESWSQ XG., zz, X ,X -X -- X- fl-X532 -zgXXQw.ff-,ra-fX,,fgXfXXXXf,,XXXXX,wX,,X--XXX,,:XX-XX-2.5,-,X -mf , --X-XXJXQXXXXXX-rXXfX-Xz.ffe:?f,X1.XXf'Y 4. T gf-X126 ,-Xas 'W -X XX-fy-fffff'X-ff-wf--JXXXXXS?wr--QISX'ffifif-fif-XS5 . ,X - -z3,g,,,,,,:X,-M ig, :,,,f'X,:-mmf,-X,-, ,-1, -XX-gw:5ggfXXg -15:15 X X 55-5-,,:X , X-,XX,XXX,,,X,-y,,f,,,XX-XQXX n ,, X- ,N , 5, ,,XvwXXX -N--1. 4, , nf ,, ,- ,X--iseizseihf ww'-,?XXXfvv -1-X-sw --:sl X -- X I X ' X -,. -VXXM,,,,,,.,,,,,5-X,,X,X, -,,,, ,, ,,-, - 5, ,, ,- - --5,,, 4X,-XX,-X4,,,,,,:-XX.,-X,Q,1fff:Xf ,, :,f,X XXX., ' 1--X XM-XX--,X -m--m.-XwX--- X'lf'v-r XX-'wXX'wX--m':.- E, , ,,XMi,F,,,t,,,,,,M,,,,,,X,,,,,,,,,,X45,-K, , ,,, , X-,X,,,,4 , ,, , ,,,,,,, My , ,,-,,,,,,,XQX1XX--X,,-.-XX-X,--X-5-XXXXXX , ,, rw XXf,,z XXX- --X :XX-HX - ,4-,4f-,X--XXX XX--XX---XX 21 '-YXX-WXXXXX f'f--XffX-- :, -X,X,,5, ,,,,h,m,,,,9XX,,,,,,-,,,XX.- ,,X,-,,,2,,X,-f--- -,4-- --,X-af ,,,,,,,,,3?,,-,,,-,, ,X -- , -,XM.-5,-X-g,,gg,5g,,,q-ig,-X, X XXX XX- ,,,ff-,,,,4.-wwf-Kf -,-,,X,-, 1, -XJ'--2---f.511f-fX4,-XXf1Xi2XX-,mic'Xe-iX-grg.i'zX2,x,:f2Xf-r--X ,, ,M ,, ,XXX 4, 4- ,. , ,ew ,,XX,, , X.X,.,,,-,, X, XXX fX,, ,, Xa., K--X ,X XXX, ,, - -XX -X,,,,XXXXXXX, ,4 ,X ,X X ,:1,gfW 'r xlifihfivsflfffiaizz,'i?f575'-Jii5iX5?fj?ffiQIf4,izI2iEiz? fzfrg g"'X,ggf-flag-X5 UQ ' 42553--,, 'QS 5 J" X55 X' jjj 'figikf Q j3g5,f'gg5Q Q?511fxg5j,3XjjTQi ' ?1452g,ilQfi9 f?"Sf'ZiS9 13 ,X LEX 4' Xi' Qgagfg, "W X ' EES? 5?EC,ifQiZE5fIl54E!i6'7H,f?YQ?5?2f I W:--555-5i?XX9EXXX"5f1l37'Af1f,'i?Xi2X+if5X355-i2X,Xi7i?'ii'1S32iEf':XfseX1sg",sXzz'lXz',Xe5,X,XX-, Xi,XXXXSSQXSXXXWEQX-:",XEIX4 X , - -Sz ,XWQSXX X,,4W, " ' XamfiiesfiifS2iX??P'wX5 XE .. X xxx,-,.,4s-2, 4,,,, ,,,,,4sxX4 , , , , , ,,,, 'w,,,,X 4X, r4X.XXX4 x x xsfrx -,, , , ,, , , , X S xfnh, ,4,,,,3,,,s Xf..,4 , , , ,,s, ,, KH , ,, ,,,, ,,,, , XXXXX .4,, ,,, ,,,, , ,,,,,, , ,,,, X ,,44 4444,,,,,,4,,,,, - - X X X,X4.XXX,X,4X,,X 4 X 4 ,XXX ,,,,,,, ,, XXX, .. ..., , ,4 M4 X, . .5 ,, ,4X,,XX.,,X,Xg,,,XXn ,,,,-,,,,,,,,,-,,,X-,,,,,,XX, - ,X, X, ,,gW,X,,4,,X,,,,,4,X,,,,,,X,, ,, ,W ,S ,m,,,3,,X,, , X , ,U ,E Q, ,X ,XX X,,,XXX ,, --QsX,X XX X ,,,,,- ,X-,--,X-.,,,..X.,m,, -,wgyw X-X XXXX,-XX,,,,,X,X,,XXXXX XX Q15 ,X,X:gX:X,,X,,,,X,X,,,,,,,,XXQ,XXaX WX-SSX ,m2sf4,,ag,,X, XXX -XXX XX,,4,.,, , qi XX X, X31 X 5 5553? X, g,,5g,2z,,--XX-- - WX XfXfX,XXX32.,X 4 X:-Q:--XXXXmX,X ,,.,,4XwX,f,,X:1XXXX,,XXg,,XXXXXXQXQXXX,4,,,,,,,g,,-,,,,,,,-1, ,.,,-XXXXXXX,-Xg,XX,,X,,XXX X: Q, ,,,,,,,,,,,,, ,, - K EX- ,, X-,gfw - ,, W ,,WZ,m ,,,, ,L M,,.4u,4 ,wtz ,ZW--..: ----XXX X XX XXXXXX-XXX-XX,X-XM,-XX-,XXX.,,XXX,XX.,-,,XXX,,.X,,XXXXX,,,,,,,,4 ,X XXX, ,,X.X.,4, -, X X XX ,.,X,,X,X XXX gg, E, XX X X., .,X4X,,. -4 ,,,m,,- X ,W ,,,,,,,,,4,, K- ,, -- X- vXsXXXXXXXX,,XX.,,,X,-XXSXXQXXX-wg, XX X ,4 -- XXX-fXXXf-XXQ X , XXX,XXX -XXXXXX XXX.,XXX--XXX-Xf, ,X ',,X-L:-X: mieffiilsziki,9XsfSX,fz,fii1ffXQ+2si2eXzXf,,XX- XX,-X,:,,P,-XX, -X -fc ,, ,, :iii--E.-XXXS?-fi ifwwf X -fb-X,'lzX -MW f,XfE'1?W- I-,-Tff-ZW 'Wm X -XX -391511254-f'f f--1Xff5ii2F:Z-'EXFEXX'SX "'?"f"- ,, ,f,,,,,,,,Ei,-,NZ-,Lg,E,,Mi,XX,,X,,,,,,,,,g,,1,XX,XX,,-,-VN, ,,X,, XX, X---XX,,X,--XX-XX5XXXgXXX,,,X,X,X.-,,X,,X-,f,,XXX.3,,,-mf XXX-X,: X ,X--Xp, ,Xs,X.X-,.,-fX.sz'- ,Qig-,Q,,X,,,-,,X,X,,X,.,3.i,, ,,,,X, X,.,,,,,,3,,,-,X-,X,,,X,- ,,,X ,,- X,,5,X,5gg- 5-3 ,X X, ,XXX-,155XXQ-gg,,si,-,,- ,Xp XX39,255ewfg-1'-1'-g1fXX,se XX - '- XXwwXfQX'4w,X5X5?Xz5fXX.f4X-zXX-X,,-,,XX- '. ,M ,XX, -4 X, - ...XXX -- X ---,,,-,X-X4.X,X.,-, XX,f- :--1, X.:-- ,4,,.X,-2,5 XX -MX -,XX--ff 2-XXffXX---XX--f XX- X-XXS,-X-,,X-,-fXXXg,Z,,,,'- ,ffyX,i5,gf5aflsXv'XXi'sXaf2,X, Q,-,, 1 ,-Q, ,,35,XQ-,,-, Xmfggg- 'visa-z' Qf5Xi'--L'XX-XfXX- X X,--Xg-fa-l ,fx -1 'X 'Q XX,55,X.X, ,,,,,,,,,i,,,,,-,,,,,,,,,,XX-,, A,,,,,,X,,,g,,,S,5.,i,,--XX,,-,,- , ,X - -,MX -,,,X,,-,gr XXXXX, gg, QXXXSE-XX,'XX, -XiXX-,:"fg:f,X,,,XfXfX.:-X .gffXXff-X-fX-,,-XX,- 4 5X6-1: ,1,,,XX, X ,X -- ,XX-,,XX,,X ,E-,,-MX,-,XXXV-,,,,X,,,,g , X X--,XX-,g,,--,,,,X,,-,,, ,,X,-W,XXm,X4---X5X4-w4X,XX--X5 f XX-, ,X,, X 1---ff--vglw-X, vu-X1 XX, X. 11 'M-XXX"v-'XXX-X--XX-'XX'--fh ,, , ,, ,- X- . XX X XX-XX: ,s,:fe,5XX-552.1451 Xiiiiam' 1ffX,gfg,--ferXXX,-,QS-X55eXX-, XX,--XX,g,,g-XQ-,X,g,XX,-- 3,1,,,,-,,,sgfgsX,1XXX,iXz1sX, XX 4,5 ,,,,yX,,Xggq,5 XX ,fiis-XXX 'f Him XXXQXYXXXN :Xifsf-ess, 'X 7X1,.W:.Ha: , 'f-XXe1:,,Xwi ,rf Egg'ff!,'25i4Z'-?Zf222f-W1-Ei'4 - 'X ,,.-,XX,,-ZXXXXX .4Xf,,XXX,,-X.,,.X XX,,X -,,, -X ,,XXX-5X-,iQ,XX,XXg,,,,,gX,gXXX XXXXX ,XXX-X.X,X ,XX--.2 -, XXXXXXX-,-:Q XXXXXXXXXXXXXXSQX- X-MX 45-5123-121-127-X XXX -- XXXX-XXXXYXSE'-XXXG .. , .. ,X ,4XX 4.,,4 X ,,,,,,, , ,XX ,, , , , , .X, ,. ,,,, X. XXX 4 , ,X, -,4-, - XX X X ,X ,,4XX,4,.,XX,,,XXX ., , ,,X,,,,, - . - ,XX 451-XfX,X2,wX,XXXXi,X EQ--, 335514,-,ggg5X,X'1,X EEXEEXSX-XXX,-XXXXX:-5X,4,X5, Xf- 5sffXffwXffwKQIXQXXXXEXXXE-X54-,,,.?2,5s,g4 an -rf fag-2, Q25 -w,g,X5Xs,gmX5,X.,,E Q.::,-2 mvggfg, -, 5, X-QMS E, fi my '33fWX5,iiX-11,X?2g,E,j1,,'1 V: zzrffpzf-si,..?1fs1x:' 4aX,4if-- W' - Vi, ::ge::,fff:z:fz1:' :gf-X4 7,15 N223 4 5553? 95251 wa' ,eu ,x-X iss-4 Xian--X42-XX'4 5, ,E T 'Qui ,,mXf f Xfj1'?1il,X'---Wi '-"" Xi:.F:'EC4 SiZ,,':X4'- '-WY V2 X- '-X X A--'Yu'-X", 5':.E E ,M Q' Q- X -,X ,g -,gq,,ggX Xf,fsf,- - - 1-123isfwggffete.-fXX.,X,X-- -,w,-XXX-was -gif-X -T-ff 4XXgiW?ffiXl-:X5--ffX- WX,-f X ' -HXXX-XX,-IXX-'fffi3'QfX .ff-f,,X ,XXXX,XX,-,,- ,XXXXXXXXXX ,,X,,,,X,,,X:,,,,,,4,,,H,,,,,, ,X,,Xf-,Xf,,XX,,,,X ,XX, - X- f,XXX--X.,-X.,1--:fX,XXX,XXXX,,., X X-X-XX--1--,-X-fXXXXX Q11-52eg,e,ii,eXXfs22Xsg1-fx,-fig:323,:si-fi4,1-1-f'Esfi2lQX?l2XX,25-fXs.fLxs XX -"Xs2.ss1XsfQf?fgXX-?fH?24i'iii -s-'ffgwfiiEgiifi'5355224555952Xm,?fzg"ff"SX-f"ff2fXXXf'XXfiEZf?4fi5f!1g ?f'XX25sXXX,,QzyXai5vXX,XfXX.2h..:gp 'f fini-,X--QZQY-flisf-27 SLE.,wa--22.2-iii-Xsiwz-fi'X I -3' , ,,,,:,g:zgXs,.fg,1,g-jg3gs'Q,,ga X:i-,-,Xg,5.,-gX,s-gX-gg,QXXQXXX557-5,7Q315fXz'ls52,5lX4X-X224zz:XiXfeXX,sX,J'fX,XSSEX2-fX,,fi,2X5,iXii4X-,,, ffvwX3XXXiiXQigXewsXXQX,MQ? - WX , ,Xsff-'1!e2.5'ff2XiSL22ff -si PX? XXWSZL52X:5ssXXlXX,i"eiXie,!', :.f .5 S522 XXXsQXfXQXf:XXXXw4,Xs-XXXX':XEsaXX7QLXQSXXXX-XXX:ffXs-,XXX,XX XXXXXX,:XfrXX-XXX:fXX,-wif-XX'-,x'z 4Xf,,X Sew- XX-,2X'-SW -Xfkfigfgfii'-XXXssXXs5siX-XX'1E3X,, 14, , ,JfX,4'f,,., XX-':X-X':X-XXXXQXXX: XX 'Lf XXX X XzX5!QXXXf-- KX wX,,, ggX,,X.,,,Xf ,g,,5XXg,,-X, 1-X, 4 , ,, , X y M,,,,X,X,X ,,,,,,,,,, X ,,,, , ,4 ,X ,, , , , ,,,,X X,,X, ,.,,,,,, X.,,X ,4 ,, X, , .. XX 4 , ,,,,,4,,,, , . ,,, , X ,K , -Wg X XXX,XXXXX,X,,XX,X,X,,,XXXXX- XXfXXXXX,,,,X,X-XMX ,XXXX, X, X, X4 -, X, -,XXX XXX XXXX, ,, X G Xff - Xrfvw XX,,XX X- ,,, ,XX,X 4 - nd ,- 2, XXXX-XXXX.-X X -X -X X:. F, , XX,,XXX,,XXXWXXXQX-XXASX,-XXXX,,,XX.,,XXX,..,,.4.,, XXXXX-XX.XXXXX,e5,,,X,,,fXXX,X-X , X,4 ,,,X--XX-,Sw Q. X,,X XXXX,,X-X X ,, -,X X XXX XE- XX.. ,X KX,-zXXX.,, X- , , ,X.,-X ,XX ,X XX 52 ggHXXXX1X2Xf?XX-ffl ?F,zXs,msazX2fiiwefgiiwg ,-X,,XX5f!2X,,?1zX5?2XfXfX55fXX5U3224 ,,,Xf fXX,fX-5223 sXssXXZf:f',r52e-, gm - f.,,, XXXQXXXQXX, - X- , -7.5, 251'-s1XXf, igai X V -X' 'f 'fX -X?Xf'?T--?iX-W-:ff ff' ii,1'za'fzxs?:5X?,zis'::ss,z:,s 42,0 Kffbsxrfzvz,zz-':2v::z:,fsfwx X12 X-4154-XZ' 'f--XXf-XNXXVXXW X arm 'st-143-142, ,wan ' 'IXf, 'x: -::" ",,1f f,,z 1,,z-,Ju xxf X-::1-'S.,5" - '-2- 'zffzif Xa. " 51- KTfSX22LS,ll5,.'fx, X. ,i.XXXXX,X,,X5,,,XX,,sX,,5 -4 , ,r,,,, ,, ,,.,, XX, ,,XX,,XX,eiisXX,, ,,,XX XXXM,-. ,,4 - ,, XX M. ,,X X , X XX,KXXXX--XXX, X-X , , , XXX .. XXfX.X, ,X XX ,X4 ,, 4 , , ,- -X wc SSQXXXXXX-X-XX,,4XX,XXXXX, X,,XXX2,Xf- S- X- XXX,XX.,XX -2XgQXXf--,::--,f-,XX--XXXM,X,,XXf,gXXafQ?-fXe-XXf,fX.,?XaXf-, 2 XXX- -1-X3--'XXSXXX - K TX? -VXXX' ff--XSS i-:ik-X11-4fX'61-fY2XXX-'Y -2 ' ,X XX,,,-XXX,-X-XX, ,XXX-XX,-,X4,-,, ,XX ,,,X-,,, X4. - XX.--XX--XML X,,,X,,,X,X,-,-,X.,,,XX-,,XXX X. -,, ,XX -X -XX.,-.X4--,,,-X,.,Xf,- ,XXX,, XfS,,,,z3Xz?Xi5e-4f-'-is'-XX iX-lX2siQ--iw-,Q--X-,-, X'-X'---XX-X,,fgsQXfX'zisee-'X:efiXe, '-wew5-Xf3f3z--XX,?4,X-Xf-XT-1XXfHXXf-,gsgiazsfeeaff-,EXW-Zia-XX-XXXQWX-X,Xi 4,Xg2XsffzsX, ,,3aX1gsX,4szXg-X,,gs,z5fXXz:s z.,-'fi-X--XQXQF-X5-iiwffif,,s-XfXX22s:5fe'f-X9-sifmz-ii'w 51 , , ,.,,-,X:,,-f,g5--Xf--- ,gy-fX,, X- ,,s ,,fX, ',,,.X,,,X-,XXXXX--'X,g " XXX--gf--wi,-1X,f,Xf,'1 -,fem-QV, X.X.XXX,.-XXX, 4,-,X-,X X,,,gX,,,g, kg, ,M-,g ,ff--, -, XX,,,,,,,,,v,,-- -X,-,,XX, - - -5 ,--4,-'XXX we ,-,X-X,,XXXQ,w,, ,- X,X-XXX,-,F -X X ,- X-X-X,,-aisggf-fjjffzff, l,j'jgX-7375235X5-,Xu'L-,X,-XQ-f,rg:zg1,XzXQ1f:5'2,--if'Xie ::s5IZ,J- -EX, s2svz,52z,g1sXg4fQ1,XX'1XQgiXf?fgggf2Z-SX,-''gglfXiiff5,,iX, 5' '5,qXX,K-'X-,"--H Sifflifliififl"Xf'?11i:2TfSf 'O ,::.5XgXi::-afXf..-'XX X, -i--'X,, ,-,-,-,-fi,5,,,XXe-:X:.fXX--X:X- ,, ,, XX,,X'-,XgX..f,,-w,e,gfgfX,XXg,'X,-lf,::X.X-fi-'XX:- Us 5,35Xe--2:-,,qg,XX-,,-XgX,w-,,3,,5gggX,gX,5X-gg ,-,5,,-,X,-gg--wgf-,--- ,X--3,XX-XX.-iQrzXXX,Xzf,--XX X-,XX-,2,r,-X,,sXX:XX,X ,,fX,gg,--gXX1-1X--X,--,,XXg2XXiX2ff-as1,,gXfXsff4sgXff44,5-X--652 X--,QX:Xzss,X-'23,-X-fXX,X4Xe:X- N, l Xl?2QX1f--fXX-- -X..:SX:sXXXXiXf-X,-XX:-Xrzlsffw.-a X -3, X,-1,--Xg,-XX:Xe,fz?-areffm,--XXXff,fsX,-:Xas-zsgX-5g,X,Xg,,,X:,-1XX,-,XX,:,,,:,-:::XX-H-if . fafw -' 522-XXX--'XXf::--M245X25z:fe.ssf::XXX:-if,s44fXX::1XX-M1-.':s, ' A X '--'fX'-XX-XXQXXQX--r---'fn XX X- XXXX---X--XX:---WXXX XX XX XX ,, ,X.X,. ,4..,XX 4X, X X XX --X X:XX X X X X, X, X , X-X X-'XXX--v X XXXXXXX , - XX5,XX-,-XX-3221222225422,21sf?2X2,e2vf,,QXX Xia,,,X-WXgX41iQgz-EX'-fig-gk-95525, X--XX-f ff- QXJ-5-X '-i?'X,Fi,2e5 7 , ,f- f?fr?XXXX -Wfw'sfwg,Xf?2.gl-, 25, S XXX 426 M:9Gii"XX'45f'X-?2f555X::'---QQ--4W1'::P :f'fXf:-ffiEX2iXQg-- f1fff5i5?fWiff2X':i1' - XX XXXX--X3-34355-gfe,5XXXXXXX,5,XX. 4X,gXXXXX,-fX,,X,Q-XXX-X,5,XG,,XXfg ,XX,,-gm--bfi-g --r,eg-XXXQXX-X55g2ggg2,,gsX,X-2X,-XX,,,,2,,f5,,gX,g,,X,X,,,XQXiXX--ffsw,--XX--Q-,411-,4,,,, f3X,,XX-,XX-2XieXXf,iXXXXXQ age--Xfffiw X XXX--"SX1'--fiifiggiezgzi215-Xg,,,g,, .fffqs ' M' MX -- 'SXlXX5ii3esi..?2X1fifffyXX,i-122.52Xfss-,gsssX4sX2seXXXf-XXXQ,f,,,XX:,-h,- 1--XX52,-QXXQWXX-ff,-,,Xg,gig gXfX,,wX5XXXg,g,,, :,X- fX-f--ff-4.2iifseXiaXXX 1Xu-X:--fvv1'fXX-- WIS-IXX-3X-'fxf' -w::f.ff - V 35,53--Q XX. ff ,X, X, ,,,,,,X,,-,X-X,XX-XXXw,,XX,,.X-,--,X,-- XX ,,,XX,,X XX , , , .. .,,M , , , ' A A I - at-L""""v X ---X - .. ,, V, ,, , , H L - X ' illfl p -X X , I X ,N , ,,V, I , ,V ,X , ,X , ,!,.x,,,A C X ' 5.1 'L-:E c I fp'-,.,.,,

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!