Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC)

 - Class of 1938

Page 1 of 72

 

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1938 Edition, Cover
CoverPage 6, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 7, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 11, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 15, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 9, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 13, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collectionPage 17, 1938 Edition, Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 72 of the 1938 volume:

Randolph Public Library Asheboro, North Carolina s -, , . .5.l, '1..1--f1:'-'fm J- .: .. ,Rv '.g1.z.-"---' THE ASH-HI-LIFE 1933 nw- ? X j ' . 'TI 5-E"I1x Q 'SL ,. N g . IV'l'Ill.l llll IN rx x -. IIII4' Slfvfvl' Ll xw .xp x 4... Ablllzllrllifb Hlfill SVIIHU1, ,'XSsl15p:fl x L X'fv1,L'x11-3 ll Randolph Public Library Asheboro, North Carolina Q FOREWORD lii pimwuiitiiig' lliiw. llic FL'CUllll xmliimu ffl tlic AXSII-ll1- l,llf1f, tw Umm. tliu stuilclltw. gitiiliizitcs. :mil faculty of the ikliclwim lliqli Sclwil. ilic will' Quill Si-iiiwi' Class liwpc than it will iii 51 mu- wmnll xvru' liclp tw 1r1'wci'X'e tlic memiwics :mil zissiicizatiwiis HT' tlii- rlzixs wliicli iii :ill pimluilwilitx' will lie 1'6- mlli.-rl HS tlic must iwlczixziiit wi ywiii' livcw. ll iii tlic Xonix wliicli :ire til claim- lliiw lminilc will ziirl iii lnriiiggiiig liziflc tlmil iiiciiiiwics :mil in 11-czllliiig the mlavs which wcrc sw linlvivilx' fpcut tiigcilici-. lQllL'll Hill' cll'u1'ts will nut have lmucn iii win. 1 X- . -v' ff, 1 113-CTL wwf '- I 1L71 Y' if , , 1 1 I J DEDICATIO M1 Q1 1- VN-..,....s,.1n1-Ni' Kllws Klum 11. 1.111111-,111 1 1 111 11111' 111'111vc11 11-:1 K-111,11 111111 21 1111151 g1':1ci1111f 1411111 XY11ll 1111s s11 :11111111':1111y 51-1'Ye11 11111 .M111111111'11 11ig11 511111111 215 1llC1111Y 11'1L'11111Cl' 2111 11 Q11111111' 11111151111 :11111 11,1141 11:15 Q1YL'11 111'1' 111'w1 1'11'111'ta 111 1111' 111'x'1-111111111111 111 11111 1'11:11'- 111111 111- 1111- w111111-11ls, 11111 .Xs11,111-1.11111-i 11111-5 1111111 111111111' 111 111'111c:1ti11g 11115 1-1 111111161 MINI TR T10 1 lg NK 10, 1183575 R121,1N,x1.11 T1'1:N12R Miss gX1,AI.x DI. I,.XSSITIiR m1ff1'1l1l1'111Iu11f l'1'i111'1'f11l SUP E RINT END EN'l"S M ESSAG E H1111 1111- p11I1l1vz1111111 111 thu 111111111 thc AXS11-Ill-I.11f1-1, 1'c:111pcz11's after Zl 1:11151 11' fix xx-z11w. Rlflf it 111z11'k tha- 11--111vz1lre11111g uf 1JlJ1JL11ZLl' i11tc1'cht so 12550116111 tu the wwlh 111 thu puhhc 5cl111.,ls. 111 thu I11ll11xx'111g' pzmgjcs 11,111 wlll hhd :1 11111'1'111' ot huh wl1111+I lifu. It if mx' wish that Will 111:1x' we ill it the l1:11111i11csa which exists 1111111155 115 whw hw 111111 wmlc UlQCHICl', Tw the Scuiwrs whu s111111s111'erl the 211111113 , . ,, . , . . .. . , 111111 1111-11' 111-xx' hclflx lhcx' leave wlth llw 11115 IPICUIYK' 111 sclwul hic whxch wlll 21611 11cthi11g 111 thu wl111'1t 111' 11111 high 501111111 4 I w:11'11fl cw111g1':1t11l:1t1r111s, 111141 I :1as111'v them uf 41111' 111tc1'n-st which will fwllww them 1 ,J 'j Uffnf 604, 1 f 'f --1 J v -7 91 , w YUI rwxv L JM Y' 11, 4 J BALI ,1 If If . 1 J " U"'4+"f l'1j'L'HN1 ' , J 5. " I I - , -, wg 9 W 'V 4 1 .1 I' ,xx ,Q ' 'F -ff 3' 1 W xllss 1'u11N14L1.11x .xY1-3115 jf I xI1'l'L'KIIIII l'uIIm':4', ILS. X 4: 5 S1'11'111'1', Ilmlnr!! , ,- ' QX ' . .. MISS VIRGINIA ILXIIICICII 1 M. K. l. IN. I.. LB. .lI1rfl1+'mnfl1's, 1f1'm'l'11l 1411.-efffwm 1 MISS SI'I'l IIIIICXVICII X Huwlrrl Hr'1'1'111'f- 'I MISS Iil7'l'Il l'HYINI5'l'4lX Nm'l'f1f1r1'u I M.XHSll.Xl.l, li. VHX. ,IIL l'. N. V.. .MIL - Sf'1'w11rr MISS MABICI. IiHlll'IIi'I'SUN Ii11iII'u1A1l Vmrllvgc. IRS, llmnr lz'f-11111111111-.Q .11 ll 1 N .1 , 1 1,1 11 11 11:'1"1' Ifllkk' l'11ixv1'sify, 111. 's " " I Jl11fl1f'1u11fl1'x, N1-1'w11f-1' l A1155 Aussx 111. l,.XMlll'1ll'l' It 'A 'M ' w. 1: 11. N. 1: ., lfuyflfall ' "NN I'.X'I' I,I'I1lN.-XIII! 1111011111111 l'1111w:1x'11t111y 14111112 ,, ,. , , MISS 1111111 l.Il ll,l'. 5 1f.K1+2i,11.i. W. 11 1'. N. 'fbi-X. 1 ,lIufln'1m1l11's, lf'r1Ig7fj Hfgwg il? -I 3? 31 IA - mss x11x11x'lwE11f1PErg is X St. Mary! S1:I1m1IhI'. KIT, 3 IQ 111111 K 11I11111I11:1 I 111Vgg'g1'1y, Rb " I , I 1I'1'111'm11, lfif17l111'll :JN A 11 MKS. I.l'1'l'I'I'I,X 111511j11141x'1m"1'1f I I'IIlHIl'y N IIL'Ill'Y'lIOIIHgl'. LB?-A If' l'fn!lli.wll L V Y 5 rx ' wp' MISS I'.l,lC,XNHIi WII.I,0I'lLIlIlY vwlinz H1'1'1-11 Cullurv ul' l'n111l11v1'1'c. .HL f'1lIllIHl'Ik1'lll, 5 IN"- "7 ,W .4-f 'Hi vi -1 U., R LQ WwNA,,LX?J NA.:-1... M V99 U "'5l7W'xa., 4?- .-Q-S ,7-ji f ir 'rulel938As1I-111-LIFE 'k SENIOR 1-'WY Irwin SVIIUIXX J. V. I-Klum Slum- tjn.u1-.N '1'Hl1-'1"1' I-'lull CLXSS UFFICIQRS lVXIl1S'I'lilvNlXN l'rm1a'f11t I Lt. I':l,I,lfY fvffn'-f'1'L'.s'I'1f1 III' jxl uma Uvwl-ix ,S'mwmrx 'l'14l'1i'1"1' 171: xzll-11: Y'1-pf1,v1m-1- M1ITTff-"l"w1'm11'fl w'Z'uf', lf11ff.'-mffvl 11N:'r1'," S l7I.1'NYlil4f7vllffff CIVMSS CI'I.1'lss-Urulziu' lllllf S11 tl XIAXSCH'1'S E H"WXKl'5lUW1I.-IH, Suu l'.IIAxl11 111 lRwl.1.1x4,l-R 6 if xslllflaunnulfsllsclluul. 'A' I wx' V, -A M J 1' A 1 I W 4 7 , v,.v,l I ... Yulluyhz 3 Llulr ll, 37. Y 1 Rf FHFRT EARN ICS Iuniur I'z1tml I SILNIURS 'if 1111111111115 3 H lf 1411 jxxsxw F915 I'.IJIXA IZIQH I usulwall Ll, 3, 3, .U 2 AS? Yicu'I'resirlu11t uf LM1114 mercial Club 449 3 Pc iuct LAUHIIIZIIICK' .J XlmwgrL1n1 flulw ll, 3, J, 47. 125. 'frm HIQLICN IIRUXYN hm V c 1' f L' cl Atta-11rlz11M'L' NUAH BURW ms Lx lwmtlwzlll KIM Pcffcct ftemlgnce A33. lut ,Xttuuhlmu 'Q 7 fqlx Q ff i yyy1U38 ASH-HIHlFE i 11f J ' ff Wff w ,,f ,JN fy xfy X111 UM 5 P1 r N '11XX1'YIf1'11Il' 1.1111111111 111Q 13111- 1 11111 1g1L l111XlwI111l11 Q' 1, X1-xx w11Il111'I' 51.111- -1, 11-ll1'11:111w111' VIIIIU 1 1 SENIORS 1111154 1191, ,111 11,1N111111.1,1l',3,Y11l A. fv- ,, if-1111.11 rx. 11: 111111111111 nw ll XI1111---'rum 111111 I xl.. x1 I fx. '1.12.11111-111q1l11l,g1: 19,111,111 1,313 Xl111111g1'.u11 1 191, 11111111111-1, N 1, ,f 4. 1 Y , . , 5, l1.1N11.111.111 1,1,1l1111-111. ', , 1 - , A 1 . l1,1N111111.1ll 1,1 ' I 11-11.111 1j1L '1'r:1qck Qu, lg-1111111111 1,111 Illlx- '-111,111 1!1.vlw1'lII11N 131, ,ck 'wk '11 ,X1Sl1f 1'lQ.XX'liN 11.1H Swu'111.11'5 13, 411 11111411111 14.11. -lum 1' 'Qi 11.1'w11,11 1312 l'1'l'f1'1'T 1:11.11 511111 111. l3.lX111 11.111 111. 1.xl,T,,1"' 'xl 1 ' .1 Q f 1 Q1 1 94' 1 K! if 1,1 - Q , ,! A V 5UkLf'.V1f wpfkwg 11 kyrx J? '11 iff! gy '.' 13' lWf yuf H n 'Q 11 ,L 1jI.AR,-X I.V1L'ISE COX 111111-ylmzlll 1 I 1: B c t :1 lwlulm 141 1 LA11l11lNL'I'CiE1l 1 Iulm 141. 3 a ,Sf V 4 l11'1R1S CR,-XNI"11RD 1,11-1-1,luI1 1I, 212 X111- l1,'yI11lH 1 I1 1 Huskutlmall 13. 41 L .Il1LlI'Il2ll1ST1C Club 1413 Clwucr Lsuclcr 13. .111 Hufkcthall, Captain 141, .-Xnmml Sum 1.11. IQDYTH KQRAYIQN Ulu' LQILII1 1112 PC1'fuCK Attcmlzmcc 1l, J, 515 'fmnmncrcial Club 141. I VI J FDNA DAVIS TTCZl5l1l'k'l' uf H 11 m Q Rcuwm 1:11 Purirct :Xt- tL'l'l1IHl1CL' 131. -k A s ll lixli 11 11 11 II 11: II 5 1 ll 11 111 'A' SENI URS 5' L. . 1 ij! W pf LICNA IJl'fA'I't JN I' 1- 1' f e 1' t fXUL'l1tl1ll1CC IFIQANCICS FRAZIKCK A tiluc LAIUIJ 11, :J L ,lw111'- llllllhflf Lluh, lI'L'fiNlll'L'I' 141. , , 1" fi 'O - L. Llif JNARIJ FRICITMAN I' L' 1' f Q C t Attc111lz111c1' 11, gb. ' Ji -.mimi Hk Ill. , 1 . . LXX An . I 1l111lLf4 I P A111115 1-11 l K 1111411 1 .1. K I ln.-Xlx l . 1 2141 616111 11 1 EUTQH IIAMMICR ' kqllll ,1- 143 LV Nvilllltl' uf ..,, Mmical K C111111'st 13? 1 Rhythm R:11111'1l1:1As 15. 11 9 N1 if 111111138 XSI1-III-LIFE ak MV!! 5 SENIORS M,--'X ,JL IXIARX 51,12 11.-XYX1'111Q'I'11 111111 11'1'1 .A11L'I1111l11L'L' 1 1, J, 31 -1115111 1111 1'c1'- 101 ' . 1 . 1111- 111111 1I, J1. 11.1x- 11111 1 11111 1,111 .'X111111L11 511111 141, 111111111111 IIIX x 1111111111111 1111 111s c 1 fr -r 1 11 W 111111 11 11 ,g, 3 '111111' ,,..-Q 1 1x 111111 'l11'c11f111'1f1' 131 1 1 1611111111112 41' 1'111'- 11l11S11kl11111l.11 4' ' 1 1-X111111:11 Ll 11 1.11. , MARY 1.1ili HL 1N1iY1'L"l"1' 461 -fel!! 1 1 1 ' ' ' A111-111111111'1' X 1111611 11, 313 1, 111111111'1'111:11 111111 141. X111 ZIil.1.1i RIC,-XIQNS v , , . 1 1:15 s X we-1 1'k'N1111'l11 ,nv- 111Q1111'L'L11111 11111111- 1 111111111 1 11 1 1-11L'L'1' 1.62111- L1 1:13 11.-1'11'1't 311111111- 151- 13, ,111 ,111111'11.111x111' 1 9 . 51 L11 111 111 1411 1, 11111111v1'1'1z11 111 1.11. ,I Hr-H H11.1,1A HUNLICY 1'1111Cy111111 1111 Pur- fcct A111-11111111cu 11, 31: ,111111'11g1Iisti1' L'11111 141. 1'1QAX1'liS HOHAN P c 1' f Q 11 t .Ax11C11C121I1CC 1112 1111-1' 1f11111 111. 441-fdfjj v E, 1 M ,J , 1 . 11 , 1 ,J X 1 J-, Af. .1 3'5" 1 ' CA T H 12111 N 12 KIQARNS - 1fI:1-5 Sc-uretzwy 11, 31 : 1111-1-111111111511 r 211111 Hwy 11' 111111 131 f Hy11111 1'r111tmt X1'11111L'1' 121 2 ,1-11111111' 11111511211 131 5 Bctzx 1.11111 13. .111 Stutc Vice- 1,I'UN111Ul11 131-121 Q11111 1413 S1-cretz1ry ,11111r11z11iftic 1111111 1.11 L 1"1'csi11c111 111115- 1L'1111111,11, 11.-xH1.1gN 1q1N13 1 111111111 1'11tr111 11, 3, 31g 1'1ilN1311i111 11, 3, 411 C1355 1711151110111 131: -11i1111'Ha1- 1511? L111111 1'1'cside11t 14,112 ,-X11111131 511111 1.p'11 V111- 11-1-11111 1111 11111161 121.11- 1 111111 111. , at Asn LACY LIEW I S, ,I lc. I' c 1' f u ct Attumllnmcv 11, SI: Hymn C-fntcst NYinn1-r 1 IJ 2 .I4lU'l'lIIIIISIIK' CInIv 141. Y . " 1 y.- 1' VIRGINIA LISIQ Y1mIIcyIu1II 113 3 1.316 Q Clulw 1 I, 4? 2 H1.7ll1L' Rmnn Secretary 15I 3 PIL-ta Clulm 143 3 -Imlrxmulistic Clulm 1432 Ifditnr - in - Chief News SHUI' 141: Assist- ant Ifditnr nf Annual 147. ,IOIIN L. RICRAIE I3z1suIwz1II 123 3 Pcrfcct Attemlance 13? 1 Cmn- mcrcizml Clnlm 143. ICIJITH RICCAIN Ynllcylwnll 1 II 2 I'I-rfuCt Attcnrlnncc 133 3 Iizmslwt- IPHII 43. 431 AI4lIlI'IIIlII9tI1' CInIm 145. I 14. , N .ji 44,4 . 4 1 V 1 'I I' 4 'Q IFE ak r A . I-.MW IQRAIJY UXYIQNS I' L' 1' f L' ct Altemlaucg I I I. ,f 1 fl, ,Iv -l:' I ,ff-f 1 4 L., ,,, A, 4 ,, ' f J QW A' 'II EI ' ffx ' I I H IiI.IiX If'HII-I.II"S Iirzmd Iifmwr Roll Il. JI: Ijcrfuct AttcmIzmcQ mr, 3, ,wg III.-m Lluh 15, 4I1 Ilctn Club Sccrctzxry 141: Class Histwrizm LU: IHUVIIZIIISIIC Llub 143. .TITAN I'IiIiYfQIS'I' I' Q 1' fu cl Attuuclance I I I I UIUC L'IuI'm il, .UZ YwIIeyI'maII l I I 3 Hzlfkct- Imll la, 43: ,IULITIIZIIISIIC LAIIIII I.U. W MARY I,OL'I"5Ii RICH Ywllcylmll QI I L' Hymn IQHIIICSI IYIIIUEV III ' 1 . . ,leg Lluh 11, :Ig Pur- wnzal IZKIIIHI' News Staff LU: YIHUTIIZIIISIIC Q Club l4I. 5 ful Iv I, Club i' ASIIl4H1bli1J 111c:11sc11111m1. 'k XI:XRY4I'lARR1S11,1 3,1 1 ,lU1ll'l1llllHt1C llll . L'l11'1'1' Lvl 1" 1.132 Q " Q .11 A'I 111111111 1'111lL'-'L' 125' I,t'l" fmt .'xl11'll112lIll'l' 1 1, J, 31. AY X11 W '1'A1. IQ1'J1'IIliI.l,Ii, 111. 1 BL ,lunifw 'z '11 1, 3, 7 .UQ Vurfucl !XltL'1l1lZlIIL'L' 'N 13, 353 Nlilllllgtl' H1151-111111 R 1552 fXl:111:1gL-1' 1711111111111 1453 SlY1llb Shut lirlitwr ff 151111111511 143. L11 Y 1 4 I ,JJ 3 V VU I AUIJRICY SliI.'I'Z 1 N ,f High 1111111 11, Q11 X I,'pf1'cvt u111l:111cc 1 IJ 1 1 , G11-L' Club 1131 lhslcct- I 111111 1:51 1,-1lL'L'l' I,uz1rlu1' 1313 L'111u111e1'ciz1l Club 149. IL-XYI D STIZIJMAN ,lu11i111' I'z1t1'11l 111: C1111-f X121 1 1' ' lr: Club SENIUIRS XIVH ' ' avi f YQXU-'mu ,4,,,Y: u 1,1ElNS I Vesulc AN .x, A, M 1 7 .153 l'rc5irlv11t Ilctzl 1111113 141: 5 c'111111' I'1'1:m11lc11t 1413 I'.clit11r'i11-C1111-f 1-f ixllllllill 1451 1411111111 IL111111' lwll 1411: Xnlc- 1l11m11.111. Xlww-gr11111 , 3, L5 1 4 FE ul' ak '1'1111f158xe11 HI LI SICNIORS 1 HAI ,1llI1 V, 1111.11 XX'AL'l'11X 11114 1'il1l'111 11, 311 I 1 D 11111' 1'11- I.1.111cl 1? 41 1111 trol 1.K'llfL'Ilil1l1 1.1121lL'1l1 1 'M' 1, 11111 141 VAKR15 XYAY L111lI1l1'lL'I'l'1?l1 L11111 1.11. 1Q'- 4, 1.1 .fv Mk! ya! 4 MII-2 ff' 2- 1, I. -3.1 , 1 1 1 1L'1,1L'S XYII,l.I:XR15 Y, X11111'Y11111 111 1 1'z1tr1 1 , u11i11r 11 11, 3, 31: 0111111111 .um -wr' fd' 1'r 111 ,1u11i111' Vulrul 141 1 1 1 l1I'Il211Ir-1111 L-11111 I ' 111111111- 111-1'L1111+1.11 L1 0111 1, 11111 1.11, 1 I.1',I.,-X11 X11-X12 XYRIUHT SL'L'l'k'12i1'j' uf flaw 11 21. l'L'I'1l 'ct .-X11e11rl:111c1- 11.-,,111X 1111111111111 1 ' Z 1 11111118 R11'1l11 '1-l'L'ZlNllI'L'l' 141 . 111111n1crc1111 L' 1 ll 11 1'm1111:l1t 1.11. CATHERINIQ WARD L'1:1rkt1111, N. C. 11, 21 1111-c L11111 11, 31. I s 3.1 1-5. will 'K p I1Cf1R1'1'1'HY XYIQLCH Glen' 1411111 11, 21. 'A A 'QQ . -V 4 i 'N 1. 1' C .1 HDNA 111,A1e.f 11'1NN1N11H..L3,11 1 'hav L, f 'XX Perfuct 1L1T1tf1511dz-111cc 11.- J, 31 3 1ira11d Hl5QQr R111 11, 2,312 111116117311 1T1 Hcta C1ll11 13, .111 News paper Staff 131 I Cram mercial Club 1.11: C1215 Prlmlwt 1.11 1 Sfnluta 11 1riz111. DONALD YOXY 1 F Beta Cl 1111 13. .111 RW1111 President 131 1 1ll1111lI' Marshal 131. B AS ll IC li tx li tt ll I tl ll S L' Il tl U I. CIxAx'x'IIl.7'1'tJ Uxx xx Ixx-xxxxtxtxxl N-xxtx-xxxlxx-x xxxxxxxxxxxu, xxx l'xHx xxxxx- hxxxxxlxx-xl httx-xxx xxxxxxxg gxxxxxxlxx Ixxxx-S :xxxxl xx-x'x-xxtx'-xx-x'x-xx gxxlx. x-xxxlx.x x-:xx'x-x-x' xxx xlx-xxx' xxlxl xXxltt-lxxxx'xx llxgh xx'hxch xxx' xxx-xx- xzxxlxxxg xxx-x'x x-xxtxxx-lx XXX- Xxx'l'x' llllx'xl xxxtlx -lx-lxght .xt thx thx- x'txX1tL1t'. lxxxt xxxxzxlxx-xl xxxxxl xxx-xxxlxlx thx- tlxxxxxglxt xxt xxhxxt x'xxx'lxx ,xxxxl lxx lxx- xxhx-fxxl. XX'x' txxxxxxxl thx- txx-Nhxxx-xx llxlxx txxxxx' Qrxxxxxxs, xxx'x-x' xxhxxh xlxx- x'x'x'4 xxxx-sxxlxxl Xlxxxx-s Xlxxlxxl llxxlxx-xxx tlxll, Klri. vl. tl. l'xx-x'x-ttx-. :xxxxl Xlx xlx-xwxxxx. XXX- hzxxl xxxxxxx- x'xxxxx4lx xxxxlxxxg xxxx hxxxlixxq xxxxxrx- xxxulxx :xxxxl lxrcxxlxixx- x'xxxx'Clx'xl. XX'x: lixxx-xx lx'xx xxxgxxxxlz' xxx xx x x-xxtx'-xxlxxx xl-xx xl xxxxxxxx .x l xxx- xx xxx xxxtxx ltx'tt xxx IIN xxxxx.xxx-x-x .xx xl .x lxxtlx- ,xl x.xlxxxx xxxxqlxt xxxxx xlxxxxlxxl xxxllxxxxxxx: xxxtx- xxx .xxxxl t'l.xx'.x xl il. 5x.xxx- thx- xxxxtxxx. tllxxxx Xxx lxxxxl hx:lx whxx xl, lxxxx-xx' xxxxthxxxq xxt xxxxl' x'x'5xxxxxxxxlxxIxtxx-xl xxxxxl xxxxxxxxl thu xxxxrk xxxxxch h:xx'xlx-x' xhxxxx tlxxxt x4x':xxlx-Q, ,Xt'tx'x' xxcrxxxtxxxxxxxxg xxxxrwlxx xxxxxsxxhx-x'x-, xxx- xxxxh-xl Ntxxxxxxtlxlx xxxxxx thy xlxx'x-x'txxxxx xxf thx' hxglxvx' xxtIxx'x'xN, grxxuxxx h:xxl lxxxxx'x' xxtllxcx-xx :xxxxl x-xxxxxxxx xxl' xlxx- lxxxxi xxxxxxx-xl thx' lxxxxxxxx' l',xtxxxl lixxlxurt llxxrxxus. lfxxlxctl Alytllxxlxxxxx. ,luck Pugh, llilfxxlxl XX'zxltxxxx. ,lxxlxxx-1 xxt thx- lxxxxx x' - xxx Ilxx- xxt- xxxxl l'xxxlxx thx xuxxxxxxxx xttx-x-N. lfxuht lhx'x xxxxx- lxxl ltxxxghx llx. XX'xllx.xxxxx. lx.x- x'xxl Stx-xlxxxzxxx, :xxxxl Xlzxhlxxxx Kxxx: 'l'hxN xxx:xxxxx7.x- tixxxx hrxx xzxfx--qxx:xx'xlx-xl xxx:xxxx xxxxxxxlx xxxxxxxxxg xxx gxxxxl lrxxnx NL'lxxxxxl 'lllxx' xxxxxlqx-t lxxxxtlxrxll tx-:xxxx xxxxw xxlxxx xxx'x4:xxxxzx'xl Lxxxtxxxxq tlxx' x'x'x-xx xxxtlx xxxxxuh xxxxvx-M XX'x- xxxxxx h.xx'x- xxxxlx' thxx-x' xxt thx- xxlzxxx,-xx xxx xxxxx flfxw, Thx-3 1xx'x' 'l'xxxx-tt l"x.x1xx'x. X :xxxxl llx-x'lxx-rt lQxvlx:xx'xl4xxxx. tlxxx' tixxt vxxxzxux' xx :xi x-xxxxxxxlx tx-xl xxxxh lxxxxxxxxx-. xxx Xlxxy. xxxxxl xx x' xx-xx1xx'ixtx'xl txx xxxxxx nzxch xxthx-x' thx- xxx-xt yx'1xx'. Uxxx- hxxxxxlx'rxl xxxtcexx xxxxxxxlx. txxxx-x wht hxys :xxxxl httx'-x-xulxt qxxlx, xxxx'x'xx'x-xl thx txxxx x'xxx-:xg :xxxxl x-xxtx-x'x-xl xxxtxx thx xx-cxxxxxl xxxtlx :xt thx: xxrxxsxxcut xxt lxzhtxx' xgxxlxxxg. xxxlxxcxxti hx-rv :xl-xx, lxxxt xxx- lxixxl lxx-x- xx :ls Qxxxx-ctvxl xxIA xxx XX'x' lxxxxl tlxxx xgrxxxxlxe hx'x'x-. x-vx,-x' xx hxuh txttlxx-xx Ste-x-lc. hlxxrxxxxtrx Vllltxlxxx, :xxxxl Ii, V, Sxx xxxxxx-h xlx-lxxgxxt XXx- lxxtxl hsxxxl xx xxx tltx' ,xx mxxsxxlxc-x'x' txxx' zx xx-zxx' :xxxxl lxxxxxx xxxxxx'- x :xlxxxxxx xxlxxxx 'x- Sxxxxlxxxxxxxxx. Xlxxxy l.xttI-- xxxg, xxx'x Nxxlx-xl lixxqht Qxrlw txxlfxxxg hxxxxxx- t'Cxxtxxxx1x1xK h.xxl thx' xxlxxtx- xxxe xxt lxx-xxx: xxgxxtrx-aw: :xt thx- ,lxxxxx Cx-xxtixxxx, 'lqllxwx' hfxvxxxu thu hxxxxxxx' xx Fzxglx-, tizxtlxcrixxxs Kvgxxxxx lfxlxxxx .Xl:xx- lla- littc xXxxxxxxx, X'xx'Qxxxx:x l.l-li. llclc-xx llxxllxx, :xxxxl Exlxxxx llrxxls, lhzxt xx-zxx' xxx- lxixxl thx- xxxxxtxxxtxx Xlxi ll. rl. llxlkx-x' :xx Nxxxxx-x'xxxtx-xxxlxxxt. x'x-ry fxxrtxxxxfxlc, xxxxlx'x-xl. xxx hxxxxxx: xxx -hx-xxxxxx l?x- x-x'x" t h:xx'lx'xxx' XX'xxxxxxxx:h:xxxx. Xlxxxxxxx' t'xxlx- xxx- xxl Ixxxxxxu lxtlt xxx- xxxxx xxx lxxx Ixl'x'x auth :x hxxx- xxxzxxx :x-x Xlxx Rxsqixxrxlxl 'I'xxx'xxxx' 'l':xk- xxxxg rx'x-rxthxxxu llllxx cxxxxsxxlx-xxxtxxxxx, xxx- lxxxxl Nxxxxxxxtlxcx' Qxxxlxxxq thx- xxhxxlx- xx-xxx' tx'x-xhxxxzxxx yx-zxx' tixxly xxxxxx-tx--xx-x'x'xx stxxxlcxxtx, lxxx xhxxxx xx. xxxxx tx'-x-x-'ht lxxxxs :xxxxl fxxrtx'-xxxxxx uxrli -xxx'x.'xx'x-xl tlxx' xx-x'xxxxxI X'xxX.xL1x' txx e-xxtcx' ixxtxx thx- thxrxl, xxhxvh xx.xX lx xx-rx hfxxxxxx :xxxxl xlx-lxghtlxxl txxxx' 'l'hxx xx':xx' xxx' qxqxxxxx lxxxxl xxxxlx ttvxx xgrxxxxxxc xxt' xxxxlxxxc. xxxx'x xxhxx:h Xlx-X t'xxx'xxxlx.x .-Xycxw zxxxxl X111 -Ixxhxx tQ:xx'x'x-tx xxx'x-xxxl:-xl lfxx-x ixxxtx- xxx- hzxxl lxx'x'xI xxx thx' lxxxxx-x ux' .xxlx-N, xx x- lxxtxl lxxxxkx-xl txxx'xx:xxxl txx hx'xxxQ xxxxxxxxxw .xxxxl gxxxxxg xxx thx' ,lxxxxxxxx'xSx-xxxxxx, lt xvxxw .x xx-xx xixxxx, This yx-zxx' xxxxxx- xxt' xxxxx' xxxx-xxx hxxxxxxx' xxf lxx-xxx: uxxlxx-tx-xl xxx tlxx- X xxx':xx'x' llx't.x Vlxxlx 'l'hxx xxx-xx- t':xth ,lxxrxxxxxx xxx'xxt- lxxxx hxx-I th .xtxxxxx.xl , ll xxx- x'x'Ixxx' lxx xxx xx-. fXl:xx'xx' t'x':xx'xxx, llxxrtxllxy llxx, lfxlxxrx Xl.xx' XX'xxxxxxxx:- hfxxxx, llx'lx-xx l'h:lxxH, llxxxxfxlxl X' x. 1 xxx vl t. l.ll.xx. lfzxvxxl Ste-xlnxxxxx, :xxxxl 'l'x'xxx-xt l7x1xzlx-x txllxvxxxx lxx':xx'xxx xx':x4 x,-lx-xtx-xl x'xcx-xxxx-xxxlx-xxt xxx X-xxllx txxx'xxlxxx.x l1x't:x t'lxxlx-, .xxxxl xxx- xxt hx'x' xxxxlx-x-xl, .Xxxxxxhxgx hxxxxxxx xx'x'x'x- xlttxlx' xxxxxxxxl xx.xx lxx--txxxx x xx xxxx -xx 'l'hx- :x R Y xlx xxt thx- lxxxxxxxx llxxw xxxqx-lx .x xlxxx-'. xh.xxxx, .xxxxl xxxxxx-xxtx-xl xt txx thx- xx-xxx xxx xxxx tlzxx- Nxpht lzxxxx xxxxxxxxx qxxl txxxxlx xxxxrx xxx thx- Yxx-x x-.xxx xx-x, lxjx' thx- xx-x,'xxx'xl, thzxt tlxxs xxxxx xxxxx xxt' xxxxx' xxxxxxt x-xx xtxxxu xxxxxxux-N lxxxxxtxfxxx lxxxxx :xxxxl thxxtx-x-xuht url: x-xxtxxx-l xxxxxx thx xxxxxxtlx .xxxxl l.x-x xxxxxxux' xx- txxllftlx-xlpxxl xxxxx--xx XX'x- xxx-xx xx-xx xxxxxxh x-xxxtx-xl. :xxxxl xxt xxxxl, xx-.xlxfxxxq thxxx llxlx xxxxxxlxl lxx' xxxxx l.x-t xxxxzxux' Ixx xlx-,H xxlxl xxxlxxlxxxxwx Ilxglx, 'lhxg xx.xX thx- txx-t xx-.xx Xxxxxx l".'-l xxx lx.xxx- xx-.xx xx-xxxxxx hxxxxxx- xxxxxxxxx llxxxxlxxl xxxtxx txxxx xx-x-xxxxxxx, Jx txxtrxl xxt' xxxlx-txxxxx xxxxxxxxx, xxx- lx.xxx xxxxh-xl xxxxh Xlx' I-xhxx ,l tlxxxxw-xt ,xxxxl Xlxxx Xlxxxmx li l..xxxxlxxx'x xxx xxxlxxtx Thx- xxxlx- xx-xx xxt thx- xlxw xxxxlxxxlx-xl lx--x'xxl Stxxlxxxxxxx txxxx- xxlx-xxt, Al t' lillx-xx, x'xx'x--xxxwxlxlx-xxt: Xlixxif- Cxrxvx-xx, --xxx-txxxx. xxlxxl 'llxxxxtt l'x'.x,'1x-x, xxx-xxxxxrx-x txxxx xl.xv xxxlxxxx .xxxxl xlxxxxxx xxxx- xxxxhxxl :xxxxl xxlxxx :xxxl llxx x'xxxlx't. xxxxxx-x'txx'xlx' Thx- xlrxx- xxx-xxtxx x- "l7xxxxx,xxxl xx'x'x', hxxxkxxxxxxl xxx-x'xx'," txxxx' xxxixwxxt- .-xx 5.xx'.x IClx1.xlxx-th lxxxllxxgx-xx xlxxxxuhtx xxx Xlx ,xxxxl Xlx- ll IQ 'lxxxxllxxxgx-x xxxxl llxxxxxxxxl N--:xxxx'll xxxxx xxx' fxlxi :xxxxl Xlxw Ii 4' Sx-:L-'x--ll ll-lxxx xx-xxx xxx- x'xxx'xx1x-xl :x jxxxxrxxzxlxxtxv xflxxlx xxxxh thx- xxxllxxxxxxxg xxttxx-x-x'-' l'x'xXxxlx'xxt, Xlqxhlxxxx lixxxul xxx,'x--xxxx-xxxlvxxt. Qlrxxl-. l'xxuh xx x--t.xxx. t':xthx-x----- Kxxxxxxx, :xxxxl txx-:xxxxrx-x', Frzxxxxxx lfrzxvxx-x' Oxxx xxlxxlx t'xxx'xxx-hx-xl thx- x'xlxl-xxw l'xxx thx- whxxxxl xx.xgx x-l' tlxx lixxxxxlxxlxxh lxxlxxxxxx- Xlxxuxxxxzx l,xNk xx:x- xlx-x'txxxl xxl -xxxxxxx' x-xlxt lxxxx xx t'xIx l'.:xx h x l.xN- 'llxxx xx xxxxxxl hxxx l XX'x- xt.xx'tx-x lxxxt x-x'x-x--.x xxxxxxl xx.x-. llxx- hxuh txxx-xxtvxxtx x-lx-xxx-xl x,-xl xxxxxxxxxsx,-x -xx-txxxx thx xxxxxxl xxxxhx 'l'hx- lx thx- Sx-xxxxxx t'l:xx:x l.xxt llx- lattx- l'hxllxxxe lx:xx'xxl Ntx- hxxxxx, x'xx'x Jxxxxl l t' Xxxdxvx xxx xtxxx xxx-xhxxt xx th lx- I-.xx xxx'1 Xlxxx'x' l,xxxxxxx- llxch. xxvxxxx xxtxxrxl .xxxxl ,l. t, lzllx-xx, - llxxxl .xxx x-xlxtxxx' ixlsx - 'wt xx-xxx' xxxxvx- l'1.1l tlxx hx xx-x-xx xxxxlxlxxhx-xl xxx .-Xxlxx-lxxxxxx xxxx- xxxxxxxxxx-Qxxxxl xxx xxxx-x-lx' xx xxxx-xgx-xx, llxx- lxxxxxxxx-M txxxxxx xx-x-xxxx'xl xxx txxlxx' :xx xxxxxx'lx xxxxxx xghxxxxl. :xxxxl xxxllxxxglx gxxxx' x ' x l3.xxxxl 5 txx xxxxxxx xxt xx xtxxx-xxx-x'hxx-t .xxxxl rlzxrk l'x - -xxg xtxxtt llxxxx xxxxx txxxl -xr. :xxxxl xx'x- cxxxxlxhxlt hxxvx' xxxt tlxxg x-xxfxxxxx-x.xtxxxxx xxt xxll. x-txx Vlxxlx x-hxxxx' xx,-Vx-xx xxx xl-M xxx Ixxxlxxx: t:xthx'x'xx ltxx' t'xxx, lltlcxx llxxllrx, X ,Xxx x xxxx, llxxxxxllxl XX':xltxxxx, -- x- xlxxlx tl lhx- xxllxtxxx xxt th xx xx xxxxl xxlxtxxx' xx x-xlxxxxx-. th.xt .xxx .xxx- llxgh Nvhxxxxl l xxxxh xxxxlx xx trxxxxt hxxxxx- xxt h:xx'xxx: xxIlx'. thxxt tlxx- :xxx- xxxx-xx xxt thx' 'xet xxx xt :xx thx-ix' :xxlx'x'x - tx-xl xuh, lxxxQxxxx -- l!'It'lY hxxxl xxxxxxx xxxx- xlxx-xx xx-- thx- :xxx- xx t'x'xxxxx x-ml xx- xx' l':xttx-xwxxxx. xxmxxxxxx l,xikx .xxxxl xxx xhxxnxx, xxxx--xxlx-xxt, lfxlxx.x Xlxxx' xxxxxxlxxxt llxlxxx l-'hxllxxxx Fll , H , uxx, txx':xNxxx'x:x, l'xxxlx-x' xxx lixxxxlxx,-x't .xxxxl Xlx. xxzxrx tlxxlx xxxxh-xl xxxxxxxxthlx xlxxxx xxt Xl thx- VH, Xlxxxvxxx xx-xxx' :xx x- XX'xxxxxlxx4- Nt'Cx'x'I1tt'B. Qxxxxtlxxxt - tlxx- l1x'x.x .X xxx-xx Vlxxlx xxqxx xxx':.xtlxlLxl thxx xx-xx xxxxxlx-x tlxx' xIxx'xx'txxxxx xxt' Xlxxx lilx-xxxxxxx' XX'xllxxxxghlxx. xxxxxx- xxxx-xx'x:xl tx':xx'hx-x 'l'lxx- xxxxxxxx- xxt' thx- xlxxlx xx llxx t'xxxxxxxxx-rxxxxl t'lxxlx, .xxxxl xt hxxx thx- txxllxxxxxxxg xxllll- xjxxx l'xxNxxlx-xxt, lx'l.xh Xlixx- XX'xx:lxt. xxcx'-xxxxv xxlx-xxt, lixxlxx-x't llxxrxx-,wi xx-x-xx-t.xxx, lfxxxxx XX'.xx. .xxxxl xxx-xx-xxxx-x, Nlxxxx Xlxxttltt blillx' Ixx: xxxxxxxxx'xxt xxx xxxxx txxxx xx xxx-t .xxx-xxxxxl thx- xxxxxxxx. lfx'x-x'x-xxxx- x- txxlkxxx: .xlxxxxxt rxxxxx- mx-xx-'x-xxxx-xxt XX'x- lx.xxx xxxxlx-xxxl xxttt' xxxxxtxxtxxxxxx .xxxxl h.xx'x- xtxxxtx-xl xxxx thx- x-.tux-fxxxt xx-x xl.xN- xxxuht. .xxxxl ,xl-xx thx- xx-xxxxxx xxl.xx ,Xll xxx- Nx'xxx--x- .xxx tlxxxllxxl ,xt thx xxxxxxx-x-rt xxt gx.xxlxxxxtxxx4. lxxxt, ,xl- thxxxxgh Nxxtxlx' xxxll xxxxx xxxlxxxxx xt, xt xxxll lxx- .x -.xxl x,-xx-xxt lxx :xxxxxg thxwxxxgh llxxv' xxxxxx xx-:xx-, xxx lxxxx x- .xxxxxxx xxx. xxxxxxx- x-xxxtx-xl thx- hxlxx thx tx-.xxhx'xx hx tlxxxxx xx x- xxxxx xxx xxx xxxxxxl- xx- ::xx'x1 Xl.xx .xll xl lxx- ,,. .X-hx lx -x ll'4 thx' -lxxxxxxxx' t'l.xv.'tlxxxt xxx' x'xxx'xxxNhxxx: xxx.xxxh.xlN I-xx x-Zhxx Ntxxxlx-xxtx lx.xxx xx- Q ----- l xx lllllx' xxx' t'xxxxxxxxx-xxx'x-xxxx-xxt, 'I'hx-5 xxx-x'x- vhxxxxxx hx' xhx, Sx-xxxxxx ll-'VW -'N KU' lx-xx l""l 'V' 'lx-'V "l'l t'l:x--. :xxxxl xxxulxxxlx-xl. Ilxxvxxl Stx-xlxxxxxxx, t'h'xl' Xl.xx llllll 5Vll""l Nhzxl: t'.xthx-xxxxx lix-xxxxxs, t'.xthx-xxxxx l'xttxxx-xxx. Xl.x- f Ili-jlAl-QN lltlll x'xx- t'x'xxx'x'xx, 'l1x'xxx'xt l"x':x7xx-xx il, t' lfllx-xx. .xxxxl - - llxxxxxxlxl Yxxxxx th!-X-N x Hx.x'tx'x'xxxxx 1, l'? ini' 4 x TIIR 1938 XbII'III-LIFE 'NIOR CLASS PROPHEC ' "NYlxy, I lxzxxwllx' lxxxxxxxx tlxxx xxlxxxxl .Xxlxxlxxxxx xxxxlnx' xx xcrtxxlxxly xllxlxxxxxt Ixxxxxx xlxxg ,Xxlxxlxxxxxx xxf lxxxx xx-:xxx Lxqxxf' x':xxx my tlxxxxxulxxx :xx I xxxgixrxxl xlxx- xxxxl 'xl' my lxxxx: lxllx lxxxx xrxxxxx ,Xxxx Nxxlli lx.xxik xxx tlxx- "xxlx,- lxxxxxxx- xxxxxxxf' ll xxx't'xxxxlj. xxx,-xxxxxl Q nfwul I xxx lxx x'xtxxx'xxxxx-4 .xxxxl llx xxx xlxx- xxlxxvxx xxlxx-xu l lx.xxl xxxxxxxx xx lxxxgx xxxxxx xxf xxx, lxfx, Ifxxxxxx tlxx Ixxxx xxxxxxlxxxx I xixxx xlxxg xxlxx xxlxxx Ixxxf xxxxxxlx xtxxxxxl xxllx' zxlxxxzx xxxgxtxr, lxxxl xxxxxx xlxxx'x' xx.xx ,x l:xx'gx-. xxxxxxlx-xxx lxxxxlxlxxxu xxzxxxxlxxxu llxxrx, xxxlx I xxxxx txxlxl lxxtxx' xx.xx tlxx xxxxxx ,Xxlxxlxxxxxx Ilxulx Sflxxxxxl, Ilxxxx xxlvxllxl tlxx- txxxxxx .xxxxl llxx xxxxxlxxxxx xxxxxxl lx.xx'xx lxvxxxx llxxx xlzxx' xlxxxx xx xxxxx 1'11 xxxxxlxlxxl I vxxxxlxl l1:xx'xllx xxxxxx lxx lxx.xx xxlxxxx- xxx xxlxl xl:xxxxxx.xtvx xxxxx- .xxxxl xxlx.xx xlxxx Ix.xxl lxxxxx xlxxxxxxx xxxxxx- xlx:xt x-xx-xxlfxxl gxkxxlxxzxtxxxxx xl.xx' xxx NI.xx. lxrzt xxxx llxxxxxlx xxxvt xxxx- :xx llxxx Ixxxx xxxxlxxxxx :xxxxl I 1111 I. xxxx- lxxxxxxx lxxlV1xx'x' I l1.xxl :x xlx.xxxxx xxx xxx ,xxxxx-xxx Ilxaxt xxxqlxx lxxxxxx-x'x x. xxx xx xxx xxxx lxxxl xxllx .xxI.xl,xx. Ixxxxxxlx, Ilxxlxxx llxxllqx, xxxxxxx lx- xx-x xxxx Ilxxx' xlxxxxxslxlx xxxxxxx 1,-1 llixxxlx xxxxxxxfl lx' lxxulx xxlxxxxxl xxxxxxx- xxx'xx-x "IIx-lxxxx. lxxxxx Qxlxxxxxx xxllxxx: xxxx xxlxxxl :xll ilxx I1xx'lxxlxxl'x xxlr llxxxx Sxxxxxxx I'l.xXX xxx :xxx xlxxxxu xxxxxx' I x-:x:x'xIx xxxlxxxl Ilxlvxx Qlixxllx Jxxxxxxlxxl .xxlxl lxxxxxxx lxx' xxllxxxxg xlx-xxxl xxxxx' x'l.xxx xxl-llkxxx, "I7:xx'xxl Fix-xlxxx.xxx. xxxxx- xxlxxxx. xxxxxl 'l'x'xxx-xl lfxxxfxx-xg Vxxgxxxxxx-x, .xxx- lxxllx xxxx'xx'xxI'xxl xxxxnlx lxxxxlxx-xx xxx X:-xx Yxxxlx. l'xxx XI.x' x'xx l'x.xx'x'xl, xx-xxxtzxxy. xx :xxx xxuxxxxxxxlxxlxx-xl xxxfxxxxxl. :xxxxl rl. If Iillx-xx, xxx'x-fxxx'x-xxxlrxxx. lx ix xxx-xx'xx xxxxxxx Ixxx' xlxx- Yxxxx Yxxrlxx XYxxxIxl.N 4'l'lxx:xxxf lxxxx'x'x :xxxxl tx'll xxxxx :xlxxxxxx xlxxx xxxx xxx' llxx- Clixxr ,Ixxxt qxx .xlxxfxxl fxxxxl lxll mx- xxlxxxxxx xlxxx xxxx-xxxlxxxxx .xx xxxxx tlxxxxk xxf tlxxxxxf' l lxxxsx l. :xx xlxx xxxxxxxxx-xl Ixxx' .x xxxxxxxxx-xxx. UXYLII. lx-xlx xx,xx'x xxxxlx tlxxx xxxxxxx-x xxf xlxxx xlJxNX. IIxlxl:x Ilxxxxlxxy, .Xl.xx'x' II:xx'xxxxxxx Iixxlxlxxxq, llxlxtlx Xlvllxxxx, I,x'xx:x llxixixxlx, Illxxxlxx Nlxxllx. l.xl,x XI.xx Xl 1111 xlx', Xlzxrx' I.xxxxxxxg Iixxlx, X'xx':xxxx.x Xxxxlxx, .xxxxl llxxxwxtlxx XYx:lx5lx :xrxx .xll lxxlxxxxxs lxx lox-xx xlxxx x'xxxxxxxx'y xxf xxxxxx lxxxrxlllxx Xlxxxvxxx I'lxxllxxxx :xxxxl Izxvlc I'xx:lx xxxx' xxx llxx- xqxxxxx xxxxxlx, :xxxxl .xxx lixxf lxx-rxxxxxxxxu xxxxxuxl xlxxctxxxx' l lmxl xxxxlxlxxxxlx' xxxxxxx- xxxxxxxx .x xxlxlxlld xxly tlxx 1'xxxxxxxxx'xxx:xl Vlxxlx xxx xxxx fxxxxxxxxxl. .xxxxl I lxxIxgxx'xxxxl1xl xxx xxxlx gxlxxxxxx :xxxy xxlxxx lxqxxl cxxxxtxxxxxuxl xxx xlxxxx xxxxxlx. "XXI lx:xx'x' 'x x'xxxxxxxIxx':xlxlx- xxxxxxxlxxx' xwxxxxlxxxxxl :xx xxxx'xxx.xx'xxx Jxxxxl xxxxxxxgx'.xxxlxxxx'x," xlxx. xxxxlxxxl. "l.x'l.x Nlfxx, XYVIQIH lx .x xxx,xxI.xx'x xxx Xxxxxlxxxxwlxxxx, Xlzxxx I,x'x- llxxxxxxxxxxtx. xx xxxxxxxgxlxxxlxxx' xxx Ilxxxlxxxx. Klxxfxllx- I-ix:xx'xxx, xxrivrxxxf iz-Cx'x'lZxx'y txx zx lxxxm, xxx:xxxxx!':xx'Ixxlxx', NI.xxxxxx- l'xxIx lxzxx lxxxll xx xxxxx,I.xlj xxx .x lxxxi:xl x-xlxx-g xxxxlxl x'x'x,x-xxtlx, xxlxx-xx xlxx xxxxxt In x:xI-,xx xxx- x':-x xxxxxxxxxxxx lx lxxxxxxxxxl lx.xxxlxx x . lI.xx xxx xxxxx' xxx Lx jxxxxxxxlxxxxxx lx xxxx x1.xx'x' xxx xlxx' l'x'x x. 16 xxlx-xxx xxx xlxx xx-xgxx tfxrx' tx I'x'xxtx xx:xxxl x tlxx xxxxxxxxx' xxt xlxxg flxxxxvlx. Ilxxlxxx I. l'xxxxxxI Stzxlxxxz II:-Ixsxx Plxxllxxxx xx I cxxtrzxl fllcllxxxxllxt lix-xxxxxx xs rx xtcxx- I xgxvxgxx xx xxflxux- xxx Lx xxx.xx'xxxL' xxxxxlx'fxC1 I x xxuxtxxxlxx-xx :xt l1x'nx':xx'xl lkxxllcgx-L Ifxlxtlx Lx xlfxxx-gxnxxlxcx' xxx zx xxxxxul l:xxxxxxx"x Ilxxxlxxxxx: 1'.xxlxx-x'xxxx- I'Qxxtxx'xxxxx lx :x mx-xlxx,LxI xxx- x'xx.xxx': .Xxxxlxuy Fx-lxn lx xx-fx'xxt1xx'y txx xxxxxxxxx xxrxxxlxxxxx' ll lxcixx' x'xxx1xxxx's xxf .3 .xxx-l Hxxxxlx' Ilxxxxxxx lx Lx xx-x:xxl lxxxxxlxx-x'xxx:xxx x fuc- xxx,xxx, Nxxxx xxlxxx xxlxx xx xlxxxv xxxxx xxaxxxt xxx lxxqzxx' .xlxxxxxxlu .,I lxxxxx-x xlxxxxx --x'. xxxxxxlx xxx.xxxxx lxxxxx.. lzxlxxgx xxxxxg- x' .xxxxl xxxx zx xxxxx lIxIxgI'x, xlxx x .xx xlxx, Iixxx- 1 xxl.xxxx' HX lxx, xx.. Ixilxl I Hxxx Ilxlulx "I xx xlxx "X lxrfxfll Ixxxx I-,xxxxxxxx lxx1,lx Jn I lxx xxxxx -I xxx Ifxlllx' , Ijxxl Xxruxxx i'lxxx' l'.1lxx.x xxx-xl xxxxxxx I'xxxx xxxxl li Xlxx-xxx xxxlxxl 'xxl.xxxxl xx, xx-xxlx llx, xlxx xlxxxxxx xxxxxxx xlxxf xxlxxx xxxx' xx xlxxxxxxx 'xl xx lxxqxxlxgx' xxixllx' x'x:xxx : Ix.xxu .xxxxl xxx xxxxxux xxx xlx xluzxlxgx' xx xlxx slxxlxx xxxxxxx. xu, xxxxtxxxl xxx I XXX III xxxxl :xx xxxzxxlx' Ilxxxxxxl xxxxx. lxxlx x xlixxx x xxxxx II2xx'x :xxxxl txxl xxx llxc I xxxt x'1'xx ,xxxy xxx xlxu :xxls xx-x"1 I zxxl-zuxlx xlxxxxxl xwxxxxxxxxrx-x, xxlxx,-xxxxxx XX:xx'xl xx xlxxx xxxxe xxxxx Ixxnxxxxx xx xxxixx lxxxxxxxx xx llxx- xxxlxg xxl xlxxx,Ixxx'l Ifxxrxxxcxxs xxxxixll xxxxxxx xxxxx vm-xx' fxxr fx xutllwl xlxxxxxx txx xxfxxxq-xxxlxzxrxxx! xxll xxf rx fn- Ilxxqzxn xx lxxxxxxxxlx xxxxx Aallc- 'xxx-xl txx :x xxzxxtxxrp gx xxxxxxxxx xxxxxlxzxll l.x I.x,x' Ilxxlxlxxxxx xx :xxx x-lxlxxxx-x:x"x xxxfc. x l.xxk xx-Cuxxxly rx- xxgxxuxl lxcx' xxxxxxtxrxxx xxx IIIJXX-Ixfxixxl' xxx xxxzxxrx' tlxc rxl1lx,xx"S xxx Njxxxxlxl xxx- lx:xx'x: xxxxxlxl xxxxl.xx' Iixclxzx xxxxxxx xxx Xlxxxxxuxxxtix, Ixxxx l1:xx'xxx:x Lxru xxx NI.xx,-. I xx-xxxuxxxlxxgx' xxxxx xxxfrn zxlxxnyx x'xl Sxlx-x' thru: mx-xxxlxx-x'x xxx xx qxxxxclx :xxxxl -I-xlxxx I.. Mc- xxxx-xxxxxxxfxl Ixzxxx-lxzxll xx Xlrxlxlxxxx lxxxxq xxxxxx I rrmx-xxxlxxgx' xx, lxx .x mxxlxrzxl xxxxxxzxxxxzxry txx Inxlxzx I axxl-xx-xl Ilxlxgxx. Xlxxlxlxxxx xgxxlrxl Ixxx' llxxxxxlxgxy Izxxx xxvcl-Q," x-xl xx- xx Xxxuxxxxzx AIlx'x,xxI'x xxictxxrxx. XYlmt xx xx x'xx II:xx'xxlfI IX Lxllxxxx xx " I xxxxx-xxxxxxxx-xl. xx :x xxxxxfxgxxxxxxxzxl xl2x1xx'xgx', Zmxl l'x'r vuxx Qxxxxrl. Hx- lx1xx'xx Sx'x'cx'al xxxx'xx'c xxxxxxvxxt xxx tlxx- xxxxrlxl xxf lxzxxxxlg II:xx'xxx I.:xxxxlx xx :xxx lx ll 4xxx.xl xxx lxxxxxxxxfxx. xl xllxxxxxxxxl. xxlxxx. fxxxm :xll I xtf :xxxxl I.x-xx ' Ilaxxxxxxrx' I xx, 'IIM-xx xxx- lxzxvx- xx-Vx-x'al ' Lacy I Yxxxx' zxxx- xxxx-xxxlcxxxx xxf ix xxxlxxrxl mxxsxc zxxxxl xxxsxxxlxxgr xxrclxrxtxzx lxc:xr, cu xx S Z1 Hlllil- lxxxxxx xxlxxx -x'xx'xs, IIISLIITIHCL' Ilxxyxl Ilzxxxxxlxxxxx xx :x xlixxxxxrt lxx cl- xpx: Tzxl Rxxxglxellc xx :xxx ix, lxx tlxs xxtxyxl Tlxxxxxxzx S xx-xx xxx xsx'ux'1xI l:xx':x' xlxxzzxxr lxl Yx lm II Irxxxclx xx thu xxxfxxxzxzxx' xx xxxlx llxxx'x'xxxx'x lxzxx lxrx,-xx xxx xxl-cxxxg Ixxxsxxxuxsf' nxfxxxaurgx' zxxxxxxxxxx xlxxlc KIClJxxxx'cll xxx xxx thu I fx 11xx'xx'a 'x xxxxcx-5+ xtx,-xl lxcrx- 11x :xxl-Q 11 tlxxgvc x'fcx'u Illx xxfzxx lxx-x'x xx'x xxx "Yx-xy xx x' xxxclx fx l:xx'gx- clfxxx. lxzxvxf xxxxc, I'x:xx'l llzxllxxxxxxxk' Blxxxx xxf -x'x- xxxxxxglx txxxx lxxxxlx' tx- lxn' xx-zxclxuxx. llxxx xlfxxx xxx XYLII. 1.11 1 lxixxlvxxx lxx xx-x-, xxclvn :xlx-xnx x'1xx'x-rx-rl lx- xx :x Ixxxxxx-ex xxxx Lx slxxxx. thx- x'xxll. xl xxxxxx- f A S ll li ll 0 li U ll I C2 ll S L' II U U I f A In 11 :1 vm-l'lgu11 111-rwn in ilu- xmvy lu.:-I :my "WWII, 5u11'xm- Iulfl ma' zdmnul vxwu5f11x-- M111 Hung In :I-1 uitll th41I,l wlullux XY1lll1n11x, I.111n:1"1I 51111lw-If, Ilx-Ima. llmx .uv you qw-Hlllu :nlfluw 111 111-vm.m, .xml l":lv'1'ls H215 fm' in thm- :ur w1x'Iw, vmlr lwsmtx xlm11"' mfl -lulm 4'nx lx .nn wfliw-1 :nt 4X11n:11I-mln, Hu- 1 N 1 ' NIH' lmmz-1ll.m'l3 rx-11111-rl, Im vmy h:111115 111 lui lx1vl1:u'fIwn rx .1 xx-:1'I1Ifxxl-Iv I1'.1x'1-lm, :url I . llux umk :mul I lmxw- :1 11115.-, 11111114-111 NI11111, H1111 rs m II14- llwxllmmu- lslnwls 111 11n'v-wut, IM- Iullu , , 115111 yum In-1-I1 gn-Hung un' Am lx 51 11-1111111-1' nn :1 Xvxx' N1-xk p,'n11v1, :mvl lam I'1'nx'11xl as Jllw :l '1:111x'11:nllNl. lmnvllxy Hlx ix "I lIu.m11gI1l5 1-111415 my xx-wk .lx w111'1g111 11, 1l1wW1w1't:1:I 1v:1NIur 111 ilu- xxvwlw-In 1v:1vI nf Xmtlw ilu' nnmauzvl ul' thug X1-xv Yurk Y:u11k1., :null I 1 mrlxum, 111111 F1'.11m,-Q l"r:17l1-1' ix :nn l1m'r1u1' QI:-cf lun' wvlxxq ,LII Hn- Inuvlmll gzunr-N Hy, Intl l'm nv mlm' In I"lm'lfl.1, Rfrlu-11 Xlcillulwn lx 11 fumwl lm-xl :mul xlu'1ry." lmgf-V, mul, .15 51111 kmrxx, 1'l41l11 lmxlnv- thx ls ., "XL-N, it 1'-. qftlum l.nI4,- mul I mint 111. lmmv. .mlm --I .1 ,In-W gimp. 1 lvl' 4-111-qw-el H11-W lnrnvw tumglmt, lm! :all gmul 'XYIIJM ix H1111 Sm- lI.nxxx11l'tl1 wluxllgf' I tlmmgx muwr mul tllifulyvxglltf' ,uni wh: hml Q-111, 1,nnNlmm1l. :Lx I llzmplugxlwl lu lu- Imfkllm Ili 114' luflvillz Iill' 111 flrm-:mu ulrmll thnx' :IJQN Npcm 11: 1ulr1l'v11ql1t1ll1-11. A-I11-lm1'n1 H1211 Sflx-ml xxltll :ull my fmllmx :Luv , . , :l- . 'NIM' :uni Itwinqn Ihlvls lmxu lx-fllllwl thnx' nm' HH A lulnmx .1111 .uw vzllmwl :In-lulufmx, llwh-11 11- YKIQUNA AIAUQ XYINNINHIINXXI Hu-11, "Il1n'5 :uw Vmllm 1gn11:luy-11 111 1111- l1m11ll.1I V , .11 MM.. 1:1-1.1111-lx " Lluxx lmflzwf CLASS POEM Slum um' 5431111111 111115 will 111155 LLWZLY. Scluml flnys, the 1lL'1ll't'5I :1l1111g lifvk wzlv. Klum' :1 limp- in thusc rims :gmw IW, l.1t1Iu llmms. sw t1'1x'1:1l. IHZLKIL' us cry, Manx' Il tlmc WL' l1:u'c ich +I:-s11:111': llczlrtw wcrc I1c:1x'y with W4ll'l'f' zmfl crm-. Yct nwwt sclnml Iifc hm lm-on full nf img Klmlc Us l1z11m11y, cw-1'x' girl zmfl lun: Smnnctillww xVv'vc wishwl fm' :1 life 1114115 frvc: Xww wc liugcrg 'tif L-uw In suv, 1 . llut :ull IlIlIl1+lllUSS mmf hzlvu :m Q-ml: Nun' wc mlm-11:u't frmnn xcluml zmfl 1.111111 f1'i4'11rl. "Vis Ql'fl1lllllIi4IlI timc, thc 1111111111 uf Vim: .Xt hut lub umm- +1111 www 5411-:at 4lIlf'. ,XllllfI1L'l' 511-11 in lill-R 1llllI'llL'fA xxxfvc mzulc. lint wclwul flux' lm-1n1n'ics will lwwm' fmlc. Slhllll 4lHL'fHl'. IIlWf'l'1', wr lm-Vclmzllmt we-'H irc. .Xml um will tlvrgut xlzwli. Xlurv, nr mc, lint thcrc iw 1111 L'YCL'lPliHH tw ffzfx mlm: XXX' whzlll 111-wr 1'111'gvt um- www +11-111' wcl11111l1 l':11fl1 m um' wwu wlwul ,hull lu-X1-1' 11+ttv1'. , I g'iK'L' Yrrll .X5l1Cl1m11'lx 11111' 11111131 111g11111'f fllx1w1,1w XX XIATHX L'l11,v,v fur! 17 wuumwx-' ,, ,ig i .Ex i' ir 'ruml938.xs11-111-LIFE SENIOR SUPERLATIVES if x , . 5 4,33 .N k 523' , V Y , Q 570' ' gl x x if 'V . " A -X .X t' X - is 'F , K , N r M K I.-V 2 rf , in 1 'Q .45 xxz If In 4 1 1 , . ' , ,. LLM 8. . ,b 'pam P ,g . 1,15 .M S-1 ,L 1 'e- w Wt ' '- Q3 -, :E a , 1 ' 2 :' Ps 552 A , A 5? 1 Q x ,. M, 1 V , . " ' Elf' 13 ' in " . ,, y F"" '21u2' -f ' f5i X. " .an 7 fi J' 'Q xv he 4, A fi Q , -'Q .6 A X V : " XO V ' 11 . ffi,lQ- 7 v Q Q 7 E X K --., A J X E A as 3? - , 1 1 A ,K z 3 S. 5 e 4: H .fs A Q 5 .9 ,X .QM ' , , . . . ,,.,. , ,,, 5 "" . X 1 1- M "' 'ww . S. ,. N EN M, . vp. Q . 4 . I Y. I H V ,W if 591 ' Sf -'Q sn mf Q '- ws--f .. ggi if itticst, 'J-Mwst Musical, ilfiflzws 1311115-, JfAM11st L1Hl1I'ft'Hl1H. lwv11lzL1'.f3-Must Xthlctic, Tfllcst l.1ml4i11g, S--Must llignificfl 'V 1 l1ll1Cl1L'WK'l'S. ltbfrliwt .'Xll-wuml. ll-F-illicwt, 1?-Must Lkmccitecl. IH ,W-A1 ,J K ,. f r lngg I ,, 0' ,Mc f N 1 PO T GR WUJATE k bw. QV. WU I3 Y I, A , f 'PFW' ns:-. 40" Hlurwx Ilrn Hn-men Ii lion:-wr liwlcwm' Sum ,XI Y: S' , if Q. i"? f"'W Ei: ?xx:s-Quanta -2., T fm X " X xp x o ml 1-pf I4 s, N11 1 My .- NWN qv , , LA, 'k 'rule193S,xs11-111-LIFE ir f x UNI0R1S f 1, XJK I - -f'..,1 .V ' 1 v.. 4? --.., ,ali '3' 'VT 'YE Sul 'I'.xx'1,nn I,. IJ. Rl Rlilll-AD. Jn, Nlxkrsxnrif S'1'0XYli I,I'm'1Lr. Cox L'LAXSSfP1fFIL'I2RS SA M 'lfxYl,uR f71'4',YI-dt' l,. IX I1L'1cK11Ii.xl1, ,lla , IYN-V1'f.v1'1z'r11f NI .x1ug.x1c1i'1 F- 1 1 M15 Sm'1'vt411'.x' I,L'f11.l-1 Um Y'1'u1.v1frw1' 20 - L J if As111+:1au11fm 1111111 s1'11ow1, ir I 11 '.1H11'NQyf1 11 S 1 . f vw 4' 1+- I.-'S' 1" .nv ,ai Q : ' - A .64 .KN 11 1 1 XICIIC .xII1ll'L'XYS Nl:11'y I.. ,X111l1'1'x1's .Xlivu Ili1'kl11-:nl W:1II:14'v liluvk J lh-Iiw1'l llulimr H!:1 H119 l,, Ii. li111-M11-1111 l"1':11111-H ll1111'1rww Will A. l':1111c1'w11 filmlxs Valxilww H--I4-11 Vlwvk IM111:1!1l L H1111 l"1'o1-1111111 l,l11'ilv l'11x YIIIIIW' l'11x lioln-s'1':1 llzuxix I.. IP. In-Xl:11'w11v J. .M IP1 Nl 11'y NV:11l1- lfnust Nl:11'1' IC. lfzxuxm- H1-I1-11 Ifo-Ivy' lhllllillt' lfu I1-1 In ' , 1 N IINM tnlnlvl' IJ:1111l li 1,1114 Hrilllvs Ya-111 llnrlwy' ICIII11 Nl:11'i1- Hnxfy liillx' II1-11411-H1111 .I:11111-N Ilv11+I1'i1'k- Yvlliv ll 21 ' QLD fl 4 Illluxxvl' l1lNl1u'111 Nlnrx il Nl I liuuvlu- mhlxic' llwrl wk 'l'lll+1IQERSASII-III-LIFE 'k -'11 J If N 150 R S ' 1 Q., ,' Hxxlxxq: V . , , A V' , ,, I Q, ,., 1 - -1- v-ML Av .ow llllulr--N lizlxlvl .lzulrvll lluln-rl .lnluluxlm llxlruhl KiIlII1'Y I,-mv li. ln. Xlulw UNI'--II Nl-'Vanin Nl:lluln-l'i!1-Xh'l ullvl- If'1':1n4'cN Xlm-lbuwvll Imuie Millsaps Nlullill Xl.lIx Nlullill Ili,uIl XlHI'L1'.lIl NYUVIII XIHVQIIII l'll2ll'!4'lIt' Xl1'l'Iwlwm1 l'liflun NI4'l'llCI'SUll X1-xum1w IC4lIu:n l'unIv I,1uIflv l'1mh' .Xrlluur l'l'l'Nlll'H. Jr, lbmwmtln' 1,l'l'iIll'll lfn-xl l'll,M'll Pugh IIA-I4-In l'11:h Ihlilln Iii:-ln Xmuiv 1-.nil Ilhim- I-'1':111-'w liimlzm- Hmwle Riclze 22 e if 11c1111f:11e L' ll U H .IUNIOHS ag. 1,214 ,Q , 7 111l ln1lmI1111 ls1l111 X N111l 1 I1411 w111111H'1'4 l'x1-1vl'1- 91111111 X'1f".f 1 41111 l 1111 11 N11 . ' .+'1 . 1 I X l "-1111 XIII 11 N1 1 In 1'1 'Hub l'11'-I 411 '1-' S1111 l 111 XX 6111111 X 111111 I11114 U XX 1 M1 l1111u XX 11111 1111 x1 11 XX 1111111 XX'111I11 I X11 XX111l 1 W IU11 XX11 111 l1I'1111 XXII Ml Xl1x111 XX11 '11 I11111 X111 A ,- x K' we- ,Q w 1 ppp' n 1 I 1 'rum 1938 ASH-H1-LIFE A1H,x1.1I4. A1.1f1cllu.l. l,mN1.x Amr:-.umm li'r'1',x RIM-2 Axlml-Lxvs Tuffmxf A1'x1.xx Snxrlil. Arxux l'.x1'r, Hlaxxni Sur 1-S1,.xc14 V.Xl'l. Bl..XCliIX1.XN Auxlis l:..x14mnrav11in4 Mxxnxli Hmxsux RICIIXNII Iimxsux KIl1.1,lclix'r UI4I'l"I'.XIN HURIMN Illcnwy IUQININJIQIP l3m'1.1.,x I. D, Iil'I.1..x jmfux Iivxcnl l'.x'r1m'1.x Iilwcll Am Il1'x'r1xv, xXl'III4l-1Y I':l"I'I.!-lt SUPHOMURE W KV, -fl 1.1418141214 I'Z1'x'1'1x13 Mmm' If1:1i13M.xN 1':IIXY.XKIP BI'l:lQH1i.x11 IN1-iz IIRIQIZAIAX ,TACK H1514 mllixly Ifl'lA'I'Y 1,1-212 1'-NITZ Hliuix f.XI.I.lCl"l"l' l':I.HlSl-Q l1.XIllll9 li1.1z.x1:1-iT11 L',u11'1:r11,1. Klxlcllf 1L.x1.1.1x1fm1 AALKLX Rl"I'll L'm.r.1Ns KI,xrc,l1,14ll-i tim-ilfxl-' K.x'rum'N Lfmun-11. l2x'1i1.x'N f1XI.L Gl1,l:11N'l' f:1lUl'lfR jxsux II-XfNllI.'l'1lN Iiwnzlfilvl' Drug!-1l411.xx1 P.x1'1, I"IAxMxl11xlv 'I',x1.x1.xmni QQULIQ I-1'1.x Mui Ilxxm, II,x1w1.11 L'N.xxlf1nm IJIIRIITIIX Hxxxwl4'1'11 XY. Lf tfluvlix, jk. I-'wvlf Hl,Yl.f':N' SVNINV-fll L'1:.w1-ZX Iflclilu Hlixylix Rm' tfrww Axxui fQI4.XL'I'f Ilwmx L'l'lc'l'1w lixlwlcx' lI,Xlw1.1I HHIAN ANNA IALIJYII lflzlclelili Q-l..XI4IL'lf Ilufwlilc ,Iwux Fkllilililf KI.x1w.,xuua'u' IIWK1-:ze l,l'1..x MM-Z I'4I.IQ'I'L'lllfI4 l'.x1'1. -I'llvN5l'L4Kl'lx .3xRl.I-.Nlf Hxmvx Klum' Illwglxeff 2-4 -k IxsIII1IIIIIIII IIIIIIIQQIIIIIII, ir In I I I ' J SIIIWIIIMIIIIIIIS ,-vb, P W f 'R x Bl' f up .Q ,"" iqffgzfzi t I Lmx HI I.Ix IIII- XIIIIIIII I I RIIIIXIIN HM-2'I1x 1Ii'XIl1I.lf HFIQY XIQIP HIII Ifx x,. I'I.XI4IIlNl- HI'wI-ix HII.1J.X INIzIII.II l2.XIQI. IQI-LXIQQX X IIsI,IxII I.mII:IfIII AA XIQ l.IiXX'.XI.I.I'fX Dlll1l1X' I.I.IIx'II lim Xl,X I-'If xxulix X'IIqI.IxI,x XIIIIEI I'II:I.I-.X xIkl'.l.Hl'..X ,IIIIIA XILIIIIIII-IA RIIIIXIIII XlII.IQf IMI: XIII,Is LINX XIXI2 XIIIII RH MCR xl? I,I I'II.Ii XX IxI.I..xI'I .l.I. ,XIIII II I XIHIII,xx III IX XlIIIII.Ix . 5 Ii XII I XIYI-'IIN IEITIIIII I I' X I'I'I'IINIIx IJINIWX PII I I I . l'liXXl4IfW I'I- XICCII' XII X IxI"I'II I'I"I"IY l3III:I:IIf l'Il1I I II IXI II PIIIIIII IMI I IIIYI' IHIIIII' VII XNCIQN I I ILI I.I1rIII I'IIIIIII.xIIII KIII-,xxl 'I I"III'l'll I'I'I'X'I f7lYl'l I RIiIIIIINI IIIIII III IxI,I lII.ix KIIII XI I' lQIII:I:Iv .,. , 1, l.IxI1I'I!lYx I IIIIIIXIXI RHI Xl- IiI N FXXIIIIJEI H XI, SXIIIII .Xxxx SIII MII: Inu FIXIIX AII'xxII'x 5I:I'II I.Ix XII TIIIIIII xx fll'XI. 'I'IIIIIII-Hx IQXIJI 'l'IvII,IIIIY L I XIQX XX INIIIY RIII:I lil XX II I,I.XX1N I4I:xxIXIIY XXIIIIIIIIAX , KIII XIIX XX I:II.III llII"I-IIIX I II' Xwm .X , I, , YIIIIIN XIIII fi ' 1 J J A F1 ea' J x f Md A W 1 T111. 1956 AhH-HI LIFE 1' FR1a3sH1v1EN 13.1 1 1 M.x111z.x1112'11 .-X1.1Qx.xN111-311 1414.xNc12s A1,1-111:11 Xvll' ' " !l.IINI.X LLL ,Al.I.lil'flr I,1'Q11.1.E H1s1'11mv JEAN B1..x1.wc14 ,-XN1:1'Q B11110 P,x1'1.1NE DMNF B1N1f41111- Bmx':11.xN EMMA JFKN B1wwN N111,1.11i BICIIXYN 011111111 B1wwN R1"1'11 BRUXVN XYMIE BROWN MAN T11'1,1..x R1c11.x1:11 I'1I'I.I..X XYIQIAI x Hl'I.I..X I.xx11-,N I-31141 NI L.x1:1c11, 1.1.1, 1-.x1.1.12 JXNNIIC 1.1-115 Cx x11'11121.1. H1'1:1i1:'1' LTx1js1ix' 1.111111-. k111w11f11.x1 I.m1'1-11.1, UI. 11: 1412 I'11.xNC1-is L111'1'1,1-i I1iw11, U11 N111.x1.xN, jk. KI.Xl4'l'II.X Q11's1NQ AT1m11N ff1X'IN1','1'11N I'N11f Lux 1111s I.1iE Lux j12.xN QWIIX xIAXk1',,XR1i'l' CHN R11Y QQHX S11.x1.x L1111 LUN XY11.1.,x MNH CHN S1211-1 fR.XYFN D111w'1'11 Y Q-RPA 14 MA N 131111141315 C141-i1iCH IJw1N.x1,11 C1:11'1-S vlul-IN DAHI. I,111'1SI-i D1vl1SlC'l'T SARAH FIIX GRACE P11112 RUTH f3.XI.I,l511JRlf -INCH lQ21..xss H,xz121- H.x111111c14 B11.1.x' H.xN111.T11N P.x1f1.1N1-2 H.XNCIICK 26 ,L D.x14111f1.1. H1-3N111+1N R1111 H1iNs11N .AVA H11.1. I XX, H11.1., DIR, M.x11,1f11111i HII.I. C1.11f1f111Q11 H1NsH.m' L. I.. H1x XY1L1.x's H411'1l'PfR L1'c1N111x H11m'ER BERNARD HlPL'IYH Mun' L1t11:H H111 ELMENE I-I1'm1nLE :XLIZNE HL'111.EY XYAIDE IN1:r11.11 I-Ew1s INc1m11 FRNNC1-is ,Tf1R111xN GRACE Juklauy Rn' j1v1e1111N 17111211 Knxuxs, jk. .T1iwE1.1. KENRNS M,x1:E1. K1N1: 31.1111 Rnxsn K1x1 MCDoN,x1.11 KING HES ASIIRISURO IIIGIINCIIUUI ir 1fR 1+1s H M EN 3 MARY RL7'l4PI L.XSSl'1'IflC XX'.xm1 L.xsm1'rE14 XX',um1iN I.1fmwN11s XX71LnL'RN Lliwls LUCY LEInH L1lXX'UI2R1XI ERNIis'1'IN1i XI.x1:12 GILMER MCDox,x1.Iv 1XIl'rc11ELL IXICDUN.-x1.v K.X1'H1fliX'N IXICIJMVIZLI. EVELYN MILLICR Llicx' RIUFlf1'lA'1' HILLX' Mmnnui R4ll4liR'l' Muumi EIIITH 1X1mu:.xN XXvIiSCH'I"1' Muslim J. C. MCPmf14sf1N XX',xll2 N.XNCIf XYAXNCIC NlfXX'BI.XN 1XI.Xli12.XKlf'lx P.XISI,l-IX' II.K K.x'1'u151:lN1i Pxlcswxs IXIILUMEU I-',x1'L Lvcx' Pmlcclf Ll,1,lX'll PRICSNELL SARA RFfllIhINt2 XXY.fXI.TER R1i1m1Nn En R1c11 M.x14v1N RLCH REI!! RICH PXVLINE R1cH.xm+soN L4I.l2'l'.X Rm:1:1Ns Hliuix Rfunmxs Ll' I'iI.LlfN RHl"lXll L'I.AXL'llI'f Scvwr ,lwlpl-ll 5Cll'l"l' MARX' SIMXIIINS I':4!x'll SIXIITII Runlil: SWQIQNI-214 XXINXI. Xl.x1i S'rm"r 27 4. . ,JP ,f" .. Awww W QE, K H55 HIT .L S'1'lc.x X' H4 'RN T. XX. 5'l'EXX'.Xli'1' FLUX IP T1wm'.1mN I.L'C1r.LE Tlmcmy EVNICIC L7N1v1i1m'm1+ -Tmx LTNIPILIQXXUOD EUQENE X'l'Nc,xNx1,y LL'CII.I.1f XXY,XI,I,.XClf Dw1w'1'l1Y XX'.xY 1-1-,w'1'.x XX' xx' 1m,x11.xx1 XX11l'1'l-' L.HRl5'l'lNIi XX H1'1'1.FX' XII hx Iflv NXllf XX1I,l.1,xx1s XI XX'11.1.1w XX'IN XX 11.1.N Rl"I'I'I 'XX'11.wx 141 rl-'wwf XX'lNx1x1,u nr I' XYIX' X Xltlfx I,1,4wX1n X X'1'I-N 7 0 'A' THE1938.-XSII-III-I.IFR ir K 11 had 5 'Aix V Pham.-1 " I 'Q -f -. .y 3- Wwfgf' P1 fi ff- ff ' "' ' V " " T 'nf' ,Z Ie? V ' Mi, -1 I V V' I, 1 , ' 5 5' 7 1 ,fd , 1 - If n ""' ,,,V' - vw ii Q A 'Ni 73' F u 'rg fy .5-L , ,P xx J, If A f f , ' N . -r ' " - ' ' 4 ' .. -1 ' '1' ff , -. ' ' 21:33 . A gl Igmgrmxi-f' . K f . .A . - . 19 A w , - W -1 1 ww ,. ,, H ,... ...MM -V jg. 5 -Q 'J kf, 4 4 A 1 N V. .,:., ,:5 f-Q gb Al X L: ' 1 A 1.4 .. iv , . , -A t Q x ' U . 4 '. J ' V N f, ,Q X nur? ww b . ' -f ,:. I 4' V A . 5- .- ,,.. M-. ,iw , ,1,.V , . , V 5 4 "f """""' V :g f , L 3' r - M ' - "l if .1 - I eff- ,A A ZS -k xsuluunulllcusnuuul i' ACTIVITIES u K l A , 11' 'l'I IEPSSASII-HI-LIFE AS 2-LIFE STAFF H IMx1lvb'1l1mxx ,Inna l'u.u HlfIfIl'ifIQS Nl xx ,. .....,.,... , .4..,. ffllillff'-ill-Cllivf I ul I I MII ..., ..4H11.vim'.v,v jlltllllljlfl' X II4 xx l,x IANA .... ...lx.vi.m:11l lfdilm' Ill l 'rrli :XIWVIN .. .... ....,,.. 4 l.v.vi,vmul lfu'z'fm' Xl XIILHN KINI. ., .,. ,. , ...,.. .,.. l.v.vI.vlm1f I4n.vfm'5.v fllllzzclgfm' .'XSSlS'lHXN'I'S I K lim mix Nlxlmi C1c.xvliN lim lk 1'l:,xxl-'many Klxxlxli U1l.li Ql'L'lIl'fI.I,lf 'I'l:1'1i'1"1' lfmzllixc Xl xr x Sl 1-1 f1,XXXX'4Vli'l4II RHl5lfli'I' 3lU.,iIJll'IllN I,Ju1wu'l1x' HN -Q. XII lllll Ink In- Iitlv Austin J. V. lilh-n ImriQ l'r:mt'rml 'ful Rm-lxello Maury Suc Hayworth vl' xlilfil' I'r:1x'c11 Nlzlluluil Kim: Nlnxim' Hole R4lhl'l'f Allfiltlllllll Durutlly Hix 30 if 1xsl1l+:1ac11:u11lc'l1wvlluul 'A' .IOURNALISTIC CLUB L Q, X1-:wx Ixlxv. .. P11 41,1 59,-fig 5 2 55351 UlfI7It ll .QS lxuli P1111 ...., .. .... .... I '1 I1 111111 L.x'1'z11iHlx1i IXIQXIIN ,.,... N 11 I111 lflexxcl-QQ Ifsfxml-il . 4,,. 'I1 11 1 1 Nl+1WSPAPl11H STA FF HH Ikl RS X 11uz1x1,x Llslq . ....,,.,.... ,. .,!1 1 1 1 1 1 INC E'l"I'11 A1's'r1m .. .... Imwls Mlusxl ...., 1,1111 1' 1 I. L' l'il.I.lfN .....,.., Nh.11- I 1 Xlxm' I,111'1s1i RICH 71 N X711 i' luv,lfP.3fw,xsu-I11-1,11f'E 'k r f JUNIOR MARSHALS ' 'Q' , "': mm "xx Q, , : Y: 'v f U 'ch In i I I Ih-Inn flu Im llull Hllll xx Xiu xl I Nl xx N :ll 1 I xxl U'l'i"lul Ii If Xlwl- I Il li1llklx4'll1l'l11rJ ll 11111 llnlhullu JUNIOR PATROL ! +I'lfl1'lf,lQS Illlx XXIIIIXAI Q X Qulflx rx x ll4'llf:'H1l7ll 7 -A' hx Q Il lf: la u li w ll 1 li ll s Q' II 1,451 A . 'A' ISA N D 'Y. .1 5 . 2 F, tlIfI7ll'lilCS -315-5':3c'1"" r I IIAI, Am min ...... ..., .,... . . , l'wviflwul Mui I'l'1.1l .......,,.,.. ...,.. .... I 1 U lnmlwul lnl.l.NX I'l'n.1l .... .N'Nf'Wl11'x' lr wr 'nr '1' 1I,x1w1.lw XY.x1.wx . .. ,.........,...., ,...., ......... , . , . C O M M E R C I A L C L U li Nm mi :Int- ir Hlflfll ICIQS lll.xu Mui XXHI1 Ill f Hman-lcr lkxlcxl-'N I I 1 1 I ,mms XX . .XY .ucv Klux-1f1'11 .J .UM . , ,WMV 'A' Tun:1938,xs11-HI-LIFI4: Hi' NATIONAL HUNORARY BETA CLUB K I , 5 P S .4-..4J,,.4.L..,. U1VI"Il'FIQ9 D.X'x'III 5'I'l'IY'XI xx .....,..... .,..,.. . ....,.... P rcxzduzzf llllxx Rl wi XX'1xw1x1,ll.xx1 ,, ..,I'im-l'1'v.v1'fi-'11f Illimix l'lIll.I :rw ...,.. .,., , YUm'ulm'y -I, C, l':I.I.I-IN . . . . . Y'1'm1.f1u'p1' The Axl1L'lm1'fu 1.-lllllltkl' wt' tha- Nsltimml I'I1Il14I!'ill'X Hum ifhlh Wm fvrgnllizwl in thc fall nf 11134, tw 5l'll'l'L'l'll thu -+141 Alphzz Ilmwr Svxxiclj. Il lfwzll rrfgllllilillivll. The Hillkf clmrtcr 1UClHIN3I'5 ch-ulcrl Sifhwy 'l'r'm-wlulc thv 11111 prwinh-111. Sinus that timv Siclmy hm hcru succcurled hy ifiwl l'hilh1w, HL-len lf. Ihwwum, hurl Imvirl Sftfllllilll. During thc hrbt three years uf thu Clllh, Mixwx Xluvn If Inmhcrt :mwl Arlllfil Hill xnxx- thu N1w11w1's. Min I.nmhcrt zmrl Mr. Alivllll J. ilzirrctt ZlI'K' wwlwvrm thlw j'L'ZlI'. Thu Nuli-mall lIm1m'zn'3 Hum l'h1I+ ix gm f+1'gm1iz1ati1m with tlmmnmis wf 1l'IL'l11IDk'l'r, chwsun fr-nn thv vhmim' Llllfl SCIHWII' rlzlsxuf nf high wlnwk in right status. All l11L'll1I7Bl'f1 arc clmfcn ff-1' NCI1-fl:11'Nl1ip zlhfl L'hEll'llCfk'l', Thu xx':ltcIlxx'fw1'1lN LlI'L' lf',X'nlH,Y. ruzrnzffu, and l4'mh'r.vf1if'. 1911 Sirlxwy li. llnll. Willa: N111n-1'ilm-luif,-1:1 wwf Xrifgillhl SQ-I11wlQ, in uzltilmzll 1111-Niclclmt. BVI XhlllililllifllllilllSVIIUHI if THLETIC NNT N.. r 'fx EH' Xu, X '64 'UQ' , .el --v E. lf SWING Mrss XvIR4ITNI,X BARKER Xlxrzslxur I'-N Ffmflnnll Hflskwflmll Ifnw-lmll H!lHkl'ffNYH lllldlili l,P1,XIlI'1IiS , , . 5 Xl'll'Y li:11'l'ls.un In-4111111 IN l'll4lI'IOIlL' 01:10 mul ffwwr l,uu.!r :Vis f'l'IlllflYl'Il .Im-k Pugh 'A' '1'11Fl2P.38xwll-111-LIFE 'A' 1 A FUOTBA LL SQUAD QSV: cl Q ' 0 4 4 A A V , A rf 'f" J . ,, 'f ' 'wk ' ' "A", x ,AA. " L - . V L v - f D , in L L Q" " "M A ""' 1' L A 5' r K 'Wi-A . ' - L f 2 4 .: b 1 V E? ,K 8 .L , A ,A V 4 I V V' QVA' ' 3 -:, - A 'EEZ ,V x ' 5 'THE , , gl R 1 X' , ' - - V f wh t J A- VYQA I I- , , ., : mx f H. : V , Y WZ. : , ' ,xi 9 95: I X it 5 q,A.A 5 V L , L 4 A ,,,, q i, ., I qV A , ' X ' 7 . ,,'V 1 ', ,Ii ' ,gf - .- , ,a.l..- " ' 1 ' ,F 4.5, yvql VFNQ AE? A M ,A 1 -'fig Q ,L . . , 5 'iii' 'Q-4l?5Q3'-4 Ti9a xA. , fx L Ifmnf l.'wlr Smith. Silcl' rl'1,ff'up!.J. Brown. S:nll4lv1s, KVJIHIITIIH, Nw. XI4'f'1liIl. .l:u'rull. XIUI'L1IlII. N11-mul l.'uu' Illllllilfllll fAl,v.wwlm1T .1l1mm111'J, Ht'IIlt'X'. Swillu. W. AIHVUIIII. Hivlu. 4'l'UL'l'll. l'r1:n'h 7-Ruins, Furla. I". IIx'IIlt'k'. Nilllzurns. llvzlrivk. llullxillull, lim-lucllv rllufmfffrl, In-1 gmt, NIm'2:m :nn-I Xhwrth hlmw new :mlm-ut wln-u IDl4'llll'U wznx IIIJHIU. FUUTBA LL SCH HDULE Kxllclwlwv . .., ISI Axlu-lwfl1'wf 731' .Xxlxuiwxm . 3351 .Xslmulvv-lm .., I3 :XNllL'L111'1v . .U X-'l1L'lW+V!'1I , U MIN,-lwxw . U Xxlmn-Imxww . T4 Xwlmvlwrw . 251' 'IF Vllllx A, .FL 56 Lvgmlvvlllu .,..,. . 4' Xlzuliwn-M115wlim , 4 H T11 ry ,.,..,... , 12 XX'imtw11-Slln-111 . . H SZIIIIVHY41 . ll XY:l1ILwlwxm . H lfillslwlwu . 13 .Xllmn-l11:u'1u .. , ill fimlin ,. .... H 'lhlnlw . A 5 ll li ll U Ii U ll I H ll S L' Il U U I, 'if f I -- 'W . X , awflf ,:,.-W., ' .. W, X Xxx V " .-I .X 1 X N 'sv eX,.,XX, Xgyls' M ..-1 ,X ,S " 5:-:sr A -' '? sw . -: Q: X'S1G:X X- 'F5-XX Z. X K ,ISIQQH-E5 .5 " ' ' L X A X X X NX X X S X ,. ,X N 2 XXr"X'k QQj?. 19 xx .X 'SEX W X X X X .-5. , . I , . 1. sit, X: .m.X.x1 X ,vi ,V t ,. ,gy ' U 1? ,X : J:-Z 1 ' ' .51-.j,. R S , ewxgg em.. X , .X X ' -me X ,jx 5. ..- -11: :XL .X A A w 'j:5.f'ff1' 5 K S X,,,..NX.qX,,SX S K., , X ' W1 XP X X XX , wil riff- , ' S.- QSM "X: ' N U XX 5' X N . XX ,s XX X 15535 "E X Q luv.-:'jQ.Q,l" --:ws-'Pia-2 "t Q XX 5 X '. 'A ' ' -Ls..-., - waifxz-53N 1' ' - :,Ra.gaf::X ' J ' X .X , J 1 P . ,W M ,s,.L.x 1 X J 7 4 if '1'1Ir:lfD38L,xs11111-LIF14' 'ir GIRLS' BASKETBALL . v , IUUIFMXD K,1n41.w I-Lxflv. : .. Ffrxi lffuw llnrullly' l'lJIX'XYUl'1lI. liilty IA-v Fritz. .XIHliL' linil Hixlzu. Doris f'l'illlfl'Pl'!l fflljlffllvlll, ' ' 1 Il Xlillim-ut lfl'ilf'lilI ll1:11'Ivm- lnllc. Upxll Imrluw Sw-'mil l.'H11'--liditln N11-Vamin. I'x1'llIll'4'S Willizmmm. l,m'ruim- liuynls. ALM Lua NIUl',Q'2'lll. NIu1',2:1l'ct liulnbillx. HH' H3 .. .. RHIUNCIII' .. IU .. .. V:rlc1'imlgy , I0 .. .. Tfuy I4 .. . Vlxlillitj' ... J: ., .. l51'ul1kli11x'illc in ., ,. RJlllIHk'lNIl11 JI ,. .. Raulnn-111' .. fi . l,42ll1flu1 '..., IN .. .. l'l'1Witlcl1m,'L' .'XNl1QIw1m , .,.1 SIfI'IPfIJL'I.Ii T11 ry If 1' I4 I3 H I4 -3 lf' , 34 fn ., 18 1: 311 IO .. I7 J7 ., 31- JI ww 37 TrbL'NNA JO IXIIQNT Kildllx 'MAN 5 L11 58 C. . HILTIKIQC ,.. .,. Lilw1'ty 'my .,. L. Lil'mcl'Tj' . ,.. ... 1'LlI'lT1L'I' Rrmdlrmz R2lll'l5L'll1' :lpn-I .. 'f1lHk1lllYlllL' zmcl- 'r . , lll.., . Tiffi- , ,MI4 1 , ,. lj 'J .15 .. -JI . .20 . 43 w 1 .QN -k Asn lf: ls u 14,0 Il IGII sc' II cn u 1, i' I N BUYSQ BASK l+1Tl3AI.I, W 1 f LM. BUYS' B.xsKI:Tr:.x1.l TFNM 27-H. Creech. 2:-A-Siler, 2l f':1pt:1i11 Vux, 215 ,-Xumzm. Hruwn r.1Im1ugn'rJ. 25 '.I:11'rell. F. Honloy' f.1fl'llll'l!lI'I'f, 20- Bllrklwalwl. 21 xlllfiilll. 22-fSlniH1. 23 Helllcy, Bflffli, fyl'DL'l'll. :mml Hrslvll Swilm, IEASKIZTIZALI. SlfHIiIJL'I.Ii 111' Tlzvy UQ- 'flzry 24 ,. .. Rzlmscum' .. .. lj 3,1 .. ... l"r:u1kli11x'ilIu . .. 31 32 . .. Lfwlcrirlgc ,. .. IO 5N .. ... I'xHVl1K'I' ,. ,. lu 3I 4. ., I-'rzmklirwillu ,, .. :I 411 .. . , K-EIIIIIWI' .. .. If: 34 4. ..Higl1 I"li11t .,, 4X 33 IQz1:1:llQ-1111111 ., ,. I5 33 .. .. RHINSCIII' .. ... 34 Jw .. ,,. Trwy .,. 3 30 .. ., I'1'-wiflummcc . . :rv IJ .., lil crty . . I1 :U .. ... Iilwrty .. . JI HJ ... L'--lvriflqc .. . 11 :J ... Trwy . . lo 47 ,, .. RLIIHHCIIIRIH ., ,, I4 -5 - .., k'zlx1rlw1' .4 . JI TL-11111 Iwi wut in wlmwi-thmlf 1-f uwu11t3 tHlll'lllllN4'1ll lu IXIll11NL'llI' gl-:vw nm-r lmxmg clu- fcrm-cl Frz111klim'ill0 411-Ira in thu upyuiumg rwuml Ut' plgu- 39 'H' 11115lfbiibigxsll-111-1,1b'1x' 'lr BASEBALL 313435 YK my "46cL35,f ' 1 M!" QTL? ' 4,25 3 H xw1i1:x1.1. N .V xn funn' I 11' Vox. lfllI'lxlIl':I1l. INIIILZ. liroxxwl. bhwllnaln NIm:.1I1. lla-lulvxy lullx-ll .H Mrmll lffrll' XI vllzw. lu. UlII'klI4'2l1l. 111111111-2. Illxll-In-lwl, .l:nl'rL-ll. llzlrlwf. xvilliillllx Nlolhll. Silml 'l'lfff'rl lffrll' Nlallflmll Ii, thx 14'mn'l1l. I". Ilclllvy I,llrmv1yff1'I. ,Mlm-lm .Xxlxx-Mm Xxlx-'Mmm ,Xwlxx-IW ,Xxllx-lv-xx .Xxlxx-Mxl .Xhvlmx Mlwlxxm AXJwlx.,1-1 .XJ1l'M11' .XXIH-Iwuw BASEBALL SCHEDULE ul x-X lu-Hx .. ..,Kl:u'Cl1 N. Xlwlml ,Xirx .. ,-Xpril N H1211 I'-rim .-Xptil 'f N. l I.lllIilil1X'iHl' .'xxDl'il N 'lwnmx , fXpril 'f N Tlinitx M. .Xlwil 'f N. l'1'1mkli11x'illx' fxlvfil N, 'l'Ww11mxx'illc , Xpril xx, lumix .. .Ax1N'il xx 'lklwllwfxwxllv . MID' xx. IIILM I,1YiUl .. MHA' xx. AIHIHII Kixx Klux .Mlxvlwlw -IO -k xslllclsulcwlllfqllsvllunl W5 -r 'A AD ERTI EMENTS E A 4 .nf .. W 'r J' I as 2 - .5 , g..f Q .. , r A 5. . 3 Q xl Y ' N E . A 'N .5 'ii 1 H ,Y 21 E gg E3 ph Q1 x 3 ,V I Y X13 'Q X Ha. Q 'ki 4 f- ' Q .mx gui -A-wx A 1 . .-, . , w. 7. A 'Ja ' gxd'Y8s.m....f . il Sf y fs 1 J '?Y YM! x M f I , . , 5 ,pi 5' S 'll W 'k TUE1938As11-111-LIFE 'A' COC? QGGU ilw1f1lz'f1n'11l.v of Asheboro Furniture Co. 3 Vlmouc 73 000500 Rllllf THE BVS L'.f111jvlifm'1f!.x' uf Asheboro Dfllg Company 533 Sure the IYJiffCl'Cl1CC SS 3 l'hone D7 D 5 New St1'C2lIlllil1t'fl Iiusses CH30Ci?C7'U Q Greensboro - Fayetteville 4'm1lflfm.'lzf5 uf 3 Lines G , 3 C' AsH1a1soRo, N, C. Cox 8: Lewns Hardware Co. G 3 Aklmclnuro. X. C. l'l1ouc 21 C71 D 00-5-0 Q S QQQQQGGQCQ C10 CONGRATULATIONS SENIORS , GCHIHTHOC3 Carry the Class Room and Team Spirit through life and you are bound to Succeed cr Cn Hlffflllfllfi of HOME ICE 8: FUEL COMPANY AXNIJ SANITARY SEAFOOD MARKET DCD-CPCHDG CCH? 42 CPO 'A' As111+111111111 1111111 s1'1111111. -ir GREETINGS AND BEST WISHES to the GRADUATING CLASS of ASHEBQRQ I-IICI-I SCHOOL From CUT RATE HOUSE FURNISHING COMPANY 1XSllIiIZHRl1,N,C. DOUG COCODCDGOGOOOOOODOOOOO I G Q G 3 2 E 3 O G G Q G Q Q 3 G O G Q Q Q Q Q G Q Q 3 Q G 0 GGUGGG UGUGU GGOQUGUG U QU G G OG UGG GGUGQ00 QGOOGOGOUGOGGGOGG ak 'rum1938AQ11-111-1,11+'1+: 'A' QUGUQDQCJQC 4 ffrzljvfzrflwflfx nj' fl Plflfl X :xml SLfXIQl1HlQH'S Men's Shop 3 UC OCCIG 3, 2 E 5 Q 10 3 Q 3 gg 3 ,H sa, 55? ra 5-19 C +5-.C u-1 -CD cn Eg fo Q 5 3 OGOGGCH3 C2 'L C T ,T ,.. J . P: '1 'f G Inst LE I',CIl'll1L'I' Your Nwt CP 3 CIGDGOGOCHZJQCIGGQDOCPGOCIDUCIOD 0 GD ASHICIEUIUP-IIICBII' 5 O S1 0 C Cr CJ C C G OOO CPG Q I , 1 4 A Z3 5 'J 'J GENERAL LUMBER COMPANY Q I.umIw1 :md l,mlflmg XIIlfCl'lZll5 3 QJL.XI,lINfIIxlfl1f5l'.IxXIl,lu 3 OGC? UCD Q Q O U C' G G G O 3 3 G G 3 G G G Q G 3 G G O 2 5 44 Ga G 5 5 3 E C1 Cr Qm11f'fi111r11f.f df 3 3 3 Huntley - Stockton - Hill CHDCPO gf, 5 QCIGGCHZHMU L'nl1lf'lf11lrnfJ nf Standard Drug Store, lnc. l'llIl1lL' 3" DCHDGG-C3 1.131 L Au 1 mzxx w, Mgr. I'l1o11u IH4 5 Ashlyn Hotel 2 cm 5 UGDOG vi 5 :- L a 5 9 r: Q -3 af 'f I , H4 r-14 T P. L CPO LEWIS STUDIO Q GCHDJGGGO A H I 2 Z , Z 3 4 1- . -1 , k 4 z ,- f I . 5 PM 2 3 C h- '1 JC ,4 1 A -E ,A : - fl ' -1 UCI G EGG 3 2 2 2 5 2 ef 2 G 2 -if A S ll 14: ls cr 1: mm Il lczllsclluul, 'ir GUCYOGUUUGGDOGCYQOQOGGCGCFOGGCJO l'lwm- JAN! lmufllzlluulv nj cmcmcwcueuccrcwcrocmmocwcoccmco Q E Economy Auto Supply 5114 5, l"u5mgltvx'illv Sl. .'Xxl1k'lHvl'4r, I , ll 'M'-'-'liz -'Vs I- ,ls Iwmli Mgr. Vhum M7 1vwfl11nl1 Inns. num, , 'CL'Nsn1'lL'S Pugh's Funeral Home 5 GU C1 CPQGCXCHD CHN? The Bank of Randolph l'HH1fli1m'11i,f uf IX?-llk'llUI'l I, N . L. REAVES PHARMACY Cillfllfll :mcl Surplus 5?2l'70,000.00 l'l1fmv 3241 E no gs lfstnlrlislwrl 1307 5 QQCPCPGGCGGOUOO 2 5 3 2 5 GGG cmoccrwwucmmzroocmo CONGRATULATIONS SENIORS - V-,N xv he And Best Wishes For Your Continued Success G HENRY LINGRAM Distribulor and Esso Retail Dealers C2 gGCH3HCHf1C2OCH3OCC1OOOC3COOC1CPC!Oi3CCC?DOOGOUCJCJCC QCP CDOCJUCHTIO OOOCDOOOCJOCJO -15 QGOOOOOODOG GO O G C1 Z Q O G 3 O O DCGGOCJOGUGOQOOQU GCI GOODSODOUGGQOOOWGOGDOGUUOU CPG 'k 'Villal938,xs11-111-L11-'E i' OCOGGC OGG 61 SINCERE CONGRATULATIONS to EACH MEMBER OF THE SENIOR CLASS and Every Good Wish for Your Success and Happiness As Citizens of Asheboro Acme Hosiery Mills, Inc. lVIeCrary Hosiery Mills, lne S259 GGCGG 516 -k Aslllclaoufmlllcsllsclluul, if GGGCHZGGGQ GOQCDGQCJOGCDGGCJCGQGQGGCJGUGOOCDO G G 2 2 g IP 9' I E 2 F Q :P 6 2 8 L-11 0 ' 33 S 3? 2 ... 2 .A E E F 715 N V' Q 2 1 QE, O g N no 5' X' 3 Q u 3 E E 3 5 21? 5 iv? o U' S E' 5 5 23" E f i 3 ,. Q Q AA , Q nw rn 1 1 -fi pp -1 3 : 4 2 :A CUZ 2 ':: o f 1: 2 - f 2 F- - UP- 5 I' 5 '4 m :H Mi 2 C-1 Q UQ " Q r' gnu U F' 9 2 5 V u g Q uQwn n Q ow Q Q Q 2 E- Jv M 7 if 5' Q '- u-U C f U- : 1 94 ' n-u Z IT' F' 9, 2 W 5' C' 5 Q --1 2 3 W 3 2 5 L FB i 2 .1 H E 2 -A Q 'n 2, 5 Q fl E rn 5' 4 3. i Q as 3 Q 3 I 3, LP 5 5 0 2 N E w iw 0 '-1 ,-I S 5 4 v-' F11 7 O : I 0 3 rn W R "1 0 T' Q 2 'U P- ' CD 3 "I O GGOQ Q can rn new wc: was ik 'r ll E 1 9 33 8 ,x s II - II I - L 1 If E ak CJ Cf O G O G 'U C2 U G G C' G U G G Ci G G D 5 G 5 G G G G C1 U U Cr G Q V 1 Q 43 'J C' G O CJ Cf 5? 'J Q U U Cr fl C1 O '3 0 G CJCPGOGG G U13 'QQ 5 3 2 7 cn G sif-5? 5 E fig, iz "" Q ii-22. ifgw 5 Z E 2323 Vic: 5520? O 5 LZ' 5.33 5 r U3 5:15 :P' ,D S: g Q 7 EJ Q? Q EP EQ QAE S 5' C O P" 3 25.35 Q-515 3 PU E 15 5 0 .4 "4 7. O ,..., "4 E 2 3 Q ' Q U00 EZ: EE: EE Ei: 5 ffm Qcub cmnwscucmnani CD E 4 3 2 3 Q U3 Cn gf 2 51- 20 U1 91 VTE? " ?'5 in Q g ZQ2fEz', S 2 ON FU 3 3 444552 Q vw? ,4 Q. 2 gg 3 Q ii-i525 '43 Cn Q fox Q g EES 251 ' 1' im occonumuc cc Q can com og 3 QQ 3 QQ UGG 48 air xsllllsnnulllcllsnuuul 'A' QQQQQQQQQQGUGQGGGQGGQUQUQQQQUQGQGQQUQQQU0ooccoocoacooccoooo0 3 5 5 Q 5 ' 5 fl C, 3 5 2 C7 2 Complunents Q G 2 5 Q 5 . is Q Of 2 0 S Q 3 3 U GG STEDMAN MANUFACTURING COMPANY OUOOCOOOCCGDDG G DOG UUOGDOUGOCOOGUUUGO 0 5 2 Q 2 2 Q -i9 if 'r1IF1938,xs11-111 LIFE if C10 QE? DOG-U CON! PLI M EN TS OF CRA FQRD . C U f3"'Mq-N 55' 3 f' V, V 5- A 1 - S: gn 4 15.5 ' 4 0 - ff if Q, Lge, 4 A . . 1 M-SM -A A Y 1 ,fflw ' . 1 ,, V- 'Z V N ff? , :M 52 e1 ' V: 'P Lv. .-. . - 1, hi' gli-. f.. z Q. .J L. 5 :PA In L AMT., wkwiff lg -. Q eg ing A -fi - ,Q 'iztx-5, I?" 1, V QQ' 4 f - - L,-fra, -'H f ya :J jizz, 1-2 Qgil W gl :fEn1.'f:: 5' 41 55, ,A:3Q',3v,, , ' " ' - ' A " Tas. " '53 f"?5' 1 FC 1fQ3i,45igAe5':'f .H 111: F' f Q12fsl1Yg:V,fi'1-f fi' L ,Jfi2.7i- ' " 1 , La - -1, 1 l 43, 3 fi? 'hfiifz-'V flf, A - R C EW Q ,A -. V f ff Q Q 'T R -4. . 1.2 . 5. 4, ,-:f 4 'V 'R Qi " DUSTRIE ASI-IEBORO, N. C. 50 f A S ll IC I5 U R U ll lrallsvllwul, 'k THE HOME BUILDING, QQOQGGCDGCGGGUOGGQGQOGQOGDOG Q C7 2 ,A w , Inc. G LHllIf'I11l1l1l,s nj G x1.,u.,1 Hzrildffllwzn-lfi1'xl 3 3 HUDSON BELK CO. Q O 1711-Q l'l'm QL-rvicc zmrl tlw D I L RZllNll1l1bl1 L1UlllItf'.N SINIIJIHIIQ 3 X'v1'kx' Ilusl in AIIlfCl'i1llS L, It 1 Q-1 Q' Eslzllmlislu-fl IVPO4 I QUQU5UUC'UGUU CCPQUCIGD-D-GDOUG CH? 0 3 9 ENGRAVINGS FRANK AUMAN O By 3 llczllcr in Lumlmcl' zmrl G lluilmling XI1lfL'l'iIll5 Charlotte Engraving CO' Q C2 Charlotte, N. C. 3 G 3 ' 355 3 3 C' UO C' ODD 51 air 'rulel93S,xs1r-H1-, '2 IIPP ir SCll00l. PU IILICAH IUNS V THE many high awards won each year by school publications produc ed by us is the result of specialization based on a com- prehensive lcnowledge of art motifs, de- sign, layout and publication trends. A modern printing plant highly efficient craftsmen in operated by every depart- ment provides a quality and a distinctive- ness that is unsurpassed. V at ' Q 6 THE LASSITER PRESS, INC. .!llPl'll City Printing fonlpany l'llAll LUTTE. N0ll'l'll YAIIIDLINA ,X 'Q ID F ,,,... ..,iii..gQ:ger5!lEish ' r M' rim' II'iiii"!::: Ewliiiiii ww I f' Inu! 7 Em-EjHi::r1il'llll Ellliiilli , qhglw 'E !!!!. E 5ilMmui 5iiliiJf'f ' -sw w e 1 ,,,,. ...., 5 i -2 :- iiiiiiiiriir is k1 "'1.Qif l ,I Il I 'g "Q 2 i i "" laigigii 55555 W lik? illli. giilll.11 laliiliiilg W M sg ' l, T iii: 5 4 if lig 5, 1 'g?? a f f 'M s X 1 Randolph Public Library Asheboro, North Carolina 1--A ' . 777 Q LM Uwuwgif 7fgQMM, I QQJ-M, 56 ' fidfhfff 'MM-L , zqifviffv' A 54 I' 7 Q Qzi,,f Wen? QQ ff W QZW Z5 Q I If ALM ff T N05 fmwffzfuww few - " - 'UZWQQ nr AMN , paw, WW CMM 3,40 PC1195 .f am QWQ JQWJWZ' Qu?-1-N Q-wo--J-:E-WN A ..... I I 4 1 1 f x , 1 X w af y , y V I ,, 4 A i . f 1 V Q, V x f 5 3 I L. N f x A i 1 r i , , V 4 W X A r f 5 1 A . . .-4' -. in .,. n-: '?.1.,,l.,1,-.V,- .V I ,'1.,.. .ll lr it 4 I fl. u M1 A351 1 71 ,f". :pil 9 - i-.4w.h3, Y I '. fJl


Suggestions in the Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) collection:

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1932 Edition, Page 1

1932

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1942 Edition, Page 1

1942

Asheboro High School - Ash Hi Life Yearbook (Asheboro, NC) online yearbook collection, 1943 Edition, Page 1

1943

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.