Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC)

 - Class of 1938

Page 18 of 72

 

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 18 of 72
Page 18 of 72Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 17
Previous Page

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 19
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 18 text:

4 FE ul' ak '1'1111f158xe11 HI LI SICNIORS 1 HAI ,1llI1 V, 1111.11 XX'AL'l'11X 11114 1'il1l'111 11, 311 I 1 D 11111' 1'11- I.1.111cl 1? 41 1111 trol 1.K'llfL'Ilil1l1 1.1121lL'1l1 1 'M' 1, 11111 141 VAKR15 XYAY L111lI1l1'lL'I'l'1?l1 L11111 1.11. 1Q'- 4, 1.1 .fv Mk! ya! 4 MII-2 ff' 2- 1, I. -3.1 , 1 1 1 1L'1,1L'S XYII,l.I:XR15 Y, X11111'Y11111 111 1 1'z1tr1 1 , u11i11r 11 11, 3, 31: 0111111111 .um -wr' fd' 1'r 111 ,1u11i111' Vulrul 141 1 1 1 l1I'Il211Ir-1111 L-11111 I ' 111111111- 111-1'L1111+1.11 L1 0111 1, 11111 1.11, 1 I.1',I.,-X11 X11-X12 XYRIUHT SL'L'l'k'12i1'j' uf flaw 11 21. l'L'I'1l 'ct .-X11e11rl:111c1- 11.-,,111X 1111111111111 1 ' Z 1 11111118 R11'1l11 '1-l'L'ZlNllI'L'l' 141 . 111111n1crc1111 L' 1 ll 11 1'm1111:l1t 1.11. CATHERINIQ WARD L'1:1rkt1111, N. C. 11, 21 1111-c L11111 11, 31. I s 3.1 1-5. will 'K p I1Cf1R1'1'1'HY XYIQLCH Glen' 1411111 11, 21. 'A A 'QQ . -V 4 i 'N 1. 1' C .1 HDNA 111,A1e.f 11'1NN1N11H..L3,11 1 'hav L, f 'XX Perfuct 1L1T1tf1511dz-111cc 11.- J, 31 3 1ira11d Hl5QQr R111 11, 2,312 111116117311 1T1 Hcta C1ll11 13, .111 News paper Staff 131 I Cram mercial Club 1.11: C1215 Prlmlwt 1.11 1 Sfnluta 11 1riz111. DONALD YOXY 1 F Beta Cl 1111 13. .111 RW1111 President 131 1 1ll1111lI' Marshal 131. B

Page 17 text:

Club i' ASIIl4H1bli1J 111c:11sc11111m1. 'k XI:XRY4I'lARR1S11,1 3,1 1 ,lU1ll'l1llllHt1C llll . L'l11'1'1' Lvl 1" 1.132 Q " Q .11 A'I 111111111 1'111lL'-'L' 125' I,t'l" fmt .'xl11'll112lIll'l' 1 1, J, 31. AY X11 W '1'A1. IQ1'J1'IIliI.l,Ii, 111. 1 BL ,lunifw 'z '11 1, 3, 7 .UQ Vurfucl !XltL'1l1lZlIIL'L' 'N 13, 353 Nlilllllgtl' H1151-111111 R 1552 fXl:111:1gL-1' 1711111111111 1453 SlY1llb Shut lirlitwr ff 151111111511 143. L11 Y 1 4 I ,JJ 3 V VU I AUIJRICY SliI.'I'Z 1 N ,f High 1111111 11, Q11 X I,'pf1'cvt u111l:111cc 1 IJ 1 1 , G11-L' Club 1131 lhslcct- I 111111 1:51 1,-1lL'L'l' I,uz1rlu1' 1313 L'111u111e1'ciz1l Club 149. IL-XYI D STIZIJMAN ,lu11i111' I'z1t1'11l 111: C1111-f X121 1 1' ' lr: Club SENIUIRS XIVH ' ' avi f YQXU-'mu ,4,,,Y: u 1,1ElNS I Vesulc AN .x, A, M 1 7 .153 l'rc5irlv11t Ilctzl 1111113 141: 5 c'111111' I'1'1:m11lc11t 1413 I'.clit11r'i11-C1111-f 1-f ixllllllill 1451 1411111111 IL111111' lwll 1411: Xnlc- 1l11m11.111. Xlww-gr11111 , 3, L5 1Page 19 text:

AS ll IC li tx li tt ll I tl ll S L' Il tl U I. CIxAx'x'IIl.7'1'tJ Uxx xx Ixx-xxxxtxtxxl N-xxtx-xxxlxx-x xxxxxxxxxxxu, xxx l'xHx xxxxx- hxxxxxlxx-xl httx-xxx xxxxxxxg gxxxxxxlxx Ixxxx-S :xxxxl xx-x'x-xxtx'-xx-x'x-xx gxxlx. x-xxxlx.x x-:xx'x-x-x' xxx xlx-xxx' xxlxl xXxltt-lxxxx'xx llxgh xx'hxch xxx' xxx-xx- xzxxlxxxg xxx-x'x x-xxtxxx-lx XXX- Xxx'l'x' llllx'xl xxxtlx -lx-lxght .xt thx thx- x'txX1tL1t'. lxxxt xxxxzxlxx-xl xxxxxl xxx-xxxlxlx thx- tlxxxxxglxt xxt xxhxxt x'xxx'lxx ,xxxxl lxx lxx- xxhx-fxxl. XX'x' txxxxxxxl thx- txx-Nhxxx-xx llxlxx txxxxx' Qrxxxxxxs, xxx'x-x' xxhxxh xlxx- x'x'x'4 xxxx-sxxlxxl Xlxxxx-s Xlxxlxxl llxxlxx-xxx tlxll, Klri. vl. tl. l'xx-x'x-ttx-. :xxxxl Xlx xlx-xwxxxx. XXX- hzxxl xxxxxxx- x'xxxxx4lx xxxxlxxxg xxxx hxxxlixxq xxxxxrx- xxxulxx :xxxxl lxrcxxlxixx- x'xxxx'Clx'xl. XX'x: lixxx-xx lx'xx xxxgxxxxlz' xxx xx x x-xxtx'-xxlxxx xl-xx xl xxxxxxxx .x l xxx- xx xxx xxxtxx ltx'tt xxx IIN xxxxx.xxx-x-x .xx xl .x lxxtlx- ,xl x.xlxxxx xxxxqlxt xxxxx xlxxxxlxxl xxxllxxxxxxx: xxxtx- xxx .xxxxl t'l.xx'.x xl il. 5x.xxx- thx- xxxxtxxx. tllxxxx Xxx lxxxxl hx:lx whxx xl, lxxxx-xx' xxxxthxxxq xxt xxxxl' x'x'5xxxxxxxxlxxIxtxx-xl xxxxxl xxxxxxxxl thu xxxxrk xxxxxch h:xx'xlx-x' xhxxxx tlxxxt x4x':xxlx-Q, ,Xt'tx'x' xxcrxxxtxxxxxxxxg xxxxrwlxx xxxxxsxxhx-x'x-, xxx- xxxxh-xl Ntxxxxxxtlxlx xxxxxx thy xlxx'x-x'txxxxx xxf thx' hxglxvx' xxtIxx'x'xN, grxxuxxx h:xxl lxxxxx'x' xxtllxcx-xx :xxxxl x-xxxxxxxx xxl' xlxx- lxxxxi xxxxxxx-xl thx' lxxxxxxxx' l',xtxxxl lixxlxurt llxxrxxus. lfxxlxctl Alytllxxlxxxxx. ,luck Pugh, llilfxxlxl XX'zxltxxxx. ,lxxlxxx-1 xxt thx- lxxxxx x' - xxx Ilxx- xxt- xxxxl l'xxxlxx thx xuxxxxxxxx xttx-x-N. lfxuht lhx'x xxxxx- lxxl ltxxxghx llx. XX'xllx.xxxxx. lx.x- x'xxl Stx-xlxxxzxxx, :xxxxl Xlzxhlxxxx Kxxx: 'l'hxN xxx:xxxxx7.x- tixxxx hrxx xzxfx--qxx:xx'xlx-xl xxx:xxxx xxxxxxxlx xxxxxxxxxg xxx gxxxxl lrxxnx NL'lxxxxxl 'lllxx' xxxxxlqx-t lxxxxtlxrxll tx-:xxxx xxxxw xxlxxx xxx'x4:xxxxzx'xl Lxxxtxxxxq tlxx' x'x'x-xx xxxtlx xxxxxuh xxxxvx-M XX'x- xxxxxx h.xx'x- xxxxlx' thxx-x' xxt thx- xxlzxxx,-xx xxx xxxxx flfxw, Thx-3 1xx'x' 'l'xxxx-tt l"x.x1xx'x. X :xxxxl llx-x'lxx-rt lQxvlx:xx'xl4xxxx. tlxxx' tixxt vxxxzxux' xx :xi x-xxxxxxxlx tx-xl xxxxh lxxxxxxxxx-. xxx Xlxxy. xxxxxl xx x' xx-xx1xx'ixtx'xl txx xxxxxx nzxch xxthx-x' thx- xxx-xt yx'1xx'. Uxxx- hxxxxxlx'rxl xxxtcexx xxxxxxxlx. txxxx-x wht hxys :xxxxl httx'-x-xulxt qxxlx, xxxx'x'xx'x-xl thx txxxx x'xxx-:xg :xxxxl x-xxtx-x'x-xl xxxtxx thx xx-cxxxxxl xxxtlx :xt thx: xxrxxsxxcut xxt lxzhtxx' xgxxlxxxg. xxxlxxcxxti hx-rv :xl-xx, lxxxt xxx- lxixxl lxx-x- xx :ls Qxxxx-ctvxl xxIA xxx XX'x' lxxxxl tlxxx xgrxxxxlxe hx'x'x-. x-vx,-x' xx hxuh txttlxx-xx Ste-x-lc. hlxxrxxxxtrx Vllltxlxxx, :xxxxl Ii, V, Sxx xxxxxx-h xlx-lxxgxxt XXx- lxxtxl hsxxxl xx xxx tltx' ,xx mxxsxxlxc-x'x' txxx' zx xx-zxx' :xxxxl lxxxxxx xxxxxx'- x :xlxxxxxx xxlxxxx 'x- Sxxxxlxxxxxxxxx. Xlxxxy l.xttI-- xxxg, xxx'x Nxxlx-xl lixxqht Qxrlw txxlfxxxg hxxxxxx- t'Cxxtxxxx1x1xK h.xxl thx' xxlxxtx- xxxe xxt lxx-xxx: xxgxxtrx-aw: :xt thx- ,lxxxxx Cx-xxtixxxx, 'lqllxwx' hfxvxxxu thu hxxxxxxx' xx Fzxglx-, tizxtlxcrixxxs Kvgxxxxx lfxlxxxx .Xl:xx- lla- littc xXxxxxxxx, X'xx'Qxxxx:x l.l-li. llclc-xx llxxllxx, :xxxxl Exlxxxx llrxxls, lhzxt xx-zxx' xxx- lxixxl thx- xxxxxtxxxtxx Xlxi ll. rl. llxlkx-x' :xx Nxxxxx-x'xxxtx-xxxlxxxt. x'x-ry fxxrtxxxxfxlc, xxxxlx'x-xl. xxx hxxxxxx: xxx -hx-xxxxxx l?x- x-x'x" t h:xx'lx'xxx' XX'xxxxxxxx:h:xxxx. Xlxxxxxxx' t'xxlx- xxx- xxl Ixxxxxxu lxtlt xxx- xxxxx xxx lxxx Ixl'x'x auth :x hxxx- xxxzxxx :x-x Xlxx Rxsqixxrxlxl 'I'xxx'xxxx' 'l':xk- xxxxg rx'x-rxthxxxu llllxx cxxxxsxxlx-xxxtxxxxx, xxx- lxxxxl Nxxxxxxxtlxcx' Qxxxlxxxq thx- xxhxxlx- xx-xxx' tx'x-xhxxxzxxx yx-zxx' tixxly xxxxxx-tx--xx-x'x'xx stxxxlcxxtx, lxxx xhxxxx xx. xxxxx tx'-x-x-'ht lxxxxs :xxxxl fxxrtx'-xxxxxx uxrli -xxx'x.'xx'x-xl tlxx' xx-x'xxxxxI X'xxX.xL1x' txx e-xxtcx' ixxtxx thx- thxrxl, xxhxvh xx.xX lx xx-rx hfxxxxxx :xxxxl xlx-lxghtlxxl txxxx' 'l'hxx xx':xx' xxx' qxqxxxxx lxxxxl xxxxlx ttvxx xgrxxxxxxc xxt' xxxxlxxxc. xxxx'x xxhxx:h Xlx-X t'xxx'xxxlx.x .-Xycxw zxxxxl X111 -Ixxhxx tQ:xx'x'x-tx xxx'x-xxxl:-xl lfxx-x ixxxtx- xxx- hzxxl lxx'x'xI xxx thx' lxxxxx-x ux' .xxlx-N, xx x- lxxtxl lxxxxkx-xl txxx'xx:xxxl txx hx'xxxQ xxxxxxxxxw .xxxxl gxxxxxg xxx thx' ,lxxxxxxxx'xSx-xxxxxx, lt xvxxw .x xx-xx xixxxx, This yx-zxx' xxxxxx- xxt' xxxxx' xxxx-xxx hxxxxxxx' xxf lxx-xxx: uxxlxx-tx-xl xxx tlxx- X xxx':xx'x' llx't.x Vlxxlx 'l'hxx xxx-xx- t':xth ,lxxrxxxxxx xxx'xxt- lxxxx hxx-I th .xtxxxxx.xl , ll xxx- x'x'Ixxx' lxx xxx xx-. fXl:xx'xx' t'x':xx'xxx, llxxrtxllxy llxx, lfxlxxrx Xl.xx' XX'xxxxxxxx:- hfxxxx, llx'lx-xx l'h:lxxH, llxxxxfxlxl X' x. 1 xxx vl t. l.ll.xx. lfzxvxxl Ste-xlnxxxxx, :xxxxl 'l'x'xxx-xt l7x1xzlx-x txllxvxxxx lxx':xx'xxx xx':x4 x,-lx-xtx-xl x'xcx-xxxx-xxxlx-xxt xxx X-xxllx txxx'xxlxxx.x l1x't:x t'lxxlx-, .xxxxl xxx- xxt hx'x' xxxxlx-x-xl, .Xxxxxxhxgx hxxxxxxx xx'x'x'x- xlttxlx' xxxxxxxxl xx.xx lxx--txxxx x xx xxxx -xx 'l'hx- :x R Y xlx xxt thx- lxxxxxxxx llxxw xxxqx-lx .x xlxxx-'. xh.xxxx, .xxxxl xxxxxx-xxtx-xl xt txx thx- xx-xxx xxx xxxx tlzxx- Nxpht lzxxxx xxxxxxxxx qxxl txxxxlx xxxxrx xxx thx- Yxx-x x-.xxx xx-x, lxjx' thx- xx-x,'xxx'xl, thzxt tlxxs xxxxx xxxxx xxt' xxxxx' xxxxxxt x-xx xtxxxu xxxxxxux-N lxxxxxtxfxxx lxxxxx :xxxxl thxxtx-x-xuht url: x-xxtxxx-l xxxxxx thx xxxxxxtlx .xxxxl l.x-x xxxxxxux' xx- txxllftlx-xlpxxl xxxxx--xx XX'x- xxx-xx xx-xx xxxxxxh x-xxxtx-xl. :xxxxl xxt xxxxl, xx-.xlxfxxxq thxxx llxlx xxxxxxlxl lxx' xxxxx l.x-t xxxxzxux' Ixx xlx-,H xxlxl xxxlxxlxxxxwx Ilxglx, 'lhxg xx.xX thx- txx-t xx-.xx Xxxxxx l".'-l xxx lx.xxx- xx-.xx xx-xxxxxx hxxxxxx- xxxxxxxxx llxxxxlxxl xxxtxx txxxx xx-x-xxxxxxx, Jx txxtrxl xxt' xxxlx-txxxxx xxxxxxxxx, xxx- lx.xxx xxxxh-xl xxxxh Xlx' I-xhxx ,l tlxxxxw-xt ,xxxxl Xlxxx Xlxxxmx li l..xxxxlxxx'x xxx xxxlxxtx Thx- xxxlx- xx-xx xxt thx- xlxw xxxxlxxxlx-xl lx--x'xxl Stxxlxxxxxxx txxxx- xxlx-xxt, Al t' lillx-xx, x'xx'x--xxxwxlxlx-xxt: Xlixxif- Cxrxvx-xx, --xxx-txxxx. xxlxxl 'llxxxxtt l'x'.x,'1x-x, xxx-xxxxxrx-x txxxx xl.xv xxxlxxxx .xxxxl xlxxxxxx xxxx- xxxxhxxl :xxxxl xxlxxx :xxxl llxx x'xxxlx't. xxxxxx-x'txx'xlx' Thx- xlrxx- xxx-xxtxx x- "l7xxxxx,xxxl xx'x'x', hxxxkxxxxxxl xxx-x'xx'," txxxx' xxxixwxxt- .-xx 5.xx'.x IClx1.xlxx-th lxxxllxxgx-xx xlxxxxuhtx xxx Xlx ,xxxxl Xlx- ll IQ 'lxxxxllxxxgx-x xxxxl llxxxxxxxxl N--:xxxx'll xxxxx xxx' fxlxi :xxxxl Xlxw Ii 4' Sx-:L-'x--ll ll-lxxx xx-xxx xxx- x'xxx'xx1x-xl :x jxxxxrxxzxlxxtxv xflxxlx xxxxh thx- xxxllxxxxxxxg xxttxx-x-x'-' l'x'xXxxlx'xxt, Xlqxhlxxxx lixxxul xxx,'x--xxxx-xxxlvxxt. Qlrxxl-. l'xxuh xx x--t.xxx. t':xthx-x----- Kxxxxxxx, :xxxxl txx-:xxxxrx-x', Frzxxxxxx lfrzxvxx-x' Oxxx xxlxxlx t'xxx'xxx-hx-xl thx- x'xlxl-xxw l'xxx thx- whxxxxl xx.xgx x-l' tlxx lixxxxxlxxlxxh lxxlxxxxxx- Xlxxuxxxxzx l,xNk xx:x- xlx-x'txxxl xxl -xxxxxxx' x-xlxt lxxxx xx t'xIx l'.:xx h x l.xN- 'llxxx xx xxxxxxl hxxx l XX'x- xt.xx'tx-x lxxxt x-x'x-x--.x xxxxxxl xx.x-. llxx- hxuh txxx-xxtvxxtx x-lx-xxx-xl x,-xl xxxxxxxxxsx,-x -xx-txxxx thx xxxxxxl xxxxhx 'l'hx- lx thx- Sx-xxxxxx t'l:xx:x l.xxt llx- lattx- l'hxllxxxe lx:xx'xxl Ntx- hxxxxx, x'xx'x Jxxxxl l t' Xxxdxvx xxx xtxxx xxx-xhxxt xx th lx- I-.xx xxx'1 Xlxxx'x' l,xxxxxxx- llxch. xxvxxxx xxtxxrxl .xxxxl ,l. t, lzllx-xx, - llxxxl .xxx x-xlxtxxx' ixlsx - 'wt xx-xxx' xxxxvx- l'1.1l tlxx hx xx-x-xx xxxxlxlxxhx-xl xxx .-Xxlxx-lxxxxxx xxxx- xxxxxxxxxx-Qxxxxl xxx xxxx-x-lx' xx xxxx-xgx-xx, llxx- lxxxxxxxx-M txxxxxx xx-x-xxxx'xl xxx txxlxx' :xx xxxxxx'lx xxxxxx xghxxxxl. :xxxxl xxxllxxxglx gxxxx' x ' x l3.xxxxl 5 txx xxxxxxx xxt xx xtxxx-xxx-x'hxx-t .xxxxl rlzxrk l'x - -xxg xtxxtt llxxxx xxxxx txxxl -xr. :xxxxl xx'x- cxxxxlxhxlt hxxvx' xxxt tlxxg x-xxfxxxxx-x.xtxxxxx xxt xxll. x-txx Vlxxlx x-hxxxx' xx,-Vx-xx xxx xl-M xxx Ixxxlxxx: t:xthx'x'xx ltxx' t'xxx, lltlcxx llxxllrx, X ,Xxx x xxxx, llxxxxxllxl XX':xltxxxx, -- x- xlxxlx tl lhx- xxllxtxxx xxt th xx xx xxxxl xxlxtxxx' xx x-xlxxxxx-. th.xt .xxx .xxx- llxgh Nvhxxxxl l xxxxh xxxxlx xx trxxxxt hxxxxx- xxt h:xx'xxx: xxIlx'. thxxt tlxx- :xxx- xxxx-xx xxt thx' 'xet xxx xt :xx thx-ix' :xxlx'x'x - tx-xl xuh, lxxxQxxxx -- l!'It'lY hxxxl xxxxxxx xxxx- xlxx-xx xx-- thx- :xxx- xx t'x'xxxxx x-ml xx- xx' l':xttx-xwxxxx. xxmxxxxxx l,xikx .xxxxl xxx xhxxnxx, xxxx--xxlx-xxt, lfxlxx.x Xlxxx' xxxxxxlxxxt llxlxxx l-'hxllxxxx Fll , H , uxx, txx':xNxxx'x:x, l'xxxlx-x' xxx lixxxxlxx,-x't .xxxxl Xlx. xxzxrx tlxxlx xxxxh-xl xxxxxxxxthlx xlxxxx xxt Xl thx- VH, Xlxxxvxxx xx-xxx' :xx x- XX'xxxxxlxx4- Nt'Cx'x'I1tt'B. Qxxxxtlxxxt - tlxx- l1x'x.x .X xxx-xx Vlxxlx xxqxx xxx':.xtlxlLxl thxx xx-xx xxxxxlx-x tlxx' xIxx'xx'txxxxx xxt' Xlxxx lilx-xxxxxxx' XX'xllxxxxghlxx. xxxxxx- xxxx-xx'x:xl tx':xx'hx-x 'l'lxx- xxxxxxxx- xxt' thx- xlxxlx xx llxx t'xxxxxxxxx-rxxxxl t'lxxlx, .xxxxl xt hxxx thx- txxllxxxxxxxg xxllll- xjxxx l'xxNxxlx-xxt, lx'l.xh Xlixx- XX'xx:lxt. xxcx'-xxxxv xxlx-xxt, lixxlxx-x't llxxrxx-,wi xx-x-xx-t.xxx, lfxxxxx XX'.xx. .xxxxl xxx-xx-xxxx-x, Nlxxxx Xlxxttltt blillx' Ixx: xxxxxxxxx'xxt xxx xxxxx txxxx xx xxx-t .xxx-xxxxxl thx- xxxxxxxx. lfx'x-x'x-xxxx- x- txxlkxxx: .xlxxxxxt rxxxxx- mx-xx-'x-xxxx-xxt XX'x- lx.xxx xxxxlx-xxxl xxttt' xxxxxtxxtxxxxxx .xxxxl h.xx'x- xtxxxtx-xl xxxx thx- x-.tux-fxxxt xx-x xl.xN- xxxuht. .xxxxl ,xl-xx thx- xx-xxxxxx xxl.xx ,Xll xxx- Nx'xxx--x- .xxx tlxxxllxxl ,xt thx xxxxxxx-x-rt xxt gx.xxlxxxxtxxx4. lxxxt, ,xl- thxxxxgh Nxxtxlx' xxxll xxxxx xxxlxxxxx xt, xt xxxll lxx- .x -.xxl x,-xx-xxt lxx :xxxxxg thxwxxxgh llxxv' xxxxxx xx-:xx-, xxx lxxxx x- .xxxxxxx xxx. xxxxxxx- x-xxxtx-xl thx- hxlxx thx tx-.xxhx'xx hx tlxxxxx xx x- xxxxx xxx xxx xxxxxxl- xx- ::xx'x1 Xl.xx .xll xl lxx- ,,. .X-hx lx -x ll'4 thx' -lxxxxxxxx' t'l.xv.'tlxxxt xxx' x'xxx'xxxNhxxx: xxx.xxxh.xlN I-xx x-Zhxx Ntxxxlx-xxtx lx.xxx xx- Q ----- l xx lllllx' xxx' t'xxxxxxxxx-xxx'x-xxxx-xxt, 'I'hx-5 xxx-x'x- vhxxxxxx hx' xhx, Sx-xxxxxx ll-'VW -'N KU' lx-xx l""l 'V' 'lx-'V "l'l t'l:x--. :xxxxl xxxulxxxlx-xl. Ilxxvxxl Stx-xlxxxxxxx, t'h'xl' Xl.xx llllll 5Vll""l Nhzxl: t'.xthx-xxxxx lix-xxxxxs, t'.xthx-xxxxx l'xttxxx-xxx. Xl.x- f Ili-jlAl-QN lltlll x'xx- t'x'xxx'x'xx, 'l1x'xxx'xt l"x':x7xx-xx il, t' lfllx-xx. .xxxxl - - llxxxxxxlxl Yxxxxx th!-X-N x Hx.x'tx'x'xxxxx 1, l'? ini'

Suggestions in the Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) collection:

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.