Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI)

 - Class of 1924

Page 125 of 132

 

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 125 of 132
Page 125 of 132Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 124
Previous Page

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1924 Edition, Page 126
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 125 text:

2 1 lui

Page 124 text:

x 1 sm I IIII -1 1 ll I11 Ixlll s 1xx 1 x X H 111 g 11 1 ll L, s s111111 1- 1 I 1 1 xx 111I11s 1 NIHII1 II 1 Nl 11111 h1 1Ix1lI IIIILII 1 111 I1 I11 g s 11111 xx XIPSI BRI' Il - s1111I 1 1 hu 8111111 1.1Is 1 III 111., I1 I N N I II1 s 111 IIN 1 1s 11, 1 . 1., 1 I Nxt N IIISl1I s X1 I X N 1 1X 1 III 11lI11 I II1 x UNK I1 IU hl1lS 1 IX 1 III X 1 l 111 s I1 x sx I 121 x IIS , s sI1 111s S N 1 NFII L INIM NN Ill I 111 '1- In I1II1' hx' II11- S1'2l. .Ii '. -'Z "Bly 111issi1111 is In 5: All I J -111I 111x' 1I2lX5 111 1'cx'1-1'i1-. 1111-11." 'I'11 1Il'1'1lIll 1lf,LfI1bl'I1'S x1-I I111'11Il11-, 1lI1I NI:1i1I: "S:1'- 11111- ful' I.I1', x1Il IIIII 501l1l1'N1'Y1'I'f' 11IIl1-I' I111 II. X11ll'."' NIB' ll1'l'N?Il'1'll9 fffill-'12 "I I11-All' Ih:1I Iiill I1:11I :111 :11-11111-111 5l1 ' VUIHI lfl IIIIVVBX "Y1-'. h1- sIi11111-.I 1111 his IIQIIIIIIIIJIS 11111I 1I'1'l' 1h1-1- I 1'-1x'1-. 11-Il in IMI," .XII I -1- 1111111II1 111' sw, HI' sI111Ix'i11g II11-1- I ' 1xx'. ' ' ' xyill Wm' lm. It,-MMIII ht-I, - II1-I "1I111' I':1111IIx' IIII1' is Y1'I'f :III Illlr II11- g1':1'1-. "II"'l'N Sh- 1I11-V1-1II: "Y- .su I'x'1-1111Ii1'1- "ISU-', 1-:1II 1111- ll taxi." ' ' ' ...XII l.i:,m' xml-N, :I mxiy- SI1- II1-s xx'iII1i11 111x' 1'I2lSl '1 Q :11'111-1, II1-2' lI1'2I1l llllllll 111x' shf I-1': ' ' ' l'1I'1lIlI :1lI this x':1i11 XX'1PI'l1l.S IIIII'lS :ml XY1- 1-1III111's 1-: I11.f :1111I lull. lm'-mg 'lllll U' V1.-1-1' IIIPS 1Il'1' .'111'1-, I 111'11111IIx', gI:11IIx'. h11I1I Il1'I'. But Q - 1111111' Iisll IS MIN' I0 SHN Il1'I'1'Y1'S 111111 1111111 III 111i111- 2ll'1' II - l'V l1'1ll'll llI1'l 'IIN' 'Pl' 'l'-'- .XIIKI :ns sI11- 111-sth-s II1'ZII'1'I' 'I'I1- XX'1lI'I1I is 1ll1I hui Iik1-s 111 Iilllgll, I In 1 1 .,-11,1-1. fin' lm- is 1,-m.,1 N0 1ll'l' lI1ll'lI In Illlll. W1 ' . l'1llIl1I 1111! 111:1k1- il 1-I1-:11'1-1' -X V ' IWW 1"lll"l'l4'l Nlllll' I SlI'1IIi' Il1'I' I1:1i:' sn snft :1111l IIlll', lllilfl lIl'lxl4' l'Y4'l'5' Il IIIII. Mx' h1-111-I is Il'lII5 s111iII1-11: S11 'I' 11111 1111-1-I 1 1111- 2lII1'.- Illli. I'1':1is1- II1'1 '1'II sh- is im- . lll "" Ulll Ill Hl "1 if IISV- My x'I1II- 1IIIQ1bl'.l kill -11. IJ1 'I I'1'11xx'11 illlll 1-11II II - I '11.' il fuk.-, .I11.iI Iilllgill, 1l1IlIlI I11- '1s1-. ' ' ' "WI: II11- I -sl xx':1j In I1'1I1'Il 1 ' ' ' girl 111. x'i111'?" THE L, " IED "'I'I1:1I's 1-zlsx. 11111 x111z1' 2ll'IIl ZII'4 -IW' l5l'll.I2' lllli "VW 9-fi 21 -'1 ' I11-1' xx':1ist illll IIIUI -11IIx' lIlI'1' Il1I WI 'l 'IHS Ill HN'-H I1-It llllllll 2lII1I4u -'XVI -I1 UW? 'WW' lll'l1 ll l l "IIllI II 1'i1'I is IIIN ,'ISI1'l'." l 5'7" ",Xxx'. Illlf II1'I' ull' II11- IlIl'I'.' .I 1-: "N, I11-'s I1:1If1I11'1-.I." . i ' ' ' ' ,X I'1'1-sI11111111's 1I1-Ii11iIi1111 11I'II11- ILII1 llgilllf nl l'1"l WI Yilll NIU Pilll l 11IIx': 'ZX IDlIII1'Il 11I' 1111-11 :1111l xx' 1111111 IlI1'IlN1'.u xx'I Il1'III II11- s1-11i111's I'llII III1' N1'Il1b1II IJ11111:1: "I 1I1lIl'I KIIIIIIII il. IJIII jxull 1I1111't 11I1-:1s1- I'lIlj'.u ' ' ' 'l'1II , I,I'I"I'I,I-I 'I'II0l'1iH'l' ' ' ' l'IX'1'Il :1 lish xx'1111'I .'1-I 1'2Illj'llI II' II 'I'I1:1I1-x'1-1'x'1I11g.5,I lll1I I1:1x'1- I ' 1I:1x. liwllq HN muuul hm. XY- :1II :11I111iI "g'I1I2 . , . Iiul is II11-1'1- AIIII 1'1-:1s111. l11':1x, H V , ,Y N X , ' ' Y X 'I'11g-ix'1- 1'2l1'II 1'1lI Il1'I' 11'g-I1I'.' 'll'l'5 hx ' ' ' lll l , ' ' Ihll .X gmt :1I1- :III 11111' 1rIII1'l' -111I11-s. ' ' ' .XIII II11-11 I11-g1111 111 1'1111, 'I'xx'11 uf 1IlI' s1-I1111I I1-111-111-1's '-11l "I 1-411111111 slwl'-U I11- s11I'IIx' s:111I. I111' :1 I11111111. 'I'I11- IIYIIIIIJ 1II1'lI. "I :1111 su I'11II 11I'I'1111." IIBBIPage 126 text:

I III HINI SH IIIRILIURX In n Iulp x N N ca x I1 1 L I Sl X III I IIS x I I I S XX I I S mu I ll S N I IIN 4 IP I 1 S It I I III l'1pIsc pcs I ' III I1 II XX IX I IH I IIIN I X IIIII x Suu S rim II In II I X I IIII 'Io IIN- INIII ying In-Ilplv we vcisll In I-xprl-ss our mpg 'L-vizntimx for the - IIIIQ gun- us in IIILIIQIIIQ thi. zInnu:aI an . ua- - XIIlI'l'II'2lII I.1IIIIIlII'X IMI. Ihr. .X. I'ImlI-l'sflII- tixi ILI'I'I'IIIlI'IQII IIIILIII :II .'III1 Stn-I-I. Iirzly X SIIIIIIUI' IIII wk. Xm-rivzul NIIIIIIIISII I-5:11114 lf:-I-Im-rs .Q NIl'l'I'Il1lIIIS Nadi mul Im ilu- Ilfwm-I'. Plwm- 7341. II5 W. Main. I'IlIIIIl' Im. II. II.-SI. .luv Ilus X I'1lIt'I Ilu. I'wI"II'I'1II Ii: kcry IIIU I'i1n-.I mm-. I'I1I1m- 31113. I :ulx X . nn '-ws HIIII' IIUIIIIIIIQ. I'Iu III' IT. I"i1Ir-IiIx' III-:IIII1 N .XI-I-IIII-nl Ifn. , , . .XII I'u1':r1:s HI' III-:IIIII S .XI-I-imlf-HI I ' I MIVQI- S. .XVI-V5 .X SIIII XII-nk Ifim- IIIIIIIII-N" Yzumw- If. I-'i.I1I-1' . A H A , , A ., -. tl. S' Hmmlmwl Drug 'Mm' SI. II II. nk III I,. I hum -IIIm. 'I 'I'I'I'I'IIIII'I2II S111-I-I. K. I'vI'II'IIIIl2III Cu. -:-I '. . - ' Sv- III-I-kc-1' IIN- NYVI- 'km-1' '-J, 'ml M' I':u'Is Im' :Ill vars. I-'urlu-1' I"urniIurI- .'II -- -, ,,, ,. In I . III-nIun IIzu'ImI' NlII'5I'I'X Ihr. 116 5' Immtum M' I1I'I'l'S,I'IilIlI5 X SIIVIIIJS. Stl X I-II111. Iinl-I-5' Howling Iju, llwwgli H' Bmlkwzllhlr .XII xxmlx nu. Imlunl. I . K NI. Hunk Iilelg. I'Imm-3551. III-ish-l' Nlillim-ry Q , . . Millillm-ry, Silkf X II min-ry I.:IlI1ull11 IIIIIN- Supply ,turm- Nlim-I1. SI.-,X XX'l1ispI-1' IIII' I'ipI-stmlc-. Dr. Illuln-nsky , . :nml Ilr. If VII-r. I lurk I.yc-Iv Im. I i 'II'Il'S. fIIIIIlII'l'lI.S XVIII-1-I 'I' XS Illlznrlvx XY. flum- , IIIIIII IIIIIIIIIIIH. I'Il1ll4' 359. I IIIII-v IIZIIIVII ITIL I IIDUSIIIIII' SI. IIN-I-ll K II11.4'I'l':1l1sI'1-1' Y , I'n'I IIIIIM- IIuiIIIIng.:. XXI 'II XUII nn-I-II gum! plumlnng :ml In-aaiing Sum- NI. NY. III Iby. 22 ' -:I me Ilznllw IIzn'IIwzu'I- Cn. IIZI I'i 'III HU. IIIJ L- ITS. I . I-I. Collis Splwlu-I' Ihr.-'I'l1u I no of I mul SIII'ZIXl'I'5 :mel Ilmnl SI-l'vic'1-. IIiII lvl- C11-:alll Cu. 20-I XYHIPI' SIN-I'I. Iiuvvl Mfg. CII. Su 'I-'iling XII-I U .XIZVI-3 ll'm1II:1sIi11gs II1II'I'X' Ilinkle- Iill SII'I'1'I. I'Il4um' IfIfnS-XY XYIIIIIH' NI. IIIIIIIIIIIQIIIIIII Irnx :nml SIPIIIIUI' III -Ig Illmrlm IIunI. Ilrm-I-1' Ifm' Iimnl 'Ihings III I-Qui IIIIIII-I' X III wning ffm. II:n1'IIxx':n'1- Im' :III I'l1l'1 I-s. I.IIIIlIlI'I'IllIX Ihml Ifu. I22 IIII1 SI. IIlIl'I'I' Drug SI: l'l' Ilmpira- R I-1l'm:IIx':ny, I'IlInIII' 5. II. .l. I.:ms I"' I'ng4 Ihr. IM :In Drug .'I '- l.l'I'VI'I'S Ilrug .'II -- 'll 'Il-1'l'iIm-izsl. I'I1+.m- HEMI, Ii2I Ilnlunnlmx. I'I1 nv 31 Ii:uInl1'x NIIII'IIIL'IIlI SIIIIII I,iIM-VII III'IlI'I'I'I S .I: 'In-I NI: I- Iixmk IIIIIQ. I'I1II11- QIRN I'IYl'I'jIIIIIIQIII1II is gmnl In I':1II I'1111Iil'I- Iilwn:-I-1'y X II1Il'IxI-I -I- IV- I-lH'1IN IIUIII Ill. WU III-mul xzu. I'IuIIm- 1213. I-Ilm SI.. IAIII III' BEIQ

Suggestions in the Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) collection:

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 1

1938

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1947 Edition, Page 1

1947

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Benton Harbor High School - Greybric Yearbook (Benton Harbor, MI) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.