Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH)

 - Class of 1972

Page 1 of 88

 

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Cover
CoverPage 6, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collectionPage 7, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection
Pages 6 - 7

Page 10, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collectionPage 11, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection
Pages 10 - 11

Page 14, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collectionPage 15, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection
Pages 14 - 15

Page 8, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collectionPage 9, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection
Pages 8 - 9
Page 12, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collectionPage 13, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection
Pages 12 - 13
Page 16, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collectionPage 17, 1972 Edition, Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection
Pages 16 - 17

Text from Pages 1 - 88 of the 1972 volume:

'. '1 1 Q. 7 5 vi- Q' V' x--.X-,Q L' 1 A if u nav 1 04,1 1175. 'Y .V-fl ,S I 1-A Qf f 1 , Q M l x y-x., 1 A. 1 M , 1 W1 fn 'mf f I l Y ,JJ Y 4 Qu- . f - x'D7"'- N 'f 3 .- , r f ,V '-2. 'A,,,,J5'! W V ' 7 'E , f if ' m K ' : - " X, K ax I ' ."" -1" , f, ,, ff, . ff- X, f V x' ,Civ V ' ' rf"-M -9 fl' . :gnu 1 ,J I 'fig v.MA- .1 , 1,.'5', .17 W 7 -. - N- .I . , . J: ' J u ,N '3 ,flfi , H N , 7 fxlyfz 3' ' ' ' fpf ' '. 5 V A 9' ,im xv Q .f'- ? 'ff 15, . A-59' Q f 5 : J 521 - Q 7, LFE" in :' gi' '1 ' .' 4 H E 2 '. x tzfri , N , " ,Li Q ef 1 . ' 5 - Y I "-' .1 t 14 i 5 f 4, K , N... A. V Av 1 , , -Q: ,I-,r 'I f 1, ze- A , 5 I ,Q , ,, A V Vg, i , j. .5 Y 'lm,l ' Q A ' f- - . ' s 1 - g, , fi-Mg. I f P' v' . fi, E ...A f 'aff . ,if f 3 .hw q Rf ,. , 5 'f'?,-Dim a A. , ,H 5 mah" 03- nv, ' We ,P 4- ,-A 5' ' hi' he f Tifvg , Y W ' f '4 , , f 4 iiv Q 4 SQ ,lv 3 Magma W. . f r We E ' . lx 2 2 i ' Q ' M, 4 N ,.E,9" ' 5? ,- f 1 x .5 nv--" V v- ' V .r' ww ,,, swfbff ,X . A by 400 9 .4 N5 X' C9 WSW 3,55 W MW kexwfa U , Om . if 1 53 1 1 Ywgxxmdgwig Wigfxiim Wi? 'r'Xfj'1-0Jc1"f'eff1'of'D'N'1'mf0'-y,-0-rN-ffxoxV'N V'V'6YWQ6'O gpm MQNWQWNTV fielfx 'To GQ AJVQNCIJY -Sue, AQ QCBTEWLQ, -kus-N. -11-v1fw.,L.zs UUQ., lxntol Gvx,fh9t,, Cgnwxifpe Ox Oi C556-Sd C,.,.S29l ' TKLA C,.-HQ, D FEXJLDA CPQS . LSOQ L,g,yQ-Jw-Ll RDQVVX V1 L? lot to the students and faculty of Freshman H1gh . . . The Glympian Staff of 1971-1972 Thought waves Mmmn. . .Good Hi! Surgery on a clam Pictures a Ia' France' A change of class I think I'11 be a Dentist! Very Interesting 4525352515 Q v Y ' '35E3!3'55: L-I-. 0 1 1 1 1 1'1- 0 0 15 l.O - 1111101 0120.001 -- P1"1'1'0" '0'1'1 0' 0' '1'0 0 ' - ' - 11110501.00 1:0 1'q,0'i'11.n. - 5'1'1'1'0'1'0'0 ' '0 0 '1 ' 0'0 0 ' ' - v11010105:00 055-00 0 -- I0.1.1II0.vII0.1.0a. .0.0 0.0.0.0 I.l - I - I h1.1'1.1 1.1.0. .I'i.Q uv.. l'i'4l-3-0.0. 1 - I - I u'1'1'1'1':'0' '0' '1':'0 0"0'0'0 0'0 1 ' 1011110512 00020 .'.g.ll! - 7' '1-'0'1'1'1'1'1' 1 0'0'0 ' '0'o'- '.I.0.0.l.l 1'010-1101051100 U--IIIII0 .0 0.1-1.0.1.0.1.1II1.0.0. 0 1 .0 50.0.0.0 '0 .0 - I I.'!I.I.3!:!32:!:E:E::'E3E3I-Z-I-I-I35:555:E3E:2:E:2:E:2:E:E:2:::E:E'S-' -' -25: :0:0. '0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:1:0:0:0'0'0 '0:0:0.0'0 - I 00000000000000101100 0 0 -- '0' ....'................'.l.I.l.l-30.3 ' ' ' - :....':.:.:.:.:.:.:.:.:I:l:l:l:l:l:l:l:l:l:':I... . ' ' - g.gZg2gZgigigigigigigigigigI:ZgIgZgZg2gZI!I IIg!gZ 3253'- ':':':':':':':':':':':':IE'III"'' ' -I-I' 0:1-0000 0101 0:.0 ':':':':':':':':'1':'1 .H l.l'l'i.I l.I.l:l'..O. ' II:.0 :.:':.:.:':.:.:': :. - llfllllllilllli IIIIIII I I' ICIIIIIIIIIIIO -I---Il -III ...'l.l.I.I'l.l.l.l.l.I.I I IIIIII I I I I I I I I I lfllffllll I I 'I'.:EO:l:I: -1-1-1-1-1'1-.-.-.-.-1-1-1-1-1' '1' 'l'U:0'0'0:0.0'0'0. '0 '0 ' 0 '-. :-. 3 ' . . .: Q 5 'RPS' . ::. 1. .I . . 0 0.1 0 1 0'0'1'1'1'0'1'0'0 1'0 '-'-'-'-'-'-' '-'-'-'-'-'-'- 0's:00.v.0II0'1000000 .0 1' ' -0 'II-. 1, . .00.00'000000' I 000 0 1001 - -------- - 0'00'00'0'0" - :.:.l.l'I.:.l':.l,M ':.::l .:.1.:'0'0.1'1.1'1'1.1.1.1.:.I.l.l.l..... I-I-I-Qu.: 1 1- -1---1'1'-'-. -.1 jj QQQQI Q00000 11011100g'QQQ 111 11 11111 1 X q.g.00q:i'0g00010' 00111111111111100g00 11. 1. 1. 1.0, .g.0 8 .p.0.g'0.p.0.'. .0.q. 0.1.1.1.1I1I1-1I1I1I1 I1.1.1I0.0 .1-1I.-1If1I1-1-1 1 1-1, 4'.-.I I.- 0"1101u'00010110u"l1 0011111111-- ............1 .1851 - lIIlhf.iII 1010000'0'00011111111.. ........ . 1J'11- 1 51':'1' '0' 191'0'a':90'1'1' .I.I.! 0'0'0'1'1'1'0'1'1'1'1'0'-'-' '-' N'-' ' - - - '-'JP "-' ' ,u 0.0H.d:1.1.0'u.0.1.0 1.1:0.-1.1-.0.:.1I1.1 0,0.0 1.1.1.1 1I1I. . ' U I ICICI I ...Ol I llllll I llllli IOUCIII UIOIIQI lfllllll IOIIIII ICIUIOIO Ullllll lllfllli UIIUOIO IIIIIIDO Ullllll lllllli III- IUCQIII III!! ".Q.l' I I I -1 I-l l-l-1-1 1 l l 111 1111111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -I I:l l l l-I-I.:-:----:--l-l-l---l-l--- 'bf' ' Q' '0'0.0' 'Q' .g'1'Q'0'. ' ' 0'1' I 0'0': 0 1 1 1 1'1':'1':':':':':':'1':':':':':':':':':':':':': 1 0'1'1'01'110050'1 SHCI' 1 1 1- ' I I P I I Q 30,1 Q I 0 . 0 0 0 Q Q Q Q' . . 1 1 1 1-1-1-1-1'1'1.1.Illllllll-1.1-1-1-1-1-l-1-I-1 l.j.l'Q.q..'Q.cQ Q Qgn. g 1 0. 0 l.l..... 1-1I1-1-l'l-Ill-l-l-l-I-l-lllIlllllll-l-l'l-I-l-lllll-l I.l.I,l.!.I'I.l i.l . . . -0. 0 0 .I I 0.0.0. . l I I I1llI1-1'1l1'll1.l'l-1-1-1.1llll-I-1-I-I-I-l-1.1'l CIIUQQRIQIQ 0 I- 0 10 111111111111 .1.d.I.l.i.8.l.l 0 1 lllllllllll Q 0.0 l.l.l. 110 O01 00lQ 11 1ulllllllllllllllllllllll 1 .1 11 0 0 1 qlllllllllllllllllllll 30 QQ 1 1 - I 1 1 11 Illllllllllllllllllllll l.l. I I I.l 0 1 1 0.0. 1 1 1 1 1 llllllllllllllllllillll 111 I I F I C Q.I.l.l. l I I I I I I I I I I I I I Q 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 l'0..'0.b5'l's'0'a'0'0':'0'0'1'0'0:II1:1'0:0:0:-:XI '1' I :1 5:5-:1' I .1'1' '1:-.I -II '1' Q. A '1'1'1. '0.0.0.0'1' '0 '1 1'0' 1N'1'1' '.' gg 1 1 1 1 Q' . . '1 1'1' 1,1 0'0.l. -0.0 1. .0 1.0 .0 1' . 0 ' ' I 1-1. . .l.0.0 .C U ....- . . .D .. .0 .0 'I ... -'- l-I l l I 1 ':. 1'1'1' 1 1'1'1'1' 0.0 0 -'- 0 1' '1' '1'1 0.0. 1'1' ' '1 O I U I C I . . I 0 0 0 1 1 0 1 0 0 I 0 O I 0 0 0 I 1 I 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 I 0 1 0 0 O I I l I 0 0 I 5 '1 .l.l.l.l.l.l 0 O I 0 I I I C,I.l'0.l.l.l 8 I llllllllllllllllllllllll .IUIII llilllf ll i ll I Illllllllllllllllllllllll '1'- .0'0'1.1'1' '1'1'0'0'0.0.0'0 ' 0'0.1'1'1 '.'.'.' ' 1 1I1-1-nllllll-1-1-lllll'1'I-I'1.1-1-1-1-1'1'1'1-1' ..llO 0OIllll..lIl00O 11111 1 llllllllllllllllllllllllll 11QQll0 0 0lllllO.,lIlOIl1111l Illllllllllllllllllllllll Q.I.0.l.l.0. .l.l.I.l.C.l.O. '..I.l.I.i.l.l 1-1-1-l-1-1 l I I - -l lII'l-l-l-l-l-lll-lll-l-Ill-l-l-l-l-lllll-I-I!!-I I .QCII l0CIIlIf..OQ.lI lullllllllll llllllllllllllllllllllll ' .QCII II lO1llOOl.lCIllll lllllllllljllllllllllllllllllllllll 1 lil! UOIIIIIUUQQIIIII llllll llllllllllllllllllllllll 501011 11010000ouq00101 llll 1111111111111l1llxNl1 111111111 1 1 000111 10000l00o0000lllllxll 111111- 1-lnlllll llllllil 111 501111 110101l0110000000l1 111- 1-111111111 ll1SII1111 11 1- 000111 1 1100l0ll1ol0Ill01l,l 1111 11111lll l111 111 300101 111000000110l0001olQ 11--XRAIIIIIIIKKI llll -- 001111 1 11000001110 010 1 11111 X 11111!! A-I H 1 -- 0 1 01 - -'l Ill Ill bl IQ! 0 ll 00 00 1 ll Q 1 O'9'I.C.f.l I I-I l'l,U -I-I 1 , I 1-1- .I. . . 1 I 0 I1 1 l 00 0 1 - ':1:-:-:" ':3.-':'.3.3.f:3:1.':755' .-:?'2'2:-:fHf'i:3:1'C'-: N Eizizizf:-.flwif '.I.I.I.:.I.I 1:11'0:1'1:1:1'0'1:.:.:E.:.'.'1:1:.:1:1N.:1:1'1:. - -.'.-.uv 1 .1 00 0 00 11 11 1 1 11111 1111a'l-I . '-'-:-:-:-:-:-'-t-:-'-:-:-:-'-:-: :- was-:-'-:-:-I-:-:-:-:-: --'- " :1:1'1'.'.'::.'.'::1'.:.'::1'.'1'1 'e'1:1"f' 1'1'1'.'.'.'.'. 1 '. ' .'::::a:'g'g. '.'.:1:1 I II II 1: -Z-I Q l:0:0:1:0.1'1:0.1'1 1.0 .0:1.0:0 x I f1',1-1-1-1-1-1'1'1 I I 1.1. 1-1 .lQQl.'.Q' I 1 1 1 1 1 1.-I .l.0.1.l.0:1.0.i:1:1:1- 0:0.1rI 1-1:1' '0:1:1' :1:1:1:1:1 I -1 -1- 1 1:1 .Q.Q'Q."Q.Q.Q.Q.:.j -:-:-:-:-:-:.. :-t-:' -:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-132-:-"':-15 :-' .'-:-:+:-. "3:3:3:3!E23:3!325E3I i:3:5:5:3:1:1:2:-.-.- .... -' ."3:1:3:3:3:3:3:3:1:1:ff1'-:3:1:- -:i'3:-:- '-I:3:f13:i:':I:-: .3:3'3:-.' ""' . .-:-:-:-:-:-Z-:-:-!-:-:-'-'-1-:-:- . .- - :-:+'-:-:-:-:-:-f:-:-. . .- q1'1'1:1:1'1'51+ '1'1'1'-'-:- - ' -' 1'1.1'1'1'0'l'1'1'0'v'-'fo'-T' "0.0'0' '1'1 1'1'1 1 '1' +1 I--I' l-l-ll:-l-all l l 1-1-1.1-1.-I 1.0 0 0.0 M0 0 Q Q 0 0 j.l l.l.ll 1 ll 1 il - '51 1 lx-lll l -'-'- -'-' 0'1'0'0'0.0. .I'0'0.1'v.0.l'0' ' !0.0.I' : :-':::':::'::1 ":::1'::..:- I,'1' ':I '- .I- U 1 1 1 II Il II III II x I II 0 0 -0.1 0 1 0 Q. .b.I.0.I.0 II II -1101 1 1 I I I I 8 D I l I l 3:-::.-'I' '-:5:5:fqf:-:gg-Qc5:5:5.-.g Q . .-:I:-:-'I.-:Izfzg - . I. I ' I I '.Fx.5I.'P'1'II5.I :.:.: ' I.: '.' I.I.I I .f.'.: A :.:.'.I.:. . . '. . . . . . ' ' . "-'-:-. "'3'-:-:-:-: -'-:- -:-'-:-:14:-:E-:-:-:-:':-:-t-:-:iIT7:':' : ' .3' ::5:5: " 1 's.I.I .. .. .. .. .. ll Ill l Cl ul 0 l ll III ll 1111 11111 1 1 1 1 11 11 111 1 1 1 1 1 11 111 11 111 lll 1 1 1 11 11 111 Q. I1 11 11 1 1 1 111 111 I-1-1 - 11 1 11 A11 1 1 1 11 1 111111 111 1 1 11 1 111 11 1 1 1 1 1 11 1 11 1111111111111 11 111 1 111 l l lll lllll 1 11111111 1 . 11111111 1 1 Illl lllllllll 111111111111111 1 1 111111 1 11 1111 111111111 -ri-2252: -'- '0'0'l ':.:.:.S1 :-:gag .S 42255: I '1:::1.1 " . . . . I . .:I:.I I '. .:II'I I I.I.II'f: : ' ' '0'0:0:0. 1I-' - -' " -'- - -'-'-' ' 0 0'0'0'0'0'0'0'0'0.0'1 - - 0000000000000 . 1 1 000 - - - 0000000000000001 ll 000 -- --1-- 1 - 00000000000000000 111111111111111 11 111111 1 11111I gggggggggggggggqggq 11 1111111111111QqQ 111 111 11 11111 gggggggggggggggggjgg ..........1111 11111 000 -- 00000000000000000000001 ...1.1.1....11 000 -- - ----- 000000000000000000000000 ....1..11.11..111111 000 - 000000000000000000000000001 -- --------------------u 0000000000000000000000000000 11111111111111111111ll OII111 1111111111111 Qgggggggggggggggggggggggggggggq lllflllllllllllll 000 - 00000000000000000000000000000000 llll'l'l'llllllll'lllll 000 I---IIIIII OIIIIIOIIIIIIIIIOIIOOIIIIIIIOIIIOII llllllllllllllllllillllllllCl.. -IIlII- IIOOIOIOIIIIOIOIIOIIIOIOIOIOIOOIIIII '- -'- 1 -' '-'-'-'-'-'1'-'-'1'-'-'-'1'-'1'-'1'1'1'1"1 '1'0'0 '-' 0 '-' 0 0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0'0' I I llllll---lll'l--ll----li II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 0.0.0......0.0.0.00000000000000000000000000000000000001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 111 11 nlullllnlllllllllllll 1 1111111111lll1llllllll lfllllllllllllIIIIIQCIOIIIOIIOIOOIIOI lllu ICI'll...llll...llII.Illllffllllllllllf.IIIIQOI lllll Illl'.'......l..III..llIICIIUQIIOIOIOCQICIIOOC IIII!lllllllllllllllllllllll IDillI..llllflllflll.Ifll.l...'.l.l'.U...'l..l 11111Ill1Illl111lll1Il1llllll II IIII!III'IllIIIIIIOOICIIIIIIOIIIIIIIIOIIII I llllll lllllllllllllllllllllilllll I.0llllIllfllllliIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOICOII I I llll lllllllillllllilll lllll Ill.lllllllllIllllIOIIIIUUIIIOOIIIIOOIUIIUQ 111 111111111111111llllllllll III.llI.IlllllfllllIOIUIIUIUIIIUIIlfllllill "" I """' ""ll'll'llllll IIIIllll'IlllllIIIIIIIIICIUIOIIUIIUQIIIIIO 11 1111 1 111111111111111ll1llllll III.ICICIOOCIIIIIIIOIIIIIOIIIIllllllllilll I --I I Illllllllllllllllllllilllll 00llIIIIOOOOOIIOIOOIOIIIOIDOIOO000000000 I 1 1 -I 1 I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I II 1 . 1 II 1 - l II 1 II 1 II I I i -l II ll I ll-l I ll l illll I I.l.l.l.l'l.l.l.l.....l.I...l.I.l'l.l.I.l.l.l.O...I.I...C-C.l.U.O.l.l.O.l...l 1 1111 11111111111 A0A:Annannnq1nnnn10---..11---1--11-4----1 gn DARE - Dy, A L --fs' ., ' 1 FY DM,- MA C, 1.. mf xf :dc 5 Nfl Mfr A 1. 11' - F-'P 7 'ff my ff MVT? OD ? O 4 YMZ Ixmzcs -AMSI X DEE Af'r,1Q QE! E - EJ DES AW 253 95 W - 'UO 5. I gggn, TY HIC 5" C ef N, H965 WJ, MAI EM! :MF :Na fG R W azz A I1 N If I M1 gg NE 1? M CT f??' - I f 1 NU! WU ! ff? -1 LP ., ,V .AV A!-3' .IQI ,., .1 SHN: fz. QE 'WR .' i553 1 SP. UP SWT N .4 ,-5.4 S T- YLZLK - i-1105 I II Ly ff-xl,-f ' 'jf QIQ,1.,t I fr.. Jr ,5,H,I.I,I I I , ,N :VY - .I Rf- Mff II I my vi. or Ai V' -v 111,11 I ,, I ,R M ,II W,.,, fic ,.,, M 1, ,ww III 1 fm N A -M 1. Af. 'tis . ' F251 15? IIIIIII TW :Hr 5535 A ? ' N my 5 " X 5U 'sf mf' 3 f 5 " f 4 A I , I-. JEL FF ML OPS ' I" OP: QU. 1, .-1--, MA, 1'JfQ'71 IQ C3 NO KU!! 'vw 9 ',-3 fvE 1 NN A L N MHL1 , :NJ L1 1 'XA1 Q-I I Don Reedy Principal Samuel Brewer Norman Hayes Asst. Principal Asst. Principal Edward Payne Shirley Middletown Asst. Principal Dean of Girls Charles Ewalt Head Counselor Mrs. Ann Heck William Shulla Counselor Counselor Miss Sue Ware Counselor S L -f Q ,LL -g M L LL ,M L 3 4 -W 1 5 5 V2 L F Q L v if L , 3 L Q 1-L + Q, L. K L- U M - 1 5, L QQ-- 2 L - L- - f fe ' - f f :i,fi f5? - LLL ,M-Q f. 'f'fwasL Sm i .Hb ,Ig E 3,-F., 'sr ,L A m " i 1+ W x K , LL - -L Q L -L LJ, , ,,,: WWW? L, - L- L L ,L .gf M L Sfwwwp. ' - L 'M a ' fxfkgmk .L L L X ' ,L ' "' ' K N "M f-V- Lt.,Mff'f'Wf',""'N M --W , K K I I M ' ' 'M v.f:L:Mf, ,LLLY U L L, L N mf L K L 1 L 'X N Q ' ' ,L , Q,-L-.L LL .gf 8 QL I, 3 -- 'L it-,Li ,Le L L W rl? -7 X AV? x'w's" 5 L in if X-Fkxgq ' . 1 '--.f!4'i1 ' -SQ AV' ya " lx L wit - " fx A L ' 1 P 'V fi L ww . LQ' iL Y 1. 'Olaf' YM s 5' N 3 'ali ,gi Q 1 .-...gm X f . X , L :l' . 3 I 'fwfr 4 w L " L- f - L LLQ L Lu 'uhm ai L 11- 1L .5 ,L Q" L H N7 L . M . gf b ig' 3 , 5 , Mg.. N gif? 'I , L. .m l K I, , 3 t LL-,ffjiv A ' " ,iiggmwva-W- .L Aa'-M T .L ,. ' f2iFiSf 2L :'53'5xL 1- ff 3 .za-., I 5 1 ' Q -'wr""""""" V ,..,a" s N LLM fQm,,,,,,hL.LL SQ Y . X. Qs,.Q., 'QI wwvvw' 'i" ' 4-af ' ' 5i'!f5', i 'vaftgii f-11 ff! fffi- Y ir-Q A xi -1' EN . ig LL , ,f Lf QRQQK - Q L,"w?i553g'2?Ef+Q f, s ikxrfqgflg ir H .NH-f 4 .LH L "ii :fm f L. in ' ,l 4' a L1 L- X, N L - , L L I Q W LI' i , f ' K if V"'1v-V ff Q LQ Z fa -L fl ,, L N N Y L LLL,--rx "ff 1- . L if A , ,L ,, L fi . ' :V L 'f A 4' , LL ' f L M- M f -,LM'S0: Y L ,FY Yi 1 'Q , , I A A if "' G' 0 'E Q '-4 I ' Y f-1'1 af- " 7 Q ' . .iw ,W fi . - . . iw? Q. Q? Nw . Q ' if-Aff V M y s - V ww K5 Q2 3 ' . ' - -Q "iS'i .. W "' fi 4 35 C :,A' . x W " . . .. , N ,X . ,K ,F V. K Q. :.. A ,-- Q . 5... 1 1' ' , W- .ffff Ziiiaiif 1 . X' 4 Q f 'Q 'f 1 Y ,-'. .. . . W . K , . f . 5 x Nlifpf- -V . W3 5 E . A MW ' ' U 'J 4 3? ', 'ft 1 :A A xii.. ' :fa . f P W , l Q, , ' if .. A- .. . v V K. 'Y "' F"' - ?" 1' W -LJ' ' . , 5 , -X +1 mg.- 'Q -A A fir, ,. z .. Q . we 4 - XX 1 x N-HW" Af ' I An- 'Mm 'W q"' Q- X""-W -.Q ' 'M , S D- . " ' - t "WF . " ' sf yf' 'N f' Q Wk.. . " ' . K ":' , .Wi 2,1 ,4,, 5 .K 4 X . if K x. ,K ' .' ,: .V H , Muwtm ' ' "'r...,. . . x ':""' gi f 6 Q . ' 1- .,..-QM, .M 1 , '-" L - X' - X. W' K"'55g',V 'fra -rg ' -' :L ' f ' . -., 4 , V-:"'a1xaEg,ix - K Ak R154 A K . P. . . ...x 15 P' 11: A' my ' X . .. k W A an .X QB. 53 B K A A ,W k ,. , . X . K" ' V -- "" 'wwf ff X .f . .-iff ' , -4- M 9 .V , 5.1 . ..,. A , K 1 . , in in t ,A he . Wyj- , - 5 f. ' Y 4. ,1.. ,.S... . .WU .,- N. X 42 5 : X 'Q 'fx Q 7 ' 5:3 . .j, , Xi V S., - I K 7 3 .0 .fig .nw X NK 6. . , ,K I M Q . ,... X X ,P s ng 2 , ..,. ' - K ,V ' . ,- ' 5-55, K Q. f fr. xlx x 5' 4 M . , '. 'K -M Qu . 5 x ,A Q f fs, - n. Q: V if N 4 Q Q In ' el K3 - . A . .,.. ' X A , 4- V - . . - , - e " Q- A fgv, 1 Q I 4' ' - ' Q If , h W I Qi s w ,, 3 ,, N. f h . . 1 ,- ' Q ' . ' a.. '?.." F .effa . N - ' - , Q I 6 ,X af? M3 -A.. K 'N 1' x I 'S il f Q s 'E ,E A 2' Q , . Q 5,6 f I ' -. .,, wx f I 4 'B n X .Hffff ff L J I nv: ' , ,N , ,U W' I-M .k ' V - A, fkf.f.NgN, .L.,. v-6 -9151 , I 1 t ri, S R N H ' 11 9 :M 4 vi I x Aki J f igf' - Liifw gif i I I s ' N if? ' ffm' W-r' - f QNQA .. ., .D , ft 1' 'i.i2"i ' Q , . . - .,l1'X'hNf,,i Am.: A. J i 1 R . ' 'fair ' I if 1 .,i. kt ifg? Tiff '. ?I my 5' kk , Q. -1, 3.1 - J . , M., 3:3 3 .9 - V. ,fy . 'dffffl E , . '.-M S., . 2? ,Q-Q.. . Kenneth Amburgey Band, Gen. Music Sylvia Ballard Physical Science William Baldridge, Business Math Typing Glen Barker Health, Phys. Ed. Phyllis Billman English Kathy Bridge Librarian Miss Pamala Brown Home Economics Robert Butcher Drafting Printing Kenneth Butterworth Biology Phys. Science Ir Miss Wynomia Carey English Miss Joan Charles Francis Ditmeyer Health, Phys. Ed. Electrical Shop Vocational Ed. Tom Fagan Phys. Science James Gillis E. M. R. Gary Given Health, Phys. Ed William Hadley E. M. R. Mrs. Alice Harper French Micheal Hassler Algebra, Gen. Math Betty Helsinger Physcial Science Miss Wanda Hogg Home Economics Mrs. Donna Holmes Physical Science Mrs. Beverly Howard Health, Phys. Ed. Miss Ruth Irwin Librarian John Ivory Art Mrs. Jean Kilburn Algebra, Math Lewis Lady Gen. Science Marion Lemaster Photography Machine Shop Gordon Lyndsey Algebra Gen. Math Spanish Mrs. Martha Lyons Mrs. Mary Io Meyers Health, Phys. Ed Mrs. Paulette Mondabough English Mrs. Dorothy Morehead Gen. Math Mrs. Esther Morrison Spanish Robert Mucha Vocal Music Don Ott Speech Neil Painter Gen. Metal Woodworking Mrs. Carroll Peebles Home Economics Miss Karen Rafeld English L arry Ratliff English Mrs. Visha Ritter Speech Walter Sirnpkins Gen. Business Business Exp. Mrs. Dorthy Stein Reading Lab Dennis Stitsinger Business Dan Stone Consumer Ed. Dane Turner English, Math Mrs. Lorina Trinkle Typing Carl Walker Study Hall Monitor Miss Candice Walton World Cultures Social Studies Mrs. Jean West Typing Aide William Williams Science Work Study Ron Blevins Planetarian Mrs. Pauline Netherly Language Aide Mrs. Lannie McKai1er Monitor Late Picture Arrivals Harold Koerber Band Ralph A usterman A rt, Ceramics Peggy Blevins E. M. R. Mrs. Beatrece McCabe Algebra Mark Kerschbaum Biology, Practical Science Nevin Markle Algebra Mrs. Lois Nichols English, Latin Roger Shoffner German Mrs. Betty Wingate Physical Science Not Pictured Dennis Akers Power Mechanic, Basic Electricity Mrs. Kay Russell A rt FRESHMAN HIGH SECRETARYS: Standing: Mrs. Luella Fox, Mrs. Ruth Miller, Mrs. Helen Miller, Mrs. Ruth Jones, and Mrs. Eula Barnett. Seated: Mrs. Lois Tobias and Mrs. Doris Withrow. -Q E W Freshman High Olympians are here. . . and here. . . X X ,swung and here. . and here and here and here. . . . and here! . :-,- , P Q ? L 'Y wg-S.. I X My J 3 , X Cl 1 Q Q 5 N F L fkvif we ga E ,rgww W ,Y Qs .MA ., , , I 4 F . . ' 1 M' Q, 'Q f 1 x' 3 M I , ,gi 15 ' nf- Igkxfv Skxk kg , 'ff-' A 1 m , Q f i ,Q 'g'. " Q' 3 n v' W M .. ..: .. ' if ,I S Q 1-1, "' x sg - - ,1 .xl ev- B L S in ish 0' if SQ Rx ' 9 Q M M, ix L, ELQ,x.k-gg ' J ' iv ,E A wgk swam? as-.N..,.,, -'X f W-fm .3 QP A -a 5. iw H xx x XXX Q, " Y ...ax -Q Y 5 if X11 x M 2 I ' I il N .5 f -2? - pf iff' .5 ' f . si cj iw XC: 5134? x 1,1-L if 'E' L 5" 5. 44 5 "wk , A .Q ,Q Y ,Rik .3 ' f " y ffzxgx K 3 gs gms? Egg? I Sk NWN i:0:090'09090' 9 9 ' '0'0'0'0'0'0' ' "'- 0 - , 0 . - , , 3 l'I'2:!:2:!:1:i':E:E2:!t::,:::2:S'S:E:E:!"3'.'.'!:. 3 3 - 5 25" .-:1.-."1:f:!:3:f:" .:1:1:. - ':':':'1'I'I':'3"':':':':':':'.':':':':'I'I'2'2"'I'I I I I I-T-. 'Zi ' ' I'I'Z ' . . .-I-I-I-I-Iv I ' U00000000900000 0 000 000090 .. . , ,,,,,,, '3:3'3'-23:35:3:3255:35:353:3:3'5'3:3:3'k3:S'!' :-:- ' ' -: : - . '-:-:-:-:-:-'- . - 'I' -.-:I 3 3 ' ' ' 3 "':1:2:j:' ., . :3.-: 3: 535353:2.'5:3w.'.3:5:2:Eg.3:E:2:2:2:3.2:2:5:353' z I: .3.3:3:3:3., ' ':2.3 3 3 : . 'E.E.E': N I 90909 909090 0' 90'09090909090.':090909090 ' - - '.'0'0'0'.'. ' ' ' ' ' ' 0' ' 0' 909Q090:09.59090909:909 909090909 90 09 90909 -'-'-'-' ' ' g' ' '.' ' .' ' 90" U 'O ' 0 ' '09 0' 9090 090 09:9090909090909:90: 909 9:90909:9 9 - - ' - ' ' A 09090909x90':' 9: 0, 0: I : 0 0'0 09 0050.00 00 0000 09000 0 00000000 00 0 0 0 "" i:3:2:-:- '-fE3:3:5':":35':5: 2:25-:-'-. - - - '- .-: -: - ' l.l I I -Y - i - . - :n:0:::0-Ill- 0:0:0' -0. :g: . Q 9:::9.9: '--3L'-4413.3 g:5::s3 1 1 r., 2:1 r:-- ,,:,:3:-5: ' ' 'fiziziz-. :2:' '-. .-. 41-1 -: 3252 '25 ' ' -:-:3:3:!:2.2 E90.09 909 0 b. ' . ' . ' . I . O.l'l.0. I: 0.0 0:0 : 9 0: 0.0.0.0.0.0.0. I. S I l.0.:...l.0.:. . ' 0- I- i - ' - 0 0 Q.g.g.g..... ll- . .'.. ... .. . .0.0.0.0.0.0'l t:0:0. 0:Q0.:.0:0:0.0:0:09 .0. 0 DI- f - I - 3 - . , f:f0:0:0:0:0: l:l-I 90. :0:0 090 ' "':':':':':':" ,-2-2" -I-I-.-2-2-:-:-2-:-4:-:3 .4 1313: .-:-:-:-:-:-:-:-:-t-.-.-. . -: -:-:-. -: ' '.!:!:!'2'I,2: 00090 0000000 0 0 - 0 ----.....000 00 00-0 0 9' n.l.U.l. l.0.l.?,l.l:O. 0.0 Nl - - - 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0909990909 q 0' 0 0 0.0.0. .0 0.0.0.::0 0 0' 0' ' ' ' ' ' ' ' 59090909 -'-'090'-'-' 9 ,','.','.',', 3 i-3 I 0000 0000000 0 Q ...'. t llsqi -I 00 00000 000000 .. .4 1.9.9:9:9:9 909: 9095.95.95 -'-'-'.'. 09. .0 '090'o' 90 0 0'0':9:9:909u F:::':9:909 9.9.9.9 - - 0 -' :'. .90 ':9: . 0 090 0' :':9:9: .9:' 53: 34.-3, -3:-:-10:-1 1 - -: . . :3' ' ' . :-. .3:-:3:3 353: 0 K ' uf :-' :.:.:.'0:.:. .1 .1 95: ' I ' 0:0.090 1 " .-135-25:35-:-,if-1-:-5:-2 -1 .-:-: 3:-:-. -I 3 . .-2-2 '-:-:3 'E:!'2:E? . -.-:ff . . :-:-:-:-9:-:-I-xi-:-gf 1 '-:-: ' I-I+! ' -I-I .-:-: -:-:-:-:- ,,-, ' -' '-3-,T-3h'Z- --:-13-z-r-1 -- g-- . '-:-:-:3. :- :-:- :-:-:-:3:-:3E-:-: 1 0- .. ... ' , , ,,',', -3 .0 .. 00. 3.000 0 0,0 'Q:f'Q'0S': J' :9g 0 :':9: : 0 0 9 99. -':':l.::: '-:- : .090 0: : 0:0::::9::::::0.l: r' 0 0'x':'0J':'- -':Q':':'f:':':' 999 ' ' '.'.0.0.l'l '0'0'.9090 '-'-' 9 90' 0909 0 390909, 909 9.90 fu 0 0 0 1 ' 1 2. . . . . . , ,',',',','.l.l.0 I '30 0 0 1- - 0 0 0 0 0 00 090 09090 "f'I59'f:'F9'5'9":'Q"'l" .':":'-'-':'-'-'- 909 0'0'0'0'0'0909090909:9:9:909 ' ' ' ' "' 'U' '- 0 0 0'0 ' 0'0909 0 909090' 9335109054 Kbjjpli : if - - :0:::0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:::0:0:::0:0:0:zzz::::::: ' Z- . - ' I I l.:::. . X I lk I H I 'I - - - 090 0'0909090909090'0'0 9 909090909090'0'0'0'3090909090 ' .... '.' 9.9 9.9 ' 9 9 9 9 9 9.9 U Q I " lllfl'-I 00000000000 00000000-00000 0900 0 .'999 9999 f vufnnnusn- 0000000 000 0000 --...gg 9 "99 00 ll '0"Q"""""" 9'9""' ' 0000900-0'v0e'09000009090909090' 9 30999 99.9'9 l 9 0 'f'ln'0'0'0'f0'-'-'0'-' 09 90'0'0'0'e 9090909 90' 90' '-'09 9 9090909 '0909090909090 0 0 '0':9:9: :9:9:9:9: 4WAg,3wv:-:-:-:-:-:5-:-:-:-:-:-:-z- . ' :-: :-:-: ' ' ' ' :-: ' ' :-:-:-:-:-:-:-. : -:-:-: -:-:-:-:- uihn Q- -.'-'jr'-:.:.:.f'.'. .'.:.:.f.' ' ' .'. I, ,l. 0 0,-.u.0'0.0.0.o. 3 0.0.0.0. .0.0.0J 051 v-" -N-..".'.'.'... .'.'.'.'. ,, , ,,0 0 -e00o0o- 0000 0001 'VN F005 p9 9g 00000000 0000 0000 MwlF0:i-f0:-:-:1:y:-:p':0:0'p -090.0 0:0909 , , . . .C . .0. .0.0.0,0.0.0.0.0.0.0.0'0. .0.0.lJ I-ffmc-M9411-:-:-:-:-: - " :-:2:1:1:2:f --I-2 -:-: :- - , , gg.g.--:-g-:-:-:-:-:-2:- .-:-'-:-: 1:: 1 1 . . .s:1:"'w"'.' . ' :a:s:1a1s:2:2:s: 1-1:a:si2sisi22: 'Es::.. zisif frigizif :2:2:eg::s:s:s: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..0 0 . . z.: I :.:.:.. .. .:.:':.:.:-:.:.0 0 0.:.:. ..0.0' 0 0.0.0 0'0:0.0:0:0:0:l. . .':l:0:... . 0' ---' 90:o:0:0:0. 9 9 '0:0:0:0:o:0:0:0 .0:0:0' 9 9' 9:9955 9 : .:.:.'.:.:.:.' 3. ' Q. . l 3 hz.: 5: I-:.:0:::::.:.:.f.f.'. ' :,:,:,:,:,: '. 0520: 9 .0 0.0. 03:93 . :0. .02 . . . 9 . ' - - -1-1-14-:-1-1 ' -' l-'-'-Nl - 0000. 9 . .'.'l '.'.'. "3:Q:3:fg55:3pl:- . ' ' :1:2:3. :Q:2:5:1:- . :,:.j.' .. :-.j'CI:I:l:.-..- I 1212: ,:,... :::5:- :., . :':'- '1 90 "I :': 0 .9: 0 90 0 :' ll .:.:... l . . I .0.0.0.0.0.0...0. .g ll O 0 I O I .0.0.0.0.0.0.0.0. 9 909090 1 ' I-'S .:.:.:.0 0 . . .0.0 0 l 0 0 I li.. :.0 0 . .f.'f.' .- -.-..'. . Z 9 FAKER FL FN1 FABLE FE 0 FS L . " ' MAKE ANNE " f A o U , AE .. ,- K .. ' 'A' 0 5 ,M enum E . I I I ME Q 3,25 5 MA Q. M TT EFF ' 'O' ' EAR-F? ME T OD gm DY R El R' E v.f D EIJF C E VE D Ui H M A IO EN E H me If Ma EN 9 I lCE'3 OT Of Rl H Ah, Nr EAf NE U1 - NU Uv NUI lOi A7 Dean Abney Deluvia Adams Brenda Adams Carl Adams Cheri Adams Cynthia Adams David Adams Michael Adams Paul Adams Pauline Adams Karen Adkins Steven Adkins David Akers Donald Allen Jacquelyn Allen Quintes Allen Terry Allen Deborah Alspaugh Taqana Amos Anne Anderson Nora Anderson Alan Annenberg Richard Arnett Christ Arrington Linda Ash Cari Ashley Kathy Adkins James Auvil Sidney Avery Angela Bailey Lyle Bailey Eddie Baker Athena Baker Pam Baker Billy Ballard James Banker Hannah Banker Pamela Banker David Barber Ella Barber Linda Barber Amber Barker John Barker Fred Barnes Kimberly Barnes David Barnett Donald Barnett Sandy Barnett Hilda Barrett Bonnie Barry Chuck Beatty James Beatty Kathy Becraft James Beckett Norman Begley . i' T141-' .si " W i E1 w gg f I :' 'n an N' s B' X s NC' 32 ' at . .. A Rui gy: A X N J gwmfm-4 U.-. . has fx - fl f , 51.-Q.-a. t .s.t XV W ' K " w e I gf-pug. is 2 rg .Q K -are N sf W-lltis' if Liiiwi .. S s X ii- f 1 l M4335 A A .,':' . - 2 E X X K , . , it wif f x an X - v 3 w ff'-:QW t gm S' :ect 'fe as 9, , ' M s. 3 , t so fl xref " ' Sd I :sit Y 1 Us it at t at 0 A , e 13 2 is Z" I . dfgvi i -fu' 5, Maw lux N sig QTCFTASM -we A .i - 2 Q . Ni. , , ... .. sk e . . Q Q X aw' af ' -. - -.rs Y t I if . A -ef Q a s was , E s. Q ye . 13 K 4 K' X x la X X 3 .Q Queer i -133' - tt,.. FN N tt Saw N X gl' X QB' 5 Y Sa a. ti wx ii C . gs i if X sis J X X Q32 , . , -as s xi s K 5 X X gs. .. ..a,,N,, .M QL ,saw N ,,,,t ,. . K sa - X X sfeg 2 ,ssas ' P Nga .. . i 3 g i f . ... . I 5 sepssn. it 'H k 1 'X A a I SX l i n 'Si , an iv-fv f l ..., WN. ki si" Q ,W ,M V W snag A t 5 3 V325 21 -F J? D is . ,,,, V . .- ' sg fs. sfrl mi' . If ..:.. 1 'is' .-f-' . . J 5 ive ef r ,W ef Q A My af t t .. as A eeee ' , - ai as Q . i , ,,i. C ,, A we s R ae 3 -may , se le , sa. irq? . 42 - Q 1 - - i xx rl ix . 5.6 i P1 ' so , ' 3 . .J s gj f . "21iff-1'P-gi ' - . 1- K , 2 4, ,gi ,-:N X- s - fwfr- -- , ' ' Q R , I 'i1""5.s'f::', , . W: N' N.5"'.:f:3'- X is I ' 'MW "" " -- - , 3" gigs.,-F :iii-1 ' V A -' 3 " - 'X i , 5 We fi :nw ,Q - ll, - Q. 7 L' J lb .A ,X 5 . us 2455 KN. , -so... , A oss? 4' J - J I D9 , 1 sf X Y . . or ' .. Q y :R Qt pf' " Q A . - lg is C , . . s sa 4' wa 'N ,W-Y ,,, .Ai f has , - of as is s N if , -. W . wr . fi ' an K Q. I QR. ' X is -xrsiqif-. fifiiizgzk - . X ik- N 5 I R y gil 4 f 4 fs if V, I ,, f W' fl 1 M 5, ff as li, , ' 'Q if-5 kg: X 1.5 ,, 'ri' :eg s s .1 5 i, , li Ns? Q I , .. X C 35 .. M fs 5 we Deborah Campbell Larry Campbell Diane Cantre Rickie Cargin Jay Carll Todd Carlson Lisa Carr Debbie Carroll Deboba Carruthers John Carter Ronnie Carter Sharron Carter Sharon Case Joanne Cassidy Barry Caudill Harold Caudill Lana Caudill Priecilla Caudill Martha Cauanal Andy Centers Jean Centers Wade Centers Frank Cessna David Chalk Cheryl Chamberlain Leland Chapman Joan Chappall Linn Charles Fred Cherry Mark Cisco Russel Clackner Cathy Clair Angela Clark Duane Clark Larry Clements Mike Clements Daniel Clemmons David Click Julie Clington Nancy Cloud Larry Cobb David Cochran Cathy Coffee Jenny Cole Jean Coleman Greg Coleman Mark Collier Jack Collins Jennifer Collins Terri Collins Daryl Collins Vicki Collins Bill Combs Cindy Combs Debbie Combs Judy Combs ' , ' ' Q A - i Ax-.A b X . ,... x 5 i ii. 2 K - S S I Q Q, 'Q 113152Z2g.f,t.gff SS . Q. ',m,fj1,'.ff:-K-::'flLf,:'I, f Y M ' .. f was .. 2 ' K' ' e K I,-.E - iii Marx A e ' 1 ieee J ,, , xx g W - ? -Q J '- is D l i . gc C gig .- V 'fl ,. - 7 ' ' ' ' 1 , Tits ' ggi" , ,. ' 4 .T , 2- 4 C. I Q 11' - ' - - 'E5FEZ5s:EE-fi'-fiifssef: - ' ' ', . "'V' ,.,... . , ii .. "" - " ' : ' .. , it C :E . , lik. I . -f K I . I 25. -K 2. ww ,Q e - , . K - 5 i "S -. X 1- fi' ' e P f. --" - I f ., xy .. ' . B .a.-.y .. Q ,W - - . 1 ' I X I J S, . i J' J . 5 .. . , , ' as - . f 2-1 -- ' N - , sg . ' if :zz 5 .f"'!.ls -- " X i- 5 K 1-2?-Q. ,5 553 li 5 , , gx !, R-Q Q ..v- - 9. -. K. . X N 1, N X X NW ggi X Q K e ,Ks as - Q L.,k K vii J K 'X s . X N S A Q... Xxx XX s 'Ea ,r 4 X : f ' SS , ' ' I X ! 5 D X 2 .-.:e,.,.S -- r fs? ' if-' K ,. -z - We 35 - - X. ..........--M., is WN? ees 3 5 3 r X 53 A ..,.. ., is . g . sie? -Str :zeNw:T X X Y if lx fl f. . , gf ,J -- r ,f ,W y 5 V WJW Ml- J nr: Qu W , E2, i X ii Tj. Di? It i '9 t ,I K .tis ,X N as X e eg . ,, lies ff ' . figs 'T' . Q 35. !Nx. Judy Crenshaw Mary Cresong Bill Crihfield Tom Curtis Joyce Dalton Monica Daniels Sherry Daniels Greg Davis Keith Davis Charles Day Teresa Dearth Chuck Deaton Eva Debiasi Steve Debord Mike Defrates John Deisenroth Kathy Dell Charles Demostenes Rose Ann DeNardo Edgar Dennis Joe Dennis Lynne Dilworth Kent Dixon Mitzy Dixon Darlene Dodson Barbara Dorn Jerry Dorn Mike Downs Virgina Downs Dora Drake Theresa Drake Vanessa Drake Chuck Duff Greg Duff Kathy Duncan David Dunn Tom Edwards Celeste Egelston Charlotte Egelston Joy Elam Randy Elam Renee Eliopoulos Rob Ellen Terri Ellis Cindy Enz Ellen Epperson Nina Esposito Mike Etter Terry Ewen Donald Faris Cindi Famer Debbie Farquer David Farrish Fred Faulkner Richard Felton Robert Feltner Janey Ferguson Paul Ferguson Richard Ferguson Harlan Fields Jackie Fields Suzanne Fields Barbara Finney Danny Fisher Donald Fisher Nancy Fishbaugh Druanne Fitz Deborah Flack Beverly Fletcher Richard Fletcher Cindy Florence Gale Florence Darryl Fores Laura Forsyth Carl Foster Richard Fouch Daniel Fouts Deborah Frazee Anthony Franklin David Franklin Gwendolyn Fraley Greg Frisch Lanr-LELEQL Richard Frye Frederick Fuller Leslie Fuller Marsha Fuller David Fussner Kathy Gage Karen Grindle Harry Grosardt Steve Gulinski Richard Gustin Susan Guzzetta Jeffery Gardner Steve Gainey Bruce Gake John Goritson Kevin Gaunt David Gayhart Barbara Gelwick Carl Gentry Sondra Geran ierri Gibbs Ron Gilbert George Gill Roger Gill as Ns 9 5 X is ss' +25 E i 9 QE 2 x sf- Q fi is gs S N f .. 'iff F w - X - ...su reee ififiims ,... "ii R ,., in .""" . Je. 1 'SN Ss X N Y 5 , . 4. r S .. ii ' N fs. K xii mx-xi -5 f- s ss ,, 22 3 is as RN N' 'H ayearrrry 5, 'k eys C Q. X X st K , K-.QE e Qi : Q Q! it N Q i,.- -' ' SKY TV we X t Nr 55. xi :xr W3 is X . s 1 X in s if: 'sf' sa :saab 'Se 5 ss is it rf' me il ss Riff s 'er ' . 1 Yi 'A Qf jff E N. R. . I 'w 1 S C rg . x yr gi ,X H Q 1 4 is N Anal' . ei- . S, rl r .. q sn r 131 t 4. ,ff ,,.. , X xx I X as be r in EX X s . . Eff -t, F X - 'v SK it ' s...,j S s xl 'i ,sae vw WQYX , i if L -pun- Q .ff. ,X N Q X r. as si if . asia? Ki- 'Fi 4 sf Qi, Q . -at is L s R. ma ft .1g:e.,: Jeff Hammond Steve Handy Dana Haney Anadnena Haney Alan Hannah David Harden Doris Harden Athelan Hardy Carma Harris Kathy Harris Pam Harris Debora Hatton Don Hatton Heather Hatton Steve Haugen Kathy Hauselman Mary Haven Sue Hawkins Jeffery Hayes Mark Hayes Mike Hayes Mark Haynes Keith Head James Heater Rosemary Heaton Cindy Heffron Robyn Heflin Mark Heil John Heinkel Bruce Helsel George Helton Geri Helvey Marty Henderson Carla Herr Tim Herron Kathy Hezlep George Highley Cheryl Hines Vanessa Holdbrooks Kris Hollingsworth Don Holland Cindy Hollon Don Hoppe Cathy Holman Gary Horn Teresa Hale Kim Horton Caroline Howard Gary Howard James Howard John Howard Leroy Howard Steve Howard Donna Howe Rosezetta Huff Mary Hufziger mm- C me a-tat . ,YQ J. as i X 3 eww? -Mita A in K. K XRS? Q - - x.SsQ?1i2 f ' J .Q i --44.11114 we euvaw -We . 51- 1. 1 - aesaeekr ' ' rl 2 aaa- . gf K t - .Ji .. . .. 'W ., ,r 5 fu.. --'f g Ez, . ' 1' 'Q ' ' ggi S 7 W, E-tg, s EEZIE:-.ifrfirframi far : V r,.a al fdgfa-5 N fT"'ii' , .,. fa-V A . '- -r - 11:51 f 9 ' 3 ,f"Yn:fx"x fi ' .a i to f' he J at 4 it-12" na ' my J A it W - asm " Q -' 4.3 ' ' -X 1 fr its T52 . :ee ,Q X ' 1 5 if J ff . 5 if Q L ' g YN -e'iJl 5 NX N X X X ' 4 X G J ilii 7 i. --X ' e-fff , .Qin ' . 1 it 4 ' '-i' ,Mb ' . : , . Q- 1 i ,gi H - 1 , . . . X 1 ,K J - - E , :-:-.:. .. . . 5 ' ' . as '- . X-1: , -.cfiz ., w e ' --E 2 5' 3 , .. WE fy, an 5 . Je-wg? .aff . . X aww a--1-it " r' N qo s g , Ish f N in T4 H ' X -ers Q C ,fr XX "' ist, C .. ix ,1 X Q F. ma r V 1 N so XXiL M Qk.s,, 1, 2 1 ,,..kL:, W W l Y 3 s Q tw f , A K I :fe C ' C.. J , A Z ..'.::E . I mmf .. ,.,,, , my ,7,,,,, ,T :MS C 1 C J f ., s s ' Ygeis as 'j'f"5, ,, . il J . f R X :ist -giz k +....... , . 3 R X so X is isis C 2 iii ws: '.f:k:.:. - : -ss. ,,.i.,: ,-,7 J- . . N , .S . ,, ,, ,s-4:-ze. x1"'s::: . ora :em-as ry Qs 'uae .- Q .' 'J 1- szsfzmsw., ' . .,.. gs ,. 'X tt S X fi is s 'S fx-K. s W uf s .: Ns 3 3 Q W I s 3? 5-.ess H M A : C 1 I . sy-ssgsfwjg 55 mg , ..,.. 3 Q ss' s .-9 - . . - s ze? -X ---- ' - -Q t si' fills X J . " s M . VH. D " , m Q, so . L, K .,,. , . X s .... ,L nr ., i . Q A Us gf'-'t J Q ,:' JA I W, X so Q3 f 1 i f 2 . . ' nay. W ,, W, X ' C ,ss Axigxgis 'H . ,wr f r C X f r - as '... X .Ni .X C, 5 if i R Q ,. b b 3 l ,, Chris Hughes Alethea Hull Alan Hunt Stan Hunt Tom Hunt Albert Hunter Charles Hunter Darlene Hunter Denny Hunter Linda Hupka Pat Hurley Charles Hurst Carol Hutchens Tim Hutchinson Tom Hyde Tim lhle Jessica Ingram Pam Ivey Paul Jackson Marilyn James Steven J anell Donna Jay Dale Jennings Annette Johnson Cheryl Johnson Craig Johnson Dwayne Johnson Ronnie Johnson Bob Johnson Pete Johnson Mike Johnson Kenny Johnson Joann Johnson Elmer Johnson Roberto Johnson Ray Johnson Tommie Johnson Wilbert Johnson Barry Jones Lorenzo Jones Marjorie Johns Ronald Jones Craig Jordan Henry Joseph Patricia Joy Carrol Jomp Timothy Kakaris Raymond Kamps Jennifer Kash Maria Kavouris John Keith Johnny Keith Rita Keith Kent Keller David Kelly Gregory Kemplin Sally Kennedy Danny Kimbrough Amold Kincaid Pamela Kindred James King J ohn King Larry King Greg Kirby Lynn Kohler Martha Kramer Sandy Bremer Evan Lacy Mindy Lafayette Xe x ,-., N 51 52' if .. 22,-' - f .yy 5 Sli' E Q ev, Q mix N . sw ,fr eb- 635 is . tm, r N 3 ,.Hr-was .L , ...Z .. X Q Qi' X . TV, gg., X K - 1 r W r X ' 5 X ,,::a,, . E :Y X ' - ..,, ' i..: W. .5 il- if X om Q J. :F E 'S . 'Q A M N X t , ,.,, X .gr X 1 QM.: Qi' S , Vw ,M if - it r.. af: I 55" if fi S2 . X f ,si . " ' V : , ...,. ?-sf Q r, 5' t i' 1 F f- 'it.J Q . L R R : hu 1. .E , 25.5 si - 3 K, 1 1 1 5 qi- . iggg "" Z - i re- . .sa 1,5 5 Xe , 1 N 'ffs:- -, 'Q a gt... ,X , J, er " 'W I m ,Q fp 2 Lg, . ,. .Qc .. . Mews se A i mg 5 . X Q X S s -as sag X E ,X .elf X A e Xe e ' F ' SF x R -L B XX XT a K "' re X .X, ' '- r , ,L .,,, i s W Rex ., l XXX W X , NX? S ek . L f ,5,1 Xt X- XX figs fr E X Xi X 5 s X355 Q' R X V95 5 'E Q53 Xfg, ai- .. :-. -X X Q 5 NW' -,ta K -- RTA.. We-me ' W L i,.. , , -f-XXX, 5 2 Q, 4 .f X L if Q XR X iiiiaff Xxaiefei ,E A X 'X 33 'R iw . . X si g W me As er of gg, sativa? 5 a t' it 9, . of .. ,teaggi - Q :.. x ' if .Q ' .X , ' 23 W' vs wg - as XX gay ..N . . R-PX, :. VEI.. K as L -mes.. as Q R 'ep W X ""' , ' "'h W My : I : .. , z ,Q ,tk Xe X' 5--: X . It I , 1 5 Q , X f 1 X 1 .. 3 X XX .M La ., -.. . a was - X ., .. X ss k r Q X . , 'QR 5,3333 k 5' X, E 5,55 '53 r -. X X Q? X ,a fl - 1225? K ' if ia.. . 1, L.: -' : ' eii lf if W , is X- 5 XX , . , . , .ty E X E ,Q gh ' f X X X X X B 5-as .w .-ff sig J" " as ,X X s t :s:. 'f x AX .X s X W Lg!! Lakes QV! A Debbi?farT5ert Valentina Lampley Connie Lanier Greg Lanier Lana Latimer Robert Larson Ruby Laurino Cary Lawson Cecillia Lawson Gerald Lawson Jon Lawson Ricky Lawson Robert Lawson Timothy Lawson Janis Lay Karen Lear Martha Leasure Scoot Leber Anthony Lee George Leedy Joanie Leigeher Frances Lewis Jerry Lewis Ronda Lewis Ollie Lige Laura Lindon Sue ' ' Linda Linkoos Bill Litsakos Tim Little Lisa Little Deborah Lloyd Dean Lockhart Sharon Long Shelia Long Shelia Long Sonja Long Debra Love Robert Lovejoy Cheryl Lovelace Paul Lovelace Brenda Lovill Rosemary Lucas Horace Lyles Sabrine Lyles Melind Maybry Lesia Mack Mark Maines Meredith Maines Bob Majors Patty Malay Patrick Maloney Joni Mantz Anthoney Marconi Lawrence Marshall Brenda Matrin Elizabeth Martin Robert Martin Sharon Martin Barbara Mason Carol Mays Zoe McCain Donald McCall Sabrina McCart Connie McClain James McClannan Mike McClellan Sandy McClure Larry McCoy Belinda McCuddy Joseph McDonough Patrick McFarland Nancy McGlothern Qlrtis Mclntosch David Mclntosch John Mclntosch Linda Mclntrosh Lydia Mclntosch Mike McKee Darlene McKeller Connie McKinney Carolyn McKnight Ann McKoy Donna McNabb Ronald McQuinn Tom Quinn Beth McVay Pamela McVay Jarry Meadows O "QC-?""'i is ,W .. .ay l 4 -X l we S S A 1 gash i fib .,.,.,,,,x X an ss' X- -. ,aan -r X5 'ra X ix we - .553 S i ff 1 X X'-:J .Q -we 1 - - SS J S ,,,.f .. ,, tt,,, 1 J- Q.. - - - if 'Q i 1 .y .,. e... - 1 51 ,3 . Z.. , aaat A. - ' f 1 I L .:..: , ,,y Q. .. Q - sg - A if -X -:Sree E X: .. y..,a J l.,, J E J ' f - as 1355 211 --fe .J F t - Q 1. 1 iffy - - . -ff S + A. at ev ,-f' l , . X , 5 x fa xi be ge :V -'sw it W Q e 'br Y + x :Saudi we, 4 x , . ,, ' L' fs' Hi a x X Q f , 1: x A it '-Ks.. ,Q ki K, f -' tg, x 'J . - R at ' -Si? fa .. I - .' - - W .f K tttt T ,Q N is i J' 5- . ' , ' - L 35 f ' as . - if-is T " salsa i . fbi . ,, I eff " . "" - ' S A ' Tk ii K Q I Q 1 k J ' i J ""' , X. t 1 E kifiiik tttt R Q "A' J - - '- ' . . ,iw eg 5 K - . ., ,, ,gf , , . ,, ,. ff1.E::i3S 'Z ' -1 . 5 f . QC- -:ai " ::' , XL : ei ' -, trte . J . l"""'Si - . - .V 1 X as r at Ie- Q s- e A ' 2 6 f : ,, " " -s , Vik X'-4. J , at X ' L -Sta T. X - fe, f . , . Iwata ,tea 1 is , . . ' X , " 1 X - . X X ,,-- ' ---- , " Q , ,. J. 1 tt f 1 "fx: . - .. ., ' - 4-is J V X Q , . t. Q 1 T .1 Robert Meully Rick Melton Victor Merchant lris Myers Ronnie Myers Teresa Myers Bill lvlichell Tony Micomonico Kevin Middleton Ben Miller Donna Miller Eric Miller Arnel Miller Alden Miller Eugene Miller Janice Miller Randall Miller Tim Miller Mitzi Mills Diane Minchart Mike Minor Tim Minor Janice Mitchell John Mitchell Cynthia Mitchell Mark Moon Cheryl Moore Gary Moore James Moore Michael Moore Randy Moore Rocky Moore William Moore Carmie Morea Jeffery Morgan Greg Morgerson Allen Morris Keith Morris Pamela Morris Diane Mot Sue Mueller John Mull Wallace Mullins Steven Munsey Shelly Murphy Bill Murray Albert Myers Karen Myers James Napier Jayne Nash Joe Natalia Geneva Neace Rick Neal Darrell Neeley Tom Nein Debbie Nelms Pat Newcomb Susan Nicely Ray Nickell Brenda Noble Howard Nunamaker Shirley Nuss Harry Osborne Brenda O'Brien Terry Owens Gary Oaks John Overpeck Mike Osborne Steve Osborne Billie Oliner Cathy Oaks Robyn Owens Peggy Palmer Vicki Pappas J oselph Pardy Sherry Palmer Dwight Passmore Sandy Patrick Tim Patrick Rick Paterson Kevin Payne Keith Payne Anita Pearson Darlene Peebles Jesse Peebles Lancy Peebles Pam Pelfrey Brian Pence Martha Pence David Pennington Linda Purdue Brenda Perkins Todd Perkins Cheryl Perry Paula Perry Mark Peterson Chris Petrocy Linda Petters Donna Peyton Chuck Phelps Diane Phillips Doug Phillips Larry Phipps Deborah Pierce H Mike Plott Ann Polisini Denise Polleys Keith Powell Bernice Powers. , FE- is . -,w il-ez., if ff, x P f sf , 'lf 3 ,, My is Q- ' e Q X Y , 'X . ee is-kg, 3 .li N 1 S--A E lr: E. -.ti -s 7 - ff-QW: . f- .3-' -.nge k2a?..:,1.ej,,i, .1?.ic.:. zezi Q "-r Q N. xE::-- ' 0 .I , 4 .,,, 0 .ffiff '- ZEI5' '1 X X Q -. N N' i X A i, 2, me , , S K s x N Nm 4' 433. +6 Q-B he V r-ws:s:22::e. -:s..,55.::f5:,.,::.. pzzzag- f ' 5.13 2: 'Y'vasi.,,, - 2 sz , nik -f '- Ssxssss-5. 3 , :hx .. Q is K t is V. K se A .,,, P , 3 ,,,,,,, ps X VVVAA ii V 5 --" We f awzz-"WM --mmewewxw s " SN in If , X N -x Q li i 'Kee-Qs' N-if t N -s X ie- fs.-- Q ru? .fSkes.k. Q la . P ,i., , lar .. X X N NX we sg XX 4 K We 3 X X , i ss t -,- 2, h 3, ,iggg:g:I:,g':. k . K -:wi if 1, e go xx Q. -- A P 1 , . Ee., 1 '32s:N1-H.. E9 1-::: 1: N gms YY Q i i 1: 3 u x " ik Sk as YVHVK 'Y , en as mek 3 2 Z ..i, Q N -Q - i 5 . - -.-. e is P i-XMX ASX' viz .PTFE Xxx it Ve' 2 2. , Ez! 5 . Q ' . hifi, W, . -, ::"3"":' 'C 5 s K with lf e f es..- W if f tsso .. 1 ss.. ' iii- 5 " f . esm- . 1I.,: S ' S Fave? tcaeesazs seaafes .' SM . Q ' S K , so 'L n 125 - ' egg -f ' A ,, I 'F 'K ' , fr 3 ' 'X ' s -.'b-L ,, i l i 'liz ' S 'N Q' M P ' t ,. .. . were Q5 fsam -P , , will .. f -- --h- ,. 1' -els 2- i fail. , R- ' :I " E15 '-2: x 5' K iii' li. f -s X Qvbu ci . - i at , ,eggs R R yi X , . nj , 1. s 3 5 as 2. L viii H . . . S . , -.5 Q, :gm I S,:!s2f:sse::a . 1: i N Wi' N - S i s Q3,i,S.4tg.. 1 .,., xx rsst rtyty l tyyt , , V N P ,H 3 S ..,...A. , , E s l is . .. f S . .. ' ' K ww , A t is , .SRX 2 ,. . . . , - fb 1-fggg 'L : , , Sf. , , , . -Q: Q ' ' g Q ..-, Q A :R i. i has. R 1 9 S two ' "' ' --'- -PN 'T ' 'Q-: F.. 1: ix . if N ,si K 1 - ' it - is 1 S 5 tlio X' 'lr' 5 Xxxv x V 2. as 'gk X X xx c S Q s ' s -X 1- Ns X f iq Sharon Powers Scott Pratt Faith Price Francis Price William Propps Lavetta Prunty Kim Puckett Kathy Rakestraw Julia Rankin Doreen Ratliff Ronnie Reed ' Tim Reeder Scott Reedy Jan Reffitt Carla Reichenbach Perry Reiff Tim Reisert Steve Reiner Martha Retherford Debbie Reynolds Jim Reynolds , Ken Reynolds Laurie Reynolds Terri Reynolds 'Barbara Rich J can Richter Angie Ricketts Diane Rigas Mark Riley Cindy Risner Erica Ritchie Robert Richy Nancy Roberts .Regeg Roberts Vivian Roberts ii? QWRQ 53 Lasik Frank Robinson Harold Robinson Rose Roby Quethesa Robinson Michelle Rockwood Robin Rodgers Debbie Roe Sheila Roe Rick Roell Tony Roell Jerry Rodgers Amy Rohoe Greg Rolph Robert Romans David Roof Danny Rose Uudy Ross Danny Rothwell Ben Routson John Roberts Gerald Ryan Patty Sabo Sherry Sabo Dawn Sanders Sandy Sandlin Bill Sargent Peter Sargent Sue Sauter David Scearse Doug Schaffer Teri Schluger Paul Schneider Jance Schofield Vicki Schofield PEP BAN ktk 1 i - 'Nr Y R 55 B r W' -A F4 Q 'Q ..... ,. - H " Ia " 1555 3 'IE ii NW 'Q 5 gg, tie-1 r W if . ' 7 A at 'ae X K K i '- ss 2 I -M ' : ,A 1 is is X 1 Ri. Q M 5 2 is R .W Y X X. Ar ' aa- ififfff M A aww - ,gi . R252 , L il .. , i S- he , ix Q- or PJ r Q 2 , .... N, f -.fr s,-. M.. - :e, N W S X ww N is X X X we 3' SS, Ea x -R ' I Sf. X-, .f K. Nl 'S-Sm' L .. rrsi gg , 1 -4.5 R ' l l I l , ,.., FA as X ,Q sas' ,fx " ks 2 r X s Ss x , sew er: i t fs t if ,sa P 'IM , X in X l xx? Xxx X 1 S 'fi -nn me sh 4' S -t t Q5- S X. T: ' s ff' 1 4 . V . Q Q X 5. ,. . , .. sy? i Nia sr A .. , ---- ..... .,...,,.,. J r i X . Y : t E k,,, S M ' J f s 'r -1 it .:L. if 1 5 ..,.., ,.,..,,A Q ,... -W X N ek' ,..., ' Q f --a 5 ' .fi Z XSS TA ' N' . kk" I L if' if ,m. xg- ,, U 1' P f i . if 1' J - -' .1 r sv S S6 J it 1, 55-it ' mr "" ' " " 'W' W' ' :sp 1 me 1 "" - --,,.- 2 - s , "" -, J 'K - K7 S .J S S S S 4,,L,LX,, - - ,X X,E - . A -. ' A : f . f is ,st t ' I ' Sa ga f S fe h ' S .J K K s H we ' S S ' 1' .z ' . G- ' -- 5 X 5 5,5 ' . S, 53455 v ... .. . -, . "" S 1 1 -1 , 5 5 3 se. i , -, , N S s gffri r ,Q A X Q W, 5 a W s QQ XHZQL., X 'QS J S -- M ff---- 3 ' - 5 ? S .. Ann Schuler John Schuler Terry Schwab Paul Seals Kathy Sears Vicki Sears Angela Selby Cindy Seule Russell Sexton Mike Shackleford Chris Shafor Sally Shafor Rick Shoupe Larry Sharp Valisa Sharp Tim Sharrett Lea- Sheppard Donna Sherman Connie Shockey Clark Shockley Craig Shields Gail Schumaker Deana Short Heidi Schroder Jo Shrout John Schull Greg Siewny Miles Silas Charles Simmons Dave Simmons Dave Simpson James Simpson libby Singhoffer Kim Simpson Angela Singleton Gary Sizemore Enise Skalley Matt Slampka Susan Slusser Barry Smallwood Larry Smallwood Rick Smethers Cathy Smith Charlotte Smith Danny Smith Marlene Smith John Smith Janet Smith Karen Smith Kathy Smith Kim Smith Lou Ann Smith Mike Smith Patricia Smith Pam Smith Robert Smith Tim Smith Tony Smith Teresa Snelling Christopher Snyder Keith Summers Carol Sorrell Greg Sorrell Kathy Soulle Charles South Debbie South Ken Sparks Rick Sparks Donald Speaks The G Brian Spencer Greg Spencer James Spencer Kathleen Spencer Riley Spencer Randall Spencer Sherry Sponsel Teri Spicer Matt Spraddling Alan Springfield Pam Stacy Vickie Stapleton George Stamper Audie Staton' Yve e Staud Lesa Stein Carol Stephenson Diane Stephens Tracy Stephens Charles Staton ,,,.,.Ll......jI-- : - 1 W' N X X rr Q X X Q A . a,r-a . at an it were baggy sk K R 83355 ' iz ES-A .. ' ' ggsgwsf E1 5 re 2 .5 - Nr K' 5 K S ... QP: gf 1 r X Has a Party N N NN x S S .... a. ..,,, .- is ... egg S Qt 5 SX Q R X S 9255 ': '- cies X Q. t X r 11. Xscip. W . -I s i X QR F Q r,, X - I . Q, K es - Eze., Q .1, 4 ' Q3 S SEQ E1 ,wlfxif -X ina , gp--1 fx large ..,, Eigf jf e as "" 5 1 Q I , .' lee.. "fx was ,,, 3' , Q . fe -x.-K. X N x X X N X RX? ,. Fa . , XE S X Y ge. X wg, r rl 5 . . - A- Y! S Y' N S i 3 A NN Q K S .1 ,r Q The ia X? we 5: X .. is X if X X -. e X N ss s X 1 , Mu 5 e N 3 ide ll Q 'R sv .,., e a Xxx?-:m . g XNX -i me .X N X M- Si- as E X sis .. X df' QQ' ' X 6 S! ,lr 4 xg? X in , 3 es xi s fi s. .ik N. gnc. X M S 'R X . Sa sv N XS s st Q 'lf s -Q gf . r 52.4 e "1 F , a - , 9 L leea V 21 il' ,M K -:::-::QGEI.-2:2 N sr X N m y , A r -K X 3 if ,- -X... .... . .X 5 X N N .3 ew J N' .Tlx N Q.. X .. sf s X M X . S5 t, X x X at .E .. X jg X W' sax , t , . Siiifff - 5 :SFTE r Q .. ,s:ssa:r..v 5:f"'i5-F2535 Iiiizlzeiff-:EIJNEII '-iii -32514, so . es 2 f f .. ..,. ee-We is a , Yr. , , , .:.-:,:5.:.k:.., . V . . A 1 , , "M l Qiimmf' W in ,,,, Q ' P , em ..,, . Q ' J ' - , -J :I e t . '1 .. ,:. N' 1 K . -NU ' -kim S ' :ff - - .s 1. s Q A'-N. Q "tm: A QS31 3 5' K . la ' tk , . ' T t .... X T X as . T J . . if - sig: s-V 4, ' . J ' W 1 1 :Q .. I. .. K .gi -X . BQ if.: :I J- Q 1 S . . -X E- Q -Q . be ..,,, . pr' 2' -' xi! X 1 K. - J ., '21 -er... insert ff so ' - "st s . .. S ..m,- 'V : Q I - M' J ' 4' e ..,. -' .. - 2 . 1 E tt ---- - J 1. ' .. ' T K " .2 - , . I ,I W . fi .... 1 ggi ' ' ' S . ""' " . N. X" . - LS-if -I V i5f,,, 'Z-. .. ' 5? Q. ' - Le- . ..se Q 4 .,,.. xi L' A . i A A "1 ii . Blinda Stewart Richard Stewart Anne Stone Randy Stout Lea Stoutenborough Debbie Still , Mike Stakley David Stumph Ken Surgenor Bob Swartz Rhonda Swim Bill Swopes Joe Sword Sheila Tackett Patty Tannreuther Brenda Taulbee Doris Taulbee Betty Taylor, Don Taylor J gf f Taylor Greg Taylor Harold Taylor Pam Taylor Robert Taylor Stan Taylor Jeffery Terry Lynn Theiss Joyce Thienimann Calvin Thomas Bob Thomas Shelia Thomas John Thompson Karen Tyra Sherry Tuttle Ernie Turner Donna Turner Darlene Turner Judy Turner Mark Triplett Robyn Tinkle Vicki Tarmble R. Trimble C. Trent Greg Traylor G. Trommell S. Townsend Jeff Tolson R. Tolliver L. Tolliver G. Tivey K. Tinch M. Trus R. Tibbs S. Thompson Phil Thompson Martin Thompson Vicki Lee Julie Vitori Roland Vick Ellen Vailencourt Mike Vance Richard Vandeventen Patty Varner Lou Vian Anita Vinson Christy Wackler David Wagner Derwynn Winkfield John Waits Bob Waits Derrick Walker Gene Walker Dana Wallace Randy Wallace Raymond Wallace Cassidy Walden Scott Ward Jill Warmoth Frankie Watkins Sherry Watkins Alfread Watson Jim Watson Terry Watson Fred Watson Janice Weathers Dan Wells Terry Whales Kim Wendt Darla Werk Tom Werre -59' 3 X XX X x Q X WX sea X N9 Vx KSN X K .. R J' lv X Q X 4 , X if -s. -Xfx 1 ,,,.,s,, 'Q , ,,.s .. ' 'sa s fl-.Tx sg . 1 My . EE"-If. Q1 , ,Q X 3 -' D ' f - . H sk K . K - "aX r w I rm, 'EE .. El , ' "" X A ,,.. f , A f -N is 9"P"??27r rs.. new ..,': JXXX X s' .yyr. isi X . . X :Q X S, X X25 X X S X S 32 N if ws: L 'XX - Q Qian f sf 2 2 ff SX X 'iii 'W -55--59 ik. N X Xu X X i R ,.. E .Q N' X I X X 1 'K " Y si . 4 ' , it K W i Q -Q- ,.,.I:'L:t is QA Qg. X ' tr 1 'I . Q1 .3 . Q xx X gg. as t i t - . 1 : 5 -: V DF- -S 3253 iii? F 3 , :ggj-L, , ask .es CND' ia. Mft t X QS s 1- s -sv f at 1 it 4 ia.- N D X .Y 5 ss- , Q 1. XX Sim 'S' .. 1 ,ii QQQ, . 4 E E 'K DT' 1 1 ..,... ,N s EEN riif--V i 1" ' - -' r.. - - - i - 9 fi J '-- .. Z " if L, 5 1 . ext-v'x.i.,x4rwf'e2f' k at K ' ' Qi V S335 "xii 5 U 6 Lf: - sf K Y K 5' Q ef X. X Vxiexha was K ,. af ' I if feasts fi-' N Mm X W ., K, it s i ij. t kf. . X . x i N Nw ' t .,. D if . ' David West Janine Westercamp Paul Wetzig Russ Weybright Charles Wheeler Kim Whisman David Whitaker Sue Whitaker Mike White Alan Whitt Robert Whitt Debbie Wieneke Cindy Wilch Daniel Wilch Audrey Wilcox Kathy Wilcox Beth Wilkerson Gary Wilkinson Steve Willhoff William Collier Brent Williams Billie Jo Williams Bill Williams Carla Williams David Williams Derrick Williams Gary Williams Greg Williams Gregory Williams Jane Williams Karen Williams Kim Williams Rick Williams Ronnie Williams Sheila Williams Tony Williams Greg Williamson Richard Willis James Willoughey Jenny Wills Angela Wilson Larry Wilson Tom Williams Sam Wilson Steve Wilson Don Winglewich Larry Wolf Neta Wolfe Noel Woeffrum Kim Wolfram Tina Worthington Teresa Wright Kim Yocum Ellen Yost Robin Yost Shelly Yost Brian Young Robin Young Tim Zimmerman Leah Zimmey Teresa Zulock Rusty Dye Jane Farney X . K ssss , , l X , 1 in X i S , L 5 i' L. 4- A. faix -"Ilf??i1YQ.,sJ S Stephanie Dysart Dorthy Edwards Leonard Duncil 53:9 si X X 2 4 X nr ' ' H ' " " "" 1 Q ,g-J , " H-H' - sssss """""" """ H H WW iw ., MQ or Y W 2 Q V ' . N 5 YN " 4 1 . N . - - wg . ab-'X . Q9 ' as . 1 X 3 :5 ' xg -. , X A X - A A G, L ' gn.: E W Q . - Q, if 7 T . - J J 2 :fl N WWW I V 7 3 X . K .,,. 1 W L - A , 4, ...ow -- Xi 'L , . ' N T R S , . f iii sl X . L 1 r' ,fig -at II I III I I I I I I I I I I I I I I I I I I u I I I I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIII IIII I II I I I I I I I Y ' I I I , AI.. .I - I IIQUIQ sonar In IIIIII I ... I IIIIIII I IIIIIIIIIII- II III II I I III II I one I I I I I IIII II I I I I IIII I anon III II II I II QI II I II II I I II I I III IIIIIIIIIIIIII I I III III I I III IIII I III I IIIIIIII III I II one IIIIIII I I I one I IIIIII II 1IIIIIII I II IIIIII IIIIIIIII I II I quo: nano IIIIIII I I I I IIII II I I I II I I I I II I I I III I I- III I IIII II IIIIIII III II IIIII I I I IIIIII II II IIIII II II I I II IIIIIIIIII II I II II I III IIII IIIII III I III III I IIIII II I IIIIIII I I II II IIIII I IIIIIIIIIIIIIII III II IIIIIII II'I'I'I'.'.'. llllllllllllllh-ll -ll-llll llllllll-ll-ll-ll l Y I I I I I IIlllllIllIl.l-lll-Ill? I Illlllllllllllllll ll ll I I II llllllllll I I -1 -Il l I I III II-- l . l--I ..IIIIIIlI I I I I ll III I I I IIII III I I ' IIIII I I --- I I. I . I I- -.Ii .::'--'C--. -:. .- . I I .......II I :.l.:.l. .. I I. . InL.:- III- .I II- : ' I I l l Il I I I I INI I K . .III I I Ill IIIIIIIIIIIIII lu I . .. -.IIII I I IIIIII I IIIIIII .- I I-III I I I IIIIIIII II I . I ---I I II ll lllllllllllllllll I I II I I I I I I IIII I QI I IIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I- III I II I IIIIIIIIIII II III I I I I I I ' I I I I I I I I lllll-I IC.QCllII.I.I lilllliulu-I-I I-I-I I' 'IIIII-I. 'I-III .I I .I IIIIIIII-IIIIII II I II I Q I II IIIIIIIIIIIII I I I I I I I III Q l I II I I III III II . I I I I III I I I I II... II- II IIIII I I I I I -I IIII Ill I ll IIII I I I -I IIIIIIIIIII .I I 5',...I I III--.I I I I I IIIII IIII. II I I lllll ll I l I l I I lhllillllll I I III I II IIIII IIIII I IIIIIIIIIIIII l I I Y I I l llll I lllllll lll I I I I I ll I :IIIIIIII I I I -... I 1 .gg I -X --I I IIIII I I I I g I I I III IIII I I. I I I I I ' . I . .. . ... I .' . .Q .g.g I 'I 'I I"'-'-'I' 'Q I-I I I I l A gg 3 -II II -I I ll ' U O I I I I I l ll I I IIIII I IIII IIII I I .. I I Ig .. I l II ll I I I-I I I I .I I- "'G'.'.'-I .I .Q.1 I I I .:3QAvt1:-:-.-:-A-'3' I-Z-:-.-. '-:-.w.-.:-. '-:-f.ff-' .I I-I'-IX-I I .III .I IIIIIIII-I I I. I- I I I. -... - I'I'IIIIIIIIIIII'I.'. I .I .I-I I .IIIIII-.QII qgq.I...IgIg II-II-IIII.. -I I II I II III I I- I-I IIIIIIII,-IIIIIII IIIIIII I I I soul QOIICIIIIIQIQIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII' IQQIIOIIUIQQ QQUIIIIIIIII-IIIIII QIIOQIIAIIIIIIO II IIIIIIIIIIIIIIIII IIIQQIIIII-IIII. IIIIIIIIII 'I---........ I I I IIIIIIII II .Ia.oIIIeIIoooIIqI og IIIIIIIIII II'IIIIIII 'jg I IIIIIIII II II I I IIQIIQIIIIIIIIOQQII IIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII .Q IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -IIIIIIIIII-IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIII II-IIIIIIIIII III. I-.IIIIIIII--eugggl I IIIIIIIIIAI-III...- I I- .I I I I .II I- .I..I......vIglQllUloI IIIIIIII.. IIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII In III I Q III I III IIIIIIIIIII W III ll III .W . ...... ' :fl I'IIIIIIl Q II Il on II IIIIIIIIIIIIII no ll QI .... - . :-'-'-'-:3'5'3'-'5:5'3'5'3" ' 7"Cff3:3 ' I l IIII II- ills ones: III Io I Qsqslnu Il Q If I 'I"' I 0 IIII III . Q II 'OI I I lllllllllilll - . -s . III -ICI IIIIII I II I IIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIII IIIIIII I IIIIII II IIIII I IIIII I I IIIII IIIIII-II I III.. I . .. .. .gg 1 O.. I I l'I.. U .O . . l llill II .. ... ..... .. .... .. 'I: . .I'0:':': 523:40 'Q . I l.l. ' . . ' n o I l 0 I' : .,.w. . .-:-:-:-:-: :- '- lxll IIIIIIII ln' Q IIIIIIIIIII I NI- ! Q 0 Q 9 IIIIIIIIIIII I IIII gala: Q QQ IIIIIIIIIIIIIII-.I I IIII In IIIIII IIIIIII I lljuo IIIIIIIIIIIIIIIII I ---...-.. ... .I .IIIIIIIIIII I I. I .qS. ' I II III,- I-IIIIIII I.--I. ..... In gg aoso.ooc I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- II I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII. in 0 QQ Q Q IIIIIII IIIIIIIIII-IIIIIIIIIIII-II. Q I QI Q 'gp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIII gllqgggq 0 Q 'gg gg IIIIIIIII-IIIIIIIIIIIIIII-III -... . Ivoggggo 9 'h 5 3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII soacuascou Oil I 1 I I Q IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I no IIIIIAIIIIQIII Q I Q IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIooIoooIaoo0QllIIIoIII If I IIIIIIIIIIIIIII I III oannonaaaeaagio I III IIIICIIIICOIICUII I -I I II IIIIIIII I I I I I - I ... . . III- . 0 .I I I I I I 0 l.I.l. 'Q' Q ---I . . . :J :.:.'I:.::::'. ... -:- ::::':':':'o'o'o'o'o':E:: . .o:o.o. " ':':'f: . .: :.:.I ... I - I:-I-I l.I l.O.l.l I O O 0.0 Q. ' I. : I, -I IIII. I .:: .:.:::..Q.Q .Q I . .......,. . ..... -.gf-' -0---H . . O. ..'IlOU'U'..'. I II I ' - Il.. .Il . .,........... II: ggggggg .......... .. . .ggg ll lllll..l... IIII I IIIIU IIIIIOUOIIO III I Ill.. . . ...... I ...--..... 'I' . o: I I l - E I I I I I.I.I I.I.I I I I I I . .l:I.U.C I I I 0 - - 0 I I I I Q I 0 l 0 I I I III I I lllllll one I 0 III II! ll O I I I I o o 0 I.e.0 I I 0. - - I.l'l.0.l.l.0.I.I'o.l.l.I.I I Ill l I l I I I I.: I I- QI.-IIIIIIQII IUQQQIIIQIQIIII-I , sn IIIIIIIIIIIIII IIIIIOIIIIIOOQII I to o I- In...-concurs Iiloaooaoclolll I .II IIIIII- II...IoIolaua --IIIQIIIIIIIIICOIII III. II- I I IIIIIIII lysine: I O IIIIIIIIII qpqqgqgq. A IoooII.qIIo I I I I I I I I I I I I I Q I I I'o'I.a.I.I'l. I.I"I-I-IlllI .I.l'n.q'I'I'I.o.c.c.a.s-I.I.I.I.I l'l.l.l c'I.o.a.I.n' ' ' ' ' ' ' IIIIII II. QQUIIIIII Illucuoaoo as .. .. ... ...... INN I I III II :IIIIIIIIIII l ll IIIIIQIoIIaDIlIII.ll0Il.QocanII-II IIIIIII I I .IIIIIIII IIIIIIIIIIIIQQ IIIIIIII- III can oouooull I ,I IIIIGIIIIOIIII I IIIIIIIIIIIIII :nos QIIIOIIII IIIIIIIIIII 0 IIIIIIIIIIIIII sooo- 'IIIIIIII I Q IIIIIIJooI0IIIIIIooIIIIIooIIIIInano -II-IIIIIII I-I ..... -.IIIIIIII I Inueaseeonacnenntlvul-In IIIIIIII- I I I..-I IIIIQQIII I IIIIIIII soon!! .I.-I---....I- II... .IIIIIIIIIIIII I Icuoonv InIllll-IgII.-.IIIIIIIIII ...II.II.-I-II.I..- . .IIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIII-vlivlov----II-o-Q .IIIIII-.I-I I........ .IIIIIUIIIIIIIIIIII IIIIIIII-IOIIIIIIO0-I-vos-1-0--If-0 IIIIIIIIII- IIIII... --IIIIOIIIIIIIIIIIIII IluroounoooIeoQlIooIIoov o IIIIIIIIIII IIIIII --.IIIIIIII II I ooasonoouuunugon-IIII - I III IIIIIIIIIIQIIIIIII IIIIQIIIIIIII I QQIIIIIIIQQQIII-Iliuoof I-uooooo IIIIIIIIIIIIII... IfIouI1.0-!.I.I.I.I.l.l.O.l.Cll O l Il.IoIoIouoIunl0 I IIooq'IIIoIoeI-o.II llll IIIIIIII IIIIII I lc! up IIIIII II IIII- IIIIIIIIIII -IIIIIIIIIIIII I I cocoa:-lug:II-ao.-IIIIIIII IIIIQggII..- ... ...IIIIIIIIIII IIIIIIII IIoIoII.aIoIooous-0o--I---II-I-o-so :III Ilona-noone I -ooIuIIIIlIIIIIllIlO oooeooouoncaugonqua-Inoe-:enclaves IIIIIIIIIIIIIII I oooolIIIIllIIIIIlIII Iaoaoosuoconing-Io--IQQIIIIIQIOIII II IIIII--I... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIQI-1....QIIIIIIIIIII I I . .Q.I I I I I I I I I I I I I I I I I I'0.I.I.I.I.I.I.I.l.I.I.I.I'I.I.I.l.l.l.I. I.u.s,I.I I I I I I o o.n.i.a 1 v'i'g I 1,0 I-I I 1. .o I I.: Q I.a IIIIIIII I QIQCI IIIIIII I1 CI I II DI ll IIIIIIIIIII.. I sosolll I I IIIIII OIIIQIQIIIIIQVIQI--Q-QIIIIIIIQIIQ Q..'InIIIIeIIIo o IInoIIII.II.I.II.I.IIlllIl.l.l.I.I.I Iitooouoosonsnlpc-og-aloaonowncon IIIIIIIIIII. 1 In IInQIIIIIIIIIIIIIIIOIIIIIII Iltwclcnetusllloonnvsgonoanoonnac pI.q.IgIIII.-I-IIIIcanQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ioooonuoosooo-In-an-IIIII.-IIIII IIIIIIIIIII-I IIIIIICIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII uouooosnnaaoassIIQIIQIIIIIIIIIQI I...-IIIIIII on I-oneIIQIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII:rlqelaoqusa osoo IIIIIIIIIII no IInIonIQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIQIIIIIIIIQ-Ivioouiosnoeouool- I I I I o I 1 Q I o o I I s I I s'I'I.I.I.Q.Q.I.I.I'I.I.I'I.I.I.I.I'I.I.I.I.I.I.Q.l'Q.l I.I.I.0.l I o'l l'0.l o.l I o.I I e o.I.0 I 0.0 I I Q I 0.0 1.0 IIIIIIIIII IIIIII I' Q I ll III II IIIII Q ...'IIIIII -IIoIIoII0IIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illnseonsluaenof--flrsacvoufnoll ' ' ' - ' ' ' - ' - ' - ' ' - ' - ' ' -'- 'I 'I -I.I.U.O.l.U.I.l.l.U.l.l.l.l'l.C.l.l.l.l.O.l.l.l.l.l,l.l .l.l.l.I.l.I.O.l. 'I'o ' o ' ' ' - ' ' 'I .l.I ' ' -'o'- 'I ' I .I...l.'.'.l .I .I I. . . .. . . IIIIII- I IIIIIIInQIIIIDIQIIIIIIIIIIIIIUIIII IIIQoqcIts0s--- -QIQIIIIIIIIIII Ieunoanon noIIItIIIIIIICOIICIIOIIOIIOIIIIIIOll lllIIIItl'-"-"'IIIODOUIllll IIII o 0IIIIIIIIIllllllllllllllllil-IIIIICI lllll.I'---"'--OIIUIIIOUIIO ' ..... -I IQIIoIIIIIQIIIUUOIIIIUIIIIIIIIIitll IIIIIIQQ.:-AV---Ili:-IIIII --- ' ' ' ' ' ' ' -' ' ' 'I'I'I'I'I'I'o'I'l'u'c'o'a'a.Q'I'a'e'l'u'I.l'I'I'0'o'o'o'a'0' . I I'I'-' I.I.I.I.I.I.I.l...l..s.l...'.l.I.l.l.'-I...I'l. ' '-'I'- I.-I. ... -- ...-I I -IIIIIIInIQQIIIQIIIUIIIIIIIIIIQII IIII IIQQQOIIIIIIQQIIII--III -III' IIQIII IIIoooQIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII- IaIIll1IlIIIlIIII1IIl .neasvneotu!IIIIIIIIIIIIIOIIOIIIIIUII IIIIIIIIII ggIgloieoIIIIOII-gg IIIIII ...I -I IIInooQ-QIIIIIIIOOIOIDOIIIIIQ s'00'-I-IIIIIIIIII IIIIII I ...I I.IIIIIIIIIIQIIIIIIIOIIQOIQIIQ :IIIIIIIIIII I----ovalnlollca -IIIIII IInooo:oQQIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII IIIIQIIIIIIIIIIII III I .QI onI0QQIOIIIIIIOIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII, .I I,-I.I.qIIooallIIlII0IlIsIo I I I I ooo I .snooun sooroogln . .y..Q ..... ...'.. . '. ' :::-:,.3:3.3:5:-:-:-::: 1: ' 5' 3. .2-:-' , - '-'-:-:-:':-'.:-: ' ::" ' . ': . -' - '-.,'3: 1. :::.,g,::., ' -5 -:--1. . 3 - -'-:g:,:- . .,:g:- '- I 'o:I ' I ::o '- ' -' 'fo "'o'o oo 'fo' ' 0.0 I.u.1.0. . . .. . .I I I n I I I I I. . :::::l:.:l' . . . .3 ..i:l:lIC.O'O.U.0.l.U...0.Q'l..'....'.. . . :.:.n o.I.o .I :' I I I I I I l ll I I I : 9 '. ..' U I l.O.l.l.' l...OE: . . ' '... I I I I K h . . . . . ' 'I' . .I.I.I.I.I v.l I I I I I I I I I -'I'I':':':::::: I. . H: . . . :o:o:o:c:-:-:IPrn:-:.:I:.:-:.:.:.:.:.:.:-' I.: ..l:'.:. I . . 0 I I I I I I I I 0 I.o'I'I'o.I'I.o.I'I'o'o':. I ..I.I.l.l.O 0.0 0. l.I . . -'-' ' '-' ' ' ' ' ... .g.Q.g.g 0.3.0 Q. ...........I-I I I I I I I I I Q .l.l 'I I II I III Ill 0 I I I ll III . II Ill! I I I . . . . ....I.0 0 I I I .I I .. .l:l:l:l:O.l.I. W. . . . .o.l.I I I I .I ooo ...'ll -I -II .o.o.a0 III Ill' Q ll 01" II ll I l IIII IIII l I 'll ll I. ll I OI I I ll ICI ll ll Ill Il I I II ll I llll I I OI I I IIIII I Q I I I I I I I I I I I I I I. . .O ' .Q.'. I Q I I O' IIIIIIII IIIII I I IIIIIIIII I I O I I onuuooltlucl IIIIIIII I I IIIIIIIIII-l I ll IIIII II 0 UIIIIIIIIOIIIIIIIOI Q l lllllllllll I . OICUIIIIUUIOOUIIIUC l Iaaooesolill I III I I IIIIIIIIIII! I I IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I :Iceman IIII I I IIIIIIIIIIIII I I lnlolaonollblnlnoltillt I I it IIIIIIOIICIQ Q I llllllllllll I I lflfllllllilllllilIUICIIIO l It I Ioesouoiu I I IIIIVIIIIIIIIII I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I soeoncoonolla I l IIIIIIIIIIIIIII I I IIIIIIIIslootlltttonllltllltt IQ' IIIIIIIIIOIIII llllllllllllllll I I lllllilillllIIOOIIIOIIOIIOICO Il Ill QQIICIIIIIIIUDlllllllllllllllll I I OIQIIIIIIICOIIOIIIIIOIIDIIIIUOIOIIIII D IIIIIIIIII!!! IIIIIIIIIIIIII I I IIIIIIIIIIIlltilsicoliopggqunnn--- IIIIIIIIII I I llllllllll I 'IIIIQIOOIQUIIIIOOKIIIIIC4''' 0 IIIIIII I I llllllllllllll llIl.ll'O,Q.Ili."" I Iauuucclllllxlllllllllll I I 1 ---' onllllll lllllllll I " I III ll . IIIIII. --- , , L H ' SE. .EGULW Q, cms Y ,CE 'QHEDQ ,QS 'ME E? TIA VH A SEE L EC . 1:-,Q IZ WO: - EA Rc -sm EF R ur: LY 'R E SE Nw. 'HV OH. TW RE ON Y SH Sm 2 PA 0' sr, - C QV ff rm Pmffsp sb 1551 'E' Of' 'ER W 'H ' za . a e wi .. ,. if If Tig K n J 3. 2':f.. 'S A VLLL Qi .f q .rj in K Y . A L..: L. . . if H jg 3- xK" aJMA 455' K 'X ji hxxx ' gwff i' i'1"ti25f,'jl' if ' " M12 N .4 ... 75 ...,, g ff.. W.. If Eb, is -M' i w fx. f iw. is -Q J W A-if' fv- Tf g,' . A KV rg- -vii,-M .. ,, .We ...x.. .- .,...i.c-5 ,,.., . -,... Amis. ,ini kc, ..... lame, .,... ,.t.,,...-..,-V. .....'. .,g....-.....?::z7k.x 7 3 to ,iff ,, f , . e 3, Hg ., . .. . . ..QK l 35 e... .... ......t ' n -Q bi. it . nr W ,ei A M i. ,. .M H. , ,. at , r vw. QI ' . .. , K ..., . '1.r ..,, Q . .... .,.V,., . ,..V' - .,.,, . .. .. , ,...... if .... A it - .ef T "t eoi M M H vi i rf' h W 'Vx . . I pd... A we I 1. I -W M, . I M ,W .. . ' Q l V '4 Q V , ' s ' 1 . ' 4 A52 5 'A .,.. ' .... . ,Q-.:. . .P 'fEgg,f,5's', ABE--.-SA ... . . in af' ,Q4Ui .ng 13 23 A51 BDE? ggi--f o ' ...ij 4 if 11 rg 51 ,Fagan an 10 af, ABBA 33 gg 55 QA 13, ey I . 1 Q- A e M i - .-- . o to . , q .. ... ... .... .,.. .... f ... 1 , .M ... ,,..,,.... ... ...fit ff . if . ff L .. ..Q 5123? .... .... ..,, 4 i e ' i it TROJ ANS SEASO RECORD Trojans O D ayton I efferson Princeton Gray Middletown Sophomores 18 Princeton Scarlet Titans 6 12 24 8 8 , 1 .5S:liTfSaji5:i'2115i: ,-NVQ' 'SQ -.: L- - .- zu v V K i --... .LUX J M TROJ ANS CO- CAPTAINS John Deisenroth Albert Myers Greg Coleman -----q TITANS CO-CAPTAINS Donnie Faris Dann Green TITA S SEASGN SCORE Titans Fairfield 12 Hamilton Roosevelt 0 Monroe Powder Blue 18 Princeton Gray 6 Princeton Scarlet 0 Tro j ans 6 , Ji' -1 1. W. I. 2'5" ? sf av 7 f ...Q owne IF pl! nv' 'slr ' Lets' all pray Oops! I missed Hokey -polky Coach, may I use the restroom? e 9 We'11 do it like this! ,f4 Don't move! I dropped the ball Kick the habit! Not like that! THE ATHENIANS COACH MR. BARKER SEASON RECORD WON 6 LOST 4 THE SPARTANS COACH MR. AUSTERMAN SEASON RECORD WON 6 LOST 4 THE TITANS COACH MR. SIMKINS SEASON RECORD WON 5 LOST 5 THE TROJANS COACH MR. LINDSAY SEASON RECORD WON 3 LOST 7 - X -1 W X- vi . Sifiiiiiiiiiigsxiyi v ggix"Q.Ax-wwewx QA- L. .YW Nm W. ,- f zz ' :X S X B -f 'Q s Q Nfw sax Q 52 5 J1i'XSW Yr 3 .,,. . S NT 1, x V25 TMI Q 5 4 X x iq EY Nh X x 5 .3 'QU Mmm, .......W X mx 'ivan ww 582. Q W an X X-f Q 33 N is YR .S X ix 3 .5 . Y-si: A if E Q 'i P' 5? A . Q ' Q ,. Q---Q-v-'sw-S X X---- 5 X I CROSS COUNTRY RECORD 1971 Undefeated Season FRESHMAN 30 Tallawanda 52 31 Franklin 35 Monroe Forfeit G.M.C. CHAMPS Totals for three meets Freshman 117 Princeton 255 Garfield J. V. 241 WRESTLI G RECGRD WO 4 LOST 6 FRESHMAN Princeton Lebanon Tallawanda Dayton I eff . Lebanon Taft Varsity Hamilton Garfield Princeton Tallawanda Dayton Jeff. FRESHMAN HIGI m mm m m mm Q kiifwn-pf E f .Aw ff 1: if ' raw K3 HE! E 1513335 b , Y, 6 ww M psy: rf. ww Q " Mi' WJRWLXQ- 7 5' w fQ f'-S-1?'?'v'A' 2fggk-mfg. Q.. ' ' -Qw?.....WR,,f I H 2 -.. D .W 5 . ,f - , V Q L ., 'N ' K K 1 LL H - Q v H - 1 1 L W ' f t Q . V K .,,,,,,,Nw,g,wgk, X +Xw,,.. .M f fr- X X in km , 'SEQ i 1 2' 1 K X gf 3 Q - . f 'K 5 F W A 'E in Vx K, K H X Q sw, 1 h " ' A211 1 Q. V' " 1- X Ks A ,: 1 A .:'q Q ' f ,vim f ,SF 3 A L 12 HGH?" N- f I 1? 31 . f -V w s ' , f ,F I S- M fgfflf. -- ,145-QM, ,gg-.wwf 5: . -- M . .. -f K M f, ' H K QQ fi 3-fm? -khyp I In ' S me g .. .., . ku 7 - I Q, , X kkkr K9 J , "1 'zu nifzll 1:2 'ff' ii" vf Q:-,rv ,,z 'iii .KETM , K' k W ' ' N ., A I n -- Q. : - - " ' GIRLS TE IS TEAM Freshman 2 Hamilton Harding 3 5 Verity 0 5 Manchester 0 McKinley Forfeit 3 Hamilton Harding 2 4 Manchester 1 3 Roosevelt 2 TW OOICCUO IIIIOIUUCUIOCOUIO U IOOIOIIOIOIIICIIDIIOI O UOOCOOOOIOCIIOIOOIOO IIIDIIIICOIQCIIOOUOOU I OOICIIIOIUIOIUOIOII O O UIOOIQOOCIOIIUOI liiilfllllllllii ICOOI Ol Ill IOOIIIOIUOOII llillilllllll. OUIDIOIOQOIU U IIUOIUIIIIOIC lllliflillll CUUIIIOOOOIQ OIIOOOIIUII IOOIIOOCOD OOIOIOOI llilllll IUOIII llllll looaolsasuun -.seo 0 coco llllli ..... .0 l.o1.s o.on s 0 U l 0 'QQ' l llilillll In o 00000000 0 Q 0 nooooolio 0 O O 0 OOUIQOIOI O 0 0 00000000 on n o cn Q sessions 0 a o QQQQQUIQ 0 0 o 0 looluolo 0 o s ouuosooo 0 Q on 0 :install 1 c n Q :raucous 0 0 sooooouo l Q Q ousooooa 0 on o oooonuoo 0 0 0 Qcocoonoluoonlcoanonoosuos u o no n Qsoosonas Q 1 n ooo:uoeocoooooossirsonnouno 0 o Q ions noonoonq 0 4 0 00000000 c n no o cannons: 0 o 0 :console 0 Q on o looocooo u a acqsncoo c o of ooutbuot 0 1 oooooooos a 0 s 9 ouoocoosolooosus o oosalnsoooo an onusnosesoeieunoononcuclosoosoo courses! no ooossnoo s a gg .Q Q nloisooo Q 0 Oo 45.0 sonicationoonooonaoolliicl 0150 s Q ol aunenscnnannaoooounuoaocnnssoo 1 c so ououanooenncooccolaiuono Q s o fgooonnaoaenosnnanssuoooaoc s o o gunocasvuoonooaonnsuoqla n on insusnoqcaalssunonoonooonao 0 Q a govacoucsnesouosogqaa a e 0 o annoysoonaQo0ucnI0ooiooseQas aooouaoaoooonooanosnaalcon cannonsubcooouooeuQnu0oso n pq gonqssoooosneoocnguuonsou Q an lasosqosoeonqgconononocooc 0 tu Q ucaoooeoqclwunooallooos u Q u octsqoolocqlsaouoooaen 9 Ol le glnoqiocsotunooooolcsnu oolsaouosloooonooaun on lqasoeoosnoqoooaoocin n qoannoaaueguonnneoss announcesooeaooonooounosou 0. hgcsaoogcooeaocuoou tiiliillttlitili ecouoal: 0 g sooasoauqnenusooa 0 pgsuqonn ooueonqanansuuouonoaoseooannouennaon gQQe4unuo a gonnsoencsuucab 00 enocluas ounceoneoneoooooucoooaoooeooacuqnou u cannon nuance . Q o n n Q Q - a n Q . nuns. ence onus- vuono sous nu.. menu. 0 .unu- l o o a S42 iff: w -15551 bu Cr! X21THi'3Oi S I O C O I i I '.l I O I ,.., , 1 KJ x. ' l Q5 , QA' K AED C5 J IXJQQTPJN SJYYX C'Rggi55,35XX K5 X ' Xf xx Q , .V r f L- " B 'ffmwb.Q?ii5mQ, is S x3Qvf1xSA1Sg-gh., S 'QJUQQ X3 QA, AQX Q X 2 X Ky X C55 X 5 5 , ' X X K '. wg Y, , 1 K . X s g XQ-MSJFSXL mm XCR XM? X31 5 K X ,N , 3 ,. 5 WRX Lk A S-xx.s.5?'4P-45. ViiYi333'Q-g .X xjgx A X ssl -M' 5 'I -f. X -- AN- -. ., F .1 - I "' 'A " A . 'X NV Six x' 'QQQJQX ck x XSQQX- mg QS U 6 ' 3 -2 Lx.- Q . '1 X W NK Q X Xixxix X3RT'5kxwN ,, I N . A Xxfixg N- Mx, kmsQ,Xm X ww , T fx v -X, N XMEQEN - mwwgim M N K 'X x . x l , Xxwxg xxmiix nfgwrwk x X KN WYN2-xiTmmxQSQ K f Q . A ' X Q X ixxyqtdixgx .' A Xxx, MYR' 3 QSkY1fiSi'!?3XfSQJQBfr:J, Col KXZSQQ, Qi 65 mfggfQ,gQ , , , X X ,-qsxwx. XEQQQSSQQ, CNSSQEQWX Timm K .img in 2 X' 8 .www mm. wQ1eq,QQL X X N - . X ix fiKQ5 5X X K x, X QCX YY .- , Q35QyR.., -L-Q x?ng K , k 5 rx. 5., ix XA 8 Q. D v X iw., ww Q N RSL! 'ik SMX SXJQQXBSQX' XMNUS M W , , ,mm KGERB ER BA D Q Q Q 3 k RB L ' '--'X Y tx T-R XTQX Xiisyxq X ,W Y-- , N, -,V N xl' l Q X mam im Qmgwgmmmkggwmmmwxjgmxb wsmwkmwwk 53 mmm ' ' O S wSQQm,x i Hwy AMBAU BAN?iiQiQiH'f'3A . , C1 YQ 7 M NSN A wmv x - O - 3 M, Wsigmm Nwxmqx 38 S Bw,-,m MARS NX QXQSXXE EE QSAQQQ NQQx5NQNx5Xv5Nk,X5QxXkwXAJgN?gNkNQXQ SNXCSQL-Ns-Q. EN QNNX QBQESX . KXSXS X G . NSLRSSSQQQ ,fbxw Rik? Q R Q . QWXQQN wah lAsQk Xgsxmmmygw NAWQA FRESHMAN HIGH CHUIR Z vu I E wmsbw Sf- XXQXXNNGIRLS GLEE CLUB NNSYWNKMXQ Nab mkbm kwkxwwzm igq X 5 -ax as XB - Q, Q SEV FXR w ' X Q A:'QXSmx wakwwgxw QQNXXWXXSMMXQW gxwwk T RQQQSQ N X ssh H Qt 525955 O 'X QQ' Tx CL Q, ' ' mb W' Q Q5 'HQ Q??C bi QL fb P xv ART CLUB CHESS CLUB GERMAN CLUB SCIENCE CLUB PQVY , .wtf f' M" g..'fQ..fg 1 A il . H M igfffi... 7511: i 'fl ' .- . . ,- 'F 1, " ""'- MWMW5 p .,.Y..,. . ., wr, W4 1 V x..xx . 1 . .- . .xv F 1- F "F MA M14-jlg , ffwv 'Tat ' ' - ' L.. C - V i - . , fy-V ,.. .ggL.. .. M. A..V , , N.-. Yr . ,. .,,,.. , , . -ff A f-1 A rf-s Y we ,Q ., -- Q pg Y ,-.,5. ..,,, . .., xi E. H , ,W 5- L-jjfrl Y-1 - f 1--V -..E-.W-15 Mmm ,.., .,...W,,,,!,.,gQ.,,..L,,..W.M.,W.w.-..u..'l.Q1 "Ni 1 'R WM VH Q W- y '11 ' .V -'QP' - ,,.....f pf-vw. .A... ....:,.y.,.,, , , ..... Q f,,5.,::.., --f,,, - U-M ,---,, ,QQ--f.-.,-,, I s . ,.' 'Z 7 ' ' 'W' WY"""'f':M:""' " 7 1 af' ...x , ,. A .... 4 ' ' mi wklxx wr: ' W f-:ff--fl ' -, - ,... mm.. ...W L mmm., m,,g4WvM, WWW A , . ' ' 2 .- ., ' -'-'W' V: M - k mf?--W A Q 1- V rn A -1. 'mf W F .,,Y Ms g Y Q Y - v -1 73:0 A , Y im - - , .L-5- -...A-Q Wk, 51 MWJWMNMTL Y ft! 4 ,.. .t Y my Q fr , - ,,,., W, ,?i,W,i.V , i Si 'j Y L w "T lv -, . ki F , vgg: :M . r X ' kg- f . W F' 5 V WI' 34" f L lf? ""f ' . ' ... ,Q V. ,. .S V.. 7 V3 RN i 1, i . if' if .W 5? A . .- ,,!.F E. P' ' g f f U K if Wx if iv rf' . K K X. Q ,Q NN I . 'tl A K ,gs if kr? ng F- Mg.: , 3 . M y .Fig l. ., .x,.. ..... . . 9 .., .fgx M. . 1 .Wi-.-,...Mw,,..... A W X . Q T, I .Q ' . , - . Y' ,ng . . . s S N.. f. f q - if 4 -A H . . b M . Y ., E .1 , A Hx . :P g, h , Y W W A fQlw ggi K L ' 'L 'X 1' x nl? Ls W A L L g T " L A , ., 1 -, x,. , . ,f-- gf f A M ,N Q .,, -Q f ,.,, we Y J fy... .S x . .. y V .jg -L ,QAM Nxuqxpzli w .V Q I rs Q ,Ex Q k m D ii ' L T-53' 1 3' .T f' 'Z . ' . . . mn.. . . .+ V v .. 3 ,,. x N in . x- , b .. .. , M -HW--wb ' A M'Y:i.',., EW: L M 'H' i 'H I, g ' -f--A X' X- . Q7 N' f Y L Af kai 1 A ' .1 ' C' t ai aff 5 'Y ,ai ' 'TQ QE "W" ,g. 1 ff K wx fag .. .ax , x " A ' Qnx " 35 .., 41... 1 V 'm,,...,,. H .' "' - if ,A -' X "' ,,.g M Q 'I , Y K .-.- ' 'I' '1 .. 4 K" .' ' 4 "Hi X: "A?fu5' -'vQ "" ' . , :y - 3 ,An 5' ' ,tv-, .. ..,. .,.,. . aj sg , . , Y ,lg . - 1 1, Y V iv , K .EW E M , rj, 5,5 X A K V M K X, 1. K v If . A J Y: 1 vt J at A45 Y V 9.1 .t A! I K , - 'Wy X-H -' it . , -5- W .. 3 2 1 A - ..-NN W ...nf ,, W, ,,A,L . .... Q K' by MM"-x A-Q . 1 :W-mxka ,A hxm K V 4. ..:.,Qp.- -N--in .X Www . --f"P ,N iw 1 K Us U 1 , gs, MX : -'W-bf ,. ., -Wi ,ff " , 1 .Mfg pw' 1 A 'X . , , "i f f' A ' 'wif f' , if .. ' -.:w-51 . ,mwmsw ' ' ' - 'sv .4 ' . N U ., ' ff- . , 3' Q ' e ' K mfs. X "Ng" s -sf... 4... ' . , X - 5 , X ' sl .2 -lv: ' - ' -Q-. ' , I A . .- aw ww, 2 1 ', W5 ,' H A ' , U 7 . ...... ,, Z . 9 ' , 1 'A f "U P J. .rg . . . . . -W 1' W W . . . .. ., ,. . A . I iv I fi . , A D M f W i..,,.,Qxtzzfx.:rT.Li:17zr.:"':,,,,:zQ1itf':i::g1"'1.. w'i"7T? "Wim" ' N I . . . ,..,, ,W .. .. . ,. V 1 MARCHI G BA D MAJORETTE ORCHESTRA G.A.A. OFFICE WORKERS STAGE CREW LIBRARY AIDES TRIPLE TRIO CTET STUDENT SENATE STUDENT COUNCIL THE 1971-72 OLYMPIAN STAFF Editors: Doug Schaffer - Greg Williams Advisors: Mr. Lemaster Mr. Hassler Photographs by: Mr. Tobias, Greg Williams, Doug Schaffer, Tom Curtis Special thanks to . . . Mrs. Tobias gm ff W giimww My V , Nj Q 5 ' X' NJXL J I Q. Q , ??Xq3 wi X EM A I jfgf . A Tw df gfqcpg Wi'1LI7cI fcvf java Ofsoul anJfenj0y6J Ju , VY W 9 4 fd. Wxwb Un even-fvbpffy fge !x75H7fHv3 fo! , . i57D47QQgE,i1QxS ?Q3Q Xw5Ck'T j MC? J 14 '7 x ' NET? 5395081 ,b Eff! ,xx C W , I U ,-- . ' fx' fp 45 xy ' '8N!U'3 sg igvovi GV 559 N E- X712 ,Qi 5 fi ff ,-xx P UZ Dcwfu 656 Good VJ! ff PO, .ei f' OW XS vig' We , LJOOYKP X499 V6 A Q 'E f4'M X VV. Eefjf VQUQ TNQ M QV 14 GJ 5 ,Hu VLA lf! SUQOUQ l8f4J49rf2D Ekfief QQRSMH rygdua 3 CD 'Q AL MGQB SCC, iff ,Q ' x,fLA45 ,4,5J ' ' Q CL ' In ' ' E 06 C f , 1 - ,49'cf?bCjf'Vf' D ' QL' L OWLWCW NJC Bob, ,f,X5.Qfg Q 'A Q ,Z WL , Sgpafqiiqfjmi C F QEUE65 LOCLD1 IQ-Q,Q,L cud-Q, i Ov R, CA , KT I Qofrwv- - C9u,p,Q, ,NL 5 ' ",, . Q ' ' , I L xgicijfkupfw KD OMQL D 15' mfr, H! meld. O,,Uvocg,L,p f VY1 ,517 K' HQ-Lp, ce-OL 'I 1 V? 5110- l4nx14UYL5 L .S-KOYLU-L,tQ, yyLQ,-bo-Gibb , 6 3 32 251522 Q Q?g?iQ2 W E 94, N E1 Q2 ,Q gl gizxbsikiflilzgz My I M K9 . A' X Qfg,fiDQfy ff I Q? x QW Bpvafpff ff 3 Koyfiy rfiffy Ji V QB ggi Nb vii? Wifi? E 1 Ck:- ' MJ xv, A N N X X xxxx ,QS H QAM fy MCSA- ff' A .Q jf Q Ny, ly. ,f O jj fy! df 4 Q 1 Z , .1 W , f 0 J A MM J , K5 . "Wi A fray L7 on 5cf gggiiiii ge gs 2225? mm 'QQ-.K X ff Va jg 'nxgcgg J x "' 7 ' 'vc' XX, , 51,5 F7 YJXX 'Hi AQ r ly ,K I . .1, N? w J .f Jvxf'-S A, lf' KN 79 A-f 9 ,fx R ' :jaw " N3 Cb Q v 5 Wy WM W I I X. ,OX A ii X :W by A 953545585 iiiigx' glW3 XQN WM M MFQTLW ww, ,ggi ff! Sf 9 s 2 . 3 f ,.' -if Y 1 E' so . S1 511' fa ff' I mrs? ,fi I gr. ji ' 1 h . , -ff .. --hgijv.. 1-Y' K t ' I 0 4 r r . 1 'v xt, . , : :Yi ! ' if v.',g?f Ai 32,5 ' F5 E Y k 'SOP ' .1- fl 65,1 JL .n i. , 1 Q97 - Jr' 5 . gif' W, ' I 'Q-I ,gf ., f if f e ,X EY . 'I my I Y - ' ,Q uf "' I 1 Xa I w K -' f' ' , V .4 R 5. V441 fb if ' e X ., L". , .lf 1 ,el 1 ' V .xi . ,Q '4's?fQ if xl Y 5, , V ' wf . 4: X "Y . ' ,, 1 ' ,xx Q-.fi N ' b :R,,.,,m2,,- .' gg" x f , - 5 srx ' . f -f-5 X i 'r 9 -dx .- .Af ,I g A K x 1 ix' 4 3 7' +A' IF: X WX . , L i ,,j.-"hiv" X , X--l Y' -14' Ami: ll A 1 s - 'm a.vii:,.-S ' ,Lk f 135551 sr 'W QP ff- 7 g a .-4 F -5:15. 5 1 gif, . 3 59: - 45 "S , 3' 1 f ,gf ' X. we , -A J v f. . -gfffQ"gLr,,i, K Qf Q- r P A. ' 'W-Af--1.1 x X A X H ', fi -c. X ' "ft . ,f 1 fx. v-'F "L . JA v af f W' x 1' Y L f 2 Qfxy IW. f'X FT Q AN 'O HL' J HN ,-


Suggestions in the Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) collection:

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 22

1972, pg 22

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 63

1972, pg 63

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 81

1972, pg 81

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 5

1972, pg 5

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 82

1972, pg 82

Arcanum Freshman High School - Olympian Yearbook (Arcanum, OH) online yearbook collection, 1972 Edition, Page 21

1972, pg 21

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need assistance? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.