Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY)

 - Class of 1960

Page 15 of 120

 

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 15 of 120
Page 15 of 120Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 14
Previous Page

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 16
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 15 text:

,AWE DRLNDA BOL ION RONNIY POWI II. SANDRA LANDON QIIARLI5 LA'IIVILR LORI. FTA I-IELD5 RICHARD LOCJLI BARBARA GOODMAN DON DAVIS FRIEDA REILD ' In .J.. . Ag 'o , ' I X .- ' E I A . 1 I i , ll X A T J I . ,J W ,...A - ., .,,,,...,- 'w l' I " rv ', j ' y v v A 1 A A A 4 4 A A I if X 4 : A ' : :' ' ' - ' 1: F ,, , , - . A A

Page 14 text:

JACK I-ILRI LX lR XCY DON! DY LARRY PI-HI LIPS JFRILYN CLAYTON KENNY PLEK ROSALIND NELSON PAT HURL1 Y KAY HELT ON DOUC IAS 'VIOORI :5 Q . I . -X!! N Y E , c L . 5 . if , I , V- , , A . 1 A . , . . .5 .A .bl ' -4 - g X U ' 5 V, ' 4 5 , -. .. ., ....,.. .L..-,,-. ,X 1 ' I , A Q -Page 16 text:

5611101 Class ISKOIY Slxl IISXI 1111 111111 1 L xx 11 1 1, 1 1 1 11111 lun 1 1 11111 11 111 1 11 an CN ll 1 1 llN XL C7 nu x1l11p11t111p11L1 111 XILI Sums tv. 11111 1 1114 11r1 5 s 1 111 lug Crunn 1n1l llolw long, 1111 1 11. 1, s C7111 IICNIIINLH 111.11 Cus 111.11 C luton lll1Cll Nlongm Nl1rs1 11 1111111 111 ll 1 B111 liunu 1 C 111111 1 1 1111 x U. N C LXLIII llll IX 1 1111 IC 1 C C 1 M WLC IX CCH lf l li Xl NL 51 IIN 1 IIUPOIC 1 1 Ckllll 1 111 13 fo 1 s 11 1 1 LII 1 1 11 squ ul Ron 1111 1 1 1 1 1 I 1l1 III oms X USIC L sLl Ll 1 1 1 IICUILN LINIIN 1 1111 1111 lu inrxt 11111811 C ILIILII Rolurts BIFIIOHL Ilrst llll5l l 1ul Nlorroxx INIUPIDIII ISILHCII Bo on ldI'OI11l50llL lhrrol Ross CIIIIFILIS udx Cnuson 1 l dx ll'l'l 1 IL ur 1 IIFSC xnolms L11 1. 1111111 1 1 C 1 1 s 111 I I'lLCll L11 rm Tl 11 Cmrus Nl IL unlxn ton 0 1i1.1l1 Blrms CrlLI1CIl Robgrts lunlu Nglson 1 1 S11 C 1 K 1 lhlton Slfll Ll s 1 on u N PLS 1 LLOIPII lxumx l11l1 R C RIILX lug Cyunn l1r11 l I IIIIPS I7 IL Nloorv. R CIIIILI lo,uL 11111 lohnston on 11 IFIL oss I Hu LX 1111l lu 11111 oms 1 1 sun of tlu X us 1. p1rtm1nt 11111 NLIFS 1n1l l1l 11110 l11s11l111t om XLII' 1 CN Ln LI mo sc s LC nlut 111Ll1 C1l1nf.l1 Rolxrts 1111111, SLIPLIIOI' X mlw xx I L 1C 1 durson SIIIIOII XILXLII Lllll C ruson IIILX Doxxclx N rx l,Lll1 Xl1ISl'l l3I'Ll1Cll Iiolmn SIDCITI l 1n n r'11 X L,l1l'l 0 1111 IL 1 IINIOI nn ,nth CRIIILLIS from 111 51.111111 L 1ss of 1960 1r1 111 C 111011 IILSICLHI ml llI'lCll Xnclgrion IRLPUIILI SLITICII 111Ln1lxrs of tl11. Sugnu C lub 111 lo l5Ltl1 ms 1 1 11111 C100 m 1 1 1 1 1 1 1 mn rw mg us 0 LS 1 1olpl1 l 1 1 mow 11, 11111 1 4. SI1 11011 X11X11l lx 1 son ox Il Nl IHIK UI ILLIN O LN 0 LN I N C I IILS ILXNL I Wk ICN ICNICCII IC IN IICNN ILL IILSI L I mlxxs of rl 1. I I A 11111 C111 0111 1 1 on 0 ll IC 1 71 n 11 1. son X 111 I1 I1 I ., s 1 s ll 1 1101111111 1111 111111 11 on ll Ill!! 1 311 on 111 111 1 HLLII nflxunx l XILIDIDLIS of 1l11 IIA XNCFL 11111111 XICCJILLJJI Bob 1 11, IIFIX llullnps IJIIIOI Ross lgtg Cmnn 1n1l ov C151 nlx L lrLL'CH I N ULLI L 1 1111 s n C lll lg Sanlors LDILFIIN, Spnulm C ontut III 1l1L spnxna, of 1959 111r1 Sl'llI'0I1 'VIQNUI l1l111n onus l1n1l1 Vlor N111 md 11n 1110 1l1 1 LS 1'1 LL 1 81111111111 CIIIIOIILI IRLLIIINIIIOII DNOR S Nlunlwus of ilu Ilonm Smntx XKLFL Crnlxn C IX lon Sl'11r0n NILNUI l,lNlCl Slrus Ronny Poxull Kun ICC Fd oms 11110 Xlolu C1l1n1l1 Rolurts OI urs xurg IJIXICI Sums poxtgr S9 1 1 11 J Lr11n IX ton u.11t1r1 ' IIULS 0 us Pruncluu 60 1nl IUI1-1111 onu lrusu Lr I lr1sl1m1n otlngrs 11111. lru11la.nt lnnm PLLIC lu ulclunt I,lXlLl Slrus SLLVLIIFN on frusurnr Punlxx Nglson 11l Mporlu Xlorrou Sophomoxg offlgcrs 11111 IILSICILDY l,lXlCl Suns lu lrundgnt LS Nolu SLCILIIIX C rusurcr 0 l5Ltl1 Bums 1ml Ruporux C1 LTICII Roburts unxor olflurs 111r1 IILSILILIII kan lgglx Nun rgsndcnt ll 111l Sxrus SCLILIIIX 1 ISLII1 BIIILS lrusurur LI'llNl1 QIIXIOI1 llnstorxm C1l1ml1Rob ts 1n1lR1porta.1 Id onus mor ofhurx XXLIL IILSICIQHK Bob lung In ILSLILDL ns ou 1111111 Sl111o11 NIC L surgr 1 I11 1 t R111 11. Xxuor All I'L,Lll1I If Xrms K111 C Don 1111s B1 I-11 if I 1' .X 'll Il l. If 'll l C, S II 'Icy Ulf' ' -' I' 1' '59 w1'1'c tl.1I11' N I-, l'1-i- lsxxb, , J AI.: Sc nh-tl mcxl U tt- thx CIA 1lv11t: lo-I5-tl l5.1 1' - , 11'c1'. lio' '61-1 1l11-1' 'Q-rc l1,l '- p.11'11ci1.1t-1l in Ink-1l1.ll "l '- Ill' P-uk. li' R lt" PM ll I' 'ml D' .ul S 4' ' X K' R11 4' l' 11-1-ll. R. Cf. lil-,'. lfl 'A ilon-' 0 II1- ll 'lin' v.11'xit,' I1-.1111 ll' "-.1r. xl " ' 1 .' . 'I .'-1 11.1 f .1-1 -cu. ,111-1. -1 1111111, 1.. - 5 11111- I U'VL'R1'l llUN1l'N1fN K lf li S UI lipg .ll1l ll.lI ll 'lcyn '- - ' . . j l. '- A Nl li R lfl -'X cr '-1l 11111 f'L'.ll'N .1w ll1.lI1.:'Cl'. ' - 'l --'- MC ' 1. J 1 GI. Ll R l vu' KI ,IRI lc-1l"l .lvfilr-1 - -I - - '.'- - - -'l 'Ill' Cll'C.lS , T1'41u1' I7 walv, 5.11 l1'.1 l,.11lo11, lcril '11 CQl.11'- C-lcl l-' R l " - -'Xl' 'l-- Fnilllxll- .l' ' l - ' 'ml 111, Pu l' ' , IIIITC l,.1n1l1'.1m, PCLZQY Cnr .ll-l1. lllmlxll X-'l lm- ll lf- .lv-'il H- -mil .ln 1511- l- " l.o1'clI.1 lfiflnls. Nl.11'1'. l3c.1 NI.ll'Nll, .-Xl1UCi1'iII'1'. .Kn- 1--2'-1 I-UXIU' Vlwcflc-Ulf' IIWW . '-"7 'Ill' MS ng-li.1 lf1--li'l1. lu llctl llP.lI'I1U . 5.lI'.1l1 X'.111:l1n. li. '- in 1 ' l1.1xlCctl1,1ll c1'.1 11311 11'l1cn wc 11'. 'cll-1l - '1.1l lurk Ck If t 1 B., it iz, ll I IO lgcll 1 .wx 1--111'-1--'-li--x 'f ll ' Us 'ul SA- I" H in HS- 15.1 'l. '.1 Ci 1.l .ll1, .1 I hlcrilyn CQl.11,'1o11 l1.1x'- I -- li.-XS-1 .- ,l,: l5.1 -l.ll l. pl.1ycl .111 ' ' .1111 1.11 I "111 1111' l1i5:l1 xcl ol 1l."s. I-111' ' ur ye. 1' '- l1.11'- pl.1C'c1l fo ' l'Cglll.ll'S mn l - . . ny lf L, 'll U R li If :X R Nl li R S C7 l' I' '-ll, K1-11111' Pc-lx. I,Cl'C1LllN1, .nl 'Q 1" -I A Nl lf li I CQ A Q x A , ' , :J .a 'I I ' 1,15-,.. ""' '-- ' ,. lil XY- fu-I tl1.1t 1l1c Xluwic l,CP.ll'II11L'l1l will ' ff-' R .jim - Mi' -tv - I., L--, Sc-,--U,-yy 1 1 .1 gn-.11 lm 1'l1cn our 'l.1ss I .t-. l,-. "ry tl1- WJ 0 th- -'wig' 3: "-am. 1 ls. I "l .- Q- . -' . . ' - Su. lllIl1lxl' Xclwon, first ll-I'Lll'I1PCI. Ifnlwin xloncs, S Il Ii li cl ll hllll' ..111 '1 , .l1ClAl. 'la ll lc.: fl J V A J lk '- U 'Q ' I Rl" ' l -l F' ' W' ' A ' ing 1l1- o1"l - '. .11- Ala ll'Il1 l3.r1c .1 I V- . 1 ' v' R l ll 4- l'-ll ln" -VI - - " ' 11--1. 1.1 -fm. 11- -1 - 1-'ll 1- K1--' H- Q11,-- H' '- ' 1' - - -, K ,.' ', A 1 'J ...Au Q hl.ll1 1 l..1IllI'Lll11, l.ron Xl 'Nu l, .1,' ' ' . .H .l H Q -l bl U C l li T Y VJ glm. liulw Roc, llol l, 11, .I.lI'l1' .lcl-', Ii '.ll1 A . ' . W 1, ,, , -lt ,- 714 , ilg. '. 1' . ' .Q' I . '--k, -, -i, "1 " . -1, '- l,.lLll Xl 'ru-, 17. --ll R . l.11 rl . il " ficv " ' 1 'A RQ - -, , Vigo P-cg- .I lcr , 'su NI- '15 CL5 ,S ---- . 'S1-'611g xl. -- P111 ly' Ncl' w.1s l.ib1'.11'1.1n ' - .l 'ic lJ-- N l'. V ' . ' 2 . L f " sl 'J, H -1. r- , . - ' . f .I -' "V - . '60. lil tlun- .ll1Cl Cil' 1l.1 Rolw-'ts .l pl.1yc1l :lo .11 'f -1 " 'A ' - 151.155 111-111.11115 I, l li R .- R Y C, l. L li V. 'I Pri. i ' t V. 1 z x n ylcrilyh Chy- Xlc c' 11' 1l1- l.il11'.11'y C.lub wcrc l.i1 l. An- 1 3 ' - , 3 .11 I - ' I,.lLll .l.1 I' -. . , ' - . , 1 .. do , Q -. ' '- Q. ,,.. m.,: , V Ar S1 .I l.lllA' . l. 1'- . lf'-lalw, -Icrilyn CI..' 1, A VV- ' - , Alum-' .' - 1 f -"- . "', l.lI'0lC ll.1ys: ---- '- --1. ' .- -r 1, - . -11. . -1- . klcrili' Ql.,' . 7'-'l- 3 .1 ,' . .- - . 1 -, ll - -I ' 1 -..' . 1 ', L... fu. I V , Q. Q PV . .1" All - .'1-5 SC,ll',NC.l'. C,l.Ul5 Q -.'-ls -,R - - -' A "l - c1":. - Z .I -. lS.11' '. l'1'1cl.1 R -cd, .-Xnn CQ1'iI'fy, I5.1'l. '. ' Ll .11 . Sc ' '-'- "V - , . jg V'- lfml l,111g.l,-t'C1 , licl R -. .l.111 ' N I- , If '.1n I'--i - , Klan -' N l-1 5c"- . "', f . ' .- 'Nc.1lg Rul , '.Ll Mc ' ', Umm- N11 R. Cl. Rl-y, 'I4!".l - , .Ic'i "1 CQl.y on: - or 113 V' ' l.msg ' . ' . -. , -lug' Clip . lJ.11'i1l Sir- ' . ul P.11 Sc K". -. -A ', - l'ccl', .1n1l I . "

Suggestions in the Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) collection:

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 81

1960, pg 81

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 81

1960, pg 81

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 35

1960, pg 35

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 114

1960, pg 114

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 29

1960, pg 29

Benton High School - Arrow Yearbook (Benton, KY) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 49

1960, pg 49

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.