Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC)

 - Class of 1947

Page 1 of 104

 

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1947 Edition, Cover
CoverPage 6, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 7, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 11, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 15, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 9, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 13, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 17, 1947 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1947 volume:

"'fe,,.,,--Mm,-f.4.-, , -, .,g...5:.w.maueaew.u.4f..'.f....f..gmu-fA-1.v4..:..:1:-.,. , - ,- 14.1 , .. . . W ,q rg ,' 'Q If 2 f . ,E 3 -7, . l ,. n Rf! .. ,Q 1 O ffi 'F 8' pn Q f 1 ,, N- ,Q A f 1. 1 1 W-f..f.x,. """ E'1"""1.u4-f.n ' X '-N I ' ' 1 Z J f, 5 iv. . -1 Ei 4 11, 1 f 1? fs? if 1 ' L .QT . .Iii 5 -f-vs viii ' .525 F Q , f , gf . 1355 WF' 1 iff, 4,,Q.l3. .Q lil 3 ' X., 1 I-w 'Ii-3 .1 705. 1.34, 5, 12.1 ll S, -Q gif. 5 .mg .V if if 'lil is f -4: fel ', - 4 Q- I .57 ffl? ij -3,3 E 1' --1 QE 1, 5,4 ' , 'Q 1 nf.-3: 331 ,F . fy' ,ba-:Ai .. Q V 'f'.1.1Qif x if f Lv.-LL. 'gtg fail" "LE-. iff 'in'-k1lfT-'kf:,7'?3' .-.'-bn?-Hifi Z ITT ff' 1' 'T " '?"' If "5" T . 'W "Q 9 .l al-5 JlllA RUNNIAWIBERI Ill DDY VHIIIN Illlllll' In l luff llusuu ss Umm 4 r S H I l I I I 4 7 , ,g., Q ' i l r' w. Bi "H, 2 , Was, gy ' , , ' A Ek Skunk-s .'-- K 5, g 3 Ji , I 6 ? Y 2 4 3.51:-W an K A Q! , I-.M WAX M 5 'wma IJ47 ,Ax x 'ii' Published Hy The Students ASHEBORO HIGH SCHOOL Ashe-boro North Carolina I I 4 H S I s IIN Illlli I I II' IIN! 1. H v " 1 I UI IIN! IN H541 NNIUII ll' I I l I I, I n A WTI III- IIIIIDIIFIIIIHII nl' IIli, unnuall x 1- urn pl'-'-4'llII.Ig1.I0l'IIle-III'-IIIIIIQ'ill lin- je-au' . IIu QII " ul an -rhmnl ye-zu' Il!lIIlil!'I'l'QI Ivy IIIUIIQIIIN ul' an vurlnl :II war. W 1- Iluu- Iris-II. in Illis ual '. In r1-1'zlpIllr4- III- vu-nh ol ou' IQII -1'I I I-my 'siIIl IIIIUIUFIHIIIIIF 'mel rw' '4I- nl -1'I I III.:-. IIa- IIN- pup' ' ul' II ' . II I VT I.Nl.,-IH-l,. 'l'.. In- ai AIQPFIAIII I'1'IllIIlIII'l' In 1'al'Il 4 Slll'l'. 'I'IIIf "I XIVI IHDIIIHTIUII We the qenlor Class of 1947 would llke to take this opportunity to recognize Mr f W Wlcfrary for hls support of our school He has been Instrumental ln keeplng our sc hool prop erty ln good repair, and as chairman of the school hoard he has manifested a genulne ln terest ln all school actlvltles, scholastic and athletlc preclatlon for hls and ln the puhllcatlon of our annual this year and ln years past As a lasting tribute and token of our hugh esteem, we dedicate the record of our school 3i'llNlll1S for the wars oi 1946 md 1947 to Wlr 1 W MJ rlrw 5 , 1 L 1 . 5 I 1 1 y , ' . - The annual staff also wishes to extend ap- , ' 7 ' . 1 . .. . ' . z b X 4 xnml u U1 - 4Im u l-fl 1M.lllI 4a u nn I on gl - un nu-'I 4 knuw un 4. 4 mln 4 1 gn . - nov m4 ll .x 1' . .m NI - 11 . 5 ll PIFIIP 7 l I I' II ll 4 ll ' 7 'f if 'X . I: 5 4 3 I fgiflifi SQSQISW 2 i I - ' In IIPIIP ju Ii,.It for X. Il - r ll',.l W' - ' I In-Ip yu x ' XI1'Ul'i1".I . 'l'ln- I4-H4-ra K. II. 5. will llQ'Nl'l' 4Ii4-. 'I'Irt i, . if nn- mm -4-4- U 1 Ihr ,I - YY- ' ' "m. Kn I 'I - fllll.l'1' out IIN'l'l' Iig.IlIing for an VII ,Iu,1I4 -' ' - IDl"l. in, for you II4-'art' 4l .' ml I.4'l', ,,IX1'IIll'l'l' l'0ll.Illg1'll1'l'l'r fm' MI -I ' IIig.Il. xHIl'IHl'Il Il'g,Il. lhlflizl I IMI! 6 .0 F D McLeod Mr Guy B Tmfhey Supermlendent Pf1'N1Pd1 Mrs. Ruth C. Burke Senemry 7 UUH Hllflllll Miss HH FN BOQTICR Smme LIIIAIIIQQ' Gullfortl College Mrss Hrnrk Cmwevrrk Lrzglnb M zlhem :mu Mus LDWARD ENGLISH Cwzzzzlerfr rl Cltwxlwl C ollegc B S Mks R J I-IILKFR Mllsff Terrfoer M.1rth'1 Washrngttmn College Lnncrsrty of Vnrgmra New York Unlverslty 8 MR IACK Buuuoucns Pfajrlml Edufalmn Smml Sludlea D akotx Wesleyan Umversnty MR PAUL Crumurxs Pbyur 11 Edurufmn Smml Slndzer Miss ANGELYN GLISSON Didfliylllfi Pbymtzl Edumfmrl bumrgm State College for Women B S P E Miss ADELAIDF JOHNSON Commerrml Wlke Forest College A B C V , AB. A 1 ' ' . ' A.B. Winfl1fl'P Cflllfilf, A.B. Guilford College, AB. llUIl lHlIlllll Miss Mmm LAMHFM Miss MARY Mor r Englnb Lzhr :rl m High Pom! CtlllLQ,L A B Hugh Pmnt Collngc A B Miss F117AuF1H PHIIIIPS Miss Hrlrx Pmuws Home Emnmzznv Hnlorj Vfomgn s Cnllcgc B S H I Nlltlll Lullcgc MRS IOHN PRFVFTTF Mus DA1 K Rxcn Engllsla Lutm Srlence Emory md Henry College Grcenslwro College AB Miss LFONA WOOD Mas RICHARD WOODBURY Englzfla M :them 1114 l High Pmnt Cullcge A B Mcredlth College A B 9 . . ' f 'ITT 1 4, - I A. A 4 - "K - - I' I "', . . A ', ,Q fa ' ' 'Y . A.B. - v i .y y ' N- ' b . A.B. I. L c . . A, . . 1 - - 4 - - - EHXSSU1 0 ww . gk., X r' f , rf , fA,':" If X' wif, gifs. , ww SEHIORS BlT'lX blll ALIORD sun 1 11 -N s 11111 . VlOl A Al IRI D 51N ll lVllX N ANN BlAlOC,lx llxs s 11ll N1 M11 ll Sxll Su ll ll ntlu ltlllk 1 1 In A :nl l T MLRT OIN BRAN SON llnsull Hn 1 sel1lll I I x Q ll me It S 111 S1 1m ll u LX NN BROWN Al RL 1 e line ut Stun 4 t Cnum xl Q lllllt'l t X ll 1 S114 nh 114 419 11 Nunn ox P11111 1 VIOLET BROWN sl: h Hu It 4 ll I2 C AIlRl'D JR Nmlnll Pm H I N PHX I l IS ANDRl'Wb N xlhnll 1 1 fllllll r :N AX lNl ll BONKl Ml XIR I H I LDA BROWN t S1161 1 1 1 1 H41 1 I SARAH BROWN N P 511911 1 1 Ulllllll ru nl ul1 Ofhu 11k N 4 ul l Hn N GFORGI' W BULLARD JR S lenu. Klub lnngheh Club I Pre-ulent 2 Bfwket lllll SQ-111111 Superlatlve SEIIIORS C H BUN'IING JR s Drlur P I ler ll une 1 Suunto. C s 1 l Illh I MARILYN BURNS Inu N I nl I GLORGI' BYRUM ll ut 1 dune ami I II1 ,. I LhWIb CAMPBI' LL 9 dent Iuunul 5 IIENII ut ull lllldlllle tlub 1 tluh i IFCWSIIICI' Jumor Um-. Pm 11lI P S l Basket bull S 1 lint IYIILN Serum SIIDLIIIIIIXL BPTTX jI:AN CAUSLY skethxll 1 Suu 1 uw ruxl 1 N11 Clul I Suuur bupern hu: ERVIN COMFR ARTHUR F BURKI-IIAD nthlll I Ihs 1 Ihsu. 1 S meme llub Z luumr R11 l n 1 X lie Preslrla ut S11 1 I0 m re Clux A nu1lSt1tf P 4 Sunni SUDQII lhxe C II DA N BURROXV 1 If lllslutu 1 It 1 It wx lxlllll IIUI KIILL u 1 XI41nu,.1 s mm Supa rl :hu IUANITA CAGLI INII S I 1 1 1 MI'Rl'I A CANNON um-me 1 lul1 ftllllllltlllt I U I.. N I J LAR1 COIE 1 ru lunt Sun Q - CHRISTINI: CORDER I'Il,.II I1 Uuh 1 P '3 4 bucnme Klub f II111110 I-141111111111 lluh ' Ilmtl Cluh ' 5 1 luulol Iln I IIN Stute 4 I3 . . , . . 1 Bun . L. 3. 1 ' fevt At- F11 : . 1. 2. 3, : :.'k1tl1:1ll. I 5 . t 2 3: bf .. gl 1- l. 2. 3. I: Fzxptsniu. :Sz as-lull :lil . ' A H, l. 2. 3. 1: Nltlllllgfillll flllllb. l. 2. -1 l""95ll'I - 1 Z- 4- ti, 1: I'III:!lI.'Il Fluh. 1. 2. 3. I: S" ' ' . ': . ' ts- ria. : ' Syl - io., 'i.'.'Z.Il.2 :.L. : Q 9 . . ' Sci' " filllll. 2: I". II. A. Ifluh. 1'II'l'I'Ik'i lvr. l: :."' l:ll, 2. :L L: Eugzlish Cluh, I, 2. 3: C 1n1- I: livhx l'luI1. 2. Ji. L: Vivo-I' :usi- IIIt""il Ulub, L llvl . :ig llulm-n um I'n-silla-111. 2. l: SUI1Il0Ill0" l'Izl,'.' 'l'l'0: .' "': Jul' ' Play: Svi- -- l'lul1. 2: Iinglish l'luI1. 31 4'mln1wn-i:ll CI I. L: . 'funn Cluh. I: I1-".' ':"'. l"'f-- Att 'Il z l. 2. :iz Ml."'. 1: .1-iem-0 'Iul. 21 E1 1:- Svis -1 Ill . 2: I'1ll"Iish 'IIIIL lisl l'IlIII. l. 2. L 2. 3. I. . . . . . . , 1 , ,tu ' f'. :Q ":'le S" ' ' . 2: ' ""zl Su"z I ' a ' I . : Hi-Y VIII, t: En"liiI Clul, 1, 2. 3. 'IZQ ' III? .L,2, : sf' hall, 3: Base 2 . 1, 2, L: ll. Q. Mer' 'Is NI: '1'.', 'l-3. 'IL 'l5: . , . . . I Bun : , . 2: .""1m'e 'I I. Yin'--I"-:il - of .V im' 'lz1s.'. 21 flllllllll' ": Clul. I: . 1110- I ,zrzun ' 1. 3 ' ' I:- 1"':a '. . 11" ' 'zjg ii'.".': ,Z. SEHIGRS FCCOX H1111 1l Guul 1111e IIIIID XXII 1 II 11l1 I1r 1111 XII1111 1 ..l1s 1 ul BILL CRAVLN 11 I11 NI111111g.:1 I N 1 Ill C l I DOROTHY DAVIB 4 S110 1 1 I 111111 C11 JEANI TTI I'ORKN LR IINII Club 911111111 I 1r11 1 I I1 i I'1 rf1-11 Xttend ll 1 'I OMMY FUNDERBURKI' X 111111, 1111 Cluh 1 N -I s 11lI B ls WILDA I GARNI-R I 1 k1II11II Ixl1H1l'huI Q tl 1 Illt I IIII1 N11 Q I4 RALPH OLLIN COX 1 Illk Il I IINI 7 DAVIDSON 11111 1 I I IAMI 5 MART ON I I I IO'l I IIIQIII 111 1 H 11111 II1 N IK 1x1 1 I 1 1 xllllll S Nl I Ill I I 111 II 1 III IRVIN FRXI i11l N 1 1 111 111111111111 BI1Tb3 DOLORI 5 CIARNI R 1 1 I11I1 I 1 uh I XIII N N 11II Illllll 1l S 11-11 1 111I 911111 I1 H11 1 ntl' INLAL bKI I IN CJARINI R 1 1 uh I 11 1111111 1 1 DI 'w111111r SIIIJLYIWIIXU 4 v I fa ' 2 ' ' . 2: 1 ":- Svi- " I'I1l. 2: I-lngzlish IIIIID, Ii1 Cl ,21"f' . 'l- l.2.:l.l. z1111". 1, 21 I-ln" ' I1 'I 1. I. lI:1:- all. I. 2: . 'ZIIII IIIIIJ. Svi' " 1'I11I. 2: Ii111:IisI1 'I11I1. l. 1: I1I11g:Ii.'l1 l'I11I1. l. 2, Ii. -l: I. 2. 3: l'111111111-1'1'i:1I IIIIID. I. Sci- '- 1'l1l, 2. I1111glisl1 1'!11l1, l. 2. 3. : ,"' IIl'k' S11 - I' 111-il. I: .'1'i- '- I'l1I. 21 ' 111'r1'i:1l I 1h, 4. I'1I. 2: l.iI11':11'i:111, 2: I'l11uIi, I1 I'IlIIl. l. 2. 3. 1: I'1'1-4il111t. Ii: NI:1"I11l. 2, 21: B1-ta 'I11l1, 2. 3, I: I'l"S'IIl'III. :Lg . :1I ,'t:1fl'. I: .I.-I-ll'-l'l I SI: II. :L I: Iilir t111'-111-1'I1i1-f. I: S1-11' 1' S 11-1'!:1- I' '. ling ' . 2. 3: . " '1 'IuI1. Unk I ' 111' NIiliI:11'y I11.'IiI11I '. 1. 2: Illlllllll' "1 I I'I11I1, 4: F. I. A. 2: I"1111tI1:1Il. 3. I: 511111111 511111111 l'I1l. 2. Z1 1 ' 1 1 1'0. I: I' '11 F1 1'-':I I'I11I1. I, 2. 3. . . . . , 1. . ,I .I "r: ' . . 2, I: 'I't'll- llvh ' . 2. 3. I: S1'i1'111'1' IIIII. 11i.'. 3. 4: F1111II1:1Il. 2. 3. 1 Bax- 2: I1111g:Iisl1I'l . . 2. 3. li . lll1- ketls . 1. 2, 3, I: 1.'eI111II. 1. l1l'iIlll IIIIIII, 8: BIz111'I1:1I, 2: lI:1.'- 2: 'I'1'111'k. 2: II:1111l. 1. 2. 3. kvtlz . 1. 2. IS. I: . 1 .'t:11I'. I: NI '. 1. 2: F1-1'Iz1ss I'l'11 1l - : 'I' R. 2.31.-Is - '- 'Int SI: . IS. - 1 - 1 : ' : : 1 ' 1 3 I: sw 1 . 21, .' - 7 ' .Ia I B1-I: 'I . 2, 3. 1: Sl'Il'Ill'L' 'I11l1. 33 Svi' " ' . 2: . 1.i1'. 1. 2. 2: I'111,f:li.'I I'I11I1. I. 2: ' 1101'- 3. Ig English Club. 1, 2, 3. 4. 1-i:1l I'I11l1, I: Burk-Ilall. I. 2: SEIIIORS ROSALIF GUNTI R Science llub P Home lfumumn s Club F sh Club 4-.11 H1 C lm! Stull' 1- Cnnungr 1 MARY IILA HAII Ssu ll Sl 1 ur Sl cnun H ul Ill! I N l MARY E HAMILTON 1 llub P 4 Suuuel Nlnw 1 n Xllw Klub P Sew ret :rx I A Q Suuur Su 1 1 De-le me tlrls S MYR'l LE MOZLLLE HARL ence Uuh l,.l1s I x -ls 1 I lll I me I'lUll0lllliS Club MARIE HAYWOOD Xt bile-ld H1 h Snhoul 1 founnerunl Uub 4 beuetnx FARL I-LGENI HOGAN utblll ' 1 Hue 1 mum Club I' huh I m S 4 SEIIIOY lllss Ollu lunmr l'l n Junior hm un an Nkdblll XIHII Lr I OUlbI HACKFTT 1 Club 1 I"ll2IlNIl L Ssnnu Uuh Lonuner Al 'I A IANI HAMII TON lunx I I Ill I N ull IOHN CAUSLX HAMMER I 1 tbfnll N lun ll qellllll' l Ill WINLX I:LLEN HASTH euu llub l'n,,ll-.h I - ORDWAY HILL nutb :ll L Blsket 1 xchlll 1 DAVID HOLT u 1 un 1 1 sketbull I , N I KIINII ub 1 Nlono r I 'uh l Sue-me Lluh 15 Q' ' ' . :.: 1' - Bei: ' , 2. 3. Z 1 'lub. ic: T . 2: .nglis T .l. 2: 2. 3: '- I . 2: ' - . .' - 7 ' Q: . : T ' - cial Club. 1. cial Clul . L !'1ng:lish Club. l. 2. 3. I-: ,"'-nw liugrllsll Club, I, 2. 3, 1: . in' Clll. 2: .l.'I H'!'l I QI: tl'. 21. play: A.lS1.1l'f'f '51, ff. H Hn--, t: S- ' ' jug -'la t' '-1 'lass kvfl: . I. 2. L I' :QL Bet: ' . :.. II. 1 ."" ' 'luh, -'mu . . . 2 ti, tg Ilnxebnll. 1. 2. 2: I". H. A. Club. 4: . l'r 1: Xlr :mln Chl. 1: , ' . T . . 1.: I ' 2 2: ling- 1-izuvrlutivei Svivl " Club. 2. lish Club. l. 2. 3. 4: l'orfvm't .M- 'vn Inna" l. 2: ," ' I 1: -rl:1- tiv -2 'ga I lu G' Stale. :L . . 2 . , . . , Sci T . 2: El-"nh 'lul. S:-i -f ' . 2: Z" 'lub. l. 2, 3: . .-I-H'f,'l I St: ff. 3: 2, 3. L: Nlufiv. I. 2. 3. IIO 1' ' ' . 2. .l. "1 'g ' , ,2: F z . 3, Q ag' ball. 4: ' "z T , 3 ' -' z lla: z . 5 IT. S. Navy, '-L3. '11, I- WJ. 'HL . , : Fu a . L. 3, : :p hull. 1. 2. Sv ' l.0lrl lIi::l Scluul. l: 3. 1: 5IOIl0,'ZI'Illll Club, 2. 3. 1: Bu." 1 . . 2' Tennis. Z.. 3. I: S 'i' -. , , 2: lug Tlul. Hn Cl . 2. 3. Z . ,'z :un 1.2.:. :' ' "or: '. . :."' ' ' .2. ll:l"'a I.: ag-. L SEHIORS JOHN R INGRAM unmr I I lv I resident Beta nr t In-ulent 4 N10 n 8 Prunl nor Nl :rsh ll atb all smblll 3 4 Bnket Xlnuu an Ie IUII Or: on xl ull Cuuntx Du I un mon lon ext nnxr I Ileleglte ti lo s ll unmr 0 mln sh b 1 bll9I ll 7 Gunn: Supell tue 1 S ff IOYCI: JARRELL I Su hrs 3 Iiqmrtel J Hmsketblll II l'lUlllHlIILS Club P Inu Club P IIXIZ IAMBL RObI MARII LAMBFRT 1 S I I l Sl lmf St Ill' ag. lk to Slum 1 nt Kun In I BILI I IOYD roll! ull Il uluf Ill Xlnnugl un I l l upshot lwhim unun X114 I ll xl: ent I Hilllll un U1 S1 nmr Supcr I Il I Inu RUTH IOU'l RI I CLINTON MACON I llub Pug. lx I 1 lb Fug I7 .I ' 'z U' : . C'l1l.2.3. . 'Av' . 1 . no- gran Club. l. 2, . 'J' ent. 4: Jul' . : J: 2 F01 z , l. 2. 3. l. Captain. 3. Cn-Cuplain. 1: liar- z . l. 2. 2. I I ' ball. 1.2: 1 "1 JSI' at '- val Ponte! . 2. 3. fl: "mer in ' 2: "2 z ' ' I ' VVi ' . I: I I I St:t'. 1: .I ' R ta "4 . t: Englir Clu . l. 2. 3. I 1 'f' we l'l1l.:.:.x' 'll",2AII- nuzl Sta , 1. ldnglish Club. I. 2. 3. . Q1-ref 21' anne I' , . l. L: Svi - '- . L. Soil-:Ivo I'Iub. 21 English Club. 2. 29. I. llot: Hub. 2. IK. 1: ,Ti 'nv' 'lub. 2: lingrlish Club. l. 2. 3. 1: .-!.-l- Hirf' fa . 3. lg lJv"': ' Girls' Shih-. Zi: ,' I' I ."' - I ly. l. F1 1 . I. 2. 3. IZ :"' llull NIH agzvr. 2. :L l: . "z VIII. 2. 3. I.: .Km ual Stuff. 2. t. Sn: 6 I ' '. l: Iinnxl. 2. 3: .I ' ' Play: " -L ' l 4"',' : ':sw:." ' f l:4 Ii'-: Enerlish Vlul, l. 2. 3. 1: Svl ' 'X Fluh. 2. lub I'. S. Navy. 'H. ' 5. ' 'Z I liSll I I Suenu Hub P l'hl. L HIORS MARY EDYTHE MANESS mc 1 2 4 Eng s K S r ll A SL er u -Xttenlllnu I 0 IKK W nrk 1 lN1lHlC,lUt Still' 'S relsurer 4 lunlor ' n lumor Xlarsh ml Ko Hlilllfl nn Senior Klan DelK,.1te to K lrls State 'i Alll6llK ln lemon 01 u torn xl Kontest Xxllllllxl' I Run mr Up DlStl'lKt Kontl-.t I 1 I N' Ssnun Supl Nl DARYL E MAbTl'Ll l R 1 ton Hlgll School 1 lllnd ue K uh B u K y ue res I-sh 1 ul Sl if xllllllll S 1 Kunst mt l'Klll0T L XIIIKIIK K mn XllXllll'l lw n Kun N nnmr sn HAROLD GLENN MCRAF lfnutbxll P 3 1 Currentlxents lb Qtuclent Klllkllllllklll vgrrnn Klub 'exnlent I, l N nr N H 4: Jumur Rohrlnn NKIIIKII' 5llD9l'l'llll9 BETTY SUF MILLFR n llill Club 1 i QLICI Klub 'P Home lfA.KlllKlIlllKN Klub 1 K,0lnmerC1ll Llub 4 RUBY DANE MOFFITT vu Hn Chat Qt nl L bn, ISI u 1 l 2 3 SK nel nh Home l'K0ll0llIlK.S Klub lin ull 1 5 4 Sen Su lltue Lomlnerull K,luh 1 PEGGH MORGAN Drlmatlci Club 1 English Klub 4 SCIEIIKC K,lub P Betu ub llbmrlm lunml Pl n lsh H1C'hat bhfl lll5l0I'llll iunur Klxss NKIIIDI Supmrl ltlu Ml BANE MANESS lub Klub 1 I Sum ll IMOGI Nl MKPHI RSOIN ll x 1 K KU nuns Klub S Nl BOBBY FRlTTb MICHAII 1 Klub 1 NIunog.1 ll! s R db: Xlllll :lf x uotbxll nor X nsu Suenu K,lub JUDY MOFFIT'1 blHlf,l1It Slxlf 1 ll,.,lNl ub 1 G l Sue-nu L r N :nu 5 lll 1 J l Lllee u l Home lfmnonnu Llub ESTUS N MORGAN md Q1 mme u 1 ,.l-.ll uh I IOHNNY MEX FRS Kheerleuler 1 l Suence Club Ifootblll Nl"ll'ld,.9l' 1 Niono g 'nn Klub 4 Knnuwl Stltf ' 1 Mlurtlsln, Nlfinager 4 ny lv lfn llSllCllJ t Senior 'supellllne 17 FN! -.4 SEIIIORS DOYIL OWI N N1 uh I Sm ILI 1 1 MACK PA'l 'I I RSON VIRGINIA PII RCI N1 uh ll I ll BF'l'lX I'lOL1IbI POOII I Club S0 Suu Klub 1 s IIIIIIOI bemm Supm ll :Inn Xluau ul X 1 I Ik 1 lu I 1 Hll DA PRI VObI It nh sl 1 In IRFNI PLJGH nune Lluh 9 Pm. su I 1 B ke III f0lIIIIIC'l 1 18 WADI PAGE ull Z 3 4 Blskel I l'00tb'1 .5 Ph u tl N mu 1 1 I Pug x I n ' 'I I but-me Clu mf Xln In P I Dele, N Stan I Xunuml S wh llll IIIINIIICNS N un s MARY lRANC,Ib PIERCF umoml Ill I1 Svlnool 1 2 ut 1 Jun PIILIIS ilu Ib'llIlI POOLE Sultmk lull C uemsoorl Iilgll I mol I lummn rull Clu 4 1 nu I' n,. C I Ilolm I l0ll0lIIICb JANII PRI SNELL 1 C h 1 S1ILIltl flu I luuull Klub I Ilmun Fcon m law Ofhcer :Ill I lm! SI iff IAIRI MAY PRITCHARD I OIIIIIILH I I WADL DANILL PUGH Pfsrful XHIIIIIIIILC P Englwh 1 I 1 Sueune Clu SEUIORS NORMA Rl IDI R Il tl Ill: Suv, I tl L 1 ml mu 1 IU MARX C, ROBBINS llu 1 mu N mn Nl ll MARX JAN! R055 A I ur :N nu N N 1. ru llllllls ull t fl' 1 u MARX IRANCIHS RUSH 1 l1N 1 l ll N ll Klum nr LHARLI 5 5L'I TLFMLYLR un X I as Lt n MARTHA SMITH I .' ' . .Z..1.'11St'lEl" ' lv, L: llunn l'lK'0ll0lllll'S F . Rl ID H RICH Sklllblbl N DIIXCI N1 fllflk K Sue C 1 ll l ll Hll DA ROBBINS lu ma ls Nl I RANCI S MARII RL SH xl I I llllllt'I'llll Klub lu 1 N ll lull So 1 nn I I Ufm MARGARI T F RUSSI LL Summa Club P Hmm lwuom N lOl ITTA JANI SMITH Luu. C nh F lbllbll Llub enurzr N ull I XI 1u1l5 1 N ol N 'lflllltl I I ur 1 K lNllIlt Pmlntor 4 PAUL SMITH Q "mme Club. 1. L' EI 's C . . L. 1. I ue Ilrive . . 19 3 SEIIIORS I HI I MA YIOLKNI R I RANLI S 5 I UART ll 8111111 1111 11111 I 1I1 ,.I1s K 1 1 I P1111111111 N I MARX LLLFN bXY!AIM GARLPNL MARIL SYKFS skefblll I Pug., s I qllub I1111511 S11 IJ 1 1te t1111rlN Shte 'S V1 111 111' uf AIIIETIL 111 I ,IOII I-Qu untext 1 ,. ISI 1I1 111' 19511 Ish 1 fluff Ct'1iT 1 I1x1'I1111ge Pdltor 11u1 1 1 p 1 S1 91119 Uuh JIIIIIOI' I 1 INIL I I31 S1I111I ITNIIID I BOBBH IRI XI I R NORMAN 'I ROGDOIN 1 S111 11111 I 1 I MARIANINI TLVI ILI HAROID B WIIIIS jR 1111111 1111111111 ,. IIILIII IIIIIIIKII S11pI1111111111 Il mltl 5llLlIlL L 1 s 161-IILIII XIIIIIIII S 1 ll is 1 1 I IIIIN 1-.s NI 111 1,91 X11 nt St1I'I' 5 I I11I1t11 111 l' 1 I1 111 9 11111 01 1t11111 1I font si I11111111 In-, 0111661 111111111 3 IJ11I11111t11111 foniest VI111111r IINIII 111111r I' IX B111 ' fIlI6f Chgerleuler 1 81111119 1I1 ll 11u1 SUIT' 4 1 IIIN XIOIIOKITIII SQIIIUI QIIDGIIIIIXE' J11111111 lxl II X 110 I lexlde 1 4 NY 1111111 e ite III5 State RALPH W YARBFRRX NOT PICTURED IIIII 1 II 1 I31skeI11 LH-I-VA BURROWS COX 1 1 ,. I 1 lb PII RCI' ROBBINS 20 l1111::IisI1 1'I1 I . 2: ,'-'11-1 'I I . Svi 1 -1 II1 . 2: I1111"','I1 'luh. 2: C1 111111 -1'1'iz1I l'I11I1, 1. I. 2. 1: I111111' 1' l'l',' 'I11I1. 2. ' I 4 ' ' ' 1 : - Bel." 1 . Z. 4: I 'Ii:I1 'l11I1. B011 ' . 2, 3, .L gy 1-gr. 13 l. 2. 3. I: :"9IIl'0 Club. 2. Q!-gg Q' 3' Q Q l , : " . 1' 1 , ' -1 100' I. if 5' C S . 2 1 E11"I':I CI1 . I. 2. 3. l. V" -I" "I911f. 21 .- .' -H3 3: :XII :I St: ff. I. 'lf' ift. 4: Q -i ' ' . 2: ' 'Ia y: NI1 ', . 2. 3, 43 Bz1111I. I: :111I I1111g:IisI1 l'I11I. I. 2. 3. I1 Q " 'IIl'l' Svi- -1 IIIII, 21 I4111:lish IIIIII. C'I11I1. 2: I,k'I'ft'l'I AiIc111I:1111'0, 3. 15. 21. 1. 1 ' I f "4 f , . . - Q, . X1- ' -' Hi-'I1. I: I,:1Ii11 S11 1 ' ". I: I " l'I1I U ' -11 1: Q " ' ' ' 'I11I1. 2: FI: if I' ' " I - : 1 1 ft: tf. I1111gIisI1 1'I1 I . 2. II. ll .- .'lflI'- 2. . .'III",',' . 1 af' '. I: . 1111'- l'h fa .r. . I ' rf' - 'I ief. "1 I. g' 'z "1 i es. 31. "Car: ' ':. " 2: '11 1' ' s " 1. XIz'.'1l: J1' Isjq 1: L: T' .1 1 . :f"" CI1 . 3. I: C'I1eerlez11I01'. 4: A11- C'I1I. 2: Id11,fIisI1 CI11I1. 1. 2. 3. 4: . alfa . ZIII'-1 '. Q ". 'z"Z " "- CI1I. 11 - " 11. : Del- 'z 'Q . 2. ta: 5'1" Q' , 2. f M1 11111 Club. 2 :J Izll. 1 -I I. 2. 3. 1: 'I'111 11i.'. 2. 3. 4: Enff- 1 , Iisl .'I1 . 2. 3. 1. ' ' ' -1ul""" C I ""...-"-"-3 X,........--- PIIST lIIlHIlllllllS W iltcr Clodfclter C A Fryn Ben Humble Mix Morgan Hal Pulliam gl ASHFBORO HIGH SCHOOL 22 THUSE STUDENTS RETURHIIWG EROTU SERVICE Fnfl R014 le I lo ll lat E C Cox ohnny Myers Lewis Campbell Ben Humble Pete H111 o Serofzd Rau Max Nance Walter Clodfelter Harold McRae Merton Branson Gordon Davis o Third Ieflll Earl Cole Dexter Bulll C A Irye Chirles Russell Max Morgan o Foznlh R011 Ervin Comer Clmton Macon H11 Pullnm 23 . , .U . 1 A ' - - a a s 9 ' I ' 7 Y 1 9 - '. ,. , 2, . . , 4, . . , L . , , . ,, , , . . . , , , 4 . . THESEHHNQCLHSS CLHSS H On 1 bright September morning in nineteen hundred md forty three the dumbest fresh men th rt ever entered the portals of old Ashe boio High stumbled into the luditorium wsut ing for some guiding stir to ttlte the responsi rooms Most of the uppercltssmen insisted on cilling us green horns but the fact that we couldnt find our classes md were scared too stiff to speak in study hlll was no reason to say we were green We soon got into the high school routine and by the end of the year we felt we were duly qualified to be sophomores the next C ll' At the beginning of our sophomore year we lost Mr Turner who went into essential war work Good fortune was ours and we were able to secure Mr McLeod for our superintendent Now we felt as if we were yeterans in Asheboro El SS IIHIIIHIS Merton Branson P1 e lldellf Etrl Cole V14 e Pi eizdenl tnie Presnell Sea refary Earl Hogan 1 femme: LLAS5 H OWI R White Carnation CLASS COLORb Blue md Wluite CLAbS MOTTO To the strrs through difficulty ISTOHY High School This year the upperclassmen had changed our name from green freshmen ti silly sophomores Not wanting to disappoint them we hyed up to the name they had given us We giggled in cllss tried to skip study hall many boners as our lame brains could afford We took more interest in sports and supported our teams with hearty yells Near the end of our sophomore year those who had by some means managed to make an average of eighty tiye were invited to yom that dignified organization the Beta Club We didnt mind being laughed at on initiation day because we knew that some day our time would Come to giye the orders Because of the addition of the twelfth grade there were no juniors during our sophomore v . , . ll i K A ' ' L . i 4 1 A I A V I K ,, I - ,. . I y I . V ,J . . ' , " 5- . ' L ' ' 3 fy ' , y . ' , . , . ' I ' ' S ' A 4 ' Q2 1' ' ' I- i i ai , i S ' I ' , bility' of depositing us in our respective home- wrote notes to our Sweethearts, and pulled as ' A A' a ' 4 'i ' ' . J A I 1 A I ' 1 , " ' ' ' . . K , , 7 A i B v V , 7 K Y V I 7 Y Y - - . , . . ,, . , y,x . . ' I W A V I . . . - K Y, , E- . Y , Y . 2 x- I A , Y v I -1- A, . Y . -4 V . - ' . . , Y 1. r , - ' V V V ' 1 ' A ' yLLr In order th Lt thL SLnror CI rss Illlygllt not hL drQ1pporntLd VIL SUIULIIUVI m rn IQLLLI to IHIICL thL ITIUIILX to LntLrt1rn thLrn TILL 3.,ymntsrum vyrs l'3LlllflfUIlI LLLorLtLl rn LLL rnd w rrL QI rn my drys of x tt thL nrght Cime PIIIL LxLnrng vu IN m1dL tn Lnyoy 1hlL one hy plryrng, grrnes drrnkrnf., pumh Lltncrng md dorng, w Lrrous other thrngs ltr o 1Lr ILIIVIIILS m lstLr1n LCUDLI yt rr I ltrn thL flop rnLll'1u3,srr1h1or3,y Int ptrtrcrplu and L,LrunLls rn In3.,lrsh xx rsnt rn L rsy task IuLlLrly most of us PUIILLI fIll'Ullf.,l hy tussrng md fumrng, md studyrng, r lrttlL C r yunror yL1r vw lS hllLd wyrth rll l-LrnLs tf LLtrvrtrLs WL wLrL novr CUHNILILILL u Ll L ssmen l LL IIILIL yy o r sLnrors vu LLrttrI1ly LXLrLrsLL our rr ts At the begrnnrng, t ur rumor yttr th L Lune another CIHUQLL rn our rdmrnrstrltron whLn Mr CrrpLntLr resrgmd rs our PFIHLIPII tr hLcomL supLrrntLndLnt of 1nothLr sLhool LnLss LIIIN. rnto Lur hLrrts rs WL srvu 1 41,0 but WL wLrL IIILICLLI fUFfLlUlIL rn gLttrng. Mr 'Ie1chLy to trll hrs pllce Now thlt the yy rr wx rs oxer Lnd somL of the serwrcemen were Ulllllflg brck to yorn us we ud ersrly lryL rp L our nlmL o o unrori btrll r lrttlL hrt of s1dnLss drrftLd rnto r prth vnhLn SLIIUL ot our Ll1ssmrtLs hrd Lo rnto serwrcL AftLr much consrderrtron we dLcrdLd thrt our lL1ders would bL joL btonL presrdLnt ohn Ingram vrce prLsrdent IXIll1lDHCTllIIIL NQLFL trry Ind Betty blli. AlfrLd UCLISLIYLI About thL L of LL s NLIILNICI our PILSILILH Stone went rnto thL N ny Agarn me LICCILIQLI to Lntertun the sLnrors In order to rarse somL money to deLorrte the gyrnnasrum yu. Lrxe L plry LntrtlLd Act Your AgL The crst vs rs m1dL up of Lourse PoolL Chrrstrne QordLr MrrrrnnL 'Iuttle Brll lloyd Bud y Wrllrs Qrldr Burrow Ittr ILL IrnL berry Alta lane Hrmrlton Flrl Hogrn nd Tommv Fundcrburk The months Wtlft on and the lrst d Lys of our yunror year werL dr mrng nerrer WL rerlrz Ld thrs ewLn ITIUFC wrth thL IFIIN rl of our LIINS rrnVL,s whrch vLL vLorL md drspl1yLLl proudly Our fourth ind lrst year has rrrryed WL cm h rrdly belreye thtt WL are senrurs ThLrL ue 114 of us md rf LNQIQUHE' strugglLs through yyL 5hall hL the largest clrss ever to gl'lLlI1IL from AshLhoro Hl4L,Il SLhool WL 1rL llso thL frrst Llrss thrt xxrll gl Ldu 1tL from thL tyyLlfth gr.rLlL for our othcerm thrs yLrr WL have ChosLn MLrton Brrnson prLsrdLnt Irrl Cole y rLsrLlLnt tnre P1LsnLlI sLLrLtLry L Hof, ID trL ISUILI L know thrt thrs rs our rst yL1r lt s oro I'I1VL,l'l rnd we LLL LILILFIHIHCLI tt rnLlLL rt thL hrpprLst We rdmrt thrt WL me gryrng, lLss rtt ntron to our boo s rn thL pruu LL LI Brll j.,lI trLs drnLLs L ss lIILkIll'I2.,N rnt othLr sro vLnts IIL t rn LxtLnt trkrng, thLrr p KL std tLL mg grows ns1dL u rs ur s yLLr xurrs on WL hue lUUtL,i,LI for thc trmL to L HIL VNIILH ue vy wuld L thL sLnrors of AshL no Hr3.,h WL h1vL hopLL th lt somedly u d thL front rf thL mrLLlL sLLt r rutrorrum L L wrshL or sLnror prrxrlLg.,Ls LxLr SIHCL VL uLrL IICSIIFIILI1 rn H Now th If ML hue re1ChLd onL of our gorls yu. LrLnt rs hrppy rs vue thought we would hL Our drys lf Ashehoro Hrgh rre numbered WhLn vyL hnd oursLlvLs vyrth L drploml rn our nts vt1Lr Lol r IIINL hLLn rLtL L Ihrs rs onL for whrch wc. IIINQ worked tuLlyL yL1rs Wrth 1 feelrng of both srdness 1nd glrd ness vse shrll 1rrrvL II th lt crossrord yxhLre LNLlylI1C xyrll go hrs SLPII rte wry PLggy IVIUIkL,ll'1 IN rry ILlythL Mrntss Irv Illlfflfl 'I m H S C O T S Iommy Ann Hollrnzgsxxorth 0 Dlwls Crrnford lr "L, L '.4L, A' 4 ' 4 ' 'LL " " - '.L 4 - , 'L 5 ' ' L L - L L L 'L J , L 1 fr , 'icc- - L L L L " p L QJL ' ', 'L4'Q Lrnl Ifilfl 'L I 'L ' 1' I" L 'L ' hl ' L 'l 'tg 'L , "LL Lift -' L ' L 1 hard vork. At I. s ' big.: V V - V - A - V V V - V W' ' ' L I I lL.' 'LL L Ajhe- - V V- - V h Y , L ' LL- L - m L 'L 3 A I iv I 3 Lv 7 Q . . L , L - - - L L L L 'LL ' ' L , L ' 'L ' I ' YJ. V V V L L ' ks than ' xus W' I Llll the tl " L ' 4 " 42, L J - A ' thr' -- '-L1's. L 'L nes, war L 'lag I L s' ,L 4 , - ' L ' 4 lm", -7 rf, L I L' .'w'4L1l L - J L '- to Ll L'LLr'- L I 14' A 1 L ,"' I4 f ', 'L" LU- ' L" Y la". V L V - V V- V - V A .L LLI ' 1 r .' L 5 Lf rr lLL.'t Du 4 ' I 'L '4 L 'A IJ x 'o L ' L ' 'L lv - 4 J I '- L'4 ' "" ' -'-I ppv- lwrr' A'1 " L - Ll L .' '2'NVL' 'lL1:. , Llflk sin' 'ere nly L few U1 l sit .LL L ' L L 4ll L J -' rom of .' L ' 5, L L' ' -' Ll ' 'gh the L It " 1 W- hav' '4. -d f 5- ' ' - I ,,.L- V-' . L. LL L L ' 'A I ' Y o o ' '14, Cr' , V V V L ' L 'L L ' L A I L 'L ki f L ' ' L L' L , , V V 4 L L if L ' ' " ' L. ' L , L ' L ' I ' if ' L x L L j L L L ' . ' L L L' ' 4 L ' . Sal 'L L 4 L ' 'L J If 'L .L ' lim ' '- 4 " L 4 L ' L ' , 'L L- L ' 'L L L ' ' 4 ' ha I., Llnt I ' ' Ll W'll L 'L LL "L 'lrel. I - A' 4 x K A 4 -L' Ii' L V I VL r. ' r 1. -1 V '-L ' L ' fi L - ' L 'L 'LJ " , L S ' V V V . VV V V V V . L L L L L . L ' L -4 I I 4 ' '4L I 4, . , ,' '. . . V V L v L ,L L L 'L '. Co I if ' " 1 tw L ' f 1 Ily- f I 4 I L I A I 4 fL I ' ' ' ' "L , ou' L ' ' J L I L L to IL L' f ' L L ' 4 J '4 -. Cl. f Hr. r. L V-' L ' v f L ' L y A ll . L ' . L Y L . enl tl L hrjt . L IZ ' - t, joe L , ' L , , -' ,V , , . . , ' . . L' . if 'LL' L L I. L, . . L A v li A . Y . A y d S, 4 L , 3 L .H . L- ', ' V L 4 , LL' L , il J ' ' , ' 1.4 L L' ' 'L L 4 L L '4 'L ' ' ,V-, ' L. L -. X y . l L LJ ' L - I2 4' . ' L 2 v ' v 2 'L L . 'A . 1 -' - --. L L"i " LIL ' LHST IUILI FIIID TESTHIIIEIWT 1 II NL 111 4 lllk 1 HX II 1 hu 1 L 1 1 s 1 1 111 1 4 11111 L 1 111 1 I1 to 11111 ICII 1 QF 11111111 I U N x IIILI III lXl 111I xtu1 Q N ILXIIL 11 1 1 xst FI IIIILIQL 1' 111 1 It 1 N x ll 1 1111 Illl LILNI 111 11 N 1 N 11 s 1 1 1 1 111 st1111 s LL 1 vnu 1 1 VI 11 1 NIIILLIL 11111I1. t11 M1 1 LH 111 11111 r 111 1w1xt1 L Q 1 114 p111t111.,1 lW 1. 4 IN 11111 1 11111k I r ILI w1s1 11 1nn1n3, IHA pm 1 4 I1 ll 1 S XX L v11x1 11 111111 tI11 N1111111 11111 111 x xx 1 Q 1 9 U11 L 1111I 1x1 11 I'lw11n fl ILL II VS I I w x 1DfL 1 1 11 LI 1 11 m1u1I 1 111 Q., 11 U1 mr but 11r1L 1 thu Iutuu uppug 1xx1 1 up Inu thusc v111n1IL1fL1I 5111111r PFIXIILQILN 1I11wxn 1'11nt 1 111 1 1 1 xp 11111 111111mbx LIYXL Il thy dw A ILII II K ILUL l 'I CHL IIN WUI., IIUN U L I VX III N 1 111 ,rum 111 1 chcny I wx 11111 uncv su 1 N 1 11111 N 1 as s L N LIIIIQ. r111 duck 111 111111 111 s111 1n .attcr sc11 71 11 VKIIITI IVQI 1111 11111 Imn HL1'I11C r Sc 4 WL 1'r1nLcs Mine Rush 1n1I M ITIL H1yw11111I QI11 w1II 111r fortunes vw. IIXL 111 11 was 111 11rc 1 Bc 11 x111 1n1 H11r:I Hlnshm LL n IL N I 11.5 I1 N 111 k L I III 1 I K L XX ll! LK I Ifll ww x 1 1111111 1 L1 1 1 111111 1 III 1 N 1 Lk L I xIL11L 1 1 IIILLIL IL 1 1 A L 11 1 11 1 lI Lk I K LI-1 111. N 1 11, xx L 1 !11I11I1 1 11 Il IIII1 c L N A L I L IFR UL 1m XLR lL N 1111.111 111 1 Ix Lk 1 HIL II KIULXQ 1 I1 111111 11 x 11 1 C Q L 1 IX h111t1m1 111 FILE mg 1 1 In ua 1 1 1 K 1L N IIIX QU x It IX I., I I I 1 wx 111 uc 1 111 1 1111 Il H 11 R11 1 disc-rx 1113, L1111111 1 m fl 1 1111 N 11 N 11 Fl 1 mmm w 1 I 1 1 x11 L ' Ch1rIu1nn1 R 1nx c m L 11 N 1111c tru x un L ll N FI I K W-, 11' . '1 II C,I.1xn 111 lM', 111 R. I11IpI1 5- S I, Phyllix A 1I NN , 1I11 1x1II Illv' C1 Ll tj, 111A the 51.1111 11f N111'tI1 Cf411'11I 1., 'mg Iu,11t1 1 I,.lII y 13.11414 in I111pu 1I1.11 NIIL 1.111 1I11 11f fc'hI- 11'111I., 11111 r 111c1111111cs, IUL'I'lI.lI II NN. hut ' v,11I1 rI11-111 1I1.111 I 1I11I .IIII 1I -I.11'uI .111 , kIll 111.1I1 ', 111 I. ', .111I VLIIW' Q y I I11I1 11111- .1111 1.111 will .111 11. -111 5' " I' "I HW? ' 'IU IM' 'HI Im I1.111' 111 .lIlI'1l1' 'I111 1.1111 .1II1111I .1 .I11II.11 T111 .1 4 IL 'CLII. Su. 1. XX' -, 1I11-Sc111111's, 11fI' 11111. 1 '- .1- S- 5 I, INI.11'x U. ' R , I1-.nv 1111' IIXKAIIK 11111 t11M1. M1I.111If111'I11s ur11I111 l.l 111 1 Aw! 1.15111 111-511, C, A 11-r 111 1-.1LI1 ' 1I '1I . Isnt, Su S XX' ', R hi .IIII ,I111I1 M1 , I1.111 Sci, 2. 'IA11 IXI1. 'I'c.1cI14y, wc W1 I1 11 U1 'M 1111 I, ghx 111 w11111- 1I1111 ILIIII II Ll' 11:11 - 1. ' I- f11 I1i511111cI1 1 I11I I 'Ip V 1111 1 111' .1n1111g1I, I11 C1111 1.11 .111I 11- -' V. 'I 1115 HSA U I' MMI' HI-I 'III'-1I"'1"II will lIlI' 1 111 .1II nh 1I .1 1'x'111c., .111I I11 I vm I" I m 'MII IMIIIIII II' I' 111' f111111cs wI111'I1 I1.1s NVQ n for I11111 thu 11111 Il 41- My I I I IIHUIKT tm' All NIU' I .IPI , tml uf all I A Q Pm, But II 11st 111 .1II 111' h'111g 111N1 11111 Ixly 1111 111 IIKJIYI I 1I1111'1 w1xI1 111 III.II, 1 XXI' ' I I' 'XI 'CW U I 'A ' S1 I I1.1NL' II1.1I 111 1 IQ! I'ILII1IX D. 1 I. w wH-I- IIII' '11 .nf' Un thu tmmml' .slccmlly I , 1 lvtlhy- 5' III. I, M.1r .11111- I1111I1. 1I11 w1II 1113' xx'c-'- I I.11y11g111 111 .1111' 1I11u1'Ic.1 Iur 1I1.11 Sc . . T11 M' . I'1'u1.-Ito xw 11II11 ' gun- Wlljf 1 ,1111-111 1I1.11 '.11' .1111' Ia 5 A11 I 1' I. A ' . I mu- 4 mn Ut' thc I , - I-LMI Sc II. I, C141I1I.1'B111'111xx,1I1 u1II 1111' ' " ' Ay' ' 111 I,.lllI 'I 1 g -11 Sac., V MII ak 11- I.. Min lHu1.,,n' XID. 1f,.,t.q A M' Sc Il. I, Iiuhhl' NI1 l.1 I, 1I11 ILXIXL' VIIIII I I1 , , .1 d .1II f. 'xlty ICHIIWC .. f11' heir .1x- MI IA R' In A 'mi 'U IIIVMIUIA In Ihr ImhlII"mI'n 'If . ' I4 I. -I.111 - P1c.111II, 11.111 1113 111II .u 1 u .1 . .1nI 111 1.Ii1n ' 1 Ll xc 111 y -. the J ,HQHJL ,1 5,1 I V1 Uk lit mm -Emp 1 H A S I-I I, Q'.14' -ll IS11 I1 I 1, will III MAC' 6' I' 'A Q V' uf' In Phjl 1 I7 I'lINlIYIiL' 1111' .I.11'I11 -vm. .11I Ii111- VH I4 .I ' AV I I AA 1.7, I Ixl .N I H scat, CIILIIWCI, .1nI 1111 hgh I I 1 , - , , --.I 11 A gk, SL- Ii, I, ,l.111-1' SIIIIIII, 1I11 1.1v 1111 II 1' 111- 1 K ' . 'A I "4"I A' I11 I'.1Ity' YUAIQ 11 A 'CI RI' '1 ' .1811 t111'1I1iII .I.1-111T!f S-11, l,l'-1Pl.Il1." ' ' A , . . L II' IU ' I L Sc: 16, I, l.1 ll C H.1ck1-11, 1I11 mil ' 1q1 111 .my 11' tI1.t '. t, lt. 1 P .K ' w.1y 1 .11 '.1'c 'lkL, Su 2. WV. HII1 I 4 I Ii. L" , , ., .. , If , 'It "R . M sc. 11 1. 1 Q. A111111 1I11 '111 1' 1 1. I. 11 - 111 '1II ' .cu, 4I LII' I1c' t1 I i I I I Hin 1 . . . . ' X . ' ID - 1 11' , . '. '- ,I11.1 . I..1s11tc1', XVIII I111pf .h- h.1' - -r .111 ,U My I , I I ' I .1I11 ' I ' '. I' I l ' I 111I. ' I sff, ,, 1, 511. 11" s 1' , .11 -111 5 111.1111 IH- I. M111 3 lfw -111. KIII 1111' 5 filf 18' U k 1 , kc, III sI1 Q I11 P. Iitr DUDCA .1x . " QICI' 11I I his I'II'f 11111 11A Iwghv' iI wx, ff. . '. is iv' .' 1 ." 1' ' . 'I 1 I " I. 'A AI' Sci I 2, I. ,I L 13 . UI'7I5A ., I'11x'C 3' .11 Iiugl D11 - St - I1 tty jg 'k 1 1 I I11v- f111' xp111'ts 1 '1 I 'IIIULIH WI111 v1II I j 1 , 11 111 .1 b-t1- .1.I .1 Lg' 1h.111 I 1I11I 26 NL NK A K 1 ll Qi KLK ll Nl N 11 N 11111 I N 1 N Nkl 'N1x11 1 1 1 1 III 1 1 N1 II1 N11 II 111 1 1,1 1 1 S 11 X 1111 LLX 1XN X 11 Il N1 1 1 U MNC 11 x 111111 1 1 1 l11Il IL L L N11 11 IILIL 1 111131 1 V Q K N 1 Y 1 1 N11 1 IL 1 11111 XL 1 11 1111111 11 1111111 1 11111 IIIX 1,1 1 N 1 1 llt 1 IL 1,111 V016 1 1 1111 111111 1111111111 LL UNK S W K 1111 IL 1111111 kk '1 II 1 Wx N 1 1 1111 N 1 mx 1 1 ll 1 IRQ., lI'1l1lIX I1 1 11 ll 11 11 sm 1 1 L I 1 I HIT Q LX WILN 1 1 111111 1 1 1 1 N11 1111 N11 1 1 1 11111 11111 1 1 1 Nkk KN 1111111 N 11111 1 1 11111 1 1 1111111 1 1 1111111 LL XL 11111 IIIN 1111 IL R1 11 II L N1 7 HCII 111 NL 111111 1 1 LIL 1n 11 1 w 111 1 LL S1 n WC. '1 1 11111 f 1 Nkk 1 1 N II 111 1 X l1lN 1 1 111111 11 N IK 1 1111 1 LI 1 1 1111 111 111111111 11 A111 1111 141151 N1 111 LX 1111 1 11 tu IIILIII xx 1 1 1 N 1' 1 1 kk 1 1 1 Iliff, 111 1' I11L1111 11 :V IIIIC NNL N IIIIILL A1111 1 1 IP 11111 X Rl1kl lg 1 51-1 Q11 I,R11111 1,11111111,111111-.111 1111' '11-11- 5 V 1. M.1j.1111 1111 -ll, 1111 11-.111 I1 11111 111111 1-1114 1111111111 Ilkk'1Y ,I 111111 1111111111 1'1 t'1-111.:1'.11111' 11 IXI' Cf11.1 11-ri. 5 . ll I. N111111.1 K1-1 1, 1111 11111 1111 111- S 1 SH I, 'I.LlLIKL'I Page, 112.111 III1' " -51 '- 111-111 NI 1 111 1111- '1X.lf1'I 11 II1I.1IIl 111 1 - 111111 111 11111-11 K11--11. 11 1' g 111- 1111-11141 1111 1111111 111111111-, 111 III .11 IIIIILII .11 I 11111 1 .Tl I, .'X1I.1 1.!II. 1l.11111111111, 1111 11-.111 NL 11, 1. chulkm 511411, J., I1,111- 1111' 11.11111 IIN .LUN "I H-'11 II' MW-I -WUI' .11111111 .11111 1311111 g1.11111 111 1111111111 1'1.1 11' I J IA A IMI H 11111111111 JH lm '1'1'11'1' . - 111 I. 11111 c,I.1NLII. 111111-.111 1111 R111 H1 1111111114 1111 1.11 11- 1.11111l11 N11I.111 IS. IL In DMM Humbul N11 ll XY , . -,11 11.111111 .1 1 I'1NC1X'Il 1111.1- . 11 1, 5.11.1 1111111,111111-.111-1111 11' 111111, 11.111 111111111114, .11 111 111-111 .111 111 1l.lYQ', , 1 11414 .11111 11' 111114 1.111-1 111 1111111 111'1 IIII 11111 11 I . I , 23 1,1111 1111' M1 ,111111.111 1111' .1111- 111' 111.1-1 .11111134 111111 1 111111-11 111 11.111 1 '4.'11 1" Q ' L I' MAH llfm 'f1UIL'U'L Im X1 , ,., .111 III 1131- .1111 111111 11-.11 IH 111.1111-I 111 - -1111-131 S- 'fff S1-1, 211 I, '11-I .1 1411111 11' fI11X.11111'1111111' K n A l 11111111 111 .1111 111111 1' 111111 111 11111-11 IlL'I' -I1 1111- , 5' 1' 11 R-'IPI' 5-1l'I'l"ff1!A1l'-1 I' 11111 11111111 Milly ,NK U, UVM, H 11x 1' 1111' 11-11 11111111 111 I-'. 1i - -1111114 I 111111111 1lIL1'i. I:r. 11111121 NKL 1' I, H111 1.11 111, A1lI 11-.111 1111 l11v1- 111- L I B Q Q I 1.Ill'x 111 N111 1: 1 1-111111 Ll ,I 1 If ' L' H' Lt- C 11- ' do ml m1 '-1 - 111' B1 -D1111,11141'n- 1 1 51-11 ZX. XXI, 1xI.lI'y 1111111111111 H.11111I11111 .1111I 111511 "I Hf"1'IIII' 151111 fk1lIlSIII1' CQ111 1c1', 1111 11'111 lllll' "1i1t. . It'-1" K I I lk 1 I -- 5' 15. . . . '. " 111 11111 11111111-11. 111111 Lllll LINL' 111-111'1 ' -Igmlltl IK, 1 ' 1,11 Ll Im .I13I1If'1' YH 3.11-1 111' 1111. .11 111111 111111 .11 1 1' , JJ. I, 'I111111111' 1:1111 1-1111111-11, ---by 11-- 1111 I" I--'HIIYII I-3-ZIV 11111-.1111 1111 1111 .1 -. I'1.!I,'!,IALf 111111115 111 .mic 1 v VIH, , ' -lf. XX'-,YI1111.1R11x I..1 1111-11. 11 1511 1111 V1 , 1111 11-.111 11115 .1111111.11, 11111 .1 141.11'c' A1- 111 I. Bum lam CMI Uv' xl., will my 1111111, 111 1111 ILIILIIK .' 1. f1.11'f"' 1111' 1111' 1411411131 11 K.1t11- IXI11111- .NRI I.Iz III SI W1-, 1i111.1 - C1111111-1 .1111 IxIL'I'II.l , 1 1 1 V 51- , 1, 1-111111 111- 111.1111c. c 1 I1 11-, .1111 .111- C. 1111, k1l1 1c,1 - 11111 111-111-11 1111-11 1111111 111 11111 , Q Hx HASJ - lv 111. 1' 1' x 1 1 1 '1 11111111111 A 1'1c 1 - 1111 111 11111, 1111' 1.111 11111 .111 -1.1- S1-1. 52. I, YI. L. f1.1IIlIIIL'I, 1111 -. '- 4' 'mm ' - 111 If. I. f,1.1l'kCQ 111 1-111111 1111 LIj.f11I, I'll -111 , , H 'IH . 4 ., I11 XXIIIIL' 11'111-1'1- 11, 11'1-, 1111- 11.111 111 I1-V. I I 1111 111: 1 LIF 11.111111 .1r111 L'.l1 1111 11111. 11111 11 it 1.11 5 C. 1,:,v I Dull H4,lI1 JU N111 Im AIM., 111 1.lII1I.1I1', 11111 1--11 1111n11'1-1 .1111 I - 1-11, 111.111C.11 11111111 U1 111 T1 11' ' ' -111-r. If1111 N. '. ' -- 1'. 311 I. I. 'i f:.1IlII1W'I1, 1111 11111 1111 lol., .11WIIlIX 111 111.11111 1111 141111111153 1-1 - - 1'11gf'f 5 ii I, 1,L'1.,jLV' 1xI1j.f.lI, 11-.111- my 111111 XX! A 1 11.1A' .11 A 111-11 JIA1 High 511 11. 111111111111 1, . ,I- . , - P1 1' I .1-11 161 I, M.11'1' I11111111- NI.111- , 11-.vc 1111 1 I HN 111111 '1111-.11 1 . ' 'A .111.1 1111' 111.111 111 D-1111- 511 X -mf" 1 'MII 1 I'. 1111 KIIN' '1111.11'11 27 L 1 114 lr! 1 C1141 BJLM 4. LUHO S UJHO iq f-. a if R y ' 1' 3 N741 Illia ,,fAv"""""'r HITWOUG THE SEHIORS Mun n Bx mwn Xml C1 um: mx 1 H111 Iwlm Rmdulplu Inzgrlm l9q.,f.,x Mur5,.1n lum Inu l n N H in B c u L n Bl Inu C um L i R P in ut B OF HSHEBORO HIGH SCHOOL HA ,..1,,L . . . . ,'1f!vfg!n Bk-lx.1 I7 ,fL1,J.zLh ,, im Ka ,wwf ' Ill. ,Hfw L Y ll. Hu! 1.110 Il. ,HUM 'f,1f 13, fufn I ll Cf.: Klum L flu! IH X' I Cb Mmk P.1ttf:1'vwn. Ruby Blum!! Hmlrww-wx Cox, FcrrL'c Burl-cl1c.1J HLAJJX XX'illiN, l.uL1lxL Punk' , H.u'uld 1NIcR.lc.G1lJ41 Hurruxx -Iulmny Myers, Mary VILIVIL' Rum Bill Lluyd,Marylidx'tI1uM.1ncm ,,. .,, .... ,l.lI'lL'f Smith A CLHSS PROPHECY Bc xx this mt be Ashe c c s FN hov. ucr ng s K ngxul L A lust 0 mm, ll 111 those skysnrmcrs L I tsx s up xxc rc mu mm llskctlull lovxn lt Suigxrosc HIKQHII lu look up somc of our old kllssmxtcs md ltc em to LK nc to so 1c 4 1 Umm 1 L wx 11.4 lust look it Bcllx s n rs wi lx XY ha 0 xton D0 xou mum to xou rn rnlnmtgpr hcrc nom look marc Qoma tha Mothtt slxtnrs and 'Nilrx Hlcn 1 N mls' O 1 U1 x rx n u ot onus novx 'lhltw xxonduful Ok tlllt lon llnc vs llll x 1 v XX ly no vmmlur Busrnr H im r 1 L L I n YYOXX lm H 1 N u L K lt thy Sur sy rm lll tha Ashcboro Olvsc rx u x IN th lt Iom u arvurkc IIN s R T 1r1L rn liylng, I7 ck vuth 0 is mmqxcr 1 Q I 1555 Morgm xog 1 lst Oh yes Chlrlci amy rc li st: dr uner 1 ' l on LI 'I N N 4 tha 'Nictropolltm KDPLFI Housc mm ' xx lm IX C ir an un III wack in Sha s pll I I 1 1 L 111 Nymwhony Urn fl L ta t 1 rim lm see must Nou know N L N lhflfllll n 1 lm shy II x X r IIN T L s lltut book Ashcs to Ashcx md ucn IU 5 wo s u you un 1 Rm N umm s II IX zxcum XX crcn t thu be lllUfLII H xx LO you L thc mu 5L1O0I undrm, he 1 1 Arc sou r x Mu nn ummm mm ' XX ho c xc Q ng' 0 IL Q I unbnth irc mlth tcuhux Tlut N L Am 5lflBI'0XNf1IN Mr Inuhu s Sure Ill k I gums 1 J 1 1 xx ouhlng lootlml n L 1 mary s 1 lUCIUl7Lf xx han lim: usa k N N rc 4 L 1 Q IX IN mg lr t lin ux L lr 1 o rn 1 L1 K Mutt Ci,OlI1j,,lUIOBOl7bX I rcxlcr s Jrug, rc hc V5CI'CIU1l'flLni rucnt dont thq look hlppy gm 011 1 in Ofhnc tic I m BLlllL1lI'1f, mm XX L hclrd 1 0111 "Hut, K. ' A 5 'burufn My, 110 ' 't that niw! I 5. x' Q. l' ck 'uf -' lgpr I."-7: A 1 "YL-J, it is, lnncy, ly. ' "' y- PM in n N' I y ng A u ' A Q m thc 'h Ld 'lpl . . ' I ' hos- thx tv. 'ha '- Y I gd d1z'y . I ok- V ' , ,, I a.' Q.. 41:1 Nw, All BC :U A A A ul, X "I.ct's gm U hc Ifb. 1 Hihh N . , Pr' .. ' ' . hi I' . '. mx. H.. 'A . 4 ' . . +4 Y 'A ' . X s u x ' . KV H A I-A fN1zy' J V h.1'C 11.1ig IC uttl im" A th 'N A i n ' mf mr Q 5' 4 kk Lk ' V IWQ H' IflI.1's look of I cm.. IT! 4' t not' ',luIi. vsfs pf ' gg, 'I the Art 'fc' 'l ' J , '. - owf M -, Q . ' ,. , " Q'- It cove Q A 'mic bloc 'f 'hy 'll , I fNI.1,' Y 1' u tell us th.1t 0 I I f I'kA A A I 7 I . -. A A,, ., ,9 4 , l,, b 'I ' K'? Oh. 'Hex Rltl, AI' ' , A N A milf' A. V gf v A V. -If DH you my 111.11 they xxcrc your As- is t XMIM fl S M-HY 111511 A Ami M-'VF' sigh if S Ri Ill Hilfl Ar -' is 1.lI1.x.lL'f ll 'L ' ' A K A' A ' 'M hm 'Z fury." "just Io ' .lt 4 g ' - 'ng to buy tickets for thc .how .xt tic xx' 1 -IH U16 X1 IUVICN. Af lusty VII H011 '11 ,Q , A 1 K. A A V 11111 'Pctc' l'1llLf.lI .1rcJmir1g1.1m'AlI jolw mc' is playing in 'XVIU Sully My 4311197 tb 1 -' ' I' I noti CJ tht Hilkh Broun Ami flilJ.1 HW., V lhuk xl Rwbx , mm. . . u . . 4.1 ' 4 . '. ml 1 . -111,-my lI1 MGXIF 'lf Iliw Rc A ' A I . . AJ to ,H k UP. my I ,WV t AQ Lk ALM Allfll0.L'P0iI1I.'fAOf C .m1Iin.1?" All lid ' A 'Q A 'A 'Cr' NHL' ' om' Xir. .ml 1rs. iichglcl cdrpl by D.1rI'I Iustcllcr, . my mn. my A why is rmtugl Im' UH 'Ira' MH Ml 'I ' I IH' OW' ' I Us kl 1. Ihggf Lo k. thc - .lrc Val .mi wc ' p . " I .it thc H-17 Chl' this - X V 4 Y- A -K L wr" 'n Bill l.l Iynf LQ A . " .nl sto ,I 'I' ,Y ,, , K 3 ly- My :.,,, 2 ,X it ,R , U U I 'W Scttl- ' A f 5 'll uni . isn't lcf Did yon kn ' ,Inq clyr i, 'inging .11 "HL BU 1 if- 50 F' I-WC ' Q 'A df A.' 'L '. -Q fA.4' "Y '?"1 1 Lb 30 1 1 I1 1 1 111 K IX 1 FL 1 11 1 N 1 31 I lIlLN MIN .1 1 QR '1.1 . C IVF.i1.:' 11111 11111111111 -Um 1 1 ML U -R xx1111111111'r1111'1 111 .M111'11111'11 111 1111111111 1.1ll1IIN' 1x 11 111111 111.11 511111111 1 14111111 V 1 i'.11'Ix11I?111'1111111Ilx 11111 111 111 .XN111111111 11111.11 ' XX111111111111' XX MMX1 mx xV,.11,nUr1M NJN, HM '1.1Il'1.11ll11111 r1'.111A1'xx'11.11111111-11 11 ,,11H.,- M1111 V1-111' 1111 .11111 11 11. LNII1 11-11 I111I1l1L'N XY1 11.11111 1 11111 111111 111 1111-f 13.11111 C1111 W 1111 111-111-11 1.11. 1.1r1-111-11111111111 Il .11111 1'1'.11111x1l11x11x.11l1 111111 11 xx 1'1l1411l11.1NX11111. 11.'111.11111'111111.1l11 1' 111111 1111-1 1111111111 11.111 .1 N11111'-1111.1 1111-111111N111'1'1111 1111111 xx 1111111 S11 1' A1lI.1I1I1.1 1111111111 11111Q11N1 .X1.l11i x1111111111g 111111 11 111111 111 1141NN11l1N1fl1',1R1!I I. 51l1l11l I1 X1-1:11N 1111 11.11 111 1"11.1x111.l111'.1 1 V 1 - 11.111111 1111111 1l11'I1NL11.1X1I1 II1L'I111'kI 1l.lN111I1L ,XX f AN , 1 1. ,2 f V DAVID B IJLLL111I1L1 'U'- LILUNI 6 Q4 --'fu THE SED OR PRHYER 1l 1 11 I1 71 1 c 7L L I1 II I ll fjlflf ll 1 111 I11cL 1 L111 L11 11 11111 1 1 111 f I 1 ll 1111 I1 71 XL I1 I 1 ILL 111 L ff 7111 11 U11 I IL 1 1 111111 1 IU M un lxx IIDXX 'XIX N LLIIIIW 1 1,111 Kb 32 III.I,I'.Ii ' ' " 13, I'1l'1 A j , 1411 1 I 11111 1' 111 01111. 'H11111 f1.111Nq11'11 1 f 1'1l1I7. 111111 1'.:1fLJ 11 '1111 1'l111.1'1'1111, ll X111 J11 1111 11' 1111L,11'1f1, 1 ' ,1Lf,1111 ,111 V1L11 111111113 1111.1151f1Lf1f.11'L1 fl 1' !1.:1111'1. 11713 1111 1,111 111 1f11'1L1'11f11.111f1. YL11 11L"1L 11111.11'1.111f,11 It 11 1 1 fllI'lf.1! 11Lf. IINL1 111.11 ffff' Ag fI1.11'1L11'1.' 11111 11111111 .1111 111111 111 1 1. II 'L .1115 11111 11111 11'L1.:f1lv. 111 111111 3 II' 1. 11111. fjllf' L' ,nl vflfll' .1 11111 1111 1 III. 1111. U1 1 1 '111 111111 AQ1 111L 1'111f 1 111,11 111.1iL41 M111 111.111 111.:1. II 'L .1111 '11 11 INF' Kq1111f. L". L111'1f. I1 114 lg 111 1 L. 1'1 L'L111'1 II 111 1 1111 111111. 11111 f1L11'1f, 11111 ' ' 4:1 11. .II.:1 111 11.111 111 Kg11,11. 11111 11.111 111' WH. .- Ii11,1 I'I:XII C I. I'oLl ' . . , 'I',Iif DL ' L IJ. I'1l'1 1-'ull' N Q. 1111414 X I L I FI R Mx. S I G H T S OFFICERS Wxnfred Webb P1 e udent Max Lowdermnlk KC Preflderzt Margaret Price Seuetafj oannc Grxmes 7 rea fm er THE JURIOR CLRSS JURIOR RTRRSHRLS Bobby Stmlxland Chief Prank Redding., III Iaedenc Ripdalc john Hllkcr Bonme Pear c Dorls Hoffman Max Vestal I lrmc Adler Dorothy Anthony IITHIU Blilmp Hum Bfldy Wild 1 MIL Bnlr Allzm Broun PLLH Bull lrd Bobbin C muy unmr Clvmux I C DL I xtls Lux Gcrlene Cm. Ilne Cow I mmm Mu Cub. D mud Crxsp Buddy Dxrr W 1rd D 1V1S M me Doubm A C Dunn jr Batty I nu Fdwx uds Vmce Frye Peggy Glrmr M1rg,1retGu1ns In mm Gunmu M 1rtl1 1 Ann H lLlNLl 1x1lIQ,1IClHljLN lrm Hcrlockcr XX'mfrcd Hlnks Iolm Hxlker HlLglHlnsl1m JUHIURS 1 35 JA ' 1 YL' 1 L ' ' 4 1- 'A Ax ,1 - ,Q ' Q .Hr L IZ. ., lark 5 1 .5 "V X1 i 5 A ff V ,L .1 Yi . . , . Q I .,,. K , ii. . ,L ' h- A 'H' Q", V 1" '. .' I f ' 7 A A re r :T ,U L Dorn Huffman R I Hoffman C A Holt Jr P ILIIIIIE. johnson Peggy Jem johnwn Dorn lxeunx I4 u Annu Kmlmg, IUIIISL Ixunp Ixcnmth IXLYIIILLII Plulmc KmLIIq BIII Ixxrkmm Pq.,g.,y I me ulmtl I ISNIILI Iwlm Ledfmd Batty JLII1 Icdxxcll IxI1XIl1VILILI'I'I1IIIx Batty Iux lllan Hubby I ww lllgn M ny Ivluou I mutt CII ulcs MCPI1c1wn VlIj,lHId Iwiuudx I mml Iam OYLIIII Ill I um 1rd Puks Homme Pmrcc B P nwmr In M ug., lrgt Prxu. Iudn Pugh V L Pullllm jr I udcne Rxgxdalc -, . , . 2 ' ' J " ' 2 J I, f A, . 4, ', 1 .QA ,4 , , r R . . H . ,. .ny 42 A Ia Ia .ajil A' . , It A .I Ifrank Lcnnun in I 1 ..,. .V U f a 1 . .- L lA i .K , wb ' VH ' .4 Y . L 1 , . I1 . A F- I . Fr mk Reddmg III Blrbara Rosson Kexth Shealy Mlry Florence bmrth Bully Smder M lck Steed Bobby Strlckl md M xrg rret Trexlcr Bob Trogdon Raymond Updyke Max Vestal F rye Voncfmnon George Vonc lnnon M mlyn Walker Cl lm jc ln W ly johnny Wrles Tommy Wlles jo mne Wrape P xtty York 1 A , 1 ' .. 1 V , . a 2 1 1 MariunTysor 1 z . 1 R. ' is L Q z z G,-rx ,af Akh .-V' -1 yu fe- nffx V AA XY V ff' ffl 6 L Barbara Allred Nolan Barnes Ruth Beeson Nellre Mae Bescher Davrd Brrkhead Charlene Bonlcemcycr Ruby Brxlei Dexter Bulla Thurman Bulla Alton Cagle Cathryn Cagle Dlxre Cannon Tommy Cashwell Marvrn Cheek Clarence Cole Lewrs Cole Pauline Coltrane Bernrce Cook Howard Cox Wcnrth Cox Sarah Cranford Alton Cummmgs Audrey Davrdson Ralph Davrs Helen Drxon Bobby Donnell jessre Lee Dougan Parker Duncan Phyllrs Funderburke Helen Gorns Dorrs Gray Dorrs Hammer Clara Lee Hare Noel Hathaway Margaret Hill Betty Holt Bertha Lee Hughes Vera M re Hughes Ruby jean Hurley SOPHOFUORES 39 Barbara Cox T Y H I H. Il SOPHGHWORES fi Q? 1 '? Q9 T 40 Batty jackson Ilxnbcth once Bctsy lxryctt 5 xlly Anne Knctt C lmton I mmf Peggy Laughlm Peggy Lcmmons Davrd Levnallen Horace Levy allen Rebecca Iofim Joy ce Lums Betty Luck Pltsy INILCIIFI Betty McCr lry le rn McDon rlti lull x McPherson B ub url INilI'lLNx Hubert Nccdh H11 lc tn P rrks Bobby Pltteuon I lorse Prtterson Tommy Pomdextu Bern ldme Powers lux lem Pmxcrs 'l belml Prexncll Mu. Rcdelmg Fr mcex Rlcbardson Arleda Roope Betty Shryx Betty Skecn I ucxllc St llcy C IIIFILS Stud Myx 1 Stud Illllly Stone Imct Story Mrry buc Stuttx D xyrd Sugge Rlchel Thompson I'rm1 Lee Thornburg P1ulTroll1r1ger Peggy Ime Trotter Bill L nderwoml E lrlene Vestal jerry Wlgger Fred W llker Anna Wml Jerry W lrd Mixme W 1rd Waltu Iec Wml Inns Wllll lms M lck Wlllxame I-Inlda Faye Wrxght H11 X ork SOPHOFHORFS 41 gg:-'N'-2 64 'uw ! x XA,-s +7311 , 4: gv !!! if Yuv- I 'wi C' an ll gs! 'wr' ' I ,Q 2 ,,.....--M aiu! Q -rg 4546 'l u 5 Ap 3 Y , Q 1 E K w " 5 1 Vfis ,uf i""'T.2-"u 432 Sin. 'f-su... -...,,,, x XII TIE FRISHIIIQII I.I S x x I L 49 X II X 1 NI I lL I L X I . . r X I I FI S I. 'III NI .X :I. I1..III' X' :I. XI" II' II II 'I' .XI I. I .XIIIIII. NII.II' .XIIIIIIIIII. I" I"II X'I ', ,I-. IJIII 'Ii,I, .X1I' II. III' I ' II 'I X. I II 'I . IIII F' II I:IkIIII.',.:. II I I I.IIII,I, . I' IIII II'I I'.II. II .I IIII Ii 1I'. I Izzk III :I I I:4I' .III I'I .I .rI'I I :I XXII, I III, 1 IXIIII.I. I',:I.IIII IiIIII,I. IIIII' III I,I. XII., II. II IIIIIN. IS: , I "I1I' :Ig I '. 'N I .I II. I' 'Ili I . I ,III IiI.II'IIIIg. IIIII. IIIIIIIIII '. I' ,-.' .Ii 'I,. FI .'I. IM' '. IIII I1 I .. fI'. Ii ' I ,gI. I III .'Iz3III.'I N " I I I. I :- I I.. II.- .XII IIIIIII, I' II' I :I X I, II I I.. N' , I II.I" I' ,If.I II . ISIIZ I I'I . II III 'I IIII , II II I " 'I I X. II. I Ii 'I N' 'II I. III II XIII. I,.I. II.III I.. III--. I 'I Il-' '?I. II II, I IJIIXIII. XIIII I IX.-III. ID.I'.' IJ..:I:I. II .I I' '1 IIIILQ. IIII ::: IJII.I I. III IIII. III III' II. :I- I.I11eg. I3 QI XI.III. I'IIIII . II.IIIII I',IIN'.'. II IIIIIII I'I --I. I, II II .XIIII If III. XI .1 I'II. I I II. I I'I II. II.IIIIII I-I..IXIII II.IIII-XIII, XI.III' I..:I. II.I .III I .:I.I I. ,I,I I-I. I '.I' '. II I III. I '- I III I IIIII. I. .. L. ,II II. I . -I IIII' IIIII. X'.QIIIII II.IIIIII A 'II ,II.I I, II ":I.IIII III, III' II. III, Ii IIII' IH "IIII.I9..II I7 . IIIIII' "fa 'I III'II .".III II '. II II. 'I II' IIII-I .I III II . XIII " I' II II' 'I II .'RI:.I. I I'.I' .i XIII II..'-I' "I. I'.' II..4I'II. X' ' IIII . Ix 'IrI. CII III.'I'. I.fE.IIII, IIIIII 'I. ID :III IM. I:.I I'I4 III. II. ..:I' I. :I. ,I I.': .I I. .". . II..I I. I. 4. 'I. II.III:I I III::- 'I. IIIII.I XI.. II I III 'J. II I-..III-I. II. III1 .III Ix XX ..IIIII IxI.I1 I IIIJII , Ii IxI IIII'.. I .IT.II I I:I4. II.I,II '.x Ixzw .IPI Ii I'., " XX I'., I" '.'. :I. II I'.. I ..:: II'.:'. I .. .II I.. I I ..I1, J I:II.I II. II.: I.Ii II I.-I I: E .'II..I. .:I.II'I:I I..'.I.II"I.'I..IS:II I"'.XI.IIII.I.. I:II'.!III-.I.II'.... III I 'I. I . M .I". II'II III .X'. II. N.: X' 'I XX 'I-III. I II.. XIIII... CI 'I XIII II I-I I-l.II I.III f.I.II II. I ' fII.,XI.:' - I I .XI,I' IIIII I3 ."' , 51.1, I. II.II MII .. IIII: .XIIII.:. XRIIII IIII XIII.:. IIII. I XII 'l". I. II'I I T I IIIII ' T-IIIIIII.. ll,II.I' XINIII. Ix..'.I Xl I-. I Z, fl III. IIII' ..I .XII L'I IS:2i SIL I I1 IIIIIIIII If . Il". fI.I"'. N 1I.I. I ' X.I:I.I. XX:1II.I: X. IIII .. IIIIIIII I1'., !.'II. XI..II I" IJI. I IPIIIIII. I I:I'IIII IIIIIL. XXIIII.III, IIIIM... I IIIIIII I'I:",. .X:I IIII Ii.:I: I'1. II. II.I.:I I'I II. IDN I'I.gII. I II.. I'.IIIIN. I'..IiI. I,II.II I'I XJR. .XT'.... Ii.... I '.. .XIIg.II:.. Il..fI, I.. .I. I-1..'.. I1 I. Il. . X' ,IQI Il.... II 1 . IIN' .. .I- '. I . I'IIi.QI. .'XI:fI.I II I.", I'III:I. I I.f..III. II. 'II :II-. Ix.I'.:I II :Ii 'I-I. I..:II'.I.'I IIIIIIIIIHI. N.. IIII IIIIIIIIIII :I. I.III5.IIIIIII IQIIII: ':I, XI.II. I '.III IIIIII IIN I ' II.I I'II--III. II: .'.. II.III XIII INN. IJII I,,III, x gI.I.Iy IIIIII I. N. II.III IIIN. I Illlx' II. NIIIII. ID ,IIII IIII N. III. IJII II fI.Ix1II. NI..IIIIIII. IIII',I.IIII .I.IIIII. IX.IIlI',I1 NI-I. .II. VIIII.gIII NIIIIX. III .'.I IIIIIII SI'1 II1I IIN, I .II. XII IIl.II'll1X N!I'!f'Z. I I, N IIIII II. II. II.III S III' III. Ilggly ,I..III I ,:.I X'IIIIII NI'I'II'I. I..I:I 5f.III IIII I. Ii.I'I, IIII FII TI..xIIIII X' I1.I. XI-III.I I.. NI 'IIII II. II -IQI II..g I .II, .I I.I I'I:-. ISI"'. I .I IIIIX. II ':,II III'.x :'. II XII. I'II41IIII. II:III. I I 4III II. XX'IIII.' It .1II:I II.II. I "II. XI III-I II"I I'.I'I I IIIII' 'III III.I.I'I X 'I IXIQI. II' I IIIIII XX'.:IQ. III.'I.I XX .I . XIi f'.II XX... XIII. II' XX II.I":I it XX :III. IIII I. I ':I XXEIIIIII. II "II.'I XX'IIg". ID. III I X',IIII I3II'II X'III.I. XX .IIZI X I I.I I X X IX 'Q M lstcllcl Smnth Burkhc Gumr I md R N RL Idlng, 'Iuttlc Hllku Gruncs 11111111 111 C1111 141111111111 131111111 A1111111e1 I:d11111 S 111 L111111 S fI1l 131111111 5111117117111 E1111111 C11 1 lI1c11If111 M1111age1 I C11 1 1111711011 1 C1H1'11111I!11I 1 C11 1 1116111011 A 11 C111 11111111111 I IIIIIWLFI THE1947 ulu R055 Lambert Dlfyl Masteller anq Smlth I errce Burlxhcad Betsy Garner B1II Lloy LI Mary ane Ross 1IIa1111ge1 Irink Redding III M1z11agc1 Mirnanne Tuttle 1IIdlldX6'I john Hrlker 11111111111 oanne Grimes G' Wxllra H I Bzmzzen Mamzger Buddy W1ll1s Au! Bllflflflf Aldlldgfl Wade Page Adlflflilllgf Alrzmzgef johnny Myers Au! Adzertuzug Manage: Bobby Michael Asst Adzezllmzg Afallager Elfunc Adler Am! A111 eztzmzg Aflamzger Bobby Strlckland Typul Mary Edythe Maness Jpzr Maxton Elllott gpm Garlene Sykes I gr My els Muh ml Ingrlm Ad L Strlckl ln l Mlness Flllott Sykes J-I , . lc' Ani. Adl'C'P'fi.l'jIIg Manager .... John R. Ingram T' ft ..................... ' T' "t ...................... ' 49 BETH CLUB OI I IC l:Rb lohnny Ingram If rnlcuf Drryl Mlsteller V1 4 Pfuzdezzf Loulsc Poole Ser umm Mrss Massa E Lambert Y mmm MI:MBI:Rb Betty Sue Alfred Glltli Burrow Chrlstlnc Corder Melxa Burrows Cox Muton Ell1ott Betsy Garner Nall Gxrmr Loulse Hackett Mary Elrzabeth I-Iam1lton ohnny Ingram ul1a Ross Lambert Rose Mane Lambert Ruth Loutrel Mary Eclythe Maness Daryl Masteller Bobby M1chael Peggy Morgan Tucker P136 Lourse Poole ame Presnell Norma Reeder Charlesuma Robbms Mary ane Ross Mary Irances Rush Marranne Tuttle Garlene Syfltcs 50 b ,L X , Lv ' C .......,......... f I 4' Zf . ..,........... rf- 'ff' Garlene Sykes ...,,............ Tl'L?xZ.fll7'l'l' , y , K. - 7 .S I , , 1 'R' H C OI FICERS oyce Lucas Prerzdent Dons Hoffman Vlre President Ex elyn Ledford Sewetary Betty jackson Treafzner Mnss Elnzabeth Phllhps Sponsor MEMBERS Barbara Allred Ruth Beeson Nellle M Bnsher Marllyn Burns De Estxs Cox LIDIIIC Mae Cox Sarah Cranford Audrey Davndson anet Dorman Sue Dorsett Mane Dougan eanette Iorlxner Helen Golns Margaret Golns Dons Grey oanne Grimes Vellena Haddock Elxzabeth Hamxlton Peggy Hayes Doris Hoffman Bertha Hughes Patrlcla Hughes Ruby jean Hurley Betty acltson Sally Anne Klvett Ewelyn Ledford Peggy Lemmons Betty Lewallen oyce Lucas Ina ean McDonald Ermel Lee McPherson Imo gene McPherson ulla McPherson Thelma Presnell Imntes Rlchardson Iucnle Staley Betty Sue Stout Emma Lee Thornburg Peggy Trotter Patsy Underwood Anne Ward Maxlne Ward 51 THE BHHD IN R Stlll DIVLKIH Cf NI 'I XLI Baku Duld Burkhn ll Chulns Suttlumyu any XX nd I IRL MPI I Vmcu Frm 0 CIARINIT Join Claws S11 111 CIIHIOICI Bu by Nt11cIxl1mI Blll lnLIL1VwmI 0 'IFNOR QAXOPI-IOXI Altun C,Ul11lIIlI1j.,N 0 AI 'IO SAXOPHOXI XY 1It Ixxuuun 0 FRI Xf H HORN XUIID Bunu 0 AITO I-IORIN C uhm byku Bnnmg Pune O HARITONI Max INIDCL 0 BASS HORN Mix XILNIII 0 DRI MS Mglx 1 Bu xxfw ww C wx I'ng,u I au3,l1Im 'I xwlu NNN IH xndutn Q EM 52 HSH HI CHHT STHFF Miss Mml h L1IT1b6I'f S OIIYUI Mvcton hlllott Ldllru 111 Clvie may Smith Afrlllllll Ldltm ljlfyl Muullnr M lr: mm Tuttle Spwly Idllml mic Prcsncll Yorzcly Ldlfffl Altl mc Hlmllton Etta Lce Lmeberry I 11114 lalef ldllms Judy Mothtt lVl70 J lVh0 Edztw umxtl aclxson lzxclmnge Edzlor Peg,3.,y Morgan Adzemmzg Almzzgu Louxse Poolf. Alualmzl Alllflflllllcg Manager H1ld.1 Prex ost I rearmer Ruby Moffitt CIHIIIIIIIOII Alanzger 53 lpn 1 4 .....,...,.. . . . p . ' 1. ' ' .......... .... 5 ' - f f ja - ' ' ................ .. L J ' ' a ' 4 ' - ' , 1 X ' l ........... . ' 5 ' jg V " '............,. ...' 1 J ' ' 1 ll ' 2 ' , 1 ' ' ' ........ ' I 2 " . i ' Mary Ella l-lull .....,........ A.I,l'6l1llJl-1' Newj Edirol' -A .....,......... , I V' I I I z 'z ' ...............' .' ' ' ky 7 Y Y! .............. ' I I. ' 1' 4 K I I .l ' ..,......... lk ' ' .K I ' BUYS FHOHOGRHITI CLUB OFFICERS johnny Ingram P1 erzdenl Harold McRae V Ire P1 effdenl Lewis Campbell Secretary Trearwer Mr jack Burroughs Spomoi MEMBERS Ferree Burkhead Lewis Campbell Donald Dobbins Parker Duncan A C Dunn C A Frye Tommy Funderburke C Hammer Earl Hogan David Holt Ben Humble 'Iohnn Ingram Odell Kivett Bill Lloyd Max Lowdermrlk Charles McPherson Harold McRae Bobby Michael Max Morgan johnny Myers Tucker Page Bobby Patterson Hal Pulliam V. U. Pulliam Frank Redding Max Redding Bill Underwood Ralph Yarberry. 54 GIRLS ITIOIWOGRFIHT CLUB OFFICERS Melva Burrows Cox Prefzdenl Marmnne Tuttle Vlre Prerzdenz Judy Mofhtt Senetazq aney Smnth Treamrer Mrss Angelyn Glrsson Sponsor MEMBERS Gllda Burrow Betty jean Clusey Melxa Burrows Cox Betsy Garner Dons Hoffman ulra Ross Lambert Mary Moore Lovett udy Moilfltt Emma ean Oxerman Thelma Pres nell Charlesanna Robbms Kat Sewell aney Smrth Myra Steed Marianne Tuttle 55 I . i .J f Conch Burroughs I. ljullmm 1. Dobbins S. Iltiugiii I. liidei xv S, liiiilxlitqitl 6, INI-vig.in FI TRIBUTE TO Asheboro High, plating second in the South Piedmont Conference this season, turned out one ol' the best football m.1ehines th.1t has rolled .lt Lindley lfield in many years. Its record ranked with the best in its his- tory with 6 wins, bi losses, and I tie, The big blue .ind white, with their new uniforms .ind the grandest guy in the world for tl toiieh, struck it snug in the e.irly part of the season, hitting some of the stronger te.1ms of the state. The Blue Comets. show- DONUI' NXXJRRY--f'I'HIiY GOT HIM? THE BLUE COFUETS ing plenty of tight .ind the spirit to win, finally got their offense rolling and won 6 and tied l in 7 consecutive Fridays. Due to the new lights installed at Lindley Field, the record crowds. .ind of course not forgetting that yelling bunch of cheerleaders, the Comets were highly CI'lk0Llf.lgCLl to win for the "ole Alma Mater." Some of the boys got headlines as fur as the papers are concerned, but in our hearts gill were stiindouts---this Blue Comet team of 46. FRYE ON A 50-YARD T'OL'CHDOWN ,IAUNT Assistant Cinch Clmmher 7. McRae 8. I.li1ytl Sl. Ingixim IU, Funileihuilat ll. Frye 12. Cfdmphell and Ingram floacli Burroughs Co-Captains Morgan SUmmFlRY OF 1946 SEHSGH ASHIZBORO 6-GRAY HIGH I9 Three thousand fans say Gray High, of XXfinston-Salem, rack up I2 points in the first half and six more in the last half, set up l'vy passes. They also saw a new and different team tome out on the field for the last half lighting valiantly and outplaying Gray, trying to get hack in the hall game. C. A. Frye led the Comet attack with his accurate chunlcing. After racing 39 yards on an intercepted pass, Frye hit Burlillead on the four-y.ii'd line and the receiver went over standing up. The loss of Morgan and Dohhins early in the ball game handicapped the Comets. ASHIEBORO 6fMINERAl. SPRINGS I9 In the second game at Wfinston, the Comets fell again by the score of 19-6. After the opening lcifkorl, Ashehoro drove 65 yards on running plays, and Dtinuan. converted fullhack, crossed into pay dirt. The Green Vllave scored on a blocked kick deep in Comet territory when the pig- skin hounted into the end zone with 5 green shirts on it. The extra point was good and at half-time, Mineral Springs led 7-6. The Xwinston team scored twice more on long passes, Ashelvoro threatened several times hut all were lfl Y.1lI'l. ASHEBORO O--I.liX INGTON 20 Asliehoro, putting up a much better fight than the score indicated. lost its tirst South Piedmont Conference game to Lexington. Ashehoro and Lexington were fairly evenly matched throughout the first half, with the Yellow jackets scoring on a long pass in the fading seconds of the first half. The jackets scored again on a long drive set up by passes. Ashelvoro, on the last play of the hall game, try- ing hard to score, had .1 pass in the flat intercepted for another touchdown. 'IUVCQHDOXWN 'Y MEET THE BI.l,'li COMIZTS Iiirtl Roux' 'lf Bulls, Allrctl, hI.1nttgcl's1Wgt1'tl, Humhlc, Stectl, Tuttlt-, Scttlumyrt-, Hctltl M.tn11gu1'. O St-wild R014 : Hurkht-zltl, FLIfltlL'I'l'7L1l'liC, Hill, Stutwt-ll, Kivcttc, Cltitlfcltcr, H4lgLlH, Camphcll, Rt-tltling. Russt-ll, Shullcy, If, Fryt-, llntlcrwtmtwtl. O ilfvim' Ru1r'.'Ctu1Cl1 l'lurrtrugl1s, l'ptlylu:, W.tlkc1', lNll'l,llL'I'5lll'l, Citglc, Kirkm.1n, Duntxtn, lngtxtm, Cu- Ctlptiiing Pulli.im, Lltwytl, Dtmhhins, Morgan, Civ-Clpttting C. A, Fryt-. B, Bulltt, Httmmt-r, Cliuinhws, Assistant Ciuzlch. ASHEBORO 6-MT. AIRY Z7 On thc first play tif tht lull game Mtmunt Airy piillctl tt sleeper that wt-nt till the way tn the Ctwmt-t 2-yurtl line. A lint play hruught the Lilly. The Grtinitt' Bears, with its strung passing attack, timk t1tlx'.1nt.1gc uf Aslichnrtis XK'L'.lli pass tlt-ft-nw .Intl score-tl thret- mutt- T D 's un pass:-s Aslichtwrtfs supt-rh lint- pl.iy stuppt-tl tht- Bt-.ns running tlttttclc Ct1rnplctt'ly. In thc fuurth quttrtt-r Ingram hrtikc thrtnugh imtl hliitltrtl ti punt that lmtintctl into Dunctm's h.1ntls for Asl1t'hm'tw's only tally, ASHVHORO 26---SPIZNCIZR 7 Altlwugh tixtiling 6-" git liatlf-time, tht- Blut- Cmnt-ts hrtmltt- louse untl stt-itinsnvllt-1't-tl 5 ttvticlitltwwns in tht- st-tnntl h.1lf tu win its tirst ctwnfcrt-nct grim: hufurc stuns 1,200 f.ms. In the sttuntl ptr-intl Fulllmick Max lXItirgt1n hit thc center uf the linc liltt- tl Sherman tank fur tht- first sCt11't-. Spencer sctmrctl un it lint- plungt- wt up hy tl fuss intcrfcrcnct- pt-n.1lty. Fryt- st'tmi't-tl twicc in tht- thirtl pt-riml nn 20 .mtl Ht-.ill ixltllltlgtl' Stttlt-inyi t M.1n.rgt-rs lit1ll.t .intl 50-y.lrtl runs, .tntl Ingram nmtlt gtmotl tint- cxtm point. Witli tht- st-ttmntl team carrying tht- ltmtl, Davis hit thc lint: for 6 y.trtls grntl it score. Funtlcrlnurltu tlriiplcicltetl tht- cxtm point. As usual, the Comets' hig :intl ruggctl lint- stuppt-tl till running thrcftlts, ASHlfBORU l2fSANl:ORD ll Aslit-htmrtfs h.1rtl charging line lmitkttl StlI1fUl'tl .ill the XYAU' inttv tht cntl ztmc. Trying tu punt nut they fumhlcd, antl l'ntlt-iwvutvtl, who was .ill twt-1 tht- litltl. 1't-ttWt'1't-tl the halll tmn thc 6-inch linc. Funtlcihurltc xxtnt mtl on ti qu.u'tcr- hirtk snt-als. S.tnttvrtl mme- hittk iintl st'trrt'tl twict- in tht- st-twntl pt-iiutl .mtl hcltl thcir lt'.1tl ll-6 up tin tht- fourth QLl.l1'fC.'I'. l'ntltrwtltitl, iiltlwngh lmttlaing up tht- lint-. hrukc through gtntl htittcd tl punt intiv "Burt-l" Dtmhhins' httntls, whtw rttt't'tl Ill yartls hcfurt- hting hrtrught tluwn fmm hc- hintl. Frye .tntl Murgun Ctiriit-tl tht- h.1ll tluxvn tu the 1-yilrtl lint whtrt- l:untlt-rhurl.t- Lll'lIXL' mtl' tin 41 qt1,1rtc1'h.1cli snt-Alt. Y' 3 .riffs Jay, Alllttl 3, L' I 4 15 ag. 5 ,11 , Y. .8 -3 xy., 412,511.6 -av' '11, , -, .1 ,i If 'EQ 111112111 12+ -"' V..- ,gps viii. MORGAN ISRIIQAKS INTO THIS CII-.AR ASIIIQISORO 13 5'I'A'I'1'.5VII.I.If 7 1111 IIN 11111111111111111g gL.IIlIL', 1111 I11lIL C,111111'11 1111n1'11 13.1111 St.1tcs1'111c 11111 111 11-111 51111111 P11-1111111111 111111113 111.11111g 11n .1 111-1 .1n11 1111111111 116111. A111c1111111 s11111'11 1- 111111 III 1111' III 1111.111,11i111 INI11r1g.1n 4111111111 111111111111 ccntcr 1l1I' 1111- 511111 1111.11111 111116111111-11 1111111 111 1111' 2-1.1111 1IIIL' .11111 I1I111'1g.1n .1g.11n 1111 1111 1111 III 1111- 1111111 1111 1111111111 1111 111111- 111 11111 1.11111 p1-111111 D1111111n1 111111114111 .1 punt ID 111c cn11 z11n1' 1111 .1 5.If1'I1' 111111 I11111111111111 1.111111-11 .1 511111-1111111 111nn1'1 in 1111- 11n11 z11n1' 1111 11n111111-1' 1.111-11' I11 11111 1111 111111111 1111.11111 F111 111111-11 1111 Ll li-1.1111 11.1111 S1.111w1il1c 11111111 .IQLIIHNI f1IL' 51111 11'.1111 1111 .1 11.111, A1111-1111111 g.11111'11 268 1.11111 11n11 S1.111's1'1111- 11.111 .1 I'IL'1 11111 111 W 1x1r11s. ASHIiBORO 111' -'I'-VII.I.Ii 6 A1111'1111r11 1111111 .1n11111c1' 81111111 I'11'1111111nt CQ11nfc1'cn11 11'1n 111' s111111111y 111111111111g 'I41111111.111'1111' 211-6, In 1111' s1'C11n11 QLl.lI'IL'I' '4A1'111ic" 3111111111111 1n1c11'1'1111'11 ll 'I'- 1'.111 11n 1111' 111.111 1L1n .1n11 1'.11'1'11 -111 1'.11'111, c111111ng 111111.11 111111111-1111 1.lL1'i1L'I'N 1111 IIINI 111111. Ing1.1111 111111111111 .11111 1111- 411111111 1L'11 'AU .11 11.1111-IIIIIQ In 1111- 11 1 1 11xx 11 1 V1I11- 1111 n.11 1111111111 1111 1111111-11 -11111111 up 111111 I'111 111 .111 1-n11 111n 11' J IU! 1111 1 11f11111. I11- 111.1111 .1g.11n 111n1cr11-11. INIl7I'f.I.III 1111 1111 1111111111 111 1111' lin: in I11.1r1111.1111 1111111 A1 1111 1111111-11 1111 1111.11 11n1A 111111 3 111111 11.1n1.:i111g 1111 T-Villu S0111-11 11n 11 1-111111111 .1g.1i1111 1111- 11-11-n11 11.1111 111111 .1 1'c1'1'111A 111111 111111 .111 11111 11.111 ASHVISORO JS IIIIISBORO U fxNIIk'I'Pl1IlI. 1111 111' 1111111111111 I'LlI1IIlIIIl 11.11111, 111111111111 .1 11111111111-111Vs11'11n1:1111111111111 1'11'11'l1. 1111111111111 11111111 1111 1111 11.11 111 1111- CI1111111 5-1'LlI'1'1 111111 11111 11.11 11111111111 1 111' .1 1111111-11111 1IIIL' F111 11.151111 111 1S111'11111'.111 11111 7111 1.11111 .1n11 again 111 CQ111111111-11, 111111 111t11'1111'1111 11.11111 .111 n1g111 111 111111 11lIL'.1IN, 1111 1111- 11111c11111111'11 A 11.1111 111.11'g111g 11.. ' 1 'A 1 'L.v 9 1 '1 f. K H3 15 W Q 11 1,1151 A 1. . 1 ..1,1.,,,x 1 v 1' f x f' si' 1 - 'X 'ities if ga R' in ii .Wa X, ,Ji Z .1 CLOSING IN FOR Tllli Kll.l. lim- lcd hy Pc-tc Hrvg.1n lwlrvclxcd .1 punt .md lJLllll.lIIl mcrrrmpcd it up illlxl r.1n 1' yulrdx fur thc xccund I.lll5'. Ingram cirnurtcd. B11rkl1c.11l p.1sicd -ill Y.ll'al5 tu PLllll.llll fm Another acura. For the l:lIl.ll scwrc the Corners drove 'S j'1ll1lS with FLll'lklCl'l7Ul'l'ik' guing nvcr un .1 q11.1rtcrh.1ck sm-.1k. ASHEBORO 28-KANNAPOLIS 0 The Blue Crwmcts turned lw.1cl1 .1 wrong li.1nn.1p1-lix clc-vcn .1nd challccd up 11n1r1l11-r Conference win, "Abc" Frye lcd thc sciwring p.1r.1dc with 3 tniicliclmvnx. Fryc scurccl in thu firxt QLIJIAYCI' from the 5-y.11'd linc .lI1Ll .1g.1in in thc ac-cond pcricmd fllilll the 4-yard lim: l:Hlll' pl.1ys.1ftcr thc- xc-cwnd half, liryc hit p.1y dirr 11n.1 "-y.11'd d.1xl1. ln thc MIIHC pc-rind Diwbbins .1nd liHLlCl'XN'UlILl hrukc ll1!'UL1,LIl1 dccp in K.1nn.1p11lix territory .md r.1clccd up 2 puims by tackling the runner in thc and zunc. Pure Hill. reserve t.1rlh.1clx. circled the ends scvcrul tnncs for lung giunx glflkl in thc- fin.1l minutes flipped .1 xlmrt paw tw l:llDQlCFl'5LllAliC fur thc lin.1l xcorc. lxltiplltfwlfl urn- xcrtcd. ASHFBURO ll-lXlCX7RliSVll.l.li 6 ln dmc l.lNl .lflul mmt impw1't.1n1 tilt uf thc- NL.l5lll"l. Aalicbum lin.1ll1' 1'.1llic1l .ind turned l1.1cl4 .1 xr11lvlwrn lXl4lHl'L'NVlllC clcvcn tw dcudc xccrwnd prwiriun in thc Crvnfc-rcncc. lirvc highligl1tc1l thc g.1n1c- k.ll'lS' in thc- first pcriud hx' 1'.1c1ng " l'.lI'alw hchrnd l'9L'LlLllllAkll lvlivclxinpg fm thc lint sumo, lX11mrc-willc c.1111c luck .1nd luiclxucl uvcr froin thc H-y.ll'Ll linc, liuth curivciwirvm inisscd, Fry: wt up him wcwnd much- drwvvn by .1 p.1v intcrccptnrn .md .iftcr 2 playw, xcrvrcd un .1n 8-yard dash. lzvc-ry Clinnut that pl.11'cd did AIU cxccllcnt wh, k'SPL'ClQlllX' "Bo-1' McR.11- whim mrppcil llldlly cnd rum .lflul mwml 11111 nn hu cflcctivc lwluclxing. Pcrc- Hillk cnd miccp .llw l'7l'4lllKLflll much cxcitc-111L-111 J Q x x, Y , , 'V rw gjmiic ag sf' . ls. Q O , . 3 W3 1-: M ,Eb li V ' 52,1 fl F if . 1 3 lk A. 1, , . .V E - A 7, if 1 - Q 4? , is ef? 'Q 151 X X K? , . ' +. F ar -. Q-.7 lf' .xyww mfe.'f.ak g7,g,,,,, 4 .m,,,,. 5 .. W A .f gf , 'az- i , if , 5 r :s ,ff Q 4, f A 5 f ' Q ' af A ' V 1' iam 4 E ki . X 5 fs-S' 'lv' 1 Pi ' WM '.,: ,i ii ' .,..V- H! - y Q A W ' ' , 17 f W' 5 1 9 I' my 1 3 f:'- ' " 10 12 K 1 4 L. 1 8 1 5 8 M9 V, V ' 'il . 3 ,,:, Q V P - og . . - , gm W Yiiiiiay wb' i yr. ru g M, .V Q, QM 4,1 ff ' f fiim. ff' r li' H157 x0 vi' E5 if a n W f E 1 Q' H AK .Q ' . ,af 2 Lmugjgggpa ws, mg T2 , W .- wniimk. 5 - 7 H any K 1' fc -.wx-Q , 1 ,,Q,:,:x wif , K . ' . '5,.,'vF:,1g.:.!-1 W , , .. I was hi I iv- K 71 ., ,, ,,1V 1,5 A N ,HQ keg' li U K. ffvwzw an , .J-., , A .31 VQFW if UQ fi' FN 17 ,A V ' QP., Q gzaqraqfm 5 asm M! L'1, " Q' R 1 ' A Q ' 2 4' f - f xx I ,yung , f he 5 J: ex A V ,. k KH. A ' v wad X f .,:"'u n,,ffg..f W'-s Q ig! J L, ,Tsar V' 'Nm-rw ,Qs Am ' M wit. 1 gi , . 1 4 ,Sip ,A , ,M . , ,,,- V . S N A 7 W i K , k ww ,, 1... nuff l p I , as ld 16 if '95 1 M? A is , M, Xi 11 m f 5 . E Q 1 WN ' 1 Ls, f 5 J ' J LJJJLQQ ,..,x, u of .W.,. 4. K, , , V 'cgi , W 1 x I ij K V . ul 5 L ,K sw Q Z "1 i-gg-1-----1--1 w X , l K i is N11 . Q 19 . . ., N3 X 1 Q 1, 1 5 f X 'Q if 7 4- 3 Q . . VARSITY Fin! Roux' Burrow, Lovett, Stone, Swaim, Presnell, Hoffman. 0 Semrzd Roux' McPherson, Garner, Smith, Steed, Overman, Hamilton, Vestal, Fagg. 0 Third Roux' Ross, Manager, Rich, Pierce, Shaw, Story, Freeman, Stout, Scott, Sanders, Blalock, Manager. GIRLS' BHSHETBHLL Thoroughly trouncing Kannapolis, the Asheboro girls are off to what seems to bc a good season, Lovett, Steed, and Smith are holding down the forward positions at this time, being pushed for a starting berth by Burrow, Presnell, and Stone. At guards we find Hoffman, Overman, Garner, Vestal, Hamilton, and Swaim, not knowing which will start. The girls were hit hard by the lcss of Melva Burrows and Katherine Sewell, two lettermen. Coach Glisson 66 gl Y U01 RI V Q I if Q., sa alive' A y3q?nn,f Ag? 5. " -"mf , 2 ' X. 3 2 is 'a er H 4 x 4 2 ! x N000 Ei ., S 5 . H ,fuulp If l 543 4 42 L -111--1:-i-1-1 ' .. f fm ,,. f """ I 5 , Y Y ix vi CHEERLEHDERS mfqwff af f ,my Wf!!9g ,5 f JJMWWH WYJ 1 2 I bi 1 M, ue WLzr1'a1fL11e juffk Juga K055 Ofarng :nur K em a e a e 2 f anez mffz S 14 5 0 1 fx A 6014 LJQVLCQ Students of t rd lx L 111 fue the future xuth full umhdellnc u PUYLLIIIILICS 1rL 1t exerx lllIlLl for young men illkl xxu1nen who lm me the 1n1lu1t11111 md the detern11n1t1nn tn uluexe thelr 11,11 1l 111 11135 for xx ell prcplred lUlIlLlS ind h lnds lhe llllfllllgltlll OFLIIIIILLLIUII 15 LIFUVNIIIE u1d xx1tl1 C'XPiIlSlUIl Lnmeb the need for future leaders vuth .ib1l1tx and 1n1t11t1xe Here lb nppnrtunm for truned XULIYH, men md xx11n1e11 SUNSPUN CENTRAL FALLS CETWICK MCLAURIN PLANTS members nt BURLINGTQN MILLS 69 f. I .l ' Q 1 11' ll 41" I ' " ' 1 UI- ' ',f . , , , , , , , . , 1 1 1 " 1 ' A 1 ' ' 1 I 1 A L ' h ' 1 ' life. The whole field nf business, the arts and sciences are wait- ' ' ' - ' 1 l J 1 1 H ' A 1 "1, 4' 'l '.1 " J 1 K L " A ' 1 I ' Y 1 ' . NIP 1 R H mr Southern Crown Nlrllrog Co Ashohoro North Lorolrno l 1 r Ilorrx rx or 1 1 After It Is Sxfted Down There Is None Better Than Asheboro Flour 70 llllllljl'iltlllEltiI1llS ond Host Wislrrees in llzrrilr .mhrr of ilu: Yrirrior' Uilfifi uf . shulrurrr iqh fflroul fo Marr lrfarriirrrmra uf Hrrrrr, Urrrr Maul. Hlurf Hilrlmrr LQ Heed Illlllll' Hired, and H 1 lation gl W! AAL Jvf,f5ff Liky Natmnal Ehfilllf Manufacturlug CU ,fllllgfllfll ufmu.s C' f ' mm! f Ili . 1.5 Hai fo 1 I ff , Cfflllg !fA'lI1AI'l' My Q2 . 21' X hfuzor Clam 0 f e 0100 Z N L C L00 f fsxx 1 FX lv U Smcere Congratulcmcns to Each Member cf the Semcr Class cmd Every Good Wrsh for Your Success cmd Hepprness Nic-CRARX HOSIERY NIILLS INC 72 I ACME HOSIERY MILLS, INC. ww f ASHHIIII-ill HIISIHW NlIllS paw A 7 I' COWL 1!Ll'l1f0lfL!5 0 ll ll. llli-XNHIHII + 51. ll. lQH.WHlHlI NX C ,X I I IITYILLANEHS xt' ff VLfhH MUIUHLU 7A 612111, A1111 fnfy of '1 ,' '1 1 1 U Hin H ii1"lXXw-A FiiIIIf?tlllI'X film!! XHIIIYIIIIHI. X. Il - I'lmm2 lil! bad l!'ff4ASAr1i fo WW Cflilii uf. 5 YI l1 1 I N f ' r 1 1 Xfililflillllll NIIHTH lfNHlll.lNX ITM SUUHHlTlbUUdHElHUUFHUUH fHldHHHH 1FHCkUHllIHHUHHX f 75 7 ,f f C0l11f1A1111'11f,f of .1 1 W ' ' Ilmlfm I.lll'lIi5iIIiIIl1!y mul lIlll'IlHIll'lf filllflliilllilifi XfiHl.HlIIHl. Xllll'l'Ii IIXHHLINX 2 , COHI!IA.l'lII'l1!-1 of Y I I 1 74 1 Y 1 X 2 Znzwrlrafgfrf. . . xlmf ,Sl'l'lfl.fAI XFHHQHIIHH. NIIHTH IINIHIIJNX HAHMFHLJHUSHHY MHIQ I HN I IHXINI IHII IIIIXH N INIIII x23 CjJlII!DA.Hll'lIf.5 of ef Cizfzzfnnnzzflzff of l1ALJ- 'UTT . . d , . X! e P G P CHAIR LUMPANY fix SUHHPT and Eaplml Theatres Xe Q 'H 61441 f 1.1 ms fu' S' X If x lll'lsl'.f.f tlllt , ' flflfllllllff w V W , 7 ' C' I ' ,0lH!IlHl!'l1!.5 of u I L J I fgx THE HUME BUILDING INIIURPURATED fix-X HU sung Hubwry M1115 lm Nav! I C f f UNI!! 111101111 0 1 sta is e 90 C f f UH!!! lllllfllfj 0 L11 1. . 1 I KJL I I I ,Al , X jaukmugdwgy N..,M f"lN INNLHAIIUMHPHIUMJANX 5 f'?"x 1 I C UH!!! !lll1'll!,5 of !'- ,: ." ..',', '-,. '+I ""'k gy f'X C' I ,UHIII tlllvllfj 0 . . Tf. . . A. A I J A J In . L 11115 LEWAHU EUTTUN MILIS X9 GOOD GULF GAS Gas O I Accessornes 17 111111 Lubrlcoflon Washing N Gates Trres 6 Bottenes fi Ne' 2 Ili Sunset and Church In P110n6 P110I16 ff 114154114 f Asheboro N C 111641161119 80 CHN! All '1 11 X xx1m11'Hxll.l.lg wfmi 1:xxH111.1N'X Vhbx ' C, K f ,011 11 ' . 0 llllfllkkll FJIIVXIIIIT 11111111111 I - i- , WIHTH fi'I'1X'l'h ' ' - ' l'INA'lI1I Ifll. C711 I-LX I! d EHTUIIHH Power Llqht EU Mfr BUUUYS P 9 EUUFIEF Trlbune fi ASHEBUHU DHUL CUMPANY KI, 6,i4'Z1,i1'lfz' I 1' A fbefzwzf ll JA l'l'!l'I.t' xgilrlflnlkl' df cvljillf Cjuf . II H ll fi fi fi H Il I' ef xg gf, KE BN . . C Ls fy om Umm 0 Ci1f1z!9!4nzenfJ of MHHIldUlDh Erllllltyh HUIISSEIIUIII .lUlll'IlilIH 81 A TAR HEEL TEXTILES ASHEBURU REBREATIUN CENTER TRUGETUN SPURTING GUUUS CU Pledmont Grlll Ee' Xe' EXW filxlfszinime in TIITHIIT TTIHTI' IIIHT TJIITTITH T.TIlllT!I'TI!H I C011rlT1Z111w1f.4 of Ci1111f1l6'n11f11f,1 of j , COIIIIIAHIIIPIIEJ of c X1 0 TI. Y, 'THITTTTITTN N 1 A I fi VESTZXI 5 N lHE LUIALUIA HUI ILWL1 IUMPFWY llllllflll mf 111 ll 83 Colfzfnlcfzzvfzlfs of CiUH, IAHw1h of IIHX Ei l.HWIFi HMM, N AM H. 12. IVIIIIIIHI eg VHN5 II U M I' A N Y Xa Q2 AX CillIl,lAIIlt'llfj of CjIHl!IAll1l'l1fk1 of I J, 1 W IVHTHHIII' ' , .1 If ' iw' my 1 'L 4fw '1' Q key AXHHIIHIIHH, NIIHTH lIfXlllll.IN,X NANCE CHEVROLET CO KAY S Ladies Ready To Wear a Accessories FAMILY SHOE STORE Shoes For Every Member of the Family Randolph Llngerle Dlvlslon SCHNEIERSON 8 SONS N THE DIAMOND SHOP Asheboros Favorite Jewelry Store BIRKHEAD 6' NEELY N Insure and Be Sure THE FIRST NATIONAL BANK ASH EBORO MOTOR CO Chrysler and Plymouth Dealer V XM Se f aw iff I ' - - nd Ixf"1IIIIIrIIIu If' ' . Sk' J . Dk 'Asn-Iw13 N C, fir", Ifvwm Q ffg "wwf, L-' J., I- Lei C Il .,, I-1' Iww' N C COrw'Q'IIrvwn'IIIa 'HI wk Lai ww , . , I C NC' IT T :"i'.IlIx' gf YT' ll ' '7sP:Co'e IN Q Y J'A .. I ., -ik R,..'I'l II" VIIIS If QO"rwIIIlr1ImwI: UI ' "4-elwnlwru IRI C NIOIIQVII CQ ugglg Ewell IXIL1 Immun 753 "1 -fum' XII M qs :II Cars 84 STANDARD OIL CO OF NEW JERSEY SOUTHERN DISTRIBUTING W W JONES fr SONS Asheboros Leading Department Store TIEDRIGHT TIE COMPANY REAVES PHARMACY Prescrlphon Drugglsts CENTRAL BAKERY CAROLINA THEATRE STANDARD DRUG STORE PRESCRIPTION DRUGGISTS 0 N ,f L? C-,QIIIIIIIIIQL-IIIII LII , , V , COIN! "Pu 'X xx' Mr lv I4 IHJII :'I Ella" ' 31 ,I K J EY f, L Ex' II'NxwM ga' COIIH Irmwf-A LJT 1, . . ll JI, lfl 1, ,II . WI., ,Q ,J will . . . fig:-2 I'I':"I7S 5' M7 L4 f IQIIUM- ' 'wIr'4ImQ IN L If iff' Curr lwrmgrwk U' KQQIIMIIIIVMNIN UI .JL 72 PI'orI.I for W Q 85 CENTRAL CAROLINA SALES Sportmg Goods Model Supplies GI 7 IVTI WESTERN AUTO STORE ASHEBORO FIRESTONE STORE CENTRAL CURB MARKET THE SERVICE BEAUTY SHOP FARLOW FUNERAL HOME SUNSET CAFE JOEL S CAGLE JR CROTT S TIRE SERVICE VICTORY SANDWICH SHOP ROSE S 5 AND I0 CENT STORE STOWE S GREEN HOUSE BLUE TAVERN THE CENTRAL STORE CO'I1,:IIv'I UWS O' il? COHUI emi O' M A v if? ,X II, I I II II It I 'wlifv II? ' 1 I S, II 'I gin Jw, X IV, L,...I-l IIW. ,xi , . . ,I I, 1' - I I :JIALW '- T .,.. , .X . 86 RANDOLPH GROCERY CO RANDOLPH DRUG CO ROBERTS MOTORS SCOTT BOOK 6' STATIONERY CO ASHEBORO PRINTING CO EVA FRYES TOWN SHOP MAN LEE INC GARNER S FLORIST ASHLYN HOTEL CENTRAL HOTEL BURKHEAD FURNITURE CO LITTLE CASTLE JORDON S BARBER SHOP LAMBERT PRINTING EAGLE STORE COMPANY D W HOLT 6-CO Compliments of TOMMY S DRIVE 'I , 1 'VW 'T ' H H V, . :I -r. r n 1 rv ' V-J HL M X. 'mylrvw--vw', 2' , f- pw '13 1.1,-I+. ,Im , ,,, ,u ,Q I 'Hg'Ivwvv? 'V ' gt I .' - , . .W ' ' 'Ama ' .- ..LD ,,,. -Lx M. 'VIII " I' ' I lr yy A1 ' I-NIIWI--mx wf 'vw5II'wV' ' rf 'r, ,' ' 'mp MN' .' I Jr' uv- 11' I" ,:r1LNIwfw'm. .-' -V I ,.,' r OUP lfllgllfii 0 ROY RAGSDALE POLLY DAIL ROGERS JEWELRY JONES BEAUTY SALON WILLIAM W WILLETT GEORGE HENDRIX ARTHUR ROSS MR AND MRS W P STONE MR AND MRS GRADY GARNER ASHEBORO DRY CLEANERS HADLEY COAL CO OLD HICKORY CAFE DR R E DOAK DR F C CRAVEN PRITCHARD FEED AND SEED STORE CHIG PULLIAM HARMON S TOMMY CRANFORD MR AND MRS H B WILLIS CHARLES REAVES A FRIEND WRIGHTS CAFE FRANK WILLARD LAMBE REITZEL SMITH J IASSITIII PRESS lnm fHARL011f N 1 fem 0 It IQ47 ASII Ill LIFI' 88 2 C If . I. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. I 8. . . . . 9. , . I0. II. . I2. I3. . . . ff S I4. . . . IS. I6. " " I7. ' I8. I9. . . . . 20. ZI. 22. ' 23. " " 24. N 1 1 F 1 1 1 . gp 4 I I A , AL I 9 ,a fyrfn, .4 X611 Q I I Q ' ' A 'W Zi m? wr -T"T2."1 :Fix ...J J M4 M-f 5 rn w 1 1:-an 'wb z I 1 I ,34- ' " ' :.L1,:,,:'.'gEL' 9 7 f.":f". kg 'L Li-'f -ELL' :L ,-'i'. '...-1 '-- ,-,f.m1:'- Ente 4 -f Las .2 1r'f1y2,1-,1-- e.Hzfzrf.s 41... ' LQ 1"Z'i5 . , www' 'f'- .- -- -- H ".,g1"l 'qk:.f"' 2- . . 9' JE- 'ffzf u 1 if ' I . if . ag' . jr -,V V.: . fa'-: 'S 5 .3 fm .L --, I l x LP .,. , I-ls. ' '52 'J N Y ini v '. . X ' . ' ' ' f ' - . :H '


Suggestions in the Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) collection:

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1945 Edition, Page 1

1945

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1948 Edition, Page 1

1948

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.