Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1951

Page 74 of 108

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 74 of 108
Page 74 of 108



Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 73
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 75
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!



Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 74 text:

THE BUSINESS WOMEN OF TOMORROW . If . 'VIA I P1 Nl'U.NI'.': 'Inn Iwlp Ihf- Nlmlvnlx :vt il1'lIlliIIIIlt'lI uilln tlu- IhllNllIt'Ks unrI1I. H1501llIli.4Il','X7'N lflllf 'IlI1"Illfl'fR.NIlll': Nlr-mln-rx muxl In- IIINI ye-zur -ImrtI1z1mI flu1I4-ills. Ilwy gn on xml- In Im-:II ' IIII4-vw :HMI Imw NIH'ilIxQ'I'N all tlu-il' 1111-Q-lings, luke- N1'1'0IlII wfur -Im Top Row: M. A. G4-I-Imnl, M. A. Gm-rI1:u'1I. M. A. Milli-V, M. M. lrunhum. M. cn I' I"u'ru-It SA-bond Row: I.. . -y--Q, K. Mil-mwfki. H. He-1'v1w4'm-l', Ii, Musa. J. Junk:-lm, M. Iiluume Third Row: V, Ihillis. V. Zivk, I". Urlamln, Ii. Ii:-ww, Ii. Iiullulwl, IC. Pnpka-. Fourlll Row: S. Slum-, V. I'fmhoII', A. VViIr4m. G. HiI4'Iu'uf'k, V. I.:1mm's-aux, M. Axulukm Hultnm Row: I'. I.istm'. Ii. Klum, S. IIlll'I'4'll. Mr. Hull. J. Phillip-. J. 'I'uIIwl. J. Stun l'1lH'U.Nlf: In 4'It'ilI1' In-Ilm Ibllsillvw- lIll4Il'I'NI'lIllIlll ,. gi. Nl:'QI'll!l1',I'Il'fNTN FUN 1lI'fIIlx'h'R.Nllll': Nh-mlwrf mum rtlmnal. "VIP vnjuy um' eivvzllu-ls. mlm Iwlp uf Iwm-r 0lII'N1'INf'N III KIIUVIIIIIIIII .md INIIIIILL 4l1I'l.Nlllf: III: IIHII 'IIII ISUHN: XII-Q Wall 1n:I XII . IIAIIIIIIPI' Top Row: H. Ilmlba-1-1, H. Stzmlvy. M. Ihwlxauwl, I.. A. I'Ii14Imm,, ll. I'v1IwI1-. M. Re-uuzum Il. W1-rkln-r. Sevuml Row: lb. II.-mx., li. Ilnl-pa-r, Il. Ilwnrn. .I. Ilauvh. I.. Imnxivn, S. Vow, J. Min-In-ll Third Row: M. Slmvf-u'. Ii. Iii:-Ivy. J. M51-rx. IP. INIm'tin, Ii. WilI'r.-cl. I.. Iirmvn. I'. Mursaxla Flmrlh Rim: N, VYilIi:unx, V. Sny1I4l'. J. 'I'wIv-l', II. Kuluw, K. VViIIi:xms. S. MvnL'I1im:n-x'. H. I41u1I4-1. Hnllom Row: Ml'-. Ilsxhlmer. Ir. .Mu-nl, Ii. .I-'IIT'-y. H. I'mll'Im-y, S. Jmn-5. Il. IIumIm:u1I1I I.. IVI. SI11-:uw-l', MIN XM-IIE, 'si X SCRIBBLERS

Page 73 text:

W lflfljl'lffvl','1lI'.'Nv7'.N' lffilf 'ill','1IliI','lmIlll': Xny Fw-111-I1 4lll- 1,1 ,UVM ,- Tun Row : Ss-4-oml Row: M. Imlw. lt. tmwnulag. M. Iumlw , . ' . , - , , , . E' lf. Phillips, IC, S:-rmr.-1-Y. Il, IHUI1-v. .I. 'l'hm'p, if lines, N. Stmy. H lx Imlml li Iii MUN' XVI . J. !'I::l!:pf, li. izxllw-tmrl'. J. fWc'4u11m113,, 5. lruhn. .I, ICQ-vlwr' l"uul'lh lion: IS. Mrlirmzxll, M. Ilzmmmml, li. St'l1iI1liYIQ', l', Tzuhslllvy, V. Kim-V, IC. Iiruhw. 'I hard lflmv : Bottom Row: 'l'. lRl':mQm1, J. lVI:u'1lll:1v't, A. NUH1-V, Min 1'lxl'iwIl1-fb. l'. Mzxwux, lb, Gillu-vu, f'1 lH'U5lt'.' 'ID pmlnwvle' inle-rr-Nl in "lm 'l'l'i-4'ulu1'n-", l"l'm-rlwll fu-rmn-. wnux. zum! 1-ullun-. . 1' lu Ill'UIlIlIll' il Iullx-I' lIll4l!'l'NllllIlIlIl" ul-I ug :la-nl-. llu-5 Ning l're-111-In slbllgx hum' ll l'Il2lll4'l' to try i . I' h 4 I In N. l ' W wut Hl0'lI'll1'lilIQilliililf in I'!l'1'll1'Il mul wa- Fr:-m-In nmmin--, UH hmm' UI IIN Nhullhll 'MMVI' tml' 'IMI' "NH w HH INUIK: Wir- f'hl'iQIli1'ln lfl','Qf lHl'.',1lf'.'XTS FUI: .Ulf'llffl1'lx'5flll'.' XII pn :nl mul I1'l'IlIt'I wlmle-ntx ul Sllllllfll. "Ins pallallwxlx lu num In llf-llunxf LA SOCIEDAD PANAMERICANA IIIVISUII: x11.,1n..-a,na.,1, Top Row: .X. liulxn, l,. Ifm-alllu-l'. li. llillwrl, IVI. Sc-hl':m1l11. I". Yuil. If Xllwn, Maw 1hr1s1Ixf-lm. S1-rrvlld Row: li. .I4-ITN-y, li, l5l:u'luu-ll. I,. Immicn, J, Busby, V, limu-lu-In-V. liotlvlu Ron: l'. lirzxnl, li. 4'ul111:ux':uy. I". Sum. M. llngu':l11. S, R:-ill'



Page 75 text:

Top Row: A. Wittman, Il. Fmmoxnll'-. R. 'lJhm'p, J. l4'1'i1-km-. Second Row: lb. Luvy, J. Davis, R. Whvv-lx,-r. t'. Slip:-k. 'lllhirfl Rowz'-t'. l1'o1'1'1-st., R. funk, Fljiichtell. Iiuslnk U I' H ouxlh Rove. Ml, TIIQIIIP. VN. Cubh.1y.e, R. Tfnk. H. Hflllllll. R. Hmxftul. Bottom Row: J. Thnwp. ll. Sturlu-1'. J. Cll1ft1l'. H. Hush. N. Story. I'I Ifl'U.NI'.': 'lin stllmly ilu' 1'it1vun1l lvurn In alum! In l'I'Rf'U5l'f: To ln' In-tlvr f?ll'lllf'I'S uf tm1m1'1'mx. 1"'1""ifi"2 "" '11"Q"'S' 1:1191 11:1:111m1's 1'n1c 1111:.1111h'1es1111'1 111111 111111 NEO' IlH.:Mh.x7.lN FUR MHMHh.RSHIl,: lxnwnw are v111'nl'lwi in i1gI1'it'lIlIlll'f' vlnesr-s und- am- l1lll'StlillgL mm ioin uhm nuns u rillv and is Jlllf'I'l'5lQ"II. "To llil U 5"I'I"liX1H'1l' lAiilx1lllllg1 progrnnm on thvlr lunnf- '2ll'lll llw'h'uHs .JW is Um- aim... muy QIHIII. llns If onv ol rhf- olflc-'Qt vlmplvrs in tln- Ntutf: -1111'1.v11f: x11-. 111111-11 11111'1.v1111 111. s111111.-1' lllltl 111-. 11111111111-11 F. F. Top Row: J, Jung, V. lshmnll, J. Gotl', J. Jankv, V. lh-why, W. Ym-rsaw, R. Williams, E. St'lIllPt5l'I, A. livvzlvy, Second Row: C. liabcock. R. Frm-hlich. J. Johnston. J. Hvzxman. ll. Schramm, R. Wilson, L. Hmvursl. L. Sim-im-V, F. Willinmr. Third Row: R. Smith. Pl. H1-rman, E. Mzulmlron. J. Sayre-. H. Kimi. R. Whitnkvr, lb, Stnklc-y, ll. Ss-l1'idy,:'u. ll. Gomlfrm-y. Fourth Row: J. Hassln-. lf. S1-l1'ifh:1-. R. Johnston, E. Dominion, R. Young. C. Plummvr. L. Sn-haus, J. lflapre-l. I". lllanh-. Bottom Row: Mr. Stanley, H. Bryant, M. Burke, R. liahns, A. Nauman. V. AH:-n, R. Bmlkv. R. Nayrln-, lf. Fmn-hlic-Im. Mr. Fzlmplu-Il.

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.