Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1924

Page 98 of 132

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 98 of 132
Page 98 of 132Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 97
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 99
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 98 text:

tg- d

Page 97 text:

IXII HIHI a x I ININ S I a I t g a a i I IX -. IN -I -I ll l N 1 s a s ll lllg I ll I' :II I l L! l a Mia t I I I S ,INK IS S llll N X I s X IIN ina iam i . lll ., I XX IN -sf H llk Il' X N l 1 . S4 ll I -. INl III Inaamma I I NINI x Sllll Lit x H, P xpc-ndttt ra-N IQI I ll J I I-lvl It f x xi? XX .-Xffl' 'wllii UF FUIAVI' BALI, .' ."'l-IHS Itiit- ttf tha- altitxtziiiiliiig tlrgqiiiixzttiatiix alt' lit-iittlii llztrhati' Iligh St-htttil ix tht- lfti it llztll Si ta-iw. Ilt1I':ia'tix'itia-s ahiriiig th- I-nail lmll :intl htixlaa-I lmll va t it tra- kiitlwii Ian till. lltii' awp-:tiiiz:itiatii 'ta.al:iy htm :I tattnl alt' aint- htmali'a-al azn-I tliii'ty-thi't-a- ii1a-m- lza-Vs. Thi Illl'2IlIN1tllI' ltiii l1'a-al :mil tliii'ty-tlii'a-t- wtvrka-i's rt-:tilt til alll tha-ii' hit I-Ill' tht- Itrziiiga- :mal lilt wk. Attht- I'aianIh1tllpi'I1iia-s wa-xallal auinaly. patp.:ti1al "llt1t Itttlfsu ziiial :it tha- hitsla -I llztll gniiia-s. wt- will a':t itlx. 'I'lii'altiQlialtil tha- a-iitira- Ni'1lNllll.lllt' I-'aiall liiill Slwla-INlla'-.'l'l'l':llla'1l tai altl Ihix IIIIIX. 'l'ht- liixt iiza-a-tiiij' all' tha- yazti' wt ht-ltl SI'lllI'IllIDl'l' 21. I-Qijflitx-twat girls a-iiralllt-tl :iiial a-lt-a'tt-al aillia-a-Vs. .Xt :i lzttt-i' iiia-a-liiif-. wt- t-la-a-ta-al I-Qlt-:matt Ilattist-liailala-i' :tx Illia-a-i' l.t-zitlt-1' :tual Nl:itla-lyiia- Ntzila-:N :ts ha-V nssixtziltl. 'l'ha-5' altla-halt-al :ill tha- gaiiii -x :intl lli'tn'a-al willing wati'l:t-rs. Sit -a- thitt lllllt' tha- iitiiiiha-i' all' iiia-iiilia-rs htm IllI'l'I'lISl'lI tiiitil 'x't- tara- tha- lurga-st :intl pa-ppia-xt at1'g:iiiiz:itiam in tha- llijfh St-hatall. Tha- iiia-iiiha-rs all' thi ya-:ark ali'g:tniz'ttiatn IJtlI'l'IllISl'1I pill . thix l -' tha- lilxt titiia- th:it tha- l-'aiait ltaill Sista-rs hztva- hzial :my a-mhlt-iii. WI -it atiia- XVIII ttal l4tNt'I'2Ill1'lIlX gill :ill lla- h:ial tal alau wus tal lamli lair Iha- silva-i' flint hull. Ala g will tha- wa rl: att' ,a-Itliig tiiaiiia-N lan' tht- .Xtll-tia- .M 'izitiaiii th- Ifatalt litill Sixla-rs a-iita-rttiiiia-al tht- wa-hatttl tin tw ata-I-:uit tix. I-'iiwt. tha- ziiiiiuzll I-'at-Sis-llai alztiia'a- w:t 1-' '-it Ill'4't'IllIlI'l' T. 19223. in llnII1ll'all'IllI' I-'aiilt lttill YI.l'2llll :mal llama-h XX':itt-i'iiz:tii. This al:ii1a't- w: una- all tht- matt satlia-nt la-:ttt1i'a-5 all' tht- sahalall yt-:tix 'I'ha- l'l'a-mia-i' llrrlla-sti':1 l'lII'llISlll'lI tha- 1, ia'. 'I'ha- 5a-a-ainal a-vt-nt wti, tha- I-'malt Ilztll llzznalua-I giva-11 iii Ita-a-a-iiiha-I' llllIIl'I' tht- :ttispia-tw alt' tht- I' mt Iizill Si, ta-rs. 'I'ha- 5l2t'iIIit'l' wus IIat:ta'h limita- Iiawkila- all' tht- lvlllYt'l'SIIj' att' . 'attra- Ilztiiia-. Blu Q' IllNYIlSlIt'IlllIl' wa-i'a- :it this li: llla-I. IXIII gh tha- hznltltit-I W-tw ntft 2lllllUllll1'I'lIZINQIII ziiiiiiltil 2Ill'1tII',NYI'll1lIli' tha- l-'atalt I3:ill Sixtt-rs ttf tht- a-tl ing' xa-zii' will iiiailia- it 5Il1'Il. Un Na YI'llllDl'l' Bit. tht- Ql'l'1lII'NI guiiit- tm lit-iitttil ll:ii'hait"x sa'lia-alult- ':, lllziya-al. iiztiiia-ly tha- lit-iitltii ll:ii'lla1l'-St. .lala- ganna-. Ituri ,: tha- ltl'I'I'I'IlIllQ va-a-li a-x 'ila-hit-lit l'1Ill high. 'l'ht- lmalga-a sailal hy tha- I-'aittt Itatll Sisla-iw aiiily ha-Ilia-al tat llit'l't-1lxa-Illa-l'a-l'x'all'. tlii tht- altny lia-l'.li't-tl1a-g-'iiiia- tha-5 5-:ive tht-ii' :iliiitiztl a'h:ipa-I llI'IlQl'2lIll. 'I'ha-i'a- wa-i'a- llllltlllfi. hull lights, l'1ii1t-mls, ll.l'Y1'l'lIIllll.. 'I'ha- gra-: Ivmt IllIIll'I'1Il a':ii1it- tha- -xl alzty wha-il St. .la1a- wus htlria-al tai tht- ttiila- aut' "St-vt-it tw XX'-h:ul pla-tlj-a-alaitll'-.a-Iva-statalant.lIl'lltIl1amsI l'ali' ala-ziramlal Ita-iitam llairliati' Ili h Sa-I tail :tual wa- sill 't-ra-ly hallia- thzit tha- l-'atait llzill Sista-ix til' tha- a-aiming yt-:try will ht- :a-, t':iithl't1l la1ailll'lalI'1lls :is tha- jfirls tit' lil2Ii-l1l2l h:tx'a- ha-a-il. l"IX.- .' 'I , RICYIIZW OI-' 'l'III-I I-'UIVI' BALI, .'."'I'1RS ' - llilIlIllll'I llIl.l'l Ituiitltit-t S7123 llilllfl' I-I-"rl Irttttaa- . l7.llI ftllwlx' itlhltll Ilziitalx , -l2.lli l'lIi'lll4'VN Il-'Ill I.'4.4,llii.,t 5-ja, .Im t :tl Simaw- INA ll HU! 'Mgt A 551.43 Light littslt-I linll .' tw 31.7.3 'guilt . ' V flflhlig liztl. tin I-'atatt lI:tll Slit --N 213,50 SIL. .lfl -f'I LII! ll:al, -S , Silflli 'lhix yt-:IVR Ii:il:ii1a't' Sift I.:ist ya-:ir iialthi tt wgtx lllll'ltll2INI'll lair tht- :ithla-tit' ala-lizirliiia-ill. :tual wa- -tttirla-tl Ihix ya-all' with SBLUQH. 'l'l1:tt:iiiiatt1nt with tht- lril:mt-a- til thix ya-ni' S711 will gixatha- lfatttt lttill Sixla-VxalftlIt'a'ttIlllI1gyt-1tl'Sfill.fl1lIalstzlI'l tht-ii' 'tli'k. -lit' lltinimll ll: kt-itPage 99 text:

x11 N 1 N N VN 1 1 I XX 11 'IIIIIQ 1QI11I,S' S'1'11J1iN'1' 1Q1,l Ii 11 1111111 . . 1.1111,1N1111111111'11 1 N1-11111111 , 11111111 N1 1111 1'1'1-11111111.1.1'.11111N1-11111-1111 111-11111111 , . 1111 111111 111111111 . . . 11111111111 11.11111-1 1111 Ill I.1111N1111111'1-11".-11111-:11111111111'1111-111119811 1111 1111111 1111111 111:11 11:1111111111111 III 1111111 111111 111111. 111II'151'1IX11I1'N111111' 1,1111 11 :1111 11111 1'111'11-11. 111 S1-1111-1111111 111 111111111 111 '-11 g1'111111111'11 1111' 1111 1111111111113 I'1'1w111111111111111. 1111111111111111 1111 11111 111141 11'111'111- 111'i'1IIi1'2lN1N 1111111 ll 1111111 111-1-11111111: 111f1 11111111 111 1111 111 L111711: 1112111 111- 1111111111 11111 51. .IllS1'1lII 1:1111 111 QIXII1 1 1111111 11 111 N'11...1.:111111111,111111. 111111,-.1111-11 111 1111-11111111111 Y,11'.1I..X. 111114111 II 1 111111 1 111 NIIlI21N1IX11I'1'NNII1Q 11'-,11-1-111111111.. .1111 111-1'111'1-1111'i11g 1:11'11111111 11111111 11111 N111 1 111 11111 1111 111 11'11 111-111-11 1111-1111 111111111'x 1111' 1111- Y,X1.11.X X 11111111111 I1 11 1N 111-11 1'L1I'If 111 NI111 Itlll' 11111' 111111111'1's: ll I'.1'1lIlII'1' I'11'1l'. 1,411 1111 111111'1 111 111111111111111-1111111-1 111 111111- IlI1l'1I 111 1ll11III1il1II 11l11' 1111- 11111 IIllI11I 111' I11111111111S11'1-11111-111." .11'111i1.1:1-. 11111111- 111111i111'. I'1NI1I1'I' 111111-1' 1111111 11-1111-11. 1111111 1121L1', X1.11',1111'11- 111111-1 11111111 111!1i1'i4, 11111111111 II11I'NI. '1'111-111111 NI11Ix. 1111111 111'11111. 1111111 111111111. xI11I'L1ill'1'1 1111111111 I11 11111 1!11111111.1111'11 I.I1II.1I1 111111111. 11111 N11 '1111 1111111 I11'11111'111'11. 1111111 II1-11ig..X111111 X, Q1-1 1111111111 151111111-1'. IIZIIIIIQIII 11111111-1111111111: 1111-1111111' X1 '111-11 X111 I11II'gJlI1. 1111111 1 .1111-111111111. I11 1- 1'1-11-1-1 11111111111 1111111-11. 11.1111.11'111.- 111112, 11111111111 121-11-11 111111 11111111 11111 I11-111, 111111-11 S11 11111111111 111111 1111111-1'. 1111111 111111-I. 1.111i1111 S11 -11 I1 I1 I1 1 C11114111111. l11'111'1- I.1I1'lIN, N1z11'11' 52111111 I11 11111 1111111111. 111111111111 I.21N1l, 111111111 11111111 111111111 I11-1111-, N1z11':11'111 I.111f1X.II11I1I1' 1111111111 111111111 1111111 111-1',11111111- 111-11111113 l11'z11'1- 111111111 11111111111 I1111111111. N1111':.11'1-1 111111-11 xI.lI'Q21I'1'1 Y1111, 111111111 111'1f. 1-1.11'i1111 111111112 11.1111111111- 1'11

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.