Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL)

 - Class of 1953

Page 10 of 72

 

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 10 of 72
Page 10 of 72Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 9
Previous Page

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 11
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

No text available for this page.

Page 9 text:

4lIllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillllitn'f IlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7A51? liIllllIllIlIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll!IllllltvY''f IYllIll!IlllIIIllIlllIlllllllllllllllllllllllllllllLish I-1 -. 'X'1lilllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllIl95ZFIZIY'.' 2 ' fv:lIllllllllllllllllllllllllIlllllllllllleavzlllfP'. ' V2IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIllfnllllli! - -' 1Alliilllllllllllllllllllllllllllillll!ai!ll!if- I ' "7'lllllllillllllllllllllllllllllll1Elil'' ' " 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 'YISIIIIIIIIII lllq' F ff V - 4'f IIIIIIIIIIII IllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllilllllllQ'QW:Mf4'FllllIIIllIlIlIlll ff-ilfillllllllllllll Q,-v, :za ti ullllllllllllllllllulllllllllllllllllllllll.lllvllllillll'f"'l'l"' QQgf2Q:llllllulllllulllllllllllllllllllllllllllllll l. llIllllIl.::a:::::::: inY'Q'.:lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVlIIIlIIIllllll:l:'.'-'.'.'.' la!K."l:llllllllllllllllllllllllllllllllllllll2lllllllLllllll': ""l'.'.'. I.. 23" llllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllll xl 'll-'-.-' l.lg'l...,......'.l' llllllllllllllllllllllllllllllllllnlnnllllllelllllllllllllll I ..,,,,,,,.'l'.'..l'.'.t,I::unulununununulvnullllllllllllllll.-IrLunnavlllllllllllllllvl.alll l:: - ,-:vulllllllllllllllnlu..,I:"lI.unnullllllllllllllllllllllll'fue--1nvlllllllllllllllvllllleeI' ' xlllllgglg.,,,,,."l-InnuIulunllllllllllllllllllvlllll'4fri:'s'llllllllllllglll:l '- .'...l-'li.'i'."lun:s:n1lllllllllllllllllllllllllull.-llzl Fl 'llllllllll Ill Ill , l'.',, ',', lnIu1sr:llllIlllllllllllllllllllllllllll:llav.ullllllllllllllll: ,,, ,i.! ulullxnnuxllllllllllIlllllllllllllllllllllllvlllllllalllllllllvl 1-nxlllllllllllll. .., Qvlsallllllllllllnll !xi1aal1l- lll xtezxullllull illKI' ,lk ' xrlllllllll Illlllllll! lllllllllll lllllllllll lllllllllll I V I: ' li I II U illll lil 'illll I!I!l' Kiit I ll I in Q unlg neun ll! . 'I ll ensue 1 Yillllllllll Illlllllllll llllllllllix llllllllliif wIYllIllXlll llllllllll YIYVIIIIIIIIF lblllllil flllllllll llll!llll!?ln lllilllli' lllllil! Xllllffi' llillfll 1 211 It 'Inc III! ill all! Il Ill VI !'I'.'.'ai5zK lznlas !lllllllu4s. fn 1 Illllll l .llll Il ll!!lllll.lll 'K 'llllll 3 Y ll! ill III llll III! lllllllllh IIIFIIIIII' ll' ll' QI u 411:11 vulllllrllllllllllllllllllllll"'l'llllll4'l""'l'l" :usa I llll4-llllllllllrlllululslaev 4llll"llIlvflllllllll: 5'::: ll:l.lllllllllllllllllllunslllllllvry ':l1'l'l'5':::. I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1 lllll I I' l'l'll I lll'lIlllIllIII Illllll lullll u IIIIIIIIIIIIII' Il' lun ll 'lllllllllllllllb Ili ll l':ll:::: 4 illlll lllnllullnlllllll :lllunl .eluu IlII''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA llllli' ll I 'lk Q... I ' '.q, 'Il' ggllll. lllllllll nun, una, . fan.-.sluulllln-uf"llllll llll .llllll '..IlI'lI.I 'IlIlllllIIlll'l QYIIII .Il IIIIIIIIIIIIAIIIII IIIIIIIIIIII III' ill!!! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...I'IIIIIIILIIIA Ill I uunuu .unlllnllllnlu-n lullunvln 'IIIIIIYII III.'l'.'IIlllllIlIlIIYIIIIIII 5 Il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIIIIII II'- l.llll'vll lllgllllvlllllllllllll 1 ll lllllfs AIIIIIIIAIIIIIII IllI'l'lIl'I3'IlIIl II III!! IIIIIIIIIIIIY lullIlIlIlIIIIlI IIIIIIIIIIIIIIII lIIlIIIIIII III AlI"l1llgIlll ll 'Illlllllllllllllllllllll ll Illlll-I IIIIIIIIIIIIIIIIIII'IlII'IIIII IIIII l'IlII'IlIIli llllllllllllllll I Ill II I IIIIIIAIUI...'IIlllIlIIIll I'llI IlIlI'Il"I'IIIIIIIIIIIIVF IIIIIII all l. 1 llllllllllllllh l llllllll vu. 1. unulllllllll. lllllll Il 'll VI IIllIlIIIIIIllllIIIIllIf"lI III 'Il IIIIKIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII I 'Il.IllIlI'll'lIl'IIIIIIIIIII lllll IIIIIIIIIIII'AlIII'IIIlIIIIl ll 'Il IIIIIIL IIIIIIII Illllllllll Illlllllllllllr ll'IIllvIIlIIY Ill IIIIIIII Lv llllllll Illlllllr Alllllll llll l "llll n I u Illllll lun--un 'llllll 5. I :nun IIIIIIIIIIII nlullllll l. -l Y'1llIIlIlIll' nu IAVII -nuulllllll 'll r'uu.l.ll 'IIAYII lI'l IKII I lllll 'Ili Ill ll 'IIl'Illl .IIIII 1lll IIII llll .lll.l lllbn. 'vvll ' lllllll . IIIIIIII nn. rlllll ' llllll ' I lgll 1 IIII-Iltll lIlII'4' Iglll' I I I A I I 'llll 'Ill Ill. Ill 'IIl'l IUIIII' I 'll 1 I .alll l 1ll'l"lllnlll'lll llllllll I I 'Ill THOMAS TENDENT ll sl 'li Ill.:- II IUIIJIIII' IIII III' IIII llll IIII Itlll IIII UIII lllll l'lIIII lllli XIII NIIIIIIIIII 'll ll IIIII. I 1 I "' II llll l'll !IIIll ' i tllll' 'li YIIIYII Ill AIII H AIII lllhi 4 ll I7 ' III ' "'::: ll Ill 'lllll le.llll:.l.l llllll-. IIIYI l'IIllAIIIIfl III A 1 l 1... llllll IYIIIIIIIIII tl'll ..ll 'Il ll, Vllll IIIIIIIIIIAIV lll llnl ll II llllllllll l-lnlxlnllll ullavm u. s v.lllll:lll 'llI'1ll'llll 1-nllllllllll gllqllll llllfllllll I ' I II ''ll'.gL'IUIIIIIIIIIIIIIIIII l I wgg, -ll.lllll-lulln. llll I-ll 'llll I llll -' "lll-I ll I I lillnllll Illllllll lllllllll lllllllll xl! !IlII tllll iltil ...un lllll lllll ll I qgpw-:Inu ,lull ll'1'linllllllllilllllllll'lllllllllEllllllll. ..'l'l'lI wulllllllllllllllllllllllIIlllll-. ullllllllllllllIIIIIIIIII. nllll IIIII III Ill iI'l Ill! Ill 'IIS llllllllll Wlllllllll lllllllll flllllllll Illlllll llllwllllllllll ulullllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII --llllllllllIlllllllllllIIlllllllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllh IllilillllIIill:iiiiiilIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI' gill Q' lllllllllllIllIY!" llllll Qllllilllll llllllllllillllllllllll YIIIII IIIIII IIIIII IIIIII lllll 1 K W ufx q y4 -ull YI llllllgl lllli Ill llll """""'lll 'IIIl.llIl 0 74" 4 f 'IIIIII l Illli I '- I IIIIIS 7 " llll 'lllllllll I IIIIUIIF Vllll' llU'l'lIIIIIlI 'lIll'llll -a 'Il 5 llnllilllllll lllllllllllllll lllllllllllllll Illllllllllklll llfillllllll Il Illllllz III' I1 IIIIIIILI lllllllrl. llllllll! YVII llililll l lllllll I IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllll Illllllllllllll IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII Ollllllllllllll llllllllllllll 4Illl1IIIIlIlll IIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllll ll ' 'I I gguiwlno' ' . IIIIIIII llllllll IIIIIIII llllllll IIIIIII' IIIIIIV IIIIII llllll IIIIII llllll IIIIII llllll IIIIII llllll. ull Ill nfl 5 1 IIIN Q lfll III llllll ll olll'llb!'l' lIlIlIIIIi'llIllllllIlI ll4l!l' g I il! illllll IIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIII IIIIIEF' lil FlFfrllllllllll'IIfIlIIIIIIIIIIlIII'IIII lllllti I D Ill ll' lllll l 'III 'l III! ll IIII ll--IVIIII II llilll llllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIII III"4llIIlIIII"lI lIIIIAIlllll!lll'llI llllllllllll llllllll llllllllllllllllllll llll llllllllllll l Ill llllllilllillllllhll llIlll ulllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 0511 'le V , ,41 X., . K 'I , ll z1v2:1n,f,,, V Q , Q' n .":su nt 1 ' all 'irzL4:fxf, V .f- -- 'VQYQIII :lu suzr, - .L . q.: ,gf ,fl,1k,' .I " l,. A: Ill Lqgnaz-f . as -',, V - , A.,: -A . . . af 2: fu' Infidf .A Vg Y 1. . -I - lil 19.1 ,ew ,t - A . . ' ll " fl' sawn xlznlzl ', - . ll 'I "'7 4-zynxgaig QZ, ':':'3 lII!tx.1l1'-11 uf - ' zz , ,, I kill lawn gg ' -- lr :Q ,':.'gf"""-l"n- . lu: 1 ' " lv I :i,'a1 s-sl,.-,S ,.51.., . . ' - f - 4.1- ,,1 . , . , ' , :lla . " gl' ',"' ",- S: :'g,"- . ' 1' , , . ff I: ' "'lt 5 AQ5 V 1 P'qsw a Ili " 'll y - , , lluf 'I V ' ' '74, . ,G -I I . l ' ' u.: ' I1 , 1 ' , - 2 zffxh ' , .5 'l I. U, r, f ' - s-fall ff Q l' 'I' ' ' - . Z r,,: , na' ll' Z. . ' " -'ur ' '. 11.4 I ' g, '-' " 1' 'a Iac' sz: ' . 5, 1 , . . nfs-vs val f A I, I . ' q,, . ' 'r-:N rf-.:,ff , ' II gl. ' ,, ,-., f,. 1 I w ' ..A V P l f I . , I 'l ll. . ' ,.- '. ' f V V - Il 7 - , I E. "' -. Y. - V . .... 1 s, lg ' - ' , E. !:. I. Il . ' , ' ' 'T 'I 'll ' f . K 'A Il. ,--l 4 L '- il , . .. 'Il-... -- ' 5 I ' .I I ' . V J - VI. I Q . ,p ' . , . 'g Il v- -. ...Y . 4 ..- N I . pn 1 . , --f" I ' ' .LII H Q VI. ' ' Il l .1.. I' I ' I . II . 'll ll I 'Il. , ' .. ll ll 'l . 'll - . " 'lm ull ' 'S K 'Il, . If . t. A - I ::, IJ. 'II. ..l-" ' ' - - 'f "I. 'II. .l" ' " l 1. . ' If l 1 ' - ' '. Q:l! ' n'n llg - l . III ' - , -I I 'I ' III. 'K ' 'h"'1f' 4'll .- .L.' - ' 1 25 4 Il ,' . ... A- I : I-Q Il a , , - I ' 'v -' l F C. ' I ' Il l ,- , 4. l ' s Ill' ' : 'll X ' , ' a F ' ' II ' 4.2 :A Il "' .-.. ' . . L' .' 1 ll. x -- - : " I - II . - - ' l' .. - ' ' z K ' 'FK I ll ---' - L . ' -1 . ' ." V II A ' I . .-- 'xi :'- I II If - I . 1 -. ' 1- 7' ---, I Il ' I -' . ' -.- ' 'Q I I v ' "' ' " Q " ,,,, , . ' I I . '. I .- .--- ty I , . ,,-. 4, . - '--- I 1 : , ,., .....l 4 - I I ' . .I ' I .-- " x Q , ' . :r" ., . .. .Q'.5QHf, -- -1 ' : I .x 4ll V Illll :rn y'.'l....', iii!-bfifJi.iu ,g1. '. 1 g, ,,,, .lllllll al l'sl -I lu' . ,L vH,3w QW nwLH 4'f-4n,wHf+.,: . V -- V 1 J' 2 -?g1,L:KlA!A, Y. xAm H, ,gggg N ',-. I ll.1, '71 5 ' ' 1,H L ' Y hg'f?Y '.. ' 1 Q 11:1 ' , , ' I AJQI' 1 -',g,f'- Y .- ,I ., X, , I 1, NbWf,NJQA:2fQE Af, I ' ' ' 1 g., ' ' ' ------ A ,I Mc' ' - ---.- wambL,gfAl 1, .-.-.- '-' 'J-J , , I v.- :::- HVAQQP 4 . If I A-- - 's :'m I . II , xgf. .4 I, :' .. gg' n :v Eff' ll I :: A--. - Egg ll u ,,gi- Il ll u , 44' ,u, A ll ': '-- .,.g ...... .--..." ' -----' - ' .... Y 'Az' I' ll , ,,...., .... -... . 3 u. I' 1 A ll M lv V f , . ,- . I 1 I V .II : -- l - . .al ' s. . . k 4 EI 'I ' - ll' 1 . - ' , . ' ,, ' . I' ' A ' K rv- :lu Ill I. l . l. Il il -' ll ll .- - - l P- :U I .s'w-.,,u":u- ---A - . -- nlfiitf vf-. ,. ,S :f'f1g11-,s-I .r.A- f za - ' - ,.g.,w'.1fn'.s, fu-1 -:cu :-- H, -1- , ,.--,,v K , kf'4. f, , ,- Y. . ,X.,wl v s ,fl-, i. , K ' . . ,, ,, I ,,.Q-1 ..-,, ,.,,, ,. , V .,,- ,,- .-.. K Q ' ' :ll t . l' "'l ' ' , :V , - '-' 'A ... - .'.--nr-.::..,s....':. ll . 3 gl, .p , - . . -Lf-...la t 3: Pu. , 4'-. - -Hu. . - ': gun, I .-' ' P! . ' 1 5 1 i, .My ' " ' SWT . ll' Sp. fl ,- . ., , Si,5 U . 5, Q ,,I , I.. ---, III ---, Ill -E III I:I ' ' - I " III III llll. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII ll IllllllllllllllIIIIIllllllllllllllllllllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII """"""""lllllllll u""""'u u ."u'.'::: - :' II III , IU' III llll iialglllllilllg ll I iginnldisllillllli llllllllll IIIIIIIIIIIIQIL IIlllllllllIlllllIllllIllIIlllillllllIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIll! IllIIIIIIIIIIIIlllllIIIllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllll upllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllrllitl' x 5 IlitllllllIUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIlllIlIIlIIlPlll'lll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIII'llullllllllllhlllllllllI! Y III!!! llllllllllllllIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllI Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll IllllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII lllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIlIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII F?c:,w, C: 1'LJ AW RNBAUGH PRINCIPAL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIII llll' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Allllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll lllIllllIIIIlIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIlllllllllllllll uuu...,,,,, IIIIIIlIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK llll:::::::::::::::IlllllllllllllllllllllllllIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ''""""""lllllllllillllllllllllll I 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISuggestions in the Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) collection:

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.