Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1924

Page 94 of 132

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 94 of 132
Page 94 of 132Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 93
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 95
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 94 text:

W Kmguman V0 l Ill NTUN HXRIROR 'UKH JKNIAIH M l9'1' N0 3 0 IAL SL IEINLIL INOTI- D Sl ILNTISI' 'NIR RK E BITTERL1 HARBOR NOSED OUT HOLIN B-XNQI, ET AT I Pl1l Rl' S AT I' LAYS QLNIORS Bl STRONG QUINTET ELI-IANOR Ll I B HI! H bl HOOL PR USFS I-'ROSH FROM CELERY CITY lldlp Kill' mul: nl is I Irv. Wlulifd Dildlvln Tl fbrullf ini llluk Zkh Ill Slhlh I-.-muah ufzfma uf. , ""' "' """"' """' Kirks-w Yluhnhfu-r l 541-IK M11 h mag' 'mrmmg funn. Huw Jann f I nun, spare 'M . f xml. mmm ann num. fu. mm, , f,.,,,,, lh' r mmm n mm m m nr me Ml lb' nn- mal x I n nd h., nm an I L 1 me M bm :mn un um z. 1. ... from -pm m 4, nm I smmn rl lm! Bak nd lhli V X 0, Qwcz J J Fw vu C MV if WCB 43 Cx 1 . 6 g N.. E u.rrd Mi 5, A JU H 9 N 1. olY'f1sLN l I 1:4 .za ' ai' 1 M.- , , ,. f" J.. f. . 1 - ' 1 - an. . 1' A Q V ' I M..- .,, , M, -. V-, J! A L. , ., . , . . .. 1 . , . , "' . . . . . . . . . . - , , h . . ' . . I ' ' ' . , ' . ' ' 311. . . , , . . . . . gt- . . . . I . , I . .rg 3 f- 1 ------- -+- :- ng 1 T. .5 . -: 1. cm., ne . . :.- r ,. 1... A.....1...1: 11n.....g:. .M 1-'..-am... Q.. ' . -' . A K W . . - .1 4- 4 111'-11+ 1' M.. ... N... 1-1... 1...-1. X-. 5 ' " f""" av.. r .., --1.--', N1--.--x-1.-1 .. ,.. xv. nu.. .. 3- um: u..-5 . , ' - 'sv-1 , . :w 11 .. .111 -1' . 1. L... mn... .r.. in U... mme A . ' 11 -V 11 1' r. ... .,f br.. .r.. ,f. ..,,-.. Th" "W" " U '1' 'f U" "ff - -r' - 11 .- ...Mu nf..-.. z...!..xx..i, . 'I 111 W: 'hi' ""11'f1 Q ' ....-1 u... n... ..m......-s ' ' ' , W.. ilk, '.1,,,,,K.i,A . .Z . - I ,....- - .1...-,M f.. U... umm.. W ,I I , ' 1' -' -1 - "1 H- ' ' ' 1 nh.. r... nf... '- k.- up .. wha u....,,...: ,. .r... U, W - - - - ur.. 'raw m.,.... ,.1.L W ff "' H n ,ex .- .. .,r .z..- mo... .-1--' , , , 1. . M- n -.5 Q.. n... ..-x .... ,ln .. . V... W. V ' ln. .. ,. . , 11-12 1. ,X,,,,,, X.. . nw .J . M... . , , , .1..... 1.,......sw.- ml , . . H . ,, ,, ' 1.f.,.. .,......., x,...m,z.,., mi.. 1. ,:, .. , -:. ... - 1. - h"""' .no .l..1.., ,.f xx, g.....1,....1 . f1.- u....1.- .nw n 1. , , ... 1, ,. 1 1- ...M ...gn H... ,. ...fn ...M .. a.u-vm..1.k nm-.1 ,,. .. ... ., , . . . . ., .-.......,.......-.1,.,,z..1 . :Mws- .1 . . ..1 .xv-1 1 1 1 1 .. .1 .,11. mu, xx, ...,.1 mm... 1:..g1....u 1 ..- a .-nm.: .. .. 1. 1 1: r , 1 f .- r f --, 'f 1' . , 11...-...m...:.4 1..- mum ny..- . ,, -. -, - -,. - V 3 ' 1 ls, ,, , ...... . ' ' ' - ' ' ,, , . .. ... , . . .. -f.. 1' - -' ' . .. ,. , .U 1. ...-V nz...-.. 1 1 , , , M.. ...1. - K . 1 7 tit, . , ,,,,,A ,I ..,1 v-. ,l - Y. f 1 -1 v. ff, A'..1v.,. . Y... Y1 HM. . , 3 ,. ' -N M '47 , , 1 Q. -. 111, - ., . ..-1.-.HJ L 'xy 1 S , -y. , if , - - VJ X "' . fv, .xl ' ' Q J X X -, . 1 N , X' -L WN... 1' ., - 'Y M 1 .11 , 1 S11 V Q. 11 4 X. . . AL lr. .K 1-,r-, L px fjv, 5, F II f rf. H I? : ,xg-L rw h A., - f,.,, - Q x...f.f1 fiwivgm' .-, .4 - -il 4 ' X., P- X A ' 1 A ulfff 1 - nf' P" '-M ' , , . K, . , f . , , ' W, , . L. . L- 1. Y , V, 1 ' , x . .Y Q ' X- 'idx 5 .. if Qt V N c -. . '11-11 i,. I 5 -1' ' ' J.. - X .N .. .x 1 ' rf."1+-"' - 'f 1, . ' , .. . V - . ,, Lf., ...u....' I 1 :N K 1 nh... ,ILM CQ 4. QQ-gfjj' U, ,. ' '17 K , X 1' L. fl L.. Q Nw' M, nf- ,l ,Q H ' Y..:,... ... n-1. . -S-1 1' ' ' U2

Page 93 text:

I l x Slum N INK -, I-, l 1 N I X l l V 1 -, IIS K 1 num, x n ll ., Ill 'I'lIlf X. ll. 1lI,Il4 llu- .X:I'i1'ulll1l'1- lllulm. wl in-ll luux lu-1-I1 in llu- lllpqln Srluull flu' llww- xl-aux. lu-l1I ilx lilwl lIIt'l'llll! ln flrlulu-V, wlu-11 fllliew-Vs lm' llu- X1'2Il'XX1'l'l'l'l!'Il1llllllll1I1ll'llllllK'llll'lllll'llPl'Ill'flf'l'Illll'1' wxlslnlzlllllwl. Nlu-lin-,w xxvxw- lu-lll ml-V3 lXX'lllXl'l'liNlJllvl1lll'Nll2IX niglllx. .Xl lll'2ll'lf 1-w-rx uu-4-till: nu ffulxilll- qu-ulu-1' wax nlpluilu-fl wllflgzaxl-1: lu-lplul lullx ull wuu- lIlllllNll'N IPl'l'lJPllllllQ l11:lgl'ir'lllll1l'4'. 'lluix Xl'.ll'llHll'lxNlll1'lllglI4'Nl mn-1-1-ssul' lll1'lllllll.l'X'l'l'X llu-1-lug llqulug lull llll1'IllllIIl4'1'. :lxul Iulu-ll wwrla lu-ing 2H'l'lllIIlJllNlll'll. Xlr. Slxmlv-x. lllfl wlixlu-1I .Yllllll'1ll'lllllQllll'lPllXNlll1'llll'lll't'llK'2ll xille- ul' l':ll'lv-ilu. gnu- sm-'-1-lull trim lu lrlzuw-s NllK'll :lx llu- llllm-I'l1uliw11:ul Slnvla l,:lsl.ll1Iu'xfllll1'lIIl'l!!l1L'l's1rlqllIn'f:llllJXR'1'IIlll1l3L'll'HllHIl an fum'- mluy lwuxul ml' lt'1ll'IllIlQ .ulul plum uw. 'l'lu-5' sam' llu- gm-:ul Kira-4-ning Xu' -Vx llfmuluallux ul Nl+1m'fu-. Nllf'lIlj72IIl. lu-'mf vmullu-ll-ll llll'4lllLLl1 il ln NIV.11:1-1-flung.tlu-mvlu-V.xxlulxlumm-ll lll4'lIl llu- Illll'Nl'l'y l mi- ll -wl'1wll11 llblllllllllll llbvllfl. 'l'lu-1lnx 1-lull-ml lu NIV. lll't'l'lllllQ l:nk'u-4 llu- lun IU1' qu NXX'lllI in l.allu- lfru-. 'l'lu-5' llu-I1 xxx-ul l11lM'lI'uil.:Il1ul Quill-V14l11m'ul'llu-1-ily xxx-ul lu llu- l-'larsl zuswuulaling plzml :ul Iligll- lauul llIll'lx. 'lllix wax l'flllfm'1-:I lu zu trip lu llu- liiw-1' llllllgl' plnnl ull-rvllu-lmxiv1m1'tx:u1'1-uuulm-. 'l'lu-ll1i1'ml4lauy wan xlu-111 :nl lil-llv l l yllllllllll llu-l'nl1l'll11l:uy tlu-5 xl:ll'l1-rlllfvllu-, sl' Illllllg ull' :sl vzvril ux mwnllvgl-x :xml lllllvl-I'xilln-N. filulxm-11 nu-x'1lu-lwul' llu- lllulm 2Illk'Il4l1'Il llu- lllll'l'll2IllHlI1ll Shu-l: annul lllwnilm S11 mx' all lllmivzngw. zuul ww-Vaal .lll4lf'lllg1'HIlll'NlS nl l,z: ,ing :ulul llrzazul lmpulx :lx x 4-ll :ls lf. li. xy2II'I'1'II'N xluwk I'znVx11 :sl 'l'l1rm-m- Hulixzllulllu-lfllllllxlilllzllNllxslrl1:1I'y'flullc'g1'zll lil-1'l'i1-1151 " lys. 'lklu liluln Inu l'l'2Il'lll'll il limil ul' llll'IIllll'l'NllllJ. wllu-I1 ix lilly lu yx, lull :rx Sl-uilw-. Ql'illllliIll' wllu-Vx lulu- llll'll' plzuw-N. lin-Vyll 'ng- plzuluu-ll Inns XX'I1l'lxt'4llrlll llalllvll-ll1'I':lI11l W1-fully luvlu- llml llu- -xl xvluuplqu-zlrxxllllu'vk'c'I1l1u1l'L'sL11'1'1'ssl'lll lluun tllismu-. l ,,Page 95 text:

1 X I I X I xwl X x X IUW N xxx I II Il I I N 'IQIIIQ XXX QIIxx XX IIIIA .X x!II'xxQIII.+IIII'III:IlNVIIIIIIIIIIII-I'.IX1!I:"If I tl I IIi'I 'I III xI'QIIIIIl Il lx IIx IxxI'I'IIIIII-IIIIIIIII'.I IIIIxxxIIIIIIII.' IIIIIIINXIIII. x::IIIIII- '.l. .:xI'IIlIIl 'Ill III I IIIII I'I-NIIII III XIII II I III III-I I. NI.I I'IIIIII,gIIII I' I, I I'IIIIeIIII I' XNIIIIIIIIN xx s xIIIIlIIl IIIVIIII IIII' IIIII-I'I'. lIl'XXIINI,II1I'NIIl'I'1 ':'I I:II II. IQIIII lllIINI'II. XXIIII Ill! N I I I'I- -II' XII: III.:IIIII I1 MII-I 'Inv IIII ,IIIIINIII I'IIIIII4IIIIII IIII 'III.II. II xl III xx INIII III-IIxxlIII'IIIII-1:IIIxxIII'II. 'IIII'IiI'xII I:-1-IIIIIxI: IIIg,IIIIxx:II, xxI-IIIII'IIIIl II IIII NIIIIII-IIIN :IN ll III-I'II':IIII III IIIXIIIIIIIIIII. IIlI'II IIIIII'I' IN lII'I IIIIIII':III'II IIIIII IIVIIVI' III.III IIII- lII'I'4'I-IIIII: UIIl'. 'IIII III II IINI III IIIIIIIIII:IIIIIIII-IIII-II IIIVIXNIIIIILLHIWIIII'II1IIII'I'1Il'II'Il"l'. II ix IIIIIIIII III xt xI:II' IIIZII ll IIII-,IIIX xxIII III IIIIIIIII III NIIIII- IIIIN III-IIIIIIIII. I.x'II:II IIIIII-Ix x IX III IIII IIN: IIII- xxx:IIxx:III II. :III IIIII-I'I-NIIIIQ. xxIII IIIIIIIIIIIII :I:III xxI-II IIIIIII-II II:IIII-I', ll xxIIIIIII NI-I-III III III- :III IIIQIIII III :I -I'II IIII xxiIII IIIIN III I,IIl-IINI-IxIII." 'IIII- IQIIII. NIII'IIIxxI III I'II IIIQII, III-II'IIII -IIkI' xIIIII' I-.Ixx xIxII-. YIIIII' I-IIIIIII'I:II. 'IIIIIII IiIIIIxxIII:' IN I. :IIIIII IxIII- III I IIIxIIIII'IixI' I-I'IlII-INIII IIIIII NIIIIIIIII IIII IIIII-IIIixI -." IIII- .I-I1II'II,.IIIIII-.III. .XIII NIIIII' IIIII'II IIIIIIIIIIII ix NIIII-IIIliII. IQxIII'x III-II:II'I.IIIIIII x'-I-IIIN xxI'lI IlI'xI'IIIIII I I lll lIIx1'x :lI'I' l'Nlll'I'IIlIIX I'II'x'I'I '." 'IIII' XI' XIIIIIITH. X' X IIIEI. WH-'-. 'HHS ,KW Q XX STXIVIV l.I-IIII IIIINNVII ...., III III I':II .II II:II'IIIII I'kI'.III! . . . XIlxI-I'lIxiII: ,Xl.IIIgIgIII l.III'III' NNI IIIII-x .... I,IIwI'qII'x IQIIIIII' IIVIIB IIXIII I..., SIIVIII .IIIII I'I'l'vIII2II SII:II'I ISIIIIIIN ...... IIIIIIIIIIIIINI l"II'.IIIII!' IIIIIQVI' ........ IIIIIIN VIII Sxluw ......... IIIIIIN NIzII::zII'I-I IIIIIIIII .... IxI-II.IIIgI- IQIIIIIII' lIIII'IIIIIx SIIIIIIIIIII .... I1xI Il-IIILQI' IUIIIIII ,IIIIIII NIIII.IIIx .,... NI II-I I.II XYIIIIII IIIIII I,IIII'I-I ...,, XIII-IAIII XXVIII-I' IlIxII- I'III'IIIIII-I' ..... NI -I-IQII XXIIIAI IXIII IQIIIIIIIIIQ ,.... NI -I'I.II XXVIII-I' .XIIVIA Il:IIIIlx ...,.. li.'IIIIl'lI'I' .xIxiII I'IIxII'IIII ,..... III-IIIII'II-I' Sxl III IIIIIII ...... III-IIIII'II'I' XXVEQXIII' Sxlivx ...... III-IIIII'II'I' .IIIIIII IQ. IIIIIIIIIIIII . . III I'II:II'uI' III I'IIIIIII':IIIIIIII

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.