Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS)

 - Class of 1919

Page 1 of 120

 

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1919 Edition, Cover
CoverPage 6, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 7, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 11, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 15, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 9, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 13, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 17, 1919 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 120 of the 1919 volume:

" ' " 1: IIRHOIL -- -, 4 I -A L11 5 Page One W 'B " '5 rx 'H nw 9 fx fs r 'w 0 N76 rx 'x J L, J J Quo UU vue L J Q, ,J J J J U UUQ . . ' ' III fu ffm ,fx pq fn on fa ,M Cn fx, fw N, Pm, pn, A rv, , fr, Cm, 1 w r 1 L , 2 r-:in C-'LGI Cfjfr c-LTU C-'L-Q 03151 C6153 , , v 'u r-,, m Q ,, 1 1-:in C-'QPU Cfj : c-zjfu c-1,-Q 0319: cefan U3 Qu QU ada uv.: 2 J pm: U sua U um ex, L-V no UQJ 1 - N f , I , f , I 1 - mega e":- si -:gn rrafai ckgn up , N , 1, .W M' Ll '51 QQ, dp QQ, UU, Q, Q, QU, ,A nm - w - - ,h f , f' '. . QQVA x 1, T1111. XIIIIIIUII 1 , A fi ,A Q0 ' N Q V -VJ L. - V ,H -J' , f ,ff J Simi MWA? f'f7.g,gj2Z' gig QT Z4 C,-xg, Q21 f :ff Lfgj Q5,s,j w g ' ' A W XM CLASSMATES WN .f .ff . f M , . 'z P WU 12112 rf Alyfffff. lffllIl . fun if ffflf 53 J I 'ng , 'I' ' f'n'J fm: r' fm f"'o r'7fn Go fr Oo V' rf' "' 'O 'W ' 'Y 'V r if? 3 I aj'-'D D I if? U f.'I,l' J 8,33 6113 Kgfggi nr-207 r 171 rr-.fb rrifl-Z -Q72 51363 crfz C, 1157: L ,SUD fvfig L, J Lua ' L- 5 5 ' ' 44, Q4 ,ul .M QV ,Un cya Q J ob.: Gb.: LJ vow iffy: OJ ou J LV: ous Uv , ' 1, f,,,, 1 1 4 'VHII MIIIIIHII 5111? Hii1'1'1T1' . . 'VE ,YA I ll! rflfllfffffffffnfffmll fx y Allffl' f ffm af fllfll X I 4 ffl!lffl A fllliffl fl!! llfffllffl fwnfxfffffff ll fl!! ffl! ffl!l4'ff! fl!! ffl! XCJILXH' X J P1550 Tlnee nw 'n ON 'Wd CG rm fn 'a N71 fw 'w F1 'n naman, Jn. vuduac. Q pau.: JL.: wp., o 0 jf ' X I Q' .' ' I I? T I .' ffff. ff ! fl f P f f 3 2+ ,A n fyfy . - f K ?. I , K f . . , -'f .' ' ' aff ff ff af 'HMM f- . f' X fl! , I' X , I. I . 1 N ' L Ulf 'ICN ,bn I :JJ ci-XC-J: cc, 1 crhfw c-133 123: C'-2Jw rlrjjn nu-TB cr-3,1 ffffiu rg:-Ju LCSQ cfij-NJ SU QQ 2251 1522, 225 GO C251 W 1111 MH POI J b jo QQ C303 nLhIE4IfIL1lI fl fflll, W Kfdlll I pf IIIKAKN ll!! fb!!! rf 1111410 fA!AlflAi ffl! IV lllllf MK JMIUVI H1155 wily U ifmlluuglr Page Four 9 O O 'V 'gi' 9282 12152 93 C2259 525 C35 'gli C505 'SEQ 1919 OOM? 255 aff fain 5523 2251 Q29 SX? ZX, rig, 593 " OI if rpg, V X G 2' X' I' QE fig Liza? 691333 :ij . 5 0 X 0 f'9 N- ,. 1 f . . - rr ll!fll'lK JlWl'f'f'lffAf'l! fluff 1 1 1 1 I, f, K ' 2 af, lf, X V! M yf ,, J f ' f' f' f ' 1 1 A 1 4 1' , 1 Fi' ! f o .' ij f ' ' A . fy l N y . ' S ,ar 0 fs f R, 4 'Y , 6, no 'Q .Q 1 ,SQO X, .ii Q eg W MISS RUTH V BOLLINGER Page F ive 0 .9 '- fl ij? ig A ,Q if Q I 'IEIIC AIIIIZIIIPII I 4 if BOOK I MILIIARY SECTION BOARD Or- EDULAIIONI FAVULTY CLASSES yn' wg rf-IGF! f Fw JL U L, u1c.,: ,J J JDJ - w -.- - I -4 Si A A f- ,nn f- ff Aw Nw ff, ffm wx, 'W :mv y rfv F20 'bl U., MJD C523 C'-Q3 L- 5 JI 5. 5, ffvz f. ', IIQLII f N5 f, 1 f 'J -'11 ck, 1 Q-. D 41,3 c ,vs rcif-1 C,-.,.-1 Q' g'f':,,' 2711 LJ LQ: QQJ L,.' My J ,J "" ' ' 4' Lv Lu' MH M.-' Mr' M,-1 HH .J U 99 Us Q95 db N79 09 Q9 '7 Q v 17 17 9 Q go 4203 as ?!0o9 ZS Ugg 955' '25, E Q05 QQ egg 205, 4255 is QD if 1 ivmnrmm 1' QMMU Fphl um GIIIIIOIC Luxe 1 ,W g yuh, , I 1 1 Jlll 1 11111 1 1 1 1 ' 141 11 1' iv- Ill ' 1 11 1 1 1 ' Ang,,us R!lNt0lll1X lb killed 111 'lCf.IOIl I ul Xlush 11-ex 04 hllled ln acuon F1 'IHOP Vexdun France October 6 1913 November 1 1918 Clted by Mal sh'11 1,018,111 for Cxoxx de Gueue St Etlenne '1 hues Pageseven l33'12?'3X5'9Z?5X5XG3Z5'3X5'5X5'f3X5'J 1919 5X5'f3x1Y59X5D?Z5?Z5'g5JU32'?'C3X5"?Z9?0S' 1, 11 1 1 - V V . Qc , , W ,Q , 1 N k 45 5 Q Z3 1111 O 5,15 'I '1' ' ' ' '- 1,11-111. XX'i.l': - 11.- 11-1111 -111- Ui 'fl 1114 i111i11v11z:1 111 ' ' 1-"ie lilecliml Ilf'Sl'I'Y0 Cnrjazl XYilI - 1'.'1ia'l11 ,11-11111111 ' Aff" 121 11111 H1101 111 Fo 'I Mc-I !1e1's1011, G 1 11111. 1 11111. K of-1.13,1f11N 1' , A -F1111 21, "N- H Q ' I fi 'Liv ' V fqfllll. Jul llnv 'i-'OJ Kill- ill 111111111 i'h211111l1 'i'I1iv1'1'y, I"1'a I1C'4'. .I11lj15, HN. 1' .' 1 . 'Q-' ' ' Y ' X Y. . . C: . 1 I ... E -,iv 1- Q' 1 h 9 1 ' 1 ' - , . VD 12259 SEQ 1225 Q.. 222 ae: egg? ace THE MIPPOR ,gg .jg f .3 J Honol Roll 'e 'ue ,-:Ind to honm thm Q111'1Il x 1 tl mx 11 gn 100 x 1111 responded to then countxw Q c1iI I' 1 ol tI1o111 I II f a won the DlQtlDg,U1SIl9d QGIXIPQ NIerI11 We I1 111 I I I tl s 1 1 1111111 inc 'i0CllI'1t0 Q Ill KP u 1 the cI'1QS1fir'at10n Ill xx h1cI1 thou 1111 Iwted A1 IIIIOIIS I'11I Bell1111v I 519 Blomuhm 111 D111 Button Flmd Lu111111111s Iunos Collett I ou st COIIIIG Im IJ1111eIs Xlx III D'u1s John Demon I 1 ml. I stus Lu 111 1 oss If SIQ1 PIIIIW Hu XX IIIQI K6-411 F111 XllllllOI1s XIIIIIIUIIS Bmw Joh Il Ie 1 C f 111 B1lI1ng,s M01 118011 Bum n L 111 Be 1tw Rees B1ke1 Pllll B1 'xdles A011101 Bend I xwxence Bleni Ulf-, 13011119 Clipp hd CIUIIID I N n11 C new Caml Damels Ixed De'z11 Gemge I nclwolt R 1Iph IILII H 1 I ox h'11I Belloth I I1110 BUIIIX., 11111191 I 00 Blllll TIIUIII IS Luew '11 mes U0'1Il6 Ph1I1p Felton C Ienn Gllbmt JIIIIOS G11 rIne1 Geolge fIOXV'1I d H II ly Boehm Iful NI uxlold L In Camp ln The Umted btaiee C' IIIIKS H111x Cf11111es Ons G1 oux I111est x H11 IIII IIUIIIUS PIIIIIOII H0110 IIJIIIUIIX 11s 114111 .cn ,, I u1111cI X111 111 Hume Rox nt I I1 I'IlIIl'x0Il Xkxu Jonee '1I101111s lxe1111efIN F1 ll1Ix n,. tl S11 QX XKUII LC ,II In ,.1l In Xl N IIIIIII 11-N 4 xxI1f11x 2 1 N we 1 N , GIx Os 61 seas Ienton Q C1019 lx Ill ,vcsI111 N1 LIIIII f 1bI1s Is e C11ft1tI1 Clfuenco IIGHIIQIJPIIQ John I'I9IIII11,I0l1 SI1IIE,0I1 Holldxy Call Ing Llgboe Tum qon Ionevi Lee Tones V11g1I IxI06l'!GIt Ho1he1t Ixnwpp Leslle lung, Robe1t IXIIIIIDGI X ICt0l I eeklex Rube I 1110 C15 IG IGIADI I or If husw I X I 1II1 1111 LIIIIN 1 XI1II 111 1 on lII IX 1 IHIIIII lhuxs X III 'XI PI 011111 OIIIS Gfmgv nlu IX Pusons IU111 Peppm IJOIIIICI Niill 01 1 ' IIUII ' ICIX 1 1 x SIlIf S A T C II01I1ng,sw01tI1 101111 1, H'1111s Ibwh I'11x1s Ifvzch I eww I e-xus Moore N1 Llllll I 11tI1c1 'N 1 111! JINUII Q Y IJ I x I N I xxx 1 1 I X fn X101 I0 phw In 1m1L 1 I IIIIIS I ll U1 Nl x mul II 1 III X 1 1111 INK Don 1141 1 F1 ed II xx Bon 1 I1 I estel 1 1401951 lII 1 Faculty and B031d of LIIllLdtl0l'l I0 Cu 'f 1 X I IOKIGIIICSOH Otto F 111 D w F' nest! D Iohnk IIe1be1L 111 III 6 Q Red C1 oss, Y M C A , and Medlcal beuxce Denton Albert II Montgo111e1:, NI0Ix1IIe fx CI1 ll Kreamer, Laura fChap1a1nJ S nts In R1 1 'VIcInt1re, iGa.rdnerJ Mary Ixmhols XX 11111111 Page Eight 525 C239 925' QQ C259 925' '33 55' Q31 923' 1919 'age 2252 226 27251 Q26 is 525 me mfg' 2128 . I , GQ, v v . , . . C ,,.,, q qi 6 L xi L C,.J c,,.J CFDJ IODA cLf,.3 C... 10:1 cel . YY , . ' 1 ', in . '. . 1 '.'2l,', 14- I WI1 x I' IQ' 111111 IJI5' ' ' ,z . 'iv 1 ' Illilt 0 111 s11p1'1-111r- su 'rifirfvg swvr'1'- I 1 '. ' ' ' 1 1 1 . ' 1 '- trim 11 Illil co li: is 4' Ivtv- 1 I 1 .. '. . no 'z ' 11S V ha 'O IJ0011 ablv I0 del -1'111i11v. lI1s- IIIIIII IIIIXQ' sm-1'x'1-II III , 4 .. , , ' I ' ' s' 1 ' , g. , . . N ' A A . I .', '21 ' II" '.', Z ' 'U' Ki "I H"I1c-1't H115 ' Tqllllllkil, , z Q, 1 1 , ' -' ,.', LGS: I. I vis. Sl1X'g1l'I. 11411-1-1 1: ' , 1 '1' C' 1: Lzlvx , Int Sf-1'111r1r1, f'IIZII'II'f-1 " f ' .' GV0 'IH '.'l1l1 IAIUAI . I1 XII H11 111mlv1's, I1IllI'l'II1'l' " ' .1 .' ' ' I, j I1i1"I . I" yd r1xx':11'ls, I42lXYl'1'Ill'U ' , 1' ' , . - Lo I':IlII1'I2lIIl 'I'111'111-1', XWII111111 , X . b' 'f ' 2 lj, O MVIS '.'PII, AIIIPVPX 'I'2lj'IlJI'. .IUI111 z ' .', 1 " lin' ,C 1 rw- Mc ' ' g, I4'1'n-II Y2lXX'l1'l'. XX'iIliz1111 . "s, In "2 , . 2 'in AIP! 1 I"1'1111 -is WiIIqi11.'u11, I'lfIwz11'n , 1' '2 ' , j N61 ' A 1'II2lI'IQ'S XX'1114Isi1Iv, I'Iy' is z H11 ., '11 ' 'y Omguml, I"fIl'I' 'sl XX'g.llg14-1-, ,xl-uhm' "aj: , aj PIII ' ' .' , 'ja f I'21I'IiII1,'l1Il. IK'iIIi:1111 XVII:-y, .X1'1I1u1' F2l'1'211'. F Y. ' if I'21.' I 11. -QZIIII V.'III1:1111s, II1141-41:1 1' 1 ', 'z ' "1 1 ' 'z ' I 9 1 '. I,f'I'llj' XXWIIK1, 1'I1z11'Ivs xX'2lI'I'I'II, Iiz151111111cI 1 :', ,I -' I-'1'y, BPTI I, 'I'1, ' -II IIJIII. .XII '1'f. 1 , ,z ' 'I , Jof M11 'I', IIOI'IIilI'lI lq,,1,3H,.,.,,. 111 1l,,,1,,, Baker, Glenn D. FGHIOII, Dick 1Ic'A4Iz1111. QXIIIUIIIII 1g2,,,,1,,,' 1131.1 f ' 7' 7 MCI" if S- If R- ICr1I1111sn11, I.r11'r1V B111 1 ', lx 'gc C ' , . z " B121 f II11'111:111 yggllmlg., W2ly,,j. ' ' fs, 1" J, .jl Mr-. ' 1 , IIa11'1'if111 15:.1,,,,,1' Axlums ' ' , "1 ' I" " , . ' 1, Mr-f' 1 zj. Iii 'If Ig. f3,,v,1H,1..S If .U ' A"U M51 i 1 151111 'II1I1i11.'4111, I4I:11'I 1 ' ', 1 f , ' 1 1111 I '.', 1 1'1,I 1' gl . VH,-1' I VA 'C ' 4 ' ' 2 ', ' - III ', " gif. - ,1 .- 12 ' . 12 ' 2 - ff, L N ' 'fy Sl:1I1I. I':IIXV2II'lI I' '2 f. 1' ' - - I h ' NU U21 ' 'PF' 'I'I1r111111sr111. II2II'I'j' 1 1 - -1 ' 2 - I 'I'2Ij'IlJI', P11111 1' 1 JI Y' 1 'V' V 1' ' '- 2 YiIX'II'I', ,z 'sun ,z ' j, ' ' ' . , s' 1'z1j I 1 . 'Il'0 XYH15-h J hu ', ', 7' " f, ' I i1 ' .KYilIi:1111 gy5,1Ii,,.Q.' Af 1 ' . , ' " ., " ' Ie- ' " 'Q I. II:11'1'y Wi, .q L--1,. -I I , 1 1 ,' j, I'2II'IIl2lIl. I':111I yy S' Ju ws I"' ' , :1'1'y .2 ,, 'f , P11 'In-1', I,v.'Iv1' yy1,,,,,, In Wi UW 7 ,', 'C ' L2 " , Cilfl PII: "W, II11l'I'X yyj ' UPN.. XHH - O O I 'C " , C ' fs ' ' , 1 '- 3.11 1'f':111, In 'is fa ' ', I . 1 ' , , 1' . 'I 'I s. IIPZIII z.' 1 , , 2 I"lI'Ii1-I'. 1'I:11w- 11-9 "2 ' j, "z j .1 - 2 " Iii11vI1z1141,I-Zz11'l 1 , " 1 1 ' , ' IY1'ig:I1r, IJ: ' 'in 1 . . I 1 , XVI ':1111s. A1-lI1111' " N , 2 ,, 1. "S, I ,' W: Ikv1', .XI'IIIIII' 1 ' ', ' '., ' Yu 1I'i11, IIl'I'IH?I'I, . ' , z ' i ll . ' ', C. ' 1 . ICC' yd, 1 y L. I -I -1'.'011, II:11'1'y IC. C1-2 f' ' , C. f", .' , f. II1I'11sf111, .I, I., aj, ,1' .' 0. 1'. . , - ' ' Hd 1irIr, I+'1':1 'is 1 211-1'sv:1.'1 ' . Y ' v. . . . . , ,' '. ", . " Hil I 1 'lvs ' Nw: '.1, '. 1IpI L . LA, ,. .1 V V Q0 11. .J Q.: .Q ,JJ CQ? QQ. QM Cm' Q9 GD 09p C913 Q99 Q90 nop Us me was aw abs as was 2699 THE Mlh QU, OU, C f' Q' uzlrh nf ?:.h1IL'cIfIl11l I Ie-YIO' RCI KATHERINE P SEYFER I P T' PllSldlIlI uc P19SldfIlt flfll R J GROVFR D B C GELSLIIN I I1 'age Nme 9 9 9 9 9 90 Q90 Q99 Q90 Q90 Q99 QV eo 9a 9 U 1" 9 1305 '25 '25, 505, 2,52 2062 'aus as 'aw in 1919 906' b Q 215 no 3 FACULTY C E St JOHN Columbxa XIISSOUII Ottawa UH1V915ltK Supe1 mtendenl Page Ten Kansas State Normal Q Q V D IL F QS? VD OOO WD 0"9 FAU can N' rn fy QSQSZSQQQUQGQQOQ THE MIRRGR SQQQQQQQQQW M W u w U0 L, ULN agp agp agp vga au: 'QS' 23? 25? FACULTY TKMFS F GILLII XND A B Ll1lXilS1lW of hfxllsas P11nc1pa1 Page Eleven Q00 9 V O V 0 9 0 O 0 O V O O 'U 7, 'C' 0 as S25 as 25' as 2,5 as as as as-2 1919 as -2232 is as 1-as is Q00 Q00 Q09 QD Q09 no Q09 Q00 'EAS' 215 GEOS' 'QS' 265' 'QS 'EAS' 'EAS THE MIRROP Q00 Q9 Q Q w mwwzwawzeag FACULTY B Cf gc IIIIDOII Llll.,1lSh Pllblli Spexlxlng, 9' f' MRS BI RTH X NIOX FR QNIITH S K lIlS'1'w St lte Noxnml IwIathe111'1t1c1s fleslgnedj age Twelve IIIIXKIS OTIO I IRI DI RIIxbOIw B Q Ivmws Stflte N01 mal M1fh9IIlLllCS I Q W ' b C-' 4' "C C , , ,V I jk Z V 14, ,, Q I'AI'I,INIi 13. SI.l'lE'l'I-I MRS. l'1'IAIlI.III'ME KURT A. . lille' f I of 'I ull A. IS. BZIIIPI' ' "".'iIy P ff , 'w S 2 " f Iinglish I l Q I '- I I , 'Q . lb B. C. 1 ,'.,- F 1 X ' 1 " ". " C Q " ' P D 0 0 QQ Q SEG RER :ZR 223 223 PHT MIRROR :Xe-2 52212226 QZQ, sie FACULTY 'ii B 901111 NCI1 A B X 'NI UIIIXGI'-,ltX of Innsas Hxstou Lnlcs Spinlsh Fxench L B POLLOM GAXI IDLN S kduqas mate -Nolmil A B Ixansfls St'1te Agucultuxal College Physlcs 1310109 Vocauoual AgT1Cu1tU16 Page Thlrteen QVQ, gvg, gg, gb Q00 Q00 00 lg SQ, Q9 892, 6921 12292 fgop cf, cap cf'5D C453 V 4J ' Q- 5 4:13, Q, lg A 2.5 D i"l 'kf ' ' 1" iw 5, R- . --- Y . I V 1 A 1 3 , , , 1 ' f i - , kk x A ' .1 . F , 2 ' f ,f R -V 1 RUTH V. BOLLINGICR IVIABEL DUNCAN V A. . .' lwvst, - '1 . ., 1 . 1. " j '. r 4 . . 6 V as .0 f U BT A, 3, VY, n.' B. ' Y. K K 4 xv , 2 . . Y . 1 . c , '- ' 1 we QR axe: f R 919 V R VO ig 'gg 'iw com cab QQ? 'EAS' 'ERS' 1 , 'ggi' 'Saw 40 4505 405 6 V 5 D 09 09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q Q Q fy 9 Sas C208 'aes' was Cage, 1215 as face THE MIRROR 5052 5563? 265' 54,5 525 C225 MABLE E KANI B S Ixlnsfls Slwte 30111111 COHIIHQICO C S HLFY Kansis Stfmte 'VI'1nu'11 T1a1n1ng, Nolmal Woodwolk W ood Tulnxng Page Fourteen Q09 OD Q09 Q09 VD Q09 QD asisasm i m ws FACULTY I ICI NI MININI R B b IXIHVIS qtlte NUIIIIEII Conuuozcc J I W OI FE Kansas State Mmnual Tralmng Normal Mechanlcal Drawlng 09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 0 0 0 DQ asasasasasQS3S2SQ I I J. .I Lg ' ' I- ji I 04. 41 4T'Y,, ' ."'1 A,4.A I .n. Tu . . 'Y 4 GSZMES- A QQ S' gd, 1919 D wie Ve FACULTY CIT Nl I 1 1' I ORLNCI H XRRIQON Domesuc Science '31 HAZFI B fII1IDI hw Kansas SI'1te NI1111111 T1 1111111 N0llll'll Domesuc All if 'R W 526' C2251 2232 525' 5231 1225 -2235 1919 19261 Q29 EDITH J DAVIS Kansas State NOllll"1l yslcal Tzalmng Athleucs Page Flfteen xwxxwiww r 1 1 D 9 Ov, Q 25 my D O D 306' 6 ' 2 + 1 1 ,1 --b in , , . V A . 1- V 1 ! 1 . ' r.- 1 I ' 1 4' I ' 1,-Q. V . l Q ' ' -1-. 52' A W 1 Q ' . Pg., ' " ' 1.1 A 1 11 ' I 1- y .X . Xxx 'ts 'ft . ' 1 K Y ' - , xx I ,- ,. 1 ' ' , - . 3 L-57 R.-P. p ,I X , 4 -l 2 V, ANl'I,4I."I f'IflI.lCY 'A 'H' 'I ,- 1 -' A. B. L'11iv1-1'siIy or liuymlg B. S. Michigam AKl'iCllltlll'lll College Latin ' 1 ' . -.. , z.- ' K' I 1 L I M' K. .I ?, ," fl . -. .' 4 ,, 1.1. If 1 " - v ' ,uri J ,, - , 1? M, j ' ' ' -. f:,m1.- . a V I M" . .....-l ' X 4.,.fT... - 1 J . , , . . . , 1 1 . 'z' ' g . , V 1 . Q, Ph, . K . . , . A .. ,fa . -o Q: C505 , f 12 THE MIRROR S791 S32 ave evz SQ, S22 SPQ, eve, , 1 .Q ,N OJ L, can cob 04511 cfgxu dgxv UQ.: cab cfgxu FACULTY U XX AI TRLQLER ADAI XIDE MCGUIRE COIUIHIJIL School of NIUSIC Muilc D1 11111t1c5 lx111 ls Q-t lte N0111111 l'I1w1m1 1111111110 fXth1et1cs T RN1 STINI ILASTJRL Lu1we1s1tx of K'111S'1s LELIA PERRYMAN Stmd 11d Tmt-, 'md Measulements Secretary Page Slxtcen Q09 QU we 0 cop CO9 Q V V O 9 O 0 V O O was lap zu: zum as as 12,55 is 12051 1213 M C2051 S22 G33 1251 12551 0" C205 5265 1225 1 1 1 -f .1 1 155, - I , . l , ,, A Y v 1 - 4 J: ' ' ' L . . 1 . - . -. . 3 4 ' l 51, . 1 1 A . . U . , , 'z 1 ' l. ,. 1 , . 1 1 1 1 Lf- ' X , .1 , f ,I 5' 1 -- "'x'.'.v' c 11. -- - z 1 ' 2, 5' . ' ' ,L 'Q ,il fo OD ca Q 941 V Q "-o 1 4- ' dm dm b 4 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 v D 1 fn rfb C00 C00 000 Q00 Q00 00 as 1-653' 206 me em: as 252 THE MILLOT. if as 25? 25? 'abs' 'Eos SENV VD 1' Z' g.. f ,.f ,,f L L-13-4 vg -'J Q g QA, Z .ai E Page Seventeen Q0 00 00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 vo Q09 Q00 Q09 Q00 QQD Q00 Q00 Q00 Q in 'gm Saw 90m 'EOS' 206' 'EAS' 'EAS' WS' 256' 'if' C508 'EUS' 'EUS' C653 25' 'EAS' '55, 203' 'Egg' f'fs ff-' . . Lf.. H - .57 ff? 1, K - - my K ' ,fp fx Q , i 0 f , ' 0 0- 'Q X 3--,1 Qf .:, Q' , Q 0 -,f kg , -1 ,, , -h 5' 'V ,.. -f-" " V U .fx.- A A x -0 '-- U 2 ,Q Y Q fl J k . -. Q., kj . - ,447 ,,f-Y- " . Y Y ' A-, X' 0' " "v ' x47 f-Cm , - -,, Z Q, fb, f V, A VV., . " 1,0 NX0 kr x I Q X I -N VY xsxiqvrvi, . Q ' , , .-.'- ,' F' 'V , Y 1 xxx x ' x Y Y 'Y 0 Q Q Q II moi Q: Q Q ca zjz, ,:.g' .Y wj " 3 , Q. gg Q 1325 10.2.1 X T111 111111111 . , 222 SE We Q IORS History ofthe Class of 7511111111111 IIllllllI'0d NlIletB8Il A Freshmen Gleen 1911111 I Oh' you' IH. 8111111111108 Maln Guys' lesldents 1 16 11111 1 90101311 11 1 111 1 Tee1'he1 fll9ll1lN 'lllCh9 Ix1sl111 1 II Parnee 1All D111 to 0111111 1 Box QUDDOI B Sophomol es Concelted 19111 11 We are Offlcers P eildent R 11111111 X1 lee '1es111ent R 11111 1 ec1et111 T11 1s11111 4 Spousox Bl111111e 11111111 Partles 1 Donke1 11111 11111 111 ored to hIl111llS 111111 111111111 2 hIO0l'l1lght 11119 1111 111111111 C Jumols Spoonv 1111 18 verhe.11d1 X111 I7 1 1 1 1 111111 O1 now Offlcers Presldenf Il 11101 111111111 VICE P1es111ent C 111 I reaqurel R 11111 f R 1 omors C11-11111111 XK111 III Soc1alAff'11rs afing d1s11 111 11111 1 n10r H101 1111111111111 Ill 1ke o 1u11 C111 1 Stars ford MCC1111 11 X 1111 1 ratxon and D11111e 111 eer Lea1l11 C 1111 D SCIIIOIS Dlgnlfied 191819 e onor the 1111.11 11111111111 1111 111 1111 1 1 I1 sl1e W 1111e1 1 11111 111 H 1 1 of Mutt 8: Jeff Party M1ChlH0lY 1111111 resldent 11111 IJ 1 1 1 11 ecretau T'1l111'1 131111018 1111111111 onsor 11 X 1111 III Soclal Functlons Party at Jun1o1 H151 Valent1ne party Junlor Semor l0CODtl01l Southwestern 1ec0pt11111 Hxke to natux 11 1111 Farewell P1r1y V Good Fellows lckett utante 111 11 11 11 1111 1 ener J u1n'1l1st 11 1111 1111111101111 x u ler S ffragette 11 1 1 11 111111111 1111111 1111ct1o aplm HITIIGI 1' '1111 1 11111111 lgg and Dlake llS1ll11ll'- 1111 lp 111 111111 1e Z1 te Felton u11e11lle Xfllt Q Kahler Burnett 'md Ch1pl111 1 111 Wilson Cheer Ie'111e1 Flfty elght Goo1l Spmts June 8 Servlce of the f11lllC11QS 1111 1111 1 C1122 VI June 10 Graduatxon Page Elghteen 11 Q O 0 11 11 v 0 0 v fQKQRWfS19i5f21ef25512.21 1919 2.3 2152152199156 Oo . ., . ' 1 1 J .Egg .. 11 A AL X X 1 C931 cup abc? C,,,J CC Z0 . 1 L . L 1 l 1 . cc , as 7' - o l ' - U . . . Cf' 1' 1 :Y II' ll ' 3.1! - 1. P' , :f .1i11111'1 XY ls 111111 111'11111- 91l"11"1'. 2. S 2 'jf'-1111' 11:1 1111 11117 N11 1-1' 1111-111-1' 1111111-1-1 12111111 1111. 3 Al , 1' , Y! a. Bl. . H 111111 lblllllllll' 11. S11--111. I. ' . 2 j Q ,. '1' . , cc ' as - 1- 1" ' i- I - 0 . I tlIt I7 II. ' : 1. r .' A El ' ' . 1'1':11'1y. 2. V' .-I ' ,- 11 1' ':11111-1'1111. 3. S ' M2 'j- '21 .' '-'V--1511111111 l:1lll1'1'. . 1, Q + 1 1 ' pf. III. ' " j ' "' El 'z ','1. 1. Mot . 2 ' 2',' I1 - 211111 111111 11 111-1-11 l111l1' 111 11111 1' ' . 66 97 Q P' 1 0 1' V i' 1 " l . I. Q0 ' ' : "Did fl S111- 111-1' lust 11111111 ."' "N I :111's 231111 " 'val Y! II. ' : 1. ' , .---11 ' " 1 11: 2. ' - ' ' -- 11'2 -1 311111-1'. 3. T . '-- 0 1' 7111111111111 .'l"l'l'12l1'X' 121-111121 11llll1'l', 4. Sp . -1 ' ' 1 'i g' 111111 flllj' l'11'1'11j1l. . 2 . 1. "Ch " pa ' j 211 IJ: '11s. 11'I1'1'111'11's 2101-i1111111. 2. Ju ' -Se' ' 1:1 ' .X1"1 l2,1111'1. 3. H' 1 "N2t '21 . 'V' 1l1'111'1111'1111 111 Wilvy 111111 112 '1'11y111. Iv. ll ll! 1. Athletics-ICp111'i21111 1.1111-, C11111s1111' Sl1'1'1111!'. Rad 2 1111 1 rl 1' 1:11111-1x 2. O ' 2 1 1 1 1l1l1'l' xY1111'l11'1'. 3. Ch 1'-'W hz ' 's XYi1s1111. ' , cc ' ' as '1 q "' " I K ' v s I. W h , 'f .' ' ' 11 1'11 '1 1111111 111111 1111' 1'0s11111'11. 1. Le ' '2 ' ' 21n1 11 11111111 1111111111- 1111- lll'X' 1-11111i1' play 1 , II. " 1 ' 'I ' -'I - 1. P ' ,-Ari ' . 1111111111: V1-11-I'1'11si111111l 1':l11l1110 1211 . 2. S "- 2 2 2 ' :Z 'l'1'11:1s111'1-1' 1121111111121 1 '2 3. Sp sfRu1. '. I11 '11g1-1' :11111 1., 11. 1'111l11111. . 1. Z ' CWI. 2. ' . 3. ' - ' ' , ' . 4. ' ' . 5. ' '2 -1 '1. 6. 2 , . I . . P' -"Deb 1" 'z 111n s '1 1' 1111- :111 1 1i11111s i11211lQ '2 1011, W'd -" 0 ' 2 " 11- 1'1'111111'111-11 Iillillil' 111' 1' ' 1 '111.', B t -" u ' " of pr 1111111111111 11"21S XY11 1 ' ' 'z ' ' ns. Ch ' -"F ,"' o . 1111111111 sei -11111111 1 - 11S. R' ' +"ll1: " .' " "1 1111111111 fllll' 1111i1iIy ' '11, Zllll. "N" --"Va " 1 ' l'1Y211111Q .X111l1' l'1-11111g11111. , , . 1 ' 4111111 -S. l A21 -- u ' - n 1 , , V. - " 1 ' .' ' ' : 1111 11112111112 2:55. 0 V . ,. . F450 Q53 Lili. QE . S ' ou.: 1 0 kgm.U umMwmPkwXxMikk "NS QFNIORS K+ B POI IOM Q onoor NI1nI11t!'1n IIOI I INC I R Qpono 1 So111l11x1s1s1n Lolloge A B XR'l HL R D IXAHI l R Genmfal sl 1 3 Captam 111 4 C'1pt'1111 3 Trac 1 111 LINS PllSld8I1 Im I11s 11 IX SIIQIILIIIYXGIOYGI1 Il 1 -wt1111g.tI 1111011 to goo Ill NS RFHX X Bl IIIR NOIIII 1fs1u mrletaly I1 1 IIIQI 2 I Intcx cl'1Qs Basket IP 111 Cl s 'P 3 Semor 11l0t 4 IS IQ 1 b.11 1 Qemor XA H1s 111 tdllllllllf, Cou1t all hex own I I I09 C01 THAR VS OOI LVIS C 01101 1l X 4 Qenm Pla xxllll 1 bIl5..Ill gold b 11111 on l1e1 hmd x IL 11010 lll I l NI I Xl SHI I YNIAII4 R Cenelal CIIOIUS l 3 I Illlel cliks B'1sket B111 XX C X l 2 3 4 Annual Board A 1111111 euuest well D0lSPd young 110111111 --129 Page Nmeteen f-,Ogg QP 12573 cgi'-5 1-.jo c-IIGJ: cbvijvjl V y F 'L 1 'L ir O Q Rv f 1 I 3 1 ,,.. 1 1 J L J -s.-- 1 I I v ,-1 A .- I 42415133 I ff ' 2' l Il. , 1, 1 -..p . I I ,z 1 . 1 . ii 1 1 , Q' IiI"I'lI V. . 1 .' I 'I -. .0 ' 11 X 'Q .I I G1 L' '15 ,W ' I I V . I1 ' .N I? 5 1 U.. ' Soni' 1 1 X 5, I,1ttlcf Iuul , .. ' 11? 132l.'i't bull l-2- -45 ' 2-43 lx Fo l1z1ll l-2-3- Q . 1' - 3 k .N A E' I - l-2-Zi--43 Czplu' -35 'ls' t 1 f I , -4. ff 1 ' f f m hu, I ' ,.,i A l4'f1'l11s .' 'A '12 ' d- - ' 1 1 li 1 -fy 1114: ' 1 '. f".5 W ' al f 1' Yin-cf-I"1."i111t 13 Sv' " 2-35 4' "1-as" -I1 J'- 1. - ' '3 I 111111 2-45 Y. W. C. A. l-2g res- I 11 illv 3-413 'lOl'll.' l-..- Q ' I Qlli' 3 :.l'c1. 'l 3 1 ' ' 4.1, . Play 4. 1 " lfl 2 f ' ' ." 1 . , N-1 1 3 'N I . '1 X 5 U Y. X'. C. A. 3 1 ' y 4. 1 . .'I I ' T." Ii In 1 1. I 1 Il I , nl.-13- a " I 1 - I 2312 2.1.---g ' ',f 4. . Xlfrf 1 , 1 .!7 nf' '. ll..-,.,1. 1,5 , . 3.4, ...V .- .f.,,... H V Q o -b cxf' SW X-5 QXQ7 gg Q Q 0 SFNIURQ ILXNIUXX XIERXNIS foneml Romeo N 41 TIPIQUIOT' k0Ill0l ual 1 WIIINH Srmlxlllvsmwfmn on tvs 4 nt ns' My goof WIIXQIOHS Svseel lllllkll Censll NXD0XXOlfl1lHlf'N rn 0 rf If-Tl md I 1 or thc cimp flown mu N :mn 9 1 , 1 I know 1 N Of Nmmxl College U Niodu mtmn 18 the sllken stung lun lg. Lh tugs I XL IIXNIII IOIN CQIICI X 111 mm 1 IX You vs ll lxlhd oi who his hm ui hx the xpol LS nm his mm N1 XRX AMI X RI AGAN Qeneml 'N 15 J e mush Club .5 4 Sten0g.,11phe1 JUIIIOI High 4 bnules SIIIIIOS unendmf., snules, ln 1.1111 mt hues, f01 nules and uules Page Twenty D 1 Q 4 as J k 5 5 Y. X'. U. A. 33 ti'z1hine-t 3 ' 2. '- 42 i'hm'u:4 I-Z2-C!-45 .1 ' ' Q '- lvliv 'L . .' ' C - SI. . "XVI: lmrnnmy is H j 1 fI'iPllliS, halrkf . 1 "X ' . ' K,'I.lI4"l'UN I,IGSl.II'I IDICIC 1 ' Val "Ho ' ' " X :il 1 0 J z 'Q-at wc . h - quivt ' 1 L , "ng 1" Hr." LYDIA lJc'MU'l"l' .'0' al CIIUVIIH l-2-'iq Y. XY. C. A. 1-...-3-43 Sl'lli0I' l'1u,' 43 lI1l.v1'-class Basket. Ilalll I-4. "By h 'z' h1u':'h yv Shzl ' ' Ter." LIGNA 1I HUC .' ' z-- ,' Y, W. C. A. "-4 "Y V: ' .7 " ' - nil -' Ihl'0l11" Ihv pvurl of ull vir- WA ,Y flfl ff .' 'Mu 'al Y. W 3, Ss- ' ' 'lay'-1. " ' can toll 'hz " ' .els are in 'z j ,i i 2' thai cm xuut of uh." Y . 1 v V mx 'I ' 4- N " X 'ilu ' ' un " 1 Spa I '- Q Y. W. C. A. 43 I A gb .65 Q22 .gi QSC Q6 21 111L MIPIO1 251 Q25 1,2551 1226? V " , QFNTORQ --4. NXINI! 1 N 1 1111 x11111e i hi 14 1 1 x 111 fl 111112 1111 1 I N 3111111 ,USNQS1 x11t11fs of 1110 ki 9 XX IN Cfllflll S1441 4 x 111 'J Intm cflwr. 1141111 1101111 s 1111 ll 5 L 11 X ZR xx L I 14116 1111911 C 1111 X 1 10 11 1 now no 1 ' Page Twenty one gggwxgwwww9 xmxwxwxxxa W egg: Q: 81 1--"ja CrQgD caj,-J cg-Q1 1,1113 r X - 41 -L 1-'5 -1, 1 ,151 . . Rig. ' . , - ' ffm fuif 1 5 ifii' ' 7 . mw'.1 a if 1 '- A . ' . i fx ' 'E 'i 1+ .Q 1- ' , MO. .' 1J1'YAl,I.ffffCo1l 1510 Y I 511521111511 V11111 43 Svllitll' I'l11y 4. 4 X ' - ".'l11 gnu- light witlmllt 1111-11 1' 5: to t'I,A1i1'ZN4'I-I I-I. Sl.A'l'IiH G111 11'1l 1 I ,A ..m.iD1, W 1 ,Ill -1'-t'111s.' I111sk4't 111111 3-4: tv- lg . c-lass 'l'1'11r111 4: S11 'sh CI 43 i S1-1 1111' P1115' 4. j' ' "'1'111'1-1--t1I't11s 111' 111111 gm-111115 111111 wo- " if I tiI'tl1s siivvi' t'11t1g'11." 1 III-IR'I'11A 1-ILLICN 1111.111-f.'1 ' 1 ' Y. X'1'.t'. .-X. 11. t .R 1 "I -s 1111 11141 , "nd with 1101111 ot' thv t'1111lts." ., I, ."1'l1IiJM. -' C. 1'111A1'I, -'--- 1 1 '11 . 1 ,, i' I11t -1'-1'111:4s 1111sl'1-t 111111 2-3-45 101111- i 31 12.1 2-Z1-413 T1'111-11 .1-45 '- 1.. ' 1 t1'11f-11 2-3-1--tg 41 "'f11111l 11' it 1: A111 11 15011111 -1. . ' .51 MNQII 111 might st1111c1 1111111111 say to 1111 ,N 'I 'f this is ll lll2111.H il X -l , , . if 1q.1'1'11,11'1N1-:,1. 111-:111111N11 AG011C'l'il1 1. 1 It "N" 1 1 K yi :'c11'111' l'l11,' -1. A , ff' A "tl1111 sag: littlv, 11111 thv 11111 111 11111' l ,' 1 X 1151- signitivs 111111 S111- thinks 11 '1'i"21I . 111-11l." xxx PICAH . .IL'ANI't'A AI11,I1IN-'ft' 1'111 'L 'i SD2 'l 4: Y. XY. C. A. 45 In- X I tg t1-1'-1-lass B11s1'1-t 111111 1.-4. ' ff "XVI -'111' 111-11111 11111' sun' ll " .. 01' ii bittm' ' 1'd'." 1 1 ,mmmj I ,.,. . ... . -1 ..f--.-..Ll. . . 1 V D Q 9 2 1 19 cw - Q O ,Q1 Q Q H Q H QS, QQ SEQ THE MIRROP 225, 2051 4,24 QIIIN IORQ RIIIX II XXX! XIXRSH Follf 0 X SQ I0 'aw IS I Ill SI III ION OID C' Iiosu OIUS X A 111Lhl11 01 H10 LUIIS 1I11111clw IIIOSI 1111 IJI RII I l Cenu horllc 0161158 'Ill 11101 Pl 1 'I e X611 99511116 ol Xxltllclslll Pho '1ull1o1 oi 1111111 1 b11ght. my mg JO IRI! RI BX BOII I R I LIl0l"ll Illlllllle 911101 P11 She h Il 1 111111cIrss Xllll s CII XRI OTII H XRI Ce11011l 101119 Sen1o1 Ilu 4 DIIIIIIOSC l1lush111 1 bl0 'uni IIIOIIPQHI 11111 41140191 ROBI RT XX L XXII IION Genelal Bob Claw T16-b1s111c1 I 'S V109 P1 eqldenf 2 Cl 0111s I 9 Inte1 class Tlack In 61 1 ss Q 1 B 4 nu 11 Bo'11d 4 Blnd 1 2 Se111o1 Plaw 4 Fle wh'1t '1 spend th11ft he IS w1th Ins tongue Page Twenty two ness-emweweww 1919 ezwwzwzwzwzwzefsww . Q. TT .. 1 Y - A, 41' , x MA " . . C. .- .' -, '11, Y. X'. C. A. Czlbinei 12-13 .' 11' 1' Il j 4. "It is as grvzlt 111 111- il 11111114111 as to be 1 un." ROP 'I 'I . ,A 5 XR W- ,ollege Ch ' .4 3: '. XY. C. . 4. "A dz lf 1- ' 3 "' ','fi1ll, and .' ' 'imlly I'z1i1'." RO +I J 1 'IIC SAIVl'I'Iff I 1 val .1 4 -,H Int '-'aus ": 1-lc 43 Sv ' ' aj 4. 7 . ' . v . -' - , c 4 , 1 -z ' - 1, I 'C f ' .IG---31,1 S ' - ay 4. " 1151 unj z 1 10.2" 'I 1 1 'A.f,'a 1 ' ' 'ij . UA " ' .' ' gg to . ' ok ' 1 . ,. . . ., . 11 5 Y xl 4: 1 'i . 1. ,, . . . ., . - . ' - . ' 3 1 ' --3 '- ' 33 t. '-cuss I3:1.ke. all 3 An- z .' 5 1 - 5 ' ' I . 1 ,, .F 1 1 If - .. I . . I -. yu 1 SENIORS NI ARG KRPT JEANNE GANNON Ceneral D1 X Vs C A 4 Inter class Basket Ball 2 Qenlor Play 4 The prettxeet llttle damsel IH the pmt NI XRFARPT MILLER General Peggy X 1 nest gem of purest ray serene RNIFI FLLTON General Bunny C 1 2 Cholu 1 omen were made before mirrors md they we been there ever slnce IOHNI L PANCAKL College llllGl :flaw Basket Ball 4 Q nmdfsty cannot hlde hls vir uf ANNA. M RIGG General Anne Spfimsh Club 3 4 Annual Board 4 X XX C A 4 Senlor Play 4 Phe chxet pelfectxons of that lovely mud would flll a volume H XZFI CRAVS FORD-General N11 hel spnlt deeply dawnlng in the duh of hazel eyes Twenty three U , , ,L L o w , 1 . . I A A T I' KA 't1! . . . . 5 - , ,, , 1 , I - lt If Al I. . , ll l . . . . BIG ' ,, C 1 ' - .. ,. Y. W. V, A. - 3 ' s -2-3. "W ' ' , ,1, ' ll . ,, . 1 A D. N -', Cntr S Q --Hif ' ' ' - t ls." I . i ll V! F . '.i - 3 3 , - n . . I 4 J 4' u 1 'w' ' 1 s , ,, YI . . O 0 3229 Q91 Gob 0,3 111 UH I U1 SAS 'QCD Q09 225 2525? 223 1-225 os' -vzzx Wm Q "9 Page Twenty four fi SI NIORS xxx I -:"hx. WW f'1f9-lang ffl 4-iQ 'ld ii mllcgc 'QL llll fl Il A iw I 15x x x l,.,It XIS N x E151 1 I S rmu In l 111011 Iillhhle s f N f 01 'lm 1 x NXIIX'lIXl XXIIS QDIIIIS 1 fl fllgg if 1 Oichesm ISIINNS inn ci Ai 94 B s mil 4 qfll S 1 ll? RTI J Pcnm 11 ini-h I uh mul Boil! 0 1 U c S is sl but the-1 s Qrhic 4 X fi fi O fu Q99 COD Q09 Q99 Q90 Qvp QCD 3 age, age X 3 ZX? 2225 me Q51 12652 1919 as as we 'as' W 'as' 'aw 256' '23 Qs gb :S-R21 55155: Lay,-J In E L Q X I L?-J f go 'O 'ifigli' :QQ if ' Q ij Ci v tw i I sw ' F 1,15 -. ' V b J, l -t x A - ' '-' A' :Ng 'i K "Y X "7 -X.. ' 9-f .iw J V ' ' 4 if. 5 'E' ii Qd fwa ,, S fl 1 ' I7 If Clli.Xl'l'I ILXIQIGH N1 'mall U: we ,X I 5 1 "ISz1lw" ixf. U K Y Iiiivi'-r-hiss lizisl-iv! Hull I--13 YQ ' '- 'Xv ' I'l'!'t'-iKl1'lll SS: .Xin all IS uni 45 4 X , A V' Sv im' Illllj' -I. 33 "I'x'v piil :hw smxl ut' llllliiillixl' in my . U H. 33 inf-4-," f i UI' '.XI. t'UX'l'IIl'l' III-IIilil'IR'l' Q ,- N Vollvga- ' 'A "l'lii'lvy" ' , c'l'ui'iis 2-IZ--1: Iiilvi'-01: 3: .'l'0I Bull P , '13 Iiilvi'-4-hiss 'I'i'z1c-I' -11 Ari' Ijffi I V Sunil' -13 riwriim' Vluy 4. Q in "Alva yx he-uiwl h4-i'rn'f- pm-ii." . , V , 'X 'l i X it 'i 4 I,I'ISI.II'I YARNICR Gfflwlwll ' ' A X Iiilvi'-rlziss ihrslw-I lizill 4: 'l'i'iz.'1i'01' -. ' xii Spanish Fluh -ig Soni: i' 'lay 4. Za Xl "I,il'1-'S u ji-sl :mil :ill things show ii, A ' X l ihnt so -X hui, now I c ow 4 ie," 'i 2 , D IlI'Il,I'IN S. IIORBAUH I' ul .' i -- ,JY " 4 i Y, xv. ft ix, A11 Svnimi' Play 4. - ' "'l'hv sziimf yv.'tv1'lziy, I lay . I I I Q X t'n1'm' rr." , -L X 1 i 'V ' gf A '1 -i KTIIAPIAIQS U . ' .' 'I ' SONY . 1 f'0lls'Q0 I .N H 3: In! li'-wlnss 'l'l'Zlf'k 1: .Int "- ' 1 Bus- Y 'Q' ko! Iinll 1-2: H2111 3 '- :tx ', ' 2 it-41: Iii M: :xv ol' 'k '49 i Light -ig Chm-1' Imzifleli' .,- 3 usi- P, J "5 news XIZIIILIEIUI' of All zl 3 , - im' , Play -1. if "Hip mouth is no higgoi' Lian ll W X' l2lllf.Lll.U E! i 'D .Ji i ' - 1 NIA C C, IRAIQIGW . 1 fa If V Sp: T1 4: Ai :I . '1 43 , Q5 Y, XY. C. A. 13 Svni 1' Ilzj 4. . I I f "Sh 1 is gc-niiv ,.'h4- ,' iym- fe' , nf- ' mis- 'il' in hm' wwf." i . -K ,f ji . , , X --. sf H' f----f - 3- . . ' - " gi. Q: D C510 21 "C NOD 4' Q O VD V 0 0 'SAS' 519 'SEP QS 20? zu, W. U0 1 HE NIIPPOP 225.5 5,25 12251 225 1222 1225 C329 f- Q QI mom FFN Y ' rg! fs, XIII 1 S X 1 S II 11 1 11111111 XI N C IXRRIR C0109 ij!- 1 Q0 Sllfbllk 1 1114 best 111 1111 1111 111 lov? xo pork 1 H0111 R XX XX IDI NI R College wen llUI 1 O 1Nee.111x0 C'1 ll 0 IIOIX 3 C 198 P1es11e11t 01115 1 11 1 fl I1 6 K 'lix 1 1 Edl 01 IH 111111 01 XI1Illl'1l 1 Pl1bllC Spoalxlnf., ! 111 1711111155 1111 111 1e1p the 1pp1'1usc1 111 1011 JC I I 1 XX IS Collvb L1l1c N b 1110 11111 11111 gow xxolcls xx 11111 111111 1191 1111111 11 Sql! 1 XRRIQON College .Ima L l0lllS X C A 4 BaS 9 X 11111111 xx1111 su lllllX Cll96lxQ Ind 110111 bl lClx 93 es Page Twenty five 0 Q00 00 Q00 Q00 Q07 11 QD 300 QVQ, Q00 43598 Sig: egg gag 1266 Sgigvfgfikwiwwezobl Qwwmwfg :ga ol F3-my cfx-2-an cr-339 V Y ' 41 L AL -L AQ D 1 Q "S, ' Q, , f-. I ' , 1 'K if F' I E- ' 1 rl Q .. ,a , I . J k ,LQ , I af I Z1 11" A 1' 'X' -X ,X 0 1 1, , , V go g ,gif 'll V1.6 I if -11' N - 1 gf' 1155121 1' .x .. , ' : -r-' 1 -4 1 . if .. . I W if W V 1 I ICI NHTIC K. LANE G1'1191':1l x ' 15:0 " l .x ' 1V'11Ul'llS 2-33 Vic-1--I'1'11.'i1lf-111 45 '. XV. 1 7' 11. .-x. 111111111-1 13 A1-1 llllllll .'r1111' 4: S1-1111 ' Play 4. ' "A 1111-11 liltlo lass with 21 vory Zllff? ' 111-111'1 121111121 li: 1l1." ai 4 +7 12 A1 51 1f1,, 11111015 A. 11 '13 -- lg 1 - I I ' f' .3 "Mm of 1'11w words 2ll'f' 1 .' 011 fy 1, 2l1'll'I' ull." 1 X S1 GRAVIC CAROLYN HARRISY ' 111111111111 13 S112 R11 1'l11l1 -1. I' "WI 1 il XVUlll21Il'S ' ' , j f Is, 1 1 1 Q JS 111 111 5 . A ,Q xxx , lg I 1, 1 'I '. ' Cfi 7 ' - I1 11111111 2-3: .Viz " ..p1z'n 313 I X, 11 ,l'2 I 1: ' .'1 . 31 , C11 ' s 2'g A1-' I,'p:11t. 3-45 C1'1o1' 1 , ' -11: 1111 11'--lass l3..'l'P1 Ball 43 1 11 . . P . 5 I111 AI'-Cl2lSS 'l'1'z1:k 3-45 t ' 1 A llzny 3. A , - x11 1. . . . ' - . . . A j"1 1 E 1 . X . c 1 1. , . ol' 11' g:'z ." ii 'X 15 LYL5 ,C ' f--- . "G M if .-xg,-'1. 1f:11i1.0r A1-k Ligm 4. ' "l 11:1x'1- f'ft1'1l 01' 2 j 1 1 fl 3-45 Y. ff . . g .kr Bull 2. , , .., X, K 1. . .ng X A Z - . .xx ' . U V V 0 Q 1- -li .1 O 0 5 2' 33333333 THE MIRROR 33333333 SENIORS QI-IARII Q CIII 'QTI R STI RLING College Chet Iootb1ll 3 I11tO1r'l1S3 Bwket Ball 3 4 Intm IIHSS 'hack 2 good lxnuc 111 f1 h llld we or MARFARI TTI RLTH BROWN BIOWHIP 01uQ34 H VN C A 4 A11nu Bond 4 QGIIIOI Qnaltel 4 1 un JVLIIQ 1 ll a than SlllllP'f1 of othe1 l1l2ilKl9IlS 1a1e XI RA l Ifllxl T'l Collvgm X P119 A T19'1su1fx1 2 1 Annual 'itaff Qp1n1sl1 Club 1 5011101 Play 4 QPIHOI Quutet 4 F11P1p,x md llldlI1S 111'1l cs the W01ld go l0lIllfl FRI D I NIDICOIT General Ioothill 4 Cho1u3 2 4 Hllll WOlk soon knoclm out hald luck BI RINICI DAX IQ 1No1111a1 B11n1e K X I 2 Cl1o1us 2 Bas B l 1 2 4 The d1111plu of hm cheek and ohm he1 snnles TAI MA DANIFI S College T D Y VV C A 1 2 3 4 Sec1etary Class 4 Annual Board 4 Senlor Play 4 A look of half dlQd'lll'1 pe1ched upon he1 damty llpS PageTwentyS1x 3333333333 1919 3333333333 V QV V ' 1 C. , fl C - T .1 Y, 1' z . 1 '- , z as 2- - 3 '-' " ... "A ' 2 'x' :it , 2 ll f 1" 1 C C . ' ' - .1 . , - H ' Ch -. - 5 '. '. . . : al 2' 31, ' - ' , . "HGV 'lg' f1'c ' . a'e l'2'l'6l' f 1', , , YI 4 ' 'I ' , ' fl ' Y--f , f Illlel'-Cl21SS Basket Ball l-23 Y. VV. C. . ' 1 J 2' -TQ . 43 7 3-L33 " 3 "I "ja Q .w.', ' 4. , H , A 4A " 1. 1 ' , .- . 4' 1 1 - 1 v . . . ., 'I ' fC ' . -- ' ' ' 11 , . Y. . Y. XY C. I. - 1 '.' g ket al - - , " . ' M' ' 1 2 ' , T- . ' I! I Q I 3 1. ,, . . . . - - - Q 'f I I - ll ' ' v , . , ' ' u 33333333 THE MIRROR 33333333 SEN IORS CHARLES BURNETT General Inter class Basket Ball 3 4 Inter class Track 1 2 3 4 Track 3 4 O teach me how I should forget to thlnk ESTHER REYNOI DS General Irlsh Y W C A 4 Chorus 2 Senlor Play She talks lxttle IS resourceful and enexgetxc RUTH CLARK General olus 2 3 4 Y W C A FOI she was Just the quxet klnd Whose natures never varled DONAI D BOYLAND General Don Senlor Play 4 I suspect thele IS the making of mlghty man Ol a. mighty rascal thls boy MARY REYNOLDS General Y W C A 4 Blue eyed and fan ln face- Of temper amorous as he Hrst of May INEZ LOUISE KIESOW General Intel class Basket Ball 2 4 Y W C A 4 I don t care what happens so lt don t happen to me Page Twenty seven 3333333333 1919 3333333333 l t 1 - , 5 - ' ' ' I - . U ' I! A 1 Al ' Y! . . , . Q 3 1. - - K I . ' Ll Ch ' - - 5 . , . . 4. H , . . . I ' 77 4 1 U rr ,, h . . a ' - ' ln - H ll ' 1 ' 77 '- -Q . . . u v ' V 1, SFNIORS BRAINK IILFI NI I l XI IS GPIIGIZI T111 Ie14le1 I O1cl1ost1'1 I IIIIGCIOI of 01cl1eQt1'1 4 e I ulx llld 1111 MllQlC BI RAIL' XX RICIII College Chmus 'S IIIIPI vlws Bfzsket Ball 4 GI clms I1 1L1 SCIIIOI P a It thPI9W1IllSflll9l 111 tl1r 111 he ut th I UIIIIX Intel cllss Bulxet B111 "' 4 Cholus S Remdlng., Soutlmestmn 3 YWIIIIP we Qllllf the dom upon one woou 111oll101 lxnoclus RAI PH BRIDGI 5 Cenexa Illtel C1158 Bulmr B111 3 4 lg 1101 e rlonc up 111 a sma pflcklgze XII LI YI MAI Ixl NIINI R Genelal SllYOIQ Y W C A Bookkeepu of Hlgh School Bznk 4 A 1050 bud set w1ll1 llttle wllful thoxnb OMER ROBLRTS Genelal He IS a man WIIO IS not af1a1d WOIK f0l what he gels Page Twenty enght V 0 W Q 5 J ' I ',Tf1l.'5 nl ZH- , .- AA V I 'V .. ,. Band . z ' -2-33 " .' '. -2-33 l ' ' 'Q . R . "Th, 1: j Cl1'z1f'e-f fa j ,' ." il ' 4 ' I - "7 . ', .5 -- 1, 3 Int:-:z..""z'l'4g ' ly 4. 11. ,4,k Axl.,, ,D it ere." . NAOMI I+'I'lLTONA-General 1. 4. A- a if ' 2 .- 3 ' i 5 . ' 1' P ' ,- , ,, . . E . 1 ', 2 ,' ' :H ." A I I " I , '-,zum 1 -A. "A b' s ' . I1 1 1 ,." 1 G 1 ' 'I ' 'Z ' '21 " 'J --- ' .1 - , , ,, 1 z . 4: . - . Y' ' ' . . H W 4 4' ..- ' ll ' . 'L - ' 1 . . Y . H 355' C3253 525' R25 'RX X 'Z RER THE MIRROR RX? RER RER 'SKS' 'SKS' RR gi' 'X SEN IORS R RRRRRRXRRXRRQ R THE MIRROR RRQRRRRRRR N Page Twenty-nine V 9 V 5' D R S90 QVD Q90 F20 OQG .Ju U70 " we fm? Cage if 51' T91 THE MIRROP 8727 SID SUD S90 bug N 050 Q50 duo 456' ag? ag? gg' W UNIOHS d f Qi Sensors N NN H Q HoYY1Q l gl UI BE 5 UW Q W H EA H5 fffw BE' 97 W5 f 4 NC Wfw if QW ff wusH uJA'o 5 V yor O-9 1 .Jfj I ,f fff K4 4 A om' mf' X Ulu Z D +... Ns fff K l -F K xx! ka 5 Q fxf ,Sig 3015 305 303 S09 Q93 809 Q04 Q99 Vo am om from au 050 ago '68 015' '35 Q00 Q09 Q00 Q00 Q0 'aes' 'ace as 'eos M Page Tlurty one M '39 3? W 5 .fwx . E-N M fx - 1 f ,Q x f 1 iw 5 ' 71 K 0 , Q gg 31 , l V I .' f A,., I ,, 7 ' ii ,2 QQ 0 'QF - , CIB ll "if . Kgxfr , 1 X ff -f . : If '. A -I n .1 - , KQNQN4 1,5 K T - 0 5 G H , 4. Qf px 7 wig K f Q L 4 N Vg : -. SKU QV' If ' I W Q Q? ,l Y Yagi-C N K N -1- - 75.4 'T -"-5'I1':'17-7 -'F -M, ' 1-f-W., J- ,Q-V yig, :jf - -, KX If K L' -"T . f--31,1 , -1- ' 1 :N ,M15 'ir' ' ,f y ,ff fl A 1 K, c I' , 1 f . , if f,, f ' f f K 1, W S J Q fff J ff- f ' ,f f , f Q f ,Q r l 1 'N 1 II- I X -. I .- '- , 7 :W 'f , 1 - f I 0, -lg' f 0 - ' ' A9 ? f' ' H , , X0 A ,V J , A X Q 9 ff K Xie X - I " 2:5 55 ffl' L L -.- U 1 K, bv V if jf: f ' ,Q 0 QD W-fff Q I kffq -f Kc Q ' 1 K f M! fa Jw ' lv J Ly Q K f xv- A- 'vs ' G X X I f-h ? M 5 in My X k kb lfg O 1 f W A- ' , fx' L X' 'pa Y A ' I " if if Q V X""1f ' xt Lf, QQ t , . :vi WKKKKX X I g- Lx: W fl . Q I x x +5 3 -65'---?Y1 'A i 'fr df ' X ' 'QTIQTT0 ' Q Af' ,.f' I , P, - ' f, 0 0 f ,HQ-' v, V: A I ,M H ff ,.. Z, I 'XX 1 -.l, ' ff " I -1.Y.g,,AV Q 5 - I- V-vu '.lLL-..t,Q.--U 'V N - - 5 -f..-:,- gg Q QQ, QQ Q00 Q09 Q90 Qm Cm C fu c m who coo cop OOD QOQ Q10 Zag eos, 'Egg' eos' eos' eos' me eos THL MIP P 21, W QU, cw C5 me em 211, J UNIIORS """"T DLNC XXI 1nd lx UNI Sponsms Gladws ECIOXd Qeuetfux 1 1 X on N110 l'11e1ce11t John Robson 11181116111 FUN IOM CLASS HIS I Old Often 11ow IS Junlmq we look b'1cl1 upon tl11t 1101111011111 lllflllllllf., 111 S9DfGlll ber 1916 when we slowlx 'md t11111dlx NN'lllxQ1l lll To neu lOl the H151 t1111e ll t mystellons bullcllng c'1lled H1511 School We are glad to my that we Quuu ed 111 the shocks 11111 llll510lfllI16S that befell us and now press temlesely on to make the alms of 20 one thflt c'1n not be ex celled YVe are ploud th lt ue hue clone 111o1e tlns se ll th ln we l1 no lll 'INN fo1n1 81 yeal We WSIS ablv lepleeented 1n B'lSlxQt B ll I C111l1 1 N6-lwbelly and Haxdy 'md ou1 '1thleL1c st'1nrlQ1cl wie well 11111111 1111911 Ill I1 1Ll1 The 1ecept1o11 gnen the Sen1o1s xx 'ls '111 thlt Quenees could 111511 Olll ZlCt0lS pl0V9d to be enteltalnels seldom equaled YVe hue clone ou1 best XVho d'l.IOS do 1110109 Page Thlrty two 'SS' 3-Z5 as 'SKS' gg' C215 225' -225' 925' 'SKS' 225' 225 925' 525, 525' 'SKS' 225' 'SEQ' 'SYS' :gtk O " J: . '-' T X O X J L J c 1119 cfs egg 1' - Q O0 i Ev - g A gf' 1 1 ,-. , i - 3 .1. Q . - 1 1 l 1 ' Y f : A A - ' i ' 3 I 3 1 F 1 ' 1 1 1 1 5 1 Ja 1 1 ' 4 i 5 41 1 1 , 1 . . ul Q 1 '1' 1 1 L '1 ' C, 1' .' ' ' ' h' 3 1 5' , Lill'2ll 1 ll , "' - '11'l, 1 4 3 - 1" 1 1 , 1 ....... .h h-,fi yn My ' Y u 1 1 'f' u ' 1 1 1 1 1 1 , , 21' ' '. , ' 1 1 ' , 2 , ' ." ' ' Y ' - , , ' ,' 1 l I -' rc ' ' 'I ', V ' 1 '.' I , ,121 .' ' ' C u ' ,. tw l .11 1 c ' 1 ' " ' 2 , 1' f'1 I l ' i ' f ' . , , , 11 1: - , 1 1 11 1.1 , 1 1 . ' 12 '1 2' 1 ' av' .j '- ' '. ' , ' '. . ' 11" a my 11' 1e', "', ' 1 ' 4 I 1' .1 z ' Y: 1 c U 71 ' l '1 ' '. , ' ' ' ', ' 1. 1' 1 1 1 " : . ' ' 11 C , . 'Y 1 . v ,Y 1 .1 . O O - 1 1 9 Q ' 1919 . ' X U Q J UNIORS 93 225, C225 525' 525' X X '55 THE MIRROR s R' f-A fi: 3 rg. ., 7?,,.' . 1,741 1 1544 QM . 1 1 ' 1 ' 1 1 1 1 1 1 . I l 1 H XV '41 Page Thirty three i 4 1 . i 1 1 1 1 I 4 Q 1 1 1 5 . 1 1 I Y 1 ' 1 .X I I J J' 1 .5 -921 .' . 1 1 I-1 gt- Q r ' 4 ax- . . , '7 T, , THF Mmnor: c,.v c.,.0 .. . 1 r LJ LU.: QU.: :MJ :wa Lug c..JJ Sq? ,TN 49,40 F if A 65515 Q X X xXX x..?'r- , If ,J ,f'kWN 422, ' ff P---fx .X -TSX ly! X? X-f JL., A-u--fi X Page Thirty Eve 'PH 'W QD can " Q09 0 Q79 D C 97 C9 Gm? Q00 CO9 one '59 Q9 Oo ESOCOCJOQCQOQQKI is '65 25? EUS We QS ous U00 'Zoo Quo 2.9 1 Vox? Zoo Gob U60 U00 00 CBT' U05 ,Nu X-K 'I ,VI I, N . 4' . XX , X A T I I . ' - 1 ' 1 . K xx A V . I -I , . xt' .. '-1 1' ' ' ' gf , ,fx 2 -L ' f V., R , 'H ' f' A . ' i R, ' ' l , I .ff -4 x I n Q ' K' I -kg .. 3 I , 1 ' X I ! ' ,' X x X' 5 V X x xrx 1 , 5 VX ' - f"-1' 7fTm11Hl4N.,, -' ' ' -. 1 , . Lx A X gf' If ' f ,I U ' I M N1 A fu 'wr f If 'wwf A X ww ' 'Lui f , . . xt-' f f X :Ext x S I fs xv? VE 2. Kg. XX ' ff 5 ,xr - ' ' ' W X -N .N , Y A mm x X 4 g fi . WN, -U nm. .i: Sif.xgN . . .5 ' ' 5 -' N :sill 1'1f .jfQ41g I J? .F f if -A f , A, 4 , .X , , 9 Lb .4--if V 4' rif- :EQji.1-f V 5 -IQ cgib calw 2133 calm EEO C35 'ffi' 123 ff? QS? QQ Ox? O cg: rg Q 13232 as 436961 1225 12251 THE MIRROR 2251 5251 2251 te 12261 -SX? SX? 1-2262 HONIURI S Tm.- -4- ff'-2 as Claud Mrtc hell Prurclerrt llltll l arrrsex X rce Presrc ent Ca herrne Gooclrrch Stcrcrrrx In rsmcr l rulrrrt I3 Qleclh Sponsor Xlrs lxrrrt Sponsor SOPHOWIOI I 1 I XSS HlSl0li1 Two years ago though xxrth 'rn orrrollrrrmrt of one hunclrocl fortx srx we were almost unknown to the Senror H1 h Schc rl Xt Ihrt trrrre xxe xxere enrolled Thrrd Years at the Iunror H1 h Xhlh the rrcl of our prrucrpal Mr Punk our class was organwecl Clrud Mrtchcrll xx rs clccled presrclerrt rncl Vlrss Rarrraae our class advrsor Under the rhle lcaclcrshrp of thc sc txx o crorrrbrrrecl xxrth the efforts of Howard Smrth xrce presrdent and Frrcclr Post secretarx and treasurer our actrx rtres progressed nrcelv xvhrle xxe xx erc lrcshrrrcrr Thrs year we hrxe corrxrrrcccl thc Sc 111011. thrt we ue xxorthv of attentrorr Claud Mitchell who hrcl shoxxn hrrrrsclf to be a xx orthw presrclerrt was unanrrrrous ly re elected Clrfton Ramsey xxas choscu xrce presrclenc rrrcl Cttherme Goodrrch secretary and treasurer Mrs lxurt 11111 xlrss Slccth xxcrc clratttcl by popular xotcx as our class sponsors We have taken our part 111 thc chool 1ct1x1t1es 0111 011 s won the Inter clrss Basket Ball Serres Pu he Qperkm has dc xclopecl '1 low poets rncl orators Our Grrls Quartet tcomposecl of Mrlclrecl li llltl lirtha Xlrtchcll I rxe Cusac and Blanche Cutterj has brought renown to the cl rss Hhrle our boxs tHa1cly Blcvrns Cowclerr Gilbert and Mrtchelll are to be praised lor thc11 x xlrrrrt xx ork rn Basket Ball rnd Track Irene LEWIS rn Readrng and Nlrlclrcrd Meeker 111 Prano represented the school rn the contests at Southwestern Our social actrvrtres have not bccn rrchlocted for we haxe had many partres and prcnrcs and each has been a suctess When we look back on our prst troubles and accorrrplrshments our class determined that ln the future we shrll do greater thmgs for dear old A C H S Page Thrrty srx 33349295-3255522555 1919 ieeieeis-'f2ZSf2XQf2Xe-as Xe 262,52 1 Y r JK SOP 2 + 5. 1 A ,Q 'g' , . 1 ' . Eff' A - - , Z . I .i c-I - f - -,-. Q 1:1 -'-iff. , h ' . 1,1 :'4ffi.,g.. 4 3-'fm .-f. .rg . Q' ' 1.7 -Dt-,Jr Qrb. ,. Q , Eff". V. Y- Q F1-' V" . ,' LJ' ' , 2' hx-:EW K r .- . . , A Q a ' 3 ff v ' '. ' l f 17 I I f j - ... I , 1 . I I ' - 1 . Y t 1., .- 1 L- 2 -2 --. , , , , -Y r....- -..........,l.g. ' . .' w - V -1 Y v' , . ' : , 1., , Ll 1 .2 . K , , - . l .' .' 1 . . . . . 'r . , . . , . 1. ' ' t A , ., 1 1 2 , - X.. . 2 - . ., , . .2 ' . ' 4 2 2 , V. 2 . . 1 .fx 2 1 . I 'A Al n r 1 ' , , 7 7 . 1 ' , ' , ' A'- , , ' . , . , ' g rc . 1 . 2 ' ' ' ' as mr - rr - , ' " . ' . .' ,' . 1 . - . fi. . 4 1 , . , , . 2 ' 'L .' 1 X' ' 2 4 S ' ' . . 2 , X2 1 1 ' , , ' ' .' ,, -. ,L ,.,z . .y . ,- ' ' A ' ' v v - 1 f . xi. E 2' ' :H v.'1 2, ,2', " j 2,, . ' 1 4 7- ' 1 y ' r u 2 . 2' 4 ' - , . 2 . , L 2 ' N L ,. ., . . - . 2 .' Q - ' - ' .7 , . 2 2 ' ' , - 1 , -1 ' n , ' -1 ' , v - 1. ' 1 - . .. , 2 A .. . ,'. ' 2 1 2 , ' ' 1 ' ' 5' Z ' ' ' .if-.,' " Z.. . b . ,2' ff 2.' 2 ' ,Sz ' ' 1 1 , .2 . 2 , 1 2 , , . . . 2 . . ' ' . -2 . - , ' 2 . ,2 , ,. 2 , , ., , , 2 'V '2 . ' ' ' '2 2 ' ' 2 .' 2 g A , V Y . 1 , . . . , V . L rr ,2.- . V . , C , C I . K. I 1 I ,.'... 1 ' Z.' ' .' 2 1 . , .. IS . Z . . ,. . . ' . . n V Q Us Q Q 5 SKU SOPHOMORES XXXXXWMMVMFMWNWWMM 0 ggg vw w 24,2 as as 'SOG SCSU fy 1' 4' Page Tlurty seven 1921 C ass of A 9 V 'J' uw-arg,-A ---, , 1' '3,,L,g. --ly 4 f f 1- E- --.4 .L 3 . l E ,N z 5 :ww . A xl V . .f,.i' E' ' I - V, P ' I v L 5 . f up . V h 4 ' 99- f - ,. i, .. 'Q' 57 L -,,.'ff. O5 :v,,,.4 'x , "-4'--' ' , 'N -3 ' " ' ' . , as 'W '- , 1..,,., A A 1 . f'-1 ' 2.1 1 -N ' ' 1 I xi " vc- ' .,..,- YK o . 1 ,. jg f ' fy . - . Aj-3 , - .5 ll A , 1, ,yt W, wht' . J .' H-. , 4 Lu" '- ffilf' 7 3339" ' 'YQ 0 -4- 4 461: f 'I ,. ,' ,g. ,. -, X ' ' 'X 1 . 1 3 1- mi- - . f'b"1' -4 -- ' ' Q 1 , 'H+-As. - ' 1 Q. , v .i .-fe ,., .... ,r xp 'ge'-v go h 4 . .-U A 1 -N 5. 7. " ff" A 4 L , , fix.,-.gtdffl ff . veil: X "1 -E C ' f . E t , 'mfg -ii J .. .- L M 5 4 5, , ' ' ' , 'If 1,,, is " L' ' 4 ' . :A J. . A X, , , bl - -. ' ,, 1 ' V ' . ' f' C. o 5 U Q I. " .' -. -.j . ' I -.j"'5-rv.-,- ' f , , fr 'S 3' Ang -X .. , .. t' , 3, ' , .4 1 L- -' n , s x .-Lg, .Q 351. f f. ' N . Q H , .- '. I , . ,' gp . " . 1 ' 1 '13 'j' f xx! "-'- 5 . ' -. .1 If V 3.1 " A 4 , , . . . . , str., , ,M , ,.. ,,.,j.. . , ,. - A U m"1.,, ,A.-,,L.,,,,Lu-mu ,Q 45-.3 h Au M. NE. - .LZFH ZALLE-.EMA . H: 0 'W 00 FIU' MIPPOP 8 i 11' SOPHOMORES bw' TK:-ER DONKEY PSG-S at 1 fe' "N, I K K 'Wu ., !-'I' 'ra I lr iffy JHPH OMORES BULL D06- P f- 1 Q ,QL A J ., L at ucv "Q:-Iv? Q4 'L 04' ""7J4'R' 'G' no S- , I 5'1" 5 k Us mean' BE R an jj, ff N52-if Page Th rty gh ,sgmggcvp Oo was mcg, 'vovicfvov and AFP Q cm- 2095353251919 ezfezwzwzwzfezwzwzwbwge ' 3 ' fl y '. I L K bln .fhfga K 1 V A ' -H I' ' - Hp' . f. I, , H f' gf' W f A ' 3-I ' .- 4 . . ' . A, , 1 K ' U, ' ', 'V ' f ,' ' - ., . - '- - 1 '- . f " ' . . . R A. ' pl, . . 1 I , is , l I xv I ' . - ' - V 1 , 1 ' f -' 4 , ' - QJ ,' - 3 " ' 4 . X' 'V 'TFT - Y V ,, . 'Q 9: ,ls A V A .J 19 A 'H V, X' x " 4 7 fr- 1" fr .' f f , ' ', Q I' , ' .yfi 2 f "' f 51 5 "' ,, A - .QQ In - i ' be , ,gn ,M 1,1 , ,li . V ' 1 Q v 1 f. :Ll 1, 3 I A !J 1 ' In , ' I E' ' V . I 1 Y ' 2 I - , H ' f 1 Ii. , I ' ,. N A U . ' 5 lj? h , . , X A f,g1 ff . "Q, 'I , ' , My K 6 V. - 1' I I1 , in : D . , JL: .iv -5 A K' A , '- .' Q k 2 . xx . , . J ' " ' x ' ff - . 'Q Q' - ' K' If , ,a "f3,fl ' V '45 4' rfb-' , ' XX- In 'f .5 ,. , .I , ' X . ff , 1" " , g " 'W . , , en 1 .. , 1 V 'ff-1 H , A . . -., , 3 Q4,.,.35. I . Q Q . f ,. .K 'Q 4 , Lv .: f - I :eff i 1 , 9, f.fv,z-wx " '--J--x-,J f 4 - Q' '-i-if JE Ms.:'f X nu' 1 , . K ' in ff Q-,1 gp 1 . P ff.. , ' 5,Ja.ffg,, FL I I t - .vp . -if E ,li rspzlu :J qi Lb 1, U, 4 I . ff' ' ,I 53 WUC S! Y, ' V 24' g . f, gf .Q .J A ' 7' ,' '-.M I' -gl .faux jv if ' I 4 . ' l ' - ' . v' ' .fl , 1 x ,., . , , , A fr I ' A - . . M . ' 1'f"g',g M1 - ' - - ' ' 3' 3,5 : ,,.' - H' A . 3 . 4 H' - J f uf .x W: 4, Q. i -ci t Q oo UZ ov eos: oo 'D D 1 QD Q0 .n A n I . , , F. , A Lf wi If VI' pp' iffy, trfwqi fu qi If fn iff., rp! I In I I, ,K J I , , ,nj , 1,5 ,fu , V7 ,I-f, pi., ,Q,, 'W J AU 1 QUJ I. u J I C 1 I J 1 4 l L K I, ' tl ' IU C, 2 4,2 CU J' KU J 4 ' I Lf L, -J U , BOOK II ACTIVITIES ATHLETICS MUSIC W C SOCIETY ARK LIGHT SNAP SI- OTS P 1,0 Tlmnlx mm O O V7 pq '5 F' CAG C C1 1 c Uni 'N 'N 'S 'V O1 'N 'W W0 '-fu dmv vu-1 Uwvfcffuv Lgigw Y. . . A. . . ay ' ' j- ' ' ,. 'A 'x 'f' 'T CTN ,. ff? if CQ fl" T, Cf T 'T Q' Q: KJ" cgi: 5153 ccqlg C553 tif? C393 . ' c-'pw x-us.: c,:.:A Lv: 63:3 2.5: ci? cis :gran I v U, ' M,-2 w V MN '. L nv .0 CWC io ' PHI' MIRROR -Sag Q51 1305 Sig 3,51 as 19281 QB CHI I R LI ADI R9 S 1 uf ,M kff:I X X -'-1 Jef CII XRI I S XX II NON JOHN ROBSON PEP ' lllII emxu 111 IIKQS the wo1 1 go lound Our cheer leader Chas Xhlwon 11111 hu l9Sl'wI'1llI Iohn Robson lll'l.kC '1 pan who slmply keep thmgs hu111111111 KX 1oo 1111 Bu 0 B1 thev loot for Tlack they put vlm IH the DIIIWIIK Spf 111rl twx Ol 1111 1nQp11'1t1on 1nto the llll1S1Cl3.IlS In fact ow put so 11111rh ll '- lllf mio 'my HILII School QTIIGTDIISG that be lt large s1111ll o fl 0 pwt xc Q 1 on f cspecml 'QIICCGQS fo1 all IIIQII Qchool actxvitles Q SIIXEI r 111 111112 hfwdes 1 glffll de'1l of honol haxe found the1r way to the uCl00I S most 010 goes to the wmmng xeplesentatlveo but always IQINQIHIJPI ss h1t I thf wollfl g.,o lounc IIS P Page Forty 6:5121 :ego Q-Q-2-1 riff 1 c-'Aj-J CEL? V fl OD O O b O 1 W 1 1 1 41 'A 11 D k , 1 L,,,fJ-I-k 11 1 R f ,i ' jf, X4 f' 1 ' .I X X I, g f'1' , 1- 'xi' fl ff 'Y' 1' ,' 52:5 1 ML 'I f jeg? ' ' I J! 'I I ! ,,, ., ' E ' I il ffl! 'iff fff ' ' ,gf ..1.' A'-. 1 Y M I fl' ' A ?.i.,:" . .V ,.' 51 Q 1 Y' I k 9' '- 1. ' -'ax I 1 a fM 1 X I + 1X ' -V ' xv V. ,Xb I X v W , 1 N f H 5 y Ww,W J-o - K X , -I 1.k..-.iii 11.1-sl , RB X .ffli 'jim r 1 --- -for , 'I 1 ' Q 66 9 9 "I op" is v11f11'Q5'2 2 1 1 ' 1 .' , 'll ' . , ' Th "' I" ' ' 1.'k,l, . llg "' " ' Q " ' " ' - Lo , " J 1z1lcc1's: 1 ,I j U91 " ' . ". ' ' ' ' . th j , Q - "1 1.'h" 1 l "go" ' 1 ' " , ' OI' J z it "gmc-s 1' - '." Th . 1:1 l'-411' h:1,' hr-1-1 0 0 1: :'. . ,,2..' ' ' ., ' ' -- fiv, ln" g - i 4 'L I ', ' ' 5' I . OI' f1o111'.'1: the- .' .' dit i M' ' ' ' ' ' .Q - ,- 1 z Ulllil me , 2 ' ' V' ' 1"-' ' EP. Q I . .1 . . v 0 0 Q90 Q90 W1 C50 C90 C29 020 PS9 V . , , Q00 090 Q00 Q90 Q90 C570 090 Q9 as we was vga me my abs PHE MIRROR me was as 206' me 'age as 2051 ' W All ICLC Q Xa, xx-f '-K M 9' xi N-Q,,,s kb f ff' A x k ff N L 'X ki! X-KX X .255 Page Forty one 00 v0 v0 v0 Q90 Q00 00 Q00 Q90 Q00 191 Q 320 Q0 ,200 Q99 Q09 .312 Q21 Q SQQQCSAQCSOQGEOQQAQQAQSOQQQQUOQ a5'ob'5og'o6"?o6'vobov'?ob S Qfkefg A I XXX 1 xx 0' 3 Qzfxl-.C ' 2" fr., ' sl' fir, L., XCQV K "lx V 'O N, In XXX x x 'fu IW - I 1 Q - x fall! SJ CJ Q :px 14, :Cp , K1 N , ii 0 I '0-'-- 0 ,Q T QP: bi .,f- Q Q o Q Q oo oo 9 Q O '50 ' L79 FIRST TEAM BASKET BALL D 'SKS' 1225 225' 223 225 THE MIRROR SEQ? 225' 12251 SKS C226 C229 L-231 fab ATHLETICS PageFortytwo 'WSXQSQQXQSESHSFEWQESXQ 1919 '5o6"3X5"35"925'9?'95"9u?"3r3"953' Ha ds h 0 gS Ho Coach Tuse C0 vden T? FT' "TTT Qfififgf' A , sry' -' f - W B """' "AA . ' L q2s'h':i,54.j --- , N ' ' , L x V W - ' - ' iw: I i . A . ' b i- W' ' 4 . . ' A - , ' , X ,- X Q ' V ' E' I .E ' A 1 A CQ f . ' I ff ' Q F ' - I , L ' '7 F '.. . - ' 0 A , - . X I . V Q ' A - lx . ' ,- u .Q .X , I 6 O .j, . L. ' A , h , .x . - Q' . . : . Q . Q I - , . ,. f , L O , W V A X A I, - A K 'o Q A' ' '- I ' - o S A ' I - Q: , 'Q Q 1 Ah ' 0 va? V , 1' I 1' Q J, llin w rt , 1' j ' i , 1 in , 1 1' Q t.J, 1' r, 1 ewbez' ' NI dne Ga Cap Kah e CVS B XX oods de NM C 0 r f1 rm: no fl 4 61.1 U cb rw o J QVJ :LJ 0.1 I L , L J A PHLFTILS Slxl 19 xr-'11' Q 111 M111 1111111 '1f1 N 1 1 11 1 Cup 1 1 1 1 N f1,.,111f'1 fl 1 1 11 1 X11 fy 11011 111111 :1011111x1 1 1 1 18 111 I1111 111111111 s S1111 1 110119 011111 M 1 X 1 N 1 I111X 11 U01 lil 111 1 1 111161 1 111111 1111 11 fx 11 11 1 1103. X U C 1111 111111 01' 1 01111 215 X 215 1 111 x 11 sl Ks 1 - 1 1 11N1111 1111111 111111 1111 N111101Q011 31 1111 11111 11111111 11111111 11111 1 112.111 ll 119.15 X 1 11 ..1 1 11111K Q09 Q09 QVC cog' l5ob C0011 QD QD Cm, 919 me f-aus 115 fads' 1 1 I l l X 1111111110 N P11 1' 111111 111'0c Q19 QM, Q my C QQQ gum CQ CCUJ no ua Lua mba 1151 1413 123 1.3, Sw., 622 Q2 'j'11IQ 111 11111 -R QI, 531, iii, Q31 iii, QQ, Y U 11 1 ILL' ' -I'1'lZ,U1l, '1"11',' Q. '. 1s111-1 111111 sf-1111111 11:15 111-1-11 11111- 111' 1111111111111 141f11-11111li1- 11111111 '1'111- S1-11.' 11111-111-11 XV1111 11111- 1'1-u111:11' 111111 11111- F1111 14111111 121r1 j4'211', "'1'11111::-- 11111111-11 11:11l,'4 H1 F111 -1 'I'1'11sl1-1' 111111 111A 1111-11 11111 I111-11' 111-1111s 111111-1111-1'. 211111 1-:N 21 11'S1111,, 11111 f'211ll1' 21 11-11111 111-11 NX'f11'111X 111' 1111- s1-1111111E 1-s11-1-111. 01' 1111- 111'1-11'1- 11-11u111- Q'2l11Il'S 1I1Jlj'1'K1, 1-iy111 11'1-1'1- 111111 311114 ,XA If 11,11-11 111111-1- 111 1111' A. Y, 1,1-113111: T11- 11-11111 f'111VI'l'41 1111' 1Y1'1I11l1 11111111111111111 11l'111 N12I1'1'11 11-13, 111111 -111-1-1...,.-11 111 1'i1gi11g 11111111- 11111 Il11'f'1'S 111' si1x1-1'11'11:'1- 11111- 1111- 11'11111i11u 111 "1'11:ff1 111.11 11lf' 111111-1' 1111' 1V11111111! 1111- 1IJll1'l111l111111. 111 1114 11111111-111 111111'11111111 111, ,x1llI'l'1l 21-22, A, C, W1 ll F1-1-111111 111111-1-. 111111 111111111111 1-'i1'1- H2l1110,' w1-1'1- 111113111 111 11I4' 1.:1'-.1'1'1-111-1- 111111111:11111-111 111-l'111'1- NY1' 11.111 11111 1111' 111' 1114- l'llIl1l1I1Q11j' 11111111-111 111 1111- 41-1111-1111111s. A11 U11 ' 1111- 1'1-1-111'1l 1'111' I111- 51-:ls 11 if '51-1'j1' 111', XY4111 111' H-V1111 -j1'1111'- 161 - 1 11 ' .'C111', 11111111111-ws A, V. 11111 11111111- 21 11111- 1111 IXX'111Q' 1Il 11:1s111-1 111111. '1'11'.' y1'111"s 1111-11 W1-1'1-1 Gz'1 ' -' Hi: .' --111111111111i1i1j:111111:1111- 111E111f X1 111 111111 111l' 11111-1- 1111 1111- 1111 111111-1' 11-11:111- 11111111. ".11111111111" 1511111121111-1'11'1'l 1.111 151211, 111-' .' 11' 1'11. 15111 w11H11 51111111 1111111- 1111111 111111 11111251 ll11llXI'11 21 Q111111 111-1-111' 2111111-. Kll1111'I' 1'1'l11l'1'. V111' 1111'l'1' y1-111's 111 f111-1-1-SQ11111 ,111 11a1:1 111111 1111- 111141111-11 111' 1111 11-..:,111- 1'1 1111-1 :1111 111l' 121,41 11111 X1-:11's 111- 11115 111111 1111111-11 1111 1111- 1111 X21111- 11-11111. 1111- 111-M111 :1111 11-11111 w111'11 111-1111-11 11111 11121115 il Hilllll' 1111' 11111 111111111-111111 311111. 111 ' j f1111ll'11. 111- is 21 g111111 112151 21111111 111111 '1:1f 111' 111111'1- 11-111's 1-1 1111- !L'I1111f". XY 1s'1- G 11'11. A Ib12lj'1'1' 111 111- 111-11111111-11 11111111 111111 111-11- 111 51211111 111s S111111- 111' 1i1111"11s, N1- ' -'ry I11111'11. N11 ' -'ry 1-1111 1 'nys 11111111- 51111111 111 21 1l1111'11. 1111 1l1!.'X1'0I'111 - "H 1AH1112lj'1'11fl1l1j'2I 1 -11' 14111111-s. 11111 111- is il 1111r11 11.1111111111 111:11111g111111 111-111-11111 101' .'1, g 2l1'. 1 , A 1'111'w'11'11 1'1'11111 I-'1111 H11 1. 111111 II. 'l'1'11s11-1'- P11111-11. C11111-11 is 21 1111111 111111 512111115 1111' :111 1 1'1l'2111 SI11111s. '1'11 1151- --1'1'111'Is 1F 11111- 21 1111 of 11111 1'111' 11111' sl111111i11g: 111 1111111-111-S. '111'111j' 111- 111'1- 1112111 111 w1-11-111111- hll 11 il 1111111 11:l'1i 1'111' 111'xl y1'111'. 'l'lll-I .' -1. ,'0N'S III-11' H11 -2-A. C., 53: W1-1 i11g1111 133 12. 11: 1L111g111:111 Ill' i?rJx. CAV .1313 Nifk.-5 3533 A, 1'.. -112 C11'1111-1-o 27 2:41. 11' 315- N1. - 111 .X, 11. 212 C1111111-1-11 25 11-N 11- 23: Xyi '1d::T ,X, 1',, 3111 11"11111LL111111N 11:11. C., gg- wi- '111 357 .X. 1'.. Ll: XY111111-111 -15 11,1 C gg- A".- -, 1 A14 11, 1213 Y11111fV1'w1111S 12 151-X 1' sq- 1111 - i11s1111211 .X. 11. 31: 1!111'1E11y11111 11 .. -, . 1:11 11 153- N, Y I, Q31 1 1'.. II1: 1'11111-11111111 N QA' CA' 2.1: yyi -1 113 A. 1',, 111: 11'l. S1-1111 15 ,. , , . - f- " 1 xA' CA, Uh: NI 13 K. 1., 1.1, XM .1 :Al ,QA if 33. Xyi. -2127 A., 12. 11111 R111-111111 .1.. 1- 13. 1-1 .- 2, 31 .11 1.11: 111111-11111.-1111 16 WT11, 1 '11 '1 ll 11111155 1- G1 1 1 7 j.1 , . QQ , cm Q21 if Q-1. fi? fl? Q9 O D .Q .Q S' .Ig 1:5 Q 9 Q25 ago T5 Q59 :WJ Luca: c ,J ctw: Q53 1 11 w 1- w 1-"0 1- 1 0 I' C .1 1. 1. U 1. 11 nw 1. Us Lba C F 1111111 1 B EXQ 11 11 111111 1111111 1111111 XX 111111211111 C1f1XX11l11 011111 S11 111111 The 111111111 111 10 111111111 111 1 1 1 11' 1'110 1'111 1119 1'111 1 11111 11117 ' 1 XX 1111111111 XX 1111111 111918 110110 C11111111 N1111 1011 H11111111121111 11 I1 111 111 Page Forty four XFI I 1"1'I1 S sl 41x X 1111111 XXII1 XX 111111111 SI KNl1lNf XX 1111 1 111 111 1 111111 11 111111 te 1111111 11 811111119 N 111 1111s111 111 1 1s1111110 11111 1111s111111e 111 101 10110 13 'J ,Oo db 6 Cn fn C9 C " D C0 db Q09 was QU, We fab? QU: W, 1 1 W. U, 01, 1919 , , .11 Q, 2,3 21,3 2,3 me 25 ze ci-.Jin 5-L31 1rQ11 1 16331 V111 1 If A :Jaw 1 61:23 cp ...'. JJ chili: 129521 Y 11 1 4 'I 1 '1 1 ILX-1111-fi' 13XI.l1. IZOX ,"11Ill'l I1'. 11. 11'. '1'. 1-'. ,g1' 1'W WW W W WWW1f!l1 IIT T141 l111'1l1111WWWWWW W W W W 11 1 121 11'1 sWWW,WWWW, W W W W W 131 N 2N 'Z 1 ' WW WWW W WW. WWW WWW W W ,WWW lfli 11 -11 NC ' WWWWWW W. . ,W 2 1 C311 . ' gWWW,WWWW.WWWWW , WWWWW . WWW W W W . 1 2:1 ' 1 ,,,, WW W, W WWW A W UW 2 -13 ' ' 1 W W, WWWWWW W W W W WW T C 121 H 1' ' ' WWWWWWWW .W,, WW W, W, W ,,., ,W WWWWWW 2 " 22111111I1'.X1'1i2111S21S X'11111A1' 1111511111 1'11z11111111111s si111'11 1111111 IT1 1 11WWWWW W W, ,WWW . W W WWW W 11:11S11'1111 15111 ,...,, W AWW ,,,, W W ,,,, WWW WW .W W W W WWWWWWW 11:11s11-1111 1f112WW ,..wY, .WWWWW WWWW ,,,, WW W WW ,WW ,W WWW W11111111 1111. 111121. ,,.,., ,,,. W W WW . W .WW111'1111 1111. 111111 ,H,,, WWWW WW W ,W WWW W WWWWW. W WW WWWWWWW X1'1'11i1:1 11115 WWWWWW W WWW W W W 111-1111 1111, 111111, .WWWWW . WWW W W W W Nm' ' 1111 15117 ,,.,,.,H,, WWWWWWWWWWWWWW WW..WWWWWW W-WW N1- ' 1111 'l,f11S.W .,,,, , WWWWWWW W W W W WWW1 WW W WWWW N1111'111n 111151 WWWWWWW WWWWWWWWWWWW .W W W W W 111111111111 T1 , " z11'1- 1111'S1211'1.111111111111115S111l'1' 1111152 Y11:11' 12 11 G'1'1S 1.111X 11:11S11':111 N11 1'11111'1C'S T1 .1 l1:11s11':111 131111111 C1211 1'11. ' 1 11 . . 1,:111'1'11111'1- T 1 11 1 1912 Ilz111111'i11 ' C . Wf .1 11111111 1111, .' 1" ,W . A 1,:111'1'11111'11 ,11'1fz111.':1s Ci1y 1.115 111111 1'11: 11111 1. ' Q11 ' ,-1 5 - . N1' ' 11 11 .' '. 15118 .111'11:111s:1s V111 1' 1 11111 1.1 11 " '1 1 Q 1 THE A. Y. l1lC.U1l'l'I .' 1' I ' L 51. I Ct. " 1 WWWWWWWWWWWWWWW W. WWWWWWWWWW WWWWWWWW 12 0 W ' H' ' 1 WWWWWWWWWWWWWWWW WW. WWWWWWWWWWWWWWWWWWW 111 2 RTD. 1-., Ark: .': J Ci11'W WWWWWWWWW WWWW WWWWWWW WWW WWWWW W W R 11 111111 2-2 f ,' WWW.W..WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW W. WWWW 5 T -111' W-., 1', ', -WW WWWWWWWWWWWW WWW. WWWWWWWWWWWWWWWWWWW 2 T1 2511 f .- ' .' . WWWWWW WWWWW WWWWWWWWW W WWWWWWWWWW Z: T1 2511 .Yi H 1 ---W.-------...W.-. ...WW.WW..WW.W... 1 11 H3 1--3 3, C29 Lg? Q91 C23 , , ISQQJ CQ? 2110 .1 - .1 1, WINNERS IN INTER-CLASS BASKET BALL eve S00 eve, 3012, S1129 eve, .-9012, eve, THE MIRPQR Sz SQ avg, gp egg, gg, 3 3 cam 006' am agb cob am dom agp N G60 Q00 05 56' cz 0 ATHLETICS ""'mq"" ,pw kv Page Forty five esesgsagaeeeesexeexexe 1919 Ewaw-Mwxwx 4 N X' , A + A I I 1 0 ' I A . , N , . . 1 D I L ,. , , ,. ,,I-,-,. ,, . -. Y - A 4 :L,l..-' f. I iff' , I 3- ,. 14,77 ! - , BP ,- 'fi 'U , ' 1 V 'Q 1 o 5 U1 I 1, , ' l ' ft' 1 'LQ , KEY' V I ' s -4' I ' -' iii . . , I E Av, ' if ' ' ef i ' 4 -5. if V. -A Y A- NV, M-,Qi -,,-. ,, ...-i-.-U - O Q o Q Q Q' Sie 12251 5232 525 THE MIRROR SX? 2525 SX? el? 1222 'SKS' M X1 ATHLETICS XR 111en fX'llllCI Gllllllel HCD1llIlgSXVOllll Runsey T1 H5191 Co teh Ch lpllll Bmnett Mltchell C 1pt Handy TRACK Phe opemns, of spung, found Coach TIUSICI 'md lll'3 lll9ll 1eadx to go The old '1tl1let1c held hul been sold md Qt th tt tlllle no field could be found F 1 a tune the Stleets xxexf nerd IOI lllllIllll,., 1nd 1 Julnplng, plt xx IS '111a11g,ed on the JUDIOI Illgll ,,1ou11ds Lxentu 1llx '1 t1 tell xx1s found 011 XX est XX'1Qh1ngton Axenue ind t1'1Ck work begftn IH eunest Fen d txs 1fte1 the tl lck xx IQ lend out the 1nte1 clwss meet was The Qouthxxestun meet xx me held May The fellows WSIB successful ln tak mg, eecond pl'1ee M1tchell get 1 new l6COId of 47 feet 114 11101182 for the Qhot put The Faumount meet xx ts held NIM 9 'lt Xxlflllll Xgun A C placed 'second Thls, ll166t ofle1ed 1 SIIWGI cup fOl second place 'lhls was the only cup won ln tl Lek thls yeal Bemuee of hw sple11d1d l00Old on the shot put M1tchell was 'wked to attend the Inxltatlon meet at Ix U Wll9lC l1e xvon thlee filste INDI! IDUAL REFOKD Event Shot D1scus Tavelm Bload Jump Hlgh Jump Pole vtult 220 v'1rd 440 yuds Mg m le 1 1111le Hugh hu1 dles Low hurdles Page Forty sux b0uthweste1n F1lIlll0Ullt ST. s 1 d s rd Q s 2nd r rd S S 2nd l'1ed 2nd 1 h s 2nd 2nd 2nd Man M1tchell Ka.hler Kahler M1tchell M1tchell Lnlbert Chaplm Chaplln Warren Burnett Hardy Hardy QKSXSEZQQZQSZQSZSSZQQQQQW 1919 MSZJXQSESXSSASQEKKQZS 1 V2 '2 ' 2 ' ' ' ' .2 s ' ' .' ', 2 - 2 ' ' 1' , 2 . ' r - xr D. ,- ,. . t , C -L H . N. lu 2 ' ' 2 ' ,, .' 2 2 , 2 ' ' . 0 ' ' , ,' "1 "' 'f',2 2' 'f ', '2.'2" f ' . ' U . V.. " 2 j 2 '2 -' 'zu ' s '22 ' 1 , 2 -2 ' . 1 1 Y , vt 1 2 . .2 ff ' ' - 2 2 2 . . 2 ,. . , 2 , 2 . . ,, , - 2. staged-the Sophomores wi1111i11p: with 21 score of 53 points. 1 ' .' 2' , '2 ., ' 2. . ' ' - ' ' . 2 ' . 1 ',: , . , 2 , ' , ' , , ' 1 , , . " 3' '23 ' .'j.,. ":'2. 1 2' . . , . -E ' v 1 vi 1 . 1 .' I ' , ' ' - , ' L ' A., Y A J V' w L ' - 1 1 t ' 1 t 1 t . 3' ' 1 t ' . . 3 , , , '2 4tl " M2 1,t 4t ' '. ' 1 t 1 t ' i ' 3 d 3 Q 1 , A v Q v Q., Q v SQ S20 if SX? SX? 225 G05 GAC THE MIPROR 296 1225 GZ? 22? S951 23 -SX? ATHLETICS ,JT BOYS' GYM CLASS Page Forty Seven WQKGCSXQSXQQXSSXSQXQQX-53255096 1919 CSXQSYQQSXQQXQSXSSXSXQXQQQOQSXQ 0 S, QS SZ, .evo . x di AQ gf, Q, U6 D gg, I ' - v-I-ff' f": -- - vi-5,757 5i. X A , . 1 . , , I 2 xx MF' 1 ' H I. L g , 1. ,. .L ,V . , .. .. 0 ., Q 'I U 57, gg 423 525 CSE? Q29 1225, 2232 5251 THE MIRROR 529 if 5053 1206 X in gn. I 1 Xsxw x if Um .? C715 M XX M 'UWM MUSIC 9 of llc Shu' mn ment me IS L 1 5, ns 1 1 Pnl xxoll thls w 6- Lula 4 hr 0 hoxs 11 1 s 4 this X011 peut xx N ll 10 xpsx Rowe! ellahtful IIll1S10ll roms 1 1111111611 C100 Clubs nf 0 qtlllfbl ,.1 0 ws S 1 1 09 X Ihr g., ee clubs undu thi 1 lplble SHDQIXIKIOII oi Xlxw- :xdlllldf N llllf' co luendvd fm thin um c fllllllj., If Fhew mn tm lm 0 I mmvmf me Senior s qu'u 0 composer 0 R1lIIOI1l n S ,. Bm exthz BLIHQI I X011 1 Lkett Q lifxliilllitl hr 1 1 IX x x8 p10g.,11111 Xkhllll x ll 1 Q I0 ,, -. s 0 01111 I cklcx 'md C unvt Moxgnn dui then b1t 1 smgm aux 11 1 som, 1 m chxpel The-se WCIC glextlx enjoxod hx 111 1 0 C11 1 Q J ph Qchuol the oplmmrmlc LII s 1 1 estfmblxshul quiltet composed oi Nlllmlmd Butlu Bllhx NI Lchcll I lux 'md Blanche Cuttel On SQYQIRI occ xsmns these g.11ls pmud lhvmselx cs dfllghlflll ente1t'1111e1Q The II1f.,h Qchrml Oxchestm undm tho SUDCIXISIOII ot' Niles NIfCunv xx as 'mhlx duected bx I 1 mk lexus They xlwfus li,'vDOI1d0d chuxiullx uhcn rzllcd upon md fl1lI11Sh8d QQXGI 11 excellent chapel DIOL,l'll1lS 'ls well IS xblx SISIIIIQ., at the x 1110 svhool functmns Phe mvhestm sumly rlqsclxcs much pvusc lm 111. splmmlld xx Ollx md 00 01'JCl'1tl0ll Page Forty eight QD Q00 Q09 Q09 Q Q00 QV Q90 Q90 Q00 Q79 QVD Q09 Q90 0 0 0 Laos' fam as as 'am Lacs' dog as as 'ms' as was as was 2,5 2052 2,3 C2432 'SE 'SEG' -UU! . K5 T' -.QP 455 rl!! gm, f 1" I ' "TV , wff, g '15 fi' Y: XA. W - '-- ,- ll, 5: NIM " X WMA ' -X 'J I 12 XX' WX pta!! t N W- W x x A Y . " 1 1 .AV 'M ' L ' aww On I 3 most interos ' g dOpZll'Ill1t'l1fS in our svl 1 is ilu- Music- Ilvpzlrl- , , Th ' 2 5.f'1'I" and :1 bcjx' glve club, both of whivh lmuwk he -n Ming wx- vvll ' 'i j0z11'. Th, Qf' ' gh-K dub me-CIS 0z1r'l1 Mrmrlzxy ul H10 sixth mr. th, js' on Fl" lay, and the mix:-fl glm- vluh on Tl0.'ll1l5'. Unk illlprwtzlnt ff'11Illl'l' in V 'i is the Annual O '- fu which this Y02ll' 'us givvu M: 'ch 26. "Tl , Gb' ','," il cl .1 ' xr jf in four acts, was zmlmly prosvllh-cl by the crm ' - I , I .' 1 th , - ' ' Hiul Svhrm 1, :,'.'i.'tvr1 ly Ihr- or-In mlm. Yi mi. flouht, this was om' ol' thv bosl. ope-wttns 4-vm' pwsolmtwl by ihv High School. 'I'hf-so 'l, 3 .' K' X rz 2 .' ' ,N 2 2' X ,ICG are to bv : m- ' , X" good ' 'l 1 " f tl v yi-nr. ' j .'. Q in vhupvl SOYUITII ' ws 1 luis 11 umm X 1 -nt. Tl S1 ' ' girl." L 'f ,t , .'-1 I' . 1 Al 'z1m.'. Mz11'ffu:11'itu ' wn, B ' z ', um ' '. 'i-' , xx ,'.' f t - stulf-xt lmlj vilh 21 Saint, Put- ricl".' ' f 'z ' ' - vas muf-h 1 Jprorziz tc-cl. 'I'h - Jun' 1' f'i1'l." f1l12lI'lQl f'0mp0.'0rl i' Th l 1 Gilmmv, Ru I1 Rvynolnls, 'I'hc-111111 Sti ", . 1: ' , 'fc , ' " ', yy Y' g S '-'z 1-love-1' Iitll X 5 f lits Prio' t th " ontrzuc intr Senior Hi f , , , X S 'X ""1.' Ind 21 WC1 S 1 l 1 ' ., I .' ' 1" ' ", ' 2 1 i ' X , 'zlyv I sam, ' C I 1 Q ,'r L -I -. -L V. I L. ,..'L.' A A ,I '. Q vi.. 1 -Y " j . vz 'x' ' 22" j ' x 'z - 1 ' . 'Va , 1 ' fu J, . f :sz j ZISKDI' f ., 1 'z " us .I ' V . ...K h. ?l.,.,,. I .K-V. - p. , - , ,. 1 , - '. . V ZQ Q21 D 1919 J O MUSIC Ai MUSIC CONTESTS Ramona Abiams M1ld16d Meeke1 and Cla11ce Monsey rep resented A C 1n 111us1c at the Southwestein contest Ramona took thlld place 1n vocal Mildred fourth 1n piano and Clarlce th1rd 1n v1ol1n 11111510 Theie weie twelve contestants 1n VOICE twelve 1n p1ano and four 111 violin Th1S was the first appearance 1n a contest of this kmd fo1 all th1 ee gnls and they d1d very cred1tably PKCFRY Q QQ' Q ag' V l , Clarice Monsey, Violin Ramona Abrams, Voice Mildred Meeker, Piano .1-em-fax , 1121+ C J . 1 'I 0. - a 1 L . 1 . . . . . Cv , 1 , l A' , 5 a o -nine sb ge: -1220 Sie, sie an sa se Pi III H E D3 DC! O 'PU 231, exe 203 12251 and l 6 OU B MUSIC B1 12 Dee O 61 t B1 K 1app UB K CL Pos Cutte GLEE Xi LS' G R 1GfI'ox GI K 01 se EL. XOUHJ Coope R011 st Q K K K H K '23 ig 'SKS' 220 E E 'SES' 229 225' 0220 2251 2251 'U as on Q 37 Q ,-4 06' 0 , h ,l ., . H V H, 1' do , A E 6 AQ . 1' ' ' ' I ' I ' . - ix ' .53 4 'gf' 1' Qc Fir ' r, ' f, 1' 1 , ' f'i1, ol, 1 row, 1', t, ing, 1 , zrl 1 , ri1 A, ill, 1' , G Garrison, .Iol111so11, Stickler, Rigg. . KSA Secoun Row-Brown, Garrisoli, Alexanccr, 3o1'gz111, Alford, Sims, Reynolds, Gilmore, Butler, Hollenlmeck, Varller, XVz11'1l, Goof rich, 0 . ' r. A Third Row--Taylor, Mitchell, Lo1111eke, Johnson, Brown, Nicholas, Bo1'golte,Wz1l1le11111ai01', Abruuis, Clark. G Q A u-4 ,-.-1 ,-4 BTXEHQ H 37162 V61 Q09 Q00 Q00 0062 fee' Doe CSX? 'SEQ W0 Q90 QVD Q90 Q00 Q00 qv 9 Q 9 9 V7 9 9 wi 606' 206, as me 'aw ii we TH MIR? UT' 2053 25 0253 423 2,5 125 MUSIC p..,,. BOYS GLEE CLUB Page Flfty one 9352393333333 1919 Wgkgggggggigggigwgg ca? Lb Q09 E 1 , .. .. A :A , , Q 0 5, X, - 1: Q -:D fy AQ -A K . . I V: H ' 'T -. 5. P- z.. Q H ,- ..f A: r-4 I hL ,- .- I ' 2 5 :.f K ., Q P' III A ' . :J U ' .C if 1 , T 'E G ' P-1 k Z ' 2 . - Z ' cs V A Q. , . t ,- Q, 'I , 1-1 "" I 2 Q I ' an I3 L' I, . "" ni. 5' ' -- V , J l ' N ,X 1 I 1 .-4 , b. 5 I .. - -. .. 1- . Z V- Z F5 :L , V : '-' :J , ,T, V "' .2 . . Q - . , .... ' r-1 C C 3 my - c vf ' Di C ' . - . Lf- . V 2 L. . L, U: . .1 ' P-: Z . - C C, . .-. ' .: - L1 ,n V , - . rf . ' ' ' P .1 Q ORCHESTRA V 03 503 Q09 Q09 Q09 QD Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 CVD Q9 as lags' 'aes as face' me THE M w OR was C559 me face zo MUSIC Q09 Q09 Q09 905' 206' 006' Page Fxfty two V V VD V V 0 0 0 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WSQQQEQSNQAQWSAQQC Q3 A5 1919 203 3900565 00526959 fS'??.S'C2b Orchest a. Jazz at xs,,'.v?gvf:f'y.Lh' V ' I " I , ' 4-4- .ff -E WD I .F':.:r'x" ' AA X, 0 . ,Q , if' J 1 H , A Q A. oo A f 'Tf9f."""i.....,m A - A ' .0 A A . D vp - U Q . A 4 ' SZ V - : 2 , 9 9 . Q00 15.1 ' - I A N- E , , . H '11 - P3 A Q09 ob , Q13 0 ow C56 Q00 W. dis' Th lf Y! In 5299 531 520, ffm 535, fm 53,13 CEI, Yjvlql 570 QQD Q00 Q00 Q00 Qi? figs UUJ vo.: Q01 UU: 115,11 UO.: L, Ugg 25? 20? gg? rags, ggg Q0 A 1111' 1 . 1 11 111 01113 '.f1111011s 111N1f1I1 19505111011 1.1 110 0 J1 111111 .Rv 01 S1111 11111 11110 Q ll fl bil 1 111 1 11 1 1 11- X100 1 1114111111156 11 0 1 110111111 ww 11100111138 111119 helpec the gllls 111 111.1111 naw, 1 1 1- Q 1 1 19 0 Q 1111' 11-11 1 0141110111 15 111 Q11 11111111 1-Q1111 11N 11111 0 glixl PX 1111 .1s 10 perl 1111111 Q 1 11111911 11 teuhes 1110111 10 111.1111 1111e1es1111g a 119 pful 1111'-. 1101011 1110111 T110 f-11111 S1111 11 1111 m1.1111f.1111111 11.1s 1101 110911 119210111011 XX11111 2111001 011011 011 plues 111 111 S111 1.1s 19 of 10 gn Q 1Q 111u0 .1s then 1 11111 S1l1f11f'9 10110 X1 10 1.114 1 114 ll '1 0191 1119 110111 111110 1111x2111 11 1110 1119 fs 111111 11110 5101111 K 1 CIIIIOS '1111 plc 11 1 X ung 01111118 111K 11111 -+r111.1 1011 L11 s 111 1101 10.109 1101111112 1 111' tho S1l11111l11 111 19 1111 111111111 IS 111 SGSSIOII 11161 11111 114119 .1 1100111 neat Q 9111 . . 1 11101101 111 be use 10 help the 015.z11111.111 1 111'-x1 30.11 0 0 . 111 110111111 11111191 P1GS1f1Gl11 Rubx H111 X100 D165 0111 111 11 1 Q 101811111 1 141 1f's 50016111 ss S01 1 NIS kll 11 Mxss 141111111 1111111-Q1111 111!1N01X 0 11015 1- owe 11s 5110115 11 'll s 1 '111 1 0 nnks 101 111 . A C A 1101111 xx 1 P xt xc ll ' 1 11110 161112 1'1es1 9111, I'11ed1 Post, X109 e-s1c1e1111 Q111 cxx 11 1011-11111 11.111 B11771, S0010 . 11 4-x1 1111 X1 1011 1-1 11111 0p111Q N10 hope 10 112110 1 131291 11lQ1111J01K111D 1111111 X19 1111 t111s 50.11 111 111 111 11 11 1111110 11 1110111 111111.11119 .xml helpfu 111.111 11 was r1u11 f 111e past 19211 Page Fxfty three 0 0 0 0 00 00 Q00 Q00 Q0 Q0 Q00 Q00 Q00 Q00 Q09 Q00 00 QD -S110 '20 as 2051 2,51 65011 is -eos -60 216- 213' -as C5110' -20' 20' 216' -20 011 211 . E! , 4' 5' V 11 : 4 "' .I V ' .. , ' 3 ' . 'f 1 1-1 If 1 ' . ' s ' 1 . V A- 1, I ,Ir ,, ' , N 'M .1 3. . 1? 1 1 ' 4 I ff W 1 . 1 Q - , - I - 1 I Y. W. C. A. 1311 " g the p-lst QP. ' 11 Y 1 , 1' C1 1 -'at' 1-S O11 a liv, 1 -511 111111 :11111 :1 1-11:11 -1.-.11 111 11' 1111. A11 1111111111-11 gil-1: 1 '1 l1""'1 11 21 1 :11 11101 11 ' klj ' "5 eld 111 111 High Sr-1111111 All1'1 " 1. 'l'1 S 1' .3 - 1 1 "'.' ' ' ,' '- 1'1V0l'j'O11f1' lmrmws 111-11 11111 01' 1.11 2111113 11' the Y. XY. C. A. I .-1'- gil the ,1- '. . " 1' 11 ff' '1S. 11 1111s z -- p1'.'1 1 11 ' '1 1 il 1' 21 ft 1. It 11-.- 1 .1 : jg1i1'1.- 141 1'11111Y211'112 1-'.'1'pg ' if .' ' ' 1 ' -.-' nd .1 1 is ' -1 1 1 '. .- -'11 - 1' 1 ' , . ' 1 .--. - M1 11181 1':111 1111' 1111-111111-1's 11111110 1111' 111 11' E-51U111'l11S ff-01 111 1101110 211111 .111-1111111 1119111 Io find 111 A' 1 ' .- ' 11 .'-1 101. Y. W. C. A. 1'.-1 lp 1 11 . "1.-1. 11 '- 'eg- 1-.- V11 '1 1-'-1'z'1l-1.11 '- ."1-' 2' 1 .Qt- im.,.- ' 1- ' .-1 ' 11.' 11111111-s1i11g' 1-01111-1ir111S 111' " .- . 1 '-1 Vos. Ou- 'o -- XX' - 171 A.-.' 1' " '1.- '11 - ' 1u1-- ' f., ..' 1Y1'1-11 V11 1: ' ' .- .-' , j " - ' - - 111, 1. -1:4 1111-y 11111 l'1s1. 5-1-:111 T111 j "1l .' d 1 -'A '01 Th 1'1'i1-1-1-11 fhis j'0'11' ' '1'0I ' - . '. ' 3 j 1 . " - ' .- id .3 Ba '111 lI:1'.'11, '1'- :.- 11' -1 11'g.g..-, S ' 11 Mi.-s fl 211, 11 '1 -1, :11 1 -' 1 . .' , ' 1".' 1'1"' W . 11 ' 1 1' p,' '1.- 2 ' 11 1 111 .' ' ' 1 111- 1-f111s1-1111 1-1101-1 I0 11121111 Olll' Y. VV. , . ' - '111 . NOX K' -2 ' 1111 o1'1'i1'v1-S will 111: I'- I . ".', ' .-'d ' - " 1 .- " P pr.-' Qf2'11N"11','1"1.'1'1'Q 1--1 .' ,'.1-1',-. NJ z -1 .--1 1 ' 1 'z ' - ' 21-1 -. A1"11-1, -1' - '- - .- 1 - ' '- "ng, 1 . 1 1919 Q Q QQ W ff THE MIRROR exe: 2251 225 12252 2251 2225 X1 X Nr., R01 Page Flfty four ?5Xf5"5X5"?Z??f?fX??'2Z5'2X5'?fZ5'?Z5"?fZ?'?X5' '309'90G"33S6f33?X5'f?X5?3'?4f2Z5"2X9 F '- 1 xi fx il l ' . 6' L ' N lf- ' 4 xx X 'b 1, 'Q J! fling '11 , QL X , A X. ,N ,ff .XM 4 I A A5 :ZX f'?:?'S-41 XX ,rj , "'Vffr xtlx gf V 1 XJ Q XX f X XX 3 f , f- ' flu' nw' XX wx A -H X K ' X w 'fa 3 f, J 5 11 X y x F' 4' f JI T , . . . 1919 v v v Q00 G90 NVD QUD ova 099 Q00 r'7p c'7p Q90 Oo O 'J O Q U 0 agp ag-u ago agp gp cox: 006' xp SOCIETY Page Fxfty five XQZGSZQSXQSXQSXGSXGSXGSXSQXQ 1919 QXGQZQJQXQQEQZNZQCSXGQXHXGCSK Cust PM H0 QE' 5,5 QQ Q55 QQ, C55 QU 'Fo QQ '53 30 cg QQ OR Q3 E FJ r-4 W 53 O W Q 13 O O V0 U O9 .db Q00 go VD .ob I 'Zo I w SZ? Se i 1' 1. U' . ' Wkgwww Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 'EAS' 255' HmMmmRwwwwXXxX Eff SOCIFTH P010 -X P010 e Spamsh Club l :co A loco xx LS 1 fu lf 18 Nloeun '11 are held GXCIQ two wcelw and p10,.11111Q COllSISYlll ol llxlf l PIIIS and plfus 'L gnen The obJect ot the club IS to fllllllSll p1 lfllf'i lll ff111u1s1t1o11'1l l.p'1n1Ql1 I llil S Plesulente Ollll X 0 V1ce pmslclente Oxw ns S00l0lllll TGSUIGI 0 L1ll1an Allen Pearl Allen Randolph Andelson Grace Bulne 'vlarle Dlake Mona Dux all Gladys Emmd Walace Ha1111lton Grace Hamm Faye Owens Page Fxfty sxx sllc N ll DU WIISI LS llfllfl ll 4 1 1 Xllll 1 In 1g,l1! S411 C1"llQllCO Sl 1t01 Leslm X llllll Rohmf XX IISUII I lowl XX olfe ICIUIIIC X01 llc 0 Q00 Q00 500, cg, 509 C59 Q00 Q00 Q00 Q00 igkgkgkwww mwmmwwwwwx fy 1 ' -I- 7 J J 1 g l , 1 .1 v- , ' I 1 1 Y 1 1 5- i I -a P ' G I .A f, 1 L ' 1 . ' 5' Y . V , A 'j A kay Q G .: ' . ! 3 'ibm YJ , f , .fu 11 .f 4' 4 Ll -' I 4 E '- '.1 . "111 Wff 3' . , M, I Im, . 1 . 1 Th . . ' , 'f r ' r . '15 11'g:111i'.-l in H111 I':1ll ul' .1 P, . ,' g. ' " ' " - ' 'Vi - ' Sf ' lll r. cm-la . .js .re " . ' ' ' '1:'w' - 'Xxx ' 1 Sf '. . FI" 1' 'Clif ' 5' , ....... - .....,.. Jer 1 ' rim ' , - ' ,V --,--------- IGQIYO ' 1 ,' 1' 1 "2 - ...a.........a.. X'f'l'1l I'ic-lwtl ' 'H -- ................ LO: ' 1 'Q '11e1' C. 'I 'l' ' ' Cl: '1 '1 l': 'lc 11' Ve '11 l"1elwtl. 1 1 "ug ' , llw' 1' ,."v"ill 1 ' ' 1 " , 1' 2 ' . . ' 'Z . 1. , N. Y . . . , W QV . ,-3 .-,Q Q, .' Q09 SOCIETY SP NIORS The cannons ale 110011111112 111d the noisy ganle of w Ll IS 111mg 11111 ed Ill 1111 dlstance H1111' Tl1e tloops 119 lllH1ChlI'1,'1, down tl1e stleft 11 1101 Let Ille 1,0 NIo1h11 let 1118 LJ Tl1e I'ICI'1C1l youth d1sh1s 111111 the dool 11111 1 11 lIlt0 tl1e stleet to Joln his 19f.,lllltIll Pl XISIIIIIL., 1111 w 1 t1111e to see p IS 111 eat al 1n1 1 511119 ex 11111 s Shakespetlc ln Dllt 61 Illlllgllllf., wlth the thettel 10111 fol Ill ,, ,, tl1e Jllllllf, 1 0111 n111l 1 gh Wh8l6 we nl1k1 Il Plly 1111111 1 110 1 st 11111611 nd w11 k 1 1u 1 call the 11111101 5111101 Reception Aplll 19 1918 Tl1e SPDIOIS gaxe 111011 Illst p1lty lll tl1e leceptlon 100111 tt the 11111101 II1,,h e 618113111 11 111., w s p111t n IL 00111 whsle '1 11 fl 1 g llll wts enyoycl 1 10111, 1111 wondels 01 the etenlng, was th sl 11.111011 1 D9If0lIll0I who did sonle xely thlllllng stunts 81 this the guests 1ltp11t1d 10 the IQCGDUOII 100111 whele they found SCISSOIS paste n1a1.2171nes and 1lso 1 111111 ank book I 1111 pelson was IGQUIIQK1 to lllustltte the life 11151011 01 0111 1 fIlPI't11S 11118 11 IS 1e1y 11111011 611101111 Xft9l thls 1.1911010119 l01I9S1llllOlllS wele setyed On Valentine e1 enlng the QCIIIOIS held then second puts at Tu111o1 H1 h The 1,1118 all w OIC 9XQIll1lf., dlessss and the boys WQIQ 2111 dolled up I llst they we11t 11110 1111 lereptlon 100111 which w1s decolated Wlfh 111 111s ot 11111 size 11131011611 to 1 bowtl whele Mlss Iden and Nllss Bolllngel p111l111ed 1111111010118 ln Cld8I1tS IH the l1f1 of each Then each boy was g.,11en needle thlead 111d 1 D1 cf of cloth 'llld 10111111011 to Illilki-' S0lIl911llllg 101 Z1 hope chfst Tle 5911101 Cltss 1 111 botst of some boys who 11e sklltul 111th the needle Altcl each boy 11 1d 11111811111 hls 15111119111 they wele 1ll put lll the hope chest X lll0Ck Vtfxdtllllk, w IS pe11o1111ed Leslle X 1rne1 111d lnef hlesow as bllde and 00111 11.11 RCJCIGIIC 51111111 preachel Aftel tl1e weddlng a 11911010113 lunch was selyed COllSlSl1Ilg of LJ11L1xlC9 Cledlll clke co1t11 and ODQIL sticks On tl1e llltlllllllg of Ap11l llth the Senlols appealed dl9SS9d as tl 111ps and klds All tidy tlley played alound the Hlgh School 'lllI10N1T1g 1l1e faculty llld p11t tlng thelnseltes ln the way as Illl1Ch 1'-1 posslble Vvhen srhool dlsnllssed 1111s dl nlfied bunch with the llttle NIISSGS B011lllL,9l and Iden hllted to the woods whele the evenlnf., was spent ln f101lLlIlL, about Vt elnels and 111 11811111 1l1ows 11111 IOISTOII ovel the file and eyelyone ate to his healt s content HNIORS Tl1e Junlols 51119 111911 fllst patty IH tl1e leeeptlon 100111 of the 11111101 H1,.11 School l111t they fo11,ot that they WGIG d1g,n11led Junlols 111d 101 1 111111 10 1111111 selves ln tl1e Joys ol chlldhood They agaln enyoy ed galnes they had play ed so long, ago VV1th tl1e advent of Aplll tl1e Junlols lesponded to the call of Sp11I1,., 1111 lug all cales behlnd they went to the Jalvls falnl fo1 a welnel loast S01 HOMORI1 S Those SODh0lll0l9S wete sule so111e tacky looking bunch wl1e11 they 11111011 at Junlol Hlgh that nlght Eyelyone llled to dI9SS tacklel than hls ll9lL.1'tb0l lle eyenlng was spent w1tl1 games dlld I1lllSlC Howatd qllllth won th1 plllh 101 hem, the tacklest DIGSQIH. and was plesented with a box of chocolates Rowena Lexlclt won the booby pl17e whlch was a slnall box of candy On St Patllck s evenlng the SODHOIIIOIQS gaye a patty at tl1e Junlol High The Il10St alnuslnf., featules of tl1e plogt 1111 wele tl1e coon l11111t 1n1l an QXtOlllD0lf debate between MISS Ranlage and MISS Sleeth A le1l Illsh Coleen led the CIOXX d all oyer the bulldlng and finally took 1l1e111 to the Blalney Stone wh1cl1 each lndl vldual was obllged to klSS The SODhOlll0l9S gave one of tl1e C18W8I9St paxtles of the selson on M11 'fl Phe decolatlons WGIQ tastefully CLIll9d out ln Mayday eftect Tle cllss 111s 11111 tll tertamed by Xoccll and piano IIIUSIC leadlngs and 111 1I1t9lDI8l1X9 1l1l1ce 1116 mannel of selylng the 1eflesh11le11ts by the f10Vt6I gills lent 'Ill altlstlc touch to tl1e fimsh lt C The fitst week of school the 1 W C X guls gave '1 palty 1n tl1e SGIIIOI H gh aud1to11u111 and muted eyely glll ln school to attend The H NX C A IS noted fo1 lts lI1IOllll31 paltles The Jolllest eyent of the yeat was a Backwald Party at the Junlol Hlgh Whllnh was attended 111 about elghty glrls The gll1S wlth thell clothes on backwal ds wele sule some DIDDIIIS The ploglanl was also backward Tllele Wele SGVGIBI splendld backwald p1111o solos and backwald lnstl un1e11tal solos Miss NHOIIII Felton gave a leadlng barlt wards wh1cl1 the glllS finally decided was Maly had a llttle Lamb " Page Flfty ses en Q 2112 VD Q 1 -1 Q Q 1 A 9 1 ,. 1 1. . ,K L. 2 ' 1- 2 A 'Lf 2 vi 1 'b- 1' :J ' 1 ' , 2 , ' .- 2 ' ' ' f s 11. Ah, tl e '.1il'A'f 1l1'S. , V, , '1. " ' ' if 1: ' 'z JI Aftx ' f 1 'ill' torn 1-ity in France we return to the L'11it1fl States just in ' . .' .1 ll conl atb' g' '1 its last 1'eh 2 's , 2 l tl e IZ We ' gr we we 21 .. A 2 '12 2,'. Aft ' ' ' ' f " , 2 ,' ' ' ' 2 QV1-11il1", ws- 'fo to , I ' ' f '11 01' the J11 ' ' 1 i f , ' , 2 1 l," ' 2 late ll '. J11: ' V- ll '.l 111 did this 1lilpDi'Il? Stop and thin 21 lll'Illl10 and 3-1 vill 1'0- - "nw i l I' . , 1 Th , 2 2 1 ' the QVCI il f '21.' s 1 i the IIIUSI' 1' ' ", 2 1 11si':l p 'o- 1'2 '2 .' ' ,' 11. X11 f e ' ' ' ' f '2 .' . 11 .' ff 1' - '-11 nd 2 . , . rv . sb. - y 1 Y ,-, A' S, . Z I. 2 ' , bl . '12 c '2: ' '1 . '2 ' 1 0' his .' . V1 ' . .. . 2 - 2 . s, ' - 1 . ' . ' ' . ' . . . . . .. 2 2. 1 , . x 2 , , . 2 , . . , 2 , ' 1 ' ' , , 2 ' , " 2 'j , 2 ' ' - 'g , 2' . L. K 2 - 2 ' 2 - 'Lv'-13, I 2 . . 11 .H 9' .'. One of the i11t,e1'os1i11g things 01' the 0VOIl1llg was the Glitlld l1lll'f'1l, when everyone ' ' ' 1 2 . 2 - j ' Y" . , 2 , 2 2 'e 1 , , 2 ' '. . , . , ' ' - 1: . 1 Q' ' ' J 1: 2: ' . , ' 2 ' .' ' ' " . 1 .. ' 1- , 2 1 '2 ' ,, ' ' 2 I ' ' . 1 ' ' U '25 " ' - '2 ' 2 z " s ' 2: " gl' w' " .' ' as - - 2 ' ' ' . . . , .' 2 ' . ' 2' . .-' - ' ' . '2 , 2 '2 . ' ' " ' , , ' ' 2 .2 ' ' .. '2 1 .' 2 ' ' 2 2 I 2 2 - , ' ,- 1 2' - I - f' " ,' .' ' ' ' ,. Y 't' 1 1 '.' 1. ' ' 5 'l ' if . ., . . 2 ' . 1 1 TAY sv ' 2, C ,V ' . .D . ' . I , ' . Q ' 2 'W , 2' " A H 'Y' ' "2 f 1 'st 1 - ' V v. N . . ' Y I ' ,Y 1. 1 i' ' cf C 7 . , ' 'I 1 . ' ' f- 1 '- "'. AH '- ' 4 - , 1 - s 2 1 1 2 . l 2 , .1 , , . . - ' Y bf I 2 2' 2 g - h - , I - . , . . l V.' . I ' 1 1 'K I' ,- .I ral Y . lt, L, ' - 1 2 . in , 2 . K ' Y 5 .',. , ' . ' U 2 Y - v 4' I v . v' p ' ,- 41 ' A . , . . 2 - . ' I - , . , , .2 , . V , 2 C A, .4 '. 2 .' ' '1 . ' 2 '.' , . ' ' ' ' I ' ' ' . . 1 ' ' ,, ' I . -- - ' 3 1' 2, ' j ' . lf '2.' 'Q -- 1 -v' Q - - 2 1 ' 2 ,. 2 C I 2 'hi ' n Y. '. . A. - , '. . . 1 . " ' 2 2 'j ' ' ' i . J ' C V v "Y ' . . . 1 . I . . . D 11 l I .. 21' 2 ' . ' l' . I - C 2 ' - I ' ' 1 I ' 4 :Y- . . ' - us 2 ' Ruby Hall Oratory Georgra McCoo1 Fxtempore Irene Lewrs Readrng Thelma Grlmore Readrng PUBLIC SPEAKING Interest rs growrng each year ln Publrc Speakrng Students are begrnnrng to realrze the value of the course They hare learned that rf they wrsh to become leaders rn busrness or rn any other walk of lrfe abrlrty to talk well rs therr greatest asset We find that the men who have stood out rn the world s hrstory are those who could speak forcefully before a crowd and by therr strrrrng words wrn therr audrences Ample proof of rncreased rnterest rn the course has been shown by the num ber who elected the work thrs year Four years ago there were few who desrred to take Publrc Speaklng It was arranged then that a class would be hald one even rug each week 'rfter school The next year a one term course was grven At that trme was born the rnterest whrch has grown stronger and stronger durrng the last two years Durrng the past two years a full years course has been offered The mem bershrp has rncreased along wrth the rncreased Interest and thrs year the enroll ment warranted the organrzatron of two classes Publrc Sepakrrrg grves students the abrlity to show therr talent along one of proved rnterestrng and very valuable and several members of the class developed a great deal of abrlrty along thrs lrne More rnterest was shown thrs year than ever before rn declamatron Thrs rs evrdenced by the fact that there were ten en trres rn the local readrng contest Irene Lewrs represented the school rn the Wrnfield contest rn Readrng and Thelma Grlmore at Wrhcrta Ruby Hall tred for second place rn the Oratron at Wrnfield and won first at Wrchrta Georgra McCool represented the school rn Ex tempore Speakrng at Wrnlleld Srnce the estfrblrshment of the Publrc Speakrng Department A C H S has Won two firsts and a second rn Oratron three seconds rn Extempore speakrng and a. second rn Readrng Besrdes these honors members of the class have been re peatedly asked to take part rn programs grven by varrous church organrzatrons and clubs rn the crtv and have always gladly responded Dramtrc vsork has not been neglected The class last year staged Green Stockrngs wrth great success and are at present preparrng An Amerrcan Crtrzen to be presented May 30 Our school offers an unusual opportunrty rn havrng a department of thrs krnd All hope for a larger enrollment next yefrr and expect to wrn all the cups and hon ors offered anywhere rn thrs dlstrrct Page F rfty ergl-rt three lines-Extempore Speaking, Reading, and Oration. The extempore work We CW: o"fv w co rn fWf fx f'5 f'W F' dbg O60 UU J HJ LQ n..fnJ1,J uJc. VJ "" NX o Vx 14' Q G f Y HHH IU! RN U1 'I mr sm 'Q vw xr H-1 f3 XJ new X .Q Nl Nrxil ,s 41 , 1 i 96 V i I X. 1, rms Tvu lx r lr ar lxv nr un u 0 N P r wx Q u Q n 4-, gum Qmlld kilxlu X wUx I 4 ........ A Pagc Fifty nlnc QD Q00 Q00 Q90 Q90 Q00 QVQ Q00 db env L Q99 evo Q00 Q09 db cf' cf' cf' c '?1gS, 'ELS A509 'EAS 353 C0567 "?7gx? 27069 3,037 Qlgb 1'J :Job vga QQYJ USS dgb tfldthg doa uw My k Q ,.. , ., N' "' r-'M " 'W 1 ' V A , A f A A C-.fo can clgeg 2173 c-:jen c-.j.-J c-1:- J :Fifa 1 1 I XII I X' I1 f D17 QUT Q01 L' 1 IV-T C ,U " 'U . .. A , ., ,Q , , , 2 :., U c, pug J gy, A , . L 5 My LV' L V , LJ 3 ctw., , V J QV.. J F L ' -mf 1' "" . . .. ,ty " , .. ' , '. 03 ' .f 4 , . Q 4, X 4 E 1: . N K I I A lr, 'wh F 1 ,, ' - A j ' 1 9 a ti Q . " ' x T 1 ' ' - ' 9 J 'M 1 x ' . 4' K 0 1 Lf 1 A -J 5 ,IA Q ' -- , ,, ,Ml -S, -. ' ' "?Q'I'. ' 'Z W Hu ,vi-,,f.'.fwr'.5 A.,..... W 1 . I , ll I- " '- f -- b- f- V--V -.2 , X ' V A V. Y Y 1 l V 'N-"' 'A - ' "v ' rw' ' vv -in -1 H ' W - U . .. M , . , V. 2 mr: sum I-'uwxlzm-t 'ru x. V. zfffhff a' ", ",,' 'K 'I " 'W'-Y 'f' -Y! 1-.1 wx w :- - 'I' nv Xlvn Ulu YH 'lIlln'l',lxvlr'lrI lvuul A A"n":x 1 '...-nu r' px vw 12, ri. .g . ,- V vrxvzx l:'.'.1,-lv I. ., , f-M11 v- .mm lm.w..,11 'rm . -,--- 11 --. A-.vw ., 11. fl. , ,. ,.,,- I-I 1. ,, I V X ' V ' H Y- af.J..f-M. iw-,W , , , f.--. ,xr ,.1 gx,-1 ,- .E 1 ,:' X' , I qv r,1,..,,..w,-e. 55 . vw I-I1 xm.--N, ,,,1.y.1,..,'-xv--. , V ,, . ,,,', I .lf 51 " 'jr '- . " L H j ' . -V A .- W U 'z .- f. f. .-x X .,,. tw 'K '. ' , , I W , l Q , 3 N.. .,.,-, ,,.. .nh .V . .M I 4. , ,L K' I ' A , , 1 - ,,- x ,, ' ' , . X 1 , i U, , Q . .L ' Q , . -my V i ' vz, v.. . , , .. M, 1, -:V 3 5 .,,,-,,. .M .. .N ., V ,A :. .. V 2 .-,l ,., ' .i , .,, 2 H: 1 - - 1. 'sv so H :,xL,-nw-1 - .-,' f 'Al ,.,,,g, ji, 11v'..,,:.,, g 9' . ' H 1.',,,",A ,, ' Q, ,b , W! -V NV , . '4 . - A, .I , , V 1 nu: Nr '-sux 'az 1. I , -N H1 :K ,fy-. .-.,..,,- ,' . .. , ,., . ' " .. ,, ,KH ., 'mf ,v 1- 1, .V .- ' ' ' " A' " - fm - 1 4 4- J, 1 , xy, l ' ' j'w,iLfX:,n Q" , f, . ' ' ' ' I ' ' N 'I'll1lWI'1II7 1YXNN I XlIYu , . -A -4,,,,., I-, , W -f fvvw 1- .,,,.1, ,,, .g.,.. -, mi, I-,, M! 1,44 w .V 1 ,,,,--,H .-, .1- . ,. , , 1 .. . .,,:.1. ,, , Un s..-. -,IM 3 A ,UI I, Z, J, v-- ,.. I - ,. .1. .11 ,rr 1- .. - ,- , ,, .,,, R... .. ,ll 1 .,, , ,, g - , 1 ,. . .x.,5,q-4, :f,,q,: - .X -A .,,, ,-,, , ,I ,-,Ns X, .I , , , .. , V .1 .' '.mn,..p v::.,-,x:- lv- :I -:Q-,111 .1,..-, 4 X - W - - 1:-.f -K v 1 ' fm.. ..fu11.xI-vpkxv W, 1..,,:.g gp, Y- - , V ,- ' .1 : mauz I W. W--V ' - 1 .mam-J.. 1' 13, ,.1.w.'.ff ,U V. u - .- . 1- :-uf 4 - ' - 'af -1-rm.-M Lima., . -. ,y , .47 gf'--V .'-i1+:-- V' 1-1: - '--ww: .-.'..:u, 1-L, -, . ,.., ,. ' V p ,. , . , w -. - Wu QU-H .. ,, ,,,, , ,,, ,Ji ,:, .X . . ., ,- ,t pw. . 4 V 1 ' ' A - '. -,.--1,.'n, . .we 114 ..11.,f , - ' -' . L, . 1 xi 1 x Tu- ,f h, - , .V .- ' . :' K: 1 .-..,s'. 'M 1: -' -1, 4--ui t-- rn ,, ., .4 , f. - k - - fm'- vfw-: mr, 1- :.-..f . I fri- " Q f " ' - ' hagr.-uv '11 -. -. A ,L we.-.11-2--V f-In ' ' .' in '-N ' ,.'-- nl-.1 -A "- -1' W, ,Q my U ,. ...,. . ,H 7,1 ' l - ' 1.,,x.-,,- ,,.4- 1.4 1: X. - 3, tu- emu' .Inu-mf' Q ,' , ' ' I 1' ' ' 1 " rv: . :-'-- .wx 'v 1.- 'H-1 1,1-,1-M 1. ..-.141 , b X V " H V U W ,..m,:f. ff? -, .z .1-fu-11. w -A 1-nv ww ,uqalzwf . L- v . 1-V, ,V -" -' ' - -' ' ' -H.-nm fm . V 1' .A ,,,,,v'., 1 . ,. - f 2 vw -- ' nn- -. ,. 'JVM .A vllrllr' HI if Q., 'uv x.'f,,1'ml- V 1 ' x l VM' 'b ' HI' ' 11" 1, 3 "'GFY' '1 U--' J vary Tn- 1:-V..-.-. -.W ,-..,','.-.i '- ff " -' ' -V 1' If -.-W U. Uv.-..-,m.L --mfr hmm yn .- ,I ',. .vw if vu :,.,,, HN 1' - -'vw " ' LU.. md ppm lv,-. -1. K W., -f-.v.- .,4,:,3K. l. X, X. .,, .-,, ,Mn.,r,, U, MU - , .- , , , V -, '. lm. hm., pl, H., I .lv ',g,. V. 'ffm-. z..--w: :mu , V: vm- x .yr A t -' --1 ' 1-we mf 'un w Q " 1- :mf- zf-.1 fm- aw--N n..1::m: vw- fr WA' -'L -, - UL mn- gm --!m-:.m.- :if-54 elm- H ,,,,, ,V . 1- -1 -- In al! mm-1.,.A ..',-,. .-.M-ue we mfg' ' x ur A -"1-:NN .'xU"' 'rv-, u-iv ' " ' ' N ' ' - ' " I4--4':.u A nv-vu un liz' U Tmvu:-'.:w" iw '- ' ' ' -5 ' sx 4- NEA 2-11. dev wi J-xupnz nm- ul.: .r...a.,. ..1..1 - 1 " M- m,..,.,fn.4 ix-1, qw- 1-a w.,.- wi. 4: . -r - 1- 4,1 mr- :.4v.x,vm., xg-, " V v 'V' " M. Ivnwr I-' 'Vu 4'-H dmv 1-r r 'min --.11 yz.-r+,..f! -1.--,:e,.-1 rg:-r-,u r.A .. - ,. .r fm :uf :fa -t. 1 F. 1, '-24-ew' 4 f...u1.m 1!U..,fk.- nn.: 4w.fm--1- ' ' ' k - 4 Q - "1v.:1 mi v. ww-- X N','E:lH'.v - 44 --L af : em- ,.v.m4 1. I. ' H ,gy-ga 1,--1 L- f, 'wr-. x-?.,.H 1- .xru..n,-.-F :my 1, 1.1 U- zu- ---vu X . . -:L gm .W zx-WJ., 1.-v v -p1- -1lmwZx1Lmn'lrhp -:wif --fu V- V. ., K kb : ' xr., muy 'h ' .tmp rv.-1 '. - , .-U1 .--wwe:-11 ,-my-1 ..x -u. ,gg ' md- ...-V Nw- iN-am. H aw- -u ,V 'V A 1-.im-Z'--, 'f-1-mg '-fm. AM- 2 - Q x g' , ,G . 5 . t' - ' w I A i 'k ' X .' . . N . .0 'a ,a "H T' .V 1 ' 15.3 r-J cvs can no Q' QQ ff c-,Q-Q c.:,sn 519: 01,55 Vo QVD cxvp Q99 cxvp Q99 Q09 1328? 506' as as was as as THE MIRROR OUR WAR BRIDE QOQD C5993 qvfn QUQJ QVQJ Vp O fo 5, 'go ' 252 20, fads 266' Q5 mii- Page Sxxty one 0 V fswwe exif 225, :Xe Q29 L an iz ay 9 F , 5, P. n ,, If j 1 ' in ' I ' 1' - ' i .5531 f -1 '- A f R A , t AW If .K K - 7 t , 9 Q 1919 D Q 3,5 0 QQ? QV 99 QYP Q30 093 THF IVIIPVOP ' Lp Cx? 3 in LN one mga Q90 Q00 Q00 Q00 Q09 Q00 Q00 Q53 2063 C6gb CLK? Up 'ZOE' ?1p Qi? nk' CHASER NUT NUT "'oC0ANuT Nia-4 '35-1 v A ENvLlsu WALNUT CHESTNUT Page Slxty two Q00 Q00 Q70 CWD Q00 Q00 Q00 COD QD CVD as Cas as me as me as face 'abs was 1919 U Buck mu. Z" N u'-T' D H MMON I, Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q09 Q00 0 as 20? as me 'abs' as as as as 95, fig: 45,9 e6 im: -a chin cpu can 41 V HL X' M 236: c, V0 C. Q . DP 1 , . Y ,tr ,-t. .. .. --V.-Y-. -. .. - -- -0- -wif-T5-'Ti V V VV E7 .fl gif 0 'T' V. 4 J V . V V. V V V N A ' ' - UT . l Y ' Q 0- 1 0 UV , VV 7 Y h . A ' V V, V .V is . I, V 1 K -L' ' ' ' I I 3 A ' if ' , V ' 0 'Z 11' 1. g' I ' .V V , V V AV ' , . 'V.V.V"'i I ' -, - , .Q 4' 3 , A . A 0 V,V1' A V . ,VVVV L . V V VI - V V V ,I V -f ,. . V o V 0 f Q '.. .' ' , . V 1 . V I . ' EK' V E L, ,, V - V Q a 0 in ' if ' , ' ' 0 , T 1' V " " 'W ,,, 1. -4 - I: "- - 1- . ,. V. 9 . .., . - Y , Q 4, ,- -,r .T -1 , , fr Y - , , f 1 V ' . ' gi VD "4 QVD Q90 Q00 QVD O 9 Q ex 505 555 G05 505 505 565 505 THE MIP? OR 505 505 205 C235 525 figs, X 599 LAMB r K 1.30" SHO ARMS EDA C o G-UES Page SIXIY three 55555552552 595 5553, 5 Q5 1919 0220 OD 0255525525505 3525525 gg o K-1 o Q 4 -xg -M D O D QS 4 - , 1, . l 3 V ' I 'h el REj, "' .' 5 Q Q Y A 5 ' ' 'f 1 . Q A X r X5 ' K' vr 1- 1 . .bl A if 'xl I Y A-U -. 1 5 rr Y f. . ' . , - no .. VD 5 f 505 505 5 55 55 005 QQ, gig Q00 QQP QW: QVQ, Q05 QOQJ UQ, 02, 00 300 Vg, Us U55 .fab as Cage lags' ebb '50b law w w C205 C255 GEOS 409 50 Sf 93 QS' Junlol Hngh School Buxldmg -Lusaka Semor Hlgh School Blllldlllg Page Slxty four' Q5l?Xf'9C2Z52Z2'f2XS'-?5X5Q2ES2f2Zv5XS,f2QSD 1919 XSRSEQQQESEQEXWH F ..., , , , , ,W -, , , . ,. V cf.- --.mA.-,.- .1 W V Qiw 4 ,Q ,Q 0 .21 O UQ, O O .JJ vw CAN bw dw Nod dw my V uw ogg ooo dug og, cg, UQ? 2751 533 533 'fig THE MIRRO P Q32 533 3721 5301 SQ 9? BOOK III BUSNESSSECUON ADVERUSWG CALENDAR HUMOR SNAPSHOTS Page bxxty five C229 225: 1919 368 6,5 as sie as -SEQ! is 22 if az f :e Ox? 1' , Q09 SVC QQ Q Y 5 Q 3 7 C239 as C33 1-225, -1225 12222 S5 1-225' THE MIRROR 525' 9? S929 SX? SKS: 225 SKS' X Pssfy SQRQQQRSXQSZSCSXQSXSSS' 1919 22535-RSZQQESEQGRSSSK THE MIRROR 15251 1222- 5323, QS: 15321 1528: 525 19252 f N To Every Boy and Girl in Arkansas Czty Ile we amept 0111 thanllx emcl lxQOll 1131119 L1f1t1o11 fill 1 0111 l 1lQHLlSl11P and good Vl1ll xxl11ql1 X011 1111 e 0 QL11Q1o11Qlx l76Qt0XNUl upon LN 111 tl1ep1st VS e p11fe It and we shall uulceu U1 1t 1ll Lungs to 111Q11t 1Ls c011t111u 111110 L 01ll121llX 1 Olllq The SECURITY NATIUNAI. BANK The Bank of Progress QOPQQZ 120595 QQ? 1fl19Xf?w'?f'25'13X5D'?Zw3flS'f?X"3Xb5YG3f 0 J K2 . , ,, . ,N . , . 1 5 n C ' e ' ,v .JJ .' 11 -67' I 1 Y , , 2 Y S ., , . L , L , , . , . . ,1 , . x Cx 1 4 n 1 14 ' ' 4 4 " 1 1 1 '. . ' ' l .. C K. n n ., , . . Y . . ' u 1, 'F - kk X 1 Page Sixty-seven Q, QQ Up Q10 Q02 1513 Q3 dig, C, UQ, , sg 9 Q Q, Q, Vo fam '51 f we be fads' egg QD -. Q ob 0 saw C29 cb dig gig, gig gig gg, 522, QI? can J? CGA? QU, Ep cm 64-,B 6559 was ' G50 aus f N CRESCE T FLOUIL "Bakes Everythmg Right Arkansas Cnty Mlllmg Un Arkansas Cnty Kansas Page Slxty eight 'Sig 56' 'SCS '50 'Sag' '35, 556' opp am 'EAS' Wow abs 'Zeb agp agp app can aus ag, 5 ' ' 9, I l l I I 9 X I O Q90 90 Og, O gp Up 3572, gpg, Q99 QOQ, gg, QSPQ, 5921 593 392 595 2126, oo 0 ro c'1'm r'1'1 Q00 r 4-7,9 Q79 1-'19 00,9 4-'79 Q99 Q09 op 1 QU, OOD 1, 01, T HI POI fag? ef 21131 21? C51 C55 fag fa? ARKANSAS CITY 1 N 1 1 4 111120 o 1 s out 1011 '111 111111111 is 1 K W 1 1 1 1 1 1 Cl o 1x.111s.s 1.111S.1s 1 1 .1 1 11111 f0I1 111011 oi 11 rs .is 1 1:1111 11111111181 1111 111 1 1 1 1 oiw 1 1 1 S K 1 1 1111 to 0 S1111 1 41 1 1 1 1 11181011 o ts xio 1110 1111111 S oc-1111-11 011 1110 11111111 1110 0 111 .111 .1 0 1 1 10111 1111111111 sou 1 110111 1110 ka11S11S 1 1 1 2 1 11111 1 1 1 1 ci 1 o 1111s 01 1 . 1 wx 1 1111 111 K1 11 1111 11011155 to Nllllfl x1111S1S 011 1 10 1 1 ,. 111111 J 1111 S Jkt 19111 1 x lf., J 1110 11011 1011111101199 tXXO V110 98119 1I1E'1C11ll1111 1011905 1110 DIOCIIICO 11011N4 S 1 'I 1 x 1 l 1 101 11 1 0 11 lon 1.1111 1 1 11 1o. S S o o 1 5.1 1111110111 stoifw 0111 1 1 1 L N 0 11 It 11519 0111 11 s , , 1 1 110118 1 1 S x 1 1. 1 ' 1 -., S . s 1 o 1 lf 1 1 1 f sc iools 10 '111 1111 11111 111115 .11111 11114 extensue 0I1l1lD111011 0 1111-so 1I1Slllll1l0l1Q , s 11 1o11so111f '1 Ill 101 0 11 111511 1 111111 1101111 of 1111 I1 11 1 xg 19 1112 111 1 11'1q 11 11 1s11r1 11111 2111111 14 ww sa-1 1 10 1 .1 1 1 1 111111 he 1 1. 1 1 1 1 'lon S1 111 1 is 11111 111 C cuous 111 11111 1 1 Q As 1 1 1 1.111112 1 11119 1 . 1 1 1 11 ning: .11111 111 9lllJS0I1D1l0IlQ 1 L 1 1 fl ws 11 1Z1Q 11 os 1 11 11111 11010 o 1 1 1 1 o111111v111- 11 111 1 ix 1111 011111111111 io 0 '-01110 3 11 1113 us 11p1esenl111,L, 1110 111191111188 11111 piolc 101111 0101111-1111 01 the U11 11111 lt is 111101151 '11 s ish L0 opal 1 101 1. 1. s. s 1 . . Fl youu Ollllilltlllllly Page Sixty nme O O 0 O O O O Q00 O9 QVQ Q"o QQ Q1 X 5.25 C2251 SX? XSD -215 '15 S61 '26 1213 M M 213 20 ab S 3019 211 is GS fag! C123 c,if?J tif?-JJ LEED C1251 'J A 'L K is ',, 42? "'f - fZf.':iL. A1'1'11n.'11s City, witl Z1 p1p11111lio11 ol' 1iZ,H1t1, 1101" 1' 'l.'l vt' .1 11 its 11111 " I i11111,'1'i1fs 111111 1111.1i11m-.jr 11111111-sis, 1'11111's as 0110 01' 1111 1I1IN,1'1'1Il1, -'tif-s t' " A1'1" .' Ct' is1of"t.1-11 in 1111- 01111111 ot' 1111- '1-' t.' . 1 '1 t' 111.1 ' .1 1 ' 11:0 111 1111 11' 1 1" .'1 ow. 1f'o111' 1:11-111 oil 1'vt111111'ivs 1111111 lor-'111 1111111 whom o 111 1111- 11111 ot' oil is 541 c'111'1o:111s pm-1' 111151 11 livs vlosm- to 21 11111111 11'11111"11 "'11s Iivltl. 111111 oi' 1111- 111'1i11 11'1111li 1i111-s ol' this 111111 pwssvs wut '11111 11o1'1l1 11' 1 Wll. T11 F' 111 11111 1'11i11'o1111 1111s i1011tit111 .-X1'1'2l11F'1S City 'is 21 1' "." p int. I1 giv U1l1D10j'l1l1'111 to 1175 111-oplv with Z1 llllllltllly 1111," ll ot' S125,tltltI. " . ' isl, " 1' 111 S' t' 11' '11'1'-1' 'gs 11 " ' City-1.21.l111112l 111111 to 1111 1'11lt'. 111 11rl11i1io11 1111 Mis.'o111'i l'11f'i1i1', 1111- Mill' 1 Y111- lvy, 1111: 1f'1'is1'o, '11111 1111 K2ll1S'lS SUll1.11XVOS11'1'11 1'11i11'o'111s pass 111l'01lg.'I11 11111 ftj, lt als 21 111o11 '1 st1'f'11t l"111XV'lY, 'ill ' ' t-'1 '11 A ' " '0l11. Jxl'l" 51.1 City is 11 lmsy 1 '1. 1111' 21l'1' 1o1"11011 two 1'11""1- 11 "11f 'l1.': ll 111l.' 111111 ' 1111111 pu:-1'i1" 11111111 ' " ' " -3 ' ' 1 ' 1 1 .' .35 ' ' f .'-sg 1 boils ' 111111 l'1I1l' 1-'11' f1c-t11'yg 21 1-' '111lt'l'fs' 'Ill if' K'1'1'2I111 t'111-toryg 11 t'1111t1j' 1'2lf'1U1'j'I 2111 tJYl'1'2l1l 1'11f'101'j'Q 11 b1'oo111 l'21t'1Ill'y1 111111 Z1 pm '1 but ' 5 ary. Ill 1'c1'1il t1"1 114 1.110 city 1 '1.'t.i f 1' 11' l211"1 110- p'1' .' ' .', - of wl1i1'11 11'1S 1111 l'11','i0.'l t1oo1' 1111-11 i11 111 1151. . f ' 11111 19, two 11'11io11'11 '11111 two st111o, with tol111 1'11so111'c'os ot' l'0111' '11111 01111-111111 111i1- No' 11'l,' .1X1'1'1111s:-1s City t'o1'f'o1tr11 1111 11111111 111141 1110 11O'1I'l i11 l111il11i11ff up 11111 1'i15'. lt. llilf nina- 0111111-.111-s '11111 .11-11111 s1'11oo1 111il11i111:s. tw of 1'11' -1 11's 11i,:11 .111 T1 1'-1' 11-1 "1 ' ' ' .' ' t f .' ' ' . of 1ll0I"l1 111111 ef11111c'111io11111 uplift lwspvzlk for this Cllllllllllllily 11 '1 1 .pp1'v- "11'11'l11 'f1'tg' " 1. XYi1 Ivo daily 110 V.'p11pe 1'.', 1110 .'Xl'l"ll'.'f1S City lJ'1'lj T111 '1-1+f1', w11ic'11 .. its ow 11: " '2 lll1t1l'1' Ass 1 -1 11' .'.' .1 '1'ic'v, '11111 1.1 A'1i'llS'1S 111' 1',' 'ws witl its own lwsel win 11111111' 1'11i1u1 1 ' .'11'1'ice, A'1"111S'1S City ' em 011- spi- .1 ' '1 it. is p1'o11111ly 1111 .'11111111.'1 town i11 1111 L'lll1C111 S111-s 1' " A two r111.i1,' p'p1'.' 1'it11 t'11ll 1v'1s111 Sj'1l11lt'11l11 s11'1'i1'1, 111111 wvll S11ppo1'11-11 11ol11 i11 1 11111'- T111 ilH4"l'lSS1VC. co111111o1'1'i 1 D1'02.'1'l 1' 1110 city 1 . 110 I1 f :11111 1 ' 1 p- 1-11 t111'o11g1 1111 C1111111111' ot' 1' " '1'-1 ' ' - I' 11 1' .' ' 2' 1111- b1'."1 ' f . .t.'1 "-ss' 1 . ' 1' 1' ' 11 1111-' 1111.'0lf.' ' - -'1 1' 1 11'1t Arl'-111.1-1.' City, K'll1S'1S to11'1y is 1l'l1ljl the '1y ol' 1 r-211 Q1-2 1,21 00 0 Q 1919 219218 01161 was 1211113021 QD '79 QV Q02 QVD Q00 Q00 CCH C Cn QM Q 1 C20 U NW vw 'age 'Sys' 205 me as 25 as eos THL MH P We 15 1.1, 111 GJ. 10. We C Q CALIIND XR IN mis S1111 I 1, 111 ois Cflllw Ill xkes onl peinnls s 1.19 5911011 1r1gfXtl11X1 Ill c iipil xx Tl 11 11111811 1th'1 QCPS no ll 1 on l ll Ill n rm X 1111 - 1 ss Ivlne plctxistol 111 I1 14111111 'H 1 N to01 5.1111 111 college thole 1110 no 111111111 s 111 1 1 1 4 is Gllbelt Nels to school on Illllt x iclcXntQ dvciclc t bi 11 4 4 c iw N vi 1 KH 111nfX1s 111111111 du 1 1 1 ,, Li 1 q9l1l0I Class 111111111 14 f in 4 tl 014 noise J lllOl 1111 -.llll 1 0 IOISII fnstA1k I ight Iclited 11 111 1 1101 111114 ll Im x 4 NIO ss Sleeth Ll11Xx1S 5.11111 buL sux ll 11 tc is 1 mn 1 G1 w lectules on Pxilw 01 t.,lll1lCi1kNXlI1,., Xliw 511111 10012 niltx SCIUIICQ class SQ 11fi1eXs fm 1111 1411115 School cloqes in 011191 ot 1111 lux T exniiting clisw closes ln 011141 of tho lln N01 l NIIH I 39109 Daw 1 Q CZITIQ 11X 114 School opens lint 110995 Qtieet dance onjosecl hx 1 flu Nlexw case 11011111 xs DOQIKH Iillmn 'md Iohn 2119 01911191111 pllnninf Innioi Qonim 111111111111 ls'-. B0ll1n1,cX1 objects lo 1Jflll,., 1111411 1 an Sl 15 s IIISI 4 less as a snbstilntv Naonn Belton mins fll3t pills iirllnff 1011111119 11111191 Ns Ix1e11n1cX1 9D9'1lxS in Iunim H1 11 Chips 1101 JllIll01'i 111119 1 putx So h Q palm ll idges gets 1 1 Ss Slfvth looms 1111 1011 1 w objectq to hmns. th1X chon 9 mom 1110 Sophx mson 9lI1'1I1f.. nouncenie-nt that thme will ho no r t l s 11111, x 'lpplause UD Tuikev Indigestion PII eaches histoiw cl'1SQ S phs bin 1 1 lm 1111 Smith xx fimt pxize INIII1 14 1 uinq s0100l'1i1G1 111, tcnin.. lf'I1lll1L- into s l19l1f1f'llll 1 fol the I11'ih Dean 3111111111 flepiits fm 1'111po111 No11111l H1 h 11119 IGCIKCS ln 11110110111 IIl9tUl1 Nl Ss 11011111 4 1 411 einie getQ Constitution ind Bible nnxul X11 lgfest th I Illlf 5, 0 Qundm School npel qtudcnts Sing. 'I'6Xn l'i1011S1111fl l11110s Icn ionsinl OI 10 Sinn number of tnnew to pleaw Mws Sleeth onfm adwisee th xt Biainaxcl be put on the Lui ft B111 Tc llll so il 1 will be 5111010 um Junior Qualter 0121111198 Distmesful sounds 199116 110111 chlpel WINS Kane clefinm the 110111 kop f79tfl x 114 ll1j.,f' 1 A dictionzuw B0 C is ov1X1hcX111d asking whit 111115 lil: Im Ql111stn1.1L. Flu 1211111 also C'h11st11111q xamtion Coiiesponflvnco f'01llS9 sI'11t1Xd 'lt homo 011111104 bins 1 nuxspipm IANL AIM Bark '1z'11n Good iesolntmns 111111111 l'1fXQcX11ts cliiplnxml Rvsolntions i110lw11 h111le1 incl St Iohn 011191121111 in Fhipel Niw Bollinpm f..01XQ skifing. Rithm Slippmx 11119111998 fm 1 19101101 fC'1l0I1ddl rontinuul on Pipe 781 Page Seventy O O O O V O O O O O O C221 2 11,1 1.1 1.1 X211 111 221 Q25 151 1919 X211 1.1 111 Q00 2103? 0 ' ' :Lg ' ' 4' X' -L Q39 cxjp cajso pals calm 513 eq? .1 ' ' 1 SlfIl"I' fl. IHICH 9. S0 .' 1 ' l11X ll'-X11 SXl ml .lnni 1111p1X111' i11 11111111 gmniiml. 10. " j 1 ' .' X' 16. Boy: 1 2 ' .1 , X ' -11 X--no ' fr ' 'l4IAl. -. 17. BO' 1 'Xas '1 ' 1-1 li Q 10 svlmol il' 11ll lin- I js 111'eX l1X111'i11u. 18. Y. X '. C. A. enjoys fl il11'1X+X ring -"-nu Bliss S11-1X1l1 11v1s 11s I'lI1Klll2lSl -1'. 20. Mis: '1 'X'X P2 '- lj tl X " low lIlSI1'2l41 ol' 1111- 1 1111 NYX 110111 .'i14X 23. No, 1' ' 1 ' 'ls ' 'ur 111 22--11's just lim l-'1'+X11c'l1 -Inns. 24. Ot'.' ' X ff, .' .:. ' Xfflillj 1111s i11X111'I l'2ll1lll'4'. 25. Stl . X' X 0 'iig c:l0tl11X.' pin: wl1ileX s1'ieX111-1- -lz vxg X'i111 Xnl on e 26. F" " 1 ' 1j. l'1'cg'11111 by Publir' SIJ91l1'lI1"' Flziss i11 '11 pvl. 30. 1 ' ' ,' X X ' g. l'i1.' 111111 rings 0l'flf'l'f'il. Ol'f"X1'.' 1-le-0111. 30. M 'z Z n ' ' H" o1'5"z 1".cXs 21 111 nfl. U, 11 z 1. F' ' 1' G ' . Svll lil' X not :1 l'fXs. 2. Tut 'P1 1 'rivvs in vn. Gillj p1'Xp111'sXs p1X1'111iIs for .'1 n1i. 3. Mic: S - X ' 1s Xs z.' I gl il W1-11' I'nil UI' y 1 4. '11.' ' .' " .' ' ff -' X " ff. . .'lXX lx' g ' 10. - .' j ' .' ' 1' . 14. Typewriting Students invited back. lnvitnfion is 111-f'cXpl1Xd. 21. yp ' " ' '1 X 5 j ' X' X' . .' ' 41. 'Z R 11. I 1 , jf l. .. . tl . K1'.'fX1'. S: .'--f- - .' :Z . ,X .. ' -' V' fX11- Xrs. 12 . ' ' , " ' X T' '. 14. 1' " 1 . ' " 1' 1 'g. "-. ' , 18. M'.'.' ' f ' ' X' ff T2 X "t1X1f:l1cX1'." l.1z.'l'X .'1 gig! "' at -n :1- 19. 1' ' ' " ' " ' E ' '1 ' 1" 20. M13 " ' .' .1 ' . ' ' 'H Y 1 Xl f-SOI' ' High iiivitwl. 22. ' '. '. 1 1 23. p '. ' 1" .' f X .' "in 1111 "---Mi: 1' X .' X' ' 'X1X. 27. G'll,' ' . ' ,f z ---- .9 ' g" F :'. il in 1' '. An , ' , '. " , V11 -11 ion "l11111lc.'g' " 1" is 1'mXc-1XiwX1l Villi 28. " 29. ' ' . 30. V '1 t .X . 1... S0 ff' 'X 1 invky p11'ty l r '1 ' .' ' 'ins DICK' 41. SGI' 1. R1 l ret ' . to .yi 1 ' ' '-'-nh ' :X tl X .' ' sn". " gi-1--'11111 Z 2. , .1 ' X1'.' 'u "1 1' '1 3. M ' ' .' ' 1 " 1 . ' :XV ,IOOH 0111 I0 gvi ll l"nk. 6. B" . , ' 1 ' , 'xS1",I'.'. 111 1mX"X YO I 9. Ch .24 1 .1 .' f H ' .- T1 .-1 1" f - 11 . .11 1 10. L.. ' .1 " ' . X '1.'cX, 1 11 .f 111 A. C. 13. 1.'..: . . ' ' ."-f XVXIJ X' vill 111 'X to 011: ' li.- 16. b ,',' ' '1. 'iz"' 17. 1 1' 7 . 1 , '. ' .1 ' , 3. "I ' 1 1' . . ' ' ' , 1 X, 64122 5522 5710: 15731 CCQG C519 C20 Q79 F-Cb C719 ovp Q95 0 eg no ou Q1 - 1 1' 4, we 1, ,, ,X . O 11 0 La 1,11 vip agp .1 L Q03 EC? 563 233 :awp 26? 1566. 15063 f w To the Senzors and those -who hope to be we extend our best wzshes The Home Natzonal Bank The Bank of Servtce 6 6 .Wmqgey V ' 197 sronss 1 Ol 11 N1 X OI ARI Ol H l I 'll RL LI QIODII li AND 1 UU SIIUUI D KINON 11 ll ,. 1111 11 11 11115 N A 1 111111 1111011 001111s to Tf111111111g, 111 ll 11. QNX S1111 1111 so so ll 1 1 Q N1 111 1101 110 111110 H 11111121 p11QQ11110 Coit 11111 1.00Ds1 60 sl-101s 191 Busv srasss sg Qev1 nty one Q00 Q09 Q00 Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q09 Q06 Q00 Q09 Q09 QD o Q Cage as was me me 'age me me fees' as me Cage as 'ace eos' 11151 21 21,1 'SE' 15231 I O O X 1 "'1"11"1"""" "1""' A 11' 1 " If 111 1 ' T E T 9 1 ' 1 T '1 Y Y Y Y in 2 Y 1 y v K A ---11'1 - it, 1'01111's 111 S1111--11111, 1'i11gi11g S Q' '1 '11 it 1111, -.' 111 L'11111'1111' soft 111111 "f9f'12111j'H E110 F11 " sn- ' it , 1: 1' " 1' 1 'AS1 1-U1 "' 111111 1 -Q ", yo 11111 0011111 us 0110 111111 ng 1.1111 few 111e1'1'111111l. 111111 'ill S00 it. 111111 you '1 1 1111111110 11'0111'111110g- 111 1110 L1 r ' 1 ,111 V 11,1 CL-H Paks., 1 . 1 1 1 1 , 1 0 1 1, f 1919 1 61 Je f N SA 1 1 I Before You Do Anytlulng Ask BILL Yes that s Just what we mean don t 111ake a lll1St3k8 about your tue 1et1ead111Q and tue repaumq Ask B111 he vull tell 1 ou the ught wav Come In and see f0l yourself the most ll10Cl91H equ1ppecl t11e 16133.11 shop and t11 e and accessory salesr 00111 IH th1s sec t1o11 of the country Up to date Equ1p111ent H1gl1est Q1 ade ma te11als expeuenced and sk1llful NV01kll1Q1l Take lt to BILL S 403 South bummlt St A1 kansas City Kansas Q Q 9 , Y ' 7 Q 0 , D Q a . . .. H . ,, ly. 1 v - I. lr ll . 9 K ' . V is I - - . , . k ' - I. , I. 4 . I i . When Tire Trouble Troubles You cs ' 4 ' 9' I ' I . , K K K I Q90 Q90 Q00 QI70 Q90 Q00 Q90 Q90 me as as as fag? me me as THE MIRROR FLM 21 1'YxenX?xcvQ Sfmvxea me Sgw ,ff fffff' QQ QQ , gf Q Pi if Q51 Q, f .ds X I ,Qf Q L!-.Q Zjprq gf QQ 0 W J! 63A K3 3 X559 Qs fy A A4 K fm WJ xw 3 fm Qwggj w w QQ QQJQ 'Tlx vYILkn9X?Gi5 YO signin -49-p"'4fk F13 L fa- FN QD Q00 Q90 Q90 QV0 Q00 Q0 Q? QV 11110 dm agxu cob 'Zeb 90m agb 'Em ugh Ab ,, ll xv K' -X f' ' 1 T Q' ' f 1, A f 050 Q- ixifqgf 1-Y -l f ' ' xxx 5-in 1 X ,- 0" , 'Q W 5 f . J 9. Q X . 0 vw. N1 V il- N --X , , R5 - ' xxx 7 r XX I I .J I 1 IF . Q ff 'S Q . 'I A-if A' . ,KK 4 ,N , 0 K Q QQ ,QQQQQQQQ Q X : I Y f,.4flf!,'ff,Q4 N2 XQ, -fa x.. N h A, Ir L ,F u X Q! V! Q--' -+ L Ji-A K, - ' 'Q 5 xl. Q" M f , gf Q2 Q , ' I 'O gf f' ' 1'-Q. , "' ff f ,VV ill! " , ' N Q LJ' i I ' J , " ,o AN s ' ' - if f 3l't:,:ff iIf5L'ltH xx AZ Tl If V ,I I- v 4-- - 4 ' ' Q fs, ..,, ...W , " ' , QL- ' Q- x ---A W' " w X Q if xx wk x . Q X' ,N Q 1 W - - K 'TQ vp -Q -XX K A 47 :S E Q Q Q N f Q 'Q 2 N Q Xrw ' Q Q. X X x C' X- Q4 5 ' R X K I 3 as x ' ' X. ,x fx X - I, X X Q , ,, :Af ' 'Q , 3 :PQQXBX X ' ' , V - ' ' ru X! Q X Q " XL ' .A ft 411 1! Q3 J H 1+ E JV:- L, Q5 ,0-'-x -'EK O , K lv, "xx , my E w In ' C , :L Q Xxlk ji. , X 131+ K - 4 IX X X A 'Qx .4 I xN' C 7 Q, I fl ' fl X x J X F ,. s V, jxxw , , 1 ' .- Q- 5 KH gr :T Vu V Q ' 1 ' O c . I rl, ' Pagv Svvmmty-lfn' QVQ DQ Q Q Q Q Q Q Q . . fig- 312- ijs- Hlgh Alt Clothlng Ifashxon Pallt Clothlng P01 Men and Young Men Manhattan Shuts Nlanhattan Closed Ixlotch UHIOH Sults ,q'4'+,., Blschof Sults and Coats Xlllddlt and Yemo Coxsets B01 I adles and Misses Phoenix and Black Cat HOSICI y New est I1 alsts and HOSIQIV E112 CE1ll1rPz1tl1Q1z1l11vrt Gln Alkansas Cm Kansas Quahts Then Puce LET S GET ACQUAIN TED e ale e Iwens of X111 s C 1 111 x E1e15 con 1on th'1t '1dc1s to the 0111 eo111111u v IS paramount unpoltanee to us III 1111 11lo1e ue su gest that sou '11 ways seek the best 111 exe11t11111 ansas Cltw we fQf1t111I we 116 e D c1111x 11110 to s1t1sfn 10111 ely IICSIIC 11111 IIINI 1s 1 1 our buslness DOTICQ III IX XII SI Arkansas Cnty Gramte CQ Marble Works I IS NOIHIAN I I XIMINS 'N 110 No1t11 511111l111f Sheet Mk 111s as l lu Im 111s ls AWII4 Iilf Ah I ICXNIII 1 I Oli! I1 WIHRISI I SCOTCHIR-1NII'I' I I IHION I' II-HHH I Page Seventy four f N . . , . . - - . . . . Y . 1 ' , . , ' v 1 , 4 1 ' . . . A . . . 4 xffigf ',g,g +1 . . 1 K - A ' n T I . 1 l 1 1 J 1 A u . Y I ' T1 1. 1 1 T Y . '. ' 1- 1 ' . A . I . , - I A .v, A1 A I . v I. , 9 I Y , 1 W' ' if, . 1 'i211.'2lS Tily 111111 sr 1 '1 jou. 4 - dit' 1 . .' +go11v1'z1l z11l1'z111r'1'1111-111 ol' ' , niij of ' ' , nz . '- ' xgv. . 5 ,- Because of our situz1tio11 2l11tI our 1w1111Iy years of experience in Ark ' -' ', U 2 '12 '1 S 41 -'Q ja S2 N' U' 'QV- - " , "Q11z ," 111141 "SllI.'.'1'ili'1I011 g11:1'z111teo11"--fl 1211 is CO. G .' AQ I +1111 l'S O O ", , 1 . , .,, , . "1 " ,', 'z .1,3'l.f"'I id if.: nl "T I1.."I "I. .".. ul X 1 . ..-1,3 557, :Q VD O U GO 09 COD UD QUD Q90 T cs go ou Kroenert Bros Wholesale abbicr SS Sllllllllll ARRXNSAS K Ili HANSAS AMERICA S HAT STYLES ma X 'li rf g W -ec' .1 X X lvhgvw 9 7. Q-aol-'1 10 RN OXH .NLWV I OYK Knox xx is sitting h xt stslu m Ann: 1 us euh ls 1 4 Nou the Suk 101 1919 Lnsell s KUHNS FURNITURE Qualzty H zgher Than Przce 306 South Summit Street Arkansas C1ty Kansas plobablv fmmshed the g1ffS when y0u1 mothe1 gnaduated mole than hkelv she stlll has them, and 1f you ask he1 adV1ce she W11l tell you to go to iHHrEn1nP1l 5 I 01 1 our bladuatlon Gltts ThlS Seal Page Seventy Eve 325 QOQ' C305 QD we Q00 eve eve, eve eve ave, eve avg, 1919 egg gg, egg. egg gg egg, egg, We 'EAS' 'EAS' GAB cob cow cob age age ag LCQKEQ 'L 'L 'kd oo C59 oo to gm 0? 9 X1 Y O G G51- mf X- I 1 QL - f' ' 4' 2 , :, Grocery ,M t mfifil "1" MM We Co g,i..f 1 A' A ei to f, 0 , f Q I ,A A ge' v 41 7. - wwf X v Y 1 I ,S A ' 1 . a -e --4 4401.001 Q ' sr. .V ,. , , , ,,. ici :U 1 if 83". .' ' ' 7 9 K 'I 1 . U . 'I 'I . . fNO .J 0 t , ' . v I . ' 1 3 . f Q ., ' Qvp Q99 Q90 VD SOD Q90 Q00 Q90 agp 003 dm 5, agp gp ag, 53 S2 8945 99? SQL? S-999 62755 S22 5543 5?-'B 3291 522 Sli 59,2-J '32, QVQ, gg ous ebb EQ? 209 og.: coo oy uwv QDJ ew: Quo cu.: U05 QUAD 2755 f N ARE YOU PLANNING AHEAD? High srllnul Sllltl4'llfS who t':lil to Illiltkl' thvir plzlns fm' tht' fu- llII'l' :tml to follow' at wt-ll tlvtinvtl lbl'0Ql'illll. with an tlvlillitt- :tim tuw':u'al at vm-:ltimx that pays :mtl that is in th-nluntl, will l'l'g'l'l'l tht-ir ll0g.L'll- gt'Ilt'1' in tho lllilfI0l'. A lmusinvss Otlucaltiml, x04-ttrval in an lligll-grzulv sm-lmnl. will uvt you large-r prulits, :mtl tnko Ivss timv to Sl't'lll'l', than :my utllvr trzlin- ing. Aml tht- tllll't'l'i'll1'l' ln-twvvn tht' 5llf'f'f'N5'.lll mam :tml wpnlvu in lmsillvss, is vxplztinvtl in that XY0l'tl-Ull'1llIllllllf' 'vlvasv ll' 0s'l',' ' 1 ' :gl 1 : x"0'-' ,' I tht' st l' ll,' ' 's " 1' mms 'ul lt' M illStl'llt'tn 'S ' lv 'vp 1 wt-al sv ' "5 or nvss ' or ' 'll1'ztpm'.'."'. ll'S is 4 'L -L51 D 1 u"' ' L. "1 is why " 2-.1 , 1.,0.g.: its' X-t.lv b." S .:.'.u'v1 'vt' tht' l'nitl4l Slil fs. 'I 'fa jtin -. .'rxummu'v:u'-ni . 'rio ' x ' -z " :J nvns' ' '-2 '14 v -- - --1, Q 1 'u-nml. WICHITA BUSINESS COLLEGE DERS STATE BAN Capital and Surplus 5.10000 00 SAY INQJS BANK Ill P 'l 5 ptr rt Interest on all Sax1nQs Ac Luunts l 'IGHTON Pres J R HA1 DFN Cashier I N Page Sew-nty sux Q 9 V Up COD Q00 Q00 COD Q70 COD COD CPD Q90 c'7p OOD Q00 V O O if-2 -515' 51052 C206 263 me 206 as was me 1919 me aus 215 26: We me 2065 1265 K K ll ut hop to sum p ation uf 1 on tht t ut th lt st llc: Hn nm thu 0 1-ll unnxt lllltlll th tt Ill t It I Ill tl ll wt not l u nt h t ' 'c W U1 L Ill -ll I uh Nt ht nl tml on lltlllllt mt ntx nt hl'l1 lh tl wt ut lhlc tu pl ut ul -1 ulu ltt Ill tht un lllbklllllll pl utn llx all tn ' tt I ntu un Ill N1 ' .t on ll t m plmm tm 1 vupy ot' our l'r0spt-vtus. or lwttvr still. will :lt tht- 4-nllt-gv, NR- main- t.un 1 Stl l ut Htlp lima lll to fn l pl tux wluu expmnsu 1. I lu W W ll I-I Ili N0ll'l'H 5lAlllil+1'I' S'l'lll+Il+l'I', Ylt' , . F' 1 a . , . V 4. . . ' I , -1 v. 1 n u 1 f , g , l l f V. IC. IRE ' . f . . . ' I , ' A 1 H ff fi Sex Lf 4, 'w 1- A.. if rf .ff Q: - 1 1 ' . ' V' K1 ' ' 000 Q0p 00 Q0p Q09 QQD Q0p Q00 Qvp 9 9 U O v Q agb dab 'gm cob cfgb cfgxv agp agp F M ag, app ogg 64,2 we 25 25 243 Ask fm ARK LEAF LARD ARK BACON ARK HAMS 1 I s lhun Into mu x ll In 1 00 ull mm v lmluu YOU LL LIKE IT HENNEBERRY Q, COMPANY Meat Packels and Ice MHKCIS Alkansas City Kansas 325 S blllllllllt Plmnf., 96 NORTH END MARKET A ,mi 121N SUMMIT s'r Jmwgpn Imam bel vue and QU2llltV mrmwmtrkg A Trlal Is all we ask Hrrtrnlaa A csl.Assc:ocK P ROPRIETOR Anil ntlgrr matrumumml I X Page Seventy seven V 0 0 ,0 0 0 QVD Q00 Q00 Q00 Q00 Q00 Q0 0f1 Q09 Q09 42362 Sis figs size: 'Sas is 'SOS' 305' 124,51 20? 1919 was 'aes sos sos as 'eos '23 500 206' 'SAS' do oo Q oo oo c.--Q QJQ ciao V U og? CCBQQJ go :gm are 6,19 G50 DQ A A U U U v f S . 'Po try th ' A 'k Iimml of pl'mlm'is lI'lt'illl,' lo like x , tll0ll' nmking' go only ilu- best, of our stuck :mtl skill. Ph - gm ' 1 'ul -1- right mm' for :L pail of Ark lfcui' lizard-I pm' c - p H, or ll 'I-fi Ark Iizuw n, 1 ' lvilwv yuursvlf. cc 7 99 . - , , , . . - A Y ' 9 I l . A 1 3 4 0 o , Q . i . I ' M ' 1 1 xy 1 Y Q f L J. . Q gg, 1331 1229 13311 Q21 13311 131 THE MIRROR 1331 122 121 121 121 121 C221 12' 11 NDKM i0NllNll xx 111615 1 NH I 1 1 11 QS 10 111 - 1- 11p1l lltk 141111111X 1111. IS 101s 11 JH 1111 11 S1 110111 11111 111 Jews x Ill 11s0tt L x111110ps New 011 N 111111 p111x 1011161 11 111111 011111 ., 1 N104 1 1 1 111115 111 11 1111111131113 11 soo xx xells N 1s 1 11 pep 1110111111 111 S 10111 111 CKIIC 51111111 411'wlD 111111 C1 I '111c1Q S119 still 1111 1llll1l119S Xe 111111 N 1 11011 1: 51111111 le new 0 11111 111 Tope 1 1 S 1,1111 s 111 ss 131111111 N 1 as X 1111 PI 1 lnlilil Ali! GlOll11d Hog, du 11111110111 11181011 1 Lv flscuss igillllbllllg C1 111111 R 1111111111 rlixcussl Nothm 110111 Q S1 5, 1 11 R100 1 'ogo 15 01L11111le11 Jw 191111511 5111111115 Q 11 ident 1 1 111111 I0 uses to Nliss 1111111 e pmpusc 1 1 1 01,6 NIOOIQ 111111es ,.111en xxo UI111lf'f 11 ll 111 11 0 111111 rr Seniois 11111 X11le11t1111 puts She pmposm 111 ef lk ll pe1fo1111s the CQIGIIIOIIX hut Ie-She swift" D Su I SI John nuts Q11lC'1,S,'0 N1 110 Hmton 18 nsits A C 01111111 Qulntetto g.1x1s p1og.11111 11 1111101 111111 ,. 1 es S 1 111 l 1 1 1 ht 1011111s 011 111 1 six 11112 N 1 hope It 1SI1t on ICCOLIIII of 0111 110111 NI-HH H udenis 11111110 Ons pleteis the 11001 to 11 111111 1I'llIlf p 11015 11111 11 I1'-te I1 01111 S '1 1J11Cx 01 1 11111111 1501111 11100t1ng. 110111 111 LC 1 ol L6 1lI es C111 1 110 1110111 1n11u11s 119 S0111 Xnolhm 1111116 1Xl111P1 his 1111 110011 Qnt h School Swings 1311111 IS 11911111111 111 101111 11111 1 1 slut 11 s Cwpsw R01 81 tmkets go 011 sale Chilrwco B1ske1t B111 team bvaten N1 R1C11ll10I1f1 1f1'1r1s S11'l1xPSDQlIC 111 C1111D01 1-1 Cs 111 ws Iden f1xpl11111s the 111011111 111105 Wilson sits 011 '1 1111 1 4 Ll L. 1 X C 111469 seumd place 111 BZ1QkQt B111 11 XOl1111NXfN10111 Cspm RO1111 mwkeq 21 big h1t Bwhet B111 how 5,0 to I11w1f1nce Al10l116l dance -XPIRII 111 F001 C 1110s XX 1S 1 1 111 1 no R 1 Boll1ng,P1 XISIIS X11111c1111 Histmx cl ss 11100 11 Poco 011113 Lum 2111011181 plzu 11101 1I1XltL1l0l1's 1111141011 H1111 counts up his 1 11111101 High I"1ge111f Dmoz D11 on11cl ,.c 1-. 1 1110 11111, So rom 1111111 11111021 71111 MIHPY SDE llf- Ill Chflpel '1 ul IS 11 Xxlllfltqlf hm xxho xx is 1xl11 THINK 11 111 Ge1111111s une 10 is so fm Ll 111111111011 1111 UQICZII 110111951 111 Chip:-11 11110111 Fllllfi' 11111 11 11011 1 1 Illlf SPTIIUI D131 11 5-1011 s11r1r1e1Qs NIIS I 1110 1f1f01xcs 1110 1J0f1ll91K Boss 211191111X W C A hlhl9l r0111Qs to Chapel thru the mof 1101111111 C 11111111111 011 I 1.11 x Page Seventy eight O O V 17 V 515' AV 'ZS 515' C315 305' 315' 915' '95 51 1919 CSX? 1225 2251 Q25 5251 12251 is OSD C325 Q21 .Q ' .YQ CAI 111' 1- ' ' ."'1ll 5. A. C. N' 'l' '1'o1. 11111 '1 111-111? S-l1'l1 511 in 335. Y A T. W1 szi Ch111'1i11 C11llD111l 111111 'l11,'11l11 1' 11 L11l2lI'1 XL? . I 4 X. C12 ,I Chl -11, x1- 11 -1-5' 11' "C 1."' ut' 1111' 1'11lill1UIl 11111 1 1111' 1111151 fl. 1111' A' l'1y. S- ' bf . ln. Gillj S0011 W11111' g ' 1' h11t. 11. A, Z. " 1' 1'1 't . A A 12. Q11 ' - Q We V 1 - -I 1 H 1' 51111 111111 s 11: 1' '1'111H. 15. G'11,'1' rt1't11 'e f- '.1. 17. N11 ' Q 1' ".'11gg11'I111" 1 1' '. 1211. A. C. 1111s il XV1lI' 'i1111. I.11t.'.' 1' appy. 22. R011-'. L' ' dips 01' '.'1 p11i11I1111111I. :XII 1 111'iv11 i11 '11p111. 23. C111 ' 1 1' 1' ' "1 ' X' ' 'L 111: su1'p1'i1'111 111 l!llj'1.1l1I1S, '. IIT. Mr.. ' ' 11 ' 1' I 11 ei ' 1:11. U 28. IJi4l ,'01 :1111 tho 1' 1i111".' Y111'. it's F'1111y1 Mis: ' gm' 1111s 11111-1111111 :111 1i1' 1 . C. .lI.. '. Y 2. ' f A 4. A -' 1 -11 11' -- ' 1. 11 ' uiwr 1 S-"1111 ri, 11'11y1- 110111115 ll."ll 1' 111-l1'ic' c111'1e1's on his h11i1'. T. 1 , 1 '1 1 'lf' '21 ij S 1 1' 11 .l111'11111 York is 1-1111-14111 p1'11s- 10. M: C'1l'l' 1 p' p 1' 1' 1 . XV ' :1111 11"YC1 10 1'1211l. 11. C11 1 -1 1'1'11. 12. "'1' ' 1 1 11p1 11 ' ' C11p 1. N0 11 ' 111111. 13. S1 ' A1 '1 " ' 1 1 ' Les' ' 1' 111 '. 111111 Kul11'11- S1l.11I 15. Y. W. ci. A. g1v11Q11 12141: 2 211. 1' p .1'. .' ' . 22. 'I'he111111 has 11sp11'11tio11s 11s 21 v111111e1x'il1e 1111110111: 23. - e', ' ,' ', . . 27. H " ' ' . . ' 1' '1 1 J ' ' High. S11 ' - Hi-111 i11x'it11411 Y. XY. C. A. givvs El DZ1'1y. Gu11't1' :pp 12 ' 21 1111111 H1121l'iX'k11'f1.H 31. A1'1' Ifg 2 1' I "tl p1g.1'. C111lI'10S is XVi'2l1'i11M glasses. XV1 1 4. St 1 , ' ' - 1' '. 5. Sh' ' g 11' ' usy. 111. ,'.' 1 IZ N11 ' I1'e11t011 h111' 1 1 1' jv. 11. A 1 1 ' . ' f 1 ' b1 fl' 'fi'1. C11' 'l 1' XY. t111'1l -11s 111 sl.111l, ii' 12. 1 '1 1.2 .'1. .. 1-1. Hig .'1 " .'.' 1 ' ' 1 1 . 1f'1121'10S is 11111113 w11i'11f1r1.1 15. 1311: '1 1111 boy: 111'i11g 1101110 11111 11110011 f1'11111 XY1I'111111. 17. " Pj ' "' ' 1 ' 1' . 13. ' 1 11' 1 . . 1 , 111. 1I'. " ' 1 .' 1' 1 ' 1' .1 ' ' ' . 11'1'1.'.1i 1' ' viiml. 211. MIK' .' " .' 1 "1111111" ' 111 . 21. C11 ' " 1' .' 1 t1 1'-'1111 Af-I: up 11g:'1i11. 22. 1. . 1 1' .' 1 ' ' 1 1 1 1' '. 263. "1j ' "' 1 1 ' ', 27. 11 ' 1 f ,' ' ' . 530. ' . ' 4 I 1. Ap' . ,111 ' 1' '. h'1.' 1 g1'01 11. 0111 ,' u i11111ginf1 it? 2. 11 '. ' f .' 1' 1 11 " .1 '111'1'. 90 ' ' 1 .' 1' ' 1' . Do ' 1 1 1' 1'c1111li ws. 12' S ' D 1 1111.11 1 .1' f. 1' 1 .111 1-1111 17. ' 1' 11 ' ' . 1'1 ' " '11 j ' '11' t11'- h 11 '11 111. .I . 1- f 1 f-1 - ' 1 M " D ' ' - R1 1. 12 1 N '11 ' '1111 vi 11'S. 1.11. 1 . ' N' ' f ' .1 .' ..,. 1 "' L' , ' 1 ' ' 15 ' 5, 27. . '. ', , , 20. '1 ' : . - 1 - A KC: ' 0 ' 1 ,11', H51 1 U V - X17 V V , -'S-Q1 Q 0 1 1 5 11 - 'QHSQ 1291 eogxeeveekeeefeieeeifeigeee JLHIH MUPOP ee eoexiefeyieiiefgefge f. - lf' LL'Il6'Z7lIl70I 60 ffffff All Klnds oi I l9CtllCdl VS 01k Complete I me oi 1+ lxtules P10 npt and Relmble Sel uce ReChele'ne pn-mmm :um A Sem Repau mg Ap I AMQN E Anywhele Rental V? 65803 F01 a Battel y ' IQRY Battel y Scott's Battery Service Statloil FARM AND GARDEN SEEDS S 1011 an II ll D1 tau ce Hauhng and Txansfew Wcuk EARL R BAXTER Seecle and T1dHSIc91 120 S0 Summlt S1 Phone 454 Stetson Shoes for Men Causmo Shoes for Women DOHRER SHOE CO k J Page Seventy nme 0 V exe exe exe exe exe exe 1919 exe ee ee exe exe ee ee ee ee V V V b QVD fn S' L N QVQJ Q9 V V f Y SF Qfxx-XNXxx x-ff ffflffi X We J ,W i , X? 3 0 I .. f - e Vi ' ,f ffwxve . L' . E- '. ' - ' Y . . ,. Y ' J , 1 B I 'I 1 ' V. 411 SU. SUMMIT ST. PHONE 325 v r' I , ' ' ll' K ' ' r I A ' . .'f jf.- V , 97 ff - ,e I'-f"7, - ' " ' . 'Lg , , - ,K--1-erxftldfx ' 1 Q.. Q fe, .Q X' l ' r I 1 . . . K A 1 S I ' . 1 - 0 Y ll . 'I -e L , N1 ' N . L . 0 x Q THE Muznolz 3 N f Ask any Iligh Sclloolur About The ROYAL CAFE J. D. PACK X SONS, Props. NIlll!tl'Pll years in Arkansas City HAVE YOU EVER STOPPED TO THINK HOIV MUCH YOUR SHOE BILL IS YEARLY? We repair all kinds of shoes. We Want to help you save and we can do it. Our prices are reasonable and our workmanship and stock the best. A trial will con- xmce x ou as wx ell as sax e X ou monex SANTA FE SHOE SHOP D A MORTON Pl0pll6t0l R xcme Fxtla Llsted F11 estone Tues Tubes F1105 and Tubes Accessol ICS DRY IxURE RETREADING Arkansas City T zre E99 Motor Supply C0 Most Miles Pel Dollal qt016 111 SO SUMMIT ST PHONIE 19 SOLLITT 61 SWARTS CORNER DRUG STORE SCHOOL SLI PLIES ILI CRI XII SODAS Pehfzhy ob L 0 C6 1919 o '50 o o GAS' v' , A v v 7 v v 0 1. I . . , 2 J r . . . . ' . 0 1 0. 66 7 7 9, U I O 1 ' . I I k 1 . I O1 X1 I . L Q 1 T-48 ' I J ' C if 1 .' Q afe 'il t Q09 QED Q29 570 QQQ db Q90 Q09 Q09 Q00 Q09 Q00 00 Q09 00 0 00 ef as 52 ee elle . - 'ae sf as face ee' L29 D C208 'SOS is 111 ll 0 gg Quolzty Clothes for Arkon sos Clio s Younger Men Up to the nunute Flothe Vkltlllll keepmg of the dl mty of all H1 l1 School Stuclems The Blb New man Stol e IS the Home of Halt Schaffnel 8 M IX Salt and Ox ucoflls Lodzes Reade to wear Garments In Excluszoe Models Sty les tlml C11 ab olutelx 4.011 e tf0l Se 11018 and u11cle1 Qladuoies D1 ess l'1b11 anfl accessol 19S for makmg up 1 1 '1x1flL dl mo 'el then max S ut Voul pal t1cula1 fancy f0C0l7lClf7l ' TISFACTORY S7095 ARKANSAS CITY, KANS JA P g Eghfy V 99917 QV? 'A ,.1,Qf?D9QOpQDo o A o A as 2219 E HRROR Ceo? zz doS,CfPc5"2 N I Q ' 7 J . . . J' , r . , Q - U V- ' 1 .' 'l'A2?,'.' S' S' "' nh' ' J. 1 all-we .7. -QC 1 I' 1 1" 'AL '. - 7. "cfs ,. ' . 'L 1' fi 5 '1 1 L' W '- Q ' . 1 I I aei -one UOO9VOv,Of71G OVDODVDQ Oo 219915 Sag' Sag' '35, 'gag' 'Sag 3219 '36 5:5 1919 'gags '25 'SAF 55555555 THE MIRROR 55555555 STAR CANDY Sl-IOP For Home Made Candles Soda lce Cream and Lunches SUCCESSOR TO STURTZ PURITY 89' SERVICE OUR MOTTO THE LYRIC A claesy colle,.,c heel oxtord ln glaze kld All wldthe In 18 extl eme hlgh Louls heel Prlce ot elther ish Sw ORWllbTON b SHOIL STORL EC DYE Agency f01 wvhltlllilfl s and Allegl ettls The populau ca ldles A H MOORE Rlchelleu Goode .316 S SllIIlIl'llt bt Pg Eghtyt 5555555555 1919 55935555555 3 ' 'Q ' U A A' ' ' 'A ' n uk 1 1 , . , . , : L g L Phone 42 Druggfist 326 S. Summit . ' 7 . ' 7 cc , T ' ra O O I 0 Q 1 K , . . . g J a e i - wo 9 9 ' V V QD Q99 '70 Q90 ova oo U Q 9 9 fy Q 53' C505 A ww as do dw 0 22 205 if 202 G65 555 is 220 yu HELLO lung .41- X EY or HEATE BABY GH BOY 015 Y Page Elghty three ISXQHQSXQQXQQZQSXQQX 32342552 G3XC3X?XwQ0Sib3'i5'5Zw?Z9af xu 'gg DQ 'gg 06' 59 Civ? Cf' Off 5653 G9 39 Q 430 0,9 Wi.,', ' -riff V - .. A- . ,- ' .4 . . ,, . ,,- TW ,K Q , 5 25:3 Lag If A ' ' t. .1 1 l ,Q 7.11523 1 Q .V : 4 K A V V, 5 ' ,.., f ' f , " Y I- ,' , , I ! - 1 - f J V Q E Q -' ? - . 9 . 3A . 5. ' ' x. ,W I' . Q Eu k, .J ' . 1 U .Lift " , . 7-- fx hz. iv.. . S .WY I Q A' .. 'g"' QM V 1, vr , Q f A ,1 ' 4 , gi , I . x - -' ' K lyxh ii I 9 ga oo So Q ga S: Q rags: We QQ: Q OSU QQ? Q99 ci.. C C 253 '?f5S' 1503 253 iff 2 9 'FUR MIRROR Sie 523 3251 1223 C225 I Phone 32 Home Cooking' Ladles and Gents NEW HONII Bl SFU li XNI' John LeUnu Meals Xt All Iloui Aikansas Citx Ixzmsfis 901 South Summit Quality Service PALACE GROCERY The Most of the B t ion the Least lhe best lighted, the most Samtaiv, the best eqmpped stoie in Kansas 713 South Siimnut SU6911 I homes 382 383 W N Harris The .Store W hplc, f,lldlltY K 0lllltS Ml ms as C ity lx msds l oxxei Si utho Fosxei lm Ill -A Flon els im fnmmfneenients 1 N UI lm s PI UR X K Shi D 0NNI13lUl0 S 1 I Ficrnhouscs 1 J INO .Jl F' nt lhnne I r u 1 p m lhono li mb Ol 4 C LYTAL CO lic al Pslntc and Insuranu 100 l 2 South qlllllllllt St Phone 380 Page Eighty four eve, .sve Q00 se, se ste ste 90 se Je, Q SQ, Sie, eve eg, eve egg, sae egg gg .gow vow 056 'Ego agp am agp can ago agp dum ago cab ago 0 0 ' 1 4 3' X 4 , 1 4 L ,A , P r Y , 66 , es A I 1 A ' 1 4 ,, . l I ' .. V W I i ' 1 ' i I . I i , JS L, ' , K. . K . ' - 4 1 " y 7 14 -1 4, , I . . . . 4 0 Y ' . -4 L rw 1 - Y A-J , - Q M o o V , v , f ' V ' . . H H v 1. . K - A . f xg . g . I , 2 ." .' CC O O QQ F1 ' X :is Gifts to Mullwr, Sislvr, 01' .' V U zlrt. fl ' ' ' 'z 'tie.'. 1 - -I ' - ' u I Iflrwwc-1's fm' the sick. A G -nf-ral ,hsmhnm-nt oi' fre, h l'ul lflmu-rs all ,- "' ICI. . 1 , 1 . . - fx. tn' 1 I IJ L' n L igllv lfpl ' .' ' 33I0So,.'11n1ni f , 'M .'1.'f2T ' . h. Sli" ' 75. Al'l"i , . ' ' T' '44' . . W A 5 ,S ' F C 13 x Q 9 , C: Y . O V 9 O . K 1:9 ob S 0 Q N fy , LQJ ' L ,.: hx.. -Vx . ,- N - - -1- e, iff?-fs' e, af --1 1 'Pj' I f f fix' All R TQ, X' , 'f ' . ff ' 7n7'?' " X A isldw, .' K 5' r ' , f f f eq' -.':-:va R 3- .. . I L, h , A ,i::giF:Xq, . . -. :fx Q.. 7 to 23 fe 3 2? A o' Q ii 44gZQygi ,f vf X Look ooo woo ooo pleose - You wlll fund no better college than COOPER For Catalogue address Pres RTCompbeH Sterlonq Konsos Natural as Lzfe CORNISH PHOTOS Offzczal Photographer For Clase of 1919 Eh N, , . ff ' 3 9 N Page ig Ly vvpv ooo. .1 C325 Q29 W 5? C25 QS 9257 ee eoe 1919 123 If efib 5253 2252 C2239 ' Q9 1 . 7 H fd fo 00 'S A 0 ee THI1, MIRIIOR -n Q72 2,5 2' EI .1 553 ZZ 111113 M1111 O1 .QS E, EQ. Q., GJ C' V, l HAY S L011l .ua 111 x 11 H111xx111x 1 - If 8011111111 S101 I1 1-s1111+ 1 cfpt101 11 S4 10111 5111101 111110 01110 s 501114 .1L. 1 1 1 SDlI11911D1lI1lf .1 111 11 . 10. u11111ce 1411110 IS XX0111 IIIL 1 IIOXX 11n f s 111s an , N ,. 1110181910111 11015 1I1Xl1l1 111119511 1 11.1N .11..1 0 1 1114 111 X N K W N, Q1 I101 11.11 1111 x 1 1 x111Np1I11N11 C 1 .1 111101 5611101 1111111111111 111 uw. 1 pnxx 1 1 111 bozurl 1111101 1112.111 Ope-11111 1'll1J11C' 3IJQ211x1l11I C14lSq 1,11 CQ 1 plan ll Xl 0 11wof111Q- c 11111 nes 111 11111111 ., 1 .1s C0111l119I1C9I11911t I.1111vs XX oods The f0110w1ng ext1afI X11 1111 t 1111 e 1 1 111 1111111119 Vx 001111 fi p10s1c10nt of class 10 111lS Xl 1 1 I 111 thc s1.1tv 2111111198 .11 Topvlxa as T110 DIOSK' cou11tf1p.11I to F1.111r1e1 s P10111 1 D.1f1 I 041111 e 111 1111 110. 41111 110 11111 1111 11.11 mon 111119 called 1111 1 nm mm 141 l1O1lI1l11L 81011120 01 Slfll 110 .ue seen 111011 1111 .1 1 1 4 ll 1011 10 11" x 41111 1111111 1 111 150110 ose who fell 1114116 1611111611 101011 110 If 1ar11.111c0 111 111 101 0 are .1 usmn .1111 0 he 1119-1S1PI1f1X 16l11lI1f1E'f1 111111 1111 1 1111 1110111012 11191111110 111011 411111 F1 09111011 and 111211111 sm Q 0 0 1 nm 1 1011011011 11411 1110 mso O 111.11 I X10 Q me w 11611 1111 P11l1OX911001! 1 1 111111 h r 11 1111 111 10111 111 lheC11 Buond Q0 Dad 1111518 1111 IC mx GIIPI to X011 .1 111ess.120 of double X lctolx IC 0 1 of 1 S1f1.1SO0191 101111118 .1111 0 11114111 5 1101011 0191 1111118 K Wm. UNNELL REAL ESTATE INSURANCE PHONE 250 Page Exghty SIX O 0.9 'D Q99 COD Q09 Q99 Q99 COD Q00 COD Q00 Q99 Op Q90 C100 Q09 Q09 Q90 513' 515' 'Sas' is as as 'ace' 'ac-sf me 202 1919 'abs' me me as is 'ads' as as me 2,8 Edo wiv :EJ r " ' 1 X gi I 55173 C293 5325 1'.Xl1l'IXll.U' i'UN'l'INl'I'IIl 2. SO- 1p1' 'X ' 1l'2lf'1i VU111bX .-X. V. H111 j 1 " .' f'1'.'l plan-me 111 0111 1I'Y. 3. P ' ' F1' :1 '1Q1Yl' 1'1"J ' 1 t'01'Hig S -1 '. 's. 111' ', K' cts I0 ff ' 1 '1 's "1111 1111 11111". 4. Q' 1 '- '-. llw15'1 I 41 1 '11 paw '111 :1l'1'c1cIio11 1'o1' 1101'l1j' '1r1S. 10. It if 'xr-f ' 111-11 111211 1'12lyl'f1, Sf'f'1'U11y 113951 11p sI1r'1i,1111':1t'I 11f'k'X'1'I1,'1V1DUS11il1l, 11, Sv ' ' 1 "1 .111I' ' " i1'011. 13. C 'A 5 'z 011' 'ffl 1' -111 '1 l111'. 1.m','11v 1iI1ZlDIJ '1N xprkzlks '11Jf111I 11 ivy. 14. . - '. ' '1' 'zcp-1115" .' 1 111113. 15. 3111011 1'vc-eivvs i11vi!z1Iir111 to 10111'I121II1C'I11 111 K. U. 1f'. '1 ' '-.' ' ' ' H ' . A111 211 tr Sixhs ol' 11111:-1' fnxi "ml 23. ' . TH +I 8, S 1' '1 "1 1: I' 'g"11 z 'uf' '1' 10. . FN -Q- S' 4 I 'x -an , " I ' ' "1s : 'en '1'r 21111191 w1"t.1f-1 I' .' ', ' ., rst , "'.'v'l1111,lvp' , ' V 1'G01, ' ,, ,' ' t.-11511111111 t11a1t's ' j '11'1. I ' 1'1' Z1 1 ' '111. 3" '4- , " ' , -"I'z1" 1111 'll f A ' Q "'f'f. 111' ' Q - 'A '111 1oo1'i11f 1 I1 . rolti ,, 110:11 A 1 " 11' g s 01' th: ' , " '- '1p1. ' ',1l"T1,I '11 1v11:,t 111' 111 11111 1112111l1l'1'1 1 11.11 "er1. Il 1 ' 10 , ',' 11' V " , ' 11111 ,01" ' j , ' I 1119. vf 0 111 -01 pz j 1' 't.1 , ' ' 'eat . . , , j V' rl, 11 ' j ,' , , " V' - I 1',' z ju: -z1.' ' '11 j xt' 1 fa ' " ' self." SXQSXQSZQQXQQXSSQOGQXSSQOQ THE MIRROR QXQCSXQQXQQXQQXQQZQQZQQX N The LESII REFINING DIVISION Of The NATIONAL OIL COMPANY Pioneer Refiners of ARKANSAS CITY KANSAS M3HUf3CtU16l s of HIGH GRADE PETROLEUM PRODUC l'S Local D1StIIbut01 s Blgley s Filhng Stat10n Summit Stl eet and Chestnut Avenue E A Bagley Flllmg Station Use Arkohne Auto Oil and Grease Distributor of GASOLINE and OIL Ph 1:97 P Eh 3333333333 1919 3333333333 I 9 Y I. I I I I I I C . C I Cars Waslled and Greased Porter Service on XV 1 age ig ty-seven 9 9 V Va 190 CRW Q90 ffl C... . ,. 'NIH' 1751 v f . , .. TP1 QQD 52,9 C:Ag3 ,Mo CWD -, l l 1 L ALLA lxylllliwllt rg- I ,, -,.: 44-.,: Cub CLR LP V - v f - N J. E. Roseberry 8: Son Real Estate Loan and Inszarance ,v Am. ,,.,, .... M. 'TEIIG E-'fl"YEj'I LSKIOP Ladies Cowis-S1121+9--Yllmszsas-Slairts and glf5l1F'Cf1 Al iicgauermzlsic Prices. COLLINSON Of Course f Lacllues ""'1iZ3I.?,'5S"Z,4'5"" 33595357 ll-.cssemin Memamfinle CQ Ulu I m :bln LU YHIQR E PARNIAN Q U 0 l ,HH I I I ilHunaurl1 illzulnr -Ehup Page l:.u,,hty Cl ht '306' 5,9 dm L, ace , o 0 GD LL . o Q Q O U Af- 1 :mlm-S 'l'w' l'c-1lvstul'l': , . V I-'l'lZNl'l'l'ilI4I Pugh - Ph H gr: phg Nlvl gulls liil 'lwn l':liu1'I. Q' ' 5 V o y - , l, - ' vu l X -f J ..r - ,g , , fv " , '7 O 0 fy fy VD OD CVD CQ? 29? 'RG CPT Q70 ff 1 ffl? 42: :if ,-11: cz? Tip 'J9 :P 9--1? Q90 5- do C 'O Culp og? C653 CQ, .J ow ' 53 C053 Q33 41' iid' QQ? I , ,A, ,Um ixlllllllfllm , . , U f N HAH.-FENNEY GREAMERY Country Club Butter '1xI"'aI vIxUISON 'NI IIUNI 14 ECQNCCDMY IN THF CONIJUCI' OI UUR BUSINFSS SLRX Lb I0 'IIIII B1 UI 1 01 OUR CUWIONI I Rb TRI IT PCQQIQJHQS Sikcourfe All inns Ut s Fic u -It B u s, un Stan 0 0 K. -.Iv F 1r1 74 A -1 - v v tx y if v J ,.,. -1 A x s 1 in I L K, I 1 A. k x I 1 A ' ' X f T 1 ' Y W A 41 1 A , 4 I A Lk 5 w D v P w yy x A 4 w-px' 'frm 741 1 1 1 , L ,IA Q .. I .4 - 1 Y 41 9 . D , W' v9 17 4 I ,V f N ' xi fa .' ' fv .' I ' 2 CF 2 fi n ' . Page Eighty-nin 9, Q. 57,3 1 10 592, Bw Q93 522 ,313 5.37 as ' A o A U wmv ' ' coo ' o " Io 1 M" we Lf ' Mears Bros 1Kvx Earhrr Sv up 10 E t thA Rah Qarprr QUNION SHOP-9 R E X Th H flh Bg St THAT ORCHESTRA ab 16 dzfadgaz WE HAVE IT URAWEQRQPAQQEFEW CASH CPQQCEIQV CO lol soum SUMMIT s'r PHONE 127 SMITH BRUS Fzne Toggery for Men and Boys X 1 Pa e Nine N 0 Distributors 9 Of h Willard s - -' C A " . b as 5 venue , 'u ' H Lighting Systems s'roxAGl Willwil e ome 0 e i ars Two Acts Vaudeville Every Friday and Satin-day. W' ' ' C c ' I: 66 If I I s ' ly Boys and Girls :- G R E E T I N G S We 31 e only too glad to help you get out th1S n1ce Annual by buymg th1s space and we do not know of any loette1 use fo1 th1s space than to call Vou1 atten t1on to the fact that ught he1e 1n your home town we ar e ope1at1ng a Coffee Roastlng Estabhshment QThe M1dWest Coffee Companyj produclng the finest coffee that modern methods make pOSS1bl6 Use you1 mfluence to have the folks at home adopt some one of the followmg brands for the regu lax use at home SWEET CLOVER BLUE GOOSE PALM BRAND PURITY BULL S EYE VELVET By domg so you can be assul ed of the 1T13X1ll1l11ll 111 coffee value for the pr1ce you pay and your help to boost th1s home 1nst1tut1on w1ll be appreclated The Ranney Davis Mer Gu Wholesale Grocers Coffee Roastel s ANIHONX I 'KNSAS NOODWARD Ol IAHOWIA 1 ' ' ' ' - 1. Q . . u . , 7 , I , . 0 1 . I - I I ARKANSAS CITY, ICANSAS. ENID, OIKIAAITONIA. . ."' f ', C: .' ' ' . C L . A - Page N y Q09 Q09 Q09 Q0 0g VD Q09 Q09 Q09 Q09 Q03 266, as C508 205, K W 42252 1265 Sas' me eos' me f Young Men Who Wont bnop and Style sf' Comluned Wlth the heat all xx ool matel lals Qhould buy Socloty Brand and Collegzon Clothes aww ummm Mum Qnmig Uiruuh Gllnihra THE YOUNG WIEN S SFORF W hele QWQIV thlng fm men IS bought bv men ww ho know vs hat men want Southwestern College W INI' IELD KANSAb The bchool W lth The PERQONAL TOUCH e SKIIUIIINIIIID oi Smlthu1 Ntun fillll 1 1 I 1 ass I us: ni 1 1: 11 N 1 1x1 I pnuv 4hlll1 1 1 1l11llt lt the lm Qtrudum 1xlhl11l Ill th L n IA111 u 1 Q IIN S1ll1ml oi I mo MN Inu QOIIIIINNIIUIIS m1l n1ll ll ht11l Ql1m1 blllllllll Q glllllllkllllll WI X d0IIlll'UlllN nthl1l11 puk md t0IlIllC unuts I XIIFIINK Q ll 1lu111l to mummum m un Ullllilltlllllflli fm s1lf help Tl 1 l1rll1 1 ulll 10 Ullll H1 ullh um Why not s1l11t S0llthN1S1lllI 11rlleg,,1 fm XOIII Alum Wlltero lol flllfllil lllflillllltllill uldress PRESIDENT ALBERT E KIRK Wlnfleld Kansas Page Ninety two OD VD Q09 Q90 Q09 Q09 CVD Q09 Q09 Q09 Q0 0 0 Rkkwwwwwww wwww MX? K U 1 , . . I L' A, . K O , '1: ac 4 9 r 9, L L J Y I Y 1 . v n . 1 Y Y Y Y Y , , 4 9 , 9 1 Y. as ' as L Th 1 '. ' ' .' -' ' 'gn 's rzlnk i1 in -las: "A"byth1- l'n'v ' 'fty S0 :ff t' tl - ,I'th list 'I pall ' 'vlg hor graulvs ill'0 lnmm-1-1l for full :uul luzlliii1'1l ' z ' 'ver- sity of Kansas and other similar illSlitllf4i0llS. ln: -' ip ' 1- 1'1xIl1'gf 1t' 'l Pal A 't. , : l the ,' ' ' 'V' , ' - . rx , , - R: ., 'g l .4 1 ' ' ,.'. 1-.' V Y. . . C. A. and Y. NV. C. 4 . ' ' " 1 ' " 2 ' 2 '. hi- 5-.5 .. .- ' ' : I I. . ' ',h. .,., - i U1 Y' ,, Y I ' Y 9.1: h' -xr' 1- ' rx l Y .A KVA: ' 5 n' ' 1 x u ' . 4 ' 4 44 I 1 . . . 9 Q 0 Y . 9 1919 4 505 V9 'N db oflg S Vp qvp Q99 wo M ww ,-ow ,,n,, fn, ,qc ,UD Q90 Q99 066, 115' 111? 21? 211 0.1 MU 1, , 2 29 121, was 551 THRU THE I OORING UL X588 11111 II PII mx of 19111111111 1114 1 1111 1 111111011 ,III 1 111 lc1I II 1111 K III I 1 1111 XIII!! ' 1 1 1 N 1 IIIICS 1 110 d.1xI111.1 1111., I XANI5 CISSIIOIIS to 11111 IIQIII of 1111, QIIIQQUOIIS to 1I11 1011 01 10, QIIQSIIODQ 111 I'IOIIt of me 1111111 .11111 IIIIIIIIIYIUI 111111111 11 xx 1 Iloldlx I 1110111 .11111 11011 II11t1n1o1I1f1j1.1x1sot IIPQIIII 0 1I10 111011111 11 Rode 1111 OIIO I11111cI11 1I lss SI41111I1 IIi1c1111 III1, S1 11101 1011 NX IIIII III f11o1I111s 1 xx 111 11111111111 11111 1111 IKXXIII' 1I10 1: 1111' KI IX 0 NCIIO I UDII ' msc 1 N III X Ixruse IO Q 111111114 41 1 111 W Ll ll SI IK 1 1III11r11 Il 1111111 1111111111 11111 1101111 does ll XX I11 should 11 I I I0 II vr M15 'I'0'1I 111 1 1 11 IN 1011s 0 111 I1 H dough 0 111 I.111f11I1f1 III 'I11 Nlf 11 N 1111 III S I B111Ig.c1s I Ixuoxx Q111111 1I1111g e S0 Iohn IK hat " 1i11dg,,es bhppmg ur John 1.11 111 1 1 111 H11 1 Otls IIIdlg9Sll II1111101 VI11Ie111111 1 1 K 1 x NIIIIQ 19 I1111 1 R 1 1 110 1111 uI1o V1 0IOII0111112. ISIIN .1 S1111 Ib f 111 11111111 II 101111 IX 0 ,1.1 111110 II I.11I u powd to hold them Q0 close 1110 'you 1 I I ' 2111 CXHIII IH 1 11 1 M I11 11016111150 01111.11 11speL11I1I1 10 1111 1 .1111 1 .1111 It 111 1 N 1 11 11 1111 11.11 11111g Ilq IIN IIIIIIK1 1 1 1111111 , 1 1 11111 S qu Il "Rl1lXllS" I l .S KN S llll N WB 111s NLIIIO 111s IXIII' 1 II . 1 11 ll 1 exon 11111: I e1e1 111111 011 H11 1I1.1t fiuao "" cs IL 1111111sI.11111- 111 Qp11111s1 1 111 the fx9l1OI 11 Q1-1104 1I IIIS I1o1S1 0 1 1. N11 1111 01110 I1.1Q Iw .11Q111g: cluckens J 1 C1lI1l.1111I 1111 I1.1pLI 0 01 111 1111 H 141 IIN I111 s I es up the N110 QIIIII I11 would I1 1 0 1 1011111 1 ss B ICIIIIIIQIUII III IIII 1 1 I I119d0llLIxS0ll III .,I1IIIIIIId1 K 11 S uldl III IO LI11nk"" rl1IC0 TI1111I1 TI1.111I1 II .1 IIIII Lx 1111111111111 II 11012.13 so I1e ought 111 1 IW 1 g31W2Z53X5X12XS'12Xw2XS1 111 nk Qpeech III C'I1.1p11ll 1 1111111 1 1 hoof g,.1111o Q 'V " O O QV Q90 1205? Q53 ' 335 XC 50 11,5 me I11x1Q DIl11ClD'l1 puts of A Z1 KICQCGIICIHIII of Page Nlnety three C190 V V0 QV me 251 161 1 CSIS cb vp Ig O, if 4,913 81211 c-:fav VFIIIQ ' fc-L-If :Qs Q ' V I1 1 1 1 1 4 A .4 1 L I L A I' 1 ' 'c -111 c1u1111i11g' f'lII'I, A I .' ' '- RI 111'1111y girl, A I' I11"1i11 1111111' sI111 Q X I j 11" 'V 11'i1I GI I'1' 1 'C 1 01411. -EX. Co' 'I 'I'1'11,'I111' "11111-III 11111you111I11111sI11111'1-1'I1111I1'?" C1 "1 Lf- -"Nu, j0'II'II: 1111151111 IIIIII 111111 'sgj' A 'F' F1 1I1c 1' -'NWI 111 w11s1I1111 11111,-c11x'I11-11 111111 1-1111111 111 I11:-1 11igI11'?" CI1 ' If XY'-1-UI 11-11IIy 1'1lIIIfIII'I my ii' i! 1v11.' IIIQ' 11igI11 l'11Ili11g 111' 'I '1'1I'- - ,H df . 1' QI J ' .' " ' 1 , ' .' 1 ' ' Il .si 1 I , W' 1 ' 1' c! S11 ' ' 1 " 'I1y"11111I "I 111," I111 . 1 1' 111111, .' , , 1 " 1' ' 'I1I11gIi.'I 11I1.'s1: "I"11II1sZ 11's II s111'r1 :QIQ11 11" - ' fd- ing -I 0' ' g ' 1111I1Iic1! III I'2II'I you 11111 11111 11: sI11-11' 111111111112 III II 1 11011 ' 111."-Yo ' '1 ' 'I '1I ,III "CI 1 " g rag." 'I' 1' 'I11'7"XYI j iII'l' you IIIIC1 I 1' .'1' ol? ' 'full 'Q 1, 14,1'111I1111', I IIIlI,'I ?1111'11 111111'-w11sI1c11I 511-I1'." -EX " II , . i1'," 1I111w11i101'1'f1111i111I111I I1i111. "'I'I111 ll ' Ot ' I , I , 1'1 1 '." " ' j Q ','."' g1'0w11f 1I I'11c11'. "I rIi1I11'1 11111 ll XV2lII1'I'.H -Ex. .1 1 1- -"H11' 1y, NVIIZII in 1110 w111'I1I 2II'l you 1'11111Ii11Q 1111 I1I.' j '31 I 1"? II11 'I T.-1-"Aw, 31. II11 ,'w11IIc1w111I 11 1111111111 111' 111i111111111I I'111 11'yi11u' 10 1'11is0 the 1, K . -Ex. .I I " 1' ' I, 'Hz "Milk 1' 1111111 if :111 Ill 1111111i11u I 'I11.'." I. " 1 .11 " ' 1 ' I: I" tu 1 .7 ,- , .-1111 -I ,, 11 : 'WYI' I 1111-y11111IiQi111 -I ' I'i11f" I'sI '? 'A ' .1 'o11." ' " ' WAI11 '111 1-'111 you I1111111 QI Q11 -11 1 7" . 1 1' 11--"Su' , i1 is 2llNV'Ij'.' 1111' Iucl' 111 11111 .1111 II 1 -.11'1." TI1 ' " 1' 11: '1' 1' 1111 I 1111 RI S II WF IID' I' I11'iIIJ I ' G 1 11 "Tw 1'i'I1,11111Ll11s ZIIK' 1-1111311111111 11' il 1-111111111gl11o1' III 111111 il! Q is , ' 11 Q 1 - 11' QI1' I 1.1111 IIYIIIJIPIIIISL1 01' II 1 I1c1'." XX'1l ' 1 .I- 1 j .1 IIXQI IIIIIQIII 11111 Q1 111111 111'1 111' 1I111111i11: 1 I " .' ',"1 I '. 1' 'st 1 1 with 1111111111111 A. wI11111 I11 11sI'111I III ll shy V014-11, "Ru El XIII '1'1 .jup- SOB 11 ' ' 'l1I1l11ll0I1'I1' BY I1'Al'I'I1'I'Y MI-3NlllI1II'.' . QD ."I' ' C."I'S Mis. . at - ' " '1 .1 1 pa "11:1' UII IILI' 1I1i1'1I 1I11g111'I HIH1' ' 1'111111y hat . .J .' . . .' , K. . .Y I-' I,1.'I'1Y. " .1 1 ' 11' ' ., '.'I J "N I ' '1 1 '.'1 i111 1I11 I'II'lI." 1I1I " I tly I, :' 'f ', 'GII M '. 1' " " C ' 11 I "On ' I 'FIIIII IJ I 1 s I11s1 I ok." I1i."' O00 111iI .1 1" "1 11 ' '1111 I111111 '1 ' '10cI. Mis: . 1 ' , ' ' A 11 'if-'111 IIis1r11'y.I "G '111-11 ff 1--A -A 11 ".." M '. 1 ' " 1 ' 11' " ' ' -1' :4.'f"L' " 111. WI1 1lI'Q II " ' 1' 1 1 ' cl ., WY.. - ,- , YJ- , 1, Xrt, 1 ', ' ' " , . Ii. .' 1 A 1 ' "J'I '1 1111111. . 1 C'1",.' 1, 1I1,'1-1 11" ." Q: Q2 - rj C-2115-o gm o' ..' A 33333333 THE MIRROR 33333333 ULIVLR 8: LAI KINS S11 448 N t t 446 11 N 'tl S LSK W H PARMAN E? SON IIRNITLIRI- D0 IT I I PLTIIII 'XI IX Tl Wild I w Kansas Gas 8 Electric Co AtI I HONI 34 POI! XOI R WII ATS AND I R01 I+ Rlhi H O WILSON t l CURTIS 84 AMES oth Avenue Book Storm CANNON the T cnlor Where Good Clothes Cost Less LET US SUPPLY YOUR DRUG WAN TS Euuall 5 lgharmarg 210 South Sumnut Stl cet DOANE 8: JARVIS HOME OF FORDS FARM IMPLEMENTS L I Page Nmety four 3333333333 1919 3333333333 W Y N A Sta r e :md Fancy Groceries Ph ' 223 orth S '. S ' I. Mk ' C't.' K' PI 3 fm ,1 .'ummi .' rm l n ' A' r 3 B' ,'-I .- St '.' it 1 Y 1 1 Y!! , D A 4 1. A A le . 1 ern Vnj. I . 'our Service ' -'G25' ' ' .'I. .'..' E 'I ' . U 507 Sou h Summit S rect ' nf -5 C ! 1' 1 7 33333333 THE MIRROR 33333333 Busy Bee di Purity CANDY KITCHEN Fancy and Hlgh Glade Candles Sundaes and Sodas 203 South Sum1n1t street Phone 241 309 South Summlt street Phone 367 HELL HQWARJD MQTCCDR CCD TIRE ALLI1SSORIEb MAXWILLL LARS Phone 2b5 ll-24 S Sunlmlt St A C ELECTRIC CO DELCOLJGHT DEALERS etc 0 M Ba ances N o pl te 1 f F tu BROWN 8: FARRAR PROPS 318 r t sm een t GV AUfhlll'l2lU Survlce Station HAVF PROX LN THT IR GI PRI' NI-'KCY HEATHMAN BROTHERS 12 N Q SKATE SURE Make Us a VlSlt LINDLEY 85 PAYNE Hours3to5p1n 6 45to8 30 8 30to 10 15 P PgNa 3333333333 1919 3333333333 D D w w 1 w 1 7 1 w Y K L W 1 ' L Q n El c ri al C ntractors Fans, otors, Exide tteries and all kinds of Electrical Ap- pli . A ew and 'C In e ine 0 ix res. , . Sou ,ll Summi , 1 Phone 271 HALF They are gum'- ln all sorts of ser- ' :mu-ed puncture- vice over an -771-5 Proof we th . , ' cost only EQ as k mls of roads. A A ' Q' 3 K ' ji A ' much. 7 Ho. . ummit. Vulcnnizing and Retrezuling Phone 533 11 . . I I I I . 1 a e ine y-five 'rim Muziaon f N BETTER FURNIT RE THOSE WHO CARE NYC are now showing Dining' Suits, lit-tl Room Suits and Liviiigf Room Suits in all the tit-wel' periods iu XvlllllllllElllilsllllfllVIZlll0Q'21IlY. Wo invite you iu. Our 'fU1'l'1llQU.1'C is so conveniently a1'1'uiig"ctl that it uizikcs it at plcztfsuie For you as well as us to show you. KIRKPATRICKS City Dry Cleaners Ji us Cl' mcdand Plessul H.uw flmzvcn .mc Blocked New Bands lump hui S mno Hand Men s C lothmgv Bought and bold J w MCHENRY Prop 1 SOUTH bb 'DHT bTRI ' T Phone 140 Pwgc Nmety six df, C5' OU: no Ciba, Go ob a ous ob , 0 c'i:4l,. ,11 1 . .., ,4. ',. ,E f I k kfl L A , . L V - , ' - . ' V. f . ., 'Q . ,I "-A . .1 . 'Mn n. . ,- - , 3 1 l ' . . 4 , ' f . , R . 0 0 Q o v 1 1 '1 'wx 1' , , '1 1 1 .- , 41- L. I 1 41141 2 .IA N I h ,. . n 1 . - " "V 'W no '7 X 7 'W C fu fv A '- 6729 C1537 6299 64.33 6529 5512: call Cgipb C-jeg CQ 7 C9 V U CV 1. 6 U A-2 U X .1 evo Cho LU 'J U03 QQ, Q, fm fa.-v' V' I5 4? 7Y' YQ -Fw SUPREMACY For the past fifteen years the Educa tlonal Department of the Bureau f Engravmgb Inc has been eollectlnb a vast fund of 1nRmrmat1on from the ex per1ences of hundreds of ed1tors and managers of Annuals Th1S data covermgo or5an17at1on iinanc lng 3.dVCI't1S1I1i,7 LOI1bfI'L1Lf1OI1 selhnb and or1g1nal features has been systematteally tabulated and Rxrms the subjeet matter for our ser1es of referenee books These are furmshed free to those securmg Bureau co operauon 111 the makmg of engravlngs for the1r books Begzzz vshere others have left off Profit by thelr CXPCFICHLC and assure .ruccerr for your Annual u ,LBUREA9 OF ENG camel 5 NWN E , MINNEAPOLIS I ' I It O X. .M if Gig Page Nmety seven O W ' ' - - 3 I n .5 0 , y N ' I I I . I , I 5 ,,-3: 3:1-'5-gf..-.G--g,,.:. f E.::,5k- : : ' .1s'?'45fs?11r1 - ' I : . - , - , : we-, -f -, , : E a 'ZAf2571'l?22fTg ' . " v -' P" , - 1 . I I 4 ld 12133, ' g I L 1".'I,' I ' Y I I : In 1 M Fl : I ' E ' pxxg 'T "wp 2 - . w .C 'i j ', 1' I I ., 1--LI X' 1 . 'n ' g 5 ' ' R KW? i. E I 1 l 1 1' " I L,. 3 Taiij I ...................... I . U I - I, ' Q ' O I . . g J' T ' ' T I ' . ' . I - . . I I N- . . . . I . r r J , - . . . . . I r - r - - N r 3 7 D ' ' . , . ' . I I , . . . . I . x - 0 ' N ' I I CG 3, - ' ' I .. I I . Y I . U X I I . I I I QKKXQQQQ THE MIRROR kkkwwfigiefk THRU THE LOOKING 0LAsb 11en11 IS 11111 111111 s us 1111111 11111 1111l1s '1n11 stts 110XVl1 o11 - 011 f 00 DOIIS GIOYG I 1.111 10111 1n G0o111e111 1o11a1 1111115 B1Y'111 1111 s 11111111 I101lS XX h'11 s 111111111113 I 1 1n11 ZQ10 It upon 6111911112 '1 11111111011 s1100t C11 11531011111 111111 1 11011111 11111 s l'1p 1111111 the 111 st'11te11 su1l1len11 In111gn'1nt L'1111 10 '11 1 110 11111 1n111'11" 1110 I S1 ll 1 I 1111151 1 I 1p111111e1 XX hat IS '1 nut" 111s 'lSlXPl1 '1 colle e student 111 1115 p1ofesso1 F1111 student 1epl1011 111 19156 1111 11111 10 1111s 1n 10111 1101111 11111 XVl1e11 111111 111111111111111 10118 IODO 15 cut 1Vh0n 111111 s no1111111 ho111e In the t11p of 111u1 1101118 Then 111111 1191115 not a head 1ts '1 Illlt SONII illllll ISHS ON -X SPI -Xlxl li DI RIN! fH4PlI1 NI1ss Qleeth I 1111111101 11111t 11111195 that 111111 111115.10 110111111 so 111110119 111 1110s 1110 H911 ous 1101111101 of Iu11l10 qDP'l11lI1,.. Cl1ss I 110111101 11l1'1t M1ss Sleeth t11111l1s of that 1n'1n s I1l'1StlC'1tlOI17 ROIIITIIIIC Sen1111 101111111 1118 1 15111111 111111 1n11 such '1 110111111111 111 ne1 1111 Sllf'11 1 Q11 001 GKDIOSK-1011 010 etc etc " I l0Shll1'1I1 ion f1on1 111111 Gosh' 11111 11111 1101 911 s111l1 feet '1s 11111 11111111n 1as got' Head of Enghsh DOD1lIl11fllf 1011 kno11 111019 the 111110 t 1111nc 110111111 h01e 11111 I 11 IS 1101111 stepped on 1n the 11'1l1 '1 1111116 ago B11f.ht Student tto l11111s1l11 That s notlnng, 111 110011 sat on 111 h010 lots 11f tunes J11n1o1 at Sop11 s house Th1s IS lo1el1 111111 Soph Stes 1t 11'1s 1 noble p1g Tlll'llOI ql1l011611'7 Soph No he 0l11y 1110we1l AS HKD AS l Xl S-XR AND IHI IKRIDGI1 NI'111ator And 1l1en 1h0 111111 th1e11 llp hls h'1l111'S Snmll boy tb1e11h1essl1J Some Man' X011 Ch'11les 11110 1ou 1n1 cha1ns"" Chas Thls 1s '111 I h'11e 300 Wen Oh hang. lt I lllC"lY'l 1111111 chalns 131111101 t'1l11ng 111011 to B11s1 Bee Hhtt 110 1011 Cfllllltlllg 10111 1n11n11 f0l ' Don 1. you th1nk I have enough" In college l1t'e we 'ue won1l011ng 11h1cl1 IS the wo1st' A fellow cannot get .1 f1a.t p1n OI cannot get so111eone to 1vea1 1t" 11111 rtle VVell Ill SWG"1l Mlss I11en 1c'1l1111y1 I ATPST L -181 IN Ulllil Dolf S 11'1s st'11e11 11111 110 IS gmng to sue NI1ss NIIIIIIGI f0l 1la111'1ges o 19 ,,roun11's that she h'1s pe11n'1nentl1 1u1ned h1s pe11'11I11 Loofl 1o0k1ng nose '11111 0119 C1'11ence J has '1sk01l 1111 the honol of pl01111n1, 1110 c'1Qe M1118 D f1n F1en1'11 Clftssl '11 hat 'ue 111 these s11 tps lung 110111111 119109 'Nllss Duncan 11111 those '11e the I9lll"1ll1S of I11X Sp'1n1sh 0l'1ss M1116 My goodness I won1le1 11h'1t 11111 happen to us? Page Nmety exght 5?g55155XS'51552'S'516'515'5X5'515 1919 111521511111 1151511111111 R1 I 1 "A f" 1 ' s1an11.' 1111 1'o1' : b? ' 1 ' 1 ex' . :l .3 11.' to 1 ' il ." . , 11 , , . - ., '11 11 , . , A f11rI1 , 1.4 -ni-,:'u 7 7524! if 1 ,7.' K I 'Zn .11 , .1 . .H P: , 4 . -' ' .1 ' -.' 1 ' 1 . ' j . 1 ' 1 '1 ' 1 1 ' . 'f 1 . j--"IfI0' , wh. l'1n11 of :1 1112111 1 ' j , 1 j '1.v'.H 1':1t WS11 ' , z1l11'z11's 111111 1 was 2111 I1'i.'11 1111, 11111 111111' 17111 t11i11l'ing .' 110 1 .1 1 '." - -11111. UXV1 1 j " 1 .' ' N' ' z, fl11t, v - , -1- ,Av-1 ,1 1 I '51 4' 51,71 v 1 1 4 7- ' 7- 77 h ,. . - . . . -Ex. .' . +1 ' " .' .'. 1' 11. '11 ' fi ' . +1 1 1 - -f" ' ' ' z . s . z , 1' .1 , . I1 1 - 1. YY . ' ' . " -1 :..':-" ' ' '. ' , I, ' ' il . . .. . . . ', ' 'z-A -"Ile - 'l'I j zu: f ' 1 . , . ,z ' an- ,H Still a more 1'o111a111i11 S11p11.:--f"Hasn't 110 1.110 1111181 wo1111e1'fu1 eyes, and hair, 1 1: 1 . ' .. ' , ., .." "J . ' "2--" .. ' ' 1".'11.'1 ..' 1 2 I 1 1! D '. . ' 1 1-e"Do j ' ' is ' s h .' 'is ' . .-" Y." ,-, - .Win , ., .,, 1, .. , , - ,H - , , , .. - - , , ,, . . ,.-- . 1 , . . 1 .:-"',., '. usa '." - ,, .. , ., , 11 , H . 1' 1 .1' 'X CS. .' " 11 "'. 1 1 " 4-H - 1 ' ' 41' 1. 1.7, . . , . . .. .. 1 1 1 1 .11 - 1 . ' . ff 1 1 Y 1 v ' . .- . ,, . , , . , . .1 - - , 1, . .Q . . . . ,, . Y .. , - - H .- , . . . " Q . , , --" ' 2 1 ', j , ' j ' 15' 1 - ,, I 1 ', ,'. ' I 71' , '1' . c . 1 ' . , . . ' , ., . , 1. . ,H A l , 1 ,1 . . ' -"Do," A4 AL A A A A . ..,'.. ,. ' . ' ' . ., 1111, rr K I L K.. I. K I A. . ' '.. . ,, b. I, ' L. 1 I .IJ 1' " ' :'f ,... ." . ' , 4-" ' 1' 1 ::'z. 1' J." ' 4' ' , . 1 . ' 1 1 " ' . 77 1 .. - , . . , , . . D 1 . . ,.... L K 1' ll 1 Isl., 1 v C I v' K I,-Y! v v D vp v v v .21 vp, vp v 5223 529 sis, 525 THE MIRROR 5252 QQ? C325 SIS ek f TRACK BASIC BALL EV61 vthm Y Athlctlc Goods f OI Indool Outdom Use Hula Us If X on ll! TENNIS XVI ite Us 4 01 5 Catalog If m Need Anvihlng ' 01 Am Game Plas ed Ansxf A Iookls AT'-'V "TIC COODS CO l1l1Xvhen Z Illnd Ku lx KANSAC CITY MISbOUF2I THREE STPO JG VEATUPECS OF 3 iHI'IP11Il5 HHIUPYZIT XIII S0 lj WIP QCVIOLAQSIHP int nusn us I 1 cs 1 l0IlI'llll1I I 1 I uu CURIQTI AN CUI TLRE 4 1 0 u 4 Il 1 I u U1 nt! II u s s llllllll IIISIIIIIII VIGOKOUS PHY SIQUE nh thm n nxsmm 1 nsu nu on on nun IS N u I1 II Xduson Bond I0 N ll Ill TH Piesldert Fuendc UHIWCISIIW, W 1ch1ta, Kansas Page Nmety n1ne Svfigfigiosiigiigiggiigioaiifg 1919 SKSXQSOOQSOQSXQQQQQXQQZQQEQYS . r 9 K ' 0 1 - so ,, o ,I . 5 , ln I ' ' .., ' Y f I A T . I I f of I 6 "Atl ' If l - Zigi' V or lo' I' ' I Y v . I . 1 A Y K ,rs . J r w . D. I Y 1 o 0 I 1 ,4 I - IV. Y M 'V v 1113 I" .- ' 'nua- I':1n'l Full ' ' In '. l'. I sd Q . . . il . ,I N I' ' Y M in I n - I I fi 1 Tu' ' jf-tlxl-vo l'n' 'X :xml Fr ll '.' I :Ivo ' t 'I t'I to th ' trxlining, ul' th ' "a ' lly , Y ,, A. k L X J T It is nmintzxin wl and 1' llfl' llvl by II 1 li0I'g'u s S " - I' of I"ri1'mIs. Im! is not cond! '1'I as :I .':"4 "4 ' .' ' 'on 1' A T Y XVI - vw gylll z." , z PI -all Il' '- 'I ' f - - .al l'I jsivul Ilirof-lm' fm' wuunvn :md :1 . I ' I' 'Q . 2 ' , tl IIPIIIIII of Ihv Jilldvnts is gg 1 'I0d. I-'or IlIf0l'lllIIlIOII, address , . .. . v . . v 1 Q ' I , .J .f v. . - V L 0 x 1 U V 9 V Q, ', Q, U WQHMWLSEQXYQLSXSD THE MIRROR WQSQSCSGKQZQQEW HENRY KENIDALL COLLEGE Tulsa, Oklahonla Foul Xesus College P0111 Yeam Academy 1 O l 1 s r 1 M1 llll1Clll0l1 Ihssus fllPIIllStlW Oeolo 1 13101014 S0610 0 espn Slumoglflpln Sllfbll 1111141 Xllll91CS ml im Q ll llo A1thu1 Lee Odell D D P1es1dent ...En-. J o 1 t Stop lllllll de IS 11151111 ed to speed by Wea1 mg Kansas Czty Athletzc Equzpment A1 kansas C1ty H1011 School Uses It Too lm Qu lhty md Xmncty go to THE CHICAGO STORE 10.1 N0 hnmmlt St. ELECTRIC SHOE SHOP Shoe YVo1k il Speemlty Exim F1110 Wollx Olll Motto C X X ALGHN, Plop I'll0nc 146 312 South qllllllllll St g 1 Page One Hundred QGQSWQQQCXQQZGQYQQXQQQQSXS 1919 RXQSZQCSXQSXQSZQSZQCSXQSXQQXQQXQ O 0 f N i - . . u 7 s A . 1 1 -L , Bill , English, llilllll, G 'eek, l'lI'OI1f'll, Spanish, Hisi ry, athe- lIl2lllCS, 'I 4 ' , ' 1 ',', ' HQ. ' ",'. .' 1' 1 gy, Philosophy, Music, Art, Home l':l7Ol10llllf'S, Public Speaking, Book- lc-1'xg,Fw j,F '-1 ,X t' S0 ' ' an 'z 4 gue. 1 ' , I O X .-....... n I S a ' .sf -I' D Q , - . Y . . . i '. ,9 0 0 o t, . 4' - 2 ' '.: 'K .' uv ,, 300 iff '33 Qing' 1215 '25 525 1372? RI OI 1-2251 2251 Q25 12251 UZ? 2251 C! THRU THE LOOKING GLASS ss lfiflll Ill Phxsus 1 1 0111111 Im Q If l1I Ill 1 Ioi l1,l1t111 Nllss D 1 901111 II11 5, L 0 I Ile ISI ,, 1 ohu sou ll xr iiles xou I0 xr se iiouml so N01 I 1 Q 1 Jll 1 X1 1111 ' 11111 X ci 111 s 1 xou llnox 11l s mc 111 xx 111 s lox llkl m 1 ss uur S lis 1 1 e oi po 1 Islip I 111111111. If Ll c 1 lll bla I s 1 , lion ilcl ll 1 s s ll 1 S 111 Oi Q I if she liu 1 Nliss. Boll111:.41 1 s 1 11 5 is 1 1, '-S Jondld l1lxOS Iwo to cleclrc ihit quo'-.lion ls ll Imchm xx I 1 sc 111s to se flow b XLIQ111 eiilx 1 1 ' NXOI I 10 Nll xxlfillll Ivxhlm bs his height" Ilulmw. IIIOIG ho wlc ' W xtson Digg, by his gun" lhii 99 Wilson bx his quiet lll'lI'lll6I '7 If e ll 1111111 llg blus 11011161 Xlulcnei ben muse he is so iowdx INK lid Smith b his shulou ' Xhe V100 Xlilie fillIiGS V11 son O lieur IN em I'1r wit Y DQIQ4 xx X1 0111 Ilfibeit 5 Xunpm X l1lIlN Ilou I lou N11 X01 Nlildiul Iiutlei O Helen XX itson D111 1 so '1 uti little XX is All M1 C N11 'Il1r1l1111 Stivllloi KH XX0llD llllnl I0 ICN X Hhs Chestoi QIGIIIIH., Sillldd9lS when he eiueis Phxsics I 1b0l'1IOIX N Ill hihlu s 1df1'L xx is lol Hung. to b1e1'1l1 into Cil'lD4l tl Ill the Cfll 5: IX min s III ses llgl choo Hheu Gills is 501115. to get tucd ol wining., un befole excused' XX ho is OIX il Heibeits best gill oi if he has one? Hint millns XX allace Iliiuilton so Lxtleniols 110155 " S111'11t 0110 fin phXSlCS clqsij Nllss Iden it seems l1l 1 the most of us 110 'mbsont this moinxng, Miss Ideu lust so xoui thinlxing. Iiculties ug piesont thfit s '111 I vue 101 Iwlm to Bob C went to NI11,.11c1ttc1Q house lust Il1f.,ilt nm vsou d hiv stopped but the house xx is so llgillifl up I !houg.ht xou 1.1110 theie Bob C Thu was 1 51110 sign I vwisn t there 'Shop tilk Cduiing. flu 1.1111110111 Gunot M 111 xx S 101 wo CUSIOIHSI Id like some talcum pow dei Gunet VNI111 flfuoi would wou lille? Customei Lolgites I beliexe V O Oo Q9 UQ, 303, 390 30 Q10 QD UQ, 12115 553 'SOS' 515' gow dow do? dab 'am 'QS' 0115 Page One Hundred Op Oo qilp Q99 Q99 Q09 Q09 Q 1269 as as as 12061 was One 'sos V V I? .. .. 1 J J , , , as -, ,THLM1..11?1,sf3g,f2ge? 4 Y N '1 l A .Mics ' "XYl 11 is tl1f1 dill' '- -1 l1e1wc1i'11 lighiiiiiig 1 I 1l1f- i1'ir'11y'?" 1I"Io11- "Yr rlo11'I hz1x'11 io IRIS' ' ' '11 'ugf' . "Cl111'c1nc-11, il' you pay 11111-uliou you lllljlill zu-r1i1le111Iz1Ily If-1 1'u 3 '- 4H ,..,, Fill" O. "Is that Ihm11'c1 word cc 1"c11:t'?" 3121" IJ.- f"'I',I1:1f th111'i1 ','1'l,." fTl1111'lc1s Ili- V. 1-""I'l1is 1'i111' is fifty y11z11's wld." .I R. "Did L' hu' il ,'1111'se1l1"."' Fha ' XXX "If Q Iiflllvl 1911111 1111- zl IIC" I'll slap jiui' nos, 1 ' .' Q 1'll sin-11x11 in your 41u1'." M11 ,0l1'lll "Ar jr Slll'O jou wuut my pir-iu1'f1 in tho I ll ali" Ilr 11' Vi 111 "--"Yi1.' wc- Huvv Io l1u1'11 :ull th.1 lvilfllilj' Q ' 12" Isl Sluflvul "WI: 's lilll 1111111111 with 1IOlIll'l".' wk?" 21111 Sll Ifut f"Hf1 '11 to we-11 'Oh 5 fy if 'gl L." Mig' D 11111 tin fpauish 11 :usb "WI 211 is tho 11' sunt IJ1ll'llf'iDi4' ' dm' If-:111 ol' lo bv z1bl11'?" I. '1 Vs J: ' f." llc11'lh:1 Ii. r:1i'l111' Ihr- ilu Yilfiliililll "I 1lo11't 311.1 uuy l'1'1lf'Ull for Hoiug: but-li Io sul vol full Il1c1 boys 21111 "111m1." 'I'11l '11 got 21 1111111 tonight and I' '1l'c1." 1 "WI zl will you mio if sho stops 111 l'l'0Ill of tho Busy B111 211111 says pl 1 1111 im-wa' sho will 11111 sol 1 1-z111cly'?" 'I' l+"XY 1l , I'll tell hor I will wziit on hm' ' .' , 1' 'ic1s," , ' 31'--"'l'l1zl l1i.'Io'iz1u sp ll: h'.' llillllfl XY-11-1'-1'-i-ff." Lyrlinf 'ufi0fl1iIlL'.l.'I il' I haul il llilllll' like Ihzil I would cfluiiiglu ii." I ' --A"Il 1 ' -' I1 , z Jjd'z." "1z ' 1 '----"No ' vziut, jiu ff' ' .' .1 tllv 'I'1." Yi 1". J. "So I ii l'l'ei" CAX ' ' IIC' tif UIC? ' . ' V4 .P ' 'I ' ' . " 1 z Gil '---by 1' "llh'. 'z ' "l '- ' 1" . I z 'l " .' f j ' . IG l li1 XV: l l1 . ii11' hy I It sh? 1 ' " 1 '-- 1: .1 .' ' ' "Z HJ 'z ' .T ' 7 5' .' z '1 XYI1Illl1l'I'l1IS'l' lKAG'I'INll11-lil"I' VIC I IIVII: "'1, "l.'. " P ', -I g"-1-V '. "l' . "Ho ' 'z Gouuzi Kvvp 'l1I111 Down on The I+'z11'111"Y 1' 'z 1' '. "lIoI' ' ' 'ii ' O' ' . '- - j ' 1ny"-1-I ' '1 ', " "--1 'z . "fig "I",. C 1 J, 'ij J1"'v-', . '11 ' ' I ' 11" '.'0X': - . . . .1 r. ., . , -.'.. . . ..-1 Ylz 'z 1"." ,. ' ' 1 '. " . 1 1' f1'l'11,? XVIQ tl -1'1 :11'0 so uuy "cu 1"' in l' I 1? v 1.-,H-T-V , ,, , 'z z'1.' ' fz s ' 1, j ', , ' ,H . ., , . . 'l., ,Y YYVY H. h. , . . ' -' ,f 'E 'l,z.3 .K L 1 C 2, - ,nv '. .XMI ' 1'z'f'z', '. 'f . I ' I .z'1 .1 1 , 1 .' .' 'Y 1 ' ,' '1' "' 11 , Y , . . ,- , 1 . H' .3 . , . . . . 'z ' , .f"VVlz 'als it ' 1 ,' u?" , gf.. 1 -, A , , H , , 11 ' v I, , , ' , I Y! . . -- . . , . ,guy ,, , . , H Q, Q O 3 egg, Sub . . , .. QQ: C5 E22 523 523 E22 Sf? 'SSS S22 THE MILPOI' 12151 1222 59? Q23 EQ? 226 31 QS' THRU THE LOOKINIC' GLASS Miss Iiollimzm 11 Ilistoiw c .Ss ll 1 1 Qup 1111 . Olll l11 Slldlt 5011101 ix 1 11 I 10211 lllh 111 NDAIIISII class Xl 5. WINS IJ 1 t out the woiml sim 01.1 ses ui go Sllll Rgllllflllil x Sl 1 I1 x9 1 o no 1 this pioh Ollllfl Cl 11 1 1 1 1 are I3 o ix 1 . x sou ougi c sw mx putui ls 1-x 121 pitiful looking., 1 11 H l1hxc11t 1111111101 x 1 Nliss I3 1111 I1 Illl , J6'lll0Ill0 Kit llll Lx iso Qlllll xi No so last Indi Xlclho lou . 1 ll Ill Jll lest DllDllN ll1.1t ust we x . 1 Q. .. xx 1 haul 5011191111910 lxxt suie 11p11h11e ui 1 Nl 1.1s pupi ebtcl Stulinf in llll ina. o Mc 1 1 1.1 1 . 1 IQ otflce and .wllerl ldllf 111 xc u ul xx 11.1 ix 1 1 1 111 s l11ue"' Miss Iclen in Phxsics C1195 ils, xou 11.11 1.1 . in io 1 1111 1 lllOlI .1111 11 . exvuol 1. s out :vt Qui Cf xx.1s IO Rooseu Dam hiss lJunc.111 in class S110 H . 1 in 110111 without tallling L 51111 X lsoiioxxtu X Xliss DI1Il01lIl, Ixe .1llQ.1dx talked sentence 13011111 XX s w oulclnt t v 1 1. C01 s. , Ixdils and Uellllhlllell the 114111 is now .1boul to 1l0p111t ues ol giant men 1ll 1011111111 'N We could 111.1111 Olll lixvs Sllljllllll If we only had the monew Sense euuf and lots ol time quo o IICK 10 kim me Id fsclcf. 1 fm help 0 I 1lllX ho .mil 0111 2. 1 f is xoi 1 - 1 omni 1 1 1 1 o .1 1.1. 1 us it is I1ll1.1n s pieslc 011 .111 . IX 1 l I0 s oxviscms 1 ht Pu D1 X ho s 1Ot J yn IIIKIILQ lnox his xx 1119 1 Img now .1111 111 1 Ol ll 1- 0 lll x 1 ss Iclc 1 ox co sou 1111.1s111L xxol X R1 1 R11pl1 B5 the houl New x Z1 1 1 11.111 QIIIIIS ' 1 me th 1 Xe1.1 I hope that isnt DGISOIIAI ill IIIOSS lllllldgfl 4 Illlt 1 1 1 1 ltllllllf alll l lll 011 , S0 XVO WOII 111,01 41110 IPI Ollf vv N s Ixuif xx IIUXKLIIKI .1 1111- xx 1. .111 1,.,,, Hoxnucl Smilh Lgf, IS .1 Luc len 1101 xv N iss Iiflulllilfl 1 lux 1101 . c Ls x 1 . Ill A 1 X lllll C llllll utvnsils S .1 11 .ning oi r .ws mm 111 0 1111110 loxe 1 . , H S o xouic-one Ilo 1.1111 13 mum st x 1 1 is N 1 fillllfinfl If this noise conlinucs 111 lime we ll h.1xe L0 floss- tho mom Xlnss Slceuh 'lheu close the 11001 Pagc One Hundred Two 0 f' Qvp Q7 C9 tg VD QV VD 1900 SOD 'Jo Up 42051 1225 2251 'gig' 53? 'fig' 306, is 'ap 205' 919 5 veg' 'gif Q' Seb Gob 605' CW 'gb Gigi! qc caj-13 celeb c.e1e. :YQ cafib 4 ' J 1 'L :eo V-,b 6193 oo 9.5! CL 4 I I Sl ' , -f'1 -l'1.':l "XX'l:t 'S th1 .4 l'fl 1 l'1w of ' 1111?" .' 1' ', .f ' 'f'f"XYl.' the l'1'ohihiIio11 l'lW I lmlivvm-." Ven '. I' I' -f ' .' ' :'s.'lYff"I v'll fo." . .?"Vl'I'21, you lil' , ' ply." V " j J! I "ll ply." ' 'V-"Say, it .'11'1 11' sz l11"1i11s 1 ' rl' ' lem." B ' ' B.- "W l, " that is ull il I'0flllll'l'S gin- it lo 11111 'lllll lvl llll voik it." Cl" r , t, 0"1l ILA j fl I, in ft 1, j ':, 'esl Th j 2ll'C5 rn lly O1"1 . .1 ' lljb---"I'll hcl." I .---"A1'tl ', wh'l is the mv: 'll"' ol' vxg ', .." 1 'l ' '. l- lj v".' t, 5 "s ." j 'll in . 'I mls' ' f'Rlll Iulli :ill you XY'llll to 11110111 school 111:111'1g1' 111 , l t tl V1 ' j .' hm' l.'lI' th -5' -'111 vo 'I iulvml lo S1-I do '1 on l,lli'lll ' ' ,' ' 'X s ' syi 1 "tl I.gl" 'ls.J Ch ' 1' S -" g ' l' l' j I 'sl M2 G'll'l'n1l 'lllflllf his gr'11l1s sloppc-rl illlfb tl " ' , "Mix Gill'l' l, "ll Q1 'l me ho f 1 'ij 'DAfl'l 'c unit: I ' 3 2. '+"Pup' .' A' 1 luke tl 'l 'cl'1 ' p' Ili io' lo- "ow ' l S11 lll'll ' ie l'1,' il." IJ ' A ."'I1lf I1 ".' tl r 'ill " ' :'.','-JlI,e." , l0t's Src if you c-'111'l possibly got, tl ru tl e". '. .' " lljn--'Z 4 '- - " L' f ' ." Miss SICOIII ff-"llc Polite. lDou't, spit out, 0110 word, but exprvss your thoughts in EL ' ,' W '. --"Ye-sl Nov w ' i le, l'e011 to lQ'11' El lduccioi' ."1y 'iz 'is L" 5 ' " 1 ', ' us, --Ex. - "If ff ll l,",l , ' , '."Lll ' ." 11, "Ml11i. "o1"? I Qlflllyl. 1101-11 ' Q lp." Fr' ' C1 gh- "I g.u,':. N' 1 huh c-omv lo the hilq- t f'l1." l'0':'1ll.Q .11l1i.e-515111 "N I 'l'll'l i11x'iIz11io11 is11'L oi'1'ic-iz1l." 14'-f ,iq -"ol g .- ' J " L." Cl' '-nr-O .I'1"is Y--"W-l, l ' l'1"g 1'l -".'o. .'.' 1 ." Cl' 1 '1 J. 4"I Slilj' lic- is, Cl0Il'l I l' V 'il'0'. A l' l flu1l" ' ' l ll ll llilfp is to ill list f 011. -idx. IIi.'.' -if "II I A' -'.' 'I ' 'l', :lpl'?" ' "-f "Oh, vhzil ils ll at loin C' ' 'l1:4'? 'la ' -"IL 1114-11:5 il nut, to holcl Il1'1t bolt on u lu' Oro" I sa' : ' "'-A'l"ll will you svll I,'llll '111 'lIlIlll'll for us?" ' 'rr----"Oh I A biy' g e .' , f 'I ul ' tl ,' .I1'.'. ' '--f-"No ' " ' , I YV"lll you to tvll . 'l -il - 10-.f is." " ' J ' f -"Au - f -l'-l' - L." 1I'.'.' ' , 1' -f"'A'll '--'Ou Vli,l '11'li'l vos thc, l'11'il'I "i.'1cl'? I 1'l 'I " Jn 'I ' J." Mrs. If'1j0 ll"'p' 'A l' ' '1' Il' jl "It is11'L nearly so 1' sy t 'li ' on th- sl'1j'c- as it iz' in the hzivk :Q-ul I' .' 'S ' rd." G" :. . 11' ' lgy 4"I'll S'lN' it ':11'l." i'I'. I' ' :ff-" 1 T ' ' 'X' ' ' 1 , I '." I I 0 . U cf, I on 'Q :O " 1 1 Q0 Q Q go EQ: Hlgh School men and women contemplatlng a medlcal, musl cal, business, teachlng 01 englneeung C31 eel ale mvlted to lnvestlgate the speclal advantages of the Qlnllrgr nf 1 mpnrm COI I Ff If Ola Lllilf RAL ARTS I"ullv accledlted bx Ixorth Central ASSOCl"tflOl1 and by 'State Board oi I ducttlon F1ne 111 ge bulldmgs xuth elabolate equlpment I+'1cultv for 1919 20 of twentv members all full professors Enrollment 1918 19 largest ln hls Facultv sfllaues second lughest among colleges of the st lte Efflclent co opemtlon 1n seeuxmg emplox ment for 2.'Ildl1Z1t8S QQSSIOII onens Scptembel 10 1919 closes June 2 1920 Tultxon S2 50 '1 semester l10l1l For catalogue 1I1fOllllZLllOI1 and ap plxcatlon blanks address The Pl'6slCl0llt RP X I lil1Dl RICK XX IP!! IS D D lunpoma lvmsas fOlllll4f I1 01+ Nfl Sli' Makes possible a COllllJlI1Z1tl0I'1 f musxcal and l1te1a1v studies uhlch promotes synnnetllcal educttlon 1+ lnest Illl.1SlC bulldmg in state wlth twenty four modern rooms ard a classlc 2l.Ud1t0Ill.1l1l seatlng one thousand Immense plpe Ol gan one of largest COUISGS leadmg to B Mus Degree to Teachers Certificate and to Pub llc School Muslc Cextlticate Oratorlo SOCl6lW Opera Socletv Flee Clubs and Orchestra Annual May MUSIC Festlval Sesslon opens September 10 1919 closes June 2 1920 Tultlon S25 for a semester w1th one lesson a week For cttalogue and lnfolmatlon address The Dean D A HIRSPHI It R lf mpol 1 1 lx msfns Page One Hundred Three V Vp 0 f X . . . . . . 3 o 711,111 1 I .' S T lil 1. K' , . - v v . . , ' . ' ' ' o .'.' -1 . 1 ' L , ' A Y l .'- ' ' l Y 'I 2 ' . '1. ' ' . f . . 1 ' . . ,- . . . H I 1 . I- c . f' . " , f . . , , . . , . Y A - I V . ' ".- ' . Z . . tory of institution. ln west.. Also 'a plactlce plpe organ. 'c h' .1 " . , , . ' , , ' ' ' 1 . . - It . . 1 I '. L ' . K - , ' f f v - v . . 1 - - r - . ' ' . .' . , . , ' 4 ' ' It , ' ' ' - . . , 1. . 1 . , ' .'.' . 1 I ' . ' l'. f' I C '. ll ',', . . , . . tl , X ' ' -1 ' -'n 'u J , . . .. , . , . ,. . . .1 1 . X 1 S992 C2932 ZX SO Vs SQ Sf' THE MIRROR K SQ CSX eos as as C3287 so QUALITY GASOLINE c AND 'TI C T' OILS GRF XSES Disti 1hut1n Station at ARKANISAS CITY KANSAS UN CHRISTNI XS D XX I IIA I OIR GOYDRNINILINT AI ROPI 'XNDS I XXIII IJ YI NOI ION I XNSXS INI X III' XXX SINOW STORNI OI'I XS JI INI C XI I I IJ OIR NI KN IILI I D UI PROM OLR I OCI OI H Sl N ND I I FW 'UW AX 0 FH INK SI I FI XI II SI X'NO'I HER IROOI OI' KAINOTEX QUAI ITY Tw KANOTEX QUALITY P1 oducts THE STATE AUTO OIL CO SeeR E DOHNER Managel At Fllllllg Station C01 ne1 Sunnnit and Madison Phone 561 A C Farmers Unzon C0 Opemtzve Assoczatzon 300 So D St Phone 453 H1 nest Ma1ketP11ce Pald fol Wheat Oats and C0111 At All Times Also 111 position to offer for sale, Flour, Mill Feed, Seeds of all kinds, Auto Tires and Oils, Tractor Oil, and Grease, and a full line of Farm Machinery, Bind ing Twine and Domestic and Steam Coals. x Page One Hundred Four f79000nO,ocl7 Op cfxvofvcvomvovpcfbvovf' fills sis as as as as as as as as 1919 25? as as as as as as 'Ss' as is Om QQ D Q 0 0 Q90 US dos A 9 0,53 'Zan Ab 4106, 4 ou S' 0 ' 'S' f N I cc as 1 i H 7 , '-z, 4 1 ' , ,L I "um: I ,2 0- ' I Ill.. I -flflia .I ss' . -,gn ph f I EIN GINE , gs IM, J x .5' P TRADE MARK Ji I ' T1 I , . .' . Alf 1 Y, I l," ' Y' It I' C If 'M ,lf 'I I '.' I" .', illflf, I I ' ui 7' I ', I , I' UII' G4 ff I I' 'I-W li I I 'I ' I I Il----1' A C ' ' I I RICG 'LAR ST Q 'l " IGH 'l'l'l,""' I .I 4' I 4 I I '- I. N ' - fa. '."',l' ' 1 f -' I ' , . , , as as , . . . . , Q I I I I I . . . . 0' I ' 1 1 V 1, 9 . . THE ARKANSAS CITY HIGH SGHUUL Ottus to utn box xml to men gn! unuslml opportunities to pu put tm h apps mtllucnt CIHIICIISIIIII because IT PREPARES FOR COLLEGE 1 lllj.,ll school fully lll'lLtllt9tl hw the lx msus St mtv Boald of Pd lli lfl0ll und thc 'North lent! ll Assovl :tion ot I ollcges IT PREPARES FOR THE FARM AND HOME A course m XOClll0ll!l.l Agncultm-e npploud under the Smith Huglus Act H Bl! mgflnuvd com ses m 'Manu tl Trzunmg and Home Ifcon omits with ucll mqulpptd shops kluhens and si mmf., xoome IT PREPARES FOR BUSINESS- u Ltms nom tlns louise. ser-me and hold good positions IT PREPARES FOR TEACHING 'A Norm xl t out so uppmoxed hw the Stun Board of I4 dur mon in xdu xtes m u bm, grunted cmtltiuxtes lPll61l2lbl0 xuthout mx nm In ltl0Il It pup nu fox college or the yuh It tanks as good I5 the bv'-It, md Inttu th In IIIIDX ln courses of study athletics music dt'1m ltlcs lhmk It ox 01 bdore glilllg, up thc- oppol tumtles offered bs Arkansas Q :tw Hugh school Page One Hundred Fave 3 V O 4 J 0 O r s ',,-. ,.,,', K.: . .t, ,.'. D. V . ' ' I- .x- l 1 1 ' c 1 'v' 5 " r' 1 " 'fl if ' s ' 4 - ,V 'v' j t'1 ' W ' I' , Yi I .' .' 4 ' I - 'z ' 1 A 1' ' 7. 'z 'z ' ' ' ' 4 ... . .' ' ' A ' ' ' ' ' ' .' - A 1 - V . 4 1 ' ' . . -' - 1 1 ' 1 - - -' A I 4 - 1 1' ,- . . . . , ., . A strong Cmnmel-cial course with iirst,-class equipment. Grad- , , . ' , - . , , . , . , .' ' . 4 I . ... I .' - z ' - ' 5 .' I - I : ' . 1 .2 I K. al. , W . ' 1, A . J xl-1 - . 1 . ' I . . I . x'- . v ' . .' D - L- vs :V lr g 1, " :I z -' ' ' .' .' .' ', ' S, .' , '. :Y " ' 'V ' v -' ,-'v' ,- V .X 'l'k. -A .V -. " ' ' 1' Cr . x I P Va B harlvn A -lillmtt Gln The Largest College Engzavmg House 1n the Wolld Wedding Invltatlons Calllng Cal ds Commencement Invztatlons Class Day Programs Class Pzns and Rings Dance P1 ogx ams and Invltatlons Menus Leather Dance Cases and Covels F1 atel mty and Class Inser ts fol Annuals Fratelmty and Class Stat1one1y School Catalogs and Illust1at1ons Seventeenth Stl eet and Lehlgh Avenue Phlladelphla O d Q 0 Q O I . l 1 . . . . Q er- H me 1-- ' U f C U 1 -fEy9c"'u9:af' I I . . . . 'I I . 'I I 1 . I I . 'I l v rl" fl? fln . . . . . X 1 Pqge ne Hun red Six QQ? 15125 42253 THE MIRROR SVQ1 Q9 QQ Q99 W2 592 f Edisons Pianos THE NEW EDISON H 11 P22211 Doa In C2351 X og., ig? 'ogg cha N Music DANIELS USIC CO TO OUR READERS 11111 111111 1 1 1 IS 11011 111 10111 111 2 X10 11110 1x111f11 0111 1 JN1 1 1111111 Q1 N101 13 O 18 JIQIGLGS'-C N 1 XXL X01 110 S1011 101 '1 11101119111 11111 ff111S1dCI xo KIIEIUI1 M 0161 S X11 ,., 111111 Z., 11 1 1 11111611110 of l1'1 1.191111 V18 U1 'I SCIIOUS I 1111 Pl 111 841100 11011 111 1110111 N IL 1 1111131611 10 01 11110011011 1111 11110 11011e 0111 JP? OIL 'S x Cl XC X181 0 'lllx 0 N 111 118 0 0011111011 0111 1111101 lxl 0111 W K0 X10 1'l11x Q0 ,.O f01l1l 11 D110 1'1 111 111111, 111910 Cl1l00I11Q1 110 11001 1s 61111111111 11 11 1111919918 111 110 '111 X16 1 S0 11110 1111011g,11 111111 111101111-1 11101115 111111 Ts 1111111111g, DlD1111110HL 1 the I-111,11 L. M1011 130111 1 10 11111 11011 10 f111 l11l111x 1110 DUSIIILSS 111911 oi X11x111QlS 1,111 111'111e 1111: book posmhle T11e 12111101 Page One Pundred Sex en 1 1121111111111 1919 1111111111111 1 15151 11 2131? 1751: 'Qu Gob A HAD 011 H W 1 0 N 1 1 1"'1 11s: V01 1 l'1f'Yl'11 111 T111 M'1'1'0' ' ' Q ' 11 1115. '. 1 ' 131- 1 ' 1111 ll 1-1'101'1s 10 1111111is11 1 111' ' '11 j 1' 'ts 1 '-1 1 ws, 11' .111 like il '1 will 111111 w111l 1111111 101' 0111' workg if Q 1 11'1, .' ' ' 1 1 ' ' L' 111- 111-'." . 'l'111-1'1- wus Z1 111011 0f 0xpe1'i1ff111'1- 10 1 2 '1'c01110g 11111: '1111 111-1115 " 1- 111f'1'g110'. '1'111"11', '11 ',:1..'p 1 .' " 911 p '1 1 ' '1' 111111 '11'v,'is0 its '1' '1'I1gI. Y01. it is 1101 0111' Dl11'DOS1' 11910 10 D1't'.'l'111 :111 z11i11i. T1 1 121S1i11l1S 1111111 11 'sv 11' -- 1 1 ' '1 ,t. Bel' '- 111i,' 11001' is 1111151111 1' 1".'1 1 1111 1' all wh 1111111 111 21111' 11':1,' 1.1011 J 1 , 1 1 ' 1 '1:1"11g. 125111 :'a11,' 1 V 111 1' G1 1'1" ' ' 's , .1 1052- '.p12'gC1'l-.' 'z' 13111 gp f 11' 0' " Sfl 3 111111 MV. .lz1111 F. 1' '. , '110 1111: 1' 'f 111 , 1 0 '. '11101' 111,' ,- ' 1 '19 11"1'01'. ' :lx 1 ' ' '1 "1 .15 " j, .l 4 . ' V V 9 O ' 1261 - 11 D SQ 2 if QQ' is exe? 205' 225' 225' 1526 SX? SKS' THE MIRRUR X Q W W fi' 'R' Q W . 4 .:':., . I .,., 55. ,V .- THE TRAVELER PRINT SHOP OFFERS TO ALL PURCHASERS OF PRINTING THE FINEST MODERN EQUIPMENT A TECHNICAL SKILL AND EXPERIENCE OF THE HIGHES1 ORDER AND THE EXCEPTIONAL AD VANTAGE OF DEALING DIRECTLY WITH THE MEN IN CHARGE OF ITS PRODUCTION BY THESE MEANS IT PROVIDESASERVICE THAT IS ONE IN FACT ONE OF WHICH YOU SHOULD AVAIL YOURSELF TO LEARN WHAT PRINTING SERVICE IS ip?- Catalogue Book and Commerclal Prlntlng Q A , X , O H dredlfight 5aS'C60S"?Xwk3?'?Z'5"?9X5"?X'5'?Z5'5X5D 1919 5533939333333 THRU THE LOOKING GLASS Best 1118.11 fIH"LIC1I1f, all Ll'lgCll1Cl1tSJ And GI IS It k1sst11n111x to cuss the h11do" W0l11'1I1 H1111 101111 xslt s11 It 111111 01 gs 115 111 1111 r'1bb1 eel as lf I xexe a 11 pe seen tha 0111 11111 NKXK es 111111 s 1 1 Yes 1nad'1111 s111dth1 1111111 t11'1t D'1f.L 15 l1Sll1IIN 11111111 out the t1IllC some folks 5,11 a llttle 110181 SWIINL 11111 13111 1111 t selx es away I see you '1d1e1t1se 111113 xou 111'1do S0111 oxxn ples 1 111st11111e1 to DIODIIGIOI of the c'1fe Yes he replled If you w1ll allow 1l1e to Offel .1 Sl1L,,.,0Qll0ll I xx oul1l 1d11se xou 111 111 111190 el e make thelll Beltha B 139111109 1l1d xou 1111011 that a 110111111 xx 1s 1l1111o111ted 111 111011 lta yesterday? BQTDICG No IIOW d111 It happen" Beltha Why she st1pped on '1 0001410 111111 '1 1'1111 1111 1 1 Alloxv me S'1ld the flesh xoungf 1111n 111 the 11111111111 d11le1 f1'- he pused the sugal to a young, f.,llI sweets to t11e sw eet you knoxx oxv llle sald the 2,111 '1s she DIQSCII the Cl 1c1111s 11 fl If 101 you know Dld you 1-xel contllbute to the Xtlalltlc Nlonthlxo 1'-11011 1111 s 111 1111111 5,111 of t11e famous 111tho1 Not IIIODIIIIX duly leplled the authox D'111y" echoed t11e glll 111 sulpllse Hes bclld t11e HUIIIOI 1'1st s1111111111 xxhen I CIOSSGCI to I 11111111 An old gen11e111f1n had Just 111111.11011 U111n,, '1 2111111110118 111111111 1 he tulned 11 e'1xe t11e ualtel touched 111s 'lllll 11111 sud 116111 xou Cl f111,.ot1e11 so e Ihlllgo Why yes so I h'1xe IQDIIGKI the old Q.Clltl0l1l1Il 1111 the l11111u Llftlng up the plate he pocketed the C0111 undel ll 11111 11111111 D181 1119 clest fallen waltel D1 you knoxs t11'1t Glen11 11111 Ag.1t111 x1111 not 011 sp11l1111 111 15 She XVhy I thought they wele eng1ged guess they ale but t11ey S11 IOI 1101118 '11 1 111110 111 11111 11111119 11111 not saymg a word MISS Bol11nge1 Who can tell 1116 about the 1Qll,..t11 111 the s1ss11111 111 1111 1111' f ent courts?" Dddle W I dont k11ow but I do 111111 to 11111111 11110 101111 1111111 xxhen the coults xxere not IH QGSSIOIIV Fleshlnan Sav I sule 21111 Sl11OIxlI1fZ 1n 1111111 lot oi Cl 115 11e11 latelx Se111or Kes lf thxt one xou 119 Q1l10Ixll1g IN Ill example I be1111e xou AS THI GIRLS Sl I ll If xou loxe a man he ISD t xv 011111 lt you dont love hllll xou dont know 1x11'11 xou NX'll11 vou lead hllll 011 vou I9 .1 f111t vou lgnole hllll you 16 healtless 11e has money youle lllelcenfuy 11e 11'1s1:1 t any 111onex 301119 foollsh hes old you 19 lobblng the 511,16 hes young xou I6 lobblng the cl'1d1e you stay at 1101119 101116 'tn old l1l'1.HI you dont youle a 1oun11e1 F01 the loxe of Mlke what s '1 pool gnl to do' The Fleshllmn wfls gene1ous XCIX AftG1 the kodak tllp And to 1115 g11l so 1118111 The FISSIIIIIHD was genel 01195 xelx He took 1101 to 111e confectlonaly And tl1e1e gaye hel the sllp The F16Sh11l1I1 was 51611910115 XC1y Aftel the kodak tllp Page One Hundred Nlne . 0 1 1 1 1 O: 122 ,sid af' "Q C+ EQ 1 I . ' 1 "1 .'- - , " ," flix. A 1 1' ' 1 H' " ,, sz 1 1 11 pt ': 111 11111 ", Ilt'1XVl'l1I1 il 1'.'1 p 1 1 Z1 . . "I f , ' x' '1 -111' 1 112, 1 1 -U ' 'l',,'11 '1t:," she s11'1l. L, I ,YY - ' 5 .K -Y 11 L K rx 'bf ,1 2 A, 2 'H -lix. .... Ab . ' ' .3 11 ' .'- 51, ': j z 1 1:1111 1111111- " . 1 , . j . , j ' ' ' .'," sail 11111 1 .1 ' the li ll L' ' it , ' . . - " Wh, 1 ' 1' ,' 1:1 ,ne S ." ---1111-:. . I-Mu .' , ' v , , , 1 ,lf 1x:,: 1 vl- ' I! I ' H ' ' 11 . 11 V, 4 ' . '. It . . ,, - ., 1 2 1 1 . 1 1 11 1 . " " 1 ' ' j 4 2 ' , 1 1 ' '. 1 J Z.I.' ll JY ' , I I' K , . All , ' ' 1 .' . 1.: -'1 ' 1'.'Q 'Kf'l'Z1C'i'l'S 111 11111 -'1 '1' 1, '." f -1514 " ' ,' ' ' 'A 1 ' 1 ,'.' z." 1.wH j SI "' . 1 '. .. V . Y ,, Q , Q 11 - . 11 . L ,T- , - , ,- 11 ' 11 Y K ,H .K ' .Y 11 K -. S 1- - A. .1 - an V-AEK. 1 " 2."'. 5 5 ' 1s ', 1 111, 1' ' ,1 .'1','-111' S111- ' 71 " ', ' , . ' ," ' ' 1, , 1 . "'l'111111ks ' ' 'A ' der." 1 1 ' ",1 sz' :S ,:'.'- '. -Ex. He-" 'd ' 1 . 2 'z z .' 12 " g "11."?" .1 , , , , H He-d"I , 's.fz' 11'gz sz ' YY ' ' 1--" 1 1 11- ' If 151' ' 1 ' , er . 4 - 11 1 V . , . . ' , .' . . , ' .' H 1 1 ' ' -" ,, ' ' . " 1 .1 ' ' '- . ,j." V G , L. t. 4:41 .1 14 , , ' 1 , , ' If 'I V ' I , j ', ' ' ' . j '. . If , , , " ' ' . If . ' . ' Y , 1. . I If " ,' ' ' . If 7 fy - v 1. ' . . ,, , . . If ' ' ' ' ' ' "1 ' ,. If ' ' , j " ' ' y 1 . If 1 . j , Q " 1 . . If ' ' , ' " ' '. , , 1 , I, I , 11, ' . ' 1 ' ., I ',', ' ' 1 'ny . , , . . .Y 1 . . 1 . y , ., V V o o UQ ' 1 'if if 31' ,,' rg if X' gi 3? 4? Q? 3, 'X Q E m E F-4 w w c m gi gi gi X? ii ? X? 3? LL NG khnsas GFISGS Q 4 Q - ' gf j f THE New EIQAMI I Co. E ,M ' Ark Cary, Qi ,, .:..-1 DBV OUND P H d -fait.. !A 7,1 L ff L L? 1 7 l -f-7'-K 7 -76 L. L..,fL4l.f f f f X ff! 7' g f f f X Lf XJ ,J f A X SEEING is Biutvlmc BUT wines wruinf wi QUIT M , POHd ' M L ,I f , Y 4 x X J g-x,1 5,5 R gl - f LW J I 7 Z 1 Y f ' H 7 Y L ' f --4x , - X V ff 3,1 f z .f L f, LL 5 A wx, f " Q A ff Q ,ffl Q ff X 'f ff A V ' KH! if Yi f 1' LIN.. fy gf ff L L A fj! L I!-J-'f L2f ffa A '-Z-f f1 y y ff, V- 1 x fi f ,, X, W W 1-4-1-d D-,-,f W -' 4 .. 1- ff f - 2 f ' f W .....- - M ..- f gf , ' P Y 1 W X Q , iQl. -fAElx- Ti if-1 -.'Xg,..,, -, T - ,VY 'i L 'V E4 :'L,fLl:T::'-,lq - I xg ,.,, W 16:3-K-A 5,127 f7 ,,Qk ii ,A,, X, --,F-Z1 kV:?l,, , f , Ro -Q age ne un red Eleven This Annual was prinfrd in Thr Trmrelfr Print Shop


Suggestions in the Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) collection:

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1918 Edition, Page 1

1918

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1922 Edition, Page 1

1922

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.