Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK)

 - Class of 1910

Page 14 of 48

 

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 14 of 48
Page 14 of 48Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 13
Previous Page

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 15
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 14 text:

III . 1 H lls . x . xx 1 ION I0 mm m 1-xmu 1 . N N . nu 4 H Nw . 1 X 1. 1 N - Q . xx 11 111 1 lt 1 100111 1 mu ln mx. 1 . mN . Q 1 r IOIN Xu 10 N 1111 01 emu ll v mn' . 1- 0 nut L w 1 thuv IIIONLIIIOIIT 1101 1 . 1 . N m X 911 10.1 ll lllflxlllh Xwlc umm 1 0 nv ll x N X tll M- N plulwlmnl . . N 1 le-xx. 1 num XXlNdNIll0Xll1ll3 .N . ll NIIDPXQ 16111 an m vu I0 1 4 1 ox cum ll . x N ll 1 0 In x . 111 1 mu 111 4 . N U . nn N 41N 01101 1 N N U ll' NK lm U 1 U 1 tl INN L x 1 4 . 1 N u IIN xmx 1 uc mu xu 14 xo 1 dll ll 1 'N .N 1 1 npr w 1 IIPIJIUKIL, H mul rn x f s . 41 to sauna 111 wx C 611 1 114 1 - nm 1 X N . N ' N 4 1' H101 n x 1 lm , 01701 Cfllt NN 1 4 N 1 X xxx mln X . N X ., 1 1 ' N . x 1 ' ' ' 5 I fl'N IMHX Hu VI! KHHIPHI X IX KHIINIHIH N1lIUUlN XXIII X XXI KIIIII1 l'l,li NIIIN MIXIX ul IINHPHN 13 T11 If I'Iz'IT f OX vwirs ugm, mm' ilu-rv :xrv tl ru. .XII tl h'1:' h'1c'l'.', lmllow 'l cts, il 1,n1ic- ' ll s, 'lil'- uivvn vlnaxm-v for tlvlt .wrt of i'Xlillll.'iHIl in st'1 ' ' fl 'llil1ll'K'Il took on il llillilly l uk. A wlnivlu tlw bully ul' ilu- 4-hihl Ins hzul .ts .'1'11'0. 1011 ut' pllynic-all 111m'm-lmllts wx-nt into 'Xl'l'll- 1'ZlliSfIlk'llil'S was iI1I1'ml11c'1-41 in 19115. 'itll tio ' fa 11 ' at S1 -'iiiwl ' t"'LlS. The 1 Imfiv m-lmml -1s Lfllitlt' in mvll ta-:1111-1"s 10:1-I inst' 't I "l'2l1'll Wm-k you - lx. The- thing' w-ns fUl't'i,,'ll t luv -xl L1'iA all ls '- s. l"t'ilfl1l'l'S of 1 lfrn 4-mu-. 'llll my it.w'1.' sm'vl5' 'glevtm-cl. ' tilzl- I 'H - 'I' ff ' 'fl ' jltt tl i"mT. 'Nw lution was not Ntllilild, mlitlu 1' V1 Vo t- ll ru- dust ' - In-f"111x0 21 m'1t11-1' ni' wt uly. 'Vhv 1lll'k'S. 'l'l "l'f'l' S Ulu' 'as ' " V 11: wwf-' A HI" 1:1111 1 F " sy Ht' ll and 'Fifi- .I1 :my 'Hle-1-st 'H-t" tlu- vmllxtry 4-uulcl pr rm-nt. -'.' . Ulm --lim' oxm-1-4-ima' lbl'1'ZllllU inc- mlm-nt XII of this was tlw rn-sult ul' pour trihutv In upon on-1'y sm-lmul 111141 W4-nt ou with 11111111414 ilu- l'IlVil'lllllllUllt ut' thv 4-hilel. T11 I' 'st stvp mit' ':l yr -Tion. Co Ivtitiw pllysivzll drill W'l,' t nmkv tlu- V m1 it.' walls, its l-wks, its lu' gl tv '11 Z1-xt m-vm' sun In-t'o1'v in tl .' fl mls. Nh: l its 41s-c'H1'z1ti IIS!-XVl 1' ly of tlw ffllil- Nfotl xx" vllllvs lwmlllel illtm-lwwtwl. 'Flux 2011- tll'k'lI. 'ml alll 1-Ixv wulllnl I' llmv. 'l'l ".' seq ' 'M' '-'X r splvn4li4lH1z1t it 'S 'Yeull dun-. :xml tlw rm 'ult XV'l.' tI1'1t in S1-pu-1 llwr, to 1-sc tlom. H111 it mm ln- z ' ' 'lu-11 IENV, In 'cl ill'IP2ll'tllll'llf V'1.' 'uhlv The by jtl ' Y I K' lf: 'Vg' 1 ' ls '1 WUI In I ' 'ul 4-if-' S4-luml SllfN'l'Vi.'iUIl, :xml that w-1,1 thx dv- that The sim-kxlc-us in ilu- svlmuls was 1' 41110:-ml 'art It f I'hy.'i1'z1l 'l' 'z' inyf. 5 ' U V. Mi ,'.' H '2l'1' NYiIli:1rnsu1'fl1i.' fflj 'Q s - f-ted Thv mul uf l'1.'t X1 zu' IDl'Ull.2"lI. Zllllllllff thy in Hn- pusitiml. :ml f'l'Ulll Hu lirfi. tlu- lawn! nrmj 1'4IllI'2ltiUIl'lI UH1f'l'T2liHlIll'llfF. :1 Q'l'2lll1l

Page 13 text:

T11 Ia' U lfI7'lz'l1'lU,X' 11 Physical Training in the Schools 1 1 1 111111 111111 111 311 111111 111 11.15 1 Xlllg .1I10u 5.1111 1.1 191l1N 111111115111 10 5u111155 111 115 015 11 1 . 0 11 11111 . X 511111111 1111 11 111 .1 511111111 111111 X1 15 11111 111 111011101118 01 11101 111111.1111111 1111111 111.11 111111111 11.15 111.11 11119, 5111001 111.15191 111 11111 111111111115 111111111 ll 1151 1 111111111 11.15 11111 111111111 .1111 5.11101 1115S 111 .11111 11.11111 .1I 511111 1111111111 11111111 .1 111.111 11211 b.151Q 1111 1 1 1 N 01111 1 1 11, . 111155 111111 111 511.11 1111111 1 l1t1XI11I11Il1 1111111 1111551 1111 IS 1151111 111 11115 5111511 11 11111155.111 1 IN Nllblll I0 f111111 1111 1111 111Q.111111q 1 1111111 111111111 11111111 1 1 1 5 1 1 11 15 111111111111 .11111 1.111111 I11 111121111111 111111111111115 .11111 111111111 Q1111111111111 1111111 11.15 1111111 1 1111 1 IiX11h NX 11 ll 111 1 1111 111 1111111111 1111111111011 1.11111,1 111 111 1 ll 115 1 11l1N 11111111 1111110111 51.110 111 1111111311 1 11111111 1.11 11.15 I1111 .11111 1111: 1111 1 11111 11 15 11111111 :11111 11111111I.11 1111111.1 1011 1111111 .1111111 111 1111.11 1111 1111151115x1111 11.115 13111 111111 11111111 1.110111111111181 11111111 01111 11111111 1112 111.111.111t11111111.111115 1111111 1111111I.111o11 un 5.1111 1111 11121111111 111111111 11 1 11 5111111 1 11 11111 1111 111.11111 111 1111 11111111 .1 111111109 to sua 111111 115 13111111 1111 1111119 11.1111 11111111111 .11111 b1oug11 IIS 1111111111 Ill 1001 11111 1I1N 11.111 11111: two 111111111111 1111111111105 N011 It 1lHN 1119 111111 21 11u11d1e11 11l0l1N.lllfI 111111.11 IIIJII 91 1111111 I1111I11111q 1o111d and 5111111 111 I11 111111 111 I1 1 1 1111111111111 1 11 1 1 1111 11111111 5111 XX 111111 11111111 11 IS 11111 '1 511111111Q111 111 1110 5111111115 11111 I 11111's11'.11. '1'11.11N1x11 1111' IN 1111: 111x11+-1111a11 511111111 112: 1-1111-1:11-'11-:x'1'11 1 . ' '11N 1'lI'l3If11"l'Sl'I'1X1'l'lI1,1 1 ' '11' 11'1"I 1112-I 1 I- '1 z' ' 11- '.j"I1 '11 1 '- A 1111" K' 1 1, "' 11-1 ' 5 -1 11 15 ' 1-. " .' -. ' H11 ".'1 ' 1' .' 1- .'.' ' 111' 1.'I"' '1,z "J 1' .' ' 1 1- 111' 1 I11 -1 "111 I 1 .ll'lI.,7 1 .' .11 II1' 5-1 'I '1 A 1'1' 1 ' ' 1' 1' ' I V' 1' ,' "'1k 1'11'1' I--1: 11'1' .'5' . 1 1.,, .Af -, ,1, I . .- 4 ,1 1 u I. 1. 1.1. I I 1. ' -I I ' 4 u A -I , u v A A ' . - 1 A 'fl' 'A 1 ' 1' ' '1' 1 ' ,'. I ,1 '1 1 1' lj, 111k 111' sz11'111' 111111111' 1112111 1111s, 1111' it 1'11s1s :111 Suu- 111' 11x111'1'1s1-, 111', 111 sI1111'1, 111111' 111111o1'1u11it1' to ,Auf . , .. L. Y . . 1- hs ., , . 1 , ' . . . 1 I- '1'I111 ,X1'1I111111'1' s11I1 Is I1'11'1. 1'1'11111 11111 1'1'.'1, ' 1 ' 1.' ' ' 1 1 ' I ' 4 1 . 1111' ' 11'111',' sz 1' 1j1'11'11'1I .'.'1I118 1 11. 11111 1 ' ' . I . 7 , 1' I' 1 ' NTU' I . . 3 v 1 1 5 V I H 1,, . .1 'l'. A- v. . v Q v. . - .lv ' A1 . .'1 .1 X Aw .Y VV. 5, ','. -.I Y .F sl I ,N A i 1 l D .Ii .1 1 . . 1 V I 111' 11 '1 , 1 1 11s11:1I 111' 1' 1 - ' 1 111' 1111 1 ' 11 I. ' ' ' ' .X s-11111 51111111 1 111' 1'I1111'11 WI 11'11 111'1 1111'-I11'11 11111 -I1111's 1' ' 11 1111 '91 1 1 SI' 1 1' ' -'z 1 ' ' .' 11'11'I', 11111' 1'111'1-' 1 ' 1 ' g . '1" 1110. 'I ', ' 11. " 1' '1'11,- ,,' 'ai .J 1"'. " F1 .' V'Page 15 text:

ii 4 Null ., ui . IIII NN 1 i 1 N xt 1 1I1t1o11 Il 1 N N4 ., w N 1 111101 1 ut I 1 frm N 4 X 1 t I Ill tN t U X U1 I J N 1 4 N X NN N l 1 N HHH! N X t 111, N I 0 ' 4 XM t 1 1 I ' Ill N 1 NN tillltr Influence of Novel Reading N IXU U IN! I X It l x K 1 P I I NIU H N 1 Ht N X I Q I N 1 lllullt x XX In it N tl! X N 1 14111111 1 4 1 UN U 1 xt . tmi N I it I Nt 0 I 1 N , 4 . I 4 Ilhf N 7' H lp' 1' If I 7' If li' I U ,Y IIS vIi5'sit'ziI trziiriiiig' fIi'iII iii tht- I: AI'-t'11f f IIN ' niI is I't'tIl1UI!lfLQ' tha- thift 11IlIS'lIlt'C to 21 IIIIIQ, :is mziiiy :is tmii' Iitiiitlrt-tl t'IlIItIl't'll of this min' um. In 1-:1c'h svlitml Nli .',' Whitt- 'Lp- mi it- g'i'z1tIt-1-tiiiiin-tiligiiitIi'iII:ittI1vs:1ilivt'li1v. points ei spilt-iz1I Ill.'IJl'f'ItlI' ut' "1 t': ' und I,x't-ry whitt- whihl in tht- vity zippvziiu-II. 211111 N211 't21timi. Sh- is sti'1-ysiiig' :ilu f"21Illl'.' for with tI1t-gwzit Vinh I-iwnwtlt--I with IP2ll't'llIF :mtl 4-Iiiltlrt-11. hy IIZIYIIILL' um- tt-:it-In-1' 2lllllllI!lIt'l,I in Init-mis, with what t'Il4't'I'N llIltI w:ii'iI spirit 1-:1vIi IIIIIIKIIIIQ' tw Ivzifl in gzum-s th' z ith. ilmiiiitliiilu. tIit-iw with Ilt'X't'l' :I st'I1twI I.l'2 turv ,Xt tht- I-1141 tvt'th1- j'UEll'il tlziy ut' it th iw : lcv -it siiiqvsiwt-II it Iwi' IItIt'I't'NI :mtl tim- '-ihlt-. ix IUIIIIIIIWI Iwi'tlitw-iiti1't-vity. I iw- :1ix':1i'fIN www' rmuItf Iiighth g'i':1tIw. 'I'h4- I-ml is mit iii sight. wh -11 it wniws to I I'2IIlIiIIl! svlimilz I"ii'+t :mtl St-'mul gm: If-s, Itmlqiiilu' tm' that iiiip1'm't-im-lit ut'st'I1tmI zi I '1111- XX':1sIiiiig'tmi Svh ml: 'I'hii'4I arrzitlv. I,iiit-uIii tzi,,'t-s Iiul' tht- ht-:iIth nt' tht- t'hiItI. 'I'Iw D' 'irs Nwlfwlz 'I'1'Hth ,u'l'2ltIt'. IIi u'h Svlitml thv Imwt must IIZIYQ' In-tiiiglit lllIIt'Il nhl. hut tIn-i't- is ix.ii'fI lwrixv Irvin: g1'IYt'I1 tu tht' S1-wn1tI xx'-ml. imm- 2lIlt'ilII. .X1'Iii1u1't- muft Inzivt-. :mtl ViII This yt-zu' Xliq ,Hit-if Whitt- wat 1-Iwtt-:I Imw win. its gr'-:ttf-st :ww-.'sity' zz Ifrn tit thiq hiilitti-yiwim hip. NIBF WiIIi:imf rt-sign' :Htmtltttt high Ft-Iitml. 'IIIWI1 that hvait' 5" cys- llllil' tht- wtwlt. :1li1I wht- IQ iiizihiiig' tht- wt Vk gm IUIII uI'tI1t-wairtlN-Iitmlfliillst Iw wui'Iu-tl Vt.1'. in with grvxit 1-iii-ijuy. 'I'ht- Witt-1' si1ppIy '-is :mit WIN-is II11-st' thing-F I2lIi 1 IlIil4'l' IlllI'1' tht- i't':1tI5' iiuilii'm't-tl Ivy IIINIZIIIIIIQL' liItt-rf. Ial'I.tll'l' wuiiiiu-tt-ill tt-:lt-In-i'. wt- ii iw im .'.' 1-fs. .XV rv iwxt yt-:ir tht- tIuwii1g' t'miiit:iim will ht- IlIi14,'t'tI t'IiiI4Ii't-ii wiII Iizivt- :if ith-:II :iii t'llYIl'trIlllll'llI in ii :1II tht- hiiihli 119. 'I'ht- im- tit' zi F21 'tary wIimiI :if mm Iw tliiiiitl. . .II IS 1-, my thws nut :ipyily to 1'1" ' I us z:iitI tht-11. iiit-tmti':1st.It-z1i'i1 hmx' tI1t-ptmi'tit'tv11 It Its. siiiw tht-5' st-Itlmii :1t'I'wt our zitd think UI' tlmfv whu uri- iii ax xvtwst ' ton tituth- ttwziiwi Hlll' t'vIItwwiiivi1. IJIII it rc- them tht-51 iw 4-:mntvt Iii-Iplmt 4-nmlviuii tIwi'it-I1 Itrflff IIliV4'IF.1lIItI hy' "lltlY1'ISH XX'l'IlIl'2lIlItUIiS unitfyiiiimtliimtix'itI1tI1t-imm. uhh-In imi'ti':ny wail t'Il2ll'2lt'It'l'r iii' wlizii'-xvtt-i's tit' t'ulll'ft'. tIn-rv nrt- wim- 1-x-vptimis ull ixli'-Ii:xi't1tr'm-tn Iitk-. ' Imth sith-3. hilt. :if il at-iwi'ziI l'llIt'. th- I-I rt-1' Iii wiht- tum-I5 wvIv:1i'ii llil1t'huI'twut'I:1ssvs vittw wt- ,wt ut' pt-tvplv iii vxtrt-iiiv wt-'iIth :mtl 1-I' lwuiilt- tit' wliiwh wh I'IlHXY Iitth- :mtl ut' whivh I-xtiw-iilv ptwt-i'I5', tht- iiiuiw- wt- I-tmiv In tl-vI that iw t'2lIl It-:wit vt-ry' Iittlt-,I-xt-1-pt thru lf"II I Iv. uni' t'+-Ilmvim-ii :iw tu lui vzilittwl t'ui'wI1:it thvy Ihvy' 1111- tht- I-xtiw-init-Iy' rivh :mtl thv 1-xtiwiiiit-Ig' :iw-. i':1tIit-i' thzih thi' whzit tht-5' Iiziw-. 110013 aiiitI tt' must wt' ii. tht-5' zum- zi iwupIt- rw Xu"IQ'lIsti:lt'+i1l:1iHlUsWitI1twwpIwuI' ' its hints- t'i'tmi viii' Iivt-.. Ht' I-tiiiiwti, to at t'k'l'1'lIII hut tvltl' mvii. :mtl thnx iiiztlw 11.' syi ip: him' txt -lit Wt'rf'ItIlt1lIIIIZt'WIIIIIIll'lII.IIIlI two twI'tt'il with mziiiy wIiuii1 wil Il'ltI IH'I'Ul't' th-spi' WI. ,XII IIIl'.Y :iw t'wi'gwtttAii. :mtl hmm-tiiin-N wt- em- inf iwwpvlv :iw :it't't-vtt-II hy' tht' tim in whiwh thty tlim-tl tu think Ill'IIl'l' ut' thw rivh thztii wt' tht- Iiiw-. :mtl IIl1't'HIl1IIIIHIIN xx'hi4'Ii FIII'I'UIlIl4I tI vm. .mn-, Htl pt-uplv I-I' mtv wiitiiiyi ui' inziny vt-ritiirit-s N1 "Ifl'w':1+Iii1Q 1'Ii:iiig'4-Q tI1i '. hy I-i1zihIi1ig' us sign vziiiimt IwIiIwtI1tN-tit'tmI:i5'.hut tim tit'tt-ii In I'i1m' tht-ni ht-tttfi'. XY- iwilm- Hum- I'i1IIy wt- thi-gt-t th-it. :mtl iiulgt- tht-in Ivy mix' tiim-S, thv iiiwtn wzii in whivli tht- twin' :iw .-mm-tiim-s It' iw- wmihl t'm'm :i ,iiixt wpiiiitm wt' tht-ni tn-zittwl lip' tht- Vit-h. hmx' tht- Vit-h hmk I wit Wu sIIullItI Iwvtviiim- :it-tlilziiiitt-il with tht- :luv iii xxitI 4-mltvltiiit iiimii tIiu.'t- who 'Irv IIUIIUIHII Whit'h thty' lim-tl :ini thv t'4lII4IIIIUIl5 whit-It 5111'- tht-in iii wt-:iItI1. :HMI htm' tht-5' think tinli' txt' I'4llIlllIt'1I tIit-iii. i 'ii Wt'VvmlnI'tIliS:lllti1g'tIlt- Vit-h. I"m' illl 1-xzliiiplv. " I'I:1i' 'z I In-is" i. :I Iw'-Ii

Suggestions in the Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) collection:

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1907 Edition, Page 1

1907

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 1

1909

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.