Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1951

Page 66 of 108

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 66 of 108
Page 66 of 108Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 65
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 67
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 66 text:

OMEGA Y-TEENS l'I lfl'U.Nf','.' ln 'If-xt-Imp t'lml'zl1'tvl'. ps-lsnllztlity. illltl lefaulvr- flup In lu-mu ul Nt'I'Xlt't' to tht- N-luml .mtl Vtllllllllll lil-,'QI'llfl:'.'lIl:'NTh FUR ,lll1',llHh'lvf.N .llmlur :mtl 5t'IlIOI' Q1lIlS. VM- lmwl lot- nl lun m llll' Up:-n In alll linux :mtl trimming tht- f llflrlllllli tru- llllh xvzlr. llfl ISHN: Xlixs lim-fl Lllilllg :le 4 ull Top Row: M. M. lvunham. J. Eklun1l,J. Mill:-r, J. Sm-rond Row: M. M:n'v+-llt-, Third Row: li. A. Maxshkv. li, Rusoll, H. R1-vw, K, Fourth Row: S. Stuml, N R. Ht-Vrlstt-ill, R. Pwpkt '. V, liovttcllfw. Bottom Row: M. lklzllwslt-ol. t'. Zivk. M. l,:um-:lslt-V. l. lllllllps. M. Ihnvsvtt, if Svllillimr, Ii. Gish-un, Knuwltrm. lf, Kuynt, t'. Ha-ukwillu. l.. Fu-atln-l'. J. Story, H. l'1-pp:-l, J. l.:tntlsman. S. Aslauns. L. Titlvy. l'. Stn-vt-ns, H. t'unllaw:xy, J, Millvr, lh-1-st-, At-lwsun, I, Gzillt-rt, M. Conlon, J. Gvstxxvr, A. Rzllln. V .I'nlmtsky. Misw Rf-ml, L. llzulnivw. V. Lixit-V. KW mu, PSI HI-Y Top Rum: l". Klt-mm, Ii. Purk. H. Tllmnlmfml, ll. Urtwip, li. Gard. Second Row: ti. Svlulstt-r, 'l'. l'lut'hunus, Il. P1-atplrlt-5, ll. Snmlt-ll, li. Friwlmzxn. Third Ruw: Ii. Pino, W. J.-nstlu, H. T:xi1'l4-t, l'. 'l'nl1:uu-X, ll. lizulsl-ltt-. Fourth Row: li. Mivhzut-l, H. Mt-skimvn. H. Hzurtnmn, ll. liurmlmzlrt-l, I.. Whitt-. Button! Rnw: J. Ht-nning, J. Stvrlinu. ti. Ilzmmnu. J. Stwl- lngy Mr. liuvk. PI'Rl'U5IZlI 'lin llflllg lngvtll- Q-1' llmuft- lungs mlm urn- lIlll'l't'Nl- ml III l,lIl4lSllilll xtumlunlx Im pt-rxnmall lixinu .mtl lm' vluml Iifv. lHzQIlltl',lIl1NYS I'Ulf 1Il1'.1Ilflt'lfSllll': 'Xny ,luuim lmy lrltvrr-stwl. "Viv likf- In gnu- lug ll1lllt't"S. -llll'lSlIlf: Hr. Hot-lx 62

Page 65 text:

Wi 'Yup Row: .l. I"riCkf-, .l. Se-1-I, V. I"IIIm:m, Ii. II?lI'Q'I'. K. 71:-1'I1iI S4-vunml Hmm: VY. Ynllllsxlaxl, Ii. Faux, H. 'I'Iml-lv, B. I.4lxx1w-xxx-v Third Row: Ii, Paw. M .Jo-wn-II. V. Iirmwr, R. Sax. li. Smiih. Fourth Row: W, M4-G+-4-, Ii. Sl:-4-Iviq, Ii, Iir:uunw. R. Glyn, Ii. llnllnln Ruw: II. MzuIis1nn, Ii. Mirheu-I, V. l':1l'1'utl, I-1. 'I'nnI41-, l'I lH'II.Nl',': 'Ivo 1-ro-ul:-. muintuin. and 1-xt:-u1I IIIYIIIIQLIIUIII IIN' -4'I11mI and VIIIIIIIIIIIIIIQ high NIZIIIIIZIIWIN UI Iflllktizlll I'IIilI'ill'I4'II. fh'0l'll1H.Ill'.'NTS FUR ,UlfIIlfl'.'lfSIIIl': -Xny Se-uinr Imp IIIl'I'l'NIl'II, "Nur H-p1'vsvlltutiu-5 to the' State' I.f'QIhI1IIIlI't' rnulu' Inns In plum- 1-u-rymn'." '1llI'lSUlf: Xlr. .Im-ulwm 'Ll -4' I 'l'. Iiulla-V. ll, H. Guu4Ixxill, IC. SIN-rxxmu mrt, W. Junwis. PH I. Skullp. Mr. Jzurulwn-ll CHI HI-YPage 67 text:

1' i' ,aes :mv ALPHA Y-TEENS l'l'lfl'USl',': VU- lmxv- ilu- Num- pllrpow an Ulu:-gil. lfln'Ql,llH','.1ll'.'X Tx lflllf Ul',"lIlm'h'KSllll': Up:-n In ull l"l'e'all!lwll :mmf s4l!lllHIllUl'f' girl-. "VST lmpv t'Yl'l'X0ll1' VII- myvml our Hvqlrtlwul llalxu-un" -!lll'lSUlf: Nlisf Spunglu-r TIGER HI-Y Top Row: II. Imvif, Iv. 'l'hm'up. V. Unix, 'I'. I"l'ic'k1-. Scrond Ruw: K. Imnu, J. Millnfr. V. Kim-1, X. lilzulu-mann. Third Row: li. llzxmillnn. I.. Svlwpok, NY, Grfrlz, K. Sl:-s-lb I1-1'u'l1. ll. Yumpulsky. Fourth Row: H. Milln-V. T. l'lu:l!- lin. J. tirzuu. Cl. SL'hl'llDl2l. MV. liln-rmzrlx. Bottom Row: W. Gintvr. K. N'l1l:1lmc'lx. H. I'm1ll--v, ll. lim'- l'I lfl'l lf' 'l'lu ll eu IIIN vflllr If l'tllllpUs1'iI ui lun- funn the- Fthlvhtlllllbll' 4'l'lNN llux If It QI llf In ,U I1 N Ts I' U If Ulf1lHl','lx'Sllll': Xny Suplm- num- Imp int:-rf-ft:-AI. "Vt 1- llll'l.NUlfi NIV, Bil'I'IIlllII L, my fm Top Row: M. Grumly, V. I,alim1unlmn-rl. ll. liuvll. .I. Ia. lhl I mc'-. J Nh 11 1- vr, A. lm-uinvr, 5. llallsuwl. Svroml Row : N. Arno Third Row: Fourth Row Q-. R. Glnzl, J. Hzqrtwz-lll, J, Flnlvp, K. Kirk. J. Hurt.-V, S. Sim-lw Itl, H. Tuivlwl. V li. .Iom-f, J. Ml'f'ilI1f!H15', J. R4'!l'1ll4, M. I,nrlg:u'1'v, J. Story, if Millvr. ll. OIT4-rmalx. : M. SIN-11m-r, Y. Vilutif, I,, S111-lain. I". lfrzmk, V. Kri ll, M. Shur. A. Hmllvy. Blllliilll ROW! M. Sivilllw. ll. 'l'0hius. l'. Slxllvfvzelmt, Miff Spzumglvr, S. hum- m"'v, J, Iunnvlli, H. Iii.-rnmn. an tp mai

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.