Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK)

 - Class of 1938

Page 13 of 100

 

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 13 of 100
Page 13 of 100Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 12
Previous Page

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 14
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 13 text:

1 l .LY H,-f,.?:.., Q ,N'l'hAN C141 VI, IIIVII, 5011001 14' Elm

Page 12 text:

l'l1lI11N-tlIdtlOI'l P T A Loullcl lC0nt1nued fiom Pave Imghti IIUXHI1' . 18 tum . ux x 1 ua M 11-11 s mu Leu ellutc lm than sum monllllx mort mg- Olllll XX0llllXXllllL lcllx ltx ll lIlllllNll mmm 1 1 14 11 1XNlhll ulum um DIOLLIAIII 111 1 mug 111101111121 s malls l 1 1 wma 1. 1 1111 00141111 l tum N D111 ilu L 1 N 1 NN S 4 JN ull mans Ill .1114 1 1' nl 10 1 mx , 1 1 l N 1 ll nog! 1 lu u llllll . . go IN M lc lX X 41111011 un . 4 1ctl1 .11 . S Q ll stu 1 1 4 IU, . xv UIINUIH .1.,.1xll 1 1 fn . 1 fl su .mu n uma - J Ntuu Q 1 1 cm ,Q 1. Q fl-N N 1 1 m X . 4 . c IUIN ll s 1 1 mms llllbll s ll ' ll 1 N 1 H 1 x ' 11411 1. 1 .L . , dlll 1 s l 1 xr M XX A1 xl 1 llllll 1 111 ,, cl . IH 1 Xu 1 All ul 0 51.11 lllllbll 1 mn . R llll N gs ., im fs ma u gl 1 N lc 1 f f 1 10 wi 1 OI '- I nm , g mmm S mo 111 xx fContmued on Pzffe Thlltk fflllll Page Ten IC xx il ll 411 X rcs m N 1 nr 11- KH z za- m hl , K l ns X 0 nr mm xx nf I 1 r x V 1 L a--room leap lar . mm ,, 4 . 1 111 mms x . 1 1 N N lll nw 01 L 1 1 ll xuus tlux U10 ms Juxsuul 1 lulfllc 1 s um 0 Sl .ux NCllLlll1llS and tlu QCUIIOIIIIL Q01lllltlUllS ol 1 xc 14,18 ll tllls stun N Alillllilll xv s 111111 1 1111114 1 1 N1 N X 1111 1 I0 3 x , x . I x A K 1 ul ,K 1. lr N 1 ., 11 . . 1 11,1 st uv . lv nm X mol 1- 1 . lS1lll Ull mul 1 1 ll mol N5 1 1 S 0 .,1 c 1 -1 4 4 . u .1 Mlm In 111 11 IN .1 11 g Ad ' ': ' I ' 1 1 ' ' A l gl il, w w w 1 . l I h l 1 Ul' l' lulib oi 11111 ' ' Z4 tu- Clll'l'll'1l -1 111 usv at . - - K ' ll Q11 , -1-- l'r'.'!'f ull -. M-15 -21 -ll- lt: 1- -- I U' '11 'W' V, 'X 1,1 V " .. .1 ' , 1- , 1 - -, .l Xl . U. l' '-iw: - - - I iff'-Pr uw l'n1 l Nl .'.l'1,,xm:xcl-: Uvlul-1 - - - Sw"'llI'!! An -' ' ' ' ' A Q of ilu- Rl lin -2 -"l"1:,x1,1-Lx' - - - 7'1'f'f1.w1n'fff' zl 'z' 's l- 1 Ht' I 11151 ' .' X ' '1'lfl.1'1 QU Hl+'l4'll'l'lllS FUR 151:-'H-1.r:3.1 sol 'll1- l1lll"l-llll1l'Zll cm111wt1l1o11 Ill 1 . - . . . . . J . 1 - 1 vzlcl sm-lmul IS tllv cllwl ll'Zll11l'U ul ilu- M ---I--1--HN 'll' ""- 1"'N l 'lf l!l1.'.'. '-l lI'2lllllllQL' 1 l'u1. 'l'l11 intra- ll'2ll Kl1:s.li.L.'l' . .sux - lrlff'-1II'1'.N' lm! Pl' A " is lwlllg' f'flV1ll'll T0 2 ll S l'lll-' M as. l'lNn'l's J. 'l'1-im-:m.lx - - Sw 'wi H111 lu ll'lL'l11'lll2ll'f' ,L1'l'2lfllSlHl'lll' sl-rnml' MHS.11IJml,VN 11l,M2 ---- 7-H,H'W,.,,,. cl-iss. l'l1y.'1c-ll 1lox'vlu1m1l-111, ll1L'!'l".'l'll sp 's - fl '1, ' l il Yil 'iwl lillUWll'tl,'l' of .'l"ll in tl 1l: -'ing' of 1m1n11lz11' ffzu ws ' '11'- tlu- vl1ivf aims of ilu- 1rlly'.'ivz1l Uflllw 1-z1t'u 1 ' 1""1Ill. 11 1 3: J i I S NX: ll' - 1 Sta l 4111111111-I1-cl two 51-'urs . , . . I, , . , ' v' - . A ,'. , . . . . 1- ' hf' ' ll' mulll ' I 'll' A l 5 l'1v cu-zllv an lllUl'U 1ll'Ull'SSl01l'll S1Jll'll Y 1 . l 1 1 1 1 -1 . ' 1 4' '7 ' lmll flllbilil- Ulfln W-UQ th 11.15 5 illll nf" llw tn-zxclu-1's, lo 1ll'0lll0l4,' 21 ll'Ill0- hlt ' l11l'Tl14l' WW' l1'lfl 'ull ' 111111- 4l'2lllC'S1JlI'll ul' l'1-llowslllp, 'xml to 'licl tllu T111 N2lllUll'll X lllllll l" f"I"lIll '-ns 21411 Hlislmliml l1111X'Q1'F' 1 pyiblu my 'll'l sp .' 'll 'ff' ilns j'l"ll'. Q.1'lYl lg' -l'lll- tlu- 1111 '1M1.'t'.' ul' ilu- Arclm 1 'f Cl' um l'l'1l rl' 'X I 1 "ll1'lll 317 .' l'lllS- 'IR-Q1 -lu-rs Aww-mliml. 'l'l1- vurk ol' tllvsv st ulonts falls into Ilu- V . , , I 1 - - , 1 lun' thc p-lst tl11'-- 5 5' up tu jf -ml -ll 'l'.,'v.': '12lll t ws l1Pl11'l'., l l- 1 lv f 1- I H 'ml tl--1'l 1" lll'l1 ' l ' ' ' 1 '. ' . ." 1 ', Xntzllul'1l11-All ' 'fly-Q ' A-I .og-- .1 I .' lv ' 1 it 'WI' . . K L . n s l rvss has lwvn zllmlg' lmslllm-ss-lllw twmls. , ,- ' - ,- . ' . Cm z L-cl Xlllll otlu 1' lmvns ol z 'ml- ID11 11-Vs. tm--1.'. :xml 1l'll'lll'X ll'lYl' l'l1mt ilu' , - H , , , 111-11 -ly ilu- flllll' sm-. lu .'l'C'lIl't' - llll' Illt '- l- nl ilu- l4'2ll'll4'I'S ml El l1l2'll 1l'llll'. -, . - , , . . , ' . :xml lm-1114111111111 tm'tvz1c'l1a-1's m Ulllzl mu Un' HT Tllv l1l1'llllL:'l1Is ul lllv sum-il pro- .1 A . .' . . ' A , . . lr ilu- 1lll'Sl'lIl wlv,1n-vtlxl-ul this g'1'1111m. gfr- wus lllll ll'2ll'lll'l'S zlmluzll 1ll1'llli' 111-1111 1111- C1114-If-1,--1 f I -11'-1 11-1111 1,11 1111- l'm111ms4-ml ul' :all lU2lf'l1l'l'S in llw .Xml- fwc' "S zlt- mlinjf. Swfzxls ul' V'il'- us IllHl'l' svlmul Sf'Sll'lll, llliu :issue-izliiml l1'1.i lilll ls '-rv llvlll llll'HllQ'llHllT 1111-y'l-'xr lay :111 l'X1'i'lIllX't' lm-xml i'1lllSlSllllQ' ul' Nlrs. ,11ff.-.111 lils' l,illi'111 ll. Svlwnli, 1111-sicll-1113 Nlrx. l'lY'l 11111. 01' 1111. 1,1-1m.1Im1 1,111,805 f1'1. V15 'llllf'lHl', vim--1n'vs14lm1lg Nl 's. Nl 21 ln lx l Elfll ' 'et' ww' ilu' lnllvlicily' 11111- ll l U- Wf'l'f'lf1l'5'2 ll- A- Nl"l'?"'ll1- ll"'lSM LII: 1-alrriccl 0111 in lllll :ix luvzll lwuilrl- ll"l"'3 NWI lW l111'll1l'1"'V-2 l'l2U'?"4'- 1 lf' 11, '1'1,1. pu,-I,1,S1, 01' 11,,. l,u1,111.11y 1,1-0, 1-111-111lml-1' lrmn 1-z.1c'l1 XX1'lI'll 'mcl mu- ll'f.llll f"1': W'l.' In lim-11 1Hll'l'IllS :xml 111111' ns .llllllw 'mil Wlllm' l f"l -"l ills- Nl ,, , 4 Alvl ml rim-cl C'UllC'l'l'lllIlj.1' tlll- 1n'o'1'vss ul Nl l Hllllllls If IW-41115 l' l fl ll lx l 1 U ilu-il' c'l1il1l1'c-11, 'lllil In lil'l'Il ilufm 110,-In-ll Nl 1 M hill? 41111, W2-'l QT cm '1-r'n1ng'tl1v1-1l11c'z11lm1'1l clm'vln11111v111s N1 1 Nl 'N J- 5- l51"liSllll'1'. l1lll'll1l . , 1' . '4.1'Vl I M A--1. '1111 2111V2l1lQ1lIIl1l1lt IN 11111 S ul 015' ll IN. Sll , . l'AllArllll lll lglflllllllll, all llc lf 11111' imI,,,1-1-11,1 1111.111 1 ,ll-1.11 fm. 1111s sun Slumlg J. ll'llIllllHIl llI'l'l'll, lvm 1' lll1'l ww: Ilw scllool storil-s c':11'riwl ll'f"l S'l1""l1 MISS M'U'Y llf1"l"f'li- 'llllllfll' 1,1 1111. D11115- A,-11 -.11111 Q01 -1 . -S lllffl S-l1 ml: 'xml J. ll. .Iolmsl ll 'ml 1 ' Zh - .1 . '1w1'l-11011, mv l I-l' 1' 'anPage 14 text:

EIZLOI' Sc oo! 'N 1 11111111 1 om 1 ITILHI 146111111 W P I I NN 111 11111 HH hm., 1 ,1 1 5 ax 0111 XN01 X11 1 1 N IIIIIN IN U S S 11111111111 111 151111111 1111 4 1 1 11 1111 111 1 111 1111111 1111 1 1 1 11 111 1 sw 1111111111 II1l1 I aw IIIII II X 11 11111 1111 111' xx xx I IAN 11 1111 111 1,1 I 11 Im I 11 X 1 P 11:1 I welxe II'1IIi11f IX 1 1 11111 S 111 I1 11111 1 I 1 -,, 1 H 111111 x, In ,gs N 11111' 1.11 11 111111 N 1 131s11 QS 1.1 1.1s1111 1.1 . ,,, 1111111 s1111 1 U! x 1 11 I II 1 11 1111 181 11111 11111 1 1lll1l1l11l1g, 111111 J1110' 0110' 111112211 11111 1111111.111 s1.1s1111 11 .1x 11111 NN 1 N1 1 1, gc N .11 . s 11 11111 I XX IIIN x 1 M X ds 1 .NX 4 S 11 ,- 1 ,-W 1 XX 1 A LHILLI' . M E I 1111111 1111111 1111 1' SHI 1 1 1 1 S1 llINll 15 1 . .11 , . 111 s11111fw 11 11111' . s1111 S1112 1 I1 . 1111 11' 1 1 1 .., 11111 111 1 . s . 1111 11.11 1 1111 11111111111 11111111 1. 1 X H1111 1 1 In 1 1 I 111 11' Il xlll 1' . 1 . 1111 1.1 1.12111 1.1 1 111 11111110 11111x1 S11111 111 1 , 1 ., 1 111111,, Q1 .1 X1 1 11 U 1 Ill III IH IX IN I 1C1111111111111 1m Paw 111111 11111 1 1 ll ..' " 5:1 111-11' 11111 lax I " 'I 111 -1 1 A - - 1511 1 Q N 7 III -"' YI "III I I IVIINIP S11 :111 1i1111- 111-5"'111, 1111I11 1' '- ,1111 III "" In I I'II'I'I' 'I I HW1' 111 1'11Ii1'1- 11111'i1111s 111' 11z1111111111ss 111 11111' MIS" II "II I I4I' B111 I' I11'1-s. S11, 1111 1111- .'1l1110111.' 111' 1' ' 'I Nl "-' 'I 5 "5 B I 111g'11 S '1111111 11'111s1 111 11l1h'L'l' 111'1-1' '11111- Nl "" If II ' 'I 31 l 1'i1Is 111' 1111I 501111111 1 1' 1'11i '1 I IU: S1111- .I. I1.11111.'1'11x i11I'1I'IN U,m1N,l. 13, 19:17. III -"' N1 1 I II 'IIIIIIII III111' 2111l11I111' 11lIIl2l1'I1lllI1l1, 11i1'111'11111 111' 11-1"'1'3-J-1"1-' 1'-11111'.11111 1.111-11112111 15,- 11 I1K'1l- 'I- II- 'I 'IVIIIIIN 11111 II1-11111', 1111 .',' 11111' 111211111 111111'11 '1 f'1'1Isf IIIIV- I' 'I NI II' IIIIIIIIICN 1111" '11 11.111-1'1'1-1'1 11111's11'z11 1- 111-1 1' sys- IIIII4' IIIIIIICII II' II-II"'I'I'1 11-111 1111: 111:11 1111111 1-1'111' 111-1'111'1-. 1 IIIIIIIS III' II 'III' 11111 11111 1'z11'111'i11's, 1'111111'11, 1'1" I I ' 11, IIIIV' II'II,II'I II' III IM 11'z11'11, '11111 11'1'1-s11i11g1' s1I1'111'z11 1' 1' 1'1s II' III' 'I 'INIIIIII 11'11 '11 11111' 1 1111'1111. 11111 11,.,' 111 1 11'1-1'1- 1111' N11 .'.' I'1'1'111'I1. NI1'1'1.1'1:1s . .l, - . , I' -p . , 1 h C N11 .',' In .1N111: NIL'I,I11'1l'1'1'1'I1iS Am . if . L, ,. L. 1. I. III "" Nl 'I' III'II'I'I '111 111'1-1'11'1111I111i11,,' s111f1'1Iss 111' 1111- ,i'111'1-- -'MI-'f"1-'1'1I1'1 1111' '11, 11111 11z11'1i1'i11'1111,' 11111'11'1- 11111 1111-'1"1111vU-Sf' 'VIII 111-111111: 111 1111111 11111111 '11111 I 1111. 1 1- 1'1- II' II' IIIIIIIIII S1111 1111115 l1'1.'1'1-111'111 11-:1111 111.'1 21 1'11'11 II'S1IIf'1'H'1"'N"1 YUIIII I1z11111- II111' 1111- 11111- 111 1111- 11111' 1111- 111111- -, 1'1111-111'11g 11111' 1l'111 111 1111 1'111111-111 '1111 P- - I - I X 5 s1-1'11111. II11 '11'1-1', 11'i1111i11g1' 111's1 111'11'1- 111 NI 1' 1 93 l'.S1:.'1111111 - - 1'H'H' ' 1111- 111s11'i1'1 1111-1I1 11111111111 1111-11' 111'i1111. 3111s. 11.11. 1I.1111s111'11 - - I'i1'1'-II '1'.'1l' '1'I111 11'1' -.'11i11g 11I'1111, 1'11' '111111 111' XIIi1S.SA. 1 -:ws - I'i1'w-II'1'."l'11 1,1-i1"1111111 1I111111Y1 11-111 21 1' .1.'1'111 NI11s.K11' I.: 1'1"l' - - I'i1'1'-l"1'."l'11I S1I'l.' , 111," K' 1 11' 111111 111'111'11 11111 111' Mus. I"1:.1N1' IIII.1. - - - l'iw-I"w."1'1 1-11-1'1111 '11111 IIl'l1'111f" il 1'111'1' 1': ' 1111111 N11-:s. 11.111, I'I11'1c1.1. --A- .'1' ' ' ff '11 11111 'IIIQ' 11 1I11I 111s11'11'1 '11111 .'1-111- I1'1s. 1111s. 11.12 I.1c11:,1,1N ---- Tr' .'1 '1'r S171 ' 211 I1l1'11".' 1 ' - ' 11'11'1 IPI"I'II1'1'1I1S F1111 1512114-112151 21 1'11'1111'1- 111 1'll4Q"1g'1' 111 S111111 1'111'111 111' 21111- NI II. I.. 11.1111111111 ---- I l '1 11'111's, :111 1111111-1lllll'Zl1 I1l'11h'l"llll 1"1s 11111- NI :s.1'. V.NI1'IN'1'1111'I - l'iw1'-I"w.1'11f11f 1111111-11. 1'111111-s1s 111 1' 11 ' 11, 1- .'1'- 1-11. NI:.'..1 .'1'11. .. - - - Vim'-I 'l'.'.l'llI 1'2l1'Ii, 111111 i1111111, I 1-3 I'-' I NI .I 1' KI. 1'111x111cx'1'1:1: Viz' '-I l'1'.1"l'11l 11i11'11i11g', l1llf"-I 1111513 1'1' 1' 51' K'111', -1111 NI:s.1'1.1c111'11x1'1'1111 I - IYI1'f'-I,l'1'S.lf1lf 11-1111is 11'1-1'11 1112111-11 I11111' 11111 1111- 11l11Y1- KI A. Ii. I'111'131.1. ---- Sf' ' ' ff 'lil 1111-I 11 111lI 1'1111111s 111' 11111 1111111111112 .I as. XII-I :.'11N 1'. 'I'111:1:. 11' 1: - T1'1'11.w11r1'1' , .' I ,- " ' -1

Suggestions in the Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) collection:

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.