Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1947

Page 13 of 88

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 13 of 88
Page 13 of 88Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 12
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 14
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 13 text:

7 Kwik' M SWXQQX QMP35 QYYXYXQS N53 ma asm w,wxa,sw1amm,wm aw vw mxmxmxk YW W1 XQLWE. YKXXYXBQ-.XM WBQQSQJYX X

Page 12 text:

STAFF KING, lf II.. Jaumw Nlillikin l'IlIYt'I'NIIf'. IIS.. Irma State' CUII1-go, BLS.. I'niu'rsity uf Illinni. IJirm'tnr ut' YlN'JlIIlHl1lI I'ItIlli'ilIIUll. IiIt.XI"NII'iII, If. I... Culnmralcln Stntv full:-gv ut' I'ilIll4'IlII1lIl, NIMX. AJS. .Iumnr N QIFSIIF' t uzwli. I.l"I'III'llt, I.I'l IIUY. I'IXIN.'I'Il'lIl'l' :xx Kilim-t' I'IIlQIIlt't'I'. Nlzivliinimt :md Tuul 1lIltI Div XIEIICCF. NIJIUIIIII1' Shop. BIICYN. NI.XItG.XItIi'l'. Um Llvllvgn-. ISA.. l'x1ix'vrwity ut' Iowa I'i1iu'l'xitv ui'Sul1tIu'1'n C:1Iit'urni:u. thllnililuian l'lIINl'l'5iIf. lzngrlisll. IIFEIIIIFIIIUN, lil.-Nlylgllh, lIIDI7.Xl'UII. J. I... lvntrul Stntv 'Ik-:um-Iwr-' t'uII1-gm: I5..X. IIIIIYUIWIII nt' Nlivliigfzm. Slilu-rviwr ui' t'u1'1'uln:mlm-nc-v Study IJl'lHlI'IllIl'llI. 5III.I.I',It, NI.XItX. hrillm-II tulln-3,54-. ILL, tulumlnu Imvvr- Nitv. NIUX., tvlliu-rsitk' uf Imvu. l'l1iv4-i'sitY ut' t'nIm':l1Iu. liligiixll. llurim-r Shiin NIUIltt'Zlllllil, 'I'igg'n-r Stutt. MUUICIC, SVSXN. .Xllvinn L'oIIm-gn-. ILX., L'IlIYl'l'SIty of WVR- cousin. lingrlixh. Soviulngy. MU'l"l'S. l'I.YI7I'I. 5I2lIICIIt'St1'I' Colle-gv. ,X.I5.. I3z1II Stutv 'l'L'z1cIi- urs' l'nIIs'g:c. NIUX. I'Iiysin'N. Itzldio l'luIv. I'I'.ItIt:0. XX II,I,I.X5I, NI mtcrn 5Ill'Illg'ElIl lullvgv ut I'.lIIlL'2l- tion. Bull Stutn' 'I't'2ll'Ilt'I'5' Colla-gc: Ilixlury. Iizlskvtlmil. PIAIICICY. .I. It., Iuwzx l'11in-rsity. .X.II,. Iiiixviwity uf Clniczlgn NI..X.. t'nIuml1in l'liix'ol'xity. Gliimlzlmw-. Itlilill, MARY. Tzlrkiu College. BMX.. l'l1ive-rwity uf N:-Iuruskzx l'nivc-rsity ut' t'uIorz1mIu. Us-mm-try, Y-'ll-mis. ROCK, I,l'lSl,lI'1, Maryville, Tenn., BMX. Civics, .Xxsistunt I"0utIiaII f'4J:1c'I1. Junior l'I:lm .Xclviwlt St'III,.XI5.Xl'II. K.XIiI,. IIs-irIvIIwr,L: fwllcgrm-. II..X., IIIlIH'il Cun- aurvaxtnry ut' Nlumiv. IS. Munir. NUI'tIlWl'Ntt'I'll lvllIYL'l'5Ity. Boys' Ilumi, Urc'In-Ntru. SII.XItl', NIXIRW . Imlmnzl I llIYt'I'NIIy. Bb. QIYIII, Suplminmrc- NIJIFIIIUI' Ship. t'In-I-rlvzula-r, Sl'It.X'I"I', ISICSSIIC, Iowa State CUII4-ga-. I5.S. Ilmm' I'Il'0l10lllIl'5. Ifuturr- I1ll!llt'Ill2lIiK'I'i. Iizukvtlmll Sistvrs. S'I'.XNI,I'IY, I.. Ii., Nlivliigzm State Cullvgv, ISS.. BLS. Vx-Ivruils' Institute, Hortivllltlirc. .Xninml IIIISIIZIIHIVY, I".I"..X.. Ninvic i'IuIw, Soplmllmrv Class .Xdvi-.ur SVVXNSUN, Ii. ,X.. Xnrtlwrn Stiltt' 'l'vzu'Iwrs' l'uIIvg,5n'. Ii X l'lliVl'I'5Ity ut' NIiL'IlIg1lll, MDX. .hsistauxt l"m1tImll l'mu'Ii. .XMI-tant Iinske-tIv:lIl l'n:u'I1, Ilis- tory. 'l'IIUltl', l'I,YIlI'i. -IGIIIIUN KIiIIiIiil1 l'uix'1'rNiIj'. ISS.. Iirzullvy I'nIytc-m'Imi1-:ll IIINIIIIIIP, Itutgm-rx l'inix1-nity. NI:u5:u'I111wtts IIINIIIIIIU ut Im-clnmlugy. xxk'Nt4'T'Il xIlI'IlIQIilll lull:-gr. 5It'l'Il2lllIl'i1I IIFZIHIIIQI. .luniur Itittm- l'Iulw. llll T9 t' I" xYIIItt'XK'1lIl'I' Stutn' 'I'e':wIn'rs' t'uII4-qv. I.:l Viwrsst .uv ,...w... -: 'z' "' ' ' "i '. ISU' 1. '.., 'N' .av 'I' . - . ..., l'i1ix'4-lxitx' ut' AIIVIIILIJIII. 5I..X,, I"e-rrix Inxtitutv. tirvgrg' Svimnl. 'I'yping', Slmrtlmml.Atlttivm' I'r':u'tic'm'. 5t'I'IIlIlIt'I'N, tin-yIn'ic StElII YUl'XCiItl'1N'. I,Ill'ISI'1. Xugustznnu t'uIl1-gm-, ,Xlll4'I'Il'Jlll I'ni- vvrsity. l'IlIYl'l'hIIy uf Nlinm-mln, IEHX. Iiixlury, Dm-Imtv, Spm'um'I1, Spvwli Vuxitt-st. NI:uqlw :xml Gaul .. ,x ,-'55 V I ,I 4:5 . - "Sis, .pqizf is, lg!! 9 52'Page 14 text:

'mf-in. WM 13? 1' .11 -Sf? 1 SENIOR HISTORY LX 111 l11X 11111 U 11 1111 IN '1111 811111111 1.1111 11111111 1111 1111 111 l1lL1l 111116 11111111 Ill 1 81111111 .111111111 X11 1111 111111011 11111 111111 11111 11111111101 1116 511111710 1 1111111111111 s 1111111 S11 IIIX 1111111 1111111 bf1c11111111 111Ug111 11 11111111 1111111 LIIQKN 11111 1111111 11llgl11 1111115 1 lll 111 1111111 1111 1111111 11111 1111 111 11111111111 111111, 111111 11111118 1111111111 11111 11 1 111111 1111 Il 111 111 11111 1111 11 11111111 1111111 O11 1 1 11 ll 111 ll 1 1 111 1111.111 1111111 llll1 1111111111111 111 1111111111111111 111111 1111111111f111 1111110 51 I 111111111111 1 I1 11 IS Il 1111111 T111 X11111 B1111111111 13111111 of 1 X1 ll 11.11 IL 11-11 1111 11 1 1 1 11 11111 11 11 1,11 11411111 11111 11lN 11111111111 1111111 811.11 YN . ll 1 11 11 11111111 1 ll 1115 1 111 1 1111 1111 111111, 111111111111 111 1 1 11111 111111 . 1 111111111111 1 1111 1111 11111 11111111111r III 11111111 Sl 1, 1111111 S11 111111111111 111 1 111 111111 1 II 1 111111 11141 Q11111 111131181 11111 11111 ll 11g 11141 11111111 1111111111 11 1111 111 11111 11111131 1111 1 1 1 11 11116 111111 1 P1111 N11111 1112211111 ll D.11111 111 1111 C211 f,lll 111111111111 .111 111111111111 111 1111 xSSLll1111N gl 1 ' llllllf' 111 LL 1 1111 K1 Il 111111 111 1111 8111111111 1111111111 11111 11 1 111 1111111 1111 11111111111111 , 11111 1 11 IS 1 1111 111 1 1111 11111 1 1 1111111 1- 1 11 '1lS1l 1 111 1 1 51111 1 l1I1Kl1 1 11 ll 11111 1111 111 1111 1 X 111111111 1111 111111 S X 3 Ill S1 1 1 1 1111 111 1 ll 1 C ll lllllll 0 S 5 11 11,3 11 1 1' 1 11 1 1111 I 1111 Q. .1'1ll1'l

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 1

1924

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.