Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA)

 - Class of 1953

Page 1 of 106

 

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1953 Edition, Cover
CoverPage 6, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 7, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 11, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 15, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 9, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 13, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 17, 1953 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 106 of the 1953 volume:

.1 4-7' .1 .' 4 , 1,.-- I his .vi r. f' - y . L s. .N . s in .,.f ' . .l Q l4f n ' 79 N My ' gg. A 1-'ji ' ' 'c. f u L! ,. l , .l"- flxp - 110' . , '::fJ"' 1- .fgv-1. -- . .-3' v ' U f' ' '-1..""?' " " " ' ' - ' Q. 1 ,,.' V f',,. , 4 . A 7. ' L1 ' pu. 3 5 .-sh.. JC, .:.:.-1 f " --fa. 'Q-"v m-'IJ--A - I ", at 3, 4 . !,1 Y ' ' Q 'f' - U ff . 1 f ' Y,.f', h 1 PJ- fix' . . ' .I - ---o QQ. A' 1 tf Q . u ' - n if ' e 1 I-. ' 4 -1 1 .I Q' V, 'i ' 5- wot . .-1 8 'xi . 5 J .r . Q a i Q ,, Ji, 'S, . X - ni .- s",. , I 4 ,-" i Y .sg .. - f','5i g . - 's -1 -fp:,r","t 'v Ff:fi1 .' . . - V V SL-z. , . f Q25 s il.. Ax, v' 'I MI s.. gl! 1 vo. 9 . 4, -f' J? .. Ci. ,, Y L " ' .. . ' - .Q-l " I l 7 . . . x - ' j , S ' " V A ' , . X. . L xv -A 51 1,13 I , -, . '. H 'fi , K 5 r 'AN 4 n '1 ff- - 1 b --- , h r-y.' - . 1 ' 'i Irx - x'Q Q , 'n"" 'L . if ". A X.':.N'x"x:x . 1' qfiy . . 'fi Q JT" '4. ' :Q 3 1 -1 .' . ' ,,,,,iv I "vm ' . . . - ' v 'P' v. .in ' ' :iQ-'iQ:"- t , , . gf, - -- -' " 3?1Q.lE5?ii " ' ' f ', -' 341 -gig 4,,,- - Lk 'um .-' C3 3 K A-K - - .-'Ffh r ' '77-5 '- ' ..'x -If? - . g . 1 ,xarl 5 N ,. 45 , ' V. -4 ff.. .0 .- A -A -. .-' Lsidyg, Q lu' "ff, A' vo xc A v 4, 4 . 1 w. , . 5 .w - N Y - - A ,. . 'X .,- . ,, Q, .- , -:vi A A , 4 4 A. --,.- , .... I . 3 4 .,' 1-1 xf -. I LQ- -'. N . H3 --'ff' - f--. -. . r I R' w '- "fc 1 A .P Q. A V. - p -.- in --- , 2-- . an u .". N. , L3,w"B:Q x ' ,A I A - z 7 . S ,L -j .5 ' ' - S' 5 ' T' I 1. F ,,f . f 1 -.' .--. F. Q t 4 A Y Y. 4' il' ijif- I Q'-2? . 1 i .- ' - 5' 'f-. f .. .. .I - dbx- -D Q, .., A 1 I :Y F t S. D . fu, i-,V A -YN., ..Q.y'x,,'1 ' , Y A g Q - :mg .5 ,f ,A 4- K-..- " ' .- , I .fx , K dir- ,, .A ...fx . . .4 ,tw .' . - 4.2 - " ""z f , . . ' ' - -Q gn .5 -1 R - --ff--5' - -f - X - - - ' - ,x 7 , -t,L - -- " : f . ' wr' 1 1P'j"E-pw -' '--f' .5 ':3f'3-'A-.422--.1 '. Sa," " J ra, ' ' fro-143i-Q, 12'-'A JEL' '. -TF" ' ' - x- - ' ' - . , . , - . 1 - e ' ' I ffl- f' f :A z' K, 'Vp f ' :'- ,. 1. .fi A - --N if . -- sh-. ----' .- 5-.Q -. -P ' - ' . -fx - ' "Ke ' --5'-,' K I. A In 2-gf-ff - If if ' ' 3? "9'? . -'21 -:LCM 2 l-4":', 1 f ,z'1.'v--:ma ' ' 35' .A -gi 4 '--3 it , Ne NFA. in ,..1.i1..-35f,.i.- -. -. . 1 X Ein- Q .. '- -. .: " gif' 'lkq ' - I w. . - . . f-?'l5R..--.- A . -- F "- mf-5-1:22,-N Aw-1? -gi.: -. iw- ' SY ' 9 1 . w ,. X56 . . 1535, 93 N, X.,.,, vgixx-, .l f .Q , 'NL . - ' my f'fw5,,Qz- gs-Vg -,gi-I4 :,,xg4ffQqgi,fff5Q,g4i k i - - .- . ,, ,. 4 K.,-f ., 1'- -1- ' cfm- 1-1 F "' ' ' ' ' N '- w 'L ' ' , . A, ' a' - Q. -:X -'K -'z 1'1" - . , ' . --1 V3 1-. - 1 - f ' X --if-A-'3.H. ig - .- . W". Hv"'31'.3 .X . N'-'u 2.-.'vX-2 '. 'sl 'V Q. 3.-, 29. - - '. Q '-: ' .' ff. -. '- 3: '.1 A - ifsxgiiaq ,-f3HfQ2i4's-jfr. . 1 1.1.4 '.- - -- - 'N' Ya,-,-.siefrfiiiylfl-'ff'-"-3'-"F L'-A -f 1" 'HB ' - 31 '- f . -Y . " 3-.1 wwf fi Y- N ' , ' 1-.1-'.p,'f:,?. 1 ' gQ ff P--SSRN 'xrz'-.-X:-rl., mssxr- N ., , ' v -jx, .', A v .3 . .N -A X H44 Xxx- . - ,Q g-. . lr -- .. .N .. Q-- N SE 'P Axifs- A A Q-5555 1. 2 . "f-45 ."'M"' -. ' in ' ' . . L ' ' .. -X' -'XX X ' " , flxfii' . ' - ' 7 Q-1 -3 1' 1- uh, 'fr 'K . , , - Gu? , :rf ' 1 , " - " ..' -" . . . ,. . . . lf, . -Nt if 'gi A , Y, . X X if r ff 2,..it'4.- . P-6' :ini 1 i'1""'.-9 z x-, -r - ' --Q , + . Q. y , ' ' 'A is Ar. .ff . -..-5 . -.1 'iff' FYI ,-law -N., Q. '. - A 'B 'f 'ivf--'f - -ss. -.,.. 5- wx , -.-1-,.. px. 553,11 4 .. -gy'-1"'Q' L. 'if --Arg . H1a'..f:.j-,' ,C .1 ' . 51- 1.4Qg -vt my P 5 .- Qi- . Q.. V-3 . . K if-. X . . "Q-f' Y-. Zh ,R3i+?x-z -A . A -N - v --- ,F L A Gif ,A . .- .N Q 1 x A U au 4 -fr 4, I 1 , " ,F 52f!54,,f' -j.Q,ns'2" st- Q. .' J elf- - - A 1- ' '. 'sf 1 .K kt 4.1,-J J ..f::?a?wff 3 - 'L C 'x 'Vi-,.. 'Fey JP- W - -1 H ' ' . ' -' -r 4.5+..x su gb'-p -H ,gifgk ,YQ l 'i'2bu-n'1" 4 -, vs". -- fi.. . K. f ' ' :L ' - - 'tall 4' 1 J .,.. . -, 4 H f A- ' .A--. .4 1. ex. A . -df! a ,wa .4 "' :W-C I GF' ..x .4 3 . J, .,.--.,4 a,A A." . JDJ' :Fx .-,'Q 4 1 I r r fi T 4.4 ,IJ . 4. :sul U' C orit- Q a. OOk'1:l ' 01415 , 4 . 'iw' mt tml PR F1465 sti'un" Lnlluglt- qts tit-Il its tlmst- tilt-i 'liliusc xtlm urigitiqilly plgmnt-tl .X1'm. 3 nt llllk pi-mitlt-tl tts xxltli gt tmitlut' Inuit- t'tmti'il1Litt'tl tu its tit-t't-ltipiiit- 1 - I 'Y' 1 t x'ii'tmii1cnt wlicrc uc can tnlkc zttlxzintatggt' ul out Iitiit tgt lilt lilititx tl tltc pursuit ul' liaippincss. ' t tlciit is Uut' systvm ul' UPt'l'llIllH1 lit-ru is um' ul lilwt-i"tlitx xxlitit tlit stu gtvcn inatny tmpptwttttiitics tu pmvc liimscll, tlcvc tstatlwlisli liis statntlztrtls of litic. NYC linux' lwuii titwttiiigttc in lwringing unc pliatsc nl' tliis lilwixility-tlit tout imtutl 'llu Xliss Nlmiis intl lit-1-gi-mipwc cxprcss ltll'l'l1 tlllIlL'L'-tt ' 1 1 . . t " . . 5 r . . our atpprccialtitm fur tlicit' intcrcst :mtl t'tmpt1.1tim1 in timing lui rlit stllioucttcs on our titlc pages. lt is our lmpc that postcritv will licmflit from tcm-tlctl in tht- l95.l lfiCL'L'llL'L'. lx tlit' wtmtlcrlittl lmppincss tltc fruitful cxpcricnccs that lizlvc lillctl our lifu :lt .Xrmstrtmg :ts lop liis t'l111i'z1t'tc1'. ximl 11253 'CQMAW N SLIYLIIIIILIIW., G c 0 r g i 11 f'fff'fr1m ff 'll ARMSTRONG COI.I.l+lGE 'W 51' - 9 s yvf K' 1' n-1 his 21653 R-I' r?S5 Q- A' --a-' H A O1 gl . A, Al g.. c ,.q Xt IJKY 7 if X 'gifyf A gif X. , .I 1 LC-rig 'fii J5w qua ui 3274 .Sui 1"'i DU 33.22 4355. 1 A 8 r"'! ' rn Q P Q 'Y CJ 1. 1 J vi is A L .WS4 'pig I-...fa' I il t fbzurvl rf' 'A -un 'HKOIIVB A , 5: 24 "-4, 9 5 oo 5 311.1 lf"-I' Nl gag.: Gil 34 cifs ax 'I gm' fi 'Y .b Ak 5 Setting lludgisull llzlll lcnkins Hull ii...--1. TT' Sm 1,nn!'f . - .,4-- ' - , , -,.--'- "' N .g-ss-.- -- ' G-f X wh It T 3. Hum Building llgunhlc Hull l.1ms.' liuildinu f Iliff! lVllllll"1l lllu.o ., 'l i 4 lwvloux -ln-- in fmiiilili- ll,nll I fi sexe-i':ll slullem-. ure emu multuig u e ol Ilu' zutiqutlxm null lull-elliilppell requliug zoom un 'I' l1NJ' ll llo. U 'l lot it xx l I 1 l u Setting .Xriustrong lins iuucli to ollei' its stu- tleuts. 'liliere is 21 line physical plant iuclutliug tlie tive lwuiltlings on tlie opposite page auul the .Xrmslrong lwuiltliug seen on the end pages of this zmuunl. luformzil tliscussion classes ns well :is the trzulitiouail lecture elzlsses are comluctetl ut the college. Tlie stutlents have very line lll3l'l1l'l' :mtl recrezitionzll facilities us well. Sliouu lxere are severzll typical cluss- room :mtl study scenes :lt the college. if ---,,,,-an-O .J -is lf ffl! Klisx lloiorllx llioiua 1111 .ill Nlll 1 1 l lim' slzL'I1xl1v'x sTll1l1l1r lx .lkllilfl 4rTNlx:1l1ii:1ll ui lll lotoruml tliscussiourix pe rl: llfnff 'rv-, 63' -In-v'N 1 - .-I N" .Q Q19 .p A nk' It ':1lrHfL .'.L l" H " 'PQ 'Q ,'b, 'lbs I.i.g5sa'?1.al 'lgfir' .in 'IA' .,u2. 'M 'tg0q'.' r 'f 5' 4.8 ' .au 1' ' Q t0 il -4- 'Jig' 't' Ff?3' ' 2....-.4v -Mx .-L"-1.-nr- -1 ,Z 435 jD0r0fA1j monzfojou 1 1- -11 11L'I' H111111111- 1-111: 11tc1'wt. Ll'1.1 1.11111 111 111-111111- 1111' 1M'!I1Q .1 :cm-1 . , . ' I1 11111'1'1w1.1111!111g 1111111111111 111111 'muI.11'1w11111-11I111'11111'11!111111 111 111-1, 1953 Tlccchcc. I1 1111.111 1111 1111' 1,1l1' ll111Nk'1 XXk411k'11:..l1L'111k' li!.,Q r' III ICNVIIIAI X.,ll-NlxINN Q Q RMSTRONG COLLEGE COMMISSIO fy 4... it i J 'Q Nl.-XYUR ULIN lf. l:I'l.NlER J.P.HU1'l,lH.-KN U. l'llll.ll' XIURG.-KN NIRS. XS. I". R1llll'R'l SHN FD WYESSELS, JR. HERBERT I.. KAYTUN CH.-XRLIES S. S.-XNFURIJ XY. KIRK Sl ' I'l,lX'li XX Il,l.l,XXl X. IQXRIN . -'X , '. -fy ,- A 4. ' x '1 2 -O li ii. ...z L. v s 1 NTT!! I .XR'l'lll'R NI. tilt 1 .NIl.l.lA'l' ADMINISTR TIO Ilnc 'xrm h ur '1 gre-:mr i11Hu1.-mr nn student life :nt 5trung -xkilllillibfflllitlll :uni lilculty the 1-UIIL-gc. Cmnlwirming yuuth :md xfcrszntilitv cy :nrc wur simcrc fricmis zu. wcll ale. inbpir- " ' " 1 'l L'l'N. lfORliNI.XN Nl. Ii.-XNNICS X li X1lIl't'I l luxrr-lu NIA.. I-.mum l mu-r-:lx ,II 1 Jl.if llf AX,H,. 31'-X" l uf Gtmrgil, .Il'I.Ii C. RUSSITIQR INN.-X lf. SIEYLIZ 4114111114111-Srmly, lfuf ll-xnxx .X..X., ,XFIIINIYIIIIU i'ullcgr .X.H., l'11ixr1Niry uf Georgia llllr 11111 ffl I111 l1:'1 1111111 l.'ull11f1' .N'1111f111'j 1111.1 'I'1 ra.-11111 Rf 112-I1111' 0s4C -:bl IU' if 4 P? 1 1,1 1,-1' iN ll 1-gi FACULTY 1 sb., l1mn.u'ul.1l.1, Nl..X,k.11IwI11-l 1 l.1.11l11.lxv Num, l11l1m'l1ux1-:xnxx 1 l'11l'f111ly l'1-1111.1-11 11!.Nf'11111-ls WN. URSUN l!l'l'lIIlI-'R Xlx Xl X l'll11.1xl111xr1-llxg Xl X lnurnxnu1+tl.1--11g1.1 l1:1."11. .'111 111 ll1-1111 1 XYIll.lXNl l.. l!ll.l1 Hb.. hvulihl lun.-In-1xQUII1-1-1" A . lnl.h1ll.lIl'5IlHlX, l'1-:lumix K 11ll1'LLv llulf 1:1 1111 111 l'f. 1 .-11 11l I .1111 11111111 .'XR'l'lll'R W. l..'X5I'l-.R n - 1 - - ' lw.5.,lwl1v11gNl..X.,l .111 NNN-1111x1113 K11'1ld11LlI1' Nudx, l' ut K-1-mglzl ln.-111111111 111 I'1ly,-11.1 1111.1 ,Xl11If1.'11111t11 l.XXl.-XR W. ll.-XYIS ,. . V -. lub., NIA., l .ut51v11tl1k':l1'11l111:11 Ccrtihul l'11lwli1-.Xu-11n1111q1111 111.1111111111111 l'111111r11'111' .l0Slil'll W. GREEN LB.,H1rm1ughzx111-511111111-1'11Lnllr-'L' r. Nl..X., N 1lIldt'I'l1ll! l'nix t'I'NilX l11,vl1'111 lm' 1411 l:'1111l1'.1l1 XNIIRI-NYS Bl- ICCHI- R rx C7 fir! .2 . f' H1 1' Q W . 4 H -A -an-4' I Z 'fi FS 'Un leave ,5- H -51RRllf'l'Tlf J. ll.-XINICS l71"l11gIw11'N Hllxilww fullvgm' l11,1f1 Ill Inf' Ill I.'111111l11'r1 1' lil l1l DXYIN fxsvlik 1.111-IN 1? A A .pe-'N , vt 'A Q. iQ 'YN 1. 'X' g 5.- N V i V y' , ff' ? 1 ' , S X X I ' . 4 1 v cfm.. i -:N ,f 1' fp 1 w 1 R ..... I. 1 Af' vs I ll 1111 f 's ' , Xlll.lJRI.lJ I.. IIXXHI .X..X., .X1111-1111111 K 11111 1 1111y l1111l.111l HXININ Il XXIIVIHX Qf, -1 -N v'-- fin' ,...f-' 1-, 'B- Q Q' as -is J xl. QT' I . Q i ' V lfli.-XNNVUIQIJ C. J.-XCKSUN. 1Xli,l-.11111rx l'lliXCl'ilf K11J11m1.xIm' 5ludN, lu. uf NMJIII1, HUD Llfd l11A-111111111 Ill l!1f1l1111'3 ' VNU K.-XSK QQ ' lSS.l'11i11-1-ny11tl1r11rgia ' - 1 l11.nfug1lr Nlmiy. lf ui Xv1.lNhillHUJIl, Q-'1 Q. ' 1 ,..1 M11-..1.11, 1' 1.1 x11111.f11111 ' l111!1z11lf11111I.l1111111l1j 49" uf JUSliI'H l. klI.l.UklN .XILN1 5I11hl1'- l nllrgr NI .X1k11I11111!11u l lliXl'lN1lX l'I.'fl 111 1111 Ill ll1.ll111j lXlHL,Xlil'.'I SPI-QNIQI-lR l. ' LHS 1 N1 QUIIXCIKFK ' KH l 41!l1r41IHi3 XI.x,t1.l11111!11g1l11111-nm l111I1111If1111:l111111.1111.lI.1111l1.1f1 Xll 'lill1l. H. NIcCAl.l, IMKWX kbh KIHUHN .'xH.ll111i11u Nlnlr l'l1ixr1-ity N1,X.l11ix1f1-ily11tl1r111g1u l1l1111111111 l'.l.XlU Nl. Xlclfli XX. JK. lllil.IiN lf. Xllillilll-iN Nl 5.H.lURHf .-X, NlUSl.l'QY liN,NlH,l111111-in1-t.Xl.1I1.11111 I 1xl111'Nlim1x1111-N N I1-1111 M--111.1lr111lkiluuluc:1l1dl'n1ll1111rn'r, l111l1111l111111li111l ll .N1111!111v1111If11 l1:'11111111l,11ll1111 .X1111-11111114 Q ullfgr Q Q l 1 511111111-1111101 l'11.+1.l111! lH'l.l'N ll. x1ClNIlRl' H X-M, X1-l'mU.,Ni,x H1 yl,x,,N,lM,I IJUIUITIIY NIUHRIS 'IIINKQKLFY -X. NlL'RI'HY ln-111111111111l'11l1I1111l.N1111111 li.N,l11ix1-1-1u11t 11111111-N-1-v .X li . X .11111u1f11llg N1,,X,. l'11!11111I11g1 lf 1111.1 ll11l1111 I11-111111111 111 l'11'1-1111! l..i11111I.'1111 l11,-111111111111I:1111l1.J1 lllh XHKRXN X1111.111'. W1-IH Xiu XII x11'1x11R1 WH4141- XII umm S13 'ru I x 1 -if I 1 ' 1 LA.: --' , LQ ff. ' Zx '1I11,1 1x1 ,X S9 a. il, 'US 3 il 'FE 'Q' 1 5 I' 5 1 9 Q 1 . Tl'2 iT!. .lUSl5l'HlNl"S.Xll'l1lll'R is , K-n'Ulgl,l lL:.lx'lu'1w Khxlliu'-'l" Xl5,l'uiu-1-in1-11.11.-14.1 lf1..'1f.,.'f- ll1ff':.l.'1'.-11'11'.1 ff .1 um 11. l'XlllQl-'lvl' Q ' I . . Xl! ,XXu!fu11iKuHx'-'Q' N . N1 X lunxruurx 111 X1-1111 K .11-'l111.1 In-.'f1...'f' ll...'., 1.1!,.- lwl ,Llune:-lu.html-.11-'11' Nl X H XRRY l'I-'RSSI-' I , I lw11.l.1 Frau' l mx Q-unix M., 1111" I11-."111I'f11111l111. 1 .I Xlik l'Uli'l'lfR .X,li.,kk-mgrI'u1l1mIx kkvlll--fl-' Nl..X,l'11ix mwiu.11X-u'1hl'Q1ml11m U11-,'111 1 -Al111I1111f111 111 lz1111!1A-11 lfl.lZAIH-f'l'll POUND lI1Hl1l1l1'7 'lf f'C'1' Hr111l'Afu 3..:.x::zL 1. I K -QU1.. f-:V V1 M V IJURUTHY Nl. 'l'llONll'SON GL.-XIJYS NICHOLS Zlll ll , , , x V i R x Q .X.H., NIm111mutl1g MUN., N11l!lHK1'SIQ'I'llQ l7iplm11:1,CircggC'. lXu1'1nul54'lumlI ANN!" LGR!" 5 I l"l'l"ll S C c'l!iHl'1lIc', IKM-hi11t1'im' Sm-inl XVm'k, bpcriznl Q'uu1wc-, Vnix ruin uf Vllllllll AXMX.. .Xrrll-Ewllu Vqllrur XYQ--Ic1'1lRcw1'vel'11ix'n-wily IvlliYl'I'Nilf 11fNIi1'hig,5:1l1 lf11-fllf'-1 0711.1 lu1,1I1111t lVl1ll ll' lor' ill I,J,1'4ll1llllllJ' 1111.1 Slllilllllffvl' l11.vl1'111lr11'111l.'n1111111'1'11' XlL'l'Hl-R Vlkssl' POUND 'l111rXl1'mx 1' ww lkl l'llR'l'lfR sul 1.115 lll VH 'Y' , 1 I' aff' 1. 15? ,7 4 1 r ' I ,- X k 1 it-xr s"Z'f'-'N ii 1 -- G 11 Y 1. ., 6 ' f wgifizffg .F 4 Q ge- Hi lwfllzxfwl f-' I? 1 4 O .1 .4 5' if , '26 lvuwk snr .Q qv 5. N fr 'tw Li. H, L,-f -,,J - l 1 0 I. w xl 'I 77 y 1 I .. Ag X -Sf: if gi 5,7-0 .Z . - l BM 'L' - '4i,q JIM fav- 'za-H' - -9' . Ipit'-Q E -.ll 'S was . 1 ' v. S x ,N f' X I . x 7'-f A. "'-,Q-A-Q V' -vbly k Q. - ,im I , 5' 47, - ' hx 1 A. it 1' '.. ., v 5 , , --:' ' fb .- Aly, , A i' -' v Q C3 C! JAC!! lc' 'ZUJ Sophomore Oficers pa A eb-fa .vi 1 F s I I ' L l" ' " I KKIINI IIXXIN' R1'X'lZ'm1'lENT'xN '. NIUIIN !1U4XI"xKl'I ' NNXUK Il'-A-ll M Outstanding - Q Sophomores 'l'lIl'R NI. Glc:Nll,lA1x'1', Jn. .Host Uutsrnmling N f?fIn'11 Xlxr nun Xwmn X1"lIN lhnxuxlml ,ll xx lim: x Jmlx fi-'KRII-R Rum-Rl Cuzlrn Ninn CH-,lx Sxxmu H-.Rr Hr- x IX JHHNNIIN him-I f5l'lhNNI-IIIR df' all ' -1 . -ax 2 mv- T' 7 I sv '1 -i 1 'N N? x, . 'Ac Q 'Q . 'iw ," v Vg f - .4 'lOO0 XIIIKXIIXXI XNIIIII IIXIINIIXIIIPVI H1nII',N XI I ISXXIH IIIHUXIXN IIRIIDIIXXI XIIRXIIANI, ll'lIlS Nll'Rli.XX. N1 11"-. 31 in I 1 '1 :' :N N, ' I1,' : :N 'I I ' I1I11'I11II I III I III 1 I' 11' XI" 111 :I II ' 'I1' Ix' :N .XI.I.. XIARIXN XILSIIN. ,A 37 IH1 I 11 , 1 ,URI-R. NI,XI'RIf'I', XXINIUN5. IR.. XI . j' I1 1 l T if N' 51 1 N '+' I II "-' N1 '111 ILXNITY. NIXRION IIIYKIIITII. N Q. I T 5, EI ' ' I ' I XIUI,I,I XXX. N11 N . I1 '11 , :I If N1, 1 1 I ,, . 1 . ' 111 wNw,v+ III11, "1 'NY 4.11 I 1IIu :Q N11' , :I :Q I, ,',- 1- NI ,xz . XI'1 ' j If ' I: I 1' YI " N I Il N 1 lil'R41Nl.XN. llUX'kl.IJ. IIHLIN. IIANNAII IIAN. I ' I 'ww I ,4 1.l.! , . rx N, ., X. .X ,, fr '. X . l 71 I1 iw NI.-1,., I11 I ,I jx 'IIN' I :N N -I 11 iI 71 I1 I 11' I'1 ' I I N 1 'I fl " 1 , N ' IIRIKQIIAM. NIKRY. '1 I ' I ' ISRIIXYXI. NI XRII I'i.X'IAIII'RINI. N1 ' L X' -- -,....+- -- ......,1f g,, 4 ,-.,.... , . I 11- I LT' i, I X C IIN! IXX NI IIVNNINN 1-' F. X , . ,'1. I I If? - 1. I. 1 1 HARNIIARIVI 'IH' lt 1 41 1 I ', , I" ' II1 'n , IHII INLIHN. NI--. ' I ' - I . I, .n 11 -V -. IIPRRINS. BI'l'I'Y NOPIII.-K Ill'N'l ' Ixf . :N 111 I'f 'I ' I1,'I I xg -1 x.-, " I'11: 1 I ' ' IIXl'I IINII. IIl1'4'Ix UNI-XI Ill Xl HI HIHXX IXl.I1N IIXXVI t1nx1XIlllI' XIIXIIHIH I1I1IIllIl'lHlI1lXII' UIXIIXI. IIHXI NI-KIM IH l'X Il XSRII l N lil-'I l, XX l'Rl' IN INUIH lIlIl7 lt' Ill!" Sllvlll-Nl IHIDX Xl llll IVIRSI' ' " ' 53 snzxsux. I 1' ,I 325556+- I X NIIIIIIIIX. I-I-I.IIIIIII NI NI l.II-I.IIII, Nf NI' IIIIII XIII. W NN. ILIIIII I-.IIIIIIIIIII CANTY. IOHN I-'R.'XNi'lS. IR. l',XR'l'liR. Ili.-XX. S... , . . ,- J, Nl-NH: xI.lXqlIt'I'N. NI-N-: KIIIIIIII, NI-N-: NIIIIIIIII 5lll.lIl. Nl NI1 5.Iw-, BIIIIIIIIX, NI Nw IlIlI.1IlIllI.lI IiII.IIII xIlIIlIlI. NI Nw. KAR 7 I NI N KIII KIIIII. NI NH: SIIIIIII XIlII'. NI NI: IlIlIIIIIIIlQ IKIIII N. IOHN C.-XLHOFN. IR.. VIIXIIIIIII. XIIIIIII. XNILIII. 'N- 'NY XIJNIILII ANI 'N' IIIII I X' IIIIIIIIIII J' 'N' IR III' III XIIII IIIIIIIII 9 II III Il L XRIIR IKOISIART HXRUID NII - c II . N, NNZ . Q .III II I I J . .. .- .-I . 11 Iclll I' IIII II 'NI NNY IIIII IIIII . - , I NI-TN1NI.lnILlL'IN. NI- NI: NIIIIII IIIIIX. I IIIIIIIIIIIIQ XIllI'. NI' N' IIIII I l' IIIIIIIIIAL NV Nw' III III III NIIXLI X ICIIIIIIIIIII III III I,IXl. ULllNI.IlIIIIlIg SIIIIIIIIIIIIIII, CIHXRK. DFBORAII I-XRUINLIJN. .XIII . - . . N II.I I.Ill I-II.I. Nf Nw. IIILI I,.IIIIIIII.I. NI NN IIIIIXIII Nl: NIIIII IIII' NI' NA: ILIIILIQ SIIIIIIIII l:I:IIII, Nff NH: IIlI'IlI.lI1el1l III.IIIx Iml: SIIXXI X.l.OIH'.N, S.-XNDR.-'X PIIXIIIS. IRIII XIII! 'N' 'Nix IIIIXI-,III N' N .-,.-. . . .y .N - I I Ih'I.I I..IIIIINI.I. N--NIL III.IIIx I.INI. C,0Rl',R, I.,XMl'.5 RUBl',R'I. I-I.IIIIx. NU-NI. i,UI.l'.NI.XIN, RONALD IIXNI' XIII I-II-.IIIIIII NI-II III I ,I I ,, XIIJNN. 'Nj-'NNI I.II.IIIIN. 'NIfN5: II.lIhk X'-IIII'-IIIII. 'NIRNQL SIIIIIIIII NIILIIK. 'Nl 'NNQ I'lIIIIIIIIx X,Il.llIIIl.ll1, .XIIIIXIIIIIIQ 'IIIIIIIIIM 'NI N4 VR' lx . . .- .-. .- .-, .- .-. , -,.-. MARX. I5cr.I I..IIIII-I2.I, NI-Nx VIIXIIIIIII. Nl- NIL lIIvIIII.III. MINI .g., .,. .,. -N-I , IIIII NI N NI ILIIIX III.IxIIIII. IXIIIII lIIIIIIIIItIII N' XIII III XI III N. 'I'.lXl IILLI. 'Nf-'NN: IIl.lIl-N l.INI: I'IIIII.IIIIIII IIt,IlINN IIXI1 UIIIXLIIIIIIIIQ 5-IIIII-III:-III. DCLURIXIIQ. H.-XRRY lI.XYNlQSXVUR'I'll. KIIII XIIIII. NI NN XII qu I 'XI XX I N XIIIII III IIIII NI Nw CXNTY XRIER, .l I-I XX ,,,X ,ff T7'-7' . , N.. , w- I II ...,I 12 XR'lNliR, .II Il I N 4IXRl'I-'R,R1IlH'Rl '1 W If' .f 'v. , '- I 1.l.,XIilx fIlIlll'N '1 , EN 5 g' 'Ph CN' I .YL'Z'4'l1!1'I ll CIIIQICR lj4ll.liXl.XN 2 AN' ... -1- ,N 73 Y I X I .r-- 'Y' KIRXIK IICIHRNIIQ Q-it 'V v M 'if K' 9w 3-1, TT M , L 1 'I A 1 I 3- 41,0 I --9 A x 4 -P Iblrl MIIIICIN IIXIIII IIIIIIlXIXN,XX.I. UHIXN f.HXII'IXI,I.. IIHXXIIN IIIII'I1NIXN,l'.R. MIIIXIIIIXI MHIIIIN IIQXIIXNI I I IDIPIKIIIIIIII. IDIS KI.IfI. I x I 1 A ' X1 I I f I I f x I! , H : : , '. . I ' XI XIXI III XYSUX, IR.. ' I . X . 1 Y x qw X- - I ' ' X 1 ' -- C.lII,I7I Y. lu K. , , I. 1 I, K '. I , Q ., lI,I!l IIIKQIIIS. N1 CLRAIIXNI. I.I I w . I IIX4 ' IIIIIIYXIXN. INIIII IiHI4IRl.1I I1 - I ' ,I I IIUN III X II xv 1 ,.. . IJUXYIDI. lUNI'I'IIINI. II. KI,IiIR'I'. '-I ' I , ,U l V t 5 :IK gk: 2 I RII IDXIAX. XY. ' , I l t.I1.XII I I YI . .XRII X . . K . I N LHIYS. XIXIU K YIIIIIIIXIJ ' X, Xllxx XIHICIIIN NII NIN ININIMI I-Il I-N I K f 1-1 ' I-RXIIXNI. NIXIIIXI HI IIII IIIXIII IHNII NIIN II XII ICIIP XI IIII IRI XI X XIKIN IIXII NI' , . L IIUII IIIll.I'I-N, IRI-NIIXIXX I'III'NI' IlI'NI, I1N'IxINlL HN XN I'IIIANIIlI'NI IIXXXI-S I'IiINI'NIN INHI'IIX IH .IH . IIHXXIIX, I'III'NIIiI'XI UI XI I'IIX IXI III'IX,I'lIIiIII'NI IIIIXI IN IIUNII'I'UXI- ING I'XIiXI7I'. I I I GROSS, I'I.XRII.XR,-X XXX, YIIIX l'fII.Iv-. 'I 39, MI.. KIIIIII. NI '5 IvI.lw1Lla1x. gf QI. IRM I.n'I'.-II. if 'I XI,'II,1 I.lII IRM. 'Qf '14 IIIQQIIIIL. gf QI II'1'I:'AI1 I Xxx JI' I'I.:IIx IIXL II.XIX,IA. SXNITIIAX I UIIINN, I-II. :I 55. I'.m.'uIr. If II, ITII-xnxx XI1zxI4Iv. I 'I,uII2u, 'QQ SI. IIL1'I:.,I1 -:I Im . '9 NI.'IV,u'. NI III--'I KH-. I 'gf QI. IIINI X'1.I1'IwII,r1Z. IIILIIXI SIIIIIIIIY lu:-In 9 I NIII-.III 5kll.lIk. 'QI WI, lII:Ix1.I11. mg N-wIIII:II III lkmk lm MKII X II.'XRX'I'1X', XX'II.I.I.XNI II.XRUI.I3, III'.1wII1X., QI Q4 IIOUK5. IIOIIIIII' Ili.-XX, 5IL1IIxlII Nxmh, if 59 I.'IIII.I Mm. X-'IIQ'I.IIII. Q' 55, 119 Lum, QI, III'GlIlfS, IIIXN l'I'RbI'IN, IlIRv,.I'. Q' 94, XII.-IIIw 5144. Nlnuwn 'Q if VA l'I':.Iw, QI if Ilmw- XX -'IX' lI'14glhTr.In'1:I. 51 25,N1.raI.II'IIIu I:.4IxxIw'. QI :nf IM--I I 'I 5. IIIUIISUX, Dl'.-XXII' ISRJXY, IIIIIIIIIIIIQ II,mI. Qi 1..' I I ' Ihm l,mvI-III. QI 'ii l'I'ZKUX'I'I'Z, l'II.XRI.I-S, MII' VIII-. 'I " I NI.1nIL1I:x. 'QI Q51 IIIIQIIII. 41441 Ix.uI1I-l'IIlI1. 'QI 19. Imam I' Im I ITIIIILI. 'lf-Q51 IRIN! Im, IUIIXSUN, III"'l"I'X' IfI.I1.XN0R. IIIUIIII, I QIYQI. IIIIIIII-111-VIIIII. if-Q93 l.Iu VIIIII. I'LII-IIIIII. QI gf, IIL.IN ,gf-Q91 XI.mI11uw. 'QI-'gig NIIIIUIX. il-'Tp IIIIMIIII, 'QI Iqft I'uIwI1 Mm.-n Ku. if-QF: MINI' '.X': UL1lxt.ImI111g NIIIIII-IIIIIIL. KENSINGER, DOROTHY VIRGINIA. NI.m IIQVN. 'QI-Q91 1-III XIIIIIW. 'QI-Q91 'imulmu SLIII. 451954. nfl" GROSS IIXRXIZX IIIXDIIIQS IIXIQRS .IHIINSHN HART HHUKS Hl"l'SHN I'IIZIiHX'I'If RIXSIXHI' ' 1 L ,N If-'L QQS' sf .4 IIINI In rl I 3 fi 9 I if ' 43 X 1 .1 i l I , :af I ' 1 HJ . 14 .V , - I' ' if 'v T' x I "fx, ,. Q. , Q XII mIIiI RUN XIII. IWI'-I , QI 55 X IUIIIV, if 541 NIIIIIQII I I ml I Imm I IANIBIRIHON IOAN VILLIKNI3 I I l I NI II' XI "N Imam' rv' II.I'wv. NI NN NI.Iw1I I I N I1 IIIII Nunn I N X In I L 'I W l , . I XXII-R LXIXINU IXXX l.liliflll XIII! IUIIIIIII I IXW I.Ul'IS CXRSIJN. NIIMIIIX. 91 94 IHXYVIN RBARX I I X I I lI'I1x-I. Q3 Zi. x7INLI I I'Iww.Im1xI Ilgmu- I I XI I IIXVIS. I'.XRI.IXI'. XVRIGIIT. Iw..x.z:.I. N I I I I NI mu I CHL I UI X N IXVK i'II.XRI.I'S. '.lIwmw--. :I if NI1KI.XZIl IDN 'IRD NIXRION I .N ,, I IPI lIIvwIIII" N, X1 IM x IlIH.IIm1:.II IIv.I'-'. X I UI NI IIIII XNIIIIXXI I'xINYI"III. I-v.I'w- "Hal , NN J COLLEGE fb oc! I 324:- l'l lSl.ll..KllUN5 I-I.U,XI LUX!- liRl?.X'l'lllfR lllil-'ORE CONll'l.l-f'l'- IYG THF llFl'UN XTIUNN I-'UR lllltlli llUXll'.l.0XIlNl. I-IMXI. MOSHER. GEORGE DEYVEY, IR.. Slllmlcnl Sclhliv. 'gf N51 l3.lmc' Kfmnnullu, '32-Q91 llllI.IlIlllI'.lN I1-mr I WR '39' ,I1'I :yum 'gl 'Qi l'411l.1111 'gf-'59, MURPHY. BETTY, 'ln-.u11n'ur'. Ik't.l l..1mlul.n. 'gf-79: Sink lilmlw. 'QIYSL l'.1pt.u1n. 91- 19: Ui-lm 'I.m lkm. 'if '35 Nrulh nl N1 :mv 'gf-15. XHJRPHY. XVILLI.-XXX FLOOD. 5chul.l1N. 'gli-Rl: 'l'c'1'1.llv:I1x, '51-'iii NVXXIILIII tilull, ':-li-Rl. Nlf.-XSIL PQITXVARIY I..-XHXN. I.ff,m1 '43-':'1'. '92-'qi .1.I'L'.lNlII'L'l'. "4"-'qlh lT.ll1l.ul1, 'IQ--55: V.11x1lx H.1xlxnIlv.1lI 'IL.lIll. '32-459: lP.nmL ilmuuuuulm J' '53 IWCXK IOHY I-PNN. Nlwrlm lfluln R21 Sch-:l.uw, '52-34: 'liuxlmuz '52-93: NCXXIILIII Kflulw. '32-351 R.ul1-1 Wulkxlwp, '52 R31 l'1.m X I XI PERRY. TOM Il.XYNliS. lmlw' '51-Rf: Cn-q.lpl.ul1. Yarxxlx l:.lNkk'll1.lH'I,L'.lll1. '32-33: l7.lI1LL' linllllllllllkll 72335. POYVERS, ISAISl".I,I.lf MARY. Yuxnmm Vlull. 'QI 54 1 1 . ,- .- , .- .-, .. .- .-, , .- .-, XlcC'i'ruulcx1l. WI-X: lR'll.1 Lhl. WIAWN. lI'L'.lNllI'L'I'. 7..'7,71 Cfl.lln.1fwl1x, WIYWM lrulmmmx Hman WI fu Im Imul hmm. '59, PVR CELL. IOAN. lil.m1.m1n-. '51-'RY REGISTER. RICHARD P. REMION, GLORIA NlARLENF.ilhf1-4lx. '51 54, I.fr.1 l..mlIv-M. 'il 34 Rlf1PIS'I'l",Ii NIUSHER Nll'Rl'HY I'liCli l'HXYl'.RS Nll'RPHY NEXSE PIQRRY l'l'RfIlil.l. Rl-,XIIHN N N 5 Q x' 'S xr x l Q , - - ef ,IQ yn ' F 4 n J xx, l'xl f , K , VI .X 13 ' R E fZl't'lIfj'-'fill on. 3 'L lv' 4"""' T 5..- 5,4 Rl I XR Ix SII.XI-.R SXIITII SI'UNhliI.I,IiR SXX'EE'I' NIII-Illl I' NIxIiXlhXN SH'I'IR4II'4iI'I,llS SI XXl.IiX XY-X'lI-QRS XXIISHN XXX XII , rv. RL' tl . - i f A' " ROARK. NIICHAIEI. II. SIIIQRIFF. IACQUELINIH. SILVER. STANl.IiX' NI. SKILXD.-XS. IOIIN .-XNTIJUNY. N' 1' :I I -.,f:'x. zf- Rl. SMITH. LORI-Q'I'I'.-X B. S0'I'IROI'Ol'l,0S. XICIK. 'XI..' I L.C', :I-:V NIw'.I:x. 'ZI :Q XI..x.I VIILU. :Q XIfXmL.1'N. if 14 I-In I' ..1', :I-:Xi N. aa ml IHIJ' if SPONSI-l.I.I-R. IFTHIQI. P.RIC'I'ISI'N. XII ,uw Q ut. ffm I'I.1Z'. ZA, IIx-'Vx I, :I :Q XI II.' '. if :A NIIIVLIII NIMH, Q 5. Inf: I.1".'l.I, :Q if XQ.: I... In' :J :Y YIIIX INUIIIXN. I qi XI.wn'x.' . Q: Q NIV.: : '::, II.ITNI.IIh'IIlg Nu! If-'r I'n.,11' I-.' Ivufu. 1: :Q I'L.:"...!,--C: Ixm- :I S,I4,XNI.I'Y. t'.XRUI.X'N. SXX'I'I"I'. C'.XRUI. IF..-XX. I 'I It., 1' 1. :I N Q. XX'.X'I'I'RS. IUSI' PII IJXRRY. IR.. INN '.'. . . if 14 K- L1 I' .zfu 1 I -:iz xI.wYxIA". if 1' X.1L'.1 l ,, ', :I C' I In' N I .XT XIX'l-lRS.X1.x.-.ww :I :4 IMI III :lu :I 14 NI4'..1'.. :I-:Y lrwkx-.4II. Z' 14 4.'f 1' 3 :Q IV-I.. V+ vm. :Ili IILJIIX I1-1. XX'X'.X'I"l'. RIVI I.-XRD XX'.XI.'I'I' R. N' f if 4 YOFNGBLOOD. III'I.I'N lU.XN. l-If QI ll Ivkwn . :I 5 lfwc-fx. 'QI-44: Xlvxnw . if Q4 I4.-I XX '-.X A if li IM," I N, I'LI!Vi..I!x--H Im . ' f'I.'1 'B A144 J 0 'I 1 3 I 'I si gn, 'XX 4 I. X i . 11,5 ,. PINS. x party :lt the nc ut mn I mamw ll lll rcpurtx rhf ' 1-gy-1 --rvv ljrwvx Tm' thc' T'lk'knl'T uv Kitty l51'cml1c', ful' ww Hn. Xlllthvr' "1CllITX ulxnx 1 x 1 XI'1I'f'uln ut thc' Plllllplillll I lmli mul Xl Il I llI1IxllIl ut tha NlXlI1I1lllXlMlTIIlI1iI Lmwl wmmi The XIIIITIHII klltllxlll lnlv ,Y A, I .fl if Y W X i. Nikhil f. .,- if QCCJAIIICII :iFf4lg?'i anis Freshman Oifzcers '-Iii 'figs-5? -3? x. ' EL' '. X3 :'x bv , li 'PY Q if QM gp. LGWU .,.1 . R56 ' 'iv' '-:Q Q ' if Nffgr- . ' I ' 5, . 1 "- KM . QL-:Iliff .ff V -if ,x,...,. . ., tjll-I1N l,l.IlXl,XlURIlxIS XXI! lxlXh .IINI XIHHIJN l"Q5A1l'l'lfHl'L ll'lfX'HT I 'sa' '.l rw" ' 3 o IHXX XIHIRIXH IHIHID IU XIIIX tl XX XNIJIKNHX KIWXN hi '-so s.W 4.5 'C' 'W Nv- uv'-f - 11' 'sa X 31 . Q Q 'ilk H XI-ZI1ll.k XX UH Xl XRI1 Rll Q XXIN Rik II XlllYx XXIX 1 '21 f ,,' gy l 1 - QQ I 4 , 1 '-F' Y Y i s" '.X L XRIXNRIMIII TW . . v"1 'C 'NSI Nllflkl I',X'l'NX HXCKLS N XNLN HACUN RILLX HXKIR VR! Ill RICK C. B XLINYIN tl XXIIN li XRVII LD hlzflkiil, B."x'l'.XYI XS L'l.XRl1NL'II D. BELL Xl IL' HYYSHN XKl!.I.IXXl1l. BLRRY .1m.l'.n1.rsslxm'ux -1fmx1xllxlws.AlR. ,lfrux mwmx xx nxvllm-v. Bl aww VRXXK ull kIXIL'H Q -7, 1 ,- f' A T7 T Sn iv' . NXRl5l'x.x'UHlN -lXk','llllXIk'1'Ulx VVXXP xRXUl4'Illl Rl IIIIPXXIPIN 1.llIlllruXlrXll'IlIl - 1 Q. .,,, 43: av. ,411 X l'.XL'I. lf. DAVIS RlffQlN.Xl.lP Xl. IJ XYIS Y XUX' X lJCl,U,XL'H V- Il,I,l XXI R. DUN ll I xlli XX Xl IH U NI KRN l .,-'5 K, 3 Q s ffl: 7' an QI: 'va Q Q! l , w ' . - 7.1 - x ' fb pa? sw 4 Q 7 X F K 'P' 'wh'-... o fiinllfylflwl. 'if is 0'5- 9"' if IIINIIII I IIIXKIJ IIIII X.IbR':xxuI'UlI1rN IXNIINIM XIUNII AIXXI IIJINIIIIII XIIII:K'II'I'3'l'I1I'i 1 gf S. if 5. 4 -L NIII'IIIX I', II III iv' -':--:' .v- x Q' V TT' NI KRMXIQI I II X fi" I ""h Q 5 . if V - x naw I 2.-I""' X 1 ' AP 1 5. .,p-. 1 N KIIXRIINIIXXXIX +5 or- 3' I,l"l'X IXR II IIIIIIIQX 4-Q if .75 5' XX xml . 'ISCII RX I. I'I.,XXIJI:RS . 'i -'KRIY . .. ' 'ILXRTN '. I'RII.lINI.XX , . LIIRXIAN . RI! NNI XXIIR 1.I.I55lIN I'. . IISIX .'-.Rl I II XII Y -r f I Il. III XIIIRNIIX 'L ngf' Q -.4 RHHIN IIUINLI N f , - ' I " "- 3 Q- . I, ., .0 . C N f ' I 'U '1 'Z w , 1 gf 'Y K XIIIIX Illl'l' -IIPXLI III XIII! l.IXI'lIllLIllNNl1X IIJXK XRIll..IXlU HX .. '1 -. r" -I Il- ' II XNXIf'l"lxIf,IUNIiS 4II'SI'I'lI l'.-Il'5IgI.lJYIi Vl!.l,I.XNI I..KI'l'k'IIlzNS ,XI.l,I,XN lil HI,KI', III NRI IJIIQIHXCII f... vt- fi 'N ,gf . ,A . M' P ,fc " A' i' 'C+ ,Y wx vgwb I 1 If Q5-f..., Qi -' Q -7 flfzrfm'-mn XXIW "1 1 Qu Nl' 5- ? i lXI1nxI X 9 i. N31 Q-1.1 XI XN l1lllXl.IXNIHll4lNHX IUXX l1'L RUN NIXRIH X XXXL IRAN I,l,SSlR ,i gs 'V 'vs ""v I INN XRIJ L H XRI.I 5 C. l.ll.l,h TN : ' nun ul c. :man " I , -f" IPIUXNE mxmx f ' if F 'X 7Lj X' I -N' IHHN XY. LUXDX1 'XX :mm mxxwx D, S .A ' lNlX.Xl.llNh'KlNllIg f 1- -Il Lu-, xm-ll-mx Kmv ' 5- t. ' A D , um mm R. 4 x1 u.n,mu. Am. I , J'-v- 4 ' mlm R n-. wxuuu ,-'X f - '17 ff: , 8 Q8 ' XXIIXNIIILHILI. I' 1 I S 'Q , Q-' I' f I 1 ,num n. Xwcx - 1 X 2 ,I X . fy, 'Sw " I IXXIINILXIVKIIJX ' 1 XX ' Q- X lA IIXXIII X. xxuxxl-'--un norm: wnanmx ww XIMRII lHNll'Hll.NIHNliX XllRI'HX. IR. f- 'Q 5 Q J by C' Yu v-'v' 5-'Q ,M.,..x 5.4.5 S' X! Y' XXIH XIXX NIXRISI XIXXSUXII ,2 51 AX1 ISS P IPSRUURN if u 16' K BN " 1' N"' H 7 1 rg K' XRRUI I XHRNI 1 '17 " - , 1 -I - I KM' l- F5 ,I XX lUllil'Rl U'lJHXXIll IUPIIRI Xl.UI'll-IN xml si ,- J... A 0 E f 1 jf, ,XXX PERKINS .IIQXY l'RIiSL'U'I"l S,Xl,l.YI'RNl1R Q'.XR1JI.N N Rl.AXIJlJlk'lx YI iaflig P j,'5u N oi , ' , . X, Qxs' x !fl.f".f-1-ffII'Lc is . 9 at 1: ,AA .Qu . 'I PW K 4' 9-I J . Ng AIHNI VII Rin! 1 1' " u"I w. I Q E 'uf T5- I ,. -2 Gr, 'w I 'Q Cb A Y. vw 'll IRIIJNIIMIN Q . e 1 U Nev, ' xx WC, I . Af, S 1 IIIHXIXN1.. IUIIHIIIN SlfNXNN.'kII LIIKI3'lUI'III1RI'. IUDIIIzR'I5HN KL SSI I.I., Ill 3 .I ' 4, L V. Q I JY., . I. J,-4 1 0 ' 'Q' I ' , Lf, ' I C' fa . 157 n I- el 01' .1-' l -"" 5 I 1 fv- , ri' " '1 P ,g' I E' .. 'ff .Ll at IIXRRXRX NIXRIINN NIIVIIIXS if Y' fy is N nf? ix Ts -G.: YT v-' ly,-'rfx fflnr I'IIll.I.lI' NI. RL'SSIpl.l. MARY H IzRM ILS RYAN .IUHN D. SANDERS URADY S.XI'I' SIDNEY SH IiPIiRD R.XI.I'II SIKES CARHI.Ii SINCLAIR FRANKLIN I'. SMITH tLl.hNN I.. SNIITH II IzRBI:R'l' .L SNIITII RHRI-RT E. SNIITII VIRGINIA SNIITII RI-'I'I'I ST.-'kI"I'0RD RHIII'R'l I.. Nl XRN NL IIIX XX xl NIH Rl XXI! lIIIlII'IN Q Q 7' --I .av fw- v- I- I If A . r' 1' UN., 'i y I .J sx , :Q I I wiv" J' I I 4 I NIXRN XXX IIIUXIXN k IIXRI ls IIIUXIVNUX XIRXIIX Il. Il IIIIN XHIQIUN ll IQXIR IIINICN XX. Il IIN, II-5, 1'1- f 424-J' , ..l.i.1,.. .-- , V 1-en, I I' HX'k'.'I'L"lI'Y KIR RY 'l'Yl.l-IR. IR. NHL' I - 1 s . x ,, .k',:- II,XlI. IIXSHX .l.XL'Ii XX.lNSl'RN IHVYXLIQIIY .4llllln. T Pi ,Q ur' ff' W , 4- "spa , 6.13 -- 5 . , I . "6 N 4, L. v' Q: thIr!r'Hzw Q-G .-..., -4, '47 .,- Pnl 4.7 Q 'QD L- 'lr Q 11.1 IKKNK Nl. KIXI NX Hun: x X I 'xx F. XNRIMHI NI -rU.-I-J 1 fIl1.I IR Nl I fwlxhx ,I ,L 1 - IU' Y' r Q 'st ff ' xi ici iz. miss i-ixixrx t2xx'rx' Y Studvnt mlrscs from thc Cnndlcr Hospital School of Nursing taikc their frcshinztn XCZIVIS work :tt ,'xI'I1lSfl'OI'lg'. Tht-sc crcilits :nay hc uscd lzttcr fOXYlll'kiS nursing dcgrccs :lt othcr collcgcs :intl univcrsitics. Ihcir husy schcdulcs of Class and practical cxpcri- MISS 'AURA JOHNSON llirefvfor of Nzlrsvs and Nzlrsirzf .S'f'1'z'ic'f' cncc lcztvc thcm littlt- time to join in ,-Xrmstrong activitics. How- cvcr. this f'Clll'fi1L'il'UXk'I1 Put Perkins was clcctcd 'ticcclicc Beauty Quccn hy tht- student hotly hcrc. NIl'l"l'lIE .XXX LINDA DOROTHY NINRGARIYI' CARULYN IHZ'lX'I'Y .I I-QXN l'.X'I'RlL'l,iK D.-XYIS DL.'RRIiNClZ GREGORY Nl XIPIJHX PERKINS l.l-IONX .-XNIY H.XRlO'l' I-'li -IE.-XXX li LYXROLYN KI.-XRNIURI I1 -I. XURNIX -IHYCI DICKEY FINN NICLYXIN XIARTIX RUBl1Y 4 'Y YQ' V- ,I an lv H 'Q g-Q 'T' '57 i 'W-and flIi7ifwl"A'1':'!'ll XIYEIII ,1 Y ' ,.I N1 in N I . XI- I II- If 0' dl 'I , vfufl, 'III.v AXr1x1-'wrig I '.f-:mtg L'wIIm-gc ix sm :nw-Qrzxl gum? H1 XIII- I-limzxiiurml pru- gum, In-rv '.x11I1 fI11- xqnm- prwgrznu of wwf: I'f"r'g 1,711-WII ZHRII in YIM' din N.'I:-I-I . 'Inv I'.'-VIIIHQ L-HIIQ-gf-. A IIIIIILW' 1' Um!4r'- HI Illwrv-Y To thc- .1.f:gI' NTI.-fri' uh-I -Im-N rw! cure- In 1 NHII iw ,I .If-gm-v gin- wifvrrd JIINU. .Xu-mI1f':' 11-.flxrv HI YIM- I,x:'r1f11g1 LMI- I1-gf' N 'Inv -.pg-11z'T1,:1i'x If wffrrx -tu- -if-vz' I'11.g-R-'v ixmzwr :HMI xc-ninr zuguzzf-1111-1-K TI1:--1.gI1 ufuxrwx wffcrni If .X'z1,-'71-'14 'Irv I'xu-115,11 Dixi- tf vw wwf :v I I Q", -IT fIm'1vY1I:1. 114. 5 S This xcglr .xl'lIlSIl'UIlg h.ul um- ul thu' lwsr llomccnming k'k'll'lYl'.l- tiuns in its llisturx. .X lwiggl-r null l1cttcl'pg1l'zulc.Q1l1g1skutlwg1llg.um'. ll rcccptmn for .xlumnu null .'. l L WL "' 'L ' ul rhc V753 llmnccmning. This page as wcll as thc ru-xr tlwuu - shun highlights of thc k'L'lk'l3l'1l- Ilull. ,.-1-'vs I . flbow, the entry of the XVomen's Intramural Teams. .Jr righl, the Glee Club entry. 4 , 9 A 'bis A 1 7.6 lx ' '-da U ,ffm 'i ,Lf- f N rr, Alpha l :lu lictzl N prim- xx'inl1ingc'ntry. .HKU g .sf ' 4v', Y C ffxzgzc - ,3- 7- JJ- haf .fu s J - - al' 1. 1-9 Afbzi Q 9, I , 1 Y V V , 13' x 1 '1 ,1.f.N"x1 .zlu MVK" L w:111zN'm-v wg!:wv'r"2'L fl' 'My-V q-.i"4 fx 1A 11f'lH" N'.:TT Il.f'I11l"'fN I P. px 'Wnl' 1 4' ..4'1 .Jo-x fv- N -1 -1 'Q ,, kfff -wg-.11 X 1 V ' '4- lfnxyq 1 f 'v v-.' Yu' 4 'SJ awk'- J -.yi l Xl . I, -1 r"' X v K -12,11 I' f.1.'f:f 1111.1 151 .'f1.x', .1w1-1111111-1l g111'NIx Illlx I 11-c1'1x111g lllll' .11 tha' 11.11i1I11111.1l H111111x'11111111" 11'1'1'pI11111 l11'l1i 111 ilu- l11l1l1 1 1111111-.X1111xr1'1111gl1111l1I111g. H11' !'4'x't'iX1I1" I1111' 1111'l111i1'1l 11fT1c1'1w 111 Illl' Q .'11ll1':1'. .llllllllll l't1ILylLIYN .1111l x'lI.lIl'lIl1lIl of 1111-1'111111111w11111. f ,f s ur 1 ff 'troy Q Q. QSC rw' mn! nl IMI, wv111'x fI'1JIN 1111- 'X I Q 1 ' 4' A1 11 '1 . ' I l'1l1I:lHIN YH T111- 'J11111111 King 411111 f3lll'l'I1 11111 X1-1'11 ' I I '. ' I 1" 1 . Nwing. Iorlx -ll ...., rf? 3 ll' Ii"Il1"'-.1 T -1' W X1 Qgxqfllrf L I 1 If K 1 r IT S-AV "4 1 17 iw Z. .NAM X1I1'1 R, 1w.'f,.-,Q -1f- Q 'i f.-Sill '-V is 'lfhrx li i .lf-4 4.--1. 1' 'I' 1 -A 44ml s,5'4!CA!l.Vl'!l'f3.f , -J . nf -'Q n 1 Q - 0 if ,. H111 :1, 1'f1111'1 F111111x1'111'1' 111111 A11'1111 111111-11, f 1-in sb Q '6'fEC'flff 111L' flL'L'L1lL'l' 511111 ls 1'UIllp11sL'11 U1 111511- 111.111 .11111 N1li11lll111K,1-K' 5111111-1115 111111 111511 111 111111' '1 pL'l'lllLll1L'I1I 1'1'1111'11 111 1111- 11111151111- t1X'11CN 1 11111111 1111111's 111'L' 1'1'111'11s1-1111111 111 11111 111311-N 111 p1111111g1'111111s 111111 111111 111111111 11111 11111111 1.1111g1x1-1111'11s111'1' 1111111'x1'11511111c k1111K1'i1l.'N1111.ll11:11 1111- x1'111s. . . , . .l. f1ff,1'x'111 li111x1111'. 111111111111f11111-, 111111 5111111111 111111. 1111x1111'N- 511111 5- 1-uv X , , 1 1, -1 , -1 -1..- ,,1- vw If X1-111.'1 11.11 111. 11.111.1. 111. 1. N1....-1.1. .1..11 1 , 1 11111.1 1.11-111. X1.1141'1.111'11"1'X 5' 71417: 'IQ111'11111111-1'.11111111111111'11111111111s11'111111' 51.111, 1.11'1111x .11111 a111111'111N111 1111' 11131 11'Q1' IN 111'1'1wx.11'1 I111' s111'1'1ws1111 1111111 111111 1.11111-11111, 111 111 I, ' ' 1111 1111- 11.111 111 1111- p1111111g1'11p111'1'. 1-11 g1'1111'1' 111111 G11-111IL'1. 11111kL' II p11ss11111' 111 1111-1-1 111'.11111111-5. .X11 11115 1111l1 IIll1L'11 111l11'C gow 111141 1111111111g 1111' 195.3 '1i1'1'11111-1' 1111' 11111111111 11 1' 111'1's1'111 111 111111. .433-S .flt 1'1'yfl11,.11f1111111'111- s11lI1l'5, .I111111 1'1'c1i. C: 1111 R1'11111111'14, 111111 191-11111111 1,11111111. 1711-s 1111111 111111 S1'p1111111111'11 511111111 1f1111111's. 11111, 1'1111111'f11141'1111'1Z 511111 N1 l'f1,1'1. -1lI11'N ,'X1H'Il1lJlIIl, 11NNl1K1ltl 11111111 131111 I111111 111 ll 111 111111111-NN 1111111 ll 1x. 1'11l'IlllIlI' 11111 11- A111111-xxx, f11fl1111 111111111111 lf ffl! 1lI1t'N 5111 1 1':11111111. 1'1'11'11'111'1 111111 11111 1 11111111 111 N . 1111l1 H1-111 H1111-1:1N,Sp111'1x11111151111111 Sl'L'11llI1 11111111 x 7 r-1-"'-" 'nu 3 yr. 1 121111, K4 ,,,+.N '57 K -I 2 Inj! Vx. N ,, W, jg. - ., 1 ' " ,.,.. . 3 1 n ,if 'W Ts su, . ' - ' 1 1' '11, 31-1 4 -. 1.,, 11 Q A ' Q K .fIf1"f-1-1'-f'1 J l 1 Q' '-,. ,7 ,, -Lily ,N HV... l f f f,f1f,w'.,'.,1' I'l11-I Fw11xm'IIc'I', XI.1!'. IQ 5lII.:x.:r' wa' 1:1 I .1"'!','. IMA In .-I I.. I A I.. , I , ,,,..x Hmm Iwmm' IIwxNIr'Hx X1'I1lz1' cl.-IIIIu.l, Inu. II1.1 , .II1.., III .1,. . lfw. II1,, , X I I'f.n.. . , . I I I N... k'i.v1., IIIWIIX hmm Ilrwumf Nm I1 1 II.mrr, IIMW IHIlIINY'Y1,I1'.lI'k 1.'vr. XI K 2.1 A, In X' xv If1.:I II-N1 ff, Rm A ..I, l Vufflffff Im., l.If-11111-III IMIIII I IIIIHII. Ilwr1.1I-I k--Iv-11.411, Inu-v In .1 .I-, Ihxxr. XII-.+A 1' I. I,-1 XIII'xc'r:1:r, . I , II .I 1 -' f,. -.,m.I- xl, 1.1,m11-.hull IS-,Il-'I I, , H .V u-II.x 13."'I1,1:If . gf:1-.lzrzw ,Ii I I 1 fr 1 1 1 Jax 6 x SWDLWT 5 M475 'Hu Studcnt Scnulc is wm- rv-NAII wr 7'k'III'k'xkI1IllIlXL'S trmn I'xu'Q7I2!LII LILIIW UI IIIL' CHI IIgv.1r1K11f1 rhv pzx-mimrs uf ilu ' v IrwI1:v.1m .mmwplwrwwwII.1ssu, ..' . . I N'5UI.1Iy:NIIu"'-vx I mm-' Iwmix F P 417 II4 -Il.I1L'll1sw? IIN IHIILQL' :UNI in 5-Lgvpwm K 11' r11.1kp g1mI cn- fwrxk 1Iu Mm .NMI i'ugL:I.1Iiu11sH1A Xr"11NI"f"1g. It .LIMI I'm'!m1Ig1tcN 'M MI, N- wffmak-N n :Ink .. 4. 1.x.. , .. , - V . I "w.1m:z Imw:m.1:1 XI. II41xxca ls , , IIII 1,f.L.IIx .nixw-1' s. .llmfw-. Bill lfuhrnmn, asso- ciate editor: Xlziry Sullivan. business manager: Betty' Bur- riss. editor: :ind Hr. Joseph XY. Ureen. faculty' advisor. Sfllff r1u'l11fu'I'.x' il1f'f111fe'.' Betty' Burriss and AIZITX Sullivan. in front of stairs, and from top to bottom. llr. Green, Fred Baldwin, Harry De- Lorme, Jun Kloody. Bill Fulirntan, -lack Golden. Bill Xlvilson. Helen Youngblood. -lean Bolen, :ind Bette Staf- ford. MfRC'llR7 57141-'F l llc Nlcrcury is gt mgugtVtt'1'lx fungi !lllL'L'HllI1lllllI1LQ xlnort 5l1ll'lk'N,l?1lKlll5 . . . . , tn l original lll'lIk'lL'S t'onli'1lwutt-tl In 4 x ilu- students and lucultx rnenilwtis ot tlic college. Nlr. .loscpll ll Cireeli is tztcultx' IlklYISUI'. o1'fy-361611 2- 0 N Rf:- I i' rf- f S 2 - v qnf' I f' 'L XIIA II' "" 1-' 'N I'I1f'T Ii.K,v, KIff.I Il Q :I X'f'1 III' III :II NNW - I ' I-'r I'I"'. III IIIX-Un. IIII I'-'I, "':, II' NIH XIIISH' -IM", 1f'.1f.:'1I Ii XX I44' If-II'M KI,"- 'I I" ..I. X NI" .1., XI'-H I II."v I II I X.: ,uv Iwuv- NIH wx In I 1 Lp' N R 1'-v .v Ilr,fII--. I..' 'v 'I.- f' ' Z. XI N- NI II Ix I x',11.' k.."I' NIM". II NIH' Nf.1'.k'...K II , I I Ix I II1v.I'1 X N.1 X -4 IIL, a DANCI 6017117117755 gpm! My -IM I ,.-Ik - ,VMI-,X.-, ,.Hv1..L N , ,.,-I N- I M x".... .I K XI"IIxII"'N: F TIM Ilnncu Iimmnitlcc. I "'Il"'IxN mr" NI . ' MH' xx 'I ' wx' I I" I11 I I. II I. I.. I.. I, .. IX WL I-'WMI'II'IsrI1IT!1Iu"N'I'IIm vm I1u'I N 1.- - - V- I -ww f' , I I . NIs"'..InX. I.N- ..L xtxxxx I-. L I 1,vwvxIu v1f'Nwv,," . .- I 'IL'xNfxI. .I I .M , . -- x I..x...IX. I -N .II NIA IWW- NI-II' N 5 NI I IV' Ix 'Nm I , . ,, ,5. IN. xyuxf . I 1. I ' N I X 'I I-, 'I--kx7-- X' I N-. I IIIII 5155 C108 ,lug f.IllI5 :N me-Iv Ip III NH.-IIIIIX uhm IIIIII NIV' II' I'I' X' II' I"l' I'II "I N'1 1 'II IIILINII I IIN I II Ilx llllt KIVII "l1I'IIIf'I' . I, I. I N N.IIIQ .II .INxl' Ivlu- pr.x.r'.I.I.IKl11 NI1I1.'m1Iu1ILu'I IIIII IIIHIIIII II III. NII"III" 'IIII I-I-qw :A IIIII I- III: XIII' XI IN IlIxI'N . . 1 rn IIIIMIIIIIIQ .1 XIII rpg .IllINIx.lI. linux: III VIII Xlllm IIII Mlm Klwlv -IIVIII-II' IN I Ilmllx N -. I Ab If I 1,f','wv- I.-I:If.,,' I-wt. :I 'f f..' rw... H.IrPI.ir.I I II IIIII ng: I,1IXNIIlQ.Al1.!II Ii"irlIIi.I:1Ifa llvif IIIJII Isrllx I1-Im I III II IIIUI NQHII-VINII, '-Iwi '-7rNtII1III. N.IIIII..I HA.. ru lizwu Im.-r1'vI.I:x, l':'IIX Iixwm- NILIHI N.f.1x.Il1 Im f I-I K..IIIl'I't x'l.IIk'I, .:IuI IirTI'- XIIVIKIN .M,f,rl.I ru In nh N PI IIIk1...IIII1,,k',IzII- lin-xzrf,R'-'1:ri.Irur4 IHIH LI IX l I It I Im lnmx. v.x.InII.III KH'-:K-I' NI.f'M'E1 l.Imx, N1 1 Xmm III-Im.Ix NI.Irx II Kx.1r...1III1 IIIJII NI. y,4m...,.I, limi rw... I XX III II.:::x IIfIH:'m, Inn N.:I.I1Tx lI,Ir'x I'lI'Xl tII'lI'Il It Q Q I1I.IXI.II..1u.Xxz1I. IN w zz STAFF lulllh Inlxwgll ax p11l1l1Nl1111l I11-xxmklx 511 .1 1,111.1l1I1 Nt.1fY 1'11111p11N1'1l 111 xI111l1-111x mlm ,111 1HI1l'1xl11I 111 111111'11g1l1s111. II11-1111P1l11.111111111111111l1x11111N.1i 1111- l1gc1l1'Ilx1tl1's, I1'.1r111'1'Nt111'11-M-111111i11111'1.1'x, Xlrw. l'lk'llllUI' I7. X111l1'1'11N1xI.1111llx.11ix1w1'. qgv' 's 4 ' 1 1' 1' ., 1 I 4 111 ,A Ifflff 1111111111 IM111'Xl1lx111f11 Il11I11l W1ll11x H M11 X 111 hlmvd Isrlllm' lTn'ul11'1'l1 l31'l1l111' k'I11k limmx V11 111 1111 11111 Hel 5111111 'tx .' "F-. NIM. .xllLifl'XKN, fllfllllf qldxiwrp lillwl 5PUIINt'Ht'l', 14.4 1n11k1'-1151 cditurg .lean li11l1-11, 1'1lir111'-111-1'l1icf3 lilll l'llhl'lll1Ill, :lx-1101111111'1l1t111'. Ifflffaq, l11cXX111c1w, U1-l1I111'k!g11'k,5:1l11ix l11l11'11,H1ll A '-11:---i 4' 1 ..,...- sf .-r -1- NY1l-1111, kxhzlrlf-N Irfkmitf. k'111'11ly11 Rc-z1d1ii1'k, x1.lI' 1.1 1 Krrlux I7 . ' K ' ' 1.111 .XIl,j:11L L-11111-11, ,lllll N11-11111 ut the 11-p11r1111i.1l -ruff. lf.-Img-1-1-,ff-1, l1fpr11::.' Ruth lulllllflx Hnrlwnrn 111llml::-s,Kilty H1'1wu111', and ,loan H11gl1c's2 Frf,f1fmag.' Vary S11llix11l1.vl1111l1lr-i'r11y,'l11:111Ifdcu- ficld, l':1t-5 Hnvl-111s, :md .Xnn l'e1'l11ins, all of thc ncxw -mff. 'Y' FT-1 fn' 1lH 1. Q iw.- ' .34 , ' A -.NWN K , 1 ' A' L 0 W. ' 11 , ' '4' - 5 '- 'WTX x, ' ' A' 1 Q 8 -'lW,' I 4 9' A 1u.1T!7U1n1nia:-ffi:1+1 11'-ix .ffffj -one -1 l' '- 0-1 . 1- Sv--f .1 4 1111 SCIUIICC Lluh 11 11111 111111.11111.1I111w111111111N111111 11.1 111111111113111N1111111x1:111- I1111 11k1N1. 11111 1ll1' .111 N121- 111'111x Xx1111.l1Al' 11111'1'1w11111 111 1-11 111-11'111111111'111N 111 111lA x.11A11111N 111'111N, 11lIN x1'411' 111111 .11I111111w 111K111K1K'l1 .1 11111 11111 I11 11111111 1111111111- 11.11N111'111111'11N..11111111111111' l 1111111 11.1g111.111t.411111N111111' 111t1'1'1-N111111 1l'L1111.K'N '11111 K1K'1111'11N11..11111115. 11'k11111X 11K1' XINUIAN .11'1-: N111 1 1111 1XAlx1i. N1 N1 N1 C'lflVC'f CZUB 1 - w ' I 9- 5 ' 11 Q'1'.1111111'1111. .1.111u1111. I X-I' - In 1 l,r1'111111,1f,f'IF1111NI1K111f11,:-1141.1-111-1111.1:":..1'., 1LL1' .1'.11.1-1fg '. 1115 fV"1'1V'T.1 1- 1 ' 11" -UV" -W' 11.11111 NI.1"111-. 111111.11 1.11 11... 1 11- 1.1.1 N1' 11.1.11 .1 111 11111 1'. 1 111117 NlkL.1'l1N. IV. I.i11111x .1111!-11N 1"1 XX .111 71 1 12.11 Z. Lf 111.12 ,W ' -,1i1.1 f1111I111I..'1111 U.1r11xK-1112111 1.11111, 111.111111,4'11y11111141 1'l11.1'.:.1a 11 1.111 1r'11':.1' N1 I ' Z, 1' 1-1't-ff 1.1! 171111.1111,111.111N111111, l1111111g1- R11'1'1Ix 111-111111 I5-11111 lf.:1,11 I,.'1' -11 1'1111'11.111,N1' k1v1' X1' ' 1' 1 X1' 1x.1x H1111 111-1. X.lI1l'X li.111111.,1111111111 l'111111, .11-1 lqltl. 171-11 X111X1'11f11 1'i.11I1.11.1 1,.11111,, .1111 11. 1'1 X11 -11: 7 NEWMAN I C208 intcllcutunll :mtl wtI.1l IIIIVI 4 . lim I, Hill l'xllIlI'Ill.llI, XICQ'-l3I'Q'5IlIQ'llII l.uu YJILIUIHI. scul'n-tz1I'y-trvzlsurm'1 Rm. Xcwmlm Ulu Qmmnulmm lImn:1s A. PLUIIU, 1mticr:1tm': :mtl Kitty limwm-, presitlt-nt. Bl,C,1kt-,Ht ' lfrlfmc, ,vm11.fir1ff.' 'Iuun Ilughcx, Ilarry l3el.urmc, .lim Mumly, -luhn Peck, fhri- Ruswll, jerry Nucl., Danny NIu1'phx. Srul1.!.' lam Pu mutt XI xx xllll llmmx NIM NIIIQIIQLI llnmltun Hill Illhlllllll Inu I xughn Ixlttx lilmxm Ilrlur I'.1xm I nlnlln '. a ,. ll' - .i t . ., xg , . mu-rs, -Ioan Ldrrxxright, .Uwe lJm1gl1erry,.Ie:1l1 Nlurel. Carole Ileffcrnun, Nlnrjuric Camry, RIl'IIIl!'lI Panty. lm fl I lj Q.---x.. 1'4" IIIIIUUQII IPM' NCXYIIILIII llluh Inns .lx iu ulwjutixt ilu- prulmntltnt ul -la1l'1lt1.1l cats UI IIIL' L zttlmllu slutlt-nu uI .X1'lnstrung. gill stuticntx arc IIIXIICKI In Hlk'llII5L'l'NIlll3 Xlrs. Itlczlmu' Il. .XIMIVCXNN :1mIXI1's.NIiltI1'ctI I.. I Illlll nltmm :tru ILlL'llIfX' LIKIXISUVS :mtl tht' Rm. Illumgns AX Pzlym- is III1MIL'l'1llUl'. I ligh Ilqltts of tlmc wsu' xxcrc 1111 CSSLII' contest spultsulmwl In thc club :mtl tllc :mnunl s -l x ' .' V Q I51 ,. N -L... Q., I .Q 1 9 0 4 v E .sf ,ij . 1 41' X 2- 1 ' ' -A 'NO I' ,g Q .' f i 7 1 fl Q. .jg I A. X- V kv nansuvaasrn- -, 4' Q ' 13.4 2 5' ., Q, 'fi' 6 a 7' jg as fl 6 J,...- 1 .ff .1 , ,ll no xx Y. 5 ff, f I 1 W . Q .Q 'A .. ia-. , if f Q, 4 Q1- .V ?f " W 3, W. rib ?"1 llf, 1 X111 111 1'.'1fl1!.' 1'1'1-11 1g111l1xx1l1. 11ll111'I'I Xl:111111'1, 1111111 I,I'xAk. X111 L'1NI'l'Y X11. 1':11111'11, 1.1111 ,. .h .. 111111111111, 1IlIIl1'N 1711111111111. .'X111l'1A1 1'1111'11, p1'11g1'11111 1'1141111111g111Z 11111.111 1'111-11'1"111 1'l'i'Y'l'NK'I11Q111XQ' 111 111 111111111 N1'11:111-1 111'111'g1- 11:11:111:1N, 151111111 11.11'1'1111. IJ 111 X11'1x1'11f:1', X1.1111':1'1-11111. ..11 M14 fi 171147165 CMB 11 Nl'.lNl'. 1111 111'1111.11'1 111111 1111111- NI1ll1lCl111lliCSf:lll11 F 111 Q111 N111x1l4111N 111111 11111- .1 N11L'LV1.11 111 1l1l51 111 111.11111-111.1111N .111 111111-1111111111 111 1l1I'111k'I'111Lf1' 11111.11'1w1.1111i:111f 111 1111- N11111111 11111111111 11111111111 11111131 1'11111111'1'11111111x l11k' 111111 11.1N 1111111-N1111g 111'41Q1'1'11N 1'111 11111111115 1111 111x .w 11111. X11. XI'111l'I' L.1N111'1' .11111 N111 1.1111 1'.1.1g111 .111 11 11111 .111x1x111w. ffwty li I 1 I ffii-Q, I U g 1 i I l S i R I -ur' Q R 4--inn-,ff I-ww x Ji? lfrmzf mae: Betty liurriss, Sandra Hart, Il1CII1l1l'I'SlllD vice-president: .lean Holen, presitlentg .leannette jones. SCCIYIZIFQ'-Ift'2l5llI't'I'I -loanne llewherry, social vice-president: :intl Helen Younghlooil. limit- rffze: joan l-eL'roi'. .lane lftlenlieltl, Ruth Daniels, Wvalter lfisch, Aloe lvaters, Klr. Pzulgett, faculty atlxisorl Hill Wvilson, Hr. Porter, ,lack Lewis, Holi lliigpeii, Nlrs. Seyle, :intl Betty Dlohnson, puhliciti tlireetor. K . BAPTIST 5 UDEWY ZIN ON Urganifecl this vear at Armstrong, the Baptist Student Union, with chapters on nianx college and university campuses, has as its purpose to luring church antl campus closer to- gether, Meeting every other week, this organization has grown and looks forwartl tu 11 very active year heginning next fall. ln April several ofthe students :intl Nlr. llatlgett went to the Georgia Spring Retreat at Bessie Tift College to plan for next year :intl to train the newli elected otlicers. filly-.vf'I'f ll Jn 4 -A 'T l ls 1' up K 9 I E E av: s" '3- ,.f 'sfw ' . .W . ,." in L 'f ...- N17 '. I 'li i.-,, ' 4 'UQ'-,f', 4,- 6 .X Q A. T J. Sg- 7 N f, 1 f, fx 'N N 1 lffl., V A, 4 4 I , V K f XMHI , Q', jfxfhl, ' X15 Kwlfifq , ' I fl, ja- 4 f f 4 ' ff ' fn J... ! 1, xf .,, If f,, N H, X' 1' N '. f 1IXlMln ClAl'II, -ffjnfv QAlllvAl'I',l,, l,3'A'kH.Lll'lIf,' grfwi, hSi'l'l'F,AlI'llf C111-UA' -fU0jn'rlI1f1l, 4114111 ,Ilxn,Am, , 'jxmklll :Zum H. . flfzrfu. pl? ,S 1' uf: of Q . I Q X , fo T I . wx 'G' x , . 1 A, , l.. 'ox vii - - g +- ' ,,g,4,-,..,.-,a. .Lf "--Yi.-.,f!.-....,Q :....:iL.,.M- . nun -f"jfAfr1'l10, Cyn, -f'xu!r'1-11:11. Vx!u1'z'n11 lqlllajll, Zs?1l'I1AAlI'1!,, iz'4l'f"fa'P.'1A4lPllIJ -jxjnlf ZN1'1'l"llI'. jcwlll Cill'l1'l'. jdzhlfl Cil2'frl'I'f7Af. ,Xi MA, A X A " 3 4' F I Q ' n C1 ' 1 f Q ' 1 If 1 Pills. :bt't7llIIl' TZIIIIIJH- ,9,1KlAl'f!f' fjzlllffj, .jl'l'tY,1lll'l'I',' ANN KR'PkH'lI!f, 'MVN I' ,SHILAAIIII AIVUIIIIII ,Sf.1u1!r1,, filflflfil -,S!lflAlIl1, MINI! Jill! 'J 1, N 2 X gSr:'rpf, lfizrz, , fhu .Znnm 1, .mul ,Sur Zfrufx. f 'I RADIO WORKSHOP x IM Xr'1r1N1r'1fru Radio NYm'kshup is .. .uI'kiZ'. xtflffl QZXCN EIlIcr'cxICsi NIU U lu wg-wk-rm fn Hlxigll!3l'lPLlsiLllNfiI1g Q .11-11.311 tin k:m,.1i-frm .uni px'-uimtimm ut xih 3-:wg:'.:1x1x. 'HM j.r.1r' rhq hun V Il wz.Lm.i th- Nr.1.iL nr Ev-nip un gun-111 'lx V:w1g'111xrx xxlt5, txxu px'mim'tiulls N-u':".. U'r'uxmg XOLIIYIYWCVU amd "Tin xfuimxu MIA xl.LY'!!lL1l.lxiL 4." gm lII'ig1illLll i . Q V . . '-I xW. I711 Nlfw.1x.wr1v1fl lTNIllL'IllhL'I'N IV. - w , I 'rxlHlI1. ,NK!1.lkIllI. R L-I M I YL Jmwg' 1wY'Hu'!NI 5llN.Lf.I..lll Ar'-Ar 1 kv' A .l.:1, xIf"I1ik. gn-x 'I .H. ,v".:7', .ami :xiii PV' Wg "-"IRL v 'Uv' r1.ni4'!1T xr-r:.1Y ll, 'LM '- '.1.'11 r-. ff! .UA N11 QFHJI1' iili! ' X1 1x1.4ii1--1. l .E1TTX2zV..'l'.zII H1flz'IL..X7'W X. N.xg1:1z..f: K1 ' v-r"wr1. -lifll Klum-Z.. IY1 .. VLH, P1 f'm-I 4 '- ' I .uni I1-fm P1-J. L L I' U 5 Q X I ll fg- nib -in NHL if b ,,Q, 'flh- fr U I f A qi? if I 'Q 125, I L s X ai - rl P74 -stu:--W 3 Ngumi rw-mTw-xx im'lmivZ limi' IUIQ J Hz-flu-rf Krznpf, .Iulw ,'XlU'llllIiVl1, Rfl?wr'r H1-ln.:-x,flttxw-1' fiwiff-'.. Hill lxmfl- !'HN,.XYThllI fi1g1:lllfgnr,I,:1rr'x H1-ll.l!1llx l,wml,:1mlf1::1vflHc'll, fwfll fm, 5 l51,VlQ1N1':r,1:w, Kuff". 13,11-r.'I5+Nz1.Prrrx, 1.1 Xnzmw, l..i Xlx'lXi'Il!11', llvrlw 5Ill1IIl. r bln 131 I Tm M N .4-I Geechees r nur: mm 1,fVpllIl1'llf.l Si on- 42 .Yrrnstrong .Ylunini 43 0+ Gly neo Navy Yard 415 49 Georgia 'lieaehers "li" 75 no College of Charleston 79 S7 .laekfonville junior College 91 7ll College of cillIll'lt'Nl0ll So 71' Charlexton Navy Yard 75 ol Nliddle Georgia College o-li bl Southern 'l'eeh 54 50 Georgia 'lieaehera "li" 91 70 Georgia Military College TX S3 Southern 'l'eeh 07 70 Charleston Navy Yard 75 72 Nliddle Georgia College S7 S6 Glyneo Navy Yard f-S 57 jacksonville junior College Oo .IVXIOR COLLEGE 'l'Ul'RX.YNll'Yl' 56 Southern 'l'eeh S1 S9 Georgia Military College 54 60 Young Harris X7 69 Brewton Parker 92 'lihe action shots shown on this page were taken at the annual Home coming game played this year against Alaeksonville .lunior College on Deeexnher 20th at the Hellenic Center. :Yrxnstrong Geeehees eap turetl fourth place in the Georgia -lnnior College ,li0lII'll2lIllCIll'. ri.vry-fire Nl.1r111w1N llc1'lwr'I lxllpl uni Hrllx Iwmi XII l thu xxm1Hk.lu lm ill lll IIIIX In UNL' nf T'lL'1lLLxIlkkN xllIlll1A.l wlrm. lilll lXlfxIl N Iflix pflwfmr. IN flu uallm xintim in sf Hx l X a E I H11 Khulmmx. Mxxuwn llmilux. and XVIPILII' MtgmzU:.1t num' Pugh IMI' flu' clL'L'xhL'L'N ULN scglv SLK! YTCTS un. lhczx' 'ml1x1kiu.1I t1wI.1l M-fins rm' thu I'L"'UI'll' ' ' w - ' mn www: lx:t.M m. IAQ. inmilu. wth ITT Ami l12gr12Hf.1t. lf-1. In the iuurglx iluvmim' Lhllkgp 'IQHU"H.l!HL'Hf Kifylirfh lui IPM' lu'uJM'L's Xkffll UU gwfrltx. K 1.wx ilu YIQXI XK?f?l FT. .Hhi . . . . , . , . lw' m1U1.1t thizni xxztlx .UI pmrmt 5. v' 5 ? i cl . . I as v - 125 P Q-1 s mi b-H'-'wg , NW, xyw. r,Q. " " Club III1 U Xu filllh 'N 1-1!III'I1Nm1I 111 x!1..I111!x xxI111 Il.IXl I11111 11.1Ix!.1111I.11,1 rl.1III1I1N1II111Il' . . F 1I11111111111111' XIUIIIHINIIIII 'II II11' XIIIII 11I11111.1I11.1IIx .11 11-1111111111-N IIII .1xx.111I 11I .111 1II1I1I11I1II11. If ' 1"1'I 1 ll'1 11, III l!1'!'f'4'I 'II 'II1 Ill I 1 1 'I.f1l' 11,,1., I I XI Iv II1'1"r"' WT I,-111I.I11.11, 1 . ,V1 -111' C111II1-1 I11I1-N .X.11.1I1.1111, II1.11 N 111'I1 I1111' R111-1 Ia.ILxI'I I 111 II1 II I11N111x1',II.IIIx1'1I1 1'11N X'1I111' f1"11:II1.1!. .1111I I'I11'1 i111111..111. Q,, . 41-- 17' ir T Q Cheerleaders IL 1-3 NIT. k".'1xr-7.2 -I...'I1--11' I1-N 4-1 .31 1' 11-'f1n11i1'w ' I I11 II 1' Q..TI 1'- 1 'IN' II1'1'pI11'1'N ..ZT1I ..Ix1 .' 1 1 -7 'I11 4..:t,1'x .1xx,.'.. IIII' ,MI 1 1-T w.1.1'--- ff, 'X I1'-1 , .'11x. IV . 11.1 -I -. I111' II1"11 XI-'fix XI1- II. IQ- I'.w. II..1'L. .4 X 3, . -IM.,.., 1- I I I 1 I I I Women? Intramural Board f'X sf - . 5' . . ' 3' 1 an M en's Intramural Board l.1H In rmlzr, .HIIIIIIX Rmvv, L'll1liI'III1ll11 K'w:u'h 141-ll, lim-ww Xlmlu-l',l'.1l Nm-nw. llf-rlw SIIHTII, :mul ul:-N .'Xlml:1l1:m1. Q 3 - ' '..-I ..- x LMI In riglzr, llury Sullivan, chzxirmzmg Bzlrlmrn Lnwing Xliss Klfmrrigjezlrm Carter, Betty ,ff Murphy. No! in fwirfzzrr: Bobbie Jean Hunks. s rx' V v .4 " I -if i - v.' .QA .1 Loafers -f I' 14,-Q lx L'vH'lw" 'v"'v' lyxklgwx y'v s "1,H 1-V I-If N1 Scholars ln-: fn- .X:'Pw.r fizgrmillu Xl.1.!1v Xt"-7. lifrmlui Hz! 21,411 1.1 Ibm. lulf-N :Xiu f,I.'1. lvw.-1 N1.f.b-,ur l4.. P,.:,i XXKlnv. I- 'W ln- '- mf' xl, I I I Gators I fm!! In l'E1jllf.' 'Il-.I :NIINI ' Uguid L'1lI'Il'I', Kiln Iiglkvx' ' .lcrry Alnck. .-XI Nx'IlIIl'I'F . I . , .luck bgxmlcrs, lum II-rm Paul ENLIYIS, .Nllu-rt E'IlIL'II I Lxlmris Rusem-II, Ilvrlw Smith. I I I I ' 1 Viv' Ak QQ 1- fig- ' J MENTAL IIEALIII CLINIC OF THE COMMUNITY GUIDANCE CENTER Terrapins .45 ,. W ,...,,.,.,. Hnfk rrmx' Freddie Stegin, B II Gurmzm, :md liuhluy Us-tgvn H ' lffflllf rofcx Sidney Sheperd i, Grzxysmm Gmlley. Bill Pope h Y Dewey Alusher. John 'liuten Frank AXYZIHKICII. 11311-Q-.--,, . .. . ."t'f't'7IfI' II! Sassy S trutters klfnx .Xrmqirxx-rrw. k'.11 'lv 5lHxI.liI. tlll lfmnlu. XIJT 'mf-K'.m'x..u1.fK'.1:1'lz' Hvfhw wm,lx-.uf mf, '-I1w.zl1K.1I'XX72gl1 ml -I4-.m K 1:'f'r. 9 0 U O O OI Q Slick Chicks hlfwnlfffff' Xlnrx Hr1glux11.l':u N ligukm, Hgxrx H. Rum. -Iuzm X-r'r11iwf!. fixfwlwl Rrlidmiiik lin! H4uigt'x HJLYQYLIYII clfus :uni Uvtwzc Llqmrk. lx Vlcllllly hlzuzc- l'.liL'IlYIl'11i, 'lU:mm- Dru lu-rrp , -lwzm l.m-frm, Hr xrx Hur g-lux. Iezm H1111-rm. lttln-I Fpu 1-llvr. :uni .-Xllm-rn lillfi Glamazons ' I.,-rr :fi rii,'lif.- Yiigiiiigi Siiiirli. , . Lxirulxii Nqiiiiix. l.iil.i hi-iiwpifi. .login Piii-fi-ll Hiilwlvii- lcziii Hooks, XILUAQLIITT Hgumii, :mil Hgm-l liliiukliiiiii i "VXI" Z - lil !lll"ll7'f1 C0-Eds l.i'ff lo Fiflllff lizirlwzlrzi Sumlvr- lzimi, .Iuicc Huntcr, Ruth IJ4iii ivis, Szimlrxi Hurt, filorizi Ri-- micin, iiziriwzirri Lnwing, Ami Perkins, ,ICIlI1I1l'Ul' juries. Hclvii Yiiiiiigbiiiml, Bettie Kliircki-, Klziri Siiliivzm. Xhiijioric iiyvix :mil Kitty liriiwmn Hn lllfuflllillx 1.11 thi l'fx'iN'N x uni lw llN'IlllN'l'x ui thc IIIKIIN pIlX'lk"ll cmlmxntxulm xlu l'x'llUll ui K crwh lif-ll NNN llll u... . 5 ,ll IMI, .Iulwx Ciruhzun lifzx uvightf uhilc in the ve-r picture um' uf rho php-ical uiuczltiun clnwses xlumn Il' ir gm-x rhmugh ll wrim-N uf czuliftlu-nies .nr rhv N .Hi A. f., -n ...-ll. Y , C J fzbefzu ff Qwen fqzfricia !21rLfn.1 C wlgfr , Ill A , ll r5e5 -fdfmurf . . . 4'ul1fr41'v1,lJ1anA9A1 . . . Awe af Arif .4i9Af . . . a ' tL7 on u Armen, Alf-rel . . . uvgilr uinnfj in an FIIFIAKZII ,Zu L91 WUI W ff" .' xx KQJAQMQKK jdln .An emeraf! . . . afaidiea Agnwing in an open he!! . . . 5unAgAf on . . wafer I'l'LO0IZAgAf . . . LLll!!l'lJ!9J 017, till Pdfgj AdI'Ue5f Me Jea o'j v 5 v n l . A 4, In I ,yjazgefdz powerzi, Ecfffl .X-7.4af1fzAirr . . . U'f114.4 Mr gTv4AL'.4.1 mf Zgwaxafy . . . rmiv lllH!l.l'Q 1'f1fvrfu'1'r1n!1'n ' . fa rZ'37f,l'4'o'fA. ra. . . . AAIHAII9 fnrrrnfi n u ,4IllHlH4'I' .4AUIl'l'f ,1,1rIf1?f1'n14',1 Awfrf . . if f 4 Q Q 4 A 667104 ,gincgirg 3Zre5!Ln1a1z C7065 J F ,J0,JE?I' 017, It ll!l'IlCAj .!dCA'fllJ'L0lZC! . . . l'0W1LZlllll'C 1107.52 Callie!! 1.12 CKZNNJ5 . . . ll ZEN I-HJ . a nongny of :AOL 155 . . . Me moon ant! Afar-5 on a Junzmer m'9Af 41' ' CZ' A Q7 ! C7 06111 . fill? l'I'f.50ll!. X 0,7 101110177 , 41,15 -ff l'H16ff . . . Anllllllllrllfl Aflllhlll 0 lljflill IH!! f I llfll 1' If A431 uf . .f fffmzr in Alf-fLl4l0llFW.ffPA1ff Ui . . . 14 Ifllllll H1 41 fn? H01 Jldfhl . !1r'f'm'f1'.wr1u an nmfhf . . . .1 url. I I I f 4 J rn If mu lhunm xn tx I xs Us cr' lgt'l'I'ZL', lrfl: BIHYF' Ann 'lQhUlll1lS, Iszlhclle Pnwc1's, Klvzxnnettc jones, llnrgzlrct Hzunm, Hettye llorckis, and Kay Helm- ly. Hrlfm' right, .vtnmlizzgy Carole Sin- clair, Joanne Us-wberry, Anita llitchell. -Ioan Asc-mlnrf: Kt'l1ff'If.' Joan Hughes. Lou Vaughn, and Nancy Bacon. 1' ., -'OQ4 ' N , I., .vvx - W. A' H Xxlv-11 H. if 'Y Lu IM!! I Ng,l4I X-'x.1xXFX XII-N lr,nHv.LX,lflV1vWLwV1 ' lv 'f' vNYMr Xruvtfmr 'N V UI..-'l.l. N, . M g wt ,mf rw. l V, v','m VVT' I3 "W UM i t if i K 'lil .M l i 1 'v I . L . r 11 51 I I KI ..,. i' . Qi I fl ,-Q' S :WI 'f, H If :N 'iii INDEX OF Mavor and .Xldermen of Savannah Union Bag and Paper Corporation Savannah Morning News li Press Schwohilt Schwaneheek's Savannah lflectric and Power Co. Savannah Hotel Pennv's Smith Brothers Savannah Gas Company The Morris Plan of Savannah Raskin's Stubbs Hardware Derst Baking Co. james H. McKenna Cargill's Haverty Furniture Co. John G. Butler Company Harris the Hub Bloomingdale Nurseries Desbouillons Globe Shoe Co. Mangel's Joe Gardner The Card Mart The Stamp 8: Stencil Co. Frank C. Matthews Country Store Stelljes Jewelers Kroskin's Men's Shop Pigllfy-11111 e ADVERTISERS .Iolin fl. lxitchell, lnc. l,ll0fHL'I'2lllf l,1ll'li.S Bolen's Business College Teen Shop Savannah l-'loor Covering Leopold :Keller Co. Uur llouse .Xlnutt Music Co. Mercer lnsurance Agency Savannah Transit Co. The Sports Shop Triple XXX Nlaxwell Bros. Savannah lce Delivery Co. Lindsay and Morgan joe Price, lnc. l"ine's Claussen's Dream House l"urniture Dairy Queen Gay Nell iNlen's Quality Shop Gold Star Yvagon YVheel Bargain Corner U Southern Photo Service. lnc. Nlorris Levy's Sapphire Room Standard lfngraving Co. lfoote X Davies, lnc. 6 .4 ,-.- Q- V- lf THE MAYOR AND ALDERME OF THE CITY OF SAVANNAH Vnllgrrltllfrllf' xhlllslrmlg llnllf-gv Ibm' Llllillflllllsl tlw flllllll ul' Suxaunmll uml nllwr plum-S lll1'0lblHll'lllllllY lu lllllH'UXt' ilu-lr l'llll1'il- . . . ,.. ,,, .w tum along SllllSlilllllill lm:-f. llns wlumv ul llzv lrl'l'f'lll'r' lllllrlI'ill1'F lllbm' all lllc' mllf-gv illlll ln'1'fc'lIlw In lllv plllllll' am Q-xwllvlll llll'llllA1' ul llw umm il1'llX lll1'N ul ll- flmll-nl-. 1 . . . l'Ul'lllll1llt'ill't'lllllwt' mlm mall llwmwlw- ul llus mln- vullmml H'lll0I'llllIllf. 4 I . ,J -X .f x, l 4 I 1. + 'S 1, xl, .-. , X v 3665 5 . A 0'0- G UB V r 'os 'Ziff J DIBBLE ? MEMBER ...sh Whbf' JWJA ny one of the thousands of youths who make up the membership of the 4-H Club or the Future Farmers of America in Georgia could tell you without a moment's hesi- tation that a dibble is a spade-like tool used in setting out pine seedlings. The dibble, although a simple instrument, is making an outstanding contribution to the progress of Georgia, just as are the boys who use it in starting their crops of trees for tomorrow. Union Bag 8 Paper Corporation keeps many dibbles and a large number of boys busy during the winter months by providing 4-H Clubs and Future Farmers of America groups with hundreds of thousands of pine seedlings for planting on old fields or on land that has been rendered unproductive by over- cutting, disease, or fire. In cooperating with the 4-H and Future Farmers members in their tree plant- ing proiects, we feel that we are making a contribution to the future of these youthful utree farmers," to those who work with us in our own industry, and to the welfare of all other Georgians. " i"i' UN I 0 BA G mi-if 65? .QMW Z .!fb!6 'Q' SAVANNAH GEURGIA HER KEEP INFURM ED! nrll 4'k t'IlIs arf' IIIQ' wN41l'I1I l1JlILiy'. Iie- u re-guIur -llIhl'l'IIN'f in IIN' SLIULIIIIILIIJ Hlurxling Nrtns SAVANNAH EVENING PRESS ,ff Great Name In adfkflfy 'SUITS THE SOUTH' Nluke- lifa- I 111v rv pleasant Ivy putting If I. Il ll 'II II I C I 'I' Y to uurk fur yuu Afnr just a fe-In punnie u mIuxf Savannah Electric and Power Company SCIHY.-KN EBI-ICIi'S lffmnfl uml Swlnml .Nllllllfl-U3 Lf,-1 XIu'l'1'ufIl SI xx nun. llrmun r,I.l.H.', 'I'1'Il'IIIl1llll'- IUIIBIP SAY.-ANN.-ill HOTEL l,f'4lllllIy l,m11lm'r1n11 llulvl uv! Il1e'f.Ilj XI-Xl IIIIIQ I'l l'IxIi'lA'I' IIl'lll'l'llI Xlnnugc-r mu I-is I-im m-imxn 'llll-1 Punt:-i 'rn xnrrmx xl. vr I'l+INNEY'S .Vjlv uml I l!lll1'l.t'IIll'l' nj lin' ffuuxlul l'.-lIlIIl'l'f' SMITH BROTllERS xl-:c:r1'1xx1z1,us ,xxn ulmczl-Llmis czllcmtl-1 x11c.x'l's Halmcrshunl and llsl Streets Phones 1-2201 -f l-2205 If your lfitc-lwrz is II10llPf'II...l.f.S go! to lm CAS! SAVANNAH GAS CIDMPANY - Thv Mnrris Plan Com pany of Savannah I .-Xl Hlllflllll :mal liryun Slrvvl- f.'n1nplilm'rlIs uf RASKlN9S 'WXUXIHN l'IiHl"Hli ILVXSKIYS SHUI-QS. BAGS. .-XXI! HUSHH 2313 lffuugilllull "ix 5 7: I1 A-2 nARowAne co "gh, .t ,A lZl'lllillUlH snr. eff mi KL' A' 'il' V ,HW ' - - - -' :girl-'7'-"-ff.. - lie-Qu-In lfur - n I, 4. -if 2' -Q 'Lf X H nz-'L , 9 J -'215f515g5 N - b X Q U-jw '-.I I ,, y . . I 477 SQIXQIIIIIAIII-S l"ilXUl'ill' Ifn-ml! CARGILL CIIMPANY Ulfl-'It'I-' il I'I'l IIN - I-'l liNl'l'l RF :L Sum- Sn.. I-lu-1 James ll. Nlclionna Su xxxxu. tLlgm:1.lx It-l. IILQZI U lmlfwulf' l'lIIllllll-IIQ mul llwfllirlg .NIIl'lllI, ',-3-lf.-V27 . xflflx 5lI'm'1l I'lmxl, 2-Tl ll l.4'r!4lI-Hg ffulrll' I'-Ilflllnllrlw ul' lfn' Sulllll fill lrff ,Vulx I an , . 75 l'?ff.If.T if gg?" 'il XM'-I Hlwvllulll-'ll N. I'lwlu- 21111111 Il A ll Il I S J0llN G. BUTIJER 'l'Hlf Ill I5 lmAlN'l'S GLASS I"l.ll1' UM:-.s I.'lUfllI.ll411 Sl-lll'l' lliflfn BPILDING MA'l'l.:RlAlA5 215 Blilllglllllbll Sl.. XM-sl Sana Nlll.l.W0lili and ll.-XRllW.'XRlf Store 2-1101 Plant 2-l lfxl Bloomingdale ' Nurseries ORNAMICNTAI. TRIQICS AND SHHVBS .Yearly ll Century of Ser1'1'z'f Bloomingdalf'. Ca. "Best Wishes" Deshouillons Jewelers Quality Shoes for the Entire Fanzily Globe Shoe Company 17 East Broughton St. ,ff PATBUNS MANGEUS I3 lirfmghlmn Nu-qt. l.u-I JOE GARDNER IT XM'-l limagrew- Slrrrl THE CARD MART ll .Klum-rvurn Nrvcl THE STAMP AND STENCIL COMPANY H20 uvsl Huy Slrvvl FRANK C. MATTHEWS Ill, Vw! lfullgrvas Flravl I counmgv srowns .mo XM-fn 1,.mgr1-f- Strut STELLJES JEWELERS IIST llruytun Street KROSKlN'S MEN'S SHOP Ill lfust liruughlun SlI't'l'l JOHNQG. KITCHELE INC. 3122 lzusl Hruughlull Firm-l PHOTQCRAFT I2 XM-Nu rum- rm-1-1 PARK'S IUT Iirmnglulmn Stn-4-l. lfusl BOLEN'S BUSINESS COLLEGE HM I.iI..-ru Sm-1-1. I-Qu-I TEEN SHOP Ili! lfml lgfnllgllllull Stn-vl SAVANNAH FLOOR COVERING COMPANY IIN lf.:-I Hlwnlgglllmu Straw! Su1'ur111ah'.s l.f'lllll.llg and l.urgf'.w! l,t'lIlll'HIIl'lI1 Smrf' LIOYOLD ADL!! COMPANY i' adgr s 551- 0449 SiiYllIlllilll.S Heamlq11u1'tc-1's for the Nalimfs Leading Hramls in Quality Al6I'ChLilldi5t' 1848!-shi N I.C TO LCOME .nu v 1 E X wi. 151- a-uf A 'YA ' an -Q ffm II I'-' - 02'-'J R-2 01156 D 31" :J z O Q M-13gf2s QQ ae: sumsmw QQ 42 Ofix N-Q Im4m0u-Q 44 UIIEDU7 -2' mU.Q lill "N-.. QD WE .- -rwiili 19 ' mit its-aizafgfilv x . zz-ua'-2 ' 4 ' ' .-- 79. -'fi -N gr.-2gk2f2f.' N-' -L N :::j.gf:j:-'-pf. .lv P Fig-Qff ff m I Q ."f'f?Qi'f: N . milwl I Q - . 'v b v ,N -A 'x v . MIP ,Q Q wiiin, 4 Y. ,I -:gh u-wmnnrw-new 4 . . .x,,,1:A'11T.- ' A !Ti!f'l I 34' AT ON S HES ONE OF THEN O EST so u1'u's F N f 'THE Alnutt Music Co. SPEINWAY PIANUS. KNABIC PIANUS XX l Rl.l'l'ZEli Pl.-XNUS. xl,l'lll'.H lfl,lfi1'lwHIlNllI UIULXNS 'll irmughtun Sl.. West. San muah. Un lies! U VI'Sllf'S l"rnn1 'A0Ii'zJvrz11f 5.1 7l'l.C'l' U .L -' mls or Ixslnxvgxc l':Xlfl'fl"l' l.u-'ri Nu m.nllv: ulnvn- 51,11 ,Liu . . . l1nunl'lx. -lllllllbilljl. Ll lIlUXil'. ur -vluml . . . it., 1-.1-if-rlngvl line-I1-nllvll ynu l'i1la'Ille'Hll-. Nu lnunliug fm' Q1 plgu-4' in park. Xu fighting lnauy ll'.nHie'. Xml IIH xsmry gnlmllln "ti1'lu-Inim'lmr'lxilngl1mlung. ll'- vine-ape-l'.lm1. Nll1'llyHll -luplurnll-ialvl'Inns ilu' you mm ridv un 11 igU'lULx1'Il. Il sa rfrr Ann counrfsr 9? 1 un- - l'.i'IlilIg 'l1m'kla- - Xlhlm-lim' I'i1llIilDIll1'lll l"""'l'l'A"""'1' ".' 'l'lll2 Spokffs Sllop NIIIXWPII Bl'0lh0l'S QT xx...1 4'....g,a...N su-..-1 Furniture FXX XXXXII. HX. Q .tml-Su!! lSr..ugl,1..H rg., XX.-.1 lllIlIlli1'I'XilllI'- 'l'a-lrlnl1-,ln- SIZHI 'l',.lQ.l,h,,m. lgjfqpl ffullzpfirflrlllx ul 1, ' ':'5H-. 'f' E -. ' 'gQ?3"A:l1 1 mv cf.-Q, -' ' 6. Savannah .mm a. ., ' I Ivo l,l'llVl'l'y Co. vo, J:-1--',.,1.....x' in l1'I1'lvll-'lla' nb ' " I r --iv xx-urs ilu' FHXQIIIIIQIII lIUllM'hlil' lx.:- l vlwal lu IJIHIFQIX ami XIUIQLQIII har lln' cal in hmm- furnisllings. f.u.wj l!'l'llI.N X 301, Lnmlms Q mausgeds YQ-if-""""f'?lj - X P, ... rice Iac. .7lze Sou1h's Finest l,l'GG.'KGl-I - - l.EATl'lER GOODS HAXIJB.-KGS - - GIFTS 5 W. Cungrvss Sl. Since I84I U 9 Wlzerv Fashions .llrzlm Tlzvir Debul in Sarannalz i'iI I 'XFURNITURE YOU DREAM ABOUT" S X ? ,,, d,,,, X' A AA5 i--L fig VE + 5 fl YQ , , w J? XJ ' 1 - xx .,l V 4x 'Alai in wpf nf TU - H FUR IT RE CO. -Q, ZZI7 BAY ST. EXTN. DIAL 3-ZIZI lin- f.ulIa' H Ilfl ilu' fill, un lop ID.-ll RY Qlf EEN , y ' ' -INN Fkl1l.m.nx Hmm! lr-I Www! Hlluul 5lIa'4'I fflfv lim 5lI'l'l'l lfxlf-1141-In Xl!-. lwllie- HVHQIIIX any-xx-11 Nll1vl'l1rI: XXHXII-X 1 lull XII' I Vlv'ls'Irlwlu.- 1 1 XXXXXXII 1 I I1.IX ,...15 ff, O,. ., wx! 4 ., x X . x f ix x I ,owl V .1 xxiflr. TNR :Q -' X fm X: xi gg , -E v 5 S 4 OP 1 LC e 5' 5 enhelme' - A O. , 5u1L""'fN 5 L A ' 5 im xv , 'V S , . . the Sion that A ' conrmzncz - " ' ' ' is buildin9 . . J :Au Q' ' I x A ' 5,7 A -WV' A ulnn- n1ll.illlX I ' X J -!.mfi.4r'I- an I 1 . 11-uw! mn . . A Q nl.--x A' ' . Q .I an-i mf r- h.4l!l'iI Q1 Hlnlllillwvll Nl., l.1-1 N.u.1lm.ul1, 4.1.-141.1 lmmf- nr flu- Xllll-4711.5 l.vf1ff1'ng lfrflnffm NEW' G0l,lD STAR IYAGUN VYIIICICI, Xxvllilc' 'Hun' Hum' O S.-XX.XNNAXl1'S NICXYHFI' Sl'l'l'l'Ili Cl.l ' H O UQ' wllvr In pnrtfm in our SlNIl'i0llS prirntf' dining mum f Call 0183 for 1'c'se1'va1tiom Southern Plmlo Service. Inc. 1IXXXI.l-IYS S'l'l IDIU PIl1ll1Il'IllI-'llllg l.mlum-lvlnl l'nl'll'alil Slllllllifr IQUU lil 1.1. S'l'llI'lI-I'l' I'nuxr: 1--1103 Night- llulimluy- . . IS-2280 I 1,-Uifilll .fgf'l'l'lIl'f' l,lIUfU!UI'lllllll'f MORRlS LEVY'S 9 u unnulfa l"inr.sl imrr. mu Xlrgx 0 Smal' mn Rum 1.nlnplilm'nls of flu' SAPPHIRE RO0M HKVIAEI. DHSUTU llafid EBV' nm ENGR AVER5 OF OXSTINC FOR ANNUALS 1 IL Eugalwtf U. l f f - ' lr..- , ,, -. -gf-f.-.van-.,.,.-,' L " ' fnce tlw W affine Wim WE HAVE SPECIALIZED IN THE PRODUCTION OF OUTSTANDING COLLEGE AND HIGH SCHOOL YEARBOOKS s 0' 'lv cg Ki e4 S., B g 5 5 0 .K' I oNDf.Dx. FOOTE 8L DAVIES, INC. ATLANTA 4.9 "',,'f' 'I nu-..' ' nl? I 'X ,J . , 3? q 6" f 5 I ' 1 J Hai. Q 4 If. I I ti sa ',! v ,L 9 1-5 .. tl 'nf tf Yin 14 ' 'Q . ' , T ',.' 1. 4.1 . A R . A ' f ' :,4"g,IQ"Aq:'l". 1 Q .,-- fY,:D"3 ' var '-. 1 .- Q. ut, ' . . ' .K .L '2-' r ,I, ' .. K. . Q ' 5' T - ' '..u.' S- 4 - 1 Av-, 'ff' Zf' I .lr Q 1 2' 1 9 5 U .fd f, ' 0 '. 'rv . 5 s 3 b. ' W.. . 'Y - X Q - ,s as A 2 4,1 , Q . ff 1 l f. I ' , va I . ' .fn "4u Q-X ' 5 ' " "' li " xf . ' ,-s I: , u Y "-:ii 'l . ' L -- I: i Y' u Q ici' .A ,gig q6A.f,k -, It , , A ' - ' -sql ,. ' 4 X 431' - ' - ' 3' ' Q - Q: f Q sv' gli Y 5 .' ' 'av 4 S A 4 I mic? ,iffy . 4 u D . Q ' 1 'fiv , 5 I . Q s 1: xv I! r" nr ' , - df n A 'N J s l I ,-fo, - '- 'g4"2'i':: wig' . . . ,,, .w.' A' I N xvlbrx' 1' 4.-4 ,YW A A - -. uf Sgt N if . NX . . A Hg.. ,Z V w . X - ' NSR ' .QE xl- Lu fa Q-5 .4 ,5 Q? xx My - :"1- E.- Hx A az 0 . V 'fl 1 . . ww ,, 'N ': f 'J 'Nw-x g K ,QQ l xi 31644 wt 'lg rj x- 9 QNX gg' if-ax. ,u n 4 Us Q S4 - af' 'fe' - 'g . 1' -Ln-."f',frp A wg cf' A+ fin' L, ' N .1 gf . , I- J I ' I , 1 'ibn 5 4 V I--'lu 2 , nga. 'Q Q -T '- ff. guf,-,,. , 1 121 fi r 1 4 A Tvyxk' h flaw- 1 1 r A, I . I 5'."MH ' .5 -' ' . . - - , 1 7' r ' Q . ', X ' ,wr- ' K '- ' "-Nw-,Z .1 -,VV 'gf -. V. 051-f -xi,l.' 5 is WSWS 3123 2 .1 Vw mc- bg' x Q on saw x-. X - g ,f D- , V S -2' ' Vw 4' f. ,.i. SN.. -' 'A swf' 5 F. af' AW -wif' G5 "" ' NF. 3 Dua Q., Wiw ' 'Y' ' .3 .' '. . 't . , . f . w fix -E ' T 1 ft? Uhr r rf '.,F Dv. ,v W1 .Aa 0 ,VT i wx?- . it I.. I I Jet. I' .L l Fiiffflii ' i " f?.f:.?2fsef ff A ' ' ' N 'Q N M -Q 5.45 wi . . .. , ,V -. .W ,Z 2' , f?i'Y,Z' Q, ', ' -br , - . I . .19 ' 8 I I. Alf"-..-1.7f,.ff-,.:.jl-, '. I - - -.-.. V, , I I . ,. ,- , H .,.-my J


Suggestions in the Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) collection:

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1952 Edition, Page 1

1952

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1956 Edition, Page 1

1956

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.