Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS)

 - Class of 1918

Page 1 of 108

 

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1918 Edition, Cover
CoverPage 6, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 7, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 11, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 15, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 9, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 13, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collectionPage 17, 1918 Edition, Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 108 of the 1918 volume:

VHZIQ M XHLQW "' :L z L -4 -2524 sw? IW5fQi2x:?f v5TW'7'4'fvf'fff+'- - 'J ' "li, ' yy f PD-yxpfwf 4 5 f . . . : - " if-5v"Lt" if-RWRT 4,.wf mf.. x Hi, 4 , jeg V .1 - H X:-,xv fig! XX XEK V Q gf. - . , V , A. , if Ri' N711 Qi IMI Sfffmzif'1QfMli2sl'?'.:"' -' ' 7 ' ' ' ' -IX A ,,,,f .f ,4ln,Q4,X A . , ly- - x , ' L' 2 GN-' , . , ..-- . ' ' ' ,VQ"'7'-1xfxffH'N!1'W:MJX R Y, , N, J, -1 f- , ' , 6- '75, 52- V A , 3 ,1 .,:2riw RXXJN g ,Vi .--,, -,.. ...J ..,..,- g ,M -,,., -. N V.. Qfxflnl K1 4.3 X kg x If AX -. X, S113 N, fnfshjmnw f h ffxvf X xx -5- 5 QNN 1 XGI ONL V' gv -E-'kk 'iv uf- 5 T 3 in KW' z -'T 'ZfL""'B' A ' Lw1 4 "JV M , , Y 4. A A . if af K - :' xx g , 1 H L 5 I L ' "'X-X5 ,YQ 19 sign rr -- -ff 5-'ug' agvggaw, J. gg' 'f7,q'.f' 1, g H' affz' H' ::,XE-..1g?Xs 'J - f' ,:'?4'.'11ffi'3 4 'W M A371-3 5'2" -- if W' . '5'ff?1?s'fifJ ffil 'Y 15" 1,5 'fir' G-N , f?-3 U E15 "V ' Ni? Y 4' A . 1.i?5llZi5g NA ?'f2a'Ff2"54A':Aif:-4 : H51 5' at iw- ' 'fm . 5- fa. ..-H 'C N ,Vt ...J ..-,L K ,- 1, ' Hai ,,-In , -W. ,,,-Q: H I ,, 'R r m vm. 5,11 .- fax 3 y ui. n?-4 is Tu: ' '- "gp:.f5:,-4.11, - 3 , MV 5-,QM ,mtg f XL - 'I -' -+---1.-H fd,-. ,L .V Y..- , ,Q , Y-1-rf '- sy, iwruszx M N lW'Z32v?fv QQ M' Q ff X FW W-MMM-3 L fdwme max Q19 is ' fx Oxnx X 4 X I 1 we Ill? stilllll' A 5 ..-u ' N lunar' sx Xl 'Sw , hz' .A ',.. I Q I 0,4- u'.. J Q N use ex , 60 EXC F TWO K-X W S, ..2,.' .. -Tl ' rr may 1 Eg """I" 1 x 1 , 1NMiw'bWQ' , 4'I,X5dfl4Q XQl90f gil X WNW Wx 1- , Ill B. f 4 4 'W Q ax xi X f I 44 2 xnfx gy! 711 7- 05 N! ix I 0 - 02:5 iq 4 x . - , Q - 4 WV 4 ' N4 2 'Q 7 DX 2 Nfgb' N :XS 0Q -innfff' svniur ,Px11tug1'aq.1ly5 .i.l fx I who .rfh M "W Q. A Ml My Ah qt. '04-+'f.,Zsl'i,i "iv--Ak , Y 1 I Y J -r K ,f 54 4-3 ff. 1 ,f 4 'xxn .5 - f HN.. .ji if , ' ' 11 ' P' .1-.: 'R ,1- 'S ,v VX-.Kan X-V' ' nn fi ' W .- , 'X L ' -Q'4., "1?-'- K' !C' " QQ: T M- 'f' - -'ff'f Q fi' f 4 -A"- 1'i1'ia'? , 1 i i ii 3-.Q nn in - U g ,Ld E 1- 1 44'f.i3-nf--. 1. 1 4- ,Q '-T -1 A 13.55 5 ' y , ,..- "'x. ' M1 , .4s1,fL".'Jg' ', ...-"N"---. Q . , 4, ' -l, . 5 Q 3,5 L A .-. 5,f,. 4, cy A, I , -.Q -,,: 1. Y...-'w,:.-'.,7"'1 A Cr..J1r",'.21,:f-Eli," '-,'. ' 'K "iff ' ' I 1 ' "J: . vvgm'-"' n Q iss!-?JYi.v'1'-"'.AfZ.fuL'sn, 3 ' . ' 1 f. . -,,.-K'--1, - .- ' .,-f,. -,-wg w 0, N 'gi : .-L wh ' 4 'Qin ,- 1 51 1'.1,a'v - - -NH 1-'f-: -.-.rv- " - ' .f .f- pg -' A '- : ' - ' ' -.' ff , W1 - '45, .+. . ..1:1N .-.'-'f H" Af ..',-'f",,.3,, . - 1' V-A --.-Y ,Y Y 1- -,.:,f-. - 'v .Y 1-1: . Q.-J 'J' - 9 ' -1 .f-if,.,,-'r1S!'2 1-V A-if : :I - Y-1 , " -g A. A . I K, - ' " 2l4'i'1l"f'QLR'VN 04 N f , -f :4 ,1a.' 3- ,, E,n4"2+'P'l'7l-'Q7 X 5j5'Q7R43WTW i Z4 05 -Q1 N - Q X 4 VN 7ff 5 515 5 -?fFa'3'X':k09xs fx, N W PMF4Q?ilWfX'9 Lflml if 'f AS, :ff ! Lff".- .' f:,Q fm tfxilx 90 Y"4"x 'Q7E'5g4iM?QQV' Wm ix ef Y 'xKzfiiggg3QXQ2kRQl kvnfgl H34 xXXSXSlI'i3 N Il I Khin THREE fx-3 N ,sy 1 s v, , v- Qgzb UL US F W K 1 L y I9 7 42 .I N-Jnwbevx -H' xx A 4- ,Q-...w 5 1, -X f Uk -.Ll f "'- -,,. -c -5- 'T' ,. r, , .lr . , V , 5 1 T ' 'vm L . .. AIQV. .' ' ' ' Illlill Sl' UOI. ll 1 1 - i-X K ASE ' k M' E? Ex i f . 'f' fi-.- 51- up , A ' F , fini? X 5251: - -,-MA , rf. 5 xx, 67:-f A " - 1 4 'R " K .f "1 'H --- . -. .f ,W ', . :,p. . - F' - - wi. 1. 0 , Mu ,, , ff -' if f, 1. '4 z 2'-A 1 fgf. H -' j..-ff-w.n?h.": - 'uv -afgggn. V --gg 2 ,.'.l .. .v ., ,L 1 , ,.. 1' .. . ..' I' - -' - . e 1 - wig. h. .gif .-in 5, ' ,qv 41.5 '11 . '43 ,gif - I V,-59.4 5 4 4,93 :y 512.43 5:,,A A A f'..fgq.g7fgim.y' , ,y , V1 W " - --Q H,-. ,-'- 4 -,' YQ -' :J " ' ' 111'-I-' -,' 4 1 5- ,' "gg ..,'-CQ 11, .l-JK! -mr '.,3.5fg.l 441'--'.'.1-fa-.' f' ' -? A'-"-h1-,,.- ' ' . . f-'f'-"' - ,1 ' . ' '-"' , x - r f . ' 'QQ-?"': 5 f ' ' - L ZX le N Q ,SN Nam X fn' Q' Z 3 ' l 3 ll an f Q 34 4 s lg , N I 2 'N x WJFMNVQE X f 4 I xi- , ' 0 ll: ' N 7 'Q ZX 11-90 KWH "wx l f'N'fif?v 'Wx fg f f 0' NNN? N ll s 'KSN A w' 55713 N- - fs 0 Q - Q sifbw xv Hbnn 0' S Xl'IIl XX PAGE FOUR f 'N ff 1 f , x-XN' J JUJ ,w WW Y K g., 4141! ff!!! an " t ,,...H,,.... , WW T' 1 an 'ff W - .1 V .Y E' -1: I A . N- , I MISC .' 1, . 'I 'EST 'xx X FU15 4 i M, , :X 'gl ,i Az- , ., N' - 'x 6 fx '-. ' GL- 'f M ' 7245 --- f ...M -, X M". , 9 -Zfigy, 1. ..,, .1 A 1 V 1:'.nlIl.- Tj. 7 1115, . fx ,iff-, Q gf 1, - p-' ' , fr' if ff-. - ' f: ,A - . f, n n f--- . ' e'. 'f. "f. , ' f?,LQ" ,WA U55 , , - I ,e-., 79,315-A'V ,,-t:'ig5i!1agJ,1 ,fx fi f , . v my 1-f- Q? '-in '- NN! ,f . ". 'Y ' 'ji ' 'gQL.'J,f5,...'f-g- ' Q '-f:l'.rQye.,f.x- - '-7..:'fQL I ,W 'L .' - 1 fvfjx- vw, ,. ,f,f,'f3C,34F7n l QQTJ i -,513 :j-ugQa':g.3,-Mfg' ,,,jZ.4'.1rig.Q9:,4mxi, .' 511.-"' 'I - - -- 3 .-g ' Q ' ' 4- 1 Vw - - - - 5, ,z . .,,,,,,. 1--,vga '.,fqQ1b5-,Q-4.49..-,,:.4.-H- - --' - 'Q' F A, V!! ,,, -,441 6'-..-,.-' 'Qj"yL--3-'- " -L 'ff ' . A Y "-+4-2 -- ' W---' - ' - - . fu--' A+-' ' 9 if J. -nf ' x V ff fx x b7v:fLfHNw11f X X, W , Lsxvfvwff wb Ls F Fw "N!Qn?EMSMY? ml? Lx ffx lllxfxii - X 1 Ju: fxx I " el-'1E'Ox4f'1' I ,fx N1 E a ff 1' .4 +' 1.17 I Q. Q f gg , 75 4 5 5 ,, fgggxggmggngwnx gg " 1 3- -17 x 5 1 1'-1-'H 2 is Q 0 , 'ir . .A 959 4- 1 f 'PQ 4 3-wZ4AwQQ7fQQi2' 'F ullwx A I. Dl2hiL'LlfiL1ll Av JHIGQ Xllll 1UL5t mlpnsc ahmrc .1-1 spnnqux duh mlmqr rffnmts as fraclmn mr 51nrr1rln qppurxuir, mth UIIIL1'-Sl l'l1III1JclllIl1ll5l1I1J lm' ham' rmuurh ll Llas-1uf -X!llLtlLll 41111 un most gn nhfullu hmhmxtl thu, nnlume PAGE FIVE f' Wxff g xx X 'R bf '1 X., MQW EEE: DB- 1 -x,,.z -5. Ln ..4 M fm' wx Y-J H. JA v -4' 'avi' :kv 4 """"cL 4- 'CJ F A NW " V' Us K AR AIN' ' 7 in , , u ' 1 S K S as AQ U1 3 - -w A - A . ' . 2 -1 'Q . , . . . . 1 -A A A - 1 l - 4 ' tl' x I - J L x x . 1: G I tg x .2 1 1 . 'I K . - Q 4 r 1--xf'K-K h x A li' , I 5. -R KH- '- N- H ' f A .ni 5. " .' 5.. S f - V , f, :af-1-4 Y ,. .:.,4 I . ---.:g'.f- .' X' .lx :, -' 1 .-- ---f--' .-..--, Vff..,,, ..., ,.L.,w 1 ' -. Q A , J 11f,..- f . A . .',21'f.ffQaf"-"1 H4 PYP" '- -'51 "' v" ".1.1'fx"N1'7"E44. 2: 'SEM :- f cgvfiinzln.-...,lM,:l,, , , fly. , I - . ? Q , - B I Q I 5.,:'?:,-,.:1?. -D-EH 2. V, A. rv- " -'J Ff"Q'1-15124 F.-f'7A'T-Q!" 'K' . X, K ' ii ? ' 3 ' ' ' 7:'f'::',".-'-.'":1l:U1:'.-54.676131 W ill-"- 'J-:-535' A7. ' Li? .y'-1"A'-fff:- -.- L. 3,-1 V- - ,. , , ,. A . -v -- . -. fm..-.. -1- ., f'..r.-'r..s:,--ma , ,.,, " - , f.. . P .,- -f M, .f . ..,a,.m'4,.. , .4 .. -. ,,. .L 1.1 ffru,--1-. . gh, I , " - f x - , .11 " 1" . W.- . -1 L fd,"--:-r.. I-df'W1-Q-.-U'---Q."--'H+-1 ' " -' "' - f ...... A.- -""A"' l,L7' "'-- N' ' ' ' "'i-l-ft W ,--..,. , F ,, -L -. N ,-, ,, AW . ,, ,, - - 9 - 'tvs - .FK Y ,H--.-,, A,A,4,,N J ' . v- ist' SW if wb' 151095 s Q- u' 011: ' I "' 'Q Nagfxsfxxql 7 Q7 I Q fv 2 JN,X:':X09S A 1 -3 X - - , , Q -'--r-7r- f V Ziyi! QXHSZX gl fx f I 3 Z' ,' , - jgvx' few! rllxfd IW"ffi2v2w4fw46 , Z fa m QQ - Wuzwflflnfymf bWyf90:l lfixk Yxflfhx ly 4 9 :O , 7 f ' gx Nfx X X 4 P I mf .fx X es H' Q4 fx' 7: 0: r gf f 'fs 7: gf mf- ' 0 fx! X H:-,..l7 Xfxll 1 - W. X N fl-llNQ!Y 1, 5 fx ,lf x Qjffy, N N,, ,m V, - 4 N f, 7 f ,L Xx xp 05 'rl0X'Wiie!4QV fiiswv 0 f ' xv 4 Q - f fl 2 f'Q4fNNxxff3Qw fwf ,f ' 'F fl , us! X INC, 'fx LI l mx c r Supermtendent PAGE SIX gs .XXX W fj X g 1,7 A lbxgmf E, x gl, lr'-131 1 ,lf 1 I I: 0 J J J 'Zffv' Aw in A A 'r'15"6-Gy! 'fly ' 4- -wif. A 'X' .., 5... 'f -Q. -av- , w JUIL' IZ. HHl"I"l'Il,I7' .' 'HR A. B. Llkx' ' "1 :sity 3 'L 5.1 'Li X X . Q , 'V g ix - 3 .'. f - '-1:2 .1 , A. . .5 E. in ,X al . X. I' Al ri l' 'YNEA :.V 1 .. yxabx -W f' I - - ----- ,, 4'-fl 3. ,., x '. Li'?n'2F:'f!f-1, fr ig" " .1 "' --I P-1 x. qgJ"'r'5' '-Rlfzfm-' QV A, 'gain '11 ,vi 5952 1 X Q-my . 1 M5 ,- : H ff. 1 - "' f'.,- f.Lg.':'.w ' ' 1- . x ,2 I--'j-'-in , -' f ' -1. "ff ' H143 -1 f :': P11 1 ff---rs-"ag--'-'ff 'YL V - ,ff Af, ' 'f . " 1 -' 'ffzv' 'igffivf ':'f:.L1"' ? N . 1 ibn- .-,V:...-in 572- Yi ,.:.-lg, ., :Al 41 ' f I an L A 71- -.5::,:v',:'Lf va A",?:uw" ggleaaki -,xkiN.'4..t,faEL'Q ' ' ' 'K 'feriiltfi 1 Q ' M "W .f v,,f- J,-Ll" f a , ,gfif ' 4 in aswyggx M N ff' 2- z'H"?'Pj"'11""Jx w 5 v 5 7 RUN lfsp mx ' 4 aux SS , Q: , 4 fRf?v:vfQfs fm? ,:3FfmQ2pXQly KN 1 N.-gl, pl, xi I7 ,E l: Q, bf X, ffl fzgybdught : Wu 0: X lm h'9AQs4?42wff , 5 1 2 fwmwflmiiu fwfll ,f 'sl n if -I L40 ll X J 1 lx ll PIIIICIDHI PAGE SEVEN J' fx g Y f X4 S If x XJ M E531 .X EF ,fs ,al A VW" L'-E 1 uk..a ..- 11 ,alll Ji. .TAN 'IS F. iDIl.l.II,. Nl? A. L. l'11iY0l'SiIj' n' '1 was .1--af"---s N f 1 Z - .l' 'li x H 11 - AV iq -, IEILJ A 'E I k. ,gf 5' I 'E I .-1-L 'Bl' 'Xia :WT E125 i" ' - " "' 1.z'ff - .Hp ,:- .". , ' Q 1 W '-'HT xi " iw' Q V f9f': ..,3:'-34 f- -. , 1' - Q' - , -- .i ....5j...1 . V, , Q' .-ffm .if -.3:v'g,, f 2ei1f?flHff.., fi- '5 "if: F' 7 - ' 5 Fjiiiqf ' E ' . '11- -. ff 1 :..,. '- A A . E' a E: -' ' 5" , Q E h. t.f.1-fit'-11. -fr-...,q:.-QQ: .,, - .f'v4V.X,, 'Ii . ., , JI, , , q u, .- - 'gg A,-jg-,j ,,.,.-3.-',,.rS," 'ELQG :"' !.o:!fr1gyw, H. n..,,-,Q . 4' . -f 1- -ef - 1. ' 1 A , '-fp-2 Ls : - vu :fm-, -,-1',-1'--.1-4' 5 -" ""' , . " J"' . 4-f" '11, f .--Li l - - ' x"F2f-"' ,M,21gsvv:fu5Qp fs qi " 1 ?2?'2?52g5iQggy4 UW'M7fW4FW1-N 'af 1 21 '22 1 ' 1 M"9Wjfw'6M X 1 if is Sli 11' 'f U1 iff , Q1 www? A www. 1149 SPAN? V51 V x'?-IUV X6 ji.ff: :f X' 'Q 1-Dpgfumhq -'i V18 0a X vM9X'91QSQ4?5S?' 7 P' ' 4- 2 'Pl S:WbJS?f5A1fxi?u pw? ef " -:-X X QSMJ 'U . 1 'E wx .s f -. i 1 'fs-' - . hu- if ' , .V igi. I ' l f f ' 1 XIXX lx N 1l Sup 'I II X ng lx S1111 11711 S ml Xlllxl P111 51011 11 11111113 UNMC D1'UlNTlCb PAGE EIGHT Ks NX -fl ig Rbfpgvlyffh ffxk fm nm WM nh mm 1 1 K A 'J 22" W Eff" 'W 'V W x "wr ag' 1 'N ' 1 4. Mxw fl will 'F 3 W, izxirf'--rv-A-..1. IJCHN 1'l'3IU"1'- A Y 1':l:x1Qs'1'1N1-3 1,1-:.xs1'1uc fmwl' Sl'f'l'l'Y1'1'Y l'11i1'm'siIy ol' 'z111.'z1s Ilvtz11'd:1lio11. f:f'IlUI'1 .' ply , 3 'yrs . W 'G 1 5 M' . ' E111 ' J, Ig V13 ,XlXXl..XlIb!C MC'Gl'Il!I'I Alia gl .gm-mal Vtlllll 'il Sclmc of . ."c 4 . K X E' 4' Q, , 1 3, AWAY ,,fm fi M ,, .11 ' f 1--1 fb " ' if is fflflif.-. V 1 1 ' fix 1f1'-H15 1 3 ,.1ig:,N-,,1'2j,f3i .1 --,1-4 ,ff ,,,. , r:n, 2' 'QQ' , , wg, ,jg w - 5:4 . 'iq ,'ff,'I'f ' 2 if 'fy 7"'l7f1 , iwQ U V- 'f wlfw 2' ri'- .17'5,'.'-V.':v-5'-f! - 1 ' f ' 1' 3 4 ,sw -. 242.425-'f".-w, if '-wiv--:H-ff--ffqael rr7g"112 'Z 97VQ2WTffi1I7xY1IfQ1 11 HX-:F ,ivykglgfgy 4 51101 - A f - I17Jlu" f Q 1 I I I I I 1 1 I I 1 Q rs' ' ' 1 5' V-If . ' I ,I 1 -I F 111114 LJISII ' Spf 111 X - 3'i df-'I' sf A31 7N0I5f X N' Q , ivbfff ,sk f 7 ,, , g"'44,II I1 Iyxgnpf ix f h 7' 1- .4 j- -I-Txfe 1 41 fs , k19213l1.4'mx sf 7' 7 If ll E! x' I: 7 I fblxh Q 9 0 0 ' 2 P Q .ff PM 'si - Q - -M3-'NfXylfX7xN EEUEZE 1 I I I I I I I I I I ETIII Ill- XX ll Innusx 11 wx-, I ULIISII 8011118 13 S XK1ll1'1 11110 I 11191 IIHXGIS II1stor1 JLOHOIHILS Umm Debate be1'111'111 f- NN .V ff PAGE NINE ft wx 45" fx fx X-,X CEU: -x 1 ' K' as J ,K 1 'Ln-r 3 vw , .ig u J HJVMGN 'I 'Tx gr: '5-- 1 " N-. 'R L IKXVLINI IB. SI.ICI'I'l'lI qgpjl ' 1 ' My A, H. f'c1llogo of IG Jl'i2l A' lg- ' ' -11,-'tv f Km -.2 '- IC11 1' . Iuhlic .' 1: ing .3 Y y 1 E. 1' Y, W ,M W, ,J V ' ICIIXHXRIJ Il. FOWIJGR MAI' ' IJORSICY IIVAIIG A. B. " '. 111 . 1 ' ll A. IL, li. P. Zz ' ' ' 'V-:ity sf" Q V gl 1 -1 -. IEI . L x 'I fp 5,4 "-1 - "I 1' '14 ' ZF, 'f,"." ':',fL7 - .121-,1, 1 ' l ,X-A 1 I -?---' ' I , 11' xl 1 "1 -f'.-f,.g1,.a 1 Z -' 35311, f I v-' I .3 ,- G un gn' 5' M111 X1-, 1' ig 'ji Ig .- 'lil .35',LE.- 'H MI '53 M 555 ,I I -:ji 'iIL'xI'AE5? I 191-'2+f23?.fi P 'f-'fF'?'f::w'2'l'?f- S - ' ll f S ' . -1, 1, ., , ,f- - A - , 'M Q 'F-Yhgf, I ...tit-11,-.DAIV ,-.AQN nf3e.,,':.A-1. in.: ,- V A .-. -vm f 4,?,4i --Q xx 2Ik"QII 'VX , Xdwg QSN bl' IQ' 4 Z 2 Q I ' 5 'fx WI XQVVI I iefw JXA QJQQKX5 X ' ZZQWXIIEII IIixII0f X z I ,Z x X 'gg 04 f N I 1 , by ,I gi -' X I li- IvfsQ"F2v?0sw4 I If L Q .fr ' Z'I:NNff'4QH4I'KW N 199-fl'-I INIIWN I 4 9 III f N Q Sy XV X fly NX 'WI , My Q-HW F. I " ' Q Z k J Q f 14 I I, ll IQ I Lf' I + 2 f W6 ' 1 A I I Qnkk x - 2 -ff f 5!X"Mx.aQifSx ffiwf 029 '- TQTZIIF - I' T : Qsqilbksxqfyvpigz .- N XX M373 I Nu St lu Iruu Normal IIOIIIESIIC Art PAGE TEX f'--x, X I gi M 1 I 1, I ,X M U.-J, .. . nw I Q 'WJ 1 N xo Ixu- 111 ,Q I 1.152 Wx . w W f 3 v-I v 'fx 'M M Mfg '- f' ' ku . Q. I .LQ S K4 ,ig- I"IfTIlI'IY'I-I IKXIUIISHN qgyy 1, 1.jq'1Ugyly II 5 'III1'IYILY2lI! .X':rE1'1xI ' 1' I 1' I I ' .X Il, l'11ixc1'.1ilj- uf K mms Imm -,Iiv Sf ima:-f' Sgmnish, .Xil -Zum Ili.4Im'y 'ff'- ' I p,,,. ' ,H ,im-.7 IIAZICI. I1.l'I'II.I'IC.lS .XNG CLINIC I-'lGl.liY Kaus: .' S uw Alan al " 1' ing .X. IS. l'1ix'01'.'itj I 'L 1.'21S A .1 tix , . H - -'IL X5 I X 'G , I ' f X 7-5 f. 3 - "I y MZ, I- 1' 'YH in 4. 'xx-,lei -' ... -. vi 3 jfxxf-rf 5' X-'iQ2.aLq:f:,. -.f-4, 1 ' W ' I - -71 , , 1?,1.,- ' , 1-w-'- ' L. 7 .CSZ"!, , ,sw , ', 1 ' V ' 1 -341, 1 I ,.-'. .. ' Ffh' I' '-'I 623, 'fQiI'2'," ::i.:1'-.mx w Xgg, we pk, ann . .- 1 IfliL.f51.,g'-9.. 3:7 I , ff ' 1. 'I EIL 'fr I I ,PW f - If-. " ' -' -'22,-" I ' ww 'wg ,-- dJ.S:j,'u.f1- -' '-.:':,j-'J:n +-1-n1'..4-- :'-mi.,-I ISI I' 'LJ-,-, ,,x' ',- lg.. . f 4 g .az -t- 1-rf 21, ,gf fwzfs-Erma--v.vw -Ati,-"ff . X U1 4, r. ,Ai .I-L .51 -.1 , ., . ,Q .vtqqgv -A. ' . Q ,Qi--H iff, was Nu- ,L L..'-ynggfgggvl ,,nE':5,-Jql:.lm,l.-.: I A . . 1' -nw ,, ,I .., g,.'- . Q-e-1 3- 3- . ---vw-I f:'-- f . - , , 4 P- - rf.:--fi : Yi 1 ,i:. , -, ... i fra..-I . P" - svgfsagps 1 ,., ' 'f ll JI-QWN f a , fy 1- T7'Q?"' '7 -fx! ll! .-,Qlf:'4x':4QS-Qld p flI fly ', Z ,I :Nf,fQZi4ll:,flwS N ff 'fizlbhlblx P1 fx be - 'z - 'g v Aff? f' SHNMS I NK Nfl u Vxn 1 li E! Q! :IN ZQIZNZW 01 NL -',fn5'5X iff W1 05 W L " vVfV'A'wQ lx x-,Iwi Iog ? 1 : SXNIXI-If-X 15' 5 I 'IN' LiffQn5Ig0Q5QSff fgdg ' 0 X 4 V S V '15, fb mal YQNXW A 4EfWIbN4XS-.x X7' 6 0 W , 1 - Wi: -5 sl 5 , Q . 2 5:62. f-SX' fxflufkv kmlyl -:N Y "M 0 v N 1 1 i ll N I HX lx Ivmsu Stfxu Xmmfll H Ixm ls ming Xmn Lommerce VIHSILH Orclubtra PAGE EI EX EN f"'-HN ji? X 1 I? S 'R WCX II , B it QI II ,I- i ?'6,A' F 03 x, -n I I In A. be 'W JW dau-r4,g JEQYYT, GN 'x 1541A , J'-:tn i'.XlI.l"HlXl'I NIt'l'1Il'f.X'l'H HI'!iI:Y HI IIIIIHHQUN .X. IL lIl1V4'l'S ly 1-1 lx: 1.'z1,: 311, Sl ml IIIIUIIMI 3'f"'1""11l'M I'rin:inu. .Xlwlnzlxim-:ul llrz 'ing I..l-,.-.-- 1, A I , l I 1 i ' V I f ' x N T K 4 1 , I 'Irv . If- - , W .A ' I .T L! XlCI.l.l'I S. XYICST IQXHI. Nl. Ulil' 'ICR '. 1'f.1.". .X. s:.'w:1."1al ' .wx-' .I-I . , v J Y 4' f L' V' ff mi f X, 53 A EW , :W fm, L L j,,9 1 f Y Na- pf-s 1 572 H' A W4 I NI -3 ,w It , IIN I -V .......,.... 1.-,.,,I,. . I 1, S ,fu -f , . '. .. 'fri f:..f-...L ffklaaz r . fig? .sg-Q -- Q.. V. AJS ., 3g ERR -X--ff . -Z..-l'ffa'?-..' . 4- -. L 1 Min- ,aw - f fr: . :..1 .. -- . -. :sf V. Lff-:3i:14i:"Tf??K':.:- -1- 1' P W" ' fb 1 MUN afiyf--' 'ED' ' N - :Ti M ik' Q. 'Qi-.1 -SMIESWLQ' .- fun W. ' " If 'K - 'F ' ' ' fi iff' ir' ' ,.C',,1 f5 '51, I 'f- v w ig X- 'MF-'3Lf'.4s. I'jgf':I',-. .IQ .ulgjirl f -f' b .,-,I-53?-.ga4,-,. j firg , y 1,.,,g.I5I,f,51,j.,44yI, ,Uh wig ga ,3,:gI+.f,Jv , J' - ' --f " ,IQ .--if-My-1-' ,y,f' f -1: - ,, . - - ' - my ZR-KIIXX ag WN 2 35 ,- If:'0"lf4Z 7 ff SS'f I 97vy9ff2IIwm,r I L gi 1145-AX zvfkyw Wgy ssfny 2 - 'igxymigigiy' fem ax f fills' ll T- Q T Q ' 2 ' 0: f i . SA N rj S fx W wr ' F P , - - aw-5-2-v7,--.fx W J? Q GEVIQQTG'-qw ,, 7II:NX4'I'ij J 1 Q X ' Yf fx-Nd' lsfvw N , x . . "UifQ,X-N 'Q 9:3 - X 1 4 1: 4 I X If:4zsfw1SIIQxxi4IIff4Q, A G wxifbi Q 'll nf 05 nf A. F f-- ' H -1 I I 5 I I I I I I i 15" E I I I I I I xmsu 1 mul I'1.11xm1g, UNI X llll umlxxml XX non I lll mn L IH- T'l X NI IJ XX Is I IIOIZIXS IIAN H TRLQII R IIIIXLISIIQ ot Ix IHS IX ,ISIS bt me Agn Ic'lIlS IS QLIIQ X01 Ill ll XI ltllem mms Ru luu tm 11 Lollpge PIIXSIK 11 T1 lllllllg XIIIIQULS Abuculture PAGE TVN ELI E '-1 x ff 'X g iydlfzx x,,X 'I 45531 U I M I x 1 I ann 1 1,ryl fx Nl , 51:5 M 3591 A I 41' 712 ! dv! if 'Quin A I en- .,,p- X I If S4 lll'l'3Y ICIINA FIS 'IIICIL V2 -'2 -' S12 U' 512 21 ' "' ' .X, IZ. l'niVX':'ly uf l':msz1s NU' -ll f'0lIllll0I'C0 xx' I I V , I I 'K . V v v 1 .X. Ii. NIllI'j'ViIl0 Vollvge-. ,yn L ' ,CON ' ' " ' ' fx- M- ' 1 -'US Il, S, 'za sz: 'Q . "Cul- . 313.1 . 'z .a 2 -2 ' j':: '2" .. Va' f-' v v 1-.f"2 w K 'ls A 1 - I' fi .- Aa-I, E- I , 'ig HE? ai. "ZZ L. "I -Q',.,N' 41 3' :MIN 1 Vi.-,:l:'.':t Q gg., b S 'P Q- . .:.:, 1 6 15,-'Ml-I ' ' ,z-...jj-,'. I -' "-,I - , If . .A , 0 ,, Q' 11,1 'r Q . i,...-5-A 5, Vu: ,V Ug "' 1 . I,4L-""x,- ' fe'?i2f. .452-Liifzf. f 1, ".'+:,13'1'L .- 1, :f V K ,f - lj- 3 I fa '.-ull-Q.I"'q hi - :,1.Q..?IQv'1f-',ji.Q,Z.'f','.yL'Ii - , 'r...,q.-,If 'I'-M. 5, bi-x ,WI 15.91, 1171,-4 i .321 - 'B-5 25.5.51-,, A :1 ,,.qg"-'b,,.g,: lgqw! 'f,xL.'-'l' ' .-. ': "," 4. .' --V -' 1 ' ' ' 17195 'f'1l .5 .. ,.h 1. ,"x1'-,IAIVL-1,2 '1"g -P, 'h,'41g'.' ,' . . ' .,-5 V - fi- -. , .,A,,- f . pt fr- ,-.,..n. xg31.,,'g.'-.. 8.-,v-f, .4 GZ'-:.fva-.'.---.,,L-.415 -f , , . -.--k if f" - ' A . f-.f.,p-" -A+-YA --4 i ,-, Y: " - -J.T :wa 77 iilli NBER M - fpzwgiliwiiwgfkw U-,mi Q4 Fmfix kgyliy . X I 1 -H ?EtTf'2lyQl Nil v -. -7 ' ': V t X 2 Q x Y! L Q f 5 f , effJQ?f0fQxfQ2 N - - - :X f .-Pix I I4 : ,Q N4 V -5 if-ZgEllQyQXmNy0 lb I X Z :- G 1- ,- i X 4 I 4 ., by -. ,N " Q N f f"4W"f W 0 , I 7 X 1 f- ' S fx - -I Q X 7 5 ' X ' 5- N C. 5' X I A New 4 wi 'THEM D-44. BOARD OF EDUCATION 4? J I TH! IHXI Iruulcnt 1 XX NI STRXKER DR B Q, GLIBLIX x I I' 1 P7 ff XX PAGE TIIIRFEEN gs xq IM, gg-Q91 F x J 'I 3 1 . va. ik ab-+,,s M311 Mx x ofjif- -vpn QQQYQEL kg i 'vu WA ' 42-4 4x C V 'NM' J" 5' 4 f ,Q-.45 w "' 'A A. X . .Q V' ' ' . Nr. , H-rip A, IC, l.eS'I'0l'lIlDCON KA G .' 'Z l'. SI'IYI"I'IK 1-,,-' , Il J. UIIOVICII 2, 5 I O '. . . ' . , '. 'C' I DP. G. 4. JAY , , . QL fa y Ei . uk- X iv :A ' UF - M, QI, f .- 5- EK . , f - ' . if am ',55'3 .'f'iQIin,'g ,rlq w -' way -'- .Q '., f ' 1'5f?1m'f,-C if f i 1A .1 'i'Tf"1fg-,S .r"x"2'.'n-gp Jw - . -,f , J' - Q-1-5 g ' ' --gh . ggi.: T W J 1 lm bbu 5,1 ,nkL.J-.1--'NP-'Q ,i-i1-g',lgg.f5:- ,2.,,4,i.,? lL5f,,:.j.5g!.-0422! K 'J . gif-1,15 ax 5, 2-?,gg',gSg,i:'5x?35Qgiff A ' ' N -fy f'-.4.-- , " - ,M,V,1 -,L -ix' f' .?33:,gf,.-ur..'f,f.:"+"EL 11'-.f+'41..a"-..--.. -" ' - ,A f.-f .B-' ff'-" ' 'ffv-,- -" -, -, , -:n g -A "' ' s i'1l'iSuSs'!K IVflg"0iQ2Q:MSSQ6 vw S ,EN I xf w4fkfwiKf4'vSb 'Liy?'5gQzQ4?5i?f' milf' Q ' Q X Ff Q A i ?0?5V"f fQ'x4T x,-,zfxil gg 7: K :, f : iv x X, fl fzafbu fg Q 44 ,X , , ll 'L 4 '59 ' g N f I " f f J: Q Q :VI N L 026 fye yi 5 gllfsdlljgnolall L,f, ,ff 1, sf qi ,,.xvfZy I up 0 f K 1 ,X f Nwfee " Q.. xg: 05, 4, ' M. I m"a.'..45-NqlfW7 N 'L MA PAGE FOI R'1EP X ,-x Rx AV gx I gi affa S vs 4 7 X11 F' as W MWQWW -- in lx I7 l' I I9 v SAW 4- 1 xw gwx 'N 7' .ii 43211:- W 1 1 N , 1 . . - . f 4. 'Ig- . V 'I- EDI :K M. 'N 2 i - "- .N " g - , . '-54 r: W. Q A ,,.......",f1y ' , , - v- v' ' I ,LLL A 1 I jj, W1--3 Ll- L, , QV -- -H- -' -' ' etf'v"fr-' -P "lim , 4- A, ' ,lf rug'-, 2 " ' .H " f '5' "7 . " 1' ,LTA J. '45, 232 -45:-'-'V'-' 1' Wig.-4 F- ..'7f2.,, W, ", yay-X, ,' , ff HUB , , l1'l'.,.f, Qing? ,,4:ff'g,e,!.aQ,,1 fI ,A f ' 'Y ,, -j',t,:,,i 2 .. ,lu -.' x -. :QW 'W " X .:-g':'4,f4'7'5."q,,. D Ay, I- V '-f:I5.:Q4qq:y'.,QgQ..113,fL" ' -' f""eW:fi"'7:.'l f' -...f2f-:5.f?.1f'2' !fQ'54'-if ".32?'.f!f Q . 1 l 'Z 'nf 'I -'i"1'N-. 57?"i55,gqE:7?K5'?3f3'fTQ."-'5'.5.'fv1"-. XI M . 4 .- .1-. --. A ' , , -V ' 7. - :'1 '.'- 'ww' -mf-J. '-+5 J' 'ft'-it.xx-xv:-.--C-111-3 W - 2,21 11 ' - -f' --' ' 1 .-.fry-" iaf- ' " - " ' -Q -J - , if FN 'Wx 07 X , , 1 V a-X+-'--v'- f fqwbkiltaiia Q W 'i fig QQPQQZVKSWE4 Wfyf A'iMX'Y-Hlhgy ,X L Q nk 53 Q5 . f '. 1 1- !21'?xfl'Plna,ym N 'lv:1Ei47?vMm? sill W1 Q '- 7 lv T A , " MQCWGST fi aff ' '1lMXQSfdfs2f'WN'i6 2 if 4 M 4 'N ff fzwigxlfxxf X Lx 1 ,I W3 4 .- : N , f , , .. ,. ll 'E W 7- 45 ' N I A -' SQ f Q20 . .. - - Q aw .- fx 45" We 43 QSEENEQ S - ,, -ra. -- , ,,- V Y-, , --.- - 4.74 X N' fl f, yx f' ff ' f Q3-if ...ll pf A , ,. . A X 13 ' ,if 5 AXA ...HL xi, N Il 4? lf? 'N 7 Tyr 1 .X g1'5.' K1 L 5-can i 1 V HX xx A fii Tqlkmy if over Hue nij5f,befo Q Commcemen PAGI' FIVIPI KA X f 9 xnxg Xxrifiij l 51 Y'-if 37' f gs.: ,A M Sk Z A PJAJWWX R' W 4- an --Larval? I f' fx X! 5-,F -r I 6 I I Fi' , N ' A I fi 'Q '-1 l 1 5:25. 3 ' 'ii I Eff Q W - W ' 1 I I 0 I 1- , Vfsyrrsvxl'-'nwlxb ,Q If , 7-I . - , I xx nl' ? . f ' "-"' '1 ' X . . ,A Q LTEFAQ I fi ,I ff" gf!! - U A 'x Xgnf. 4 w , ff' . ji lr- ' , ,. f g ' N I I ' ' I f- '- - :K ' A - ' - ! SWR 2-L1 J W gb V W J V SE' ' .' "fl ! . X f ff? 1 ff + 3864? I :JN xy dfflfif' X f N 'xf ' -Y' .H gf? 1 4- V- is A ' . 1 Q N1 Wx 5 , W ly X Q. A Qs - X K. . ' i A ' pi, .. f xx ,vw ' U ,eq + ' 3 ' ' ' :ex .XE x 5' '35 , . f 1 1. i i -Q "" .ex , k g E. f 13 X' 1? ' -- gf' vm A W, , if X XXV' . U T.,-' J9'fR'a e. Y lie J 'tf'9?afvf5-I 'nf -."A vffiif'-'5'-if'- 7'ig5?L-24.2 H fi ETQFEET,-1'i",f? A-L-1 f ..xa,,-fi, - -F- . ,V f ' L" " ,g.., " ' Q- L- ,, , f ,- f ,- - ,----l5i -' 1 'Q if Wligglgxxgiiliolflfgx Ag 5 Q a lll " H305 l H I X 1 . , A - zvflswwlwflgf ' 1 f ' A Sl -Y ' :K Q 'X -1 .W X2 Q- fn ll: - 1 A- Mm Vlw:"9f49f' Wf 4' X-. -1 XT! A X fvxiexnflofbv N 2 ff' 1 A 'V Q 7: A J wo 2223 WX 7 M I9 il M if 3: , ff X ' il 4' - LX 'X X! 5 s I 1 fx N lxlllvl 'ljx X que 0 5 'QE , - fmifll SENIORS 0lTicers Nvllo West. Spoiisoi' Leah-1' Lewis, l'x'osid01it Olivia Slowly, Vice-prcsirloiit Kemwtli Hay, Secretzu' Class Colors Roll :md lVhiiL lf lowers Rec IOSL .mtl xxliltl 1059 Motto mix. oll .mc ci I lass ell Iliclxetx ' Iumlcetv Iuxcllmty' Boom .ic xotx I. lclxotx ' I mlintx ' Boom XX lm" lXlllLl17Wl1ll7Xlll0YT1 Simms Simon' him l S Loom P KGB SIXTFFN X-X T f, l l V7 Xxx- l- gg ixe 'X in ,mf g 5-v yl A54 1 -x.. x 9 x MI 1,3 4 -N f xg C iilgliilgolyiilg y :mal T1'easu1'e1' p 1 -f--in alrk 4' Y -5.21 i Ik Y? ', My ,X 4' +4 V133 x 'f' ..--y p., "-4.1. "Qw- fx fxxy' QRSIIQ 03 I 1 Y 1 1 . , , . . ' , . , n' 1 - - u. 'L 2 .' ' l l g ' 4 . 1 Y' . i F' 1 - - 3. 1 l Ja a - L l l"'l'i vt u vi v. 12 m- 2 y - - i . v 2 . v ., ','..v-,'.. "Www v A . . L . . . . I ' 1 Y A' J 14' , - K K g ui . , .I 5, 74 35. in .V k l I IT.. 3. 1: 3 F. 7' 2:5 N. xg- , I .HM - , T , o. f f,2.',w- . X -.- Tl. --- ' , "-QQ - -f V V 4- 'ff--W i1.f,g,:":," ,QA 7r:lf'lin? - xl! '-, "' ' l--'Al Zig, V '13 LW, '3 W ' . ' ."1'1iYl. ,- 7.1--i 5-,. f .u Q., , . ' :gf fl ai -'ibm' li"iQ'z'li 'el 'll "ll 5 .f if-gf. 1 B .' wi 'dl S, JI ! "l - ,. 4 2,1 -. -. ,f . ,. 1, .. g 1-1 H ', , - .- .. .K , ..:.1g12.2 .5 i' :rj-4.5 rw -L. jggulf 4 I 1 4 .. r .' gikA...,E.,, wk! JC , ff- 410.513, :gum Lg fsfiqjs . L -- - ' ' '.A- 4 - 1." " " ' ' '- ' Q '-ff 1. -- '- ' My ,.' - F " 'L - "'... 1.1 ""-3 ' ,-F-91' 'ug - w ,. - -,T an 11 ,. ,,.:. :.L,,f, .. ' Liz.:--'fi..,,'44.,'.,:..-1' ,l f -, -. --S - Q- - H f flxxyxr 1-r fy if ,E arg: . x 'V ' Uffglr 3 - "-Elise., fx-if ml I , w 9wffq141vfff'1 JI -- Il4:,SVQE4WS7FM'Q'?AfL i'1'fw' ,IM N1V11:U11SQZ4G9f T35 QR!!-I? 1 --1 " Vaci.--'Q 11 ff 71' . P fm -w1f- '-'A 1 ' K' ' F' lj , 'f' Z? f!'7fFQ? Lfvf 1 "' 1 1' 'T ,YI17 ' 4 X ' i -ffl11K?F 1 1 I 'Y l,-v Vjl.,:V,f-Q. 5 1 V- , ,. . Lwjxf A 1-11,1 -x U-f 'K ' ' .. , 1 'A 4: ,, 1, 4 fifmrcwzxsxgf .AQ 1 ' ' ' 1 A lla! -7,11-LL! ma l?':5iL,f:x,:i.-, .. N 'MES Xff! : IC 'Wlfwl SYIIJHFUI' V115 ,11 :11 1 - 1- :1'1'1 '11?11-1121111-X1xlzmrl- F 1 IU ui' . . A ' 1 --A 4' -I '-9' X. kg x ff X., Tlvjffw -f9,L:ff:f R GI! ,zkv N f 11 Q. sp ..4Qn1rT-fz "':v- l. ' ,..,,1,.- 1.4 fw- f 1-f"'l'l'jII l.l,2'1Ir IIICNICILXI, 1.1111111357 1, i11111:-1-lzwx 11111-14 1- g I1 lj i'1'1'f 'Law 111141-'I l1:1llZZ--ll K 1 1-1 Z' T. 1 31 11131 111-!111l1- 11111111 --1 f 31' T2 S111i111'1':1fs I I 1 5 X T " '-5 6.-. gpmy bv 'A sw vsJ'5'i4 1 .QEQQL ,.. 1 , 1 1.11 M111 11 11I1111:' .X 'IL ,5 'gg' V6 I,:"1.1 I, f 1' 1' 1- " I' " 'Q 1.5. I' 1 J, 1 . -5 m , i k 'M1'1.1'x ,XII 111:01 'Y f'11lI11g1-X1H-, .Jaw 1 1 M 111:11 ff, H1111-'311'1-531111 Lg 411 urns 11,31 in- ' A 4 I 1- 1-Mm 11.1 P1111 tml! :ir .xllllllill Q' 1' 1' 'Z Q1-111' vlnfs plan' 1. sl :JW ' 11 ,111 5 i"' qw-5 ww IPIWQIII :UNI V , -.1111 i H5111 is 1111- girl fn' 31-.'IX7'!'l'I' IKXY 1'frlll'!" if 'ff' -. S 111.11 'rv--1f111w-1' 141 i1111-r- as F 'Q '11-li -' E. il1T4-I'-vlzafs bili- -J- I 11 fi Q 1111111111 111111111 -4: x 5111131 1' -M my ij 1'h111'll4 3. I if 5 H. is www 1111111 121111111 ut' R114 hvzul , 11114 frm IXXIIH SiiX'liN'I'l'1liN ,ff fl . K 1+-gag -1 - Vt, N xx 1, ,5 K , X A ' , 1 - 'gf ' My - "W ff. if. -4 gr by K ,V Y' 'TTER 'Vi 1' -E fl- gil' WP, 'A' 0 H213 'Jiv ' 'ii' ' 5 i ' ' -":" vJ 'a?7 1 '- . if-"fd 3321225-'5ff'. 1 '-'f"E'?"'f'F,'.'1.2' ' -was " W 145.--"' -1.9. " V1 " Q' 'X' " f"I1:'1,'-'.. f 1-B -f " ,, ,. QM., H ' 5- +f L . f - 1 . ,sw-. zu, 'iRII?'iTLX"fN M x - u,1,"rfilW2x:WSmQf4 N 51 2, IIMSWQFAQS wk P19 MM SL 2 Q: l -:- -. A Q . V, I I ix :: 'ff , ll QW Friar! ff-QQYNIWMQ II Qdi N, ' r 0 NNN! yn I lk 5fNlfY'l Q L4 '4 f 'LT,f'wLQZQK:sI'f 'Eva 7' 4 16 ?F"'u'9 ' w fg2f4:'L ' :qv -f 'x iiwizxl 1.1 I 'QIAJE . . " II . ' f 2 ' ,Q Qiifi ' F 1 -af, : gf' f-az t D' 3 I Q ' 4 . If 'I ,Q 'K-5 " I' 1. .--f Wim -I I IGIITFEN K-Max ff X IM aE5jQ?52T113TQjQw ' f - 44' N-Ilflfm X 5psy5fu? Arg fx I , , I fx KN? '41 Jxfww 1 fix jg Nixyx Q,x,4yI SI . 2 . aig2lQIiI:WIIiff9 .W , . XX of I X 'Tn 575' ll I ,I'.X X FI-lI,'l'I IX Gvllvrgql Illu-1'-vlzlss l1.uII Z1-43 illir-1'-vlzxss .q.. 2 Ir.1.IuI In III I' Ss-niur rluss pluy .,-I ,- I, IIIHIIIS -V-..-VI. toullrzlll 41 Il'z1c'Iq .. I. III- IS IIISI IN nic-v as I10 looks wI1ic'I1 is saying il :mad deal. l I I X IIII N II In K N I III I Ullll lllb l IJ I lxlka II gk QF, fx Ll 1,,,I xl nu Ji III UH Q I bln Q. 13132 35 1,7511 We di. JI, sn qu uh , ,fx A- -wo. 4.-sr' ' " fx 'LQ 4:12 2, f ff --.. "WDW -'U' ,,' Aman. mm' I' nu-QI! V 'I Y. XY, IQ .X,, ii-'Ig 4'I1m'1ls 243. -5 , gl :Iv N 4 , , h M X. shi IS wry lull ot grwxw. Ihr' claim-- ifv. 1 in: I'lmr1' is Ilvr r'iuI1tt'11I plzwv. :ig ' '. if' ,U IXI.XIIlI'I I.mI.xx Fmllvgv ll ,, . I 1 Ilnlw-vluss Iunslwt Imll I: Y. W, V, H' .X. I!-1: . II nl Ilnznrfl 4: Sv I r K ' 2 ' K vlzlss lllzly' 4, 2. 'a :I If "I ur1x1I1I rzxllwx' rlzmvv than I-ui." I If" I ., .,. ' -,, , lII.l IIIIzNIu I-I.IJfJNIIIIuIXIil - ll yi' I V011-gv I .'1'-,-'l'1'Ians. I1 S11 Iflt 1- 1-il I1 1 4, Y. W, V. ,X. VQIIIIIIUI 313 .Xm nl ,i Iluurel 'Ig ivltvl'-vluss Iuuslwllmull 2, ' X " V ' Sm ' I' vlilss play 4. ' P X . "I Inu- Illllllj' I'-II 's Im! I Iuvv th- -' ' g 'Wfv S4-nlvlz l.::4I1liv' Iwilf' , Vi ' 3, 0 Iif I . A2 1 "L I ' H XA IIIWIXYN i'1mll1-gt--Nnl'll1:1I Efii " "4 X ,X quiwl Iiitlm- Indy wlmm Qwwy mv 1232 ?g'!"'.f"" X' I ' ' ' I'I' 3532 A ' . .gy-, ff I Jgfgc, ' if 2 ,,, EQ? I' 'ts' I c'l4:I'1l, XYII.I.IXNIS cw 1-gv n 7 V I Ili. WI -.14 gm- wi-iglllim' than ho. 4. rg. 4' - IW-1' f - . - . I : GIG I ' , .' I-'if X '7 'T ' if is " Zh fa, dt k l e x N X, bv. ... ,Av- m g fm Lg I f I hi- - f 1-' ' 5 IL." I 2 if f4 Y.-.Ty:f,:-PU, ' III F 5.7.x :Til 1 . VND Af' K fl . it j?k,,: ,,Y, ,2?:z,. .ill"iev':5- . I. '5.'..,:.Q. ?1i.ff5.f32i'?1'AYIZ QQ'' Ng ff , ji, 1 : 'L 7 ,L J ' ' '-f" ' ' Y . I L'-""' ' "Z-'I-' f' "F '---" 'Qfg. ., ."' ' . f ' fff ' ' , :1 X- vm v Jusragilsfzfimid M Z., g5'5g,g2'.k4'?gt Mm R?..f 54 I ' Y- 'Q-l"'-JN , A 'f37V7gM'blN -9 Q af 3 N E 4 QUZSZMQTQIQQQ ::-:vb 5 0 :P ,-X I I i 4' ai f f - lx, 4 9 4 f, Q X2 f fflfeflzws el T 7 4 N lx I '.., . f F - ' - 2 S'Af.4-3'-N 0 Q ' 1 N si RN 'L94 Cf! I 'AT LICSLIIC E. KNAPI'--College Inter-class track 1-2-3-43 inter- vlass basket ball 1-2-3-43 basket ball 4: chorus 2-3-4: Annual lloard -1: football 3-4. None but himself can be his paral- lel. MA RY ELLEN Tl I OM PSON- General Choru: 3-43 Senior class play 4g Animal Board 4. Nc-vm-1' too busy to help a friend. Ii A llf XFII I U General horns 9 ln lmkul sue tness long drawn ou Xl RN X I bVllTll-4 eneral nn of small stature but of great lellett XIUI X NIOXSEX College ta Y X C sun. xy 4 basketball 3 debate 3 cxtempore spc :king 3 4 re ldlll lntexseholastlc contest Xnnual Board 4 lt buts the Dutch how she knows so much XXIII I IBMH folee llelrltn 4 ld rather be 11g,ht thin Presldent I S PAGE. NIINETEEN MD, f Rig ANN f . ag 1,551 fry . I 7 f ly! if 5- -.14--.,..p4""" -0-fl? I Ns 'X 2 th li ITH ,. ' If 'I , - ' C' Q 1---3. ' , L. - ,Q M... I. A , , ,.. 4 'C .X 4. '. I ' o X - - V in' ' ' . I , A A. ,H Y. W. C. A. - binet Lg Y. V. . A. I .... on , , c . 3 2-43 .' .' ez ' - 3 Q ' gy ' -.1 . ,Q -1. . IJ, J . xl A- ' ,Ga - noi, , 3. A ' ' 1 g X P 1 ' . ! 4- - K .' , 2 ' R of the 7. . A." . 1 v X F- "gi K - - H ,V ' x., ,.,,5:f.zx -7 5 j ,fab xglg ., -, f -. , H NJ. ,W--.. - . ,V N. 1,4 A,:.r'. lf 13,4141 iff' - 513:47 I di7fLV,lgQ. il I Z-ti , Mj5,,.fI,Qk,j.qfj2,Q,: V' ,xp . . 'Mb-:f':',':' V l "fu ' ' ' -- , xii-M., ' .jfffgutj 2' he 'I " ' . ., ff V V " 2'-1 'w'71fL."-".f- .'i'zlA5A'P:' -1 ,!'n.mA:1, 5. V :v,.,,5. 1 i,.,:,.i l-1, Qwlv,-V' 5 135,41 p , I 4 U 3, ,.,u: j,gb,,ig3v V .ljim j. " U, - - f A. , In ' V ,YVJ 3 3,4 ' Q-'41 '12 vj.,":-L-.A ,gg rp' HY' f"1"1- -Ya. 'gg-.4 -- V V- I ,,,, H., I V ' . f. L,-' 1,51-s -2 ,fr-5, -, A K - . , ,F-'f0e'lli'll:WS WMJ' l 2 -"ll ?"'fyS1WX 44 N 1 vw"1avx-W"mQf6 4 I I 'X': 'Q x llyivirkgxigiinqgly H-sflvl, 62 ff' S I ' 5 fx Q r cb 7 'llilk-'la-Qi'f:g1 QT-0 fdjyr f- ll: 'Nu-1' 5 362211, PAGE TWLIN TY KN--X f, 'gf XK Q11 '-1? 104 5 Qu I IIN 4, , . 1' v-NVQ-11' -.fx , Q41-4fw'b11N so . " Q 15532 ufljglwf Q A.ff11Hll:X1QX1Xy4Q X T Q- 'f 5 J' f 4 N X, 71-x01 1 1 x L if x fx gy Q gm' 1 N 2 'S 7 53 , NOKIA HRYA N Volluge "1 ove staxbbs at 111y heart b11t lz111gI1to1' gots the bust of me." NI X5 il ffl Col eo I I 111111 A111 5 4 tra 111 cr 11155 b uketball 1 1he 111112-IL oi the H 1111 1 sweetest U lo ege U11 A rl1ss :HIFI I X1 IF IHNILX X01111a1 01 1 1 IN , I IIIXFUX Col e Dllsllllwu ma Xllllllll 4 111t0rcl'1ss tra 111te1 tllss lnsketball s mt ttmb nr 01 ntrw run ollls 1l 1 H11 .111lr1L g.,11t ma es the 111111 lol , mu sew le J' s. 1. J 0 E131 EH 1. 3' A ff iff? '- ' A41 4. X ,-wkrw, 'L 3J'v m,,- 4'5"ku .9 . , : N: f',5J-11, N Hx .11 - x if. -. f' 1 1 .-5 ' ' '11 ,K ' A -6 gg vt X I' 1i,1,z',' 1' fb. -1- --rj 1 1 4 1 ji J . 1 .,, LQ' 1. ' N I . K-CN 4 '11 1. :, - ' 1. 1 , , 1 a 3 , . , . . , . , 1. 1-1, ., i1 1-vw f .' ' 5 rf,,l. ' ' . ' ' .f 2 Q I ' we If A fi wig , 'lf lf A 1 1 -11 1, 1 -"1"-' ' A 1f'f"'P . N ' ' . -1'-fek,1:, 1 ,- rf,-1' - 1. 11 -' A - ' '--ey-Ea' ' N 1" - f- -' , 1 fr: -- A X if R51 1, ' NX M .1 1' '1 11 AA " -I ia 1 ka 1 J, 1 Ae? 1 11.1Lk1QjQ ' ' at E if " 3.1 'x I ga if 1 11,1 A ' ' 1 -, -11111121 w. 11,2 -- jeff' - ,6 1. . 5 . .: ' ig?--Q'-Fu Z., '. ' ' '2 J x '.:j.' A 2315511111771 ' 1 N, w N, ' -,pew I 1-r1ff+1g:w14T,.,1.. f, . - ,f' 1' L.,1.-.1.f'f'-1. Q.t.342iQf4?G'fi+BEm,,,1 Q f"' MN... Z 1. an pu ,. E, , 1, Y. .. ,1 ' .W - -1-"' ' "1" A Rx, X Q, 1- """' ' - ' ' ' ' .' jf .. gf' 3 li' '15 -D 'll E , Q an 4.15. . . ,. , , 2 , ml H1113 ',.-L1v,'a 1..n-.. 1 1 11 F.' wgm-"W A . iff:-11111 -"-'.f. f Q 5 5 5 r ..: 2 J 1'-vx,.,,.',1: 1' " fi 'T :- - T YQ Q L rf. :T S? ft 3 ff -2- 6 1, 1- qu 11-- 1 52 A : : 1, ,. O -Q , : z f: ' : Q- Q: ,,1': v r, . ,.. -7 . I- I' -1 1 1 ., , - -1 . F3 .',,' ' ,f . 7' 3 V -' -- -:: - ' .. ,.' 11 " -1 .1 11.14154 , . 1 ,, - V- ,V ., 1 'u , T .. . - : . : ,S : Qffz .1411 .1 - -- i - 4 2 L f' E .1 4 C ff 1 ? 'T E., 11: A -" '1'f9 ,-'T Q-f fu 1122: 2-.-11 f 5'-3-5 '1, ,gi H- J -4 ' gc 1' 'L -2- 5: 5.4 L: U E , .,: Q - 4- , ,L 16 1. ',,A.1, "1 '-' 5: .1 -is m X- -- -3 3 .-. ,' , -4 ' , ,.. " r , A .- - 1 - - . ... 1 ,. . '- ff-f 1 : , 7 1 A 2 , 5 - ' 1- 2 ' 5131- 1' 3 eg 1' -s :: N -- ,Q .1 -+ lj' A gc 3 ,,.. 'XS.'2:1, 31.-1 .Z ' V . C 5 -- 1 ' 1 1 3 :I r ' A f-' 'v "'. 1 T . 1 "' ' 12 7 - '1 :J -4- "7 H 3 - '31'ui"! 7 Z " ' '- -. : H L 1: ' U 13' 5, Wt F: ., 7 " ii "' '- . '. . 'I E, :- ' -- "' T Z' -' 111 ' F' 1' ' .1 1- it . ' . 1 E :L - " 'f ' 1 5,421 ... A 1 .' " 1 3 X H , .Q 'Dfw - ' lx: . W '1fZ1i:"- nl -4 A 1 ' - -- ' I . "2 '- v'- ', . A 1S.,.'1-.wg 1 . 1 . 1, A . c ' '. -' ' , . Q-.11-1-:el - - - " '. H :1 ' A . .. :I P 1 1 Y 1- p- 11- - 1.,g.,yl'1v,, 1 O . . .A , ,g ... , H ' ,JJ 'iusflj ' Q M UQ - ,A 1: ysrj? Qin l FD H cp fp ' fb 11 1 2 . 1 s 21 - 2 '17 Q 1-' A O 2 m '- 'B 0 i1'L,'-if -- -- PT 1 1 " W' 1- ht-gimff A-'rg -:.1,:-gg.. ' 1 1 A . g, .A .. in H . A .-1-'-gy ff" '14-" 1- 1 "Spin IM JN Nl 4, KMA Q Q NW "wwf ,qi Xyllfsnl RQ N s x ,IQ X f 1 XXVAQE X X xp 9 dl 1 N, fx x'fl?.F ,mx I ji! 1f+QQ'lxQ,QgQ!!l,f' IMI: 11- 03 ' 'N f' Sfiv A-4l2Q4Q4Q U34 'IB S Xllll SXX l lf Nlf Y Lollege Normal lwu' xl lnsketball 1 2 X student md fm Amermcan Hls on sll ll 1 1 l NTIS Gene Ll 1 ss sl 1 2 111 el' 1 ss ck mtel class cross mu :Irs 1 basket ball 3 4 lllllll 111 4 0lLll0St .1 lrl 1 nl lxtllf, 1,111 lOl il X Hllillllll L0llllllk,lC1d. Intu :lux b lsketlmll 1 9 3 Annual 34 1' e Xfllll co11tLs,tant3 11 ll111l xml cheertul 0111 C 111 ue l RIXP B KN XPP College Cll0lllS 1 4 Xnnual Board 4 Y l ke to sm., Qoprano because 1 lllgh toned Lvl-Ulibl' GXRDNLR College student fOlll1Cl1 1 1nter class bas ulli t class pla tr uk 4 1 basketball 4 5 Capt 5 F01 h1m the xuneome lassles fall Fm he 15 the hem ot basketball ILLUAIH' FH PLTTX College bundle ol 1,0011 nature PAGL TWENITY ONE Q4 A Ll -X gf .og va-Q 1 la l 7 W X ' 5 9:lQ5 if :J I I V. 1 . 2 xy 5 .S K Q. S, ph ffgyif'-gg.-1 fg! 1 - 4, 5 ba 2 Zvja N .. K -5' . 1 -' ass 1 - ' - . 1 S ' 1 , ' ' - I Q- p ark. li '. ' ' - ' ral l11t-'- -lux: l1z1.'l'vlbull -' g ' t - 'lan tru f 1-2-35 ' '- ' 1 1 5 g - 3 .- ul Hou ' g " 1" 1-25 lmzu l-2-3. .Xny liiile girl 1l1z1t's a keen little girl is the 1' 1: ' 1 "' ' ' me, lllil "ll, ' .V '--T 1' "I lirxzml 4g Y. W. C. A, 2-'- 5 ' yp - ' '1 ' 1' . ldv v ' " 1 Q - 1 ' , ' lass- K.1X'llIlC fl . 'fl - T - .' - 3 , g . W. C. A. " ll' ff . 't's ketlz 'up. 35 : y 4g 1 ' 1 ' ' . . A , ' ff . 2 ui vm W 'Z Qi L, - 4ifM"fIIv2f'il - gf , f 3 fygfiiffiiqiiigiiyfeag I 3.7.1 ix- ' ii: fl! . Q- 1 .09 'vb ii: I If 59750925 xgrsii I f Vxbf II4 ,Ulf 1 fx x 4 z'll :fl-R"l'5 . fl' 1- E"E"'2"P' V' '17 i Maxi f Pffi 1 fx '- 4 , f , X4 x f X xg 1 f1QxWfv,k2XyvVS, Q-zjlw in 4 1: 5 -4, Q! E fx WWA D N V dl' x ' ' f Jxiflmb S a x: . 1 ,mf E fx SHS Nw X 'ir 1 1 W fx xll N! 0 77 x TAA 4 N ' f fgxi . - X ffKNx X L3 Z3 if -lu: 0 5 - . - ' X 4-1. X fx :-l a ,wg A . . I s UK, ,, , ww. ' ' - 3 Leswiiiiii 1' - X14 rt hi 1,-5 ' , ' Vi .lifssiic Ai, xxixiziii-:N min-gg 'iff 1' i 1 ' A xv c' 'i " -' 1 - V . 1. . . ,-..-,i-- . Y . Q 4- r , '. M -.gui ,, ' ' H., , I --influx with In-1' but UIIVQ' ziiiii ' rl kj Ilwiiiiml livi' wmirliwiis 111141. , if M.. z',55337'1'i'? .X ,f ,1 we , - 1 1 N llllllll om x UC l Il Ill NK ll iole 1 I rrir 4? 110 N I 1 5.1, 1':f?' HP- wa, " 4 PAGF TVNFNT3 TVN O ,S ,XXX X 1 Lg, 4,l,+f Q9 'E an "' x ,X 1 V'-U I X :nn tc ilflx' I RQ, r zyj 7 I ru .7105 v1 A iw J kin' s r4Wm lr Q. , ,w-.,-lv"""' gf, :gf ,A It ' -f ' ' . , . . ,iijl , .XIITHI H XX lI.I l.X.NI.'--i': 'I'l'lill 1 , ' 5 -' Vin- 411' Ilii- 'illviivmi Lights ul' His- S 1 'f1I'5'." kk I . 1. , 541 1 1 V ' If . ' 5. , A - 1 l1f'l'iIl'II, i.vi1xi, cz.-mi-iii I , 5,1 Wirmiiis 2. Q "lv l'iir1w Iwi' i4 In likv limi Eff A ,If 'M 3 . . i ixi.x'i"i'iif: s1.11,xx 1' ii-go . 4 it W. it ,x,-34:44. ,. , 3-, ' , S111 i4 qui:-t :mil iiiifissir iiiig I t zziiiairl as ai 'l1ip, sag, x V x s, ' D mzicomzic si'iil'i,"', ' 1 ge ' .X Hl?I'll11'll by Lirtli. liit ai rut' ggi' ,Xin x ' -am. 7 "SP fit' "" ' K A - if - 5 ,Af ' ' 5? I iaicii ixii Il.XIiI' llc-iwiwil G 5 t'lim'11s 3-4. .. ,, . , GX' . f L 'i'Iie-3' that stzinfl high hzivv many T' ' I 3 biz: :ts in sliuke- I1-ni, . 71 A 4 JM ,. ,. 1 A in f3f.3'Af-'kflf'-. '--1'f551zi'if'ii J v 44' Y' V . ' K a 1' .fi . . 15. x r ,, ' rf -. 11. 1, 71 . 5' 42,41 'inf --..,.,--f,- ": '- 1 - if. F .1 ,. ..-. 1. , - f 11,1 11 , -nf . I 5 ?gf,f, iv " - A ",-': 1, M" 'Vi ' ITM, t:'. 'g7?T, ' 31- 'iff' 1 :"3-"stiff-Clgkl, '71-V' X -' V 7 1 '1 53- BM - ,' 'PQ rUil.,f'.,:"I! xv' ra? ..', - ,i ,-, . , . -1.x-. - ..,f'4 .- an ,. .-. . 'V C, fig Q".f,"'.!-.f'f,'i12'.'iii-'ir RV,"-V P7 'J--ilu, . ' 1 V fifil2-',L'41,Q:fjf:-Eliza' ff, ' ' L"fi,'L"1 I i :T ' " -,I -'IZ ,ff ' 'LJ "ff" ' ' ' r.-'. L .. .. .fL,L3'x"' '.-'fs-U' T151g?'Le2a7419E-i-i'-'-'-3-4311 I? " 4 - , Q' , -f., ,"' gf."" ' " - '- ,, - A A, .1 - ff ' ,. , , , , . H. .,.,., , V, Y, ,-, W, ,,,-. ,, N, .,... " 'Swirl' n1"'Qfx x A P1 Jr xy fiwiff 1 Q Q5 WNQX4 Mp!! be Q I ,4 2 , f A I . . , - 'K , ' ,. ' gl 'Y E , . E X M, QU VI A . , . ' 7? "QT A 1 , 2 Q ' ,- - ' v 2 33 . "ue vt l . ' ' I U' .. ' ll . , ,4 1 1 V U I 5 l . Q . N 1 E. 1 ll K f ' ' A I 'u ll. 4 ' . I I' X st ' . D- J M 11 1 x X flies . 24: f fl Will' I JQSQ v?g41Qi e fm 1 X 'Ei 0X'lFQyk2fxw ' 5 f ffevtsbflllp gang Qi IJXXIII POTTER General Inter ch-v-, track 34 1nte1-class The oft tooled fooler of the fan' Xl RX B H Normal Stlll ts ttere run deep bl MHS GIBSON College A Jollx good mwer I I NRI KOBXETT Normal I horns 3 Her least remark was worth the ewpenenee of the wxse VIILY LESTER Normal Oh :ru ky' varlety 19 the sptce of hte' INEI Xl 'NIOQHERVIANI General She doth not abuse our ears PAGE TWEN TY THREE P VW 7 fr -X 14 :J Qwfkj " 9?lT?0:W31f NIW14 ' Fx I r 1 ixg I sf ,. Wiivklx 1 W If N XI' ffm WV WX fwfxwv' If K! q A ,1,W11f f In ,I V -!iWxT,x1:.:50?lI:s!X'5 'XX.yNSi4-11 V 'V' pyx F .N 7 . -. """""'fX 1 T- qrqrkv Qli ilk, in :Q w1i:H:!!X xfx Vx uf 'L fx., X 1 2- 51, ,Q ,1 1 N X X X x 1 . Z X31 1 91:15 K'i.j'XM. JL- "' 1' LP' ll! g' 2 ffyJ1':,'xx901Qfff"X 1 1 f, 1 'V , 1-1 :J 1 , -fb 1 1- N--l f-45,17 X 1 1 , jf' f X Y' , 99 4 Fl r x" 9141111 iv 7 1 ft ll Xxxxyfx! A - fbx sxxyyvf 0 5 Msg QNX' 11,11 'va . mx I l.I X I.luXX IS 110111 I ll " 'hh' 15111111-'VII I Y 'Z 'lm' All 11111-"1' 1 I ,.. 1 1 1!l'L'gil'l 1'41'll1i1ll1 99' b If " 1111 x II1 11 4 5 -.1 1 '11 ' ,. i -.4. .,. 1 ..11, .114 I' XI'IJ" ' 'H xx.. , ,-,X 'X ff i 1 fs- XQI XIX F0111 ,-N 'xv gg x.,xf-F "N .,,ZfM -L. ,'3I.fl "'11r11 , I-I12iTlI!'A'f1 hw' 1111 'i'1II4. Xifu Iv, N ll I X WHII .. 1 MLN N111'11111l 1 111'11I"'1 H ll 111 lllklllt c 1 55 w x ff. ll 'I' L ,QQ is v' in 54-f, -- r '1 111+ 'E' i 'vZJx-'E 4 r -l ..1I.,X VIXHHY N111'1111l an .. . . , , 131-1111111 11:1 11 '111gr 11111-1111-xs. 1. H Q - Illllllld Wkllfilili Nm'111z11 1 " 8111- it 111311111111 i11 111111'.- II11111 110 . 1 u Q A - XYKIX. l'I.X!il. Ii, IiIXlfIlI1XIl'l' Hl'lll'l'1ll ' ,ga 111111-1'Tz1ss 111151191 hull 2-Z!--11 flut- ,, ii, 111111 C:-Y. .XIII 1111 l!u111'rl 11. W' 1-5' . . A ,WM H11 lmlrls 1111- i'm'11I':l I111' slr' 1115.1 ' " H f' Mg 11111111211 ll luiz. 1' ,'i'f1:i'?A ,, 31 f ,,, !'IilXI.X I'fVl"l'l'J.l .'f1l'11l:1l ' 4,5 fl-Y. . "I I11111- 111-11111111 .' 11 wha! I 11119- rf. 'A In fllku 1 ' -I '1'WlC." '-' f' X '. Ex :Jim K J 'fi vi ,- ' WA Q 'fiiil ,, I, .. ,XA - 1 Ps - .- . 1. .. x. , I nr' 'fc V. -- N, .M ,Ab .3 ., 11.1 ,lg -g.,.1 -Y ---N-g., i' - 1-we 1 +A fu 1-14.14 FS., :E - .LW IZZ.. 1 4 13,22 ,f1Qf 'hMA'-NQA1'-1: :D-C-as , L -V laiifl flf .P eat f -, QQ? 155, gigfgzkf - 5 'Q HH' 1115: 'fgiv ' 5,13--1g1,,p" ' ff' ,-'f15:1L1.'a-.1 , '5f,f'f ' M21 . - , . " I ff : 'X - ram H L'-,Z 257+ ' '--ff, yy -." 1 - "-H--ij: I fr ,11. .1 - '. ,A , ,, , - ,1--1' ,. . . . 11- 4 7. -, fav.. . I -I A Elia fig :gtg , QW .' 'P - 5 ' 1 ,, '-.-mf ' fi - A . --,-.f Ai - it S - . . ' ' i'uf615'fA M f 1 X ' , 6K9 "ET4N Wir ,ERQQW4 N Z, lg Q0 1, 3 pfF:S?rwgni,jIZ'hf ,ficfsrfegligayygfep g.,,,7 or 7- 4, g 1 ,Q fMiz,y:ffqQz,,524m 1 S 1 ," gb " ' 'Z ai- . , N "1 Q Q Q 'EAQAWMS-wygof 0 I .1 f or I- 4- 1 2 S-wMQQMiia ifzklglv 'Ln2'L! VERNON O. .131-INS-General 'Thiise me girls for I have a Jit- ney." , LURA M. IJARST-College Liked by all who know her. ORION MILLER-General P. S. Band 2-3. lc mul and sat and nothing more LUIA M UAE General O1 chestra 2 3 4 chorus 1 student council 1 tharactcr is the dlamond that scratches every stone LI THER HARRIS-General Inter class basket ball 1 2 inter class track 1 2 Please lefne me alone glrls or Im alre'1dy spoken for IELA THRASHER College Chorus34 Y W C A 34 Ju t a plain sweet girl PAGE TWENTY FIVE ,...N . XX Ln v' ' "is ' i.. X-x U I -Q-sl Sl- 4 ! UI ,, 'A P1111-11 , IJA Q If v idx ,eps QW,-Muzi, I rr iv 5' . 46' uno- ff ,Asks l...L.4. 'I I -1 .' 1 ' F 1 ' . K "1 ' ' C S ' , . . V - - J - ll v ' f ' V I . U . . V 1 , - , . . . . ' . s ' ' . 1, , , , K ... K. N E ' 5 '1- - I2 . . . jj Q - , - ' ' -Q - --, 3 I m V V - K " l? , " ' jf ? 'J fr QQMNEA V' ' 1' .q,f'yjv, fl . 'QQ' ? , A-Liu., 'f I 1.3" - - . -- N-. gi-I' ,f.. 1 T' 1'---- ' ' 1151 s x - u .4-.' 5 ,fx 1 iq in .- - Mu I, ', 'll -7- f"'4,'- 1.2.19 ,nh KF. y Na., ' V -nur I B' . X ,D AA ,EM K ,NJW,,m N9 561,12 'gm' . by -. if wif: . . gk 'lgfsfm HF?" Q V 15 If .1 7 5.3 ,,..lI2,,"1Ff.jQf'f ,, -'i75f:9:Livj2.-, j .V :'Q,f"gI fqiff i 'wmv' 'Lg , 5, g.q".V waanawavl' jg ' , Jn 1 -4 3, , , ' 4 3 .- 1,11-f,q.,g'-'qlfgg '.,'4r,1z'Q'Ay.rr5g.3-g.,wgvr- ,Has in '-ly! .f -:"- V, -- 43 H -A -"- f' " 1- -' - .,-. .,1'4M.f',.f,l-' V,.-Jw.,-Lfwife.-kv-Q-1-J--ffffC - -' 1 r W.- . ' ' -' - . - - ,.1t.. I , K., L,.- 1 4.,-q- -- .A '-- v, ' ' -K .ara - -- .k , I 5-.-V ' -L., iv- . el' '-Q , Q.. A - - ll Kgllk eugwx .- x ' FW N Ex Q M 'ffgyffg 'wg 128' L Niigfjiixggbqgk iam? 74 0 1 - 1 erszmvfqfex Q, Q - 5 2flfS27l4.QT4Jlw5 f X I fvkfilivbx 9 WF ff N 7 I X 1 1 X I V' X N Ly ,le gx X 4 7: 0: , - I 'Q Q v 0, x I CQ! ,Avg 17 We ZQX 54' 2 fp! ,Lf-1240:-llhll lw sf N LTA rfvwx--S: N mdk' PAGF TW ENTX SIX f"'-S An fl ff? I 34.01 X V - a'NxZ.4-S-N "M 'LE I'Al'l, Y0l'NG---General Class Play 4 My one consolation is that I will always be Young. Ol X NIAE HARP College A good student and .1 true friend IJ-XRVHN WRIGHT General Ilebxto 4 Chorus 4 I nm alwxys Wrlght fxgq . A as " I 0 zfff ' 4 hunk V410 5- .,.,--M" 1 xx inc: ,- A . ' - 7 lf U Y - A 1 , . . 1 1 L . , , . 2 V1 '.' . . A . . , . J Q 4 ' 4 'w il :' 'Ei g um'-f f fx w -"5 l, -'x.,,-I2 3-- ' .g '..1,,1A'Ny' J 41 ,9 Z, f u :V A. .- it I.,5,,!, L wif :ff gh W , l,,:.rff I f 1-,4Qy1- ' ,,,i,,. - L- 7l1"'- -' -, 5- 'ffl "' r'-T ' J 4"'I'.-' "n"l6ffl'2 ., 'gan ' " N " J'-fn-L' 4' H 'fwlfw' ki,-C 3 1 .. 5 - .' , RJ' -1- .,w."7.'f":N-. '.'w::'a!. -'P' ' v- ' , e Fug? 1 JWQ . ,K , I' t- 3 .agp if --.rfb-,'.,,J. 2 e' w .' mg fu " ,, I Zv 1,9 I-.,J'gf ' 9 Qvy ,,,i-94 'Q ' A .Af'J,,,-h5."j fl: 1, G f- 'ftfiryenfvx ' gt 1' 1 .X 'NH' HC' - - f":'-' mfr fwfc, if-' , 'Q-.-4 J. ' ui .ve , . iv'5i' NL. ,."'1:-11!--':vJg'fff I lt., '- - -- ' X .. 1" Q., A tj -- 1 ' ' ' " 1- Viv" f "1 ' A ' U-1 . .2 ,Xi "vw :Jun H,'TQ!Q,2,g1L.N'r1LQN---,Q-5.11-'' -' -if ., - . ,-,,,, V f , 'f' " 3713!-" 'AJ-' ." '3:' 'A VA , ' 'x ' "Fi l it: ' , -,. , -'- 1' - f 2 ,11f1'5'Y"3u df 1 - 0' 1331462 51622 1 l H116 1 W ' 'X - ' 2 vi' f IIN, 1 405' " I: N - N - 1:XNfll' g1y!.y:0XW.-:MYN11fhg 11 'fa x F, , Q Q , Zqgx V L 0 x p 76.1 ,IQ lx f ' 4 X 1Z.SQw1x?B wif -:1111 -4 4 1: nz ' 1 31,3 5 Q xv 1, 1 -12131-f1f1?Q?g11f Wi 1 ff 2 721 2 2ff51Q's1f2!1'21i1 , llqkf ' ,Q X5 iibiff M2 10 UO' Rs' CLASS HIQTORY U 1 1 will givey1111 1111- 11is111ry 111' 21 j1,11y g111111 1-lass. W1111 111 111111-11-1 ll 211111 11111r11fe11 cururc-11 1111211 511111111 2111 -21g112lS1. 1"1'z111k 111-1111111 as 111-1-si111-111 1111-5' 111-1'11-11 111211 11-:11- A1111 1111 11111 S1-111111' 1-111:11 1-21111-11 111111 21 "1I1-111'." 11'11r 1'111111s W1- 1'1111s1- 1111- r1,-11 111111 1111- white, W'l11l'11 will 211111155 1.111211 1'1'11111 1111- 1111111-sl 111-i,1.:111s3 T11 1':l1111'S we 111-111 1111' 11111' 1'i1's1 pl,1'0111 11'11111. A1111 some 111' 1111- .I1111i111' 1111ys 11'ie11 1,11 1111-111 11111' entsg 11111 now we 11z11.1- li11i:1111-11 11111' 1i1's1 y1-111"s 11'111'k, .X1111 111- 1111111- 1111- S1-1-111111 y1-111' 111111 1111110 will shirk. 11111' 1490111111 y1-111' 1111' g11i1111111-e we 11111111-11 111 .X1111131's1111, Mable, W1111 11111s:1.1 1182111 1-1i11111-111- 111111 11l211111i'1'S 111' 1:11111-3 111z1l'1y 111211 11111 111 1111- S1111111 W1- S111-11. V111 '111111111y's 11111111- 1141- W1-111 1111' 11 s111'1-1111. 111111 1rz:1'1i 1his y1-:11'. .X1t'1'1E' 1111111111 1111s 11111w11, .-M: 11 s111-1-115' 1'1111111-r 1111 will 1-V1-1' 111- 11111111'11. X1-xl NYU 111-1'i111-11 21 111 11' 11111 111 111-11111, ' w1' - ' 1, S-1-11111 ' N S 1 If 111, s 101 5111111 xx e ere 111111' r1-1 11 111111 111 111 5 1 X 1s 1 1 11 11 -N 111 IN X -111 1111-1 111 1 IS 11111111 111 1 ll 1 S 1 -Q 1,11 kN N xx 11111 It rx 1 111s1 1111111 1114 x 14 11 11111111 811111 I '111 11111116 111 111111 xx LII N 1 1 N A xx 11 L 13111111-11111 111 1111 1 111111 ,, se N 11.1111 111 JG 1 1111111 1 1 11 IX 1 C 4 SH 2.1116 1 11GdI' 1111 1 s ex 11111 1111111 1111113 11111 il 11 11x . So 11111 1111- 1111-rv 11111 111111 s ,11 111111 0 111 NX1Th1lN11P 1111K X 11 111 111 1 1011 111 xx1r1 X e 11111 ewr IU Cl1S111l1 1Jlf019l1S1l1'lI 111.11 '11111 tr111-111 1 1 11111 1 '1111 C1 9011011 we 111141 NK 11 f1ro11e11 dear flaw A11 9'1t 1 t1 e 1111111 tor '1 g18dl0I' 111,11 1111 X1 1110011111 XRT PAG1 TVNFNTX SILXEX K-s,..., ff 1 IH 1 1. 1 KP 1 321! vii I , H 1 11-ER, L X I 5 J ll 1 U Jrlw IF Iva!! .uv I y' 73" 1-AQ ei' MZ ' " 'mffnh VS flfv rin' x 5 1-1 s 5. Q ,,, gf .lgxvi :: 'X' XX W 1- 1101114 11121 11.1w 111 1-N1111111s11 .1 11 1-11 S1 , 11111 1'111.'s '18 11s .vlllll ics will 11111 1 - f U11111-11 Ivlll' 11111' 1'1111y,11 1'i1-111.' 11111' 11-111111111 111111- 1' 111011, 1' ' 1-111- -11 1111- .I. ', 11111, X111 T1 as 11l17Z1. 1 w :fl 1111- -11115 '11111' ,'02ll' 11111' 111,y's li:1.'111-1 111111 11-11111 1i'1.' V111 l'r11111 1111- S1- i111'r', gn-1 t'.'1i'l'111. W1 'i111z1'? 1- x -1 ' ' W1 X'1l.' 1 ' 1111' 1111- S1-111 1 111111 11 -1' 1111 '111-r. U11 ' 1'e1'1-11111111 111111 y1-111' 111 1111- 1'1'111l1',' f' '1-11, T11-L' suy was fill' 1'1'11!11 1'1'i111'7.'1113 N11 '. ' 1210110 .' 1111111115 f111'giv1a11 11111' 1: - F2 11':. W 1 '1- pr111 -1-11 1'!'E!11j' 111 111- 11i:11i1'i1-11 '11's. 1.1-s11-1' 1.1-wis 11' 11-:1111-1' 11 - 1'1111s1- this ye-111' .11111 1 1111- 111111-1' 1-111s-'1-4 11 1 ' '1111 f-1 ', .XI E1118'.' at 1-111111. 1111' 21 1'i11 11z11'1y 111- 111-1 '1'11i.' 1-V1-11111 Y. 1 21111 s111'1-. W1- 'i11 1-V1-1' 1'111'::1-1. '1'11- ' " ' s z1.- 5 1-11' 11S Z1 .'1'a1'1-. We ' 1 , 'z'1'1'i111111-11. 11111 wo ' ' q111'v. S11 , 111.'z11111 1.y11- 11z-v1- 11-1'1 1111' '1'1.'.'. 111111- llley 1-1 - 111 wz11'. 11111 ' Q 1 z1s1'? Y1-.'. th A'11E1V6 gf1111-111 1'i1r111 f11r 1111- - . ' ' -z 1110 A1111 " 1 'z 111- 1'1-1111-111111-r1-11 as 11111111- :11111 11'11c-. SJW j-" ' , 111-rv ' 1 ' 1e 1119 .'1z11'1, 11 1 '1 if 1111111 1'il1y-1" '- " .' 11z11'1. F111 j V1-'11 111111 I1I'111P1l2lyS W1- V - 11w1. W1 . 'r '- -a-11s111111-111sin11111.-X.1'.11.8. V " ', ' ff -1 1 - ' 3 f 1111 1'1-lj' . 31111 'l-1 111111. K 1 . ' h. . l W , , K I, 4 d..'1 'L' ' 1 " -- 'I 1 . if . 'I ' ..' '- ' ' .' 1 1 - 1 -' 41 1 ,1 N-. 1 . ,-'Lf . fff fgf- fwmlw 1' . I I L--5-445 1, A w Jzje 5 -'31 111 ,li--J A "1 . 1 , lr, 71" . -fu V, Au' 5 ,lf ' ..1"',Q24l1 ,Vg fy 1,1 , -rg: . 151-' fi'-ifz:'f'fJ, 11 1 , - 'A Q' . ,AT-7.7 - ' "rf '.-- .f-'glf""' airfr L-'i""" N 'Lf I ,A ' ' '-'f'T"L ' flfffigilgg? ,9?k?134S1i?1 131 .Z , 2. L X11 Q11 g515g1sw2g1f1 wr PE 4. l J I b .X at -- -,,- ... , ff VN 1 . 1 1 1 v93ii11,1b11?sf4 ' 1 5 1 N 1914025 114J'1QWX 21 lx Ex IX X' f'450?11'11:11"5 011545, "1 .,'15, Q - A 11 VQ1 We Q IX 9 1 X ' ' 1 1 N 7 :ll of Q4 7 ,S Q : .f x ' ' x' fm , it 5 Qi. ' Qgy 4- V. 2 'F- C fs ily N mf05 Q A 1. xxx' "LWB Eliibllltfll ilvtig 1111.1 71161111 1 1 1111-111 111111 1'1l " f s 111r1l1sN IHONHILK 11 is ll 1811 1 1 1 N . not 1111 111111111 se 11 1 NNOTIK1 1118 111 112,141 1 1 N 11e1e' t 1er1 1111 111 Ill 11111 11 N 1 11 1 11r11 1' e 111. ue not 111 111111 1 1 1 ll 1111111 11,11 hm sent tlns l11LSS1gi' To 1111 that 101101111011 I shlll su 111111 11 11 P zrrang ments h11c 111111 1111410 lor the 1 1re oi 1111 pos essions 1111111 l 1111 go e 11111 trll-111111 p1'11.1te w11r1t IX 11111 11e11t11111, 111 5 1' 1111 l11e t1 1 IW li1v11ol1ls 1 NX H111 1 X111 sln c11res1o1 1111 posses xions 1s tho thu 11610 1111 1111 I1 1 n1ecl111n11 Paul 1111111 s 111 11111111 401111111 Xt 1 10lI10I'I'0XK 1 Ollllllg X19 shall 111011111 up 111 1111 JL o1e11 111111111 11114 11111 111 1111011 1 LS KN ll s 1 1 lcs D It IS IIHDOSSIUIC to xlup xx 1 co 1 s .1 It oi 11 114111121 to e '1 mort 111 l11L 111111 rw 1lre1 I thot XI1Q.,lL 1111111 l 1 1 1- lt1 sc 1oolN e 111111111111 1s Xl 1 Ft wo s ll 1 1 I'9Q6Illb11I1l6 ol 1111 gon11ol111 to 1711'X11I1 1111 lt 1 lf.,1t 11111 l 1111111 9XC1LlIl1Ci1 it OIILL .inc the f1llo11 looked up S-11111111 111111 t 11 XS 1111 1 1 We 11111 1 pleasant 111111 11111111 oc t11111s 111111 111 111119 1111 NOTFX 1111111 our 111xt1111t1o11 11 is If ll ff 'I 11 1 lg., 1es1l111 Aplll at lrre11k11st111 111111 111 K1 11 X1 18111 it queer 11111 110 sl1o1ll 11118 11111 111111 just is 111 111111111 I is 1,1101 to ment 11111 irlenc N 111 0I'6lgl1 1111 5 nt what 1 slnprise 11e had 1111111 11e 1'e111111d 111s 11o111e 1111618 118 10111111 1111 1111111111 11110111 11e I8U1gI11LGd IS one ot our 01111 11.11 n1.1te-1 not 1 11111 older 111 11ppL11'1nce 110110 0111111111111 ' ' 1 111 1111111 NC ircc-1 be 11 md s r111 l1.11r g111-N 1111111111 111 le 11 is 111111 11111111 etlort on the 1111r11 ot 1118 chosen ro feswon He has 1111 11115 1151011 ot 11111111138 111111 the 111111165 1e11,re 111111 as 1 god D I l111e just 11111 1111 111111111111 N lst 11111 feel g.,r11tl1 1e11es11Ltl This Xll0I'l1ll1g 1 ter 6l1'x11N1 111 N H N 1 ION 11 llere 1161 11111 1111111 er SUIDFISL when 111 1l1s1o1111fl 11111 1111 111111 11111s1 X115 1111-1 Nlo1l1e111111n Betore 11111 111 the l1osp1t1l 111' I-11-lton told ll ll 111 1111 11111 l1lflll11Cl1I' 1101'e it our disposal 01 the 11111 11s1tul 111 1nt11 ll DdS'wll1g., 1 IllI'10 Nliop l 1111s 1111 essui 111 1111 181111 1 11111 o 1 ll in 011 su 1le1 11 s 111 0110112.11 so 111 1121111111111 111 littlz 1111111 11111 S110D1xOCDOI' 11 is S11dl1lCl 1111161-I 11111-ntal iobee and 111111111 111 11111 111 o11e11t.1l ot the oiwntale I tr1ed to t'1ll1 111 1 111111 but SLCIIIIIIZIX 111 1111111 no 111111 1 111 kept 11lN 11131111 11112 upon 1119 2111 1n to teel 1 111 1111111111 N 11 N11 lllll 1111111 ap 1011111111111 ol 1111 1 11111 l0I1I'l1I1lIlg a gorgeoub 111 pl11 ot 11111111 A-s soon as vue 11 ere took oft his tlllbill 111111 .1 1111 1110 111 11e11ect 1 l1g1lS11 if 1 11111 not to Confe'-.S that I 0011111 not 1111111111111 ol 111111111-5 1116 1cf1l111111t'111'1- 111o11on1-cl me to follow 1111111 1llI'I1lSh9d 100111 alone the Qliop keepe1 1ecogn1ze 111111 I had of 1n1 of tl1e 1+g1 11111111 111 11110 ll fan 1111213111 111 001111111111 11 11 11 I1 101011 11111 t1111tl1e 1 as 1 flll' s' He told me ot the 8161115 ot 1llN 11111 41llI'l1g the last t111111t1 1e11rQ and 11011 l1e happenecl to take up thi, 11111111011 It IS too lone 1 atom to 11r1te l1o11e1er l-11s chief regret 1111s that ln FgWDI 111 could see no basketball gamee If TWILNTX ILIGHT f- K"'-S PXL 1 A I 1 1 gi 415, 1 1 11 ,. ' 1 iwglfi K' 1 r?ffX g If AW Af ' 'mmf 11, 1'1,Wy,f2 ru!! qs Qbgtqlf 'Q...a- nv- I -Hg 'Hx 'X x 1 .af -lr' , . 1 il' 1 7 , , , 13111210 S1111li111111' T111 V11l1- ol' '1 .' 11i1', Mo 1,'. Ap ' LL, 1.118. 6 l'l'10K'k 1. Ill. 'l'11i.' " - -." .11 if lu' 1111 ny 111n.'! 1,111 j 11 ' 11.12 llo ' '1111 ' 1: 1 1: '- Z '1111' 11 11' j'l'1ll'.' ago who 111111111 1111111 t11ot 111211 I shonltl 111- 110111, 11111 1 ' . Bu 1 1 l 1 ' l'4 wo 1-'I' 1 Yale of Ki1,'1lll11l', 111111 tl -re is he 111 .- ' ':1. Y t '11 ' '1 " 1 't. 'l11t11i11l' t11'1t 1 1 '1 f - J- 1, 'nk ' " . ' .1 1 .'-- ' I .1 t'1-11' 1l111's l11t1-1- 11'1- s111l1 1 - in A. C'. I I Z 6 . 111. A111 1 11 , .' 1 '- 1- 1 , ' - '1 ' L' .wa .1 ' ' 1 1 1 I1 . I 1- .1 N' x11 1 1: "1 -' , 1' 1. No 1 '1111' sem- et' ever "111 lun Way 1. 10 ' .' 1 111111 111-111 11'itl1 these 1111111111 1 1 .' - " .' ' ' j -.'- Nlj 1 ' ' ' 11215 1 Q 1111111111111 i11 - '-- 1 ' 'on, 1 ' 1' 1' ' ' fl-1 4 11 lf' 1-'1'C.O ', i'11l1 go-.1 , I .'l1'1ll 110 vitl1 ,1,'t11r. 11 . Ill. ' Q 1- Z I 11111 so 1'estle.'.' 111111 1 1'isl1 we - ull st' 1'1 1 111e. I di 1 ' 1 1 tak- 1 sl 111113 :11111 1 11 l - -- -.'I 'llllf 1 "- I ,' 111111 were living i11 1'111i111- 11'l11-1'1- Angie was 1l'ilC'1l1l1i.f llnglish in one ot' tle ,1li1111 .1 fl On- ' ' ', if 1'- sim-11111111 into 11 gon 111111. 11'1- we 1 1 111 :la '11111 Jy the . if ' 11 1 " 11"-1 51' 1 '1 'l 1 ' " -i 1'1'i1! ' 1 1 1" t 11' '1 .1 '1 '-11h11. V111' 11. Cfypt, Tl 5 ' j, " 23. 9 1. 1 . Jn: ' '1 " '. 111111 Mrs. ,L '. 341011. '1 .' ' ' 1 ' .' ll 1" ' 1: '11 1? 1 1 1 l." 1' ' 1' dx 11 lil ,1 ' . . 111111111 is ll 11o1'tl1' 1.Y'1lI1Cll12lIl-W 10 ' .' '1 ' lj lie'- itg 1 111.' gg' 1' 1 71112 1-1.'s1 - 1" 1 ' ' ' .' p - 1' 1 1.'0'.'21i -- '11 -, ' nf br 1 "1 .' , '. Felton insistvrl on sl1o11'i11f-' Ill 1111111 1111 I :I 't11l. ' 1 ' h 'g , .'. A1111 '.: 1"1 1' " ' 1 f' We 1 1 the 111110113 ol' ' -1151. O 1 1 ' ' .' " .1 " - pr A' 1 llIl1.' 1 clisplwy, so 1111 st111 -1 t 111111 as ns 111 1 tsilf " 1' '11,- JI ' :J '- ' 1 1 '. 'l'l11- ' 1 1-' .' -2 s " lin '11 1' 1' 'I,1'sl. - 1 1 .1 dl beg1 ' 1 1' 1" As l p11.'s1-11 on t1ll'll I 0 .' op lie ' ' 1' . With .- 1 p' 1 ' '11 ', 1 follo11'1-11 11111 ' 1 21 j ' 1 , 1-4 'Z 1 'git ' . ,I A: . . 'A . . . 1t" You 1 ' '-- 1.-1 1' I': -1- '11 1, 1 , ' 1' .1 lil. ' tix. . 1 1 . . - . A I J . ' 1 1 11 X 'fi b 1521-1 X 3 'N -1. '1 u, , 44' l.,-1, - 1 5:'fg,..,,i1r .- ', tw 7' - jr.:1!j 4 , , W'a',1. -. A - ,.1',Zf 11- 1 .1 , 1111-Al . ,- 'K-'-'Q ,' 1 , .1X":l!1l -'. "Vw7fq1 "' f'- 1"""'11" "l"1zl11' -- 'ITT' "Q 'L' 1. 'A'31'55.T""1?f1,--, ,V 'W 5 fig Q55 , 'ii 21129 1' .Q nw . f- 1- . - 1 F1 ,f '. 1' ',1.:' rw' 1' 4'1....'111.-1 - 1 : ' 1 - -1 -4 ' 'i 'Q' "' , l -1-.f,f,-J.--Lf' , -3' li' "f1Tl5-1-7f'1"" '-l"-f+f"- 5"f""9e"1"' "49Eii3'5A- :N1 :iRl1f?'QU-Q25 'V 4' f , ' . 1' - v:f1"fik2 :V SYM N ll 1 A 1 - - 1 . i1 !1 1, . : . V 4. . . ,V . '7?2P54511N1?Q4 w11:1wl1g11Q1 X0 f1'4l19x xf N a 0 9 A X I X lj 11 3: 7111 ,Q r j wa l 1 f Q, A - I 11QSWzPy1sy1111 114 N-.sllwl ?4 '- 9 0 a, ., -1 'fa vii 4 -1,.-901171 ... W M: is sa 2 fps - N 111:51 11 1 1 5111.11 K1I111JCF1j', South .1X1'ri1"1 11lLS111ly. A1 'il L . 1 fwcfm-x NXQS QQ' U4 0 111 ed 1.11 1 11 11 11 1 We 11eL111111 111 gn 111 the 11111 Rhodes hotel where 1111 1 e1ss111 11 PN 111 1111111 111 10 11 111 11 11111n 1 When 18 151111 P1111 11111 1111 hu 11111-. x11111111111 1117 111111 11111 11111111 11111111111 IS of old 1n11 he cami 1.1r11 115 111111 111111 1 s 11' N 1111 111 S r 1118 111c1'1th 1 11111111 N 1 1 lll 1,1s11rs Runb s '1111 111 11111115111 1 1 1 1111 IS 111 111 511111 11111 1 11110 Illghl for the f11 1 1 118 11111 1111 S8111 11r1 Hen 111s 11' 1 1111 1' 11111 1111111 188161 Q 1 cms 1111 1 1 11111811 11111 1.111111 111111 the 11111 ot Phe Dlamo lef of 1 Il111II' L IX 111 9 1168101 1n1 11 11 l1l11X1ii111Il1X 1111111 111111 CX' 1111 1'I1111111w 11111 111 1111111 111CT 1 ester H 11111111 nes x11111111 11181111 A111 11 11 Jllllllg 11111 11 16 1h 1111 Xl1111s 111 1111111 570118 1rs11111 111 11 8111111111 1 L 111 11 1111 111111 V111 expect to V113 111 1111111 1111 111111111111 1h11ro11 gone mer so t 11111 111 lI1 pertut 1011111111111 1111 11111 111111 OCQIII 111 111 It the .1111111sp11e111 c0n111110nS 11re ds f1111r11111 IN 1111 11111 111111 thg 11151 11111 1111-,INN 111 -11.111 s1111 on the last sta e 0111 1r111s 111111111 1115111 11 t .I11h11s Ne11f11111111111111 I1 I'11 HX A111111 '6 1 lk 11 15 1111 114121 1h ov X 111111 11 1111111 111111 1111 111 self 1on 11 111 1 . 1- N 1 1111s11r 111th 111111111 1 1,2110 1111 S1111 1111 111 Q11 011111, 1119 591121111111 of 11Nl111., 0101 111111 .11 x11s1 expanse 0 water X111 111111 111111 1411111 11211111 11111 1111111 11111111 1 110111111111 that thele were 11 1er 11'-11 111 11111 N1 1 s 1111 S 111111121 1 1 1114-,Q 111116 Thu 11119 been vorv s111111ssf11l '1 1f.111 M1111 S111 11 F11111 1 11111111 1 1 1111 Just 1-111111 11111111111-1 dl an 1911 111 1 1 111 1 11 XR 911 a XKOFI1 111 1111 LS F1 1111111111 to 1 11 Qt s1111111 11111 111 11 x 11.11111 11111 exc111111e1 111111211 11 11111111 11111 11111 101111 11'0I110 1 1111611 11r111 11111 111 11111 111110 11111 I N11111111111x F911 1 111111 1 1 1 lf 01 11 .11 16 1111111 I1 111111 111 1 L1 111111111111 he 1 1111 111111111 1 111 N 111111 11 1 111111r1 111 1111 1111111x111rs 1111 1 10 11 1 1 ll 1 1 111 1 C.1111rg,1 18 1 11r11k11111111s 11111111111111111 111111 becalse 111 111s 0Xf111N1XC1l11ll'KN1R11P11 1s 1111 11111111 11111111 111111111 s1111111r111 the 1 11111 1 1 P1lV'11lH1Qn1 1111 1011111 S 1111 It r 111 f"1111 1111 1 11 ll 111 1 1- 111 1 '111 1 K X111 11 111 t1111111rr1111 1111' X111 1111' w 1111111 C111 1 S Sundax 'S 2 11 m 11111111111111111 11111 1111111112 111 11 111 111 1h1 Nl1111111K1 11111111 ll 10 AN g 59, Y' ll. K S, "V Cm, 1 In-Y lll 1 1' ' IAK1 IXXILXTX XIXI- ,,.1.f , 4.-1 3"' 9 K I 41 A " hi N vg',u F A. vw-1 'Q'241,Q1 M ' ,.,,. . , .-2 11..-111111 , , 1 Wei 1 JI '4 6 1. 111. We 1111 '.'1 11111 1 e'g11. '1 1' 1 ' '1-' 9 ' 1 I 11' Virol 1 1,..'111r '1 ' 11 11111. '1'1111', 11 S111 1 111 '1" 11'1. ' 1 I.. . 2 2 X' 'A1 I.. H, i, ' , ' I 4 ..., 1' il. 1 1111" .- " 1 ,'1111 .'11111. A111 11 S1101'1 r11.'1 '. 1' 11:11. 1.11.1111 1: . '1 ,' ing 111 .1 . '1'h11 1'h111111ix is 111 1111 11111 1111111111 111111 w11 .'111l1 11' ' 1 1' ow. We .'h1l 11 '1 'y . '1'11111111r11'f'11 g1"1'111 '1 J 1 1 '11 " ' 'g1t. 4 1. 111. AI. 1,111:1111"s 11111111111l111'111I's we 111111111 1111111'11 1111111, 1'.' " '1 , .' 1 11' jg 1.11 1111 .11:11r: 111111 11111111111 11111"1. 11111 11111111 1112111101111 1-1 1 1 '.'11111'. 1 .3 S1 1111s 11'11111 1112 "11111s. T111 11' ' .1 .1 '1 1' '. " ' 1 ' ' ' nfi 1'h' 11111 if 1 1111s. '1'h1 'us ar, 1111111111 11111-1111111 111 fi1'11. .' ': 1 I -111 1021'1' P11 11 A1031 "1. 11I1:y111. T11 . " 25. 6 A 111. S111 ' 111 1111' 1111 1 11l1'. 11 was 11 1111111 "ul 11111 1'111'y jflyl . ' .' '111 j 1. A A ix... T111 1' A1 "1 215. 2 11, 111. R111 1111111 h111'11 1111 11111 '111e. ' 1 1 1 " 11 1 1' ' ,' V ' .' E" 11 " '- ."-'1 's:. '1' s 1 1 11.-111' :'1 11 1 1.1 ' .1 pg ef 1 1.1-1 1 '- 'f 1.12. S . .' ' 1 . ' '1 ' ' L 11 1. 111. 'I'11'.' '1.' ,'1111 11'i11 111'1-1' 11 111111. 11 " .' ' ' 1'1 1' ' -1 t1'111 in 111, 111 11111 1'11111' 11111 111' my 11111. 15111, 1'C1l11Z111.f 111111 ll'.'lQ1' Wil-' 1 1s 1 1' the ,E 1 ' I. , . A.: I NY' ,- I. L.: ' --' , - . 5- . . -... 1' ' . ' ' '1 . 11' .1 . 1111. ' ' " 11 ' , .-11 t1111.'1'11 ' girl: 111111 1 1 i1g1 1 is -ry. 1 ' 11.1".'..' " 1'1, r' li 2: 6 1. 111. We ' 1 111111 1111.1 111't111'11111111 211 11111 Vi01111'i11, W1 1 1 ' 5 51' 11 ' .' ' 1-of-1 1-1'11y 11111111 W111111 XV1? saw 11 1.111. 111g11i1'i1111 gc1111l1.11111111 '11111i11g 1 1'111'1 S. 'ith- t ' 1. 1,1.'11' f 11 Us '1 . 11 1 1 1 - 1' 1. "BY f'1 ,, ' ' ' ' 1 ' 1 1 1 .1 - 1 - 1701 ' '1 V11: 11111 111111 '1111 1 1' 1111.11 "1 '1 11r. Tw 1' 1 1 11' ."1 1 ' 11e- -'i11e11 . ' 11 .' 111.' 1111 111 :1 111'111'i111'11 111' 11111 " 'S C ' 1 " 1 .' .' 1 1 be- 1-111 , ' 11111 1r'1li'.111 111 171111 111' '1 11111, ', '1 1 .1 1' 5 1' ' ' 1: 11'1'1 '1 1 '1 11. ' 1 . 111111 1111 is 1 1'11 11 r1111i.'1 111111 1.:r11111 '11111'. W11 .1 1111 s111111 1111 1111 .1X11111r11"111 .'11i11 - ', 11 '1 ' ' ' ' k. Ne ' ' '. A. I .. - 1 '1 1' 1' 1 ' '1 '11 1 .1 1- 1 of 1.11111111' 111 '1'1s. 11 ,.,,..,.v... . I 4 . '. . 4 1 'Ei I E. 1 .1 1 .L ,I 1 ,I I 1 . 1 ' " . A X' 1"165.4 59, ff- -MQW .. - wi -Q ' .... '. ' A S' fzffg, . 5'f"1 'r pa-1 .' - I f 1 1x.'2C,,'1i - MTAQ, ,E '?f."17.-"--" 11 .. , .1 ,t , .111 ,- A 7-1 .1-N 1' U J -- - J 1, '1, 1. '11 M6 1 - , L.: r, 1 . -I-.Uh-1-1 1 5,1 , .j1, - 1 -16.1 lm 1., 1. ,N- 1: , .' 14,1 1:-5.511 .- , 'fg:,,1,1,'g 1-vii", 1 7 .51 ..1.11Zk11' 1. . -.QW A-gg, 1 1 4- -Ag. 4 ' 1 Inf j Qgyf 1 N v .-H Xt- il A. . - QE: .I ,,.,:-1 1 1: Rn.. 1 ' WL S V. 1'-.,TLr5XiJ ..,-L -, A.- -. 1 1 , - ' 1,17 ,' -.-- , , f- - 1..-.f ,1l-, 1?: -. -:, lil. "-:T ,:1'1- - zln ,,,3iRjS?1Q.Q,'? 'Z 4 I xYx7 9021x0591 KN HQ' 1 N ' HI 1 4 Q x NNN! 01 I lrxflbf JM 1.11 4 'L A M 5141141111 N601 -ygQ,1:jx09g Q 44 , I ,. 0 4 , N I gl yo TEX I 1 is 949 6 IX xf 4 Nix M? x NJ I 114N1vAvQly11Qd ffm! 2g 'f 9 if y M by if Zalbfu-11:11i4'11y4Q,Q 'laklhxzfsgax .1-1 f - - - - 14 H 1 - - 'Kgs mv dw 5' 32,219 'Lad Z! .nest X111eric111 111itic t 1 Il 1 1 1' ' 1111 Fl lf1SIIl 11.11, 1 I 1111I1I1:,I1111g, Imuse 11 Illlklllixs we 1 IQ Olltl 1 t 1 LI the the lllb Nl the Ofhel LIIESIS 1 111111 1p.,11t 1 Fifth M enue 1 latm nov L11tI1f.11's 1ttu11111,l1 11mr.1I1l1 11111 1 5111.14 ted th 11 tam It to tI11 Ingg w ew Ylllh 1 IIIII M1111 1 Upon 111111111 xt then' p 1111. I I Lhtm I t t I OI 1 11111 51116 II e glrls lIlSlStCd on takmg 119 III II 1X 1 ISIIFI 1x1 tor ll Xxhhll 111 1111111ve1 11110 11sI11ruI IIIIO tha hox IQNQSIXLQI 1111 IIS 11111 OllXll 111tr0rI111ed ub to 11e11rI1 .1ss1111 11111 61111114 ScI111Itl Nl.1u11 of XLW York Clty E1 11.1 11 N1111uw1 to the 11111 IIe111y Form 11.1 111111 1 11ro11r1u11r11t ll XR IIQOII XNU1111 IxQ11111tI1 II11 tha pu111111tQt.111.1cI Illdgllil n 1111h111g, 0111 the p111g,1 llll 111 Il 111111111 Il IL 11 111 1 was lntalefte Llbre 11 111 NN 101 SIC JN 'III 1 O111 llfflltlfxll 1111s IIITAIIQKI In 1 st1t4I1 I111Ix 111 dec 11 1111111r11111g who 11uup1ed the .mx ODDOSIIU IIN 1111 111f011111uI IIS tI11t she 1111s XI11111 II.11p thu wldovs ot the a e 1111 nl 1 111s 111111111 1111111 DX 1 1111111111 111111 xx IS 1 I1I111111g 1111111111 111 genus 1 stume .11111 1I11mo114Is 811111 NUIIIIITCEIQII thf1 11111111111 111011 tI11I lt V415 Urs Ballan 11 new X1111.1 Illl 1 Q 111111 1 um 11.1 lte ll 1111 I 1111111111111 on the HIIIS 111.1 then told us tI1 t 1- IOII 1 lttu 1.1111I11.1t1111, IIOIII II1,.I1 H1115 111111 'lhomas a 11111rreIe1d and 111 .1 flt 111 11111151 11 NI.111x had 11111r11ecI 111 ZILCII A1In111111I XIa.ry had come to 11s r -1 wean I nt1l OI1Vl1l lxL ot 111s 1 111 1 11111111. 11 NIHIIOI Il11f71111 I1111to11e that 110111611 1111 the 111111411111 xx 1th the 1111111 of our cI11sS111 ite lI1on1as 1311121 but OIINIS. Sald r' LW were the Q111111 0 011011 ms 1 '1111111 mucus lllll IIIOIIIIS IN u.rt1111Ix 111 1111t1st III hls profess on 1I1s enum 111011 IS pelfect Ins 1011s IH 111I1 11111 IIILIIUYX 11111 I t111I1 bellexe thlt no one 111 h11u eu thu 1111 1s We 11tt1 111Ied 11111 of thx Q 1tI1uI1111ls IIIIS 11101111113 11111 111111111 th It thy s0p11.111o s0I0l1-mt 1 N Nelhg RILIIHIIISOII XXL NN Lnt Sight wnung, thls 1tter11c1o11 11111 I 1111 xery tlled X11 1111111, P11 D bane 111d I S111 11t the 111r11111111L sI1op111111, I 11l111cI111suI III OIIII IW ot gr1rp,eous os IIIIIOS 11 stw as 1crf1 re lvvrlut 1 11111 1 0111.1 IIISISYS ln Z1 letter I 11e1e1111d that we 11s1 151 .11111 I111 l111sb1111 RO11111 11011114111 sexwcu. IS 1 R111 fross 111111-.1 1111 11111 toI11111cO1n11111rIl11t9IW mttcr gr. 1 1 1111 III thc h0SDII 11 I11 wc 010111 11111 It the f 1 of the 111111 thev XXIIC 11111111441 Ihu 1rL 11011 1111111, 111 h111s11s ilty Ix111x1s C115 Ixanns 6pm Rm1111 11111 her IIIISIJIIIII hun thc most I11 111t1I11I 11111111 IIIII thew lLlIcllIlIY know how to 111111111111 tI1e111 1.1111 s ham 111111111111 ILIII 0 11 1 us 11 for 11111111011 We 11111 Ie me thc Il1llIlb0XN hcrc .md 1,0 by 111111 tho lest of the way n 111I11y 1. K1111s1s 1 v S II x1e1c111ItI11I I 111111 XI 1111 thx wc111l1I s gruat sports 1101111111 h11IJ11st111tL1111I 11111 best horse 111 thu ruw ll X111 punt O11 tI1f f1ont page ot the paper sms the pldule oi .1 xeu meek lm1k111g. 111.111 It seuns that the fellow IIIS become fZ1lII0llQ 1111reIv IJCKAIISC he 11, NI111110 IOIIIIXH I111sb.1111I 1111 IS 1 II S Scnator 1111 1 IS 111 1.51011 II 11111 OIIQ 0 11 11 s 111 xtms 111 thy Sen. IJ11n1l1I Ibuh IS Mar 0 s prlmte smretdrw Ihu SHR he IS ot glfrlf ASSISIQIIIIQ, to I10r III helpmg hel plcpale her s1n11t0r11I speech: s Xt' dllwlk iltx Ix111s11s XNQIIHCSIIAX Nlaw I 811 Here we are lt Int re 111111 10 1 III IIIX 111 1111 cI1111z,es but st1II lt IS the 'ia or Ntoppul lt XXIIIIIKIII tl 1s III 1 Km JOSSIL 11,111-U1 ghfu 15 P-XGI1 FIIIRTY ,N C V I . 5 Rf, jg Nav-J, U W 11 ,Vi ls! M .nn 1 f' ' 3' 11. A I I ,HVW lu -s. 5.5. I "' ""' 1 'N 11 1 1 1. -111 A uf' ,lik If r- 11,9 WK '71 f1111f ua. -,in gre' .1 1 1 fl 1 . 11 11 I101 I I1 11I 1011111113 . 1 t Ill! 1.t el. 1 J 1t1 .151 -li 1 1 , A. -2 - . . .4 ll1,1 ,115 2 1 -1.1 I 1 ' C-ft '1 ' 1 .1 , in N, 1 ' "ff-thzt 111' Alnmiyz 1' '111111 1 1 ' 1 I 11 f ' 1.111111 1 e ij II 11 'im iK'i1 1 S11' . "1 ' .1 ' . ' V . tu tl 111 I1'1t 'gl 1 'I'h s11i1I they w1111I1I I111111 1 .1 ll".' 1 ' S. ' 1 '1 ' 1 2 .Q 11vy'1 11- L- 1 1 ' 1 V .1 -1.1 --1 ' 1 V-.1 ' 'Q ' 1 1 1211 1 , 1 '11 ff 11 I111sI' 1 K11111111 A1111111111I1'I11 U1., .1 1 1 1 1 1 Ig I' rl II' 1 1: 1t. '1 'tl 1 '1 I 1'-1.1 "1 1 ' 1 1 1,', 1 1' -1 1. ' 'tif xf l .1 ' ' 1 I I 1' 1 '11 1111 ,11I's1'11ItI1ttI1 1111 Y' tt by lIl'i 1 viII'I 1, IIIll.'. If I11lI11 I ' gr.: 11 1 ', 11. .'2.'2 1,1 1 1 ' 1 11 ' 1 1 .1 Ol' '1 ' 1 11 1 .1 1 11 .1 . 1 .1 1 1 , 1 1 1 ' I I1 11111 '1111 L' 1i1111. SI11 11 .1 1 11 p1 '1l Ij 1 1 1 1 11 .1 1 1 1' ' gor- 1 .1 1 '1 S1 '1 ' . ' ' 1 ' 1 ' 11 1 1 - fin ., . '11 1 S 'II , tI11 11 1 11 ot' 1 I1 "1 1.11 1 111 "1 j ' I.'0n. OI"'1, .1 Z1 .1I 1Ij1'11f1 1' ' hd . 1 1 ' 1 ' '1 1 , 1 1 j 1 1 1' 1 f ' 1 . 1 1 1 - nicht to S1111 Th111111.1 fo th11 t'i11.1t ti11111 si1111e their 1111111111111 .1 1 .1 111311. ' ' ' " slzc I' 1 ' 1.11011 1 I I111d 11111 11 111em1t11cI th? 1 IS f 1 ', 1 1' 1, up- . . X . ,- 1. w -1 2 , .1 A-N 2 y 'W . ,A 1, 1 ,' ' Th 11 .11 5. ' I A 1 " 1.1 11 1' j 1 1 ' ' . 111111 1 11 111k 1 1 't of the viIIi1111 11s w11II 1.1 he. 1 1 1 1 1 '1 1 1 .1 1 ' 1 1 ' 1 1 .1 1 .1 '. n111.1.' '1 '1 1.1 . '1 11 .1'f f ' 1 1 1 1 " 1 . J 'j I.. 3 . 111. I1 I' 1 .1 1 , ' .1 ' f. 1 1 1,1 ' 1. .1 -3 .1- f 'I'I1 1.1 I 1 .11 1 JI '11 lj 1 11I11'f11I1 It 1 ' ' 1 '1 . 1 '1 I 111 11 .1 1 I. 1 -11111, .11 ,I ' .111 I '1t '11 4 11111- .I1 111. WI 1 ' , 1 .1 ' 1 S 1 fell i11 love with 21 1 111111Ic11l I' 1I 1 I 1 .11 we Y- -Q 1 " v ' -4 1 'I'11es1I11y, 30 .1 1 .11 111 1 .1 11 " Ei .1 1, 1 1 11 ' 1 1.1t.1. We 1 '1 1 1 .1 1 I1I tI 1 t 1.1 w'th .1 t A. C. the I t 1 1 .1 t"t, .'t1 1 1 1 11 1' , , 1 1 1 ,1 ,- 1 1 , 2 1 1' 2 .' .1 ' 1 111.11 1. .11 11 ' 1 -1 L- ' . - ' . - .A- l V Y' ,- . ' .1 , -. . . zu. , . .1., 111 .1 ',1 . AI'l"!'.'2 ...C11 111 Ix1111:41 .11 1I .1 1 S I 11I 1 I' tl 1 I 1.1t 11 ' 1 1' 1 'ltC. 1 1 1 i,'.1 "' .'11 1 " 1h' 11 A' ' '11 1 1 g1 K ' 1 1 -1 I- 1 .11 1 '1 .1 11 1.1. 1. II . ' ' ' 1 1 1.1 1 'I'I111 1 '1 I '11 1 1 j 1 1 .1 .1 .1 ' ' . me rIc111' II A. Ii We .1 1 1 " '1 1'.1 l7I'II'Ili.f 1:1111 .11 1 1 '1 1 1 . S 1 ' 1 ' 7 , 1 1 :aL A 0 '41 K .' 7' . X. 31 2 6, "- 'lf 11 - .,l4fI:1',Ql ,wt a ' ,Z - R-'TVN 4' .l if in ,, U -11511:-., .1 .11111 1 if 1 1.2.2723 1 if Z1 1.11 Tlffl' 1' A- 1. I , 11'7eQI11:!1 11' 'MfI1f'5'11 1 , I ' ' T 4 'tfvft n 1' JF -...-Riga 'L"f1'iI-1'.' I ..-.':21.fN-'L,i11l'!I'1 '1 f176If'11 "qi 11 - ' 4"l I I-"f I K" ' QI1'f1'1. ,-1: 'lim '111 , I "If 113' Q V , ?,I1,"f"1' JW? 1 1 J,-' 4- ' A Il 12-..'. A, 1Z'f'v,,l" .V-ll! 'Ja 1.39 1e'f'1-1'1'.,,'!'. ,1 ' '. -.1 .- 1 11 1 -.M 1- '111 .1 , - 1 . 1 .1 1.14.1 '.- Ll .- -1 II' 1 11 " "'e'1": 5, . ' '1 1 -' 5131 7'+'..ffg,"f ' Qi, 1 1 .1 21 11,.1SC.'1'QTF5' "-1 I 1 11.111-V'1"5' -111'-''1J1'11:1'L',1P1f-. - - I' 3- , + vn tj- h gh Y Sigfifj v diieqv-11.1.1-11. ,i.,l-3311.-.vf,a'i,,-:3.1:T.giE::i-..1 -""' f - '-" "'f " '?r" 2-6-1 v--::-..-vvs- - , .1 ,Ji ' " L- 172"E5lQ5iQ 1 df II:-.pxyi ff-:A I ' ' n ,X 41. R I 11111 11fl11v1l1x C1111 1 storm thug 1 1111 lllll 1. f 1 -,,f s . 1 Z- f '16 ' f 4- 14' 'mf , nxg 1 f I 7 Qgmrff. g,!?nQ5?,S2lfbl1?Q4 gd 1: ff: -1: K'I:V4'l'wn!,I'vQWx 7131- i. ,Q . 4 , i4JQj1?Wf5,'Q4y11 fb Ili -a 1 Wa 1 110402 ll NN 111111' 111., 1111 C1011 111 K X iv ll in 111111 111 1 111111111 It 1113 1111 1 1 11 111 n the 1r11s111s11f pupils 10 V111 111111 ll - 11111K xx 11s of high Stl 1 1 Ill 1 11141111 lllkl U X D 1 s s 1111. 11111 11 Il 1 11 1111' Ili NIAIS XX! 1 I I 1 111111te11111111 ol 1 1 N111111 1 x 111111 1'111f1 11.111-.au 1 11 1 111511113 -11111 1111 s w Iuston 1 llllllllfl 111 1 I1 11 is 11111 1- 1 111111 11111 1 s fxc 1111 1 1 1 YIIS 11101 11111K 1111 1 thc 111 s 1 11114 111 1 11,1 11111 1 SI I' ll! 1 llff stu 1' 1 11 01 11 11 H lll 111 111151 1 11111 1.151111 iowa s 111111111101 us 111 IC was lt 0111141 11 plum t01 '1f1er1111o11 p1rfo1111a11111 111111 1 1 ' I nw Xi SN' N 1 18 xf 111 11111 lt 1 N 11111 rm xx 111-111 1 ill!! N 1110 UV' l 1- X11 ll 1 111111 1 IS has spI1111l111 IC IIN Ill Q1 11111 X11l11r xx 161 ol in 11111 ll S1111 s11111e 16.11 is 1-11111111 111 110111 I1 11 T1 S14 1 I 11N N U 1 01118 S1111 15, 1 Il 111 1 11 li 1 1111111 INlllll ma 1 1 1 1 11 11 xx College '11111 llldfli? the 1-11111111111 1111 N nxulererl tho 111 st 1111111 '11 '1 1411111 1 1 111 1 QNX 1 IIN 111- 15 1 11111111-1111 thc- hw! 1 11 N ll 4 S r1-1111' 11111 I Il us 11111111 NK 11 1 s 0 is too bum 111111 the 111118 1 61 N 101111 ll S 1 1 that She 11-1111 1 S1111 X1 011108 T111-1 119 IIN 1M f-x J' ff gi Jlffgfv xi. Wy. , Q'-fx Ilzgxl , IBJS D I L J ffl!! Q -- 9 A 1 1 '3' in T7 fi My rv ' Q. ,Qs '1 .n 1'X I 11111113 'Nl H 1 "I L ff" 7 M f..-1x 'F,..lf, ,Q-.v uvtgsp A aa, R wwii wr' Q-Qs--up-.AQ , 1 , 1 if A 311111 vw ' ' -j ' nlj. 151'111a1 1' - is1111-1111111-1'11l'11111211l'1111- 1: 'fee ' 11s .' .' 1 ' '. We 11 thc- 1111 -' 'l'111 l'r11 1'i11li1-111, VI111111-:1 a11'1- lillilllg 1l14'II'S Ill2lf'1'S 'Very- I V- W1 I you 81111131185 111- sam' '111 1111- 1-111' I I I Xlzurv '1'l11111111s1111 is 1' 'lm' '111 ll 1 Intel' 'lz111, 1111 1 111111 rs that ,Xl'11'j' waw 1111- ll'l'l'1Jl' 111' II11- 11-z11'l11-114 wh ape- ro , f ' .' '.' 01-1 a 111 A. 'L' 1111111-:sts 1111' sh1- 1l1'li3lI11.' 1111- 1 1'l,' 'ith f4t111"-.' 'Y 5--1111 C'Sl'2lIl2llIOH. 111111 lI'1- I1'2lf'll+'1'4 l'l'2I1' slif- will 11111 s11'111- i111-as i1I'1 lllli 11111111-11t's IICEIIIS by whic-h they will w111'1'y 1111- 21l1'1'1I1lj' 11x'1-1'-w111'11'-11 1111- ij - 11-rs. Th lzj. Slay' Z 8 .111. W - vi.'it1-11 .'1-1111111 1'1y. l'l'2lFI 1111 'II is 1111- S111 -1'i1111-11111-111. '1'l11- ow 5125114111 SENIOR 11'gl1 is 111-:111Iil'11l. ll is 1111- gilt 11I' N11' .l. I". l1i1li1a111l. wh 1'- ' 1-1I sm 111.511 f1'11111 his s1'h1111l '11'I'. Th- S1-11'1a1' 111:11 is il Illll4'll 1111-1-r l111i1 1111: lllllll the- 11111 .I1111i111' High wliirh w1- 11el11'1I 111 111-1111-1111-. l'1-z11'l 111111 118 Iilill Ma 111'- 5.102111 'fs S111 -" - ' III1- Wiifif-ll 5-1 Is, SI1- 2ll'lJ i11l'111'1111-11 l1.' than 1-I ' - 'C-111 is A1' " .' 1'ity's 1-ily Ili ll 5:1-1: W0 I1-a11'111-11 l'1'11111 IXFIIIIII' Kz1l111-1' .111 111a11 IX. 11. l1a11I 111-111 1111- S11111- 11114111-1111111 1' illll- pic .' ' '- 1' l111y.' l'i1's1 111111 it i11 WIN. 'lilll' .Xll-.'l11I1- 1-1-1111-1' this ye-2 ' IOFI .1111 .' 3' 'z .2 11 Ja 1'li lla-fYcl1'i11:1-1' is ,Xll-S1a111- g'11z11'1l. l'w1'1ll2lj', Nluy Si l'i1'1-Us Imy I 1 , 11 p. 111. Th, -: 2 tc ' 1'a1: 11111111 'illlll 11151 '1'11- 1112.111-sl 1-i1'1'11s i11 A111 -ri1-a1 1'a 1110 in 1f.' ' ' . 1111 1, her l1l1SlJ2ll1fl. 1.1-S11-1' 111111 1 w -111 111 Illi' I1111'i11ll'i At 1 -:111 111' 1111: p:1r11111- 11'a1.- il 11111.1-1'1-11 1112111 sa-:111-11 1111 21 llI'1l1ll'I1lLL 1" ' - 1' 11 'g -1'. ASI ' -1 - 'l11.'- , 1.1-st1'1's'l1111 -11 "Nl1- 'I1- 111111 211. 214 Sl1l'l' 114 I li1'1-." 1-Ivi111-11111' I11-' 2'1I'1l 1.0.' 2'. fo 11- 1111 1'e11 in 11' clir - 't' 111. llllll j1111111i11f-' l'1'11 's 1 -, -1 - -' Us' j ' rd 11.2 He ' ' ' ,I .' tl'1 1 " Q tl - ' 2' 1' 1111- 1-i1'1'11s 111111 111- 1:a1v1- IIS 'he a 1 ' ' --. As 1 a :11111 I 1v1-1'1- Iookfng a1. III1' 111111111- 1lI'lY1'Il 1-11:1-Q 111' 11'il11 a111i111a11s 1l1a1 lzrsf-11 hy, W1- 1' s1'1- z1sl1111i.'1. -1 111 .'1-1- 21 W111111111 1-111111lj: siiiing' i11 1111- 1-11g1- 111' l'UII4. W1- 'sl' -11 RIP' 2 1' sl - w'1s amd he 111111 115 il was Yiolzl Al01l.'l'j', 1111- l11'a11'1-st Ii1111-a 1- ' 1110 We- arte 1-11 lllll show this :1ft1-' 1111. 11 1-:hs l'l'1'l1lllIlX' 11 13111111 111'1'l' 11111111-1-. Ka 1111-- 1'i11, 1' :111 is il flilI'IIl5l ll2l1'f'-ll'If'li ri1l1-1' a11111 11':1111-xv 1l1l1'IU1'1lll'l'. Vi1 la1's 111-1 " the 1'111 .' " .' .' - ' f fsl las 1 -'t - -1 1-111111111 1-v1-1' 1h11s1- wi111 a111i111111.4, 01" . ' - 'gs leaif-' 'tl - V11 ' 11111 1. S '- p -11-rl '1'h'.' '- ' ' '- ' 1 lf- I'f'I1lI'f' 51.21 . 1"-11: 1'a1I:11-1- '1'l11-a1t1'1- is fl'A'l1f'll 'hy 1011121 llay. Sh- 11' .' just i11s1a1111-11 1111- I':fl1fH'1 1:1I11i1-4 'l'111-1' 111-1- .'ll1't' g 1111. fl1a111ys G11 s .'a "il ' i11 21 S1-1'i111 1-1111111-11 "'1'I1-1111111-s 111' 1111 lysf' S111 '1 ily. 11:11 -1. 11 . 111. 0. l'. :11111 l'l1iI111'1'11 Illl1Y1'1l Off their II1- gilllll' i11 II11- 1-w SICNIUI' lf 1 10- '."lt. For-il Willi11111s is 1111- O, l'. 1-11'-1-11, All -1' Qlfilllllillllll l'1'1111 lligh. 'em to . ' ' ' a I ihiske-tl121Il I1-'1111:- hir l"I'1-'I1111a111 va-a1r. 111- is 1-11 -.' 1 -'- ' 0141.1 a 1111 li2'1S14 1:1111 11t'XI 111 11- 111- '- 11111 ,' , -.' 1-1111111 1-itl11-1- slam- has 1-1'1-1' 'li 1. 1 was 1:-lkim: to Iflllil this a1ft1-1'1:1111. Sh- haul just I'l'l'4'IY1'll 11 lt'Il!'I' I'1'UIl1 1.1-111 T11 ax 3 . " is i'1r11e'11l 211 I 111'l111s Ai' s 11-1:1 will :11'1'i1'1- i11111111'1'1111' for 1111? 1'la re-- ' ' . 1511111 a11s'11 rea111 me I1 11-tier f1'11111 0la1 1l:11'11, 111' S2111 11'1'z1111-i.' -11. '1 w11i1'l S111- says sh " . Ill i1 11 ' Music- C'1111.'f-I'v:1t111'y to 1-111110 to 1111- ' 1 '11 . She s'1i1 ' .' - '.'- tlj ' A1j'1 M:-y :11111 Vl'I'llUI1 .111h11w i11 il 11a1111'i111: 2lf'l 111 11111- 111' the th 1 ' ,ja ' 1'1'1-11111151 21 sr-11sa1Ii1111 114 1111- 1'11s111-s 1Ii11 ya-a 1 911. 111'! ' "'-OIC -.o 'cg X 'J 4? mi - ff :QT Ek '! .EI-N ,RU Lit k ,ff Q53 I gill- K' Q' 1 ' fflf f,3,. . , ' . - nv' 3 I 11 ' --1---ff ,.'1-.1L',j 52117 y'."I'. I I " fa . 1 4 IZ- af' QQ Tiff .f '.-'Yf'1i.2'.H 2 .1-1' 1-Q-.-1, 4,-. l," 'qi .1 11, Y 2" 1J',1 A I," H, --- if -V L' -- 1151.15-. gf- WIWL5, . 1 41, ibn- UM If-...-.f".gf--"-l?-327 1"'f'1. .1 1. 1- -'-3,1 15.1 -.1...1-1.-y"'A F18 fx 11. 2, -' .- - 1 ' ' g'1,:2,'51.'Q - .- 'f,.Je1l--'1f1:1f"1 1. bf: - 1,1-.-,xg I'Qg?.L'- L , I- -1:21 :put-.1 ..a.',5?3fS', 111'- 5,5441-' ., - I-11. hi- f"Q-,115 , .. , .QQ ., , ,A . 1 an I , -VIPAJI, 11.31, L- V- AA.. .ixgvh ,fri 1: -1-1-1. we D A-. I ' - - .-n.-...v,,.. -1-' -. .g'--Y-an ,V-" ' -F' - A- ' -- H- ' . 1, - ff Q'-'R' ' " '- ' 'wE?'2'I"ll1-4- W lf' 01 -xonxf ,II llfff 'WX I I rg - -wsu- wk xA. gf IWXIXW H311 .. N ,.f , gf Qf f" 2,R'lLfI:Xf73 'Nf X E' 525 S Y , I X N X llxluqh X FW lvlfw- A M fx f' - -. ffff -SAX :M Qnve HQIEICDIIE :QXI IM II NI Ax ?e '73 'V'-1,31-'f'Q5"I' RQ. Z-ZIEEZJ, R-Jo! f X x,,f ,wf , 53", w"1'f xml I' I' X A Q ,IL 7 , :if f 0 Q f X :I V I Hxx NT Nl7n-bnvvx ,Af - ' 2' I II 1 S ff-:M-wxo, II, lfmk S-X552 Vf -wx . " :Z - ' : 'pq' ' XXX-I xxx' ., , lick' ' x x - N , - N PZQL' WML! X p. 111 Sllllfluy. Alan' 3. We- :nite-mit-ml 4'hlIl't'Ii this IIIUFIIIIIH. 'Hue um-w l'zlII1"rI1'11I nl VIIUSIIIIII LIIIII Summit 's ll 11121-Lxlificellt building. Iimmlu and I ws-nt to 1112- station This I-x'1ni11g:g In IlH'l'I Lum Imrst. S111-mvns in 1:11111- l'iIllK'Il in .Xrizmu.. Who slmulal gm-I uI'I' 1l'-- lraxin xxirh l urn Inu I-Zulu-I I,yInlY I-Ithw-I is an dc-sigm-1' in vue- ol' the hum- l'llSIllIIIl' Imlwm-Q of Ilu- I-gust but Illlzx In-I-11 fpxllmlilm ll Huw wen-ks with Luru. ZZ p. 111. VIQIIIIINIILIX, Huy fi Com1116-111-1-111--11l exercise-S muiglni I1 is 1111- iIlIIlIYF3I':1lI'j' ui' our mum grzullmtirm twenu' yi-urs ago. He-rtllu l'm'cl1'uv and In-r I-usb: ml ur1"u-fl this m1-mins: I'I'UlIl Vlliuu IIOr IIIISINWIII is l'I1i-Sing. zu l'I1im-su puliIim'iz.11 wlwm flu- IIl4'I in 'I.YlISIIIIl2.fIllII, Il, V., the SIIIIIIUUI' after wi- were grzlmiuzltf-II. Mc-st of the lm-nlbe-rs of our class will In- In-rv IUIIIQIIII. 'I'I.I- aw-sz will I-'num in limi- for our rn-union tmllorrow night. I-'1'icIz1y, Many lu Q- exexcxwk 1 I'1lL,l wus- Jn rx - . ' t s-mn 1110104 0 - . N Jeumg mm N rx. 1 016' VI PTP I IJCV' 0 4 1 I Il x ldlt Ildf 1 l dlli SKIII l 61101 J I Hit elim' Cr III IU mnrmx IN I XII r uns s 1 III 1.1 I I 8091118 II C I XXOIIIQ IILI iulxua II I N ' N llll N 1 cl I NUIIIQ IIIIII I XX S Of OXQI S ' Illl IIINIIIOSS Klan . N A1111 g wcllIIe.1r I1 xx 1.1 S 1 u clnfxclenc les 4 x X I X SN IIUIJI-w xx I - . . I -f :Il IPI' I UII'L 1 dUIlll dxt I N ' lllllllk PKG IIIIIX T K-X J' I ff g VI lj 1 X yt wx 1 S l htL ':-S3 A BS - Q, yvxr- MD Y? I w ng. aft, Im 'X I . , ' M mf? Ayenx 5, I' 'W 1n1'gf'.s4U1:,?-nl.: 7 .ar f ff l 141 ,, 'Y' -y-4'vq,x..l.,..i 3 p 111 Th I: st 'JII I -'1I1tiI'11I. Ifzluzil I' INV, III-Iuxiv l'll2li'Il 'mil I1'o'I-.',' ' of PSy4 fy' fYz1lc-. rl: live-VL-ml am inspirilsaf'1rI.Irf:41 In II' - g,':uI'1:1Ii11g I I1.':, His :lume- lyl z " z Ie-luqm-nlrlolivm-1'y:nw-s-xiri r"w11I'I?1- It-4-I than Iw- is ax s--I-111111 XY. .I. Iij'-11 . Th ' ' : uunl , I' sue:-i'1l fc-:ru rn-s flll 1111- IIYULKVZIIII in WIN-lx lfwznl rule-1r mol' 1' '. IIO 'II G'll'l' I gn t- ' -1: I I. III- was II1'L'IllllIliIIIIl'II nu IIN- Imrp by lic-tty -Tr ' .I , S111 'II' ,Xluy 11 8 p. Ill. T01 ' ' my wurlrlillg elzlyf I I,I'SIl'I' ins' ra-vw-i'v+-II zz ls-In-glvam IIVUIII I'r-Y. .- 'I1ll Williz .' :iz I' tl 'I In- will urrivc- I1IIIIflI'I'1!XX In Iillll' lu 11'-x'1'm'x11 Ilan- I-I-V:-ul MIX. It all 3 5 'IL 1 ' I-rful I'-um. l Q Q OOO lv OOO P IC lily I,'1.'I uid" .lurk Iris-II to put lui. arm 11"--llmi 1111- rI11'1-v- ' 14-Q. Cx" cw-C - ' ' Y :if 1: :g 21: .. XII- 'lv 'Alla ' do you like- IIIIICIII' Illlfffn Ifrl- "I n , ' -' :le pt ' '111y." ag .11 pg .11 .2 I . "V-'v 111-fri IJr'xin4 in thi: Inv' -xv. jf-mimi mam." S ' 5' If "I 1'1r1 'it. 'l'l ' IH' why I'm cJf'l"l'Il1g: yrtu .ny we-z'x'im-s In make up Q ml' I ' .' .' 1 " 4 IE: .V rf' :IS II- "IPO you I'11r:".' riuxrrst, jr ll :Irv Ile- ITIKIIIII ur' III-' Iilk-7" JI - "Oh, Imlml XIHIII' I'l'I'IIIIlIU "No ', s Arlents. W-.tc'I1 1114- IlU'lI'fI '1l1rI I'II,,HIIlI'0lIL1II il." I II f -"I'n gg ',f I ' kiw you YVIIVII I I4-uw lhifx II1III4"A. X' '-"I.0' '- II-is Imuxz ' --fiizntn-ly!" i .E TI ,. .- WU -, ,T 1 I -'ffffai - -5? F. p ffix V -1: '. x lc' I 1"'l- .b il -. 9 ix, Ng.-, 4' U kfuvwq in .' XL 3,-,tl V i WV 6,.,,...:'A tx h I-14' 14. gkgif- -V' . . I X -175,1 HX J, W ,1,.-..g,-gl . .:?i,:F3-ju? jf. vxplllf tf -I - I -Qu L-,A wld' ij , ,,.4-,lxxlgvl-15' '-I, '7 ' M -1 ,f Q ' - 'v' I' f-1' - i5f"'4Q'.1qf - Q- I '.F.if-f'--f.'IafI f ffisss - I M 5. 1: 'if gfi ffm f it gi-ffnj-' Q, 714 g L1:g1'T1'?.Q,ff,'.- ' A ':?":'12 'FFL-1-. f. .IfifijQ.--5 - f iv FQ' -'ww 44 'far-'f' , Z'I'fQX"f??7i" -' fv I 5 X f X1 f T X VF 135' M 'jk I 7. NX 57 ,"'Q,4',-F2 'ff -f 5.E.3l15f'--,,,' f :Nfl vi N M SN :why NAV? :ww ffw: If J. 3 A 'mf Qf .F W' W' " ' -Q w bfmflll, 6 Ummm WqfCX xy our 67620. 'Wai' 5 , f v af, nf A ft- ! f ff: ff xi , .qw 6 ,H+ V IQ, r f- , d .. Mx. 4, f A'ir W xifff' f' 1 A4 , YK ' 4' :I f ,.' ' 4" ' " ,X ' I ,f ri' f A ' 1 f 7' ' A J lf, 'NX' UM, If V 454 W f -WS Ag QM hi w l ls I I ,fxxxf I r K mm 1 ff!! wi N X X! .SFR X' Maw ,, M f ,M f 7 Illnlal ,-X 'X f' 7 x, w 'X gi 7 fb- 'Xxh if r vm we -41 MQ, gy E A its 553' WX , ,liiii 5 -1-if Q-,... .3 I ' V fh 'in X . lkv-f faq 'Ry "ff -X ',f V. ' RRY Ki' ' X I! W ' C, , "thy V K W . ff xc' ft!-' XX X' 1 Yr!! 'VI v . Qi , -my ' M K 1 , f 4 !f' ,',"' k mf: ,f ' " v" I if f V X, I Q if in fy. .I , ' ,?,,14gX-Kip! ' A 1' 2 A Q1 W Mi fi 5' , . 5wM 1' :ff H fi , 'L,f'D11UW x f " If , ala! I sz? f' ' ,4 Af - , if 'Y . , ' I ' I 1 . . 'lf ll ff! . , . fff if - 1, , NQEI x ff ' O If Q 'Q Q! N ,gy lux K- I V T Y, , 'Tx Ng- 6 ,T X 'il .f ' f Y V kb V- , Q ' F 'Q K 15 X X N , .1 f , 5 r x " f X X x 4 .' ,, I! V., xx -- I If, ,WA f 4, , Vyfff X- V, vi-ilu, J, 1 1 7 J' ,w f J, ff" , - s- ,, " I , l " V 1' ff' ,f , I A f' .j . rf uf 1 ,f ,ff ,f 5 -5 ' f'4i1:i7 fu' , ' f hi -gf f g., ,' . ,'f: 'QQ - I, 7- rl f . fi 18 , . PAGIC 'l'Hlll'l'Y-" 1' 'S -g 5. A ki K Q56 - 1 -, , ' ,nl FI , .. if x Y' PX- 'N if- ? 'x '4 'rg .5 A YN' '- ' V if--3 ' , K Ii D f ' 1 . if 1.Q',7fL-3" - AiAj5l55g,H J.: , ., I .. , XA ..,. I I ,-, -E I -An , Z3 'HIM ,. ,5:4 3 f" 3If?1:1. ff 7 Jw" "f 7 -053 in Q M MU 13' E522 ,.. .f"7'.5 'S:: Ill' ' 1? AIIFXQQQQ df ' ' VMW11 fuv 1 X Y N sy' lwzv hx 11 ZX I- ll- a ,W ' . xx 7? Ag Q911,ki?1'2:l17,-sixxl 4 ,:- ' : ,. 'f i v 'x : fx Q "' 51 11 1' 5 ?J'lZ1Vff4l114"1w1 ff 12" " : ' '1 FfY'f1:Q0'x Q4 11 i 1 X N I X ' I .- - A X F .. ' xn, ',.' -' rf" 5 'x""?511'U 'z 1 .v ' I' 'Nz '- 1- I U PM 'VWMQ' HU! if if-ilif YQ' 15 f42sf11s11Q11Qg1110QZ, 0 K, KT , .'-119 fa 2 x'4.,fL. " 1 g' lmlfgl A., lx EM? X X V' NXNVQNQQ "UMR NI 'F1 N S GH-1CI:. I 11 111 11111111 8111111-. i1'11l 111 1 1 1I'01S HISTORY OF THE JUNIORS he 11111 of 1011 me '1 1. 11 1111111 lf I1 eri of 11115 houxg 11 lt 1 Ill 1111111111 11 led ln 1111111111 11 I us 11 11.1s 1111 111111111 11 S 1 plow at In 111110 these 111111111 s1111h11111111x 1111 1 1111111 IS the f11111111s 111 111 11 ll PI'9Sll16Tlf 11 lx 1111161141 1 ose 11111 311111 111ss 11111 1 1 1 om Llasb 111:11 1111111 11 1111 N lf 1 1 e fme pa1t1 h1111' I111 11111 11 1111 ere our '1ra1k111011 1 111 111 1 1 11111 11 e upon Senor dew 1 11111111 111411 11 1 1 111 11 th11t110l11h1111 111 1111 thp -111111018 for 1111 S1111111s 111111 1 111 11 S1 ll en ln N111 the 1111111 S1 1 ew look for111r11 11 1111 1111111 N1 1 113 ch mole 11111111611 111111 11I1s11 111 11111 111111 N1111UI' NL 11 IS ov PAGE FHIRTX FOI R ,R '11 4 ff g Y- ifgsfvx S I J lr 1 msg' 11 -X 1 nl: Y 0 Q +1 sv A L X 3' 1,3 1,' J, JW ikfviygxihx """"-'A-,Q I 4 A -ak-il ' . ' BAKC '. V."-1'l't1S. HU. Iiil WIIJICXICII. 1 1.', 1I11fl1'l'1l.1 1!l"l'l,1'IR, ,'1'1"y. GE! ' ' ' 'I 1'11.1'1Y.S1111114111' l1l'Y I.. Ii' ' ,C for l10111'I1l'l'0.1111-I1'0N, " ,z I Int ,' 1 ' . F. in 11111 1'1-111111 111' .X1l1111 511111112 Ca 1 'aj j 211111 1 111 11'1':1s111111-11 111 1-111111111-Iv 11111i1' 1-111111 11111. R111 , ' 11111' 2. 1111111111111 :11111 1 -"' " gvr, l"1', ' ' 1'z 1111 i111':1111sg s11'1111 111 111111 111111 2lI1IJl'f'1l1'1lF1IJ1l. Th ' ' " .' '. 1 V1 iyh .'1-111111. S11 1l111l'1l 111111'k 111111 so 1111l1'I1 l,'ll1'U. Th' ' ' . .' " " 2 S ' s ' 1 1111'!l'1'1'121SS V1 "1111. Th'.' 1 .- 'ws ' .l1111i111w, 11'h 1111' l111'111s1-11'1-s 1-1111s11 ,Lf1'1'i'1 1151 1111's "Mr, " 'L : " ' 111111. 11111-111'11i11g 111 1111111 1'11s1 1111. Ch ' ' h' 1 "s 11's S1111 11' l':f'1'1Jj'11 :11111 Miss Yilvy. In ' ' ' '1 1 Q 11' -S.11'111:1s.11111l1-tvs 111111 1 '1 1121 On ' ' I' 1 '1-1. 1' 1 1111-1111111s111"1'z1l11111 1111 "ls. Th " ' c -," 'z :4- ox-111-111 -111. 111 11111 111111112 111' "Fino 1 S111 '1'." Fat S 1- - 11'i .1211 11- 511111 1'i111- 11111 111 1is11-1'. On , '. ' aj ' 'z'-111-1'iI. 1918, 111"1'1- 111115 :i1'1-11 21 21111111 r1-1-1-11111111 By , ' I .' il 1- ,I1111i111' 1111: 1' 11 1111. Th ' . ij, . " j '11 ' 111111011 1111' 1111- 111z1ws 111' 151111, Th j 'z 1 1 '1 'e with 1111 1'21iIK'1'111. '.',' :11111 11 '2.'l11'1'. Mu ' " ij 1 21 " 'f 5" ." ' A' 12 ' QF. 1 'T 1 'Jia .. X 'T' -N 1:1 - ... ,. 7511 gi 1 1:11 , 1 111' 1 '- .:. ' .,1 - 1 '.., 1" 4-.1-W- -W .'.-f"f1f" ,. , '- 1, .P .2555 111 " 11-fliif . W Wi- 1 ??1j.iif?Z1 A. .- 11 ' ,1.f --1 . -1 - '1 , .,f -.-' Q. -1:-1 1:1--.1 : --11 . 11 1 ' -fi 1-':.".L'1g.-11'-4- ' Lil . 1 ' 7 I MQ? xl 4 jxk Q dw Mwm , X IlfgmiW4F?Qy5!Wiz11my 92 'L1gjfilAQ'BiK:5M"'fBf5' V f !otif.a'? if' ' ' T ' 75V? Vffwgpgbag : 5i"Lgx.1f N 44 x , . K, - - f---'-- IHfvW f "P4v212ff N Q 1 Q . TG M I : -X A ,fx : . N 1 35? N1 I s?gl1Exxfl14,n6lwQ.ZN , f f, f 1 1' lx f- f X 2 fr f X 'Qu X M ' I N X 3 1- A" Q A '+ -1 aJQ5Y:X0'is,'w' I .1 ,Q ra' Nl G-,limit 5 npr 1 W 2 I i il if? - 4 H2 ASS JUNIOR CI ....- , E 'LXAL' if A r : Z, " , ,iv .t-., . C .if-, vm, 1,1 V1 f ,fi f I ,Q 5 I ' Ifig " Rfk: .M I' 'Eff 8"-s t' 5 L .,.1 K-N PAGI FIIIRTX FIVF' If 1 kbs, I. :X x - 1 Y '3' Yfhfyl Yip ,K ,ft -!73,, Q., -6 wwf' QA Ep I .gig w Av,, 4.1 1x5,4 ,Q gx 5 fx- 4 5 -1- ','-P V . E, :iiivv , K S41 glfhgxfci, -L 11.9.15 , 3 'jgsa' 51-53, 1 K ',3,,: f f Uuxif. EIS., I - r i A' : .7 N f I A .1 Pig I . 2 --,Q - - fi - 61?-2 ' xsffh 4 , .nhl-,"'.--.T J b, ' 1- 1' ' fx . A V 5 fx v 4 f -nf? If ' 5- ' X rl A :N 5 I .Q X , . . . 5.. , I "Lf,-. - 1 ' 2 H' A , P ,qu A ' 4 . N., - 4 N J Vx A H . x ' A 4 -- JG SX? ,- -al 1.64 ' : - . X Y, . L eff 'LJ ... 1-V nw 1 .-pu' V? ,El 334- V - , M f .T ' I, - m " - Htffv- if " . 4:55944 -A . .1 lf. f!f51x'fa5,'g,n 1 ITE? :e L01-'L' ,.:.-5 tlflai:-lt? , I M 995 ,V ' w. 7 f-f'l . ' ' :f g".'gi- " 'N - - EP.-42" "if-1 I . ,g 5-., my s . H gf .W I ,A ,. am, 5 -y.. , Q Q: fx X A , : ,Q ,, , 1' "ful V ' A' . ' Q ? . 1:-ff A' f 4 L -, . , "gf-fgffi Y ,H ' ' . A ' Q, V h ' , . ne?-'.,.,"Qf - -' -, -41 . -- 'ff - nL:j,,-1 45" "-'.j M f ., ,40,.5' . ,- A 5 H - A X ' IP"S?'E1"f w Q A4 'ifxiitq 'rfafi-Vf'fQ'1Q'f N"2:j:iSf:-' Q,-la' . L."N?4f-f T' ., ...l .. ... ' - " ' - . Q. -5. l ,1 , V. -X, ,A -v ,..L ,3 ' 0 ',, .- n ff N V if . . -, , - ,gr V . 4 V ,www 33- . s . ' . H X , . Y "4'?.-"ffl-xff.!. . 5 :T"7"."' 75 -k'."'-FT.: 1-V. --1-1 7J1f':i"s -'51,-" wi "mf ':'?'2r?,ll.-Qi"'.ff--' . . ., Ji ' .- ':nJ'ac'I5i1y"'la"' fn'-"'.'. -. ' , V by ,n 5,5 .-eg 3 .x lg --QL n -fy... ,gil . -L gl. - 'ft . .X 21.161, j A , - Q . A f'w:.,'z,,,':-?..'3 14.8-1 .. wt .A '- .gg . 1 ,-:- .E-1 ,mix 'T :QP ,. ,,.,,g'-'5y-+i,:fv,f,.g:fg- -- ::- ,-won-1,7-11.1-.!'4,:e,.A., ',, . A- - f , x ,Rg-.nF"1- , .- 1 ,. 3' -1 - '-- - T" V- 1,,',-- .':.a4m.' vi - .'-,,fw,3 .'- -'-fl,.,"1 - " A' 73, , fiiza' ' .. ' ' 1 ,' ' ' ' " ' 4 M 1.:'f!Jf1f,,,. ,."' , - .V-L - "rf "3'fi'5'fWSx1A . 2iv?I" ".',,:1I-,L.- '. ii - f N - ,Lx I 1 - 4 x . X U All-QV N H X 'frail Mm 1 ?l 42' ,ig-:? 4x ag N Lv ff "IW:-ix NWI K L 0 lldgwiaifkiyyjfy H1-.llxy x 9 0 Nllilf 0 W lyfffx IFA-fa ,gxixix 5:5 x 7' J X.- 1,... 4.5 ' . 2 , Q- 1 4 Nu ,N Q awtl-1 3, -' 3- "' ! A fi Q 74 ,2 2 f 'if ' ' ' ' n- V " EQWJCZ-'i"ll"N4xx 1 , vxvx f x ,:X -' Wi 'A4A'Iu5UVf kv' x 5 V' IIQXX4 MQW! IXQ W QNSQQEWQSZJQWIR X 1 A 4 f' , N X f b: 'X ,fs S X lx ,QV as If 2 'FV V fx" H XXQQVI Npq 2 g':44,9fNNQ Y! X N MAKER' Mm'-le is sieppi-ng -:ws Pdshmg I En Otffeff Q PAGE THIRI X QIX ,A Ox -57105995 lllfq fwflolff O I mar-rwed WN' W AFTQ2-Tlye Wedd: g :W melr-0 V5 VV ' ohh, 'ITDIM " VV af V ,, if YF' ',Af.w 'Q i . 'Q 8 7 le Kg R k j fs f QQ w fi- 7 f V I 3531 4! A f.+Sfx,g v' fp?" " 5x U f m? has 'L7vE.L1:,x B ...valu- ,Zf.- - . klj. s ' 1 3' V, . v sf ffygg'i"' ' V 5 . V VV - ., ' A , ' ' ' ,V V' ,, - , d A Q :C I V 3 . - ., . - ' I , 'f ' 1? 5 ,ff , , , , g J - V V V C' 97, Q. 1 X 1 G, . VL . V K, . ' ' Y" - , V 3, ,-4 V ' Q! W. ,, w -as V , , ' ' x " '71 V . ' fi. I Q1 . , 9 H 1 f' , 1 , HP' 4' - . A V 4 .,. . V n I fl: V V V AV 1 , . ,. , . 'I 4 I-. x 50' I5 , , - WI Sf . X , -X Q . - ls, .-VVV A V15 -V k - Rf V K xmxx- -2 D- f f Wx , ' -V A' 3' :iw : I 'mf U ,.1,,'-1 2:14 ' ' 1-4-,332-" i, ,V " Vfiyfj, ' , y7"' - " , :V an VV B , . I 'f. ' V .,g- , ,.,,-,. :'V 1'V.1'if:V,',V VV ,. e , BE 2 515 'if ' H 5 fg- -- . , .5 V VV V..V5,,VVVV VVVV-V V V R 72 I V ,JVV -V - ,,VVVVg,?.f: V ,. .-Q - Vzv. -il 45. VV.VV.V-fffl .V V VV fq,VVVV,VVV V VVvVVfVVVVVV11:5-VVVVVV'VV,X. IVV V E 3VV,.,V, V ,VSVVVV I , . .VV V?V,..V,TV. V VV V AVV..-,.VVVVf-V VVVV VVVVVVVWVV.:VfV:V:i,V V VVVX --- ' . .f 1 -I , 1' 1 3 ' 'f-fbi' 'f-'L' 4- fn' ug Lf Q.'!,-QQLL -444.5-1 , gL1Eff,L+1.4eQ?f7 ,-' --ca-L------1-f-'.-'w - f... -.Y -.,.,.L A1,-'-, 4, ' ',,-' V l,-AVVVf,,,,..,, A, ,, , ,, ' H '- --- v :xw,.5If'gi ,fIffx?F'c lik IIN 0145 YQ X' il Eg X ,L,vX -v-Q:fKw:z:x1,44- -,M-ii-f " :'- 1 . . 'fx' K. ' SI, I Eff-If If -fl 1 -1.'Tf'V ' .LT S1 QZRTQK - A- f xxx -X " ' x .5 ' ' 4. 1 4' 'H . f . E NIM-KXLXX,-,'Tv 12 , ' H . 5,-1,7 . Y N-3, MQ. --rw? r aff 1 , z:NfT1""l1Z'J X- V ff' -lZ5,fQi?P4II:hTi4gZi Va :2 4..,?.17'::,y,v,,,i:'g . '- " , W 09,S,'Q2yITx " ' I' 3,7 m . "YE, 'f g iii? I'eJ'QII?XQII0 flyb h " Q4 . f iw 6223? 7X4 '1Q'Qff'3554 XVKIIV X., x NN 'Wim ,lx 16:1 An N X KX! 3 X X2 X 'Q ,ix 4 51: 'N -N L41 . x, l": N' bivp 1 QQQQ-an fx " I 7. 16" ,,gIL:fi"IYh W 1.44. 6 ll'-DQ1AkA,,, -f.z::. .Q"'7"""" as H ga ,R M51 bfi Q ,,- 'U"'N"' its--1 5 f h I I4 V 2 ' ' I 1 H 5 M ff ' fy 7,2 , . I , A K-. , I P ,M VH? I 'ff W AM fi? ' 4 A I 5 NN. . fffl-"'m'?1 Wg, 1 fr 'fa . , I 1 , - I V ' .i! If W. P' It .X-E , ,, L' -. f I f :ff-' N 1- - ' - A f fm . KJ k V X I x ,H Xxx-.L x 'F , fx.f'a ' x ,f , V, f f -- XV f 'f X-v' 2' T 49 II" 1- X f I vga?" I , " 2-55-5- . g L . -3 , I v ' 'rg Y 1 - .-fx 1 I , N 7f,i',',, fx 'f' ' -' A ' I . X ' ' 27' I I I L' , I 3 -1-'mg I' Xi I If 'I'I I I IIIY-SI'fYIfX ,- ' ' ' f I ff X If x , VH? ,- I '-XXV K -If.-A X 'K .- fa ,Q -- A-V J-' af '34' X- ,N f N3 uf 'I 15. , ' .' ' -.rr ,- k5'1ffZi'I3I 5' K .eff-1' " Asgfixl HL" Eli NW-.7231 , 4 " iii Q- ,.,Z,-Elini' ..'I3'l,Z:'1: 5 ' ' ' mf" 7 " .1 .. QI.-v,5'.I1 XII 'AE -1- ' '-Lf31'If1'Ll'f-II , -::" I1 nf - -' f ' T . I Liu j-GY W ' - V. ,g"14i4'Q1gff5"fi 15. 2 if - . A, - , T fi A my " fn -V Q. -' ::"f fi,fg,-,WE ' ...-.3 rl., ., F, L.,-I , ,. f . - , ' 'lv ,tix ' 1,3 , -xg 5 ' 'lg 1:vg5 1,-..f .fl "J ff' - - -- ' 'if' ' "I ' Iii.: " f' " .Dffff ,.!"ff-f" :F Y W" '1 '.'f3-ff-L.L.I. - - P - ,4 ,g,.,:..- . -L.: ,ll - -, -,- - .-l .,-, 17-1"1"l1?R!9W?. ef QS-77Q2UQWQ1KE1KNi 111 f Uv? :W1??V3!1N bil? I -1' 'I 1 I , -X 1 'QQX1QzQzQ1fiQb1.i1 .'-K Mn . - -f x 1 X 7 , - ' Ill . ':. EgN'5'21'?"1'71'-sfx wg! M141 VNV Wye rr Vxxsf 11s 115 4 11411fQ,,.! Kg! X I' WJ? ik fsfwg f, 1- 11 11 1'Qx11ljla X Q'-1: ' - N, , x 1 - 1 , 1 I X 0 y X 1 'N 1 1411-Q Q1 f 41,1 0, J Q1 1 if J 1- 1, .4 1 2 4114111 fl'I 21 'Q i 1 Q? 1115 1. fl 2 E-Ji-45xQXNlfv,0N X ,F HQNN E Q 116 5 111 1 H TFLIS 1 1. 11s11111 SOPHOMORB CLASS HISTORY 1 1110 s1111rt1111xI1111 II' 11111 111 I111s11111111 111111 '111 PIII 111 111 1111e 111111111111 11, S If 1611 11111 - 111881111 ICII' 11 ISIIII., III lIIIl 111111 1 K 1 11111 111s111r 1 10ns111111sl1 X II X118 1 1111 I IKSIIIIIG 11111 11111 1 C meelmg, 11 H911 t11III,11 11111rN1 1 IIII1 111111 1 1111111111r11111 1111g,1I1 11f 111111 X11 1I111s0 F10 1111 f11r 0111 111 1 1 us ll 11-. I 1111er the 1 811 QPSIIID 01 these 11111 111 11111 11111 111111110111 1 I' lII11 C11111g,11 11111' '11t11111es p1111e01c el1 t11r1111 h11111 1111 1 IS 11 ll 111 1111 11111111 11 111 11111 11s1'11 1111115 1111 11013100 11 LSIIIQ Nlw Ilflfl 1 1 ws N S gam 111111111 1111 X6 1 1 ff JIQSIIC 18 X6 ll XXL 11 en pmt III 111'11r11 111 11 IIIN 111 1101 11 '1111r1 1n1I I1Pl1'11Tl'1I 1111 I. 111 1 111 s 1II 1113111111 11111 I'111 FIIIIKI IIIIINI 111 11111111111111l 1111 1 1 1 1II 11:11 '111111111-5 11110 11111 111111 111 1111111 III 1111 11 IS 111 Il 11111 119 111111111111u1 III 111111 111111111 111e11r11111 11 111 llllnk 11111 11111 111 S 111 thc Ilst 11111111 116, lIl1LI1C111Il1 11 I 11 1 III 11111 111111 PAGI TIIIRTX EIGHT ff g Y- 4504! 1 1 x.,X 4 11' M5 V5 1 i. -u xxx X l VX X Q' www an ,Mun E 11' U f'Xg4-"1gyJ , -'xi-iq! rp 733' '..f"711kA if 1 1 lI1,l.I.1X .XI IICN, S0f'I'l?I1II'j 1'I1,1,1-IN S.fXl'X1J1CEiS. V11-fr-I'r11s'I1l1I 1'11'l'1I1'IItIN1'I .111-1'1IIi.1'1'II. .'111111s11r FLO ' S. IIT , va J111' 11' 1l1'IO1'1'11I NIOOIIIC, I' 1' 1 1 X 0 Oulj ' : j sz 1 '- 1111141111 si111'e 21 IIl1?' 1' 'z ,'.' ' " 1: 1 " . , '1111- me . ' 'f 111i1'11'-111'11 111111111111 IE'f11 S111 1111, W1 ' 511111111 '1 .'.' 11024. intl -' 1: ' LI -r, 11'1 11:11 us l1'1'11+11ic.'. 111- 111111111 s111'i111' 1111111' z 1 .' '+ 1z11f- : .' " .' j, " '11 '1 .' IlIl'111!1'1'."1III11 go 1Illl'I'A" 151111. '1'l11: 'S Il 'z .'.' 1 1 lass- 'f,z "f"1" S11 z'.'z'."1z 11' 'lv-s, yd Sm' ' 'ass gvrf-si1l1111 QIIII1 Miss A11-1'1'11z1111 1111- 11111' -1: 1 1".'111'. ' 11119 111." ' 'ntl 1." .":" f. .""'.":.1d nic ,' g 1 1'1'11fI11111-11 y021I'. T111' '1:' 'eI.'11'11 " '111 11111' sC11i111's 1111, '- 1' ".' . z '- 1 , fa Fr A' ' . . i .'.' A ' "1: 911 11'1111 111111 .'1l4lW11 1ll'l'SI'11' 111 111- ll 1'11rt11y 111: .'.'-sp1111s111' I11.'1 your. was ar ' - '14 jvzr 1I1-111'g1- A1111 1'11 11'11: 1111111 11 1 '-."1111t. '1'11'.' ju ' '- z11'e tak ' ' z .' 11: ,'s1'1:11111:11'1i1'i1i1-s 11111' 1111 ,',' III 111111111i1's 111111 11111' ' .' ' lute. r. fl .-'f 1 E , 'll j 111111 111111 QLTQHI 11111110 1'111' 1111' 'ass ' 1 , 1 .. IGS Ga 1' : 1 1 ' 1 ' ' S1-1'1'i11g 1111 1111- S1z111- 1'111111111i1111 llz1s1'1r111z111 'l'1z1111. 7 ' soc" .f"".' z' . -- 1g-'1' 1 'aj ' z11'1i1fsz ' 1""z1 ' 1110 SCI " ' '1 1 ' g 11111' 11:1.'1'11111111l " '1o1'y. We ' 2 , ' -zss11z1s:111111-1111g1'1-111 111-111 111 11111 A. U, 11.1. ' 1 if ' j .urs but '1 ' 1 1 ' .' 1:1 11111 il 15111111 111'z11 111111'1- III 11111 1x1 ' .21 1 5 1- 1 1 W N If .. M ,.A, ".AV: P 1 t17L.-N VN V: 1A,. 5 iii ,L,,, , S .511 4, 13 1,1-,11,1X1'?'j 1 , 1 :wf i'Il'fE5'lS'f4X 'V N V "' wif,,24gyM L Q ' Q fl if ATN WEP K, F QL Z EB fE:z'x2'2l's':iLNQ ,ff MIIQQHJ '61 Jsfi 5 98 Q4lF ' .., .. x 7 f I 1 Q 551 x fxwq xxx x NH Zi 13 ZX "gi ,4 SJ 4 l..:S:FXX2s fx..m , , 'z fn gw f, 7,4 7,-B 1fw'fvw?Zf4W!0f W Rf 4 mx f 2 Ziffgglix-953513: ,WJYNQX4 L-Ns' 2 I Q' - -1- .. , -1 - - .ss K S X ri 'A ri 1 r r SOPHOMORE CLASS x , 1 gg 4112-'H 1 'S g,x .11 1 U-U1 an PAGF' THIRTX NINI 'N TN .su .lt , V, 5 -6 9 Yr 7 3 gf -aw gl K1 I ,AU - A 4 A A A t .Q I 1 -:':.., 'MQ 1'-ggay., ' ---'fi ::i5Q!'.' 1 . 5.253 utjig. Q r f X f' 1 5 'v -'jf ' X I 1' A f 1 . ef Q1 .f ' fir Ai'- 1 ,Fa , . - 'S JY- 'Y af-ak, ' -fff L-Fi., VP' K H MA -'S -as 6 L ,ii l - ' ' 4 A I 1 I Q 1 2' SJ , 1 M L I Q- I Q- f3!fe1:: V 1 VSV' 'V ' i -,.jf,:.'11n ' jx.-:gun Nu 'J' ., .......'.... " ' mf. .lm wi-5: V - 1 4: fjrf . Cf, !1.f,......, ' 1 . N ' 1 ' 1, 5' Z' Zim FIN 3 , V- WQTT. 11 'fait ff- i"""' -ei , ' 1' 34 r'f.l.i:jip53,n ,:-,S.,'f.f-?'-g- 1 'gf Q37 '-v-I 3312 jill-i ,AGLi.,gN- ?.-N ' .' gpg: ,224 ' ',l:,l:. ijfqigfz L 'l2':'?ff . 4 f1:,.g:5eg-.' fafi-wifi' 4 A iff' I-ff. " 1 5 AIA! T. 1g Ji.: If -Qmyvvf r, h- : 41 Q . V I I VJ 5 J 57J'RllM 511-QW X 'bfi ffm! , Q N' Q 1 x A ff X V.QEYixbfxx?2Qy5Qi,Q ' ilk XMAS? X AX' -A, 5 1 5' Q X 4 awvifv Q1 Qjrgv ,0N' fll IIIXX 4 Vdldwlx Q , pax Q A fx X Qmfu S1 xxqxxwif ' If f I X fiky IJ X? funny fe ev H Te 173' O U. S0647 --num: Jew ff 7' 2-42,13 affl- mr' ef, I1 QW' U f 4 P 255 agp!-72 42 P XC 1' FORTX ,N wk OUVGFGCIE, The beam' 5n,05,4c,- Jil? k VI?-f X - ,X fax XX N fx X WQKN w w I f- w 5, I aff. we 4:4 sa ,nw ,Q 44' Q Q' 1 Turned To deifh Q x W Q53 X-1 1.x if .,..l., Um' , ' 3 H I M 'R 1 'vii' ' W H426 an 1 ,Q 'K rg' if-5 ' MY 4-Q 'fp' Wg"-:x J-"2-..--.. "" In .fl 4, 5. M 4' 'XLS-.Lg-, wx- ,. .4 is-I I +P T1 I . ' A , I , f y ' 4 - . ', Al' L fi3iT?- , ' A, , " .EQ-T 6 x ' I 7 f 'vi ' ' fx ' V i:e4:,N'?Q,- : M-ff'-' W f f my ' 4 . , Q, " ' A ' ' Y " Y Fi XX I 4 .4 .N is. , wgifkiu 4 44 Q , A uf 4 I1 I fx v'.'51'. ' '- F' l P ' I f' I fx X ' A ' : 'vs' I Q fi 2 ' 1 V N A " 'A' r- 1 5:5 z' , . " - ,v X . I Lima- Fi f f Q-Q, I My 4 X ' -29? f -. 2 ' 4 ,4 'l g N- 4 Xu Hy . I X 5 I 'I J n ' Q I lb' r fb , I Z4 9 If l ,ugh f - 452 9 I . ,- ,f Q N, 1 X:',?f4-.I 1' I - A , ,A ri :W ,.,, -, -f . E ' 4 V I 1S:+v -2-W 5 ,f 1 fj I gf '1 -4 A f 1-3.:::1'Fa, Q X g f 1 ' A . A 1 -- -- f- . -Y' z D 4 ':':, N4 ' . 4 - Ndkn 5 1'L,-. .X if 1 - x! .. EVQ4 45,7 4? 3114 X , ,. ,Q 4L l 4 , 4 . qfW41?S,. XX if 2:1 il ' P u 'LW 9- af ' fu H r- I 4 4 4 E I - - I W , , I ,xl N X' ,fx If V ' -1?-1 24:11 . H-ff , f ga., , ' Xjf," f NL-Bt-' qi N ' 'A ' x 1 5 " ru Uv 5 4 A 1 '.-flffa fu I ' V , '- . ' ,,-- , ' ' 1 Y f. . fan! AEM 4 1 A544 aiggng 4 - f .34 4 .4 41:4 ,-. , , , ky. 4: 4 - ' V .nnffl-" 3 A ff' - A ' K f - ' -'-'lr ' .New ', - 'EL 14' , A :f-f 5- ' X 2 A V. Q 1 , qu 4 ,7'f,:yfl'd5'll'1 'fy - V 5 v in 3 ' 'xr f ? -I ' J L ,'a""-J 4, 4 ,N . . f up 5 ,,,,.7 4 444 w ,, , !.4 T: f" 'I 1: J '44, 44 1 4' I 4 x , J ' ' uj 1 I n- x4?4-xsf .N-,A , Y 14 3 Q 1 , ,, I 4 1 -- ' '81, ' lf: i -N lei' 5 " 'X 4 5 4 4 ' ' 5 41. ,- N If 4 2 I faaif. "" h I 5 E ' ' 3 XV- X U 4544 'f5Z,:44,-4:44 Q ,W x 4 '14 . ' ' i ' 'Y 4 5 2 1 2215-' QQ, F I -. i 5 " 'I J " W uk x ' . 4 . , h I h , , 4 5.1 1 H f 4 ' 1 . i .A 2 ' Lf ' 1 E-N: 'ff' . HW -X-1 xv' 'ie' 11 fi ' Af' Q Q ' .ff f fa, Wh Q Q lx il g 'Q 9 , 5 ' I 1 2 'ff J 'W , in ii i X ' .' gin., f , 2K 3 : Q 7 ,, ,fi S Q r 14" K 4 i f Eff ,egf?.f5.gf fx' -Nl Q ' ' " K L ' "H ff -' '7 '4 f H? .5-1+ -2. i W 3 2 ' -'-"JAP rum 1 ' ,P'3.,L af I . . 4 I i Q , I ' Higgs? ll Nl! 1 1- f' 3 .A Q 2 .-' .g- D-'f if ff' K - , ',"'P'F. . N . A x 1 ' N , ' 1 1 -w -4 I. Nu 4 ' , ,4iJ , A4t x 4 4. - 4, , i , 111 -1 -- 1 A X - '-'-f - . Q , ' : X' f Q ,X , Wi mf X ' " ' f N5 Q f 1, f X ,pw r.. ,,"':'f-Nix -A . r lq36!1,iQfNkO.---ff ff ' W' W X , , XT,y,f 1txfQ f7 g'fi'fQ?'7fisEg41-Q ,iff-!!f'g'?2fQf x X fx ' N 'X ,'..,. A , .3,' ',j,f'1" " 3 .4 .I,4- ,f ' v V Q2WVfiv'4vX!fMl x:,'fv 551' +2 ff, H ff'i.... Iwi,swNKrzN,Qfx-M . U J H Q - A IIXJ 1V5Vr'Zfi'l" 4 , . v , Ikffff Af" ,- ,J V 17. qu, 1 ,-A ,- 411-.fx Q IQV, 1 , f Q 1 , ' If 5 QN5 x4 QNX vw, r X 2,2 -f 'lriv 4714QfT,QIQ-Z5 .' p- , y jf'- ' x , ., f,i:.f,"" Q -.QT 'Zh E if , , ,.,, .. - , ,- ' :H-' 1' ' 'Q fl , .--m, A ?"'sY'K'i "':f"'X, .uf fx :Q-Diem-f M-M U1 if ll Qrp: 11't11zr11T5 Ark Light Y v X. Vx. C, A. LL S Jul dns! Nluqc fx HULJEICS Ihmwm n wk, Syl Mx? .1 Ng 12.5. W: lf: nz if 2 -2? X Q, af f X , .fm ,Wg an J. M -Q1l-?'Y"1' ,. .-1 , X -17 .A 7: , A , 1 vm if ,xi ,X I 91 I, ks, S1440 ,, ,--fL:'QX fax si" GX- B XX 4 S' X llsflg IG 1 HX -L M.......-.- mmq'i if?QE s J 3 ag yu . Imnr' . i --1' A . Y. A x X. - . - .. 4,1 X K, ,, . VX llf FUIKTY- .'l'f ff ' f N ,' Q, f x , .," y',.1 , IX ..9J'. . fax wx-Ng f- f-iivxifgg .n. R V , LD I '--, I :H WUI., gt ' X Q --yy.: 1 '- X 'Y 2" H.--'.. -v .k x k - x.---w1-b'.f?wwx'fQ- if -H img 1: N an -LX,-,,, , f',4,g,-,A -3 j,:. V X, w,:"',e,! ,.f'f if 'K' 'Y ' 'F , gi ng., ,fx x-g ,,,,gA VAQ, -1.-'--,f', -Jrvjf, , xl-X .V --,x -Mk Y 'Q. , . ,. L- er- FI, ,, , A, , I4-...5.'1cnv,,.- , ff? F5 .riffi "" F? 1- f if 4 iifiivflb' -.1,,'g1 , W, ,g N, fm, ng 2 1: kwa, --Nj I fff ik. , :.:.-md. ,Q XA uf Q 1' is ig, Q : ' 43, X12 'px ,: :Q 41- -1 1 ,-,Q ,-V 1.0 'S-,mpg-, ini - 5""u 11:5 "':f,14-,X ..i, Q P Y U If QQ? fn-lf. Y 4-1' ax M ffi.-2 Y- ff' -'Snr -, V ,, W, 4 uw , 1-ug '-, wi, 7, .. W, '-QU.-I .X .. -, ,N .gf-1, Q ' " N YY ' ..-- '- "V,-.,...' J. 1., - 'Q' 5' " :firm --'IB .. ' .".'1W"i?"' ' Q- .1 ,..-.-- -'1-1 -9 1...A -,kg-, n . "cz 'H-X x,.k,.,., Q-' , . V ' ' Qfiieetzkzes 25,11 N9 fvff ZYVQIQIFIWE' 'if PMT4F?W5lI7s? '1 J WEIAQSKQKQ1 The ag 51 L fi f '01 5 0 uf? ' 3- 1 at fi f Q li.. Q' 24 9. 0, f Q . QQLW' gg " Z -- Zffx B S' tt I ir 1- e. - I ' ' :Q : . , :- eweeawqaswget f kfifwfffsw' M ,I T 3 S ' - X N . , 7, asfl-,wigs x 4 1, A 5 T " ' X x fss TWIIBM 5119.1 hs f fr 7 1 4, ,, .. Fa rk Light Vol. 1. No. 11 Arkansas City, Kansas, Atril 1. 1918. Price. 3 Cents KANSAS CHAMPIONS 1918. ARKANSAS CITY H.S. BASK A 1 I S 1 EYE Q.. 's I ET BALL TEAM .-1 - r ,alt l- WHO ARE WE? wa ,- 111: THE STATE CHAMPIONS For the hrst time in tho history of the State Basket Ball 'I'lllII'l'lG.llII6Dl at I1:1wr1-1109, the Arkansas City High 1 Srhool boys took tlrst honors. In 1914 OIIF girls' 1.011111 won the champion- ship honors, hut never before have tllll' boys bm-11 so sown-ssftil. They have always niarlt- 11 good record in the tot1rnan1v:11, and on several oc- Caslons have In-on strong contenders 1 for chaxnpionship honors. This year, however, tht-y went "over the top." Our boys played the most consist- ent ball of any team in tl1e tourna- ment, Wlietlier their opponents wr-ro weak or strong they put forth their utmost 1-llnrts i11 cvt-ry game. It was due to this fact alone that four of the tt-11111 were picked for the All State Tn-11111 11 an stinm 11 r'o1th'1 It I twlence vhirh v1.15 Iiltlt short mf n1'111elous to those who do not know tht ph1S1t"1I f'onzI1t1o11 of the tc-'1111 111 11111., the 1111111111 p'11tof tht Ar n s si Xallu 1 11.110 sr-1s Durinp, thi part of the seawn hahler was snffexing fiom bloktn rushes and C udntr from the after effects mol' IIHASIOS lNtltI1f1 of theqr' boys were. 111 p11rne conrlition untll the lattti ptut nf the 111115011 One feature which FOHIIIIJUIOII I IQ 'llllfp'-5 0 Il te 1111 anti mrult this xeroitl possiblt Ie the fart tI11t these boys a e phw1 rally clean in then h'1h1ts Had they 110011 1'1t'I1ne1I to 1I1ss1p1tt In any urn 11111: tle s on 1 1 hone had tht entlurant to stand the gruelling contest at 1 iwitnce 'inf thereby won our tr-'anis that h'11l en h1ch11 plrce-1 the Xa ey league than had they We wish to THE ARK LIGHT Offilcal paper of the Iunlor and Senior Hilh Schools Arkansas Clty Kansas Edltoral News and Business Stal! SENIOR HIGH SCHOOL Lester Lewls 50n'0f Homer Widener -'UND' Ruby Hall Sovhvrrwrv JUNIOR HIGH SCHOOL Blum Mitchell Third YH' lavln Younlun 5K'0fld Y?" Ruby Sptclelmrre Flfll YNY FACUITY MEMBFRS Fred W Calve Miss Sleeth Min Ramale Fntered as second class matter November 1 1917 Courtesy Wichita Beacon at the post ohlce at Arkansas Clty Kansas under the Ac! 01 March 3 1879 Top row left to rlght 11 rle 11111 lruslti .11 foul 'tctui y e 1011 HSM forward Allhlll' Kahlif 1.,11'1r4l llottorn rc 11 Lester lewis renter George Gardner crptaln ind J11n1s FJIIIKILI' and Ieslie KMPD left forward Center row Ftl111a1tlgu1,.,Ugu1rq urtls right guard C ich I IAGI IOR'1I F110 ,.KA.-5 ff gig Qlflfx Q: 19 1 11 'I 3' 'fs , www? s. Nu 411.215 D pf I 4 Subscription prite S0 cents Der year 111 advance Published twltcr a month by The Ark Llght Staff ul the Arkansas Cltv Hlnh School from the preu ul the denarrmentnf Drmtintl i 1- K F 25,5 fy J. ru J A "TJ" In Q at 11,1 ,d 4 'Ns f ' txt .mos v ,-, t71'l1,':a sz" I Ili-tt" nl A .. . .. . - , L. . 1 I-' , ' I ' . K - 1 ka , .':1. ' I.-1 ' . .' :,o11. A ' 3 ' 1 or "H . ' , ' ' ' ' ' " vt-ry Iargvly t1 II - . ' f tl 2 tln " A I 1' .'t-as A-they w mltl tort ' 2 tnk ' 1' 1 . ln- ' Il ,' 3 - 1 I , , 1 f' ' , i , 4 . : ' I I A : ,fc . . I Q U . ff I 'Ae .-,. ,.,., R4 . .1 3.1. iff ' I C , A g or V A . II.. A H ' I- V , 1 3 4- . 1-1 v I S K t 1 fi ,. . :s , '?'. -. -xv, I. T' M 4- 7- 1 .s ' f L. ,mf 1 '.f f or -' 'wwf I - . 4 er I . f 1 nr- . 1' JAN I I trim .. 1-2 -K , , 'J .CTW ,, 'Zflu-','1 'A f -, "' " A' - -- 137 I: "till: 'ii-gr. '1, . L 1 Higgs, ,- 1 , WIA' 1.1 ., ' V , M nl l., h ,v,-.. 1, J" e" . .-':.'v 1 z.-Se.-fs -1551, .I '7?H.L5?' , ' fit. U55 1 , IW----.t- ec , 111 1- ' , 'vin I-. -211-lit-'fam 'L "tv ' 1 Q1 fl - . ..'.:, .IH Vg. 'rf-1-3-fiW"t:. ,.'5'--.,"1-- .1 'f---Hi -fn J a .' ' "IIN-' 1 - "4T.f,!f.' ff" . fi-,-J, I' f 'u' "WJ ',.'r.. 1 1 X, , 'ff '1g1j"Q4-,rj .i'.fQ .' If-",'.. 'X A eq 71 1 11 " 1 I ' f' - ' it-f r f1e3:11:z.'-ie"'tw-IliA1f-vwe-13.-satuff'-3,1' :Elf 1 ix! TTLLNLRF 't -,f fig-i 'fl"fu"Z5glm: 'VFX wif A I fwx , rx n .1 . fn All Nfwn' Llf Qfbgig A 4 ' ff ,sl -L-iff fd '..1 If 5 Z . 5 ly -4 K ' I 1 ,, K g fy K QYQWQ QW-1X 1 .1 - 5 ,Ji :Q if . ' Q' If xx-X 1X , X. 711-4, 1 zflz Lwyql, .7 ,gi-gffylq , R f S 2: LTA7Lxym,.g?4.bozf' if-W ,f s .,. lf, , .. . A. mah' , V 'P A I 1 'it.4.g f' I M A Q Y A il I vb ..iqJX I M ? .,.,-,- ... , X , ,7'5:Q4? UQBT-f1.Xl - yurmpnfx f :'?w:w?i5JQ2 9 lf WU . zxxyifughxxs 0900, , x Q...,f "LM ZX 1 , 1 . Q WCA , 1 f c' X C X COHXGIIIIOHIJI' r wr 1 N rho! 1 mr nh I 1 msn 1 m nls than Her be-fole hme Il N N K Ill L4 lll ll 1 Loud 411 N x au 11 tlllk mm um m 101111 x I lex . xc 1 1 ll thou mmm m 'mr tllk to I 1 1 S N 5 IOI'1l1f, x ll tm N xx N r lll In 1 tm the Balm 1 u IIN Nclmul xxue run Url rm 01 ood thu 1 '- X 1 he I1 1 nmo lu ' ll 9 X gnls UIOYIOHS to Ihls sem h. mn thc I or 1 et .mm xx 1 A llllgw I xt reshmvn dnl nut Immun :bf Ill 118 xear 1 leer' Ilon xx xx ..1u11 or 10 IIIIHOI and 'Il H S pu s 1 1' 1 Ll hm I ax un It xml 0 la Oli-flllllil M tha 1 me li L Qli IIN CUIICN NCTC' 'SQTX 'Q3 iff 'Y-X fa I R ff-L X ,, ,. x g l PM If FORTY THRI I XXX 7 ., U- l A nfl. ' fi' ,J .I In loicvbik' Y 9 if v4W4wxKK J gL331kJ511u I , 'L ..-1331: av- ..1,....-40" 'sf A-gig: Ck -1? ., -I ' A 'I . Q , V V fu., , , 1 , x X , . Q jr ' A "ff: 5 'sq , ' . ' If " 'a' 4 ,'.,,- ' -F ".l9!'fWg ' ' ' X, Cf'f.f-35' .s ,A ' ' S XL I O I O I,C'l'Illil Hull' 1' 1 1 1? ,Xli S Wil xy 1111110 bn uc fmln tho Nutionzzl Y, V, . ' ' ' im full ml' wp mul plans Im- this yvz1r's 'm1'k. 'l'he. Y. W. F. A. wa: giwll an S' JI wr' I in wh': hvy mmuld h:.vs- 1114-il' nwe-rinm and as 1 I ure- .' ' X' ' - ' hw uhh: In 1111'-,1fl. Tlu- girls haw vxc-0111-41 tlls-lnsvlvos this your ' 3 -tt' g 1 3 pro- g'z mr. 'l'h1-j l1zu'ofii.v sswl girls' 1lI'C I lf .' z 1 Y. W, V. .X, ' 'k ' tl , 'L' xpx. "1 j lm '1 I and il 1111111214-1' rn' goml spvulu-rs 1'1'mnu11Is'de1tl X s' 1 ' X ' . 1 z ' lc-m. T111 girls IPIIVIIIIUKI :mul ruisml by tl1e1n.'olvz-.- sew-llty-I'ivo IIOHZIIH' ' -ir va ' 'll1d. This 'us SIIPIII fm' rhv limi Vruse, wo k ' I 1 Ilustcss Iirllss-s. relief ' ' ' fans 111111 like- IIIIVI' ww. Tha- Imp- wh have gum- to thx- front fl'UlIl tl - vm- ber Idzxstcer muy with hrnxvs full ' 5: kgs. l1o'x1l1.'u ul' lhv illlllllllllllifill ul thu .Iuninr High Svlmul SXJYUIII this your. 10 'Ush- me '1 , ilu- S.ll:l7I' Iliglx Svl ml, Th Y ,W, V. . . ' " : t' . ' 'Ive shr ' v "l'l'.4lillll'Il WIIVVI' Ilan-ir c-lass l'lJUll1S worm- l 'al xl ' I M'I1'il101l Il A fx' t ll the F s ' ' 1 1 . Tl'.'g' 1 'Hp' f tlx.. "' Se- ior igh Sn-lmnml lils. lCl1ImI't:1ilmwnt was t'11l'11iHhml in thu f0l'lll of il c-omit' yr mgwnn. Aft -' t L Ill'U2l'2lll1 lie-'ihu liullox' -fplz' 011 ll 1 ' 'k ftl X ' z tion. . H -13.- of tl 1 ovenin ' iw- -'11 - '1 .' 'ed. ,V 1 I - -I C .fa 8 f 'Y , Ji in . E ,- V. . K' h , -I , - - 5 N maT,,- 5- 'H f i? P M5721 " .. f xt "EA f' I -1----f ' 1,,'4. 1, -----W -fi-,Ark-'. '. iiiifff " 5 w f- -' :Jf'P'?' gl i?-L '--'f'ff'4'.-4: RIMQ' x 1 - It L-Nv:.,Ng: il - I Z M! Q . 'II A 1 4.y I.'!!A I l. QIIAWNQ D R l -l zchzag. -iz' .3,.i.E-':l,5..'k' I. 41 I 'r...,q:L,,: 'f '-1-, . ' -' ' 25 -lg, n i 1-,gag :.'.fyt:-.. yy-, ,1 ,,.4 '-. -1,,.-,a-fha,-1 'fiffmf J. K' . nikki- z ,L V ' L'4'.'ff"ff'f" . Q., ' .. -a95,f5q.-,jf,g'w- 4l,,'fJy.L,3.c ag' "1L73E:F---S eqfgzll-1-,' 1: nfl, nu: bww' 1 at f f - NXQx -JJ Pl4x:4f3X X X HQ' fu -'Qu 'QQHSFI5 05359 "N 1.9 ' M xl lb , 'W fied " VD N m v N YM a -Q I .2 if if I Y, X - -v Q4 I I y ,Y 3 I '-L. .osx in .-Txfx I'7'Wiv?KiiM4 I fit fi 5? 'S Q4 I 9?'l552 144' QW 52 5 - F , y n 7 .,. .l. l X , ,. al 44" 3 ' S' ' ' Q sf N 2 v 5 , , W Xe, ,-rv zz f ff , J f , 1 -4 L0 X A Q " " 0, , f , s".x4.f.b- X X 'LT!A1r.miNs?sx I- 1 v 5 I -' - ' h XA : X "'XVf'VxN P-fall? gi?"5"' PAGE FORTY FOLR ,- ,U1 541 OUR DEBATERS LESTER LEWIS, Affirmative Captain HOMER WIDENER, Negative Captain VIOLA MONSEY Affirmative PUBY HALL Negative DONALD IBACH Affirmative DARWIN WRIGHT N egative ug f E xxx' 1255 xl fam! v'4' xfff W F Z Vt' -x. '-,.,---'-.4..,cunm-v- 1 ,e-ez,-1--....-'--,,,,,,,,.,-r 1 5 1 A v 9 I I I v ,., .-N L , ,n. M ' 1 . , I-I' . it QU - I. f", ,' , -'3 2 ' , 'S ..- ' ' 4,Q!.5'f1fg W J' ,-' Xvf' 741, ,V ' .Q '. ' N- 'ffwffy 'X' A :F-1-1, .. 'Iv' - . ' -1 ,if my f , I ' . iflh, , I . .- ,, I ,, rfqaz' . -- if 'vi -1 ,wt 1. new ' , w -' 'N A," ,7 '- "0?1,'1.f-' ,f V- . '- N ' It 1' '2Z'."'- -'lz'?32'- .' " ' .' . , I My A ,gm I I .. 4, ,,, ....,,,.,,1,. it ., at 'I ' ,v - v VCA' 'wfr'-ii, ' 5' ' 'b hw! ,.--A Q, F,-1 A .L,-":2y1'gf- 1 gif 11,4 f7 -"!'f3'-fvig. .fi --f " . A - I1 f'-if fe. I- '4.?4!7',1fu.!, 4 -if Q.-H .,:"':nf--'arise-'V . t N ' . 'A , 2 f - ' 1- 1 4 - - ' I ' -I ,au . ,, ' Vf'.-,J'l,'1f'141.,L,'f-U4.Q-'--'.,--H.' f .:1' , .f- - ' , . .A M, 'rf' "ff,fg,--"' , ,1.7'55IS'f 'Q'f'x'1.. ,A Y . .- 'ffifgfn' ,y new I111gJ1"fEE1:24.1f1QQ 1 V WL! Wihihnflfsx "6T1S?412f11111M f3ffFfg3K5?3 ' Jg r 7 11 L 151' :iw if I0 xx-9 , - - .- 1 , 1,1 will '. 1 1 1 "X - 1: ,, . - 1. Q-N-'9-1171-'41 1 1 Q1 1 . . '54V"3M5IX N 1- 21,g1Q1111q!31?11 .21 fs XEN fx' X4 s '72-'f0?112111a1"2g11F4QmQ J 4 N , 1 ' . 3 1. f gl ' fix wil' 4 .x t Y E '1 111 ' y?Ef 41 xi, Hx X V x " ' :- 'f 1 1: 1, - 1, 1, a., 111M:. 1 : -Svfwsx 111! XXX f 4101 'FD 11 DEBATL s 11 s 1 s s 11 s 1ies1111 1111 1 s 1 1 s 11 1- 11 1 111 s1111s11 s 1 1 s 1 1 1 1 11111r 11 1 1 H 11 11111 thru 1111'1x111g s11111111es s . 1 1 is 11 ll f 1 I1 1 1 1 1 1 1 1 1 N ' 1 1 X 1 11- Ill 1 1 11111 11111'1 1. 1 11111.11 111 '1 s s 11 s.1s 1 1111s.1s 1 1 11 1 1 1 1 111 1 N1 1 1' N 1 xx 1 1 11111 1x11t1 1 LX 1 11 1 11161 s 1111111' 1 11 QN 11 1111 11111' 111 1 11 lanes 11su.1 1 1118 11111., 11 1.1 1111., 111111s 111 111 1' 111s11 11 f 1 111111111 XX 1111 1 11 1 1111 l1.1r11111 XX 1'1f1 1111111s 1111s 1111111' 111c1r11.1 e 1 1 sw 1 11 1 P18111 K1 1 1 111 ll 11 1 1 1 1 1 111s 1 .1 1111ss111111 s s 1 1 1111 ll XX1'11 I'.1rs1111s 11111 X111 1 1 IX 111 Xl 1111s. s s , 14 - 11. 1 1 1 1 111 14 111s.1s 111111 111 111 ll 111s111l 1 1 1 N1 1 111 1 su 1 1111' If 1 1 11 1- 1 11111 1 1 1 1 s 1 1 1 slz s11s 11 1. 1 1 es 1111111111 11 111 1 1 1111, 111 1 1 111 11 111 111s1111111111111 1 1 1. 1 . 11111 1 1 1 1 1 ' irs -11 1111s 111111111 1 1 1 1 s 111111 111 1111 11 1 1 1 1 1 1111 111 1 1111 1111111 1111r .1t111'11111 1 1 thx Il 11 1 1 1111 1111s 1111 1 1 1,1 1 1 1 lf 111111 11 ' I 4 x 1 lx 1 111 111111 1 s f 1 11 mp 11111s11s 1 1 e11111s 111111111111 111 11 1 1 1 1 1 11111 1-1x 11 1 1 111'11111 ' 1 1 X1 s 11. s 1 111 10 1 1 1 1 11 l'1l1 11 th1 1115511 1 s l1N111l11 1 H1 11111 Il 1 11 1 1 l1L11 1 ' 111 xt 1 11 11 '11 1111111 111 11 1- 111911 1. 1 1 111 lll 6111s 111 fl 11 11 1 1 1 1 1 1 1 s 1 1 1 1 l1l1l,.. 1 ,-1 ffxx bl 1101111 M xi wb x KEN XM H 111- I1 5 '71 -A ,V ' 11 'K I ,AY W, 10 wnlvlfp I vfm ,Ry-rw 1 X. hang, .xii-Sir -1 " RQ Q S113 'TLLXN1 fvycav 1 'pr c'I!....!-xr' .pf 1 'Z iqvm.,-I . If ls Af ff f 'Q 4 I f gk Q -Q X flq 1 1, ' F . '1'h11 111111,'ti 11 1111111111111 this j'l'211' 115' 11111 1111111 ,-1111111111 111' K1111.'11.' '1111 .' 1' 11 1'1 '111 l'11i11111 St1111's 511011111 11s111h1i,'11 21 1111111 1x1:111si1'11 sy.'t11111 1' .'1'11'11: .' 1i11.', N1 :1111111 h'1' 11111 Il 111111'11 wi11111y f11Sl'llS.4l?l1 I'l'1'l'1lT1j' 11l'111 1111- 1-X111 11'1 'Zlll 111111'1-1111111 ' i1111 1111- 1-1111s. 111' its 1'1 1111g11ize11 i11111111'1'1111'e i11 the wi1111i1151 111' 11 1 " ' 1' .' 111 11111' tr111111,' ill 11'r'1111-L 111111 111 11111' 1 1li11s. '1'h'.' 1' 121195 111111s1i1111. 1111' 11, 1'11111tiv11 111 1111' 1111'- 1'11'111t 111'11'i1111, 1111: th11r111'111'1 -1 wry i11t111'11s1i1111 111111 111l1l'lj' 111111 t'11r 11111111. A lit1111 111'1 1' 21 XV1'1'1i 111:1'111'11 11111 first 11111111111 A112 Fr1111111'i1-11s1111, 1111 1'11'11-h 111' 1'1st 1'C'l1'. 11"1.' 11111 1 1111 Il 1'11r11111uh -11111 s1111111 1111 his 1111111 till 11111 first 11111111111 w'1s ' 1'i11g with 11111 t1'1111 011 11111:1111111111' 211, 1111 lri' 1' ' 11111111111 1111tw111111 1'1r.'1111.', 1'111111y '1111 ,-Xl'1i2'l1." 1' 1'ity 11,1111 11111111, Ark' ,' 1"tj S0111 111'1' 1115111111 t11'1111 111 1"1111y, 1" 1111' .'1111 11111' 11"1:111'1'11 t1"111 111 1':1'-'1111s. 111111 1'1l','1111.' s11111 11111' 1l1'H1l11Y1' 111'1111 111 .Xl'1"l11S'1S City. '1'h11 1111111111 was 1 't1 13 'I '11g. .-Xt 12111 11' 11111 1111-isi1111 w'1s IS 111 11 '1 '1 " ' 11111 1111311.11 11: 1' 11111' 1111 ' '1 aged 111 j two 1111i11ts 11111111' 1h11s11 111' V1 111y. " 1' . ' 11" 1'.' str ' '11' 1' 1' 1 1' 11' 'ing 111111 111l'111?511'1l'1 1'h2l1ll11'1111l11111 1'111' 1'l1l1I' 1 1'11's, ' 1 wh 1'1111r11s1 1111111 .X1'1f1111s111' 1"11' 1-11 11111 11Pf.111i"11 11111111 111 V1111111' w111'11: 1' 'i - 111,1', 1111111111113 11111j 11111 1 1 ' " ' '1,1t. '1'11 111lZZi " .' ' 1 , 11 . II11111111' Yi111111111', i11 his 1I111i11111'1't11 'l1111 111-1'isi1'11 111 111111111 zilwzsys i111111'11"11s his 2111 1i 1111112 1111 " X"igh1 11111i1'111'1111 his 11'l1'1 01' 11111 11111111111 with il g1'11'11 1111111 111' 1 ,111-3 Il lj 1111 11'it1 1111 1111' 111111 '11111 1111t1111s" C11 , '1 ' '1'1',' 21 2111111 i111111'114.'i1111. 'I'111 1111fisi 1 1 1 5 J ' 1 1 1"11lSilH 1'1ty W'lS 12 111 I1 in '11-1111115115 1111A-'S 11 '111'. 'I'1 1111'1 t 111111111 1'111111i1'111 115' .X1'1f' 1'i1v 1111: hif'1 11' 1112111 11111 highvst 51111111 1'111'1i1'1,11 hy 'lllj' 111' 11111 1I11'111 1'111's1111s 1111111 11's, '1'1 1 1111111 .1 1'i1y 11t't'i' 11' '1 1 '1111 11111 1 111' 111st111' 1,111'is. c'1111'1i11. Vi11111 311111: 11' '11111 11111111111 111 11 .1 11 te11 11 1 f1'1'i1'- l1'11' '11 .'i1111 111' 1111 111111sti1111 111 ll 1'111'y 1111111111111 'I1ll1'1'. 1.11:t111- 111i11'l?S his 1111i11ts i11 21 1'11r' 1'11r11111'111 w11yg xvil 11 111111 '11j' 1111"11'i111111' 1'1111s1's 11111' 11111111111-111s 111 111'l11'11ll' 1 11 111' 1'111i111' 11111-11 F1111 fi11i,'1 111' 1'ft'1111i1'e 1'111111111111: 11111 '1111 11111 -h 1'11 ' g 1 111 ' h'111 try' ,ft '1111 '1111-'1 1111, j 1141s 111 1ts'-11'g1111:11111s111'11 1' 1'111. 011 'i'1 NI 11' '11111 111141111 K1111111 11'111'11 11111 111t111'1111t11s 1111' this t1,1'1111. 1"111111' 111s11 111111 1111r 11111111111 with 11 .'1111s: .' " .' 11111 11is11'i1't 1 1 i1111. '1'h11 s11-111111 1111111110 1111111 11111111 11411 X1'i1'hit11 1111 11'11111'11111'y T1. '1'11i.' t' 11 .gu- 1i1' 11111111 1'1'11t'1i11111 111 11111111, '11111 111111 1111 Wi11hi1:1 111'1'i1' 11' ' 1 111 ' ' 1 1 'tive 11-:1111 w11111 111 Wi1-111111 111111 111111 1111111' 1111g11ti1'11 11-11111, .X 1111w 111'111 11"1s t1'i1111 IIIIO. 1111111t111'111'11 11111 1l111111l11s 111111 1:11111 11111111 111 night .Xt this 11111111111 1111 ' " Q 11' 11111 .1l1l11'5Z1 11111-11 111111111 '11111 1111' 11111111111s 111111 111121111 111 11 1 111' 1' 11111. All 1111111' 1l'il11lS 1i1111W'l 2.11111 w11'1'. 11111 11111 Xv'1'1111Z1 11111111 11is111:1y1-1 1111tt11r 11'1111 1' '11 Wi' '1 111111 21 .'li1.,h1 1111111111111 ' 1' 11111 .1X1'1" .' 1"1,' 1 ' .' " S1 11 1 1'11'1 111'l1 1'4111I' 1'1'11111 1111' sig 111111:11111's 1111111 11x111-1'i11 111111 11'h'11- 1111ly 111171 1'1'11"1 ' '11'1, 11x1 1 ' -111. '1'h11 1111481111 111 .X1'11'111.'11.' 1'it1' "1.' pi1'1111 111 11111 11t't'i1'111'11i1'11 1'1111. T1 1111'-is'1'11 111 Wi1'hit11 11"1s high 111"1is1 111 11111 :1t'1'i1'111111i1'11 111111 1111 111' 1 1 1 'tive .X11 1111 t1'11111s s111111'1111 2111111 .'1111' .' 1 s11i11, ,111111114 1 11. 1111111 1111111: 11-1111 111 1171111 1:11 1'111'1' 1111h11111s still 111111' 11 11"1 1'1-1'11iv1111 .1 -'1'1-fl 1111"1 111' Yftlfl t'1'11111 1'111 11."1v11 '1'1 1'11 . ' h"'11 1f1'11'111111 111 111Allk w1i1'1 1111 1'111 H111r. 111 '11i11k 111' '1111' : 1111 111 111- i'11'l' 111 1-x11v'111's 11111i1' 11111111:h1s i11 1-11111-is1 1-1111 1111"i11i111st'111 111114 N113 "621'.11-P12 '1, 1 1' 1' .'1 1 13111111 ' 11' st ' 111111111 111111 V011 1 11111 '111 1111111 111111-1' t'111' 11111111s flll 1111 111'1111s 111111 14 1111 1'0'1.'1111 why A. C, sh11111 11111 h'11'1 11 "stitt11 1'h1111'11" 111,11 ' 1' 111 t11'1111. P.-X '11 ' 1 ' '- 'WYE ' QN 1A1- A 1 5? 51 ii, -L. A "'1" , M. f 1: 7,-:ff 'Ill "'.".'. 1' ,, . 5, Y-1-1, F 15. 1 -,., 1h x,s7-., A V YW f1..-,-51,11 1111? ,, "rf 1 1 -- -4 . 1 111". -ji , '1' ' ----4-1:1f',11'1'.1,. -.'- - - .111 - 11 111111-1411 -1 -1 ' ':-1f.?f1'-17:-I 5f1315,1,:1..5,'r2111 12? 1.1 ,1jz,.f,, g .1 ,.,.,, -111,1fh,'171,,111g-.11 - 1 1 XXV ,, 'I N'xxi'1l-Sz' by? If I 'a Q 44 l 9 WN N Wx 5 , IX H, yrs jx 1 Q, nf ,, My ll, 7N 7 1. 5449 ,?d7N,- I " :l 0 5 1 2 -2 PQMQ5' 10,- , 44 U lx Vw! 151955-? . 7: I ll,-:kvfg :Mawr ASQ 5 vnu 1 VN vb 1'- i ez If .4 V :E . .'. Aa-,HIV - f' llbflaxx-ggxxfjizq x N ww i fw'Nl.xfx kZlfil'7X LN X A 5: , - f f 5 . , ,D 4 5 Q , Fi 2 S5474 " N1 - SNQNXZIXV I, ,Q ,R '7' !'g':a'ffy1 ' V- A 1 .11 xxl A .- ,515 T ': ix K ,- 5 ' Z.. . .' :X J, It-lJ'.' t : 4 I' I f . . "Lf s 'f 1 1 w iw,54.' x 7 ,iq km NX x -R ,- -xx , 'ibfiif . J , ' " -n -ey 4 - :-,-L . .gf - 1 i, .:f X f M- QE 'Lfij IL.-'Q Z. ' V .Q ' .grit ' f '31 55 -' P f -'L :T1r',,3 .,. 'I -1'l,1s-4:5- .-xu. .,..,.:-.V-.,,,,,,n ,fm ' ' 4- - gif? L93 N- 2 gs '-5 B J? pb --I. 5 PQ? 4?r- 312, ff P V555 -EPI ' ' ' l fl'-A. 4. F1 Q , x 1:1 - 21,1-lj" E, I 'lfivegf ' 3:31 V -. .pf-:. , 1: T x.':':.".-'bg x - ' ' ' ,pg " 'mc 'KIYG A SY: w 1 C AST C STO ffm P X GL FO UPN SIX Z"N X NX X S 2 X f f My? if a ll-St H0215 f ' 'x f QA A ...azz fav 7 2 -31,5 P4555 A " ,rm , A N ' wi: ,Ain I 2 " ' - 21 71liY'l?F?15'ZX M N 11w"1?ER:Y1Q1M1 11 Z1 1 2 W4f2Qgg11f.1.1WU1S mf 111 g 2 ws , 1' xg' : -:xf . 'J ' 7 ff" ' E . ' 251 Q PUBI IC QPEAKINC CI ASS 1 .n--117--Q14 nf fll LA f Vflzvdllf ill f 1 27EvJ1:wF"x Q2 1 Q 4 Ss X1 xX f . 1 'Q 7?- 1 39714210 5111 Q' N0 ' 1 I W f J' . - 1 N- Zzpijll 1 Q A 4xQNlfw4 Q 'Filip s lf msc 111111e11 11 1 H L 1111 1111 tl 1111 lh11 11 11 NX 1 1 11111111 11111 111111 1,0011 1111108 A 11 1111 ll 811121111111 Clww 11111111 ht 11111111 111r1e1 11 1 If 111 1X1l 111111111 Npm 1 X 1 ll 1 1111111141 111111151 1 11 1 111111111 11111 N 11 X111 YW 15 1,11 IS 1111 N 11111111 1161 111161 1112111age 1 111 1 111 111 1111111 1111 1 1 R 11xl N 11 IH 11 l1'Il111g 111 111111111 111111111 1 1 111 1, 11 11 X 11111 ILN1 12 111x11f111111l1 11111 10111 11111 111 N 21s 11 is ll 11 Q C181 N 11111 111 111 11111111 11111111 111 2111 11 61 11 1 11111 1 11 81111111 1111111111111111 0116 1 Il 1 1 N 1h 1111 S111111r xx QI 11 11 119111 x11 1111 1'11u1111 uma 1111 11111 ' 11111l1s IJ 18 18 5 lI'1NL 1111 111111111 was 1111 1111 S1111 N 1111 2 1 18 1 l111N 1111111111 1 xx xx 11011111111 111 1111111er W111e11e1 r 11 1 1 1 1 1 1N111i111'wN 2111111 1l1s111111 11111111121 ll D011 111111 a 5,111 11 111 1 11121 11111111n 11111 Xl 1111 111 1 NK IN 11111 could 11111 1111 11111 ranke 1 It 111111111111 ln lll1l'1l1Cl1 111111111 1 x N X111 1111111!! 11 ll 1s111 1111111111 111 1111 1111112 G11 N111 cle 1111 11 her 111111 111111 111 11111 1r ll 111 1111111 s11111e1111c1111111x1s111 iI'S 111 llll xx 15 11 1111 111211 2 He 111211111 ms part 1 ll! 1111111 1111111 11111 111111 11111111 111011 18 X115 li11fk1ng,11a111 11111 1ll1' P1118 110 r11 L11111.1x 11111 1111 1111111 1111 11111 111111 ll11lL11 111111 111 1111 S1111 21111111111 16811111 11111 ' 1 11 11111 1111 1111111,es1 111 11111er11f 111 lx 1111 9111111 11111x111 111 NN1l11 11111 111191 11f 1'1111l1x 111111s1121 x x x111111111 1 11 sf1111 1111 11 1 1 Nt 1 1 11111s1 um 'IXPV1 11111 111 111111211 1111111 1111111s1 111 1 1 1 1111 119 111111 1111118 111 11111111111 1111116151 I 1X 1 11111 Xl1111s11 11211111111 111111111111 l121r nsov 11111 11013111 C 1111111111 111161 1 11111 1 11 1111111s1 111 I'C1l1lI1g 1111111111 W11101111 211 JK 4 1 ' lllll 1110111 1'-XL L PORF1 51,1 EX K-x I XIM S gi I na X 1111 X, 'VW 111,11 11 N .. ,,. ' 11 11 3 11111 'L 201,21 1, 411' I2 ' " 1 fvm' Nl Q Q- .bf I 'Q' +4wf5,i .4 ' .ink fv 5' --,.,.1..,q 1 , 11 , J 11 , A 2 1142 L1 1 Q2 1 11 1 1 ff. ff 1 N 4 M11 5 ' fx' Q 5' f ,V -4 4 4' f N N gx V1 ,V ..10v1r fmec- Q 1 I al L 1 . A LJ A I J 0 1.2111 your 1'11l11111 S1111:1l1i11g 1121: i111111:11111'1111 as 11 1'l'SLl-12I1' 1111111111 111 A. 1'. ll. S. Tl 1 1-1: 1 ' '11111' i'11 11'11S1i11f1 111 2111 111111 11111111 12l1i1111.I 11. 'l'l11 1 lj j111'1 2 11111 121s.' 112111 'us 111211 11111 Fl'1T.1l'l'1 111111111 211 111111-51111111 '1'l11 -lass '1 12 1 1' 1 1 ' .1 by 1111111111 1 21 1121111111111 211 11111 11111111211 111:1i11i11g 1111i111I11:, 111 11117 11111 11 111111:121111:11i1'11s 111 11111 1' l'1 .' 1' " ' 1 ra 1 1 'lps 11111111 11111 i1111111-S1-1111111.41111 1-111111-sw: Yi11111 Y1111411111111111 51121111 11 1112: -1 ' 1 1 .' zak- ing i11 1111- 11111111141 211 S111 111w11.1111v'11. 21 1 sf 11111111 111 11112111i11g 111 1141 ' 1 1 1.1 3 1 bj 111111 1111111 S111-111111 111 111121111111 in 11111 ' 2 2 1es1. '1'l1i.1 1111211 11111 11111111111 mrs 11x11-11111111 111111 1.1111 11111111111 11 1'1l11L 11111 1111111111 j 12 1 12 .1 1' 'en 111 1l1'.1 ' 111i Mis: 51111111 11.'.1s s11l111111111 21s 1111- 1'l'1ss 111211'l11111, ' 1 11 2 ' 1 - :1111111 11111 111215: 111' s111'111111-1-11 11111111111111s 11215 11111'Lll1l'.'11 111111111131 11 111.1 11110.' ' 12 j, 2111- '111.f. 2:1111 11x1 'Il1l1111'1' :11112 1'11g. '11111 111:11 1' 11111 1112111 111111111 11111 11111111111 11s 111' 11111 1-la ss 12 ' 1 12 1 1 rly 111111 111 sp1121k 111s1i111'1ly. 211:11 11115' s111111 11l'f'i11111' .111 111'111'i11111111 111:11 1l111y 111111111 211111 five 5111 u11x11111le1 11.'z111111111s 111' 1111111111151 1 1 111 1'I1,L1. 111.12111.1'111y111111'121ss1l111-1111111 11111111 1111 Z1 111215211111 111111111 .1 1 '- 1111 1 'led 111111' 111 1110 11111' '71'1i. 't111'f'l?1l S1111-l1i11:s." L1 111115 11111111111 hy A. 111. V. .l'.'1111, '2 .1 se- 11-1e , '111 -2 .1 was 1-1111111111 l'I111I'C1j' 11111111 11111 11121s.' 21111 11' g ' 2 ' ' j 1 1 the 112 111, '111 1 215' was g11'111 A1Zl1'l'11 211 211 11111 .1ll1' 1 l1'g 1 2 ' 1' . , 111n- 11111111 H11'e11111 11 111111211-1 11':.s 1'1'21'Z1l1. T111 lblilf' 1112's 511 1111111 liked 211 . 1 ' lied l'1111.'.' f'112il1I 1 111' 11111 11113' 212111111 11111 1-lass 111 1111111211 11 11111 111' 1 11'iI. .' ' 1.1 2-1 of 11111 1111111 " A '111i 11111 Illily was 111111112111111 11'i1l1 111111211 Slll't'l'iS. 1121 111111112 us ,X11111i11z1l 1111i11e1. 11111110 11111 111K 1111 111. 11111 11Ve11i111:. 1111 1112 1.1 url 1.1 'ell 21s Z1 p11111"1Q-'i111::1l. 111.1 2111111151 111 1111311 11111111i1111. S1111 1. 2 1 12 ' " .' 1 se- 1111111 111 1 .1 1 1 1 1'o1.S111' , 21li'1s 0111. V2 112 .1111 11. 2 '1.' ' '2 .1 , " 1 j ' 11. 110- 11111 1112111 , 211 11x -111111111 1l11i1i.'l1 2l1'111j' 111131-.111. 111.1 1111'1 11: 1 1 ' 1 1 tion 1 11 ' T 11 '11, .1I111" ' 2,'l'11 11111 1111111 111' .2 1111 1 ' 2 1: j 2 1 - d by 11111 1111.11 111 211'11111s. 111111 1'i1s 111' 121111,7111111' 211111 111111 1'1-ig111111 il11111ss 1111111 11 1 2 ' 11 ' 11 11: ' 1 2 1. '1'l11 111z111i11g 1121r1 111' 11111 1112111 Mis: 0111111 11'2111211121y, 11111: 1-21111111111 115' .1' 11.1 1 1 'ith 111111 211111 1111111 s121g11 211 '11111 111111 1111111111 188111-11091511111 wus 112 41 '-1 .1 12 .'11f'l' 111111 .1 1 11121 A 11111' 11111111 111 1-11111l111'1 21 1111111 1'21k11 111111 111'1'11i11 I ' " 2 im- z11.:1 2 1'11l1111111 111' 11111 1'w1'51'1S112 Illy. 111 11111 1:1-1-1 111: 1, 1 111 .1 , '111' , her 111111 1l11211l1. 111111 1.f!'1l31' :11i1 S1111111111' s1111111e11 11112zl. T111' us F11 12 .1 11111-41 11 111 1211111 111 I71l1'1 111' Will? F2 1 11131. 1j1 h'.' will 11111 11112111131 l111111111i111r 11- 11111 11112111 111' 11111 1111111' 11 1111, 1121111111 G11 'u111:1sl,::11y'1 11 1 2 .1 ' 'z .1 2.1 . 1 ' 1 ' , 12 - iQ11 11 1' 21.1 '11, X111 '1 1.1 11s1111' 111111 111111 113112 l '11 1A'2 1 1 '2 ' 1 .1 1 ple 11111 " 1 1 21' 111' 11111 1'1:2112:111111' 11. l'115'11i: -2 12 2,1 1 ,' 1' 11 the 12 1i 11111 F 1.11 ' 1 11111 Ill11'T 111' 11111 11111112 .1 '1 2 ' 1 j .1 'llj 1111111 211111 1' 1 1 1l21y 211111 1.114li11 K11211111, as 1111. S11111l1- 211111 3111. R211'1Q11. 11.1 h11n- 1:r:111111 1 111111. T111 21.1 111111 11'1111"s 111 11111 1'11111i1- S11U1l1'111'.1 1' 1 12 .1 1.," . 11 1 '2 ' of 1 '111 1. All 1111 111111111-1 111' 1111- 11111s.1 11111111z1111111 s111111 '1ll'4 1 S ' .1 1' 1111- 11X- 11 1 1 .1, B il '1'1 1111111-1'l1. K1-11111 1'17!1'1. Y' 2 . .1 . 1 " "1 " 2 1' . " ice M11 1' '2 11 1 11111 , 111-2 1 ' 2' . ,1 ' , 11 1d 111111' 112111 wer1 11011 111: .1 ' 12 t 11'y. A 5 1. 1 1 vb. Q- - A- '1 . 71- 1 1 F' .2 , 41' ., xx ,h 1 ,21 . 1. g, I3-,A 1 : A .... 5 I. g Jig ,z-' Q.-S 1.1 1 , "'j -f '11 31:2 11' Jiifk V vi, MQ- 111.--M5111 :f,a1'1,1 - L V114 xxxf 9' ' - 1 1 101-..1,. .1 i f -M . -111-111.111, Z ,,g',- 1 , 1 1 -1 .I Ill 2-1 11.1 1 .. 1 -1 ff'---11-. i 11-,.' ,-1,534-23-5.-!!f. .11 . 4' 1.11 1 44,1 11 1, H1 Q - 1. 111-",,,.,51.'1 f1 .-45, 3' L '1 -5.1-pf-.11 f.-Sgr.: ..'1:'. , ' ,'M'f' M711 1 1 ,, , 111, ' 'Q' 1' -1 N 2.17Hj.i :f1 . 1. ,g,.1'f:-1g.:, '1 X Q. W,1,,1 1 :7'LJ'.1.'1" ' 1111" l'1,'11, Wy., f ,145- 6 1 i..ggG'f'.-M g1.1:fT:':1'3oL' L . .. . Egg-Ari XA 1 1 . Q .nina Y-W . .1.,. ., 'f i ff - - - , ,,,,.- 1, , -..., - Vllnfffsvll SWE? , 45' 0 Vifff1w4vN!wNx 1 X f' ' ' Q fl ' 'L IIMSVQ A5 wk QF-9 5211337 QL if QQ W f4f'11"ff'f'4,?72-'ff 0 -A ' X , 19, 2, .. Q 2143.1 f p- df. ,Z ., - ., M I. .- WI QFQZ 5 xo 1 - ylfxxf fl ll-- ,fx -fy 7y.fl0iH5fvY x ?-gQf5 X-fx IS 5 I x A , X fx 4, 2 :ff ' fi , fxlgx 6' WX Mx: QMM! fy S- .J fb x ,. JA uw Q af? LQ-0 EM ' I IW 0 X ' 'N 5 : f a?-af X 5 'm i 24QRQxfx2!xx7W L3 kgxyszg Kg V ' x. 3m1?J.l ' wa A ,Sf . .- N XXX.. f wi 'Wim , A X QE , :Tw To es 497755 pQduT Af' 4.- x ,--v . - -, 4 H ...i v cl' - w'94nine5" 1 -QW . 17 - 5 , , W on tj D Y Bah, I ,f AF .A I Burn of for-votfen 1'Lane50me Fuff Bunch BWZLT Of? Teqfger ffl X ll gx sf- f L v x., x1 lxiwfr ' 4 Sit'iy.,-1 hge. vf-vsp-vm 'fav rxxf ,ff r iilfqw D I .1 4 'N NN d 'I ik Q' Va 54-'iW'N?, gs-19+ -F -1-U 1' 5, F-'dh -,Nt 0 U A f , AJ 'ty an ' 1 if I 4 M F .. , A . f Hz f 1 5.14, V' , :.. 1 ' 2 . 1 I f , K ev . "" fm V' V W EA" A ' .... . , 3-+1-. , . . 4 . , 5 . ' , - , if Q .VJ , A . ' ,- 5 q I I , 4 , - . 5 fn I f. ' n , ' Q . ,. ' ' ,if-':?C:5" 1 'f . ,:f:,!, V, . n , . M ,xfgfigfy -aqarnffy. 1, M f if A 'Q' "TSI" V: A - ,, , ,wks -ifwilvww . - '- f A ' , -',. W Aww X , , :A um rgxgfg NAGH l"Ull'I'Y-l'flHll'l' , - x ,X T '?' ' '. Y, 'X - A Ax , L" Q m , I' xxx S V . . ' ' x. X qgjffrg I 'I z , -3-ik Af 'jj ,J3,L:-I-3' Q, xi X 1. r it ,ya . o -'UL' . H-NVHA 455171 :Q V, , 'wil -v-E'l.u.,- , .L- If-'?7'!vp " ' yfx- ' Q v ' ." .n I I .D -2 f 8 V 1' " Cl -- - ff f .,'1f'i71"Q', 1 :'ff-FSM?-L'-fi.. "J: 'z ,N 44- HB 5 5 V. ' F " ' ' f1.. - "- ' . ff 'f f g A ,.', -f f ff ,r -. ,-Q s , , 1 5 4 .b ff: N., f 'fn , .fif 552: : f TH-aww 'f Jew W V wie ff - - 1 .Af Q-f:.--'QL'2?'.-Gisli .. 1 .H ,I . M H I, : ,V 6 , V J: N , l ,H..l . ,I iv ,,:,.4 I .5 ,X , JI ,U . ,.,: imxz. ,,,,,,. UI - , --Aw --' V ' 11 W, - .Lu ."'. 35 , L.-.f , Q-J' ' .' w-'i -fb, ' 'E-:1l,-fbi-ww-.rf '-'ei . ..- H--A . - .:.... Y - ,151 ' ,- . W - vf - , jr MMA f'-Luui , gm r N I, , -2 Ea --9-Iv --xx :M,,c'lLQQ!v5QP ff 4, 2 1 .. J55i2M!bI'72f?4 Viv fx-f IXNXXI X 0, 4. - ymfxvnk dl fl -f : 45xX Ng! JSI' I X2 529: lr l r "Q 'ziflfuiht iw 0g K 'QQQE'5miM?M? M55 ix 6 4s - 09 4, 2 s4A24SQQQQQg, Wdlf 'lj' ,dk 1 Z 71711 M I Z Hin" .KV ffm I Xbl IOIVIX XINL ,R M lg!! , kg U13 nn YQJYA f x.,X 1 ' A 'K 'UM 1- fl A+ ' t sw na v ' R , .A -426 1! 5 'X -5- ' 1 . I . - I I 'll' I , I I I : 1 I I ff, I . S ' , 1 K -. E' . f l' 'g : ' I l 5 f V 4 414 xx R. 'T J .NN f' ' - ff: If 1 I Q, ', 'Tp' ,,, , ..,,-.p , V. It , - gp ,- .- -x 9 1 ' .E ff! ,Q n 977 f ' , Qf k 1 1 lvl 7 , u , K, N: Q ,a 14 wi 5 w'-X Avg T 4- x , 'R Q. , , L, pm - : if ,W Lg: . x- 2- .,, g',,1"' 'X' X 1155 , F 5,1 ---...---U -' fin' 1 - ,Q " U Q-" " "f,'3wIffEl'..-I ,:?.t .'ffj"1'f4',-1 1J .L41,,, 'fy My -1 h 1: f V- , L gijflg- ..,. ffyg-,4.f4,7, 'i'q,1?2-. iii- 'jf V 1- '. -"'Q',, 5 I in . -QV ' i.'.f 741. I -v, - 21- H' -nj? .- 'Q I-1 -L' FH" ' -'.-"2-Ivfllj ' f " .- W A ., iiif. if ..:..,:,i,:vl ,guggqvig all L I . 6:5442-J,-i.L::..x.1 lvjju V! -f L, -- v fff-A" " 5 , 1 - : '1""L X 2 XII fl!-Q7 x , 2 : ,, , - . dwg My 'KN H, .f SL 74 7: 1 f Q - ,, www-2 AA 'lg P si, Kiyfxf 4 Q lfvf ,S , 5 ff L ,.,w.... ..I,- .. , . 1-,ysaiixv IIQHQZQFQ :X 'ifEX -X 'M VN 1 if 0 Iw:ff"frfQg :L SVW Q fl , X 4 2 F- x JWVf51igTw2QQX4V I ,fi "4 Q fx 5 S' M'l:W"'wn! 'GK . 1 , X N sl ll ' X 4? 2 f we 9 5 vl,NYX0nNxxf07f5X IIA-ZX 09 4 5 S -1-.1-g74KQQX,ywZ0X Afwfgv X-A: A - v - -- w,X bi 4317 'Q nh, A XX lx ' - 2 , JX!4ZI1 v ,N A X Xl +k,,, 'J Z. 15, i OD' 542,91 ll' PIFTX ,-X f gi-Z iw al v ,OJ 4 X 'ik A If I Aqikm X df if Fan 'N 3 L I -5- Q' R 51-m .,,..g QQ, : f J I . I . -.1 -Q H1,....?""' A fi, - 4 - A -, X 1' 'Q , 'L' .4 . - f , ,. -Qi ' ' - A 1 . , -'fag .L Ay-, :Q ,MHS .M 1, f,5:'miA . .1 , 5 .... ,, .. I M LA4 ' L U. ' 55 ' -6 'lay . I x 4 , ' P V 1' - f b A ' : , L Z ,K . 5 4 ' I ' I 1 ' , P vi., W cf A ' ' 'A,i:.iV ' yl ff PA I I ' ' x X ' " 13' . ' v. fs :X ,l I.r-,i .Q V ,, - W, ' X X- .,f., 'USA 'viiyx -' 'in ,S . ,, 1 -,- Y g V r ,pw H..-3-,I . . h L X. lf! X! I ' rl- f , 115 i l fly Fifi iiTf1 V 1::.4lf'5'-'L ,' , -L ,,,,1",' , ' , L' : . ' , 'f 37 H ' 1,3 ,1. vu M- ' 5 . - -'Ng ., Q . r,fg,,g,5, f 1 nf 55 5 f ' , ,I - 'L ' " 1' ff' 1 -. 'f 1- :W 1- '14 I- -' V3 "" . , ' r. F434 if A' - f ----QW TZ. lg-Afyrvq' :AWK W.-Yi,-.L f - 1.65 :r -'gain ,1q :..5q.si: -51:5 Ag-magna K "- -4E, ,, .,-. 4 ,, Y Ai L .- V- mi ,AL-.Q 1 3.1.1 - -,Inj D , jx-xf:,:2,L5-qffar 11.1 .4!,,wJlL3igQ . -- "M"-'HA - ""' - - ' Y Y "'- - as-f -- - t...4 f. -- x , ,.- '- NX Kg, Wim ag W ,. F, Ill A Z . i,7iji?FQ7lQgT7? 2341 Q-fxf'-, N! Q I x ,E 1, ' Q fix fx Qykjliyxxffqxxiyxnqbi us ,ix x 7 5 If W? f X MN x x 7' I I 4 ' 7 1 x ' P - 5: wiflf ll? if7X i . , -. x f Q fx? xxx Nf53WQWWN4-l 2 f--:s Q : fskiwaJM Mm is f e 1 5 Q ZAALSQQQSQQ, fs 4.l' r lf XX ui -. 1 .NL 1 4, 'xv'-,as - 'yil .. 'T' 'Z : ff 3' 71- :- ": 'C -1 f-+ -1 5 -1 ,Q . ff'g.,e . : Z: '-x -- -1 f' 4 A: - IL" -j 4 --- 3 V xd--x':h"!1 ' A ' "' "' 5 - H - Y -A - - L x. N-., ,,.5q.,v.A 1 1 .- -3 -Q 3 . , . ' ,L - ,. N xgl ,Qi f1:v1,- . : -3 ,-3 E . I Y 4, . -E , ...- ,. :n v A ,,..,--.pa 'A f-- Q .... ... ,... ,-, ... .... F, ,A .. wg 1'-. -95:1 "" - - ' - - - A1 -- : - '4 2 - If ' 4' - rxhlbff f f - Q' . C E E : T fi ' ' T N, ? ' c- ' ,VAN , .1 F 27- A :I '4 '. C yq : V C n : ff :Mgr ' :'gu1 rifzfcz wif- 1 ,VQHA Cl"-.--s,-24.73 27: S. f ,gf 3 11 V -. f-- f ': 4 3 . - -A 1 - : .1 -' '54 - " 2' Z 1- 1 J. r. T2 A - r -,S f 7 - N 21 -' M ... - 1 ... . "" .... ,I A A . ,Q-Fgf :Qui i:,.2-:g: :: - -- L-gsffjv -.hggu-d :'-Z12':: i.4: iz - . A x 5 ,- . 1. - ,Z - - 3 - . , L - - v . 6, i. V 57 L 7 ... ,. J .. 3. ,. -. -, : -- - - L ... I - f X -- 2 4 -' - : .' : .A .. : Q : : LW, 'SQ -Ax.f1 :-cgi.-.gf 51:-a:,-j , 2 .9 5 "- L1 1 .. : L 2 E ' " E? -' E' 5 T: 3 2. I f,L'-"-f-"W x .1233 CEE" 5:1 :Fig S2 W I -. 'F :L ' .1 -1 :Z :' I A, : ' - : .ffi :':',:' -ir: 'L L',gf'fE2 'Z-:E ?1i::3S 'fzelif , 4 v. - : -: - - :' ,, - A :' 1 -1 -f ,. c -' 'S ix - : : .. :, - 1 : 4,- Q Z .' - q 511- I - F, :Q :1 -Q :-' 1 A 'T ... Z1 T: "' , Z 57- , Eg. 1, I , ... ,... -: ": - ' .. V : 4 ... ,. 7- ... .1 ' . Z T ' '3 3 : '? CI f - 'f 5 :. .Z 1 gif x .Q L Q - f 2 E 9 Z. 2 - 1 ' E E E - .-PM f, - Q V "1 -32 5 : "' 3' 5 "' T 1 'T ,: C " x x'y.-xcsbwl : TQH E' ' f 2 ZA 5 :":':: '- 4.-4 ' xx x 'fx-1 - 51 A . ,-, ... ... : - - - 5 -1 3 -1 -. 5 - r.....,,..... ., ...A ,,, - L: A : - -1 ,., ,,, f- :. ,-.5 X """ 4 x:iR'7' 3- E. ? C '1 'f f Z i - ' 5 - 3 T Q 51 ' Y x ' 2 nf 'T -. gg 2 " ' 'T 5 -' f- -1 , - . .'- F' -inf 2 ff 3. :Q ... -,- T Q :z : 5' " ,C ..1 W -,fy f, ,'-"Ti : :- : -1 : .5 J A 72 2 ' 5 : 4 x X- ' 'f V ' 1 - ' '-' Z: C T -v4 "4 ,, : -1 ' -A V : : ,h-,:..'vE':fEJ0a- 5-1: 4 2 : : 5 :: f -1 , 204 4 .5 ' fr 59... , ,,,,- an .ll , -1 , 7 - .. ,L g 3 4 , - . I 1 " 19" : '-In ...sf , -1 ' ': A "' :" 1 'S 4 3 : f-' 1: 1 ,,, , '- -. ., -. ' -'...-. F- - - : - - - ,. 1 -Q .- . .: A M - 1 1. ju-'L f. If I . : T 1 E 1 1 II' L. I L " 3- 5- 1 2, Y 13751. A Q :- :M I I 5 U -I I 'I 5' E -' 'L 3 5 'Z' A . IYFVE 5 77: 3 '-J Q- ' 3 '-:,: 4 4 " " :. .if'E, " LL 5 E. L: E , :. f 3 T' 3 3' 5 E ., 1 1 , . .4 1 L , 3 -. 4 , L. - -1 - . , fs- J- '1 ,- - A ,- r 1 I ,. 2 -. 1 - x f':Ji1"-ff in E- E' ' Z 6 fi E I I 7 Z. " : :i :Z 41 ,SF 5--ff L5 'L I 1 . 5 ,i 3 Z I 1 - I 5- L f , 4 S- Z- 1 :x ,Y ..- - : F' F i ' if - i gif- F..?v"4 -: - .1 ' 1 5 -1 , , T ,-1 'L E :- x F f ,x Q :. :1 - 1 - - 4. -' -1 - .y - - q- f C - - - ff .:. H .... Q .1 i -, rs : : EA-7: '3f5'2:2 3212- : .-'AJ x-1,51 HW qi, -L ,:Aw,. '7 :7x' Q ,J xx ...- .1 .-. A ..-- -.',.- A i'e?i'-- H ' 3: 7 E ' Z : T' " : -- '1' 4 F' - ' Wffi L i x, A- 3 C , '. - -f ' C TC I3 "" 71' 2' " .. ., - , Y ... - 1 ,nv-.1'-'I - ... -. f : -- f: .. - . , - 1. 1 V ax g,',.1,r,, 4 , 1 f- A q - 1 H 7: -- , - : f: 5 - , 1 ' gyfo ," L -4 ' ' . .' r r-5 -va -v . ' ' if-' ' "" .- - ' - ' 1: : - ' ..-.Rga x A , 0 ., ,, . ,, .. - , 3. J1, " 4 2 I V '4 w . .4 .. 'Q Mm.l 1 2 ze B 4- - -ff: Q 5,..:1... , 1 , g , : I N - : cg A':3L,.,.r .. I H Q H ,TJ I . . : E .-f--Tift' ,Z-I s -- 1 H -f x-Q rg -+ 3 . .., ,J ..'r.'.:.,1.-4' wp-' . 'L' ' r' '- :J : 5 -w ::- 1' - H H- A i-gg-'-' ..' ,.. ,Q !3 O ,- , .., -f Q :' I C :. - -l- , r .- L I Jr I I I I .- '1 ,.. ..- , . .... . -I-A ' , I - Q A1 r i Q, x. .. 1, , is Q x V, 4 x if Y b rw x ' 5 , . . U 1 ' Q fx ,Q . 9 I CHORUS sm., xx I-,dllfl ood mx s ill s H N 4 p thu pox N N N 1 I xxh N thx lm 1,1 Sc howl fl xxx one of xg s on Hu hc 11111 ll Iliff 1 nm me 1 4 IUIIIN .lu md hx 1110111 . Hug LII hm st N K xx as NUI N m md un s 1 X num X LNIIXIUIIN xx ls hung C' I 1 x blow an S 11 qt fl I1 U11 N 1.11111 us N the We PI S X 11 1 gn PII MINS! 1 U1 suxuss ot the open PXGL 11111 TX OXL ,-x Kb X Xl X hx 1 X-,X sm: if N' " all f' f d J I 1 1 mb! gran, 35312 3 , W I 7 V3 V X 'Ury 17514-f .. wln kr YN 'ffX Lgr ft' 'A' .0 ' .sq an 'l-ff " wie 5.4-r -lli'7V' '7 ,., ! .g-fa' ' ..,-A. iq.,-.Qi -ffuzawusgx wg 1 . 0' 1 N ,V X I . X -M' fvyfgww L ZQ Q A Q uYlv2wf5mi2gN"Sr gsm-,' Z Q. 7 4 Q? 'M QSM?-k4f?ix 'MA we f '- ' 5371-4' I rn FF' 5 , si , 99 3+ C X H1011 : ' ..- , ra .1aqse.xq,L nlafl sumxqv euo S"IUID IEISFINXQ I' 5 in 5 :": 5 ww an - '11 5 EEA '1 91 m0 U1'4 i 2 1 xr ,-1 Bo . -4 .-. O CU 2 W "S D4 ...-3 25,62 rl... gum E' f- -1 m Um.. 5 'Q' aogu ,...f-n : m CCCDQ ? o 'N SF: E auefy I eoueao Lq 5 S MIKE U JI XX' 'T S'IH I -fsfxhgx XNVDGXQ X r SQ? af X ' X XX W I 'S Q ,x 1: X.. nag IB d.mH 1 xv Q rf 'T' 3 f-4 -1 2 Xe ,fm 143-' fffrrvg-. I' W 1 ,wx X A. ,. A-' ,..- '5 gn, ,.1c.4n.. , i Kyiv llaqiglmw 0 fvlfbiwvfsy Q 445 - 43 w fffivwwlvfsw - 1 - V 1 ,Q : x 5-1. f 1:-'NK "JV C15 U2 ,J if .4 ... 3 U3 X ra: '-' - 0 H M A I' -w Q . 5 Q.. ,,, .. -1 'J Z I I -4 .- S fb U2 v-4 Q C ... -z ... 7 .... 2 -. J: 2 3 Z is 3 o ig- P ..- , 5. 1: 5 , 5 U5 rn - m LJ '4 p, . .L W Z 5'-7 D L' '4 ... -, .4 m "' 3. .4 gg ...- Q 5 5 75 -E 5 U: 9-7 O 'U 5 1 'U 1 ' 777' - 1 w - ' 5 -, lx k fi . - V 5 ft ,. k nv Ex " -if "f -1, '- A ,fV4f,, - I .vw ns- . : f:. H ."vYX ,. ,-1. , . - , j' A A ,142 D H ,MX - -..W - I A, ,716 l .....,.l I f ' A .QI ,, H, Ag.Q,', y 1 ',, ,, ,nm . - , J 5 .gf n,- .., -1,,4 . .- -,,, .f , , q-- ,. .... t-, ---- -.,-. I- ,- jx,,5'- 'gh --x ,Wa .1 ip, . 'V 'V , ..u L ,5,xQ7X. ,'Sf: 3:13 ,. 'W V H91 1-qAiHLR4lX'. . may an ,I ,, 4 .J-9.-.j . 3gk.- ,l-gf is :f:A11f,,::'i. 1 . l'yQ.f.v-,.5',- : ,WN I W , W , In I . . , ,, 1, l -4 , N... ,mn h I v , --'J--1 -, ' , ...z -ig , gf ' A , f. . ' - ' fj'.fg YWMUZMZ' , Q22-,gn I ' 4, :gk r .' 3721-a,',,5,-A si-w ,:A4'.Pnj!A1?,:igy,.'Q ,' 51, .- - - N ' ': - -. A 2 - 1,V ' " 'j,.,,,g i f" 1. - n Svjageeae. " I' :::. - -z it ad 11- -xxx ' 4 - 1 Q 1 , Q - ' Q f 2 f x Q Q Q lQ7ZfZg5Q1Lg'i?ME1p 11 MW? if 1 - 75 , Q1 'f 0 fQfgx16Mg9W2,nx If 5. :XZQ ff X 52 I , gg 2' I ,I aj :Xl r Q ffis 1' 1 'SQ Q, X ,,Q1?3f1mL154ggQ2f1 153341 1- 4 ,I Tr V521 4- f 'PQ K S 1z4.x.wNxQQQQg, 51 'fl' 11.9402 ' 'Ti 'L"l , -N1-'1 Y iv- I Y- Y 'l - - A11 Y-'T 3 ,.,,4- 1 H 1. ' 1, . 1? 11 , 3519, 1' 111,111 -711, 'W fo ' I 1 .-Qg-,.o 'V" . fs ff JSI' ' 1:-4 . , -if 3 'L fiigfql 111 -, I V Y 1 1. Ex! , gag' 4121... - f1.i 1' ' - '11111 Cf' 12 1,1111 I I 1,94 1 , MIQSSQWQM. o g "ALL-OF-A-SUDDEN PEGGY" O11 April 151, thc Seniors p1'osc11ted "All-oi'-21-S11dde11 Peggy," a comedy 111 lhlee ALM C KST AI1t1'1OIIN Io111 C1'1C1xl 11t1101DL L1 ellou of I'11tomo1og1cf11 Qocletyj Ixennvth Hay The Hou IIITIYIIV Kcppd fH1s I 10111811 Clenn Felton 111101 A1L1IlL 111111111 1111111111 II 1cIx C1 1Q11L11t11o1p4 s B1Ut1'li-ETD Leoter Leww JlC1x NILIIIICS Iuther Hamm Puku 114313110111 11 H1xxI111L11st1 DZHZI1 Potter fogo fM111sc1x mt 1t Ilmmx N 1 111 Paul Young LIf1X C1ac1c11t11o1p1 II o1c1 f1 IC1xQ11f1IO1 111 s 1Iot11c11 Edlth Penfield Tha. H011 N1l11lLLII1 IxQpp11 I1Q11e Bloomhealt The Hon Nhx CO1i1L11IOL1lI O11X13. Moody IS O M11 1 111111011 111 PIOICSSOI 01111 1 I P S M 11y Thompgon an Inggw IHQ1 111lIg,1I1L11 111116 Lomm c T111 ql1f1f1lI1lILxN o Ieg 1 T111 1111111 H111 It H1xx11I1u1Nt Io1cI C'1'1ckentho1pe s Cou11t13 Hllllsi A II The qLIf1C16I11I6wS oi CUIINGQUGIICLS At Ilmmx Iuppel N I I1t 111 Lo11c1o11 1 week late1 Act III T111 COIINQIIUCIICCN oi qlIC1f1GI1IIlNs lhe. 1Xh1tQ H6111 at H 1VS1'1LI1bt, 011 the u Glllllg of the same dak PAGIQ FIFTS THREE ff 5,1Q1lg S Qeia gi ml gr T1 1 'wwf -fer ang' Q. -Za -3 1 3 ' 'I - 1 . 1 1 1 ' 0 11 1 . 1 1 ' i V 1 ' I 4 I . .71 J I f 1 X 4 J K ' 7 ' ' . 1 . . .r -I 1 1 . 1 ' I ' 1 4 ' I ' 1 1 ' 1 . v I -, - - I 1 , 1 , 2. ' ' . 1 1 Ja I J 1 ' I X 1 sal...-I..--..nuqp.n.....u ..ou-.I 4-u.'ap.u.n L YL. f 1 p I , 1 Q. 2'1' ' 2 2 2" '.' V . 1 , . 1. , ' 1' 1 ,' . - Cn 1 K 9 'L C Q-..-1--.gea--.-...--u 1 nl Y 0 ' 1 5 . 2- 'xI ' , -11 I.. I 1 ' ' 1 x Y 1 1 '1 ' ' nA'Lvn I .--gaunnaauoognsaalnnnnpoanvqn 7 NI 1 1 I 4 -. I' f ' 1 ' 1 1 1 ' . -. 4' ' . v 1 -. cz .1 Acc, .k..n....... c 1 41 V N . , va A t I. I n 1 '.. 1 gf. V . 1 1 u 1 1 Iv u v A 1 P c c . , 4 1 c 1 ' X ' - ' 3 ' 1 1' 4 ' . - Q P l - c , c . . H A 1 .I J I 1.' I 1 '11-I.,v rw x 1 . x . I 2 V V' I v . N lv. , 1 ,-,,....-X P4 141. 'Si K . 5 , A3 11 11311. 1 1. kt. 4V1,,Al1 4,3 I , Ei: '51, JI! :I i. . I. 4 1. I - . 1.-4 I .Q1553 ,I - 1. ,- X.. 11.1, E .1 .-- . .11 11' , .. - ..:-1 X - .1 NA . ' 1 ---J " J I1f.,- , 2 7 'I"'I 2" "J f"' ' ' -U ." 1 fu- 1 4.7 ' Iwi?" 1 1 1.'-' f -' x' . ' .,- .. .: '. q , 1 --- rg- A ,,. ,, - 1'1f,Q1'f.,,,:. .gYffr.., -z' 1 1, 1 2:1-,. , N1 gg ,. 5' 5 ' . ,ja-2,11-1,1-191111131 2:52315 5 -Z1 c:.Y1,q:.-', A 1 :+L-:Wi -. " ,Z1...T. 111' ' ,, -4v4r'1 .. f 1' ' ' . 1154 '1gfrf'4Qf 11' '71, ,71,Z:ff1:i'Lff7':- -- --. , '- - u 1- ,, 1.49 .- - V , ,. , mr - , ,, ,. uv-. .-' -,P 11.1 .. N -ln .- -,--'H I na- 'N .. , 1, 1'f 4,15 1 L 1 .,r . - -km def. ,',..,1,.J111 L1 ,',51:',gJ1-x,i'....,1..-,,,1.f -- -- ,AY ' Y Y ' . . .:,.4.-,H .,f f 1 -v'1'n 2"-' 'IW -' "f X-- "'+Q1'-Qq ' .f.1.,,.. ---' -.-,. , 'J ,-" 1' - L' '- -- 'A-.ef A ' ' 2- - 'S' ' 1-' :,.3qll51gQ1fgiQy,gg4b 114 as - 1613171112911 1 1- 1f4sW1vf1Q1X1'g 15 112114 SL 5" I Lswmissfs f -mv fy' J mf!-' 'V' 7,1 1 1 14- 1 - 1 1 1 , ,I 1 f ?1 1 'V 1 2 1: 12 11? fs f 1Nl'N11a1-b11yV!Q54 FA541 is , 2-- 1 ,1 11 1 N 5 'S f 1 2'-'ax "'P'1" "sis v ws714f:v'51s 51 1 1 '211ZS?114!r1f M415 . ft fN1lvbvs .1 fggsjxfgmfxyxfsfyafx .-, ' " lb , Q 1 Q 1 zifwssgviikgg, 113443 J UNIOR-SENIOR RECEPTION. "XM-11..l111-11. 1111111 211111111111U1I11.fIl1'1l11l111111'l'1'111 1-ight 1J'1'1l1l'1i 211 11ig111?" HYUII S1 1-. 111i'1i, 11's jus' 111is way. My 1J1'I111lt'1' is 31111111 111 s111111- big swe-11 111'1'11i1 111111 1 W11111 111 s1-1- 11'l1111's 13101119 mi, XY1111'1 you 1111 W1111 1111-? 1111, 1111-11s1-Y" Q ...,7.. "?111l'l', XX1lQl1' ls 11. 'KX1 1111- gy11111:1siL1111" n1'1'1'l', l'2111'1 W1- f'1i1111 1:11 1:1111 1111111 111 this wi111111w'? 111-1'1-'s Slblllt' 1111x1-s, 11111 ,1llSI 101l1i, .I111'1iY Why i1. 1fl'J1iS 111.11 1111- g11r111-114 111111 you s1-1- i11 11111 11i1-1111'1- S111lXV.H 11lt'l'l'S Illj' 11ro11.1-r. sw- 11111s1- I'l'1'1Ij' 1'111v.'1-1s l1is girl 1111s. 111- gnu- '1-111 111 111'l'. 1-1111s1- I 11l'1ll'l1 111111 11-11111: 1111111111111. 1IllJ1i 111 1111:1 l1111i1'1- 111111 11:11s1- 11-1-115' r11s1-s 1111111111- 1 ing i11 i1! 1 11i1111'1 klllll-Y l11-1'1:r1- 11211 11111 gY1lllliIS111l1l 1111s 1i111- 111111." ".l111'11, j'Ul1'1'I' s111111111l1. 111lll'1 you 11111111' I1l1'j' 11111111- 1111- 11111i1'1- 11111 111- 1111111-1' 111111 11111s1- 's1s 'l'I 1111111' 1 1 '1 1 s lll 1,1 1111 111 1 11 IN 1I'Cl 711 I N 1 1 1 G01111X111 SENIOR PARTIES NU, X1 Ill 1111 N E, 0 Cl 1 LIN N ' 0 S1 lllflls ss 1 1111 N ll 11 w 1 str , S 1 1 1 1 1111011L,1lI1ll1 11 ' I 111 1 1l11L 11 1111- PXC EIFTX 1101 R Ks ,XXX 2 gi dw S 'X I 5 CUC y A F XJX W al 1 En A .5 f 1 Q-f 1 11'- 11 M y I ' ..L:.-ra-r- " ,V ..,f' ,-.1-fn.. w"'--nw 1.11 ii' ,Pg 1-, I . ,,sq"f1'r 1 1 11 3' . CL 11-ff 1 A '3fl"12l13.. A 111. -, 1111-1 11 11112 111 y 1'l'K' 111'111'1'111l. 521.1 111111' 1l11w11 11l11l'l' 11 :111111-! '1'111-y 11s1 111' 3111111 11111111011 11l1:y. l'11 1111 i1 will 111- f'1111l'11'j' f' 11 1i11!" "X11. il is11'1. 'l'111-:'1- 111'1 141111112 girls. 1.11 1' 111 11l'l1 girl 11 Si'l'1I 11i11'1 '1'11111's 1111- 11-:1 ' -- S111 ' l'1'1- 11v1-1' s1---11." W111. 1ll'l'1' 1'11111 -s "11- 111-.11 Il111'1 11112111 1-111s. 111-1-I 1 wish 1 111141 ll 11i1-1'1- 111' 111111 l'i11il'.H "Sag, .1111 .c, "1l'K'll'1 1it11f1- li1111- girls 1-u11- 111211 2l1'0 s1-r1'i11u'? I'1l 111-1 il' I w1-r1- i11 111-1'11 1111-y'11 1.:iv1- 1111' S111111- 111 1111lS'1 1-111s." "111l'1i. 1111.11 111-111-1' :11 11111111-. 1'lJ1'11'lllj' 1ll'11111l'1' 1-111111111 1111' 1111 1l0l'1' l'11 111111- 111 81211111 1111 illll' ll V11-11. ' .' 1 1'1"' 4 I '1111- S1-1' ' l111ys 1.'l'l'y 111-1ig1111'111ly 1-1111-r111i111-11 1111- girls X11' 111-r 13 111 1111- 1111- 111' Mr. 111111 Mr.: U, ll. F-I11g11-. Th - girls SEQ' 111111 1110 1111ys 1111' il 11111111 1111111-11 1' 1111-'111i11- .X Y'2Il' 111111-11 1111s s1-.'1'1-1i. '1'11 C- ' 111111 il "Kid 1'111'1y" 111 1111- 11111111- 111' Mix: 11211111 1113' C1 11 .111 1111111 .' 1-1-1. .Xll "'ii11."' 1'111111- i11 111.'1I' :?11111l11y 1-11111-1-4. liil g1111111s w1-r1- Il121A'l'l1 ' ' 1110 1-1'1-11- i11 f. S111-' 1-111111v, l'1lCW1llI., Lllllll, 111111 1111l0l' 1-hi111ish l'01'I'f'S1lllll'1l1S w1-1'1- 1- 1j11y1-11. A 1111111- L . 1 -' 111' 1-121511 113111 1J1l'1'1'f'S 111111- 1 ' 111 f "ki1ls." 1 11-1 ' ' '- ' ' 1 N f " 5' Q- .. x. , -Q' ' 1-25 1431114 N- "1 1 51 '- 71" ,' , I i1p'-- :inf - -,-,,,.,.,.,,...--'ig' 'Q-'1' .:1-fi.:-1 . X- 1' 1 -' If - 1:'. ---sA-- 1-lfgrh:-'If' 3:1 'A ez:-fy, ' -3. url: ,.? !'.- 1' T""g '??L '-"f1'?'11-g.' f"1Hi11"f?1fiip... 1,1 11 1--451 11, 225' 53 S611 9 EI' FLG'-3ilf'17-1 i 1 - 1 .1 Z' 3 ', u 1 , wi, .1 .1-fi.1'jjgW':1'f.'.,Q-.1-551:-5 41.5, f5l3f1,.,'If, v1,,1,j-gQQ1.:-f- 1 g.g.,.,f112I4fr.f.y -nf.- -9 ' rf , ',.l,,.:i 'f,, .4f.,.4,,'1. 2 2--4 fi- ,Q-1 -f-'fv - , - P- ij' -' - - I f ZQNRRHSW ' 1594! V "MVN W va "" ' W' 'Q' x Iw5J'w7:6V4sw5G Q, N L 12 J Xigxviwxkiw xilk sm' Q4 f! Q: ln: 5 ff ' f 'ft G5 J 'nl ian 43 K fx' fl lf: " 1 fn' F U OSELOWQLQLL ll ny 05 wif v. 616 H147 it as N I Qkq ELLA xlllin W ,W N J' 5 0ifQg P XGE FIFTX FUI ff X gk I I FUJI El I.-E 4 ' ' l 1 U .fr 2, g .se 1 74 4 1- 1. ' 8 1 1-uf U1-A 154: ' i' .audi-' 17 4 "ww ua' A .. ff , X L, X' -4 4f A-,' ,A --X 5' 4 ',I1 , -5 ,,t - 'r6,'!. r :M d I' wg .N V v . N l - wi! ifm' .Q V' XHI x X. 5' ,A .lf-I T ,.,, ,, , K 3, "H 1 41- A 1, ', Q I . I "ij ' . X . .4 MA '13 W' ,Z7 f W , :va ' XXI -U f VI , Ms- X W' V ' A . A , 1 , Y.-f m Q , I , .V Q., Ni L3 1 Iv - . . , . X 1' 5 2 - ' . .- , A ., , .- I Q , ,i",-:ff-.,1..,-,. : ' ,' - Qelrlj' -hh ., - nH..g:,l,:.a...l' -4 A. ,t A K :I N 5 , 4 4 I ,A V gif.:-,ghfw - ' '-. . f gfzfn gtg, ,V , .,- '- K 'f - ,tj-X-.-QQ?-,' . .1 VJ . , . I. -.Tig 5 :ul .44 I . VA if ., . . I lf.- -. .T J- ,-21.3 fx' -. uk gV.,f h - V .5 :I , A. xv - 4. 'Vi Q ' ' , .- '. 'f' I ' -L" f ' 'V '-L-"'-'fi-'fI'.l . ,- . If , - 1 ., . I, V, V .1 -.DV ' V .-fl It D .I l YL-Nigel ir : I . . L . , -Mx. .Q -, , .xr ., A ' V- 1 U M l , , . f'Xf"" . ' A Sf X -o 55 0 'fa 5. Eli .. -. .51 '11 M1 .mmf ' 'N ' f ," J 4 , ' if 'f 5-7 '5fa::,,Q' 5, X if " " A"' , fi . nn:?'.Q3 H ,I 1Q ." fI2.. '5f'H ,:,j ig-Ty W fi'vf .T ,Li sm' ' ig i gf , :zi'1?QE.z2f-Ai ,I 4 1 .. .y1.. .171 .W .15 - , -f - - - W . -11.2 .. ,.--'. -1,..lJ- 3:-513-:,..:: f-2--ni--2 gf W. 1 , .pf-2 , X 7, ' A44-'4',' .mffgg A ',, "'Fi':f:'f'1"V'k,.4-' ' -i' - ' 1. 1 0"-" , ,ff .L -.- -.F-... ' ,-: a..- N .- .5-su A-LQy , . . :15'NQvAQvwQ'Z Milf - V - X ' fNZw:v?l5fQ2 X :wh A 6V fx M W . 0' ---, -,2-wav-I-'-J Fm,, uf2Q-X:3,fW , 5 1 a h S 5 as I 0 4 f., : :S .fx ltr f 5 W 7ji 5 - r ' ,YUWQJMX 4' 4 Wx 1 " ' f S, 4X1 ,xx 1 5 '- 1 1 4 ' fiimfxv QU few: -- - A , f - If , , x f - I ,g - - if - X1 'Q :iff Qffxvyx 'QM 4 f We , .2 'rl 1 242LiJ352lgKQ,g, -1 .Q ,11- ai 'J PAGE FIFTX SIX ,-N .R ff LED E YH 1 ' Lk 9 'Y ul 'ffwf Agmf ,H 63 "MJT :MFL J, vp 1 , 3'-A ' 135 ,Ang XM X 6 'ZZ Mx Qn v I' x.. 'if' ' uvgw fn-ma: -:: L 2 Z 'iq 4- .,,,. 2- , gf 'J' I. x T v I l f. A A f ig 5? i 1 , . , f, , ri 1 . 1' ' ' A ' 4 ,. .N I ' A :ff q,k ,fy . in hw., A h 7.1, 0-af, 5 'rf' - lv 5 P.-Lt A K X i' -' fi , -, A. K XL 5, I -V Af: . II. : .5 F R JWIEXI, ,- ,gl S VY" f - 1 . "f'f' M ,,g,,.---- 1 . -"a.',. Q.. .f ,, ' 7 4 ,I -fp A , '--'-f--- .'--,,e: ,Q , f,,'r..,-:! r M 1- .f. " .,- N' fw- ffw ..n- . .V - .' 1. -. f-.'-V' 'I -, ,.' ,H , ' r. , '. ' !,': ' ---f .-' . 1. '. f fig '4fQ,g..Jfw -- A" .fm JH lb n f . ink.. M .. . '- Q. A.. 1'1g,,7"71 Y. 1- 'ix-H J ,Al A- -qv ,I - . Q, gag: Tf.'5":1,lf3!9""- mg . :-"1 V 71' 1 .. . V-...1,,.f .f-2. I ,,.-1 f. x,, ' .. u k- . ,1,1, , , ll J .l. -.w-1:54, 1... V .. .J--,'-1 -qw, -, I .' 5 .4 f, , -A' "- ,w--K. 1- ffl? j .-'f.','.f 4 .,Tfif',Jf., , . . --:iz -' ' "." ,Ynfl-,4,' N1 " .2-""'Ki'.1:9l.j-g.N,- . LC., " . X 1? "" 4"L 'H , ' ' 'T ' " f 1 . " 7. - 1 1' 2,2"1'QQ-,lf V g1."i21l4xfg1 - 'Abi-7:.Q ,gtPfv1L1ue.Q' Irving -' -I ., ' A' ' ' . - ,w , Y UV " 'W v -' V- - N . A '-44-2:35 , a SQ -" 4 ., - 1 , 0' ' 'L ' 3,""f"'9"'7l'-:VL V ftvmi , 5 , 'f s fi,QE?iYt5U My 0, Iwi nettiwrlltxx -- 7 f I f ll 4, -a ' ' y M ,iQ Q ,Q .. f , 7 , 7,KfX0?lIaJQ5 X f wf X X X50 tg ' 4 gn yff- 1 f Q ' , Q, E A ,, jygbjrx 'gy Qfylp :bvglxfltxfx xx? Skifutl. ,315 -1' f:-' ffr sf 5 J 2 2 :f Jbfllhhz ' It 0m X ay F1 7 ' " ' "' "" HEMI' 'LAY Q XX 55 QNX' FOGTBALL. .XIIIIHV httltlvr, vzzlmtzziu. lt't't tztvklt- and 1.1111-h11f'k, wt-ight 184, Art was tlw biz:- gfust mam tm tltrt 1021111211111 :always Wll1'lU'll hztrtl for tht- gmnl 0I'tl14'tt'z11n. itz1tlt'u1'tl ,Xlc-t'1t1'ty, t'l'lltf'I'. wt-ight 162. A now lllilll ut fumhztll but ll 4'HI1SiSTPlli lllilf'0I'- linrl Him-lnztrt. riultt umrti, wttigltt lim. -L':u-5' slnmw-tl up we-ll :tml wmltl ztlwztys lm rvliwl III rm In tlu his 5111111 Imstetl' lmwis, right tml-ft-. tu Tp it INI. I1-wis wnlltl ulxxztys ln- 1101211111941 tan fm' at tant-klvswi11go1'ttm us-t tht' rmthvx' fttllow. ':: . ffl in. y 'ts .' 5 'z ' 1- '.'- :L rl j ' , 11115. "ll " ' " not tt L l Xltlmus,h tmx .Jil S 1 r IX X S N N U H Ill! 1 N H l IIS x sunt Ill y 1 on nw x x 1 x 5,00 plt x IS lll L0 11110 N0 L IIN! x Nklli t ll It I H1111 SCVINOII N IIIIID f'll " Inv lll mt xt lhe 111018195 ll N fr met N 1 rn ., -N 1 ff xx Xex t '- hu ,, 0 ONS X PAF! PIFTX SPXI X """f4 RNN. 41 E 'A A ls' 5 W ' .1 Lxitnt .K ,.,x.Q- xs- a " an-1 "-1 ,np '9 v- Q ,P ', uv MQ IY t , if -Q " -- fm it S, uf, L 1 J ' 4-X' 5 +4 -x '-13 '1 ,,.,'3" ..,.,. --5.x-.has--l.a.f ltxlt- Ixn pp ll 't :nfl xul ht Im I1 'pp ut not so slum mtl tuttltl t ttth pas tx IJ tltx xxvll Xletlt Hmtml qu. IIII I1 tk w1:.l1t lt' X Lum! uptn In ld 111111141 .mud gum! nn I0 turutng nt 5.11 l'.l5tlt'n.t1t1.1lltl 11.11 It .tml lt-tt-4-ml, xwlglll 110, .-X g I Iztc'klvt'z1m1grxutlz got- tin ' tht- lmll in tllv uit! l.IuEnwl tlw ztl'1115' l1e,t11'tw't-ztsuxl was m'vI'.t tilt-1111 lfvlttm, 1'igl1l-lmlI'lm:tt-k, WL'i2llI HH. U11 - nt' tha- sttrwt :mtl llztrtivst tant-klt-rs on tht- tvztm. A 3 1: nm" mztn ht' c-multi t'zt1'1'3' that hull fm' lltrtmtzm Maw tx. t'1tll-lmvk. wt-'glut IFN, A hztrtl lim- 1rlllllf,!t'I' mul but-lu-1' but pl: jf-tl rmlj at tt-W 2111114-3 lwc"xx1.'tf ut gvttiug his ztnkls brulwn in pl'z1t-tiwm 'l'1mm:as Iluxxi, lvt'-l1::lt'h:1f'k. wttight 338. .XII tl 11' nmx' mam but :1 guml lmlzxyvr. V111-:'lvl' S1t'I'lf1I2, lvft gtmrri, wviqht ITN. Stv1'li11:'lwp:zl11 to fillrl l1in1:4vll'tl1is yt-ur: 1 pluywl guru! hull l't-11 l.t-wis. It-fl tfvmrrl. xwfyltt ISS. H41 multi hr- tl0llf'l1flt't1 on tu gf-t in :md do II' sllztru. lipllriztxul l.m't-, uttivrrl. wt-ight tilt. A mam vlm grit: lv' lem. Itill lllt-Vins. 1vt't-1-ntl. XYl'iLlllI HT, .X gum tuvklm' :mtl good 121.1-s, llc is the unlj F11-.'ll11t:111 tu 111:.ktt tiw tv: 111 zmrl slltrtltl 114-ctmlllc' z ' tl ayCt'. Frm-tl Iixlflimtt. ,1:tv:ml. wt-ight HH. 1511-tl wo1'1'vfl lmrd all sc-1 S011 1 fl ' t ' Q ,V wal nt' the' ga ti. IMI ' C" I .H.I.. Th 1 tt-:tm stnrtt-tl tht rfilrtlll in good vundititm, but 'z I 1 ' -3 .'l , -. lsed by II10 buys In-ing' in lmtl I!Ilj'Sit'11I 4-mlflititm, Attvl' tht- Iitltc-lxinsml gamut- Gt-urge haul the Ge' ,z 11:1 -s wllivit Bw gztxv tn stfvtwztl of thv other boys ot' the tvztm. " 1: .' wt-'e llilftllf' 1:0110 wht-n orders tm' vztf-r'i11:xtirm wtfrv I'vt'0iY0tl. K:thle1".' fvflt gmt " 1 of 1'GlI'l'YiIl1.I him :anti ni: at1'f'lws stztrtrfl to hw: k l wn. Ii0.'urv thv Killglllilll-uvil'hiIll trip th , h vt-ro ztffain in the In-:rt ut' c-mnlitimm and as at result loth ,JIIIIOS were mm. .' it K'1llll'f'llT'HH.tHlI' star L,tlfH"t,IUlllt'lltl.'1lil25l with at clislovzttvrl shmtltlvr, that injury 2 'inn' ,C ' ' '-Su 'EI ff' Y I , . PEW . . ' '. ii .ttff - M, T qw! as m . A2 1 ' in ft -X :Q g gs- ff Y :,, '. jj, 4- ' ,' 'fi .1 I .1-g-'ft ,- -x ,, , N- -. ,- IZA , 'Qin 'FLG I1 " " 4 ,'1Q':at,.- ' ' HM' 1 - -A N .'w'Q,j-",, , ,, Q: 7-9 .1 , '- 4 A' , ' ,"" -1 ,- .,,.' -'f :A . 'Y 1d'31,',1. W ft' Qt- ??' .fig HMP M 23 A - ,,,:Tf'li '5f-Sir f ' tg V N .' I, -"f "" -1' -tg' , A' jf- 2' :LUF f if. ,, .- -1,-J . , 2. m -. ' Q. t-" , ' . R "' .Y- ,.'. gif ' , , --,ggi-"".' ' " 'A,.:- ' , 44- , ' , . ' ' 1- f. " ' "- 5 '-1. WI. N . "1 , . ' ll 1111 2' R'11if'15.4b 'Z 4, 5 - 1 ' if Q ffFU:fW:111111lgX Q :1E?i'M34?Qi5M F 55 ,- - -: Nj, fk1f1v1x51 11 19 11 A17 IXEXIJWS-RQN I i fy ' l V 0 V . 7 nX be 3 Q, 9 0 W if ' Q7 711 D h , Q? g 'Q' V' . 5 5' f- -f qa11 4- .. If V 2- I zgttf.--114 -if 2 ??96iffV1151' 1294 . 1 K'l:M0's11!J'1QW. ' , ' ?0Jf51:X0'w, 544111 5 45 sf tx X ' --N 1 ' :: ' 1 ,' Z"'4'ZX11bi1 X lx 1 "E 1MWq1N?Q1S7i' gf Aa 111-1111 11111-1-1111111 111 .1 Q,11111l' 211 1'11i1111'1111, 111- 111111 11111111S1 1-111111111-11-ly 11111-1111111011 111-111110 the 11111111111111'1- 111111'11111111-111. '1'11is 1111s 111111 111' 11111 1111151 5111-1-1-ssful y11111's 1111111 1'in11nci1111y and in T118 1111111111111 of gll111l'S 111111, 111e s1-1111111 1111s 11xpc1ri11111-1111. 0111 111' 32 112111108 played only 6 11111111 111s1 In 11111 1111111111111 1:1 xYii'1111i1. 111151 1111ys were 1111111 111 1'11Dt1l1'C 1111- S111-111111-place cup. O11 11111 1111111111-1'i1's1 111' A1111'f'l1. 1111-y s1111111111 11111 1111- 8111111 '1'11111'111111111111 111 1.1111'11e11c0. " e irst 1111 51:11 11.1 1 11.4 1 ' .--11 , 5l111'ks1'i11e 111111 A11 - ' Q 111111111 1111 111113 '11 1 4 - ' . ' 1 , .1 - S1 '-'i11111.'. Winfield 111111 21 .1 'sp11s1'1111i' ' ' 1' " " 'H ' I.. . . '.1 " '. , -1 '1 1111, se. '-1'i11. L 11111 11' 1- 1 1 " .1 , ' .1 ' 1 's 1 .1 1 1.11, 11111 11111' 1111ys felt 1111111111 th' ' IL was 1111 1 '11 .' .1 1 ' ' 1 .1 '1 1x11i ing L,'l111C 1111 Wi111'i1-111 1111ys I11'K.D21I' d 111 1,11 11111111. .' .11'11111, 11' "1., ' ' .1 '-1' 1 ."1s 1111 111111' thing, 11011111011 the 1111111110 '1 1 11111's '1111 ' 1 . ' 1 - " - ' 1 .11111 111111 N111' , 1 111 1111'11 111111 !1kI'f' I111-S. 's 1- '1 .' j " 1 1-121ssi1s1 2.,'1Il1L 01' 1111. 11111111 '111 '1f1e11 '111 .1 1 '1 1111- .1 , ' .11 11111 points, 1111111-11 g11e1111y 1.11110 - 1 Q -1 ' 1 v 1' .5 ' 1' . . ' '1111 .- , 1" :.' ' 1111 11' 1111, 54211116 . '. 1 ' 1 - ' 1 1 i 1 '1 111'111 to ' . 8111111 is the history o 0 1111111111 ' JI ' 1 'i " .' ' ' I ' 's' - 1 1111s 1'1yL1 '11 1111, 11 - I1 lIl1tI1l X 11 N11ff111111 11112. 11 11111111111 11 1 1 1118 111111g, 1 1,0011 1111191 . .Ls .1 111.11111 1ns1111f 111 1 -11 , 1 11 111 S1111 111s 111111 11 111 1e111 s 11 '1111 T11.1m x 0I"'f 11161101 X1 , 1 X1 .1 S slt 1111 11111s1s1e111 11111111151 5.11611 '1 1111111111111 111 22111111-'S fm 11111 X 1 111111 1111111111 11' rle 11 181101611 N 1 15 N 111111 111 the 1 X lea C il ' 11 1 1l1r 1 XY , N 1 1 111 111 the 11111111- 1s 1.11 111-' 11111 111 S1 111 1111111 11111 11158 01 111s ex 1 1111111s1 IS 11 ell 1 11 X11 1111s 1111111111111 3911 It the g.11111 111111 9 1 2111111811111 o1s111 1511 ls l111l1Xl1'11"l 11111111 1111 9,0011 f.,1l11d1I1g' 1111011g1111111 e 1s1111 1 1 N 1,11s- 1 111111111 1111 11011111 e-11-111 11. 1111119 1n 1115111111 gn 1 1111111 Nlrf 1111 1 1 N 1 111111111 1111111 Z1 111s11r1111 the X11 S1111 111 N1111111 111 1 1 1 111111111 111111 1111 1111 ILXI 11 mos I.1I'11r1Q1 sl! 111 11f 1 1n111 11111 11 IP 1111 111 1 11111111 1'11111l1111g11 111111 11111 2,'11110 11111110 few goals I111n111 11111 111 1111111110 man 1111 11111 1 11 S te. Os 16 111111111 9111111171 1411.111 1111g111 13 1111111111 111.11 Q11 1 ,111111 51.111161 and 11111111 a111.11s 1111 1111penr1e11 1113011 to do hls share Lester I11111s S1111 11111 gn 1r11 11 0114111 1811 1-s 111 1 11111s I11 lflf llk per 11111 111111 1110 f11s1 111 1 1111en 110 11'1s p11 ln 11121 S and strength made 111111 a 111rd man to get around PXG1' FIFT1 FIGHT 1- f'X-5 ff g W4 1 ' gf? Arm? 11 Ill 9. IWW! W r , ' 711, -z WN1 any ?j2. 1 I 4 -.-azsagizz "'f X 1 '11 Lf 1 bg B Q5 f 1 f- 4 U 5 .if Q -if -x X- X if sf 45 -it 1 111 1 11111 - .111 1.1111 NX 11111 1111111 11111111.11 111111111 gen Illl 1 . .1 15111111 11111 '1111s 111111111111 11N 111 1111 11111 I . -. 1 1 Iso 111 111-1 1.111 111.111 1111 111111 --111 1 1 111111 111111111111 11121-11111 11 1 '1111 '11s Th 1 1111111 111.1111111111111 1111111 11111-11 1111 11.111111 w1.111 1 1 - " 11111 1111 1 . 1111.11I1' 111 1 1112118 1111-.11 11111 1 -1 1, 1 1 e Y . X11 .111 .1 111111 111 11111 Nlllll 1111.11N 11. - f .nd 1:1111 .1 1111- 1111.: 11111 '1111 11111 - 11111111111 1111111111 1111 111.11 1141 111.1111 1 1 1 11111 11111 . 1 1 1 1- 111 T111 g.1111 11.11 111 1.11 11111 1 '. 1 1 GX T11 1. 1 111 1 111 1' 11-1 111111 11111111211 111 1r1111111n.1 . 1 ur .1g1111 1111101111111 13111111 111. 11111 X 1 X11 1 111' 111111 X11 s11111.11 11111 1 1 1 1 1 ,A 1 11.111 .1 11111111 1101111 111.1114 11 1111 111 1 11111s 1111111 1111- 1.1111 . X111 C f 111 1 1 .11111 g111 111 '111 111 111.1111 1-1111111111111 111 11.1 111-1 11.111 111.11 1. 11. 11 . 1 111r 1 -. . T1111 11111-1-11ss 11111111 s1111:11-11 111-s 111'1- 11111111-11' 111 1111- 111-11s1. 11.11 1-1'1'111'1.1 ' 1 - sler, 1.1111 ' '- '1 p1-11f1-1-I 11111'1111111j' 11'1'11 11111 1n1ys. 111111111 '1'1 .11111', 1' 1 1 1 1 '1s well 1 1' ' j ' .1 1 .11 1, 11111 11111 '1.'-1'1hi11f1 11111 1-11111111111 1111 fl 1 1 1 "g11t- ing 1s1' 1 -11.1 "111'c1r 11111 1 11." C11 ., 1 V1 '1 11'211'1'!1111 11111 1'111111'z11111 '11i1'111 155. 110 11111'11ys 11sc111 111- -11-11'1111k 111111 1l'll11l- 1' 11111. 111.1 .- -1 1 1 1' ' . NIL . ' . '.,11'1 1'111'11111'11 111-ight 142. Ale '11 1 11s 11111 111111' 1111- s111111111.11 11111 111s11 11111 1'1 .111r.'1 1 ' .-. '. glle. 1111 sl11'1- 111111 'fll 1111 .'.1'1111 1 V111 1 . 1-1-111111 11151111 1X11. 1 .-1111, 11'i111 11i.' sim- 111111 S1111-:11:111. 11111'11,'s 11111 11111 111111 "111'e11 1111 1 1" ' , fel- 11111.'. 119 1" .1 given 1111-1111111111111111,111-V11 -y 1 . -.' 1 1 -1 -1 -1 1 ' :cel- 1u11 -'1 511.1 ' 115 11is1'f111-11111111111 111 S11 1i11g. , 1 1.1 . . j 1 11 ' 1. 11111 f'1lI'1iS, right 1111111111 '1'g11 141. E1 1 1.1 '1"f11. 111" "'1.111" Q 1. .th S111 .1 1111 SI'1l1'C91y 1111 .'11 ' 1 use-11. 1.111 1'1111 2111 11lj1lI'l11i s 11-1 . 1 1." W' 'we ' 1 1 1 -.' - 1' 111. 11111' 1 . :': 1 1--11 1111111111 ff-1111-ig111 11111, 11111 1'11s the only 1111111111111 111111 was 211 1111- 151111111 1111.1 ,'0111'. 1111 1,' 1 1111 well 11 . -.T 1 1 1." ' 1 1'6'f'11 '1111. 1111 will 111111111 Z1 '1 1 1 1 t11e 11-'1 1 1.' ,1-1111. .111 '1 1. .1 1 --1'1'1'1 1 1---1111-2111 147. .1111 '1 - 1 111111111s 111-11111 11111-11 ' 1. ' 1 . .. - ' . . '. .1 ok 11 ' 1 .i '1 1' 111 '1 1 ' ,111 11111. 1...'1'- '1 -",11 "1f 177. ' 2 b- 1 h- I -,Y . I . 1.5,-1 'K1 5. I L.'1,111','.1 1'-1'.1 1s 11' ing' 1'. '. ize ' ' 1. . : I ' " A 1 Y N -1 A' X1 ..6 'Lp 1 . 1 ,- .. M 1A i. X "pl - 11: -,f fi- H!" -- K 1. 1. , , . 1 11 Y -' .5.?.-.' 1 I ', 1 V .-.1,...- 1 .1 iflffw Q' du ' - - . I ' ,J ' '111' '.i,i-iw- -151 . 'f f '1 ,-1 '.1 - 'Z . 1 .1 . 35 :I-': 1.1 12191-'-. 1 H 1.1 UBB .111 1 ,11- Li . na-I-11-,,.--N 5611912 1- .r1..- -.fu 1.--.N 1,11 K 5 - ,ggi 5 gf".-,I. .55-f..1 D 111, .V nl jA,1.,.511I1..gg, ggg3...j,!u1 1 '1 - - ' ' 11 12'-.11 ,,f.ffk'.'?- Q . , 1 :l'1'f- wx-11-1 11111, 171'f'1HLFf1?f.'11'1911: .f.1:.fw-A '1 . - Q., ' -f -" 11' A . -1 A. . . . L , -1 .- . - -. 1.-,rg J- Q-be-111.-1 '- Y AA" , 1- M' 1.1 1 - -1 -2 .-- 5 1--- - .3 ff 1 . I-72'-5i"'0wl93-1-:W ' lyykkfkcgxiw QQ? 'X -11 W? 'Q+Q5'5g5w?M2Qe:.a f MELA? EP24RW'q'Qf 29 ' - - nvrfllriixqw f!'l:V4"'i1neJQQk : VQZWFVQQ, A 4455 if 4 ll f z I mfllixl xxx ff 'h n ' ' H f f 1 H ' Q " 'N GN A 7 Z f if X I fix f 4 S' - 'N :: ' 5 5 N Z: ,k id V. 4- 4 ' , t ,S tagivilxxxsxixy 1505 Q AC fi! RN 'Tnxm ..4,- .- ii ff-TG Chr rp Pd Curtrs Guard Radford NIcf'artv Guard I eslle Knapp Sub Gu lrd James Gardner Gub Form ard Arthur kahler Center Vlerle Hmton Pm xx 1rd George Gardner F01 xx ard Capt Lester ICWIS Sub Guard Iwan Trusler Coach fer Lk U PAGE FIFTY NIXF 441 f X u 'P Nw v ki ll hp X' 'ff' 1 N , , L is ,.,, if WY y I I P 6' ,7 AYAJSQL, 5312- 'I 1 -f D'-3-...f"K,...+ K 54 S Y 271' 1' ., A v.. Q 1 1 ' Ck. - 1 Y ' r J , , , 1 . h , ..",.'1 ,C -'2 .' .. - ' A l A - ' . ' ' 'z , ' ' . 4 V v " ' v , , V 'A A 1 . 'x ll. K . C :v 3 f ', '. . L' K. X- t agziuzf .3 M y ji, A ,lj -cv., , 1340. ,gl . . Q., K ' q,5!Lz.,l. gi, Af.: wp . 'vrjg-Nfl, 1 all ,-'W V ll ,3, A01 V' A 'MFE' il 'ini A, .af .,.u:',1 .- 5 ,ya,".1 - - . , fr ' Y -' X ', M -' V u., - '- ,-5,4 , f 4:-, ,I ,, Q41 XE, ,W 7,1 :gl QU Q 1 uk, Y. ,G vliigyfvg. ,gg ,ffm 1 , xi hwy W - f - ',,' xv-, Q-.r,., ,,"'z. Q-32' IN -f - F ' f:':'a,.-H: H , ,'111-.gg A.-,m:'g.-,"wl1. I 'fr -A - Pav fn-" ,:"' Mfr' 'e.,'!u.'12,-1,-.L , 4- if -'fi -' -V-:-f',,a il? ,3. 4yLq!.5s5..,gg4fe :.f:,,+-H -gr : -, 4-g f' gy ,- " .-. - -'V f. 11 , - . J,-.f. ,f -1 1. . -fe -J-1-,--.,- -..-gg.. .- , N b " '. "',- . 2,? , ,. -2 ' :-- " J .V -33' -7" c'.'?"'f ,ix"" N + x "3f'klF 'TL4k:' X27 Xu ' - - QMILQSJISZS 04 N f ' s 'Wg I Q A ff X f . : 5 5 y S51-IWQXXXXVIIXF H 4 R Z 1. Phan' SE.-XSON'S T110 l'l'l'fll'l1 uf 1111' .X1'1iz'11sz1:: Vilx' I.ig11 S1'11111 -X I' 11 S T1' l'1'11'1I'Y'111' 1-I :Ei .-X. 1. II. S.. 4515 11111111 I'lz1111v, I! . 5X 1' II. S. 22111 X111i4'l'Sl11l,111 "CX, IK 11. S., 5111 lI1111'11i11:41111. Zhi . ".X. V. 11. S.. 221 XX'i11Ii1'111, IIS . NX. V. 11. S,. 213 Nvxx'I11l1. 411 . 3-X. 1'. 11. S.. 53113 l1111r'11i11s1111. 33 .- CY H, S.. -151: Nivke-1's1111. III . '-'X I I1.S., 5253 N1-xx'I1111. 2151 'IX 1' 11 ' . .S., 2133 XX'i1'11iIz1. ET , FX. V. II. S. Oil: Ki11g1111111. IT . "0 '11 ' ' "' ' ' lll 1 'x A fll Z Eiga,-I . f fig X4:Sl11: 1' Lam' ,, f ' 1 ,144 27lS':7X v Q !XX4f1'Qll4'J'xQ 1 jlygqgxpaxyg ,mf . '4'4 011151 Ili-JW A j I Z:NXiFAS7wXXS4 suv X4 - A nz , f . Q - , , llx 11 T NK!! Q lf 21. i qe q pgx a, A 'FL :Q,Q45gQQ,AxZ0x RECORDS QX1 Wim 11 1111,-1111 112111 Ilxlllll 111' I!1IX: X.1', 11 X.1', 11 X I' I1 X.I'.11 X.1'. 11 X.1'. 11 X. 1'. 11 X,1'. 11 .1'. 11 .1111 X.1'.11 XRIXXNSXS X XIIILX IFXIIE S1 xx K1ll1 llll x lll 1 IIIIN 11 Ix111,g111 111 INDIX IDI Xl RFK ORD ge 111 1 e 1111 1 fl xx lI'f1 1 111 F11 X11 subs lllt 111 10111 PXGI' SIYTX 71 X x gg dgyln ' R ,Di Nd 1 ix 1' JJ, D J . , . 1 A 1373 Klllkllllilll, 213 271 Wir-111111. 131 1111 XX'i1lIi1'111. IIS 4111 1C11111111'i11 N. H. S., 20 1141: XX'11IIE11g1f111,111 Lili XX'ir'11i111. 216 273 1A'1'11lllI1f11ll, 5 351: .'Xl'Lf0Il1lll0, 6 I241 .XI111'ksx'i110, S! 2411 XX'i11Ii1'l11, IT 21143 N1-xx't1111, 215 XINDINI I mn Q 1 1 1 J 7 111 .laik .ff 1.11, MW -- 1f'2+.-,311 1x 'L ! tl ,X. 1. II. S.. 6093 11p1111111111ts,:111.,, 1'.-X1'k1 :us X'z1ll1x' 1.'l'1Q,ll1 1111111-s. ' W ' 1 v ' N ' x ' xr 1 1 v Y 1 4 .. L 4 1 1. L . 1 1 1 1. I 1 I I FI' 'I1111 ..........., .... . ........ T 1111 I-31 XX'i' .il ..,.. . ............... ,...NIIZI I-I! XX'i "1'111 .......,....,........, ,.1i1i1i 2-I .-X1'1': sus Vity ,..... .......,.... 5 S111-S1 Nivli '1's4111 ...,. ................. 3 12121 I-C! 11111f'1 ' .1111 ,.,.. ................ I 1'1' 2-I' " f 1 .............,.,.... , . . S3 I-33 Y Y 1 1 L 1' A 4 FG FT F ' ' t. G11r11"' G1 '1lll'l'. 111", .,,.....,.,...................,........... HL 14' 25 430 511-'1- lIi1111111. RF, .......,......,......,...................... T51 S 25 I66 .X1'tI ' K111l1'. V. ...,.............,..,,...................,... .14 I1 421 IRS E11 'z ' 'Iis, fill, ........,...........,,................,.... fi 11 26 I2 Ilz1rII'11 . 'f12ll'1j', 1.11. ......................................... 3 0 40 4 .Iz1 -1 G1 'I111-r, F. ...,.,.......,. . ......... .........,.. ....... I 5 1 ll 1 38 Iwsliv KIIZIIID. G. .................,................. , .......... I1 11 1 0 Imstm' 1,1-wis, fl. . ...,.........,......,...,.................... 11 11 5 0 " 2 ..................................................... SAL 155 11" R219 4 14 A 4 ' .f-.f'N-5 w 1-K - 'lx x . 5' ,. I , " -. 1 :X - 1 3,1 c, - . f'fi'fi?'Z' I E .. . f - 0 .f v Y 1 . I H A uf N J 1t522,,,Nl4: fl2 .:Qj" '.l'f1.e1g:. --I . Z' 1 ','fj,15,g2 Ax. I 1111 3 MB 1g.IQLf-5s5Z'3e'I?1fgy .-1QP5,'ALjV.g'3-'. fu ' .1-.,,,1g,L .Q.' ,V 7 9'-a., 11,3 -1- jx,-'J ' if f ,'4.5y., . 5 1 ,nf 3 g..'rf - 1 1. ,VL 7q,.. . ,w:-5' jfvg, , V.-5:1--.541-, " A -- . . --.-- -Y - -f-,- my - - ..1h.g Q-Y Q - g.: - ' . ,l All xx Y X: 5 W ff X1 ff if '-f -' .. ,, - I W 'm"INNQF?Q5 Q? F ' I2Lm'N'N:4fi-, 'Af-KX 'Q f Q 1 W iv QI 410' ' 1 X - - ns NW X .- I, L 21 0Xfx?407X 'Xa f-ff fu il KVM! ' :xx 57Q5"V5T!1Sl'fN 04 fx if ' - H' '- 0' f" .' ' E'N'2+9"'7l"JX Z f 'I S 1 5 I 1 - " 1' ' Zi J: Q Q' lQW7S09V44gWA' L ,IQ QQ i g if ' , Qflfsdlfl 'UKVWQ Nw XX vu ff' f , , Q Q xx X X X s I I f X ' fflffw "V ff 0 - J Xf f ,fb f4'x I I A 0 1 'K 9 A X, 0 igiyfbgv A -pa 4 X. f, ,, . ,-, ,rg-,, - 2 " ..,1,.-gw-Wx: v- - -- --.-a,:,r1w,- Q - . w V, .ff 51, ,, L ' ' v 5: 5 Q , F f . wg, 4? . LS Bi' 5- , V .- ,- Al ,E ,-' 5 N 'Q x 2 .. Ni Q szamaxrx V Q XXX .fx QNN W2 0:1 X. .51 ikwmi W INFPRK X55 I3-X RPTHXII QIIXXIPIC KCI blXTX UNI K-x K Y jf X i vs x.,X l 'l L 'X-v HU M! xxx V' y ip 'r WU' "vs wif? "ig 554 55344 . iw " in :ax M' M4 .3-44, qw 1 P' 4 H1534 -N- -1 I W! 'Y ' f M N . 1 , , N y .,. A 3 ' . ' ?' p.n.a:5 I .1 A,. nf, -,3,.TAgR- t Alle - Q A I t 1. ' 1 , ing 555, 3 .-1 Q- be ' A , Y Q , M, - ' 42. ' . -- A .wif-if 1 j V I . I I -'l...'1 .S'I A- ., ' .. TNS I2 li '.' '- Lf.- K 'ii . f - ' f fl . 4 " f -M 3? . ,V .1 k N-X -36455 an QSXx'S'0Zgif" - , . , ,E -., Rf, 1, K -.,1 W- .-V - g M' . S H U-M U Wir. , 71 - ::- R 1:-?,.5-rl: ,P-, .1 If - . -G Q.. A.: .' 41',-,fe--2,5 -fi Mimi V ..g,r 91'1'i':"4.,5 1:72-a 'al' 75231: -U1 'i H"K -:'f'1 ,,,0 - 5 'Q. iff.-..,',frf',Qz'5-F Mfr, 1.955 .i:5,A.'ffZ' . ,--17.3 . 1' . 1 ' .- -. .--' f.-1' .- ! Q .,: 1 ,V f- Q. i' .f 1'I1?LQ"i Y.,-'A' V' "'- X GW., f m ttf. fw "hr-"1 ' Wa. f-. f: -3 - f'?2" f:f. V' .-sw - 1 ' vfizfff ,iff-.L ff' WIKI..-:rpms-11?-2fPi:'f' ' I - ., , , f., ,.. , I , -' -l'ALv,,- Q 2 by N ,f5.Q:gt'ff,-X1 .Qvgnfgi-1,: -3,-QL- A ,-p. , , ,V '3'f,,.,,.,, -W , - --,,,Y,, A . : .. , .,, -M f,,.. , ..,. - 1 zxw f if!! 'V - , 11111,-,ulfQR:l04QWA6 1 5 i Z, lyyisjgfmgfskxykgqhgb 111 ,ma 7411 :I 2- LXXX xf S: W ff IfAQX'1M1i4d?g1?' 'WTS 31 '- If -5 AMLQII :Q -- : ' I 1 vw-'f:11'511-M1 M'15119f'4l14"Wi " v 1" 'ijv , ll L ' 3 4 Z ' f X I I 5 ,, if 1. r 1 I X Q 51 :V P ,, 5aJQC1:f0'w '54yl1 4, , ,fl s 2 S fs- .. . - -ZWSNQWM111 'M241 OUR INTER-CLASS ACHIEVEMENTS , . . . 1 1-111' 11l1'1'1' 1-111141-1'11111'1- j'1'2l1'S 1111- 1-laws 111 18 11115 11'1111 1111- 111101'1'121SS 11':11'1i 1111-1-1' 1111- 1 IA... .57 ..x, . .S ...P .-PX . .- g .I V. I ' '111 '. .1118 ' 'F "."' "i'1 " f ' Q: '11 . in' 3 1 ,- 11 - 11111' 4 11' ' ,' ' 11111 s11'11 . "'.' 1l'. ". i' IS" ' '.' 1' 11 ' F' '. ' '1, .' 111' 1"11N1lI11K1l 1111 N 111 N 118111 ' 4 . Ill'.'.'. ' ' ' " '- .- i "N .' ' ' xx 'N 11 1 1 11 S. 111 1 S N 11 111 1 V NN 1 lk Q1 19111 1 N 1 X s 1 N M 111 11 1 xl N Q, INTER C1 NQS I1 'SQKL PB XI 1 GAMEQ 1 N c N 1 11 11 1- 111111111 11 111 IS 1 1111111111ng, N111111 51 1111115 1N1ll1 w1111111 11111r1 1 111111111 S 1 rx1s 1 111 Il 1 .1 11 glll N 1101 S1X1'1 1110 gs S IH, 1 SR gx ll 1 E537 I I gg -xdf 4 r phx, my K ll D 1111 OS XY 11 11111111 A 4.1 A-1 'W ,1- 153155 ff gvqq' uf -Q.. "4 3- mfg N-4 2.9.21 T-335 4' "' .,..- ....-. Ax ff- -.nab 11111 11.11 111 .1 1111 1- 1111111-.111 1111' 1.1 1 11111111 .1 --111111 111.11-'111 111111111' 1111111- Il1l1111w 1111- 1.111 11.11 111.111 1111- 111100 111111-1 11.1xs1 11111111 11-11 11111111 .11 1 NI111111I 1111111111111 111 1N1111f'l1 1111111111 111.11 '1 111111 1'1l1111 1.1l11111'11111 '11 2111111 111111- 11111 111 11111 11111111 1 11- 1111111 1 .111 1' 111 .11111-11.1 111 .111111111,: 1114111 11111 111 111 N11111- 111 1111- 511 111 1'.1 1'1-1- .11-11 11111 111111 1111111-111 111111 11 1111- 111171111 11111111.1111 111' 11 J 11111 1 .1111 .11111 111111 11.-1111111 1111- 111111111X 111111 1111- 111 1111' 1111' 11-111 1111 1111111 11.1111 11111111 - 111 1111111111 1 111 1l.1111.111 .1111 1lN1lN 111111 111 1 111111111 1111111111-N .11111 - - 1111 M 1111x111 111 111 111-11 1111 111 1111 11.111 11'.1111111l111'-11111 .11111 111111 11 111 11 111111 18 111 18 1 1- 1111 11111-Q Eg1l1.'1N .11111 111 - N111 1111 1111- S1.111- 111.11111111111 11- 111-1 12.111 11-.1111 XM "-J - . 111- 111 :1-- 1111 1111111 111 1111- 11111-1'-1-111 l'1'0S4-1'1J1l1111'f' 1'11I1, 111.'i11g 111111 111' 1111' 21 .'1111l11l11111'L1l1. 111 111-11z111- 111111 111'z11111'i1-111 1-111111-sts. 11'1- 1'1l111i 111111. '1'il1'1l1Q, i1 1111 12111111111 11'1- 1'1-1-1 111:11 1111 1'111s:: 11115 1-x1-1 111-11 11s.111- 11'i11, 11111' sm - j'P1l1'5 111 1-111111-. 1-1111111 115 111 11111' 111- 11-1'-1-111ss 1-11-1114. W111 S11K'11 1111-11 11s 1'wl'11l11l. 1'1'1'111-11 1'il11121111', 1,1-1'i.', 11Z11'1111l'1'. 1111ZZ1, 11111- 111. li11z11, 1'11111-1'. 111':1'11, 11111 '1l1!1'1 11.111 11:11, is i1 11111' 111111111-1' 1111- 1-1:1 .'.' 1112.1 111 1111- illllil'-C12 Us 1'CI11S. We- 11-1-1 111:11 111' we-', '-ll 1'1-I11'1-51-1111-11 1111 1111- 11111 111-111111: 11-1 111H 11113 yt'211' 111' 1.'-11'i.'. 511111.'1'j'. 111:11-11. 211111 W1'ig111. :111 111' 1111' 1-lass 111' 11118. 111 1-x11- 11111111' Sl -nk' Q :11111 1'1-1 1i11u. Vi111z1 11111:-1' il'-121111 11is1i11g11is111-11 1I1'1'51'11A 1'l1l1 11111 111'I' 1111 111 11111111- 1111- 1'lz1.'s 111' '18 1111 1'c1'1' 111:51 111:11 011-1' 11-11 nr 1-1'1-1' 1-X111-1'1s 111 1u111'1- 11111' 111-111' 11111 A. C. 11. S. W ij I TY 1 ' -45 1, - M i ,J 1 1 'l'11- 1-lass 15111111-s 1111: ye-111' 11'1-1'1- 111111-1' '11111 1-l11s1-r 1112111 1111-1' 11.11'1- 111-1-11 1'11r ,-1-1'1-1111 j'4'1l1'S. T1l'1111"?I'CI ,C'1Z1SS11S 1-2111 111ll11j'1llf'1l 11111 1-11-11 fling 1111' ' .1l1S1111 11 -11' 1I'i1111S. 'l'1' 3:1111 with 1:z11'11 11-1-111 111-1-11 1l1i1.'f'11 111111 1111- ' , " f .' 1 1'11g: l'lz11'1-11 W 1. .'1 1'l'1'1'l'l112lil1' S- ' ,..,,.,...............................,,...,...., 11 5 1 1131311-3 1-'1' 11-11 ..............,............................,. 11 3 1 X213 l-S! .' 1 " ........,..........................,......,.. 13 I 4 213131 l-IE . ' .............................,........,.......... li 0 13 11111 111 D111j'1llg 1111' 1111' 111-. 1111- S1'1l11ll',' 111-1'1-:111-'1 1111' 1'4l'f'41lll1111 111 111 111. '1'111- 1'i11--1111 1111' 1111- S1-11111 .' 111: 111111 1'11'11'11r11: KIIZII. 1C111D1ii1l11, 1'111'11'z11'11: 1.9 ".', 1f0'11'-1'3 ' - z11'1, 1-'1-1111 , 11 lzzi, '1111 '1111-1' 21'11.', , ., . -. -J.. 'N 'T . 1 N 93 '- - - ff . - -Q -. 2 .1.1, . k . -'X -'lx '.-1:-I-1.1-1-F' . 11' EE" ,.J,1L1Q'., A ,ll I, 'BFA' if 11 1' 11-Ng C .111 9 11E '1' 1g11T111-ligliffi lllf 'Mk 4. , H, ,..- My 1- 3. ,T 1511.1 11.1 I. :til V ,.-.v V 133: .--' N. -f.g,N HF I 1 -1'- 1 I 1 .--- - . AV iuiwggx l'ffM"fiEi:?fRQW Q4 yyxqjv W:k1 DUfh3,y RWMS SZNQAQZ Qm5AA2fSfHNf F Q I? 07 N I . 3 ll 3 if-1 ""l7'1N N Q ah A Qu 1 WK I , -- Nov, J .fx N ' L V -- 22l'xx27l4f:fll445 1 ,, , f ,lg X' XX! lslnf 3, Y! iv. ' .Ag T" ' 1f- . f f, ?0RfQjWZF09,SZ?Q,l X s ,Q ,' -L. L:" 17 .X "K ,ff , Q I-' 5 Q " s 0 f 'W ' 4 '.' 05x ' - , jf-" gr Z XXX A QQ U4 03 ,xx i V' f! XX X . 7? X f -fwifkf? .., ,, , Aff - :W-C I 1 f ' 1:,. H, ,ff f f I,-,I , " j, 'A pa ---"pf, "V !1f'1,!f'1L1k"lAX-'vim 'ln .XA-S,,7," Y' - I X ,af L , feiv 1' Q. A H f,",.m'y" ' "',,5-,X ff! I i .r' 1 1 ff .1 Q xr 5' f1E'j,s5"' F., 11 452:54 m""'t"""'l --x, ....L...z m VQQK W :laik X IWW KA X 190' g 'X bX IHID RY LX " "" lf x.,X u I D If 3 4 'Nf-P' ff- ' 1,53 -' "' f N -x. in wad,-7 Af 'fig-Qi ? A 'raw-9-"' x N X- .f , If'-af ff ff" MI, 1 ".' KD ' 4 7,3 1 'CIE' 4, N 11,5 x " fx .4 "4 ' Ee- av' R J my Zffiihl - XX. X ,. Q -bflzifqy W f Lg - w i 1, +. ,uma N , 1 ' --f1--- --. gmL1m-..L K I W I fl X ELTgg:T:T1'j'Q.fl'+'i. ...Ali 2 1II +i- 5 ! li L 'I ' Q H NX A K .fx,,,.,,, ,,, ,,-M, -,- ---.,-,, f' C ,.,. --H- H- , J I I ,W 2' ,P QE? 1,1115 'I."l'Y-" i"'E x 43 Fi R 5-F I. .A k :X JI - lg N Va E2 ,nl . l yy' ' x . ' f, . n , .,, 33,19 -iff: ,, ,Q 4, ,,,,,,,,- L.- :K 'E - 1 .,. 5 344- W .5 mn- lx -X 1. .VZ--'ga'-5 39 JY- - ffl' 1" lf. , IU' '9-1 1 ', " Kl'1'5"-L, 1- '.":,, ' ' " f g a-,.'?-2.1:-J f'g?'?Ea.-gqgz N, 'fa :ig x 1 1 'f BD gg . 'fi ' 5,-.-A b, .--nz Q , -:ffi.i'Gp: -- 'a' --V' v, I- ff L , - fu: ' r' ,.-,e, ,: .. ,-r.-.ff 7 z71Qq",F. ?"'zfga-xiw-QM , f ' T C - 4 4-3-qw -'mx-X:,. L' , " , , -qw.. .- -1 ,,'f,.'c,, wa.. i ,Q---. w-. ' -1 Mi-H: .fe rv V f gfh-ff:2 -f --,,,w:nQ' KfA1w4ww3Ldv+afh xwQ -"------ ' '-"' ff -- fi fff' , ' , - -if:-sg -, , if ,lf A-.,,,, .qt fs SQ ' , - 'L at-Q+"'?' 1" '- f 11 1 2 Q a l f .C ,, 1 1 x : :T y-. 'Si' V 1 2 lfx lmifZ.ggf1Q9SY?lAglZ 1,111 1 e f 4: ff fQf,1:Q11EZ,15?m QR5m5QQigWWm35f:af?FfhjBufiJMC?QnSSMQaQ f'Z1Ll" -'Ln 4 TRACK 11k Sl INUII sl 1' 1 s 111e to the blsl et 11111 s1 15011 11old111g s 1 1 sc 1110 1 011' 6.1111 1111s 11 1r the 111911 112111 t0 Mt 11111111 to 1111s1111ss 11.11t 11121 .1111 1111sl11 X118 1101111 111111 sc 11111 11111 so 01111 1 s 101111 11 1ske11 to t1k1 111 11'ge H1 put 1111 men t11v'0111,11 1+ rom 1111 looks 01 the 1111111111 011 11211111 V111 1111 111st 11108 1111113 1 of X8 0llf.,11 01111 1110 lettel 1110n ale 111111 Jugh 1 11-1 t I 111 11111121 ot those 11110 2'r11l111t1-11 1151 10'1r Nlerle 1I'I1t0Il 11111 -Xrth111 Kahler a1e the 1110 1ette1 111111 111111 LW Nfllll to 111tter thlll 11111 111111 11st 1e1r GITIIIICY' N111 IFIX mf 11lt011 '1re t11111 1111 110211111111 I1 L11 S0 11e 01 1111 011111 I1 1 1 1 1'1 1 1 51 Xx1llldIl1S 1111 5111111 L1 1011 b 1 1 e m11111,1111e11t 1r1'111g'e11 101 111111 1111111 1111s Xl ll 111 1 11f1 h'111 21 1111.11 meet 111th nt11l1I 011 A1 111 11.11 the r1g11l1r 111t111s1h01ae IC meet dtW1n11e111 11111 011 N111 10 110 Q 111pete1l 111111 011111 Nl 110011. 111 1111 S1110 1t XX 1ch1ta P8014 bIXT1 P0111 ,-N ff 4lQ'f" I vw J!!! ff x,fF-431 D ' lv In ln: A ,IL ,X 'Aff 'M W 4 ,V ff 17,5 Ls Q- ...,.'-F"" I Z .w 'X ul A Et I Tr2 ' .' -2 x .' 1 J! -11 YI ry 121t1- this .'1lI'iIlQ-1. 1 1 - if 1 1 2 .'12.' ' so 1211. As ,' '1 1 Ig ,Z ., 12 y . 2. - 1... .-2. 2 .. y' . C01 - "- .1 1- '25 ' " .' '2 ' 1 '- 'lx J "R IIN," 11111' l2lSt y1121 f 2 2 , 'as Z B1 2 - 1 7 3 1. 1 1 1 A r . ' 1 Q- ' 1 1 "1 1 , we 1. ' 1 1 1: ' .'g1e1't of 21 11'i11n111gte21111 111111 we 1121111 112111 for Z1 1 1 11' h' urs. Alth f ,' ' ' ' 2 ' , 9114 21 .' are 011 0 1 1111- 1'211'1:11t, 2f,' ' ' 1,2 2 2.','.1. 1 T 2 . ' ' 1 ' - 1' - 2 'l'l1 xr be - 2 rj '1 2 9 3 2 . 12 .h :vi :li !f, I ..,.,.'2:.-. ,,'.L ll' S 1 1 ' 1 2' 11112 11 the 1111112111 21re l,1111'is, K11211111, 1'11zzi. A1it1f111111, JI 112 C '0tt, " " 21'. " Ui. 'il L-' , l 211:1 . 211111 1121'11y. Th 1 1 "' 1 'f 1 ' ' "1 " .' L' '2 '. 1111si1l11s 11111 ' I '1'-T1 ss. We 2 ' , " Wi "1 1 1 ' Zfig 011 1 " N' 3 1 - 1 ' ,A 5 -1' , ' ' H121 . .2,' ' '11 " .' ' -sz 2 . A 1 . 1 ,- , . Q4 1 1 "fi k if f. M. V- -,'. -, g ,il flat? U If-N! -X f -Y ' 'L ' X ,3,25j1,,? ,fx Z-M 1gr,'W'A K., ' 11.3 , 13111: .3 :qu a 1 7,1 -VT' J. T-1-' ' 'V ' I1 1 ' -1 2 .' 1- ,Lv 11 '75 15" 42-1 '.2 ' , 4 wg 1 1 1' ,, 3 1114. DDU ,, A 1 1f1..-f,.f-.1-'Z-29 2 ,,1'11s?.:y 2' 'fm I1 - , A ,.wN,.1 A , 53111.21 ,W-gg' 7v.Ul,:,r 11,116 , f A.,,',j, S in 1 f-Qi. 4455,-.1..fgfv.jf:' .21, g M i-T125-E v1-gg. 2.12-M., ,Q-Il. . ' '. -,V : 5.-4. 111-I 2 4-",f J! If 1Jgk,Jf. ,V I I ' - 1 :.'- -lx1':.f:l--.',:g1x,1mRAM, '15LhnQ?!:'17f,i':e11:iNA,b1bl.fQ-'4'A fl, 4' . -Q. l , , . A-.2 ,,, - ,A . ,YMLJ i:V:Yl,.,' i:1:,!1,i7,jg-.,,' Jr?-, 4 , I c- 411- Qgggqg., ' 6 X ,f x , ' J - ' ' u'.,! xxx Q ., , Ngf fwfr! 4 ,gl mam! x A V Nf,fS2fwl,,41wf I Wxifn XX ,X Xi! IB s1,:-" 2 :, ' V' SX!! I 1 ICQIIXEQZIQQXX ? ' 5 fix E1 - I ailggig-QXQSQZWIZHQ fir X. LZ? Z7 ' 1 f :', A I sl A f., Y4 X7- ,- ffgfif-ff'W:MWlK0w9 ug 4 H9 ff? - ' f f +5 , ,, figfgvfkffi 'Sin I X Q as I fu: 4 I-' 2 'S 77 f1!N 1g,AfXs A N-can Nl x M X X I' K if all: ,...x X nf Ns! I' X411 b1X'1 X FUI fd lf S N. Url m y WN'-y fxf b K ' Fi .x hw' Ymi f' 9,22 M , wiv I .N 'S 5 I ..-A... ivan- X X X . . - ,qv fl. L le' .. K AQ!! fr ,. I -, 51'--3, y L M 1 lf ' ivfx .- 53 X ., .1 'NT N, I Q-1 'f"1,' ,,,,,,A, fLg'1.in-,- ,H . . xx F j., A " 3- f 4 YM 5:31.-:,1 .y f1t f3EffIr,..' 154 Q, .'5f,,, '.,'- ", ,f-QM-'v , f UB! ' 1',g:'.'l',..A,jf ,Ju i-Fh-.,,.-:- nw f " 1.-"i+,::,,-az.. .-11-'W M. - 1"-N f :. ' V. L' A . , EJ-a-53 wig'-.'::xz,1- :1-gm' f J 1 . L . J -'Q' 5:4 , iv r dgfl- ' - ' " , A f i -2, ff " -1 .Z -F X 07 ,N 5, 1 a ff 2 5 I':f11,E:1, gxff S 41 4 A, Q 1 ,. - :S-1 15'N4j1?I14QN !x77igUQf'gQ1YN1V1g I 11 L 1511 9411 E z "1 ' gu9VHf5"SJ1VX 11:1 : A 2s1W1? 15111 ff' r 1, sf' 1 ll11'XX11"'4:: '1 '1 0 f 1 4 5 ft. - - . v Q1-'-1-'-f. X17 Zlx R1IXXTl1,3W, ' 71414514 " NIQZEY I Xkfwlk I X p 1 efkzbgxig VNV 5f4w'1 11 ' 11' 10 L03-116 'A' f 7 2 1 -f1" ':. ii 1 ffZ?11h1':11iQ1V film ,4Bfkl1QA'J-Xg4 xvf ju, V' . X Q Q4'5xb11QQK5N 1953117 '1 AJ "N QUIIIUIZ 1. Some 1111111119 were 111211111 111 1111 Soldiers 1ris111111111 11111111 111111111 111 1111 1'1111s. S1111111' K1'11111 11111: 111111111 101' 11111 Ger1111111s, S1111g111111i 11'11s 111111111 1111' 11111 Wops, 2. 1"is11 11'111'11 111111111 111 411'1111i 11'111111'. 11111115 11'111'11 111111111 111 I11'1111i 111111212 112111118 11111111 11111110 1111' 11111111113 111111111 11'11s 11121110 1111' 11111 .11111's. 3, 1-11'111'1111111g 11'11s 111111111 1111' s1111111111i111'A 1-11 fvv.. ' . . '.. 1 111 S111 0 1 11s1 ro 1111 111 r 1111111 11111 1111 Q 11111 1K W 116 1 1r 1 1 1 1 1111' 1 11111 1112" 1111 111111111 - '1 I 1 1117 Xr 1111 1 N1 1 11111111 11111 11111111111 of 1 h1111s1 111118 11131 1111 11111111 1111 1 11111 111111 11111 s10pp111 '111'11 N11 KXIS 2,1111 111'1.f.Z111 111111111111 S1111 811111111 T 11 11111111 1111161 11111 Of 111 1 11111 1111111 1 11n1111 211911111 1111111 IN 1111111111 1 1 1 I 11 11111 110 X11l11l11l11101S 1111111 '1 ' 1 H0 N '1 S X1111s 11 I1 P XF111 SIXTX SIX K-X J".'1. 1, f 1 1 L ' X '1 F x, If ' I 155131 UU. N M nl: 41 Q! " H11 1 'f 1 156- ' -- 1- 111-'11 W 'fi x., fw 4' ' 71-uv-1 .4-4 4,51 ,f 1--. -dr.7:r"r'-rr-Y za- 1 5. 4 its 1, 11,1 111111112 11111 .1 1111sl"1. 111111 111111111 1'1'1s1111111l "I: 1. 11111 11'11 111 11111 1111111-11 111111111 11111 V1 1 , IK S lk if SF E 1 1 - "111 '1 11111 1'111111 'F 111111111s"?" .X 1 ' "No, 1111110 f11'l' 1 11'11." 114 251 1 41 il .. -H110 A' 1f11I1X1'1'11111' 1':1121'.'11 V112 '11s VV.--"01l, j1111'1111 1 1171. 1'11 1'is11." bk 114 21' wk H11 2? NIV, 111111111111 "W1111 1111 11111 1111111111 111 1111 1 '11 b'01l grz 1 A111 ' " '1 14 "'1'11111- 1111 1111111. sir." .112 1.1-1".111- Z" . 11 ' V. '11 .'1'11'1111'111 111 ll 1111lf'," lk 114 T1' Pk P! 111 .1 11111111 ui1'1 S11111111111 1111 211111 5111111111 .1 ' I 1' 1 1 'c.', A ' 1 ' lr' r 1 Y ' ' 1 i' X V4 . 1 111 ' j ' " 1 1 1111711111 1111' 1111:111. 111111 slipp 1. 1 11 1111. A Sk VD? if '? 1571101 1111fYDf111'I'i1i1121'111sQ1 -1 ' 1'1 ' .' 111.'? 11111111 1111111 1 11111. 11 if ' I? 221 f!'111' W11111 111'11 11111 111'11 11'111's1 11iS1111s11s 11'1111 '11i1'11 il l1f11'.' 111111' 1 1 l.'1y 1 "1 1 111. 1.111211 0 1l1111111111111.'111 11111 St, " .' 1 1110. 1 1 , , . , 1 1 1 . -1 1 " if . 1 1. 1' is I. 1 .-.1 111- V g xxx- mg' W, Y ' .vt ,ggi nl115"5'R " 'jf' 'i-'HQ M - 1 . '11 ' if ' 11 1. :111 ...W --11-41111 . if ' 'L XM - 1 .1 L1 1 .'.f?'1N2'.f'iL4: "ai: ,' "1 -171 'NIJ - f' fi " 'Z' -11 1 -25 ff"1 21-'Aff1'I'1 Q, Je gi f fff .1511 21. N , . lib gf 555 : g,z..f: "W F in 3 Q,'f-'Qi-..QZ:,F 113511 - fi 5 ,, 1'f1 1r511-:'g21'1'f5' ..2.f1f:'21rfff 1 "' ,- ' -1 --f-f-Y 1' " ' . :.,.g,,' -" 1 217' '-?7.'1"'1.'-11.1-. ' ' chi, ,-NU"--F5T3'Q4 ' -1 .4- ff- - -fn' ' A 41.11 -f - Y - - ,T "'-. - ' -- -f -... . -- ,, ,,, .Nw ,,- - If fff4:,lQw tl f f, i s - lflflf Nfl! X L 946 4 0, , fl X I I X J ZW :S 'Til-'Xff X aa , fn -, 'ZENPZ' "7l1'z7 5 xi TY Q , 2 N s N --5 rhvsflzsdfllfil N Q 7 5 A , 2 .1 N K . Q 5 f . X X Uwgv lvl xxsfh tflffl 'ff 74 1- f Us A L f Y "s yiifgllille Qfllxijhl lfHlCt!l.vl?QgQ5Qf M15 in 1 QQ 4 .W C iiwsssiwlxdi, Al if x xx 37511, gain . . V 9 Qlerlenhet' SEPTEM BER Deer Kill Tillll P11 Skill st1lrtt'fl on tlltx t-ltxvl-lltll so Xll sv1l I tlitlnt hzlx' 1-ny tilll to xx'1lst lllll got llf.'21I' :ll ' sal' an sollntl. 'I'llt-rv 1ll'0 thre- tlifrt-nt lxllllvllt-s ill this htxr slllll 1lll tll1l stls l-x'l'yllmly git ill thc' hllnr-h yi xx'1lll1 to Stl i ,iint-rl tht- f't'lllt'l' flllllfl. This slum- is Slllll lllllll'll. 'l'llcxl'0s 54 ill this lle1lr gang Zlllll 0Yl'l'ytlIl il lix' wtxll. 'I'll1l vlr-ktexfl l-l1ls txft-t'l's illlll xx'1lt ynll tllillli Illtllll tll1l Dllf lno on tllc-l' lllllvr Sllllv. llilllll Xtlll Ul'Ullll ul' nw? 'l'h1l lvl llll' things lltnlt lllll :ao ' sl Illllltl Ht Nlll1XX VxllflllfCI'fhQl'l1 s l llll ll niet gllrls lllrl l tl' llN llflls fr ltr lot b tht SIIOIL lllCdC1ll! sun 1 s tl 1 xml l l pol 1 xx ,s xxnl l s ll 1 IS 1 , lit s r llvll' lr golll l flx tlcln ll ltd C1112 5:1 ll to xll txlltllxxestelns tllthlll tsl ll lttttlrl hull 1 Ol tlltllvr cl IX so X011 st Cl 5,1111 t l ll lx Nlllll ptp llls ll llll lx FIAXXL. I llls gems I lllcl boltl img txt l t tll 01117 l lllx tn :lo Nlllll stlllllll lltlt xxll r IIIOI' nu tlm 'lint lllxln Qlln HIRANI q"lV nl lll llxf llll llll sxttlul I xxon lb19l0fcllxIl1X ,Gtlll to ll tht gll'IlN on xxh lt llo got FRANK AXLEY MEAT MARKET The Quality M611 ket 13 bouth Summit P110110 J77 lxtl slxrx bl'XEX K-A W X Arg, Xl A H 8 R is x ,L KID R ix B a I 1 rv K 9 -A X 1 , ,, JY qty X W I IM, ,5,PW9,of 15 3'fl'Avim?vx .nl 'V' X Ms' 1: 'AQQQ .1-41 " " 1 ,,,1f.bh'N ..-snr.. L-uw-is lrtfxl Zlll grvn t'1lllz tll1l tllk tllfx lflvsllt-s 1lxx'1l llll lllt tlltxlll ill tht- lltl . ' pi 'at l '12 ' . M11 yrlll no i 1lnll lllltl zlltlz xx'1ls 1lg1lllst xvilllt-ll sllt'l'l'1lg hut l gals: its t- lllllll. t'1 '. 1 the so ' ' .' 1 1 lllflllll tlltllcxl' tlzl Elll trit-tl lu t-It-lit il l'l1l?4Nl Ill'l'Zfl"lll fx .1 lllll tl - . I lolltl 1ls hrlxx' Slllll tlI.lllt'l1l thot tll1l lllilt- git Slllll hi t-rxlllllill ofis lll 1 .' " :Ot f 72 '. .' l ot'tll0I'x1l0l's gllrls lllk it llll illltl it wllz llll' tl lllt. Did j no tha ll1ltl il xv. ta l. ll, lzlpl tl1l llillllvf Wt-l Ill2llS :l tlzl xml hzlx' to p1 1 llly for 21 lug' tl 'er fist fer ' l dzl. Tllzt :ltrx st wp llllt yll ll1lx' to 0021 I' lc string in F ll . We 1l' Y ' tt ll. ' il flllbilll telll hear und tll1l llzlx' ln-ll 1JI'Zlt'.'. 1 ' -1 tha 1lil' xi 1 1 S' 'sr -' .' ' 1 - ll hfxlll' tm Olqltllwl' 1' l'tll, W0 1- -' l' -hcl' led ' . 1j.' j .'-1l wt: " ft' 4 1 '. 1 ' " ' , Wol 1 A 1' " ' ' YQ' his 'll 1 , 1 ' x s ' " ite PS .1 , 1 1 x yollll b0ll'l' sei thzlt 1lil' lille vzll' of lllill 111 '. ' ul' - - ' 1 ' t be 1 1 '1 1 N 1 4 A. I I' . 0' ' 10' ' ' F' ... ,1 Y .Qx . . . A - . . f Q4 K -'li 'Si 3 -. 'Q -. i r- -1. ,453 3517 ' : 5 ng, '- 1 in ar. -- ,, it ,. ,M A 1 L if I -....... Av il I J H-ii: If Y l:1-?Kizf.- W fzfl,qlf'.ft:.v1l.. lf! .ffl 1 ,, at all lie.l5.1f-fwfl.-x' ft. H A-:iw " . gi: A ,lmlrlr E "ig 7, ' ',gj41'j'j4.?-1-1 'Ag' x' , , 1,e.-.M " -as'-.-'Wg-,:,p,'1"jgi , l , A 1 f ' " - "2'.fS5a..n .. 1.-A 1' --,rf '-- f f" " " 1, ,A ' ' T-H 07 ,E - , iw F. v i' . ,T 1. 'H . Jwy EFWXX I , LE-T , .. L1 ., 2 y..-'.,,-ii . 2 I- Q , I 4-?NQFf mx X Sy K' , Hs , gli Q- , ,--wa-rr -1" -- f , 'A sm gfxw U Nl Q2 QW I - ir1fQ?7u4!:ffJl 404' A axfx w 'KNAW JbfX"X0'fv 51 lm 'ilu 'QZK ' Qxxxixq ' B . Zi Q ax 1 W1 A , N V NN ,X x lf L f SL 1 14 . - - f 'iN"N' 'U"Z'v'2545" :Augie f 5 ' 3 ki 2 '? Z'WiU"5'2XX1J0 '24 ,UAIM-nfs? Nw' LM-+ 'SX' an df 21,5 , " . '-C--l N' -Y 1, ..- whch? K Q fs,-.-QL? Q'-1 if nil' fhfe C onvboy 047 C s 5 X o Xb, WA PFPJ Pau L f when-e 15 Rid? m 734 2 sa 3' V' wr -Ps. ,.. le if 12939: GLY!" yfgmgt f 1 ,WW PXGE SIXTY EIGHT ,R gi I 1 S I R un, , CCD, D 1 I7e'4?2'x gn n w1 "" Uv Wifi? P 'f 5, A- f -wa .Sen : Q Q-14645K Axxzy V 4 N 5 .. N M50 gf:-nf ,ig r A 1110?-,Z 'W' '4 n .Q f 'wif' m'h-gr :ig V '7'S""' f1?":2 1 A1 Sf:-Y' 4 ' fg- -1 uv'-12 . Q ,ww 9 ,AWE finer W :ww 53" ds W' or X1 0 if Qasmmaf ' xx- -. ' Q' ,gf ' - .Q,if.3, ' - f 5, :gr w 'Q gsw' .Qf ' QQ- 'nf f. K g F , Q s 4 :J wg- ft jv',f'g,Q's'-QxgiiafffQmvf-QQ:.tyQ 'FW 'Q Q' ' N +- 31? N' Q- K '1fii12'.' " " 5951? m:ff'3. Qf:Qi " f - Q 5 " Q, - f , f Q 'E x f in j .. ,T , -fi f f Q Q . . 5 , , ' 0 Vwysg I I A -.axzkit I, 41 I :-"ff:-1 Q- ' - , i Q f ' Q 4 , L. - QQ :' Q rl '- ' ' Q , 'ff S- f f ' ' 4 Q19 fliigylj, A7 .4 'Q .i 'x xg, it-:jg 3254 A I wt h ,Jig QQ, 4,4q1.3Q.,, X - -4 - XX ' 1 , Q ' " - .. - .,-riff, 3' ' y x' A' I Q - Q Q 1 5: I 597 ' ' 5 , , I - AQ f s 1 Q' Y ' f ? N , Q , h E 'y A xx Z. -Q Q .4 ' ,LJ lu. ' 'N j ' Ku- ' Q x Q Q: -'gg-.gfhhf , -j. X i :. . 'Q' , Kia. L-Ag!! ' ,. ' - Q -4,159 ' -' fQ - . -1 1-'g1?:iZf'3'55" 1 - ' ,, ,- .- Q' K u .-v' J' n ' . -if rw' fs-if . . Qx' ' V '. ..- C39 . 1 1 . , ,-1 - 'Y' '. ,.r', 4 :fQ', Q r 5 fr' Q , ' ! 1-gi! pf! A ,U 1 'HLA 4 ' , Q ' N Y ' 'J' N A .. ..n x Q-.Q-M 4614 V 1 ,.,, 'Mx QQ '. Y -. Q x y ,gg Mtg. 'N 'I-in ,l I .. V5,'3g,.E,3l Q, lg-'W' ' 5 Raw A g , . ' .4 xi., 4. xv- IU' 512 ,- 'f' Q 1 ' X ' wg" 'iQ if J ' . mu hay - Q ng -1 ,bigzlf '-2, , Q 1 1 ,X ' , , - ,. ,s .6-.M .' Q "..fA.,,Q . 5. - . Y ,L . l 1-.4-' M' '-sl-I,' '. L- -3-2 I 'Q , ,-.' Q. l -y " -...5,. u Q Eu- - - . ',xQ1-mp, ' , , 4 Q 5 .' ig".-'QQQ-l. , 1: A , 'W' 5 ' L? N ' ., ' 7"' V' '- Q Q' 13' ' "'T .Q'1 '-1. "if J' , .Q I R- Vif 31- '1f'f""' - ' - f Q f ' ' ' '29, v 'Q Q1 if-ie: ' XS,.Qff ml y Q ,V Q, .ff - ff, Q 4,. -, ,1 Q Q T.. - Q , ' A S, A X Q X . ' M f--A '-53:22. i' , ' Q' ' . - ' f , 1' .M Q , Q Q "-. Q -. ig, 321. A Q ,5-V .f 1' . 2 If Q' Q Q ff 1 Q - Q '.,,-:- Ls 1 , I .4 1 . ,' Ijigfgt.-,.,3, . V N 'Q , 1 Q sl i4 .M , It As , , Eff. , -gi.: 5 Q Q W L X , 3 f-,ff , sim., V ,' Ji 'MS' ' -,Q 'Q :mm 4 X13 .x Q , 4 5' Q ',ar2f'Q .. " . , V 'V . , -141. U 5 iff' 1 QS' 1-'fi 'Z -4 , ff- Q' Q ' ' "M '-- 5? ,LA Y 1 5 ' V ps ,guy 4 :-,ggi pf-. Q Q' 7... r ' ' ig 'Q D551 fl i ix- i7"V' -' ' '. " I, 'fu ' Q - N 50 .iw ,- .i ' 4.5 I v AR ff 3 4 ' 1 -. -755 s 7 ' 3. M5510 -Ml li - Qi Q .,-.f- : Q h - 4' QQ Q . S 1. ' x Q ' . I Q . qt , . ls. I , , 1 1 4 1 . Vs!! T . eff. '1' ' A' use .:, Q- Q Q ,, Qi- L- ' 'f ' Q1 Q 51? 25-Y7?f'Q:.5Q:'W -D 5 Q Q ' T., 'l"ff Q' 5 ' ,5 1 if ful . Q f Q Q Q , - r 1 ,rj-fsiin l ,i A -w-wow: wr-:mo n-.nu f - A 1 . Q 5- Ziff ,. fii'fv1.a,:?.-YKIXQ,-1i.f"1'f""fff1f"1"f" L 5 Q, X ' . ' T ffm-1--9?fF',-.liw-MQ , Q We fiffg 5131 31..:,f'j. E 14giI'3355345jgg: A.Q, ,Qs I JA. . ' 'f , ' , -igwx 4 ,X N , V 6 M Q, L Q 3 Q- N. :km -y .' Q Q, x ,Q .- -Q Q- Q. f 1 k'iff717'.?1j-Q' QQ'-Sf.fQ x.Q::,iQ.:1.L pm Q- mmf f-:.a,.mi - QQ 1- :i,Q2P.f..-2.-2- 1 1 w.-1:-1Q'7- li wtf!! .xS.L..Q"h..2i' A' Tami I457 'G ' . 1113 -S1 More Cinme -A 1 sv nf' ws 1' EI? 'W z+""?y2M W gg 'I , 'qt .fm A "'f"' -Q -:Q u' 1- .- Ill " ?'5'5?"?'l"7l""'s7x v I my , t.. X Y., 5 2- f r, ,xvf 1 Xx -X f yX:Ww iq ' 5 f"'1': -1-gi ,,Ti'1ge!71 rf wi A I1 J-'SQVQXIHQU qw ,, . s-. i ,. - Y 1 N: M, x ,5 . - . x X -.X X' X 'X X 24 Vbfizsfffw fs 4 ii iiy lx - , f , 1 1 rf a x zhlynfqqi- X 5? ' 7 R Inf-Ulf :JN m,." q , i- N Q - !..NN!lIf 'jlfw ffrzxklavxflfflljxxrg TA if 'L :, Qin If I f 5 X in J X X 1 X, viygxwxfhffwfj, x i N' I I xx I -T: if 'f.1' -1" " 2 'ZX if -vsivx fm - nuff, 5 if A H32 03 Q , 6 We Want Your Business i DOMESTIC LAUNDRY 210 Wcsi Centml A'vQm1LX, Phono 530 Geo. M. Gutter, Prop. Arkansas City. Kansas OCTOBER lloer Ma 8 Pa I recevd yor letm' this mornin 'mul v x .X ' " 4 1 but my Muon 1 xssls 111 the ., mis H111 1 ' A X " il'IilOT1i f1X1'1nV0'1 e h ld tuf luk Iuthf in X iw N11 Ihr mi 1 11 X ll uuinhix sort lik in DTIIIJIIN in 11 1 fl ur num R11 N C L ity thxt 111 ind thxi xunt himiin with im 1h11 thu lil imxmi h11 numhr to be 1 1110111111 i tu hmlp out the xx 'lr A H hk fu iw stiideiiu in go in em 1 nil thu 11 iid in xxsmi 1 mu 19770118 but Slllllflllli do li hu e ed 114 N N 11191110111 Iilk ohm 1 Ixn ' 1 nun pumps in he Qhoie lvm Our sekon team mm to Xexxlmh fm hut the ui 14 IL1 4 111111111 1 Luple 1 das later oux filst tem nent tu Pelix in got but tu 14 .A the h is dcciflmi to let thu fx till thi mu 1 gnu but xxou Hutc son beet us on ther hom mund the bois il chin ui Ihm mind It WUI shore SUIII 1011 nomus gun XX hclrl Il mu I bellow me nom X0 1 et them 11 our Iull Ink liermdii NI1 uns li irhit or his mklo lnok a lu das befor 1 then our qu 1111' ink nent 111 quit us tu 11 Stlllllll xu 1 i W X 'Ihis is ferst umm thlt hfll hun put out ui 1 ll ix IllXXCOxS1XXllS011 xux 0 Lri um I ic ic dw miiixxlmtul ima full tu if 1 xxifmbu oi tho piper x Dllflllj Ol' H01 LJUZ I dill HHXXOUS U1 h8K SUD! EET obedent SUD Hiram P XC I QIXTX XINF I A5 f x. Wffmw xx , EA M ffgxiff-ig 3' W . H' all X MR ff -5 E I 'YJ fs., H 3 14 :fzX"'- Wk ,gh-M 342'-if E9 "W ,M ina.. -naman--vm" ,,...,,. N ef-me .au- ll . X ll 'xhrmi g.,l.nfi.ng1rl11.1tIhxX U D ,. f HS . , I. , ,R F2 A ,I .L NY 1 ' Xi' rin. South 'Xslvrii sc-Huis hw! us I4 'o C. Sa . 1 1 fukulli shox' huz gut I 11' im hrs. You no thu pau' s x " tha do ' .' z 1: s :111 wmi yum gn In 1-hnpvl yu hm' to gn hi ,'X hrs. " . I" .1 1- 'ai' 1. 3" ' 2 'E ' " ' 2 ?' 2 YOU. yol z 'il is quite in fad hm' in Ihv c-iii. Thu :Liv flziiiws - 1 . Th' dom ' X' up s f X 1: '. '- ' im' ' .. .- ' . we . 0 'a th pl illT"H1 t'z11'1m-1' hux gut, Clllll :xwll la 'iii .3 a . ' '. da - ' . '1 i't -"XL ue sum. '21 1'. ' '- .' X3 X Sz -1' . ' ' y X- 1: 1. Xll 2 of' ,:' 1' xx'l1isluX1's 'row ' 4 X z fz ' ,hin- .' g' X 'sz 'zgX .X ' s. '- 0 ' zz . 'Q X win tu nuthin till tho lust five: '1uts. 'fe ' ' I", 1 Je, " ' z '.zg.'z ' .' al 2 2 z 'X 1 ' Q . I 111 .' X ' j 1 c-rmpi of our Hi sl'u! papir xxivh thu Il-.IHCII the Ari' Light. ' '. the , s ' 2 .z if 1 as ' is pu! mn ow ' ii' ' " j me ,VX ' ' . Ga -1 Xl' X " X X Q I Yi X X' " , . xtuff. Well i wil hav to quit for this lim but fiom 1'vi'gcX1 Ill tvll mv if I kin bi thom dancin S ,r ' 'v' - B. ' ' f V -f - f X G9 I ZZ . .' '-.' ,-.,,-. .- f ff-. -fo' K ,,, ni . ' X . H T 41- 5 3 V a n ' F" 'H " 'L 'EX pr . - 1 'ff Mi- V Ah. ' 5 kk Y- fy' E--2 -1 5 ,"' Vg." i. ' 'W ' 'A' 'gf 1 1 J ' ' --. -vs'-'i 'N if ' 4--. 25 'Ei'-'..l'-. - . if f 1" iii... . 'W .. - '- ' - ' 7- ' 7"f23-if-:--1572-722451I-J" -1--1 .. - A.. X17-.Ev'X'A:'g.fF1'f .:..: at X. ,, 5.,,:'r 5.--Rf. 1"Lx,L ':. -,Y 5:5 -4 ",, '- ,-Y -. - v ,1 . " w ---'-ff-.pf-Hwy-: " -- 1 'Z Riva ,,'- .:r.:,'a-, - , , " 'iw --x-, i-f.J.l-N-r-,L-f fx-, ..f- ' " - 1?""11,735R"3?y5WE "4 X . " .W . -3 . at 71-1 -:ig 4 H X ' sf Q 9 , ' A Q .- . 'X I fx-4fQWf1 . '11 ,E J- N N 11 IRQ? 1511 3 .1 1 EQ ,:, 5 .4 . .1 I ff '1 f- Lxfx as J ff ' . ' f ' ?El?!"'? ,- .. , 1.571 fav fb lf' 21' ?1lZs2'l4lflQ"fmQ 1 :0RZbZE.FA9'iZ1g04lF1 x Q : 5 Q ' Q 1- f 1241421111111 11 NQV 42. 1 1 . 1,,"1gg1mf1111: 1 1 -1 1- W ff , Ask F111' it By Number Cabinet -1.-.....f...1.J. u. 'fy ' L I qi-A .1 1 p L 11 1 ,1 1 1 1, 1 1 Q Q N 1. .1 'W 'E 3 .z-......J1J! Ji' 1-1 1 '11 1 hi.-1 -.f1,:,....1....1-1 ,gr 161 V . 11 1 . A -V - :4 1- ,J-,'e1,1gqE1 1 fzza...-11.1112-,f 1 1 1 1 .L Estate The A '11 111 Aansas Valley Gas C0 Phone 2013 by hp' ' ' LAPFECEGERY Lesem Mercantlle Co 1111 111111 111 1111 A 1 11111 111111., 11 1111 111111111 H ls XIer1111e1x 111 Senlor 1 lass 1111 1111 111 1 111 118 11111116 11111 1 s 111111 XFX 1 1 111e 11111 1-1e1s 111 F"1t11er s 11111 s S1 e Lend 111e 111111 QTIHQI I se 111111 111 S111111a1 S0111 111 Te111111r 111111111111 I 11111111 111111 111111 11111 '1 1'111R 111' fff X011 11 1'1 N1 111 1111 11 111 111111 1111111 " .I111111111 111111. C1011 111111 11 1 1I1LI1 111 1111 111111 11111 11511111191 PAGE SEXIQXTX ,K SX 1 ff 1 1 gg 9 xg W' Bl wi x., 1' 1 1 5,,-ff. 4, 11 " K We '111 f 1 11 11 W 1f1fM1,,111f11111 ,1.. 1 2: ,aux 4 fx 11 x GN 1112 11 o I U I 9 I O 8 IJiYl'S 111' 111'1 1111 1'1 '111 11S S111 1 zj we 111111' 11e the rage. 111, 11" f, 113 1' 1113 1"'1'111 .' 211111 1-gps 11111111 111e stage. Sk if 251 lk 21 if T111: '1 s 1 Q une girl 111111 l'2lI1 1111111 1'r11111 111111111 111 111-1' 1'1111Q1".' - 1es. .' .'1 lllh' 11 hc: ' -1 112111511 111 , 1 er: 'A ' zu ' 1 . if if Sk if wk 1 - j ' as '. He- j ' 11-11. if fi 1' wk bk ff jf: '. ' 'z .'1 ','1.t .'01'.'1 ' - 111111 s111111111 11111'e tzxug ' . Kr. if 1,1 1 1 N . 5' ,. 1 1. fr , 1 H - 1. 1., 1 - f .wa -'r gf :sv-4152, -A -' 21- X : ' V : . f I .1 I 1- 21 .J 11,73 P 4511 I' ,--' MX 15.1, . l x A.: 1: G 5 fp -117,0 .r-f,':L'J1Qg .-Z'-J y,v,v11i ,H '.-:. 1,.1A- v K .1 .11 --Q 1 , - ,B H. 1' .-1, -.,:,., -'-v- f..,. -1 -, gf- 5,4-' , 1 1, "1- q,,-'37.,,,,g5,1'g',35Z-.121 m1.,,bf, 1.4151 1. ., ,Qlwf f, ,',-lg.. I Il 4 ,741 .1-gg-,Sv -15.15 ,.M,5f',q'5L.,1:f55. -11: 3- ,L '- 114- --4'--',-2,4 -P' L-. .1.,r'L,f' rj"--611 .'.- J,-15112: - 1 1 1 ,- ?'1 'Jgg-1' "4'1g',.1 ',?1,1y,' 151','.ni4:--'1- 1'v,1,gw,-'.,'jg',v I 4 - 'As - ' 13-14. :1 -.-.fp-- - ,Q -1:11.,5.'2-A--1 ""':'f"1"-'Ni-s42:Z-g---' - :ramp-.17 --'V ,,, .. . -A' Q," Vg ..' -, ,w i A . X21 ,., - "2--' 4 Y 3 Z Z I '21 ll V R S 1 'J I 1 I SI NX Xl: fi 5 is f 4 S 4 num YI Il 1 .. 11l,l1 f ll ' A N ll . I. I 'IX Y ID xx fi XX -9 :KX ll xl J, 4 Mew fd I' N1 II . QL 1: : - j , !?3I?W9S'S ew 1"-I ' ' 3 f-v I .4 W- --pn' 1 I NVQ'-5 QD' . 5 f-SC Pm? -1'-I 1- 1' ' I . -l-I- CD 5- ,.., N .1 v-va H C 1- .... 4 1 '11,-. 1. l-+ .1 - ,,, ... ..- , Q 1, , .5-1. .-xl., 9' P' - '. "1-0 - -- .. l ,.,, f.. I A, . ... , I1':fff9s-rf-' - 2 1 5 2 -2 .A - 5 I el C . 1: I -5f':-+- .W H Q 1 Q 2- .- - 2 v C F ' . 1, , . -. M . -V I - l .. ,, . .. . - Q '- .-,?ig5' " ' fl I . 9- . - ' 1: IIIII f f I II . Q ,I : .. . Iv I I II .I I I II - -I ,- . .,,g - . 5 , - . - 1 L 'U'-'31 3 '- ' x - 5: .l ' 3 - 5. . . ',: 2 If -1 In' I 5 ' '-1 ' ,.. ? "' ..L g""1I FJ I, . I ... . I .. . ..- I ,, 5 61514. I f ' Q ' . IQ '. 1- g:. I' - ,-, "' , '-' .- ff- I ' -A f . : . . fu - ' " 'i .- . ', .-. l - . .., KD . 1: . 1 -- -folk-111 - - -- ' . 1- 2 : . f- " :: - 1' In-fe, r Y - , - , . ,, .r - V 4 1- -- ,1 . ,.-1-' 'T".-:i- , '. ' . ::' 4 - H- I A- II' s 1' T "' 1' ,I A 1 - . - . . I .. .. , .., F . ,A I, .I , A 1' D151 Iufllxfb I Q: 1-. III I I: - - F, Q f 1... " . N - 11 ' lf" lv- . ' , w . 1' ' . ' -. r '- " ' ' ' 1 : '- 1' ' ' I- 1. -, .Q 1- .. -. 1: 1 :H f. P . ', , ,I .. P- ' "' ', "'f. , , U' A A 5 ' Q T- "x I1 "4 - I .-7' ' ',..'1' f,'- " '.- Y rg -1A , 1 1 1 V-1"' .. '-:,- :' G, - Af. :A 1, ,, Q-'Z'-4' 1. " A21 : :: ' fr HE :xr 1: '1 " .. ,- Cm-4 ZZ. Q 5: Ogfg.: -A -75 11 , . 4, ,. . A- . . ..- ... :-' - - N, 2 e , 5 1. I T31 "' 1 - . ' 7, - A - ' .- .F "" L 2 1-. ' F 'L' ' - 1 ll f-1-- l '- -' 1 "' 1 2 ' .. H. 1: '. 1- ' - -5 .1 s. I A, , ,,,-, 1 --5 -1.... ,... '- C- A.. - , 1 l Q .. , .. ... , , f- N., ,. , 1 lf- I 5- 4-1 -A-- li '-C -4 -': ... .-. -1-, 1, - . 3 , F - H- -'1 .. " : '. N -e 'Z A H 5 5: . , 1 .' .gfc-jx." A S 2 -. L ij 1 -:I . 5 E ' E S-if , ' E 5 2 E , I Q x Q " -f 2 - .Q - 2' " n- ' ...A ' V 4.-x-,.,. .,--,,' 'A .., 3: - 'J 1: ,- -V - v ', 'FLP.1r,.b 'A -1:1 '. H42 f",f '75 '-7 'lc' E55 , ',1--- 52 ll 'f f F' -' : ... . 1-1' - , '1 - -gr: r - 1 " 1 1 . lb in vl':4:n': 7. "5 3. ' A - ,.. . 4 I "' - Z. C "' ,-. ' . "' -- I .. 1 'p A -F A - l'.""' C ' -J N- 1-I -1 A 1- - Z '-' - r . . H-.NNW wr-'--- :..: . 4" , H- H--1 -:- 4: 1 1 Q5'g:r1r.l' lg,-5 ...LZ-, -34 :JT "Lf . '73 'HE 'ttf' 22 X I :-1:15 S- New 1- 2:-2 few Nm- 1 1: -. 1 '- .5-llgww 92-1 ": -1 ., QA'-ic 19: -'fi' 122 I V '1 A214 ,luaolg wx, ,..,.... --- .. M,- ,CAF-2: N, . zz H QFA I1 I.",,I ' -nl Vg :gvjg . Z .:. -42 : -1 M .1 3: 3,6 ': --"5 J 1, 1.1 'af--,,Y"- .f - --7 'C '4 'z- . -S: '.-if :sa '1 '14 ""',fu-I, '9."l2T H151 9. 'E ,,-.' 321'-' 'E- : '-:Ez l .FEL -p"' f' ' QI'-c:.-:'. F-9-'Q :-II-I 5- 2: MEIE- 7 E,-:H img CN I I' ' - p-4. . nl ' "" r-nv ', ' ,V lv' .. r-f 1 , I J: ,,, --4-2. : "' -'-5 2':' 1-- ...- 3:1 I1 g , ,1.,1. f ... H . Q -2 1 Vr- : 4.21-' 3.3-:ft 3 ,1 0 II ',:"""'l.Qfl' ' 57:25 "2 5 3-6 Z "-"' A':: 5-7 "Z" I ' .- 5 I1 -1- :':.- -- - 5 "'.. :q.. -:A . ' 1fI?",'F,"f" M522 1 C. 'wif ' E' -- -"::'- r::I:: :C I1 Q IV '-l, I l C :I A ' ZZ 17- EI ,: H " . - f- M Z " - ' " 7: 11 . A ' -,ay ..-A ,L - 11- 1V,.,- -' .,,,,.." - ........ A- 1 1 I-wi "'1"' -- Qs' '- : -" -rr, .:,.H I : 2 '1 . I N-Gi. S.,.,gg ':: w . -. V H - f - . r c .. :. :- 11 we--,r . : - 11 - -cv . gr, :--A -- 1 - V ' I ' hd F4 P. '4 '-' l' " w "' V Q.. -1 .. I ff V - f': ,,3 1-f A ,.. ' 'f . 'II -47. 1 '-5 fn , .... ,., I M , . : 1- -1 Z.: ' 1' -1-.,,, 1 ,, 1-f . A .... -- -- -1 -1 ... , gf , ,f I fp 2 A .. Y H 1 - - I I : - .... ,.. : 1, ,P A '. -1 -I 1 -f ij' G . .- -, - ' .... :C . f: ' N ' 1, ll '51 I ' - 1: - 1 ' . '- f- L 51, -1 ,, ' 1, I 1 311--,QI , ' -. M: 5 -1 ' 2 '- - Q - . 1- 5 11 A ' ,gg 1 25 ,, -f: .. Q , mf In ... - , . 1. I1 1' ' "'.' .s. F: H L . '4 -Q ' ' F' ' " "' ' ' "" -- I , , , - . . I . 1... .-ez-1 4 . , M I . , Q, , , . . -1 -' 1-- - ' ' : "' 1 .J - L. ,.. L.. . I I H I1 lignw I 'I - ' '. I- - ,- - " - ' ,r 1?a.Ql-",5,,5fI '- ' N 7, 'Q ,' : 1: 4 '-.:'-j55:IfaI:.fi- ' 14 ' 1 H- ,. . '-3 'T' 1 -- " "'fw:M5'-'jf f ,-'TQ C 5 ' 0 "egg ,... '. ,J ' C57 -5 .. R 1' Y . . ,W-. A I ,., LT' r-' ,., .. 1 -,. ,- .- . 1 ,JA ..!--1,-.:f,..f GM- . Q A 4 :H -C-. 1--W .- Vx 1, , ,.s,I:IlL-,...,I...f- O -1 .. 7' . I-I rg, I I. .4 : : I: I 15 C 1 I- I I I Nr' ' if 7 ' 1' . l --:.' ' ,--' '- ' .' lf- ,, , .A Q? I a' Z OVWV Kxnlgll I ,fl Zl y x , f 7, ff"'V"4f115'QWj v if :S 0 5 q ,., zwdxzqyl If! Qilxll ,S V fsllsilqlla VIIMX A lim Afygleeggwf' 2 Ml N N X - ,Sl "A 1 'xo 2 scvwwexy ll7"X FV "lf 'LIME 9 WILSON II3?l535'LZiIeP?iSESZt N11 at and broeerlvs Glle us .l Tl 1.11, XX e lllll COIIXIHLC 'X ou 007 South Sumrnlt bt Phone J o N OVEIVIP LR Ileer Vll an I' Vkel XX el 1 folks. Illlx-ld Iml ELI Ill lllllll XII 1 Il ee lnl bellllll IIN illd B ie l L lull N ll gllll l lllllll x Iel told us lll 1 ll ls 111 l pep Illth I gll15 Ildll L 11111011 111211111 N I IN t4 IIC hll IQ Junior Ll 5, ll ld l lot 1 Ulll NLIILIIS llld l cont no H110 don II ' sum oi I L S II l N 101 lt Soltlllore gdllf., S111 c III rllll L llll SLIIII ol lllllll Llllll lee LII Jlsl 111 I'0llIlll1 l I1 ln Ntlll IL l tll Il l I I'IlI1I hlen 11 IW ll the I slesl Nl N L ll Iolo, 11111 we llle I lllf IXLIUIIG zlsl l LDIIILIIIIL ol IIIIIX lllf Slllll ol the hols an s he Ilkllltl Illl ,om All Sl Ill nol ITL c l III Ill Xllll thc 11.111158 of Ihlnl an w Kidd Il III luk ln llle DIDQIS Il NL Slllll ot the .1 lil s lll I llc Belle w I g, I et x .Io I Nlr 110111115011 Il llllt gone yet but he JIIIQII Ill p lSSt the ex lllllll ltloll Ihl Ile tllle 11110115 to the tlllllltl bl1OI6 hm Illd tlll I t but tl Ilsl 1019 ..,l w The IITSI Xl ll bt Alla non Il thu I A t U 1 er lch XX e1Illlg,ton llollllcul on 11510 the Illlli or l lo Illt illlll IX l ton beet lls on turkes d lx U to 0 we shovl em HIS lldlllt IN beolf., I lldllfl l pllbllc bpelkln :Il -1 1L,lX ll 0 lt ll '17 good It X318 QUII Il llr Ilte IIX IIOIIIN lu Il lll out 11011190 s a dldlll D111 out dI1X e IIN I l lm NL Ill WC len X011 ,et dnl SIFIX Q11 lee lla Slxl lt f0l a orglllllul 'l IIl slllll bllllx I llln ll lllll but Slllll ot lllo kldx do I to bed KdllZ 1 blll ID lat the I R lo I Q 1 lI the Il X loll lx Iloll 1 be 30111 dlrllll bun llll n JI S lX'1'1 L IBU1 ,l ff I 5 K! 1 f 19 il R g AQ!" 4A Xfx H FEL '1 'N 'Af RN , , , U J jg ifkqvu, Iv. li A ' I M 151131 1- 'llzfelsl - 4' , ,y i gym- ""'l'4? " -eg W iQll"?iLX'ZN 'ff x A 0' -,. Q 59 f fi4wMwws wg? 'wwf SL 74 9: 1 4 Q1 , 0, W 'g?E'5MQi4diM?f' J ff gf 2 fs 4'...gF 49 1 1 ,,,-fx, 1 M :E E' Z' xx G ff. Iylf V E' 'Q , I ,fb ,WWA Q 5: f Qqikf 1: 1' va' "S" rfw 1' if N 'ig 'E 3 N ' if ' X 1 , if In if W 1 , f X if 1' W 'ui.3A W , - ,T lg xx MH .,,C.:- 1' I - 'I 22 v u' Q 4 -- gl N-1: ' 'em I J , 1 , ,..AAAAA-Ak- AA-Ak--AAAAAAAYYAAAAAAAAAAAAA 1 , 3?ccDTl?1:'f-1 Gear .FHQMT Kung ,bi -4-o Q- lp' .-mx, Jifbiflvxby 72274 - if 'Irv 'Vs ng W1 X ef-4QQfS2f4QyuF04yl1x 2 4 2-gifs-R Q94 BX X ll nf0X u-f1f PAGE SI XPXTX TWO 'Q- fix f f! i gi ,fn If P N 1491151 1 N ,, , k ' vu' 22 ' "'4'Nqx Vim!! A .... zf -' '-'R -4 R 1... -av- 74M 62 1 Q . ' C ' If '- ' - J.. K 45 Iii T5 E. 1 , E - - '-f 11 1 ...w -'fn Q -1- -'-' ", x, ,. y,'1,, !A .f jr- :Al . AA N, , . .. -:I-M .nu -f:.:::f---- l - ,"5J'3f,h X' ' I .r " LH 5.' ' L ', ' -' 1SHaNvf,'x! " fJ'?f,w .-.- 2 ' av'-"s-'11 -f ' I , , " A X' I'-,. ' :fr iE'vl -I- " 21" 5' 7' VRS' 415, - M B 7 ' 'fab f, A " 'Hn - 1 f n '- ' 1.5 x.'- . 1.. fn -1- -' '-,::,g. 1 5 '2fff1-144' . ' . ' : 11522-K f im' fifgf- ' - - . --f y 5 V .Q 1,,.L,'- '- --fi". ' fs Q, '1f'-'4-7f-L" ,':T- - . 1 -' N- ' 214:-A W V-Y-,.,- ' V V .- JT, V L- ' , ...Y i- :V +.-1-v-. 5, ' ' . - 'T f ' , X I f 2 ' uilritflielihitgro 12,11-f 7 2 sf i f, f2cez,i:Qff'EE,,92ffri 1fM2'INIi14f2giYfLFe:4- 2 we f :M gr I 2 C i'4WQQf!1120r , ., wi FX ll -2 'A I ,,..Ln U4 'LE DECEMBER Ileer Ma IQ P21 :XIII wel he-ars hopin you air the sam, Hin havin the tim of my lif. Tuther nite tha had 21 big sho in town an as I hadnt never taken Susie to eny of em I rekoned as how i llild beter tak her to sum ot' tht 111. you no i bin kepin kind a vlose to her of late so we went an whadayu think dad taint lik it usta he wluin yu waz 21 boi cauz th21 stuk me up too beans Z1 pieve jist for won seat. But, ln1 not the only won thats got 21 friend CZIIIZ Mis West o11r teccher who lerns us how to be bisnis lik took 21 bisnis trip to Ft. Ilonifin. Yu no thats whar tha keep them soljz-rs. I 1'ekon as how one of ein belongs to her. I wint out to Basket Bal pr'l'tis lass monda and watziyuthink tha gav me 21 brand n11 swoter to pla in an on Frida we went to Fedar Vale Zllltl beet them 52 to 14. Hour debat teem has' been workin hard to mak 21 shoin this yer an we sent part of thim to f"lU9V 'lllfl rest '4l'1Vf'fl to hom Thi put that uint to I tntw cum hom defeete hut ther sorrx xx Il Iiited uhm thi found the rest l11d beet Paisons 'I to 1 Tel Iiln Im o1t11l sou but I wont be ther to t1k her to tI1e KTISIIIIS tic c'1u7 I 1111 llllltll to sum os 115 III thin Im in '1 bis. pI1 to he pulld oft it our church an Im lee ln m1n so T17 going, to kep me purts bin in wakation VN ol IS 1 h lllll li 1d ini hx tri ltsson JIS! lik the techer wanted I had beter quit 1n get to w eik So Gud B1 Hiram FOR SALE Nh bashfulness George Gardner bewen distinct poses Naomi Felton A f.,lll but xx 1111 I1 one" Ilanlil Potter Anwthing but I11te Naomi I usam Xlv powder puft hola Vlonsew Nly best beau badie Sweeney O11r Cl1C'tlOH'lI'Y Seniors X new suit of Clothes Glen Gibson Our blisters Agriculture classes borne literarw HIJIIIIX Annual Board Nix gracofulness flarlce Nlonsex Nh contralto xoice Edith Penfleld E KHRKPATRHCK Fiummntiunire en d! Urmcdllertialxnai PAGE SEX FXTY THREE FQ A ' Q01 U? I S an N 0 be AMD' f- fxlwz an null , -41 'Iv JQ 1 H A 1 ldgxl , d!! My ' "' In hh lmtilp J " '5-Y f 451 .423 x E - 2,2 . 22' 2' '2 rd 1 A b' '2 ', ' ' ' 2 2 J .. . " .' ' - 2 ZH 'e 12 , 2 ' " C F ll Cl ' . 1 . ' Z 'Z ' ' 2 .1 ' 1 j ' ' 2 ' . ' as ' 2' 2 L' ' if' " - " ' 2 . " ' v ' 2 ' . .it U ' A ,' . ' . ' . Av- ,A V . Q , . . i -Y 1 , W . . 1 ,. . I . K :md . M A 2 . ' .A 1 1' , Y .I K vA . . vt A 'l 2 . i 'W ' 2 O 0 g Q - -- - ,-fb v JA, ' . . YA . 'I- fj rx .. -- x rv. If f .45 If 5-5 'iv if i' H ,. J' , 1? , ' 4-ggi 5' 115 ,Q-.1 1 A Y 1-'fn MJ. .I I----U 5 , 1, .,f 1, I . .vML.:,., LL , 7,2-.. 1, .1 at-f - WA,-Q ,, 3402, ag-N 'A - '1'4.VA'l""11P ' - 1. Y , I. . I-,," - J H, 3151 L-' , i5:'vff,' I Q w . X, :Kg 1 AA - - - ,II'l1,-526125, .fiyfi Qi: Suu, ,HKU 3, ,jgwq -, I ,ar 1. ,K -'Q' V2 5 .' Q' .--Lrg, -,., Q -"' ,'1,. v - " 1.,5' In 1 Q. I :,..,. I: A.3A,A rg 'fu ,.I,.A,.' ,1l',i, A .Wu - .n 4: ,t, 'ME ,,.,t..' VW, ,i..g,,l,,':nM5g:.,jim tif. v- -'A r fa -, -.M-I 1-1 -' fp, .f , ,fu ,, A y.. ,. ..s 1 1,,m ,. ,.-4.,. 4., , . Inf, .- I,I, ' . w" ' .,1".2I.'.,-'fa -' :"'- " ' 'M ' 'Z' ' .' ' ' I ' ' L I, . -- 4, ' -'51,"' 1-. .' "' -.-'JIIR' ''-42151.-U''s'iE"A--1-ff.: I i ' --" ' , ..- -' , Af" "Zia--"' 121-f !':"""" ' " ' ' -'l""' . an 2 uW1fkzE4SX5?!'vSQ H If .-:, 3 -xxx x -.: IQQQR'Msk4?L4?f M15 2 f md? N, 94.0,-x,3,-,'..k A VFA 5 ,. wg-.QQ-Q, f ,. fiffunv ,ff :tr ' . - 1 . V' 3 K il". ,fp , .mm . ,.,. . ,, L I : , Y Q ,, 65? 5 If ell- cw' -13- wb 3515? I7 T b LCUSS vp, is 92 .Q ,ma.21k.5i..L.-A PAGE CEY ENTY FOLR fn-A fx 14 Lxxk-N, I xvx n R j"X'prv.ai U Q Ndx. J, xp 'in Tv I 'Jr ' rY f in 1-0 nfgrjyy' A' ' .4 ,ar 'ffl' Lf -53 4- . 1, 'mv ftasvvw ' ' ' E4??RWS"?-N - 2 ' 4 !Q4lI4Qn, I QI A Q afxluhh XSQW ' yx a V 1- 'fs S d ax Q 4 - ZX U Q may 45 2 - A Tfh NX I ,, X. 71 gg i! - Q g ?lJb5QTv?v WTJR ie. f ofx s 3 fp - -N s X : Qzsif 'W-R Qxxlfxs aww :- "JMX ij Ebay 1191.1 qianft tferye f -lain 5'5" we ZZ? 1-'ff' 1 'QT-'P JA" 2- Q 'Y' W H32 'Ji f 1'-'Cl x'.::'-.A-Ar C. f'X . 92.1 ' ,x?'zf.L7-' ' 5 g, X 1, Y - H25 3 f 45 I f -, :Q-Q ,fy A , ' ,Q 4,2 , .Air . Q . V5 . Z., -,if-x.,f 1 . . f .-'x ' A' .R .1 . ,n 1. :Y f , '- f .f '- .,-A Q, gtg , , , , W, , ' " -A 1, fp if 'f 'Q ' M- ' .3 Q 'zg' 5 I' .Q '12 Q , . . 'W' ' I 7.'f,5 .4 A -' f H , V: If Ek . , '11, 5, 100 W6 , ' ff ' .A Q , . A , y, , 4. . 1 ,E A W. . 5 . 1 . 'f 'ug - . if , V ' . in -Ira nj A w . -5. I ' I ll .HL Af Qin 4 ' ' 'iff - ' 172: f" fvfs A . ' Af, y, g ' " N? ' 'L 23yf'fi3 7,4- : j 'z ,' 39 ,- Jg, V 431 -11,1 ' fl -. C V ':-E " f A -I .fi ,fa-M jj, . 41. V - V--g . f, Q .Q--4.4 3, M V.,-,N W gm x A-7"-fl-0" if 14: ""' ' . .K , ' fm, ..-tvfgg 5? ' ' - A a , "Z, ki .Hr . A.. . ' ' 1'i.',gfgM,'., , W, V ' ' , 5 .1 . .y...'gN1 A1 ,ff5,,E.,v. QU, ' jmw 7, ' . 'J ew my v. ,z . ,wa L, '- . ' 4. ' ,. T f ' 4 L., v nv - ' 'H , 'xx X V-9 3? ' 15 - v V' il 71, .ll '1- , , 4, fi t' f .f 5-Qi -"' . '. rw- Q N Q .:.f -',u':, ,.,.5, ., S if A W- ,,:,?:," ' f '1fI",y ::.-'? W .,... - L'-mx , 4 5- - - - Ir .' .. 415 1 -. . . 'ful' , , ,1 M -f - -- ,.- -' H V A'-4-1 I--' -K -. fs, -,yn .. 1 ' . 31 f f , , iv-,X 'Q VJ: -: - gk, ., QQ, .K,.'?.I,lEc: Lb, Xp, 'Aki' I vsilsgi. Y ' 4. -I 1 '.4E'v,?4 1 -, , fx' -. .- - .. . 5- -Q. - I 'Y .,' -.. , - ..-. S--'ffrr 'J -7f?HLJq?' .ful '?!'.1"" ' Wiz' 'Q " " "' 'ffiif . f ' ' 4 -Hi5.7..:5 -'P J-' - ' "7",' V' ': f'.1-4-G?1i1'-5--'fxv' "'l':'Zf"' 1' ,. . . .,..,A lg 1, x . ,sf .,- ., ,,. ,. 1,11 -,'- . , - LW- -,f wx.,,, 3-- ,,. 'F ,I--.1 1, q6,,:.,5 :J -15. fag., ,- ., ' - - -. f . , ,-- 4.11 1 1- ' f -21'-" 'ff . -I -4-"- "- 'A-1--.4 - " - , -4- H ff f' ., 7,1 f " -0- ,D ,.,..,, - -, - + .-I S 4:1-ifqu '-?Q11,'QZN M ,X V . ' 2- 7'5'p2jW12"'JX v vygQ'ff'Q2E??f!45NA6, Zi 15 f f giffgsavklfbwf 'WVxfkZmQ'g,llEK?ggg9 ppl, QNX , fig ,if Q5 1- C h jyyajsgiqdxzxfijafm If : - xx . :T , ,g ef r S 2 W-31: Q' Q 'QQR'lMl:2fQ4?M?' fem 0 1 4 9519 . .- w e SSKJMXSTQQQQ mah? H1740 sf a Stair Candy Shop i For Lunches or Fresh Candies After any Game or Entertainment li here HTS You Gfliflg llvc-lwr What VUIISUS heal and cold? Irene Tho janitor. My Pretty Maid? l am going to P . , 0 ' lu no was tiiviiig to get u drink from the 5 V mm-1' faux-el in Pliysif-s class and in so 1 ji don: :ol thx- waiter all over her face. and She Did Cood Photov Lew Money Xllll U cti xx clillri nut it lr s piper in dont lc ns ild ln the piper other I I writing, illtl is not go n up on 5 the up g e 1 xr it Hay xx sud xuiti piper st xtionmx oung .Qian--?f0u11q 7170111011 Hou ale non launching out in the xx oild 111911619 may come and friends P fu go but money in the bank is alu aw fit xoui command in time of distiess oi need St'ut an account now mth llll UNION blAll BAlNIx IRED C PeNIOTT Pieeident R I FROVER 'Nice Pieaident ll D NIWCLXLLIQTER C'l.Ni'l191 PAGE SFX ENTX FIX F ' -1 U r mf! X B Ei "' 425 fax " 1, am 1 "lg haf! ... 1 DW UQ ...ist-. C-5'3- . lie -km' Well. Ire-nl-. il' you want Il lg mil. rn gm- g nc! 'r 7 ni " L rc, i' ' 4' wk 2: 1: - ...... ,,.., ....... Y - A ....A. , ,.,..x,,..--,- 'i W Bliss Sli'-l No '. von ' ' l'en s- El ' ' on l mth side: ot' the I 1 2 d ' D :4 X :1 3 w , - . X- lon' -I lead z ,' the 1 . . . . Di SJ 11 d.1j.' Liz. ' f 2 A' : 1 z 4 1-min: ol' ':1r. 'Q , Mm sie tl-I7'l ' .- 3 -hy? I, ji lionuld Yes. It sz' 'ng 2 ' I 1 a 5 x-,mis Q 1 1 . 4 I e I ' ' , ' - ' v 1 4-' v' 1 v . . A 1 i -' 'Aff 1 .,v 'W V . ' C .v 1 K . , . Y N W V Y W' V ' ' Y W Y 1 L A L 1 , ,. Q . 'Q . U .' , ' . . - . 1 , ' - - V. . . c 4 L , c .' ' , 42. . V - Y- , fa N wk-K f ' l 1 - IY. if L c K M' 1 1, ...rg .,g::N 1!Ep :E :' x .,,,: ' 4 5 1 V. H - gy .-11-3 A 4.,IAvf'n'g, .1 tx? SL- -' ' .- l, 5 ,5, ,,?.4'. .. , LJ- .L--4: z- ' I-j'?:g7,qj, TQ, f ,yfvfih-1 msn ,H f-,,:,, l ' "' fi -' a-'x 1 ',.""2' X 3 1 f-f:.m'2a:'-1 12 fi -mm , iz, M H .wife - ll. ,':,45'.:,:5.-13-.N I-if k '.:. ff' i vii-fine , ' ' XS V, I-U. 1,-15,15 -jill if :Z I-.M Z.,-fjifvfg.-I :gi 1" Wi. f "' : " 'L' - -. - 1 ' 77 ' " 1 f' 'Eff'-fr' ' " f"P-2'-f- , ,. , .. 1+ x - 'NN--F.w...Q..:,-1,2 "1 Y Y " " ' ' """' -- ' , "" ag f - 1- ' -1 1. ,- -'-' -1" - f .7 111,,i'eQl95iQ7Z 'Z 4' 2 - Q 1 ' 4 'JSQQZVJSIVJ-14 fxvwvztllf-11,1 t I ,ft :fe 0: f 2 K":V!'-'f11QJ tQk bl I A W is Il 4 fsn 'ff 1 0 Q Q! 1, iigysgmzxdgx 5 gfll N fm! 1 ' b ' T K I ., 0 . ,., ' , , A f-. 4- , 1' ,., x f-. W tv, I- 1. 1' S' U rg E . 73 H .ij Xp. . y ' ty rn X I.. H .- --P :' 'Q .' 1 + I .v 14 -I ' I- ' . . 1:95 -.-if 4 +I ' -- . ' . . 1 . v 4- ', "I . V , YU - -V L .:.,. t 1' 4 ' . 4 f f ' 1' ' 'A 1 ' . -. Q - 1 'I . ' ' 'I ' f A 'I ', l ' ',--- - ' 1 '1 x I' , . L - 5' ' . lt A 1 ' ,, . 1 N. . , f ji '- .. if L7 N. .- A, 'f I., Q ,,, ,. firm t o 1 - -,v.H. ff,, -1 - 1 ' . t '.- . A N- I 1Q-,.g1e,9- , J 1. ' ., , - -tgxzgnqtx. ,Q 1 A, ., 1, . A X-15s's1t4 1' . - - S - . ' f, 1. :aaetJQ 1 f. W -. -1f- tl I V "wwf ' 1: . ' . ... l - 1' -3:1 1' I.. ,.. ' 51 - ' N , T YS . 'I " . , '. E . V ' " - Q f 1' . . , V A . I 1 I Sy . 1, . . , ' Y '. ' . . 3 . t 1 - ' ,. M ' . ,-. . M - xx 1 1 - . . -. ., mv, t . 1 - . 1 , . M xx- I , I Z3 .- - . -i - M F- tffwt 1 11 N. , - 2 . -- '- www .. ' 1 1 ' - ' '..gfL 'I' - N ,:4 N -- .1 T, ft- ,, ,f " . l jS"F' 'EFI' 1 1' . '. -1 ' fi 1 g- 1 1 - I . 1 .. . - .. -1 I - 1 . ...., . . , -. ..- A x , - - . . Y H 1- Isl FSH' V ,I . ' Q f-v "' -f fi , - 1 9 I AI! :,' I ,' C .1 V ,T ' " - .4 ul IES, 1: : : " 11 f: -V Y- . ,. . . ee' 1 eff --':". 1, -' , ' : 1 - ' ix ' '-- .. . - - . , - .1 1 tt ' . - . - f' , , -,'?'.Q 1: - : - C , . . '-, 2' 1 . ' -1 ' . 1 ' : r: , -- , , gh 5: 1 f -Q Q , ' -1 W ,- 1 . 1' ,. .L ,S -, 1: , Q , A 3 g 1 . VL,-:iq - ' '. '. : 4' ... ,., igffii- fi? ' J 1' ff T 'I '1 M -, 5 .Q 1 ,na q, ,. tr: 1 03 -n ,. . 4 1 .... 1" j53...f,"fef?i,, 1 Q - ,.. ' " U. "' N Vi .?1'I-- 1510 1' ' PT 5- ' ' ,,t--tt1-4,- . ,, :M , xg. 1' L 4 Q . . . . ye L A 1 ' 1' 2 ' - , . 4 gg: lg ' 2 V ,. - 1- . 1 11 ' ' ' 1 " ff' 54' 'I S ' .H m- " ' ,ws I 1' V, V ,. ir.: 7 1' '. M 1 ' "Wil It 1 ' -. - .. W.-','I .gc 1 , "' 131,-::...y: , 1, N . . t., X ,ir-.-:gn .TQ 1, .- . 5 V '11, 324 I - . A V Prrveea '1 ' :xr fo ' - , - f. -1 I r-1 21441. 1 5: . .-1 '1 1 . f '1 5 1 T' 'D .V . I. , . L:-.' - gl. ,I1 , A 1: 3 . Flrgf. -f - ', ' 1- lvitiftyi Q i . 1, 'A W Y' D lows- 'l' 1 U CD . U., - .V .- A -f ' -' .29 ' ' I L,-'5 Q V Swwlfhttlxb 1 rf 'f e f: iff I ,:, N11-itlettifttttefl lsklh Xyxgfs uv' W du ,f A 5 - N Ny is Xxx' 9 HWY WMQ FWJX 73 fx F4 " u 4 - A fxl g mf fx ll .,. iz! JANUARY Deer Ma an Pa Receved yer lass leter yisterda an wuz sltnre glad to her of al tht- nive things yn got fer kristnas. I didnt git as much as yuans but thin I didnt, spt-ct much on count the war. AI weins wonted to start the nn yer rite so wt' alr rt's0lVt'd un sunt thin. We shor started out gud fer we beginned hi vlevnin up ivery thing spik an span in basket bal. We beet to gains strate on our fers trip wivh nobody else has ever done her sinse tha been playin. We beet Nike-rson 254 tn lt? an Hutchinson 50 tu 35. Pa yu renielnr wen we had to vakvinate our 11Ie 1-nxt' to keep ht-r fruni ketvhin that ther dizeze that wuz goin roun wel tha made us al do that way to keep us from havin the nlezles an snial poxes. 'I ha woodnt leaf ony one t-um to skill till the doktors sed so an it sur mad us sore for a wile. VN voted on tuther to hu 'tn tnutl tlnx wt ot not tn it wuz tlesided ut wood I1 convetv aw. much ts pos-.1I1le so ne hid tn tnutl bond nuttin down to Ixnipps lezdense Such a shock is xu newer ht nd ot befor xxul recued in Xxllldililtl tuther nite our bunch tnutltu tn uint up n sl t in fl I 1 XM pl ted thttn t gatns ot basket bal The fttst xxuunt so I1 td xxtn Xkincltttld stkon tunt Inst our sekon teeni he sekon XXII! betti xxtn nut titxlttntn ttcnt clt up un thu llfklllll in te ut the third wu7 a chftrtn for shot It xxnf t 5,1 its hlmx to lllllllilllltl mul tht beet our ferst nt 51 to 9' 11 court I het we who The nex nite we utnt to Xuxton but I ,.,e s ut nu! to tired to pla or sumthin cauz tha beet us 40 to 'I Tha shor do tri to work its in this pl tt an I teas tht tn going. to do it now vauz from now on we tlr goin to h tx skul on satetdt so xu sea it ull keep me b1Zl8I' than ever or I gees its gud thine, tl 0 4 it 1 wt 1 t se I Llllll hom an help dad hat vtes sunntt I orc Ilarltn Boi Hiram little Nllss 'ileeth Qat on '1 heath Reidmg het Xhebeth Along came 1 sunt And used the word aint And frightened her nmrlx to death' 511 LL Exclusive Agent fo1 BENIJAMINF CIOTHIIQ AND KNOX HATQ PAGF' QPN FINTX SIX f'e--N ff I I 5lfrIf?0 I A q N1 vw .J M gb! X U h I i ' 14' 1 if F A f M I ff W2 ' ' 'feb Wt' 5 A' q""-fo. fr :V -an 3-F-f '-3' W1 UQ Jw -3 Q4 7, , gf T- -9-1 "' ll'1I 1, 1 Q Q ll, FN Qvfibyxfy kt! -allw, ff 7,-ff 9: 0 f Q 1 'X ,Q fiyigvii Q0 iffy!! 'fl R'5X4?L4fi'?ifW Form fo f 'se - YQ F 2 Q- f2if:2ZLSQ'23!w?0'?1 'LM 43 4, Crescent JF'HounLfJ AKES EVERYTHING RIGHT TPM Arkzmmsas Cifty lV1Ln1Hn1mQ Co., .-Du,yaQqLanp- R 'W' 0141 Base Tenms I RM B 1 a fx n d an ""..?E."-W .7 Supplies Ever thlng ,- of 111 Th It Fo Q Kmds VS 1th It Speclal Prlces to Schools W1 1te for Catalog I owe M bampbcll Athletic Goods C0 1113 Grand Ave KHHSAS City M0 PADI SI XF'N'1Y SI' VPN fx., fx V 41 V 4, fix! f fp QW JA 13 dffar nn' yy-v ,2 -C" f 0 I o oh " O H, o L - O Q .: :-. JA' . .zsssiisiish ' , rssssssssssisssg: 152255235-3-155:55 1 ' m y :::::::::E'E!Eii5EE 253' "'o1- '-'...: EEEESSEEEEWIEEEE . rr ra WE: :::::5:::::E:::::: "fE1+,:,-f ' ::: :::::::'---:::----- ....: -: d f-- .az 1ssGHs:fHL:f a - ' H- 'iililmi' ' . , ,gf 9: K 1 ., V. ,1 dz a NK Z 2 v 9. M- . 3 6 . I , ,, ' Y O 4 1 ' 0 N , ' f , 1 . O XE C',."-I L' W-X 1' 'lii 1 . . , ,iv V If Ex -If -, -, 1 1 -. . g .-fiydfh 1 K N , ,w nr y x-W, 5, 1 ' . -g xx' ' ,1 Y? ,S f ,Q it 5:1 3: V, -1. .A Q, , L' -f !4ElSl5'!7 n f Url' " ' .-jfP'L4f. 5 dw ,Jw . -- 1 - f .4 Um-A -' 4:2-. .g:.- x f?'w.19a'Lw. W 1 ,1 'F'f5.f , .H 'f 557 ' 1ijf,J1"L",4?e"H-1. fa, :Sid .iS:9'.27fN-'5L- 'f""I'-fm-b"'f.'2.:g. 51-' 'x-gb'-"T, ' Wo 1 ' , -1-I I . . '-il' J FWZ -.-7q'F'.-3. , 14. 1' fn-.'1r ' fn -: --J .g, -- ,f 'ml l:y.1'-:E1f,'l'.f9M,'-1, ,XIX My " 1 l 4 , -T Lf QQ,-Q-'11, 12g , VE lqlifrlau - f.,2.3.r1" ':,""iQf,.,'j:LL . -1iif"f f- gl -1-gf1Q,4f2'F" fN F432 Sl., - h. .:gj3 .'miZZY41:g'1?,, L V M ,bf-4 L-:lm .... 1 , . ff f ' fo' 1 - - 4 1 1 f ' - ,L -1 .1 . .- VW Zlaiillgell-X"-VX 47 10 1' T Q1 ,i ,C 1 1?2"'1fPE :wmiw 1 ' sWwf11E111s111g1 1 1 11.1 Q-:-JQV1 F4 'Q1A'1M1iQfS1f' 'MK1 7' 2215317 0. ff 1 -1v 11'7 N ,, " " 'br-2 :I 5 'faff s f 0 1? 4 0 4 f F - SES 1' N1 1 M137 E411 11172 ' fx z X zfvsfubh 11341151 L .. N --- 1 - f QI fb IL YX ge 1, 0, af:-'ny Z 05 -3 :k11gQff1fQF3J1wQx 1 5' 1' Q f fJ'1 a asa? 415K Qxvfyypxig' -.s X 11.02 11 o 1 ' Smith Brothers rw Fine loggery for M011 111111 Boys Ileer 3121 11 P11 FEBRUARY I 111111' 111k 1115' 11111 111 11111111 to rite yu the latxes. We 11111 1:1-1 111111' 11111' 1111111111 111' Win11111-111 11111 11 11'11z onli 111 11ef'1111tin N1k1z1's1111 1111 honr h1'1111e 1'111'1 411 111 211 2111 just 11s we 1105212111 thinkin 111111' good 11'11 wuz why XY1l'11112l 1111 2111 111:0ts 11S 111 ' ,... 11111 111.11 :11111 3:11111 111111 111 11111 11111 011111131 1111 s111t ther 111111111111 teem 1101111 11e'1r 111 1111 111111111 11N 1111111 '1111 s'11 it 1 1111 111 111111 11 111s 111111s 11111 Jlt S W1 N L 11 S ' 01114, 10 111688 111 1111111 111111 0111 C111 tI'1111111011S 1 11 s 11 111111 111 111 dress s 1111 111 1 1 11 S1 s 11s s 11rt dres GH It 1114 s11111 1 1 1 1 SL 11 1 11s 1111111111 ,11111 111 1111111 1 Jw 1 s s1 1 11 111111111 11111s111s 11111 111011 111 1ors11 1111 P1111 11s 1111 11 81111111 1,111-1 11111 11111NN1L1' s X16 1 XX S 1111111111111 1 to 1110S111f,1 11 1111 1 1 1 N11 s 11 s111o111111L11 11 e nt e 0 11r 11 to WLS I 1 1 1 1111st111 1 1111fI' 111 1511 lssed 1111111 C ln 11 11 lose 101 1111s 11111 111 1111111 111 et to 1111 tl1e 11111ors about 1111 111111.,11ss 111 her 111111 1 111 11111111 lss F1s11111 1 11111 1111 111111111 s 111 r1n1111rf11r11111f111 11111 X1 s PXL11, LX11 ,-1 X X 11 SX 11, 11-'x Eg gin A 1111 1 ,fi lla 1 K 1!111 ' 'yalg 3,1 , ly 91,1-1 1, 7 11 111 dll J 2 Y ' f sf--' W 11, L .imnhkhxvw A., Z ...w Ax 4 L ... - 1-f-Ti. 'KK -uni-i..:fl 'Z.'i.'1 1" ' 11 21'1 .'1'.'1.'1d 11'11', '101121111111111 1 1-1111111111 s1'1- 1111111 ' g 1 '1. The :111 us 1111 11 1111111' 111 111+r1- 11111. 111181 y1-1' 11'111'11 11111 11111111111 1111 111 not 11101' 111sp1o1 11111 11'11r1e 1-1111s 1111 g ' .' this yor 1 1?11.' 1': i1I'1' trying to Q11111-111'1'1e 11:11 111111 1111 11111111 just 111-1 11111111'211. '1'11 1 g"1,' 111' 1111 r ' 1- -1- - ' ' ' 1 1' 1 ' 1 1111111 1l11ys 111111111 ' s1'11 we 1111111 1-11111 11o11'n to sea 11111111 111 11'11 1 ' - , 1 '1 sued just " '1 118111 11111111 1111 wuz 1'1t11 1'1." 1111s, '1'1111 11111: 111 s11111'1 11111115 2111 1111- .' 111 :11 's 1' ' 1' ' Z1 sit: to see ns 1'1111111 T0111111 1117! 111111 1'111s. 7111111 1' -1' '1 Z1 da s11k1'.' ' " 0' 1 - 1 's. W1 11111011 1111 .' 11 111'11111.' 2111 .' '11 1111. Yll .list 11111 1'111'1- 'f 11'11 N11 -1' 1 ' ' f' ' .' 11 " -11 us 1111s11111 11211 11111s 11111111 111 111111111151 111111'o 1111 - stew 2111 '- 111 'c111. 111 1111 y1111 1111-111 girls :hor 1111 111111' 111 giv 1' 1 '11'1 1 J ' 'ble 1'esv111 . W11 111111 21 1111s11'11'1- 1'i11t11'y over K11111111111 111' 1111--111111 11111111 11111 11111! '1 :1111- "111. Ons ' -1 't th fi 11 111131 1 IT 2111 np 1111-r 111 11111 - 11111111t11111 of 1" 26. 0,'1.' 1'11'. 111111111 to t'1-1'g1r1 to 11111 yn we also went to W11'111t11 2111 111.11'1' 1 .' ' 1 1111- '111 - 'z 1'01f"1 1 27 111 21. Its g 1' 1.11 1111 11s 1 11111 ill 111111911 111 111 ' 10 ,. A. ' . "- ' 2 3.3 , Q i. 1 . ,1,L1-. ' Q Wit '1 111 1 . MT: f e'- -"1111z1111, 1111 you 1111011' 21 1Y1111111.f 111111111 ' -'11s 111111 11'ts'?" ' 1 +'.ff'Y1-J, 11'21111,1 1 1 '1 ' ' j-11r.'," 19 f . , ,- '1' SEV +'."'.'-11I1G11'1' 3 :1 1 I A if ,. 1 .14.1 - 'Fa-. if M .1 Q' 1 ?' H .,,. ' ' 4 4 - .1:,1,j."1. , S' 1- 1 . lx 2" I .'.T.'.' I 1,14 'f 1 - . ,1-,.'g'g" -- 1. 712:11 ', 1, 1' . '.-' " tii'11,11' LC, f M' 771,14 -. -.."i'1H'--.1 1-Q 1.91111 1 1' ' .' 1 11 1 ' f T', , ' 1 1., Q ""' 1:41, ' .1 ani: 1 1 1155 . '- G.,"11,1 1-' .5210 11- Sly., f. -21.1. 3 - 1 , 211--rg-is f':?1i'?25"4ff-'-,iifgfz ',-52? 19 1 ,,1,-D111 fLf'1fQ.4f4:g1.fisf1?-.ffl -1 , , , , ,Y . , , ,, 4,5.L.,a -,. ' .fr .. 11 -:ff . -' -. ' ' ' 1 --4+ '- ,-.v-lean f, , , ,777 -,-ff: -V .-'f ..--rl,-.4,f..,1,: f 1 6:7 ... .WX Vzlfxj uieuxwk Q - N f Y , Eh ""'!""'f fwZQ'e2E:2n 1 Q?sffXv:'f1 fax Sf iT?:fWikWXfIf1 x H' W I V1 vf A P fX'NflQ,f'fl N N , . hw, Q ,, - -1y gl.3XX4f"S1l, ygl ,gl Qe,m?yg,Mw' 21.535 if 1 figbggg:-,ffQg2fff,n, ,' - f , N ' fb -L :Li 27 5 '--', ' x C : 'nf 5 Q N Q 'll+L!X'fmi'Q!?SV,.IMXKX wif fr 4 09 - --ef f 'Pe 4 S-Jezfxw, gxxy V0 5 3545? -- e THE bas. H. Elliutt Qtn. The Iillgest College l'Ing1'z1x'i11f.r House in the World WICDIFINII INYI'i'A'l'lONS f7AI,LlNfZ VAFIDS LOMWILNQ L VLNW' INVVPATTUNS CLA SS DAY I' ROURAMS CLASS PTNS AND RINGS 'NCI N N NIT NI S AIHII UXXCI S XX' I xAHRNIl'1 -XXI? CI ASS INwlT1w :Ok AN'Xl XLS u'ITITXIlX A SSTYIIK Seventeenth Street .md Lehlgh Avenue Phlladelphla X! f SN 'Mm -45 NL XIXX ,A fl fs kyff v x., JI 'W 7 W +4 qxfjig ii? L iw if Wh K in "-hu-Gmac: ebb-ip' 'L N I 1 w Dk f 41 -v A ,J A4 . 44. ' N A J A .L . N x 3 fxi ,K A ' Y 4 Le, ,- I1A,' "I I'Ii01lI?MHS I'VVl'l'A'1'IOf'S 4 xv -,, A 1. . LE " 'I I ,f VI CASICQ 1 HJ Ci YEIRS FP "C L' " ' . -' fl' QTi"i.l"f ' , '. C VP X 'fl Rf " ' ANI! CSI,.1S' S A ' KNICRY -N ,,,, ,VXMNWNA f . - se, .XL ' , A . . I I , Y , . l'.XlllC .' "VI'I."' '-.'lNl'I e --X K ,S X ex 'fs IEW! m - , , X, "S " "O: kt" V MN. iii' ,W 123 X51 S fe ip,,3.5-,, jf- Qwmgk 5 in f V- ,H ' ,-'HM f,.,.f4 , f .f..-, ,-. ,I f Q-55-'. gjffilflff - QNX: Q 8' ,,.?'F rn u-f41.,- Q ' ,A - V, -,I f '. .Q-j-7 5jQ,15 '5wf3,1f1H M . f fi: 1- f w - x ' e - 1. fi m""59f1fl - in-aan'-' W SQ. K f ' -H: VC f r P?-41' Q51-1 F " 4:1 N-."fi5C- A if - ,N 'r-...Q .,- 'f--my N.. 1 ,.. 1 .,,11g.'1 .fgf .N . VJ. .w ,M'- .. 4,4 , V ' 4.-r1'.,,7-'..,r.1-1-.,,, . K :J- S:'-- ' - - .' "' Ury-'.-"-"u'i1f417" '- v'f3'w. " wi.-f' +9 4 - - 'V ' - ,:,fw,-.- c' "'.'--'M - L-,'--.- -1' I pe"--ff 1 -'f 4 ff..-. .,-,,,, Y-Q , v' ,""' 'W-.-x.,e, ' 'ffrfte :.-.,:.-S-.:-sf ,sas :Q ' W1"1ii11:1KR1V11 - X - 0? .-2 , 11 RUR .6 0 fN IIUWLV 192011 IQ' II-sflxy' 91 3 I I N I 4' X , ax f 1 4 4 7,1 7 0 ' Q y 1 ff f 7' '4 1 'T 7 I x A 2 I X fb -11 Mm V f milf ...- 4- c :.: I? 111.111 I-IAA H174 3!H ll I 1 7 Q : I 'J 'fx ,1 4 .-. 1-1 ..- ..- .-4 11 1 A -4 ,- ... II 00 1 fi I9 110011 a 111 211015 J : 2 1 :- 5 X EKZMWSTS 21 ' 211554 AQQEQIQY IEW 42'I?V'S2 4 4,7IT 2 vkifsw Q11y,QIQx.N 5' 'LM 4.3 agssaf u-31.112111 1:1- 0 J fi .1 In IIN? N 12 1 LSL .... -. ..- 1-D S 1.111 12 .1 -. -1 ,Q .2 f-Q ... OU '- RA .- 5 14 TQ 5 TQ ddeuy I L'-1 1 CD'-"'.. ,.-f-N S xoq 11502 U 1-1 ...1 ,-. -1 -v p.1Pn3 1 .1115 V.. I 111 - ...- .-1 V SI 911010 112 21111 111 A 11.110 1-Q A 01112161 T'.11s qruuu ...- 0 f F15 'E FI -1 .-. 'E ? L-1 'A Q ,,,4 '1 rw 'J' : A V 'C' -lf, ...A-.M 55 fl' 5 If -.1-. ,- 1 'J :Ii W HS Eff: . FDC -1 -3. . ,...,:-1 ...1- Z'-70 fe .... "' -' IIT ,.. -. " Q Z3 1-n S V fly' .... . :::-.'f: 15" 1.2.3 45 v-. Q ... 21:-: U0 A 0 'ii we -. J, A .N 1-4.-I .L ISI QI 0 A . CCD '-:C -cv, :Q :av if ... I M115 111 rw ,- .- 1... 'I Q -. .- 5 A -.1 1-. - fw- 1- -1 -.. -1 sa1110 .fi x11.1 i ES' -1 L SI "1 A 1-.W A -.f N., - ,-.4 "'.... 1..- .... V .-.4 I 1 PJIIO ,.. .- ,.. .-. ,,,, -1. J A11 ,..1 111 IJ IY Z7 '11 .L 1 'I '15 fl? 1-Q 1-1- ... 'J -1 TJ 72 --4 w N N 1-1. JI 3 ..1 'JT' 4 5-1 .... ..- 7 - :.: '4 -v- CJ "1 1.- v Q J: K ce ... ... 5 rn 2 'Z Z S 1 .. -' P, .- :L ru 1- I C 3 7 Tl. 7T"a .7 2 fx 1- ,-4 ..... .-.1 ... N., 1-. ,-. 1- V ,... .-.. pu ,- PT' 1-1- .... ,-. .. E --1 --. ,.. 1- "1 "1 I2 fs v .-f 1.- A., ,.. ,- rv I 'A .- 1-4 ,- fx. 4 A f-+ .4 ,- ,.. o 111.111 .. A .1 1.. 1 1- : 3 1121 - gm Z L7 'E IJ J 1191111.11 1 ou011 1 -. .1 rv ,-... Q 51 11 IN Ll .J IPI 'IC '4 SIIIRI G '1 110 Qmlclxg 911141112111 -.f 111 1 I U 'III I ,- VIII ,- ,Q W ,.. ..- I 1... IVUQ 031' I XMI: I' CJIVIX H5741 K-x X 1 IW 1 , 235, 1 x.,X1,1l1l J 1" fi! ,elwwf I f 4911, U MJ, 1 H 1158 .1 I l."1u4 ." I I fo 'fi - 1-f' ' .-.-ug mx vs" 'J Af 'r"',,f.' 'LQ' S. -.41 '.:f"'.','N 'KI-'r 1- ask, nv ,af ,W --'f --sa.-Q :- .r . . .., I-,Q 11' .1 .f."7'f":' H I 'Q '1.?N'5. ' "" 1116" ti A 'Ii-- A ' if - 111 f f . . 1.1 .11.1 1 51111112.1115 os .1.1fxa1 :li ",,. -1 f ,I ' -' H111 1111121 11,110.11 1 11c111s 1 11115 K .g . 311111112111 511119 1120.11 1111 1 1 1. . I I 1 f .- - 15 gig gg.: J 1 ug 11.10N s.11s.i1r 311141111 S A.1.1o.1x 111011s 1 I 111105 11.110 1321111011121 amos 021 11111111211 x". '1 1 ' 5 . . 1 1 'X Z .111 S S101 1111.11 on 311 S9011 011111 f ' X ' 1 - -M111 PHI? UH 111.1 1.1 11.1 .' 11 .10 A141111 1, 112111 H05 .1.1y o.10'1s s.110s1 1110111 , ll-I0 SOMIIIIIOS 0111.1 1.111111 1 ',1 0111 0 111, 12 111215 2111111110 1 .1.111.11.1 1211' 1111141 ' 1' 1 .1.11s.1111 1111111 BI1111111g 1131s 1111112s 110140111 " -.jQj.-- Mols .1.1111.11,1 11111135111 sua1112.111 1111121111 ,N jf' ' 9.1110 50,1 31111111201 suna 1 1 I- If? u100.1 sem 13 31111111.1114 a1112s st 12.1 .101 A111 i1..yl' , N-3: .1 ,' 1 sa11211 11110011h1.112.1,1 1 . 2 . '12 I 51-,1 1101n11111s1:M 53111 1.1.1xaci.C114 110 911100 '11 1 11 9.11110 S131 111 311111:i.1y 1.112011 11 sg 911g 1-Yffk-' '1.- U-A .. Q moo Q 6111440111 111111 3111111 51 011' M.:-':,A.,,, ,, I ,A . .1 I, . . . A . ,. . . 5 1 J 4422" "2,11L4L:T s11I.112 1 ?E11111a.11Ig 11 1111121 1121 ..11', 5 -A , . 7,9 as 111 11 1119.111 15111111111 19111 os 11112 '1 'ff 1 110.1 111 1.11121 5111 1251 A101111 1 11 11.1121 4 - ":i.1Q- ..,. , . 1..-17.15 111111211, IDEM 111113 :111.1111Il.1 911 1111 .0111 1 ,f.:fj':Q1'QJ4H , s..11:s111 71111 111.11211 1 611121: 1 S413 .1111 ' V 4 - 111211 1111211 .11.1.111' 01 2111111 12111 110312111 011 .1011111 01 1'11gi.Q5g4im g 7511131 121 0115121 . 1.' 1. 11 11 1, 115-11 : .111 A1112 lm 1 seq 01. .5011 '11 1 gig: 111 s.11121111'1 11" 1-1111111011 -10 111'1 ,i,1.10s 11141 51.-1.1511 , ' 'I 1. UI A UH F- '- -' . - - ' J . I 1 1 ". air. 1 S I 51 51 5121 1 L if"-'11, 1 'V 'fe " 5 .-if 1 ?5iiI.:5,f'.F 1,112.2-,:1.:'-fe" A - 15.1 ' T f .1 uri 11 xx i'll?'?J5"fN 'V -vgfgwikgizgfww Q, 2, yi SLI Wtkx TXWHQI, H 4 749 1 NN,wkyw wif -sm s, I5 'NI -V VVJQN EL! fx 'LQFIMQSQKQM' WX.-Q f' Pfhf f . .. .1 1 z ' 5 -'syN --tQr:PV-my Qmfflv 'bib za f Q 11652 lflwlwm 52391 bllqyxign p Aga Q a ' ff - Z 4 ' Q- J S - - . " , hx zviffikfifs 'Q WRX N 1 5 P I 4, is 4 rls 1 1 I: 7: 05 1 N! g, f ' ' mx '4 N fx- 5 Q-wffgy QXXQ XN , . X X ' z ab tat I te I I I 1 lx IS T ERE I ..- -.r A W N Ohname ... M f .J -.f ,-- ,-4 1 5 1 Q I XN1 Kr K: Q91 . 2 w H 4. ff A, , A , I 4.4 -. ff V,-. Q.. ...K ff 4.1 'Ai lfo kf:4fg' JIS' Xyx f L , ff 1 lg? Nm l rs'-L-,ng-g I1 I I X R K 1 P IH1 hft Wm X L IGHTX OX1 I. xl 'I K.. A Yr 'vw ,. H 4 1' 5 ""JN'!'- M MW, 4 ' 423 - 171 A. 'VK -x -uv Lf wwf.. 5 -' L N. , -- 3 Z. Z 5 ff L. L .1 E-E 5 E2 xi 5 Z 2 ""2" - : ra LZ: - L . I +-- -Z h M55 QL 7 Einym :' Zzzu --112 .,.."E ECU-1r-L.a -2:'1:.?.Z,:"'E:--,.1-r-5 :--- F",-5-,:::cH2':''---'74--:':,-5,1-:fl 'QQ gufu-LE:-:g'E"f5:zYZQgZ'Q --.':".Z-:TJP-:'511,--ga,-:--C:'..Z2::3..r' K-4 4-LQ-S-m-x41-AAS,'.:::245 . 1 - . f. -7 7 f. ., if r' T' 1 "' . 3 ... .- . -: , E :L,.. E L.. 1 ,Z gg "' Z '-' I-' 51 Z : C1 r: '-"" f- -M F- -- X 'I' - """ "' 1 17, 1. - - J .. 1. .fL.,.. .I .Lu ,L A ,K A.- ,1. ,- "' , Z f-1 g., ,,, '- ,, F- ' 1 ,- QL J- -y . 'ff'- , -, ,., - ,L , .-, , f- , .- . ,LH H bL -- f .f.,v.,.4:tL,..v-I-go.:-,E--,E:L-L,....-y,g.fz:,..: ,gl S ,Q ?2.--:.:'j7f.L,-4..:i'.-1-I.:Z4--..-',':.:.... -- 3:51 - . - .,.. , ...- -.,.. , .-- -.,.. ,--.-.-- ,- , -, Y,"-'v .- - -3Z.:f..gv,::.bLp4:C'Tj4:iC.:Q4:::-fri:-f:.: ---.1-f:g:::,, 1f?31i"'...J:,::.C:3,:'Z':,f:5:4C'7' - -w-Lm-x94..AmSLPm:ITzL:5-:,::L::: CI , C X... :L A I up -' f f-1 'w : 2 ,h M ,Z fl' Q : TZ L' ar U7 U 'Z xl E EE LEZZ 31 , :.. 2 1-5 Z L 5 Z : L' 1, -f f' V 2 F' , ff- ,-. 5 1 1 ww :Em rs V... ::,- E'-2 !...JC':LC-:Z 339: 'S' -1:-.gc ,-'::m,-Z fr-:.:. Tzgf 3711. 552-21- Eiga-T52:'123':i'iilEi:E':-TS Q :Iii-1. 1-I,::c4:f':,3':..::Q,,,-: :-: 51, , 3 1, P- 3 - - Q. 1' , Z : -'I 1' 11' I ': ,- f- 'I S :. Ox r ,.--',..'L:.-."-'Af'----: -'-f ---P: --- . E L V--Cv-..4vCZ,..'.--,-ZL..-Cj,...45': Q. m 9, Q, E C.. : C .. . . k. '. r' 2. .J 1: - f. : 5 '-1.: - P. " l.Y,'i"":iLf?5:c ez:-I S' 5 2 '51 i:':IZ 1""7""""-'-1-Ziyi!-L .. -....L,..'g.,'g-' 23,3- , ,.- My , ,. - - ... .. ,., ., .. .!..-A ...-....-T" - '-:ZZ-."' - YA-gm ,- C ' Q li' 3 A 2 N E 0 L '12 i ': .5 .-. ,g 2- E' m Sig . ,:. . S-'-:r : :aa-::L1: : 2-'fr-fs:-'T ... I f- .4 - ..-' :.. L ,- - - Z - : --- C., "' -f Z ' ... 'Z -1--mf-1-.-f:::Lw---:r:,,-:v'r'IZ--3- ,, . ,. - ..... - - , A .,, - .-. ,E.::-Eg im..-:,... fmggz,-,:,,g, 53: :zz ":."1 :5f'3?3-1:2-zzz? D... A y' 1.5 Q1 QC L 2 ia -I "' 41 - JA ,p::xu-:L-f:-- QzAm:-M: ,ai-'LI-':f4::.::-':+J::-5220 xbr:'-Sz!-'L .:..:--1jg:.-..-:-::-.:....-L..,:Cq,::,-':E:...:g- I -- ... CJ- ... -.. 5' 1, I-1 CJ -'- V L. 1, Z 1, .. 2, ,.. :... : ... gg Q, 5- 3,3 lfvw V, 7 ,- 1 rv- 1 M rg ,. -' -- -- , f, . V- -. ,- ,.. V- -- ,. , A A A --..,................,.-.-...,Lf.:.--.,4.f-,v,., . -- 1" 1213" If ' '- .V A.- x " :fi p 'YL X "5 5 ', 'T' "' ' k Miva, . 2' '4 gf 1 A' xx -WEVN !X'6-rt iwvp jQm . Am 1 .-1 1' ' . ,1 - ,.--W,Y, A--. . , ' 'VJ 1 ' u if " . - " 'P 1 'g-"+'-'L ",-"WL-'. f .1 I .w-f,Xfw.' - , I 'qq I' 'y . --, ' A ,M , lu. Y AV- "',,'v 'f - - JI! f" 53' 2' -- 1, J ,' -AVI , -n 29' f- . -'vii-. :Aff:fN-a1.v5..Q, .'A1 "!f5xx1,xf" , , Q 'Q-Aj, ' ' .41 413512, f.-:vf-fm, f X, ,, . :1...,,.a,L,-gy ,' 4 rw, .. -jun f '61, jf-Q ff :jhbjg 1- ,-'l+,g5,gf ,gn .1 ,- . , V- yx -. - V' f" "1-- it -. V, '- "'- I , ,----'-J '-' F-Nz:-" "WV: 'fi' .11 'J-1 "f:""J77'.'f'7:1.'r?... . ,. "'1L5'?"'x"f',"l--.1"aid-12"'1Sf1E'E5:.??xf''i:K'V'ef",'f:2'a"-'il A- ,-- , -- - -- - - , , , V --,. . -...Q-w,.. J '.'..LU--,f- - - ff..-,--.-11.-. . 'V -- . . A -f -2" ""'. ,'...,' 1' ' "" ' r f . '- 'A ' " "1-1"-" , afitefugfs M - 1, x le fftshivftsysyk ttf 1-.frtyl -ff ' f 1112 , ,xp AW sf! W, s X 51 W au, - ,ff gg1dH,f1:4f4ae'IYY' - , 11 -7 X btw '53 MARCH 'leer Ma 81 Pa Q fl nd' t KI :R ll. 4 1 Av 01, W Kyss 1, ya V' Q x Nl If s VI I QW xvsgkil 470 ht llgxxttl argl gh .: FW:-it J4QJs QQPZ :7 I ' " N- 2 Q'aZ4.NNs lyk! if , ',-zasttittettixtty Iggy N Xxx-:Q Il n.: . Yu no i told yu Wiudtie-ld wuz comin dowu. Wel thu did 1-11111 llll beet us two but it wuz no ezy job for theui cauz tha just beet us bi won point an George Gardner threw a basket the lass sekon ofthe gain wich if kounted wood have terned the tide. lIot1r esteerued senior class got sum more honors lass week wen we beet the freshies "1tuz this uiakes us inte1'1:l11ss 1-lizunpions. We beet Emporia NOl'lllil1 lligh lass frida 47 to 20. It wuz an ezzi gain an we used nearly all the subs. Then we went to the turnnient up tu Wi1-hita. The Junior Hi also tuk Z1 teem. The juniors got boot ther ferst gum bi Wichita therd te-ein. We beet Wel- lington 30 to lil in the afternun hut wuz defeated by Wichita in the evening. You no the bildin war i told yu the freshies wer tuk just got cumpleted an the kids shur wr tikled that its dun -ts tha 'ilu us Int eeretur-ues III onor uf the nu blldllls tha had the usual non her Tha 1 illed it dedimtin Thi tak us oxet tu the nu Junior h1 CXLII onst Ill 1 while so the Junior kids k'lll 1op1 minuers in ch ipel from off ue 'in the 'tr letmn fast Our gurls shut missed us vnu we went up tu Iawrenee Ill tha ufir gladder than mer wen ue ,ot Ink 1 1117 xu see 111 1 un blk fiinus We ire the champions of al the st'1t of lxinsis I het I177x uill he proud of me vioxx xxen shf sces mi pikturs n the Icdin papere Tha had bon flres 1n 11111111 111 etrithlne. fer us wen we got blk 111 1h1pel W117 an novsnced ferst thtnz mondi 1110111111 Ile shur hid sum t'1Il wolliu '111 Qpeevhes an Ma 1 shur im 5,0111 tu he in OIIOI tx en 1 get out ot skul 1 Shlll 1n1d 1 hit Th'1 had tu du Qum thin for us so uf- tlIgIlll70fI 1 piknik Ill sw-nt Ollf on 1 hill the next uednesda afternun in h 1d 1 swell t11n I shut txuf hun ll in the ents uuf wel not ds vtoodnt deskrlb em 0 1 fergot tu tel xu tx ho ue beet On fiidft we pl 1ed Iccotnpton an Argentine an ot' Corse tha wuznt nuthin '1 ttll bcsldes us The next dft ue plied XI'1xv1lIe 111 the mormn an llindheld in the fitteinun Ill ifter Ftttllll '1 ttlegt im that sed fer the onot of old A f beet Vtindtield 111 non ed 1,01 d1rn1d xx ol me uood so the skor Illlll out 70 tu 11 us ihed 'III the liss Lim xx 117 mth Newton but Corse ue bent IhQlll or ue woodnt has got the cup ll el I am so excitcd an ex rithmg I dont no ether Ill he able to Studi env mor but as its escential least u1s1 the tutors think so 11111 h IX to tix me btain aunt Vtith lleipe. of I uxe Iliram UI Y 5 Ladies Ready to Wear At Reasonable Prices P SGP I' IGI-ITE TV 0 ,Q f QQ . . ' ' Q . 1 A 1 1 '1 1 ' 1 1' ' 1 . . . 1 ' '. 'Z . '1 . 2 1 1' ' ,' 2'1" .' ' 1 " .' -' ' 1 ' "'z '1 .,". C ' ' 1 . f .' s ' 3 'X ' , ' 1 , 1 '1 ' ' Rf' 1' '1 .' 'KTZ 1'1 ',1 , . 1' 1 V1 -lf. , .'..' 'b I ' ' I ' ' .' 3 H? 1' I - .' X . 1 11 1 'lf 5 'v ' ' 1 1 '1 .'- ' I A' . 2 ' . I S E S 1 1 . .' 1 .' 1 f , 1 ' ' ' f- ' .- ' . ' ,' ' 1 1 . 1 1 . - .' .' ' , ' 1 , , 1 ' 1 ' 1 ' . f.' ' , , 1 1 1 1 .' ' . A ' ' '. SQ "1 1 1 .' ' za 1- ' ' ' .' ' J . - , j ' ' , . " 1 ' , 1 , 1 e ' 1 ' 1 1 lf. ,.' .' 1 ' , 1 1 . 4 l ' . . 1 ' 1 1 1 ' ' 1 ' '1 1 A . ' . '. 51 'I H " ' ' 1 ' ', ' ' .' 1 I. F S1 1 jz ' . " ' .3, ' 1 ' ' ' . ' 5 .' ' 1 1 ' ' ' f ' 2 ' ' , .' ' 5 .' 1' ' .' 3 , . 1' ' 2 ' 2 1' ' 1 . 1- , 1 1 1 4 1"-'-A-Af"-Aff-A-'fffff'-'-Aff:-ff:ff:-v-v-f----ve---ve-2-f-A--:--v-v-:Q-.-v--:ff:-1-.--1---A--s--1----V2--1: 0 . 7 I . I n - - 165 , , 1 , 1 1 I 4 A ' 'A 1' "ii R 5 Q. , . rl" - ' 1 I' 491, -S 5- I 1 'ik 'ii 1 7 T' 1 s ff-Y f- s. :.1 " Lg l,,g1X A ,I .!? 1g.-' '-S'w?'1 ., - ,. Q, gag, N, 1, 9 f.. -,Q 5. 11115.13 ,.' A .1 N.. W, ,dj 1 dmv- ' ' , 111- --..,---- - .f,?,:'., Lg 4-17 1 XM' --. in- , .......1 A 1 J J, lv, .S W s ,.,,U,,-,- ,' - HL: 1, .-wa , , . 1. N, 1 - , - If .- 3 - 1:fS'iE""-E." '11, "1 ff? '11 1, '- ju- P' it ' I - " .1'R47f,qs 1' 5512 , f ,- 1' -1' ' . 1 y ,-,1.-1 1. ue. ' -- 'in--EN W:-'1': 4 if ,- XIV-' ' ,ftt ,J N,-4 4. 4' ' Il.-.-131. J" 1' Z' W' .gIv6fj1'5,il 1 ' "w fl . -2,4 ' '11 . 2 I 381: 2 . A--VL. qi: :X its I - '. U .IJ iiy , I I 'jg .' 51,5143 , 9,1"'q' , bf. ' ' '?1:Qfy1,:',N A ,J .. ,' . . 1 .s 1 1 .- ,' 4- A .f... - 'fag :'- -'.. " ' ".f.g.- 7,3 uv , gg - 1 " 1 W- 1- ' F 1 'w2'1+- 1 - .. , .1 'jf.:'T,1' .f"-'w .' 3'-tw' f'.'.":fi5-v15'f57- 1-..-iff' " 1. 4: A 'YV f b"':' 4 ,,,,,.g,,.4,,' ' -.:.-A Z,-' r,'Q, ia:-,v'.,,' 1-,-- 2153.-. .- f ---- Sui iii L-, - - 4. .- --' ,L .. Yew, .1 ,f ,V , ,, 1 Y Y W W " ' If il W if . 9 'r r I V 'f 41 -S... A-pf.,--1 X I C -vii -1 tire-abt! fs ifsfmws M 4 .f I -1 Teva?-I-11-is if X Ni ie Q - IV Wi? kiss Sig? L-r-IIB, 34 7.45 9: Q 3 0 7i50?xTQQ?vP4il"y nQ+jQyE'M"i4f4'?i5i?f mi 2- f '1?.- ra 2 2 gitazwltqsgsnagg, Wfan' I, ' , QUALITY SERVICE alace I rocer "The Most of the Best for the Least" The Best Lighted, the Most Sanitary The Best Equipped Store in Kansas 213 South Summit Street Phone 382-383 . Q , t P Ixansas Citi N10 L, ATHLLTIC GOODS ec hx -X C A C at ilog mailed ilu on application L XMOLII this ss Sluth K h irln tha Rohble is lilllw Snndu Lrlllx as lvuser B111 mx ol J bills Iessle Lnnrisun H1g.,1 Sc hool Bind iplx C int hi su n ight s ss Hllex 1 le uh h s ss P1-chu is mge L lI'llIlCI si 1 xxnh Ile en login 'ls 1 IXDfNXl1ilIl5.,ifll Celm s Kleen H-tmklmq XX ilter Iilllthlli s gi iceinlness Beeher enlisting in thi 'unix 1 Senior class 1 114 Illliltx I ii X UNIX TH fd f 9 L 1,19 S X Kb?-1 61.1112 0:13 55, viva: fy I 'Jn , K r f if 4, 9 fi. ,Q +4w,gitiz A .Lys 4x ...enum-r 4-s,..maa'.rvt., -rm -mf- 7 e H ,rg I 1 7 '1 . v -' 1 - 1 usil j .. T. H. S. Ani .','.,, . A S'S"S'S'S"'S"'S""""""""S""'.'i""'2'4I""2'l' - I.- . Mis: ' H us ' z 'v ' .plin. ' as ' j S 1 X' f 1 . ' ' 4 ' A . . . . A I .' 'pz1inl. Il0WtiUI'.ill1Ii pmvilm' pnlf, .X. C. II. S, ' ' 4 4' 'f - ' 4 'fl." . -sin A' 1' -uv. A I' f ccnrlj hair on .linnny G1ll'liIlK'I"S SWUQIIDIZ Mics " as 11 -1' uf H. S. Url' extra, Mix: ":- 2' as un nhl maid tezivln-1'. Ge ' I la us- ' '-ne. Hel . 2 . sz j 1 ' f -1 ,her in A. C. Il. S. , . . 1 , . .. 'z ' X 1 ' f'z ' ' . 4 . A "- ' ' , I . E,- Th? . I ' ' ' ' as f "fp ut' Hvrlwrt It 4 Vx-r. 4 Y Us .si I'. GE IC 2 ' " '- REI-. A' . in K 'R i. gf. 'fr f. ' 15 ,V -1 ,HJY-M L ,4,,QM 1 lr ' ,N gf - f sb , ,Y :rim M 7' v5.'1,.i L.--.aa-L Na-"4J'7' ' agiANWg,,.:. Q I , 5 'Ural .5 "t'jj qt: 'jfxggi-'P , ,.,--gr-n.,-1 - , - , 4 .f" -- ' ' " ' ' -rf J' - '.,3".j-. f if "-ghffh - 4 his-1 ' .V -'wc ,Iii-i'f..-t"f'H'5:-rl"L .'5'?1'47ig FIM .54- '1ff'9' ., 11' -V317 1 !-- -1'-2- 'hm' "1 f'iWi,-: ' -"1 f. ? 4 "1 W 2?i51Sf4.f1 f -"1-,:f':'F - 4 1' ' .5 "I: - ' 1 - , L 4 gm f - V. ' w ,? 4'.-5, , V h -5-,X a . L'L,.. , I t- --- ' a '33- ,g :M 4 04 I ' 4 ' -Q ' 'QQ' 45 K lx JN X ,r1fQy'lflLX2y:if Tixlfa T A 'Www KIYNHIIIX - - I Mfw ' NIWYXWZ N L 0. - f - 1 : ' , f L It -Q - - f f 1 H A , x x X WV V XL gp tl, f QL ff , s f , .- s - A , ig IJWQQJID fx-.sl Fvfm w gg I' xt, ff 7flx ! ' S' i. ie Isftlmlellivllpfqg Al layw, xyxggewf .mt-K I tr - f X x 7:?X2L'? 'Ffa lm Q 'Iv APRIL and MAY Deer Foks llav had no tim tu anser till now. Yes I think yu had beter start about the ferst of nex weak tu be shur an get hear hi tim the senior pla cunts off. I am so glad Lizzy is cumin with yu Cauz she kan be with yu wile I am performin in the differnt aktivities. The start this trida with the Junior an Senior restvption hut yu dont need to be her fer that. But vorse yu want tu he in fer the c-lass pla fer i am leedin man. Then ther is goin to he a duel trakzueet with Windfield later on an we intend to sho her sum uf our fast bois. Ther is also sum uther meets too. We graduate the nite of May Sith an the hukerloit sermon will be the fifth. As I am hopin to sea yu sun will not rite agen. Yore Bizzi Boi Hiram Miss Plsfher Who IN sitting in that emptx seat back thereo T1I'Etl50I1l0I'S I nt dunk ind be merit for tomorrow nt hue 1 histoxw quiz Emnumv Delliurer S ln the conduct of out business Slhteee 1CX91tSt0 the benefit of our customexs TIV it Jar nung Wien Cs yuplpg stun: Jlorslzezm A1 kansas City s Greatest Baigam Stole 01771181011 8 P XGP LIGHTY FOUR ,R pg g W4 I S 1' ix KH X ms, n I .. tt .....LnsAr:-.,., I R-4-931 -..D ..v . . 'V 'V ,, . . . . -W . ., 1 , , . u 44 :s: fr at ar ' , K' I ' -1774431 V .' ,va I 1 ...' V -Y Z -32 .-Y ' ' I, -'vwYiwwr-wiviiwvi-wiv'-'wivYiwbwvh 1 El V V V I , Q . ' fr . . II . t . l. L. , " It . .Lv . ' ty . l . I I V t .,.,.,.-.,.,.,.,.,.,.,.,-,.,.,-,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,-,.-.,.,.,. -,.,.,. , v 1 ,: F A t 4, I P 1, I in I I V V 4 I 4 1 - , 1 w 1 I . . . ,V . ' . ,t ti , , 'r t P ft cj 'V 1 s t - ! A 'fp R5 t , I" 'tt 1 ,. el l K .I . , .o 1 ' , me -, .V-' if y sv Croix, I , 5-FF, n fd- X k I... W. V l . ,,- f-. ,.-.,.f-- . all-w. Q 'Li V JAR ? V4 F l " '7'-- ' ' , '- 'V Z' ff- -f',-t-f'2'?.f't I 7 5-""!, db ,fw il'f1'. - . "' all T 1 ' " ' 'f t . , i:1T' 'LEX A'7'9-"3"'1'V 'fm-'f 3'-'-IP. 3 . 'J JY' t ' -,TJ ' ' IV ,. 'Ay '45, l-4716, .els , I tg . .sf-'1-'A-an-.. , 1' f fl nh " z, , ' B ,-,.' .4 ...M Me' 4 f' N" .lu :,l:,Q :J V-1"-.',-,V I ,f . f ,' .f tv, mt! QW- ff jg . ' J'- " -'S,v',p,'1.. Wi' 'ff , '?gQ5yQ.t2- -' If . , f",,.,' 3 , , ', 'S f' '--. .HF '. . ,, ,"',' n "j'. f -,-aj' :" , ..'. ff' ,H J f,f 'QL "f J ' S. A 1 5- gl gf ' 1. Sf ' 72-ft' A. 7 ff "c"'!' 'v'Zf'f4' -, f 1 - 1: ,K , .Q:g'f,.2.'f-'-"vp btw-4 'TTf?Qff2i4j.Q:QY'f:,--'-lfffzf' ' V 1- 4-lf-Aw v - i p I V, DAL, - .,.,A -'-- ,..:. t,-:fa ent- .J ff- , ' ' ' '--tis,-.4 W 1-. A -.-v .pe - 7 ,7 .J-,-" ,"'f-- -at--V ,,... ' ' - T 'ls 4' ,, XA : lg' - is ag Leg 44 1 ,. 1. N ag QV - if 'Xxsj f, Vrfinsfffsllilhflfm ll L wi W Y Q Y 4 " , ff 0 1 New ily-'Pl :VQYJFPLQIQA i 5-illvy 34 .-r 1: Q, W , bf .F 4,-,ysfuhllalysglly IQHQ ll ll,NlX0l.g' l 1045 4' 0- ,' 5 'H Sl 2 q:'q2,43-xqxxffllpxx' x x X3 s Ju fxxfwflgxf Q. Medart Gymnasium Apparatus and 17992 971375 as f QA fhxlsl j M'fr?"'3u" 'GE isfsflfs S fs, I gifivn fb Steel Lockers rm junior ibigb Srhuul Where the best is wanted, it is well to investigate "Medart Products" and make a comparison in our prices and those of materials of inferior quality. Steel lockers made to order for every known purpose and institution. Fred Medart Mfg Company C15 mnasium and Locker ltoom Outfitters bt Louis, Mo Oh yes lt is perfectly easy For any woman to le un to COOK All in the world you need Is the right SPIRIT my dear Xnd a stoxe and a cook book And .1 bungalow aplon ANID ie The The The The The The The T ie The T ie 'l io T ie T ie T ie genius ol Nliss talceth agility ot Nlsil NIM Judginent ol frilly skill of Hinton imqgin mon of lion ild Ibicli persistence of NlcLirty iers itllitx of Louise Jones sure aim ot George Gardner coolness 'ind composure of l llllall Allen tliuinlis oi lxahler blush ot Xliss lfisrhei hitting, xxerige in sociexx nerxe ol llcll1Zll lotter self assuruice ot Glenn Felton and tiith ol I utliei Harris ol Bernice Belton Mix X g i If I Jrl """+ fr V -J 'Q' d'iit LH ,L W Isle, ,W l AGE FIFHTX FIXF 1 Hawk , 6,.Ii11Z1g.z.,, ,aff F K .QQ 'N W2 9-.1 I ' v - v' t Y . Y " 1 Y r '1 ' Y y Y . Y Y . Y Y v 'v . . . A- -Y Y v-1 . , . i Y Y . Y, A . Y Y . 7 . Tl ' ' ' ' i ' K , ..............-..1....... .. , -- YAY Y YY YY -M .-.. . Y A V.. A ..Y, - X - Y- . Y , Y Y ' . ' z ' 2 z . :'.' 1 - i 'z , . .2 'Y L, E., . . ' ' 1 , . - , l i.'.' , f S ' ' A , .1 , I , - -, s- . , . 'l,zf':'z'1.' j, ' ', ' , I , Y ' , A J Y , l s -' L ' ' ' ' ' A l 'L ' ' . ' . ,. 2 r v- v 4 1---f"-N , l'Al.Y'a Y 'le K limilst YI,-' :X - 3 l. - 'Y' JY, Y. u f WY ll 1' N iii mix. -' ' - ,,g9y'52'i.N 1, - 5 ' il jg izij, H Y' a wi l f X U I pflilgl A I 1 I'H'i X '- ,1-' ' .' Y.',Y ,-' --,-5 Y - -1 . ,Q V -',.Y-,A f yin.. , 1, MW .- . . ff ,' " ga' ,.g ,, .025 -a 1-Y Y. . -v-. ' .,- . - . we ,' li-Vs. '-if 2 ':'Ti.-ff we Vim.. K-Y l ."N in. BDU Y .Yr Yu. '- 7'iRS,.1u,1 '- .. -Y -' ' 4.-11 Y i ' - . , , Y., 1 - :Y ,Y a,af '-1.-P5--x' H1 ,-.',-.Y':f.y1..YY Q 1, :' " ' Y - -,pw Y ff , V.. - -' -,fog -nr.-n 1:1 ' -.lugs-Yv.fw ---,fsr ,' It . ,1 .Yfg . , . fy -.,., f , 1 Y, V, Y ,, . , -,- .-I., x ,,. N ,,,,. -nh. ... 1 . . , - f ' - ' - .- 'Y Y -,- A l . .. n , ,. ,xi Q v-.-Lai. -.,-Ya-.,a,,:,u Y--A , 'fe -' 'o o .f:+ff f .. . .,, .W -Y-J'-Q' -1f'igY. T QY1 "" ' Y Y 77" e Q f ' Nw I-s Qyzy Ruff, X , L ,fi :Q : - f if A! 2 genius Q3 X N V wx XIX gp ll f QR 71' , Q , Q , -Sp Isft-gslff-5 Q ,- 1, the ewlszs W wow T2 1- fa 1: J fs 'er 4 seen 4 'Yi imbxtvezzaige are 0 ' - rg , 2 fs Qffezsesrkiizsi tg' 'S-N KX lunge' H34 12, , .,, mn Uhingn Quin ill Mr. or Miss High School Studentg it' you investigate carefully, and give the matter the proper thought- 1st: You will choose business as a vocation because it offers the biggest, broadest and most useful life, and pays the best salaries, at the same time requiring less time to prepare for it than any other you can select. Znd: You will decide on the WICHITA BUSINESS COLLEGE for the reason that it offers the best courses to be secu1'ed in the West-best be- cause they are the most thorough and given under a faculty with over one hundred years' experience in the teaching profession. Thousands of splendid positions have been made vacant by men going to war. Get ready to till one ot' them and help keep the wheels of industry moving. YOUR Ol'l'ORTI'NITIES NXILL NEVER IEE BETTER. Our Prospectus is tree. It tells you "how." Write now, right now to the . WICHITA BUSINESS COLI EGE The High I made Business C ollege of the VS est 114 116 North Nlailvet Stieet NN ICHITA KANSAS ANDRE AUTO SUPPLY QUALITY OILS Full line of accessoiies High Cliss Kinds Vlotoi Oils and Lubiic ints AJAX TIRES 8: TUBES Produced At Home Rehned and Distributed The only tiles guaifinteed 111 w r1t ing :OOO miles 318 south summit sf THE LESH Phone 200 Arkansas C ltV Ixansas PAGF EIGHTX SIX ,x .XXX USU! dffgff n f 5 if 5, 'PTY Ale Ast! MR , X ft Wi lx- ,f If I ,V K X WW it ""'uv- 1 J 44 ' ' -. .' - ' 7 W " r ' l . . . . ' ' - , , . . , 1 - A A A , Y 1 , 4 a K K 1, Y Y Y - vAvAvYiAvAv v iAvAvAvA-A-v -TWA-AiAiAvA-A-Ainiki Il j. I ,g 'r I CO. . . 1 N 1. w I 1 l H 'v . . . , c I . 1 ' ' Z C. I I 4 I 4 r jr . 1, , . w . it A 1, . ' . . 1 ' v ' 4' . , c ' 4: ' B . . . . . . - . ,. Y I ' , 9 ' - 4 4 I Vi C9 ... g ef Iv - Y , 4. 4 - 5 . 1 ' - l N . F' 5. , . - M -L "if -"". '-'if' S .5 - ff Ts 151332. : ' 5" - . 1 Clif"-Wfjkii' , 5512 , I 'qi --.....,-.-....,. ' f':Z'fn,',y' Q ra. I Q I 1 . wi. - M "'-- -. 1 f, I ...-eff, 1- Mffitytw f 1, -n ,,- ig .mir ' --1,,if , ,QL ' 7-' . it lm 51 as 5 K g by , wMLf43.,QF,.,ffjg 1- wifi? 1.,..5.if,,Q::.:-. 1 " f L A... .ff 'ff rm ,f 114, 1 Wy-' '- -7, -J., ., ' 1 , -1' -,s-,:,,f1 3- !':.z.21: '. ,5 ' :I -Hg, Qulfffx-3 .f?li,,tr', -QQ! ,4lZ,:, ,.. A-31,4 1 ' J 2 ugp'H3:"3Q.71Rg7Q.,., .fqkiii I J'i11.,Qf" -'M , '- ',,., .-' V' -' ' 'J "1-- fffr-f."- 1 .j f L, agp.. , 1'3v'..u In ima ' -' ,-.,. Ligue-I.: Q R 44-7 V I fc u ,nwn V hg,,,,, .U eff- If L 1. 5.4 , . . 3U xg llh a.,,f,a+e,:,s Q ! RAC WN" W X f 1 N n I X safest ,L ff 59 Q T ,N NIV! I IIXQ Nl I V V ' Ink! 5651 Xx 'A 4 ofx' 4 Q f ,bu H xx NEW, JO X du, I N' af J Ni 'I ,Q Ks X n40X Thank You We Appreclate Your BUSINESS Agents ior Rox 11 Ts peu11te1 THE FRANK J HESS REAL ESTATE CO Warehouse for Vkashmgton and NIIIIII Oftlce Phone MES SERVICE STATION J A o f f W Hlgh Trade Auto 011 and Compresslon 2 We ale Jobbels of O11 and Clease O11 Grease a Spec1alty Us U d 1 Bl- QW Our Serxlce bIdI1OIl Ill A C OIL COMPAN Y Arkansas Llty Station Vhnfield Statlon 200 202 No qummlt 102 410 North Mann E VS LIRINIES 8. SON Proprletol s XlkdI1Sl Lltx kansas alms Fnrnlturr umpunp Quahty Hlgher Than Puce 306 South Sumnnt Street Arkansas Clty Kansas xob IIGHTY SMEN :alia I " x g A X W If mf an X' Qfxlgvm 3 1 x F 1,23 FQ: 'I' W ,..., , ,- .-. , af fs lx 04 -,-, a HI 3. 11' 5 N X ss In xv- Q H: iff 5 7? 2- Q 1 2 'jg ,s,:m :I fly I -f. KN' K I X fi f: I I: ' 5 I sl 'Qu ep! fg r , Q , Q .0 , if ,EX',.,, 4l f I- Qffljx fbglff' 76 5' S lr S' 2 S4 ,ali feax . 5 f - ,,, I 1 W quo 0s W . ' . .Q , 5 fa. 2 E' fvf- A A 'N , f ,N - In if ,- -1 1 I L .. 0 62 . . v ' y. y . .' . . l c I 4 O I ' ' ' . I ' ' . U - 402. 1 Y 1 AINI . . C. II, I 0. v-.-vsfvvvvvnf-.N..,v...-.,-.,...,.,,, Av-', I 1 X V VV-vvvw-.N-V-.f-.fv.AA.'vvvN..A,v f:rf,s:,:', ..i+1'12:'-.Qs fun:-.-:rip 'gif-1:g1f:2w:,:5:3::,:r-- " . - , . :sv .-..,: .fe4z.f.:gg,p5g5:4,,,:,,f ,,, ., ' -4 ' , . , I 1 V . ,,.. kg f L ,,,, . , . L I' -""M:', . . , K Y, h E: 2' ., , ' 4 I Q A , . - 1 -- :F ' fi. - , . - ' Q . V- ,, T f 0 Tal I . a I on ' 5 14 ' :- 5 . : ' "Q, D V : - .nf .Q ,,1- ,A ,, 1, I if ,J rurns . , ,.., . .. ' n Mr 4 .V - ---M f-'-m3s:z:-' , ,,,, Vg, I N, -' . W . ' ' r . . sz S " 'Y' '. K.. A. I O ' ' ,. v . v. , I . , . ,. , ,., . - U K l ' 4 . Y. Y I 1 ' A T .K Q N . . 4 I N. ,, . . 9 ,432 lx: 11 C w Y- I, L, f-sf'-X . fl., .5 . J li- I V. :X Kr, . 'NH 3' -g Y '- 11 ' f lf!,uQ'? 4 f f N N? R-V, :K ,. ' aim? w -' 41:1 .. '1'-ill" , - .Lf - ' ' I' - -- A a f ,ff -'ml' - fa, 1 ' --2 ' - X16 - "1 -..' "E" er -:'fl ' f'f'51.if'f . X- "" r. 0 "X it A "J MV 1- -1' f-..-f ' - 95aZ:"fx5'fi f- -V -, 2,- 5 ,,,- 1, .,,I..Wg a t .Ad nf A '- . .. . . ig, ,Fi -,U arg: I-,. -A Hb 144--,- j,z.-,.ryeqv',,-" ,'.2.. X .5 WA: , ,A 1 --1 1 f f..,- ,,',,,', J V, ,I 5,1 - f Q1- A, i-,ef-.A - , J f 'Q -i H AJ, 'W-My - I .,!i,1",.nl1!,Q35,4'3'x41N - 5, ,,-,,,'- 4 K . 1. .A -'i - ,. , .1 - f 44, 1 W. jYf,- 1.5 .xy '.",, if Y- Q 'EK.:f,Q.,',,3f-.!y,-Qvj..-41541:., J -1- M 3- - U02 my . ,, .1,-Q., -5. .J ,LY 42 53 .1 ' WY. :5 'knu - 9 I"7t:v 'iwfiiflf-S'ZS W f- ,V ' V ' u:f"Vf'3xX2:21Sm 14 S , 0 f Q X J WSUWWQVV' NWN QV Ai , Q e VN'NQnsU7VkK4 riff ff Z f : W x y T Q V V V- QZ W X 5 F Q, I xx ll lslfvfiispily X55 X llik 2 ' 1 0 0- - LTV IE-RfJN.g 5 xl W md!-' xii X fix, 5. ++ A . f 'inn' I I -rf I iv'-?' I 5,11 U -.' er . '...gVlji ' ' V V ,x Q F.-.." ,I - Mn K S QV 'O' at . - .s a .., , ' x . , y 4 MEARS BROS f V 'V 'V 4 ll 1V V 'V ' V af fr. W 1 V A V V 4 I VI V V V V V 1 V 1 V I 'TM 4 1 ,V fri" 'V ,"" 'V , V - . V - V V - V ., l .O - V V, V' 1 1V V :V , . ' ' rg V' 'I ' . kv 4 'V V 4 5 1 2' + Irene-' essuiw Alyrlf Miss M You , , Vzmfllf S f cfs' fR16Xl1?QhJQ 2' N L rf 4 I f f , I QV -N ,3 x V 5 of 7 if 4 hh yu 0 llx ls 'M 4:14233-QEQJQZQ' 'IV IDX M R I .LI Vg, 'What preparation is nec- for ai minister's wife?" 121 wk Sk have Your c-ents in the wink." W.-"I'liat does not bear me nur-h." yrlf-"The other day, Forrest urwl up his bank account and ntl that he had four cents." Ikiffk +I . --" 'llll kind of vaudeville it the Rex this xx eek" Ll '1 eltv good ness su Robbie his 1 stift neck XX hen their is a bettei tw pewnitei manufac fu," 26 tuucl than the HEMINC TON, its name Vklll be 'N-. .lx V z RLNIINC PON X4-.y 4X ,Ng Ask roi demonstration, catalog or ax. d"I'x ,559 information on the Self Starter No Remzmuimgiierm Tygoaewrniter Co 137 North Market Wichita, Kansas PAGE EIGHTY EIGHT "N N-X ff LQ X. 44119 x ,. . gf, Zeus, 9 'TB Vila 'Vi J Q X55 1 Wg -5. ...l 5v:.v-n. +- EQ ,Q 5 ,V I ml XXI Y "' 'V : , , , ' , . H 4, i, . . . . . A IV . -- V , 1 V :V R2 I----"I ' ,' ' , I K V- -- I V V 4 . , ' I . . , V, ly , 5 x L v l L . . 9 V Q. ' .,'g. . , . - lfhv fl L. .ig .Vw ,,,V,,' . I .x I n I , v, .' I 1 Y. b ' rv A . A 1 . .f'.'1-HK O h x, 1 wr 1' 5- ,J lv ' . - I . ii V , ,, sql ff - .- 3, 3 1 'fffi 'e "-ir' VV '- F75 X' ' ' 6O9'V V ' ' - gl U 1-V ft- ' X It ' ji Ld . , 2' -V, ' ' ' V , ' , . '-L..-. D ' X, NV., . . O O D . . I 9 a H O Q , , V 3' fi K X :x - I - 5, 4 zisxlff - f V -bv, -'S fi tg-VVVVEEA '. S- "VU-'V' ' 'g' ' 2' QE :V ,A - ..,..- - -'- '. ,-3.1434-, . i'-gfaixa' X14 -7 ' J 1i,Q'.lfl ,,. ---- N . 1 L, ztjgyjgfw 'qi-L7V,f -tg-xl 2 3 'E QEE F- , ,t A-J,IrV:V,V.l ., ! -lag, v,,,W.:Q',l V V I ' V V-wp, 5:4 f Vw.-5 -1 .. ' - - X -- . 'V 5 ugf. 'sus' eV. ,--'f' .' 1V Vf, .-'lf fy- 'V V V V 'I .' en- 4 - 5 Vi- . -,f fr-I' -V -J - '- -1 " -, Af ".!. .'V..,-7- ', ' V--. P7 Y ff , " V"' . "- '1,,."r '- ' ' - 11-,.:"e 'Z - '-.2,,,' L ' 'T f'fG"f'kW:"', J,:i,i'.fr"'Q,'..5j'. - ',r'4?fgfZJ,Z,f2fn' .Ygfa j ' ' 4 'fVVrf'?f'1Zji-if,.' 'V 'i' f,.?ef1 g:3gf'f2?::75f' U1 I -- . . ,. ,,. x, 1- , -I VV' - - 1 4- ,H A V .. , -L. ,,- S vv -NAU VV, .v.,f.,..-K . 4-P.. ,,-...f V V V- V- -ff-V- rw ef - V "a l e 1 if-ef K. -1- 1? JV? MVQVV, 'x 4 ll f 11,7 x-JR -i' -4wwwXf we1 Mft wmxmw 4 :MQW f ff Q 3 - 1 2u:G2"22w'wf X x X xX4F,Nw7k bf! V' -QL! ll: V 4 'X f.4y5lE.1l:h5snp?Q0b rffftfmt at 1 ,1 ' Q ' ,l'-I fx-n I' fl I " 9 ,ylfggfxffjxffjlqgp Hu Q N , ZZJQZWTQJQ0 wat, I I Q Z SS, x 4 1,5 2 a lan 0:1 5 s b Tx 'Xl -Tinto T 7 JI' I- TP I I A K I, 7'-,if . I , : QSi4f3uQQx,!x4!q fgvu 5 'Bsnx L'1m4.l uh Q7 ,,,. 1- .t N t t t Q Q , m p p t Q4E. A ',' 3 Q A3331 t 4 '57 M H? . mi M M y ri A., Q' --If-f'g my f n as lll e cntne boutlmes NQIFIX Sttlillll squue teet of tlom f-pace dexoted to I1l6I'Ch3.IldlSlllg T W? 0 U reafly owe at to yourself to pay Y M a vzszt to tfzzs store just to see al! FL XQQJ the new tlzmgs that are gathered here or your com ort appearance and style guzdance ZfeJ1fcmaf1za51-giioocftez X msn his Inna s PXGF EYIGHTY NIXF K- .., 0 in Ye ff ig S' 1 y r gn L Q, av ug- , I-as N V all is ban imwzf- -s.,'1"'5""""....-.-an:"" rr rin --af A arf A - . 0 -re F - 'ir Lizzcrii 'P '- i ,.? ."L............... , ,M ..,,. Wm M, , .,-,.. ,. , . -----W-------W , The mrst 1110119111 SIl'lIf'I1lI'6 ' th " ' ' 't ififf' ". ' 1:55 17. I' fi ' - - Q: 'ei 3 . ' f f . x A rka .': .- " -', 'Q :ax 'S , 43 sf-X f rf x- ' , ' ' T ,- . - f 1 ' 2. V' r - V -T95 t A we wi 'Mg IA: :JD t ...... 'Q x ,f 1 " 2 -t U.-Q-fx' r- L i it at X I' ,- till! F, X? .7 R, A , 53. 2. v WL V, V, .liiixta-.:'1Im' 1 , t-R, :at .JH ,IIS-.1 Ani: . 1 . Q V iv b I be it I, 5 ' n gm. -'Hm.,.'mf 1. ,: i tx gut.: 'Agra ,.j,5?,-L,.U17.t --TT,f1f?f5fW-9:1,gg " QW h , .f YA-'5'.1,L4-,gfrffw fi , " Q ' A7947 Y ' Y .xu .L A ft' "'A 1 4 ' ,TA-11' A-F " - " " ' ' 4- . ,T ' -L - "' - ' -, -7 .w-....-t , . . .-- , , ,,.,,,, . W Y- - 7 , , f 1- 2- '29-1'1r"-fs wupex-Wim? M W 4 , a3?l,vs,, X 1 S., Q Q NIS 1 ', ! 0, 't F ' A156215 541445 N yt I fflsmngb ll.. ' ill E 9 f ' f Q Q f 7?4ZlEvmf1JsElF H xx-IAN? fx 'lull 4 " - l 0- sf b X is-tl'-llel ll00N I vmvlfwwlfe wa A f f at f 4. U-M Rs -as fxfxfulmf ox: M A -' - I S 5 5- Piflil? ,MEG MW , t o 1 ' 3 szwapivagfq I ' J l K tlllll I Mason 81 Hamlin-The Junior High-Official piano We sell others also. Mason SL Hamlin-The Worldls Best. The New Edison-The Worlds Best K WELLER DANIELS MUSIC COMPANY 106 108 E 5th Avenue 'l ll 0 Ne w Edison PHONE 451 Gln Saville nrh 11i5'3:1:3 Sit Dry Goods Ready to Wear IT S NO SECRET WE SELL FOR LESS X6 .WMWW6 L91 pusy sronss OUR QUALITY BUYING MEANS PURSE SAVINGS Clothlng Shoes Q Real Estate Phone 380 108K South Summit St Ground Floor fi' PAGE NINFT3 '-1. .Ui n f l rg J4l,hQ5et Ast ff J A rf , " xff 1 x ' yr f .W fd ----"""-r-'..'4"""""' ...f-cz: O , I I 7 . ' D lncar arated 1 . ' -,.,--J,-,-,--,AA,,-,-I-,Y-Y-,-,.,-,-,,Av-,,-I-YAY-,-,-,.,.,.,-,-,-,-,va.,wx,-Y-,,.,.,-v-,-,-Y.,-,-,-,-,-,,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-J,,-f,-,-f,-,-,-,-,f , 1 . 2 1 Q 6 . . , . . J f-sf' .F "Ei x . I V ,. C f,f,,1.'1, ' I N Kg' .ia A rl- '. gj5o'f11'-f, f. :' f:, 3- , ' 'j'v..f11 fu 411'-fb 4 1 f c', '1 ' -l..--- ,- , - '-I., , 4:3 .q- l f - I .,',,. EQ?-. -.- . - ,. 'wfl-W? ', -, qhwl - ' f' ' M-f','l: "u JQJ4 . 22412 '1 . A . '-. .L. ' "7" bllrf' 1,1 -A ' - - ' , 'if "fff,.'.2T- f-9,'f7.? f f- , .V "Uv 21:15. 1- Aiuwjlilf Ml '- -ZA? ,-t . '- -f 'UQ ' .' "lf, '.Hf:J7fZ - :Ef-FylQ.f' ' -. 'll Sw: '-'---at?-we ' 1" 1' fff--w WHQJ' 'wil 90 ff' L-g.. . 4 .-sg 'Q-'fSf.."-'.:q ' 3141JJ,,f'.,..-:f,c-,,,-U..c.-f ,",' , -f 2 ' , . Q - '.- . 5.1 ,- f 1 f"'--'.'- 'ya' 'f-- - -A - ' ,ntgj.'f4j,7Jg1-uy'Qv.J,g-.241' ,' H" ,-vit' v , M, W '-+- 7724-' .7:.',5+:!f'- "' " " ' .. ' " xfi il'-Li-51" x'yg'iiy,Q'54x 44 -. - If y . 'a'N,9R2fU'IlS"'a-fx x 1, l IQ SQ 4 slfvlsiwwff 'e mi ef fs n, f S 4 4 i f " fbi? ER. syllxif ' 'M 'i'ly5iQ4?5i?' A -f my V- 73- e ff. ii- . iffikbilqflfggxb xv ll -nhndln I 9? " 9" 1 1 Q g C X , A . ' . n k . , . 'I W U 'N 'I h S. as Q ' T, 0 ' c ' U . ' ' , . . . . , FN c' 0 C9UL'f'y 091 anal Query I lr The ARKANSAS CITY HICH SCHOOL IS fully acci edited by the Kansas State Board of Education and by the N oi th Central Association of Colleges In coui ses ot study, in athletics, in opportunities for individual growth and ti aining it ranks among the veiy best schools ot Kan as Its giaduates make good This school is one ot the few schools of the state approved by the State Board ot Education for vo cational agi icultuie undei the Smith Hughes act of the last Congress Neyei betoie in the histoiy of the Woild has there been such an urgent demand for bovs and girls who have by completing a high school course, fitted themselves tor responsible positions Con stantlv va e aie being called upon to recommend, fox responsible positions, boys and girls who have train- ed themselves for these positions Don't make the mistake of quitting school be- fore you have completed the high school course. John B. Heffeltinger, Superintendent , James F. Gilliland, Principal. I - PAGE NINETY-ON F -fa-1 F H f l, li X A '11-5 .. I 1 N 'El IV , i 5 N I 2 4 .4 lx' A . Au? I ,Lay 4 I --'Ur W 3,4 g in .I ,- .f J rwnzi: r Ars -! Q :iw -fx' - ,JB xi-57 ' ann 2' r . l.lj'iuf1k ' 'Jllfk .-.ma fig , ,- Q f 4 lu.,--':.r ,f ,, ' ..-', ,1 17,12 -4 : 5 f-ff: wi .ildf l-'M , -A . 1 'eff "A :a.'m:2 S:'4--'r- . 'iff ' , l fig .,Q:Q:?ffJ 1 L , 4- ,f-- --..-... I M, . ,..,.:.: ,, if-gcifwis- M" - e-, N., A' ' 'ur-ee-is . Y' I 1- 2' '22""n"'Js ' Q Q Q 3 X 1 5'-' : : 3 ffk, Q -'11 5 Q 5 Q ax2!ixf,vltlLglIiTRQLsp mlslw? QL W , 7 , Q Q- f , 77f2Qi'eTl?4QxQ72,px aQiiA?lMSkQi'?54ly was 4' , ' ,571 4- ,f- fi 'm s Sifbsllqgpaig milfs? "IVR F 19 rahrrs Stats anh Capital, Surplus and Profits 350,000.00 SAVINGS BANK DEPARTMENT 3? Intelest on All Savings Accounts E Creighton Presidel t J R Hayden Cashier SOLLITT Ev- SVVARTS CORNER DRUG STORE School Supplies Ice Cream Sodas the Way the Girls Like Them H I-I ALLEN IH! GROCBR WE HAVE WHAT YOU WANT Phones 127 and 128 P-XGF 'NIWIETY TWO ,U- El i MW T V. . , . . . , . . . O O f Y TQ Q 4 J . . 4? Q 4 4 nv A I' ,.,,...,x x . ' in A . C, f,f,.wg ', v- - gg: :z 2, '. RQ- -.44 fi-ln W.. "' ' .' " . .4 Q-,, -3i.'.fL111,g , Xlhlrf-F11 I - 1-,4'y,' " .......- -. 7. 4, A . -gli? A. 2 V F- Qv.4v,'.k. ,?.L'M , .-im 1 I, yrvv 1, .7YJ,'v'?.'gL Y I WY , , H .A , A I E: hiv .V A U,L,271,S0 'tk' shag A- f A , f ' ' ' . "v HJ. f .-1-1?'1"'M '- -'W ,M . " -'L.1'J.'i4'?53'r 16. Tb. . .J-'.':'I.w.1-'C ' - - , "ffF' F-'i"T'Er ,, y f ' V 4 A5547 35 -7'f'-bca, " ? "'1"' . 'wmv - f A 2 - , .W -- '7a'2I"'0"'Jsx wp, ,kia gm fe 1, Q ,Q Q 3 Q UN'Mx"?:'fils A uflnf QL E' ' f ' a'3'a'5'3v W S1445 ' x xt ' " , ,,- P' J -,fulls nfs! IE ! 0 f . ' ' - - , f 'S s'5:Z4.3.J'QQnqQ2' Geo. L. Beard Sc Son T Athletic and Sporting Goods Phone 190 303 South Summit Street ,, .vt N.,i.:,v.i.w.v.,,i.v.w.v.w.: ,v.'.i.w.,Y ...,.., ,.,,,AA .fi-EA .Ask ' HENNEBERRYIS BACON HENNEBERRYIS BACON .5611 Wllfe If 5611 Wllfefzf Afhrfssfft A".2,':::ff9' Ask For HEN N EBERRY S Home Products Bacon, Hams, Lard TO THE SENIORS AND THOSE WHO HOPE TO BE WE EXTEND OUR BEST WISHES THE HOME NATIONAL BANK The Bank of SGFVICQ D0 I I Electrzcally The Kansas Gas 8z Electrlc Co PAG1' NINLTY THRP F fx I uv f la i X!! AMP1 T 1 'V 13? ,,,,..4unrv' .amiif ! w . i . 0 . . 5 0 0 " - V - . 1 A A L ' J J f u . -E k U' !'f . ,gb :E a v' A .1 :g.l,Q.A x. ,R 4,,5?L'f'x I J ,y A j 41 VV1 .f ., , - My qwwfti- L, f ,jggg , , 7 A 'wlg.:5,:y1 1. 'f'1,.i1 .7 U?.F'?3g, N- mm" "' f - if ,,I,H,f. Q " wir f' 1-' 1'-, . ,, 1 '. :ln 4, MJ- -- , ,. -. 25.53, In U" X., Afqf.:f.x,V!!J. J Us :ow 4iU..g,1 x vr.l,V,.N7,N .-5733.315 N ' f' 4g':,+f'44"'f L. '- -' f-'tw ,rx '1' ."f'- --f f .",.'iuC- 44. hh .-rw'.v-tri'-J'-r.-.f 1 lf , f -n , .',,,' 1.,.,-.My JIM -L -',W,fN,' ,.-1 - .' in . -5 . + .N'- mf- F- '.w:,X-"Fig f . 'J-3-fg,j!l'g,..l .',:,-- ,jc , 3 19 .,. A - :I l I 1 :Mp -, ' - .M-vntlI,,VQZ7. .'g2r,AL- , ' 4 J if-1, :.,',.:,.i.g i:.v.?2q:f?1'1uR,4 LL-ifgxfl ,L , 1, - - . ,, ., f , A -f T' B' A-E' X " - - - " i "' 'W 1--1 Y- -' -'ff' -- Y- '- WTH - ' 9 'Of I I z I zslfssugy J Iwfqi-'lfikffizw-avi? Z X 'T A f fk44fZS5-Qyggfggg ga,-, N 'iii-U2'5Af5Q4fSf 'Af-fx ' PZ-elf fi N44 I sf I . L f" 1 ,N x f -may-sdfs, f N X N sf 4 as 4' 0 tfffiasb f fi x 'N JL fl 1 7 1 iy , , ' 5 4 H lg i f, I ,xx X :74guQ-'4 ' T 7 3 5 'Q P- 'sa fsfadklslg W x A NGK Q94 The Arkansas City Hoa Company Pure ICE Full Weight Satlsfactol y S91 VICQ evvelry THE SATISFYING GIFT For the Newest at Popular Prlces see J T BROWN Jeweler and Optlman ECDYE Dru g.,1st C 1me1 ms md Suppllts 1111111 m XOU1 I'1lms 74 hom sux 1ct U4 0 No Extras 100 Pe1cent XX ool 108 bouth qummlt The S15 Jd TL'a1nHonQs Made to Measule Cloth Sold by the Yard GE-O W JONLS Mg1 Arkansas Clty Kansas PXCP NIXITY rolfz K-N X 46 ff X gg dv QL' N., fad! Vu 1 MW If f f 42' 1 0' f"'13g"tQ W' b 'L . . 4 1 .i.i.i.v.iAiaW-Y-W-W-,-,A,.,Av.,.v-vi7---,-,-,-,-,-,-W-W-Y.,-,A-A,A,-,A,-,-,-W-,-,.W.W.W.Y.,-v-,-,-,-,-,-,-v---,--,-,-,-,-,-,-.-,-,-,-,-,-,-.-.-,-,-,-,-,-v-.asf Q o 0 n a g ' -' . . '. -, . . ' ' , 1 If C I C L A ' ' ,n .' ' v . " v J x A . ' ' L . L, 2 . v' , ' ' r 4 ' V W- ' , , . K . n 1 '1 1 . . , . Q .' 7, - - --" ' - fc A' - w - - 4- Q - I I I 44 4 A ' I W li' x A . -1 , A. . , is - 1 ,, 'f - . ,, , , N -V V ., I L I ., .1 I k. W'L'? I S 5 1.1. V' - " E" '13 -- .-ie. 'K w' xr -,din Q- -,M rr, t - N- vw '1 ' -' 3.7.2.1 an 1 -'G 3--3' 7.17 Il. ,g 3,3 x 9-.lu g 'iff' F' .Y 1- g '-l,jnrr,.,1g 4 I -V vb i ia, 'flu ..'j , L . ,.",-, If - " Jn" ' . -, -- Au- N, Q. 3 -'-, ,V In ii W, 5,5 1 1, .- .azal - 4 WI? k,,Ax.Ft - ,VAX ,, fd f r t.'v:.A, FQ-!l.,L-435,Qy,g? ,ti X 0 ' -'- I-. Q , .,1'. N ' , -,-X x , -f .- 'fy ' M, 4 .' 1- Q:-5" .. 2 -A 1- , ,, .1-,,.,-..! M '. .-,A 7 , -. - . ,. 4 -, ,., .. 1g - 1.- r 1 . .,'..,... --A- .- """2W:,' 11 f"'-fi? we-1 W 'Ch ' -1 wal' -ww: .-1.-m-,L 1 fu-,' 'fi-1534.-Q. g4"L'5f:?fig1ff'5'9' -eff-f.-ff S- ..' - --, , -1- -. - . , - - - . ,-4 -.7 . .. .5 -L ,ar .- .-I wg -,..u,g'4-vit' H QTL- A -, - A -, - .1 Y F 'fl A- -" ,,, HZ? xf3,1..,,,'1.'v.. XJ,-f f.fvf' I '-4 -':-- Nsgxf -1.--.Ng N - . ' .- . ,.- -,, f - - , ,-,.,-f 4, .- Y, ,-Jr-t . -Y - , - " ' '68 5 QS! 4 , n 1--m -'-' V11 ' n Wow 1 A f , 7 , , ,I Gagvsvgflg YN V :Wx Qvlzgq f I r . 5 926 fx l 3 ug Q' iliyfilgfl xy t an' gg 4' fa 4. ', ' 5. f445Q?,f:MgWWglq ILTIVK Mdwgsx f ,A . - 1 f 1 0- - 1 1- , e S-QZJAS QWSQQ' Pda' 'IIIIEIQ fl our Eilurutinn is not . COMPLETE Until you have Educated Yourself in HABITS OF THRIFT. Delay in this is Fatal. START Now. The Security Natlonal Bank ' A YOUNG MEN WHO fig WANT BIG VALUE Ju ll 1ll Immecllfntclv ADDILLIUQ L Fme Art of the Clothw viz X Z X K xx e Sell 'N Soclety Brand 3 x 'IH N-Q lx Aldlers Colleeglan A Clothe A mm, vuth these h xt 1n UI INEXX STORE Lxelvthlng ID keepmg mth the qualltv , A ind stxle of thcee fimous blande aster uhrman Complete Outflttels fo1 Young Wien and Men ll ho Btu Young ACF NINI-TY FINI' fe-T F-Us X g dis! ff W' af Ig, 11 4 -v lfffr S! lg? 7340 ja 1 3' 7 0 1' V 7? u QP 13' W9 Q . . 1 v K- X5 f' mx 1 fi Q gl A K ki? l 4. ' 5 .1 Y Tri t xf f like ' " l '. . H93 thi is , ' . ' :Q 3 l X A X, - V I R g , , . 'Q ' Y X T is A T SIS? ly f',' 1' . -Stir, :nl ll . "3 'Alle - -x ll -fi X X Xxx! A X C d . ,, L: X 5675? X 2 X N ,W , ' ' Xf' : A' 4. , --T ' Nt , - . 4. S 53 q . .' l V' , . , . ' . 'X B . X 1 lr f . - we .1 f o 1 Y 4 Y J Z, , ' . . . V. 1 . ,el . . .X A l X- gmt.-15 if bntlnxlzu N x l-' S ' D 2 .' x 7 . 1 .' " . . ' 1 1 l A I v M 2 I' . 40 -5' ll, I 1 .' .' I - ' I 1 alfi "Ct, if 5, Vi -i, .EJ- x , ffi',":'75 C ,' Ur W, ji: , if V1 if :' '4 .. E' 2312, fx r -zlflyn agfigf 1' ,fag-f -A ,lf e I - , , 1f't 1- -A' . ,, 1 fwii ,, '4 -,hy - .1 . - - , ,v lw .I Ng 9 .1. .' -Hu". 1 . I. tp' ,igxfu ylklf R ll is-A l U F V A- will A vkl'fR'5?,R,?,,x 'SL!,f QQ 4- " '!'.'f.i!.l.",. h Q-gf -1"-1 V' ff lf ..Lf-' 1 -f -1 511 -.1 -J 'fl af' -371393 " 0.--1!'f'5:-5-r:' ' -ff .1 v,n.-if-ef nrflv . Lil , ,, , Q. .. , - .v .. , X.: :.-,,..- v . ' -f.,4 :L ,F . ,- 1 f'-' , -1 ,Nr-A,,M"Q,,,. egg., . , , , , gg FY MQ-',.:M -5- 9, l-.,1eg,',:jgg-1 5- 1 ' B -U- ' '- B. 4 . 41, f ' , 4 xv' Fltxllx Qi!-X , - 1 I - ask-9-Q-117,-Je Q ' 1 'jgdtr 7'QX0 jllx ee -1 2 y 411652 nflugl? as ZQ l " , h. 2 : -Z X 9 09 X, I I 5 lll :Z ,- lwW, x7iQ4ETlvg6 Q L Z' 24 fi 1+ in fu 7 X , Pls 1 W X 752 yz i: 1 i! 1 J , x jHJb2vL:X0fQ, QVGJIV X :- A s 72 fs : ' 4 4 5 7 I 4- 'mix 1 f W7 - 2. ' 1-. - I 'QfQX'5gla?i'?.S 0 1 mill' gr Iiroenert Brothers WHOLESALE GROCEHY CO. 1 ' fs it-523333125313 'WG ex .01 I 601-603 South Summit Street A1'kzu1sas City, Kansas A. . 1 loore Everything in The G1'oce1'y Line. I. E. Roseberry E-r Son Real Estate, Loans and Insurance A L VIOFUR I xi- 10 GLO E YERSIN P1 op Auto Repamnq Sto1 age SUDPIISS and Aeeessoues X LL1 t up to 1 St 111111111 at Ilovtn to 1 P1 me Del uous C lndlos L :ces md 5 Io""'25c""sTORE 'Vox eltlts WRIS1 WATCHE5 Constant Compam ns LO1 F01 both Bovs n 11 s feal s to Come E L MCDOVVELL I eWe1e1 I-XGI' XINFTX SIX ,A xv N X 1-.1 g k WHL ! N yt? xi! .vs-H, 72,24 'JP ,QV ai W 4. ,,-v-"' 37553 'L- Nfnitv- 1 Y 1 , 1 0 0 L J A J 0 S 1 . . , , . I l. fl . I 'T fl. fi L , . ., Y 7 7 Y 'Y Y Y ' H lf l H I' -X I R I' ,1 A A A 3 ' . . . - I I 1 A1 c c , IN v 2 1' 3 ll , 4 .' , 1 1, Z 1' 2 .' 2 - 1 Y D i V A . 1 w 1 ' in N I I . . w -1 1 1 . . u a C, G 1. X . . 1 L K I 1 u 0 , ' - if J ,A J A. A- J V- A, . Y' 'X 1 ' X . T if 11' 1 V 'F -W V, . -.M , 4 ,,-' , , u .Ja S 1 "3 dr W 'xii' 1' . -- , .'-- . . I, , . :..' 1 WW V ,Y ,,1,, ff-.z 1 E-- , . , 1. f J 1 -L . - wt,-1 1.-1 1 yu-2 1 'I ... ' 2 ' -ulfm-'15 .. -7- H -e .- . - min .Q 1--11: im, - ' v' 'Z'-. .P , Q-1' . ,, wp 41, " W- .. - 'I -ar Q- if,'P.Q-,.G-.W ikfgkfs Fefe Mb 1 :UU 5 V 1. ,.f time,-572541 141 5 b,g,"'fi1 '-.15'fmg ' 1 ., Q.:-' ' ,-,fm jg- .JA Af -,yang Uxgwq-1 rg' ,V ' ,J ,- I - In ' ', , 1 n - 5 + Q .11 vpwrh, '-Q. ,L . 1,5239-3l'W42Vq,31'-,fab , ' -1 "-A-' ' '11 31- ,.T'F-A-"' 1, -' ,'z"i,c.. 142. .' ' 'f +19 W- -1 '-- . 1 tw-"ef-f'-15:44-'g ':.-1,--',. :. -- . , 'V A 1. ,., J .u-' ,- -4 -- - 'f -- ffr- -.' I , , 'gg -, .v- .gy L 1.1.15-1..a5.g.NLg.:.--'bg-f2':-.5 - 1- ,,' Q - ' 1 . , .. XA. : ---.:. 1 ---' 1,2-f fit' . 1-'x " . -.'. '-'51 . ' ' , '."" ,Y . ... 5,1-W4 f.--f 1 , ,FN i 1 -.. -' ...gf -- , V. L... - . 5 QC 4 l I J : xfurg . 07 , 2 Q 4 , ' " Tkf 'TTA EW I?1faQ"lf3 5kQ:Y2lSfA4 -f' ' ZX 90. A i2f5Q7ylfhI'Q0N - H W, QL Q. , 1 g. , 7gQZs2't?ZF0?3Lxfgl4gTx gr :L 1' ' 'L 4 " : -: x K ,I- ', 1 :f 5 Q' 2 .ml l .9 f , all f 14m4'Q,!la12. fy oufx "' '- ' Q X 11,5 43, nah , ' 9 THE CONSOLIDATED MERC. CO. I Where dollars go farthest A Ready-to-Wear Dry Goods Shoes Groceries -v-W--:--::.A.-:.-.-.A.-.-.-.---.-,-,-,-,-,-,-,-,,.,,,.,.,.Y.,., H., .i ........ , ..... A... A.... ....,...... Y .... . - f You Have Seen It Many Times- THE CHEAPEST PLACE y IN SOUTHERN KANSAS QUALITY CONSIDERED We honestly beliexe we gixe mole xalue in House Purnishings than anvone VK hen you need mx Lhlng for any loom lll xour house come and look thlough ou1 stole ll e shall tn to please X ou and gne you lots of SQTXICQ T B OLDROYD K SONS o lnso Hardware and Autos Homes on Easy Payments Loans Insurance THE HILL INVESTMENT CO P KCI' XINETY SEVFN ,A ff lg kts aj? xg-'Bb ML , 9 5 ,Mal I l Q Y, U' gli-Nfl' I B 1: 1- bins- -1K3 , V , , . v . .. 4 . U . . , . V 3 .J . ' .' ' ' .' ' -' , 1 1 - ' s . y , v ' y r 1 1' x . n I n L C K L L u Y O O C C . . KJ I 9 G , . . , is I 'I' A A A ' AA F' L, Rx 'Q- R l ' 5' ,A .- f, 'X 'ts - i .fl -K '-- xv, a ' L 5-'ms ., I5 .A 1 5.,-b ff, V hh I S 1 -, l l - - . , . ., x, -V I .. - Nw. . ,,... .. . 'Qi-"7 K' --fl E .lf-U' 'T:,f.'l'-.-i" .v5?l.l! 7, x ul T' was " , l I I I 6 N Q 1 Ai 2 if-f:j' P' -53:0 -1. . 1, :, ,1 l ,- f r A-.- f I ,s A -'I V ,',,,.' .' , :G 3 , . .201 MI: nf if 4 , '55-,Q I 5 Ui V1.3 415- Jay' 3.5-7163, 1' 1 I 4- . -,-, ' f ,-, , ' 1 -- 1 ' f , 4' ' 1 3- g . 1,-5' :.- v .. . 4. w N1 " lf- m d- wflll- 'f '1 'Y . 1 Arif- 'I - -- rf --v '+-""'554tf' w-Q '13-z ' -nrfi.1ln.?5Tv' 54" , --'FT ,.. ,U , ... , 4-:AW A , ,- ,. .ws ,, JQ.,,,fr, , . 4 -as, .,,, .m,g,. ,.,.A x ,,.,,,'m,,.v.,--4.1, 1, ff- ,,.2 : 1-f,, 'qfgdr .' ' .yrn .A L qv., 31-KV '5...fQ " 5 , f," , Jn... ., f , , H my 1--5,-Jerk. ,sf5ag,.QL4r 2.21-'lg-...se 1 - --.-flu: ,.- ,, . 1" ' w 1. 3 " --- " ,,--vm .,-,-..- U... T - ' 17 , -- ...,,..:,., .nfl-of 1 ' -'YALL-CQQ fe Y- -f-- -- - 3 251 0 1 . ,s '- -Mu Xwvw-'SYS ' fs' fm 'lfvfwffefwf 'flvix-My-1411 Z1 1 2 f 1 ,1 I wwf' lim-F QFINQHQA if -Ill' fgegkvfe Q , N , ., 1 ining 'j NV M211 Kilim L I iv I 33 , v'- 2 ,I . K'l:54ll'wx!" 4' V ' H- SL 'f f 0 f Q1 , if ' H ly: 1,4N15V1:QglM MVA fb J r I 71 5 ' 5 f4551y11e11ig11p J ' fvkf-V' X "xg "" '- - ' 2 Q V 'NNx1w11AN Im df -A 1 "JV 43 0 .1 Natural as Life Cconifimislln Phetes 06143131 photographel for the Clase of 1918 HOW T0 IAIN NOTORIETY bet 111 eieuse trom C1111 ow tend 1 'I Sklp Ikxc lmlogx Hake one plus lllldtxl Niue Sleeth X glfl to hue 21 d1te 111111 A B B bm lhlnp, 1 bottle of 13010 to sclmol Pfcll liobble tellmg storlcs 111 Xg,11c11lt111e Heat I ute Harrlx t1n1e I 111g11 l1ke lcllth Penflelrl t1bl1'f.1 1 n1atr1111on11l IKCIIKX 1n X C 13 at 141 llllx Ie111s out of tllI'Glt0rSh1D of 1111111 Drow I1 Khdrlee Vhleon on 111s trape and flr11111Q Beit Glen Cnbson o11Lofl11s Happy Home I1e1t The lexus pl1y1n1, g1111d ict a date mth JIIIIIHX I arrlner Bl' AT THF STATF CII XVIPS' Ines of QQIIIOIQ 111 re1111nd ue We 0111 m1ke our 1119s eubhme Xml bv dQklI1g foolxsh q11est1onQ 'I'1l1e 11p rec1tat1on t1m0 PAGE NINETY FIGHT fx... f gg ,ygfffsff iS f L filliaa W if ,L 422125 nu 3 M xx ' .I 19 9 .f 'wr MNH. gn, W' qi A 11 -A ,.. f- -me-4-139-' ....,.,-'SUR W' -aa,- T 4 :vang 9 r . . 1 . R -,-.-i-:.-.-Y-.-v-.-:.-.-.-:---1-:ff--:ff-ff-----A-222-'Af'-'-Afffff'f'-2'-A-A-A-A-'ff-'f:f'f'f':fff""ff'v--A-'-2'-2'-2'-A-2 1 I c 1 , , . ' 1' . . . . 1 , . If b at '. X'. V. A. 1' ' .'.' ' ". 1 - 1 1 1 ' 1 - ' 1 1 I ' 1 ' z " ' , . .' ,, Z V ,Q . 11' ', ' .' I- "'- 'H la ' 2 C ' ' . 1842 Il 2 ' 'z 1 ' .. ll. S. 9 NY ' . ' A 5 ' 1 . Y 1 ' ' . v 1 , . . 2 " . . " f 2 ' . 1 1' l v 1 1 ' V I . 1 . , , 1 . . if if 21 if 212 I' ' 1 ' '. 1 ' . ' 1 ,z 2 ' ' . ' , 9 gf .l '. 1 N " " -5 . , ,', if ,nh 5 -si E 1:3 V "gf Y R I 1' itz' 'll 5' Qfx 'Qirfl 112. 4' '35 , , '- ,' ww - 1' , , - 1 f-' 'ijffr WK, ..-W Y- f-. ' , fe--, '.'. jj P. lf1f'z1,lgg.i fqjgaii-I j H-Es ':,ngy..Qt 1.11 , f 1 A V. B., If 1 Y 5 5 B f xx? F., 1 AAR? if I 5 gif, .- ' m g- , f. F- " ,. , 1. ,W '- we I V .3 .5g"- 4 . fd- , Q. , 1., 'A Q41 15g3v:5.'!'f 3541- 'H F- 11'-y,f -ff -- v - ,- '1 M5-'il -, ' .. , ifa 11 E L T, fl--?f,'1'Q' f f5Nliffr." -his Nm' ' f "jf" Q1 -, 1 I 2 .Em-.fQl11ffE1A.. 'ff'-5-1.43 0 753 1-fl' L11 J , 3- - - ' 47 ,nh ' . A 4 Y :.,..L.,' A". lf, - ,. ',d,-'- Ai- L1.- - -1 -1- H - -, A - - ..,Tv Y L- il: 409 2 L E ---,-.., 22, ZRENHMX M f ' 1 " 1 5t2vfsv'bI diet' xx Wzl L 1 ri - 3 T K - si it-xlr ll? vm N X y l 3 tx 1 f ti f , , , - 0 X: 171,-x xg QQ: flisfws? iw af '4 'z f ff: sf N A sf ,Q Clams-G-xi24vFfs L l 'flS"'fkv45W4t6 N fit v Q at Q - Q 74'l'S4ll'g 94471 ll I AF ll Q C , 01 ba 5 , 4 ' qzxl 'La-Qsfxiissfglf 'fx-+ 't f ' - - Fa '3'3-Qasxfflasw "iw-F "IMD 'Y 3 Boys and Girls: GREETINGS: We are only too glad to help you get out this nice Annual by buying this space and we do not know of any better use for this space than to call your attention to the fact that right here in your home town we are operating a Coffee Roasting Establish- ment. tThe Midwest Coflee Companyj, producing the finest coffee that modern methods make possible. Lse xoui influenct to h ue the folks it home ldopt some one of the follovtmg bi xnds foi the iegulu ust at home SWEET CLOVER BLUE GOOSE I ALM BRAND PURITY BULL S EYE VELVET By doing so xou cm be fmssuied of the maximum in coffee xalue for the pi ice you pay and your help to boost this home in stitution vsill be appreciated The Ranney Davis Mercantile Company vs HoLLsALP C ROCERS Colfee Roasters ARKANQAQ CITY KAINQAS FNIID OIxLAHOMA ANTHONY KANSAS uoonu ann 0141 AHOMA IAGP NINLTY 'NINI F T1 S395 1 0 E s X m,if EXE , l X' 22' All tv gfxwwrm ,WJ 3 tw my gg ay 5QiENfiT25fNt1E, v.' l' ' ' 3 2 ' X , l 2 A Z .' V' 'Z K. 1 , . 2 . A. , I 4 I 9 Y ' w ' u 1 v I I - ' . r , I C f L x 4 y. , , -' y . v . v w ' . ' - Ll I C u . . - , 1 - 1 1 LL , A I ' c S .' 7 W 4 7 n p , si n JL y v Y ,V ' , , i A , , J 49 Q4- 1 1 v 1 - ' ' 5 , A . . J f I -L r b - TI ,.:,7. Ck Q l in-Q15 -. ' .'.,1"i - . jksxn- ,, 31, J y K Ja , ,., X- 5 V an if ,QQIQXEQWN lip. , N NT H , - if 6'eu 'ix-,--W 1- Eff---H te' -. -. , , ml 111 , la . A . Q ., ,L MM... - ,,- - 1 .,::,j..i I law., , fu -+ -, U- . . fp' gg Qs, -, x V- .9 f,-.,,"ff!,r,, F' -'11--' 1 i.,, 3 Y --I Y,-i fx- , - mi - 14 2' ',ea..wQ4, f T A2 I vi X Q 1 vt X el.. U NX v lv' ' 'yu-J. N X.. MA . 3' Q .. fn, wait will fi nl' .' 'g,.Tr":4.Z., ' ' ' ,-" x I J fu- 1 , v ' - ' 3 fx QQ, '-7, vt-f' ,TNG 45. , Hb. Q' mf""li -' . 1 - 1' 'K' X fr' Q, wfsg: ,,,?f:,,1. Kfgfigi all T. ,,- by .QEV NQFQI kg : , J U 5, Ark 7 A -.ry Qi, .1 'ef wlig, I , . J. ' ,L-'1." 'r-.li '.f-J.--1 , - 1 V 9-fs "' ' N Y .ii -- . f . -.1 'usa i'l...1 f" -Q?" 'E " - '1' 1 ' -' "A 'i',T,tf..g-b '-v -- ,,..,2-,gf . .s ri .. sg, "Lista, LLL., , ,, ,L 'warn' .Q ,XW igifi-Qussfx 44 , - , 1-I 'QAEQEZQ WZTQK v I'frqsj"fi'Ys:?f1f5W14 L Z. 41, Q A Q' 1 5 Q- wigs? Miiywt W! 2.7, pl' Q 7 ' 9 .f 2 ?!lZbQ'SEiQT,SZuW44Fx .-, z 4 , N' ,S - n l :: , In . . Q ... 5 lf- Q 'lYl2X"NVl-SQQEQZV 'Wi-fix 1- f fd . .1 1 f s- 'rs Qi'sf43N3xTf1fMM hifi? 'Ula 0 o xg 8 WCIIIA Mill... Before the last leaf of this annual is turned and before the Class of 1918 has passed into the world leaving behind good friends and good times, the members of the Annual Board wish to thank every one who has in any way helped to make this volume a success. We wish to thank Mr. Gilliland, Miss West, and Miss Sleeth, for their many suggestions, George Cornish, for his painstaking work, and the merchants of our city, who gave their generous subscriptions for advertisements even in this pressing time when the World's War has made so many calls upon their business. 'Io those fellow students and friends who haxe given us their whole hearted suppoit by COI1tllbl1tlHg ideas and can toons vse extend our thanks and good will May the classes that follovs haxe such vshole heaited support in the publication of their yolume ot The Miuoi Again we thank you ind vush vou a heartv Fare V! ell Thomas BUZ71 Editoi of Mirror 18 567,118 .Hnnual was fprznied by 17119 Early 360103 ob Qeparlment ENGRAVHNG FOR THIS ANNUAL Done by Richard O Boldt Co Denver, Lolo XGF Nh lll XDRED ,5-- X XE Q 3 1 Rf, rg" XWJ P 1 w If A 3' ffff any 'L Rx f?,.'9'Q-9- 1 1 1 1 ' 1 7 ' 1 1 ' v L1 1 1' ' ' K1 1 1 Y 1 1 1 1 f 1 -1 y 1 ' l v y 2 Y' 1 I 4 - 7 X L' J ' , as ' vw v Q I H . P Y . . . Y f . 9 Q P: 1 O.' ' 'L l i 1 . ' Q., 1' T3 g, ' al - '33 s :am 1 X ff H -N 33 2' s . s ' - My f, . .. X- i.'Y'5V1llf If s 1.7512 W 1 :' Tv QV?-'1 '- ' ' iii... -' , Q- , 1 ' 'P 5-4 'F "" I 1-3 -" gfvfif' .f 'fi -f -'-- A- .1?, f.-' fu" . 4 . ,N.,-':,'- . - ix., ,-,X J"'l , ' f sa .if l. -!N,1.'ll,'.1 " ,-If ,gan ,, 1, ., 1 mtv " Q fp- - , ' . - 'rf'1.- va" :Iwi " 'if , f ' 1, -, ,piffzly I. 7517 1,1 ' i- ' .. ,:fw,f2.g."s 212. , , w, -' . 341, - .1 if---A--5 '11 f 'thi .W-"fl" V Ml' ,Aff ' ' in- 3 . J .f 1'..:1ai'3-'fffgft 1-"4,SilfVf3a"'i L'5V'ii:-fig? " f377',""1'I - ,- s. -4, - , , ,- .. - -- ' "- I '1'ff.:--- 1 . .f gi, -,',,,,, , :1 - , .,,.-0: . ,,--5,.-,- 5,-1 ',f' " - 1 ' g,Y1, 1-.f ' f--4 -flg,-.':'g-H l Jiri'-3 , " 4'-rx 'X ' -F '-'-sl i .-,-- L.-A...1- f---' if . Y Y--f,-' -' V, - - ---


Suggestions in the Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) collection:

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1915 Edition, Page 1

1915

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1916 Edition, Page 1

1916

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1917 Edition, Page 1

1917

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1920 Edition, Page 1

1920

Arkansas City High School - Mirror Yearbook (Arkansas City, KS) online yearbook collection, 1921 Edition, Page 1

1921

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.