Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL)

 - Class of 1953

Page 1 of 72

 

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1953 Edition, Cover
CoverPage 6, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collectionPage 7, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collectionPage 11, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collectionPage 15, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collectionPage 9, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collectionPage 13, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collectionPage 17, 1953 Edition, Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 72 of the 1953 volume:

5,1 Agbjyh vyfff 1fQf'x W1 A P3 Ffwyp ffw L 3 I fr U 'XP' V 'QR 43 Lf , L L 1 C ,Lafng .Az -La, Q1 f aa-14 + c' arf? jf A'-+ I' 27411 ! fffc-A K 'ff-ou! ?4 1' 'f 55 L I .3 j 'Y' ' - ff 2? I ,WVR V 1 f' ' . -' 1 , V . 513' ,gf ,G 1 ,V ,M - Q ' nl.-,rw S :A Aka! A A, , 9 lx 1 DX I r ly' I f 2 3 S ! ai , 1 ' A N B V W V Tj I V is t 1 , 'Y 2 . -70 , W , rl'-' K, ' A , gf K ,lf .' gf H I ,. Q k s" N I I f ' , f r 2 T ' ,. j UI J, X A 1 . if ' e 4m ' K2 . , Q X, !ffk M 1,Lk x w- P, Q K ,A -J, .L Wilt! A. a J I Xf'J ,, K H Z .bmfbf ,,hV K 1 X J ' X a ' - ., .. I f' ', ' 1 , 1- X ,. 4,1 ,+M,f ,,,Qd I r fl-'V 1 Ag fqtzfi ' A f J L ' ' '4A,V C ' ,J f I I . .X V, ,N lyzlfa 8' 9 V' Z7-, if ,I A ,f'LQfkQ' ,hfdf ,fff f . , f , J , I ' " F 4 ' ' Lf 'Lx-t,1l L lvffid 1 . W C ' T Q79 , ' ' , " ffff Zf, Li , A , A, ,X I '- 4 I " ., i -' 'Q' 6 ,aiu-f' .Z ul ki 'fy ly if L? .f F ff' A ly5ViQf ,jf jk, A 9' V 172 A-1 X ' ' Y I ' -F' wi i' ... . " ' ,. H pf 5. , tx hh X v X I yu , , '17 . 1 Y I . of J9- r n we ,X M Yo , fj If 2,-jr 6 sm , , X. vsp ff: ' O 41 ' t , J 1' " W' . ,, W x Q fb if XP . ., '17 E5 V V' Wk , V X V R fl ' K It A ' 1 Jw '7 NV' , 1 ic -fi jf Vw- k 1 W . ' F , V K f' P ,ff '75 K , ,L ffgn X - I , N 4 ' I A' "1 pq , A 1-. ,J 'ff' 1 1 . I! ' !j I I V ff. Y 4 44 ' I x,,9',f .ff ' L, i xx ff' 1 f , 1 5 , f 4-. 4'f',L Ll. , 4.x I ,Al .f,f N41 "fix s f ww' KUXXJ 1953 CCDRRAL 1:1 -1 WMV tl-1113? t M ff """ 'TIIWIIW ' .440-ii-.,. -1"wu-Q...-. Barrlngton Consolldated Hugh School Barrington Il :nous : ' Q 'fx X, ,-2 ' fflrxlx ! I . . X x N 'I ,ii i.. ' , 51 .Q H 1 '- . t . V f kv 1' , ' , - I 1 I k 1 v' ex , "I v . I A ' F s 0 i , , . K.. Q - . X . g 1 A 0 , u N. , x ' ,y 1 i . Lg v r' v ' 4 I ,Irv M 4 . x , g , -I R W 4 1 I ,J it I 51, I, UU- A . ' . ' Y' fs Vv .V JV ft' 'W 2 Ll 1 qty' t ,rw w A 'J' tg' Ja j U KL J v . 'ff fig ff, L My ' 1 . U X 1 . 'gi T . ., 1 'L .. '- X- ' rr" ' . .7 1 W if 9 5 of in I 1 5. 'Z V - A- . -N,-14. - - - ,, . -. - ,t.,. . N ' -...-::, N .-.....-'-.""'6!'E:..gr' t..- .,-,.Q'f ,fwh ,N , 1 N. Il' f I . 1 f ' ' 1 s XI' A 54: . 'J V K X , Us . . . . . C flax Fw lllllllllilllllllilllalll?''P ' llllllIlll'llllII lllllllll lr' IL: 'lllllllIl'llIlll llllllll . allnllIlIlIlI'lIlll llllllhllllllfn IIIIIUIIIilllllllllllllllnIll SHI? 'Eli ' ' ' "" lIIIIlIli""' I' - IIIIID IlilGIi5GlII5"' 522 -222!225!""""""" lIlIlIIlll'l'N illllllll Illllll' 1IllIllIl llllllllll an llllllllfl illl IIIIIIIIIIIIIII llllllllillllll Illllllllllllll lllllllllllllll lIl'llllIlIlll ll'-lIIl'1'lIIl ll! IIIII II lllIll!l I Y'l llIlI"" I Illl llll llllll K III' I'I .llll U IIIIIIII llllll Ill! lllllll l'w.llIll!'l I alll! lI'l'n onnll dal lllll Ill' I III' 'I 72" allllf 4i..nIIll"lldIu Illll Illll 'I Illlllllllll IIIIIIIIIIIIII IIIIIIUIVI I IlllllllilU"I' Ill'IIlll'v lIv'l .n'llIn n s.l'll QA!! . v 'nu IAILIU IIIIY L n'IIll IIIL is I IIY lllllll I ' lllliilll IIIIIIIIIIIII n ,lv. . ...unq- u.ul4ll' . II I1I'I II! all Illllll. lIlI'1 ' lllb' Allf II I" L " III !ll'..l': nlli' Illllllllr' II: nllilll I 1!4l'lIl" hllll llllll ' lllln. Il"l IIIIIIU lalnl.nnll! ' 'III' ll' l'ul .f AY.: llll Ill. l'lI Illlnn .lllllllll lllllllllllll .AIGIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllillllllll Illlli gllilllllll :Il III I I IIIII Illllflllllllilllll lIIIllllIIlIllIl"' IIIIIIIIIIIIIIIIII1 I all Ill I ' Illl If I I' I' All llll Jlllllll llll ll! IIII III lllllllllllll IIIIIIIIIIIW llllllllllll illlllllllll llllllllllll llllll 'llll llllllllllll llllll' ll Illl llll 'llll 4 nlnll I I AIIIII Illllllt A"ll.lllI llll.ll nl' I IlIlll'lI Il' I' vnu' IIl'll I llllllll IIIIIIII llllllll llllllll IIIIIII lllllll IIIIIII lllllll Illllll lllllll Albert L Krunfus ..- Herb Tmeriof' llllllllljl .af nun. v IlllIIllIlllIllllllllIk1 xlllllllllw n xvmueanu ws fax:vsnrzuxsullllllllllvli Ill-'IIIIIIVIIP vv' e rsvnpax -xxsluzsllnllvvzuvs lltvlxxrlvusln yur.:Qrtililnuxisvllllllrivl lllllllll IIIIIIIII nllllllll lllIIll"1 19" IRIN llgr xillllnllruvev nn QUIIIIIIFIP 1lIzl.lllIlll rnvvurlzllllillisilallllvrsluln lllllll IIIIIIIIIKKIIIIIIFIFWIV lllllllllll llllllllllnlunnxlll llllllllllllllll llIlllllllllllIlIl'i + "llllll' !lllllllllllllIIllll"v !PllIIIlllllllllIlIH Q IIIIIIIIIIIIIIIIII: Richard D sfUffeVqy-I' Ullllllll 7Ill!l!I 3 -. Pveudenv Thom :::e:eL.... GS 1 H.,,w,,,d YI IF! 'xlIIIlIllllu- ,gl en V Koeppex IIIIIIIIYUUI Illll Iilrtl IIIII llllll lllll'lI ll'lllllr YIYIII Ill ll lillills I i I II I I 4'll I'llllll ll Allll Ill .. llill II Xl I III II naw- lllnululll--.ill I nnllll llllllIlllllTl'n l'3llll!llIIIll IIIIIIIIIIIIIII I' ' llelellll IlllIIl1ll1!l1r IIIIIIIIIDIIIII IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIH tilfllllllllll ll'I"'l'lUl'l Il IIII llilll lIIIlIx+'4llll IIIIIIIIIIIIII lll1't!'lIIlll lIllI'lllllIll IIIIIIIIIIYIIS Iillllllllliz IIIIIIIIIIIIU l'lIllIlIlIIl Ilfllllllllll Illllllllllll IIIIIIIIIIIII lllllllllllll Illlillllllll Illllllllllll lllllll llllllllll Illlllllll I lllllllll , Illllllell P, lllll ll IIIIIIIIII Donald W .uullll .-uulnlulllllnl ...uunlulnlullullllllll -Illllllllllll nn- lllllllllillllllllll --.uunllllllllllllllllllll 4 R Wnlson McCgy BGARD llllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll Allllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllll I lll'IIllllIllll nunII'l I"lLlllllllIll ld' 'lllillllll PIII-IIII lllllllll lllll'l Wlhnlulllllllll lIIlI'lllI!'lulll'Illll IIIIIFIIVI' Al'Iln Illl I I Illlll ll Fllllll nlIllIP'llIl'!f 5 'Ill' lllllllllllllllllalsllll 'IIUIIIIIIIIIAIIIIIIIII lI'I lllllllyl V 'lllll '1ll'l llllllnleinlllll 4 .Ill 'III' llll lllln Illlll VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllll nun! lllllllll llllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll llllllillllllllllllllllll llllIllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllll IIlllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll IIIIlllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllillllllllll Illlllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllll of EDUCATION 1' ' n IIlllllllIlllllllF!l:. I lll'llllllIlIllllllll lllklllllllnu l Il I ll nlllilllllll K I s I' ll l lgilvng.. nl ' l"'l""' I fillllllllllllll 'IRI' I lllllllhlllllll' llll Il 'I sl Allllllllllllllf I lllllllllllllllllll Ill ll .Ill ll'!'lllIllIlIlI lllll lll'Il I li Illlllllllllhu Q-Il' I nllln' IIIIIIIIIIIIIIIIIK llll Ill I 1lllIlllllIllIII' ' I III 'IIIIIIIIIIIIIII nlnl 4'l llll IIKIIIII I"l lllllkll I lnll I ll III' IIIIII 'lllllllllllll 4 7 lllllllllllllli' ' lllll' lllllllllllll ll llll IIIIIIIIIII lllllllllll llllllll' Zllllllllllllllllllllll Ill Illl IllllIIllllllllllllllllllllllllIllllIIIJ4' 4 llllllllilllllllllllllllllllll' llllllbl Illllllllldlllllllllll''llllllllf llll' Il Illlllllllllllllllllll'lllllllll lllnlll' IIllll'IIIllllllllllllilllllflllAllllllll Ill 'II Llllllt IIIIIIIIufllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIllllllllll IIIIIIIIIII llllllllll Ill IIIIIINJIIVIIIIIIIIIU lllllll llllllllilll I Il' llllllllllllllllilllll IIIillIllllllllllllllllllllllllllllllllll' lllillllllllllllll E'llllllIlIll'llllllll llillilinlll llllllllllllllllll I lliilllllll llllll! .alllllllIllII' llllllllllllllllllnf 'UUIIIII IIYRIIAIUIY nlllll' IIIIIIIIIIIIIIIIIII I.ln Ill' lIlllIIlll"'Il IILIIFY ll!1'llllIllll all! lll'll null .ll llllll Iwlllllll WPIIIY' llll' Il llllllllnll I II: ILlilllllllllllllllllnlll' Illl Vlllllllllll IIFI llkm Slllllllllll U 'Q I sax' R LA, Ml' N f lllllllll AnlllU"Illlll I It n III: In I Ill lnlllllllllllll -Q R Chcnmng Aspmwall lllllil III ll lllbsva Illllile lllllill! IIIYIIII lllllkll ICKIXIUI Illllll stil!!! !l8!IllF fn? 1 as ll nl' Al' Ill II ll Ill! IIIIII llllllllllll llllllllllll wlllllllllll klllllllllll IIIIIIIIIIII illlllllllll Illlllllllll ':r" Ill!! Z III rlfll svrggx vlil4S I I lllllllllil lliilllllll IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII ci 4-all IIIIIIIIIII lllllllllll Illllllllll lllllllllll Illllllllll lllllllllll Illllllllll lllllllllll lllllllllll IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII Illlllllll lllllllllll lllllllllll lllllllllll lllllllllll Illllllllll Illllllllll lllllllllll Illllllllll lllllllllll lllllllllll lllllllllll Illllllllll llllll lllllllll Il A.. ' A . - l .um 1 ' -- 1 , ,.,. . -HW nv 7 -a- '. .. .' 1 I ar I ..,x A.g4. - A 'zz'f' 14 A ' ., . ' . . h'LYY A' .K-5 , 'Q' - 2, f 5'Y? fr 5 I -z - I' v '. ' :gW,f-,- ,, ff f Z' x, . - X ll . , 1 H 'UIIII '4 .:,: ' ' L' 1inw7 l I- I Y " ' '.l'n ,. ' ' 1: m'vfvzo ' ' .. ' ' ay- ' 1 -vu lfvfza """"" " "" " , f bra: sz , ' llll - H 1 f'f5' "2 -A! ,lr I " 'fm' f - 5 I " ll- M 4 .faviza V ll ,w .. rAz95ux jf- --- :urns ' ' 1 Il X A l '5'1vQ lr4Vy f, ' Q 1 ll' I f n - ,ya P in -L: r- .. ' n Sl ' " Q! Q . - ' L , no - -ll .le . va ' wrt - , ..-. L 'Z' f , an . V ' l -' r ,- rf Q llzg h . ' x.A nreaaaa ' ' . 'fse v,::Q ll . --' - V !'4'.QfiQLZ ll 7' , - . -- II ' 1 II I I " , ' Aw-fp' Il- A . l A 4 A .'vq'1, ll! .I ' ' ,v , :f:f"' I Il . 'tr . gl , '1 . .' '--IV' . . .4 A ' ' ' "' ' II -u I IL I ' nl. 'Il -f' iq Q, Jvll. ' - 'Qzf h , b . ' . .V I ., ' Y x I ' ' ' -- ,. .l' V . - -- . ' . IY ll . ' ' ., . . ' 'Ps ILL ll , ' 1' A ' ' I .2 ll ,L 'Il K l' ,l' : " I xl,.llE X. lx n.-. , - 1.-. - nr,-- n:'x uv - v ' .II I I 'Q .' ll A. , h Ill ' . v - 'll .- . ' . . ' , Il " ll 1' S- L . "" I ll w. I ll . IIIIIIIIIIIIII - I . .I . I U ! V I',- VIIIII l'Ill. x"I"'IllllllnAlll III '- f .- . la ,'I -:. l . ' ' I ,,' . " K, V"' ' . '. .l ... .1 i ' ,,-4 ,,v-- ' - If ,ol . bn w , -- I. ,ur .-.- ,I .Y x I , gl: ' .. - : 7 A-cv I "I "ll ' ,,, Il zu' . 1 "::1'Sg., . ' , -4 f 34. 35 , ' - U .I, 1 K . - . llf.W- A . K , ' - , ' 1 - v ' 1 " 4 I Q 'F . r 4' ' , : ' . A W-. -,1 1 - z M , -' , J , - -I ,- - - 1 ' - " A X . . f ' 'uv' . I JIS Z ' ' 'll -"" ' 1lf'..4 '.. : . ' - . I 7 .., V, , if 1 -.. 1 , I U ,. - 3' -A ,ff -A . x A - L .. n I - - - f "uf" I' .. . - V - V l' . 'f'1 it ' ,-- 1- W l',..v . ll g-, I ' . V.. -- ,,,. . 4 "H" 1, ' i " ----- 'R ' if 2' A . ,, I E , 0 . x' x Q4 lv- .I 1 , -A xll I l G Ill -l. .-... .-.-. gl. I-' f 4 Ill If , Q ' 6 A 2 u Ill . I r-, Ill x ' I I' N. I 1' , ' 'f" I I L. . ' , 1"' 1 2 ,. J .3 n fy If ..,,, 4. . . N 4 ...,,f -. ..,,.,, ' V I I 4 ' 4 ' K r.?s1' 5 .1 .. ' X 0 KN. . .4f: .M ' ' " V ' . 5- ' C ' I v'- v -, ' 1 . I erzasvp., - , '- ,K.f 14 n ' , ' 1 I .- . . M f' .Q x Y . I H k v Q n.. . ' . , . ' . , , A 5. I s' ' . 'il f"R , L 2 . " 'gal N . ' . 1'- ., 'V,Q f , M 1.-v . A , . if, v ' - ' 2 i,P , 3 ' " W 4 , 1 I 11. . I I gf . A ' 'F ' W V I 4lIllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllillllitn'f IlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7A51? liIllllIllIlIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll!IllllltvY''f IYllIll!IlllIIIllIlllIlllllllllllllllllllllllllllllLish I-1 -. 'X'1lilllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllIl95ZFIZIY'.' 2 ' fv:lIllllllllllllllllllllllllIlllllllllllleavzlllfP'. ' V2IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllIllfnllllli! - -' 1Alliilllllllllllllllllllllllllllillll!ai!ll!if- I ' "7'lllllllillllllllllllllllllllllll1Elil'' ' " 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 'YISIIIIIIIIII lllq' F ff V - 4'f IIIIIIIIIIII IllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllilllllllQ'QW:Mf4'FllllIIIllIlIlIlll ff-ilfillllllllllllll Q,-v, :za ti ullllllllllllllllllulllllllllllllllllllllll.lllvllllillll'f"'l'l"' QQgf2Q:llllllulllllulllllllllllllllllllllllllllllll l. llIllllIl.::a:::::::: inY'Q'.:lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVlIIIlIIIllllll:l:'.'-'.'.'.' la!K."l:llllllllllllllllllllllllllllllllllllll2lllllllLllllll': ""l'.'.'. I.. 23" llllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllll xl 'll-'-.-' l.lg'l...,......'.l' llllllllllllllllllllllllllllllllllnlnnllllllelllllllllllllll I ..,,,,,,,.'l'.'..l'.'.t,I::unulununununulvnullllllllllllllll.-IrLunnavlllllllllllllllvl.alll l:: - ,-:vulllllllllllllllnlu..,I:"lI.unnullllllllllllllllllllllll'fue--1nvlllllllllllllllvllllleeI' ' xlllllgglg.,,,,,."l-InnuIulunllllllllllllllllllvlllll'4fri:'s'llllllllllllglll:l '- .'...l-'li.'i'."lun:s:n1lllllllllllllllllllllllllull.-llzl Fl 'llllllllll Ill Ill , l'.',, ',', lnIu1sr:llllIlllllllllllllllllllllllllll:llav.ullllllllllllllll: ,,, ,i.! ulullxnnuxllllllllllIlllllllllllllllllllllllvlllllllalllllllllvl 1-nxlllllllllllll. .., Qvlsallllllllllllnll !xi1aal1l- lll xtezxullllull illKI' ,lk ' xrlllllllll Illlllllll! lllllllllll lllllllllll lllllllllll I V I: ' li I II U illll lil 'illll I!I!l' Kiit I ll I in Q unlg neun ll! . 'I ll ensue 1 Yillllllllll Illlllllllll llllllllllix llllllllliif wIYllIllXlll llllllllll YIYVIIIIIIIIF lblllllil flllllllll llll!llll!?ln lllilllli' lllllil! Xllllffi' llillfll 1 211 It 'Inc III! ill all! Il Ill VI !'I'.'.'ai5zK lznlas !lllllllu4s. fn 1 Illllll l .llll Il ll!!lllll.lll 'K 'llllll 3 Y ll! ill III llll III! lllllllllh IIIFIIIIII' ll' ll' QI u 411:11 vulllllrllllllllllllllllllllll"'l'llllll4'l""'l'l" :usa I llll4-llllllllllrlllululslaev 4llll"llIlvflllllllll: 5'::: ll:l.lllllllllllllllllllunslllllllvry ':l1'l'l'5':::. I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'1 lllll I I' l'l'll I lll'lIlllIllIII Illllll lullll u IIIIIIIIIIIIII' Il' lun ll 'lllllllllllllllb Ili ll l':ll:::: 4 illlll lllnllullnlllllll :lllunl .eluu IlII''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIA llllli' ll I 'lk Q... I ' '.q, 'Il' ggllll. lllllllll nun, una, . fan.-.sluulllln-uf"llllll llll .llllll '..IlI'lI.I 'IlIlllllIIlll'l QYIIII .Il IIIIIIIIIIIIAIIIII IIIIIIIIIIII III' ill!!! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...I'IIIIIIILIIIA Ill I uunuu .unlllnllllnlu-n lullunvln 'IIIIIIYII III.'l'.'IIlllllIlIlIIYIIIIIII 5 Il IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIYIIIIII II'- l.llll'vll lllgllllvlllllllllllll 1 ll lllllfs AIIIIIIIAIIIIIII IllI'l'lIl'I3'IlIIl II III!! IIIIIIIIIIIIY lullIlIlIlIIIIlI IIIIIIIIIIIIIIII lIIlIIIIIII III AlI"l1llgIlll ll 'Illlllllllllllllllllllll ll Illlll-I IIIIIIIIIIIIIIIIIII'IlII'IIIII IIIII l'IlII'IlIIli llllllllllllllll I Ill II I IIIIIIAIUI...'IIlllIlIIIll I'llI IlIlI'Il"I'IIIIIIIIIIIIVF IIIIIII all l. 1 llllllllllllllh l llllllll vu. 1. unulllllllll. lllllll Il 'll VI IIllIlIIIIIIllllIIIIllIf"lI III 'Il IIIIKIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII I 'Il.IllIlI'll'lIl'IIIIIIIIIII lllll IIIIIIIIIIII'AlIII'IIIlIIIIl ll 'Il IIIIIIL IIIIIIII Illllllllll Illlllllllllllr ll'IIllvIIlIIY Ill IIIIIIII Lv llllllll Illlllllr Alllllll llll l "llll n I u Illllll lun--un 'llllll 5. I :nun IIIIIIIIIIII nlullllll l. -l Y'1llIIlIlIll' nu IAVII -nuulllllll 'll r'uu.l.ll 'IIAYII lI'l IKII I lllll 'Ili Ill ll 'IIl'Illl .IIIII 1lll IIII llll .lll.l lllbn. 'vvll ' lllllll . IIIIIIII nn. rlllll ' llllll ' I lgll 1 IIII-Iltll lIlII'4' Iglll' I I I A I I 'llll 'Ill Ill. Ill 'IIl'l IUIIII' I 'll 1 I .alll l 1ll'l"lllnlll'lll llllllll I I 'Ill THOMAS TENDENT ll sl 'li Ill.:- II IUIIJIIII' IIII III' IIII llll IIII Itlll IIII UIII lllll l'lIIII lllli XIII NIIIIIIIIII 'll ll IIIII. I 1 I "' II llll l'll !IIIll ' i tllll' 'li YIIIYII Ill AIII H AIII lllhi 4 ll I7 ' III ' "'::: ll Ill 'lllll le.llll:.l.l llllll-. IIIYI l'IIllAIIIIfl III A 1 l 1... llllll IYIIIIIIIIII tl'll ..ll 'Il ll, Vllll IIIIIIIIIIAIV lll llnl ll II llllllllll l-lnlxlnllll ullavm u. s v.lllll:lll 'llI'1ll'llll 1-nllllllllll gllqllll llllfllllll I ' I II ''ll'.gL'IUIIIIIIIIIIIIIIIII l I wgg, -ll.lllll-lulln. llll I-ll 'llll I llll -' "lll-I ll I I lillnllll Illllllll lllllllll lllllllll xl! !IlII tllll iltil ...un lllll lllll ll I qgpw-:Inu ,lull ll'1'linllllllllilllllllll'lllllllllEllllllll. ..'l'l'lI wulllllllllllllllllllllllIIlllll-. ullllllllllllllIIIIIIIIII. nllll IIIII III Ill iI'l Ill! Ill 'IIS llllllllll Wlllllllll lllllllll flllllllll Illlllll llllwllllllllll ulullllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII --llllllllllIlllllllllllIIlllllllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllh IllilillllIIill:iiiiiilIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI' gill Q' lllllllllllIllIY!" llllll Qllllilllll llllllllllillllllllllll YIIIII IIIIII IIIIII IIIIII lllll 1 K W ufx q y4 -ull YI llllllgl lllli Ill llll """""'lll 'IIIl.llIl 0 74" 4 f 'IIIIII l Illli I '- I IIIIIS 7 " llll 'lllllllll I IIIIUIIF Vllll' llU'l'lIIIIIlI 'lIll'llll -a 'Il 5 llnllilllllll lllllllllllllll lllllllllllllll Illllllllllklll llfillllllll Il Illllllz III' I1 IIIIIIILI lllllllrl. llllllll! YVII llililll l lllllll I IIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllll Illllllllllllll IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII Ollllllllllllll llllllllllllll 4Illl1IIIIlIlll IIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllll ll ' 'I I gguiwlno' ' . IIIIIIII llllllll IIIIIIII llllllll IIIIIII' IIIIIIV IIIIII llllll IIIIII llllll IIIIII llllll IIIIII llllll. ull Ill nfl 5 1 IIIN Q lfll III llllll ll olll'llb!'l' lIlIlIIIIi'llIllllllIlI ll4l!l' g I il! illllll IIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIII IIIIIEF' lil FlFfrllllllllll'IIfIlIIIIIIIIIIlIII'IIII lllllti I D Ill ll' lllll l 'III 'l III! ll IIII ll--IVIIII II llilll llllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIII III"4llIIlIIII"lI lIIIIAIlllll!lll'llI llllllllllll llllllll llllllllllllllllllll llll llllllllllll l Ill llllllilllillllllhll llIlll ulllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II 0511 'le V , ,41 X., . K 'I , ll z1v2:1n,f,,, V Q , Q' n .":su nt 1 ' all 'irzL4:fxf, V .f- -- 'VQYQIII :lu suzr, - .L . q.: ,gf ,fl,1k,' .I " l,. A: Ill Lqgnaz-f . as -',, V - , A.,: -A . . . af 2: fu' Infidf .A Vg Y 1. . -I - lil 19.1 ,ew ,t - A . . ' ll " fl' sawn xlznlzl ', - . ll 'I "'7 4-zynxgaig QZ, ':':'3 lII!tx.1l1'-11 uf - ' zz , ,, I kill lawn gg ' -- lr :Q ,':.'gf"""-l"n- . lu: 1 ' " lv I :i,'a1 s-sl,.-,S ,.51.., . . ' - f - 4.1- ,,1 . , . , ' , :lla . " gl' ',"' ",- S: :'g,"- . ' 1' , , . ff I: ' "'lt 5 AQ5 V 1 P'qsw a Ili " 'll y - , , lluf 'I V ' ' '74, . ,G -I I . l ' ' u.: ' I1 , 1 ' , - 2 zffxh ' , .5 'l I. U, r, f ' - s-fall ff Q l' 'I' ' ' - . Z r,,: , na' ll' Z. . ' " -'ur ' '. 11.4 I ' g, '-' " 1' 'a Iac' sz: ' . 5, 1 , . . nfs-vs val f A I, I . ' q,, . ' 'r-:N rf-.:,ff , ' II gl. ' ,, ,-., f,. 1 I w ' ..A V P l f I . , I 'l ll. . ' ,.- '. ' f V V - Il 7 - , I E. "' -. Y. - V . .... 1 s, lg ' - ' , E. !:. I. Il . ' , ' ' 'T 'I 'll ' f . K 'A Il. ,--l 4 L '- il , . .. 'Il-... -- ' 5 I ' .I I ' . V J - VI. I Q . ,p ' . , . 'g Il v- -. ...Y . 4 ..- N I . pn 1 . , --f" I ' ' .LII H Q VI. ' ' Il l .1.. I' I ' I . II . 'll ll I 'Il. , ' .. ll ll 'l . 'll - . " 'lm ull ' 'S K 'Il, . If . t. A - I ::, IJ. 'II. ..l-" ' ' - - 'f "I. 'II. .l" ' " l 1. . ' If l 1 ' - ' '. Q:l! ' n'n llg - l . III ' - , -I I 'I ' III. 'K ' 'h"'1f' 4'll .- .L.' - ' 1 25 4 Il ,' . ... A- I : I-Q Il a , , - I ' 'v -' l F C. ' I ' Il l ,- , 4. l ' s Ill' ' : 'll X ' , ' a F ' ' II ' 4.2 :A Il "' .-.. ' . . L' .' 1 ll. x -- - : " I - II . - - ' l' .. - ' ' z K ' 'FK I ll ---' - L . ' -1 . ' ." V II A ' I . .-- 'xi :'- I II If - I . 1 -. ' 1- 7' ---, I Il ' I -' . ' -.- ' 'Q I I v ' "' ' " Q " ,,,, , . ' I I . '. I .- .--- ty I , . ,,-. 4, . - '--- I 1 : , ,., .....l 4 - I I ' . .I ' I .-- " x Q , ' . :r" ., . .. .Q'.5QHf, -- -1 ' : I .x 4ll V Illll :rn y'.'l....', iii!-bfifJi.iu ,g1. '. 1 g, ,,,, .lllllll al l'sl -I lu' . ,L vH,3w QW nwLH 4'f-4n,wHf+.,: . V -- V 1 J' 2 -?g1,L:KlA!A, Y. xAm H, ,gggg N ',-. I ll.1, '71 5 ' ' 1,H L ' Y hg'f?Y '.. ' 1 Q 11:1 ' , , ' I AJQI' 1 -',g,f'- Y .- ,I ., X, , I 1, NbWf,NJQA:2fQE Af, I ' ' ' 1 g., ' ' ' ------ A ,I Mc' ' - ---.- wambL,gfAl 1, .-.-.- '-' 'J-J , , I v.- :::- HVAQQP 4 . If I A-- - 's :'m I . II , xgf. .4 I, :' .. gg' n :v Eff' ll I :: A--. - Egg ll u ,,gi- Il ll u , 44' ,u, A ll ': '-- .,.g ...... .--..." ' -----' - ' .... Y 'Az' I' ll , ,,...., .... -... . 3 u. I' 1 A ll M lv V f , . ,- . I 1 I V .II : -- l - . .al ' s. . . k 4 EI 'I ' - ll' 1 . - ' , . ' ,, ' . I' ' A ' K rv- :lu Ill I. l . l. Il il -' ll ll .- - - l P- :U I .s'w-.,,u":u- ---A - . -- nlfiitf vf-. ,. ,S :f'f1g11-,s-I .r.A- f za - ' - ,.g.,w'.1fn'.s, fu-1 -:cu :-- H, -1- , ,.--,,v K , kf'4. f, , ,- Y. . ,X.,wl v s ,fl-, i. , K ' . . ,, ,, I ,,.Q-1 ..-,, ,.,,, ,. , V .,,- ,,- .-.. K Q ' ' :ll t . l' "'l ' ' , :V , - '-' 'A ... - .'.--nr-.::..,s....':. ll . 3 gl, .p , - . . -Lf-...la t 3: Pu. , 4'-. - -Hu. . - ': gun, I .-' ' P! . ' 1 5 1 i, .My ' " ' SWT . ll' Sp. fl ,- . ., , Si,5 U . 5, Q ,,I , I.. ---, III ---, Ill -E III I:I ' ' - I " III III llll. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII ll IllllllllllllllIIIIIllllllllllllllllllllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII """"""""lllllllll u""""'u u ."u'.'::: - :' II III , IU' III llll iialglllllilllg ll I iginnldisllillllli llllllllll IIIIIIIIIIIIQIL IIlllllllllIlllllIllllIllIIlllillllllIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIll! IllIIIIIIIIIIIIlllllIIIllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllll upllilllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllrllitl' x 5 IlitllllllIUUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIlllIlIIlIIlPlll'lll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIII'llullllllllllhlllllllllI! Y III!!! llllllllllllllIllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllI Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll IllllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII lllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIlIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII F?c:,w, C: 1'LJ AW RNBAUGH PRINCIPAL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIII llll' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Allllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllll lllIllllIIIIlIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIlllllllllllllll uuu...,,,,, IIIIIIlIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIK llll:::::::::::::::IlllllllllllllllllllllllllIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ''""""""lllllllllillllllllllllll I 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I.,f' tg A Ah '55 'Q Y f-af .g , o Al.l.'x' I-.EEHETJE Frf-53.12155 lg,-ffl. CBJ? l G.A.A. lf FHA. l, Nuflcnixl Hanoi 4 G.I.S Gffbi CNE. Z 3 45 Spinxsh Clui. I 2- Llfzkf? uy CAE. 2 4, Twxrzer I llzsque 6 'fflg 2 3 4- Nuilnnil Thfsspmn gOTlE'Y 2 3 4 ?',.lY1f7GlSfllfSlK1l'1 'The Grew: Big Doorstep Al: f:':r,.: 'inn 'iff Ffrfv Thvlvps Thr! Hmrcss. HYRLHY I-.TJQZFQCN Trzns Pfrgr. "feel 2- Eronflxs 4- SKA. l 2 PHA X, Gus 73.-- C..: Q 7 3 4- Syfznlslz CMI. l- PQ: Club l FTA " 4 '.'fl.l.IAl.f Afllyif 22,2 f:r'.:."r.', 2 "' C. 5 DS. '1 Efys 2.114 CCE, 4 , ,T ki Tiff.: lf, C' D' V7 "7-' ,T .T C T' I 115257 'f . ' ' 'PIIFLEY F.YJLF'F.'.'fS Tr'::.s Pr'.v1'if-r.f- Pfxgl. fl 7 Gris 1.f-f- C.-1? 7 '- iffy Ci Seniors ROBERT HL?ITl.lI'z' Trms. T:y1'z'.' I. F. ci 3, B CQLE 3 l"cctL'1.' fn 4- Truck 3 4 ::sfcHT:.: -- Clzss PrQsl'jQn' 4 P.-zizf, Clui 3 4 Boys' GLM- W - TAMES CGDEN R.T.3.C. 5- DS 4 Student Csuncxl 3 4 Nztxcnzl Honor 4- MB Club 3 4' Fczflizj 2 E 4 Trim: Z- Clzss Preszderxf 2 Class Vxce-Presldent E 4- P. Cappella 3, Boys Gee- CQ.: 2 , 45 Bcys' Ensemble 2- Spcmsk Club l, 2: Czrnefx Club 1- Nzturil HISYOYY Club 2 3 4 Secretzry 45 Llzsque 6- '.'.'1q 2 ' 4 'PL Great B13 Docrstep, Thr Hfilressf BETTY IOHANSEQN Bronclzo lg Froshm :n Speer-lx Club l5 G.A,A. lj R.T.D.C, G DS. 45 Ncmonnl Honor 3, 45 Squire Dance Club l, 25 Class Socrelfzry 45 Girls' Glee Clul, 35 Sprxmsh Clulw 35 Lrxlm Club l,. 25 Make-up Club 3, 45 Peg, Clul 2 3, Prolertxonlsl l, 2, 3, 45 Ncxturul Hxstory Cluly 2, 4, Sofrf-lrxry 4- Mwsque 61 VVYIQ 2, 3, 4, Vu-Q Presxdent 45 Nctlonul Thespmn Snclety 2, 3, 45 "Rumpel5Tiltsk1n," 'The Gfefll Blq DCOfSl0I',' 'Alfz Ell'-x hind the Forty 'l-l'llGVGS,' 'The Hexmssf' QIANNS l'iAfiQ3E-..-RI 1. Cczrzl 3 Clf'-l..-5.. 1 Stuient Ccuncxl l- Square D-gnce Clul l- Cliss Y1.-L PI-ssldezit '- C1155 Tretzsurer 45 A Cxppellz l 2 3 45 GlflS GQLQ Cluz, l 2 3 4- Girls' Ensemble 3, 4- S5-':r:1sl. Cluh 2 :lj Curnwrz Club 45 Pep Club l, 25 Progewtxcnxsf 4- Njtuml Hlsfcry CUE, 2 3 4- Misque 6 'Niq 2. 3 45 Nztxznil Thespiwn SOf'1e'y 'f 4. 43 Seniors lAMES BACCIOCCO Pep Club l, 2, Baseball 4. MURIEL BACCIOCCO Girls' Glee Club 4, Camera Club 2, 3, 4, President 3, Secretary 4, Latin Club l, 2, Make up Club 3, 4, Twirler 2, 3. DAVID BAUGHMAN ' Trans. Highland Park High School 27 Camera Club 3, 4: Natural History Club 3, 4. BETTY BENTSEN Trans. Forman High School, Chicago 35 G.A.A. 3, Girls Glee Club 43 Make-up Club 3: Iunior Bed Cross 3, 4. If X.. Sr' S R 'lx BARRY BERGHORN Freshman Speech Club l: "B" Club 3, 4: Football l, 2, 3, 4, Track 25 Basketball l, 2, 3, 47 A Capella l, 2, 3, 41 Boys' Glee Club l, 2, 3, 4g Boys' Ensemble l, 2, 3, 4: Band l, 25 Dance Band 1. 27 Pep Band l, 2, Orchestra l, 2, 3, 47 Spanish Club l: Radio Club 3: Make-up Club 3, Proiectionist 3, 47 Natural History Club 2, 47 Masque 6 wig 2, 3, 4: National Thespian Society 2, 3, 4: "Bumpelstilskin," "Ala Baba and the Forty Thieves. DONALD BOCK Trans, Wilmington High School 4, "B" Club 4, Vice-President 4' Football 4' Bisketball 4, Baseball 4. DOLORES BOWERS G.A.A. I- Square Dance Club l: Homecoming Attendant 4' A Cappella Z 3 4: Girls' Glee Club l. 2, 3: Make-up Club 2, Spanish Club 3- Pep Club 2g Cheerleader 4: Natural History Club 3 4 Twzrler I 3 Freshman Typing l. Sl-llBLEY BOYD GAA. I 2 3' F.H.A. 2, 3, 4, President 4, Girls' Gloo Club l 2 3 4' Librarian 2: Pep Club l, 2, 3. 54 'Q!'1'Y '.'v'fLl.lAM CANNON Rfzdio Club 2, 3, 4: Stage Crew 2 3, 4: Proiectionist 1. 2, 3 4: Natural History Club 2: Masque 6- 'Nia 3, 4: National Thespriri Scniety 7 3, 4 'NENlgEl.L CARLSON Trifk 1 2, Proveftionist 2 3 4 Camera Club l: Gen. A1 Ciuf' I Euselall 3 4, '.1l.l.IAf.f CARTER Preshrtzn Eff-EHR C.-: l RT.: C, 5 3.5. 2 3, 4: Boys' Glee flu: Q 2: A C':p,pe..: Q 2 E' Eana 2: Spanish Club Q Qc Clgh 2 E- Sfizge Cry:-.' Q : 4 President 3: Proiectionist E 4 fl'1',r:' Hxsiry Cl-: 2 3 4' M'1s':,ue 5 'Wig 2, 3 4: fini: '11 fkesgzx. E' gc-'y f 2 4 Tre Grett Big Doorstep All F ' ' :fa Fifty TAT es IOE CA'fI.'l"' Corrs. 'iff' Dance C.-: Q 4 o 4- Football l 2 Truck P-lar 2- Bays Gee Cab 3' Etna l: Pep Club 2- F.T.A. 3 ?.,,e"t1:r.Lst l Z 2 4- .w "L History Club l 2 2 'Sen 15.5 Cluz. Z fisque 5- 'ff f Rep Band 1: Sage Crew 2 Seniors CLAUDIE BROWN Trans. Amundsen High School 3: G.A.A. 3: A Cappella I 2: Girls' Glee Club l, 2. MARGARET BROWN Trans. Downers Grove High School 4: Make-up Club 4: Natural History Club 4: Masque 6- Wig 4, RONALD BROWN A Cappella 1, 2. 3: Boys' Glee Club 1, 2, 3: Boys' Ensemble l, 2, 3: Radio Club 2: Aa. Club 4: President 4. ALICE BUCKLEY G,A.A. l, 4: Square Dance Club lg A Cappella 4: Girls' Glee Club l, 2, 3, 4: Pep Club l, 2, 3: Twirler 1, 2: Masque 5 Wig 2, 3, 4. Seniors JOAN CLTFCORN Trans. York High, Elmhurst 4: R.T.D.C. 5 DS. 4: National Honor 3, 4: Square Dance Club 4 Exhibition Team 4: Librarian 4: Masque 6 Wig 4: National Thespian Society 3, 4: "The Heiress." FREDERICK COCHRAN R.T.D.C. 6 D.S. 3: Student Council 2, 3, Vice-President 3: 'B' Club l Z, 3, 4: Football 2: Track l, 2: Basketball 1, 2, 3: Golf 3: A Cappella 2, 4: Boys' Glee Club 2, 3: Boys' Ensemble 2 Spanish Club 3, President 3: Natural History Q C.u: 2 -. BARBARA COLE G.A.A. i, 2, R.T,D.C. is Ds. 3, 4, Square Dance Club l Z, 3 4: Secretary 4: Exhibition Team 3, 4: A Cappella 4: Girls' Glee Club l, 2, 3: Girls' Ensemble 4: Spanish Club 1, 2: Pep Club l: Natural History Club 3, 4: Twirler l, 2, 3, Vice- President 2: Masque G Wiq 4: "The Heiress," Tumbling Team 4. CARL COLOMBO Typing Club l. 4 ni, T Lai . .. E PE Pu S.: 11 ICHARD DEDINA C-'35 Trans. Crystal Like Gen. Aj Club 3 TEH DEVEREAUX Fresbmim Sgseei C' TT f S CS 3 4 9125. .Anon 4 Vi"efl3re-sidertf 4 sauzrf Tm:-e C..ir l I Tr' ic Z 3 Golf 2 l.':fin Cf' 3 3 4 Pep Clii l eelemier Y FTA r'- i ' 4 fumcr 55:4 T' rresijei. ' Fr'-f s -1 :s.11.e 5- 'vlfiiy .C e 1 :. T?1vsg.zn F. J-', 1 T'-' 'f it Fi: Cir :sw A ri 'iw F' r'y T" s ' ss T if . " x SAN DQSQEX. C37 Q1 Q E 4 7" 'Hs W" Sreesb Clsrf' S. . Aden' C. s -1 51" L T se C.. ' fxiif 1 Chss .1--if ls: ,... a x gt if BOBBIE FRANKS Trans. Butler Con, High School, Butler, Kentucky 4, Girls' Glee Club 4. DUENNA GROM Freshman Speech Club 1, G.A.A. l, 2, 3, 4, R.T.D.C. 61 D.S. 4, Square Dance Club l, A Cappella l, 2, 3, 4, Girls' Glee Club l, 2, 3, Girls' Ensemble 4, Spanish Club 1, 2, 3, Vice-President 2, Make-up Club l, Pep Club l, 2, 3, Projectionist 4, Natural History Club 2, 3, 4, Twirler l, 2, 3, Vice-President 2, Masque :S Wig 2 4, Tumbling Team 4, Typing Club l. CAROL GRUENEWALD Freshman Speech Club l, G.A.A. l, 2, 3, R.T.D.C. 6 D,S. 3, 4, Square Dance Club l 2, 3, 4, A Cappella 1, 2, 3, 4, Girls' Glee Club 1, 2, 3, Girls' Ensemble 3, 4, Spanish Club l, 2, 3, Camera Club l, Make-up Club l, 2, Pep Club 1, 2, 3, Pro- Jectionist l, Natural History Club l 2, Masque 5 Wig 2, 3, 4, "The Heiress." AUDEEY HAGEDORN Broncho 4, G.A,A. T' 2: F.l'l,A. l, Girls' Glee Club l, 2, 3, 4, Spanish Club 2, Pep Club lg F.T,A. 3, 4. Seniors ,CAROLINE EISSLEB F.l-l.A. 2, 3, 4, President 3, GlTllS Glee Club l 2 3, 4, Camera Club 3, Librarian l, 2, Pep Club 2, BEN E'I'I'ERS Natural History Club 2, 3, 4. GEORGE ETTEBS "B" Club 3, 4, Football 1, 2, 3, 4, Captain 4, Basketball l, Camera Club 3, PFA, 3, 4, VicefPresident 4, Natural History Club l, 2, 3, Gen. Ag. Club 2, Masaue 6 Wig 4. BARBARA FILLOON Trans. Noel, Missouri 3, Make-up Club 3, F.T,A. 4, Stage Crew 3. Seniors DOROTHY HANSON . G.A.A. l, 4: Square Dance Club i- Spanish Club l 2- Pep Club l 2 3: Natural History Club 3 4: Twirler l 2 3: Secretary 2: Tumbling Team 4, WARREN HARMENING Natural History Club 4: Freshman Typing Club l STANLEY 1-IARTWIG, Corral 4: Bronco 4: Student Council 3: National Honor 4: 'B' Club 3, 4: Football 1, 2, 3, 4: Track l, 2, 3, 4: Basketball l, 2, 3: A Cappella 1, 2, 3, 4: Boys' Glee Club l, 2, 3, 4: Band l, 2, 3: Dance Band 2: Pep Band l, Z: Pep Club 2: Orchestra l, 2, 3, 4: Spanish Club Z, 3, President 2: Radio Club l, 2, 3, 4, President 4: Masque 6 Wiq 2, 3, 4, President 4: National Thespian Society 3, 4: "The Great Big Doorstep," Ala Baba and the Forty Thieves," -XVONNE HASEMANN . Broncho 3, 4, Co-Editor 4: Freshman Speech Club l: G.A.A. l, 2: National Honor 2, 3, 4: Square Dance Club l, 2: A Cappella 2, 3, 4: Girls' Glee Club l: Girls' Ensemble 2, 3, 4: Stage Crew Club 4, Secretary 4: Pep Club l, 2, 3: Cheerleader l, 2, 4: Twirler l, Secretary lg Masque 6 Wig 2, 3, 4. GEORGE HEILAND Square Dance Club l, 2, 3, 4, Vice-President 4, Exhibition Tggm 3 4' Tmf-If 7 3- A Cappella 4' Boys' Glee Club 2: Latin Club 3: Proiectionist Z, 3, 4. HERBERT HEINE FEA. 2, 3, 4. ROGER HENDERSON F,F.A. 34: Gen. Ag. Club 2: Freshman Typing Club l. ELAINE HILEORN FHA, l 2 3 4: G.A.A. 1 2 3, 4: Librarian 1 2 3: Pep Club 2 2 tl DONNA IOHNSON Trans, Senn High School, Chicago 25 Broncho 3, 45 Home- coming Attendant 45 Girls' Glee Club 2, 3, 45 Pep Club 2, 35 Twirler 2, 3. MARYLYN KELSEY G.A.A, l, 2, 35"Girls' Glee Club 1, 2, 3, 45 Spanish Club l, 2, 3, 4, Secretary-Treasurer 45 Pep Club l, 2, 35 Natural History Club 45 Twirler l, 2, 35 Class Secretary 35 "The Great Big Doorstep." DAVID KENT Trans, Steinmetz High School, Chicago 25 A Cappella 45 Boys' Glee Club 3, 45 Natural History Club 3, 4. WYABBENMKERRY Stage Cre'-4354, President 3, 45 Nafural History Club 3, Masque 6 Wig 3, 4, National Thesprfrn Sz"re'y 3 4 Stage Manager 3, 4. Seniors CHARLES HOHLFELDR Eroncho 45 Square Dance Club l5 B' Club Z, 3, 4, President 4 Football 25 Basketball l, 2, 3, 45 A Cappella l, 25 Boys' Glee Cub l 2 3, 45 Boys Ensemble 25 Spanish Club 35 Natural History Club 3, 4: Baseball l, 2, 3, 45 Crcss Country 3. ROBERT IVERSON 4 Freshman Speech Club l5 R.T.D.C. 6 D.S. 45 Student Council 25 Square Dance Club l5 "B" Club 3, 4, Treasurer 45 Football 15 Class Vice-President 25 Class Treasurer 35 Boys' Glee Club 2, 35 Pep Club l, 25 Proiectionist 35 Natural History Club l, 25 Baseball l, 2, 3, 4. BARBARA IENNINGS G.A.A. l, 25 Girls' Glee Club 2, 3, 45 Pep Club 1, 2, 3: F,T,A. 3, 4. WILLIAM IEPSON, Broncho lg Freshman Speech Club l: Square Dance Club l, 2, 3, Exhibition Team 3, 45 Latin Club l, 2, 35 Pep Club 1, 25 Cheerleader 4. BERNICE KLINGENBERG Q Seniors G.A.A. l 2 3- FH A. 2 3 4: Gxrls Glee Club l 2 E 4- Pep Club 1, 2, 3. DAVID KOSS R.T.D.C. 6 DS. 4- Nztlonul Honor E 4, Boys' Glee Clk, Lctm Club l, 2 3, 4, Treusurer 4: PT A, 3 4, Masque 5 A-'fx CHARLES LOWERY Trons. Lotus Academy 2, Broncho 41 'B Clur. 2, 3, 4 F'lZ'l :Il 3g Truck 2, 3, 47 Boys' Glee Club 2. 3, Cfzmem Cluh 23 Latin Club 25 Stage Crew 2: Ncxturol History Cluh 2 3, 4. NANCY MAC DONALD Broncho 3, 4, Freshmfm Speech Club l, Prestdent lp G A A. lp Student Council lp A Cflppellfl 3, 47 Gtrls' Slee Club l, 2 35 Spanish Club l, 2, Setiretflry l, Cflnlem Clup 4 Trefxsure 4 Pep Club 27 Mosque 5 W'1q 2 'lt 'Ml lt SQ LYMAN MANGUM 'l'r.zf-lc 2- Golf 23 FF A. 3 4 Ge-n. Ag Clut, HARRIET MAREK G1TlSIGlG9 Club 2, 3 4- Bind l 2 3 4- DIVING 31:13 I 2 3 4 Pep Bond l 2 3: Orchesfri ' 1 3 4- Cimf C" f. 3 Pet' Club 2. H-DUAL: HC CCY Trtris Ycrk High School I FFA. 4: Naturil History Club P Seri A' CLIF ZAELE f.fC C:C,'.N'AN Freshman Speech Club l- B Club 3 4 Secretary 4- Foot- ball Manager 2- Basketball l 2 3 4- A Cappella 2 4- Boys Glee Club 4 Ltkrsrmn I- Prctedxcmst 3 4 Natural Hmstory Club 2- Rurnpelsfxliskm Al: Baia and the E' "ju Tlzxeves ' Baseball lI34, lOAN NELSON Trans. Oak Park Hiqh School 3, Girls' Glee Club 3, Spanish Club l, 25 Make-up Club 3 4, Iunior Red Cross 2. YYILLl5.M..B..N WPQLYI., Trans. Chatham High School, Chatham, N. I. 2, National Honor 3, 4, "B" Club 37 Football 35 Basketball 31 Latin Club 3, Natural History Club 3, 4. ll-:RRY OCONNOR Trans. Leo High School, Chicago 1, "B" Club 3, 4, Football 3, 47 Track 3, 4, Galt 2, Boys' Glee Club 2, 3, 4: Latin Club 2 3, 4 President 3 Vice-President 4: Natural History Clul: 2 3 4 LORETTA OKEEFE G.A,A. 3 4g F.H.A. 4: Twirler 2. Seniors IOHN MC MULLlN Square Dance Club l, 2, 35 Camera Club 4, Librarian l, 27 Radio Club l, 2: Pep Club lg Proyectiomst 1. 2, 3 45 Baseball 3, 4. LARRY MILLER R.T.D.C, 6. DS. 2, 35 Boys' Glee Club 47 Latin Club 2, Radio Club 3, 4: Stage Crew 3, 4g Masque :S Wig 3, 4: National Thespian Society 4: "Rumpelstiltskin", "The Great Bia Doorstep," "Ala Baba and the Forty Thieves," 'The Heiress," ROBERT MITANA R.T.D.C. 6 D.S. 43 "B" Club 3, 4, Football 2, 3, 4, Captain 2, Basketball 47 Natural History Club 2, 3, 4. LOIS MORECRAFT G.A.A, l, 2, 3: Girls' Glee Club l, 2, 3, 4. Seniors :CEUVT CL:S:TI .:zns. -sae lecxmcc. IUQF. since. J' :nerr pzgziz. Sqgzre fxmfe CQ.: E 4 Ecskefnzl E 4 Ecys Gee 'l.-:. 5':se:':Q. I 4 Cr:ss'Cc4n!r7 3. FZEEFT CLSZF' Dr.,--f " L Z DOLOHES PATH-JO Trzns. Sim? Edvmrds Hugh School Elqm 3' F.T..l, -1 BETTY PETERS Freshmcn Speech Club 1: G.A.A. 1, 2 3, A C':gpQl.: 2 3 45 G1YlSl Glee Club l 2, 3, 45 Sgvmxsh CMI, 2 4 Fry Ck l 2 3' N'1!ur':l HISYCTY Club 4. RUTH POETSCH Pm CHF 3 FT A. 3 4: Numxzl Hxstory Cl "V '..'C'x2 FCHL?-fAfJ A Cipel: -1 ffcys 'jlf-H SQL 7 -1 Q 7 51542511 2 3 -1 . f,-RTICZ ?fLIfEi 3.-'3R!24,EiJQ'.'5fS,4 4 31715 SE-2 CML Q Q 3 E3 :rush x:1'.f1. HlE'fY" A "x-.-.per Q , ,-Uv.. . ..,,..:1D!'x.-x f 'lf CAROL SCHROEDER G.A.A. 2: FHA. Clul: 3. RALPH SCHROEDER R 413 2: Make-up Club 3, 4: Pep Club 2: Camera R.T.D.C. 6 DS. 2 3 4: Fcrcttull l, Manager 4: A Cappella l: Bcys' Glee Club l 2: Bond 2, 3: Pep Bind 2, 3- Spimsh Club lg Protectxcmst l. 2, 3: Natural Hrsfcry Club 2 3 4- B:sel::'l 3 4: Crass-Country 3. ALLEN SCHUMACHE R Frau" l 4 sfys Gee Cru: 4 FKA. L 3 4- 3':se:,:., J 4. ,,,...,, ,-,N,..,,,V ..-....a,,. :Cn J. ,HAL af., FEL K, SJC '7 ""2" s ..-I .., C.u,. --V .. Y, ,wwf .,. ,- - .- u. ...s..,' C. f - r..s ..,. . 1 r S 0 MARY AXIS EASIJUSEEII, T: ms. :lSAZ!'1 furixzr lxll'Q?1 Sgivcl Scmt Peterslzurq Florldfi 2 Czrril 4 t:.5SlSf'11Tl Edrtcr 4: GA.A. 'Z 3 4: H,'l'.D.C. 6 DS. 3: Squire 33:11 Clul Q Cnrls Glefr Club 2, 3 4: Cflmem Club 2 3- Mukeeup Club 3' Pep Club 2 3: Ndturci History Club 3. 4: 'f".-.trkr 3: l.f':sque 5 WL? 3 4, Turrxnlrnfg Teim 4. DELFHA ROBINSON Ercnfho 4: FHA. 2 3. 4: Grrls' Glee Club l, 2: Camera Clul, 4' Pere C.ul l: Twrrler l, 2 3. '.5'ur:1Ar.4 SCHERAER Pep Club l: Sfzge Crew l: Natural Hrstcry Club l, 2: Gen. Ag, Cluh 2 Baseball l 2. 4. RAY SCHNEIDER Trms.Dun:leeH::l1 S.'l1ccl2: l'.F.A. 2 3 4 President 4. Seniors Freshman Speeob Club 1: G,A.A. l, 2, Square 'Dance Club ly A Cappella 3, 4: Gxrls' Glee Club l, 2, 3: SPCTllSl1 Club l, 2: Pep Club l, 2: Natural HISYOIY Club 4: Twlrler l 2, ANN SPHOUL Fresbmanbpeecli Club l: G.A.A, lp PHA. l- Nutlonal Honor 3, 4: Square Dance Club l, 2, 3, 4, Presxdent 4, Exhlbxtron Team 3, 4: D,A.R. Award 4: A Cappella 3: Latm Club l: Make-up Club 2, 3, 4, President 4: Pep Club l: lunicr Red Cross 3: Masque G Wxq 2, 3, 4, Secretary 4: Natxonfzl Tbesplan Socrety 2 3, 4 "Rumpelstiltskm." CAROL STADE G.A.A, lg R.'l'PD.C. 6- D.S. 3, 4: Square Dance Club l, 2, 3, 4: Girls' Glee Club 1: Spanish Club l, 2: Twzrler l, 2, 3. HARRY STEINER Pep Club 2: F.F.A. 2, 3, 4: Natural Hlstory Club 2. 1' ui wb ' at-N . ez, xx ' . I iil FUBERT STFITIFR Student Ccuncxl 4 B Club 3- Football 3- Trifk 2 3- F bzll l- Pep Cluli 1 2- PFA 3 4- Nxtxlrfxl Hlstiry Clrxlr 3 Al. Clul l "APL . . fl--ri A: Cf.: 4 'EQANTJITIE 4 - Trips l:'.'t:: F ITT. z -'ny u 3 Zrinebo 1 4- SL .. f:,.:.,'1l 4 S-or--'izy 4 5-4 s 3 -1 ry 4, N 'beeplirz S: :e'yF 4 Ca'1'f'iN YCCTJAFISKH' . 4 GAA 11 Squtrfefv' E,-xfig. lElYlS Cvlee C. if . A .: ' P' ' r e'fL:n1s1 4 "'."' f 15 S: YN BS SUSAN 'JJILLEM 311:15 flex-.' Tzwr H135 Sihzcf 2 Sq',:1e 'J1r1'v Clgz. 2 A C'1gg'L,Q1 2 3 4 Girls Sf-9 CQQV 2 3 4 Gzis' Ensemhlfl 3 4 Symxsr. Club 3, Lztln Cluk. 3- SU?-3 Crm-J 3- Pep, Chl: Z 3' FTA. 3- fJ':'11r1Q Hlstcry Club 3 4, Misqufr 6 'Nm 2 3 4. QCHYIA '.'.'f:'SfT1C1 GAA. 1 1-5. Cipgfllz 2 3, G1r.s C1199 Cluri 1 2 3, CfTE'!1S'f'I I Q 3 4 SYLYIQ Ensenizlg 45 Spcmsh Club If Mflke-up CIQE, : Pai CLS I 2, Seniors GZCESS 1','.-33321 - Frf5r.:.:: Ep 3 f1.1rC -info Cui I 2 3 4 C' 1. 3 ' ' 2 Eiskffril f..":'::Q7- Bind 2 3 11:3 Q 1 2 4 LTL: CI-: Q 2 3 Treasurer E' .i C ' 1 rf-I CLE.. N:"ff'11"n1s' I 2 3, 4, Musqun 6 '.'f1 1 4 4 ' 111 TFKQS' "Lf-"J 2 3 4- f3umpmIs111tSkm.' S'QZ.l.flfl' A fiii, Fira 1.1: EQ"f"'f C : fi .7-1 fa . 2 E 4- Sqxmxe Dfmfvh C1111 I C'1pg.f"' 1 Q 4- Girls Glam Club 1, 2, 3 4: 5311.5 Pirxsfvlff 1 7'-5 QL: I ' Ck-mfr vim 1 Twzrlnr if :S': I 'Q ISHN '.'ffffTH Fri nf.: 3 4- Ezys 3:19 FPy'!f1sHz1'x11vf2 33 Foollmxll 13 Boys Glrff Cluz. 1, 7 pffx Club 1 7: F,F,A. 3 4, Trmxsurer 4: Pro vf-v'x',mst i 3' N'I'JIil!i1S1C,YY C132 7- B1sGk1l17 3 4. IHLYIIJ 'HILLS FFL Q 3 4 Sn'rf4t'1ry 4gTyf1Y1'1C1,., 1. gs i Juniors Davis - Slc'y. Sparling - Treas. R. Lindberg R. Lundquist M. Lynn P. Maher B. Marx J. McCuIly F. McGraw G. McKelvey M. McMiIlen J. Mead E. Mee' M. Merritt D. Meyer R. Meyer J. Miller T. Moore V. Moore R. Napier A. Neuman R. O'Brien M. O'Connor M. Patino W. Payes R. Pepper P. Pinkerman R. Popp J. Port T. Reetz B. Renshaw T. Reyer H. Robinson Rosenberg A. Roth D. Roth B. Ryan R. Scherf N. Schroeder D. Sharpe J. Sibley H. Syncler C. Soos J. Soos F. Sparling V. Stayner L. Steiner J. Stone C. Strubel S. Tate R. Swanson L. Thies D. Troxel C. Walsh J. Walter W. Warren J. Waterman A. Weiher D. Wesolowski G. Wickwire J. Wunschel K. Larson Q. 5-, 1' i' p 9' S V 1 Q- 'sv "' T7 Ab Sl of In-f' Q 5 I Row 5 - R. Bruso, D. Bierkness, K. Bick, R. Heidke, R. Gardner, S. Cronwall, B. Donlea, P. Grinstead, R. Dechert. Row 4 - P. Cole, B. Hegner, C. Drake, M. Draper, D. Butz, J. Bergren, P. Galvin. Row 3 - R. Gould, R. Gariie, H. Deakman, W. Cochran, W. Gibbons, D. Easterly, A. Baade. Row 2 - Mr. Johnson, H. Etters, M. Deakman, J. Chiles, M. Fry, B. Blaydes, l.. Campbell. Row 'I - A. Hartley, J. Fanning M. Dieter, H. Hansen, T. Cochran, S. Becker. Sophomores Row 5 - H. Krunfus, D. Norbeck, F. Newberg, R. Nickels, C. Oberst, H. Heinberg, R. lsett, D. Hill, R. Larson. Row 4 - G. Meier, V. Norgren, K. Kamperr, G. Motter, M. Meyer, R. Kerin, J. Kensel, M. McCarVhy. Row 3 - N. Meehan, M. Nesler, S. Johnson, K. Kuhlman, C. Paulson, J. Kenyon. Row 2 - Miss McBride, T. Langos, W. Jahn, A. Miller, P. Martin, B. Lemke. ROW 'I - J. Offoson, M. Marek, N. Honemann, C. Kranz, K. McKain, B. Meyer. 3' lk fu K' 'Syl Q9 CQ Q- 1 ' v ,. . , er ,V l D Suchy. Row A. Row 5 - D. Weich, R. Schwernm, J. Ratciitte, W. Rieke, A. Titus, W. Premo, W. Woodruff, W. Timm, . 4 - R. Wessei, F. Schramm, R. Thomas, L. Singer. Row 3 - M. Waibaum, J, Schumacher, C. Rozanski, M. Rice, Weiher, R. Stevenson, K. Waiiis, G. Stanke, E. Wegner, J. Shuett. Row 2 - B. Shepherd, C. Vodnansky, J. Toycen, P. Sigwait, J. Robinson, P. Schmitt, R. Sittig, V. Soderberg, J. Peters. Row 1 - F. Stanke, E. Saba, M. Roessiein, E d A. Younghusband, D. Schiie. Swan son, C. Stewar , C LASS OFFICERS SOphOI-nores r President 1 Pg I Se U YOU . cretary, Mary WGTgSL,mV.TPres., Dick 'sen I fediurer Nc I , My Meehan' X, 9 1 'i Ns C590 B halka R. Goldman, H. Harmening, C. P Barton, J. Ben- w 4 - R. Bard, P. Haflner, W. Dow, J. Hansing, P. Carlow, J. Condill, D. o , Algrim, A. Eslick, R. Colombo. Row 3 - D. Doolen, M. Beckharl, S. Arnold, L. Belnap, G. Gardner, . son, D. Anderson, J. Gould, P. Gales. Row 2 - W. Evans, C. Brouk, O. Grischow, B. Benson, K. Griffin, P. Brommel kamp, R. DuChesne, M. Fry, G. Fosler, J.Ba't1in. Row I - J. Bierman, J. Bonkoski, S. Buschek, L. Carlson, P. Braddock, C. Bick, N, Colburn, Mr. Bixler. Row 4 - R. Jensen, F. Hummel, R. Krabbe, R. Lichthardl, R. Harlwig, R. Krog, W. Miller, C. Mee, R. Jurs, K. Johansen, D. Lamb. Row 3 - M. Johnson, H. Merkle, M. Naylor, M. Hendee, S. Harvey, S. Kincaid, J. Keeleric, D. Killen, A. Koci. Row 2 - D. Lunquisl, G. Merrih, S. Hoffman, J. McCann, R. Miller, l.. Hendricks, D. Kaufman, T. Hasle, R. Heine, Mr. Knake. Row 1 - E. Johnson, G. Jahn, D. Kronenberger, B. Meier, C. LeBoy, K. Hovis, C. Jahnke, G. Lynn. Q C5 55 X,f ,114 Y -yum v ,A wi f"'f, A ,. qu . fx Y: , :S . ,S-if Q Q nl. . .I :ap H4 I ,Q JA 1 V fr. ' 'i f f 15-99 r f, -, fu , 'an t . Q ,QQ ' N . s .44 i ' ROWS ' G. Morter, V. Norgren, J. Bederske, A. Bockhcus, Mrs. Boker. Row 2 - J. Junlor Red Cross Graber, B. Bentsen, C. Steward, G. Lynn. Row 1 - N. Bonkonski, B. Richter, D. Miller, L. Thies, D. Oberlin. ' Row 3 - Miis Gordrgyvv, R. Bord, T Cochran, C. Smith, M. Ricfe, M. Mfxyehr, K. Srnirh, F. Sponlsh Sci1rC1rnr11,i3, Peters. Row 2 - R. Iac-11, D. Eoverlx, B. Johonsen, R. Larson, M, Keisey, V. Sfciyner Row I - R, Tnreikefd, B Benson, A Ycurighusborwci, J. Bczttin, D Weigh, E Wagner, K, Kuhirnon, 113 1' so -15' fi: . ,ag Wi ,df-Q .,V'g1" "",1 Spf 5 A. If, A ., ,,,Q.f , , -JL: ..- ' , LW.- ' Z' ul-un' ....--1 - N nr- -'4f":f.' ...- - 1. M... , a 0 0 l H L' 4 rf? - --A x:..g.I'i 1 " ' A' I' A' I S NJ A ' ...vb ' D B 'Ki' sais ,Q C45 T 441 ...- Al no "5 -61' 9 X.. 415.4 .1 T3 . I N . C7 0' 4 t , 1 x v K .,J X i' , J N I, X f, lx L Q .v Girls' Ensemble Row 3 - S. Willem, C. Kronz, Y. Hasemann, E. Mee, J. Kensel, J. McCully. Row 2 - D Hargrave, B. Cole, S. Weber, J. Robinson, K. Kuhlmon. Row 1 - C. Gruenewald, A. Boude D. Grom, C. Vodnanslcy. Mixed Choir Row 3 - J. Lageschulfe, C. Kee, R. Thomas, W. Dow, J. Condill, C. Mee, W. Warren, R. Wessel L. Singer. Row 2 - D. Easterly, M. McCarthy, M. Rice, G. Stanke, M. Movfer, A. Schroeder M. Hendee, J. Shuetl, T. Cochran. Row 1 - A. Younghusbond, H. Merlcle, D. Doolen, M. Fry, B. Shepherd, N. Colburn E. Sabo, Miss Boer. rfwo Xl If 1,54-' TC 4' 5 31? Radio RoW4 - J. O'Brien, F. Schromm, W. Cannon, R. Smith, L. Miller, P. Jensen, W. Kerry, R. Wessel. Row 3 - R. Jensen, C. Ahlgrim, P. Brommelhamp, R. Lunquist, K. Griffin, L. Hendricks, D. Kaufman. Row 2 - Mr. Johnson, L. Armonetti, J. McCuIly, P. Fanning, J. Richardson, A. Miller, P. Hofifner. ROW I - W. Withycombe, B. Lichthordt, S. Johnson, D. Carter, J. Mead, P. Devereaux, G. Merritt. Row 4 - D. Bohatka, S. Smith, P. Jensen, L. Miller, R. Potter, W. Kerry, W. Carter. Row 3 - Stage Crew C. Ahlgrim, P. Brommelkomp, W. Cannon, G. Warren, T. Moore, R. O'Brien, P. Haffner. Row 2 - Mr. Johnson, G. Vickers, R. Soos, P. Barton, G. Gardner, P. Sharpe, R. Jensen. Row 'I - D. Lunquist, J. Mead, D. Carter, P. Braddock, A. Koci, N. Colburn. qv' V C7 1 if L V A 1 is .c-aL ' L, 'L-, - . C. 6 ' f. 998-5 'if lililg ill!! National Thes ' SOC'eI, Row 4 - W. Carter, P. Jensen, S. Hortwig, B. Berghorn,' L. Miller, D plan I Y Troxel, J. Gruber, G. Warren. Row 3 - J. CLILCOTR, J. Richardson, M. Conner, D. Corter, P. Fanning, A. Sproul, L. Lewis. Row 2 - Mr. Johnson, G. Cooney, W. Cannon, W. Kerry, R. O'Brien. P. Devereaux. Row I - J. Mead, S. Ahrens, D. Hargrove, B. Johansen, J. VonHorn, K. Davis. Row 4 - K. Kuhlmon P. Barron D. Eosterl D. Butz M. Me r K K m er? M. Warsaw gk - - f Y. 1 ve . - 0 P I e Up C. Strubel, D. Carter, M. Brown, J. Richardson. Row 3 - J. Kensel, A. Noble, J. Mead, S Prochoska, H. Merkle, M. Beckharv, S. Kincaid, M. Conner, C. Schroeder, E. Wegner. Row 2 - Mr. Johnson, S. Johnson R. Siftig, D. Kronenberger, B. Meier, H. Snyder, D. Meyer, B. Ryan, K. Davis, L. Lewis. Row I - J. Chiles, E. Johnson, P. Fanning, D. Larlee, A. Sproul, B. Johansen, P. Braddock, J. Kenyon. is 2 - fl ,- '- Q " V " ' 'L v I ,, s 6 aw" s I 6' 'G-K -ag N ' Row 4 - S. Arnold, D. Anderson, A. Schroeder M. Warsaw, S. Harvey, C. Schaefer, Freshman Typlng S. Kincaid, B. Paulson. Row 3 - D. Killen, J. Bierman, J. Bonkoslci, J. Benson, S. Pro- qhaska, M. Hendee, M. Beckharf, D. Doolen. Row 2 - P. Gates. J. Battin, K. Griffin, K. Johansen, E. Volling, G. Foster, H. Merkle. Row l - Miss. McBride, A. Newman, A. Willem, L. Carlson, S. Buschek, C. Jahnke, E. Johnson. ' ' ' Row 3 - P. Carlow, J. Carlow, J. Condill, J. McMuIIin, E. McGowan, B. Berghorn, W. Payes, Prolechonlsls Row 2 - Mr. Siegworth, P. Devereaux, W. Cannon, G. Pohlman, R. Soos, B. Lemke, Row 'I - S. Johnson, C. Vodnansky, B. Johansen, D. Groirp, G. Vodnansky. 3 r F - 9 reshrncn S eech Row 2 - G. Pohlman, K.Jahansen,J.S1ro1l'iman, M. Naylor, C. Mee, R. Lamb, P p Rydlund, G. Foster, W HofTrnan,. Row 'I - A. Willem, D. Anderson, G. Steiner! Ci Jalwnke, C. LeBoy, Miss Sclwultheis. Freshman Creative Row 3 - F. Schmid, W. Hoflmann, T. Ogden, J. Condill, W. Dow Q P. Haffner, J. McCann. Row 2 - P. Sufz, P. Rydlund, S. Harvey, Gi Steinert, C. Broulc, K. Griffin. Row 1 - Miss. Strauss, C. Jahnlce, P. Gates. D. Doolen, D. Lunquist, G. Lynn. C YI l ,sw- f ' J Us P4 V 1-7 'Q I' 4 L " rf' X 9 Q .." 4. 5 'T 2 1 V 3 W f v Q :QPR 1-Q 5- I rr ,-.- Row 3 - N. Macdonald, N. Meehan, B. Ryan, J. Graber, J. Heckmiller, M. Draper, E. Mee, Broncho P. Pinkerman, J. Toycen, M. Walbaum. Row 2 - J. VanHorn, D. Kronenberger, D, Wirsing, S. Anderson. D. Johnson, S. Jahn, C. Smith, A. Hagedorn, D. Robinson. Row 'I - Miss Kienizle, P. Sitz, J. Tuohy, L. Lewis, Y. Hasemann, S. Hartwig, C. Hohlfelder. UB" Row 4 - D. Gram, R. Hartwig, R. Lindberg, J. Babb, R. Popp, R. Mitana, B. Berghorn, J. O'Connor R. Schroeder. Row 3 - G. Warren, R. Butz, V. Sfayner, J. Ogden, R. Napier, J. Gruber, G. Effers W. Payes. Row 2 - Mr. Frederick, T. Reetz, R. Dewivz, R. Dunham, P. Treet, R. Dockery, G. Hoggins, D. Flock. Row I - C. Arnold, J. Logeschulte, D. Bock, E, McGowan, C. Hohifelder, J. Soos, F. Sparling. .44 ' -Lea' J rg.-ff! A f' 1 x N: G. 4 ls! gy H '--s ,X 4' -OSX Y ninv - ' ' ' Row 2 - W. Timm, J. Rofcliffe, S. Cronwall, F. Newberg, R. Threl- Sophomore Creohve Wrlhng keld. Row 1 - Miss Strouss, P. Younger, R. Heidke, P. Durand, M. Draper, P. Martin. ' Row 4 - G. Lynn, K. Hovis, E. Johnson. Row 3 - A. Willem, A. Koci, P. Gales. Row 2 Turnbllng Teorn H. Merkle, C. Polich, K. Davis, B. Cole, L. Gibeau, D. Grom, M. Hendee, Mrs. Friberg. Row I - E. Sabo. M. Rasmussen, B. Marx, S. Disney, A. Neuman, A. Dudelc, D. Hansen, J. Chiles. - If I' 1: S' Q Q, ,J r-from no 4 A Cappella Row 4 R Szydlo R Jensen R Meyer D Grom M Ellenwood E Pohlman R Lindberg S arrwlg R Popp E McGowan B Berghorn Car ra R Doc ery F Cochran G Her and R Wessel D Kent A Mller G McKelvey Row P Cole J Kensel S Johnson P Galvin M McM:llen V Soder erg M Walboum N Mee an M Warsaw Roesslern J Bergren A Baa e J Robinson C Gruenewald S epherd J McCully Row G Vodnansky S Bec er D rom B Cole N Krggrns D Bowers D Carter D Har grove M Harrley R Krabbe K S epherd C Brown S We er B Meyer Row 7 D Sc lre C Paulson M Daeter B Perers M Merrm B Mee N Macdonald A Hartley J Schumacher B Hegner C Kranz Y Hasemann A Buckley Mass Baer Row 68 Cochran J Sfrolhmon P Calow H Nrckelson T Ogden L Newberg Square Dance Cofhrall R Schroeder R Olesen B Renshaw G Warren A Esllclr D Threl keld G McKelvey Sharpe L Singer R Gould Row 5 W Gibbons oolen C Gruenewald C Slade S Vor eck G Gardner P Barron S Arnod L Belnap M McCar1hy B M rx Lelberl D Buz R Wallis J Port B Boydes M Hendee M Naylor J Keelerac C Le oy ROW4 C alsh B Paulsen C Rozans 1 J Shueff L ampbell J Peters A orrey D Easrerly T Cochran B Hegner J ense C Polach C Bic P Gales M Bec art C Paulson M Fanmng J Dickson E Sa o ow3 J Orzech E Johnson A ewman D Schlre C Steward J Gould D Oberlm N Colburn K Kuhlman R Smg P Cole oung us and P Braddock A Kocl C Vodnan s y K McKavn L G: eau Row2 Mr Chvles K Bic W Dorken W Dow K Davrs R Heldke S Disney F Spar Img J Cllfcorn C Arnold J Anderson D Troxel R Scherf R Thomas low I D Larlee A Sproul J Lageschure H nyber D Schmm P Younger B Cole V Soderberg P Plnlrerman E Mee G Hellond N Knggvns Q09 i 8? J Q 955956 d Cx b Row 4 L BeXnap ArnoLd M Harney K Wolhs E wanson C ErssNer S Bo P Gahnn B Fuhoon J SubNey P Jahnhohz R Krabbe D Fran Boer Row 3 GW S Gxee U C Kran1. D Hargra W r aw RoessNern B Hegner rss Mhen d k R Kerm V Norgren K Kornperk M o s J Schumacher D Johnson M Mc 1 L zen A Roth E Du e J Robrnson A Wrhem M NayXor A Backhous H ansen D anno F McGraw D Anderson E Ooirnon A GobbXe S Wrhern A Hari ey D Meyer M Deackmo er ren A eumon M Dreter B Jennnngs N Rowl G Sianke J Mrher D Hansen H Marek H Tiers M WaLbaun1 J Benson J McCuXy C Wah A Werher J ner L Grbeau P Srgwar M Kekey G Vodnansky B Peters B occo L Morecrah M Pahno Bonkoskx M asmussen M Rae Vodnansky Row 1 M accx hrens M More B Fran s man T uffaXo M Fr A Boo e b nd S Weber S Becker rngenberg L Secured Sranke 3 hn G John B Meyer A ounghus o h her C Brck C LeBo M Nes er S a b n S Andrews C Brown B S ep B Benisen D Ro mso 5 aierman D ThreXkeXd Siondmg B Shepherd M Conner D Meyer B Berghorn M Merrm F t r Baa e J Lageschuhe l An erson v es ro 2 M Hendee, C Vodnansky P Kerrn G ose K Bohansen K Dovrs Decher Row :NL P Sm Row 1 C Chnge S Hartwrg Marek, H Morek, V Norgren, 3 Con D Wrrsmg , ' jk n 4 Z i' F 4 'f iw' I xjjx tivxx N Xa! 1 0 7 k ' xv . ' ' FA: gi' I 5 X 1, , J xx i ' Q xv I A 1: I i U Ir P L. X 1 3 in , V xy N i I S . X1 W f 4' A 1 I ' 1, X I 1 G .1 2 1 ' aiifl A xx N tg ,OO X. , 7 N1 R is Q. Z. ' 1 16 . ' 4 is Qu-uf' ,A ,, ' 4 fgg-ff , F' 1 firm ,l T 1-J N. x N l 1? ww, ,Q F' 4 1 Xvju u N -VX J 9 g sv ff'- l . R M V, K a ,, , ,.- .,.,,.,,,-..,1.....,.,....-,-..,.,... .wwf ' ' 1 ' ' v 3-A N--wx .,,ii3....4-cas.-...,...,.. X Q-fl xt 6 "- 4- " 'iw-.13 .4455 -' - K ' pf"',lii' -4 ff' ii-. gk aww gg ' M If WN T i - ,P u ' b' ' n 1 .l , .I H., . Y ' f Q-X.,. . - , A - ' 1 1 2 v ' if' ww I w ki xi? . id' ' 4 SAL x N62 t sax waz-Qt ' 5591! NCP? 7 qyfev 'Gwen Z SN X N02 Siu N02 SSMNQZ L . . ,i QQ Z Q . 1 if , . Q -O F .Q , qw, Su, if L A 'Q' Q 1 W X A'3 V - 'J H 'E 1 b fx dx? N! QQJNLVQ0 gui? is .: 6, Qx vii ' ff +W'Ffb 1 Q' " 3 'E Q-QWU7' wwe 35351-Eff ,gwwwfff + Q f 5 Q J Q WG ' -W 51 2 4' 415' P2 lin' 155 M M 1? F Q QF jsflgk. ' in f ,. X ..,,. s , f VL gg 0 K 'Ea '-1 " 'f 5 . Xe. . . ist? , L ,, Zi ff .X A K ,. TLN M H , -1 "wk ,' ., t 1 , . x N 'E' Xrgf' F A- ' 2 'x , ,xl fx- ' 1 f' .W I I ,xx Y' 4' - ' xxx. ' -I x, ' 14 ' f- ..:itnn.Q i V Q my , . .,,,,, ,,L,,., ,L ....M.s.3s.. V k,,,.,,,, -, 1 , W, Q- 1 1: Ili ' ' ff- uv-nur his r-at mx M ll ix F-Q QL ., -.,. W, I vi f M! M 5 5 X-'NIKE Q, 'lxhxwf xaraf' P' vklbv 'uv' " W' wftfgde M BWI nr ' - ' 5 59" , f 'f . . 1 .- . f - , 2 ' 4 'Z' - gs' V ' - 1' fr M. : A , 3' ,I 1-lv-H ' ' K 1 --vlrllvr 1 s gagliq. 5 Z':vst' 'S ' N 'V Q X Zfxxigxfi V" A '.. f A15 " - ' x - ' -1 . - 43 so F55 N 43 , -' F57 3 ,fa ' N' , v H4 ' ff?--f - f --nun. ,lg v gf """"' H-"U" Q ' MQ . W ' , :Q ggi. ' 4 if ', Q51 55 34 S gllltya I Q 'K 6: :BS :az 22:33 ' Row 2 - C. Hohlfelder, R. Mifonc, J. Babb, E. McGowan, R. Popp, B. Berghorn, Mr Vcrsny Basketball GczfTney. Row I - V. Sfcyner, R. Olesen, R. Schroeder, J. Gruber, R. Dewiiz, B. Dockery Cheefleflders Vursify - L. Armunetti, Y. Hosemcnn, W. Jepsen, N. Kiggins, D. Bowers. Q QC be 6 . . - R .L K PR b ii 1, y-.gi 4? -If Q 6 5 gr Q", Z B Johansen, A. ' ' Row 2 - F. Sparling, Mr. Watson, M. Newport, J, Babb, . Notlonox Honor Society Sproul. Row 1 - J. Uifcorn, N. Kiggins, E. Mee, Y. Hasemann, S. Ahrens. Koss, B. Ryan, J. Soos, S. Hartwig, J. Ogden. No! in Picture: D. .1 'QXBQU ' I Ur r N l N . W SCHCOL LIFE 2 .A i v. 4, 4' N I1 , -I rt -X ,S an x ,A 5 .. '-fu.- spew- 5"x X. '4 I 3 Xt .. ,X-X X 1 I don't think he should have gone in for that boy, Couch. . 'Q A ig, Q' Nl K ,A f X I ,,,-1-'X I X 1 A I f ' 5 ' r f' -f 'A tilafl WWSFZV' -H 4 ,X 4 My b tb .. K . gf ,Q .lfwff :law L! If ff 1 s A Vi. Llv' My at fc X -l - . 4 -H W i ,, 3' . 'L ' ' 1, ,pu Y 2. Peck - a - hoo L, 1 V nw ' 3. Mc and My Slmdnw iii' W 4. Bouncing Biff ' . 5. Om' way tn catch vuur man H . A mf' M J ' af " ""' 'n x ,v " 2 ,QE . 'if . K aim, -" nf. N , 4 Q V Q , f ' , 'K .AJ S 'Q 'mx nt. " P:- aff-flfq fp f1""f3 I J iQ '9' ,- IKY . df-f 'Q --- -N., -in.: f -4-I I 2-. Q Hn- Quccrm ami Hur Lkuurr Le ., -. Scniurx Nui to vlctwrv. U' ' V 5 H IX mir , f' urxu-ummmg U c :Xtu-r1J41nr, lnrrlu flwmu-rs g ! L'Hxl.IHf,IwUIlI1.I Iwl'r1w11gQm1L-1-11,Srlclxlxzw, 5 if kb N95- A, ,- ,, ff' '- ,wma . in h . qi' A , YQ' l'.. 7 llsx 29+ E wap Nw , , V 1 ""71' Q ' 'T -' 'll 21-'Z 'V ' " 4, 5.-it ,. . A. 'r ., v 11 ' f 9- ' '15,-'I I1 ' ' O --W v- ., f- A L ... rv I P A . KQV D D i' ,x-A ' hy. 'G . ff? 4 SJ X 5 v Q- X X xg 5 Q " x I I rg ., Q ' X. ,A , V 5 ' ' J .' ' A A 'ff , D ,N -mg , A ' Q ...- x 5 s , 3" 1 .44 , yy, ' L' K " A WUI, 15 'Il 4 .nn KYFF' i . . f .- it N K K I N. .Y J- . ff! V Q 5 gran. -A an 1 ', 1. 1, V- Q .- x. 1.3 5 :iff l"'r X r is .fix tg In M if . ,-V5-I Vx 0 ii ,g " 'an K -! Q.. . 'W -Pd Nr lv 1' 'rt If Til, ' 1.,Il1IIlUI' Claw may Our Hcgmrts X"i"L-ru Ywur g1miUuy" Z. NAIA Balm .md rlw Forty Tlmlcvcf' 3. "HmxwluyuL1Ju. Mixs Slx1IlI1CI'? Su 141.11 tw lm you." -1, "Thu wcrc tall 115 trccf amd widc gh mmmtum 5. Masque mul Vflggcrs Initintlon 'aj if -VIT- 4 '-, X s 3 FQ 'sz ka 1 X .Y .4-, -4. Ill Q 3 'W 1 1- aff' IILYI LN "' TLV , V. f -r'wn..' wx ' N AXA RL LL ffm v Lk Nt up mqvpr lv fi Cs... ,,u ve. rx ffk .' X . .FI I' IN 3 Q ? 8 - - 7 I 74 Q: 1 W ' .. ., f 1 -V . r ,f ,- ' ...V 'Pg , f. ' 3' 3 .R 7 ,Xxx :gil f - :Q 6 U" lg v I fx..-" -3,-" 4 'X A ci' T V' ' 'X' .Q ' P 5 f- ' .. 1 X ' . . i9:"tlg,s.',, ', ,., x 1' ft 1 X . L .gn..,M -,, X 1. 172.2 ' '-' V 4' , 2 f-1 ' 'f. ' 4 an ' . ' ' 4. s I , A ,Fi tit - -,r,. L4-.5 A ' H . 7 ,'hr Z-1'-7' f"1 -wiv, 5w -C' 'V 1,f fx 4 4 uf O' -1, oa,q bm ,y E ., ' .. - Q 5. Q f 15,361 Af' : 'ly' F K. q !',,gt.--gh, ,, ....:: I , ui I W .. ' Iv 4 o ."' - '9"'.! 9 11'-i' -325. l ianffoi , 1 ,- 11' . - -'j -- ,,.. sau' ' Xl V443 LJ' xg-I .1 f is F. ,G l N Q, 5 ff . . V.,- ' .,,i,f:14-H A .4- X 'Kai R, X 'Z'-v J K I X, X ik? 8 -, X59 6 A ' I 'YQ ' X .fig x. 'S i, 5 XA U if!! 4. ,,5 5 3, X I t 1952 Football Statistics Varsity Team We Arlington Hts, 6 Woodstock 6 Zion'Benton 20 Libertyville 20 Crystal Lake 13 Warren 20 Antioch 39 Lake Forest 7 Frosh - Soph Arlington Hts. 0 Maryville 25 Grant 13 Antioch 6 Mooseheart 0 They O 20 O 0 13 7 O 6 39 0 6 6 20 1952-53 Basketball Statistics Varsity Frosh-Soph Team Place We They We They Hebro1 H 41 50 50 34 Lake Forest T 59 44 50 42 Dundee H 57 46 42 41 Woodstock H 76 42 49 31 Arlington Hts. T 61 41 42 32 Crystal Lake T 55 53 48 34 Zion-Benton H 55 33 36 34 McHenry T 81 37 42 24 Dundee T B0 58 37 55 Austin H 64 32 35 51 Warren H 78 33 35 40 Libertyville T 55 30 59 34 Pekin T 50 53 Lake Forest H B3 36 50 43 Woodstock T 48 47 62 36 Mormian H 55 45 38 34 Crystal Lake H 61 45 43 46 Zion-Benton T 47 36 38 44 McHenry H 69 43 57 43 West Aurora T 59 42 39 55 Warren T 67 43 38 36 Leyden H 62 58 47 43 Libertyville H 65 49 49 43 Regional Tournament Barrington 59 Palatine 50 Barrington 65 Arlington Hts. 52 Barrington 77 Maine 60 Sectional Tournament Barrington 58 Elgin 63 9 19,5-an, TOUEIA IANSAS Q 1 , fe U Ysnsooxs Q gag J QQ Mfg x , YZ? A ,Mi N22 Q A R W N1 J 1 ,J J J i XXX K UYU y N!! , y W! iv f JJJJVX V J Vw f ,ww w ldyuwg K K' 'XM ,JU b If HQWV. P July? In-fu' f"", . 6L',1,,at mf, I if 0:26-" ,f1,T'u'05u fqvfv ,KI -E Q " . 7 'F' , I . "lx 2, I A" , U , My F MU5bjQTM?i f -f-Q, fp '2miA54ZL mtg ,L Q1 U6 Q f 'v- Nixgf 11? 4 M42 ff ' JM A 1 I I Lf ' Q , I !' J. UL x V A 4 V .7 . ff Q 11 - A "3 I . -B Q 4 T 41441 M.. QQ H' N. . - , X 1, ' ' . 5 - nz .- A f 5, Q , 1-4, . . V , L 1 L X, Q Q 2131 1 ,I w Q, .h - -at I' .tt , 5' .F ' WA ' .211 2? . Y 1 2 r . Irv 'Y mfgiq t ' ,fx kv fx: J MRI' g is -I . Vi 'AI . 0 4 Q? H4 "iq Q' A I T, " cg fx AQ,-f'4f' fm :Si , A igllxg. I "' 7 if 'Y ' -W' f, AQ- V EL f ! J fu Q f ' Af ' I pri, if ' fm- 1' ' , pf If .gi-K,


Suggestions in the Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) collection:

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Barrington High School - Corral Yearbook (Barrington, IL) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.