Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK)

 - Class of 1909

Page 10 of 52

 

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 10 of 52
Page 10 of 52Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 9
Previous Page

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1909 Edition, Page 11
Next Page

Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
  • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures
  • High-Resolution, Full Color Images Available Online
  • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
  • View College, High School, and Military Yearbooks
  • Browse our digital annual library spanning centuries
  • Support the Schools in our Program by Subscribing

Page 10 text:

THE CRITERION lu M 1 ll 1 N no lldll N I 'X N xi 1 Xl .N N 4 N iuvu f- N , N 4 . QI lll ., N ull' ix N . . N , INXS .- N N 1 N -x . N xi 4 1 N lNK N N Pl tlu loxul in 1 N 111 .N ii in qN ,K , xx N X 1 N 1 N 1 xx u plain N muw 11 -X mis il 1 4 , x N , x x Xiu. 1 1 N . . - ix I N N xx . 1 an cr ii 1 1 Ul 41, N II g lllll 1 i X . 1 . I N ix N lui 1 N N 1 Ill N , NN N X x N N N N if - . 1 xx 4 X x N , N , N . . . . .1 ,, - . 4 N N . S X .1 . Nl X ilumx Xi. 4- . . '- 1 1 N N . y X won N . N 1 XXIII N 1 1 i lx 1 1 , f inn u u iiievi in N A N is in . . N is 4 ,N N illixx lfulwmi in 1 4 8 tlu-5' luviiiul liim tlu- num- 1'lllNl'l5' In i-ol --tivo yi- lllclzilumiziuf. :i l' tl1'1l ytllll' 1-lnililri-11 bi- lllll lllilll. lillliflll Iluil lu- win fixlli lll'l'hllll'lll. Yu l-rw lli-lu-lil. ilu- :111-11:1 li'1.' g'1'mx'11 t ' "ow lliis gL'l'l'2ll in-fl llull lizif llllllll1'l'Wl j'4ll1l'llllll'S lui' lil: lriiriiiiigg illlllllllllllf 1 nil. ll's of- ll'l- mul ll2lIll'llll'rN. 'llt'il4'lllllt'SQ'4'llll4ll'l'll1ll'f'Ulll'X l':-uiul tlu- lllll'Hll1lll1'l'l'll. unlzinu-il wilfls ol' 'l'i-11- :mul tlu- wi-rl llizit lu- was iuwl llui jixlly. lllll llu- lllllllglllil' ill. his llf"lll't' is lout l'i mm liiwl ri-:ll .XlllUl'll"lIl lll'l'Slll4'Ill. .Xll tlu- ullu-iw six 'l t. lint tu lu- Yiwu l zigznin in :1 ll-W yi-airs. luul lu-4-11 liiil--'lisli mul l'2l.'llll'll in lll'l'l'1llllg1'. um Ili ini- zisri-iulili-il lu 1-lziim lilu-rlyk lvirlli llll'll!'lll2lIl4l'l4'1luIl. lll'l'l't'I1Illt'2lll'lfllll4'llIilll rif-'lil fm' l'i'i-a- nu-11 ul' 'lu-11 -.'.' vi-. 1-l'llu-wi-sl.'1.'llu-iiiiiii-4-il lmnplu-Iiil'Ilu-xx'i-sl, 'l'lll'l't' lu- wax. llu-gil-:111-sl iuziu ill' Ilu-ui :ill lli- Villllt' l'1'i-1- l'i'im1 Ilu- lmiuls ul' 4-slalliliwlu-fl iiuuli-. t. lunlil, 4l1'lt'l'llllIll'4l, tl1'lll2lIllllllQ.L' lllllll- i-ilxluiii,:1ilx"ilu-ing'liiuli-1' llUwlllM'l'l1ll', szlvi-1-mif ing' lilll' liiuifi-ll' zixul fliriuliiug' lll'HlIl Illlllllllg si-in-ru-4-, mul Ill! imu-lv lllll luis ll2lllX'l'.lll1lj"lllk'Ill. Il1'1I lii: lu-zirl :ii-I-iw-vi-fl. Ni- ' -1' ilill l'i'm'i1ll-1u-i- siiiili- iilzm- 11114-11 ill" 'l'i-iiiu-vi-i-, :1 Sll'lIlllllA11' vi-iniiiimiwx-'llill. l-i.'1ui'y lluiu wlu-il it plll .lru-lawn 211 llu- lu-lm iuiixt 1-ll um- lu-i' mu- Yilllillll Mill In will' -lit, nl' Stall:-. 'lYilSlllllQ'lHll guru-. .lK'l.l.K'l'.'llll gi u-. lu-1' iii ilu- liHI'lllll ul' tlu- lu-uiilw f - Klz1'.'l21ll. tli- gn-:ll iiitn-i'i-in-li-1' ---fzill gmu-. luvliw. .Xiiflri-xx' .l:u-kim z1l'l-1-ziiw-nl ' XY'l.'ill- Si--'ssl 1 lziifi-:Q ilu lu-:ul. 'l'lu-rv wwf il 211-:il irlf-'Ii-in iiiuiii tlvit mi .'.' inn. zuul so ll'll0 V'1.' lu- lizliuliul. lull il w'1w rm-zilly :1 I-sl ul' .liu-lxmi. In ilu- iiiil-rl-sts ul' ilu- pimu-1-1'---ll - " liuu- ls lu- fm' tlu-m. in' zigziiiist ilu-ui? 'l'lu-rv lu- lrzuulnu-11 ul' 'l'i- - .-.- vi -1-- --tlrl tlu-i' " 'mc lim silf :it tlu- lu-:ul ill' tlu- t:1l+l1- slut -ly. sri-ru, in mu- yi-'li' l'i'm11 llu- lllbllff' lu il Ji-at in tlu- :ill-rl '1' :i tiqi-in Xli: llnllumii :irixi-s lil :unlu- N- 'lt -. lll1'!'l't'11ll4I2lrl. Sl-zillllily'lliif11121614-1'lug'ii'i'1ll l'ut wlul 4-am limlluw Tlu- 1-uri 1-1' ol' this um lllilllllllllillllxfllI1'Q,'l'l'2ll pi'iiu-ipli- ul' stzlli- riglils ill lirin-l'f llisti ry luis l'.'Nilf'l'll to ilu it, lmt ill--lim-il ul' .l:u-lwml until :il lust lu- sits wills it mills lui' worils ul' lmliuul 'liul inn , 'A cl lllj' tlu- lrzip ul' M't'l'NNlHll 4-ls-zlrly' fp ' mg. 'l'lu-11 tlu- zi faint ski-ti-li ut' tlu- Q'l"lIl4lQ'lll' ut' tlu- 111111 is xli lt. "'l'lu- p11-siili-ill :1 I 'lfllu lt "ii-'s QlV4'Il. Stl-ii' g' l'ru1i1 tlu- 1-uw-In-il :111-11:1 ill' Ilniwiiigli ilu- lizlll. Wal-lil "lll1l llii-l'm'y" iuilitic-i-111s tl1Q .xlll'l'll"lll si- mtv- lui: liguri- 1'llNl'N. lli- lix Iii: vzigli- vii- iiium Vail 1111. 2lIPl112lI'S in tlu- iiuu-1 ruli- nl' :i ,iii time ul' tlu- zuul lll'2lWlllL1'lllf uplm-iuliil ligiiiw- up to 'ts lull Slll '-11u- l'Ulll'l ul' lll4'Illll'S4f'Q'. lu-iglnl. lu- lm 'lu-s 4-vil grin imi zliul pri-si-1' '1-N lllll yinuli-i' lu- mziri-lu-y :it Ilu- lu-:ul milf llu-1-mixtilllliim l'lll'lllll'lf' yi-airs. .XS lu- ':iy.'. ti' r mps zi gi-lu-rail. ycl il lll'lll lm' :ill llrit, 'lim "'l'lu- miimi. i1 must lu- im-si-i'x'n-rl." lay' lii: s:u-i'ilii-i- :uul Vllllllllllll 1-iulimiiu-1-. win: il l"1'iml 1-vi-ry lizittli-lic-lil ill' tlu- I'l'YlllllllHll. Il2llllt'Ul'll'llllll4' lrmu tllQ'S1'll2ll'llf'5Ul1lll.'l'5 tlizil limm 4-vi-i'y veilli-5' iii Ulll' lniul. l'i'um 1-vs-ry mili- will live- -1. li-ng' -1x "Hlil llii-liui'y"' Villl lu- in on tlu- lPl1'2lS2llll llllblllllillll siilc-. fl'Olll ilu- lirsiuu-il lvy lu--irtx tlrlt low-11 lu-ru. l"1'ui11 Tliis ships :il tlu- wluirvi-5. l'1'mn ilu- Trails ul' llu- liulizm W'll'. Inu-li In ilu- si-mill-. ilu-in XVII' 'iul lnmitc-V. l'i'um ilu- liviilf-' llllllllS ol' llu living tlu-11 Ni-xx' Urli--ins, zilul 'i.' tlu- mists cle-:111-el milliimx nl' ,XllIi'l'lI"lll l'1'i-i-nu-ii. ilu- Ulllilll vi-nl 0 tll-t lllU1'lllIlLl' ilu-rv sliuul J'u-liu an vimctm' uw-1' lip, lil'e- llu- Vuicw- ol' ' -' "il rs, "'l'lu- imimi Tlu- ulil V4-ti-i"1i1 lil"lQ.L'llll'lllS ul' l'hi,,'l: lul. Y -:il W-it must lu- im-si-1'x'i-il." ilu- linixlu-1'ul'tl1'i'f wurli lu-gruii ut l',llIll'6'I' llill. .lzu-li' , fixty yi-'irs luivi- vzlliiflu-cl Simu- :ml tlu- 4-stzilulislu-1' ut' ,Xiiu-rii-:111 lll4ll'IWIl4lt'll4'0. im ,',' ' 2' tu lllf' rc-sl. 'l'l1y luuly lm: 'ts lt '4 :1- lu-l'm'i- tlu- wurlil in tlu- ii1'l,ii-slyul'1i"1m1pluml, inf-' lil'u'f- in tlu- Q,'l'l'2ll 1-4-illrzil Vzllli-5' ul' llu- ii '-r. We l -l alll no limgi-r ai 'l'-1 1 -,'. 1--am. '-st. lint 21 .vm of flu- llilllllllfwil lil'-'iiro ul' llllliililllljl' 'l'lu- lin-feul'party.'li'il'i-:iw-1411-iu-lu-rl:il ll-y l1'.'l '51 '-'iuvi-. lliy' laxiills 'iiul l'i"iillie-.' luivi- yu-i".'lu-il. .Xl't -1' H-yu-:ill-il 1-:ills lll'Ulll tlu- yu-uplv mul :I vNvll2llf'Y4'l' ul' :rm-il tlum li-1:1 flmu- livi-s :mil lUll2'SUl'l1'SHlillli' inte-ilqi-st iuililii-:il strill-. -Xnf will livi- l'm'i-vi-V. -- ' .- "lr lll'l4lf- Im-siili-int. ,Xiil ull l"i'x-in 'l'I'1'liI-IH.

Page 9 text:

THE CRITERIU WASHINGTON BIRTHDAY NUMBER VOL V ARDMORE OKLAHOMA FEBRUARY 22 1909 No 2 Eulogy on Andrew Jackson .1 mm mu s um 01 , . li 1 s ut mth 1 0 x. N o xx . I1 111 N Nil . 1 nn x mm . 1 . Il IXKII S 1 If ll . I dl 1 ll loub hbu ty dxlll., tins noun .vous tc ll I x ng ou mon .111 x . ue: n1c.1N111ul hx tl1.1tsoulxxl1os L Q x 14 11014 u 0-Qs 1 14.1 lllllL at gmc lllllllllt lllfllllxlllil has known 1.15 .11 XX lSllllll..gt0ll gum not on x us Juvug rut us ..,Ud1LldllN1l11J 101 1,101 .lx .111 1.1 1011 1.11 1 5 mug uumx M x .1 tum dlihlll N umm met ac 1011 .mc puts stlnig .xppcaler Il ,, N . tmn thu dn 4 mc 11101111101 X111Q11c.x, neu put lt thy 19.11 1 mu ll Slflld mn was IQIIQX L .md thug mx 1 S . N11 cl x 1.1 mug rumor x txue X111 . IN .lu s 4 s 1re.11.1l1u thi llgl ui the states to lumix tlux ummm mto mg m tx ms 0 0 .1111111 .1114 slum 1 cm s 118 me 1e1 Into neu 4.50 .md hue 0 111 Xu 1 lCXOdtl0llS lt on to twn gum 1 . N rr o ld 1111111 was u rhux Lwksoll H10 otispl mg of Smtcll I11sl1 stuck,110XN.1s 1 dt dll cwnlx dm mthout 1 fathel Q hue but was kmd fox a b1dXCl110tl161 and the guar rhau allsgols of Lueatlu-ss pox 9ltX and help lesgness matched OXQI 1115 Ll11ldll00d Hls mx mod slmpu It di 11111111 the Ntllfg of la uxu ut mu I u in talllt1P0llflLdltIlltl1 1 1 ll mn IIN nu was 1.1 1ll111e11.111 C1611 ea 1 1 It ll t 21111 .11 .1 .1 14,11 xnxx IINLOUIIUX ll ll Hn x 0 stlllgvle mmed as lIll1lJ,lIl., mm um 0 flu N0l1ll..,l'wt 0 1 luollltmlmlx mldmxs ue hun 111111 11411111151 111 x f mom . to NUIIOXX xxltxm + 0 fllll xc so S01 . But thL 813111 0 ustmx lmouu OXGI muh flldli lme-0.11120 I RED TLCIxk R All l1'I' .' 1' 'X st I 1' ' o1wgv'1'o-xt mln- I .'l .' - -1 ' sl ' - ' xg " 'A ' tl 1 tml 'lU2l. M itll .lllclm it W'l.' tn tuawln rclig- l' I im . I A "S U"1a ' ' that icmg willl UIOUUI'tU1l0V0lU1l z 'sg " xi me ffll I lf' 1' ' " A tl vt Hi ' 'e f' 'ill it x'-lst slm 'tlw VZIIIIU of l'1w we-ll sul 'its 1101- -ml l'llll2ll.H 'Fl 1 I' 's 'Mt 1" :t t11't llll'.'0 misus ' I, -11141 with Phlyflilllll to sh rw ilu- In--1 nw! 11p.111 L51 l 1- 't " .' l '.i - '."s'1dc- xml'tI1lcs.' of 1" 1,13 'lo ,xllll'l'il"l 't Ins Inlxmlalu-ef. 'l'l A ,'1' Q" f .' ' 'g 1 '- fwt, lnuv '1 to Imluml all tllikfl' intu two 11cvm'- ami - ff 1" 1 1' - 1' 51' f thc fililiflzg' fa "Irs of l'iViIiZ'lti0ll-1'iVi ' ll Hlig- "' ' ' .' ' ' ' ' Y ' '1' ' ' ' ' ' ' '. mzxlllxuml, stf-' li' 0'll'l10St, ' .'0i'l"llPl1 lm- 111 111- 1' gf' this vrm1lni11z1t io11 ' try munity fl'0Il1 vhilmlllood by .' " ', "lau, Inns mul Illilllj' vnlizmt IIIUII, :11111 sim-0 new oc- f'ElflH'l', nmtlwr, sistvl' or S1ll'YiViIlg brutlwr- M." s 1: 'l ll0X'11lltiK'S,tl - -'z ' d tho Sf' Xlillllg ' 1 jxt N G l'T'll'j'- x -' "'f mlutu' 'nw 1'1' ' '- j - .' ' utrps f lf' ' - A - ' fhlbftll to Qi 'v tl x ,-I-1 I .'.' 011. 'l'l1 - g '1' T1-st svi' 1l "" X ' " '1'.' In-ml l' IIIOIIOII. 'zu ' 1' 'f , ls' II' ll-s." ' I lf' ff - '13 .' ' ' ' -'Cgll 'xU'l - mi 1-ssed f' 1 1- 'tl. Ut' ' 1' llc tml' it up, lnut 1-qllzlllv' -s s ' ' " ltiep 1- .F"t' - 1 r-'l. Klux of I+h1g"li.'l1 mst, raxtlnm' I' J -mu- 1z"' Q a 1ll-1 of the 1l'lti0II. I t tl - -t' 'ml hurl ' X 1 IQ' il .I -H'cr.'o11 'lllll il A 1111-111-. Fin' llu' tl 't tl' Q' iw' I l bi' all ' ,X ori- wu .' Ill' 1- its llimlm-mu :111 1' " '?A K " 'lt P, ' A- ,l. .,, . - ' f... - on It "lu tim 1' 1' - ' 1, ' 1 H Pod s- l.'l'.'t-"lf" - '-e f X za: "tl "l' ' .' Vt! l 'tl, tml l1l'lll stvylvcl 1' rtll. 'l'l't ' A - H J .' K. L+, L. I, J .,L. l,ft. . x Vi . .at ,.V.?Page 11 text:

THE CRITERION He Also Serves Who Stand and Walts IIN tx ll x 1 11 1 1 w N N II llll ' I N Ill INN I , Ill III1 1 Ill? X N 1 ., s. X111 111 1., 111 ic 11112 s 1 lls 111 11 . 1 1 Ill 1 ll S1110 N s 1 1 11I 1I1m I1 111 1 - 1 1 111,011 IIS 111' 1 ll - ll 1 1 1 1 1 1211 ll IUNN11 I1 III 11. 1111 1011.111 111 1 sc- 11- I1 111-11s 1111111 1 III 111111111 - Ifl 111-11 L1 1 1 s x lf 1 X IS 1 111 111 IIN N 1-.11 II1- mouse 1 1111 1 11111 up 0 1 IIN 111111110 lll 11 111sQ 11 10111 1I 11 1 11 1 11411111 111 1111 111o11Iv 11 1 11 X 1 97 11 I11 1l11 1 1111 mu to 111,105 wlth me, s. 1 11111 ll 1 I .1111 U'01Dg 111 11111 llll 111 1 11111 1lll1I 1I1111111s of nav g 1 III1 11111 1111111 111111111 Iul1ls11lI1d1I11 1111' t 111111111- I1 xx.1s .1x1.1l1111c1I X II1 1 111 Ill PII 1111 1111111 .11111 Xuut bho 111 IIIIIIIL1 1111 lw sI11 111111 Illw when to Ins e 11 I1 11111 I11u1s1.111.1 1115111111 1 IL 1 IIN 11111111 111 IXNIIIII I111111x I 11511111 dat W00d 11 111 11111111 1111 de 111111, 11 s .1 sho sign ll Il 111111111111 the 11.15 and 1111 d1sheb came 11 11111 111 1111 11001, 111111 11111111113 on 110111 111 111 1 sI11 21111 11111 111 1 Iilliillllb 51,11 1 11111xx Ill 111 gl 1111111 so I1l1111II11I IO1 and so astolushed 11 1 11111111- 1111111 111.11 It 11.11.111 Lcd hls senses for 111111 Xt I.1st g1.1sp1ug the s1tuat1on, he '111111 111 11111s11l1 Illl .11111 11111111, 1111 L11l15l,1,I1lDK 1 .,, 111 III 11111b111111tx 11 11.15 s111111 111111 up 1111111111 1111 NIIIIIICII s11 - HI1111 111 1111111, Illfll IL , s 1 11111111 1111.11 .1111 ll I.1s1 XX 5 II 1 1 1 11-.11 111 1111111 slu. 111 - 1 s , 1 11 Illlll, ll 1 1 1 It 111111 111 I1 II 11-1 111 11 1 11112 .1II1I11 SX - 1 111 1 1- 1 111 1 smt 111 1Iaz 111 11111 11f11I1111 1 I1.11II111-111Io11ct11w.1111blea l1'lI Nxli Ill 1I11, llllsl 111' 1 11- ll 1111s 111 11 so ms .1111I fI1-11 as It 1111111 SI11- 1-va e - - but 51 5 1111 111111111 111I11s 11.1 s XI1 111-X1-1 I1111-xx She was Xl 11 I1 s1-1-11 xx ll I1 1111111 f0fI11'Il01lS , s l1l 1 Q 11 .111 11 1111-Wu Ill 1-1x1 11111 111.115 1111111 11-1 IIXI 11 1 ll 1111 1111111 1111111 .1111I x1-11t111 ll Il' 1111-ss-1110 but llvms 1111111115-11 mu s 1 IIIINN11 11-1 NOINJA .md fllCl1dIX 1 mx 111-11 111111 I11 1111-1 11111 he s 1111111-1I I11-1 11111111 Illl 111xs111111us 1ou1Iu1t, ut 11- tl 111 11- 11s11 0 111su1-1 111 f'I1-11 He no "S 9 0 . ll S jlu- -11111 111--111'--fl I-1'--:-xv 2lI',.'l' 1111111 ilu- "I I11' 112' 's' ' 1 i ' 'i 1-11111, 11111-1-1-1: XYIIII ii 2i,.I fzu- s1-1-1111 111' 1lu- lllUIIl1'I',iI 111- ."ll 1, "1 111' ' D ' to 11111-111-iiizig 1-1:11111-Ii11s .111 I 1I11- 11111131-111 IJl'f'2lIII I -I." 111' 1lu- '-1l1l 1'11s--. 11111 AX'-211 1'l1I1,1- w'1. si11L1'i11'L1 S1 sl1 I -' -1 -' .i ' ' in Inu-I4 iii Iiu- 11.1.1-lu-11 illlll IIPI' 111111. 11l:1i111ix'1- -1 -' I ' ' -- '- .' e - gh. x'11i1-1- I1lw1:l'.i :111111u111iu11sIy 1x'i1I1 1111-1-I'1I'111g lIl1' 111-x1 Il ' g' I - " .' ' " '- bu' 21 11l'1l11-1l.i11:-11111I ilu-1111111-111'silx'1-1''11uIg'l'ss, Q.L'1'I l- '1 I1 - ', ' 1 I I 6'S 111111 I1 PIII Nllilll' -li-11111 1-111'1u-1' 111' 1Iu- IbI'lIlI2 1i1111 -1 I 1' 1 '-1: . -11 '- - " - b 11- I- 1111. 1111- 1.11.11 r111.1L1'11I'IlI1' 11I11w11u-11 11.. s1I-, 1111l11w11111' 11 - . ' - .' of .le 1 111-1-xvilu-i1'11-:1111-11+ I'1'Si 1'-11' llu- 11igu11. 1-1111e- I -I'111'- Wing. IXII 111 -1- Iiiiiigxs 1111- y111111g'u1x'111-1' S211 1'UIl' " ' 1 ' , -J. '-' - 1111i1l111111:'.11111111-1I1-1-1:-1-11l111111u-1I111111-l111I'l11.s 11'-I'--1 I , ' " ' " ' ' "' ob 1211111-11's 1111111si1111. II1- l11uI ,i11s1 1'1JIll1' 1.1.1 ,1,..1111-11. 111 111- 11111111-1111 1" 1'is' "M- 11i.111'-. 1-s1.111- illill i11111 Ill! i11lu-1'i111111-1--11. ,,. - ' - '- " 1 ' ' 11l1:111:11i1111111'I1i. I'1!IIl1'l':1il1I Iii: Il21lIl1'1'7S I.2l1.111' 11. 1 -' - ' ' ' ' ' A' I11-11111- I1i111. .- -1, .Q - '- '- 1 ' ' "Haul II1- 111111 1l1is 1':1i1l1111l 11l1I 111-g'1'11 1 1 Illj' illl1I I1'lI 1:1 1I11- 11111 1' i11 21 12 ' ' Hief. 12. 11- 1lu- s11I1- 111-1'111111111s 111 1111- 11111 ll1IllS1'. XYIIII 1 111s sv- ' U 5' - ' " ' " i 111111-11.11-.11111 Q1-11xx'11 11111 Ii wi1l1 Zl1.,'1'. 16 1 ,'.' 1 1-O' D' ' - ' - " - ' llllilIilll'l' l11uuu.l 111 iIlII'Il. 111111 11s 11111 l'11111iIy 11 1111-. 1 '-,- ' ' ' 1111111'11i1s wi1I111,1-ii'I11-11-vyl'-'11l1l I'l'2 11-s. II1-111 "- ' J - ' - - " ff - 1fIl1'IlXY21II w11s11s.111111Ii11g1111111-1l1 I 0-11-I1 is1 1.3-' 1 ' . J, I " .' .' 1 ' I 'Ii llilll 21 liullluw, vzu-11111 111111- 111-111-1-1-1Ii11g' 11111 111' sign, 11111 115 111- l'1'L'1illl1'4I 1I1c 11I1I 1I11ys, ne re- 1l.1- 1-111111i1u-. s 111' 1lu- g'1'1-111 I11111s1-. 111- - '-I 1 ' - ' .'1'11L. ' - - " 1 'l'Iu- YIIIIIIQL' 11111s11-1'. Wl"llII11'1I i11 1I11- s11i1'i1 -' ' I -1' .'I1- '+I ' " J, ' I 1 'Ilcu 111' 1I11- IIUIIN1' 111111 1111- r41ll'lllIl 111111-1 111 1l1c1-v1-11- .I11- 1111 Z1 Iv'1111-1-I 1 ' ' I - ', .i - ' 'os1 i115-', :'11 11111si11g' 111' 1I11- I'IlI1ll'1'Q I'111' U' 11I1 111- Zlll I. 1-11:1i11g' 11111- 1'1'i5-1111-111-11 local' 1 ' Ie-ft s1i '1ix'1-ly Illl'IlS 111 1lu- l'j-'l11. II I 'jI11 1111- l'lIUIll 111111 I1 1'1"1-11 I1 XVII 1l - I K' 'gl 1 of 1I1-V1-l111111ll liis 11l1111s. I1i.' lu1111-s 'lll1I If' ' 11I1i- 8121. s. II1-1-1111l1I I .'1l'I -' s II' - 'ay 1i IIS. II1-s-111'1111-111111111'11111i1y.wl1'1-l1,'1' 111I1- 11111-11 lu 1-111111- clown. '111 I111111' I' ur, Ile 1Iu- IIIHSI III. 1111113 XY1lll4I 1-1111I1l1- l1i111 111 1- joy 11111 ul II1'I' si11i11,' i11 11 1-I ilIl'i 1 .' ' ' ' ed :1ll .'1-- s11 -1 . 'g ' - "' ' k- II1- I1-I'1 l1i.' s1-111 'III4I w'1111I1-1'- ' tlic IAIISI- WI Ili' 21-'I' 'I I " ' '2 -' ' Ilbl' I11111I's11I'1l11 Ibilylill 111111 1I'111p' gf If' I' 11-s, 5-'1' I' sl - I '01 ' 1 J IH ' i' pm'- lu- .Ll'i1Ill1'1'1'1I il llillllllilll 111' 1lu- w-111-1' Ilf'2l1'I 1I1s. slu-II I15' s111111- 11-1'1'iI1I1- 11-1-. 1' , d d x1'l1i:-I1 l11-1'1- 1'1JllllII1'Il'If' IilI11I i1wi1l1 1I1:-" I1x11- IIIN U'1'1'y 11111-111111 111 111lk wi1I1 IlLl'. .31fII llillll Q'I'11XX'IIl 111' I1-11x'1-s 2Ill1I 111-l'1-1 1 -ly 1"1j'-1111, lPl"'If2lll'lI III-' IIWIIIS-2 I 2 ' I 'I " UI-H pi li Il .'.' 111s. ,Xsl ?1ll' 1- 'lgii ' '- -1 lx I1111 V 1 -11 sI11- 1Ii1I i1 I11- ' F. 1' " ' lu 11.' . Il1'p1'I2lII1'1'1I 1111 111 1l I -1 'I r, s 11-I N4"l' I I 1 -' 'Ill' I 1 " ? 9 xx'i1I1 SI'llS. 111uI I11-lu-l1I 1l11- 1'1'1-s1-1- for su I11- 11' -I si 'ilfilx '1-111 'Il1I 1-' 11- 1 ,J Ial' 1Iu- 1i1's1 Illllt 1I -1 -' Illf, 111111 tool' i1 for il ' 1 "1 ls. ' I1I " 1' II ' "."11. . syi 111111 111' Iii: 1'111111'1- 11'i1111111I1. VI1' -I vas 111 A1 I1s1 sl - ' '- ' ' 'ed 111-'1-I11!1g'1'1uI '1Ily "1'l1 I i' - 's. , 1' W d AI Iii ' 1' ' . 2 " ' ' 'I CII 1Iu- y111'1I '11uI W1-111 i111'11 1l11- I IS -.1 1 his 1111-1-1-I1. II- -I I ,' .' ' u' :Iwi 11111111. IIl2ll'1'1I I'.' I 1 1 ' ' '- '1111 -I1111. X '. -' ' - - J .' quer- s1111' -'1111I-'11'- '- '1 1' 'lady ' ' '1 -' - b wli s111il1-:I 1l11xx'11 ll 11111 l1i111 l'1'111111I - v'1lI. sl -'1I -' ' I' .'-It 1 .' ' ' ' . ' 11-

Suggestions in the Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) collection:

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1907 Edition, Page 1

1907

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1908 Edition, Page 1

1908

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1910 Edition, Page 1

1910

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1911 Edition, Page 1

1911

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1912 Edition, Page 1

1912

Ardmore High School - Spectrum Yearbook (Ardmore, OK) online yearbook collection, 1913 Edition, Page 1

1913

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.