Belmont High School - Campanile Yearbook (Los Angeles, CA)

 - Class of 1963

Page 62 of 136

 

Belmont High School - Campanile Yearbook (Los Angeles, CA) online yearbook collection, 1963 Edition, Page 62
Page 62Text from page 62:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

.. , XXX -X-X, sf: 2.- X ..h..- X .,,,,f,i- -X , ..,,::'L X HXXX, . .,kX,. . L .XX . ,-. XXX.-w.--sf 'X-1-XX,.X.Xf:X,-.X ,,XwX.X . -,mx 5.XXX.gf X .X-Ina.. X.,,.X,. ..,.XX.X--XfX5.X X-"Xv-XXX.-XX-5141ww. XXXXXSQHXX XXX.:XX-ffXX:fXXX- 315 7:12---XX , --'XXXXX-.Xz?f X X 2 X--f'XX:-XX.. X XXMXX-fX,X.XXX, 1.-1.:2,ff?f9SWXf4's"UV - W ff'--' ze.,-Ewan , . X '19, 5PIaXt11',.r.,X.,,--X . X -VX X ., fXXf'fK,'.H ' NX: -sc:-5'-X-V1PZ,::1xm 5 ' s:fei!?iA- iswfm: . :X,gfXXX-1?,,-XfX-nv.--hifi 4 4-WG--55XX,-2-1EH35-XXX2525512--1gX-,-I-,X-XMXX.-X,X..XX,fXsX,,3SXXX,.2,,i,X gm-XXX..-555-:XXX , X, , -.X,,..X,i-.X-,.,, XVKXX..-XX-XXXENXXXXXX. .XX---XX, XXX.XXX,,.X--.XX.,.X-,-,..X.,, X. X.,..,--XXXXX,.. X ,.,.XXX.,XXX--.---XX.,X. X.. XM., ,,.X .XXQ.XX,-..... XX.XXX.-.XX XX.,-, ., X .XXX X K X X .XXX--XXXX--XX,-fX---XXX- ff ig25:3fXX-XXXQQXXSTXQXM .,.ggfgXXg.X,-X..--XXgg?X.5gXX.g5f 'e2g?gXX1QiS?g?1X'32LRXXKFEXSS'4r2,9?Xx2,f?X3X "'XX5""X !.fX:442zQgfv. X 2 X " -2..s2.f.Xf.i'XX 5 X Y 19,,g.Xies:21.5f:X,fX X-wXs3m1"'X:Exf?fz-XXX, XX.fXiQ1-f122X1mz'4e1y.--- X- XX-XX.,,:fX-5-swim-':X,,'s.kX5g-Xfgiffg X ,XX 2 X fff-.-'iq-XX px J X---X-VM X .X X,gg,.XX35m-gfX?1w +svr:,XfEX-' K-ivfxfs-X-if--:fav-Xm1gvgX:gXz., 35Xu,b::X XEXIJXQXQ-KX., 5.55-5VkXX,5.,,,. .XX 5.5, 3 ,X .XX---X. J ,..,.3.,. ,RH-A.X,, ,XXX--'XXXXX-f.XX:XX-Xen.:-XX..XXX-.X,.,,....XX,...,. X X ,X.,..X,,,X...,...,,-, X X X X..XX..,.....X - X X ff-flXXxpeXQf'fV "I If 2 XX? X HK H X N , KX A X X I W 2:-Wgasain.-Vfai.Tfam2Xf2v--XXX-.XXXX--y-'2XX.-fszw X f--,..XX-g-XX XX X ...X X X X XXV XX -2Y4X'EJ2?'f?Y.2,X 'iEf??5ifq,f-5212212 , X.. X., XXI' Xsrz.-WX Q X .X. X K KXLXN KX X, X X X 2 XXX SKXX is ii,2iX55b. 3552: 'XXU1Sig?fXi'XX'ff , gX-IMS, P YX X ...,fQf2:g? ,MSX ?X2?5XiiLf?.X . , X2 Xp 1 " ' XQQXQ-f1s'1fXr1g. E'l?,X 4 -gs.X,i?iQF2'.m r sz,-5,55-X514 15,1911 F55 1 zmixzg: X 5 We 1 fi XX 4?1.1eTiX11ggX.X273XXX-f..-X?:X1ziSX.s:5K I I 3 X I X XX ' pf. --XXX:-X.-XfXXigf2-2'XX-XXX.--.'XXe,XXXXXXX XX, '-:XXXXXXXX,:wXXXv'wX,-X,-.H X X X Y , f X XX:-' L'"X-2fi?fX"d'i'f22iX??fXX?gQKX"17X' 3 fx X 'V X XX X X .X X X X .X,.f,X.Xf'.2X--X---fXX:f-X,XX..X,,g-XXXXXX-XX,:X-X, XXXXXXXXXXX-'XXX X X X X X. H X -21. z,,PX,XX.w,-fa XWX,X:f,X,XXsffXrX,.-X.s'5zvXg-'XX,-- K. X D--XXXJXXX5-g 10 X , ,-XXX.. , X J X X te K- Y f ..sQg1X:sfXX XefXfi'5-2X?gezX, X 52,fig.X225i?QsjgffX.?KX5iriXf2SQX., W. XQX . X X I I X X XX A ,-X:XXX--'XX-r,X- X.XX"v,-fX.:X., XXX-..:X5g.g,,...X.-,.X,X,-..X,,yX,,,-.,gg-XXX,.X,,-...X,.gX,X-,XXX,..,X53X,-. frX,gXgXX,--XXXiX X X X fav-ff--X:,.--4 .X.,,f.g'X.-,--wh X 'WXXXX--X.X.XXs,-XPLUX--:fiiv--XXXXXXXX-.XX-,1X,,-,J,X,-.,X.X.ee,. Xa--XX,.sXXX.-X.. X X X X XX X2,F'f53ffl-?ff I I '22-fiekllfilfs-'19 X ifSfXXf2gs.f,.-Wifi322515X,-gens'522.3-'X,s?f922.siX1Is:,f.SXe1ffeg.2?iXX,. 5315-X55XXXz..., X' J 3 .SX mi Xa X I W S. WX .,Xsffff2fffXs2f.X? fx 1 Xp X. XXXLXX..-E ,- -??fzYX?XXF?f..fzsXX 1s5XXs:.f1gfPf.h:.g? ,. ., ,..z.s'zXafgXfwfX ffwse'i5f.!f..Xz.XfX,-2MX we-gXX..fiXffgfKX.5:XX,5fiXX?iXX1sX'XsiX Xf X X .,,ffXe:fXiX5f1XX?iXXe:-XX: X fa,1fW1ivk2'f?gf:fsz- SY.ig'r1M, if--fo, M24 .fif--fXw-Effsiifwf X .HXXPLXXsf1f.2,sXXXf1X,--'mfX 25-41:51-f'XXXYGX'-XXXX-fw.wi, X S .X XSXXXX-'XSs.gfXs5'XfXXfSfXgXX XM,-fXXX:X.X,-X X -.-'XXf-X,,.1X,s-X- X, .X,X-- X,.XXX-X-WX,--'XXX ...XXXs-X,--Xs,,fXX.,1.x X -XX.,-XX.. XX,-.-XXg-:X.- f X X ,,....,...,m,X.X....,,. XQXSX,.fX?sXX7g1fXf3.,,gwfX55f,i?X1X?g4ms:P'fX?WY X-5mv'"5Xf.S1XsXXa.. 2 X,W.gS'--X X -ig-..zvX--P P 2 K ,Q X Xi ,X f1X:X,f.X,:H1---XX: K X X 2-4s,fPXX.5:XX,,X.,X--we-f:XXXiiXXff2zXXfXX,-.XX X 'XXX-X -XXX wks, XX X X X ,..X21?XXX-X91-A-'sewf- 1 X,.-.X....., .X,-X, ,. ,...XX-X,,.,XXX.X..XXX X ,..XX.X.XX .fX,.-XXX, X X 1 XXXX, .XX,X.X., X., XXXXQR-.,,.XX, X f??6,4XX2-Ufifiif ,,.SXX2-'iw'-f'1X5fff2s?Xm11NX !2?XXX44X3gSX.X-XX, .2 X X.,X3XX.X.XX,X1l1XX1s1qW--1 XX.-K ,fi1s'X,--W--?1fXT-Sv. X-XXXQQXQX,f?'sXgfXX--XEXK-4211 -6-- X f X PXXX'iXi25XXXffXfXg-fXX?fgf ...,.s-l,,.XXX?XXXe,IXi2gvXX?fX-veaez f K 4 X Y X ? X 0 X if X Xff X?X:i2LXfEX?KfXiX'Si5Qi?EX2i,x1sfXX,,. Jw- X XX X I R X ..,XX,,.e.XX,XfXXX--.XX.,.X,.X,..X..g.XX.X7X.X,,,,. XXXMXXX,.e3XX,,ffX.5.Xsi'XX '-X,.X:fXi71XigXX:fX---'i.X,'fXvX-.X,:wXXXX, X , , X X X W--fXX2,1f21r-U:'.fX.sf'XXzfkf1-- Zyblfiifi-2ff5fiXiX3f1Xf,'sez-QXX,fX -fXX2?iXs,"f1124wiifi-fXX X X iXXX:'iXXff' f K' EQ 551 VX: -Wifi! XTX-A'7ff'l?E'if':.:rlvE,liiggs'zX:z.s'f lm? 155- XS':.zX-:'. A ...S 551 5 : :XXX,I?45,-ffsilzaz -YX3132 -f:ss1.5XX, X1 5 X- zxzmz 3?1?,,gg X X ,X X- XXX.: -XXX MX X,..X,.,.XXX,.2X,5..XX,..XX,XXX X , X .X--.XX,.r,,.-XX, X f ,-X. Xifi4?i2f7ifXXXXX.isX--XX"'-2iXi?Zif7'X'2Xi?5XX'49 ,-.XX LX.s'1X5:?XX X 1 I , X ,,,.,,....X X,X,...,,.X,..,,,.XX X,..X ., X,.., --XX-QXXX: ..-'XXXgfX,gfvX-iXff:XXXXfXXX5XfXXs'iXX:'se2rXX1ffX,g-X,hX22X,,-SXXXXXX. X X:.X,.e2:XX'w1XX1 'sXX,.f1XXfgffX:2?XXXzs6X5f , K JfXXXfZXfisisfXX' FXXX?ci:f21:2ffe,X-ff?W5XXX-:Xi-?J+Xf-1222:?5iff4szsf2i5X''AfZ55'Xi-fiigjgwf,wif-X,X,:g.XXyXsz-'ss1.- ffs,g52,..ffXXXggXqg.XfXX..sqg-, XX,--XlXS:4Xs-fm-XXX,-Q f-Xfszm-11. X Xreggg-,fXX,,:gfgsA 'iiiisX,-ifXXX-'QXX,.SfXXXgiss.-f'XXX-XXHXXJXXXXXu , K X fx f X -XX..X.XXXsX-X.X.g,4,eX:efX-X.'-XX,-XXX.f-XXXXXXXp.f.X-:.X:-XXX,.-AXXX..X.X-,.XXfX--XXXX,.X.X.X,XX,XXXX,X-XXX., --X--,....,h,,.X -X-,.X,XX.Xgsff.-.X,,.XXX.Xf,.,.XX.,,,.-,S.XX,, ,...XXX....M,,X X X- XXX X, .. , X X, X- ..X, :XX MX... ,..X WX.-X.--fXX,...... ,,,. X -XXX, ,XX ,,-XX , ,..X,X,X.. --XX X XXX... ,,XX,X: XX,,,,XX,...XX X...X X,.X , ..,.X,...,-.X.X.. ,..X.X,.-..,..XX X ,XXXXgXXX..X,,.iX.ff.--X'1XXg.-,.XXsggXXXXXXXX,.w.XX1Xg:gfXXXX,X:X.-3 ZW--f?.Xi-Ev,X?ZXX?sX.Xi?sQXfQiX 'X myWXXI-522Hs?fXXf.zsfXX?i:i1f7'Xf115.s'f.XX.gXXgg-f2XegXX,-M2.elzriivzgeXXXXEXXX-.Xf5g.gXsf:.X,.fX,X-X.-ggXXXefXXXZfX5fQa.XX.XsX .X.,YXX1f?xeX:'LXXffffff-'EEE-'f-'Xi-Weii!fXX1'4YX3fgfX.f-QEEXJ'-f,X,,.eX,X?'iXg,'Xf2Xg?ffXig2ei,fh'X.X,fg , XX X fgf-W'fl-fm:'ffYP1?f"iwiff-f'.iKif-YXXX:-fXXP'f'f1ff2X"fff2X: li!--W92XfXH X--,XsXsX,.-XX-. -fXXgg.X .XXX-ag-,fsz'-:Ulf-,X,..fX.1.XX...X:ggm Aw.,XXXX--ffgggw-diss,'IX K X .X,,.5f.sw4fs'-fwyfszgXXXgXX,,g.,,. -2 -- awp - .1 -X .r XXX... ...gs f.,,-- A Q, -X .X ,,XXsX, XXXXXXXMXX. XX -.X -1.X.-,,.fXXwXXX:XX,,-XX. ,.XXX.--.fX,-,XXX--XX?-...X.XXX-XXX X , fx -:XX,,-XXX-.aff--XXXXX-,X-XXXXM. .X .XX ' XX- . .- - X, XXX-. , ,X , sf-- ..,:X-X-ff-XXX., , XXX,.-.X,X,..,X--XXMXXX..X.....XX,X.,-.X..,,.X,,.XXXX-XX X ,,5.,..,,..X...X XX,-.,,,... . XX .. X . XX, XM- ,, XX, wr,Xs:XXi5ffXA-EX,..XV.sFXXXi,.5XvXX?'.X:gg5X?f4fX.zff.---XX K X Stieff.-xi' F -XX- f U X fflezfaiiff',-?ez.E2i:fYX'-Wk XX -'ii'-Zfss.gw227522ffigzif'X'ffe1fX.XYX:ssffvX.,,. M-31:XXf.f'X.,f. --- MX 5.-,.sX,.ffX.,',-.k .X - -. , ' --'-- .ff ffXg.22.fLXX 5,-X' X-.si Xs?g,s:XXfE'ii3gf4'fXX, K 4:65425Xig5'ii1i?EX5fXiX,ffgg25fgXi's5XX,-'X-:XQMQXLK X, X X X .X,fXv1.glX.Xg QXXLQSEXXXQXQ-5 bgfifflq, gX,..f5X21T. .XHK - XXQ .ff j ?'fXsi . X, X , X lsfX.E:53S,-GM: 2 , X ' 7 . I 2 -sr f . X' -W7 li5E,'3h 512 FYIWQESZSXXS-fri,--12'-5 55355Xfk-UXfiTi.?'Xi:JlJt ffm. xx? W ' 'x2,.-TEX x .TF-Jfvrfls X 5?f5XETi?V-vXxXsX:f A35 fsmsg U, -. X-- rf "3 S, " . G .-.X ' "Tn sl .- ..X i 'I " ' XV ,' I ww? XXX- M-W -ff---ff .XXX-,,,X.f.X...X,... XX-XQX.. X ,.XX,.X.--.XXX--...XXX XXX.. . , XXX - .X ,. X- . -X , . - '?fX'W'f ,-X-f:fXffffXX,'s XXX . Eff? X, 2 -5-,zz K Ye' X 531-iii 'S . -..X,X.fXX , XXXXXXX -XXX Q gi -Wai: . ff'-f1XX...X5fX..X'Q-'z-XXXf2v3XfXXfgXXffX1X:HX-XX.215'XX-,XX .XXXXX-XWXXXSXXX XX ,SX XX :XXX,XXXf-fXXs. . Xp XX, - W,-X 2 59 XXX- , - .XXX Xe'sfX.sYfXs'1fe1 :-zfxlsiugf safes X,-.gjlrm X ,1g,,.g-fzsxwriz: 1:7 we -:fzii5?f'f'Xr,f.XgXfXX '1S,.g:'rzT. Xz, X .'S:s X 1 . ., 5" 1 X . , k f, ,, . . 1,5-1 XX.-XX J X 7'-YYf1:'5'i2ffYXei-IMXXe.sPXX5'fX2wX2lXXXiiG?f?ifWE-'XXXQYXESXXX 1 A .XX--f -.5i'ifiX-- S '5'5'?JEi5fV''11-5:72:91-g'fg?,I54E"'fflwivii-EXl?SX,JILETILX 'fgqgfff 351531-XX -5.533 'X -X -'Wi ' LX., X' E H '?iX.. 5 'J :"Isl,. mg F Q: .1. U I 'T K' , fziifag vi2'XXX,-gm 5 -ffXfX,':sg?XXX.sfzfs??XXS-QXXSXXXS-XXX.??XXXzgfz.-XiXX,,ggXXX'X?i,QW ZX kiffi gf .. -SX -ZX:-we 5' 1lT'ff5itl?, -Yi Xiffih 'Q:wi-9'mr-sv-:'53,--9'-SZYIL- lXiiX'l5V'. 1's,-':'X,--Xfgiv, I -X , XX.. ..,,5- z,- 5-X- ,vw .51 --XX .zz .- Z:.XX..-.'e,,:-XXXi.fs',-fx asia,--ff? lrz,-:"XiX,1..'1Jrif5i 11541 -fXX'1?v:-:uri K X, -..X 7 iw-XS-XX.-.XXX-IXXXX-sXX--ww-XXX XXX,.fXXX,,X-X4XfXXwefXXX2XXXX-:--X--XXX-XX--fm --XXQSXXXXXXXX,-P.---XXX -XXXXXXXXX KX.-KX.,-XX... Xl.. SW... M., .XXXXXXXXX-.Xe--PXX YXX 'fX2-2-2.-,fsv Was.-X - .XX X-HXX:XXX,--FX'--wzX,!PXXf?'f2 f?1XsiXXSXX-ULXXVXXQK .:XXs..fszX?-fXXz XXXXX?'X'XzX?X 3241151-X-XXXXX-fiXX?':Xz,-SXX3-est-?.Xz,'X:XX25f2-:Xv -52.2XX-.4Xzgsf,,--f,.X-XXX--fbifl--fisafz,-PXXXSXXQ-?ifXzisXz 22.22 'I-fi--'PWXXX -fiW9-'1Xf24f2X?xffX'fff?XiXXfKi1ff2 W1fif-W2WWfffiffififvXfifwikzQXXXXXX--2'XXXfWXXX'XXQTXXXXXX145'XXXXX-X-.XXX.fiXs,sfzX-XXXXXXX. X32-2fXX:.sX,-XXXXXXXXX-1 X X,.fXX.-'XXg42?XX:Sf2f -X-'XM Xvgmzff 1,.-:,f- Xe,.fwfXrX--XXS'XXI-.Xeff 'Xa-fXsk'sXz -- XXX-MAX X.,--XX., wg, X .,...x.-X,X..XXX,--wg . ,,5fX.,,.X.,,-.-XXX, XXX5.X.X.,..,,.-fXXz X.- rj .-XXX XXXXX, .ffgggg-X X qw, N..- XX--XXX--,,,-. f -XXX, XX,.X-XX,.XXz-...X.XX,.-.,...XX.X-,X ,.,X-..X-,X,..XXX.XX,,..X-.X.,X,....X X- . XXX .-,....:i.....X.. -vw -'XM-X.-X.eX.XXX-.XXMXXXX-XXXX,QXXXX-,MXXXXXX--.XX,X.XXfXv:X,X-WXXX'XXvv-XXX.X..-,X'-mX,,zXXT-aX--XX-XXX,--X-XX.X,X..-.X XXXXXK, .X XXX- XL-V X -,.X,,-.,,.X,X.. fX'Xff-fXX?ffX'-,X- X H225-XYXX2'X:FIXXXX-1221,-XX.:Xe:XX-,XX-XXXX1,'fXXs1fXX?XgXX XHX.X,,--XXX-X-gslfsmvfwgXXX-eXfXX.s..5X1XXX.aXXX iXXXf:X31ffXX-XX'XX,.-X XX-XXXXXXXX ff ,XXX-7zXv:XX,.fX,.vXX:XgXXX5ffX.,, X '1,g:.v,g1.sX:X 111--XX, XXX-W ,,-X. X51------,XXX-QXXX, :fzXX-XX-XX,Xf-XX ,XXX---'f.z-.we---XXXX.:ggfXXXX.,.,.X.-gg-.,XX,.-,X-g,ggXX..X,,.v,,.. XX. 1k,X.XX,-X.--.,X-XX.-.X.,.,,,,.., X ..XXX.-.,--,,.- .XzgXX---1.-..,,-.w ,sXX?X,,.iXX.r1.s?feX'fw-W'4fhX.?XXX,-s2X--XXX,X4X.-XX.,XXXXXXXXXX-..1MXWX,XM-:X-iX.XX,-3-ww,-5.XX-.ri--?":,,:Xf,-E KX-,Xw.?Xf-5:X,.?X,--fXXg-QXXXXX--S X -XXX X ' XX,.,,,.XX,X,,..,,.X,,. .X,,.XX,.,,.,X.w..X,3,.,V .,.X,,.,.,XX3 XX...,,,.,.XX,M...X, ,..Q..,..,.X,h KX ..,.,.,,,..X,.. ., XXX..-X,g '""fW"WVE' - T''f"fI'f'W'Mf'f1'MfWi:'PZ vw-XXXX-X:Xz,-.,XX,X.XXf-afvw-vw-2-4--XXHIPXsvfasw--XXX,X--1--X...XXX-XX XX X.g.XXX-,Q-XXX,f.X.yX.-XX.XXfX- XXX K XXX. :,-XX.-X-3.5.XX,XXX-xr.s,XXX,-.XXXX,,-gm,,XX.x.XX,....,,XXX..f.XX,..,.XXXXX--XXX.XUXXXXXXX,XM55,7XXX,.7.,XXX-X.X,m,,,.X,,,V,.L,X,..,,gWs.vfi.,!g.i.mr .WX-X XX-vm.XX-msn.,.X,,,fXXz-:fX:.-XX-..XX.-,XXX-:XXX i,:fi.1X:fsz,vMX'-5vXgf5X?'?XXXN?Kf55f?iKff2X'f2'XXzX'w-92?'fi-igfffffv1fX2X3?Xagg1fgXvfff2f1XX,.X5i5g12,-s-XXXHXXZIfX1gXszXXX4sXggXXX--XXX-.?XX-Wifi.ff:XXzwX.,.XXif2X,gifXXgz:-SXXXXssz,3fs2f1eX:.-1.-v:sXeX.9w'SXXXSEXETXXWXXXXXXXX zv,iH'2.fQffffXXffsi'wgX.gii1g1,g.X,XX.XXX fifissss1gXXg5,'3.ZX-XXXXX-iff-Xffsiilfimy-QQ:-HX:ffisiffiX3ffQs,fX'-,,X:s2'ffffXs XJX,KX!-ifv,'.SiX'17?XXs151X--- Xsfifzlffgfgf,--mfgXX.,-.XXXXQXQQ--XX... X--ffm. ..X5i5?5XfW,s:: .mggzX,.5,mX....fXmX-AX, fffs,'4X2ffPGXX'fX--XX5-'SX-X1?XX,,..v--XXWXSmyX-X,fXXfX.X.X..,XXQ,XXXXXX -X,X -.XXX-XXXX-'XXX,.X.-in,QXXXXXXXXXX,-5.5.1XXX-,,,,X ,M-3.X,,.,k..,.gXX.,X,.,. ,mVXX,..,..V,Q., .X 5XX.X...X.5-K W.,,,.m,.::,g.V,,.,m. wwf.: WNMME -X,XX-XX,XrXX-- Q, XXHSXX- X,'f2X5w2,X.QQX--XXX-XfXX,XXXX.XXX.,,Xe,,..,:QX,X6X X..XX,.-.XX W-.X.,..,,4,.,..?...,. .qw X,.f,.mXX,..,,x.,,X.,,X.X,v,..,1X XX,MX,.s.,.. .X,.X5.X,,XXX,a.X..--..-.X:X.,.XXX,X.XX--.X .,.,....,XXXK..,.,M.,3,H.,.i A X-,ffftlaafsfsf1-:X--i2,.swX1Xm2,Xf1XX-XXXX-X2XXfw5g-XXX-fXXXs,:z --wwf' XX1Q?rX?fW?1XXX-115.-S'XXX,XXQ' J'iX5K'ffXX'Xs,-ESX--XfXXXX:Xy5XXX-me -XXX-is-2fXXXfXsis?X.X,.g.,--XXX-mf.XMXXXXQ-,...XXX--wXXXXXsggXXXX- X MX.,X5XfXXfssr--.X..gXXX.XXX X sy 'XXX ' 1 QXEET ' I 1575-f5V'15?49f?i 'f'1:r"r.i-'EST i-iXk54zx:3?ig-iSXFX-fig,Wff-HH m-."gg519f:Xg i2g'51XL5-my X-XX,-aggjgfffy mv.:ZXEXISXX5-fzvg-3331. X 5 'mi lfigza- XM. 1,5553-3XzX-gfwjfgskvg.Xmkzk.--XX. X:-5.5. ggi 5 X, .- X,--X-.XXX X-XXX 1XXXXX,,-.X,.-fX -- ,,.M.u,..,,.. , M . ,ly .,,.,.k....XX.XXX.-.,. ROW I: S. DELFIN, B. QU A. ON, A. LAVISORESX P. SHINOHARA, A. NIEVES, C FUJINAKA Y MITOMA J IWASAKI O MONTOYA L FOY ROW Il: B. LEE. L. ROBLES, J. PRESSLEY, V. NELSON L BOUGHER R ARGUELLES S SIMMONS K HAN SEN. L. CRUZ, S. KANTO, G. LOPEZ, L. MILLER, N. CAMPBELL, L. CARBONEY M ESCUDERO B HORN ROW III N MIYAGEISHIMA J. FUGIKUNI. O. MORALES, V. WYSUPH. R. WILLIAMS, L. OKUX E. DEPERALTA C DEXTER S RACICOT A FOURNIER S RODRIGUEZ M. BUTLER. S. STARROS. J. COYOLI, C. HAWKINS. G. HARPER. C. BASSAITES MRS L KRUMHOLTZ SPONSOR ROW IV A SOTO J CARDENAS. S. PRESSLEY, T. STOVALL. E. RIVERA. D. VASQUEZ, L. NIPPA, M GRAHAM J KELLY J SMITH R RODRIGUEZ G NISH PERLY. R. DEXTER. H. MERCADO. D. STELZER. L. LUNDINE. M. MCINTOSH V HARRIS H. ZANIOS. R. MARQUEZ.

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!