Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM)

 - Class of 1959

Page 1 of 216

 

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1959 Edition, Cover
CoverPage 6, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collectionPage 7, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collectionPage 11, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collectionPage 15, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collectionPage 9, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collectionPage 13, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collectionPage 17, 1959 Edition, Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 216 of the 1959 volume:

K A. wx N .if--.x -If N., , . .K , ' : 4' Q.,-.x , gs - I - -N .r -N -,- . D . 'Q Q. I . 'Q , . r 4114 I , I . .x . Ooflf - - , vu' .FV , ll' Q ' I 'U 1 N . 4' K ' . . 1 l ' get ,.. 9 QQ. ' V. ,., Q, ffl, ' .1 .fx . - 24.2 Fr , 1 v k E 4 I 1 5 S - ' 1 1 1 , lv, x 1 1 ' . ' ,,.' '-. ,.7J,f. Y , I . . , Wh, 1. -1. .5-I , - ' A ' . .1.-04.137 r,""::'.,. , "'j-5f-2s- X. 5-Q r' K 4 v - . '-4,,.,- 1f",,-4 ,V f Q iq I -, - - .05 "' . -fr . 1- 1: . -' ' J.-' ..,--, .V , -N ,-A, I f . A L, , -,J - ,, ' .L .1 ' -. -1 , - - ' '- ..f., y - H f, 0 --- -W u - ' ,. f- I J ' ' . ' . . . ' ' . ' -"' :if ""15N , - . ' ' - 'fu 1 '.f-1 ' 'ff' .-"M 1 5 "'v 4 ,- . V .. . , .. . . .,- . , - ,, , , , A L. if, W, . LA-,,,..,,,,...Y b - b ,, +- , Y, , ' ,-+,,,,1. N" A ...p-M :D 31:1-W J .. - .. ,,....af-v'- it ' ' ...fm - .. - gif, T 0' ' . . 4: - - 'v , olyffnpn . 'V "- -5.1-0 v4 4 ,. pq ' lg -, , '5w,...x,f, 1 v . . - 1-.. , 51, .c 1 -, -.- . gf-ft, 1- .J L .4-A I Q' - A A A I 4 4' fvgegq..- .J . ,N ng I, , --.-V ..,. ,, , Jw -. my ,,,-:wfery-,Q - I 1 W' an - 'bluffs sp" - U 1-,, L.- ,B ffilfm LS. U 4. .I N.. . 4- ,.:', . Q z-A .Xl 4 , -Jan . .- Q J-.1 4 f 4., , V V1 .., ARTESIA HIGH SCHOOL ARTESIA. NFW MEXICO THE 1959 BULLDOG F OREWORD QL.,.LCo Zim c'Jfrz,J?f5'L9a4fv0i4,Z .zA4, aium J? w4mLwzWuL XZLVVWWDM Q . ,f Y w A ' . Q " -. ' ., l . R xt 4 V 1 3 45" . A , . 1. I , 5 'X W - 5 I , , 3 ' I Q N' ,f z i- HAU fbe 1U07'ld'.f .1 :rage .... " J 2 3 1 . 1 ' 'J X5 Y If I ' l ' I 1 f ' 1 I 9 QM rv ..., ... ... uno Qu.- l........... .-........... -..-......-Q ........ . . ...-... . -- .,..-. . .. ,.... ...L A '.4J4...g... .. ... ..... . . ..........,,. ...-.--y. .- , "Q,-..o 0- ....aO8s- v...g...Q.-- A' ' 'I".... "31iE::::... Q qnniQOQ-90. "?'i.'I2.f.L. ... ., .... at OO iO00' ..q....s- ., ........ .. ..... .... qgmu... -A .. --A 61111. - - - ..,......... ............ Oqilikiihyyn ,. . ...... ..... ustbisill I .., ........- 'JL2L.:...', . , ... .... '7:::ff.':gf-- ,A,.. .... . . .........,.. ., ..,.. ..... ............ ,, ...... .... ...e....... """'I.'jZI.. 'l......-..-- "'4f'Zf2Ei.:.. b Q 'O Q 1 ' 35352:-w 3-QL Jil... .,. . ...., , ,, .,. ..., .. qgswevf ......-..... ..... .... . . a-- - - ........... .... ........ ........ , ,... ......- 1A,,Q. ,..... ... ... .. . as-asqgg, ........ , . , ,,.......-- 'L1..lnf- 2-- . ., . . ..... . 5... ,, eu, ..... .. A ...-...Q ... u...g.nOJQQ .-in J. 1 Y '-zfrzrfrf. 1.100000 I ....,,., , QCQSQQ. uueo... ,.....-N ...,.....- ex-o-"'Z'. . '..fQ.L---- as-o.,fX'L ..m.1..... . ,... ... ... ... . . ' 'Sys-ssQQxsg "12fQ...ZL... " .....IgIg. "53t.55:..AA ".L.'512..L., align!-l"" .AAAA,......, ,..-yo-o -4 wgy...-Q-. . ,n-4 -I - AAA, ., ,,,-Km. an-1. .... no--::.'. ,, ..... gs...-Q. ... ,, ,... . .......a9, ..... ",'.'II.'QI.. ...nu -. 9 ilu Ol' lf' ,.. ...... nguoi nab. ............ ............ O-ilOOQ5f .... , ,... ... ...,,,c.... .J..,...,.., ,, .... ,... Assam: , .em Q. ... dp 051 ,, ,,...... ............ ,... ., ..., .4..q..,.. ... Q-Q.. . . - -- Q.. OI' fi ..... 'fXTZ'1Z . "T'?fZ'ffZ . "faz1-s1-- II...,I...- .. .. .... .. 1...-.wot "Ziff: "2..pco6- SQAQQQ-Oil' A,,,, ..,. .... , ,,,. ...,... "-I:-'::::::.. ,,, .,.,,.. . .....-.....-. ... .... ..- ... ...Q 490. .. ... . ,...... -..u...og..3 ..., ... .... , ,,, ., . ...oo-o-'00 .. ,... .. . ' .. ,,.o.-0:4 ..4I.'..':2A, ygsqsosyg. ao.!lO10l'0- ., ., .....,. ...,.....-H ... ...-..... ...,....... A,,, ...,.,, . AA,,...... . ,,,..... .... ,,....... ... ......-gcc 'trztg-'55, ..:: ,. mssqdiw. .-S:?!.f::AA ' .0 QT.. .::::LA. ' 'qQl.oo....o ,A,,.,,..... . pcm. Q-Q ,,,.n.pn-o-0 ,...,.... ..-- ,,...,..,.gg pls'-5 Qs.-Ol g.4.n...u- ........,,.. ... ......... gggxmm. '...Ifillll., l'OQuQuq0qnO "'t::::-'L . ....A1.2... .QQ-swvl ....gw..gq iQ0:xCQOsl?t. "Q, ...:.- 1.11.5111- ........e.. .............. .Q...:..--.--- ... , ..... . .. ., ...,..... 'llflj ,...ww.-.- .gfsseees 559556561 ........--so . . ,igfJ.:. ..-- ... ...q.ssSi ...-.....-u "'fS!Z2'?7- ' ...... -'J 'W .....-A 1- eo...o..q.o g,Qs.0.g. , ,,,,. , , . ,,,,g.so-an-Q ......4..... ,..... ..... ., ,.....--. ., , .... . ..... , .. ......- Q... ........ ,Ar ,..... .. ,, .... ... U. g....gq gg., ggaqwsq , ......,,,... ...,An ........ ....,. 'f-xQlN ..... .... ,, spgxseum. ...,... .. - ...,.,..,..-Q . ,., ., . Q ..,. .. . ,A ' ...Qc-Q-... .. .. . . .-f- 0 -0 . n..u , .,.. ... .,.,......,.. ,..........., ...........,, ... .. . J., A, ,, . . .CQ--COQQQO ,... .,.,.... ""'ff!ffZ2.. "22fj'!IZ',. E OOBQQQQQQD ,............ ...,..... "7':5: 5:97, "--iscfzir.. l 54550.16 .. .. ..... ...-nm ..2. SZ... ,..... . .,..-...-AA .......- AAAA ......--ZAAAW ,......-- AA. .A ,.........- - ,,.............. .. ,,.:.......-..... ..... ,... ................- 4.z...q..........zagwi r w -mp.......g9n ,..,.... . ' P ..,........ ,,,.,A'A,, . y........... . ,.,.. ,A,,. .1 ,.i......... "'fT"2f,f".Iff.II1ffff" ::........--.........,.+ A . gmeeeg-.......:L ...-..... 4-....-S. ,.,..........,....... - ... ,..,......:L:,.::.:.,1.:. ...-aqua x 34 -- -. ,,...,,......... - -me- ..,...,. ...-.......:-zu. ,.,...,n... ... gm.- .. ..... ....g.... u---f. ....,.....,...e A -A-A5.::..,,........ 4........,.. .. ....:-........... ..sssssl-QQQJQSQS A A 4-p........ - - .., ..,,,,, .. .O .......- , 5 nit! Q . '... , .. , ..-...... ,I .J O. O 0000 0.0. . i .92 Nu ...... . .. ... p . . V OO I s Q 0 0' asian- s ug... sosss .. . . 5000 A uqmqessg-. f ... . . ... 00' 0 O' lg gs s nn.. .-on "' .Q s .Q . Q 4 ni " N K - . . .ws Q A :N .. 5550 iss K ,, , .. ,, , . 0 .am . . .. A N , ... . . .. .... . we--u-.'. Q.. an -N .A A A...n. .. ... N 1 ...,K . ..- .. Q . 0 ' 'AA A. , ... ........ - - ' . ...qua 1 0 no N """ ' ' ... .ax . .0 .mn ...sad .: An I '... ... "..., . sl I 0 gill!! O C00 Q1 A., ,... ss Q. e ... - Q -...... Q imap..-ge gx of 10" " . .. Q . .400 "" A an ...mg ..- '12 ' ,.. . u .. ,A ...,nge ' , ,, .. ..... 1 o .. qv ..... ..- . . , ' ' '..'.... Q N Q -0 W" "..' Q......g... Q ... A A oe. .ow sg Q., - -. .... ,. e-M .. -- , N.. "' nv-'M' .4 . 1 sa- , ,, ,, ... .1 oo 0 " N.. no 1 ... .. u...:g:-.. : A , . . .. I ..:. up N.. . QQ g .gym N .AI zu' Am, , nn no u. ...gm ' sy ...mn . 0 " 4 ' ,gngQ.. ...,num sn ug. .no Q 5 x yss gsm il ...,un , .Qu o -0- U , .. .-o- . J. ....Z:1.. '1 1 s mf ' - -0 ' -' 'L 'Z'.f2I'. " - .3 . .. .. - ---- , H ... os. . .. . . , . ... . ., '... A ,A , .,A: ...A . 'ul ,,...:A.:..u ,,,,,,, , , ,.:...i.:::-zz., ... ,y no-9 eww .. 5 e -gs "Q ,fs ...qs ng. ... ,,,g .Q o--nn .. s .mn ":'n:', ,... .q . ... ...pg , . f :vw 0' 0,14 1 .AQH ,, AA vw.. 0 ' " ' --Q. . ... ..so- 0' " ' " ... Nam... lqooynfpqf 5 ga Q1 0" "" av uf . , ., ' N no qos! new 'sx , ... .9 " ' ,uso 0 A.. '. I0 " " "' , ,nun ... ..-...Q .. ..... .-... - .... .. .. . .. .... -.- --ga' M., . . ,..- . , gg , ,,,, .9 sq uma... . ...... .4 . ,. me " . , . ...nm v ng... ap.. -.pm ' ""' " . . ...- sggyqgy gp.g.-- 1 . o Q. . u ' ...1,...I . 23222 "' U. 1 ' ,'. 6? ','..-3-In 0' op- .. ........ "':...:':::.:.o on Y 69 ' . -., . - '2'1",',N' - ::.:.......... ' , ,. ' .. ...vnu 1 0' ' "' " ' " ' - ' ' un- - ' ,,,,,, .. .Q-n... .oo , ,.s 95.5 sos . Q ...um neun 00: AA. A ,.. . gp., , , AAA A . .ss A:.,:' .. .NA . ng- A ,,,, .... - ea. ... . 5 -ov-.Ae ..v Q -- ' 0 Q 0 . ... Q 0 nag so 1' 0' ' 9"' """' nous ' ' .. - ... n ..... ...n v ',4.u-no ' 4 an A A I .no 4 , no non. .Q nn .. . :A As.. x em... , ,,, , 9. Q . Q . ...Jn . imr... . x 5 5 Q 5 n Q. an my Q ,px ... . ... . 4 .mug . . o , ,. -uf. nn ' ' . -"'-::.:.': -- - 4 -' - - + +":.:-':.:-':':: ,, ..gg.g. J.. Q... . :... . Q noun.: ,,, ,u AAA, .2 Au., . ,,.,. ms as s 5 sus... Q.. .Q 10 . sic A ,, . Q.. ..... a ... . ,, . un... an 1, A e :vnwm :sg 1- N95 ' sb s: :::' 1' N N "" x' " :' ""::s1' , 9 9 .gm un on. . uh "' "" "" 1 ,... ... .......... .. l A A ,W , ,. .. .. ... .- A AAA, A, , , ,I 5, ,,----- J, . .A...,:.AA:.A . Nz.. -+ - '- + 'Q ' ' l -Q ng- ' n"'A':,' ,' ,f ff ff ::'0"0 0: A" 'r s -. -Q as J.:- "' .'. .. 1- , .a.., ..... es s N -N -vw' 5 Q A . 5 nw. :N 'L ... . ...... .. -4: .. ze eu w-AOANA - ... I ...-Q v " " ", ,,'.,,.Q5.. . X." oo -J, - .NA ,,,,,.,... ,z .. ... .. ..- W A ,,,,,. . ,, Q Q- A '... ,, .sy . .A . , ,n Q . mm. Q -ss-v 1 , ,.',, .gg gg. .....-n' ng .ne x -mum Qqmsagbx "'9.:,' .::... I . on nun.. O . A .. A A. ... ...-TAA. Af, '.. : '. "', '.'. 1.0-jan A: A' Q' fly... . , .,,..-.- s Q g. msn O: oe. A .M ,,,.oQss , , ,,, Q . .. . ny .ann ' .',,. .m , A A , , ,..... ,,.. A A. . ,... og , , ,. ... , .. . I " ' N' gg ns. 0 Q' lg Q O lql ' ig ... ' .p.gg 5. . . ,... nu... v g ' , O 0 Q. . , ,' ,... ..... Q .Q ...... u .. .gs .0 A A A ,3A', Az. 9 A . A A .:.A:-:g'.4.. p.q.::3':AA 0 1' 5 , ,..... q.nn.vo,..ou A , .MA ...,..... ny ... , n . O - - ' " " 2 E-' -ra.. s. -::.::::.':. ... , ,, g ... - - 'I'3.:.:-- :-:-. rr- - - - - :rss- n u mn... no 0 H ' ' ' """ 0' "" '. ' 9 Q' ' N '. ' . "' f .g '...' '. ... -...'u gg s . ,,':.- -H Q Z ' , A ,, ...-ou. 'A' . are.: , , :ou . . .. ... o -..- ... . .AA nl-qs . A s:......9Ao: M . Af . . ,. ... 4 0' ' :f,', '...' sieuno .. .mu-QQ 9. . - cures .. .. .. ..... - " .. ...4 ..... .0 ........ .. .. ...Q v ,Q .. ... ..... 9. .. A. . ... , . ... AAA: ..,,.. .. ... ...... ' '. 's 'N . . Q . ' N. :cuss Qpu: """' '. Q.. ... . n fi" 'Q' .mo-w loco, I - v---'M ' , , , .. . ..... ...a--0 ' N ,H an ,,,, ,Q . n ...ax -Q. eco' 5' W N A ,MA ' . ...Q magna... . N f 0 . 'M .O - : .. .. .. . - " , 1 I1-.J ' P " ' "' ,. as mann . u as Q 4 5 5 .nu N ...-0 A. N., ,,, .,, ., .. , . .f.4.q...n::: :Q ........ ,,,.. ..-........ - ',,.o. ' . . ,... .. ........ ..- 1- -- ' ' ' '. ... 0 1 0' .ng..::' ' ' N" " 1 , ': ' , .. 4. Q an s Q ...,Yu Q: .As A Q ao. t- anno : A , , .. . ...,, .....- -Aw A, , ,..... ,... . , , . . ...Q Q- . ,..... -I n ,, .asm-9 ,. . , ., ' "' " ' "' ' " ' may 1. -...ng ng... . '. .:..::..' ' " . I L- -' - + ' .. :::::::..-"::'2:5 A , Q ...'... Qs ss Q ' ' eu... funn... ...Q " ,., xgm, Q.. 4... Q., no 1 .Q 'eau . .A n 4. 9 ,... ' "' ., "N "',.,.s,.. an - ' . ' IL, 'f I I ... .J Q ... ,... -vo: fx A ... , ,,...... ... -."..., .Q .e , , ,..... ...QQ ,,,,,3,,qq A A, H-AAA. ,,,,,.. . om .gs .Q .. ...-... .. 4 :::n- A A., .0 ,... ...... . .gyms ..........n ... ., . Qs . 1: A A A A UA ,,,,,.,,,,, , ..... ... -0 ... A 1 1 . , , 9 , . 1 : ::.:: : - . . - I -- -- - -'-.. ' A O . . , Q nqxsy Q s 0 mm... ' A ..'..-. ' ,"',a ',I. 'IIT Q up ' ' ' 0 5' n at oo f ll nga .1 :Qin 001' ' 'W "' " o 0 N 4.0-0 " , , .gn . - mg s is SA 'nv no H0 ,Q N .. A A A.. ,,. ,,, ..N.. ....A..... , gg.. . . . noi ' N" 0" . '.,.,.o i , onpnggs '- ". :.:::'3.:: z: ' - . . " ' f.. '. :: :':'t:.:':I 0 f-':.f'l 'Z-:' . :.: '. :. ... u.. . ,... ,041 ,' ": ...,you U, , .... our " , . ,n , ,,.... .. Q- A, ' " ps Sq. Q Q... ...gp 4 v ' ' ' " "' . WL". ... .g Q.-o-0 ' . ' "' " 'f. ... , ... ,..... ...,pf . - ... .... . . . ,, 1 can Q nga my .1 -0 un '.a oo: me... Q 0' A AO, A rl ' M ..... ...... .A . , . .. .QA ..... 0: . .sm w-A3-A: - Ax.. , ' '.2 ' 'M "Q 2 ,..... '... ... ...ul .. ..... ... u . AA. M ' .. 1 . ..... no 0' . is , 5. Q.. , , f unun... , " ' ... s Q.-... . . . . 1 ... ... .un A mu, 5, uni., W ... . ..... of " .Q ' . . qu... ... -0'0" ... .. ow' ' ' 'A ' :::.m ,, ...p . . ... A33 A- AA. wg: ...ve A -A A, :A ...np Ae Ace... ... .. ...... . 4 1 I " ' ',.,: 0 .AA Q, ,...' A . ' Q s:'.:.:::o'o5.:::::"' 5 ' A A A.. . g 500 .51 n CII 5. 5. . ... .9 . .. . ... . 6. A . A 5 . . ', Ip..-s ,..o. it QQ .. Q . W all Fo Sclieword D O01 B Cd Oa l fd Fa Catxo Culty fl S111 degts O Ph O Hlores u fl Sen10rS 1 OAS Su b legs S P A Orts Ctl V Ad ltles V ertlse H1 en ts . .. . . s .. .. . I ' Q 0 .. A . . 0 . Q Q I f o . . . . Q fs "Q..Q.q my ""f... .-..... IASNQI ..... NCIOO ..... at ,... ... 4 ...-9 ..... ...... IQIQO' gOQxO 1.4.- 60' , ..., . ... 4. HQ-.QQ ..- . ... 1.02, A JZ... , ..... "ISL . ... .. .. ... ' QS.. 212-o 'QQQA O'i.C .0000 .Qo- 41.1. ..... .....- ...... ..... . . .,.,. ,.... .... A ,QAM . ... ...QQ 4, , O In ,,.. QQ!! ... . nw -1 ..- .AA ,.... ..... , Q.. . ., ' . I in-0 A "ZLL 2... 9m.o....., QQQQQNQRQ ... ...... .. ...,... mug.. .. .,,..... xfioglqgg llililii Tfifff... ' 9.9.6. Qwsqw ,........ ...,..... ' , .,,... , . ...-00" .,:......: A 1563- . .. ,. ., .. .. .... ..,. ., .. ........ A g,Q..T.., Lilllfl... .,...g.9 ..... . ,, nhl--1 4 ...wo ......-n ...,... ... , 00030 ,yy po.. "tI2S'.. . .S..... ., .. ... ..... .... .wwf- .. , .... . ,,....,.. ,. ... .. ........- ...., ..... ,,,.0..... , ,.......4 . ..... .. Qgsiuilf ...... ... 49006 ..... 4... 1.. ..... .. .. . ...... ...... ...gn . .... . . ...4. 44..- . ,... . . .....4 ., AA ...,Q . .... , , ....,, ,..,,.. ..,,.. 'Y 'l- f. ...... CSI. -... ...Q "Zfl... ...... ...... ...... ..... .. ,. ' T.. -Q .gg '.g.:.. 5m05.- ,,... "..... .sen Qld. -..,Q H... ...... ., ... Cui. ,..... . ..... , Xml.. . .,, ... we goo.. . . ,. . a..-o "fig, J.. ...Q . . , ...... ,. .1 500 .... gpqgq . " 5:23:25 ...,... am. .... . .....- ..u........ Q..,..uguQs0 ....L.4....5.- ,gm..ge..... 0ps5xgusq...w 4'g4.:.:.35:::.. tixixlQQqsml0. . ":"2"2Ti. f. "5::::f':?:.. , , -::::.'......... . .-'-. .... . MQQQQQCHQQQ ....-........ ... .. nw -0" AAA,...o-Q ,,.1pfj1.j1. ' '1Z3Ci.....L.. . ...oe-.Q xx- "3:t22iI!. . ' .44..Z.1f..l- ........g,g,A !6ss-ua.-... an so-omg-50 '.L1.:1g:g:,f, ... .,, 7 ......:..,:.. .......g4.... y.g.n-qg.m6- .gn lfmbgw-0 ... 9-...F .- . 9 mv- "' ,A,,,...os a.0SaQxg0?:A ' 'su-x lo 1- - gg. .0001-O g. .pl I - - I ..,,g..gg ... ,. ., . . 0 .AA ,... ":f'I!f . . . . ' .-s '1.. .0 . fftgzzfzz.. ..5:2.:.A , ,,..L.L., '1.l.kq.-.. .. ..... . .. ..... .,.4Oqu.g. .,..... . lwiidm fimss A ....:...fAA'A ' 1.15-... . "'i21beAA .,, .... . ' .fam '.fLf.I.l... .L.L..11g, . ........ .. ...4.J:. INQCQQI mn... galil! nun... ' ":1::'. . ' At. . .. ' fgf:'.',., "'ff7' .. ' , 1-' ",'::::f, -005.500 0 l ,.'.'9 In ... mil-Ov ,... I 0 Page 6 1 13 4 1655 23 24 53 52 55 56 85 12 4 14 141 QAS 18 5 6 206 I.. . ... ...,..... .... ....., ..:.A.::..3 A s,snlQ.aQ- A . . 'Ql.:1.iifA ,. ...-dau un 0 usa -..., ,A A , ... . .4--"un . .A ,... " Xa.. , ..oo0-Ou an Q. . -...--.::g::.. s ... , ... g rv '... 0 ...gn , . .s 1 1 . -S v-- - . a:...g .np-Q Quan ' 6 :spy .. .'2f'IfI 'I MII' , , .. "I, :s eng .Q we a A . .1 as 9 fo , . .n . . ... Q. . . .. .. u Q, f 0 4 f 5 . ':. . .. ' ,..' 0 ' I . 0. ' , . . . .. I. .A . ' ' ,m :.' as .us .un s ' ,... ........ ,. . ,, , , . Q . . v . ..... ..o:. o A : w S HW ' ' , .Q .. . 0' ' . .. A , N ' . .. , A .. o ,, nm. pn- . A ... - 'f A Q .4 ,, . . nn., ,. .A- 'an ,A , 4 1 ... , . ... . ,, . Q.. Q.. 1 ... .0 .. wg-.gs Q v Q... . . . . , .Q , . - Q ...... Q. ... , no .. . . .. . ,... ... . A ...... , ..... . A ... ...,Q . ..... - .A ,... . ... .gn 0 guy: 40 nu 0 '. - - . . . 0 gum w . , Of., .. a 'Atl' Q ss Qsib . A v , . ... .. ...A , . ..--W " ..g. - as Q, 5, as Q 4 - , , . , gg S5950 I ' N5 N 4 in I " "' ' xxsss Q83 ,,, x0 .. X X o ' 'LJ sv . " ' .....o " . . ...oO 1 mm' nu v' ' my Q0 0' "' . ,Q ..... 5" , . .9 A .nz 0 - .1 '.. ' ' . .. " .0 ' , . 0 a ' .. .Qui ' . A . . . . A A A. . ' ' ' ns s ana. A. A My y .. Q " . ... 3...- f ..... 9. '..- 1:55 " .Q s Q. ...nu ..- , .,. ... 0 ... A ' ' of ,... . 4. y Q .mu . ... 1 1 . A ,, 0 .., - o Q gn-qt, .5 , NW. W" umm . ' "" ' Q. . Q .ge 44. ...-gp . no " nf a 4 ..... Q.. . - ...gas Q. ,, ..... of ,. . .. , 1 f 0 . , . ...-. .. ...- .0-. 0 ..... fn A .. ... :vA , .aa -.. - .NA A A , .. , -o , M ,A ....,. , ... "' " ,... '. ..... Q Q .. .0 ' A A .. .en . .. '... A A A zmysttuv 'A A ,,' A . ' nn " '. '. ..... - - -'gg z.. - . ...ow ... 0... of 5 5 o x me N5 'fn' .. Q masse p ,A .no .sn v I - . . :r . . . . ,Q ,... .qu U g..alQ Oi ,.,,e.9.... ,. . . . .. ..... .. . . .. . .Q .0 no I A - q: . o 0' 'A n :Q . .. Q O 0,Il . n ,... A ... ,4. .. .. . ...'ru . .. tug. Q A v 'A ... ...-... .. .. Ql"l . ....g.n.. 0 v ' " ... spam: 1 I'l mi - ' .- 5 5sQ gg...- ', 0 Qu' , .m,...... ,,,. ,... ,..... Qu s 5 - ow.. -... . . ... .- ,. . . .f N ..- . . .gg n .pw Q - .4 Q 1- Q.-os... 4. .- - pq .. J- ...- l v .. ,- . . 1 . ... .z , no .. ... :vs A A nog.. .nf I: gn . . ll 0 ' . on I ..'. ...rgC4 on ' ,U 4. 1 , Q ug ........ sx ' s J ... , .6 - . . . 0 . A A 4 c ' ' ' ' ", 4 af.. .. 'f, . . .. Q Q .,, ,... nl 9 " pu f ' 1221. ." I' ' l ... . U00 ' ' ' ,.I '. '-'- - - ':.:: Q up o 4. ... s- A , .fn . 'I , ,, , . . ... 0. '... ct. no .5 . . ... 1 u ,... .n lou... .no ... f . 4 5 9. . .4 oz. .Q . Q.. ', . . ... .. ...... .. ... ... . . . . . il .. . n . . .. 0 . 4 s Oli! "L . my OO .. QQ . n . .. , .- . . HOU . . 1 0 I . .V , .0 ,. . . .. ,. . , ... ,. Q ,... . .Q . o 4 ,. . Q.. .. ... .. v , . . . 9. , 1 ... Q n . ... X55 ii . . ... .. . 6 'O n. nl. ' Z! . . it O . . 4 1 . f . 1 .qua I' A . .0 .. .. 0 Q. . .. . . Q . ... ... .. 1 I.. .. . ... sa' 0 .Q 1 I O oo s ' . 1 9 Q, . , . . a If 4.. . . . . . . O s . . 0 O . , . . . . . Q .1 ,Q ... .- . . o 4. 0 , - .ss . 4 .Qs Q ng Q x use . . may Q. Q Q n , . .Q . . .Q 4 . Q Q ,- 5 Q ... ,. ... Q Q . Q q wo . Q . .0 . Q .. . . on . Q -.Q Q Q . sn u Q . ,Q n ... . 1. . J may ., o o o .. ... s 4 f 4 1 1.. my . . . an qu '... 4 as 1 I . Q .Q 0 , Q. O n 0 Q .O Q p 1 gn 4 1 ... 0 O . if . . . .. . .. . . . . . . ng lg cgi I n., .. A A A . .. ... -..:.AA.A. ..... AAAAA 'A . .. . ' 'I C 0 nl! C . , . . .. l ..:.. fa? , :P ... -. ,. . ... ...... ' .. f , ..... Q. I 00 ill . Q. .. 4 .. . ., , ' ' . ' I . ' 'f crm.. ' 422 ZZI. ." ' ' ' . . f. nr: Q s A ,,.. .. ..- ,, ,... ... 'W N Q QS!! '. ..'Zf. ..'1. ' Q., . no gil Q tl! I . . . . .. . - .. ... 'Ong 9 ..... . . . . -4. . .Q ... .. 0 'Atl l Qgigg : and: quo my :um gags. A ozrww .... A ,... . , , ,..... ... ... ..Q. .. ... sn .......... ', 'f 'gli' FZ.. . . . mu- ... ' . .. ,.. us v , 1 . 4 Q-.yo 0 . 'zz zz" I' 12.- .. Qt fi If O 2 ..... o A I. .. ' 1 I . ' I . ,... - - '35, .ao " ' . .A::3SS?A:.s . .. :Qin In a O C0 0 :I ... 540' .. .. . . 0 . . o . . . .. ... . O O ... ... .. . . . . . 5 Q Q O . . . . Q ,Q . . , . ... .. . . .. . . ..... . ... 1Ii.Q IO . . . . . ,A . 0109 " 'X J' ox. A Z , . ' iggiitr. Q uno: A'. 4 ou. A UO Q . 0 5.5. ' ' ::..:'..ZA . .. ... . .. .. I .. , . I . . - 3-fee U . . . . .Q 0 ' O 0150 Os : . . 9 IO' ., Q .. . 1 . QQ' .-gl: , . 9 s cf . .. sf! 5 Q 0 OO O Q 5. 0 'Q' .. 4 .. . . y x Q 5001 . . ' :::!'I.. 5:5532 . Q.. IIT. . ..... . Z? 0" V Qu 04' Q. " .'f'..'-YI ,'- ' ' "' ,..... ..' ', H., ,. ..... ..,. ,.. . ,. . . .. .. .. V lm. ... 4. . v,'::0 ,.3'f"i.. ..'..-.Q 1.3. .. 9 5 g . .Q . . ' Oiss A, , :JA " 2"I'1.a - ... '... s Q"-' 1 X .....,o gm. .555 '. ':::e::5-gg,' ' . 9 ... .. ,, P ' Q. Qs 3. 90" ' ' .. I. .......... '-",'g:... .. ag. .. .QQ A: ..A A., 6. 5g51j-5"'- . AAA AAAAA',,g A .J .. Hu... .. . ... . I---1' '-"" Ps! 9 sie. 0 :A'?:5 ...A -":A-A'A ... ..... . .. . ' QQQSSQSAQ .:o3.::g3::sq. Ac. - A ul! x 0 ' ' ' N x ll- 1 ... e - :--A -9-.QA-o: .. . . Ia.: . 61 -A'-""gu.w,,, .Li vig eu Q, - ---A . . 'zz' '15-.ey..s:"'s. 111-- Y f...Q1:5'j'j3Q.f.:.:..::f'--PY'-"5 .:...: -Z.. ..."..... Nye---wwf' .:. . .. ,-Q , . .. ..,: ... .. ... ...o .gun - ' cj .- ?"?7S'9-??f77'7 Y- , : :: '1- f fl 1" Q. q9.q9ss0wNO5QQKN """" ""A,f,.'f',QQo - -uf- ' 9 600- 0 oy Eff f'1.fff'.:-f'5:E1:?'?ZfI.,:.. 1. .Iliff 'Am.ai:f.l.l2: fx- .5 ' Q-. 33... Q. .-nuggqs os.ggQgywS05f::'3 AAA AAMAA ,9. 1. ,,j, . qua- -Q up ...Q . --- ' ' , .,.. .. .. ... - 0-Ig .0-H I , ... , ... , , . . .. . ... .. A .. -- - :'1 6 ,,,,.. :AA-f ',,...,-I-...--J f AM: 'Jil . .QQQOQS - -4--v .----'-'---- r,...... ,... ..-..... -4 " A, , .,,, . - ..- ,q gn - 1- '- . ... ., ,, ...Q ggggsvl- ' ,,. . . ',. ..'.. a...- -o.:..... 2' :.I.,,. ..... , ,..,,, . -sOv""f22,'. Q.: -0000 . ., .SNA A.. Q. Q: . ..-.rf 9? ' .A.:.A. . .QA AA lj , .,.,,. 1 4. -as - "A'A.....K'a'4AA4A',,. ...-i' 60 AA' .am . 4 ... . N' ,, ' A,Qs+. .,...... .. no -0- ,,,, :rf 1-s':'f'1"i 5133-f --ffm-:..g-51r'::-16"'-'25, if-'f""':1 I1 . ... .. ,mugs - .se..emm... ... , sa: 'As' A:AA'A ,AAA f"'7. ,.'.2.Z1'.'.L ' .'."' sa.. o oo OQw60uOl x " V:--Hn .1-or:--'sas .fsi "' "J -2-0 Q .Q .::ML :xiii pcs-so ,..... .- ...v 'A Aff'f.'..-'.-4 . ..,,?9' ,A- - g' 4- ':..':'g:' "zzz,-:-r. 1.1, --.AA ,... .QW ,.,....A gg ... 9 -. . .A Am A A A A A A ,991 yggQQssQ sgsumcv Aa ......-an , . .. yen - 3-::::f'f.:': 1' 'Y " ,::t.. ":.5:': '::.'.':.".. 25 - - rf. '::-,Q ,... -- 1-f-'-:-"s'...---w-OW" -- A ... fo Q... . .. .vmsgesef ,. , ,. 1522 '::.f:.f,. AA... , , :...A.3.. ,. .. ,Hg -3' . A .,AQ., q 'dflni - 3- ...'iff , .I-so-own.: '23 . 'fn . .ug-0 ..o- .O0:. ,... . . . .Q smb iyypss... 9 qgpqqwo . .....go.1-0 - '-AAA' A ... ., . . ...,..... - -----H -u-0--on LA. A .AJA "' ff, ,f'. 'ffQA' :2.'1.1'. - 1. ...mugs :sm oQqqo..,.. .. e ,QA ... . ...:yy enemy.. ,A:....Aoso:o:owf ' .jg A"',:gA,?:,' ' Q.. ... .. .. ... .. . ALA. AA . :A A-2-A jAA AAA AA - -:'A ,,. ... ... ...:L .:i Q... . .. o- - s"A S' x AA '.,A" Q --o- 4-5 ng. 9 anew", 1... 4"-5.5.5 rv.:-af' -15.55. ... ff: rf, fart" I 323.5 - v---L --: .........,,,., a ---J-:A 9, ... . '.l.........., ..4... . . . A,-AWA .?AAA:::: . ,. - ., an I . ,... u QQO ' Q. ...-A A As' ,. ... .g Q .pm s ' ' ' 9 .poo 50 Q.. 'LA' " A 3. n AAP...-a-ns. Q qsmu -10-0:AA"j: A , ,,,. ,, .45 '..... ...... ... sew -'-- - 0 ' ",.Q... ..... . ... :. ..,.Ac ,... ...g ...... ... -A-rf A-:A-1-:j'::A:-:AJ A'jA'A , -izraia . ,, ,.-----A-234.311,13:17. . . . . ... ... . ... . po wi A A ,.. . . 5!::1::.... .. -.-ff-of f:3.::.. :'-'g' g., " ,,fj,,. .1...., J .-:O 5,5 A, ,c ,..,. ,... susan? ,4.lA,,., .-Q. .L ,,,A QA. ,,,.. ..... :Q O A. ... . -..... 4- :- -Au A' A 'A AA,,. gp sg, ,, ,, Mg. Q 9 . ns my ',.1.T'f.ff'ff:,.f..'A:Q Aa,-'fg":"'-N '91 'ff " W' Q ' 'e Nm, ,..... :... .,....,.... - -AA, 5,5 -::..:g : -' ,g:f. A -. A... ....,,A.,. ,:::A.A.A AIA '... . .Que .Q -... 0 .. .,:. - .es Ar... . At. Ar A A.A5,.Ad3 f..aa.6A..fe Q. A A AAA: ::A..3AJAAA6 A-AA, 4 : ,Az .. . . ..... ..-ioi ' . ,, ,Q-.. --a-- - - , YIM... ...gg A A A '95 -A-Qg:""S:1" QC., . . . . ... n ntl f- R. ' ' 'ff'2"'ff' --1 - --"f'.':.: -:- "3."Lff'T.If. . .. ' A ,...g....an ..- -Aff '. ..,,,, ... ...... . ,, ,... wus- --gd:-f-A -Ag -. ,, ':,'g',5:.:.-::.'...'..... ...... ..... --5-Ar ,z .. zz. .t 3"'g:4.. ":'::'.1':::5.":"I.-68' - - wg 35"-gn..-::.. ' ,... ..,,.. . -1-5A:A::AAA.,, ,,,..-4. . ,... ...... . , ,,..:..... -4 ' .AA .Q . .... ...., . . .A A AA, ,,,..., . . . gs ,. ,... ... .ol 5. ':.',,,i --. - 0- Q.. :ggi Q S N :P 4A ' A A,,.,. ,........---o- - - - W ...,.,- . ...... . . -- I- on - - . . 'H-' .. ,. ...... . 5, ,...-9.-u o-v A,,,,,,4 ,,,... ,...-,Q--..... .. -, -. .,,,A ..... - -- ,,,.,., .. .- -a-'-"'-- " ,. ..... wx QQ Q ... . . -. -o-...,..... .. .-4... . ,J A .f gr ' ' - 1 , ......,.....,... ,. g.. --0 :ow A::'.:'A. Au ...-Q ov- 2 --vw, --Q: -. -A -. . 5-.-e-Q-----o---f -' , 1' 'gi.JI. . L- . -- ..... .. -- 000' GV ' ,. ,,..,,,,,...--.----- ,, , .. . .,,,,.,,,,,,,,... Qi... .:.. ..... 'we' -. - -. ,... ...-.-A--A--:':13A "j....,,,,, ,Q ,QA ..- ---9: - sisisswgak ... '. .. A' 'f,:AAgg,, . A: - A --:--- -o- -0 f' 'iff' A A A ,, da' wg-fAA .--- A ': 5 T: ' " "1 . Q... ... . -, -. ' 'Z -.. v A' .- - -AAA gg5A A: '53 QA:mA.,:p : . . ..., . -A ,f . ... . ,..- ........ ...,..- ----- . ...yn 099. -- ..--- :- , . .A A ... . .,.. ... -- ----"jj,,.......... -' 0" "' " "'- ' "' 55.990-np.. . . .. .uw -A .A AA AA , I ..... :SAL :j,................. .. --.-.-- me 0: .A O: 'A A AAA,,A,,,.,.. ...,-.... .---:J -. 1.8: 0.-....,,, .., "'""""""''."l"lLf"."l'.' "' . . ..- - v. .-QSVS " ".:.So' 'lfgw n 5 ' "" " ,,,, ... .. ... ... . .- - -..- AAA6 AA . ,,A,...6 ., ... ... ..AA ,A ,A .A A .A , I. ,, ... ----A--AA-'A-3 :gjgAj'g'A-Agf1.,,. ... .av 0' I5-4 -vain: -A -. -. or- --'A' -'----"3A5AA-- :II fi-if-lf'-33, 1-3, 'fiffj' 'ff,'+S. - 3- -- 3-53 . .'f"' - - 'fL15'f",, ff . .. ...1 ---3-- - ' 45Q"""i0'- 404- "' Q.','f,'f,.fffff-v- ' 'j.f'. ' ,"'. ILT' 9.211 . ',: :..... ------w -N - " ,..... ,Q--1: , .. ., -. -. 1 -. Q.. . . ...... ..... -. . ..... 'AAA A A 'AAA,,.,,,,,...... .,....-... . ,... . --v -o ' , ..... .A -A -A .A .A ,AMAA A ..A , "...:'::.::::: ,.,.. ...AA.AAA.A .A A ,,,, A .A .A .A ,A ,A AAA .A. A A,AA.,A... AA jQ.,AjA....--A---1--o - w-"--"'- "1--1351 JL, 'QQ Q".g,',, A Am A ,... you '- 'A '- '.. ..... , - -- 9. -.L..LI:jg,j,, ...,A,.....,.,i.. ...,..... .A .Aki . N A A.. ...-A AAA... -, .A Ni.. ...... - --- -A..... g.... ,..... , ,.. --- --A - H ' .A . AA AA A... A AA A AA A A. ., , -A -A -A -, .A -A , .,,.'5.-..o - -Q: 'g--.--. ...ge ,.,.. .., ... nw- ' --v -0 ,' A,A AA,' , ' ,A ,,.,..,,,, ., - -. A -. -. -A -, ...,..- Ia- --Ai..-A A--A-... ., , ,...-.....,........ ..... u-- ---o- -- -qu pg- - - -- 'A AAA :gym , A , , 05,45 ... -, -, -. '. -A -. -. ..,....-- - on Q us- - ,A A A , . A . . . , , .,,, -- " " ' "' ..... ,WSW ... ...,..... - . . . . -. . . ,... ...,..... ...AAA A A A ,,.,,,,,,...,... ,... .,,,., ..-.... ....-..gAAA'::A:AA AAAAAA A 3, 'AA AA A A A AAAAA A ...rr P .A -.A ,. ,,,, Q- :A -w - AAA-A .. ,... ., AAAAA ANA .,. .. .--A: . 4. -. -. -. -. -. -, .. ... . A .,, .AA . A ,.........,............ . ..--'--- 5---0 A A , A ..-. eo .. .... Q- 6 '. A. -. '. '- '- - -. ,... ... - ..-... ... .-A A ............ .-.--.-..-...--- - A ',,,,,, , S.. -.. . . ... -... . - - I, -. -. .A -, -. -, ,, ... o- -- "-1 -3-on -- AAA, umh. ...- ,,.,, A , ,, ,,,, ,,,,.. ............. A AAA A,,. .,,, A, AAA, A A,,.. S .A .A . .A .A , . .A ANA A. A, ,..... .A., .-g- 'Z--'if 8:'f'1:ggjg1gfL',Q,:1Q QA ,'Z'ZL..... - - -- --..--..-- -I Q----fag O '. ... ,... I-j"gA": ,,"7,j ' -333-A--- ,':3,f.:.. ,. . ...N .. -..-.o---- 'AA AA'ggf:g,':i.. D '-, '-.A 1 :.:- ::'rr'M -A333 ' AAA :A"A"AL AAA A. AAAA ,,.,....., .. -. -. Q- --xo-ox A- jf-A ,... ,, .... ,, a -A -A -A -. -,A .A A 0. Q u-- .....p-.- ---:AA AAA. " ' ' ' ' ,... ... ...,...-. Q- - --i-"'.,' 'g,s, www... I -. - -. -. '. - - -, ,, .---w - fd ' ... ::""If'f:1:2I1,...L.1.. .... ... . .. .. .. . - -F-q -Ag, ,.',, .. .- - i -. -. -A ..- -- -----4-sf-3111 1' ' ..-.-1- ---'----' 3-31:2',g"g3:'::.fZ.'-'- '-lv. ,...--'H gf- 5: ti '-, ..:7lI..,17"-""",. .. ---'-1 --I ----1,-:A---A-I-:Ag mm, JA, ,... ...S QQ., .....-N A-A A AA AAN, e .A .A .A . -A -A -. , .. ...,,'g:A,- ---' . ... ..-- 5Ajggggj,.g:'.:g'1,..g,'1,,A,.. ,,,,,... ..... -Ar:-A. -AAA-o.'1:.3A A. ' '.3.g-AA-as S - ... --.:-:A-..,. . ...-- . .Q-. -' L-M'-""" 'W 3' "HW "'III2II TI. L' .'. Q, ,. . ',....- '- '- '- '- "0--Q '. '..IlQ.fQI'LYZ' ' """ .. ...-..... .,. . ,,. ., ... - ,. ' -A . - - Y, . . ' - . . . .--AAAA AAA .MA AAAA ,,,, ,... ,, .... . ,.., A .,, ., ... ..... '--o . ... 2-L Q, A .A -A -, .A .A .A A: -.2-. ..--o- --... -... - ,..-1 - -AAAAAAAAAA AAAAAAAA ,,,. .,. .,., ,,,,,,,. , ,...-A AA:A::A'A:A AA OA., A .A .A .A .A Ao- -. -9 ......,,,...---A .. AAA ...- A ev: ,,, ......, ,, ,.,,.,,...,, ,,,... . -AAA A. AAAA AA, .A A .A .A .A . -A -A - ...... . A A .:...A ...-1.-.-.-v A A ,, ,..... . ..... ,... ,..... --aw - ,, ,,, - - -A . .A , -A . ,, . ...... ,.-....,.. .yu - ' ---0------""""" ' , ... ..... .... - . --H --H 1- qc- ', - - . ' - '. - . . ...,....,....--- ...-- .......... ...- .A ...Aa A AAA gg . . .A A .A .A A . - -.-- A AA AAAAAw,,,,.,, .. Jan... ..-.:. Q.. A .PAA A A A , . .A .A .A , ,,. .,.. ... -- AA NAA .AA AA ,A,,. ,......-.-Nw. . . ,, .. .2 AAA S AA., A , . -, . -. -. . . ,. .. ........ .. . H AAA ,,. ,. .. , 4. ..., ,.,', -S.: Af.. A-.S-:O-ASA: :-AAAA-AA A ,,. -A -.A -A -A -A -A -,A -,A .., ....:i. ... ....:-ALJ: AA M- -- f-f","' 5- ,, ...'.:,. .A.. . ... -o -::. 1 Z L '- '- -- -' ----v::::......--J... ' ' "' " ' " ' gg.. . .. -... .- -.- ' ,, '- '- '- ' " "'.' '- Q- 0- 0-- ......... 9-o-J . . .eo so - s . . . . - ' AAg,,1ZZZ..'. ,pgw Q.. .. A---.-AgAAgA-:A AA,:', we '-A A .Q-nw - -0 f:::t:t25C.1.i2.I ---7---'r-.11-g,,""'4:'. ..- I A-N --3-: ,,-, :zz -. -. -33-3'::"::':-r.1Z------ .. ... - -.-s S19-,.:,,gA.4f.:..... we . -. -. -- . -as-'Q .. '.2YTf':f5'T,.'.?f".-fS.: 111122 , fffg-. oo I " "Q, - 0 5 5,,, . .. :fl ...... .. ,... ---5 A A ...S . .......x- -.- AAA.-6-A --os. , , . ,AAA , A ..,, . .. ... -.vxew , , . ....... 'A A A A ,A A .A AA , ,g AA AA., AAA. 'i1,,'.,,... AjAf0Agg-n,2'7. ,A AA'-52 """2., .-Q-... . is-'65 , --- - -- on-fr 1- "f '31 Q"1.Q'9 .. .. '- ' ' misss A, ..,. - -- -- .0 ,, .....- -I 0' ,,.... ... . - - . . AA .. --- .-.- - 1 'A , ...4.,,....., .A ,..A,,.... .AMAA . . - . . -QAOA A.. - A. .. . AA AA ---,.lA::i:5'3AAgAg ""'ggZ g?iA.A.AA:A4AA -.- g, .- A- . -A-'AQ . ..--. - s- - '55, :... ..- - - --gggg,gg'.9- 0 .QV sw JSLSQLQ. Q,"""""- 1 '. -. '- -. -. .....-.... .j'.---- - ' - .. ev- -. -. '- -. -. ,.........5-- --1 ' 3133- ,gggA j':',,'j:,A: md. .. ------': . -. -. 2 -, '. ,........ .-- ' AAN.. -0-' 'Lg 1- -1'---i:5':.: ..':.::.:j-J--I--I-.4, ' ' ff51I':1!12'if-it -A-3,3222 -'g3,gZ.. ,... , .. -- -' ' -. -. -. . . - -- ' G A ,A , .. A..,. .- eo o 0- -, -, -. .A -. . .. .... ,.A,9.,,95s Q . ., f. ,.'...'L. as. Z: 1, -A - .A -A . ,,:..- . .C ...:zu Ah A ' A .. .,,,..... . . Q '.A .A -AA ,...AAAAA-Ax.. :.-:A AAA' 5 A '1-2'-'ifli-'liz ":::'.. -., -:::.:.::.'r...:f'. .J i Q:-i 'L' ,, '--A 'ag-g.g.2jA3. A. .51 ' Z.'.'.. fi.. .9--oAAAgA ' ...... -Jas" f,Q nf'l'..'.f-Sis.: ".A ".A S. . QA., :A Ilffio' 4,31 "gl: 'xp .- - -- :::, .. .. - ,::.. .:, gf :':g.... ' - .. 4 SA, ,,, ,,... ..- -A -, .. A., . ,MAA NA A ,... . ,Ni 'f.gJ!..1 "L..2 '1 ',,:.:'.,'f':g'.g,:"gf'."L1..f3 :::g11,,.f,7',:j":1'.."',..A ' 2 ... IA... ...... 'I . ...A.-1--ZA.. "ffT2'.9i.,I? -' 1 ,:'..'AA-A 3 .."fA.ff'f'Q'71fq-,fff5.15. --yg-- g--7,,,g- - jA:....,., -. -. 3-,,,-3Agg,:.,.. , .. . ,... .- .,A,, ...,,,,ggg--7,1 '... . . '- '. ,,.,. A,,,.... ..... . . ., .- ...- . ..... ...,... - n -. . .,.., .. e-- -u-' "" . . .. - 55 '- '. ..... .. - ' """' '94 .. ., g77777f?7::.g". " 33' ' 7-f ,'5!'.'2Z:5 --'-- ' QJ: -'-'::::.:::. -4 --H - X' '..:.: "JT, ... '. '.,f -ws.-.Q ". ' 'f "' """,Z..1....... . 4 Nm - A " "..':'. ' ' "" ' "' 5 ".'I"I'22 113. lg , wa? 59 'ff"7 ....'.f.- -A , . : --of-w ' 1'I.'."- v'AA '7: 5g':'::::.':?!T ,, , ," gg., ...,..... A".l..::3. ...- u0Q'P AAA . ..... ...T-A-2 2--2:1-:tai :ff ":3Sgg:":'.::. ':::'.. UAA.. '.':'::.g. ,... ... - ..... -- -- AA'gfjgf.,....f. . you -su -6 Q "'Af"'::Q' Q,,A::f 315113 '-f---'y:', '33, '1fjI'Z..:...'.ff,f.l.. 5..2.--....-- , 41, . ....,,.,. ..... - - vo-v "1'::',Z2f'ILflf... - :'-3"-1 . ':::.I.I'I--- ""-lA 'W 333533. -"g:.".. fg::"':".'.'f.: ZT:I:.Z.:.:!'2E: -- -3 ,,,,,,... ......------ --" AA. A.m,,,, ,,... 5 .gow 5, ........ ...4 ..,.,.. . :AN A AAAAA A AA , :... J ,...,: Misa.. .:..,: Ac.: ,,, ,, , .... .. . . .. . .. . 5 0":A ,'2L'f'f.,' .. W' .' 'A"":".Af'A:," Zlfllfffff A 2QA5A53g:A.-.g gg. ji '1I.lf..'. ,2Z1f.'.L.' '...' ,. T..,... ..'-. iff "" ',"'.. g. ...-gnu .Q Q. ... . ,.',, ,..., .- '-"' ' . . ..... ,,.. ....- - --Qs. -s apgqg ' si! if ...,AA --3Ag,w4- A7gggAvAA . ..... . ..Z,A . , :. 2... .,:St,:gAAA 'HA' 5 'g:.ig.' 3. ALA.. A' - ' "gg -f-.i.'.2T. f..... ,-... ..- " 'f1. I '. 'T-1.55. :... L: fx -oAAa:.:'. - Q-.An-al AA'fg'. .6 -. , A , , A ..., ,,, .,,.... ., . , ... ,... - ., o- --- --0 us Q-o ...... - -- .- ,.. -nw- ..,, . 9-g-o-.-4... ,,,, , . zgnsw 9. ...xl AAA.-.J . .- "a'," g:.:i.!z:-' 5. . -'::1f' '-git. N' ' "7 ' """f" ,..'."'...::.. I- -'-'- , ... A," -'7 .1--:::. :::f::...."ff.L. 1- - -- ff-1:1 qy .,:.A::AAAA A. AJ... A Af.A,cZ..E.A-I A :,...:A ' , 'IAAA.:..... .., '. .4 . , ig ,, ....IJ1ZJ..'.- AA A A- Ax: -Ov -Qgdqugg-.g". uqxfff '.. ...O .--:A-':"" :A , a - . 1 ,... . ..... ,... ... ..... f AA'.i'A1A,, ,,.,.. "","" 'Q ""'f,'Q J"'Z .. .. , ..- - Q .. . ... ,....,, ' g.':: ,, 7 ix. ., .. '- '. ::i::i:4,... TI gs .2 .I.f '1'f3.::: :':. 3555: fQ'f:2.11i:flIL ,,,, ,,, .A,,, ..,, . . .. . .. . .. .. .. , ...,,,.,. ..... .---A: 3.4 . --gg. A-. f . ,.., ,,,...,,.. .-.. . s --I '. ...j.1g,.. ........ .. . , ,. .... .,. "FTf3EIEf.f?'?f752'Ef'f2:-if'tffii 151 ... 3 A 3... -:xg :-- ---A.A ..... ,A A, ,A ying - -u ... "':'2.. 1- v-fn... "' 1,,fQ.Q.' 1'Q.Q":,' 3.-Q o--wh . .,.... . . .. Z,.f ..... .. ., . .,,., ,... ":""f..' Y---u-fsQg...5 ' Q,:I.'L...I , ,...,, , ., ,, .,,,,...... . .... '.g1g"1Z"f'..f . I" ""' , , . my .5 . ss.QQ1 . A A,AA .. .,. 9 ' ' I Oil -- -. .. 9: -... .... ,... ,..... ...: - . .. 2 flaw BOARD OI IDI CAI X UH L N Q IH L11 Q N xx In Qtmu N nc Pm mdmt Q L Nm LI rn I1 1 s QIIIIILII L I cp- -Li lllllll vnu Mum .I mwk' QUIK may ..,,.f" Z SQUIL 1. ,,..ao1l"" 1 45 42 if Industxlll A19 s AIUUL Iumg um tha 1958 lvl I I DOM 3 I W .Q -, , I I I If I .. -AL' , :QI v' . , ,X . gig- I Qflu I I' , ., - 4 I . I0 1 ' 4.0: J, A -F: ' fX,- .'A, AI.. I 7 6 .. if fi. I V , ,Val P ., 3 A:- 1,' V Z ,vu ' . 'I A X M , ll 5 I ' f ' IO. ' I71'nmt R f C.. I'. Iinn I1, If.11'I Cox, I71'L-fixlcntg OJ 'II AQIIQ' 5, Su "f.lI'j'Q ISA I-Q R1 ': Ho 'g 'I , ' iw- 7' .5 , I lip-uljz' 'Il' I1 fi. CQ, Nd, 1, CI -'IQ3 Vc u IXIII.. Sup 'I II 'nt. .il ...li f' if f be If I " Q6 Qs f" ', If D. .L .th 1 N f , I I A Gentle r Jpeefb b6llE 1516111 0 mind Homer 9 Odyssey H FLOYD DAVIS ff . ff fy Wire lo 1'F.l'011f6'. and Pdllelll lo perform." T ose of us xxlmo lxnevx lloyd Dun xull ne ex ,use the open door of Room 17 xxzthout lllllllg the ee mg tlxxt lloyd slxould be' Slllhllllg txere entry 8111111110 his broad 5ITlIlC ILll, to ytlee vxntm 1 student or .1 luultx member Tlnough the open doox e s lug s 1 1' tes ,ll Ill xpers or xnuxlues lxnn nn the ecnter 0 the group he exllee has sexxung ellsi XVhen one serxes mn t lm xe x Qeome ru desrvns exded unto the s one xlmx s nx vresenee me a en to r txx ns open or UDL 1 IHS Flu 1 ul' wexsure leoor wen lox N me BCLILISC. lloxd D xls xx ts Ill lrdent Bu lov n n 1 lm lxeex se me xx ts so nnterestel IH our st moo sports l5CLlLlSC. lxe stresset lt lLlC.ll1lL ttlxlexenxent most ot ll t luxe he llxe now mt xr x enjoyed xxorlezng 1 them xxe tlxe Bul dofv nxunf' x deenette thus 1959 xeulwoole to lm lnemorx AX , '5z. QW. 1 x ' 'x , X' K .1 ... .. .. ,J "' j V - - .3.1, .. .. .LH .... wg, . f...- .'. r s -V - ,. ij.. 74, vb, , .,. ', v. J.: ' ', Vu : ' 1 A 1 -. 5 '43 1' 4. , I . . 4. H. '- I- x v K f.. u sr 1 Q K, S.. -N , 1:-. . 3 . x x x - ...A :Ez ' . ,, 5 x 5- 1 4 .1 . :- N? 3 ,Q-ff . .,, 1 .-" I V 1 .Q ,X ,.'1 5-,fl 1 1, 'J I. . .. 4 .. Q.:-'Hur-' .. fl' 'EW' If L Vernon R. Mills SUPERI TE DE T'S MESSAGE Dear Students: Benjamin Franklin once said, "The good edmvzliozz of youth has been esteemed by wise men in all ages as the surest foundation of happiness both of private families and of commonwealthsf' This statement was never truer than it is today. Progress in this "Space Age" essentially depends upon education -H yes, even the very survival of our civilization. A nation that expects to be ignorant and free in a state of civilizaton, expects what never was and never will be. May learning be a continuous part of your lives. Success and happiness will depend upon your never neglecting any portion of your mind, body or soul, but striving always to develop your talents to capacity. In making your contribution to society may you realize the responsibilities ahead are tremendous and will require all that you are, and can become. I bid you God's speed with the full assurance that we can count on you. Sincerely yours, f2f4aAQ Vernon R, Mills I liuxnmss M.1n.q,Lx M1 A R Wmmamtl llt I L D Lk mlm Lxtr LILIII 17 HLINIIILNN Nillll Q my t llll5 B Secretary to Supermtendent Attcmlmu Counselor and Board of Educatxon Mr lean Stone Odell Adkms -sv Dlreatox ot Spec1alActn1t1es M1 Wilter ql10lK Secretmy Dot Lxtholds Dxrecton of Inetluctxon Mr J Burr Stout MEMO from the desk of Cal Taulbee ANNL Al Many hours of work hrne gone unto thrs book Asaresult ol these hours of txmc 1nd muah effort you are now prxxlleged to Lnyoy xts p1ges They ire filled with memorres vsluth you mll rhtrrsh through the many years 'thcacl Members of the Annutl Qtzff md nts sponsor are to be LODgI'1fL1l1fCd on the fxne job they haye done As the future unfolds 1nd is you ttkc your plue 1n the tflurs of your communxty miy you uer Contmue your quest for knowledge ind Lll'1Ll6I'St'lflLllI1g Your vuorld more thin my before you vxlll demmd thlnkxng mxnds md wnllmys hands Mty you be able to meet whatuer thxllcnrts shall come your wiy 'md miy you be able to dlstlnrgc the I'CSp0DSIl3llltlCS they brlng rn an honorlble and .1 creditable mlnner ZKQQMZL., C lllovt ly TlLlll7LL 1 'ic mool Print: , . , , , Y ' '- , - ' .-. 1 ' ,, - , .,. , K K ,L . 1- 1 1 V f - . L- y " 4 ' . ' 1 .1 L " " 1 2 ' . .J ' 4" ' .' L L I ' ', ." " A ' " '. . ' . ' r 1 ' ' , ' . ' fi Y ,. 1" ' ' " ll "1 ' ' .Xt 1" . 1' l'V ' tk I Hlgl . el 'Pnl uv! end-in c bac: nog: 0,5 c I N ADC! K Principal: Cowboy Cal" cf D nneljr Guidance Counselor Edith Redmond CQ I Assistant Principal R. M. Parham Audio-Visual Director: Wallace K. Austin . 1: 9-'Ui " L .... ,. . , I' 1 .. J , sl.:-gtg. - X . ' ...,-- ..... . Q-E JV? , ,YV ' Ei? .q t l' , wil , ' rn? ' 3' - 'Vg ' . : f 4. 3. . 1 Q,- ,, ,. ., ,. '17,-..-,Q -La 352. .,x 1 ., X". 753' ug . " 1 airy.-i -. in id Ames Allen Walllte Austin Inclustrral Arta Engllbh Audxo Vxsual ,W if Iustnn Bradbury Walter Bynum Band and Orchestra Physxcal Educatxon 'dv Q? and Athletxcs """'Nn 'W , N . , Wrllum Bennett Margaret Bulchtone D1btflbUtlVC Educatxon Englnlm md JOl.1lI1dllbIl1 Tommy Campbell Verlon Dum Math and Athletxcs Math and Athletrcs 94 2 I --r I ff Z M 1' Q . ' J A, ug A ' L . at l IA' 1 . ,ff ' 5' UK V fl ' Wifi-ff U fl ' . ,ju X Y K . f i 1 W B, ,A ,A A , i 1 B I ,Xb B A ' P , V i-1. m Q . I V , J . in 12 Alyce Erxckson Alma Sue Felzx Brology Warren ohnston Bookkeeping Typmg World Hxstory Crvxcs 4, -v 'hm Harold Kutz Brology F L Green Margaret Harston Amerrcan Hrstory Typmg II and Socrology and Cxvxcs Offrce Practrce 'CS' Wanda L66 May Alice Lorang Sh0rtharld Physlcal Educatxon Tvpmg I X i une MnOuu Lnghsh naw" N Bob Parham Reese Smnth Amerxcan Hxstory Athletics N-1, ""' 4-.40' Gussxe Marlxn Lxtln and Readmg Hovsard Mrllcr Chorus Englzsh Athlctzcs 'rr A ,- IU' 5+ se! df,-r 2 NJ 'VN I 01s Nethery Lxbrarran l'd1th Redmond Don Rlddle Truman Short Physlcal Educatlon Amerrcan HISYOIY Vocatronal Agriculture Typmg .6245 'S Mlldred Thompson Leonard Wfutcher Marlon Wfood Home Economrcs Arts and Crafts Spamsh and World Geography Beverly Graham Robert DeW1tt Chemrstry and English and Dramatzcs PHYSICS W C Pendleton W Hrstory and Athletics ' 4. I aqui V ' ,,, , ll 5' i -. ,ff V I N, ,, 1 , wt., . AI X I wt ,, e , X51 X ' 1' f 1 'A 1 . 1 ip. . , ef! ' : ffl? ' ' ' H' f 21513 A- , , . 725515,-32, -, 74 - ,U . ' l 'P A i:i?:35'fif t . W L 1 e 3524 "ff "5r5? ' ,' N IB fr M ' iz " " ' x, , 742-1 X - il I fx , A 1 r . x K f-5271 gf' , - . Uri, ' Y 1 '- i x 1, 5 ' . . Q' 1 ,V t 7. cp- -L , v . , I 7 s KS N .rv 'gf :C 2 1 f, .1, x - ,- f -v , .1 .I ' ' ' ' ' " '-"fx: r - 1 1. ' 4 2. A 1 , . N V- ., .g 4 E. . . ,r - ' . f .. .4 - - -1, .. ' ,Y-s ,N x . 54, ff ' , - 1.15- '. 'B - l -wr,-A 1 V L,,v .mx , 1 I r , H1 , , - ,. VT. x - .1 - J 1 f .1 .4 r N X, ,Era-.-,A N F X5 X 5 ,mx 1 S- :I .ix 1 fl if SGPH. AUTOGRAPHS CLASS GF 61 Presxdent jamce Lam Vxce Pres B111 Harbert Sec Treas Phylhs G1IChIlSt Sophomore Homecoming Float 5-bt. il' i' 5.91 4 LL.. iv.. X .asq,. I N51 'PVC' Q1 hi. by 'N an X N l :ah .. fn 1 O Us 1 'll la 1' pt! -vb-rf'-J 4 AX? PY li l l .bg 51' qv! S 1 'iv-1 aff W1 'S 'Cf' lfx Lit lk 1 1 N 1 11 1 1 ll ll HLII 1 llllll lit X111 un B1 1l7LIly lL lk Q1 li 1 lN 118 l5111x111c Xl C 11111 111 111 P111l111L C1sLl Betts Ql11111p111n Bc tx C 111111 Slhllilll Cl11lt1e5S Lc1 Noun Clillllllilty Carolyn C,og.,bur11 .Indy L111k11n Hclnn Cornwell jane Cortez Bdlblll Cotnar Annette Louth M11tl11 Louplantl Snaron L1 me Wldfltll Crowley I-FIHLLS De Aflkll Xlmx Dllbuk Arn111l1 D0lIlll'lgLlLl lr1n1 DOI11lU2.,L1Cl Barbara Downs Maru F11111Lr C1thy 1111111 C1l0r11 Floral Mary Fox Leslxc FIAHCIS Lou1se GJICIH Clrolyn blbson Phyllls Cnlchrrst Olga Granaclos Lrlenelle Gray Martha Harper Charmayne Hammond Cathy Hemler Marta Hxbbarcl . I 4 f 'J fyk' l1.1 Aa ' 111 an - Q ff fx ws , , x . -Y Y I- 5.-. - N C1.11l Xlxlll tn-'gi . g, X 5- - 1 . QP: lsulw -l li.11.1 , - p M141 111 11.11-1 11 1 - Q X if Ii, . , 1 YQ A M. 'mn li111'll1'tt A as , 5' ' , M. ' l . li. 'tl't1 4 6' ,li E gh , 5- " L 3 Rnl l' A ,All lll.11'tll!'tt4 L , , A if lfxpt-1'.111f.1 l5cj411'1 no .cl ' A f g S111 ' 'l 'A ,'j,Q'1- ' V AI ' ,, .1 A 5 -1 L X A " 1 u K11' '11 l ' H .,, -1 . w , X 'N , Hill" vlCllIl ll1'111ll1'y .ey 'gn 3 i ,, K . X Y Cir'-rl '1 ' l'.ifL'l1L'l' V -- Svl -.ll f1 1lJcll L 1 ' ' V M4 'lu C4 'lcr J , fi- :I 1- 3 - ' 3-.A 5 x I 5' Rmt111111'v C.1ftlcbc1'ry lr ,, . . 'w,, ' -Y . I . .l 'Ky ' ' . 317K tf A 1 5 1 gi -fflg lfffj J N- 1 'I A. DI' I 5 N Xxxv ,J av fx ""'. I'l1: 1- 1 '1 ..1 - 1-11 -g - 13 1' R - 'xx f L 5 ' 1' '1 4 .V wiv 1' A . 5 V ..,, K A Y r-at K 1 1 ., "l , ar 'R - "Q I f -We-X ' X " I 2' 2 1 ' .1 1' a 1 1 1 . ' 1 'V' X 32 , ZW, .. Alf X oar' 1' I, I - - -- 4 - " '. , ' :S Y' 'C' H - I 1 V I 41 ' 1 , A E ri- 1' ' fa 1 -1.1 .. at - 1 : , of " N Q V 5 'A . 4 Q ' X . ' 4,17 J A I xl ln . . K J., ...x Z A l A -ll .L Q L, -p ,Q A 7 A Q nl, I' 3 A Nl- '. ' -, AN L. fa 'if'-1 1 - 5 1 . L. if . leon Alutnnder bane Atltrns liolw Allulsxxortlr Domingo lfllkllkl 1511 1 Brlly Bolt Robert Boy lirrncr Clzulu Blum Sunrny Brlto Ch ulu Brown Robert Broun ohnny Brummctt Plul Burch jerry Butts lfrank Carbajal Clmrleb Castleberry Eddrc Chandler Ormm Chapman Robert Clnnn Ronnrc. Clem Laurence Coll Clrfford Collrns jerry Corkran Henry Cortez Ralergh Crausby Del Ray Crouch McKmley Cunnrngham Leonard Davrdson L Steve Davrs johnny Dew Frank Drckey Lee Donaghe Covan Downs Y- jerry Duran Andy Edmondson jrm Elgan Kerth Eskue Wrmford Fme johnny Funk james Gill Guy Hall Wally Hammond jay Haney Clmton Hanna Brll Harbert Robert Hernandez jrmmy Harrell Tommy Hlll X I Q 3 1. L 4.4 uk NW 1- I cw 11.1 lg 'anal 'Xl 19 FE, I ' 1 'W-ve , - ll 4. ft- Fw. 'K ' Q ' 11 fb ' 6, - , - .rs ldllllly rum , 5 14 Is A , lg: lrnrry z 5- '1 6,1 if 5- '- I A ' C l-.., 157k b lf v A 1 1-fi W D 1 r a g a N, y f - ,ff A 'I it All W ,- . ,LV All . ng ' A 45 "X - - ' 'K - gig 5- 'fx - 7 f i ' y in cn D ,ht 3, ,hi ' I . If 'Jx , l . 1, W f , .Xt lfft l 5 -V4 Frutos Cota I A l F - ' P " 1. f N A X A A I C 'A' . rl N I , G2 ' V, I3 fl , I ,1 fr I A. g t ,, Q ' K A ft Y of 9 f fl I - V P - C . - .1 . . .- .,: . I fl 1 1355 t- r C 5 8 I' 5. v -v f V V ' if TS- ' lr .4 11 f C f-. il- 4 .a l -fs ' ik C - . 2 f'- "'i 9 Lxffosy I 41 5... zo 1- :W 3 '54 I-if 353' Z Wh AJR 'lax' ,ali .'-vs. Q-I ff' 'Q ffm T ss ,Q fn L .-A S.. 2. U. flvra . E 'V N. 5 as H1 ll IL H1 Ho L llua s rulxn lln LI U Rosrlll c u nn o HL lxuu C nolyn lxgnnr ly I lnrla Kms, 'XI ntlmz lxlcrgkol cr 1 me n lirunll l un nth Ienl Luu lunette Lxndman Ann Loxxrey Mme Lnlon Pit I ynu Mary Ier McAfee Clmstrnc MLC1rnaQe Cnxcn LILCINX C uol lxlLfl"lf'l1l1lfl one Mulxon Alelamlrl M rrtrnez lane Merrltt Mary Lynn Mli lcnkr Lola Moore Nelda Moou Arla Moms Lynda Morgan Donungo Nu ucttc Sharon Naylor Mlry Neuman blmdys Plrlxnr Bxllle Sue Pilll Lounse PLHUIIIKLJUI Doloree Pm Fmnlue Porter Mollle Rmdall Verne Randall Ioan Ray Amitacm Rrncon Mary Rnncon Mary Rulno Cheryl Ryan Barbara Scott Peggy Seiwm x NL ' x X ll ' lr .-, - ' X ., 51,1 A L' l 'x A ' f 9 - 'af lf M In-vm 1 -r----- 'IQ' wh, , sf ' J lu. la 'tl ,H R 4 . T- . l lS.11'lmr'.l llomul' U 3 7 ,-,3 V g, 'T C,.Ll'olyn flux' V r hx K I U., ,, , , ,- in ' gear, I - fa .. yy. " MJ' j gms K ' A ,. Q A Q. ,Qs 'lrix.1j't n M K ' I Q x ,, , A 4 In As xl' .Qf V -V W Tag' ' -' r.Tl'1lrA Alkbliln HV 5 L' ., Y h I L' ' ' ' K iff! .U .l A' n- 11 A J M -X l . K5 l ' xl u '-A X . ' 7' P "MX . l X f hx A it . , ', ,A . wa 5-5 G. ' X53 ' g " I- Nix' J A . .- , 6 ' L . ' . ' A w Q' T' "5 'a ,Ilnv Lui l .x '- . .4 lv' af. V l l - N l .- -w! 5 'G' g, Martha- Lclyba ..--lqtlx' ,tx F sf ' ll ,. - Y ' ' 'fl' , . V K , - 4 Q X X x , -. ' ' xt I , f I J iz. iv ,i- 4-. at ' rt- 3 l' ' A - V E, 5 w 1, x ' . K . - s , ... nv 'V . H I- I V ' . ll A xx ' yi' Y A - A' P gl is ' ., Yu, wk 5 A I l S+ 5-I l' 1 1 ' ' ' , 1 f ' . I A- . 4 , s , ' tl? '65 z ' ' an 1 B L .ga . . -A ' J ' . I -r , ,. .. i 1 - 'S " 0 K . C' Y v 1 '1 " ' . - , L' A K PN S. l ar by lv l 1 -I' ,V Q E - ' A ,- 1 Y x .. ,, 1 , , -V " 'V X Q '- 1' In h - Z 4 I r -6 ,' . 5 ' 2 Al.ll'ILllltn llllllfjww Inhuny Hull Phillip llult Danny Hokr-tt Phil lluotcn l.-lI'1'Y Ilmvr-II Wlrltcr Hubux' Icrry Ilmlrllcstml clllllll Iluu1't.1 P.aL1l llUL'I'fAl llmmu, Ing: IIN 1 ny ICIDI rn Iuhns Lslu I nm 1 Ch irlu lxcnm lx Don hmm Vm Lannmr, .Sim Lmsr 'Iom Leg james long Robcrt Imuu m ly 1 M1 c. Iym n jnmmy Mrflx may jlmcb M41 nl md Iohnny Mcbuffm joe Mrdrxd Manurl Muhx Bobby Mulron Ixm Minn ohn Mutumalr Fred Muquu Henry Mruquu Dennis Mculm Durd Mendez We 11 IWflCl1'N.lS Lddne Mrtchell Manon Morgan Richard Morrxs Charles Mullens jerry Mulhmks Mark Nxcholson R05 Northam Chrns Onsurez Tommy Orosco XX'aynan Owens Tommy Parham Royce Parku james Pnterwn Gilbert Pc-re x ef ' ' ,. 'SN S ,. 5 Q- ' 0: F' IN f L 1' S 2 E 5 J 'Z .I 'T ,N gun -- G-.Q .3 f av- N . - f f , fx X N32 YL bm 'Wm ,,.-. W' cw Qs, Hb MV 'rl 'vi 21 L1 V ff A . l 'J - ' lfluyrl .on A . 1 XY' " A l UI " 5 xl ' 1 'I I 1 . - V t , I' . l f ' S- , .1 'A I- F r c , rs cf L L A Y , X ,ti 1 N 1 2 i I ' 0 ' K I 1 "" s Ni .-.1. - ' . . "N, ' " - b 'k' .' Ll 'X - 'Nz '4 'f . 5. . L , ' av 4- kc, 6 ' A ' U X X , . Q Q rl 'J A X L S 1 if '. ' X -P ,fr x 4 Lx V , Q 9 45. , ' K X Q Q ' 4 11 ' A '. x ' J ' we 1 - 6 I W , g.. sv' ' N-. - ' ' A L fy ' A " N - . 6 ,' ' 5' V I Q - f Xe- - , . 'A x ,. Vs, V lm l r 4, ' 93 53 A ' - ' 1' b. if af... 55?- ix i pbtflf 1- LAL va- lv-I NX-. 1 22 51, "" is 5- 1" NOT PICTURED Brown Sally Campanella Marilyn Campbell Carolyn Chax ez Elxsa Hughes VlCklC Mead Marsha 5 NlI1L,lL 1 N ll 1 111 l N lll IIILW Nh L llll lll 1 IL 1 l11 ll N 11111 1 11 lx Bnrmu V111 Clun OQLL V.111lL111111 M115 Vlll.1 M11y,1c. V1llLg'1Q hillll V1l L2.,iS Mall R1t1 KY Lblw l. 1111 XX 1 C mi NX 1clxe15l11111 loin XX'1ll11111s Kc-11y Kly XV1 1.11 M1ry Yutes Cxltlkll Xml: 18 'A is Y, V1'l1l.1 Slu-p.11'1l 2 - . L g ,, I lx.1- 5l1111I . 1 .EA -, ' F, ,- 4 4-, ,l4lll'L'N.l f A' 11111 , I, " . A 1' Q t julmc ,'1 itll 1, 1, "" Q4 ' Mgl' 1.1 ,'111itl1 .JZ Xe. , K x l -M 1 - D Q ,X fl A lgQX'X A 7 NVQ 1l.1 51111ll1.111l " Q," n N N , ' A V N. A S1.1111l.11'1l I - V KA ' , 1 . 2 " l.L'.lll f cle 6 ' I, -- .,:?J Mui- Nlllllll ' Q ' 1' T ' - 1 Di. . Sllllllll 1 Q4 'kf I .,, . xx W I s . rl- 1 Q, X A ' - 1 1 'j .ll'lll 2 "YN ' f X ll1l'l7L1l'1l 'l'11yl111' . A , 1 lg" ,l.lL'li,' ,l'Ql"L'll C ' , Y s 0 5 ' -4 ll1ll'l71ll'1l 'I' 1 111.1111 , , 1 5 5 22.1 Q ? 1111 11 '1" 111 X 1 H V - 1 1 1 1 ,.,-rg. Kay "free V M S , K J , . - 1 l' 2' -C ' -14.1 I ' I , , . 1 I 1. xl .1 vm- -l wg A A A 'V ' 1, 'X ir 1 'lit Q- . " , , . fr. .. . 1 E Q- 9 JI' ' ' . --X L: . I Q X 1,4 sn., ,t ' "KN -- .1 'Hr 1 , , . 1. 1 6 1 1 .. G 5 ' 1 ' Q- ..- I 1 1- 4 l.u.4 Perez Ronultl Perriman M.1t'l1nel Pcttlgrcw lirthurtl Porter Noel Reinhardt Iohnny Reyes Albert Rohrnson llgnry Rotlrrquez Beryl Rogers A L1 Samora lrncst Slnnhcz Herschel Scott Dean Slllltll Doyle Smlth hem Smrth joe Snow Durtl Southarcl Trm Sowell Bradley Spen- Ferman Stewart Arba Stmnett Norman Strver Gary Sutton jerry Swan Dennrs Taggart jeff Thompson Dennis Trclwell Ray lomlrnson johnny Torrez Glenn 'lroublefleld Lynn 'lroublefleld johnny 'Iyner Bennxe Valdez Ronnlc. Vandagnff Donnre Vaughn Bobby Walker Tommy Watts Gary Welch jerry Wrllrams Brlly Wood Roy Young Ronnxe Harrrs NOT PICTURED Lyndell Clanton 'Iommy Downes Tommy Felber Gene Perry Roy Stuart Davrd Taggart Alvm Tomlmson George Wrlkrnson Marlon Morgan Henry Marquez I 1 L '29 5 alt. so -v K ui - f gs ' A 1. fl, , fn- ., .amy 9, . l' I 1 Q' 1 1 fi 'Fw 23 jf x ! Q . X ' S -A g, I I 4' 7' ,xr ' I ?..f V . . Rf Tx S Q ' 1 .. A -W -A L 31 1. X '. , ' ' I Y b - S M TJ. x J -1 wt I A f . In . 4 Q J S T' f i :.' 'V' - g A th ' 11, ix x - , 735 - V S . . , M g t t tg fl, 1 X to in S ' - t V. ,,,, F S JUNIOR AUTOGRAPHS CLASS OF 60 'QD 'fl K Presxdent Vxce Preslclent Parllamentarlan Secretary Treasurer Barry Teel jerry Lce Glenn Anderson Ann Stromberg Ellen Denton Deciding on class rings 'ev '? fl' 4-5 pa gr-N I fx Q' "Q II an A X K l L,lIll 1 1518103 Ulu I 1VLl!R Blu lim A gn B11 uno I tl liulm lx M.1rth1 C ibot Pxtsy CIPC hun Lum L Clmc Carpet Rxta Caudle Ann Chaxez Eluni Clem Slmlu Colbert Nulcm Conner Battle Coor Helen DeAnd1 Bqrbqrfn Deeie bleu Amlerbon Daxnl Arrher D111 B 1LLr 15 Dan L51rtlett jameb Brrch Curtra Blexms 1110111.15 Brewer George Bunth Delbert Burns jerr Carson Royce Carter Lewrb Chumbley -Irmmy Clark Ocre Clark Davrd Crausby Gary Crowley Mrke Currrer Glen Drlbeck Stephen Doolrttle Phil Downs Erroll Ferguson john Fierro Abel Florez 5 fr ,,.: if Y' hllen Denton Verna Derrrck Marua Donnell Brlly Ellrnger Margaret Lyarux Larol Garner I.1na Garner Sandra Gabkme llame C1111 blenda Cnllebpxe Magdalena Grmado Lnrole Orly Delma brxmlm Barbara Haag Sylvxa Halle LOUISE Hanna Judy Hanson Bettre Henderson Mane Herbert Sondra H1CkI11dH Dora Howell Dolly jackson Glenda johnson Pat johnson L 7 1 ' 2 Porfirio Gomllu Tommy Goorlxxin Cortney Cmynne C ilxin H11 x Bob Hootcn Pete lessee Bill johnson 'Neil luhnson Robert johnson XX'ilbui johnson Floyd Jones Richard lonee Harry jorren Edu 1rd Kinney Robert Laughlin jerry Lee Gene Lowery Ronnie Loyd Mike McGuire W. B. McGuire jack McPherson Benny Melton Ronny Milam Sidney Mills 4-"7 2 sl 4-N 41 Q19- Y.,-, Q., T' ..--I 3 ri'N .A Qan- 'O 1- 'i -r" Bubam Ixclly Chrxatxne Kmg., luln I lflklllllx Nmty LlINlW Nanny L1mlu Istlmex Lugo Sh mnon hfCKlHlCl Vlrgxma Madron Gr mc ISI uquu Vlllll Moreno Iucly lN1tkoltls Ccullz Oxosto Eirneitma P17 Imnne Prmce Fmds Roxxlu Bqrbxe Sadler Exa Salgaclo K1ren Schnaubcrt Brenda Scott Kay Slegenthalel Vanneta Smith Vlfglfllll Smith Della Solw Patsy Moore 1 . ' . , C , limmy Morg,1n Max lxclson Paul Pei ton Timm! Powell joe Raley Billy Rameriz Dun Rickey ljill SlL.l:,L.IllllilLl' Leon Stdntlard Jimmy Smwig D.lvid bwmford Stmley Svfmford Barry Teel Bill Thomas junior Villa Mac Villa Tillman Walters Neil West Robert White William White Richard Williams Garv Willis Rirlmrcl Wriglwt 15 4-vt i it I 17 5 fivx 4-1 1" gi, ,1- :GTG-1 1' 1 YL. ,.4 I-1' X wif' Donny Aluns Bruce Barton Don Berry Bobby Boyce jesus Cabesuela SllCd0l"l1'l Cota joe Doporto Hugh Doss Kenneth Farr Robert Farr Sammy Gomez Billy Hooten 5 lumors not pxctured Cruz Lopez Luis Madnd Benny Mathews Tommy Moore Wayland Newberry Teo Pacheco Lnn Patterson Jnmmy Ramev Kenneth Rickey james Sammons T.loy d Sinclair Sa.muel Smith X ol lntll bol1 Slurlu btlgcs Am blflklx t Ann btromlvu Smdy Thompson loulse Tice loyce Tipton Mary Torrez Sally Turncl C Inger Warrl Mary West Bonnie Nxfllllillh Carolyn Woods ihsaron Yeager Ralph Vandewart johnny Vrlla Tommy Wllmeth Harvy Yates Vxrgxma Baldonado Ora Gonzales Helen Hays Mary Alrce Jackson Sally Lewis Lucy Montoya Connie Vargas Larita Wilson SENIOR AUTOGRAPHS SENIOR 1959 I""' Q1 cry M irtlm XV ltson I ll f5 'G 'lk if "C+ ,n Y lrmlxlm Lggll IIUIN, Broun Slllllfl Porter cyton X nts , ll X ll lllUDl IN ent X 14' UN ll lI1Ll11l H Nllklhn ns IL ZS 955 ,fn 1 t-S, e, .4- ,Z 1'--' i Mildred Bunch Mftrgmret Carcler Mane Covburn ess1e Lewns Gene Lowrey Ullll Aunt o 1 1 Axut '57 Fdvsina Mcflaxs Keith Mauldin Hilton Merritt Pete O'Rear , 1 V Al , . xlstgmtl ,Q 5.11 .1 t- ' Sui Cor1se1'x.1twn X.ll ,n 3 , .-.A it ff 4' Tommy Ray 34 l5.1ml AkX'2lIkl M t tmv. sLC 1 1 L lll s In 1 s can as mm r N6 sg, f""? .vi ,.?""""' Cstrol Owens ' I . A x.11' f N usnc Anim.-vemcnt 1 . ' ' 1 . , ,', 1 H X-ll iw lI1SKll'klIlkC I U 4 A 4' T' A , . 'A ""1 "' 3 4- :f 7:7 '- -f George Shoup Sharon Smith Patty Worndell Ijgmll Au-tl,-Ll Alllllill' Bllillll Award ,lolm Philip Sousa A- wzlrtl Ronald Russell Spgmislm AXYLlI'kl CLASS OF 59 Presxdent Vxce Pres Secretary Treasurer 'IQ-4 Bobbv Felton George Shoup Domlle Teed Waynetta Ross CATHERINE ISEATY Chorus 11 -Ir. Play Program Chairman: FBLA 1, 2, 3g Social Chairman 3, Honor Society 1, 2, 31 DE 1, 2, 31 Local and State 'l'rc-asurer 3. MARIE BJERMIZLAND Homeroom Secretaryflreas- urer 2, Chorus 1, 23 jr. Play Wzirdrobe Mistress, Valen- tine Vanities 2, Pep Club 1, 2, 35 FBLA 1, Thespians 2g Scribe 35 Science Club 2, 33 Local and State Science Fair 3, Girls' State, Most Outstanding 4-H Girl in County 2, 33 Miss Make-In Yourself VUith Wool, Dist. 10. ANNA BETH BOTELER Student Council 3, Home- room Secretary lg Program Chairman 2, Intramural Manager lg Annual Staff 1, Chorus 1, 2, 3, Pianist 2, 39 Valentine Vanities 2, 33 Pep Club 1, 2, 33 Executive Committee 3g FBLA 13 B- Team Cheerleader 13 Varsity Cheerleader 33 Who's Who 2, 33 Make-It-With-Wool Contest 35 All-State Chorus 23 Girls' State Alternate: Letter "A" Award 3, MILDRED BUNCH Student Council 2, 3, State Convention 33 Intramural Manager 1, 3g Beacon Ex- change Editor 3g Chorus 15 Annual Staff 1, 2, 33 Pep Club 1, 2, 35 Spanish Club Secretary 1, Honor Society 1, 2, 33 Paper Doll 35 An- nual Queen 3g Award of Merit, State Biology Test lg 2nd Place, American Legion Oratorical Contest, Girls' Stateg Mortar Board Award, Letter "A" 1, 2, 3g Com- mencement Speaker. liliNllY ALiL'lLAll lwiUlllClUlllIl 'l'i'ca5ui'er L. lfootlmll 1, lp 'llxick 1, D lf. Club SL Xxvllllih Vflio I Q' Bcntoii SWL etl1e.11tt 3. l5ll.l.Y ALLEN llomerooin Vitc'-Picmitlcnt l. vl'l'L'1l5lll'Cl' lg D. li. Club 3. BOBBY BOURLAND Homeroom Vice-President 1. Treasurer 2g Football 21 Golf 1, 2, 3g A-Club 2, 31 Science Club 1, 2g Spanish Club lg Wl1o's Vifho 2. TOMMY CARTER Homeroom Vice-President 1, Manager 25 Beacon Sports JACK ALEXANDER ANDY AXDLRSON Ntutlcnt Countil licyi cwcnta- tix e 1, CLJLIIILlllll.ll1'.ll-l.ll'lLL' 3 -. lixecutive Connnittec 3. Sopli. Clalsa lfxccutne Coin- nuttce lg junior Clam Play lg Valentine Vanities Z. 3, Football l, 2. 5, l-lonoralnlc Mention All-Soutli .intl All- State 33 Track lg A-Club l. J, 53 Driver Control Boaili lg llonoi' Society J, 53 XX hols XX'lio l. 2, 33 lntixunuixtl Council l. l, 3, Prenitlent 3. State Student Council Con- vention Delegate l. l, 5, Na- tional Delegate 11 XX'C5tCl'Il Day Sllerilf lg Dutritt Stu- tlent Council Prcaiclent 3, T.A.P.S. Clmirinan 31 lioyy State 2. JIMMY BRONWN Senior Class Executive Com- mittee 33 Football 1, 2, 33 'llalck lg Babketball 1. 2, 33 A-Club 39 Science Club 1. 2, 3, President 33 jr. Rotar- ian 3g Honor Society 2, 5, Vice-President 33 XX'lio's Wlio 3g National Science Finalist 3. FRED CASTEAL Football 1, 2g Track 1, 23 Basketball lg Audio-Visual Eclitor 33 Football 1, 2, 35 13 A-Club 1, 2. Track lg A-Club 3. 13 BU' PAT 151811 N1ARt9A1t1i'l' CQ-11113111 Stutleut Council 5. llivmt- llozaiwoi-111 lutxauuial Mau 1 Pie iltut ci 1 Cluiu N room 'l'reasurer . 'st . 1 U. u lx 1 , .ix , ... 1. 7 ' s 23 Valentine Vauitits Blain lllaxg Valtutmc Xauitus .. ' . , , - 11fl'l0I1O1' 51XYll1O.5 XX'l1o Q. Pty Club 1. Q. bpauisli 5 FFA Sweetlieart 3. Club 13 ltiiiil Atleiulauii LINDA CHLYNIISLILY Annual Staff 51 -lr. Play, Sr, Play. Pep Club 1, 1, 3, State Commercial Club 31 FHA 1. 2. 5. District Songleatlei' 1, Chapter Presitlent Z. State Historian 3. .IANETTE DflxX"El.l. Student Council 2g Home- room Secretary 1, 2. Manager 2g Beacon Staff Business Manager 53 Chorus 1. 2, An- nual Staff 1. 2, 3: Business Manager 53 Valentine Vani- ties 2, 52 Valentine Sweet- heart 2: Pep Club 1. 2, 5. Secretary 33 B-Team Cheer- leader: Annual Queen At- tendant: VUho's XY'ho 1. 2. 31 Letter "A" Awartl 5. CHERE BIERGFN EDXWARDS 101' C1 YL'.1I's. MARIIQ ClOC9l51'RN itutlent Countil BQ lloiue- rooiu Vue-Presultint 1. Suc- retary 2. 32 Chorus 1, 2. 5, Valentine Vanities 2. 5: Honor Society 1, Q. 5. XY'lio's Vflio 2. 51 gL'1'.lI1.1ilL'li Soloist 21 All-State Cluwrus 51 blem- ber of National IN1cCall's 'lic-eu Fashion lioartli Stax' Awartl in Home lic. EVELYN DOXYNIQY Student Council 1. 2. 51 As- sembly Manager 2: Home- room Prograiu Committee 1. Vice-Presitlent 2: Beaton Staff Pliotograplierg Chorus 1, 2g Class Executive Com- mittee 2: Valentine Vanities Zg Pep Club 1. 2, 5. Execu- tive Committee 1, 2, Presi- tlent 3, FTA 1. LIARY LOU FUSTIZR Chorus 1, 2, 51 vlr. Play. Sr. Play, Valentine Vanities 2. 31 FBLA 2. 3. Vice-President 7 RONALD CA5'l l.l2lSliRRY Valentino Vanities JL liinuoii 53 Cliuius l. 2, 5. JIMMY CHASIZ Hoinuiuoiii l'i'ogi'.un Coni- niittcu Cli.iii'ni.in Z3 Shin- Coiiiincicc Clulv Prcwidcnt 3. F.1".A. lg D, L. Club 5, Scu- ond Plmc XX"inLlow Judging 'liopliy in D. Eg Annual Stall 3, JOHN CLAYTON Homcrooin President 1, Vicc-Prcmidcnt 53 F.F.A. 1, 2, 5, Sentinel and 'lreasurcrz XX"'lio's Vilho 1, 2. LOUIS COLEMAN RICHARD CHAINIPION Amuiiibly M.ingigci' 53 Honia- muni Vim.-l'1'csidci1t 1, 2g Junior Claim Play lg Valen- tine Vanities ig FFA 1, 2 5, Vine-lfirsiilciit and Re- puilcrl Jr. Rolgiriung Vfliulb XX'lio 2, 31 FFA F.ii'm Alc- iliainiik Ax: ' , r N? K1iNNE'lAH CHILDRESS Bdllnl 1, 2. 3. Sc1'cnadci'5 2. 3g Annual Stuff 3, Amistant Pliotogixiplici' 51 Junior Claw Play Tcnlinicul Staff 21 Science Club 2. 33 State Science Fiiii' 21 Annual King Attendant 3. JOHN CLEM Homcroom Parliaincntgirian 13 Football 11 Golf li Christmas Play 1: D. E. Club 3. JERRY CORNXWELL Fgotball 1, 3, Sa Track 13 Junior Class Play 2, Senior Audio-Visual 3. CIHSS Plas' 5- N wa' 1:-121 'E -15.1" wil' 're 2 . Bw 12 o-e""9' .1 26 '7' LINDA FRIZNCH l.l'Pl2 GARCIA 1 llomeroom Secretai'y-Tre.is- PCP Club l, ll FHA 1, -. urer 2, 31 Chorus 1. 2. 31 PkifllJIllC1ll.l1'lQtll lg GAA l. Valentine Vanities 2. 31 Pep Club l. 2. 3: Field Secretary 31 Homecoming Queen 31 XVho's XY'ho 2, 31 DAR, First Alternate: junior Es- cort 2, PHYLLIS GEORGE Student Council 2, 33 Home- room President 1, 33 Home- room Secretary 23 Beacon Feature Editor, Chorus 1, 23 Class Treasurer 23 Valentine Vanities 2, 33 Pep Club 1, 2, 33 Executive Committee 2, 31 B-Team Cheerleader lg Var- sity Cheerleader 2, 3: Head Cheerleader 31 All South Cheerleaderg Homecoming Maid of H-onor3 XVho's Xwho 1. 2, 33 Class Favorite 2, 33 Square Dancing Club Vice- President 33 Girls State Al- ternate, Prom Committee: "Best Citizen for Nine XX'eeks" 3. BETTY HEFLEY Chorus l, 2, 3: Valentine Vanities 2, 33 Pep Club 1: Commerce Club 2. SUE INGRAM Student Council 1, 2, 33 Homeroom Representative 13 Homeroom Secretary l, 33 Beacon Feature Editor 33 Annual Staff-Sophomore Ed- itor 1, Assistant Editor 3: Chorus 1, 23 Valentine Sweetheart 13 Valentine Vanities 2, 32 Pep Club 1, 2, 3g Executive Committee 2, 33 Driver Control Board lg FBLA 23 Honor Society 31 B-Team Cheerleader lg Var- sity Cheerleader 2, 33 Home- coming Princess3 Wl1o's XXfho 33 State Student Council Convention 1, 2, 33 Official Delegate 13 Letter "A" A- ward 1, 2, 33 Girls State DClCgE1tCQ junior Editor Leash Staffg junior Escort 23 Secretary State Cheerleaders Association 33 All South Cheerleader 33 Annual Queen Attendant3 Outstanding A- ward in Office Practice. WANDA HAMMOND junior Playg Senior Playg Chorus 23 Pep Club 2, 31 FBLA 2, 33 President 53 Honor Society 33 '1'ypim.g I Certificate 23 Letter "A" A- ward 3. NANCY HOOVER junior Play3 Senior Playg Thespians 3. SYLVIA INGRAM GAA 1, 2, 33 Treasurer 3: FHA 1, 2, 31 FTA Librarian 33 Library Club 3. JOHNNY DOVUNIQY Basketball lx I7.F.A, lg XX'cst- ern Day Sheriff 3, BENNY FAIREY Homeroom President 1, 2, Vice-President 33 junior Class Play 23 Football 1, 2, 35 Lion's Sportsmanship Trophy 33 Basketball 1, 2, 33 A-Club 1, 2, 3, Parliamen- tarian 33 Golf 1, 2, 3. BOBBY FELTON Homeroom Vice-President 1, Treasurer 2, Beacon Sports Editor 3g Senior Class Presi- dent 3g junior Class Play 23 Valentine Vanities 2, 32 Football 1, 2, 3, Honorable Mention All-State 33 Basket- ball 1, 2, 33 Baseball 2, 33 Audio-Visual 1, 2, A-Club 1, 2, 3g jr. Kiwanian 33 Na- tional Thespian Society 2, 3g Debate Team 2g Homeroom Manager 2, 3g Intramural Council 3. RICHARD GARCIA FRANKLIN EZELI. Homerooni Treasurer 3, Chorus 3, Valentine Vani- ties 3g junior Lion 33 Leash Staff 23 XX'lio's Wlio 33 Potash Scholarship 3, Na- tional Merit Finalist 39 Honor Society 2, 3, Treasur- er 33 Boy's State Alternate 2. DAVID FEEZEL Homeroom President 3, Band 1, 2, 3, Vice-President 33 All State Band 2, 3, Valen- tine Vanities 2, 3, Baseball 1, 2, 33 Audio Visual 2g Honor Society 2, 3, Math Profficiency Award 2g Jr, Lion 3. GARY FOULKS Student Council Representa- tive lg I-Iomeroom Vice- President 3, Football 1, 2, 33 Co-Captain 3, Most Val- uable Player Award 3, All- South and All-State 3, Track 1, A-Club 1, 2, 3, Treasurer 53 Twirp King Candidate 2, Boy's State 2, XX'ho's XX'ho 2, 3. CHARLES GASKINS Student Council Representa- tive 33 Senior Class Execu- tive Co. 3, junior Class Play 23 Football 1, 2, 3g Basket- ball 1, 2, 3, Leadership l Trophy 33 Track 1, 23 A-Club 1, 2, 35 Science Club 3. .Ji 'US 41 TID' si 5 45 G"' 'vu-4 -1- KAY QIIIRXIQQAX YVUXNIQ lil XNVDY ll11111e1'1m111 SL'L'1'L'I.1l'1' 11 Pru- l.1l11'.1r1' Seitme 1, li 15. li 414.1111 C11.1l1'l11.1I1 li ,l'14Q.15l11'CI' 1.. A. 2. 51 Ia ll. A. l. 3. 5L l5e.1t'1111 Atlxwtlxirlg, .mtl 1"L'.l11Il'L lialllllfl Clmrux lg l1111lLJ1' Play: S1'11111r l'l.1y 'x..1u11111t V.1111t1w lltltet K,11.l1111I.1I1 li 1311111 6111111.11 1 1 lS11.11't1 11 D1x11tz.1t1t Qlun 1 ll 1f'l'A 1. ll M111.11't- Dante Cllulv 5. N.1ti1w11.1l 'l'I1es111.111 Sueiety 5. BFSSIE LEXVIS DORIS 1.l?XY'lS ure t1et11 C uw L11 1 1111 Nerute A1111 11 ru 1 t tr XI Nexenee 1 lN eelrl 1 rr 3 lvl Suente LUPF IEXBA A17 A1 ANN MCELVANEY Homeroom Vice-President antl lntramural lvfanager 23 lntramural Manager 3g Chorus 2. 33 junior Playg Valentine Vanities 2, 31 Pep Club 1, 2, 3. EDWIINA MLCAW .Semtu Claws Lxeeutne Cum nuttee 3 Homeroom Seere tary Treasurer 1 7 F L Qerxp book ASS1bIlHt 7 3 F A State Seeretfuy 3 I-101101 Clefy 1 2 As515t1ntDeg.,ree F A Superusor Degree B L. A. Degree. BETTY MANN Chorus 1, 2, 35 F. B. L, A President 23 F. B. L. A Secretary-Treasurer 3g D. E Club 3. liARl. GRAY INIS llfi l' l' A 1 P 5 StL JIMMY HARRAL LONNIE Hlfzl INS Science Club 1, 2, 32 De- Foot x 1 3 limlxet bane Team 5. 1 2 Tru Autw KEN HOLDER Class Executive Committee 2, 3g Humcroom President 55 Beacon Stuff Member 3 A-Club l, 2, 3: Prom Com mittee 21 Wl1o's Xliflm 2 3. MACEDONIO HUERTAZ KENNI TH INLJRAM Football 2, 3g Track 1, 2, 3g C PATSY MARSI IALL lllil.l2N MORRISON ,Y lS.1ntl 1. 11 Pirsitlctit ot D. D, li Cilulw 4. litqiioii Mu-tt Club. Alternate to Girlk licilrt 5. 4 State. K5 -'af 'E GLIZNNA NOR'l'HCl"1'T Hoincrooin Program Clmir- ingin 1, 2: Beacon Stiff 33 Choi-us 1, gl Valentina Vani- ties 2: Pep Club l. 21 F. T. A, lg "B" 'I'c.1m Cliecrlmdcr I. LLENA ONSIQREZ l. H. A. L, 2, Li. A. A. 1, D. E. Club-liti'ligiincntni'i.in 3 ORl.liN1i PARKER Clioruw 1, 2, 51 Valentine V.tnltiL-s 2, 5. LORISNL UGLIVIIQ CAROL OXWENS Spanish Clulw lg Chorus 1, l1Stutlcnt Council Volunteer Com. l, 2, 53 Honieroom '1AfC1l5LlI'C1'5l F.B.L.A. 1. 2. Project Cll.llI'lULiI1 lg F.H.A. 2, 3, Delegate to State Con- vention 3g Annual Stuff 33 Beacon Editor 3g Leash 2, 3, jr. Eclitoi' 2. Iftlitoi' in Cliit-ti 3g Honor Society 2, 31 'lun' ior Plalyg Scnior Pl.lyg journ- itlimi Stiii' Awiiiml 31 Girls' State Alternate 21 Betty Crockci' lfiiturt- lqloincinakx cr Awural 5. EDDIE PARISH Pup c,lLll7 l, l. H. A, 1. 7 I, H. A. Histoimn 1. DON IVERS Homeroom Vice-President 2 3, Junior Class Play 2, An- nual Staff 3, Band lg Foot- ball 1, 2, 35 Tracl-c 13 A- Club, Annual King Atten- dant 3g Boys' State 2, Jr. Kiwanian 3. 1 MAX JOHNSON Band 1, 2, 3, Serenaders 2, 3, Co-Business Manager 33 Senior Class Play 3, Valen- tine Vanities 2, 3, All-State Band 3. DON KENNEDY Homeroom Parliamentarian 1, 23 junior Class Play 2, Audio-Visual 3, F. F. A. 1, 2, 3, District Parliamentarian 3, National Convention 2, National and State Land Judging Teams 2, District and State Meat Judging Teams 2, 3, State Conven- tion 3, State Nominating Committee 3. ALVIS LISENBEE Homeroom President 33 An- nual Staff 1, Photographer 2, Audio-Visual 1, 23 Jr. Lion 3, Honor Society 2, 3, Biology Day, E.N.M.U: 1. ROBERT JONES F. F. A. 1, 2, State and Na- tional Land Judging Teams, District and State Meat Judging Teams. DOYLE JORDAN Junior Play, Thespians 2g Debate Team 23 Drama Con- test 2. DANNY KNORR Homeroom President 5, Band 1, 2, 3g Serenaders 2, 3, Valentine Vanities 2, 33 Science Club 33 Honor So- ciety 3g Jr. Rotarian 3. RAYMOND LOONEY Annual Staff Photographer 2, 33 F. F. A. 1, 2, 3: An- nual King 3g Jr. Sertomian 3. gui gr jun r 1?"'7 'f if if 4? egg f "7 2' CY' 1 A1 I'L1xlx1 S 111 111 H1111 ILNLIIII Il 1 1 111111 II IL 1 IL 7 111 L17 1 K. 10 S 1 L1 A1111 bAXDRA PORIER 811111111 C,11111111l S 1111113 51111111 Cl 1ss 13111111111 Lum ll t1C 3 1111101 J 1 1111 1 A N 1t1 I 1 Li LLlLtlIy Ax 1 111111 5 V.11e11t1n1 n1t11s 1 S1111 11111 111 ub 51111111 Club 7 9 br:1r1ta1y A SLLFLIJJ' IIOI So111ty 7 5 Wlllx IU 9 Gnlx lL 7 I C1rt1t111t1 D A sl C.111.41n C,t14er1 11 Nme XX 1e1f1s 5 C1t111n of 1111 1 1r Co111111111Ce1111 nt S1 1 llxlf YIULENE REX YOLDS :ml 3 . . . . - 3 f ll c 111111111110 , ub L Q 1 c C111111111'1'1'1' Club 1 1'1't1ry-'l're11s111'er 3. ROSA ROMFRO XDX 1 1 1 L13 LQ L Nl ll 1 1111 bl L RI ADER 1111111 x111111x1 111111 SMH L XX ho Q XX 1111 3 MARX ROGERS 1111 11 C1111'11s 21 Pep C 1 -1 .'.C . XVAYN I2'l"l'A ROSS 'I'1'11nsfcr1'1-11fr11111XX'cc1l,N. Scnim- C1315 'l'1-ulgurcf -, M.: POP cllllh 77' Annual Stuff I1 Cl1111'11s l 7 711 V11l1-1111111 V11nitics1 State Cl1111'11s 2. CEIZXIZ I.OXY'RIfY 3 W. ' . l5.intl 1. -. 9. Scicn.xdcrs li Football 1, 2, 31 Truck 1: JAMES MQCOY V.ilc-ntinc Vgmitics 2, 31 Autliu-Visual 1, 2, 3. State Cfmnincfitc- Clulw l. 11 Stientc Cllulv 1. 3. Rcpwrtci p1 llmmi' Sncicty ng limltilgy D.1y Awzird ul Merit 11 Pur- fc-ct Attcntlantc Award 11 5cl1ul4i1'sl1ip Awnrtl 1, 2. 31 llistury Aw.tl'tl 3. JIMMY MQNEII. CLIFTON MAXX I-Ioineroom President 3g F. F F A 1 2 F. A. lg Wlio's Wflio 1. KEITI-I MAULDIN Band 1, 2, 3, All-State Band 1, 2, 3, Lion Award for Out- standing Achicvemcnt in Music 3. HILTON MERRITT Student Council Treasurer 33 Homcroom Vice President 23 Track 2g Basketball 2g F. F. A. 1, 2, 5, Reporter. Secre- tary, President. District Vice-Prcsidentg Boys' State 2g F.F.A. Star Farmer. . . . , . -IOI-IN ROY MEADOR Annual Advertising Staff 2, Assistant Editor 5g Square Dance Club 2, 3. President 33 F. F. A. 1, 25 Annual King Attendant 35 Annual Service Certificate 5. DAVID MILLER Football 1, 2, 3, All-South 3, Carlsbad's All-Opponent Team 33 Track 1. 2g,F. F. A. 1. 3 Q' var 9' 15 it ,Q in QI' 5 1717 hmxiciz max BARBARA SCOTT MARILYN SCRAPER Student Council 25 Home- room Secretary 1, 33 Chorus 1, 25 Soph. Class Secretary 1g Annual Staff 2g FBLA 2, 3, Reporter 3g Honor So- Ciety 2, 3, Secretary 33 Home- coming Attendant 2g Who's Who 1, 2g D. E. Club Sec- retary 35 Class Favorite 1. ELEANOR SMITH Library Club 1, 2, 3. LDl'l'll SClIUl ll'l.lD Student Chiiritil .. lliwt rooiu 5ccrtt.iri' 9. Cliiiziis 1, 3. Valwxtinc- Varmmts L, llcy Club 1, lr 5, lfiulif-St'trct.1:x 2, lfxccutixc Cniimiiitict Mtmhci' 4. lil5ljA 1. l"lA 2, 3, Vict--ljicsitlciit ll D.l1. Club Ciiils' Stat: Altt'i'n.rtt' CHARl.O'l"l'E SCOTT Homeroom Program Chair- man 1, President 11 Chorus 1, 23 Valentine Vanities 2: Pep Club 2, 5g FBLA Parliaincntarian 51 D, E Club Project Chairman. GEORGIA SEELEY SHARON SMITH Homeroom Secretary 3g Beacon Staff Exchange Edi- tor 53 FHA 1, 2, Secretary- Treasurer 2g State Commerce Club lg Leash Staff 2, 5, Mortar Board Awardg Cer- tificate for Scholarshipg Semi-finalist in National Merit Scholarship Contest. ,llfRRY NELSON lfootlaall 1, 2, 59 Liolt lg Baslcetlnall lg 'lrarl-4 .lg A- Club l, 2, 5. JACK PEARSON Homeroom President 2. Vice-President 1g Band 1, 2, 3g Screnaders 1, 2, 3: Valentine Vanities 2. 5: Science Club 1, 2, 31 Honor Society 2, 33 Boy's State Alternate 2. JOE PEREZ SALOMON RAMIREZ l'll'l'li O'REAR Student Council Parliamen- larian 31 ,lunior Class Vice- Prc-sirlcnt 23 Homc-room Vite-Prcsitlcnt 13 F. F. A, 1, 2, 3. Vice-President 2. Prcsirlcnt 3, Star Farmer 2. High lnrlixidual in District in Poultry l. Second in State 2, First in State Land judg- ing 1. lfightlm in National Land judging lg Best Rec- ords in District 2, State' Farmer Award 2, Outstand- ing XX'ork Award 31 XVl1o's Wfllo I, 2, 3. TFD PFARSON Hoincroom President 23 F. F. A. 1. 2, Reporter, Treasurer, Shop and Poultry judging Teamsl Science Club 2. 3, Treasurer 5: Honor Society 2. 31 Boyk State Alternate. JIMMY PLEASANT BOB RAUH Homeroom Vice-President 1 2g Football 1, 21 Track 1, 2 Beacon Advertising Staff 3 Q' 11:4 X IIIN SOXXLI Xl Ll X 1 l J llllgkl 1 1 g"? Y 11 K l L A Illl ll C ua 111l 1 1111 1 BARBARA V1 ANDARD lLANIl SIARRIN Club 7 S 11 11 1111111011111 1116-rue Club l Squuc D11114 11 111 111 lL Qlub 3 1111111 3 1 1 1 G, B smcss M1111141 1 Cllill l V1lL11t1111 Vlllll N six 141111 A xL1t1s111 'tg 1n13,L1 LLPI'f.'S1xlQ.l'lt Nflt 1 ru Club I Ixlll l un I1 cml111t w Xxllll XX 10 1 Jw 'U ANY QLMMERS MARSHA STIEXX ART Trfmsfer from Olcl'1l1o111z1 SUTTON .I-I. , . 'm 1. 23 V'1lc11t1ne V1 '- Vs 2' . . . . MARLENA SXVIEATT LINDA TAYLOR bv Band 13 Chorus lg State Commerce Club 1, 33 F. H. A. lg D. E. Club 5. TOIYIINIY RAY liantl 1, 2, 35 Serenaders 2, 3, Manager 35 Senior Class Play 35 Valentine Vanities 2, 3. JIMMY RUPPERT Band 1, 2, 35 Valentine Vani- ties 2, 3. BENNY SANDERS GEORGE SHOUP Student Council Assembly Manager 2, Representative 35 Homeroom President 1, Vice-President 25 Class Vice-President 35 Band 1, 2, 3, Assistant Drum Major 2, Drum Major 3, A- ward of Service 33 Valen- tine Vanities 2, Master of Ceremonies 35 Science Club 35 Junior Class Play 25 Honor Society 1, 2, 3, Presi- dent 35 Who's Who 1, 2, 3g Award of Merit Biology Day 15 Boy's State 25 Prom Com- mittee Chairman 25 Nine Weeks Citizen 25 State Stu- dent Council Convention 25 jr. Rotarian 35 Commence- ment Speaker 35 All State Chorus 35 Band Medal 3. JOHN RIDDLE Football 2 35 Track 2, A- Club 35 Science Club 2, 3, Vice-President 31 Local and State Science Fairs 2, 3, Third in Miitli Division State Science Fair 3. RONALD RUSSELL F. F. A. 15 Science Club 3. ROY SHOEMAKER JIM SMITH F. F. A. 1, 2, 3, State and National Land judging Teams 35 D. E. Club 3. DONILLE TEED Transfer from Ahilcne. Tex- asg Class Secretary 3: Valen- tine Vanities 31 Pep Cluh 31 Homecoming Princess 33 Who's Who 3. ROSELIE VAN CUREN Chorus 1, 2, 3: Annual Staffg Valentine Vanities 2. 33 F. B.L.A. Leash Staffl D.E.3 D. E. Publicity Ch. 3. State Pub. Ch. in D. E. 3: G.A.A, A Scholarship Award: Senior Banquet Committee. MARTHA WATSON Student Council 33 Home' room President 13 Beacon Co-Editor 3: 'Band 1, 2, 3, Treasurer 33 Valentine Vani- ties 2, 33 Pep Club 1, 2, 33 Chorus lg Annual Staff 33 F. T. A. 2, President 33 Serenader's 2, 33 Honor So- ciety 1, 2, 33 Who's Who 1, 33 All-State Orchestra 1, 2, 33 Award of Merit, State Biology Test 13 Letter "A" Award 1, 2, 33 lst Place American Legion Oratorical Contest 23 American Field Service Exchange Student 23 Girls' State 23 Valedictorian 33 National Merit Semi- Finalist 33 Secretary School Health Board 3g English Star Award 33 Mortar Board Award 33 Community Con- cert Award 3. SANDRA WESTALL Annual Staff 23 junior Class Play 23 Chorus 1, 23 Valen- tine Vanities 23 F. T. A. 2, Vice-President 33 Science Club 3. JO EVELYN PARKER 'l'lDXX'liLL WANDA WALKER Prom Committee Z3 Chorus 1, 2, 3, All-State Chorus 31 Valentine Vanities 2, 33 F.B.L.A. 33 2nd Place Spell- ing Contest at F.B.L.A. Convention. MARLENE BRIS-COE WEST F. H. A. 2, 33 State Com- merce Club 3. BRENDA WHALEY Chorus 1, 23 F.B.L.A. 2 Vice-President 3. IMMY SMITH RICHARD SMITH J Aucli0-?'iSu21l 3g F. F, A. Homeroom Vice-President 1, 1, 2, - a lA. 'f - ROGER SPEIR ARNOLD TAYLOR P rnmentarxan 2, 3, F. F. A. 1, 2, 3, Vice-President I. WILBERT SUTTON Band lg Football 23 Spanish Club 1. JERRY. TERRELL Homeroom Vice-President 3, Homeroom Vice-President 23 Junior Class Play 2g Football Baseball 2g Basketball 1, 2, Manager 33 F. F. A. 1, 23 3, KSVP Most Improved A-Club 33 Who's Who 2, Player Award 3. 35 Boy's State Alternate 2. RONNIE TIDWELL JERE TITTLE Homeroom Vice-President 1, Treasurer 23 Football, Bas- ketball and Track Manager 35 A-Club 33 F. F. A. lg Who's Who 1, 2. -s LA Nli'l"l'li XYlCliLliSllAM Student Council lLCl'lAC5CllI.l' tile 1. Cuuntilnian at-l.i1'ge 5, State Conxcntion Ottitial Delegate 51 Hoinertvoni Set.- Treas. l,,Man.iger lg lieaton Feature liditor 51 Annual Staff 1, 2, Cu-lltlitoi' 5, Chorus 1, 2, 51 Valentine Vallllllcs 2, 5, Pep Club I, 2, 5, Tl'L'LlSLlfCl' 11 Driver Control Board lg F.B.L.A. 1, State Commerce Club 1, junior Leash Editor 23 Hon- or Society 5, B-'lieain Cheerleader 1, Athletic Princess 2, 5, Annual Queen Attendant 5: XX'ho's Wlio 1, 2, 53 Girls State 2, Perfect Attendance 1, Letter "A" A- ward 5. SYLVIA YORK Chorus 1, 2, D.E. Club 5. Girls Not Pictured Eudena Brewer Martha Powell Charlotte Wallace TOMMY YTURRALDE Football 1, 2, Track 1, 2, 53 Talent Assembly 5. PA'l"l'Y XX'OllliXDlil, Band 1, 3, 5, Band l.1lJlilll.lIl 2, 53 All-State lfhllltl 1, L, 55 Dance Band 1, L, 5, john Phillip bousa Band Award 5, Coinnicree Club 1. JOHN EASON Transferred from Las Cruces and to Las Cruces. Boys Not Pictured Daniel Armendariz Maurice Beard Manuel Chavez Charles Clay Tony Cortez Ramon Hernadez Richard Kafton Richard Peppers ROBY ZUMWALT Class President lg Student Council Representative 1, Parliamentarian 2, Vice- President 53 otudent Body President 53 Vice-President Homeroom 1, All-State Chorus 1, Valentine Vanities 5, F.F.A. 1, 2, 5, Vice-Presi- dent 1, President 5, judging Team 1, 2, 5, State Farmer Degree 2, Twirp King Candidate 1, Who's Who 1, 2, 3, Class Favorite 1, 2, 53 jr. Rotarian. DON TROLTBLEFIELD FRANK VARGAS LESTER WALKER Homeroom Manager 23 Base- ball 1, 2, 33 Audio-Visual 1, 2, Science Club lg junior Sertomian 33 A-Club 2, 3' D. E. Club 3, Vice-President 3. BILLY WILLIAMS Homeroom Vice-President 1, 2, Student Council Represent- ative 1, Advisory Board 33 Football 1, 2, 33 Basketball 1, 2g Track 1g A-Club 1, 2, 3, Vice-President 35 Boy's State 2, Who's Who 1g Golf 1, 2, 3. LESLIE WEBB TOMMY WOOD F. F. A. 1, 2. DAVID WRIGHT PEYTON YATES Transfer from Holbart, Vice-President of Student Oklahoma, Band 3, Leash Body 35 Salutatorian 3. Staff Business Manager 3. J -I . r- ' '.. ',, ' Q ... ,V .... ',.',- ,. -.w,, ., 5 .X ,if L4 if-. . I. . ,' Y- 'wt gi ' g -- rv " ' -5, .1,...r A - . ..., - , - ,-,,--7 H, .- . -: U7-.xi . .,. .. - -. -my s N J.. V .E . :,.f ,. L .. ., T1 , Nh! l an !..,' , .A .. :Q-he A , . ..'.L15. - w 1 . I .. .. . 1 Hx , ' " 1' . -..i7' :, , Q., f, . ' -- ,, . , T N h , ., . .V ,, ., r ,A. .rf 'Y - -- N -.,,- +L: , ' , '- .. .' ,. "1 ' . V 'A-: f J: ,. 2 -X, ,, ,. .' f. -j-4.-. . - x . -v J Q, . . , , ,. . xl!! . .. A A W .X unifh , gg:-,f . Kill , ... 1. rt, ,, .. . 1 1 - ' , vf-:1 "' ' S . w - . u , . , -- ,I . , I . V ,, '-.. .' '1' . ' 1 . -+1 g,- ' .5 . x ""-'V' -, , X, , K. , A - ,i N ,. i 5 .pl 1 X . . h - v, .. 1 rg Q ." 1 f - 1 r 1 - , .r .f ,x . gh.-l : A, '. - 1 .f 1 s f , , ,- , . . u n. ..- . ,.. ,. f- A, , .. Q., J., ', gs, ,.., . x. .. , A -.--9 V 1 1 Nw :. b., 'J VV. A . .J 'JZ-' x :ff 'I . .5 . fy x .X -lf." , A ' -f Q J J ,. . ,yy X ll X. x in ,, ' ' " ' ' 'f, ",-.fl f-.VX , ,., wi., - . . .3 4 f J --.A-1 t . .15 va. v., ,, ,,,,.+..,h,1H-F..-:V . , ... .1 ' M . F532 fi?-Y-P 1 - ,ge 1 L ffl 3 ,- L W - KK , , f Z , 7 A g CONCERT BAND PERSONNEL DIRECTOR: Justin D. Bradbury FLUTE: Claire Carper, Sally Turner, Malinda Smith, Frecia. Carmine, Luba Landziak, Rita Caudle, Connie Beene, Leslie Francis. Bb CLARINET: Ed Kinney, Susie Gilchrist, Sidney Mills, Sharon Barrett, Max Nelson, Barbara Thompson, Carolyn Cogburn, Kay Tyree, Diana Sutton, Carole Gray, Carol Garner, Junior Villa, Louise Garcia, Robert Lowery, Jerry' Butts, Judy Corkran, Carolyn Hughes, Marilyn Hughes, Betty Chavez. BASS CLARINET: 'Sandra Porter, Herschel Scott, Melody Baker. OBOE: Billie Sue Parry. BASSOON: Cathy Feezel, Glenda Johnson. ALTO SAX: 4' Tommy Ray. Sondra Hickman, Judy Adkins, TENOR SAX: James Long, Cindy Rowley, "'L. Gene Lowrey, BARITONE SAX: Jeff Thompson. CORNET - TRUMPET: 'Patty Wcmerndel, 'Max Johnson, Gene E. Lowery, Larry Howell, Robert Laughlin, "'Danny Knorr, Kay Siegenthaler. Neal Johnson, Clifford Collins, Eva Salgado, Sammy Brito, Guy Hall. FRENCH HORN: Karen Bradbury, 'Keith Mauldin, Ann Stromberg, Barbara Taylor, Susie Storm, Tine Paz. TROMBONE: Bennie Valdez, Ocie Clark, Robert Farr, Eddie Mitchell, Steve Davis. BARITONE: :"Jack Pearson David Swinford, 'George Shoup, 'Peyton Yates. TUBA: 'David Feezel, i:Ken Childress, "tJimmy Ruppert, Mike Lyman, "'Ronald Castelberry. STRING BASS: Eric Swanson. DRUMSg Judy Hanson, Nancy Lamb, Nonny Lamb. 'kDavid Wright, Martha Cabot. TYMPANI: "Martha Watson. BELLS: Sylvia Campbell. 'Indicates Seniors 5 4 l THE SERENADERS PERSONNEL SAXOPHONES: Tommy Ray, Glenda Johnson, Ed Kinney, Susie Gilchrist, Sharon Barrett, James Long, Herschel Scott. TRUM- PETS: Max Johnson, Patty Woerndel, Gene E. Lowery, Danny Knorr, Robert Laughlin, Larry Howell. TROMBONES: Bennie Valdez, Ocie Clark. Jack Pearson, Robert Farr, Steve Davis, Eddie Mitchell. STRING BASS: Eric Swanson. TUBA: Ken Childress. DRUMS: Martha Watson, PIANO: Karen Bradbury. VOCALISTg Claire Carper. MANAGERS: Tommy Ray, Max Johnson. 58 V LE TI E VANITIES 'N Ihc Tollnpop s Gcor e Shoul xy sc Dm r 9 :J lg., ""'x5'b. Qcnor Currler Van Lqnnmg pxamst Hxllblll B0 Mlm Cmzburn Vocallst T e Loquettes Gum Carpet, Ballet Ilute Trlo Clarmet Octette Rowing Rs D OFFICERS Y Presrdent Peyton Y HCS V1ce Pxuldcnt Dun! Iaucl Secretary Sfmdm Pmtcr Treasurer Marthq Wafsfm Df'-lm MUOY GCOFHC Sho'-1P Lxbxarmn Patty Woerndel Dlrcctor justin Brulhury Df1f1fCBmd Mm-11-,ff IUIWTTY R13 Assxstant Dxum Muor Hershell Scott """"' 'T'L--X : any ...Vi ""a"'W.iv-:N 5555 'Hb 4Hn...J+ P CHORUS T 31- K - A . '- ' V' t ' rv . ,Q-2 .ij i 1 .X I ""' X Nl H A . N , r ' N ' E ,Q r . A , 4 " ' V m I ' ' -- Q1 ' ' I , . . 1 tai tex I ri FIRST ROW: '1'rix.1 Ggiylu -Icton. X'i'11ntig1 Crowley, lNI111'iu Ht-rbc1't,IxIt1ry Lou Foxtcr, Slmron Bclvin. Yxonm' l'1'.1tt l,ttNcttc XX'iukcr5h.xm. SECOND ROW: Connie Bccm-. Sylxiu H.11lL', Jtatm-ttu Lintimgm, Ima Norms Chumblcy, Lindd Frumlm, i'wItylNIa1r1r1. THIRD ROW5 joync Tipton, Betty Hcflcy, Ann lNIcl2lx1mcy, I.ymin Morgan, XY'a1nd11 XX"LllkCl', jutmnic Stnrkcry. ,ICU-UCUC 5PC'if- BACK ROXXY Karen Bl'LiLH7lII'y. lieth liotclcr, Mike McGuire, Phil Downs, lfrzmklin Ilzcll, Herschel Scott, Wfztyncttgt Ross hir, Howard Miller, Dircttor. Not in picture: james Long, Beryl Rogers, Sandy Thompson. 62 Defi ll 1 Cqulul Cllllllg SllXL1 ,gill 4. V ,J B1lly Bolt ml Alun 'lu111l111Qon sum to be l1stLn mg mtantlx to Benny Matlmexw Q-tx RTS AN CR FT i X11 li Ill lilums 4 mL le1tl1e1xxorlx S Stanley Sxxmford 'lommy Goodwm Alex Tor ru and Henry Rodrnquez domg leather work USTRI L RTS DD' 'Pb N55 L Q Ium H g L L17 R .Af ,1- N L up conccntrltzon Mech mu 1' L1 xxx ng., c ISS A yexxgl box m the making Refxnnshmg 1 shut of Llrmeri 44,411- O 41 nnm N mlm m I of mum Mme Commu mon Mech mu ll d1 m mg 5 -Qi 4. Mr Allan ,gnu 'Iummy Moore mstruc Tom Lee and Jerry Mullmlks M15 Vlllq ,g proud of hlq fable tuons on wood turmng put up 1 Plywood rack 64 s K - ' t P , N A ,. , A: Rh . . 5- A - ' ik Q vs. v- if 1 ' f ' ' - '-. - 4 , . EK 5 , , ' c4l'Ll' LUV 'A Nuvllw UH xlmcx ' lux. .I-fy. L.ll'V'Ilf1-Y AIMS Lux .1 s ltl mr. lrluy-Q1 bynmi mi lulgwr XK.lI'I tluc side wullw LH A . X . bi V K I I ft , ,,, v ,I Q V I Du ', cu w. JN rm lop 'al' ct DH ' " 1' . 1 lx'i' Ia. . ' ' 'Vw' b X ' , -Q Q l v 1 v I ' I ' V - - , :' V -A' . , if , ,A . 1 . I' 1 I N ' I X K 5 . a 5 - f 1 A 'f j, I 1 M ,. 1 .X . . ' , I 'XA t Y. ' Y 5 ' 1 gp ' . y' f - ' ' l . . - - ' -L HO EEC 4-hz ,410 K 11 X Kali uuu IL 11 L Lg Homc Ec III Home Il II .XX Wm' . 1 X' XXV' wx f JN xx 1 julkx w THE lat Perxod une Bmhop nd Pano! Angm Buwnno I1 Iolms 1 Bu IL Lawn Robelld ones I Fat - lligf 3rd P6I'lOLi Ida Mae Snow Leah Steele LIBR RY New H P212 H W on if, if1 4th per Patsy Capc CSSIL Blshop Mary Torru Batty jth PU Iayel-ne Blumx frames DCAnda CIHIIIIPIOU 1 er Marlene Sweatt Dorls Lexx 15 joyu: Madron 6th Per Lois Boyd Lana Hoour bplmbh II Pumd 5 Spamsh I Perwcl 6 S ANISH 2 2 'hr 1 A Spmxsh I N? Peuod i X Spanish II Perxod 5 j 'fb f Pn l Pano l Class IN VJv LATI N1 -ai' l 0 In 31 -4? 2nd Penocl Class Znd Peno l Class 1 gi arcl Peuod Class GLISH 6 Egxhll Y X ' df' M1llc.r Wwlim F1 DP ,Z hnglmh III .Q Austm in 'SY' journalxsm Bllditone Readmg Marlin I gi- Llterature B1ldstone N1 fx , ,- ' fU4"' f- ' 5 'gn Y . -' I, 'v -Iv ' ' . 'I I.. 'Er g K-f ei k. I . L -A vi . , ' -3 ' . 1 , , A 5 -X . I.:-. ur, S . . fu, "Q .Ln 155' f - - '. ,5 V . , ? 1 '1 Q ,. A, . ' 'KX I , 1 ' D Ne. I I . I 4 I ' i -K . x A I Y . , . , , , fx I ,f . , , . ,K - yi ar - X --fl' 1 ,, 1 V .fb A , 4 ' -. Q . f GA " - L " F f ' N VT' Busmesi Ifnglxsh IQng,l1al1 III Austm McQuay Englxsh II Dewltt 'S English IV McQuay 7 English III Mc uay -5555 at . if DRAMA S PEECH P30 DRAMA Specch lunod 1 L- Drama 5th Pemod R d Pl ecor mg a ay Perxod 5 Stage Crew rj, 'F rama 5th Perlod On Stage Rehearsal 72 , Q Q .N J, ' E L, V . ' ' 1 .. X ,- -f W . ,.- , E, ' " " "T-L. I .Y . , W , - 3 'L 53 "7 , S 1. i ' E A ' , V :ayiml tg .. , 'JN-- n Id I X4 , xx Y Tim 1 . 'E' i v 55? J? . 'SQQJZFIL V N I' I ' 'L -, AL15- 1' - . . wg x ' 1 , Q I 5 I' .D .. A I . W., , ., V ' ' s X. ' D ' I, Q. .I - r' L ., r, I I fi 4 ' N I 'I , fr , if 1- -A , . V A f, MTH Trig. l"1,wJS""r Fo-,D W. Solid Geom. 'XS gigs.. Phm geom Algebra Algebra 1 gf 3 'I 5 'fl 11 ,A Busmess Mat! Qemor INIIIII I "' 4- 'is Nl i il """'w.L 1 'Cb 73 Phy sxcs SCIENCE is 5 M Chemlstry Chemxbtry Chemlstry 44. sv, Chemxstry BIOLCGY -1.2 A -L-ff T' . I 5'-. L11 Huron ELLJIIUINILJ it -14 XM AI1lQ1lLdH Hwtory M I Woxld C.vLOg,r1phy .rv 51-L L 'A I Socwlogy TJ' Vkforld Hxbtuly Fw gl ll Civics W orld History F C0 MERCE mx Shmthxnd I M155 LLL Lmunu 11 Bunnus M1 olmwtam au- X-,S mf' ,Q 1-1' Y? 78 lypmg I M1 Johnston NI NS Hirntoll H--Nu QA Bookkcepmg, T Mr johnston Bookkeepmg LII johnstun S Av 'Vx J fx X 6 A "1-5' ,4f 55 MQ-1, -4 Shol thand II Mxss Lee Typing II M155 Harston FFA Exchange Studen George Dvcon and Pete ORear FFA Presldent Fl' 'gli gr' Rlchlrd bmxth presenting, a svn eetheart Juke-t to Pat Bush Ronny Mxlam and Rnchard jones gnndmg metal 80 Li Chapter Farmer In1t1at1on 1m Powell and Barry Teel woodworklng , -P' r'- Th E J 0 5 , ' . , ., I 4-'o:.:.4 D -.Q -1. A - f . 2 L' ' 3 .- 3 , 3 . t '. ' , ! ', Aim ,- l l J. . f'f"'x"'- Gc-orgc DIXOH usmng, Ag, 3 8. 4 pflby s fb 'Vieux-'fo I V' Lexus Madrld 'lommy XV1lmeth and xmmy Ramey A 3 Ag4 jerry Lee and Bobby Hooten weld- mg 'RX YF' 4- Patsy Iviarshall -.V S Iayas. 3rd Perlod Class FV! ""' -- FA ww, 1. S-4 Eddle Parrlsh on the job ualrunf, 5 4th Period Class I I osx cr Hall f Bind Iwhrclnnq Eycmg Cax cmcn Dummx -,ti Study Hall PHYSICAL EDUCATION Q Q F , V' - . Q ,Y :,. , ,I 3, , X' .V - Q f , -1. 1-1 15,4 .,., , .. ' . . . ., ., .. .:.. -' 4 -5 -- Au. :'- -' 1.1 - "f - I ' ' , g, -K f, - N N .JH '-5 ,-f.. I t ' , , - I P ' , , Uv 5 A ' ,:, L' ' .. K, f Q - , 4 . X ,Q , 1 ,. f ' , .1 f Q. - f ., -ff ' +2 .gn u-f-v- J, -+,,,, . Qi-'I 5g12Ej"'5zif1L,ii 217- Q1 ' ' ff' ,15551.gg:f.: fr-:.,:g-,-,R - - ,-.-..1-. . . --- - - -, 'W -537,35-S LLP: . g-1 , ., v., .-..:f -I-1'--I 1 1... 5-. 5,-,A " , mm N44 Z A W?'lpwu 434: 'l..4-as Sp-um. , 'fir' ""7l""Gn Di 35, 1.- I A .li-'Ain' INIOST BEAI TIPUI md MOQT HANDQOMI Mena Larez Dum sllilth MOST TALEINTED Vm Lmnmg Phxlln G1lchr1st 88 WHO S WHO 7 l. BIGGEST FLIRTS Chqrles Brown Alll Mmrns Ts.. 95 CUTEST Wally Hammond Jana Wlickerslmm Mffaf -up-eq nd .-4 BI SI Pl RSUIXAI ITE Clnnndlc C wlmm BILIINIDLT OPHGMORES VNX la' f," llypixfn FRIENDLIEQT jamce Lam A G Qamom H 1 Q1 WW WMI M f Q-'I 90? fl BESI DANC FRQ Iyrm Troublefxeld Terry Singleton PRETTIEQT EH Ex Pat Lyons Larn Howell 2- i ,N W R 3 X Q. f5 X flu.. .1 I M' f 4, 455+ 'M .-Aggfenpf s" . 1 - ix A .4 F ' "A - Y' T -A ai r as A H ' 1 , .3 - l 1 g .. -. ' , '--is ' .f ' Q' ,, '-- - --: w ' .A ' ' - -fb-' '- Lf .- X Q M .1 hm ln. , ,vi xi-71, ,xnxx K ' ? B ' X ' ,xi ls' 1 , i F 4 A' 'I '47 95' X I , ' -A f' - -A A, L 1 ' , ' 1 ' 1 A i K , ' Nm, - .EE EEE," J ' A . ,zu gp F lg -3 - V x ' "XE, 1 " L " I ! L L f . I , 11. I ' '- ' ":'3a-3+ N G , Li1A,7'Tffii??' 1 1 J - ' A jruy J I' - - -31' "- 7 V'-. Q ,Mb ,.,x , - Qfoii 73,,- ,H ' ' TV 'B as . ,, V: ' vs . W O , I , T. , f 1- X ' X . , , qt ,X I . , 1'QrQi.' "' - I 7 4 I -'. 1 I h .J 1. W !"5-:9"7'ff'- -Q-an BEST FIGVRE and BEST PHYSIQUI5 Lcslic Frances Glenn 'l1IAULll7lL'lvlL' W ITTIEST .1 f ,.-5 vf , " 1 J. , if S B t 3. L1 r b I1 Li L 1' C Ll 11 S S C C O t t PRE'1'TlES'1' HAIR Billie Sue Parry Bobby Wallkcr CIFTEST SMILE Melody Baker I.gu'1'y Branch F' -E mga lllllfllw sw i Q vigil fs MOST BEAUTIFUL and MOST HANDSOME Sylv1a Halle Erroll Ferguson WHO S WHO 7 if J.-as .ii WITTIEST Karen Schnaubert Rxchard Wlllxams PRETTIEST HAIR Conme Beene Pete -lessee BEST PERSONALITY Ellen Denton Hxll Baker 91 . W il QFY. , I xl if I 'Lb ' ',:,. ' ' , ii .xl 'vrhrk '-S? Q' x K' J . 5 5 ! Q if E, f th K 5 - E- . l K - 14, t A lt.. t Q Q , .. - T. ly ,N v. 'flu f., '. A , , I .. ll -K ',,?'.'ll' -5 al N wf , fl , A lx g. ' W - . Q ln fi r' 'V Lp' Q' ' ' , , , ,1 . A 1 .,-, " Q . .Q Q V . , s Y -' 5 1 A F L 'Y -. ' 'Q f " r 3 ,.-4 , 1 ,e,.f,l'. ff lk 4, V I lg' ,-'axis - I1 Allah 'fy - Q Q 5 v Qu 3' ., , " f ' . ' 13 P , ' . .5 u 5936, -.1723 5, ' 1 . , ' . A -5: s A , 'Q K . '- -, .-'I 'A ix K 1 , - 3' x I 1:12. M ' :Vl J ,I - ' - - V 'ff , N . . . M, 5 - - -, ' 4 ' 'A .f"'1 b 224 K , 'X-.N JU 1011 Lm Pauerson CU'1 EST SMILE BEST FIGURE and BEST PHYSIQUE B111 Sxegenthaler Marcxa Donnell 92 Judy Hmson g. lx PRETTIEST EX ES Nei West Vfmncta Smxth K Dixx MOST TALENTED Mlke McGu1re Ann Stromberg 1 4 H-M' 1 iv' , fx ,J ' xr .,N S xxx -Q 4 4 i NK , J.. 'l L, V J N I 41 'rx S E . . A U u 'X 4 W X fi A Ai, J , 3 f I I X V X ,LE pf. is - - b . me ,1 1 l il f . .I ' M - 95 , A K N J I 5 S if S' :Qtek been as ' ffQ5ftq yi' 3 '. -, ,Q IRIENDLIEST Kay Slegenthaler Phil Downs BEST DANCERS Betu Bullock Txllman Walters BIGGEST FLIRT CUTEST Glenda Gxllespxe Mxke Curner 93 ' 6 O Billy Ruth Ellinger Ronnie Lloyd 26- MOST BEAUIIFLL and MOST HANDSOME Gary Foulkes Dorulle Teed WHO S WHO 'L'-r' skbwffh 4-si BEST DANCERS George Shoup Phyllrs George 94 N dbx CUTIIST Tommy Hager LaNette Wrckershanm MOST LIKELY TO SUCCEED Franklin Ezell Martha Watson ix JL fi' . f R 4' 5- ' , ASX Syl , ..,, ' '. -7 "'-N, " , Q .. H 9 "' 7 ,gr " S We-f-L-W H , 'J J .-f .AT'ff .1 'TV-. A ,QQ . 4-7 S 'Fm-J XX I1 IIIISI Andy Anduson Nl Pm W' 'varavuczf 1---n...:'nggf-5, 2F ' 'WS -EEZ!-':'IT1iZ5' 's-:H-1. 5 T"'cT'H'4 :..,...w ...ie am-.,a :iff-.7'.":l W- -gg-Nl gi .1 F BE91 zlcl Rh md BFST PHS CIQLE H--'-mg .f tn uzmfiqq' , Kcn Hulder Gm Rndef ,, 11 -wp, , 'W gk! ,gs 14. " '4' 6 '-'lfgh W'-Q -ie 'X UQ, gf be wuz! J. """ 'Tw .23 "-M' ff' Fry kk-Q if BEST PIIRSONALIFX Sue Ingflm Hilton LfL1l'lIt -.2 MOST '1 AI EN FED MObT lALEN'I LD lrwnklln 127611 Mane Cogburn 95 1 al ,-4 I , 1 3 1 Sal i '11 'tcl X F.. -f--1 4 'I -...,.l .,,,l K t .iz , - V. I y f lb ,M xii ,nl E V , Y: V 14" 'Y 1. I - V ' 1 - - -5, . , - J K Q X i E 4 Ai. . K " n I ff - x - - y - ' f -.J , - ' U - 1 x ' 1 1 , N ' I v -.- . V, 2 , ' is , Q.. 1 , - Q f! N J' 1 . 2 1 ""q-:RTN " 'IT' - A 5 K V ,Q '-r.'f:.,'Ar-- f- 2 - , ' " ' n Sl '- :E .. f'f::.' .- X , 'Wg . .,,,w. , , , Ax V H 'l 1!xf "V"4"ik"f'7"" N ' --., ' ' I-"':'1fXTi2.-iv vq 4 - 5'-Q, ,Jw 4- -L. -- -- ':,, 4 k "". ' 43 ."""' ' ,n . X 5- -L .-S 'ff 'fi ,."" -4. 1.9. 'il' - . . 'ftp' , J I -LR ., fu H ' - 434, , ' , : . , f 'Z m' in -"rf, ' -l 1 ' , x 'n-91:-f'.nN"f f' . .ff W A JA KHS: ', I 4- K' --fi- f ' eq: ,Q-Agf...-Nu "L, I 'V--'? , Q ,G ' 1, f' -- 1- . '-H X v A, 4'-I 1 .. , ' '. V ' F' E. '1 ,V - " "f.T,t:Q fliff' ., 9 A -. -f ' :W I ,. ,:-j"w.fr 1 iz, .. .VL ,egg Aj:-fn: 9.3: ., -' .-'P' .Lf "M . "V ' 43' 'hf.'1Q- " , T- k':':'f-1.'f j,,.f'---L-.'A..,,, M .-iq... -3 f- t Y,-:V .-'11 ,hh X . , -'-g'v't,, - j I - "Af1.f' ' 'iw-'17 4.31 K 1 ,' iff"-1 1' i4i'f'3-'-- . 4 . Y , , v - ' " ' . P' 1' v 2 ' F - I C - 2- ,L 1 - N 'x..4, 1 t . A , 1 , . . . I ft. img PN V! l PRETIIESI HAIR FRIENDI ILb'I Roby Zumwalt Anm Beth Butclu junmy Brown cmme Stdlkly CUTEST SMILE Arnold Taylor L1nd.1 French N. f.' 0 1 i ' .X I.. F o i gk BIGGEST FLIRTS PRETTIEST EYES Pete O'Rear Janette Dowell Rxchard Champnon P2175 PCIIY 96 I . - '1 ' I Q " A f 6 -'- f' 'F ' , 'M' '4' I - yry' Wi, A M 4 . I ,QI 4 D D an Q i x' 'Q' ' I ' .nfl ' ' Q ' A V I ya ' ' "w'L'!' I D' .. f E, A ,L 1 ' ,I L-,ff g, 1.3 , 5 v - : ff ' A L if-.I QQ, ' . f - 'rx .!' X. fy 'ly' gif I 1 ' ' . f ' , 1 1 . I4 ' . J 2 ' , - A v I , 59 1' N' ,Q I ff' I' 0 .ivf-3' ij . F7 "lah -Lg , .h , T v 4 .5 Im ilu SOPHOMORE CLASS FAVORITES jamce Lam Blll Harbert l T A vig -. 5 cfrpgpzg., "SQL - 4 , . 5 f ,, 'fe' ' 1 .I -1 fi A Riff '44,-' we ff 4' , k...,,,, -g JUNIOR CLASS FA Ann Stromberg Barry Teel 1 -1-+14---F-+2-fzi'-H - '- f 5 4: f- f- 11 f f:.':L. A.. 7 - 0 -M gi.-,f,.,'-.53 ' ' --ff?Sxqq,f ?"??"',' " ' nud1Ef:,5.QsM.:-al,-g My Aw! -- K 3" -sm 'QQ 155- .,,,,',i , JT'-3, . . sf, . A.V.J - xaQfgE",fi1 err' ,: 3, . . 1 Zjiffi nw:-'-5' , . K . , ififli' A I fax' -L'.1.,g, A v -. . L , STUDENT BODY PRESIDENT ' ' Roby Zumwalt X ' , . uk , 0 .0 - ,, . -' 'nn u , ' if ' 3 ' 'fr 3 1 , I . . f 9. 0 I 2 4 .. , . , .., -1 . . Q . ' I T , - ' - " ' ' s x .A ' y' . 1 ,J . . . I, ' 5 ' , ', . . . -4 .. ' ' . . . f 'Y 5 ' . I n 1, f " '. C . 9" . - ,.-4 1 I . .5 ' . ' ' P , . -5. , ' .1 I , . ' w . s J I K 1 Ilf ,"o I , ' 9 . ' ' 14 ' ' ' . . 4 4 ' Q m I . o f 5 Q U5 pans 3" bf ,359 -we NM' 'F '- 'uv 9" 2332 44 1- 5, i'f,3-'Mimi MAID OF HONOR mf 'Sk LEQQ Phyllls George PRINCESS gxiiilngfanx Domllf- 'Ieed 1958 HOMECGMING COURT if JUNIOR ATTENDANT Bettn Bullock W W SOPHOMORE ATTENDANT Leslxe Francxs . . P p I ? 'R ff X, 'km . 5 , . 'f 5. Y, - . 45. .y ' 4 'Af Y.. A , . K A .A , 'E .gg , S V. V , N- A, is , . -' , in zsxzlf'-.25 ' l "- 'C5,,1.'.g:,a , ' -gi-Q: '- '25 . ' Kills: ,3- X 11 H if 1 ' rj if jf. . 154-x .v.,. . ,.', V. A --.4:::f Nw I .. S X. Y ' . 'iff-Lf! J f " '. 5 ,.1, I. . Q ...fa i 6 my , Q f , ,..,aa,u"'+i : 3 A VA fy M Q!'!'?WW F. A SWEETHEART Par Bush Q ..r K I-Zhxb , Y J' 2 44 .Y w it -or A A f:'Nxnaf'v 5 G43 ri it ' , ,.. -. 5 -Q ww 2 W '01 Q- -A. il' 5 , xx, 'in fo- ig ,Jain f-for "Q , 1 J ' er J - :avi . -A 14 fn' ff 45?-4514! E511 , 7 L Ni 7 -f -twa- 1 1 ' J ,L-1 54" L Q RAINBOW VUORTHY ADVISORS 1958-59 LaNette Wickersham, Sue Ingram, Kay Jernigan 1 P di VALENTINE PRINCESS Kay Siegenthaler arigmqaiwzyl C ,- ,.:- ". f- .55 -A S w' Q, ,Jgwre 2? if iawfh' 1 . N . N' . ff -T U K 'mix ,A X--5-yr V4 1 2 ft 49' ls L ...eil 'A . 1 mt? ' 1 W . ' 'fcfiif - fi, . . .ilg i-V 32 wifi ,V . F ,Q f '-, - -FSS. L-.Eng " H. . I Q, M , . 3, Q 1 A gr' 3 any ff' 4 u Q1 4' IQ 'WST' 44" 3' wr:-" W-.rv M..- Od-9 l tm H I S Clwxgc Slmuy QQTA SQ? SRNA1' l Jlmfm Brown Charles Gaskms R0bY Z'-lmwalt Danny Knorr Arnold Taylor Rm Nelson DOXVNT OXV N ARTESIA - MQW , CLUB l1'E. Qf-X29 53 mf Inmmj. MQNUI Humbnm available David FL-czc-I Charles Clay G F YE' n H "'W'D's 11 'N--vo, Andy Andu son of T' Tcd Pearson buy foulku jfack Pearson Benny Falrey VALLEY ARTESIA -s I 5- O65 ,ff Q '19 .af Bully W71111 ima 9 Us nn Ngf lmnklm IQLCII lommx Hagc 111 ' 1 XX ' A is V A "Z: 15" . - ,' it , ' ' K, .r - - - CLUB 521.111.2121 ' 1 V. Y .wrt ,V.,,! , 'A Ax .. , I mam , Q : U ' '..gf'. . Al I,is- luca- Q , ? -9 ,- 'xx , Am: ' .:. .Z'E"I. ., 2 ., F., gif, , . sf-.gag ' ,S ., fn X. , , . .,Hz. ., M, 'UNPQ 4s ' "' --5. --Q, Ronald Russell Don IX-C1-5 1:- WAN, li X Q. Bobby Felton ,PNA-fyo, V5 fin? Hllton Merrxtt XZ' Mtn M24 Bobby Bourland ,glu- Tommy Carter Rlchard Champlon 'fi' I estex Wffalkc r 'GT 5-A ...Af F O A m nl Henrx AL lu Y, M ,gn-ld '-v-.N.-.- -. . V I i' Fe 1. .5 f', X 'K 70, , 1- -f- -it 3. JP 1 I f 41 x 'PQ iw 0 3' 5 . A 2? sf 3 I S 5 I W: JY?" ,rn 5 a -Q" Q fs P S+-..k. f'f 'N . W-Q., ffm. - -fr ,Q I ii. fi? 4 f ' X in sf x 5,3-4 7 .0 a A - n X We e 'ks 1: ,ng n tk.. 4 kg: fm Nz i-fn' f.: 'S 'vizfa ffm,-,1 ..,, , . A 4 He, - -1 1:-f , 7 ' f'f"f'TF' 535'-' - iff , J' - T ' :YiF'1f'.:: f- -, I I u-,M X AQNUA COURT , .2 .'f it sw, t 1 f in si DC 9' N v A I., gi. ', .-K. 'J 7-4 1 I X I , n yflpil il N- in if ,L u. Roy Meador, Jeanie Starkey, Ken Childress, LaNette Wickersham, fcrown bearerj, Patricia Windham, Don Ivers, Queen Mildred Bunch, King Raymond Looneyhjeanette Speir, Qcrown bearerj, jackie Meador, Sue lnghram, Charles Gaskins, Janette Dowell, Tommy Carter. . ,,,f 'L .-W 92 y , ,E Q 4 i ff , 3 I 22 gk: H if 3 5 l i 6,9 if L... "fr '- is A I Qftfm -, . gf ,y , 1 .. l. 1 i . Sports Editor Don Ivers crowns Mildred Bunch Annual Queen Editor Jeanette Speir crowns Raymond Looney Annual King. xvwwg COURT 91 D1 9h 'Q niuuqiubw Ioulkcs Clenelle Gray Andy Anderson 9 That is I.aNette that Tommy is so carefully crowning Athletic Queen 'A 1, ' "5 , - - " s , v . A l y 14 I v 4 -J Lf , 4 " ' f ""'i' F 1 T, 1 I 2 - in Z2 , ' , P' i -f ' x, Janice Lain, Bobby Felton, Sylvia Hailc, Benny Fairey, Queen I.aNcttc Wfickersliaiii, Tummy Hager, Leslie Francis, Gary : 3 , , . l ' Y Y' 1 -X . ,Q l ' I ' ' sv.. Ii T' ' 119 'hh -ws: 6 -J w.al'Ew s 4 .4 spa SY 16' 49' Sandra Porter 1' BEST CITIZENS CITIZENS OE THE YEAR NINE WEEKS CITIZENS 'i J' Glenda Glllespxe Mlke Currler Harvey Yates so -mbd',, Bc 'K' ' five 'Nw' Lv? A f J 1 Vi janxce Lam Roby Zumwalt 41"-X Phyllxs George Andy Anderson 5 6 ' IQ -W na , . .- Q If .. fv 6, vw W Q A an 'fig' u --', 1' ' ... 4 , ' 7, 4 X ,"f' E- 'mv . lv v 55 -1- K I, A ,- .Ev-. 2 'wg ' 1 fhsgx- . nf Q my 9 . u A -' Q' v: I , 1 , .Tn .!'S1fs, . I U Q I 1. QU! L ' 7 'X 1 ' I, F., :N GIRLS' STATE Nancy Lamb Bettl Bullock Nonny Lamb H Frying M00 us' 1 GN Ann Stromberg Glenda Glllesple Kay Sxegenthaler Judy Hanson I Nw-AN I I lm! I I I I Lan 1lLl5 ,A us BOYS' STATE 3. Jefi Carson Mike Currier Neal johnson Barry Teel George Bunch Richard Williams Mike McGuire f f x x v . Q 0 9 ffl 'U""" 11"""l' HO ORS 7 , - 4-u V f o , Tommy Hxgcr jlmmy Brown Iculerslup Most Improved Charles Gaskins All-South All-State :ww 5 -14?-n . X 3 Gary Fnulkes Most Valuable Cu-Captain All-South All-State james INIQCU5' Fighting Heart Y R 'Q ' 41-5--+ 1 5-,ze-'m ,I -Lrg f R . .nga ' A h KA 'V 1 .95 g ., , , 1-1 1- , i . t 'Q ll dl...-' 4 Q' x A ' , ft.. K 1' X 2, l-4 t f ' 1 'Q S A . L ' A A aff 5 as N I V -X X. Q Q Q' wa l -Q .V- 3 A . ,I 1... A D ' v-fr ' ft" Danny Bartlett Glenn Troublcfieltl Mike Currier Halfback End Quarterback Tommy Carter Billy XX'illiams Quarterback - ' " Quarterback fs-?-' s - " l l lk Charles Clay Tackle .J gr J .l . 'Q 1 . .Z 4, 'x f ' -FA, v' J ff iyffynifwv Q54 r J A ' , . . 'Q .- A '91 4 3 A., 8-'22 qs ., . df: ,QT 7 , ---Af-l KN .fb Magi' A, u.',,f" A . z.-..-gui"-H 3 ""f"" el .W 12-4 4 , f' ' . , ' "ff M" " ' 'ww' - I r.T"':::.- --.. ' , XY'iIlinm XXVIIIIL' Andy Amlcrwn Iixll SicgcntI1.1IL-1' Ifml 'llicklc End Kcfl Hold Jerry Nclsim I'LlHlW2lL'k ' Halfhack Don Ivcrs Tackle A s Q - 51 fin. ,pr- x , ,ff x W if in ml 3 gi x TW - fu '55 ,I , x f ' f ,Q-fair . ',. .. A -nl A ,V-YA. ,, ' A 1-YM: " uf, J. Q?-vi, - . v -bt fb 1 i-fl., A f..v:-if-if , '. ,ff "N -'Q i -1-. ' ' . -f5'l.3i if-fr. 5' ,, .'P"- Q-.Y ,f.., . P t - . gl-idiilsle BCUUY Falfel' -lolm Riddle End Tzuklc Lunnic Higgins Halfbnck Guiud Hill Bukci' 9 f .H , hug . N T5 vw! 3 I 1 i .4 FN l ai ' ,N i l H M -H ,n,,,i,. V, -A ' 'M 3 Q 1 , - ' 0 v Courtney Gwynne Guard qq i 3 I tw, X' :- .. I . 1 1.4 'Tun ' " Y 7- WET, rw. i i Z S " B" TEAM Dennis Tidwell, center-Lynn Troublefield, end-David Archer, tacklcg-Paul Pevton, end-Iimmv Hexlrrcll, tackle- Frank Dickey, hack --Wiiltcr I-lubrr, luck-Clifford Collins. hack I F 4 Tommy Hill, hack-Leon Standard, tackle-,lc-rryDurz1n. back-Saledonio Cora. center-Mike LIL-Guife, md-Bill Harbert, end-jay Haney, guard. Richard Morris, guard-Henry Cortez, back-Robert Brown, end-Manuel Madrid, end-johnny Reyes, back-Arba Stinnett, back-PhilBurch,back-Gary Welch, tackle. Steve Davis. center-Ronnie Clem, guard-joe Raley, back-johnny Dew. guard-Charles Brown, back-Harry Jorren, center-Doyle Smith, back-Don Kinney, End. McKinley Cunningham, guard-Jerry Corchran, end-james Gill, guard-Beryl Rogers, end. 131 132 ll llll -. 1 F vii., Did it? Hum we HEADACHE ! Hey, wait ! Whoa ! ! VARSITY iz i vt. jxmmy Broun Qhulu Gaskms Guard Center joe Raley Tommy Hager Guard Forward W-.ga Nexl West Forward b1Lg.,entl11lL1 Center jerry Terrell . i X , V Lrn Patterson Forwird Form 1rd Bobby Felton Guard Benny Fa1rey Guard 5 I . I 'K Q , . g , , E Bill Q -4 ' ---if 1 5 4 . s 1 2 e v ,N j - Alf , y X' lv 3 K 5 A N5 Q uw l Ja "' X .' . 'I ' M K Q 4 I X ' G 31 - , . rf? fl l A b i lil.- 5 A A' , N ASKETBALL af' y f ,Q I ,MQW I4 s lbl ku X ut 'X xt qumu .b.....f Lux H1 Hlgllll wig Bunch Ixroll Ferguson Ixul Peyton C 1 rd Forward bufnrd Couh Duns Couh Bynum A 1' e.1m B Team y 135 ' l Weat amlw 1 tru. throw Felton DLUILS on A lay up I Il of Gaskins passes to Terrell. WI' I Big crowd watches ROSWELL game. Hascr rusem 'ith quarter score to 43-20 over Carlsbad. ay-up. 1 Ly? 54 IJ nf ,ing-' Q0 1141" VARSIIX BAbKL1BALL ILAM MI:MBERb Front IUNN Igft to flbllf Ilrroll I'Lr3,uson Bobby Fclton lnnmx Brown I1n Pattcraon Paul Peyton Joe Raley Q urge Bunch B all rms l ft tm llL,lt C llun Hlffli Nell Wkst Bill Sxgkggntlnlcr Qhzrlu GlSk1flS 'lommy Hager 1 l ll Bcnnx lnru U1 Clrson B ILAM BASlxh I BAII ILAM Ml MBERS Fmnt mu flntt to rxg,l1t 'itexc Dun xmmy Gnll Ronnxe Clem Clan Tmulwlcfxcld Mmucl hfklfld james Patter son Lrry Dunn Bull mu lrtt llj.,lf Dennis Tnlxull Dun hcnnx 'lommx Cmulxsln Duld Archer Sammv B 1 0 lynn rl-lOLll7lCf'lLlLl Pl ll Buulm Bxll Hubert "Y" -sr-5---I w-d-.-.1 v-'L- A B JJ .2 L! uf i l. f. 3 H A . A A tn N. , , V Q j IV Q 1 my I l .T 5 X Q! ' lf A f-. V x ' -5 2 S5 ' lr ' ' ' 'L' l f- ' ' A ' n l f 1' l , ' ,. , N w ' 1 , , l , fly nf ll . , l ,,f . W., l l, ,x, 1 f ,, ,K 1 R " "5 'B ' ' l, 'Q' , h YL., I QV 4 g I I-.J 1 l r .l Q L W f Q 'B 1 ls' Q A Q: ' 1 n , 1 X X ,f ' 7 4 , ,Z 4 , ', , K- A 4 V AA ilv' 1, 4 4' , 1. 1 ' , 7 ,, lc 'A ', ill' ': fc I 't'lP.2' : ,, ' fn' :', A ai 5, ' ' , Vlcr'y "strc , A 1' ra' '4', ' 1 Q . ' ' 'I 'i " 4 4 il ' . 1 ' 1 'Q ' " 1 1 " 1. l , - 1. al" 'irfc U , 7' ,' 1 '. Q' , 1 rt , . ' A , 1 " , ' . l . AW, 2,5 'f .g.13ggi. V at Us 1 L ' -f Q .7 if l f l X ' ' ,.,l, T 24 15 as x D ' 23 H 3 1 fi .. 'H' t .9 -. K --ll ' A ,K L X ' X fi , V ,N N l ' v 1 L , x X 20 4 V XX 21 22 B 14 U f ,, I3 : W V If ' A x' ' 1 5 qi 5 , TRACK TEAM Front Row Left lo Rrght Second Row Left Io Rnght Thrrd Row Left 'Io Rzght lg, i 440 RELAY IEAM lop to Bottom lommy Hrll Lhttord MILE RELAX TEAM Col lms XX'1ltLr Huber Roy North U11 Top to Bottom Lynn 'lroublctrcld Chfford Lolhna Lawrtncc Coll Roy Northam XX lltu Hubtr Dm Bartlttt Ronmt Llem LIXVLLULL Coll MILL Currrcr Roy Northam Qhults Brown Rrthutl Morris johnny Brummct XXf'1ll1am Whltc 'lommy Hill Clrfford Collms Phrl Burch joe Ralcy R1lu,g,hC1obby L1lLnn lroublcflcld ury Durm Ntuc Dturs jrmmy Hural Lynn Irouhlttrcld Mlkc MLC una Arba Stmnet 1,57 I V X , ,Y 4 j , IJ., K I 1 L' -5 4' .fi of n - 'f' , A - f I ' , ,. ,f 15 , I , ,A K I ?.f A K , 3 . A , . I I K ', .fa , CL, , O I Q 1 ' PA 2' y . f f X L ,Y K I 'Q .7 '-"""'-- V13 A' A-1 i '- I- .4 N 1 3 'I Q' Q n V" 'Lis s ' : ' , .,,.-..,- Hi M, . -1.-, lxk- - 2. , , ' ' , ' I -4, . 1 - " ' ' '- ' K . 11 f', ' ' P' + l V' . N Z ' 7 Q 26 I - .v ' .H ' A A . b I ' .. I : . I Q ' ,n Lx . ' ' ' I l .. - ,P M- L. Front Row Left to Rrght Back Row Left to Rxght. bl' DISTRICT MI:I:T POINT MAKERS 0 9 Roy Northam Glynn Troublefreld Walter Huber Danny Bartlett Mrck McGuire Lawrence Coll Clifford Collins Lynn Troublefxeld Tommy H111 joe Raley Arba Stennet Benny Faxrey Bobby Bourland Brlly Wrllxa ms jlm Clark Www' -li, 13 fo lun .1-dl 1 Y 4 I ' , I, I 1 I U . A - 5 X : ' .................... , l , , , l ' - 2 I -------------- ---- , - I s a 1 s I 3 3 ' D I 5 . ' ,I ' . 1' ,mr H . 2. 4 -' gl T 4 . f , 10, H - . f. --' . . I , 'U' .3 All f-'QQ "j ' Q' T Q U . ' 'T 'N 1 'td ' .I - Ax A 'E Nw, A Q -,r ' J . - E . 1 I 1 AL r - ff, , F Q ' - ln . w I, ,I . .2 .. f XM all f ug - ' ' 5 'QW'-2" lf " "': i I ' " f . ll I I ' Wx.-.--5C'vf5f"f - A . I , A 4 I I M-f:,.',gf, .-3 1 T? .-pe" L I sl X rl I N I . BASEB LL TEAM Qu: SBR, jk lv jllmuuv za, uf: "' Ql- I' """'1ls Front Row Lett To Right ames Patterson George Bunth jxmmy Lnll Manutl Chaxta ohnny Reyes jerry Butts 'TA Manuel Madrrd Back Row Left T0 Right Daxnl lnucl Lxary Wllllb Ron Millar Paul Payton Lm Patterson Robert Whlte 'lommy Hager Wally Hammond lommy Coodxun johnny Dew Tommy Campbell Baseball Coach Athletrc Managers Jere Trttle Cruz Lopez cl" N Arnold Taylor Qt-il . 'l9'VA.T,. 0 Q Nl. ' la, gm . tl f yd. I 1 N f xx A , -fx -, ., . ' f - , NK' 45,63 GQ XJ, ix B . ' X If H Q . vw, E UQ ' no 1 . 3 ' X - 'u ,x :BI ' ' , 'V' , - .. F A 'I ,- i A4 I rf . V. T . V, 1, ' K HA. ': ' ' -........-- J L Y, -, I 'Y .-,'-------4 N 1 an ' A . ., ' , 1' - . A y 34 Q , V , - . . . 'Q' gl V ,-fa, 4 v v " z an ' 1 Q. Q , ' 'SN 55? it '-X 1 I L Q? -r X , , I L 4 y Q X C I .- C I 1 t ,K l. 'VX 41 AR ff' was-if ,ggi 5' 'RJPWJ fabfa ' Jw Front row Left to Rrght jerry Wrllrams johnny Torres Damel Armendarxz Ocxe Clark Back row Left to Rlght Tommy Moore Donnre Vaughn Bob Lowery Bennxe Valdez Neal Mxchlals State t jerry Wrllnams and Danrel Armendarrz Dxstrxct Doubles Cnamprons and second Johnny Iorres, Smgles District Runner-Up , 1 1 l Q 141 ,,1---- Nm, .. 2-:rr Y L.. ,. L 'mlm , -wil -"-My .' v - ,Q " 1, f- :.-f' "M , ., A., ,- :f f . Q, r dw V 1 N 'Q Lf ,y, J + s , . i... . .J . 1-14 7 'W , ,lil "-,.1'i": 'ff , 'N X r .. L in D .- .U 31' .C , .,- 2 X , f 'S , ' MZ ' ifmniy' - .k .f ,V 4 I' Yo fc D ts, - O U' 'Y I v I HO OR SCCIETY 1 fn , ntk P- 'T' George Shoup -111111115 Bmxxn Marllyn bcxl r lrankhn Ezell PRESIDENT VICF PRLMDLINFI 5IICRl:1ARX IREASI Rl R 'U' Andy Anderson ,qriiv S- Qu- Wanda Hammond T Carol Owens ,... Martha Watson fa P-s AW' Q-1, Mxldred Bunch Mane Lubbum clyn Dow ncy Davxd Fecal Sue Ingram Aims Lxsenbee Creme I.OWrey OU ack Pearson Pat Perry AN' wg QP" LaNette Wxckersham V66 is-r Sandra Portcr W I Judy Adkms George Bunch Claire Carpe: X, Edvsma McCa'w Dmny Knorr Y' Jeanette Spexr "V" X. jen Carson A J .5 I A W 1 Ez. 4 - - - ,'x,Ai,-LPC :, ,' 4 V x V' . K I I X 6 ' '-Q K .1 . ' mx ' v t A VJ, --va . - , H .1 f ' 4 it l A lg x p ' - . I :R 'A X x ' . - , ' - , . EV , , , ' , fx ' 'g " , , X 1 if .' ,x 13" Ci ,- A v f X 4. Q A g m 3 F I ' A -E I - . 1 I I i '55, 'I ' N ' -qt' xx AL K I X- fl ll- ' f . , xy ., as ,O any F l , . xi, H, ' X A 1 R , . 0 A T 4 . A 4' ' . ' 1 ff' A N h e u. , , rt fi, f 1 il 1-v Hn.- I' ,x if I' J ' - ' . ' A H 3 Wx. ' 1 -35.1 : I - f as - - H ' -f. - ,- by s f x V ' N tab' " 52 Q ,P , 4? A Hg A . A QW' my A x. If A . -P . , ' ' - -,Y-rx, 1' t A 'ful' 1- :LA A LLWlb C,l1L1mblLy r' lxmncy 'O Q-.... Dav1d bu mford WWW 'Q- Sylvla Campbell cw- NG! Barbara '1 hompbon W'-. fit' L 9 E' Mluua Donnell I' b Ts Nmq Lamb Nonny Lamb Barry 'lul Rlchard Wlll1dmS 15' Llmunnc Call Lathy lcmel f Q' Q Q1lLI1L.lJ Q11llLSplf. SylV18. Hdllt Judy Hdn50n gal Uhngun Jerry Lee bxdmy M1115 Robert White blmron Barret Us 3 Iwhrtln lxlnulml L1 Q.. C! Ann Strumberg Q-1 karen Bradbury 113. 1 Q3 Sums btoun Gary Sutton MEMBERS INOT PICTURED Latllcunn Beaty 'Ind Pcarson luton X atm SPONSOR Nkfallau h Austm Benm Vxlglez Donny Vaughn ana W1Lkc15l11111 BLU, XJIC5 145 ' fa 1' ' 1 fi- I'. X 1 F ,. SI ,fkk .. 5 f" wb. f ' L Q 9 5 .x . , , , -.- i t , , ' f h s ,. A 'l . ' .fl - ' V ll -. M A X ,alt ' 2. 1 W. ,Qs Q' . - ' ,,,. ' 'M ' ' ' 4. , ' ' ,- . ' j :ti-' ,is 1 ' l fi l - E k w , A . I l i l . ' A 'f X .Q A-1 Ed 'Q H .1 f Q H U ' 1 - Af ' T h , . .Q f , , l ' - ,. 1 7' 4' , 11? ' - I- 3 9+ 5 v .N ' lv-rv ' - 'A A l T 1 I , sf 5 I' .xldh V - I X, 1' -Q " 4- -.Vp 4, fb, X ' f 1 Aw f ax is "- ' , X ' ' Ab' "' y i Y - - ' . f,.x 1. .1 K- " 'U' .far J.- 'A ,x A-. , ix H 'LS' " '. Q' U X. 1 '51 ' 1 s X , STUDE T CGUNCIL gwwhw , ,.,-gf ,. i, 'gr A ur, H- L Lge V I x , G V f i -fi , 2 rn m l X CJ - - W , A m 1' ' h P Q ' Q E . W . 4 ' - Q , , ,lk ifvqlf gin - - X I 41, lr, in K , Q, , A . A X . yf -? T. , 'A 1,21 A I .A gi ' ML .. A K X Q' rv-I li!!- Peyton Yates Sandra Porter Roby Zunwalt Pfesldent SCCICTUY Vrce Presldent to ,.-fr' 'ILP ii' Fxrst Row Bxlly Wxllnarns, Charles Brown, B111 Harbert, Larry Howell, Ronme Clem, Barry Teel Second Row Mzke Currler, Pete O'Rear, Richard Champlon, Hxlton Merrrtt, Peyton Yates, Andy Anderson, Roby Zumwalt Sandra Porter LaNette Wzckersham, Bettl Bullock, Pat Perry Third Row Martha Watson, Phyllls George, Mane Cogburn, Judy Hanson, Sue Ingram, Marcxa Connell, Pat Bush, Mxldred Bunch, Glenelle Gray, Ellen Denton, Ann Stromberg, Iaruce Lam, Mary Fox, Clalre Carper, Jana Wlckersham, Vanneta. Smlth, Anna Beth Boteler, Evelyn Downey Fourth Row Courtney Gwynne, Tommy Hager, Charles Gaskms, George Shoup. 146 f"'Y LaNette Wxckersham Mrke Currxer Councilman at large Councxlman at large tCK 1:9 Pete ORear Hxlton Merrrtt Andy Andefsgn Parlramentarran Treasurer Dlsfuct President Richafd Cha-mPi0U Bettie Bullock Assembly Manager Assembly Manager COUNCIL Y QMYO' -1' ye '-X J' fd ':-if 4: 1' .4 X Q 5'-it Countmt., xotcs ln lmmttomrnb quucn tontest S4 -a.,,h. ffvf' 2 w-qi ,Q Second plate. mstrumtntil xxmners Van Lannmg and Stew: Dolrttle i x 4 S-.9 Handsome brute isn't he? , Stu'-lemhcounfll l1ClP5 in TA- First place instrumental winners-Ann . P'S' Drive' Strongberg and Claire Carper. 1 Gig- 3 7' 6 as il '4 Ba.. - 'Q- Lllfit llhlfl They got me Stomp em agarn Guess who she voted for. ...C C-ff?-mm--as I l 3 J iff ,xx Q ,1 4, V p ws fg , C '9 A.. a LJ v - H CTI ITIES Slaves Anyone? EAW! ID M155 Fenxs door Fmt place fC11glOUS dwmon ,iw H112 Mun If LEFT UISNRY :ang--Bu-an Mrs Bxldstones door Fxrst place non rcl1g1ous dxvxsxon AY' Wllat about Sam? HCMECGMI iv' L. X ', M' uf-fan-.ftfimviw-215.5 ILKSRY Q'-1 Head Cheerleader Phyllis George ,, N Sylvia Halle NH A l sw' VARSITY CHEERLE '58- '59 VNS An na Beth Boteler Karen Schnaubert DERS EPL4 Ellen Denton un' C' W.,-gn-. -r , 1 , .bl S x ' L 7 ., E fp 3-' A K x I 'Pu-fv"' '-' A . : f I I 3 I-1, .. f E MX- f' a ' 'M' fgl . Mx.,-. W... " 4-UMM H' - t . A fig , . 2,2 RM JY new . . Q - ' " 'Ya-' ?fdff"'f' "ig-5' :,,,,,Q-- L L , Q , Z It W '?- f ax W . ' ' 5? : 4 Q. , , - . , g .f "J U r XJ , ,fill-2 ' I . mf 1. I Q Q X ' , X ' A 'f - 7' G! f y 1 .Y S i s 5,1 V A I I ' f ll L, if , I' -Q. X I f j"'f ' , l -. glffsf-N , 9-bg. f QQ' ,- ,. "lNY.,Lv ,, ' L N li .. A .- 3, V., ' lj - rfjfyl ,L4j,.Lf,1. I 'C 9 ,f 331' f is, - N - if . N , ,ff -T 1 ,5 V, M - , .5 U xc 2-iyffvu .. , N - .1 fr V A M' f V f- 1 - . , ff ',f"l' MYKL4. 4 falff I.. .-,,.,-,, , Mmaqg, an 'Y , Awe ..f-as-V mi Roxy Roxy Roxy Roxy Roxy Rows Ron 1 OFFICERS Preardent Vrce Pres Sccrctary Frcld Sec Treasurer Fyelyn Dovyney Jeanre Starkey Janettc Dowell Lrnda French Glenda Grllespre Socral Charrmcn Bettr Bullock Barbre Sadler MEMBERS hxelyn Downey eanre Starkey anctte Doyxell Lrnda French Glenda Grllespre Pat Perry LaNctte Wfrckersham Barbrc Sadler Bettr Bullock Lrndr Chumbley Margaret Carter Martha XX rtson Ann Mclllrancy Sue Reader Marcra Donnell Wanda Allen Donrllc leed Peggy Sessurn Wfanda Crowley Marrc Herbert Shrrley Staggs Judy Imckolds Mrldred Bunch Betty Champron Wfrnda Hrmmond Charlotte Scott Cm en McCavy Cykretha Aaron Marthr Harper lana Garncr Shannon McKrnley Dora Hovx ell Marlene Connor Lea INorrrs Chumbley Sharon Bclvrn Mary Fox Glenelle Cray Lrnda Morgrn Barbara Deesc Marsha Meade Trrya etton Nell Hrcks Delores Poe Carolyn Kennedy Le5lre Francrs Mary Vrlla Nrna Larcz Judy Corkrrn Cheryl Ry rn Barbara Cotner Velda Sheppard Vrckre Hughes Marrlyn Crmpanella Melody Baker Janrce Lam Jana XVrckcrQham Ann Loxx rey Terry Srngleton Susre Storm Either Lugo Mary Jo Carter Ku Short 153 Finance Chairmen ,.,.,,..,,.. Pat Perry, LaNette Vfickersham . ' , , ,a J . 'A , ,, ,A , y -' - Q , ' ' i f 2 RA , . . A yr , r 2 ,VL J. . - . at A 7, , . , y , , 'AA . , 3 , 4 , ' y , , . ,S '. - Q ' ' Y v , T' 7 I J Y . I A S 2 V , 4 x.,J I . , 4 X , . ,, . . , , 2 - i Q 4, . Q . Y .' - vi , 5 , N I, . J 1' , 1 . I . 5 y y . Q , R , S K-.Y 1 .- , 7 . ' 6 " ' , J A , ' ' ", ' 1 , -' 'Q , , 1 1 . . y r. I . . V 7 x t , f ' - . B . Y - ,ft . , ' .' , . Y , ' ' ' , Ay' S ' . Imuauon at noon That Carlsbad game' lg-I I ima!-MVA 'iff gg D- wmw wqfjji 'TRI ...QF -v 'Y' 154 Cage the Coyotes Pledges at half-time. She got her man too WA-f We won ' I Oh, these men! ! Watch that ball! -s 9-qw, Hu .u..,.f.'1' 'lv vw, 'im-an 'wifwvvtl wg? 2" e mg 'iq WN lPvqq,,g Q n L L11 Bull 0 ' Too hot for the cheerleaders' Smlle pretty gurls' 7 lflxfg ff I Ixoxx xxcrc gonm wun that game boys Dont St1Ck her, Ellen' Money, money, money' x l x 'NG- P ' 5 . H X F-iff A --- 4 f"1""l ' V' '- W , . A 24" lf? i ' 'wr' - till, y . - 4. a X Q 'A M I ' E' f ..m,.n4-J-4. U... AA, - ' . - , , 5: 1 ,f 'QA ,HSL Q- , ,. , 'l.'effe nu ' N.. - I ' . 4x YA ' A I l ' ' 'L X h y ,N , l . . ,X N I , . H hgiwx ,, ' ' , X4 l" ' ' I 'gh' '. ie W lj I ',,1"2fl . 3 in , 235 ,, j I, ' 'K' -:Q Q 552 U I-L f .e 1 f 1. no , ' Q I 1 4? 4:33a . ' 4 Y: K ' W ill I , , h - wif ,r-, '- , Ji' ' 5 i""1,r E . it k Q. .V . f , , I 5 Q, ' f- .A f R X' ,Q i ,I In 4, iff. ' f W L, f4,i':'g'f-, X tuwgit. A f ,uf .f'v"' , 1.10 4,-f 4, ' Q 5' 'f,H.,,g' 4.3,5,ff,?, .et , f .ffmi 55 .,. f-,. .zu iv 4 X 15 A E CQ. 'A CAREER DAY ia? f GX x '-.-:AR M --' .. -fx n r . I . .M 2 1 rs S. A A , "' -X 4 ' -' :. 7 K 1, X ,Q g I W9 1: Q . ff 4 5' 4 ,J K , fin., f I . V Xlggfy L x n Xe-xg f Y I as . X V X 5, X Ni 1 h,:-mb., I X -Q., .3 , - f ,Q J if-an Q9 X Q 'f f '. 71" :Ta xx ul' Prurtlent Vue President Sports Chau Treasurer Official Chaxr Secret lry Sponsor -Q., J v4"'hv R OFFICERS Dolly jackson Lucy Montoya Della Solrs Sylvra Ingram Yolanda Solis Nelda Moore Mrs Lorang MEMBE Ri v4""u I Bottom Rom Mary ,IOIICL Vugmu Baldonado Della bolus Many o Carden Irma Whxte Kerry Wil llams Barbara Stott Alejandra Martmez Ann Chnez Top Row Xolanda Solis Lucy Montoya Cecxlxa Orosro Armxda Domrnguez Betty Chavez Nena L.1re1 Esther Lugo Sylua Ingram Nelda Moore 'IllDlD0ll'I1DgL1CZ Dolly Jackson jane Merrxtt Dommga Naxarette Marla Vrllegas tt l 4 l 1 I . O - ' , - 'eil . I P' , 4 1 - X , I 1 'fl' '1- I -, -- V-fx V qu 1 ' Ill. .?'r'- I e, ...H Y ' 'T Ti' 4. .7 Points crm.-, .fffffffffflfffffffffffffffffffffffffIfffffffffffffffffffffffff... Jane Mmm , g V - I an -. Y' Y' vu Q ,J 7' ' -- ,, I - 7 , 1 'I . I ' ' ' I OFFICERb 1:-..,.N.N QE Emu cA'rnoN pg ' 1 UTURE USINESS 1' ADERS lui Presrdent NX'anda Hammond V1tcPres1dent Brenda Whaley Sc1.rctaryTreasurer Betty Mann Reporter MEMBERS Manlyn Scraper 158 Betty Mann Marxlyn btrzper Mary Lou Foster Charlotte Scott Edwma MtCavu D011 Howell Brenda Whaley Wanda Hammond XX'mda Wilker Muse Harston Sponsor MHP' 5 , e ., W T I V 3 l- ' QS y -. I 4 l 1 n 'Zi I X x W U Q ' ' . 2 1 ' U, ' ' "2 , , , ' ' 2 'z ' . , , 1 A , . , , A n Q ' E A I , f r f' A I 9 l , ' I HV!! ' f ' ,ga ' T ' S1 ' k , ' K -. Q OFFICERS Presxdent .,..........,......,,.....,.x.....,....,.,., Ronda Porter Vice President .............,.,. ..... .....,.... Secretary .,.,..........,.,.,....,..........,......... Linda Chandler Helen DeAnd'1 Pat johnson Parlramentarxan , ...,........,.........,..,,...., Songle-ulcr .... ...,...,,.......................... Grace M1rqnez Nil MBI Rx xx nr 4 ll m I1 Chumblq BL impmn lmt Rmunux Cu L harry C,l111m1xm Himmxwnd X xunne lxennrdx n Pit xhnwn lmd.1 Chin Ll R xxx 7 rs llxum nun Halen Cornxxcll n mum Rmcon Nmdme lug lm Vuamu gmlfll Mollx Randle Lmdz hum, Bern Loor lnhel 141 itsx mln ux RIFILUH ju Cnr Rcnoldx Delml Gxlmlxn uxx a N1 Sxlrun 5lTllt'I Ernx White LIlLlxLX Brurno Axmndx Domxntguu Lulu Orosno ldrnr lxrl 1 R xx 4 hllgkllllfll brmldu G1 in hill uw Vcme Rmdall Helen DcAnd1 159 '-Hg i Sharron Barrett treasurer teaches a young clarinetist. Martha Watson, president F.T,A., instructs a trio of violinists. Mus Alytc Lutksun I IA Sponsor 40555. XDRA PUR I I Ii I L IL To RIHA CAISOI 1.,1uIu I ics T11 N Izrmkaun Z., nan..- SH IVIA CAMPBELL md SANDRA XXEbTALI P1 A um pruldnnt md dclagxtg tu thu umuntmn IH Albuquuquc look our I' '1 A lnterl me MAI IINDA SMIIH gnu tlutf. Icssons 'x fQlnns-J 311 Ol'FILl:Rb B lmuulent LL1NcttL XX 1Lkc1x11.1111 Vnc Prcbldcnt jmettc Dowall buremry buc' Ingram 'lrcaburcr Kly JCIHISIII H1bt0I1lH Glcndi L11l1esp1e Reportw Munn Donnell Pul11ment.1r1.m L1nd.1 hunch AQ pf .vs 1 3 ELLES , n March of Dunes candy sale Amt they sweet' ,f- 162 Wanna buy some candy, son? L 1 v l 4 V . , .f 5 ,,. f . : hr.-1 . ' --in .H .f - -Li l ' Q . .qi I Q qwrg " if NNN ' 1' ' , , 5 .1 ' ' ' .,,,,.,,..,.,,,......,., , .......,..,......... , .......,.,.,,...,......... a "1 , ,--vV--------I------'AIA.'----,A--4A--D-----I1-x--..w..----.A----.A-i' , 2 , 'i ' 'I .-F---P-F-P----U-F------------Uvw-'--P-.-.---------"---- ' I '. I . . 'B Ax' I ' I ' ' ' , n F ., 4 ,J Aa .. M, 1,-U. I. . J, fe 4 .A ' V ' " ,p s . ' Va ' J K 1 1 I I Q' ' A -i 1 o 4 " t ki 1 ' I "Nag X , 'r J! 1 ,E I k 2' . . 'I . lk.-' , , V .1 LQ ' ' A . ' X ' '1 ' , . f A- ' , ff 4 , , ., - -.1 .QE " -. , . ,.v.---fi"-'wx N, ...M - , . ,, .Q 'O' 5' A . V. 4' ' I '- U' 1 .. , 1-if . , -if , 5 - ' QT Z: 4 'X W , 1 s h I' 1' E A- . 1 .2 -. by X 1. s Q-I 4 A 5 IA 'f 4 ' -:ie 4 . . , . ,fr I - 1 ' .ZR X Back for a refxll 2 5 unmi FWNCE LHB Q X 5555. vows gl Gmail OFFICERS Prcmdent Roy Meadur V1u. Prcsldcnt Phyllls George MFMBPRS Sec 'Imam Dolly jackson Louxa Chumbly buy Hall Daxxtl Sxuntoru Roy Meador Martha Cabot Dolly jaakson Phyllis Cweorgn Peggy bcnum Ivialy Neuman Martha ents t c: center and form a Stal' I'l:XAS bTAR bponwx Mais Redmond 1 QHNN0 3 I V Q, 4' T , :S ,G 7 1 ' X 2. -. 5 f: A K N QD U2 A H . 5, 273 -5! rtN:'l'f'5 . W X in ' Nw I' x I ! f l ' X V 2 2 ' .122 in Q X 1 . N , ' 5 H A Coupland, Galy Crowley. Q l 1 G-'ir' "G Q o th J Lx' ' S H' X: X , ni ? N X' , .l l 1 1 f55?1:. W , i i x ' . .I 'x P X., .J :fir t f' dfi 1 ?'f 5 N SCIENCE CLU I f T Q Nu 'llllil l bucnac Club rn sebsron jrmmy Brown Presxdent Marre Beyermaland studymg b xnterra Ken Chrldress and lus trme lapse photograph expcrrment -4-f' QI F... Charles Gaskrns wrth hrs radro john Rrddle and hrs scrence fax: project l N" . if 'N 1 ::. I' 1 -, X' .QA Y " W L 3, K. gf .. VV ,Q I Q gg A 4 1 Q uf sf.: :,. :M I , - .'?v u " 'L-2' "M ob W . li ... sg ZLJNM rf- :-- C f' fr L4 r f C 4 ' 7' NXQCX ,M X5 P' 900, 1: N 0 QQ 5 C,?v?5 O L90 OW 0 Y'- uxi'-'9 X ,0 xx 50 QW' ,, Q9 0 9 K N55 NC-jf x L- 'ill Xxxixv XXX vg.?3f'0 Y Xt 7' 'Xnx xx Y-,X x0 X uw T 9 X J v lx 'n N i x- IGHT P fese H ted b T F Y the scmor Class "sf 'Y r ll, I I A 11,41 :our 'I lfr lip J :ire was Q Tie C lf F 60 Peset THE THREAD THAT RUNS SO TRUE X Wi? -5- x XTX "' EZ' ,,,,,7C,Af,Z. ASI. A ' J ' 'Q ' 1? .7 , ,X I , T, ligx jf' , Q. ' W fi f ff R A A , L f I QJ H 32 ', 4 f-. A- V ,-,, V f X - X xlxk X A"A A "-'Q 'x'4 f E Q H '-T A H ' X JJ 4 'N ,f QE ,ei . X X wxxxxw, xx EM E 'F ,f -Q-f 'X 1 '- ' '--I f X T T-X1 ff!-?!f-' NS I t R . fgf ' xfv f' D A 4 J A - Y T' '-4 -R H --N?,,.i,, 1 , -ATE L f f f 4 H , ' f 'Z7'iL: , ?6, 'XHQ' ' RT- iff? :J 6 f v ,,wHi:A --:J-2 I ., ,f 1 f-eff! r Q. -fl 1- f" '51 m Ri ' f R A Y. 2- 3 K EXXQX? T' jj- N VAT I i If ' I 'Jff 1 :QE 2, ' fi? J ff , 17 fx f, j' H -J, f 'fA X 0 T P '!H-'Af :Ei .' wi, f L, MX W : 'if' , R ' - zxdif '-' !f' X I -f-ff - Hwijvr-xii! if 'A f- ad A E5 fe -1 2 ,K V f Q U i lasvu.-v xg-xx 'A T T X ,x-A T5 5 3 Xe E' ,Ty fr nv, .. -, ,Q E fO g I 1 NN f "5-wnq r Wu C. -1 jesse Stuart john Conxx ay Don Conn ly Bertha Conway Valda Conway Burt Estham Blll Coffee Dlilllllll Deane Norrls Guy Ham kms Budge Waters Bllly Leonard Snookle Baylor Ova balyers Peter Snaggers Rohm Baylor Sally Walden Xenla Potters Leonora Maddox Jenny JZIIVIS MIHHIC Plonle Edlth Hawks Grandma Blnlon Aunt Etfle Uncle Amos Batson Mrs Woods Ewa Celeste CAST Barry Teel Ron Mlllel Ronny Mllam Sylxla Halle Lana Garner james Blrch Erlc Swanson Barbara Deese Phll Downs George Bunch LCWIS Chumbley Dave Archer Glen Anderson jlmmy Ramey Sharon Yeager Dolly jackson Vanneta Smlth Judy Nlckolds Shlrley Staggs Delma Grlmlan Martha Ann Cabot Dora Howell Ellen Denton Davld Swlnford Glenda johnson Lucy Montoya Della S0llS Eleanor Marlene Connor Nancy Cochran QSlngerj Connle Beene TECHNICAL STAFF Blll 'lhomas Haney lates Kay Slegenthaler Glen Dllbeck Sandra Gaskms Kay Slegentllaler Dave Archer Rlchard Wflghl Student Dlrector BUSINESS Manager Spccral Effects Propertles Make up Back Ground Back Ground Llghts 167 E CLUB Berl Huttmm Lxcrutnc Dlrcrtor Alimorkgoclo lmluxtrxxl Dunlopmrnt Lurporltxou uldrcascb the D L Banquet Du OHILLIS L lllLlll54.lN .at lg r K1 ut 1 L IN us Onsurcz ,,,...,..pc-' -V" Leatcr Walker spcaka hrs pure at D I: lzmblcm Cere mony hlena Onsulcz presents rwrrrls to Maulyn bcraper and Luster Walk er club favor1te5 Aclmmlstratlon gucsts enjoy mcll at D E Banquet U O .YV - :y V - .X "l b gml A l 1 'nl .lvlcz L4 cr XXX lk -r. l'.ltsy Ia "lull, Marilyn Scraper, C.1lQlltJI'lI1C licnty, Rmclrc Van Lurcn, Clmrluttc Srott, lilcnrr f I j - H . - L-IQ I. it 44'- W ,cn V 1 ll 1 1 Ll mm 11 Il Rosclxc V111 Cuun paves out honorarx INIc111bcrsh11 Ccrt1f1L11tcs '31-wha .l M1 Bcnnet 1ntr0d111Ls guest speaker M1 Bcrl Huftmm ,A- Pit Marslnll makmg preeentatmn to Mr Bcnmtt l D E Students enjoymg meal at 1 banquet - - 1. l 169 I - i K:- 1 ff ly K ,s Ii 1. 3 A-L 'l ' 'Q 41 0 7 Y 1 fl f" 'I ,V 3 Q aff" Yr K Q. 1 I ' Ct, A' li Z A 1 2 . ,- 1 M11 111111 Mrs. Vcrnun Mills, hir, and Mrs. Fred Cole. ,V ' I '4j,lj,,,.,.--- M11 , lf. l-li k llll, Bel H ft' 1 111 hc. l able. A 1' 'gil ' K . ,f - l j - ' - l , '5 i ' X 4, .al 1 9' . X . ,1 rtesla H1 Beacon THE PULSE OF THE SCHNQOL ... pf fx A If 'lhe Xrtexxa H1 h 1001 ls rcxted by Hu Altova I1 ' Sc no Iounnnhxm C1 Q nd pvntcd Dx ' van Prmtu I Fefmtul I dxtou 4 Qpm ts Edxtors Ummfbe I KIIIOI ug, l Cnculatmn M magexs Photogx aphex 5 fmt Ldmtor Busmesb Maniger Adxextxsm Manxger Adxeltxsmg Staff M7 vi' I- Colummsts i 0 I d ton C lm' Owens I uthxNX1ts Phxlhs I '1'Xctte Rue I To nmx Tommx Hager bob Feltor Qh no Smut' Mxldlefl I uncu xelxn I N xncv Que Reader Ponmld C xstlebeuy 1 xels n Downey Que Reader Jflnette Dowel! Jeqme St'u'key Ixax Jermgan Robent Rauh Mxldied Bunch Sue Ingram B I Lakntte Xhckelsham U: Phxlllb George Peportelb In X1 uctol Sharon Smxth Jeanne Starkey kay Jermgan Que Peader Claes xn Jon ml em I unmet Im, m he" JW M U-V 'V 'Q THE LEASI-I AN ANNUAL MAGAZINE OF CREATIVE WRITING Published by ARTRSIA HIGH SCHOOL Artesia, New Mexico 'c EDITOR-IN-CHIEF . . . JUNIOR EDITOR ..... SOPHOMORE EDITOR ART EDITORS ...... ART STAFF . .. MAKE-III? .... BUSINESS MANAGER ADVERTISING MANAG ADVERTISING STAFF PROOFREADERS .... TYPISTS ........ EDITORIAL STAFF . . Staff nt or . . . . Oarol Owens . . . . Frecia Carmirne Benny Valdez . . . Sharon Barnes Lupe Garcia .. . 'Vanefta Sm-ith Trera Gayle Jetton . . . . Frank Carlmjal Sally Turner .. . Dafzfifl Wright . . . Eric Swanson .. . Elena Onsurez Rosa Romero . . . Sharon Smith Floyd Jones . . . Connie Beane Ellen Denton .. . .. Sylvia Haile Larry Jernigan Joyce Vardeman gunizati n meeting il' S- rw I'c.lrx Qponm R umund PhOtOj.,lllI1LI ANNU 'M xx 1 xx T N., nl 41 I Mrldrul 8. M1rtl11 Iolly W'orkers 172 Y Lewre Serrous Worker Vanctta Art Edrtor David 'itudrous Worker ,. 1. F . ' , , fl , 1 f s , , f .' li , X X A r 5. S fu .M uf W 1 I-A' .4 rn -, x ' r X v' AP' A 0 ' r 551 5 1 TX A N 2 - ' 1 f 'I N '- 'Y ' , p . , X . ,I i b e , . , A H Y -5 I .' . 1 , fi. U Vi. f . J" Af' ' 5 , K x kk gg--.X 4 wx - I r rw-Q " pr! -f 5 ' ,W . ' R, fr - " 7 K ' ' n, - K r .y' D ' v Q M I ' J' ' 4 9 Q E! My S - K Nr ,. - ,.,, .. '+A' -. - gg, V, -.fs .1 35543 is 7 Fi, ' , QE f e' fag. , 1xNSi'if.lI1f Ifrliturg-Sllu and Rwy - 1 'A - o f ,r Q 1 tc , J ff '-'X Jeanette 8. Lalx ette 55 My! Q1 s ' ' Delma 8: Bonme THE BULLDOG STA Co Edxtors Assrstant Edrtors Sports Edrtors Students D1v1s1on Art Edrtor Jeanette Sperr LaNette Wrckersham Sue Ingram Roy Meador Don Ivers George Bunch George Bunch Lewls Chumbley Mxlclred Bunch Vannetta Smxth Whos Who Edxtor Sylvxa Halle Ellen Denton Asst Student Photographers fHeaclJ Raymond Looney Ken Chlldress PHOTOGRAPHY by GABLES STUDIO Bettx Bullock Mary JO Carder Jrmmy Chase Lmda Chumbley Bnllne Ellxnger Delma Grrmlan Carol Owens Vnrgmxa Smlth Davrd Swxnford Martha Watson Bonnxe Wxllxams 173 Y . . :X -'P . x I 8 1 l A I I, I o 0' 'l' -. ' I I , 1' ' .' 1' ' - 'Q' P 4--H 4 gf? TB' X , ' 5' is -.J - .f---,..a. A9 F F Business Managers .............,.. Jeanie Starkey, Janette Dowell . . . '-'--- Ahlh ..'.'----.- A ---,.'-'. V 7 . ---'-'---'-- s a , , . ..............,, ', Jeanette SPe1f LaNette Wnckersham Roy Meador CO EDITGRS Sue Ingram Y A S S I S T A N T E D I 3' A T , . O - R SCIENCE F IR PRCJECTS A Study of Pl'lOtOCCllS T116 Unlt Circle st Imxl mtl Stlft Sucmc Fa FH-tt df Local gumce Fan 4th nn Plnsnu Scttmn it hltxonal SCILHCC Fur lhlfd it gum gumu fur SX Q-z i MQ! 5 PHX LLIS UILCHRIST Comparatne Heart Study llrst at Local Scxence Fan Honoxlblc Mentxon at State Science Faxr IERRY COCKRAN Ammal Psychology lhxrd it Local Science Eau Y. gf it 8-Sm-e 'E if 1' il. L .1 MARIE BIERWIELAND Effects of X Ray on Paramcuums Second it Local Sclence Faxr DOH LE SMITH Transformeu wlth Addxtxons Fourth it Local Scxemc Fm 'ww if-' 175 f THE FOUNTAIN S R! E Pill OF ' ROME Um "V"9iN WUT xf v w- 'J UH 9 V ' ' f : 1 , , 1 S . .I Nl . .f-- " :,.. , F f in b , I 1 . km, - . V fx, 1 -1 2 ' 4. f' . H Y' . A I., A Q' ,A f P' - tg" w 2 4 1 ,f , 5- , f I -f ax- 1. Q 5 1 K ' 3 ir 'X . 11' ' 'H ,-Q 1' ax f- j ,J , -1 K tx A '- , 'M 1' ' f -.-, XX ,.. l , x vs q V., I Q. g'+!- ' N X. W, .r 1 M Q ' Z A' .. .A-fx'-Q.-1 1 - " 2 '4 :jx ,Qxf 'Q ' W 1 if- i ' 'T' A X f ,A 1 X 2 m 2 I 1 Va x N " f nf, , x 'X' x 1 . 2 ' , -1 ' 4' T 34. . - t af .' ' , 4' V 'I S . "' 4. Adlxbe of Ceremomcs Mlke MCGUIFE Bury Tcel Adlxbs TO THE SENIORS Eheu Fugaces Anni QAIM the fleeting yearsj pf 1172? A TRIBUTE TO THE FACULTY-- Ncc Possum Tcium Divers NCC Sine 'l'c fl c11n't live with you or without youj TO THE JUNIORS- Finis Coronat Opus fThe end crowns the workj SENIQR BAN Q ET N X'-FE, J gf M E NU J 3' A P MB OMMES ON PROGRAMME DE TERR Es NE nvocatxon Danny Knorr ekqne B0bby Fehon ls Don lvers UV-E S ench Gxr oquettes POI S v ER s TS avorxte Fi' rn mn arls The C n Bradbury Susxe Gx1cnr1St Mahnda Sm! A L ADE Kate Francrs Powell FR Leshe Martha ncn Guys Tayxor P ETI T S PAINS Our Favor-xte FTC Cogburn Arnold Mane radburv L E BE Prophecy Karen B U R RE Lanning ss Song V an PA TI SSE-RIE A LA C1a r Pe0pXe oi Pans Mr Anson C ERISE The P00 THE GLA CE Address Gene Benedxctxon XJOWEYY A nxxg'-N N. .Q . NXXXVX L Vx HL Q X, J ' if Q e ' 1 ' , Qi -,e. f l iii- --Y I V 1 ' ..,..................................,.... ' w ...........................,...,....,....... "OurF ' ' " ........,...... . NAP ' ' P ' H '-.-.-,.---.------------- : .---'- I I . a " n sth J - ' .,..................................... . L CLASS SPONSORS D01 R1ddle june McQuay Wanda Lee Marlon Wood Robert DeW1tt Thomas Campbell lb CLASS COLORS Red and Gold ,gihu CLASS MO'I'I'O Not Finished' Just Beginning rf' 3-A34 LN 'IS L91 CLASS FLOWER Rose CO MENCEME TEXERCISES Glenda and Bill lumor escorts lead the sc-mors through an arch formed by members of jumor class X Processnonal I-hgh School Concert Band Mr justm D Bradbury Dxrector 182 X lx X N X ll v V. I' fg- f' " L rp , R . I' 3 uh, 13 A Crowlng Wrmrlri Ivfgldfed Bunch Educauon Yesterday and Today Georg Shoup 44 U 1 Speclalrzatron Not Our Goal jxmmy Brown Exchange For Peace Martha Watson 0 U J 4 ' . ' sg ! Q' 1 , Y r Xa' ' , 1 ,, 5 A "Challenge" -f--......-.-...----.................,.,................ JCHUCHC Spfiil' "SOU1'1d the Alert" ,,,,,,,,,,.,--,--,-,-,----,,,,,,----,-,---'-,,-, Sandra Pgffer fl ' r I . 4 , ' N 0 " I Il ,gs U Q W fa- u or 183 Raymond Eugene Fantasre Impromptu by Chopnn Anna Beth Boteler CLASS ROLL Mrller Davrd Rrchard Morrrson Helen Nelson jerry L Northcutt Glenna Onsurez Elena ORear Pete Owens Carol Parker Elma Orlene Parrrsh Eddre Lou Pearson jack Pearson fed Peppers Rrchard C Perez joe Perry Pat Pleasant jrmmy Porter Rhonda Porter Sandra Powell Martha Lou Ramrrez Salomon Felrx Rauh, Robert Ray, Tommy Wayne Reader, Sue Reynolds, jolene Rrddle, john Wayne Rogers, Mary Romero, Rosa Ross, Waynetta Ruppert, jrmmy Russell, Ronald Ryan, jamce Sanders, Bennre Schofreld, Edrth Scott, Barbara Scott, Charlotte Scraper, Marrlyn Seely, Georgia Lee Shoemaker, Roy O 184 Shoup Smrth Smrth Smrth Smrth Smrth George Eleanor james james L Paul Rrchard Sharon Sowell Phyllis Sperr jeanette Standard Barbara Ann Starkey jean Summers jerr Ann Sutton Marsha Sutton Wrlbert Taylor Arnold Taylor Lrnda Teed Donrlle Terrell jerry Don Trttle jere Van Curen, Roselle Vargas, Frank Walker, Lester Walker, Wanda Lourse Wallace, Charlotte Webb, Leslxe Steven Watson, Martha Westall, Sandra Whaley, Brenda Wrckersham, LaNette Wrllrams, Bxlly Woerndel, Patty Wood, Thomas Ray Wrrght, Davrd Yates, Peyton York, Sylvra Yturralde, Tommy Zumwalt, Roby I A llllll Ile ry A ex index ack Allen Brlly Anderson Andy Armendarra D nlel Beard Mlaurrce Beaty Catherrne Belun Lrnda Byermeland Marre Elena Boteler Anna Beth Bourland Bobby Bray julra Patterson Brew er hudena Peerey Brrzeno Mrckey Brown jrmmy Bunch Mrldred Bush Pat Carder Patrrcra Margaret Carter Tommy Robert Casteal Fred A Castleberry Ronald Champron Rrchard B Chase jrmrny Chavez Manuel Chrldress Kenneth Chumbley Lrnda Clay Charles Edward Clayton john Donald Clem john Ray Cogburn Myrtle Marte Cornwell jerry Lee Cortez Tony Dowell janette Downey Evelyn Downey johnny M Edwards Chere Ezell Thomas Franklrn Farrey Benny Feezel Davrd Eugene Felton Bobby Wells Foster Mary Lou Foulkes Gary I ASN RO I eneh 1 LL L L III lns Chu es Q eorge Pln Larl XL soil lger 'loin 15 Hlmmond XX rndi te Hxrral jnnmy Helley Betty He nandez Ramon j Holder joe Ken Hooxer Nancy Holland ack Hucrtaz M xeedonlo Ingram Sue Ingram Sylxra W Ivers Don jernrgan Kay johnson Maw jones Robert jordan Doyle Kafton Samuel Rrchard Kennedy Donald j Kennedy Dorrs Yvonne Knorr Danny Lewrs Bessie Lewrs Dorrs une Leyba Lupe M Irsenbee Alvrs Lee Loone Y I on rey MfCaw Mcuoy McElva Gene Edwma james C ney Ann McNe1l jrmmy Day Mann Betty jean Mann Clrfton Bert Marshall Patsy Mauldrn Kerth Allen Meador john Roy Merrrtt Hrlton Presentatron of Drplomas Mrs C P Bunch CQ . ...I I. . ' 3.3 A A 'U ' Fre ' , I.lI1uI.l . l'-'R ', ,I " 'I' Cjart a, rp- 1. , Q ' Unrmlzl, R1'l 1 'd Q , Ciask' ., 1 la jr. s ' ' ", 21 I' R. 2- H, "ll1s , " n Gray, V I'-l' zh, 'I ' lla "', 4 n ' I ' , 4 L , "L L I." - ' 4 . y I v f , f . . , , R' V N V rr 1 7 ' ', ' f. t , 1 A Y I , , V ., -, . , , ' , - y , , ", 1' ' N, .IL ' 'V 1 S -Q Q , . . ' ,. , 4 ., , ' ' L, 4. ' n 2 ' I - , . r V 1, , Q, ' , 9 , ' I I ' 1 , ' . 1 A ', ' Y ' n . 7 , 1 I, , , ' j .. .I . ,. . i ' I , . , 4 y 4 7 P. , P , 4 V 1 . ' -'F v 1 , . , . , I - I 1 V , 7 1 y . , I ' v V . y . . . r 7 L . D .I y ' 1 l Y I 7 Y ' I , x h , . , y . y . l 4 y 3 , . I , 1 . ! ' 2 , I 7 1 4 , 'Y M 3 , ' , , 1 . , 1 3 , , . Y 1 y , 3 y s - , . I l 1 ' ' -.Q Q ,. B E A if f M- nl' z 32 S gs v k. T i 4 A 'Vik fs, 42.9, r , .2 -Lw ,lg .r A - 1 , "gs . -I , . .ip o 1 A - - -1 1 Q. e 1 I J' wgiiim 'YWWEWE5 'WWEWH WHTHWWW xxx, THE FIRST NATIONAL BANK ARTESIA A 1903 F dlyB M b FD C YU ll ll K Yowu NEED FRIEND IN 1050 0 fqw BRYAN PRINTERS AND STATIONERS D 1151-I C 3250 114 XV Mdlll Prxntmg And Ott c Suulcs Are Our Bu ness Not A Sldelmc I C PENNEY X I C ONCJRAT L LATIONS SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY Your Dovu ntovsn Shoppmg Cxnter -1 W Quay D121 6 Congratulations Semors Read the EVANS HARDWARE Gxfts and Sporting Goods 118 W Mann D1.1l SH 6 3691 ARTESIA DAILY PRESS ARTESIA LOCKER PLANT Complete News Coverage Mrs W S Hogsett Owner 502 South 13th Phone SH 6 2871 17 X . oe iz I J- -f . ' ' ,K 0 Q lc' nv 1' Sl 1' A 4' fo I R lf V 1 X U Compliments From Q. 4. 4 . 1 V I . Y A '01 . f ' - Congratulations Ancl Best Wfishes ARTESIA BUILDING AND LOAN ASSOCIATION 9 Attr lctxve Savmgs Accounts 0 Home Loans STARTS WITH A SAVINGS ACCIIUNI IHBY DRUG A Good Drug Store Q Dial SH C 3161 107 South 4th L ight Plants Transformers I lxeld l'lLLtr1 Ser ee Motor Rewmdmg FLETCHER ELECTRIC Salas Sers Ice Dua SH C4541 801 S lrrst St Artesra N Mex IxEMP LUMBER COMPANY 'llurc Is A Mltcrul Dlttereme P O Box 277 Phone SH 6 3212 Artesm New Mexrco 1 1' I I ' A I K Y ,ng N K 1 Wk -A . , 7- I - if f .14 ' I OI ,I " 'c vi' 'I u- 'f V- . . SIEWARI DRUC COMPANY Prcsrrx wtmns A Spuxlltx 319 XV Mlm SH 6 5591 TIDWELL S CAI' ETERIA Sec Your Iood ka 4 Bafore You Buy V! E lil PT UNION SUPPLY COMPANY INC OII XVLII Supplxcs Artcsnl Ncvs Mevmo Hobbs Nux Mevmo Sundown Texas Aspcrmont Texas Sammy, I rstcrn New Mango A XY'cst Taxis Res uonslbxllty Intc my Ski 90,50 ' I rlendly C ourtcous Sc rx me tooo nn 'oo' x8 ARTESIA FURNITURE CO Fd Hu ms Ou ner Complain Homc I L1I'IIlSI1llN,b I m Terms Phom SH 6 HIS N un md Scnond Good Lurk Graduate: ARTESIA SHOE STORE XVhere Quxlltx IN Not Fxpcnsne D111 SH 6 7351 all NV Mlm I COMP! I Q I , Xou All Come csv Kay QW I NSY' 1 I K ky! ' LINELL TRADINC POST lor lme Sports Goods Artersm New Munro 413 XV Mann . . 1 f. 1 . , rl, X X-. . , A '. x ' , A 7 1 1 1 fx I-NI 1. ., V - I I Tx - 3" A A. , , ' X-. . lf' -5 g ' I -'4 ' X w. Y.. ' "ll 0 'Q' ' In L::E"ff:4 411f'::i5ii 'AXQ 9,0 I ' I X 1 r ' l I TT' I K II . , 'fl' ,O tif" ' I -'---? -Y . , x 3 Ii ,ff To I Q N. I f 1 I 'U , IX: gl -i1 LT 1 .I 4-X--U '- Q-I L - I - ' gfuvucs ARTESIA LAUNDRY AND CLEANERS Sanltone Dry Cleanmg Servlce A Laundry Servlce To Fnt Every Home And Every Budget Refrlgerated And F lreproof Fur And Woolen Storage Lmen Service Dlaper Servlce Hlgh Quality Shlrt SCIVICB Money Spent With Us Is An Investment In Good Appearance SH 6 3528 115 North 4th ul I 1 NI XC S DRIVI INN XNID Illl XRTI4 SIAN RCJONI um, IIC I an 5 1 1 Chu L11 Sinks Muum luods X un K4 C lilllgfilllliflllilh IOC O IIII I S SI HN ICI Sl VIION C hirlu XX lar Oxxncr kj C UIIEFILUIJUUIIS 'I Q bcnmrs ul I S XIAC S GROC lf RY CJAFE UND Sl XTION TE C0 I mu H1115 9 mm I C OPPI' R PI4 'NNI I ANI 9 wth X Tu IS Artuu Nm Mcxuo K 4 Buxl lor Hulth lor n BENINIF S BOCYI VND XI If S1 ERN IVF AR Hmmm uk Boots Lex 15 XX M un Artebm SANDI RS 011 FIC If QUPPI Y Oftuc lurmturn 'lxpuxrxtcrs Aidm lNIuhmu Otluc bupplnu Qxlu x Scrum Dull bH 6 5'i3l ' h Stdson H 115 md Butony U00 Clothms, I OSTFR IXLXRINIS NIEW S II 14 -KH llorbhum md C roaluy bquxrc bhou Ijlll SH 6 169l H6 XV Iwiixn l .. 4 V A A , M -' 'mu' lfricmix 'IU The C,I.1ss UI' 'SW' Xt , I ,,.'.'Q "lf H, V 1 'Y 'v A I A A 41 A 1 IVY w 1 I , . ,. I . . if Ser" K' Ml' lfmcsl 'X wdx If ' . - ' I Sink ln Thu RULIKLII 1 . A Iv . I W- A J - 91" . R V- 4- v Y v 1 1 1 '1 . 'L '. - - 1 I ., , , T vw 'Y Ami 'our In ' I'llC' .' ' . . . I . 5.xmlwiLh and Drxuk lf i look S, lfim . ' H i 'fl'-1 PII fm--LSI! PH fu-5-lla Il 'Q-I-25 ' Y , v I , ,N ' E. J - ,V . iv 71.1 ,N L ... I I J ,I SH VVIIOI 1 1 f lg - 4' Fu :ov 'C 5 1' P Y 'Y W 1 . . . I J C I . , . , 1 ' L ' v T H Y H, 1 Y W '7 1 J A A K a. L L JL iv. 1 1 ' L F' As l 2-I - A ,5- ---" I ... 'Q C' C' . - ., I1 N C Ll W C XRPFR DRII LINC C ONIP XN1 INC, ARTI 51A f u ij? - .ulllll n nmol P Xl XCI DHUC SIUHI F X A L CII Xl IC ' REAM M 'rAsTv soo 4' FANCY SUNDAES sul mn md NI ll 1 C n r l s ml Hut XX1sl1L 5 lou 1 OGCJ' RY SHOP Lldlcs Rudy To XVeu mlb XV Nffdlll Artcsll Ms Sllly R lmnmf, Mrs Lllll R Kemlth THE HUB C,I OTHII' RS Alu us bomctlllng, Nux XVCstern XVL If 1m M mhlttm ShlffS v Milxu 6 6771 Homgr C lmpbcll Oxxmr Artum 5 Plxyeround 1 RAVELERS MOTEL AECCSII N M SH6 vp 92?5 l1rstSr -1-I.. INNEAPOUS Moun M J MODERN MACHINERY Nfimncipolls Mulmc ARTFSIA IMPLEMILN1 AND SUPPLY CO R08 S lmt SH 6 54ll f IC I C Cfu ,gr'.1lL1Lltim1.' 'Ib Y ,U XHIUIL H K mx . 1 15.1, rl, 4. .. X . . V Hcp' Clllwlg lJ1'csCr'1pliuu Sci' KL' II1- 5-1 mrs ut I9 9 V b l"uL111t.1111 SCTYICC' N J' Il I. I ' '- 1 II' W v w I J Q I ' . U W W T r A - I 1' , N Row. ' 4 . fu DLI SH fu-VHCJI Qu g .llLI.llilJI1Q. C "T -s 553 952' ARTESIA IINVESINIENT CO. ':'WP:'l .1 PIQPIG - n11P14 ' 'VEPW El' "V: -Q-1- , , . if-X H " llv . ' nh Q -I I' ll X' I 1 J 1 , ,. ' A ' V , , in f' ' . L 'A I-L X 1 1 r.z'..Q "- . 'L '27XV. .' SH- I 'R A 7 V A I Y - , LMP--LLL! ,LE yy Lg 5 5 if 5 L I 'k A ' .4 ' 1 1 -2. .Q .. '. 7' J . Dial 990 BRI'l IAIN 1 URNI 1 URI: Ilan Pluc lo Go lol lhn Brulds X ou Knoxx ll-'Z W? D :I SH 6 4057 I-ith 6. Iwiun 1580 -v wmuuwlfm 1 I uahty C lothmg, lor Youn MON-REPOSA 'af TOMPSON-PRICIC I . . tom A ':Ei' Qu.1l ity Cllutlmcs f DAIRY lf ' 'lm lfrmily S ' l 4 K Visit Our Registered v Ami Slums 1-'Ur Iivqryrmq Guernsey llnrm Dial SH 6--1 ml C OIlf,l'1fLIllfl0US SNL XIHIA N WILDGE Al ILNLY INC Tha Semors ol 79 Rooms 006 9 Boolxcr Bldg, trom Te SH 6 7147 EDVVARD STONIL I Optomctrmt ru 'rotcgtrun I5 Our PFOICSSIOII Imurlmc Coumclors FHL STATE FURNI UR SULLIVAN MOTOR CO T F DISTRIBUTORS ISTIIBUTUW SALLS Suwlc 1 Home lurmshmgbs .md Applnancm 'F' Lu s md Al6XJI1LlCf gl1Illll Carpets +9 '55 A lIILl M3111 Affegll STATE S COLONIAL SHOPPE Maple Iurmturn and Arrcssorlcs f Us You Cm Depend On g Featurmg Klmg 307 W Main Heyvx ood Wakefleld Sherwood 6 1578 f Y 5, sl J Baumrltter If 5242 L Artesm New Mexnco Ly' 5- Ilexsfeel . 7 l L f V 1 1 f1 1 y y 1 1 1 1 1 1 I .11 ' 1 , , to A - J T J I -. ' ' A l: . -- -Q 1 1 . ' 1 I ' 1 J S ' H 1 r l ' f 1 1 1 ,.. I W I I . I ' ' ,1 , 'f -. ,,.,,.,..,f.,-..-..--1. nn-i.r.n,,. I 1 :I I I-I-h I-ill uf wfau.r.r.rA an-1527! 5 4 1 l' 1 1' - rf .1 ' - . ' 4 . . , . .4- ,. U f e 1 - ', . 1 3 1 1 . I ' , , .. ' . H Q. -f ' N Q 1' 4 1 ." '-. X f 4 . 0 . ' E V V A E E f Q 3-,V 2 5:'jfF"' rbiffi . ,p--.3?L.,.74q5:'f: Sag: J. 55 :E" 5 Eff? . . Q . 1 , - X EL-,,p ' 5 3 1 g. ? : 1 I . w . Box 1296 Dial SH 6-56.Zl ska SA Ls: A RVME il- GUY CHEVROLET CO GUY TIRE AND SUPPLY CO CLYDE GUY MALCO GAS 6- OIL DIST .,...,, BUICK Jw, A xy Ai BRAINARD CORBIN F ARMCO DRUG STORE Prescrlptxons Sundr es HARDWARE CO I Sl ortmg G 1oI Du I mt Pamt Appl: mrcs Hardwlrcs B huntdm G Im IFCS XVhccl Goods SCUILC Toys 14 ua D11I SH K 2551 C11 XV Mam Dxal SH 6 2541 DAIRY QUEEN 1 s WARD AND SON INC Tenth a Mam Sundaes Malts Shakes General Imuramc md Bonds Banana Splxts Hamburgers Sandwrches 101 S Fourth Dral SH 6 2251 Root Beer Coca Cola TCI 6 2301 J I 0 l 0 XX O Q I 9 I S' 4. 'ff 5 6143-D,,A 1 1- v W A if .uf-55,7 .ST xqr!55555i::,, Id 9 'Q 'bfi' umu F W . 4 ' I J ' r as 71 " S xl h '2 .,. , , A A 1 I V , L , , - gg 412- Q y St, I' - 1 , ' 7 - I 0 A , I ' A l H I vW?Tf""f fff PEOPLES STATE BANK f i INSURED -Q., xx c l Artesia, New Mexico LOGO HILLS MLRLANTILE Dealer lor Unxtci lreezcrs Wltll Complete lrozen Iood Servme Quallty Meats lor Your Table We Also Hue btaple Groceries Fresh Vegetables And Dry Goods Bud md Mmt Hooxer Ovxncrs Pl one 7 l onggratulltlons mtl Best XVlshes BYRON SLIITH IEWELERS CURRIE 3,9 ABSTRACT C0 CURRIER ABSTRACT CO 10' Booker Bunldmg, Boy. 69 Artcsll New Memto Ceo F Currxcr President Cong.,r1tul1t1ons to lll you S9 Semors IVERSON SUPPLY CO l Lrl l fel mr Dlstrmtt Manager Suns H ou More Serxcs X ou Better l.1sh1on Brands xuth the Latest Styles Shop Duly lor New Styles Qoonu or I ltcr X our l .ly orltc m l :wi SUPI R MARKI 'I 607 XX Mun The Most lrxendly And Most Modern Super Mmrltct In Artesu XX Lltomes Xou The Grlcluates Of Artesia High Sxxth md M un - - , , 1 . ,. . I ' ,, : , - I 4' 4 , , W .Sf . ll ' , lla 1 ' -- I-2 N l - r, I I y - 7 C11 1' 'L J' 12 .. Q ' - Booker Building Chas. lf. Currier, SCL'.-TYCZIS. Q Y: . A 5 1 ' .A . . 7 - . S Qs' 2 . 'lf ' Q I . , Q it 2, ' , -.1 7 " D . .-My -1 N 5 A 3 3 ' . -Ax , I ' w 'r ' T. V. - - ' T . K Y- ' '7 Q Q' , : , , Q , L l 1 l ARTESIA ROTARY CLUB 20,4 P Club meets each Tuesday Noon .lt 7G41 ,4 P+' N 1 Masomc Temple .lt 12 10 SCIVICL Above Sell He Prohts Nlost W ho Serx es Best Artesl I, New MEXICO CONGRATULATIONS SENIORSl lIlllGMI 5555? 406 North Ixrst D11l SH 6 3822 Artesxa New MSXILO BI RITE SUPERETTE Complete Stock of Fresh Meats Grorerxcs and Sundrles Phone SH 6 5737 New MCXILO PLASTIC AND SAND BLASTING CO Box 724 Artesll Neva Mexico Storage T1nk Treatmg Roustabouts New 6. Used O11 lncld Tmks Well Seruce Un1ts Sonny Tennant SH 6 3129 ohnny Goosh SH 6 2596 gll . 4 9 4 , ' 'g 1 Q fb xo 've' . . . X , 1 , " .L . 7 ' ,V L, "1 .' 9 'E' zorw ch' . ISUITI , , - '.,, ' l if .' K 2 . , .2' iy . 1 X ' . ug I V. 1 Y 1' ' I I ' Mai Www GBERQDW CIDILIUD XX Dfw J ,HQ-:Q li! CHANDLER S JEWELRY Buy XV1th Conhdcmc And Own XX'1tl1 Prldf. 907 Mann D141 SH 6 4416 Wfitdlcs Q D1 IITIOITLIS Snlx er Q C hum Crvst 11 HART MOTOR COMPAIN Y ,snnwnno 4 LOOK si ' plqmoui 707 W Texas Artcsm New Mexno GENERAL EQUIPMENT CO INTEIIAYIONAL MAIVISYII larmall Trartors Q Parts Serxlne I Rcfrllgerators I mrm Implements And ALLCSSOIICS 1 ef, Q A G ,flljrl 1 ICN dx Don .md Loretha Tecd Lxrensed 84 Bonded Realtors 8. Insurors 205 bouth l'ourth Street SH 63501 SH 67113 912 N lst Dlal SH 6 2771 THE ARTESIA LUMBER CO IxIDDY AGENC1 l I I Mg.: .7 iz! Qf,,f,f,:1 moron ui l J Q-59' ' E A7 I Hugh W Klddy 415 W Mam Sr T Q Stromberg Real Estate Artesia' N M Insurance Phone SH 6 4641 North 1'1rst Dlal SH 6 2317 I lg di 1 1 - Y 'Y 0 2 ., " '. , A' f"?. Q "wif 41717 'Z - 6 'f ff-2 v- 12 ' '-' EQAA.. . I ,- mae . ' - . gl. , e . tina- I E 'iff - .- . ' f f A " -3 S ' 'V '-: fg'l' ' f pe, . '- 'f ,. "' .Y ' ,, ' f 3 T 5341- V -A f 3 if 2131 'A . E - h5fEinivV..'k,', - Mt. .3 T , - 's. - ' -ff, - - ' , , 'I hvgxlf 2 A151 r 1 " " - ,.:-t1K':,i,w-,fa J 1- -, . ...'- 4'1...1. ,. . 4 xr 3- r ef: ,rgizfngl " igfffl - V H.-a,:'VnQ,'f'-,f H--,,1 f'Y.?1 .Q -,1,.A. ,4 ,-, A ' 'll . .H um 7 1 I dnb lg! . . Dy Y ' I lm E' h . . T"U-,rf ' , . 1-sw' N - - ,I . 1 ' " 'L ' 1 ' , r I ' , 'L . . Q .4 . 1 3 I 6 5 L ,' - x ' ' , f ,- . . . r 7 BIC IO LUMBFR C OMPANY OI ARTI SIA Lxcrythxng To Bulll Anyth nf, nt It or lux Boone B lrnett Owner beyond X uly Phone SH C 6211 Artesu Nu Mexico sv-""' ZZ, 5. X IVE BETTERX vrnucvv CENTRAL VAI LFY ELECTRIC COOPERATIVE INC C ONCRATL LATIONS SLNIORS CITY BUII DERS SUPPLY INC 1801 XY Lat Mam SH 6 3576 Qurtls Strx kbem IVIJHAE R ny Sxmmon Asst MTIIIALF I1 It Is Bull Img, M1tLr11l NVQ Hua It YATES BROTHERS H 61 I FOOD BASKFTS 1 81 2 ARTI SIA NI XV MI XIC O Homc Ov ned 'mi Opcrxtc I Congrltul xtnons To SCFIIOIS of SJ 20 W 1 J 1 ' 1 ,O Q O I 0 E ' w 4 ir, Pai , fklt X A 4 fxs, Q9 I' CQL' W 4 J J .' 3-g . . W ., 'V , . I J I . . 11. J ' - - - 1 - -3 A I "SAL" I, "VCI an" s, '. .gr- .' 'Q' Y ."z, LH' , H V I . ,. LL ,lx H 2. 106 S 'Icnth D111 S V gltfrrf ,,,g ff' talflrcretfffr. ,B viiocx nnrem 3-50N5 rms co , fzflflltrarffffrfzrrarlfffff -"'ff4-1, ,,,,,-,yn-nr n'4"""'e ,,,,,,,, Jyzlzzzl-vii.: ssma fsHfo 1912 mo f sseos ff uvesrocx -pf mm a. RANCH suvvuss D AL SH 6 4816 FEATURING 'ar-' WWW -I O ul CD 0 Cf 'I 1 -n M 'Q 7-A 'l a 1 'Phllliias 1 HE PL AINISWIAN Don I Bram cr I Lsscc 901 South lxrbt Strut SH 6 7181 P 511 CAFE 908 South llrst Artesxa N Mer. 1n:,u.u, ,,,,,,,,,,,,u1H"vf Pearl and oc THE F LOORE FLORAL Sue .md Rusacll lloore 6 1771 H KAISER ELECTRIC CO. llutrxcal Wlrnng Seruung and Lontraptmg You Phom And Wfe ll W1re 107 S 11th Dual SH 6 2661 xg? PRINTS C3 1 Tjxg KM D1 WW 1121 ARTESIA PAINT Bt CLASS 8-14 S hrst Dxal SH 6 2711 1 S l l L ' a 3 Q V 1 . ., L,,:l,. .,4- Q 'Q-:?'g,!4,1.g' ., V 2 , . - J ' V ' .gg .f ' R ' , T -. 'QFD' 5 A " - 5' All 2 Vg A L A A ' . -1 1:51 V . , , S W ' ' ' I ' . f- C Av., ', ' ' ' " ' , Q 1 ff L 11 ,I Q 1 , . 1 f N L4 , , ' 2 X h E A , ., 6- 1 I - :- 1 . N . , L . . L -M - ,- 5 ., -1 .. . n 1 ' 1 ' ' 3 , , . -Q r 5 . - , ,f f EXP. 1 Q 'I l Q .I , I V' ' It A I 1. vs ' 0.5. T, ' af 4 , , J 'I 4' VIIVJJ I 573 .v ,S tl ' V 114. A 1 , -fa A fx I ' PIX 4 4 1 , 1, J, ,fl The Fr1end1y Store Autlwrnfcd 1.DCl1Cf Home Ou 11111 11111 Opemtcd TC d XVQIC 11 Ou ncr C 11113411111 11111115 111 1 Surmbs C I'lC1l111lUIl C11ss 111 K 9 CI CIL WV ALDRLP 1l1SL1fllICL 1111 111111 Snru L 117 bOL11I11 D111 1 y Artebu New Meuro ARTESIA ELECTRIC CO A XY! HJFFI1 Owner 1 1ertr1111 C ontrarung RCIYIECIIIIOII Scrxlre D111 SH 6 -1891 706 1NI11n NATALII S HOUSF OF MUSIC, 303 Wfut MJIII Artu115 Cornplctc MLISIC C enter Nl111lC 11111 1'1lI'1l1L1 L11I'lC11 Owners D111 SH 6 5142 SPROUSE REITZ COMPANY Lon I'lfl.l1J.tlOI1S 'Io Scnnors ot 59 -105 Quay ARTESIA ALF ALFA CROWERS ASSOCIATION ARTLSIA NLW MLXIC,O RUSSELL AUTO SUPPLY T 7044164414 Emu! 7 Amo Supplloi I. Sporhng Goods 332 W Mun So Dual SH 6-3122 ullflo Arm.. New Moxuco 0701 Delco-Remy Delco- Q 5"""" FARMIRS SURAKI GROUP I FARMERS INSURANCE GROUP I-Lmey ones Dmtmt Manager 120 So IiOSC,11VNI'l A116511 New Mex Dial SH 6 2961 To 11 A I Tiff -125 N E I L F .S 1 V'l K . 1 C11 'Ak' - 1 ' S1 C-5715 . ly Y .,4. ?9 w I , W 1 .J J . w - . , ' . . f 1 , ' I i"'1 l " Y " -A ' " .A 'y. L ' ' 1 f - 1 4 71 1 ' , ' 1 - - 'gl 1-1e.1dqu11rter5 for 1111 School Supplies D . . . , , : ' CO "' - C IJ , I, ymlnlff .nu fun o +' W W NGUAINOPR11 v v PYGYDIIIIICX1 I "I'.14'll', U iAAil, MYIXIIINGS FUUIIUAUT5 XX lbL101l1 1s Ihc PIIDLIPI1 Thlngj Thcrdorc Get Wxsdon And XX1th All Ihy Cycttmg, Get 1 llL1L1'5l1l1L1lllf Proycrbb 4 7 SYMBOLS OF FREEDOM Mcn hum. dxcd to 1Luc. you these tour symholb o1 1rccdom A DOOR K1 Y Your l'lf,11f to lork your door avannst 1110.11 goxcrnment force and pryrng, qlourth Amcndmcnt L S CO1'lSfltL1tl0I1, A HOLE BIBL1 5ymho1 of your right to vyomhrp .ls you wish C1 lrst Amendment 1 S Constltutlon A P1 NC 11 Irudom to sync lk or yxrntc wxhlt you think xxhcthcr you .xgrec vuth thc g,OXLI'l11T1L1If or not L11r5t Amcndmcnt L S C onstntutxon AND 1 R1 1 BALI OT Your r13.,ht to rhoosc thc kmd of gox ernment you vs mt your protertron Jf.,lll15fyi,OXCI'l'll'l1Cl1f ryrlnny gArtu1c 1 L S Qonstrtutlon NOPTI-1 EDDY COUNTY DEMOCRATS your home me Photography before after C.1w11g1'.1lL11.ll111115 111 Seniors ol' l J 110111 ELRS LODGI1 NO 1711 fXrtL511 Nux Xlgxuw Quu BPO1 l B URCII PlC'l'ROl1l'1UM CIO. Cuurlnsy of NIA ISK QUIHIS 'NICYI HINC clsurcs 1 p To XVUO l"'tr i 6 734 1 Artcsn Nux Mcuco XVL11 AC1C111111 ARTESIA CHP MIC AL CO 13111 S116 79w C UNC R1-V11 I A'I ION? DENTON OIL WFLL CEMENTINC' C Danton Clxxncr J1lS1D1l D1 51161711 Artcsu Nam Mummy ALLIED SUPPLY CONIPANX los O111CL Box l AFCLSII Ncxx Mcxno D111 SH 6 2281 CO111I51L1C. I111L ot Nam 11111 scd P wc C 11a1c Tools O1 am Csxs XVL11 Supplms Cjix - Ciuil CJ11 1'1'oC1L111C 1 ' I 151.1 5116-1113 151-A 1 I C1111g1'.1u11.1t11111x A 4- U L V A 11+ C 1.1as 111 .39 S21 V151 Q ' i - 3 . . . A1 1, ' 1' 1 A ' Muriulin Add Sales 'L .1 -g 'J .SH --fl f S ' 1 , ' . J w 4 1 W I 7 co. ' ff f 2 T CQ. Q. - , ' A 5111 il .111 1111 --X.. HA . II . I . my U. if '. ja 1 -1 1 Tug, ' ' RIA ,gf ' "N S 1 nil gg QL1 NI xP1f1 uxc L XX N 111 1 H A Ou un x Sanus C 1 NN XC Rl RSIORIS L X UL IU N1 SH6 L1 l IUIIS C 4 BRY XXI l I ORAI NURSERY Phone SH 6 HCM lam PONTIAC Puntl L Ga NC 'lm ks Rlmwu ls LS Lrxlu. S v5 QS AIILSII 'Nlux Nimmo BARRON 61 C ONNER AUTO SFRVICI lxput Rnpurs On All C lm 'lrudxb X 'Iru orb R1dIOS SH 65-UI 1 CI FM 61 CLENI PI I NIBINC' 81 SHEFT NIFTAL W us S 1 FERGUSON S FEERF Pctrolnum Trmsportatmn AFCCSII Ncxx Mum A md D M ARKET X NL c 1591 atlfiy-:,fN 1 mess: 008 N l'1rst Dull SH 6 '11 U 1 Q I C,u113gr.1tL1l.atiu11s tu Suu, Cmmi Luyk C c111u1's ' H,"1" 1 H C nn,- QE N 2- x J .' A 7 1 I 'x, .... , Ai Q' I' " 1 4' ' 'J' W5 AI-ll 'IAIV lfricndly Sum Yith DLI S 6-1522 A Vim- I, '. 'mm "Gifts For ll my Sli XY, . I.l'H f f -2951 C. 1. ll J , . ,W C2.fQ'C'.' . ll' Class of SJ ANDERSON-FARNIER NIOTOR CO. f 1 ' 1 1 - ,sm s. ft sm. sul s- QH 6.3 212 SA f l St. I ' . , . ' L I I C J l C C..Lll Q. ', ' C' 'Vt ' T T . 1 '- 4. f .1 - 4 817 S. Frst St. 'Il S. l"'jt Qll v-5111 . 1 . ' N 1-.V J .I K or Q u wikis 'MARX fav E f Ax I ' A J . ' 'ff ' JBA L1 X"-212.1 I i iidf'-355 ' B kj -hi 14' ,. r :Q 'wi v"' N i. , I taunt ' . 1, ' ' s . wif 'M Hfwgrl ki! I XSHION CI I4 KNII4 R9 7 X I l NI XC IIINII RI I 0 X W 0.3 X--iqx ...R rll 1 NX ALTP R WUC F'N'1 A-4 ,I 1V in I DONHII SXIXGNIOIIX SI KIION unneu 1.1. NAPPY V CQ Enwce ILT!! South Inf t D Il SH But NIC sms 'I 'Ilia lbs of I ANIDSUN In OCOTILI 0 THEATRFS HERMOSA DRIVP INS L1 SHI Il SHf53l7 BRAINARD C ORBIN IIARDVVARF C0 Sporting, Go 1 Is Du I out Punts A I I1 mms H1rIxx1rL C lim lrc XVIKLI C 0 0 01115 St I xglillll' mmf R 'IS-If I-'wh L 'I In II D mls Out rl Agn ARTF SIA BODY WORKS 501 W Texas Dml SH 6 5551 ,-1,,+:N-: IQ ' 1. --,., 2- -."" ' 1 ' A Q -'.'.' ' 4, I s' 1 L A 7 J 'I ' 6' QQ 2 I ff I 5...-A -1 ,...,1g. 5' , , ' I -V KKK N' rf , v . 2 - v..f C I , I 'I' -4 ' I Y Y H Y X '1 - A ,g '. . I , J .I . . . f SH ovlofl ms S. S111 I ull Nu I Ifrrnt D1.I SII 6-2991 'f,,'.'I".f 'I II 1 V Y 'Y W I - I . . I I 'II 4 im I -E., ' .I . I ,F 0 - - .T' I. .5 4 N , 'i DISH- s- v jx 1 A , I I P--11 - , ' V OIL 151.1151 fm-jljl I - QKII f 5 5 lL .I 6-fijll fi: 11 ' A CQIL '59 f I ' Ikf J ' Q pdl . I 'I 's J I Q.. 'i 'S ' H 10 ds a d T YS J -II2-I'I X . SH I-zcm k . I I I 1 1515 EI I ' I 191. I gt -8 I -- f , xv 1' f "VE ,, , 37 , N ,Te J I f n .-5. I - ' A. N - . - . ' NS Hi 53 ' " li QX Difl .I Q-1' Il Amd "WV lx ' ' ' ' mc I cx 5 1 A 'dcntk' ,xr - JL n -v.. S, 5 if - , .......q g- i . ,1 4 v 4 J' 2 br 1 I I 1 ,FP ,


Suggestions in the Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) collection:

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1957 Edition, Page 1

1957

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1958 Edition, Page 1

1958

Artesia High School - Bulldog Yearbook (Artesia, NM) online yearbook collection, 1960 Edition, Page 1

1960

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.