Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN)

 - Class of 1911

Page 1 of 52

 

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1911 Edition, Cover
CoverPage 6, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collectionPage 7, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collectionPage 11, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collectionPage 15, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collectionPage 9, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collectionPage 13, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collectionPage 17, 1911 Edition, Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 52 of the 1911 volume:

IMI 4X X XX R mlm ur lm 1 1- rx -N ,gx -4 'I'll SA! A IQXQ 'lNlil-, ,I'XI HI ,xkmw HI1.H WH ull lm Lx,x.N.n 'll -N N gm u PKI I ICL Nl 1 5 R L N K K mn H mrtlu mu 1 - rr 1 l'Y1s 1130 S N x Nflll ll 4' Qi. Y 4' A 1 I l 'Y' 'A' N l 2llNk'Illllll'.'xl'11l5lll1lllSklllilillllL'Lll2lNwHl xllll'lK'l'Ill'll1lI1lTt'1l YY. lflvxvlm Nlll1I1llIS tlm Jmnlml. lY':1skur1lx KIl11'lkUI1lxl'NlllIII Alllmr lv our n-Lula-rx. mst -:ul ut 1-4-kumgmu -rr vnxulmiull sm- lm-xltnlalc-, ll for rlu- mlirurs zm- llllI1l1lIlgSll'lXLf ratlu-r to xlmlvrmrzunl tlw Npirit :E xx l1ivl1 lmx lwvn Ilu' sour '- of our 1-Hurts to mulu' our u'1-ring wr ' of tlwc sclmol wlliclm wx' sock In 1-rmolwlc-in rlmc ,mls l lu-:art of all. llm lm lc is spwilivnlly for rln- 5lll4lL'lllN ral Tlll' .-X g vm Sal l. lf ir lllIt'I'CSIw wtlu-rx wc .lmll lw plc-zrcsl: if it plea vw tlu- l l-ns um- xlwnll ln- mzistil-ll. ri Sz Ima! Boaz ff 4 H Sf ff ffm .Sf :ff ' I XX I lffc 'YH IKIAHN W 5 1 ll IHRI'.'I'l5 11111 ll 1 1 1 1111 fl x '. 1' ffl If f1fv.S1fr1r VX'!Nl H'1,!lI E'11l1 lv ' I X VX .1 lx, fi 1 1 1.. 111. XIX 511-. lx X 1.14 NIIELHIII X12 w.- 1 1 11-. I X1 iv IVXX ILMNIJ .X It lx ,mx IX mxm- XX11 IIINIUIX 11IgIf.R!2!'i-LMIX 1x 1lXn1w14:x NI-,11 xx11.X1:1 RX C lk 'Ui x mv 1 KS enzor I lays TAS RH- My I QXN ' HAR .. CLYDE LHHAIAN 14 KRN l 1-X ' 'K Ql'l'.RSHNlg' " arxlcle wwnu Q1 15 fl C 4X R5 I 45 IXIRX IHORXBI RC, I- IU IUIN QHXN IXX NICK!! -HQ 5 ' 1. 2 ' - ' " 'I Q 5 f D' ' f' h '- - 2, ,f ,5 .. 1. f H x mu r in-nu: wx1.1.1xx1 IHUNIINUX R.u.vn THURNBI Rf: P 0- r , , Y' Q , Q Q' W' 31 E, ' 1 -H ' 4 'K' , r H4 f -, - -V " ' ' ' NNI" DD . .- ' lll'lI.".' ' ' 16 8111101 C ffm xx I ' V I . .. 4 .. III XXII I II I I, , 1 I II II I IIIr.I' wlw. K, N. I W , , 1 I 1 I I --I14 - I 'VIII IFEII I' IIIII IXIII N 1 1" .1 J v I I " I III' It 41. At . , X r 'xx Iii I'EIl Nl XIX' IIIIH Ii' ,1 X X I I XI1 MIIU1 .,1L. tg. X X : l. In I . j 'I I Ie' .VI f I I I II I In MII" .1' xx. - ., ,A Iwi II Iw'q I I I I1 I' .I .. , I I x I ,y'II' " 'MAX X x , 'I Illm I1 I II 1 I I I gfwfv .L"XI" ua H' I X x I 'Q 1 N w ' X M IIEENEXX X , 1 N K l X - 1 N I 1 x N :X 1 3'.'1I'N X ' I' L .1 ., l 1 S1 111111 I ffm v ' ' ll' '!"!'f1 A' , !-!,f1l1 f lx'--li' fx" f.f1!.f1lx',N !'x, . -111 .!. ll'J..'L .1 . ,fufx . IIU111 w 1 ,wwf 'ff 1 uf ' ' I ll N lzzmoz 511153 Roll N I X X X I I N X X X x N I X X X S. X X X X I I XIX I V . x A' I INII XII IIX IIIXIIIxIIINXII IIXXINIIHIXXXX I- IIIIIXIXII IIIIXIX III'xX XII.I Nr I II x IIINIXII I IXIIX I'I II:IIIIx INIII XIIINIXI' XXIXIIIfII,I'InI4II4I IIIXXIIIIHI' I'II'NI'14INI IIIXIIIRIQIN IQIIIINIXIXIIXX IIXII IIIII IIIIIIIII NINNIII fIw.xIII:I I:.IIIII'NIIIIIX IXIIII XI-,II IXIX I'II XXIIIIX IIIIIIINIMXIII I,lI IxxI,IIIc kIIIxI'IIXNIII'I4IxI'x XII: I,IIIIIII'IIN I-'xI'I XIHQIQIII XIIIII XX-XI'I'I-NIH IIxIwII.IIXIIIIX IQxI'XIXIXX'IXIIx I,I---NI XIII . I I4 III Im II '. XI ' mmf' nf' AA pg 1 JUNIOR CLASS 7 XL S010!I0lll0ll ffflss lwff v ., ' .Q J I .- ' x 1'.x,. r 1 '-MN ,wx I NK II lww N at KIWXINN lxxll aww lxm 'I14 Nu rfpq'.1,X'X w 7s rlJl'HUNIIrRI' K I I IHIIIIIIIII H1155 Kuff xx X N xxXX XXX I X. N X I X X N INX X I 4i'1' I ' I . 1 ' I I IIx1 I 1 Ix1,fNI1x111 IIII x 11111 IIIIII-I I'1-.14x1.x1 II +1 111xNI111 NIx11x I'11'1X1141 IIx1XIx I1 xx 11 11141 IQx11N1:x11X II II IIIIIX IXIQI IQXII 1:x11X X111X1x111x11111 XI'I'I' IQ lI II1 1I111X1x IINIXIQI'I Ixxx1X1x11I1x1x IIxf11S1x11x I11xxI111X11: l,111 IIXIIIQ 1wN11xx 4Qxx11NS1xx.11.14 I1 11lI1.1 111.11111 Xxx1.11, I -1x11II111 XIx1'11 XI.'x11X1.1c I NIIIl'I4 I41 11'1xx1c14 Ium 11, W11 14111-1X IQ1 I'I I414111s11 I11xx YXIIN XX11111. l,11xx1 I RNZ1114111 I'xx11I,11111xx I111. Z 1' I.111x11NI1l-1e111 X'1-'1fx1 I.1x1x111x l'1x111'NI1x114 J I-'RESHMEN CL.-X53 J. Nlxkl Il: fe, ru. ' f ls.u,1. ' ' 73 lid Q64 N17 B.-XSL BALI. TEAM 00A mg Baz A waz cz' Q l N 7 011 fl nt Xl 11 tx o our o11r Xl rs uit ni 1 S. 'F 1 1 ho 1111 ut mu 111111111 onru its N0 1111 otn tl en 1 o '11l1t1ox1l11l1111l llI1p0I'I'lllkt 1111 to no sit' t 11111 111 KKK 1 tx U L xx 111 Ntltloni 1 1ll11l 1 rui t o11r tont 1 ur shoxutl ll N ix it ii atltnit Ll 1 it I't'lLll our U1rsth'1t it 1 KOIHIUOIIUII 011111111 in tht ht t it Pl'lI1klp'll xx Olllkl rt in lflx t 1 l no ru nun on those S1 niors sf 1r11 t 1 '1 e kmw th II 1111 turn 1s nnpormnt ls tim ll 1115 Pre long our thgnitx Q11H1r11l 1 si it CIAIIWK uhtn L Sopha hort thi not fulh '1111 in NIM 1908 tu L t tit btnting no lonvtr P1151 nun but good k1n1lh1'11't1d Sophs rIh1 first Nlondu of thu following Ntpttinhtr 1l'1u n11l Lle1r and bright and with lwhr llL'll't9 ut gg-1tl11r11l fill! th 1r for tht Qctontl tinu 'Nou it 1115 our turn to look upon the l ittlc Preshio VVL wut tnth hi inch 1ppro1th1ng, uniors ntl 1Llll0l'S Lallul 119 grun But iw NUI! foot spirit 1111111111 of t It fur th'1t uc xurt 1wwr1111t11l A 1st this cuntfu 1111 1 owl 1 1 fllll 1 I 1 1' 1 oi ix orc to thou to on 11 1 N 1 Lintl 111 1t1n1 nt ll 1 11111o s 1 1 11111111111 int xmnt o 111 1 1 1 1 1 11 1 1 ,tis ix o rmi 1 mon th'1n 1111 mfort up 11111 SllllILl1OklX M1 lt froin t 11 ins 1 s f n 1 thnx s 1 IL 1c1pt1on ,11111 or 1 ' fl o r ui h11111 No onfftr 11111 tu toniptlltl in L thowt troutlul roo s 1 non had tht ri, it o o tb tht Sgl oo x st1 trL11l oiittie init L ttr tht 1l'1S nic 'i 1 ost nut tolors with no pt L 11 in inorn1ngxl1'11lpissul '1 11111 ptntmnt ina L hx 0111 of o11r girls vmiul our tht nut htii ding, L h1v1 l1bore1l long ind 1hh Lnt x uith t its tiint in xnxx intl now IS from th it point WL look bulk wt fl 1 L 1nor1 tulh th lll utr hdort o111' f11t11r1 I't,SDOll91ll5IllI'lC9 X is our wor ILTL is fllllSllCt, uhilg lifg S wor has s wufun 1 LHQ 11 si mon we 1111 of that '1 1 1xt11i0l' 1n1l mit son in POQQLSQIOII ue xish 1 s11111-:ss , . 4 1 ,F 1. I lf. th- S1-11111, of 1911, Ilfk' uniting Ullf 11111-. th- 1-nl oftl11-51-1'o111l n l. .-Xs tl 1- 11-111 1lr1-xx' to 11 1-1151- In ll sh A1 - we 1111- to hitl f:1r1-wt-ll to A. H. wm- glzulh ,,,11Vt' 1lc111 lAIIlt' AAS ily' NI :N i - A ll '- S. 11n1l :ia wc look h111'k ou-r tht- joys 11n1l 'A1'is- in, 'Il our footstt-ps, with tht-ir pronii.1- of t1-n1l1-r 1'11r1- :ntl sitt lt f f V -11 f 'A l A1 ht-1 mills, 't is " -1 - . witl 11-1,11-t th11t w1- think of lcziving Il inc- AlAh1- foll wing fzlll we 1-nroll1-tl .S ul A ri. W' - f-lt wl - - -l1'- - I -l 5 5 ich. en' 15-l 1 l '- t vi lc vith 1 nor- zirtlcit 3-ul. 5.11 35: l'Ar 111t first 1l11y W1- llIlYt' hc- Il 'lziss VV - 1 '1-r1- lirst cc :ii f t th1- S1-niors, Illltl they -1lAz-1l fc-1 ..5. ' I I H-l'hh . 1 1. 11. . 413. 1. dc, -- l'l '- fp-1-l Ollf in1port11n1'-, 1-vt-n 111 lllll Aoiing 11,1-. v111i1 J class 111rti1-s, tht- 1'hi1-f .ocial ll ction if - he-nr XV - '- - '1 - AAl.Attl1- If -1-lies." 'or ' l 1Ct w11i I - r- - A HA - in hon of the clas. of 11110. nc '- J '- s to ht- fllfll. but l'l1Il1K 16, ' A. A t-l, l,11st f11ll wc wart- given our lon. loolu-tl for st-:tts in Il -1: 1 ' A 1' - A - :ll ll n-'ll.S. Allng. .A l ,- '-' --1 l - A 'A 1 ' - 1 ', AAi X'IlS on y th1- isy F -:h- to Ullklllfl' thc- A 1'onxcni1-nc- of ' ' - in: - XV - ' - Ayl t g 1 out -1 'i l with 5 1tcly H ' 5 .A - A J 5 1 -lf H11 ul III C1 11-tl wc? -1 . Ah l 'l1ll- of thc - ni - '1.s t 1 nl XY ' - ' 1 '- '- - A 1 if l 131 1l':l Ch - ' ' AA visihlt- irpos-, h11t -c Zllll' I- ' 1 :lgl l' ,,- '- th- 1 1' - 1 . d- 1' - AA1A xl A 5 1: 9- A Q ' - 1 -- . '- IA '1'- '- - 2 ' 'l A 1. - As 'Alt Al'l l-1' 1 '- VV-1-1 1 Mg- lg 'A l'f A -A j111 '. .tl1. A '- l'A'm 'l I-1. If 1 A - ' 1" '- 'illf' 1 lA 1 1 .'-l-f l- All' - ,- A-l- -A -' 1 - -, - .-t ' 1 1 A -1 r lzbt k l - - 'i A l 'A-A- A. k 5 jllff ' 1 if , 'A A, '1 .. '- 1 ' - y ' - F1-llox' st111l 't .. V- Jl11ll Q1 p... 1 f1tal - A -. 1' 'A '. ' v- l 1 l-1'-- A .and ' VA: -'on gm flfloffw from 171 Ola' Mania X " rx 1 1 I I U 11 11111 an 1r1 ol IL ung UUTSQ 11s 11pp1 Our 1111 1er1 11 WL md 1 11111 H1pI11n1s1 of lJ11t1 t 1ft 1 l1111 I1f1 1 ' ' 1 urs 1l111ll upon ll 1s ut1 0 1 1 nmss H1 l1r1g1 ' 1 I N Olll H121 111 1o11 Ll Ill lf r1s1s 1111 1111 wo-11 gg 1 11111 t11 S1fll1 11r1 11 I1 I Ntol 1 18 1 I r 1 1 flkll QFLLH St lN.NUI1Kl the s111low 111 Olkl 111111 118 111 1 111 1 I v10r1 1 1 1011112 111 1en1or11s o tl111 l1l 11 o tl mow Co11r11l 11111111 1111l tl11 111111 11orn Sllllkll 1l 1n1n11r the 1111 1 11c1 1 rat111 1lo1 r111 l11gl1w11 l11lo11 C 11 11 l11 1 11l11rl11l 111tl1 1111rrn11c111 1 1 1 1r1 111 oo nw p 111 olt 1 1 b 1 to s1t l11S11l1 the l1r1pl111 111111 111 Olll lol1o 111th C tuns 1lr111 11, lllll just Lllllllgll llllltl UllISILlL to n11l11 tl11 1r1 111111 111lCon11 tlns w1Q 1 r11l w111r1 r pl11Qur1 rom o11r 111ans1 of H1171 b1l1ool l1f1 111 11111 g1t11r 11101111 of 1111 111or11Q s 116 grow ol1l 11 II S61 1 of a o 1 llbI'll1S1S hack Ol1l 1111115 l11 1 IXIH f lgi 1l111rful 11111 l11for1 111 1111 1 lll 1lo11g11 111 o 1l 111111 E N I1 o 1 1n1l 1 l Q sq A N Q V K l Lt 111 tak1 tl11 111011129 from tlni ol1l ITVIIISL., 11111 p ant 1111 1 bu o 111119 1 R11all tl11 s11n1s but r11all em kllLtI'll1llX . If thu 111r1 the l11I1p11it 1l11s of 10 r l1f1 I 1 Ill lool1 f1rtl11r ba1l1 IIIIO m1 l1f1 S11 ia1l1l1r 1l11ngS Sorrows that I 1111 1'1all1 too 1ou1w to l111r, but shall l 1111111 o11r them Docs our Great Lr11tor 111il1 IIS to 111111 o11r 1ll tl11 sorrows If that he so 111 Should IILXLI' 1111111 W1 must r11111mb1:r tlns IS Olllk one oi 1111111 11 I1er11n111 l1rl11ps 101111 of u1 Wlll 111t11' coll1gL l1e1o1111 1 spokc 111 ano1l11r 11l111l 1111 S1l1oo 111ll lu f0l'f1OI'IkIl 11111 If 1 l11 1 XCTX 9II1'lll 111 11' l 11 ui be l11I1I11 11l11l1 111 n1a1 lion 1 I1111 tl11 ll11'l1 5Ll100l 1l11 1mpr11s1o111l1at1our 111111 to tl11111 IS a glum f1C1 1'1r up 1 l 1 1 Ill 11111 N 1 1 1- Y 1- Nl. lf 'l'HlPll V111 I- 1 , , U, . , 1 . . . . ll l. " Al! l""l'N""1 . lint, 591110 .. fl1'I" IS Il 1'1-rtfnn art that w1- 111:11 all UIl1l1'ol1z1I1t11l1w, long 1111l 1l1'z 1111, -I '. . . I k - 1 ' - l' X l I lfl 11' l1:11'l1 in 1111111111-1 lloo1l1:1n1l tling ' , ' I l A I- ' .' " l - II1-fp 5,1 .,l,,-11-1-1, .,I,,11-1,,l.11,.,...1 ,I -,-I lm " t 5 to IIIIIHTSS upon Ullf 111111 ls for four I '. the .'Xn1l :1ll the songs 111- 11e1:1l to sing , A '." LC IIS' I cr I-C I ff . host 1Jl1I llIXl', ol1ll1'11'11l1 -- IL 1 . , A ' '- ' 1- - ' 'fl l ' .S IJ ' ffl. ' I,1l4ll l11-:11't, Y I I I I I ' ll " lt' lI1111- 111- got :1n1tl1i11g , ' liu longlngs I1-ll 11l11'n .'Xg1'1'111l11'N oil?" L lf -1 ' ' . l 1 " l gl' 'l l ' l I '- ' I 'N '-'fm ILUSYI ll Ir! I Il IWC- "XV ,ojourn l11'1'1' lor 11111- short 1lz11 or 1 , 1 I IH ' I l ' H I I ' I - 'I 4-I .Xml :1ll the gain 111- get 1. grirl: 1o1'1 I A I IH I 111 .I llks I1 lllwssf hs ,1.ItIl1' 1.1 I- H1 .-X11 l 1l11-11, l1':11111g l.ilc's I11-ol1l1111- :ull un. 1l1'1'1l v 'I 1.11 LO 0111 tw. C1 Stonns 0 t L Ol 1111110115 .IMI ImmI,eI III rI,IJ,I,INv IW Imw IH gut., lu. 1 gl . , . , liul , , , - .Q I III' k1--If 111 - as i1 li1l "11'l1' .ll l11- ' ll Vilf III, In ,I I IC. ,. , ,. ,. I I' . Nl: II I d -,'.l1o -1l- III . ,,- A18 - ,I ,, , I K., I U l11 Sl 1 st. - '1 . l l1:1l l- l 1 lg tl11' -l . . , , ' l 5 ,, K. . K g 'z ' ' '. ln Xl.-' 1l:11' 1l11' ol1l r1l .1lfzirl1' ,, 1 1 ' 1' 'Q' ,, ,- . ln1'int-r1111':1s . l -2 I l lc ,, l. 1' 1 s1l', ut 111- - , , 1 , , -. - , - , A ,- Sl1l', ' ' . " " . 1 ' llf- 1, ,, ' ' IQ.. .I I- Ik: .II I . .. I . I v HEI I Y. I A IIC. I ' M P' U '- ' I vill 'I ' 1 l'1,. .1 . . I ' " " - :Xi ' I ' a1l1':11 'Illl' - I ,I I - -, ,A , I, .. 1-nl H ll fi t ' ' , -, ' , ' ' "l'o11r '1lllSl I I , 1 III. I, we gm :II I, I 'HL l h - l Ll11'k upl plate! lint l1Il1':il1U'IQ'fI 11l11-11 ,fXg11'o1111wo11f" Rulw 1' rl 'I11-w111111I' off fl ur 1l:11' l K lx H11 10111 of II Sfl1l0l xx ll 0 I 1 1 ll' 1 Ill W I 11 tr III X X ' K 1r 1 Hflmx, N L x 1 lL ll' N i L N111 111111 1111 1 l Il Ox l1 51 ll l N 4 N Y Ill N 1 N N T11 L 1 l K XK llll N 1 1 l'lX OI' X IFN r v - y ' , , , . x I. A ' lflf' ll' lZlXl.l'li1ll1 - -'Q-ill -'YW' - V Sllll l11-r 1'1111111l llll 1l11- l111l1l1-r l11 Xxllllvll HXXL' l'lN1' A1 11l11 VX L, 'N il ,X V H 1 N N ' l' l1l1l 1-111'tl1 111 1l11- 1:111lt1'1l xlclm-N." IM 7 .. .1 M lllli' 111 11111 QI'l'ZlIl'Sl 11115 is tl11- li111111'l1'1l,1- Illlll :1 111 .Xiu 91" 1- 1-11--.1 X, - 1:1111 tic l1lllKlN X15 tug-tl11-1' 111111 115 II 'l:1ss, :1111l Illllllglll tl1 ll I - 1 - 11 .l,Ll4' 111- 11 5111111 111 lu- l11'1mlc1'11. 11'cl-cl:1s 111- s:1il l1f1-E l 1z1l 11 vmh mg, gm -UN UT llall mm N.lHm1tl,uN 11' lllll' lunar: c11-1' 111 -1-1, lu- tl11- 11 P111-rf 1'z1l111 :111l C -1 1 l L N ' lt V V V . ' . . 1 .. 'V . ' X 11rllf111111 111-1-11-1-11111l 111- Illllxf 1-:11'l1 N11-11 111111 llilflf -lllll V' Xml' mm flu' ull! :ll 'lm to Fuiqgnln' Ill It . Ll' ltttl- 11111111- illll p111l1ll1- 1111 l1l1-R N111-11111 X 'lx' 'HL UH 'lumlm U Ill tlt tlfn ' 'IU X N V 1 ,- . . . I4 I , 4 , A 1 ,A 111-1'1- x1'l11ml111:111-1 :11 .-X11 Hu . 'l vol, 1X'Ill 11111 11.111 111 111 1-1lg1 .1111l 111 Lflk' 111, X I t H I gf . I. lx I NTI' 111g 111' lr:11l. LIN 111- l11111- llL'XXll 1l11-111, .X111l nf W l lm Stlllultx I lou wmkmms. I In lu W mmm! HMM 1,1 I M W JUN Ut Um, N ,IUPUI lm 1111- :1 l1IIl1' 1':11'1-lr1-1- 111 1111-51-11111 111111111-111: 11'l11cl1 1-111l r . Q ' 1. ' . 1 ', . . . .11 lx. A NIH Nlmum ul. mit lw imml, l11gl1 S1'l1111ll 11111-1-r, l 11'1ll sz11' tlmt tl1r1111gl1 :1ll 111111 11-1 . - " ' l:-"-. ':': -. - XX 1- la 111'1l1q11 111111' 11'1m11l1l r:1tl11'1's1-1-111 HH tllul 'ml lull llu llx and to rr-z11l11:: 1l11- 1l1-:1r 11l1l l1:1llx 111 X. ll. S. 1111l1 l1111 :1111l 'Nw 1-E-111-:'.:El 111 -:1 ll -l tr-1112 :111l x11111l11'1- 1':11'1-N, .11 11 X.X'l' 111-1'1- 111:1r1'l1111g llflwl-7'---.1 1 1 to ll f11111-r:1l 1l11'g1-, l111t Ulll' 11l1-:1s Iil'L' 1l1H1-1'1-111, XX' - f1-cl x4l'."y"li' lllwll ll I lm' ' . K . . V 'l'. l'1'L'1ll . fllilf 218 11 - 1'1-1'1-111- Ulll' 1l11wl1u111:1- 11111l l1-1111- ,-X. ll. 5. lun- -1' N. :., , . . ll V A k l , 1 N111 . -11 . 1l1g11 111- Nl11u11l1l lu- 1111l11l. t1-1' 111- l1:111- 1:11111-.l .X1,1. 311111 1311 111111111 1.1tl113111l," I l1r1st1111 F 1 x 1111 1 II ll FL 111 111 1111111111 s lllxs 1111sx 1 11111111 I I 1 1 1 I1 1 11 xx 1s 1 Ill 511101 a111I 1011111111111 I h1 I111rs1 vx1Q 1 rustx I1111l111111 I1l11k whos1 11l1I 111 shoxx11l III s11111 of 1111111111 IL xx 1111111 xx 1s ol I f'l9I1l11ll1lI h1gI1 1111 111111 rustx xx h11lQ It 11111 lo11l11 I 1111111 f11rl11r11 Ill I I11111 x 1s 011s 11Ian1es I1111 1111 IYILIIKIIX w11r1ls or IKIIIIIII s1111I1 1 1st 1 1111111111111s Io11l1111111 g1111lc111111 111ss11l xx11h 1 11C 1 x 1Ir1sS11l x1111111, 1111l I11 11 1l 111111 111111 f11rxx 1r xx an 11gcr, WISIILII 1x11r1ss1o11 1111 l11s IICL r 11111' LXL a111111l 111 1111111111111s 111111 11oss1I1I1 1h11 IN xoxx LS lx11l1,1 Lh1s11r If IS 1 111 111 T1 1 1 1 1 ook 11f111111t 11111111x took 111 1111 11 1I11 111 wlstful e1111r1ss1o11 1r1s11111 1I I1 1 1111111 11111111111 I1 Q 1 OI1, I x IL s111r1 Il 1xx, 1 IJ1 c IIIIIIIILKI :1f11r 1 1 111 11 It 11 1r11111s x he11, 1111I WI1 If 19 x1111r Lffllllla on 1 11111k x1111 n111.l 111 1s 111-11 ILS LI 1111 1111 I 111111 to S11 1I11 11111 111rs1111 1111 111th xx I111111 I U11 1 ll 1 S K 1 1 1 sI1I' 115 s J 11 ' 1 s 111s1 1111 11111 1 lit 111 s 1111111 of 1111 VIII f11r11r 1111 sff 1 1 1 1 111111 1 11111 LXll 1111 1111 111 x s 1 s 1x1rx1 Il l111xx xx111 1 1 1 111xxs s x 1 x TISII l IILX S U X III Ill' I IN P C LK 111 111 111111 I x s 1 11111 ll ' 1 1 IL LOIIIIIIL 1 nun 1 111xs I1 xx1111 11 I1 1 111111 1 1 111 SL 1 1 x 1111 I 1 V 1 I . . , 1 . IlIjI,lIXl1111,S 'll1 " l.I. tI1r1-1-xx'1-r1-1-x1'1-1-1l11111Ix IIIIVI -111-II11' xz,, 111, I 11 ll 1111111111 1'11111I1-11111 1111- 1111' 1I11111g Nll. l'2lIl fllllfll A II11- I111rs1-:111 I 1h1- 11111. IYI - -1h1-1'h:11I 1 1111- "N Illl' 111I11-1' 1-1-11l11-1I 1h1111gh1f11ll1, 'AI 1-1111 1111 l1'I fr11 , 1111 11111- I1111-xv. IWIII 1IllTIIl11 thc V -s. st:1111I IUIII' xx1,h. l1IlI 11 is x1-rx I111'1111x1-1111-111. lI11x' L'lIl I A 11f rhc 11111111 I11111r IlZl1I :111111-:111-1l 1111111- V 11-1i- 1'X1IIIlII.?'I I QB! Ih- 1111111 h:11I El 1111111I1 :1111l ' 11I1 "XYl:11 1l11 Xllll 1111-z111f'I IJ1-:1111- :1sI1-1I I'1lIlI1'I' 'IIIX - 111111111-11:1111'1-. 11-1, 111 s11111- 11f this :111l rlxc f:11'1 HIJ1 ,IIl' 11111 l11111xx z1ll 1l11- 1'111'11111s111111-1-s?'' 1I1z1 h1- xx'1 r - 11z11'I -1I :111I 1111-111lc1I 1'IUfIl1'S. HN1. I hz1x1- ll1'X1'I' 1'1111s11l1-1'c1l 11 111-1'1-ss:11'1 111 11-ll I11-1. 1h1- - . l1111l1 :1l111111 him xx'l111'h ' s111r1-1l r1-- HIIIIICII 11111 IIZIX17 1l111 - x1-rx 11111111. z111l I lllll.I I :st - ' I ' ' '. ' I - S - . . ,' A ,N 1 ' 1111 11111 11-ll' Il1'I'.II 1L'1' '- ' 1 ' - - ' 1. '1'l - 'z my U11-rx 11-1-ll. If 11111 wish 11, IYIII I xx'1111Il Illllfll 'z I111 an 1- .. ' - , ' I .' . with :1 I1111l11-11 s1-:11 :1111l 1l1:111'1111 IIIIKI 11111 ' 1111-. If 11111 xx1,h 111 s1-1- lI1'I'. ' - 111 . " ' 'III ' I - - -1 ' - 2 1 -I-' . 5 1111 IIOIISI' this CX'l'l1lIl11.II 11e1111lc 11assc1l 111111111 to their work, 11ix'i1111 1hc111 11111111 1'11ri- KI1. I71:n111- 1l11l 11111 11-11lx. I1111 :1111-r s1-1-11111 111 1I11- C0111 S ' ., '- -' 5 " ' -s. 11111 l1ish11rs1-.s111-111 1hc :1111-111111111 xx: I1-A g I 11l1 A II, . . " 5 ' 1 1 - , 1' . :1l11 1h1-I 1- -rs. ' Il-' - -' 1 ,Q . 'I' - I . '. - 'z 1l '11h ,I111lg1- CI11-s11-1' xx'1-11 I111111- that 1-x'1-11111g 111 1 I1l1-1l 1. ' '.',1' : -. n11l 1 - I- -I S . -11I '111l. 'l'I1- - x ':1, I1111 11111- II1I11gf11V ull . IJ-. -." -."l ' - I - J . : his 11 hi11 111 1l11--11111-ll L'I1r1'11111: I'11g. Igllf ' ' 1l1l ' . " ?" sl1- Illi' II11- ' if I'I111:1lIx. l1u 11111-111-1l 1'1111x'1-.11111111 x'11I1 HY -5, 1- I -, -,A I," 1I1- l - 'IlI'1I11lII4'II1', I11- , sn, 1113: a11I . I '- I' ' I -1l.1- I - -.1,c1, "L'l1 '11-,Il111x1: -x.f1.1111. IYI -I - 1 f I-as .' ' . :1111 111 111111lc:1sz1111 18 1111 x1111 111 1l - '11lc. 11 sz1xx' 1I11- :111 UCI ' 5:11 tl - 1,c111l- z , A ,, 111 tl - 411'l, wl x'z1: 1z1ll1i11g 111 1111 1h1- s111' -1. 1l11I, 1111" H10 ' x'iIl 1111 1- 111 Il .I '111c. N1 ' NI . 'IlllL'.II 'IIh- girl r1-11l11-1l 111 1l1u11tl11-111111111-. :111l I - ' A 11- he 11 ' - , - th- girl I: I 11 ll -, "xx'h. I ' N -'1111 III71111 -- 11-111s 11111, Sllllll' IIIIUIIIIN n111l -i1- ' '- 1111 - . 1 ', V' - 1 Il Illlllflllh 1-x111-1l1111111 h11111I1'1-1ls 111 11l -s I lcr1-. I I1 HI d ' I' F' -- .SIL I l,- CI -51-'," he fill - -1 z1r:111-1I fr11111 1111 1111111 z11111111s 11111l xx'z1111I1-1'c1I 111 1 - II- . 'I 1. - - ---- . -1 ' III1-' I1111111- nt 1I11- 1-1Ig1- 11f 1h1- I -sr. I x'x'c11 111 z1111l Ils -I couered 1 nu un suttuuug wuth luus f tee buurued un a eluuld s vo eurls He raused hus head as I entered and showed a g strucleen faee lhe cluuld elung un terror to luuun H plauned tluat hus wufe had dued a short tume ago and he hus luttle gurl were left alone I was eharuned wuth chuld s be uutx and offered to care for and edueate her would nn own lor a long tuune the uuuan hesutated funalh he saud I would not part wuth uns eluuld uf uou den ruef ant Y IL as ant hae not tenupted une wuth one thunuf edue utuon Perhaps xouu max consuder ut strange to haue a man sueh as I talk about suelu thungs I haue uueuer been properlx edueated buut I want mx gurl to be for I value educatuon aboxe all thungs lake luer and be good kund and gentle wuth luer Lhrustune uou were that gurl N ou were three tears old then and for fourteen tears tour father has uuot seen xou for fourteen rears I haue kept unu part of the eontract You can uunderstand a father s wush to see hus chuld H has coune now to claum that pruvulege Ihe man uou saw me talkuuug to us tour father and he us comung thus exenung to see uou The gurl s face turned manx colors as he was speakung and when he had funusheel she exclaumed un a passuon I wull uuot see huun I wull have nothung to do wutlu hum fo thunk tluat that old patched man should be unx father when I have alwaxs supposed hum to be the opposute un even respect Send huun awau and tell huun nexer to re turn and she rushed froun the rooun un a frenu Judge Lhester stood undeeuded perplexed when the servant entered announcung Ur Deane He told hum the news as best he could anxuouslw aw autung to see what effect ut would have upon hum 'llr Deane dud not sax a word u wutlu a oek of extreune sorrow unakun hus eare worn face loole unore hounelu left the house forexu r In one of the fushuonable streets of the cutu there was one home whueh was not fulled wuth suuuusluune and gauetu ln ouue of the rooms a ladu dressed un deep black sat and notwuthstandung the traees of sorrow on luer faee we rceog nuze luer as the haughtx gurl wluo had refuused to own luer ut uer X u' slue had eauuse for sorrow X ut on u hae sue lost her guarduan Judge Lhester and her one dearh be loxed daughter but luer husbund luad proued all but wluat unanu storues had reaehed luer of hus unusdoungs She had de termuneel to lease huun and rluat dau wuth ouue of her unauds slue left forex er as she passuonatelx declared She resolved to go to some sunall eountrx town far awau where no one would know her and where luer luusband woulel never fund luer She carrued out all of luer plans and a few weeks later found herself establushed un a prettu luttle eountru luoune She dud a great deal of good among the poor unhabutants and theu loved luer dearh Une dau when slue was goung upon some errand of charutx slue notueed a sunall, broken down luuut a short dus tanee un the couuntru whuch slue had newer seen before Someone exudentlu luved there for a fauuut column of smoke was ussuung froun the ehumneu She resolved to go and see who luved tluere and uf she could assust theun Pnterung the cottage she saw un one corner of the room a cot wuth a unauu hung upon ut He opened luus eu es and lookung at luer saud Lhrustune, unx gurl' then closed them agaun '- a 1 5' ' V 1' V ' . ' ' 'ig l - l ut A . l 1 A -. - - ', . ' g '. -- - - S. KI: li x Ky x A K 5 A , 1 ' r b Y 1 1 :T 1 v x . ' V 'g - .i ' ' . ' - ' . ' l C Cx- :QL :QQ 2:2 LQ: 11: :QL :fi pf: , . l ' H'-' If ' f 5.' fa I -. rl. , - . ' , '. fe lj l :I- -' .5 I s - rr L ' X L- l C 'l ' ya ' sk . ' K s sc I- - ' ex., ," "' " ' I' I ', Q fs K A 1 . .1 I .. I ,K " Q - I ' r ' - -- she could wish. His face showed signs of dissipation. and X r C I I I ' ' D 'f z I ' ' lf uf I .'. el s ' ut 1 -Q - v - - X ' r, . . . I ' v' s ' ' s ' . . I . . 'I , I sl I' 4 , 1 c ' I ' .Q ' U kd ' K x 1 K U . 1 1 ' 'S s . - 1 y V x I x , s . ' . . A - I - . X I 2 1" ' ' Z ai' I . ' .I f ' c l . 7 . z 1 .1 V' 1 " X -we I ' I' . Q wx -sk K . L 1 K 2 i r u' x 1 L' K ' I ' ' ' . .N ' ' . ' ' ' l u ' '- .. ' ' ' ' '. .l f X . ' " - I ' , - Y ' I . ' - U 4- A 1 i u y K -I 1 I I s x" . - . ' - nf 1 - . I 0 Al v A .Q , I . o Sl -Xh x1-sl it xx'11s lllllll tl11- r1-s1-111l1l11111-1- xx 11s 11111 11l11i11, 111 For tlu- 111-xt fcxx x1-:11's l11- 1-11,i11x1-1l1l11-h111111i111-ss xx'l1i1-h gpitc of tlu- f111't tl111t so lllllllx XCIIYS of sorrow 11111l 11ox'1-rtx' hlllllllll l111x'1- l1Cl'll l1is all lllllhi' long x'1-11rs. H1- xx'11s h1111111 i11 llnll 111111l1- l1i111 look ol1l1r lllll ' - 1 1111111-1-1111-xx'or11. ,IillCTl1Oll,Lfllf th1- 11rcsc111'c of his llflllQl1f1'I' 11111l hc r1-111lil1 torg:1x'1-h1-r all1h1 1-111110 to hcr, tl111t hut for lu-r, lic 111i1gl1t lu- Il h111111x. 1'11rc- 1111i11 11111l sorrow shc ha1l 1'1111s1r1l l1i111 i11 11ll1I11:1'1-:1rstl11-1 1 Ill lll 1 I111 vx I9 strt 1 Il xx 1tl1 1111111 l111l l3LLI1 s111 1r1t11l 'Z W' 1m X ll the artlst s AQ? -5,51 7 7 I lzr flfam rpn 1 6 xx N NlXll U1 '1Wl'U' 1 ll 1 1 1 work tlirough l11lf 1loS11l ues 11 SL 111 1 x 11 1 lllN lifl s'1n 111to '1 lar111 1h'11r, 111 Lilllllllf lllk l11 ll 011 1 t hl1 JI 1 11 '1 1 l1t sl11111 l 111 door o111111.1l .1111l 1 girl st11x11c1l softlx 11110 tlu 11111111 1 H1 x CLK to tlu 11111 t 11 1 ,11l1 'lx 1 s xx orl1 11111111 t sl11 Bl uno H2111 L lil' 1 HL LXQQI 'IN S lightx strol1e1l his 1larl1 hair 'Xg'1111 sh1 1lr1w 111'1r t1c 1v1111t11115 1111l 11111r11111r11l 1s sl11 st11l1 soltlx from th1 room X Nl'1St1.r1x1111 aft ring 1 xx1111loxx 21 1 st11l tl11 11 s '11 X011 ,Q l11 H1 'uxo 1 1 s 1111 'llffllflllllllf ll 1 III I1 arf1 1 lllf Ill 1111 1'1l 1x1s 1 1 1111x 111 111111 1 soft Nllll 1 111111111 1 11 xx 1r1111111l 1 s11 lflxt lllbllil 1111 hc stoo1u l 111C e1l s 1 ugm xxor 1111111 1 vx 111l 1111111 OL IL xx1111 x 11111 tlu '1rt1st s 1t11l 11 1 111 1 11 if 1t so1111 f11111l11r so11111l wh111 rt1111G r11stl11l '1111l sL111111 to xxl11s1 A NI1st1r111111 -X NIast1r1m1111 fr1-- 1 ,1111l l11-r -. rt '1. . i'l1- " - rs1-. 1 -' '- 1 1 - . f 1 . 1 1 ll.Xl'l'Y Nlil.l..XN5 fllj 9 HI-I 11rtist 1 Il S1-l,1lr1-w ha 'l1 1111l .'11r ' -l his 1' ' A 1 - 1 5 -5 -7 ' -' - - l ' 1 . n - ., 1 1' 1 1 x 1 . 11 1. 4 1 ' Sigl c:'111 -l lllll. l,11Y lllh loxx'11 1sl1 lu- fx Sl sp 111r hlcxx' in :xt thc 1111-11 ' ' nl il l k A . A - ' .' . 1l l- ' , ', -1 l ruj l- -11111 -r. 1 tlu- -' I1 lllilllii -111l. - . I1- gmigiti th- -. S1111 f-ll i11t 1 lg 1. lu-r. xvitl 11 Jt11rt, .H l ',, - ' ,, 1 ' l1- l V-l 11' . lu- 1gf13:i?-igg ' ' ' ' 1 . ' 1 5 I' 111111 Illfl 1 his 1'r1t1'. -1 t1 tl1 - 1 '11s. ll , - 1 'mm' ' - . Sli- l'1111'-l - '. 'ns C I l- 1 .n all' rc -1 ills .1'lS '- 1 l, 11 l on l -c11s1-l r111l 1.1-1l with 1 x'1-str111'l1 -x1- at ,.i' . ll' .lx up lllc bm l 'm. l D ' lx 'B' . ' . , T . 1 1 . lh- '1 11, st l- lll at tl ' ' loxy 1 -1 5 , 1 1 1 - . 1 I , . 1 .. ,, , , , . . . ll ,, su 11oxx SIVK IL 1 11,, bm, l :U 1 H S111 I I 1 , 1 I , , the yo 1 . 1111l l 1 ll - -, ook on Z1 1l1-c1u-r l1111- .h1- 1-U 1' 1 1 . L 1 ,. .1 . 'K ,er-A A in . .- 53 Smzor W zl! R I R X N F 11 x hx I Q 1 6 g 1 X111 nt "1 W 1--H 1 N - W3 Q Owl L l INN N wx wi 1 3ll 1 ix 1 !1 -. N 1 1. QI: IC L Nt 1.1111 III L N 1. 1 HILL 1 ILXIUUN wi 11 1 1 X ' tim px 1 ll Nunn-ix 9 ll 1 -1 11 1 ttt 1 LL 1 ' 1 1 N1 1 mwtitiirlt wt int 1 xm in N1 x muslm 11111 1 1 Nth 1 tlu um mums 1111411 mm 111 min mxw 1 xt 111 1 'L tot 1 tu: 11111 htxt wh KN FXI 11 L1 L 1 Nlitti 1 1 ut wt l' pmt mtl 'ls vt 11 1 L U 11101111 LX1l1LNNlUI10l 111 llltllll, uv 111 t11'1 11 xd xu lNl1llh ith with '1llh11Il15 NN In xolwtlt ll LN 1 Il 1 ioiix 111 fu l0l11I1I11t.11l 1111111 tl LNNIHLLUI1 1 l t ti t NK IN fl N 1 L Ll L 'Lt 1 11111 N me, ,um t 1 mittw xxx ll 1 ll Q 1 imp mx tuum tlg mu l1'lXLl1lf.fl 111 1 lll Npnim xc ll hx Nnttion 'Il-,NIXII t lM111c1tl1t1c,tl1.xsn1 1911 tx nott bool-w Lloug with Lll tht ihllklllh XXLZLIHIIIN iimclbx Ntttiou L L lxu 1 1 11'-. 1111 1 tx 1 11 1 N IIN Nuunw 1 N 1 1 1 111 1 1 lt 11111 IEN x , It V I ll K IN llll l PKI 11 1 1 1L t 'l141X'l H NLK 1 LNNI L x x 11 s 1.1 111 X111 it I1tLl L 1 15 S 1 1111.111 L nxt N XL N U 111 l X Xxgg 1 X111 txt llllgnx 'BNI Xl I a lllX 1,011 kl1 1111 N f xxt 1 1 11111 x tn bt: mx Nl l1.NNl 1 ILC ,tx 1 1 111 nmttlx l 1w N 1 Nll L mx VL tktll xll PN 111 1 1 1 N ln 111 tILNl 11 x 1 I ILXI izxr Xl iw lllxtl 1 110 1 L th 11X xii 1 1 xm 1l'1nf ins 1111111 1 lltrlll It ll N Nt ll1f , Nl114,N1l'1S1 Q mutt 0 L 1,11 nur N11 11 l1lN11lll1lL 1 , . . -1- 1--v lf, th- 5t'l1lilN, tl-flit-11-lu x11l-11111 111 tht- ll 111 th- l,1th11:':1t-wx. XY- :l ' givt- 14+ lllvlll tht- aixlt 11 1 ' ' lk, 111' tht- 1-iihlic. thix 111' l11,t will llllll -.'t11- 11 il l'.l' th- .Xig 1 all mil St-111 ix-tis, with NillK"l'L'hl111C, 11,1 ' .' KX 1 ' K 1. ,,,, 1 - ' llvf, A9 XY '. lllL'x'l:l.sul1lWll, Hi llll' -XV! Hllll ll'ENl Ylll. lilll I lllm' 51v1vl11I111l1l'v W0 lit-11111-:itll Llll11l11'1-NL 'f' 1. wh 1 "1 .' "l Millnlmll- will-' "l Infll' vt-ll-111 ill -115 1111' 1-ntt-1't:1i11111 -111. 1'c1l'.i11g th: t l1L'Xl yt-111' ht-x '1 .1 Q1 11111, lf S. .X., flu hcrclwy mzxlw, 1 ll 'l W-111 ,. 111 ' ,N- 7F'.. 4 1- 'tx -' 1 i . .. . h H3 mfl flptlu tl11 tu 11.1 lll lut will 'ml I.. -I lx' 11, 1111, 6131101 11114. wk, 1mIm,M11 Am. hwy tm tu 1 - , h -11-lw 1't-v11lq111g- :1111 -1 --ll11 1 1 ..1.-1, 1 1 ,. -I . f '-" "llQ'1111lc1 li 'il4 ti the "1111t- i11tl1t-1'11ll- wi11-- 'it' K H Q ld i T tm' :mill Mm 'UW' 'lu ll ' ' ' ' Q' l'1' 3. X. lwlll tht- lligl1S-html in gt-11 -1':1l, wt- lu-111111111 H311 I- ll '- tl '- xg fl' I 'Wl-Y l1'llll'ath 11111 1-1-111. th- I,.l 11 VY. tu he llf'1 1111' -l:,1'11c -ti111.', I'L'.'l2 lI'2llll ll 1 -1. Q11 -111' ex'-11 -111 1-11-M 111 lllifivlll131-+-x1'f11-1111. 111-1 1111' - --,111 -11' " 111111 -. -14' --1111-, xx'-11,-.11-.11-111110 111111 51-111...1 th' . 1 ' li " lull t' Walid mm tu" Cmirf 5 ' Hd' 1L'1 1 , lll1il'I' wh . - l'lll'l wc lmvt- tlirivt-fl 1111' lilllll' 1'-:111 Ill 7" 'll gl , - 11111111 -. Als l - mis-' l-'ly Killer will lu- foiiml on tht- 1 -ml ly IH 111 l'1'1531 ll. l'11tw Satin lfvzm Witigt-rt, ll1'l11L'l111ll, wc lm-11111-:1tl1 winrluw fm' thu Iligh St-l11ml'sl'111111'v msc. :tl-11114 with tht- 1-111 all - - 1' ' 5-' - - 1 1 1 .l' - l 5 111 th- luluirz wry' 'lz g-' 411- g witl . mal -:111 l ' 'Th l" I .' . l, 1-Xmzi l'11tt-1'l1:111gl1, cl111li1't-1-1 that ll U' - 111 l'1' .. llI. L'11t Nl: 'y 'zuiiillz . ' -lt-ll, wc lYk'lllCllll1 :tll and ' 1 'lk UW-'lf lil! "li 1111 lllllll'K'll1l. --Villlyl-. hwttlt-, llllt 111- 1111- 15: -. 1.11 ' 11. ,SQ 1 61-11 V1.1-m1-..1m 11161. 1, .,,1,1-1-11111 1'1l b , flll -use, All l l l1i1'ml 1-nyc. 1l hat and :ill tht h, -1 . v . ' --111.1-Q gm, icth- 11,11 Nm- ' 4.11S1.- thi hat 11.11111 l'1.'1- lu-1111-411111-cl 111 m- in lt'- 1 X, 19119 H , . Y , V , 1 , , Sci' '- :1111 xl' my A1111-tlix' 't ring, lt-J' l -s ' ahilitx' 1411 I IX. ln I.-.ly, - -. , . ll1-- V .1 - - - . 1 NL, -... U 1 . 1- .- -S IQ 1... U- 111.1181 :md an 111- mul N I- 11 Q 111111-t1c:1l I11,Plk'XVl'lllIlg', l - lat-f111c:1tl1t-rl tw lmlu Il11iT, '- '- 9 , 1- . , -. ,, .. ,,- 1, vol, lil. -1 my H ,L ll' 2.1 XII. l, I,:1111':1 'I'h1v' lllll'g,Il1 lx-11111-11111 1111' V1111, 1,, L' , in 'N ii l'tflIU.X'1ll',,l ln' ' tl- "yt - ' 1-1-.1.1Y. 1111 li 101111 cs. 1-1-11111, wt- l1'1ll'. 1 1111 - M- Mqlliw ' I 5 "1 M -'lm' ' " "nt "' 'lu .'1wr -- -- , -llclzszmrl111:1st1-1'1' ---- 111':11't. I 1 Y 1-1 Vmu Xl... XY. A .t I 1,1111 4. I I .. . .. .Xl1lI1Z, 1- IT 2. X l. l11t BI X vXXl t-, wt- l1e111c:1th thci 11 'L-cl 1111111 1 P- m1112111 1111111111 11111 . .1 1 1' 111. I , 111' -nk V3' ' '5 'F " ' ' A- ' 5 ' f- " II- th: sl - will matlu- thc hut ll - nl' tha-111: lg-11 gf hm l", ' . XV- 11 -1 l - A -, :ill um' l'hisi-. lit- f '- L'11t xlillf 1'i -lu-rl, l hn1111cz1tl1 my pugiti 111 -- 1 " 1 V- " '- .- 1' .' --' sc- 1l.' 1 'zum in tht- 1' -tt -. 3-1 ' ILNI X x ls x N lN k 1 1 , IEXI N X x 1 x R N 1 1 4 X 1 XL HX x 1 L 1 X H Nl .,., K N N 1 x Inv X Mn nl . x r I x In M N N LN X ll 4 l X x 1 lm 1 NN K , X , 1 1 IN' K 1 1 NN 1 IL XxlLN Xl X X 4 1114 x L N N P X IN I 1 S K K NL I IL M1 A 1 Llkxx Ill L K X IN XR QLINI IN! lil N L X LIL 1 L X L ll 5111111 DUN Q NUI mx Hun NIH IIL lu x w x lxl 1 4 :IL x N P Nm L V Q l1lNl A I L lk l A LxIX Hn N N X Q ll n IN IEXI XIX 1 , ll l L X 1 1, M 1 x xx: xr A QS J Il I x I'1'IAl XIV. I, Nlmiv l"wx,rlv+1li1'v4'I llwlllllx' xmryw-1'iu1' AMI- f"f l'11Iw I': Ill SIl,,'i4'I4, I, l'lx'flm-I,vh1n:xl1, flu ln-- HX'fflfl1L'X'L':1IlfiIlg'. "ua iw" M- gixm-11 IM Ilzllliu ll-icy, 1131 Hg fyuvzlllx, XK'ill1TIlI1l'h Vcllzvlznllvv, 11:5 :lgfgvvllxlliull HI' "I-Mfg." :uni xxitl mx Klwrry Wifl1wh:11, lmgu- 111:11 lui Iilh- mm M-x11m1gl?nm1wilim-:Q-My, :l114i+iw1ii:vn'l Iv- 1 xy- It ix my will Um! 1' 11:,,-Uvyyylm, X g,K.llm.mh 111:11 my 1FllIL'Nl!il M- qiv -11 In ,Im 1llI1lH1lI1k'll, with mmm imp-N 1111I1vXYn-Ilflvll l'iL-L1-:'l1m xulixlim' lxllvm. lhzxl Ill- Jun- yfwli 11, 1Y1111i1H11u'1i1 mm- lllux lv1'11,l1, 1w1'I'x:1m- 111111 Hlillwl lm- Q-f4x::1Hy flivifivmllwlxx'w-11 I" . Xfl. I, IM- 7 l"x'L-1. vin fliuwl 111:11 H1 Nxzpnfil-r lilitlu-X':u1111v:mrl Nlallin-XY:lIl4v12 111:11 mx Ivfrplillllilx in:mtl1h-liw llt'hflliIlQQ 4g11:1li1i1-X 1I1'gfX'1'Il lw IC:u'lXIv1l1'iI'1'. :dump with lin- IMI 111114-1:1w:mtTz1i1'N lu- gix'-11 tw Rm !R:LIm41x. It ix mx wi I Ilml lwwi:1g:l1'tivl4-xi I. My'Nm'1ll Ilvxl If 5'jlIL'Il1 'I'l1fu1pf'11, .lm- IlU'ClliI1k'Nl'XX'ig11FX giv '11 I-I ilu- In-xl "L'l1i11y.g" xx' wllnx HI' xx'v:L1'- H1111-1' "bw1u-lun-1111," 112411 X1-il mm imxv w'::13+:L11y. 2, .ly IH :- gf il: :lml my ulmilily If "ml -in XX'1lSlliTlgQH Nlmll 411-wmm11m ximm lic. lu Iiflllll I"11kQ-13 IRHI 1lNl'rIlg1X5 it Illilj 1:11. 3. My pf:- Ilmmy'1lKlx'.XI1'c. Nili-'max l,fn-:111-Tfiiwx 1:I'll1m'.XI'g4 111, Iw 171-In I'1 -X -. 4. I 1h--m 11.3 A, XVI- Iv lJmiL.l1U1.',1,, ht.,-t.y,X 1,,wm.:lm mx Vxlm it I1k'L'L'NN1l!f in will my vlulxxlwix xl in, pm lv' p11r'I' 1 I lfllkillg unullmtwf SlIlt11lkl'l4P IH-V11 IU f. -. Illllllyl with my 1':11'lx hair. lil!" T" 3l1l1'iUW1l11fl'11 -Vhil SWHU' U- 11114 l1'iN1H'11H1- 'VV' 11lIIL'1L'Il lhngq-N, I gix' - my :ll-ility in .mug writing, Nl' "'1iW'IB- ITEM XX-II' I-ml IIKWIN Nlwkq Iv Wgy1in,,1'l'y,.,mI ,,A,.1,,, I'1'lmXXII. I, Xim-'I"yfi11,cl1ffim-L-1111:11mvIir1iIf+:'J1i1ff,1' sll1'Illl1!1U4IUxiliUI1I1S Vmzsim-J Nlzxmlgmwm ilu- .Mg sul x1:1i'l', 1111' Axlxwxzll M- givvll If' NNW N111'11"UXI HU 1-4U"f'ill' K'NI'YL'M' 11111 1111111 l'fln1vl'XYulla-V, In-Mu-1:111ITx' uivv mx llffl+is111i1IuKL:1i1, h 'I I 7'1"lm'fllh 1" ml' l"V"NI'i1'N "Il 191-A1 11114 ml' 111' Nw xxh41'il ixlIU'Xx'iNl1 111:11 my' 1111111-1'x1:l11rli11g in VM, '- lu' Qin-11 W"V1C'N'f"'15f1l1"UH Wim WF WIN- IW" 'NN UW1 i'VUi1"Z'i'1 - L' tl, mms' Ml. Q-H,:lI.X4 'I'n-11:1 'I'l:1m11Nm, 1JL'L'il11 ---I' in-1 vxuxuyiamtx illviiilx, M-ing :LA Im, x 'III. VI, 1,..a 1-:mm mm-, .1., 1m-1m.111 lhill 11 "VN p'q"m"m "lf:"'Lf "W mm ' ""'f'm' im 1" im M1 A lm -11-'1i11g 411- lwyilir us, 111:11 wi' .Xfl 'mtl ing NI: uzlgmg :1111 f "I my 1' U' I M'm"1 '1"1'f"'m" A-lhH ' In-lu Ilimmil, :lm -, lm um. -UI' hw I'L'L'I'ln'NS :mlwi1iIF l"1vSlv1' thu 1"'1fN'XNHI- I- I'f'1Y'llF Wi 'MV '13 11" lWf'l'1'F ?'K"l1?L'iU1 WF nu-"lmms, -'11-' ilu- nwxt :1111 f tw lK'1lI'lIlL' lnmh-11. I gin- my 1W'd",'1H1'1 1IVi1'l 'SY NIMH! N111 WF' I-UMW K5K""W'1f'F 111111 ' th' 'I1L'IlK'h'l'.S lixumillnliwlls lu :mv 'mr vim ' 'isp VIH' if-' NNN' l7""IVN- T" 'VU f1L'1U'I'V"lhl'V I"'WlM- V111-I 1-l"5'i An, Uh U nullxl. it. M ' xllllm 11m'1'L'I11l 111' 11I1I11II'1l3'ix' HINUQ' III' l':xL'il:lIIgx' Iiliiflll' IT 5. XIX. I, Ruth Ilzxrlvy, dw lu-xx-Ivy hwgm-:ith my iuu-12 1-"V UW AW' -nl- ut' ZlL'k'l'l1liHxY1l'hiI'lgl1lI1 mzm L11 :my ul' th- li, K.Ii.1 ny' I" . Xf '. l'mv I-fzul NIc1l1'i1'I', I, f1I'1X't'YA S1111-1', vi-1 Irv! -hw 1lIJ1lI'UUl'UlN Hll S1 11111 Nli-lxigam Xiu-vt lu Vuth 111115 lwn-by lwlm-:mth my lmgnhy in lin- In-111m-:':1i' lvillly, RI '-1: 1 1 fl my il1lL'I'lYl'L'lJlIiHI1 uf R11 -yy tw In-:111 .'- : 'Q L'11'liI 3' il'HIl 11l1flt'l1I'If lm-10, :nl I my yurm, aliillmmluih- am 1 :111 mel lust but 11111 1L'llSl, my Imiflgm1I1pL'.,1m15 tbl-glnpl-in-4110, 1 Ast, ullln-nw-zl1'1l1Iy Im Nu im, rl'fIIlI,nvIl1lIlL'L', shall M- gix' -11 In tiny 'I ' . 'lL'l'. l1L'lrvYs'1i l'.I"'11iL', I H ZIII1. 33 WW' M3 XXX X L N N x XX 1 3 rf XXlX I K X 1 1 1 1 ,, - 1 1 1,5 11. El' X 1 1 51 Lx 1.1. X 1 N X lz.11 N' 11 --.1 li -1 M11 1 Il -, 11 '1 XX 1 M XX Q ' XX' N Y ' M K' Y X X X K1-' ' ' 1 11 'X 1 1 11 X Nf 1 1 " I ' ' V1 x -xxx 111lA1E1 rx Nu- , 1, L1 , L, l , " "' ' '+1' 1' 1 Xxx- 11 VU1 1 " ' ' 11 xv 1 ,r 1 ' 1 -- 11 :L --X1 1 XX 1 1 X l 1 ' 1' .1'1 ' 1- ' .1 11' f 1 1' ' X- E! ' 1 1 1' 1 1 X1 1 511111: l111,.1:1.1 ll vm Nw uw X,11-- 1' 1 1 li' ---- n,.1'1411-1 ll l,11 I '22, 1 X' .X1x V3 X 1 11 1 x 1 1 1 1 I 1 1 1 I1 N X 1 I 11111 1111 Shop 1 1 1 N 11 1 1 T1 FN 1 5 IL l N 11 'I N 15111 I . . , V ' ' Y 1 L N1.1111-1111111 11111 11.111 II11-1I:11111111-1111111.1111 111111111111111:11, '5111111111.1-1111.11111.11111.11111-111-11114111"' 11-:11'111-1N111111'11-11-11.11 1111111111K11111, XY-11. 1 N11'11i1'1 111111111111111 1.111 111111111 11111111 H'1X1'Nl11'll1XXI111'1I1I 1111-1111-1111.11111-1111-1111111 XY111-1111-111111-1 .111. :111 -1111 .11111-11 .X1111111111.1111111 11.11111 1 X13111' ' 1111- 1111111111 11111114 111"N 11.11111 . 111Il"N 11111111 ,1lIIl1. .X11111.1111 1.111 11111 1111 1111111, XY1111N N11x1'1x Q1111-1. X11111111-111,-11SV11111111111111.111F11111 111111111 11111 1111 Y111 Il1'Xl'I 11111-111111111. 111- l.lIl'1 N11 11 111111 1111 11 111- 1'1111111. 1111-m1111111111111111 1111111-1111111111N111111 111 111 111' 11IX1'X N1'11YY:1l11'11111- 111.11 11141 11.lXl' 1111-11 111 I.I1Nl', .X111111.1- .1 111111111- '1lXl', 11'1I 1111:11g111. 1111-11 1'1Il1lN 11:111- 11111411 li 1111-11-'s 111 11111, 11g111111.1111111111-, 1'111K.111111'11 N1I11I1ll111l131t'1X1111l 1111111111 1 11111 XY 11 111111 111113111 .11111 11111111113 1111-1 XV'1'1l11 1I1'I 1111111-, 111111111-11-N114111-111111 11111-1111111-1.11111111111111 111111-11 .X1111:111111-11'111111-1.111 111.11111 1 11 11 Q11 'lIl1,1' 111' 11 N111111111g111- 111111111-f. .1- .1 1 1111, .1 -K111111111111111111-1-11111-N14111 11111 111-111111111-11'11111r 111N11111111111-M. 11 - g111wN U'-1-111 1.1111e- LII' 1" X1 Illlf' 1':111-. 111- -1111- 11111 N 11111111 1111- S1 11111 111 :111 :111 111--1. Q1-1 X1'1111I1111ll1111'1l'11Q11I1'11N'N1m1 1,1-1 11111-11111111111151-1111111 51I1'l511I1' N111--11-11 11111 1IIl1l1'N 11111 .X N1l1Il1II1Q 11g111 1-1111, 111'I 1'I11'1-111:111--111111-111 2111111111111 .X 111111111-1-11111111111111111 'x11,11k1-1-" XY111-11 1l1'1 1'11.1111111 N1l1' 111111111X 1111111 S1-111111 11111111-11 1111111. 151 111111111111 11:11111111111 111-'s IIN N1l'llN1l 111111-1111111-1-1' 'I'11:11111111111-1111111 .X11111 11111' ,XII11 11-1-1n:1Nl11g:11 II111111111111111111 111111w. 111111111111-11 111-1111111111111-1111, 1111 1lt'.N11, K.11111111 111- " 111-1 11111111 11.11 :111 11.15 1-.1 111 IX it 1111 I 1 C 1 l I I 1 I1 511 ll 1 C' 111 1 1 11 1 111 I 1 H11 1 1 XIFX 11 1 111 Ill 1 1 1 111 111 1 NIX 11 1' 1 Il 1111111 1 1 HN 1 X 1111 1 It 1 111 1111 I I NH 1N t 111141 1 ICX 111 1 1 ' O lll 1 1 1 IU 11 1 111 XI111 IU XN W KP N l XYX 11 1 X111 1-111 .X 111 1-1 '111111-" 1k11-11111- 11 11.11111-l . l'111'X.I'f'11l1 1ll111l'N1N1'1 1I1I111' .X 11, 5 XXH .1 1111111 111111-1111-1 .11111 11111, XX'1111 111111111111 111111 1111-1 111'1- l'L1l1.l 11111 Q1 1111 .1 111111111111 S111111111111111-1111111111-'11 111-, l-111' 12. K. K, v1i1lK'l'l'.N 1..llIl1l 11u11 111111 .Xl'L'11.l S "1111111g"111' 1-'1'1-1111111-11.111111-1'11-111-1-11 "1111111' 'X .X1111l1XX1'I1 .11111 11111 1' , Z11. ll :11111U1'11- Xl. .- 1 - - - ,. R 1.'A .1 1N-1lXX'11-1- 1'.Xt'I'X 111111- 1F11 .111111-111 11111-1.1 11111111111 1111111-. N il I lmllllwlllximt lx 1"'1" 1111111111131 111'11L1X 1 11111 'tux Q! It lln SI' 1 . 1 I"I ' 1 1 ' X111 11 '1111 1111-1111 111 1-111111111-11g1-111111111-. N .H ll H Tm HH I 1 V U . . . 'I .11 .11111 111-1-1-111111 IN11I11 .11 1 111. "" N' WH- ""' W' N" 11111 111111111 ll Q111 111- 1111'1111-1 U111111l1-11 1'41'1'fX -'111 N1'11'N"" 1'i .X1 1111111111 111111111 1111111'1'. 11111 In 111'-'1111 "1 111111- XX'1 1'.l1l11'1f1Il1x1. 11. S. '1111 '1 111-111 "mi V' " '3 111111 .XI11 1111111'1 111-1-11 11111111-11 1111-1-? N g111111" 11 1111- 11-111111 111- 11-1111, 13111111111-11-1111111-1N11 I-L. Z. P711 .11 Ll 111111- 111111111. X111 1111- SllIl11.lX V1111111' page-3 11,. KH., it in .1 1,,,,,1 Um. 11111. XX' 1 , 1111- .X, 11. S. 111l5 111-1' 1-111111 -1-p:11'1 X111 1-1911 11111-rv 111111 1,111 111111111 gn, 11' 11'-'I 5"1'1 'V' I'-'1'15' X 11" - I1111' Nl'Q'IlI XXIIN N1lI'C Ill 11h . 111118 " 1.111-11.111-.X11-1-, U . l h XX' 111111' 1-11111111111 111 11111111111 111111 111'1l1l T11---11111111.11-1 111111-1111111-' '- 1. . . . . . Y i I I-.11111-r S., 11111 111-r VX'lll11lIlg N111 11-1, XX1 - NIU111111111-11111111. . . , , , , 11:1111111111- lll'1l111lXt'lI1 111111, l lX'll'N1N .11111111111'11g1lI1l11I11111g, 1111 11111-11111-1111-11111111111. 1'1'11t1-..11.' 111111-1, 1-111-1-1111-11 111' .111, X'1lIllt'N 1111111 1111 ll 111 1'1111. U1 1111 1111- 111111 1,11111'1-111'- ' 11' , 111- 4'1l1Ill'N 111 NIl1111I1g 111111 111 111' Q1lI'Ulll111 "I1111 1-1 Y" 111-.1111-111111111-11. .XII 1 111-111 1111r 11-.111111111111 llK'Xl'1A 111' 1111. ' A. 111111-1 11111'11111111111-11111111111111. .XI1 1111- S8111 r 111111111 11 1 11-, .X 1 . ', XX'., Il , 1111111 11 111111 '1'11. 19111' 111- 11111111 1111- 1111-1-11111111 , V1 uw, ,Rh 11. Y I I N N 1 1 N 11 1 N 1 NN1 X 111 11 1 K N Q NN N 11 1 1 111 111 1 N 1 N 1 1 1 11 1 1 I 1 Y 1 N 1111 1 1 I11 N I 1 IX 1 N1111 1 NW I 1 l N111 111 111-111 N11 xY111ll1'11 .111111111-11-'N111-111 11111 N111-111-11. XV-11111N1N.11111 N-11 :"1'11'1'H'1 71.111 N11 -111- 1 1,lIQ11N1l 11-.11 111'1 11-1. 111-11.1N1'11-1 11-.1111 111111-11111N, ,11111 11111111-11-1 1111-1-1 111-1 11 111- 111N1 11 111111 111111 111 111-1 .11'1111111111.11111-11111'11111-41-1 I1'1LI1'1 1111111-1-11,1-1--N 1111111111111 .1 -1N1-.1N1 111111 1111- 1-11-N111111-11 H 111 111111l1'Il1111lI1'I11N1ll '11 .1,,,1 ujtl, 1l,,1 5,,1,1,,,,,1,,H.,. ,,,,,v 1 , 1111 we-1111N1 11-.111- 111-1 g11111.1111'1-, 1-.,1 111,-.,1y1111Q,-11,-11111,-.1 V 11'-11111111.11Nc111-11111111-1111 51,1,1,,,,1, 1,,,,,1, 1,1,,,y 1,, 111, 111 Hmlxl. ut, INN, xli HMQVH ,11111N111'11:1N11111N1-.111111111 11111N 11111111111 l1111111g11N111-'N111-1-11111'11-111N111111-11-.11. In 1"' "1-"'1""-11111'1""'--1 111-1 N1I1111I1Q 111'1-N1-111'1- 11111111 111l'1'1N1IN .XII11 111-1 11111'1- 1N111-111. .NN N1l1' 11:l111N .11 I11NN I111' N1 1111111 1'1111111, .11111 1111'11"N N11NN1,1'11.iH11111. NY 1111111-1111N1-111111-111111QI111111, XY1111-111111-11111N111111111111111111N111111l, 191-1'1 1111'11111N1' 11 - 114111 N111-'N 111' 1-4-1115 .11-1N1111-111-11N111-.11111-1 1111111 11. 11. 5, 111-.11N1111-11z11111. 11l1lT11l1'1'N1'C11IIl1'll1'11'I' 1111. YI -11 she 1111111-N 1111 N1111111g11 1111111111111, '11111' N111111N11111J11111111'N11k1-111-1. 11111: 111-1 11111' 111111 1111-.1N111'1 N111111-N 1-111' 51'1111N 11 -11, 1111. 1111 S11-1111. 1181 111 11111111-111-1-111-1111 111111111-N, xxv11'Il 1111-1 111i11k 111 1l'1l11l1Q 11-r. '1'1N1111-11 111- 11 111 N111-'N I'1'1l11f 1.11111 N1111:11111111111 :11111 f'I'1. .11111111111-N11N111N111g, 1911 11111111-1'1111w11111111111-111111111, 51 1111111-1 1i11111r11111'1-N 1111141111 1, 1 . 1N 1111 1111- Illll :11111 111111111-1111-11N - 1111 I1lIQ. 111 111-:11 11111A 11. 9 ,. 1 ""'1,...., 3. l 51 . ' 1352?-' , T712 1 ' N11 'vu 1 Il NN 1 N1 1 1 1 1 1 N 1 1 N -- X115 - I Nl IX 1NN N -1111 N 1 1lII I N 1 NN N 1 N NN Calmdfzz 1 N X N N N NN I 1 11 - If 1 If N I NN1 NN I 1 1 N 1 1111 I N I iI'II 1 N 1N 1NN I I .1-1 5 S11111111-1.111- N- 111111-11-111111111111-11111113 II X111 IVIS11111- N11I'1II- 1111 1l1I1lIIIIIIXIIl,m P1 1.11-111111113 g111l1gl111'111 15.1--11111111111-1111 I1P1H1l1x 111- If 11.1111 N 1111111 I1111' I 111111 I11-11 114- 111 11.1-- 7 IQ 111111 .11111 1111111111 XI1 Xl11I111II1:1111-1111'I.1--1-- 111 II11-1111-11:11 1111111211--1111 N I11-11I1111111-- ".I I111'11111111 12111 11I1'." II1 XILII '- 11111111111 11111. g1111I111'1 131111111-, il 1,111-1.111 1'I11I1 III 1'f' 1- XII 11111-1 -1I ,XIIIIIIIII 111--1-111, If XY1-11111-11111111 R111 11-11 -11-1-111 .XII 1 III- 1111-.1-11111 IIIII' 111 If 11' 111-11 -1111I1'111- 111'1111- IIIll1 .111'-11111111111'1111111I111 1111- 11111 II11II'4'. 111111-115111111-, IN -I'I11-111111-1111111111111111111-1111-111111-11-11111I:1I111141'111 Ifi X S1-111111I1111-1111111-1111111 III 11111I11111-111'1'111-- If' "I5111" FIIIN 5 11-111 11-1111111111111111111111-11-71141-111-11111I1'111 II S11111111111111-I1:11'1-311111111111g111111. 1-111 IIIIIIN, I3 I11-111111111111111111-11'1111111-"11 -- " III I1--111111111 11'-1'I11 IIE 141111111 1411111 -111111-11 21 Rll 11 II. q111-- I'I'I 1111111111 III I.III'I1IIX I'I11I1 Iii X11-11-111411 INIIN 5111111.11 IIIQIII X11 IIIIIILLIII UI 111111111111--. 1:11-11 IIIII' N1I'I'1lX, 211 I'1X1'IX 11111-1I1111k111g 111141111 1111- 1.1 1 11.11111 I'1III1'1II, 25 I'1 II II IIt'1 IIFN 111111111111--1'1111111. 21 '151i't'1IX.1 I1IlI'5II4I I'X1III'NN 11. 211- 1'1Il'-I 111'1- 111111, .XII 1111-1-11111-11 I11 1111111-11111111-11. If S1-111111-111111111111 111-111111111111111-I1:111111111-. Z7 4111111-1 5. 1111-1-111 1111 11111111111 111 111- 111111111111 Yfi S1-1 1111- 1:11111 11111111 l1II'II'4'1l11lI'N 1111111 IIIL' 11211 111111-, ZX I91r1 II 111 11111 .I11111111 11111- 1111111 X11 Ii1'1'g1-11'- II'IIl'I III II 1711 1 11111 III 111-11 111111111113 1111- I:1I1111.11111. 211 I'1Il'IX 11111' I11111111' 111111 111111111111111111--1-111I111'11111111 Q11 - IV11I1. 11 11111, 11111'k I111 1111- 111111'1'11:1'1- 27 S1-11-1111-1-111-1'I11111g111I N11 I I-'11 1 1-1111111111111 1111111 1111-3111, 1-111111--, 11111-111. 111111 111111 111 JN N11 I111111'-111'-1 1111111-111111111 - '-1'I11-1111111111-11 Il 1--, xI1IIX 11-11111- 213-141111111 If -1111 'k- -11-1-111 I11-1113 "1'11111'11111 TII '11111'1- 2 I-.11-1'11I1111g IIN IINIIIII. fill I.1111111 111k1-- 1111- 11111-111 111-111-11k11111I111111. fi NPIII 111111 5111111 III 1111- 11.1 11- 111 1111"-.111I1NI NY 111-1 fi XI' 151-1g1-11 51111-- IIII' 111' 1 I1-- III 11111 i1-1111I11r1. fi I11111111- 11111-11 11111, NI1111' 11-111'- -111-11. II 5 111-111 N1-1 1 .XII 111111111-1111-111 111.11 1111 111111 1'1111 IIIIIIQ I'XI'IINI'S IIIIQIII 311 111 III 11:1 In-I 111111 2111111-. I411111. 1111111111111 I-1111, 7 1111 1- XI11111141 I11-1111111111111-1 S lI111'1'1 N. 111-1'I1 11-, 1111-111111111 11511111 1- 111111 111. N-111: 1s1'. 11 RLIIIIX 111 11I1III1lIII'. II XI.-1111 111111111111-. l1I111' 7 XY If. P. 111111-11111111111KI1 H1-IQ1-11 IIIt'1III 1111-111 --- II' XY I' l'. 11111111-1111-1111111111111111-. I-11 11111'1- III 1111111111-1'1111'1-11111111 11'-111 N11 XY111g1-1'1 II H1111 1111111111--' 11111111 II CL 1111 N 1 1 111 1 l H 111 1N N III 111N If 1 I I 111 IX N11 11 1 I 111 3 1N 11111 1 1 1 11- NN lNtl1l1X 11111 N INN ll Iulll 11-1111111 1.1N1111-1 11 1 11111 111 Xl 11 N I1 1 fl'1 1 NNN 111111 1 1 IINN lll 3, 1 NN11: IN 11111- XL 11 1 1.111 1111N11111 W I1111 NI11111I.11 YN N 1 NNcII .11 CN .1 111 1NN 1111 1f11eN farther 111111I1 eN1111 1I11N11N 111 I1 111.11 1111111 1.1111 N111 1111 1 :111N r1I1e1I 1-I IIKICII1 1111 11111 111111I111-N 111 Illl NN 1 NN 1111 1 L1 1111 111 1 1 1 I1r11111f11 1 111 11111 1 1 KI 11111rN1 X NN I I1111 ll L 1 11111N 1111' 11 1 111 1 1 1:11 11111111 I N ct I11I 111N 111111111 111111 11 I1 111111 IFINIIIIJN 1111111 11:1 11 ,1 1 1111cN .1 Nllll NN NN N S N t' C In 11r.1l111'1 1 111I111N 111 N It b11111I1 7 I N LX IIIU 111111 N 1 N 1 1 111111 N 11I11 11 Y III 11111 111 N111 Xl NN 1N11e1 11 111 111111 1, 11 11 1 IX e1I111111:111I1 1111 1111111 11N11.1l 1111111 11111111 Ntlll 1 1gI 1 111 I- 1 1111111.1111111N I1ev111 11N N MEN 11111, 1 INII 1re1I I1111 ll 1 IN 11 N1-11 s11111N111 I11-1f111N 12 111 the N111111111N 111 IIS .1 1 NN IN 1 1t1 It 1 1111-N 111111 ll lllll0l'N I1111 1 11111N1 1 1NN 111e111 1k 11 11111111 Ill N 11N1LN 111.111:N 11111111 111 1 1 11111111 N1111I1c11 1 '1N NN V 1I111 1t111N 11 N 1 N N 41 1 1r111111N1N1I1e111 .1 11111u Llbllllll 1.11 LFIII 1 11 NXI11 11 llll 111 11N .1 111-11 111- 111111 1111111 pl'U4'f 11 H N.1NN111c 1111111 N 1fn ll new 1e111r11 111 N N.111 IC 1n1 IN ' Nl 11111121 N N3 1111I1 1111I1 1 111' II 14 1'11I1I. NIL I1"11'l'N. 22 T-1 ' -. ' 1N3. I5-I-111-1 11- 1I1111I1111g 111 IILIII.. III II11I II11f 1':11'11ti1111 1IL11N ill? I -11-, II1-111'I11-1N I1-.111- Illl 1111 I11 II. I-1. AII- 11111 111- 1-111 II. S. 1111I1 Il S. IIIL k1-1. B Y. I . 111-L II11- I1I111'I1 LlllI11'II111X 111-N, If II IT T1-N ' pI, "N. II1-I-'N I1111 111g 11-11. .I 11. Sl NV1-II, I11-rr 111- :111 QILLIIII 11'11I 111111- -'1-1-1 ' IIN. "l511111I IPI S111 .I' -1'i1I1i11 .1111I 11tI11111. ' -7 I I1:11I1I11-111111-111 1111' I111-I" ZIJIIQ1151-I11.. 1111'1111c 111 lE001I1111e11N111:1II 111 LN. - I Iv 111.. IU "I.11' it j11.1 I111r1 I 111 111-1 1I .11 11 1' 115111113 VIL 22 N11 NV. 1111111-111'N 111 ll 111-11 gftj 1l -NN. Il. 5. IIILIF 'gI1l. - - '- 1I 11gf" 23-E - A ' 5, II 111 1r '1N'l1I1: IKSEI 'ng II--XII.: NI. I1L. 1' :1IN1. 25 I-f11-rv 1111- 11-111111 LII 111. 12- Y1 '1I I - -' fe-1 1I1111111 111111. 29-H11 X'll.I -. NI111-'N 1111-1-. I3 Fr1Iz"1I1 ' - , 1 I I'llg 1111 . " I1: -1c1I. 30 S11 -I LIII I1111 .I111111111IN1- 11111 ' 11-111 l1'Il'f. 111-IC1'--' - 3 I-'11 ll' -.':111N. -. I D1-..' '. ' 1I1I1-1. 17-211 ' ' ' . h' . 2'-H11NIv I1Ilg111111- 1' I 11- 1111-. IS H1111 .. .till Ill the 1111. Sw- ' ' - . ISI F' A I f. N111 . 1iI1-. 11 YV. Ii. P. I1ri111,- I1i.' 1-I11111 111 N1'I11111I, I1111 Nlltlll IILIYIF 11'i1I it. 20-,lu Izlpy. All 1'1-1. 7-Rui. 5. 11" . Ll 1111:1I I' 11111-II Nl'..' NY. 1 I ,, Q Yliff ' - -. -' rf I . 24 Kill Illf - J '-1 ' 1111 01111. Z4--,lx Q ' 1 '.'- .. 25-Ml.: I. 'z 'I -N l'I1'1I1- 11itI il 111111:, I1111 I . 11111 11- 11. U M -' " . 1' - SI ' A- -N H: V' N -II . 111 lt'It 211 I ' . :'- 1 'I:.. - '11g. 111.. "II. ' I: ' N. 27-17.1 , DI U' :1111I 1.11. I2-CI ' 1 3' La' 1'I:1 ., I7. B. :111I I.. P. 30-PI .-." F ' I. -I. S 'I 1 I -. 'I..NI I3 Mi.. B - I :NI1 -I I1 - I1-11-11I q111e1N11 II.111'1' 1'1111I1I NI-cp. III --Mi.: Y . '-1 - 1 .u11I .111111- I1111" I111111 1I1e 111111. :111I I-IvNc'I ,,I 1 I -' I- 111 Nl'II 111I, I1111 I ' . - 1 Ii.-x VI. 1 '. ' ' ' ' gf I ' 'I1. Ii I. I"-I. I--S1-1'-1 111 'N :r1I1'. I YY I5-S1-1' I: II. 1111111 Ill Ia1I 1111 111' 1111 : ' 1cN, 2 j ,I 5 -14 , 1 ' , 111 NIINN NI. 1'11II1-1I 1111 I1eI11 1lIl 111-11111111111 1I1c 111111I1 11 I1I1111I. 3 1' I l' - 1 V 5 um. 15' B11-Ii l II ' ,'1h I IIHIPU Nil' " QICHI- I1---P1 I. . . Il 1: gl 11.11 NIi1'I1i,,:1 C111 :nI ' 211 1'1' 1. 1 1.11 -111 ...111 1.'. . 21 N113 B. .-111 11111'e Ii 111-ek 1. 111111gI1 111 :11 c:1111I1 ' Ish- 5-III! ' .'. -"I I . I MN' VS. III1 - I' I I 11 111 . 1111: ' V . 1111 " :1II 1I11- 1tI11-1' ,N 11:11 11-11. Nhr IK 1 N - r In I I N IIIIIII 1 tl vt TCI 1 II If I 1Iem111e 1x r - ut 1 IIIIN 11111 unmrx hun prep 111111, fur 21 good time a trr va ket H1 r r 111 Xprtl 1 If B r IIQTIIX iI'tl'I"lIII mt 1111111 xum N 1 Ist rrrlt tu ll rx qt et w XVIIIUCTI IQ 11111 enmrs 11 tu 1Imr11 1111111 tu mn UIIII t'lI6'IIl 1 VV h IN ATI I It 1 ll Ill fl I I rut from phx wc- VV1ek h1If gum ss ' I'tIllTlIs IU 1 NI I1 hu vo hm 1 PIIIOTN htm IYIIII 111111111 ll mum: Y ure 'IIII O 11 hen are the Scnmr- thnx 1Iternnon' c my lftcr tht 111111 una pmt I lllllt :I pm 1 1et mod prrwrlm 1 1I1T '1 1 1e1rN 111 1 aww B11ut1f11I bprnngtllne le hlrt Il In S I II m11I1x ups and 1r 'N mn I.1Imr1t1111 mrk IIIIFN 1 I II Sums N u lllll not 111 1 I Il I Nll 5 FIX gmng, tu I IIIFINPII t 111 untrxt 'UN 1 l Nl KIIII 1 rm Ill m1 N If 1 111 fer NI 'II IN po tes 111 the I'lIIOI"lYIYl'N mr N 1 f1 unmrs sun Ss VI H ICN 1 1 111 I 1 hmk 1 1 lv- rrgen I0 1- wr 1 ll IIIINNCNIIC rsx Il 1 ss'N N1xtst11t I I t xr cf re 1Ir1I IN VI 1:1 mturu 1 .Iumur not: N N IIIIYN urltr Illll' 11 1110 111114 ewltc uut ew X04 III Xmern Ill 1I 1 1 Il 1111 tr111Npun the negrou I fllllfltt In Il 0 '1N 11111111I NIIIQIIIL NC 11111 f'l111Ig-Lug mp 10 prim EI Sn -':1I -1-411 1'I11111g1'1I in IIN UIIIIWII lllll. 23 Uh, Ihr ,ww uf il .'l'IlI41l" III Rll I II, Illl the' ups 24 ' Iiwrv nu' r1':11Iy Im thc' 1' ntvst, III IJ1II 'mea Bti NI :V z1g1z1i11. I4-Ru .-II :III sl 'ag 'rt-1I. 'Q ' I7 .v'. 28- H111 " light :II hr-nrt: 11 we I5 CII I. VII Il1II7lIyIIl'2ll'I5. 25? .Ir - ' : r . Ili S I' '. FIII Jlll' In uk haf pivr. XVI 23 17 I ' V' 1 ' Y ' I I 5' I1:1IIh:111f'. fII-ff . 20 c'tlI0lI IN Iirnmn gin-s II'I'IlI c un HH' I I.iIe." .' ' II I,IlK'y rakvs the Irunt .1-:1t. 21 -'I'I11-1I:1y'IwI1r1' II':nI1I11 l0II'S i th1I:1y. 4 - I"r- I 'll :1reI1ez1r1I I'1g lm! LI Iaugh. 22 If - 1 1 I, . . U1 I . V' ' ' uri. 5 I'1YI'I'ytllIf' hug pp. 215'--UI,tI11.fI11 'I I - wa! ti--II:11'11I1I NI, FUIIII 'II -II tu. 11Iy hi "iw, 24-Ye 1' Ii :mtl pe:11'e'f11I. 7-AII ' f I 1 fr I 1 1' , 27 XII.. ' ,, I1 " "s S- ' . I I 'I1' I: .I vry 1 - I. III Arg, . txk-s.-1'u111I pI111'1-in ' tc-st. 28 A'I,IlI'I furgz-Is what text-Imuk he Ia SIIIIIYIIIII. II- Nliw IIoy1I 1Iis111IsNe1I Ihr' Se'11Iurr'I:1wN Illt't'IIlII,f. 1 . . I --Kxl '- I " '. Inr. I2-I.Iuy1I M11 'IIt:1kf'N:1f1'u11t-e:1t ' 1 ir, 2 -Mis. . If " '11 '. IfI-- I'I ' I: L fp, '. a I' ' . . 3 fI'I:i F" Iny. I4--I11t--1'Iz1s:Iwzm-IvzII7,:111c. I ' . " . Ii Pr I. II:-I11 nm-r Q'IIN'I'IJlIlIi i11 1-hz pf-I. I7 NII.. '. h:1.' the- t I1--1-r. 7--:X IH 'X11 " '. has :1 Im Ily ' 'e'1zr111i111'ix'i1'a S- ' 1 '. III-NI.: H wg I II- 'k. 9 MIN' VI. ' ., hut ' rss. IV' 'S - 5 mi -.IxI. 20" I'ruI. II. I k'e-:P in I 'N nthvc, I0 -S ' 5 " ' ". I. 21-MI 3 . I. i11.'. 5 I: tI11-ysnp latting Inv' Iv t. III-N 23-Fi ' I. I4- VI 1 ,. 1 ' 1 - ' . '. . . 24- Mi. '. -1 -. . ' -. I5 Sle 1 ': - ' '. '1':1I. 25 "'I'h:1t' sar1':1.111,tI1:1t's what that Is." III-II' ' :' ' II . 2II-S61 ' I ' ' I " In thf' '. 17- Q' H: . :7'Sf'I' J :I I: ' the' II -. iuni UR' I I. TI: .- ' 20-R: I1 . . H . . 'LII gl I sh: I I ny Ia11I 111 qXIrA '11 . I . ' 21- -: " ' . :XII '1, 22-I,iII' 's ' I Iay. 28- I1I-I. I' - .' ' f. I I, S ' -' 1, ' . II I FQ I It r Il IIII XI mp 1 It II I Itorc Ill r mn I L IIIIIIIIIIII HIstorI II L I9 L ru IIII 1 IL iss I mm ro rms III LIXIIIITIIUII SLII L IIIturL 1116515 of Class of 1911 NSII- II X XRIIH III x IIIII'II I IN I I IIX IIN ll PI XIIIIIII I In IIIIRI I I III LKITIILTSIOIIL IIIIUIIIIIII I IrI IIII VI om III NIIIII1 e I SUXI OX PR SI II N1 IXIS II III IIIIIIIIII X I II IIIIIIIxII S IOIIIII L 1pIt II PIIIIIsIIIIILnt III XIWIIIsI'16II7 I IIIIII Sus IIIIIIIIIWS I s SI U Ir BIVII I I 1IInII1LII II III rp NIVIII III XIII IOFJ I IL! For Teacher s Tralnlng for L ollege L redils Ente LNN TRI ST TE COLLEGE LIIIII I II III or I IISL sanu mu IIII Ixpgnsgs I iw Iuk for 11 1111 Im 1 IIIII rJune bth or September bth I, M President ANGOLA INDIANA S L f I - . , 1 . I - "'l' I- B I I -I IIIIIQ' - - IJIQ ,'.' ' IIIXLI-'R HIII'Ii' s .Is An If 'zu I," Ii.AI"IIi PILI-If I "Fur -III .5 - IIIIIIIQ' - I - RA . 'II BI-3I.'I'f ' - ' -5 - - - I,II.I.IIQ RI II L'I.fs l.- II-r. - --- .II i ' If "I-f I. ' - I I GR 'i Q II-II-'I II "XVII: :4 II" ' I ' LII I of ' I - RIWII LII ."l'l HIII ' I5: ner of ' ' lay," - VVI . .I.-X. 'I'III IP' "P -q If ' I.IfI-." - - RIWII II.'XRI.IiY " ' I .' 'A .Ig I RA . 'II 'I' IIINIII III j f 'Izs,, ---A L'I. 'III' I,Ii IIN "Fu - '- .I . H. - II., I' A ' ' A IIII I-. 'I'-In - - I HARRY NIQIIINS "QI 'I 'I I -.- If NIA Q 'IRIIIII L'I. ' - , - K - I.I-Qwls I'.x'I"1-IIN "Sh .': " 5 I'I - - I,IIIf Q I,III "P Q ' ' I - .MI 'I'IIIII.xI'IzII " I . S .. I I 3 ' - I '- I -I I" '- ' - - - I':l'NIL'Ii fi ' I'sIi '--- I1IiI.F.-XY VIL' 'I 4' .... UNIC 'Af IC,"l'ICR . . . . , Q O C . IIII- IIICII III L'II1lI'I1L' arc gmIIII:ItI's of LIOIIIIIIIIIZI I'I1II'I-rjity and 'I' ':II'II4 ers' ' 'gg' I Nr ' Y k L'ItI'. II' - - f - I Is. - 5 .1 .Y 9 per I' ' ' lmzwf, fin-11fIf1Iv1 room, 11' lo I 1 11" 1'f1'r'. ' 2 3 ' 'I ' . . . .. . , , , 44 IN UNION THERE IS STRENGTH K N 1 1 HL L x s TH' INDIANA BUSINESS COLLEGE 1820 1911 INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON 8111 Logfnnsport Marlon ltolsomo Ylunde, 11011 Anderson Richmond Indianapolis Lo 11107 lumbus Lafayette New Lastle Waehtnd 11110 ton Cruwfordss llle Vincennes 1 111111 1318 41 111 1111 1 x 1 1 N 1111 N N 111 1 1 x 111x1 1 1 111 r Il 1 1 1lL I N tl L LOGANSPORT li. C 1L It. L C C L 11n111rs1t1 Latalog, 1 Sprmg ILFIII liullgtln Summer Hullutm 1511llLt1n 11111181111 131111et1n Bulletm 11.1111 I IL ofthe L I C. IIL 13111111111 5111001 of 1 avs School of 1 11uc'1t1o11 School of NICLIICIIIL C1r'111uate School Lollggc of I 1bera1 -Xrrx BUSINESS COLLEGE 11 1. X 1 m ' ' Ov er Hoffmann s Drug Store on Fourth Street WILLIAM L BRYAN Pl'CSldCnf 55 97 .X 111111l11'1'11111'1ll1' :1g11 ll 1-111-111 111' 1111- 111111-N1 1-111111111-1'- 1-11111-11111-151-1111-111111111-S1:111- 1'1-:111xc1 111:11 11 1111-1 111111111 1-1111x111111:111- 1111-11' N1'll111l1N :11111 1'111111111'1 1111'I11 1111111-1' 11111- g1-111-1111 111:11111g1-1111-111, 11 11-1111111 1-11:11111- 1111-111 111 111111 1111- 111-X1 1-11111111111-111, :111 L'X1'L'1'1 11-111-11i11g 1-4l1'l'l', :111111111111111- 1111111111 :111N1111111-11' 111111-111-111 111111 1111-111-111111 1-1111111111 -111 111-111111111-111, 111111111-i111'1111'1111I11111- lhtll' 111l' 111-.1 11111-11-QQ 1111111-1111111-111 3 111-111-1-, 1 1111- g1'1111'111 111' l1l'111l111l l'1111'1-1-111 111::'111g 1111 111 11111-1-1111-z11'N1N s111111'11 111 1111-1'11111111111g 111'1--11-11: 1:111 1 1 f ---- '71 . . - . . 1 1. ---- - 1 v ' ' 1 1 -"' I . ' , - 9- 1 ' " ' ' . , ---- -3114 I V l' V I ' 'I'111-11111 X1'111g' 11111 1' '11111111N :11'1- 1Ns:11-11 111-1'1111111':111 111 W1 - V111 Q1-1 11-11111 111 1111c1' X1 111' 1111x1111-NN 1'11111x1-, l11'1'1"'1'111'W'1'S'U1 1-1111 111111 1111'1-,11g:111- 1111- 1-1111111111-111 11111 1111-11111111 111' 1111- ,VI h . .V . , 1 1.11g1111.1 '1 I1l1'111L"N P11111-Q1-, :1 1111-111111-1'111'1111x L1I'1'll1 111- , 1 V' I I Q- ' 'U- x1i1 111113 111 11'11i'11 :111 N111111--1: 111-1'1:1111111g 111 1 '11-xx 111 1 ' ' 1l1'1'1ll11Q1l1. 11111114111ll1'1'1111111i1I1g 111, 1:1i111g ll 11lIN 1-w 'fl - K' "- - ' 1-11111411-111 Q111111- 11I1lL'111 1111- 1111111111 11111 11111 111111-11'1 '1111- 'fl . . ' f I . ' 1 , 1111111111111111111111-. 11'1'111- 14111 11111 1111 11'111:1111111. 11111 -ss .IW A h . . N , . 1ll'1ll'1. 111112, Mgr., 111111111111 1'1, 11111. XY. 51. hl111'111l1 15 , xl . ' ' I'- 1-'i1-111 S1-C1' '1!l.1'1. 117 01 th ' A ' , . . . I h of h ' 1 111- 'ofl-'-- g .X11,' 11111-111111-w 111' 111- 11111111111-11 111 111111111-:111 11 -1'-g1s11'111g111'111 , ' 1 , . . , . 13 The Teachers Col ege SHORT TIME LOANS rM1xlJl4 X IPUIIS Accredited Professlonal Iramlng for all grades of teachmg Iwo Ihree ann I'our Near Lourses Specml Llasses lll Public School Drawing 'ind Music IXIIILILI' artens Istablnshcd ln 1887 I has College SPCCIHIIICS ln the tramlng of Ixlnder artners Prlmary and Inter medlate grade teachers L ou rses opened for Llasses PX and H ID Apnl 'Klan and Iune bend for Latalogue ELIZA A BL 11x LR Preszdent Ill ll 11111111 N ll I an Il morn! I' 1 ng mona Assembly I he Winona Assemblx atW1non1 l ake Indlana founded ln 1893 offers Its note with Flrst Nlortgagc bold Bonds 'ls Collateral Interest Pald Annualls Oct 1st Tlme Sw Nlonths to Flve Years At a recent meetmg of the Board Mr F O Fxcell of Lhlcago was made Specxal Ireasurer to recelve all funds from concessnons sand money to be used hrst to pax Interest on loans I'or full partxc ulars address S C DICKEY Gen Manager 1 lllll 1 INDHN llollx INDHN WINONA LAKE INDIANA . . V v , . . . . I i . ' I' . 4 K 5 n I l . , s w . 1 . . . , , . i , ,. . V . f 4. . 4 c s- - I ' 4 U 1 K I V. s . - 1 - w . g 31 1 s -. A, . L I w , s , , . .1 X . . . , r ,YY ' Y U v - . 1 . . rs v . . . 1 I A h I I , . . I w - L , , , , , . 4. . 1 - . , . . l I I 1, 4 . X - . . , . - , . . n I - - . I . 4 . A , ,, ,, . , . . 0 s Q u e 1 ...tru . Q 'I Jlzfrfzsf -JU7 .-Ifalfu I Nf'n'f . I I' I '.- I , Il, . V , . IQI. ' ne of the Largest Summer Schools In the Unlted States Valparalso, Indiana VALPARAISO UNIV1+RbI1 Y fwzll open zts bummer lcrm 119 fweeksj May ill 1911 Its Mzd Summer Term Q8 weeks June 91th ir unix Lmuiii ll L 1 u A Xl x in limtmu 1 5,1 glisl c S plum I1,,l UH lu N N u 1 ms li L 1 L cr 1 Ulu 1 mx ,, DI P4 lx flfff N FS' lnpmatou llallnf v IXHIKIHLVKIIYHI lumfni lfrlflgogfi Wlllllllll fnlznmg Si n 1111 i flrzfinnl Hwlm lvrglzslz I1 Il IIILVIIIHIIIIL CHIIIHIII lr llfll Spam I1 lrulmu ffm Plnzzmmi Wfzlnal Dfnml ffm 1111011 mul Ummm M111 l'n1f 411 f0NllI1H1lI1I P1 umrzuvlzzp l,llW10L'I!lf7lI1 mul Tip: LiIIfIllQ Rmnu imp, llusv. tums L 1 mi cliiiii, in in 'Ill lxpensq M nx Liitu fm iuiux um fi x bl uis in 'lttnm in, iuiisluitiu sumimi xwxifuis nplnti umm Nl Kl.llflX l llc wtluis Lulu to 'lkn 1lpspLL1'1lS11ld1LLtN Hi N x r n L L Lnixusllx sup Ll vu h llllfllllSN m N in u :glint gi 0 xxmk ii N 1 'uuim V1 ,, s 1 Num nm li L Sllllltll s LIL! l U ,N 1 ii Q w N s x t i Ulte-S Sl7t,Lll.lli1JD17IlllllltlLN 'ug 0flLlkdlL2lLllk1NlOlfl1llU,., tliix xsoilx umlu spui xlistx ix iiistiuntmx QTHI' I lPl7VS'lY 4Rl' IH! IUHISI' rIlIfl6Il IX pf: 1111112 tn ftuff u is Baan! anal flllfllfllrll 100711 I 0 to 7 I7 41 ni qui mon Lomnnzng tin ulmof uzll nlnuf znzzmflzzm alfuzfmn -lflflffff H H BROWN Preszdent ?9fh Ymr 14111 fpfn Srptfnzfzn I9 1911 or O P Vue Preyzdgnf 7 if I I O N 1 I V ' ' Y I V , , J -1 n , o - . .. - J - . Sli l- Q - t ll mifl-summ -1' tl-rm will lmvc thc tllilifllgllllllll' uf cf mi luliiw twul '- wi-1-ks' v-wk j ' ' ing tlii' mu -l xxll .' :ml iizirl ut fc - lu-1'. Im 'il lim-sv ll-Vnis lllt' sn-li l will 0fliL'l'1l gl'k'IllL'I' list nt' sul -i - 'lf Hiiin wliivli Nlllflt'lll, may wl - 'I Ilia-ii' w nik than :my ntlici' ' :ti iliun. 'I'l1 -rc will lu- legiimiiig, int -rm - lizll -1 nrlv: --rl :mil ruvicw vlnsm-5 iii ilu- ll ll 'ing- L' . "l :'.-"..- "' A ' H 'Ag "' " ,Q ',1 ' ' ' 'fn fl , x.. . V. , . ,.4. 4. . ,'- .. , .K ' . ' I - . 1-- , , 1, ,wf' 4. " X. ,'f' ,A 1. ..". ' '. ' . I . I jf' A y A , ' , 5 Y 1 5. Y. ,- . I' L- , i' lm " -' - -' 5 :ill tli - I'L'g'l lzu' win-k of thc scli l will ln- in upciutimi thu saim- 114 "1 5-' :my ntl -1' ta-rm of tlic XCZIV, su tlizll stuflcnts may lnkc i'n-gulzu' work, ur VL-vicw work, ui' part ut L-:lull :ls tlu-y may flL'Sll'l'-Hllk' tiiitimi l'lYVl'l" ' gf - II j - -' ' ' ' 'k iilj. C l V' . - l' gi' - pcm - -1 - 11'- Of .' j, W 1' - 1 - -' ll '- .' -V. .' D " Jw 'gli fclicml V Jrli. 'L '. 'l'l1 - ' ' j ix '-ll -iuiii -l wit l 'l ' gff, api z1i':itu.', lul wat ries, lllll'Zl.I'j'. cle.. fm' rluiug ilu- l - ugh 1' ' ". It has lnl wi'z1tm'y frm-ililic: ii ui' . -' ol.tin+"60U5I1ilcI1lJ ' 'king at 1 1- 'im-. Th- Q- ix "Av ' ' - l'l -l" by thu Slllltx TL'Z1Cllk'I'S' 'll1'1l.llllll"' H1 nrrl f 1' pr -i :winj-' ll'1lCllL'I'.' t'oi'z1ll gi-:mlm-5 if vc 'tili- . - ' .Cf - ".- 4. ".-. . - .--' 4 'ir '- v -Y -4- .-': - i Q if if . fx . Q ' ' 1' , ' ff' r ' l , xx ' ' ' ' 0 4 " qw' 'Ft' . ' D A ' A. ' ' , xxx 5gx...'-.' flff' I A U- - . . , , ,. 1 Q 7 . - , . 1 , . . . , ' .


Suggestions in the Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) collection:

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 1

1910

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1914 Edition, Page 1

1914

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1919 Edition, Page 1

1919

Argos Community High School - Dragons Tale Yearbook (Argos, IN) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.