Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA)

 - Class of 1952

Page 1 of 104

 

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1952 Edition, Cover
CoverPage 6, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 7, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 11, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 15, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 9, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 13, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collectionPage 17, 1952 Edition, Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 104 of the 1952 volume:

0 3 lv Q v 'Q Q 4 Sox' .8 K M n Q.. S f 'F X . 4Q,.,i'J-fr .A 3 . , Q-4 F t 5 . I 4 4' Q' 5 I '1 I i . Tap: L' D r :ri on .. 'Q v' 1 'A. . k' ng 5 'h i 5 .,1 ' Q. 1 QL gif' 1. rf' ff' I s Q V' 5. . 24' T Y-Q,-V. . 4. -,x r ', Q I' -J I . I 5 n ,ls X . I, . f " I ' Q ?'lM"h'. J., f 0. ' -cj gf, . . . 'D . if , Q , " ' . s-J' K. . ' Q 9 34' ' - 1 . "1 :iff 'J us. s ,I ma, ,S UA . --,ss 1 41' ev- of V 39 N. P- . tv .1 4 r '.' K.: PA . ' v Y .uh 'ui' N .S -1- x t if' . , .4 ':A 6' . E .s '?7: 'Hr 3 N? an I TW. ,b 's l 'J ,B c ff ,..,..1 vi' wr, ,mn a. ' . U QV4 0 Y,'5'aQ ,- J - " 4: . fd 3 v 4 f , ? IX H' , ,al Q 4 Q ,ae +3 1 -M4 Q pr 8" V 'P fx V . - ,Q 1 'Ja .: ll.: O -I e ' J" Q' K. A U'-,Ig ,af-' P' 5' elif' dip! ,gg - V -"fl NS ' ' 1' -1555+ i 1'F 'K1, " 52, i' W-' fu. - .-43 + ' . "3-wp 'A ,,' '-. 'h " , LV X -2 ir-ip., 1- V ' Q' :Rigs 'If l ' Q A x N 5' bv My 'D' 2 l Armstrong College OHC' Presents the drama "Life at Armstrong" i,l'ULlLICL'l'S .......... ..... . . fliccchcc Stun Dirccturs and l'rmlucticm Crt-xx' ........ Cmnnmissiun .Xdnlinistrzltivc Stuff ISRICLIIQ' The Setting Armstrong College. in thc llcurt of Sauunnnh. Georgia The Cast Irzuling Rolcs . ..,........ .... S upllmnmcs Supporting l,I1ly'L'I'S ....... l'xl'CSIIHlCIl l':Xfl'2lS ....... .,..... L 'nmllcr Nurscs Night Sclwul Students Act I .XRNISTIU PNG .XL"l'lYl'I'llfS .KCI ll SP1 DRTS .XT .XRNISTR1 lYti .KCI HI 'C'l-'IfClIl'l-' lil' Xl"l'Y CUl'R'l' I , . Valtruns ............................ . . . .Mlxcrtiscrs 'WML .pf , ' ' izc-vate.-1.i+'f' -' i fr - .M , , A -- -...lv U ui. 4 six 18 ,lg i A -.rf au s. Q - A- ' .. A 1- 'I-."uA:fi'lf.l1....s7.i..xl.L 'Jr 92.11 ,R :-n.u19ng.u..a ..g-LIQB "JH llif' fcoi'fff'.v Il xliiyv, liiif aff lfii' niwi and iQ'omi'n n1i'ri'f'r f7f!l'X't'l'5,' l'l1ii-x' liari' llifir utils um! lfiwir i'i1ln1i1t'v5,' lui! om' mini in his limi' plfiyx iiiaizy paris. . " .Ns we think of these famous wortls of Xkilliani Shakespeare we realift that life is truly one great drama. ln that part of life which we have spe at .'Xrmstrong. we have sharetl together happiness, joys. gootl times as utll as unpleasant ones. Talking in the l'l3ump," rushing to classes after tht last hell, waiting for pink slips at niitl-term, antl tliseovering too late th it it's time for exams. are just a few of the roles that we play' at .Xrnistro College, If this annual presents to you "l.ife at Armstrong" so well that w thumbing through its pages in years to come you uill relive the mentor of these college days, then we will consitler that our etlorts are xx' rewartletl. ef-svz llfx 1 4, - ' cc htn ies Setting Hudsisml Hunt Building Uumhlc Hull ' Lane liuildini .lcnkmx , . ...-- -f" ",' K- ml W 21,3 1 3- '-Y, 'F lf. IH .WTA Setting 'Nu l5lIllnlIIl"N ul Xl'll1xIr-nl" lul- - P-w lvgv l'laIlIl'wl fm ilu' uppfwatv paw lllllxm 1 I-ul-lx NVIIIIIL-1 !u1'1:u1wiVL11l1.1. In ilu' Kl'lNNl'1Hl7HN lllk'IlIl'L'1i In-rc, un Nlnm um' plmw wi llfv in-11' NKIIMII IN full ull 'lk'llXIIX. NKIIUILINIIK ami cxtm- .A K . , QX wmxnxu' claw. ll fi'IlTllI't' ut XIAIUNTIIIHQN I,r1gl1J1-Hxxrurx pm IXIY. Hur A vw: 'Q gan.: " 1" 'Lx' pP1ff11g1':1pl1m1 in rhf- ucllfcqmppcd . 1 . K xjq , , -4. Q x Geechee 2' i4 pf., ..-+"4, . -..--'1 'j . A V xv. C ii Nh . .S 2 ful."- l"x N '1 .., 'ty 1 , . - 'NA Na+' Staff . ..1,w l.:.:,.'.'5 l..':.w ',l.:n.'. -- U1 1 f l.1.'.'1' l'.',f,fH, I. l.l. uA'1I I , -,-1 -uf !lxxXXKmll1x-.wx, Xlxvw X' x Xlxl.!CXI'N, H11 f .fJlu,, X. -ULRX L K 'U ...gn 1 -'lbw-g P Il, I-f'f'l1f3 I lfwlx ' lumlw lulxli IXVMR xlwx Xxx Iuxrxx thx lffmlwfl l..I1lf1,- rxw x H11 wfxllm I1 xx1l' IA ue.4t of ,Honor - - MIJA cgleanor oyle l O '41 u 5 ,F I . 4 Xxx-llJpw1'x.!1g-vt rl1Q pI.mwl1f 1MCl1Plx'S .INQIHQSI ut Il-wmv. is um- xxlwsc rr'.mLm w .m.i N1Ih'k'!'lIX urlwxv.1mi.ul111i1'Q. Ihr hw' ur1wcl1ixl1 cwntl'ilmtiw11s In ilu' ll lmklum. INV Inu' irmtcrwtul wppwrt U'-YY1.llN wthur' m'g.1r1i1.1tiuns git :In-U-llkgv. .xml Iam'Iln'Vl1I1I'.1Qlil1g wl'xiyc.1N.1 In-.uT:u'. irmtcrxwtcd iI1glnlXLlI1C- : ll' l ' A ' I - I I . .115 IM x.glt.1n -II Lulu NIlInlL'I1I my xibniibllx' with "I'.lIx'fllI pvnh' rhf 1'l5Q'1.llLlHl. 5 ' ll N lx I. fum num I ll 4 -1, lmn man 'W ARMSTRO G COLLEGE COMMISSIO E5 NY' .o .ij fin EQ, 'IS' J.-XXIES I.. HARNETT XIURRIS BERNSTEIN H. H. l.liX'Y XINYHI J. P. HOl'l,IHAN C. PHILIP NIORG,-XX NIRS. NY. lf. R1ll3liR'l'SUN Al.I"lil-QD X' ff' fl iHl,IN I" I I I XIII! Iilx llilll XXINSIIN IR was 1 X A 'igs T --tg' ' Illllr ip'- A- DMI I TRATIO The .Xrrmtmng .Xdrninistr:1tim1 ll l' llfllltk lm c ll grcznt ll1HUL'IlL'L' un stuuic i f life at thc mllcgc. Lhlllllhillillg ynulln :xml xcrszmlntx. tlncx are nur wmcrr lrncmis ns M-ll 115iI1SPiI'iHgIL'l1khl'l'5lllhiICLUIL' FOR!-IRI XX Xl. HAWFS .X..H.. Nh-rfvr' lrxiu-wily 315. lfrlwrx Vnixz-rxitx l'w1..fml1 KSUN lilflffilllfli .AXR'l'Hl'R Nl. lllliNll.l.l.-XT .IOSIIE R. NELSON Xli Nl .X., lilllulff l'IliXl'l'NiIN .X.H., NIHX., l"1ix clxity uf licurgill liuulx M-vrrtnrigll Nhunl Xl X lnixvxsity of Qin-wvxgiu lirzldunic Study, l'. of Vlhcxa- S,.f,!f1fj 'HI-5' Yx"fI-'u'v" ll fill nf SIu.lrrlI4 llzffffwf 'ff M1 Iffnllillfl l.wllr11r ll. T' 013.-.-f4 I Q5 " , f.,' r .x 'f F5 .faaxL':'f'7 FA C U LT Y XXIII IXXI Il. Xl llllllbll IIS, NI N, luiu-I-in -vt .xI.lIV.lIIll In-111. 1111 ff! lf:'1f11.1L IIXIIIIXR X XNIYIIURS .X X, X1111x11'-+115 KX-Ilrgr l."1.1'1 I..g.l11':! NN Il.l.l XXI I.. I4lfl.l. INN, k1r111Ll.l Il'.ll'IIl'I'N luIIz'gl' l'1-111113 ' ffl l'n-111.111 l,.l11111I11111 .-XR'IAIIl'R YY. lf,-XSI'IfR IIS., III-Inilg XI .X.. If uf XYINCUIINIII l11,1I111.lf1f 111 l'1'Q1,-111 :IVIII .Il11l111'11111t1. ANNE KIQIIUE CfROI-I.Y .X,Ii., I'rw1Ii11c full:-uc . 7 , .1w1,+I11'1l 111 ffllz lx1111.wl1111 l.ANI.-XR W. ll.-XYIS IIA., Inxxcr-xxx ut buuth LLIFUIIIIH 111111111 1111 111 6111111111111 ,XI lmmlm XXCHURS E' 'fu 1-rx Q .4 .ll mf' ' 111 I nm 1111114 -ss l1l1'1 I I I-'I ICI-XNOR .I. IJOYLI2 II.-XIIIIIIQT I-XI.I.I'fN II XIN IIS., Im1n:1c'uI:1t:w1 NI..X., l':1tImIi1- l1rgmgI11 I'., l1r:1nI11:1Ie Study, 'I'L1I:1ne If I111l1'11f1111 111 flfllll 11 1 l'1.'N11fry-l11,xI1'111lf11 Ill Sf111111.If1 IIhI.l CRUI I Y Lixmvhlz lmxvls , . fin Qui' ll -16" 7 x 1 I I '33 I 4 If 'M 55 c. ' 4. 1 v S.. 'Sg....,. 54-ll' 2 I, 5111111 II XINI 1x T Nl'lxI.l'N X. XIl'liI'IlY XI.XR.lHRl KH X.v,.l.-.blip Nl X lulllllllvm I Xu.,.1'nrrlr1 l'mulnu- gm I1 .X. XlHSl.liY l xnwu' Xxrxn-Irma" tullf 4 ,l.'u,'llJ lm ffl l1J.1f.wf1 ' ' ,Y..'.lfng iff If., f'l 'f I fm.: A. lxXNIN lllh NHIIJHX IAIIIIIHXN XIVLKXX UHRRI' VNU K XSK I5 N, l mx rx-in -fi hrmgiu .x.n1mnrr- N!-.dy l'. nf uh-lxnlngmn lf:-f'u-ff., n1ff.f.ff1g.-11.3 JUSl'.l'H I. kll.l.URlN 415, Nl -I1r'lll'fn!It'Qt' Nl .X , 1 U! .v'.'1g1 I IIIXVYNIIX Ili,-Hn 1 zu lf..-Iwi Xl XIULXIHVI SI'l'.N1Ql-QI! l.l'HS N11-.H-.f-v-.fl ,,'X Ii. I IIIKFINIIX 11 1---zgm, N1 fx, Q 1.l1.111I'm lmxrr-:tx lf:-!rufff,r Ju Ir.u.f, 4111.1 lmffx.-I. I-.l,NIU NI. NIL-CRAY HN, N1 X, l nur:-m ui .Xlglrunnu ffl-flu-Iwi ,Il Ifiwfwu-1 lIURU'l'HW NIURRIS H N. I ltlXt'IKlYf -11 lrnlurvcc lr:-lrn .wr :rl l".5.-.-ul lgfufulzun HI-.l.I-iN lf. NIIZIHHIQN l'.1N!4'Y.' liH'il1C" Nhmvl .Y,,f,I.:1Vx ff! 17.1 fifnfrm l.'uHf.Jf HHN. IX xllH!'HY s, ,im 1 . ,R , 2 4 H- K LA ft' H. l"XlNll'Wlul' X li XY1vtf1n11 Lullrgvg NIUX., llllXl'lNIIX .I Xlflx 1-t X1-rlhk.lr1vlll1.l lff+!f11.!11f "I xl1f!"'l!1f' 1 .I Xl Qlx 1 . 1 .1 1 11 l'l lR'l'l" R X li, K-mum.: l'1'.llm1ix lullrgx' Nl .X llnu-unix ut Xmlh k.ll1vlm.l U1v,'u1,'- lr11."u1l11r HI lfnlflvf: lil.lZ.XlHx'l'll l'Ul'NIl 1,11 Yl1l1l"' 'ff I:UUl'JfflF1' ANN.-X QI. SlfYl,l5 fyli., l'nix1ul!x ot Krl'Ul'iLlll .Nr.wl11"1 In Ihr Ilruu DOROTHY NI. THOMPSON unumurthg MUN., Nnrtllucstcrllg lcrtitivnte, l,Nfl'hi1lII'il' Suvizxl XYnrk, XB., 51 NVQ-stern R1--ervc Vnixvrxity l11,fIrr11!11r' fn l',f-1'1'l1ulu11Y1' 1111.1 Sn1i'1l1r11-1' ii-'bt Nl NHJl,Fli UIMXIHS NlfflHJl.5 lllfll I N ffdlllllhil IvIliYCINiIX l3ipl1u11:1,ii1'1'ggg Lf 1N1vr'1n.1l Nt lm 11 ANNE WIILSUN NLS., I'-l1v1'id:1 bleu- IvlliXk'I'giIX Spcvigxl cv1llIlNL'N, If nf lflml In I uf B-M - XY9Nlf'P'1"19'0ll9?-l'l' l11.vlv'111I1fr in Ilffmr Ilklllllflllll-IA Mi"I'i53"l Dilwlfn' of GI 1'1' liflllf llnfffxflfff in Ifffwffl 1 PXIXLFTT l'UL'Xl7 'l'HHXll'NUX Hill I I1 l'UR'l'!'R FFYIJ wllaux fl1L'H 453 1-JR Q'-.-gs, J 5 . I -a 01' 1- I- Q--.-T' xy lf .. -,1 N- 2115: fa.-S lfurlu Il Zin Hlcmuriam XIISS l,.Xl RX l5l..Xlxl'.l.l'.l lust ructm' in Nlzltlmcmzltics p Um- mill 1-wr lu- mmm- l't'lllt'llllN'I'l'tl fm' cmnplvn- 1l1-xutiml In llcr tvzlclning 1 1 f '-wtimmznl in lIl'l' Illllllxllll mul fur--iggllrwl in lu-r tlmm Klux l.:1ur'1 lilwkvlm-x l xug x 11 wx, tow ' 1uul1l un1lc'rNt.u11l or 4-xvn lwp1-r1.1-:mln :I glunpxc nt rllc lllfilllllhlllll : io. lla-r lin- um um- uf lwzunty uml Nimplicity ur tlmr Nlu- vm' lll lnzurlum at lm lltx :ml ffllclfllq. Xl: N Hlzllu-I1-1 um 11.11111 :tml zulmlrul lwy l-mln l2lL'lIlU 1 1 N llK'IllN. and tu ,I .XXII-15 ll.XRHl.lD Nlkl I-ll:l.lJ .Xrmstrcsng .Xlummls 1 -:N :i. . .I v - . g lln- xmmg Xl.lI'lI1K' ulmm lm um rulmn Ill tlu lxurm an 1ur1fl11I xxlll ln lun 11l111'1nlw1'1-1l :lx .1 txuml an Illllllilli' x 1l lllllllllllls uf .-Xrmstre-:mg L'1vllm'gc'. -lxumw 1li1l nu xltll llix clnw in l"5l :lx lu' um czlllwl into actin' wrxlcv uirln 1 ' ' '-X" -N' .Xuguxt wt l'l5U. .-X w:1rt1c1p:mt Ill LKIIIIIYIIIX IP 1,rrl11-NI'u-m1 lu un Ill 5 ' 7 ' '- ' N- '-N ' ' 1lw1-mi :ix IIlllllll:l'I mum wt 'Kun tum-'x wutlxlrmu, .l.um ulll lm lm I rnmmn 1 , 1 111 rln- lNlNl44'Il1.lll It'1llll. Ml V . . . . , , . NIISN l,HL ISI' I.l-.Nllklxlll n1ir1iwtr'g1t1n'ul'XY1'1'1'1-11 X. Llllllxlltl' lluspirnl . . .x...,..A.p U 1-Il lxmmu I--mlll Xlaw l.1x1l1.lr1lr xxffu uwlm Tmml mr ll!! ml1 ml ll Img-ixll mln-lu ln-mr rln llnltluwm. Slu- Nw- mln- l71r1'1't1:r 111 Xuxwmng .m N 1 N . Ilxlllj N-I 1. . V . . . . , . . ,,. x11w'T41x'1xul 4- Xl'.l'N ,m1l ll4l!1. lll15lll1TIlIlN 1l.m H1 lui tr..,. 1 r. ,v ll ull l,1'x'l'II1l'l'I Y I"iI,Nl11-um-.1-Ium11xr1'.1r1n HfIl14'lIHNplT.ll. l.1nl1e1l xx ..ll 1 Mm ll ill flu-vu ll rln k'.lI1xllt'I' Hmnrwx xxlw mln- flu-ix' tlrxr umm: 1.1 1'--111-41 to' x 1 ' - ' v v . N ,V N-I, - l1l11'11' Xllw l 1-rlllu lY N.lN.ll1 1v1w.1.nl1wr1 l4lI1l.lllX .11 llu mn mn I ta l v y. . xx m1,lr11luz-ll lfvxml tw lln ml.1lmm 11111 1 . fifteen 0 00110764 Sophomore Officers y. TI IT T' V .00 Q I 'W' D"'i"'5' "4- . up - u - -1 - , ' N 1 . - . .5 Y Y , - ..- .- -- ,.. ' .1' I Y- -' vl,-7 A 'vt' K if - ' ' .QP v ' "'J""'.Y. . .Ei ' -A :"' XX ' .1-.-L. .X ' I .s. 4 vp . 1 1 .1- S , Av- I I V I J 's Q lst P' ' u -. ,vqa 1 Ya 4 X P 5 . 2' 'S Q X -4-1. A 1 1 X vig ,x x.,. 9 4 . Ax-,. . gg . ' ,-au." 'ta I ,- A A' 1, 140.0-'n. ,s-3. ff! Xxx x. ' 1. f ,,,,.. gg.. 4 Wt. -?Q?' 'fu T--f' 4, ? . K ,,,,.-5 4 "f -I 'Q 'if , i Xxx. C of 'OX IiXXI.l-W ISUSXX I-il,I. ISILXIJY ISRIZNYIQR l1'IN'lI-N lil'NNIil I INIXII lSliXN'II.IiY IH lililj CIXKIIIIUIN lI.XXl.l'.Y. liRlz'l"l' l.l'1QXS. IR. IiI:NNl'fI"l'. ll'I.ll'S IIKNIDRIX. S1411 X ImvI1:II...,' I luv yum, WI Y HOSNVl1l.l., XN'll.I.lAN1 CXRSON. BOYD, MAR'l'H.X RL"l'lI. NMA lfzxk-. ' Q hw IIHI-, QI QI. I!IlIlI'IlI1Q Imam. R53 BRADY. lxll.'XRl.l'5 lfR.-XNKLIN. I4II.x,I7.M if if N III' -'.-, II' If.mv. QI If, XII NLM I--mII.III Ibm., :IV if. HR.-XN'l4l,l',Y. li.-XRNI-ST K.'kY.I1w7'fwx.',f I I-I NIm,14fr. 'QI if' I-nmzx. :I QI HRl'.XvliR, YYlI.l,I.'XM I-QWl'l.l.. I1!I.n,'1lv. :I :f ISYI-1Rl.Y. MARY l,Ul'.1'..IM. IJ' If, IMI.: I.Ir'IIuI.n, 51' if II:mfHI11Ig vIa.!III. if l'.fXNTI'Y. l.l'NURl' Rl"l'H,1 I, 1" tu' Munn I-IIII'. 3" Rf. IIYJNIIIKI, :II :I XI.4II1l'lIIv. :I :f. I"wI- ami, :I if xfln I I ' NI III T-I. l'.XR'l'HRUN, GIIJNN 'l'Il0N1.XS. I3.uxIvIIv.1'I Im.um, QI' f "X l'IL1:- :K if l'lIll,IDl-RS, MARY ANN. Nr-X' Nrmlnw. Q" 1,-I IHLI I.mwI-II.1. :II gf, IRIN.: QU-'I -I.11'u, 1 Q ll 1' II, , Q IMIIIIIIIIIKI, il Ilwmu 4..- mmg l'.-umvmlu. RI'-:fi XIIIIIJ I.IL1 I1.l.I. :'I 91 NIIIIIIIN :I if X LIHIDIIHS I.llI'I'4Il NIQIIIJ, QI: IH.1lIY- I:-YI. PUKIR, IXMIZS RUl'Il'R,l.. I4r7.x'I1l'-. :II :I II-.wif X QI- if fI'IkI'R 9 1 ki It IIULITNI.-KN m:m.l.1Ns, ll. culuxs. xl. Ax. CI DN Ii RUY,XI.'I'Y-I'.XS'I' .XXII I'III',SI'.N I' COLEMAN, CORBETT LINDSAY, ,I-L'I'I'.IIIIIIN. 'SU-SI: Ulu' Club, ':vll-'51, I'1'u1mIuIl. 'glfgfz SIIIIIQIII Sclmlt, YI-I'L'.lNLlI'L'l'. 'Sl-"Tl: IIIIIIIIIWIIIIH 'Il-.1m, 52: RI.lWIllL'IAN. 'Sl-92: COLLINS, HERBERT EUGENE. COLLINS, MARY ANN, IfruI1m.lI1 Queen, SU: Sluqk Clmukx. 'QU-72: I7i'Il.l lfln, '5ll-'52, 'IVI'i.lNlII'kI. 'gl-32: NCXYIILIII CILIIY, 'SU-'52, hI.INlIlIL'I'N, 'SI-'52, CONE, CLARENCE DONALD, IR., Scumu iflulv. FII-'51, SL'CI't'l.lI'X. 'SI-32: Inkxvcll, ,'XNMlCl.llL' Ifmlxlur, 'Sl-321 'Gccclwc-, Spfwtx Ixmimlmg '51-71: 'lumlwlmg AI-LXIIII. if: I'crlI1.mcnl IDCJIIIN List. COWAN, MIRIAM INEZ. IIcl.1 I..m1IuI.l, 'Sli-'gl IIIINIIICIII. 'RI-A521 AXIIIILI II-.ILI Ii-LI, 'svll-'52, 'l','L-Jmyk-rv 'il-S21 RI.l5LlUL'I'N, 'Sli-'521 IXIpI1.1 I..IIlIINI.l Slllllhl. SI: Mlm IiluIv. 'gl'-31: Slunlcnt Scrulc, 'il-32: I'crumm'11t IJCJIIIN I.1wt, COWART. LOUISE MARION, K.I.1111.1ffmx. 'gli-72: NI.INkllICl'N. 'SU-'3I: IIUL1 I..unIwcI.1, 'SU-32. COX, LURIE ILLENA, Iict.1 I..m1luI.1. Yun-I'1u11I411I. 'QU-SI. PLIIWIICIIX. '3I-TQ: .XIph.I II4.llI Iium, '51-32: .Xlphgx I-.1mIuI.1 SLLIIILI, SI: 'fnulug Sl.1II, 'II-492: I'rrm.1m'nl IILRIIIIN I.lNI. CROVATT, LAWRENCE WORTH, MQHK Inlr.1mu1'.nI I1-mul. 'QI-'gli I.1gu' IIt'.lXL'I'N. '3I-'31, CRUMPLER, AL RAY. DOLGOFF, RALPH LOUIS, I.Il.IIVL'I'N. 'ill-32: S1-plwlvlmur IMI!- lull 'l'c.m1, SI: I5cI1.1lIng LIALZIIII. 'WI-32: Stualcm Sulmtc, A91-52: INIL'I'CLlI'I, IC.lIIIHI'. '51-32: IJIIINLIIHIIIIQ Swplm-n1wu'c. DOUGLAS, MARILYN. DUKES, XVINIFRED DOROTHY, fLl.1m.m-mx, '5I591. CUNY.-'AN COX CRl'fNIl'I.IiR IJUI GI. XS CONYART CROYATT IJULGI PFI: Ill ' Ii IQS 4. , .K Q 7- K f ,tg fx ,N of' -- - A-ff 'vi'- Q LN I ' 'Q ,S ., 'Risk N 1-. WF' N 3- .1 ix I. .. T7 111 1 f A , . 1 1 Q57 111x111-1111 1-111-1111-1.1. 1p111.11111f1111. 11. 11111111111N 111111 M1111 1111111-11 11111.11111-'111z. 11. 1111111111131 1111111-1 111x1111R1s. 11.11w1111x 11.111x1. 411' 1.1 I1 If X li 13. H-.NmR. 111-1,1-N 111111-11 11 , 1 'Q 1 11 1 1 . 1 1 1 4 f 11-111 1,1 1-111-'1'11'1-11.1.. 11u11',1Rn. c11,o1'H1. 111.-1xx11, M111111. 1, 1 1 1 1 11111 . 11, 11.1 11. 11 111-1 -. '1fl.1'111111.' '71 'X 11111111 1'1xl -11, 1. V11-11.1 k11.11'11.1!1. :Q 4111 1 Lil: 1 :Q N' X fl 1111.1-1 1 Q 111.1 1.111 , X.,1 .11 Ci0l.l7Bl1RG, 111,1a.11NoR 111.111, X' V1 '. ' Q X1111111 . T11 1x11 ..1', fl if l11L11' .1!'. T' - :f, X1.111j1.:'-. : :Q N1- N .' 11 J 11. 1 11 1,1 1 1 11u1,1m111-Ru.1'R1sc'11.1,.-1.X.1 1 13 1111-1-.11 1 1 1,uu1w1111N. X1111 1,11111s1. X ,1 13,1 1 11.- 1. 11 13 11.1-A1 1.11 1 13. X 11'1- , 51 X 1 1 11 11 X1 11111 X111 1 ' c:R.11m1c'x. 1o11N 11mX11'11. XA ll.XR'l'. 1a11111u:1- 111n11i1R1m. IRN X11, 13 1 fg 1111111 1 X- w . 11 If ll.'kRX'I-Y I,0l'lSI7 N1-11.. 11-1 1-- 1-1 1--. 1 IIIISI. IRNl'S'l' 1111.1'11. 111., N1 -1 1 1 if 119. 1 ll X -. 1 1 , 1 1 13 X1 .1 X1 15 11111X11--1--11-111 141 1 X- 11 1 11 11 1 1 N111 1 X -1 3 1111- 11 1111RN1mx. Bl-,'l"l'Y su-. 11- "HS" 1 11 111111x1111x - -..-. XI N1 N ll X1x1l!l1lllIlN lXl1XI'l lil brag "JT fx, I'l'.GliX IS XLXYXXS IN 'lllli .Xllll HIGHSMITH, GLENDA SARAH,.Xlpl1.1 rl-.lll lieu. 'ill-'91, Scum-l.lry, 'gl-'gli Xlmqllclx. '91-32: 'l.u.l1u Stall. 'Sl-'32, LAWN, BREVARD IUSTICE, Glu' Clulw, 'qll-32: Nlmqucrx. Slllilflll .XNNlNl.lIll. 'all-'gl LEWIS, XVILLIAM, 'lil-L-ylmw Shall, 'Sli-'5l: film- lflulw, 'Sli-32: Uulxmmlxng Supll-n1uU1x1 Stmllnt Sauna. 'Sl-52: Muxlml. llUIlN'CUllllIlJLI l'.1r.ulc, '3l: Al.lNklllL'I'N, 'Stl-32. LORD, ELIZABETH VVRIGHT, lb-lwlx. HIGHDRHTH 'gil-32: Ulu: Club, 'Sli-'Sli .klplm ,lull lic-Ln. 'Sli-'gli 'iicccllu' Stall, 'SKI-'52, LYNN, IENNIE SHER- IAW MAINE. 'Uccclur Stull. gl-32: Smxy SII'LlllL'I'N, ':vl-32: lim l..lIl1lNl.l. 'Ql-'51 Xlmllmlux, 'al-'52, MCCRACKEN, EUGENE LUKE, Sclmlarx. 'Sli-32: Ll.lll.lQCl'. 'gl-'Sli lklmtlng 'l1.1m, 'gl-71: Inluull Stall, 'al-32. MCCUNE. EDWINA CLARK, licm l..xmlvnl.l. 'gl'-32: .Xlplm ,l.ll1 l1cl.1. '31-32: Klmqua-x'x. 'Sli-52: lkmcc Cununlllcc. '31-32: llmnccmlnng Cw111111lttu'. 30. MCGALLIARD, CHARLOTTE ELOISE, lfuflinls, .-Xltcrnalc Captain. 'SH-'5l: Science Clulv. Vlcc-l'1'uulcnt. '31-32: Suulgnl Sllmu- Scum-l.11'y. 31332: lnkwcll SMH. '51-52: 'Gcc-clmcc Stall. 'Sl-'31 Cilrlk lntr.umu'.1l li-mwl. 'Sli-'rllz lRrm.1mm In-.mk LM: OUISILlIlLllDg Suphumurc. MCGRADY, MARY ANN, 'fin-ilu-Q Smrl, lluxxmwx xl.lIl.l-QKT. 4511-'5l. lill1tU1', '51-52: Della Chi. 'ill-'51 X'lCt"l,l'L'NlllCI'lI, '51-32: l7LllNI.lllLlll1.2 Suplnnnmrcz INI.m1l1n-rw. 'Nl-72. 'I l'C.lNllI'L'l 'Sl-52: lnkwcll Staff, '3l: l'crm4mcnt lk-.Ink lmt: l,lllVllC.lllUIl lim. '5l. 32: .Xlplm l..lll1lNl.l Sngum. MIRSKY, SALLY ANN, Glgxlngxzmlx. 'gli-'32, ll.ll1l.llIl. 'Sl-32: lnlgxwll Shall. 'gl-'51 Ailccclmuc S!.1!l. '5l-52: XVUIULIIIAN lDlfLlIIlLll'.ll licmrml, '51-32: Mercury Small, '51-32. MONK. RACHEL CORINNE, 1lll'l',4lN- 'Sli-'ilg lilgxllmzum. '51-'52: Scicncu iflulw. 'gli-'5l. MOORE, IAMES FRANK. IR. LEXYIS LYNN NICCLNE NICUR,-XUY XIUNK LORD NICCRACKEN NICCALLI.-NRI! NIIRSKY NIUURE gg .E 4.1 'S' IW 1,5 ',, .fi NI-I YT' 'Wu - wx A- !" Xlllzg K "K fl' t A fi, 5 N 3 'S' w I . ' R F ' lg l 1' ai- - 3 A I l , .rv I 1 L I 11 6.11 l . I .X Y 4 . vol Q x11111111x 11'1L11xx1111 111111111 num 1111x1311 x111:1 1V 1'1-113111111 141111311111 111-111111311 ICI NNl'll x11 111115. lxixxs 11111N. 1 11 1, 1- '.-. -Q 11- 1., 1-, 11 -1 V 1 N'.1 'X 1' 1 "', I if X111 I'- 11' X '1 .'1T1. I 1.11 :J lj " : 1 I 1V 11 . 11- xu1s1,1V. R0lIl'R'l' 1,1-IV.. N1.1f.1-1. ' x1 crcoxxok. HI-.I.l-N Nilllll-I.. 1 I V 1V1V 1 , 1 .. 111 1' 111 I 1- 1. I 11 P1-,xux'K. M1-1,x'1x 111.xR1.1s. mkzlfm, 11111x 111mx11mx11x. 111. x1 -1 1- 1.11-, 11 13 1f-..,11. .V 1 1i 13 1'xu1"1uk. M1111 .xxx 1 V V 1 :V 1 1 , 1 13. 1 13 1-I I 1 V ' r i,X I '- I ' . Z i, N 11 N 11' " N 11111.11 N'1fI. :IV :Q II1-21 I -' 111 ll I,II. 111 lrllll K. 11,1111-. 1.1 I NV 1- 1 -I Rcuck. xilcxllul. HI-NRI. ktssl-1.1.. 'U NN IIIZXISIIII 1111.1 1- 1.-V I 12 ll 1 1 1 1 1.-. 1,1111 11 1: 11. nxirl-.15 1 1 Rmx. 14.x'1'111.111N '1'111R1-ax. N - 1 1.1, 1 if 1-- 1111111-I 1 13 1--. 1 V . NI! '11' ' ' 1' QXNII' . . . - - N l'l.S. I-RANK PN IIUXX 1 I a"3 1 -1 gi.. -eg: ia- itl 1 his 1 :ix 1 :iq 0 1 III IX I XNIIZIIX I XIX NI'X1.III Ill 1 if X . SCll0lfll5l.lD SllARl'l.liY SHIR.-KH SILY.-X Q-jx ?"7 X N 1 . X. TAKING l'I' SI-IRlUl'Sl,Y! SCHOFIELD. SALLY GIRARD, Sciulmcc iflulw, 'WI-'51 l'm-ximlclll. 'gl-32: U1-l'.1!x. 'QU-'Tx Ki.lNKlllL'IAN. 'gl-92. .Xwlxhllll In l3H'L'cluI'i Iiullfx LINK. 'SH-Fl, SPIARPLEY, THONIAS LOXLEY. SHIRAH, HERMAN R. SILVA, GRACE CHRISTINA, Cu-lids, 'Sl-32: IJc.lll'x LINK. SMITH, FOY EDGAR. SNIITH, ROBERT COLIN. STEBBINS, IOYCE ANNA. .Xlplm 'l4.lu lieu, 'all-32: lkxncc iimnlmmnttu-. 'il-'91, STELLIES, ANNE LORE, lhncc Cul1n11lllcc. 'QU-'31, ftll.llI'IU.lIH. '31-92: Uulxhnmlmg Supllfllxwmuz N1.m11lc1w. 'ill-'gl v ww l.XL'kkllllXL' Sccl'cI.1ry, '31-32: HL'I.l l,.1n1lnl.l, '30-'gl SR'CI'L'l.lI'f. '51-3-1 .Xlplm 'Ifnu llcu, '31-W-: Slmck Ulmkx. 'all-'ggi lnkwvll Sl.uH', Spring, 'qlg Glu' Club, '50-'51 SWARTZ. DEBRA ANN, Cnr-IRIN. 'QU-'Ta Xlflkllff SUN. 'gil-'52, SYVEET. CAROL IEAN, IMILI Ktill. 'Sl-'Sl SYKES, NIELDRIM LESTER. SNIITH, F. STEBBINS S'l'El,LJlfS SYYHET SNll'l'H. R. STEINER SXYARTZ SYKES F., W ,Y "' XJ 5 -Q-7 V' i. 'y 'ui F Y' S is -1 "-L7 S70 Y-T17 -'S' Ig- Hg.- .. ..-I 1... 1- I IXXIHR IHNILINNHN XHHLIII XX XI.l.l'.R XYEISS lllURl'li I l I l,lS XX Xllli XXX! IS XX lIl'I'llNG'I1 'l'.XYl,UR. I,Xi'Ql'I:I,IN I'I,I..X. I'I'.. I 'I E1 1'... :I 'llc .XI1II..1 'I.111 I'I1I.1, :I- :fi 111112111 I'i.IllI. t'II11v1 if N1 - :I -Q 'I-IIURl'l'.. I'.l,Sll'Q l'.'kRUl.YN. I'I1.1 I,.111IIu'.1. '11 11, I11.1-uni. RI-:Ii XIX N'-I,"I , 7 if K , 1. I Ia. I.1,.. 7 Vif, TUNIIJNSON. SHIRLEY ANN, Nw-1 NIYIIIILFK. :11V:f: Yrvf lg 1 If RI. I ,... IIITI : :Q I' ...' I1I1'. RI- :Q 'f.1c.II1I 51112. QI- gf. TULLIS. HENRY l7l'K.XN,l'. IKM I I, :V ' -. I' Q- NI-, ' -V .,.!' 'I IV- -111.1 'I 1 1'11. 5If:f. VUIGHT. BARBARA IACOBS. XV,KIJl'. SXRXII l.Ul'ISl'. 'NI I: 11.I I'I':. I',I 1.1,I' l'VV-.1'1.. XI.I11.1gnr, QI- Q21 Swv Struturx. Q"-:fi IJLII V' 'K N- V V XK'.Kl.I.l1R. l'Rl'QDI'RIl'K I-ARI.. IR.. I:1I.x-.ff 'Q fzf. II:11-Ir. ':I-gf. N-QII1-I1z,--11 I II", 'rl 'Q VI. 'I' N11I.I'1. Z' :f. I'1I1.I1:11g 'I..1111, NI1- if. NI'-N1 fl111N!.1n1I111g N-Ipf.II1:1-Ira. if Xk'.X'lK'l'S, H,XRII,XR.'X Il'NI'. NIM 5V'1.V'1'x 1"-qi. lf13I,1111. :I :J I7.111Ic lxII1111:1111u. Nz.7c!1r . 1' ,' 11- I I VI I I II1' 1-11.-111. if. I'Vf,I111 l' :I YVIQISS. ST.'XNl.liY IRYING. Numf KIIIIII. QI- N: XYIlI'IA'l'INCQ'lUN. IILXN l-l.lZ.VXlIl4'l'H. KIIIIIII NI.1ZI. :H Izf. I71:N111w N1.111.1gI1. 'QI-ij. I'11IV1I.1Y11-:I I-. I' 'z V' Nu-" ,N ' V VI NII1'1 NIwI'1I1X. Q11 :fi I1I".1K'5I1, qIV:f: l':::1.11.11Z II1.I11- I ' IX I I . X , , II, Il.1' '1 X N 1,-I ' VV11 C-u.I1u II1I117. I',I1LIT. :L XVILBLIRN. NIXRKLXRVI' ll.l.lN, If- 'I I , 9 N1 :Vt :I lf, KIIIUII SLIM, Z' 11. .X--IV1:.I11 I-1'I'. T I' V' I. I 'V I if N1 1If N1 171. ' '- :I XVUMBLI1. MARY l'RANl'l:5. 1 1, 1 T 1'IrI.mI ' L I 5 I- - Q if- . , .. .il EA xky 'lk-ali' XIININIIQHXM I XXIII--X -III XIIHNN. XYII Ml 'RN XYUXIMIJS " 4 1 . , D . . ,, X f , N -Nw V- 1. , .--V 1 . 'V H- J.- ' roi 'KE' x ul., ' 1 A - I . K . -A -x fi I. 1 if f.. yn. , , . ' . Q ,T x ,'f lu" -W , 1 ,fs I .fwlff 1 guru- I mr' ."'a12wf - r ..1' Y I , . A 1. o U- -' J- 9 -13' '55 X A A! L , 'jp-f . . , 4' 1 -. ,gl -U-'13A4f v-lCjiggiQ a5,Q ,gi - . f"f'u" ' j i'L-f ' -. -,, . dig' .Q I 4. K . t ""'-Q.- .""viR' A-x,--. -...fu "I a " X 1 N fy",- ei I l QA. I Hr- 1 v v H R my fzeaimea ' we .1 - I b x IU If . .Q W 1 '--" . . . - xg, . - J, S we I", Pvc- Y . l-'L a '3 i "' 'lun 5- 45.2 ,-.:.,-- TU- Jz.--- 1- all ' A - ' 4 ana' .,. "' RING JERRY BIILIKIN .XND UVISFN lS.XHFl.l.If PHXYERS grwlunan Jeogafiy Ang. 3 I 91' V 'J I X I 1X X 4" s ,Q V p N 1 wif 9-N M3 0-A Xt:- x! six' XICKBULKIXS BXNH l'l XNlQl.lN5 NIXRY Rlwlll XXNI IERHXKX NIXRH lxXIlIIRl'x RRIXYIUN IXRIUII XX! HRHXKXI IHIIN lil NIIXMI1 HL RRISS if 'Yr an - U tg"" Qvi' .Imix I-'R.xm'ls b 'J' 1' L' xmw, K1 R. -I I- XX .XRNISINHNI L'.XR'l lull iY C XI.HUL'N ROBERT H XRULI7 IJIB1lRXHAXRIJI.I.I.I KIXXIIN XX XI IIN C XR'I'1fR L'.XR'l'I.R CI. XRR UPXYXIQI gg- 1 fr 2 Q 'RI' M 6 1' lfflfly -:wr I N. K Nw-.Z 5- I -P' 1 fi. : Q i . W' M. X 'J - 1 Q7-ff Nl XRN HI RXIQI VR Xllx ms! :,-: KJ '- 1'6" ,ei lhf NY xlllll Nl! H YHHN li XX mlXXlXl1llW.x-Y 'gr 1-- 'V E. 'N as S N1 NNN XXX Plx HIN-'X Nlnkfvklli NIEIIII ".. R"HIl4lIJIXX1'xRlx IHHN IRkXk MNH IJINNIXRK IPIRNI IHIN Xllkl lJPl1,HlIll3 IHNlI'HlXIl71lXK UIIIN XKINIYIII IIUIXIIIIIP IIXIIXIIXP IRVIHKMR lXI1N lilN.lR. V . 6- T' 'x1R:RfliXxli Fililx' PHRIF 'fily X 5 IINUXIULINI LWRII KWKIRIN NN.lI'PN XRIPHR NIXIIIIXXNIIX NIXIiNxXIlIIRlX IKRII-NIXX VRIIDXIXX IRIIUNIXXMIR. MIMXIIAIIXI.-Ill. 4.1vlXN , k1.HlAlJI-N .-Z. 'ri' 'fs f-, I5'l'H LR KLRAI' " 'N Ch. If l J XIICRI-.Y 3 be lLRliI4NI"IlfI,IJ K , 'Z -v -1 '-.,. 7' 1 . , . BAxRBxRx ,xxx rrmr-n1 L1,lfAxmlH S.XXI1R.X1Ql.liXX XNII,I,lXNIIIXR1II.l1 ummm lrrwx GRMSS fgrwsb 11.xR'1' ll xxx y x IHRRIX1. ,nv- -jf ef " 'M' Q.. 7. 'I1'N I1 ,VX xllXl-illxl-ZANINI forum' IIXN .'w:x1x'-.fwlxx-mx mnwflff'-.icuii vw-Ax klk mum :awww H-mr Hl1,HrN HIMHIN 'H G in xxa mam , lil lwx 2 . ' . D I--, ilk pr NIXR,lllllll lIl1llNI LJ llNIRx LIIXIX .I t"IIN J1"Xw" UW" X-fI'."'lRN "V"U'51l'-NK N ,1 L x ,., v. yn -X -11 .V . 1 X Xgxx x X+YHXx'X I JXP IHHXNNX K Nm xx X. . r. IIIIXIUX XIII-X ll1l INQXRNUX IIXRHXRX IXXI I XXIII! I XXX I I.XXIXl. 1 . ,s.. vi .4 .FN ,ft fx ,... . ,..- '1 I ...... pany ,. .. Emzcpli RAY -IHIIX uvRNIiI.lLis i I1vxx,xlum1xRlux I.0x'I3 x1cc.xRTI1Y, AIR. xlckl XIII. 'lv f I 'W -slut" v-4 IMJIN,-fIL'4' ,?.. J ' 1 'X 4 If X ,ll IIXX uf mn I.II XXXII IRIII IIXI'.RI I'lI In NRLIXIE XNRIKQIII LIQNYIS .I XCR L'II,XRI.I1S 1,IiXYIS XIXRLAI X XX II.NI.X XIC'I'IiI Il tgp IIIIXKI Ill NNIII III Q- Q xr A1 XNIIS-IHIIX XI xn xxx , -vs - 415 'S 4 '3 .-:Q 0 I I . I f vi F. X Xxx ...X , 1 1 1 ibn .' . -.7 Q 1 1 t-.75 I ' , n 'ff' b x J NF- A 1 ' LH -.'N PI-'N 'I"'- 1 X I NIIIIKIN "I-!:l,l 1i'I lilixx Itlm lxvX X"l3NXK"Rl HN .pl 6' ' x IP'NXllYIII 0-1 . , K ,, . Y ,fbi 5 ,1 ,L " "sw I'I nwxxllx xlxxlxnlwx 'NA Q fn., vvwv xrf'1-"xv 'uw wx x ' ' iN I N w, Vik! 'ull V' bu Hx lx R Y 13 Q'- 'U' vfrf rf. -1 lm' XNIIIIXVIXRI IUXN XIIHIXXIXI l'l lllX Pl Rk'lll RI'lllYlk'lx ' 1 1.u'3J'y HARRY .X. I,11Rl1'l"l X B. XICIJIHXUS bl.l.Dlil1, -IR. SNIITH Sffl lRHl'lll LH f-T uf.,-:r -.L .' 1 Q fi 55, 7 . I ' . Vi. "x, 53-, 'H --Ji':'fS, ' " W? . . P .lfv u RIk'llXRlll'XRIUNlI lfllilflx NIXRIINJ RI1-lNI'lR lil XIIMX T mu IS we- cras1.nfR 18-9 Rl,YYHI.IJS g-....,w . le' ,, -a RwB1iR'r rfusux If Rmxzxx in BNN 1 6? 1? V1 WQL lzux ru W I , sulzkllflf 'q Ag, '. x li'llIIil.I1RlCIlSlN XIXRIINX SPHNNI-I,I.!R Bl! XIDXNIII .WWE ' Q BJ fflllf','NI.l'l IIIXRX Xl.I XX .lllNlI'HKlX1. AIUXXX I'lkkIll XIXXL II. lIkhl.XXlD 'IXXXlHlI.l, 'IIN IINNIIQX XIXRX Hl'lI4X 'HIRIIJ XI. j1r,XX X ll"llX NK Xl.l'xIR l'l'liIR'xl ll llllll lnl Ixl Ll,IX'1l XX XLKIR gnu vxx .1.m1'H 1 umm KI X Xl 'I H I.,XX1.-'KR 'I l RXILR ll NIk'l'xII XNXlIRx 1' RHIHRI I. IHXRHXRX XXX -IIIXX X!l!lXP IUXII INIIX -IHXX XNXIIRX XNIIIIIRIXMIXIX XKIIIIXVX WHINWX X1'lX4.HlUHlJ ,,-.. 'I , K Qu Q7 X. SQ' Qi Qfl 191, gms. Ll Warren J. Candler Hospital School o f ursing NIISS LORA JOHNSON Dirvclor of gN'zn'ses NIISS NI. lf. THUXIPSON and .NvllI'SfIlQ .S'e'rz'ic'e Dirffvfm' of .Yzzrsing .-lrfx nf 1199 1' , '94, ' v 4, , Y mu I7nr1nc1'ly, studcnt nurses from nczlrlwy Cunnller lluspitall :xt- tclhfcd fU'INsf1'1n1g COHCQC ful' ll cuursc ur two. Now thcsc study-nt nursvs flllit tlnlir frcshrnnn YCLIIJS work ut :XVIII- strung. Tlmcsu crcdits may lu' uscnl l1lfCI' tmx'z11'ds nursing dc- grccs nt other cullugcs and lnnx'c1'siticS. Q' 3. Q -L ' if 76 ls 7' x ff ' , I' . 1!lXll'x MRXKI Nl'fIIII l,xRl.Xl4'x 1 1XIlIl,I XXIHKNHN XXIHILNHN XXIJIICN1 IIXKII XIIIHX IIIXIIXX IIXIW VWKP x'YXN NRI KRXUIHRIP Ill xklxx -" .0 Q -' J Y IC' .QQ PN 'KNIIIIIU KKXIXIIR -5 ff ' -- gal' '--, 'I- F.. P' O NIARN XIIRIXNI I-IVA -IANIC IRXI X All-MXN IIXRHXRX GR XX ll.Xl.l. ll1llXZl:S HUl.l.X.' LYS ETTE NIAXXYELI. RACH EI. MORGAN 1. -'f U' .A B ETTY SL' li Nl L' LLIS T? S jurly -0 til BARBARA I'HII.l.II'S V , In i NIJ I.l'Il'lIl'Il'I,lJ LORRAINI TL"lNliN J Evening lw:v1xrT. H' 1-:1.1u f T-'. Ilia l'!1'XL'7'NEIX llfVllx1l':1.1I!1f?1l' Xfrrxxtrwuxg Mmmpm. Tim 'XVI EQ k"HK:L V .'. ..!l :H- Ic,"' HY I5 4"Y2.Ll PWM- rn 1. 'lf' 'm 3-rw,y'.grrxx UI' ',. ,. "tx . 1" ill AU Till -,lin 'NIT I 'L' 'Q QHML ' Il, , X,.l I. g. . . y 1, Xl. l1, ,. Xl' ' 1-l 1 :IPI - ' 5 f 1? N ' 6 mils: 2' 51 qs- College R . , x , . lxcx' xxx cxxxxxxm xxx :xxxx'x'x'sl xxx xlxx' .xxixxlx slxxxlcxxx xxlIxxx1xM'Nxlx1I xxxxx' xxx xxxxl'1x xxxx' .x xlx'gx'cc. ,Xxxxxxlxxx Ix'.xxxxx'x' xxx xlxx' lhxx-xxxxxg Lxxllxxgx- xs xlxc xxxxxxxwxxxxxxxx xx xxTYx'x's axxx- xix-xxts xxx uxxxxxxxlcxx' xxxxxxxxx' .xxxxl scxxxxxx' x'x-xxxxxxx-xxxx-xxxs xixxxxxxglx yxxxxxwx-s xxxxuxn-xl xxx Xx'xxxstx'xxxxg xxx xlxc lxxcxxaxxxxx Uxx xsxxxxx xxx xlxx- l xxxxuxsxxx xxx Mx-xxxxgxgx. .X plxxlxxxxxplxx -uxxxxxxgxx' x x'-xxxxixxfxvxl lxx Urzxxx Uxwxx Hx-x-vlxcx' zxxxxl IxxNxx'xxx'xxxx' -Ixxwplx Ixxllxxxxxx FW .- .-A 2 f --H- 3 ff'xlH fl 1 I xxx x'l'1wx'x xxx xxxx xxxxxxlx xx xxx xxx xlxx l'xx'xxxxx Qx U xxxxxxxxxlx Xlx Xlxx xx'x'x Uxxxplxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Xlx l.xxxN lgll 'xx'x xxx xx'xxvxxxx" Axxxxl XIV. XX x llxxxxx Ml Hxxxxxf lx y'4xT1x1lx'T'H" 'l1l'l'll5y'l'Q xxxxxxxxxxl .,..,.,l . t.' H' 4, . Hi .1 x gj7.A , 1 as- -aw- fl san- A"l"i""iq1'-, 1 xg, UK' Y lu ff 525. ,. .... ...L 1 . n ,Z-' , . .Q--"" x . .g,"' '- ' -y-' - ' ' . , - nzfgfff- 'lv H. , ,ry ' 1- ,- A-.- I- ...L- ffctdadtdec . , ,L v Qt. 1 r 'A 1-:kb H1 :Ml Y 'Q 4129? iff' f'ffI11f'1f1' rzfwrf, IHA! In 7lI!l1.'.' lfzirl xx'Ilil!'f. -Iczmm' filmcr. Ralph lh-iw. Xlzmry :Mm Xlcflrzuix. Xlirinm Cmxqm. :Xrtlmr . . . . . . . W , tngmllm. Sm- Lurmmghxmu. Fllmlfll Hurt. He-rfy jnllrmwru. J Hurlmrzm Lamlfvwg, lfxzmx Niclmlx. Km Hrg1r1Tlm'x.jc'rry Xlilikin. 1 K'l1:1r'l1vTIL' xIcfig1Hf:H'1i. lfnrl lullfn. fflvgxmwr fill-i3'1'Tg. Nlgniv- lfm- li-ir:Wm'r'g, K.lflTll'4'I1 Rum 5 UDLW7' 5' M475 'l'I1a'SllldCl1l SCIILIIQ is uwlllpwrui 111' VKPII MH- rgxlixu Inrwvrn .111 1'cu-vgxmffud plulw uf thc wllg-gf .uni wt' IM' p1'ufklmts M' flu' t'VuI1zn.1n 1111.1 swplw1:1w:'c plnws. Thy Fcnxtu fx thu gmcm- ing lumix wr' thu wtx:.iur1ta wi, ilu wllcgu .ami its Pll!'Pl'Sk' S to m.zkc .ami mtl-zur Ifln' Mus .ami I'n'Ql1I.lIi4lI1S wr' .XT'IT1NII'UHQ. lr .ils-I I'-w:'111L1ig1tcw Il1rxJt-Hwlf'Lnigc! f,lVVUlL' .myrfxftfcswl'tf1cXc.1r'. lf- X U v ' -" ' ' a ' " Q1 vw -- "w , ' K' 1 xl' 131. r '.I':'NXX l7v.1r1XX.4Pzwu11 Bux'Pu'Z':sI.1c Luulty .u1x,sm'. nlin Czuity, Nick Sntimpniilniis, ,lack Clnltlen Inlin fatter, llurntliy Dukes, Kitty lirnwne. Xlnlly lfariiliartlt. ,lean llnlen, Klart Ann Klc firmly, Betty Sue Herndon, Xliss lvilsnn, Xlzir tli H 1 zrt, Klarcia Xlcleer, Helen Ynunglilontl, -lean Xlliittingtun, Klirizun Cnwaii 6155 C20 The Glcc Club is niatle up of stu- dents who enjoy singing and who are interested in music. Tlie clulw is at source of entertainment tn tlie meni- bers as well as tn the college and community. This year the Ulee Club sang at assemblies, gave a spring con- cert. and sang for several social clulis of the community. Kliss -Xnne XYilson is the director. lbp In lmfmm, lr!! lo rigliff Barney Steiner, llill Louis, lftl Krieger. Cnrlwett Coleinan, Ruli- c rt Carter, lirevzirtl l,au', Bill Wvilsnn, Jn Wyaters, a llnyil, Betty -lnlinsun, llarliara Gross, Sllllllfll ,fx -l!m:'f'.' Cnrliett Lnleinzin, presulent In innt Cilmfi stun tn tnr: Klart :Xnn Klcfirzulx, xice-pri uf fO7'f5"SE'L'CIZ ty lfrn L41 -, 1 1.1 - .- . 1. . "1 11 . 1 .1111 N. 1 . -.. f ff 1. ' . .,, 11 .11'1 1,.. 11. . . ' " ' 1 1 - 1 1' , 1 1.11, 1 1'.., .1 N, 1. .Xr. . , ,, I ' . A :J N! X11 1 'M 1. .f,11.N' .,1.. f ,. 111 , v . A M. . ,, ,, , ., , 1 . 1 . .11 . 1 - 1'x11111111 111 I1 111111111 ll 11 1 111111 N11 111 l'1111111'l'11, 1111, 1,11 111 1111 I1 x11X1111f1 11111111 111111 1111 111 111l11k'X XI 1 X1111 1' 111 1-1 1 11 . IN , . "fb 1 ' f1:Q1'fT"'ANG .'--. " "' '1 D 3- . 'I""-.-F Fifi -7' 'oxuc 1. 11' ,.., L- ,t, j, , 4 'X GV 1. x. xx' N. ,. s mx 1 A Cmfu' 4 xr,- Q-. ' N-X .40 DANE "2 0MMl77Z'5 1'N1111 X1l11l111 . 11 'N 11111 LN .11'L' 11111111111 .11111 ' ' 1 N 11111111111 1111' llangg fzqnnynillcc 1111.111 1l.1N .lx .IN INCH!- 11 N 1 111N111!1t11N 111 I111' 1.1I'111us '11t1'1' 1 T111 141111 '1 Qu H1111 .M I 1 1111- 111 1111111111 111111 A 111 11111111 1111 NU1'N'11'1' R 1,, 0-1 , . . 1' I 1 111' X1 -1, ,. h XX' X1 -1 131' , 1 1'x 11 ' N' -1 I N R llirizun Cowan ...... Prcsidem ,Ollie Stelljes . . . Secretary B 714 ZAMBDA lm' ot tllc lui-gi-sr scrxicv clulws on UIIPUS- Beta l.1lll1l1Ll1l airrurigus lim' ic llmm-cmiiing lion-ptimi. Upcn lnusc :mil otlicr sm-iul nctivitics llur- lg tlic yczir. lts rncnilwcrsliip inclullcs muy girls who inrcml to Illll-llll' in mm' ucmimiiics 11ml innny wlm ilu nt. Xliss llclcn Xvullic is l.LlClIllf' Llvisur. Rf' if ' an 5 I-N-f 59-W Nlviiilwix iricllulc-: -lxinim' ilulimmi Allflillll Lmizin, IAIUINQ' Lowzirt, lmllii l Src-iljcs, lllvnzi Cox, .lIlCl'ilL' rlqilfllll' 1 llzlry :Xnn lmutm', -luzmm' lllixwm, lfml- xxinzi AICQWIIIIC, klrmycc' Stl-lwliiiis, Xlziry A-lun Llllllll1'I'N, l'f-ggi xYlllWllfIl, Ray Ruf- sell. Xlziry Ami Xlufliuuly, Ih-lmrzili flzirls, Xlzrrilyn Srl-mlm-ll, -luwpliim lluwnli, lflxin' llilmrpc, Imuixi- l'il'l'l'l1lZlIl ,,, . Klum lim lip-ily, Klux llvlvli Wullrz , . , . fzirlxlti' ZlllYINHl'Q Klux Xlziri krziili. KI:-N. Xlzirtiiizi llmu-, :mil utliviw zickie 'fziylur . . . Vice-president amine slohnion . . . 'llrezisurer NfWMv4N CWB L , 14' --V. ,,,.. . .VVV ,'.' ' . .,. L- E. is NL-xx mgm Klub 'H , .... 1 . 1 . xf..."f , ":.:.k1 ,1. .pa 4-.L .kj NL!! ,X S4 1 H..f fi' 1 lu . .., . .'.r4f ., . ,..,. . . Wu v' . .-. zY'f "Y." x mi! gk. I .VW ' .. .. M. Q K , L Q Nw X-"w .Q 'fx ... .4 , .,.g.,.1, ,Nh ,, x 4. Nl I ll uk f X M ' 'm xxx" Q14 lim:-e.' Charlotte Klcfizillizird. vice-president: coin ll Llaspe r. Kixslc. Al lgood. ughes, treasurer: Uonzild Cone. secretary: Sillly' 5 0 field. president: and Shirley Pike. prograun chnirinzni lfzieulty zidvisors and Klcfrzn' The Scigncc Club is not only ai cluh for students who are mzi-ioring in some scientific field, hut for all students who are interested in new developments in the various fields. The cluh progrziin includes social activities planned around scientific discussions. MfRL'0R7 STAFF f, '.'f.'fA'.'1',, 'l ,Y' , "Y fm ' , '. ' -.n. . , . ' "' . . , . 1 Q THE QJVHZRCURY f f 4 91i1 ff: 1 I i f4o.-o ,SPN -9 Q as GLN 'f I . Q-.i l ..f' f 'ff I7 f"X' . Nx'."f. HN". Burr ,IMA c.. I4 ls. uwf I!-ff Uf liim NIL-rgulyK4-g1..11'IuNx 111 ' .zffnf mf1Z.1v12r1g sfwrt at-wfu V-www .imf wfg"a.zl 11:'lQ'h's U-:Nw Twuxf Tw Hu' Ntmlutzx .uni Yhakultx 'vmvufuix .wr .Hn .'-hllrgu. Hfmk X Nl-mf k I :x.,Hx .lxiN?S1'T'. If KL 1 , ,,."g RQ 11 IV 14- - 1 WEXI1' H H."1 - Tfk- 1 'W H 'f Nlf-:yn .llmrw.' lfugcnc Xlckliilclicii. llclcn NvUllI1QlWlUl1ll, Lilcu l'llIQlli'N, -lczin llirlvn, llctfy llllfriaw, llvtty l,411'1l. L'li:ii'lurrc Xlcfizilliziril The Inliwell is pulvlislicil lui-muntlily by 11 capzilwle staff composed of stu- clcnts who are interested in journal- ism, The publication incluclcs ncws of college activities, feature storics. and eclitorizils. Snllji' llirsky, Jack Golden, :ind Bettv Johnson of the make-up stuff i I f 4 , Ii ,,, QS? Q' F 'ax Iiflx-llnzr' INK W ll STAFF ll fill: llimnznlil L une' aww' ' - Ag. lxxl,1lXll,l1lk' nltx :ulxiwrz lzgirl Wnllvi' cilitoi'-iii-clli1'f ffrffrzc' .' lftllcl Spin 1 nwllcr, lzli-:mor Cmlcl lwrgg, .lnzin Hugluw V7 DEBATING' 7514111 f-1 wa .-, c.f-V A , . wa-.N ll-A lm-"1 I v XX'Vk' "A"1lQ,1lP ..' - ,!. 1' XI' ll "1- lf" rw'- "r, , X 1 k,, ,, -A. -,,,,,. I'M , 1 ' v ' N 4 tv k,,. X v - r l- ' 'llillif 'lfum VNU.-inNIl1ruVVu"IL x In Eu !11ur11!w.-rw Tw frrxgwrxc theft' "1'LlIHY'ix U , , . , "N Mix LFI1xi.1IIl.k'N.i"M TfTlL'rxL'L'V'xKk'UfH1'lI4YUkxi Hn . ,, u. ".-'. ,, U N. "1 'Hv'Il1WL"'X Hu' 'fn " :x M " Us "1 'Vw' , . . . x. . . ... 1. .x. . L ' ' " ' NgXNY'l."'. ' ,I YAY. . , . , V . ilkil "1 "IlIHIf""1I-1 MVK LU1XL"NX .. ...x ...M .,.. , , ll' The primzlry' nim of the Nlnthemutics Club is to give stutlcnts who have 11 spcciul intcrcst in mzttliemaitics am tmpptirtunitx' to furtlici' tlicii' tm- tlerstaintling of thc sulwicct lwcyoml 0l'tllI121I'f' cullcgc requirements.Thu club lizis interesting prugmms lllltl inclutlcs scicizil liunctitms :ls well. n g.,- 1 , J. -fi. I ,.l :L .lulm ' M14 flfMv4 7765 CMB .fl lrll: limlwlt Linilvtiizm, llltflllllll Kllllllllllllli Szirgi fiimtlilulll, s1't'I't'!:lIX-Il't':lsl1H'iI lmxitiir' fitlltvx, lH'l'Nltll'lll. Xu! ill llictliltv, fiwivgi' llilrt, Xiit'fpl't'siilm'llI l. Q I ut vxfflwz Pzulgctt 1lI'f' pit'tui'm'ml zilmu' ltiiis, llr. Kzislq, Cicurge llzirt. kitirlw Crt Xlvzttcrs, :intl XYilim'i' llruxxui' litculty Atlvisiirs Artliui' Cztsiwi' :mtl .lllklx Klciulwcrs lI1CllIllt'I Rtitltli Lvc. l-:ixx'i't'iiti Cmxzltt, -lulm l't-ck. lmiitirc Lillllflj, S1111 Gtmtliiiziii, lfzirnvy Stvincr. Nick Stitiixipiwii Lulviiizin. Xlr. Lxtspcr, Klr. ljzttlgvtt, Rfili . I -. ,Nl-n. J I 4 , .A i ll 'ff' ?' :M '39 If y' ff 1, , , ,4 'JL iq ' I! 5 5 A tr " '. 2 . ' lg .5 'Q Q v .543 5 lf: -4 7 1 ji flu . 4, In '--f f 4.5 M 1 is-, . if' ht" 4 ,. 1 N H. 4 . ' O SPV' :aa 1 Lv' ' 1 . Y ,-pi .F'. l ...-... ARM TRONG M14 00 R NIQXSQI 'lili UFFICIQRS ,ll-LXX Nl-I lil,l7X'l-fR K 5- f'I'.".i'Uff ll! N -- G' Xl.-XRY CK.-Xl li Hixlnrifln i,oi.i.n-, 5Il'.l.l,.Il'.5 X -i LN l'..x'n'11ri:'f' .'fi'r'rIf1rr xi.-un' .-xxx xifcsie.-tin' A' N X , 1 l r'n1.v11n'1' 'N ' lill.l. l.l'fXYlS Sl'l.'1lfflI' The outlet for theatrical interests at -Xrmstrong is the Nlzlsquers whose rnenibers find opportuni- ties either as actors or crew members. Under the direction of Nlrs. I.ee Goodwin Alexander dur- ing the fall quarter and Klr. ,lack Porter during the spring and winter quarters. the Nlasquers hax e successfully present- ed three full length plays as well as a number of shorter presentations. fi?- ljictures on this page shoxx lick Porter, director: Klas- quer oflicers: and two scenes n the winter production c lgishop hlislieliaxesfl ' - - A 4 . tl, UI'. 1 Uh! - LUIYN. fl"f! -SAI-Vfllll jzllilflllflill. IHIAIIITIII l'AlllI'lHKlH. -.!' -1: an w ty' Q90 Q ,N F 6 X Q1 WN: 1: 1- ix l as N, ff' if 4-T T Y . 1 wi 40" X ?x --lf! .,,, Z5,,,.l YMH-1, Miki.-,-Qs. 7ll.',-.'..,,. C' ,,.. ..,.. ..,, ,9fL,,.. 7fL.,-f, .,J,.,. EM,-. ,,,. . ..,,,,. , ,,-. -,.f.AW,.l: f,'!.',,.L. ,lL',,A,1,,..'fA. ...-.Q,-.'1..,-,,f Lf-fl., JL,-.K Q.f,.,,.-.W .lf,,,,.. CL.,-,.,, VMI' ..,.. . .MLN UK' ,,,. .,-. IJ., ld.. ..f.- IK ,S'1.-Am... .ZIJL-.. ,S'f.-f0.w.f. 7, I ff 7 ' , fb fu 'W x Q Q 'ff -IA v fi 'f..... 'N 'ED' V' xv H. '5' Q e 1 'T 'Ut s 15? b N .5 A 0 X' EW ,. "' uv 'vs if ,W 'LL - ,Q-N ' 'Y 'Ti 3' f' 'G' -J A 'Q' 1 Nrfx ' fu.,-I 777arion Zganfly, ,gClI'nA6lI'l'!l, yoyce Z?f0lll'l,, Wyflfy 241111 COXAIIJ, ,l'l'flJllI'C'l'I .910 GHH1' ' 'I cf f' Cl' ' 711 Illlllle 0 union. ar llll? 6'll'l.i. arf, fngAam. .xdnce Qmou9Aerfy, JGffy goinj, Joan JLagAeJ, 9 J X I ee .gia e .Ann lnugncffy C lClIl'l7lflI'lf arcfa M657 r, L ffe !'!?0ll'0I'J. 7ll!ary Jilin: laocfor. larejirlenfg Carof gean Sufeef, yoanne 116110, .Siva llfllllllf. Al.Jl0I'iHI1J Cyvan ?IMiH1'n9for1. urn! ,l'4AfZ!lI'I1. JC'CI'0lflI'y. flffy-llflll' ,4-vii ' ,GK- I I 4.3 r V r . -I f Skoda . .V 4' W,- f.+ - Q: ly 'Q' : ' ' - J . 3. ' 4, . ' ' n - u 1 Q 9 ff 'fi' ft X If X 'lx K X V v' -, .-P iq -4- A 1 .. - ,- , ' . H., . y . 5 E -1 , 1 if g g r! gi u-fl , ,,-. . I' 'S W 0 . -I Q' . . f. 4 ' - A. ',, ... ff K 4 f - x . . . f 5 -"'Y1Q r' KVA I . .W - X -I Q . x, - 9 , 1:1 ,- I 1i'.' xx VV wtf ., . 'E 5- ,M :Ii ' if X- f ' W? " I , "SN V I ' 1 V ', 'i J 5 f ,JN -' .sl Na. 1 Q u 1 ' ?- C .p ' af' W! Q .1 7 f A Y 'M v, 1 Q6- K -w' 5 if'- XII nl rmmlwl' nl .1 lm ullu.m1.m run mlm wl 'xt Illc Uxnllt llll'X ala' um. ilu IL"llll ll xlulll gi I 1 'll llnllul Kllll lml NL llllllkl' scru Ilu 1-ull . ICCN lglllqlgvrx an rlmt Lxpqmtx. :ruling H1 , . L ul flu-lw1xlxLrlw'nlI QL'lll'. III .1 -4- 'Y llcwrxirmg of spccizll mum rum arc tlmu rm-mbcrs ul rln iicccllcv squzul wlm Jvc: 11511-ll tlmc lmiglmcst numlwr ut points :lt Illc Cml ul. thc 7 1951-5- lmskctlwalll suzxsnn flux' CHI1QI'llILllllIlHl1S gn tu l.. ,X. l.11nicr. jimmy Xln lmm, lllhl lint .xxl1lI11S fnut m puctxxw N. GIRLS IN l'RAXXll'R Xl, Sl XNIHXQ-S Hrl.1K'c'IffrIH ll ml fm! Sassy Strutrvrs . . . tr ll fo-lfxls . . . . 3 5 HRIIIIZIIUIIS . . .2 4 ilick Chicks . . l 5 l'0.lfcQl'fu1H ll 'on Lux! 'sassy Strum-rs . . 5 2 fo-lfmls . . . . . 4 3 Ylzunuzons . . 3 3 lick Chicks . . l 5 Pilzg-Polly fu-Ifnls . . . . . Chzlrhnttc' lIcG:1Ui:11'd lick Chicks . .... Sllfil Goudmzm assy Strutters . . Shirley Tomlinson HZIIUZIZOIIS . . . Sully Klirsky sixly-five fh the csc scenes :irc from il hzxslicthzlll gzum- lu-txxvc-11 l"1'Qshmcn :mal SOPhUIlNDI'C girls' teams, plznyul is 11 preli1ninz11'y to the Ii0lHCC0lI1il1Q Clzunc. 'fha' Suphmnorcs dcfezltccl thc lfrcslum-n 30-23. 5341 lm., Cl ficlubif lluv' ' XM K Iwi' :X wvxlwgv-'Xml 'Y Jw.-iv'H'x mlm ll.l'.1' Iwvll u'v,11:-l.rm4 111 .a'l1r'!4"1x- .1111 1:4 'Inv xmrvrxr um-.12 Xlvm -r'!N,l1:' I!! fll1'x!llf' .IIITHIUJYI v Mmlkx .hx-::1'p.nl1:f'x flu- Auunnl 11? .xr:.mVI1fm'Yx. lvrfvl. X11-lxafwrx-'I !l11wl11UpuI111m-ul 41'-v.1jX1'LI I,1IIYr'!.l3wx1llx- fw, lil:-mn k.,lITllIHIl, lhllx lm:-, Hmm l'xf'.l'ir1g, .XIYIHII ln,g111ll:.U, lxru I l1IIH'I'. Hrrf lv-1: Kmpi. Hillx .xlilllllm Nm m 1"ImTllI1'. X, I.. l.1m1v1'. ylm' 531.nrpv, l ..l Xlulxvrww. .mil lzm xl.l!l.lHX. 1 s I 1 ' 1 i HW ' A "wh . ., -5 Women? Intramural Board Sw1f1'1I: lliss Nlorris, :md Su- rah XXEILIC,Ch1lil'l111lI1. StnmIing.' Sum Goodman. Hllfhlllll Wvzltts, Sully Klirsky, and Charlotte Klclizlllizxrd M en's Intramural Board l,rfl In rifflllx Rnlpll lic-iw, lam l'1'llCi' QQVHXIIII, -Iuliux Urn- m-tt, Ch-iw Xlk'Q1I'Ilk'kl'll, Klmrll lim-ll, Ralph Ilulguif, :xml H113 , . lnwlnrlvy, Clllllflllilll Slxix gpuj. Wcho lars -,w'.1, ,, .QVIEV x Lx' 1" ', :Q x ,ll lwvylnllix Si' -41 3' N , , X 5- . ,i'.,.,,:--.Q . ,wh -0, ...Q 1 iv ff.. T' ,J xggfg L '+I -An' ff. H-z fav lcv- '5 -..' Loafers N 'fx H"f' K, ,- . N. .- -I I4-' . .x,, F 'x..I.T,.-k'.Y,IJ 'I' 13, .s.. Terrapins Un .f!ai1'.v.' Harry H zxrvey, Allan Strickland, Harry Sledge. George Klosher, I-larry Herring. lfront ro'ic': Earl Pullen, Bold Xxvllfffi Julius Bennett, Charles Brzuly, Bob Rowfm f 1 I .UF Eager Beavers r111zl1'11rf: lfxzlm Niulmlx, l,:mrem'4' QQVHXQIIT Albert Finch, jerry Nlilikin. .N'mnfl.' Rnlwr I l llemnzirk, 'llmn ll'l'Il, lxfulrly lm- -.A+ F' ,',o'-1 ' Sh v .fl l A 'S . C0-Eds M1 . ' Y am. 1. . ' ,VX 4,g':' vmxx X rx A ,W ,iv ,N ,, , , , .3 Qywqx 'i' ' 'T -,Q Slick Chicks 1. 1, wr, lflltl " 1 Xiu. Km. KWH Kirlm. Il'-:w.:.M1k l.l Iv. If-41, U'P1.1'.:wg' N M xl' ..... 1 m..... . ..., '?1.1 1i f'9R'l1 'li 'Q Ill Glamazons .N'!mn1f1n,': l'Ql'gl11rw SLIIIHIVIN, RJ- cflvl Nluulx, Luuiw k.UXX1lI'I, Uurwrhy Uukva. :Xllgm Howl. XILMIUIQII I'-l'iIllWl'IAQ. lxrfnfflffffi lmlwllv l'mu'rw. Xlllffll Hcmlvr, Sully xlifsl-lj, XILIVX :Mm lftclli- mn. Hurry Suv llvrmlmm A Sassy S trutters tlllllillf' JUIIIISUH, Kzltlxlvvn llyzln. IC'1ll1Lx1lIAl'l'I', Shirlcx 'l'mnIinwn. Klirizmm QXUXYZIII, Bzlrlwzlrn Wfltrx, Judy Wvzllkcr, Lnuiw l'yI'k't'Il1llH. .. t ' BJ. K I .-qul-- Q' -. In ,Q .w....sY.1 . . 3 A . -"Q , ft, - ,Li J x A -'Fm ' 5 :X if vm Eff' -.,.....-...v---.....- qi--- .cp -r--M 'f 4-.-, , ---' .-4-'wr-TJ' eeciee meaty awzz' 4- ' in .xv in 2 ' 2 2 Kxhrruz lM1'A1ru ,HAIHL ,g0flA0lH0l'l' C5155 .. 1 , Jar! nu Milf KLFIA um! Off' Maf Aron .Siu nfl, w mann. qrf f177Ila'l1f.u erm mz'ffz'11,gfofL, Q10 C2345 ll Mr geJfureJ, mafian, am! Aer Jnuliw, .Mr wif, Aer voice my Aearf Aegufkj. df' A 11111'111' 11 Ill.0Il. X 172511111111 11.5.5 f gy ffm Cf u 1 f,r1c'M 111'111u111'11f uguuf Arr .5t7l'IH If 10.1 ' I I f' - 1 I .Sly a'1U'11H41 1'1u1l1'1', H CHN' FU uf! fnnlln D u. 411'-f f 211' ' ' v' ' 2-' f H A v -.1A'1 ' 3'-, 1' 'xlji' L 'r ee, I 1 4 1 'Qu-.ws url -. Q ld 6, 5, o 09 War? rm 5cA1'501L,. ,sian Em ax , WPI? 10613 61 501 GH!! !9El'l..5iU2 gI'6ZCO .24 ffl!! 0fAfA01:gAf l-179011 API' ACE. H x QQ y Ififl' 1111 - mlb: jxifu JIIIIAIAI . U I 114 ffl' fill 1 I ' ff., 'f..1!1.. 4 za '4 'J 1 x l 7 1 . Aj ,,! K . .Y IAIIU ' nl'..n. -41111 lldlll Al 'I lihe llmal Xllss Queen lg.lIl1.llLl Watts Ilmrws Klary Gray, Sue Cunninghzun, Klary .Xnn Collins, lletty l.m'd, XI -Xn ,i.,.,l. Lffi to right: Barhara Xllatts, l,enure Liantjy, Alanine blullnsun, .laekic very year the 'Cieeehee statl sponsors the 'lieechee Beauty Court. lfyery reeugnined eluh and al iss it Xrmstrong is privileged to nominate a Candidate. The young ladies nominated for the lmnur this xt ll ut seen on this page. They were lirst presented in formal attire at a student asseinhly. The Queen 1nd hu tour attendants were Chosen hy vote and then presented formally at the Valentine Dance. t fr K u ee e NL. ary A n lftehisun, Sally Klirslty, sluyee liluunt, and L'lyerlene lfxley. Q1 wwrlllrxfilirn Glenda Highsmith, Klarjurie llyers, -Immune llliyu, and .lean lllntrin run het-ne from Xalentine llan 1 ill Q'-.:. Y-.A--' Ns. 7 Patrons Nlayor and .Xldermen of Savannah loe Price. lne. john Ci. Butler Company Nlorris Levyis Klug's Bloomingdale Nurseries Triple X Hogan's The Savannah Coca-Cola Bottling Co. Fine's Shepherd Bros., lne. Alnutt Nlusie Co. Union Bag 5: Paper Corporation Globe Shoe Company Nlelfs Quality Shop Haverty's Schwanebeck's Seven Up Bottling Company Klereer lnsurance Agency, lne. Stubbs Hardware Co. Schwobilt Sapphire Room at Hotel DeSoto Savannah Nlorning News Savannah Evening Press The Bargain Corner The Review Company Raskin's Savannah Gas Company Savannah Pleetric and Power Company The Xlorris Plan Company of Savannah Leopold Adler Co. Desbouillons James lrl. Nlclienna lv D.-X R Town and Country rlarris the lluh iliek Piazza Langis iloukos Dry Cleaners riogers Drug Co. Buseh Plumbing Co. Atlantic Nlutual l-'ire Insurance Co ideal Plumbing and Heating Claussen's Savannah lfloor Covering Co. Mangel's College Nook Joe Ciardner .lohn D. Robinson The Card Klart Crosby Bros. Savannah Tobacco Co. Joseph R. Sharpe Pittman's Flowers Pearson's Home Bakery l"ischer's Bakery and Delicatessen Ruth, .lean and Sally Xlleiner Solomon's Pharmacy, lne. Xlewborn Jewelry Co. lfvans Printing Co. Southern Photo Service. lnc. Standard lfngraving Co. i lfoote 51 Davies, l 16. ik' The City of Savannah feels a singular pride in the accomplishments of Armstrong College. lnsistence upon a high standard of study and cur- ricula has brought about a reputation for scholarship which is ad- mired in scholastic circles as well as bythe public at large. Savannah congratulates Armstrong upon this rec- ord and extends its best wishes to the 'Gi-it-:clit-11-1 for what it is showing in this publication of the life of the college and its progress. THE MAYOB AND ALDERMEN 0F SAVANNAH 67 A JOHN G. BUTLER COMPANY PAINTS - GLASS Bl'ILD1XG NIA-X'l'1IRlAI,S KIILLXVORK and H.-XRDXYARIC Store 2-1161 Plant 2-116-1 Nearly I1 Century of Sf'I"Z'it't' --1 Bloomingdale Nurseries ORNAKIIiX'l'.-XI, '1'RliIiS ANU SIIRKBS Bl,O0NIlNGD.XI.Ii, GA. Morris Levy's Sl1'l'!1II!lI1h'5 Finfst STORE FOR RIEN 0 SHOP FOR XVOMEN ff,-,Af--X fr - Y 4 ,H N ,,, A , hfxx ,nga ' Y .V f ,N-1'5ff,.f.Fg -- ,--.. ,7,- - f' Y Q66 - 9 S- . . IU 1 xx 1752 QQ . Q52 ' 4 "M" A,-3 R - -"inll5'cn-ig: n IS, ' . - ,.,,". 'iff' ----i.g..Q W 1' .Lg .9 xx , ' 7 5- ff is ."". 1 . 1 "Aw, 1' 1" mi-11: 1 1 -1 .. N . , ' is - -.wg ,Ri V fl , - gi Wane' ff-ffl S 4 2 H fw- 725111352111 U G S54 riff, Sl'l'I'1lI!l SIITIIIIIIIIII Sinn' 1503 ABERCURN Av 420 ST, fy SAVANNAH - - - GA, Bl'0LIg1110!1 ami 11:1rn:m1 Streets and 23 East Broughton Strefr no un XXX' Continuous uality WX! OCR ALYNORIYV Of VME. COCA COKA COMPANY BV XXXAII L'UQ'.X-L'Ul..X lil1'l'l'l ft ' ! ll 'hen' 1911511111 ll Q .I lair Thrir D1-lun 111 Sai Illlllllll fm W IINIUN' Slxgulux :mul Xcxwtmn lillnds 0 Xlzuic ru Urdvr 0 lnxtnllcd Sllllllfi' Rc'I'1l'.w 1f Shepherd Bros.. Inc. I-Ffh .'U1m'u'ur11 St. 'ITL 3-245011 ALNPTT Ml'Sll' l'0 SI4'nm.1x l,l.H1llN. K.mlw l'i.nn.N. xx'llI'liYlI'l' ' , . . lnumx U llfllYll'I' ltlvrtrwlm' l,I':JH1N I-W lixm1gPmm Sr., XY:-xt, S.iX.H1Il1lh. Gu. Q48 iw Q4 0, " M G B U35 A 4' 965 'Les 4 DIBBLE ? MEMBER ...,5 XWW7 '-0 Zjxix f" ' fazj JW lf: ny one of the thousands of youths who maize up the membership of the 4-H Club or the Future Farmers of America in Georgia could tell you without a moment's hesi- tation that a dibble is a spade-like tool used in setting out pine seedlings. The dibble, although a simple instrument, is making an outstanding contribution to the progress of Georgia, iust as are the boys who use it in starting their crops of trees for tomorrow. Union Bag 81 Paper Corporation keeps many dibbles and a large number of boys busy during the winter months by providing 4-H Clubs and Future Farmers of America groups with hundreds of thousands of pine seedlings for planting on old fields or on land that has been rendered unproductive by over- cutting, disease, or fire. In cooperating with the 4-H and Future Farmers members in their tree plant- ing projects, we feel that we are making a contribution to the future of these youthful utree farmers," to those who work with us in our own industry, and to the welfare of all other Georgians. 'o" I' UNIO BAG Q ffm Z' W Z0if0i59jf?l6 SAVANNAH G EURGIA HERE Iii! ISIS 1952 lilfl-X'll l'fI'I Glolw Shoo Company If If ml Hum 4.ll mx Mmm-N I'-fr mln- lpmnrc' lwumlx Qlmflrm .Vimr IN!! SCllW'ANEBECK'S lfhurfh and .Nllmol Suffplim 25 Abcrcurn St. A Q 5.U',XNN,XlI. Cn1uac,l,x V244 -- 'lk-lrplmne-5 - 4575? 'K NX M, Q -A-M. fi rd V" 'N 41,2-Q I ,H -,,, sr :Q ri x -A ,E .Ins 1 Q XJ, I ,z S35-Q5 522-ll" YE Z'-Q 'X 5:15 5-ff 1:12-2 X - A E3 I' 1235 l' or Jillj' :fs ,E ,,,, , ig .img f nhejmef nf NWS, 5'f"ie 2 1 , 5 'x ,V 'A . . . the Sfore fha! : - CONFIDENCE 52f5??gf 5 I'1 555: " '--" V 73: is buauaang . . . T. 5. b ::::,.,.,.-.. .- V J: .X 1 ez fl, V -50: ,fx Mfll uhrrc qunlitx ,,,, -5 , 4, 3 A w V-.- , I A ' ' Nl1lllliIlI'llN :arc I 5 V fuumi in . .. -- UUIIIICNX' M, F3 A..,... ....... . .. . ........ ..., - I .--l. ., ..,. . I 1 Nvrx irc vi 'J'L'C'Z"5f'.'.'.'.-.-.'. "In --.wmwamrifi11:-1:21:25-rf-1-1-If3'-' .-.x-P3-9f- ' ,- :md vluwrllglmilw ' .J I4 Hl4llIll'Il1IIl Ft.. ll.lSI Sax llllllllll, Um-1vrL:i:1 lmmf of lfn Xm'l'ff'l'f Lfmfxflfz ffrrzfnfm "limi lf'ishm to Ihr lfrmluuliny Clan" Seven Up Bottling Company JIUI Ifaxst Victory Urixc l.lr1Jyl'lv.' llfffllz lll'f'l.'1Ur'X 'ff fl!! .YUIIIII VH' U7 5-441' I 17:ii.I'u , 'v-an-Mu .-I-Q-I. ill! UT-Y Hximglu'--xt FY. Vlwrmc' H1155 Hun' If-H1111 l'.!'U!lI MERCER . Q ffff .Huff if 24-114 .Xu lwuumwu lvl RXXQI- lpxurrllrl . 1 , Ip H413 N. TUBB -riff. ". x. K: -Er HARDWARE cor E e'7,aw Q: I A zufuzrtummnvn ef' Vvyonz an-sogflwfiigix-Y ,4 Great Name in Qatluhg "SUITS THE SOUTH" Ifolfzplifrzezzfs of Ihr' SAPPHIRE RO0M HOTEL DESOTO KEEP INFORMED! on events of the world today. Be Z1 regular subscriber to the giilllllllllklvb 2'uL1lLl'lil1Q sins SAVANNAH EVENING PRESS The R1-View Com pany lr'1mm" H"IlXHl l5Hirv I':lIlliI'IIl1'Hl .xml Nnpplxcw ll XXV-v lim N Q l!.lSKIN'S XXHXII X VIH lfl R IQ XNRIXN XIIHIN HXMN XNIP HUNIH 5 lirw. 1 r NH XX. SAVANNAH GAS IIUMPANY + ldest Pa Savannah 0pera oMf A 6 x .. . f 2 A y 4' M fi-: g , A SA' fx x fl Q ' ' ax f A J SAVANNAH ELECTRIC AND POWE EU GHATULATIIJ S You'ru vnu.-ring upon a new phase in your life. A lo! of you will be going into businvn . . . getting married . . . Sklllflq up homca of your own. Tlwrc'll be :i lo! of new problems and pls.-nly of hard work ahead of you, but Willl your training you'll inaka: the grade. just remumbvr this . . . WHL-ncscr il's service you want, llmink of Reddy Kilo- MMIII, your Llc-urig Surxanl. Live Electrically and y'ou'll saxv yourself work and monuy! R COMPANY Th 0 8.11 .mr1.11'. F l.L.a.f.'r1:' .n:.I l..1v, ii 0 lun f'.JY.'NiL 'lf .Nx."f'L 0 Morris Plan Company of SZIYZIIIIIZIII Q E-MW Q lu .Milrrx for Qimlizx in 5.lX.lI1l1.lll W 'ith Yoir N' llxixf-in .mil llrmiri Stu-i-xx. l"" lllf 33-183 1952 li1'fl'fl'lll'Il-I 1.'0lllf',l.lIIt'llf.1' of I,'f,mplj,,,,f,,1, nf DESBOUILLONS Jw-.'lH-,.t w D A R Agents for Goulmv S 'l'ow1.l2 SILVER Town and Country 'lwyjlimlly Jam' ffngrl 131111 and Perry Streets - 'l'1 h 3-3214 126 Broughton bt., East sep one James ll. McKenna ll A R R I S SAVANNAH, Grioaom 2 THE UH EST. 1881 H lflzolesale Plumbing 111111 Ifeafing Supplies FW '1I"'1'5 C!",l'1"'! Sinw ,SIM PHONE 71.1.1 28 Broughton St., 1Vest S:1x'nr1n:1h rice inc. Luggage - - Leather Goods Handbags - - Gifts 5 YV. Congress St. ?"Q'9 i 'r 'C ".N'u:'nu null 'J 171.11141 fflrunr lloukos Dry Cleaners Calla-ll I-'ur :md lh-liwrmi H Se-rxicv JUIH xx'ZlU'I'N Au-. Plume' bl f,'ul11f1flrlulll.w ffl' Rogers Drug Co - 'lslll :xml l1lihl'fNhlllll Sh e HIICIIH' ll xyflll' 'lf IIUIIUV. B U S C Il DICK PIAZZA P L U M B I N G C 0 ff-6' Plmm- .i.Zh.W 5414 .Xiu-mum lrlaljllglggg Agp Rlfpl. NVQ IRR "H'll4rr Vfllrirfl l"nr11lli4 A .Wwp nuff 5'f1:'r" l,ANG'S 4 ling Swim-x Ill Um' Qfl I3 QQ XXX-xr Iixm-I N. 'Vg v -llll .xYIllHYlx' . l'h.-nv 3-Itfi XCIHN IDEAL l'l,l'XIHlXCi liI'QfX'I'lXli S95 C665 'lm l,1mf" f-f m C Q A wr A , 5 , 504 If.xs'1' I,lBr2R'1'Y ST. Phom' 4-5157 S 5 - XX . f Z Y -,xxx wg ff-X., J f? f 1 :. X l,,,,f+:a .lq?- "-:Z -F:-Ji Q ,. U Q cla en X.-wx' .'L3 ,- .--::"'-'5'l"" ,uffn 3 Q X St X SAVANNAH FLOOR co. -HW lfzm Hrmxglmm btrvct MANGEL'S lg Hrmxghtnn 5-tra-vt, lfus! COLLEGE NOOK Uppoxm' thc' Lnllvgr on Bull JOE GARDNER llU lfaut Iirfmghtmm Strm-I JOHN D. ROBINSON 13- I R- I7 WIN! Bllj Strvvt THE CARD MART -H .'Xlwcrcm'n Srrvvt CROSBY BROS. ISUI Klmmrgmlwry Strut SAVANNAH TABACCO Co. IS Burnzml Strvvr JOSEPH R. SHARPE :Xt Harris thc' Hub PITTMAN'S FLOWERS ISN? Hull Strvvt :lr -Htll. PEARSON'S HOME BAKERY HUM lfgl-I Park gxxv. FISCHER'S BAKERY AND DELICATESSEN IHI4 .Uwlumx Nwvr L.'1Illf'1lffl1l'lf.N 'ff RUTH, JEAN AND SALLY S0l,0MONS IUIAIIMACY, INC. "'l'ln' ffm! uf 1'f1'rr't'Il1I11yf' 4' l"-'XS'l' MOTOR IJlfl,lX'ICRH Dial 8109 537 Bull Sr. at L'hzu'l1on Lfxslix' Klormu, Allmnzyfw' u .N lllaxmu 5lll'1'l I-im, M1-wlmrn .lt-wvlry fu. ' 1 U rllafl,fuffnf'1Hl1f.lrfi'1fIX fx: f'llIfl!lj IIJIIIIIIUIIQIINI I',l1lIllxxlllkkIl1'x 5l'IIl IIIKIIIIZIN L lwrlw fill Xxtsl EV A N S "l'rI11lImf 'lvllllf l:.w4f.f' Ymk St. l'I1+m0 Rl-U A ,..., ,fff U' SIIUTIIERN Pll0T0 SERVICE, INC. CAVVl,IiY'S S'l'l'lJlO Photo Finishing-Cmmncrcinl Purtrait fSup lies p IZUQ Blu. S'l'Rl-lli'l' Plmxu 4-4493 Nights Sundays Hnlidays . 3-2280 S.XV.XNN.XlI, fili1llilil.X 6 Ujfirfnl 'Gvvrlzm' l'l1ologr11pl1vr oF 'A oN M NGQQAVERS F oxs1""'Cn e o uM-5 ANN FOR I U' 4 I s I .4 ia y . ': xx 424 'Rx ' 'D '. O. .'r3'1 1 O J ' 515, 1.1 W' --hc V 'gAA'a1w',"'., Q 4' I IJ - I 1" If A f I -Hy 5 7' I 'I' . +I' .. " ' . A fri . +1 . 1' . , . 4 ' ' J V I 'I . . Q vi. P . ru 4 1 I 4 ' ' - 'ff' 'l S' I , l 'I ' I ' r 'Q.. Q' 4 K '. x w . . o . ' . ' ""371'4,-4 9' 1' ' .Q ' Q . H H 1' I . A. . 'pf v S . .fy t ,4 3'x':n 4 15' 'v Q - l ? I I..7 ,- ' ' ' J ', - .l - 1 ' ' ' - f - ' i ,: .r, I QUE .. J . -X Y E -I I 5' S " gl- WJ 1 ,-,ts ' 1 4 Xa.. -Q I I 1 . ', o Gio ,Q-no Shir. 'Q 1:-. . V 42. ,,:'hi,4 ' ff, -NU "Q, .3 -I , ' -I, -4 Jrfj gcktoj. k. 1 ,f 'prix . Y gp. - -J. i- .JL ' x,,,af,, ,ad-fQ,.mg Wm "' 'ix-!Qw"'A 14 I 1-. Y s ar' , a f' ' ' 1 3 5 - X' 5. -4. Y A ' ' 2, f n 'MX .- Y 1. A Y. ,Q 1 'I' 5 .gy ,VAL-QQ: V, 'N KN W' ,Y s gr: 'QL n , tg. .1 4, A, J h stu 1 '4-M, ' 4. 1 H .1 :Q wggx gf 142,-4 Af? . r -.3 ,,..-f. Q " ff 754: ' -'Pkg f A ge 31' ' ':"2,' 'sv -Q M ,fe x "' X-V 'K 3 lf. A 'ls y X. iff? , Q55 ef .r . V1 .f 1 b' Q -qi . N55 ii EQ' Q. .-3 -7 . 151, v -4 : X L Nw , . I :QI , 5 Tx if Q in . 1 an is 4' 9' , Q 5 4' or --, fu- 1r . ur, gzgrf -by - 1 ' 31 - ' I 4 U Q -Y " - ,. I ,, E X . . , 'Y .- ' V 3. - 1 , , , , . x ,Q i ' t g 4 . 11 V- U' . . i in al t ,X- .P-3' -X . - 4 ,. 9 ' I V ' ' ,Q tg'- f figpf' ,Q 'M' "1- 'ff. -gffm ' -, ' .Fa '- 4 3 - . ,,f.- f.j :,fT ' " 'f",5f,,:5-wif V9- 45, .:Q1s"'E.'?,ji'i2f 4 1 ' 'Q Sf" .fLS:.E: -' H--.'f:'rf'f ' ' -I 35'5gi'm'1f'1vl'55-S 53 ' . " :X..4.-5.:k- qw.: - Q X -'PN -if i I j-:3 A V- x V:-5.5 Q - .- i '-.:1e?:. " .,,gSQi'T5' "S,-q'. ' had ' I " 'if' , - K ' V , : 'sf -4'-Ns - ' s.- a,f-f.fx,Hf- www' - . I v x. . L , Q ,, ,W .14-vlx , 'fly' ,Q V. N, ,NX . ., R, . ' YH- ' - ' -. ' b. 4 ff' ,mai-ai f. ' "- E r'f'vY"-"FK .-"NS hi. 45, Q3. 2 .. " ." . 3, -s. Y 4? I x A A K I' .1 Kgs mcg, ' V I M ' f-ef, 1 -1' N 55' 1:9444 ff? vw X. TA ., .f., ,. t N' il V - Q , l K' ' 4 , Van. ,. ,- " 'g."Ma-" g"ifF- , 1 l - .- g. y Q: VE, I my I C' 4 ,- rf 4 nik.: -4 'f ' - Lk. "W 1, ' S+ fm- ' -mi f- N. i nz' - , ,


Suggestions in the Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) collection:

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1949 Edition, Page 1

1949

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1950 Edition, Page 1

1950

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1951 Edition, Page 1

1951

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1953 Edition, Page 1

1953

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1954 Edition, Page 1

1954

Armstrong Atlantic State University - Geechee Yearbook (Savannah, GA) online yearbook collection, 1955 Edition, Page 1

1955

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.