Chillicothe High School - Uniotoan Yearbook (Chillicothe, OH)

 - Class of 1976

Page 139 of 206

 

Chillicothe High School - Uniotoan Yearbook (Chillicothe, OH) online yearbook collection, 1976 Edition, Page 139
Page 139Text from page 139:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up NOW

I, 111, ?f5X:'Az.'7CX X,.g ,XS :f?XXs3':'If5,'Y?555fX ?.xk31X 5755 :X,,XXX5g' XQX X X Q rXfXXX-XXWQXXWXXX. .XXX il' X 'fY.sQYX,'.XX3:eX,'XX XXX' wXsXX,X, A1 f XX :L wi-XX..,,:KXX XX X M-ffX,'X.X' ,X A si.11iI4Vi! fait: XXXiX5.6X:1X: X X -.,,.. .XX ,.., XX.XX..XX XXX + X . , XXX,-,X--.Miz 1 XXXXXXXAKXXWX .XXQXXUX X., X XEQXXIXQXQXXX,1Xg.gXX.Xfg:g.XXg 3vi'..1'5XX,i-5:2-1-4XXX X XQfXX.m:7:s- my XX 'Xa "X-XIX? ' L3 X 'gXXg,XX1.aXX.+Xe-XXXXgas- XX X XXXfX1XXX:2s:z!Qgz-.Xsz,X'XX92XQXJXXX :Mr X XXQXXXX.:XXX,XXXXXX XXX .X-,.XX,. X X,,XX 3,X,XXXXX,XXXXfXX,X., ,, X X XA?X,fb:.rX,4fS:fssX'.X,..ff'PX XX Y Y X-XIQXXLXXXAX'Z1JXXXf2:,5-4514.kvX,5?5k .,,X X, ,,,.,, .X ,,,. ,,X,.X, ,,,,- XXXX.X,.XX,XXX , sr XX ' XX-XXIXXQ-e:,.XXXX, ,. .fz,.1sfvX SMX.-?1XX,,.X:3f,m.XX.ixX 2 , XXXXXX,,.XX,,.,,F.XXX,-,.,w.,,7 X X X Ja- X,,.fXXX,X' X, --XX X .XXX1XXX-'X-,QW 1 X X1 XX , X X X X , X X X XM X ,,..,,,., ., . . V U i V'-EQ" 2.1,EiffElJY-if X?"x?5rX X X ,, X ., ..,, , X,,X .Xi Ewa? X-lk ?':5L'ifX4ff,14X 15195, ',1X,'X..'g:z'XfXi.ivQE. X gqifrz-fs?gftgXifXXiiLfX,zg-X'X..--X 3X"'1--f'XXf13J X 2 X X X-XQHQNXXX XXX'XX.XX.S'QXgggXgXs..gXX.-fiXg3.s2r, Y H552 X PX fl? XH'5!5E5?'f?5?,X"7b?5v9wf..f. L ZX KL 4,3 TX, vi XM. .VX-XX 2 U59xfX2?fXX5Xi5m,Xffz-X121f441.1i'im wwf XXX:- X-YJ XX-5-XX5XX,.XX, XXX ,XX . 1 LW X- XXX X ZX X 1 . M KK, XXX X,,X, , :f.X-3-XX-,-XXX,zw piffiii , XXX'-Xfxeerm we :.X::.Q41-,,, XX X-.XXX-1 XL.-K XX XXXXfX,XffXXX,XX XX X ?'2f1Xf?Xeiii5:1:. zigifklifvff wif? 71 XX- .X-X .vXXX,X.-2355, Xg.-X,,X,,,Wb: ,...,..-,XX- X ,X.X , ,WXQQXQ X i ., Wg . 'HA XY as -,.Q,-ww XX-XXXX - , T-fififlfffl 551555 '-Inks Xlf 5I4EE?EIiW' ,,X,,...X , ,,XX.,,,: XXX . X x-Xiu.-1:XsX.fX,,fX.X- .X-, H ,:g5XX , . ,X t, ,X .XX ,, X '-"-- X-X- XX-. X, X,,,. .XX,XfXX K K f 5ffi?f5fYXX 'X.XX,.fYEX'1Xii5XXgymXX.::XfX5i5f5,-ffxzftlwffvXXXXXXXX--w X- ,-XX,:X.X,.Xf- .XX-X. .Xu 4, 5153 X, -X .--, XX,,.X, XXX- . X, X .,X XX: X- :sw ffX.XXXXX?.-X mf Xa-gXf-gX,3jXfg-gv,ggg,,-ky ,. :wi'E:::g.12.gXXX-XXXX-z wa---XE. f W-, , ,. ,,.,,X ,, , X .XX,,A3.XA. X, X- . RT' ' ,veit . , 1, . . ,, . .XX :. u x: lX.,f is "2 :, 1Xt:ff,.-.',.- X - X X - X X, ,X- XX X X .X XX XXX.-R-i..:'1Xf fX::XXX,XX ,- X- ,XXXXX-Xf K, -X 1-. ,.,..q..XfX,X X .X,,, XX L X X -,X- ,X XXX 53.5. 5.55.-.X.XX,fXX, 3XX ,,,,,XX,X-,XX .XfXX1:Xf:xs -gf, me :sw ,-f, XXX., ,,, ,X,X, , X .XX,,,XXy X X ,-X,3f2X,1.g g,X..XXXig.1XX1egXX:XXXs,,n,, ,5,,,.iffa5.g5:X-X XX,XXVX9Xf.XaX5X z,, in , ,X MX F ,iX,,w.X,UfX,,3XL1XpX,WK I XX-X:XX-11-XM XXXXXX. . . XX W--X ,X ,4,,,..,Xz,,,,,,,X.. X ..X, .Q XXX XX L 'fW!i55XI4fJiffirffws'2-i.X:iX-vm. XX,5.-gayXMXX,.XX,UXXX..g.zXXg.XX,,.A X XXX .X X ,XX:,g::v figlxiwgf-XXX.X2XX??XX,!,:iX,srX,XXX4.f L XXX XX X-XMXXXSEXGQXJXT-XXXfzigXfgg1XXf'fXf'XXX'lm XX 1X1 XXX 2 V U' Vfi-WMSX,X: SgXs'.ez XX,-XXX - XX 'XX,..,X,-- X f X X XX ,XKXMX ,XX,.X ,,.. .ME X:y..X,wX ms - -'XXX X X Xa win' X X:.4fX.sXV:f2 'Wm -H ---X-X X.,,XXX , XXXXXXXX., 'fi 'Y-X,-X359 XM? f Xiu XXX mpifs .X ' .Xssi 2,2 X, XX -XX . i, ,XM-wr-XX ,XX-XXXXX. X .XXXX XX ,, XX XXXM., ,X .X ,X- XX XXX XX XX,fX 'XXEJX XfiX5f'22?'x1 ..XX,ssX'-- w?'fX,4-Xet7i.X mf' wwf-1wM.KXffV:5't.1 5' t5 X: , .. ,Xfgiii Xiil :Xe X ,t.fz,.yXg- --'X-,Q '..f1!Eaz,iXX52fXX?iXfiiiliiifzg Xffif214ii"Mf'-XX 5 XX ,,,, rXf3'1?ih?wf5f,31XXi XXCW. , XSQXXXXX X,X.X,X,f5XXz'XX-X,X,X KX,.,XX, XX.X ..i,X.XX,X,XX "fps 1:XXXXXXXX-.XiX3fzX- XXXL, u 3 r 3Xff1'f-.v1f.,z,.J 197 X1 X, X X.XwzzfXXXXX.X X.X ,X . X -X seXX,XnXX X .fXXXX,.,.,,a XX TX,-wgv-X XX -.X X-XXXX 2 EX., X,xXXL,,,.XX2,,E5giXgE3f1X, g3:XXX?2W,QgfXXX,5Q4i5ggg,3X5igXXX35.833, 25 XXXXXXXX-QXXXXX. XX mr. fx-we r:XXXIXv X X XXX XXYQXXXXXXX XXX X, ,f.91,,g,XI.,XX,,5?Q.5X,X,3XXM, H XX.. ,,.. XX... XX-...X . .X X..X,X,XXXX.XXXXX-XX.,,,X,.XX .-X, X-X X X.,,X ,X., . .X ,,,, .XX .X ,X ,WX X .XXX Ev i-XXX WX XX 67.5156 F1 ' f XXXXX LXXQQ :sa X2XX??Xli?EXfX, 'Hg 1 -fi , ,.g,pg.gX- XX W .XXX ,X 5s:wf:e:aX .2 ,K-, ,ewzicirf m fxiii? - Iii'- X, X X-XG ' irffuzsi -v':5i1ff4.X XX -r,X XAXZX . A XA XQXX :gXXw.'X 'If Wlgsf XXXXX X il, K-55 X252 Sw.,--X-X XXX M, X. ffdmig''1??1'?is1tQ?fQ5g'gfXfiz3 XX X X ,mm K-X XXX.fXXXvX.f1'fX . X.,,,X.,, .X,,. X, X.., .. ,,.,i X.f:5-:,a1f:- X-gang-XXXXXX.Xk SXXXX-Xa. XXX-.XXX fX4XXv2X-SX XXXXXX. X- - XXX HX 5X XXX XMXXXEXZXXX- 1 y6,g,fXX.. X' UXX Xf ,ed MNYX XXXXXX WX X .X a X Xkwfcxfkn r XXX XX wi Xa XX HXXXXXX, .,X ..X, U Xww S X X, XSSNUXX KK R X fs 5152 ' 5 X. XX 'S XXXXXXX X 54. X. X MX X. XX XX XXX XX XX XXXXX- XX XXXXXXX XX X X X.,, . H, 4+ 3 X XX W. ,, X., ,X X . .,.., , fy' H XXX XXXXXX XX. M2,.1,XM-X2,,,..X,..X,r..X5 XXH X .X , M XXXXXXXXX -XX-ws. 24..fe1X?X, XXXXX 'Amp LXVX Xp :X XX ..,, ,.. X,.. ,N X 5 5 5 , R, . J. 1 4Xf:ei?l'i'sXxs fas- L X XM. X E X .SX?ga1mi14XX.: 21 .mi XXHZXX QX.1iE.X?nS's22i.ff1i:evQ.f,'if,X ff X XXX X,,X.X,..,-X -X,,1XXX.XX, HX XyXXmX.XXXXXXXXX3,g3X5 L, M Y XRS. XXX. Q, :sg W WW:ws-fare'2saX:XX.:,Xz.,XgX , . , 95 W N555 K 'i 'H Y:-1Xi4.mXX XXXXXXXNXXXX 1-52:32 " X f -.XX g1,X:5X,,...X ww ,...,,wf,,, if Giiigffif i'W:i5XWf??53'X, XX ,. X, , XX..X....XXXXX, X.-XX. - , XXX.. X we, W wg... ,X , G1 X XXXWX Fi X X E24XXXX5iXXL.y X 1X:Xxs-XW: X. .V A ..,X i ,X X XXXX XXXXX 1 Xuaezg. sis: 2112111 'M P?-iam 5 XXQXXMXXSXXX. --ff.. XXX XXXXXXXXX-XXXTXXXXX XXXX XXXXX , XXXXXX X.X .. XX.. .XX XXXXXXXXXXXXXXXXX-X XX X XXXXXXXXXXXXXXXX X g,, k1fX1fe..zXwXX X- .XX X, X-XXXXXXX XXXXXX fail iEX?Y:.1XXX XXX- X 4'-E , X XfmX, XXXX. QQ X X, XX.X XX, , vw, ,H X XX X X X.. XXXXX ,X XX XXX X, XX XX' Axfr XX X X XX fine? XXX,Xf-is XX Ms Q5 5559 QQ :Xzqgm-'Xff -,3X X X 5 figfsf XXX X-.Xia -X . X. lf,.- 2,115-if -421-5 1g.XfzwwX L:,,::iX X .XX .XX,. XX.-XX ,XX X-XX XX XX 3fi 25X1l?!W X XX Xf 1, -- X ff--uf 'I A -gag ,XX .. br. we :X-. S23 X XX, .Xen fi f.:-zX'X XUXXX Saw: 1 - X, 4 -1 X-f:X,-:ff-, .M- Xa: , ,.,, , 3 X XX. X-,. , XXXX X F5 .3,, wwggi. . X.,, ..,,,.,,,6A km XX - 2.154161 XXX, XXX Vflfiiiiff iilflf-'f ks -ffX!fXe f1.is1f -- X-XXXXX - .XXr1X- ff gl,.i5i?fl1Xf2WXzQ,'-1:fX XXXM, ,,,, XmX.,,, ,..X, .X ..... X. ,X X, XM ,XXX X .XXXXXX XS- 4968 Fifi? - www! , X,X.. 551:51-.XX5z!!X X X X. ,. X Q' if' .MU Hu, Ffeilqll XXXXX - -- XX ,,,,--,QX-Xnf, ,sX.,..,X XXX. ,XXWXX X.XX,..XX.g-. X X. X 2143 X- XXX--X -X M mm X. - .1 3Y?'3?E iw-gS2..,X..-X- 2. I XX,. X, X,. ,.X55.XX36k? fX'5n,X.X.-1, XXX . Xf-XX,-1-X XXXL . X,.. X mfg 9 XXQXXSEXHSQQ?iff'-IXXZXQ iffsilsi X Xi.-25, X XXX- WX Fi ,,C, Y. X., X,..X, 'X NX :X ,XX-X X iw25fX?2+X.51Xff'--if X X1 'QL ,XM X X.X-XX1Xs.if- ff 214 X, ,,XXfX- 'X-X1 1 X Q ' Xfrxzud F iw '3lT'45"W'5fL ':,?lEJz. ' X wi W .. X.-,,. , J we 53 X- w.X,.f-..X is ....Xe,.f,-.ww -XXQXXXX 3' .5X5f7fif.2i Y Fifi: ,X- ,, 7 Xgfgqiy X-X ' Xing ,X .N , - -.X-XQQXWXX 1XX,g:X fag, XXXXX- W" if EYHXQEEXXQ K U .XX,X. QXXX. XXX' X. . X- X. ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX X-gg,,X.,-1 .X XX XX, mf -XXXXX X -, XX ..X XX XXX X.X,XXgX+XXXm.,X XXX..-.XX XXXX-X XXMXX X-XXXXXXXJXXXX XXXXXX-X ... ,.,, W W QWXEXXX XX, -XX,--f,X,.XXX--Xp-X.. LXXXVXXX X Q4 egfkgigg.. Viv. XJ iw iffyKX:,, .X ,XX iw- , -XQ XXW .X X 15.5-Wigsxu -XXX ,XXXXXXX -XX-X XXXX Xzfz,-XX fs1?:w'5"f .2 X-X0 ,X Q-X,,,fX X., .,,.., X ,,,,X XXXXX 1: Xp' .X ,, --X XXXXXXX X XWXXX XX X XX X M XfmX3-2QQwfXg5rg:. 7 L" ' XmXXXXm,,.XXX2X.X3n.y XX X, XXX.X,. X. XXXXXXLXQ-...LX qi wa,-XXXXXX , XM-XSXX XX if XXX-X562 XXX: WX X,.X,,gXX.,XXX, 1 X X Xffs1":XX:agX " "Li , XX 5XXf?'iwXW sg msg- g':XX5f::S1fX .. .,,fX, ..,,..XXA.XX,.,X XX,, XX -XX X Lf--' XXXXXXVXVXXXX QXQVXXXX XX.XXX,XX.,XX,2XX-MXXXQSQXX -XX -'TBS' HEX J XX MX-XXX 4 ,, . XXXX.X,X.,X XXX f X..rX,Xsz .,.X.,XX:, 5i2g3fS?j4fZgZ"XZAMW:5gT'f9!fffiifEf X55X " 1:mX,XX5X:wXw -X5 K XXX XXX XXXXXXX ,Ah WEXXX,-XX iffffiff'f'iAi" ?'fkS'x3 Xf'fWiJfVl3fL3x'Z S3 XXl3E-WILEJES5 IX XXMXX w,,wX,.m ,W .,,.,,.., . , . if?XQ?lX5f?XXE55nlX-5M-f ,, -swX:1XiwX e2wx,nz-,ffX,- QS, 'Q' ' 'VMf"',ll5t-'ftf.5,3 :XI 'IH l.f,, .X-X:XXsXXXfXXf:XgfXX.1 X ,,.. XXfXX,XXXX uri 11X2g.aT'5MXXg.::i:fX..fX- XXXXXX, XX,,:.,:f'.X,,Xf.rX -:af-Xi.aw-f:.f,,.XXefXXf X ,,,,-,,L. XXX. ,..,L.,. W-.X,,.XX,. L,.. XX ..XX..X X X XX siyizxvzw- X - X, -HX--.PX-:ff - Hey.. , ,1.,, 5'fXXS?Q 'W 1 .-11 .'.x?5Xf!X:fXX ' 4 XXX, . X. ,,Z .Ll. X XXX rp XX XXX XXXXX 1 1.211 2X X,iXX,1XXX,.XX X -as W X 5 i XJ XX , XX ... Xg' X.XX-. .X.XXXXXX-X. IIXQSSXTXQETXXESYXXMUZ 2 WWX22 CWEQESXQQEPY X- 95 'fXif2Xi-A1XefXAZXX. XX,,XXX,. . XXQXXj5XXg:X,.3,,sX.XXX. XWXXXXXXX. ,XXX 1.X,2XX.X1, XXXX-X ,X XXX XXXXXXX ..XX .XXX-X5 N? . .: K X2 XENXXX M5555 X - XX-'XfzpwXWXXQXSSSXQ wi, fs, X XX aw mv X-,,:fX X1 ' X-.XXX X, Fifi ffmwk 'X fm-XXX X, ii.. , . X., , .i52lF:f1:w12X::'fXf'f Nw ,X .M ,gsm XXXXX,egy,fYQX5i':E5 ., XX ,,.. X, k Yagi-,g,wX,X2iXX-.XXX-. Xiff , ,L,, iX, Q XX 5 'T W A-X ,SX X- X z.. NfSiXXX?1bXX-HX X X, ,X X ,.X, ,,.X.XW. Q... Q 1.1 3,2835 X 'AQ 'ig ,, .nf iw? X, X ,. X X XX X . ,X. XKXQXXXX wwf WX. ,K fggfz K W K XXXXXXXXXX- XX, X, ati Xi?.:XX,.XXX, XXX XXX., XX-. X, XJ,XXXX,,XXX.XX,XXi.1XX, X. -E .2 ,XXX X. 'WX-E XX5XrXXXEXXXXXXX,,X X X XXXXXXXXWX, XXXKVXXK , . . SKQXWWX , . X X. X, , X X i , ,X.,., . 3, -TT-iw f-f- - mffsifilwri .':.:x'fX- Xmff ff XX IXXSXEEXQEQX- . ,, ,, .X.X X 6. . ,X5 Kimi-:X2t.X,X.XX, 1, ' " k'31sff74a9fAf77xf'?7iYiV5f" .XX X ffmvisfs ,X XX, fXifSpfgfef.X2 U X- - XX fXXXwg,'JfX,.zX::XXX, . X, X- XX:gff2i?E.Xs-f.-gg. , ,, X. f,.fir:4sX2fg1X275H.XX,..XX,mm XX.. X,. -X,,..X,, . XX ,X .. X.X ,X W X'--XXNXXX.?X?,.-1XX2+ff vw: X,. . f?7'55?',XM,. gf 553 Q5 ya. ,pgjfg X X- ... X X XX? XXX,X-X-XXXXX XXXESXQXW-, X, XX :XSLXMXEXS A X Y X XMwX,.1ff1'i3fX?W'fiie'K sggXgffXXp2,fv ,XX 51 XsQi?Q?1gXs,, -'.Xz... Mfg? 'qifff 34? ki if 73 -fa XX XX XX X X.. ,X X X 116, 1-'Am X .vxgfa .X X . . X XX XXXXXXX XXX ,.XXX.,XXX.XXX:-XXXXXX - M SX XXX QNX , XX, wggi X, .XX--WXXQX--XXX..X,..X,..XX,Mf,X,C2,i M 'X X X - 1,:XX::fXsg.X5fXX5Xg5gXXA'fXA.f,1X A 4 XL1XXX.wm,XX.gXX5XXw XXXXXXXXX 1XXE'1.X,X EXXWXXNQM XXXX -XX,,..XXf XXXXf,,X,,X,.XX,Xgyw 51" -"Wi W 311 XX H2 XXDXQXXX 1- XJ? 2sEEX?3bXX'iI'i5i?e??52X?'?Xi Wai xagiffzfw 54 XX XXXXXXXXX-'XXX-,XXX XX-.-X X- -X X X XXX ,XXX XX ,.X.f-X ,XX ' ' .szvifiifm 'siiQXcmXf:X:7':Xf'Ls?'5X X ,..,, X, 2-X fix? 9 .QW ':,, A,.,, , , HQQXQTX-Qi.,-2XXsSX,53X,XXX,XX.X X-XXXQXQX-ef . A. ,WX P Xawgmvzg, X, X ,XXM ,X Xf X X,X..X X, X- . ,11111 . X . ,,,. '34QJi3,Xf,Q , me X: .Xi .XXX XXXXSXXXLXXXXXXXS , XXX .. XX :X::XXXXXXX ..X,.1sf. X' risafi. X32 -ff,AfX5ifW5?'2f?JlX7' 15: XYXXQXXXXXEXXQX? VV, .,,, ,KX XXX? XfE1i.gQiv'YXz XXX, am. W? if x XXX Sie' .sam is-'X .Xwm 7G:3X3izXrJi4f4rxY151LQ X Xim"9Y. 9 53XXWwX 4.2 V' !w!'Xif5u9 ?H,sX:"'X U M M WX 'mf 35, zQ'g5f55ff:f5.wf QXXXXM wX.kXXXXsmXXQ5X PSM X W. ,, .. .X,.1..X. sw:ws.:XX .Xt s- X. ,wh X -X.XX-fgsw -X AXXXXXXX ,XX ,.. X.. XXX 1,.1. X X ,X,X X..X X XXXXX tim Qfsiz vg' , SX 'X X.L+1,sX 4r few XX 15,5559 fw ' 'X.s:Z'5. X - mlvsb, X ,f..X, .. X X .ffl fi'X.s+X,X,1'- 1.2. 5 X-'X -Wfs-Xiaifw-1-1 z.::XXsi.4Xi3e1X A A Azkiiih U92 Wezlisi Wifi? ., , X ylffgrws Qf'fa1-132- Xf X - XXXXX .X X X .rX!X?ii- .XXX ,... X X., ..K K ..K, " X5XX,XM5rX.XXX 1 g1X,XXX:: XXQX-X X, .Xp XXX fiif Q1-sarffezij.,esp1,,gfX?1 XXX. ,.. ,X X,,X .'X1Cfz!3,.:f'1f., A , Xs,XXX,-,ww ,,- X,,XX XX XXXX, ww X . . XXX . X ---ff-- XWXXX XXXXXfX,XXXXXfXXX X,,..X XXXXXXXXXXMXXX XXmX,wX..XXXX XXXX. X:XfX,X,5-X. -XXX X, X- XXXXXXXXXXX .XXX X vX.f1X-IM :..ras1Xi:f X rw, XXXXPXXXSEXX-,XXX X ,,.. -X XXXL...- X??XX?iX5i 5?iXQX9.X4fil W fn X :XX X, XXR:rf:22X?3s1i2gX55zmXgfXXf,.:X:XwQgX,,X,..XXfzf 1..1f,X.XX,.fX,,,,XX,.-.X.A,Xaggez..aX.:X,.XQ-:X:...X 'XX.eXggXaXX?XYki3fX.5XX XXX- XXX: X 'XXg3sX,ggwX,mXssX ,,.., X,,, QQ, X572 SEM 'V Szz, 15375 X UQ, .fX'f:X,XX,X XXX XX X XX, 4 ,..XX X ww., XX .X,,:.X,,XX,,.X . ,,.. ..,, .,X ,X,. XfjXz2yQg5XgiQXf+:f.,, . , X.,X,XXg XX . M Y A X ' 8 'fI'wX?ffwXXs5-Xie,Xs..Xa1HQXXss:.XfX Sifzifis XX X XXX X 'XXX ,VXXX X X X, X 13- Xghgg-SX X .f XXX.. ..XX... WXXXXXXXXXX-XXXX XPXXXXXX X, XX XXX 1-XX X-XX ,X11 - XX 11 1 .XX 121.125 X1X3gXX1,X-- .XXX . X XX X X X XX -X -XXX, XXXXX X. -,X g,X,,, . ,X . :?5XEXU:i"Xf 'faiffzims X ,X 519 XXX 25.193 SEX XQWXX .XX ..: ":sg,',4:,Xss is lX:!1'1,.,XX my . zggwzgww. ,,.w,,.Hy,5 515 sQilg5EffN.1 ' -fin 'WX-:ffX2'XXR15-wa'WP??ViKeX1sv . . ,XW.Bf,.g.. 5 SW! XXzsfzgsXgEX3?XX3VXXviXXi11X5fif 555- Wf- X K' Q, 'filisfzfsiig -X ,XX .X,,XXX,,XXmXXXXX.XXfXXX5XX L' -N-W .xxx 56.X2QXXQiwX535Q5fg,QSg,XgH2545g,XXXwgXg, X.fXX,. f, XX 'X XX,Xg-XXXL.XXX.-.5.,XX,XXXXXXfg:rf mfs'X.s?XXis.2fXXXX-XFX'Xi , ,,,X,,.,,.,XV,.,.X,., ,,K. ,.,., , . .X,. X .1,..,1,X11,X V E XfPJ15fV?C5Qi'f' ES' 15,1122 .EL-fii57i'4?5Ei?'SX55 XQXFixf3i5?5XY5 535 3551 MXN, 1KK ,,,XX.q, X, ,X ,X ,.11 ..,, . , XX,X..X X ,. .XEXXXNX Xgw., X3,XX111Q,SXh3, XgQXXFfg5sQ1ygifXXX5X55g3-XiXXee,X.X,X XEXLEX X XXSXX-XXXs..X.-XXX-xXXax.XXXX UXXXXXXX XX XXXYXSX XX .XXXQMS5 X 'la XXX .XX XX....,XXXXXX,XfXXXX.iXX XiXXXX.XXXX,X,X3,,XvgXXX.,sX A K X: . X,,XX , X XXX W XQXX X-XXX-XXXX-XXX-XXX.XXX,-.X,.XXX 1 X-X Q aww ,X X XX MX'-2X-:1,J.sggg " " 'QggiygXf?1F5f'2f?iXii?f'i7fi 2 XSXESXXXXX , XXfXX:-mmXX,i:hX- XSXXX. J, ,X XXX, .. X ,.XXQXPSXXUQUQU--Ws??'2i' 3XX1iafX2:RsW334XzuXX?f2XXXXXfveXfi ifiiiwfrifigm 12:35 :,':GgfX?"wf Xie-41ffX1X1fw:f1fhXX4,zX f?X1wXfrX:-5 .XX, ., .XX X -XQXX X I X,,.!X. XX . ,,XX,,,, .X, XX XX X X X- X-"s'ff-,ffisgzs-ffsfs? 'XX 2-5.5,-.5 'ggf , K .XXX . .XXX 4. XS? XXX-XX,X---XXX X X, , ,,X..XXX,- . XX X XX W'f1f'Wgw,Xwrs-XXXXXXXfS.X,..Q-X 1,111 . ,X.sX, .X.fXX.,XX, s, M5 ., ,XvXfX,aXXXg4XXgpiX 673 XQXX .X LX DV W JWYWXIQ Elfiiiffis XfX,X,gX XXX , Xf5EXQ4Xf.XgggNgtggegj5XXEg5XfiX5f3QXg3X5f2 .21X.X9X,XXXXmX'Xif..:,.,X M O XXXX XXX-"X XXXXHXXXXX XXXXXXXXXii3e:5gX53Xgff X 13122525 ,'??"iWE1TV.fC '11'1?19'l ..N.. ,.. 11-- -XXX XXX.mXXXmXX:feX,X. X .QM Xszsgw ,3,.XX,.,,.g.S,..,X,X,.gg.X, P, XXX- Xffzf-XX me-xg1giXXeXf XXXX-WXXX XXXXXXXX XXXXXNXXMXXX ,X ,X X, asa ,XXV ,X X -W Xe zw X, Q X-E5:STi3?51i3if52571s5g5 X.g, ,,,,,,.X, , X ,X XX, X---.X.XX..XX. .X-,XXXX XX M, X, X..XX,X. ,Q . K fgffwfixx'HKf535151521?fsXni:4i2LQf2zsf52e2:3iiQEZQXQEgF?g'Qm45q5f1XX5:5XgXg.-XV. .. X. , X. .ANN .XXXX X XXXX'-XXX, 4, .. . X, X., X ,XX .. XXQXXX-:XX,X.f-w-1-ff XX Puff- X. X XXX,XXs.X.2X XXHXXXX XXXXXXX:XaXXSXXX.,XHXXsg,X:X2XXQ.X:X:rmXeaX 5, L, X XX ,X,,,1,,XXX , ,X 4 XXXX XX XXX-X4 -X1...,-XXQKXQXXQMYQX-2gqfXX,fX,XgX,9wX,s ., ,QXXXXX . X ,XXX WX X XXX XXXXQXXXQQXXQXXYQXXX af-XXX ,XXMXX-X.6X.XsX FX 14 'X -X X . ...X . Sei I f M wfE5"i!6f G- W -ffm XFXXX 34-2qfXgX,.?X 55 XXX.XX3QXXX1,XlXXg5eXgXXXX5i5,gegGQXqgkiNbXXXgXfX9rXNggQ5gggfgifiggpgzg, K Q ,X .XXX .XX X X 31 W'JWQZUXX-2--XVXX--ffm Sw ?hXbXXKi3X?Ee!X.XXf3XXX3XXwX..XXXXXMXXX, hh X, X,.X,XXX.... X X XM 3 Xm'iXz,1rXeXSX ,XXX,XaXXX.zX .X X X WXVXXX . 1 X -,XX..XXXX-:XX-was'XMX-XX2XXffX.--XXXBX,LX X X X XXX-wzgi-e'JX,f?i-XXX:X5:1QgX1,XXzzsw-XX,XXiXXXlXX.XXXXX-XXXXXXXXXwX.X.X.XX ,, X gffXgr4,,5XXg XXQXXXXXQXXXQQXXQhefXXffX2X,XXSzi'XXE12X222XX1g ,XX-'gm XXX i1a2:XXi!XXXfi'NXX93XsgXQX,VXX'X-X5,-5X,.X. XXX JXXXXXXX X XXXXLXXX XX XX ,X ., . K ,X X,,:.X,,XX X,XXXfX5f.zXXX5XXggXXfC WXXXSXXXXW-5XX3PXXX,?!XQXf:wg ,gsa?'gXgXffXp,i: QM! r2fgX?1,XX-gw5fiX:?XQaf:X?X Q25 XLQXS-Q52525?ZX512X5fksXQe9iifaiXXQ5XXX??XvX .KXs?2XwiEgf5X?iaa ,XXX X X.X+.--X,.-fX-- XXXXXXXXXXXX-XX,sL,,,,y,...gXXXgxXXg.X2X, XXX,XX,.X ,fXXX.XXXXX,X Hex.,,wgg4,gsXX..,,,g,,PXN,3X WF, .EXWXXXXXXXX3X.5XfXXXX,XXXXXwXX iXX..XAXX XQQ, sXXX,,.X.XXXX .XX ..wXX,XX,,nX,.XXX,y,XX .XXX XX, ,X .mg-Xg.ggX.,, .fz.-SX:-,X.Xgw tX,3XX, XXX Xu., X-XXXXXXXXE g5,yfg,X,5 .XXX-XXXWXX XX,XXXXXXXXXXTXXX-XXQXXXXXX, XWXXQQX X53 XX X nm XXXXX 4X,Xh5?gpggg-XR JXX--XKXXXXXXXE -QWfgXXfXWgX.gXXXXX5SX,XjX3,X9XX. X 2 XX.X,X..XX XX.,XXX, .SX M XX U XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXX,..X,,XXX.XXXXMXXXJXX NX Xi.,XXX,XX X X., X X X XAEXXXXXXXXXX KX XX .XM XX XXXX,XXX fXX2,f:-,.'1i,-..w--XXi,XffEfii'wr w-if X' X-XXXXN Q 'WX-1'wXXX,, ,X,XXX.XXfnXX XWWXX XXXXX ww- -XXk,gfXgXXX-gX XX XXXXXXX--1 .XX-X XXXXX KXX-XX X5 XQXXMX-X ,X XQX , , , Xl X .XXXXXXX XFIXQXXX-X-, XX, ,X,X.XXX.XXXX!XX,XX!XX,XXX XXXX.XXrXX.XX.XX3FXX.X,XXX ,X,XX,FXXXNXXXXX,XXXWwX XXQBX, fX9gX,aEXXTQQXIf,X,,,XXS.,2W',Q ,,aX.XX,,af. X K 3 XX KESESE-.E-?i22ZEf1l2i?lliii5525XX2gifXiiiXEXE25fig525EX+iiffiiX?5i5XfSsifi3j4X223 X X .SX XXXXXX XXX fX X X I-'X1QH5?f1X"'X in '2z"5zX1?XXgf3XtifXiX21iX:S2X'fg,., :,..f1fsX::XeX sX'Xv?Q35'f X XX-. 2.,zX,gLXx,..XSfqQXQ1XX.gX iff XXGXXQX5XX,1:134?w3igxgffXX-. wsmgsx'zgisfwsiszli.2IiQf2f2f.efes2mXdvikifififgfi?Wwwf4634?ZggffgfW-'QNiciisgffgffgf,25Xa?sSivmQ51Q?gQff 512E:QSiiK??, ,ff A -- iE2LXiffi5gX9QXf C552 gviiysl' 3 :Xi-XXX ' iygiggi. . X M XM? .,,. ,, , ,Xp kW.,N 1, J, , , XX. W . , W., ., , ,, , ,, ,, ,X , ,, LX X. X A - X X -- XXX .X - - XXf,XXXJ5i5fi5X3X lP5IgifQX2fYX,,15S-Siiifrii1132!'i'.f'fiQ3bi"f5+EsE?ii5ff.fWsii'ik:l'w5i2PF 1236? 11125 i .SXQNTXI X 'i H12-' 2Q.X1i.XrfXf-'X!iffX Mifigfiisf'Xrzfii-YKLX, -'ff-11 -fiwfX.-s,XXX,,,.X.-Xi,xX:szsfvXs.'XX,,XXf 2.21P2XX4-XXXSQX,',:X-w,-W,XWXXegsswX:::1X .XX X-ffm, HX .bzvz-X12XXsX?X,XW-HXXXIXXBX.XXX-WXXXX-.XXz,e:X ..XffX?XXr?f?:Q:fXX1 :WX-XEXXEXM:XX.XXXs.X:ii:X?XXX:XX--XXX :X-in--meeZQMXXXYXQQZQ'?2ie'13z4zX2Xs X.iX:z1X4f2XXf,WX5 X X- .XXXXIXXXXXXXXX XX.:+,X-ff-.MX X-XXX.,-,.X,XX.XfXX.,,,,, X.-X .-,XX-XXXXXXX-.X.. -XXX -ff .-,X.:XXXX,X.wXEPXXX X- XX-in-XX2-XX,X,.XXX..XX,..'X- X.-.-X -XXXXXX few-ff fX ,--XX .XX.gXwXX,- X,X.XXXwX.wXX .XX-.sX, XXXMXXX .XX XX.1.XX,XX2XXL 421X..XX - X:-Alfffel552212.9wX.::f.a1,:fz2i1Cfu'X5QiXgXf5X g52?f:5:f'XfXfr?i X.lfV,f",- .Xfzi.X2ffXzXXXXXXX-V'Xf'fXv-"XXg'W.:f.:-ii5i,X1fXgaff--W --SXXXQVIXGQG3.-45.-gg:.X-..,XX-,XXfx.gzm-gg..XX,X,,,,, ,-.mr-X .XXX,XXQXXgg-cgglwI4XX1igafgn-5azg:Xi.'Z:X224Xit'set X,5 .X X, .X,, fLX,JEXsf.,f1p,.s2gX-5 1egfQ,fX,f?X,.X,5,Xf.,f-.X1, .QX,.w.JXX,.,XQXq.Qggg.gX,,sXLgX XlgifgjySwings2X9Xeapy5gg,3XeQXX.1XMsg,SXX..SX?1X5X9Xf1.K55g1g ' -1--fwffllX.:-ff-W-'XXX'X211-f',-:'EXf-wif,XXX - ,--X.-v1.Xef'fXX" iifiwli-"f'2ffU'3C?-fi W'-X21 -4XXXf'ffX1:f QXXXXX-X X SMXXXX--:X ,Xfwf .X s:'.XfXXsgp: 2,,,':Xi ug,yfXzg pw ff:.XX.XsX.'2,'.XX.1X:g.s,zXX:X11 XXX: wx XX:z:.XX . f -2z:XX.:1eXX-Q-mfs?24:'2p.'Xf.-fXsXaXX-f- saw-XX fX:.',fm XXfmXX:f-e K X X - X X A X N C2-93:-I'-X, li 'jgsgfi'W-,1'gKX:7gggXfX2i?Q,QWQ5jlags!'.XKf1XfyiQ,1-XQXQVXQ:lil. X 2Xf"X: 5, X1 XX, :vii X X,- XX K. fy Q 1515. i df ,,j,X KX KX 5 V f 3 1 ,XX ,- ff V 'XX ,g 'X ,g3Ig,32g,fg,f35ggr?L5'iiw5X5w5XSieQHQ6fggf2?-ZiMXXQXXXQQZAXLXXEFXXXMXEQXXE'?ezXiiffg-14513innSWXXEXXXXQ:XEigiiX'4Rfg1?,Xq:Q55,i!EQi3Lf3f 11 72:27. -WH -'45 3.55-Kali C11'1?'r 511 X-XHxXXiEX'5-,145 .iigiik-VXGXX-JXXXXQ, - X XXX.. X, 5 X " XX, ,V . , XHQX-,H,,kgg X, lj- XX :fig ,Q ,,1A,,q- K ,X QNX XXXSXXQ XX.,YX:.3X,fli.G- 5S5.3JE.lfQI.'l 1S'1?'iI'9iX'E4?'M'?5 'lfffiiwffffl'fP'5'i'i?SK5E- l3Yw?"W?iMEf5z,2"::5X?5!Tif??UX:,5:ii2,Pi53wf.5fWiEr? ' 295 V 'T X I X 'X-W 1-5-fLw1,ssJX,. .,'Zn1.4Xg-miigafsfifwggkigiffis-t'XX:p1Xy XffXXX,X.-ff-5gXXXXXggX?X3,XX-XXSXX-15X---XX,.fm K rm XXX.. .XXm.X,,f1,,.-X., X.,z,fX,X .-,,.,.',,gX,w .fXXXy.gXp?gggL5.gXX.fy,ggg:f,,g.Xg,?gX.5qX:g,5g:Xgiglg-XggizgggiiiH52XXX-123335:QXX5,5?15?sXXElHis1,,NN245QXXXEXQWXQXEEXXQQQXQXgwagsggsgxggazQXXXg?sQr5?4w.?XXXs+XXXXQXXPXXXMQWx, XFX' "'.X1,ii'XX1fVXX .FY.Xf"X211XaXXfXfXi-X Xri' X X.:--'ffirn zfefwf- ' "'- 'X XXX X- XXt?ffX:-W ' f1X,:hX2,, ffX'.X'zEf3-wX1XXX1,.-5XX Q ffX,..XX,X.,fXX,g1 ,-gf: XQ..X.7XgxgX.vvX1+2 'ygw5X193fQXX,f3XggS5-XXsylwwx-wixxw gzXffKXT'1,WX.i'f-is X '?v,,ZiSFL+Sf.5.'!E!'T?1iiX,,fWi'15x'MgXg5fX3'11X4'11WiK XX XX:a?iXs?XiE'XXfiXXX.XfXa2XXf. ,X- : K ' ' ' , f ,, a , -X X "-- -X M . 2 1 X XX ,X, 'X,yX,,.. .XXXSXX .-- X, XX X-X92 .XXX3,45-,.Xf,gXgXgfKzXf...r. X,.f,.X..X. .iv X. . ,.,, .. ,, .X X X .. XX , X, X, 1 . . , X, X, if ..,,t. Q. X, X XX .. , X .., . ,, X, XXX XXX X.. XXX'Xq-XX XX-QXg5L:?5XXXfX X-XXQ.TEXXX.XX551X,fwXXXFXHXXL,3g-FipgggvpX MW,igwigpggwf,sq-gX35EgXf1'gXgmg? 'XX .XXX XXIXX-fM-+,,':fX..wXXXX..., -'XX :1X.:'-X-wg,we-,..XX,:XX:..-X,.X:X'--XfXXgXX,X-ff-X,--X1X'.wX.1+. , 52,13 --X5XXymXr2:.g nwf'g:X'XXX'-1,-.wX,'-w -XXXXM.. :X:1fX,s-XXX-ww. XXQXXXX. MX KXXj J-g,'g.,,-g.:X,-ggf-,fX'fgfXe.X,fX,g-fg: M gg iiig.:XXXgXXgfg,.,fggXgQgfXX2f 1Xfi.1'2?-XM: 1 X '5.11-f1X'X1rX .4uf.X1'.wz LXifX3':Xg':XX-'4X:f1XXiX'i.,g.X j,:XfgXXFXXX ff,gXX-,WX XX-XXXQXXXX fiXQiiP5gi55,9ff?!75?25?2gf2gQ?E?5?ig?IQEEIEQESEQQ F'HX-ikEii',r:'ff-LXXQTX'-w.'H.EE.Si.l?X ::'?':X'lXEfT'4inX7Xii-QE 5 -'f1X,EN, - X X? I . ,J f-iii :Xa 'X X .. X1 M f.- X f' X-X M - .fI"fMS'1C5 Y1i'1X?'iIXXLfCg 5505: ??:'Ji5YQ:,'5iiE1', -5 'fL-fiWif"':-Wiie-:?fZ:XiLE,,iX:X t'1?"1, 'Q,'g5"jJ.22,2il-.XXXSW Xu wx .X-,X-XXX, QM +X,XX,- . Xi. X,- f..X4,,X,XX,Xg vz HX Z ww. X X XX XA if -X,,,XX,5 , , X Xi - ' ,X X . A X -- - X -- 'X X, X ,-9f',fz.,fXJwWX it ,Jw wil lzsiwzf 1 :E-,W4?."3 i5S'f: 9XX5.:XX-155 ?X.-zu.--LX 4 Ld X: E X - .xl-bw X:,..qzXfXX,.qXX,- XX,w..X,L.g,.-XX, W K,XX,.Xffff24:fwfzasfXX-5f?XXTf2fTwfXX,X-.i1X.X+XfXXl,'11.,,,,fX.f1,X-ifws-igfX: X. '-XX -X-Xwg XXfXX-x-f.- .1 ,f1L,,'.i,ifiXF':wiisif'.'fX-im-Xe'Q-X,X'Q-XX-mx-asfivgXiX3XXffX32ffXXiXff!S?Xf.XBXQXX4XXfEXXf3X.XsXM-i?XXXS?X3f?sX'XX?1 XX2625527'XXX'-aX11X-MilkX-X2'1E.Sf2N5if+1fX4,XSiXz W4XX1'XX:fwX,X:.X,.XX,fX,,-,'f 'Xfm XXXXXEQYXXXQI-X'frzswiwgr-:.,1 -.XXX1'XX1-ffX1X'1XXX,. X-X 'X 'M XXXXXXKXX-WgggqfqXXL-"XXX1XX,,Xe,:,,XXX f+XXg,,.. X- , . .X,,X.,:l.,L,,X, ..X,VXX,XX,WQ,.N53XX,!,.,XgX.,,.,PX55XXQ.XX?.VXX..'!l51.,EX, X,HX.VgX.v,:XMXM,M,,.XX,,X,,...i,,Sk,,.mX,m.,,ww..X,g.,,MX.,,..X,QxN k XQXXXXXXXXXXXX-.Vw-X-,,X,3Xf,, X,Xgw,-1, XXX X4XXXXXX,,q.gg,.fq gm ... .X ,X 1. K., XX ,XX XXXA.XXXXXXXwg XXX X XXX. . ,W XX XX-5 L Q, X ,XQXX-XX. XX XXX XXX XX, 34,5 gx5X1Q,.gq Xgfqklg....f:,:,X.XXX.fXX,XXWXXUXXUXXM.wigs, :XQ...XX,XXGmX1,3keX...M73XXX..-X,s.fXm,X5.fXg,,,.5X,,,XXt,XXa, .zX..:XX,,X1:Xf1X::XX:fuef. Xf.fX,X1X:, -,X.,X'fXfX:sX XQSXX-KXXXXQQXXX X X -.X 'XX-XX, X .X X XX :XX XX' XXX XX. ,, XX . XXX X XXX .XXXfXX:XX5saXzgXXY-we me 'Xi:-XXEfX- .XXX XXX-XXXX-XXXXXXXXXXX-QX-1-:XXXX-XXSXXXXiXX:,.Xf,fXXJXXXX-XXXwg:saE'f:XX22?XsX'XfXus,,-.XX,-XX .X-5X-,X r,X.XX,Xh,,. ,XXXXX ,XXXX f..XXXX,.XXXXX,fX?XX:XXX ..X,X-,fg.:X.:.,,XXX2555gX-5111:my2mfg2msXgm.mf?X.5-vX,flX.fXX.XX:Xw1,--XX,emXXuwXp..-XXUXX-IXXXXXXX.XX..--XXXXXXXQ-CX.1QG-X,X..XXX,XXf,X1X. XX, 51.5214'-XXMIXXX-.QXXXX fm QXXXXWXXXmfeisffw -fs-WX--XX-..2eXX .XXXXXf1'22.12.Xw.- f,,-.XX ,.XX,X,.f,,4X::gXX XX XX,.,XXXX,X1fXffXXz,XXXXXXXXXSXX-H.sX'zX1:ff,XX2X:Xw WS W X -XXX -Xe.sfXX.:XX.XeeXX.:XXXXXXXXX-XXXMYXX.-Q:XXXXXSIIQ 'XXVwiffm''QXXf'XXt5XX:XaXXQSXXWX-f'iXXi XX X.XXX,.rf XXX XXX-,wXXX,.X,,.s,XXXX- .X--,.f,- PXX XXXQXXXX,-X XX XXXXX XXX,.XXX,. XXX-X XX- .X ,f--f, -. ,X .,,X XX .XXX-.XXX XX.,X,,,,.,,X,,,. .XX M, X,XX.,X .XX XXXXwXXXXXXXXX..XX, XXX-XX,,.XXX.XXX..XX,.,, XXX,.XX,,,Xp..X.A,,.XX.,X.,X XM .XX X,gXX ,X XX,,.XX..X X , XX XMA X . X,,,.gH,.,, XQX ,,.. X XXXXXXXX .X ,X .. . X,.X,, , X, XX, 1 X , X 5 . X XX,,.5,.X4, X,X, Mtg, M. ,X X . XX X ,,., ,4.,..,XS. .. XJ X J, XX.3 X.X,F , . X XXX-XXXXXXXfXXX,XXXX,X,XXXX- X-,.XXX..,XXAWX XXXXViv-XXXX-'fXf2iXEf?1X - -X XX X, X.XX-XXXMXFX-XX--.-X Wm we QXSXX-,XX--XXXX-,--.-,X-,X-X-.X.XXXg2X:X,X,,g1,eXXgX,X,sXN1X,,.+X,,XXz,XX.fX ,,.. -..rXXXfXX.-X-.XX.XXXXXXX,...sXX-XXXXSX-XAX-XXXXX, .XXXXXX-X:X.wX,.XP5Xf--XM. XZeXE'iXf.f1'gsffXwXE,..pg.-X 51g5ggXgg.fx2HSXQHZESWX'QXXX-qX3X:XXXX-X125 .131 XXrXXXf3X5?XX1X2XX?iX'K1X sXfR:Xf.5-W ZXXXZXX XX,XXXXX,.sXv:XXvXXXXfi-5'-2-vt.2XfXX+X-fXL1XrXwXX1X2XUX-XXXQXXX-"XXHX'2f..Cf1Xf'XXXf1X?x-12X:ffXX?X,X:i.XxXfz4ff.Xfirri:f1iX?fX:?,-t,1zMT,XiWfff'XX:QSBXX X,,f?XXf'XXfg21XXXXX.raigsw FXXXXXXXXQ. X,-X--XXXL-2XXXXSrq,XQX5z:X,sX5H3g:sX1fX-X..,X we ,X-XXXXX wwf.XXX.XXQ-'F-XSQXQQXXX X655 XXYXXQXXQ-XXX..fg5XXXg.2,X5iX.X'zXXX5XXXgff,g1X1XX-Q.vs5wgew,..fzrr2,MX,5XfXX.X1i1X.,fXX,X.XX?aX.XaXX:.mx..ae1X.XX,XXXXXX1-X..Xgws.-XXXW,.SXXfsX,:XfsQ.s1,XQX..XX X 1'f?i,?5?f?X?5535EV55XX 19?-5:'sfifiX5if1X.?'XEXLXSZQWSBXEET41-i'55X'm'54325559Xf3f5XffX5'z5f1LXXX .X .. A5 f1i'1i1VS65'-"U2lffKiWl'.fiY' 'v' -Eff ffiffiflifiiigff 2iX?i1X5mi,g gmX.1g.z.-'XX0X,7XX3gg.XXX,X:4.XXKXXXQIXXJXXg.3:Xff2'5X!ff-'fXfgfs:gXXX..fXXX?zg, EXQEE 5234125 :'f.XvXX:.wvv XXXXP ?2X5'5X2Xf5iX .K . -2f2.4X?51,XX'5YXXN!Xi'3s5X . .X ,,.. ffss?iXff:X5,'XfiL.XiIfa5:fi2iQ52XfLK:2,"ff:95WE'XY'XgSLf-s'XX-f5XXf?215:'zX'w:X4-fS22i2512?ZP?EQLKQFSEFGXLEMGZ'-ingf255-1121Q'S?P57Xgsilffxiiiifgi'39iXf3 wifif:X'SXXEWXX-ff:XviiXXX-TQfX4XiXf1f,,2XwwXg,5Xg.Xg.XXX,XXXXXXXFSXXLXXXXXXX-.2Xr5:XS1sfgg2pX-X:mf. fSXXXs1Xz,:fX,gXgXgfz2,, ,,f1zfX:fXgsXSssX551492si?rz3'XXXX.1-M.XXXXXXX-frzXfXif -wwfX-sX'X-XXX:XXXX-XXfX1XXfXXff2X-X-12Z?XX-XXXXXXWXHIQWXHIX'faX.KXPQ2?1QX2W51fXQ?fXi'ifiXXfiXXX?KMXSiSf2X5Hwi?X?2?XXSf23ik?i-Xwigf'usf1X2XXPX1f1Xw X i1X5wr.XXXXHXX,?mXvXXifXX,TX1: famXXXia.XMXX:f'2XXXXXrsgXsgXgviz:.XXX XXXXXEXXX ,XX5XX,.XXXf,.viWXXXXXXXX.XXXXXXMXQXXX-Xif--XX--2X -1--LX .wx 1f,XxXiQ:fXz?1Xlrw:XXQHQPXXXWEX-i252'isfi'Qii4mwfXQ?1XQXg2s2gNX5HXSQ'ffmQRXJWGEXiXe?KXifXXfaX5?2XgeX:XXww-XX5z.iXs X XXXXVXIXX-K2iqwiiflHiXHfXX1fXX1f'X.f-:XX-XXXXXXXSXXXXXW2falseigavX1wr.-X'XXVXXXXXLQSJEX'WXQEQXX XXXXXXXXNXXTKLYQXXVXQ-2.ifXi2viXXr5XsXXXvfXX+XXXXXXXX X X N.XsfX.,f-X.f"2X'XX"XX-Y'-f'XXXPXXXf'XM-"Xw"X4PXXXf'sXwfXXXw'sv'-5-'XXXSYXEQWZWHQWXIXXXXHXXX'WrSfXew1,EwwzXX5ffffXf1lf-HW's2XnfQXww'XX:fXf1XwXXX XXXXXXXfXXEXX:XXfXrXfvgX2iEXXf.:X'1.yfzfg-XXXQXXXX-XX55X1XXXfXXX,iXXgX,X2:XiXi.415::y.X,'XXXXXXXXJXXQXXXX-'XXX XXX 7'HXgXii1XiXfXXXgXX:XX XXXXX X-X53 wzlfffff.'--jXX12gXX,.XfX,.X,, i.k.,,.,',i7,,1:, tfmglgwixgwNGSQIXSXXQXQQQXXXXLXIX11.2 l..X2X..+X . il-"1Qs,--flfT5?YXigi'i5g222XsX1v'?-13X19Qf?NE.2115iX?QEf4?5f2QffXgtifvigigiifkii.2r2Q92M.iU.i11.? ,.X,:'1,1',.fH'1s+iw+- XXX X,. X, XX 'x ':wi:XXX'a:'i'.:1,X--X'XXX, 51 X, XX gX'gg'x,.w1-rw'-. 55 !X2X'3,3g.X .X Xi3X'.12-w.:3XX',XXL--'Xp' XX. ,fgfXXX.z,X.XX,X. ,X.X,X-e,,- XX. XX--,,XX.X'uXzXX .,.XX, XXX.. X 4X2mfff1X-.21XL,-45."XX-,XXXX .XXXX WX.-X'p,:',X'X:. if -X. ,W -X :fig -fray.-. T21 XXXHXXViXai-X251,AXE:EXXSXXXKM-QZQXIEXKLflip-X,XIe'e4i1XXXXMX:2Eri2z'1-Sw'w5w'5Q3fF35isXX MXFXXXXX-'XX -X X'fEXf5XXXXXXXXXXzfXX 59X-52?-'TeX W X,:-255XX:XXX-XX-f'XX,X-QXXXXQXff.WXXQXMQXE,iwgbisiX..rz:15sr:Xgf.Xf:.QQ.X5sS,XXQp?fXE',5gfQgXQW.5MX5133355gi?!ijXX5XfXXfXXX?XXgQXz1.Xgiw.,xjggfiwp 7Xl'l2X?f1f:l12C2'iWi,5t?g3fXfXFf-Eye?XXX-Wi!1X??iXi92'fE15i"?W4x?Pfi'2XiXvXYKiX?'fXfiiX5iEi?2lQW? 12fkX?fXX21T?52??X? 'QXHESXXXKXXE .Wifiikiis X 2 ' W W M mbfficifivi-E'iW'iXX4m? iLif?r1t9i5ffY7?l E3'iilffiXflffgifiiv'WWE455'QGPWfS5'35'E59WL2MWXP93i'"fif5S5?'5i'iQi'?G3'95W3L'WIFE'ii? PKXfffgifwiffif'QM'SWL?,X-2fXQYf2X'iaffsX2fwggXIXXWXSXXSXQ5XifX.X1fyQXgX,,frXXgXXX4i1Xg3-fi, XXXX.fQf-XXX-iw. my-f,X54g,,XXXXXEXXX -,XXX Xa wXf2,.wX,,.X, .-:XX-,,.fX IPXXXQXXEQXQX-XXXXXXXXX:swab--.XXX 'Xe-aXfXpXX..X,5,.XXXXfXXl3X-WXX5?5XXXXW-QNEXXXQX.2X.Xig1imfwXXXNXXflXXX2XX--XXX'am-fXagX1XsQff .X 'fXiH?XXf'kiXfff2X25X3s21gXX2i11fiiwzgfflX11X,11-Xfasf21WLiXX2X?XXi?iXXi?XfagpXXX-X2,XX:5..XXXQXXXNXXSSXEXXQ. iXX XXXXQXXX.-me- JXXQQXSX-1f11:',. wi-gfXXXXg,iX2:X.X:g:XX,11-XX.. XXQXXX-,X:Xf'f--vw m4vXX ,sizawwsXeX:fQzg2wf:ferwax.21.4Xg.:mfWX1'2:2XsXi?s1?:rX2?WEs5:kX?3X9v-X'Xiiisaf-fQ?22XfL2XX55aii:Xi?XX,-XXXif.ff.1.2ifX1g5wi4 .X .X X iiX4XffiX-iiliifisfif F - Y' 'X X, ,X XXX XX- XXX .X .XXXXwX,XXQffsfXfzfXf X .XX X:XXX,XXX XXX4-.XXX-X XX X XX ,XXX X -XXX'-.XX -XX .ww W XwXXX.sX,:::X.sX,f.::,.X,,.'..X. QXX-X..'X..XX,..XXX,..vX,XsXXXXXXX,.Xz,':XX,Xf:: . SX X EW: X11-1.:X1, 'gf 1. -. WX?ifgg-mggggggXXXkXKX,X?5g,iF15I,:ggf gg555f5qgg4gvX.gX,S3. -1efgs.,.sXPjz hXXz:X5,:.s'gfef41ii-fgg 1Xz..X-QXM-EXXXF XXT2X?,Hs255XM1Xs3?XtsW'2X9XXs3?.3fX97XQwXXXX5m-295 Xj!3kXYf-r+'XX-iXXJXfvXX.z'-fx, 51,55s12i'1SX-XQSXXWXXXf1'g1-Wffz.-fXwXXXXX:XXISHGXXSQX645,51 23' fi? 'yiiilf X X-WXwi2XXfigEs:!2XXgT9iiEX1fE? X55LJfiXs3zf.1gsi1,,sX,f-.gif X X X K w:'.X-fXXL5XX1 - .,f.--yf XX,w,XX-X-,XLLXQXXSHEXQMXXX- riff:'XXXXXXX-f.Xf5f5X-QEM XXX XX, ,XMXXFX X5 QXXEXXEXXXRXX1- .X-XX-XXX -XX--.XXXX.fXX...X:: XX-.XX-11:-.X-XFXX''wwXWXXXXX.--LXXXrff1i.Xf?XXf..zff..tai-f7XXXX2.,Xfewfi-'XXWX-Xzi1Sz'xiXX XXXfXv,:XX..X-- wiwrX'XX.'f'?W'X3Y'5lfXiXXtvx5:5 XXQXX, X.XXXXXX-Xf,'XXXXwXX:fXXXK, X YX' ffl -' we is -TXXX-XSXX-.kviinf f2'59iYfx2fW ,Xzszifs XXXXXXXWX XX - S NX:-1zXw:X.', XXXLXXX' X1'X :,..f,X.fa 221252 1 1'XXis.WZWlid'-".X?ffXi?1f :XL-F1452-Xfli221-iw-flXXX--2-EXXXXQSSV 23:22XXgfX2?sX?f?Xz:XTR W? 'MTX X?1!XFf:Xa1s?f2XX1--we?ef2- X ., ,X ,..,,. ,X.Xv1X1,X,.g,,.X.,X.XXXsX.. X,, ,,.. XXXXXQX X, . , ,r, ., .Xa X 1 Ei..XsX , . . , X , . ,X .X ,X X-XXXXXXX,.,X, XX- X1X,X.X,,XX.cs.,X ,X,+.X,,,,,X,,,.,., X,XXX,5 ,X,,,.,, XXX, XT, ., X X X XqX,,..X XX .,X X. ,, XX XE X, .XXX XXX, X1,cXsg,- " in-X12 .XX.:q.X12ivX.:ff::.'.X,XXX:XXXXXXXXX..-XX..PXXgFXX:X,:s:rXX-XXX:X,XgX-rXXX,: X,:XX,XXXv WMXQXXX,-1XXX,X'XXsXXXfXXXXXIWXQ: K P N ,X X, ,XLgr:QXKXXXXXXXEIXXQXXXXQXX'XXsgzzfatXXXX2XXi?lXXX2mlm'-XSXX2?2sXXX2X5f?4XXw'fs'X---YYZXHQXQXIQX.X--LM:XXX'fy2.em,XwX.XXX3XXweaXf5XXXEXXwas 2171"-7 X :Llw.'Xi, V1-i-?.s'.f?E'f51 LeZ'XwV1'T?'1'N-?'rX XML-XXXXif?i"'ifS 4525? ' X.'XXiffXf1X4ff -52303 X9 fix-5f1X,1"It' irbfi ':iXfi'.S-swXSXXEf5u ' X muah--' 'X -Y fT1?X.XwXXrXr fswwiji9'2Kk5fKlW3T?'W5UYW"K'ASW' LE' 254 152352355 X91X39555f51J5f!5Sklf?'E??lET:.ifiL5?Qim+JC?i'ZE?f?1' Mile!-E '?Xf5'r+fi'!el :,1XXX,,XX.XXmr:-r:1fXX-XXfXfXggXXfjfXkiff-ffwigfXXXffw?g.'f1g'XXX-'XXXPQXXEMEXHXXXXXXXXXXX,,,X,3..,,,,X,.,3, X3XXXXXXX53XXXf1yX,XX B'SX?1X?ssXiXX'SQEXXTXIQXQXX3XXXXXXXW-XXggiiXX,g VXX , XM, P5wig15,5555XSXX33X55155521Q5XXQ5gg,g1XXg5gX,gvsfgX4f,5Xfqj2,-.XX..w?X-X,,X.,6Xw3X.-:XXX-XgXX'.f,..,,..Xz,.wfffaug:gfA3Tv1151116-X5gF2Zi4bfF,Q:?XS'4an ,,.. f, XXX. XX X-X ,X ew, X' X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX-XX-pXX1,, X ,XX ,,gXXX.X Xg X am, X -XX XXXMXX-. ,XX.XfX.,XX.zXsXX , Xz, 1--,ws X :X X XX,rXX ,XX XwfX..,X XX 1412.4 '. XX ,f.X'zz..X-' X, XX-,ww XXJXXWX- 1X,ffis:'X -'X WXXXXWXU ,WX XX: XX . - .XX-1 W'-X ' iiiSui-:.f5iXXXi41i511:27251154XawX:?f12f1Q:Mfxfiftfsi'fail?XXXPgXX1aii2X:e:QPX'2?15.5" IX, X X XX 5XX95XX?.14EE559fX2i'W ,X 2.XXI1XX:fXX?MXFXXX-21XfXXX,sF1gXS:XXPX-if55XXX X,,XiXiX9g2?-gSffif?fXTiffipiwifgwglXSXXEXSX,-z.xXfi?lgXPS4?XgQX2Xj?E,e5gEzXXiffXs'ffi5f1ry,.1Xi.12iXiX,i1-Xrlfiifzff1X21.XGgQfiffX131Xi1X:f3IgQfifi2gs+QX2SilX:XfXsQEfzXX!5X 4 fi miffivgilw 1 i.Xi1f2Fi.?F1X1YXXfV:.fXgg222Xgffsgkf'EfXxf6SXXi5fXgXflXXf3?5fiiiXX,,Emgf5X-yy R , i1XX?Qi21XXX.XX:givi,XXQXX,.XXX,XXfkiEX5i5WXQPXXXXXEXi1f5X2-SX ZXXXX 1XX1'5fIi9WX'-SIX?-Xf3ffJ?7fXXfHfXwXEXXXXWXSXE-Xi:125j'5Xgf'X1iEX2Xgi-2fXg'fXXeQz5Xv.5iffg.q1gf5EfiQXXQX-2ilX27Q1fi'ff174f5?:Xf'X-213151524592isX2f2fl,:fiX,S2X:f1fsXX5sX?'iQW'X'fiii5 X :'.X5ZQ5f15 fAii5.?f'Xwf.- X5-'XV''7l"I35JXfXl,fI.iN'v'lU?,XMXXX X.X,'X4V,XR'i2 XLQQQP 'fd-lags fbXXiWXX:'XzX:f:mXXX-, XXX, Mm "EYXEQ'?1'-W2 1121"SF15fJf4f31E"'f'9iii?52i?15C?g'9QX"2X53EJ3A,i'5Exxiim' ' ' wg" :R.'?i'?aEfZXfQ2X22fgEWQQQTQQEgq:2,534,X1iXXgfSX5311X25X,?X,6,?I'-BiXX!fXL XX, vX,"XsTgrXL XQz?i45'ZfX1'v?'L12:5gfiX'QXX-Xifliiwlia'QXX-HXX5?Si4XvXX,UF,,,,Xgfllygggy if f'fRS'2Xi'ff1 if 12552,Q95-fii'f.if-'MXX25fi3f5?.i15X 13ii'i?.1X-,'!L5X'4'XiXf4zTi3?5X2E55QRXiXEM2SlXY'5fW+1?4sQ1wifX'XX XXX X R1gsg2p31Qihg5Tig3?IXE56311 R--XXX-1 "-' 'L H -W -5' Xiyfff-X XX, X394J.X,,Xg-ig-532,-XXHXMW-1XXfx2EigQ'f? an-5!'i'13i.1aF51Qff .:g53pf2X!Q5HfXfH5-'EXXSXXFXXSQCX 5hLf1w11Xs'i.X1?fX?4ff5t22.XX1'iQg75rj?'gg5IFQQIYQQEQKQXEAEEQW5 X . .XXX X.X, XXX ..X,,XX,,, XX NXXXXXXXXXXX-X,,X,. XP, XX XX X X,XXX X .XX , XX,,,,fX,.,XXX,XX ,XXXX X XXX ,X,XX,XX,XX XXX XX. X, X, XXXX.,XXXXXXX,XXwX,fX.,X-X-XXXXDXXXFXX -.X XX.:--1 XXX .XX .XX Xs-2 X, XXX .XXXXX,-.WX-XX,.XfzXX .2,.X,,X.f.X..X,X-X..X,-1, -4 X.,,,XXX XX,fe,,X .XX,,.XX, ,O 5iff?5fff22'fQiiif1l'5'ifi1.31-"XXi'Xz'TffX-i?XEf':X-XiI.X?5?1'?XQT5zK5'L3f55'fXFfiXXNEEIXXXELEXQRSEEVSXQXZQE' ve XnifsQk31fEg3WXE?E5iF2?'Q?925KY?i?'i:WilN A Xfi??XE'?'fi15555555'if2'?X5fXf3i'iX'5EiE!3IX53552L523??5335i5CQEWi5i5Wi?91QP5633513552593i5lFE:f57i5f7WEEE'S-5fiifV5fZXW-sfkl-55ff'ifi15ii5gAag?5i3155f5f355img? ,XXX.XXXX.1XXXfX,X,fXX.,1XXXXXi.Xs4szgfX,XegfXg,..X-.5XXXXXX,X,XXXX,,.gXXX:f:X:.wX:e-,QXXXXXwXXXXXfz.XvX, ,X , XXXXXXXXXX.XXXXXXXAXXXX'XXXXX.XXX1XX5 SXXXXX X X X XX, XX. X5 9XX,,rw22X1XXz25XXX3XgiXXXf:ewXXwXgX:gXsXXXwzzivsmz 15.1.22 , :EgFgqL!m:XQ1-XXw'XXr-XXXXXXXXFM.QXXAXXXWXQXXXXXXXXXXXXXX.fur-XgX,,.XXX.XXeXyVmzimwlk -X.Xi,gfigmXXXXXXXXXXXX-XXX X,XXX,XXng,ggX 5555j5X5gXXig,1f5gXa.sg,g ,, .W,wXXXm,N.-,1.v-.km , 1,6 XgmXXXX,,X.,,X,XN,,.H,f,X.g?2X..gXKX9XXXX,,-.SMi5,XX5,XXXim.mmfX!XXX1XX.X2XfAXXsXXXgX,XXXX -Xa X.1,'..XX.XX,,f.XXX.:rfX .fm-.XX5.?u. QX. X!.fXafmX55N XX XX E5aXsXXw.X5 51251XQCKX.-?5"'?"5L"1-fiNgX'+XX?-YiXX!'f21SXX-QW1fgX.:mzX.ZXXJ,35X,,,,.EX..gy X1 XaX,XM,X,5X,,s,X,.XsQg1,,X-QMU,-X .XXXXXXX X.X-,.4,,XX-XX ,X-Xs, XXXLXm,XXXXXX,vXXX--XX-fXiXg XXXeXiggm-:X fem XvX-XM XX- X5?5,,5 Xf"91P5?1 Wifi!ggiifizl'fygyegXf5Qwf12gKX+:XXf.Xs,.L1,fmf2,,fs1XzfX.1Ufsw-ig,siXXyXXX.isQfXwxX1:' AL, Xzwgm-5 -WX Xkgymf X 25,:fT"Ei1L5NfX-,ms -r5XXXwgX5gg,f.w,:W gqggw -Xu mXX.X,L-tim Jpfgp"XXXXwX.X.Xz..X,,4,sX XXXXXXX. XX, XXX X.X3-Xgg-gzq-X54 'XX A X, X K HX S31 W175429XSKI'122XX.iG54ffS.X:3l 2,1 :Y':+2.fJYA5?'ia??':?' X EXW-?EXPK 'ESX' ::"'XZXf-'E 9 iw -f' -11 !'5V.Xwf'Q3 HX' 3X -PX -f+af'f,49XgFP":?iX.1MX1:e152552111 21936 555 f 95 sLm,,X,X,,XX XXWXX, Q XXg,gXX,,.XX.XXX,.XXX-XXXXXXXV XX,,.,XS XX,X,hX,,XXX,,X ,,Xw,XX,, X , X-X.XXXX,XXXX..XXXXZX.m.XvXXXXXX XXX. XXX ,X XXX, XX XXX-X.XXX,X--.XXX X1XXXX.XXX.XX..XXX.-0-XXX5X.X-.r,X-XX.-XXzXX.,Xe,.,:JXXKXQXXXQXwg.-s,322,XgsffH2X,-XXX.Lz.fa,XX-WX YXX XQXXXXXXXXX XXXMXXQXXX-XXXMX,-Q-X.,9XXX,f,X,-Xa L,3X.V,X,.XNXXXX,HWk X, MJ, ,XXXk.wXf9E"1i,W'SWF-X'fei-'QXNXa,XXiz,-XYSIXf1'ss'rg14iXX3 X-V -'X""X"sXXXXf X-WK X--ffzfik-MEX fx ,lx XQWWQXQCX 1eXX:Xs'1-'fvZ,!.eX A F54Qswl'X52EL.!XfXlXi1'.?,XX.'1XeXXXXX.XXXXXXXXXEXQXETXXXXXJVXXX - NX X3 XXl'XX'NX YUM -HX ff' MX Xulw 9651:1f'fX3fXX-Mm wif X XXX X XXX LW X, , ,X XX,X XX ,XX X. g.,..X, XXX XXX. ,XX vX X, XX .XXX X XXXXX,,XX XXX,X XXX XX XX.X.XXX.XXf.,,. XX X X . ,. ,.,. .X,.. .w www, XYX,.XX,,,,W,XfX,XXX?XXX XX .X ,,,,., . :S ., , 3 X inif-X,fXXXlfXXX!fXXfE:5gXXXXf1X924539gfXXXifrz.X?fffrXiSiss1fQ2?XWQQXXS,s,XXx:Xa:Xi41'?XX?KsX -XXXXW XXv,fiXiX5iX9XXf' 'J'XffXXXXXXX.Xf, Xf Xsfzw- XXX XXXXX.XXXX,X XXX,zX,feX14XX7Xz'XXXX-wXXXfr1XX-:XXXXXXXX-XXXSXM. M',fs11XfgzX-XfXf,'eXXv -XXXXXXX, XXfXXX,Xf.XXM-XXX-XXX Qiiv X uw ms XX 'Wei X-rf.: aw, XXXXmzsiruX,XXXsX.XaXXxXX4.XXXXQXXX-XamXXXX..XXXXXXXQX "1--:XXXXMX w1'?5rX'4 - X.:,fX 1 ..X,,X:51 l11'wX?:f?X'-' ,-'xii' Um-X mic vm? 54 --KX -Y Lu .-fi 5'.v5,1.f'X -.sv 1 ' S ,.9,.95.. ' '1'95.,"-ff Xf'Xa: N22 9XQ,J:Km.FJ,1YZ, 1 , XXXX 321 ,.XX1A,. g.W,XX XX ,QXXXX M ,X ,X wyim .4-,XXQ,,,L ,J-..g M E :,z1,..1ff:,.g5 J six:-FW1X97iXM5?gX!f3qX-.QXIX.PjHf'XX:.:.,s5XXXfXzg?gXg1gi-XgfX.X,.gXSXJXQXXQXXQXX-MXH X-XMXXXXE-gX'i:gzXg,,, XX,.?fXQiX1,?ggXf,sgg,5 ' XXX-:XX fXXE5X:faXgf?1?XXXXz3?XX?5XXfXX-2E2XX'XY!X5wX-XzvXQX,gX-XXX-MX fi? EXWXXXXXXSX s5XQ?Xfz.2XXX-. W2--EXP-U':, fX, fm -fXXffiX1iXfHfXX XE3fXf7?ll'515f52S5i"4S'X'3fs2U1fX'55?iV?'AfFTiWf'1'?ixV'SXf1f1 X-X1XgXffgXiXa2w:-' X XXX-XX-XwXfX,XXXVg ,. . XXX,v'wfeXrXXX:aXXX9f2X'KXX:'w:Xff-wX'XW:.z2XX5f:XX,'xX,1:-X mXeXm,XX' X XXX Xefw 2fg1fXX,XMvfNf.f-Xw-X,,.w XXX XXX--XX WX, XwwXX XX.X.X,X.X,X...X X,.X,-XXX. XXXXXXX,..XsX.PX. XXX..XX.-wi XX-W X, X,,,.,,,,,,XXX X X XX XXXXXXXXX, ,XXXXXXX 5 iw , XX X.,,..XXX.XX XXXX XX- X-, -XXX X ,,,XX.Xa,,,,,X,,,XX,,,..X,XXXXX,,1XXX....X,X,?i.X,X,,,,,X.3X ,,XXX,M,,X,,5X.X,XXX,.f,.gX ..g,X, .-g- X , Q.XX,XXX., X .. X .X X X X.XXX . X,.XX X .X , XX XXXXXX ,XXX .XX .X X .5 .X X .X .X WX X Xie, X4..X4X,XX, X XX X XXXX X .XXXXX ,XX,.X,XX,X-XXXXXX .XX XXX w.,XX5X.X 5 X ...WX ,X X , WX .SX g XX, .X ,M ..X,,..g ., .. XX. qw. x WXXXF-XX XXXXXXXX iw-9 XXrv:X4-Yxgygxn1XXXf:XXXXX-XXX'XX .Fqgx .XXXXYSXJSXXXGXXXXX-X XXXXXXXNXX-XXfffXX,XFXXXa-.ww.. S3 XX A ,,,X,,4XX, ,WXNFS WXXXAX.. X-.XX-XhX,,,X-,XXX-,XXX-IEW?X-.2,X.. ,XX-X,-.X5.XXX,-QXX XXX-.XXXXX XX XXXXXXXXXXX ,Xp Xf- X - X-X ,XXX 'MX-XXX: ,X!mw,gfxX,XfXXfaXs, ..:f.6X,.g5 .SXXXXXX ,1-X,..X-X,..a!1X3X..X..f,Mw,XXs,,..,X.X25XX ,.,,.XXXX,,,g- vw 4, mg9XX3XrXgXXXgX,QzigfiX?TfeXg,QXX-sms.XXXX52asi.X.XiZX::sX2g2fWX:fXXX.S?XX'f2iX?Xfis1X.X'issfpwir2iw'XXXggX2X.,XXXQYZ2,X3X XggXi,QXgg.X5 X' 'GXXEQXXXXEX,X,,fX,,yg9geXgXg,X,X,,MXVX., ffjfj WTXXX ,XX X., X ,,.. :X T 1 f' W 1 2 iw A 'V'm"1'X-ff''MX-XXXXXXX ..XXXjXXXXfVXXXf?'fXX-XXXX?TXXfi5f?'iZXzK1XpXXX?'iffXX 'Til' "KL 'W "-13X-fin, XXX,XXXQXXXXQQXX933X,XX,X,X5XgXXfXXX-.XXXff fXfX1XX'XX gag:-izgwigAgfgeg.,-zfiffi127.52X5251297siii2XSmX,X?iX?5ZP1X2?13fXfi3z?iQX'1xaJ:Xi?XX2X3k5iXgQ5?'X,Qi:?XXi?'IS?'3X?lf'i fa 'X HH H X f X W XX f XX! X' HX X- M K 3 XX XX X X- XX-X ,z M355 1 XXXXX XXX::'vX X' X.: X' X -1 X - X 1 X. X. ...XX X H i, N, 'Ei 1 W lesflugzswii w,X,aXXe2gXX,fgfL X ew XXX 1X -1 X. Y5X.rXTJLX,,wxX,:1x- X1 mg. XXXXXXXXXXXXXX.. ,X ..X.,XXLaX n 'ri X'XXX1XQ, ,is XM-FiXXf3LifJEi5Xug92 --XX - 1w'wX,ffz' mwepwb ew UXXXX-XXXXXXXXX-XXXXX X, X...XX.. XX, XX

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!