Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK)

 - Class of 1938

Page 12 of 100

 

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 12 of 100
Page 12 of 100Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 11
Previous Page

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 13
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 12 text:

l'l1lI11N-tlIdtlOI'l P T A Loullcl lC0nt1nued fiom Pave Imghti IIUXHI1' . 18 tum . ux x 1 ua M 11-11 s mu Leu ellutc lm than sum monllllx mort mg- Olllll XX0llllXXllllL lcllx ltx ll lIlllllNll mmm 1 1 14 11 1XNlhll ulum um DIOLLIAIII 111 1 mug 111101111121 s malls l 1 1 wma 1. 1 1111 00141111 l tum N D111 ilu L 1 N 1 NN S 4 JN ull mans Ill .1114 1 1' nl 10 1 mx , 1 1 l N 1 ll nog! 1 lu u llllll . . go IN M lc lX X 41111011 un . 4 1ctl1 .11 . S Q ll stu 1 1 4 IU, . xv UIINUIH .1.,.1xll 1 1 fn . 1 fl su .mu n uma - J Ntuu Q 1 1 cm ,Q 1. Q fl-N N 1 1 m X . 4 . c IUIN ll s 1 1 mms llllbll s ll ' ll 1 N 1 H 1 x ' 11411 1. 1 .L . , dlll 1 s l 1 xr M XX A1 xl 1 llllll 1 111 ,, cl . IH 1 Xu 1 All ul 0 51.11 lllllbll 1 mn . R llll N gs ., im fs ma u gl 1 N lc 1 f f 1 10 wi 1 OI '- I nm , g mmm S mo 111 xx fContmued on Pzffe Thlltk fflllll Page Ten IC xx il ll 411 X rcs m N 1 nr 11- KH z za- m hl , K l ns X 0 nr mm xx nf I 1 r x V 1 L a--room leap lar . mm ,, 4 . 1 111 mms x . 1 1 N N lll nw 01 L 1 1 ll xuus tlux U10 ms Juxsuul 1 lulfllc 1 s um 0 Sl .ux NCllLlll1llS and tlu QCUIIOIIIIL Q01lllltlUllS ol 1 xc 14,18 ll tllls stun N Alillllilll xv s 111111 1 1111114 1 1 N1 N X 1111 1 I0 3 x , x . I x A K 1 ul ,K 1. lr N 1 ., 11 . . 1 11,1 st uv . lv nm X mol 1- 1 . lS1lll Ull mul 1 1 ll mol N5 1 1 S 0 .,1 c 1 -1 4 4 . u .1 Mlm In 111 11 IN .1 11 g Ad ' ': ' I ' 1 1 ' ' A l gl il, w w w 1 . l I h l 1 Ul' l' lulib oi 11111 ' ' Z4 tu- Clll'l'll'1l -1 111 usv at . - - K ' ll Q11 , -1-- l'r'.'!'f ull -. M-15 -21 -ll- lt: 1- -- I U' '11 'W' V, 'X 1,1 V " .. .1 ' , 1- , 1 - -, .l Xl . U. l' '-iw: - - - I iff'-Pr uw l'n1 l Nl .'.l'1,,xm:xcl-: Uvlul-1 - - - Sw"'llI'!! An -' ' ' ' ' A Q of ilu- Rl lin -2 -"l"1:,x1,1-Lx' - - - 7'1'f'f1.w1n'fff' zl 'z' 's l- 1 Ht' I 11151 ' .' X ' '1'lfl.1'1 QU Hl+'l4'll'l'lllS FUR 151:-'H-1.r:3.1 sol 'll1- l1lll"l-llll1l'Zll cm111wt1l1o11 Ill 1 . - . . . . . J . 1 - 1 vzlcl sm-lmul IS tllv cllwl ll'Zll11l'U ul ilu- M ---I--1--HN 'll' ""- 1"'N l 'lf l!l1.'.'. '-l lI'2lllllllQL' 1 l'u1. 'l'l11 intra- ll'2ll Kl1:s.li.L.'l' . .sux - lrlff'-1II'1'.N' lm! Pl' A " is lwlllg' f'flV1ll'll T0 2 ll S l'lll-' M as. l'lNn'l's J. 'l'1-im-:m.lx - - Sw 'wi H111 lu ll'lL'l11'lll2ll'f' ,L1'l'2lfllSlHl'lll' sl-rnml' MHS.11IJml,VN 11l,M2 ---- 7-H,H'W,.,,,. cl-iss. l'l1y.'1c-ll 1lox'vlu1m1l-111, ll1L'!'l".'l'll sp 's - fl '1, ' l il Yil 'iwl lillUWll'tl,'l' of .'l"ll in tl 1l: -'ing' of 1m1n11lz11' ffzu ws ' '11'- tlu- vl1ivf aims of ilu- 1rlly'.'ivz1l Uflllw 1-z1t'u 1 ' 1""1Ill. 11 1 3: J i I S NX: ll' - 1 Sta l 4111111111-I1-cl two 51-'urs . , . . I, , . , ' v' - . A ,'. , . . . . 1- ' hf' ' ll' mulll ' I 'll' A l 5 l'1v cu-zllv an lllUl'U 1ll'Ull'SSl01l'll S1Jll'll Y 1 . l 1 1 1 1 -1 . ' 1 4' '7 ' lmll flllbilil- Ulfln W-UQ th 11.15 5 illll nf" llw tn-zxclu-1's, lo 1ll'0lll0l4,' 21 ll'Ill0- hlt ' l11l'Tl14l' WW' l1'lfl 'ull ' 111111- 4l'2lllC'S1JlI'll ul' l'1-llowslllp, 'xml to 'licl tllu T111 N2lllUll'll X lllllll l" f"I"lIll '-ns 21411 Hlislmliml l1111X'Q1'F' 1 pyiblu my 'll'l sp .' 'll 'ff' ilns j'l"ll'. Q.1'lYl lg' -l'lll- tlu- 1111 '1M1.'t'.' ul' ilu- Arclm 1 'f Cl' um l'l'1l rl' 'X I 1 "ll1'lll 317 .' l'lllS- 'IR-Q1 -lu-rs Aww-mliml. 'l'l1- vurk ol' tllvsv st ulonts falls into Ilu- V . , , I 1 - - , 1 lun' thc p-lst tl11'-- 5 5' up tu jf -ml -ll 'l'.,'v.': '12lll t ws l1Pl11'l'., l l- 1 lv f 1- I H 'ml tl--1'l 1" lll'l1 ' l ' ' ' 1 '. ' . ." 1 ', Xntzllul'1l11-All ' 'fly-Q ' A-I .og-- .1 I .' lv ' 1 it 'WI' . . K L . n s l rvss has lwvn zllmlg' lmslllm-ss-lllw twmls. , ,- ' - ,- . ' . Cm z L-cl Xlllll otlu 1' lmvns ol z 'ml- ID11 11-Vs. tm--1.'. :xml 1l'll'lll'X ll'lYl' l'l1mt ilu' , - H , , , 111-11 -ly ilu- flllll' sm-. lu .'l'C'lIl't' - llll' Illt '- l- nl ilu- l4'2ll'll4'I'S ml El l1l2'll 1l'llll'. -, . - , , . . , ' . :xml lm-1114111111111 tm'tvz1c'l1a-1's m Ulllzl mu Un' HT Tllv l1l1'llllL:'l1Is ul lllv sum-il pro- .1 A . .' . . ' A , . . lr ilu- 1lll'Sl'lIl wlv,1n-vtlxl-ul this g'1'1111m. gfr- wus lllll ll'2ll'lll'l'S zlmluzll 1ll1'llli' 111-1111 1111- C1114-If-1,--1 f I -11'-1 11-1111 1,11 1111- l'm111ms4-ml ul' :all lU2lf'l1l'l'S in llw .Xml- fwc' "S zlt- mlinjf. Swfzxls ul' V'il'- us IllHl'l' svlmul Sf'Sll'lll, llliu :issue-izliiml l1'1.i lilll ls '-rv llvlll llll'HllQ'llHllT 1111-y'l-'xr lay :111 l'X1'i'lIllX't' lm-xml i'1lllSlSllllQ' ul' Nlrs. ,11ff.-.111 lils' l,illi'111 ll. Svlwnli, 1111-sicll-1113 Nlrx. l'lY'l 11111. 01' 1111. 1,1-1m.1Im1 1,111,805 f1'1. V15 'llllf'lHl', vim--1n'vs14lm1lg Nl 's. Nl 21 ln lx l Elfll ' 'et' ww' ilu' lnllvlicily' 11111- ll l U- Wf'l'f'lf1l'5'2 ll- A- Nl"l'?"'ll1- ll"'lSM LII: 1-alrriccl 0111 in lllll :ix luvzll lwuilrl- ll"l"'3 NWI lW l111'll1l'1"'V-2 l'l2U'?"4'- 1 lf' 11, '1'1,1. pu,-I,1,S1, 01' 11,,. l,u1,111.11y 1,1-0, 1-111-111lml-1' lrmn 1-z.1c'l1 XX1'lI'll 'mcl mu- ll'f.llll f"1': W'l.' In lim-11 1Hll'l'IllS :xml 111111' ns .llllllw 'mil Wlllm' l f"l -"l ills- Nl ,, , 4 Alvl ml rim-cl C'UllC'l'l'lllIlj.1' tlll- 1n'o'1'vss ul Nl l Hllllllls If IW-41115 l' l fl ll lx l 1 U ilu-il' c'l1il1l1'c-11, 'lllil In lil'l'Il ilufm 110,-In-ll Nl 1 M hill? 41111, W2-'l QT cm '1-r'n1ng'tl1v1-1l11c'z11lm1'1l clm'vln11111v111s N1 1 Nl 'N J- 5- l51"liSllll'1'. l1lll'll1l . , 1' . '4.1'Vl I M A--1. '1111 2111V2l1lQ1lIIl1l1lt IN 11111 S ul 015' ll IN. Sll , . l'AllArllll lll lglflllllllll, all llc lf 11111' imI,,,1-1-11,1 1111.111 1 ,ll-1.11 fm. 1111s sun Slumlg J. ll'llIllllHIl llI'l'l'll, lvm 1' lll1'l ww: Ilw scllool storil-s c':11'riwl ll'f"l S'l1""l1 MISS M'U'Y llf1"l"f'li- 'llllllfll' 1,1 1111. D11115- A,-11 -.11111 Q01 -1 . -S lllffl S-l1 ml: 'xml J. ll. .Iolmsl ll 'ml 1 ' Zh - .1 . '1w1'l-11011, mv l I-l' 1' 'an

Page 11 text:

N 1N 111N1 111111-11x11 u1,1,UU DIN,-L Attendanrz qupc-111 111 Pu J 101131 Department Attenc1a11Ce D1pa1tn1en1 1 11111 1 111111x111,, 11111 1 1 - - 11 11x 1111311 1111 511111 - 1 1 1 11 1 N 1 1811 1.11111uS IC 1118 .11111 lfCO1llIl11S11lIl1111S 111 1111 5011001 11 ISI 111- ross JK 1 11. 1x s 1 ll 1111 . N S1- fsx 11111 L11 111 11111 x sw 1115.1 11 1 Ill 1 , 1 11 1 111 S1 1111 11-1 1 x D1 x1.11 1111111110 11811111511 IX 1- 55111K 11 - 1111-11 1 s11111111 111-xuym 111 1111111 111111 s1111 -N 1 11111 ' N 1 111111 M1111 1 11 11 1-11 1 1X , 11 NL 11 xx 1111111 , I X1 NS . . . S11 1 1 1 111111N11 1 ,N , 11111111 N xx 1- , x x 4 x ll 1 1 1 L11 N 111 ,, S 11 1 11111 1 11 - 14 11 1111 1 1 . - 1C1111t111u111 on P1 1011K fm 1111 1 111111 N 1 1 1 1 1111- 111111 11- - 11111 1111 11 1111111111111 Su 111 S 111 1 N 1 l 1 11 1 11111 1 IIN 11 121 1- - 1 13 1l1lS1l1 S N ., lllll X 11111 ,, 11 K 1 1 1111 111111 1 ., IN 1 11 111 . x s111111 11111 1 -- x 1111111 , 11111 11111 X11 111111 - lx 1 1 111 111111 S 1111-1 1-1 115111 1 1111 1 N 1 1 1 1 1111K 1111.11 11-11 S . 1 JI N 1 1111 1 - 1 11 ., 1 LL 411.1 11-. N1 ll 1 1 -1 1 N 11 N 1N 1 .., I 111 x 111 1 1 111111111 1 1 ., 1111 - lnxlx 111 1 1 CINIX N101 X X ll 11111 Tl 11X 1 1 X111 xN1l N1111X 4 1 1171 1111111111911 1111 P 1 1111 1111 S 1 11.1 N1111 F- N11:.'. 31111111-3 Ii. N11-.'. 1'1l1I'1'll '1'. N1 ap-3 . ' 117-1 I, 11' ' 1 1 - - This p11111i1f111i1111 111' '1'111- 1'1'i11-111111 1'1-- W1 - s-1 1'111,'1-S 111 B1'1y, M 's I3l'1fS1'll1S 111-1111211 ' 1 -1' 5-' v' 1'1:11- 1411111 T. 11z1W1'1-111-1- will 11' ' ' 11 11-11 isti- 2l1'1l11'V1111l11l1 111. 1111 1' 11111-' DQ- 1111' "1-- 111 f'1'2l1"H . - 1 1-1' 111-1- flZl1'1lll1'll1 111' 1111- A111 '- " " C: 111s vis ' 11111' 1111- 1xI'11Il111l'1' 1'i1y U1-11 11s. 111 11111' 1111 151517-151238 sc-1111111 11-111' '11111 's 11-111- 1111s 1'2lIb211'11j', Mrs. 1,-1w1'1-111-1- 11215 1'1lEll'g'1' 1-111 -1 111 1110 S1-111111' 1'1'lSS 111' 1938. This 111' 1111- 1-111111-111-1-1111111ing' 1'1-1-111'11s, XY1l11'1l 111- 1-1111'1111, 1'1l1l11J1."1 111' 1111- " " .' 1 '1ivi- 1-111 1 - :111 111-111'1' 1'111'11 'lll-11 111-1-11111111-111 1'1'l'1ll'11 - 2 -f - . ' - ' s111-- 11111' 1'Y1'l'f' 011111 1111111- 111' 1-1 '1-11, y1"1', 11-11 1 1','i1111-1j 111-1 1'll"'1'1lIJ- 1-1111111111 111 s111111111 1111111 1111- 1' '.'1 gr --1111- 111111 111' 1111' A11 1 '- 1111-1'1-11-1111.', .' 111111' 111l'1lI.'1 111 1w111'111. S11- 111s 111-1-ps il 1-1-1 .'.' , ' 1 1111- 11111i1'i11g' -"111f1s ' T110 S1-11 zs 7 1-1-11.'11.' 1'1-1-11111, 1-11x'1-1'i1131' 1111- f1l'111'l'. .'11111'. As.".'1' Q' 11 - S11 11' 111 f'1'21l'S S11l1'1' 15127. 1J1.1'Y111'f' 12 '1j1- "nf- 1-111 11111115 1-11111' w1-1'1- 1111-111111-rs 111i 1111- 1'1l11111'1'l1 111' s1-1111111 Zlgl' 11111151 111 A1' 11111111-. ,11111 '11z11is111 1-1z1ss1-s 111. .111111l11' :11111 s1-111111' 'HW f.1,il,1,m.f.,,uming- S -St. 1 .1105 1115-'1 S1-1111111s, 1111111-1' 1111' M1111-1'1'1s11111 111. ml. N, 11,11 2,1 ,I x.,-lmm, lk-1' V11 H. 151141 Mrs. N1Zll'11' 11. N11 -S-, 111111111-115' 111I'1'1'11Jl' .m'. vmhl Mlwllml in I. ,1 1, . 1 Hip.. 01' 1111' AV111l11'l'1' 11' .' -1 '1 'li 211-1' 111' 11111s1- 1111111115-' 1'1' - "1111 1111 ' z1c1'11111p1is111111-111s 111' 1111- 1J111- 111 - 111112 Yis'1.' 'l1'1' 1111111' 11-.' 111-11-' 1, 'll2ll'1lI11'll1 1111s ' ' - 1111- wh- ' ' 1-." '-11 115' 11--11-111-rs 111' "111-L 11111115 ' 5-' 1'1' ' 1"1'1111"' ,'.0ll, 11-11s, '11111 wi111 1111- 1-1111111-111111111 111' 111- z11-.'- -1 -', ' ,al .' '1111 1-11 " .11 pn' 1.' 'll'11 1'1-1111111-11 111 -111 11111'1'l'1'l11 S1-111111 211-1ivi111-J, '11111 21 1100-1 1'1-.'111111si11i1i1y 1111' 111--1' g' 11111' S1-'1 .' -.' '111l111lll 111 1111- 1711111 A'1- 1-11111'-11 111 s1-1111111 l'1'f"1112ll'1j' 111' 11 j1v1- 1111 '1-111-. Tw 1.'-s-'1-11 11:13-'1-s 1' .'-1 1111 1115" --1 ' -1.'1 x'11.' 11l1.' 1-111111111 111 311. 111-11' x1'1-1'1- 1ll'1ll11'11 111 1111' gX1'l1 '-i11- Mrs. 1'lWl'1'll1'1' 211.'1b 1l'l.' 1-11'11'g-'1- 111' 1111- 1111111 .1ll1f' 1, 15137 111 N1'1y 1, 153114. ,' -VJ 1-i1'1-1111111111 111' z111p1'11xi111z111-13' If 11 .11111- 1'1'11111 :111 S1-1111111s is -11s11 111-11-1111--1s1 11v1-1' 1111-1 'll1'll'f' 1'1-1111-Vs 111 1111- - - - T'il'.' KY1' 21 155311 11'1-1111-11 -111-1 W -1 .'1'1y g-'1'- 1-s. A1-1-p111'1 111.111 1'z11-1i1'i1' 21111- 1111 '11111' 1111- 1'1-5-'111-11' S1-1111111 1 ' z 1-'1s1. 111 1111- S11111 1'1l1101I111'111 -:1 -1 ' -ks. 111-10111-1' 211 1111- 111'.'1 i.'.'11 111' T111- '11111' 1'1-111111 1.11I'1111'S1,' V--ks - 1'11g' 111'11111'111ll w'1.' 11111 1111 :1111-. 11 xx'-1: 11111 1111-1 'l1'l 2 , 151238. w1111'11 was 111- 1'1's1 11111 1'1'11l1l1ll11' 1'1111111ll '11111 1-11111111111-11 111111' six 1'1111- s1-1-111111 s1-1111-S11-1', 1' V1-11 1J'll".' i111-1 11115-' El 11i1'1111'1- 111' C1' 11: 111:11 s111- 1111111- 1523 visits 111 1111- s-1 11s r111l0l11IJ.' , 111' -S' 11111 131. 1111- S1-111111' 111- '11 111 A1'11111111'1- :11111 1157 x'1si1s11111111111-s. l111l' S11 1- '1111111-115 11111 111' x11ll'111'l 1'1111'1 1'1. 1l'l11 N1'1'Y1'11 21 1111111-1-s 111 112ll'1'1l1S. :11111 1111 ' - zgre T 'j- ll'1 1C ' 1121- EE j- '11-1Page 13 text:

1 l .LY H,-f,.?:.., Q ,N'l'hAN C141 VI, IIIVII, 5011001 14' Elm

Suggestions in the Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) collection:

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1926 Edition, Page 1

1926

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1936 Edition, Page 1

1936

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1937 Edition, Page 1

1937

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1939 Edition, Page 1

1939

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1940 Edition, Page 1

1940

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1941 Edition, Page 1

1941

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.